DN171115 Tyskland ligger an til å ikke oppnå sitt eget mål om å kutte utslippene fra kullindustrien med 40 prosent innen 2020, og flere håpte at statsminister Angela Merkel ville kreve utfasing av landets kullproduksjon .
SA171027 For store, fattige land vil nok komme til å tviholde på sin innenlandske kullproduksjon fremfor import av olje eller gass.
AA170809 I framtida vil ikke opp - og nedturer i kinesisk kullproduksjon være like viktig.
SA170626 | Økt kullproduksjon i USA, Kina og India ¶
AA170626 | Økt kullproduksjon i USA, Kina og India ¶
AA170626 Så sent som i fjor falt verdens kullproduksjon med 6,5 prosent, ifølge oljeselskapet BP.
AA170626 De tre stormaktene Kina, USA og India står til sammen for to tredeler av verdens kullproduksjon .
DB170409 Resultatene ble kritisert av oljeindustrien for teoretisk sett kan du balansere økt oljeproduksjon i Arktis med kraftige kutt i kullproduksjon .
DA170326 Denne utvidelsen tilsvarer 4 ganger den totale installerte kapasiteten for kullproduksjon i hele USA, over 7 ganger den i EU og 42 ganger Norges installerte vannkraftkapasitet », heter det videre.
AP170326 Det nordøstlige hjørnet av Wyoming, der Gillette er det viktigste samlingspunktet, står nå for hele 40 prosent av USAs kullproduksjon .
BT170217 Også flere senatorer fra delstater med kullproduksjon var til stede.
VG170213 Den negative trenden på ¶ sentrale områder som kullproduksjon og CO₂-utslipp er i ferd med å snu.
DB170123 Norge betaler andre land for å la være å hugge ned regnskogen, men vil selv fortsette med å selge olje og gjennom oljefondet investere i kullproduksjon .
AP160419 Unngår også kullproduksjon
AP160419 I forrige uke ble det kjent at Norges Bank har besluttet å utelukke 52 selskaper som er engasjert i kullproduksjon , fra Oljefondet.