DB171230 Politiet der og på Filippinene har vist oss interesse for et samarbeid for å gjøre noe med denne alvorlige kriminaliteten .
VG171226 Kriminaliteten steg også og skoler ble dårligere, sier professoren.
AP171223 Kriminaliteten blant innvandrere går nedover, og folk flest mener nå at innvandrere bidrar positivt til kultur og arbeidsliv.
AP171221 Når SSB påstår at innvandrere og deres barn er overrepresentert blant kriminelle basert på siktelser, skaper SSB et bilde av høy kriminaliteten blant innvandrere som samsvarer godt med Frp's politiske analyser.
AP171221 Når SSB påstår at innvandrere og deres barn er overrepresentert blant kriminelle basert på siktelser, skaper SSB et bilde av høy kriminaliteten blant innvandrere som samsvarer godt med Frp's politiske analyser.
DB171220 Kriminaliteten i Norge går ned, men ny gruppe skiller seg ut ¶
DN171217 - Det som uroer mest er jo den kriminaliteten som vi ser i denne type saker som nå er oppdaget blant annet i Bergen, hvor flere går sammen for å svindle og rett og slett benytter fiktive arbeidsforhold og andre metoder kun for å unytte trygdesystemet, sier seksjonssjef Magne Fladby i Nav til TV 2.
SA171216 - Det som uroer mest er jo den kriminaliteten som vi ser i denne type saker som nå er oppdaget blant annet i Bergen, hvor flere går sammen for å svindle og rett og slett benytter fiktive arbeidsforhold og andre metoder kun for å unytte trygdesystemet, sier seksjonssjef Magne Fladby i Nav til TV 2.
DB171216 - Det som uroer mest er jo den kriminaliteten som vi ser i denne type saker som nå er oppdaget blant annet i Bergen, hvor flere går sammen for å svindle og rett og slett benytter fiktive arbeidsforhold og andre metoder kun for å unytte trygdesystemet, sier seksjonssjef Magne Fladby i Nav til TV 2.
DB171215 Kriminaliteten som følger i kjølvannet av at folk må ruse seg på illegalt vis, likeså.
AA171214 Kriminalitetsforebygging : Statsråd Sylvi Listhaug besøkte Vahl skole i Oslo i forbindelse med at regjeringen har bevilget 17 millioner for redusere kriminaliteten på Grønland.
SA171212 Regjeringen har bevilget 17 millioner kroner til tiltak for å redusere kriminaliteten og bedre levekårene for beboere i området.
NL171212 Det gir nemlig muligheter til å basere oppfatninger om kriminaliteten blant innvandrere på fakta, ikke på følelser og fordommer.
DA171212 Regjeringen har i år bevilget 17 millioner og formålet med satsingen er å redusere kriminaliteten og bedre levekårene for beboere i området.
AA171212 Innvandringsskeptikere bør ta til seg at kriminaliteten blant innvandrere går ned.
AA171212 Kriminaliteten går ned, også blant innvandrere. 68 prosent av oss er helt eller ganske enige i at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge, viser ferske tall fra SSB.
DB171211 I en periode hvor innvandrerbefolkningen har økt kraftig, så har også kriminaliteten blant innvandrere og deres barn altså sunket betydelig.
DB171211 En mulig forklaring på at kriminaliteten er høyere blant barn av innvandrere enn blant dem som selv har innvandret, kan være en variant av det som kalles « de stigende forventningers misnøye ».
DB171211 - Det mest slående ved denne rapporten er at kriminaliteten har sunket betydelig, særlig i perioden etter 2007.
DB171211 Det skyldes ikke bare at kriminaliteten generelt synker, men at den synker mer i disse to gruppene.
DB171211 Det er selvsagt helt avgjørende for å få et bilde av hvordan kriminaliteten fordeler seg.
DB171211 Det er også svært gledelig å se at kriminaliteten både blant norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere, har « vist en markant nedadgående trend de siste 10-15 år », som SSB skriver.
AP171211 Det er dessuten viktig å huske på at det store bildet er positivt : Kriminaliteten er på vei ned.
SA171210 Nye tall for 2016 bekrefter trenden fra tidligere år : ¶ Kriminaliteten i Danmark er 35 prosent høyere blant mannlige innvandrere, og 145 prosent høyere blant annen generasjon menn etter ikke-vestlige innvandrere, enn i hele den mannlige befolkningen.
SA171210 Indekstallene forteller således ikke noe om nivået på kriminaliteten , kun om den er høyere eller lavere enn forventet i forhold til den gitte alderssammensetning etc. », heter det.
SA171210 Kriminaliteten splittes i tre kategorier : ¶
AP171209 Nye tall for 2016 bekrefter trenden fra tidligere år : ¶ Kriminaliteten i Danmark er 35 prosent høyere blant mannlige innvandrere, og 145 prosent høyere blant annen generasjon menn etter ikke-vestlige innvandrere, enn i hele den mannlige befolkningen.
AP171209 Indekstallene forteller således ikke noe om nivået på kriminaliteten , kun om den er høyere eller lavere enn forventet i forhold til den gitte alderssammensetning etc. », heter det.
AP171209 Kriminaliteten splittes i tre kategorier : ¶
DB171206 Barnefattigdommen er fortsatt høy og kriminaliteten økende. 13. august 2017 kunne Aftenposten fortelle at på Nedre Tøyen vokser to av tre barn opp i fattigdom.
AP171204 Han tror ikke at strengere straffer har redusert kriminaliteten , og viser til at antall lovbrudd går ned i både Oslo, Norge og hele den vestlige verden.
AP171204 De stadige straffeskjerpelsene er et særnorsk fenomen, sier Dietrichson, som tror politikken bygger på grunnleggende misforståelser om at kriminaliteten går opp og at folk flest ønsker strengere straffer.
AP171202 Kriminaliteten blir stadig mer utfordrende å etterforske : ¶
AP171202 - Kriminaliteten blir stadig mer utfordrende å etterforske, sier leder for Seksjon for Internettrelatert Etterforskningsstøtte ved Kripos, Lone Charlotte Pettersen.
DN171130 Norges skattedirektør Hans Christian Holte frykter at den samfunnsskadelige økonomiske kriminaliteten fort vil kunne bli nedprioritert i konkurranse med annen kriminalitet hvis endringene av politiets særorganer skjer slik det er fremlagt i forslaget.
DN171130 - Både i et nytt nasjonalt bistands- og etterforskningsorgan og i politidistriktene vil den samfunnsskadelige økonomiske kriminaliteten fort kunne bli nedprioritert i konkurranse med annen kriminalitet.
DB171126 Siden gjengvolden eskalerte i sommer, har politiet i København iverksatt en rekke tiltak for å stanse kriminaliteten .
DB171123 Da nasjonalforsamlingen åpnet i slutten av oktober, varslet partiets gruppeleder Bernd Baumann at de vil reforhandle både « euroen, den massive gjelden, de enorme innvandringstallene, åpne grenser og den brutale kriminaliteten i våre gater ».
AP171122 Det har meg bekjent aldri vært en terrorhandling i Nord-Korea, og jeg vil tro at kriminaliteten er lav.
AP171116 Kriminaliteten på Tøyen har økt de siste årene, og oslopolitiet sa i fjor at det særlig er unge gutter som står bak.
VG171115 - Vi må være helt ærlige på at denne kriminaliteten , hvor noen kan sitte på et gutterom og begå overgrep et helt annet sted på kloden, utfordrer oss på kapasitet, sier Abrahamsen.
DN171114 Dette gjør kriminaliteten vanskeligere å oppdage nasjonalt, påpeker hun.
DA171114 Dette gjør kriminaliteten vanskeligere å oppdage nasjonalt, påpeker hun.
VG171111 I august 2017, halvannet år senere, hadde dette tallet økt til 831 ganger, selv om den generelle kriminaliteten i Norge har gått ned.
AP171109 Bakgrunnen er at kriminaliteten i stadig større grad rammer på tvers av landegrensene. 3rd-party-bio ¶
AA171109 Når vi ser til andre land som har bevæpning, så er kriminaliteten ikke lavere enn hva vi har i Norge, sier Asphjell.
DB171107 Fra å være i frontlinja i kampen mot den organiserte kriminaliteten , har Aas de siste månedene hatt ansvaret for å ha politikontroll over Asker.
DB171106 Men Lids beskrivelser virket også som et nødsignal, en bønn om flere ressurser, fra en seksjon av politiet som opplever at kriminaliteten de skal etterforske vokser enormt mye raskere enn hva de har kompetanse og kapasitet til å henge med på.
AP171105 Punkt 1 i strategien var at Statsministerens kontor ( SMK ) skulle samordne alle tiltak mot denne kriminaliteten . 3rd-party-bio ¶
SA171104 Kriminaliteten er skyhøy i Caracas.
AP171103 | Danmark : Kriminaliteten 43 prosent høyere blant mannlige innvandrere ¶
AP171103 Tallene er mye høyere for gruppen « mannlige etterkommere med ikke-vestlig bakgrunn » : For denne gruppen er kriminaliteten hele 144 prosent høyere enn blant hele den mannlige befolkningen i Danmark.
AP171103 SSB har ut fra « faglige vurderinger » valgt å koble kriminaliteten til statsborgerskap.
AP171103 Frp har ønsket en norsk versjon av den danske statistikken fordi partiet ønsker å få frem kriminaliteten også blant innavdrere som har fått norsk statsborgerskap.
AP171103 Kriminaliteten er splittet i tre lovområder : Straffelov ( blant annet seksual- og voldsforbrytelser, innbrudd, tyveri og hærverk ), trafikkloven ( promillekjøring, fartsovertredelser ) og særlover ( for eksempel våpenlov ).
AP171103 Kriminaliteten er 43 prosent høyere blant mannlige innvandrere enn blant alle menn i landet.
AP171103 For den overnasjonale økonomiske kriminaliteten er like uoversiktlig som mektig.
DB171102 For da kan vi stille spørsmålet : Hva er det som gjør at kriminaliteten er vesentlig høyere blant enkelte grupper enn hos andre ?
AP171029 » NOU-en oppgir som kilde en pamflett som Teknologirådet ga ut i 2015 : Denne gangen er det personlig : Det digitale skiftet i offentlig sektor, eksemplene finner man på side 41 : « Med bedre kunnskap om når og hvor kriminaliteten inntreffer, kan politiressurser gjøres tilgjengelig der og når behovene for polititjenester er størst.
VG171028 Å bekjempe den systemtruende organiserte kriminaliteten er den viktigste kriminalpolitiske oppgaven nå, skriver Johansson i en pressemelding.
DB171028 Å bekjempe den systemtruende organiserte kriminaliteten er den viktigste kriminalpolitiske oppgaven nå, skriver Johansson i en pressemelding.
BT171025 KRITIKK MOT POLITISJEFEN : Søndag samlet kritikken seg særlig omkring landets politisjef, Lawrence Cutajar, som blir beskyldt for å beskytte den organiserte kriminaliteten som har forbindelser til landets politikere.
VG171024 Han varslet at partiet vil reforhandle både « euroen, den massive gjelden, de enorme innvandringstallene, åpne grenser og den brutale kriminaliteten i våre gater ».
VG171023 « Overgrep mot barn er av den mest alvorlige kriminaliteten vi har og regjeringen prioriterer høyt arbeidet med å forebygge og bekjempe dette, » skriver justisministeren i sitt svar datert i dag.
NL171023 Vi vet at kriminaliteten i visse miljøer har hardnet til i løpet av de siste årene.
VG171022 Når kriminaliteten beveger seg over landegrensene, er det naturlig at politiet ser etter verktøy de har til å gjøre det samme.
DA171018 Nattens ugjerning viser at vi må fortsette og intensivere kampen mot den grove kriminaliteten .
VG171012 Sånn sett er den lille oppgangen i kriminaliteten nå ikke så overraskende.
VG171007 Denne kriminaliteten kan ikke bekjempes lokalt, internasjonalt politisamarbeid er nødvendig.
AP171007 Han snakker hele tiden om den angivelige høye kriminaliteten blant migranter, sa den gamle menneskerettighetsaktivisten Svetlana Gannusjkina til den tyske avisen Die Tageszeitung i september. 4.
VG171005 - Det er ikke moralsk greit, men i dette perspektivet er den organiserte kriminaliteten farligst : Det hefter stor usikkerhet om hvem som har produsert dette ølet og under hvilke forhold, og vi vil advare unge og andre mot å kjøpe det.
DN171005 - Det er ikke moralsk greit, men i dette perspektivet er den organiserte kriminaliteten farligst : Det hefter stor usikkerhet ved hvem som har produsert dette ølet og under hvilke forhold, og vi vil advare unge og andre mot å kjøpe det, sier Nettum.
AP171005 - Det er ikke moralsk greit, men i dette perspektivet er den organiserte kriminaliteten farligst : Det hefter stor usikkerhet ved hvem som har produsert dette ølet og under hvilke forhold, og vi vil advare ungdommer og andre mot å kjøpe det, sier Nettum.
AP171004 Kriminaliteten må bekjempes.
AP171001 For politifolkene sier også « vi skal ta dem for kriminaliteten de begår », og jeg har oppfattet det som en blanding av besvergelse og programforpliktelse.
DB170930 Ifølge politisjefen går kriminaliteten i Oslo øst ned, men sier også at flere unge og barn under 18 selger narkotika og blir rekruttert til kriminelle gjenger.
DB170928 Politisjefen forteller at kriminaliteten i Oslo øst går ned, men det er flere unge og barn under 18 som selger narkotika og blir rekruttert til kriminelle gjenger.
AP170914 Kriminaliteten vokser.
AP170914 Kriminaliteten vokser.
AP170914 Er fremhevet som en årsak til at kriminaliteten i New York gikk kraftig ned.
DB170910 Noe av det første vi skal gjøre etter valget er å iverksatte tiltak for å bekjempe denne kriminaliteten , sier Hadia Tajik, leder av Stortingets justiskomité og nestleder i Arbeiderpartiet.
AA170908 Kriminaliteten avtok, færre unge falt utenfor.
AP170905 Skal man stanse den økende kriminaliteten i arbeidslivet, må den straffeforfølges.
VG170831 Inflasjonen er skyhøy og kriminaliteten har eksplodert.
VG170830 Vil bekjempe kriminaliteten i Oslo ¶
VG170829 - Norge har aldri hatt bedre ungdom, kriminaliteten har sunket helt frem til i fjor.
DB170829 Og da var kriminaliteten mye mer synlig i gatebildet, påpeker forfatteren, som mener politiet i dag har god oversikt over miljøene.
DB170829 Samtidig som Katarina forteller om kriminaliteten i Rinkeby går to personer forbi og røyker hasj.
DA170829 Og da var kriminaliteten mye mer synlig i gatebildet, påpeker forfatteren, som mener politiet i dag har god oversikt over miljøene.
AP170829 Og da var kriminaliteten mye mer synlig i gatebildet, påpeker forfatteren, som mener politiet i dag har god oversikt over miljøene.
AP170829 Men kriminaliteten er ungdommer som selger narkotika, gjengproblemer.
AP170829 Men kriminaliteten er ungdommer som selger narkotika, gjengproblemer.
AA170829 Og da var kriminaliteten mye mer synlig i gatebildet, påpeker forfatteren, som mener politiet i dag har god oversikt over miljøene.
AP170828 Dette er viktig for den jobben de skal gjøre uansett om de havner i Oslo eller andre politidistrikter, blant annet fordi det er anslått at to tredjedeler av den organiserte kriminaliteten i landet har utspring i hovedstadsområdet.
AP170828 Det viktig uansett hvilket politidistrikt de vil arbeide i fordi det er anslått at to tredjedeler av den organiserte kriminaliteten i landet har utspring i hovedstadsområdet, skriver Jan Bøhler.
VG170826 Færre mottar sosialhjelp, flere går på skole, og kriminaliteten reduseres, sier Markussen.
DB170826 Rapporten sier blant annet at det er rimelig å anta at utnyttelse av arbeidstakere til tvangsarbeid har økt de siste årene, og at den organiserte kriminaliteten vi kjenner fra byggebransjen nå er på vei inn i barnevern og ungdomsarbeid.
VG170821 For en drøy uke siden tok også Frp-leder Siv Jensen til orde for bevæpning fordi hun mente kriminaliteten i samfunnet er blitt råere.
DB170821 Eller, som noen argumenterer for, at det er en sammenheng mellom antallet innvandrere som kommer til Norge og omfanget av kriminaliteten i storbyene.
VG170819 For å få bukt med kriminaliteten vil Høyre blant annet sørge for flere faste miljøarbeidere på utsatte skoler, og etablere et eget kompetansesenter i Utdanningsetaten.
VG170819 Eirik Lae Solberg ( H ), gruppeleder for bystyret i Oslo, mener utviklingen er svært bekymringsverdig, og ønsker å innføre en rekke tiltak for å hindre at kriminaliteten får fotfeste på skolene.
VG170819 Det er en del unge gutter som ser på kriminaliteten som en mulig livskarriere, sier Farid Bouras, organisasjonsleder i Ungdom mot Vold.
AP170819 Kriminaliteten blant annet i byggebransjen har vært en kilde til bekymring gjennom hele 2000-tallet.
AP170809 Når kriminaliteten er så omfattende som i de utsatte områdene, tiltrekker den seg folk som blir forført av pengene, makten og respekten som kommer med kriminaliteten .
AP170809 Når kriminaliteten er så omfattende som i de utsatte områdene, tiltrekker den seg folk som blir forført av pengene, makten og respekten som kommer med kriminaliteten.
AP170809 De siste fem årene har den hjulpet rundt 250 unge voksne med å komme seg ut av kriminaliteten og i jobb eller tilbake på skolebenken.
VG170807 - Vi er klare til å gjengjelde mot USA på mye kraftigere måter slik at de får betale prisen for den voldelige kriminaliteten landet har utført mot vårt land og vårt folk.
AP170804 Mens drapsraten økte i fjor, har kriminaliteten gått jevnt og trutt nedover i USA i flere årtier.
DB170729 Samfunnet og kriminaliteten endrer seg, sier Amundsen og fortsetter : ¶
AP170726 Hun frykter kriminaliteten kommer til å øke etter sammenslåingen av gamle Asker og Bærum politidistrikt med Oslo.
AP170726 Han tror også at kriminaliteten vil øke som følge av sammenslåingen.
AP170726 Kriminaliteten vil definitivt ikke bli mindre, sier Morset.
VG170725 Kriminaliteten øker.
NL170721 Den moderne kriminaliteten er annerledes enn den vi møtte for 40 år siden.
NL170718 De kan ha begått kriminaliteten for å berike seg selv eller for å berike virksomheten.
VG170714 I 2006 skrev Saviano boken « Gomorra » om den organiserte kriminaliteten i Napoli-området, Camorra også kjent som den napolitanske mafiaen.
AP170714 Kriminaliteten i Oslo er på mange områder lavere i dag enn for 10 og 20 år siden.
DA170713 | Flere eldre bryter loven ¶ Kriminaliteten blant personer over 50 år har steget med 75 prosent på 13 år, ifølge forskning.no.
DA170713 Eriksen tror det er lite å gjøre med kriminaliteten blant eldre.
DA170711 Mange av de 4.000 innsatte i fengslene får ikke den hjelpen de trenger for å legge kriminaliteten bak seg og komme i jobb, ifølge ny undersøkelse.
DA170711 - Dersom én innsatt kommer seg ut av kriminaliteten og begynner å leve et produktivt liv, er gevinsten stor for oss alle både økonomisk og menneskelig, påpeker Lise Løndal.
DB170710 Man ser ofte i argumentasjonen for avkriminalisering at det vil redusere den narkotikarelaterte volden og kriminaliteten , for eksempel i Latin-Amerika.
DB170710 Debatten er tilsynelatende utløst av to forhold : overdosestatistikken, og volden og kriminaliteten som følger i narkotikatrafikkens kjølvann.
VG170701 Han understreker at mye av denne kriminaliteten foregår under jorden, og frykter store mørketall på området.
SA170629 Dessuten er kriminaliteten for lengst ute av kontroll.
DB170629 Det vil gjøre noe med helhetsforståelsen av kriminaliteten , og vil dessuten fjerne oss fra befolkningen.
AA170626 Søndag la Yunes ut en video der han omtaler drapsmennene som beist og feiginger, før han gjentar løftet sitt om å slå ned på den organiserte kriminaliteten i området.
AA170626 Den føderale politisjefen Camilo Castagne ble drept to dager etter at han sammen med guvernøren i Veracruz, Miguel Angel Yunes, frontet et arrangement mot kriminaliteten som herjer landet.
DB170624 Det som ligger bak kriminaliteten skal være hvitvasking av penger og overgrep av unge kvinner.
AA170621 Kriminaliteten er tøffere enn noensinne, og tvistene mer kompliserte.
VG170611 Ifølge Expressen mente han da at bydelen var på rett vei for å forebygge kriminalitet og bemerket at politi, utleiere, fotballklubb, kommune, næringsliv og innbyggerne selv syntes å jobbe sammen for å knekke kriminaliteten .
VG170611 Vil unngå at kriminaliteten kommer til Norge ¶
VG170611 - Kriminaliteten er i dag mye mer kompleks, internasjonal og grenseløs i all sin form.
DB170611 Ifølge Expressen mente han da at bydelen var på rett vei for å forebygge kriminalitet og bemerket at politi, utleiere, fotballklubb, kommune, næringsliv og innbyggerne selv syntes å jobbe sammen for å knekke kriminaliteten .
AP170611 Ifølge Expressen mente han da at bydelen var på rett vei for å forebygge kriminalitet og bemerket at politi, utleiere, fotballklubb, kommune, næringsliv og innbyggerne selv syntes å jobbe sammen for å knekke kriminaliteten .
AA170611 Ifølge Expressen mente han da at bydelen var på rett vei for å forebygge kriminalitet og bemerket at politi, utleiere, fotballklubb, kommune, næringsliv og innbyggerne selv syntes å jobbe sammen for å knekke kriminaliteten .
DB170609 Kriminaliteten er høy.
DB170531 Et forebyggende team der politiet kan levere egnede saker, slik at mennesket bak kriminaliteten kan få skikkelig hjelp.
DN170529 Målet var å kartlegge omfanget av kriminaliteten innen bygg- og anleggsbransjen i privatmarkedet.
DB170529 - Hvordan skal dere ta stilling til den økonomiske kriminaliteten ved de ulovlige virksomhetene ?
DA170529 Målet var å kartlegge omfanget av kriminaliteten innen bygg- og anleggsbransjen i privatmarkedet.
AP170529 Til tross for en klar kriminalitetsnedgang de siste årene, tyder alt på at Norge, med den tradisjonelt laveste kriminaliteten , allerede har det markert strengeste straffenivået i Norden, skriver innleggsforfatteren.
AP170529 | Kriminaliteten er på vei ned i hele den vestlige verden.
AA170529 Målet var å kartlegge omfanget av kriminaliteten innen bygg- og anleggsbransjen i privatmarkedet.
SA170528 Jo, legalisering fjerner kriminaliteten .
SA170528 Det sier seg selv at kriminaliteten ikke blir helt borte, men som med alkohol vil mesteparten av omsetningen selvsagt flytte seg innenfor loven på sikt.
AP170524 - Kriminaliteten har falt jevnt og trutt både i London og New York.
VG170522 - Det er fryktelig viktig å motivere folk til å oppklare alvorlig kriminalitet, særlig hvor det er vanskelig for politiet å avdekke denne kriminaliteten , og særlig hvor man har satt seg selv i fare ved å komme med innrømmelser, sier Malling.
VG170519 At han har snudd politiets oppmerksomhet i andre retninger slik at de ikke fikk stoppet noe av den mest alvorlige kriminaliteten som foregikk i distriktet.
AA170519 - Men det er et poeng at samfunnet ønsker at den kriminaliteten Eirik Jensen har gjort, skal avsløres.
AP170518 Budskapet er at kriminaliteten i Bergen bygger på kontanter.
AP170518 Da må vi være i stand til å kunne møte den kriminaliteten på samme måte som de kriminelle selv jobber, sier utvalgsleder Anne Cathrine Frøstrup til NTB.
AP170518 Da må vi være i stand til å kunne møte den kriminaliteten på samme måte som de kriminelle selv jobber, sier utvalgsleder Anne Cathrine Frøstrup til NTB.
SA170517 Legalisering fjerner ikke kriminaliteten .
DA170516 Regjeringen sier de er så opptatt av å bekjempe kriminalitet, men akkurat denne kriminaliteten lar de bare skje.
AP170514 Sofie Nystrøm mener at den eneste måten å få bukt med denne type kriminaliteten på, er å gjøre den ulønnsom.
SA170513 - Den eneste måten å få bukt med denne kriminaliteten på, er å gjøre den ulønnsom.
DB170513 Politisjefen sa også at kriminaliteten generelt går ned i Malmö.
AP170513 - Den eneste måten å få bukt med denne kriminaliteten på, er å gjøre den ulønnsom.
AP170513 - Den eneste måten å få bukt med denne kriminaliteten på, er å gjøre den ulønnsom.
VG170512 På initiativ fra Interpol har etatene nå gått sammen for å få bukt med kriminaliteten på det mørke nettet.
VG170512 Hun erkjenner at utfordringene er mange når det kommer til å holde oppe tempoet for å bekjempe kriminaliteten .
DB170505 NRK-programmet « Brennpunkt » sendte nylig en reportasje som viser at utenlandske tiggermiljøer fører med seg mye kriminalitet, og denne kriminaliteten er til dels organisert av kyniske bakmenn.
DB170505 Et tiggeforbud vil gi politiet flere verktøy til å bekjempe denne alvorlige kriminaliteten , samt fjerne en viktig kanal for hvitvasking av penger tjent på menneskehandel og tvangsprostitusjon.
DA170504 Målet var å kartlegge omfanget av kriminaliteten innen bygg- og anleggsbransjen i privatmarkedet.
DB170428 Hvordan kan Fafo påstå at det ikke er kriminelle bakmenn bak tiggerne - når kriminaliteten foregår rett foran øynene på oss alle ?
DB170427 I lokalsamfunnet synes noen at dette var helt fortjent, mens andre mener at straffen ikke står i stil til kriminaliteten .
SA170426 Vi trenger dem ute i nærmiljøet, i aktiv tjeneste ute i felten der kriminaliteten faktisk foregår.
SA170426 Vi trenger dem ute i nærmiljøet, i aktiv tjeneste ute i felten der kriminaliteten faktisk foregår », skriver Margret Hagerup.
SA170426 Det er ikke et tomt kontor som skal ta den kriminelle, eller stoppe kriminaliteten .
BT170425 Kirkens Bymisjon viser at den har misforstått mye, og som vanlig reagerer lederne her helt synkront med Sosialistisk Venstreparti på den gode reportasjen til NRK om kriminaliteten som følger med romfolket.
BT170425 I tillegg kommer all den andre kriminaliteten utført innen det samme miljøet.
BT170425 Det er ikke tiggingen som etterforskes på denne måten, det er den kriminaliteten som begås av et miljø som er her under dekke av bl.a. tigging.
DB170424 Han sier han har spurt seg selv flere ganger om hvorfor Cappelen fortalte han om kriminaliteten og det angivelige samarbeidet.
DA170424 Bakgrunnen for uttalelsene er NRKs program, Brennpunkt, om den organiserte kriminaliteten bak tiggermiljøet i Bergen.
BT170424 Kirkens Bymisjon viser at den har misforstått mye, og som vanlig reagerer lederne her helt synkront med Sosialistisk Venstreparti på den gode reportasjen til NRK om kriminaliteten som følger med romfolket.
AP170424 Statsadvokaten i Denver fastslår at kriminaliteten tvert om har gått opp og at politiet nå bruker mer ressurser på å håndheve cannabislovene og etterforske cannabiskriminalitet enn noensinne.
AP170424 Legalisering skulle sørge for kontroll med salget, begrense mindreåriges bruk og redusere kriminaliteten .
DA170423 Dag Mossige ( Ap ) påpeker at kriminaliteten som eventuelt kan knyttes til tiggermiljøer allerede er dekket i lovverket.
SA170422 FRIPENN : Er vi helt sikre på at den organiserte kriminaliteten best lar seg stanse ved at bergensere sparker til en rumensk trekkspiller ved Torgallmenningen ?
FV170422 Er vi helt sikre på at den organiserte kriminaliteten best lar seg stanse ved at bergensere sparker til en rumensk trekkspiller ved Festplassen ?
BT170422 Er vi helt sikre på at den organiserte kriminaliteten best lar seg stanse ved at bergensere sparker til en rumensk trekkspiller ved Torgallmenningen ?
DB170420 Det fremkommer tvert i mot ganske tydelig at tiggingen ikke er økonomisk lønnsom på samme måte som kriminaliteten .
BT170420 Unge kvinner stjeler penger og selger sex, mens alt eller store deler av pengene havner hos bakmenn som tjener seg rike på kriminaliteten .
BT170420 Den organiserte kriminaliteten i Bergen må bekjempes, men ikke med et tiggeforbud.
BT170420 Men jeg er fryktelig uenig i at vi skal la vår rystelse av dokumentaren gi utslag i at vi straffer og trakker på ofre for kriminaliteten vi vil til bunns i og dem som er uskyldige, men i en desperat livssituasjon.
VG170419 SV har ikke noen planer om å gå inn for et tiggeforbud, men ber om at bekjempelse av kriminaliteten som avdekkes i NRKs dokumentar, prioriteres høyere av politiet.
DB170419 Det er veldig viktig å huske på at tiggere på gata gjerne er ofre for den organiserte kriminaliteten , og at det er politiets ansvar å etterforske og forhindre at noen utnytter andres nød.
AP170419 SV har ikke noen planer om å gå inn for et tiggeforbud, men ber om at bekjempelse av kriminaliteten som avdekkes i NRKs dokumentar prioriteres høyere av politiet.
AP170419 SV har ikke noen planer om å gå inn for et tiggeforbud, men ber om at bekjempelse av kriminaliteten som avdekkes i NRKs dokumentar prioriteres høyere av politiet.
AA170419 SV har ikke noen planer om å gå inn for et tiggeforbud, men ber om at bekjempelse av kriminaliteten som avdekkes i NRKs dokumentar prioriteres høyere av politiet.
BT170418 - Vi som kommune må fortsette å hjelpe de menneskene som trenger det, så må politiet bekjempe den organiserte kriminaliteten .
AP170413 Trump sier han vil stanse det den « farlige antipoliti-atmosfæren i Amerika », og under valgkampen sa han gjentatte ganger at det pågikk en « krig mot politiet » som bidro til at kriminaliteten gikk opp.
AP170413 Han tegnet et dystert bilde av at kriminaliteten var ute av kontroll i USA, særlig i « de indre byene ».
AP170413 - Det er uvisst hvor organisert kriminaliteten er, men politiet erfarer at metoden for å lure de eldre er så lik at de forskjellige grupperingene antas å ha lært av hverandre, sier Bechmann Dahl.
FV170408 Halvparten av kriminaliteten som blir begått av mindreårige i Kristiansand skjer i sentrum.
DB170406 - Man kan både bli dømt for kriminaliteten , og så kan man bli fratatt statsborgerskapet.
DB170404 Konklusjonen fra disse er at dersom målgruppen er de som har hatt utilstrekkelig effekt av behandling med metadon, vil heroinbruken og kriminaliteten gå mer ned med heroinbehandling som har tillegg av metadon for natten.
AP170403 Samtidig har Statistisk sentralbyrå ( SSB ) nylig sluppet tall som viser at kriminaliteten i Norge er på vei ned.
DB170330 Over hele den vestlige verden har den registrerte kriminaliteten vist en markant nedgang siden 1990-tallet.
DB170330 I Norge viser både den anmeldte kriminaliteten , selvrapporteringsundersøkelser og offerundersøkelser nedgang på de fleste områder.
DB170330 Dette gjelder også for den grove kriminaliteten .
AP170329 Tilsammen står de to for over 80 prosent av den globale kriminaliteten .
AP170329 Slik er det ikke med den internasjonale kriminaliteten , mener GFI.
AP170329 Budskapet i rapporten er at den internasjonale kriminaliteten må bekjempes ved å gå etter pengene.
AP170329 - I stedet undergraver denne kriminaliteten lokale og nasjonale økonomier, ødelegger miljøet og setter folks helse og sikkerhet i fare, sier hun.
AP170329 Tilsammen står de to for over 80 prosent av den globale kriminaliteten .
AP170329 Slik er det ikke med den internasjonale kriminaliteten , mener GFI.
AP170329 Budskapet i rapporten er at den internasjonale kriminaliteten må bekjempes ved å gå etter pengene.
AP170329 - I stedet undergraver denne kriminaliteten lokale og nasjonale økonomier, ødelegger miljøet og setter folks helse og sikkerhet i fare, sier hun.
VG170327 Ved siden av direkte økonomisk tap lister analysen opp oljesøl og dermed miljøkonsekvenser, samt finansiering av terrorgrupper og opprørsgrupper som Nigerias Niger Delta Avengers, som de største konsekvensene av denne kriminaliteten .
VG170327 - Hvordan anser du mulighetene for å få bukt med denne kriminaliteten ?
VG170323 Vi vil nå etterforske påstandene, og dersom dette er riktig vil vi gjøre alt vi kan for å stanse denne motbydelige kriminaliteten og straffe de ansvarlige, sier Khadka.
DB170321 Økonomien økte mens kriminaliteten gikk i motsatt retning, men da lekene nærmet seg var tilstanden en helt annen i landet.
DB170321 Politisjefen pekte også på at kriminaliteten generelt går ned i Malmö, men at volden og drapene er annerledes enn tidligere.
AP170320 Etter fem års gjengprosjekt og mange synlige forbedringer av nærmiljøet stupte kriminaliteten der, og folk følte seg mer trygge og tok i bruk nye fine parkområder, turveier, leke- og treningsapparater, med mer.
DB170319 Straffene er altfor lave, sier mannen, som mener at staten må slå tilbake mot kriminaliteten i forstedene.
DB170319 Det er lett å skylde på staten, men vi som bor her skjønner at staten ikke gjør jobben sin, sier mannen, som er redd kriminaliteten vil stige, dersom det ikke gjøres noe med lover og regler.
BT170316 Vi ser at hvis vi setter inn mye ressurser på ett område, så flytter kriminaliteten seg til andre områder.
BT170316 Vi ser at hvis vi setter inn mye ressurser på ett område, så flytter kriminaliteten seg til andre områder.
AA170316 Dette dempet rusmiddelbruken og kriminaliteten , men satte imidlertid ingen stopper for det.
BT170315 Forebygging av denne kriminaliteten er viktig.
VG170314 Jensen var av den storsinnede typen som så menneskene bak kriminaliteten .
DB170314 Mens reportasjen framstiller bydelene som sterkt belastet av kriminalitet, viser statistikken at kriminaliteten går ned i Oslo.
AA170313 - Hvitsnippkriminelle er ekstremt ressurskrevende å ta, fordi de har mer ressurser til å skjule kriminaliteten sin og kan kjøpe ekstra advokatbistand, anker sakene og bruker all slags midler for å unngå domfellelse. ( ©NTB ) ¶
DB170310 Vi er nødt til å sette dem i arbeid, slik at de kan komme seg bort fra kriminaliteten .
DB170310 Politisjefen sier at kriminaliteten generelt går ned i Malmö.
DB170310 De siste fem årene har det vært en forandring i kriminalitetsutviklingen i Malmö : Stadig flere unge blir kriminelle, og kriminaliteten som begås blir stadig mer alvorlig.
DA170310 Et av argumentene for å la politiet benytte seg av overskuddsinformasjon er at dersom politiet kommer over bevis for alvorlig kriminalitet, har de en plikt til å etterforske og oppklare kriminaliteten .
VG170309 Likevel har den store etterspørselen av metamfetamin utløst en ny oppgang i kriminaliteten .
AP170309 Vil ikke gi innvandringen skylden for kriminaliteten
AP170309 Men jeg kommer ikke til å gi innvandringen skylden for kriminaliteten , sier Batra.
AP170306 Førsteinntrykket av kriminaliteten i Sverige, slik den er fremstilt på Wikipedia, er svært forvirrende.
AP170306 Et forsøk på å finne ut av hvordan kriminaliteten utvikler seg i Sverige blir forvirrende etter tolkning av statistikk.
AA170304 En økning i kriminaliteten og kampen mot ekstremistgruppa IS i Syria bidro til at praksisen ble gjeninnført. ( ©NTB ) ¶
BT170302 - Den hadde et omfang som gjør inntrykk på de fleste av oss, og viser at det fins personer som hele tiden søker etter en arena der de kan holde kriminaliteten skjult.
VG170227 Til slutt slutter de å bry seg om fremtiden, og de sklir i feil retning, inn i kriminaliteten .
VG170227 - Vi jobber for strengere våpenlover og økte ressurser til rettshjelp for familier som rammes av denne kriminaliteten .
VG170224 Sistnevnte påpeker at opptøyene skjedde bare dager etter at USAs president Donald Trump antydet at innvandrere til Sverige har skylda for en økning i kriminaliteten i landet.
AA170224 - Vi skal være beinharde mot kriminaliteten , men også mot kriminalitetens årsaker, framholder statsministeren.
VG170223 Fakta om den svenske kriminaliteten : VG sjekker kriminalitetstallene ¶
VG170223 Fakta om den svenske kriminaliteten : VG sjekker kriminalitetstallene ¶
DB170223 Metodene for å avsløre kriminaliteten har blitt mer effektiv.
AA170223 Metodene for å avsløre kriminaliteten har blitt mer effektiv. ( ©NTB ) ¶
VG170222 CNN skriver at opptøyene kommer dager etter den amerikanske president Donald Trump sier at den høye kriminaliteten skyldes immigranter i Sverige.
DB170220 For hver generasjon har vi redusert straffene, og på samme tid har kriminaliteten gått drastisk ned.
AP170219 Nye politifolk som skulle lære om kriminaliteten i Asker og Bærum, fikk en guidet kjøretur gjennom kommunenes kjente steder for kriminell virksomhet.
VG170217 Han mente de sto for en høy andel av kriminaliteten , og lovte å bygge en mur mot Mexico, for å hindre at det han beskrev som potensielle terrorister, å komme inn i landet.
DB170217 Det er slettes ikke rart at kriminaliteten har blitt populær : Du kan tjene mer penger enn ved ran og innbrudd, du kan gjøre store deler av jobben i underbuksa og det er ikke spesielt vanskelig, heller.
DB170217 - Dette er nå den tredje vanligste kriminaliteten i Norge, sa direktør Peggy S.
DA170215 Vi lager lover som skjuler kriminaliteten bak lovene, og i morgen kan vi alle ende som flyktninger, sier han og ser på hovedrolleinnehaver Sherwan Haji, som selv kom til Finland som flyktning og havnet under Kaurismäkis vinger.
VG170212 - I Sør-Sudan er kriminaliteten på vei til å øke på grunn av at folk ikke har noe.
SA170212 De står for mesteparten av kriminaliteten , svarer politiet.
VG170211 For ikke å snakke om kriminaliteten .
DB170211 Hun understreker at flere spørsmål må besvares før man kan vise en sammenheng mellom kriminaliteten i Oslo og uttransporteringer - blant annet om hvor de uttransporterte kommer fra, og hvilke typer lovbrudd de har begått.
DB170209 De anerkjenner at heroin i behandling gjør at bruken av ulovlig heroin reduseres og at dette også medfører en reduksjon i kriminaliteten , sammenliknet med de som går i vanlig metadonbehandling.
DN170125 Jeg skal møte presidentene i Mexico snart og vi skal diskutere koordineringen av kampen for å stoppe kriminaliteten som kommer over grensen til USA.
DB170123 De går fra å ha politi på kontor til å ha politi på hjul, og det har allerede redusert kriminaliteten med 25 prosent, sier Helleland.
BT170123 Fjerne bare 500- og 1000-lappene for blant annet å redusere kriminaliteten ?
AP170123 Fjerne bare 500- og 1000-lappene for blant annet å redusere kriminaliteten ?
AP170123 Politidirektøren har stor tro på at en mer effektiv behandling av straffesaker skal føre til flere oppklarte saker, og dermed en nedgang i kriminaliteten .
AP170123 Den registrerte kriminaliteten i Norge og resten av Nord-Europa er fallende totalt sett, men er blitt mer kompleks, grenseoverskridende og organisert ¶
AP170123 - Gir statistikken et riktig bilde av den faktiske kriminaliteten ?
AP170123 Kriminaliteten endrer seg ¶
AP170121 Avisen skriver at den dystre ordbruken heller ikke er helt treffende, ettersom kriminaliteten i landet har vært synkende de siste tiårene.
DB170120 Politiet har mange steder hatt for små og sårbare fagmiljøer til å etterforske den tunge og kompliserte kriminaliteten .
BT170120 - Mødre og barn fanget i fattigdom i våre byer, rustne fabrikker som gravsteiner utover landskapet i vår nasjon, et utdanningssystem fullt av kontanter, men som lar våre unge og vakre studenter stå uten kunnskap, og kriminaliteten og gjengene og narkotikaen, som har stjålet for mange liv og fraranet vårt land så mye urealisert potensial.
DB170113 Jeg kommer til å fokusere på den grove kriminaliteten og gjengkriminaliteten, sa Friberg under et halvt døgn før det siste drapet, ifølge Expressen.
DB170104 Samtidig har kriminaliteten økt ytterligere, og Venezuela er nå på andreplass i verden når det gjelder drap, ifølge El País.
DB170102 Johnson la søndag fram en plan for hvordan han vil redusere kriminaliteten i Chicago i 2017.
DB170102 Drabantbyen Husby, som ligger utenfor Stockholm, er et område som den siste tiden har vært preget av uroligheter, og så sent som i romjula samlet innbyggerne seg i området til en protestmarsj mot volden og kriminaliteten som herjer i nabolaget deres.
AP160822 Videre er mye av kriminaliteten rettet mot andre kriminelle, og mange berøres derfor ikke, selv om det kan oppleves ubehagelig at den foregår i nærmiljøet.
AP160822 Kriminaliteten i Oslo går ned, og det gjelder i høyeste grad også i disse områdene.
AP160531 Kjell Ingolf Ropstad ( Krf ), andre nestleder i komiteen, sier de er opptatt av å sikre politiet oppdaterte verktøy for å bekjempe den mest alvorlige kriminaliteten .
AP160531 - Jeg er tilfreds med at regjeringens forslag om å styrke kampen mot den alvorligste kriminaliteten , terror, spredning av masseødeleggelsesvåpen og utenlandsk spionasje, får flertall, sier Anders Werp ( H ), nestleder i justiskomiteen.
AP160511 Målrettet innsats mot unge gjengangere og bedre koordinering av hjelpetiltakene har gitt resultater : Kriminaliteten blant unge under 18 år har gått ned fra år til år siden 2006.
AP160511 Lite samarbeid ¶ Kriminaliteten blant barn og unge i hovedstaden var et stort tema på slutten av 1990-tallet.
AP160511 - Tidligere hadde vi ikke noe felles plan for å bekjempe kriminaliteten .
AP160510 - Nå har Groruddalen den laveste kriminaliteten i Oslo.
AP160510 - Nå har Groruddalen den laveste kriminaliteten i Oslo.
AP160505 Ved å få tilgang til stedet der bildene var lagret, kunne politiet avdekke kriminaliteten .
AP160505 Norsk senter for informasjonssikrings mørketallsundersøkelse og politiets trendrapporter peker i retning av at mye av den tradisjonelle kriminaliteten er blitt digital. 3rd-party-bio ¶
AP160505 Mye av den tradisjonelle kriminaliteten er blitt digital ¶
AP160505 At kriminaliteten nå foregår på datamaskiner og ikke i nabolaget, betyr at politiet må ha adgang også til denne arenaen.
AP160424 Larsson mener arbeidet med den daglige kriminaliteten lider. 24 uoppklarte gjengdrap, skyting, grov vold og mishandling tar brorparten av ressursene i Göteborg-politiet.
AP160424 Kriminaliteten er blitt grovere og tiltrekker seg også andre ungdommer.
AP160415 Clinton brukte uttrykket den gangen for å argumentere for strengere lovgivning som et middel for å få ned kriminaliteten på 1990-tallet, da ektemannen Bill Clinton var president.
AP160331 Kriminaliteten er lav.
AP160311 Trenger verktøy ¶ Kriminaliteten blir stadig mer internasjonal, og kriminelle tar i bruk stadig mer avansert kommunikasjonsteknologi.
AP160308 Vi må erkjenne at denne kriminaliteten og disse ofrene ikke har fått like stor oppmerksomhet som mange andre kriminalitetsformer.
AP160308 - Betyr dine sterke signaler nå at politiet har tatt for lett på denne kriminaliteten tidligere ?
AP160225 En av de største nettavisene i Russland, Gazeta.ru, peker på følgende årsaker til at kriminaliteten i Russland fortsatt er høy : Den økonomiske krisen har ført til høyere priser, mer arbeidsledighet og lavere lønninger. 110.000 stillinger i justis - og politisektoren er kuttet for å redusere de offentlige utgiftene.
AP160223 Frp-politikerensa i Politisk kvarter på NRK P2 tirsdag morgen at Odins soldater fortjener honnør for å ville bidra til å redusere kriminaliteten .
AP160223 Mye av den kriminaliteten vi ser i dag skyldes at det finnes tusenvis av ulovlige innvandrere i Norge.
AP160223 Politiet skal ta seg av kriminaliteten .
AP160223 Jo, at de bidrar til å redusere uttryggheten og kriminaliteten , mener Ellingsen. 3rd-party-bio ¶
AP160217 Dette perspektivet får liten betydning for svaret på spørsmålet om innvandring vil føre til økt kriminaliteten , fordi innvandring øker andelen av unge menn.
AP160204 Det er tegn på at kriminaliteten også har spredt seg til lokale beslutningstagere og at det forekommer korrupsjon hos arbeids†" og sosialkontor i bydelene.
AP160119 Politimesteren forteller at det er naturlige svingninger i kriminaliteten , men at nedgangen på flere områder også skyldes bevisst innsats for å forebygge og bekjempe kriminalitet.
AP160119 Ressursene øker, kriminaliteten synker.
AP160119 Den grensekryssende kriminaliteten , med organiserte nettverk i flere land, øker i omfang.
AP160112 Det stemmer at kriminaliteten er høyere blant innvandrere enn blant etniske nordmenn.
AP160112 Men selvsagt er ikke islam årsaken til fattigdommen og kriminaliteten i en by som Baltimore i USA.
AP160102 Kriminaliteten har sunket siden jeg overtok.
AP160102 Kriminaliteten har sunket siden jeg overtok.
AP160101 Kriminaliteten faller, men folk føler det ikke ¶
AP160101 - Kriminaliteten faller i hele den vestlige verden, men folk føler likevel at det blir mer og mer kriminalitet.
AP160101 Kriminaliteten faller, men folk føler det ikke ¶
AP160101 - Kriminaliteten faller i hele den vestlige verden, men folk føler likevel at det blir mer og mer kriminalitet.