DB170612 Tallene fra politiets straffesaksregister ( STRASAK ) avdekker imidlertid store forskjeller mellom de ulike kriminalitetstypene .
AP170612 Tallene fra politiets straffesaksregister ( STRASAK ) avdekker imidlertid store forskjeller mellom de ulike kriminalitetstypene .
AP170612 Tallene fra politiets straffesaksregister ( STRASAK ) avdekker imidlertid store forskjeller mellom de ulike kriminalitetstypene .
AA170612 Tallene fra politiets straffesaksregister ( STRASAK ) avdekker imidlertid store forskjeller mellom de ulike kriminalitetstypene .
AP170520 Volden er derimot blant kriminalitetstypene der man tydeligst kan se en utvikling.
AP170520 Volden er derimot blant kriminalitetstypene der man tydeligst kan se en utvikling.