DA171230 LES OGSÅ : - Sykkeltyv rappet hudkrem til 2800 kroner fra parfymeri ¶
DA171214 I budsjettet setter flertallspartiene inn 10 millioner kroner på smartby-satsing neste år, og 50 millioner kroner totalt.
DA171214 I budsjettet setter flertallspartiene inn 10 millioner kroner på smartby-satsing neste år, og 50 millioner kroner totalt.
DA171212 I budsjettet setter flertallspartiene inn 10 millioner kroner på smartby-satsing neste år, og 50 millioner kroner totalt.
DA171212 I budsjettet setter flertallspartiene inn 10 millioner kroner på smartby-satsing neste år, og 50 millioner kroner totalt.
DA171031 Rådmannen ønsker å innføre eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendom, som vil gi rundt 30 millioner kroner .
DA171031 Pensjonsfondet i Sandnes har 150 millioner kroner .
DA171031 - I 2017 og 2018 vil rådmannen ta 82 millioner kroner fra fond og bruke dette på drift.
DA171029 Uansett : I driftsbudsjettet for 2016 er det beregnet 306 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatten.
DA171029 Stavanger-rådmannen foreslår å øke avgiften til trygghetsalarm for 3336 kroner til 3420 kroner, eller 84 kroner årlig.
DA171029 Stavanger-rådmannen foreslår å øke avgiften til trygghetsalarm for 3336 kroner til 3420 kroner , eller 84 kroner årlig.
DA171029 Stavanger-rådmannen foreslår å øke avgiften til trygghetsalarm for 3336 kroner til 3420 kroner, eller 84 kroner årlig.
DA171029 Rådmannen vil kutte tilskudd : Funkis Huset mister 50.000, KIA-kristens kulturelt arbeid mister 198.000, Kreftomsorg Rogaland får ikke lenger 70.000 kroner til kommunikasjonskurs for par, Norges ME-forening mister 100.000 kroner , Rusmiddelbrukernes interesseorganisasjon mister sine 40.000, og Røde Kors Besøks-tjenesten 100.000. 330.000 kroner til Utvandrersenteret kuttes.
DA171029 Rådmannen vil kutte tilskudd : Funkis Huset mister 50.000, KIA-kristens kulturelt arbeid mister 198.000, Kreftomsorg Rogaland får ikke lenger 70.000 kroner til kommunikasjonskurs for par, Norges ME-forening mister 100.000 kroner, Rusmiddelbrukernes interesseorganisasjon mister sine 40.000, og Røde Kors Besøks-tjenesten 100.000. 330.000 kroner til Utvandrersenteret kuttes.
DA171029 Rådmannen regner med å hente mer i eiendomsskatt..I eksemplet administrasjonen selv bruker, vil den i en 120 kvadrats bolig som betaler 1770 kroner i eiendomsskatt i 2016 måtte betale 2040 kroner i 2017, 270 kroner mer.
DA171029 Rådmannen regner med å hente mer i eiendomsskatt..I eksemplet administrasjonen selv bruker, vil den i en 120 kvadrats bolig som betaler 1770 kroner i eiendomsskatt i 2016 måtte betale 2040 kroner i 2017, 270 kroner mer.
DA171029 Rådmannen regner med å hente mer i eiendomsskatt..I eksemplet administrasjonen selv bruker, vil den i en 120 kvadrats bolig som betaler 1770 kroner i eiendomsskatt i 2016 måtte betale 2040 kroner i 2017, 270 kroner mer.
DA171029 Rådmannen kalkulerer med å hente inn 1400 kroner per piggdekkbil i 2017.
DA171029 Rådmannen foreslår også kraftige kutt i rammetilskudd til idretten, fra dagens 8,45 mill kroner til 7,95 millioner i 2017. 28.000 kuttes fra voksenopplæring og 50.000 kroner i tilskudd til kulturtiltak for eldre.
DA171029 Rådmannen foreslår en økning i renovasjonsavgiften på 57 kroner i 2017.
DA171029 Prisen blir, hvis politikerne vedtar forslaget, 2879 kroner i renovasjon.
DA171029 Kulturskoleutgifter for Musikklek og dansepartier kan øke med 50 kroner .
DA171029 I år koster dette tilbudet 29.205 kroner, hvis politikerne godtar forslaget, vil neste år regningen for ett barn i barnehage bli 30.030 kroner .
DA171029 I år koster dette tilbudet 29.205 kroner , hvis politikerne godtar forslaget, vil neste år regningen for ett barn i barnehage bli 30.030 kroner.
DA171029 I et regneeksempel med hjemmehjelp en time per uke vil egenbetalingen øke fra 9336 kroner til 9564 kroner, eller 228 kroner .
DA171029 I et regneeksempel med hjemmehjelp en time per uke vil egenbetalingen øke fra 9336 kroner til 9564 kroner , eller 228 kroner.
DA171029 I et regneeksempel med hjemmehjelp en time per uke vil egenbetalingen øke fra 9336 kroner til 9564 kroner, eller 228 kroner.
DA171029 I dag er egenandelen 8580 kroner årlig for en dag i uken, rådmannen vil øke med 104 kroner til 8684 kroner årlig.
DA171029 I dag er egenandelen 8580 kroner årlig for en dag i uken, rådmannen vil øke med 104 kroner til 8684 kroner årlig.
DA171029 I dag er egenandelen 8580 kroner årlig for en dag i uken, rådmannen vil øke med 104 kroner til 8684 kroner årlig.
DA171029 I 2017-budsjettet til rådmannen skal det hentes inn 345 millioner kroner fra byens boligeeiere.
DA171029 Han legger opp til en egenbetaling på 1078 kroner for en halv times behandling på 30 minutter syv ganger hvert år.
DA171029 For et 120 kvadrats bolig blir det 1410 kroner for vann og 2723 i avgifter for avløp.
DA171029 En uke på Fiks Ferrige Ferie øker i forslaget med 44 kroner .
DA171029 Administrasjonen i kommunen vil øke egenbetalingen for barnehager med 825 kroner årlig for ett barn i fulltidsplass i barnehage i 2017.
DA171029 330.000 kroner til Utvandrersenteret kuttes.
DA171029 28.000 kuttes fra voksenopplæring og 50.000 kroner i tilskudd til kulturtiltak for eldre.
DA171029 Rådmannen vil spare 51 millioner kroner i 2017, også i skoler, barnehager og sykehjem.
DA171029 Når det nå skal effektiviseres kuttes nye 9 millioner kroner årlig.
DA171029 Kravet utgjør i 2017 4,9 millioner kroner i barnehagene, 9 millioner i skolene, 1,4 millioner kroner i hjemmebaserte tjenester og 1 million kroner i sykehjemmene.
DA171029 Kravet utgjør i 2017 4,9 millioner kroner i barnehagene, 9 millioner i skolene, 1,4 millioner kroner i hjemmebaserte tjenester og 1 million kroner i sykehjemmene.
DA171029 Kravet utgjør i 2017 4,9 millioner kroner i barnehagene, 9 millioner i skolene, 1,4 millioner kroner i hjemmebaserte tjenester og 1 million kroner i sykehjemmene.
DA171029 9 millioner kroner mindre til skole og 4,5 mindre til barnehagene er alvorlig, sier SVs gruppeleder Eirik Faret Sakariassen.
DA171028 Om Stavangers totale nedskjæringer på foreslåtte 51 millioner kroner er krise eller noe annet, er relativt.
DA171028 Jobben blir i stor grad å dempe kuttene på 51 millioner kroner rådmann Per Kristian Vareide foreslår.
DA171026 Rådmannen anslår at eiendomsskatt kan gi minimum 30 millioner kroner ekstra i årlige inntekter.
DA171026 Dersom kommunen slår seg sammen med Forsand, vil det bety ytterligere 44 millioner kroner .
VG171023 Dermed holder jeg følge med veldig gode spillere som tjener opp mot 50 og 60 millioner kroner , sier Kamara.
VG171023 | Bygd raser mot kunstverk til 400.000 kroner - tas ned etter hærverk ¶
VG171023 Prislappen på den omstridte installasjonen er 400.000 kroner , opplyser Eivind Slettemeås til VG.
VG171023 Her staten har gått inn med en million kroner, fylkeskommunen med 1,4 millioner kroner og hver av de fem kommunene i Gudbrandsdalen, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel med 300.000 kroner hver.
VG171023 Her staten har gått inn med en million kroner, fylkeskommunen med 1,4 millioner kroner og hver av de fem kommunene i Gudbrandsdalen, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel med 300.000 kroner hver.
VG171023 Her staten har gått inn med en million kroner , fylkeskommunen med 1,4 millioner kroner og hver av de fem kommunene i Gudbrandsdalen, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel med 300.000 kroner hver.
VG171023 Når man kan tappe vann på flaske og selge det til 50 kroner literen, er det klart det er mange har lyst til å bli kremmere.
VG171023 I din butikk koster standard pilsner et sted mellom 60 og 75 kroner literen, og opp mot 150 kr literen på det som ser ut som premium.
VG171023 Hadde det vært elementær konkurranse eller om Konkurransetilsynet hadde gjort jobben sin, ville vi hatt vann til 5 kroner halvliteren, brus til en tier og øl til under 20.
VG171023 Hadde Konkurransetilsynet gjort jobben sin, hadde vi hatt en halvliter øl til under 20 kroner i butikken.
VG171023 En halvliter øl i butikk hadde kostet mellom 17 og 30 kroner halvliteren - for alle typer - hvis markedet hadde fungert.
VG171023 Det er altså helt uproblematisk å selge øl med fortjeneste til 40 kroner literen - i et velfungerende marked.
VG171023 Der koster 24 bokser brus i 0,33 90 kroner, knapt 4 kroner boksen, det er under en fjerdedel av prisen i Norge.
VG171023 Der koster 24 bokser brus i 0,33 90 kroner , knapt 4 kroner boksen, det er under en fjerdedel av prisen i Norge.
VG171023 Debatt Hadde Konkurransetilsynet gjort jobben sin, hadde vi hatt en halvliter øl til under 20 kroner i butikken.
VG171023 BILLIG ØL : - Hadde det vært elementær konkurranse eller om Konkurransetilsynet hadde gjort jobben sin, ville vi hatt vann til 5 kroner halvliteren, brus til en tier og øl til under 20, skriver kronikkforfatteren.
VG171023 5 kroner literen å produsere en liter øl.
VG171023 En av de verste flommene i nyere tid førte til skader for minst en halv milliard kroner , meldte Finans Norge i forrige uke.
VG171023 Året før fikk Regnskogfondet potten på 189 millioner kroner, en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp.
VG171023 Året før fikk Regnskogfondet potten på 189 millioner kroner , en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp.
VG171023 Skoler over hele landet har arrangert skoleløp, stekt vafler, bakt og solgt tegninger, og til sammen har de samlet inn 8,1 millioner kroner .
VG171023 I fjor ble det samlet inn 220 millioner kroner til Røde Kors.
VG171023 I fjor : « Skam»-rolle solgt for 50.500 kroner
VG171023 Det nest største bidraget var det Svalbard som sto for, med 1.005.455 kroner, etterfulgt av Statoil med 800.000 kroner .
VG171023 Det nest største bidraget var det Svalbard som sto for, med 1.005.455 kroner , etterfulgt av Statoil med 800.000 kroner.
VG171023 Bidraget per innbygger ligger på 41,55 kroner .
VG171023 40 bankansatte jobbet på spreng med å telle penger - og ved 22-tiden var det kommet opp i over 9 millioner kroner .
VG171023 Totalt hadde sju personer betalt over 30.000 kroner for mye tilbake til Nav.
VG171023 De tre har også betalt mellom 15.000 og 30.000 kroner for mye tilbake til Nav.
VG171023 Vel, dette er ikke månelandingen, men Technology Center Mongstad er like full et rimelig påkostet anlegg til 6 milliarder kroner , som sto ferdig i 2012.
VG171023 Bevilgningen til dette - 360 millioner kroner - er kuttet til 20 millioner i forslaget til statsbudsjett for neste år.
VG171023 kroner .
VG171023 I fjor høst ble han ilagt et forelegg på 6000 kroner for bruk av dopingmidler.
VG171023 Etter å ha blitt ilagt forelegget på 6000 kroner , varslet mannen at han ikke ville godta boten, og ta saken til retten.
SA171023 Nettbutikkene i Norge solgte for 9,5 milliarder kroner i første halvår i år.
SA171023 | Her står slaget om 400 millioner kroner i bompenger ¶
SA171023 Staten nekter å ta ekstraregningen på 400 millioner kroner for E 39-etappen mellom Rogfast og Eiganestunnelen.
NL171023 Når han videre beregner kostnaden ved etablering av et angiografi laboratorium med PCI kapasitet på disse ni pasienter og kommer til en kostnad på 1,3 millioner kroner pr pasient, er det behov for å kommentere og korrigere denne påstanden : ¶ 1.
NL171023 Investeringskostnadene er beregnet til 17 millioner kroner og årlige driftskostnader til 12 millioner kroner .
NL171023 Investeringskostnadene er beregnet til 17 millioner kroner og årlige driftskostnader til 12 millioner kroner.
NL171023 En styrking av Bodø gir fem millioner kroner mindre til UNN.
NL171023 Dette gir en kostnad på 1,3 millioner kroner årlig for hver pasient som kan få livskvalitetsgevinst.
NL171023 kroner .
FV171023https://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Han-har-bygget-opp-volleyballklubben-i-Sogne---Olav-er-en-bauta-244232b.html - Samlet inn nærmere 200.000 kroner ¶ 55-åringen er far til tre gutter, som alle spiller volleyball.
DN171023 | Dømt for svindel i valutahandel til 28 milliarder kroner
DN171023 Kryptoselskap henter 1,2 milliarder kroner ¶ | - Oppsiktsvekkende mange bruker kontanter ¶
DN171023 Johnson er dermed dømt for å ha utnyttet innsideinformasjon i forbindelse med at det britiske olje- og gasselskapet Cairn ville veksle dollar som tilsvarer 28 milliarder norske kroner til britiske pund.
DN171023 Det tilsvarer 50 millioner kroner .
DN171023 - Julaften, utbrøt Mark Johnson da en klients valutahandel gikk gjennom og hans handler ga gevinst på rundt 50 millioner kroner .
DN171023 Trosset kona - tjente åtte millioner kroner
DN171023 Bare i løpet av den siste uken har Tvenge solgt 260.494 aksjer for 26,3 millioner kroner .
DN171023 Bare den siste uken solgte Protector Forsikring 220.000 aksjer i selskapet for 22,2 millioner kroner .
DN171023 Microsoft-selskapet hadde i fjor finanskostnader på i overkant av 94,6 millioner kroner .
DN171023 Microsoft Development Center Norge gikk på en smell i fjor og tapte 107 millioner kroner .
DN171023 Likevel fikk selskapets norske toppsjef, Bjørn Olstad, en lønnspakke til nær 19 millioner kroner .
DN171023 Den tidligere så fryktede sikkerhetssjefen, Zhou Yongkang, som innrømmet å ha fått 150 millioner kroner i bestikkelser, sitter innesperret med en livstidsstraff.
DN171023 Selskapet forventer å få et resultat før skatt på minus én milliard dollar, rundt åtte milliarder kroner .
DN171023 ¶ Mari Thjømøe, styremedlem i solenergiselskapet Scatec Solar, kjøpte mandag 2700 aksjer i selskapet til kurs 45,3 kroner .
DN171023 Skogseth eier nå 10.479 aksjer i Scatec Solar verdt 482.034 kroner .
DN171023 Hun har nå 25.338 aksjer i selskapet verdt 1,2 millioner kroner .
DN171023 Han ga 46,2 kroner per aksje.
DN171023 ¶ Pantegiganten Tomra fikk et resultat før skatt på 269 millioner kroner i tredje kvartal, mot 325 millioner kroner i samme periode i fjor.
DN171023 ¶ Pantegiganten Tomra fikk et resultat før skatt på 269 millioner kroner i tredje kvartal, mot 325 millioner kroner i samme periode i fjor.
DN171023 Tomras resultat før nedskrivninger, avskrivninger, renter og skatt ( ebitda ) kom på 303 millioner kroner, mot 330 millioner kroner i samme periode i fjor.
DN171023 Tomras resultat før nedskrivninger, avskrivninger, renter og skatt ( ebitda ) kom på 303 millioner kroner , mot 330 millioner kroner i samme periode i fjor.
DN171023 Selskapet omsatte for 1,9 milliarder kroner i kvartalet, mot 1,7 milliarder kroner i tredje kvartal 2016.
DN171023 Selskapet omsatte for 1,9 milliarder kroner i kvartalet, mot 1,7 milliarder kroner i tredje kvartal 2016.
DN171023 På forhånd var det ventet et resultat før skatt på 273 millioner kroner .
DN171023 Forbrukslånsbanken Monobank meldte mandag om at den har hentet 175 millioner kroner gjennom en emisjon.
DN171023 Bech får ansvaret for granskningen av boligkjøp til 220 millioner kroner .
DN171023 Det tilsvarer 16.600 milliarder kroner .
DN171023 Totalt sitter Hagen nå på aksjer verdt 61 millioner kroner , som gjør ham og Hagen-familien til selskapets 27. største aksjonær.
DN171023 Stein Erik Hagen sitter også på aksjer for 490 millioner kroner gjennom Stein Erik Hagen as.
DN171023 Stein Erik Hagen og familien sitter igjen med aksjer i Europris for 61 millioner kroner .
DN171023 I løpet av den måneden falt aksjen med nær 20 prosent, men har tatt seg opp siden og ligger mandag formiddag på like under 37 kroner aksjen.
DN171023 I Orkla er Canica største aksjonær og kontrollerer 19 prosent av aksjene, tilsvarende 16,4 milliarder kroner .
DN171023 Europris ble børsnotert sommeren 2015 og nådde sin topp i november i fjor på 40 kroner aksjen.
DN171023 Det har gitt Hagen en papirgevinst på 1,8 milliarder kroner så langt gjennom Canica as og Stein Erik Hagen as.
DN171023 Canica fikk i 2016 barbert resultatet før skatt med over 75 millioner kroner , ifølge årsregnskapet.
DN171023 Basert på forrige ukes snittkurs betyr det at Canica solgte Europris-aksjer for totalt 56 millioner kroner .
DN171023 IS har imidlertid fortsatt kontroll over noen oljefelter og innkasserer rundt 30 millioner kroner i måneden fra disse, anslår den USA-ledede koalisjonen.
DN171023 Den ytterliggående islamistgruppen IS hadde på det meste oljeinntekter på rundt 400 millioner kroner i måneden fra områdene de kontrollerte i Nord-Irak og Syria.
DN171023 Nye helikoptre er beregnet å koste 10 milliarder kroner .
DN171023 Securitas omsatte for 22,7 milliarder svenske kroner, mot 22,3 milliarder kroner i tilsvarende periode året før.
DN171023 Securitas omsatte for 22,7 milliarder svenske kroner , mot 22,3 milliarder kroner i tilsvarende periode året før.
DN171023 Etter skatt kom resultatet på 780 millioner svenske kroner, mot 729 millioner kroner i tredje kvartal 2016.
DN171023 Etter skatt kom resultatet på 780 millioner svenske kroner , mot 729 millioner kroner i tredje kvartal 2016.
DN171023 Totalt handlet nordmenn detaljhandelsvarer for over 230 milliarder kroner i årets seks første måneder.
DN171023 Totalt handlet nordmenn detaljhandelsvarer for over 230 milliarder kroner i årets seks første måneder, en økning på 2,9 prosent fra samme periode i 2016, ¶
DN171023 Nettbutikkene i Norge solgte for 9,5 milliarder kroner i første halvår i år.
DN171023 Butikker som selger og reparerer motorkjøretøyer, omsatte for nesten 127 milliarder kroner i årets første halvår, mens engroshandelsbedriftene solgte for 437 milliarder kroner i samme periode.
DN171023 Butikker som selger og reparerer motorkjøretøyer, omsatte for nesten 127 milliarder kroner i årets første halvår, mens engroshandelsbedriftene solgte for 437 milliarder kroner i samme periode.
DN171023 Totalt hadde sju personer betalt over 30.000 kroner for mye tilbake til Nav.
DN171023 De tre har også betalt mellom 15.000 og 30.000 kroner for mye tilbake til Nav.
DN171023 Året før fikk Regnskogfondet potten på 189 millioner kroner, en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp.
DN171023 Året før fikk Regnskogfondet potten på 189 millioner kroner , en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp.
DN171023 Skoler over hele landet har arrangert skoleløp, stekt vafler, bakt og solgt tegninger, og til sammen har de samlet inn 8,1 millioner kroner .
DN171023 I fjor ble det samlet inn 220 millioner kroner til Røde Kors.
DN171023 Det største bidraget er det Statoil som står for, med 800.000 kroner .
DN171023 Bidraget per innbygger ligger på 41,40 kroner .
DN171023 40 bankansatte jobbet på spreng med å telle penger - og ved 22-tiden var det kommet opp i over 9 millioner kroner .
DN171023 I forrige uke ble det kjent at den sjette Mission Impossible-filmen får drøyt 6,3 millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitutt.
DN171023 Den nye Mission Impossible-filmen har fått 6,3 millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitutt, og nå kommer Tom Cruise.
DN171023 For å sette det i perspektiv, spilte den inn rundt 147 millioner kroner mindre enn helgens best besøkte premiere, komedien « Tyler Perry's Boo 2 !
DN171023 Filmen spilte inn i overkant av 3,4 millioner dollar, eller drøyt 27 millioner kroner , på sine tre første kinodager, ifølge billettinntekt-oversikten Box Office Mojo ¶
DB171023 For inneværende år overføres 27 millioner kroner til kvinnefotball - et høyere beløp enn land som Sverige, England og Nederland.
DB171023 Totalt hadde sju personer betalt over 30.000 kroner for mye tilbake til Nav.
DB171023 De tre har også betalt mellom 15.000 og 30.000 kroner for mye tilbake til Nav.
DB171023 Utbyggingskostnaden av feltet har steget fra 28 til over 50 milliarder kroner .
DB171023 En av de virkelig store investeringene staten gjør på oljefeltet, flere titalls milliarder kroner , og så må oljeministeren gå til ENI for å høre når vi kommer til å tjene penger.
DB171023 Etter en av Kina-turene i 2014 førte Oslo Havn 70 988 kroner i utgifter på kategorien « representasjon og gaver ved representasjon ».
DB171023 Dagbladet avdekket nylig at de fire Kina-turene alene har kostet over 700 000 kroner for Oslo Havn.
DB171023 Ifølge Nettavisen ble prisen på smågodt satt ned til 7,45 kroner per hekto i Coops lavpriskjeder Extra og Obs mandag morgen.
DB171023 I tillegg har Europris en kampanje med smågodt til 6,90 kroner per hekto.
DB171023 I helgen ble det kaos i flere Coop Mega-butikker da prisen på smågodt ble satt ned til 30 kroner per kilo for å markere kjedens 30-årsjubileum.
DB171023 Her selges det for 8,90 kroner per hekto.
DB171023 Det tok ikke lang tid før både Rema 1000 og Kiwi kastet seg inn i priskrigen og også satte ned sine priser til 7,45 kroner hektoet.
DB171023 Året før fikk Regnskogfondet potten på 189 millioner kroner, en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp.
DB171023 Året før fikk Regnskogfondet potten på 189 millioner kroner , en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp.
DB171023 ¶ TV-AKSJONEN : TV-aksjonen har siden 1974 samlet inn over 5,5 milliarder kroner .
DB171023 Skoler over hele landet har arrangert skoleløp, stekt vafler, bakt og solgt tegninger, og til sammen har de samlet inn 8,1 millioner kroner .
DB171023 I fjor ble det samlet inn 220 millioner kroner til Røde Kors.
DB171023 Det største bidraget er det Statoil som står for, med 800.000 kroner .
DB171023 Bidraget per innbygger ligger på 41,40 kroner .
DB171023 40 bankansatte jobbet på spreng med å telle penger - og ved 22-tiden var det kommet opp i over 9 millioner kroner .
DB171023 fire norske kroner .
DB171023 Budsjettet er på over 50 millioner kroner .
DB171023 Men gjennomsnittlig inntekt for ekteparene som nyter godt av ordningen i 2015 var 640 000 kroner .
DB171023 I forrige uke ble det kjent at den sjette Mission Impossible-filmen får drøyt 6,3 millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitutt.
DB171023 Vi foreslår å redusere tilskuddet til kortkurs med 25 millioner kroner .
DB171023 Folkehøgskolene får 821 millioner kroner for å oppfylle sitt primære samfunnsoppdrag : Å tilby et godt alternativt år for unge voksne og ungdom som ønsker noe annet.
DB171023 Folkehøgskolene får 821 millioner kroner av skattebetalerens penger for å oppfylle et viktig samfunnsoppdrag og tilby langkurs til ungdom.
DB171023 Platt sier at han ikke har noen planer om å selge skulpturen som ifølge The Hartley Dodge Foundation er verdt minst fire millioner dollar, noe som tilsvarer rundt 32 millioner norske kroner .
DB171023 Eivind Slettemeås, kurator for hele Vegskilleprosjektet som kunstverket i Kvam er en del av, sier til VG at installasjonen har en prislapp på 400.000 kroner .
DA171023 | Verden har gitt løfter om 2,7 milliarder kroner til rohingya-flyktningene ¶
DA171023 Norge bidrar med 25 millioner kroner, mens EU-kommisjonen har lovet i underkant av 300 millioner kroner .
DA171023 Norge bidrar med 25 millioner kroner , mens EU-kommisjonen har lovet i underkant av 300 millioner kroner.
DA171023 Medregnet løfter som kom inn før konferansen, er det blitt lovet 2,7 milliarder kroner .
DA171023 FN hadde på forhånd bedt om 3,5 milliarder kroner for å hjelpe de i alt 900.000 rohingya-flyktningene fram til slutten av februar.
DA171023 En rekke land og organisasjoner har lovet å gi 2,7 milliarder kroner for å hjelpe de mange rohingyaene som har flyktet fra Myanmar til Bangladesh.
DA171023 | Trengte penger til regninger - svindlet Nav for 484.225 kroner
DA171023 LES OGSÅ : Tjener 660.000 kroner i året - svindlet Nav ¶
DA171023 I løpet av perioden fra august 2013 til april 2015 har hun fått utbetalt 484.225 kroner i dagpenger som hun ikke hadde krav på.
DA171023 Bakgrunnen for det var et krav på 129.778 kroner i skyldig merverdiavgift. 49-åringen har drevet et enkeltpersonforetak der han har drevet med bilvask og bilpleie på Jæren.
DA171023 Det skal produseres mer for færre kroner .
DA171023 Året før fikk Regnskogfondet potten på 189 millioner kroner, en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp. ( @NTB ) ¶
DA171023 Året før fikk Regnskogfondet potten på 189 millioner kroner , en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp. ( @NTB ) ¶
DA171023 Skoler over hele landet arrangerte skoleløp, stekte vafler, bakte og solgte tegninger, og til sammen samlet de inn 8,1 millioner kroner .
DA171023 I fjor ble det samlet inn 220 millioner kroner til Røde Kors.
DA171023 Det største bidraget var det Svalbard som sto for, med 1.005.455 kroner, etterfulgt av Statoil med 800.000 kroner .
DA171023 Det største bidraget var det Svalbard som sto for, med 1.005.455 kroner , etterfulgt av Statoil med 800.000 kroner.
DA171023 Bidraget per innbygger ligger på 41,55 kroner .
DA171023 40 bankansatte jobbet på spreng med å telle penger - og ved 22-tiden var det kommet opp i over 9 millioner kroner .
DA171023 Totalt hadde sju personer betalt over 30.000 kroner for mye tilbake til Nav.
DA171023 De tre har også betalt mellom 15.000 og 30.000 kroner for mye tilbake til Nav.
DA171023 Jo Nesbø-filmatiseringen « Snømannen » spilte inn kun 3,4 millioner dollar, eller om lag 28 millioner kroner i løpet av premierehelgen i USA, noe som topplisten Box Office Mojos redaksjonelle kommentator betegner som « miserabelt ».
DA171023 I løpet av sin første helg på kino spilte den inn noe over 200 millioner kroner på verdensbasis.
DA171023 Filmen har ifølge bransjenettstedet IMDB et innspillingsbudsjett på om lag 290 millioner kroner .
DA171023 Det betyr at totalt 157.000 her hjemme har sett seriemorderfilmen innspilt i Oslo, Bergen og Rjukan, etter at Alfredsons film med Michael Fassbender i hovedrollen fikk innspillingsstøtte på vel 40 millioner kroner over den statlige insentivordningen.
DA171023 Året før fikk Regnskogfondet potten på 189 millioner kroner, en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp.
DA171023 Året før fikk Regnskogfondet potten på 189 millioner kroner , en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp.
DA171023 Skoler over hele landet arrangerte skoleløp, stekte vafler, bakte og solgte tegninger, og til sammen samlet de inn 8,1 millioner kroner .
DA171023 I fjor ble det samlet inn 220 millioner kroner til Røde Kors.
DA171023 Det største bidraget var det Svalbard som sto for, med 1.005.455 kroner, etterfulgt av Statoil med 800.000 kroner .
DA171023 Det største bidraget var det Svalbard som sto for, med 1.005.455 kroner , etterfulgt av Statoil med 800.000 kroner.
DA171023 Bidraget per innbygger ligger på 41,55 kroner .
DA171023 40 bankansatte jobbet på spreng med å telle penger - og ved 22-tiden var det kommet opp i over 9 millioner kroner .
DA171023 I forrige uke ble det kjent at den sjette Mission Impossible-filmen får drøyt 6,3 millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitutt. ( ©NTB ) ¶
DA171023 Og så sitter en konkursgjenganger og vennene hans og tjener 30 millioner kroner på det.
DA171023 Kommunen kjøpte alle leilighetene i en bygård på Bislett for 93 millioner kroner .
DA171023 I beste fall har kommunen bare kastet 30 millioner kroner ut av vinduet.
BT171023https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/5mBMX/-Dopingtatt-politi-fikk-jobben-tilbake- Mannen, som ble siktet i forbindelse med en omfattende dopingsak i Bergen før julen 2015, ble i fjor høst ilagt et forelegg på 6.000 kroner for bruk av dopingmidler.
BT171023https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/p0nBw/Filming-av-Mission-Impossible-pa-Preikestolen-fremskyndes I forrige uke ble det kjent at den sjette Mission Impossible-filmen får drøyt 6,3 millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitutt.
BT171023https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/P6dQX/Full-priskrig-pa-smagodt Ifølge Nettavisen ble prisen på smågodt satt ned til 7,45 kroner per hekto i Coops lavpriskjeder Extra og Obs mandag morgen.
BT171023https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/P6dQX/Full-priskrig-pa-smagodt I tillegg har Europris en kampanje med smågodt til 6,90 kroner per hekto.
BT171023https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/P6dQX/Full-priskrig-pa-smagodt I helgen ble det kaos i flere Coop Mega-butikker da prisen på smågodt ble satt ned til 30 kroner per kilo for å markere kjedens 30-årsjubileum.
BT171023https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/P6dQX/Full-priskrig-pa-smagodt Her selges det for 8,90 kroner per hekto.
BT171023https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/P6dQX/Full-priskrig-pa-smagodt Det tok ikke lang tid før både Rema 1000 og Kiwi kastet seg inn i priskrigen og også satte ned sine priser til 7,45 kroner hektoet.
BT171023https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/P6dQX/Full-priskrig-pa-smagodt DUMPES : Smågodt selges nå for rundt 7 kroner per hekto i flere butikkjeder.
BT171023https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/KE337/Noen-kutt-merkes-bedre-enn-andre Høyre og Frp har foreslått et budsjett hvor om lag 15 millioner kroner kuttes i rettshjelp til utsatte og sårbare grupper.
AP171023https://www.aftenposten.no/verden/i/R3Gma/Krevde-600-millioner-for-a-fjerne-snusforbud-i-EU Snusprodusenten Swedish Match hadde første kvartal i år en omsetning på 3,78 milliarder svenske kroner og et driftsresultat på en snau milliard.
AP171023https://www.aftenposten.no/verden/i/R3Gma/Krevde-600-millioner-for-a-fjerne-snusforbud-i-EU Prisen for at Dalli skulle få opphevet EUs snusforbud var 60 millioner euro, nesten 600 millioner kroner .
AP171023https://www.aftenposten.no/verden/i/R3Gma/Krevde-600-millioner-for-a-fjerne-snusforbud-i-EU Da var det allerede gått to år siden Dalli en oktoberdag i 2012 måtte gå på dagen fra jobben som Eus helsekommissær - uten 600 millioner svenske kroner i « snuspensjon ».
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/zWR3b/Lastebilsjafor-sjekket-ikke-blindsonen--domt-for-uaktsom-legemsbeskadigelse Han ble fradømt førerkortet i tre måneder og måtte betale 25.000 kroner i oppreisning til syklisten.
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/elJmy/Dopingtatt-politiansatt-fikk-jobben-tilbake Mannen, som ble siktet i forbindelse med en omfattende dopingsak i Bergen før julen 2015, ble i fjor høst ilagt et forelegg på 6.000 kroner for bruk av dopingmidler.
VG171022 Bjørgen gikk inn en million kroner i premiepenger ¶
VG171022 - Men når billettene på første rad koster over 5000 kroner - synes du det er absurd eller greit ?
VG171022 Les også : Ørjan ( 26 ) trykket feil - bestilte Astrid S-date til 11.000 kroner under TV-aksjonen ¶
VG171022 Les også : « Skam»-rolle solgt for 50.500 kroner under TV-aksjon ¶
VG171022 En av USAs desidert mest kjente programledere på TV, Bill O'Reilly ( 68 ), skal i januar ha betalt om lag 255 millioner kroner til en kvinne som beskyldte ham for seksuell trakassering.
VG171022 Den enorme oppmerksomheten denne siste saken har fått, skyldes at Fox News var kjent med at O'Reilly hadde inngått forlik med Wiehl i januar i år, mens de måneden etter inngikk en ny fireårskontrakt med O'Reilly, med en årslønn på 200 millioner kroner .
VG171022 Avisen anslo at de fem forlikene medførte utbetalinger på 13 millioner dollar - eller rundt 105 millioner norske kroner .
VG171022 Nå bevilger vi også syv milliarder kroner - og det må være en jobb som politiet tar seg av, og der er justisministeren helt enig med oss, sier likestillingsministeren i talen, ifølge Expressen.
VG171022 Avisene har dokumentert at statsminister Benediktsson solgte unna aksjer verdt 119 millioner islandske kroner, tilsvarende rundt 3,5 millioner norske kroner , like før Glitnir kollapset.
VG171022 Avisene har dokumentert at statsminister Benediktsson solgte unna aksjer verdt 119 millioner islandske kroner , tilsvarende rundt 3,5 millioner norske kroner, like før Glitnir kollapset.
VG171022 oktober om at Islands statsminister Bjarni Benediktsson, som satt i finanskomiteen i 2008, kvittet seg med aksjer verdt rundt 3,5 millioner norske kroner få dager før banken Glitnir kollapset i finanskrisen.
VG171022 Les og : Din andel av oljepengene : 1,48 millioner kroner
VG171022 Kvinnen ble dermed dømt til fengsel i 27 dager, tap av førerkort i to år - noe som innebærer at hun må ta en ny førerprøve når hun er 80 år gammel - og en bot på 26.000 kroner .
VG171022 Kjøper krevde 356.796 kroner pluss renter, men fikk tilkjent 120.000 kroner pluss renter, sier skadeleder Mille Haslund Mellbye i NCL.
VG171022 Kjøper krevde 356.796 kroner pluss renter, men fikk tilkjent 120.000 kroner pluss renter, sier skadeleder Mille Haslund Mellbye i NCL.
VG171022 Først sa forsikringsselskapet blankt nei, men nå får kjøperen likevel et prisavslag på 120.000 kroner .
VG171022 Boligen ble kjøpt for 2,15 millioner kroner i 2014, og etter overtagelsen oppdaget kjøperen flere mangler.
VG171022 oktober i år kom Finansklagenemnda frem til at kjøperen av boligen i Fredrikstad burde få både prisavslaget på 120.000 kroner og forsinkelsesrenter.
SA171022https://www.aftenbladet.no/100Sport/kampsport/Team-Brakhus-bruker-store-penger-pa-sikkerhet---Du-trenger-ikke-n-ambulanse-Du-trenger-to-244080b.html Selskapet hennes investerer tungt i helse- og sikkerhetstiltak, og bruker mer enn en million kroner på det ifølge, Brækhus-manager Morten Andreassen.
SA171022https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Mobbe-saken-ryster-Fotball-England-Na-kan-den-felle-sportens-mektigste-menn-244108b.html Under høringen ble det kjent at FA fortsatt ikke har betalt i underkant av 1 million kroner de var blitt enige om betale Aluko for at saken ikke skulle bli kjent før sommerens EM.
SA171022 President Donald Trump, som har en formue på om lag 24,6 milliarder kroner , skal betale advokatregninger for ansatte.
SA171022 På Finn.no kan man lese at prisantydningen er på 70 millioner kroner .
SA171022 Prisantydningen er på 70 millioner kroner .
SA171022 Nå ligger bygningen ute på Finn.no til 70 millioner kroner .
SA171022 Vi snakker fort om i hvert fall 100.000 kroner mindre for testbilen i stasjonsvognutgave.
SA171022 På stasjonsvognen med 260 hestekrefters bensin, som starter på 630.000 kroner .
SA171022 LAKK : Fargen på bilen her kalles « coconut », og er et tilvalg til 6900 kroner . 4x4 : Foreløpig får man kun firehjulstrekk i kombinasjon med de største motorene.
SA171022 Grand Sport er for øvrig 10.000 kroner billigere enn stasjonsvognen.
SA171022 Det skal tilføyes at testbilen har ekstrautstyr til 50.000 kroner , men da er alt man kan komme på, pluss en hel del ting vi sikkert ikke oppdaget i løpet av de dagene vi hadde bilen, på plass.
SA171022 Det koster 9000 kroner ekstra.
SA171022 mil er så å si det samme som vi klokket inn, noe som gir 150.000 kroner mer til statskassen enn en tilsvarende BMW.
SA171022 - Ja, jeg kan jo tjene noen kroner på det., innrømmer han.
SA171022 - Dessuten mottar han noen håndpenger, et sted mellom 10.000 og 13.000 kroner .
SA171022 Når Brann nå sakker akterut i medaljekampen og i bataljen om å bli nummer fire - en posisjon som muligens gir E-cupbillett neste år - står det også om mange millioner kroner .
SA171022 Under høringen ble det kjent at FA fortsatt ikke har betalt i underkant av 1 million kroner de var blitt enige om betale Aluko for at saken ikke skulle bli kjent før sommerens EM.
DN171022https://www.dn.no/nyheter/2017/10/22/1728/Handel/-oppsiktsvekkende-mange-bruker-kontanter Ifølge Norges Bank statistikk ligger kontantmengden ute i samfunnet stabilt på rundt 50 milliarder kroner de ti siste årene.
DN171022 Den kinesiske entreprenøren Sichuan Road and Bridge Group ( SRBG ) står midt i en politisk strid i Nord-Trøndelag om bygging av en ny bro til 300 millioner kroner .
DN171022 Anbudsdokumenter fra fylkeskommunen viser at kostnadene varierte med rundt 40 millioner kroner mellom beste og nest beste tilbud : ¶
DN171022 ¶ Åtte dager etter at han ble styreleder i Norske Skog, dro Christen Sveaas på besøk til næringsminister Monica Mæland og ba om inntil 140 millioner kroner - per år.
DN171022 Titanic-passasjers brev solgt for over en million kroner
DN171022 | Titanic-passasjers brev solgt for over en million kroner
DN171022 Lørdag ble det solgt på en auksjon holdt av Henry Aldridge & Son i Devizes i England for 166.000 amerikanske dollar, det tilsvarer drøyt 1,3 millioner norske kroner .
DN171022 I 2014 ble et brev skrevet av Esther Hart, en passasjer på annen klasse om bord i ulykkesskipet, solgt for 1,2 millioner norske kroner .
DN171022 Et brev som ble funnet på kroppen til en av passasjerene som døde da Titanic sank i 1912, ble lørdag solgt for drøyt 1,3 millioner kroner .
DN171022 Det er kommet 3.000 skademeldinger, og Finans Norge anslår at erstatningene for skadene som er meldt inn, er på rundt 500 millioner kroner .
DB171022 REISE : Fly til Dresden fra Oslo med en mellomlanding fra kroner 2000 tur/retur, med Lufthansa eller KLM.
DB171022 OVERNATTING : Bo herskapelig i historiske omgivelser i Bülow Palais ( www.buelow-hotels.com ) fra kroner 1200 per natt, eller rimeligere og moderne i den nye bydelen med f. eks NH Hotels ( www.nh-hotels.de ) fra kroner 500 per natt.
DB171022 eks NH Hotels ( www.nh-hotels.de ) fra kroner 500 per natt.
DB171022 De koster over sju millioner kroner per stykk.
DB171022 ¶ UTGIFTER : President Donald Trump, som har en formue på om lag 24,6 milliarder kroner , skal betale advokatregninger for ansatte.
DB171022 Få dager etter at Benediktsson kvittet seg med Glitnir-aksjer til en verdi av 119 millioner islandske kroner , tok islandske myndigheter over banken, og verdiene av aksjene sank kraftig.
DB171022 Selv om Henriksen Lervik for to år siden fikk tilkjent 478000 kroner i erstatning fra kvinnen i en sivil rettssak, har hun ennå ikke sett noe av disse pengene.
DB171022 For to år siden fortalte kvinnens tidligere venninne Sølvi Henriksen Lervik i Dagbladet om hvordan 42-åringen hadde lurt til seg flere hundre tusen kroner .
DB171022 Der står det at kvinnen til sammen har lurt til seg nesten 1,4 millioner kroner fra Sølvi Henriksen Lervik og en nå 85 år gammel mann.
DB171022 Lørdag ble det solgt på en auksjon holdt av Henry Aldridge & Son i Devizes i England for 166.000 amerikanske dollar, det tilsvarer drøyt 1,3 millioner norske kroner .
DB171022 I 2014 ble et brev skrevet av Esther Hart, en passasjer på annen klasse om bord i ulykkesskipet, solgt for 1,2 millioner norske kroner .
DB171022 | Gåte : Hva slags TV 2 får vi om vi gir dem 135 millioner kroner ?
DB171022 | Gåte : Hva slags TV 2 får vi om vi gir dem 135 millioner kroner ?
DB171022 Nyheten om Horowitz sin avgang kom i kjølvannet av at det i april ble kjent at Fox' superstjerne Bill O'Reilly hadde betalt over 110 millioner kroner til fem kvinner som har beskyldt ham for seksuell trakassering.
DB171022 Han tilbød familien 350 000 dollar, som i datidas kurs tilsvarte nærmere 2,6 millioner kroner .
DB171022 oktober, brukes det årlig tusenvis av kroner på kostymer og tilbehør.
DA171022 Bygningen som ble innviet som rådhus i 1961 har fått prisantydning på 70 millioner kroner .
DA171022 Bygningen som ble innviet som rådhus i 1961 har fått prisantydning på 70 millioner kroner .
DA171022 Ved å stramme inn retten til dagpenger, mener den blåblå regjeringen at den skal spare 700 millioner kroner i løpet av de neste tre årene.
DA171022 Det han reagerte på, var en manøver fra de blåblå for å spare 305 millioner kroner neste år.
DA171022 Verdien på dette tiltaket ligger et sted mellom 20 og 40 millioner kroner hvert år.
DA171022 Norske Skog har bedt Næringsdepartementet om inntil 140 millioner kroner i årlig støtte for å bedre rammevilkårene for det kriserammede papirkonsernet.
DA171022 Et annet tiltak er å endre Enovas retningslinjer for kvotepliktig sektor, noe de mener har en verdi på mellom 10 og 50 millioner kroner i året.
DA171022 Dette vil alene kunne spare Norske Skog for 15 - 20 millioner kroner per år.
DA171022 Året før fikk Regnskogfondet potten på 189 millioner kroner, en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp. ( ©NTB ) ¶
DA171022 Året før fikk Regnskogfondet potten på 189 millioner kroner , en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp. ( ©NTB ) ¶
DA171022 Som så ofte før var Utsira på topp av giverlista, med 288,78 kroner per innbygger, mot 11 i landsgjennomsnitt.
DA171022 Like før klokka 19.30 var nesten 61 millioner kroner samlet inn.
DA171022 I fjor ble det samlet inn 220 millioner kroner til Røde Kors.
DA171022 Det største bidraget så langt er det Statoil som har kommet med, med 800.000 kroner .
DA171022 Ved å stramme inn retten til dagpenger, mener den blåblå regjeringen at den skal spare 700 millioner kroner i løpet av de neste tre årene.
DA171022 Det han reagerte på, var en manøver fra de blåblå for å spare 305 millioner kroner neste år.
BT171022https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/OR8lE/125-millioner-samlet-inn-i-arets-TV-aksjon Året før fikk Regnskogfondet potten på 189 millioner kroner, en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp.
BT171022https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/OR8lE/125-millioner-samlet-inn-i-arets-TV-aksjon Året før fikk Regnskogfondet potten på 189 millioner kroner , en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp.
BT171022https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/OR8lE/125-millioner-samlet-inn-i-arets-TV-aksjon Skoler over hele landet har arrangert skoleløp, stekt vafler, bakt og solgt tegninger, og til sammen har de samlet inn 8,1 millioner kroner .
BT171022https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/OR8lE/125-millioner-samlet-inn-i-arets-TV-aksjon I fjor ble det samlet inn 220 millioner kroner til Røde Kors.
BT171022https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/OR8lE/125-millioner-samlet-inn-i-arets-TV-aksjon Det største bidraget var det Svalbard som sto for, med 1.005.455 kroner, etterfulgt av Statoil med 800.000 kroner .
BT171022https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/OR8lE/125-millioner-samlet-inn-i-arets-TV-aksjon Det største bidraget var det Svalbard som sto for, med 1.005.455 kroner , etterfulgt av Statoil med 800.000 kroner.
BT171022https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/OR8lE/125-millioner-samlet-inn-i-arets-TV-aksjon Bidraget per innbygger ligger på 41,40 kroner .
BT171022https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/OR8lE/125-millioner-samlet-inn-i-arets-TV-aksjon | 217,7 millioner kroner samlet inn i årets TV-aksjon ¶
BT171022https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/OR8lE/125-millioner-samlet-inn-i-arets-TV-aksjon 40 bankansatte jobbet på spreng med å telle penger - og ved 22-tiden var det kommet opp i over 9 millioner kroner .
BT171022https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Lvvax/Kvinnen-bak-Hovedbiblioteket I 1905 hadde Platou klart å samle inn 100.000 kroner , som dannet grunnlaget for videre arbeid med bygningssaken.
BT171022https://www.bt.no/btmagasinet/i/JKWe7/Kanskje-pa-tide-a-lare-av-vare-sma 2100 kroner er mye penger for to jenter på åtte og seks, men det var ikke snakk om å beholde dem selv.
BT171022https://www.bt.no/100Sport/kampsport/-Han-er-bokseren-som-lever-av-a-tape---reiser-rundt-og-far-juling-pa-bestilling-244146b.html - Ja, jeg kan jo tjene noen kroner på det, innrømmer han.
BT171022https://www.bt.no/100Sport/kampsport/-Han-er-bokseren-som-lever-av-a-tape---reiser-rundt-og-far-juling-pa-bestilling-244146b.html - Dessuten mottar han noen håndpenger, et sted mellom 10.000 og 13.000 kroner .
BT171022https://www.bt.no/100Sport/fotball/Na-er-det-bare-synd-pa-Brann-244212b.html Når Brann nå sakker akterut i medaljekampen og i bataljen om å bli nummer fire - en posisjon som muligens gir E-cupbillett neste år - står det også om mange millioner kroner .
BT171022https://www.bt.no/100Sport/fotball/Mobbe-saken-ryster-Fotball-England-Na-kan-den-felle-sportens-mektigste-menn-244108b.html Under høringen ble det kjent at FA fortsatt ikke har betalt i underkant av 1 million kroner de var blitt enige om betale Aluko for at saken ikke skulle bli kjent før sommerens EM.
AP171022https://www.aftenposten.no/verden/i/9gKRE/Titanic-passasjers-brev-solgt-for-over-en-million-kroner | Titanic-passasjers brev solgt for over en million kroner
AP171022https://www.aftenposten.no/verden/i/9gKRE/Titanic-passasjers-brev-solgt-for-over-en-million-kroner Lørdag ble det solgt på en auksjon holdt av Henry Aldridge & Son i Devizes i England for 166.000 amerikanske dollar, det tilsvarer drøyt 1,3 millioner norske kroner .
AP171022https://www.aftenposten.no/verden/i/9gKRE/Titanic-passasjers-brev-solgt-for-over-en-million-kroner I 2014 ble et brev skrevet av Esther Hart, en passasjer på annen klasse om bord i ulykkesskipet, solgt for 1,2 millioner norske kroner .
AP171022https://www.aftenposten.no/verden/i/9gKRE/Titanic-passasjers-brev-solgt-for-over-en-million-kroner Et brev som ble funnet på kroppen til en av passasjerene som døde da Titanic sank i 1912, ble lørdag solgt for drøyt 1,3 millioner kroner .
AP171022https://www.aftenposten.no/osloby/i/b9geg/218_5-millioner-til-arets-TV-aksjon Til sammen har de samlet inn 8,1 millioner kroner .
AP171022https://www.aftenposten.no/osloby/i/W4L9d/Na-skal-barn-bestemme-over-pengesekken-til-Norsk-kulturrad Det er for 2018 satt av 2,2 millioner kroner til nyordningen, prosjektet er en prøveordning i to år. 5B ved Ekeberg skal være jury det første halvåret, deretter overtar en ungdomsjury.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/nkaMx/Statsrad-vil-verne-flere-eiketrar-for-a-forebygge-insektdod Truede arter får et kutt i budsjettposten på 10 millioner kroner .
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/nkaMx/Statsrad-vil-verne-flere-eiketrar-for-a-forebygge-insektdod Rett etter at statsbudsjettet ble offentliggjort, var Steel ute og kritiserte Regjeringens kutt på 200 millioner kroner fra posten om vern av biologisk mangfold i Norge.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/nkaMx/Statsrad-vil-verne-flere-eiketrar-for-a-forebygge-insektdod Regjeringen har i årets statsbudsjett foreslått å kutte 50 millioner kroner til skogvern og 33 millioner kroner fra vannmiljøtiltak.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/nkaMx/Statsrad-vil-verne-flere-eiketrar-for-a-forebygge-insektdod Regjeringen har i årets statsbudsjett foreslått å kutte 50 millioner kroner til skogvern og 33 millioner kroner fra vannmiljøtiltak.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/nkaMx/Statsrad-vil-verne-flere-eiketrar-for-a-forebygge-insektdod Med et budsjett på 1400 milliarder kroner mener jeg de kunne gitt en milliard ekstra til et så viktig formål, sier Christian Steel i Sabima.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/bV0xd/Dropper-plan-om-privat-kreftklinikk Median levetid etter første behandling, som koster rundt 200 000 kroner , er fem måneder.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/GvMxJ/77-aring-ma-i-fengsel-for-promillekjoring Kvinnen ble dermed dømt til fengsel i 27 dager, tap av førerkort i to år - noe som innebærer at hun må ta en ny førerprøve når hun er 80 år gammel - og en bot på 26.000 kroner .
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/EddPA/Rekordprosjektet-E39-kan-krympe-enda-litt-mer På sitt heftigste vil det bli brukt ti milliarder kroner i året, tilsvarende 10.000 mennesker i arbeid.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/EddPA/Rekordprosjektet-E39-kan-krympe-enda-litt-mer Prisen hadde økt til 340 milliarder kroner .
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/EddPA/Rekordprosjektet-E39-kan-krympe-enda-litt-mer Ifølge Statens vegvesens ligger prisen på 340 milliarder kroner , det firedobbelte av InterCity-jernbaneprosjektet på Østlandet.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/EddPA/Rekordprosjektet-E39-kan-krympe-enda-litt-mer Bare kryssingen over Bjørnafjorden ( også kalt Hordfast ) er i år blitt åtte milliarder kroner billigere, Møreaksen ( med Vestnes-Molde ) to milliarder billigere.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/EddPA/Rekordprosjektet-E39-kan-krympe-enda-litt-mer kroner .
AP171022https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-av-Opel-Insignia-Opel-gjor-nok-et-forsok-pa-a-heve-seg-Og-denne-gangen-treffer-de-bedre---10679b.html Vi snakker fort om i hvert fall 100.000 kroner mindre for testbilen i stasjonsvognutgave.
AP171022https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-av-Opel-Insignia-Opel-gjor-nok-et-forsok-pa-a-heve-seg-Og-denne-gangen-treffer-de-bedre---10679b.html På stasjonsvognen med 260 hestekrefters bensin, som starter på 630.000 kroner .
AP171022https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-av-Opel-Insignia-Opel-gjor-nok-et-forsok-pa-a-heve-seg-Og-denne-gangen-treffer-de-bedre---10679b.html LAKK : Fargen på bilen her kalles « coconut », og er et tilvalg til 6900 kroner . 4x4 : Foreløpig får man kun firehjulstrekk i kombinasjon med de største motorene.
AP171022https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-av-Opel-Insignia-Opel-gjor-nok-et-forsok-pa-a-heve-seg-Og-denne-gangen-treffer-de-bedre---10679b.html Grand Sport er for øvrig 10.000 kroner billigere enn stasjonsvognen.
AP171022https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-av-Opel-Insignia-Opel-gjor-nok-et-forsok-pa-a-heve-seg-Og-denne-gangen-treffer-de-bedre---10679b.html Det skal tilføyes at testbilen har ekstrautstyr til 50.000 kroner , men da er alt man kan komme på, pluss en hel del ting vi sikkert ikke oppdaget i løpet av de dagene vi hadde bilen, på plass.
AP171022https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-av-Opel-Insignia-Opel-gjor-nok-et-forsok-pa-a-heve-seg-Og-denne-gangen-treffer-de-bedre---10679b.html Det koster 9000 kroner ekstra.
AP171022https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-av-Opel-Insignia-Opel-gjor-nok-et-forsok-pa-a-heve-seg-Og-denne-gangen-treffer-de-bedre---10679b.html mil er så å si det samme som vi klokket inn, noe som gir 150.000 kroner mer til statskassen enn en tilsvarende BMW.
AP171022https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/-Han-er-bokseren-som-lever-av-a-tape---reiser-rundt-og-far-juling-pa-bestilling-244146b.html - Ja, jeg kan jo tjene noen kroner på det., innrømmer han.
AP171022https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/-Han-er-bokseren-som-lever-av-a-tape---reiser-rundt-og-far-juling-pa-bestilling-244146b.html - Dessuten mottar han noen håndpenger, et sted mellom 10.000 og 13.000 kroner .
AP171022https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-er-det-bare-synd-pa-Brann-244212b.html Når Brann nå sakker akterut i medaljekampen og i bataljen om å bli nummer fire - en posisjon som muligens gir E-cupbillett neste år - står det også om mange millioner kroner .
AP171022https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Mobbe-saken-ryster-Fotball-England-Na-kan-den-felle-sportens-mektigste-menn-244108b.html Under høringen ble det kjent at FA fortsatt ikke har betalt i underkant av 1 million kroner de var blitt enige om betale Aluko for at saken ikke skulle bli kjent før sommerens EM.
VG171021 Så ble det ikke folkesport, det ble dyrt, « pay per view » for å se boksing på TV før Norge engang hadde oppdaget sporten og billetter så dyre at du kommer deg tur-retur USA for den samme prisen, sier Melhus med klar adresse til at de dyreste billettene på kveldens Brækhus-stevne koster over 5000 kroner .
VG171021 Totalt kostet det drøye to millioner kroner å bore seg 150 meter ned i bakken, bygge opp pumpeanlegget og lage en liten solcellepark som gir strøm til hele driften.
VG171021 Det er kommet 3000 skademeldinger, og Finans Norge anslår at erstatningene for skadene som er meldt inn er på rundt 500 millioner kroner .
VG171021 Det er kommet 3000 skademeldinger, og Finans Norge anslår at erstatningene for skadene som er meldt inn er på rundt 500 millioner kroner .
VG171021 Jeg betalte 6000 kroner for den, men kunne nok solgt den for det dobbelte i dag.
SA171021 I februar settes spaden i sjøen for å realisere Ubostads Under til 50 millioner kroner .
SA171021 Dagligvarekjeden Mega kutter denne helgen godteriprisen til 30 kroner kiloen for å feire 30 år som kjede.
SA171021 Selskapet hennes investerer tungt i helse- og sikkerhetstiltak, og bruker mer enn en million kroner på det ifølge, Brækhus-manager Morten Andreassen.
SA171021 Nå er det kun Gabriel Jesus ( Manchester City ), Ousmane Dembélé ( Barcelona ) og Kylian Mbappé ( Paris Saint-Germain ) som står igjen, unggutter som har kostet sine klubber milliarder av kroner til sammen.
SA171021 Gabriel Jesus, som er den « billige » i trioen, kostet kun 300 millioner kroner da han gikk fra Palmeiras til Manchester City.
SA171021 Barcelona betalte 1,4 milliarder kroner for Ousmane Dembélé, mens PSG la 1,5 milliarder kroner på bordet for den tidligere Monaco-spilleren.
SA171021 Barcelona betalte 1,4 milliarder kroner for Ousmane Dembélé, mens PSG la 1,5 milliarder kroner på bordet for den tidligere Monaco-spilleren.
NL171021 USA alene bruker 5788 milliarder kroner i året og dekker 2/3 av NATOs utgifter.
FV171021https://www.fvn.no/100Sport/kampsport/Boksestevnet-styrer-mot-millionsmell_-men-Cecilia-Brakhus-rammes-ikke-244072b.html For det spekuleres i underskudd som kan bli på syv-åtte millioner kroner , men som Brækhus sier : ¶
FV171021https://www.fvn.no/100Sport/kampsport/Boksestevnet-styrer-mot-millionsmell_-men-Cecilia-Brakhus-rammes-ikke-244072b.html De dyreste billettene, der folk sitter ringside og har mye inkludert, koster 5000 kroner .
DN171021 Vi har spurt oss rundt i bransjen, om hva de profesjonelle aktørene mener er de beste kjøpene til rundt 10.000 kroner .
DN171021 Til denne testen har vi tatt utgangspunkt i en prislapp på rundt 10.000 kroner .
DN171021 På samme måte som du kan gjøre et skikkelig umusikalsk bomkjøp av et hi-fi-anlegg til 100.000 kroner , er det mulig å få kanonlyd fra rimelige komponenter.
DN171021 Prisene er det ennå ikke sagt noe om, men dagens modell starter på i underkant av 700.000 kroner med automat og firehjulsdrift.
DN171021 Pierre-Auguste Renoir levde fra 1841 til 1919 og bildene hans er i dag blant de mest ettertraktede i kunstverdenen og selges for hundrevis av millioner kroner .
DN171021 Det er kommet 3.000 skademeldinger, og Finans Norge anslår at erstatningene for skadene som er meldt inn er på rundt 500 millioner kroner .
DN171021 Det er anslått at orkanen forårsaket skader for 90 milliarder dollar, noe som tilsvarer i overkant av 714 milliarder kroner .
DB171021 Richarlison kostet rundt 120 millioner norske kroner , en sum som ikke får noen til å heve øyebrynene i dagens marked.
DB171021 Blant annet ble det opprettet en støttegruppe som samlet inn over 100 000 dollar ( 850 000 kroner ).
DB171021 Jeg fikk beskjed om at jeg kunne få 20 000 kroner for å fikse motstander selv.
DB171021 En hund som vinner sikrer eieren sin opp mot 12 000 kroner .
DB171021 « Det er etter bevisførselen sannsynliggjort at Dahl ville oppnådd en høyere pris for eiendommen dersom Killengreen hadde utført megleroppdraget på aktsomt vis », heter det i dommen, der Dahl tilkjennes 4,5 millioner kroner i erstatning i tillegg til å få dekket saksomkostningene sine på like over 400.000 kroner.
DB171021 I går falt dommen i saken mellom Ellen Dahl, Killengreen og hans arbeidsgiver Nordvik & Partners, der Dahl i utgangspunktet krevde eiendomsmeglerne for 7,6 millioner kroner etter at de formidlet et salg av Langmyrveien 12 på Nordberg i Oslo i fjor høst.
DB171021 Eiendommen ble solgt utenfor markedet for 10,5 millioner kroner .
DB171021 Dessuten får han kritikk for å gå ut med en pris til potensielle kjøpere på rundt 10 millioner kroner uten å avklare denne summen med selger.
DB171021 - Hun er fornøyd med utfallet, men jeg synes kanskje at erstatningen er litt lav siden eiendommen for eksempel ble solgt videre for 16 millioner kroner kort tid etter det første salget.
DB171021 etter bevisførselen sannsynliggjort at Dahl ville oppnådd en høyere pris for eiendommen dersom Killengreen hadde utført megleroppdraget på aktsomt vis », heter det i dommen, der Dahl tilkjennes 4,5 millioner kroner i erstatning i tillegg til å få dekket saksomkostningene sine på like over 400.000 kroner .
DB171021 Første-premien i Eurojackpot var i går på 391 millioner kroner , og ble vunnet av en person fra Finland.
DB171021 Andre-premien som kvinnen i går stakk av med er på 8 091 695 kroner .
DB171021 Det til tross for at staten lokker med 42000 kroner og betalt hjemreise.
DB171021 Det er usikkert nøyaktig hvor mye penger som har gått med i dragsuget, men Telegraph viser til anslag på rundt 470 millioner pund - tilsvarende 4,9 milliarder kroner .
DB171021 Videoen viser også hvordan dyret like etterpå blir solgt på et marked for 13 amerikanske dollar, noe som tilsvarer litt over 100 norske kroner .
DB171021 I tillegg til seks års fengsel er mannen dømt til å betale erstatning på 200.000 kroner til den yngste jenta og 170.000 kroner til den eldste.
DB171021 I tillegg til seks års fengsel er mannen dømt til å betale erstatning på 200.000 kroner til den yngste jenta og 170.000 kroner til den eldste.
DB171021 | Gåte : Hva slags TV 2 får vi om vi gir dem 135 millioner kroner ?
DB171021 | Gåte : Hva slags TV 2 får vi om vi gir dem 135 millioner kroner ?
DB171021 | Gåte : Hva slags TV 2 får vi om vi gir dem 135 millioner kroner ?
DB171021 | Gåte : Hva slags TV 2 får vi om vi gir dem 135 millioner kroner ?
DB171021 | Gåte : Hva slags TV 2 får vi om vi gir dem 135 millioner kroner ?
DB171021 | Gåte : Hva slags TV 2 får vi om vi gir dem 135 millioner kroner ?
DB171021 Nærmere bestemt 135 millioner kroner .
DB171021 Da vil staten kaste 135 millioner kroner etter TV2.
DB171021 | Gåte : Hva slags TV 2 får vi om vi gir dem 135 millioner kroner ?
DB171021 Sangeren forteller til Dagbladet at hun tidligere har blitt tilbudt en halv million kroner for å reklamere for skjønnhetsprodukter, men likevel takket nei.
DA171021 Opprettelsen av Nye Veier kommer til å spare oss for 30 milliarder kroner de neste 12 årene.
DA171021 Ifølge Perspektivmeldingen vil statens utgifter fra 2030 øke med 5 milliarder kroner mer enn inntektene hvert eneste år, dersom det ikke tas grep.
DA171021 Det skjer i 2018-budsjettet : Reduksjonen i person- og bedriftsbeskatning ned til 23 prosent fullføres, og i tillegg dobles verdsettingsrabatten på aksjer, slik at formuesskatten kuttes med 765 millioner kroner - gitt at skatteopplegget blir vedtatt.
DA171021 - Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen skal omdisponere 8,5 milliarder kroner fra 2015 til og med 2018.
BT171021https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/ar1ML/Begeistret-for-Bergens-nye-byrom Bergen kommune har rustet opp plassen for vel 30 millioner kroner .
BT171021https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/XPmMx/-Det-er-veldig-skremmende-for-dem-som-jobber-i-tunnelen - Du får 6650 kroner i bot for å kjøre på rødt lys og tre prikker i førerkortet.
BT171021https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/XPmMx/-Det-er-veldig-skremmende-for-dem-som-jobber-i-tunnelen 6650 kroner i bot ¶
BT171021https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/EddyK/Gaddafis-leketoy-kan-bli-verdens-forste-hydrogenyacht Alt i alt vil det koste mellom 40 og 60 millioner kroner å få båten operativ.
BT171021https://www.bt.no/btmagasinet/i/82qj2/Den-store-kjarestejakten NETTET : Atskillige timer og kroner har gått med på datingnettsteder for Karin Breit.
BT171021https://www.bt.no/btmagasinet/i/82qj2/Den-store-kjarestejakten Karin ( 62 ) har betalt 30.000 kroner for å få seg en mann.
BT171021https://www.bt.no/btmagasinet/i/82qj2/Den-store-kjarestejakten Den store kjærestejakten Karin ( 62 ) har betalt 30.000 kroner for å få seg en mann.
AP171021https://www.aftenposten.no/verden/i/zR794/Hevder-Trump-bloffer-om-Renoir-maleri Pierre-Auguste Renoir levde fra 1841 til 1919 og bildene hans er i dag blant de mest ettertraktede i kunstverdenen og selges for hundrevis av millioner kroner .
AP171021https://www.aftenposten.no/verden/i/MxLrR/1-million-euro-i-dusor-etter-journalistdrap Regjeringen på Malta utlover 1 million euro - 9,4 millioner kroner - i dusør til den som har opplysninger som kan bidra til oppklaring av attentatet på en kjent journalist i landet.
AP171021https://www.aftenposten.no/osloby/i/ORr7q/-Flere-tusen-i-pelsprotest Samtidig er det forslag om tilskudd til pelsdyrnæringen, 2 millioner kroner øremerket dyrevelferd.
AP171021https://www.aftenposten.no/osloby/i/ORr7q/-Flere-tusen-i-pelsprotest Landbruksministeren forsøker å kneble pelsdebatten samtidig som han gir 2 millioner kroner til pelsnæringen for at de skal pusse fasaden, sa Martinsen da budsjettet ble lagt fram.
AP171021https://www.aftenposten.no/osloby/i/E0aW3/Ansatte-far-ikke-lenger-drive-privat-praksis-i-universitetets-lokaler Mens deltagerne, personer som er bekymret for sitt alkoholforbruk, har betalt 9900 kroner hver for kurset, har Duckert lånt lokaler gratis av sin arbeidsgiver, Universitetet i Oslo ( UiO ).
AP171021https://www.aftenposten.no/norge/i/1QOqK/-Mindre-nedbor-enn-ventet-i-Agder- Skader for 500 millioner kroner
AP171021https://www.aftenposten.no/norge/i/1QOqK/-Mindre-nedbor-enn-ventet-i-Agder- Det er kommet 3.000 skademeldinger, og Finans Norge anslår at erstatningene for skadene som er meldt inn er på rundt 500 millioner kroner .
AP171021https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/xx8pB/Den-store-kjarestejakten Karin Breit ( 62 ) har betalt 30.000 kroner for å få seg en mann.
AP171021https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-supertalentene-kjemper-om-prestisjetung-pris-244101b.html Nå er det kun Gabriel Jesus ( Manchester City ), Ousmane Dembélé ( Barcelona ) og Kylian Mbappé ( Paris Saint-Germain ) som står igjen, unggutter som har kostet sine klubber milliarder av kroner til sammen.
AP171021https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-supertalentene-kjemper-om-prestisjetung-pris-244101b.html Gabriel Jesus, som er den « billige » i trioen, kostet kun 300 millioner kroner da han gikk fra Palmeiras til Manchester City.
AP171021https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-supertalentene-kjemper-om-prestisjetung-pris-244101b.html Barcelona betalte 1,4 milliarder kroner for Ousmane Dembélé, mens PSG la 1,5 milliarder kroner på bordet for den tidligere Monaco-spilleren.
AP171021https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-supertalentene-kjemper-om-prestisjetung-pris-244101b.html Barcelona betalte 1,4 milliarder kroner for Ousmane Dembélé, mens PSG la 1,5 milliarder kroner på bordet for den tidligere Monaco-spilleren.
AA171021 Rundt 30 næringsdrivende deltok på ringedugnaden som foregikk på Lerkendal og samlet inn hele 360 573 kroner på to timer.
AA171021 Rema 1000 har ytt 500 000 kroner, Toyota Bilia har gitt 30 000 kroner pluss at bedriften deltok på ringedugnaden torsdag og har oppfordret alle sine ansatte til å være bøssebærere.
AA171021 Rema 1000 har ytt 500 000 kroner , Toyota Bilia har gitt 30 000 kroner pluss at bedriften deltok på ringedugnaden torsdag og har oppfordret alle sine ansatte til å være bøssebærere.
AA171021 Lørdag var han på Charlottenlund skole og fikk overlevert 132 000 kroner som skal gå til årets formål som er utdanning for barn rammet av krig og konflikt utdanning.
AA171021 Elevene ved Charlottenlund skole er ikke krigsrammet, men nå har de samlet inn over 130 000 kroner til barn som er det i Syria, Colombia, Mali, Pakistan og Sør-Sudan.
AA171021 Premien var på hele 14 879 070 kroner .
AA171021 - Foreløpige beregninger fra Fylkesmannen i Oppland viser at ulven kostet Oppland fylke minst 9 millioner kroner , og at det er forventet at dette tallet vil stige.
AA171021 Fortsatt er den øvre grensen for årsavgift 300.000 kroner, og det kreves ikke inn avgifter på under 1.000 kroner .
AA171021 Fortsatt er den øvre grensen for årsavgift 300.000 kroner , og det kreves ikke inn avgifter på under 1.000 kroner.
VG171020 Stort V75-forslag ( over streken ) : 2400 kroner
VG171020 Lite V75-forslag ( store bokstaver ) : 480 kroner
VG171020 Et av de største problemene er hvem som skal ta smellen, dersom minusen blir skikkelig stygg : ¶ * 1 Det offentlige har allerede gått inn med 52 millioner kroner , og det er ingen selvfølge at det beløpet bør økes.
VG171020 Det roet ikke akkurat gemyttene da Bergens Tidende kunne avsløre et notat, der arrangøren allerede i sommer antydet et underskudd på 15 millioner kroner .
VG171020 Et eksempel fra OL i Rio : Tre netter på hotell og billetter til friidrett, kvinnesykling på bane, sandvolleyball og svømming kostet 47.200 kroner per hode i dobbeltrom.
VG171020 Det ble Dizdarevic, som tjente 57 millioner kroner på OL i 2002.
VG171020 - Tre netter på enkeltrom, og tre valgfrie billetter, skulle de ha 60 000 kroner for, uten fly, fortalte han VG.
VG171020 | Brækhus-stevnet kan gå ni millioner kroner i minus ¶
VG171020 Området bygges ut for tre milliarder kroner , og skal, når det stå ferdig, blant annet inneholde 14 hotellbygg.
VG171020 Men det har blitt kjørt kampanjer til 999 kroner for alle billettene.
VG171020 Etter det VG forstår kan det ligge an til at arrangementet går et sted mellom syv og ni millioner kroner i underskudd.
VG171020 Det er lagt ut rundt 6000 billetter - de dyreste har kostet over 5000 kroner .
VG171020 De dyreste billettene har vært på kampanje til 999 kroner , men var torsdag kveld ute for salg til full pris igjen.
VG171020 De billigste plassene til i overkant av 600 kroner er utsolgt, men akkurat nå er det mange av setene som ligger an til å stå tomme - flere av dem med en prislapp på over 5000 kroner .
VG171020 De billigste plassene til i overkant av 600 kroner er utsolgt, men akkurat nå er det mange av setene som ligger an til å stå tomme - flere av dem med en prislapp på over 5000 kroner.
VG171020 Den tidligere Manchester United-angriperen ble hentet fra Bayer Leverkusen for 167 millioner norske kroner - den tredje dyreste West Ham-signeringen noen sinne.
VG171020 kroner i sommervinduet ¶
VG171020 Brækhus-stevnet kan gå ni millioner kroner i minus ¶
VG171020 I fjor vår ble kjent at kanalen varslet kutt på 350 millioner kroner og sluttpakketilbud til samtlige.
VG171020 Det var noe helt annet for ti år siden da TV 2 feiret sitt 15-årsjubileum på Lillehammer to hele dager til ende - og med en prislapp på fire millioner kroner .
VG171020 STORT KRAV : Sture Bergwall krever 15 millioner svenske kroner av Sverige.
VG171020 Nå krever han 15 millioner svenske kroner av svenske myndigheter for måten de behandlet ham på og den belastningen dette medførte for Bergwall.
VG171020 Hele 81 millioner dollar, 680 millioner kroner , forsvant før IT-avdelingen innså at noe var galt.
VG171020 De digitale bankranerne vakte mistanke fordi det var skrevet « fandation » istedenfor « foundation » i uttaksinstruksjonene som var på til sammen 951 millioner dollar, nesten 7,6 milliarder kroner .
VG171020 Jussbuss foreslås kuttet med 1,284 millioner kroner, JURK ( Juridisk rådgivning for kvinner ) er foreslått kuttet med 1,2 millioner kroner og Jussformidlingen med 1,6 millioner kroner .
VG171020 Jussbuss foreslås kuttet med 1,284 millioner kroner, JURK ( Juridisk rådgivning for kvinner ) er foreslått kuttet med 1,2 millioner kroner og Jussformidlingen med 1,6 millioner kroner.
VG171020 Jussbuss foreslås kuttet med 1,284 millioner kroner , JURK ( Juridisk rådgivning for kvinner ) er foreslått kuttet med 1,2 millioner kroner og Jussformidlingen med 1,6 millioner kroner.
VG171020 I statsbudsjettet foreslår regjeringen å kutte støtten til de gratis rettshjelptiltakene drastisk med 15 millioner kroner .
VG171020 Regjeringen vil kutte 10 millioner kroner i støtten til frivillige innen kriminalomsorgen.
VG171020 Oljeformuen vokser : Nå er du god for 1,4 millioner kroner
VG171020 Nettverk etter soning fikk 1,3 millioner kroner i forrige runde.
VG171020 Her foreslås det å kutte 10 millioner kroner til frivillige innen kriminalomsorgen.
VG171020 Miljøet som nå kjemper for å hindre at satsingen på karbonfangst og lagring faller sammen, anslår behovet for penger å være opp mot 400 millioner kroner , altså litt høyere enn i årets statsbudsjett, ifølge Bellona.
VG171020 I statsbudsjettet for 2017 var denne posten på hele 360 millioner kroner .
VG171020 I statdsbudsjettet for neste år har regjeringen satt av 20 millioner kroner til å utvikle fullskala anlegg for CO2-rensing i industrien.
SA171020https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/6rnme/Mann-skadet-pa-Radisson-Atlantic Hotellet ved Breiavatn pusses for tiden opp for 465 millioner kroner .
SA171020https://www.aftenbladet.no/bil/Linn-Synnove-35-sparer-flere-tusen-kroner-arlig-pa-a-droppe-bil-Slik-kan-du-gjore-det-samme-10099b.html | Linn Synnøve ( 35 ) sparer flere tusen kroner årlig på å droppe bil.
SA171020https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Politiet-i-vest-gir-opp-a-fa-tilbake-10-millioner-kroner-fra-sykkel-VM-243864b.html | Politiet i vest gir opp å få tilbake 10 millioner kroner fra sykkel-VM ¶
SA171020https://www.aftenbladet.no/100Sport/kampsport/Boksestevnet-styrer-mot-millionsmell_-men-Cecilia-Brakhus-rammes-ikke-244072b.html For det spekuleres i underskudd som kan bli på syv-åtte millioner kroner , men som Brækhus sier : ¶
SA171020https://www.aftenbladet.no/100Sport/kampsport/Boksestevnet-styrer-mot-millionsmell_-men-Cecilia-Brakhus-rammes-ikke-244072b.html De dyreste billettene, der folk sitter ringside og har mye inkludert, koster 5000 kroner .
SA171020https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Utestengte-Blatter-har-fatt-personlig-invitasjon-av-Putin--Jeg-skal-til-VM-i-Russland-244047b.html Sentralt i utestengelsene av Blatter og Platini er en irregulær utbetaling på 17 millioner kroner fra sveitseren til franskmannen i 2011, angivelig for arbeide utført mange år tidligere.
SA171020https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Sponsor-topphandball-3_1-millioner-Sponsor-niva-tre-fotball-11_5-millioner-243911b.html Sponsorene verdsetter lagene samlet til 3,1 millioner kroner .
SA171020https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Sponsor-topphandball-3_1-millioner-Sponsor-niva-tre-fotball-11_5-millioner-243911b.html Bryne fotball på nivå tre henter ut 11,5 millioner kroner .
SA171020 TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningi ¶ 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteeri ¶ 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner døreri ¶
SA171020 Aksjonen har blitt arrangert hvert år siden 1974, og er verden største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning.
SA171020 Hotellet ved Breiavatn pusses for tiden opp for 465 millioner kroner .
SA171020 Venstre setter av 8 millioner kroner til arbeidet mot atomvåpen i sitt alternative budsjett og krever klare svar fra den nye utenriksministeren.
SA171020 Å sende en Norgespakke under to kilo i posten koster 140 eller 170 kroner . i ¶
SA171020 Med mindre man får levert den gamle smartklokken direkte til leverandøren, koster det altså rundt 240 kroner å få tilsendt en ny Gator 3.
SA171020 Markedssjefen forsvarer summen på 89 kroner måneden for et abonnement med 150 megabyte data i måneden, fri tale og fri sms inkludert.
SA171020 Jeg tror vi har brukt 150 kroner på kontantkortet siden mai.
SA171020 Inngå en abonnementsavtale som koster 89 kroner pr. måned, med en bindingstid på 12 måneder.i ¶
SA171020 I tillegg binder man seg til et abonnement som totalt koster 1068 kroner i løpet av ett år.
SA171020 Han sier at de har brukt 50 kroner siden mai.
SA171020 Gator tilbyr oss tilsynelatende en ny klokke, men så viser det seg at man må betale 1300 kroner for den.
SA171020 Det krever Gator 99 kroner for. i ¶
SA171020 Det fremstår i tillegg som Gator 3 har en bindende abonnementsavtale til 89 kroner i måneden, og at abonnementet gjelder så lenge man bruker klokken, også utover maksimal bindingstid på 12 måneder, sier Finn Myrstad i Forbrukerrådet - og legger til : ¶
SA171020 Derfor blir det mye dyrere å betale 89 kroner hver måned, sier Amanda Kalleberg, som bor på Skoppum utenfor Horten.
SA171020 De som bruker klokken veldig aktivt, ville brukt mer enn 89 kroner i måneden hvis de hadde hatt kontantkort, sier Sæthre.
SA171020 - Det er ingen god deal for oss å gi bort et produkt det koster mange hundre kroner å produsere.
SA171020 Oljeserviceselskapet Aker Solutions har sikret seg en kontrakt med verdi på 1,6 milliarder kroner .
SA171020 For det spekuleres i underskudd som kan bli på syv-åtte millioner kroner , men som Brækhus sier : ¶
SA171020 De dyreste billettene, der folk sitter ringside og har mye inkludert, koster 5000 kroner .
SA171020 Sentralt i utestengelsene av Blatter og Platini er en irregulær utbetaling på 17 millioner kroner fra sveitseren til franskmannen i 2011, angivelig for arbeide utført mange år tidligere.
SA171020 Petter Vaagan Moen, Jan Gunnar Solli og Martin Andresen kostet til sammen 29 millioner kroner .
SA171020 Martin Andresen fikk for eksempel fem millioner kroner i året.
SA171020 Han ble solgt til Le Mans for 16 millioner kroner .
SA171020 Det var for mange penger som forsvant og for få kroner som kom inn.
SA171020 Da Bjørn Dahl og Per Ove Ludvigsen satt på Gardermoen og forhandlet med Stabæk om Martin Andresen, var Rosenborgs sportslige leder Rune Bratseth hele tiden på telefonen, og prisen ble presset opp, og opp, og opp, og til slutt måtte Brann punge ut med 12 millioner kroner .
FV171020https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-av-Opel-Insignia-Opel-gjor-nok-et-forsok-pa-a-heve-seg-Og-denne-gangen-treffer-de-bedre---10679b.html Vi snakker fort om i hvert fall 100.000 kroner mindre for testbilen i stasjonsvognutgave.
FV171020https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-av-Opel-Insignia-Opel-gjor-nok-et-forsok-pa-a-heve-seg-Og-denne-gangen-treffer-de-bedre---10679b.html På stasjonsvognen med 260 hestekrefters bensin, som starter på 630.000 kroner .
FV171020https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-av-Opel-Insignia-Opel-gjor-nok-et-forsok-pa-a-heve-seg-Og-denne-gangen-treffer-de-bedre---10679b.html Grand Sport er for øvrig 10.000 kroner billigere enn stasjonsvognen.
FV171020https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-av-Opel-Insignia-Opel-gjor-nok-et-forsok-pa-a-heve-seg-Og-denne-gangen-treffer-de-bedre---10679b.html FOTO : Morten Abrahamsen LAKK : Fargen på bilen her kalles « coconut », og er et tilvalg til 6900 kroner . 4x4 : Foreløpig får man kun firehjulstrekk i kombinasjon med de største motorene.
FV171020https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-av-Opel-Insignia-Opel-gjor-nok-et-forsok-pa-a-heve-seg-Og-denne-gangen-treffer-de-bedre---10679b.html Det skal tilføyes at testbilen har ekstrautstyr til 50.000 kroner , men da er alt man kan komme på, pluss en hel del ting vi sikkert ikke oppdaget i løpet av de dagene vi hadde bilen, på plass.
FV171020https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-av-Opel-Insignia-Opel-gjor-nok-et-forsok-pa-a-heve-seg-Og-denne-gangen-treffer-de-bedre---10679b.html Det koster 9000 kroner ekstra.
FV171020https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-av-Opel-Insignia-Opel-gjor-nok-et-forsok-pa-a-heve-seg-Og-denne-gangen-treffer-de-bedre---10679b.html mil er så å si det samme som vi klokket inn, noe som gir 150.000 kroner mer til statskassen enn en tilsvarende BMW.
DN171020 ¶ Nordea Markets starter dekningen av Norwegian med en kjøpsanbefaling og kursmål 350 kroner , ifølge en oppdatering fra meglerhuset.
DN171020 ¶ Solenergiselskapet Scatec Solar fikk et resultat før skatt på 383 millioner kroner i tredje kvartal, mot minus én million kroner i samme periode i fjor.
DN171020 ¶ Solenergiselskapet Scatec Solar fikk et resultat før skatt på 383 millioner kroner i tredje kvartal, mot minus én million kroner i samme periode i fjor.
DN171020 Selskapet omsatte for 655 millioner kroner, mot 281 millioner kroner i tredje kvartal i 2016.
DN171020 Selskapet omsatte for 655 millioner kroner , mot 281 millioner kroner i tredje kvartal i 2016.
DN171020 Det ga Scatec Solar netto inntekter på 375 millioner kroner .
DN171020 Verdiendringene på investeringseiendom endte på 326 millioner kroner, mot 78 millioner kroner i tredje kvartal 2016.
DN171020 Verdiendringene på investeringseiendom endte på 326 millioner kroner , mot 78 millioner kroner i tredje kvartal 2016.
DN171020 Selskapet tjente 198 millioner kroner på driften i kvartalet, mot 230 millioner kroner i tilsvarende periode året før.
DN171020 Selskapet tjente 198 millioner kroner på driften i kvartalet, mot 230 millioner kroner i tilsvarende periode året før.
DN171020 Norwegian Property betaler et utbytte på 0,08 kroner per aksje.
DN171020 Eiendomsselskapet Norwegian Property fikk et resultat før skatt på 418 millioner kroner, mot 261 millioner kroner i samme periode i fjor.
DN171020 Eiendomsselskapet Norwegian Property fikk et resultat før skatt på 418 millioner kroner , mot 261 millioner kroner i samme periode i fjor.
DN171020 Årsregnskapet viser også en investering på neste 13 millioner kroner i det tyske selskapet ViaLight Communications, som leverer kommunikasjonsløsninger ved hjelp av laserteknologi.
DN171020 Verdipapirene har en balanseført verdi på 82.300 kroner .
DN171020 Skagen-forvalter Filip Weintraubs investeringsselskap tapte 2,2 millioner kroner i fjor.
DN171020 Hans heleide selskap Weintraub as, fikk et underskudd på 2,24 millioner kroner i fjor, nesten fire millioner svakere enn fjoråret.
DN171020 Forvalteren hadde ved inngangen til året 92,7 millioner kroner i banken.
DN171020 Beslaget består av 1.788 liter øl og 189 liter brennevin, noe som utgjør 178.500 kroner i unndratte avgifter.
DN171020 Dette tilsvarer nesten 48.000 kroner .
DN171020 Fredriksen har betalt godt over 100 millioner kroner for posten på nøyaktig 1.793.280 egenkapitalbevis, skriver Nord 24.
DN171020 Til klientkontoer som styres fra denne adressen har Oslo kommune betalt 570 millioner kroner .
DN171020 Killengreen er dømt til å betale sin klient Ellen Dahl 4,5 millioner kroner i erstatning, samt litt over 400.000 kroner i saksomkostninger.
DN171020 Killengreen er dømt til å betale sin klient Ellen Dahl 4,5 millioner kroner i erstatning, samt litt over 400.000 kroner i saksomkostninger.
DN171020 Huset ble solgt til en eiendomsutvikler for 10,5 millioner kroner uten at det hadde vært lagt ut i markedet, et såkalt off-market salg.
DN171020 Huset ble deretter omsatt fire ganger i løpet av fire måneder og steg med over syv millioner kroner i pris underveis.
DN171020 Eiendomsmegler Jens Christian Killengreen må betale 4,5 millioner kroner i erstatning til en klient etter et såkalt « off-market » boligsalg.
DN171020 Den siste omsetningen i desember 2016 skjedde til 18,2 millioner kroner .
DN171020 Den siste kjøperen fikk senere redusert prisen med to millioner kroner som følge av at eiendommen i mars i år ble oppført på Byantikvarens gule liste og nektet revet.
DN171020 For dette kreves det 200 kroner .
DN171020 Meglerhuset fører seg inn blant dem som er aller mest positive til selskapet, med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 350 kroner aksjen.
DN171020 Det er 112 kroner høyere enn dagens aksjekurs.
DN171020 Analytiker Hans-Erik Jacobsen og Nordea Markets anbefaler kjøp av Norwegian-aksjen og setter et kursmål over 100 kroner høyere enn dagens.
DN171020 Verdien av Kjell Inge Røkkes aksjer i Aker Solutions økte med rundt 160 millioner kroner fredag formiddag.
DN171020 Tidligere fredag formiddag var papirgevinsten på over 250 millioner kroner .
DN171020 Samtidig meldte selskapet at det er tildelt en ny kontrakt for levering av kontrollkabler verdt 1,6 milliarder kroner .
DN171020 Rundt klokken 13 er aksjen opp 2,5 kroner , eller omlag 6,5 prosent. 160 millioner i papirgevinst ¶
DN171020 Ordreinngangen i tredje kvartal var 2,6 milliarder kroner, og den totale ordrereserven var ved utgangen av kvartalet på 27,2 milliarder kroner .
DN171020 Ordreinngangen i tredje kvartal var 2,6 milliarder kroner , og den totale ordrereserven var ved utgangen av kvartalet på 27,2 milliarder kroner.
DN171020 Ifølge estimater innhentet for TDN Finans var det ventet at selskapet ville levere et driftsresultat på 148 millioner kroner i kvartalet.
DN171020 Fredagens kurshopp i Aker Solutions-aksjen har gitt Kjell Inge Røkke en papirgevinst på rundt 160 millioner kroner på noen timer.
DN171020 Fredagens kurshopp gir Kjell Inge Røkke en personlig papirgevinst på rundt 160 millioner kroner .
DN171020 Aker Solutions fikk et driftsresultat på 217 millioner kroner i tredje kvartal.
DN171020 Selskapet fikk et netto resultat på 545 millioner dollar, tilsvarende 4,3 milliarder kroner , mot 176 millioner dollar i samme periode i fjor.
DN171020 Sandvold har siden han ga seg i embetsverket og startet Sandvold Energy for 15 år siden, hatt inntekter på godt over 100 millioner kroner .
DN171020 Sandvold fikk totalt styrehonorar og aksjer på 306.150 dollar ( 2,550 millioner kroner ) i 2016.
DN171020 Lund fikk et styrehonorar på 90.000 dollar og har fått tildelt aksjer verd 143.137 dollar - totalt 1,95 millioner kroner .
DN171020 Debatten har på nytt blitt aktuell etter at regjeringen i statsbudsjettet foreslo å kun bevilge 165 millioner kroner for å sikre postombæring fem dager i uken i 2018 - noe som er 540 millioner kroner mindre enn det Posten hadde bedt om.
DN171020 Debatten har på nytt blitt aktuell etter at regjeringen i statsbudsjettet foreslo å kun bevilge 165 millioner kroner for å sikre postombæring fem dager i uken i 2018 - noe som er 540 millioner kroner mindre enn det Posten hadde bedt om.
DN171020 Regjeringen har derfor foreslått å doble bevilgningen til Katapult-ordningen til 100 millioner kroner i 2018, sier statsminister Erna Solberg.
DN171020 I klyngene rundt Elkem i Kristiansand og Grimstad og på Raufoss skal staten i år spytte inn 50 millioner kroner til såkalte « katapultsentre ».
DN171020 Gjennomgangen viser at boligutvikleren Oscar Properties nå sitter med over 150 usolgte leiligheter i det høyere prissegmentet til en samlet verdi på rundt 1,5 milliarder svenske kroner .
DN171020 Det vi si at snittprisen på de usolgte leilighetene er ti millioner svenske kroner .
DN171020 På bakgrunn av denne vurderingen har styret besluttet å øke grunnlønnen til 8,767 millioner kroner med virkning fra 1. september 2017 ", skriver selskapet.
DN171020 Venstre setter av 8 millioner kroner til arbeidet mot atomvåpen i sitt alternative budsjett og krever klare svar fra den nye utenriksministeren.
DN171020 Samarbeidspartiet som i løpet av vinteren kan bli del av regjeringen, mener Høyre og Frp i realiteten har kuttet støtten til en rekke freds- og nedrustningsorganisasjoner med minst 4 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett.
DN171020 Resterende midler legges inn i bistandsbudsjettet, men organisasjonene frykter at de ikke vil få utbetalt støtte - eller iallfall langt mindre enn før - fra UDs nye budsjettpost på i alt 10 millioner kroner .
DN171020 På toppen av dette legger vi inn 2 millioner kroner til fredsprisvinner ICAN.
DN171020 Dermed blir totalsummen 8 millioner kroner til kampen mot atomvåpen, fortsetter Raja.
DN171020 - Vi er ikke ferdig med det alternative budsjettet vårt, men Venstres stortingsgruppe har samlet seg om et første konkretisert budsjettkrav : Vi vil reversere regjeringens foreslåtte kutt på rundt 4 millioner kroner til organisasjoner som jobber mot atomvåpen.
DB171020 Nicklas Bendtner skal ha kostet RBK cirka ni millioner kroner i innkjøp.
DB171020 Det deles ut hele 175 millioner kroner etter denne sesongen basert på sluttabellen.
DB171020 Beslaget består av 1.788 liter øl og 189 liter brennevin, noe som utgjør 178.500 kroner i unndratte avgifter.
DB171020 11 milliarder kroner i dette budsjettet. 11 milliarder !
DB171020 direktør Sverre Orm Øverland i Nøgne Ø spår nå noen tøffe år for mange av de mindre aktørene, som har satset millioner av kroner på å brygge håndverksøl i Norge.
DB171020 I DNs dokumentar konkluderes det med at det kommunale foretaket Boligbygg kjøpte 51 leiligheter av konkursgjengangerne, for til sammen 222 millioner kroner .
DB171020 De kunne fått eiendommen for 60 millioner kroner , men kjøpte den for 93 millioner fra den svenske konkursgjengeren Andersson, kommer det fram.
DB171020 ( Dagbladet ) : Forrige helg kunne Dagens Næringsliv fortelle historien om hvordan konkursgjengangerne Carl Thomas Andersson og Øyvind Hornnæss til sammen har solgt eiendom for 220 millioner kroner til Oslo kommune.
DB171020 Om summen på 15 millioner kroner , sier hun videre : ¶
DB171020 ( Dagbladet ) : Sture Bergwall krever 15 millioner svenske kroner i statlig kompensasjon for psykiske belastninger han fikk i løpet av årene han satt fengslet.
DB171020 University of Florida har brukt mer enn 600.000 dollar ( om lag 4,8 millioner kroner ) på sikkerhetstiltak rundt arrangementet.
DB171020 Oljefondet er på litt under 8.000 milliarder kroner .
DB171020 MILL I RABATT : Peder Claussøns gate 3-5 i Oslo blir nå forsøkt solgt for 87 millioner kroner .
DB171020 Bygården ligger nå til salgs på Finn.no med prisantydning 87 millioner kroner .
DB171020 - Rett under hundre millioner kroner .
DB171020 Gi dem to kroner og få ti kroner i gevinst.
DB171020 Gi dem to kroner og få ti kroner i gevinst.
DB171020 Ifølge Cappelen skal Jensen ha fått minst 15 millioner kroner .
DB171020 Cappelen blir dømt til 15 års fengsel for hasjinnførsel og grov korrupsjon, samt til inndragning av 825 millioner kroner . 26. september 2017 : Cappelen anker til lagmannsretten fordi han vil ha større strafferabatt for å ha bidratt til å felle Eirik Jensen. 2. oktober 2017 : Eirik Jensen anker over bevisvurderingen under narkotikaposten og korrupsjonen.
DB171020 januar 2016 : Statsadvokaten tar ut tiltale mot Gjermund Cappelens sønn for heleri av 4,5 millioner kroner .
DA171020 Nicklas Bendtner skal ha kostet RBK cirka ni millioner kroner i innkjøp.
DA171020 Forskjellen på tredje- og sjuendeplass kan være hele 10 millioner kroner .
DA171020 Det deles ut hele 175 millioner kroner etter denne sesongen basert på sluttabellen.
DA171020 Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde penger til Skatt Vest, men at det skyldige beløpet var på omkring 130.000 kroner . 25-åringen opplyste også at han hadde en bil med en verdi på 30.000 kroner, verktøy til 20.000 kroner og 40.000 kroner på en bankkonto.
DA171020 Ifølge 25-åringen kunne han betale første avdrag med disse pengene og nye 40.000 kroner om to uker.
DA171020 I den forbindelse ble han gjort oppmerksom på at han også har 300.000 kroner i gjeld til kemneren i Egersund som ikke er en del av konkursbegjæringen.
DA171020 Bakgrunnen for det var et krav på 207.398 kroner i skyldig merverdiavgift.
DA171020 25-åringen opplyste også at han hadde en bil med en verdi på 30.000 kroner, verktøy til 20.000 kroner og 40.000 kroner på en bankkonto.
DA171020 25-åringen opplyste også at han hadde en bil med en verdi på 30.000 kroner, verktøy til 20.000 kroner og 40.000 kroner på en bankkonto.
DA171020 25-åringen opplyste også at han hadde en bil med en verdi på 30.000 kroner , verktøy til 20.000 kroner og 40.000 kroner på en bankkonto.
DA171020 Stavanger tingrett fant det også bevist at sønnen over flere år har truet foreldrene for penger i størrelsesorden 100.000 kroner , fordi de ikke våget å gjøre noe annet av frykt for liv og helse. 30-åringen var også tiltalt for å ha kledd seg naken og viftet med kjønnsorganet foran foreldrene, samt helt flere bøtter med vann utover gulvet for å sjikanere dem. 30-åringen erkjente å ha forholdt seg som beskrevet
DA171020 LES OGSÅ : Tjener 660.000 kroner i året - svindlet Nav ¶
DA171020 Dermed skal hun ha fått utbetalt 104.524 kroner i dag penger som hun ikke hadde krav på.
DA171020 Selskapet hadde et resultat før skatt på 183 millioner kroner mot 177 millioner kroner i samme periode i fjor.
DA171020 Selskapet hadde et resultat før skatt på 183 millioner kroner mot 177 millioner kroner i samme periode i fjor.
DA171020 Kontrakten har en verdi på 1,6 milliarder kroner .
DA171020 Driftsresultatet var på 217 millioner kroner, en nedgang fra 286 millioner kroner i samme periode i fjor, mens omsetningen var på 5,4 milliarder kroner, mot 6,0 milliarder kroner i fjor.
DA171020 Driftsresultatet var på 217 millioner kroner, en nedgang fra 286 millioner kroner i samme periode i fjor, mens omsetningen var på 5,4 milliarder kroner , mot 6,0 milliarder kroner i fjor.
DA171020 Driftsresultatet var på 217 millioner kroner, en nedgang fra 286 millioner kroner i samme periode i fjor, mens omsetningen var på 5,4 milliarder kroner, mot 6,0 milliarder kroner i fjor.
DA171020 Driftsresultatet var på 217 millioner kroner , en nedgang fra 286 millioner kroner i samme periode i fjor, mens omsetningen var på 5,4 milliarder kroner, mot 6,0 milliarder kroner i fjor.
DA171020 * Resultat før skatt : 183 millioner kroner ( 177 millioner kroner ) ¶
DA171020 * Resultat før skatt : 183 millioner kroner ( 177 millioner kroner ) ¶
DA171020 * Driftsresultat : 217 millioner kroner ( 286 millioner kroner ) ¶
DA171020 * Driftsresultat : 217 millioner kroner ( 286 millioner kroner ) ¶
DA171020 * Driftsinntekter : 5,4 milliarder kroner ( 6,0 milliarder kroner ) ¶
DA171020 * Driftsinntekter : 5,4 milliarder kroner ( 6,0 milliarder kroner ) ¶
DA171020 Trolig vil dette beløpe seg til flere hundre millioner kroner , ifølge kanalen.
DA171020 Men til tross for behovet for 2,5 milliarder kroner , har regjeringen foreslått å kutte bevilgningene til flom- og rassikring med 43 prosent i statsbudsjettet for 2018.
DA171020 Det er behov for 2,5 milliarder kroner til flom- og rassikring i til sammen 70 norske kommuner, fastslår Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ).
DA171020 Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til spesielle rettshjelpstiltak i 2018.
DA171020 I statsbudsjettet for 2018 er det totalt bevilget 723 millioner kroner til fri rettshjelp, framholder Skjøld-Lorange.
DA171020 I regjeringens forslag til statsbudsjett er støtten til rettshjelpstiltak kuttet med 15 millioner kroner totalt.
DA171020 Hun vil opprettholde 15 millioner kroner til fri rettshjelp.
DA171020 - For Gatejuristen Stavangers del er kuttene på 27 prosent, fra 1.451.200 kroner til 1.050.000 kroner årlig, sier tiltaksleder Camilla Andersson, én av to heltidsansatte.
DA171020 - For Gatejuristen Stavangers del er kuttene på 27 prosent, fra 1.451.200 kroner til 1.050.000 kroner årlig, sier tiltaksleder Camilla Andersson, én av to heltidsansatte.
DA171020 Sætre hadde i fjor en samlet godtgjørelse på 14,16 millioner kroner .
DA171020 Samtidig øker Sætres grunnlønn med vel en halv million kroner til 8,767 millioner kroner .
DA171020 Samtidig øker Sætres grunnlønn med vel en halv million kroner til 8,767 millioner kroner.
DA171020 Dette kommer i tillegg til en økning på 373.000 kroner i fjor som følge av det Statoil omtaler som en teknisk justering.
DA171020 Av dette var 7,7 millioner kroner fast lønn.
DA171020 Tre haglstormer som rammet Tyskland i juli og august 2013, forårsaket alene skader for 4,2 milliarder euro, noe som tilsvarer over 39 milliarder kroner med dagens kurs.
DA171020 Fram til nå har grensa vært på 50 millioner kroner .
DA171020 Derfor har vi gått inn for en grense på 85 millioner kroner , sier Sundelin.
DA171020 En eiendomsmegler i Oslo må betale 4,5 millioner kroner i erstatning til en 68 år gammel kvinne etter å ha solgt en eiendom direkte til utbyggere uten budrunde.
DA171020 Eiendommen ble deretter videresolgt for først 15 millioner kroner, så 16 millioner og til slutt 18,2 millioner kroner , melder NRK.
DA171020 Eiendommen ble deretter videresolgt for først 15 millioner kroner , så 16 millioner og til slutt 18,2 millioner kroner, melder NRK.
DA171020 Boligen på Nordberg i Oslo ble solgt for 10,5 millioner kroner til en oppkjøper uten å være annonsert og uten budrunde.
DA171020 opptrådte uaktsomt da han ikke forsøkte å forhandle prisen opp på selgers vegne, at han gjorde utilstrekkelige undersøkelser blant utbyggeren og hadde et usikkert grunnlag for prisvurderingen han satte til rundt 10 millioner kroner .
DA171020 Tall Aftenposten har hentet inn viser at Norsk Toppfotball i 2017 deler ut til sammen 175 millioner kroner som fordeles mellom klubbene i Eliteserien. 50 prosent er flatt ( 5.468.750 kroner til hver klubb ), mens 50 prosent fordeles ut i fra sluttplassering, høyere plassering gir større pengepremie.
DA171020 Mellom disse plassene skiller det 875.000 kroner i premiepenger, en god årslønn for en toppspiller i Eliteserien.
DA171020 875.000 kroner ekstra i kassa kan fort være det som gjør det mulig å lande en slik avtale.
DA171020 50 prosent er flatt ( 5.468.750 kroner til hver klubb ), mens 50 prosent fordeles ut i fra sluttplassering, høyere plassering gir større pengepremie.
DA171020 Byråden vil bruke én av fem milliarder kroner til grunnskolen målrettet for å utjevne forskjeller.
DA171020 Summerer vi de samme postene i forslaget til neste års statsbudsjett, kommer vi til 155 millioner kroner , forteller Eide.
DA171020 Blir det 271 millioner kroner som for inneværende år, eller mer ?
DA171020 Bare skadene etter storflommen på Sørlandet i begynnelsen av denne måneden, kom på over en halv milliard kroner , ifølge Finans Norge.
DA171020 - I Olje- og energidepartementets budsjett er det i inneværende år satt av 271 millioner kroner til flom- og sikringstiltak.
DA171020 Tre haglstormer som rammet Tyskland i juli og august 2013, forårsaket alene skader for 4,2 milliarder euro, noe som tilsvarer over 39 milliarder kroner med dagens kurs.
BT171020https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/gX6Pq/Beskjeden-25-arsmarkering-for-TV-2 TV 2 er i dag heleid av danske Egmont etter at de kjøpte opp A-pressens andel i 2012 for 2,1 milliarder kroner .
BT171020https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/gX6Pq/Beskjeden-25-arsmarkering-for-TV-2 I fjor varslet TV 2 kutt på 350 millioner kroner , og startet en omfattende nedbemanningsprosess.
BT171020https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/gX6Pq/Beskjeden-25-arsmarkering-for-TV-2 I 2007 brukte TV 2 ifølge avisen 4 millioner kroner på en jubileumsfest.
BT171020https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Team-Brakhus-bruker-store-penger-pa-sikkerhet---Du-trenger-ikke-n-ambulanse-Du-trenger-to-244080b.html Selskapet hennes investerer tungt i helse- og sikkerhetstiltak, og bruker mer enn en million kroner på det ifølge, Brækhus-manager Morten Andreassen.
BT171020https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Boksestevnet-styrer-mot-millionsmell_-men-Cecilia-Brakhus-rammes-ikke-244072b.html For det spekuleres i underskudd som kan bli på syv-åtte millioner kroner , men som Brækhus sier : ¶
BT171020https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Boksestevnet-styrer-mot-millionsmell_-men-Cecilia-Brakhus-rammes-ikke-244072b.html De dyreste billettene, der folk sitter ringside og har mye inkludert, koster 5000 kroner .
BT171020https://www.bt.no/100Sport/fotball/Sondag-er-det-10-ar-siden-gullet-kom-hem--og-forsvant-244059b.html Petter Vaagan Moen, Jan Gunnar Solli og Martin Andresen kostet til sammen 29 millioner kroner .
BT171020https://www.bt.no/100Sport/fotball/Sondag-er-det-10-ar-siden-gullet-kom-hem--og-forsvant-244059b.html Martin Andresen fikk for eksempel fem millioner kroner i året.
BT171020https://www.bt.no/100Sport/fotball/Sondag-er-det-10-ar-siden-gullet-kom-hem--og-forsvant-244059b.html Han ble solgt til Le Mans for 16 millioner kroner .
BT171020https://www.bt.no/100Sport/fotball/Sondag-er-det-10-ar-siden-gullet-kom-hem--og-forsvant-244059b.html Det var for mange penger som forsvant og for få kroner som kom inn.
BT171020https://www.bt.no/100Sport/fotball/Sondag-er-det-10-ar-siden-gullet-kom-hem--og-forsvant-244059b.html Da Bjørn Dahl og Per Ove Ludvigsen satt på Gardermoen og forhandlet med Stabæk om Martin Andresen, var Rosenborgs sportslige leder Rune Bratseth hele tiden på telefonen, og prisen ble presset opp, og opp, og opp, og til slutt måtte Brann punge ut med 12 millioner kroner .
AP171020https://www.aftenposten.no/osloby/i/W4LL2/Helsesenter-for-papirlose-far-offentlig-stotte-for-forste-gang Nå innvilger Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre- helse og sosialtjenester, 400.000 kroner til senteret.
AP171020https://www.aftenposten.no/osloby/i/W4LL2/Helsesenter-for-papirlose-far-offentlig-stotte-for-forste-gang Frem til nå har ikke Helsesenteret for papirløse i Oslo fått offentlig støtte, med unntak av 140.000 kroner fra Helsedirektoratet for å forebygge spredning av hiv og aids.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler Kvaløs tall viser at gjennomsnittlig engangsavgift var 141.900 kroner i 2008.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler I fjor var gjennomsnittlig engangsavgift 98.100 kroner pr. avgiftsbelagt ny personbil, ifølge statsbudsjett.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler I fjor ga den en inntekt på 12,8 milliarder kroner fra nye personbiler til staten.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler Effekten av dette er at staten har tapt 7 milliarder kroner i potensielle avgiftsinntekter fra engangsavgiften, sier Kvalø.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler Biler som slipper ut klimagasser har fått mange milliarder kroner i avgiftslette, viser beregninger fra COWI.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler Aftenposten har tidligere skrevet at de samlede inntektene fra bilavgiftene har sunket med 25 milliarder kroner på ti år.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler - Selv om elbilene skulle betalt engangsavgifter som de andre bilene i 2016, ville det bare økt statens inntekter med drøyt 2 milliarder kroner , sier Kvalø.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler - Regnet i milliarder kroner er lettelsen i engangsavgift for biler som går på bensin eller diesel, nesten tre ganger så stor som for elbilene, sier han.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler personbil som i 2008, ville avgiftsinntektene i 2016 vært rundt 9 milliarder kroner høyere enn de faktisk var, viser Kvaløs beregninger.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QpRzV/Frp-med-fem-nye-innstrammingsgrep-Venstre-sier-nei-til-alle Utgiftene under Justisdepartementets kapitler « Beskyttelse og Innvandring » og « Integrering » har økt fra 13,5 til 24 milliarder kroner de fire siste årene.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/W4LL2/Helsesenter-for-papirlose-far-offentlig-stotte-for-forste-gang Nå innvilger Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre- helse og sosialtjenester, 400.000 kroner til senteret.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/W4LL2/Helsesenter-for-papirlose-far-offentlig-stotte-for-forste-gang Frem til nå har ikke Helsesenteret for papirløse i Oslo fått offentlig støtte, med unntak av 140.000 kroner fra Helsedirektoratet for å forebygge spredning av hiv og aids.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/A8dvj/Posten-antyder-kutt-i-antall-dager-med-post Debatten har på nytt blitt aktuell etter at regjeringen i statsbudsjettet foreslo å kun bevilge 165 millioner kroner for å sikre postombæring fem dager i uken i 2018 - noe som er 540 millioner kroner mindre enn det Posten hadde bedt om.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/A8dvj/Posten-antyder-kutt-i-antall-dager-med-post Debatten har på nytt blitt aktuell etter at regjeringen i statsbudsjettet foreslo å kun bevilge 165 millioner kroner for å sikre postombæring fem dager i uken i 2018 - noe som er 540 millioner kroner mindre enn det Posten hadde bedt om.
AP171020https://www.aftenposten.no/digital/Blir-provosert-av-leverandorens-reaksjon-pa-den-urovekkende-rapporten-10702b.html Å sende en Norgespakke under to kilo i posten koster 140 eller 170 kroner .
AP171020https://www.aftenposten.no/digital/Blir-provosert-av-leverandorens-reaksjon-pa-den-urovekkende-rapporten-10702b.html Med mindre man får levert den gamle smartklokken direkte til leverandøren, koster det altså rundt 240 kroner å få tilsendt en ny Gator 3.
AP171020https://www.aftenposten.no/digital/Blir-provosert-av-leverandorens-reaksjon-pa-den-urovekkende-rapporten-10702b.html Markedssjefen forsvarer summen på 89 kroner måneden for et abonnement med 150 megabyte data i måneden, fri tale og fri sms inkludert.
AP171020https://www.aftenposten.no/digital/Blir-provosert-av-leverandorens-reaksjon-pa-den-urovekkende-rapporten-10702b.html Jeg tror vi har brukt 150 kroner på kontantkortet siden mai.
AP171020https://www.aftenposten.no/digital/Blir-provosert-av-leverandorens-reaksjon-pa-den-urovekkende-rapporten-10702b.html Inngå en abonnementsavtale som koster 89 kroner pr. måned, med en bindingstid på 12 måneder.
AP171020https://www.aftenposten.no/digital/Blir-provosert-av-leverandorens-reaksjon-pa-den-urovekkende-rapporten-10702b.html I tillegg binder man seg til et abonnement som totalt koster 1068 kroner i løpet av ett år.
AP171020https://www.aftenposten.no/digital/Blir-provosert-av-leverandorens-reaksjon-pa-den-urovekkende-rapporten-10702b.html Han sier at de har brukt 50 kroner siden mai.
AP171020https://www.aftenposten.no/digital/Blir-provosert-av-leverandorens-reaksjon-pa-den-urovekkende-rapporten-10702b.html Gator tilbyr oss tilsynelatende en ny klokke, men så viser det seg at man må betale 1300 kroner for den.
AP171020https://www.aftenposten.no/digital/Blir-provosert-av-leverandorens-reaksjon-pa-den-urovekkende-rapporten-10702b.html Det krever Gator 99 kroner for.
AP171020https://www.aftenposten.no/digital/Blir-provosert-av-leverandorens-reaksjon-pa-den-urovekkende-rapporten-10702b.html Det fremstår i tillegg som Gator 3 har en bindende abonnementsavtale til 89 kroner i måneden, og at abonnementet gjelder så lenge man bruker klokken, også utover maksimal bindingstid på 12 måneder, sier Finn Myrstad i Forbrukerrådet - og legger til : ¶
AP171020https://www.aftenposten.no/digital/Blir-provosert-av-leverandorens-reaksjon-pa-den-urovekkende-rapporten-10702b.html Derfor blir det mye dyrere å betale 89 kroner hver måned, sier Amanda Kalleberg, som bor på Skoppum utenfor Horten.
AP171020https://www.aftenposten.no/digital/Blir-provosert-av-leverandorens-reaksjon-pa-den-urovekkende-rapporten-10702b.html De som bruker klokken veldig aktivt, ville brukt mer enn 89 kroner i måneden hvis de hadde hatt kontantkort, sier Sæthre.
AP171020https://www.aftenposten.no/digital/Blir-provosert-av-leverandorens-reaksjon-pa-den-urovekkende-rapporten-10702b.html - Det er ingen god deal for oss å gi bort et produkt det koster mange hundre kroner å produsere.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Team-Brakhus-bruker-store-penger-pa-sikkerhet---Du-trenger-ikke-n-ambulanse-Du-trenger-to-244080b.html Selskapet hennes investerer tungt i helse- og sikkerhetstiltak, og bruker mer enn en million kroner på det ifølge, Brækhus-manager Morten Andreassen.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Boksestevnet-styrer-mot-millionsmell_-men-Cecilia-Brakhus-rammes-ikke-244072b.html For det spekuleres i underskudd som kan bli på syv-åtte millioner kroner , men som Brækhus sier : ¶
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Boksestevnet-styrer-mot-millionsmell_-men-Cecilia-Brakhus-rammes-ikke-244072b.html De dyreste billettene, der folk sitter ringside og har mye inkludert, koster 5000 kroner .
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Utestengte-Blatter-har-fatt-personlig-invitasjon-av-Putin--Jeg-skal-til-VM-i-Russland-244047b.html Sentralt i utestengelsene av Blatter og Platini er en irregulær utbetaling på 17 millioner kroner fra sveitseren til franskmannen i 2011, angivelig for arbeide utført mange år tidligere.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sondag-er-det-10-ar-siden-gullet-kom-hem--og-forsvant-244059b.html Petter Vaagan Moen, Jan Gunnar Solli og Martin Andresen kostet til sammen 29 millioner kroner .
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sondag-er-det-10-ar-siden-gullet-kom-hem--og-forsvant-244059b.html Martin Andresen fikk for eksempel fem millioner kroner i året.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sondag-er-det-10-ar-siden-gullet-kom-hem--og-forsvant-244059b.html Han ble solgt til Le Mans for 16 millioner kroner .
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sondag-er-det-10-ar-siden-gullet-kom-hem--og-forsvant-244059b.html Det var for mage penger som forsvant og for få kroner som kom inn.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sondag-er-det-10-ar-siden-gullet-kom-hem--og-forsvant-244059b.html Da Bjørn Dahl og Per Ove Ludvigsen satt på Gardermoen og forhandlet med Stabæk om Martin Andresen, var Rosenborgs sportslige leder Rune Bratseth hele tiden på telefonen, og prisen ble presset opp, og opp, og opp, og til slutt måtte Brann punge ut med 12 millioner kroner .
AA171020 Winsnes maskin & transport har vedtatt et forelegg på 600 000 kroner .
AA171020 I juni ila Trøndelag statsadvokatembeter bedriften et forelegg på 600.000 kroner for brudd på arbeidsmiljølovens paragraf 19.
AA171020 - Blir du stoppet av oss, er det 750 kroner i bot per dekk.
AA171020 Prisen er på 20 000 kroner .
AA171020 Tilskuddene til denne type utbygginger har ligget på rundt 140 millioner kroner i året, men er i kommende statsbudsjett tatt ned til rundt 70 millioner kroner .
AA171020 Tilskuddene til denne type utbygginger har ligget på rundt 140 millioner kroner i året, men er i kommende statsbudsjett tatt ned til rundt 70 millioner kroner.
AA171020 Av de 20 milliarder kroner som er brukt på fiberutbygging i Norge siden begynnelsen av 2000-tallet, har energibransjen bidratt med 13 milliarder og staten har bidratt med kun to milliarder, ifølge NTE.
AA171020 - Vi vt at det hvert år er søkt om 7-800 millioner kroner fra disse tilskuddene, så interessen er der.
VG171019 kroner i løpet av kvelden.
VG171019 Likevel ble det debatt i norsk fotball da Rosenborg brukte rundt 30 millioner kroner for både Anders Trondsen ( 22 ) og Samuel Adegbenro ( 21 ).
VG171019 Kylian Mbappé gikk til Paris Saint-Germain for omtrent 1,6 milliarder kroner , og Neymar kostet over to milliarder.
VG171019 kroner og er best betalt i Zenit.
VG171019 kroner i året.
VG171019 kroner i sommer.
VG171019 kroner for Kuzajev.
VG171019 kroner . 3.
VG171019 kroner . 2.
VG171019 kroner .
VG171019 Han ble løslatt mot en kausjon på 50.000 dollar, eller rundt 400.000 kroner , 12. oktober.
VG171019 Tingretten har derfor dømt sjåføren til å betale 40 dagsbøter på tilsammen 18.800 svenske kroner .
VG171019 Bot på over 18.000 kroner
VG171019 De unge mennene fikk også offeret til å gi fra seg 200 til 400 kroner i kontanter, en mobiltelefon og koden til denne, hvoretter en av dem ga de andre elevene i klasserommet beskjed om at de ikke hadde sett noe.
VG171019 Nye tall fra Finans Norge viser at erstatningen foreløpig er over 500 millioner kroner , melder NRK.
VG171019 For TT Micro har det kostet mange millioner kroner .
VG171019 Hvis du trykker deg videre, så får du beskjed om å betale 200 kroner .
VG171019 Kostnaden per dose : 3,1 millioner norske kroner .
VG171019 Hun betalte 300.000 kroner for immunterapi.
SA171019https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/w2XWd/Block-Berge-bygger-ogsa-nye-M44 I dag, torsdag, fikk Klepp-bedriften også Nye M44, en utbygging til 150 millioner kroner .
SA171019 Det er flere enn noen gang som går på folkehøgskole, og kuttforslaget på 45 millioner kroner er i totalen på over 800 millioner kroner et ganske beskjedent kutt og konsentreres på kortkurs og studiestøtte for år nummer to.
SA171019 Det er flere enn noen gang som går på folkehøgskole, og kuttforslaget på 45 millioner kroner er i totalen på over 800 millioner kroner et ganske beskjedent kutt og konsentreres på kortkurs og studiestøtte for år nummer to.
SA171019 juni i 2013 tok seg inn i en minkfarm på Figgjo, dømmes til å betale nærmere 550.000 kroner i erstatning til pelsdyrbonden ¶
SA171019 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) forsvarer beslutningen om å bare bevilge 165 millioner kroner til fem dagers postombæring i uka.
SA171019 Skadene har passert over en halv milliard kroner .
SA171019 De bodde i containere, visste ikke hva fridager var og fikk bare småpenger i lønn ( 80 kroner dagen ).
SA171019 Da prosjektet startet i 2006 skulle stadion koste 1,5 milliarder kroner .
SA171019 Tor Høvik ¶ | - Forretningskvinne vil kjøpe Premier League-klubb for over tre milliarder kroner
DN171019https://www.dn.no/nyheter/2017/10/19/2057/Industri/olfest-for-stensrud Nå har bryggeriet bestemt seg for å investere 8 - 10 millioner kroner i nye gjæringstanker for å øke produksjonskapasiteten.
DN171019https://www.dn.no/nyheter/2017/10/19/2057/Industri/olfest-for-stensrud I årets første åtte måneder omsatte bryggeriet for 36 millioner kroner og rapporterer om 7,6 millioner kroner i resultat før skatt.
DN171019https://www.dn.no/nyheter/2017/10/19/2057/Industri/olfest-for-stensrud I årets første åtte måneder omsatte bryggeriet for 36 millioner kroner og rapporterer om 7,6 millioner kroner i resultat før skatt.
DN171019https://www.dn.no/nyheter/2017/10/19/2057/Industri/olfest-for-stensrud Daglig leder Anders Kleinstrup har vært ved bryggeriet i et par år, og har tilsynelatende klart å få skikk på bryggeriet etter samlede årsunderskudd på 68 millioner kroner fra 2006 til og med 2014.
DN171019 Westerdals-sakene har kostet privatskolen rundt 110 millioner kroner .
DN171019 Westerdals ble også dømt til å betale saksomkostningene på 4,4 millioner kroner .
DN171019 Totalt er det snakk om nærmere 40 millioner kroner .
DN171019 Privatskolen ble dømt til å betale 29 millioner kroner tilbake til de tidligere elevene, altså mer enn 60.000 kroner til hver i snitt.
DN171019 Privatskolen ble dømt til å betale 29 millioner kroner tilbake til de tidligere elevene, altså mer enn 60.000 kroner til hver i snitt.
DN171019 Nå har sakene kostet privatskolen rundt 110 millioner kroner .
DN171019 Mens 750 tidligere elever inngikk forlik med Westerdals i fjor og fikk tilbakebetalt 38.000 kroner hver i snitt, gikk 474 elever til gruppesøksmål mot skolen.
DN171019 - Det koster nesten 40 millioner kroner å legge saken bak seg ?
DN171019 Telia Norge økte omsetningen med 11,6 prosent i tredje kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor til 2,6 milliarder kroner .
DN171019 Mens Telias norske virksomhet styrkes med oppkjøp, slankes Telia-konsernet med nedsalg og oppnår dårligere resultat etter bøter på 8,3 milliarder svenske kroner .
DN171019 Et driftsresultat på 513 millioner kroner er en forbedring på 7,8 prosent fra tredje kvartal i 2016.
DN171019 Selskapet omsatte for 283,3 millioner kroner i kvartalet.
DN171019 I tredje kvartal i fjor hadde selskapet en omsetning på 231,2 millioner kroner .
DN171019 Det viste et resultat før skatt på 18,6 millioner kroner i perioden, mot 18,3 millioner kroner i samme periode i fjor.
DN171019 Det viste et resultat før skatt på 18,6 millioner kroner i perioden, mot 18,3 millioner kroner i samme periode i fjor.
DN171019 ¶ Thin Film Electronics, som produserer smart elektronikk trykket på tynnfilm, hentet onsdag kveld og natt til torsdag inn nesten 900 millioner kroner i ny kapital.
DN171019 Mens kapitalutvidelser normalt gjøres til en liten rabatt sammenlignet med det aksjen handles for på børsen, ble Thin Film-aksjene solgt til 2,50 kroner aksjen.
DN171019 Aksjen steg også mer enn ti prosent til så høyt som 2,70 kroner på Børsen torsdag, etter at aksjen har hatt en svak utvikling på Oslo Børs så langt i år.
DN171019 Torsdag morgen handles euroen til 9,38 kroner i valutamarkedet.
DN171019 Kronen har de siste månedene i stor grad holdt seg innenfor intervallet mellom 9,30 og 9,40 kroner for en euro.
DN171019 Frem mot årsskiftet vil kronen svekkes til 9,50 kroner for en euro, ifølge analytikerens prognose.
DN171019 Cut-e tester 12 millioner jobbsøkere årlig, og ble i sommer solgt for rundt en milliard kroner .
DN171019 Staten vil få inn 700 millioner kroner i året på denne momsøkningen.
DN171019 I fjor ble oljeserviceselskapene FMC Technologies og Technip enige om å slå seg sammen til TechnipFMC og ble verdsatt til 13 milliarder dollar, tilsvarende 110 milliarder kroner den gang, skriver Sysla.
DN171019 Bare denne ene tirsdagen gikk børsverdier for over 21 milliarder kroner tapt.
DN171019 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) forsvarer beslutningen om å bare bevilge 165 millioner kroner til fem dagers postombæring i uken.
DN171019 Ifølge Nationen foreslår regjeringen å bevilge 165 millioner kroner for å sikre postombæring fem dager i uken.
DN171019 Torsdag morgen handles euroen til 9,38 kroner i valutamarkedet.
DN171019 Kronen har de siste månedene i stor grad holdt seg innenfor intervallet mellom 9,30 og 9,40 kroner for en euro.
DN171019 Frem mot årsskiftet vil kronen svekkes til 9,50 kroner for en euro, ifølge analytikerens prognose.
DN171019 Yaras omsetning var på 23,8 milliarder kroner i tredje kvartal.
DN171019 Yara varsler i tredjekvartalsrapporten at selskapets spotgasskostnader i fjerde kvartal 2017 vil være rundt 300 millioner kroner høyere enn i samme kvartal året før.
DN171019 Yara utfører samtidig et ekspansjonsprogram, men selskapet nedjusterer i torsdagens rapport målet for årlige bedring i driftsresultatet for dette programmet fra 650 til 600 millioner kroner innen 2020.
DN171019 Videre venter Yara at selskapets spotgasskostnader i første kvartal 2018 vil bli 130 millioner kroner høyere enn samme periode året før.
DN171019 Selskapet fikk da et resultat før skatt på 983 millioner kroner, mot et forventet resultat på 1,6 milliarder kroner og et fjorårsresultat på 3,6 milliarder kroner i andre kvartal 2016.
DN171019 Selskapet fikk da et resultat før skatt på 983 millioner kroner, mot et forventet resultat på 1,6 milliarder kroner og et fjorårsresultat på 3,6 milliarder kroner i andre kvartal 2016.
DN171019 Selskapet fikk da et resultat før skatt på 983 millioner kroner , mot et forventet resultat på 1,6 milliarder kroner og et fjorårsresultat på 3,6 milliarder kroner i andre kvartal 2016.
DN171019 På forhånd var det ifølge TDN Finans ventet en omsetning på 23,9 milliarder kroner .
DN171019 Kunstgjødselprodusenten Yara leverte et resultat før skatt på 870 millioner kroner i tredje kvartal.
DN171019 Ifølge TDN Finans ventet analytikerne på forhånd at Yara ville oppnå et resultat før skatt på 1,14 milliarder kroner i tredje kvartal.
DN171019 I forrige kvartalsrapport ventet selskapet at energikostnadene ville bli rundt 75 millioner kroner høyere i fjerde kvartal 2017 enn tilsvarende periode året før.
DN171019 Dette var dårligere enn forventet, og svakere enn i samme periode i fjor da selskapet leverte et resultat før skatt på 1,15 milliarder kroner .
DN171019 Dette er noe svakere enn i samme periode i fjor, da selskapet hadde en omsetning på 23,9 milliarder kroner .
DN171019 Selskapet hadde leieinntekter på 507 millioner kroner, mot 477 millioner kroner i tredje kvartal 2016.
DN171019 Selskapet hadde leieinntekter på 507 millioner kroner , mot 477 millioner kroner i tredje kvartal 2016.
DN171019 Resultat før skatt kom på 1,03 milliarder kroner i kvartalet, mot 757 millioner kroner i samme periode i fjor.
DN171019 Resultat før skatt kom på 1,03 milliarder kroner i kvartalet, mot 757 millioner kroner i samme periode i fjor.
DN171019 På forhånd var det ventet et resultat før skatt på 474 millioner kroner .
DN171019 Ifølge estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans ventet analytikerne et resultat fra eiendomsdriften på 285 millioner kroner .
DN171019 Eiendomsselskapet Entra, der staten er største aksjonær, fikk et resultat fra eiendomsdriften på 307 millioner kroner i tredje kvartal.
DN171019 Eiendomsselskapet Entra overrasker analytikerne med et resultat på 307 millioner kroner fra eiendomsdriften.
DN171019 Det høye resultatet skyldes en verdioppskrivning på eiendomsporteføljen på 682 millioner kroner .
DN171019 Det er en oppgang fra 260 millioner kroner i samme periode i fjor og mer enn analytikerne hadde ventet.
DN171019 Oljefondets samlede investeringer i Israel har økt de siste årene og var ved årsskiftet på nærmere 29 milliarder kroner .
DN171019 Investeringene i de fire selskapene var da verdsatt til drøyt 4,2 milliarder kroner , viser en oversikt fra fondet.
DN171019 Fondet satt ved inngangen til 2017 med israelske statsobligasjoner til en verdi av nærmere 11 milliarder kroner , over 50 ganger så mye som seks år tidligere.
DN171019 Skadene har passert over en halv milliard kroner .
DN171019 Nye tall fra Finans Norge viser at erstatningen foreløpig er over 500 millioner kroner , melder NRK.
DN171019 Rian Liebenberg kom til Schibsted som teknologidirektør i 2014 og har bygget opp konsernets utviklingsavdeling avdeling i London, Schibsted Product & Tech, der det er satset flere hundre millioner kroner de siste årene.
DB171019 « Resultatmessig ser prognosene ikke særlig lovende ut og vi kan fort få et underskudd på rundt 15 millioner kroner , » heter det i et notat som skal være skrevet 13. juli av sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen i Norges Cykleforbund ( NCF ) og styreleder Mona Hellesnes i Bergen 2017 AS.
DB171019 Tirsdag ble det kjent at politiet vil redusere deres krav på 13,4 millioner kroner til 3,2 millioner, grunnet signalene om arrangørens underskudd.
DB171019 Hansen åpnet en Vipps-konto hvor det ble donert 3,2 millioner kroner .
DB171019 Hayward ble i sommer hentet fra Utah Jazz og signerte en fireårskontrakt som gir ham 128 millioner dollar ( en drøy milliard kroner ).
DB171019 Det er registrert 3300 skader etter denne storflommen, og nye tall fra Finans Norge viser at erstatningen foreløpig er over 500 millioner kroner , melder NRK.
DB171019 Onsdag skrev også Washington Post at Trump i en telefonsamtale i juni hadde lovet 25.000 dollar ( om lag 200.000 kroner ) til faren til til soldaten Dillon Baldridge ( 22 ), som ble drept i Afghanistan, men at Trump aldri hadde sendt ham pengene.
DB171019 Det førte i 1998 til det største sivile forliket i amerikansk historie på 246 milliarder dollar ( om lag 1968 milliarder kroner ).
DB171019 Mens parkeringsoblatet kostet 300 kroner for ett år under prøveordningen, koster den permanente ordningen nå 3.000 kroner per år.
DB171019 Mens parkeringsoblatet kostet 300 kroner for ett år under prøveordningen, koster den permanente ordningen nå 3.000 kroner per år.
DB171019 Nye tall fra Finans Norge viser at erstatningen foreløpig er over 500 millioner kroner , melder NRK.
DB171019 Nå er over 30 000 kroner samlet inn.
DB171019 I skrivende stund har 130 personer støttet innsamlingen med totalt 34 600 kroner .
DB171019 Folk har donert anonymt, opp til 1000 kroner .
DB171019 Allerede første uka raste det inn 20 000 kroner .
DB171019 Jeg har brukt fem år og en halv million kroner på å bli psykolog.
DB171019 ¶ DOMMEN FALT : Skolen er dømt til å betale tilbake nesten 30 millioner kroner til tidligere elever ved skolen.
DB171019 Totalt har sakene kostet skolen 110 millioner kroner , ifølge DN.
DB171019 Inkludert forsinkelsesrenter og sakskostnader må Westerdals betale rundt 40 millioner kroner , ifølge Dagens Næringsliv.
DB171019 I fjor takket om lag 700 tidligere elever ja til et forlik med skolen og mottok rundt 40.000 kroner hver, men 474 elever godtok ikke tilbudet og gikk til sivilt søksmål.
DB171019 474 tidligere studenter krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT fordi skolens forløper, Westerdals School of Communications ( WSoC ), tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som lovverket tillot.
DB171019 Men det er fortsatt i underkant av 10 prosent av prisen, som ligger på mellom 700 og 900 tusen kroner .
DB171019 For en middels Tesla Model S blir engangsavgiften på litt over 9 000 kroner , i overkant av 1 prosent av dagens pris.
DB171019 TMG mener også at skuespilleren skylder dem fire millioner kroner fra en kredittkortgjeld som de i forveien hadde advart han om.
DB171019 TMG hevdet i forrige runde av søksmålet at skuespilleren har brukt over 623 millioner kroner på sine totalt 14 boliger, 149 millioner kroner på en luksusbåt og nærmere en kvart million i måneden på dyre viner.
DB171019 TMG hevdet i forrige runde av søksmålet at skuespilleren har brukt over 623 millioner kroner på sine totalt 14 boliger, 149 millioner kroner på en luksusbåt og nærmere en kvart million i måneden på dyre viner.
DB171019 Hans private øy i Bahamas-regionen skal i tillegg koste nærmere åtte millioner kroner å vedlikeholde.
DB171019 Det tilsvarer over 277 millioner norske kroner .
DB171019 Det kom som et tilsvar etter at Depp saksøkte dem i januar, der han hevdet at de hadde svindlet ham for over 200 millioner kroner .
DB171019 Blant andre skrev Hollywood Reporter at « Alice in Wonderland»-skuespilleren brukte 500 000 dollar - rundt fire millioner kroner - i leie for oppbevaring av sin samling av Hollywood-rekvisitter. 142 000 kroner har også gått til kofferter og vesker fra Prada, ifølge The Wrap.
DB171019 ( Dagbladet ) : I februar ble det kjent at Johnny Depps ( 54 ) tidligere forettningsapparat, gruppen TMG, hevdet at stjerna brukte over 16 millioner kroner i måneden på en såkalt « ultra-ekstravagant livsstil ».
DB171019 142 000 kroner har også gått til kofferter og vesker fra Prada, ifølge The Wrap.
DA171019 Her skal han ha forledet en ansatt til å registrere og utlevere Rikstoto-kuponger for 15.500 kroner .
DA171019 Han fikk også fradrag for 195 dager i varetekt og måtte betale over en million kroner i erstatning til 18 fornærmede.
DA171019 Han er også tiltalt for å ha lurt ansatte ved to Coop-butikker til å oppgi nummer og pinkoder på verdikort av type Paysafe til en samlet verdi av 8000 kroner uten å betale for dette.
DA171019 Denne gangen ville han ha Rikstoto-kuponger for 13.500 kroner .
DA171019 desember 2015 skal han ha forledet en ansatt på en tippekiosk på Moi til å registrere og skrive ut Rikstoto-kuponger til en verdi av 6000 kroner .
DA171019 Som en følge av dette skal han ha fått utbetalt 393.597 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.
DA171019 LES OGSÅ : - Konkurs mann ( 52 ) underslo syv millioner kroner
DA171019 Borevisor i hans personlige bo har antydet at det utstedt fiktive fakturaer fra mannen til rørleggerfirmaet på omkring fire millioner kroner .
DA171019 Bakgrunnen for det er at bostyret mener at det er mistanke om grovt økonomisk utroskap og tapping av selskapet, ved at mannen gjennom sitt enkeltpersonforetak, fakturerte rørleggerfirmaet for fire millioner kroner .
DA171019 Samme år hadde Dynamo Media AS et negativt resultat på 331.000 kroner før skatt.
DA171019 Firmaet hadde en omsetning i 2016 på 337.000 kroner .
DA171019 | Pelsdyraktivister dømt til å betale 550.000 kroner i erstatning ¶
DA171019 Fire aktivister som i 2013 brøt seg inn på en minkfarm på Figgjo i Rogaland er dømt til å betale nærmere 550.000 kroner i erstatning.
DA171019 Nullmoms for elektroniske medier, som samlet utgjør flere kroner enn hele pressestøtten til sammen, kommer alle brede nyhets- og aktualitetsmedier til gode.
DA171019 Da holder det nemlig ikke å øke skattene med bare 15 milliarder kroner .
DA171019 I et tilsvar til saken skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at regjeringen har bevilget en halv milliard kroner ekstra, doblet pengepleieordningen og at opp mot 9.000 barn flere barn og familier får rett på støtte.
DA171019 Råde IL skal bruke totalt 500.000 kroner på å utvide asfaltfeltet i ytterkant av banen og etablere et snødeponi.
DA171019 Derfor har nærings- og kulturkomiteen nå gått inn for å støtte prosjektet med 150.000 kroner .
DA171019 Da er vi oppe i 300.000 kroner og står igjen med 200.000 vi må skaffe på andre måter.
BT171019https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/mGG5O/-Jeg-tenkte-shit-Dette-er-krise Prisen kan variere fra to til åtte tusen kroner .
BT171019https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/rvLdA/Regjeringen-gir-pengestotte-til-Sogn-og-Fjordane-etter-flommen-i-sommer Regjeringen gir 35,5 millioner kroner til å reparere skadene etter flommen som rammet Sogn og Fjordane i juli.
BT171019https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/rvLdA/Regjeringen-gir-pengestotte-til-Sogn-og-Fjordane-etter-flommen-i-sommer Pengene fordeles mellom fylkeskommunen ( 27,4 millioner kroner ), Gloppen kommune ( 1,3 millioner kroner ) og Stryn kommune ( 6,7 millioner kroner ).
BT171019https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/rvLdA/Regjeringen-gir-pengestotte-til-Sogn-og-Fjordane-etter-flommen-i-sommer Pengene fordeles mellom fylkeskommunen ( 27,4 millioner kroner ), Gloppen kommune ( 1,3 millioner kroner ) og Stryn kommune ( 6,7 millioner kroner ).
BT171019https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/rvLdA/Regjeringen-gir-pengestotte-til-Sogn-og-Fjordane-etter-flommen-i-sommer Pengene fordeles mellom fylkeskommunen ( 27,4 millioner kroner ), Gloppen kommune ( 1,3 millioner kroner ) og Stryn kommune ( 6,7 millioner kroner ).
BT171019https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/rvLdA/Regjeringen-gir-pengestotte-til-Sogn-og-Fjordane-etter-flommen-i-sommer Finans Norge har tidligere anslått at forsikringsutbetalingene etter flommen ville være på minst 120 millioner kroner .
BT171019https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/VOloV/Vegvesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer Statens vegvesen tildeler omkring 500 kontrakter hvert år til en verdi på mellom 40 og 50 milliarder kroner .
BT171019https://www.bt.no/btmeninger/ps/i/wMy9G/Norges-storste-kjopesenter-la-pa-Sletten Jeg husker Grilletten med vindeltrapp, kroneautomat og pommes frites, matvareforretningen Vega som siden ble Bikuben med all verdens ferskdisker, Martens med brødkakene og Sparebanken på hjørnet med akvarium, bankhvelv og 2000 kroner på min konto.
AP171019https://www.aftenposten.no/verden/i/nkROm/Oljefondet-investerer-i-israelske-banker-som-blir-svartelistet-av-dansk-pensjonsfond Oljefondets samlede investeringer i Israel har økt de siste årene og var ved årsskiftet på nærmere 29 milliarder kroner .
AP171019https://www.aftenposten.no/verden/i/nkROm/Oljefondet-investerer-i-israelske-banker-som-blir-svartelistet-av-dansk-pensjonsfond Investeringene i de fire selskapene var da verdsatt til drøyt 4,2 milliarder kroner , viser en oversikt fra fondet.
AP171019https://www.aftenposten.no/verden/i/nkROm/Oljefondet-investerer-i-israelske-banker-som-blir-svartelistet-av-dansk-pensjonsfond Fondet satt ved inngangen til 2017 med israelske statsobligasjoner til en verdi av nærmere 11 milliarder kroner , over 50 ganger så mye som seks år tidligere.
AP171019https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KQE9y/Det-nye-flytoget-ma-til-Sverige-for-a-teste-hastigheten Togkjøpet hadde et budsjett på rundt 1 milliard kroner , som dels er basert på egne midler, dels låneopptak.
AP171019https://www.aftenposten.no/okonomi/i/B57ng/Kolonialno-mener-prisregulering-pa-mat-kan-gi-lavere-priser-og-bedre-utvalg Kolonial.no er blant de største av dem, nettbutikken omsatte for 424 millioner kroner i fjor.
AP171019https://www.aftenposten.no/okonomi/i/B57ng/Kolonialno-mener-prisregulering-pa-mat-kan-gi-lavere-priser-og-bedre-utvalg Fysiske dagligvarebutikker omsatte til sammenligning for over 170 milliarder kroner ( før moms ) i fjor.
AP171019https://www.aftenposten.no/okonomi/i/B57ng/Kolonialno-mener-prisregulering-pa-mat-kan-gi-lavere-priser-og-bedre-utvalg 2,1 milliarder kroner ( før moms ).
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mGGel/Statoil-far-innga-milliardkontrakter-for-Stortinget-har-vedtatt-utbygging-av-oljefelt Hele prosjektet er anslått til 50 milliarder kroner , ifølge departementet.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mGGel/Statoil-far-innga-milliardkontrakter-for-Stortinget-har-vedtatt-utbygging-av-oljefelt Det er antatt at kontrakten, bare på bygging av produksjons- og lagerskipet til Castberg-feltet, vil være på 10 milliarder kroner .
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/kqWba/Veivesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer Statens vegvesen tildeler omkring 500 kontrakter hvert år til en verdi på mellom 40 og 50 milliarder kroner .
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/gXagL/Westerdals-anker-ikke-dom-om-tilbakebetaling Totalt har sakene kostet skolen 110 millioner kroner , ifølge DN.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/gXagL/Westerdals-anker-ikke-dom-om-tilbakebetaling Privatskolen Westerdals anker ikke dommen som slo fast at de må betale 29 millioner kroner til tidligere elever.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/gXagL/Westerdals-anker-ikke-dom-om-tilbakebetaling Knusende dom mot Westerdals, må tilbakebetale nesten 30 millioner kroner
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/gXagL/Westerdals-anker-ikke-dom-om-tilbakebetaling Inkludert forsinkelsesrenter og sakskostnader må Westerdals betale rundt 40 millioner kroner , ifølge Dagens Næringsliv.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/gXagL/Westerdals-anker-ikke-dom-om-tilbakebetaling I fjor takket om lag 700 tidligere elever ja til et forlik med skolen og mottok rundt 40.000 kroner hver, men 474 elever godtok ikke tilbudet og gikk til sivilt søksmål.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/gXagL/Westerdals-anker-ikke-dom-om-tilbakebetaling 474 tidligere studenter krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT fordi skolens forløper, Westerdals School of Communications ( WSoC ), tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som lovverket tillot.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/R3bz5/Feiret-apningen-av-ulovlig-pokerklubb-med-200-spillere-og-gratis-champagne Ved åpningsturneringen, hvor Aftenposten er til stede, er lokalet stappfullt, og titusener av kroner skifter hender.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/JPWM7/Vegvesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer Statens vegvesen tildeler omkring 500 kontrakter hvert år til en verdi på mellom 40 og 50 milliarder kroner .
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/3LkX0/Flomskader-for-over-en-halv-milliard-pa-Sorlandet--mer-nedbor-pa-vei Skadene har passert over en halv milliard kroner .
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/3LkX0/Flomskader-for-over-en-halv-milliard-pa-Sorlandet--mer-nedbor-pa-vei Nye tall fra Finans Norge viser at erstatningen foreløpig er over 500 millioner kroner , melder NRK.
AP171019https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Velkommen-til-galskapens-arena_-Rosenborg-243990b.html De bodde i containere, visste ikke hva fridager var og fikk bare småpenger i lønn ( 80 kroner dagen ).
AP171019https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Velkommen-til-galskapens-arena_-Rosenborg-243990b.html Da prosjektet startet i 2006 skulle stadion koste 1,5 milliarder kroner .
AP171019https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Forretningskvinne-vil-kjope-Premier-League-klubb-for-over-tre-milliarder-kroner-244006b.html | - Forretningskvinne vil kjøpe Premier League-klubb for over tre milliarder kroner
AA171019 De søkte om erstatning, og tingretten tilkjente dem 2,47 millioner kroner .
AA171019 Totalt har sakene kostet skolen 110 millioner kroner , ifølge DN.
AA171019 Privatskolen Westerdals anker ikke dommen som slo fast at de må betale 29 millioner kroner til tidligere elever.
AA171019 Inkludert forsinkelsesrenter og sakskostnader må Westerdals betale rundt 40 millioner kroner , ifølge Dagens Næringsliv.
AA171019 I fjor takket om lag 700 tidligere elever ja til et forlik med skolen og mottok rundt 40.000 kroner hver, men 474 elever godtok ikke tilbudet og gikk til sivilt søksmål.
AA171019 474 tidligere studenter krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT fordi skolens forløper, Westerdals School of Communications ( WSoC ), tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som lovverket tillot.
VG171018 Stort V76-forslag ( over streken ) : 2016 kroner
VG171018 Lite V76-forslag ( store bokstaver ) : 350 kroner
VG171018 Hayward skrev i juli under på en fireårig kontrakt med Boston Celtics verdt 128 millioner dollar - vel én millliard kroner .
VG171018 Onsdag kom derimot arrangørene med nettannonser om at alle billettene nå koster 999 kroner .
VG171018 Billettprisene har ligget på mellom 628 kroner og 5113 kroner .
VG171018 Billettprisene har ligget på mellom 628 kroner og 5113 kroner.
VG171018 Brækhus forteller at hun ikke har vært involvert i beslutningen om at billettprisene nå er senket fra over 5000 kroner for de dyreste, til at alle nå koster 999 kroner .
VG171018 Brækhus forteller at hun ikke har vært involvert i beslutningen om at billettprisene nå er senket fra over 5000 kroner for de dyreste, til at alle nå koster 999 kroner.
VG171018 - Jeg trodde det var en spøk, hvem f... betaler 5000 kroner for å se en kvinneboksingkamp ?
VG171018 - Hva tenkte du da du så at de dyreste billettene kostet over 5000 kroner ?
VG171018 Når VG snakker med ham ute på arenaen til seks milliarder kroner ( eller kanskje det var 12, det er det tydeligvis ingen som vet ), er Kåre Ingebrigtsen klar på at Rosenborg ikke er komme til Russlands nest største by for å underholde.
VG171018 Giganten Paramount får 6.325.000 kroner til « Mission Impossible 6 », med selveste Tom Cruise i hovedrollen.
VG171018 En dramaserie med beskrivelsen « Untitled New Pictures Project Aka The Innocents » har fått 950.000 kroner .
VG171018 juli-filmen regissert av britiske Paul Greengrass har fått 17.125.000 kroner .
VG171018 Johnny Depp krever 30 millioner dollar, rundt 239 millioner kroner , av sin tidligere advokater i firmaet Bloom, Hergott Diemer Rosenthal LaViolette Feldman Schenkman & Goodman LLP.
VG171018 VERDIFULL : En fullvoksen marihuana-plante av dette slaget kan være verdt så mye som 40.000 kroner .
VG171018 I salg over disk i forhandlerleddet kan 450 gram marihuana fra California av høy kvalitet innbringe så mye som 1200 dollar, drøyt 9500 kroner .
VG171018 GreenWave Advisors, et konsulentbyrå som har spesialisert seg på å analysere marihuana-bransjen, anslår at det illegale markedet i California omsetter for rundt 13,5 milliarder dollar, 107 milliarder kroner .
VG171018 En enkelt marihuana-busk kan være verdt så mye som 5000 dollar - nesten 40.000 kroner .
VG171018 Det legale markedet i delstaten har en samlet omsetning på nesten 2,8 milliarder dollar, snaut åtte milliarder kroner , anslår analysebyrået New Frontier Data.
VG171018 * Investering på 54 milliarder kroner i nytt materiell og 6 milliarder kroner i nødvendig infrastruktur.
VG171018 * Investering på 54 milliarder kroner i nytt materiell og 6 milliarder kroner i nødvendig infrastruktur.
VG171018 I løpet av noen hektiske sommerdager i 2010 klarte bedrageriligaen å tømme kontoen til mangemillionæren Randi Nilsen for 89 millioner kroner som ble sendt til Dubai.
VG171018 I 2010 kjørte Sonia Rashid ( 49 ) rundt i Dubai og tok ut 52 millioner kroner som bedrageriligaen i Norge svindlet Nordea for.
VG171018 Borgarting lagmannsrett slo i mai i år fast at Sonia Rashid begikk et uaktsomt heleri da hun tok ut 52,8 millioner kroner fra Nordea-bedrageriet i Dubai.
VG171018 Begge bilene koster flere millioner kroner i Norge.
VG171018 VG har tidligere skrevet om at UDI tilbyr 42.000 kroner til enslige mindreårige som reiser til Afghanistan.
SA171018https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/83bxW/To-gode-madlagutter De lar seg heller ikke mildne av at nybyggene ikke er planlagt for kreti eller pleti, men skal bli leilighetsenheter med prislapper på mellom 12 og 17 millioner kroner .
SA171018 Det antas at det selges sex for 59 millioner kroner årlig i Rogaland.
SA171018 De lar seg heller ikke mildne av at nybyggene ikke er planlagt for kreti eller pleti, men skal bli leilighetsenheter med prislapper på mellom 12 og 17 millioner kroner .
SA171018 | Stjal utstyr til nærmere 200.000 kroner
SA171018 - Landmålerutstyr til nærmere 200.000 kroner er borte, sier operasjonsleder Toralv Skårland ved Sør-Vest politidistrikt.
SA171018 Kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) vedtok tirsdag at en opprusting av Valberget til 10 millioner kroner blir utsatt.
SA171018 NRK tjener mellom 8 - 9 millioner kroner neste år på salg av Skam til de europeiske landene og til USA.
SA171018 I forslag til statsbudsjett for 2018 har regjeringen imidlertid foreslått å kutte 25 millioner kroner i tilskuddet til folkehøgskolene.
SA171018 « Mission Impossible 6 », som blant annet skal spille inn scener på Preikestolen i Lysefjorden, får 6.325.000 kroner, mens « Norway » stikker av med 17.125.000 kroner .
SA171018 « Mission Impossible 6 », som blant annet skal spille inn scener på Preikestolen i Lysefjorden, får 6.325.000 kroner , mens « Norway » stikker av med 17.125.000 kroner.
SA171018 | Tom Cruise-film fra Preikestolen får 6 millioner kroner i støtte ¶
SA171018 Sjette Mission Impossible-film med Tom Cruise får 6 millioner kroner i statlig støtte.
SA171018 Nå har filmen fått tilsagn om 17,1 millioner kroner i norsk statlig støtte.
SA171018 Selskapet omsetter tobakk, alkohol, parfyme og søtsaker for om lag fem milliarder kroner årlig.
SA171018 Avinor - som driver 45 flyplasser - henter inn 2,5 milliarder kroner som følge av utleie til taxfreesalg.
SA171018 I år økte Kulturdepartementet støtten til kulturell og kreativ næring ( KKN ), herunder design, arkitektur og interiør, via et økt tilskudd til Innovasjon Norge på 30 millioner kroner i 2017.
SA171018 Solenergiselskapet Saga Energy fra Tananger har skrevet under en avtale i Iran verdt 25 milliarder kroner .
SA171018 Saga Energy-sjef Jan Inge Vikeså, til venstre, undertegner avtalen til en verdi av rundt 25 milliarder kroner .
SA171018 Bare litt over ett år etter at Ålgård-buen Jan Erik Vikeså sluttet i oljejobben i Aibel, har solenergiselskapet hans Saga Energy skrevet under på en avtale i Iran verdt 25 milliarder kroner .
SA171018 Bærum kommune har bevilget 1,5 millioner kroner i støtte.
SA171018 Arrangementet har ifølge Budstikka et totalbudsjett på 3 millioner kroner .
SA171018 VG skriver at prisene har ligget på mellom 628 og 5113 kroner .
SA171018 Prisene senkes fra over 5000 kroner på det dyreste til tusenlappen.
SA171018 Onsdag la de ut nye annonser der det fremkommer at alle typer billetter til kampen nå koster 999 kroner .
SA171018 Ned 4000 kroner
SA171018 Brandsdal anslår at Start opplevde et bortfall av inntekter på rundt 15 millioner kroner etter forrige nedrykk.
SA171018 OB skal ha anslått at det greier seg om et beløp på rundt 150.000 danske kroner .
SA171018 Den ble siden omgjort til en bot på 300.000 danske kroner , samt at ingen av lagets supportere kunne være til stede på bortekampen mot OB, samt mot Brøndby senere i sesongen.
SA171018 Sponsorene verdsetter lagene samlet til 3,1 millioner kroner .
SA171018 Bryne fotball på nivå tre henter ut 11,5 millioner kroner .
NL171018 Selv om skolepengesatsen ikke er kolossal, vil 20.000 kroner i året for mye for mange.
NL171018 Ergo vil de som ikke har foresatte som kan betale 2000 kroner per måned i skolepenger, stenges ute fra tilbudet.
NL171018 I Norge er det slik i dag at for hver hundrelapp en mann tjener, tjener en kvinne med inntil fire års høyere utdanning bare 80 kroner .
NL171018 Næringsbeskatningen er redusert med om lag 6,1 milliarder kroner de siste fire årene, og regjeringen foreslår nye 2,7 milliarder kroner i lettelser i næringsbeskatningen i budsjettet for 2018.
NL171018 Næringsbeskatningen er redusert med om lag 6,1 milliarder kroner de siste fire årene, og regjeringen foreslår nye 2,7 milliarder kroner i lettelser i næringsbeskatningen i budsjettet for 2018.
NL171018 Det vil gi staten inntekter på 700 millioner kroner årlig.
NL171018 Det betyr at hotellrom til 1500 kroner vil koste rett under 1530 kroner .
NL171018 Det betyr at hotellrom til 1500 kroner vil koste rett under 1530 kroner.
DN171018https://www.dn.no/nyheter/2017/10/18/2054/Energi/vl-bli-storre-enn-statoil Tirsdag morgen var det bare noen bekjente som hadde hørt om selskapet som i fjor omsatte for 24.033 kroner og fikk et underskudd på vel 204.000 kroner etter skatt.
DN171018https://www.dn.no/nyheter/2017/10/18/2054/Energi/vl-bli-storre-enn-statoil Tirsdag morgen var det bare noen bekjente som hadde hørt om selskapet som i fjor omsatte for 24.033 kroner og fikk et underskudd på vel 204.000 kroner etter skatt.
DN171018https://www.dn.no/nyheter/2017/10/18/2054/Energi/vl-bli-storre-enn-statoil Statoil omsatte i fjor for 363 milliarder kroner .
DN171018https://www.dn.no/nyheter/2017/10/18/2054/Energi/vl-bli-storre-enn-statoil Selskapet undertegnet nemlig tirsdag en kontrakt om bygging av solenergianlegg i Iran som innebærer investeringer på 2,5 milliarder euro - mer enn 23 milliarder kroner .
DN171018https://www.dn.no/nyheter/2017/10/18/2054/Energi/vl-bli-storre-enn-statoil - Dette er en avtale som du kan veksle i gull, edelstener, dollar, euro, kroner eller hva du måtte ønske, sier Haaland.
DN171018https://www.dn.no/nyheter/2017/10/18/2054/Energi/vl-bli-storre-enn-statoil 23 milliarder kroner
DN171018https://www.dn.no/meninger/2017/10/18/2057/Pa-innsiden/gradighetens-grenser Aksjen ble omsatt for 150 kroner , ned 53 fra dagen før.
DN171018 Tirsdag morgen var det bare noen bekjente som hadde hørt om selskapet som i fjor omsatte for 24.033 kroner og fikk et underskudd på vel 204.000 kroner etter skatt.
DN171018 Tirsdag morgen var det bare noen bekjente som hadde hørt om selskapet som i fjor omsatte for 24.033 kroner og fikk et underskudd på vel 204.000 kroner etter skatt.
DN171018 Statoil omsatte i fjor for 363 milliarder kroner .
DN171018 Selskapet undertegnet nemlig tirsdag en kontrakt om bygging av solenergianlegg i Iran som innebærer investeringer på 2,5 milliarder euro - mer enn 23 milliarder kroner .
DN171018 - Dette er en avtale som du kan veksle i gull, edelstener, dollar, euro, kroner eller hva du måtte ønske, sier Haaland.
DN171018 23 milliarder kroner
DN171018 Statens vegvesen er en gigant for entreprenørmarkedet - etaten tildeler årlig rundt 500 kontrakter på anlegg og drift til en verdi på mellom 40 og 50 milliarder kroner .
DN171018 Skepsisen deles ikke av Veidekke - stor entreprenør med veivesen-oppdrag for rundt tre milliarder kroner i året.
DN171018 Totalt sitter han nå på Norske Skog-aksjer verdt tre millioner kroner .
DN171018 I løpet av en halvtime har Hanvolds aksjepost økt med 986.000 kroner .
DN171018 986.000 kroner
DN171018 Sveaas, som eide noen NextGenTel-aksjer fra før, har nå aksjer i selskapet for 130 millioner kroner .
DN171018 Postkort solgt for 17.000 kroner
DN171018 Investoren kjøpte aksjene for 0,4 kroner aksjen, som betyr at han totalt ga 9,7 millioner kroner .
DN171018 Investoren kjøpte aksjene for 0,4 kroner aksjen, som betyr at han totalt ga 9,7 millioner kroner.
DN171018 For Sveaas betyr det at han har en urealisert gevinst på rundt 20 millioner kroner - på 26 timer.
DN171018 Etter børsoppgangen tirsdag og onsdag har investor Christen Sveaas nå NextGenTel-aksjer for 130 millioner kroner .
DN171018 Basert på sluttkursen mandag hadde Sveaas da betalt 91 millioner kroner for aksjene.
DN171018 Aksjen har steget rundt 19 kroner mandag til 23 kroner onsdag formiddag.
DN171018 Aksjen har steget rundt 19 kroner mandag til 23 kroner onsdag formiddag.
DN171018 Solberg avviste dette, slo fast at hele regjeringen står bak statsbudsjettet og viste til at støtten til frivillige organisasjoner samlet er på 11 milliarder kroner .
DN171018 Postkort solgt for 17.000 kroner
DN171018 Kryptoselskap henter 1,2 milliarder kroner
DN171018 Tingretten har lagt til grunn et utroskapsbeløp på 50 millioner kroner, mens Økokrim mente utroskapsbeløpet var over 200 millioner kroner .
DN171018 Tingretten har lagt til grunn et utroskapsbeløp på 50 millioner kroner , mens Økokrim mente utroskapsbeløpet var over 200 millioner kroner.
DN171018 Sekkelsten må også tåle inndraging av 14,7 millioner kroner .
DN171018 Kongsberg fikk i årene 1999 til 2008 kontrakter for 1,4 milliarder kroner i landet under Sekkelstens ledelse.
DN171018 Den tidligere salgssjefen i Kongsberg med ansvar for Øst-Europa var tiltalt for grov utroskap mot sin tidligere arbeidsgiver, der beløpet summerte seg til over 200 millioner kroner .
DN171018 Monobank planlegger å gjennomføre en rettet emisjon på mellom 175 og 225 millioner kroner, til en kurs på 3,70 kroner per aksje, opplyses det.
DN171018 Monobank planlegger å gjennomføre en rettet emisjon på mellom 175 og 225 millioner kroner , til en kurs på 3,70 kroner per aksje, opplyses det.
DN171018 Monobank hadde inntekter på 41,5 millioner kroner i tredje kvartal, mot 14,5 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.
DN171018 Monobank hadde inntekter på 41,5 millioner kroner i tredje kvartal, mot 14,5 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.
DN171018 JO Capital as har forpliktet seg til på kjøpe aksjer for opp til 25 millioner kroner og har samtidig garantert for ytterligere 92 millioner kroner .
DN171018 JO Capital as har forpliktet seg til på kjøpe aksjer for opp til 25 millioner kroner og har samtidig garantert for ytterligere 92 millioner kroner.
DN171018 Forbrukslånsbanken Monobank, som blant annet har Arne Blystad og Odfjell-arving Johan Odvar Odfjell på eiersiden, fikk et driftsresultat før skatt på 7,5 millioner kroner i tredje kvartal, mot 692.000 kroner i samme periode året før, fremgår det av selskapets kvartalsrapport onsdag.
DN171018 Forbrukslånsbanken Monobank, som blant annet har Arne Blystad og Odfjell-arving Johan Odvar Odfjell på eiersiden, fikk et driftsresultat før skatt på 7,5 millioner kroner i tredje kvartal, mot 692.000 kroner i samme periode året før, fremgår det av selskapets kvartalsrapport onsdag.
DN171018 har forpliktet seg til å tegne for rundt 40 millioner kroner .
DN171018 Selskapets omsetning økte med rundt 12 prosent til 271 millioner kroner .
DN171018 Nye utstedelser i det nordiske høyrentemarkedet var ifølge Brundtland på 24 milliarder kroner i tredje kvartal.
DN171018 Meglerhuset ABG Sundal Collier fikk et resultat før skatt på 59 millioner kroner i tredje kvartal.
DN171018 Dermed er det utstedt høyrenteobligasjoner verdt 82 milliarder kroner i Norden hittil i år.
DN171018 - Dersom det positive momentumet fortsetter inn i fjerde kvartal vil 2017 overgå det rekordhøye utstedelsesvolumet på 103 milliarder kroner i 2014, sier Brundtland.
DN171018 Kryptoselskap henter 1,2 milliarder kroner
DN171018 | Kryptoselskap henter 1,2 milliarder kroner
DN171018 Ventureselskapet Blockchain Capital henter 1,2 milliarder kroner til to fond som skal investere i selskaper som fokuserer på blockchainteknologi.
DN171018 Nå vil selskapet hente 150 millioner dollar, rundt 1,2 milliarder kroner , til to av sine fond for å investere i selskaper og fremadstormende kryptovalutaer.
DN171018 Hittil i år har det blitt hentet inn 2,6 milliarder dollar, tilsvarende like over 20 milliarder kroner , gjennom digitale myntemisjoner.
DN171018 Selskapet omsetter tobakk, alkohol, parfyme og søtsaker for om lag fem milliarder kroner årlig.
DN171018 Avinor - som driver 45 flyplasser - henter inn 2,5 milliarder kroner som følge av utleie til taxfreesalg.
DN171018 Men inkludert forslaget vårt for 2018 vil Posten ha fått over 1 milliard kroner i statlig kjøp av posttjenester under vår regjeringsperiode, for å sikre omdeling i hele landet.
DN171018 Ifølge Nationen var budsjettbeløpet til Posten 273 millioner kroner i fjor.
DN171018 I år beregnes kostnadene til å være 705 millioner kroner .
DN171018 I statsbudsjettet bevilger regjeringen 165 millioner kroner til kjøp av såkalte « ulønnsomme posttjenester » - som i praksis betyr postombæring fem dager i uka til alle husstander i Norge.
DN171018 Aksjen ble omsatt for 150 kroner , ned 53 fra dagen før.
DN171018 Stordalen sier han vil investere to millioner kroner i hvert av selskapene.
DN171018 Konkurransen ble første gang avholdt i fjor og endte med investeringer på til sammen fire millioner kroner i selskapene til flere av finalistene.
DN171018 Han lovet i boken « Jeg skal fortelle deg din hemmelighet » en million kroner til den som sendte ham den beste gründerideen.
DN171018 Totalt budsjetterte de seks søkerne kostnader i Norge på drøyt 265 millioner kroner .
DN171018 Norsk filminstitutt gir 17,1 millioner kroner i incentivtilskudd til Netflix-filmen om terrorangrepene 22. juli 2011. 69 mennesker ble drept på Utøya 22. juli 2011, mens åtte mistet livet da bomben gikk av i regjeringskvartalet i Oslo.
DN171018 Kinoaktuelle « Snømannen » stakk av med over 40 millioner kroner av fjorårets incentivtildeling.
DN171018 I august ble det kjent at Netflix sikret seg rettighetene til filmen, som ifølge bransjebladet Deadline får et budsjett på drøyt 20 millioner, tilsvarende snaut 158 millioner kroner .
DN171018 Gevinsten fra filmens Norgesbesøk estimeres å være verdt opp mot 200 millioner kroner .
DN171018 Filminstituttet ( NFI ) melder i en pressemelding at de gir et incentivtilskudd på over 17,1 millioner kroner til Hollywood-produksjonen « Norway », som DN får bekreftet er arbeidstittelen på Netflix-filmen om terrorangrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.
DN171018 En tv-serie som foreløpig bærer tittelen « The Innocents » får de resterende 950.000 kronene av det samlede tilskuddsbeløpet på 24,4 millioner kroner i denne søknadsrunden.
DN171018 Altså ble det søkt om totalt 66 millioner kroner i incentivtilskudd, hvorav 24,4 millioner ble gitt til tre produksjoner.
DN171018 Selskapet Alpinco, som eier begge skianleggene og omsatte for 230 millioner kroner , der heiskort utgjør halvparten, satser nå hardt på det svenske markedet.
DN171018 Norske skisentre omsatte heiskort for 1140 millioner kroner sist vinter.
DN171018 Dette var også den første målgruppen for over 50 år siden da skisenteret, som sist sesong solgte heiskort for 287 millioner kroner , startet opp.
DN171018 Av en totalomsetning i Norge, Sverige og Finland på 550 millioner svenske kroner utgjør de norske gjestene hver sjette gjest totalt.
DB171018 Jeg har brukt nesten 100 000 kroner på forberedelser til kampen.
DB171018 Søknaden om statsgaranti før prosjektet stoppet opp, var på 33,7 milliarder kroner .
DB171018 Den har Sion presset ned til 15 milliarder kroner ved å spre arrangementet til det som allerede finnes av vintersportsarenaer i denne delen av Sveits.
DB171018 » Mendy imponerte stort for Monaco forrige sesong, og ble hentet til Manchester City for rundt 500 millioner norske kroner i sommer.
DB171018 Bakgrunnen for siktelsene er at Nuzman og hans medsammensvorne betalte 16 millioner kroner til Papa Massata Diack for å sikre seg stemmer i kampen om å få arrangere sommer-OL i 2016.
DB171018 - Vi prioriterer det nasjonale beredskapssenteret med 660 millioner kroner , vi kjøper tre nye politihelikoptre og styrker grensekontrollen.
DB171018 - At 100 nye millioner kroner i frie driftsmidler er alt for lite når vi ser hvilke oppgaver politiet skal gjennomføre, sier seg selv.
DB171018 Ifølge dommen fra Oslo tingrett hadde gjenstandene en verdi på 132.000 kroner .
DB171018 Lunde skriver at Norge, som en av de største giverne av humanitær hjelp til Jemen - cirka 300 millioner kroner i år - støtter etableringen av en internasjonal ekspertgruppe for å undersøke brudd på menneskerettighetene i Jemen.
DB171018 Ifølge VG eksporterte Norge i vår ammunisjon for 38 millioner kroner til Emiratene.
DB171018 Selskapet omsetter tobakk, alkohol, parfyme og søtsaker for om lag fem milliarder kroner årlig.
DB171018 Avinor - som driver 45 flyplasser - henter inn 2,5 milliarder kroner som følge av utleie til taxfreesalg.
DB171018 SpareBank 1 Markets opererer med en kjøpsanbefaling på DNO og et kursmål på 18 kroner .
DB171018 Aktors påstand var at mannen skulle dømmes til fengsel i ett år og ni måneder, men retten synes dette var for mildt og dømte til to års fengsel og til å betale 120.000 kroner i erstatning til kvinnen. 20-åringens advokat, Per Ove Marthinsen, har foreløpig ikke tatt stilling til hvorvidt de vil anke dommen.
DB171018 I praksis vil det si at de har vært kritiske til at uavhengige organisasjoner og prosjekter i Polen har fått 350 millioner kroner de siste fem årene til kamp mot hatprat og hatkriminalitet, ekstremisme og ekstremistisk vold, rasisme, fremmedfrykt, homofobi, antisemittisme, undertrykkelse av rom-folk, vold mot kvinner, trafficing og for toleranse og multikulturell forståelse.
DB171018 Fra 1994 til i dag har EØS-midlene beløpet seg til 38 milliarder kroner .
DB171018 I søknaden skriver de at de vil bruke 250 millioner kroner på nyhetssendingene på hovedkanalen.
DB171018 I søknaden skriver TV 2 også at de forplikter seg til å bruke minimum 250 millioner kroner årlig på nyhetssendingene på hovedkanalen.
DB171018 Her er kravene han må oppfylle for å få 675 millioner kroner
DB171018 De vil også bruke 50 millioner kroner i året på norsk drama, fem millioner kroner på programmer for barn og fem millioner kroner på programmer for unge.
DB171018 De vil også bruke 50 millioner kroner i året på norsk drama, fem millioner kroner på programmer for barn og fem millioner kroner på programmer for unge.
DB171018 De vil også bruke 50 millioner kroner i året på norsk drama, fem millioner kroner på programmer for barn og fem millioner kroner på programmer for unge.
DB171018 Langtidsplanen legger opp til 180 milliarder kroner i økte forsvarsbudsjetter over 20 år, og rammen vil neppe bli veldig mye større - uansett hvor mange ganger hærsjef Odin Johannessen sier at situasjonen er kritisk og det haster med mer penger.
DB171018 Skulle staten betalt en privatpraktiserende advokat for å gi råd etter rettshjelpsloven, koster det 1020 kroner i timen.
DB171018 Pengestøtten gjør det mulig å sikre effektiv organisering, og det er ikke mange kroner som skal til.
DB171018 Med et tilskudd på cirka 4, 7 millioner kroner i 2016 fikk for eksempel Juss-Buss behandlet 6042 enkeltsaker.
DB171018 I forslaget til statsbudsjett går regjeringen inn for å kutte tilskuddene til såkalte « spesielle rettshjelpstiltak » med 15 millioner kroner .
DB171018 « Luksusfellen»-eksperten setter opp et stramt budsjett for Chloe, der over 18 000 kroner i måneden skal få til krav fra ulike kreditorer.
DB171018 Siviløkonomen får dermed store utfordringer med å få til en avtale med kreditorene, siden Chloe har søkt om et nytt forbrukslån bak hans rygg - på hele 270 000 kroner : ¶
DB171018 Og pengepremiene hun har vunnet er bare på noen få tusen kroner .
DB171018 I tillegg kjøper hun flotte sko og klær på kreditt, spanderer på vennene sine ute på byen, og går flere tusen kroner i minus hver måned. 33-åringen skjuler pengeproblemene for de rundt seg, og har bedt « Luksusfellen » om hjelp for å komme ut av uføret.
DB171018 Han og psykolog Cecilie Lynum setter seg ned for å ta en alvorsprat med Chloe, i håp om å få henne til å innse alvoret i situasjonen sin : Hun skylder svimlende 940 000 kroner i dyr forbruksgjeld : ¶
DB171018 Hallgeir Kvadsheim får bakoversveis når Chloe forteller at hun har kjøpt et par designersko til 6000 kroner , og at hun gjerne reiser utenlands så ofte som en gang i måneden.
DB171018 DYRE VANER : Hallgeir Kvadsheim blir overrasket når Chloe forteller at hun betalte 8000 kroner for en designerveske, selv om hun shopper på forbrukslån.
DB171018 - Det var overraskende å finne luksusgjenstander, sko og Louis Vuitton-vesker til mange tusen kroner i et bokollektiv midt i Oslo.
DA171018 Konserter de tre foregående årene har samlet inn til sammen rundt 70.000 kroner til barneavdelingene ved Rikshospitalet og ved det tidligere sykehuset i Fredrikstad samt til barnekreftforeningen i Østfold.
DA171018 En tidligere kreftsyk bror har i flere år drevet Christine Eriksen ( 42 ) til å synge inn haugevis av kroner til støtte for syke barn.
DA171018 Dermed kom Jæren tingrett til at han skulle dømmes til fengsel i 27 dager, samt en bot på 15.000 kroner .
DA171018 Bakgrunnen for begjæringen var et krav på 152.698 kroner i skyldig merverdiavgift, tvangsmulkt og forsinkelsesrenter.
DA171018 « Smågodt for sju kroner , takk ! ».
DA171018 Jeg mener å huske at en pølse med lompe kostet fem kroner i 1985, mulig litt mindre.
DA171018 Etter byrådsskiftet er skolebudsjettet samlet sett økt med 1,8 milliarder kroner , og alle skoler har fått bedre budsjettrammer, fremholder hun.
DA171018 * I 2017 utgjorde bygningsrelaterte utgifter 39 prosent av en totale rammen på fem milliarder kroner .
DA171018 * De undervisningsrelaterte midlene på 4,45 milliarder kroner består av en elevsats per elev på 45.800 på barnetrinn og 53.700 på ungdomstrinnet.
DA171018 * Av et grunnskolebudsjett på totalt fem milliarder kroner , skal én milliard, eller hver femte krone, omfordeles mellom skolene.
DA171018 Saken om regjeringens foreslått kutt i pressestøtten på 25,7 millioner kroner på statsbudsjettet skal behandles på vanlig måte i familie- og kulturkomiteen i Stortinget de neste ukene.
DA171018 « Mission Impossible 6 ", som blant annet skal spille inn scener på Preikestolen i Lysefjorden, får 6.325.000 kroner, mens « Norway » stikker av med 17.125.000 kroner .
DA171018 « Mission Impossible 6 ", som blant annet skal spille inn scener på Preikestolen i Lysefjorden, får 6.325.000 kroner , mens « Norway » stikker av med 17.125.000 kroner.
DA171018 Nå har filmen fått tilsagn om 17,1 millioner kroner i norsk statlig støtte.
DA171018 Etter et par dager skal ekteparet likevel ha blitt tilbudt halvparten av lønna de skal ha blitt lovet av heismontøren på drøyt 276 kroner timen, forteller Castillo.
DA171018 september sendte advokat Hermann Skard et brev til Orona hvor det ble krevd lønn for arbeidsperioden samt en måneds oppsigelsestid for begge, til sammen drøyt 260.000 kroner pluss saksomkostninger.
DA171018 Selskapet omsetter tobakk, alkohol, parfyme og søtsaker for om lag fem milliarder kroner årlig.
DA171018 Avinor - som driver 45 flyplasser - henter inn 2,5 milliarder kroner som følge av utleie til taxfreesalg.
DA171018 Derfor tenkte jeg at dette kunne være en god mulighet til å få dem til å se på frukt på en bedre måte enn de gjør nå, sier Alva rett etter å ha mottatt sjekken på 30.000 kroner fra Østfold fylkeskommunes opplæringskomité.
DA171018 Konsekvensen kan være at nye anlegg for 300 millioner kroner forsvinner, tolker DIR ( se side 36 ).
BT171018https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/yLenR/Hotellsjef-domt-for-a-ha-tent-pa-Selje-hotell--to-brodre-frikjent Retten mener det derimot er at utroskapen omfatter 800.000 kroner , og ikke 2 millioner, som aktor hevdet.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/yLenR/Hotellsjef-domt-for-a-ha-tent-pa-Selje-hotell--to-brodre-frikjent Mannen er dømt til fem år og seks måneder i fengsel, og til å betale nesten 2,3 millioner millioner kroner i skadeerstatning til et forsikringsselskap.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/yLenR/Hotellsjef-domt-for-a-ha-tent-pa-Selje-hotell--to-brodre-frikjent For tiltaleposten om økonomisk utroskap, mener retten at det er snakk om 1,9 millioner kroner i økonomisk utroskap, og ikke 3,2 millioner som aktor mente.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/qzzGz/En-natt-unna-drommehuset | De sov ute for å sikre seg hus til ni millioner kroner
BT171018https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Billettprisene-dumpes-for-Brakhus-kampen-243980b.html VG skriver at prisene har ligget på mellom 628 og 5113 kroner .
BT171018https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Billettprisene-dumpes-for-Brakhus-kampen-243980b.html Prisene senkes fra over 5000 kroner på det dyreste til tusenlappen.
BT171018https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Billettprisene-dumpes-for-Brakhus-kampen-243980b.html Onsdag la de ut nye annonser der det fremkommer at alle typer billetter til kampen nå koster 999 kroner .
BT171018https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Billettprisene-dumpes-for-Brakhus-kampen-243980b.html Ned 4000 kroner
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/wMyXd/Kaktuser_-brennevin-og-solskinnsdager-USAs-byer-gjor-seg-lekre-for-Amazon De direkte investeringene vil alene beløpe seg til omtrent 40 milliarder kroner .
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/aXrXa/Jagland-krevde-tidligere-Aftenposten-intervjuer-slettet--Et-premiss-det-var-umulig-for-oss-a-godta Mens vestlige politikere ble traktert med russisk kaviar til titusenvis av kroner og luksusturer, kastet regimet kritikerne i fengsel.
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/VyOVr/I-arevis-har-man-visst-at-politikerne-fikk-dyre-gaver-og-luksusturer-Forst-na-strammes-regelverket-inn Politikerne skal ha fått dyre gaver, blitt påspandert luksusturer og fått millioner av kroner under bordet.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke - Da regjeringen gjorde det samme i fjor, tapte Oslo 23 millioner kroner på dette.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke kroner totalt er under gjennomsnittet for nødvendig årlig bevilgning om man ser Nasjonal transportplan-årene 2018 - 2023 under ett.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke kroner .
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/i/gVXR0/De-sov-ute-for-a-sikre-seg-hus-til-ni-millioner-kroner | De sov ute for å sikre seg hus til ni millioner kroner
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/i/79n5B/Hotelldirektor-domt-til-fem-og-et-halvt-ars-fengsel-for-ildspasettelse Under rettssakem kom det fram at hotellet var forsikret for 71 millioner kroner .
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/i/79n5B/Hotelldirektor-domt-til-fem-og-et-halvt-ars-fengsel-for-ildspasettelse Med på kjøpet fikk de en gjeld på rundt 15 millioner kroner .
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/i/79n5B/Hotelldirektor-domt-til-fem-og-et-halvt-ars-fengsel-for-ildspasettelse De tre brødrene overtok aksjene i Selje hotell AS for 4 millioner kroner i 2014.
AP171018https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/qzzRw/Folkehoyskolene-er-ikke-et-friar-Ikke-kutt-i-stotten--Kenneth-Skaftun-Johansen Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 innebærer inntil 45 millioner kroner kutt til folkehøyskolene i Norge.
AP171018https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/qzzRw/Folkehoyskolene-er-ikke-et-friar-Ikke-kutt-i-stotten--Kenneth-Skaftun-Johansen Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 innebærer inntil 45 millioner kroner kutt til folkehøyskolene i Norge, skriver Kenneth Skaftun Johansen ( 18 ).
AP171018https://www.aftenposten.no/bolig/Miljogeografen-hadde-saksbehandlerjobb-i-staten-og-var-ikke-interessert-i-interior-Sa-begynte-hun-a-pusse-opp-hjemme-10268b.html I år økte Kulturdepartementet støtten til kulturell og kreativ næring ( KKN ), herunder design, arkitektur og interiør, via et økt tilskudd til Innovasjon Norge på 30 millioner kroner i 2017.
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Showkamp-mellom-Magnus-Carlsen-og-Nakamura-i-februar-243965b.html Bærum kommune har bevilget 1,5 millioner kroner i støtte.
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Showkamp-mellom-Magnus-Carlsen-og-Nakamura-i-februar-243965b.html Arrangementet har ifølge Budstikka et totalbudsjett på 3 millioner kroner .
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Billettprisene-dumpes-for-Brakhus-kampen-243980b.html VG skriver at prisene har ligget på mellom 628 og 5113 kroner .
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Billettprisene-dumpes-for-Brakhus-kampen-243980b.html Prisene senkes fra over 5000 kroner på det dyreste til tusenlappen.
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Billettprisene-dumpes-for-Brakhus-kampen-243980b.html Onsdag la de ut nye annonser der det fremkommer at alle typer billetter til kampen nå koster 999 kroner .
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Billettprisene-dumpes-for-Brakhus-kampen-243980b.html Ned 4000 kroner
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Spar-tap-pa-minst-15-millioner-hvis-AaFK-rykker-ned-243944b.html Brandsdal anslår at Start opplevde et bortfall av inntekter på rundt 15 millioner kroner etter forrige nedrykk.
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dansk-klubb-vil-ha-erstatning-for-manglende-bortesupportere-243947b.html OB skal ha anslått at det greier seg om et beløp på rundt 150.000 danske kroner .
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dansk-klubb-vil-ha-erstatning-for-manglende-bortesupportere-243947b.html Den ble siden omgjort til en bot på 300.000 danske kroner , samt at ingen av lagets supportere kunne være til stede på bortekampen mot OB, samt mot Brøndby senere i sesongen.
AA171018 Begrunnelsen er at den siste runden med kvalitetssikring påviste en kostnadsøkning på rundt 600 millioner kroner .
AA171018 Bistandsadvokaten la ned en påstand om en oppreisning på 150 000 kroner til fornærmede.
AA171018 Hvis forslaget blir gjennomført vil Norske Skogs bruttogjeld reduseres fra ni til tre milliarder kroner, og de årlige rentekostnadene vil reduseres fra rundt 600 millioner til rundt 200 millioner kroner .
AA171018 Hvis forslaget blir gjennomført vil Norske Skogs bruttogjeld reduseres fra ni til tre milliarder kroner , og de årlige rentekostnadene vil reduseres fra rundt 600 millioner til rundt 200 millioner kroner.
AA171018 Økokrim tiltalte 58-åringen, som var salgssjef for Øst-Europa i Kongsberg Defence Communications ( KDC ), for å ha tappet dette selskapet og Kongsberg Defence & Aerospace ( KDA ) for omtrent 180 millioner kroner eller mer, fordekt som betalinger til agenter og en underleverandør.
AA171018 To år av fengselsstraffen er gjort betinget, og Asker og Bærum tingrett besluttet også å inndra vel 14,7 millioner kroner de mener 58-åringen fikk i utbytte fra de straffbare handlingene.
AA171018 Selskapet omsetter tobakk, alkohol, parfyme og søtsaker for om lag fem milliarder kroner årlig.
AA171018 Avinor - som driver 45 flyplasser - henter inn 2,5 milliarder kroner som følge av utleie til taxfreesalg.
AA171018 S-modellen, som koster rundt 700 000 kroner , blir to prosent dyrere, mens X-modellen, som har en prislapp på over 800 000, vil bli omtrent ti prosent dyrere.
AA171018 Har man lommebok til å punge ut mer enn en trekvart million kroner for en bil, har man råd til de nye avgiftene også.
VG171017 VM-budsjettet var på 136 millioner kroner , men inntektene ble langt lavere enn ventet.
VG171017 Politiet vurderer det nemlig som usannsynlig å få tilbake hele kravet på 13,4 millioner kroner fra VM-arrangøren, skriver Bergens Tidende.
VG171017 GODT NYTT : Sykkelpresident og sjef for sykkel-VM, Harald Tiedemann Hansen, kan få ettergitt millioner av kroner fra politiet etter mesterskapet i Bergen.
VG171017 Dermed er kravet redusert med 10,2 millioner kroner til 3,2 millioner.
VG171017 Andelen som uansett ikke frafalles, er 3,2 millioner kroner som sykkel-VM fikk overført over statsbudsjettet i 2014.
VG171017 Totalt anslår Håkonsund at det ville kostet First Lady Promotion rundt 100 000 kroner per erstatter de eventuelt skulle hatt klar.
VG171017 Fram mot 2021 skal det gis rundt 7,5 milliarder kroner i hjelp.
SA171017https://www.aftenbladet.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Det koster deg 1650 kroner om politiet tar deg i å snakke i håndholdt mobil eller taste på telefonen mens du kjører - og dette ikke utgjør noen videre risiko.
SA171017https://www.aftenbladet.no/100Sport/kampsport/Brakhus-motstander-om-tregt-billettsalg--Kampen-burde-gatt-i-Oslo_-ikke-i-en-fjord-ingen-har-hort-om-243889b.html Billettene som er tilgjengelige koster fra 1200 kroner og oppover.
SA171017 | Britene er 5.000 milliarder kroner fattigere enn de trodde ¶
SA171017 Base Bolig og Ineo Eiendom har betalt i underkant av 120 millioner kroner for det omstridte boligprosjektet Rådhusmarka i Sandnes.
SA171017 For en vanlig personbil med fører øker prisen fra 167 til 183 kroner fra årsskiftet.
SA171017 En brukt hjullaster 2005-modell koster om lag 500.000 kroner , i følge brukttorget for anleggsmaskiner, anlast.no.
SA171017 Sandnes stadion er kalkulert til 147,6 millioner kroner .
SA171017 Men posisjonen fra Ap, Frp og Sp gikk inn for å stille som kausjonist for 24 millioner kroner i banklån til bygging av nytt stadion.
SA171017 Regjeringen foreslår å kutte 45 millioner kroner i støtte til landets folkehøgskoler.
SA171017 Det koster deg 1650 kroner om politiet tar deg i å snakke i håndholdt mobil eller taste på telefonen mens du kjører - og dette ikke utgjør noen videre risiko.
SA171017 | Politiet i vest gir opp å få tilbake 10 millioner kroner fra sykkel-VM ¶
SA171017 Billettene som er tilgjengelige koster fra 1200 kroner og oppover.
SA171017 Kostet rundt 5,5 milliarder kroner å bygge.
SA171017 Ifølge The Times mener Tottenham-formann Daniel Levy at Kane er verdt mer penger enn Neymar, som i sommer ble solgt til PSG for rundt 2,1 milliarder kroner .
SA171017 Han har en ukelønn på overkant av én million kroner , noe som er vesentlig mindre enn de andre stjernespissene i Premier League.
SA171017 TIL vil miste flere millioner kroner i inntekter dersom det blir nedrykk.
SA171017 Det gjorde at MFF fylte opp bankkontoen med cirka 800 millioner kroner .
SA171017 Ifølge landslagsspiller Sanne Troelsgaard skiller det for øyeblikket 600.000 kroner mellom spillernes krav og forbundets tilbud.
NL171017 Prisen for et hjertemedisinsk senter i Bodø er tidligere beregnet til over 40 millioner kroner .
NL171017 Ikke minst med tanke på at det den siste tiden er iverksatt tøffe sparetiltak ved samtlige sykehus i Helse Nord, som ved utgangen av august ligger over 60 millioner kroner bak budsjett.
FV171017https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Politiet-i-vest-gir-opp-a-fa-tilbake-10-millioner-kroner-fra-sykkel-VM-243864b.html | Politiet i vest gir opp å få tilbake 10 millioner kroner fra sykkel-VM ¶
DN171017https://www.dn.no/nyheter/2017/10/17/2058/Utenriks/stalgigant-truer-tilliten-til-japansk-industri Selv etter kursfallet den siste uken er børsverdien på selskapet den samme som den var for ett år siden, 310 milliarder yen ( 21 milliarder kroner ).
DN171017https://www.dn.no/nyheter/2017/10/17/2058/Utenriks/stalgigant-truer-tilliten-til-japansk-industri I motsetning til disse selskapene har Kobe Steel en solid egenkapital, eiendomsinvesteringer og en gjeld på kun 10 milliarder kroner .
DN171017https://www.dn.no/nyheter/2017/10/17/1156/Energi/kraftselskaper-knust-i-skattekamp Innen 2030 har det vært snakket om 50 milliarder kroner i nyinvesteringer i maskineri, rundt fire milliarder kroner årlig.
DN171017https://www.dn.no/nyheter/2017/10/17/1156/Energi/kraftselskaper-knust-i-skattekamp Innen 2030 har det vært snakket om 50 milliarder kroner i nyinvesteringer i maskineri, rundt fire milliarder kroner årlig.
DN171017https://www.dn.no/nyheter/2017/10/17/1156/Energi/kraftselskaper-knust-i-skattekamp - Vi mener det er reell skatteskjerpelse på rundt 50 millioner kroner , sier han om det siste forslaget alene.
DN171017 ¶ Brødrene i regnskapsfirmaet VVSFinans har beregnet hva regjeringens foreslåtte, nye firmabilskatt vil bety for dem : Per-Henrik Ruud ( til høyre ) må betale 57.000 kroner i skatt for sin Tesla Model S.
DN171017 Det er 15.000 kroner mer enn broren Ole Ruud ( til venstre ) må skatte av sin dieseldrevne Mazda CX-5, selv om han får fordeler som er verdt mer.
DN171017 Trosset kona - tjente åtte millioner kroner
DN171017 Avtalen ble undertegnet i den norske ambassadørboligen tirsdag og har ifølge Norges ambassadør i Teheran, Lars Nordrum, en verdi av 2,5 milliarder euro, drøyt 23 milliarder kroner .
DN171017 Syv plattformdekk bygget i Asia har gitt ekstrakostnader på 70 milliarder kroner , ifølge en ny rapport.
DN171017 Samlet ekstrakostnad er på 70 milliarder kroner , ifølge rapporten.
DN171017 Selskapet fikk et driftsresultat på 4,9 millioner kroner, mot 3,9 millioner kroner i tredje kvartal i samme periode i fjor.
DN171017 Selskapet fikk et driftsresultat på 4,9 millioner kroner , mot 3,9 millioner kroner i tredje kvartal i samme periode i fjor.
DN171017 ¶ Meglerhuset Arctic Securities nedgraderer sin anbefaling på Statoil til hold og beholder kursmålet på 155 kroner på aksjen, ifølge en oppdatering tirsdag.
DN171017 Selskapet har startet analysedekning av Norwegian Air med en kjøpsanbefaling og kursmål 330 kroner , opp 44 prosent fra dagens kurs.
DN171017 Kepler Cheuvreux advarer om null verdi i Norwegian, men setter kursmål på 330 kroner .
DN171017 Handelsbanken gjentar sitt kursmål på 165 kroner , ifølge TDN Finans.
DN171017 Frem til 2025 skal Norge anskaffe inntil 52 kampfly med våpen og utstyr til en verdi av 71,5 milliarder kroner fra Lockheed Martin.
DN171017 De fikk ja til å leie lokalet for rundt 50.000 kroner , skriver NRK.
DN171017 Avtalen har ifølge Nordrum en verdi av 2,5 milliarder euro, drøyt 23 milliarder kroner .
DN171017 Investorguru George Soros overfører mesteparten av sin formue, over 140 milliarder kroner , til sine veldedige stiftelser.
DN171017 | Trosset kona - tjente åtte millioner kroner
DN171017 For et halvt år siden meldte toppsjef Sverre Bjerkeli at han hadde kjøpt 375.000 aksjer for 24 millioner kroner i Protector Forsikring.
DN171017 Det har hittil gitt en gevinst på rundt åtte millioner kroner .
DN171017 På femteplassen er forretningsmannen Larry Ellison med en formue på 465 milliarder kroner, som er opp 76,5 milliarder kroner fra 2016.
DN171017 På femteplassen er forretningsmannen Larry Ellison med en formue på 465 milliarder kroner , som er opp 76,5 milliarder kroner fra 2016.
DN171017 Nummer seks og syv på listen er toppsjefene og brødrene Charles Koch og David Koch med en formue på 382 milliarder kroner .
DN171017 Nummer fire på listen er Facebook-sjef Mark Zuckerberg med en formue på 560 milliarder kroner .
DN171017 Listen toppes av it-gründeren Bill Gates med en formue på 702 milliarder kroner .
DN171017 Investeringsguru Warren Buffett er nummer tre på listen med en formue på 615 milliarder kroner, som er en økning på 98,6 milliarder kroner .
DN171017 Investeringsguru Warren Buffett er nummer tre på listen med en formue på 615 milliarder kroner , som er en økning på 98,6 milliarder kroner.
DN171017 Hans formue er anslått å være 643 milliarder kroner .
DN171017 Formuen til den amerikanske presidenten skal ha falt rundt 4734 millioner kroner .
DN171017 Formuen hans har økt med 63 milliarder kroner fra 2016.
DN171017 For første gang i historien må du ha en nettoformue på 15,8 milliarder kroner for å være en del av den av den amerikanske Forbes- listen.
DN171017 Det er opp 63 milliarder kroner fra året før.
DN171017 Det er en økning på over tre milliarder kroner siden i fjor.
DN171017 Det er en økning på 51,2 milliarder kroner .
DN171017 Det er en økning på 122 milliarder kroner fra 2016.
DN171017 Den tidligere New York borgermesteren Michael Bloomberg er ifølge listen USAs åttende rikeste person med en formue på 369 milliarder kroner .
DN171017 Samlet ekstrakostnad er på 70 milliarder kroner , ifølge konsulentfirmaet Rystad.
DN171017 En dollar koster nå 7,93 kroner, mens du mandag fikk en dollar for 7,88 kroner .
DN171017 En dollar koster nå 7,93 kroner , mens du mandag fikk en dollar for 7,88 kroner.
DN171017 Salgsprisen på aksjene ble fastsatt til 8,5 dollar, eller rundt 67 kroner , per aksje gjennom en akselerert bokbyggingsprosess.
DN171017 Salgsprisen er 680 millioner kroner , og rederiet henter nå inn frisk kapital ¶
DN171017 John Fredriksens investeringsselskap Hemen Holding selger to tørrbulkskip til Golden Ocean Group for rundt 680 millioner kroner Foto : Elin Høyland ¶
DN171017 For å finansiere kontantdelen av kjøpesummen og styrke selskapets generelle finanser henter Golden Ocean Group nå 66 millioner dollar, rundt 520 millioner kroner i ny kapital.
DN171017 Det gir en totalt kjøpssum på rundt 680 millioner norske kroner .
DN171017 Ved årsskiftet var Veen-familiens aksjer verdt 67 millioner kroner .
DN171017 Totalt sitter han etter kjøpet på aksjer for 112 millioner kroner .
DN171017 Siden toppen sommeren 2014 har aksjen falt kraftig fra 47 kroner aksjen til 19 kroner aksjer i dag.
DN171017 Siden toppen sommeren 2014 har aksjen falt kraftig fra 47 kroner aksjen til 19 kroner aksjer i dag.
DN171017 Mandag var de verdt 47 millioner kroner .
DN171017 Da salget ble kjent meldte Kistefos at aksjesalget ville gi selskapet et samlet vederlag på 400 millioner kroner og 250 millioner kroner i regnskapsmessig gevinst.
DN171017 Da salget ble kjent meldte Kistefos at aksjesalget ville gi selskapet et samlet vederlag på 400 millioner kroner og 250 millioner kroner i regnskapsmessig gevinst.
DN171017 Basert på Nextgentels sluttkurs mandag har Sveaas betalt 91 millioner kroner for aksjene.
DN171017 Fram mot 2021 skal det gis rundt 7,5 milliarder kroner i hjelp.
DN171017 Det utgjør et skattetap på 1,2 millioner kroner for Granvin kommune.
DN171017 Månedsprisen vil øke med inntil to dollar ( 16 kroner ) for de fleste abonnementstyper fra inneværende kvartal.
DN171017 Regjeringen stilte i utlysningen flere krav som må oppfylles for å kunne bli allmennkringkaster - og få inntil 135 millioner kroner i året.
DB171017 Blir droneflygeren tatt, kan han vente seg ei bot opp mot 25 000 canadiske dollar, omlag 165 000 norske kroner .
DB171017 Det ryktes nemlig at lønnskravet til Fabio Aru overstiger tre millioner euro ( rundt 28 millioner kroner ), noe som skremte blant andre Trek-Segafredo unna.
DB171017 I sommer ble manageren gitt 60 millioner pund, tilsvarende drøyt en halv milliard norske kroner , for å forsterke spillerstallen.
DB171017 Politiet vurderer det nemlig som usannsynlig å få tilbake hele kravet på 13,4 millioner kroner fra VM-arrangøren, skriver Bergens Tidende.
DB171017 Dermed er kravet redusert med 10,2 millioner kroner til 3,2 millioner.
DB171017 Andelen som uansett ikke frafalles, er 3,2 millioner kroner som sykkel-VM fikk overført over statsbudsjettet i 2014.
DB171017 Ifølge landslagsspiller Sanne Troelsgaard skiller det for øyeblikket 600.000 kroner mellom spillernes krav og forbundets tilbud.
DB171017 Det kan koste opp mot 100 000 kroner for testing av en utøver.
DB171017 Verdens rikeste kvinne ble svindlet for milliarder av kroner i åra før sin død ¶
DB171017 Oracle-gründer Larry Ellison ( 73 ) tar den siste topp fem-plasseringen med 468 milliarder kroner i formue.
DB171017 Når det gjelder gjeld, viser dokumentene at presidenten skylder summer tilsvarende 2,6 milliarder kroner .
DB171017 Ifølge dokumentet tjente han summer tilsvarende 4,481 milliarder kroner i løpet av 2016 og de tre første månedene i år.
DB171017 Ifølge Forbes bruke han 524 millioner kroner på sin egen kampanje, og nesten 200 millioner på å inngå forlik i et søksmål mot Trump University.
DB171017 Han er til gjengjeld den rikeste av dem med en formue på 563 milliarder kroner .
DB171017 Formuen hans har steget med 63 milliarder kroner det siste året, ifølge Forbes' beregninger.
DB171017 Forbes anslår hans formue til å være på 24,6 milliarder kroner .
DB171017 De anslår at han har en formue på 22,7 milliarder kroner og havner dermed utenfor topp 500-lista på verdensbasis.
DB171017 Bare verditap på Trumps eiendommer på Manhattan har ført til et formuesfall på over 3 milliarder kroner .
DB171017 Bak ham følger investor Warren Buffett ( 87 ) med småpene 619 milliarder kroner på bok.
DB171017 Bak ham finner vi Amazon-gründer Jeff Bezos ( 53 ) med en formue på 647 milliarder norske kroner .
DB171017 Alle på topp ti lista har blitt minst åtte milliarder kroner rikere det siste året, og det er fortsatt noen gamle kjenninger som følger bak Gates.
DB171017 året på rad forretningsmagnaten er USAs rikeste, og han har nå en beregnet formue på 706 milliarder kroner .
DB171017 plass med en anslått formue på 35,5 milliard kroner .
DB171017 Han burde heller bruke energien sin på å forklare hvorfor han vil øke skatter og avgifter med nesten ti milliarder kroner , og hvorfor nesten 100 Sp-kommuner har eiendomsskatt uten at Vedum har løftet en finger for å gjøre noe med det, skriver Jensen.
DB171017 De siste to årene har Electrocompaniet brukt over 40 millioner kroner på å utvikle et trådløst lydsystem.
DB171017 - Jeg har brukt 25 millioner kroner av mine egne penger.
DB171017 Fram mot 2021 skal det gis rundt 7,5 milliarder kroner i hjelp.
DB171017 Hun forteller at selger fikk en verdivurdering på 22 millioner kroner i fjor, men det var før nedturen startet i boligmarkedet.
DB171017 Eiendommen lå ifølge avisa ute med en prisantydning på 19,8 millioner kroner, og det første budet som tikket inn mandag formiddag var godt over dette : 21 millioner kroner .
DB171017 Eiendommen lå ifølge avisa ute med en prisantydning på 19,8 millioner kroner , og det første budet som tikket inn mandag formiddag var godt over dette : 21 millioner kroner.
DB171017 Deretter tikket prisen oppover, før den endte på 25,3 millioner kroner - 5,5 millioner over prisantydningen.
DB171017 Mens kuttene var på 6,4 millioner kroner i 2015, har regjeringen i statsbudsjettet for 2018 foreslått 23 millioner kroner i kutt i kriminalomsorgens driftsbudsjett.
DB171017 Mens kuttene var på 6,4 millioner kroner i 2015, har regjeringen i statsbudsjettet for 2018 foreslått 23 millioner kroner i kutt i kriminalomsorgens driftsbudsjett.
DB171017 Videre har Det Kongelige Videnskabers Selskap og Norges Tekniske Vitenskapsakademi anslått at omsetningen i sjømatnæringen vil kunne økes til 250 milliarder kroner i 2030.
DB171017 Ifølge Norske Sjømatbedrifters Landsforbund eksporteres norsk sjømat i dag for omlag 92 milliarder kroner årlig.
DB171017 Avtalen har ifølge Nordrum en verdi av 2,5 milliarder euro, drøyt 23 milliarder kroner .
DB171017 RIMELIG : Her var panelet delt, men er du blant dem som liker denne, får to middag for under 50 kroner ( dere trenger kanskje en brødbit for å bli mett ).
DB171017 Pris : 87,90 kroner
DB171017 Pris : 79 kroner
DB171017 Pris : 66,90 kroner
DB171017 Pris : 59 kroner
DB171017 Pris : 54,50 kroner
DB171017 Pris : 39 kroner
DB171017 Pris 68 kroner
DB171017 Fire porsjoner til 60 kroner er mye mat, men et kilo er nok litt lite til fire personer, med mindre noen er veldig småspiste.
DB171017 Her er kravene han må oppfylle for å få 675 millioner kroner
DB171017 - Nå har det gått en prosess som har ført til at det blir større åpenhet om hva TV 2 skal tilby TV-seerne, for å motta 135 millioner kroner som kommersiell allmennkringkaster.
DB171017 Som kompensasjon for å ha ødelagt helsa på jobb fikk han i utgangspunktet et sluttvederlag på 75 000 kroner .
DB171017 Det er en ordning som gir noen kroner som kompensasjon for eldre arbeidstakere som mister jobben ufrivillig, blir kronisk syke eller uføre på jobb.
DB171017 Av det beløpet utgjør kutt i uføretrygden og skatt til sammen over 50 000 kroner .
DB171017 Mens du i april i år måtte ut med 3,5 millioner kroner for en 50 kvadratmeter stor leilighet i Oslo, må du i dag ut med rundt 3,2 millioner kroner .
DB171017 Mens du i april i år måtte ut med 3,5 millioner kroner for en 50 kvadratmeter stor leilighet i Oslo, må du i dag ut med rundt 3,2 millioner kroner.
DB171017 I Bergen har egenkapitalbehovet for en 50 kvadratmeter stor leilighet falt med over 9 000 kroner, i Trondheim med nær 7 000 kroner, i Tromsø med over 5 000 kroner og i Stavanger med nær 4 000 kroner .
DB171017 I Bergen har egenkapitalbehovet for en 50 kvadratmeter stor leilighet falt med over 9 000 kroner, i Trondheim med nær 7 000 kroner, i Tromsø med over 5 000 kroner og i Stavanger med nær 4 000 kroner.
DB171017 I Bergen har egenkapitalbehovet for en 50 kvadratmeter stor leilighet falt med over 9 000 kroner, i Trondheim med nær 7 000 kroner , i Tromsø med over 5 000 kroner og i Stavanger med nær 4 000 kroner.
DB171017 I Bergen har egenkapitalbehovet for en 50 kvadratmeter stor leilighet falt med over 9 000 kroner , i Trondheim med nær 7 000 kroner, i Tromsø med over 5 000 kroner og i Stavanger med nær 4 000 kroner.
DB171017 Eller i overkant av 44 000 kroner .
DB171017 Egenkapitalbehovet har sunket fra cirka 525 000 kroner til cirka 480 000 kroner .
DB171017 Egenkapitalbehovet har sunket fra cirka 525 000 kroner til cirka 480 000 kroner.
DB171017 Regjeringen forklarer kuttet med at de ekstraordinære tiltakspakkene på om lag ni milliarder kroner for Sør- og Vestlandet faller bort.
DB171017 Fra 373 millioner kroner til 237 millioner.
DB171017 Fra i sommer deler de ut 7500 kroner i måneden av fellesskapets penger, av skattebetalernes penger, til innvandrerkvinner for å ikke delta i arbeidslivet, og for å ikke sende ungene i barnehagen slik at de kan lære seg norsk til skolestart.
DA171017 Ukt Haugesund AS omsatte i fjor for 4,2 millioner kroner og hadde samme år et negativt resultat før skatt på 350.000 kroner .
DA171017 Ukt Haugesund AS omsatte i fjor for 4,2 millioner kroner og hadde samme år et negativt resultat før skatt på 350.000 kroner.
DA171017 Skobutikken opplyste å ha en gjeld på 300.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 120.000 kroner .
DA171017 Skobutikken opplyste å ha en gjeld på 300.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 120.000 kroner.
DA171017 Hun ble også dømt til å betale 10.000 kroner i bot.
DA171017 Vatland & Sønn AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på fem millioner kroner og at aktiva, i form av anleggsmaskiner og kundefordringer, har en verdi på 1,8 millioner kroner .
DA171017 Vatland & Sønn AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på fem millioner kroner og at aktiva, i form av anleggsmaskiner og kundefordringer, har en verdi på 1,8 millioner kroner.
DA171017 I 2016 omsatte firmaet for 23,6 millioner kroner og fikk et negativt resultat før skatt på 5,8 millioner kroner .
DA171017 I 2016 omsatte firmaet for 23,6 millioner kroner og fikk et negativt resultat før skatt på 5,8 millioner kroner.
DA171017 Men i stedet for å skrive ut en bot på 1150 kroner for manglende lys, vanker en hyggelig overraskelse.
DA171017 Ny operadirektør Geir Bergkastet får 430.000 kroner mindre i lønn enn sin forgjenger.
DA171017 For 2018 får Operaen 624 millioner kroner , en økning på 13 millioner fra 2017, som utgjør en økning på 2,1 prosent.
DA171017 august i år, var det til en årslønn på 1.550.000 kroner , går det fram av statsbudsjettet som ble lagt fram forrige uke.
DA171017 Det stormer rundt Human Rights Service ( HRS ), som står i fare for å miste den årlige statsstøtten på 1,8 millioner kroner .
DA171017 I fjor antydet Finansdepartementet at et slikt momskutt kan koste staten en halv milliard kroner i året.
DA171017 Politiet vurderer det nemlig som usannsynlig å få tilbake hele kravet på 13,4 millioner kroner fra VM-arrangøren, skriver Bergens Tidende.
DA171017 Dermed er kravet redusert med 10,2 millioner kroner til 3,2 millioner.
DA171017 Andelen som uansett ikke frafalles, er 3,2 millioner kroner som sykkel-VM fikk overført over statsbudsjettet i 2014.
DA171017 Inkludert forslaget for 2018 vil Posten ha fått over én milliard kroner i statlig kjøp av posttjenester under vår regjeringsperiode, understreker han.
DA171017 Det er 12 millioner kroner mindre enn i år og 540 millioner mindre enn merkostnadene på 705 millioner kroner .
DA171017 Det er 12 millioner kroner mindre enn i år og 540 millioner mindre enn merkostnadene på 705 millioner kroner.
DA171017 - Regjeringen betaler nesten 100 millioner kroner for lørdagsdistribusjon av aviser, mens Posten får 68 millioner kroner mer for et oppdrag som er betraktelig mye større i volum.
DA171017 - Regjeringen betaler nesten 100 millioner kroner for lørdagsdistribusjon av aviser, mens Posten får 68 millioner kroner mer for et oppdrag som er betraktelig mye større i volum.
BT171017https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/XxxVo/Norsk-grnderselskap-med-milliardkontrakt-i-Iran Avtalen ble undertegnet i den norske ambassadørboligen tirsdag og har ifølge Norges ambassadør i Teheran, Lars Nordrum, en verdi av 2,5 milliarder euro, drøyt 23 milliarder kroner .
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/6p4q0/Sykelonn-som-fortjent_-Solberg Å tape noen kroner på en kortvarig sykeperiode er noe de fleste kan leve med.
BT171017https://www.bt.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Det koster deg 1650 kroner om politiet tar deg i å snakke i håndholdt mobil eller taste på telefonen mens du kjører - og dette ikke utgjør noen videre risiko.
BT171017https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Politiet-i-vest-gir-opp-a-fa-tilbake-10-millioner-kroner-fra-sykkel-VM-243864b.html | Politiet i vest gir opp å få tilbake 10 millioner kroner fra sykkel-VM ¶
BT171017https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Brakhus-motstander-om-tregt-billettsalg--Kampen-burde-gatt-i-Oslo_-ikke-i-en-fjord-ingen-har-hort-om-243889b.html Billettene som er tilgjengelige koster fra 1200 kroner og oppover.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/7XErK/Gjennombrudd-i-forhandlingene-med-Polen-om-EOS-midlene Frem mot 2021 skal det gis rundt 7,5 milliarder kroner i hjelp.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/3llve/Trump-faller-pa-listen-over-USAs-rikeste Det tilsvarer 24,6 milliarder kroner .
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/3ll8L/Norsk-grnderselskap-med-milliardkontrakt-i-Iran Avtalen ble undertegnet i den norske ambassadørboligen tirsdag og har ifølge Norges ambassadør i Teheran, Lars Nordrum, en verdi av 2,5 milliarder euro, drøyt 23 milliarder kroner .
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/x1lGQ/Farre-kjorer-bil-gjennom-bomringen-i-rushtiden-etter-at-prisene-ble-skrudd-opp Tallene fra Fjellinjen kan tyde på at noen velger å stå opp i otta for å komme seg gjennom bomringen før de må betale ti kroner ekstra.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/9jmK5/Graver-frem-middelalderbyen--for-toget-kommer De skal holde på et halvt år til, og prosjektet koster nesten hundre millioner kroner .
AP171017https://www.aftenposten.no/okonomi/i/n3wrB/De-solgte-patentet-til-Hydro-for-5000-kroner-15-ar-etter-skaper-ideen-deres--en-vindkraftrevolusjon | De solgte patentet til Hydro for 5000 kroner . 15 år etter skaper ideen deres en vindkraftrevolusjon.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/wMMvG/Grovt-uaktsom-lastebilsjafor-fikk-redusert-straffen Sjåføren ble i tingretten dømt til å betale 125.000 kroner i erstatning til hver av jentas foreldre.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar | Bilavgiftene har sunket 25 milliarder kroner på ti år ¶
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar Regnet i 2018-kroner har statens avgiftsinntekter fra biler sunket fra 70 milliarder kroner i 2007 til et anslag på drøyt 44 milliarder kroner for neste år.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar Regnet i 2018-kroner har statens avgiftsinntekter fra biler sunket fra 70 milliarder kroner i 2007 til et anslag på drøyt 44 milliarder kroner for neste år.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar Her har statens inntekter sunket fra 34 milliarder kroner i 2007 til 17,4 milliarder kroner neste år, regnet i 2018-kroner.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar Her har statens inntekter sunket fra 34 milliarder kroner i 2007 til 17,4 milliarder kroner neste år, regnet i 2018-kroner.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/JKKXP/Opptil-20000-kroner-i-bot-for-a-bare-kniv-i-Oslo | Opptil 20.000 kroner i bot for å bære kniv i Oslo ¶
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/JKKXP/Opptil-20000-kroner-i-bot-for-a-bare-kniv-i-Oslo Tidligere har størrelsene på foreleggene vært 8.000 kroner og 9.500 kroner dersom saken har gått til domstolen.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/JKKXP/Opptil-20000-kroner-i-bot-for-a-bare-kniv-i-Oslo Tidligere har størrelsene på foreleggene vært 8.000 kroner og 9.500 kroner dersom saken har gått til domstolen.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/JKKXP/Opptil-20000-kroner-i-bot-for-a-bare-kniv-i-Oslo Politiet mer enn dobler satsene for å bære kniv på offentlig sted i Oslo, opptil 20.000 kroner kan boten ende på.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/JKKXP/Opptil-20000-kroner-i-bot-for-a-bare-kniv-i-Oslo Nå er ny minstesats satt til 12.000 kroner, men med rom for å øke forelegget helt til 20.000 kroner .
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/JKKXP/Opptil-20000-kroner-i-bot-for-a-bare-kniv-i-Oslo Nå er ny minstesats satt til 12.000 kroner , men med rom for å øke forelegget helt til 20.000 kroner.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/JKKXP/Opptil-20000-kroner-i-bot-for-a-bare-kniv-i-Oslo - For at boten skal bli på maksimalnivået 20.000 kroner må det foreligge momenter som gjør det mer alvorlig eller straffeskjerpende å bære kniv på offentlig sted.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/B5xJe/Store-om-Regjeringens-satsing-pa-digitalisering--Mer-1997-enn-2017 Som i fjor går 10 millioner kroner til tiltak for opplæring i koding i grunnskolen.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/B5xJe/Store-om-Regjeringens-satsing-pa-digitalisering--Mer-1997-enn-2017 I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å bevilge 588 millioner kroner til nye tiltak for IKT og digitalisering. 20 millioner er satt av til 500 nye studieplasser innen IKT-faget.
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Det koster deg 1650 kroner om politiet tar deg i å snakke i håndholdt mobil eller taste på telefonen mens du kjører - og dette ikke utgjør noen videre risiko.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Brakhus-motstander-om-tregt-billettsalg--Kampen-burde-gatt-i-Oslo_-ikke-i-en-fjord-ingen-har-hort-om-243889b.html Billettene som er tilgjengelige koster fra 1200 kroner og oppover.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Russlands-spesielle-losning-pa-FIFAs-krav-vekker-oppsikt-243890b.html Kostet rundt 5,5 milliarder kroner å bygge.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Neymar-ble-solgt-for-over-2-milliarder-Tottenham-sjefen-mener-at-Harry-Kane-er-mer-verdt-243900b.html Ifølge The Times mener Tottenham-formann Daniel Levy at Kane er verdt mer penger enn Neymar, som i sommer ble solgt til PSG for rundt 2,1 milliarder kroner .
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Neymar-ble-solgt-for-over-2-milliarder-Tottenham-sjefen-mener-at-Harry-Kane-er-mer-verdt-243900b.html Han har en ukelønn på overkant av én million kroner , noe som er vesentlig mindre enn de andre stjernespissene i Premier League.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nedrykk-vil-bety-lonnskutt-for-samtlige-TIL-spillere--Vi-ma-dessverre-se-pa-begge-utfall-243910b.html TIL vil miste flere millioner kroner i inntekter dersom det blir nedrykk.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/MFF-festen-kan-vare-over-for-de-norske-spillerne-243892b.html Det gjorde at MFF fylte opp bankkontoen med cirka 800 millioner kroner .
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Danske-fotballjenter-ba-om-mer-penger---far-et-voldsomt-krav-i-retur-243919b.html Ifølge landslagsspiller Sanne Troelsgaard skiller det for øyeblikket 600.000 kroner mellom spillernes krav og forbundets tilbud.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Sponsor-topphandball-3_1-millioner-Sponsor-niva-tre-fotball-11_5-millioner-243911b.html Sponsorene verdsetter lagene samlet til 3,1 millioner kroner .
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Sponsor-topphandball-3_1-millioner-Sponsor-niva-tre-fotball-11_5-millioner-243911b.html Bryne fotball på nivå tre henter ut 11,5 millioner kroner .
AA171017 Det tilsvarer 24,6 milliarder kroner .
AA171017 Avtalen ble undertegnet i den norske ambassadørboligen tirsdag og har ifølge Norges ambassadør i Teheran, Lars Nordrum, en verdi av 2,5 milliarder euro, drøyt 23 milliarder kroner .
AA171017 I en kjennelsen fra domstolen tirsdag, heter det at den russiske regjeringen må betale 55.000 euro, tilsvarende 515.000 kroner til Aleksej Navalnyj og 20.000 euro til hans fengslede bror Oleg Navalnyj.
AA171017 | Gjennombrudd i forhandlingene med Polen om EØS-midler på 7,5 milliarder kroner
AA171017 Frem til 2025 skal Norge anskaffe inntil 52 kampfly med våpen og utstyr til en verdi av 71,5 milliarder kroner fra Lockheed Martin.
AA171017 De fikk ja til å leie lokalet for rundt 50 000 kroner , skriver NRK.
AA171017 Ifølge avisa var det kinesiske selskapets tilbud var på 276,8 millioner kroner .
AA171017 Hvis kineserne blir ekskludert, er det det østerisk eide selskapet PNC Norge som har det billigste tilbudet på 317,9 millioner kroner .
AA171017 Størst er kuttet til 4H, som mister 7,1 millioner kroner årlig.
AA171017 Samtidig som regjeringen ikke viser noen nåde for alle som jobber med dyrevern, miljø, landbruk og matsvinn, velger de å holde hånden over den meget omstridte organisasjonen Human Rights Service, som får 1,8 millioner kroner neste år.
VG171016 Kampen mot Laurén sendes for øvrig bak Viaplay Fightings betalingsmur, og koster 299 kroner .
VG171016 Han har tidligere fått dekket reiseutgifter og et honorar som til sammen har utgjort nærmere 150.000 kroner .
VG171016 En titt på nettsidene, der billettene koster fra 628 kroner til svimlende 5113 kroner , tyder på at det i beste fall er solgt en fjerdedel av plassene til « Oslofjord Fight Night ».
VG171016 En titt på nettsidene, der billettene koster fra 628 kroner til svimlende 5113 kroner, tyder på at det i beste fall er solgt en fjerdedel av plassene til « Oslofjord Fight Night ».
VG171016 Der varierer prisene fra 395 kroner til 1553,50 kroner for de dyreste ringside-billettene.
VG171016 Der varierer prisene fra 395 kroner til 1553,50 kroner for de dyreste ringside-billettene.
VG171016 Arenaen eies av og ligger midt i senteret til menigheten Smiths venner, som bygger ut området for svimlende tre milliarder kroner .
VG171016 Svenske Aftonbladet skrev akkurat at Alex Schulman ga seg selv en månedslønn på 348.000, og totalt tjente over fire millioner svenske kroner , i fjor.
VG171016 I juni utlovet presidenten 1,7 millioner kroner til den eller de som « nøytraliserte » geriljalederen.
VG171016 Det vil bety knapt 80 000 kroner i avgift for den tyngste Teslaen, mens Teslas modell S får en avgift på rundt 9000 kroner .
VG171016 Det vil bety knapt 80 000 kroner i avgift for den tyngste Teslaen, mens Teslas modell S får en avgift på rundt 9000 kroner.
VG171016 Bilavgiftene utgjør i år knapt 50 milliarder kroner .
VG171016 Allerede er inntektene fra bilavgiftene 10 milliarder kroner lavere enn de var i 2013.
VG171016 Hun har lagt ned påstand om en oppreisningserstatning på 200.000 kroner .
SA171016https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norske-Mal-Pal-i-dansk-storavis----Benet-er-sa-hett-at-det-ma-kjoles-ned-243846b.html Han ble solgt til Werder Bremen for 30 millioner danske kroner i 2005.
SA171016 Det betyr økt status og over 2 millioner kroner i årlig tilskudd.
SA171016 Vi er ikke dumme, vi sparer gjerne nær 130.000 kroner for å få 87 hestekrefter mer.
SA171016 Skal man kjøpe en V90 T6 Inscription som kun har bensinmotoren på 320 hester, må man ut med 828.000 kroner .
SA171016 Han ble solgt til Werder Bremen for 30 millioner danske kroner i 2005.
SA171016 Han ble solgt til Werder Bremen for 30 millioner danske kroner i 2005.
NL171016 Denne saken er pinlig fordi organisasjonen er blant statsminister Erna Solbergs hjertebarn Wayback, som hjelper tidligere straffedømte tilbake til et normalt liv uten rus og kriminalitet, får sine budsjetter kuttet fra 6,1 millioner kroner til 2,9 millioner.
NL171016 Helge Nitteberg og Arne Reginiussen i Amedia, John Arne Markussen i Dagbladet og andre fremstiller det derimot som om NRK bruker alle ressursene, over fem og en halv milliarder kroner , på å konkurrere mot nettopp dem.
NL171016 De siste undersøkelsene viser at over fire milliarder norske annonsekroner går til hovedsakelig Facebook og Google, av et totalmarked som er beregnet til å være 20 milliarder kroner .
FV171016https://www.fvn.no/bil/Test-av-Volvo-V90-Sveriges-peneste-bil-10646b.html Vi er ikke dumme, vi sparer gjerne nær 130.000 kroner for å få 87 hestekrefter mer.
FV171016https://www.fvn.no/bil/Test-av-Volvo-V90-Sveriges-peneste-bil-10646b.html Skal man kjøpe en V90 T6 Inscription som kun har bensinmotoren på 320 hester, må man ut med 828.000 kroner .
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2111/Arbeidsliv/han-svingte-seg-opp-med-ol-svette-og-instagram-her-er-grunderens-fem-beste-tips Åpningsdagen i mai 2013 hadde utelivsgründeren 97 kroner på konto.
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2111/Arbeidsliv/han-svingte-seg-opp-med-ol-svette-og-instagram-her-er-grunderens-fem-beste-tips Nå ser økonomien lysere ut : Ghebremeskel har tatt ut til sammen 1,3 millioner i utbytte de to siste årene og hadde også godt over 1,3 millioner kroner i lønn i 2016.
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2111/Arbeidsliv/han-svingte-seg-opp-med-ol-svette-og-instagram-her-er-grunderens-fem-beste-tips Misgina Ghebremeskel hadde bare 97 kroner på konto da han åpnet egen bar.
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2111/Arbeidsliv/han-svingte-seg-opp-med-ol-svette-og-instagram-her-er-grunderens-fem-beste-tips I fjor hadde Angst bar et resultat før skatt på 2,3 millioner kroner av en omsetning på 15,5 millioner.
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2055/Industri/konkurs-ga-rekordsalg-av-porselen Og i fjor nådde selskapet all-time high med en omsetning på 29,5 millioner kroner og et resultat før skatt på syv millioner.
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2055/Handel/-yogaklaer-er-en-supertrend-som-ikke-vil-gi-seg I fjor solgte selskapet yogabukser og andre treningsklær til kvinner for over 14 millioner kroner .
DN171016 Stordalen, etter å ha tapt 800 millioner kroner på leie av hoteller i Danmark, solgte driften av alle de 12 Choice-hotellene der til konkurrenten Asmund Haare og hans First Hotels.
DN171016 Men det kan bli betydelig mer til fordeling på kreditorene dersom konkursboet når frem med sitt varslede søksmål på omtrent 100 millioner kroner mot Asmund Haare og styret i Tribe Invest for påstått tapping av selskapet forut for konkursen.
DN171016 I to uker i månedsskiftet august-september behandlet Oslo byfogdembete kravene, og i en omfattende dom på godt over 100 sider får Pandox godkjent krav i boet på 91,9 millioner kroner .
DN171016 I tillegg har Stordalen selv sagt at det lå 150 millioner kroner i kontanter i selskapene Haare overtok.
DN171016 Haares selskap Tribe Invest gikk konkurs i 2013, og Stordalen endte med å inngå et forlik på 80 millioner kroner med konkursboet, hvorav Pandox fikk 56 millioner.
DN171016 En fersk dom slår fast at hotellselskapet Pandox, med Christian Ringnes, i spissen har krav på nærmere 100 millioner kroner etter konkursen i det danske konsernet som hotellkjedeeier Asmund Haare overtok fra Petter A.
DN171016 Det vil si ; Stordalen betalte Haare 50 millioner kroner i kontanter for å bli kvitt hotellene.
DN171016 Britene er 5000 milliarder kroner fattigere enn de trodde ¶
DN171016 Ved forrige årsskifte hadde konkursboet, som bestyres av advokat Espen Hamar i advokatfirma Kvale, vel 22 millioner kroner på konto etter forliket med Stordalen.
DN171016 Stordalen, etter å ha tapt 800 millioner kroner på leie av hoteller i Danmark, solgte driften av alle de 12 Choice-hotellene der til konkurrenten Asmund Haare og hans First Hotels.
DN171016 I to uker i månedsskiftet august-september behandlet Oslo byfogdembete kravene, og i en omfattende dom på godt over 100 sider får Pandox godkjent krav i boet på 91,9 millioner kroner .
DN171016 I tillegg har Stordalen selv hevdet at det lå 150 millioner kroner i kontanter i selskapene Haare overtok.
DN171016 Haares selskap Tribe Invest gikk konkurs i 2013, og Stordalen endte med å inngå et forlik på 80 millioner kroner med konkursboet, hvorav Pandox fikk 56 millioner.
DN171016 En fersk dom slår fast at hotellselskapet Pandox med Christian Ringnes i spissen har krav på nærmere 100 millioner kroner etter konkursen i det danske konsernet som hotellkjedeeier Asmund Haares overtok fra Petter A.
DN171016 Det vil si ; Stordalen betalte Haare 50 millioner kroner i kontanter for å bli kvitt hotellene.
DN171016 Britene er 5000 milliarder kroner fattigere enn de trodde ¶
DN171016 I løpet av mandagen lå kursen på DNO-aksjen rundt 10 kroner .
DN171016 Annualisert er det mer enn 400 millioner dollar fri kontantstrøm eller mer enn tre kroner per aksje, sier Omdal, som i dag har en kjøpsanbefaling og et kursmål på DNO på 15 kroner aksjen.
DN171016 Annualisert er det mer enn 400 millioner dollar fri kontantstrøm eller mer enn tre kroner per aksje, sier Omdal, som i dag har en kjøpsanbefaling og et kursmål på DNO på 15 kroner aksjen.
DN171016 Analytikerne har fortsatt en kjøpsanbefaling på DNO og et kursmål på 14 kroner .
DN171016 ¶ Norges handelsbalanse mot utlandet viste et overskudd på 9,2 milliarder kroner i september, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) mandag.
DN171016 Sett bort fra handel med skip og oljeplattformer endte handelsoverskuddet på 8,5 milliarder kroner - 2,4 milliarder mer enn ett år tidligere, skriver byrået.
DN171016 - Handelsoverskuddet økte med 6,0 milliarder kroner sammenlignet med september 2016, skriver SSB i en melding mandag.
DN171016 Meglerhuset Fearnley nedgraderte mandag også aksjen fra « akkumuler » til « redusert », men gjentok sitt kursmål på 170 kroner .
DN171016 ¶ Minilagerselskapet Self Storage Group fikk mandag formelt registrert sin søknad om notering på Oslo Børs, og selskapet jobber nå med å hente 200 millioner kroner i ny kapital samtidig som gründerne skal selge noen av sine aksjer.
DN171016 Selskapet går på børs til fastpris 14 kroner aksjen, som verdsetter selskapet til nær 700 millioner kroner .
DN171016 Selskapet går på børs til fastpris 14 kroner aksjen, som verdsetter selskapet til nær 700 millioner kroner.
DN171016 Etter salget og utvanningen som følge av kapitalutvidelsen vil de to grunnleggerne sitte med en eierandel på 15,5 prosent hver, tilsvarende verdier for 104 millioner kroner hver basert på fastprisverdsettelsen.
DN171016 Det kommer på toppen av pengene fra de solgte aksjene, som gir far og sønn gevinst og aksjer for totalt 129 millioner kroner på noteringen av Self Storage Group.
DN171016 De selger en like stor andel, og med fastprisen tilsvarer det 25 millioner kroner hver til de to minilagergründerne.
DN171016 De to tidligere investeringsrådgiverne i Acta og deres selskap har tjent til sammen over 20 millioner kroner på to år.
DN171016 De siste årene har selskapet hatt et resultat før skatt på til sammen over 20 millioner kroner .
DN171016 Britene er 5000 milliarder kroner fattigere enn de trodde ¶
DN171016 I 2015 la utenlandske turister igjen 42,5 milliarder kroner i Norge.
DN171016 Den uavhengige bransjeforeningen Norsk Reiselivs mål for 2025 er at utlendingenes såkalte turistkonsum øker til 90 milliarder kroner .
DN171016 Total gevinst : 49 millioner kroner . 37 mill.
DN171016 Siden den gang har han solgt aksjer for rundt 15 millioner, hvorav 2,9 millioner av dem var forrige uke, og sitter nå igjen med Solstad Farstad-aksjer for 8,4 millioner kroner basert på sluttkursen mandag.
DN171016 Samtidig som Mohn selger seg ned i Pareto Bank, gjør forvalter Martin Mølsæter i First-fondene det motsatte og kjøper aksjer for 64,7 millioner kroner i banken gjennom fondet First Generator.
DN171016 Mohn solgte seg forrige uke ned i tre ulike selskaper og realiserte en gevinst 49 millioner kroner .
DN171016 I september solgte han seg helt ut av det børsnoterte meglerhuset ABG Sundal Collier og realiserte en gevinst på 110 millioner kroner inkludert utbytte.
DN171016 Basert på gjennomsnittlig sluttkurs forrige uke utgjør det en gevinst på rundt 37 millioner kroner .
DN171016 Britene er 5000 milliarder kroner fattigere enn de trodde ¶
DN171016 Rinkeby-reisen kostet 43.000 kroner
DN171016 Britene er 5000 milliarder kroner fattigere enn de trodde ¶
DN171016 | Rinkeby-reisen kostet 43.000 kroner
DN171016 Totalt kostet turen 40.349 norske kroner , ifølge oversikten fra Justis- og beredskapsdepartementet.
DN171016 Sylvi Listhaugs reise til Rinkeby i Stockholm kostet over 40.000 kroner .
DN171016 | Britene er 5000 milliarder kroner fattigere enn de trodde ¶
DN171016 Det tilsvarer en nedjustering fra 4930 milliarder kroner til 231 milliarder minus.
DN171016 Totalrammen i år er på 190 millioner kroner .
DN171016 Rinkeby-reisen kostet 43.000 kroner
DN171016 I gjennomsnitt mottar de nye NCE-klyngene fem millioner kroner i året i støtte, mens Arena-prosjektene får rundt 2,2 millioner kroner .
DN171016 I gjennomsnitt mottar de nye NCE-klyngene fem millioner kroner i året i støtte, mens Arena-prosjektene får rundt 2,2 millioner kroner.
DN171016 Én euro handles til rundt 9,33 kroner mandag formiddag, mot 9,32 på fredag.
DN171016 Rentebærende gjeld : 6,6 milliarder kroner ved utgangen av juni.
DN171016 Børsverdi : Rundt 145 millioner kroner .
DN171016 Tapte 88.500 kroner på én dags pundspekulasjon - krevde erstatning av banken ¶
DN171016 Siden da har prisen falt fra 79,69 kroner i januar til 50,94 kroner i midten av september, skriver Finansavisen.
DN171016 Siden da har prisen falt fra 79,69 kroner i januar til 50,94 kroner i midten av september, skriver Finansavisen.
DN171016 Totalt vil besparelsen være 22.950 kroner i året for arbeidsgiver og arbeidstaker, når vi regner med 205 kroner dagen i 230 arbeidsdager, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.
DN171016 Totalt vil besparelsen være 22.950 kroner i året for arbeidsgiver og arbeidstaker, når vi regner med 205 kroner dagen i 230 arbeidsdager, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.
DN171016 Med et enkelt grep kan arbeidsgiver og arbeidstaker spare flere tusen kroner i skatter og avgifter dersom forslaget til ny pendlerskatt blir vedtatt, skriver teknologi- og kompetanseselskapet Infotjenester i et notat mandag.
DN171016 HR-selskapet har tatt utgangspunkt i en årsinntekt på 500.000 kroner i sitt eksempel.
DN171016 Bakteppet er at regjeringen i sitt budsjettforslag sist torsdag foreslo å ta bort pendlerfradraget for diett på 205 kroner i døgnet for dem som kan lage mat i pendlerboligen, og som ikke får disse utgiftene dekket av arbeidsgiver.
DN171016 - Mange pendlere i Akershus har med dagens regjering fått flere tusen kroner i økt skatt.
DN171016 - Da vil arbeidsgiver spare 6.650 kroner i arbeidsgiveravgift og arbeidstakeren spare 16.300 kroner i skatt.
DN171016 - Da vil arbeidsgiver spare 6.650 kroner i arbeidsgiveravgift og arbeidstakeren spare 16.300 kroner i skatt.
DN171016 Åpningsdagen i mai 2013 hadde utelivsgründeren 97 kroner på konto.
DN171016 Nå ser økonomien lysere ut : Ghebremeskel har tatt ut til sammen 1,3 millioner i utbytte de to siste årene og hadde også godt over 1,3 millioner kroner i lønn i 2016.
DN171016 Misgina Ghebremeskel hadde bare 97 kroner på konto da han åpnet egen bar.
DN171016 I fjor hadde Angst bar et resultat før skatt på 2,3 millioner kroner av en omsetning på 15,5 millioner.
DN171016 I fjor solgte selskapet yogabukser og andre treningsklær til kvinner for over 14 millioner kroner .
DN171016 I fjor omsatte selskapet for 43,6 millioner kroner og oppnådde et resultat før skatt på tre millioner.
DN171016 Vårt Land og Dagsavisen mister to millioner kroner hver i pressestøtte.
DN171016 Store aviser, som Mentor Medier-eide Vårt Land og Dagsavisen, mister begge to millioner kroner hver i støtte.
DN171016 Om man regner med støtten til Rogalands Avis, som er eid av Mediehuset Dagsavisen, er støtten til Dagsavisen på 42,1 millioner kroner .
DN171016 Også for Nationen er det en nedgang - på 1,2 millioner kroner fra 2016.
DN171016 Også Bergensavisen er 2017-vinner - med en oppgang på snaut to millioner kroner, mens Nationen får 1,2 millioner kroner mindre i støtte fra staten.
DN171016 Også Bergensavisen er 2017-vinner - med en oppgang på snaut to millioner kroner , mens Nationen får 1,2 millioner kroner mindre i støtte fra staten.
DN171016 I år var tildelingen totalt på 313 millioner kroner , det samme som i 2016.
DN171016 De får henholdsvis 39,3 og 35,1 millioner kroner i pressestøtte.
DN171016 I fjor gikk det totalt 9,2 milliarder kroner gjennom disse byråene, mens det totale reklamemarkedet i Norge var på 19,2 milliarder, ifølge Institutet för reklam- och mediestatistikk.
DB171016 kvartal med et resultat på over 1,5 milliarder svenske kroner , nesten dobbelt så mye som samme periode i fjor.
DB171016 ¶ DYRT : Sylvi Listhaugs kontroversielle Rinkeby-besøk kostet over 40 000 kroner .
DB171016 Totalt kostet turen 40.349 norske kroner , ifølge oversikten fra Justis- og beredskapsdepartementet.
DB171016 Sylvi Listhaugs reise til Rinkeby i Stockholm kostet over 40 000 kroner .
DB171016 Over 40 000 kroner
DB171016 - Regjeringen velger å kutte i støtten til de svakeste, men vil gi 1.8 millioner kroner til Hege Storhaug og Human Rights Service.
DB171016 Tiden riggen bruker på verft og transport til og fra, koster fort noen titalls millioner kroner i tapte dagrater hver gang.
DB171016 Ved inngangen til det nye året nådde lakseprisen sin all time high-nivåer, da den nesten brøt gjennom 80 kroner per kilo.
DB171016 Siden den gangen har prisen styrket seg cirka ti prosent, til 55 kroner , skriver Finansavisen mandag.
DB171016 Men siden den gangen har den falt med over 35 prosent, fra 79,69 kroner i begynnelsen av januar til 50,94 kroner i midten av september.
DB171016 Men siden den gangen har den falt med over 35 prosent, fra 79,69 kroner i begynnelsen av januar til 50,94 kroner i midten av september.
DB171016 Hittil i år har Norge eksportert fersk hel laks for 63,47 kroner per kilo, sier Aandahl til Finansavisen.
DB171016 40 kroner literen på vann er et ran, sier Døving.
DB171016 Posten for spesielle rettshjelptiltak reduseres med 15 millioner kroner , som er en dråpe blant milliarder, men et dramatisk tilbakeslag for dem det gjelder.
DB171016 Messa er et must for forlagsfolk, her omsettes bokrettigheter for millioner av kroner og viktige internasjonale kontakter knyttes.
DB171016 Også her er det snakk om et relativt lite pengebeløp på 1,8 millioner kroner .
DA171016 De irakiske regjeringsstyrkene ble oppløst etter invasjonen, og amerikanerne har i årene siden brukt hundrevis av milliarder kroner på å bygge opp sikkerhetsstyrkene som nå har inntatt Kirkuk.
DA171016 I retten opplyste Straenhuset AS å ha en gjeld på 2,7 millioner kroner og at selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på 1.450.000 kroner .
DA171016 I retten opplyste Straenhuset AS å ha en gjeld på 2,7 millioner kroner og at selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på 1.450.000 kroner.
DA171016 Som en følge av dette fikk hun utbetalt 484.225 kroner som hun ikke hadde krav på.
DA171016 Fikk utbetalt 484.225 kroner som hun ikke hadde krav på.
DA171016 Politiet vil ha 3000 kroner av en mann som hadde med seg en flaske brennevin da han han gikk gjennom tollen.
DA171016 For dette har han fått et forelegg på 3000 kroner .
DA171016 Der vil det bli lagt ned påstand om at han skal betale 3600 kroner pluss saksomkostninger.
DA171016 Det er også grunn til å merke seg at DONG Energys driftsresultat har økt fra 9,3 til 19,1 milliarder danske kroner i perioden 2007-2016.
DA171016 Det er også grunn til å merke seg at DONG Energys driftsresultat har økt fra 9,3 til 19,1 milliarder danske kroner i perioden 2007-2016.
DA171016 Pris på bytte av deler - minst 1.500 kroner .
DA171016 Ny pris for klokka for litt over ti år siden - 800 kroner .
DA171016 Ny glidelås var 150 kroner, mens nytt pennal var 100 kroner .
DA171016 Ny glidelås var 150 kroner , mens nytt pennal var 100 kroner.
DA171016 Endte med å kjøpe ny og dårligere maskin til 3.000 kroner .
DA171016 * Ønsket å reparere iPhonen min, men det ville komme på over 1.700 kroner , og en ny telefon av samme modell vil koste cirka det samme.
BT171016https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/KQ8ey/Analytiker-spar-ti-ar-med-hoye-laksepriser Siden da har prisen falt fra 79,69 kroner i januar til 50,94 kroner i midten av september, skriver Finansavisen.
BT171016https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/KQ8ey/Analytiker-spar-ti-ar-med-hoye-laksepriser Siden da har prisen falt fra 79,69 kroner i januar til 50,94 kroner i midten av september, skriver Finansavisen.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Vy6A3/Hvorfor-straffes-vi-for-a-jobbe-effektivt september lese om at Haukeland universitetssykehus må kutte minst 150 millioner kroner i neste års budsjett.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/wMVaM/Mens-vestlige-politikere-ble-traktert-med-russisk-kaviar-til-titusenvis-av-kroner-og-luksusturer_-kastet-regimet-kritikerne-i-fengsel | Mens vestlige politikere ble traktert med russisk kaviar til titusenvis av kroner og luksusturer, kastet regimet kritikerne i fengsel ¶
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/wMVaM/Mens-vestlige-politikere-ble-traktert-med-russisk-kaviar-til-titusenvis-av-kroner-og-luksusturer_-kastet-regimet-kritikerne-i-fengsel Politikerne skal ha fått dyre gaver, blitt påspandert luksusturer og fått millioner av kroner under bordet.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/Lv4Lq/Filippinsk-IS-leder-er-dod I juni utlovet den filippinske presidenten Rodrigo Duterte 10 millioner peso, som tilsvarer 1,7 millioner kroner , til den som nøytraliserte Hapilon.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/Lv4Lq/Filippinsk-IS-leder-er-dod Han utlovet også dusører tilsvarende 1,6 millioner kroner for to brødre med etternavnet Maute, som angivelig leder en gruppe med samme navn som har sverget troskap til IS.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/KOJJ5/Familieband_-lekkasjer-og-et-bryllup-Sor-Afrika-rystes-av-korrupsjonsskandale Jonas har offentlig bekreftet at Ajay Gupta der og da tilbød ham jobben som finansminister - samt 600 millioner rand ( 351 millioner kroner ) i kontanter, dersom Jonas kunne sørge for at verdien av Gupta-familiens oppdrag for staten økte fra seks til åtte milliarder rand.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/9yyGq/Sayed-Hussein-reiste-fra-Norge-for-a-hjelpe-Han-traff-foreldrene-i-flyktningstrommen På vegne av Rohingya Community in Norway brukte vi totalt 115.000 kroner , sier han på sms til Aftenposten.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/9yyGq/Sayed-Hussein-reiste-fra-Norge-for-a-hjelpe-Han-traff-foreldrene-i-flyktningstrommen Den norske rohingyaen Sayed Hussein har delt ut 30.000 kroner til rohingya-flyktninger de siste ukene.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/9yyGq/Sayed-Hussein-reiste-fra-Norge-for-a-hjelpe-Han-traff-foreldrene-i-flyktningstrommen - Det varierer litt hvor mye jeg gir til hver familie, men et vanlig beløp er 300 taka ( 30 kroner ), noe som holder til 6 - 7 kilo ris, sier han.
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQrOK/Suksess-med-netthandel-av-kunst-og-antikviteter Nettauksjonen kan vise til en jevn vekst de siste årene og omsatte i fjor kunst, antikviteter og gjenstander for 85 millioner kroner .
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQrOK/Suksess-med-netthandel-av-kunst-og-antikviteter Grev Wedels plass auksjoner omsatte for 20 millioner kroner i fjor, og Elgheim forventer at omsetningen i år vil lande på ca. 25 millioner kroner. heidi.borud@aftenposten.no ¶ | 16-åring skutt og drept i København ¶
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQrOK/Suksess-med-netthandel-av-kunst-og-antikviteter 52 millioner kroner i 2011 til 85 millioner i 2016.
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQrOK/Suksess-med-netthandel-av-kunst-og-antikviteter 40 millioner kroner og gjenstander, møbler og smykker for ca. 45 millioner.
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQrOK/Suksess-med-netthandel-av-kunst-og-antikviteter 25 millioner kroner . heidi.borud@aftenposten.no ¶ | 16-åring skutt og drept i København ¶
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/e2z5a/Russisk-diplomat-tatt-for-fyllekjoring-pa-Frogner Den lille republikken har bare en liten stab på ambassaden : Likevel hadde de over 100.000 kroner i ubetalte parkeringsbøter ¶
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger | Innovasjon Norge bevilger 83 millioner kroner til nye næringsklynger ¶
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger Arena-prosjektene får i snitt 2,2 millioner kroner pr. år i tre år, mens NCE-prosjektene får i snitt 5 millioner kroner i minimum 5 år.
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger år i tre år, mens NCE-prosjektene får i snitt 5 millioner kroner i minimum 5 år.
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger 83 millioner kroner ble bevilget til nye næringsklynger under teknologikonferansen A-Tech mandag.
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/PWXPb/Inspection-Lab-ble-vinneren-av-arets-Innovation-Challenge Laget får med seg 150.000 kroner og en tur til Accentures innovasjonshub i Dublin.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/vv4Jm/16-aring-domt-for-a-ha-delt-sexvideo-av-14-arig-kjareste FOTO : Marianne Løvland / NTB scanpix ¶ 16-åringen ble i Larvik tingrett også dømt til å betale en bot på 5.000 kroner, samt erstatning til ekskjæresten på 20.000 kroner , skriver Østlands-Posten.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/vv4Jm/16-aring-domt-for-a-ha-delt-sexvideo-av-14-arig-kjareste FOTO : Marianne Løvland / NTB scanpix ¶ 16-åringen ble i Larvik tingrett også dømt til å betale en bot på 5.000 kroner , samt erstatning til ekskjæresten på 20.000 kroner, skriver Østlands-Posten.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/qzyq1/Amedia-kjoper-Nettavisen Mediehuset Nettavisen leverte hadde 2016 et overskudd på 21 millioner kroner av en omsetning på 138,6 millioner, en margin på 15 prosent.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/doG9q/Kvinnen-71-som-ble-tatt-med-100-kilo-hasj_-er-dod Hasjen som ble funnet i parets bil antas å ha en gateverdi på cirka 11 millioner kroner hvis det selges i brukerdoser.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/Edxq2/HR-selskap--Pendlere-kan-spare-tusener-pa-foreslatt-endring Totalt vil besparelsen være 22.950 kroner i året for arbeidsgiver og arbeidstager, når vi regner med 205 kroner dagen i 230 arbeidsdager, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/Edxq2/HR-selskap--Pendlere-kan-spare-tusener-pa-foreslatt-endring Totalt vil besparelsen være 22.950 kroner i året for arbeidsgiver og arbeidstager, når vi regner med 205 kroner dagen i 230 arbeidsdager, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/Edxq2/HR-selskap--Pendlere-kan-spare-tusener-pa-foreslatt-endring Regjeringen vil i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 ta fra pendlere som kan lage mat i pendlerboligen, et diettfradrag på 205 kroner .
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/Edxq2/HR-selskap--Pendlere-kan-spare-tusener-pa-foreslatt-endring Med et enkelt grep kan arbeidsgiver og arbeidstager spare flere tusen kroner i skatter og avgifter dersom forslaget til ny pendlerskatt blir vedtatt, skriver teknologi- og kompetanseselskapet Infotjenester i et notat mandag.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/Edxq2/HR-selskap--Pendlere-kan-spare-tusener-pa-foreslatt-endring HR-selskapet har tatt utgangspunkt i en årsinntekt på 500.000 kroner i sitt eksempel.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/Edxq2/HR-selskap--Pendlere-kan-spare-tusener-pa-foreslatt-endring Bakteppet er at Regjeringen i sitt budsjettforslag sist torsdag foreslo å ta bort pendlerfradraget for diett på 205 kroner i døgnet for dem som kan lage mat i pendlerboligen, og som ikke får disse utgiftene dekket av arbeidsgiver.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/Edxq2/HR-selskap--Pendlere-kan-spare-tusener-pa-foreslatt-endring - Mange pendlere i Akershus har med dagens regjering fått flere tusen kroner i økt skatt.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/Edxq2/HR-selskap--Pendlere-kan-spare-tusener-pa-foreslatt-endring - Da vil arbeidsgiver spare 6.650 kroner i arbeidsgiveravgift og arbeidstageren spare 16.300 kroner i skatt.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/Edxq2/HR-selskap--Pendlere-kan-spare-tusener-pa-foreslatt-endring - Da vil arbeidsgiver spare 6.650 kroner i arbeidsgiveravgift og arbeidstageren spare 16.300 kroner i skatt.
AP171016https://www.aftenposten.no/bil/Test-av-Volvo-V90-Sveriges-peneste-bil-10646b.html Vi er ikke dumme, vi sparer gjerne nær 130.000 kroner for å få 87 hestekrefter mer.
AP171016https://www.aftenposten.no/bil/Test-av-Volvo-V90-Sveriges-peneste-bil-10646b.html Skal man kjøpe en V90 T6 Inscription som kun har bensinmotoren på 320 hester, må man ut med 828.000 kroner .
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Politiet-i-vest-gir-opp-a-fa-tilbake-10-millioner-kroner-fra-sykkel-VM-243864b.html | Politiet i vest gir opp å få tilbake 10 millioner kroner fra sykkel-VM ¶
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Etablerer-privat-ungdomsskole-for-idrett-i-Tromso-243855b.html Prisen for et helt skoleår ( ti måneder ) er 20.000 kroner .
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Etablerer-privat-ungdomsskole-for-idrett-i-Tromso-243855b.html Månedtlig egenandel vil være 2.000 kroner .
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norske-Mal-Pal-i-dansk-storavis----Benet-er-sa-hett-at-det-ma-kjoles-ned-243846b.html Han ble solgt til Werder Bremen for 30 millioner danske kroner i 2005.
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norske-Mal-Pal-i-dansk-storavis----Beinet-er-sa-hett-at-det-ma-kjoles-ned-243846b.html Han ble solgt til Werder Bremen for 30 millioner danske kroner i 2005.
AA171016 De irakiske regjeringsstyrkene ble oppløst etter invasjonen, og amerikanerne har i årene siden brukt hundrevis av milliarder kroner på å bygge opp sikkerhetsstyrkene som nå har inntatt Kirkuk.
AA171016 I juni utlovet den filippinske presidenten Rodrigo Duterte 10 millioner peso, som tilsvarer 1,7 millioner kroner , til den som nøytraliserte Hapilon.
AA171016 Han utlovet også dusører tilsvarende 1,6 millioner kroner for to brødre med etternavnet Maute, som angivelig leder en gruppe med samme navn som har sverget troskap til IS.
AA171016 | Britene er 5.000 milliarder kroner fattigere enn de trodde ¶
AA171016 Det tilsvarer en nedjustering fra 4.930 milliarder kroner til 231 milliarder minus.
AA171016 | Dette kjedet til 100 000 kroner skal Tore O.
AA171016 Kjedet har en prislapp på rundt 100.000 kroner .
AA171016 | Rinkeby-reisen kostet 43.000 kroner
AA171016 Totalt kostet turen 40.349 norske kroner , ifølge oversikten fra Justis- og beredskapsdepartementet.
AA171016 Sylvi Listhaugs reise til Rinkeby i Stockholm kostet over 40.000 kroner .
AA171016 | Rinkeby-reisen kostet 40 000 kroner
AA171016 Totalt kostet turen 40 349 norske kroner , ifølge oversikten fra Justis- og beredskapsdepartementet.
AA171016 Sylvi Listhaugs reise til Rinkeby i Stockholm kostet over 40 000 kroner .
AA171016 Amedia og Egmont har i ni år eid halvparten av aksjene hver av Mediehuset Nettavisen, som har vel 1,1 millioner daglige lesere og en omsetning på 138 millioner kroner .
AA171016 Mest støtte får Klassekampen ( 40,2 millioner kroner ), Vårt Land ( 39,3 millioner kroner ), Dagsavisen ( 35,1 millioner kroner ), Bergensavisen ( 27,7 millioner kroner ) og Nationen ( 22,3 millioner kroner ).
AA171016 Mest støtte får Klassekampen ( 40,2 millioner kroner ), Vårt Land ( 39,3 millioner kroner ), Dagsavisen ( 35,1 millioner kroner ), Bergensavisen ( 27,7 millioner kroner ) og Nationen ( 22,3 millioner kroner ).
AA171016 Mest støtte får Klassekampen ( 40,2 millioner kroner ), Vårt Land ( 39,3 millioner kroner ), Dagsavisen ( 35,1 millioner kroner ), Bergensavisen ( 27,7 millioner kroner ) og Nationen ( 22,3 millioner kroner ).
AA171016 Mest støtte får Klassekampen ( 40,2 millioner kroner ), Vårt Land ( 39,3 millioner kroner ), Dagsavisen ( 35,1 millioner kroner ), Bergensavisen ( 27,7 millioner kroner ) og Nationen ( 22,3 millioner kroner ).
AA171016 Mest støtte får Klassekampen ( 40,2 millioner kroner ), Vårt Land ( 39,3 millioner kroner ), Dagsavisen ( 35,1 millioner kroner ), Bergensavisen ( 27,7 millioner kroner ) og Nationen ( 22,3 millioner kroner ).
AA171016 Medietilsynet har fordelt 313 millioner kroner i pressestøtte for 2017.
AA171016 | 313 millioner kroner i pressestøtte fordelt på 157 aviser ¶
AA171016 Til sammen er det søkt om 182 millioner kroner i festivalstøtte for 2018.
AA171016 Den samlede potten utgjør 139 millioner kroner .
AA171016 De 12 musikkfestivalene som tidligere var knutepunkt, og som fikk til sammen drøyt 80 millioner kroner i statlig støtte, skal nå vurderes sammen med de andre musikkfestivalene.
VG171015 kroner .
VG171015 kroner , sier Geir Gulliksen ( 56 ), som er den beste norske sprangrytteren.
VG171015 To milliarder kroner ble brukt.
VG171015 I den blå delen av Milano har Luciano Spalletti brukt færre kroner , men samlet 13 poeng mer.
VG171015 Lunde har tross alt solgt bøker for over 50 millioner kroner i Tyskland alene.
VG171015 Han vil kutte den månedlige velferdstrygden til flyktninger til rundt 5000 kroner, fra dagens nivå på mellom 8000 og 9000 kroner og stenge islamske barnehager, rapporterer Reuters.
VG171015 Han vil kutte den månedlige velferdstrygden til flyktninger til rundt 5000 kroner , fra dagens nivå på mellom 8000 og 9000 kroner og stenge islamske barnehager, rapporterer Reuters.
VG171015 Hun har lagt ned påstand om en oppreisningerstatning på 200.000 kroner .
VG171015 I fjor sto hyperbilen hans - McLaren P1 GTR til minst 20 millioner kroner - på Oslo Motor Show.
VG171015 En av verdens raskeste biler, investor Arne Fredlys Bugatti Chiron til anslagsvis 50 millioner kroner , kommer til Oslo Motor Show.
VG171015 Det betyr at dersom bilen skal tas inn til Norge vil den koste nesten 50 millioner kroner .
VG171015 Bugatti Chiron til anslagsvis 50 millioner kroner , kommer til Oslo Motor Show.
SA171015 Det betyr for eksempel at vinnerpremien i Tour de Ski kuttes helt fra 729.000 kroner til 445.000 kroner .
SA171015 Det betyr for eksempel at vinnerpremien i Tour de Ski kuttes helt fra 729.000 kroner til 445.000 kroner.
NL171015 Og i Finnmark spør man naturlig nok hvor logikken tok veien, i et helseforetak som av økonomiske årsaker sier nei til akuttavdelinger og fødestuer i Finnmark, men samtidig har råd til å bruke mange titalls millioner kroner på et tilbud i Bodø som ifølge landets fremste fagfolk vil gi liten helsegevinst ?
NL171015 Derfor foreslår arbeidsgruppen å doble pengepotten til nye stridsvogner, fra 2 til 4 milliarder kroner .
DN171015https://www.dn.no/nyheter/2017/10/15/1701/Eiendom/eiendomsmeglerforbundet-hvor-er-respekten-for-offentlige-midler I en dokumentar lørdag fortalte DN at Oslo kommunes foretak Boligbygg har kjøpt 51 leiligheter for 222 millioner kroner av konkursgjengangere.
DN171015 I en dokumentar lørdag fortalte DN at Oslo kommunes foretak Boligbygg har kjøpt 51 leiligheter for 222 millioner kroner av konkursgjengangere.
DN171015 rikeste person med en formue på 17 milliarder dollar, det vil si rundt 134 milliarder kroner .
DN171015 For dem som leier ut egen bolig lenger enn 30 dager vil inntektene fortsatt være skattefrie inntil 20.000 kroner som i dag.
DN171015 Det foreslås et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner , regnes som skattepliktig inntekt.
DN171015 - Det gir bare fem-seks millioner kroner i skatteproveny.
DB171015 Og nylig kom det mer : Saudi-Arabia har planer om å investere milliarder av kroner i en 334 kvadratkilometer stor fornøyelsespark som skal bygges i Jeddah med opstart i 2019.
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶ ¶ ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶ ¶ 1. september i år kom ordningen med aksjesparekonto ( ASK ), hvor man kan samle aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel i samme konto.
DB171015 På ett år vil du da kunne få 9600 kroner i redusert skatt, forutsatt at du setter inn maksimumsbeløpet.
DB171015 Du kan maksimalt spare 40 000 kroner i IPS per år, mot 15 000 i gjeldende ordning.
DB171015 40 000 kroner i året ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 Og nærmere seks millioner kroner av den totale potten som ble delt ut, gikk utrolig nok til samme familie.
DB171015 Lørdagskvelden ble en spesielt god kveld for fem heldige nordmenn, som alle kunne glede seg over å ha blitt 2 955 570 kroner rikere etter å ha prikket av sju rette i Lotto.
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶ ¶
DB171015 Fra å være en liten restaurant- og vinbarkjede fordelt på fire filialer i 2015, skulle 20 millioner kroner spyttes inn fra eksterne investorer, og kjeden skulle ekspandere til flere byer i Norge.
DB171015 Etter å ha utvidet med nabolokalet i 2015, omsatte selskapet for rekordhøye 23,7 millioner kroner i fjor og satt igjen med 1,6 millioner kroner i overskudd før skatt.
DB171015 Etter å ha utvidet med nabolokalet i 2015, omsatte selskapet for rekordhøye 23,7 millioner kroner i fjor og satt igjen med 1,6 millioner kroner i overskudd før skatt.
DB171015 Da avisen intervjuet Ellingsen i 2015, var målet en omsetning på 100 millioner kroner innen tre år, og en avkastning på 10 - 15 prosent.
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 Vi hadde en pengeinnsamling gående på Facebook, og hadde da samlet inn rundt 22 000 kroner .
DB171015 Totalt ville det koste omkring 110 000 kroner å få Harry Samuelsen hjem ifølge Øverli.
DB171015 Men Øverli sitter likevel igjen med en faktura fra Erlid på snaut 10 000 kroner : Én times arbeid til en timepris på 2500 kroner , og flybilletten fra Harstad til Oslo.
DB171015 Men Øverli sitter likevel igjen med en faktura fra Erlid på snaut 10 000 kroner : Én times arbeid til en timepris på 2500 kroner, og flybilletten fra Harstad til Oslo.
DB171015 Men det kom bare inn bidrag fra 3 - 5 september - totalt 5100 kroner .
DB171015 - Hvorfor behøver du businessbilletter og et dagshonorar på 15 000 kroner ?
DB171015 september fikk Øverli beskjed om at han ønsket å fly businessklasse, og opererte med en dagspris på 15 000 kroner .
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 Hadde han ventet to dager ekstra, hadde han nemlig mistet 24 millioner dollar ( ca 190 millioner norske kroner , journ.anm. ).
DB171015 363 dager senere oppdaget han at han hadde vunnet 190 millioner kroner .
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 Flynt utlyser altså en dusør som tilsvarer 79 millioner kroner til den eller de som kan legge fram opplysninger som kan få stilt Trump for riksrett og derigjennom fjernet ham fra embetet.
DA171015 Men budsjettkutt på 150 millioner kroner følges opp med nytt forslag om kutt neste år.
DA171015 - Med dette forslaget vil kriminalomsorgens budsjetter ha blitt kuttet med 174 millioner kroner siden Høyre og Fremskrittspartiet overtok i 2013, understreker han.
DA171015 - Krimomsorg er en av vinnerne i årets budsjett med en satsing på over 1 milliard kroner , blant annet med nytt fengsel i Agder.
DA171015 24 millioner kroner mindre å rutte med neste år svekker kriminalomsorgens muligheter til å jobbe med de innsatte for å forebygge ny kriminalitet etter løslatelsen, advarer nestleder Asle Aase i det LO-tilsluttede Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/WQzm2/Google_-Amazon_-Facebook-og-Apple-driver-na-med-alt-fra-romfart-til-dagligvarer-Konkurrenter-over-hele-verden-skvises-og-slukes Nå venter analytikerne på at Apple eller utfordrerne Amazon, Google og Facebook, skal passere en verdi på 1000 milliarder kroner .
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/46B99/Larry-Flynt-utlover-ny-dusor-for-a-fa-Trump-sparket Flynt utlyser altså en dusør som tilsvarer 79 millioner kroner til den eller de som kan legge frem opplysninger som kan få stilt Trump for riksrett og derigjennom fjernet ham fra embetet.
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/odEAg/Regjeringen-vil-utrede-ny-stasjon-pa-Jan-Mayen Nå har de stått i 57 år, men i statsbudsjettet for 2018 foreslås det å sette av fem millioner kroner til å prosjektere nytt hovedbygg på Jan Mayen.
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/j647n/Aftenposten-mener-Pensjonister-bor-finansiere-papirslippen-selv Etter at NAV gikk over til elektronisk melding i fjor og sparte 30 millioner kroner , har Pensjonistforbundet, med god hjelp av Stortingets opposisjon, skapt rabalder.
AP171015https://www.aftenposten.no/kultur/i/do4dA/Disse-5-filmene-ble-slaktet-av-kritikerne_-men-endte-opp-med-a-bli--kinosuksesser Publikum betalte imidlertid tilsammen omtrent fem milliarder kroner for å se Smith på kino.
AP171015https://www.aftenposten.no/kultur/i/do4dA/Disse-5-filmene-ble-slaktet-av-kritikerne_-men-endte-opp-med-a-bli--kinosuksesser Kinogjengerne var tilsynelatende ikke helt enige : Filmen spilte inn nesten seks milliarder kroner og ble på verdensbasis det året kun slått av den andre Pirates-filmen, Dead Man´s Chest.
AP171015https://www.aftenposten.no/kultur/i/do4dA/Disse-5-filmene-ble-slaktet-av-kritikerne_-men-endte-opp-med-a-bli--kinosuksesser Inntektene strømmet likevel inn og endte på omtrent 4,5 milliarder kroner - ca. 14 ganger det den kostet å lage.
AP171015https://www.aftenposten.no/kultur/i/do4dA/Disse-5-filmene-ble-slaktet-av-kritikerne_-men-endte-opp-med-a-bli--kinosuksesser Filmen dro inn 6,2 milliarder kroner i billettinntekter, ifølge Box Office Mojo.
AP171015https://www.aftenposten.no/kultur/i/do4dA/Disse-5-filmene-ble-slaktet-av-kritikerne_-men-endte-opp-med-a-bli--kinosuksesser 1,6 milliarder kroner på verdensbasis - nesten fire ganger mer enn den kostet å lage.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Svensk-langrennsprofil-uenig-i-den-norske-pengekritikken--Det-blir-en-ekstra-motivasjon-243791b.html Det betyr for eksempel at vinnerpremien i Tour de Ski kuttes helt fra 729.000 kroner til 445.000 kroner .
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Svensk-langrennsprofil-uenig-i-den-norske-pengekritikken--Det-blir-en-ekstra-motivasjon-243791b.html Det betyr for eksempel at vinnerpremien i Tour de Ski kuttes helt fra 729.000 kroner til 445.000 kroner.
AA171015 Rwanda mottok i fjor i underkant av 22 millioner kroner i norsk bistand, som i hovedsak ble kanalisert gjennom Care Norge og Norsk Folkehjelp og var øremerket forbedring av styresettet i landet. ( ©NTB ) ¶
AA171015 Det lille sentralafrikanske landet, der det daværende hutu-regimet sto bak et folkemord på over 800.000 mennesker i 1994, de fleste av dem tutsier, har i årene siden mottatt nærmere 1 milliard kroner i norsk bistand.
AA171015 Flynt utlyser altså en dusør som tilsvarer 79 millioner kroner til den eller de som kan legge fram opplysninger som kan få stilt Trump for riksrett og deretter fjernet ham fra embetet.
AA171015 Flynt utlyser altså en dusør som tilsvarer 79 millioner kroner til den eller de som kan legge fram opplysninger som kan få stilt Trump for riksrett og derigjennom fjernet ham fra embetet.
AA171015 Nå koster det 3 kroner å parkere på NTNU sine parkeringsområdet.
AA171015 Fra nyttår vil avgiften være 5 kroner .
AA171015 Fra 3 til 5 kroner
AA171015 Avgiften på parkering ved NTNU øker med 2 kroner timen fra neste år.
AA171015 Tre av lederne mottok lønn, andre godtgjørelser og bonuser på over fem millioner kroner før skatt i fjor.
AA171015 Snittlønnen til lederne av statlige selskaper er på over 2,5 millioner kroner .
AA171015 Snittlederlønningen i de 39 heleide statlige selskapene og foretakene eid av departementene er 2,55 millioner kroner , ifølge Bergensavisen.
AA171015 De to på topp er begge i selskaper eid av Næringsdepartementet - Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft med 5,83 millioner kroner og Joachim Høegh-Krohn i Argentum med 5,1 millioner kroner .
AA171015 De to på topp er begge i selskaper eid av Næringsdepartementet - Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft med 5,83 millioner kroner og Joachim Høegh-Krohn i Argentum med 5,1 millioner kroner.
AA171015 Premien var en reise til en verdi av 50 000 kroner .
AA171015 I tillegg til heder og ære får vinnerkoret en reise til en verdi av 50 000 kroner .
AA171015 Begrunnelsen er at den siste runden med kvalitetssikring påviste en kostnadsøkning på rundt 600 millioner kroner .
VG171014 De som vinner dette mesterskapet, blir nemlig nesten uten unntak heltids racerførere med flere millioner kroner i lønn.
VG171014 I et vanlig verdenscuprenn reduseres vinnerpremien fra 121.000 til 81.000 kroner, mens det i Tour de Ski reduseres fra 729.000 kroner til 445.000 kroner .
VG171014 I et vanlig verdenscuprenn reduseres vinnerpremien fra 121.000 til 81.000 kroner, mens det i Tour de Ski reduseres fra 729.000 kroner til 445.000 kroner.
VG171014 I et vanlig verdenscuprenn reduseres vinnerpremien fra 121.000 til 81.000 kroner , mens det i Tour de Ski reduseres fra 729.000 kroner til 445.000 kroner.
VG171014 The Guardian skriver at en villa i Porto Cervo i Sardinia, verdsatt til hele 65 millioner kroner , ifølge politiet ble brukt som bestikkelse.
VG171014 Italiensk politi mener PSG-eier Nasser al-Khelaifi brukte en villa verdt 65 millioner kroner til å skaffe seg TV-rettighetene til VM i fotball.
VG171014 DYR BOLIG : Villaen i Porto Cervo på Sardinia, som det italienske politiet har beslaglagt, er verdt 65 millioner kroner .
VG171014 Affæren ble enda skitnere da en av sosialdemokratenes innleide konsulenter sa at han hadde blitt forsøkt bestukket av en av Kurz´nærmeste til å trekke seg fra statsministerens kampanje, for en sum tilsvarende 1 million kroner .
VG171014 Det sier alt at en av sakene som får oppslag i nyhetene er at kinobillettene kan bli to kroner dyrere fordi momsen på slike tjenester øker.
VG171014 Hun understreker at det totalt legges opp til å bruke 180 milliarder kroner på Hæren og Heimevernet fram til 2034.
NL171014 Dersom veksten skal fortsette, vil det antakelig være behov for tilgang på nye arealer, på en øy som allerede i dag står for en femtedel av sjømatproduksjonen i Nord-Norge, med en eksportverdi på over sju milliarder kroner i fjor.
DN171014 Jiayins formue anslås til 43 milliarder dollar, noe som tilsvarer 340 milliarder kroner . 59-åringen har bygd seg opp gjennom eiendomsselskapet China Evergrande.
DN171014 Han legger til at med en økning i produksjonen på 2,45 prosent neste år, må næringen betale 1,4 milliarder kroner til Havbruksfondet.
DB171014 I et vanlig verdenscuprenn reduseres vinnerpremien fra 121.000 til 81.000 kroner, mens det i Tour de Ski reduseres fra 729.000 kroner til 445.000 kroner
DB171014 I et vanlig verdenscuprenn reduseres vinnerpremien fra 121.000 til 81.000 kroner, mens det i Tour de Ski reduseres fra 729.000 kroner til 445.000 kroner ¶
DB171014 I et vanlig verdenscuprenn reduseres vinnerpremien fra 121.000 til 81.000 kroner , mens det i Tour de Ski reduseres fra 729.000 kroner til 445.000 kroner ¶
DB171014 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171014 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171014 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶ ¶ ¶
DB171014 Likevel henter Siv Jensen - nok en gang - rekordmye penger fra oljefondet : 231 milliarder blanke kroner pumpes fra fondet inn i statsbudsjettet.
DB171014 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171014 Dommeren, Robert Jonker, kalte styrmannens oppførsel « uakseptabel », og ga ham en bot på 5 500 dollar ( ca 44 000 norske kroner journ. anm. ) i tillegg til fengselsstraffen.
DB171014 Lillelam omsatte barnetøy for nesten 26 millioner kroner .
DB171014 Regjeringen har satt av 10 millioner kroner av statsbudsjettet for å opprette et oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen.
DB171014 I retur skulle jeg bare få 1000 kroner i erstatning, sier Nordebo til Dagbladet.
DB171014 Han krevde derfor at den svenske staten skulle legge en ny vei nedenfor åsen eller betale 600 000 svenske kroner årlig for å bruke veien hans.
DB171014 Innsparingen på budsjettet er på 305 millioner kroner i 2018. 700 millioner i 2020.
DB171014 - 920 millioner kroner er et betydelig beløp.
DB171014 Uten en tariffavtale står arbeidsgivere fritt til å ansette folk til 90 kroner timen dersom de synes 110 er for mye.
DA171014 Men i forslaget til statsbudsjett er det bare satt av 75 millioner kroner til såkalt muliggjørende teknologi.
DA171014 Det var i sommer statsminister Erna Solberg ( H ) snikåpnet valgkampen med et løfte om å sette av minst én milliard kroner de neste fire årene til forskning og teknologi.
DA171014 | Industrikommuner taper om lag 800 millioner kroner på skattekutt ¶
DA171014 Regjeringen anslår at inntektene fra selskapsskatten vil øke med om lag 100 millioner kroner .
DA171014 Industrikommuner taper nesten en milliard kroner dersom regjeringens forslag om kutt av maskinskatten går igjennom.
DA171014 Da var tapet på 20 - 23 millioner kroner i året, sier Årdal-ordfører Arild Ingar Lægreid ( Ap ).
DA171014 Anslår økning på om lag 100 millioner kroner
DA171014 - På usikkert grunnlag anslås de samlede lettelsene for berørte bedrifter til om lag 800 millioner kroner , skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2018, ifølge E24.
DA171014 Voss Resort : Nytt kunstsnøanlegg til 30 millioner kroner , nytt flomlysanlegg og bedre kveldskjøringstilbud.
DA171014 På Voss skal det investeres 30 millioner kroner i dette i år, og i Oslo Vinterpark 26 millioner.
DA171014 Også Geilo viderefører tilbudet om 10.000 kroner for sitt familiesesongkort for to voksne og tre barn, som de innførte i fjor.
DA171014 Mange av de største alpinanleggene gjør investeringer for godt over en halv milliard kroner foran vintersesongen, ifølge Dagens Næringsliv.
DA171014 I fjorårets vintersesong hadde de mer enn 250.000 dagsbesøkende gjester i anlegget, noe som har gjort at de i år har kunnet investere mer enn 26 millioner kroner i bedre snøkanonanlegg.
DA171014 For Hæren og Heimevernet alene skal vi gjøre investeringer i nytt materiell og nye bygg for over 60 milliarder kroner fram til 2034, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til NRK.
DA171014 | Sikring av kongelige eiendommer kan koste opp mot 592 millioner kroner
DA171014 Nå skal Slottet sikres for flere millioner kroner .
DA171014 I neste års statsbudsjett er det satt av nesten 140 millioner kroner til sikringstiltak på kongelige eiendommer.
DA171014 Men i forslaget til statsbudsjett er det bare satt av 75 millioner kroner til såkalt muliggjørende teknologi.
DA171014 Det var i sommer statsminister Erna Solberg ( H ) snikåpnet valgkampen med et løfte om å sette av minst én milliard kroner de neste fire årene til forskning og teknologi.
DA171014 | Industrikommuner taper om lag 800 millioner kroner på skattekutt ¶
DA171014 Regjeringen anslår at inntektene fra selskapsskatten vil øke med om lag 100 millioner kroner .
DA171014 Industrikommuner taper nesten en milliard kroner dersom regjeringens forslag om kutt av maskinskatten går igjennom.
DA171014 Da var tapet på 20 - 23 millioner kroner i året, sier Årdal-ordfører Arild Ingar Lægreid ( Ap ).
DA171014 - På usikkert grunnlag anslås de samlede lettelsene for berørte bedrifter til om lag 800 millioner kroner , skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2018, ifølge E24.
DA171014 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( H ) vil bevilge 2 millioner kroner neste år til en mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
DA171014 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) planlegger å bruke drøyt 17 milliarder kroner på bosetting og integrering neste år.
DA171014 Det er foreslått 100 millioner kroner til dette neste år, like mye som i år.
BT171014https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/gVweJ/NHO-og-Virke-raser--beskylder-regjeringen-for-avtalebrudd Kuttene på 30 millioner kroner gjøres over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwvk/450-millioner-gamle-pundmynter-er-ikke-levert-inn_-og-na-gar-fristen-ut Med dagens valutakurs tilsvarer beløpet rundt 4,7 milliarder kroner . Én av 30 falske ¶
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwvk/450-millioner-gamle-pundmynter-er-ikke-levert-inn_-og-na-gar-fristen-ut 4,7 milliarder kroner
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/qzPQL/Lippestad-om-boligbygg-avsloringen-i-Oslo--Hver-stein-skal-snues Selgeren og hans partnere har tjent omkring 40 millioner kroner på salgene til Oslo kommune.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/qzPQL/Lippestad-om-boligbygg-avsloringen-i-Oslo--Hver-stein-skal-snues Oslo kommune skal ha handlet eiendom for 220 millioner kroner av useriøse aktører.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/qzPQL/Lippestad-om-boligbygg-avsloringen-i-Oslo--Hver-stein-skal-snues Fredag kunne Dagens Næringsliv avsløre at Oslo kommune har handlet eiendom av konkursgjengangere for tilsammen 220 millioner kroner .
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av Til sammenligning har byrådet i Oslo satt av 30 millioner kroner i sitt budsjettforslag for 2018.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av Så får vi håpe at Regjeringen har til hensikt å komme på vårt nivå i 2019, som er 30 millioner kroner .
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av I statsbudsjettet er det foreslått fire millioner kroner .
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av I en pressemelding torsdag skriver Kommunaldepartementet at det kommer 34 millioner kroner til Oslo sør, hvorav 30 millioner kroner går til politiet og forebyggende arbeid.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av I en pressemelding torsdag skriver Kommunaldepartementet at det kommer 34 millioner kroner til Oslo sør, hvorav 30 millioner kroner går til politiet og forebyggende arbeid.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av Han sier videre at Oslo kommune får en rekordvekst i frie inntekter til neste år, og Oslo får om lag en milliard kroner mer på grunn av endringer i inntektssystemet.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av Gir fire millioner kroner til områdeløft ¶
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/x1mjQ/NHO-og-Virke-raser--beskylder-regjeringen-for-avtalebrudd Kuttene på 30 millioner kroner gjøres over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Totalt vil Regjeringen sette av 584 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen i 2018.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Satsingen fra 2017 på 530 millioner kroner videreført, i tillegg bevilges 54 millioner kroner .
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Satsingen fra 2017 på 530 millioner kroner videreført, i tillegg bevilges 54 millioner kroner.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Regjeringen har satt av 200 millioner kroner under frie midler til kommunene.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold - Vi håpet på et løft på nærmere 500 millioner kroner , men voldsfeltet ble avspist med en økning på 54 millioner.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/MMnGE/Marsj-mot-menneskehandel-og-slaveri-samlet-rundt-2000 Hvert år unnslås det anslagsvis 150 milliarder kroner i skatter og avgifter, gjennom svart arbeid for totalt 420 milliarder kroner , ifølge anslag skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst kom med for tre år siden.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/MMnGE/Marsj-mot-menneskehandel-og-slaveri-samlet-rundt-2000 Hvert år unnslås det anslagsvis 150 milliarder kroner i skatter og avgifter, gjennom svart arbeid for totalt 420 milliarder kroner, ifølge anslag skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst kom med for tre år siden.
AA171014 På sikt vil virksomheter spare 800 millioner kroner i eiendomsskatt, mens kommunene tilsvarende mister 800 millioner i inntekter over fem år, skriver avisen.
AA171014 - Vi vil antyde at det dreier seg om en milliard kroner , sier Eide.
AA171014 Til sammen fem personer hadde sju rette lørdag, og vant dermed nesten tre millioner kroner hver.
AA171014 I tillegg vant en oslomann 1 million kroner .
AA171014 Hele fem personer vant førstepremien i Lotto lørdag kveld og ble 2.955.570 kroner rikere.
AA171014 premier, og vant til sammen 3.661.590 kroner .
AA171014 november trekker Norsk Tipping ut én ekstra Lotto-spiller hver lørdag som får 1 million kroner .
AA171014 Han legger til at med en økning i produksjonen på 2,45 prosent neste år, må næringen betale 1,4 milliarder kroner til Havbruksfondet.
AA171014 Kuttene på 30 millioner kroner gjøres over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.
AA171014 Kuttene på 30 millioner kroner gjøres over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.
AA171014 Hvert år unnslås det anslagsvis 150 milliarder kroner i skatter og avgifter, gjennom svart arbeid for totalt 420 milliarder kroner , ifølge anslag skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst kom med for tre år siden.
AA171014 Hvert år unnslås det anslagsvis 150 milliarder kroner i skatter og avgifter, gjennom svart arbeid for totalt 420 milliarder kroner, ifølge anslag skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst kom med for tre år siden.
VG171013 Stort V75-forslag ( over streken ) : 1980 kroner
VG171013 Lite V75-forslag ( store bokstaver ) : 40,50 kroner
VG171013 Tirsdag denne uken ga Søreide klar beskjed i Stortingets trontaledebatt : Regjeringen vil ikke legge mer penger inn i landforsvaret ut over de rammene som forsvarsforliket mellom Høyre, Frp og Ap la opp til i 2016 : 160 milliarder kroner mer enn 2016-nivået fordelt over de neste 20 årene.
VG171013 Samtidig får landforsvaret nytt materiell for 54 milliarder kroner innen 2034.
VG171013 - Forslaget innebærer investeringer i nytt materiell og infrastruktur for 60 milliarder kroner fra nå og framover de kommende årene.
VG171013 PRISHOPP : Teslas modell X kan bli så mye som 80 000 kroner dyrere, i følge TØIs beregninger.
VG171013 Ifølge TØIs beregninger vil Teslas familiebil modell S få en avgift på rundt 9000 kroner, mens den nye modell X, som veier nesten 2,5 tonn, vil få en avgift på nesten 80.000 kroner .
VG171013 Ifølge TØIs beregninger vil Teslas familiebil modell S få en avgift på rundt 9000 kroner , mens den nye modell X, som veier nesten 2,5 tonn, vil få en avgift på nesten 80.000 kroner.
VG171013 De som skaffer seg en ny elbil på over to tonn, kan måtte ut med rundt 7 til 70 000 kroner ekstra for elbilene som er på markedet i dag.
VG171013 Dermed vil det nedlegges påstand om en bot på 9500 kroner , eventuelt fengsel i 19 dager dersom heller ikke denne boten betales.
VG171013 Alliansen-leder Hans Lysglimt Johansen har ikke betalt forelegget på 8000 kroner for sverdbæring i Oslo under valgkampen.
VG171013 I forsvarsbudsjettet varsler regjeringen også at de vil kjøpe nye « våpensystemer » til elektronisk krigføring for 550 millioner kroner etter 2021.
VG171013 Forsvaret er blant budsjettvinnerne i regjeringens forslag til 2018-budsjett, og får nærmere tre milliarder kroner ekstra.
SA171013https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/E30kK/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften Årsavgift : Kraftig redusert ( 455 kroner mot 2.820-3.290 for fossilbiler i 2017 ).
SA171013https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/E30kK/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften Bellona-leder Frederic Hauge synes forslaget er « sjokkerende » og mener det er en parodi at regjeringen har gitt store avgiftslettelser til hybridbiler som har satt inn et batteri for syns skyld - når de nå vil innføre en engangsavgift på opptil 70.000 kroner på større elbiler.
SA171013https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/E30kK/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften i dag utelukkende Tesla-biler - vil bli opptil 70.000 kroner dyrere.
SA171013https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/E30kK/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften 2750 nordmenn har allerede skrevet seg på Audi Norges reservasjonsliste og betalt 20.000 kroner for å stå først i køen for å kjøpe den helektriske bilen som antas å ville veie over 2 tonn på grunn av en rekkevidde på over 50 mil.
SA171013https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Dommer-som-den-Johaug-fikk-er-helt-nodvendig-for-a-redde-idretten-243668b.html Nylig kjøpte hun seg bolig like ved skianlegget i Holmenkollen til 18,8 millioner kroner .
SA171013https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Gir-ti-millioner-kroner-til-fotballhall-241094b.html | Gir ti millioner kroner til fotballhall ¶
SA171013 Summen man får utdelt for å vinne et løp i verdenscupen, går fra 121.000 til 81.000 kroner .
SA171013 Blant annet blir prispengene for å vinne Tour de Ski redusert med nesten 300.000 kroner , skriver NRK.
SA171013 Nylig kjøpte hun seg bolig like ved skianlegget i Holmenkollen til 18,8 millioner kroner .
SA171013 Derfor straffet hun idrettsforbundet sentralt ved forrige tildeling og har varslet et kutt på nye fem millioner kroner neste gang.
SA171013 Samtidig har regjeringen økt momskompensasjonen ved bygging av idrettsanlegg til 185 millioner kroner , noe som er en økning på 14 millioner fra 2017.
SA171013 Norges Idrettsforbund mener det er behov for en pott på 1,9 milliarder kroner , men regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 en pott på 1,35 milliarder.
SA171013 I 2017 så får idretten 2,6 milliarder kroner over tippemidlene som går til aktivitet.
SA171013 Det er en økning på 28,6 millioner kroner fra 2017.
DN171013https://www.dn.no/nyheter/2017/10/13/2052/Shipping/shippingarvinger-saksoker-meglerhus Tubilah as har de siste tre årene til sammen tapt nærmere 50 millioner kroner .
DN171013https://www.dn.no/nyheter/2017/10/13/2052/Shipping/shippingarvinger-saksoker-meglerhus As Clipper, eid av arvingene etter den avdøde rederen og motstandshelten Inge Steensland, investerte for halvannet år siden 20 millioner kroner i det norske kveiteoppdrettsselskapet Tubilah.
DN171013 Mengden av bitcoin i omløp har nå en markedsverdi på 94 milliarder dollar, tilsvarende 742 milliarder kroner .
DN171013 ¶ Seismikkselskapet Spectrum fikk et resultat på minus 5,9 millioner kroner i tredje kvartal, mot minus 3,9 millioner kroner i samme periode i fjor, ifølge kvartalsrapporten.
DN171013 ¶ Seismikkselskapet Spectrum fikk et resultat på minus 5,9 millioner kroner i tredje kvartal, mot minus 3,9 millioner kroner i samme periode i fjor, ifølge kvartalsrapporten.
DN171013 Selskapet omsatte for 17 millioner kroner, mot 20 millioner kroner i tredje kvartal 2016.
DN171013 Selskapet omsatte for 17 millioner kroner , mot 20 millioner kroner i tredje kvartal 2016.
DN171013 Driftsresultatet kom på minus 5,8 millioner kroner, mot minus 2,5 millioner kroner i samme periode året før.
DN171013 Driftsresultatet kom på minus 5,8 millioner kroner , mot minus 2,5 millioner kroner i samme periode året før.
DN171013 ¶ Tyske BASF, verdens største kjemiske selskap, kjøper deler av Bayer Crop Science for 5,9 milliarder euro, tilsvarende 55 milliarder kroner , ifølge Bloomberg News.
DN171013 ¶ Storbanken Bank of America fikk et resultat før skatt på 5,6 milliarder dollar, tilsvarende 44,2 milliarder kroner i tredje kvartal.
DN171013 Med ett unntak tilsvarte prisingen en verdsetting av holdingselskapet på 50 millioner kroner .
DN171013 I salgene ble Comex Markets verdsatt til hele 40,3 og 42,6 millioner kroner , selv om meglerhuset hadde til gode å vise særlig salgsvekst eller lønnsomhet.
DN171013 Gjennom 22 aksjesalg i både meglerhuset og holdingselskapet Norwegian Investment as i 2014 og 2015, solgte de fire hovedeierne aksjer for til sammen 10,1 millioner kroner .
DN171013 Her med brasilianske Neymar, som ble verdens dyreste fotballspiller da PSG i sommer punget ut 222 millioner euro ( over to milliarder kroner ) til Barcelona.
DN171013 I en dokumentar DN publiserte fredag formiddag kom det frem at Oslo kommune har kjøpt 51 leiligheter for 222 millioner kroner av konkursgjengangere.
DN171013 Norske investorer har allerede forhåndstegnet seg for 100 millioner kroner i selskapet.
DN171013 Mens de fleste børsaspiranter ber meglerhusrådgiverne om å lodde stemningen og finne ut hvem som skal få kjøpe hvor mange aksjer og til hvilken pris, en såkalt « bookbuilding », har Self Storage nemlig allerede bestemt prisen : 14 kroner per aksje.
DN171013 I januar hentet selskapet rundt 100 millioner kroner, og nå vil selskapet hente ytterligere 200 millioner kroner for å vokse videre.
DN171013 I januar hentet selskapet rundt 100 millioner kroner , og nå vil selskapet hente ytterligere 200 millioner kroner for å vokse videre.
DN171013 Etter salget og utvanningen som følge av kapitalutvidelsen, vil de to grunnleggerne sitte med en eierandel på 15,5 prosent hver, tilsvarende verdier for 104 millioner kroner hver basert på fastprisverdsettelsen.
DN171013 Det tilsvarer en samlet pris for selskapets egenkapital på 671 millioner kroner .
DN171013 Det kommer på toppen av pengene fra de solgte aksjene, som gir far og sønn gevinst og aksjer for totalt 129 millioner kroner på noteringen av Self Storage Group.
DN171013 De selger en like stor andel og med fastprisen tilsvarer det 25 millioner kroner hver til de to minilagergründerne.
DN171013 Stenshagen eier også naboeiendommen, som han kjøpte for 27 millioner kroner i for fire år siden.
DN171013 I fjor ga Egil Stenshagen ( 70 ) 76,5 millioner kroner for strandeiendommen i Admiral Børresens vei på Bygdøy i Oslo.
DN171013 Kina eksporterte varer for 1.566 milliarder kroner i september, en økning på 8,1 prosent fra måneden før.
DN171013 Importen økte med hele 18,7 prosent til 1.340 milliarder kroner .
DN171013 Handelsoverskuddet med USA var på 222 milliarder kroner i september.
DN171013 Handelsoverskuddet med EU, som er Kinas største handelspartner, endte på 73 milliarder kroner , viser tall fra kinesiske myndigheter.
DN171013 Handelsoverskuddet endte dermed på 225 milliarder kroner, og dette var en nedgang fra august da handelsoverskuddet var på 371 milliarder kroner .
DN171013 Handelsoverskuddet endte dermed på 225 milliarder kroner , og dette var en nedgang fra august da handelsoverskuddet var på 371 milliarder kroner.
DN171013 I delårsrapporten for juli til september anslår selskapet et overskudd på rundt 12,8 milliarder dollar, rundt 100 milliarder kroner .
DN171013 Finner du sikkerhetshull i disse mobilene kan du bli 1,5 millioner kroner rikere ¶ ¶
DN171013 TV 2 er eneste søker når staten stiller opp med tv-avtale på inntil 135 millioner kroner .
DN171013 Regjeringen stilte i utlysningen flere krav som må oppfylles for å kunne bli allmennkringkaster - og få inntil 135 millioner kroner i året.
DN171013 Kulturdepartementet ga fredag delvis innsyn i TV 2s søknad om status som kommersiell allmennkringkaster, en avtale som kan gi tv-selskapet inntil 135 millioner kroner i statsstøtte.
DB171013 Jo, 250 000 amerikanske dollar, om lag to millioner norske kroner .
DB171013 Langrenn var verdt mest i kroner og øre i den tiden da Tobias Angerer, René Sommerfeldt og Axel Teichmann herjet som mest.
DB171013 Av landmaktutredningen går det fram at regjeringen vil investere 54 milliarder kroner i nytt materiell og 6 milliarder kroner i infrastruktur.
DB171013 Av landmaktutredningen går det fram at regjeringen vil investere 54 milliarder kroner i nytt materiell og 6 milliarder kroner i infrastruktur.
DB171013 - Forslaget innebærer investeringer i nytt materiell og infrastruktur for 60 milliarder kroner fra nå og framover de kommende årene, sier Søreide.
DB171013 Det vil øke billettprisene til kinoer, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer, og skal gi staten inntekter på 530 millioner kroner .
DB171013 Kvinnen er tilkjent noe over to millioner kroner i erstatning.
DB171013 Nå ser vi at å svekke statens inntekter med 25 milliarder kroner har sin pris.
DB171013 - Vi har allerede forhandlet på plass gratis kjernetid i barnehagen for 3-, 4- og 5-åringer fra familier med en husholdholdningsinntekt på 450.000 kroner eller mindre.
DB171013 Han viser til at prisen på strekningen E6 Ringebu-Frya økte med over 110 prosent - fra 1370 millioner til 2900 millioner kroner .
DB171013 Til sammenligning har den dyreste boligen til salgs i Stavanger en prisantydning på 25 millioner kroner, mens den dyreste boligen i Bergen har en prislapp på 20 millioner kroner .
DB171013 Til sammenligning har den dyreste boligen til salgs i Stavanger en prisantydning på 25 millioner kroner , mens den dyreste boligen i Bergen har en prislapp på 20 millioner kroner.
DB171013 Til sammenligning er summen av prisantydningen for de ti dyreste i Stavanger og Bergen henholdsvis 157 og 150 millioner kroner .
DB171013 Summen av prisantydningen til de ti dyreste boligene til salgs i Oslo som er annonsert på Finn.no, er ifølge Finansavisen 273 millioner kroner .
DB171013 Pris : 46 millioner kroner .
DB171013 I Tidemands gate 20 på Frogner i Oslo selger forfatter Åsne Seierstad en trevilla med prisantydning på 46 millioner kroner .
DB171013 Den dyreste boligen i Bergen, en enebolig i Skipanesvegen 328 til 20 millioner kroner , har ligget i markedet en måneds tid, forteller eiendomsmegler Petter Krantz i Kaland & Partners.
DB171013 ( Finansavisen ) : I fredagens utgave av Finansavisen kan vi lese at de ti dyreste boligene i Oslo, Bergen og Stavanger har en samlet prislapp på 580 millioner kroner .
DB171013 Til sammenligning : Den svenske regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble presentert tidligere i høst, var på 1000 milliarder svenske kroner .
DB171013 Subsidiene tilsvarer nesten 60 kroner per besøkende.
DB171013 Statsbudsjettets utgifter, ekskludert utgifter til petroleumsvirksomheten, er på 1300,2 milliarder kroner .
DB171013 Norske studenter, hvor majoriteten er barn av foreldre med høyere utdanning, får en høyere utdanning, betalt av resten av skattebetalerne, til en nåverdi av mange hundre tusen kroner helt gratis, klager over at de kun får tilskudd til bygging av 2200 studentboliger, 300 mindre enn ved forrige statsbudsjett.
DB171013 Musikerne, med Musikernes fellesorganisasjon og Norsk Jazzforum i spissen, er også misfornøyde, etter at posten « Tilskudd til næringsfremme, kultur og informasjonsformål » på Utenriksdepartementets budsjett foreslås kuttet fra 66,6 millioner kroner til 42,8 millioner kroner .
DB171013 Musikerne, med Musikernes fellesorganisasjon og Norsk Jazzforum i spissen, er også misfornøyde, etter at posten « Tilskudd til næringsfremme, kultur og informasjonsformål » på Utenriksdepartementets budsjett foreslås kuttet fra 66,6 millioner kroner til 42,8 millioner kroner.
DB171013 Kalvik og kinobransjen jublet i hvert fall for at staten, i etterkant av at avgiftsinntekter fra DVD-salget forsvant, valgte å subsidiere Bygdekinoens 168 spillesteder og 120.000 besøkende med 7 millioner kroner i 2018.
DB171013 Fordelt på Sveriges 10 millioner innbyggere gir det et statsbudsjett på 97.000 norske kroner per innbygger.
DB171013 Elevorganisasjonen er rasende etter å ha fått 200 millioner nye kroner til skolehelsetjenesten.
DB171013 Dette tilsvarer nesten 250.000 kroner per innbygger.
DB171013 Dette tilsvarer 977 milliarder norske kroner .
DB171013 Den norske kirke kaller statsbudsjettet for « nok et svakt kirkebudsjett » etter å ha fått nesten to milliarder kroner , en økning på over 20 millioner, i rammetilskudd.
DB171013 De mange private skogeierne, representert av Erik Lahnstein, er derimot hoderystet over at man ikke får en skattekredittordning - en likviditetssubsidie - likevel, etter at skogeierne har investert mange hundre millioner kroner i en privat næring, fordi en slik subsidie strider mot EØS-avtalens reglement for ulovlig statsstøtte.
DB171013 Andre som er misfornøyde er Christina Bu, leder i Elbilforeningen, som klager på at den nye « Tesla-avgiften » kan ramme mange tusen nordmenn som har bestilt el-SUV-er, av merkene Audi, Jaguar og Tesla, med lang rekkevidde og stor tyngde, til priser mellom en halv og én million kroner .
DB171013 Etter siste sesong i 2013 ble blant annet Walter Whites brukte truser auksjonert bort - for 60 000 kroner .
DB171013 Skulle den styrke seg med 10 prosent, faller verdien på fondet slik vi beregner det - målt i norske kroner .
DB171013 Neste år vil vi bruke 231 milliarder kroner fra fondet, hver sjuende krone i statsbudsjettet vil komme herfra.
DB171013 I et budsjett på over 1300 milliarder kroner kan forskjellen mellom disse milliardbeløpene høres små ut, men det er dette som er politikerne handlingsrom, eller skal vi si pusterom.
DB171013 Da vi journalister satt og svettet og gjettet på økningen i oljepengebruken i morgentimene i går, spriket tallene fra 3 til 10 milliarder kroner .
DB171013 Aksjene du hadde kjøpt var ikke lenger verdt 8000 milliarder norske kroner , men kanskje litt over 7000.
DB171013 En boks fluorpulver koster opptil 1600 kroner og rekker bare til fire-fem par ski.
DA171013 Etter å ha knust ruten på bilen skal han ha forsynt seg med klær til en verdi av 2875 kroner .
DA171013 mars i år skal han også brutt seg inn i en sykkelbutikk og tatt to terrengsykler til 70.000 kroner ¶ 25. mars i år skal han og andre personer ha forsøkt å bryte seg inn i en sykkelbutikk i Stavanger.
DA171013 Etter å ha knust ruten på bilen skal han ha forsynt seg med klær til en verdi av 2875 kroner .
DA171013 mars i år skal han også brutt seg inn i en sykkelbutikk og tatt to terrengsykler til 70.000 kroner ¶ 25. mars i år skal han og andre personer ha forsøkt å bryte seg inn i en sykkelbutikk i Stavanger.
DA171013 Totalservice Ekrene AS omsatte i fjor for 3,7 millioner kroner og hadde et resultat før skatt på 293.000 kroner .
DA171013 Totalservice Ekrene AS omsatte i fjor for 3,7 millioner kroner og hadde et resultat før skatt på 293.000 kroner.
DA171013 Totalservice Ekrene AS holder til i Haugesund og opplyste i retten at den samlede gjelden er på 2.317.000 kroner, og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 1.597.960 kroner .
DA171013 Totalservice Ekrene AS holder til i Haugesund og opplyste i retten at den samlede gjelden er på 2.317.000 kroner , og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 1.597.960 kroner.
DA171013 Retten konkluderte med at det hadde vært en omsetning i firmaet på 1,2 millioner kroner fram til det åpnet konkurs i firmaet.
DA171013 LES OGSÅ : - Konkurs mann ( 52 ) underslo syv millioner kroner
DA171013 Regjeringen vil nemlig øke maksprisen for en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden.
DA171013 Ifølge regjeringens modell for skattelette-fordeling får denne familien 1.200 kroner i skattelette i året.
DA171013 Etter å ha gått over til privat næringsliv fra Akademia, har også mor fått et kraftig lønnshopp, som innebærer at husholdningens samlede årsinntekt er på om lag 1,5 millioner kroner i året.
DA171013 Det betyr en reell økning på 110 kroner per måned.
DA171013 Da måtte man opp mot 15.000 kroner , om vi skulle merket dette.
DA171013 Barnehageplassen i Bærum kommune koster dem 2.730 kroner i måneden, også SFO koster i underkant av 3.000 kroner hver måned.
DA171013 Barnehageplassen i Bærum kommune koster dem 2.730 kroner i måneden, også SFO koster i underkant av 3.000 kroner hver måned.
DA171013 - Når vi øker maksprisen med 110 kroner , skal vi bruke de pengene til å ansette flere barnehagepedagoger og øke kvaliteten i barnehagene.
DA171013 Nok en gang ventes det på 10-15 millioner kroner til forprosjektet til det som kan bli ett av Nordens ledende arkeologiske museer og en av Rogalands største attraksjoner.
DA171013 - Regjeringens tabell viser at denne familien samlet sett får 1.200 kroner i skattelette neste år, sier Reitan.
DA171013 Satsingen i Oslo Sør får 4 millioner kroner .
DA171013 Oslo kommune la nemlig i sitt budsjett inn 30 millioner kroner til områdeløftet, og da lå det en forventning om at staten skulle speile det.
DA171013 Det settes av 30 millioner kroner til politi i Oslo Sør.
DA171013 Det blir satt av 2,7 milliarder kroner til låneramme for å bygge nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet.
DA171013 Det bevilges 1,5 milliarder kroner til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
DA171013 Bevilgningen til områdeløft i Oslo sør er på 4 små millioner kroner .
DA171013 Men med en langsiktig nedbetalingsplan for drøyt fire millioner kroner i gjeld og et budsjett i år på seks millioner, skynder MFK seg langsomt mot målet.
DA171013 Grepet vil koste staten om lag én milliard kroner i året.
DA171013 De siste årene er det bevilget til sammen 9 milliarder kroner i tiltakspakker til de delene av landet som var hardest rammet av oljeprisfallet.
DA171013 Regjeringen vil nemlig øke maksprisen for en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden.
DA171013 Ifølge regjeringens modell for skattelette-fordeling får denne familien 1.200 kroner i skattelette i året.
DA171013 Etter å ha gått over til privat næringsliv fra Akademia, har også mor fått et kraftig lønnshopp, som innebærer at husholdningens samlede årsinntekt er på om lag 1,5 millioner kroner i året.
DA171013 Det betyr en reell økning på 110 kroner per måned.
DA171013 Da måtte man opp mot 15.000 kroner , om vi skulle merket dette.
DA171013 Barnehageplassen i Bærum kommune koster dem 2.730 kroner i måneden, også SFO koster i underkant av 3.000 kroner hver måned.
DA171013 Barnehageplassen i Bærum kommune koster dem 2.730 kroner i måneden, også SFO koster i underkant av 3.000 kroner hver måned.
DA171013 - Når vi øker maksprisen med 110 kroner , skal vi bruke de pengene til å ansette flere barnehagepedagoger og øke kvaliteten i barnehagene.
DA171013 - Regjeringens tabell viser at denne familien samlet sett får 1.200 kroner i skattelette neste år, sier Reitan.
DA171013 I 2018 ønsker regjeringen å bruke 35,9 milliarder kroner til veiformål.
DA171013 * Bare 76,4 millioner kroner er satt av til posten « tilskudd til gang- og sykkelveier », mot 122,5 millioner i år. * 226,2 millioner kroner er satt av til posten « tiltak for gående og syklende », mot 490,9 millioner i år.
DA171013 september, settes det nå av 1 milliard kroner der til en støtteordning for elsykkelkjøp.
DA171013 * 226,2 millioner kroner er satt av til posten « tiltak for gående og syklende », mot 490,9 millioner i år.
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere Ved å splitte handelen har Boligbygg unngått at kjøpet er blir behandlet av Oslos politikere, som skal stemme over alle enkeltkjøp over 50 millioner kroner .
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere Selgerne har hatt en gevinst på rundt 40 millioner kroner .
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere Oslo kommune har kjøpt eiendom for over 220 millioner kroner fra konkursgjengangere, avslører DN.
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere I en dokumentar publisert fredag forteller Dagens Næringsliv om hvordan konkursgjengangere har solgt eiendom for tilsammen 220 millioner kroner til Oslo kommune.
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere I en annen handel skal selskapet ha kjøpt en bygård på Ullern for 85 millioner kroner, for tre dager senere å selge til kommunen for 105 millioner kroner .
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere I en annen handel skal selskapet ha kjøpt en bygård på Ullern for 85 millioner kroner , for tre dager senere å selge til kommunen for 105 millioner kroner.
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere En måned senere gjorde han den nevnte handelen med Oslo kommune til en fortjeneste på 20 millioner kroner .
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere Deriblant en leilighet i Niels Jules gate i Oslo, som hadde en prisstigning på 400.000 kroner på en måned.
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere Advokaten skal ha mottatt pengene fra Oslo kommune - et titall millioner kroner .
AP171013https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JKbEj/-DN-Mohn-gir-to-milliarder-til-dotrene Tidligere skal sønnen Frederik Wilhelm Mohn ha fått fire milliarder kroner , skriver BT.
AP171013https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JKbEj/-DN-Mohn-gir-to-milliarder-til-dotrene Han vil ikke uttale seg om pengebeløpet på nesten en milliard kroner .
AP171013https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JKbEj/-DN-Mohn-gir-to-milliarder-til-dotrene Disse overtar 8,9 prosent hver av verdiene, som igjen utgjør rundt 963 millioner kroner hver, opplyser DN.
AP171013https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JKbEj/-DN-Mohn-gir-to-milliarder-til-dotrene DN skriver at 74-åringen har skilt ut to selskaper fra sitt heleide investeringsselskap Meteva, som opplyses å sitte på verdier for 10,5 milliarder kroner .
AP171013https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JKbEj/-DN-Mohn-gir-to-milliarder-til-dotrene Christine Mohn Furre er bosatt i Bergen, mens Louise Mohn Larssen fikk mye omtale da hun og ektemannen Erik Bertrand Larssen ifølge blant annet Dagbladet kjøpte et hus i Holmenkollen for 75 millioner kroner i 2014.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/poQoG/Forsvarsbudsjettet-oker--strid-om-kampkraften-gjor-det-samme « Allerede i 2018 økes investeringsbevilgningene til landmakten med over 400 millioner kroner .
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/poQoG/Forsvarsbudsjettet-oker--strid-om-kampkraften-gjor-det-samme For 2018 får de en ytterligere økning på 84,8 millioner kroner .
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/poQoG/Forsvarsbudsjettet-oker--strid-om-kampkraften-gjor-det-samme kroner til Forsvaret i 2018.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Pk8X5/Fastlegene-blir-eldre_-og-farre-onsker-a-bli-fastlege-Legeforeningen-frykter-for-ordningen Regjeringen foreslår å bevilge 55 millioner kroner til et pilotprosjekt med primærhelseteam.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet Økningen er på 180 kroner - eller 110 kroner mer enn prisstigningen.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet Økningen er på 180 kroner - eller 110 kroner mer enn prisstigningen.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet Maksprisen for oppholdsbetaling i barnehage foreslås økt til 2910 kroner neste år.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet I statsbudsjettet settes inntektsgrensen for å komme inn under denne ordningen fra august neste år til 462.000 kroner .
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet I neste års statsbudsjett foreslår Regjeringen at maksprisen for en barnehageplass settes opp med 180 kroner til 2910 kroner .
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet I neste års statsbudsjett foreslår Regjeringen at maksprisen for en barnehageplass settes opp med 180 kroner til 2910 kroner.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet Det er 110 kroner mer enn prisstigningen.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet Det betyr at alle husstander med en inntekt under 533 500 kroner vil ha rett til reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. januar 2018.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem Av landmaktutredningen går det fram at regjeringen vil investere 54 milliarder kroner i nytt materiell og 6 milliarder kroner i infrastruktur.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem Av landmaktutredningen går det fram at regjeringen vil investere 54 milliarder kroner i nytt materiell og 6 milliarder kroner i infrastruktur.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem - Forslaget innebærer investeringer i nytt materiell og infrastruktur for 60 milliarder kroner fra nå og framover de kommende årene, sier Søreide.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/E337A/Forsvaret-far-nye-artillerivogner Forsvaret er blant budsjettvinnerne i regjeringens forslag til 2018-budsjett, og får nærmere tre milliarder kroner ekstra, men rammene rundt langtidsplanen for forsvaret vil ikke bli utvidet.
AP171013https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/q22ze/Norge-trenger-HRS-og-Hege-Storhaug--Kristian-August-Eilertsen De mottar om lag 1,8 millioner kroner i årlig støtte.
AP171013https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/roqbm/I-arevis-ble-Thorbjorn-Jagland-varslet-om-korrupsjon-i-Europaradet-Kritikerne-mener-han-ikke-gjorde-noen-ting STRASBOURG/BRUSSEL ( Aftenposten ) : Politikere i Europarådet fikk russisk kaviar til titusenvis kroner kiloet, dyre tepper, luksusreiser og millioner av euro i bestikkelser.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Norske-langrennsstjerner-reagerer-pa-lonnskutt--Trist-243730b.html Summen man får utdelt for å vinne et løp i verdenscupen, går fra 121.000 til 81.000 kroner .
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Norske-langrennsstjerner-reagerer-pa-lonnskutt--Trist-243730b.html Blant annet blir prispengene for å vinne Tour de Ski redusert med nesten 300.000 kroner , skriver NRK.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Dommer-som-den-Johaug-fikk-er-helt-nodvendig-for-a-redde-idretten-243668b.html Nylig kjøpte hun seg bolig like ved skianlegget i Holmenkollen til 18,8 millioner kroner .
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-kan-tvinge-idrettspresidenten-til-a-ga-av-243715b.html Derfor straffet hun idrettsforbundet sentralt ved forrige tildeling og har varslet et kutt på nye fem millioner kroner neste gang.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html Samtidig har regjeringen økt momskompensasjonen ved bygging av idrettsanlegg til 185 millioner kroner , noe som er en økning på 14 millioner fra 2017.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html Norges Idrettsforbund mener det er behov for en pott på 1,9 milliarder kroner , men regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 en pott på 1,35 milliarder.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html I 2017 så får idretten 2,6 milliarder kroner over tippemidlene som går til aktivitet.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html Det er en økning på 28,6 millioner kroner fra 2017.
AA171013 Kina eksporterte varer for 1.566 milliarder kroner i september, en økning på 8,1 prosent fra måneden før.
AA171013 Importen økte med hele 18,7 prosent til 1.340 milliarder kroner .
AA171013 Handelsoverskuddet med USA var på 222 milliarder kroner i september.
AA171013 Handelsoverskuddet med EU, som er Kinas største handelspartner, endte på 73 milliarder kroner , viser tall fra kinesiske myndigheter.
AA171013 Handelsoverskuddet endte dermed på 225 milliarder kroner, og dette var en nedgang fra august da handelsoverskuddet var på 371 milliarder kroner .
AA171013 Handelsoverskuddet endte dermed på 225 milliarder kroner , og dette var en nedgang fra august da handelsoverskuddet var på 371 milliarder kroner.
AA171013 | SAS ville stanse avtale til 320 millioner kroner - tapte i tingretten ¶
AA171013 SAS må betale saksomkostninger på 64 400 kroner .
AA171013 SAS ba Sør-Trøndelag tingrett gripe inn med en midlertidig forføyning for å stoppe inngåelse av en kontrakt mellom NTNU og Norwegian verdt 320 millioner kroner over fire år.
AA171013 En kontrakt som kan være verdt så mye som 320 millioner kroner er betydelig og av stor viktighet for oss.
AA171013 En avtale verdt 320 millioner kroner .
AA171013 Mange av kuttene utgjør ikke særlig mye i kroner og øre, men har provosert både Venstre og KrF, som regjeringen må ha støtte fra for å få budsjettet vedtatt i Stortinget.
AA171013 Forsvaret er blant budsjettvinnerne i regjeringens forslag til 2018-budsjett, og får nærmere tre milliarder kroner ekstra, men rammene rundt langtidsplanen for forsvaret vil ikke bli utvidet.
AA171013 Statens vegvesen vil de neste årene bruke rundt 200 milliarder kroner på utbygging, vedlikehold og intelligente transportsystemer.
AA171013 Planen har også andre grønne satsingsområder, blant annet en dreining mot miljøvennlig transport i byområdene, samt 1,7 milliarder kroner til tiltak for gående og syklende.
AA171013 Etaten vil satse en halv milliard kroner på såkalte intelligente transportsystemer.
AA171013 Dette er prosjekter som hver har en kostnadsramme på over 500 millioner kroner .
AA171013 Den samlede statlige rammen til investeringer er på om lag 90 milliarder kroner , og i løpet av seksårsperioden vil rundt 104 kilometer firefeltsvei stå ferdig.
AA171013 Bevilgningene til veiformål totalt blir i gjennomsnitt 40 milliarder kroner i året, inkludert Nye Veier AS, noe som er 18 prosent over nivået i 2017.
AA171013 Vinnerkoret får en reise til en verdi av 50 000 kroner .
AA171013 Nå omsetter Jankos mekaniske verksted for 23 millioner kroner , har 15 ansatte og vokser stadig.
VG171012 Runolv Steganes dyreste OL-pakke koster 39.000 kroner per person for én uke.
VG171012 Det tjente de, ifølge det 64-åringen sa i retten i 2003, 57 millioner kroner på.
VG171012 Den dyreste pakken til Cosport, den offisielle norske leverandøren, kostet på sin side hele 88.000 kroner denne uken.
VG171012 Insentivordningen gjør det vanskelig å filme i Norge, sier han til NRK, og antyder at hver sesong vil koste et sted mellom 600 og 800 millioner kroner .
VG171012 « Skrik » solgt på auksjon for 615 millioner kroner
VG171012 Ifølge flere medier, blant annet The Times, er selgeren den russiske milliardæren Dimitrij Rybolovlev, som kjøpte maleriet for i underkant av én milliard kroner i 2013.
VG171012 I 2005 kjøpte en amerikansk forretningsmann maleriet for 80.000 kroner .
VG171012 Den siste gangen ble Jesus-portrettet solgt på en Sothebys-auksjon for kun 470 kroner .
VG171012 Auksjonshuset Christie's sier i en uttalelse tirsdag at de forventer at maleriet « Salvator Mundi » vil gå for rundt 800 millioner kroner når det skal selges i New York i november, noe som vil gjøre det til et av verdens dyreste noensinne, melder The Telegraph.
VG171012 Når oljepengebruken ligger vel 231 milliarder kroner , og er på 2,9 prosent av oljefondet i år, er det høyt, men omtrent som ventet.
VG171012 Derfor øker oljepengebruken i kroner og øre, selv også om budsjettimpulsen er nøytral.
VG171012 Om du har råd til en Tesla til en million, har du råd til avgiftsøkning på 70.000 kroner .
VG171012 Les mer : Siv Jensen foreslår tre milliarder kroner i nye skattelettelser ¶
VG171012 Og at de etterpå prøvde å true ham til å overføre 3000 kroner .
VG171012 I tiltalen heter det at de brukte stoler og kosteskaft for å ta fra offeret mobilen og 200 kroner .
VG171012 I statsbudsjettet som legges frem i dag, får politiet 30 millioner kroner til Oslo sør.
VG171012 Blant annet skal det bevilges seks millioner kroner til økt drift av sykkelveinettet og 15 millioner til tiltak for bilfritt byliv.
VG171012 Volvo Norge opplyser til VG at deres ladbare hybrider av V90, XC90, XC60, V60 og S90 vil øke i avgift med 12.500 kroner til 17.158 kroner , for den tyngste, XC90.
VG171012 Volvo Norge opplyser til VG at deres ladbare hybrider av V90, XC90, XC60, V60 og S90 vil øke i avgift med 12.500 kroner til 17.158 kroner, for den tyngste, XC90.
VG171012 På en Toyota RAV4 betyr det en avgiftsøkning på 22.000 kroner , sier Per Morten Merg.
VG171012 Mange Lexus-modeller vil øke med fra cirka 25.000 til nærmere 40.000 kroner i avgift, dersom statsbudsjettforslaget blir vedtatt.
VG171012 Et eksempel er at Volvo XC90 T8, slik som den er i dag, vil øke med 42.000 kroner fra dagens pris til 1. juli, mens ladbare Volvo XC60 T8 vil øke med 27.000, sier forlagsredaktør i Bilforlaget, Per Morten Merg.
VG171012 Ifølge Jaguar-sjef John Helmersen har 1000 nordmenn betalt 10.000 kroner hver for å stå på venteliste for den helelektriske Jaguar I-pace.
VG171012 En Tesla Model X SUV vil få en avgift på 71.346 til 96.324 kroner , mot 0 i dag.
VG171012 En Tesla Model S vil få en avgift på opptil 35.852 kroner .
VG171012 Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, viser utregninger.
VG171012 Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, viser utregninger.
VG171012 Det kan gi kommeunene et inntektstap på 1,7 milliarder kroner ifølge kommunene selv, som blir en tilsvatrnde stpr skattelette for næringslivet.
VG171012 Tidligere måtte man ha tjent opptil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp ( som tilsvarer 1 G, eller 93.634 kroner ) i løpet av siste år, eller til sammen 3 G på de siste tre avsluttede kalenderårene.
VG171012 Men departementet opplyser at det reelle kuttet i dagpenger er på over 300 millioner kroner neste år, inkludert det som skal gis til de med sykepenger og pleiepenger.
VG171012 LO har regnet på at det utgjør 700 millioner kroner de neste tre årene.
VG171012 700 millioner kroner skal kuttes på tre år.
VG171012 - Det Jon Georg Dale i praksis gjør nå, er å frata rundt 30 millioner kroner i statstøtte til organisasjoner som kritiserer.
VG171012 33 organisasjoner som tidligere har mottatt til sammen 29,5 millioner kroner , rammes.
VG171012 Regjeringen kutter videre til 509 millioner kroner i 2018, som er utgjør et kutt på 60 prosent, sammenliknet med saldert budsjett. 195 millioner kroner skal brukes til videre drift ved Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad og 20 millioner kroner til planlegging av fullskala CO2-håndtering i Norge.
VG171012 I budsjettfremlegget viser de at det reelt ble brukt 1,3 milliarder kroner i 2017 ( saldert budsjett ). 60 prosent ¶
VG171012 I 2016 bevilget regjeringen to milliarder kroner til CO2-håndtering.
VG171012 kroner til arbeidet med CO2-håndtering i 2018.
VG171012 195 millioner kroner skal brukes til videre drift ved Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad og 20 millioner kroner til planlegging av fullskala CO2-håndtering i Norge.
VG171012 195 millioner kroner skal brukes til videre drift ved Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad og 20 millioner kroner til planlegging av fullskala CO2-håndtering i Norge.
VG171012 Ett for de enkle, og ett for bisler med kroner til paradebruk.
VG171012 Økningen gir økte inntekter til staten på 530 millioner kroner neste år.
VG171012 NRK-lisensen økes med 108 kroner neste år.
VG171012 Det betyr i snitt 400 kroner i skattelette for dem som tjener 750.000 til én million kroner, mens de med millioninntekt og mer i snitt får 1.700 kroner mindre i skatt.
VG171012 Det betyr i snitt 400 kroner i skattelette for dem som tjener 750.000 til én million kroner , mens de med millioninntekt og mer i snitt får 1.700 kroner mindre i skatt.
VG171012 Det betyr i snitt 400 kroner i skattelette for dem som tjener 750.000 til én million kroner, mens de med millioninntekt og mer i snitt får 1.700 kroner mindre i skatt.
VG171012 Det betyr en reell økning på 110 kroner per måned.
VG171012 Den nye avgiften blir på 2976 kroner, inkludert moms, Fordi momsen samtidig økes fra 10 til 12 prosent, blir økningen NRK får, bare på 50 kroner .
VG171012 Den nye avgiften blir på 2976 kroner , inkludert moms, Fordi momsen samtidig økes fra 10 til 12 prosent, blir økningen NRK får, bare på 50 kroner.
VG171012 Avgiften vil ramme nye eiere av den dyreste teslaen, Model X, som neste år må ut med over 70.000 kroner mer som følge av avgiften.
VG171012 * Maksprisen for en barnehageplass øker til 2.910 kroner i måneden.
VG171012 * Kontantstøtten blir ikke prisjustert, og blir dermed stående på inntil 7500 kroner i måneden for barn mellom ett og to år.
VG171012 Ifølge Finansdepartementet utgjør det drøyt 43.000 kroner per innbygger.
VG171012 Dermed kan regjeringen ta ut hele 231,1milliarder kroner av oljeinntektene i statsbudsjettet.
VG171012 I forrige uke avslørte VG at Alne jobbet på barnevernsvakten i Follo, samtidig som han eier et selskap som selger barnevernstjenester for flere millioner kroner i samme område.
VG171012 Ditt Tiltak solgte i fjor barnevernstjenester, blant annet fosterhjemstjenester, til en rekke kommuner for totalt 31 millioner kroner .
VG171012 Alne hadde ifølge ligningen fra 2015 en inntekt på 3,1 millioner kroner .
VG171012 Fra nyttår går den opp nærmere 20.000 kroner, og fra juli kan den gå ytterligere over 40.000 kroner opp, basert på en kalkyle utført av BilNytt.no.
VG171012 Fra nyttår går den opp nærmere 20.000 kroner , og fra juli kan den gå ytterligere over 40.000 kroner opp, basert på en kalkyle utført av BilNytt.no.
SA171012 Maksbeløpet er fremdeles 25.000 kroner, maks 300.000 kroner tilsammen.
SA171012 Maksbeløpet er fremdeles 25.000 kroner , maks 300.000 kroner tilsammen.
SA171012 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner , vil regnes som skattepliktig inntekt. 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, vil regnes som skattepliktig inntekt, akkurat som utleie av fritidsbolig.
SA171012 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner , vil regnes som skattepliktig inntekt, akkurat som utleie av fritidsbolig.
SA171012 Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
SA171012 Moe Dyrhaug sier hun ikke har fått satt seg inn i budsjettet, og at det er vanskelig for henne på stående fot å beregne hva det vil bety i kroner og øre.
SA171012 Dansken ble straffet med 80.000 pund ( rundt 830.000 kroner ) i bot og én kamps karantene.
SA171012 Spilleren Straus har armen rundt er Iver Fossum, som ble solgt til tyske Hannover 96 for rundt 20 millioner kroner .
SA171012 I dag får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF, mens kvinnelandslaget bare får 3,1 millioner kroner . gjennom en stipendordning.
SA171012 I dag får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF, mens kvinnelandslaget bare får 3,1 millioner kroner. gjennom en stipendordning.
SA171012 Herrene har gått med på å gi 550 000 av sine kroner til kvinnelandslaget, og NFF skal gi like store honorarer til kvinnene som mennene.
DN171012https://www.dn.no/nyheter/2017/10/12/2051/Utenriks/hevneren-mister-stotte-pa-filippinene USA har siden år 2000 forsynt Filippinene med våpen verdt nesten 8 milliarder kroner .
DN171012 Neste år får de 988 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett.
DN171012 I år hadde UDI nesten 1,2 milliarder kroner til rådighet.
DN171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
DN171012 Neste år får de 988 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett.
DN171012 I år hadde UDI nesten 1,2 milliarder kroner til rådighet.
DN171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
DN171012 Det tilsvarer 1 G, eller 93.634 kroner .
DN171012 I år blir 3,7 milliarder kroner brukt, men den foreslår at 1,4 milliarderk roner går til den posten neste år.
DN171012 ¶ I statsbudsjettet for 2017 ble 360 millioner kroner satt av til å utvikle anlegg for CO2-rensing ved norske industribedrifter.
DN171012 Regjeringen foreslo torsdag at det i 2018 blir redusert til 20 millioner kroner .
DN171012 ¶ I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen øke maksprisen på en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden, noe som innebærer en reell økning på 110 kroner hver måned.
DN171012 ¶ I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen øke maksprisen på en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden, noe som innebærer en reell økning på 110 kroner hver måned.
DN171012 ¶ Forslaget til årets statsbudsjett viser at regjeringen vil øke årets budsjett til bistand til 35,1 milliarder kroner til bistand, som er en økning på 1,3 milliarder fra i år.
DN171012 Støtten blir kuttet med 25 millioner kroner, i tillegg til at studiestøtten minsker med 11 millioner kroner i regjeringens forslag.
DN171012 Støtten blir kuttet med 25 millioner kroner , i tillegg til at studiestøtten minsker med 11 millioner kroner i regjeringens forslag.
DN171012 samtidig som han gir 2 millioner kroner til pelsnæringen for at de skal pusse fasaden, sier leder i NOAH Siri Martinsen.
DN171012 Nå skal det ryddes opp i gruvene, et arbeid som antas å ta om lag tre år til en pris på 700 millioner kroner .
DN171012 En oppstart av de to gruvene kan kreve så mye som 1,05 milliarder kroner i ny kapital, og selv da er lønnsomheten tvilsom.
DN171012 Regnskapet ble ellers belastet blant annet med tap på nesten 40 millioner kroner etter salget av det islandske datterselskapet LNS Saga.
DN171012 Leonhard Nilsen & Sønner, Nord-Norges største entreprenør, har slitt kraftig de seneste årene, og endte med et underskudd på hele 475 millioner kroner i 2015.
DN171012 I fjor gikk det litt bedre i konserntoppen, Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom as, men resultat før skatt endte igjen i minus, med 75 millioner kroner .
DN171012 Senere på dagen ble det kjent at Credit Suisse jekker opp kursmålet på aksjen, fra 139 til 143 kroner .
DN171012 DNB-aksjen har steget kraftig på Oslo Børs det seneste året, og forbi kursmålet til UBS på 152 kroner .
DN171012 ¶ Offshoreselskapet Fugro selger selskapets virksomhet som driver med grop-graving og kabellegging på havbunnen til Global Marine Group for 73 millioner dollar, tilsvarende 577 millioner kroner .
DN171012 I forbindelse med noteringen ønsker banken å gjøre en kapitalutvidelse på om lag 400 - 500 millioner kroner , men sier den vil ta endelig beslutning om hvor mye penger den vil hente senere i samråd med sine rådgivere.
DN171012 Det siste året har banken hatt en vekst på to milliarder kroner i netto utlån.
DN171012 USA har siden år 2000 forsynt Filippinene med våpen verdt nesten 8 milliarder kroner .
DN171012 VG skriver at ifølge Jaguar-sjef John Helmersen har 1000 nordmenn betalt 10.000 kroner hver for å stå på venteliste for den helelektriske Jaguar I-pace, som vil være noe over 2000 kilo.
DN171012 Statoil omsettes nå for 159 kroner per aksje på Børsen, som er over det gjennomsnittet av analytikerne mener aksjen er verd og godt over Sparebank 1 Markets kursmål på 145 kroner .
DN171012 Statoil omsettes nå for 159 kroner per aksje på Børsen, som er over det gjennomsnittet av analytikerne mener aksjen er verd og godt over Sparebank 1 Markets kursmål på 145 kroner.
DN171012 Siden Statoil gikk inn i selskapet i januar 2016 og ytterligere i mai samme år har det gitt den norske oljegiganten en avkastning på like over tre milliarder kroner .
DN171012 Markedsverdien har falt fra over 600 milliarder kroner til 526 milliarder kroner i dag.
DN171012 Markedsverdien har falt fra over 600 milliarder kroner til 526 milliarder kroner i dag.
DN171012 Lundins aksjekurs har økt fra rundt 130 svenske kroner aksjer før oljekrisen til 176 svenske kroner i dag, og har dermed nå markedsverdi på 60 milliarder svenske kroner .
DN171012 Lundins aksjekurs har økt fra rundt 130 svenske kroner aksjer før oljekrisen til 176 svenske kroner i dag, og har dermed nå markedsverdi på 60 milliarder svenske kroner.
DN171012 Lundins aksjekurs har økt fra rundt 130 svenske kroner aksjer før oljekrisen til 176 svenske kroner i dag, og har dermed nå markedsverdi på 60 milliarder svenske kroner.
DN171012 Skatteklasse 2 gis til de som forsørger ektefellen, og innebærer 25 000 kroner i høyere personfradrag på skatten.
DN171012 Samlet er skattenivået redusert med om lag 26 milliarder kroner i perioden 2014 til 2018, påpekte Jensen.
DN171012 Målt i 2018-kroner øker oljepengebruken med seks milliarder kroner .
DN171012 Dette tilsvarer 2,9 prosent av fondets verdi ved inngangen til budsjettåret, som er anslått til 7.898 milliarder kroner .
DN171012 Bruken av oljepenger legges opp til å bli 231,1 milliarder kroner neste år.
DN171012 De kutter heller skattene med tre milliarder kroner , sier Moxnes.
DN171012 Totalt ventes opprydningsarbeidet å koste 700 millioner kroner , og regjeringen tar sikte på at det er Store Norske selv som skal stå som byggherre for dette.
DN171012 Kapitalbehovet fra eier vil være inntil om lag 1053 millioner kroner .
DN171012 I torsdagens statsbudsjett fremgår det at en oppstart av de to gruvene kan kreve så mye som 1,05 milliarder kroner i ny kapital og at det i realiteten er få alternative finansieringskilder til staten.
DN171012 For neste år er det bevilget 141 millioner kroner til dette, og regjeringen mener det er nødvendig å få på plass maskiner og utstyr i Longyearbyen på Svalbard i slutten av mars neste år - for å starte opprydningen neste sommer.
DN171012 kroner .
DN171012 Ved utleie av mer enn halvparten av boligen, er inntekten i dag skattefri dersom samlet utleieinntekt er inntil 20.000 kroner i inntektsåret.
DN171012 Skatteklasse 2 gis til de som forsørger ektefellen, og innebærer 25 000 kroner i høyere personfradrag på skatten.
DN171012 Regjeringens forslag innebærer at NRK-lisensen økes med 50 kroner før moms, altså fra 2607 kroner i 2017 til 2657 neste år.
DN171012 Regjeringens forslag innebærer at NRK-lisensen økes med 50 kroner før moms, altså fra 2607 kroner i 2017 til 2657 neste år.
DN171012 Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
DN171012 Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
DN171012 I tillegg reduseres de øvrige fradragssatsene for kost med 100 kroner .
DN171012 For dem som leier ut egen bolig lenger enn 30 dager vil inntektene fortsatt være skattefrie inntil 20.000 kroner som i dag.
DN171012 Dermed blir summen på regningen som alle med tv i huset må betale økt med 108 kroner, fra 2868 kroner i år til 2976 kroner i 2018.
DN171012 Dermed blir summen på regningen som alle med tv i huset må betale økt med 108 kroner, fra 2868 kroner i år til 2976 kroner i 2018.
DN171012 Dermed blir summen på regningen som alle med tv i huset må betale økt med 108 kroner , fra 2868 kroner i år til 2976 kroner i 2018.
DN171012 Avgiften vil spesielt ramme store elbiler som Tesla Model X, som kan få en engangsavgift opp mot 70.000 kroner og Model S, som kan få en avgift på 7000 kroner .
DN171012 Avgiften vil spesielt ramme store elbiler som Tesla Model X, som kan få en engangsavgift opp mot 70.000 kroner og Model S, som kan få en avgift på 7000 kroner.
DN171012 - For eksempel kutt i skatteklasse 2, som vil gi en skatteskjerpelse på rundt 6000 kroner for dem det gjelder, sier Lothe.
DN171012 - De gir bare fem-seks millioner kroner i skatteproveny.
DN171012 Endringene vil føre til at tunge elbiler blir 70.000 kroner dyrere, meldte Aftenposten onsdag.
DN171012 Skattelettelsen av redusert skattesats på alminnelig inntekt anslås til om lag 14 milliarder kroner påløpt og 9,1 milliarder kroner bokført i 2018.
DN171012 Skattelettelsen av redusert skattesats på alminnelig inntekt anslås til om lag 14 milliarder kroner påløpt og 9,1 milliarder kroner bokført i 2018.
DN171012 Samferdselsdepartementet øker sitt budsjett med 4,1 milliarder kroner fra fjoråret.
DN171012 Regjeringen lar satsen for barnetrygd stå på 970 kroner i måneden, og den har dermed ikke blitt endret på 22 år.
DN171012 Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
DN171012 Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
DN171012 I forslaget til statsbudsjett for 2018 kommer det frem at regjeringen vil bruke 80 millioner kroner til å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet.
DN171012 Dette tilsvarer 2,9 prosent av fondets verdi ved inngangen til budsjettåret, som er anslått til 7898 milliarder kroner .
DN171012 Det vil øke statens inntekter med en halv milliard kroner .
DN171012 Bruken av oljepenger legges opp til å bli 231,1 milliarder kroner .
DN171012 Bruken av oljeinntekter øker reelt med 6 milliarder kroner , skriver regjeringen i en pressemelding.
DN171012 Wangs formue har det siste året krympet med 28 prosent til drøyt 180 milliarder kroner , noe som gir ham en femteplass på lista over Kinas rikeste.
DN171012 Kinas rikeste blir stadig rikere, og den aller rikeste skal nå være god for hele 340 milliarder kroner .
DN171012 Ifølge The Hurun Report er Xu nå god for rundt 340 milliarder kroner og har dermed vippet mangemilliardæren Wang Jianlin av tronen som Kinas rikeste.
DN171012 Sportsbiler og effektsterke store biler ble ved nyttår flere hundre tusen kroner billigere.
DN171012 Inntektene til staten i form av bilavgifter er redusert med 1,6 milliarder kroner i samme periode.
DN171012 Ifølge statsbudsjettet vil denne endringen koste norske firmabileiere 210 millioner kroner i 2018.
DN171012 Dette betyr en prisøkning på mellom 1000 og 20.000 kroner , avhengig av modell, ifølge statsbudsjettet.
DN171012 Den gjennomsnittlige engangsavgiften på nye biler i Norge er redusert med omlag 35.000 kroner i siste stortingsperiode, står det i nasjonalbudsjettet.
DN171012 Begge bilene veier like mye og totale avgifter for Tesla x blir kroner 96.300,-, mot totalt kroner 129.200,- for Audi Q7, en differanse på kroner 32.900,- i Teslas favør.
DN171012 Begge bilene veier like mye og totale avgifter for Tesla x blir kroner 96.300,-, mot totalt kroner 129.200,- for Audi Q7, en differanse på kroner 32.900,- i Teslas favør.
DN171012 Begge bilene veier like mye og totale avgifter for Tesla x blir kroner 96.300,-, mot totalt kroner 129.200,- for Audi Q7, en differanse på kroner 32.900,- i Teslas favør.
DN171012 Avgiftsendringene for elbiler og ladbare hybrider vil gi bilkjøperne en ekstraregning på 460 millioner kroner i året, ifølge regjeringens utregninger.
DN171012 - Det er interessant å se at en Tesla X, en ren elbil, vil få et avgiftsløft på kroner 96.300,-, mens den sammenlignbare Audi Q7 som ladbar hybrid får et avgiftshopp på kroner 19.600,-.
DN171012 - Det er interessant å se at en Tesla X, en ren elbil, vil få et avgiftsløft på kroner 96.300,-, mens den sammenlignbare Audi Q7 som ladbar hybrid får et avgiftshopp på kroner 19.600,-.
DN171012 Ved utleie av mer enn halvparten av boligen, er inntekten skattefri dersom samlet utleieinntekt er inntil 20.000 kroner i inntektsåret.
DN171012 For de som leier ut egen bolig lenger enn 30 dager vil inntektene fortsatt være skattefrie inntil 20.000 kroner som i dag.
DN171012 Det foreslås et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner , regnes som skattepliktig inntekt.
DN171012 kroner påløpt og 5 mill. kroner bokført i 2017.
DN171012 kroner bokført i 2017.
DN171012 « Regjeringens forslag innebærer at samlede netto skatte- og avgiftslettelser under denne regjeringen er om lag 26 milliarder kroner . », ifølge Statsbudsjett-dokumentet.
DN171012 Skattelettelsen av redusert skattesats på alminnelig inntekt anslås til om lag 14 milliarder kroner påløpt og 9,1 milliarder kroner bokført i 2018.
DN171012 Skattelettelsen av redusert skattesats på alminnelig inntekt anslås til om lag 14 milliarder kroner påløpt og 9,1 milliarder kroner bokført i 2018.
DN171012 Regjeringen foreslår nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen tre milliarder kroner i Statsbudsjettet.
DN171012 Totals Martin Linge-utbygging er blitt 12,1 milliarder kroner dyrere enn planlagt.
DN171012 Budsjettet i november var på 38,6 milliarder kroner .
DN171012 Økningen i oljepengebruken fra i fjor til i år er på seks milliarder kroner .
DN171012 Dette tilsvarer 2,9 prosent av fondets verdi ved inngangen til budsjettåret, som er anslått til 7.898 milliarder kroner .
DN171012 Bruken av oljepenger legges opp til å bli 231,1 milliarder kroner neste år.
DN171012 Ifølge Olsen vil ti prosent styrking av kronen gi en reduksjon i mulig bruk av oljepenger på 24 milliarder kroner .
DN171012 Til sammenligning var resultatet på 114 millioner kroner i samme periode året før.
DN171012 Komplett Bank sier den samtidig vil gjøre en kapitalutvidelse på om lag 400-500 millioner kroner når den går på børs, men sier den vil ta en endelig beslutning om hvor mye penger den vil hente senere - i samråd med sine rådgivere.
DN171012 Det betyr at netto utlån ved årsskiftet ventes være på 5,4-5,6 milliarder kroner .
DN171012 Banken regner med fortsatt kraftig vekst fremover, og tar opp sin såkalte guiding på utlånsveksten til netto 2,1-2,3 milliarder kroner i år, fra tidligere 2,0-2,2 milliarder kroner .
DN171012 Banken regner med fortsatt kraftig vekst fremover, og tar opp sin såkalte guiding på utlånsveksten til netto 2,1-2,3 milliarder kroner i år, fra tidligere 2,0-2,2 milliarder kroner.
DN171012 Banken kan vise til en vekst det siste året på 68 prosent i netto utlån, eller nær to milliarder kroner, og la samtidig frem et driftsresultat før skatt på 267 millioner kroner for årets tre første kvartaler.
DN171012 Banken kan vise til en vekst det siste året på 68 prosent i netto utlån, eller nær to milliarder kroner , og la samtidig frem et driftsresultat før skatt på 267 millioner kroner for årets tre første kvartaler.
DN171012 Onsdag meldte DNO om at de har mottatt en betaling på 39,50 millioner dollar brutto, tilsvarende 316 millioner kroner , fra KRG for eksport av råolje i juli fra Tawke-feltet.
DN171012 I 1988 konkluderte påtalemyndigheten med at han ikke hadde ført staten bak lyset da Reksten-flåten ble tildelt statlige garantier for 1 milliard kroner .
DN171012 Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, melder TV 2.
DN171012 Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, melder TV 2.
DN171012 Bellona-leder Frederic Hauge synes forslaget er sjokkerende og mener det er en parodi at regjeringen har gitt store avgiftslettelser til hybridbiler som har satt inn et batteri for syns skyld - når de nå vil innføre en engangsavgift på opptil 70.000 kroner på større elbiler.
DN171012 Regjeringen svarte med å foreslå en økning på 50 kroner , altså nesten full pott for kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.
DN171012 NRK ba i sitt årlige lisensbrev fra mai i år om en lisensøkning på 55 kroner før moms på ti prosent.
DN171012 | Regjeringen øker NRK-lisensen med 108 kroner , men tar over halvparten selv i moms ¶
DN171012 Regjeringens forslag innebærer at NRK-lisensen øker med 50 kroner før moms, altså fra 2607 kroner i 2017 til 2657 neste år.
DN171012 Regjeringens forslag innebærer at NRK-lisensen øker med 50 kroner før moms, altså fra 2607 kroner i 2017 til 2657 neste år.
DN171012 Regjeringen øker NRK-lisensen med 108 kroner neste år.
DN171012 NRK ba i sitt årlige lisensbrev fra mai i år om en lisensøkning på 55 kroner før moms på ti prosent.
DN171012 Men på grunn av rasjonalisering og bortfall av doble distribusjonskostnader på radio, modererte NRK altså sitt ønske til politikerne med 25 kroner .
DN171012 I samme brev skrev NRK at det egentlig ville være behov for en økning på 80 kroner fra hver lisensbetaler for å dekke opp for forventet lønns- og prisvekst.
DN171012 Dermed blir summen på regningen som alle med tv i huset må betale økt med 108 kroner, fra 2868 kroner i år til 2976 kroner i 2018.
DN171012 Dermed blir summen på regningen som alle med tv i huset må betale økt med 108 kroner, fra 2868 kroner i år til 2976 kroner i 2018.
DN171012 Dermed blir summen på regningen som alle med tv i huset må betale økt med 108 kroner , fra 2868 kroner i år til 2976 kroner i 2018.
DB171012 Prisen var da beregnet til bortimot en milliard kroner , og det legges opp til et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettshøgskole ( NIH ) og Olympiatoppen.
DB171012 Ifølge NTB i 2016, er prisen beregnet å være rundt en milliard kroner .
DB171012 Det tilsvarer 200 kroner .
DB171012 Vanlige folk har fått sju kroner dagen, regnet VG ut.
DB171012 Vi vet at økningen i oljepengebruken tilsvarer 0,1 prosent av fastlands-BNP, det er cirka 3 milliarder kroner .
DB171012 NTB melder i midlertid at regjeringen legger opp til en bruk av 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene i statsbudsjettet.
DB171012 I pressemeldingen fra Finansdepartementet går det ikke fram hvor stort Oljefond uttaksprosenten måles opp mot, eller hvor mye det utgjør i kroner og øre.
DB171012 I forslaget til statsbudsjett for 2017 la regjeringen opp til å bruke 1.301,1 milliarder kroner, hvorav 225,6 milliarder kroner av oljefondets avkastning.
DB171012 I forslaget til statsbudsjett for 2017 la regjeringen opp til å bruke 1.301,1 milliarder kroner , hvorav 225,6 milliarder kroner av oljefondets avkastning.
DB171012 Dørum sier til NTB at han i forkant mente at økningen i oljepengebruken burde ligge i den nedre delen av intervallet 0 - 10 milliarder kroner, men at han så for seg at økningen trolig ville ligge nærmere 10 milliarder kroner .
DB171012 Dørum sier til NTB at han i forkant mente at økningen i oljepengebruken burde ligge i den nedre delen av intervallet 0 - 10 milliarder kroner , men at han så for seg at økningen trolig ville ligge nærmere 10 milliarder kroner.
DB171012 - Det utgjør drøyt 43 000 kroner per innbygger.
DB171012 * I forslaget til statsbudsjett for 2017 la regjeringen opp til å bruke 1.301,1 milliarder kroner, hvorav 225,6 milliarder kroner av oljefondets avkastning.
DB171012 * I forslaget til statsbudsjett for 2017 la regjeringen opp til å bruke 1.301,1 milliarder kroner , hvorav 225,6 milliarder kroner av oljefondets avkastning.
DB171012 Samtidig ønsker regjeringen å gi 2 millioner kroner til pelsnæringen, spesifikt til et dyrevelferdsprogram for mink.
DB171012 samtidig som han gir 2 millioner kroner til pelsnæringen for at de skal pusse fasaden, sier leder i NOAH- for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.
DB171012 ¶ Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
DB171012 Vi startet med 30 millioner i år og 70 millioner for neste år, totalt 100 millioner kroner for 2018.
DB171012 Nå foreslår altså regjeringen å øke ungdomsinnsatsen med 70 millioner kroner .
DB171012 I tillegg skal også frikortgrensen økes til 55,000 kroner , for å motivere ungdom til å jobbe.
DB171012 I 2017-budsjettet satt regjeringen av 30 millioner kroner til samme tiltak.
DB171012 ( Dagbladet ) : Regjeringen vil øremerke 100 millioner kroner på statsbudsjettet til tiltak som skal hjelp unge raskt ut av NAV-systemet, og over til arbeid eller utdanning.
DB171012 Neste år får de 988 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett.
DB171012 I år hadde UDI nesten 1,2 milliarder kroner til rådighet.
DB171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
DB171012 Regjeringen foreslår et skattelette til næringslivet, eiere og investorer på til sammen 3,7 milliarder kroner neste år.
DB171012 I den andre enden av skalaen finner man de med en inntekt på opp til 150 000 kroner i året, som får minst med 100 kroner i skattelette.
DB171012 I den andre enden av skalaen finner man de med en inntekt på opp til 150 000 kroner i året, som får minst med 100 kroner i skattelette.
DB171012 Folk som ligger i normalsjiktet på lønnsstigen vil knapt merke noen forskjell på lønnsslippen, med et gjennomsnittlig skattelette på 300 kroner .
DB171012 Det blir satt av over 300 millioner kroner mindre til dagpenger på budsjettet for 2018 enn for i år.
DB171012 Dermed må man ha tjent minst 1 G ( 93 634 kroner ) i løpet av siste år for å kvalifisere for arbeidsledighetstrygd, skriver NTB.
DB171012 Denne « gavepakken » har en prislapp på rundt 765 millioner kroner .
DB171012 De som tjener mest i landet - med over én million kroner i årslønn - kommer best ut av det, med et skattelette på 1700 kroner i snitt.
DB171012 De som tjener mest i landet - med over én million kroner i årslønn - kommer best ut av det, med et skattelette på 1700 kroner i snitt.
DB171012 Dagpengebevilgningen for neste år er på drøyt 13 milliarder kroner .
DB171012 Da dette kom opp i et tidligere tilfelle ble det beregnet et tap på rundt 6000 kroner for en familie, sier Reitan.
DB171012 - En skattelette på om lag 400 kroner i gjennomsnitt for alle skatteytere er ikke så mye, sier Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.
DB171012 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171012 Regjeringen foreslår kutt i skogvern på 49, 5 millioner kroner .
DB171012 I forslaget til statsbudsjett setter regjeringen av 509 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2.
DB171012 Dagbladet får opplyst fra Klimadepartementet at det ikke er korrekt at pengene til bekjemping av søppel i havet kuttes, da regjeringen kommer med en fullmakt om 15 millioner kroner til, som kan brukes i 2018 eller fordeles over flere år.
DB171012 Det innebærer et kutt i NVEs arbeid med kartlegging, sikring og fjellskredovervåkning fra 373 millioner kroner i inneværende år til 237 millioner kroner neste år.
DB171012 Det innebærer et kutt i NVEs arbeid med kartlegging, sikring og fjellskredovervåkning fra 373 millioner kroner i inneværende år til 237 millioner kroner neste år.
DB171012 Dersom man kun ser på pengepotten som går til sikringstiltak, vil kuttet utgjøre 43 prosent, fra 271 millioner kroner i år til 155 millioner neste år.
DB171012 Men de faktiske utgiftene til denne posten er nå anslått å bli lavere, 14,7 milliarder kroner , skriver NTB.
DB171012 I saldert budsjett for 2017 var denne posten på om lag 16,3 milliarder kroner .
DB171012 Det blir satt av over 300 millioner kroner mindre til dagpenger på budsjettet for 2018 enn for i år.
DB171012 Dagpengebevilgningen for neste år er på drøyt 13 milliarder kroner .
DB171012 Blant annet legges det opp til kutt i NOAS sin rettshjelpordning på 1,1 millioner kroner , kutt i antallet kvoteflyktninger Norge skal ta i mot, fjerning av skatteklasse 2. og økt makspris for barnehage.
DB171012 Ja, de øker veibudsjettet for 2018 med 1,7 milliarder kroner .
DB171012 I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 67,5 milliarder kroner over samferdselsbudsjettet.
DB171012 Det er foreslått å bevilge om lag 35,9 milliarder kroner .
DB171012 - Vi har fått 1,3 milliarder kroner i løpet av de fire siste årene til å øke lærertallet i grunnskolen.
DB171012 Videre foreslår de å bruke 55 milliarder kroner på forsvar i 2018,opplyser Jensen.
DB171012 Regjeringa vil bruke 660 millioner kroner i 2018 til etablering av et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet og 102,8 millioner til kjøp av tre nye politihelikoptre med transportkapasitet.
DB171012 Det betyr at staten i neste års budsjett legger opp til å bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene, som er en økning på 5,5 milliarder fra forrige budsjett, ifølge NTB.
DB171012 - Det utgjør drøyt 43 000 kroner per innbygger.
DB171012 Ifølge NTB skal regjeringen bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene i statsbudsjettet.
DB171012 På Facebook skrev familien fredag at de i løpet av kampanjens første måned har mottatt mer enn 80 000 dollar ( nærmere 650 000 norske kroner , journ. anm. ) fra mer enn tusen mennesker - mange av dem fremmede.
DB171012 Regjeringen hever den lave momssatsen - statens inntekter øker med halv milliard kroner
DB171012 Tesla kan dermed bli mange tusen kroner dyrere.
DB171012 Halvveis inn i DNBs estimatperiode på tre år har banken ifølge Finansavisen tatt kun knappe 8,6 milliarder kroner av tapspotten på 18 milliarder.
DB171012 Finansavisen kan fortelle at aksjemarkedet overdrev betydningen av dette, og priset inn et tap på 100 milliarder kroner i DNB, ifølge analytiker Christoffer Adams' regnestykker i august i fjor.
DB171012 ( Finansavisen ) : I fjor sommer varslet konsernsjef Rune Bjerke at DNB vil tapsføre opp til 18 milliarder kroner i 2016, 2017 og 2018.
DB171012 Slik det er i dag må man ha tjent opp til 1 G, ( grunnbeløpet i Folketrygden ) som i dag er 93 634 kroner i løpet av siste år, for å ha rett til dagpenger.
DB171012 Satsen for barnetrygden holdes fast på 970 kroner i måneden, viser forslaget til statsbudsjett for 2018 som regjeringen la fram torsdag.
DB171012 Samlet får denne gruppen lettelse på 170 millioner kroner .
DB171012 Regjeringen ønsker å sette av 6,7 millioner kroner til kommunene, som skal brukes til opplæring i norsk og norsk kultur og verdier som en del av integreringen.
DB171012 Regjeringen vil øke maksprisen for en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden.
DB171012 Regjeringen vil bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene i statsbudsjettet for 2018.
DB171012 Regjeringen setter av 584 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen mot vold og overgrep.
DB171012 Regjeringen setter av 15 millioner kroner 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede, skriver Aftenposten.
DB171012 Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner .
DB171012 Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
DB171012 Regjeringen foreslår blant annet å styrke Statens barnehus og politiet med henholdsvis 11 og 20 millioner kroner .
DB171012 Regjeringen bevilger også 65 millioner kroner mer til yrkesfag. 13,6 millioner kroner skal gå til rekruttering av flere lærebedrifter.
DB171012 Posten øker med 54 millioner kroner i 2018 sammenlignet med årets satsing på 530 millioner.
DB171012 Politiet får 11 millioner kroner til å styrke arbeidet mot overgrep mot barn på internett.
DB171012 Nav-ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, skal gjøres varig, og dobles fra 100 til 200 millioner kroner , skriver Nettavisen.
DB171012 Med dagens kvotepris vil det gi staten inntekter på omtrent 2,7 milliarder kroner .
DB171012 Kommunesektoren får 3,8 milliarder kroner mer i frie inntekter neste år.
DB171012 Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage. 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DB171012 Kommunene får 3,6 milliarder kroner mer, og fylkene 200 millioner.
DB171012 Inntektstapet er beregnet til 700 millioner kroner .
DB171012 Ifølge Sunnmørsposten vil regjeringen sette av 200 millioner kroner til opprusting av sykehusene i Ålesund og Volda.
DB171012 I forslaget til statsbudsjett for 2018 er det satt av 35,1 milliarder kroner til bistand.
DB171012 Gruppen som tjener mellom 750.000 til én million kroner, får i gjennomsnitt 400 kroner, mens gruppen med millioninntekt og mer får i gjennomsnitt 1.700 kroner mindre å betale i skatt, ifølge NTB.
DB171012 Gruppen som tjener mellom 750.000 til én million kroner, får i gjennomsnitt 400 kroner , mens gruppen med millioninntekt og mer får i gjennomsnitt 1.700 kroner mindre å betale i skatt, ifølge NTB.
DB171012 Gruppen som tjener mellom 750.000 til én million kroner , får i gjennomsnitt 400 kroner, mens gruppen med millioninntekt og mer får i gjennomsnitt 1.700 kroner mindre å betale i skatt, ifølge NTB.
DB171012 Gjennomsnittlig kutt i formuesskatt for gruppen med inntekt på over én million kroner, er 1.800 kroner .
DB171012 Gjennomsnittlig kutt i formuesskatt for gruppen med inntekt på over én million kroner , er 1.800 kroner.
DB171012 Dette er en økning på 1,3 milliarder kroner fra inneværende år og utgjør om lag 1 prosent av neste års forventede bruttonasjonalprodukt ( BNI ).
DB171012 Det utgjør et gjennomsnitt på 1.600 kroner, hvorav 700 kroner utgjør lettelse i formuesskatt.
DB171012 Det utgjør et gjennomsnitt på 1.600 kroner , hvorav 700 kroner utgjør lettelse i formuesskatt.
DB171012 Det skal bygges sykehus i Molde, og regjeringen vil innvilge lånesøknaden fra Helse Midt-Norge som tilsvarer et beløp på rundt 3,5 milliarder kroner , ifølge NRK.
DB171012 Det er satt av 18,9 millioner kroner til å etablere fagskolen som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har igangsatt, skriver Aftenposten.
DB171012 Det er en økning på 5,5 milliarder kroner fra inneværende budsjett, 6 milliarder kroner hvis man regner om til neste års kroneverdi.
DB171012 Det er en økning på 5,5 milliarder kroner fra inneværende budsjett, 6 milliarder kroner hvis man regner om til neste års kroneverdi.
DB171012 Det betyr en reell økning på 110 kroner per måned.
DB171012 Den laveste inntektskategorien på opp til 150.000 kroner, får i gjennomsnitt en skattelette på 100 kroner .
DB171012 Den laveste inntektskategorien på opp til 150.000 kroner , får i gjennomsnitt en skattelette på 100 kroner.
DB171012 De siste årene er det bevilget 9 milliarder kroner til de delene av landet som var hardest rammet av oljekrisen.
DB171012 Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner .
DB171012 300 millioner kroner skal gå til et bedre tilbud til rusavhengige ¶ 100 millioner kroner skal gi bedre og mer miljøvennlig ferjetilbud ¶
DB171012 300 millioner kroner skal gå til et bedre tilbud til rusavhengige ¶ 100 millioner kroner skal gi bedre og mer miljøvennlig ferjetilbud ¶
DB171012 30 millioner kroner ekstra til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid.
DB171012 200 millioner kroner skal gå til tidlig innsats i barnehage og skole, og det samme til forebyggende tiltak for barn, unge og familier. 300 millioner kroner skal gå til et bedre tilbud til rusavhengige ¶ 100 millioner kroner skal gi bedre og mer miljøvennlig ferjetilbud ¶
DB171012 13,6 millioner kroner skal gå til rekruttering av flere lærebedrifter.
DB171012 Forbrukerøkonom Elin Reitan anslår 1000 kroner mindre skatt i året for en familie med en inntekt på 800 000 og 4000 kroner mindre for en familie med 1,2 millioner i samlede inntekter.
DB171012 Forbrukerøkonom Elin Reitan anslår 1000 kroner mindre skatt i året for en familie med en inntekt på 800 000 og 4000 kroner mindre for en familie med 1,2 millioner i samlede inntekter.
DB171012 At vi betaler halvparten av regninga for en bil til 1,2 millioner kroner .
DB171012 Genialt påfunn gjør det gøy å være norsk i Danmark : - Middagen koster aldri mer enn 50 kroner
DB171012 Human Rights Service har til sammen fått 6,4 millioner kroner i statsstøtte siden 2014, gjennom den offentlige støtteordningen « Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet », nå underlagt Justis- og beredskapsdepartementet ved innvandrings- og integreringsministeren.
DB171012 ( Dagbladet ) : Regjeringen ønsker å videreføre støtten på 1,8 millioner kroner til organisasjonen Human Rights Service, viser årets statsbudsjett.
DB171012 Stortinget vedtok museet i juni 2013, med kostnadsramme på 5,3 milliarder kroner .
DB171012 Stortinget godkjente en kostnadsramme på 5,3 milliarder kroner .
DB171012 Kostnadsrammen er basert på en eurokurs på 7,895 kroner fra 1. juli 2013.
DB171012 Gjennom terminkontrakter og opsjoner kan kjøperen på forhånd sikre prisen i kroner , uavhengig av valutasvingninger.
DB171012 Dermed øker kostnadene for Nasjonalmuseet med hele 142 millioner kroner , viser dokumenter Dagbladet har fått innsyn i.
DB171012 ¶ NRK-lisens : Regjeringen foreslår å øke NRK-lisensen med 55 kroner inkludert moms.
DB171012 Men på grunn av rasjonalisering og bortfall av doble distribusjonskostnader på radio, modererte NRK sitt ønske til politikerne med 25 kroner .
DB171012 Kulturminister Linda Hofstad Helleland forklarer at de bestemte seg for å øke lisensen med 50 kroner blant annet fordi NRK jobber godt med effektivisering og omstilling.
DB171012 I år er kringkastingsavgiften på 2.867,70 kroner , inkludert moms.
DB171012 I det årlige lisensbrevet hvor Eriksen skrev han at det egentlig ville være behov foren økning på 80 kroner , for å dekke opp for lønns- og prisvekst, skriver Dagens Næringsliv.
DB171012 Det er fem kroner mindre enn det kringkastingssjefen ba om.
DB171012 - Dette betyr femti kroner til NRK, og fem kroner i økt moms.
DB171012 - Dette betyr femti kroner til NRK, og fem kroner i økt moms.
DB171012 ( Dagbladet ) : Kringkastingsavgiften for 2018 er satt til 2975,84 kroner inkludert moms.
DB171012 Momsøkningen vil ifølge bransjeorganisasjonen Film & Kino koste kinokundene 28 millioner kroner i året, basert på tallene fra omsetningen i 2016.
DB171012 Det vil øke billettprisene til kinoer, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer, og gi staten inntekter på 530 millioner kroner .
DB171012 - Det er billettinntektene som er vår hovedinntektskilde, og nå må vi hive på fem kroner ekstra på billettprisene for å kompensere for dette, sier leder for Norske kinosjefers forbund, Arild Kalkvik til Dagbladet.
DB171012 ¶ KUTTER : Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) kutter 25,7 millioner kroner i pressestøtten i neste års statsbudsjett.
DB171012 Regjeringen kutter 25,7 millioner kroner i pressestøtten, også kalt produksjonstilskuddet, i neste års statsbudsjett.
DB171012 Mens pressestøtten var på 313 146 000 kroner i fjor, blir den i 2018 på 294 300 000 kroner . 7. mars la Mediemangfoldsutvalget fram sin rapport, hvor de utredet hvilke mål de mener staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statlige midler kan benyttes.
DB171012 Mens pressestøtten var på 313 146 000 kroner i fjor, blir den i 2018 på 294 300 000 kroner. 7. mars la Mediemangfoldsutvalget fram sin rapport, hvor de utredet hvilke mål de mener staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statlige midler kan benyttes.
DB171012 Men det foreslås også å sette av syv millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning for nyhets- og aktualitetsmedier.
DB171012 Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner .
DB171012 Samtidig har våpenprodusentene i USA, en gjeng som tar inn 100 milliarder kroner i året, produsert flere våpen enn noensinne før.
DB171012 I starten av oktober kunne avisa avdekke at « fem selskaper som solgte private barnehager til Læringsverkstedet i 2016 sitter igjen med en samlet gevinst på rundt en halv milliard kroner ».
DB171012 Fra 2006 til 2016 ble eiernes innskudd på 540000 kroner til 206 millioner kroner da selskapet ble solgt.
DB171012 Fra 2006 til 2016 ble eiernes innskudd på 540000 kroner til 206 millioner kroner da selskapet ble solgt.
DA171012 Olden Varmepumper AS omsatte for 2,3 millioner kroner i fjor og hadde samme år et negativt resultat før skatt 299.000 kroner .
DA171012 Olden Varmepumper AS omsatte for 2,3 millioner kroner i fjor og hadde samme år et negativt resultat før skatt 299.000 kroner.
DA171012 Olden Varmepumper AS har holdt til i Førresfjorden og opplyste i retten å ha en gjeld på 1.219.642 kroner .
DA171012 Det ble også opplyst at selskapets aktiva var en varmepumpe, en Opel ( pizzabil ) og diverse kontor og lagermateriell med en samlet anslått verdi på 30.000 kroner .
DA171012 Søreng og Kolnes Transport AS omsatte i 2015 for 5,2 millioner kroner og hadde samme år et negativt resultat før skatt på 1,3 millioner kroner .
DA171012 Søreng og Kolnes Transport AS omsatte i 2015 for 5,2 millioner kroner og hadde samme år et negativt resultat før skatt på 1,3 millioner kroner.
DA171012 Søreng og Kolnes Transport AS holder til i Haugesund og opplyste at den samlede gjelden er på 2.251.700 kroner, og at selskapets aktiva består av et bankinnskudd på 180.000 kroner .
DA171012 Søreng og Kolnes Transport AS holder til i Haugesund og opplyste at den samlede gjelden er på 2.251.700 kroner , og at selskapets aktiva består av et bankinnskudd på 180.000 kroner.
DA171012 Han ble også dømt til å betale 10.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.
DA171012 LES OGSÅ : - Hadde 200.500 kroner i sokkene ¶
DA171012 Kvinnen ble idømt en bot på 15.000 kroner .
DA171012 Disse skal ha tilbudt dem 2000 kroner for å frakte noen tabletter til Stavanger, noe de ifølge sin egen forklaring skal ha avslått.
DA171012 Samtidig vil regjeringen gi 2 millioner kroner til pelsnæringen, spesifikt til et dyrevelferdsprogram for mink.
DA171012 samtidig som han gir 2 millioner kroner til pelsnæringen for at de skal pusse fasaden, sier leder i NOAH- for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.
DA171012 Samlet foreslår regjeringen en bevilgning på 13 millioner kroner , hvorav 6 millioner over kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett i 2018.
DA171012 Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018.
DA171012 Regjeringen planlegger å bruke rundt 30 millioner kroner på å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Rogaland i 2018.
DA171012 Regjeringen foreslår å øremerke 4 millioner kroner av tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten til områdesatsingen i Stavanger kommune.
DA171012 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Stavanger ( UiS ) med 2,1 millioner kroner til 50 studieplasser i IKT.
DA171012 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskulen på Vestlandet ( HVL ), som har studiested i Rogaland, med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT.
DA171012 Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge om lag 381 millioner kroner til Petoro AS.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner i 2018.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 451 millioner kroner til Oljedirektoratets ( OD ) forvaltningsområder.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og - beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 13,5 millioner kroner til drift av Norsk Oljemuseum.
DA171012 Regjeringen foreslår også 100 millioner kroner i belønningsmidler til Nord-Jæren som en del av byvekstavtalen.
DA171012 Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis.
DA171012 Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn.
DA171012 Regjeringen foreslår en låneramme på 1350 millioner kroner til utbygging og modernisering av Haugesund sykehus.
DA171012 Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
DA171012 Regjeringen foreslår 70 millioner kroner i 2018, hvorav 50 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
DA171012 Regjeringen foreslår 70 millioner kroner i 2018, hvorav 50 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
DA171012 Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.
DA171012 Regjeringen foreslår 125 millioner kroner i 2018, som vil bli benyttet til restfinansiering av prosjektet.
DA171012 Midlene kommer fra regjeringens forslag om å bevilge 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i 2018.
DA171012 Inkludert ubrukte midler fra tidligere år blir samlet disponibelt beløp 780 millioner kroner .
DA171012 I 2018 planlegges det i tillegg benyttet om lag 20 millioner kroner knyttet i hovedsak til etablering av et nytt våpenlager i Madla leir.
DA171012 I 2018 foreslår regjeringen 300 millioner kroner i statlig bidrag til kollektivløsningen.
DA171012 I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner .
DA171012 For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge om lag 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS.
DA171012 For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge om lag 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS.
DA171012 For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge om lag 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS.
DA171012 For 2018 vil regjeringen sette av 860 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
DA171012 For 2018 foreslår regjeringen 500 millioner kroner .
DA171012 For 2018 foreslår regjeringen 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksveg i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale.
DA171012 Av disse vil det bli delt ut 3,8 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler ( UT-midler ) til Rogaland fylke.
DA171012 Av dette er 100 millioner kroner statlige midler og 400 millioner kroner er det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.
DA171012 Av dette er 100 millioner kroner statlige midler og 400 millioner kroner er det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.
DA171012 Alle rettene koster 69 kroner .
DA171012 Totalt har avgiften på en vinflaske i Norge nå passert 70 kroner .
DA171012 Pendlere : Mister fradraget på 205 kroner per dag hvis de kan lage mat i boligen.
DA171012 Om rentene dobles til 5 prosent, vil det gi en kostnadsøkning på 6.000 kroner , ifølge forbrukerøkonomene i Sparebank 1.
DA171012 NRK-lisensen : Øker med 108 kroner til 2.976 kroner i 2018.
DA171012 NRK-lisensen : Øker med 108 kroner til 2.976 kroner i 2018.
DA171012 Kontantstøtten : Blir ikke prisjustert og dermed stående på inntil 7.500 kroner i måneden for barn mellom ett og to år.
DA171012 For en familie med 3 millioner kroner i gjeld utgjør denne effekten i dag 3.000 kroner i året sammenlignet med 2015.
DA171012 For en familie med 3 millioner kroner i gjeld utgjør denne effekten i dag 3.000 kroner i året sammenlignet med 2015.
DA171012 En tung Tesla kan dermed koste 70.000 kroner mer, mens lettere elbiler får en avgift ned mot 7.000 kroner .
DA171012 En tung Tesla kan dermed koste 70.000 kroner mer, mens lettere elbiler får en avgift ned mot 7.000 kroner.
DA171012 En flaske vin går dermed opp med omtrent en krone, og en liter brennevin med nesten fem kroner .
DA171012 Det betyr i snitt 400 kroner i skattelette for dem som tjener 750.000 til én million kroner, mens de med millioninntekt og mer i snitt får 1.700 kroner mindre i skatt.
DA171012 Det betyr i snitt 400 kroner i skattelette for dem som tjener 750.000 til én million kroner , mens de med millioninntekt og mer i snitt får 1.700 kroner mindre i skatt.
DA171012 Det betyr i snitt 400 kroner i skattelette for dem som tjener 750.000 til én million kroner, mens de med millioninntekt og mer i snitt får 1.700 kroner mindre i skatt.
DA171012 Dermed må man ha tjent minst 1 G ( 93 634 kroner ) i løpet av siste år for å kvalifisere for arbeidsledighetstrygd.
DA171012 Denne « gavepakken » har en prislapp på rundt 765 millioner kroner .
DA171012 Barnehage : Regjeringen foreslår å øke maksprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
DA171012 Barnehage : Regjeringen foreslår å øke maksprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
DA171012 Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett å gi en merverdiavgiftskompensasjon på 185 millioner kroner til idrettslag rundt om kring i landet som ønsker å bygge idrettsanlegg.
DA171012 Arkeologisk har i første omgang bedt om 10 - 15 millioner kroner for å komme i gang.
DA171012 « I tillegg foreslås det at selskapet gis en fullmakt til å forplikte investeringer innenfor en ramme på 200 millioner kroner som kommer til utbetaling i senere år.
DA171012 I denne runden foreslås det at selskapet får en samlet ramme på 400 millioner kroner til investeringsaktiviteter i 2018. 200 millioner tilføres selskapet. 70 millioner er såkalt risikokapital, 130 millioner er « øvrig kapitalinnskudd ».
DA171012 Fornybarfondet er lansert med en investeringsramme på 20 milliarder kroner .
DA171012 Fondet er lansert til 20 milliarder kroner , sier Stortingets Geir Pollestad ( Sp ).
DA171012 Dette gir en samlet ramme på 400 millioner kroner til investeringsaktivitet i 2018 », melder regjeringen i forslaget.
DA171012 200 millioner kroner årlig vil bety at det vil ta en hel generasjon før fondet er på plass slik det er tenkt, sier Pollestad.
DA171012 Samtidig får politiet 30 millioner kroner ekstra for å forebygge skolevold.
DA171012 Regjeringen har også varslet at den vil bevilge 30 millioner kroner ekstra i øremerkede midler til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid i og utenfor skolen.
DA171012 I budsjettet foreslås det innføring av en engangsavgift fra 2018, som særlig vil ramme tyngre elbiler som Tesla, som kan få en engangsavgift opp mot 70.000 kroner .
DA171012 De kutter heller skattene med tre milliarder kroner , sier Moxnes.
DA171012 - Budsjettet er på 1.300-1.400 milliarder kroner .
DA171012 Regjeringen går inn for skatte- og avgiftslettelser på 3 milliarder kroner i forslag for statsbudsjett for 2018.
DA171012 Hoveddelen av endringen vil først få effekt fra 2019, men bokført virkning neste år vil bli på 700 millioner kroner .
DA171012 Særskilte transporttiltak tilgodeses med 3,5 milliarder kroner , en økning på 15 prosent.
DA171012 Samtidig settes det av nesten 36 milliarder kroner til veiformål, en økning på 7,7 prosent.
DA171012 Regjeringen har satt av en totalpakke på 2,5 milliarder kroner til byene, derav 785 millioner til store kollektivprosjekter.
DA171012 Regjeringen forslår å bevilge i underkant av 5,3 milliarder kroner til Nye Veier AS i 2018, noe som er en økning fra 2017-budsjettet på over 2,2 milliarder.
DA171012 Mesteparten går imidlertid til Vegvesenet, som det er satt av 30,6 milliarder kroner til.
DA171012 I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å bevilge totalt 67,5 milliarder kroner over samferdselsbudsjettet, en økning på 4,1 milliarder fra i fjor.
DA171012 Drøyt 23 milliarder av pengene er satt av til jernbaneformål, noe som utgjør et kutt på litt over 12 prosent fra årets budsjett i rene kroner .
DA171012 Det er en økning fra i fjor på 357 millioner kroner .
DA171012 Tidligere måtte man ha tjent opptil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp ( som tilsvarer 1 G, eller 93.634 kroner ) i løpet av siste år, eller til sammen 3 G i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene, for å ha rett til dagpenger.
DA171012 Samlet utgjør det 700 millioner kroner for 2018, 2019 og 2020, når reglene for opptjeningsrett endres, viser LOs tall ifølge VG.
DA171012 Dermed må man ha tjent minst 1 G ( 93 634 kroner ) i løpet av siste år for å kvalifisere for arbeidsløshetstrygd.
DA171012 Prispåslaget kommer på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene.
DA171012 Prispåslaget kommer på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene.
DA171012 Aftenposten meldte onsdag at regjeringen vil gjøre tunge elbiler opptil 70.000 kroner dyrere.
DA171012 Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene.
DA171012 Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene.
DA171012 Det er dermed uklart hvordan en eventuelt norm blir utformet, men ifølge NTB kan prislappen komme opp mot én milliard kroner den neste fireårsperioden.
DA171012 Da regjeringen kuttet fedrekvoten fra 14 til 10 uker i 2013, som førte til at færre tok ut pappaperm, beregnet den en innsparing på 35 millioner kroner allerede i 2014.
DA171012 * Regjeringen vil foreslå at aksjeeiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi og har beregnet inntektstapet ved endringen til 700 millioner kroner .
DA171012 * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
DA171012 * Nav-ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, skal gjøres varig, og dobles fra 100 til 200 millioner kroner .
DA171012 * Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage. 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DA171012 * De siste årene er det bevilget 9 milliarder kroner til de delene av landet som var hardest rammet av oljekrisen.
DA171012 * Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner .
DA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, på statsbudsjettet for neste år.
DA171012 Det er en økning på 5,5 milliarder kroner fra inneværende budsjett, 6 milliarder kroner hvis man regner om til neste års kroneverdi.
DA171012 Det er en økning på 5,5 milliarder kroner fra inneværende budsjett, 6 milliarder kroner hvis man regner om til neste års kroneverdi.
DA171012 - En økning i oljepengebruken på 6 milliarder kroner er godt innenfor det forsvarlige.
DA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet.
DA171012 I budsjettforslaget, som omtales som et nøytralt budsjett, foreslås relativt moderate økninger til vei og bane, helse og omsorg, forskning og utdanning, og det legges inn skattelettelser på 3,7 milliarder kroner i tråd med skatteforliket fra i fjor.
DA171012 Det er en økning på 6 milliarder kroner i neste års kroneverdi og tilsvarer 2,9 prosent av oljefondets verdi.
DA171012 Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene.
DA171012 Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene.
DA171012 * Regjeringen vil foreslå at aksjeeiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi og har beregnet inntektstapet ved endringen til 700 millioner kroner .
DA171012 * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
DA171012 * Nav-ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, skal gjøres varig, og dobles fra 100 til 200 millioner kroner .
DA171012 * Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage. 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DA171012 * De siste årene er det bevilget 9 milliarder kroner til de delene av landet som var hardest rammet av oljekrisen.
DA171012 * Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner .
DA171012 Han mener regjeringens vedtak om å kutte pressestøtten med 25,7 millioner kroner er hårreisende.
DA171012 Gharahkhani stiller også spørsmålstegn ved at Høyre ønsket å opprettholde statsstøtten på 1,8 millioner kroner til den omstridte, islamkritiske organisasjonen Human Rights Service ( HRS ), som det var et flertall på Stortinget for å kutte støtten til, når de samtidig kutter støtten til Islamsk Råd Norge - som han mener er helt riktig.
DA171012 Regjeringen vil kutte pressestøtten med 25,7 millioner kroner .
DA171012 Men fordi momsen samtidig økes fra 10 til 12 prosent, blir økningen NRK får, bare på 50 kroner .
DA171012 MBL-lederen sier at det er et paradoks at mens pressestøtten kuttes med 25,7 millioner kroner , økes NRKs lisens.
DA171012 Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen hadde på forhånd bedt om en lisensøkning på 55 kroner .
DA171012 I forslaget til statsbudsjett foreslås det å sette kringkastingsavgiften til 2.976 kroner neste år, inkludert moms, mot 2.868 kroner i år.
DA171012 I forslaget til statsbudsjett foreslås det å sette kringkastingsavgiften til 2.976 kroner neste år, inkludert moms, mot 2.868 kroner i år.
DA171012 Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner , går det fram av regjeringens budsjettforslag for 2018.
DA171012 Totalt har avgiften på en vinflaske i Norge nå passert 70 kroner .
DA171012 Pendlere : Mister fradraget på 205 kroner per dag hvis de kan lage mat i boligen.
DA171012 Om rentene dobles til 5 prosent, vil det gi en kostnadsøkning på 6.000 kroner , ifølge forbrukerøkonomene i Sparebank 1.
DA171012 NRK-lisensen : Øker med 108 kroner til 2.976 kroner i 2018.
DA171012 NRK-lisensen : Øker med 108 kroner til 2.976 kroner i 2018.
DA171012 Kontantstøtten : Blir ikke prisjustert og dermed stående på inntil 7.500 kroner i måneden for barn mellom ett og to år.
DA171012 For en familie med 3 millioner kroner i gjeld utgjør denne effekten i dag 3.000 kroner i året sammenlignet med 2015.
DA171012 For en familie med 3 millioner kroner i gjeld utgjør denne effekten i dag 3.000 kroner i året sammenlignet med 2015.
DA171012 En tung Tesla kan dermed koste 70.000 kroner mer, mens lettere elbiler får en avgift ned mot 7.000 kroner .
DA171012 En tung Tesla kan dermed koste 70.000 kroner mer, mens lettere elbiler får en avgift ned mot 7.000 kroner.
DA171012 En flaske vin går dermed opp med omtrent en krone, og en liter brennevin med nesten fem kroner .
DA171012 Det betyr i snitt 400 kroner i skattelette for dem som tjener 750.000 til én million kroner, mens de med millioninntekt og mer i snitt får 1.700 kroner mindre i skatt.
DA171012 Det betyr i snitt 400 kroner i skattelette for dem som tjener 750.000 til én million kroner , mens de med millioninntekt og mer i snitt får 1.700 kroner mindre i skatt.
DA171012 Det betyr i snitt 400 kroner i skattelette for dem som tjener 750.000 til én million kroner, mens de med millioninntekt og mer i snitt får 1.700 kroner mindre i skatt.
DA171012 Dermed må man ha tjent minst 1 G ( 93 634 kroner ) i løpet av siste år for å kvalifisere for arbeidsledighetstrygd.
DA171012 Denne " gavepakken " har en prislapp på rundt 765 millioner kroner .
DA171012 Barnehage : Regjeringen foreslår å øke maksprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
DA171012 Barnehage : Regjeringen foreslår å øke maksprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
DA171012 Til sammen skal avdelingen angivelig ha fått utbetalt åtte millioner kroner for mye.
BT171012https://www.bt.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html Maksbeløpet er fremdeles 25.000 kroner, maks 300.000 kroner tilsammen.
BT171012https://www.bt.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html Maksbeløpet er fremdeles 25.000 kroner , maks 300.000 kroner tilsammen.
BT171012https://www.bt.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner , vil regnes som skattepliktig inntekt. 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, vil regnes som skattepliktig inntekt, akkurat som utleie av fritidsbolig.
BT171012https://www.bt.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner , vil regnes som skattepliktig inntekt, akkurat som utleie av fritidsbolig.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Moe Dyrhaug sier hun ikke har fått satt seg inn i budsjettet, og at det er vanskelig for henne på stående fot å beregne hva det vil bety i kroner og øre.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Etter-tre-ar-i-toppen-av-norsk-fotball_-er-bergenseren-pa-vei-bort-243482b.html Spilleren Straus har armen rundt er Iver Fossum, som ble solgt til tyske Hannover 96 for rundt 20 millioner kroner .
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Disse-to-skal-fa-like-mye-betalt-Na-reagerer-britisk-kommentator--Det-motsatte-av-likestilling-243627b.html I dag får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF, mens kvinnelandslaget bare får 3,1 millioner kroner . gjennom en stipendordning.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Disse-to-skal-fa-like-mye-betalt-Na-reagerer-britisk-kommentator--Det-motsatte-av-likestilling-243627b.html I dag får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF, mens kvinnelandslaget bare får 3,1 millioner kroner. gjennom en stipendordning.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Disse-to-skal-fa-like-mye-betalt-Na-reagerer-britisk-kommentator--Det-motsatte-av-likestilling-243627b.html Herrene har gått med på å gi 550 000 av sine kroner til kvinnelandslaget, og NFF skal gi like store honorarer til kvinnene som mennene.
AP171012https://www.aftenposten.no/osloby/i/Qd5Kx/Mat--og-merkevarehuset-vant-Oslo-bys-arkitekturpris Oslo bys arkitekturpris ble opprettet av bystyret i 2000, og består av 50 000 kroner og diplom til arkitekten samt en plakett til bygningen.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Regnet i faste 2018-kroner øker bruken med 6 milliarder kroner fra i år til neste år.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Regjeringen foreslår lettelser som i sum er 3 milliarder kroner i 2018.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Jensen spår at Oljefondet ved årsskiftet vil være på 7899 milliarder kroner .
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet I årene 2014 - 207 var lettelsene i skatter og avgifter netto i gjennomsnitt 5,5 milliarder kroner pr. år.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet I gjennomsnitt for alle skattytere betyr de ufordelte forslagene at det gjennomsnittlige skattekuttet for alle over 17 år blir halvert til 200 kroner . 3.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet I gjennomsnitt for alle skattyter over 17 år betyr dette 400 kroner i skattekutt.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Formuesskatten blir kuttet med 765 millioner kroner ved at rabatten for såkalt arbeidende kapital blir økt fra 10 til 20 prosent.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet For personer med bruttoinntekter mellom 200.000 kroner og 750.000 kroner blir skattekuttet i gjennomsnitt 300 - 400 kroner .
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet For personer med bruttoinntekter mellom 200.000 kroner og 750.000 kroner blir skattekuttet i gjennomsnitt 300 - 400 kroner.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet For personer med bruttoinntekter mellom 200.000 kroner og 750.000 kroner blir skattekuttet i gjennomsnitt 300 - 400 kroner.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Dette er vesentlig lavere enn den gjennomsnittlige årlige veksten på drøyt 20 milliarder kroner i årene 2013 - 2017.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Dette er en påløpt lettelse på 2,7 milliarder kroner .
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Det øker momsinntekten med 675 millioner kroner .
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Det er rundt 100 milliarder kroner lavere enn fondets verdi i det budsjettet ble lagt frem klokken 10 torsdag ¶ 4.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet kroner får i gjennomsnitt 1700 kroner i skattelettelse.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet kroner får i gjennomsnitt 1700 kroner i skattelettelse.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet kroner - mindre enn tidligere ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest Underliggende inntekter, inklusive veksten i disponible oljepenger, vil øke med 18 milliarder kroner årlig 2019 - 2021.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest I dette regnestykket står økt bruk av oljeinntekter for 3 milliarder kroner i ekstrainntekter hvert år 2019 - 2021.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest For ett år siden anslo Jensen det samme handlingsrommet til 6,5 milliarder kroner årlig.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest Dette skal bidra til å øke handlingsrommet med mer enn 4 milliarder kroner årlig, er budskapet fra Jensen.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest Det gir et « handlingsrom før effektivisering og omprioritering » på 4 milliarder kroner .
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest De underliggende utgiftene i folketrygden og aldringseffektene inn i kommunebudsjettene og sykehusene vil presse opp utgiftene med 14 milliarder kroner årlig.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/GoRv4/Siv-Jensen-spar-30000-nye-jobber-neste-ar I de fire siste årene har bruken av oljepenger økt med drøyt 20 milliarder kroner hvert år, regnet i 2017-kroner.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/GoRv4/Siv-Jensen-spar-30000-nye-jobber-neste-ar Det er helt sikkert rekord i milliarder kroner , slik det har vært nesten hvert år siden handlingsregelen for å bruke oljepenger kom inn i verden i 2001.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket Regjeringen foreslår å kutte støtten til CO₂-fangst og lagring i industrien fra 360 millioner i årets budsjett, til 20 millioner kroner til neste år.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XvbvW/Disse-loftene-gir-Regjeringen-for-vei-og-bane En billion kroner til samferdselsprosjekter.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Samtidig tildeles pelsnæringen 2 millioner kroner .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Samtidig settes det av 7 millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Regjeringen legger opp til at regningen for en barnehageplass skal økes fra 2730 kroner til 2910 kroner i måneden.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Regjeringen legger opp til at regningen for en barnehageplass skal økes fra 2730 kroner til 2910 kroner i måneden.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake I forslaget til statsbudsjett for 2018 er det satt av 35,1 milliarder kroner til bistand.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake I dag kan man tjene opp rett til arbeidsledighetstrygd enten ved å ha tjent 1,5 G ( grunnbeløpet i folketrygden, litt over 90.000 kroner ) i løpet av det siste året, eller 3 G i løpet av de tre siste årene.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Dette innebærer en prisøkning på 110 kroner , når effekten av prisstigning er trukket fra.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Utgiftene på skrytelisten torsdag vil bare bety en reell økning dersom den prosentvise økningen i løpende kroner er høyere enn det statsbudsjettet har som prisvekst.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Men er en « satsing » på 100 millioner kroner mye eller lite - eller ingenting ?
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Grovt regnet kan statsbudsjettets utgifter på over 1300 milliarder kroner deles i to : ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OG4el/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften Årsavgift : Kraftig redusert ( 455 kroner mot 2.820-3.290 for fossilbiler i 2017 ).
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OG4el/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften Bellona-leder Frederic Hauge synes forslaget er « sjokkerende » og mener det er en parodi at regjeringen har gitt store avgiftslettelser til hybridbiler som har satt inn et batteri for syns skyld - når de nå vil innføre en engangsavgift på opptil 70.000 kroner på større elbiler.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OG4el/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften i dag utelukkende Tesla-biler - vil bli opptil 70.000 kroner dyrere.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OG4el/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften 2750 nordmenn har allerede skrevet seg på Audi Norges reservasjonsliste og betalt 20.000 kroner for å stå først i køen for å kjøpe den helektriske bilen som antas å ville veie over 2 tonn på grunn av en rekkevidde på over 50 mil.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift Vrakpanten foreslås uendret for neste år på 3.000 kroner .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift Volvo XC60 ladbar hybrid går opp 15.500 kroner fra nyttår og yttterligere 11.500 kroner fra 1. juli - til sammen 27.000 kroner.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift Volvo XC60 ladbar hybrid går opp 15.500 kroner fra nyttår og yttterligere 11.500 kroner fra 1. juli - til sammen 27.000 kroner.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift RAV4 hybrid vil få 20.000-22.000 kroner mer i avgift.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift Den blir beregnet etter egenvekt, og en bil som veier 2.25 tonn vil få en avgift på 35.900 kroner, mens avgiften for biler på 2,5 tonn blir på 82.800 kroner .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift Den blir beregnet etter egenvekt, og en bil som veier 2.25 tonn vil få en avgift på 35.900 kroner , mens avgiften for biler på 2,5 tonn blir på 82.800 kroner.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift Auris hybrid og en vanlig Prius blir omkring 5.000 kroner dyrere ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift juli neste år, totalt avgiftshopp på 42.000 kroner .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift juli - til sammen 27.000 kroner .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet Summen forblir på 970 kroner pr. måned, eller 11.640 kroner i året pr. barn under 18 år.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet Med inntekten til de to blir skatteletten på rundt 600 - 800 kroner ....
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet I budsjettet er det foreslått 100 millioner kroner til tidlig innsats i barnehage og skole. 40 millioner av disse skal gå til flere lærerspesialister.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet - Det koster litt også, over 4000 kroner i året.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet måned, eller 11.640 kroner i året pr. barn under 18 år.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet 70 millioner kroner skal gå til styrking av yrkesfag.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren Regjeringen foreslår å øke maksprisen for et ordinært heldagstilbud i barnehage fra 2730 til 2 910 kroner pr. måned neste år.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren På årsbasis utgjør dette 1980 kroner mer å betale.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren Det er en reell prisvekst på 110 kroner i måneden.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren januar neste år vil alle husholdninger som har en samlet skattbar inntekt under 533.500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling, ifølge budsjettforslaget til Kunnskapsdepartementet.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren kroner
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren kroner Videreutdanning av barnehagelærere innen språkutvikling og - læring : 5 mill. kroner ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren kroner Tilskuddsordning for økt rekruttering av minoritetsspråklige : 20 mill. kroner Videreutdanning av barnehagelærere innen språkutvikling og - læring : 5 mill. kroner ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren kroner Plikt til samarbeid mellom barnehage- og skoleeier : 20 mill. kroner Tilskuddsordning for økt rekruttering av minoritetsspråklige : 20 mill. kroner Videreutdanning av barnehagelærere innen språkutvikling og - læring : 5 mill. kroner ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren kroner Gratis kjernetid i barnehager for alle to- og treåringer i asylmottak : 5 mill. kroner Plikt til samarbeid mellom barnehage- og skoleeier : 20 mill. kroner Tilskuddsordning for økt rekruttering av minoritetsspråklige : 20 mill. kroner Videreutdanning av barnehagelærere innen språkutvikling og -
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren kroner Gratis kjernetid - økt inntektsgrense ( helårseffekt ) : 8 mill. kroner Gratis kjernetid i barnehager for alle to- og treåringer i asylmottak : 5 mill. kroner Plikt til samarbeid mellom barnehage- og skoleeier : 20 mill. kroner Tilskuddsordning for økt rekruttering av minoritetsspråklige : 20 mi
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/OGG93/Opptil-200-ma-ga-i-UDI UDIs totalbudsjett barberes fra 4,28 milliarder kroner i 2017 til 2,69 milliarder neste år.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/OGG93/Opptil-200-ma-ga-i-UDI Neste år får de 988 millioner kroner til driften i forslaget til statsbudsjett.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/OGG93/Opptil-200-ma-ga-i-UDI I år har UDI nesten 1,2 milliarder kroner til rådighet i driftsutgifter.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/OGG93/Opptil-200-ma-ga-i-UDI Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service Bevilgningen på 1,835 millioner kroner skjer via Justis- og beredskapsdepartementets påst for « nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet », går det frem av statsbudsjettet for 2018.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service * Regjeringens forslag inneholder nye skatte- og avgiftslettelser i 2018 på om lag 3 milliarder kroner . 0,7 milliarder kroner får virkning i 2018, mens resten av lettelsene først vil få virkning i 2019.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service * Oljefondet ventes å ha en verdi på 8.465 milliarder kroner ved utgangen av 2018 - en økning på 6,1 fra dagens verdi ( 12. oktober 2017 ).
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service * I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen å bruke 1.325,2 milliarder kroner .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service * Bruken av oljepenger øker reelt med 6 milliarder kroner og utgjør 231,1 milliarder kroner i 2018.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service * Bruken av oljepenger øker reelt med 6 milliarder kroner og utgjør 231,1 milliarder kroner i 2018.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service 0,7 milliarder kroner får virkning i 2018, mens resten av lettelsene først vil få virkning i 2019.
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/ebVMR/Varsler-kamp-om-mediepolitikken De vil redusere produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier med 25,7 millioner kroner .
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/dxAA1/Festivalstotteordningen-pa-stedet-hvil For 2018 har Kongsberg søkt om femårig støtte på fire millioner kroner .
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html Maksbeløpet er fremdeles 25.000 kroner, maks 300.000 kroner tilsammen.
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html Maksbeløpet er fremdeles 25.000 kroner , maks 300.000 kroner tilsammen.
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner , vil regnes som skattepliktig inntekt. 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, vil regnes som skattepliktig inntekt, akkurat som utleie av fritidsbolig.
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner , vil regnes som skattepliktig inntekt, akkurat som utleie av fritidsbolig.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Moe Dyrhaug sier hun ikke har fått satt seg inn i budsjettet, og at det er vanskelig for henne på stående fot å beregne hva det vil bety i kroner og øre.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sannheten-bak-denne-feiringen-skaper-sinne--Forbloffende-motbydelig-243658b.html Dansken ble straffet med 80.000 pund ( rundt 830.000 kroner ) i bot og én kamps karantene.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Etter-tre-ar-i-toppen-av-norsk-fotball_-er-bergenseren-pa-vei-bort-243482b.html Spilleren Straus har armen rundt er Iver Fossum, som ble solgt til tyske Hannover 96 for rundt 20 millioner kroner .
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-to-skal-fa-like-mye-betalt-Na-reagerer-britisk-kommentator--Det-motsatte-av-likestilling-243627b.html I dag får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF, mens kvinnelandslaget bare får 3,1 millioner kroner . gjennom en stipendordning.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-to-skal-fa-like-mye-betalt-Na-reagerer-britisk-kommentator--Det-motsatte-av-likestilling-243627b.html I dag får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF, mens kvinnelandslaget bare får 3,1 millioner kroner. gjennom en stipendordning.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-to-skal-fa-like-mye-betalt-Na-reagerer-britisk-kommentator--Det-motsatte-av-likestilling-243627b.html Herrene har gått med på å gi 550 000 av sine kroner til kvinnelandslaget, og NFF skal gi like store honorarer til kvinnene som mennene.
AA171012 Regjeringen legger opp til å bruke 35,1 milliarder kroner på bistand neste år, og Kirkens Nødhjelp er overrasket over at det ikke satses mer på det såkalte Skatt for Utvikling-programmet.
AA171012 Wangs formue har det siste året krympet med 28 prosent til drøyt 180 milliarder kroner , noe som gir ham en femteplass på lista over Kinas rikeste.
AA171012 Kinas rikeste blir stadig rikere, og den aller rikeste skal nå være god for hele 340 milliarder kroner .
AA171012 Ifølge The Hurun Report er Xu nå god for rundt 340 milliarder kroner og har dermed vippet mangemilliardæren Wang Jianlin av tronen som Kinas rikeste.
AA171012 Men det utgjør et proveny på 2 - 300 millioner kroner .
AA171012 Til utbygging av stasjoner og knutepunkter er det det satt av 185 millioner kroner i 2018.
AA171012 Regjeringen vil sette av totalt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter i 2018.
AA171012 I mars lovet trønderske politikere nesten tre milliarder kroner til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen i første fireårsperiode av nye Nasjonal transportplan.
AA171012 Grunnen er ifølge Samferdselsdepartementet en kostnadssprekk på 600 millioner kroner .
AA171012 Den siste runden med kvalitetssikring av elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen har påvist en betydelig kostnadsøkning på rundt 600 millioner kroner .
AA171012 - Vi har ikke gått tilbake på elektrifisering, men nå som det er kommet en smell på 600 millioner kroner må det utredes.
AA171012 | Får 355 millioner kroner i belønningsmidler og til metrobuss ¶
AA171012 Trondheim får i statsbudsjettet for neste år 170 millioner kroner i belønningsmidler og 185 millioner kroner i statlig bidrag til metrobuss.
AA171012 Trondheim får i statsbudsjettet for neste år 170 millioner kroner i belønningsmidler og 185 millioner kroner i statlig bidrag til metrobuss.
AA171012 Regjeringen forslår å bevilge 185 millioner kroner i statlig bidrag til metrobuss i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår en bevilgning på 170 millioner kroner i belønningsmidler til Trondheim som en del av bymiljøavtalen.
AA171012 Inkludert ubrukte midler fra tidligere år blir samlet disponibelt beløp 780 millioner kroner .
AA171012 I 2018 foreslår regjeringen 185 millioner kroner i statlig bidrag til kollektivtransportløsningen.
AA171012 For å følge opp avtalen foreslås det at bompengeperioden forlenges med fem år og takstene økes med to kroner .
AA171012 For 2018 foreslår regjeringen å bevilge 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksvei i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale.
AA171012 Oljepengebruken øker med 6,3 milliarder kroner , - det er 2,9 prosent.
AA171012 - Budsjettet er på 1.300-1.400 milliarder kroner .
AA171012 Under denne regjeringen har de direkte tilskuddsordningene økt fra 69,1 til 76,7 millioner kroner per år.
AA171012 Til utbygging av stasjoner og knutepunkter er det det satt av 185 millioner kroner i 2018.
AA171012 Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018.
AA171012 Regjeringen vil styrke arbeidet til Direktoratet for mineralforvaltning og foreslår å øke bevilgningen med om lag 5,2 millioner kroner .
AA171012 Regjeringen vil sette av totalt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter i 2018.
AA171012 Regjeringen planlegger å bruke om lag 1 660 millioner kroner på å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Sør-Trøndelag i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag med 1 million kroner for å dekke økte driftskostnader i det nye formidlingsbygget ved museets avdeling Kystens Arv i Rissa.
AA171012 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet ( NTNU ) med 3 millioner kroner til 70 studieplasser i IKT.
AA171012 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kreativt Norge med 12 millioner kroner .
AA171012 Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner kroner .
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge om lag 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,700 milliarder kroner i overføring til Klima- og energifondet og Enovas arbeid med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 975 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats ( NVE ) forvaltningsområder.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 76,7 millioner kroner også i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 700,8 millioner kroner til drift av kystruten i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 31,1 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 27,1 millioner kroner til forvaltning og drift av eiendommene i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og - beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer.
AA171012 Regjeringen foreslår totalt 320 millioner kroner til kryssingsspor på Ler i Trøndelag og Kvam i Oppland på Dovrebanen, samt Bolstadøyri på Bergensbanen.
AA171012 Regjeringen foreslår også 170 millioner kroner i belønningsmidler til Trondheim som en del av bymiljøavtalen.
AA171012 Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis.
AA171012 Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn.
AA171012 Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 5 millioner kroner fra posten Nasjonale kulturbygg til Orkla industrimuseum ved Museene i Sør-Trøndelag.
AA171012 Regjeringen foreslår en økning på 30 millioner kroner til Campus NTNU i 2018, slik at samlet bevilgning til Campus NTNU blir 50 millioner kroner .
AA171012 Regjeringen foreslår en økning på 30 millioner kroner til Campus NTNU i 2018, slik at samlet bevilgning til Campus NTNU blir 50 millioner kroner.
AA171012 Regjeringen foreslår en statlig ramme på 180,3 millioner kroner .
AA171012 Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
AA171012 Regjeringen foreslår 44 millioner kroner til ferdigstilling av Heggstadmoen godsterminal og Heimdal stasjon.
AA171012 Regjeringen foreslår 220 millioner kroner i 2018, fordelt på 60 millioner kroner i statlige midler og 160 millioner kroner som det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.
AA171012 Regjeringen foreslår 220 millioner kroner i 2018, fordelt på 60 millioner kroner i statlige midler og 160 millioner kroner som det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.
AA171012 Regjeringen foreslår 220 millioner kroner i 2018, fordelt på 60 millioner kroner i statlige midler og 160 millioner kroner som det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.
AA171012 Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger. | - Et godt utgangspunkt, sier Venstre.
AA171012 Midlene kommer fra regjeringens forslag om å bevilge 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i 2018.
AA171012 Kostnadsanslaget for Ler er 230 millioner kroner med planlagt ferdigstilling i 2019.
AA171012 Inkludert ubrukte midler fra tidligere år blir samlet disponibelt beløp 780 millioner kroner .
AA171012 I tillegg kommer tidligere inndratte/ikke brukte midler på posten, slik at det kan fordeles 39,6 millioner kroner på posten.
AA171012 I tillegg foreslår Regjeringen et tilsagn om ytterligere 30 millioner kroner i senere budsjettår, slik at det samlede statlige tilskuddet til prosjektet blir 35 millioner kroner .
AA171012 I tillegg foreslår Regjeringen et tilsagn om ytterligere 30 millioner kroner i senere budsjettår, slik at det samlede statlige tilskuddet til prosjektet blir 35 millioner kroner.
AA171012 I budsjettforslaget er det satt av 725,7 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter.
AA171012 I budsjettforslaget er det satt av 30,1 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige lufthavner.
AA171012 I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som nå omfatter syv fylker.
AA171012 I 2018 foreslår regjeringen 185 millioner kroner i statlig bidrag til kollektivtransportløsningen.
AA171012 I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner .
AA171012 Forventet sluttkostnad er på om lag 296 millioner kroner, hvorav 149 millioner kroner for Heimdal stasjon.
AA171012 Forventet sluttkostnad er på om lag 296 millioner kroner , hvorav 149 millioner kroner for Heimdal stasjon.
AA171012 For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge om lag 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS.
AA171012 For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge om lag 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS.
AA171012 For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge om lag 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS.
AA171012 For å følge opp avtalen foreslås det at bompengeperioden forlenges med 5 år og takstene økes med 2 kroner .
AA171012 For å bidra til en smidig overgang fra F-16 til F-35, foreslår regjeringen å øke Luftforsvarets budsjett med om lag 347 millioner kroner sammenliknet med 2017.
AA171012 For 2018 foreslår regjeringen å bevilge 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksvei i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale.
AA171012 Det planlegges også igangsatt prosjekter med en utbetaling på rundt 30 millioner kroner i 2018.
AA171012 Det foreslås 535 millioner kroner i 2018, hvorav 225 millioner kroner i statlige midler og 310 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
AA171012 Det foreslås 535 millioner kroner i 2018, hvorav 225 millioner kroner i statlige midler og 310 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
AA171012 Det foreslås 535 millioner kroner i 2018, hvorav 225 millioner kroner i statlige midler og 310 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
AA171012 Av disse vil det bli delt ut 7,5 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler ( UT-midler ) til Trøndelag fylke ¶
AA171012 Av dette er det foreslått 16,2 millioner kroner til et prosjekt i Trøndelag : ¶
AA171012 - Sistranda fiskerihavn - kai, molo, utdyping i Frøya kommune : 16,2 millioner kroner
AA171012 Inntektstapet er beregnet til 700 millioner kroner .
AA171012 * Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner til i alt 78 millioner kroner .
AA171012 * Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner til i alt 78 millioner kroner.
AA171012 * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
AA171012 * Nav-ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, skal gjøres varig, og dobles fra 100 til 200 millioner kroner .
AA171012 * Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage. 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
AA171012 * En pakke for yrkesfag på 65 millioner kroner ( Steffensen 11.10 ) ¶
AA171012 * De siste årene er det bevilget 9 milliarder kroner til de delene av landet som var hardest rammet av oljekrisen.
AA171012 * Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner .
AA171012 ¶ Kjøpte billett : For vel 800 kroner kom IS-verdaling seg til Tyrkia fra Værnes.
AA171012 Ifølge kontoutskriften brukte han først 101 kroner på en togbillett fra Levanger til flyplassen.
AA171012 - Transaksjoner viser at tiltalte mottok 15 244 kroner tredje november 2014, opplyste finansanalytiker i PST, Finn Stuart Jordet.
AA171012 - 7.11.2014 ble det betalt 4175 kroner for en pakketur til Tyrkia, opplyste PST.
AA171012 - 25.11.2014 var det en transaksjon på 845 kroner til Bravofly.no.
AA171012 Natten i forveien tok tyver seg inn på en Shell/7-eleven-stasjon i Flateby i Akershus og stakk av med tobakk for anslagsvis 40.000 kroner .
AA171012 Regjeringen foreslår å videreføre støtten på 1,8 millioner kroner til Human Rights Service i statsbudsjettet for 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å videreføre støtten på 1,8 millioner kroner til Human Rights Service i statsbudsjettet for 2018.
AA171012 Ingen av tilskuddene til de 16 organisasjonene som til sammen får vel 24 millioner kroner , er foreslått endret siden i fjor.
AA171012 Antirasistisk senter får 2,175 millioner kroner og Norsk organisasjon for asylsøkere får 2,63 millioner kroner fra den samme budsjettposten.
AA171012 Antirasistisk senter får 2,175 millioner kroner og Norsk organisasjon for asylsøkere får 2,63 millioner kroner fra den samme budsjettposten.
AA171012 Tidligere måtte man ha tjent opptil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp ( som tilsvarer 1 G, eller 93.634 kroner ) i løpet av siste år, eller til sammen 3 G på de siste tre avsluttede kalenderårene.
AA171012 Tidligere måtte man ha tjent opptil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp ( som tilsvarer 1 G, eller 93.634 kroner ) i løpet av siste år, eller til sammen 3 G i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene, for å ha rett til dagpenger.
AA171012 Samlet utgjør det 700 millioner kroner for 2018, 2019 og 2020, når reglene for opptjeningsrett endres, viser LOs tall ifølge VG.
AA171012 Dermed må man ha tjent minst 1 G ( 93 634 kroner ) i løpet av siste år for å kvalifisere for arbeidsløshetstrygd.
AA171012 | Regjeringen bruker 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene ¶
AA171012 Regjeringen vil bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene i 2018, erfarer NTB.
AA171012 I det reviderte statsbudsjettet for 2017 ble bruken av oljeinntekter anslått til 220,9 milliarder kroner .
AA171012 Etter det NTB erfarer anslår regjeringen at oljepengebruken neste år utgjør drøyt 43.000 kroner per innbygger.
AA171012 Han ber Stortinget ta ansvar og få gjennom bevilgningen på knappe 10 millioner kroner .
AA171012 De kutter heller skattene med tre milliarder kroner , sier Moxnes.
AA171012 UDIs totalbudsjett barberes fra 4,28 milliarder kroner i 2017 til 2,69 milliarder neste år.
AA171012 Neste år får de 988 millioner kroner til driften i forslaget til statsbudsjett.
AA171012 I år har UDI nesten 1,2 milliarder kroner til rådighet i driftsutgifter.
AA171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
AA171012 Omsetningen torsdag endte på 4 milliarder kroner .
AA171012 Statens nettoinntekt anslås i statsbudsjettet til drøyt 183 milliarder kroner i 2018.
AA171012 I neste års statsbudsjett legger regjeringen opp til å bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene, etter det NTB erfarer.
AA171012 Han må også betale 300.000 kroner i oppreisning, ifølge Hamar Arbeiderblad.
AA171012 Vi vet at økningen i oljepengebruken tilsvarer 0,1 prosent av fastlands-BNP, det er cirka 3 milliarder kroner .
AA171012 Dørum sier til NTB at han i forkant mente at økningen i oljepengebruken burde ligge i den nedre delen av intervallet 0 - 10 milliarder kroner, men at han så for seg at økningen trolig ville ligge nærmere 10 milliarder kroner .
AA171012 Dørum sier til NTB at han i forkant mente at økningen i oljepengebruken burde ligge i den nedre delen av intervallet 0 - 10 milliarder kroner , men at han så for seg at økningen trolig ville ligge nærmere 10 milliarder kroner.
AA171012 Regjeringen vil øke kongeparets apanasje med 264.000 kroner neste år til 11,73 millioner kroner .
AA171012 Regjeringen vil øke kongeparets apanasje med 264.000 kroner neste år til 11,73 millioner kroner.
AA171012 Prosjektet har en kostnadsramme på 591,7 millioner kroner og er planlagt ferdig i 2020. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Mens det i 2016 ble brukt drøyt 7,7 millioner kroner på slike reiser, er det i forslaget til neste års statsbudsjett satt av nesten 9,9 millioner kroner til dette.
AA171012 Mens det i 2016 ble brukt drøyt 7,7 millioner kroner på slike reiser, er det i forslaget til neste års statsbudsjett satt av nesten 9,9 millioner kroner til dette.
AA171012 I forslaget til statsbudsjett foreslås det også at det settes av 139,4 millioner kroner til sikring av de statlige og private eiendommene neste år.
AA171012 Apanasjen til kronprinsparet foreslås satt til 9,76 millioner kroner, en økning på 220.000 kroner .
AA171012 Apanasjen til kronprinsparet foreslås satt til 9,76 millioner kroner , en økning på 220.000 kroner.
AA171012 Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner . - 70 prosent av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfrihet er begrenset.
AA171012 Ifølge VG har regjeringen beregnet inntektstapet ved endringen til 700 millioner kroner .
AA171012 I forslaget til statsbudsjett vil det bli presentert en pakke for yrkesfag på 65 millioner kroner .
AA171012 Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, melder TV 2.
AA171012 Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, melder TV 2.
AA171012 Summen ble riktignok halvert til 6.300 kroner .
AA171012 Fordelen faller bort ved en inntekt på i overkant av 56.000 kroner .
AA171012 Aftenposten meldte onsdag at regjeringen vil gjøre tunge elbiler opptil 70.000 kroner dyrere.
AA171012 - Budsjettet er på 1.300-1.400 milliarder kroner .
AA171012 Med dagens kvotepris vil det gi staten inntekter på omtrent 2,7 milliarder kroner . ( ©NTB ) ¶
AA171012 Regjeringen legger opp til å bruke 35,1 milliarder kroner på bistand neste år, og Kirkens Nødhjelp er overrasket over at det ikke satses mer på det såkalte Skatt for Utvikling-programmet.
AA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, på statsbudsjettet for neste år.
AA171012 Også neste år har regjeringen funnet rom til å gi flere milliarder kroner i skattelettelser - men i mindre grad enn i de fire foregående årene.
AA171012 Mens regjeringen gir en rekke lettelser for næringslivet, eiere og investorer på til sammen 3,7 milliarder kroner neste år, viser skattedokumentets detaljerte tabell at lønnsmottakere ikke får noen kronemessig endring i beskatningen.
AA171012 Det er en økning på 6 milliarder kroner i neste års kroneverdi.
AA171012 - En økning i oljepengebruken på 6 milliarder kroner er godt innenfor det forsvarlige.
AA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, på statsbudsjettet for neste år.
AA171012 Også neste år har regjeringen funnet rom til å gi flere milliarder kroner i skattelettelser - men i mindre grad enn i de fire foregående årene.
AA171012 Mens regjeringen gir en rekke lettelser for næringslivet, eiere og investorer på til sammen 3,7 milliarder kroner neste år, viser skattedokumentets detaljerte tabell at lønnsmottakere ikke får noen kronemessig endring i beskatningen.
AA171012 Det er en økning på 6 milliarder kroner i neste års kroneverdi.
AA171012 - En økning i oljepengebruken på 6 milliarder kroner er godt innenfor det forsvarlige.
AA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet.
AA171012 I budsjettforslaget, som omtales som et nøytralt budsjett, foreslås relativt moderate økninger til vei og bane, helse og omsorg, forskning og utdanning, og det legges inn skattelettelser på 3,7 milliarder kroner i tråd med skatteforliket fra i fjor.
AA171012 Det er en økning på 6 milliarder kroner i neste års kroneverdi og tilsvarer 2,9 prosent av oljefondets verdi.
AA171012 Totalt har avgiften på en vinflaske i Norge nå passert 70 kroner .
AA171012 Pendlere : Mister fradraget på 205 kroner per dag hvis de kan lage mat i boligen.
AA171012 Om rentene dobles til 5 prosent, vil det gi en kostnadsøkning på 6.000 kroner , ifølge forbrukerøkonomene i Sparebank 1.
AA171012 NRK-lisensen : Øker med 55 kroner til 2.922,70 kroner i 2018.
AA171012 NRK-lisensen : Øker med 55 kroner til 2.922,70 kroner i 2018.
AA171012 Kontantstøtten : Blir ikke prisjustert og dermed stående på inntil 7.500 kroner i måneden for barn mellom ett og to år. ( ©NTB ) ¶
AA171012 For en familie med 3 millioner kroner i gjeld utgjør denne effekten i dag 3.000 kroner i året sammenlignet med 2015.
AA171012 For en familie med 3 millioner kroner i gjeld utgjør denne effekten i dag 3.000 kroner i året sammenlignet med 2015.
AA171012 En tung Tesla kan dermed koste 70.000 kroner mer, mens lettere elbiler får en avgift ned mot 7.000 kroner .
AA171012 En tung Tesla kan dermed koste 70.000 kroner mer, mens lettere elbiler får en avgift ned mot 7.000 kroner.
AA171012 En flaske vin går dermed opp med omtrent en krone, og en liter brennevin med nesten fem kroner .
AA171012 Det betyr i snitt 400 kroner i skattelette for dem som tjener 750.000 til én million kroner, mens de med millioninntekt og mer i snitt får 1.700 kroner mindre i skatt.
AA171012 Det betyr i snitt 400 kroner i skattelette for dem som tjener 750.000 til én million kroner , mens de med millioninntekt og mer i snitt får 1.700 kroner mindre i skatt.
AA171012 Det betyr i snitt 400 kroner i skattelette for dem som tjener 750.000 til én million kroner, mens de med millioninntekt og mer i snitt får 1.700 kroner mindre i skatt.
AA171012 Dermed må man ha tjent minst 1 G ( 93 634 kroner ) i løpet av siste år for å kvalifisere for arbeidsledighetstrygd.
AA171012 Denne " gavepakken " har en prislapp på rundt 765 millioner kroner .
AA171012 Barnehage : Regjeringen foreslår å øke maksprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
AA171012 Barnehage : Regjeringen foreslår å øke maksprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
AA171012 I forslaget til statsbudsjett for 2018 er det satt av 35,1 milliarder kroner til bistand.
AA171012 Flyktninghjelpen mener det burde ha vært satt av mer til nødhjelp enn 5,2 milliarder kroner, som rett nok er en økning på 139 millioner kroner
AA171012 Flyktninghjelpen mener det burde ha vært satt av mer til nødhjelp enn 5,2 milliarder kroner , som rett nok er en økning på 139 millioner kroner ¶
AA171012 Dette er en økning på 1,3 milliarder kroner fra inneværende år og utgjør om lag 1 prosent av neste års forventede bruttonasjonalprodukt ( BNI ).
AA171012 Ifølge Aftenposten kan tunge elbiler, i hovedsak Tesla-modeller, bli opptil 70.000 kroner dyrere ved dette grepet.
AA171012 - Nå er inntektene fra bilavgiftene 10 milliarder kroner lavere enn de var i 2013.
AA171012 Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, melder TV 2.
AA171012 Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, melder TV 2.
AA171012 Bellona-leder Frederic Hauge synes forslaget er sjokkerende og mener det er en parodi at regjeringen har gitt store avgiftslettelser til hybridbiler som har satt inn et batteri for syns skyld - når de nå vil innføre en engangsavgift på opptil 70.000 kroner på større elbiler.
AA171012 Det nyetablerte kontoret til Norsk kulturråd i Trondheim, Kreativt Norge, har fått en viktig signalfunksjon i budsjettet gjennom en økt satsing på 12 millioner kroner .
AA171012 Regjeringen øker laveste momssats fra 10 til 12 prosent, en økning som gir staten økte inntekter på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
AA171012 Det foreslås å trappe opp satsingen med en økt bevilgning på 12 millioner kroner og et utvidet oppdrag som også retter seg til kulturinstitusjonene.
VG171011 Stort V76-forslag ( over streken ) : 1125 kroner
VG171011 Lite V76-forslag ( store bokstaver ) : 62,50 kroner
VG171011 Stegane Sport tar et tillegg på 9500 kroner om man ønsker enkeltrom.
VG171011 Prisene varierer fra noen hundrelapper for en curlingbillett, til 4000 kroner for avslutningsseremonien.
VG171011 Hans dyreste pakke koster 39.000 kroner per person for én uke.
VG171011 Den dyreste pakken til Cosport, den offisielle norske leverandøren, kostet på sin side 88.000 kroner denne uken.
VG171011 Cosport legger i det nevnte eksempelet på over 50.000 kroner i prisen for det samme.
VG171011 Prisantydning : 19 millioner kroner .
VG171011 Ifølge Se og Hør bladde paret opp 13 millioner kroner for praktboligen på St.
VG171011 KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen : fremme integrering og inkludering.
VG171011 Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
VG171011 Høyre/Frp-regjeringen vil bruke 700 millioner kroner på å gjøre det billigere å være rik og eie aksjer - etter avtale med Ap-leder Jonas Gahr Støre.
VG171011 Finansdepartementet har anslått at det vil koste 700 millioner kroner å innføre rabatten.
VG171011 Men tirsdag ga Søreide klar beskjed i Stortingets trontaledebatt : Regjeringen vil ikke legge mer penger inn i landforsvaret, ut over de rammene som forsvarsforliket mellom Høyre, Frp og Ap la opp til i 2016 : 160 milliarder kroner mer enn 2016-nivået fordelt over de neste 20 årene.
VG171011 Regjeringen legger inn 30 millioner kroner i statsbudsjettet neste år for å styrke oppfølgingen av kriminelle gjengangere og skolevold i Oslo.
VG171011 19-åringen måtte gi fra seg en mobiltelefon og 200 kroner og love å gi 3000 kroner til dem neste dag.
VG171011 19-åringen måtte gi fra seg en mobiltelefon og 200 kroner og love å gi 3000 kroner til dem neste dag.
VG171011 Men de greide ikke å finne noen som var villige til å betale 30 milliarder kroner .
VG171011 I november i fjor meldte NRK at Reitan blar opp over en milliard kroner for å bygge opp og rehabilitere nye Britannia Hotel i Trondheim.
VG171011 Gjennom budsjettavtalene siden 2014 har KrF allerede sørget for økt lærertetthet fra første til fjerde trinn, og det er lagt inn 1,3 milliarder kroner .
VG171011 - På fire år har vi godkjent 20 milliarder kroner mer i skattelette enn vi lovet, legger Hareide til.
VG171011 - Prisen for å sikre vårt forslag til lærernorm er 800 millioner kroner , sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.
VG171011 Kostnaden er på 2,5 millioner i investeringer i bygget samt en årlig driftskostnad på rundt 5 millioner kroner .
VG171011 Brudd på forbudet kan gi en bot på 23.000 kroner og en maksimumsstraff ett år i fengsel.
VG171011 Avgiften vil ramme nye eiere av den dyreste teslaen, Model X, som neste år må ut med over 70.000 kroner mer som følge av avgiften.
VG171011 Men en som står oppført med en lønn til godt over hundre millioner kroner har kanskje råd til å spandere på seg en båt som koster ham litt over en årslønn.
VG171011 Bli med om bord og se hva den svenske fotballegenden får for godt over hundre millioner kroner .
SA171011https://www.aftenbladet.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html | En ny bilnøkkel koster deg flere tusen kroner .
SA171011https://www.aftenbladet.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html Ny nøkkel til en Mercedes-Benz GLC kan koste deg 6400 kroner .
SA171011https://www.aftenbladet.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html Mens en Nissan Qashqai-nøkkel koster drøyt 4200 kroner .
SA171011https://www.aftenbladet.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html En VW Passat-nøkkel koster 3550 kroner , viser testen utført av Din Side.
SA171011https://www.aftenbladet.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html Der slipper du unna med under 2000 kroner .
SA171011https://www.aftenbladet.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html De nye såkalte « keyless»-nøklene kan koste deg flere tusen kroner .
SA171011 | En ny bilnøkkel koster deg flere tusen kroner .
SA171011 Ny nøkkel til en Mercedes-Benz GLC kan koste deg 6400 kroner .
SA171011 Mens en Nissan Qashqai-nøkkel koster drøyt 4200 kroner .
SA171011 En VW Passat-nøkkel koster 3550 kroner , viser testen utført av Din Side.
SA171011 Der slipper du unna med under 2000 kroner .
SA171011 De nye såkalte « keyless»-nøklene kan koste deg flere tusen kroner .
SA171011 Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene « begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der ».
SA171011 Herrelandslagsspillerne gikk med på å gi fra seg 550.000 kroner årlig fra sine markedsrettigheter, mens NFF la 2,55 millioner ekstra kroner i potten til kvinnene.
SA171011 Herrelandslagsspillerne gikk med på å gi fra seg 550.000 kroner årlig fra sine markedsrettigheter, mens NFF la 2,55 millioner ekstra kroner i potten til kvinnene.
SA171011 Begge lagene vil dermed få 6 millioner kroner å fordele.
NL171011 Torskenpakken har pågått i mange år nå og har passerer vel 1 MRD kroner snart ?
NL171011 Slik det ser ut nå vil den reelle prisen ligge på mellom 2-3 MRD kroner .
NL171011 Med likebehandling ville altså UFB kunne koste 12 MRD kroner !
NL171011 Langsundforbindelsen koster ca 7-800 mill kroner .
NL171011 I tillegg kan Fylket spare vel 60 mill kroner på å samordne den nye traséen over Breivikeidet med UFB.
NL171011 Foreløpige kostnadsanslag er vel 1,2 MRD kroner .
NL171011 Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, de siste årene på rundt 100 millioner kroner pr. år.
FV171011https://www.fvn.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html | En ny bilnøkkel koster deg flere tusen kroner .
FV171011https://www.fvn.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html Ny nøkkel til en Mercedes-Benz GLC kan koste deg 6400 kroner .
FV171011https://www.fvn.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html Mens en Nissan Qashqai-nøkkel koster drøyt 4200 kroner .
FV171011https://www.fvn.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html En VW Passat-nøkkel koster 3550 kroner , viser testen utført av Din Side.
FV171011https://www.fvn.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html Der slipper du unna med under 2000 kroner .
FV171011https://www.fvn.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html De nye såkalte « keyless»-nøklene kan koste deg flere tusen kroner .
DN171011https://www.dn.no/dnaktiv/2017/10/11/2052/Vannsport/setter-seil-mot-ni-maneders-total-isolasjon Båten betalte han rundt 270.000 kroner for.
DN171011 Inntektstapet er beregnet til 700 millioner kroner .
DN171011 * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
DN171011 * Nav-ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, skal gjøres varig, og dobles fra 100 til 200 millioner kroner .
DN171011 * Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage. 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DN171011 * De siste årene er det bevilget 9 milliarder kroner til de delene av landet som var hardest rammet av oljekrisen.
DN171011 * Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner .
DN171011 | Ble belastet for 62.400 kroner ved kjøp av nettbrett på Gran Canaria ¶
DN171011 Prisen for nettbrettene og andre varer nordmennene kjøpte ble til slutt like over 2000 kroner .
DN171011 Kortet ble belastet for 27.404 kroner klokken 21.30, mens kvinnen var i butikken.
DN171011 Finansklagenemnda er enig og konkluderer med at kvinnen kan holdes ansvarlig for 12.000 kroner , men ikke noe utover dette.
DN171011 Et norsk ektepar mener de ble lurt da de betalte over 62.400 kroner for to nettbrett på Gran Canaria.
DN171011 En norsk kvinne krever at banken holdes ansvarlig for en belastning på 27.404 kroner på hennes kredittkort, da hun handlet i en butikk på Gran Canaria.
DN171011 Dette tilsvarer med dagens kurs nær 35.000 kroner .
DN171011 Derfor mener banken kvinnen kan holdes ansvarlig for en egenandel på 12.000 kroner .
DN171011 Banken har foreslått en løsning som innebærer at kvinnen ikke behøver å stå ansvarlig for beløp utover egenandelen på 12.000 kroner .
DN171011 Prisen for nettbrettene og andre varer nordmennene kjøpte ble til slutt like over 2000 kroner .
DN171011 Kortet ble belastet for 27.404 kroner klokken 21.30, mens kvinnen var i butikken.
DN171011 Finansklagenemnda er enig og konkluderer med at kvinnen kan holdes ansvarlig for 12.000 kroner , men ikke noe utover dette.
DN171011 Et norsk ektepar mener de ble lurt da de betalte over 62.400 kroner for to nettbrett på Gran Canaria.
DN171011 En norsk kvinne krever at banken holdes ansvarlig for en belastning på 27.404 kroner på hennes kredittkort, da hun handlet i en butikk på Gran Canaria.
DN171011 Dette tilsvarer med dagens kurs nær 35.000 kroner .
DN171011 Derfor mener banken kvinnen kan holdes ansvarlig for en egenandel på 12.000 kroner .
DN171011 Banken har foreslått en løsning som innebærer at kvinnen ikke behøver å stå ansvarlig for beløp utover egenandelen på 12.000 kroner .
DN171011 ¶ Det norske oljeselskapet DNO har mottatt en betaling på 39,50 millioner dollar brutto, tilsvarende 316 millioner kroner , fra de kurdiske regionale myndighetene ( KRG ) for eksport av råolje i juli fra Tawke-feltet som ligger i de kurdiske områdene av Irak.
DN171011 Nordea venter at spotprisen på laks vil ligge på 52 kroner per kilo i 2018.
DN171011 Eksportprisen på fersk norsk oppdrettslaks i uke 40 var 56,61 kroner kiloen, ned én prosent fra forrige uke, ifølge Statistisk sentralbyrå ( DN Investor ).
DN171011 Det er åtte kroner lavere enn 2017-nivået, noe som primært skyldes kapasitetsveksten.
DN171011 Sel kommune nytakserte for eiendomsskatt i 2014 og verdsatte vindusfabrikken på Otta til 13,7 millioner kroner - derav 5,9 millioner for fast eiendom og 7,8 millioner for NorDans maskiner og produksjonsutstyr.
DN171011 Retten fjerner nå Sel kommunes verdsettelse av produksjonsutstyr til syv millioner kroner fra grunnlaget for kommunens eiendomsskatt.
DN171011 Lagmannsretten fant at maskiner og driftsteknisk utstyr for 7,4 millioner kroner skulle unntas fra skattegrunnlaget.
DN171011 I tillegg til skattekutt ble Sel kommune pålagt å betale flere hundre tusen kroner i saksomkostninger.
DN171011 Avgiften kan dermed variere fra noen tusen til flere titusen kroner , skriver Aftenposten.
DN171011 Tapte 88.500 kroner på én dags pundspekulasjon - krevde erstatning av banken ¶
DN171011 Har formue på 213 millioner - nekter å betale Get-regning på 4000 kroner ¶ ¶
DN171011 Boligkjøper krevde 300.000 kroner for økt t-banestøy ¶ ¶
DN171011 Nordea Markets tror én euro koster 8,50 kroner neste sommer.
DN171011 I år har Norges Banks egne valutakjøp ligget på 900 millioner kroner per dag.
DN171011 I de nyeste anslagene hadde de lagt til grunn at en euro ville koste mellom 9,00 og 8,80 kroner i oktober, mens man i dag må ut med 9,38 kroner for én euro.
DN171011 I de nyeste anslagene hadde de lagt til grunn at en euro ville koste mellom 9,00 og 8,80 kroner i oktober, mens man i dag må ut med 9,38 kroner for én euro.
DN171011 - Det tallet er ganske betydelig sammenlignet med mengden av kroner i valutamarkedet.
DN171011 - Det er når statsbudsjettet legges frem at man får ny informasjon om hvor mange kroner som skal kjøpes hvert år av staten, legger han til.
DN171011 - Det er ikke som arbeidsledigheten hvor det står : her er undersøkelsen, man forventer 2,8, det ble 2,7, kjøp kroner .
DN171011 Rentebærende gjeld : 6,6 milliarder kroner ved utgangen av juni.
DN171011 Børsverdi : Rundt 170 millioner kroner .
DN171011 « Konsernets virksomhet krever ytterligere rundt 200 millioner kroner i fritt tilgjengelige kontakter for å håndtere månedlige likviditetssvingninger », skriver selskapet ( Vilkår ) ¶
DN171011 « Brutto driftsresultatet for tredje kvartal 2017 er i tråd med prognosen på rundt 710 millioner kroner i brutto driftsresultat for hele året 2017, men ble noe påvirket av en utfordrende finanssituasjon for konsernet, med stor vekt på likviditet », skriver selskapet.
DN171011 Totalt var brutto driftsresultat dermed ned fra 190 millioner kroner til om lag 140 millioner kroner i tredje kvartal.
DN171011 Totalt var brutto driftsresultat dermed ned fra 190 millioner kroner til om lag 140 millioner kroner i tredje kvartal.
DN171011 Selskapet økte kontantbeholdningen i kvartalet fra 396 til 426 millioner kroner, men utsatte rentebetalinger var på 295 millioner kroner - noe som styrket kontantstrømmen.
DN171011 Selskapet økte kontantbeholdningen i kvartalet fra 396 til 426 millioner kroner , men utsatte rentebetalinger var på 295 millioner kroner - noe som styrket kontantstrømmen.
DN171011 Presiserer at Norske Skog allerede hadde anslått et brutto driftsresultat i år på rundt 700 millioner kroner .
DN171011 I tredje kvartal fikk Norske Skog et brutto driftsresultat i Norge på rundt 100 millioner kroner, ned fra 123 millioner kroner kvartalet før.
DN171011 I tredje kvartal fikk Norske Skog et brutto driftsresultat i Norge på rundt 100 millioner kroner , ned fra 123 millioner kroner kvartalet før.
DN171011 For det andre området, Australasia, falt brutto driftsresultat fra 77 til rundt 40 millioner kroner , med uendrede salgsvolumer.
DN171011 Dette skjer tross en økning i salgsvolumet, og skyldes hovedsakelig en effekt av styrket krone på 30 millioner kroner , skriver selskapet.
DN171011 Siden aksjen bunnet på Oslo Børs på i overkant av 40 kroner i januar 2016 har imidlertid aksjen føket til værs på bedre utsikter til kontrakter og i takt med høyere oljepris.
DN171011 Siden aksjen bunnet på Oslo Børs på i overkant av 40 kroner i januar 2016 har imidlertid aksjen føket til værs på bedre utsikter til kontrakter og i takt med høyere oljepris.
DN171011 | Boligkjøper krevde 300.000 kroner for økt t-banestøy ¶
DN171011 Kjøperen tapte enstemmig i Finansklagenemnda, hvor det totale økonomiske omfanget var på 362.000 kroner .
DN171011 Kjøperen synes bråket ble verre og en konsulent estimerte et verditap på 300.000 kroner .
DN171011 Kjøperen av et rekkehus i Oslo la 4,8 millioner kroner på bordet i 2015.
DN171011 Ett år senere slår en rapport fast at støyen fra Østensjøbanen forringer boligens verdi med 300.000 kroner .
DN171011 Derfor reklamerte selger i 2016 til Protector Forsikring, og viste til en rapport innhentet fra Multiconsult som estimerte at støyen hadde minsket boligens verdi med 300.000 kroner .
DN171011 Boligkjøper krevde 300.000 kroner for økt t-banestøy ¶ ¶
DN171011 Tall 2016 : Omsatte for 39 milliarder euro ( 361 milliarder kroner ) og oppnådde et driftsresultat på 2,8 milliarder euro ( 26 milliarder kroner ).
DN171011 Tall 2016 : Omsatte for 39 milliarder euro ( 361 milliarder kroner ) og oppnådde et driftsresultat på 2,8 milliarder euro ( 26 milliarder kroner ).
DN171011 Omsetning i 2016 : 1,6 milliarder kroner
DN171011 DN har tidligere anslått at de norske eierne i Glava kan få over to milliarder kroner når selskapet selges.
DN171011 Børsverdi : 26 milliarder euro ( 240 milliarder kroner ) ¶
DN171011 | Tapte 88.500 kroner på én dags pundspekulasjon - krevde erstatning av banken ¶
DN171011 På én dags valutaspekulasjon i pund tapte en investor 88.500 kroner .
DN171011 Kunden krever både å få tilbakebetalt de 88.500 kronene, men også « slippage » han har opplevd ved tidligere handler, som han oppgir å utgjøre 90.000 kroner .
DN171011 Han la samtidig inn en stopp-loss-ordre med utløsningskurs på 10,09 kroner per pund, kommer det frem av Finansklagenemndas avgjørelse.
DN171011 En kunde i Nordea krever å få tilbakebetalt tilsammen 178.500 kroner etter å ha tapt penger på en valutahandel.
DN171011 Differansen mellom utløsningskursen og den faktiske salgskursen utgjorde 88.500 kroner .
DN171011 Dermed krever kunden totalt å få erstattet 178.500 kroner .
DN171011 Da ringte investoren sin megler i Nordea og la inn en valutaordre på 300.000 pund, med kurs på 10,154 kroner per pund.
DN171011 | Har formue på 213 millioner - nekter å betale Get-regning på 4000 kroner
DN171011 Siden 2009 er total gjeld i verden økt med over 50.000 milliarder dollar til 240.000 milliarder dollar ( over 2.000.000.000.000 kroner ), som er godt over tre ganger mer enn verdens samle bruttonasjonalprodukt.
DN171011 Sissener Canopus tapte åtte millioner kroner på shorting av Norwegian i september, som dro ned 0,3 prosent, opplyser han.
DN171011 Teknologidirektør Jeff Zhang sa under åpningen at Alibaba de neste tre årene skal investere 15 milliarder dollar ( 120 milliarder kroner ) i et globalt forskningsprogram.
DB171011 Mer aktuelt for turister er nok bøter, men med bøtesatser opp til 100 000 bath - rundt 25 000 kroner - vil en sigg på stranda svi godt for de fleste.
DB171011 Og prislappen er rundt fire millioner kroner for det vi tror er norges lengste sammenhengende steintrapp, sier Kolbjørn Ove Stølen.
DB171011 Stadion med den lange historien er ifølge RT blitt oppgradert for hele 26,6 milliarder rubler - drøyt tre milliarder kroner - foran mesterskapet.
DB171011 På FIFAs nettsider kommer det fram at den dyreste billetten til finalen koster 66 000 rubler ( 9 100 kroner ), mens de andre billettene koster 5 800 og 3 700 kroner .
DB171011 På FIFAs nettsider kommer det fram at den dyreste billetten til finalen koster 66 000 rubler ( 9 100 kroner ), mens de andre billettene koster 5 800 og 3 700 kroner.
DB171011 I åpningskampen koster billettene mellom 4 500 og 1800 kroner etter dagens kurs.
DB171011 Den er oppgradert for hele tre ( ! ) milliarder kroner .
DB171011 Billettene i gruppespill-kampene koster mellom 1700 og 870 kroner .
DB171011 Hvis vi får redusert sykefraværet til svensk nivå, vil vi spare inn cirka 20 milliarder kroner , sier FpU-lederen.
DB171011 40 000 kroner , sier Jan André Delbekk, operasjonsleder i Øst politidistrikt, til Dagbladet.
DB171011 ( Dagbladet ) : I en lekkasje fra statsbudsjettet, som legges fram i morgen, har TV 2 fått erfare at elbiler fra fabrikanten Tesla blir mellom 7000 og 70 000 kroner dyrere.
DB171011 Vi snakker altså om åtti kroner , og folk mener at landet blir revet ned, og at 100 000 arbeidsplasser blir revet bort.
DB171011 På tre dager har Thor-Egil ( 21 ) fått inn 180 000 kroner fra hele Norge ¶
DB171011 På tre dager ble det samlet inn 180 000 kroner fra hele Norge til den unge mannen, gjennom en støttegruppe på Facebook.
DB171011 Finansieringen gir « Kinas Airbnb » en markedsverdi på nær åtte milliarder kroner , skriver Finansavisen ¶
DB171011 Det nettbaserte kinesiske reisebyrået er børsnotert i USA og har en markedsverdi på 230 milliarder kroner - omtrent det samme som Telenor.
DB171011 Den amerikanske rivalen ble i mars verdsatt til nesten 250 milliarder kroner .
DB171011 ( Finansavisen : ) Beijing-baserte Tujia.com hentet nettopp inn 300 millioner dollar, tilsvarende nesten 2,4 milliarder kroner .
DB171011 ¶ Utvannet : Aksjeformuen til gründer Arnulf Refsnes har falt fra 22,6 til 12,9 millioner kroner .
DB171011 Ifølge avisen har selskapet lagt opp til et driftsunderskudd på 46 millioner kroner i 2017.
DB171011 Ifølge Finansavisen var kursen kuttet fra 25 kroner stykket til bare 3 kroner , og selskapsverdien er kuttet fra 185 til 105 millioner før emisjonen, tilsvarende en reduksjon på 43 prosent.
DB171011 Ifølge Finansavisen var kursen kuttet fra 25 kroner stykket til bare 3 kroner, og selskapsverdien er kuttet fra 185 til 105 millioner før emisjonen, tilsvarende en reduksjon på 43 prosent.
DB171011 For Arnulf Refsnes, som ikke tegnet nye aksjer i emisjonen, betød priskuttet kraftig utvanning samt at aksjeformuen hans falt fra 22,6 til 12,9 millioner kroner .
DB171011 Brødboksen hatt behov for ytterligere kapital, og denne gangen er selskapet tilført 35 millioner kroner .
DB171011 Aksjene gründer Arnulf Refsnes først utstedte til seg selv til en kurs på 0,004 kroner ble i juni i år priset til 5,25 kroner stykket, da Pareto Securities bisto i innhentingen av 25 millioner kroner fra investorer.
DB171011 Aksjene gründer Arnulf Refsnes først utstedte til seg selv til en kurs på 0,004 kroner ble i juni i år priset til 5,25 kroner stykket, da Pareto Securities bisto i innhentingen av 25 millioner kroner fra investorer.
DB171011 Aksjene gründer Arnulf Refsnes først utstedte til seg selv til en kurs på 0,004 kroner ble i juni i år priset til 5,25 kroner stykket, da Pareto Securities bisto i innhentingen av 25 millioner kroner fra investorer.
DB171011 ( Finansavisen.no ) : På to år gikk aksjeverdiene i Brødboksen tilsynelatende rett til himmels, hvor prisingen gikk fra 6 til 185 millioner kroner .
DB171011 ( Dagbladet ) : Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
DB171011 Leken skal koste 14.99 amerikanske dollar, noe som tilsvarer omtrent 120 norske kroner .
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ ¶ 300 EKSTRA MILLIONER : Kunnskapsminister Henrik Asheim får 300 millioner kroner friske kroner til tidlig innsats..
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ ¶ 300 EKSTRA MILLIONER : Kunnskapsminister Henrik Asheim får 300 millioner kroner friske kroner til tidlig innsats..
DB171011 Pengene fordeler seg slik : ¶ 20 millioner kroner til en tilskuddsordning for kommunene for å få flere minoritetsspråklige barn til å gå i barnehage ¶ 20 millioner kroner til kommunene for innføring av en plikt til samarbeid mellom barnehage- og skoleeier. 40 millioner kroner skal gå til økt satsing på lærerspesialister. 15 millioner kroner skal gå til å utvide tilskuddsordningen for økt leselyst.
DB171011 Pengene fordeler seg slik : ¶ 20 millioner kroner til en tilskuddsordning for kommunene for å få flere minoritetsspråklige barn til å gå i barnehage ¶ 20 millioner kroner til kommunene for innføring av en plikt til samarbeid mellom barnehage- og skoleeier. 40 millioner kroner skal gå til økt satsing på lærerspesialister. 15 millioner kroner skal
DB171011 Fra statsbudsjettet ¶ 100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i skole og barnehage.
DB171011 De lovet da tiltak for rundt en milliard kroner .
DB171011 Av de øremerkede midlene går den største posten- totalt 40 millioner kroner - til flere lærerspesialister.
DB171011 ( Dagbladet ) : I statsbudsjettet som Jensen legger fram på torsdag, øremerkes 100 millioner kroner til å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole.
DB171011 5 millioner kroner til 100 flere plasser i videreutdanning innen språkutvikling og språklæring for barnehagelærere ¶
DB171011 40 millioner kroner skal gå til økt satsing på lærerspesialister. 15 millioner kroner skal gå til å utvide tilskuddsordningen for økt leselyst.
DB171011 15 millioner kroner skal gå til å utvide tilskuddsordningen for økt leselyst.
DB171011 To av jentene er tilkjent 130.000 kroner hver, mens den tredje jenta skal ha en oppreisningserstatning på 70.000.
DB171011 I tillegg til ubetinget fengsel, er 21-åringen dømt til å betale oppreisning til de tre jentene, med en totalsum på 330.000 kroner .
DB171011 Ifølge den svenske finansavisen Dagens Industri skal fire sjefer høyt oppe i konsernet to uker før gevinstvarselet ha solgt aksjer for totalt 1,5 millioner kroner .
DB171011 I februar i år kjøpte de opp velkjente Candyking for den nette sum av 325 millioner svenske kroner .
DB171011 Mens statens finanser i mange år har vært preget av overskudd og et oljefond som nå er fylt opp med 8000 milliarder kroner , har norske kommuner finansiert sine investeringer med stadig mer gjeld.
DB171011 ¶ Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) vil at utlandet skal oppdage flere norske forfattere, og bevilger 5 millioner kroner til prosjektet « Litteratur ut i verden ».
DB171011 Satsningen mot litteraturmessa støttes med til sammen 30 millioner kroner , som bevilges over Utenriksdepartementets budsjett, og ti millioner som bevilges over Kulturdepartementets budsjett.
DB171011 ( Dagbladet ) : Regjeringen gir fem millioner kroner til programmet « Litteratur ut i verden » i neste års statsbudsjett.
DB171011 I Sverige har allmennkringkasterne drøyt åtte milliarder kroner i året og i Danmark cirka fem milliarder.
DB171011 Vi skal bruke om lag 26 milliarder kroner fram til 2024 for å påvirke utviklingen i Europa i en positiv retning og styrke forholdet vårt til 15 EU-land i Øst- og Sentral-Europa.
DB171011 400 millioner kroner ) etter at de trykket artikkelen.
DB171011 Gjelda deres er flere hundre tusen høyere enn paret hadde anslått - på hele 1,4 millioner kroner - og det er dyre lån det er snakk om.
DB171011 De har gitt paret 10 000 kroner for å hjelpe dem på vei, og i tillegg har 38-åringen fått lov til å selge en stjernekikkert han fikk i gave av faren sin.
DB171011 Siden 1974 har det norske folk samlet inn over syv milliarder kroner som har gitt titalls millioner mennesker livsviktig hjelp.
DB171011 Flyktningrådet hadde den første aksjonen og samlet inn 125 millioner omregnet i 2013 kroner .
DA171011 Bakgrunnen for det var et krav på 128.143 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
DA171011 LES OGSÅ : Tjener 660.000 kroner i året - svindlet Nav ¶
DA171011 I denne perioden fikk hun utbetalt 100.796 kroner som hun ikke hadde krav på.
DA171011 I retten opplyste Plan Bee AS at den samlede gjelden er på 170.000 kroner , og at det ikke er andre eiendeler i selskapet.
DA171011 I 2015 omsatte firmaet for 3,5 millioner kroner og hadde et negativt resultat før skatt på 829.000 kroner .
DA171011 I 2015 omsatte firmaet for 3,5 millioner kroner og hadde et negativt resultat før skatt på 829.000 kroner.
DA171011 Bakgrunnen for det var et krav på 461.994 kroner i skyldig moms, samt skatte- og avgiftskrav.
DA171011 I 2015 omsatte firmaet for 3,5 millioner kroner og hadde et negativt resultat før skatt på 829.000 kroner .
DA171011 I 2015 omsatte firmaet for 3,5 millioner kroner og hadde et negativt resultat før skatt på 829.000 kroner.
DA171011 Bakgrunnen for det var et krav på 461.994 kroner i skyldig moms, samt skatte- og avgiftskrav.
DA171011 I framtida kan du måtte bla opp med flere hundre tusen kroner ekstra, hvis Arbeiderpartiet får det som de vil.
DA171011 Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, melder TV 2.
DA171011 Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, melder TV 2.
DA171011 Bellona-leder Frederic Hauge synes forslaget er sjokkerende og mener det er en parodi at regjeringen har gitt store avgiftslettelser til hybridbiler som har satt inn et batteri for syns skyld - når de nå vil innføre en engangsavgift på opptil 70.000 kroner på større elbiler.
DA171011 Avgiften kan dermed variere fra noen tusen til flere titusen kroner , skriver Aftenposten.
DA171011 Du må ikke bruke alt på én stor rett til 400 kroner .
DA171011 KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen : fremme integrering og inkludering.
DA171011 Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
DA171011 Ved oppstart av Groruddalssatsingen i 2007, delte Oslo kommune og staten utgiftene likt mellom seg og spyttet inn 50 millioner kroner hver.
DA171011 Siden budsjettåret 2015 har den blåblå regjeringen kuttet bevilgningene massivt, til 33,3 millioner kroner i 2017 - som er den laveste statlige innsatsen siden Groruddalssatsingen startet for ti år siden.
DA171011 I de neste årene bidro Oslo kommune med 50 millioner kroner årlig, mens den rødgrønne regjeringen gradvis økte statens bidrag til 130 millioner kroner i 2014.
DA171011 I de neste årene bidro Oslo kommune med 50 millioner kroner årlig, mens den rødgrønne regjeringen gradvis økte statens bidrag til 130 millioner kroner i 2014.
DA171011 I Oslo har byrådet i sitt 2018-budsjett bevilget til sammen 125 millioner kroner til Groruddalssatsingen, Tøyen/Grønland og Oslo Sør.
DA171011 Høyre/Frp-regjeringen har redusert statens bidrag i Groruddalssatsingen med 100 millioner kroner så langt.
DA171011 I framtida kan du måtte bla opp med flere hundre tusen kroner ekstra, hvis Arbeiderpartiet får det som de vil.
DA171011 Avgiften kan dermed variere fra noen tusen til flere titusen kroner , skriver Aftenposten.
DA171011 Ifølge VG har regjeringen beregnet inntektstapet ved denne endringen i formuesskatten til 700 millioner kroner .
DA171011 Makroøkonomene anslår ut fra regjeringens signaler at oljepengebruken i år vil ligge på mellom 7 og 9 milliarder kroner , noe flere mener er for mye.
DA171011 De siste fem årene har oljepengebruken økt med reelt 19 milliarder kroner i året i gjennomsnitt.
DA171011 KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen : fremme integrering og inkludering.
DA171011 Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
DA171011 De som er FLT-organiserte kan få inntil 50.000 kroner i stipend ved etter- og videreutdanning.
DA171011 I forsvarsforliket som regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet inngikk med Arbeiderpartiet før sommeren, heter det at rammene skal økes med 180 milliarder kroner over de neste 20 årene.
DA171011 | 100 millioner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole ¶ 100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole i statsbudsjettet.
DA171011 - 40 millioner kroner skal gå til å utdanne lærere som allerede er i skolene i dag, til å bli eksperter på opplæring for de minste.
DA171011 De to rumenerne ble løslatt etter en natt i arresten, uten andre reaksjoner enn at kvinnen - som var mistenkt for mobiltyveri - måtte betale en bot på 2.000 kroner .
DA171011 Ifølge avisen skal det angivelige bedrageriet denne gangen dreie seg om et beløp på rundt åtte millioner kroner i en periode fra 2011 til 2016.
DA171011 Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig omlag 34 milliarder kroner .
BT171011https://www.bt.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html | En ny bilnøkkel koster deg flere tusen kroner .
BT171011https://www.bt.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html Ny nøkkel til en Mercedes-Benz GLC kan koste deg 6400 kroner .
BT171011https://www.bt.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html Mens en Nissan Qashqai-nøkkel koster drøyt 4200 kroner .
BT171011https://www.bt.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html En VW Passat-nøkkel koster 3550 kroner , viser testen utført av Din Side.
BT171011https://www.bt.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html Der slipper du unna med under 2000 kroner .
BT171011https://www.bt.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html De nye såkalte « keyless»-nøklene kan koste deg flere tusen kroner .
BT171011https://www.bt.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene « begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der ».
BT171011https://www.bt.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Herrelandslagsspillerne gikk med på å gi fra seg 550.000 kroner årlig fra sine markedsrettigheter, mens NFF la 2,55 millioner ekstra kroner i potten til kvinnene.
BT171011https://www.bt.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Herrelandslagsspillerne gikk med på å gi fra seg 550.000 kroner årlig fra sine markedsrettigheter, mens NFF la 2,55 millioner ekstra kroner i potten til kvinnene.
BT171011https://www.bt.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Begge lagene vil dermed få 6 millioner kroner å fordele.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/xGW8p/Ble-de-narret-til-a-snikmyrde-Kims-storebror-med-nervegift 800.000 kroner - i ryggsekken sin da han ble drept.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/0a0p6/Foreldrene-ga-lareren-en-konvolutt-med-penger-Dessverre-ga-de-altfor-lite-Da-ble-det-brak-pa-den-russiske-skolen Lærerinnen Aljosja fra Irkutsk klaget på lønnen sin på bare 2400 kroner i måneden til Putin direkte på TV.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/0a0p6/Foreldrene-ga-lareren-en-konvolutt-med-penger-Dessverre-ga-de-altfor-lite-Da-ble-det-brak-pa-den-russiske-skolen I Moskva, som er en av Russlands dyreste byer å bo i, er snittlønnen for alle yrkesgrupper på bare 7600 kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/0a0p6/Foreldrene-ga-lareren-en-konvolutt-med-penger-Dessverre-ga-de-altfor-lite-Da-ble-det-brak-pa-den-russiske-skolen For 20 kroner måneden er Artur barnevakt på 7000 unger - på nett.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/0a0p6/Foreldrene-ga-lareren-en-konvolutt-med-penger-Dessverre-ga-de-altfor-lite-Da-ble-det-brak-pa-den-russiske-skolen - Hvorfor tjener jeg så lite, sa den unge lærerinnen Aljosja Irkutsk, som kunne fortelle Putin at hun levde på 2400 kroner i måneden.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/0a0p6/Foreldrene-ga-lareren-en-konvolutt-med-penger-Dessverre-ga-de-altfor-lite-Da-ble-det-brak-pa-den-russiske-skolen 2000 rubler utgjør bare om lag 300 kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak De mest luksuriøse Tesla-modellene kan bli opptil 70.000 kroner dyrere å kjøpe.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak De mest lukseriøse modellene kan bli opptil 70.000 kroner dyrere : Slik er Regjeringens nye « Tesla-avgift » ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service Solberg signaliserer likevel at forslaget til statsbudsjettet som legges frem torsdag inneholder forslag om å opprettholde statsstøtten til islamkritiske HRS, som utgjør 1.835.000 kroner i år.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service Hun sier blant annet at hun er blitt skjelt ut av representanter fra Antirasistisk Senter uten at hun av den gang ønsket å kutte i statsstøtten på 1,9 millioner kroner til dem.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service HRS får i 2017 vel 1,8 millioner kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten Solberg signaliserer likevel at forslaget til statsbudsjettet som legges frem torsdag inneholder forslag om å opprettholde statsstøtten til islamkritiske HRS som utgjør 1.835.000 kroner i år.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten HRS får i 2017 vel 1,8 millioner kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Å øke rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten med 10 prosentenheter kostet 500 millioner kroner i 2017.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag I gjennomsnitt over sine fire år ga Regjeringen netto 5,5 milliarder kroner i skatte- og avgiftslettelser pr. år, regnet i 2017-kroner ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag I det forrige statsbudsjettet anslo Finansdepartementet utgiftsveksten i folketrygden til knapt 10 milliarder kroner i 2018, regnet i faste 2017-kroner.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag En slik prosentenhet kutter skatten med noe under 3 milliarder kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Det vanlige de siste årene har vært drøyt 20 milliarder kroner ekstra hvert år.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Under et besøk i Ålesund og Bergen i innspurten av valgkampen, varslet Erna Solberg at Regjeringen vil si ja til et nytt forskningsbygg for marine miljøer og gi 30 millioner kroner til innovasjonsprogrammet « DemoHav ».
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Tidligere måtte man ha tjent opp til 1 G ( 93 634 kroner ) i løpet av siste år eller tilsammen 3 G på siste tre år.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Siden 2013 har regjeringen tilsammen bevilget 13,7 milliarder kroner til dette.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Sammen med finansminister Siv Jensen lovet han 65 millioner friske kroner i statsbudsjettet for neste år for å styrke yrkesfagene. 19.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Regjeringen vil øke støtten til internasjonal skogbevaring til 3 milliarder kroner i året, ifølge klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Regjeringen vil bruke 9,4 millioner kroner i neste års budsjett for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Regjeringen setter av 15 millioner kroner ekstra i neste års budsjett til 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Regjeringen foreslår en garantiramme på 10 milliarder kroner for ordningen i 2018.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Med regjeringens forslag om å øke posten, vil programmet utgjøre 62,8 millioner kroner i budsjettet for neste år.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Konsekvensene av Regjeringens forslag til endringer vil variere fra noen tusenlapper til flere titusen kroner i økt pris, avhengig av vekt, for de modellene som blir berørt.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Knappe to uker før valget kunne Regjeringen melde at den vil bruke om lag 4,1 milliarder kroner på Sjøforsvaret i neste års budsjett - en reell økning på 84,5 millioner kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Knappe to uker før valget kunne Regjeringen melde at den vil bruke om lag 4,1 milliarder kroner på Sjøforsvaret i neste års budsjett - en reell økning på 84,5 millioner kroner.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Ifølge VG har regjeringen beregnet inntektstapet ved denne endringen i formuesskatten til 700 millioner kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett I årets statsbudsjett er det satt av 18,9 millioner kroner til å etablere den nye fagskolen som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har igangsatt. 17.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett I valgkampinnspurten, samme dag som innvandringsminister Sylvi Listhaug besøkte Rinkeby med et kobbel av presse på slep, annonserte Regjeringen at den sier ja til bygging av et nytt klinikkbygg til over 3 milliarder kroner på Radiumhospitalet.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett For 2018 blir økningen på 42 millioner kroner , melder NTB. 18. 65 millioner kroner mer til yrkesfag ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Den nye ordningen kompenserer personell med inntil 6G, som tilsvarer en inntekt på 561.804 kroner . 16.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett De mest luksuriøse Tesla-modellene kan bli opptil 70 000 kroner dyrere som følge av en ny avgift i neste års statsbudsjett.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Bygget har en kostnadsramme på i alt 3,1 milliarder kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett - Vi har besluttet å leie fengselsplasser i Nederland i ett år til og foreslår å bevilge 89,2 millioner kroner til dette på neste års statsbudsjett, sa justisministeren til Nettavisen.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett 65 millioner kroner mer til yrkesfag ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett 100 millioner til tidlig innsats ¶ 100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole i statsbudsjettet.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7Eme4/Na-innforer-Regjeringen-Tesla-avgift-for-tunge-elbiler Frode Wika kjøpte en Tesla for 640.000 kroner for to og et halvt år siden.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7Eme4/Na-innforer-Regjeringen-Tesla-avgift-for-tunge-elbiler De mest luksuriøse Tesla-modellene kan bli opptil 70 000 kroner dyrere som følge av en ny avgift i neste års statsbudsjett.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/agng4/5000-studenter-far-ekstrastipend-fordi-de-ikke-er-friske-nok-til-a-jobbe-ved-siden-av-Antallet-oker-sterkt Studentene får 3631 kroner ekstra i måneden fordi de ikke kan jobbe ved siden av studiene.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/agng4/5000-studenter-far-ekstrastipend-fordi-de-ikke-er-friske-nok-til-a-jobbe-ved-siden-av-Antallet-oker-sterkt De får over 3600 kroner ekstra i måneden fordi de ikke makter å jobbe ved siden av studiene.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/WQBlr/Tolv-vapenbeslag-i-Oslo-tinghus-siden-de-begynte-med-rontgenkontroll Adgangskontrollen, som de ansatte i tinghuset har etterlyst i mange år, kostet 2,5 millioner i investeringer i bygget og har en årlig driftskostnad på rundt 5 millioner kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Samtidig etterlyser hun mer penger fra regjeringen for å forsterke områdeinnsatsen i Oslo sørøst og viser til at statens bidrag de siste årene er blitt kuttet fra 130 til 33 millioner kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Regjeringen har tidligere varslet at de vil bevilge 30 millioner kroner til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Politiet får 30 millioner kroner ekstra.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren I sitt budsjett for neste år har byrådet bevilget til sammen 125 millioner kroner til Groruddalssatsingen, Tøyen/Grønland og Oslo Sør.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Mzedo/30000-hjertestartere-er-utplassert-i-Norge-Men-Rolf-og-Olava-onsket-a-ha-en-egen-hjemme For få år siden kostet et apparat 100.000 kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html | En ny bilnøkkel koster deg flere tusen kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html Ny nøkkel til en Mercedes-Benz GLC kan koste deg 6400 kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html Mens en Nissan Qashqai-nøkkel koster drøyt 4200 kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html En VW Passat-nøkkel koster 3550 kroner , viser testen utført av Din Side.
AP171011https://www.aftenposten.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html Der slipper du unna med under 2000 kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html De nye såkalte « keyless»-nøklene kan koste deg flere tusen kroner .
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene « begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der ».
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Herrelandslagsspillerne gikk med på å gi fra seg 550.000 kroner årlig fra sine markedsrettigheter, mens NFF la 2,55 millioner ekstra kroner i potten til kvinnene.
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Herrelandslagsspillerne gikk med på å gi fra seg 550.000 kroner årlig fra sine markedsrettigheter, mens NFF la 2,55 millioner ekstra kroner i potten til kvinnene.
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Begge lagene vil dermed få 6 millioner kroner å fordele.
AA171011 Da Adresseavisen ringte Dekk 1 ble deres pris oppgitt til å være 1099 kroner .
AA171011 Styret vil også foreslå å utstede nye aksjer verdt til sammen rundt 500 millioner kroner, der de usikrede kreditorene og dagens eiere får fortrinnsrett til å tegne seg for aksjer verdt henholdsvis 300 millioner og 200 millioner kroner .
AA171011 Styret vil også foreslå å utstede nye aksjer verdt til sammen rundt 500 millioner kroner , der de usikrede kreditorene og dagens eiere får fortrinnsrett til å tegne seg for aksjer verdt henholdsvis 300 millioner og 200 millioner kroner.
AA171011 Hvis forslaget blir gjennomført vil Norske Skogs bruttogjeld reduseres fra ni til tre milliarder kroner, og de årlige rentekostnadene vil reduseres fra rundt 600 millioner til rundt 200 millioner kroner .
AA171011 Hvis forslaget blir gjennomført vil Norske Skogs bruttogjeld reduseres fra ni til tre milliarder kroner , og de årlige rentekostnadene vil reduseres fra rundt 600 millioner til rundt 200 millioner kroner.
AA171011 I tingretten ble Anderssen idømt 45 dager betinget fengsel og 5000 kroner i bot.
AA171011 Adgangskontrollen, som de ansatte i tinghuset har etterlyst i mange år, kostet 2,5 millioner i investeringer i bygget og har en årlig driftskostnad på rundt 5 millioner kroner . ( ©NTB ) ¶
AA171011 | Stjal tobakk for 40.000 kroner i Akershus ¶
AA171011 Natt til onsdag ble det stjålet tobakk for anslagsvis 40.000 kroner fra Shell/7-Eleven i Flateby i Akershus.
AA171011 Forsvaret har de siste årene utviklet ørepropper i flere størrelser, og oppgradert enheten med ny datainnmat, noe som har kostet 250.000 kroner .
AA171011 For ti år siden brukte Forsvaret 40 millioner kroner på å kjøpe 3.450 sett kommunikasjonsutstyr med hørselsvern.
AA171011 KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen : fremme integrering og inkludering.
AA171011 Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
AA171011 28-åringens 25 år gamle norskalbanske kone er dømt til fem års fengsel for medvirkning, og til sammen er paret dømt til inndragelse av 643.231 kroner i utbytte fra narkotikahandel.
AA171011 - 40 millioner kroner skal gå til å utdanne lærere som allerede er i skolene i dag, til å bli eksperter på opplæring for de minste.
AA171011 ( ©NTB ) ¶ | 100 millioner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole ¶ 100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole i statsbudsjettet.
VG171010 Likevel : Halvparten sier at de ikke en gang vil betale én dollar ( åtte kroner ) på strømregningen for å sørge for lavere utslipp.
VG171010 Vi eies av 1,6 millioner medeiere som alle deler overskuddet, mens de søkkrike Kiwi-eierne og Reitan-familien nylig har økt formuen med ytterligere flere milliarder kroner .
VG171010 Det som måles er markedsandel av dagligvaremarkedet på over 170 milliarder kroner for årets første ni måneder, sammenliknet med samme periode i fjor.
VG171010 rikeste, med 43 milliarder kroner i formue.
VG171010 Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt bekrefter beslaget og anslår verdien til rundt 10 - 11 millioner kroner .
VG171010 Norske arbeidstakere har en gjennomsnittlig månedsinntekt på 43.500 sett under ett, og befolkningen uten innvandrere ligger noe høyere med 44.500 kroner i måneden.
VG171010 Min klient er dømt til å betale cirka 1, 5 millioner kroner i oppreisning til de etterlatte, og der er vi uenige med lagmannsrettens avgjørelse, sier advokaten.
SA171010 Tallene viser at det islandske forbundet kan smile hele veien til banken, etter å ha tjent over 200 millioner norske kroner
SA171010 Ifølge fotballpresident Gudni Bergsson, som selv spilte 80 landskamper i perioden 1984 - 2003, forteller at FIFA betaler Island 12 millioner amerikanske dollar - nærmere 100 millioner norske kroner .
SA171010 Ifølge NBC har FIFA økt den totale premiepotten for VM 2018 fra 358 millioner dollar, til 400 millioner dollar totalt ( 3,2 milliarder norske kroner ).
SA171010 I VM 2014 fikk man åtte millioner dollar ( 64 millioner kroner ) for å delta i gruppespillet - en sum som er ventet å økte til neste års VM.
NL171010 Statsbygg forvalter vår nasjonale bygningsmasse, og de kontraherer og bygger for milliarder av kroner hvert eneste år.
NL171010 Når staten nå legger tre hundre millioner kroner på bordet skulle man tro at det var for å tilføre et nytt kapittel, et bygg som sier noe om vår samtid og våre ambisjoner.
NL171010 I en konkurranse som denne vil flere hundre millioner kroner og lærerstudentenes fremtid ligge i hendene på juryen i en kort, intensiv periode der de skal fordøye og ta stilling til svært store mengder informasjon.
NL171010 I 2016 var totalkvoten på 894 000 tonn og hadde en førstehåndsverdi på omlag 13 milliarder kroner .
NL171010 Fisk til en førstehåndsverdi av over en milliard kroner .
DN171010https://www.dn.no/nyheter/2017/10/10/2055/Eiendom/selger-hus-og-hytte-etter-milliontap Selv om Bassøes megler, Tore Solberg i Eiendomsmegler 1 Sandefjord, opplevde høy etterspørsel etter fritidseiendommer ved sjøen i sommer, var det ingen som ville slå til på riggmeglerens Tjøme-hytte som lå ute for salg for 40 millioner kroner .
DN171010https://www.dn.no/nyheter/2017/10/10/2055/Eiendom/selger-hus-og-hytte-etter-milliontap Riggmegleren kjøpte eiendommen i 1992, som han den gang ga 4,6 millioner kroner for.
DN171010https://www.dn.no/nyheter/2017/10/10/2055/Eiendom/selger-hus-og-hytte-etter-milliontap I mai i år tok Pareto Bank pant i hytta på 20 millioner kroner .
DN171010https://www.dn.no/nyheter/2017/10/10/2055/Eiendom/selger-hus-og-hytte-etter-milliontap I helgen skrev DN om at Bassøe nettopp har solgt sin 428 kvadratmeter store Holmenkollen-villa til Petter Collier for 51 millioner kroner .
DN171010https://www.dn.no/nyheter/2017/10/10/2055/Eiendom/selger-hus-og-hytte-etter-milliontap I fjor gikk han 83 millioner kroner i minus etter at aksjene i det nederlandske selskapet LWO måtte skrives helt ned etter kontrakttrøbbel med bygging av en rigg ved en kinesisk verft.
DN171010https://www.dn.no/nyheter/2017/10/10/2055/Eiendom/selger-hus-og-hytte-etter-milliontap Bassøe tapte 80 millioner kroner i fjor etter verftstrøbbel i Kina.
DN171010https://www.dn.no/nyheter/2017/10/10/2055/Eiendom/selger-hus-og-hytte-etter-milliontap - Du skriver hva du vil, men jeg tror ikke det er så veldig reelt for å si det mildt, sier Bassøe, som har en formue på 213 millioner kroner , ifølge ligningstall fra 2015.
DN171010 Selv om Bassøes megler, Tore Solberg i Eiendomsmegler 1 Sandefjord, opplevde høy etterspørsel etter fritidseiendommer ved sjøen i sommer, var det ingen som ville slå til på riggmeglerens Tjøme-hytte som lå ute for salg for 40 millioner kroner .
DN171010 Riggmegleren kjøpte eiendommen i 1992, som han den gang ga 4,6 millioner kroner for.
DN171010 I mai i år tok Pareto Bank pant i hytta på 20 millioner kroner .
DN171010 I helgen skrev DN om at Bassøe nettopp har solgt sin 428 kvadratmeter store Holmenkollen-villa til Petter Collier for 51 millioner kroner .
DN171010 I fjor gikk han 83 millioner kroner i minus etter at aksjene i det nederlandske selskapet LWO måtte skrives helt ned etter kontrakttrøbbel med bygging av en rigg ved en kinesisk verft.
DN171010 Bassøe tapte 80 millioner kroner i fjor etter verftstrøbbel i Kina.
DN171010 - Du skriver hva du vil, men jeg tror ikke det er så veldig reelt for å si det mildt, sier Bassøe, som har en formue på beskjedne 213 millioner kroner , ifølge ligningstall fra 2015.
DN171010 ¶ Industrikonsernet NRC Group kjøper opp Fibertech for 61,5 millioner kroner gjennom en kombinasjon av kontantbetaling og NRC-aksjer.
DN171010 Selskapsverdien er 61,5 millioner kroner på kontant- og gjeldfri basis.
DN171010 Fibertech garanterer et driftsresultat på minst 12 millioner kroner i 2017 og 2018.
DN171010 Det er basert på driftsresultatet på 12 millioner kroner i 2017.
DN171010 Ventet laksepris i 2018 - 2019 oppjusteres til 58 kroner pr kilo fra tidligere 56 kroner .
DN171010 Ventet laksepris i 2018 - 2019 oppjusteres til 58 kroner pr kilo fra tidligere 56 kroner.
DN171010 Tidemandsen kjøpte eiendommen for 12 millioner kroner i 2009, men mener han ikke kommer til å sitte igjen med stor gevinst.
DN171010 Luksusbolig på Bygdøy med prisantydning på 30 millioner kroner ble solgt på under fire dager.
DN171010 I fjor ga seriegründer Odd Johnny Winge 70 millioner kroner for en 80-tallsvilla i samme nabolag, kort tid etter at han hadde kjøpt en mindre tomt rett i nærheten for 30 millioner.
DN171010 Fredag ble XXL-gründer Øivind Tidemandsens bolig på Bygdøy avertert med en prisantydning på 30 millioner kroner .
DN171010 DI har tidligere skrevet at fire sjefer i Cloetta solgte aksjer for 1,5 millioner kroner i selskapet de siste to ukene før resultatvarselet.
DN171010 - Jeg tror at endringen i oljepengebruken blir ensifret - det vil si under 10 milliarder kroner .
DN171010 Etter at tallene kom svekket kronen seg med rundt to øre mot euroen, og en euro koster nå 9,39 kroner .
DN171010 Webstep-sjefen kommer etter transaksjonene til å sitte med rundt 844.000 aksjer verdt omtrent 20 millioner kroner .
DN171010 Webstep kommer også til å utstede rundt fem millioner nye aksjer i forbindelse med noteringen som vil gi et brutto proveny på cirka 120 millioner kroner .
DN171010 Webstep hadde en omsetning på 563 millioner kroner i fjor, en oppgang fra 549 millioner kroner året før det.
DN171010 Webstep hadde en omsetning på 563 millioner kroner i fjor, en oppgang fra 549 millioner kroner året før det.
DN171010 Selskapet har hatt stabilt solide resultater de siste årene og leverte i fjor sitt beste resultat noensinne, med et resultat før skatt på 54 millioner kroner , ifølge årsregnskapet for 2016.
DN171010 Oppkjøpsfondet Reiten & Co selger over halvparten av aksjene sine i Webstep som går på børs onsdag og kan cashe inn 160 millioner kroner .
DN171010 Narve Reiten, grunnleggeren av oppkjøpsfondet Reiten & Co, kan sikre seg 160 millioner kroner på salget av Webstep-aksjer.
DN171010 I forbindelse med børsnoteringen har aksjekursen blitt satt til 24,50 kroner aksjen, som gir selskapet en markedsverdi på rundt 643 millioner kroner .
DN171010 I forbindelse med børsnoteringen har aksjekursen blitt satt til 24,50 kroner aksjen, som gir selskapet en markedsverdi på rundt 643 millioner kroner.
DN171010 Administrerende direktør Kjetil Eriksen i Webstep er blitt tildelt 4.977 aksjer til 19,49 kroner aksjen, og varsler samtidig at han kommer til å selge 451.811 aksjer for 11 millioner kroner .
DN171010 Administrerende direktør Kjetil Eriksen i Webstep er blitt tildelt 4.977 aksjer til 19,49 kroner aksjen, og varsler samtidig at han kommer til å selge 451.811 aksjer for 11 millioner kroner.
DN171010 Samsung Electronics er det desidert største selskapet ved Seoul-børsen med en børsverdi på 386.390 milliarder won ( 2.720 milliarder kroner ).
DN171010 Hver skjerm forventes å koste Apple rundt 120 dollar ( rundt 1000 kroner ).
DN171010 Flere millioner telefoner ble trukket tilbake fra markedet og påførte selskapet kostnader på over 40 milliarder kroner .
DN171010 Det forventes at Samsung ville frem et kvartalsresultat på 14.300 milliarder won ( 100 milliarder kroner ) på fredag.
DN171010 Til sammenligning anslår konsernet at deres samlede investeringer i år vil være i overkant av 90 milliarder kroner .
DN171010 Statoil planlegger å investere 100 milliarder kroner i fornybar energi til 2030.
DB171010 Tre milliarder kroner senere, skulle flyplassen åpne i 2012, men det viste seg fort at flyselskapene ikke ville bruke den.
DB171010 Da kommer i så fall rundt 100 millioner kroner over på det svenske fotballforbundets bankkonto fra FIFA, skriver Aftonbladet.
DB171010 Han mener klubbenes økonomiske overanstrengelse kan føre til langsiktige problemer som ikke lar seg løse ved kompensasjonen som utbetales til nedrykkede lag - selv om de mottar hundrevis av millioner kroner .
DB171010 De 19 klubbene har i gjennomsnitt tapt over tre millioner kroner i uken siden de tok steget opp til øverste nivå.
DB171010 Hvis vi skal bruke penger der resultatene er dårligst, så er det ikke Oslo-skolen som trenger mange hundre millioner kroner ekstra fra staten.
DB171010 - Hvis man bevilger noen hundre millioner kroner for å senke delingstallet, så er det en rein overføring til de store byene.
DB171010 Mannen, som til daglig driver en liten butikk, hadde i løpet av to år fra oktober 2014 til oktober 2016 fått inn mer enn åtte millioner kroner på konto.
DB171010 For disse kjøpte han seg blant annet et hus, og han skal også ha overført nesten 900 000 kroner til India.
DB171010 Alt i alt rakk han å bruke tre millioner kroner , mens de resterende fem millionene fremdeles var på konto.
DB171010 I fjor hadde Lille Vinkel Sko en omsetningsøkning på 29 prosent, fra 68,7 millioner kroner i 2015 til 88,3 millioner i fjor.
DB171010 Det unge bondeparet risikerer nå en regning på 700 000 kroner , før de kan starte å bygge fjøset.
DB171010 - De siste tre åra har Riksantikvaren dekket 16,7 millioner kroner til arkeologiske utgravinger og registreringer, ved ulike tiltak i landbruket.
DB171010 Nå forbyr myndighetene røyking på 20 strender, og brudd på forbudet kan gi en bot på 23.000 kroner og ett år i fengsel.
DB171010 Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt bekrefter beslaget og anslår verdien til rundt 10 - 11 millioner kroner .
DB171010 Syklistene fikk i utgangspunktet et forelegg på 1150 kroner for å sykle på rødt lys.
DB171010 Syklistene fikk seg en bot på 1150 kroner for å sykle på rødt lys.
DB171010 ¶ TATT : Et pensjonistpar på 69 og 75 år ble stoppet i Bergen med hasj til en verdi på rundt 10-11 millioner kroner i bilen.
DB171010 Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt bekrefter beslaget og anslår verdien til rundt 10 - 11 millioner kroner .
DB171010 Forespørselen ble møtt med protester fra maskottens side, hvorpå mannen fikk en bot tilsvarende rundt 1600 kroner .
DB171010 I 2015 eksporterte Norge forsvarsmateriell for 4,2 milliarder kroner .
DB171010 KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen : fremme integrering og inkludering.
DB171010 Den skal ha vært på rundt tre millioner svenske kroner .
DB171010 Regjeringen har brukt 500 millioner kroner på å utvide pleiepengeordningen, noe både Bakkefjord og Lysbakken roser dem for.
DB171010 - Her lander vi vel på en solid femmer, ja, erklærte Robinson da regninga på 1800 kroner inkludert tips var signert.
DB171010 Ifølge Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, har Coops kjeder, solgt vegetarmat for nesten 32 millioner kroner .
DB171010 Vi kan ikke kaste bort 40 milliarder kroner på et sosialt forkastelig prosjekt i Oslo-regionen.
DB171010 Utvidelse av veien er anslått til å koste 40 milliarder kroner - mer enn halvparten av finansieringen skal skje via innkreving av bompenger.
DB171010 Ifølge NRK kan framtidas bompenger bli opp mot 250 kroner tur/retur.
DB171010 E18 : Vi kan ikke kaste bort 40 milliarder kroner på et sosialt forkastelig prosjekt i Oslo-regionen, skriver artikkelforfatteren.
DA171010 Norsk All Transport AS holder til på Torvastad på Karmøy og opplyste i retten at den samlede gjelden er på 370.000 kroner .
DA171010 Retten kom til at dette var en passende straff og dømte ham også til å betale en bot på 10.000 kroner .
DA171010 Retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i fire år og seks måneder, og han ble også dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.
DA171010 Vertshuset Grand AS opplyste i retten å ha en gjeld på 578.000 kroner og at selskapets aktiva i de vesentligste består av møblement, inventar og et bankinnskudd med en samlet anslått verdi på 54.000 kroner .
DA171010 Vertshuset Grand AS opplyste i retten å ha en gjeld på 578.000 kroner og at selskapets aktiva i de vesentligste består av møblement, inventar og et bankinnskudd med en samlet anslått verdi på 54.000 kroner.
DA171010 I tillegg fikk han også inndratt 1.150.000 kroner til fordel for statskassen.
DA171010 Som følge av brannen oppsto det skader for over 1,2 millioner kroner .
DA171010 Skader for over 1,2 millioner kroner
DA171010 | Østfold gir en halv million kroner til TV-aksjonen ¶
DA171010 Kommunene i Østfold går foran med å gi til sammen rundt en halv million kroner .
DA171010 Beløpene veksler hovedsaklig mellom en og to kroner per innbygger.
DA171010 - Askim kommune bevilger 25.000 kroner .
DA171010 Som første film fikk « Snømannen » tildelt midler fra insentivordningen, i alt 40,5 millioner kroner .
DA171010 - De avgiftene vi ser som aktuelle, er statens inntekter fra CO2-avgiften, vel 400 millioner kroner i året, og den delen av flypassasjeravgiften som er knyttet til innenriks flyvninger, cirka 1,1- 1,2 milliarder kroner i året, opplyser Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.
DA171010 - De avgiftene vi ser som aktuelle, er statens inntekter fra CO2-avgiften, vel 400 millioner kroner i året, og den delen av flypassasjeravgiften som er knyttet til innenriks flyvninger, cirka 1,1- 1,2 milliarder kroner i året, opplyser Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.
DA171010 Det vil si at rådet mister om lag 1,4 millioner kroner i inntekter.
DA171010 Den årlige statsstøtten har vært på 1,3 millioner kroner .
DA171010 Politiet hadde funnet papirer i bilen hans, som tilsa seks - sju overføringer av rundt 10.000 kroner til Romania.
DA171010 Den rumenske kvinnen ble ilagt en bot på 2.000 kroner , og anmeldt for heleri, siden det ikke kunne fastslås hvorvidt mobilen ble funnet eller stjålet.
DA171010 I fjor sa formannskapet i Drammen nei til å putte inn flere penger, og konstituert direktør for økonomi og næring Paul Røland opplyste tirsdag de politiske lederne om at kommunens aksjepost verdsatt 600.000 kroner må anses som tapt.
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Tallene viser at det islandske forbundet kan smile hele veien til banken, etter å ha tjent over 200 millioner norske kroner
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Ifølge fotballpresident Gudni Bergsson, som selv spilte 80 landskamper i perioden 1984 - 2003, forteller at FIFA betaler Island 12 millioner amerikanske dollar - nærmere 100 millioner norske kroner .
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Ifølge NBC har FIFA økt den totale premiepotten for VM 2018 fra 358 millioner dollar, til 400 millioner dollar totalt ( 3,2 milliarder norske kroner ).
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html I VM 2014 fikk man åtte millioner dollar ( 64 millioner kroner ) for å delta i gruppespillet - en sum som er ventet å økte til neste års VM.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/dx091/Royking-pa-thailandske-strender-straffes-med-bot-og-fengsel Nå forbyr myndighetene røyking på 20 strender, og brudd på forbudet kan gi en bot på 23.000 kroner og ett år i fengsel.
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Å øke rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten med 10 prosentenheter kostet 500 millioner kroner i 2017.
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag I gjennomsnitt over sine fire år ga Regjeringen netto 5,5 milliarder kroner i skatte- og avgiftslettelser pr. år, regnet i 2017-kroner ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag I det forrige statsbudsjettet anslo Finansdepartementet utgiftsveksten i folketrygden til knapt 10 milliarder kroner i 2018, regnet i faste 2017-kroner.
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag En slik prosentenhet kutter skatten med noe under 3 milliarder kroner .
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Det vanlige de siste årene har vært drøyt 20 milliarder kroner ekstra hvert år.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/rBMaA/Rekordbeslag-av-hasj-i-bilen-til-eldre-ektepar-pa-danskebaten SMUGLET : Hasjbeslaget har en gateverdi på rundt 10 - 11 millioner kroner , ifølge politiet.
AP171010https://www.aftenposten.no/kultur/i/rBraw/Kaster-kunstverk-til-flere-millioner-kroner | Kaster kunstverk til flere millioner kroner
AP171010https://www.aftenposten.no/kultur/i/rBraw/Kaster-kunstverk-til-flere-millioner-kroner Bybanekunsten i Bergen til over fire millioner kroner blir fjernet etter bare fem år.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Tallene viser at det islandske forbundet kan smile hele veien til banken, etter å ha tjent over 200 millioner norske kroner
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Ifølge fotballpresident Gudni Bergsson, som selv spilte 80 landskamper i perioden 1984 - 2003, forteller at FIFA betaler Island 12 millioner amerikanske dollar - nærmere 100 millioner norske kroner .
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Ifølge NBC har FIFA økt den totale premiepotten for VM 2018 fra 358 millioner dollar, til 400 millioner dollar totalt ( 3,2 milliarder norske kroner ).
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html I VM 2014 fikk man åtte millioner dollar ( 64 millioner kroner ) for å delta i gruppespillet - en sum som er ventet å økte til neste års VM.
AA171010 Må betale 1150 kroner
AA171010 Boten er på 1150 kroner , så det lønner seg å stå opp ett minutt tidligere.
AA171010 I forslaget som sist lå på bordet ble all usikret gjeld bli gjort om til aksjer i Norske Skog, mens rundt 1,6 milliarder av den pantsikrede gjelden på rundt 3,9 milliarder kroner gjort om til aksjer.
AA171010 april 2016 sendte sønnen en melding om at han trengte 3000 kroner for å kjøpe seg en motorsykkel.
AA171010 Kompisen som ble målt til 148 km/t fikk 18 dagers fengsel, tap av førerkort i 18 måneder og må betale saksomkostninger på 3000 kroner .
AA171010 Han ble også fradømt retten til førerrett for en periode på 30 måneder og dømt til å betale saksomkostninger på 5000 kroner .
AA171010 Kravet kan koste nær én milliard kroner i stortingsperioden.
AA171010 KrFs finanspolitiske talsmann, nestleder Kjell Ingolf Ropstad, viser til at hans parti i forrige periode bidro til å sikre 1,3 milliarder kroner til flere lærere for de yngste.
AA171010 Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt bekrefter beslaget og anslår verdien til rundt 10 - 11 millioner kroner .
AA171010 Nå mener produsenten selv, Lockheed Martin, at det er realistisk å få kostnadene ned i rundt 640 millioner kroner per fly innen 2020.
AA171010 Hun bekrefter imidlertid at kostnadskuttene som omtales, kan gi en pris på 640 millioner norske kroner ved kontraktsinngåelse i 2020.
AA171010 Da ble det beregnet at anskaffelsen av de 48 F-35-flyene vil komme på rundt 400 millioner kroner .
AA171010 Baserer vi oss på dagens vekslingskurs på 7,95 NOK/USD gir dette så langt en gjennomsnittlig enhetspris på de norske flyene på 731 millioner kroner , sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet.
AA171010 Den opprinnelige redningsplanen innebar blant annet å omgjøre to tredeler av gjelden på 9 milliarder kroner til aksjer til kreditorene.
AA171010 Coop-eide Extra har solgt varer for 2 milliarder kroner mer enn til samme tid i fjor i et marked der veksten er fallende, skriver Nettavisen.
AA171010 Det vil si at rådet mister om lag 1,4 millioner kroner i inntekter.
AA171010 Den årlige statsstøtten har vært på 1,3 millioner kroner .
AA171010 For jobben skulle Staur få seks millioner kroner .
AA171010 I tillegg til denne straffen ble gutten dømt til å betale de etterlatte rundt 1,5 millioner kroner i erstatning.
AA171010 Som følge av brannen oppsto det skader for over 1,2 millioner kroner .
VG171009 Tap i kvartfinalen i sluttspillet førte, ifølge eier Stig Atle Johnsen, til at klubben mistet 1,5 millioner norske kroner .
VG171009 - Skal du eie stadionnavnet på vår nye hjemmebane, så må du minimum betale seks-syv millioner kroner i året.
VG171009 Avisen skrev at Genk skal ha spurt om mellom 18 og 20 millioner euro ( over 180 millioner kroner ) for Berge, mens Sevilla skal ha lagt inn et bud på 12 millioner euro.
VG171009 Han bladde også opp 49 millioner kroner for norske Morten Tyldums « The Imitation Game ».
VG171009 | Kan det friste med en polsk øl til 15 kroner halvliteren ?
VG171009 Det betyr 200-250 tapte arbeidsplasser i produksjon og dagligvarehandel, mens staten taper over 390 millioner kroner i avgifter.
VG171009 Islamsk Råd har fått 1,3 millioner kroner i årlig statsstøtte.
VG171009 Deretter skal de ha fått den angrepne eleven til å gi fra seg en mobiltelefon og 200 kroner med beskjed om at han dagen etter skulle betale 3000 kroner .
VG171009 Deretter skal de ha fått den angrepne eleven til å gi fra seg en mobiltelefon og 200 kroner med beskjed om at han dagen etter skulle betale 3000 kroner.
SA171009https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/OGbdV/Over-for-Ubers-hovedtjeneste-i-Norge Selskapet fikk nylig en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven ved å ha drevet persontransport uten nødvendig løyve.
SA171009https://www.aftenbladet.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Prismessig ligger den nye utgaven noe over den forrige, rundt 25.000 kroner , men den har samtidig en del mer sikkerhetsutstyr - av typen som nylig var forbeholdt store og dyre biler.
SA171009https://www.aftenbladet.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Pris testbil : 284.100 kroner
SA171009https://www.aftenbladet.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Pris : 244.000 kroner
SA171009https://www.aftenbladet.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html I tillegg har bilen praktisk ekstrautstyr som parkeringsassistent med sensorer og adaptiv cruisekontroll, som koster henholdsvis 7600 og 5100 kroner .
SA171009https://www.aftenbladet.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Det er all mulig grunn til å tro at dette er en bil som ville ha vært tjent med en manuell girkasse, som også er tilgjengelig for 20.000 kroner mindre enn automatversjonen.
SA171009https://www.aftenbladet.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Den har også panoramatak som kan åpnes, noe som gir en veldig lys og fin kupe, til 9000 kroner .
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Storspilte-i-gar--na-avslorer-storklubb--Vi-onsker-a-hente-Sander-Berge-243513b.html I august skrev spanske medier at den belgiske klubben avslo et bud tilsvarende 110 millioner kroner for Berge.
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Ronaldo-i-spissen-for-sju-Gullballen-kandidater-fra-Real-Madrid-243546b.html Førstnevnte kostet Parisklubben svimlende 2,2 milliarder kroner, mens 18-år gamle Mbappé kostet klubben « kun » 1,5 milliarder kroner .
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Ronaldo-i-spissen-for-sju-Gullballen-kandidater-fra-Real-Madrid-243546b.html Førstnevnte kostet Parisklubben svimlende 2,2 milliarder kroner , mens 18-år gamle Mbappé kostet klubben « kun » 1,5 milliarder kroner.
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, fortalte imidlertid til Aftenposten for en måned siden at det bør være snakk om beløp som bør ligge på 6 - 7 millioner kroner .
SA171009 Prismessig ligger den nye utgaven noe over den forrige, rundt 25.000 kroner , men den har samtidig en del mer sikkerhetsutstyr - av typen som nylig var forbeholdt store og dyre biler.
SA171009 Pris testbil : 284.100 kroner
SA171009 Pris : 244.000 kroner
SA171009 I tillegg har bilen praktisk ekstrautstyr som parkeringsassistent med sensorer og adaptiv cruisekontroll, som koster henholdsvis 7600 og 5100 kroner .
SA171009 Det er all mulig grunn til å tro at dette er en bil som ville ha vært tjent med en manuell girkasse, som også er tilgjengelig for 20.000 kroner mindre enn automatversjonen.
SA171009 Den har også panoramatak som kan åpnes, noe som gir en veldig lys og fin kupe, til 9000 kroner .
SA171009 I august skrev spanske medier at den belgiske klubben avslo et bud tilsvarende 110 millioner kroner for Berge.
SA171009 Førstnevnte kostet Parisklubben svimlende 2,2 milliarder kroner, mens 18-år gamle Mbappé kostet klubben « kun » 1,5 milliarder kroner .
SA171009 Førstnevnte kostet Parisklubben svimlende 2,2 milliarder kroner , mens 18-år gamle Mbappé kostet klubben « kun » 1,5 milliarder kroner.
SA171009 Bellamy fikk til slutt en bot på 80.000 kroner , mens Riise ikke fikk noen straff, skriver han.
SA171009 Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, fortalte imidlertid til Aftenposten for en måned siden at det bør være snakk om beløp som bør ligge på 6 - 7 millioner kroner .
FV171009https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Prismessig ligger den nye utgaven noe over den forrige, rundt 25.000 kroner , men den har samtidig en del mer sikkerhetsutstyr - av typen som nylig var forbeholdt store og dyre biler.
FV171009https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Pris testbil : 284.100 kroner
FV171009https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Pris : 244.000 kroner
FV171009https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html I tillegg har bilen praktisk ekstrautstyr som parkeringsassistent med sensorer og adaptiv cruisekontroll, som koster henholdsvis 7600 og 5100 kroner .
FV171009https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Det er all mulig grunn til å tro at dette er en bil som ville ha vært tjent med en manuell girkasse, som også er tilgjengelig for 20.000 kroner mindre enn automatversjonen.
FV171009https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Den har også panoramatak som kan åpnes, noe som gir en veldig lys og fin kupe, til 9000 kroner .
FV171009https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Riise-forteller-om-den-dramatiske-kvelden--Han-skrek-Im-gonna-fucking-kill-you-243531b.html Bellamy fikk til slutt en bot på 80.000 kroner , mens Riise ikke fikk noen straff, skriver han.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2046/Utenriks/de-unge-holder-veksten-nede Det er fortsatt utbredt fattigdom hvor millioner av mennesker overlever på under 15 kroner dagen.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/08/1003/Finans/fikk-20-millioner-mindre ¶ Europasjef Jacob Schram i bensinstasjonskjeden Circle K fikk halvert lønn og bonus, men sier han fortsatt er fornøyd med 16,7 millioner kroner i godtgjørelse.
DN171009 Kravet blir sentralt i kommende budsjettforhandlinger og kan koste bortimot én milliard kroner i stortingsperioden.
DN171009 Det er utdannelsespolitisk talsmann Hans Fredrik Grøvan som overfor DN anslår at KrF-kravet kan koste opp mot en milliard kroner i ekstra midler til skolen.
DN171009 Det er fortsatt utbredt fattigdom hvor millioner av mennesker overlever på under 15 kroner dagen.
DN171009 Regnet og uværet på Sørlandet gjorde skader for en halv milliard kroner .
DN171009 Finans Norge anslår at erstatningene for skadene som er meldt inn er på rundt 500 millioner kroner .
DN171009 Når Kværner nå snart legger frem resultatet for tredje kvartal venter Carnegie et resultat før skatt, renter, nedskrivninger og avskrivninger ( ebitda ) på 162 millioner kroner , som vil gi en ebitdamargin på 10,3 prosent - ny marginrekord for Kværner. - 2,5 ganger ebitda er et kupp, og vi tror det kommer et kontraktsrush fremover, skriver Carnegie.
DN171009 I beste fall kan det tredoble ordreboken til verftsgruppen fra 10 milliarder kroner til 30 milliarder kroner , ifølge meglerhuset Carnegie.
DN171009 I beste fall kan det tredoble ordreboken til verftsgruppen fra 10 milliarder kroner til 30 milliarder kroner, ifølge meglerhuset Carnegie.
DN171009 Den Kjell Inge Røkke- og Aker-kontrollerte verftsgruppen blir roset opp i skyene med kjøpsanbefaling og et kursløft på 30 prosent fra 13 kroner aksjen til 17 kroner .
DN171009 Den Kjell Inge Røkke- og Aker-kontrollerte verftsgruppen blir roset opp i skyene med kjøpsanbefaling og et kursløft på 30 prosent fra 13 kroner aksjen til 17 kroner.
DN171009 - Vi ser en bølge av store kontraktmuligheter i seks til ni måneder, skriver meglerhuset, og legger til at det i beste fall kan øke Kværners ordrebok fra 10 milliarder kroner til 30 milliarder kroner .
DN171009 - Vi ser en bølge av store kontraktmuligheter i seks til ni måneder, skriver meglerhuset, og legger til at det i beste fall kan øke Kværners ordrebok fra 10 milliarder kroner til 30 milliarder kroner.
DN171009 Prislappen er på 1,1 milliarder svenske kroner, som blant annet dekkes med 250 millioner svenske kroner i statlig støtte.
DN171009 Prislappen er på 1,1 milliarder svenske kroner , som blant annet dekkes med 250 millioner svenske kroner i statlig støtte.
DN171009 Trøims riggbaby klatrer på en flat Oslo Børs mandag etter at selskapet fredag kveld meldte at det har kjøpt ni premium jackup rigger fra PPL Shipyard til 1,3 milliarder kroner, eller cirka 10,4 milliarder kroner .
DN171009 Trøims riggbaby klatrer på en flat Oslo Børs mandag etter at selskapet fredag kveld meldte at det har kjøpt ni premium jackup rigger fra PPL Shipyard til 1,3 milliarder kroner , eller cirka 10,4 milliarder kroner.
DN171009 Samler man alle riggene i regnestykket har Borr da betalt 3,6 milliarder kroner mer enn markedsverdi, ifølge Bassøes utregninger.
DN171009 Natt til mandag meldte selskapet at aksjene er utstedt til oppgitt pris, som gir Borr 650 millioner dollar friske penger, tilsvarende 5,2 milliarder kroner .
DN171009 Gitt at hver rigg kostet omtrentlig det samme har Trøim og Borr Drilling betalt 50 millioner dollar, eller 400 millioner kroner , mer per rigg enn markedsverdien Bassøe har gitt dem.
DN171009 Uber fikk nylig en bot på fem millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
DN171009 Så langt har 194 sjåfører blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt, ifølge NTB.
DN171009 Til sammen blir det litt over 24 millioner amerikanske dollar, eller rundt 192 millioner kroner .
DN171009 Må finne fem milliarder kroner hvert år fra 2030 ¶ ¶
DN171009 Odd Nerdrum ble i juni 2012 dømt til fengsel i to år og ti måneder i Borgarting lagmannsrett for å ha solgt kunst for nesten 14 millioner kroner uten å føre opp inntektene i selvangivelsen.
DN171009 Ligningsmyndighetene iverksatte undersøkelser av Odd Nerdrums salg etter at Dagens Næringsliv i 2002 kunne fortelle at han hadde solgt bilder for over 100 millioner kroner .
DN171009 Han hadde i tre år rundt år 2000 unnlatt å oppgi næringsinntekter med til sammen syv millioner kroner .
DB171009 Prislappen er på 1,1 milliarder svenske kroner, som blant annet dekkes med 250 millioner svenske kroner i statlig støtte.
DB171009 Prislappen er på 1,1 milliarder svenske kroner , som blant annet dekkes med 250 millioner svenske kroner i statlig støtte.
DB171009 Førstnevnte kostet Parisklubben svimlende 2,2 milliarder kroner, mens 18-år gamle Mbappé kostet klubben « kun » 1,5 milliarder kroner .
DB171009 Førstnevnte kostet Parisklubben svimlende 2,2 milliarder kroner , mens 18-år gamle Mbappé kostet klubben « kun » 1,5 milliarder kroner.
DB171009 Så langt har 194 sjåfører blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt.
DB171009 Selskapet fikk nylig en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
DB171009 Jolyon har samlet inn millionsum for å kreve tilbake seks kroner fra Uber.
DB171009 I Norge fikk Uber i september en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
DB171009 For det første må du ha et løyve, så må du ha et løyvekurs, du må ha en bankgaranti på 82.000 kroner , ekstra forsikring på bilen som er fire ganger så dyr som vanlig bilforsikring, EU-kontroll hvert år, og så betaler vi skatter og avgifter som ikke de gjør - bare det utgjør over 40 - 50 prosent oppå taksten, minner Trevland om.
DB171009 194 sjåfører har blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt, skrev Aftenposten i juni. | - Har det samme forholdet til Solskjær som til ekskonene mine ¶
DB171009 ( Dagbladet ) : Den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge ( IRN ) stoppes.
DB171009 ¶ Priskuttet på 2,9 millioner kroner fra den opprinnelige prisantydningen på 11,5 millioner kroner , tilsvarer en rabatt på nær 25 prosent.
DB171009 ¶ Priskuttet på 2,9 millioner kroner fra den opprinnelige prisantydningen på 11,5 millioner kroner, tilsvarer en rabatt på nær 25 prosent.
DB171009 Snittet for bydel Frogner er ifølge rapporten som kom fra Eiendom Norge tidligere denne uken på 86.600 kroner .
DB171009 Salgssummen på 8,6 millioner kroner gir en kvadratmeterpris på rett under 70.000 kroner .
DB171009 Salgssummen på 8,6 millioner kroner gir en kvadratmeterpris på rett under 70.000 kroner.
DB171009 Det vil si et priskutt på 2,9 millioner fra den opprinnelige prisantydningen på 11,5 millioner kroner , tilsvarende en rabatt på nær 25 prosent.
DB171009 Da til 8,6 millioner kroner .
DB171009 ( Finansavisen : ) I april i år ble leiligheten i President Harbitz' gate 3B på Frogner i Oslo lagt ut for salg med prisantydning 11,5 millioner kroner .
DB171009 ( Dagbladet ) : Mandag ble det kjent at regjeringen vil fjerne den årlige støtten på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB171009 - Hver gang jeg trykket på en knapp, dreier det seg om alt fra 800 kroner til 10 000 kroner , sier han.
DB171009 - Hver gang jeg trykket på en knapp, dreier det seg om alt fra 800 kroner til 10 000 kroner, sier han.
DB171009 - En million dollar ( 8 millioner kroner ).
DB171009 Ifølge BBC hadde tyveriet en verdi på hele 300 000 dollar, altså omtrent to og en halv million kroner .
DB171009 Nerdrum ble dømt for å ha unndratt 6,9 millioner kroner, syv millioner kroner mindre enn beløpet i tiltalen.
DB171009 Nerdrum ble dømt for å ha unndratt 6,9 millioner kroner , syv millioner kroner mindre enn beløpet i tiltalen.
DB171009 Det ville gi en total effekt på cirka 250 - 550 millioner norske kroner , og i alle fall være et viktig bidrag til å begrense statskanalens overdrevne virketrang i en periode.
DB171009 Bare på de siste sju årene - fra 2010 til i dag - har NRKs lisensinntekter steget med en milliard kroner , fra 4,7 til 5,7 milliarder.
DB171009 3000 kroner i året, så forventer man å få noe igjen.
DB171009 Nå skal Universitetsmuseet investere flere millioner kroner i ny sikkerhet.
DB171009 Han påpeker at totalbudsjettet for Universitetet i Bergen er på 4,5 milliarder kroner, og at 500 millioner kroner årlig går til eiendommene.
DB171009 Han påpeker at totalbudsjettet for Universitetet i Bergen er på 4,5 milliarder kroner , og at 500 millioner kroner årlig går til eiendommene.
DB171009 Ifølge Ifpi var totalomsetningen av musikk her til lands 367 millioner kroner første halvår 2017, en oppgang på 8 prosent.
DB171009 De første seks månedene ble det solgt ny vinyl for 18 millioner kroner .
DB171009 Nerdrum ble dømt for å ha unndratt 6,9 millioner kroner, syv millioner kroner mindre enn beløpet i tiltalen.
DB171009 Nerdrum ble dømt for å ha unndratt 6,9 millioner kroner , syv millioner kroner mindre enn beløpet i tiltalen.
DB171009 Det sier sikkert mer om meg enn om Intility, men understreker samtidig noe av poenget med å bruke millioner av kroner på å få navnet sitt på et stadion : Fra nå av begynner navnet i økende grad å feste seg i min og mange andres underbevissthet.
DB171009 « Les Misérables » hadde i utgangspunktet en prislapp på 65 millioner kroner , men siden det blir flere forestillinger, øker også utgiftene - og inntektene.
DB171009 Mer enn 65 millioner kroner
DB171009 Samlet norsk humanitær støtte er på over 45 millioner kroner .
DB171009 Ikke mer enn et halvår før « Styggen på ryggen»-utgivelsen, ble Tøien imidlertid slått personlig konkurs for andre gang på sju år, med en skattegjeld på 863 376 kroner .
DA171009 Selskapet opplyste også at aktiva ha en anslått verdi på 132.399 kroner .
DA171009 Samme år hadde firmaet et negativt resultat før skatt på 1,5 millioner kroner .
DA171009 Natursteinspesialisten AS omsatte i 2016 for 10,4 millioner kroner .
DA171009 Kvalavåg Barnehage opplyste i retten at den samlede gjelden per oktober 2017 er på 533.987 kroner, mens foreningens aktiva, som består av kundefordringer og bankinnskudd, med en anslått verdi på 313.461 kroner .
DA171009 Kvalavåg Barnehage opplyste i retten at den samlede gjelden per oktober 2017 er på 533.987 kroner , mens foreningens aktiva, som består av kundefordringer og bankinnskudd, med en anslått verdi på 313.461 kroner.
DA171009 Bare i år skal det brukes 60 millioner kroner for å rydde strender og sjøbunn for plast.
DA171009 I mai ble det kjent at selskapet styrte mot konkurs, og at det var behov for flere milliarder kroner for at det skulle kunne overleve.
DA171009 Blant flyselskapene som ifølge Doganis har mottatt redningspakker på opp mot en milliard kroner og også vesentlig mer enn det siden 1990-tallet, finner vi Air France, Aer Lingus, Iberia, Alitalia, Austrian Airlines og det litauiske flyselskapet LTU.
DA171009 Vi trenger ikke å bevege oss lengre enn til Rogfast-prosjektet før vi ser at hele 16 milliarder kroner er stilt i garanti.
DA171009 Rogaland fylkeskommune har stilt en tilsvarende garanti på over fire milliarder kroner .
DA171009 For Stavanger kommune har stilt selvskyldnergaranti på nesten to milliarder kroner for Ryfast.
DA171009 Bare i år skal det brukes 60 millioner kroner for å rydde strender og sjøbunn for plast.
DA171009 Selskapet fikk nylig en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven ved å ha drevet persontransport uten nødvendig løyve.
DA171009 Han hadde unnlatt å oppgi 7 millioner kroner i inntekter av bildesalg.
DA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning, men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.
DA171009 I mai ble det kjent at selskapet styrte mot konkurs, og at det var behov for flere milliarder kroner for at det skulle kunne overleve.
DA171009 Blant flyselskapene som ifølge Doganis har mottatt redningspakker på opp mot en milliard kroner og også vesentlig mer enn det siden 1990-tallet, finner vi Air France, Aer Lingus, Iberia, Alitalia, Austrian Airlines og det litauiske flyselskapet LTU.
DA171009 Komfyren hadde tre kokeplater og ble kjøpt brukt i Sande for 200 kroner .
DA171009 Av og til smilte han ; « Jaså, har det vært festligheter i hælja ? », når panten ble over 30 kroner - i brune flasker.
BT171009https://www.bt.no/karriere/Utdanningen-finnes-ikke-i-Norge-Derfor-ma-Helene-ut-med-750000-kroner-for-a-oppna-drommen-10151b.html Derfor må Helene ut med 750.000 kroner for å oppnå drømmen.
BT171009https://www.bt.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Prismessig ligger den nye utgaven noe over den forrige, rundt 25.000 kroner , men den har samtidig en del mer sikkerhetsutstyr - av typen som nylig var forbeholdt store og dyre biler.
BT171009https://www.bt.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Pris testbil : 284.100 kroner
BT171009https://www.bt.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Pris : 244.000 kroner
BT171009https://www.bt.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html I tillegg har bilen praktisk ekstrautstyr som parkeringsassistent med sensorer og adaptiv cruisekontroll, som koster henholdsvis 7600 og 5100 kroner .
BT171009https://www.bt.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Det er all mulig grunn til å tro at dette er en bil som ville ha vært tjent med en manuell girkasse, som også er tilgjengelig for 20.000 kroner mindre enn automatversjonen.
BT171009https://www.bt.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Den har også panoramatak som kan åpnes, noe som gir en veldig lys og fin kupe, til 9000 kroner .
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Storspilte-i-gar--na-avslorer-storklubb--Vi-onsker-a-hente-Sander-Berge-243513b.html I august skrev spanske medier at den belgiske klubben avslo et bud tilsvarende 110 millioner kroner for Berge.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Ronaldo-i-spissen-for-sju-Gullballen-kandidater-fra-Real-Madrid-243546b.html Førstnevnte kostet Parisklubben svimlende 2,2 milliarder kroner, mens 18-år gamle Mbappé kostet klubben « kun » 1,5 milliarder kroner .
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Ronaldo-i-spissen-for-sju-Gullballen-kandidater-fra-Real-Madrid-243546b.html Førstnevnte kostet Parisklubben svimlende 2,2 milliarder kroner , mens 18-år gamle Mbappé kostet klubben « kun » 1,5 milliarder kroner.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, fortalte imidlertid til Aftenposten for en måned siden at det bør være snakk om beløp som bør ligge på 6 - 7 millioner kroner .
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/9yve5/Richard-H-Thaler-tildelt-Nobels-minnepris-i-okonomi * Finansieres av et fond opprettet og forvaltet av banken, og prissummen er den samme som de øvrige prisene : 9 millioner svenske kroner .
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/9yve5/Pioner-innen-atferdsokonomi-fikk-nobelpris Nobelprisen i økonomi gir 9 millioner svenske kroner .
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/9yve5/Pioner-innen-atferdsokonomi-fikk-nobelpris * Finansieres av et fond opprettet og forvaltet av banken, og prissummen er den samme som de øvrige prisene : 9 millioner svenske kroner .
AP171009https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zd525/Airbnb-fikk-inn-6_9-milliarder-kroner-i-Storbritannia-Betalte-1_9-millioner-i-skatt | Airbnb fikk inn 6,9 milliarder kroner i Storbritannia.
AP171009https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zd525/Airbnb-fikk-inn-6_9-milliarder-kroner-i-Storbritannia-Betalte-1_9-millioner-i-skatt Selv om Airbnb omsatte for milliarder, betalte de under to millioner kroner i skatt til Storbritannia i fjor.
AP171009https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zd525/Airbnb-fikk-inn-6_9-milliarder-kroner-i-Storbritannia-Betalte-1_9-millioner-i-skatt Selskapet får kritikk etter å ha betalt bare 1,9 millioner kroner i skatt i Storbritannia i fjor.
AP171009https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zd525/Airbnb-fikk-inn-6_9-milliarder-kroner-i-Storbritannia-Betalte-1_9-millioner-i-skatt Samtidig hentet selskapet inn rundt 6,9 milliarder kroner i leiebetaling for eiendomseierne, skriver BBC.
AP171009https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zd525/Airbnb-fikk-inn-6_9-milliarder-kroner-i-Storbritannia-Betalte-1_9-millioner-i-skatt Airbnb er i løpet av kort tid blitt et eksempel på suksessen til den digitale økonomien, selskapet er estimert til en verdi rundt 192 milliarder kroner .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/q53dw/Barneminister-Solveig-Horne-etablerer-to-institusjoner-for-barn-og-unge-i-Sogne-og-Bodo - Regjeringen foreslår 40,7 millioner kroner til bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet i 2018, sier Horne til Aftenposten.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/WQ0RL/Klart-for-bygging-av-ny-flyplass-ved-svenskegrensen Prislappen er på 1,1 milliarder svenske kroner, som blant annet dekkes med 250 millioner svenske kroner i statlig støtte.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/WQ0RL/Klart-for-bygging-av-ny-flyplass-ved-svenskegrensen Prislappen er på 1,1 milliarder svenske kroner , som blant annet dekkes med 250 millioner svenske kroner i statlig støtte.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/Gold9/Abid-Raja-om-Islamsk-Rad--Afsar-ma-trekke-seg-umiddelbart Regjeringspartiene har sørget for at HRS årlig får rundt 1,8 millioner kroner statsstøtte, blant annet for å medvirke til økt tillit til innvandrere.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/Gold9/Abid-Raja-om-Islamsk-Rad--Afsar-ma-trekke-seg-umiddelbart Mandag kunngjorde kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) at Kulturdepartementet vil stoppe den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til IRN.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/45jeg/Uber-trekker-seg-ut-av-Norge Så langt har 194 sjåfører blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/45jeg/Uber-trekker-seg-ut-av-Norge Selskapet fikk nylig en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/45jeg/Uber-trekker-seg-ut-av-Norge Politiets aksjon mot Uber-sjåførene : Må betale tilbake 11 millioner kroner .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/45jeg/Uber-trekker-seg-ut-av-Norge * I Norge fikk Uber i september en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/45jeg/Uber-trekker-seg-ut-av-Norge 194 sjåfører er blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt, skrev Aftenposten i juni.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/2LnkB/Fjerner-statlig-stotte-til-Islamsk-Rad-Norge Tidligere i år ble det kjent at en tildeling på nær en halv million kroner til organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den kontroversielle Leyla Hasic som administrasjonskonsulent.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/2LnkB/Fjerner-statlig-stotte-til-Islamsk-Rad-Norge Den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge stoppes, melder Kulturdepartementet.
AP171009https://www.aftenposten.no/kultur/i/Goldq/Kunstner-Odd-Nerdrum-benadet--slipper-fengselsstraff Han hadde unnlatt å oppgi 7 millioner kroner i inntekter av billedsalg.
AP171009https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Prismessig ligger den nye utgaven noe over den forrige, rundt 25.000 kroner , men den har samtidig en del mer sikkerhetsutstyr - av typen som nylig var forbeholdt store og dyre biler.
AP171009https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Pris testbil : 284.100 kroner
AP171009https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Pris : 244.000 kroner
AP171009https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html I tillegg har bilen praktisk ekstrautstyr som parkeringsassistent med sensorer og adaptiv cruisekontroll, som koster henholdsvis 7600 og 5100 kroner .
AP171009https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Det er all mulig grunn til å tro at dette er en bil som ville ha vært tjent med en manuell girkasse, som også er tilgjengelig for 20.000 kroner mindre enn automatversjonen.
AP171009https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Den har også panoramatak som kan åpnes, noe som gir en veldig lys og fin kupe, til 9000 kroner .
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Storspilte-i-gar--na-avslorer-storklubb--Vi-onsker-a-hente-Sander-Berge-243513b.html I august skrev spanske medier at den belgiske klubben avslo et bud tilsvarende 110 millioner kroner for Berge.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ronaldo-i-spissen-for-sju-Gullballen-kandidater-fra-Real-Madrid-243546b.html Førstnevnte kostet Parisklubben svimlende 2,2 milliarder kroner, mens 18-år gamle Mbappé kostet klubben « kun » 1,5 milliarder kroner .
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ronaldo-i-spissen-for-sju-Gullballen-kandidater-fra-Real-Madrid-243546b.html Førstnevnte kostet Parisklubben svimlende 2,2 milliarder kroner , mens 18-år gamle Mbappé kostet klubben « kun » 1,5 milliarder kroner.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Riise-forteller-om-den-dramatiske-kvelden--Han-skrek-Im-gonna-fucking-kill-you-243531b.html Bellamy fikk til slutt en bot på 80.000 kroner , mens Riise ikke fikk noen straff, skriver han.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, fortalte imidlertid til Aftenposten for en måned siden at det bør være snakk om beløp som bør ligge på 6 - 7 millioner kroner .
AA171009 Nobelprisen i økonomi gir 9 millioner svenske kroner .
AA171009 Totalt er det satt av 65 millioner kroner til sykkeltiltak i Trondheim i 2017.
AA171009 Fram til 2017 er det bevilget 675 millioner kroner til hovednettet for sykkel, viser tall fra Miljøpakken.
AA171009 For hele perioden 2017 - 2020 er summen 530 millioner kroner .
AA171009 650.000 kroner , som opprinnelig var ment for IRN, vil nå vil gå til andre dialogprosjekter eller organisasjoner i stedet.
AA171009 ¶ Selskapet fikk nylig en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
AA171009 Så langt har 194 sjåfører blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt.
AA171009 Selskapet fikk nylig en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
AA171009 Den tok sikte på å redusere selskapets gjeld fra ni til seks milliarder kroner, noe som vil bety at de årlige rentekostnadene går fra 600 millioner til 200 millioner kroner .
AA171009 Den tok sikte på å redusere selskapets gjeld fra ni til seks milliarder kroner , noe som vil bety at de årlige rentekostnadene går fra 600 millioner til 200 millioner kroner.
AA171009 For det første må du ha et løyve, så må du ha et løyvekurs, du må ha en bankgaranti på 82.000 kroner , ekstra forsikring på bilen som er fire ganger så dyr som vanlig bilforsikring, EU-kontroll hvert år, og så betaler vi skatter og avgifter som ikke de gjør - bare det utgjør over 40 - 50 prosent oppå taksten, minner Trevland om.
AA171009 Den opprinnelige redningsplanen innebar blant annet å omgjøre to tredeler av gjelden på 9 milliarder kroner til aksjer til kreditorene.
AA171009 Finans Norge anslår at erstatningene for skadene som er meldt inn er på rundt 500 millioner kroner .
AA171009 Selskapet fikk nylig en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
AA171009 Han hadde unnlatt å oppgi 7 millioner kroner i inntekter av bildesalg.
AA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning, men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.
AA171009 Prislappen er på 1,1 milliarder svenske kroner, som blant annet dekkes med 250 millioner svenske kroner i statlig støtte.
AA171009 Prislappen er på 1,1 milliarder svenske kroner , som blant annet dekkes med 250 millioner svenske kroner i statlig støtte.
AA171009 Prislappen er på 1,1 milliarder svenske kroner, som blant annet dekkes med 250 millioner svenske kroner i statlig støtte. ( ©NTB ) ¶
AA171009 Prislappen er på 1,1 milliarder svenske kroner , som blant annet dekkes med 250 millioner svenske kroner i statlig støtte. ( ©NTB ) ¶
AA171009 Det opprinnelige forslaget innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AA171009 23-åringen, som tidligere har blitt domfelt for blant annet kroppsskade, må også betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning. ( ©NTB ) ¶ | 32-åring fengslet i fire uker etter påkjørsel ¶
AA171009 Han hadde unnlatt å oppgi 7 millioner kroner i inntekter av bildesalg.
AA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning.
AA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning, men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.
VG171008 Svenske prinser og prinsesser må dele kroner
VG171008 Prins Philip ( 35 ) og hans brud ( 30 ) hadde begge kroner da de ble viet i Beograd lørdag.
VG171008 Brudeparet bar røde kroner trukket med fløyel under selve seremonien, men tok dem av før de forlot katedralen.
VG171008 Den kostet i 2014 seks millioner kroner , i tillegg til fundamentering av anlegget, forklarer Haukåsveen.
VG171008 | Stakk fra taxiregning på 18.000 kroner
VG171008 Taksameteret i drosjen sto da på 18.000 kroner etter den 60 mil lange kjøreturen.
VG171008 Etter å ha kjørt drøyt 60 mil med drosje viste taksameteret 18.000 kroner .
DN171008 ¶ Europasjef Jacob Schram i bensinstasjonskjeden Circle K fikk halvert lønn og bonus, men sier han fortsatt er fornøyd med 16,7 millioner kroner i godtgjørelse.
DN171008 Riggmegleren kjøpte luksusboligen i 1992 for 4,6 millioner kroner .
DN171008 I fjor la familieselskapet frem et overskudd på 100 millioner kroner .
DN171008 Familien tok ut utbytte på 28 millioner kroner .
DN171008 Boligen i Svarttrostveien 23 i Holmenkollen i Oslo som selges for 51 millioner kroner ligger tilbaketrukket og usjenert til.
DN171008 Bassøe selger sin luksusbolig til Petter Collier for 51 millioner kroner .
DN171008 Bassøe kjøpte eiendommen for 4,6 millioner kroner i 1992.
DN171008 hadde en formue på 326 millioner kroner og en netto inntekt på 13,6 millioner kroner, hvorav han skattet 6,7 millioner kroner .
DN171008 hadde en formue på 326 millioner kroner og en netto inntekt på 13,6 millioner kroner , hvorav han skattet 6,7 millioner kroner.
DN171008 hadde en formue på 326 millioner kroner og en netto inntekt på 13,6 millioner kroner, hvorav han skattet 6,7 millioner kroner.
DN171008 Riggmegleren kjøpte luksusboligen i 1992 for 4,6 millioner kroner .
DN171008 I fjor la familieselskapet frem et overskudd på 100 millioner kroner .
DN171008 Familien tok ut utbytte på 28 millioner kroner .
DN171008 Boligen i Svarttrostveien 23 i Holmenkollen i Oslo som selges for 51 millioner kroner ligger tilbaketrukket og usjenert til.
DN171008 Bassøe selger sin luksusbolig til Petter Collier for 51 millioner kroner .
DN171008 Bassøe kjøpte eiendommen for 4,6 millioner kroner i 1992.
DN171008 hadde en formue på 326 millioner kroner og en netto inntekt på 13,6 millioner kroner, hvorav han skattet 6,7 millioner kroner .
DN171008 hadde en formue på 326 millioner kroner og en netto inntekt på 13,6 millioner kroner , hvorav han skattet 6,7 millioner kroner.
DN171008 hadde en formue på 326 millioner kroner og en netto inntekt på 13,6 millioner kroner, hvorav han skattet 6,7 millioner kroner.
DN171008 Selskapet GC Rieber Shipping as var oppført med godtgjørelse på 6,6 millioner kroner .
DN171008 Korrekt beløp er 5,8 millioner kroner .
DN171008 Da partiets valgkampstrategi og politikk ble besluttet vinteren 2017, argumenterte hun sterkt mot å tallfeste skatteløftet på 15 milliarder kroner .
DN171008 Mann stakk fra drosjeregning på 18.000 kroner
DN171008 Selskapet omsatte for 330 millioner kroner i 2016, og har i dag 74 ansatte og rundt 25.000 aktive kunder.
DN171008 I stedet kom Ringnes frem til at han ville bo der selv, og kjøpte eiendommen for 75 millioner kroner av sitt eget selskap i 2016.
DN171008 Mann stakk fra drosjeregning på 18.000 kroner ¶ ¶
DN171008 oktober for 1999 kroner .
DN171008 Paret fra Hvalstad i Asker har gjennom sitt private investeringsselskap Sigel as tjent 67 millioner kroner på gevinster fra aksjer, obligasjoner og hytter på Island.
DN171008 I fjor snudde de alt på hodet og banket inn et resultat på 67 millioner kroner , ifølge regnskapet til Sigel.
DN171008 I 2015 gikk de i minus med 55.000 kroner .
DN171008 I 2011 gikk han sammen med tidligere kolleger og stiftet catering- og serviceselskapet 4service som siden har gått i pluss hvert eneste år og i fjor omsatte for 290 millioner kroner .
DN171008 Gardarsson og Langfeldt har knapt hatt et resultat før skatt på over en million kroner tidligere.
DN171008 | Mann stakk fra drosjeregning på 18.000 kroner
DN171008 Taksameteret i drosjen sto da på 18.000 kroner
DN171008 Etter 60 mil og 7,5 timer stakk mannen av fra drosjeregningen på 18.000 kroner .
DB171008 Utgangsprisen på de store bookingportalenes hjemmesidene er flere hundre kroner over prisen som du finner på hjemmesiden til hotellene.
DB171008 Siden 1997 har organisasjonen samlet inn over 1,4 milliarder svenske kroner for å forandre barns livsvilkår i verden.
DB171008 Nannskog visste at laget hadde planer om å angripe hardt og prøve å score mange mål, og utfordret derfor spillerne : For hvert mål de scorer må de gi 5000 kroner til hjelpeorganisasjonen Världens Barn. 80 000 kroner ¶
DB171008 Men de kommer garantert til å betale de 80 000 kroner , sier Nannskog.
DB171008 Landslaget ville heller gi 10 000 kroner per mål, noe som betyr at totalsummen til slutt ble 80 000 kroner .
DB171008 Landslaget ville heller gi 10 000 kroner per mål, noe som betyr at totalsummen til slutt ble 80 000 kroner.
DB171008 - Jeg spurte om de kunne tenke seg å gi 5000 kroner per mål, forteller Nannskog, som fikk nei til svar.
DB171008 80 000 kroner
DB171008 På Natrudstilen på Sjusjøen er en 62 kvadratmeters leilighet tilgjengelig for mellom 7.000 og 14.000 kroner per uke.
DB171008 Novasol opplyser at de 50 mest innbringende vinterhyttene de formidler har en gjennomsnittlig leieinntekt på 80.000 kroner i året, mens den tilsvarende inntekten for de 50 beste hyttene ved sjøen er 146.000 kroner i året.
DB171008 Novasol opplyser at de 50 mest innbringende vinterhyttene de formidler har en gjennomsnittlig leieinntekt på 80.000 kroner i året, mens den tilsvarende inntekten for de 50 beste hyttene ved sjøen er 146.000 kroner i året.
DB171008 I Ål i Hallingdal koster det 500 kroner i uken å leie et lite hyttetun med enkel standard på tusen meters høyde.
DB171008 Her er noen eksempler som Finansavisen har hentet fra det private markedet : På attraktive Høgevarde på Norefjell kan man leie en ny hytte med fire soverom og bilvei til døren for 6.800 kroner uken - utenfor høysesong.
DB171008 Hele påsken tilbys for 22.000 kroner .
DB171008 Taksameteret i drosjen sto da på 18.000 kroner
DB171008 Skoleplaner til én milliard kroner
DB171008 Regjeringen har også lovet å øremerke drøyt 2,7 milliarder kroner på neste års statsbudsjett til en nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet.
DB171008 Prislappen for å gjennomføre de elleve tiltakene er én milliard kroner .
DB171008 Ifølge NRK skal fondet økes til 200 milliarder kroner , og skal gå til vedlikehold og bygging av ny infrastruktur.
DB171008 I sitt budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å bruke 4096 millioner kroner på Sjøforsvaret.
DB171008 Det tilsvarer en reell økning på 84,5 millioner kroner , sammenlignet med fjoråret.
DB171008 - I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 30 millioner kroner til politiet her i Oslo sørøst for å ta tak i situasjonen som nå går i feil retning, sa Listhaug til NTB.
DA171008 Det ventes at de som andre utenlandske statsborgere vil måtte komme til å betale tusenvis av kroner for å fortsatt kunne bo og arbeide i Storbritannia.
DA171008 Oljeservicebedriften har 27 år i bransjen og 200 millioner kroner i omsetning, 60 prosent av den utenfor Norges grenser.
DA171008 Bedriften ser mot nye markeder, og har fått 1,3 millioner offentlige kroner til omstilling.
DA171008 I Hillevåg sitter bydelsutvalget med en pott på 244.000 kroner som ble fordelt etter søknad på et møte sist mandag.
DA171008 Av de 27 søkerne - deriblant skolekorpsene Auglend og Kvalaberg, SIF Fotball og Bekkefartet bydelsklubb - var Stavanger kommune den store vinneren med 66.000 kroner tildelt.
DA171008 Rundt 2,7 milliarder kroner til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo, en økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret og 10 milliarder kroner til å utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft til bruk i Norge er blant de få lekkasjene som så langt er kjent.
DA171008 Rundt 2,7 milliarder kroner til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo, en økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret og 10 milliarder kroner til å utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft til bruk i Norge er blant de få lekkasjene som så langt er kjent.
DA171008 Rundt 2,7 milliarder kroner til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo, en økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret og 10 milliarder kroner til å utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft til bruk i Norge er blant de få lekkasjene som så langt er kjent.
DA171008 Ifølge sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tyder imidlertid Jensens ordvalg på at pengebruken neste år vil ligge på rundt 15 - 16 milliarder kroner .
DA171008 De siste årene har regjeringen smurt budsjettene med 20 milliarder kroner årlig.
DA171008 - I forrige periode sikret vi 1,3 milliarder kroner til flere lærere for de yngste.
AP171008https://www.aftenposten.no/norge/i/KOBp5/Mann-stakk-fra-drosjeregning-pa-18000-kroner | Mann stakk fra drosjeregning på 18.000 kroner
AP171008https://www.aftenposten.no/norge/i/KOBp5/Mann-stakk-fra-drosjeregning-pa-18000-kroner Taksameteret i drosjen sto da på 18.000 kroner
AP171008https://www.aftenposten.no/norge/i/KOBp5/Mann-stakk-fra-drosjeregning-pa-18000-kroner Drosjesjåføren var uheldig da passasjeren stakk av regningen på 18.000 kroner etter turen på 60 mil søndag morgen.
AA171008 Det ventes at de som andre utenlandske statsborgere vil måtte komme til å betale tusenvis av kroner for å fortsatt kunne bo og arbeide i Storbritannia.
AA171008 Ifølge avisen mener politiet de kan bevise at de to mennene, som begge er i 30-årene, forledet Simmons til å overføre 766.000 kroner til dem.
AA171008 De skal også ha forsøkt å rane manen for 500.000 kroner , men politiet fikk stoppet det hele, skriver VG.
AA171008 | Mann stakk fra drosjeregning på 18 000 kroner
AA171008 Taksameteret i drosjen sto da på 18.000 kroner
AA171008 Rundt 2,7 milliarder kroner til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo, en økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret og 10 milliarder kroner til å utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft til bruk i Norge er blant de få lekkasjene som så langt er kjent.
AA171008 Rundt 2,7 milliarder kroner til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo, en økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret og 10 milliarder kroner til å utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft til bruk i Norge er blant de få lekkasjene som så langt er kjent.
AA171008 Rundt 2,7 milliarder kroner til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo, en økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret og 10 milliarder kroner til å utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft til bruk i Norge er blant de få lekkasjene som så langt er kjent.
AA171008 Ifølge sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tyder imidlertid Jensens ordvalg på at pengebruken neste år vil ligge på rundt 15 - 16 milliarder kroner .
AA171008 De siste årene har regjeringen smurt budsjettene med 20 milliarder kroner årlig.
AA171008 - I forrige periode sikret vi 1,3 milliarder kroner til flere lærere for de yngste.
VG171007 I dette ligger det også at Norges Fotballforbund spytter inn 2,9 millioner kroner ekstra på kvinnesiden.
VG171007 Denne « omdømmegoalen » gir all grunn til å være litt svulstig : For ved å frivillig gå ned i lønn, slik at 550.000 kroner flyttes til kvinnesiden, bidrar spillerne på Lars Lagerbäcks lag til sårt tiltrengt rettferdighet og likestilling.
VG171007 Supportere og næringslivet i Sarpsborg har samlet inn 560.000 kroner ifølge Sparta-trener Sjur Robert Nilsen.
VG171007 SANDVIKA ( VG ) I sommer sa Rosenborg nei til et bud som lå rundt fem millioner kroner for Jørgen Skjelvik.
VG171007 Da var kypriotiske Apoel Nicosia ifølge Adresseavisen villig til å betale fem millioner kroner for Jørgen Skjelvik.
VG171007 Skal vi tro historiebøkene kostet han enda litt mer : Rundt seks millioner pund, eller rundt 18 millioner gylden, eller rundt 65 millioner kroner .
VG171007 : Solgte a-ha billetter til 4000 kroner på en halvtime ¶
VG171007 Milliarder av kroner er gått tapt.
VG171007 Men de siste fire årene har det stormet rundt Thommessen, ikke minst for byggesaken på Stortinget og budsjettoverskridelsene på over 700 millioner kroner .
VG171007 Thommessen har fått skarp kritikk fra Riksrevisjonen og Stortingets kontrollkomité etter at byggeprosjektet på Stortinget fikk en budsjettsprekk på over 700 millioner kroner .
VG171007 Han påpeker også selv at det er håndteringen av den kontroversielle byggesaken, med en budsjettsmell på over 700 millioner kroner , som gjør at han nå har så dårlig oppslutning i Stortinget.
VG171007 Politiet mener å kunne bevise at Groth og Vad forledet Simmons til å overføre 766.000 kroner til Groth sin bankkonto ved å gi seg ut for å være hans forretningspartnere.
VG171007 Ifølge tiltalen, forsøkte de å ta opp et samlet lån på to millioner kroner .
VG171007 De to skal også ha forsøkt å rane mannen for 500.000 kroner .
VG171007 De skal også ha lyktes med å ta opp kredittlån på til sammen 70.000 kroner i Simmons' navn i månedene før hans dødsfall.
VG171007 Han ble oppsagt da kommunen ved en tilfeldighet fant ut at han samtidig eide og drev et selskap som solgte dem tjenester for flere millioner kroner .
VG171007 I USA er prisen for en behandling $475,000 ( 3,9 millioner norske kroner ), ifølge Novartis.
SA171007 - Hvert lag fikk også 10 000 kroner de kan bruke til arrangementer som de har til neste år, for eksempel, sier Stine Gundersen fra Troms Fotballkrets til iTromsø.
DN171007 Thomessen har fått mye kritikk av håndteringen av byggeskandalen på Stortinget, prosjektet som sprakk budsjettet med 700 millioner kroner .
DN171007 Økokrim har tatt pant på 18 millioner kroner i huset der Are Abrahamsen har bodd i mange år.
DN171007 Utgangspunktet er en tidligere verditakst på 15 millioner kroner pluss en anslått verdistigning siden taksten ble utført.
DN171007 Økokrim har tatt pant på 18 millioner kroner i huset der Are Abrahamsen har bodd i mange år.
DN171007 Økokrim har sikret seg pant på 18 millioner kroner i eiendommen hvor Are Abrahamsen har bodd i mange år.
DN171007 Utgangspunktet er en tidligere verditakst på 15 millioner kroner pluss en anslått verdistigning siden taksten ble utført.
DN171007 Orkanen Nate nærmer seg USA og New Orleans, og kan gjøre skade for mange milliarder av kroner .
DN171007 Han anslår at orkanen vil koste USA mellom 700 til 800 millioner dollar, tilsvarende mellom 5,6 og 6,4 milliarder kroner .
DN171007 Bilen har fått en prislapp på 35.000 dollar ( 280.000 kroner ) i USA.
DB171007 I Tryg koster eksempelvis en full helårs forsikring 1910 kroner om du er 45 år.
DB171007 Er du 70, må du betale 2557 kroner .
DB171007 Til slutt havner prisen på kroner 7857 kroner .
DB171007 Til slutt havner prisen på kroner 7857 kroner.
DB171007 Servicepakke med værrapport : Kroner 179 for den mest populære.
DB171007 SAS Go på utreise koster 1819 kroner .
DB171007 Prisen for bagasje er 364,62 kroner med SAS og 189,42 med Norwegian.
DB171007 Her er beste tilbud billett med endringsmulighet for 6791 kroner eller 5080 kroner for ikke-refunderbar billett.
DB171007 Her er beste tilbud billett med endringsmulighet for 6791 kroner eller 5080 kroner for ikke-refunderbar billett.
DB171007 Da den samme testen ble tatt dagen i forveien var sluttsummen 8545 kroner .
DB171007 Bruk av alle andre typer betalingskort koster kr 98,78 kroner ekstra.
DB171007 Altså en maksimal tur-returpris på kroner 6177.
DB171007 Etter verdenscupfinalen vil begge vinnerne motta nærmere 60.000 kroner .
DB171007 Rives hadde brukt snaut 286 000 kroner, mens Curran fikk en regning på rundt 253 000 kroner, som inkluderte 60 flasker med rosa sjampanje til 750 kroner stykket.
DB171007 Rives hadde brukt snaut 286 000 kroner, mens Curran fikk en regning på rundt 253 000 kroner , som inkluderte 60 flasker med rosa sjampanje til 750 kroner stykket.
DB171007 Rives hadde brukt snaut 286 000 kroner , mens Curran fikk en regning på rundt 253 000 kroner, som inkluderte 60 flasker med rosa sjampanje til 750 kroner stykket.
DB171007 Nesten like populære var shoppingturene til fruene, og eierne av Gucci og Hermes-butikkene i Baden-Baden fikk betalt for avgjørelsen om å kjøpe inn et ekstra lager med tøy til en pris av to millioner norske kroner .
DB171007 Mens noen ga seg og krøp i seng før midnatt, var det en hard kjerne som dro til en av byens få nattklubber, Garibaldi's, hvor de kjøpte Möet til 3000 kroner flaska og ni vodka Red Bulls.
DB171007 At reisen dit kostet over en halv million kroner .
DB171007 Alt som gjenstod var en rask shoppingtur, hvor nesten 300 000 kroner ble brukt, en siste drink på Garibaldi's, hvor de fikk presentert en kake med bilder av St.
DB171007 juni, dagen før den siste gruppespillskampen, ble det brukt 570 000 kroner i løpet av en time, da Coleen viste fram kjøp for 9000 kroner og stolt fortalte en reporter : ¶
DB171007 juni, dagen før den siste gruppespillskampen, ble det brukt 570 000 kroner i løpet av en time, da Coleen viste fram kjøp for 9000 kroner og stolt fortalte en reporter : ¶
DB171007 Aule sammenligner prisen for å reise hjem, som ligger på rundt 5500 kroner tur/retur, med prisen på reise til Thailand.
DB171007 Tall fra mai viser at norsk husholdninger skylder 320 milliarder kroner .
DB171007 Prosjektet fikk 6,5 millioner kroner av Norge, nå vil ingen si hvor pengene ble av.
DB171007 Men åtte land gjenstår, blant annet det største mottakerlandet Polen, som skal få nærmere 7,6 milliarder kroner .
DB171007 Mellom 2013 og 2016 tildelte de 346 millioner norske kroner .
DB171007 I mai 2016 forpliktet Norge seg, sammen med Liechtenstein og Island, til å bidra med 26 milliarder kroner fram til 2024.
DB171007 I den nye perioden så skal det deles ut mer enn 374 millioner norske kroner til det polske sivilsamfunnet.
DB171007 Hvis man deler antall årsverk på den nye EØS-støtten - så har hvert enkelt ansatt ansvar for mer enn 426 millioner kroner hver.
DB171007 De kristne organisasjonene fikk bare 1,5 millioner polske zloty ( 3,1 millioner norske kroner ), påstår Rybikowski.
DB171007 september underskrev Norge og Tsjekkia en ny avtale for verdt til sammen 184,5 millioner euro, eller rundt 1,7 milliarder kroner etter dagens kurs, fordelt på til sammen 11 programmer. 9 millioner norske EØS-kroner skulle hjelpe 100 kvinnelige menneskehandel-ofre i Romania.
DB171007 Sky News rapporterer om at han siden da har brukt over 300 000 kroner i avgifter til advokathjelp og liknende.
DB171007 Til sammen har Aarskog dermed krav på en erstatning på 1,14 millioner kroner .
DB171007 Til sammen 71 krav ble sendt inn, på til sammen 8,4 millioner kroner .
DB171007 Han byttet inn to biler han hadde fra før og la 175.000 kroner på bordet og kjørte glad og fornøyd hjem.
DB171007 Det var i 2013 at Aarskog skulle unne seg en ekstra fin Audi og dro til V& L bil i Bergen for å kjøpe seg en Audi A6 med en prislapp på 1,2 millioner kroner .
DB171007 Det endte i seier for oppdrettssjefen, som ble tilkjent erstatning på 932.765 kroner og saksomkostninger på 211.085 kroner .
DB171007 Det endte i seier for oppdrettssjefen, som ble tilkjent erstatning på 932.765 kroner og saksomkostninger på 211.085 kroner.
DB171007 Dermed ringte Santander til Aarskog og ba han hoste opp for pantet på nærmere en million kroner .
DB171007 Trygdeeksport fra Norge i form av kontantstøtte og barnetrygd til EØS-land, skaper enorm debatt til tross for at det dreier seg om et relativt lite beløp : 246 millioner kroner i året.
DB171007 Til sammenlikning sitter Norge nå i sluttforhandlingene om fordeling av nye 26 milliarder kroner i EØS-midler fram til 2024. 97 prosent av pengene kommer fra Norge, resten fra Island og Lichtenstein.
DB171007 Siden det er norske kroner vi bruker over statsbudsjettet, og norske kroner vi måler oljepengebruken i, betyr en svak krone at vi kan bruke mer oljepenger uten å bryte handlingsregelen.
DB171007 Siden det er norske kroner vi bruker over statsbudsjettet, og norske kroner vi måler oljepengebruken i, betyr en svak krone at vi kan bruke mer oljepenger uten å bryte handlingsregelen.
DB171007 Når kronekursen er lav, gjør det at oljefondet blir mer verdt målt i norske kroner .
DB171007 Med et oljefond på litt over 8000 milliarder kroner gir det rundt 240 milliarder oljekroner til disposisjon.
DB171007 kroner til samferdsel, i en tid der pensjonsutgiftene øker, er det på tide å også igangsette reformer som også reduserer utgiftene.
DB171007 kroner for å holde seg innenfor handlingsregelen.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/7b9zv/Islands-statsminister-solgte-aksjer-i-bank-timer-for-den-kollapset Islands statsminister Bjarni Benediktsson skal ifølge lekkasjer ha solgt aksjer for flere millioner kroner like før en islandsk bank kollapset i 2008.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/7b9zv/Islands-statsminister-solgte-aksjer-i-bank-timer-for-den-kollapset Bjarni Benediktsson eide aksjer i Glitnir verdt 119 millioner islandske kroner .
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/7b9zv/Islands-statsminister-solgte-aksjer-i-bank-timer-for-den-kollapset Benediktsson, som satt i finanskomiteen på Alltinget i 2008, skal ha kvittet seg med nesten alle aksjene sine i banken Glitnir verdt 119 millioner islandske kroner .
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/7b9zv/Islands-statsminister-solgte-aksjer-i-bank-timer-for-den-kollapset Beløpet tilsvarer snaut 10 millioner norske kroner etter dagens kronekurs, eller om lag 3,5 millioner norske kroner i 2008-verdi.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/7b9zv/Islands-statsminister-solgte-aksjer-i-bank-timer-for-den-kollapset Beløpet tilsvarer snaut 10 millioner norske kroner etter dagens kronekurs, eller om lag 3,5 millioner norske kroner i 2008-verdi.
AP171007https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-FFF-sikret-jubel-pa-hjemmebane--Det-har-vart-helt-fantastisk-243432b.html - Hvert lag fikk også 10 000 kroner de kan bruke til arrangementer som de har til neste år, for eksempel, sier Stine Gundersen fra Troms Fotballkrets til iTromsø.
AA171007 Samtidig økte omsetningen fra 56 millioner i 2015 til 86 millioner kroner i fjor.
AA171007 Men både i fjor og i 2015 gikk selskapet med underskudd før skatt, på henholdsvis 8 og 6,3 millioner kroner .
AA171007 I beste fall kunne de tjene noen kroner til eget bruk.
VG171006 Med den nye avtalen får både herrene og kvinnene 6 millioner kroner årlig ut av disse avtalene.
VG171006 Kaptein Stefan Johansen og herrelandslaget tar et lønnskutt på nesten 600.000 kroner i sin markedsavtale, så legger NFF 2,9 millioner ekstra i potten.
VG171006 Dermed økes potten til landslagsspillerne på kvinnesiden fra dagens 3,1 millioner kroner til 6 millioner.
VG171006 Over 34 millioner spillinger på YouTube ga nordmannen 1748 kroner .
VG171006 Og det eneste som kommer ut av det er et par tusen kroner ?
VG171006 I en sak om seminaret publisert av Digital Music News kommer det frem at Lindal, med 20 prosent av låtskriverrettighetene, tjente i underkant av 1,2 millioner kroner på Bieber-hiten i løpet av det første halvannet året sangen var ute. 425.000 av disse stammet fra radio, hvor låten var spilt 347.820 ganger.
VG171006 Dette ga Lindal 2227 kroner .
VG171006 - Bare det siste året har YouTube betalt over åtte milliarder kroner til musikkbransjen, fra reklame, og tallet øker årlig som følge av lisensavtalene vi har med det store flertallet av selskaper og forleggere, sier Jansen.
VG171006 Kvinner som likevel gikk ut mot Weinstein, skal ha blitt utbetalt med summer fra rundt 80 000 til 150 000 dollar - altså opp til drøyt en million kroner . 2013 : Weinstein i krangel om « Hobbiten » ¶
VG171006 Dersom Brende hadde blitt ilagt karantene på seks måneder, ville han fått etterlønn i karanteneperioden tilsvarende lønnen han har som statsråd, rundt 650.000 kroner på et halvår.
VG171006 Anslagene over hva gjenoppbyggingen vil koste varierer fra 1 500 milliarder til 2 400 milliarder kroner .
VG171006 Og handler du på Gardermoen kan du eksempelvis få en liter Absolut Vodka til 169 kroner på taxfree, mens den på Polet koster 440 kroner .
VG171006 Og handler du på Gardermoen kan du eksempelvis få en liter Absolut Vodka til 169 kroner på taxfree, mens den på Polet koster 440 kroner.
VG171006 Og grensehandelen øker : De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at grensehandelen steg med 11 prosent fra tredje kvartal i fjor til andre kvartal i år : Vi la igjen 14,9 milliarder kroner i våre naboland, på 7,2 millioner dagsturer. 81 prosent forskjell på vin ¶
VG171006 For en kartong Gato Negro rødvin betaler du 190 norske kroner på Systembolaget og 345 kroner på Vinmonopolet. 81 prosent forskjell.
VG171006 For en kartong Gato Negro rødvin betaler du 190 norske kroner på Systembolaget og 345 kroner på Vinmonopolet. 81 prosent forskjell.
VG171006 Alkoholavgiftene var i 2016 13,5 milliarder kroner : Veksten i alkoholavgiftene på 10 - 11 prosent for perioden 2011 til 2016 utgjør rundt 1,3 milliarder kroner .
VG171006 Alkoholavgiftene var i 2016 13,5 milliarder kroner : Veksten i alkoholavgiftene på 10 - 11 prosent for perioden 2011 til 2016 utgjør rundt 1,3 milliarder kroner.
VG171006 - Etter våre utregninger, basert på tall fra Folkehelseinstituttet og Skatteetaten, gir taxfree og grensehandel et avgiftstap på over to milliarder kroner i året.
VG171006 Byggeprosjektet har gått fått en budsjettsprekk på over 700 millioner kroner .
SA171006https://www.aftenbladet.no/bolig/Kiteren-Kari-38-bor-i-en-meget-oppgradert-container-i-fjara-i-Lofoten-6703b.html Drømmehuset kostet henne rundt 500.000 kroner : - Jeg har innredet huset i min stil.
SA171006https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-gikk-pa-skiltsmell-til-fire-millioner-kroner-243315b.html | Sykkel-VM gikk på skiltsmell til fire millioner kroner
SA171006 Årlig gir dette hver enkelt Premier League-klubb 408 millioner kroner .
SA171006 Den nåværende avtalen ( 2016-2019 ) har en verdi på 3 milliarder pund, tilsvarende 31,4 milliarder kroner .
SA171006 Nå har herrelandslaget gått med på å gi 550.000 kroner årlig til kvinnelandslaget.
SA171006 Kvinnelandslaget får imidlertid kun 3,1 millioner kroner gjennom sin stipendordning.
SA171006 I dagens avtale får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF.
SA171006 dermed på 6 millioner kroner .
NL171006 I 2017 var det satt av stusselige 3,7 millioner kroner .
NL171006 Etterslepet til vedlikehold er beregnet til svimlende 180 millioner kroner .
FV171006https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html Nå har herrelandslaget gått med på å gi 550.000 kroner årlig til kvinnelandslaget.
FV171006https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html Kvinnelandslaget får imidlertid kun 3,1 millioner kroner gjennom sin stipendordning.
FV171006https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html I dagens avtale får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF.
FV171006https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html dermed på 6 millioner kroner .
DN171006 Tor Olav Trøim spytter selv inn minst 200 millioner kroner i en emisjon i riggselskapet han var med på å starte.
DN171006 Borr Drilling, som ble startet av Tor Olav Trøim og Fredrik Halvorsen, må ut med 1,3 milliarder dollar for riggene, noe som tilsvarer 10,4 milliarder kroner etter dagens kurs.
DN171006 Dollaren stiger med 0,003 prosent og man må nå ut med 8,03 kroner per dollar.
DN171006 | Selskaper får Statoil-kontrakter til syv milliarder kroner
DN171006 Oljeserviceselskapet Bilfinger og Kaefer Energy kan feire rammeavtaler med Statoil verdt totalt syv milliarder kroner .
DN171006 Bilfinger og Kaefer Energy har fått to store rammeavtaler fra Statoil til en verdi på til sammen syv milliarder kroner .
DN171006 « Vi mener dagens kursfall er en overreaksjon og opprettholder kursmålet på 32 svenske kroner », skriver Jacobsen.
DN171006 SAS må i dag ut med nær 600 millioner svenske kroner årlig i finanskostnader, hovedsakelig renteutgifter.
DN171006 I tillegg har SAS utstedt preferanseaksjer for 3,5 milliarder svenske kroner med et garantert utbytte til investorene på ti prosent årlig.
DN171006 I sum vil SAS refinansiere inntil 5,2 milliarder kroner .
DN171006 Det vil si cirka 3,7 milliarder svenske kroner om alt kjøpes tilbake.
DN171006 Det tilsvarer vel 1,6 milliarder kroner i friske penger, om kursen midt på dagen legges til grunn.
DN171006 Det største obligasjonslånet på 1,5 milliarder kroner skal refinansieres i november.
DN171006 Det ligger i kortene at et nytt obligasjonslån kan bli større enn 1,5 milliarder svenske kroner , for å kunne kjøpe tilbake det meste eller alt av preferanseaksjene.
DN171006 Aksjekursen falt over syv prosent etter åpning i Stockholm, og dermed falt emisjonsbeløpet i teorien med vel 100 millioner kroner .
DN171006 Prispengene er på ni millioner svenske kroner - en økning på én million fra i fjor.
DN171006 Den gikk opp til 0,94 svenske kroner .
DN171006 Billettinntektene til SAS er så langt i år på 2,96 milliarder kroner mot 2,94 så langt i fjor.
DN171006 Beløpet vil ligge like oppunder 1,8 milliarder kroner .
DN171006 Gjennomsnittsprisen per rom var på 945 kroner i august i år, en prisvekst på 3 prosent sammenlignet med august 2016. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN171006 SAS vil hente 1,7 milliarder kroner
DN171006 Tidligere i måneden tilbød Ryanair-sjef Michael O'Leary opp til 12.000 pund ( 126.000 kroner ) i en engangsbonus til piloter som dropper å dra på ferie, for å unngå ytterligere kanselleringer.
DN171006 | SAS vil hente 1,7 milliarder kroner
DN171006 Basert på sluttkurs torsdag betyr det at SAS vil gjennomføre en emisjon på rundt 1,7 milliarder kroner .
DN171006 Baserer man seg på sluttkursen på Stockholm-børsen ligger beløpet like oppunder 1,8 milliarder kroner .
DN171006 Selskapet vant hotellmilliardærens utfordring, hvor han lovet én million kroner til den beste gründerideen noen kunne vise ham.
DB171006 I dag får spillerne på herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner i sin markedsavtale med fotballforbundet ( NFF ).
DB171006 Her er første smakebit fra serien med et budsjett på 75 millioner kroner .
DB171006 Politiet advarer mot falske reparatører og « barnebarn » : Svindler eldre for titusenvis av kroner Dagbladet Pluss ¶
DB171006 Men et konservativt anslag er fra tre millioner kroner og oppover, svarer megleren.
DB171006 Lenger oppi fjellsiden, i setergrenda Puttan Vest på 700 meters høyde, brukte Nordvik-partneren halvannen uke på en selge en 856 kvadratmeters tomt for prisantydning 2,1 millioner kroner .
DB171006 Inklusive fellesgjelden på 938.000 kroner , gikk leiligheten med 55 kvadratmeter P-rom dermed for over 38.300 per kvadratmeter.
DB171006 I området Norefjell ligger det nå 50 hytter til salgs på finn.no, og tar du til takke med en nede ved Krøderen begynner prisen på 750.000 kroner for 42 kvadratmeter, med fjordutsikt og båtplass.
DB171006 I den andre enden finner vi en toppleielighet på 318 kvadratmeter, med utsikt fra Flå til Sollihøgda, til 23 millioner kroner .
DB171006 Finansavisen omtalte tidligere i år komplekset « Øvre Norefjellstua » på toppen av Norefjell, der Norefjell Prosjektutvikling har planer om å bygge 24 leiligheter til 10-20 millioner kroner stykket.
DB171006 En annen 3-romsleilighet, i bygg 7, ble solgt for prisantydningen på 1,65 millioner kroner ( ingen fellesgjeld ) etter å ha ligget ute i seks dager.
DB171006 Den første av disse, en 3-romsleilighet med prisantydning 870.000 kroner i bygg 3 ( rød pil på bildet under ), gikk etter bare to dager på Finn.no for 1,17 millioner kroner .
DB171006 Den første av disse, en 3-romsleilighet med prisantydning 870.000 kroner i bygg 3 ( rød pil på bildet under ), gikk etter bare to dager på Finn.no for 1,17 millioner kroner.
DB171006 Da snakker jeg ikke om hyttene mellom 500.000 og én million nede ved Krøderen/Noresund, men om dem i prisklassen fire millioner kroner og oppover.
DB171006 - Denne solgte vi for 2,835 millioner etter et par uker på markedet, 45.000 kroner over prisantydning.
DB171006 Brytes loven risikerer man en bot på 150 euro, tilsvarende 1400 kroner .
DB171006 Vik anslår at denne hyttefeltutbyggingen har en samlet salgsverdi på rundt 200 millioner kroner .
DB171006 Mens Østerhus-brødrene har satset på hytter i prissjiktet 4,5 til 6,5 millioner kroner , sikter Vik seg inn mot det høyere prissjiktet.
DB171006 Ifølge Finansavisen er samlet salgsverdi ventet å ligge på rundt 400 millioner kroner .
DB171006 Gjennom selskapet Sinneshyttå bygger han hytter med prislapper fra 6,5 millioner opp til 15 millioner kroner .
DB171006 For å bøte på denne situasjonen, har regjeringen bevilget i underkant av 90 millioner kroner til prosjekter som skal digitalisere lærerutdanningen.
DB171006 Tall fra Innovasjon Norge viser at turisme utgjorde 159 milliarder kroner i Norge i 2016.
DB171006 Suksessen var med på avgjørelsen om å øke insentivpotten med 11 millioner kroner ved forrige statsbudsjett.
DB171006 Statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i Kulturdepartementet har tidligere uttalt overfor NRK at storfilmene « Snømannen » og « Downsizing » totalt omsatte for 190 millioner kroner i varer og tjenester i Norge.
DB171006 I New Zealand er taket på 1,4 milliarder kroner .
DB171006 I 2017 er taket på Norges ordning 56 millioner kroner , og Norsk filminstitutt opererer med to årlige søknadsfrister.
DB171006 - Avhengig av hvor mye som sprenges kan « James Bond»-innspillingen legge igjen alt fra 50 til 200 millioner kroner , sier han.
DB171006 « Fancy»-sangeren har ifølge Huffington Post og Celebrity Net Worth en samlet formue på omtrent 10 millioner dollar, eller omlag 80 millioner kroner .
DB171006 I april i fjor skrev blant annet E!News at stjerna skyldte nesten 400 000 dollar - omtrent tre millioner kroner - i ubetalt skatt for 2014.
DB171006 27-åringen er nemlig blitt saksøkt av selskapet, som hevder at hun skylder dem drøyt 300 000 dollar - omlag 2,4 millioner norske kroner .
DA171006 Fra mars til juni i år ble det solgt norsk ammunisjon for 38,4 millioner kroner til Emiratene, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå som NTB har innhentet.
DA171006 I dag får spillerne på herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner i sin markedsavtale med fotballforbundet ( NFF ).
DA171006 Kontraktene har en samlet verdi på over syv milliarder norske kroner og varighet fram til utgangen av 2030.
DA171006 Garanti på 1,8 milliarder kroner er den store innvendingen fra Stavanger-politikernes side.
DA171006 - Det er en forferdelig dårlig idé at et praktbygg som Stavanger konserthus, til rundt 1,3 milliarder kroner , delvis skal bli skjult bak et større kontorbygg, sier administrerende direktør Morten Warland til RA.
DA171006 Nye Jordal er barbert nok allerede, så å gå ned på standarden for å spare noen kroner er uaktuelt, sier Lae Solberg, som var finansbyråd da Oslo var aktuell for OL i 2022.
DA171006 For 2017 er prisen på 9 millioner kroner
DA171006 Med stoler og kosteskaft skal alle tre ha slått og sparket en jevnaldrende elev inne i et klasserom ved Etterstad videregående skole i januar før de truet til seg medelevens mobiltelefon og 200 kroner .
DA171006 Før de gikk, skal de ifølge tiltalen ha sagt til offeret at han dagen etter skulle betale dem ytterligere 3.000 kroner .
DA171006 Det er samtidig satt av 60 millioner kroner til de åtte skolene med størst problemer.
DA171006 Det vil utgjøre rundt 1,7 milliarder kroner , basert på torsdagens sluttkurs på Oslo Børs.
DA171006 I fjor vår opplyste UDIs Christian Wisløff til Dagsavisen Østfold at det kostet UDI minst 50 millioner kroner årlig å ha operativ drift samt en god nok beredskap ved senteret i Råde.
BT171006https://www.bt.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html Nå har herrelandslaget gått med på å gi 550.000 kroner årlig til kvinnelandslaget.
BT171006https://www.bt.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html Kvinnelandslaget får imidlertid kun 3,1 millioner kroner gjennom sin stipendordning.
BT171006https://www.bt.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html I dagens avtale får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF.
BT171006https://www.bt.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html dermed på 6 millioner kroner .
AP171006https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/2QOGx/Spilleglade-Oslo--her-kan-du-spille-bort-kvelden Det koster tre kroner minuttet å spille på RØØR, og skulle man bli sulten i løpet av en lang spillekveld, har de satt opp en varmmat-automat med godsaker laget på Vippa og Grand Hotel.
AP171006https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/2QOGx/Spilleglade-Oslo--her-kan-du-spille-bort-kvelden Det koster fire kroner pr. minutt å spille shuffleboard.
AP171006https://www.aftenposten.no/okonomi/i/95d55/Fa-tror-denne-pizzaen-vil-overleve-i-frysedisken_-men-gar-mann-av-huse-for-a-kjope-den Nå viser det seg at denne brunosten har stått for 25 prosent av Synnøve Findens vekst innen brunost og har solgt for 2,5 millioner kroner .
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ww78M/Ap-fremmer-egen-kandidat-til-stortingspresidentvervet Thommessen fikk kraftig kritikk av et samlet storting før sommeren, for sin håndtering av budsjettoverskridelsene på nærmere to milliarder kroner i forbindelse med ombyggingen på Stortinget.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/k2726/Iranske-aktivister-advarer-mot-a-gi-fredsprisen-til-favoritt I dag er stiftelsen god for over 4 milliarder svenske kroner .
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/k2726/Iranske-aktivister-advarer-mot-a-gi-fredsprisen-til-favoritt * Prisen er i 2017 på 9 millioner svenske kroner , en økning på 1 million fra i fjor.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/k2726/Iranske-aktivister-advarer-mot-a-gi-fredsprisen-til-favoritt * I henhold til Alfred Nobels testamente ble Nobelstiftelsen opprettet i 1900 med en forvaltningskapital på drøyt 30 millioner kroner .
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Liverpool-og-United-krever-mer-av-den-gigantiske-TV-potten---Ikke-smart_-mener-TV-2-ekspert-243393b.html Årlig gir dette hver enkelt Premier League-klubb 408 millioner kroner .
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Liverpool-og-United-krever-mer-av-den-gigantiske-TV-potten---Ikke-smart_-mener-TV-2-ekspert-243393b.html Den nåværende avtalen ( 2016-2019 ) har en verdi på 3 milliarder pund, tilsvarende 31,4 milliarder kroner .
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html Nå har herrelandslaget gått med på å gi 550.000 kroner årlig til kvinnelandslaget.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html Kvinnelandslaget får imidlertid kun 3,1 millioner kroner gjennom sin stipendordning.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html I dagens avtale får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html dermed på 6 millioner kroner .
AA171006 NATO-landets forsvarsbudsjett vil neste år bli på 40,4 milliarder tyrkiske lira, om lag 90 milliarder kroner , skriver den tyrkiske avisen, med henvisning til regjeringens budsjettplanarbeid.
AA171006 Prisen på en flaske vann er 31 kroner .
AA171006 ICAN har mottatt om lag 25 millioner kroner i støtte fra Norge over bistandsbudsjettet for aktiviteter i perioden 2009-2016, ifølge UD.
AA171006 - UD mottok i august i år søknad fra ICAN på 21,2 millioner kroner for perioden 2017- 2019.
AA171006 De har tatt Rolex- og Breitling-klokker, klokker som har en verdi som starter på 60.000 kroner , har daglig leder Beathe Olsen i Urmaker Jørgensen uttalt.
AA171006 Med stoler og kosteskaft skal alle tre ha slått og sparket en jevnaldrende elev inne i et klasserom ved Etterstad videregående skole i januar før de truet til seg guttens mobiltelefon og 200 kroner .
AA171006 Før de gikk skal de ifølge tiltalen ha sagt til offeret at han dagen etter skulle betale dem ytterligere 3.000 kroner .
AA171006 Det vil utgjøre rundt 1,7 milliarder kroner , basert på torsdagens sluttkurs på Oslo Børs.
AA171006 Selskapet går med overskudd og har rundt tre milliarder kroner i omsetning.
AA171006 Etter å ha lastet om bord milliarder av statlige kroner , vurderer Hurtigruten å kaste alle statlige forpliktelser over bord og seile sin egen sjø.
AA171006 Den siste avtalen, inngått for 2012 til 2019, betyr en subsidiering av Hurtigruten på 5,12 milliarder kroner .
VG171005 Tsjekkeren kommer til å tjene åtte millioner kroner , med mulighet for ytterligere åtte millioner i bonuser.
VG171005 Og verdens største lampe - til én million kroner som ble satt opp på Haugenstua.
VG171005 Denne våren har Norge eksportert ammunisjon for minst 38 millioner kroner til gulf-staten.
VG171005 Den koster bare rundt 1500 kroner , er lovlig i USA og du kan bruke den på en del halvautomatiske våpen - og plutselig har du et svært dødelig våpen.
VG171005 Statens vegvesen har regnet ut at det vil koste 12,4 milliarder kroner å rassikre fylkesveiene i de tre vestlandsfylkene.
VG171005 Som om ikke dette var nok : Det totale vedlikeholdsetterslepet på ledningsnettet for vann og avløp anslås til 210 milliarder kroner .
VG171005 kroner , ifølge NVE.
VG171005 | Osloskolen kjøper medietrening til rektorer for 30.000 kroner dagen ¶
VG171005 Prisen på mellom 3000 og 4000 kroner pr. rektor pr. dag, bekreftes av både kommunen og Corporate Communications.
VG171005 Også flere videregående skoler bruker over 100.000 kroner i året hver seg for å markedsføre seg i konkurransen om å tiltrekke seg elever.
VG171005 For rundt 30.000 kroner dagen kurses små klasser på ti skoleledere og rektorer av medierådgivere, gjerne tidligere journalister.
VG171005 2,3 millioner kroner som Utdanningsetaten bruker årlig på PR og reklameselskapene Ernö AS og Miksmaster Creative.
VG171005 Det betyr 200 - 250 tapte arbeidsplasser, mens staten taper over 390 millioner kroner i avgifter.
VG171005 Ekskjæresten VG har snakket med hevder at hun ved en anledning også stjal bankkortet hans, og tok ut mellom 2000 - 3000 kroner , før hun forsøkte å legge kortet tilbake i lommeboken hans.
SA171005 Derfor må Helene ut med 750.000 kroner for å oppnå drømmen.
SA171005 Utenom det kommer produksjon av draktene, som hver koster 5000 kroner .
SA171005 Koster alt i alt 450.000 kroner til utvikling og testing.
SA171005 Forbundet har et budsjett på 18,5 millioner kroner , som skal dekke alt fra lønninger til ansatte, treningsopplegg for utøverne, samt samlinger og reiser.
SA171005 - Vi vil være sjeleglade for å få inn 100.000 kroner , så ærlig skal jeg være.
SA171005 - For å komme i mål her, trenger vi 100.000 kroner .
SA171005 Kulturdepartementet ga en ekstrabevilling på 10 millioner kroner før VM.
SA171005 Hvorfor dro man med underskuddet på 5 millioner kroner fra terreng-VM på Lillehammer inn i VM-selskapet ?
SA171005 - Barnebillettene begynner på 75 kroner, mens voksenbilletter koster fra 125 kroner avhengig av plassering på tribunen, sier NFFs billettansvarlige.
SA171005 - Barnebillettene begynner på 75 kroner , mens voksenbilletter koster fra 125 kroner avhengig av plassering på tribunen, sier NFFs billettansvarlige.
SA171005 Han skal ha spilt for i overkant av 2500 kroner på sju kamper.
SA171005 Discovery bladde opp 2,4 milliarder kroner for å vise norsk fotball i perioden 2017 - 2022.
NL171005 På Kapitals 400-liste over rikfolk for 2017 er de oppført med formuer på 8 200 millioner kroner .
NL171005 Men fem fra Grieg-familien kunne for 2016-2017 notere seg for en formue-økning på 2 300 millioner kroner , mye fra oppdrett i Finnmark og mer skal det bli !
FV171005https://www.fvn.no/100Sport/fotball/VM-hapet-er-ute_-men-folket-ser-ikke-ut-til-a-svikte-Lagerbck-243362b.html - Barnebillettene begynner på 75 kroner, mens voksenbilletter koster fra 125 kroner avhengig av plassering på tribunen, sier NFFs billettansvarlige.
FV171005https://www.fvn.no/100Sport/fotball/VM-hapet-er-ute_-men-folket-ser-ikke-ut-til-a-svikte-Lagerbck-243362b.html - Barnebillettene begynner på 75 kroner , mens voksenbilletter koster fra 125 kroner avhengig av plassering på tribunen, sier NFFs billettansvarlige.
FV171005https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Brann-og-Rosenborg-pa-apne-TV-kanaler-har-ikke-fort-til-seerboom-243312b.html Discovery bladde opp 2,4 milliarder kroner for å vise norsk fotball i perioden 2017 - 2022.
DN171005https://www.dn.no/nyheter/2017/10/05/2101/Makrookonomi/driver-godt-tjener-mindre Av en omsetning på 4,7 millioner kroner oppnådde selskapet et resultat før skatt på 264.000 kroner .
DN171005https://www.dn.no/nyheter/2017/10/05/2101/Makrookonomi/driver-godt-tjener-mindre Av en omsetning på 4,7 millioner kroner oppnådde selskapet et resultat før skatt på 264.000 kroner.
DN171005https://www.dn.no/nyheter/2017/10/05/2101/Makrookonomi/driver-godt-tjener-mindre - I gjennomsnitt betaler våre kunder mellom 800 og 900 kroner for vesker, sier medeier og daglig leder Hanne Næss Kynningsrud i Næss Since 1955 as.
DN171005https://www.dn.no/nyheter/2017/10/05/2101/Makrookonomi/driver-godt-tjener-mindre - I gjennomsnitt betaler våre kunder mellom 800 og 900 kroner for vesker, sier Kynningsrud.
DN171005 Av en omsetning på 4,7 millioner kroner oppnådde selskapet et resultat før skatt på 264.000 kroner .
DN171005 Av en omsetning på 4,7 millioner kroner oppnådde selskapet et resultat før skatt på 264.000 kroner.
DN171005 - I gjennomsnitt betaler våre kunder mellom 800 og 900 kroner for vesker, sier medeier og daglig leder Hanne Næss Kynningsrud i Næss Since 1955 as.
DN171005 - I gjennomsnitt betaler våre kunder mellom 800 og 900 kroner for vesker, sier Kynningsrud.
DN171005 Rentebærende gjeld : 6,6 milliarder kroner ved utgangen av juni.
DN171005 Børsverdi : Rundt 130 millioner kroner .
DN171005 På ferieøyen Koh Samui forventes det at kinesere legger igjen 200 millioner baht ( 50 millioner kroner ) denne uken.
DN171005 Nye statistikker fra den statlige reiselivsorganisasjonen CNTA viser at 114 millioner turister sist mandag brukte 94 milliarder yuan ( 112 milliarder kroner ) på alt fra hoteller, restauranter og til shopping.
DN171005 Jeg vil bo på et sted som viser hvem jeg er, har min smak og er hvem jeg ønsker å være, sier 25-åringen Chen Xinyi til China Daily, som betaler 24.000 kroner for hotell i ti dager i Frankrike.
DN171005 I løpet av en nidagersperiode ventes det at de legger igjen over 700 milliarder kroner i Kina.
DN171005 En euro koster torsdag ettermiddag 9,35 norske kroner .
DN171005 Myndighetene i Pyongyang tar beslag i opptil 70 prosent av arbeidernes lønn, noe som trolig utgjør mellom 1,6 og 4 milliarder kroner årlig, viser en stor granskning nyhetsbyrået AP har gjennomført.
DN171005 Et fat med nordsjøoljen Brent koster 55,78 kroner .
DN171005 I november ifjor meldte japanske myndigheter at det nesten har doblet anslaget for kostnadene etter ulykken, til over 1500 milliarder kroner .
DN171005 Veidekke solgte boliger for for 900 millioner kroner i tredje kvartal.
DN171005 Det skjedde etter at Kjos og styreleder Bjørn Kiese kjøpte aksjer for 200 millioner kroner .
DN171005 Son har posisjonert seg i transportselskaper over hele verden med investeringer på over 100 milliarder kroner .
DN171005 Softbank, som ledes av grunnleggeren Masayoshi Son, vil kjøpe nye aksjer for minst 1,2 milliarder dollar ( 9,8 milliarder kroner ) i Uber.
DN171005 Japans rikeste mann tror på forretningsmodellene og stiller villig med over 100 milliarder kroner .
DN171005 I tillegg vil Softbank kjøpe aksjer fra eksisterende aksjonærer for inntil ni milliarder dollar ( 70 milliarder kroner ).
DN171005 Det japanske selskapet vil kjøpe aksjer fra eksisterende aksjonærer til en pris som verdsetter Uber til 50 milliarder dollar ( i underkant av 400 milliarder kroner ).
DN171005 kroner ) årlig globalt.
DN171005 Arrangøren av sykkel-VM i Bergen hadde budsjettert med at skilt skulle koste mellom en halv og en million kroner .
DN171005 Bare i 2014 økte mengden sedler og mynt i euro med 600 milliarder kroner , skriver innleggsforfatteren.
DN171005 Vi snakker altså om en minstesats på 221 kroner per time for folk som, uten tilleggsbetaling, er i « frivillig » beredskap 24/7 for å kunne hoppe inn og dekke redaksjonens akutte bemanningsbehov.
DN171005 De fleste jobber bare deltid, men en timelønn på 221 kroner tilsvarer en årslønn på snaut 408.000 kroner for et fullt årsverk.
DN171005 De fleste jobber bare deltid, men en timelønn på 221 kroner tilsvarer en årslønn på snaut 408.000 kroner for et fullt årsverk.
DN171005 De ferskeste tallene fra Norsk Journalistlag viser at en gjennomsnittlig NRK-journalist har en bransjelønn på 568.888 kroner .
DB171005 Totalt skal Alonso ha gitt familien 500 000 euro ( rundt fire millioner kroner ).
DB171005 Spanjolen risikerte fengselsstraff for uaktsomt drap, men slapp unna med en bot på rundt 500 000 kroner , i tillegg til å miste lappen i tre år og fire måneder.
DB171005 Han var også en gang den dyreste signeringen i spansk fotball, da Barcelona betalte rundt åtte millioner kroner for ham.
DB171005 Chelsea ga rundt 250 millioner kroner for ham, noe som virket som en høy pris på dét tidspunktet.
DB171005 Arrangøren av sykkel-VM i Bergen hadde budsjettert med at skilt skulle koste mellom en halv og en million kroner .
DB171005 Han skal ha spilt for i overkant av 2500 kroner på sju kamper.
DB171005 Og Staveley sitter angivelig på en pengesekk med svimlende 28 milliarder kroner .
DB171005 Ifølge britiske medier har Ashley lenge luftet mulighten for å selge klubben han kjøpte for 400 millioner pund ( rundt fire milliarder kroner ) i 2007.
DB171005 I 2008 spilte Staveley en sentral rolle da representanter fra Abu Dhabi og Qatar investerte rundt sju milliarder kroner i Barclay.
DB171005 kroner ) for å starte en restaurant.
DB171005 I den fireårsperioden som kommer nå har ikke regjeringen mulighet til å øke oljepengebruken med mer enn 15 milliarder kroner til sammen, sier Haugland.
DB171005 - Økningen i oljepengebruken bør ligge mye nærmere null enn ti milliarder kroner , sier Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO og peker på at Norsk økonomi nå er friskmeldt.
DB171005 ( Dagbladet ) : - Man regner med at veksten i oljepengebruken vil ligge på rundt tre milliarder kroner i året, sier Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.
DB171005 ¶ BIDRAG : Nesten 30 millioner kroner fikk Arbeiderpartiet i valgkampbidrag.
DB171005 Sosialistisk Venstreparti kom på tredjeplass med 6 millioner kroner, mens KrF kom på siste plass med kun 145.00 kroner i valgkampstøtte.
DB171005 Sosialistisk Venstreparti kom på tredjeplass med 6 millioner kroner , mens KrF kom på siste plass med kun 145.00 kroner i valgkampstøtte.
DB171005 Ni av ti kroner til Arbeiderpartiet kom fra fagforeningene, det vil si nærmere 27 millioner kroner . 13 av Høyres 15 millioner kroner kom fra kommersielle foretak.
DB171005 Ni av ti kroner til Arbeiderpartiet kom fra fagforeningene, det vil si nærmere 27 millioner kroner. 13 av Høyres 15 millioner kroner kom fra kommersielle foretak.
DB171005 Der partiet til Erna Solberg landet på 15 millioner kroner, mottok Arbeiderpartiet hele 30 millioner kroner .
DB171005 Der partiet til Erna Solberg landet på 15 millioner kroner , mottok Arbeiderpartiet hele 30 millioner kroner.
DB171005 De politiske partiene mottok i alt 67 millioner kroner i bidrag under årets valgkamp.
DB171005 13 av Høyres 15 millioner kroner kom fra kommersielle foretak.
DB171005 I stedet for leverte Dylan et taleopptak av Nobelforedraget sitt i juni, som gjorde at han fikk utbetalt prispengene på 8 millioner svenske kroner .
DB171005 Det koster 40 milliarder kroner i året.
DB171005 Det hadde kanskje kostet oss 30 milliarder kroner .
DB171005 plass, og bare brukte 30 milliarder kroner i året på at syke skulle motta lønn når de ikke kunne jobbe.
DB171005 De to første « Sex and the city»-filmene spilte inn flere hundre millioner kroner på verdensbasis, men pengene betyr ikke noe for Cattrall.
DB171005 Den tidligere « Glee»-skuespilleren skal dessuten betale 50 000 dollar, om lag 400 000 kroner , i oppreisning til hvert av ofrene som har søkt om dette.
DB171005 Ifølge Se og Hør hadde denne en utsalgspris på hele 1,6 millioner kroner .
DB171005 - Vi barna fikk rundt 130 millioner kroner i cash av pappa i 2004 ¶
BT171005https://www.bt.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html Utenom det kommer produksjon av draktene, som hver koster 5000 kroner .
BT171005https://www.bt.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html Koster alt i alt 450.000 kroner til utvikling og testing.
BT171005https://www.bt.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html Forbundet har et budsjett på 18,5 millioner kroner , som skal dekke alt fra lønninger til ansatte, treningsopplegg for utøverne, samt samlinger og reiser.
BT171005https://www.bt.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html - Vi vil være sjeleglade for å få inn 100.000 kroner , så ærlig skal jeg være.
BT171005https://www.bt.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html - For å komme i mål her, trenger vi 100.000 kroner .
BT171005https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-gikk-pa-skiltsmell-til-fire-millioner-kroner-243315b.html | Sykkel-VM gikk på skiltsmell til fire millioner kroner
BT171005https://www.bt.no/100Sport/fotball/Brann-og-Rosenborg-pa-apne-TV-kanaler-har-ikke-fort-til-seerboom-243312b.html Discovery bladde opp 2,4 milliarder kroner for å vise norsk fotball i perioden 2017 - 2022.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/Bo8ne/Norsk-sugardating-nettsted-undersokes-for-hallikvirksomhet-i-Sverige Nettstedet fikk i september massiv oppmerksomhet for en reklamekampanje i Norge hvor studenter ble lokket med muligheten for null kroner i studielån hvis de datet en såkalt sugar daddy.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/7baV8/Kongen-og-hans-1000-hjelpere-kom-pa-besok-til-Putin-Starten-ble-pinlig-da-kongen-satt-fast-i-gulltrappen Putin håper å selge våpen til Saudi-Arabia for 24 milliarder kroner .
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/7baV8/Kongen-og-hans-1000-hjelpere-kom-pa-besok-til-Putin-Starten-ble-pinlig-da-kongen-satt-fast-i-gulltrappen I Moskva innledes nå samtaler om salg av militært utstyr for om lag 24 milliarder kroner .
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/7baV8/Kongen-og-hans-1000-hjelpere-kom-pa-besok-til-Putin-Starten-ble-pinlig-da-kongen-satt-fast-i-gulltrappen Avtalen har bidratt til høyere oljepriser, noe som har gitt Norge milliarder av kroner i ekstra oljeinntekter.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen Ligningstallene fra 2016 viser at han hadde en inntekt på 6 millioner kroner , betalte 4,8 millioner i skatt og hadde en formue på 337 millioner.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen I dag er familieverdiene vokst til over 1,5 milliarder kroner .
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen Den er i dag på 337 millioner kroner .
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen Da Nikolai Astrup var fersk stortingsrepresentant for åtte år siden, var formuen hans på bare 193 millioner kroner .
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager Den er i år 2730 kroner pr. måned ( 30.030 kr i året ).
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/2Eakv/Tredje-frist-for-Norske-Skogs-redningsplan-narmer-seg Planen innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredjedeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/2Eakv/Norske-Skog-utsetter-nok-en-gang-fristen-for-en-redningsplan Planen innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AP171005https://www.aftenposten.no/karriere/Utdanningen-finnes-ikke-i-Norge-Derfor-ma-Helene-ut-med-750000-kroner-for-a-oppna-drommen-10151b.html Derfor må Helene ut med 750.000 kroner for å oppnå drømmen.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html Utenom det kommer produksjon av draktene, som hver koster 5000 kroner .
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html Koster alt i alt 450.000 kroner til utvikling og testing.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html Forbundet har et budsjett på 18,5 millioner kroner , som skal dekke alt fra lønninger til ansatte, treningsopplegg for utøverne, samt samlinger og reiser.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html - Vi vil være sjeleglade for å få inn 100.000 kroner , så ærlig skal jeg være.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html - For å komme i mål her, trenger vi 100.000 kroner .
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Na-bor-du-la-andre-granske-deg_-Hansen-243366b.html Kulturdepartementet ga en ekstrabevilgning på 10 millioner kroner før VM.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Na-bor-du-la-andre-granske-deg_-Hansen-243366b.html Hvorfor dro man med underskuddet på 5 millioner kroner fra terreng-VM på Lillehammer inn i VM-selskapet ?
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/VM-hapet-er-ute_-men-folket-ser-ikke-ut-til-a-svikte-Lagerbck-243362b.html - Barnebillettene begynner på 75 kroner, mens voksenbilletter koster fra 125 kroner avhengig av plassering på tribunen, sier NFFs billettansvarlige.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/VM-hapet-er-ute_-men-folket-ser-ikke-ut-til-a-svikte-Lagerbck-243362b.html - Barnebillettene begynner på 75 kroner , mens voksenbilletter koster fra 125 kroner avhengig av plassering på tribunen, sier NFFs billettansvarlige.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dommer-fradomt-retten-til-a-domme-pa-livstid-243343b.html Han skal ha spilt for i overkant av 2500 kroner på sju kamper.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Brann-og-Rosenborg-pa-apne-TV-kanaler-har-ikke-fort-til-seerboom-243312b.html Discovery bladde opp 2,4 milliarder kroner for å vise norsk fotball i perioden 2017 - 2022.
AA171005 Beløpet tilsvarer rundt 3,5 milliarder kroner .
AA171005 Domstolen beordrer nå Norge til å tilbakebetale boten på 30.000 kroner som Becker er blitt ilagt for å ha nektet å oppgi sine kilder.
AA171005 Danley opplyser at hun i midten av september fikk en flybillett til Filippinene av Paddock og at han overraskende overførte 100.000 dollar, nærmere 800.000 kroner til henne mens hun var der.
AA171005 Den prestisjetunge prisen til en verdi på 9 millioner svenske kroner blir delt ut i Stockholm 10. desember.
AA171005 I mars 2002 hadde Norske Skog en børsverdi på 23 milliarder kroner .
AA171005 Foreningen har allerede bokført tap på 293 millioner kroner , og styreleder Eilif Due har uttalt til Adresseavisen at de nå trolig må nedskrive sist rest av verdien.
AA171005 Den pantsikrede gjelden er på rundt 3,9 milliarder kroner , mens lånene uten sikkerhet er på rundt 4,7 milliarder.
AA171005 september frem en kriseplan for å redusere Norske Skogs gjeld fra rundt ni til tre milliarder kroner .
AA171005 Planen innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AA171005 Tollbeslaget utgjør snaue 271.000 kroner i avgifter. ( ©NTB ) ¶
AA171005 september innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AA171005 | Norsk sjømateksport med en verdiøkning på 3,7 milliarder kroner
AA171005 Norge har hittil i år eksportert 711.000 tonn laks til en verdi av 48 milliarder kroner . ( ©NTB ) ¶
AA171005 Norge har eksportert 1,8 millioner tonn sjømat til en verdi av 69 milliarder kroner hittil i år.
AA171005 Med en eksport på 1,8 milliarder tonn hittil i år har volumet økt med 3 prosent, og verdien har økt med 6 prosent, eller snaue 3,7 milliarder kroner .
AA171005 I september eksporterte Norge 189.000 tonn sjømat til en verdi av 8 milliarder kroner .
AA171005 Tall fra Norsk Naturskadepool, IF og Finans Norge viser at forsikringsselskapene hittil har mottatt 2.300 skademeldinger, til en verdi av om lag 250 millioner kroner . ( ©NTB ) ¶
VG171004 I april la hun ut sin leilighet i New York til salg for 140 millioner kroner .
VG171004 SF Norge : Får én million kroner til regissørdebut ¶
VG171004 Stephen Paddock ( 64 ), som søndag drepte 59 mennesker og såret over 500 i Las Vegas, overførte 800.000 kroner til Filippinene noen dager tidligere, melder flere politikilder.
VG171004 Den koster bare rundt 1500 kroner , er lovlig i USA og du kan bruke den på en del halvautomatiske våpen - og plutselig har du et svært dødelig våpen.
VG171004 Tilfellet VG i dag omtaler er i en krevende gråsone, og gjør at mange stiller seg spørsmålet : Hvordan kan man snakke om manglende ressurser og et barnevern i krise, når private barnevernsaktører - som leies inn på offentlige budsjetter - tar ut mange millioner kroner i lønn og utbytte ?
VG171004 " Hvordan kan man snakke om manglende ressurser og et barnevern i krise, når private barnevernsaktører - som leies inn på offentlige budsjetter - tar ut mange millioner kroner i lønn og utbytte ?
VG171004 Thommessen selv sier smellen presidentskapet gikk på i byggesaken, med en budsjettsprekk på 700 millioner kroner , er noe han har lært av - og tar selvkritikk for.
VG171004 Han viser til at byrådet i sitt budsjettforslag tilfører 60 millioner kroner ekstra til åtte videregående skoler som er definert å ha spesielle utfordringer.
VG171004 BEVILGER EKSTRAMILLIONER : Skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) kommer med 60 millioner kroner ekstra til utvalgte videregående skoler med en krevende situasjon, ifølge Oslo-budsjettet.
VG171004 Stiftelsen FAFO har bare 7,6 millioner kroner i omsetning og minus to millioner kroner i årsresultat i 2016.
VG171004 Stiftelsen FAFO har bare 7,6 millioner kroner i omsetning og minus to millioner kroner i årsresultat i 2016.
VG171004 På møtet i LO-sekretariatet i januar vedtok de å styrke egenkapitalen i FAFO med 20 millioner kroner, med følgende tilføyelse : « Kapitalen fordeles med 15 millioner kroner til fagforeningsprogrammet og 5 millioner til andre strategiske formål ».
VG171004 På møtet i LO-sekretariatet i januar vedtok de å styrke egenkapitalen i FAFO med 20 millioner kroner , med følgende tilføyelse : « Kapitalen fordeles med 15 millioner kroner til fagforeningsprogrammet og 5 millioner til andre strategiske formål ».
VG171004 Men stiftelsen FAFO eier 100 prosent av FAFO Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning AS, som omsatte for 104,9 millioner kroner i 2016 og hadde knappe millionen i årsresultat.
VG171004 I forbindelse med at Bjørnstad ble sjeføkonom i LO tidligere i år, solgte han seg ut av sin virksomhet : Han eide 85 prosent i SA og hans andel utgjør over 12,75 millioner kroner av kjøpesummen på 15 millioner kroner .
VG171004 I forbindelse med at Bjørnstad ble sjeføkonom i LO tidligere i år, solgte han seg ut av sin virksomhet : Han eide 85 prosent i SA og hans andel utgjør over 12,75 millioner kroner av kjøpesummen på 15 millioner kroner.
VG171004 I 2016 var inntektene 20,8 millioner kroner og årsresultatet 3,8 millioner kroner .
VG171004 I 2016 var inntektene 20,8 millioner kroner og årsresultatet 3,8 millioner kroner.
VG171004 Fra 400 000 kroner i 2013 til 7,8 millioner kroner i 2015, som er de siste tilgjengelige.
VG171004 Fra 400 000 kroner i 2013 til 7,8 millioner kroner i 2015, som er de siste tilgjengelige.
VG171004 FAFO har i samme periode fått overføringer fra LO : VG har fått bekreftet at LO-sekretariatet i år har bevilget 20 millioner kroner til FAFO.
VG171004 Det er mer enn den nye LO-sjefen : Hans-Christian Gabrielsens LO-lønn er 1 306 022 kroner .
VG171004 De offentlige likningstallene viser at Bjørnstad har hatt en stabil inntekt liggende mellom 800 000 og en million kroner de senere årene.
VG171004 Bjørnstad har fått 1 450 000 kroner i årslønn i LO.
VG171004 Foreløpig kan hverken Olsen eller politiet si noe om hvor store verdier det er snakk om, men tyvene har tatt klokker med en verdi fra 60.000 kroner og oppover, sier Olsen til iTromsø.
VG171004 plass med 12,30 norske kroner for en liter diesel.
VG171004 Samtidig selger selskapet hans barneverntjenester for flere millioner kroner i samme område.
VG171004 De har så langt i år brukt 1,3 millioner kroner på konsulenttjenester fra selskapet.
VG171004 * I fjor hadde selskapet en omsetning på 31 millioner kroner .
VG171004 VG sjekket før helgen effektiv rente på Finansportalen fredag, for et forbrukslån på 150.000 kroner over to år.
VG171004 De har i flere år tilbudt folk 250 kroner i startbonus for å begynne å bruke bankens kredittkort ( 250 cashpoint som kan brukes på å fly med Norwegian ).
VG171004 - Det koster ofte 5-6 kroner for å bli koplet til et søkeord, eksempelvis på Google, men i fjor kostet det 600 kroner å bli koplet til ordet forbrukerlån : Da betalte et selskap 600 kroner hver gang en kunde klikket seg inn.
VG171004 - Det koster ofte 5-6 kroner for å bli koplet til et søkeord, eksempelvis på Google, men i fjor kostet det 600 kroner å bli koplet til ordet forbrukerlån : Da betalte et selskap 600 kroner hver gang en kunde klikket seg inn.
VG171004 - Det koster ofte 5-6 kroner for å bli koplet til et søkeord, eksempelvis på Google, men i fjor kostet det 600 kroner å bli koplet til ordet forbrukerlån : Da betalte et selskap 600 kroner hver gang en kunde klikket seg inn.
VG171004 600 kroner pr. klikk på ordet forbrukerlån ¶
SA171004https://www.aftenbladet.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-september--Styrken-i-prisfallet-er-sterkere-enn-vanlig-for-maneden-10641b.html Den forteller dermed hva gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent.
SA171004 Den forteller dermed hva gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent.
SA171004 | Sykkel-VM gikk på skiltsmell til fire millioner kroner
FV171004https://www.fvn.no/bolig/Birgitta-67-bor-i-okolandsby---Jeg-vil-ikke-inn-i-hamsterhjulet-Skaffer-du-deg-dyre-vaner-ma-du-jobbe_-jobbe_-jobbe-9654b.html Birgitta Bengtson bygde hus for 150.000 kroner for tyve år siden.
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/2029/Klima/solplan-gir-oljehjelp Statoil investerer 200 millioner kroner i brasiliansk solenergi - og tror satsingen kan gi goodwill for selskapets oljeplaner til mange titalls milliarder i landet.
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/2029/Klima/solplan-gir-oljehjelp Solinvesteringen på 200 millioner kroner blekner i forhold.
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/2029/Klima/solplan-gir-oljehjelp Bare de siste året har Statoil brukt 24 milliarder kroner på å kjøpe seg opp i Carcará-funnet. 27. oktober i år skal den tilstøtende leteblokken, som inneholder en substansiell del av det samme funnet, deles ut av myndighetene, og Statoil har for lengst signalisert sin interesse for å by i auksjonen.
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/1809/Eiendom/vil-ha-30-millioner-for-bygdoy-perle I fjor ga seriegründer Odd Johnny Winge 70 millioner kroner for en 80-tallsvilla i samme nabolag, kort tid etter at han hadde kjøpt en mindre tomt rett i nærheten for 30 millioner.
DN171004 I fjor ga seriegründer Odd Johnny Winge 70 millioner kroner for en 80-tallsvilla i samme nabolag, kort tid etter at han hadde kjøpt en mindre tomt rett i nærheten for 30 millioner.
DN171004 Prisen ligger på rundt 250 dollar ( 2000 kroner ).
DN171004 I september overtok Googles morselskap Alphabet deler av virksomheten til den taiwanske smarttelefonprodusenten HTC for ni milliarder kroner .
DN171004 Google lanserte nye konkurrerende bokser til under 400 kroner på onsdag - lavere enn hva Amazons Alexa-bokser koster.
DN171004 Den billigste vil koste undere 50 dollar i USA ( 400 kroner ).
DN171004 Apple vil lansere konkurrenten HomePod i desember med en pris på rundt 3000 kroner .
DN171004 Statoil investerer 200 millioner kroner i brasiliansk solenergi - og tror satsingen kan gi goodwill for selskapets oljeplaner til mange titalls milliarder i landet.
DN171004 Solinvesteringen på 200 millioner kroner blekner i forhold.
DN171004 Bare de siste året har Statoil brukt 24 milliarder kroner på å kjøpe seg opp i Carcará-funnet. 27. oktober i år skal den tilstøtende leteblokken, som inneholder en substansiell del av det samme funnet, deles ut av myndighetene, og Statoil har for lengst signalisert sin interesse for å by i auksjonen.
DN171004 I fjor ble Apple beordret til å betale 13 milliarder euro - tilsvarende 122 milliarder kroner - i skatt til Irland.
DN171004 Europakommisjonen fortsetter sitt hardkjør mot internettgigantene og beordrer nå Amazon til å betale nærmere 2,4 milliarder kroner i skatt til Luxembourg.
DN171004 Effekten av forskriften merkes over store deler av landet, men spesielt i de områdene hvor prisene i kroner er høyest, sier administrerende direktør Christian V.
DN171004 Norges bnp i 2016 var 3117 milliarder kroner , slik at gjelden nå utgjør rundt 100 prosent av bnp.
DN171004 Ferske tall viser at norske husholdninger økte gjelden med 6,6 prosent de siste 12 månedene frem til august i år til totalt 3200 milliarder kroner .
DN171004 De færreste har trolig råd til Norges dyreste bobil fra Morelo, til fem millioner kroner .
DN171004 Betaler advokater 14.000 kroner timen ¶
DN171004 Det tilsvarer 200 millioner norske kroner .
DN171004 | Betaler advokater 14.000 kroner timen ¶
DN171004 I neste periode synker veksten i oljepengebruk ifølge avisen til tre milliarder kroner årlig, samtidig som utgiftene til eldrebølge, forsvar og andre formål øker.
DN171004 Som DN korrekt opplyser, starter minstelønnssatsene for tilkallingsvikarer i NRK på 221 kroner timen.
DN171004 Gjennomsnittlig fast årslønn for fast ansatte redaksjonelle medarbeidere i TV 2 var ved årets start 602.000 kroner .
DN171004 En timelønn på 221 kroner tilsvarer da en årslønn på snaut 408.000 kroner for et fullt årsverk.
DN171004 En timelønn på 221 kroner tilsvarer da en årslønn på snaut 408.000 kroner for et fullt årsverk.
DN171004 Det tilsvarer 309 kroner i timelønn ved 37,5 timers uke, og 326 kroner i timelønn ved 35,5 timers uke.
DN171004 Det tilsvarer 309 kroner i timelønn ved 37,5 timers uke, og 326 kroner i timelønn ved 35,5 timers uke.
DN171004 Det kler TV 2s ledelse dårlig å stille opp i DN som offer for konkurrentens sats på 221 - 268 kroner timen.
DB171004 Vinicius Júnior hadde aldri spilt seniorfotball da Real Madrid sikret seg brasilianeren for over 400 millioner kroner i sommer.
DB171004 Så langt ligger regningen på rundt 100 milliarder kroner .
DB171004 Da sørkoreanerne ble tildelt OL i 2011, var budsjettet på 7-8 milliarder dollar ( 56-64 milliarder kroner ).
DB171004 Så vi har en god milliard kroner i kontanter, og vi leter etter gode investeringer, forteller han.
DB171004 Som Finansavisen skrev like etter årsskiftet tjente han 340 millioner kroner i fjor.
DB171004 Gjennom investeringsselskapet Holta Invest forvaltes rundt 3,5 milliarder kroner , der cirka 1,4 milliarder er plassert i enten i selskaper som er på børs eller som skal på børs.
DB171004 - Vi har en god milliard kroner i kontanter, og vi leter etter gode investeringer, sier investor og milliardær Kjetil Holta.
DB171004 plass, med en formue på 4,1 milliarder kroner .
DB171004 Legger man til aksjene hans i Norsk Hydro ( +49 prosent i år ), Nordic Semiconductor ( +26 prosent ), ABG Sundal Collier ( +13 prosent ), Ocean Yield ( +12 prosent ), Yara ( 9 prosent ) og Aker ( 3 prosent ), er det snakk om børsverdier for rundt 240 millioner kroner .
DB171004 Jeg tror snittkursen min er på like over 2,80 kroner .
DB171004 I dag er de verdt 65 millioner kroner .
DB171004 Hvis du ringer meg om ett år vil det ikke forundre meg om aksjekursen er over 20 kroner , sier han til Finansavisen.
DB171004 Da året begynte var Nebys KOA-aksjer verdt 41 millioner kroner .
DB171004 - Jeg sier ikke at jeg aldri har bommet, men det har gått bra i år, sier Neby til Finansavisen, som i 2016 hadde en ligningsformue på 242 millioner kroner , opp fra 224 millioner i 2015.
DB171004 - Jeg kjøpte mange aksjer da kursen var 1 krone og 1,50 kroner, og enda flere rundt 5 kroner .
DB171004 - Jeg kjøpte mange aksjer da kursen var 1 krone og 1,50 kroner , og enda flere rundt 5 kroner.
DB171004 Kontrasten er stor til 2011, da selskapet hadde et resultat før skatt på snaue 100 millioner kroner .
DB171004 Ifølge Globo.com har de arresterte bruk fire måneder og rundt fire millioner brasilianske reals ( rundt ti millioner norske kroner ) på å grave ut tunnelen.
DB171004 ( Dagbladet ) : Politiet i São Paulo arresterte nylig en bande på 16 personer som planla å stjele 2,5 milliarder kroner fra en av landets største banker.
DB171004 - Jeg har hatt store matopplevelser der jeg har betalt 15 kroner for et måltid og jeg har hatt skikkelig dårlige matopplevelser på steder der jeg har punget ut 2000 kroner .
DB171004 - Jeg har hatt store matopplevelser der jeg har betalt 15 kroner for et måltid og jeg har hatt skikkelig dårlige matopplevelser på steder der jeg har punget ut 2000 kroner.
DB171004 HRS får årlig 1,8 millioner kroner i statsstøtte fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet, et tilskudd 37-åringen, i likhet med flere, mener de bør miste.
DB171004 Marilyn Monroes kjole solgt for 25 millioner kroner
DB171004 Dette tilsvarer cirka 625 000 norske kroner etter dagens kurs.
DB171004 28-åringen jobber som taxisjåfør, og får i gjennomsnitt utbetalt 24 000 kroner i måneden.
DB171004 Marilyn Monroes kjole solgt for 25 millioner kroner
DB171004 Dette tilsvarer cirka 625 000 norske kroner etter dagens kurs.
DB171004 Selskapenes eiendeler hadde en total verdi på 70 millioner kroner, og var dermed 42,2 millioner kroner i minus.
DB171004 Selskapenes eiendeler hadde en total verdi på 70 millioner kroner , og var dermed 42,2 millioner kroner i minus.
DB171004 Moods of Norway-bostyrer Asbjørn Løvik opplyste i en pressemelding for halvannen uke siden at Moods-selskapene hadde en samlet gjeld på 112, 2 millioner kroner .
DB171004 Det ble imidlertid dårlig butikk etter hvert, og i fjor hadde de et resultat før skatt på minus 30 millioner kroner .
DA171004 Her skal hun ha kjøpt mat for 700 kroner og skal videre ha forledet den ansatte på stedet at hun ville komme tilbake og betale for maten, noe hun ikke skal ha gjort.
DA171004 Der skal hun ha fylt diesel for 541 kroner uten å betale for dette.
DA171004 Da skal hun ha fylt diesel for 765 kroner . 2. juli i fjor skal hun ha brukt den samme framgangsmåten på Esso på Varhaug og fylt diesel for 700 kroner. 3. august var hun tilbake på Shell i Haugåsveien der hun skal ha fylt diesel for 473 kroner.
DA171004 juli i fjor skal hun ha brukt den samme framgangsmåten på Esso på Varhaug og fylt diesel for 700 kroner . 3. august var hun tilbake på Shell i Haugåsveien der hun skal ha fylt diesel for 473 kroner.
DA171004 august var hun tilbake på Shell i Haugåsveien der hun skal ha fylt diesel for 473 kroner .
DA171004 For dette har han fått et forelegg på 18.000 kroner som han har nektet å vedta.
DA171004 Dermed går saken til retten hvor det vil bli lagt ned påstand om at han skal betale 21.600 kroner .
DA171004 Vest Aksjer AS opplyste i retten at de har en gjeld på 134.000 kroner og at selskapets aktiva, som består av en bankkonto med en samlet anslått verdi på 70 øre.
DA171004 Denne gangen ble straffen fengsel i 18 dager og en bot på 45.000 kroner .
DA171004 Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå kroner 3.250.000, mens den i Sandnes koster 2.955.000 kroner .
DA171004 Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå kroner 3.250.000, mens den i Sandnes koster 2.955.000 kroner.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/mO2rE/For-99-dollar-kan-amerikanere-gjore-om-vapen-til-a-skyte-flere-hundre-skudd-i-minuttet Enkelte modeller koster rundt 99 dollar, rundt 800 norske kroner , skriver The New York Times.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/OwOM3/Amazon-far-milliardregning-av-EU Tidligere i år ble Apple beordret til å tilbakebetale snaue 122 milliarder kroner i skatt.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/OwOM3/Amazon-far-milliardregning-av-EU Nå har Amazon fått en regning på 2,3 milliarder kroner , som må betales i skatt til lille Luxembourg.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/OwOM3/Amazon-far-milliardregning-av-EU EU har gitt Amazon en regning på 2,3 milliarder kroner som må betales til Luxembourg.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jk8Q6/Megler-radet-kvinnen-til-a-selge-for-ti-millioner_-kjoper-solgte-videre-for-15-millioner-en-maned-senere Ingen av dem var villige til å betale ti millioner kroner for tomten, sier megler Jens Christian Killengreen hos Nordvik & Partners.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jk8Q6/Megler-radet-kvinnen-til-a-selge-for-ti-millioner_-kjoper-solgte-videre-for-15-millioner-en-maned-senere Hun vil ha erstatning av megler og meglerfirmaet, begrenset oppad til 7,6 millioner kroner - differanse mellom første og høyeste kjøpesum på eiendommen.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Oslo indre øst ( 2014-2018 ) : I utgangspunktet totalt 50 millioner kroner samlet fra stat og kommune pr. år.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Handlingsprogram Oslo indre øst ( 1997 - 2007 ) : Totalt ble det bevilget 1 milliard kroner .
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Groruddalssatsingen ( 2017 - 2026 ) Oslo kommune bevilger 55 millioner kroner i 2017 og 60 millioner i 2018.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Groruddalssatsingen ( 2007 - 2016 ) : Totalt ble det bevilget mer enn 1,5 milliarder kroner .
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Foreløpig er det avsatt 20 millioner kommunale kroner, pluss 17 millioner statlige kroner .
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Foreløpig er det avsatt 20 millioner kommunale kroner , pluss 17 millioner statlige kroner.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom For å ha vedvarende lavinntekt i 2015 måtte en husholdning på to barn og to voksne ha en gjennomsnittlig husholdningsinntekt etter skatt lavere enn 443.000 kroner i treårsperioden 2013 - 2015 ( i 2015-kroner ).
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Etter at Groruddalen er blitt løftet med milliarder statlige og kommunale kroner , står nå Grønland for tur.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom - Mange barn sliter med å få med 20 kroner hjemmefra for å ta buss til en fotballkamp, forteller Nissrin som er fotballtrener i den lokale idrettsklubben Sterling.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom kroner til satsing på Grønland.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Thommessen fikk kraftig kritikk av et samlet storting før sommeren, for sin håndtering av budsjettoverskridelsene på nærmere to milliarder kroner i forbindelse med ombyggingen på Stortinget.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/QQ62J/Opprydningen-etter-flommen-fortsetter-pa-Sorlandet Tallene viste at forsikringsselskapene hittil hadde fått inn 2.300 flomskademeldinger som vil koste om lag 250 millioner kroner .
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/6xGaQ/Tyvene-brukte-50-sekunder-pa-innbruddet-hos-urmaker-i-Tromso De har tatt Rolex- og Breitling-klokker, klokker som har en verdi som starter på 60.000 kroner , sier daglig leder Beathe Olsen i Urmaker Jørgensen.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/59d1W/Miljodirektoratet-foreslar-a-grave-opp-alle-oljetanker Å grave opp eller gjenfylle en oljetank er beregnet til å koste mellom 10.000 og 30.000 kroner .
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/59d1W/Miljodirektoratet-foreslar-a-grave-opp-alle-oljetanker Til sammenligning vil en lekkasje koste alt fra 40.000 til flere millioner kroner , påpeker Miljødirektoratet.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/59d1W/Miljodirektoratet-foreslar-a-grave-opp-alle-oljetanker Kan koste mellom 10.000 og 30.000 kroner
AP171004https://www.aftenposten.no/kultur/i/59d4m/NRK-bruker-nesten-100-millioner-kroner-pa-historien-om-Norge | NRK bruker nesten 100 millioner kroner på « historien om Norge » ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/kultur/i/59d4m/Bruker-nesten-100-millioner-kroner-pa-historien-om-Norge | Bruker nesten 100 millioner kroner på « historien om Norge » ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-september--Styrken-i-prisfallet-er-sterkere-enn-vanlig-for-maneden-10641b.html Den forteller dermed hva gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent.
AA171004 Ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået TASS utgjør Venezuelas gjeld til landet om lag 1 milliard dollar, nærmere 8 milliarder kroner .
AA171004 President Enrique Peña Nieto skulle etter planen holde en tale senere onsdag for å snakke om gjenoppbygging etter skjelvet, som forårsaket skader til en anslått verdi av 2 milliarder dollar, nærmere 16 milliarder kroner .
AA171004 | Hjelpeorganisasjoner ber om 3,5 milliarder kroner til rohingyaene ¶
AA171004 FN og hjelpeorganisasjoner ber nå om nærmere 3,5 milliarder kroner for å kunne hjelpe rohingya-flyktningene de neste seks månedene.
AA171004 37-åringen anklages for å ha vært hjernen bak en omfattende svindeloperasjon der over 30 milliarder kroner fra kriminell virksomhet ble hvitvasket ved hjelp av bitcoin. ( ©NTB ) ¶
AA171004 I fjor ble Apple beordret til å betale 13 milliarder euro - tilsvarende 122 milliarder kroner - i skatt til Irland.
AA171004 EU-kommisjonen fortsetter sitt hardkjør mot internettgigantene og beordrer nå Amazon til å betale nærmere 2,4 milliarder kroner i skatt til Luxembourg.
AA171004 Tidligere i år ble Apple beordret til å tilbakebetale snaue 122 milliarder kroner i skatt.
AA171004 Nå har Amazon fått en regning på 2,3 milliarder kroner , som må betales i skatt til lille Luxembourg.
AA171004 EU har gitt Amazon en regning på 2,3 milliarder kroner som må betales til Luxembourg.
AA171004 Trump-administrasjonen ber Kongressen vedta en katastrofehjelp-pakke på 230 milliarder kroner til orkanofre, bekrefter flere kilder overfor AP og AFP.
AA171004 Rosselló sa tirsdag at dødstallet etter orkanen Maria har steget fra 16 til 34, og at orkanen har forårsaket skader for 90 milliarder dollar, i overkant av 714 milliarder kroner . ( ©NTB ) ¶ | 106 år gammel afghansk kvinne får likevel bli i Sverige ¶ 106 år gamle Bibihal Uzbeki fra Afghanistan blir likevel ikke kastet ut av Sverige.
AA171004 Der sa Trump til øyas guvernør Ricky Rosselló at Washington vil slette Puerto Ricos gjeld på over 70 milliarder dollar, mer enn 555 milliarder kroner .
AA171004 | - Trump vil gi 230 milliarder kroner i katastrofehjelp til orkanofre ¶
AA171004 Veidekke Entreprenør hadde i fjor en omsetning på 12,3 milliarder kroner , og et resultat før skatt på nærmere en halv milliard.
AA171004 Grande Entreprenør hadde i fjor en omsetning på 546 millioner kroner , og har rundt 200 ansatte.
AA171004 Distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke Entreprenør Trøndelag sier at de etter oppkjøpet vil få en samlet entreprenøromsetning på mer enn to milliarder kroner i landsdelen, i tillegg til Veidekkes eiendom-, asfalt- pukk og grusvirksomhet. 200 ansatte ¶
AA171004 Samlet kjøpspris for solenergiprosjektet og prosjektselskapet er 25 millioner amerikanske dollar, nesten 200 millioner kroner etter dagens kurs.
AA171004 Samlet investeringskostnad for prosjektet er anslått til 215 millioner dollar, der Statoils andel er rundt 30 millioner dollar, omkring 240 millioner kroner .
AA171004 Fabrikken har fått skader for millioner av kroner .
AA171004 Til sammenligning vil en lekkasje koste alt fra 40.000 til flere millioner kroner , påpeker Miljødirektoratet. ( ©NTB ) ¶
AA171004 En oppgraving eller igjenfylling er beregnet til å koste mellom 10.000 og 30.000 kroner .