DB171123 I stedet for strømsløsing i bygg, trenger vi strømmen til utslippsfri transport og til å erstatte gass- og kullkraft på kontinentet.
DB171115 - Vi kommer til å ha ren kullkraft .
DB171113 Presidenten prøver å fjerne lover og regler som begrenser utslippene i USA, og vil i stedet satse på kullkraft .
AA171113 Presidenten prøver å fjerne lover og regler som begrenser utslippene i USA, og vil i stedet satse på kullkraft .
AP171111 Regjeringen i Italia vil slutte med kullkraft innen 2025 og i stedet satse hardere på fornybar energi.
AP171111 I dag utgjør kullkraft 15 prosent av strømproduksjonen, ifølge Det internasjonale energibyrået ( IEA ).
SA171109 Mange har fremdeles atom- eller kullkraft .
DN171106 Deler av utvinningen skjer ved hjelp av kullkraft , og totalforbruket er blitt et miljøproblem.
DB171104 Hva med kullkraft ?
SA171029 Vi befinner oss nå midt i et paradigmeskifte, hvor store økonomier som Kina, Canada og California setter seg mål om å fase ut kullkraft , diesel- og bensinbiler.
SA171027 Fordi de har erstattet forurensende kullkraft med norsk gass.
DN171026 - Solenergi er nå blitt så billig å bygge ut at det i økende grad utkonkurrerer ikke bare kullkraft , men også vannkraft, sier Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
AP171017 Opptil 70 - 80 prosent av klimaavtrykket av telefoner og PC-er kommer fra produksjonen - i stor grad fordi de lages i land med mye kullkraft , som for eksempel i Kina.
DA171016 Der har de lagt ned det meste av sin kullkraft i løpet av de par siste årene.
DA171016 Der har de lagt ned det meste av sin kullkraft i løpet av de par siste årene.
DB171012 I hovedscenariet taler ifølge Finansavisen blant annet en ny og strengere handelsperiode for CO2-kvoter i EU og utfasing av kjerne- og kullkraft for lavere tilbud og høyere priser fra 2020.
VG170917 Foto : TCM ¶ KULLKRAFT INN IGJEN : Det kullfyrte kraftverket Plant Cherer i Juliette, Georgia i USA er et av landets største CO₂-kilder.
NL170911 Rypdal påpeker problemene med kinesisk kullkraft , men nedvurderer at nesten 30 ganger Norges befolkning har fått forurenset sitt drikkevann.
NL170911 Det hører også med at det enorme energiforbruket for produksjonen av REE kommer fra kullkraft .
DN170911 Blant annet har landet satset hardt på sol- og vindenergi som et alternativ til kullkraft .
AA170911 Blant annet har landet satset hardt på sol- og vindenergi som et alternativ til kullkraft .
DA170831 Norsk gass har bidratt til å utkonkurrere kullkraft i Storbritannia, Tyskland og Frankrike.
AA170809 Kinesisk kullkraft setter prisen i det globale kullmarkedet fordi landet er verdens største forbruker av kullenergi.
AA170726 Det gjør heller ikke elbiler drevet av kullkraft eller all verdens avgifter.
AA170713 Myndighetene i en rekke land legger til rette for mer bruk av gass og mindre kullkraft for å kutte CO2-utslippene og bedre luftkvaliteten.
DB170616 Norsk petroleumsnæring bidrar til reduserte klimagassutslipp i Europa gjennom å redusere behovet for kullkraft .
SA170607 Alt strømoverskuddet i Norge eksportere til Europa og brukes nettopp til å redusere produksjon av kullkraft .
DB170603 Så vi kan ikke bygge kullkraft , men de får lov, ifølge denne avtalen, sa Trump om hvorfor han mente avtalen var urettferdig for USA.
DB170602 I januar stoppet landet blant annet byggingen av 103 nye kullkraft , og de siste tre årene har de kuttet bruken kull, ifølge Politifact.
AP170529 Det har høy befolkningsvekst, lav økonomisk vekst og dermed beskjeden utvikling av energieffektiv teknologi, og overgang til utslippsintensiv kullkraft uten noen utslippstiltak.
AP170529 Det har høy befolkningsvekst, lav økonomisk vekst og dermed beskjeden utvikling av energieffektiv teknologi, og overgang til utslippsintensiv kullkraft uten noen utslippstiltak.
SA170522 All denne energien ville blitt eksportert til Europa som erstatning for kullkraft dersom energien ikke ble brukt til å lade batteriene til en Tesla her i landet.
AP170513 Vind og gass danker ut skitten kullkraft på britiske kjøkken : Det passer perfekt for Statoil ¶
DA170509 Året etter vedtok Stortinget at Oljefondet skulle ut av selskaper som baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på kullkraft og kullgruver.
DN170422 | Første døgn uten kullkraft i Storbritannia siden 1800-tallet ¶
DN170422 Storbritannia har de siste årene blitt stadig mindre avhengig av kullkraft .
DN170422 Fredag forventet myndighetene at landet ikke ville bruke kullkraft i det hele tatt.
DN170422 For første gang siden den industrielle revolusjonen har Storbritannia trolig gått 24 timer uten å bruke kullkraft .
AP170422 | Første døgn uten kullkraft i Storbritannia siden 1800-tallet ¶
AP170422 Storbritannia har de siste årene blitt stadig mindre avhengig av kullkraft .
AP170422 Fredag forventet myndighetene at landet ikke ville bruke kullkraft i det hele tatt.
AP170422 For første gang siden den industrielle revolusjon bruker Storbritannia i dag trolig ikke kullkraft .
AA170422 | Første døgn uten kullkraft i Storbritannia siden 1800-tallet ¶
AA170422 Storbritannia har de siste årene blitt stadig mindre avhengig av kullkraft .
AA170422 For første gang siden den industrielle revolusjonen har Storbritannia trolig gått 24 timer uten å bruke kullkraft .
DB170412 Dette gjelder dessuten i større grad for kullkraft og gass.
SA170408 I Europa vil de, på mellomlang sikt, ikke ha andre valg enn å erstatte dette med kullkraft hvis ikke vi lykkes med å tette det gapet som oppstår når vår produksjon faller.
DB170330 Prisen på solceller har stupt med over75 prosent de siste årene, og både sol og vind konkurrerer nå med kullkraft i flere land - uten subsidier.
VG170328 Obamas klimaplan ville gjort det enda vanskeligere å tjene penger på kullkraft .
DN170328 Men Clean Power Plan ville gjort det enda vanskeligere å tjene penger på kullkraft .
DB170328 Men Clean Power Plan ville gjort det enda vanskeligere å tjene penger på kullkraft .
DB170328 - Vi kommer til å ha ren kullkraft .
DA170328 Men Clean Power Plan ville gjort det enda vanskeligere å tjene penger på kullkraft .
BT170328 Men Clean Power Plan ville gjort det enda vanskeligere å tjene penger på kullkraft .
DA170326 Også i Indonesia og Pakistan møter ny kullkraft motbør.
DA170326 Forklaringen er at stortingsvedtaket kun gjelder eksisterende produksjon og ikke omfatter selskaper som har planer om å investere i ny kullkraft i framtiden.
DA170326 Dette skjer til tross for at Stortinget i 2015 vedtok å trekke Oljefondet ut av kullgruver og kullkraft .
DA170326 - Så lenge Oljefondet ikke sørger for å unngå investeringer i ny kullkraft , risikerer vi at norske sparepenger brukes til å finansiere en klimaversting.
AP170326 Lavere priser på konkurrerende energiformer, spesielt naturgass, har gjort det mindre attraktivt å kjøpe kullkraft .
SA170319 Selv om utfasingen av kullkraft tilsynelatende ikke løser Beijings forurensningsproblem, fastholder statsminister Li Keqiang at det er riktig politikk å ta farvel med kullkraft .
SA170319 Selv om utfasingen av kullkraft tilsynelatende ikke løser Beijings forurensningsproblem, fastholder statsminister Li Keqiang at det er riktig politikk å ta farvel med kullkraft.
SA170319 Myndighetene vedtok alt i 2013 en femårsplan for å fase ut bruken av kullkraft i Beijing, og Huangneng-kraftverket er det siste av fire store kullkraftverk som erstattes av gasskraftverk.
SA170319 Huangneng-kraftverket ble stengt ned i helga, og Beijing med sine over 20 millioner innbyggere blir dermed den første kinesiske storbyen som tar farvel med kullkraft .
DN170319 Selv om utfasingen av kullkraft tilsynelatende ikke løser Beijings forurensningsproblem, fastholder statsminister Li Keqiang at det er riktig politikk å ta farvel med kullkraft .
DN170319 Selv om utfasingen av kullkraft tilsynelatende ikke løser Beijings forurensningsproblem, fastholder statsminister Li Keqiang at det er riktig politikk å ta farvel med kullkraft.
DN170319 Myndighetene vedtok alt i 2013 en femårsplan for å fase ut bruken av kullkraft i Beijing, og Huangneng-kraftverket er det siste av fire store kullkraftverk som erstattes av gasskraftverk.
DN170319 Huangneng-kraftverket ble stengt ned i helga, og Beijing med sine over 20 millioner innbyggere blir dermed den første kinesiske storbyen som tar farvel med kullkraft .
AA170319 Selv om utfasingen av kullkraft tilsynelatende ikke løser Beijings forurensningsproblem, fastholder statsminister Li Keqiang at det er riktig politikk å ta farvel med kullkraft .
AA170319 Selv om utfasingen av kullkraft tilsynelatende ikke løser Beijings forurensningsproblem, fastholder statsminister Li Keqiang at det er riktig politikk å ta farvel med kullkraft.
AA170319 Myndighetene vedtok alt i 2013 en femårsplan for å fase ut bruken av kullkraft i Beijing, og Huangneng-kraftverket er det siste av fire store kullkraftverk som erstattes av gasskraftverk.
AA170319 Huangneng-kraftverket ble stengt ned i helga, og Beijing med sine over 20 millioner innbyggere blir dermed den første kinesiske storbyen som tar farvel med kullkraft .
AA170317 Viktige årsaker i begge landene er satsing på naturgass og fornybar energi, i stedet for kullkraft .
DA170304 Det vil også være et godt bidrag for klima om det produseres mer aluminium med norsk vannkraft enn av kullkraft i Kina, sier han.
DA170303 Det er helt åpenbart at det ikke er noe poeng at arbeidsplasser og kraftkrevende industri skal flytte til land som har kullkraft istedenfor vannkraft.
SA170301 15 millliarder kr og vil bidra til at England kan erstatte vedtatt utfaset kullkraft i landet.
SA170301 15 millliarder kr og vil bidra til at England kan erstatte vedtatt utfaset kullkraft i landet.
DB170215 Det er slett ikke sikkert gass blir den « grønne » erstatningen for kullkraft i våre hjemlige markeder.
DB170215 Ett eksempel er Storbritannia, som har en aktiv strategi for å fase ut kullkraft med gass.
VG170213 Målet er at 15 prosent av energien skal være fornybar innen 2020, og kullkraft redusert til 55 prosent.
AP170209 | Vind og gass danker ut skitten kullkraft på britiske kjøkken.
AP170124 Modellene viser fremtidig sammensetning av produksjonen, fordelt på for eksempel vind, vannkraft og kullkraft .
AP170124 I tillegg er det lagt inn en spådom om at gasskraft vil spille en større rolle i EU på bekostning av kullkraft .
AP161231 På grunn av den fortsatt ekstreme utbyggingen av kullkraft i India og andre asiatiske land kan denne positive utviklingen endres raskt - ikke minst når Barack Obamas klima-press erstattes av Trumps promotering av kull.
AP161231 På grunn av den fortsatt ekstreme utbyggingen av kullkraft i India og andre asiatiske land kan denne positive utviklingen endres raskt - ikke minst når Barack Obamas klima-press erstattes av Trumps promotering av kull.
AP161231 - Men dersom vi sløser med strøm, må Norge kjøpe for eksempel kullkraft fra utlandet og det er skadelig for miljøet, sier Trond Paasche i Enova til Aftenposten Junior.
AP161122 Det kan nå for første gang lages mer elektrisitet fra fornybare kilder enn fra kullkraft - vel å merke når det blåser og solen skinner.
AP161122 Kullkraft møter motvind.
AP160924 Dersom gasslekkasjene blir høye nok, kan det faktisk bidra mer til klimaendringene enn hva kullkraft gjør.
AP160609 Å bytte ut kullkraft med strøm fra land, vil bety mye mindre klimautslipp på Svalbard.
AP160609 Å bytte ut kullkraft med strøm fra land, vil bety mye mindre klimautslipp på Svalbard.
SA160603 « Energiewende » handler om en rekke ting, både utfasing av kjernekraft og kullkraft , men også sikker, billig og bærekraftig energiforsyning.
SA160512 Storbritannia har nylig vedtatt at de skal fase ut hele 9000 MW kullkraft ( 80 - 100 TWh ) allerede fra 2023.
AP160220 Takket være effektive budrunder har prisen på solkraft falt så kraftig at denne strømmen nå er 15-20 øre billigere enn kullkraft - og det uten bruk av subsidier.
AP160128 Kostnadsfallet gjør at Kina, India og en rekke andre land i økende grad foretrekker sol- og vindkraft fremfor kullkraft , skriver innleggsforfatteren.
AP160126 Forskjellen på disse og Klemetsrud er at disse anleggene fanger CO2 fra kullkraft , mens avfallshåndtering er en industri man ikke kan klare seg uten.