AA171015 Under den forrige Rwanda-høringen i rådet stilte Norge blant annet spørsmål ved om Rwanda i praksis har kriminalisert legitim politisk aktivitet.
VG171008 Homoseksualitet er i hovedsak ikke kriminalisert i Indonesia, med unntak av i den islamske Aceh-provinsen nord på Sumatra.
SA170921 - Da doping ble kriminalisert , forsvant plutselig en hel generasjon med syklister i Frankrike over natten.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html - Da doping ble kriminalisert , forsvant plutselig en hel generasjon med syklister i Frankrike over natten.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html - Da doping ble kriminalisert , forsvant plutselig en hel generasjon med syklister i Frankrike over natten.
AP170910https://www.aftenposten.no/reise/Den-californiske-versjonen-av-Venezia-sa-dagens-lys-i-1905-10552b.html Venice ble etter hvert neglisjert, slitent og kriminalisert .
DB170908 Vi har blitt forsøkt kriminalisert fordi vi redder mennesker på sjøen, og gjentatte ganger grunnløst blitt beskyldt for å samarbeide med menneskesmuglere.
AP170820https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/xnPKj/Jeg-royker-hasj-Jeg-onsker-ikke-a-gjemme-meg I dag er cannabis kriminalisert i Norge.
DB170713 Narkotikatrafikken er blitt kriminalisert , og produsentland utsettes for betydelig politisk, moralsk og noen ganger militært press for å avvikle denne.
NL170708 I så fall er dette uttykk for at man ignorerer laksens velferd, noe som ifølge norsk lov er kriminalisert .
DB170702 Ifølge Amnesty er homofili fortsatt kriminalisert i 76 land.
DB170601 Men samtidig er det nettopp dette åpenbare misbruket som nå blir tøylet gjennom et fornyet kontrollregime der dop i idretten blir definert som et samfunnsproblem og kriminalisert i stadig flere land.
AP170423 Plutselig ville ingen vedkjenne seg at de var for forbud, blant annet fordi forslaget ville kriminalisert også å hjelpe tiggere.
VG170421 Vi har jobbet fram en helhetlig sikkerhetspoltisk strategi, utvilet nye lover, vi har kriminalisert terror og terrorfinansiering, sier han.
DB170421 Det er vi som har kriminalisert terrorisme og finansiering av terrorisme.
VG170412 Under « The Terrorism Act » fra 2006 har Storbritannia kriminalisert « oppfordring til terrorisme », inkludert ytringer som forherliger terrorhandlinger.
DA170406 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Kriminalisert
DA170406 Beitemark eksproprieres for å legge til rette for storstilt industrietablering i samiske områder, mens de som driver rein, blir kriminalisert for å overbeskatte gjenværende arealer, mener Máret Ánne Sara.
AA170405 Kriminalisert av den norske stat.
AA170327 Den russiske grunnloven tillater at folk samles i offentligheten, men lover som ble vedtatt nylig har kriminalisert protester som blir organisert uten godkjenning fra lokale myndigheter.
FV170326 Den russiske grunnloven tillater at folk samles i offentligheten, men lover som ble vedtatt nylig har kriminalisert protester som blir organisert uten godkjenning fra lokale myndigheter.
DA170326 Den russiske grunnloven tillater at folk samles i offentligheten, men lover som ble vedtatt nylig har kriminalisert protester som blir organisert uten godkjenning fra lokale myndigheter.
BT170326 Den russiske grunnloven tillater at folk samles i offentligheten, men lover som ble vedtatt nylig har kriminalisert protester som blir organisert uten godkjenning fra lokale myndigheter.
AA170326 Den russiske grunnloven tillater at folk samles i offentligheten, men lover som ble vedtatt nylig har kriminalisert protester som blir organisert uten godkjenning fra lokale myndigheter.
AA170326 Den russiske grunnloven tillater at folk samles i offentligheten, men lover som ble vedtatt nylig har kriminalisert protester som blir organisert uten godkjenning fra lokale myndigheter.
BT170220 I land der abort er kriminalisert øker tvert imot antallet utrygge aborter.
DB170207 Å skyte ulv i Norge er derfor kriminalisert , med mindre det er myndighetene selv som iverksetter jakten, som på de 15 som skal skytes vinteren 2015-2016 som ikke falt inn under Helgesens beskyttende vinger.
DB170207 Dette tyder på at respekten for de truede rovdyrene avtar, og det gjør også respekten for ulveforvaltningen, som samtidig spriker fullstendig, ved at ulvedrap er både legalisert og kriminalisert .
DB170207 Dessverre har den gryende erkjennelsen ikke medført en radikal endring i vårt forhold til andre arter, men det å jakte på dem og handle med dem er i det minste regulert, dels kriminalisert .
AP170113 Det russiske parlamentet vedtok torsdag å endre straffeloven slik at visse typer familievold ikke lenger er kriminalisert .