DB170612 Tallene fra politiets straffesaksregister ( STRASAK ) avdekker imidlertid store forskjeller mellom de ulike kriminalitetstypene .
AP170612 Tallene fra politiets straffesaksregister ( STRASAK ) avdekker imidlertid store forskjeller mellom de ulike kriminalitetstypene .
AA170612 Tallene fra politiets straffesaksregister ( STRASAK ) avdekker imidlertid store forskjeller mellom de ulike kriminalitetstypene .
AP170520https://www.aftenposten.no/osloby/Ni-grafer-som-viser-hvordan-ungdomskriminaliteten-i-Oslo-utvikler-seg-621366b.html Volden er derimot blant kriminalitetstypene der man tydeligst kan se en utvikling.
AP170520 Volden er derimot blant kriminalitetstypene der man tydeligst kan se en utvikling.