DN171213 Forurensende fabrikker og kullkraftverk er blitt stengt i år.
AP171123 Ingen energiselskaper har planer om nye kullkraftverk .
SA171122 Flere tusen mennesker demonstrerte lørdag i tyske Bonn i forkant av FNs klimakonferanse Hovedkravet er at politikerne snarlig faser ut kullkraftverk .
DN171122 Under klimakonferansen i Bonn i forrige uke stilte 20 land seg bak en plan om å fase ut kullkraftverk .
AP171120 De ønsker også å avvikle kullkraftverk raskere enn de andre.
AP171117 Under klimaforhandlingene har Angela Merkel, som taler varmt for å kutte klimagassutslipp fått mye kjeft av demonstranter for at hun tillater nye kullkraftverk hjemme.
AP171117 Så sent som i 2012 fikk britene 40 prosent av sin elektrisitet fra kullkraftverk .
AP171117 Selv om Trump opphevet Obamas klimakrav til kullkraftverkene ( Clean Power Plan ), legges det også i år ned kullkraftverk i USA.
AP171117 Landet planlegger nytt kullkraftverk for å kompensere for nedlagt kjernekraft.
DN171116 Totalt 20 land stiller seg bak en plan om å fase ut kullkraftverk .
DN171116 Kullkraftverk er en viktig årsak til utslipp som fører til global oppvarming.
DA171115 - De har oppnådd denne nedgangen i karbonintensiteten blant annet ved å stenge kullkraftverk og ta i bruk mer fornybar energi, opplyser Bergan.
AP171113 En av grunnene er at Tyskland har fyrt kraftigere i sine kullkraftverk , som her i Gelsenkirchen, for å kompensere for stengte atomkraftverk.
SA171104 Flere tusen mennesker demonstrerte lørdag i tyske Bonn i forkant av FNs klimakonferanse Hovedkravet er at politikerne snarlig faser ut kullkraftverk .
AP171029 Det er et spørsmål om tid før solenergi er billigere enn å grave kull ut av en gruve, og brenne det i et nedbetalt kullkraftverk .
VG171023 Men i dag finnes det to fullskala CO₂-fangstanlegg på kraftproduksjon hvor aminteknologien er i bruk : Ved ett kullkraftverk i Canada og ett i USA.
SA171017 Britiske myndigheter vil stenge alle kullkraftverk og satse på atomkraft, gass og vind, for å kutte CO₂-utslipp.
DA171016 - Ja, iallfall hvis du ikke allerede har et eksisterende kullkraftverk , men må bygge et nytt.
DA171016 * I majoriteten av juni ble det produsert så mye sol- og vindenergi i Danmark at det alene dekket hele elforbruket, uten behov for tilleggskraft fra landets kullkraftverk .
DA171016 - Ja, iallfall hvis du ikke allerede har et eksisterende kullkraftverk , men må bygge et nytt.
DA171016 * I majoriteten av juni ble det produsert så mye sol- og vindenergi i Danmark at det alene dekket hele elforbruket, uten behov for tilleggskraft fra landets kullkraftverk .
DN170929 To kullkraftverk i South Australia har stanset produksjonen de siste årene.
DN170914 ¶ Innleggsforfatteren mener at Norge bør være en pådriver for å erstatte kullkraftverk med gasskraftverk.
AP170912 Det skjer flere gode endringer i verden, som at Kina i stor grad bremser utbygging av kullkraftverk .
NL170911 2.800 kullkraftverk under planlegging og bygging i Asia.
VG170810 * 1 Det jobbes også med å reversere Obamas « Clean Power Plan », som har hatt som mål å stenge sterkt forurensende kullkraftverk .
DB170805 Vi skal kjøpe « kvoter » i utlandet, ved å plante trær i Afrika sponse oppgradering av kinesiske kullkraftverk , bygge vindmøller i India eller på andre måter.
DB170701 Bildet viser et kullkraftverk i Datong i Kina.
AA170628 - Når lovgivningen er europeisk, er det passende at inntektene går til EU-budsjettet hvis en stålprodusent, et kullkraftverk eller annen industri kjøper klimakvoter, sa Oettinger.
AA170626 I begge landene er planer om nye kullkraftverk blitt skrinlagt.
AA170625 Gassen fra Nordsjøen erstatter forurensende kullkraftverk i Europa.
AP170621 Regjeringen har bestemt seg for å fase ut landets forurensende kullkraftverk og erstatte dem med renere sol- vind og kjernekraft.
AP170621 Regjeringen har bestemt seg for å fase ut landets forurensende kullkraftverk og erstatte dem med renere sol- vind og kjernekraft.
VG170616 Å legge ned et par kinesiske kullkraftverk gir synlige utslippskutt, til forskjell fra det meste av norsk miljøpolitikk.
DB170616 Pengene for CO₂- kvotene går til å finansiere utslippsreduserende tiltak i Europa, som for eksempel å erstatte eksisterende kullkraftverk med fornybar energi.
DB170616 I et tenkt tilfelle hvor Norge hadde stengt eksporten av gass, og tidligere importører hadde måttet skifte elektrisitetsproduksjon fra gasskraftverk til kullkraftverk , ville utslippsøkningen globalt tilsvart ca. fem ganger Norges totale årlige utslipp.
SA170607 Å fjerne de derved overflødige kullkraftverk , gir umiddelbare virkninger globalt og lokalt.
SA170607 Den forurensningen som kommer fra kullkraftverk , kan raskest elimineres ved å redusere bruken av elektrisitet.
SA170607 1 kWh produsert i kullkraftverk gir et utslipp på 1 kg CO₂.
AP170607 Kullkraftverk , som dette i Qingzhen, slipper ut kvikksølv i gassform.
DB170603 Uavhengig av om Kina - i henhold til Paris-avtalen - faktisk ikke blir hindret i å lage nye kullkraftverk, har den asiatiske stormakten tatt skritt for å stoppe byggingen av nye kullkraftverk .
DB170603 Uavhengig av om Kina - i henhold til Paris-avtalen - faktisk ikke blir hindret i å lage nye kullkraftverk , har den asiatiske stormakten tatt skritt for å stoppe byggingen av nye kullkraftverk.
DB170603 I januar stoppet landet blant annet byggingen av 103 nye kullkraftverk , og de siste tre årene har de kuttet i kullbruken, ifølge Politifact.
DB170603 Det er derfor uriktig at USA blir - gjennom Paris-avtalen - nektet å bygge kullkraftverk , men det er riktig at Kina « får lov ».
DB170603 Avtalen nekter ikke land å bygge for eksempel kullkraftverk .
DB170603 - Kina vil kunne få lov til å bygge hundrevis av nye kullkraftverk .
VG170602 Kina har tatt grep for å stanse byggingen av kullkraftverk og har kuttet kullforbuket de siste tre årene, skriver Politifact.
VG170602 Det er sånn sett ikke er noe i avtalen som forhindrer USA å bygge kullkraftverk . 3.
VG170602 - Kina vil få lov til å bygge hundrevis av kullkraftverk , men vi kan ikke gjøre det, etter denne avtalen.
VG170602 Reguleringene Obama innførte favoriserte altså gasskraftverk eller fornybar energi foran kullkraftverk .
VG170602 Planen innebar at man innførte en standard på utslipp som gjorde at gamle kullkraftverk ble ulønnsomme fordi det ble for dyrt å drive dem, sier Bang.
VG170602 Den viktigste delen i planen heter « Clean Power Plan » og handlet om å få ned utslippene fra kullkraftverk og kraftsektoren.
VG170602 ARVEN ETTER OBAMA : Barack Obamas administrasjon innførte i 2015 « Climate Action Plan » for å få ned utslipp fra kullkraftverk og kraftsektoren, ta lederskap i klimaforhandlingene og forbedre forberedelsene på klimaendringene.
DB170602 Det er for eksempel ingenting i avtalen som hindrer USA i å bygge nye kullkraftverk , slik Trump hevder.
VG170601 Byens siste kullkraftverk er stengt og byens elektrisitet kommer nå fra naturgass.
VG170601 - Kina vil få lov til å bygge hundrevis av kullkraftverk , men vi kan ikke gjøre det, etter denne avtalen.
SA170531 Energirelaterte utslipp i USA har falt med 14 prosent mellom 2005 og 2016, som følge av at kullkraftverk har stengt ned til fordel for gasskraftverk og fornybar energi.
FV170531 Energirelaterte utslipp i USA har falt med 14 prosent mellom 2005 og 2016, som følge av at kullkraftverk har stengt ned til fordel for gasskraftverk og fornybar energi.
AP170426 I tiden etter presidentvalget har seks kullkraftverk lagt om til naturgass, og 40 andre har planer om å gjøre det samme eller stenge helt i løpet av Trumps presidentperiode, skriver Washington Post.
AP170426 Han startet med å erklære at alle Obamas klimakrav til gamle kullkraftverk vrakes.
AP170426 I tiden etter presidentvalget har seks kullkraftverk lagt om til naturgass, og 40 andre har planer om å gjøre det samme eller stenge helt i løpet av Trumps presidentperiode, skriver Washington Post.
AP170426 Han startet med å erklære at alle Obamas klimakrav til gamle kullkraftverk vrakes.
DN170422 Britiske myndigheter har bestemt at landets siste kullkraftverk må stenge innen 2025 som del av klimaforpliktelsene.
AP170422 Britiske myndigheter har bestemt at landets siste kullkraftverk må stenge innen 2025 som del av klimaforpliktelsene.
AA170422 Britiske myndigheter har bestemt at landets siste kullkraftverk må stenge innen 2025 som del av klimaforpliktelsene. ( ©NTB ) ¶
VG170410 Trump har stanset Clean Air Act som Obama fikk gjennom og han har stanset utfasingen av kullkraftverk .
VG170410 - Her i Beijing har de nå stanset alle kullkraftverkene på grunn av luftforurensningen, mens Trump vil åpne kullkraftverk igjen : Det er litt av et paradoks ?
VG170410 - Det er bekymringsfullt hvis utfasingen av kullkraftverk stanses i USA.
VG170402 - Vi er i den situasjonen at Kina meget aktivt stenger ned kullkraftverk og går i bresjen for å få ned sine utslipp, mens Trump vil åpne for igjen å åpne kullkraftverk for å skape amerikanske arbeidsplasser.
VG170402 - Vi er i den situasjonen at Kina meget aktivt stenger ned kullkraftverk og går i bresjen for å få ned sine utslipp, mens Trump vil åpne for igjen å åpne kullkraftverk for å skape amerikanske arbeidsplasser.
DN170329 Clean Power Plan hadde som mål å kutte utslippene fra kullkraftverk .
DA170329 Tirsdag ga han ordre om å oppheve Clean Power Plan, som skulle kutte utslipp fra amerikanske kullkraftverk .
BT170329 Clean Power Plan hadde som mål å kutte utslippene fra kullkraftverk .
AA170329 Tirsdag ga han ordre om å oppheve Clean Power Plan, som skulle kutte utslipp fra amerikanske kullkraftverk .
AA170329 Clean Power Plan hadde som mål å kutte utslippene fra kullkraftverk .
VG170328 Samtidig påpeker Bang at utviklingen mot mer gass i kraftsektoren vil antakelig fortsette uavhengig av om Clean Power Plan blir fjernet, og det å bygge nye kullkraftverk vil neppe være en aktuell investering for investorer.
VG170328 30% av totale klimagassutslipp, der kullkraftverk er en viktig årsak til utslippene.
DN170328 Trump kommer også til å avvikle Obama-administrasjonens Clean Power Plan, som ville ha lagt restriksjoner på klimagassutslipp fra amerikanske kullkraftverk .
DN170328 Trump signerte annulleringen av regelen dagen før han er ventet å reversere en plan Obama innførte for å begrense utslippene fra kullkraftverk .
DA170328 Det kan nok føre til at en del gamle kullkraftverk vil bli stående og gå, sier hun.
DA170328 Det gjør at omleggingen fra forurensende kullkraftverk til den mer miljøvennlige energiformen gass kan komme til å fortsette uavhengig av føderale pålegg, sier hun.
AP170328 Trump kommer også til å avvikle Obama-administrasjonens Clean Power Plan, som ville ha lagt restriksjoner på klimagassutslipp fra amerikanske kullkraftverk .
AP170328 Trump signerte annulleringen av regelen dagen før han er ventet å reversere en plan Obama innførte for å begrense utslippene fra kullkraftverk .
AA170328 Trump kommer også til å avvikle Obama-administrasjonens Clean Power Plan, som ville ha lagt restriksjoner på klimagassutslipp fra amerikanske kullkraftverk .
AA170328 Trump signerte annulleringen av regelen dagen før han er ventet å reversere en plan Obama innførte for å begrense utslippene fra kullkraftverk .
DN170327 Videre sier han at den kommer til å avvikle Obama-administrasjonens Clean Power Plan, en miljøregulering som legger restriksjoner på klimagassutslipp fra kullkraftverk .
SA170326 Videre sier han at den kommer til å avvikle Obama-administrasjonens Clean Power Plan, en miljøregulering som legger restriksjoner på klimagassutslipp fra kullkraftverk .
DA170326 « Selv om flere finansielle institusjoner allerede er i ferd med å redusere, begrense eller slutte å finansiere nye kullkraftverk , er det likevel store planer for utbygging », påpeker WWF i sin rapport « Etikk eller falitt ? ».
DA170326 Samlet sett har det vært en nedgang i igangsatt byggestart for nye kullkraftverk på 62 prosent fra januar 2016 til januar i år.
DA170326 Planlagte kullkraftverk « innebærer 70 prosent utvidelse av dagens installerte kullkraftverkkapasitet.
DA170326 Men for å lykkes med det må planene om nye kullkraftverk også i en rekke andre land, bli lagt vekk.
DA170326 Manglende finansering og politiske vedtak har stanset byggingen av over 100 nye kullkraftverk i Kina og India, men Oljefondet fortsetter å investere i selskaper som vil bygge kullkraftverk .
DA170326 Manglende finansering og politiske vedtak har stanset byggingen av over 100 nye kullkraftverk i Kina og India, men Oljefondet fortsetter å investere i selskaper som vil bygge kullkraftverk.
DA170326 Interessen for å finansiere og bygge nye kullkraftverk faller, viser ny global rapport.
DA170326 I tillegg har omfattende og gjentatte protester fra bønder og andre om miljøkonsekvensene av nye kullkraftverk , bidratt til å forsinke nybyggingen, ifølge « Boom and Bust 2017 ».
DA170326 I India har planene om 13 nye kullkraftverk stanset opp i hovedsak på grunn av manglende interesse fra banker og investorer.
DA170326 En rekke restriksjoner innført av de kinesiske energimyndighetene, er den viktigste årsaken til at mange planlagte kullkraftverk er satt på vent i Kina, går det fram av rapporten « Boom and Bust 2017 » fra de tre førstnevnte organisasjonene.
DA170326 Dette er på langt nær de eneste investeringene Oljefondet har gjort i selskaper som vil bygge nye kullkraftverk .
DA170326 Det arbeides nå derfor med planer om en rekke nye kullkraftverk .
DA170326 - Det reduserte tempoet i utviklingen av nye kullkraftverk tilsier at målene i Parisavtalen om en global oppvarming på under 2 grader, er innen rekkevidde, konkluderer Greenpeace, Coalswarm og Sierra Club i sin rapport.
AP170326 Ti meter foran dem, midt i et øde landskap som bølger seg mellom kullgruver, bisonrancher og et flunkende nytt kullkraftverk , har to målskiver sluppet relativt uskadet unna 24-åringens kuler.
SA170319 Myndighetene vedtok alt i 2013 en femårsplan for å fase ut bruken av kullkraft i Beijing, og Huangneng-kraftverket er det siste av fire store kullkraftverk som erstattes av gasskraftverk.
SA170319 Lufta i Kinas hovedstad Beijing er fortsatt sterkt forurenset, til tross for at myndighetene nå har stengt ned det siste av byens store kullkraftverk og i stedet satser på gass.
DN170319 Myndighetene vedtok alt i 2013 en femårsplan for å fase ut bruken av kullkraft i Beijing, og Huangneng-kraftverket er det siste av fire store kullkraftverk som erstattes av gasskraftverk.
AA170319 Myndighetene vedtok alt i 2013 en femårsplan for å fase ut bruken av kullkraft i Beijing, og Huangneng-kraftverket er det siste av fire store kullkraftverk som erstattes av gasskraftverk.
VG170311 Snart er det ventet at den nye administrasjonen vil oppheve handlingsplanen for renere energi, som ble innført under Barack Obama, og som begrenser utslippene av drivhusgasser fra blant annet kullkraftverk .
DN170306 Dette skal også gjøres ved å modernisere kullkraftverk i nordøst-Kina, hvor de store stålkraftverkene og tungindustrien ligger.
DA170306 Li lover både å fortsette Kinas kraftige satsing på fornybar energi og å oppgradere landets kullkraftverk så de blir mer effektive.
AA170305 Li lover både å fortsette Kinas kraftige satsing på fornybar energi og å oppgradere landets kullkraftverk så de blir mer effektive.
DN170228 Globalt står kullkraftverk for 40 prosent av verdens samlede strømproduksjon, ifølge Det internasjonale energibyrået.
AA170228 Globalt står kullkraftverk for 40 prosent av verdens samlede strømproduksjon, ifølge Det internasjonale energibyrået.
DN170219 | Thailand stanser kullkraftverk i ferieparadis ¶
DN170219 Den thailandske militærjuntaen vil revurdere byggingen av et omstridt kullkraftverk i Krabi sør i landet etter store protester.
AA170219 | Thailand stanser kullkraftverk i ferieparadis ¶
AA170219 Den thailandske militærjuntaen vil revurdere byggingen av et omstridt kullkraftverk i Krabi sør i landet etter store protester.
AA170218 | Protestene mot kullkraftverk i ferieparadis fortsetter i Thailand ¶
AA170218 Tre demonstranter er pågrepet av soldater under en demonstrasjon mot et planlagt kullkraftverk i ferieparadiset Krabi i Thailand.
AA170218 Militærjuntaen i Thailand fastholder at det er behov for et stort kullkraftverk i Krabi-provinsen og viser til at det må importeres store mengder strøm i perioder med høyt forbruk. ( ©NTB ) ¶
BT170217 I tillegg ville den i mange tilfeller gjort gruvedrift dyrere - noe som trolig ville bidratt til mindre utvinning av kull og lavere klimautslipp fra kullkraftverk .
AA170217 | Thailand bygger kullkraftverk i ferieparadis ¶
AA170217 Thailandske myndigheter har gitt grønt lys til bygging av et stort kullkraftverk nær de vakre sandstrendene langs kysten av Andamanhavet.
SA170216 Britiske myndigheter vil stenge alle kullkraftverk og satse på atomkraft, gass og vind, for å kutte CO2-utslipp.
DB170215 Hvis det siste kullkraftverket bygges dette året, vil man innen 2050 være kvitt alle kullkraftverk i India, sier rapporten.
DB170215 En ny, oppsiktsvekkende rapport fra India, omtalt blant annet i Financial Times, forteller at landet kan bli kvitt alle sine kullkraftverk innen få tiår.
AP170209 Høyere karbonskatter, kombinert med fall i prisene på både gass og fornybar energi, har ført til massiv nedstengning av kullkraftverk i landet de siste årene.
AP170209 Britiske kullkraftverk har ikke produsert mindre strøm enn det de gjorde i fjor siden 1936.
AA170209 Når aluminium fremstilles ved hjelp av klimavennlig vannkraft, blir CO₂-utslippet per tonn aluminium bare 20 prosent av utslippet fra et aluminiumverk som drives med strøm fra kullkraftverk , noe som er mest vanlig i verden.
BT170122 Kjernekraftverk og kullkraftverk kan ikke ta disse hurtige effektvariasjonene.
DN170119 Det gjelder for eksempel miljøreguleringer av kullkraftverk som Obama ga ordre om.
AP170115 Kineserne behøver desperat å spare energi og samtidig tøyle forurensningen fra kullfyring og kullkraftverk .
AP170115 Kineserne behøver desperat å spare energi og samtidig tøyle forurensningen fra kullfyring og kullkraftverk .
AP161231 Han har saksøkt EPA for at direktoratet krever reduserte klimagassutslipp fra kullkraftverk .
AP161231 Han har saksøkt EPA for at direktoratet krever reduserte klimagassutslipp fra kullkraftverk .
AP161111 Disse 114 selskapene slipper hvert år ut minst 476 millioner tonn CO₂ - det tilsvarer utslipp fra 125 store kullkraftverk eller nesten ti ganger som Norges samlede utslipp.
AP160902 Siden 2010 er to av tre planlagte kullkraftverk lagt på is eller skrinlagt.
AP160609 Det er også et kullkraftverk i den russiske byen Barentsburg på Svalbard.
SA160512 Skottland har stengt sitt siste kullkraftverk .
AP160403 Ideen er at man skal erstatte den skitne fyrkjelen i eksisterende kullkraftverk med en ren fusjonsreaktor, som også er mye billigere å drive fordi den nesten ikke trenger drivstoff.
AP160308 Boundary Dam er et kullkraftverk i Saskatchewan i Canada som var første ute i verden med et fullskala-karbonfangstanlegg.
AP160222 I tillegg skal overproduksjon i kraftsektoren begrenses ved strengere regulering av bygging av nye kullkraftverk .
AP160222 I forkant av klimatoppmøtet i Paris i desember varslet regjeringen at den vil kutte CO2-utslippene fra landets kullkraftverk med 180 millioner tonn innen 2020.
AP160220 Sør-Afrikanske myndigheter vil derfor også fortsette å bygge ut kullkraftverk , og snuser på gass - og kjernekraft.
AP160220 Sagt på en annen måte : Tiltak mot kullgruver i stedet for tiltak mot kullkraftverk og strømkunder.