DN171213 Det er minst 40 millioner kubikkmeter gass for lite hver dag, sa energidepartementet i Guizhou-provinsen sist fredag.
AA171212 - Kalkylene så langt tyder på 5.000 - 7.000 kubikkmeter vindfall.
VG171206 Elva Opo gjennom Odda hadde beskjeden vannføring med rundt 50 kubikkmeter i sekundet onsdag, kapasiteten her kan tidobles uten at det er fare for skade.
AP171205 17.000 kubikkmeter løsmasse rundt tunnelåpningen skal fjernes.
DB171203 Under søndagens kamp var forurensningen 15 ganger verre enn Verdens helseorganisasjon ( WHO ) satte grense på 25 mikrogram per kubikkmeter .
DB171203 I november stengte indiske myndigheter skolene etter at konsentrasjonen av svevestøvet i delstaten ble målt til over 500 mikrogram per kubikkmeter .
VG171201 Grenseverdien for svevestøv i luften er 50 mikrogram per kubikkmeter luft per døgn.
VG171130 FILTRERER LUFTEN : Hver av de 18 viftene blåser 17 000 kubikkmeter luft ut over jordet hver time.
AA171117 Totalt har om lag 19 000 kubikkmeter snø vært lagret.
AA171116 Ifølge anslagene inneholder det 28,9 millioner kubikkmeter utvinnbar olje, 1,32 millioner tonn NGL og 2,31 milliarder SM3-gass.
AP171112 Nå skal nye 100.000 kubikkmeter sprenges ut og stå ferdig 2021.
AP171112 I 1971 og 2008 ble det bygget nye vannbehandlingsanlegg, slik at dagens bassengvolum er på 48.000 kubikkmeter .
SA171101 Gassprisen har vært marginalt høyere, med 1,64 kroner per kubikkmeter mot 1,60 kroner i 2016.
BT171027 ELLEVE GANGER DENNE : Steinhaugen ved Hordnesskogen er i dag på cirka én million kubikkmeter .
AP171026 I et omfattende rørledningssystem fraktes norsk gass til Europa, mer enn 100 milliarder kubikkmeter i fjor.
AP171023 En ballong med 1 tonn CO₂ vil være på størrelse med et hus ved jordens overflate, men bare utgjøre et par kubikkmeter i et dypt reservoar.
DN171017 Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høyt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter .
DN171017 Det vil i tilfelle bety at mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein skal rase nedover fjellsiden.
BT171017 Det vil i tilfelle bety at mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein skal rase nedover fjellsiden.
AP171017 Det vil i tilfelle bety at mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein skal rase nedover fjellsiden.
AA171017 Det vil i tilfelle bety at mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein kan rase nedover fjellsiden.
AA171017 Det vil i tilfelle bety at mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein kan rase nedover fjellsiden.
AA171017 Vi har levert mellom 110 - 114 kubikkmeter avfall.
AA171017 4.5 kubikkmeter eller ca. 550 kilo.
AA171016 Det vil i tilfelle bety at mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein skal rase nedover fjellsiden. 5. oktober ble farenivået på Mannen hevet til rødt, og beboere i fire husstander ble evakuert.
AA171016 Det vil i tilfelle bety at mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein skal rase nedover fjellsiden.
AA171016 Det vil i tilfelle bety at mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein skal rase nedover fjellsiden. 5. oktober ble farenivået på Mannen hevet til rødt, og beboere i fire husstander ble evakuert.
AA171016 Det vil i tilfelle bety at mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein skal rase nedover fjellsiden.
AP171015 Et område på 5000 kubikkmeter i faresonen ¶
AP171015 - Vi har anslått det til å være 5000 kubikkmeter stort, mens hele Veslemannen er på 120 - 180.000 kubikkmeter .
AP171015 - Vi har anslått det til å være 5000 kubikkmeter stort, mens hele Veslemannen er på 120 - 180.000 kubikkmeter.
VG171008 VINTERLAGER : Her, under en enorm presenning, ligger tusener av kubikkmeter med snø som er produsert fra starten av september.
VG171008 - Ja, maskinen vår kan produsere 250 kubikkmeter snø i opp til 15 varmegrader, den, og i 25 grader er effekten 80 prosent, forklarer Haukåsveen.
VG171008 Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høyt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter .
AA171007 Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 kubikkmeter .
VG171006 Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høyt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter .
DB171006 Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høyt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter .
AA171006 Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 kubikkmeter .
VG171005 Veslemannen er mellom 1100 og 1200 meter høyt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter .
VG171005 Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høyt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter .
DB171005 Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høyt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter .
AA171003 Ifølge NVE regner man med at et skred kan utløse et sted mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter masse.
DN171001 Vi dobler nå produksjonskapasiteten slik at vi kan produsere 50.000 kubikkmeter snø per dag, sier Espen Bengston, daglig leder i Oslo Vinterpark på Tryvann.
DN171001 Vi dobler nå produksjonskapasiteten slik at vi kan produsere 50.000 kubikkmeter snø per dag, sier Espen Bengston, daglig leder i Oslo Vinterpark på Tryvann.
VG170930 * 1 Gassavtale : Det bygges to rørledninger som på det meste vil kunne føre 65 milliarder kubikkmeter russisk gass gjennom Svartehavet og inn i Tyrkia.
AA170925 Anlegget hadde før 2011 kapasitet til å utvinne 13 millioner kubikkmeter naturgass hver dag.
VG170923 Anlegget hadde før 2011 kapasitet til å utvinne 13 millioner kubikkmeter naturgass hver dag, og ble i sin tid bygget i samarbeid mellom ConocoPhillips og Total.
AA170923 Travsporten har fått en verdifull sponsor i Nye Veier, som ser store besparelser i å dumpe ca 150 000 kubikkmeter tunnelmasse like ved utløpet av Væretunnelen.
SA170922 Vi har fjernet 3200 kubikkmeter avfall og skåret bort cirka 200 tonn betong.
AP170922 Vi har fjernet 3200 kubikkmeter avfall og skåret bort cirka 200 tonn betong.
AA170920 Det foregår mye interessant forskning innen produktutvikling, men det er vanskelig å se nye produkter som kan ta unna kanskje ti millioner kubikkmeter ved per år.
AA170913 Onsdag sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut en et forslag på høring om å endre bestemmelsen om en øvre grense for kystfiskefartøys lasteromsvolum på 500 kubikkmeter .
AA170913 Den ene går ut på å heve lasteromsgrensen fra 500 til 600 eller 700 kubikkmeter .
AA170911 I alt 1.350 kubikkmeter masse skal transporteres ut.
DB170908 På instituttets nettsted går det fram at alle døgn med gjennomsnittsmålinger på over 30 mikrogram per kubikkmeter ( 30 µg PM10/m³ ) representerer en helserisiko for befolkningen.
DN170905 Selv om Østfold Energi, Lærdal kommune og Lærdal Elveeigarlag har en avtale om en minstevannføring på ti kubikkmeter vann i sekundet, reduserte Østfold Energi i løpet av en time mengden fra 11,3 til 6,9 kubikkmeter .
DN170905 Selv om Østfold Energi, Lærdal kommune og Lærdal Elveeigarlag har en avtale om en minstevannføring på ti kubikkmeter vann i sekundet, reduserte Østfold Energi i løpet av en time mengden fra 11,3 til 6,9 kubikkmeter.
DB170903 Når vi kjører inn i garasjen, så kjører vi under en million kubikkmeter hvit og rosa transilvansk marmor.
DB170903 ET FJELL AV MARMOR : Romanias diktator Nicolae Ceausescu brukte en million kubikkmeter hvit og rosa transilvansk marmor da han bygde Parlamentspalasset.
DA170903 I fjor ble det tatt ut over 10 millioner kubikkmeter tømmer fra norske skoger.
AA170826 Ifølge eksperter var raset på opptil 4 millioner kubikkmeter jord, stein og gjørme.
AP170824 Større steinmasser løsnet fra toppen av det 3.369 meter høye fjellet Piz Cengalo like bak Bondo, og dro med seg opptil fire millioner kubikkmeter jord, stein og gjørme nedover fjellsiden.
AA170824 Større steinmasser løsnet fra toppen av det 3.369 meter høye fjellet Piz Cengalo like bak Bondo, og dro med seg opptil fire millioner kubikkmeter jord, stein og gjørme nedover fjellsiden.
AA170824 Minst 140.000 kubikkmeter masse raste ut. ( ©NTB ) ¶
AA170818 Overskuddsmasse på opp mot 4 millioner kubikkmeter skal tas i mot av Avinor til utfylling og utvidelse av flyplassen.
SA170811 Begge steder har fiskene 20.000 liter vann ( 20 kubikkmeter ) å boltre seg i.
BT170811 Begge steder har fiskene 20.000 liter vann ( 20 kubikkmeter ) å boltre seg i.
AP170811 Begge steder har fiskene 20.000 liter vann ( 20 kubikkmeter ) å boltre seg i.
AA170808 Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høyt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter .
DN170806 I år produserer Splitkon 10.000 kubikkmeter CLT.
DN170806 Den nye fabrikken vil ha en kapasitet på 60.000 kubikkmeter .
DB170806 - Det vil være snakk om vannmengder på 200 000 - 300 000 kubikkmeter i sekundet.
DB170804 Ifølge Siberian Times skal hele 300 000 kubikkmeter vann ha strømmet ned i gruva.
DB170731 Det ble produsert 230,6 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter ( Sm³ o.e. ).
VG170725 Her ville vi sprenge ut et oppsamlingsmagasin på 250 kubikkmeter for å ta av for intens vannføring.
DA170717 Kayak-funnet var på mellom 4 og 8 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje, noe som tilsvarer mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat olje.
DA170717 Gassfunnet i Blåmann-brønnen anslås å kunne gi 2 - 3 milliarder standard kubikkmeter gass, som utgjør om lag 10 - 20 millioner fat oljeekvivalenter.
AA170717 Kayak-funnet var på mellom 4 og 8 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje, noe som tilsvarer mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat olje.
AA170717 Gassfunnet i Blåmann-brønnen anslås å kunne gi 2 - 3 milliarder standard kubikkmeter gass, som utgjør om lag 10 - 20 millioner fat oljeekvivalenter.
DB170714 Det ble utført 8,3 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, opp 8,9 prosent fra juni i fjor.
AA170706 Snefrid Nord ble oppdaget i 2015 og inneholder omtrent 5 milliarder kubikkmeter gass.
DB170703 Funnet er på mellom fire og åtte millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje, noe som tilsvarer mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat, skriver Statoil i en pressemelding.
AA170702 En kubikkmeter tilsvarer 1 000 liter.
AP170630 Første juledag i 2006 ble Hanekleivtunnelen på E18 mellom Sande og Holmestrand i Vestfold stengt da hele 250 kubikkmeter med fjellmasse falt ned fra taket i tunnelens sørgående løp.
AA170626 Importen lå på 254 milliarder kubikkmeter gass i 2014, men er ventet å stige til 270 milliarder kubikkmeter i 2030, til tross for det skjerpede sparemålet.
AA170626 Importen lå på 254 milliarder kubikkmeter gass i 2014, men er ventet å stige til 270 milliarder kubikkmeter i 2030, til tross for det skjerpede sparemålet.
DN170621 For øvrig viser endelige produksjonstall for april 2017 en gjennomsnittlig dagsproduksjon på rundt 1,704 millioner fat olje og 0,404 millioner fat NGL og kondensat og totalt 10,5 milliarder standard kubikkmeter gass for salg.
DN170621 Det totale gassalget var 9,3 milliarder standard kubikkmeter ( GSm3 ), som er ned 1,2 milliarder kubikkmeter fra foregående måned.
DN170621 Det totale gassalget var 9,3 milliarder standard kubikkmeter ( GSm3 ), som er ned 1,2 milliarder kubikkmeter fra foregående måned.
AP170617 « Baltic Pipe » i regi av danske Energinet og polske GAZ-SYSTEM går ut på å få på plass gassrørledning fra Danmark til Polen med en kapasitet på 10 - 12 milliarder kubikkmeter gass.
AP170617 Med den eksisterende Nord Stream 1-ledningen vil Russland da kunne levere 110 milliarder kubikkmeter gass i året, noe som tilsvarer omtrent dagens norske gasseksport.
AP170617 Kapasiteten er 55 milliarder kubikkmeter gass i året.
AP170617 I 2014 og 2015 leverte Statoil 5 milliarder standard kubikkmeter gass til det ukrainske gasselskapet Naftogaz gjennom Slovakia.
AP170617 Et stort LNG-skip fra Qatar leverer 200.000 kubikkmeter med flytende naturgass til havnen Swinoujscie i Polen.
DN170615 Ressursene i disse funnene utgjør 700 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende rundt 4,4 milliarder fat olje.
DN170615 Det nye anslaget for de samlede petroleumsressursene lyder på 14,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter ( SM3 o.e ).
DN170615 - Et høyst usikkert anslag for mulig utvinning fra disse funnene er 300 standard kubikkmeter oljeekvivalenter.
DN170615 - De største funnene er i Barentshavet, Johan Castberg er det største enkeltfunnet og utgjør 14 prosent av funnporteføljen på totalt 700 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter, sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet.
DA170615 Det nye anslaget for de samlede petroleumsressursene lyder på 14,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter ( SM3 o.e ).
DA170615 - Et høyst usikkert anslag for mulig utvinning fra disse funnene er 300 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.
DA170615 - De største funnene er i Barentshavet, Johan Castberg er det største enkeltfunnet og utgjør 14 prosent av funnporteføljen på totalt 700 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter, sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet.
AA170612 Til sammen på hele E6-prosjektet skal det flyttes cirka 2 millioner kubikkmeter med leire og myr.
AA170612 Fra toppen av Storlerbakken flyttes nå 500 000 kubikkmeter med leire.
AP170604 Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høyt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter .
DN170601 Volumet av eksportert norsk gass er ifølge Oljedirektoratet ventet å falle gradvis de neste tyve årene, fra 115 milliarder standard kubikkmeter , til rundt 100 milliarder.
AP170601 Presidenten viste til at Russland bare på Jamalhalvøya har reserver på 2,7 billioner kubikkmeter gass.
NL170531 Reglene Per Sandberg innførte like etter at han overtok som fiskeriminister, betød at kvoter fra de minste båtene kunne overføres til båter som er opptil 60 meter lang og med lasteromskapasitet på opptil 500 kubikkmeter .
AA170519 I tillegg lagres det 17.000 kubikkmeter fast og 13.000 kubikkmeter flytende radioaktivt avfall, skriver Bellona.
AA170519 I tillegg lagres det 17.000 kubikkmeter fast og 13.000 kubikkmeter flytende radioaktivt avfall, skriver Bellona.
FV170518 Hallandsfossen i Otra i Valle der det gikk hele 238 kubikkmeter vann i sekundet torsdag ettermiddag.
NL170516 Mandag ble vannføringen gjennom kraftverket justert ned fra 40 til 38 kubikkmeter ( m³ ) per sekund.
NL170516 Det laveste nivået i vinter har vært 27 kubikkmeter , sier Tor Erland Nilsen. 15.
NL170516 - I konsesjonen står det at det laveste nivået vannføringen kan være på, er 16 kubikkmeter i sekundet.
NL170512 Fartøyet er 28 meter langt og 11,2 meter bredt, og har en dekkskapasitet på 170 kvadratmeter, og lasteromstanker med kapasitet på hele 150 kubikkmeter totalt.
VG170505 Det som karakteriseres som kraftig spredning er 100 - 1000 pollenkorn per kubikkmeter , forklarer Hallvar Ramfjord, pollenanalytiker ved NTNU og Astma- og allergiforbundet.
VG170505 - Man kan oppleve en tetthet av pollen på over 1000 pollenkorn per kubikkmeter .
DA170503 Rundt fire millioner kubikkmeter tømmer forsvinner ut av landet hvert år.
DA170503 Inntil nylig ble det importert to millioner kubikkmeter tømmer.
AP170429 Flere av ofrene antas å ligge under 1 million kubikkmeter med jordmasser og bygningsrester.
AA170429 Flere av ofrene antas å ligge under 1 million kubikkmeter med jordmasser og bygningsrester.
DN170428 Gassinntektene er blitt ført til markedsverdi på 0,21 dollar ( 0,18 ) per standard kubikkmeter ( scm ).
DB170426 Den er ca 100 meter unna kameraet og har volum på litt mer enn en kubikkmeter .
DN170425 Ifølge Oljedirektoratet kan det nordøstlige Barentshavet inneholde rundt 1,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter, eller omlag 10 milliarder fat oljeekvivalenter.
DN170425 Hun sier beregningene er preget av stor usikkerhet, der de anslår at det kan være alt fra 350 millioner til 2,5 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter i området.
DA170425 - Vi forventer at det finnes 1,3 milliarder standard kubikkmeter med utvinnbare ressurser i området.
AA170425 - Vi forventer at det finnes 1,3 milliarder standard kubikkmeter med utvinnbare ressurser i området.
AA170425 - Vi forventer at det finnes 1,3 milliarder standard kubikkmeter med utvinnbare ressurser i området.
DA170420 - Grenseverdien for NO2, altså minimumskravet til lokal luftkvalitet, er et årsgjennomsnitt på 40 mikrogram per kubikkmeter .
DA170420 - Det høyeste målte årsgjennomsnittet av NO2 i Oslo i fjor, var 55 mikrogram per kubikkmeter luft.
NL170419 Myndighetene har satt en grense på 30 døgn i året hvor man kan ha en gjennomsnittlig konsentrasjon av svevestøv over 50 mikrogram per kubikkmeter luft.
NL170419 Grafen viser hvordan norske byer ligger an når det gjelder å holde antall dager med gjennomsnittskonsentrasjoner av svevestøv ( PM10 ) over 50 mikrogram per kubikkmeter luft under minimumskravet på maksimalt 30 døgn i året ( grenseverdien ).
FV170415 Veitrafikksentralen anslår at steinen er tre kubikkmeter stor.
DA170412 Vi forventer likevel at det finnes 202 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter i Nordland VI, Nordland VII og Troms II.
DA170412 Ifølge Oljedirektoratets ressursregnskap for 2016 er det totale anslaget for både oppdagede og ikke-oppdagede petroleumsressurser på norsk sokkel 14,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter - omregnet til rundt 90 milliarder fat.
AA170412 Vi forventer likevel at det finnes 202 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter i Nordland VI, Nordland VII og Troms II.
AA170412 Ifølge Oljedirektoratets ressursregnskap for 2016 er det totale anslaget for både oppdagede og ikke-oppdagede petroleumsressurser på norsk sokkel 14,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter - omregnet til rundt 90 milliarder fat.
SA170408 Hele endeveggen på melkefjøset kollapset, og 300 - 400 kubikkmeter gjødsel rant ut.
BT170403 Selv ville jeg slitt med å gjøre nytte av noen ekstra kubikkmeter med luft over gardinene.
AA170326 - Den største steinen som ligger her er på 50-60 kubikkmeter .
AA170326 200 kubikkmeter stein som nå ligger på veien.
AA170326 Minst 40 kubikkmeter masse ligger i veibanen på riksvei 70.
AA170326 ¶ I løpet av natten raste 200 kubikkmeter masse ned på veien.
AA170326 I dette ligger også en 50 kubikkmeter stor steinblokk som raste ned i natt.
AA170326 En tretti kubikkmeter stor løs steinblokk truer oppryddingsarbeidet på riksvei 70.
AA170326 200 kubikkmeter masse blokkerer fortsatt riksveien ved rasstedet.
AA170325 Ifølge Statens vegvesen ble det sprengt løs 6400 kubikkmeter masse i denne første salven i grenda Solberg.
AA170322 Det beregnes at det kan utvinnes 18,2 milliarder standard kubikkmeter gass fra feltet.
BT170321 En hogstmaskin og to lastebærere tar ut omlag 200 kubikkmeter tømmer om dagen i naturskogen på Gåsbakken sør for Trondheim.
AA170321 Kravet i forurensningsforskriften er maks 30 døgn med mer enn 50 mikrogram svevestøv per kubikkmeter luft.
AA170321 Før startet rød varslingsklasse på 150 mikrogram svevestøv per kubikkmeter luft.
AA170321 Etter at det ble justert ned til 80 mikrogram per kubikkmeter , har Miljøenheten sett røde verdier oftere enn før.
AA170320 Avtalen omfatter to kjemikalietankere på 38.000 dødvekttonn ( dwt ) med 40 tanker i rustfritt stål og lastekapasitet på cirka 45.000 kubikkmeter , melder Odfjell i en pressemelding.
SA170318 Vegvesenet tar kritikk etter at en tre kubikkmeter stor stein raste ut fra fjellsiden og traff bilen til Karles Gilje.
SA170318 Her ligger den tre kubikkmeter store steinen som traff bilen til Karles Gilje ( bilde ) på tirsdag.
BT170318 En hogstmaskin og to lastebærere tar ut omlag 200 kubikkmeter tømmer om dagen i naturskogen på Gåsbakken sør for Trondheim.
SA170317 En hogstmaskin og to lastebærere tar ut omlag 200 kubikkmeter tømmer om dagen i naturskogen på Gåsbakken sør for Trondheim.
FV170317 En hogstmaskin og to lastebærere tar ut omlag 200 kubikkmeter tømmer om dagen i naturskogen på Gåsbakken sør for Trondheim.
AP170317 En hogstmaskin og to lastebærere tar ut omlag 200 kubikkmeter tømmer om dagen i naturskogen på Gåsbakken sør for Trondheim.
DA170315 Oljeprisen gikk i gjennomsnitt ned fra 420 kroner per fat til 361 kroner, mens gassprisen falt fra 2,14 kroner til 1,62 kroner per kubikkmeter , ifølge E24.
AA170315 Oljeprisen gikk i gjennomsnitt ned fra 420 kroner per fat til 361 kroner, mens gassprisen falt fra 2,14 kroner til 1,62 kroner per kubikkmeter , ifølge E24.
SA170313 Jo da, trender går omtrent i sirkel, og de færreste hadde vel trodd at marmor skulle bli trendy igjen, men du kan ikke lagre flere kubikkmeter med ting « i tilfelle det blir kult igjen ». 7.
BT170313 Jo da, trender går omtrent i sirkel, og de færreste hadde vel trodd at marmor skulle bli trendy igjen, men du kan ikke lagre flere kubikkmeter med ting « i tilfelle det blir kult igjen ». 7.
AP170313 Det er minst 400 kubikkmeter med stein som har falt ut, sier byggeleder Arnt Fagerbakk i Statens vegvesen.
AP170313 Jo da, trender går omtrent i sirkel, og de færreste hadde vel trodd at marmor skulle bli trendy igjen, men du kan ikke lagre flere kubikkmeter med ting « i tilfelle det blir kult igjen ». 7.
AA170313 Det er minst 400 kubikkmeter med stein som har falt ut, sier byggeleder Arnt Fagerbakk i Statens vegvesen.
DB170307 Verftet Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea skal bygge det som ifølge avisen blir Seglems største LNG-tanker noensinne, et skip med en lastekapasitet på 180.000 kubikkmeter .
DB170307 Kontraktene ble påbegynt rett etter at søsterskipene med 176.000 kubikkmeter lastekapasitet var ferdigstilt sent i fjor.
AA170226 Det var maksimalt 70.000 kubikkmeter sand eller rundt 100.000 tonn som skulle fjernes.
BT170225 MASSIV OPERASJON : 30.000 kubikkmeter med planteskog i Ånuglo naturreservat skal fjernes i år og neste år.
AA170224 Da hadde Tide Carrier rundt 6.000 kubikkmeter olje og 310 kubikkmeter diesel om bord, og var bare få meter fra å drive i land da redningsaksjonen startet torsdag, etter å ha blitt utsatt grunnet dårlig vær.
AA170224 Da hadde Tide Carrier rundt 6.000 kubikkmeter olje og 310 kubikkmeter diesel om bord, og var bare få meter fra å drive i land da redningsaksjonen startet torsdag, etter å ha blitt utsatt grunnet dårlig vær.
BT170222 « Det har løsnet 8 - 10 kubikkmeter stein i en fjellhammer 100 - 150 meter over sporet.
BT170222 « Det har løsnet 8 - 10 kubikkmeter stein i en fjellhammer 100 - 150 meter over sporet.
DB170220 Ved Svanhovd ble det målt 0,5 mikro Becquerel per kubikkmeter luft.
DB170220 I Frankrike, der de har offentliggjort opplysningene, målte radioaktivitet fra 0,1 til 0,31 Becquerel per kubikkmeter luft.
SA170215 Totalt skal det håndteres og deponeres om lag 7 millioner kubikkmeter sprengstein i tre sjøfyllinger i Rogfast.
AP170208 Russland har fremdeles 500 millioner kubikkmeter radioaktivt avfall som må håndteres.
AA170208 Den skal romme 5000 kubikkmeter med vann når den er ferdig.
AP170203 Samtidig er 35 000 kubikkmeter med masse gravd ut for å gjøre plass til kjelleren som ligger om lag 3 meter under havnivå.
DB170201 En økning fra 280 til 400 ppmv tilsvarer en økning fra 7,6 × 1021 til 10,9 × 1021 CO2-molekyler per kubikkmeter ( basert på samme temperatur og trykk ).
DB170201 En mer sannferdig fremstilling er at det er ca 2,5 × 1025luftmolekyler i en kubikkmeter ( med temperatur på 10°C og trykk på 1000 hPa ).
DN170129 Samtidig er 35.000 kubikkmeter med masse gravd ut for å gjøre plass til kjelleren, tre meter under havnivå.
DN170129 - Dette har vært skreddersøm fra første kubikkmeter med betong, og sånn vil det fortsette gjennom hele byggeperioden.
DN170129 Boreplanleggingen på land hadde sviktet totalt i forkant, og det var ren flaks at mannskapene fikk stabilisert brønnen da de bare hadde noen få kubikkmeter boreslam igjen i tankene.
SA170118 Ifølge den amerikanske ambassaden har partikkeltettheten i luften i Beijing blitt målt til 345 mikrogram per kubikkmeter , langt over anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon ( WHO ) som har en maksgrense på 25.
AP170110 Ifølge Oljedirektoratet venter man at det finnes om lag 200 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i hele området.
AP170110 Ifølge Oljedirektoratet venter man at det finnes om lag 200 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i hele området.
AP170110 Ifølge Oljedirektoratet venter man at det finnes om lag 200 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i hele området.
AP170110 Ifølge Oljedirektoratet venter man at det finnes om lag 200 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i hele området.
DN170108 I henhold til britisk lov og EU-lovgivning har ikke enkeltområder lov til å overskride utslippsgrensa som er satt per time, på 200 mikrogram NO2 for hver kubikkmeter med luft, mer enn 18 ganger i året.
AP170105 kubikkmeter luft.
AP170105 kubikkmeter .
AP170105 kubikkmeter , ifølge målinger foretatt av USAs ambassade.
AP170101 oktober 1912 dundret 800 kubikkmeter av gatepartiet ned i den utgravde tunnelen og dannet et 12 meter dypt hull.
AP170101 oktober 1912 dundret 800 kubikkmeter av gatepartiet ned i den utgravde tunnelen og dannet et 12 meter dypt hull.
AP161003 - Vi kan ikke se at et masseuttak ( jord / stein ) på godt over 4000 kubikkmeter kan anses som et « lite inngrep»i Kikkutkollen.
AP160924 I 2015 eksporterte Norge 114 milliarder kubikkmeter gass.
AP160729 I Danmark betaler du for det faktiske forbruket, så når det vannes med 2000 kubikkmeter per år blir det noen kroner av det.
AA160729 I Danmark betaler du for det faktiske forbruket, så når det vannes med 2000 kubikkmeter per år blir det noen kroner av det.
SA160518 Hagekomposten bør legges til et sted i halvskygge, og den bør være minst en kubikkmeter stor.
BT160518 Hagekomposten bør legges til et sted i halvskygge, og den bør være minst en kubikkmeter stor.
AP160518 Hagekomposten bør legges til et sted i halvskygge, og den bør være minst en kubikkmeter stor.
AP160509 En strøm av gjørme og steinmasser på tilsammen rundt 100.000 kubikkmeter begravde et midlertidig skur som arbeiderne brukte ved et vannkraftverk de bygger i Fujian-provinsen, meldte det statlige nyhetsbyrået Xinhua.
AP160505 Jo da, trender går omtrent i sirkel, og de færreste hadde vel trodd at marmor skulle bli trendy igjen, men du kan ikke lagre flere kubikkmeter med ting « i tilfelle det blir kult igjen ».
AP160316 I 2011 presenterte Miljødirektoratet i rapporten Skog som biomasseressurs et scenario der hugsten økes fra 10 til 15 millioner kubikkmeter pr. år.
AP160316 Ettersom hver kubikkmeter trevirke vil kunne gi anslagsvis 120 liter biodiesel, vil hugstøkningen årlig kunne gi oss rundt regnet 600 millioner liter biodiesel.
AP160206 På to av grunnene utenfor Bygdøy skal det fjernes rundt 15.000 kubikkmeter fast masse.
AP160120 kubikkmeter .
SA160111 Jo da, trender går omtrent i sirkel, og de færreste hadde vel trodd at marmor skulle bli trendy igjen, men du kan ikke lagre flere kubikkmeter med ting « i tilfelle det blir kult igjen ».
FV160111 Jo da, trender går omtrent i sirkel, og de færreste hadde vel trodd at marmor skulle bli trendy igjen, men du kan ikke lagre flere kubikkmeter med ting « i tilfelle det blir kult igjen ».
BT160111 Jo da, trender går omtrent i sirkel, og de færreste hadde vel trodd at marmor skulle bli trendy igjen, men du kan ikke lagre flere kubikkmeter med ting « i tilfelle det blir kult igjen ».
AP160111 Dette er et megaprosjekt som går over flere tiår, der det endelige målet er å kunne frakte nesten 45 milliarder kubikkmeter vann årlig.
AP160111 Jo da, trender går omtrent i sirkel, og de færreste hadde vel trodd at marmor skulle bli trendy igjen, men du kan ikke lagre flere kubikkmeter med ting « i tilfelle det blir kult igjen ».