FV160527 Symmetri : Lik og jevn utvikling i de to kroppshalvdelene .
SA160525 Symmetri : Lik og jevn utvikling i de to kroppshalvdelene .
AP160525 Symmetri : Lik og jevn utvikling i de to kroppshalvdelene .