DB170429 I tilfelle det ikke lar seg gjøre å finne en intakt celle med alle kromosomene på plass, ser forskerne også på muligheten for å lage et syntetisk kromosom og for å lage en kunstig livmor.
DB170424 Han beveger seg i et ytterst farlig landskap når han åpent og ærlig tar til orde for å hindre at mennesker med en kromosom for mye, blir født.
AP170419 Laksen har ikke engang kjønnsgenet på samme kromosom i alle individ !
AP170419 Laks kan bli hankjønn på tre ulike måter, med sdy-genet lokalisert på kromosom 2, 3 eller 6.
AP170419 Hos mennesker blir du mann om ett av de to kopiene av kromosom 23 inneholder genet sry.
AA170405 « Jeg ønsker ikke at prøven skal benyttes til å finne flere foster med trisomi ( ekstra kromosom ), » sier helseministeren.
AA170405 Gjennom kampanjen « Rockesokk » oppfordret organisasjonen Menneskeverd nordmenn til å vise sin støtte til de som har et kromosom ekstra.
DB170322 Begge kampanjene skal symbolisere mangfold, og at det er plass for dem som har et kromosom ekstra.
BT160425 Det var altså en trettisjettedels sjanse for at barnet jeg bar på hadde et ekstra kromosom .
AP160229 Slik laks lages ved å utsette eggene for høyt trykk rett etter befruktning slik at fisken får tre kopier av hvert kromosom i stedet for to.
AP160113 Ved translokasjon har en bit av kromosom 21 festet seg til et annet kromosom .
AP160113 Ved translokasjon har en bit av kromosom 21 festet seg til et annet kromosom.
AP160113 Ved Trisomi 21 har alle kroppens celler et ekstra kromosom nummer 21.
AP160113 Ved Mosaikk har bare noen av kroppens celler et ekstra kromosom 21.