DA170425 Også krykkje og makrellterne kan det bli gitt tillatelse til å felle, selv om de i henhold til Rødlista er « sterkt truet ».
DA170425 Kommunen kan gi tillatelse til felling av følgende arter : Storskarv, toppskarv, gråhegre, grågås, kanadagås, ærfugl, siland, laksand, tjeld, krykkje , grønnspett, svartspett, flaggspett, kjøttmeis, kaie, kornkråke, stær, pilfink, bokfink, grønnfink, dompap, gulspurv, viltlevende kanin og ekorn.
DB170421 Mange ble kjent med fugler som alke, lunde og krykkje .
AP170421 15 kilometer fra de antatte olje- og gassreservene utenfor Lofoten finner vi de største sjøfuglkoloniene på Røst, med krykkje , lunde og alkefugl.
SA170327 Fugl : Områdene har også viktige kolonier av sjøfugl som lunde, krykkje , toppskarv og ærfugl.
AP170327 Fugl : Områdene har også viktige kolonier av sjøfugl som lunde, krykkje , toppskarv og ærfugl.