VG171210 Teknologien er et register eller en regnskapsbok som gjennom kryptering gjør at man unngår forfalskning og tyveri, samtidig som man ikke trenger en betrodd tredjepart som en bank.
SA171207 Vi har også engasjert eksperter som skal drive nettsikkerhetsanalyse av maskin- og programvaren vår, og vi har engasjert spesialister på kryptering som skal gå over krypteringene våre, sier Morten Sæthre i Gator Norge.
BT171207 Vi har også engasjert eksperter som skal drive nettsikkerhetsanalyse av maskin- og programvaren vår, og vi har engasjert spesialister på kryptering som skal gå over krypteringene våre, sier Morten Sæthre i Gator Norge.
AP171207 Vi har også engasjert eksperter som skal drive nettsikkerhetsanalyse av maskin- og programvaren vår, og vi har engasjert spesialister på kryptering som skal gå over krypteringene våre, sier Morten Sæthre i Gator Norge.
AA171207 Vi har også engasjert eksperter som skal drive nettsikkerhetsanalyse av maskin- og programvaren vår, og vi har engasjert spesialister på kryptering som skal gå over krypteringene våre, sier Morten Sæthre i Gator Norge.
DN171130 Siden VPN bruker kraftig kryptering vil surfehastigheten din ofte gå litt ned når du bruker VPN.
AP171024 Tolken skal ha sagt at « noen av samtalene jeg hørte handlet om å smugle mobiltelefoner forbi politiet, om hvordan informasjon blir lagret på disse telefonene og om kryptering av informasjonen på disse telefonene.
DB170928 De brukte blant annet sofistikert kryptering og forhåndsbetalte kredittkort for ikke å bli oppdaget, sier han.
AP170821 » Det som ikke er riktig, er at konvensjonell kryptering ofte knekkes av hackere.
AP170821 Det som ikke er riktig, er at konvensjonell kryptering ofte knekkes av hackere.
DB170815 Flere av Dagbladets søsterpublikasjoner i Aller-konsernet har også skrudd på kryptering .
DB170815 Det ble oppfunnet av Netscape Communications Corporation for å tilby autentisering og kryptering av kommunikasjon i forbindelse med elektronisk handel ved hjelp av digitale sertifikater.
DB170815 De siste årene har kryptering blitt stadig mer vanlig, og de fleste store aktører, som Google og Facebook kjører krypterte forbindelser mellom alle sine tjenester og dine enheter.
DB170707 De leverer sikker kryptering , men samtidig kan bilder bli liggende på mottakertelefonen.
BT170618 Uløselig kryptering
BT170618 Sterk kryptering kan ta flere millioner år å knekke, sier kryptolog.
BT170618 Men dersom en kryptering er sterk nok, så fins det ingen måte å knekke den på.
BT170618 Enkelte av de mistenkte har benyttet kryptering for å låse harddisker, minnepinner og andre lagringsenheter.
BT170618 Kryptering blir mer og mer dagligdags i narkotikasaker, vi ser det i saker som omhandler terror og kjøp og salg av våpen på nettet.
SA170607 Alle personlige opplysninger er beskyttet med gjennomgående kryptering .
BT170607 Alle personlige opplysninger er beskyttet med gjennomgående kryptering .
AP170607 Alle personlige opplysninger er beskyttet med gjennomgående kryptering .
VG170522 PEp skal hjelpe borgerne, journalister, organisasjoner og næringslivet til å få umiddelbar og enkel tilgang til kryptering av e-post og elektroniske plattformer.
VG170522 FNs høykommissær for menneskerettigheter uttalte i mars 2016 at « kryptering og anonymitet er nødvendig for å styrke både ytrings- og meningsfriheten, samt retten til privatliv.
DN170515 Wannacry er et løsepengevirus som stenger tilgangen til filer på en datamasking ved hjelp av kryptering .
VG170513 - Vil komme nytt angrep ¶ 22-åringen er en selvlært ekspert på datasikkerhet og kryptering , og bor fortsatt hjemme med sine foreldre, ifølge Guardian.
DB170513 Men at det er først de siste fire, fem årene at datakriminelle har tatt i bruk sterk kryptering som gjør det så å si umulig å få filene tilbake uten å betale.
FV170331 Fakta : Hva er kryptering ? Kryptering er en matematisk metode som sørger for at informasjon ikke kan leses av uvedkommende.
FV170331 Fakta : Hva er kryptering ?
SA170330 Fakta : Hva er kryptering ? Kryptering er en matematisk metode som sørger for at informasjon ikke kan leses av uvedkommende.
SA170330 Fakta : Hva er kryptering ?
BT170330 Fakta : Hva er kryptering ? Kryptering er en matematisk metode som sørger for at informasjon ikke kan leses av uvedkommende.
BT170330 Fakta : Hva er kryptering ?
AP170330 Fakta : Hva er kryptering ? Kryptering er en matematisk metode som sørger for at informasjon ikke kan leses av uvedkommende.
AP170330 Fakta : Hva er kryptering ?
AA170330 Hva er kryptering ? Kryptering er en matematisk metode som sørger for at informasjon ikke kan leses av uvedkommende.
AA170330 Hva er kryptering ?
SA170329 Dette er i større grad optimalisert for enheter med SSD-lagring og laget med kryptering i tankene.
FV170329 Dette er i større grad optimalisert for enheter med SSD-lagring og laget med kryptering i tankene.
AP170329 Dette er i større grad optimalisert for enheter med SSD-lagring og laget med kryptering i tankene.
VG170327 WhatsApp bruker kryptering , og har ikke gitt britiske myndigheter tilgang til meldingene Masood sendte.
DB170327 Men der mange journalister, aktivister og sikkerhetsfolk også trenger kryptering for å unngå snoking i materialet sitt - gjør også de samme tjenestene dem til nyttige verktøy for terrorister.
DB170317 Men Secret Service-maskinene er beskyttet med flere lag kryptering og får ikke inneholde hemmeligstemplet informasjon, heter det i uttalelsen fredag.
AA170317 Men Secret Service-maskinene er beskyttet med flere lag kryptering og får ikke inneholde hemmeligstemplet informasjon, heter det i uttalelsen fredag.
VG170314 Kryptering er nå allment utbredt, gratis og lettvint.
DN170310 Komiteen peker på at kryptering er det beste forsvar mot cyberangrep fra utsiden, men skriver deretter : ¶
DB170309 Det mørke nettet, eller « Dark Web », er populære navn på en tjeneste som via kryptering gjør at brukerne i stor grad kan skjule sin identitet for myndighetene, og fra alle andre som måtte ha interesse av å spore nettbrukere.
DB170309 Det mørke nettet, eller « Dark Web », er populære navn på en tjeneste som via kryptering gjør at brukerne i stor grad kan skjule sin identitet for myndighetene, og fra alle andre som måtte ha interesse av å spore nettbrukere.
AP170309 Dokumentene viser at kryptering fungerer og at etterretningstjenestene derfor hacker spesifikke telefoner, ikke datatrafikken fra telefonen.
VG170308 Comey var invitert for å diskutere den økte bruken av kryptering etter at varsleren Edvard Snowden, som i flere år arbeidet som datatekniker i CIA og på kontrakt for etterretningsorganisasjonen National Security Agency ( NSA ), avslørte sensitiv informasjon om overvåkningsmetodene til NSA i 2013.
DB170307 Det mørke nettet, eller « Dark Web », er populære navn på en tjeneste som via kryptering gjør at brukerne i stor grad kan skjule sin identitet for myndighetene, og fra alle andre som måtte ha interesse av å spore nettbrukere.
DB170304 Flere av dem har den siste tiden fått funksjoner for å oppdage og stoppe kryptering via ransomware.
DB170204 Men der mange journalister, aktivister og sikkerhetsfolk også trenger kryptering for å unngå snoking i materialet sitt - gjør også de samme tjenestene dem til nyttige verktøy for terrorister.
DB170203 I veillederen beskrives en rekke tiltak for å hindre misbruk av data, blant annet gjennom bruk av kryptering .
SA170124 Vurder også kryptering av mobilen dini ¶
FV170124 Vurder også kryptering av mobilen din ¶
BT170124 Vurder også kryptering av mobilen din ¶
AP170124 Vurder også kryptering av mobilen din ¶
DB170118 Det var i 2006 ikke mulig å kjøpe telefonen med kryptering , som måtte lastes ned som programvare.
DB170118 Deretter ble den brukt som en ordinær telefon uten kryptering .
DB170118 - I dag har alle Iphone 7 samme kryptering , så dette er ikke noe stort.
DB170118 Kryptering har ikke vært brukt.
AP170115 Grunnen er at de mener utvalgets rapport om det nye grenseforsvaret beskriver kryptering som en utfordring for etterretningen og « gir inntrykk av at E-tjenesten har eller vil søke å tilegne seg kapabiliteter for å omgå kryptering ».
AP170115 Grunnen er at de mener utvalgets rapport om det nye grenseforsvaret beskriver kryptering som en utfordring for etterretningen og « gir inntrykk av at E-tjenesten har eller vil søke å tilegne seg kapabiliteter for å omgå kryptering ».
AP170115 Direktoratet advarer mot at et slikt ønske om å « omgå kryptering » representerer en trussel i seg selv for de individene som helseopplysningene gjelder : ¶
AP170115 Grunnen er at de mener utvalgets rapport om det nye grenseforsvaret beskriver kryptering som en utfordring for etterretningen og « gir inntrykk av at E-tjenesten har eller vil søke å tilegne seg kapabiliteter for å omgå kryptering ».
AP170115 Grunnen er at de mener utvalgets rapport om det nye grenseforsvaret beskriver kryptering som en utfordring for etterretningen og « gir inntrykk av at E-tjenesten har eller vil søke å tilegne seg kapabiliteter for å omgå kryptering ».
AP170115 Direktoratet advarer mot at et slikt ønske om å « omgå kryptering » representerer en trussel i seg selv for de individene som helseopplysningene gjelder : ¶
AP170102 Denne programvaren tar kontroll over alt innholdet på en computer og låser det bak en ugjennomtrengelig kryptering .
AP161010 Han hevder at tall de sitter på viser at særlig det siste året har det vært en kraftig økning av angrep hvor hackere gjemmer skadevaren via kryptering .
AP160923 Profesjonell bruk av kryptering og juridisk kompetanse er blitt en obligatorisk del av amerikanske dokumentaristers verktøykasse.
AP160905 Samtidig kan god kryptering av informasjonen som sendes, beskytte mot den militære overvåkingen.
AP160905 Samtidig kan god kryptering av informasjonen som sendes, beskytte mot den militære overvåkingen.
AP160905 Samtidig kan god kryptering av informasjonen som sendes, beskytte mot den militære overvåkingen.
AP160607 Politiet må gis adgang til å bruke tvangsmidler og etterforskningsmetoder som gjør dem i stand til å bekjempe kriminelle som benytter seg av stadig mer avanserte dataverktøy, blant annet kryptering .
AP160602 De bruker kryptering for åskjule aktiviteten sin.
AP160526 Dataavlesing er et helt nødvendig verktøy for å avdekke alvorlige lovbrudd i en tid der kryptering blir stadig mer vanlig.
AP160505 Mulighetene som ligger i kryptering og anonymisering gjør at politiets tradisjonelle metoder kommer til kort.
AP160505 Det har hendt at politiet har funnet klare indikasjoner på at en person har store mengder overgrepsbilder på datamaskinen, men på grunn av kryptering får ikke politiet tilgang og kan følgelig ikke bevise forholdet.
AP160505 Dataavlesning er et helt nødvendig verktøy for å kunne avdekke og iretteføre alvorlige straffbare handlinger i en tid der kryptering av innhold blir stadig mer vanlig.
AP160407 Vi har også eksempler på at retten gir oss tillatelse til å gjøre beslag i datamaskiner, men at vi ikke kan lese innholdet på grunn av kryptering .
AP160407 Dataavlesning er en metode som vil gjøre det mulig for PST å skaffe seg tilgang til opplysninger i et datasystem på et så tidlig tidspunkt at kryptering ikke gjør informasjonen utilgjengelig.
AP160407 Da PST fikk hjemmel til å gjennomføre kommunikasjonskontroll i 2005 var ikke kryptering allemannseie.
AP160407 At økt bruk av kryptering skaper utfordringer for politi og etterretning, stadfestes av Lysne-utvalget i utredningen Digital sårbarhet - Sikkert samfunn.
DB160405 Vår tids Deep Throat hadde tilgang til tung kryptering han kunne kommunisere trygt med.
DB160405 Ved at det ikke bare er John Doe som bruker kryptering gjør vi ham vanskeligere å finne.
DB160405 Epost kan sendes med kryptering , og gjennom å bruke TOR eller sikre epostleverandører kan man skjule avsender og mottagers plasseringer.
DB160405 Den eneste grunnen til at dette i det hele tatt kunne skje var at kryptering ga mulighet for trygg kommunikasjon.
AP160311 For politiet har det vært et problem at kriminelle i økende grad bruker kryptering for å unngå kommunikasjonskontroll.
AP160311 Dette har vært etterlyst av politiet og PST lenge, fordi de eksisterende skjulte tvangsmidlene har tapt effekt som følge av den teknologiske utviklingen og bruken av kryptering .
AP160220 Økende bruk av kryptering
AP160219 Dette er en del av det som blir kalt « krypteringskrigen » hvor flere, blant annet Storbritannias statsminister David Cameron, har tatt til orde for å forby kryptering .
AP160219 De aller fleste ledende teknologieksperter har advart mot et forbud mot kryptering .
AP160219 Kryptering er en måte å gjøreat informasjonen lagres eller sendes trygt.
AP160115 Det beskriver et online forum hvor varer og tjenester blir byttet mellom deltakere som bruker digital kryptering for å skjule identiteten sin.