DN171013 Foto : Faksimile ¶ Kulturdepartementet ga fredag delvis innsyn i TV 2s søknad om status som kommersiell allmennkringkaster, en avtale som kan gi tv-selskapet inntil 135 millioner kroner i statsstøtte.
DB171013 Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet sier til Dagbladet at Utenriksdepartementet må svare for UDs budsjett.
DB171013 Music Norways tilskudd fra Kulturdepartementet er på nivå med fjorårets.
DB171013 Han refererer til mottakelsen som Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet ( UD ) i fellesskap arrangerte for norske kulturarbeidere og kunstnere med suksess i utlandet, i slutten av september.
DB171013 - Festen UD og Kulturdepartementet arrangerte tok vi som et signal om at de snakket sammen, også om økonomien.
DB171013 - Det er ofte et spleiselag der både Kulturdepartementet , UD og ambassadene bidrar i en felles pott.
DA171013 e har jeg både 18.30- og 21-nyhetene, « God morgen Norge », « Vårt lille land », « Dokument 2 », og hele Nyhetskanalen, som ikke er en del av allmennkringkasteroppdraget, og tv2.no, forklarer kanalens nyhetsredaktør, Karianne Solbrække, til Kampanje og opplyser at kanalen er i en dialog med Kulturdepartementet .
AP171013 » Denne setningen forteller egentlig alt om den fastlåste situasjonen mellom idretten og kulturdepartementet .
AP171013 Når idrettspresidenten velger å sitte helt stille, skyldes det mest av alt det dårlige klimaet mellom idretten og kulturdepartementet .
AP171013 Kommentar : Statsbudsjettet bekrefter at det er en krig på gang mellom idretten og kulturdepartementet , en krig idretten er nødt til å tape, skriver Kjetil Kroksæter.
AP171013 Idrettspresident Tom Tvedt har dårlige erfaringer med besøk i kulturdepartementet .
DB171012 I mars 2014 startet Statsbygg byggingen av Nasjonalmuseet på Vestbanetomten, på oppdrag for Kulturdepartementet .
DB171012 Mediebedriftenes Landsforening mener Kulturdepartementet ikke har lyttet til rådene fra mediemangfoldsutvalget.
DB171012 I en pressemelding skriver Kulturdepartementet at regjeringen har modernisert det mediepolitiske virkemiddelapparatet, blant annet gjennom innføringen av momsfritak for elektroniske nyhetsmedier og plattformnøytralt produksjonstilskudd.
DB171012 Derfor er Kulturdepartementet i full gang med å se på alternativer.
DB171011 At Norge blir hovedland på verdens største litteraturmesse i 2019, beskrives av Kulturdepartementet som en av de største satsningene på norsk kultur utenlands i nyere tid, og et springbrett for eksport av norsk kultur.
AP171011 Kulturminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet .
VG171010 Kulturdepartementet skriver i sitt svar til meg at når de har valgt å gi innsyn i spørsmålet om antall gjerningsmenn har de i sin vurdering tatt hensyn til at « de tjenestemennene som med livet som innsats gikk i land på Utøya, og andre fra Beredskapstroppen som var nært involvert i aksjonen, bør få belyst sin oppfa
DB171010 Da svenskene i januar varslet at de ville senke momsen på ebøker, sa statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i Kulturdepartementet til NTB at ulike satser på ordinære bøker og ebøker er uheldig.
AA171010 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge ( IRN ) lurer på hvorfor Kulturdepartementet mener de ikke tilfredsstiller kravet til statsstøtte.
VG171009 IRN skapte debatt da de valgte å ansette nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent, en stilling de hadde fått penger til av Kulturdepartementet for å være en brobygger til storsamfunnet.
DB171009 NTB har foreløpig ikke kommet i kontakt med IRN eller Mehtab Afsar mandag, men etter et møte med Kulturdepartementet i september svarte Afsar slik på spørsmål om hvilke konsekvenser kutt i driftsstøtten vil få for IRN : ¶
DB171009 Hun sier Kulturdepartementet etter flere måneders grundig vurdering mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.
DB171009 Konflikt ¶ Kulturdepartementet har tidligere holdt tilbake støtte til Islamsk Råd.
DB171009 Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.
DB171009 SISTE : NRK melder i ettermiddag at ytterligere fem organisasjoner og trossamfunn med til sammen rundt 10 000 medlemmer melder seg ut av Islamsk Råd Norge etter at Kulturdepartementet kutter støtten.
DB171009 Han ville ikke svare direkte på spørsmål om målet er å få tilbake statsstøtten som IRN skulle ha fått i juli, men som da var midlertidig frosset av kulturdepartementet .
DB171009 Etter et møte med Kulturdepartementet i september svarte Afsar slik på spørsmål fra NTB om hvilke konsekvenser kutt i driftsstøtten vil få for IRN : ¶
DB171009 » Det er en anledning Kulturdepartementet bør benytte.
DA171009 NTB har foreløpig ikke kommet i kontakt med IRN eller Mehtab Afsar mandag, men etter et møte med Kulturdepartementet i september svarte Afsar slik på spørsmål om hvilke konsekvenser kutt i driftsstøtten vil få for IRN : ¶
DA171009 Hun sier Kulturdepartementet etter flere måneders grundig vurdering mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.
AP171009 - Skal gjennomgå begrunnelsen ¶ Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.
AP171009 ) etter møtet mellom Islamsk Råd og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i slutten av forrige måned.
AP171009 Mandag kunngjorde kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) at Kulturdepartementet vil stoppe den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til IRN.
AP171009 Pengene vil med Stortingets tilslutning bli lyst ut til andre dialogformål, melder Kulturdepartementet .
AP171009 Den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge stoppes, melder Kulturdepartementet .
AP171009 Kulturdepartementet har holdt tilbake støtte til Islamsk Råd Norge etter flere omstridte saker.
AP171009 Etter flere ulike uoverenstemmelser også med Kulturdepartementet , foreslår nå Linda Hofstad Helleland ( H ) at rådet skal miste statsstøtten.
AP171009 Til Stortingets kulturkomité, Kulturdepartementet , Kulturrådet og Kulturbyråden i Oslo.
AA171009 Hun sier Kulturdepartementet etter flere måneders grundig vurdering mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige. 650.000 kroner, som opprinnelig var men
AA171009 NTB har foreløpig ikke kommet i kontakt med IRN eller Mehtab Afsar mandag, men etter et møte med Kulturdepartementet i september svarte Afsar slik på spørsmål om hvilke konsekvenser kutt i driftsstøtten vil få for IRN : ¶
AA171009 Hun sier Kulturdepartementet etter flere måneders grundig vurdering mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.
AA171009 Etter flere måneder med grundige undersøkelser fastslår Kulturdepartementet at man ikke lenger har tillit til IRN og har derfor besluttet å kutte støtten til organisasjonen.
AA171009 Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.
AA171009 Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.
DB171006 Satsningen er støttet av Kulturdepartementet , men Bergroth-Plur ønsker at Kunnskapsdepartementet også blir involvert.
DB171006 Statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i Kulturdepartementet har tidligere uttalt overfor NRK at storfilmene « Snømannen » og « Downsizing » totalt omsatte for 190 millioner kroner i varer og tjenester i Norge.
DB171006 Ble innført i 2016 og er underlagt Norges Filminstitutt ( NFI ) via Kulturdepartementet .
DB171006 - Den norske insentivordningen er basert på en årlig budsjettbevilgning fra kulturdepartementet .
DB171006 Kulturdepartementet vil ikke bli intervjuet av Dagbladet om den videre utviklingen av insentivordningen på nåværende tidspunkt.
SA171005 Kulturdepartementet ga en ekstrabevilling på 10 millioner kroner før VM.
AP171005 Kulturdepartementet ga en ekstrabevilgning på 10 millioner kroner før VM.
DB171004 Som Adressas kommentator Kjetil Kroksæter har pekt på, kan det tolkes som et ledd i striden mellom kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund i etterkant av alt bråket i forbundet.
SA171003 Kulturministeren ønsker ikke kommentere hverken årets eller fjorårets spillemiddelsøknad, men kulturdepartementet kommer med følgende uttalelse : ¶
SA171003 For 2017 søkte NIF kulturdepartementet om 147 millioner kroner til grunnstøtte til NIF sentralt og regionalt.
SA171003 Det er direkte konsekvenser av midler NIF ikke fikk fra Kulturdepartementet .
SA171003 De mente man i større grad måtte ta hensyn til de politiske signalene man hadde fått fra kulturdepartementet .
SA171003 Assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale, frykter kuttene i pengestøtten fra kulturdepartementet vil gå på bekostning av aktiviteten på sikt.
BT171003 Kulturministeren ønsker ikke kommentere hverken årets eller fjorårets spillemiddelsøknad, men kulturdepartementet kommer med følgende uttalelse : ¶
BT171003 For 2017 søkte NIF kulturdepartementet om 147 millioner kroner til grunnstøtte til NIF sentralt og regionalt.
BT171003 Det er direkte konsekvenser av midler NIF ikke fikk fra Kulturdepartementet .
BT171003 De mente man i større grad måtte ta hensyn til de politiske signalene man hadde fått fra kulturdepartementet .
BT171003 Assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale, frykter kuttene i pengestøtten fra kulturdepartementet vil gå på bekostning av aktiviteten på sikt.
AP171003 Kulturministeren ønsker ikke kommentere hverken årets eller fjorårets spillemiddelsøknad, men kulturdepartementet kommer med følgende uttalelse : ¶
AP171003 For 2017 søkte NIF kulturdepartementet om 147 millioner kroner til grunnstøtte til NIF sentralt og regionalt.
AP171003 Det er direkte konsekvenser av midler NIF ikke fikk fra Kulturdepartementet .
AP171003 De mente man i større grad måtte ta hensyn til de politiske signalene man hadde fått fra kulturdepartementet .
AP171003 Assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale, frykter kuttene i pengestøtten fra kulturdepartementet vil gå på bekostning av aktiviteten på sikt.
VG171002 Hvis staten ved kulturdepartementet innfrir NIFs søknad om spillemidler for 2018, og Olympiatoppen får 170 millioner, vil toppidrettssjef Tore Øvrebø at fra 10 til opp mot 18 millioner skal fordeles av respektive særforbund til toppidrettsutøvere etter behovsprøving.
DB171002 Årets søknad kommer etter at Kulturdepartementet kuttet kraftig i støtten til den sentrale administrasjonen i NIF i fjor.
DB171002 Jeg kan ikke tenke meg at verken stat eller noen andre ønsker å ramme svake grupper, sier Dale til Dagbladet og forteller at idretten leker med tanken på å be Kulturdepartementet ta over hele IT-satsingen og registeret til NIF.
DB171002 Valget om å fjerne konsesjonsloven skal tas av Stortinget « i løpet av vinteren », ifølge Kulturdepartementet .
DB171002 Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet mener at det er på høy tid at kinokonsesjonen fjernes.
DB171002 I høringssvaret til Kulturdepartementet tegner direktør for brukertrygghet i Medietilsynet, Eva Liestøl, et beskrivende bilde av hva som kan skje dersom regjeringen fjerner konsesjonen og åpner for « frislipp » av kinoaktører.
DB171002 Advarer Kulturdepartementet .
DB171002 ( Dagbladet ) : Kulturdepartementet ønsker å vrake loven om kommunal kinokonsesjon.
DA171001 I juni ble det også klart at Kulturdepartementet holder tilbake statsstøtten for andre halvår.
DA171001 En del av uroen har vært tilknyttet rådets generalsekretær Mehtab Afsar, som i tillegg til kritikk internt i de muslimske miljøene også har fått kritikk fra og Kulturdepartementet og Venstres Abid Raja.
AA171001 I juni ble det også klart at Kulturdepartementet holder tilbake statsstøtten for andre halvår.
AA171001 En del av uroen har vært tilknyttet rådets generalsekretær Mehtab Afsar, som i tillegg til kritikk internt i de muslimske miljøene også har fått kritikk fra og Kulturdepartementet og Venstres Abid Raja.
AA170930 Av hensyn til norske seere og norsk innhold er det på tide at Kulturdepartementet snart kommer med noe konkret i saken.
DA170929 Det har vært mye uenigheter rundt og i Islamsk Råd Norge ( IRN ) det siste året, og før sommeren bestemte Kulturdepartementet å fryse statsstøtten til rådet.
AP170929 I juni ble det også klart at Kulturdepartementet holder tilbake statsstøtten for andre halvår.
AP170929 En del av uroen har vært tilknyttet rådets generalsekretær Methab Afsar, som i tillegg til kritikk internt i de muslimske miljøene også har fått kritikk fra og Kulturdepartementet og Venstres Abid Raja.
AA170929 I juni ble det klart at Kulturdepartementet holder tilbake statsstøtten for andre halvår.
AA170929 En del av uroen har vært tilknyttet rådets generalsekretær Methab Afsar, som i tillegg til kritikk internt i de muslimske miljøene også har fått kritikk fra og Kulturdepartementet og Venstres Abid Raja.
AA170928 Kulturdepartementet sendte torsdag et forslag til en total revisjon av den norske tros- og livssynslovgivningen ut på høring.
AA170928 Kulturdepartementet foreslår at tilskuddssatsene i framtiden blir regulert i takt med statens bevilgninger til Den norske kirke - uavhengig av medlemsutviklingen i kirken.
DB170927 Men Kulturdepartementet mener nå at saken er et så særegent tilfelle at det gis delvis innsyn i de deler av referatene som omhandler oppfatningen av antall gjerningsmenn.
DA170927 Et mulig besøk fra Kinas kulturminister kan være aktuelt i forbindelse med signeringen av en slik avtale, sier også seniorrådgiver Marius Bakke i Kulturdepartementet .
AA170927 juli-kommisjonens egne intervjuer med beredskapstroppen, men Kulturdepartementet mener nå at saken er et så særegent tilfelle at det gis delvis innsyn i de deler av referatene som omhandler oppfatningen av antall gjerningsmenn.
DB170926 Arrangøren fikk i stedet halvparten av kulturdepartementet .
DB170926 Hun fortalte da at det ikke var henne personlig, men fagfolk i Kulturdepartementet og folk fra kunstnerorganisasjoner som hadde satt sammen gjestelista.
DB170926 Kulturdepartementet har vist en interesse for musikk de siste åra, og har lagt merke til at det faktisk er en reel eksport og en næring man kan tjene penger på, forteller han.
DA170926 Staten har allerede bidratt med 52 millioner kroner, 12 millioner mer enn hva arrangøren søkte om, i følge Kulturdepartementet .
DA170926 | Vurderer å droppe støtte ¶ Kulturdepartementet møtte i dag Islamsk Råd ( IRN ) som ledd i departementets behandling av driftstilskuddet til IRN.
DA170926 I sommer ble det kjent at også Nortura vurderer å kutte avtalen med Islamsk Råd Norge om halal-sertifisering, etter at Kulturdepartementet besluttet å tilbakeholde driftsstøtten til IRN.
DA170926 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar ( th ), leder av kvinnegruppen Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat ( t.v ) etter møtet mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen.
DA170926 Departementet plikter å påse at tilskuddsmidlene fra Kulturdepartementet brukes slik at formålet med midlene oppfylles.
DA170926 - Vi er i gang med sluttbehandlingen av om organisasjonen innfrir vilkårene for driftsstøtte og kan ikke forskuttere utfallet av dette, skriver statssekretær i kulturdepartementet , Bård Folke Fredriksen ( H ) i en E-post til Dagsavisen.
AA170926 | Uavklart om Islamsk Råd får fortsatt driftsstøtte ¶ Kulturdepartementet har ikke avgjort om Islamsk Råd Norge ( IRN ) skal få fortsatt driftsstøtte.
AA170926 I sommer ble det kjent at også Nortura vurderer å kutte avtalen med Islamsk Råd Norge om halal-sertifisering, etter at Kulturdepartementet besluttet å tilbakeholde driftsstøtten til IRN.
AA170926 Departementet plikter å påse at tilskuddsmidlene fra Kulturdepartementet brukes slik at formålet med midlene oppfylles.
SA170925 Men ifølge Kulturdepartementet er det ikke sikkert det kommer mer penger.
SA170925 Det samlede beløpet er 12 millioner mer enn de opprinnelig søkte om, sier Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til NRK.
DB170925 Men ifølge Kulturdepartementet er det ikke sikkert det kommer mer penger.
DB170925 Det samlede beløpet er 12 millioner mer enn de opprinnelig søkte om, sier Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til NRK.
DB170925 Arrangøren fikk i stedet halvparten av kulturdepartementet .
BT170925 Men ifølge Kulturdepartementet er det ikke sikkert det kommer mer penger.
BT170925 Det samlede beløpet er 12 millioner mer enn de opprinnelig søkte om, sier Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til NRK.
AP170925 | Islamsk Råd i møte med Kulturdepartementet om statsstøtte ¶
AP170925 Statsstøtten til rådet står på agendaen når IRN tirsdag skal i møte med Kulturdepartementet , skriver Klassekampen.
AP170925 Kontroversene knyttet til Islamsk Råd Norge har vært mange de siste årene, og toppet seg i våres da Rådets pengestøtte fra Kulturdepartementet ment til brobygging og dialog, ble brukt til å ansette en nikabkledd kvinne.
AP170925 I etterkant av nikab-bråket i vår, frøs Kulturdepartementet andre rate av pengestøtten på 650.000 kroner, fordi departementet mener det er tvil om IRN utøver sin rolle som brobygger og dialogpartner på en tillitvekkende måte.
AP170925 Men ifølge Kulturdepartementet er det ikke sikkert det kommer mer penger.
AP170925 Det samlede beløpet er 12 millioner mer enn de opprinnelig søkte om, sier Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til NRK.
VG170923 Kulturdepartementet tar sikte på å inngå en avtale senest i desember.
DB170923 Arrangøren fikk i stedet halvparten av kulturdepartementet .
AP170923 Kulturdepartementet tar sikte på å inngå en avtale senest i desember.
AA170923 Kulturdepartementet tar sikte på å inngå en avtale senest i desember.
VG170922 Helleland sier det er fagfolk i Kulturdepartementet og fra kunstnerorganisasjoner som har utarbeidet gjestelisten.
AA170922 I tillegg har hun politisk bakgrunn fra Arbeiderpartiet, og har vært statssekretær to ganger under Stoltenberg 2-regjeringen, først ved Statsministerens kontor og deretter i Kulturdepartementet .
VG170921 Tirsdag inviterer kulturdepartementet og UD flere hundre norske kunstnere, filmregissører, forfattere, artister, skuespillere og deres støtteapparat til mottakelse og fest i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien i Oslo.
AP170921 Hun har blant annet bakgrunn som journalist, informasjonsarbeid i Røde Kors og statssekretær ved Statsministerens kontor og kulturdepartementet under Stoltenberg II-regjeringen.
DB170920 Der er toppsatsingen skilt ut av breddeidretten gjennom Team Danmark som rapporterer direkte til kulturdepartementet .
DA170918 - Nå ligger saken hos Kulturdepartementet og EU.
DN170916 Onsdag la det danske kulturdepartementet fram en dyster rapport om framtidsutsiktene til det nasjonale mediemangfoldet.
DB170916 Insentivordningen er underlagt Norges Filminstitutt ( NFI ) via Kulturdepartementet , og ble innført i 2016.
AP170916 Onsdag la det danske kulturdepartementet fram en dyster rapport om framtidsutsiktene til det nasjonale mediemangfoldet.
SA170915 Nå skal det sies at søknaden kommer nærmest på oppfordring fra Kulturdepartementet etter at Norge og Kina inngikk flere viktige samarbeidsavtaler og på mange måter ble venner igjen etter årevis med isfront mellom de to landene.
SA170915 Nå ber Norges idrettsforbund om 4,4 millioner kroner fra Kulturdepartementet til å utvikle forholdet mellom de to land i år og neste år.
BT170915 Nå skal det sies at søknaden kommer nærmest på oppfordring fra Kulturdepartementet etter at Norge og Kina inngikk flere viktige samarbeidsavtaler og på mange måter ble venner igjen etter årevis med isfront mellom de to landene.
BT170915 Nå ber Norges idrettsforbund om 4,4 millioner kroner fra Kulturdepartementet til å utvikle forholdet mellom de to land i år og neste år.
AP170915 Nå skal det sies at søknaden kommer nærmest på oppfordring fra Kulturdepartementet etter at Norge og Kina inngikk flere viktige samarbeidsavtaler og på mange måter ble venner igjen etter årevis med isfront mellom de to landene.
AP170915 Nå ber Norges idrettsforbund om 4,4 millioner kroner fra Kulturdepartementet til å utvikle forholdet mellom de to land i år og neste år.
AA170915 Det legges ikke opp til at det skal avholdes noen ekstra trekning, men at overskuddet fra én av de ordinære trekningene fordeles på en annen måte enn ellers, opplyser Kulturdepartementet .
DB170913 I og med tjenesten lener seg på såkalt BitTorrent-teknologi, bidrar brukerne til å dele åndsverkene de laster ned - derfor har Kulturdepartementet slått fast at Popcorn Time er ulovlig i Norge.
DA170913 Flere av kunstnerorganisasjonene mener det Høyre-ledede Kulturdepartementet ikke har bedret kunstnernes kår gjennom de fire årene de har sittet ved makten.
SA170912 | Vil starte ressurssenter for egenorganisert idrett : - Mangler struktur ¶ Kulturdepartementet har utlyst midler til å opprette og etablere et ressurssenter for de utenfor den organiserte idretten.
SA170912 RUNE PETTER NESS ¶ Kulturdepartementet kuttet fem millioner i inneværende budsjett.
SA170912 Det er vel kjent at klimaet mellom idrettsstyret og kulturdepartementet er dårlig, med isfront mellom idrettspresidenten og kulturministeren.
SA170912 Kulturdepartementet flyttet også 100 millioner kroner fra idrettsforbundet til uorganisert idrett.
BT170912 Det er vel kjent at klimaet mellom idrettsstyret og kulturdepartementet er dårlig, med isfront mellom idrettspresidenten og kulturministeren.
BT170912 Kulturdepartementet kuttet fem millioner i inneværende budsjett.
BT170912 Kulturdepartementet flyttet også 100 millioner kroner fra idrettsforbundet til uorganisert idrett.
AP170912 RUNE PETTER NESS ¶ Kulturdepartementet kuttet fem millioner i inneværende budsjett.
AP170912 Det er vel kjent at klimaet mellom idrettsstyret og kulturdepartementet er dårlig, med isfront mellom idrettspresidenten og kulturministeren.
AP170912 Kulturdepartementet flyttet også 100 millioner kroner fra idrettsforbundet til uorganisert idrett.
DB170909 Hvordan kan kulturdepartementet forsvare å bygge opp et nytt sentralt byråkrati, mens de ellers har signalisert at mest mulig av fellesmidlene skal gå til lokal lek ?
DB170909 DENNE uka fortalte kulturdepartementet at de har to ledige millioner kroner til noen som vil etablere og drifte et ressurssenter for egenorganisert idrett.
AP170909 Han har hatt både betalte og ubetalte oppdrag for Kulturdepartementet , og han dukker stadig opp der idrett og politikk diskuteres.
SA170907 Rent idrettspolitisk er det siste utspillet fra kulturdepartementet det mest dramatiske.
SA170907 I ly av valgkampinnspurten lyser Kulturdepartementet nå ut to millioner kroner til etablering og drift av et ressurssenter for idretter og aktiviteter utenfor NIF.
SA170907 Dette er et ledd i « krigen » mellom kulturdepartementet og idrettsstyret og mellom ministeren og idrettspresidenten.
DA170907 Pengene Kulturdepartementet nå har frosset utgjør 650.000 kroner.
DA170907 Både Kulturdepartementet og Nortura har kalt inn rådet til drøftingsmøte.
DA170907 Kulturdepartementet er derimot tydelige : ¶
AP170907 | Kulturdepartementet har kalt Islamsk Råd inn til møte ¶ Kulturdepartementet møter Islamsk Råd Norge og generalsekretær Mehtab Afsar torsdag i neste uke.
AP170907 | Kulturdepartementet har kalt Islamsk Råd inn til møte ¶
AP170907 Rent idrettspolitisk er det siste utspillet fra kulturdepartementet det mest dramatiske.
AP170907 I ly av valgkampinnspurten lyser Kulturdepartementet nå ut to millioner kroner til etablering og drift av et ressurssenter for idretter og aktiviteter utenfor NIF.
AP170907 Dette er et ledd i « krigen » mellom kulturdepartementet og idrettsstyret og mellom ministeren og idrettspresidenten.
AA170907 | Kulturdepartementet har kalt Islamsk Råd inn til møte ¶ Kulturdepartementet møter Islamsk Råd Norge og generalsekretær Mehtab Afsar torsdag i neste uke.
AA170907 ( ©NTB ) ¶ | Kulturdepartementet har kalt Islamsk Råd inn til møte ¶
DA170905 - Det er ikke så mye mer Kulturdepartementet eller andre tros- og livssynssamfunn kan gjøre.
DA170905 * Kulturdepartementet har igjen frosset støtten til IRN.
DA170905 Samtidig har Kulturdepartementet avviklet den omdiskuterte knutepunkt-ordningen, der 12 norske musikkfestivaler og festspill fikk fast støtte over statsbudsjettet.
DA170905 - Det er ikke så mye mer Kulturdepartementet eller andre tros- og livssynssamfunn kan gjøre.
DA170905 * Kulturdepartementet har igjen frosset støtten til IRN.
DA170905 - Vår betydning som tilrettelegger for tros- og livssynsdialog er avhengig av at vi opprettholder den gode relasjonen vi har til myndighetene, og spesielt Kulturdepartementet , sier Joys.
DA170905 Kulturdepartementet har allerede fryst statsstøtten til IRN på bakgrunn av en totalvurdering av hvordan IRN har opptrådt over tid, og hvordan de jobber.
AA170905 I sommer sendte Kulturdepartementet ut et høringsnotat der de forslår å avvikle ordningen med kommunal konsesjon for kinofilmvisning.
AA170905 I høringsnotatet skriver Kulturdepartementet at mengden av tilgjengelig audiovisuelt innhold, har gjort konsesjonsordningen mindre sentral som politisk instrument for å sikre mangfold.
AA170904 Seks dager etter at han ropte varsko i NRK, sendte Kulturdepartementet ut en pressemelding om at regjeringen har gitt fem millioner kroner ekstra til Musikkorpsenes år i 2018.
VG170901 Nå skal innspill fra hele landet behandles, før en ferdig søknad sendes fra NIF til kulturdepartementet ved månedsskiftet.
VG170901 - Kulturdepartementet har bedt oss om å søke før 1. oktober.
FV170831 Det er Kulturdepartementet som fordeler spillemidlene, men Norsk Tipping har også en sponsorpott som de bestemmer over selv.
SA170830 Det er Kulturdepartementet som fordeler spillemidlene, men Norsk Tipping har også en sponsorpott som de bestemmer over selv.
DA170830 Han har også vært statssekretær i kulturdepartementet .
DA170830 For i går kom kulturminister Linda Hofstad Helleland på besøk til HL-senteret med en god nyhet for hele arkivsektoren : Regjeringen ved Kulturdepartementet tar i bruk spillemidler fra 2016 og gir 10 millioner kroner til arkivfeltet, noe som innebærer en økning på fire millioner siden i fjor.
BT170830 Det er Kulturdepartementet som fordeler spillemidlene, men Norsk Tipping har også en sponsorpott som de bestemmer over selv.
AP170830 Det er Kulturdepartementet som fordeler spillemidlene, men Norsk Tipping har også en sponsorpott som de bestemmer over selv.
AA170830 Kulturdepartementet med statsråden til stede inviterte til innspillsmøte om egenorganisert idrett.
DB170829 Sira Myhre var gira fordi Nasjonalbiblioteket også hadde blitt bevilget en årlig sum på tre millioner kroner av Kulturdepartementet .
SA170828 Et nytt toppidrettssenter har lenge vært ønsket, men prosjektet står i stampe fordi idretten har så dårlig dialog med kulturdepartementet .
SA170828 Det anstrengte forholdet til kulturdepartementet - som Linda Hofstad Helleland kan ha like mye skyld i, bare så det er sagt - er uansett en belastning for idrettsbevegelsen.
NL170828 Derfor er det uforståelig at Kulturdepartementet nekter Idrettsforbundet å bruke inkluderingsmidler til aktivitetsguide.
DB170828 På spørsmål om Hellas vil bruke Brexit-forhandlingene til å løse saken, svarer talsmannen for kulturdepartementet at dette bare er et ønske fra noen private innbyggere, og at dette ikke svarer til den offisielle posisjonen til den greske regjeringen, skriver DW.
DB170828 - Den greske regjeringen har nektet å forfølge saken i retten - som kan bety at man tape saken en gang for alle - men har ikke utelukket denne muligheten i fremtiden, sier en talsmann for det greske kulturdepartementet til DW i en epost.
DA170823 DOTL får gjennom STL årlige overføringer fra Kulturdepartementet til lokalt dialogarbeid.
DA170822 Kulturminister Linda Hofstad Helleland mener at hun og Høyre har fått til litt mer enn det i løpet av sine fire år i Kulturdepartementet .
DA170822 Da Ap nylig lanserte sitt kulturløfte i Dagsavisen, hevdet han at norsk kulturliv er « kraftig svekket » etter fire år med Høyre som sjef for Kulturdepartementet .
VG170820 Kulturdepartementet presiserer at syv av stillingene, som jobber med Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde, overføres fra Oslo.
DA170819 - Viken Filmsenter dekker fem fylkeskommuner inkludert Oslo, og med et så folkerikt og bransjetett område er vi veldig underfinansiert fra Kulturdepartementet .
DB170815 Derfor har Kulturdepartementet tatt kontakt med institusjonene, for å se hva som er grunnen til at mange av institusjonene er stengt store deler av sommeren, og hva som er hinderet for at man setter opp « Peer Gynt » på engelsk eller mandarin, sier Helleland.
FV170811 - Hadde det vært alkohol eller tobakk ville det nok blitt mer fortgang i saken, innrømmer Kulturdepartementet .
VG170804 Kommunikasjonsdirektør i NIF, Niels Røine, svarer at de har fått invitasjon fra Kulturdepartementet om et møte angående budsjett og spillemidler i 2018.
VG170804 - Arbeiderpartiet styrte kulturdepartementet i åtte år uten at det ble stilt noen krav til åpenhet rundt pengebruken i NIF.
VG170802 Hun har nå tatt saken til ledelsen i Rimac-distriktet, og har også involvert Kulturdepartementet og Sivilforsvaret i saken.
DB170731 På nettsiden til organisasjonen står det allerede oppført flere støttespillere, blant annet det polske kulturdepartementet .
DB170731 juni sendte Kulturdepartementet ut gratulasjoner, samme dag som lovforslaget ble sendt ut på høring med frist til 8. august.
DB170731 Kulturdepartementet ønsker å gi Den norske turistforeningen ( DNT ) 50 prosent av overskuddet fra en av Norsk Tippings Lotto-trekninger i 2018.
DB170731 Men kritikerne fortjener ikke å bli tillagt motiver de ikke har eller å få oppgavene sine fordreid og feil fremstilt i offentligheten, og dét av kulturdepartementet .
SA170728 I den forbindelse avtalte departementet, Norges Idrettsforbund og Norges Skiforbund at arenaen som er Norges kandidat til å arrangere ski-VM neste gang skal inngå en avtale med Kulturdepartementet om nasjonalanleggsmidler.
SA170728 I 1998 innførte Kulturdepartementet ordningen med opprettelse av nasjonalanlegg.
AP170728 I den forbindelse avtalte departementet, Norges Idrettsforbund og Norges Skiforbund at arenaen som er Norges kandidat til å arrangere ski-VM neste gang skal inngå en avtale med Kulturdepartementet om nasjonalanleggsmidler.
AP170728 I 1998 innførte Kulturdepartementet ordningen med opprettelse av nasjonalanlegg.
AA170724 Det viser tall fra NRKs rapporter til Kulturdepartementet .
DN170721 I en rapport til Kulturdepartementet anbefaler NFI å doble kravet til europeisk og nasjonalt innhold i strømmetjenestenes kataloger, sammenlignet med det Europakommisjonen innstiller i endringene til sitt AMT-direktiv.
AA170721 Hvert år øker antall pilegrimer i Norge og mange kommer fra utlandet for å delta, skriver kulturdepartementet i en pressemelding ¶
DN170720 NFI har kommet med innspill til direktivet på oppdrag fra Kulturdepartementet .
DB170717 I Norge har Patentstyret, Kulturdepartementet og Tolletaten opprettet nettstedet velgekte.no for å drive opplysning om hvorfor man ikke skal velge piratkopier.
VG170711 Tallene fremgår av regnskap levert inn i forbindelse med søknad om reisetilskudd fra eksportorganisasjonen Music Norway, som disponerer midler fra Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet .
VG170710 Dette fremgår av budsjett levert inn i forbindelse med søknad om reisetilskudd fra eksportorganisasjonen Music Norway, som disponerer midler fra Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet .
VG170709 Dette fremgår av budsjetter og regnskap levert inn i forbindelse med søknader om reisetilskudd fra organisasjonen Music Norway, som disponerer midler fra Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet .
VG170708 Dette fremgår av budsjetter og regnskap levert inn i forbindelse med søknader om reisetilskudd fra organisasjonen Music Norway, som disponerer midler fra Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet .
VG170708 Tallene fremgår av budsjetter og regnskap levert inn i forbindelse med søknader om reisetilskudd fra organisasjonen Music Norway, som disponerer midler fra Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet .
DB170707 Jacobsen sier han skulle ønske Kulturdepartementet gikk inn for å gi « Børning»-bilene fritak.
AA170707 Jacobsen sier han skulle ønske Kulturdepartementet gikk inn for å gi « Børning»-bilene fritak.
DB170706 - Vi skal i hovedsak ikke være finansiert av kulturrådet fordi vi er finansiert av Kulturdepartementet .
AA170706 Riksarkivet ønsker ikke å uttale seg om saken og henviser til Kulturdepartementet , som er klageinstans.
AA170705 Norturas vurdering kommer i kjølvannet av at Kulturdepartementet besluttet å midlertidig holde tilbake 650.000 kroner i driftsstøtte til Islamsk Råd ( IRN ), skriver Vårt Land.
BT170701 Ruud, Vidar / NTB scanpix ¶ Kulturdepartementet har besluttet å holde tilbake 650.000 kroner av årets støtte til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
VG170630 * VG har fått tilgang på rapportene etter å ha søkt om innsyn via postjournalene til Kulturdepartementet .
VG170630 * Ungdoms-OL ( YOG ) ble finansiert av tre aktører : Kulturdepartementet , Norges Idrettsforbund ( NIF ) og Lillehammer Kommune ¶
VG170630 * Disse rapportene ble sendt til både kulturdepartementet og til IOC.
VG170630 Så langt har IRN mislykkes i å overbevise om det, til tross for flere møter med Kulturdepartementet .
VG170630 Når flere møter med Islamsk råd ikke har gjort Kulturdepartementet trygg på at statens tilskudd går til det det skulle gå til - å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner - må det bli slik.
VG170630 FÅR IKKE STØTTE NÅ : Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge får ikke utbetalingen fra Kulturdepartementet som skulle komme i juli.
AA170630 Hvis ikke Kulturdepartementet og mediene hadde presset gjennom større åpenhet og innsyn, kunne ukulturen levd videre.
SA170629 2 : Jeg forventer en god kommunikasjon til idrettskretser og særforbund, og ikke minst til Kulturdepartementet og media.
AP170629 2 : Jeg forventer en god kommunikasjon til idrettskretser og særforbund, og ikke minst til Kulturdepartementet og mediene.
AP170629 2 : Jeg forventer en god kommunikasjon til idrettskretser og særforbund, og ikke minst til Kulturdepartementet og media.
VG170628 IRN hadde da fått midler av Kulturdepartementet til å øke staben, for å være en brobygger til resten av det norske samfunnet.
VG170628 FÅR IKKE STØTTE NÅ : Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge får ikke utbetalingen fra Kulturdepartementet som skulle komme i juli.
VG170628 Det er andre rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner som holdes tilbake, opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding onsdag.
VG170628 - Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.
VG170628 | Kulturdepartementet trekker støtten til Islamsk Råd Norge ¶
FV170628 Widvey hadde med mann og en sønn som hun betalte alle kostnader for selv, skriver kommunikasjonsrådgiver i kulturdepartementet , Martin Andersson, i en e-post onsdag morgen.
FV170628 Men ifølge kulturdepartementet er dette feil.
FV170628 - Hun bodde på et vanlig rom som kulturdepartementet betalte for.
DN170628 | Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd ¶ Kulturdepartementet holder tilbake tilskuddet til Islamsk Råd.
DN170628 Det er andre rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner som holdes tilbake, opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding onsdag.
DN170628 ( Vilkår ) ¶ ¶ | Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd ¶
DB170628 Det er andre rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner som holdes tilbake, opplyste Kulturdepartementet i en pressemelding onsdag.
DB170628 Da ba Kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
DB170628 - Islamsk Råd Norge ( IRN ) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.
DB170628 I pressemeldinga fra Kulturdepartementet står det at Islamsk Råd Norge får driftstilskudd for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner.
DB170628 Hofstad Helleland ba i mars juristene i Kulturdepartementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfylte betingelsene for å få statsstøtte.
DB170628 Der står det : ¶ « Kulturdepartementet har besluttet å holde tilbake 2. rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner til Islamsk Råd Norge inntil videre.
DB170628 Da ba kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
DB170628 ( Dagbladet ) : Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd.
DB170628 Departementsråd, Petter Skarheim, Kulturdepartementet
DA170628 Når Hellelands forgjenger Thorhild Widvey høsten 2013 overtok Kulturdepartementet , var hun første kulturminister fra Høyre siden avdøde Lars Roar Langslets tid ( 1981-1986 ).
DA170628 - Først : Åndsverkloven har det blitt jobba med i Kulturdepartementet i åtte år.
DA170628 | Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd ¶ Kulturdepartementet holder tilbake tilskuddet til Islamsk Råd.
DA170628 Det er andre rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner som holdes tilbake, opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding onsdag.
DA170628 Dagsavisens leder : Rått spill i lufta ¶ | Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd ¶
DA170628 Da ba kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
DA170628 - Islamsk Råd Norge ( IRN ) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.
BT170628 | Språkrådet blir i Oslo ¶ Kulturdepartementet har vedtatt at språkrådet ikke skal flyttes ut av Oslo.
BT170628 Oslo er det stedet som kan tilby de mest relevante fagmiljøene innenfor områdene Språkrådet forvalter, Språkrådet bør derfor ligge i Oslo for å ha god nok tilgang på disse, ifølge Kulturdepartementet .
BT170628 FOTO : Stian Lysberg Solum / Scanpix ¶ Kulturdepartementet har gjennomført en utredning om hvor språkrådet skal plasseres.
BT170628 | Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd ¶ Kulturdepartementet holder tilbake tilskuddet til Islamsk Råd.
BT170628 Det er andre rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner som holdes tilbake, opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding onsdag.
BT170628 Da ba kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
BT170628 - Islamsk Råd Norge ( IRN ) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.
BT170628 | Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd ¶
AP170628 Det er andre rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner som holdes tilbake, opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding onsdag.
AP170628 | Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd og får støtte fra flere moskeer ¶
AA170628 | Språkrådet blir i Oslo ¶ Kulturdepartementet har vedtatt at språkrådet ikke skal flyttes ut av Oslo.
AA170628 Oslo er det stedet som kan tilby de mest relevante fagmiljøene innenfor områdene Språkrådet forvalter, Språkrådet bør derfor ligge i Oslo for å ha god nok tilgang på disse, ifølge Kulturdepartementet .
AA170628 Kulturdepartementet har gjennomført en utredning om hvor språkrådet skal plasseres.
AA170628 Det er andre rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner som holdes tilbake, opplyste Kulturdepartementet i en pressemelding onsdag.
AA170628 Da ba Kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
AA170628 - Islamsk Råd Norge ( IRN ) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.
AA170628 | Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd ¶ Kulturdepartementet holder tilbake tilskuddet til Islamsk Råd.
AA170628 Det er andre rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner som holdes tilbake, opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding onsdag.
AA170628 Da ba kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
AA170628 - Islamsk Råd Norge ( IRN ) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.
AA170628 ( ©NTB ) ¶ | Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd ¶
VG170627 PS : Ungdoms-OL ble finansiert av Kulturdepartementet , Lillehammer kommune og Norges idrettsforbund, der førstenevnte var største økonomiske bidragsyter.
DB170627 NIF fakturerte Kulturdepartementet og Statsministerens kontor 6536 per person for flybillettene på NIFs charterfly, og 4985 kroner per natt for hotellrommene.
DB170627 Kulturdepartementet og SMK kostet minst 616 896 kroner, men disse ni personene hadde betydelig færre overnattinger enn idrettstoppene.
DA170627 Vi har hatt en god dialog med kulturdepartementet , og regner med at departementet sender et lovforslag på høring til høsten, sier Tanum.
DA170627 Møtet mellom Kulturdepartementet og partene i mai økte konfliktnivået, da departementet fremla ønske om å erstatte pensjoner til sangere og dansere med en engangsutbetaling.
DA170627 Gjennom de siste to årene har både ledelsen og de ansattes organisasjoner i Operaen ventet på at Kulturdepartementet skal legge fram forslag til Stortinget om ny operapensjonslov.
BT170627 Widvey hadde med mann og en sønn som hun betalte alle kostnader for selv, skriver kommunikasjonsrådgiver i kulturdepartementet , Martin Andersson, i en e-post onsdag morgen.
BT170627 Men ifølge kulturdepartementet er dette feil.
BT170627 - Hun bodde på et vanlig rom som kulturdepartementet betalte for.
AP170627 | Språkrådet blir i Oslo ¶ Kulturdepartementet har vedtatt at språkrådet ikke skal flyttes ut av Oslo.
AP170627 Oslo er det stedet som kan tilby de mest relevante fagmiljøene innenfor områdene Språkrådet forvalter, Språkrådet bør derfor ligge i Oslo for å ha god nok tilgang på disse, ifølge Kulturdepartementet .
AP170627 Kulturdepartementet har gjennomført en utredning om hvor språkrådet skal plasseres.
AP170627 Det betyr også at det pågående arbeidet med de midlertidige og det permanente minnestedet i regjeringsområdet, som jeg og Kunst i offentlige rom ( KORO ) har arbeidet med i tett dialog med berørte parter, Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden september 2016, også er avsluttet.
AP170627 Widvey hadde med mann og en sønn som hun betalte alle kostnader for selv, skriver kommunikasjonsrådgiver i kulturdepartementet , Martin Andersson, i en e-post onsdag morgen.
AP170627 Men ifølge kulturdepartementet er dette feil.
AP170627 - Hun bodde på et vanlig rom som kulturdepartementet betalte for.
NL170625 Allikevel valgte det norske kulturdepartementet bort direkte kommunikasjon med kulturarbeidere fra Nord-Russland og inviterte en representant fra Kulturdepartementet i Moskva som ikke har vært i hverken Arkhangelsk eller Murmansk, som er to hovedbyer i den russiske Arktis idag.
NL170625 Allikevel valgte det norske kulturdepartementet bort direkte kommunikasjon med kulturarbeidere fra Nord-Russland og inviterte en representant fra Kulturdepartementet i Moskva som ikke har vært i hverken Arkhangelsk eller Murmansk, som er to hovedbyer i den russiske Arktis idag.
NL170625 Kulturdepartementet gjør en grov feil når det går kun gjennom Moskva i slike saker.
BT170624 Hadde i 2017 en tildeling fra Kulturdepartementet på 35,8 millioner kroner.
AP170624 I en høringsuttalelse til Kulturdepartementet om fremtidens mediepolitikk, skriver Mediebedriftenes Landsforening ( MBL ) at det viktigste for dem er å få fjernet arbeidsgiveravgiften mediene betaler til staten i inntil fire år.
AA170624 I en høringsuttalelse til Kulturdepartementet skriver Mediebedriftenes Landsforening ( MBL ) at det viktigste for dem er å få fjernet arbeidsgiveravgiften mediene betaler.
AA170624 I en høringsuttalelse til Kulturdepartementet om fremtidens mediepolitikk, skriver Mediebedriftenes Landsforening ( MBL ) at det viktigste for dem er å få fjernet arbeidsgiveravgiften mediene betaler til staten i inntil fire år.
AA170624 I en høringsuttalelse til Kulturdepartementet om fremtidens mediepolitikk, skriver Mediebedriftenes Landsforening ( MBL ) at det viktigste for dem er å få fjernet arbeidsgiveravgiften mediene betaler til staten i inntil fire år.
AA170624 Prosjektet for merkingen er et spleiselag mellom Kulturdepartementet , Sør-Trøndelag fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen.
VG170623 Han har også bakgrunn fra friidrettsforbundet og kulturdepartementet .
DN170623 I en fersk høringsuttalelse til Kulturdepartementet om fremtidens mediepolitikk, skriver Mediebedriftenes Landsforening at det viktigste for dem er å få fjernet arbeidsgiveravgiften mediene betaler til staten i inntil fire år.
DN170623 Samtidig ønsker vi å anerkjenne den betydelige jobben Kulturdepartementet har gjort og er glade for at de har klart å levere en så omfattende utlysning nå før sommeren, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T.
DN170623 I en pressemelding skriver kulturdepartementet at « staten vil kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget.
DN170623 Foto : Linda Næsfeldt ¶ Kulturdepartementet offentliggjorde fredag morgen utlysningen av en avtale om kommersiell allmennkringkasting.
DB170623 ( Dagbladet ) : Som Dagbladet tidligere har omtalt lå det i kortene at Kulturdepartementet og kulturminister Linda Hofstad Helleland ville lyse ut en kommersiell allmennkringkasteravtale, ment for TV 2, før sommeren.
DB170623 Kulturdepartementet tar sikte på å ha inngått en avtale med en kommersiell allmennkringkaster i løpet av desember.
DB170623 Slik vil de endre Medie-Norge : Vil frita mediene arbeidsgiveravgiften ¶ Kulturdepartementet krever også at det samlede innholdet til TV-kanalen som skal tilby allmennkringkastingsinnholdet blant annet må inneholde programmer for både brede og smale grupper.
DB170623 Sandnes svarer ikke på Dagbladets spørsmål om de mener denne avtalen er bedre enn den de sa nei til i august, eller hva de tenker om kravene Kulturdepartementet stiller til hvilke programmer de må levere om de sier ja til avtalen.
DB170623 Samtidig ønsker vi å anerkjenne den betydelige jobben Kulturdepartementet har gjort og er glade for at de har klart å levere en så omfattende utlysning nå før sommeren, sier Sandnes.
DB170623 For Kulturdepartementet har klare krav til hva en kommersiell allmennkringkaster skal sende av programmer, og hvor hyppig de skal sendes.
DB170623 ( Dagbladet ) : I dag la Kulturdepartementet fram avtalen om kommersiell allmennkringkasting.
BT170623 | Regjeringen vil gi 135 millioner i året til kommersiell allmennkringkaster ¶ Kulturdepartementet lyser ut ny avtale for kommersiell allmennkringkasting.
AP170623 | Regjeringen vil gi 135 millioner i året til kommersiell allmennkringkaster ¶ Kulturdepartementet lyser ut ny avtale for kommersiell allmennkringkasting.
AA170623 Tidligere i juni skrev Dagens Næringsliv at Kulturdepartementet har hatt møter med både TV 2 og MTG før utlysningen.
AA170623 Kulturdepartementet lyser fredag ut ny avtale for kommersiell allmennkringkasting.
SA170622 I september 2015 fikk de innvilget midlene fra Kulturdepartementet og skulle starte byggingen på våren 2016.
SA170622 Fristen på å beholde de spillemidlene verdt fire millioner fra Kulturdepartementet kroner gikk ut i år, siden prosjektet skulle vært ferdig i 2017.
SA170622 For to år siden fikk de midler fra Kulturdepartementet gjennom Norges Skiforbunds spillemidler.
AP170622 - Det jeg reagerer på, er at prosessen flyttes fra KORO ( Kunst i offentlige rom ) og til Statsbygg, og fra Kulturdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sånn helt uten videre, sier Jørn Mortensen.
AP170622 I september 2015 fikk de innvilget midlene fra Kulturdepartementet og skulle starte byggingen på våren 2016.
AP170622 Fristen på å beholde de spillemidlene verdt fire millioner fra Kulturdepartementet kroner gikk ut i år, siden prosjektet skulle vært ferdig i 2017.
AP170622 For to år siden fikk de midler fra Kulturdepartementet gjennom Norges Skiforbunds spillemidler.
VG170621 Forrige måned skrev Klassekampen at den europeiske bransjeforeningen for onlinespill ( Egba ) har skrevet et brev til Kulturdepartementet , der de mener at det norske spillmonopolet bryter med EØS-avtalen.
DN170621 I Kulturdepartementet betyr « før sommeren » det samme som « i løpet av juni ».
DN170621 Foto : Eivind Senneset ¶ Kulturdepartementet bekreftet forrige torsdag at det tar sikte på å utlyse en avtale om kommersiell allmennkringkasting før sommeren.
DA170620 Etter det kan et mulig regimeskifte i Kulturdepartementet stå for døra.
AA170619 Informasjons- og kulturdepartementet opplyste mandag kveld at de tre nå avhøres av saudiarabiske myndigheter.
NL170618 Arctic Arts Summit ( AAS ) er verdens første arktiske kulturtoppmøte, og arrangeres av Festspillene i Nord-Norge og Kulturdepartementet .
VG170616 X Games Norway 2018 har søkt om 3,5 millioner i støtte fra kulturdepartementet .
DN170615 | TV3-eier gjør seg klar for å se på tv-utlysning ¶ Kulturdepartementet har hatt møter med to potensielle interessenter om en ny tv-avtale for kommersiell allmennkringkasting verdt inntil 15 millioner euro.
DN170614 Norsk filminstitutt blir i år tildelt rundt 600 millioner kroner fra Kulturdepartementet .
DB170614 Norsk filminstitutt blir i år tildelt rundt 600 millioner kroner fra Kulturdepartementet .
AP170614 Norsk filminstitutt blir i år tildelt rundt 600 millioner kroner fra Kulturdepartementet .
AP170614 Norsk filminstitutt blir i år tildelt rundt 600 millioner kroner fra Kulturdepartementet . | a-ha spiller inn plate for MTV ¶
AP170614 Norsk filminstitutt blir i år tildelt rundt 600 millioner kroner fra Kulturdepartementet .
DA170612 Dette skriver selskapet Spellemann A/S til Kulturdepartementet , hvor de ber om et møte for å diskutere videre finansiering av Spellemannprisen.
DA170612 - Vi ønsker dialog med Kulturdepartementet om hvorvidt det er politisk vilje til å støtte Spellemannprisen, og hvilken instans vi da bør henvende oss til, ettersom vi ikke lenger mottar støtte via Kulturrådet, sier Hildegunn Olsbø, daglig leder for Spellemannprisen.
AP170612 Dette har gjort at kulturrådet har søkt Kulturdepartementet om å øke festivalstøtten med 15 millioner kroner på kommende års statsbudsjett.
DB170608 Johan Olaisen, professor i kompetanseledelse ved BI, og som tidligere har arbeidet med prosjektledekse og prosjektstyring i Statoil, tror Kulturdepartementet regner med at det vil komme en budsjettsprekk.
DB170608 - En sentral del ¶ Kulturdepartementet opplyser i en e-post til Dagbladet at alternativet regjeringen har valgt inkluderer tiltak for å forbedre situasjonen når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming, og disse tiltakene inngår i kostnadsestimatet.
DB170608 Johan Olaisen, professor i kompetanseledelse ved BI, og som tidligere har arbeidet med prosjektledekse og prosjektstyring i Statoil, tror Kulturdepartementet regner med at det vil komme en budsjettsprekk.
DB170608 - En sentral del ¶ Kulturdepartementet opplyser i en e-post til Dagbladet at alternativet regjeringen har valgt inkluderer tiltak for å forbedre situasjonen når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming, og disse tiltakene inngår i kostnadsestimatet.
DB170607 Prisen ble gitt av Kulturdepartementet i anledning Gramarts 20-årsjubileum i 2009.
VG170604 Kirke- og kulturdepartementet vil ikke gjøre noe nå.
VG170602 Han møtte litt motbør fra Mette Gundersen, tidligere statssekretær i Kulturdepartementet .
AA170531 Tidligere var det staten v / Kulturdepartementet som oppnevnte styreleder og halvparten av styret i TSO.
NL170526 Tiltaket har to år på rad fått toppfinansiering fra kulturdepartementet for å kunne videreutvikles som nasjonalt senter for Outsider art.
VG170524 Etter at han gikk av som idrettspresident var han ekspedisjonssjef i idrettsavdelingen i Kulturdepartementet .
AA170523 Komiteen vil ta seg tid til nye avklaringer med Kulturdepartementet og åpner for nye høringer til høsten.
AA170523 Kulturdepartementet argumenterte for at endringene av arbeidsgiverregelen i den nye loven ikke endrer dagens praksis, men innebærer en lovfesting av dagens praksis.
DB170520 Fire personer fra Kulturdepartementet , KUD, besøkte også OL-byen, men bare tre av dem har levert reiseregninger.
VG170519 - NIF rapporterer årlig til Kulturdepartementet på sin disponering av spillemidlene, men det er svært lenge siden Riksrevisjonen foretok en forvaltningsrevisjon på området, heter det.
DB170519 Dette er bestillinger som ikke omfatter idrettsforbundets egne gjester ( personer fra særforbund med deltakere og Olympiatopp-sponsorer, Kulturdepartementet ) og foreldre.
DB170519 Den enkelte sport må sammen med sponsorer, Olympiatoppen, Idrettsforbundet og kulturdepartementet få etablert en finansiering som gjør det mulig for de absolutt beste å konkurrere så lenge de holder verdensklasse.
VG170518 Bakgrunnen for at kulturdepartementet nå setter krav om åpenhet er Linda Hofstad Hellelands initiativ overfor sine nordiske ministerkolleger under ungdoms-OL i fjor, der de sammen uttrykte bekymring for utviklingen i internasjonal idrett.
VG170518 - Vi har en god dialog med kulturdepartementet , sier han.
FV170518 Hun har jobbet på Norges idrettshøgskole, som generalsekretær i Skiforbundet, har vært ansatt i Kulturdepartementet og er i dag fylkesdirektør i Akershus.
SA170517 Hun har jobbet på Norges idrettshøgskole, som generalsekretær i Skiforbundet, har vært ansatt i Kulturdepartementet og er i dag fylkesdirektør i Akershus.
BT170517 Hun har jobbet på Norges idrettshøgskole, som generalsekretær i Skiforbundet, har vært ansatt i Kulturdepartementet og er i dag fylkesdirektør i Akershus.
AP170517 Hun har jobbet på Norges idrettshøgskole, som generalsekretær i Skiforbundet, har vært ansatt i Kulturdepartementet og er i dag fylkesdirektør i Akershus.
DA170516 Men når to av spillefilmene som deltar i konkurranseprogrammet er finansiert av strømmetjenesten Netflix, har det tvunget fram en regelendring på festivalens høyeste politiske nivå, altså i samsvar med det franke kulturdepartementet .
BT170515 Kulturdepartementet har forsvart endringen, og har vist til at forslaget bare ville være å lovfeste en gammel praksis på feltet.
SA170513 Selv sendte Kulturdepartementet tre representanter til ledermøtet i Bodø.
SA170513 Og med det fokuset kulturdepartementet har tatt tak i dette nå, er NIF nødt til å gjøre noe, legger hun til.
BT170513 Selv sendte Kulturdepartementet tre representanter til ledermøtet i Bodø.
BT170513 Og med det fokuset kulturdepartementet har tatt tak i dette nå, er NIF nødt til å gjøre noe, legger hun til.
AP170513 Selv sendte Kulturdepartementet tre representanter til ledermøtet i Bodø.
AP170513 Og med det fokuset kulturdepartementet har tatt tak i dette nå, er NIF nødt til å gjøre noe, legger hun til.
AA170513 Statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i Kulturdepartementet sier at departementet synes insentivordningen har fått en veldig god start.
VG170512 Da VG pratet med den tidligere ekspedisjonssjefen i kulturdepartementet i går, ønsket hun ikke å si stort om eposten fra Bogerud.
SA170512 Og hvis man lurer på dette med økonomiske risiko, så har Kulturdepartementet selv svaret : Ifølge deres egen rapport om kunstnerøkonomi ( 2015 ), tjente en norsk kunstner i 2013 gjennomsnittlig 185.000 kr årlig.
SA170512 All den tid Kulturdepartementet har fullt innsyn i regnskapene, er det ikke grunn til å tro at det finnes noe kriminelt i idrettsforbundets arkiver.
NL170512 Oppland idrettskrets ba samtidig at Kulturdepartementet må innføre samme innsynsregime for alle frivillige organisasjoner som idretten underlegges.
DA170512 Oppland idrettskrets ba samtidig at Kulturdepartementet må innføre samme innsynsregime for alle frivillige organisasjoner som idretten underlegges.
DA170512 Ifølg Kulturdepartementet var intensjonen å lovfeste det som i dag er sedvane.
DA170512 - Jeg hører Kulturdepartementet prøver å si at dette er en rettsligjøring av praksis, men dette er ikke praksis, sier Rian til Dagsavisen.
BT170512 Omtrent samtidig med at idrettsstyret avsatte Inge Andersen som generalsekretær, arrangerte kulturdepartementet møte om egenorganiserte idretter som snowboard, skateboard, parkour og andre grener som står utenfor Norges idrettsforbund.
BT170512 All den tid Kulturdepartementet har fullt innsyn i regnskapene, er det ikke grunn til å tro at det finnes noe kriminelt i idrettsforbundets arkiver.
AP170512 All den tid Kulturdepartementet har fullt innsyn i regnskapene, er det ikke grunn til å tro at det finnes noe kriminelt i idrettsforbundets arkiver.
VG170510 Men der fikk de nei fra Kulturdepartementet .
VG170510 I en e-postutveksling mellom Kulturdepartementet og idretten, som VG har fått innsyn i, reagerer Kulturdepartementet på at idretten stiller med få kvinner : ¶
VG170510 I en e-postutveksling mellom Kulturdepartementet og idretten, som VG har fått innsyn i, reagerer Kulturdepartementet på at idretten stiller med få kvinner : ¶
AP170509 I løpet av høsten skal Kulturdepartementet legge fram et nytt forslag til operapensjonslov.
VG170507 Ifølge Kulturdepartementet er det ennå ikke tatt stilling til hva Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst kal brukes til etter 2020.
DA170506 Åndsverkloven legger rammene for virksomheten og levekårene til svært mange kunstnere og jeg vil berømme Kulturdepartementet for å ha gjort en god jobb.
DA170506 « Regjeringens forslag endrer ikke reglene på området », kommenterer statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i kulturdepartementet .
AA170505 Derfor anbefalte de mer satsing på kulturskole og bibliotek, samt å flytte ansvaret for kulturskole fra Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet .
AA170505 Denne uka startet arbeidet mot en ny kulturmelding, i form av en oppstartskonferanse på Det Norske Teatret i regi av Kulturdepartementet .
DB170503 Før kulturdepartementet går i gang med utarbeidelsen av den første kulturmeldingen på fjorten år, en melding som skal « danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer » og pensle kulturpolitikken inn på et tidsriktig spor, måtte de om lag 700 kulturarbeiderne som va
DB170503 ( Dagbladet ) : Den svenske forfatteren Mustafa Can var invitert til å holde et innlegg da Kulturdepartementet i dag inviterte representanter for norsk kulturliv til en konferanse om innholdet i den kommende kulturmeldingen.
DA170503 Musikernes Fellesorganisasjon reagerte skarpt etter møte med kulturdepartementet sist uke, der Kulturdepartementet presenterte et høringsforslag om å erstatte dagens pensjonsordning med en støtteordning for omstilling ved pliktig avgangsalder.
DA170503 Musikernes Fellesorganisasjon reagerte skarpt etter møte med kulturdepartementet sist uke, der Kulturdepartementet presenterte et høringsforslag om å erstatte dagens pensjonsordning med en støtteordning for omstilling ved pliktig avgangsalder.
DA170503 Istedenfor har Kulturdepartementet bare presentert partene for en løsning.
DA170503 Etter møtet sist uke forventes det at kulturdepartementet sender ut lovforslag om operapensjon til høringsrunde før sommeren.
DA170502 Frivilligsentralen får tilskudd fra Sola kommune og kulturdepartementet , men pengene strekker ikke til.
BT170502 Statssekretær i Kulturdepartementet , Bård Folke Fredriksen, sa til BT den gangen at det lå i kortene at DNS ville bli prioritert foran Sentralbadet.
BT170502 De gode nyhetene som ble presentert i dag ligger under Kulturdepartementet , men Erna Solberg avviser at det er et valgkampstunt at det var nettopp hun som kom til Bergen, og ikke kulturminister Linda Hofstad Helleland.
BT170502 - DNS er en institusjon for hele Norge, og definert som en nasjonal institusjon med 100 prosent av det offentlige driftstilskuddet fra kulturdepartementet .
AP170502 I et brev til Kulturdepartementet datert 28. april ber NRKs styreleder Birger Magnus og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen om at kringkastingsavgiften økes med 55 kroner i 2018, melder kanalen.
AA170502 I et brev til Kulturdepartementet datert 28. april ber NRKs styreleder Birger Magnus og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen om at kringkastingsavgiften økes med 55 kroner i 2018, melder kanalen.
DB170429 - Politisk kommer det en ny regionreform, og Kulturdepartementet starter neste uke arbeidet med en ny kulturmelding.
SA170428 | Stavanger fikk statsstøtte-nei, men gir ikke opp hurtig-VM ¶ Kulturdepartementet sa nei til 6 millioner i statsstøtte, men Kjell Madland og Stavanger jobber videre for et VM i lyn og hurtigsjakk i oljebyen romjulen 2017.
SA170428 FIKK NEI : Kulturdepartementet vil ikke gi Kjell Madland og Norway Chess statsstøtte.
VG170427 Norges idrettsforbund har en sunn, god og planlagt økonomistyring kontrollert ¶ av eksterne revisorer og rapportert til Kulturdepartementet hvert kvartal.
DA170427 Statssekretær i kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen kommenterer dagens møte og kritikken fra MFO slik : ¶
DA170427 Pensjonskostnadene truer Operaen med konkurs, og kulturdepartementet sier man at pensjonskostnadene må ned for å kunne holde oppe aktiviteten ved operaen.
DA170427 Overfor de ansattes organisasjoner har Kulturdepartementet foreslått å erstatte pensjon med en engangsutbetaling tilsvarende tre årslønner.
DA170427 I går var hun i møte med Kulturdepartementet om den betente pensjonskonflikten ved Operaen, som heller ikke nå ser ut til å få en løsning.
DA170427 - Vi forventer at den nye direktøren for operaen nå stiller krav til kulturdepartementet som eier, og løfter dette spørsmålet fra å handle om bunnlinjen til Operaen.
AP170427 - Vi har full tillit til styret, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet .
VG170426 Pengene ble tilbakebetalt i januar i år, da spillemidlene fra kulturdepartementet ankom Idrettens Hus på Ullevaal stadion.
SA170426 FOTO : Kulturdepartementet / Marius Bakke ¶
BT170426 Det Kulturdepartementet burde være mer opptatt av, er å bruke Brak-suksessen i Bergen til å lage en modell for andre bransjer, som kanskje trenger samme type profesjonalisering.
AP170426 Blir Facebook-sidene våre stengt over lang tid, risikerer vi å miste like store inntekter som vi får i støtte fra Kulturdepartementet og Fritt Ord ¶
AP170426 FOTO : Kulturdepartementet / Marius Bakke ¶
DN170425 I et brev til Kulturdepartementet går European Gaming & Betting Association ( Egbas ) til angrep på Norsk Tippings monopol, skriver Klassekampen.
DB170425 I et brev til Kulturdepartementet går European Gaming & Betting Association ( Egbas ) til angrep på Norsk Tippings monopol, skriver Klassekampen.
DB170424 I et brev til Kulturdepartementet går European Gaming & Betting Association ( Egbas ) til angrep på Norsk Tippings monopol, skriver Klassekampen.
DA170424 I 2015 bestilte Finansdepartementet og Kulturdepartementet en kvalitetssikring av denne utredningen.
SA170423 - Ekstratilskuddet gis for å satse på anleggsutbygging i områder med sterkt økende folketall, samt kommuner med lav anleggsdekning, skriver Bård Folke Fredriksen ( H ), statssekretær i Kulturdepartementet , i en e-post til Bergens Tidende.
BT170423 - Ekstratilskuddet gis for å satse på anleggsutbygging i områder med sterkt økende folketall, samt kommuner med lav anleggsdekning, skriver Bård Folke Fredriksen ( H ), statssekretær i Kulturdepartementet , i en e-post til Bergens Tidende.
AP170423 - Ekstratilskuddet gis for å satse på anleggsutbygging i områder med sterkt økende folketall, samt kommuner med lav anleggsdekning, skriver Bård Folke Fredriksen ( H ), statssekretær i Kulturdepartementet , i en e-post til Bergens Tidende.
DN170421 Prosjektet har en estimert kostnad på 1,9 milliarder kroner, ifølge Kulturdepartementet .
AP170421 Mens hun jobber foran PC-en der inne, forsøker Afsar å rydde i rabalderet etter at Islamsk Råd brukte ekstrabevilgningen fra Kulturdepartementet til å ansette en medarbeider som skjuler ansiktet bak en nikab.
AP170421 Mens hun jobber foran PC-en der inne, forsøker Afsar å rydde i rabalderet etter at Islamsk Råd brukte ekstrabevilgningen fra Kulturdepartementet til å ansette en medarbeider som skjuler ansiktet bak en nikab.
VG170420 Erna Solbergs mest profilerte utnevnelse fra utsiden var da hun gjorde daværende kulturredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås, til statssekretær i Kulturdepartementet .
DA170420 Kulturdepartementet har signalisert at de ønsker å erstatte operapensjonen med tre års etterlønn.
DA170420 Kulturdepartementet har nå innkalt Operaen og de ansattes organisasjoner til møte om operapensjonsloven onsdag neste uke.
DA170420 I mars ble det kjent at Islamsk Råd Norge ( IRN ) har ansatt nikabkledte Leyla Hasic som administrasjonskonsulent - en stilling Kulturdepartementet bevilget penger til for å styrke brobyggingsarbeidet til storsamfunnet og dialogen med andre tros- og livssynssamfunn.
AA170420 I mars ble det kjent at Islamsk Råd Norge ( IRN ) har ansatt nikabkledte Leyla Hasic som administrasjonskonsulent - en stilling Kulturdepartementet bevilget penger til for å styrke brobyggingsarbeidet til storsamfunnet og dialogen med andre tros- og livssynssamfunn.
AP170419 Regjeringen mener at enerettsmodellen er den best egnede til å ivareta dette, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i Kulturdepartementet .
DA170418 Men nå vurderer Kulturdepartementet å avgrense rådets mandat mot PFU.
DA170418 Kokkvold og hans 13 rådskolleger må finne seg i at Kulturdepartementet akkurat nå sitter og vurderer om rådets mandat skal avgrenses.
AA170412 Kulturdepartementet og Medietilsynet har satset på dialog og forespørsler i et forsøk på å stoppe spillreklame på TV 3, Max og Viasat 4. reklame som ville vært ulovlig om kanalene sendte fra Norge.
VG170411 Debatt Bør Kulturdepartementet ta regningen når min tyrkiske kone og jeg drikker kaffe ?
VG170411 Bør Kulturdepartementet ta regningen når min tyrkiske kone og jeg drikker kaffe ?
VG170407 * MoU mellom Kulturdepartementet og General Administration og Sport om Sprotsarbeid ( 2017-2022 ) - Dette er en ny MoU hvor Norge og Kina går inn for å utvikle et bredt sportssamarbeid, med særlig fokus på vinteridrett.
DB170406 Det går på det menneskelige og i spørsmålet om menneskerettigheter kan vi på idrettens side bidra positivt, mener Heiberg, som rett over påske vil samle UD, Kulturdepartementet og idretten til et samordningsmøte.
DB170406 Avtalen som undertegnes i morgen er formelt sett mellom det norske kulturdepartementet og den kinesiske sportsadministrasjonen som er tilsvarende nivå i Kina.
DB170406 I tillegg ønsker Kulturdepartementet å « avlyse » pensjonen for oss ni solister, som står igjen på lønningslisten.
DB170406 Dette er ikke luftige ideer hentet fra intern høyttenkning, men konkrete planer presentert i riksarkivarens budsjettsøknad for 2018 til Kulturdepartementet .
DA170406 På spørsmål fra Dagsavisen oppgir Kulturdepartementet at det heller ikke har innsyn i kandidatene styret vurderte.
VG170405 Ifølge Kulturdepartementet vil hovedregelen være at den som surfer på nettet, ikke vil ha noe ansvar selv om materialet de ser på, er ulovlig lagt ut.
VG170405 IRN troppet tirsdag formiddag opp hos Kulturdepartementet , og var ifølge Afsar godt forberedt.
SA170405 Det har vært et anstrengt forhold mellom ledelsen i Norges Idrettsforbund og kulturdepartementet
DN170405 I en pressemelding opplyser kulturdepartementet at Regjeringen ønsker å styrke posisjonen til skapende og utøvende kunstnere, og foreslår flere regler som styrker deres stilling.
DN170405 Foto : Kulturdepartementet
DB170405 Ifølge Kulturdepartementet videreføres hovedregelen om at hver enkelt person som bruker internett, ikke skal ha noe ansvar etter åndsverkloven, selv om materialet han eller hun ser på er ulovlig lagt ut.
DB170405 I innledningen til proposisjonen skriver Kulturdepartementet at « Straff og erstatning bare kan ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen.
DA170405 Ifølge Kulturdepartementet vil hovedregelen være at den som surfer på nettet, ikke vil ha noe ansvar selv om materialet de ser på, er ulovlig lagt ut.
AP170405 Regjeringen ved Kulturdepartementet og statsråd Linda Hofstad Helleland ( H ) la onsdag frem forslag til ny åndsverklov.
AP170405 Det har vært et anstrengt forhold mellom ledelsen i Norges Idrettsforbund og kulturdepartementet
AA170405 Ifølge Kulturdepartementet vil hovedregelen være at den som surfer på nettet, ikke vil ha noe ansvar selv om materialet de ser på, er ulovlig lagt ut.
VG170404 I stedet valgte eierne - som er Staten, ved Kulturdepartementet - å bevilge akkurat nok penger til å kjøpe litt mer sminke.
VG170404 Kulturminister Linda Hofstad Helleland var tydelig på at dette ikke var det pengene var tenkt til, og Kulturdepartementet vurderer nå om støtten skal trekkes.
DB170404 Vi ønsker å ha dialog med kulturdepartementet direkte som en samarbeidspartner og ikke via media, sier Zaeem Shaukat, styreleder i IRN, til Dagbladet etter pressekonferansen.
DB170404 | Kritiserer kulturministeren etter niqab-bråk : - Uproft ¶ ¶ uppercase;>DIREKTE " : Islamsk Råd er innkalt til møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland, og møtte pressen ved Kulturdepartementet .
DB170404 Kulturdepartementet har nemlig bevilget 484 000 kroner til IRN for å kunne ansette en ny person i organisasjonen.
AP170404 Generalsekretær Mehtab Afsar har bestemt avvist at Islamsk Råd har villedet Kulturdepartementet i sin søknad om brobyggermidler.
DA170403 Dette er ikke noe synsing fra min side, men de ordrette hovedkonklusjonene fra Mediemangfoldsutvalget som har levert sin utredning i form av en NOU til Kulturdepartementet den 7. mars 2017.
DB170401 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Hasic kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
SA170331 Omtrent samtidig med at idrettsstyret avsatte Inge Andersen som generalsekretær, arrangerte kulturdepartementet møte om egenorganiserte idretter som snowboard, skateboard, parkour og andre grener som står utenfor Norges idrettsforbund.
AP170331 Omtrent samtidig med at idrettsstyret avsatte Inge Andersen som generalsekretær, arrangerte kulturdepartementet møte om egenorganiserte idretter som snowboard, skateboard, parkour og andre grener som står utenfor Norges idrettsforbund.
DB170330 Det bekrefter kulturdepartementet overfor Kampanje.
DB170330 Islamsk Råd Norges ( IRN ) ansettelse av en medarbeider som bruker nikab, har vakt opprør og fordømming helt til topps i Kulturdepartementet .
AA170330 Det er noe Kulturdepartementet nå vurderer. ( ©NTB ) ¶
AA170330 - Ja, vi tar sikte på å kunngjøre før sommeren, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i Kulturdepartementet til Kampanje.com.
VG170329 Tidligere ekspedisjonssjef i kulturdepartementet og nå president i golfforbundet, Marit Wiig har uttalt : Jeg er lei av at menn velger menn som besetter de fleste posisjoner.
VG170329 Debatt Tidligere ekspedisjonssjef i kulturdepartementet og nå president i golfforbundet, Marit Wiig har uttalt : Jeg er lei av at menn velger menn som besetter de fleste posisjoner.
VG170329 VG har stilt en rekke spørsmål til Kulturdepartementet, blant annet hvor mye penger som er brukt på rehabilitering av Nationaltheatret, hva kulturministeren tenker om at skuespillere er redde for å få lyskastere i hodet og hvor viktig Kulturdepartementet synes bevaringen av teateret er.
VG170329 VG har stilt en rekke spørsmål til Kulturdepartementet , blant annet hvor mye penger som er brukt på rehabilitering av Nationaltheatret, hva kulturministeren tenker om at skuespillere er redde for å få lyskastere i hodet og hvor viktig Kulturdepartementet synes bevaringen av teateret er.
VG170329 Kulturdepartementet bekrefter at styret ved teateret vil bli invitert til møte innen kort tid.
VG170329 Samtidig vurderer juristene i Kulturdepartementet om Islamsk Råd oppfyller vilkårene for bevilgning.
SA170329 Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier hun har bedt juristene i Kulturdepartementet om å se på bevilgningen til Islamsk Råd Norge på nytt.
SA170329 Generalsekretær Mehtab Afsar avviser at Islamsk Råd har ha villedet Kulturdepartementet i sin søknad om brobyggermidler.
SA170329 Vi rapportere til Kulturdepartementet fire ganger i året.
SA170329 Idrettsledelsen og Kulturdepartementet må finne frem til en arbeidsmetode som gavner saken.
DN170329 Døde rotter ¶ Kulturdepartementet bekrefter at styret ved teateret vil bli invitert til møte innen kort tid.
DB170329 Ansettelsen har skapt en voldsom debatt, og kom etter at kulturdepartementet bevilget 484 000 kroner til IRN.
DB170329 Ansettelsen av Hasic kommer etter at kulturdepartementet bevilget 484 000 kroner til IRN.
DB170329 Kulturdepartementet vurderer om organisasjonen oppfyller kravet til statsstøtte.
AP170329 Statssekretær i Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen ( H ) deltok også i debatten.
AP170329 Samtidig avviser generalsekretær Mehtab Afsar at Islamsk Råd har villedet Kulturdepartementet i sin søknad om brobyggermidler.
AP170329 Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier hun har bedt juristene i Kulturdepartementet om å se på bevilgningen til Islamsk Råd Norge på nytt.
AP170329 Kulturdepartementet bekrefter at styret ved teateret vil bli invitert til møte innen kort tid. | « Av og til tenker jeg : Kan jeg ikke bare dra hjem.
AP170329 Vi rapportere til Kulturdepartementet fire ganger i året.
AP170329 Idrettsledelsen og Kulturdepartementet må finne frem til en arbeidsmetode som gavner saken.
AA170329 Kulturdepartementet bekrefter at styret ved teateret vil bli invitert til møte innen kort tid.
AA170329 Statssekretær i Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen ( H ) deltok også i debatten.
AA170329 Generalsekretær Mehtab Afsar avviser at Islamsk Råd har ha villedet Kulturdepartementet i sin søknad om brobyggermidler.
VG170328 - Jeg mener at norsk idrett er åpen, våre regnskaper er åpne, vi rapporterer til kulturdepartementet og ikke minst rapporterer vi til våre egne medlemmer.
VG170328 Har det siste året levert to rapporter om idrett og politikk og kan kanskje gjenopprette tilliten hos kulturdepartementet ?
VG170328 - Hvor viktig er det å være brobygger opp mot toppidretten og kulturdepartementet , slik situasjonen har blitt ?
VG170328 Nyansettelsen kommer etter et ønske fra Kulturdepartementet og IRN om at organisasjonen skulle bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon, fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet.
VG170328 Ifølge Klassekampen har Kulturdepartementet bevilget 484.000 kroner til at Islamsk Råd Norge kunne øke staben med én ansatt.
VG170328 Ifølge Klassekampen har Kulturdepartementet bevilget 484.000 kroner til at Islamsk Råd Norge kunne øke staben med én ansatt.
VG170328 - Vi har tatt opp med Kulturdepartementet i flere sammenhenger at vi trenger å styrke sekretariatet.
SA170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
SA170328 Vi rapportere til Kulturdepartementet fire ganger i året.
FV170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
DB170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Hasic kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
DB170328 Nyansettelsen kommer etter et ønske fra Kulturdepartementet og IRN om at organisasjonen skulle bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon, fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet.
BT170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
BT170328 Vi rapportere til Kulturdepartementet fire ganger i året.
AP170328 Afsar sier statsstøtten som Islamsk Råd mottar fra Kulturdepartementet ikke er knyttet opp mot antall medlemmer.
AP170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
AP170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
AP170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
AP170328 Vi rapportere til Kulturdepartementet fire ganger i året.
AA170328 Ansettelsen kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
AA170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
AA170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
VG170327 Etter det VG har grunn til å tro, frykter deler av kulturdepartementet at dagens møte blir « kuppet » av den organiserte idretten.
VG170327 Det fortalte forskeren da han innledet et såkalt innspillsmøte i regi av kulturdepartementet mandag formiddag.
SA170327 KOMMENTAR : Inge Andersen ble offer for presset fra idretten, media og kulturdepartementet .
FV170327 KOMMENTAR : Inge Andersen ble offer for presset fra idretten, media og kulturdepartementet .
BT170327 KOMMENTAR : Inge Andersen ble offer for presset fra idretten, media og kulturdepartementet .
AP170327 KOMMENTAR : Inge Andersen ble offer for presset fra idretten, media og kulturdepartementet .
DB170325 Uansett har Kulturdepartementet svart på den eksterne kvalitetssikringen, som ble levert i 2015, med taushet.
DB170325 Siden den gang har det strømmet mye papir mellom kulturdepartementet og teateret.
AA170325 Prisen ble opprettet i 1993 og var en gave fra Kulturdepartementet i forbindelse med Forfatterforeningens 100-årsjubileum.
DB170323 Hadde Andersen blitt presset ut av jobben under gårsdagens styremøte på grunn av hverdagslig uenighet med deler av en sliten stab, ville de eksterne kritikerne i kulturdepartementet i samspill med medienes mer eller mindre tilfeldige jakt hastet videre etter neste bytte : ¶
DB170323 Den enigheten er blitt presset utenfra fordi kulturdepartementet har brukt sin politiske rett til å straffe idretten økonomisk.
DB170322 Kulturdepartementet har i flere år hatt tilgang på grundige analyser og informasjon om behovet for vedlikehold av Nationaltheatret.
DB170321 Kulturdepartementet og Statsbygg har fått utarbeidet en rapport om konseptvalg med estimat av kostnader ved ulike løsningsalternativer, utført av Metier og Møreforskning Molde.
DB170321 Kulturdepartementet har i flere år sittet på alarmerende informasjon som viser akutt behov for vedlikehold.
DA170321 Strømmetjenester som Netflix og HBO bør ilegges en avgift på minst to prosent av omsetningen, foreslår Norsk Filminstitutt i en rapport bestilt av Kulturdepartementet .
DA170321 Kulturdepartementet har forsøkt å invitere Netflix til seminaret, men opplyser at de ikke har oppnådd kontakt. 14 prosent abonnerer på HBO Nordic, som er representert på seminaret.
DA170320 En strømmeavgift har vært diskutert i flere år, men dette er første gangen det er fremmet et konkret krav til kulturdepartementet .
DA170320 Dette fastslår Norsk Filminstitutt i en ny rapport, som er laget på oppdrag av kulturdepartementet , i forkant av morgendagens seminar : « Kampen for tilværelsen : Hvordan sikre norsk audiovisuelt innhold i framtiden ».
BT170320 Næringsdepartementet og Kulturdepartementet står bak pilotprosjektet, som skal vare i ett år, med oppstart i høst.
AP170320 I Kulturdepartementet møter byråd Hansen liten forståelse for sitt ønske om å øke storbytillegget til 50 prosent av det opprinnelige tilskuddet : ¶
AP170320 - Og det må Kulturdepartementet ta mer hensyn til når det fordeler spillemidler til idrettsanlegg.
AP170320 - Det må Kulturdepartementet ta mer hensyn til når det fordeler spillemidler til idrettsanlegg, sier byråd Rina Mariann Hansen.
AP170320 Næringsdepartementet og Kulturdepartementet står bak pilotprosjektet, som skal vare i ett år, med oppstart i høst.
AP170320 Næringsdepartementet og Kulturdepartementet står bak pilotprosjektet, som skal vare i ett år, med oppstart i høst.
AA170320 Det er en nasjonal satsing der vi har fått midler fra kulturdepartementet for å gi kulturhusene anledning til å skape kunstneriske prosjekter med unge talenter, sier Hodneland.
VG170317 Norges Idrettsforbund søkte kulturdepartementet om 145 millioner kroner til toppidrett i år.
VG170317 De kommer via kulturdepartementet , og så får vi forvaltningsansvar for den potten.
SA170317 Statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i Kulturdepartementet er klar på at markedsføringen av utenlandske spillselskaper er et problem.
SA170317 Bård Folke Fredriksen ( H ) er statssekretær i Kulturdepartementet .
SA170317 - Hadde det vært alkohol eller tobakk ville det nok blitt mer fortgang i saken, innrømmer Kulturdepartementet .
FV170317 Statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i Kulturdepartementet er klar på at markedsføringen av utenlandske spillselskaper er et problem.
FV170317 Bård Folke Fredriksen ( H ) er statssekretær i Kulturdepartementet .
FV170317 - Hadde det vært alkohol eller tobakk ville det nok blitt mer fortgang i saken, innrømmer Kulturdepartementet .
DB170317 Nå synes Brem konflikten har gått så langt at Kulturdepartementet og politikerne må komme på banen.
DB170317 - Når NRK først sier i høringssvar til Kulturdepartementet at de ikke trenger en styrket åndsverkslov, fordi de forhandler med sterke rettighetsforbund som oss, er det greit.
BT170317 Statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i Kulturdepartementet er klar på at markedsføringen av utenlandske spillselskaper er et problem.
BT170317 Bård Folke Fredriksen ( H ) er statssekretær i Kulturdepartementet .
BT170317 - Hadde det vært alkohol eller tobakk ville det nok blitt mer fortgang i saken, innrømmer Kulturdepartementet .
AP170317 Statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i Kulturdepartementet er klar på at markedsføringen av utenlandske spillselskaper er et problem.
AP170317 Bård Folke Fredriksen ( H ) er statssekretær i Kulturdepartementet .
AP170317 - Hadde det vært alkohol eller tobakk ville det nok blitt mer fortgang i saken, innrømmer Kulturdepartementet .
DB170316 Norsk Filmforbund har sendt brev om dette både til NRK og Kulturdepartementet .
VG170311 « Kongehuset og politisk og administrativ ledelse i Kulturdepartementet » har ifølge kommunikasjons og markedssjef Frida Blomgren gitt beskjed om at de « dessverre ikke har anledning til å delta ».
SA170309 mai vil kulturdepartementet invitere til en innspillskonferanse, hvor også aktører utenfor feltet vil bli invitert.
SA170309 April 2012 : Styringsgruppens innstilling blir fremlagt for Kulturdepartementet .
SA170308 Denne gangen er det ikke Oslo kommune som betaler festen sammen med Kulturdepartementet .
DA170308 Først etter det kan statsråd Helleland og Kulturdepartementet gå i gang med å jobbe fram en melding som kan legges fram for Stortinget.
AP170308 Denne gangen er det ikke Oslo kommune som betaler festen sammen med Kulturdepartementet .
SA170307 | Prisdryss over norske barne- og ungdomsbøker ¶ Kulturdepartementet drysset tirsdag sju priser på til sammen 330.000 kroner over forfattere, oversettere, illustratører og tegneserieskapere.
BT170307 I kvalitetssikringsrapporten « KS1 Den Nationale Scene » utarbeidet for Kulturdepartementet og Finansdepartementet, datert 23. januar 2017, foreslås et nybygg i teaterparken langs teaterets nordøstre fasade.
AA170307 Videre skal samarbeidet mellom kriminalomsorgen, kommunene, det ordinære politiet og PST styrkes ytterligere, mens Kulturdepartementet skal opprette et kurstilbud for ledere i trossamfunn, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. ( ©NTB ) ¶
AA170307 | Prisdryss over norske barne- og ungdomsbøker ¶ Kulturdepartementet drysset tirsdag sju priser på til sammen 330.000 kroner over forfattere, oversettere, illustratører og tegneserieskapere.
DB170306 På vegne av Kulturdepartementet disponerer Kulturrådet i 2017 nesten 900 millioner kroner, som de har ansvaret for å bruke på kunst- og kulturprosjekter over hele landet.
DB170306 Man kunne frigjort enorme summer dersom det var mulig for arrangører å søke om penger direkte fra Kulturdepartementet .
DB170306 FORBANNA : Frilansmusiker Bent Patey mener mindre konsertarrangører i « det frie kunstfeltet » skal kunne søke om penger til å lønne musikere direkte fra Kulturdepartementet .
DB170305 MEDIEMANGFOLDSUTVALGET : Knut Olav Åmås under presentasjonen av en delrapport om kommersiell allmennkringkasting for kulturminister Linda Hofstad Helleland i kulturdepartementet .
DN170304 Verken Samferdsels- eller Kulturdepartementet ønsker å kommentere saken før utredningen legges frem.
AA170304 Verken Samferdsels- eller Kulturdepartementet ønsker å kommentere saken før utredningen legges fram. ( ©NTB ) ¶
DA170303 Vinterferie ¶ Kulturdepartementet viser til at kulturminister Linda Hofstad Helleland er på vinterferie.
BT170228 Ikke minst for å blidgjøre Kulturdepartementet og de som skal utforme neste års nasjonalbudsjett.
BT170228 Han mener byrådet hviler seg altfor tungt på Kulturdepartementet , og fraskriver seg ansvar for prosjektet.
DB170227 Vedtak som gjelder enkeltord, skjer på grunnlag av faglig skjønn i henhold til de politiske føringene, mens større vedtak må godkjennes av Kulturdepartementet .
DB170227 Skriftnormalene for begge skriftspråkene er i dag demokratisk forankret gjennom overordnede språkpolitiske føringer i Stortinget, med et spesifisert oppdrag til Språkrådet fra Kulturdepartementet .
AP170225 Språkrådet ( KUD ) : Kulturdepartementet skal i løpet av 2017 vurderer å lokalisere Språkrådet ( 34 arbeidsplasser ) utenfor Oslo.
AP170224 Via Kulturdepartementet sender hun følgende uttalelse på e-post til Aftenposten : ¶
VG170221 Men hun fikk avslag i Riksarkivet og i Kulturdepartementet , selv om de fire hadde gitt forfatteren et skriftlig samtykke.
DN170221 Arbeiderpartiet reagerer på at Kulturdepartementet ikke gir sin vurdering av muligheten for å gi TV 2 eller andre potensielle allmennkringkastere enda mer i statsstøtte.
DA170221 På toppen kan du legge til de millionene Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø brukte på å gjøre sine hoser grønne hos Kulturdepartementet .
DB170220 Siden vi ikke har mottatt spørsmålet fra Grande kan jeg ikke si om det er vi eller Kulturdepartementet som vil svare på det, sier Drange.
DB170220 Selv om Grandes spørsmål er sendt til finasministeren, opplyser Dorte Drange, seniorrådgiver i Finansdepartementet, at spørsmål kan bli oversendt til Kulturdepartementet .
DB170220 Grunnen er at Kulturdepartementet mener dette ikke trenger utredning.
DB170220 Bård Folke Fredriksen ( H ), statssekretær ved Kulturdepartementet , presiserer at mange land har valgt å finansiere allmennkringkastere over statsbudsjettet.
BT170220 februar at kommunen gir opp å få statlige midler til et felles kulturhus for DNS, Carte Blanche og BIT Teatergarasjen ettersom kulturdepartementet prioriterer et nybygg for DNS alene.
DB170219 Før helgen ble det kjent at Trump vurderer å nedlegge National Endowment for the Arts, i praksis kulturdepartementet .
DB170218 « Kulturrådets museumsfaglige avdeling er ikke et regionkontor, men har hele landet som virkefelt » svarte kulturministeren på spørmålet om hvordan museumsseksjonen skal opprettholde sin rådgivende funksjon overfor kulturdepartementet på samme nivå som i dag.
DB170218 Også kulturdepartementet må ta sin skjerv.
SA170217 I juni 2015 fikk arrangøren et ekstratilskudd på 20 millioner kroner fra Kulturdepartementet på grunn av sponsortørke.
DB170217 Verken Produsentforeningen, Norsk filminstitutt, Arbeidstilsynet eller Kulturdepartementet har lyttet, mener han.
DB170217 Men Filmforbundet mener bransjen generelt sliter med å overholde arbeidsmiljøloven, og ber Kulturdepartementet om å ordne opp.
DB170217 Han har flere konkrete forslag til Kulturdepartementet om å stramme inn regelverket. - " Snømannen " ble et av flere eksempler på manglende respekt for arbeidsmiljølovens bestemmelser og tariffavtalen for bransjen, sier han.
DB170217 Forbundet sendte i fjor en høringsuttalelse til Kulturdepartementet i forbindelse med arbeidet om en ny forskrift for filmbransjen.
BT170217 I juni 2015 fikk arrangøren et ekstratilskudd på 20 millioner kroner fra Kulturdepartementet på grunn av sponsortørke.
AP170217 I juni 2015 fikk arrangøren et ekstratilskudd på 20 millioner kroner fra Kulturdepartementet på grunn av sponsortørke.
VG170216 Den kom rett før jul, og der gikk Kulturdepartementet inn for å opprettholde det norske spillmonopolet i årene fremover.
DN170216 » Språkrådet ¶ « Kulturdepartementet skal i løpet av 2017 vurdere å lokalisere Språkrådet utenfor Oslo.
AP170216 Språkrådet ( KUD ) : Kulturdepartementet skal i løpet av 2017 vurderer å lokalisere Språkrådet ( 34 arbeidsplasser ) utenfor Oslo.
AP170216 Språkrådet ( KUD ) : Kulturdepartementet skal i løpet av 2017 vurderer å lokalisere Språkrådet ( 34 arbeidsplasser ) utenfor Oslo.
DA170215 Også før kulturdepartementet la fram sine planer for Kreativt Norge var Stavanger kommune blant pådriverne for at kulturrådet skulle flytte funksjoner ut av Oslo.
AP170214 Konservative russiskortodokse og nasjonalister krever at riksadvokaten og kulturdepartementet stopper filmen.
AP170214 Før filmen blir tillatt vist på russiske kinoer i oktober, skal et offentlig råd nedsatt av kulturdepartementet se den.
BT170213 I forslaget til statsbudsjett for 2017 foreslo Kulturdepartementet å flytte deler av virksomheten til Norsk kulturråd ut av Oslo.
BT170213 - I pressemeldingen sendt ut av Kulturdepartementet mandag, er NTNU det eneste konkrete som trekkes frem som grunn til at man legger « Kreativt Norge » til Trondheim.
BT170213 Kulturdepartementet pekte selv på Vestlandet med Bergen eller Stavanger som de beste kandidatene.
AA170213 | Kulturministeren la nytt kulturkontor til Trondheim ¶ Kulturdepartementet legger Kulturrådets nye avdelingskontor til Trondheim.
AA170213 Norsk kulturråd er en institusjon underlagt kulturdepartementet , og rådet forvalter Norsk kulturfond og fordeler etter søknad midler til kulturformål.
DB170209 Insentivordningen for film er underlagt Norges Filminstitutt ( NFI ) via Kulturdepartementet og ble innført i 2016.
DA170207 Kulturdepartementet vurderer nå ulike alternativer, og ventes å legge fram sak for Stortinget i løpet av våren.
DA170207 Eckhoff ble anklaget for å være altfor lojal overfor Kulturdepartementet og Høyres to kulturministre, som ikke har vist noen vilje til eller forståelse for å ta vare på kulturarven.
DA170207 Det er en bragd etter at Nasjonalmuseets to første ledere ikke greide å forene de ulike fagmiljøene som meget mot sin vilje ble tvangssammenslått av Kulturdepartementet i 2003.
AP170206 I en kvalitetssikringsrapport til Kulturdepartementet operes det med tre ulike kostnadsanslag for den store oppussingen av Nationaltheatret.
AP170206 Den fredede bygningen er statlig heleid aksjeselskap underlagt Kulturdepartementet , og det er derfor opp til politikerne å avgjøre teatrets fremtid.
AP170206 ( Kilde : Wikipedia / Kvalitetssikringsrapport til Kulturdepartementet ) ¶
DB170204 Dette ble oppfattet som om hun trakk en gratulasjon, men det avviser Kulturdepartementet lørdag.
BT170204 DNS' frafall betyr isteden at kulturbyråd Julie Andersland ( V ) og kulturaktørene må gjøre en enda bedre jobb med å overbevise Kulturdepartementet .
BT170204 DNS' frafall betyr isteden at kulturbyråd Julie Andersland ( V ) og kulturaktørene må gjøre en enda bedre jobb med å overbevise Kulturdepartementet .
AA170204 Dette ble oppfattet som om hun trakk en gratulasjon, men det avviser Kulturdepartementet lørdag.
BT170202 Møtet med Kulturdepartementet var nedslående.
DN170126 Statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i Kulturdepartementet betegner det svenske utspillet som interessant.
DB170125 På plass på arrangementet var også NRKs dramasjef Ivar Køhn, statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) fra Kulturdepartementet og Norges ambassadør til Belgia, Ingrid Schulerud.
DB170124 TILSTREKKELIG : Bård Folke Fredriksen ( H ), statssekretær i kulturdepartementet , mener Lotteritilsynet har tilstrekkelig lovhjemmel for brudd på markedsføringsloven.
DB170124 Statssekretær i kulturdepartementet , Bård Folke Fredriksen ( H ), sier det er uheldig med pengespillreklame fra tv-kanaler som sender fra utlandet, og norske kjendisers promotering av slike spill.
DB170124 - Hva tenker kulturdepartementet om at kjente personer reklamerer for ulovlige pengespill ?
BT170124 Det skulle bli klart hvilken by som får Kulturrådets nye kontor før nyttår, men fremdeles har det ikke kommet noe svar fra Kulturdepartementet .
AP170124 På plass på arrangementet var også NRKs dramasjef Ivar Køhn, statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) fra Kulturdepartementet og Norges ambassadør til Belgia, Ingrid Schulerud.
DB170122 Vi har finansiert flere prosjekter med prosjektstøtte fra Nasjonalbiblioteket, Fritt Ord, Kulturrådet og Kulturdepartementet .
DB170122 Kulturdepartementet skrev etter regjeringsskiftet at privat finansiering vil utgjøre et enda viktigere bidrag for kulturfeltet fremover.
DN170119 - Uakseptable brudd i sendernettet, mener Kulturdepartementet .
DB170118 Dagbladet har vært i kontakt med Kulturdepartementet for en kommentar om ønsket om å endre norsk spillpolitikk.
AP170118 Den nye satsingen fra Kindred Group kommer bare en måned etter at Kulturdepartementet , i en stortingsmelding, slo fast at Regjeringen ønsker å videreføre dagens modell.
DB170117 Oslo katolske bispedømme ( OKB ) stevnet staten da Kulturdepartementet opprettholdt kravet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
AP170117 OKB gikk på sin side til sivilt søksmål mot staten ved Kulturdepartementet fordi det mener departementet ikke har grunnlag for kreve tilbake millionene de fikk i statsstøtte.
AP170117 Der vant ikke bispedømmet frem, og staten ved Kulturdepartementet ble frifunnet ¶
AP170116 Den russiske filmen " Viking " måtte først bli sett av det russiske kulturdepartementet før filmskaperne fikk vise trailerne.
DN170111 - Når et område er slukket, skal NRK og Vegvesenet gi en rapport tilbake til Kulturdepartementet , slik at vi kan oversende den type dokumentasjon til Stortinget, og gå inn i det selv for å se om vi eventuelt skal gjøre noe, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ).
DN170111 NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen hilser på statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet på biblioteket i Bodø, hvor den offisielle slukkingen av FM-sendingene i Nordland finner sted.
DB170111 Dagbladet har ikke fått tak i ambassaden, men Bård Folke Fredriksen ( H ), statssekretær i Kulturdepartementet , har deltatt under FM-slukkingen i Bodø i dag.
DB170107 - På alle felt har det vært en svært uheldig utvikling de ti siste årene, sa tidligere toppidrettsjef Bjørge Stensbøl under en evaluering i kulturdepartementet av situasjonen i norsk idrett like før juryen skulle finne verdige vinnerkandidater til Idrettsgallaen..
SA170106 Prosjektleder Guri Hetland tror dette prosjektet vil bety mye dette arbeidet, og kaller støtten fra Kulturdepartementet et gjennombrudd.
SA170106 - Dere søkte om 2,35 millioner kroner, og det er støtten Kulturdepartementet gir i fase én, sa Helleland, og understreket at støtten kun gjelder for den første fasen.
AP170106 Prosjektleder Guri Hetland tror dette prosjektet vil bety mye dette arbeidet, og kaller støtten fra Kulturdepartementet et gjennombrudd.
AP170106 - Dere søkte om 2,35 millioner kroner, og det er støtten Kulturdepartementet gir i fase én, sa Helleland, og understreket at støtten kun gjelder for den første fasen.
AP170106 Prosjektleder Guri Hetland tror dette prosjektet vil bety mye dette arbeidet, og kaller støtten fra Kulturdepartementet et gjennombrudd.
AP170106 - Dere søkte om 2,35 millioner kroner, og det er støtten Kulturdepartementet gir i fase én, sa Helleland, og understreket at støtten kun gjelder for den første fasen.
DB170105 Underlagt Norges Filminstitutt ( NFI ) via Kulturdepartementet , innført i 2016.
DB170105 Ifølge Kulturdepartementet viser en foreløpig undersøkelse at de to produksjonene har hatt et forbruk på om lag 200 millioner kroner i Norge.
DB170105 De ønsker ikke å kommentere saken, siden de ikke har diskutert en nordisk insentivordning med Kulturdepartementet .
DB170105 Underlagt Norges Filminstitutt ( NFI ) via Kulturdepartementet , innført i 2016.
DB170105 Ifølge Kulturdepartementet viser en foreløpig undersøkelse at de to produksjonene har hatt et forbruk på om lag 200 millioner kroner i Norge.
DB170105 Han mener også at den burde ligget under Finansdepartementet, og ikke Kulturdepartementet .
DB170105 De ønsker ikke å kommentere saken, siden de ikke har diskutert en nordisk insentivordning med Kulturdepartementet .
AP161128 I slutten av neste uke kommer den sivile rettssaken mellom bispedømmet og Staten ved Kulturdepartementet opp i Oslo tingrett.
SA161123 Kulturdepartementet har slått fast at ved slukkingen av FM bør « dekning langs veier for DAB-nettet (... ) være minst like god som for FM-nettet ( stereo ) ».
BT161123 Kulturdepartementet har slått fast at ved slukkingen av FM bør « dekning langs veier for DAB-nettet (... ) være minst like god som for FM-nettet ( stereo ) ».
AP161123 Kulturdepartementet har slått fast at ved slukkingen av FM bør « dekning langs veier for DAB-nettet (... ) være minst like god som for FM-nettet ( stereo ) ».
AP161026 Kulturdepartementet skal om kort tid utnevne ny styreleder i Nasjonalmuseet.
AP161026 Kulturdepartementet jobber med utnevnelsen av styret nå.
FV161025 Et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet .
FV161025 Kulturdepartementet var representert ved statssekretær Bård Folke Fredriksen.
BT161025 Et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet .
BT161025 Kulturdepartementet var representert ved statssekretær Bård Folke Fredriksen.
AP161014 Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet : - Nasjonalmuseets styre har kommet med et innspill som forventet.
AP161014 I siste styremøte behandlet styret Nasjonalgalleriets fremtid og styrelederen har vært i møte med statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet om saken.
SA161004 » Han satt i godkjenningsnemnda, oppnevnt av Kulturdepartementet , som skulle godkjenne organisert kampaktivitet.
SA161004 Tilbake i 1998 sendte Norsk idrettsmedisinsk forening, der Kirkeby var med, en rapport til Kulturdepartementet der en av konklusjonene var at « opp mot 90 prosent av profesjonelle boksere pådrar seg påvisbar hjerneskade ».
SA161004 Derimot er han klar og tydelig på at kulturdepartementet har sett helt bort fra medisinsk forskning da de endret forskriftene i knockoutloven.
FV161003 Han viser til at det er kulturdepartementet som « har ansvar også for norsk boksepolitikk ».
BT161002 Han viser til at det er kulturdepartementet som « har ansvar også for norsk boksepolitikk ».
AP161002 Han viser til at det er kulturdepartementet som « har ansvar også for norsk boksepolitikk ».
SA160930 Grensen er fastsatt av Kulturdepartementet , i dialog med Norsk Tipping og Lotteritilsynet.i ¶ 3000 risikospillere ¶
AP160930 Grensen er fastsatt av Kulturdepartementet , i dialog med Norsk Tipping og Lotteritilsynet. 3000 risikospillere ¶
SA160923 Saken er ifølge VG at initiativet til oppropet kommer fra Kulturdepartementet og kom frem på et møte mellom forbundet, departementet og Antidoping Norge ( ADNO ) i september.
SA160923 I et brev til Kulturdepartementet fredag ettermiddag skriver generalsekretær i forbundet, Inge Andersen : ¶
SA160923 I Kulturdepartementet blir dettet oppfattet som om Tom Tvedt og hans medarbeidere ønsket å kuppe hele forslaget å gjøre det om til sitt eget.
SA160923 Fredag ettermiddag, før brevet fra generalsekretær Inge Andersen ble sendt til departementet, ble det sendt et brev fra Kulturdepartementet hvor de gjør det helt klart at det er noen premisser for et felles opprop som ikke er mulig å diskutere.
AP160923 Saken er ifølge VG at initiativet til oppropet kommer fra Kulturdepartementet og kom frem på et møte mellom forbundet, departementet og Antidoping Norge ( ADNO ) i september.
AP160923 I et brev til Kulturdepartementet fredag ettermiddag skriver generalsekretær i forbundet, Inge Andersen : ¶
AP160923 I Kulturdepartementet blir dettet oppfattet som om Tom Tvedt og hans medarbeidere ønsket å kuppe hele forslaget å gjøre det om til sitt eget.
AP160923 Fredag ettermiddag, før brevet fra generalsekretær Inge Andersen ble sendt til departementet, ble det sendt et brev fra Kulturdepartementet hvor de gjør det helt klart at det er noen premisser for et felles opprop som ikke er mulig å diskutere.
FV160915 Prisen ble delt ut av statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i Kulturdepartementet under Det nasjonale museumsmøtet på Krona ved Romsdalsmuseet i Molde.
AP160911 Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med 2,5 millioner kroner til flyttingen, mens Maihaugen har søkt Kulturdepartementet om 11,5 millioner kroner i støtte til prosjektet.
AP160908 I 2006 ble festivalen en knutepunktinstitusjon med finansiering av Kulturdepartementet ( 60% ) og Oslo kommune ( 40% ).
BT160830 Men i et høringsnotat fra Kulturdepartementet er det foreslått å endre lovteksten som omhandler strømming.
AP160811 Øyafestivalen sender hvert år et regnskap til Kulturdepartementet over hva pengene går til.
AP160811 Øyafestivalen har vært en del av knutepunktordningen for festivaler, som innebærer at den offentlige støtten de siste årene har kommet direkte fra Kulturdepartementet .
AP160811 For Kulturdepartementet har det vært uproblematisk at Øyafestivalen tar ut utbytte.
AP160811 Kulturdepartementet : Uproblematisk ¶
SA160712 Et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet .
FV160712 Et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet .
BT160712 Et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet .
AP160712 Et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet .
AP160616 I dag møter han kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) til et møte i Kulturdepartementet .
AP160610 Danielsen ble presentert på en pressekonferanse hos Kulturdepartementet fredag.
SA160512 Tidligere verv og jobber : Ekspedisjonssjef i kulturdepartementet , direktør i Tolldirektoratet, visepresident i Norges Håndballforbund, styremedlem i Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité, styremedlem i LOOC ( Lillehammer-OL ), direktør i Postbanken og seniorrådgiver i Verdensbanken.
AP160512 Parkeringsplassen skal ha kostet 50.000 svenske kroner og blitt betalt av det svenske kulturdepartementet .
AP160512 Tidligere verv og jobber : Ekspedisjonssjef i kulturdepartementet , direktør i Tolldirektoratet, visepresident i Norges Håndballforbund, styremedlem i Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité, styremedlem i LOOC ( Lillehammer-OL ), direktør i Postbanken og seniorrådgiver i Verdensbanken.
SA160511 Kulturdepartementet har gitt klarsignal til at Norsk Tipping kan innføre en tapsgrense som gjelder på tvers av alle spill.
FV160511 Kulturdepartementet har gitt klarsignal til at Norsk Tipping kan innføre en tapsgrense som gjelder på tvers av alle spill.
BT160511 Kulturdepartementet har gitt klarsignal til at Norsk Tipping kan innføre en tapsgrense som gjelder på tvers av alle spill.
AP160511 Kulturdepartementet har gitt klarsignal til at Norsk Tipping kan innføre en tapsgrense som gjelder på tvers av alle spill.
AP160504 Onsdag fikk kulturdepartementet opplyst at politiet har innledet etterforskning av saken.
AP160504 Mona Sahlin slutter i jobben som den svenske regjeringens koordinator i kampen mot voldelig ekstremisme, opplyser det svenske kulturdepartementet til Expressen.
SA160412 Det er kun paraplyorganisasjonen Norges Idrettsforbund som får direkte bevilgninger fra Kulturdepartementet .
FV160412 Det er kun paraplyorganisasjonen Norges Idrettsforbund som får direkte bevilgninger fra Kulturdepartementet .
BT160412 Det er kun paraplyorganisasjonen Norges Idrettsforbund som får direkte bevilgninger fra Kulturdepartementet .
AP160412 Det er kun paraplyorganisasjonen Norges Idrettsforbund som får direkte bevilgninger fra Kulturdepartementet .
SA160411 Søknaden om å innføre dette ble etter hva vi kjenner til sendt til Kulturdepartementet for godkjenning i oktober.
SA160411 Saken om tapsgrense er til behandling hos Kulturdepartementet , opplyser departementet i en epost til BT.
SA160411 Men her har Kulturdepartementet somlet, og det er vi svært skuffet over.
SA160411 Hvorfor har ikke Kulturdepartementet grepet inn ?
SA160411 Et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet .
SA160411 Bergens Tidende har også vært i kontakt med Lotteritilsynet som har gitt sin uttalelse til Kulturdepartementet om en tapsgrense.
SA160411 - Norsk Tipping, Kulturdepartementet og Lotteritilsynet har i mange år sittet og sett på at « stortaperne » er blitt utnyttet, uten å foreta seg noe som helst.
SA160411 måned er blitt nevnt, og saken er nå til behandling i Kulturdepartementet .
SA160411 MØTER MINISTEREN : Idrettspresident Tom Tvedt ankom kulturdepartementet klokken 08.30 i dag tidlig.
FV160411 Søknaden om å innføre dette ble etter hva vi kjenner til sendt til Kulturdepartementet for godkjenning i oktober.
FV160411 Saken om tapsgrense er til behandling hos Kulturdepartementet , opplyser departementet i en epost til BT.
FV160411 Men her har Kulturdepartementet somlet, og det er vi svært skuffet over.
FV160411 Hvorfor har ikke Kulturdepartementet grepet inn ?
FV160411 Et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet .
FV160411 Bergens Tidende har også vært i kontakt med Lotteritilsynet som har gitt sin uttalelse til Kulturdepartementet om en tapsgrense.
FV160411 - Norsk Tipping, Kulturdepartementet og Lotteritilsynet har i mange år sittet og sett på at « stortaperne » er blitt utnyttet, uten å foreta seg noe som helst.
FV160411 måned er blitt nevnt, og saken er nå til behandling i Kulturdepartementet .
FV160411 MØTER MINISTEREN : Idrettspresident Tom Tvedt ankom kulturdepartementet klokken 08.30 i dag tidlig.
BT160411 Søknaden om å innføre dette ble etter hva vi kjenner til sendt til Kulturdepartementet for godkjenning i oktober.
BT160411 Saken om tapsgrense er til behandling hos Kulturdepartementet , opplyser departementet i en epost til BT.
BT160411 Men her har Kulturdepartementet somlet, og det er vi svært skuffet over.
BT160411 Hvorfor har ikke Kulturdepartementet grepet inn ?
BT160411 Et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet .
BT160411 Bergens Tidende har også vært i kontakt med Lotteritilsynet som har gitt sin uttalelse til Kulturdepartementet om en tapsgrense.
BT160411 - Norsk Tipping, Kulturdepartementet og Lotteritilsynet har i mange år sittet og sett på at « stortaperne » er blitt utnyttet, uten å foreta seg noe som helst.
BT160411 måned er blitt nevnt, og saken er nå til behandling i Kulturdepartementet .
AP160411 Søknaden om å innføre dette ble etter hva vi kjenner til sendt til Kulturdepartementet for godkjenning i oktober.
AP160411 Saken om tapsgrense er til behandling hos Kulturdepartementet , opplyser departementet i en epost til BT.
AP160411 Men her har Kulturdepartementet somlet, og det er vi svært skuffet over.
AP160411 Hvorfor har ikke Kulturdepartementet grepet inn ?
AP160411 Et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet .
AP160411 Bergens Tidende har også vært i kontakt med Lotteritilsynet som har gitt sin uttalelse til Kulturdepartementet om en tapsgrense.
AP160411 - Norsk Tipping, Kulturdepartementet og Lotteritilsynet har i mange år sittet og sett på at « stortaperne » er blitt utnyttet, uten å foreta seg noe som helst.
AP160411 måned er blitt nevnt, og saken er nå til behandling i Kulturdepartementet .
AP160411 MØTER MINISTEREN : Idrettspresident Tom Tvedt ankom kulturdepartementet klokken 08.30 i dag tidlig.
SA160407 måned er blitt nevnt, og saken er nå til behandling i Kulturdepartementet .
FV160407 måned er blitt nevnt, og saken er nå til behandling i Kulturdepartementet .
BT160407 måned er blitt nevnt, og saken er nå til behandling i Kulturdepartementet .
AP160407 måned er blitt nevnt, og saken er nå til behandling i Kulturdepartementet .
SA160402 Også maksimalbeløpet vil bli satt av Kulturdepartementet , og vi får ventelig en avklaring på dette samtidig med avgjørelsen om spilleregelendringen, sier Sletten.
SA160402 Grensen er ikke iverksatt ennå, fordi den krever en spilleregelendring som for øyeblikket behandles i Kulturdepartementet , sier Sletten.
SA160402 Et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet .
SA160402 Bergens Tidende har fått tilgang til et internt referat etter et møte mellom Norsk Tipping ( NT ) og Kulturdepartementet ( KUD ) fra januar 2015.
SA160402 Kulturdepartementet opplyser i en epost at saken er til behandling hos dem.
FV160402 Også maksimalbeløpet vil bli satt av Kulturdepartementet , og vi får ventelig en avklaring på dette samtidig med avgjørelsen om spilleregelendringen, sier Sletten.
FV160402 Grensen er ikke iverksatt ennå, fordi den krever en spilleregelendring som for øyeblikket behandles i Kulturdepartementet , sier Sletten.
FV160402 Et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet .
FV160402 Bergens Tidende har fått tilgang til et internt referat etter et møte mellom Norsk Tipping ( NT ) og Kulturdepartementet ( KUD ) fra januar 2015.
FV160402 Kulturdepartementet opplyser i en epost at saken er til behandling hos dem.
BT160402 Også maksimalbeløpet vil bli satt av Kulturdepartementet , og vi får ventelig en avklaring på dette samtidig med avgjørelsen om spilleregelendringen, sier Sletten.
BT160402 Grensen er ikke iverksatt ennå, fordi den krever en spilleregelendring som for øyeblikket behandles i Kulturdepartementet , sier Sletten.
BT160402 Et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet .
BT160402 Bergens Tidende har fått tilgang til et internt referat etter et møte mellom Norsk Tipping ( NT ) og Kulturdepartementet ( KUD ) fra januar 2015.
BT160402 Kulturdepartementet opplyser i en epost at saken er til behandling hos dem.
AP160402 Også maksimalbeløpet vil bli satt av Kulturdepartementet , og vi får ventelig en avklaring på dette samtidig med avgjørelsen om spilleregelendringen, sier Sletten.
AP160402 Grensen er ikke iverksatt ennå, fordi den krever en spilleregelendring som for øyeblikket behandles i Kulturdepartementet , sier Sletten.
AP160402 Et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet .
AP160402 Bergens Tidende har fått tilgang til et internt referat etter et møte mellom Norsk Tipping ( NT ) og Kulturdepartementet ( KUD ) fra januar 2015.
AP160402 Kulturdepartementet opplyser i en epost at saken er til behandling hos dem.
AP160221 ) i Truenorth Norway møtte før helgen statssekretær Bård Folke Fredriksen ( i midten ) til lobbymøte i Kulturdepartementet sammen med linjeprodusent Per Henry Borch på <i>Downsizing</i>, linjeprodusent Tor Arne Øvrebø på <i>Snømannen</i> og filmkommisjonær Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmsenter.
FV160210 Sagstuen henviser til Norsk Tippings eiere, Kulturdepartementet , for videre kommentarer rundt dette.
FV160210 Kulturdepartementet har ingen mening i denne saken og sender oss derfor videre til Finansdepartementet som har det overordnede ansvaret for Oljefondet.
BT160210 Sagstuen henviser til Norsk Tippings eiere, Kulturdepartementet , for videre kommentarer rundt dette.
BT160210 Kulturdepartementet har ingen mening i denne saken og sender oss derfor videre til Finansdepartementet som har det overordnede ansvaret for Oljefondet.