DA171021 Vi vet fra sakspapirene til neste kommunalstyremøte for kultur og idrett at det gjenstår et omfattende tverrfaglig teknisk arbeid med automasjon, kjemisk og mekanisk renseanlegg, styring av 26 energibrønner, sier Sivertsen, og fortsetter : ¶
DA171021 Status på prosjektet skal opp som en orienteringssak i kommunalstyret for kultur og idrett ( KKI ) onsdag neste uke.
AP170803 - Jeg gleder meg veldig til å oppleve en ny kultur og en annen type fotball, sier 30-åringen til avisen.
VG170802 Å være stolt av egen kultur er ikke det samme som å være nedlatende mot andres.
VG170802 Poenget med å drive samfunnsfagopplæring er å bli kjent med norske verdier, kultur og levesett.
VG170802 Samtidig viste innsynet fra Sotsji-OL og Ungdoms-OL på Lillehammer at det hadde vokst frem en kultur med umusikalske ledervaner i idretten.
VG170802 Debatten om norske verdier og norsk kultur er blitt en viktig sak i årets valgkamp.
VG170802 Heikki Holmås i SV er opptatt av å få frem at det har skjedd mye positivt med norsk kultur i hans levetid.
VG170802 Identitet og kultur
VG170802 Det er viktig at vi vanlige nordmenn er trygge på vår identitet og kultur i møte med andre kulturer.
DB170802 Til sammen usynliggjør visjoner om enhetlighet og likhet at all fortid og dermed all fortidig kultur akkurat som samtida har inneholdt annenhet, brudd med det etablerte, endring og motstand - parallelt med undertrykkelse av opposisjonelle og de såkalt annerledes folka, de som ikke passet inn og ikke ble regnet med.
DB170802 Kulturministeren fra Høyre og nestlederen fra Senterpartiet drikker kaffe i sommersola og føler at norsk kultur og såkalte « norske verdier » er under angrep.
DB170802 Homogeniteten er noe de til enhver tid rådende elitene har skapt en myte om, på bekostning av varierende minoriteters egenforståelse og kultur .
DB170802 Kultur og verdier er bruksgjenstander.
DB170802 Vi må redde norsk kultur fra de som vil redde norsk kultur Spaltist ¶
DB170802 Vi må redde norsk kultur fra de som vil redde norsk kultur Spaltist ¶
DB170802 Derfor har hun vært opptatt av å omfavne norske verdier, men forsvare muligheten for alle til å ta del i norsk kultur - og argumentere for at den ikke blir ødelagt på veien.
DA170802 Jeg synes det er like fint å bare sitte og observere dem og lære om deres kultur , forteller Kuz.
AP170802 Halvfulle klasserom er uinspirerende og gjør det vanskelig å skape en kultur for læring hvor alle elever legger ned den innsatsen som trengs.
AA170802 Vi bør anerkjenne at vi har en kristen historie, men både troende og ikke-troende kan holde norske verdier og norsk kultur i hevd.
AA170802 I et intervju med VG mandag går Ola Borten Moe ( Sp ) og kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) langt i å identifisere norske verdier og norsk kultur med kristne verdier og kristen kultur .
AA170802 I et intervju med VG mandag går Ola Borten Moe ( Sp ) og kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) langt i å identifisere norske verdier og norsk kultur med kristne verdier og kristen kultur.
AA170802 Det er for lettvint å identifisere norske verdier og norsk kultur med kristendommen.
AA170802 Allikevel er det feil å påstå at norske verdier og norsk kultur er kristne, slik flere politikere har gjort i sommer.
AA170802 Kanskje blir noen av de som kommer med en religiøs overbevisning og en kultur som er annerledes enn vår, usikre på hva vi egentlig står for.
AA170802 Vi skal la oss påvirke av det nye og ta det til oss som en del av vår kultur .
AA170802 Til landet mitt er det over flere år kommet en masse nye landsmenn, med annen farge, religion, kultur og sosial bakgrunn enn den jeg har.
AA170802 Jeg syns det er en trussel mot vår norske kultur og identitet.
AA170802 Besøkt andre land, opplevd fremmed kultur , spist fremmed mat og kost meg sammen med fremmede mennesker.
VG170801 Han skriver at ved siden av å være en viktig del av skotsk kultur og identitet, står whiskyindustrien for rundt 20.000 arbeidsplasser.
VG170801 - En viktig del av skotsk kultur og identitet ¶
VG170801 Møter mennesker imellom, på tvers av språk og kultur .
NL170801 Da er det et problem at mange innvandrere har med seg en kultur og en tro som gjør dem mer opptatt av klantilhørighet og religiøst fellesskap, enn fullverdig deltakelse i det samfunn de er kommet til.
DB170801 - En kultur av vold og brutalitet ¶
DB170801 - Det fremmer en kultur av vold og brutalitet.
DB170801 Spel er tross alt både kultur og norsk, og man utfordrer ikke norsk kultur .
DB170801 Spel er tross alt både kultur og norsk, og man utfordrer ikke norsk kultur.
DB170801 Og særlig unge mennesker vil naturlig være opptatt av å definere og forme sin personlige identitet, og finne ut « hvor de hører hjemme » - dels ut fra sine personlige valg, dels basert på å tilegne seg mer bakgrunnskunnskap om kultur og historie.
AA170801 Kommunaldirektør for kultur , Ola By Rise, lover å ta opp forholdene.
VG170731 Det er en romantiserende kultur med egen litteratur, musikk og bildebruk - der de innvidde fremstiller seg som historiske helter.
VG170731 Frode Stålsett, som har lang erfaring fra forretningssamarbeid mellom Norge og Russland, mener sport og kultur er den eneste måten man kan bli ordentlig kjent.
VG170731 - Vi kan snakke forskjellige språk, ha forskjellig kultur eller være sjenerte, men når vi synger er nordmenn og russere de samme.
VG170731 - Russere setter kultur veldig høyt !
NL170731 På basis av dette har stedet blitt trukket frem som et godt eksempel for områder som har brukt sine ressurser kreativt i en rapport om kultur og utvikling av UNESCO.
DB170731 - Dette er jo det jeg brenner for : Kultur og dans.
DB170731 - Det som ikke kommer fram i rapporten, er at det som følge av dette prosjektet, ble en presedens, at i alle EØS-prosjekter som omhandler kultur , skal alle parter ha rett til innsyn i regnskap og endringer i budsjett underveis i prosessen.
DB170731 ¶ VIL REDDE NORSK KULTUR : Kulturminister Linda Hofstad Helleland.
DB170731 Ola Borten Moe og Linda Hofstad Helleland viser nemlig en sjokkerende dårlig og usammenhengende forståelse av hva norsk kultur er, og hvor den kommer fra.
DB170731 Norsk kultur og norske verdier er også internasjonale verdier.
DB170731 Jeg har ingen problemer med å anerkjenne kristendommens plass i norsk kultur, men å påstå at Human-Etisk Forbund er en trussel mot norsk kultur , er skivebom så det holder.
DB170731 Jeg har ingen problemer med å anerkjenne kristendommens plass i norsk kultur , men å påstå at Human-Etisk Forbund er en trussel mot norsk kultur, er skivebom så det holder.
DB170731 Hvis de virkelig tror at norsk kultur er så sårbar at den blir trua av at barn ser på Netflix i tillegg til barne-TV, har de langt mindre tro på kulturen vår enn jeg har.
DB170731 Humanetikerne er faktisk en større trussel for norsk kultur enn selv de fryktede muslimene, mener Borten Moe.
DB170731 Det har heldigvis aldri vært enighet om hva norsk kultur er.
DB170731 Det er viktig å redde norsk kultur fra de som vil redde norsk kultur .
DB170731 Det er viktig å redde norsk kultur fra de som vil redde norsk kultur.
DB170731 I tillegg til dette er altså teaterkritikken - og filmkritikken, og musikkritikken, og litteraturkritikken - de første replikkene i en bredt anlagt diskusjon som skal sørge for at norsk kultur blir gjenstand for en bredere diskusjon enn samtalen familie eller venner imellom, i bilen på veien hjem fra forestilling.
DB170731 Helleland hadde « håpet at den tiden skulle være forbi at noen forteller folk hva som er god og dårlig kultur », og fordi « mange av spelene formidler norsk historie og kulturarv », « mobiliserer frivillige » og « skaper et enormt lokalt arrangement ».
DB170731 For det andre legger Helleland for dagen et syn på kultur og kulturdebatt som i beste fall er ganske kynisk populisme, i verste fall en urovekkende uvitenhet om hva det er kritikk går ut på.
DA170731 Det er ikke knyttet til en spesifikk kultur eller språk, som det å være norsk er, svarer han.
AA170731 Vi må være mer stolt av norsk kultur og tradisjoner.
AA170731 Men hun hadde knapt rukket å moderere seg før hun igjen var ute for å fortelle folk nettopp hva som er god norsk kultur .
AA170731 Forrige uke fikk hun mye tyn for sitt bidrag i speldebatten : Tida er forbi for å fortelle folk hva som er god og dårlig kultur , slo hun fast.
AA170731 For det går ikke alltid så bra når kulturministeren tenker høyt om kultur .
AA170731 De imponerer ingen med sin forståelse av hva norsk kultur er, og hvor den kommer fra.
AA170731 Kulturministeren brukte anledningen til å hylle frivillige og publikum, med å si at hun håpet tiden skulle være forbi at noen forteller folk hva som er god og dårlig kultur .
VG170730 Klokken 12.15 landet et Boieng 757 fra VIP-charterselskapet GainJet på GA-terminalen på Gardermoen, terminalen for rikinger og VIP-er innen sport og kultur .
VG170730 Ankomst og avgang for rikinger og VIP-er innen sport og kultur .
VG170730 Hans parti var åpent imot å avskaffe statskirken, som kultur . og kirkeminister Hofstad Helleland nå gjennomfører siste del av.
DB170730 Det var mye som vi ikke var vant til, men vi bestemte oss for å være litt naive i forhold til blant annet kultur og politikk, forteller Ulseth.
DB170730 Bugge forteller at NRK P3 har en gruppe med fem personer som vurderer hva som skal spilles, med innspill fra ungdom, og at en av oppgavene er å speile og definere ung kultur .
AP170730 I en kultur hvor arrangerte ekteskap var normen frem til veldig nylig, dater nå unge mennesker åpent og har mulighet til å velge sin egen ektefelle.
AP170730 Navnevalg til nyfødte påvirkes av to hovedfaktorer : Trender fra utlandet og tradisjoner i egen kultur .
AP170730 | Ny valgkamp uten kultur som tema Stein-Roger Bull ¶
AP170730 Venstre presenterer kultur som tema 16 på side 140, Senterpartiet på side 78.
AP170730 KrF utmerker seg med å ha kultur lenger fremme på side 41.
AP170730 Det er bare å lese partienes valgprogrammer, der er tema kultur blant de sist nevnte.
AP170730 Da er det sikrere å spå at kultur heller ikke i år vil bli et valgkamptema.
AP170730 Bortsett fra Frp, som vil redusere støtten til kultur og la kulturinstitusjoner overleve som kommersielt greier seg selv, er det liten eller ingen forskjell på partiene.
VG170729 Og hun snakket om viktigheten av skolegudstjenester og frykten for at vi skal utslette oss selv og vår kultur .
DB170729 Der ble hun kjendis, deltok på en rekke talkshows hvor hun snakket om livet i Nord-Korea, politikk og kultur .
DB170729 Bugge forteller at NRK P3 har en gruppe med fem personer som vurderer hva som skal spilles, med innspill fra ungdom, og at en av oppgavene er å speile og definere ung kultur .
DB170728 Så lenge etter den store utvidelsen av EU østover, i 2004 og 2007, går det ennå et skille i politisk kultur mellom øst og vest.
DA170728 Det er tre ting som skaper dialog og det er sport, kultur og hjelpearbeid ifølge Jørn.
AA170728 Vi har nå vært opptatt av hvordan vi skal åpne opp en lukka kultur , som vi selv også har vært en del av, sa Hilde Opoku etter møtet.
AA170728 Opoku tok selvkritikk på formen og timingen på utspillet om lukket kultur , men står fast på innholdet.
VG170727 Og har man mannlige allierte, gode menn til å kjempe sin sak, så er det mer effektivt enn å gjøre det selv, sier førsteamanuensis ved seksjon for kultur og samfunn ved Norges Idrettshøgskole, Berit Skirstad, som blant annet har forsket på dette med kvinnemakt i idrettsledelse.
VG170727 * World Heritage List ( WHL ), eller verdensarvlisten, ble etablert i 1972 av UNESCO ( FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur ).
DB170727 Dersom forbudet framstår som en motstand mot meninger, kultur eller religion man er uenig i, vil det være problematisk, konstaterer hun.
AA170727 Twitterstorm : Kulturminister Linda Hofstad Helleland mener at det publikum som bestemmer hva som er god kultur .
AA170727 På Twitter skriver hun at tiden er forbi for at noen skal fortelle hva som er god og dårlig kultur , eller kultursmak.
VG170726 Som samfunn bør vi sette ned foten for denne ukulturen som er i direkte strid med norsk kultur og verdier, sier Frp-kronprinsessen.
VG170726 - Fra mediebildet ser det ut til å være er en kultur med brist mellom fagmiljø og ledelse, der ledelsen ønsker kostnadsreduksjoner eller ikke har korrekt beslutningsgrunnlag, noe vi ser konsekvensene av i Sverige.
DB170726 Men der har de tydeligvis en litt annen kultur .
DA170726 Nå har vi arrangementer, kurs og leiropphold innen en rekke sjangre, med mål om å fremme kultur og kulturopplevelser på en bred front, sier Mile.
AA170726 Vi skal ikke dette, men tilby det helt spesielle med det norske for dem som ønsker både å oppleve norsk kultur og kulturarv, lokalprodusert mat og opplevelser, samt de som ønsker å finne ro, tilstedeværelse og refleksjon.
SA170725 Det er ikke en sak som er behandlet av byrådet, og det er ikke trukket noen konklusjoner, sier Rina Mariann Hansen, byråd for kultur , idrett og frivillighet til Aftenposten.
SA170725 På samme måte som nordkoreanerne har godt av å oppleve norsk kultur, har vi godt av å få innblikk og forståelse for Nord-Koreas kultur , sier Tony Isaksen.
SA170725 På samme måte som nordkoreanerne har godt av å oppleve norsk kultur , har vi godt av å få innblikk og forståelse for Nord-Koreas kultur, sier Tony Isaksen.
NL170725 Man kan godt si at fornorskingsprosessen i skolevesenet er et tilbakelagt kapittel, men motstanden mot samisk språk, kultur , forståelse og anerkjennelse står fremdeles sterkt i vårt hverdagssamfunn.
FV170725 Det er ikke en sak som er behandlet av byrådet, og det er ikke trukket noen konklusjoner, sier Rina Mariann Hansen, byråd for kultur , idrett og frivillighet til Aftenposten.
DB170725 Over tid gir en slik lokal kultur forsiktig sagt neppe optimale resultater for norsk kvinnefotball.
DB170725 Lokalt ansvarlige borgere og for øvrig frisinnede kan bringe kultur og kunnskap videre, ikke minst på og fra Frogner !
DB170725 Det er et unikt land med unik kultur og fantastiske mennesker.
AP170725 Det er ikke en sak som er behandlet av byrådet, og det er ikke trukket noen konklusjoner, sier Rina Mariann Hansen, byråd for kultur , idrett og frivillighet til Aftenposten.
AP170725 På samme måte som nordkoreanerne har godt av å oppleve norsk kultur, har vi godt av å få innblikk og forståelse for Nord-Koreas kultur , sier Tony Isaksen.
AP170725 På samme måte som nordkoreanerne har godt av å oppleve norsk kultur , har vi godt av å få innblikk og forståelse for Nord-Koreas kultur, sier Tony Isaksen.
VG170724 Det kan handle om tilhørighet til historie og kultur , til natur og opplevelse, til å ha tid til refleksjon og tanke.
VG170724 Enten du vil suge til deg historie og kultur i Gdansk, slappe av på stranden i Sopot eller nyte det yrende livet og shoppingen i havnebyen Gdynia.
SA170724 Jeg tror minoritetsfamilier har en annen kultur , uten at jeg skal si så mye sikkert.
NL170724 Eksponering av språk, musikk og kultur generelt er nøkler til økt interesse for å lære seg språket.
NL170724 Dette er noe statskanalen kan bidra med i kampen for å bevare kvensk språk og kultur .
NL170724 ! Du sier at de som sendes til Afrika for " avnorsking " tilhører en ekstrem muslimsk kultur .
FV170724 Jeg tror minoritetsfamilier har en annen kultur , uten at jeg skal si så mye sikkert.
DN170724 - Vi tenker å få inn mer musikk og kultur , og mer seksualitet som vi vet mange unge er opptatt av.
BT170724 Jeg tror minoritetsfamilier har en annen kultur , uten at jeg skal si så mye sikkert.
AP170724 Byrådet jobber for en mer miljøvennlig by på alle sektorer, også innen kultur og idrett, sier byråd Rina Mariann Hansen ( Ap ).
AP170724 Jeg tror minoritetsfamilier har en annen kultur , uten at jeg skal si så mye sikkert.
VG170723 - Men å komme til en kultur som krever noe av deg tror jeg var avgjørende.
DB170723 Vi lever i en sekulær kultur hvor naturvitenskap kun regner med naturalistiske mekanismer i form av tilfeldighet og lovmessighet.
SA170722 Jeg har vært med på en del friidrettstreninger, det har jo vært hele livet mitt, så når jeg først drar til USA, er det jo en ekstrem kultur for både friidrett og fotball, så jeg kommer nok til å finne meg et collegelag, der jeg holder på med begge deler, sier 20-åringen.
DB170722 Med kors på halsen frir hun uhemmet til kristne forsamlinger med et budskap der religionen går opp i en høyere enhet med nasjonal kultur og tradisjon.
DB170722 Kristendommen brukes som markør i en kamp der nasjonal tradisjon, kultur og ideen om et strammere samfunn settes opp mot innvandrere og liberale verdier.
DB170722 Det er historieløst å fornekte kristendommens og kirkens plass i norsk historie og kultur .
DB170722 I politikken handler det om hvem som tar vare på norsk kultur best, snakke om hvem som truer den.
VG170721 Hege Riise forklarer mangelen på godt angrepsspill med ny kultur og spillefilosofi.
SA170721 Lignende saker som denne i internasjonal idrett viser en kultur som vi ikke kjenner oss igjen i, sier Soleng.
NL170721 Som et alternativ til multikulturalisme, der kulturene lever ved siden av hverandre, uten særlig interaksjon, og også statusmessig likestilte, fordi ingen kultur eller samfunnsform er « bedre » enn en annen, viser Jon Hellesnes at « pluralisme » bør være et bedre prinsipp for moderne samfunnsplanlegging og - utvikling.
NL170721 Om den radikale taper ) fram hvordan og hvorfor arabisk kultur har vært i stagnasjon de siste 1200 år : ¶
NL170721 En utenforstående har da hverken forutsetninger for, eller rett til, å fordømme handlingen, bare fordi handlingen er gal innenfor ens egen kultur .
NL170721 En handling som er forkastelig i én kultur , kan være positiv i en annen.
NL170721 Denne relativismen tilsier at verdiene innenfor én kultur ikke kan vurderes moralsk eller etisk ut fra verdiene innenfor en annen kultur .
NL170721 Denne relativismen tilsier at verdiene innenfor én kultur ikke kan vurderes moralsk eller etisk ut fra verdiene innenfor en annen kultur.
NL170721 At nabokona nektes selvfølgelige rettigheter er greit, stort sett, fordi det er deres « kultur », og « kultur » trumfer alt, også de rasjonelle argumenter som samlet danner vår felles fornuft.
NL170721 At nabokona nektes selvfølgelige rettigheter er greit, stort sett, fordi det er deres « kultur », og « kultur » trumfer alt, også de rasjonelle argumenter som samlet danner vår felles fornuft.
DB170721 Det handler om spillestil og kultur .
DA170721 Iblant føler jeg meg dyttet over i en kultur jeg ikke føler noen tilhørighet til, sier Andersen, som har en adoptert mor fra Sør-Korea.
DA170721 Iblant føler jeg meg dyttet over i en kultur jeg ikke føler noen tilhørighet til, sier Andersen, som har en adoptert mor fra Sør-Korea.
AP170721 Lignende saker som denne i internasjonal idrett viser en kultur som vi ikke kjenner oss igjen i, sier Soleng.
AA170721 Kulturministeren legger ut på vandring fra Oslo tirsdag, sammen med personer fra tros- og livssynsfelter, kultur , frivillighet og næringslivet, og inviterer innbyggerne langs ruten til å delta på arrangementer underveis.
VG170720 Summen er økt innvandring og økt press på våre verdier og kultur i et langsiktig perspektiv.
VG170720 Nordmenn flest er stolte av landet sitt og ønsker å bevare verdier og kultur for kommende generasjoner.
NL170720 ¶ Både når det gjelder kultur , nyheter, debatt og sport er NRK-tilbudet i for stor grad preget av et Oslo-blikk.
NL170720 Både når det gjelder kultur , nyheter, debatt og sport er tilbudet og sendingene i dag i for stor grad preget av et Oslo-blikk.
DB170720 Ny kultur
DB170720 I tillegg skaffet han seg popularitet ved hjelp av løfter om økonomiske reformer, samt en mer liberalistisk tilnærming til underholdning og kultur i det svært konservative Saudi-Arabia.
DB170720 - Det sier mye om hvor latinomusikk er nå om dagen, og hvor vår kultur er.
DB170720 Jeg unner ingen å drive festival, særlig ikke i en tid der « kultur » har blitt synonymt med « kreativ næring » ; fører det ikke til økt økonomisk vekst, kan det liksom være det samme.
DB170720 Jeg unner ingen å drive festival, særlig ikke i en tid der « kultur » har blitt synonymt med « kreativ næring » ; fører det ikke til økt økonomisk vekst, kan det liksom være det samme.
AP170720 - I Tynset har vi gode offentlige skoler, et levende miljø innen kultur og idrett og sterke dugnastradisjoner.
VG170719 Alt var annerledes, lagkamerater, språk, kultur .
DB170719 Programmet har nordkoreanske gjester i studio hver uke, der de spiser, drikker og diskuterer og gjør rede for politikk, kultur og erfaringer fra sitt tidligere hjemland.
DB170719 Der ble hun kjendis, deltok på en rekke talkshows hvor hun snakket om livet i Nord-Korea, politikk og kultur .
DB170719 . Vi er en del av europeisk kultur , sa Netanyahu før han oppfordret de fire statslederne til å jobbe for at EU vil bli mer positive til Israel.
DB170719 - Vi er en del av europeisk kultur .
VG170718 Dumskap ? Kultur ? makt ?
VG170718 Dumskap ? Kultur ?
NL170718 Og som Norge, har alle andre land også egne verdier og egen kultur .
NL170718 Og på samme måte som Vatikanstaten ikke representerer kristen kultur , representerer ikke et hvilket som helst muslimsk land den muslimske kulturen heller.
NL170718 Hva er muslimsk kultur i det hele tatt ?
NL170718 De muslimske kvinnene som ble sendt til Afrika for å bli « avnorsket », ble sendt til et muslimsk land med en ekstrem kultur .
DB170718 Og på spørsmål fra meg om hva i all verden han bygger sine påstander og spekulasjoner på, viser Farahmand bare til en tilhørende avisartikkel der jentas bistandsadvokat reagerer på at juryen ( potensielt ) « har vektlagt mulige utfordringer med tanke på forskjellig språk og kultur », slik forsvarerne prosederte på.
DB170718 Det meste av verdien av det frivillige arbeidet ( 51,5 milliarder kroner ) blir gjort i innen kultur og fritid, inkludert idrett, men frivillig arbeid til en verdi av 12,3 milliarder kroner blir også gjort i politiske organisasjoner og interesseorganisasjoner.
DA170718 - Med et så enormt fokus på det ytre som vår kultur har i dag er det viktig å prøve å demme opp den massive strømmen med skjønnhetsidealer og krav med litt positivt kroppsfokus.
DA170718 Ingen ringere enn Norge Rundt ringte og ville besøke Drammen da Haugfos fikk ånden over seg og innredet kjelleren til et same-museum som 13-åring etter å ha blitt hekta på samisk tradisjon og kultur .
AA170718 Orban gjentok tirsdag sin motstand mot muslimsk masseinnvandring, noe han mener vil kunne føre til irreversible endringer i europeisk kultur og befolkningssammensetning.
AA170718 Om lag 300 studenter har lektor i kultur og samfunnsfag ved Universitetet i Oslo ( UiO ) som sitt førstevalg.
VG170717 Det er en kultur som begynner å bygge seg.
SA170717 Klaveness peker på at det norske laget alltid har hatt kultur for at alle møter pressen.
NL170717 Mens det norske kongehuset har vært flinke til å fremme samisk kultur , kan urfolk i Russland eller Alaska bare håpe at de en dag skal møte samme interesse fra sine lands myndigheter.
NL170717 De kongelige har mange forespørsler fra forskjellige kulturarrangører over hele landet, at Dronningen valgte Riddu Riddu, er en stor anerkjennelse, første og fremst av samisk kultur , men også av det arbeidet som er gjort i løpet av de 26 årene festivalen har eksistert.
NL170717 At Dronningen valgte Riddu Riddu, er en stor anerkjennelse, første og fremst av samisk kultur , men også av det arbeidet som er gjort i løpet av de 26 årene festivalen har eksistert.
FV170717 Klaveness peker på at det norske laget alltid har hatt kultur for at alle møter pressen.
DB170717 STOR ORD : På restaurantens nettside loves en unik kultur basert på kunnskap og stolthet.
DB170717 Franchisen har over 40 restauranter over hele verden, og lover « fantastiske, rustikke retter », « de aller beste ingrediensene » og « en unik kultur basert på kunnskap og stolthet ».
DB170717 Denne kunnskapen nedla han i alt han gjorde, fra enkle barnesanger via blues til den monumentale CD'en « Wolfvoices », der natur og kultur møtes i musikken.
DB170717 - Saken var ment for å belyse hvilken påvirkning kjønnsflyting og ikke-binære samfunn har hatt på mote og kultur .
DA170717 Hun understreker at politikken baserer seg på frivillighet på samme måte som for eksempel kultur og idrett.
DA170717 Det er de som er på cruise, og bare vil ha med seg et utvalg severdigheter, til de som vil oppleve kunst og kultur .
BT170717 Klaveness peker på at det norske laget alltid har hatt kultur for at alle møter pressen.
AP170717 Klaveness peker på at det norske laget alltid har hatt kultur for at alle møter pressen.
VG170716 - Jeg tror det handler om ledelse og kultur .
SA170716 - Det blir selvfølgelig en helt annen kultur og fotball, men jeg er klar og gleder meg veldig til utfordringen.
DB170716 - Det blir selvfølgelig en helt annen kultur og fotball, men jeg er klar og gleder meg veldig til utfordringen.
DB170716 På fotballkamper pipes det støtt og stadig, mens det i sykkelsporten ikke er en kultur for annet enn å heie frem heltene på veien.
DB170716 På fotballkamper pipes det støtt og stadig, mens det i sykkelsporten ikke er en kultur for annet enn å heie frem heltene på veien.
DB170716 Turister ter seg på en dårlig måte, respekterer ikke lokal kultur , respekterer ikke stedet og det er mye fyll.
DB170716 Kari Vogt, Emerita ved Universitetet i Oslo er forfatter av en rekke artikler og bøker om temaer knyttet til historie, religion og kultur innen islam.
DA170716 - Det blir selvfølgelig en helt annen kultur og fotball, men jeg er klar og gleder meg veldig til utfordringen.
AP170716 - Det blir selvfølgelig en helt annen kultur og fotball, men jeg er klar og gleder meg veldig til utfordringen.
DB170715 Det var en god opplevelse for meg å oppleve et annet liv og en annen kultur så ung.
DB170715 Vinnerne, derimot, reiser utenlands med største selvfølgelighet, klar for å utforske eksotiske steder, nyte god mat og drikke, møte interessante mennesker, oppleve storslått natur og kultur .
VG170714 Kvinner har få rolleforbilder som trenere, så det er ikke like naturlig for dem å velge å bli trener, sier førsteamanuensis ved seksjon for kultur og samfunn ved Norges Idrettshøgskole, Berit Skirstad, til VG.
VG170714 Jo større innvandring vi har år etter år etter år, jo større press får vi på norske verdier, kristen kultur og tradisjon.
VG170714 - Innvandringspolitikk er absolutt et viktig område, med presset på norske verdier og kultur på lang sikt.
NL170714 ? Disse familiene ønsker vårt lands goder og trygghet, men viser avsky for vår kultur og vår levemåte, - avsky til likestilling, likeverd og like rettigheter.
DB170714 Samtidig har han ikke lagt skjul på at han har fått et utfordrende møte med fransk kultur og hierarkiet i FDJ.
DB170714 Og vi har alle et ansvar for å bygge opp under en kultur der det ikke forekommer seksuell trakassering eller annen uakseptabel atferd, og at det blir sagt ifra og slått ned på når det likevel skjer.
DB170714 Jeg mener vi har et regelverk som gir lik beskyttelse til både studenter og ansatte, men at vi må jobbe frem en kultur som forhindrer at trakassering skjer.
SA170713 Vi får inn en litt annen kultur i garderoben med å ha en trener som er finsk.
DA170713 Samtidig følte mange jøder fra arabiske land at deres kultur ble sett på som « primitiv » og ikke likeverdig av de europeiske jødene.
DA170713 - Det handler om å fortelle om norsk kultur , kunst, mat, musikk, i tillegg til norske byer.
AP170713 Vi får inn en litt annen kultur i garderoben med å ha en trener som er finsk.
VG170712 Vil bygge en kultur der tilfellene går ned ¶
VG170712 Bongo mener summen av tilfellene kan være skadelig for forsvarets omdømme, og håper Forsvaret kan bygge en kultur der tilfellene går ned.
DB170712 Det å komme fra Burkina Faso, fra en helt annen kultur ... han kunne fort blitt sittende alene.
DA170712 Hun har kompetanse, erfaring og kvaliteter som Stavanger kommune vil få stor nytte av, sier direktør for Kultur og byutvikling, Gunn Jorunn Aasland.
DA170712 God kultur
AP170712 Unge kvinner som løsriver seg fra en paternalistisk kultur , er ikke noe nytt.
AP170712 Vi snakker om jobben, så klart, om bransjen, om familiene våre og litt om kultur & politikk.
VG170711 Kultur og ledelse er to sider av samme sak.
NL170711 Halvfulle klasserom er uinspirerende og det er vanskelig å få til en kultur for læring hvor alle elever legger ned den innsatsen som trengs.
VG170710 Vi kan snakke om kultur , og om Trøndelag, sier kulturministeren, som bedyrer at hun ikke slår til bare på grunn av en nært forestående valgkamp.
VG170710 Det er et privilegium å tilhøre Norge, med sine verdier, sin kultur og historie.
VG170710 De som reagerer slik har rett til å reagere slik, for meg er det også ganske absurd å oppsøke et lands goder og trygghet, mens du viser avsky for deres kultur og levemåte.
SA170710 - Vi er så opptatt av den negative muslimske æreskulturen, men vi evner ikke å se at vi finner nøyaktig de samme elementene i vår kultur .
NL170710 Skoledirektøren slo fast at samene bare kunne nå et høyere nivå gjennom norsk språk og kultur .
DN170710 - Dette eiendomssalget er en endring vekk fra Wandas tidligere strategi innenfor kultur og reiselivs og markerer at de ønsker å eie mindre, sier seniorforsker Qin Gang hos tenketanken State Information Center til Reuters.
DB170710 Bogotás tidligere ordfører, den eksentriske matematikkprofessoren Antanas Mockus, ble verdenskjent da han ved hjelp av skuespillere og surrealistisk pedagogikk i det offentlige rom omformet trafikkbildet i Colombias hovedstad fra en hobbesiansk kamp for overlevelse til en kultur preget av hensyn og samarbeid.
DA170710 - Jeg har vel alltid vært interessert i internasjonal politikk, og da blir man jo opptatt av andre lands kultur , historie og politikk.
AP170710 - Vi er så opptatt av den negative muslimske æreskulturen, men vi evner ikke å se at vi finner nøyaktig de samme elementene i vår kultur .
VG170709 - Jeg liker å reise til steder som ikke er turistifisert, der det handler om kultur og lokalbefolkning og jeg ikke møter andre nordmenn.
DA170708 Målet er igjen at 1 prosent av Nasjonalbudsjettet skal gå til kultur .
DA170708 Lokal kultur
DA170708 Hvis bare én prosent kunne gått til kunst og kultur i tilknytning til utbyggingen her hadde vi kommet langt, mener Liadal.
SA170707 - Jeg er i hvert fall opptatt av fransk kultur og historie.
FV170707 - Jeg er i hvert fall opptatt av fransk kultur og historie.
DB170707 For dette er jo ikke snakk om hudfarge, men om kultur og mulighet for å svindle ustraffet.
DB170707 Dette er ikke i strid med dommen fra menneskerettighetsdomstolen, tvert imot slår den fast at det er greit å vie mer tid til kristendom enn til andre religioner tatt i betraktning den posisjon kristendommen har i norsk kultur og historie.
DB170707 Det er imidlertid ikke til å komme forbi at kristendommen er en sentral del av vår kulturarv, og kunnskap om kristendom er en viktig nøkkel til å forstå det norske samfunnet, vår kultur og vår historie.
DA170707 De hadde ikke skjønt kultur om det slo dem i trynet, sier gitarist Esben S.
DA170707 KULTUR : Her er Egil Monn-Iversen på premieren til « Komedie i kveld » på Chat Noir i 2002.
BT170707 - Jeg er i hvert fall opptatt av fransk kultur og historie.
AP170707 - Jeg er i hvert fall opptatt av fransk kultur og historie.
VG170706 Vi må forsterke samarbeidet om utdanning, kultur , teknologi, forskning, media (... ) implementere visa-relaterte tiltak og bringe landene nærmere hverandre, sier den kinesiske presidenten i en uttalelse til tysk media.
DN170706 Petter Snare, den nye direktøren for Kunstmuseene i Bergen, mener mer kunst og kultur må inn i skolen.
DN170706 - Mer kunst og kultur inn i skolen.
DB170706 - Den overordnede symmetrien i terminalutformingen, med sine flytende sammenkoblede former, skaper en assosiasjon av harmoni og balanse som i det kinesiske landskapet, mens farger og materialer er et uttrykk for visuelt språk innenfor tradisjonell kinesisk kultur , heter det på arkitektfirmaet - Zaha Hadid Architecture - nettside.
DB170706 Her fordeles årlig 1,4 milliarder av offentlighetens midler til norsk kultur og kunst.
DB170706 Statsministeren, som ikke er fremmed med å erklære sin kjærlighet til både norsk og internasjonal kultur , deriblant tv-serier, har nemlig brukt det sosiale mediet til å hylle tv-serien « Game of Thrones ».
DA170706 Forslagene om å få folk uten kompetanse og venner i kulturbransjen inn i komiteene er korttenkt, og kommer fra folk som neppe vet hva det vil si å leve av og med kultur gjennom et helt liv.
AA170706 Vi vil forandre både kirken og verden ved hjelp av kunst og kultur som gjør vår forestillingsverden større.
AA170706 Vi vil by på kunst og kultur som gir et annet blikk på verden og oss selv.
AA170706 Olavsfestdagene skal skape refleksjon i skjæringspunktet mellom tro og samfunn, ved hjelp av kunst og kultur som er relevant i samtiden, samtidig som den trekker historiske linjer.
AA170706 Sport ¶ Kultur
VG170705 Hvis man er opptatt av å bevare Norge, våre verdier og kultur , bør man tenke seg godt om før man stemmer.
DB170705 - Det er et retningsvalg for alle som er opptatt av ulikhet, fattigdomsbekjempelse og hva slags kultur Norge har og skal ha i framtiden.
DA170705 - Bakgrunnen var at kvinner ofte ikke følte seg trygge eller hadde arenaer hvor de kunne diskutere temaer og problemer som opptok dem, at de ikke fikk « plass » eller kred i musikkmiljøet, og at det utviklet seg en voldelig kultur innen punkscenen.
VG170704 Han ville at den gamle stallbygningen som ligger bak slottet ned mot Parkveien, skulle bygges om for å bli en utstillingsarena for kunst og kultur .
SA170704 Isaksen peker på at det er Sonjas fortjeneste at kultur er blitt til ett av de bærende elementene for monarkiet i dag.
SA170704 Kultur og natur ¶
DA170704 Isaksen peker på at det er Sonjas fortjeneste at kultur er blitt til ett av de bærende elementene for monarkiet i dag.
DA170704 Kultur og natur ¶
DA170704 Isaksen peker på at det er Sonjas fortjeneste at kultur er blitt til ett av de bærende elementene for monarkiet i dag.
DA170704 Kultur og natur ¶
DA170704 Det er mitt perspektiv, både i kultur og opplæring, sier Calixte Tayoro.
DA170704 Når det har vært et fokus på kultur i valgkamp, har det gjerne vært et negativt fokus, som da Carl I.
BT170704 Isaksen peker på at det er Sonjas fortjeneste at kultur er blitt til ett av de bærende elementene for monarkiet i dag.
BT170704 Kultur og natur ¶
AA170704 Tidligere på dagen var hele kongefamilien til stede da dronningens 80-årsgave ble åpnet - en kunststall, som er en ombygd stall som skal være utstillingsarena for kunst og kultur .
VG170703 - Alpinlandslaget har alltid hatt en sterk kultur .
VG170703 Isaksen peker på at det er Sonjas fortjeneste at kultur er blitt til ett av de bærende elementene for monarkiet i dag.
VG170703 I kulissene : Bli med Mette-Marit på Dronningskole ¶ Kultur og natur ¶
VG170703 Han mener mandagens sak om Stortingets stadig økende antall ansatte, antall ledere og driftsutgifter, viser en usunn kultur i nasjonalforsamlingen.
DB170703 Hvis ikke, vender kirkerommet seg bort fra evangeliet og blir isteden en kristeliggjøring av en spesifikk sjanger, kultur , musikksmak eller estetikk.
BT170703 Det er viktig at vi voksne er med på å legge til rette for en inkluderende og tolerant kultur , sier Haugan-Hepsøe.
DB170702 Yoghurt er kultur .
AP170702 Det har utviklet seg en kultur og en atmosfære i Israel der det er akseptert at soldater skyter og dreper steinkastende palestinske barn, mener lederen for den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem, Hagai El-Ad.
AP170702 - Det har helt åpenbart utviklet seg en kultur og en atmosfære der dette er akseptert.
AP170702 I artikkelen « Gudenes sted, indianernes land » fra 1986 skrev Aftenposten om aztekernes relativt blodige kultur : « De krevde menneskeblod, og særlig måtte guden Huizilopochtli blidgjøres, for det var han som sørget for at solen gikk sin gang.
VG170701 Vi mener det er viktig at norske skolebarn gis grundig innsikt i det tankegodset og verdifundamentet som både norsk og europeisk åndsliv, kultur og lovgivning i stor grad bygger på, og som har vært den viktigste forutsetningen for framveksten av vår vestlige sivilisasjon.
VG170701 Kristendommen er en sentral del av vår kulturarv, og kunnskap om kristendom er en viktig nøkkel til å forstå det norske samfunnet, vår kultur og vår historie.
VG170701 Det er grunnleggende å kjenne til hvordan kristendommen på en spesiell måte preger vårt samfunn og vår kultur .
DA170701 - Vi har gått fra å være et samfunn som var ekstremt homogent når det gjaldt eksempelvis religion og kultur med veldig lite rom for annerledeshet, og som var undertrykkende når det kom til homoseksualitet.
BT170701 Thomassen forklarer at de ønsker å by på et sosialt samhold, basert på mat og kultur .
BT170701 Alkohol har vevet seg inn overalt ; kultur , idrett, jobb, studier, TV-programmer, etc.
BT170701 Alkohol er en lovlig vare forbundet med kultur og tradisjoner.
BT170701 Å lære kultur og språk, det er målet vårt.
DA170631 Stedet vil inneholde tre hovedavdelinger : Ramme gård, Ramme kultur og Ramme fjordhotell.
DA170631 Edvard Munchs gamle oppholdssted er i ferd med å forvandles til et nytt senter for kunst og kultur i både nasjonal og internasjonal skala.
DA170631 - Vi er tuftet på historie, kultur og natur, og her er det historie, kultur og natur så det holder, sier han.
DA170631 - Vi er tuftet på historie, kultur og natur, og her er det historie, kultur og natur så det holder, sier han.
NL170630 ¶ Jakt og fiske er både kultur og lidenskap.
NL170630 Jakt og fiske er både kultur og lidenskap.
NL170630 Og de lukkede regnskapene over restaurantregninger, representasjon, reiser og innkjøpte tjenester har avdekket en kultur som ligger flere maratonløp fra organisasjonens egne mål for sitt arbeide.
AP170630 Det sier Tor Bang, som er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI og ekspert på PR og politisk kommunikasjon.
AP170630 Det sier Tor Bang, som er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI og ekspert på PR og politisk kommunikasjon.
AP170630 Det irriterer henne grenseløst at Oslos politikere ikke forstår at uteliv er kultur .
AP170630 juli ? | - Uteliv er også kultur
AP170630 Det irriterer henne grenseløst at Oslos politikere ikke forstår at uteliv er kultur .
AP170630 | - Uteliv er også kultur
VG170629 Videre mente de at prosjektet kom til å styrke den aktuelle øyas kulturinstitusjoner, norske kulturuttrykk skulle bli oversatt til indonesisk og « prosjektets kjerne » var å bruke kultur for å bygge « et levende sivilsamfunn og et pluralistisk demokrati ».
VG170629 OECD påpeker i sitt regelverk at promotering av giverlandets kultur ikke kan innrapporteres som bistand.
SA170629 Lotta jobber med å bygge et miljø og en kultur , og så tilfører hun bryterne gode tekniske kvaliteter.
SA170629 Men at det har eksistert en kultur for dette hele tiden, det tviler jeg ikke et øyeblikk på, sier Oddleif Dahlen.
DA170629 Om mat, kultur , råvarer og filosofien bak.
DA170629 Deler ut : Byråd for kultur , idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen ( Ap ), har delt ut over 100 millioner til idrettsprosjekter i Oslo.
DA170629 De fleste fylker har etterslep på spillemidler, særlig de som har bygd mye, som Akershus, Rogaland og Hordaland, sier byråd for kultur , idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen ( Ap ), til Dagsavisen.
DA170629 Skulle jeg valgt én yrkesvei, og ikke kunne valgt kunst og kultur , så ville jeg nok tatt en gartnerjobb.
DA170629 Ikke bare toppidrett, men også kultur , historie og geografi.
BT170629 klasse, for sin innsats for norsk kultur .
AP170629 Lotta jobber med å bygge et miljø og en kultur , og så tilfører hun bryterne gode tekniske kvaliteter.
AP170629 Men at det har eksistert en kultur for dette hele tiden, det tviler jeg ikke et øyeblikk på, sier Oddleif Dahlen.
SA170628 Det å kjøpe seg til spalteplass, strider mot det vi gjør til daglig i vår kultur , sier han.
SA170628 Vi har en langsiktig våt drøm om å få til et nytt anlegg på Nymark for forskning, breddeidrett og utvikling av toppidrett, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for idrett og kultur i Bergen.
NL170628 Å skulle geografisk skille ut de forebyggende fagene fra de operative øvelsene, kan medføre kultur for splittelse mellom de ulike fagretningene i brann og redningsvesenet. 2.
NL170628 Fotball er kultur og identitet, og en fremgangsrik fotballklubb vil gi et løft både for Tromsø og landsdelen.
FV170628 Det å kjøpe seg til spalteplass, strider mot det vi gjør til daglig i vår kultur , sier han.
DB170628 - Et enkelt og rent konsept med stort potensial, men det er krevende å bygge kompetanse og kultur i en så raskt voksende kjede.
DB170628 I 2011 skrev Trine Skei Grande at « Jeg tror ekstremisme bekjempes med toleranse, ikke med intoleranse - ved at ingen blir tråkket på i det norske samfunnet, enten det er på bakgrunn av tro, kultur eller etnisk bakgrunn.
DB170628 Min intensjon har hele tiden vært å la tanker og ideer rundt galskap få utfolde seg fritt, nettopp som en hyllest til outsider kultur og det et vanskelig sinn faktisk har å bidra med, istedenfor den gjengse holdning at de skal skjermes fra omverdenen og gjemmes bort på institusjoner.
DA170628 Det som ikke endrer seg er at de 130.000 som fra i dag vil befinne seg på festivalen kommer for å nyte et av Europas beste tilbud fra de mange musikkscenene, endeløse fester i alle størrelser og fasonger, et mattilbud som slår enhver mathall og møter med sentrale premissleverandører innen kultur , politikk og samfunnsliv.
DA170628 Men også Enger-utvalget har pekt på at det ikke er slik at større budsjetter alltid gir bedre og mer kultur , hevder Helleland, som mener hun kom langt med både NRK-saken og kommersiell kringkaster-saken.
DA170628 Brenner for kultur
DA170628 - I Norge produserer vi kultur av høy, internasjonal kvalitet som er etterspurt, og kulturkonsum og salg av kulturprodukter øker.
BT170628 Det å kjøpe seg til spalteplass, strider mot det vi gjør til daglig i vår kultur , sier han.
BT170628 Vi har en langsiktig våt drøm om å få til et nytt anlegg på Nymark for forskning, breddeidrett og utvikling av toppidrett, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for idrett og kultur i Bergen.
AP170628 Det å kjøpe seg til spalteplass, strider mot det vi gjør til daglig i vår kultur , sier han.
AP170628 Vi har en langsiktig våt drøm om å få til et nytt anlegg på Nymark for forskning, breddeidrett og utvikling av toppidrett, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for idrett og kultur i Bergen.
AA170628 | Kommunene bruker stadig mer på kultur
AA170628 Kommunene brukte 2.148 kroner per innbygger til kultur i 2016 mot 2 036 kroner i 2015.
AA170628 Blant de største byene topper Stavanger listen i pengebruk på kultur med 3.323 kroner per innbygger fulgt av Bodø med 2.778 kroner.
VG170627 Og her underbygger første innsynsrunde hvor viktig det var å kaste en antikvarisk kultur på båten.
SA170627 En slik forståelse kan være en motvekt mot den utopiske drømmen om en grenseløs framtid som vi ser i vår kultur , og som merker funksjonshemmede kropper som mer begrensede enn andre.
SA170627 Både innen politikk og kultur ser hun tydelige tendenser til at folk oppfatter et liv med en funksjonshemming som en tragedie, og derfor som en framtid som absolutt må unngås.
NL170627 Prestbakmo, Sp, fylkesråd for kultur og næring : Sigrid Ina Simonsen, Ap, fylkesrådsleder Willy Ørnebakk, Ap, fylkesråd for plan og økonomi : Ane-Marthe Aasen, KrF og fylkesråd for utdanning : Roar Sollied, Venstre.
DB170627 Vi ønsker mest mulig kunst og kultur for de offentlige midlene vi forvalter, og selv om systemet ikke er perfekt, mener vi at dagens system er den beste måten å organisere det på.
DB170627 Kulturrådets støtteordninger har som felles formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.
AP170627 Selv om Pew-rapporten viser at folk over hele verden fortsatt er begeistret for amerikansk kultur og for det amerikanske folk, har det generelle inntrykket av landet falt kraftig i løpet av det siste året.
AP170627 Nå gleder han seg til at Røverstaden skal bli ensbetydende med kunst, kultur og glimt i øyet.
AP170627 Fortsatt er det innvendige byggearbeider og tomme glassfasader som preger det som snart blir et pulserende nytt senter for kultur , opplevelser og inntrykk.
AP170627 Nå gleder han seg til at Røverstaden skal bli ensbetydende med kunst, kultur og glimt i øyet.
AP170627 Fortsatt er det innvendige byggearbeider og tomme glassfasader som preger det som snart blir et pulserende nytt senter for kultur , opplevelser og inntrykk.
VG170626 - Enorm respekt i gruppen, integritet, erfaring både som spiller og etter hvert som trener, siker Årst, som også legger til at Rushfeldt kjenner Tromsøs historie og kultur .
SA170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte, som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur , lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
SA170626 Hvis det å avskjede trenere kan oppfattes som kultur , så er det noe TIL må jobbe med.
DB170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte, som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur , lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
DB170626 Det er nesten komisk å høre et parti som argumenterer for å ruinere kultursektoren, privatisere NRK og avskaffe sidemålsundervisningen den ene dagen, og vil belære andre om verdien av norsk kultur den andre dagen.
DB170626 Kulturrådet gir ikke støtte ut fra behov, men fra et formål om å « stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig ».
DB170626 Hva gjør det med norsk kultur ?
AP170626 Det er et viktig tilbud for barn og unge, og en viktig del av Oslos kultur , mener Espen Jørgensen.
AP170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte, som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur , lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
AP170626 Bibliotek, innovasjon, valgkamp, vindkraft og kultur .
AP170626 Hvis det å avskjede trenere kan oppfattes som kultur , så er det noe TIL må jobbe med.
AA170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte, som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur , lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
AA170626 Og ovenfor ser vi nå hva det er som driver samene bort fra sitt levesett, fra sin levevei og fra sin kultur .
AA170626 Nok en gang er vi vitner til at samene og deres levesett, levevei og kultur trues av storkapitalen.
AA170626 For oss høres dette akkurat ut som om staten nok en gang tvinger samene til å legge bort sin kultur .
AA170626 Den tvang samer til å legge bort sin kultur og sine språk, sa hun.
VG170625 - RBK har snakket mye om å bygge kultur og fokusere på det kollektive fremfor enkeltspilleren.
VG170625 I sin blogg « Om å tråkke på flagget », skriver Snoen at han stusser over at denne bruken av flagget skjer i Frp fra en stortingskandidat som er veldig opptatt av å verne om norsk kultur .
NL170625 På den andre siden, blir kultur og kreative industrier i Russland fortsatt drevet etter planøkonomiske prinsipper, hvor åpne konkurranser ble til for ikke så lenge siden.
NL170625 Når jeg representerte Nord-Russland på Triennale of Contemporary Russian Art i Garage i Moskva i mai, snakket jeg om Nord som en gullgruve for autentisk, russisk kultur som har overlevd grove ødeleggelser under de sovjetiske årene og særlig siden 1990-tallet.
NL170625 Jeg underviser prosjektledelse i kultur for regionens kulturarbeidere på universitetet i Arkhangelsk, men det er behov for mer kompetanse i prosjektledelse og om kreative industrier.
NL170625 I Nord-Russland finnes det en rik trearkitektur, som The Telegraph putter på lista over 50 verdens severdigheter å se, dyp og komplisert folkemusikk, mattradisjoner, tekstiltradisjoner, en rike visuelle kultur som er nesten ikke kjent utenfor Russland, men er i ferd med å komme til synet.
NL170625 I Arkhangelsk har vi ikke noe samtidskunstmuseum, og finansiering av kultur ble kuttet i 2017.
NL170625 Hva slags kunnskap blir presentert på et forum uten kultur ?
NL170625 Det er ille når nord-russisk kultur blir representert av museene i Moskva og St Petersburg som forteller om vår nordlige folkekunst.
NL170625 Barentssamarbeidet ble viktig og spennende for både russere og nordmenn, og hundrevis av prosjekter innen kultur , idrett, handel ble gjennomført mellom Nord-Russland og Nord-Norge siden 1990-tallet.
NL170625 Alle disse fakta peker mot den urovekkende mangel på kunnskap om Nord-Russland og russisk kultur , samt lite interesse i å kommunisere direkte med den nordlige kulturscenen i produksjon av et så viktig event som Arctic Arts Summit.
NL170625 | - Nord-russisk kultur ble usynliggjort ¶
DB170625 Det kan bli vanskelig å opprettholde kultur - og næringsliv på steder med der befolkningsgrunnlaget svinner.
DB170625 I 2016 ga Kulturrådet 1,4 milliarder kroner til norsk kunst og kultur .
DB170624 Og for det andre må vi anta at det igjen gjør at Norge ikke får den type kultur og kunst folket egentlig ønsker.
DB170624 Nå må vi kanskje flytte fokus for å nå ut til et allment publikum med Kulturrådets aktiviteter og hva midlene vi forvalter går til - nemlig profesjonell kunst og kultur i hele landet, sier Danielsen.
DB170624 - Er du en som holder kjeft, smiler pent og lager kjedelig kultur som er godt likt av kultureliten, så får du penger ¶
DB170624 Vi trenger et fornyet og livskraftig fokus på verdier og kultur i landet vårt.
DA170624 BamseBingo, slampoesi, dragshow, skeiv samisk kultur , kunst og film og ikke minst Samantha Fox - hva blir høydepunktene for deg på Oslo Pride ?
AP170624 Bakgrunnen må derfor søkes i tradisjoner og kultur og ikke i religion.
AA170624 I Europa har det vært en helt annen kultur , her ble sånne damer brent på bålet eller henrettet på andre måter, sier Nityamuktananda.
VG170623 Lillestrøm har hatt en kultur for dette i mange år, og aksepterer at laget spiller slik.
SA170623 - Jeg tror min filosofi og klubbens kultur vil passe bra sammen.
SA170623 - Det er ikke tvil om at både kultur , spillestil og tydelighet ikke har vært gode nok når vi ser på resultatene over tid, sier Ronny Deila.
DB170623 Kunst, kultur og musikk - minst månedlig ¶ 6.
DA170623 UKM - Ung kultur møtes - startet onsdag, og pågår i disse dager.
DA170623 Forandringer kan forårsakes både av politikk og kultur .
DA170623 Jeg oppfatter at det er en kultur for at staten aldri tar feil og at det er underordnet hva internasjonale eksperter måtte mene.
AP170623 - Jeg tror min filosofi og klubbens kultur vil passe bra sammen.
AP170623 - Det er ikke tvil om at både kultur , spillestil og tydelighet ikke har vært gode nok når vi ser på resultatene over tid, sier Ronny Deila.
AA170623 Rekreasjon handler om å være sosial eller slappe av alene, å jobbe frivillig, å nyte kultur , by og natur, å finne situasjoner for glede og inspirasjon.
VG170622 Corbyn kommer fra en politisk kultur på britisk og europeisk venstreside der autoritære regimer med den rette statsdoktrinen har stått ganske høyt i kurs.
NL170622 Derfor er Sametinget opptatt av klima og støtter opp om tiltak som kan motvirke en utvikling som kan få store negative konsekvenser for vår samiske kultur .
DB170622 Ved hvert valg var landet delt omtrent på midten i en « vestlig », det man gjerne kan kalle en nasjonalistisk del, og en « østlig » del, der man gjerne ville knytte landet tettere til Russland, og verne om russisk språk og kultur .
DB170622 Utrykket og folkegruppa « latino », med sin tilhørende stolte kultur , brukes hovedsaklig i USA for å beskrive personer med opphav fra Sør- og Mellom-Amerika ( Latin-Amerika ).
AP170622 Vi har så mye til felles i Norden, både når det gjelder behandlingsfilosofi og kultur , sier Aamdal.
AA170622 Møtet mellom natur, vitenskap og kultur
VG170621 Penger som går til store børsnoterte selskaper rundt om i verden, istedenfor til norsk idrett, kultur og frivillige organisasjoner - de som hver eneste dag nyter godt av overskuddet til Norsk Tipping.
VG170621 Det er penger som kunne gått til norsk idrett, kultur og frivillige organisasjoner. * 1 Tapsgrensene ble innført på grunn av en urovekkende utvikling i antall spilleavhengige.
NL170621 Her arrangerer vi hver sommer samisk festival, Márkomeannu, for å styrke samisk identitet, og det å ta tilbake samisk kultur og språk er et prosjekt som går over flere generasjoner.
NL170621 Nøkkelen ligger i en sunn kultur med dyktige mennesker som vil noe annet enn å sole seg i glansen - som har hjerte for fotball og TROMSØ !
NL170621 Svardal Bøe har selv, ved flere anledninger, tatt til orde for å bygge en bedre politisk kultur i Tromsø.
DB170621 - Problemet oppstår hvis det vokser fram en kultur der man forvalter skattebetalernes penger basert på personlige preferanser og bekjente, snarere enn etter objektive kriterier.
BT170621 Ekspedisjonssjef Merete Fjeld Brattested i UDs avdeling for kultur og protokoll gjør det klart at bruken av riksvåpenet i bergensgaten er feil.
AP170621 Her kan du lese Aftenpostens reportasje om hvordan ting har gått galt for Kalanick, med beskyldninger om juks, tyveri av teknologi, sextrakassering i bedriften og en råtten intern kultur .
VG170620 Det er viktig å føle at man er en del av en gruppe, og at den gruppen er unik, sterk og samlet, med kultur , historie og tradisjon.
VG170620 - Jeg er opptatt av at vi skal få en kultur hvor uheldige forhold må få konsekvenser, sier Sps Per Olaf Lundteigen.
VG170620 Santorini er vulkanøya som egentlig består av flere øyer og som omkranser et undersjøisk vulkankrater etter at en voldsom eksplosjon begravde en blomstrende gresk kultur rundt år 1600 f.
NL170620 ¶ Arctic Arts Summit 2017 er verdens første konferanse for nordlig kunst og kultur i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Russland, Canada og USA.
NL170620 Fra Norge samler vi trådene og skaper en internasjonal arena for nordlig kunst og kultur i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Russland, Canada og USA.
NL170620 De samles til faglig debatt om hvorfor og hvordan kunst og kultur skal ta en tydeligere plass i det stadig mer internasjonale ordskiftet om utviklingen i Arktis.
NL170620 Når vi skal styrke samisk språk og kultur , må vi også sørge for at innhold på samisk og om samiske forhold blir valgt av publikum.
NL170620 I dag er vårt oppdrag å tjene det samiske publikummet : å styrke samisk språk og kultur gjennom å være et mediehus i verdensklasse.
NL170620 Bare når vi treffer den unge voksne samen midt i hjertet - midt i livet - åpnes døren også for å formidle språk og kultur .
NL170620 r vi innenfor de fleste fagområder : forskning som gir grunnlag for undervisning, forskning som gir grunnlag for nytt næringsliv, forvaltning, politiske beslutninger, forbedret helse, bedre IT-løsninger, sunnere oppdrettsfisk, for fred i Arktis og i verden, og for bevaring av samisk språk og kultur .
FV170620 Hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune vil ikke anbefale Utdanningsdirektoratet at Filadelfia får starte ny videregående skole i Kristiansand.
DN170620 - Vi kan ikke fortsette med en kultur der man tar ansvar med å bli sittende, eller ved å lære.
DN170620 - Jeg er opptatt av at vi skal få en kultur hvor uheldige forhold må få konsekvenser, sier Sps Per Olaf Lundteigen.
DB170620 Loven var satt slik at Spania skulle kunne trekke til seg unge talenter, det være seg i idrett eller kultur .
DB170620 - Jeg håper på å kunne skape forståelse mellom folk, bygge ned fiendebilder og formidle kunst og kultur mellom vidt forskjellige land og kulturer, sier Traavik.
DB170620 Serien « Endelig helg » handlet om vennskap, religion, kultur og kriminalitet.
DB170620 - Jeg håper på å kunne skape forståelse mellom folk, bygge ned fiendebilder og formidle kunst og kultur mellom vidt forskjellige land og kulturer, sier Traavik.
DA170620 - Vi ønsker å bidra til å styrke kulturnæringen ytterligere og oppretter derfor også et tilsvarende råd for reiseliv og kultur , sier Ayhan til Dagsavisen.
DA170620 Valgkampen bør heller handle om å diskutere politikk og hva som er best for norsk kunst og kultur , skriver Fredriksen i en e-post til Dagsavisen.
AP170620 - Jeg er opptatt av at vi skal få en kultur hvor uheldige forhold må få konsekvenser, sier Sps Per Olaf Lundteigen.
AA170620 I en kultur der ungdomsbesettelsen kan være både grell, overfladisk og nedlatende, er det nydelig å høre et album som så fint og sant bærer i seg ungdomstidens ambivalens og voksesmerter.
SA170619 Besteforeldre har en annen kultur og historie, og denne påvirker deres handlinger, sier hun.
SA170619 VANLIG : Spredning av seksuelt innhold på sosiale medier har etablert seg som en kultur i ungdomsmiljøene, mener politiet.
SA170619 Politiet : - Har etablert seg som en kultur
SA170619 - Dette er svært utbredt blant ungdom og har etablert seg som en kultur .
DB170619 Dette er en kultur som i mindre grad har gjort seg gjeldende i Russlands storbyer.
AP170619 Besteforeldre har en annen kultur og historie, og denne påvirker deres handlinger, sier hun.
AP170619 VANLIG : Spredning av seksuelt innhold på sosiale medier har etablert seg som en kultur i ungdomsmiljøene, mener politiet.
AP170619 Politiet : - Har etablert seg som en kultur
AP170619 - Dette er svært utbredt blant ungdom og har etablert seg som en kultur .
VG170618 Men like viktig som å promotere fisk og gass, er de som omreisende reklameplakater for norsk kultur .
NL170618 Konferansen inngår i sektorprogrammet for kultur under det norske formannskapet i Nordisk ministerråd og finner sted i Harstad onsdag 21. - torsdag 22. juni.
NL170618 AAS skal styrke og fremme kunst og kultur som en spydspiss i det sirkumpolare samarbeidet, og å bygge varige nettverk for utvikling og samhandling innen kunst- og kulturbransje, kulturnæring og samfunnsliv i Arktis.
NL170618 Bodø har de siste årene gjort en beundringsverdig jobb med byplanlegging, også når det gjelder å løfte frem kultur som grunnmur for bolystm vekst og utvikling i byen.
NL170618 ¶ KULTURENS BETYDNING : Kultur har fått en stadig viktigere rolle i EU de senere årene.
NL170618 Studiene viser at økt fokus på kultur ikke bare gir større økonomisk vekst, men bidrar til å øke folks livskvalitet, det lokale selvbildet og stedets prestisje.
NL170618 Norge er en aktiv deltaker i programmet, som gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheten til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.
NL170618 Kultur som vekstmotor ¶ Kultur har fått en stadig viktigere rolle i EU de senere årene.
NL170618 Ikke bare for å bevare det store kulturelle mangfoldet vi har i Europa, men også fordi kultursektoren har vist seg som særdeles robust i økonomiske nedgangstider, skriver Helen Campbell ¶ Kultur skaper ikke bare tilhørighet og samhold, men kan også være en viktig faktor for bærekraftig økonomisk utvikling i Arktis.
NL170618 I fjor kom vår første helhetlige strategi for Arktis, og flere av våre nåværende initiativer, støtteordninger, prosjekter og beslutninger bidrar til regionens bærekraftige utvikling, enten det er gjennom forskning, klima, energi eller kultur .
NL170618 En rekke studier har nemlig bekreftet at kultur og kreative sektorer øker synligheten til europeiske byer og regioner.
NL170618 Kultur som vekstmotor ¶
DB170618 Førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur på BI, Terje Gaustad, ser ingen grunn til at film- og tv-konsumerende nordmenn skal bekymre seg.
DB170617 HISTORISK SMELTEDIGEL : Palermo er en av Europas eldste byer, og man finner spor av både arabere, normannere, bysantinere, franskmenn og spanjoler i byens arkitektur, atmosfære og kultur .
DB170617 Den over 2000 år gamle byen har blitt påvirket av både arabisk og jødisk kultur .
DB170617 NORGE - LITAUEN 30 - 20 : På ganske kort tid har landslagstrener Christian Berge skapt en solid kultur med gutta sine.
DB170617 Det var en siste påminnelse om at håndballgutta har skapt en ny kultur i norsk idrett.
DA170617 Regissør Sara Johnsen er opptatt av hvor Anders Behring Breiviks politiske overbevisning kommer fra, og hvilken gjenklang den har i vår kultur .
AP170617 Når Astrup Fearnley Museet skal representere verdens mest folkerike kultur , sikter de altfor høyt.
AA170617 Opplevelser, mat og kultur synes stadig viktigere for turister.
AA170617 Disse turene, eller « walks » som selskapet kaller dem, er opplevelsespakker innen mat, drikke og kultur .
SA170616 Mat er kultur og vi kommer til å rendyrke gourmeten i oss.
NL170616 Vi blir dermed satt sjakk matt, når tiltakene er så forskjellig fra storsamfunnet til vår egen kultur , vi mangler ord for argumentasjon.
NL170616 Samisk eller nordnorsk kultur - kall det hva du vil.
NL170616 Naturkunnskapen danner grunnlaget for samisk kultur , vårt verdensbilde og mening med livet.
NL170616 For sann mine ord : gjør vi ikke noe så, så er vår nordnorske og samiske kultur borte om få generasjoner.
NL170616 Det er ikke mystisk, det er ikke gammeldags - det er vår nedarvede kultur .
DB170616 Stortinget sa om trosopplæringsreformen de vedtok i 2003 at den « skal stimulere til bygging av egen identitet og forståelse av egen kultur og tradisjoner i et samfunn der innslaget av ulike tros- og livssynssamfunn blir stadig rikere ».
DB170616 De Gamle Grinebitere og Syrinduft Laug ( DGGOSDL ) melder at den årlige grillaften av norske svin i Stensparken - med påfølgende stille anders og lengde - er avlyst grunnet stormøtet i Øvre Fagerborg & Hans Lysglimt Seminaret ( ØF & HLS ) om hvordan gjenreise norsk kultur og historie ved å stenge grensene, forby omskjæring av guttebarn og forby islam i det offentlige rom.
DA170616 - Jeg er gift med en lege, og vi snakker mye om dette med helse og kultur rundt middagsbordet hos oss.
AP170616 - Jeg er opptatt av at vi skal få en kultur hvor uheldige forhold må få konsekvenser.
DB170615 Tydeligst viser masseinnvandringen sitt sanne ansikt gjennom gjentatte terroranslag, men også daglig mer subtilt i skjæringspunktene mellom vestlig og ikke-vestlig identitet og kultur .
DB170615 Frie kandidater i Alliansen fronter også saker som ; steng grensene, gjenreis norsk kultur og historie, forby omskjæring av guttebarn, forby islam i det offentlige rom.
DB170615 Hun vil foreløpig ikke si nøyaktig hva hun skal jobbe med i kanalen, men forteller at stillingen vil innebære å arbeide med det samme som i TV 2 : nyheter, sport, kultur og underholdning.
AP170615 Med en 400 kvadratmeter stor hage på taket, skal i tillegg Vippa være en scene for kultur og matkunnskap.
AP170615 Med en 400 kvadratmeter stor hage på taket skal Vippa i tillegg være en scene for kultur og matkunnskap.
AA170615 I Sachs' verden fins ingen stater, ingen politikk, kultur eller historie.
VG170614 Ennå vet vi ikke når oppryddingsarbeidet i en inngrodd og gufsete kultur er kommet dit at man med troverdighet kan si at det er rent på rommet.
VG170614 I tillegg til en inkluderende kultur kan individuelle tiltak rettet særlig mot den hørselshemmede eleven være aktuelle.
DA170614 * Lærere Dagsavisen har snakket med forteller om en kultur hvor daglige episoder med vold og krenkelser, rettet mot lærere og medelever, dysses ned uten å bli meldt videre.
DA170614 Vi har ikke hele svaret, men prøver å vise at det finnes et mangfold av måter å gjøre det på, med grasrotmobilisering og kultur som viktige utgangspunkt.
DA170614 - Popvenstre er en festival for politikk, kultur og de folkelige bevegelsene.
AA170614 « I Trondheim virker næringslivet å være i beste fall uinteressert i kultur , i verste fall direkte kulturfiendtlig » skriver innleggsforfatteren.
AA170614 « Hva hadde det ikke gjort for omdømmet til Rema 1000 hvis Reitangruppen hadde vist et engasjement for noe annet - for eksempel kultur ? » skriver Ørjan Greiff Johnsen i dette debattinnlegget.
AA170614 Trøndersk kultur
AA170614 Trøndersk kultur , det er Åge, DDE, karsk og DumDum Boys.
AA170614 Synes næringslivet kunst og kultur er jålete ?
AA170614 I Trondheim virker næringslivet å være i beste fall uinteressert i kultur , i verste fall direkte kulturfiendtlig.
AA170614 Hva hadde det ikke gjort for omdømmet til Rema 1000 hvis Reitangruppen hadde vist et engasjement for noe annet - for eksempel kultur ?
AA170614 Det er det som er trøndersk kultur .
AA170614 Vi er veldig interessert i kunst og annen kultur - det er åndssnobberiet i enkelte kretser som provoserer, svarer Koteng.
AA170614 Når det er sagt, så sponser vi både sport og kultur , og kulturlivet er nok det som får mest.
SA170613 Vår visjon for torget er å legge en ramme rundt det som handler om kultur og det framvoksende : En flott seremoniplass utenfor Petri kirke ; Metropolis for ungdom, revy, småbutikker, kunstsenter, brukthandel og antikviteter, mylder og boder, mennesker som vil handle og kjenne på et menneskevennlig bysentrum som grunnlag for handel og trivsel og styrke det lokale næ
SA170613 KLØFTA : Curlingspilleren Thomas Ulsrud hadde tatt på de berømte curlingbuksene med mye mønster og farger da 150 profiler fra idrett, næringsliv og kultur spilte golf på Right To Play Invitational på Miklagard golfbane.
NL170613 Sammen er vi nå Nye Tvibit : Et produksjons- og kompetansesenter for bredde og profesjonelle innen musikk, ung kultur , helse, film og kreativ virksomhet.
NL170613 Musikkmiljøet i Tromsø og landsdelen har utviklet en kultur for deling og samarbeid - noe som garantert kommer å være et konkurransefortrinn fremover ; NOSO stiller opp på mange ulike prosjekter utenfor sin kjernevirksomhet, Musikkonservatoriets elever er en integrert del av byens musikkliv - noe som ikke er en selvfølge i andre tilsvarende byer-, og det
FV170613 For Herbie Hancock kommer med et helt nytt musikalsk konsept vi ennå ikke får detaljer om, sier Daniel Stamnes, leder av Kilden Kultur i en pressemelding.
FV170613 Hijab kan gi trygghet og kontinuitet for en kvinne som kommer til en ny kultur , påpeker forsker Hanne Haaland.
DN170613 | Enighet om lønn innen helse, utdanning og kultur
DN170613 Tariffoppgjøret har omfattet forhandlinger om sju tariffavtaler med over 30.000 arbeidstakere innen helse, utdanning og kultur med over 30 arbeidstagerorganisasjoner.
DB170613 Sammenhengene mellom kultur og natur har vært kjent helt siden den amerikanske antropologen Julian Steward utviklet sine teorier om kulturell økologi på midten av 1950-tallet.
DB170613 Men også norsk kultur er formet av naturen.
DB170613 Men hva med norsk kultur er det innvandringen truer ?
DB170613 Finansminister Siv Jensen, kulturminister Linda Hofstad Helleland og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har alle advart mot hvordan innvandring truer norsk kultur .
DB170613 Er det å ivareta norsk kultur ?
DB170613 Venstres Annamaria Gutierrez, leder for kommunalstyret for kultur og idrett, har tidligere sagt at hun er forbannet på den nye øl-regelen.
DA170613 Nå har Atomic Soul henvendt seg til byråd for kultur med ønske om å reservere området for konserter også sommeren 2018.
DA170613 Dette gjennomføres av en stor og erfaren kulturentrepenør, sier Rina Mariann Hansen, byråd for kultur , idrett og frivillighet i Oslo kommune.
DA170613 Byråd for kultur , idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen ( Ap ), er positiv til Voldsløkka som konsertarena.
AP170613 Med en 400 kvadratmeter stor hage på taket, skal i tillegg Vippa være en scene for kultur og matkunnskap.
AP170613 KLØFTA : Curlingspilleren Thomas Ulsrud hadde tatt på de berømte curlingbuksene med mye mønster og farger da 150 profiler fra idrett, næringsliv og kultur spilte golf på Right To Play Invitational på Miklagard golfbane.
AA170613 - Turene, eller « walks » som vi kaller dem, er ulike opplevelsespakker innen mat, drikke og kultur .
AA170613 Venstres Annamaria Gutierrez, leder for kommunalstyret for kultur og idrett, har tidligere sagt at hun er forbannet på den nye øl-regelen.
NL170612 Andøya er suverent best egnet militært, har kultur og kompetanse og er den billigste og minst risikable flystasjonen å innfase og operere nye overvåkingsfly fra.
DN170612 De må starte på nytt og starte en komplett ny kultur , sier Micah Alpern en av hovedmennene i konsulentfirmaet A.T.
DB170612 - Andersson ønsker ikke en kultur der det er greit å tape treningskamper.
DB170612 Vi er inne i en tid der innbyggerne over hele Europa går tilbake til en tid der egne verdier, egen religion, tradisjoner og kultur blir viktigere, og der minoriteter defineres bort, sa Njål Høstmælingen, menneskerettighetsekspert ved International Law and Policy Institute ( ILPI ).
DB170612 For så nær er kulturen, historien og livene til ukrainerne og russerne at russisk kultur også er en vesentlig del ukrainernes kulturelle arv.
DB170612 Det til tross for at nettopp Sjevtsjenko er en av Ukrainas viktigste nasjonsbyggere, som far til den ukrainske litteraturen på midten av 1800-tallet, da ukrainsk språk og kultur ble brutalt undertrykket av nettopp Russland.
DB170612 Her blir motsetningene i vår egen politiske kultur satt på spissen.
AP170612 Direktør for reiseliv og kultur i Virke.
AP170612 - Den største justeringen må komme på toppen, jeg tror at norsk kultur er tjent med å styrke midtsjiktet i Festival-Norge.
DB170611 Det handler om kultur , og det understreker Lars hele veien, sier 25-åringen.
AP170611 Det sakene har til felles, er at foreldrene kommer fra kollektivistiske kulturer som setter hjemlandets kultur og tradisjoner først.
AA170611 Hun kom også inn på Singsaas sitt engasjement for sørsamisk kultur og kirkeliv, og hans gode fortelleregenskaper.
AA170611 Teatersjef Erik Ulfsbys ord på oppstartskonferansen til en ny kulturmelding i mai, kan med fordel gjentas : « Veien til Champions League er kortere for norsk kultur enn for norsk fotball ».
VG170610 Milan Kundera kan fremstå som kynisk og intens på en og samme tid, men i denne boken har han også et annet ærend : Hvor skal man finne det gode humøret i et samfunn og en kultur der mange ikke tør å spøke lenger ?
DB170610 For å få et bedre innblikk i japansk kultur , er det ikke noe sted som Kyoto.
AA170610 Han har fremstått som en folkelig kirkeleder godt plantet i trøndersk og sørsamisk kultur , samfunn og språk.
AA170610 Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter ¶ | Kultur og fest over hele Trondheim ¶
VG170609 Høyres fraksjonsleder i kultur og utdanningskomitéen i Oslo kommune, Saida Begum, er rystet av beskrivelsene i notatet som VG har fått tilgang til.
NL170609 Det har vært år med knallhard jobbing for viktige landsdelssaker i alt fra helsespørsmål til kultur , forsvar og fiskeri.
DB170609 Begge lagene skal ha blitt enige om at det skulle gjennomføres en minnesmarkering før kampstart, men representanter fra det saudiarabiske laget forklarte også at denne tradisjonen ikke er en del av deres kultur .
DB170609 Men det er ikke vi voksne som kan forandre en kultur som har flyttet grenser til et nivå der russetid ikke bare er rølping, men en risiko.
VG170608 Som på flere av Goas resorter er det ikke uvanlig at lokalbefolkningen kommer ned på samme strand på kvelden - så her er det godt tilrettelagt for møter med en ny kultur .
DB170608 - Et spørsmål om kultur
DB170608 - Det er et spørsmål om kultur .
DB170608 Representanter fra det saudiarabiske laget forklarte også at denne tradisjonen ikke er en del av deres kultur , men at de ville gå til deres egen banehalvdel og stille seg opp i posisjonene de spilte på banen.
DB170608 Canada har en ganske annerledes politisk kultur enn « storebror » sør for grensa.
DB170608 Corbyn er en skikkelse som har vekket debatter om alt fra kultur til innvandring, og har flere stjerner i ryggen.
DA170608 Slik er vår kultur .
BT170608 Få med deg fem fine helgetips fra BT Kultur !
BT170608 Hvis vi ser rundt oss i dagens verden på klimaendringer, migrasjon og raske teknologiskifter, er vi raskt inne på spørsmål om identitet, verdier, religion, kultur og etikk - det vil si humanistiske perspektiver.
BT170608 Fritidstilbudene på ettermiddagen innen idrett og kultur er ofte basert på frivillig arbeid.
AP170608 - Taiwan og Fastlands-Kina har samme røtter og kultur , så dette bærer bud om at også det kinesiske samfunn kan komme til å akseptere likekjønnede ekteskap, sier Kinas mest berømte sexolog, Li Yinhe ( 65 ), til SCMP.
AP170608 Det kan være alt fra trening til kunst og kultur , vin og mat.
AP170608 Folk som gjennom kultur har utfordret det etablerte er alltid sterkt.
AP170608 KULTUR
AA170608 Statens vegvesen vil nå undersøke om dette bare er en rekke enkelttilfeller, eller om det faktisk dreier seg om en kultur i transportnæringen for en kynisk systematisk utnyttelse av sjåfører.
AA170608 En kultur for kalkulerte risikovurderinger for å tjene penger.
VG170607 Det mener jeg er bra for Norge og norsk kultur , sier Winje.
NL170607 Som hater vår kultur , vår kristne tro, vår levemåte og hele vår sivilisasjon ?
DB170607 Det er en annen kultur .
DA170607 Nå ønsker vi å skape en kultur for flere heltidsstillinger, sier gruppeleder Hans Jørn Rønningen ( Ap ).
DA170607 Man får det bare ikke, sier Eifring, som har kinesisk språk og kultur som spesialfelt.
DA170607 Det er dette som er det store problemet med et samarbeid om kultur med Kina : I Norge må vi gå på tå hev til Kina, hevder Færøvik, som selv ikke har fått visum til Kina på mange år.
DA170607 Prosess og kultur er i både dette tilfellet og andre tilfeller veldig svakt, sier Kai Rune Vestersager om er en av de seks som har blitt bedt om å forlate sitt verv.
DA170607 Fredrik Haanings ( H ) forsvar av Drammen Sceners valg om å heller ha tom enn halvfull sal møter motbør i komité for kultur og byliv i dag.
AP170607 Derimot ser det ut til å dreie seg om få konkrete politiske endringer på områder knyttet til innvandring, tradisjon og kultur .
AA170607 Her viser Frankrike hva kultur er.
AA170607 Her viser Frankrike hva kultur er.
NL170606 Utfordringen blir hvordan helsetjenesten selv kan bygge en kultur som kontinuerlig søker å forbedre praksis og prosedyrer for det arbeidet som utføres.
NL170606 Utfordringen blir hvordan helsetjenesten selv kan bygge en kultur som kontinuerlig søker å forbedre praksis og prosedyrer for det arbeidet som utføres, skriver Tove Karoline Knutsen.
NL170606 Kultur for læring ¶
NL170606 Der levde hver avdeling sine egne liv, skjermet for innsyn og krav fra skiftende rådmenn og ordførere, som jo måtte ta geriatriheisen ned fra tredje og busse ( ikke veldig effektivt ), bile ( ofte ), gå ( tidkrevende, tungt og lite effektivt ), om de skulle ha møte med bygartneren, idrett- og kultur eller hvilken avdeling det nå var som holdt til på Stakkevollveien, i Fredrik Langes gate, på Mellomveien eller andre steder
DB170606 Nyte mat, drikke og kultur : 31 ¶
DB170606 Men idag burde flere ansvarlige vertsfolk for møter i alle fellesrom - kirke - kino - konsert - kultur - rope « UT ! ».
DB170606 I respekt for møtet mellom scene og sal, i respekt for medmennesker, i respekt for kunst og kultur og dannelse.
DA170606 Målet var å vise at de er mange, og at MC er kultur .
BT170606 Kjetil Smørås og Herman Friele håper å utkonkurrere Airbnb og de store hotellkjedene med bergensk kultur og historie.
AP170606 - Vi får vist at et bibliotek er så mye mer enn boksamling og lesesal, det er også en fri møteplass for kultur og kunnskap.
AP170606 Cinemateket Filmens Hus ¶ KULTUR
AP170606 De forvalter norsk kultur og natur og bidrar med viktig matproduksjon.
AA170606 Å oppleve sol og bading, samt å nyte mat, drikke og kultur trekkes også fram som det viktigste formålet med ferien for flest nordmenn.
SA170605 - Får kultur for lite oppmerksomhet, mener du ? - Kultur får egentlig mye oppmerksomhet.
SA170605 - Får kultur for lite oppmerksomhet, mener du ?
NL170605 Det ville vært et enormt framskritt om vi sluttet å gjøre bot på vegne av vår vestlige kultur .
FV170605 - Får kultur for lite oppmerksomhet, mener du ? - Kultur får egentlig mye oppmerksomhet.
FV170605 - Får kultur for lite oppmerksomhet, mener du ?
BT170605 Kjetil Smørås og ekskaffekonge Herman håper å utkonkurrere Airbnb og de store hotellkjedene med bergensk kultur og historie.
AP170605 - Får kultur for lite oppmerksomhet, mener du ? - Kultur får egentlig mye oppmerksomhet.
AP170605 - Får kultur for lite oppmerksomhet, mener du ?
AA170605 Norsk kultur og tradisjon er å holde helligdagsfreden. 2. pinsedag er en fin dag for slike gjøremål.
AA170605 Sport og næringsliv selger ofte bedre enn kultur .
AA170605 Samtidig foreslås kultur i økende grad som salderingspost, ikke bare av politikere og regiondirektører i NHO, men også i media.
AA170605 Norsk kulturbarometer viser altså økende, snarere enn fallende interesse for kultur .
AA170605 For de fleste som er interessert i kultur , er innhold, debatt og opplevelser minst like viktig som forvaltningen av en av de minste pengesekkene på statsbudsjettet.
AA170605 Døde kjendiser : Dødsfall til kjente personer fra kultur og underholdning er populært stoff også på nett, som da Roger Moore nylig gikk bort, 89 år gammel.
AA170605 NTL ( Norsk Tjenestemannslag ) mener videre at forslaget om ny tjenestemannslov vil fremme en servil og underdanig kultur som vil svekke det viktige arbeidet som gjøres i statstjenesten » Ikke bare vil oppsigelsesvernet blir forringet, men også blir tilsettinger sårbare for vilkårlighet og utenforliggende hensyn.
VG170604 I krevende stunder siteres Winston Churchills taler fra Annen verdenskrig, om et folk og en kultur som hverken lar seg kue eller knekke.
NL170604 Ingen av disse gruppene hadde noen særegen kultur .
NL170604 Det har og blitt rettet kritikk mot at den Sjøsamiske delen av befolkningen er blitt frarøvet sine rettigheter til fiske og at de har mistet sin kultur .
BT170604 Og ville ikke en slik formulering ha fremstått som ganske virkelighetsfjern siden vi i Norge og Bergen har en så svak kultur for allmennyttige gaver ?
AA170604 I det ligger også å ta vare på stiene i marka og spre en god kultur som tar hensyn til alle brukere av marka.
DB170603 ( Dagbladet ) : Arbeiderpartiet har tidligere sagt at de ønsker et nytt kulturløft, hvor en prosent av statsbudsjettet skal brukes på kultur .
DB170603 ( Dagbladet ) : Arbeiderpartiet har tidligere sagt at de ønsker et nytt kulturløft, hvor en prosent av statsbudsjettet skal brukes på kultur .
DB170603 Vi vil ha mer kultur til publikum, mer stabile og gode arbeidsplasser for en tøff frilansbransje.
DB170603 Kultur er avkobling og påkobling.
DB170603 - Den vil gi svært gode muligheter for langsiktig profilering av norsk kultur og verdifullt kultursamarbeid, i Tyskland, og i verden for øvrig.
DA170603 Dagsavisen Fremtiden har spurt både avtroppende styreleder, rådmann Julin som eier og leder i bystyrekomiteen for kultur , idrett og byliv Fredrik Haaning ( H ) om det kan ha noe med arbeidsmiljøet i Drammen Scener å gjøre at så mange slutter på kort tid.
NL170602 De bærekraftige destinasjonenes skal trekkes frem, fokus på kvalitet, mat, kultur og miljø skal forsterkes.
DB170602 De siste årene har Oslo vært gjennom en god utvikling der mange sentrumsnære områder er blitt forvandlet fra industri og « grå næringsvirksomhet » til bolig, kultur og handel.
DA170602 Fredrikstad har også en annen kultur for å gå ut på kveldene enn det som er tilfelle i Moss.
BT170602 På sikt kan det også være sunt for den « offentlige samtalen » om kultur , som kritikerne i Klassekampen etterlyser.
BT170602 Der ble oppmerksomheten rettet spesielt mot Bergen « - og alt det bedste fra Bergen indenfor musik, gastronomi og kultur » som det sto i invitasjonen.
AP170602 Vi er i ferd med å få en annen type turisme, knyttet til kultur og konserter.
AP170602 Folk som gjennom kultur har utfordret det etablerte er alltid sterkt.
AP170602 KULTUR
AA170602 Kunsthall Trondheim så det tydelig under Tråante, hvilken enorm interesse det var for samisk kultur og samisk historie.
AA170602 Hele Trondheim ble vitalisert med å sette samisk kultur på dagsorden, ifølge direktør Helena Holmberg som nå har lagt en ny strategi for Kunsthallen der de har bestemt seg for å jobbe med det som omhandler urfolk, klima, bærekraftig utvikling og økologi.
DA170601 Sponsormarkedet har vært trangt for idrett og kultur og kommuneøkonomien har vært elendig.
NL170531 Nå er Frp så godt som alene om å appellere til dem som er innbitte motstandere av alt som har med samer, samepolitikk og samisk kultur å gjøre.
NL170531 Dersom man gir et så klart uttrykk for at man misliker vår vestlige kultur at det er truende, da fortjener du heller ikke godene fra det norske samfunnet.
DN170531 Riksrevisjonen påpeker at det hersker en kultur av redsel og « for forsiktighet » i departementer og statlig forvaltning og mener det knyttes til signaler fra ledelsen.
DN170531 - Jeg mener at for en statsminister som ser dette som et demokratisk problem, bør det være en utfordring å endre kultur og åpenhet og se på om arkivsystemene kan gjøres bedre, tilføyde han.
DA170531 Riksrevisjonen påpeker at det hersker en kultur av redsel og « for forsiktighet » i departementer og statlig forvaltning og mener det knyttes til signaler fra ledelsen.
DA170531 - Jeg mener at for en statsminister som ser dette som et demokratisk problem, bør det være en utfordring å endre kultur og åpenhet og se på om arkivsystemene kan gjøres bedre, tilføyde han.
BT170531 Det er neppe fordi filippinske kvinner er spesielt opptatt av norsk kultur .
VG170530 - Det er en tendens til en kultur av forsiktighet og en veldig redsel for åpenhet, sier riksrevisoren.
SA170530 Begge hadde en kunnskaps- og erfaringsbasert bakgrunn, og begge var opptatt av å skape kultur for å vinne kamper.
DN170530 Det dreier seg om statstilskudd til studiene Prosjektleder kultur fra høsten 2006 til og med våren 2014.
DB170530 Det dreier seg om statstilskudd til studiene Prosjektleder kultur fra høsten 2006 til og med våren 2014.
DB170530 I Scandza Forums egenpresentasjon mangler det ikke på lovord : Johnson beskrives som en viktig ideolog innen hvit nasjonalisme, mens Torheim omtales som « en ledende bidragsyter til debatten om språk, kultur og identitet i Norge ».
DB170530 Der fikk de besøkende blant annet høre Kevin Macdonald, redaktør for Occidental Observer, et tidsskrift som ifølge seg selv presenterer stoff knyttet til « hvit identitet, hvite interesser og Vestens kultur ».
DB170530 Regjeringen er opptatt av at norsk kunst og kultur skal oppnå økte inntekter basert på kunstnerisk virksomhet.
DB170530 Hvordan skal vi skrive om kultur ?
DA170530 Vi utsetter fordi vi ikke tør », og spør : « Er det mange som ønsker kinesisk kultur til landet når overgrep mot mennesker er legimitert av vår egen regjering. » - Dersom vi aksepterer statlig kulturutveksling med Kina, blir det å legitimere Kinas menneskerettighetsbrudd, understreker William Nygaard overfor Dagsavisen.
BT170530 DØGNET RUNDT : Alle som har vært i befatning med jussmiljøet vet at der er en velutviklet kultur for det der med å jobbe seg i hjel, skriver kommentator Eirin Eikefjhord.
AP170530 I rapporten kommer det frem at UDs arkivtjeneste mener det er en kultur i deler av departementet der saksbehandling utenfor saks- og arkivsystemet er utbredt.
AP170530 I rapporten kommer det frem at UDs arkivtjeneste mener det er en kultur i deler av departementet der saksbehandling utenfor saks- og arkivsystemet er utbredt.
AA170530 Det dreier seg om statstilskudd til studiene Prosjektleder kultur fra høsten 2006 til og med våren 2014.
NL170529 Dersom Nordnorsk Viseforum bidrar til at dette skjer er det ikke første gangen vi har gjort det, 70-tallets visebølge satte dype spor og fikk sterk innvirkning på både kultur og politikk, skriver Inger Strand.
NL170529 Den gode undervisningskulturen fra høyskolen og den naturvitenskapelige forskningstradisjonen fra det naturvitenskapelige fagmiljøet ved universitetet ble lagt til grunn for utvikling av felles kultur og forbedring hos begge parter.
DN170529 Det finnes en alternativ kultur der ute som vi burde ta på alvor - ikke på grunn av at det er logisk eller korrekt, men fordi den blir stadig mer politisk viktig, legger hun til.
DB170529 Samtidig står Raspail i en tydelig spenning mellom det gamle, biologiske rasesynet og en ny, modifisert rasisme begrunnet i kultur .
DB170529 Hvis man stiller kritiske spørsmål ved Raspails forståelse av fransk kultur og politikk etter tapet av Algerie og studentopprøret i 1968, smuldrer allegorien til 2015 opp, og man sitter igjen med noen pussige, men i bunn og grunn uinteressante likheter mellom da og nå, omtrent som hvis man leser Nostradamus' kryptiske 1500-tallsvers og finner igjen Hitler, World Trade
DB170529 Franske verdier, kultur og identitet vil ikke tåle presset fra de fremmede kvinnenes skyhøye fødselsrater.
DB170529 Oppfordrer kulturaktørene til å finne andre annonseringskanaler enn DT og privatpersoner til å di opp abonnementet frem til de prioriterer lokal kultur », skrev prest i Bragernes menighet i Drammen, Per Erik Karlsson Brodal, på sin Facebookside for to uker siden, ifølge Journalisten.
DA170529 Startdato er foreløpig ikke fastsatt men direktør for kultur og byutvikling i Stavanger kommune, Gunn Jorunn Aasland, håper det kan bli allerede tidlig i august.
DA170529 Jeg synes også etableringen av det nye tjenesteområdet for innbyggerdialog, kultur og næring er svært spennende, sier han.
DA170529 - Stavanger satser stort på kunst og kultur , og jeg ser fram til å bidra i de store og spennende sakene som kommer de neste årene, uttaler han på Stavanger kommunes nettside.
DA170529 - Stavanger har satset, og satser, stort på kunst og kultur .
DA170529 Katrine Finsnes reiste fem uker til Pakistan for å pushe egne grenser og oppleve en annen kultur .
DA170529 - Vi vesten har veldig lett for å tenke at det ikke er feminisme i India i det hele tatt - vi forbinder landet med voldtekter og en patriarkalsk kultur .
AP170529 - Vi ser en kraftig vekst i asiatiske turister, særlig fra Kina, for fjerde år på rad, sier Line Endresen Normann, som er direktør i Reise Norge og kultur i næringsorganisasjonen Virke.
AP170529 - De er ute etter en totalopplevelse med autentiske opplevelser som inkluderer lokale tradisjoner, lokal kultur og mat.
AP170529 - Vi ser en kraftig vekst i asiatiske turister, særlig fra Kina, for fjerde år på rad, sier Line Endresen Normann, som er direktør i Reise Norge og kultur i næringsorganisasjonen Virke.
AP170529 - De er ute etter en totalopplevelse med autentiske opplevelser som inkluderer lokale tradisjoner, lokal kultur og mat.
DB170528 » Uansett hvordan man står her, blir det problematisk når det blir kultur for det, og man begynner å plante bevis også når man ikke er helt sikker på at den man er ute etter, er skyldig.
DB170528 Dette skjer også i Norge : I enkelte medieprofilerte saker som er gått over styr, ser man de samme mekanismene : Man har en kultur for at det man gjør er godt, man vil så gjerne hjelpe, og det får ingen konsekvenser for en selv dersom det viser seg at man tar feil.
DA170528 Slik har det vært opp gjennom hele menneskeheten, enten det var greske teatre eller romerske sirkus, sier Polanski, og fremmer det å oppleve kultur og underholdning sammen med andre som en viktig del av det å leve.
NL170527 Magga, sametingsråd for næring og kultur i Sametinget, helt rett i.
DB170527 | Hvordan skal vi skrive om kultur ?
DB170527 Selv ny kultur handler om fortida.
DB170527 - Dessverre lever vi i en kultur som normaliserer og banaliserer at noen ikke respekterer grenser.
DB170527 | Hvordan skal vi skrive om kultur ?
DB170527 Under vignetten « kultur i klikk-knipe » undersøker avisa hva som har skjedd med kulturjournalistikken i møte med digitaliseringen.
DB170527 Jeg blir veldig overrasket hvis det viser at folk er mye mindre interessert i kultur enn før.
VG170526 Sport har alltid skapt samhold uavhengig av kultur , språk og tro, sier Isabelle Pedersen.
VG170526 Han er videre bekymret for juks og at det kan utvikle seg en kultur der ungdommene nærmest blir opplært til å tro at det å plagiere andre er akseptabel atferd.
DN170526 I fjor ble det overført 84 millioner til fondet som deler ut midler til humanitært arbeid, forskning og kultur .
DN170526 Det bør være noen som er interessert i kultur , og kanskje vil drive dette på heltid, sier megleren.
DB170526 Det er ikke noe galt i det, slik bygger vi kultur og fellesskap og sammenhenger for oss selv.
DB170526 For vi lever ikke bare i en forunderlig tid, men en pedantisk en også, der nettfora og vår hunger etter mening har skapt en kultur av bokstavelighet og overfortolkning, der alle historier reduseres til et mattestykke som skal gå opp.
DB170526 å ingen måte tilbake for den historiske fornorskningspolitikken mot det samiske folk, som statsminister Erna Solberg offentlig har fordømt - samtidig som hennes regjering med tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug i spissen har sørget for å tvinge et stort antall reindriftssamer til å oppgi sin kultur , sin livsstil og sitt levebrød i reindrifta.
DA170526 Byråd for kultur , idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, og byråd for eldre, helse og sosiale tjenester ( puh !
DA170526 Hun er kanskje den eneste personen i samfunnets toppsjikt som sier at kunst og kultur er viktig.
BT170526 Det betyr rekordmange millioner til forskning, kultur og humanitære prosjekter.
AP170526 Strømdahl Monica ¶ KULTUR Colosseum kino Fridtjof Nansens vei 6 ¶
BT170525 - Jeg tror ikke gjerningspersonene som sto bak hærverket ville hevne over Fartein Valen sin musikk eller kultur .
AP170525 Hun sier forsøpling handler om to ting : Folk som har en annen kultur for søppel og fulle eller mangelfulle søppelhåndteringsstasjoner.
AA170525 Under torsdagens møte i Beijing ble man enige om at områdene som er av størst interesse, er innovasjon, bærekraftig utvikling, turisme, velferdsløsninger og kultur .
NL170524 Han spør om de tar situasjonen for språk og kultur på alvor, der det trengs stor innsats og mer penger.
NL170524 Samisk språk, kultur og næring er preget av 150 år med fornorskningspolitikk.
NL170524 Som folk har også vi rett til å ta tilbake våre egne liv og bygge vårt samfunn på grunnlag av våre egne tradisjoner, kultur og på våre egne premisser.
DA170524 Et sted der turister og byfolk har tittet på motorsykler og slått av en prat, tatt bilder og sett det som en del av Oslos kultur og bybilde.
BT170524 Til sist er normer, verdier og kultur dyptliggende virkemiddel for toppledelsen når det kommer til å tørre å slippe andre løs som ledere i slike situasjoner.
BT170524 Det er sannsynligvis bare dersom en slik kultur er etablert forut for en krise, at formelle ledere kan gi slipp på makten for å oppnå kontroll.
VG170523 Men sånne ting er det kultur for her i TIL.
NL170523 To vilkår framgår av fortalen : at vedkommende « regner seg som same », og at vedkommende har « nær tilknytning til samisk kultur ».
NL170523 Ole Henrik Magga mener videre at ressursene som vil bli brukt til en granskningskommisjon, heller bør brukes for å styrke samisk språk og kultur .
NL170523 rskningen var en villet og målrettet politikk som ble forlatt på et tidspunkt da man anså den for gjennomført, men også fordi almene folkerettslige normer etter krigen satte en stopper for statlige assimilasjonstiltak og fremhevet alle etniske gruppers rett til å bevare og utvikle sitt språk og sin kultur .
NL170523 Hvordan står det så til med de samiske næringer i dag, har utøverne " retten til å utøve sin kultur " slik SP art. 27 foreskriver ?
NL170523 Her påpekes retten til å utøve sin næring og kultur .
NL170523 En grunnleggende forutsetning for enhver etnisk gruppe er nemlig et samfunnsmessig felleskap forankret i kultur , næringsliv og areal.
FV170523 Det fører til at ungdom i muslimske trossamfunn tar avstand fra foreldrenes kultur og definerer seg som norske, forteller Ronald Mayora Synnes på UiA.
DA170523 Derfor styrker vi idretten med utredningsmidler i revidert budsjett, sier byråd for kultur , idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen ( Ap ) til Dagsavisen.
DA170523 - Idrett og kultur bidrar til at det blir knyttet nære bånd mellom nasjoner, uttalte kulturministeren før hun dro til Kina søndag.
DA170523 Dette er en frihet alle mennesker har, uansett religion, kultur eller bosted.
AP170523 Norgesprofilering bør i mye større grad promotere attraktive og urbane opplevelser : kunst, kultur , mat, shopping, musikk, natteliv, modernitet og ikke minst mennesker, skriver lederne for Oslo-Filharmonien og Munchmuseet.
NL170522 | Ingen god tone ¶ ¶ KULTUR PÅ NORDNORSK : Fra en konsert under de nordnorske festspillene i 2012.
DB170522 70% av de nye arbeidsplassene må og vil komme innen tjenesteyting - som for eksempel innen helse, kunnskap og kultur .
AP170522 Til tider er Facebook preget av amerikansk kultur og moral, som for eksempel når kvinnelige brystvorter sensureres, men ikke mannlige, sier Kalsnes.
SA170521 « Like mye som et teknologiskifte, handler digitalisering om endring i kultur », skriver Lillian Olsen.
SA170521 Like mye som et teknologiskifte, handler digitalisering om endring i kultur .
DB170521 Tyrkerne setter stor pris på at vi interesserer oss for deres kultur og språk.
DB170521 Også det er på sikt et bidrag til en bedre kultur i syklingen, men der har sporten alltid det meste av ansvaret selv.
AA170521 Hun er på toppen av sin karriere, og har hatt et fantastisk comeback etter at hun fødte sønnen Marius, sier Arnfinn Solem, enhetsleder for kultur , fritid og voksenopplæring i Midtre Gauldal kommune.
VG170520 Wilhelms tyskere derimot slåss for « tysk kultur ».
DB170520 Kjerringdelen av norsk kultur blir for det meste omtalt i humoristiske ordelag, som når Espen Søbye er i stuss på hvorfor det er så mange penger i strikkebøker.
BT170520 Jeg håper at Bergen, som har alltid vært kosmopolitisk, aldri mister sin kultur og sjarmerende individualitet.
BT170520 Kultur , miljø, størrelse på byen - jeg liker ikke store byer - alt passer bra.
AP170520 Hamsun har bidratt til en forståelse av at en ny æra har startet, en æra der vi må bygge på tradisjonen av fysisk arbeid som en forlengelse av menneskets gamle kultur .
AP170520 Hamsun har bidratt til en forståelse av at en ny æra har startet, en æra der vi må bygge på tradisjonen av fysisk arbeid som en forlengelse av menneskets gamle kultur .
AA170520 Trøndersk Matfestival, anbefalt reisemål : - Det er nok trekløveret Matfestivalen, Bryggerifestivalen og Olavsfestdagene som må ta æren for dette, og det at det skjer så mye innenfor kultur , mat og drikke, sier Aslaug Rustad som er daglig leder for Oj !
AA170520 - Det er nok trekløveret Matfestivalen, Bryggerifestivalen og Olavsfestdagene som må ta æren for dette, og det at det skjer så mye innenfor kultur , mat og drikke.
SA170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur , vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
NL170519 Kan noen integreres i Norge uten å få bli kjent med, og ta del i, landets kultur og skikker ?
NL170519 ¶ Språk ( dialekt ) og litteratur er en av de viktigste identitetsbærerne i en kultur .
NL170519 Språk ( dialekt ) og litteratur er en av de viktigste identitetsbærerne i en kultur .
NL170519 ¶ Samisk språk og kultur , utmarksbruk og reindrift, representerer en viktig del av den flotte kompleksiteten som er Norge, skriver Rolf Seljelid.
NL170519 Samisk språk og kultur , utmarksbruk og reindrift, representerer en viktig del av den flotte kompleksiteten som er Norge.
NL170519 Vi har i dag ca 75 avtaler med EU om sikkerhet, politisamarbeid, forskning, undervisning, kultur , helse, sosialsikkerhet, regionalpolitikk, klima og miljø mv.
NL170519 Flere av disse avtalene - som f.eks Kultur og Forskning - er så omfattende at Norge i praksis er å regne som medlem av EU.
DA170519 Fremdeles kler ikke iranske menn i Iran seg med slips, siden den øverste lederen mener at plagget fremmer vestlig kultur .
DA170519 I New Zealands paviljong blir de britiske koloniherrenes møte med urinnvånerne og deres kultur fremstilt i en sakte panorerende film som er både inntagende og ubehagelig.
DA170519 De løsningene hun har valgt er ikke nødvendigvis feminine, men når utstillingen bygges rundt temaer som dionysisk kultur , sjamanisme og kollektivisme er det en tendens som går klart imot den maskulint definerte, selvsentrerte kulturen som har dominert i den vestlige verden de siste tiårene.
BT170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur , vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
AP170519 Også byråd for kultur , frivillighet og idrett, Rina Mariann Hansen ( Ap ), er fornøyd.
AP170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur , vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
AA170519 I stedet for å dyrke sin egen kultur , tok Rosenborg lærdom av Europas storklubber.
SA170518 Folk ønsker å bo og jobbe i sentrum og med muligheter for handel, service og kultur .
SA170518 Dette løses mest effektivt ved å plassere nye boliger, arbeidsplasser, handel, service og kultur nært kollektivknutepunkter og sentrum.
NL170518 Det er mange norske ( og noen samer også, folk i Høyre har kanskje navn ) som synes vi er kravstore når vi ber om de samme menneskerettighetene som de selv og andre folkeslag i verden nyter, blant annet rett til å utøve sin kultur og sitt språk.
NL170518 Og større fiskekvoter til samiske fiskere er etter dette synet nødvendig for å bevare samene sin kultur , livsform og samfunnsliv.
NL170518 Det er derfor en udokumentert påstand at bevaring av samisk kultur , livsform og samfunnsliv er avhengig av at samer får større kvoter enn andre fiskere.
DN170518 Det er kultur , og viktig avsetning for potet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
DB170518 - Men det tar tid å venne seg til en ny kultur og et nytt fotballmiljø.
DB170518 - Det liggere i kongolesernes kultur at de verdsetter den type utholdenhet og engasjement som hun har nedlagt, og hun har vært en pådriver overfor norske myndigheter.
DB170518 Det må også vurderes i forhold til alt det andre saken handler om : Religionsfrihet og tilhørighet, og kultur , uten at man av den grunn skal kapitulere for all religiøs praksis, sier Markussen.
DB170518 Jeg snakket med tegnspråklæreren min om hvordan jeg kunne forstå en annen kultur , som døvekulturen, hvordan jeg skulle kunne være i begge rommene, slik de som har døve familiemedlemmer er.
DA170518 Det sier noe om hvor lite det er igjen av interessen for norsk språk og kultur i NRK, sier Torgeir Rebolledo Pedersen, som har tatt initiativ til aksjonen foran NRK i dag.
VG170517 I dag må de starte på design og håndverk, som er grunnfag for mer en 50 svennebrev, sier leder for Studieforbundet kultur og tradisjon, Kjærsti Gangsø.
VG170517 Hun har gått bunadsopplæringen i regi av Studieforbundet for kultur og tradisjon.
AP170517 Han sørget for å slå ned på vestlig innflytelse da han var minister for kultur og islamsk rettledning på 90-tallet.
AP170517 Han sørget for å slå ned på vestlig innflytelse da han var minister for kultur og islamsk rettledning på 90-tallet.
VG170516 De kommer fra en sterk kultur i håndballforbundet og ikke minst : de har egne økonomiske midler.
VG170516 - I norsk toppidrett er det god kultur for å få mest mulig ut av hver krone, sier Øvrebø - men sammenligner så med britene, som tok et kraftig løft før OL på hjemmebane i 2012 og har rullet videre etterpå.
VG170516 Hvor mange ansatte i Norge, av vanlige arbeidstagere med faste oppgaver, gjennomgår arbeidsplassens regnskap for å se hvordan pengene disponeres ? ​ - Her i Norge har vi en kultur hvor vi ønsker å bli gode i den jobben vi har, og vi er ikke mistenksomme til hvordan det økonomiske forvaltes, sier Fredheim til VG.
NL170516 Vår kjære Konge sa i forrige uke i et 80-årsintervju i Aftenposten om de fremmede som nå kommer til Norge at « Jeg tror det beriker norsk kultur .
NL170516 Mange flere av oss burde finne gleden over samværet med de som kommer fra andre deler av verden, som strever med å lære norsk å forstå norsk kultur og væremåte, med andre ord alt det som vi feirer på nasjonaldagen.
NL170516 Jeg opplever ikke at asylsøkere generelt forventer at vi skal omstille oss til dem, men skal de lykkes med integreringen som er svært viktig både for gjest og vertskap så må vi tørre å stå for egen kultur .
DB170516 Det er lang tradisjon og kultur for kvinnefotball i Norge, men vi ser alle at utfordringen bare blir større og større.
DB170516 - Vi anbefalte en annen løsning enn bolig fordi det er her snakk om et bygg med en konstruksjon som gjør det velegnet til kultur og undervisning.
DB170516 Norges hang til kanonisering av nasjonal og nasjonalistisk kultur er landets mest seiglivede tradisjon - naturlig nok med et oppsving i forbindelse med løsrivelse fra Danmark og deretter fra Sverige og den påfølgende nasjonsbygging i årene etter 1905.
DB170516 Men hans etterkommere i Høyre var nok ikke tilsvarende spiddende ironiske da de i allianse med Fremskrittspartiet i dagens blåsvarte regjering for en tid siden foreslo å kanonisere norsk kultur .
DB170516 Hvis Høyre virkelig er opptatt av kulturell identitet, burde de ta en titt på den politiske kultur de har tilsluttet seg gjennom søsterskapet med Fremskrittspartiet.
DB170516 Forestillingen om nasjonal enhet og kultur har vært dyrket i særlig stor grad i Norge hver gang landet har vært i økonomisk krise.
DB170516 Den nasjonale norske kultur er gjennomgående nostalgisk til en tid og et forhold som aldri fantes, noe som fortsatt preger den norske selvinnsikt.
DA170516 Det er stillingen som strategi- og virksomhetsutviklingsdirektør og stillingen som direktør for innbyggerdialog, kultur og næring.
DA170516 Det er slike ting som får nettmediene til å gløde, men bak denne glamorøse støyskjermen ligger festivalens egentlige kjerne, den som handler om film som kunst og kultur som politikk.
AA170516 Samenes kultur og detaljkunnskap om reindrift stod også på programmet.
AA170516 Faunaen og samenes kultur og kunnskap henger sammen, og representerer verdier som både FN og internasjonale økonomer og miljøforskere etterspør i jakten helhetlige nye løsninger.
VG170515 Han har en mastergrad i historie og etnologi ( studie i vestlig kultur og materialisme ), og selger herrebunader produsert i Thailand.
NL170515 Vi mener at Sametinget må rykke tilbake til start å bli et rådgivende organ for Regjeringen i språk, kultur og samfunnsliv.
NL170515 Vi forholder oss til virkeligheten og Samelovens § 1 : " Lovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
NL170515 Deretter til kultur : Kan statssekretæren definere hva som var typisk samisk kultur da loven trådte i kraft ?
NL170515 Deretter til kultur : Kan statssekretæren definere hva som var typisk samisk kultur da loven trådte i kraft ?
NL170515 " Høyre og Fremskrittspartiet har i regjeringsplattformen slått fast at det er et uttalt mål at urfolk og minoriteter skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfun-nsliv ", skriver Olli.
DB170515 Lokale lag over hele landet gjennomførte 272 bunadskurs i 2016, støttet av Studieforbundet kultur og tradisjon.
DB170515 - Dessverre lever vi i en kultur som normaliserer og banaliserer at noen ikke respekterer grenser.
VG170514 Her er grunnideen at religiøs tro er sludder, og at kultur og moral må begrunnes rasjonelt.
VG170514 Det kan argumenteres i det vide og brede - også ( isolert sett ) fornuftig - for et forbud, men konsekvensen/helheten er ikke særlig fornuftig, i alle fall ikke om man fortsatt vil ha en jødisk kultur i Norge eller Europa.
VG170514 Les også : Politiet hardt ut mot kultur for lederansettelser i politiet ¶
DB170514 Mye kultur i kaker ¶
DB170514 Det er mye kultur i kaker, og det fine er at en god kakeoppskrift aldri går av moten, uansett hvor gammel den er.
DA170514 Hvis han savna ei seriøs blekke som tok for seg fotballens taktikk, kultur og filosofi, måtte det være flere der ute som gjorde det.
BT170514 En sommer på Svalbard i Ny-Ålesund hadde gitt en interesse og mersmak for Norge og norsk kultur .
BT170514 Bergensk kultur og språk har infiltrert min identitet.
BT170514 fem prosent, og skiller seg godt fra « finskfinner » i både skikk og kultur .
VG170513 Det er Francesco Gabbani som representerer landet med låten « Occidentali's Karma », som er en satirisk låt om vestlige som omfavner østlig kultur for « trøst » og frelse.
VG170513 I fjor var det 1700 flere deltagere enn i 2015, forteller leder for « Studieforbundet kultur og tradisjon », Kjærsti Gangsø til VG.
VG170513 Det vektlegger også professor Peggy Brønn ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved handelshøyskolen BI.
SA170513 Kultur
DA170513 Hun mener årsaken til at svært få kvinner sitter i styrene i dag er at det ikke har vært kultur for det.
AP170513 - Men det mest positive med denne kampen er at det dannes nye allianser på tvers av geografi og kultur .
AP170513 Næringsministeren for kultur har lenge talt varmt for at kunstnere må forbedre sitt entreprenørskap, for å kunne leve av det de lager.
VG170512 Også rent innholdsmessig viser forsøket på å lande en hybrid hvor dypt en usunn kultur sitter.
VG170512 Det vil si kontemporær kultur som sådan.
SA170512 På første benk sitter Gunn Jorunn Aasland, direktør for kultur og byutvikling.
DB170512 Etter at videoen av kampen gikk viralt, har mange kinesere følt seg dypt fornærmet for det ser på som en fornærmelse av en av grunnsteinene i kinesisk kultur , skriver New York Times.
DB170512 Under fornorskningstiden var joik forbudt, så det er fantastisk at det finnes arrangementer som Sámi Grand Prix, som hyller samisk musikk og kultur .
DB170512 På tross av at bryggeriet ligger i Drammen henter de stor inspirasjon fra opphavet til Inga, nemlig fra samisk kultur .
DB170512 Lavrans Solli har representert Norge i Olympiske leker, Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest, Frid Ingulstad har belært andre om norsk kultur og natur gjennom sine bøker, mens Ingrid Schulerud har representert landet som ambassdør.
DA170512 I tillegg mangler de forankring i en kultur , siden de måtte flykte fra den de kom fra.
DA170512 At det omtrent bare er Dagsavisen som tar kultur på alvor, kunne jeg gjerne satt inn en liten annonse om i for eksempel VG.
BT170512 Rundt om i Norge investeres milliarder i kultur og kulturbygg, og Bergen vil måtte kjempe for å bevare sin posisjon.
BT170512 Å presentere deg selv og din kultur kan også la folk vite mer om deg.
BT170512 Jeg har lært masse om den norske kulturen, men min bakgrunn, kultur , religion og levemåte betyr mye for meg.
AP170512 Kunstnernes hus kino ¶ KULTUR
AP170512 Det Norske Teatret ¶ KULTUR
FV170511 Årets Avis bygger sin virksomhet på en grundig journalistisk kultur .
DB170511 God kultur
DB170511 - De er veldig glad i kultur , og setter stor pris på gaven - og vi holder av noen billetter, så det tar vi stilling til nærmere, sier Bonnevie.
BT170511 Ønsket kan blant annet ha sitt opphav i tradisjon, kultur , tro- og livssyn, personlige preferanser, utforming av gravminne, stell/ikke stell av blomsterbed, miljøhensyn, arkitekturen på gravplassen, til og med hvor stor avtrykk en vil sette etter seg.
BT170511 Kistegravlegging var den tradisjonelle gravleggingsformen etter kristendommen ble innført i Norge og har dype røtter i vår kultur .
AP170511 - Vi ser at det er enkelte som kommer rett fra videregående, og som tar med seg en kultur derfra.
AP170511 - Tar med seg kultur fra videregående ¶
AP170511 Dronningen beskrev seg selv som turfantast, og hvordan hun ivrer for norsk kunst og kultur .
VG170510 For meg har det å fremme norsk kunst og kultur bestandig føltes både meningsfylt og nødvendig.
DN170510 - Årets Avis bygger sin virksomhet på en grundig journalistisk kultur .
DB170510 Sesongen vil undersøke « den måten vår kultur utvikler gutter til å bli menn, og hvordan vi i vårt samfunn behandler jenter og kvinner - og hva vi kan bli bedre på ». 5.
DB170510 Omskjæring er derimot knyttet til religioner og kultur som på noen områder er fremmed for oss.
DB170510 Hun skriver blant annet « Denne boka handler om da jeg, 26 år gammel fransk kvinne, la ut på oppdagelsesferd i det norske samfunnets språk og kultur ... /Til tross for mange historiske forbindelser og geografisk nærhet oppdaget jeg at Frankrike og Norge er to ekstremt forskjellige land ».
BT170510 Spørsmålet om å være innadvendt eller utadvendt handler også om kultur .
BT170510 Det finnes kjærlighet mellom mennesker som ikke behøver fysisk utløp, og dyp kjærlighet til Gud, natur, kultur , språk, ord, tall - hele kosmos og alt som lever.
BT170510 På dette feltet trumfer kultur over natur.
AA170510 Eller hvor mange som jobber innenfor administrasjon, helse, oppvekst eller kultur ?
DB170509 For Kristoffersen har derimot forståelsen av både norsk og kinesisk kultur vært avgjørende for bedriftens utvikling.
DA170509 I tillegg forholder vi oss til kultur som er utenlandsk, « importert », hele tida.
AP170509 Og det legger grunnlaget for produksjon av ny kunst og kultur . » | Kort sagt, 10. mai ¶
AP170509 Hva hjelper det med store, politiske visjoner om kultur som næring, når det ikke er noen rettigheter igjen å tjene penger på ?
AA170509 Prisen skal tildeles for å hedre « en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur , vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller er av stor betydning for Trondheim by ».
VG170508 Kommentar Svend Wam ( 1946-2017 ) var en mild mann som brakte et nytt raseri inn i norsk kunst og kultur . raseri inn i norsk kunst og kultur.
VG170508 raseri inn i norsk kunst og kultur .
SA170508 Retten til å eie og bære våpen er en viktig del av amerikansk kultur og tradisjon.
DB170508 For det er ikke bare alskens dritt om påstått mobbing og trakassering over flere år som nå strømmer ut, det avsløres også en kultur .
DA170508 Her har forklaringene som har blitt utforsket spent fra kultur - at de østasiatiske landene aldri har vært så interessert i å ekspandere, til kapitalisme - at utviklingen mot mer marked og handel har gjort landene mer avhengig av hverandre.
BT170508 Valgkampen har trolig gjort hans politiske prosjekt klarere for folk flest, og hans valgtaktisk modige uttalelser om Frankrikes nære historie ( at kolonitiden innebar en forbrytelse mot menneskeheten ) og om landets kultur ( at Frankrike ikke har én, men mange kulturer ) har skaffet ham mange politiske fiender på høyresiden.
BT170508 Jeg har ingen tro på at barn i Norge forstår norsk kultur og tradisjon bedre av å gå på skolegudstjenester, som Frp nå krever at alle skoler tilbyr elevene.
AA170508 Kulturelt entreprenørskap står sentralt når NTNU skal fylle rollen som kunnskapspartner for Kulturrådets nye satsing på kultur og næring, Kreativt Norge.
DB170507 - Norske verdier og norsk kultur er viktig i det samfunnet vi lever i.
BT170507 Det raser voldsom debatt om hva det vil si å være tysk etter at innenriksministeren har stilt ti krav til innvandrere som skal forstå kultur , lynne og oppførsel i sitt nye hjemland.
VG170506 Det er ærestittelen man gir en lærer, særlig vanlig innen brasiliansk jiu-jitsu og brasiliansk kultur .
VG170506 Ganske enkelt fordi det er et grovt angrep mot jødisk identitet og kultur .
SA170506 Tidligere kultursjef Erland Bræin mener Sandnes-politikerne ikke bryr seg nok om kultur .
SA170506 Fra venstre : Tidligere kultursjef Erland Bræin, varaordfører Pål Morten Borgli og leder i kulturutvalget Arne Buchholdt Espedal er uenige i om Sandnes satser nok på kultur .
DB170506 - Det er grunn til å tro at internasjonale kjeder og aktører tar med seg en annen kultur enn hva det norske arbeidslivet har vært tufta på tradisjonelt, men vi ser at maktforholdene forskyves i arbeidslivet generelt, i form av mer kontroll og styring fra arbeidsgivers side, samt mindre tillit.
DB170506 - Jeg håper det, for enten man er kristen eller ikke kristen er det en del av vår kultur , og det tror jeg folk er opptatt av.
DB170506 - Jeg tenker at jødene må akseptere at de bor i Norge og at vi har norske tradisjoner og kultur som de må ta til seg, sier han.
DB170506 Det er ikke greit å synge om å voldta 13 år gamle jenter, men slike tekster begynner å bli en kultur .
DB170506 Dette ønsker hun å gjøre ved å dele videoer av ulike mennesker som snakker om sine kultur og rase. | « Slankekrigen»-deltakerne får bakoversveis av vektøkning : - Hvordan i helvete er dette mulig ?
DA170506 - Jeg håper det, for enten man er kristen eller ikke kristen er det en del av vår kultur , og det tror jeg folk er opptatt av.
BT170506 - Jeg håper det, for enten man er kristen eller ikke kristen er det en del av vår kultur , og det tror jeg folk er opptatt av.
AA170506 En kultur som kjønnslemlester jenter, som nekter kvinner å gå ut av hjemmet uten å være tildekket, som nekter de stemmerett og ytringsfrihet.
AA170506 - Jeg håper det, for enten man er kristen eller ikke kristen er det en del av vår kultur , og det tror jeg folk er opptatt av.
AA170506 Å studere fag som historie, medievitenskap og religionsvitenskap gjør studentene i stand til å tilegne seg store mengder kunnskap, trekke ut essensen av dette, forstå samtid, kultur , språk og fortid, og de får erfaring med å fremstille alt dette på en god måte.
VG170505 Til Aftenposten forteller kong Harald at han ikke ser på det flerkulturelle Norge som noen trussel mot norsk kultur .
VG170505 Beriker norsk kultur
VG170505 - Jeg tror det beriker norsk kultur .
VG170505 - De som kommer hit, føler seg tryggere med å møte en kultur som er til å kjenne igjen som konsekvent, selv om den ikke er deres egen.
DB170505 Kunst og kultur skal ikke være bare stas, vet De.
DA170505 I fjor skapte Fløgstad debatt på flere fronter med essaysamlingen « Etter i saumane : Kultur og politikk i arbeiderklassens hundreår ».
DA170505 » Som felespillerne - som blandet hardingfele med breakdance og back-spin med hallingkast, ser altså Frp også ut til å godta at kultur ikke er noe statisk og ubevegelig, men noe dynamisk, i stadig utvikling.
DA170505 Norsk kultur er like mye å ha varmekabler på badet som å ha brunost på brødet.
DA170505 I følge Jensen handler ikke norsk kultur om lusekofte, brunost og prestasjoner i skisporet ( her er hun altså på kollisjonskurs med kulturminister Linda Hofstad Helleland ).
DA170505 Hva er norsk kultur da, mon tro ?
BT170505 Jeg tror at mange av utfordringene i møte med en ny kultur kan møtes med kommunikasjon.
AP170505 Samtidig har amerikanske medier avdekket svært bekymringsfull informasjon om Ubers kultur og behandling av ansatte.
AP170505 « Jeg tror det beriker norsk kultur .
AP170505 « De som kommer hit, føler seg tryggere med å møte en kultur som er til å kjenne igjen som konsekvent, selv om den ikke er deres egen.
AP170505 | Eksperter roser kongens tanker om « utvanning av norsk kultur » ¶
AP170505 Vi, som andre nasjoner, har en distinkt kultur som har mange fellestrekk med resten av vesten, og de som kommer til Norge, må lære denne kulturen å kjenne hvis de skal bli borgere av Norge, sier Haaland Matlary.
AP170505 Og her snur han perspektivet, « innvandrere er tryggere med å møte en kultur som er til å kjenne igjen som konsekvent ».
AP170505 Kong Haralds uttalelser om norsk kultur er en viktig presisering av den berømte talen i Slottsparken, mener professor Janne Haaland Matlary.
AP170505 I Aftenpostens store intervju kommer kong Harald med en rekke uttalelser om norsk kultur og det flerkulturelle samfunnet : ¶
AP170505 - Jeg tror kongen her klargjør det faktum at enhver nasjon har sin egen kultur som er den dominerende i dens stat, men at dette på ingen måte betyr at man er nasjonalist eller sjåvinistisk, sier professoren.
AA170505 Som teatersjef Erik Ulfsby ved Det Norske Teatret betimelig påpekte på ukas oppstartskonferanse : « Veien til Champions League er kortere for norsk kultur enn for norsk fotball ».
AA170505 Med kultur som næring som voksende mantra, blir det mer krevende å kjempe for kvalitet og kunstens egenverdi.
AA170505 Konklusjonen som har blitt tydeligst stående, fordi Høyres kulturministre etter 2013 har grepet behendig til den når opposisjonen har kritisert kulturbudsjett, er at økning i bevilgningene til kultur ikke har gitt mer kunst og kultur til flere.
AA170505 Konklusjonen som har blitt tydeligst stående, fordi Høyres kulturministre etter 2013 har grepet behendig til den når opposisjonen har kritisert kulturbudsjett, er at økning i bevilgningene til kultur ikke har gitt mer kunst og kultur til flere.
AA170505 Ellers ble det som ventet mye snakk om kultur som næring.
AA170505 LES OM BAKKEFESTIVALEN : - Vi gjør dette fordi vi er glade i byen og i kultur , og fordi vi ønsker å gjøre Trondheim til en enda bedre by å bo i ¶
AA170505 Jonas Peitersen kommer fra Hitra, noe som har bidratt til å skaffe bandet støtte fra laksebedriften Lerøy Midt - i god, moderne « kultur som næring»-ånd.
VG170504 - Åremålsstillinger på toppen er viktig fordi man ofte har en tendens til å skape en kultur der man ansetter « sine egne ».
SA170504 Det raser voldsom debatt om hva det vil si å være tysk etter at innenriksministeren har stilt ti krav til innvandrere som skal forstå kultur , lynne og oppførsel i deres nye hjemland.
SA170504 Forpliktelse på en tolerant kultur og et sannferdig liv dvs.
SA170504 Forpliktelse på en solidarisk kultur og en rettferdig økonomisk orden dvs.
SA170504 Forpliktelse på kultur som fremmer like rettigheter og partnerskap mellom menn og kvinner dvs.
DA170504 For hva er egentlig stavangersk kultur ti år « ittepå » 2008 ?
BT170504 Statsråden burde heller lytte til rådsleder Tone Hansen i Kulturrådet, som også sparket mildt på ministerens legg : - Norsk kultur handler ikke om « dem » eller « oss ».
BT170504 Og kunstfeltet bør kanskje jobbe litt med sin aversjon overfor private penger til kunst, kultur og utøvelse.
BT170504 RIK : Kong Harald mener at det flerkulturelle Norge beriker norsk kultur .
VG170503 Den blir fremført av 34-åringen Francesco Gabbani, og er en satirisk låt om vestlige som omfavner østlig kultur for « trøst » og frelse, med referanser som buddhisme, nirvana, og yoga.
SA170503 - Jeg vil beskytte Frankrike, franskmennene, vår kultur og vårt språk, sa Le Pen.
DB170503 - De har gitt norsk majoritetskultur et innblikk i samisk kultur , og samtidig utvidet konseptet i mengden sendetimer.
DB170503 TID FOR KULTUR : Kulturmininister Linda Hofstad Helleland arrangerte konferansen " Kulturpolitikk for en ny tid " i går.
DB170503 Det er noe av et mysterium at et samfunn som hyller likheten og som gjennom tiårene har anstrengt seg for å gjøre utdannelse, kunst og kultur tilgjengelig for alle, har fostret medborgere som ikke skammer seg over å drive med kroppsbygning, men som rykker tilbake i forlegenhet ved tanken på å bli eller være dannede mennesker.
DB170503 - Om en regjering inngås med et parti som bruker en nasjonalistisk, proteksjonistisk retorikk, et parti som nærer en kronisk forakt mot kulturutøvere, et parti som stanger pannen blodig for norske verdier og norsk kultur , uten å kunne gi noen dypere forklaring på hva disse verdiene er, ja, da er ikke kulturministerens uttalelse så merkelig.
DB170503 - Nasjonalismen er innadvendt, begrenset, og representerer først og fremst det egne, gjerne en oppbyggelig kultur der kultur og nasjon blir synonymer ; et nasjonsbyggingsprosjekt som formidler skjønnhet, moral, gamle idealer og disiplin.
DB170503 - Nasjonalismen er innadvendt, begrenset, og representerer først og fremst det egne, gjerne en oppbyggelig kultur der kultur og nasjon blir synonymer ; et nasjonsbyggingsprosjekt som formidler skjønnhet, moral, gamle idealer og disiplin.
DB170503 - Med 650 deltakere, og mange ulike foredragsholdere, fikk vi i dag mange perspektiver på kultur og politikk.
DB170503 - Det at jeg snakker om norske verdier, tradisjoner og kultur som folk rundt om i hele landet er opptatt av på min FB-side, forventer jeg at irriterer noen, men det kommer jeg altså til å fortsette med.
DB170503 - Denne kulturpolitiske retorikken sveiper som en sykdom over hele Europa : Kultur og kunst er en luksus som settes opp mot velferd.
DB170503 Kultur er noe som engasjerer, og det har vært en spennende og inspirerende dag, sier kulturministeren til Dagbladet. | - Jeg kunne ikke forstå hvordan et maleri, uansett hvilket, kunne være verdt 120 millioner dollar ¶
AP170503 Mange « vanlige folk » over hele vår del av verden har en følelse av at samfunnseliten forakter arbeiderklassens holdninger, adferd og kultur - og stemmer deretter.
AP170503 Fredag og lørdag er det mulighet å bli bedre kjent med somalisk kultur .
AP170503 Halse ¶ Kultur og religion styrer Saudi-Arabias kvinnesyn, men samfunnet er i endring, mener ambassadør Esam Abid Al-Thagafi.
AA170503 Den nye prisen skal, i følge rådmannens forslag, gis til personer eller grupper med tilknytning til Trondheim for å hedre en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur , vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
VG170502 Det er langt mer krevende å etablere en sunn og levende demokratisk kultur enn det er å forfatte lange menneskerettighetskataloger i offisielle lovdokumenter.
SA170502 - Hvordan skal dere bidra tilbake til frivillighet, idrett og kultur ?
BT170502 Statsministeren mener bygget blir viktig for nyskapende kultur , som hun mener alltid har vært beskrivende for kulturbyen Bergen.
AP170502 I all hovedsak videreføres hovedlinjene på dette politikkområdet : Norsk Tipping skal fortsatt ha enerett på å tilby pengespill, og overskuddet skal tilfalle ideelle og samfunnsnyttige formål, idrett og kultur .
AP170502 - Hvordan skal dere bidra tilbake til frivillighet, idrett og kultur ?
AA170502 Den nye foreslåtte tittelen hederspris foreslås å gis til « den som har gjort en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur , vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller av stor betydning for Trondheim kommune ».
AA170502 Stiftelsen skal også utdele stipender til personer som er knyttet til musikkbasert kultur .
AA170502 NHO har en egen Tysklandskampanje, som setter søkelyset på viktigheten av at flere nordmenn får kjennskap til tysk språk og kultur .
AA170502 Funnene i undersøkelsen til Lødøen viser altså at det utvil-somt trengs en kompetanseøkning i midtnorske bedrifter både når det gjelder tysk språk og kultur .
AA170502 Det trengs en kompetanseøkning i midtnorske bedrifter både når det gjelder tysk språk og kultur .
SA170501 | Namra Saleem : Kidsa trenger kultur !
SA170501 Ifølge Fagforbundet er kultur en viktig faktor i arbeid med blant annet integrering og kunst- og kulturaktiviteter kan være forebyggende.
SA170501 Ifølge Fagforbundet er kultur en viktig faktor i arbeid med blant annet integrering og kunst- og kulturaktiviteter kan være forebyggende, skriver de.
SA170501 I dag skjønner jeg akkurat hvor viktig fritidsklubber med fokus på kultur og kreativitet faktisk er.
DN170501 Kultur skal bli en integrert del av både produktutvikling og markedsføring.
DN170501 Kultur skal bli en integrert del av både produktutvikling og markedsføring.
DB170501 Skape en lærings/synergieffekt når det gjelder å utvikle en åpen og mer dialogorientert kultur i barneverntjenester hvor dette er et behov.
DB170501 - Dette er lokal kultur , skikk og i noen tilfeller lover.
BT170501 Først og fremst må barn i sin meningsskaping få ta del i en kultur som verdsetter et langvarig, godt balanseforhold mellom natur og kultur .
BT170501 Først og fremst må barn i sin meningsskaping få ta del i en kultur som verdsetter et langvarig, godt balanseforhold mellom natur og kultur.
DB170430 Gem TV, som dubber utenlandske og vestlige TV-show til persisk og sender dem til Iran, har blitt kritisert av Iran for å vise programmer som går mot islamske verdier, og har blitt anklaget for å spre vestlig kultur .
BT170430 Norskfaget er ikke bare det største faget i grunnskolen, det er også der elevene skal møte kultur og litteratur - og lære lesing og skriving.
BT170430 Det er her elevene skal møte viktige sider ved vår kultur , vår litteratur fra fortid og nåtid.
DB170429 Det finnes krefter i samfunnet som ikke er veldig opptatt av kunst og kultur .
DA170429 - Fiolinen viser fram hvor avsindig lang veien til den type kultur er for arbeiderklassen.
AP170429 Marcussen ( MDG ), byråd for kultur , idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen ( AP ) og byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad ( AP ).
AA170429 Nå har jeg lyst til å studere kinesisk språk og kultur enda mer seriøst, sier Ida Rynning Malvik.
AA170429 I tillegg måtte deltakerne svare på fire spørsmål om kinesisk kultur .
DB170428 Advokat Sigurd Knudtzon i Simonsen Vogt Wiig, som representerte franchisetakerne, sier at opptredenen til McDonald's var i strid med konkurranseloven, og at dommen også bekrefter en kultur som gjør at franchisetakere ikke tør å si ifra mot McDonald's interesser.
DB170428 Hun er en karakter som tilhører både norsk og muslimsk kultur .
DB170428 - Andalucia er hjertet av spansk kultur .
DA170428 - Media i Israel er langt sterkere enn som så, og ytringsfriheten er en del av vår kultur , så det vil ikke gå.
AP170428 Det er en ekte metropol, en virkelig global storby med kultur , shopping og god mat i bøtter og spann, noe som kan få Frankfurt, med sine litt over 700.000 innbyggere, til å virke provinsiell og kjedelig.
AP170428 Spelemannen Knut Dahle og komponisten Edvard Grieg levde i en viktig tidsepoke for norsk kultur og musikkliv.
AP170428 Spelemannen Knut Dahle og komponisten Edvard Grieg levde i en viktig tidsepoke for norsk kultur og musikkliv.
SA170427 Når han sier at det ikke finnes en unik, fransk kultur , men flere franske kulturer, har han, etter min mening, rett.
SA170427 Når Marine Le Pen kritiserer Macron for å insinuere at det ikke finnes noe fransk kultur , avleder hun hans uttalelser.
SA170427 Fransk kultur er resultatet av en dynamisk prosess som opprinnelig består av ulike regionale kulturer slik som breton, oksitansk, flamsk, alsace, ulike europeiske og hovedsakelig nordafrikanske innvandringsbølger.
SA170427 Når han sier at det ikke finnes en unik, fransk kultur , men flere franske kulturer, har han, etter min mening, rett.
SA170427 Når Marine Le Pen kritiserer Macron for å insinuere at det ikke finnes noe fransk kultur , avleder hun hans uttalelser.
SA170427 Fransk kultur er resultatet av en dynamisk prosess som opprinnelig består av ulike regionale kulturer slik som breton, oksitansk, flamsk, alsace, ulike europeiske og hovedsakelig nordafrikanske innvandringsbølger.
SA170427 Ellers har vi hatt en god tone med Strand både når det handler om kultur , fritid og frivillige organisasjoner.
DB170427 Mannen har åpenbart liten forståelse eller respekt for historie og kultur , sier Thomsen.
DB170427 Vi lever tross alt i Norge, og da er det norsk kultur , historie og verdier som bør tillegges mest vekt.
DA170427 « Your Name » forteller dessuten en skikkelig bra historie, som er fast forankret i japansk kultur og folklore.
AP170427 Det handler om kultur .
AP170427 - Du snakker om at situasjonen delvis er styrt av religion og delvis av en svært sterk kultur .
AP170427 Kultur og religion styrer Saudi-Arabias kvinnesyn, men samfunnet er i endring, mener ambassadør Esam Abid Al-Thagafi.
AA170427 Han argumenterte med at kunnskap om kristendommen er en nøkkel til å forstå det norske samfunnet, vår kultur og historie.
AA170427 Han argumenterte med at kunnskap om kristendommen er en nøkkel til å forstå det norske samfunnet, vår kultur og historie.
VG170426 Den amerikanske stillehavsflåten skriver på sin Facebook-side at ubåtmannskapet får en velfortjent pause fra livet ombord når de nå får en sjanse til å gå i land og oppleve mennesker og kultur i den sørkoreanske havnebyen.
SA170426 I 2011 kulminerte en lang satsing på kultur i Sandnes med at kommunen ble kåret til årets kulturkommune av Norsk kulturforum.
SA170426 Hadde prioriteringen blitt opprettholdt, ville kommunen ha bevilget nærmere 18 mill kr mer til kultur i 2016.
SA170426 Gunnar Nerheim skriver i andre bind av Sandnes-historien : « I storhetstiden for industrien i Sandnes var det lite rom for kultur hvis ikke kulturaktiviteten kunne begrunnes instrumentelt.
SA170426 Et eksempel kan være følgende : I alle år tidligere var det slik at det nye utvalget som behandlet kultur , ba om og fikk en orientering om det samlede kulturområdet ved oppstarten av valgperioden.
SA170426 Det blir mye kultur av et slikt beløp.i ¶
SA170426 Kultur er ikke lenger til stede ved rådmannens bord annet enn gjennom en kommunaldirektør som har mange andre og tunge saksområder i porteføljen.
SA170426 Kultur er et område som, i motsetning til de aller fleste kommunale saksområder, gir politikerne store muligheter til å utforme sin egen politikk.
SA170426 Kristoffer Sivertsen ( Frp ) møtte stor uenighet for sitt forslag på dagens møte i Kommunalstyret for kultur og idrett.
DB170426 Ikke noe om forskning, økonomi, forsvar, kultur , politikk, sport, spillet i kulissene, ulv, oppdrittslaks, tog, bil, PST, kongehuset, politi, narkotika eller sladder.
DB170426 Fra fødselen av ligger identiteten og tilhørigheten min i to forskjellige land gjennom slekt og kultur .
DB170426 Troms Kraft, eid 60 prosent av Troms fylkeskommune og 40 prosent av Tromsø kommune, tapte to milliarder kroner som følge av regnskapssvindel, i etterkant av investeringer i det svenske selskapet Kraft & Kultur AB.
DA170426 LES OGSÅ : Mann frifunnet - hevdet at kona tok lydopptak mens hun slo seg selv ¶ 39-åringen forklarte også at kona ikke oppførte seg som noen god kone etter islamsk kultur , blant annet fordi hun sa imot ham.
DA170426 Særlig det som handler om kjønn, om patriarkatets enorme behov for å koble kvinner til sjel og natur, og menn til ånd og kultur , selv om både kvinner og menn lider under bokssettingen.
DA170426 Men der andre partier har koblet kultur og innvandring sammen med vektleggingen av kristen kulturarv - slik blant andre kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) fikk kritikk for etter sin mye delte Facebook-hilsen lille julaften - har KrF tidligere holdt fast ved å snakke om kristendom som tro, påpeker valgforskeren.
BT170426 Dessuten faller den godt inn i regjeringens strategi om at også kultur skal skape næring, og kanskje bli en viktig levevei for landet i en oljefri fremtid.
AP170426 « Vesten overser kulturforskjeller, og retter sin kritikk mot stat snarere enn kultur .
AP170426 Han skriver videre at det handler om å ta vare på kvinner i et land som preget av en beduinkultur, der de som ikke følger tradisjon og kultur blir ansett som « dårlige » mennesker som må straffes av samfunnet.
AP170426 Det handler om å forstå at kultur ikke kan endres på kort tid.
AA170426 May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur , sier hun gleder seg til fortsettelsen.
DN170425 Banken sier rapperen vil gi dem et « eksternt perspektiv på kultur , menneskekjærlighet og teknologi ».
DB170425 Det er ikke kultur for det.
DA170425 Rådmannen foreslår at « innbyggerdialog, kultur og næring » samles under et eget direktørområde.
DA170425 Rådmann Per Vareide ba om og fikk støtte for fem direktørområder for tjenestene : oppvekst, levekår, samfunnsutvikling, samfunnstjenester og « innbyggerdialog, kultur og næring ».
DA170425 Nå er organisasjonsmodellen en seksdeling : Oppvekst og levekår ( direktør : Per Haarr ), kultur og byutvikling ( Gunn Jorunn Aasland ) økonomi ( konstituert direktør Olve Molvik ), kommunikasjon ( sjef : Marianne Jørgensen ), personal og organisasjon ( direktør : Olve Molvik ) og bymiljø og utbygging ( direktør Leidulf Skjørestad ).
DA170425 Som helst vil ha turister som blir lenger, nyter lokal mat og - kultur .
DA170425 Og tiltrekke seg flere av « kulturturistene », som er de mest lønnsomme og minst miljøforstyrrende turistene - og som er opptatt av å nyte og erfare lokal kultur .
DA170425 Nå skal det norske postkortet skal fylles med enda mer kultur , lokalmat og spennende opplevelser.
DA170425 Men når vi ser på internasjonale merkevaremålinger, ser vi at vi scorer lavt på kategorier som « kunst og kultur », « mat » og « bredde på utvalg av attraksjoner » - samt på at det er få norske produkter å få kjøpt, selv om kvaliteten anses som god.
DA170425 Der kan kultur være en viktig brekkstang.
SA170424 - Avisa legger vekt på kritikk og meldinger av kunst og kultur , men òg av arkitektur og by- og bygdemiljø.
DB170424 Vi vil ha besøk av de som vil oppleve vakker natur sammen med norsk kunst og kultur og mat, og som vil betale for dette.
DB170424 Men, vi kommer svakt ut når det gjelder kunst og kultur , på variasjon av tilbud og på mat.
DB170424 Jeg sier ikke at vi ikke har kunst, kultur og god mat.
DB170424 - Jeg har jobba utrolig mye i forhold til spillerlogistikk, treninger, med å bygge opp et system og en kultur , jeg har stilt opp for media hele tida, jeg har holdt på med sponsorer, holdt foredrag og en haug med andre ting.
DB170424 På reise i Korea fikk han øynene opp for Østens kultur og filosofi, og prøvde å integrere østlig kultur og vestlig filosofi.
DB170424 På reise i Korea fikk han øynene opp for Østens kultur og filosofi, og prøvde å integrere østlig kultur og vestlig filosofi.
BT170424 Kvinnebevegelsen har derfor erfaring med og kompetanse i å endre samfunn, kultur og normer gjennom ikke-voldelige metoder.
AP170424 I det norske universitetssystemet omfatter humaniora fag som arkeologi, medievitenskap, musikkvitenskap, religionsvitenskap, teatervitenskap, historie, kunsthistorie, religionshistorie, idéhistorie, digital kultur , konservering, filologi, språkvitenskap, litteraturvitenskap og filosofi.
AP170424 Storsamfunnets oppgjør med fornorskningen førte til at Sametinget ble opprettet og at samisk kultur og tradisjon ble trygget.
AA170424 - Avisa legger vekt på kritikk og meldinger av kunst og kultur , men òg av arkitektur og by- og bygdemiljø.
VG170423 - Både Marine Le Pen og François Fillon trekker ofte paralleller mellom ¶ innvandring fra islamske land og en økt terrortrussel, og marginale bevegelser i ¶ sympati hos velgerne har ekstremt mye å si når kandidatene ligger så jevnt på ¶ målingene, sier Orban, som er førsteamanuensis i fransk kultur , språk og ¶ samfunn ved høyskolen i Østfold.
VG170423 Det skaffer han mange stemmer i sterkt katolske miljøer, sier Orban, førsteamanuensis i fransk kultur , språk og samfunn ved høyskolen i Østfold til VG.
DN170423 Vollan får støtte av Liv Nuland ( 37 ), som studerte kinesisk språk og kultur ved Beijing Normal University og Beijing Language and Culture University fra 2006 til 2008.
DN170423 Fredag skrev DN at NHO-sjef Kristin Skogen Lund jubler over at flere studenter vil lære kinesisk språk og kultur .
DB170423 Særlig profilert på likestilling, kultur og frivillighet.
DB170423 Men spriket mellom personlig tro og oppslutning om kirken, forteller også at den står sterkt som kultur og tradisjon.
DB170423 Der brukes kirken politisk som en markør av dansk identitet og kultur , uten særlig vekt på det religiøse grunnlaget.
DA170423 Seks bøker står på skapene bak ham her inne på det smale kontoret, med titler som : « Kampen for norsk kultur », « The Case of Israel », « Dutch » og « Culture matters ».
DA170423 Å sikre alle en smakebit av kunst og kultur , brenner jeg for.
DA170423 Kultur er avkobling, det å legge seg i sofaen og se en god film, men det er også påkobling, for kunst og kultur får deg til å tenke tanker og se sammenhenger du ikke har sett før.
DA170423 Jeg mener en kulturminister har makt til å be sine egne prioritere kultur lokalt.
DA170423 Hadde Høyre vært opptatt av kulturnæring, burde de skapt arbeidsplasser av kultur ved å bruke penger på bedre kulturtilbud i hele landet.
DA170423 Kultur er avkobling, det å legge seg i sofaen og se en god film, men det er også påkobling, for kunst og kultur får deg til å tenke tanker og se sammenhenger du ikke har sett før.
DA170423 Kultur binder folk sammen og bygger fellesskap.
BT170423 Å kjenne historien og å kunne vurdere vår egen og andres historie og kultur er vesentlig for samfunnsutviklingen.
BT170423 Å kjenne historien og å kunne vurdere vår egen og andres historie og kultur er vesentlig for samfunnsutviklingen, skriver artikkelforfatteren.
BT170423 I det norske universitetssystemet omfatter det fag som arkeologi, film- og medievitenskap, musikkvitenskap, religionsvitenskap, teatervitenskap, historie, kunsthistorie, religionshistorie, idéhistorie, digital kultur , konservering, filologi, språkvitenskap, litteraturvitenskap, estetikk og filosofi.
BT170423 Det omfatter fag som litteraturvitenskap, fremmedspråk, kulturvitenskap, digital kultur , nordisk, kunsthistorie, historie, religion, språkvitenskap, teatervitenskap, arkeologi, filosofi og medievitenskap.
DB170422 I sin argumentasjon for flertallsynet i redaksjonskomiteen sa Hadia Tajik at det var viktig å beholde K'en som en anerkjennelse av norsk historie, kultur og tradisjon.
DA170422 Dette 1700 kvadratmeter store området, et steinkast fra U- og S-banestasjonen Warschauerstrasse, har som mål å skape et artistisk rom tilegnet urban kultur .
DA170422 Byråd for kultur , idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen ( Ap ) er byråden som har satt av pengene, så hun fikk også æren av å høytidelig åpne banen lørdag formiddag.
DA170422 Man kan ikke si at alle verdier er like gode, fordi den er bundet opp til en bestemt kultur eller religion.
BT170422 Emmanuel Macron benytter enhver anledning til å understreke at Frankrike som land og kultur ikke har noen bestemt identitet, og annonserer nå en politikk som går ut på « positiv diskriminering ».
BT170422 Å stjele folks lommebøker, mishandle og tvinge kvinner til prostitusjon eller plage folk med tilrop og tigging, er ikke en del av rumensk kultur .
BT170422 Å stjele folks lommebøker og tvinge kvinner til prostitusjon eller tigging er ikke en del av rumensk kultur .
AP170422 Derfor har vi ikke tenkt i de baner tidligere, sier Anna Lena Flatland, daglig leder for Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur .
AP170422 For de svette soldatene ble møtet med den gresk-hellenistiske kulturen et sjokk, en kultur som i århundrer hadde dyrket kunst, litteratur og filosofi - alt det de selv manglet.
AA170422 I alt 600 000 kroner ble delt ut som stipend til talenter innen næring, idrett og kultur .
AA170422 Foto : Mats Kalland ¶ 25 talenter innenfor næringsliv, idrett og kultur i Trøndelag og Nordvestlandet ble gjort stas på av Sparebank 1 SMN lørdag kveld.
AA170422 · Kultur : Mona Krogstad ( 21 ) fra Trondheim.
DN170421 McLemore i podcastsensasjonen « S-town » er alle symptomer på en kultur der mental sunnhet kanskje ikke lenger er relevant.
VG170420 - Takk til « Skam », som hjelper norsk kultur ut av Norge.
VG170420 - Av typen som kan ha lange haranger om hvordan norsk kultur , vestlig demokrati og ytringsfrihet rakner om vi ikke får kalle en neger et sotrør lenger, og skrive lange, forulempede innlegg om hvordan Karpe Diem er de egentlige rasistene fordi de en gang skrev en sang som heter « Hvite menn som pusher 50 ».
VG170420 Spencer har også gått i bresjen for en « fredfull etnisk rensing, for å forhindre dekonstruksjonen av europeisk kultur ».
VG170420 Le Pen sier hun vil forsvare fransk identitet og kultur mot det hun kaller en massiv invasjon fra muslimske nordafrikanske land.
VG170420 Ragnar Sand Fuglum, direktør for Kultur og teknikk i Asker kommune, vil ikke kommentere familien Røkke/Eidsvigs delfinansiering.
SA170420 - Jeg gleder meg til å oppleve en ny klubb og en ny kultur .
DB170420 Samarbeid, utvikling, historie, tradisjon og kultur .
DB170420 Mens landsmøtet i tidligere år har startet med en stor bolk med kultur og innleide kjente artister, startet det denne gangen video om Aps verdier og forankring som er laget på partikontoret.
DA170420 Annamaria Gutierrez, leder av kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger ( V ), fikk æren av å legge ned grunnsteinen.
AP170420 - Jeg gleder meg til å oppleve en ny klubb og en ny kultur .
VG170419 - Vi har en problematisk kultur med russefylla i Norge, både med tanke på skjenking av mindreårige, vold, hærverk og seksuelle overgrep.
SA170419 - Vi har en problematisk kultur med russefylla i Norge, både med tanke på skjenking av mindreårige, vold, hærverk og seksuelle overgrep.
SA170419 Ola By Rise, kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim kommune, vil at et framtidig VM i Granåsen skal bidra til samfunnsutvikling.
DB170419 De er dyktige til å få sin kultur og sin spillestil inn i laget og få det beste ut av spillerne.
DB170419 - Vi har en problematisk kultur med russefylla i Norge, både med tanke på skjenking av mindreårige, vold, hærverk og seksuelle overgrep.
DB170419 Og så dyrker Erdogan en slags ny-osmansk kultur .
DB170419 Han trakk landet vekk fra en europeisk politisk kultur , han ville endre den sekulære staten, AKP var ikke lenger et muslimsk svar på kristelig-demokratene lenger vest, han trakk landet inn i den politiske kulturen i Midtøsten, han søkte eneveldig og varig makt.
DB170419 Også her er det nyttig og nødvendig å skille mellom islam som verdensreligion med mange grener, den spesifikke tolkningen lederskapet i Saudi-Arabia legger til grunn for sitt styre, og arabisk kultur uavhengig av islam.
DB170419 Mine muslimske venner diskuterer og debatterer kultur og religion seg imellom og med ikke-muslimer.
DA170419 - Vi har en problematisk kultur med russefylla i Norge, både med tanke på skjenking av mindreårige, vold, hærverk og seksuelle overgrep.
AP170419 - Vi har en problematisk kultur med russefylla i Norge, både med tanke på skjenking av mindreårige, vold, hærverk og seksuelle overgrep.
AP170419 Filmversjonen av Åsne Seierstads En av oss bør lages av en filmskaper med nærhet til norsk språk og kultur , mener Kjetil Lismoen.
AP170419 Ola By Rise, kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim kommune, vil at et framtidig VM i Granåsen skal bidra til samfunnsutvikling.
AA170419 Sørsamer blir ofte omtalt som en minoritet i minoriteten, de er en liten gruppe som kjemper for å bevare sitt språk og sin kultur .
AA170419 Norge har forpliktet seg til å beskytte samenes rett til å utøve sin kultur .
AA170419 I dette perspektivet utgjør ikke gevinstene av Europas største vindpark på Fosen mye i forhold til de alvorlige negative konsekvensene for kultur , næring og miljø.
AA170419 FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter er også påfallende relevante i denne sammenheng, artikkel 27 fastsetter at minoriteter ikke skal nektes retten til å utøve sin kultur .
AA170419 Dette er nedfelt i Grunnlovens paragraf 110a, som pålegger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske befolkningen skal kunne styrke og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
AA170419 Derfor krever Reindriftsgruppa en konsekvensutredning av den samla effekten på kultur av alle inngrep etter 1900.
AA170419 169 om urfolks rettigheter blant annet forpliktet seg til at urfolks rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt og at deres tradisjonelle virksomhet skal anerkjennes for å opprettholde kultur , selvberging og utvikling.«Når det er aktuelt, skal regjeringene sikre at slik virksomhet blir styrket og fremmet med deltakelse av disse folk. » ( ILO nr. 169 Art. 23 ).
VG170418 Afrikansk kultur står helt klart veldig sterkt hos meg, beskriver han.
VG170418 Under et tynt ferniss av kultur er vi alle blodtørstige drapsmenn - i alle fall i tanken, om man skal dømme etter innholdet i hashtagen #Cleveland.
DN170417 - Vi endrer vår kultur og kompetanse når våre ansatte begynner å jobbe med raskt bevegelige, små selskaper.
DB170417 Shopping, restauranter, museer, kunst, kultur , parker, monumenter, skyskrapere - og et enormt folkeliv.
AA170417 Vanligvis prater og ler de under en konsert, det er helt vanlig i deres kultur og ikke et uttrykk for uhøflighet.
AA170417 Kultur har alltid vært en viktig inngang til samhandling og forståelse, skriver Adresseavisen i en leder ¶
VG170416 - Mange tror at The Gathering bare handler om gaming, men vi har stort fokus på det kreative aspektet innen digital kultur , sier pressekontakt Eirik Opås i The Gathering.
DB170415 Ifølge avisen er britisk padlesport rammet av en kultur med kameraderi og mobbing.
DB170415 I så måte skulle diskusjonen - hvis vi nå en gang tenker at vi er, ønsker å være og skal fortsatte å være en nasjon med egen kultur - ha handlet om hvordan vi sikrer flere kunstnere trygghet i arbeidslivet.
DB170415 Han avslutter med å si at USA har en « sadistisk, skam-basert og skyld-sentrert kultur ».
VG170414 - Vi har begge mange velgere blant kurderne, og vi har noen av de samme målene, som økte rettigheter for kurdisk språk og kultur .
SA170414 Trass i økende konkurranse fra uregulerte aktører har kundetilstrømmingen og overskuddet vokst.i ¶ 4852 millioner kroner av overskuddet fordeles på samfunnsnyttige formål som idrett, kultur og humanitære/frivillige organisasjoner.
SA170414 Vi har skapt en kultur som er veldig god, så får vi se hvor lang tid det tar å komme opp på det nivået vi skal.
FV170414 4852 millioner kroner av overskuddet fordeles på samfunnsnyttige formål som idrett, kultur og humanitære/frivillige organisasjoner.
DB170414 Portugals hovedstad er en avslappet, pittoresk by med kultur i toppklasse, herlig sjømat og et fantastisk lokalt særpreg.
DB170414 PITTORESK : Lisboa er kjent for sine trikker, men har også mat og kultur i verdensklasse å tilby.
DB170414 Fotballbyen huser både City og United, og for å kombinere fotball og kultur , går du på det nasjonale fotballmuseet.
DB170414 - Manifesta blir en anledning til å feire Palermo for det vi er : Et laboratorium for menneskeheten, for kunst og kultur .
BT170414 4852 millioner kroner av overskuddet fordeles på samfunnsnyttige formål som idrett, kultur og humanitære/frivillige organisasjoner.
BT170414 Vi har skapt en kultur som er veldig god, så får vi se hvor lang tid det tar å komme opp på det nivået vi skal.
AP170414 4852 millioner kroner av overskuddet fordeles på samfunnsnyttige formål som idrett, kultur og humanitære/frivillige organisasjoner.
AP170414 Vi har skapt en kultur som er veldig god, så får vi se hvor lang tid det tar å komme opp på det nivået vi skal.
AA170414 Foreldrene fikk undervisning i norsk språk og kultur .
SA170413 Den andre halvparten kan brukes av universitetet, til kultur , butikker og boliger, sier han.
DB170413 Kultur
DB170413 Allahs lydige terrorister, og deres mange sympatisører som er gitt fri adgang til Europa av dumme politikere og lettlurte velgere, begår jihad mot oss, nettopp fordi de ikke deler våre verdier, vår kultur og vår måte å styre et samfunn.
AP170413 Hos Polynesian Cultural Center får du en festaften med tradisjonsrik mat, musikk og huladansing - samtidig som du lærer om hawaiiansk og polynesisk kultur .
AP170413 Den isolerte øygruppen i Stillehavet er opprinnelig bygget opp av vulkaner, og tilbyr i dag en blanding av amerikansk og polynesisk kultur .
AP170413 ALOHA : Overalt blir du møtt med en vennlig « shaka », håndbevegelsen som er det ultimate symbolet på aloha og lokal kultur på Hawaii.
AA170413 Andre studier viser at kultur for deling av kunnskap gjennom videreutdanning er svært varierende i skolene, og mange lærere må selv ta initiativ til kunnskapsdeling.
AA170413 Føler du norsk kultur er truet, så gjør noe med det.
AA170413 Du som er redd for at norsk kultur er truet, at våre verdier vannes ut i møtet med andre : Gjør noe med det.
AA170413 Du kan si mye om norsk kultur , men noe er verdt å ta vare på.
VG170412 For selv om det kalles « leker », er det blodig alvor hvor lite som faktisk er gjort for å modernisere en steinaldersk kultur .
DB170412 - Jeg har opplevd en endret kultur gjennom mine 25 år i politiet, i hvordan krav til fremgangsmåte i oppdrag har endret seg.
DB170412 Vi har en kultur for å tenke på barns beste.
DB170412 Etter grasrotandelen på fem prosent er trukket fra, går 64 prosent til idrett, 18 prosent til kultur og 18 prosent til humanitære formål.
DA170412 Moslet beskriver Sana som en person som står støtt selv om hun har ett bein i norsk og ett i muslimsk kultur .
AA170412 Jentene lærer språk og får bli kjent med en annen kultur .
VG170411 Men også fordi de prioriterer forsvarsspill, det er kultur å utdanne forsvarsspillere i Italia.
DA170411 Derfor er det ekstremt viktig ikke å automatisk ta til seg reaksjonære tiltak som begrenser vanlige menneskers frihet og skaper en kultur av daglig mistro.
BT170411 Æ tænkte at Trondheim har jo itj så mytji kultur , så ka om vi samla alle kulturinstitusjona i Trondheim ?
BT170411 Han Erlend sku få vær sjef, da, og så samle vi berre alt av kultur i Trondheim og kalle det « Kultur Norge ».
BT170411 Han Erlend sku få vær sjef, da, og så samle vi berre alt av kultur i Trondheim og kalle det « Kultur Norge ».
BT170411 Som NRK og dets forbilde BBC, har BT tidligere hatt en holdning for å opplyse om og spre kultur .
BT170411 Men med økt fokus på eierprofitt og trangere økonomi blir kultur lett en salderingspost.
VG170410 I det gamle sovjetsamfunnet regnet man med at rundt 40 millioner borgere hadde sine røtter islamsk kultur .
VG170410 Du kan spise godt, dra på stranden og oppleve vår kultur .
SA170410 Svar : Lærer eller prosjektledelse innen kultur
FV170410 Svar : Lærer eller prosjektledelse innen kultur
FV170410 Liker historie, musikk og kultur
DB170410 ( www.lonja18.com ) ¶ KULTUR
DB170410 En trist dag for norsk språk og kultur Debatt ¶
DB170410 Dette gjelder blant annet ved kjøp av varer og tjenester, innenfor kultur og fritid, i forbindelse med kjøp og leie av bolig og innen helse- og omsorgssektoren.
AP170410 Filmen synliggjør friksjonen mellom bymenneske og bonde som har dype røtter i norsk kultur og historie, mener anmelder Kjetil Røed.
AP170410 Filmen synliggjør friksjonen mellom bymenneske og bonde som har dype røtter i norsk kultur og historie, mener anmelder Kjetil Røed.
AP170410 « Dette endrer ikke vår kultur .
AP170410 Svar : Lærer eller prosjektledelse innen kultur
AP170410 Liker historie, musikk og kultur
VG170409 Selv om hun sitter i Beijing, en 11-timers flytur, seks timer tidsforskjell og en helt annen kultur enn den vi kjenner til i Norge, mener hun at både hun og andre kinesiske ungdommer kjenner seg igjen i serien.
VG170409 En demokratisk kultur må jo skapes i de enkelte nærmiljøer og i hele nasjonen.
DB170409 Han reagerte på en kultur der borte som han i dag omtaler som « spesiell ».
DA170409 Noen snakker om en kulturell usikkerhet, sier Tournier : En del føler at franske politikere legger mindre vekt på fransk kultur og tradisjonell identitet enn nykommernes.
DA170409 Fin kultur .
DA170409 Noen snakker om en kulturell usikkerhet, sier Tournier : En del føler at franske politikere legger mindre vekt på fransk kultur og tradisjonell identitet enn nykommernes.
DA170409 Fin kultur .
BT170409 Det er snart jul ! Kultur .
BT170409 Det er helg ! Kultur .
BT170409 Kultur ?
BT170409 Kultur .
VG170408 Åpenhet og kommunikasjon henger sammen : Du kan ikke predike åpenhet om du ikke har en strategi, holdning og kultur for det.
VG170408 Jeg ble kultur - og utenriksjournalist, senere høgskolelektor ved Journalistutdanningen i Oslo for å deretter bli forlagsredaktør.
SA170408 Jill Walker Rettberg, som er professor på digital kultur på Universitet i Bergen, mener trofésamlingen på Snapchat er et klassisk spill der man må oppnå ulike mål.
DB170408 - Jeg liker nesten alt med norsk kultur .
DA170408 I et helseperspektiv er svømming noe av det beste vi kan tilby, og jeg kommer framover til å kjempe for mer tid for publikum, sier Bjarne Kvadsheim ( Sp ), som også er nestleder i kommunalstyret for kultur og idrett ( KKI ).
DA170408 Dette ble vedtatt av kommunalstyret for kultur og idrett i november.
BT170408 Til beste for den offentlige samtalen, for utstillingsstedene, som i stor grad driver ideelt og i pur trass, for kunstnerne og kunstrelaterte fagmiljøer og for en kommune som fremtidsrettet satser på kunst og kultur .
BT170408 - Vi har tatt det beste fra vår egen kultur og det beste fra norsk kultur , sier pappa Anton.
BT170408 - Vi har tatt det beste fra vår egen kultur og det beste fra norsk kultur, sier pappa Anton.
BT170408 KULTUR : Jensia spiller både fiolin og håndball, og pappa Anton kjører.
AP170408 Jill Walker Rettberg, som er professor på digital kultur på Universitet i Bergen, mener trofésamlingen på Snapchat er et klassisk spill der man må oppnå ulike mål.
VG170407 Og den kristne kulturarven er det, den er typisk i hele den vestlige kultur .
VG170407 Det vi tvert om trenger i møte med nye kulturer og religioner, er kjennskap til vår egen kultur og religion.
DN170407 - Norge har en kraft gjennom sin kultur og kommunikasjon som har gjort stort inntrykk på verden, sa Ma fra talerstolen.
DN170407 Alibaba-gründer Jack Ma skrøt uhemmet av norske forhold og norsk kultur da han møtte statsminister Erna Solberg ( H ) og norske næringslivstopper i Beijing.
DB170407 Alibaba-gründer Jack Ma skrøt uhemmet av norske forhold og norsk kultur da han møtte statsminister Erna Solberg ( H ) og norske næringslivstopper i Beijing.
DB170407 Hun er en karakter som tilhører både norsk og muslimsk kultur .
BT170407 Hun har ett bein i norsk og ett i muslimsk kultur .
AA170407 Hun har ett bein i norsk og ett i muslimsk kultur .
DB170406 Samarbeid, utvikling, historie, tradisjon og kultur .
DA170406 Er dette bare et blaff i jubileumsåret for samesaken, eller vil det skape varig interesse for samisk kunst og kultur ?
AA170406 Jeg er en hund etter smal kultur , men også det skikkelig brede, sier Meløy.
AA170406 Om de som bor og arbeider på Svartlamon og Nyhavna presses ut av høye leiepriser, og får mindre tilgang til utveksling av ideer og impulser, mister Trondheim en viktig kultur for grasrotstyrt økologisk hverdag.
AA170406 Etter 15 år med byøkologisk forsøk har Svartlamon utviklet gode modeller for medvirkning, en kultur for lavforbruk, og bevissthet for en økologisk livsstil som bygger på livskvalitet fremfor materiell standard.
AA170406 En organisk byutvikling med utgangspunkt i eksisterende kultur og miljø og bydelens særpreg er god byutvikling for både klima, bomiljø og kultur- og næringsvirksomhet.
SA170405 Med fanfare og stor oppmerksomhet lanserte byråd for kultur og næring, Halstein Bjercke logoen for OL i Oslo 2022.
DN170405 Det omfatter blant annet ansvar for kjøp av innenlandske flyruter, tilskudd til private lufthavner, ansvar for statlige fiskerihavneanlegg, tilskuddsmidler innen landbruket, midler til kultur og kulturminneoppgaver.
DN170405 - Er du skolert etter et premiss om at du skal gå rundt har du en annen tilnærming enn hvis du er skolert i en kultur hvor du kan kjøre bratt så lenge du er flink nok, sier Horgen.
DN170405 ), her sammen med daværende varaordfører Libe Rieber-Mohn, byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke og president i Norges idrettsforbund, Børre Rognlien i 2014.
BT170405 Det omfatter blant annet ansvar for kjøp av innenlandske flyruter, tilskudd til private lufthavner, ansvar for statlige fiskerihavneanlegg, tilskuddsmidler innen landbruket, midler til kultur og kulturminneoppgaver.
AP170405 Tilskuddsmidler til landbruk og kultur .
AP170405 Og det legger grunnlaget for produksjon av ny kunst og kultur .
AP170405 Den er viktig fordi kunst og kultur har avgjørende betydning både for enkeltmennesker og for fellesskapet.
AP170405 Med fanfare og stor oppmerksomhet lanserte byråd for kultur og næring, Halstein Bjercke logoen for OL i Oslo 2022.
AA170405 Tilskuddsmidler til landbruk og kultur .
DB170404 Det vil påføre norsk kultur og identitet stor skade.
DB170404 Men, bringer til torgs noen ord fra tidsskriftet for kultur , filosofi, psykologi, samfunn, « dyade », nummer 5 1979.
DA170404 Alt dette går fram av en ny rapport Transportøkonomisk institutt ( TØI ) og MENON har utarbeidet for Byrådsavdeling for kultur og næring i Oslo kommune.
DA170404 * Det kan kun søkes på medlems- og treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter rettet mot barn og unge.
DA170404 Begge er interessert i fenomener som er og har vært avgjørende for de endringene vi har vært vitne til i kultur og samfunn i moderne tid.
SA170403 Svar : Lærer eller prosjektledelse innen kultur
FV170403 Svar : Lærer eller prosjektledelse innen kultur
FV170403 Liker historie, musikk og kultur
DB170403 WEEAC påpeker at Spania er kjent for sin rike kultur og lange tradisjoner, men mener flere av disse medfører dyreplageri mot okser.
DB170403 Det er tydelig at kultur spiller en stor rolle både for hvordan bilene ser ut og oppfører seg.
DA170403 Et av målene til Tall Ships Races er å utdanne og utvikle ungdom gjennom seiltrening, uavhengig av kultur , kjønn, nasjonalitet og sosial bakgrunn.
DA170403 Av Annamaria Gutierrez, Venstre, leder av kommunalstyret for kultur og idrett ¶
BT170403 Svar : Lærer eller prosjektledelse innen kultur
BT170403 Liker historie, musikk og kultur
BT170403 På den måte avspeiler lydnivået i den stadig tilbakevendende guttedebatten at vi fortsatt lever i en kultur hvor menn ses på som kulturens hovedpersoner.
BT170403 På den måte avspeiler lydnivået i den stadig tilbakevendende guttedebatten at vi fortsatt lever i en kultur hvor menn ses på som kulturens hovedpersoner.
AP170403 Svar : Lærer eller prosjektledelse innen kultur
AP170403 Liker historie, musikk og kultur
DB170402 www.sicilia-by-divino.com/vulcano.html ¶ Kultur
BT170402 Planene stoppet opp i 2013 da daværende idrettsbyråd Gunnar Bakke kom med ideen om et kombinasjonsbygg for idrett og kultur .
BT170402 Involverte idrettslag fra kickboksing og bordtennis var frustrert, men sluttet seg til de store planene og bidro aktivt i samarbeidsutvalget for idrett og kultur under myndig ledelse av Per Kragseth.
BT170402 Dette er sårt tiltrengt arbeid, nå når « noen » har bestemt at der ikke blir kombinasjonsbygg for kultur og idrett på samme tomt.
AP170402 Deling av bilder, livsopplevelser og hemmeligheter er blitt en naturlig del av ungdommens kultur .
DA170401 Vi har i stedet valgt en helt motsatt taktikk, gjennom å pøse på med enda mer kultur og enda mer høylytt og insisterende vise fram den levende arven vi forvalter, sa den franske kulturministeren Audrey Azoulay da hun lanserte tidenes største kulturprogram for Paris på byens nasjonale operahus, Palais Garnier, i forrige uke.
DA170401 For første gang har nemlig både de nasjonale, regionale og private kulturinstitusjonene gått sammen om en felles stormønstring av kultur , Saison Culturelle, gjennom lanseringen av nettstedet saisonculturelle.fr, som lister de beste 500 kulturarrangementene.
DA170401 - Terroristangrepene i 2015 og 2016 traff oss midt i hjertet gjennom å angripe Hemingways ode til Paris, « Paris is a party », og gjennom å angripe vår verden av ideer, kultur og samhold.
DA170401 Kultur mot terror ¶
BT170401 At gatekunst er kultur .
VG170331 Vi har iverksatt en rekke strakstiltak, gjennomført en ekstern granskning av medisinering i norsk langrenn, ansatt egen sjeflege og nedsatt prosjekt « VerdiSki » for på en helhetlig måte ta tak i forbedringsområder som kultur , kommunikasjon og tillit.
DA170331 Og vi har hele tida hatt en dialog med ansvarlig byråd for kultur , frivillighet og idrett, Rina Mariann Hansen ( Ap ), sier gruppeleder i kultur- og utdanningskomiteen, Harald Nissen, til Dagsavisen.
DA170331 AMISOM-soldater er ikke fra en kultur der det er vanlig å forholde seg til media, og det å øve med dem og hjelpe dem å finne de rette ordene var både riktig og vanlig.
AP170331 KULTUR Nationaltheatret Johanne Dybwads plass 1 Jeg elsker Nationaltheatret, det er så fint og litt grandiost, og du føler at det er litt stas å være der.
AP170331 KULTUR Eldorado Torggata 9A ¶
VG170330 I Norge må alle tilpasse seg norsk kultur og verdier.
SA170330 Men jeg hadde muligheten til å dra tilbake til Norge i fjor sommer, men jeg reiste også for å lære meg et nytt språk og en ny kultur .
SA170330 Flest folk på kampene, størst og best tropp, solid med ressurser, en kultur som igjen har vokst seg sterk, erfaring, rutine og kunnskap.
FV170330 Flest folk på kampene, størst og best tropp, solid med ressurser, en kultur som igjen har vokst seg sterk, erfaring, rutine og kunnskap.
DB170330 For å bli en del av lokalsamfunn i Norge må innvandrere lære seg norsk og tilpasse seg vår kultur og normer og regler, sier Jensen videre.
DB170330 Dessuten bidrar det til å skape en kultur der man blir redd for å gjøre feil.
DB170330 Vi som beundrer Tyrkias mangfoldige og rike kultur , og i tiden etter AK-partiets maktovertakelse så med visse forhåpninger på en utvikling i retning av et fungerende demokrati i Tyrkia, ser med oppriktig bekymring på det diktatoriske samfunnet Recep Tayyip Erdogan ønsker å skape gjennom disse farlige, konstitusjonelle endringene.
DB170330 Arbeidsgiver har et klart ansvar for å utarbeide rutiner for varsling og å sørge for at rutinene er godt kjent i organisasjonen, og må også skape en kultur på den enkelte arbeidsplass der det er legitimt å si fra om kritikkverdige forhold.
DA170330 - Jeg ønsker meg også en bedre kultur for egentrening.
DA170330 - Landet har også en spennende kultur .
AP170330 Eller, historiske forhold i land ( som korrupsjon, svake institusjoner, eller kultur ) kan skape både konflikt og oljeavhengighet.
AP170330 Eller, historiske forhold i land ( som korrupsjon, svake institusjoner, eller kultur ) kan skape både konflikt og oljeavhengighet.
AP170330 Men jeg hadde muligheten til å dra tilbake til Norge i fjor sommer, men jeg reiste også for å lære meg et nytt språk og en ny kultur .
AP170330 Flest folk på kampene, størst og best tropp, solid med ressurser, en kultur som igjen har vokst seg sterk, erfaring, rutine og kunnskap.
VG170329 - Åremålsstillinger på toppen er viktig fordi man ofte har en tendens til å skape en kultur der man ansetter « sine egne ».
VG170329 Vil han nå sørge for at det blir god kjønnsbalanse i toppen av norsk idrett - med folk som bygger en helt ny kultur ?
VG170329 De samarbeider blant annet på områder som utdanning, forskning, helse, næring, urfolk og kultur .
VG170329 Man bør tilpasse seg etter et nytt samfunn og nye kultur ut.
VG170329 - Bjørn har vært en samlende leder som har gjort at vi har kommet oss gjennom en tøff fusjonsprosess sammen og står sterkt rustet med en felles kultur , klar for å løse de utfordringer som står foran oss.
SA170329 Trener Skullerud har fått en hel sesongoppladning til å forme både spillere, spillestil og kultur .
SA170329 - Vi har en kultur her som er i ferd med å sette seg, det er jeg fornøyd med.
SA170329 Det viktigste blir å få en sjef som kan bygge en ny kultur .
FV170329 Det viktigste blir å få en sjef som kan bygge en ny kultur .
DN170329 - Japansk kultur er mer visuell enn vår ¶
BT170329 Det viktigste blir å få en sjef som kan bygge en ny kultur .
AP170329 Mener du innvandring truer norsk kultur eller er du helt uenig i at klimaendringer er menneskeskapt ?
AP170329 Trener Skullerud har fått en hel sesongoppladning til å forme både spillere, spillestil og kultur .
AP170329 - Vi har en kultur her som er i ferd med å sette seg, det er jeg fornøyd med.
AP170329 Det viktigste blir å få en sjef som kan bygge en ny kultur .
AA170329 Det norsk-russiske samarbeidet omfatter blant annet fiskeriforvaltning, atomopprydning i nord og en rekke lokale og regionale prosjekter innen utdanning, forskning, helse, næring, urfolk og kultur .
FV170328 | Likestilling på stedet hvil - frustrert over sørlandsk kultur
FV170328 Vi er i ferd med å skape en god kultur i Sandefjord, et godt fundament.
FV170328 Bygger kultur
FV170328 Vi har fått inn en flott kultur her nå, den skal vi bygge videre på.
DA170328 Regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring skal bidra til å øke verdiskapningen innen kunst og kultur , og videre bidra til økte muligheter for kunstnerisk inntekt.
DA170328 Nye Tou viser hvordan man kan ta et gammelt bryggeri, og gjøre det om til et av de største og mest mangfoldige anleggene for produksjon og formidling av kunst og kultur i hele Norge.
DA170328 Av : Morten Landråk Asbjørnsen, medlem av kommunalstyret for kultur og idrett, og bystyrerepresentant ( H ) ¶
VG170327 Der åpenhetsdebatten nok er den tyngste av sakene, der Andersen har vært en tydelig eksponent for en kultur der man ikke ønsker reell åpenhet.
VG170327 De snakker flittig om verdier, dansk språk og kultur , men de er ideologisk fullstendig uenig i at markedet ofte lykkes bedre enn offentlige reguleringer og lever godt med et høyt skatte- og avgiftsnivå.
VG170327 Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit fikk en smakebit av både kultur og natur da de mandag formiddag besøkte bydel Bjerke i Oslo.
SA170327 Han tror også at de store forskjellene bunner i kultur .
SA170327 Vi har en tropp med veldig gode fotballspillere, med spennende ferdigheter, med de riktige holdningene og en god kultur .
FV170327 Han tror også at de store forskjellene bunner i kultur .
DN170327 - Økningen skyldes at vi jobber systematisk med å bygge en kultur som setter åpenhet og deling høyt, og vi ser at tiltakene har effekt, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Yara.
DN170327 - Økningen skyldes at vi jobber systematisk med å bygge en kultur som setter åpenhet og deling høyt, og vi ser at tiltakene har effekt, sier han til DN.
DB170327 Øl er kultur : Bryggeriet Het Anker i Mechelen bruker fortsatt de originale kobbergrytene sine til all ølproduksjon.
DB170327 - Uheldig kultur
DB170327 Solhjell er best når han drøfter innvandring, kultur og verdier.
DB170327 Ingen skal få unntak fra vitenskapelig tenkning eller fra likhet for loven på grunn av kultur eller religion.
DB170327 I stedet bygger det seg opp et komplekst framtidsbilde : Teknologi som avskaffer gode jobber, en klimakrise som ikke er under kontroll, autoritær politikk og høyrepopulisme på frammarsj, folkevandring som utfordrer nasjonalstaten, terror og kriger uten ende, skarpe konflikter når det gjelder kultur , identitet og religion.
DB170327 Den andre hovedutfordringen er hvordan vi skal leve sammen og danne gode og fungerende fellesskap på tvers av klasse, kjønn, kultur og religion.
DA170327 Kostnadene i Sotsji rundt " Norway House " ble et symbol på en kultur norsk grasrot ikke ville være med på.
DA170327 Skolene vil dermed bidra både til lokalt byliv, utvikling og kultur .
BT170327 Språk er ikke bare kommunikasjon, det er også kultur og identitet.
BT170327 Han tror også at de store forskjellene bunner i kultur .
BT170327 Vi har en tropp med veldig gode fotballspillere, med spennende ferdigheter, med de riktige holdningene og en god kultur .
AP170327 Helt i starten var Harald Bøckmans fortsatt så glødende interesse for Kinas språk, kultur og historie akkompagnert av en nesten like het begeistring for Mao Zedongs variant av kommunismen.
AP170327 Ansett som Norges fremste sinolog, med ekspertise på kinesisk språk, kultur , historie og politikk, som han har studert sammenhengende siden 1966.
AP170327 De la ikke vekt på at de tiltalte har vokst opp i en kultur der noen ser annerledes på straffverdigheten av såkalte æresdrap.
AP170327 Han tror også at de store forskjellene bunner i kultur .
AP170327 Vi har en tropp med veldig gode fotballspillere, med spennende ferdigheter, med de riktige holdningene og en god kultur .
AA170327 Arbeidsgiver har jo et åpenbart ansvar for å utarbeide rutiner og sørge for at rutinene er godt kjent i organisasjonen, men også at man har en kultur på den enkelte arbeidsplass om at det er legitimt å si fra om det er kritikkverdige forhold.
AA170327 Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit fikk en smakebit av både kultur og natur da de mandag formiddag besøkte bydel Bjerke i Oslo.
AA170327 De la ikke vekt på at de tiltalte har vokst opp i en kultur der noen ser annerledes på straffverdigheten av såkalte æresdrap.
VG170326 Britain First definerer seg som et « patriotisk politisk parti » og gatebevegelse som kjemper for britisk arv og kultur .
SA170326 Vi har fått inn en flott kultur her nå, den skal vi bygge videre på.
DA170326 Er det økonomi eller kultur som har gjort høyrepopulistene til en maktfaktor ?
DA170326 Vel... « Kultur som næring », som er den blåblå regjeringens mantra og ønskedrøm, havner langt nede på hennes liste.
AP170326 Vi har fått inn en flott kultur her nå, den skal vi bygge videre på.
SA170325 - Etter opprykket i fjor bestemte vi oss for at vi skulle bygge kultur , organisasjon og økonomi i år.
SA170325 - Etter opprykket i fjor bestemte vi oss for at vi skulle bygge kultur , organisasjon og økonomi i år.
DN170325 Men mangel på stedlig ledelse og en kultur for å ta ansvar ble synlig for oss alle sammen, sa Borten Moe.
DB170325 Det er lett å være tilhenger av norsk kultur , av « dugnad og grøt », så vel som « ord, holdninger og verdier » som « Ibsen og andre gamle klassikere » har formulert, når man har pyntet juletreet og vil skrive noe kulturministeraktig på Facebook.
DB170325 Av andre statusoppdateringer kan man dessuten få inntrykk av at hun lett forveksler kultur med « næring », « innovasjon » og « eksport ».
DA170325 Myndighetene i Frankrike og Paris vil nemlig bekjempe terrorismen med franskmennenes eget våpen : Kultur .
AP170325 - Etter opprykket i fjor bestemte vi oss for at vi skulle bygge kultur , organisasjon og økonomi i år.
AA170325 Men mangel på stedlig ledelse og en kultur for å ta ansvar ble synlig for oss alle sammen, sa Borten Moe.
VG170324 Men vi jobbet målbevisst for å skape en annen kultur enn det, sier Johansen og legger til : ¶
VG170324 Det lå i vår kultur som vi bevisst bygget opp og var nøye med å innføre helt fra starten, sier Roy Johansen til VG.
VG170324 - Men det var ikke slik vi ønsket å bygge vår kultur .
VG170324 - Selv om The Walt Disney Company vokter egne opphavsrettigheter strengt, har selskapet utviklet en kultur som ikke bare aksepterer uautorisert kopiering av andres originalmateriale, med som oppfordrer til det, skriver manusforfatteren i anklagen.
VG170324 Det er positivt trygghet i egen kultur og eget språk brukes til å skape respekt for andres identitet.
SA170324 Kultur og idrett på nasjonalt toppnivå er også viktig for rekrutteringa av ny arbeidskraft til regionen.
DA170324 Som er lite til stede i diskusjonen om hva som er norsk kultur .
DA170324 Så vi startet prosjektet « Analysen », med filmvitenskapelige gjennomganger av samtlige nye norske kinofilmer, for å bidra til en kultur der norske filmer tas på alvor, sier Meinich.
VG170323 Der splitt & hersk-ledelse, bortforklaringer og retoriske snarveier parkeres, og erstattes med en kultur der transparens er verdsatt.
VG170323 Han mener at spørsmål om verdier, kultur og identitet, har fått større plass enn før.
SA170323 Advarer mot det han mener er uheldig kultur i klubbene og på landslaget.
DB170323 Film gir en mulighet til å formidle norsk kultur og natur til omverdenen, og det styrker oss som turistdestinasjon.
AP170323 Advarer mot det han mener er uheldig kultur i klubbene og på landslaget.
SA170322 Det har mye med form og kultur å gjøre, for den erfarne politikeren Tom Tvedt har også politikerens motvilje mot å innrømme svakheter og komme seg videre.
FV170322 Det har mye med form og kultur å gjøre, for den erfarne politikeren Tom Tvedt har også politikerens motvilje mot å innrømme svakheter og komme seg videre.
DN170322 Nå vil han fremme nytten ved studier i språk og kultur .
DN170322 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil fremme studier i språk og kultur .
DN170322 Klimaendringer, migrasjon og raske teknologiskifter knytter raskt an til spørsmål om identitet, verdier, religion, kultur og etikk, sier han.
DN170322 Humanistiske fag er en fellesbetegnelse på utdanninger innen språk, historie og kultur i vid forstand - til forskjell fra realfag, samfunnsvitenskap, juss, teologi og medisin.
DB170322 WEEAC påpeker at Spania er kjent for sin rike kultur og lange tradisjoner, men mener flere av disse medfører dyreplageri mot okser.
DB170322 » For Hylland Eriksen er med andre ord det å ta imot og integrere mennesker med svært ulik kultur prega av klanrelasjoner og vektlegging av førmoderne æreforestillinger ( noe som gjelder enkelte grupper av muslimer ) i en moderne velferdsstat synonymt med å få vite litt om islam.
DB170322 Han legger til at de aktivt jobber med å motarbeide det han omtaler som en mannsdominert og tidvis sjåvinistisk kultur på kjøkkenet i restaurantbransjen.
DA170322 Disse oppdragene er rettet mot mennesker som ikke er på attføring, men som må lære norsk, norsk arbeidsliv og norsk kultur .
BT170322 Det har mye med form og kultur å gjøre, for den erfarne politikeren Tom Tvedt har også politikerens motvilje mot å innrømme svakheter og komme seg videre.
AP170322 Høyre, som ikke binder seg opp til konkrete prosenter til hverken bistand eller kultur , tør ikke være like konkret om forsvar.
AP170322 Det har mye med form og kultur å gjøre, for den erfarne politikeren Tom Tvedt har også politikerens motvilje mot å innrømme svakheter og komme seg videre.
SA170321 De mister noen spillere, men har en god trener og kultur som jeg ønsker å være en del av, sier hun.
DB170321 I deres øyne er vi visst alle russere uansett hvilken nasjonal kultur vi har for å styre fellesskapene våre etter et maktfordelingsprinsipp der også idrettens domsutvalg er naturlig uavhengige.
DB170321 - Men vi har kanskje en annen kultur for dette og er mer vant til det, sier Holt.
DB170321 Ei bybane som oser og stinker av kult, kultur , bayer, tobakk i alle valører, sanger, taktfaste kamprop, vennlighet, lite politifolk å se og dette er klubben med hjertet på den helt riktige sida, den venstre.
DA170321 Sammen med kollega Rina Mariann Hansen, som er byråd for kultur og idrett og sånt, presenterer hun planene for det bilfrie Oslo, midt i en nokså trafikkert Øvre Slottsgate.
DA170321 Og inn som erstatning for stillestående biler : Kultur !
DA170321 Marcussen og byråd for kultur , idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen ( på fanget ) demonstrerer hvordan gater kan brukes til mye mer enn parkering.
DA170321 I stedet skal vi få kultur , idrett og møbler.
DA170321 - Men å holde helseutgiftene under kontroll krever nok også en totalt endret kultur med hensyn til synet vi har på overvekt og kroppslige aktiviteter, utdyper Dokk Holm nå.
BT170321 ENDRER : Avdelingssjef Britt Velsvik har gitt seg i kast med å endre innarbeidet kultur på Haukeland universitetssykehus.
AP170321 De mister noen spillere, men har en god trener og kultur som jeg ønsker å være en del av, sier hun.
DA170320 Ellers får vi ikke ny produksjon av norsk audiovisuelt innhold, som er viktig for norsk kultur og samfunnsliv, sier NFI-direktøren.
AA170320 Jeg mener vi har funnet en løsning som både ivaretar hensynet til lulesamisk språk og kultur , og som ivaretar Tysfjords behov for å bli en del av en større kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
VG170319 Vi må få frem de sterke sidene ved hverandre og ha en kultur hvor vi kan være trygge med hverandre på alle mulige måter.
VG170319 En positiv plan er å vektlegge kulturturisme, ved å opprette samarbeidsråd mellom kultur og reiseliv.
VG170319 Du lærer mye om deg selv i prosessen også, og får utfordret det klassiske synet man ofte har på sin egen kultur som den « rette ».
DN170319 Det skal også lages en strategi for kultur og reiseliv, forskningsinnsatsen innen reiseliv skal økes og tilsyn og kontroller med næringen skal både forenkles og reduseres i omfang.
DB170319 * For å legge til rette for økt samarbeid mellom kultur og reiseliv vil regjeringen opprette et samarbeidsråd for kultur og reiseliv etter modell fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring.
DB170319 * For å legge til rette for økt samarbeid mellom kultur og reiseliv vil regjeringen opprette et samarbeidsråd for kultur og reiseliv etter modell fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring.
DA170319 Norge kan ikke drive med alt mulig, fra utdanning via kvinneprosjekter til kultur , mener Bøås.
AA170319 - Vi søkte allerede i november, men fikk avslag med henvisning til forskriftene som ikke omfatter kultur , sier forbundets daglige leder, Kjersti Solbakken.
AA170319 Det gjelder både identitet, kultur og politiske standpunkt.
AA170319 Vi skal skrive om kultur , politikk, forvaltning, liv og menneskeskjebner.
DB170318 Vi har importert mye deilig kultur fra USA de siste åra.
DA170318 Regjeringen vil utarbeide en egen strategi for kultur og reiseliv og styrke samarbeidet mellom sektorene, blant annet ved å opprette av et samarbeidsråd for kultur og reiseliv, og lansere en nettbasert landsdekkende kulturkalender som kan integreres i Visit Norways nettsider.
DA170318 Regjeringen vil utarbeide en egen strategi for kultur og reiseliv og styrke samarbeidet mellom sektorene, blant annet ved å opprette av et samarbeidsråd for kultur og reiseliv, og lansere en nettbasert landsdekkende kulturkalender som kan integreres i Visit Norways nettsider.
BT170318 Opplæring i norsk kultur på 33 dager kan fort bli en parodi.
BT170318 NRKs miniserie « Norsk på 33 dager » viser klipp fra et forsøk fra intensiv opplæring i norsk språk og kultur .
BT170318 Men når norsk kultur skal oppleves på 33 dager, risikerer vi å presentere en parodi av kulturen.
BT170318 En fremstilling av norsk kultur med fokus på det sensasjonelle og til dels vulgære og infantile, fører vel heller til større fremmedgjøring enn til integreringslyst ?
AP170318 Og det skjedde i Tyskland, et land som var en høyborg for kultur og vitenskap.
VG170317 Det finnes en del fysiske inngrep barn blir utsatt for med utgangspunkt i religion eller kultur som i praksis er mishandling.
VG170317 I tillegg skriver de at vedtaket til Landbruks- og matdepartementet er ugyldig, fordi vedtaket innebærer en krenkelse av Saras rett til å utøve sin kultur , skriver NRK.
DN170317 Satsing på kultur , mer forskning, lettelse i formuesskatten for hotelleiere og et enklere kontrollregime er blant tiltakene i regjeringens reiselivsmelding.
DN170317 Line Endresen Normann, direktør i Virke, skriver i en kommentar at det er særlig positivt at reiselivsbegrepet endelig utvides til å også omfatte kultur , byliv og opplevelser.
DN170317 Det skal også lages en strategi for kultur og reiseliv, øke forskningsinnsatsen innen reiseliv og forenkle og redusere omfanget av tilsyn og kontroller.
DA170317 Det varsles en egen strategi for kultur og reiseliv.
DA170317 - Det er viktig i konkurransen med utenlandskeide hoteller, der eierne ikke betaler formuesskatt på bygninger og verdier i hotellene, sier direktør for Reise Norge og kultur , Line Endresen Normann.
AP170317 Helt i starten var Harald Bøckmans fortsatt så glødende interesse for Kinas språk, kultur og historie akkompagnert av en nesten like het begeistring for Mao Zedongs variant av kommunismen.
AP170317 Ansett som Norges fremste sinolog, med ekspertise på kinesisk språk, kultur , historie og politikk, som han har studert sammenhengende siden 1966.
AP170317 Hvordan balanserer man familiens forventninger i møte med en ny kultur ?
AP170317 Ifølge NSR kan dette forenkles til at " staten ikke har lov til å tvinge en reindriftsutøver til å drive med underskudd, fordi det i praksis vil bety at utøveren nektes å utøve samisk kultur . " - At Jovsset Ánte Sara vinner ankesaken mot staten er et steg fremover for samiske rettigheter, og saken handler om noe enda større enn det allerede viktige spørsmålet om re
AP170317 Effektivisering og økonomi var viktigere enn kultur , natur og historie.
AA170317 Walcott var opptatt av karibisk kultur og identitet, og den karibiske urbefolkningen, rasisme og regionens kolonihistorie er gjennomgangstema i mange av hans verker.
AA170317 | Høyre vil svekke norsk kultur
AA170317 Nynorsk, målformen som partiet vil svekke, er en bærebjelke i norsk kultur .
AA170317 Nynorsk er en sentral del av norsk kultur og en språklig berikelse for landet.
AA170317 Men det er ingen tvil om at partiet gjerne vil ta vare på norsk kultur .
AA170317 Det er merkelig at et parti som vil ta vare på norsk kultur , går inn for noe sånt.
AA170317 I fjor vant han den gjeveste av dem alle, Brit Icon Award, for varig innflytelse på britisk kultur .
AA170317 Han forklarer det gjennom at det ikke er kultur i Trøndelag for å betale mer for å stå nærmest.
DN170316 Hvis du ser på valgresultatet fra et historisk perspektiv virker det som om populisme er blitt en stabil faktor i nederlandsk politisk kultur , sier Turpijn, og viser til populismefremveksten siden valget i 2002, som fant sted i kjølvannet av at den fremtredende høyrepopulisten Pim Fortuyn ble skutt og drept.
DB170316 Det ville vært mulig å designe språklæringssentre for rask opplæring både i norsk og i morsmål, og i norsk kultur og historie.
DA170316 I en by i sterk vekst, er nye skoler sentrale i utviklingen av nye lokalmiljøer, mener Utdanningetaten, og fastslår at « skoleplanleggingen blir stadig grønnere og skolen en stadig viktigere arena for kultur og idrett ».
BT170316 Kjetil Smørås og Herman Friele håper å utkonkurrere Airbnb og de store hotellkjedene med bergensk kultur og historie.
VG170315 Avisen omtaler interessen for det skandinaviske, enten det er mote, interiør eller kultur , for « Scandimania ».
SA170315 | Deltagerne rømmer Birken, mens billettene til Vasaloppet blir revet bort : - Det går på kultur
SA170315 Vasaloppet-sjef : Går på kultur
SA170315 Jeg forstår med all respekt av man har en annen kultur i Norge, men man tør ikke å komme uforberedt der.
SA170315 Det går på kultur .
SA170315 | Deltagerne rømmer Birken, mens billettene til Vasaloppet blir revet bort : - Det går på kultur
SA170315 Vasaloppet-sjef : Går på kultur
SA170315 Jeg forstår med all respekt av man har en annen kultur i Norge, men man tør ikke å komme uforberedt der.
SA170315 Det går på kultur .
SA170315 Vi er i ferd med å skape en god kultur i Sandefjord, et godt fundament.
SA170315 Bygger kultur
FV170315 | Deltagerne rømmer Birken, mens billettene til Vasaloppet blir revet bort : - Det går på kultur
FV170315 Vasaloppet-sjef : Går på kultur
FV170315 Jeg forstår med all respekt av man har en annen kultur i Norge, men man tør ikke å komme uforberedt der.
FV170315 Det går på kultur .
DB170315 For å nå de målgruppene vi ønsker må vi tenke nytt, og samarbeide blant annet med kultur , landbruk og sjømatnæringene.
DB170315 Viktigste byggestein i vår kultur er tillit.
DB170315 Dette har skapt en viss kynisme og likegyldighet, som like mye preger nederlandsk kultur som toleransen.
DB170315 Når man ser nærmere på hva regjeringen mener er « kultur , økonomi og rekreasjon », ser man at forståelsen av dette er ganske så spesiell.
DB170315 Nei, men om « kultur , økonomi og rekreasjon », som Klima- og miljødepartementet presiserer i forarbeidet til sitt hastverksarbeid av en ny naturmangfoldlov.
DB170315 Kultur handler om gjerne velstående og påseilte jegere som skal få lov å skyte på alt som rører seg.
BT170315 Konsertene og intervjuet ble streamet live på bt.no og på BT Kultur sin Facebook-side.
BT170315 Konsertene og intervjuet streames live på bt.no og på BT Kultur sin Facebook-side.
BT170315 | Deltagerne rømmer Birken, mens billettene til Vasaloppet blir revet bort : - Det går på kultur
BT170315 Vasaloppet-sjef : Går på kultur
BT170315 Jeg forstår med all respekt av man har en annen kultur i Norge, men man tør ikke å komme uforberedt der.
BT170315 Det går på kultur .
BT170315 | Deltagerne rømmer Birken, mens billettene til Vasaloppet blir revet bort : - Det går på kultur
BT170315 Vasaloppet-sjef : Går på kultur
BT170315 Jeg forstår med all respekt av man har en annen kultur i Norge, men man tør ikke å komme uforberedt der.
BT170315 Det går på kultur .
AP170315 | Deltagerne rømmer Birken, mens billettene til Vasaloppet blir revet bort : - Det går på kultur
AP170315 Vasaloppet-sjef : Går på kultur
AP170315 Jeg forstår med all respekt av man har en annen kultur i Norge, men man tør ikke å komme uforberedt der.
AP170315 Det går på kultur .
AP170315 | Deltagerne rømmer Birken, mens billettene til Vasaloppet blir revet bort : - Det går på kultur
AP170315 Vasaloppet-sjef : Går på kultur
AP170315 Jeg forstår med all respekt av man har en annen kultur i Norge, men man tør ikke å komme uforberedt der.
AP170315 Det går på kultur .
AP170315 Vi er i ferd med å skape en god kultur i Sandefjord, et godt fundament.
AP170315 Bygger kultur
AA170315 - Vi har allerede fjernet plakaten på Facebook, sier Øyvind Kristiansen, som er styreleder for BS Pub og Kultur til Stjørdalens Blad.
AA170315 I fjor vant han den gjeveste av dem alle, Brit Icon Award, for varig innflytelse på britisk kultur .
SA170314 Hun peker på at regjeringen har vist en stor vilje til å satse på høyere utdanning, blant annet gjennom stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet » og ved å innføre opptrappingen til 11 måneder studiestøtte.
SA170314 Tiden strekker ikke til for læreren når personlige behov, sosial bakgrunn og kultur står i kø.
SA170314 Hun befinner seg helt klart innenfor de fleste fag : Det personlige selvbilde og psykologien, kvinner og historien, kjønnsidentitet og samfunn, statistikk og likestilling, kvinnerollen og kultur .
DN170314 Hun peker på at regjeringen har vist en stor vilje til å satse på høyere utdanning, blant annet gjennom stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet » og ved å innføre opptrappingen til 11 måneder studiestøtte.
DB170314 Wilders vil bryte med det konsosierte demokratiet ved å spille på nasjonal identitet og kultur , « vi mot de fremmede ».
DB170314 Som kolonimakt tok landet imot mange hjemvendte kolonister og personer fra koloniene som hadde tilpasset seg nederlandsk kultur , deri mange som var omvendt til kristendommen.
DB170314 Samtidig hevder han at Nederlenderne ikke lenger føler seg hjemme i landet, og at de kjenner ikke igjen sin egen kultur .
DB170314 Det gjelder blant annet de homofiles rettigheter, kvinners rettigheter, innvandring, tilskudd til kunst og kultur og Planned Parenthood ( amerikansk helseorganisasjon, journ.anm. ), sier han.
DA170314 Rådmannen ber kommunalstyret for kultur og idrett og formannskapet bevilge 400.000 kroner av « smartby»-potten.
DA170314 Ofte situasjoner der barn og ungdom blir behandlet dårlig på grunn av religion, kultur eller utseende.
DA170314 Én tegneserie er ikke nok til å tippe norsk kultur over i noen islamistisk retning.
BT170314 Hordaland Høyre ønsker ikke en statlig liste over god kultur .
BT170314 Om ikke annet, kan arbeidet med meldingen få kulturministeren til å snakke mindre om kultur kun som nærings- og inntektspotensial, og mer om kulturens egenverdi.
AA170314 Hun peker på at regjeringen har vist en stor vilje til å satse på høyere utdanning, blant annet gjennom stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet » og ved å innføre opptrappingen til 11 måneder studiestøtte.
VG170313 Islams tidligste og mest prestisjefulle lovkilder, som ofte ble skrevet med statlig godkjenning, legger til grunn at muslimer skal praktisere sin tro med selvbevisstheten til en dominant, religiøs kultur .
VG170313 Som sagt, svært praktisk og totalt uproblematisk, helt uavhengig av om Cecilia Brækhus helt sikkert har tilsluttet seg tradisjonelle vestlige/norske idealer og kultur og ( muligens nå ) også kvalifiserer for Tojes, Oxford Dictionary og/eller ulike andre oppslagsverks definisjon av « etnisk norsk ».
VG170313 Det må man fritt kunne bruke og også fylle med ulikt meningsinnhold, om det nå er basert på biologi eller kultur .
VG170313 - At det skulle være manipulasjon for å få ned tvangstallene tror jeg ikke, men det finnes nok også en kultur ved å være best i klassen for å bruke lite tvang, og da finner man kreative løsninger.
DB170313 - Wilders forstår at kultur og demografi er vår framtid.
DB170313 Regionen Catalonia er mektig og rik, med sitt eget språk og kultur .
DB170313 Det kan bli stygt og ensidig når man overser dyrenes perspektiv og kun forteller historien om samhold og kultur blant fangstmenn, legger hun til.
BT170313 - Wilders forstår at kultur og demografi er vår skjebne.
BT170313 - Wilders forstår at kultur og demografi er vår skjebne.
BT170313 Forfatteren forteller om hvordan en uheldig kultur har fått utvikle seg.
AP170313 Han virker såret over at mange, inkludert jeg, har tolket ham dithen at hans dobbelte bekymring, 1 ) at etniske nordmenn vil komme i mindretall og 2 ) at de « tykke » deler av norsk kultur ikke kommuniseres godt og derfor vil komme under press, kan knyttes til hudfarge.
AA170313 - Wilders forstår at kultur og demografi er vår skjebne.
VG170312 Kommentar : Terrorister i krig mot kultur .
DA170312 I min oppvekst - det barokke åttitallet - var sex fortsatt del av en hemmelig kultur .
DA170312 Dette er jo en bok om russisk historie og det russiske eneveldet, en bok om en familie, men også om politikk, kultur og ikke minst makt og dens vesen.
AP170312 Like mange befinner seg på nedre halvdel av tabellen innen kultur .
AP170312 De tolv hovedsektorene er grunnskole, eldreomsorg, barnevern, barnehage, helse, sosial, kultur , økonomi, kostnadsnivå, miljø/ressurser, og vann, avløp og renovasjon.
AP170312 best i Norge, av 427 kommuner.... men dårligere på barnehage og kultur
AA170312 Vi har flott natur, en rik kultur og fantastiske byer som mange kommer for å oppleve.
DN170311 Dessverre finnes det så mange bakstreverske arbeidsgivere der ute som mangler en forståelse og kultur for at fedre kan ta ut permisjon, sier Astrup.
DB170311 GAMMEL BY : Szczecin er rik på kultur og en av Polens eldste byer.
DA170311 Dette er en dom bygd på gammeldags patriarkalsk kultur med undertoner om at en hustru er mannens eiendom og at han kan gjøre hva han vil med henne, sier Mobæk.
AP170311 Dette er vårt land, og hvis dere ikke kan tilpasse dere, kom dere til helvete ut, tilbake til deres eget land og kultur .
VG170310 Det har blitt en sånn kultur , man tar det ikke til seg, forteller en kvinnelig buss-sjef til Drammens Tidende.
VG170310 I Morgenbladet argumenterer Torbjørn Røe Isaksen for at kultur må spille en rolle i integrerings-/innvandringsdebatten.
DB170310 Forrige fredag la regjeringen fram en lovproposisjon om endringer i naturmangfoldloven « som vil gi rovviltforvaltningen, innenfor visse rammer, mulighet til å ta ut et lite antall ulv basert på hensyn til blant annet rekreasjon og kultur ».
DB170310 » Professor Peggy Simcic Brønn ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI er kritisk når hun hører om framgangsmåten fra Slottet.
DB170310 Hoffet og Hagens framgangsmåte overrasker professor Peggy Simcic Brønn ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI.
DB170310 Eller de gjør det fordi de ser på det som en moralsk forpliktelse å fostre en kultur som er åpen og imøtekommende for mennesker som søker et godt livt i sikkerhet mot forfølgelse, uansett hvor i verden de er født.
DB170310 De gjør det fordi de er bekymret for hva den store ikke-vestlige innvandringen kommer til å gjøre med vår kultur .
DA170310 Professor Peggy Simcic Brønn ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI er kritisk til framgangsmåten.
AP170310 Til disse kan vi tilby kvalitetsopplevelser med storby og gode hoteller, kultur , eksotisk og lokal mat i tillegg til naturopplevelser som ikke mange andre land kan.
AP170310 Ifølge Kliese er tyskerne også villige til å betale for opplevelser der innhold og service er god, og han mener reiser med storby, kultur , arkitektur og spennende matopplevelser er en vinneroppskrift for Norge.
AP170310 - Årsaken til det plutselige hoppet er tyskernes interesse for norsk mat, design og kultur .
AP170310 | Gjennom å behandle norsk kultur som et ikke-tema, kan vi komme i den situasjon vi ser i Sverige Asle Toje ¶
AP170310 | Gjennom å behandle norsk kultur som et ikke-tema, kan vi komme i den situasjon vi ser i Sverige Asle Toje ¶
AA170310 Om jeg får en av jobbene håper jeg å få sett store deler av Norge og opplevd mye norsk kultur .
AA170310 Professor Peggy Simcic Brønn ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI er kritisk til framgangsmåten.
VG170309 - Jo lengre fra vestlig kultur man befinner seg, jo vanskeligere er det å komme seg inn på arbeidsmarkedet, fastslår Tønseth.
SA170309 Kunst og kulturproduksjonen i Norge får stadig større oppmerksomhet i utlandet, derfor er kunst og kultur noe vi også skal leve av.
SA170309 I tillegg skal vi slippe til aktører også utenfor selve kulturfeltet som har en annen tilnærming, men som har sterke meninger om norsk kunst og kultur , sier statsråden. 3. mai vil kulturdepartementet invitere til en innspillskonferanse, hvor også aktører utenfor feltet vil bli invitert.
SA170309 I 1981 - 82 kom meldingen « Kulturpolitikk for 80-åra », etterfulgt av « Kultur i tiden » i 1991 - 1992, før « Kulturpolitikk frem mot 2014 » kom i 2002 - 2003.
SA170309 Hun mener det er stort behov for en ordentlig debatt om hvorfor kulturen er viktig, og hvorfor det er riktig å bruke så mye av fellesskapets midler til kultur til folket.
SA170309 Et mer flerkulturelt Norge og ikke minst kultur som næring er også viktig, understreker hun.
SA170309 - Kunst og kultur er noe vi skal leve for.
DB170309 - I Høyre er det en kultur for å være litt kontrollerte og ikke så følelsesmessig engasjerte.
DB170309 Kampen for å forsvare det « etnisk norske » er i dag betent, aller mest fordi spørsmål om avstamming og hudfarge blir sauset sammen med spørsmål om kultur og religion.
DB170309 Dels fordi han er fra en annen kultur , han er fra Oslo.
DB170309 - « Alex fra en annen kultur » ¶
DA170309 En kultur kollapser fort.
DA170309 Leder i Frigg, Geir Hustad, og byråd for kultur , idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, vil begge ha en ny kunstgressbane på Tørteberg.
DA170309 - Jeg var så lei av at samer blir framstilt som enten gode eller dårlige, og at samisk kultur blir framstilt som noe veldig eksotisk.
DA170309 Nysgjerrighet overfor en kultur som er fast bestemt på å lukke henne ute ( og for guttene som boltrer seg der ), vaktsomhet overfor fordommene hun har levd med hele livet, sinnet over urettferdigheten og styrken hun finner i håpet om å få starte et nytt liv.
DA170309 Elle-Marja slipper heldigvis å bli et symbol, og « Sameblod » nøyer seg med å fortelle en sterkt personlig historie om det motsetningsfylte forholdet hun får til sin egen kultur .
DA170309 Det er kanskje urettferdig å påstå at nordmenns bevissthet rundt samisk kultur toppet seg på 1980-tallet, et sted mellom « Sámiid ædnan », reprisesendinger av « Ante » i samfunnsfagtimene, Alta-utbyggingen, « La elva leve ! » og « Veiviseren ».
DA170309 Det barnløse ekteparet Rana ( Taraneh Alidoosti ) og Emad ( Shahab Hosseini ) kunne ha bodd hvor som helst på kloden : de er urbane, intellektuelle og opptatt av kultur .
AP170309 I 1981 - 82 kom meldingen « Kulturpolitikk for 80-åra », etterfulgt av « Kultur i tiden » i 1991 - 1992, før « Kulturpolitikk frem mot 2014 » kom i 2002 - 2003.
AA170309 Partiet levner ingen tvil om at forbudet er ment for muslimer og slår fast at islam i deres øyne er en trussel mot tysk kultur .
AA170309 DKS er en nasjonal ordning som skal bidra til at ungene får oppleve profesjonell kultur av høy kvalitet.
SA170308 Leder for kultur og oppvekst i Oslos byråd, Rina Mariann Hansen ( Ap ) reagerer på pengebruken.
SA170308 Det forrige byrådet stilte altfor få vilkår for tilskuddet til X Games i 2016, men det er lite vi kan gjøre med det i ettertid, sier leder for kultur og oppvekst i Oslos byråd, Rina Mariann Hansen ( Ap ).
DB170308 Jill Walker Rettberg, professor i digital kultur ved Universitetet i Bergen, forklarer at det å dokumentere at man gjør noe, gjerne for å forbedre seg selv, er noe som var veldig vanlig før og som nå har kommet tilbake.
DB170308 amles om de store viktige sakene ; Selvbestemt abort, ja til lik lønn for likt arbeid, ja til sexkjøploven, nei til surrogati, nei til kommersialisering av kvinnekroppen, nei til kjønnslemlestelse og nei til alle kvinnediskriminerende holdninger og adferd uansett hvilken fuckings religion eller kultur det kommer fra.
DA170308 Kvinnene er litt mer opptatt av familie, miljøet og av pris, mens menn er mer opptatt av å dyrke egeninteresser i ferien, som jakt/fiske, båt/motor, samt å utøve aktiviteter og å besøke kultur- og idrettsarrangementer, sier Line Normann Endresen, som er direktør for Virke Reise Norge og Kultur .
DA170308 Tematikken, hennes argument om forbindelseslinjer mellom jødisk kultur og anoreksi, er tankevekkende.
DA170308 Beskrivelsen av marifolket, eller tsjeremissenes tro og kultur er et vesentlig innslag i romanen, den setter farge på fortellingen og synes som skapt for Katja Kettus sans for saftige erotiske innslag og imponerende innblikk i glemselssalver og elskovsurter.
AP170308 - Vi har en kultur for å hjelpe hverandre.
AP170308 ) dissens til denne som for alvor skrudde opp temperaturen i samtaler om etnisitet og kultur .
AP170308 Leder for kultur og oppvekst i Oslos byråd, Rina Mariann Hansen ( Ap ) reagerer på pengebruken.
AP170308 Det forrige byrådet stilte altfor få vilkår for tilskuddet til X Games i 2016, men det er lite vi kan gjøre med det i ettertid, sier leder for kultur og oppvekst i Oslos byråd, Rina Mariann Hansen ( Ap ).
DN170307 Allen mener de siden oppstarten har kjempet mot en kultur der leger ikke skal kritiseres.
DB170307 For Dagbladet er det viktig å være store på nyheter, sport, kultur og underholdning.
DB170307 Vi skal være store på nyheter, sport, kultur og underholdning.
DB170307 De ulike radio- og tv-kanaler og avisene har ulik kultur , og de redaksjonelle miljøer har av den grunn forskjellige versjoner av sannheten.
DA170307 I et partytelt på fylkesgrensen signerer de to samarbeidsavtalen mellom vestlandsbyene, der enigheten er stor om alt fra kyststamvei, flyplasser, utdanning, forskning, statlige etableringer til kultur og turisme.
DA170307 Mela-huset i Oslo åpnet på tampen av fjoråret, som en permanent forlengelse av Mela-festivalen, den årlige mønstringen i Oslo av mat, musikk og kultur fra alle verdensdeler.
BT170307 I utformingen av parkanlegget spilte Schou på forholdet mellom « natur » og « kultur ».
AP170307 - Det er plass til alle innenfor feminismen på tvers av religion og kultur , men det er ikke en bestemt gruppes ansvar å inkludere.
VG170306 Dersom vi ikke setter foten ned og sier ifra om at dette er galt, gir vi en stilltiende aksept for en kultur og verdisyn som i mine øyne er helt feil, sier en engasjert Anja Hegg til VG.
DN170306 Halvparten mener innvandrere ikke truer norsk kultur
DB170306 Konsertarrangørene har ikke råd, samtidig bevilges det mer og mer penger til kultur .
DB170306 - Det prates om å støtte « det frie feltet » innen kunst og kultur .
AA170306 - Vår visjon er å gjøre læring morsomt og engasjerende for alle, på tvers av alder, geografi og kultur , både i klasserommet og utenfor.
VG170305 * En politikk som verdsetter kultur , bygger oppunder frivilligheten og bidrar til å fremme dannelse i samfunnet.
VG170305 « Hun ser ut som en biskop selv når hun sier at det " aldri har vært noe for oss " å leve side om side med mennesker fra en annen kultur . », skriver Omdal på Facebook.
SA170305 Hun ser ut som en biskop selv når hun sier at det " aldri har vært noe for oss " å leve side om side med mennesker fra en annen kultur .
DB170305 Mens antidopingorganets etterforskning møter hinder på veien i form av manglende dokumenter, understreket lederen av Kultur , Media og Sport-komiteen at både Team Sky og British Cycling har et alvorlig forklaringsproblem.
DB170305 Avsløringene kommer i kjølvannet av en høring i det britiske parlamentet der UKAD-sjef Nicole Sapstead fortalte Kultur , Media og Sport-komiteen en rekke urovekkende funn i etterforskningen av Team Sky og British Cycling.
DB170305 I forliket som ble vedtatt på Stortinget var det også enighet om å legge vekt på å utvikle og skape en bedre kultur og skape en moderne ledelse i politiet.
DB170304 | Jeg vil ikke at barna mine skal vokse opp i en sånn kultur
DB170304 Og jeg vil ikke at barna mine - eller at noen barn - skal vokse opp i en sånn kultur .
DA170304 « Fuglestad har en visjon om kunst og kultur som en driver for opplevelse, reiseliv og næringsutvikling. » skriver de i pressemeldingen.
BT170304 Stadig kommer det lignende ønsker : som én prosent til forskning eller én prosent til kultur .
AP170304 | En trussel mot norsk kultur Espen Ottosen ¶
AP170304 Samtidig vil verdier ofte henge sammen med politisk overbevisning og livssyn, og vi bør tenke at mennesker kan omfavne norsk kultur selv om de ikke er typiske, sekulære sosialdemokrater.
AP170304 Eller er det fint å ville beskytte sin norske kultur ?
AP170304 Det er lett å problematisere - ja, også latterliggjøre - de som prøver å definere norsk kultur .
AP170304 februar at en tredjedel av alle nordmenn mener at innvandring truer norsk kultur .
AP170304 Den gir både en detaljert fremstilling av kultlederens barndom og av amerikansk kultur på 1960-tallet, og kommer med en rekke opplysninger som ikke har vært kjent tidligere.
AP170304 | En trussel mot norsk kultur Espen Ottosen ¶
AP170304 Samtidig vil verdier ofte henge sammen med politisk overbevisning og livssyn, og vi bør tenke at mennesker kan omfavne norsk kultur selv om de ikke er typiske, sekulære sosialdemokrater.
AP170304 Eller er det fint å ville beskytte sin norske kultur ?
AP170304 Det er lett å problematisere - ja, også latterliggjøre - de som prøver å definere norsk kultur .
AP170304 februar at en tredjedel av alle nordmenn mener at innvandring truer norsk kultur .
VG170303 Kramer tror det har å gjøre med at han byttet lag for to år siden, og at alle endringene det medførte - ny trener og ny kultur - « nå er på plass ».
SA170303 - Målet er å skape en kultur som sier at dette er en del av det å være Olympiatopputøver, sier Haugvad.
SA170303 Når du jobber med motparter i konkurransesamfunnet, det være seg kultur , forretningsliv, idrett, ligger seirene i detaljene.
SA170303 - Toppidrett er for de få, og en kultur for det tror jeg ikke er noe du finner i spesielt større grad andre steder i landet.
FV170303 Når du jobber med motparter i konkurransesamfunnet, det være seg kultur , forretningsliv, idrett, ligger seirene i detaljene.
FV170303 - Toppidrett er for de få, og en kultur for det tror jeg ikke er noe du finner i spesielt større grad andre steder i landet.
DB170303 Optimismen er for tiden stor innen reiselivsnæringen i Norge, ifølge Line Endresen Normann, direktør for Reise Norge og kultur i hovedorganisasjonen Virke.
DB170303 - De er med andre ord ikke gift i henhold til det norske lovverket, men er likevel gift etter deres kultur fordi ekteskapet er religiøst godkjent.
DB170303 - Jeg ble spyttet på... jeg levde i en hovedsakelig hvit kultur , har hun uttalt.
DA170303 Nå er det på høy tid med en ny stortingsmelding om kultur .
DA170303 Fra forrige gang det ble lagt fram Stortingsmelding om kultur : Daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland i 2003.
DA170303 De viser til at det tidligere er lagt fram stortingsmeldinger om kulturfeltet for hvert tiår : « Kulturpolitikk for 80åra », 1981-82, « Kultur i tiden », 1991-92, og « Kulturpolitikk fram mot 2014 », 2002 - 2003.
DA170303 Bred enighet om forslag fra Kulturrådet til ny stortingsmelding om kultur .
DA170303 - Kulturfeltet er stort, med en kulturmelding som har en helhetlig perspektiv kan kulturfeltet lettere trekke sammen, og skape stolthet rundt kunst og kultur som skapes i Norge, sier Hansen.
DA170303 - Ingenting ville vært bedre enn om Linda Helleland selv tok initiativet og sa : En ny stortingsmelding om kultur er viktig.
DA170303 - En bred stortingsmelding om kultur er en god idé.
DA170303 - Det er på tide med en ny stortingsmelding om kultur .
DA170303 - Det er 14 år siden siste stortingsmelding om kultur .
DA170303 Nasjonal kultur er avgjørende for å skape fellesskap og norsk identitet, mener han.
DA170303 I gårsdagens Dagsavisen slo Bård Vegar Solhjell ( SV ) fast at multikulturalismen er død, og fulgte med det opp Høyres Torbjørn Røe Isaksen, som ville ta et oppgjør med berøringsangsten han mener har gjort at mange har sett bort fra kultur i integreringsdebatten.
DA170303 De har fått anledning til å bo i Norge og får tilgang til alle våre goder, da må de oppfylle sin del av avtalen ; nemlig tilpasse norsk kultur og bli en del av oss.
DA170303 - Etter kronikken « Drøm fra Disneyland » fikk jeg høre at denne typen retorikk kunne bidra til terror og massedrap, nå kommer de to fra eliten og snakker om nasjonal identitet og kultur , som om det er noe nytt.
DA170303 Er politikerne helt klar over at musikk og kultur også er business tror du ?
DA170303 - Bylarm har faktisk fått helt nye tall på bordet fra Virke Kultur , som viser at vi genererer mange millioner i ekstra omsetning til klubber, hoteller og restauranter i løpet av disse tre dagene.
DA170303 Kultur ER business, og vi er kjempestolte over å bidra til verdiskaping i Oslo.
BT170303 Sangen bidrar til en kvinneundertrykkende kultur som vi nekter å ta del i.
BT170303 Tre kulturer skal bli til en felles kultur , og alle ansatte og innbyggere skal føle seg godt ivaretatt i den nye kommunen som står klar 2020.
BT170303 Når du jobber med motparter i konkurransesamfunnet, det være seg kultur , forretningsliv, idrett, ligger seirene i detaljene.
AP170303 - De er med andre ord ikke gift i henhold til det norske lovverket, men er likevel gift etter deres kultur fordi ekteskapet er religiøst godkjent.
AP170303 - Målet er å skape en kultur som sier at dette er en del av det å være Olympiatopputøver, sier Haugvad.
AP170303 Når du jobber med motparter i konkurransesamfunnet, det være seg kultur , forretningsliv, idrett, ligger seirene i detaljene.
AA170303 Ifølge rapporten er tortur under avhør og i etterforskning utbredte politimetoder, som følge av " en kultur der man kan bruke tortur uten å bli straffet for det.
AA170303 - De er med andre ord ikke gift i henhold til det norske lovverket, men er likevel gift etter deres kultur fordi ekteskapet er religiøst godkjent.
SA170302 tatere ) fikk smake den statlige rasismepisken med lover som fratok dem levebrød og kultur helt fra slutten på 1800-tallet.
DN170302 AJ Vandermeyden, som har jobbet som ingeniør i Tesla siden 2013, saksøker elbilprodusenten for det hun beskriver som en kultur av vedvarende trakassering med seksuelle undertoner, skriver The Guardian.
DB170302 Mens antidopingorganets etterforskning møter hinder på veien i form av manglende dokumenter, sier lederen av Kultur , Media og Sport-komiteen at både Team Sky og British Cycling har et alvorlig forklaringsproblem.
DB170302 I en høring foran Kultur , Media og Sport-komiteen onsdag, sier UKAD-sjef Nicole Sapstead at ingen av partene har bokføringer som beviser pakkens innhold.
DA170302 * Medlemmer i hovedutvalg ( opplæring, samferdsel eller regional- og kultur ) får en fast årlig godtgjørelse på 48.533 kroner ( brutto ) per år.
DA170302 Musikk og kultur er også business.
DA170302 - Analysen viser at arrangementer som Bylarm også bidrar til penger i kassa for hoteller, restauranter og utelivsbransjen, sier Line Endresen Normann, direktør for Reise Norge og kultur i Virke.
DA170302 Norsk kultur tåler påvirkningen, så lenge vi sørger for å bygge gode verdifellesskap, sier Solhjell.
DA170302 Jeg er ikke bekymret på vegne av norsk kultur .
DA170302 Isaksen ville ta et oppgjør med berøringsangsten som har gjort at mange har sett bort fra kultur som en faktor i integreringsdebatten, ifølge Høyre-toppen.
DA170302 Isaksen og Solhjell skiller også lag i sin grad av frykt for at norsk kultur skal bli fragmentert.
DA170302 Han viser til at også Tankesmien Agendas integreringsutvalg framhevet viktigheten av et sett med felles verdier og en felles kultur .
DA170302 - Det som skal binde oss sammen i en felles kultur kan ikke være en monokultur heller, understreker Solhjell.
BT170302 Bergesen ¶ | Kultur og tro kolliderer brutalt i Martin Scorseses « Silence » ¶
BT170302 Franske stjerner i en film om avstanden mellom skeiv kultur og landlig ukultur.
AA170302 Undersøkelsen har den store svakheten at det er høyst uklart hva som ligger i begrepet « norsk kultur ».
AA170302 Trusselen mot norsk kultur ?
AA170302 På landet er 42 prosent helt eller delvis enig i at innvandring truer norsk kultur .
AA170302 Norsk kultur i dag er ikke hardingfele og bunad, men dongeribukse, hamburger, skinnjakke og kjøpesentre.
AA170302 Innvandringsmotstanden rimer med andre ord dårlig med gjestfriheten som alltid har stått sentralt i norsk kultur .
AA170302 I befolkningen som helhet mener én av tre at innvandringen truer norsk kultur .
AA170302 De som vil bevare tradisjonell norsk kultur , må rette skytset i en helt annen retning enn mot innvandrerne.
AA170302 Angrepet på norsk kultur har pågått i mange tiår, og kampen er i realiteten tapt.
VG170301 Uansett, jeg mener det i og for seg er i orden å bruke begrepet « etniske nordmenn », hva enten man mener « etnisitet » korresponderer med hudfarge/rase/genetikk/biologi, kultur , tradisjoner, landområde, nasjon, verdensdel, annet geografisk område eller hva det nå måtte være.
VG170301 Det samme kan sies når det gjelder kultur og tradisjoner.
VG170301 Det mest presise man kan si om « etniske nordmenn », enten det er hhv genetikk og biologi eller kultur og tradisjoner som søkes adressert, er at det er mildt sagt upresist.
VG170301 Dersom man med « etnisk norsk » mener å beskrive ( noen av ) de trekk ved vår kultur som de aller fleste av oss setter slik pris på, og som Tybring-Gjedde ramset opp fra sin huskeliste i Dagsnytt 18, altså umistelige verdier som demokrati, stemmerett for alle, ytringsfrihet, pluralisme, menneskerettigheter, rettsstat, likestilling osv, så kan man bare slå fast at heller ik
SA170301 Det er en helt, helt, helt annen kultur og system enn hva vi er vant til i Norge, sier Drivenes til Aftenposten.
SA170301 - En helt, helt annen kultur
DA170301 Å bli integrert handler ikke bare om å komme i jobb og betale skatt for å berge velferdssaten, men også om kultur , mener Isaksen.
DA170301 Fragmentert kultur
DA170301 En kultur er mer enn et økonomisk system og et lovverk, sier Isaksen.
DA170301 Det er viktig å være bekymret for hvordan norsk kultur kan påvirkes av høy innvandring over tid, mener Torbjørn Røe Isaksen.
DA170301 Det ene problemet vil være at folk med minoritetsbakgrunn ikke føler at de hører til i det norske samfunnet, og nordmenn med majoritetsbakgrunn kan føle at samfunnet blir mer fragmentert, og at vi ikke samles i en felles kultur .
DA170301 Det betyr ikke at jeg mener « innvandring ødelegger norsk kultur » eller slike fordummende slagord, understreker Isaksen.
DA170301 - Jeg ønsker ikke en streng assimilering som betyr at du legger vekk egen identitet, men en klar tanke om at et land også skal ha en felles kultur som ikke bare består av minste felles multiplum.
DA170301 - Det jeg vil er å ta et oppgjør med den berøringsangsten, som gjør at mange har sett bort fra kultur som en faktor i integreringsdebatten, sier Høyre-toppen.
DA170301 - Det er viktig å være bekymret for hvordan norsk kultur kan påvirkes av høy innvandring over tid, sier kunnskapsminister og leder av Høyres programkomité, Torbjørn Røe Isaksen til Dagsavisen.
AP170301 Det er en helt, helt, helt annen kultur og system enn hva vi er vant til i Norge, sier Drivenes til Aftenposten.
AP170301 - En helt, helt annen kultur
AA170301 Multiconsult har kultur for sykling og i nybygget er det gode parkeringsforhold og garderober, sa Christiane Solheim under prisoverrekkelsen.
AA170301 De sier utbyggingen truer både drikkevannet og områder som er viktige for siouxenes kultur .
SA170228 Nå, akkurat nå, driver terrororganisasjonen IS og ødelegger århundrers, årtuseners kunsthistorie og kultur , fordi de mener den er med på å undergrave folks oppfatning av tilhørighet.
SA170228 Leder av kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger Annamaria Gutierrez ( V ) og medlem i kommunalstyret Eli N.
SA170228 Det har vært viktig for Lagerbäck å finne en norsk assistent, som kjenner norsk fotball og kultur bedre enn ham selv.
DA170228 - Enkelte kan nok mene vi lever i en kjendisdrevet kultur .
BT170228 Først nå kommer den nødvendige påminnelsen om at Bergen først burde skaffe seg en kulturarenaplan, slik Kultur Vest-leder Kristin Øygarden har etterlyst.
BT170228 Det har vært viktig for Lagerbäck å finne en norsk assistent, som kjenner norsk fotball og kultur bedre enn ham selv.
AP170228 - Vi ser at partier på ytre høyre i Europa gjør det best når det er kultur og identitet som dominerer den politiske agendaen istedenfor økonomi.
AP170228 - Generelt virker det som om støtten til høyrepopulistiske partier henger tettest sammen med personlige verdier og oppfatninger av identitet og kultur .
AP170228 Det har vært viktig for Lagerbäck å finne en norsk assistent, som kjenner norsk fotball og kultur bedre enn ham selv.
VG170227 Der en Ap-statsråd gjerne har brukt mest krefter på kultur , mens idretten har vært grei å ha som utstillingsvindu når fellesskapssamlende triumfer skal feires.
VG170227 Det er klart at de resultatene de skaper i vår nasjonalidrett, har med en kultur i skiforbundet å gjøre.
VG170227 - Jeg er uenig med Anne Holt hvis hun mener at man ikke kan koble resultater med kultur .
VG170227 Kultur er med på å skape gode resultater.
VG170227 Selvsagt er da heller ikke Toje opptatt av hudfarge og utseende, hans poeng er at norsk kultur er mye mer enn noen frihetsverdier.
VG170227 For å redusere spenningene og øke samfunnets absorberingsevne i møte med innvandring, argumenterer han blant annet for tydeligere forventninger om at innvandrere tilpasser seg norsk kultur og norske verdier.
VG170227 Asle Toje har skapt debatt med sine merknader i Brochmann II-rapporten om demografiske endringer i Norge og hva det vil bety for norsk identitet og kultur .
SA170227 | Hver tredje nordmann mener innvandrere truer norsk kultur
SA170227 Men det er stor forskjell mellom by og land, unge og eldre når de får spørsmål om de mener innvandring truer norsk kultur .
FV170227 Jeg håper at Søgne kunne klart å finne frem det beste i seg, og dermed få ryddet opp i disse konfliktene, lagt tilrette for en ny kultur og gjort det til en ettertraktet kommune og bo i før en sammenslåingsprosess, skriver artikkelforfatteren.
DN170227 | Halvparten mener innvandrere ikke truer norsk kultur
DN170227 Sett opp mot partitilhørighet er det også store forskjeller, der Rødt, SV og Venstres velgere i stor grad er uenige i påstanden, mens et klart flertall, 78 prosent, blant Frp-velgerne mener at innvandring truer landets kultur .
DN170227 SSB-forsker Lars Østby sier innvandrere i større grad blir påvirket av norsk kultur enn omvendt.
DN170227 Hver tredje nordmann mener innvandrere truer norsk kultur , mens over halvparten er uenig i påstanden, ifølge en ny undersøkelse.
BT170227 55 21 45 28 e-post : sporten@bt.no ¶ Kultur : Tonje Aursland tlf. 55 21 45 22 e-post : kultur@bt.no ¶
BT170227 Østby mener man først må stille seg spørsmål om hva norsk kultur er, før man kan diskutere om den er truet.
BT170227 | Hver tredje nordmann mener innvandrere truer norsk kultur
BT170227 Så lenge vi ikke lykkes bedre, kan innvandring true norsk kultur , sier Teigen.
BT170227 Stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune ( FrP ) fra Malvik i Sør-Trøndelag er helt enig i at innvandring truer norsk kultur .
BT170227 Men det er stor forskjell mellom by og land, unge og eldre når de får spørsmål om de mener innvandring truer norsk kultur .
BT170227 I en nasjonal undersøkelse har folk tatt stilling til påstanden « innvandring truer norsk kultur ». 34 prosent er helt eller delvis enig, mens 52 prosent er helt eller delvis uenig.
BT170227 Det er at innvandring truer norsk kultur , skriver Aftenposten.
BT170227 De som er intervjuet, har svart på om de tror innvandring truer norsk kultur . 1000 personer er intervjuet på telefon mellom 6. - 8. februar.
BT170227 Bruken av det kvinneundertrykkende plagget nikab bryter totalt med norsk kultur .
BT170227 Andresen mener « flertallet av dem som kommer » som asylsøkere, aldri vil klare « å tilpasse seg norsk kultur ».
BT170227 - Men også i andre partier er det en betydelig minoritet som vil mene at norsk kultur er truet.
BT170227 - Jeg mener det er ganske åpenbart at de påvirkes mye mer av vår kultur , enn vi gjør av deres.
BT170227 - I bygda har de kanskje et tettere forhold til norsk kultur .
BT170227 Østby mener man først må stille seg spørsmål om hva norsk kultur er, før man kan diskutere om den er truet.
BT170227 | Hver tredje nordmann mener innvandrere truer norsk kultur
BT170227 Så lenge vi ikke lykkes bedre, kan innvandring true norsk kultur , sier Teigen.
BT170227 Stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune ( FrP ) fra Malvik i Sør-Trøndelag er helt enig i at innvandring truer norsk kultur .
BT170227 Men det er stor forskjell mellom by og land, unge og eldre når de får spørsmål om de mener innvandring truer norsk kultur .
BT170227 I en nasjonal undersøkelse har folk tatt stilling til påstanden « innvandring truer norsk kultur ». 34 prosent er helt eller delvis enig, mens 52 prosent er helt eller delvis uenig.
BT170227 Det er at innvandring truer norsk kultur .
BT170227 De som er intervjuet, har svart på om de tror innvandring truer norsk kultur . 1000 personer er intervjuet på telefon mellom 6. - 8. februar.
BT170227 Bruken av det kvinneundertrykkende plagget nikab bryter totalt med norsk kultur .
BT170227 Andresen mener « flertallet av dem som kommer » som asylsøkere, aldri vil klare « å tilpasse seg norsk kultur ».
BT170227 - Men også i andre partier er det en betydelig minoritet som vil mene at norsk kultur er truet.
BT170227 - Jeg mener det er ganske åpenbart at de påvirkes mye mer av vår kultur , enn vi gjør av deres.
BT170227 - I bygda har de kanskje et tettere forhold til norsk kultur .
AA170227 Tibetanske eksilmiljøer anklager Kina for å undertrykke tibetansk kultur og religion, mens Kina anklager tibetanske grupper for separatisme.
AA170227 Tibetanske eksilmiljøer anklager Kina for å undertrykke tibetansk kultur og religion, mens Kina anklager tibetanske grupper for separatisme.
AA170227 | Halvparten mener innvandring ikke truer norsk kultur
AA170227 Sett opp mot partitilhørighet er det også store forskjeller, der Rødt, SV og Venstres velgere i stor grad er uenige i påstanden, mens et klart flertall, 78 prosent, blant Frp-velgerne mener at innvandring truer landets kultur .
AA170227 SSB-forsker Lars Østby sier innvandrere i større grad blir påvirket av norsk kultur enn omvendt.
AA170227 Hver tredje nordmann mener innvandring truer norsk kultur , mens over halvparten er uenig i påstanden, ifølge en ny undersøkelse.
AA170227 « Innvandring truer norsk kultur ?
AA170227 Selvsagt bidrar innvandringen også til å endre kulturen, akkurat som norsk og europeisk innvandring til USA historisk har bidratt til å endre deres kultur , sier Elmi.
AA170227 Saken om at én av tre nordmenn mener innvandring truer norsk kultur , har blitt mye debattert i sosiale medier mandag.
AA170227 Personlig tror jeg amerikansk kultur påvirker « norsk » kultur mer enn noe annet, for den kulturen svelger vi bare helt ukritisk, skriver Pedersen.
AA170227 Personlig tror jeg amerikansk kultur påvirker « norsk » kultur mer enn noe annet, for den kulturen svelger vi bare helt ukritisk, skriver Pedersen.
AA170227 Men så til det store spørsmålet : Hva er norsk kultur ?
AA170227 Les bakgrunn : Harald Andresen mener innvandring truer norsk kultur
AA170227 Hadde vi skrelt bort all kultur som ikke har vært utsatt for utenlandsk påvirkning opp gjennom tidene, så hadde vi sittet temmelig ribba tilbake.
AA170227 De fleste elementer i norsk kultur er jo importerte fra utlandet, og kulturen endrer seg kontinuerlig og til dels meget raskt, skriver Johansen.
AA170227 - Innvandring truer ikke norsk kultur , men tvert imot styrker og former den.
AA170227 - Gledelig at så mange er er uenig ¶ 1000 folk er bedt om å ta stilling til påstanden « innvandring truer norsk kultur ». 34 prosent er helt eller delvis enig i dette, mens 52 prosent er helt eller delvis uenig.
AA170227 - Det er veldig gledelig at de fleste av oss mener innvandring ikke truer norsk kultur .
AA170227 Jeg har gjennom mitt arbeid med musikk og kultur fått helt unike erfaringer og opp-levelser, og fått gleden av å jobbe sammen med mange inspirerende mennesker.
AA170227 Å prøve å definere norsk kultur er som å vifte med en fyrstikk på et dynamittlager.
AA170227 | Dynamitt på norsk ¶ Én av tre mener at norsk kultur er truet.
AA170227 I en oppstemt julehilsen til sitt store facebookhoff trakk hun fram brunost, grøt, dugnad og Kvikk lunsj som typiske eksempler på norsk kultur .
AA170227 I en helt fersk undersøkelse kommer det fram at så mye som én av tre mener at norsk kultur er truet av innvandring.
AA170227 Hva som er norsk kultur er ikke definert, og dette kan sikkert problematiseres herfra til evigheten.
AA170227 Det har ikke vært stuerent å uttrykke at norsk kultur skulle være truet.
AA170227 Trafikkaksjonen 79 stengte gata fysisk med kafébord og kultur .
AA170227 I nord er vi god på distriktskultur og på å bringe kultur ut til folk, mens sørtrønderne har Trondheim med store institusjoner og dyktige ansatte samlet på én plass.
AA170227 - Det blir viktig å se på institusjonene fremover, det er kanskje på kultur nord og sør er mest ulike.
VG170226 Hun har vært en bærebjelke for norsk damelangrenn, og har dratt med seg en kultur som har inspirert unge løpere.
SA170226 Også hun peker på norsk kultur og skihistorie når hun skal forklare suvereniteten.
DB170226 Queen Latifah snakket direkte til mitt lille pikehjerte, til en liten fighter i et mannsdominert hjem, senere kultur , miljø og arbeidsplass.
DB170226 Hun utfordret mannsjåvinismen både innenfor sin egen kultur , og på utsiden av den.
DA170226 Til tross for at det ikke hersker noen tvil om at kurdere utgjør et eget folk, med eget språk og kultur , har alle amerikanske presidenter gitt etter for presset fra stormaktene i regionen.
AP170226 Østby mener man først må stille seg spørsmål om hva norsk kultur er, før man kan diskutere om den er truet.
AP170226 | Hver tredje nordmann mener innvandring truer norsk kultur
AP170226 Så lenge vi ikke lykkes bedre, kan innvandring true norsk kultur , sier Teigen.
AP170226 Stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune ( FrP ) fra Malvik i Sør-Trøndelag er helt enig i at innvandring truer norsk kultur .
AP170226 Men det er stor forskjell mellom by og land, unge og eldre når de får spørsmål om de mener innvandring truer norsk kultur .
AP170226 I en nasjonal undersøkelse har folk tatt stilling til påstanden « innvandring truer norsk kultur ». 34 prosent er helt eller delvis enig, mens 52 prosent er helt eller delvis uenig.
AP170226 Det er at innvandring truer norsk kultur .
AP170226 De som er intervjuet, har svart på om de tror innvandring truer norsk kultur . 1000 personer er intervjuet på telefon mellom 6. - 8. februar.
AP170226 Bruken av det kvinneundertrykkende plagget nikab bryter totalt med norsk kultur .
AP170226 Andresen mener « flertallet av dem som kommer » som asylsøkere, aldri vil klare « å tilpasse seg norsk kultur ».
AP170226 - Men også i andre partier er det en betydelig minoritet som vil mene at norsk kultur er truet.
AP170226 - Jeg mener det er ganske åpenbart at de påvirkes mye mer av vår kultur , enn vi gjør av deres.
AP170226 - I bygda har de kanskje et tettere forhold til norsk kultur .
DA170225 Mangelen på konkretisering av familienes opphavsland eller kultur er med på å forflate stykkets farlige understrømmer, og gjør at iscenesettelsen av machokultur spriker ytterligere i møtet med « norsk » farsekomikk.
DA170225 For eksempel blir noen av harangene med nedverdigende banneord og karakteristikker levert som påklistrede merkelapper, uten kjerne i hvilken kultur de nå skal speile.
BT170225 | Kaffe med noget attåt ¶ Kultur kan være så mye.
BT170225 Fra utlandet har jeg sett med undring på diskusjonen om hva som er norsk kultur .
BT170225 De fleste er nok ganske nysgjerrige på andres religion og kultur .
VG170224 - Alle flyktninger og innvandrere fra samme kultur ender opp på samme sted, og de lærer seg ikke svensk.
SA170224 Kommunalstyret for kultur og idrett vedtok den 1. februar to spenstige forslag som kan plassere Stavanger i forkant av denne utviklingen.
SA170224 Det andre forslaget lyder slik : Kommunalstyret for kultur og idrett ber administrasjonen om å opprette en arbeidsgruppe som har i oppdrag å bidra til utviklingen av det tverrfaglige potensialet mellom kunst og arkitektur, uterom og byutvikling.
SA170224 De sier utbyggingen truer både drikkevannet og områder som er viktige for siouxenes kultur .
SA170224 plassen Leicester ligger på akkurat nå er nemlig omtrent der de bør ligge målt ut fra ressurser, spillerstall, kultur og tradisjoner.
DB170224 Kunst og kultur .
DB170224 Uten å si at norsk kultur er overlegen andre kulturer, kan en altså si at innvandring fra land med helt andre kulturelle trekk enn vår egen, vil redusere kulturens evne til å koordinere atferd på en effektiv måte.
DB170224 Selv om Akerhaug og Tojes argument ikke hviler på et premiss om at norsk kultur er overlegen andre, er det i mine øyne åpenbart at den norske kulturen, med høy tillit, likhets- og ærlighetsnormer, samt en vilje til å gjøre sin plikt før en krever sin rett, er overlegen en del andre.
DB170224 Nordmenn deler, mer eller mindre, en tykk kultur , et sett med praksiser, oppfatninger, verdier og holdninger, som går utover det å respektere lover og regler.
DB170224 Hvis en har vokst opp i en annen kultur , vil det kunne oppstå konflikt rett og slett fordi de handlingsmønstre man har gjort til vane, ikke passer med den kulturen man kommer til.
DB170224 Hvis en etnisk gruppe består av « mennesker som deler avstamming, kultur og historiske røtter », slik Warsan Ismail definerer det i en god artikkel Klassekampen, er deres konklusjon lett å forstå.
DB170224 Det er imidlertid ingen vei å gå om målet er å bevare de beste delene av norsk kultur .
DB170224 Hver kommune er unik, med sin egen kultur og sitt eget levesett.
DB170224 - Akkurat nå er jeg ikke på jakt etter noen, men dersom jeg skulle bli det, ville jeg vært helt åpen når det gjelder kjønn, alder og kultur .
DA170224 Etter 55 år med nær-observasjon av amerikansk kultur og politikk har jeg lært dette : Den virksomheten kan til tider være frustrerende og stundom både nærmest uforståelig og sjokkerende, men aldri kjedelig.
BT170224 plassen Leicester ligger på akkurat nå er nemlig omtrent der de bør ligge målt ut fra ressurser, spillerstall, kultur og tradisjoner.
AP170224 plassen Leicester ligger på akkurat nå er nemlig omtrent der de bør ligge målt ut fra ressurser, spillerstall, kultur og tradisjoner.
AA170224 De sier utbyggingen truer både drikkevannet og områder som er viktige for siouxenes kultur .
VG170223 - Det å komme til et helt annet land og en helt annen kultur er spennende.
SA170223 Han mener satsingen illustrerer hvordan norske selskaper møter problemer i fremvoksende markeder med en annen kultur for bestikkelser og lignende praksis enn i Norge.
DB170223 - Allerede da var jeg blitt en motstander av nye ting, fremfor det som ville vært naturlig i en annen kultur .
DA170223 - Grovt sett kan en si at boken handler om konsekvenser av vold, altså den uklare sammenhengen mellom vold, økonomi og kultur .
AA170223 De sier utbyggingen truer både drikkevannet og områder som er viktige for siouxenes kultur .
AA170223 Han mener satsingen illustrerer hvordan norske selskaper møter problemer i fremvoksende markeder med en annen kultur for bestikkelser og lignende praksis enn i Norge.
AA170223 For mindre enn to år siden ga Kjetil Rolness merkelappen « Fjordman light » om denne setningen fra Bent Jensen : « folk fra en fremmed kultur , der ikke hører hjemme i Europa, men gerne vil nyde frugterne af europæernes flid og skaberkraft ».
SA170222 Jarle Bø ( Sp ) er skeptisk til Utstein - alternativet, blant annet fordi Randaberg ikke har kultur for å drive grender i utkantstrøk.
DN170222 - Jeg er overbevist om at Frank Vang-Jensen med sin bakgrunn er rett person til å ta vår virksomhet fremover og sette kundene i sentrum i Nordeas kultur , sier Von Koskull i en pressemelding.
DB170222 - De har også en kultur der det er veldig liten toleranse for avvik, en kultur der det for eksempel er veldig vanskelig å stå fram som homofil.
DB170222 - De har også en kultur der det er veldig liten toleranse for avvik, en kultur der det for eksempel er veldig vanskelig å stå fram som homofil.
DB170222 - Uansett om en er enig eller uenig, eller om en selv har opplevd noe lignende, må man ta anklager om en ekskluderende kultur seriøst, sier Ogwumike, ifølge ESPN.
DB170222 Formålet med lisensfellingen kan være hensyn til vitenskap, kultur , økonomi, rekreasjon og naturmangfold.
DB170222 Hvorfor trumfer hensynet til kultur hensynet til kvinner, lesbiske og homofile ?, skriver artikkelforfatteren. 14 millioner i Lotto-potten på lørdag ¶ fra norsk tipping ¶
DB170222 Hvorfor trumfer hensynet til kultur hensynet til kvinner, lesbiske og homofile ?
DA170222 Ja, men det er en god avsløring av hvilken kultur som gjelder.
BT170222 Alle dere som sørger for at det finnes et tilbud for barn som vil utforske sport, kunst og kultur .
AP170222 Derfor er det også svært oppsiktsvekkende at ikke flere gjør det, og at mainstream kunst og kultur har overlatt tematikken alene til aktivister og debattanter.
AP170222 - Æresrelatert vold handler 100 prosent om kultur .
AP170222 Derfor er det også svært oppsiktsvekkende at ikke flere gjør det, og at mainstream kunst og kultur har overlatt tematikken alene til aktivister og debattanter.
AP170222 - Æresrelatert vold handler 100 prosent om kultur .
AP170222 Derfor er det også svært oppsiktsvekkende at ikke flere gjør det, og at mainstream kunst og kultur har overlatt tematikken alene til aktivister og debattanter.
AP170222 - Æresrelatert vold handler 100 prosent om kultur .
AA170222 De sier utbyggingen truer både drikkevannet og områder som er viktige for siouxenes kultur .
AA170222 Formålet med lisensfellingen kan være hensyn til vitenskap, kultur , økonomi, rekreasjon og naturmangfold.
AA170222 En tettere integrasjon gir helt nye muligheter, ved å kunne inkludere perspektiver som kultur , etikk, historie, språk, pedagogikk, globalisering og samfunnsutvikling inn i den teknologiske utviklingen av nye produkter, produksjonsprosesser og økt digitalisering.
SA170221 Men det forutsetter betydelige overføringer av ansvar og oppgaver fra staten om det skal ha noe for seg - ikke minst når det gjelder næringsutvikling, høyere utdanning, forskning, utvikling og kultur .
SA170221 « Med sexkjøpsloven har det norske samfunn tatt standpunkt om at det å være horekunde ikke er kultur , men kriminalitet », skriver Randi Mobæk ( bildet ), her fra 8. mars 2015.
SA170221 Med sexkjøpsloven har det norske samfunn tatt standpunkt om at det å være horekunde ikke er kultur , men kriminalitet.
SA170221 Konsekvensene er en grenseløs kultur der skillet mellom frivillig sex og overgrep er blitt farlig tynn.
SA170221 Grenseløs kultur
SA170221 Da spør vi hvilken kultur ?
DN170221 - Dette konseptet er basert på en livsstilstrend og retter seg mot reisende med en « Millennial lifestyle », med stort fokus på teknologi, musikk, kunst og kultur .
DN170221 - Vi har mange dyktige leger fra andre himmelstrøk, men flere av dem har kanskje en annen kultur for bruk av antibiotika.
DN170221 - Kanskje en annen kultur ?
DA170221 Vi vil bruke 10,5 millioner kroner på dette arbeidet, sier byråd for kultur , idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, ( Ap ) til Dagsavisen.
DA170221 På den annen side har japansk kultur også en brutal side - tenk bare på samuraiene og selvmordsbomberne i krigens Kamikazefly.
DA170221 Mangelen på perspektiv er én ting, men manifestet tar også for seg en utflating i japansk kultur der en overdimensjonert inspirasjon fra amerikansk kultur representerer et sykdomstegn.
DA170221 Mangelen på perspektiv er én ting, men manifestet tar også for seg en utflating i japansk kultur der en overdimensjonert inspirasjon fra amerikansk kultur representerer et sykdomstegn.
DA170221 Det finnes en sammenheng mellom det respektfulle aspektet ved japansk kultur og Murakamis Superflat-teori.
BT170221 Milliardene vil sitte løst i debattene til høsten : « Vi har brukt så og så mange millioner mer enn de rødgrønne gjorde på jernbane », « Det har aldri blitt bevilget så mye penger til kultur ! » og så videre.
AA170221 - Denne turen var en meningsfull påminnelse på hvorfor vi må kjempe mot fordommer, intoleranse og hat i alle former, sa Trump tirsdag etter et besøk til Det nasjonale museet for afroamerikansk historie og kultur i Washington tirsdag.
SA170220 Pengene ble i stedet brukt til å støtte kultur eller ungdomsvirksomhet.
FV170220 Pengene ble i stedet brukt til å støtte kultur eller ungdomsvirksomhet.
DA170220 Neste møte i kommunalstyret for idrett og kultur er 15. mars.
DA170220 - Jeg vil ikke si noe om Vikinghallens søknad nå mens saken er hos kommunens jurister og under forhandlinger, sier leder Annamaria Gutierrez ( V ) i kommunalstyret for idrett og kultur ( KKI ).
DA170220 Men skateboard er den store vinneren når byrådsavdelingen for kultur , idrett og frivillighet har delt ut støtte til idrettsarrangementer i Oslo i år.
AP170220 Pengene ble i stedet brukt til å støtte kultur eller ungdomsvirksomhet.
DN170219 juli-kommisjonen, her ved leder Alexandra Bech Gjørv, konkluderte i sin « usminkede rapport » et år etter terrorudåden, med at politi- og justismyndigheter må endre « kultur , ledelse og holdninger ».
DB170219 Men liberal kultur er vel ikke det Trump og co prioriterer når budsjetter skal kuttes.
DB170219 Men den har også hatt tverrpolitisk støtte, fordi den i det daglige faktisk bringer kunst og kultur ut i landet og derfor har stor lokal oppslutning.
VG170218 Men vi har tatt et stort steg med å hente inn Siegfried, som kommer med en annen kultur enn andre har.
SA170218 - Det viktigste nå er å bygge lagg, klubb og kultur og få med byen opg næringslivet.
DB170218 - Egil er den beste fysiske treneren vi kan få tak i og Siegfried Mazet har jobbet i lang tid med fransk skytekultur og når vi kombinerer det med vår kultur , så skal det gi resultater.
DB170218 Det er flere type jobber som vil kunne være aktuelle : Det kan være innen kultur , idrett, park og anlegg eller ordinære kontorjobber.
DB170218 Underforstått : Innvandrere er ikke i stand til å endre kultur, og en nasjons kultur må vernes mot forandring.
DB170218 Underforstått : Innvandrere er ikke i stand til å endre kultur , og en nasjons kultur må vernes mot forandring.
DB170218 Og, jeg har i hvert fall ikke tenkt at vi, døtrene mine og jeg, vil kunne oppleves som en trussel - eller « akutt utfordring » - for norsk kultur .
DB170218 Dette, påpeker han, vil « bli en akutt utfordring for norsk kultur ».
DB170218 Det ene man kan stusse på her, er ideen om kultur som statisk - både hos mennesket og i nasjonen.
BT170218 Da er en annen antakelse at innvandrernes etterkommere av nødvendighet ikke vil tilpasse seg norsk kultur og norske verdier.
BT170218 Da er en annen antakelse at innvandrernes etterkommere av nødvendighet ikke vil tilpasse seg norsk kultur og norske verdier.
AP170218 - Det viktigste nå er å bygge lagg, klubb og kultur og få med byen opg næringslivet.
VG170217 Dette er et angrep på vår identitet og kultur , skriver Twitter-brukeren Zahraa Saifullah.
SA170217 - I et folkehelseperspektiv så handler det jo om å skape kultur for å gå på tur både for det mentale og det fysiske, sier Vigdis Anita Gåskjenn ( KrF ), byråd for helse og omsorg.
DN170217 Han ramser opp i fleng kultur og idrett, samt mer formalisert samarbeid gjennom Barentssamarbeidet og jevnlige møter med Murmansk by, Petsjenga kommune og møter med den russiske generalkonsulen.
DB170217 Uber har slitt med reguleringer og forbud, mens Airbnb har måttet tilpasse seg lokal kultur og behov.
DB170217 Selv om kultur og kontekst er svært forskjellig, har nettopp urbane miljøer gode forutsetninger for å drive etter delingsprinsippet.
BT170217 Dette handler like mye om å skape en kultur for trygghet i skolehverdagen, som å gjøre byråkratiet mer smidig. | 33 personer har fått erstatning etter mislykket fedmeoperasjon ¶
BT170217 - I et folkehelseperspektiv så handler det jo om å skape kultur for å gå på tur både for det mentale og det fysiske, sier Vigdis Anita Gåskjenn ( KrF ), byråd for helse og omsorg.
AP170217 Direktøren i Innovasjon Norge mener Norsk design, kunst, kultur , urbanitet og teknologi må ta mer plass for å gi nasjonen flere ben å stå på inn i en krevende global konkurranse hvor økonomien er i omstilling.
AP170217 - I et folkehelseperspektiv så handler det jo om å skape kultur for å gå på tur både for det mentale og det fysiske, sier Vigdis Anita Gåskjenn ( KrF ), byråd for helse og omsorg.
AA170217 Dette er et angrep på vår identitet og kultur , skriver Twitter-brukeren Zahraa Saifullah.
VG170216 Men det er skremmende hvordan det kunne vokse frem en kultur der ledelse, kontroll og sikkerhetssystemer har vært mangelvare.
VG170216 - Jeg tror det beriker norsk kultur .
VG170216 Den tvang samer til å legge bort sin kultur og sitt språk.
VG170216 Sanner er ikke tydelig på hvilke type jobber dette er, men viser til at både kunnskap, landbruk bistand, tilsyn, justis og kultur kan bli berørt.
SA170216 Hvis det er slik at norsk langrenn trekker på en kultur for hemmelighold, bør man gå en runde med seg selv og spørre seg om det er riktig at praksisen bør omfatte medisinering.
DB170216 Det tyske forsvaret må legge mye mer vekt på utdanning og opplæring, slik at det i det lange løp blir etablert en annen kultur , sier Gisela Manderla, en representant for forsvarskomiteen, til DW.
DB170216 I likhet med tittelen, som er lånt fra Arbeiderpartiets tidligere ledestjerne, Thorbjørn Jagland, sin berømte 90-tallsvisjon, er også verket en politisk satire, hvor filmskaperen deler sine mange skråblikk på nordmenns identitet, kultur og integreringen av innvandrere og flyktninger.
DB170216 Dette dreier seg hovedsakelig om kultur , eller ukultur, om et patriarkalsk system som definerer mennesker inn i ulike roller fra de blir født og etter hvert som de klatrer på rangstigen igjennom livet.
DB170216 - Jeg tror det beriker norsk kultur .
DA170216 Mye av det vi tenker på som norsk kultur og norske verdier, har blitt til i møte med andre kulturer.
DA170216 - Ingen kultur er rik nok til ikke å bli rikere.
BT170216 At Norge er blitt et flerkulturelt land er ikke noe kongen ser på som en trussel mot norsk kultur .
BT170216 - Jeg tror det beriker norsk kultur .
BT170216 Uansett er debatten om likestilling aldri utdatert, spesielt ikke innenfor et felt som kultur .
BT170216 At Norge er blitt et flerkulturelt land er ikke noe kongen ser på som en trussel mot norsk kultur .
BT170216 - Jeg tror det beriker norsk kultur .
AP170216 - Jeg tror det beriker norsk kultur .
AP170216 Hvis det er slik at norsk langrenn trekker på en kultur for hemmelighold, bør man gå en runde med seg selv og spørre seg om det er riktig at praksisen bør omfatte medisinering.
AP170216 Hvis det er slik at norsk langrenn trekker på en kultur for hemmelighold, bør man gå en runde med seg selv og spørre seg om det er riktig at praksisen bør omfatte medisinering.
AA170216 Vi ønsker oss turvante folk med maritim kompetanse, men som også er flinke formidlere av lokal natur, kultur og dyreliv.
AA170216 At Norge er blitt et flerkulturelt land er ikke noe kongen ser på som en trussel mot norsk kultur .
AA170216 - Jeg tror det beriker norsk kultur .
DA170215 NTNU er som kjent et fremragende universitet med vekt på teknologi og naturvitenskap, men var det ikke et kontor for kultur kulturministeren skulle lokalisere ?
DA170215 Skal vi få til å eksportere mere norsk kultur til et internasjonalt marked, må vi bli bedre på å utvikle teknologi.
DA170215 - Denne prosessen har vært elendig, mener Annamaria Gutierrez ( V ), leder for kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger.
DA170215 Vår felles kultur er blitt redusert til et tynt lag med støv, og Tysklands forbundskansler Angela Merkel er den eneste som ser ut til å fornemme at det som foregår nå fører oss mot avgrunnen, sier han, og har derfor laget en film om en syrisk flyktning fra Aleppo som ankommer Finland og finner ut at han ikke er l
AA170215 Dagens globale arbeidsmarked for teknologer og naturvitere krever sammensatt kunnskap om tverrfaglige problemstillinger der politikk, økonomi og kultur er viktige komponenter.
DB170214 De fikk mate og kose med reinsdyra, og de møtte samer som fortalte om sin kultur og livsstil.
DB170214 Vi skal styrke det norske støtteapparatet som lanserer norsk kultur internasjonalt.
DB170214 Da må vi få mer kunst og kultur ut i det internasjonale markedet, slik at flere skal kunne leve av sitt kunstneriske og kreative virke.
DB170214 Her blir de kjent med en ny kultur , får internasjonal erfaring og lærer andre språk.
DB170214 SOL OG STRAND : Den sjarmerende byen Nessebar kan tilby kultur , sol, langgrunn strand og innbydende restauranter hvor du kan smake lokale retter.
DA170214 « Kunsten skal ha klare berøringspunkter til virksomheten, et sted for trygghet og omsorg med vektlegging på trivsel, kultur og gode opplevelser.
AP170214 - Vi vil ikke at vår kultur skal underlegges et nytt sensurregime, skriver de.
AA170214 Verken religion, kultur eller tradisjon kan forsvare fysisk avstraffelse av barn, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til NTB.
AA170214 Sentralt for besøket er de to lands partnerskap i Norden og Europa, felles kulturarv og videreutvikling av samarbeid innen kultur , utdanning, forskning og innovasjon. ( ©NTB ) ¶
AA170214 Aktørene skal få bruke sin tid til å legge til rette for kultur , ikke lage show for statsråden.
VG170213 Koder og kultur
VG170213 - En mengde småting ¶ Kultur er også ordet han bruker for å beskrive lagfølelsen.
VG170213 Kultur er en mengde småting, hvordan man oppfører seg i bakken, vekk fra bakken og det samholdet man har på ski og utenfor ski.
VG170213 - Kultur er ikke én ting.
DB170213 Tojes enkle poeng er at innvandrere i større grad må akseptere norsk kultur og norske verdier.
DA170213 Nå har endelig også det vestlige Balkan fått en skikkelig langtursti - nemlig Via Dinarica, som traverserer De dinariske alper og Sar Planina-fjellene fra sørøst til nordvest og forbinder både kultur og gamle handels- og militærruter i Slovenia, Kroatia, Bosnia og Hercegovina, Montenegro, Serbia, Albania, Kosovo og Makedonia.
DA170213 Makedonia : Er en ekte fjellnasjon med flotte vandreruter, velbevart kultur og et godt utbygd stinett.
BT170213 - Valentinsdagen har ingen tilknytning til vår kultur og bør unngås, sa presidenten.
BT170213 Daglig leder i Kultur Vest, Kristin Øygarden, syntes det er merkelig at valget landet på Trondheim.
BT170213 - Det er fordi vi ser at mye av det det handler om for å få kunst og kultur ut på nye markeder og nå et større publikum i stor grad handler om digitalisering.
BT170213 | Lettvint spill om tung kultur
AA170213 - Valentinsdagen har ingen tilknytning til vår kultur og bør unngås, sa presidenten. ( ©NTB ) ¶
AA170213 Kulturministeren peker på at kunst og kultur er den tredje største næringen i EU, og at denne næringen « vokser med voldsom kraft ».
AA170213 - Våre naboer i Norden har vært flinkere til å eksportere sin kunst og kultur - blant annet gjennom ny teknologi.
AA170213 Kultur trenger teknologi til sin formidling, og NTNU har lange tradisjoner for tverrfaglig samarbeid, sier Hofstad Helleland.
AA170213 Kultur er business ¶
FV170212 Det som slår meg er hvordan vi mennesker er i forhold til byens kultur vi bor i.
DA170212 Det er nettopp en slik blanding av kultur og natur som jeg synes det er veldig morsomt å oppleve, sier forfatteren, som røper at han også har en forkjærlighet for Sognefjellveien.
DA170212 - Norge er et utrolig mangfoldig land, som byr på alt du kan ønske det av vakker natur, kultur og historier, sier Per Roger Lauritzen, som til daglig jobber som redaktør for NAF Veibok.
DA170212 Hun mener det kristne moralsynet stikker dypt i hele vår vestlige kultur , og at det er årsaken til at ambisiøse kvinner ofte blir framstilt som kalde, kyniske og manipulerende, til tross for at de kun gjør det samme som menn gjør.
DA170212 Historikeren William Manchester, som skrev « The Death of a President », hevder opptakene også viser at Jackie tok stor del i ektemannens arbeid - at hun med sin interesse for kunst og kultur var en døråpner og viktig ambassadør i ektemannens administrasjon.
VG170211 Bare « kristendom, kultur og læring » og « klassiske språk » var mindre ettertraktet.
VG170211 Men at de prøvde, sier noe om en eksisterende kultur .
DB170211 Det noen kaller religion, vil andre kalle kultur , og så videre, sier hun til Dagbladet.
DA170211 Når vi ringer daglig leder av Vålerenga kultur og idrettspark, Stig-Ove Sandnes, er han mildere enn kollegaen.
DA170211 Christensen er styreleder i Vålerenga Kultur og Idrettspark, som altså er det offisielle navnet på den nye stadion.
DA170211 - Videre framdrift rundt barnehagen har blitt svært kritisk for Vålerenga Kultur og Idrettspark nå, skriver styreleder Åge Petter Christensen i et notat til byrådet.
DA170211 Mot slutten legger Herborg Kråkevik entusiastisk ut om sine drømmer for Norge hvis hun hadde vært statsminister, da det skulle blitt mer P2, Nasjonalgalleriet og en kulturminister som var opptatt av kultur .
DB170210 Sammen har vi skapt en sterk og god kultur i FCK og nå gleder jeg meg til å fortsette jobben sammen med disse menneskene, sier Solbakken.
DB170210 Vi som elsker Onald Ump må da også få lage vår alternative kanon av kultur , heia verden, stå nå på, hurra !
BT170210 - Vi har kunstdirektører som tror at kultur er noget man kan kjøpe i Sveits.
BT170210 Hordaland Høyre ønsker ikke en statlig liste over god kultur .
AA170210 Da får deres kultur en statist- og medaktørrolle i et arrangement gjort av flertallet og for flertallet.
AA170210 Med kultur , opplevelser og viktige debatter og foredrag, har samenes historie og situasjon blitt synliggjort.
AA170210 En kultur som bæres oppe av et urfolk som er i kraftig mindretall og fordelt på fire stater, har mange odds imot seg.
DB170209 Dødehavsrullene er en samling av nesten 900 religiøse tekster fra jødisk tro og kultur , og de ble nedskrevet mellom år 200 f.
DB170209 Kultur er en hore som selger seg til hvem som helst, men kvalitet har en tendens til å gjøre seg kostbar.
DA170209 Han er førstelektor ved BIs institutt for kommunikasjon og kultur , men opprinnelig fra California.
SA170208 Mye handler også om kultur og holdningene hos de ansatte.
SA170208 Bø påpeker også at familiens og enkeltpersoners valg styres av kultur og strukturer, som tradisjoner, forventninger, lønnsnivå, osv.
SA170208 Norge har vært gode i denne disiplinen i lang tid, og dermed er det blitt en kultur i Norge for å være god i super-G, mener Lars Elton Myhre.
SA170208 - Er blitt en kultur
DN170208 Organiserer bedrifter i bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdannelse, kultur og frivillighet ¶
DB170208 Den tidligere sjefredaktøren i Le Monde, Sylvie Kauffmann, skriver i en kommentar at denne nye entusiasmen for kristendom i fransk politikk har mindre med Vårherre å gjøre, enn med kultur og identitet.
AA170208 En kultur som er så ledelseslojal at brukernes individuelle ferdigheter overses til fordel for et system hvor alle skjæres over en kam.
VG170207 Er det denne typen « kultur » Norge vil utveksle ?
SA170207 Konsekvensene er en grenseløs kultur der skillet mellom frivillig sex og overgrep er blitt farlig tynn.
SA170207 Grenseløs kultur
SA170207 ¶ Større enn ungdoms-OL ¶ Kultur vil også bli en stor del av arrangementet.
FV170207 ¶ Større enn ungdoms-OL ¶ Kultur vil også bli en stor del av arrangementet.
DB170207 For både Sterk og Klein underslår det faktum at overskuddet fra Norsk Tipping går uavkortet til gode formål - til humanitære organisasjoner, idrett, kultur og frivillighet i hele landet.
DB170207 Det er noe jeg elsker å se på film selv, ikke minst fordi vi lever i en kultur hvor action og aktivitet er eneste gangbar mynt.
DA170207 Dette nye kjempebygget er en historisk satsing på kunst og kultur .
AP170207 Mer kultur kan bidra til et bedre og tryggere miljø i Oslo sentrum : ¶
AP170207 Det har over tid utviklet seg kultur , kutyme og mange uskrevne regler for denne viktige rollen - ikke uten grunn.
AP170207 Det har over tid utviklet seg kultur , kutyme og mange uskrevne regler for denne viktige rollen - ikke uten grunn.
VG170206 Mer kultur : Vill budkrig om norsk vagina-bok ¶
VG170206 På samme tid som at det er en selvfølge å forvente at innvandrere skal tilpasse seg det vi oppfatter som et norsk verdigrunnlag og en norsk kultur, må det legges til rette for at de kan ta del i et nasjonalt fellesskap uten at det innebærer at de skal kaste alt av deres egen kultur og verdier over bord.
VG170206 På samme tid som at det er en selvfølge å forvente at innvandrere skal tilpasse seg det vi oppfatter som et norsk verdigrunnlag og en norsk kultur , må det legges til rette for at de kan ta del i et nasjonalt fellesskap uten at det innebærer at de skal kaste alt av deres egen kultur og verdier over bord.
VG170206 Nasjonale grenser skulle ikke komme i veien for samisk kultur , så det kom også svenske samer.
VG170206 Hun mener det fortsatt er for lite kunnskap om samisk kultur i Norge, men at det blir stadig bedre.
VG170206 Dagen er en flott anledning til å vise fram samisk kultur , sier hun.
VG170206 - Flott anledning til å vise fram samisk kultur
VG170206 Den tvang samer til å legge bort sin kultur og sine språk.
VG170206 - Det er etablert flere viktige samiske institusjoner som alle har bidratt til å revitalisere samisk språk og samisk kultur , sa Solberg.
FV170206 Her står de ved Bjørnson-bysten sammen med den nye enhetslederen for kultur , Marianne Laukvik.
DB170206 Også den norske stat og storsamfunnet var sterkt involvert i en politikk som gikk ut på å assimilere samisk kultur inn i den norske.
DB170206 Den tvang samer til å legge bort sin kultur og sine språk.
DB170206 Den er blitt et eksempel på at man er kommet et godt stykke på vei mot det man var ute etter i 1917 - nemlig likeverdighet mellom samisk og norsk kultur ., selv om mye gjenstår på kunnskapssiden om samisk historie, forklarer samehistoriker Steinar Pedersen til NTB.
DB170206 Som den svensk-iranske økonomen Tino Sandanaji understreket på Civitas frokostmøte fredag, hver kultur har mange uformelle sosiale regler som gjør oss til oss, og som gjør det vanskeligere for nyankomne å inkluderes.
DB170206 Og den fruktbare jorden er en kultur preget av tillit, solidaritet, ærlighet, respekt for avtaler og andres frihet, og en vilje til å bidra og skape nytte for sine medmennesker.
DB170206 Ifølge Toje selv er kjernen i uenighetene at « utvalget tar en snarvei ved å legge til grunn at Norge har en tynn, verdibasert identitet, mens realiteten er at vi har en 'tykk'... kultur som det krever betydelig innsats å tilegne seg.
DB170206 Det ble imidlertid for mye moderasjon og liberal konsensus for utvalgsmedlem Toje, som mente det ble stilt for få krav til innvandrere om å tilpasse seg norsk kultur , at utvalget underslo at etniske nordmenn kommer til å bli mindretall i Norge i framtida, og at det er for dyrt å øke kompetansen til våre nye landsmenn.
DB170206 Samisk utmarksbruk, fiskeri og reindrift er viktige faktorer for opprettholdelse av bosetting, som inntektsgrunnlag og som grunnlag for bevaring og utvikling av samisk kultur og språk.
DB170206 For mange handler denne saken om retten til å utøve sin samiske kultur og om å få bestemme selv over sin egen fremtid.
DB170206 - Så kan du selvsagt si at kvinnebryst i vår kultur oppfattes seksuelt en annen måte enn mannebryst, men samtidig har også bilder av kvinner som ammer barna sine blitt slettet tidligere, sier hun.
DB170206 Eller er det ideen om at mote kun er et næringsemne, og ikke kultur , som gjør at kritikken uteblir ?
DB170206 Det er viktig at vi har en kritisk pressedekning av designerne våre, som er med på å vise at mote også er kunst og kultur , og ikke bare et kommersielt sirkus.
DB170206 Det er inspirerende i et internett-samfunn som i mange år har bygget opp en kultur for støvbelagt, streit, sunn og talentløs selvdyrking.
DB170206 For Hindsbos kanskje største utfordring som direktør ved Nasjonalmuseet, blir at hun, sammen med et styringsvillig styre ved sin side, må sørge for å endre en kultur som har gått i vranglås.
DB170206 - Jeg mener jo at kunst og kultur er helt sykt viktig.
BT170206 Resten av året passer hun på at barna lærer samisk kultur .
BT170206 En slik kommisjon vil øke forståelsen for hvordan dagens samiske samfunn i dag strever for å bevare språk og kultur .
BT170206 Den er blitt et eksempel på at man er kommet et godt stykke på vei mot det man var ute etter i 1917 - nemlig likeverdighet mellom samisk og norsk kultur , selv om mye gjenstår på kunnskapssiden om samisk historie, sier Pedersen.
BT170206 | Kulturarenaplanen kommer ¶ Kultur Vest-leder Kristin Øygarden etterlyser en ny kulturarenaplan for Bergen.
AA170206 Hun mener det fortsatt er arbeid som må gjøres for å styrke de samiske sråkene, samisk kultur og for å bekjempe hets og rasisme mot samene.
AA170206 Det er et sårbart språk og kultur , og vi har alle et felles mål om å styrke det, sa statsministeren under åpningen av samejubileet i Trondheim.
AA170206 - Fornorskingspolitikken er en svart del av historien, og den bidro til å gjøre mye i samisk kultur skambelag og det har vært viktig å rette opp disse feilene.
AA170206 » På sørsamisk ble det takket « for vårt samiske folk, for kultur og tradisjon som er nedarvet gjennom slektsleddene og for visdom og kunnskap som vi tar vare på, utvikler og formidler videre til kommende generasjoner. » - Vi ber om at vi i fellesskap kjenner stolthet og glede over dem som har gått opp veien for oss, og sikret at vi i dag har bevart og videreu
AA170206 » - Vi ber om at vi i fellesskap kjenner stolthet og glede over dem som har gått opp veien for oss, og sikret at vi i dag har bevart og videreutviklet våre samiske språk, samisk kultur og det samiske samfunn.
AA170206 Jeg er stolt og glad fordi vi enda tydeligere får vist samisk kultur .
AA170206 Det er viktig at skolene tar samisk kultur inn i undervisningen og at ungene får lære om samisk kultur , sier Ottervik.
AA170206 Det er viktig at skolene tar samisk kultur inn i undervisningen og at ungene får lære om samisk kultur, sier Ottervik.
AA170206 Det er flott å se hvordan samisk kultur og historie preger bybildet i dag.
AA170206 - Fornorskingspolitikken er en svart del av historien, og den bidro til å gjøre mye i samisk kultur skambelagt, sa Solberg, og sier at det har vært viktig å rette opp disse feilene.
AA170206 - Det er et sårbart språk og kultur , og vi har alle et felles mål om å styrke det, sier statsministeren.
AA170206 Jeg er stolt og glad fordi vi enda tydeligere får vist samisk kultur .
AA170206 Det er viktig at skolene tar samisk kultur inn i undervisningen og at ungene får lære om samisk kultur , sier Ottervik.
AA170206 Det er viktig at skolene tar samisk kultur inn i undervisningen og at ungene får lære om samisk kultur, sier Ottervik.
AA170206 Det er flott å se hvordan samisk kultur og historie preger bybildet i dag.
AA170206 - Fornorskingspolitikken er en svart del av historien, og den bidro til å gjøre mye i samisk kultur skambelagt, sa Solberg, og sier at det har vært viktig å rette opp disse feilene.
AA170206 - Det er et sårbart språk og kultur , og vi har alle et felles mål om å styrke det, sier statsministeren.
AA170206 Hun ser for seg at de kan tilbys jobb innen kultur og idrett, park og anlegg eller helse og omsorg.
AA170206 Synlig samisk kunst, kultur og trospraksis har omtrent vært fraværende i våre kirker.
AA170206 Samefolket har opplevd at ens eget språk, kultur , levesett og religiøse uttrykk er blitt holdt nede og undertrykt.
AA170206 De har kjempet for rett til eget språk og kultur , tro og spiritualitet.
AA170206 RBK er også brukt som forbilde innen ledelse generelt, og er et eksempel på hvordan en verdibasert kultur kan bidra til å skape enestående resultater.
DB170205 De fleste fylkene har fagkomiteer for samferdsel, kultur , næring og utdanning.
AP170205 I 1917 sto samisk identitet, kultur , språk og retten til land og vann helt sentralt. 100 år senere står de samme sakene fortsatt sentralt på den samiske dagsorden.
AA170205 Med portrettene - som viser samer fra vil han vise publikum hvor mangfoldig samisk kultur og identitet er i dag.
VG170204 SELFIEOVERGREP : - Det ser ut til at lovbrytere er påvirket av grunnleggende utviklingstrekk ved vårt samfunn som de fleste på ulike måter påvirkes av : Den generelle spredningen av pornografi og pornografiske sjangre, fremveksten av en kultur hvor ydmykelse blir brukt som underholdning, og en snapshot/selfie-kultur hvor ekstraordinære hendelser bør filmes og kanskje deles,
VG170204 I stedet ser det ut til at lovbrytere er påvirket av grunnleggende utviklingstrekk ved vårt samfunn som de fleste på ulike måter påvirkes av : Den generelle spredningen av pornografi og pornografiske sjangre, fremveksten av en kultur hvor ydmykelse blir brukt som underholdning, og en snapshot/selfie-kultur hvor ekstraordinære hendelser bør filmes og kanskje deles.
SA170204 Manglet kultur i Tromsø ¶
SA170204 I TIL har det vært en kultur på å utvikle utespillere, og spesielt spisser, mens dette med keepere har ikke vært nok jobbet med.
SA170204 - Det handler om kultur .
DB170204 Moskusen har ingen respekt for norsk kultur .
BT170204 februar presenterer journalist Frank Johnsen, under vignetten Kultur & Debatt, et prosjekt lansert av DNS, ved teatersjef Agnete Haaland, et bygg til 730 millioner kroner.
AP170204 Manglet kultur i Tromsø ¶
AP170204 I TIL har det vært en kultur på å utvikle utespillere, og spesielt spisser, mens dette med keepere har ikke vært nok jobbet med.
AP170204 - Det handler om kultur .
VG170203 Og barna da, de opplevde tross alt mer « språk og kultur » enn de fleste.
VG170203 Norrønt og troll er for meg norsk kultur .
VG170203 I mitt hode er ikke Jesus, et norsk fenomen eller norsk kultur .
VG170203 Sånn sett er ikke Brunei er land de fleste ønsker å oppholde seg lenge i, men et innblikk i en annen kultur er det unektelig.
SA170203 Én av de mange bra tingene med idrett er at man kan være sammen på tvers av land og kultur .
FV170203 Én av de mange bra tingene med idrett er at man kan være sammen på tvers av land og kultur .
DB170203 Ola By Rise ( 56 ) : Nåværende kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim.
DB170203 Kanadierne må ikke i samme omfang streve med å integrere nyankomne fra en landsens, konservativ, muslimsk kultur .
DB170203 « Norsk kultur » kan ha flere betydninger.
DB170203 Toje har lenge beskrevet norsk kultur som en « tykk » kultur , et kompakt sett av vaner og holdninger.
DB170203 Toje har lenge beskrevet norsk kultur som en « tykk » kultur, et kompakt sett av vaner og holdninger.
DB170203 Slik han bruker ordet « kultur », fremstår det som en monolitt.
BT170203 Opplæring skal styres fra Bergen, kultur fra Sogn og Fjordane.
BT170203 − Vi er et annerledes fylke med en annerledes kultur .
BT170203 Én av de mange bra tingene med idrett er at man kan være sammen på tvers av land og kultur .
AP170203 Jørgen Roll ved Oslo Konserthus vil fylle Stenersenmuseet med kunst, kultur og kreative næringer : Her vil han ha sentrum for byens nye « kulturakse » ¶
AP170203 Én av de mange bra tingene med idrett er at man kan være sammen på tvers av land og kultur .
AA170203 Nå lever vi i en globalisert medieverden der også norsk språk og kultur står overfor et massivt press.
AA170203 Men det er i hverdagen vi virkelig kan og må gjøre en innsats for å styrke både norsk og samisk språk og kultur .
AA170203 I dette årtusenet er det neppe noe som har betydd mer for samisk identitet, språk og kultur .
AA170203 Her diskuteres samisk språk og kultur av kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ( t.v ), direktør Mona Solbakk for NRK Sápmi, tidligere leder Isalill Kolpus for den samiske ungdomsorganisasjonen Oslove Noereh, tidligere ordfører Jens J.
AA170203 Hundre år etter det første samiske landsmøtet i Trondheim er to saker fortsatt like viktige : Bevaring av språk og kultur og kamp for å kunne drive den tradisjonelle næringen.
DB170202 Samtidig ønsker langrennsløperne i likhet med alle bevisste antidopingforkjempere at WADA skal fri seg fra IOCs historisk tvilsomme kultur og de enkelte særforbundene hang til å feie problemene under teppet.
DB170202 Situasjonen er nemlig slik at både fagansvarlige og ansatte flest i helsesektoren ( samt de norske bedriftene som tilbyr kurs og opplæring til helsesektoren ) opplever en rekke utfordringer som ligger « innbakt » i system, rutiner og kultur for innkjøp av kompetansetiltak.
DB170202 ¶ AMBISIØST : Arbeiderpartiets Hadia Tajik og Anette Trettebergstuen ( t.h ) vil tilbake til at én prosent av statsbudsjettet skal brukes på kultur .
DB170202 Også den gangen var målet at én prosent av statsbudsjettet skulle gå til kultur .
DB170202 Målet om at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur , er snart nådd ¶
DB170202 Hun mener kultur er grunnleggende, også for demokratiet, og at det er en av grunnene til at det må finnes en bredde av kulturuttrykk, og at den må finnes over hele landet.
DB170202 Han legger til at han regner med at dersom summen for statsbudsjettet går ned, vil Arbeiderpartiet satse mindre på kultur .
DB170202 Det har også den effekten at næringslivet får et bevisst forhold til kultur som en viktig del av samfunnet, sier han.
DB170202 Der skriver de blant annet at de vil tilbake til at én prosent av statsbudsjettet skal brukes på kultur .
DB170202 Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener kultursatsingen står stille med dagens regjering, og legger til at det å bruke én prosent av statsbudsjettet til kultur er et virkemiddel for å nå målene deres.
DB170202 - Vi har et ønske om mest mulig ressurser til kultur , og derfor har vi invitert næringslivet til å være med på å gjøre kaken større, i sterkere grad.
DB170202 - Når vi foreslår å øremerke en prosent av statsbudsjettet til kultur , betyr det at veksten i kulturbudsjettet vil være i takt med statsbudsjettet for øvrig.
DB170202 - Men da er det kanskje viktigere å satse på kultur som bindemiddelet i samfunnet.
DB170202 Kulturminister Mette Bock sier hun vil ta saken videre til Nordisk ministerråd for kultur .
DB170202 Her skriver hun at hun vil ta saken videre til Nordisk ministerråd for kultur .
BT170202 Stor kunst oppstår innenfor en kultur , og svært ofte i gnisning med nettopp denne.
AP170202 Men når jeg har dem innenfor dørene kan jeg begynne jobben min med å spre kultur og kunnskap, sier Mithassel. 1000 på én dag ¶
AP170202 De hovedmotsetningene vi ser i offentlig debatt rundt kultur , religion, tillit, samhold og lignende spørsmål, er også reflektert i vårt utvalg.
AP170202 Asle Toje etterlyser i sine dissenser flere krav til innvandrere om å tilegne seg norsk kultur og norske verdier.
AA170202 | Vital kultur kan også hviskes ¶
AA170202 Den store samiske jubileums festen Tråante starter for alvor mandag, da vil samisk kultur virkelig sette preg på bybildet.
AA170202 Blir det overdose høyttravende kultur : Et for mange uoppdaget trondheimsopplevelse er kjelleren under Nidarosdomen.
AA170202 Blir det overdose gammel kultur : Åpningsutstillingen « This is a political ( painting ) » på Kunsthall Trondheim ble denne uka kåret til fjorårets beste utstilling i Trondheim av denne avis' lesere.
AA170202 Kultur høyt og lavt ¶
SA170201 Vi bør også ha ambisjoner om å etablere et årlig samlingspunkt for de mange krysningene mellom kultur og teknologi her i Stavanger.
SA170201 Samtidig kan det være en krevende oppgave å formulere en god kulturpolitikk som både ser på kunst og kultur som er løsrevet fra økonomisk nyttetenkning, og som samtidig lovpriser kunstens og kulturens nytteverdi.
DN170201 Kombinasjonen av gode velferdsordninger og en ganske snill flyktningpolitikk vil ha en konsekvens for norsk kultur , sier Asle Toje, som til daglig er forskningsdirektør ved Nobelinstituttet.
DB170201 Vippa skal bli møteplass for mat og kultur .
DB170201 Barn er også ofte åpnere for nye skikker, kulturelle forhold og verdier enn noen som har hatt hele sin oppvekst i et land med en annen kultur enn vi har i den vestlige verdenen.
BT170201 Kultur er langt videre enn bare et musikkstykke eller et maleri, det er uttrykk for både livsinnhold og livsform, alt som til sammen binder et samfunn sammen.
BT170201 KULTUR : Torbjørn Røe Isaksen ( H ) ønsker seg en ny kulturkanon for Norge.
BT170201 Trump har gitt verden innblikk i en mørk, men likevel reell side av amerikansk kultur .
BT170201 For å forstå demokrati i praksis under Trump, bør vi se nærmere på noen av aspektene ved amerikanske politiske institusjoner og kultur .
BT170201 Donald Trump har gitt verden innblikk i en mørk, men likevel reell side av amerikansk kultur .
BT170201 Kultur er langt videre enn bare et musikkstykke eller et maleri, det er uttrykk for både livsinnhold og livsform, alt som til sammen binder et samfunn sammen.
BT170201 KULTUR : Torbjørn Røe Isaksen ( H ) ønsker seg en ny kulturkanon for Norge.
BT170201 Trump har gitt verden innblikk i en mørk, men likevel reell side av amerikansk kultur .
BT170201 For å forstå demokrati i praksis under Trump, bør vi se nærmere på noen av aspektene ved amerikanske politiske institusjoner og kultur .
BT170201 Donald Trump har gitt verden innblikk i en mørk, men likevel reell side av amerikansk kultur .
AP170201 | Samisk ungdom får mer selvtillit av egen kultur
AP170201 Samisk ungdom er sterkere rustet til å takle motgang på grunn av sin kultur , viser ny forskning.
AP170201 - Ungdommene som har en trygg kulturell identitet og som er stolte av sin samiske kultur , er de som takler psykisk motgang best, sier Kristine Nystad, doktorgradsstipendiaten bak avhandlingen skrevet ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
AP170201 | Samisk ungdom får mer selvtillit av egen kultur
AP170201 Samisk ungdom er sterkere rustet til å takle motgang på grunn av sin kultur , viser ny forskning.
AP170201 - Ungdommene som har en trygg kulturell identitet og som er stolte av sin samiske kultur , er de som takler psykisk motgang best, sier Kristine Nystad, doktorgradsstipendiaten bak avhandlingen skrevet ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
SA170131 Jeg reiser ikke inn i en krigssone for å spille, men både jeg og samboeren er klare på at vi har lyst til å oppleve en annen kultur og et annet språk, sier Stilson.
DB170131 Religion eller kultur - hva er viktigst for pakistanere ?
AP170131 Jeg reiser ikke inn i en krigssone for å spille, men både jeg og samboeren er klare på at vi har lyst til å oppleve en annen kultur og et annet språk, sier Stilson.
DB170130 Nettopp fordi det ligger i vår kultur etter førti år i opposisjon, vet vi at vi må reise ut for å treffe folk på deres arenaer, enten det er bedriftseiere eller lokale folkevalgte.
DB170130 Det har bygd seg opp en kultur hvor man ikke tør å si noe kritisk for at man er redd for å være gammel, avdanket eller sur.
DB170130 Vi kaller våre medhåndverkere, både menn og kvinner, til barrikadene for å gå dypere, og gjennom våre hjerter kjempe mot frykt, selvopptatthet, ekskludering i vår hovedsakelig narsissistiske kultur , sa Harbour i takketalen, ifølge People.
BT170130 Intensjonen med den ferske stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet i høyere utdanning » er god.
BT170130 Intensjonen med den ferske stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet i høyere utdanning » er god.
AP170130 I dag er Holmenkollen nasjonalanlegg en smeltedigel for toppidrett, hverdagsidrett, egenorganisert aktivitet, kultur og turisme hele året.
AP170130 Holmenkollen er i dag en unik møteplass for breddeidrett, toppidrett, kultur og turisme.
DB170129 OG god kultur er smittsomt.
AP170129 Og videre : « Kulturlivet skaper det turistene i større og større grad vil ha ; autentiske opplevelser, historiefortelling, kunst, kultur og musikk ».
AP170129 Vår kultur er i stadig utvikling.
DB170128 Under det årlige arrangementet kombineres folkeliv, handel, kultur og tradisjoner - akkurat som i gamle dager.
DB170128 Et av tiltakene i den nye stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet i høyere utdanning » som det er grunn til å støtte, går på at høyere utdanning skal orienteres i større grad mot arbeidslivets behov.
AP170128 Der skal de synge Marseillaisen og snakke om fransk kultur , historie og verdier.
AP170128 Der skal de synge Marseillaisen og snakke om fransk kultur , historie og verdier.
DB170127 Helene Hillestad, redaksjonssjef for NRK Kultur digital, uttalte til Dagbladet forrige uke, at de ikke velger anmeldere ut fra hva de tror de kommer til å like.
AP170127 Færre privatbiler vil gi mer plass til andre spennende ting som lekeplasser, oppholdssteder, kunst og kultur , sier Berg.
AP170127 Å fjerne pakeringsplassene, er ifølge Edvardsen å gjøre indre del av sentrum mer levende og der kommunen skal samarbeide med handel, kultur og frivillighet.
AP170127 - I tillegg åpner vi for i langt større grad for handel, servering og kultur i gatene enn i dag, sier han.
AP170127 Færre privatbiler vil gi mer plass til andre spennende ting som lekeplasser, oppholdssteder, kunst og kultur , sier Berg.
SA170126 Kan noe av forklaringen være at det i barneverntjenester og fylkesnemnder har utviklet seg kultur for bruk av hastevedtak ?
SA170126 Kultur for hastevedtak ?
SA170126 Det har ført til en endret kultur i institusjonen.
SA170126 Og må man være ung og lovende for å produsere god kultur , for 43.000 kroner ?
SA170126 Er det ønskelig fra regjeringen å avvikle ganske så vellykkede ordninger fra regjeringer, uten å erstatte det med tilsvarende tilbud - og klarer regjeringen å kanalisere de treffsikre tiltakene til fri og uavhengig kultur ?
SA170126 Det er nok riktig, i hvert fall hvis vi skal bruke Harberg sin påstand om at folk ikke er villige til å betale for kultur .
SA170126 Blir det mer kunst og kultur ?
SA170126 I motsetning til industrien mente myndighetene og fagforeningene at sikkerheten var alvorlig svekket, og i årsmeldingen for Oljedirektoratet kan vi lese : « Direktoratet ser alvorlig på at det synes å ha blitt etablert en kultur hvor brudd på forskrifter og prosedyrer er blitt innarbeidet i vanlig praksis og akseptert » ( side 3 ).
SA170126 Kan noe av forklaringen være at det i barneverntjenester og fylkesnemnder har utviklet seg kultur for bruk av hastevedtak ?
SA170126 Kultur for hastevedtak ?
SA170126 - Man deler kultur .
BT170126 LOKAL KULTUR : - Det handler om å ta fra en region en kulturbærer om man ikke vil selge det lokale ølet i butikken, sier rektor Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania.
BT170126 Men kanskje har likevel offentlige kunnskapsinstitusjoner som bibliotekene i for liten grad akslet ansvaret det er å fremme den gode litteraturen og den litteraturen som har bidratt til å skape de beste sidene ved vår kultur .
AP170126 - Man deler kultur .
SA170125 - Kollektiv, lojalitet, kultur og holdninger.
BT170125 - Kollektiv, lojalitet, kultur og holdninger.
AP170125 - Kollektiv, lojalitet, kultur og holdninger.
SA170124 På samme tid har spillemidlene gitt mye mer til idrett, kultur og humanitære organisasjoner.
SA170124 Liadals opplisting av Arbeiderpartiets fortreffelighet viser ikke på noen måte en helhetlig satsing på kultur .
SA170124 Liadal ( Ap ) at andelen av statsbudsjettet til kultur for hele landet stadig blir mindre.
SA170124 Kort fortalt viser rapportene at folk ikke benytter seg nok av kulturtilbudene, og at betalingsviljen for kultur er liten.
SA170124 I innlegget « Mindre kultur år for år » skriver Hege H.
SA170124 FOTO : Colourbox ¶ Kultur skal være synlig, engasjere, bevege og være relevant.
SA170124 Alle skoleelever i Norge skal få møte variert profesjonell kunst og kultur .
SA170124 Det kommer fordi Brasil har en voldelig kultur , med 50.000 drap per år, fordi landets elite har null interesse for andre enn seg selv, fordi den økonomiske nedturen de siste tre årene har ført til økt fattigdom, og fordi forakten for landets politiske elite er under frysepunktet.
DB170124 Tirsdag var tidligere OL- og verdensmester Nicole Cooke inne til høring hos komiteen for kultur , media og idrett.
DB170124 Påstanden var at det hadde « vokst fram en kultur i norsk langrenn som gjorde at slike saker kunne skje ».
DB170124 I norsk idrett har det ellers historisk vært en avgrunn mellom kultur og ukultur.
DB170124 Å fylle by og land med støy og lufta med gift er greit fordi bilisme er kultur , og ismer er flott.
BT170124 Det blir ikke utvekslet mer kultur av at man nekter å definere au pairens plikter som arbeid.
AP170124 De er publikummere som tar bevisste valg, jobber med kultur og ofte er på gjestelister.
DB170123 En slik indre justis er avgjørende for å sikre en ren kultur videre, og forandrer bildet av skiskyting over natta.
DB170123 At jeg er bevisst på strømningene som renner gjennom vårt demokratiske samfunn og kultur .
DN170122 - På min arbeidsplass er arbeidskulturen forholdsvis lik skandinavisk kultur .
AP170122 Både kultur og skatteregler er gjerne avgjørende for utbredelsen av stiftelser.
AP170122 Både kultur og skatteregler er gjerne avgjørende for utbredelsen av stiftelser.
AP170122 Det kan være innenfor tradisjonell filantropi eller innenfor kunst og kultur .
AP170122 Ungdommene har levd så lenge i sitt hjemland at de har formet sin identitet der og har sterke bånd til sin egen kultur .
AP170122 Høyrepolitikerne Morten Skauge leder for hovedutvalg for miljø, idrett og kultur og ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum mener det er en svakhet ved styringsmodellen for kollektivtrafikken i Akershus at rutetilbudet ikke behandles politisk.
AP170122 Britene elsker norsk kultur , og mer skal det bli ¶
AP170122 Det er en mørk og rørende komedie om fremmedfrykt, kultur og hvordan man håndterer å komme som flyktning til et nytt og fremmed land.
AP170122 Det er en mørk og rørende komedie om fremmedfrykt, kultur og hvordan man håndterer å komme som flyktning til et nytt og fremmed land.
SA170121 Arenatypen som er tenkt vil også kunne huse andre store idrettsarrangementer som landskamper og mesterskap i håndball, større breddearrangementer innen idrett og kultur , konserter og næringsaktiviteter.
DB170121 - Jeg kan selvsagt ikke snakke for alle i Hardanger, men jeg tror vi har en kultur som gjør at det vi tenker om hverandre ofte forblir usagt.
BT170121 Arenatypen som er tenkt vil også kunne huse andre store idrettsarrangementer som landskamper og mesterskap i håndball, større breddearrangementer innen idrett og kultur , konserter og næringsaktiviteter.
AP170121 Det er blitt mer legitimt å argumentere for å « verne om sine egne, sin egen kultur og identitet ».
AP170121 Arenatypen som er tenkt vil også kunne huse andre store idrettsarrangementer som landskamper og mesterskap i håndball, større breddearrangementer innen idrett og kultur , konserter og næringsaktiviteter.
DN170120 Avdelingene kultur , barn, ung, sport, drama og underholdning vil bli rammet av kuttene.
DB170120 - Han har vært en av de som har bygget kultur og kunnskap.
AP170120 Si ;D-innlegg : I dag virker det som en selvfølge å tilpasse seg islamsk kultur , mens kritikerne blir stemplet som rasister.
AP170120 Si ;D-innlegg : I dag virker det som en selvfølge å tilpasse seg islamsk kultur , mens kritikerne blir stemplet som rasister.
AP170120 Kan ramme kultur , barn, drama og underholdning, men kuttene omtales ikke som veldig dramatiske.
AP170120 Det er en mørk og rørende komedie om fremmedfrykt, kultur og hvordan man håndterer å komme som flyktning til et nytt og fremmed land.
DB170119 Men i politisk kultur utgjør denne kløfta i jordskorpa nettopp ei dyp kløft som ofte er uoverstigelig.
SA170118 Han er leder i Stavanger Fremskrittsparti, og sitter også i kommunalstyret for kultur og idrett.
DB170118 Og vi syns det var mer hensiktsmessig at de som styrer logistikken i premieutdelingen også fremmer norsk kultur , og ikke spiller på andre ting.
DB170118 Jøder oppleves fortsatt som bærere av fordervede egenskaper, kanskje ikke så mye gjennom genene sine, men i alle fall gjennom sin kultur .
DB170118 Hvis man mener at medlemmer av en kultur ikke er i stand til å endre sin adferd eller sine verdier ( for eksempel hvis man tror at muslimer aldri vil kunne godta likestilling mellom kjønn, eller at muslimer aldri vil kunne lære seg å godta blasfemiske utsagn ), så behandler man kulturelt betinget adferd på samme måte som medfødt adferd
DB170118 Kultur er noe man lærer og dermed noe som per definisjon kan endres.
BT170118 Det klinger samstemt med Kultur Vest sine ambisjoner om at Bergensområdet skal være blant de beste regionene i Europa for produksjon av kunst og kultur .
BT170118 Det klinger samstemt med Kultur Vest sine ambisjoner om at Bergensområdet skal være blant de beste regionene i Europa for produksjon av kunst og kultur.
BT170118 Da Bergens kulturliv for litt over et år siden var samlet til forankringskonferanse for den nye kulturstrategien, benyttet Kultur Vest anledning til å ytre en bekymringsmelding for den gode, men glemte kulturarenaplanen, som faretruende nærmet seg datostempling.
AP170118 Fra metal til norrøn mytologi : Wardruna er prosjektet til Einar Selvik, som har hatt suksess med sin tilnærming til runer og norrøn kultur .
AP170118 Fra metal til norrøn mytologi : Wardruna er prosjektet til Einar Selvik, som har hatt suksess med sin tilnærming til runer og norrøn kultur .
AP170118 Fra metal til norrøn mytologi : Wardruna er prosjektet til Einar Selvik, som har hatt suksess med sin tilnærming til runer og norrøn kultur .
DB170117 Italiensk på Istra : Nordkysten - med Istria-halvøya, er sterkt influert av å ha ligget under romersk/venetiansk styre i flere perioder, noe som gjenspeiles i mat, arkitektur og kultur .
DB170117 MOT et Brasil med mange spillere i sterke europeiske klubber, var det lett å se forskjellen i kultur : ¶
DB170117 Det forteller om en god sportslig kultur med bred kunnskap om hvordan sportens ferdigheter best mulig kan utvikles.
DB170117 Også Julie Andersland ( V ), byråd for klima, kultur og næring i Bergen kommune, forteller at datokjøring ikke har fungert optimalt.
DB170117 » Det som i alle fall er sikkert, er at hvor mye mennesker i ulike land smiler, mest av alt har å gjøre om en har kultur for å smile - og ikke hvor fornøyde menneskene er med livet.
DB170117 I Norge er det lang tradisjon for at spillselskap gir tilbake til sport, kultur og frivillighet.
AP170117 - Nå som staten har fått medhold i saken, er det naturlig at vi ber om å få tilbakebetalt tilskuddet, og vi vil ta opp dette med Oslo katolske bispedømme, uttaler byråd for kultur , idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen ( Ap ) til Aftenposten.
SA170116 Kortsiktig og dumdristig kultur
SA170116 Det er en kortsiktig og dumdristig kultur som har brent seg fast i styresettet til regjering etter regjering.
DB170116 Der venter nytt språk, ny kultur og en knallhard profesjonell hverdag ikke alle ikke helt takler.
DB170116 På spørsmål om denne anmelderen var rett person for den aktuelle boka, svarer Helene Hillestad, redaksjonssjef for NRK Kultur digital, at de ikke velger anmeldere ut fra hva de tror de kommer til å like.
AP170116 Gystad sier til Nye Troms at han frykter permitteringer, men etter det Aftenposten kjenner til, har Rema en sterk kultur for å hjelpe kjøpmenn dersom det er snakk om midlertidige situasjoner utløst av hovedkontoret.
DB170115 I vår kultur tillater vi å bruke dyr til nytteformål.
DB170115 Men det var greit, for jeg hadde funnet en merkelig stolthet i en kultur der folk var rake i ryggen og måtte ha noe de sto for, eller beherske en slags ferdighet for å få respekt.
DB170114 Gjørv-rapporten konkluderte med at politiet må endre holdninger, kultur og ledelse.
AP170114 Støvlene produseres i Kina, og det blir påpekt at hakekorset bærer en helt annen symbolikk i Asia og buddhistisk kultur enn i Vesten.
SA170113 Som leder av hovedutvalg for kultur oppvekt og omsorg i åtte år, vil jeg påstå at jeg kjenner eldreomsorgen i Rennesøy svært godt.
DB170113 Ytterst på Vippetangen åpner Vippa, et nytt senter for mat og kultur .
DB170113 Heidi Bjerkan, tidligere kjøkkensjef på Slottet og kvinnen bak en av Norges beste restauranter, Credo i Trondheim, trekker i trådene på det som snart skal bli en møteplass for mat og kultur for Oslos befolkning.
DB170113 Over hele Norge er potensialet for videre vekst stort, men det vil kreve samhandling og mer kunnskap om kultur og natur - selve råvarene for en bærekraftig opplevelsesturisme.
DB170113 Kultur og natur er råvarene i den raskt voksende og lokalt baserte opplevelsesturismen.
DB170113 På vegne av minst 10 prosent av befolkningen : Vi som allerede er veldig engasjert i kunst og kultur .
DB170113 Og det husker fortsatt norske politikere : « Norsk kultur er altfor viktig til å bli offer i en kulturkamp, » sier Bård Vegar Solhjell.
DB170113 Frp mente også at « norsk kultur er under press ».
DB170113 Derfor bør en kanon ikke handle om en snever kultursektor, men om kultur i den vide, dype, antropologiske forstand.
DB170113 » « Kultur kan ikke konserveres på et Norges-glass. » « Det finnes ingen fasit ».
AP170113 Samtidig fanger loven opp utbredte holdninger i dagens Russland hvor russisk kultur, verdier og religion beskrives i statlige medier som overlegne Vestens « dekadente og umoralske » kultur .
AP170113 Samtidig fanger loven opp utbredte holdninger i dagens Russland hvor russisk kultur , verdier og religion beskrives i statlige medier som overlegne Vestens « dekadente og umoralske » kultur.
AP170113 | Britene elsker norsk kultur , og mer skal det bli ¶
AP170113 Samisk kultur blir bredt presentert under Nordic Matters under åpningshelgen.
AP170113 Interessen for nordisk kultur er stor i Storbritannia.
SA170112 Aner vi en historisk overbevisning om at vår kultur og levemåte er overlegen ?
SA170112 For å oppsummere : Poeten som leser høyt eller uten fortolkende mellommann og taler direkte til et publikum som lytter, representerer noe opprinnelig, alternativt, ja, nærmest avantgardistisk i en digital, tabloid kultur .
SA170112 Deretter skal vi « styrke samhandlingen med myndighetene og kultur , samfunns- og arbeidslivet [... ] for egen og regional vekst » ( ingen henvisning med lenke ; dokumentet ligger ennå ikke ute på nettet ; red.anm ).
SA170112 For å oppsummere : Poeten som leser høyt eller uten fortolkende mellommann og taler direkte til et publikum som lytter, representerer noe opprinnelig, alternativt, ja, nærmest avantgardistisk i en digital, tabloid kultur .
DB170112 I England er det en annen kultur og mer resultatfokus.
DB170112 - Det kan være en utfordring å komme til en ny kultur og med et nytt språk.
AP170112 At en kommune kan lage dette, viser hvilke muligheter som ligger i å ta med brukere i råd om utforming, sier Rina Mariann Hansen, byråd for kultur , idrett og frivillighet i Oslo kommune.
AP170112 partoet har også gått inn for å kåre det beste av norsk kunst og kultur ved å etablere en såkalt kulturkanon.
AP170112 partoet har også gått inn for å kåre det beste av norsk kunst og kultur ved å etablere en såkalt kulturkanon.
SA170111 Barna fikk både lære mye om samisk kultur og om hvor maten vi spiser kommer fra.
SA170111 Det er fordi vi har så mye respekt for maskulin kultur og kvaliteter, vi må slutte å ha det, mener hun.
SA170111 - Vi må slutte å ha så mye respekt for maskulin kultur og kvaliteter ¶ Ólafsdottir mener en svakhet ved « jentekulturen » kan være preget av mangel på mot, frykt for å gjøre feil og jenter kan utvikle heller negative holdninger til og mot seg selv, noen ganger andre.
SA170111 - Guttene får også opplæring i de samme individuelle ferdighetene, men i guttegruppene vektlegges arbeid med svakheter i deres kultur som er sosiale kvaliteter og ferdigheter og finmotorikk.
FV170111 Barna fikk både lære mye om samisk kultur og om hvor maten vi spiser kommer fra.
FV170111 Det er fordi vi har så mye respekt for maskulin kultur og kvaliteter, vi må slutte å ha det, mener hun.
FV170111 - Vi må slutte å ha så mye respekt for maskulin kultur og kvaliteter ¶ Ólafsdottir mener en svakhet ved « jentekulturen » kan være preget av mangel på mot, frykt for å gjøre feil og jenter kan utvikle heller negative holdninger til og mot seg selv, noen ganger andre.
FV170111 - Guttene får også opplæring i de samme individuelle ferdighetene, men i guttegruppene vektlegges arbeid med svakheter i deres kultur som er sosiale kvaliteter og ferdigheter og finmotorikk.
DB170111 Han etterlyser en bedre og mer åpen kultur i politiet.
DB170111 - Jeg håper det blir en bedre kultur der også politiet på alle trinn blir seg bevisst at det aller viktigste i strafferetten er at personer ikke dømmes uten klare bevis.
DB170111 Også eldre mennesker skal ha tilgang til kultur , fysisk aktivitet, sosialt samvær og andre fritidsaktiviteter - uavhengig av helsetilstand.
BT170111 LOKAL KULTUR : - Det handler om å ta fra en region en kulturbærer om man ikke vil selge det lokale ølet i butikken, sier rektor Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania.
BT170111 Barna fikk både lære mye om samisk kultur og om hvor maten vi spiser kommer fra.
BT170111 Det er fordi vi har så mye respekt for maskulin kultur og kvaliteter, vi må slutte å ha det, mener hun.
BT170111 - Vi må slutte å ha så mye respekt for maskulin kultur og kvaliteter ¶ Ólafsdottir mener en svakhet ved « jentekulturen » kan være preget av mangel på mot, frykt for å gjøre feil og jenter kan utvikle heller negative holdninger til og mot seg selv, noen ganger andre.
BT170111 - Guttene får også opplæring i de samme individuelle ferdighetene, men i guttegruppene vektlegges arbeid med svakheter i deres kultur som er sosiale kvaliteter og ferdigheter og finmotorikk.
AP170111 Kultur og sånn ¶
AP170111 Barna fikk både lære mye om samisk kultur og om hvor maten vi spiser kommer fra.
AP170111 Det er fordi vi har så mye respekt for maskulin kultur og kvaliteter, vi må slutte å ha det, mener hun.
AP170111 - Vi må slutte å ha så mye respekt for maskulin kultur og kvaliteter ¶ Ólafsdottir mener en svakhet ved « jentekulturen » kan være preget av mangel på mot, frykt for å gjøre feil og jenter kan utvikle heller negative holdninger til og mot seg selv, noen ganger andre.
AP170111 - Guttene får også opplæring i de samme individuelle ferdighetene, men i guttegruppene vektlegges arbeid med svakheter i deres kultur som er sosiale kvaliteter og ferdigheter og finmotorikk.
FV170110 Vi skal sette en kultur som gjør at vi får optimale prestasjoner på treningsfeltet hver dag, sier Deila.
FV170110 - Først og fremst skal vi skape en kultur her.
FV170110 - Det å skulle lede et lag i en helt annen kultur på et nytt språk, å få gjennom egne prinsipper der, å skulle innfri krav om at vi skulle vinne hver tredje dag, det lærte meg mye om meg selv.
DN170110 - Våre tall understreker viktigheten av opplevelser, i kombinasjon med natur og kultur , som et sterkt økende segment i norsk reiseliv, forklarer Endresen Normann.
DB170110 Et annet argument er at nyankomne i større grad vil bli eksponert for norsk språk og kultur ».
DB170110 - På kort sikt vil det kunne bidra til å eksponere mennesker med minoritetsbakgrunn til norsk språk og kultur .
AP170110 | Larvik-treneren før nytt stormøte : - Vi har noe Vipers mangler : Kultur og tradisjon ¶
SA170109 Kulturskoletimen, spaserstokken, nistepakken - alle ordninger som tilgjengeligjør kultur for mange - ble kutta.
SA170109 Kulturkort for ungdom - storsatsing på UKM - nye universelle kulturordninger, som kultur i barnehage, på videregående skole og forsterking av den kulturelle skolesekk.
SA170109 Det ble en bråstopp i kultursatsingen - ambisjonene falt, og vi ser økende forskjeller for å delta eller oppleve kultur .
SA170109 De første stega inn i kunst- og kulturlivet er ofte gjennom skolen og frivillig sektor - måtte Norge få ny regjering i 2017, som satser tungt på at det skal sikres gode og likeverdige tilbud for alle til å utøve og oppleve kunst og kultur i hele landet.
SA170109 DEBATT : Den sittende regjeringen bruker mer penger over statsbudsjettet enn noen gang, og for hvert år som går, blir andelen til kultur for hele landet mindre.
SA170109 Sammen med mine kolleger i kommunalstyret for kultur og idrett vil jeg derfor ta initiativ til en debatt om gatekunst i Stavanger.
SA170109 Vi skal sette en kultur som gjør at vi får optimale prestasjoner på treningsfeltet hver dag, sier Deila.
SA170109 - Først og fremst skal vi skape en kultur her.
SA170109 - Det å skulle lede et lag i en helt annen kultur på et nytt språk, å få gjennom egne prinsipper der, å skulle innfri krav om at vi skulle vinne hver tredje dag, det lærte meg mye om meg selv.
DB170109 Det er likevel noen unntak : helse- og sosialtjenester, undervisning og kultur ( frilansere og kunstnere havner innunder kultur-kategorien ).
DB170109 - Noen er mer interessert i en billig vaskehjelp som er meget tilgjengelig, ettersom vedkommende bor hjemme hos dem, enn i å lære au pairen norsk språk og kultur .
DA170109 Det holder ikke med kollektivtransport, noen veier, videregående skoler og litt kultur .
BT170109 Vi skal sette en kultur som gjør at vi får optimale prestasjoner på treningsfeltet hver dag, sier Deila.
BT170109 - Først og fremst skal vi skape en kultur her.
BT170109 - Det å skulle lede et lag i en helt annen kultur på et nytt språk, å få gjennom egne prinsipper der, å skulle innfri krav om at vi skulle vinne hver tredje dag, det lærte meg mye om meg selv.
AP170109 - Jeg tror likevel hovedårsaken til at Hellas er blitt så stort blant nordmenn, er at landets kultur og atmosfære og lokalbefolkningens gjestfrihet virkelig appellerer til oss.
AP170109 Si ;D-dikt Hva skal med når vi bestemmer hva som er viktigst i norsk kultur ?
AP170109 I forrige uke la Høyre frem et forslag om å lage en ny, norsk kulturkanon, altså en liste over sentral norsk kultur .
AP170109 Vi skal sette en kultur som gjør at vi får optimale prestasjoner på treningsfeltet hver dag, sier Deila.
AP170109 - Først og fremst skal vi skape en kultur her.
AP170109 - Det å skulle lede et lag i en helt annen kultur på et nytt språk, å få gjennom egne prinsipper der, å skulle innfri krav om at vi skulle vinne hver tredje dag, det lærte meg mye om meg selv.
BT170108 For å gi plass til det mangfoldet, er det en forutsetning at man ikke hindrer forskjeller å være synlige, men heller gir mennesker mulighet til å kjenne sine røtter og vite hvordan vår kultur er formet.
DB170107 - Vi er inne i en tid der innbyggerne over hele Europa går tilbake til en tid der egne verdier, egen religion, tradisjoner og kultur blir viktigere, og der minoriteter defineres bort, sier Njål Høstmælingen, menneskerettighetsekspert ved International Law and Policy Institute ( ILPI ).
AP170107 Normann-Eide har i mange år jobbet med vurdering av selvmordsrisiko, har publisert vitenskapelige artikler, og skrevet om kultur og litteratur for ulike tidsskrifter og aviser.
FV170106 KRISTIANSAND : - Vi vil tilby en samfunnsaktuell podcast med kultur og nyheter.
DB170106 Skulle for eksempel en pilot føle seg sliten og helst ikke vil fly, er det en godt utviklet kultur hos oss at vedkommende sier fra om det, og blir erstattet av en annen pilot.
DB170106 Foto : NTB Scanpix ¶ KULTUR : Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier at kontinuerlig fokus på sikerhet er en del av DNA'et i selskapet.
DB170106 Det er en kultur som er bygd opp gjennom 70 år, sier han.
BT170106 Slik kan kultur vise oss verdier uten å belære.
AP170106 Arkitektur, kultur og bøker i kombinasjon.
SA170105 Han er en veldig solid type, og jeg er hundre prosent sikker på at han vil bidra som leder og bygge kultur her i klubben, sier trener Andrea Loberto til klubbens nettsted. 28-åringen starter 19 seriekamper for AaFK forrige sesong, men ble ikke tilbydd ny kontrakt av klubben.
DB170105 Museums quartier : Dette er området for mode, kunst, kultur , utstillinger og arkitektur.
DB170105 Folk : - Vi må omskolere en del av våre ansatte ¶ Kultur : - Vi må endre måten vi jobber på ¶
DB170105 Stedvis blir hele samfunn blir pulverisert av « vår kultur ».
DB170105 Men vi må også se på vår egen kultur , så vi kan mene noe om andres.
DB170105 Det finnes én religion i verden som har nedfelt i sin tro å reise ut og endre annen kultur og tradisjon.
DB170105 Den ble startet av kristenekstremister som smuglet bibler ulovlig inn i land hvor misjon var regulert for å beskytte kultur .
DB170105 | Gleden over norsk kultur kan ikke komme som et direktiv ovenfra ¶
DB170105 Høyre har de siste månedene forelsket seg i ideen om at norsk kultur er under en ny type press - og at det beste botemiddelet mot en tsunami av utenlandsk innflytelse er å identifisere og katalogisere fram en felles kulturforståelse for alle landets 5,2 millioner innbyggere.
DB170105 Gleden over norsk kultur kan aldri komme som et direktiv ovenfra.
DB170105 For eksempel : Henrik Ibsen bodde 27 år i utlandet, er han egentlig norsk nok ? 3 ) Er det virkelig politikernes ansvar å skulle rangere og definere hva som er bra og dårlig kultur ? 4 ) En kulturkanon blir så å si umulig å avgrense i tid.
DB170105 Da Frp lanserte ideen var tanken at en norsk kulturkanon skulle belyse « hva norsk kultur er og hva det vil si å være norsk ».
DB170105 5 ) Kultur er et flytende begrep.
DB170105 1 ) At den offentlige norske stat skal definere hva som er norsk kultur , som en slags objektiv sannhet, et direktiv ovenfra, er rett og slett en elendig idé. 2 ) Listas symbolverdi vil per definisjon være ekskluderende.
BT170105 Komiteen advarte særlig mot å skape kunstige skiller mellom såkalt norsk kultur og annen kultur .
BT170105 Komiteen advarte særlig mot å skape kunstige skiller mellom såkalt norsk kultur og annen kultur.
BT170105 Komiteen advarte særlig mot å skape kunstige skiller mellom såkalt norsk kultur og annen kultur .
BT170105 Komiteen advarte særlig mot å skape kunstige skiller mellom såkalt norsk kultur og annen kultur.
DB170104 Det er kjempeviktig i byggingen av kultur .
DB170104 I nyere norsk kultur figurerer hundene i den futuristiske diktsamlingen « Bella Blu » ( 2012 ) av Terje Dragseth.
DB170104 Det er kamp, ikke « kultur » som har skapt det samfunnet vi setter så høyt.
AP170104 Videre er tanken om at staten skal definere « det beste av norsk kultur » også mulig å kritisere, blant annet fordi den bærer preg av en i overkant statisk tilnærming til kulturproduksjon.
AP170104 » Forslaget om å kåre det beste av norsk kultur er pinlig, mener forfatter Morten Strøksnes.
AP170104 | Alle partiene unntatt Frp slakter Høyres forslag om å kåre det beste av norsk kultur : - Ti-på-topp lister er ikke politikernes oppgave ¶
AP170104 Torbjørn Røe Isaksen tok i Aftenposten til orde for en bred debatt for å definere det fremste av norsk kunst og kultur gjennom historien.
DN170103 - Vi opptatte av innovasjon og entreprenørskap, av å bygge en sterk kultur - for å se forskning, utdanning og innovasjon i sammenheng, sier rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU.
DB170103 Vi er inne i en tid der innbyggerne over hele Europa går tilbake til en tid der egne verdier, egen religion, tradisjoner og kultur blir viktigere, og der minoriteter defineres bort, sier Njål Høstmælingen, menneskerettighetsekspert ved International Law and Policy Institute ( ILPI ).
DB170103 Det er ikke bare et substansløst moteord, for teknologisk utvikling og endring i politisk kultur bidrar til en mer fragmentert offentlighet.
BT170103 | Kunsten å løfte en kultur
BT170103 | Kunsten å løfte en kultur
AP170103 | Høyre vil kåre det beste av norsk kunst og kultur
VG170102 - Er det ikke vesentlig at for samisk kultur og språk at denne talen fortsatt holdes på samisk ?
VG170102 - Det er viktig for å ivareta vår egen kultur og vår språklige arv, sier Brita Julianne Skum til VG.
DB170102 sier : « Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i framtida, også som grunnlag for samisk kultur .
DB170102 Man gikk enkelt forbi formålsparagrafen i Naturmangfoldloven, som sier : « Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur , helse og trivsel, nå og i framtida, også som grunnlag for samisk kultur.
DB170102 Ledelse, kultur og holdninger i politiet fikk så hatten passet.
SA170101 Omsorg, barnehage, skole, kultur , vei, vann, avløp.
SA170101 Og vi skal hedre to for stor innsats innen kultur .
SA170101 Vi har koblet kultur , lokale talenter, våre beste ambassadører, næring og frivillighet sammen.
DB170101 Du må bygge system og kultur .
AP170101 Den skal bli en arena for kunst og kultur i regi av Åpent slott.
BT161228 Det er relativt tilfeldig at man er farget eller fra en annen kultur .
FV161226 Han mener Italia har en helt annen kultur når det gjelder sykling, og bilistene er som regel veldig aktsomme med syklister.
AP161225 Dette skjer både innen sosiale medier, datahacking, kunst, kultur og journalistikk.
AP161225 - Som et tegn på respekt for Russland og landets kultur , har alle jentene tatt på tradisjonelle russiske hatter, heter det i kalenderen, som gir et innblikk i hvordan russiske myndigheter og soldater ser på Russlands krigføring i Syria.
BT161223 Sammen med Usman får han selv være storebror, et stort ansvar i afghansk kultur .
AP161215 I ungdommen var han en lovende fotballspiller, men også interessert i kultur og politikk.
AP161215 Kultur og møteplasser er viktige ¶
BT161212 - Vi har med motsatsen til hverdagsintegrering, parallellsamfunn, som beskriver situasjonen der integrering ikke gjennomføres og en kultur eller etnisitet dominerer et område uten å bli integrert, sier Våge.
AP161123 - Når jeg ser på det kartet er det veldig mye av det samme : kultur , natur og opplevelser.
AP161123 - Jeg mener at « Norway - powered by nature » fokuserer på vårt fremste produktfortrinn, samtidig som det forklarer hvorfor innholdet i produktet ; mennesker, kultur , historie, lokal mat med mer har utviklet seg til en spesiell opplevelse, mener Tuftin.
SA161121 Han har kommet med en litt annen kultur og bidratt til at langrenn har gått fra å være hestesport til Formel 1, sier rektor Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania.
AP161121 Han har kommet med en litt annen kultur og bidratt til at langrenn har gått fra å være hestesport til Formel 1, sier rektor Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania.
AP161119 Flere ortodokse og nasjonalistiske grupper har lenge jobbet for å få kunstskatten fjernet fra det verdenberømteTretjakovgalleriet « fordi det krenker russisk kultur ».
AP161116 Er du interessert i Japansk kultur , bør du kjenne din besøkstid.
SA161103 - Jeg abonnerer på Aftenposten, men jeg må innrømme at jeg leser mest samfunn, politikk og kultur , sier han og flirer godt.- Men omgivelsene vil alltid preges av resultater.
AP161103 - Jeg abonnerer på Aftenposten, men jeg må innrømme at jeg leser mest samfunn, politikk og kultur , sier han og flirer godt.- Men omgivelsene vil alltid preges av resultater.
AP161102 Ungdom, kultur og kafeer inn - biler og prostitusjon ut.
DN161101 Man har hatt en kultur for underprising av boliger i Oslo som har vært særlig sterk i østre Oslo.
SA161027 - Hva gjør det at det opprinnelig kommer fra en annen kultur ?
BT161027 - Hva gjør det at det opprinnelig kommer fra en annen kultur ?
AP161027 - Hva gjør det at det opprinnelig kommer fra en annen kultur ?
AP161018 Dette skal nå til politisk behandling, men jeg stiller meg veldig positiv til dette, sier Morten Skauge, leder i hovedutvalget for miljø, idrett og kultur .
SA161014 Forkortelse for permanent kultur .
SA161014 - Permakultur er en forkortning for permanent kultur .
SA161014 - Olivenolje kommer eksempelvis fra en vedvarende kultur gjennom oliventrærne romerne plantet.
FV161014 Forkortelse for permanent kultur .
FV161014 - Permakultur er en forkortning for permanent kultur .
FV161014 - Olivenolje kommer eksempelvis fra en vedvarende kultur gjennom oliventrærne romerne plantet.
BT161014 Forkortelse for permanent kultur .
BT161014 - Permakultur er en forkortning for permanent kultur .
BT161014 - Olivenolje kommer eksempelvis fra en vedvarende kultur gjennom oliventrærne romerne plantet.
AP161014 Forkortelse for permanent kultur .
AP161014 - Permakultur er en forkortning for permanent kultur .
AP161014 - Olivenolje kommer eksempelvis fra en vedvarende kultur gjennom oliventrærne romerne plantet.
AP161004 Byr på flotte kultur - og naturopplevelser.
VG160924 - Forskjellen fra vår kultur til kulturer der æresdrap skjer, er at det i andre kulturer kan ligge en slags aksept for å ta livet av den som har vanæret deg.
AP160923 KOMBO : Det er kultur og ikke stål som er satsingsområde.
AP160923 KULTUR : Dette er gasstanken som er ombygd til teater og konsertsal.
AP160920 Du må ikke kjøre den raskeste veien til hytta, stikk innom et nytt sted på veien, oppfordrer direktør Line Endresen Normann for Virke Reise og Kultur .
SA160916 Jeg har absolutt ingen tro på at de utenlandske selskapene vil betale det samme til norsk idrett og kultur .
FV160916 Jeg har absolutt ingen tro på at de utenlandske selskapene vil betale det samme til norsk idrett og kultur .
BT160916 Jeg har absolutt ingen tro på at de utenlandske selskapene vil betale det samme til norsk idrett og kultur .
AP160916 Både Marrakech og Agadir byr på en fantastisk blanding av kultur , matopplevelser, perfekt sommervær og flotte strender.
AP160916 - Både Marrakech og Agadir byr på en fantastisk blanding av kultur , matopplevelser, perfekt sommervær og flotte strender, sier Aspengren.
AP160916 Jeg har absolutt ingen tro på at de utenlandske selskapene vil betale det samme til norsk idrett og kultur .
AP160911 Den kunst- og arkitekturinteresserte dronningen har i så fall hatt utbytte av å bo i funkishuset fra 1935, et hjem som i sin utforming dokumenterer norsk historie, stilhistorie, norske verdier og kultur .
AP160908 I Norge er vi vant til medier som styres av norsk kultur og norske lover, men vi må ikke glemme at Facebook er en global plattform.
AP160902 Hva får du hvis du kombinerer fransk kultur og et karibisk tropeparadis ?
SA160830 - Men det er en annen kultur i Norge enn i resten av verden.
BT160830 - Men det er en annen kultur i Norge enn i resten av verden.
AP160830 - Men det er en annen kultur i Norge enn i resten av verden.
FV160826 I en kultur hvor mennesker får så mange muligheter til å vise frem sin vellykkethet og hvor reklame, ¶ det ideelle, alltid spennende liv, så vil fort det vanlige livet virke grått og mislykket, tror han.
SA160825 I en kultur hvor mennesker får så mange muligheter til å vise frem sin vellykkethet og hvor reklame, ¶ det ideelle, alltid spennende liv, så vil fort det vanlige livet virke grått og mislykket, tror han.
BT160825 I en kultur hvor mennesker får så mange muligheter til å vise frem sin vellykkethet og hvor reklame, ¶ det ideelle, alltid spennende liv, så vil fort det vanlige livet virke grått og mislykket, tror han.
AP160825 I en kultur hvor mennesker får så mange muligheter til å vise frem sin vellykkethet og hvor reklame, ¶ det ideelle, alltid spennende liv, så vil fort det vanlige livet virke grått og mislykket, tror han.
AP160818 Natur, kultur , alle slags folkeslag, fattige og rike.
FV160816 Synet på disse tingene endrer seg, og hensynet til barn spiller stadig større rolle i en kultur som vår.
BT160816 Synet på disse tingene endrer seg, og hensynet til barn spiller stadig større rolle i en kultur som vår.
SA160815 Ikeas visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene, og de mange menneskene har ulik nasjonalitet, kultur og hudfarge.
SA160815 - I en gjennomdigitalisert kultur blir det noe luksusaktig over en papirkatalog som ser ut som et glossy magasin.
AP160815 Ikeas visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene, og de mange menneskene har ulik nasjonalitet, kultur og hudfarge.
AP160815 - I en gjennomdigitalisert kultur blir det noe luksusaktig over en papirkatalog som ser ut som et glossy magasin.
AP160809 Til slutt fant vi en kultur som vi ble fornøyd med, sier Amund Polden Arnesen, en av gutta bak Oslos nye mikrobryggeri.
BT160724 Siden gutter i videregående skole systematisk får lavere karakterer enn jenter, vil ikke endring av kultur og holdninger hjelpe med det første.
BT160721 Dette er altså en utfordring knyttet til kultur og holdninger.
BT160721 De store forskjellene i studievalg illustrerer en kjønnsdelt kultur som kan være problematisk.
AP160710 - Oslo kan etter hvert konkurrere med hvilken som helst internasjonal storby når det gjelder kultur , shopping og mat.
AP160626 - Vi ser at Oslo har mye kultur og musikk.
AP160619 Professor Sigrid Røyseng ved institutt for kultur og kommunikasjon ved BI sier situasjonen ved Litteraturhuset er symptomatisk for dagens kulturpolitiske klima.
AP160619 - Det er et kjempepotensial i næringslivet, men de må oppdras til å forstå verdien av kunst og kultur .
DA160616 - Grovt sett kan en si at boken handler om konsekvenser av vold, altså den uklare sammenhengen mellom vold, økonomi og kultur .
AP160604 Hun mener kultur og gode holdninger er ekstra viktig på landeveien.
SA160603 Gode lag, god kultur og gode resultater er noe vi ønsker å assosiere Gjensidige-merket med også framover, sier konserndirektør Cecilie Ditlev-Simonsen i Gjensidige, som understreker at tiden da man sponset fordi sjefen var glad i idrett er forbi.
SA160529 Jeg har jo fått forberede meg selv og vite hvordan det er å spille i utlandet og bo i en annen kultur , sier Fossum.
SA160514 få myndighet i byutviklingssaker, kultur og idrett, og park/vei/vedlikeholdssaker.
AP160501 Deichman har hatt et nært samarbeid med Kultur - og idrettsbygg for å avdekke hvilke områder i biblioteket som kan leies ut.
AP160429 Nancy, som kommer fra samme opprinnelsesland og kultur som meg, klarer å sette ord på det jeg har prøvd å si ganske lenge nå. | - I snitt har 14 mennesker dødd hver dag i Middelhavet i år ¶
AP160429 Nancy, som kommer fra samme opprinnelsesland og kultur som meg, klarer å sette ord på det jeg har prøvd å si ganske lenge nå.
AP160418 Rina Mariann Hansen, byråd for kultur , idrett og frivillighet, er også usikker på Valle Hovins fremtid som konsertarena : - Vi er nødt til å ha et sted i byen der vi kan ta imot internasjonale artister som trekker store publikum, for det synes jeg Oslo skal kunne tilby både våre og Norges innbyggere at vi har store konserter her, s
AP160416 Så hovedintensjonen er ikke å fjerne enhver bil, men å legge til rette for mer kultur , flere lekeplasser og grøntområder, blant annet.
AP160415 Flere av Kulturetatens egne kultureiendommer åpnet opp som møteplasser for aktiviteter og formidling av kunst og kultur til publikum de siste par årene.
AP160415 - Å ha kunst og kultur i sentrum av et samfunn er med på å ivareta demokratiet og ytringsfriheten, sier Solveig Lønseth.
AP160412 Nesten én av fem av dem som planlegger en ferie i år der formålet er kunst og kultur .
AP160412 Det er bare det at folk føler seg forpliktet til å gå på museer fordi de lærte som barn at reiser var en del av det å oppsøke den slags kultur .
AP160412 - Det er først og fremst på de kortere feriene, enten langweekend, helg eller andre ferier utenom skoleferiene, at vi i større grad drar på museum og opplever kultur .
AP160412 35 prosent vil oppleve kultur med kun familie, 29 prosent med kun venner og 23 prosent med både familie og venner.
SA160411 May Britt Lagesen ( 45 ) : Fylkesråd for utdanning og kultur i Nord-Trøndelag fylkeskommune.
NL160411 Eksempler på type oppgaver kan være samferdsel, næringsutvikling, distriktspolitikk, friluftsliv, landbruk, miljø, kultur og kulturbygg.
FV160411 May Britt Lagesen ( 45 ) : Fylkesråd for utdanning og kultur i Nord-Trøndelag fylkeskommune.
AP160411 Å bli kjent med lokale væremåter og kultur gjennom folkene som bor der, er en annen hovedgrunnene.
AP160411 Det er et land med 200 millioner mennesker, en sterk økonomi, utrolig historie, mangfoldig kultur og mange språk, universitet, filmproduksjon, familieliv, hobbyer og alt vi har i Norden.
AP160411 May Britt Lagesen ( 45 ) : Fylkesråd for utdanning og kultur i Nord-Trøndelag fylkeskommune.
AP160409 Medlem av Kultur - og utdanningskomiteen i Høyres bystyregruppe 2015 - 2019, Leder av Oslo Unge Høyre fra 2013.
BT160407 Da er det tid for et oppgjør med en kultur .
SA160404 Det handler om en kultur .
SA160404 - Det handler om kultur
BT160404 Det handler om en kultur .
BT160404 - Det handler om kultur
AP160404 Vi har fått en økonomisk kultur der utnyttelse av nasjonale lovgiveres avmakt er en forretningsstrategi.
AP160403 - Vi kjenner mest til våre foreldres kultur , men få av oss er teologer, poengterer han.
AP160329 - Italia har det meste : Bademuligheter, kultur , historie, spennende storbyer, fine landsbyer og god mat og vin.
AP160324 Hundretusener av mennesker ble drevet fra sine hjem, og spor etter deres kultur og religion ble senere utslettet.
BT160318 Selve alkoholismen er veldig skambelagt i en slik kultur .
AP160316 Kampanjer med nordlys, aktiviteter i natur, kultur og norsk mat rettes mot 80 millioner tyskere.
AP160315 Når det gjelder dokumentasjon av arbeidet som utføres preges Jernbaneverkets kultur av manglende nøyaktighet.
AP160311 Maskene i lucha libre er nemlig ikke bare pynt, men et symbol for makt og styrke som stammer fra aztekisk og mayaindiansk kultur .
BT160308 Byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland ( V ) har følgende kommentar : ¶
BT160308 Reiselivsrelaterte produkter, det vil si mat og drikke, transport, restauranter og hoteller, alkohol, rekreasjon og kultur , har hatt en galopperende prisutvikling.
AP160308 Jeg elsker å bygge kultur der mennesker får tillit og tar egne beslutninger, sier en stolt Colonialmajor Odd Reitan i pressemeldingen.
AP160308 Hva er kultur og hva er religion ?
SA160304 Jeg ønsker nå en god og konstruktiv dialog med tillitsvalgte og ansatte, slik at vi finner en løsning som både ivaretar kultur og samfunnsoppdraget vårt.
SA160304 Jeg har tro på at vi i etaten har en felles arkivfaglig kultur som gjør at vi kan håndtere, forene og utvikle både etatens tradisjonelle samfunnsrolle som forvalter av kulturarv og samfunnsdokumentasjon, og samtidig utvikle etatens evne til å møte de økte behovene knyttet til digital arkivdanning.
SA160304 Jeg har tro på at vi i etaten har en felles arkivfaglig kultur som gjør at vi kan håndtere, forene og utvikle begge deler.
SA160304 Bredden i dagens forventinger og oppgaver gjør at Arkivverkets kompetanse, faglighet og kultur nødvendigvis må bli bredere enn før.
SA160304 | Kultur i Arkivverket ¶
FV160229 - Andre råd hun gir, passer inn i et japansk klima og kultur , men ikke fullt så godt i Norge.
AP160229 Foretaket Kultur - og idrettsbygg Oslo KF ( KID ) har fått i oppdrag å bygge det nye museet og som byggherre er det vårt ansvar å gi korrekte data om byggeriet.
SA160228 Sånne organisasjoner har en tendens til å bygge seg opp en sånn kultur av en eller annen grunn.
AP160228 Sånne organisasjoner har en tendens til å bygge seg opp en sånn kultur av en eller annen grunn.
FV160224 - Kultur springer dessuten ut fra livssituasjon.
SA160223 - Kultur springer dessuten ut fra livssituasjon.
DA160223 Selskapet har en kultur og systemer for å lære av tidligere helikopterhendelser.
DA160223 Selskapet har en kultur og systemer for å lære av tidligere helikopterhendelser.
AP160223 Han tror hellighet knyttet til fjell kan være vanskelig å sette ord på og oversette til vestlig kultur .
AP160223 Systematikk, forebygging og elevdemokrati er stikkord som går igjen når hun skal forklare hvordan de endret skolens kultur .
AP160223 Vi er en uavhengig stiftelse som er en langsiktig eier i DNB, og som bruker vårt overskudd til samfunnsnyttige formål innen kultur , nærmiljø og friluftsliv.
AP160223 - Kultur springer dessuten ut fra livssituasjon.
SA160211 Tapstallene er den mørke baksiden til milliardene Norsk Tipping bidrar med til norsk idrett, kultur og frivillighet.
FV160211 Tapstallene er den mørke baksiden til milliardene Norsk Tipping bidrar med til norsk idrett, kultur og frivillighet.
BT160211 Tapstallene er den mørke baksiden til milliardene Norsk Tipping bidrar med til norsk idrett, kultur og frivillighet.
AP160211 * * Aftenposten Kultur følger NRK tett.
AP160211 Tapstallene er den mørke baksiden til milliardene Norsk Tipping bidrar med til norsk idrett, kultur og frivillighet.
FV160210 Overskuddet går til idrett og kultur i Norge.
BT160210 Overskuddet går til idrett og kultur i Norge.
DA160209 - Her skal vi ta opp forskjellige tema innen kultur .
DA160208 Samtidig må tilbudet tilpasses driftsbudsjettet, melder idrettssjef Arne Tennfjord i forkant av morgendagens møte i kommunalstyret for kultur og idrett.
AP160207 Siden jul har Kultur - og idrettsbygg ( KID ) i Oslo kommune jobbet med å se på hvilke deler av nye Deichman som egner seg til utleie.
AP160205 Det å gå femmila i Kollen er idrett og kultur på samme tid.
SA160204 - Andre råd hun gir, passer inn i et japansk klima og kultur , men ikke fullt så godt i Norge.
BT160204 - Andre råd hun gir, passer inn i et japansk klima og kultur , men ikke fullt så godt i Norge.
AP160204 - Andre råd hun gir, passer inn i et japansk klima og kultur , men ikke fullt så godt i Norge.
AP160203 Gjennom sitt virke i fylkestinget arbeidet hun særlig med næringsutvikling og kultur .
AP160131 Jørgen Roll ved Oslo Konserthus planlegger å fylle de tomme lokalene til Stenersenmuseet med kunst, kultur og kreative næringer.
AP160131 - Ideen er å fylle huset med kunst, kultur , design og kreative næringer.
AP160131 - Kultur og kreative næringer er et lokomotiv i Europa med stor verdiskaping, selv i nedgangstider, sier administrerende direktør Jørgen Roll ved Oslo Konserthus, som vil blåse liv i Vika-området.
AP160131 Jørgen Roll ved Oslo Konserthus planlegger å fylle de tomme lokalene til Stenersenmuseet med kunst, kultur og kreative næringer.
AP160131 - Ideen er å fylle huset med kunst, kultur , design og kreative næringer.
AP160131 - Kultur og kreative næringer er et lokomotiv i Europa med stor verdiskaping, selv i nedgangstider, sier administrerende direktør Jørgen Roll ved Oslo Konserthus, som vil blåse liv i Vika-området.
AP160130 Ja, kultur og tradisjoner selger bedre enn noen gang.
AP160129 For på grunn av byens plassering langs Mexico-gulfen og ved Mississippis utløp, har den vært et naturlig sted for handel og utveksling av kultur og tradisjon.
DA160126 Det er også viktig for turisme, bosetning, vår nasjonale kultur og identitet og for tilknyttede næringer.
DA160126 Det er også viktig for turisme, bosetning, vår nasjonale kultur og identitet og for tilknyttede næringer.
AP160122 - De kommer fra en kultur som hele tiden oppfordrer dem til å kjøpe, kjøpe, kjøpe.
DA160120 Historie og kultur
AP160119 †" I tillegg til all kultur , vil det også være et miljø av folk og organisasjoner innen samfunnsinnovasjon.
SA160113 Vi ønsker at å skape en kultur som kan bygge idrettsutøvere for mange år fremover, sier Andreassen.
AP160113 Vi ønsker at å skape en kultur som kan bygge idrettsutøvere for mange år fremover, sier Andreassen.
NL160105 Å bygge en kultur for entreprenørskap gir fordeler for unge som skal inn i arbeidslivet, for skolene, for næringslivet og for velferdsstaten Norge.
AP160105 Målet er å lære om økologisk jordbruk, kultur og tradisjoner.
DA160104 Kristoffer Sivertsen ( Frp ) krever at ølkulturen sidestilles med annen kultur når økonomisk støtte deles ut.
DA160104 Jeg godtar ikke at den etablerte kultureliten skal ha monopol på å definere hva som er kultur .
DA160104 Han mener ølkulturen bør sidestilles med tradisjonell kultur når det offentlige bevilger økonomisk støtte.
DA160104 Frp-politiker Kristoffer Sivertsen ( til høyre ) er lei av at den voksende ølkulturen ikke blir godtatt som kultur .
DA160104 - Jeg godtar ikke at den etablerte kultureliten skal ha monopol på å definere hva som er kultur , sier Sivertsen.
DA160104 Kristoffer Sivertsen ( Frp ) krever at ølkulturen sidestilles med annen kultur når økonomisk støtte deles ut.
DA160104 Jeg godtar ikke at den etablerte kultureliten skal ha monopol på å definere hva som er kultur .
DA160104 Han mener ølkulturen bør sidestilles med tradisjonell kultur når det offentlige bevilger økonomisk støtte.
DA160104 Frp-politiker Kristoffer Sivertsen ( til høyre ) er lei av at den voksende ølkulturen ikke blir godtatt som kultur .
DA160104 - Jeg godtar ikke at den etablerte kultureliten skal ha monopol på å definere hva som er kultur , sier Sivertsen.
DA160104> - Jeg godtar ikke at den etablerte kultureliten skal ha monopol på å definere hva som er kultur , sier Sivertsen.
DA160104> target="avis" href= - Jeg godtar ikke at den etablerte kultureliten skal ha monopol på å definere hva som er kultur , sier Sivertsen.
DA160104> target="avis" href= target="avis" href= - Jeg godtar ikke at den etablerte kultureliten skal ha monopol på å definere hva som er kultur , sier Sivertsen.
DA160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Jeg godtar ikke at den etablerte kultureliten skal ha monopol på å definere hva som er kultur , sier Sivertsen.