DA171101 Administrasjonen vil også kreve en mulighetsstudie for å avklare om det lar seg gjøre før en eventuell Bekhuskaien-lokaliseringen vedtas.
DA170830 Selv en lagerjobb vil kreve IT-kompetanse i fremtiden, og det er snart ikke et verft som tar imot ufaglærte.
DN170829 Vi har ikke kunnet kreve tilbakebetaling for studentene fra 2002 og våren 2003 på grunn av foreldelsesfristen på 13 år, men dersom Westerdals blir dømt i en svindelsak utvides foreldelsesfristen, og vi kan forfølge også disse årene i en sivil rettssak, sier Andersen.
DN170829 - De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sier Andersen.
DB170829 Ifølge årsberetningen er det en erkjennelse av at det vil kreve langt større investeringer og mer tid enn tidligere antatt for å få Nilles svenske virksomhet opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå.
DA170829 Det har i hvert fall måttet kreve en del utholdenhet : Å ha holdt koken fra starten av i 1988 og fram til nå, i et parti som inntil nylig har vært et marginalt fenomen ?
AP170829 Vi har ikke kunnet kreve tilbakebetaling for studentene fra 2002 og våren 2003 på grunn av foreldelsesfristen på 13 år, men dersom Westerdals blir dømt i en svindelsak, utvides foreldelsesfristen og vi kan forfølge også disse årene i en sivil rettssak, sier Andersen.
AP170829 - De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sier Andersen.
AP170829 Disse to lover nå milliardbeløp til helse : - Pasientene skal få den beste behandlingen uavhengig av størrelsen på lommeboken eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp, mener Ap-toppene Jonas Gahr Støre og Torgeir Micaelsen.
AA170829 Vi kommer til å kreve oppreising fra kommunen, sier foreldrene sin advokat, Louis Anda.
NL170828 Dersom MDG i stedet for å avvikle petroleumsnæringen i stedet fulgte to andre spor som forskning og utvikling av lavutslippsteknologier og andre teknologier for reduksjon av CO2 ved å kreve økte økonomiske ressurser til disse to formålene, har partiet for øvrig noen programforslag som bør vurderes.
DN170828 - Jeg mener mange ikke forstår at det vil være kravet fra kundene og eventuelt konkurrenten som vil kreve endringer.
DB170828 Å kreve inn mer i skatt for å opprettholde gamle arbeidsmønstre eller ikke tenke nytt, øker skattene og reduserer velferden.
AP170827 Etter å ha lest seg opp på Norwegians hjemmeside kom hun i skade for å kreve refusjon - ikke kompensasjon - for forsinkelsen.
AA170827 - Vi er veldig stolte, og de ansatte i barnevernet har lagt ned en enorm innsats, men det vil også kreve mye å holde trykket oppe, sier Pinnerød.
VG170826 TROSSET REGNVÆRET : Rundt 7000 personer gikk i tog for å kreve at det blir bygget akuttsykehus og fødeavdeling i Alta.
FV170826 Hva kan man kreve av en utøver ?
FV170826 Etter vårt syn gjorde Therese det man kan kreve .
FV170826 - Man må spørre seg hva man med rimelighet kan kreve av en utøver.
DN170826 På Zumas 75-årsdag i april tok 30.000 sørafrikanerne til gatene for å kreve hans avgang.
DB170826 Norge har som kjennetegn at vi løser de viktigste oppgavene sammen, og at det er et politisk ansvar å stille krav og å stille opp, gjøre sin plikt og kreve sin rett, i den rekkefølgen.
SA170825 Hva kan man kreve av en utøver ?
SA170825 Etter vårt syn gjorde Therese det man kan kreve .
SA170825 - Man må spørre seg hva man med rimelighet kan kreve av en utøver.
DN170825 Tidligere denne uken kunne selskapet melde om at det har fått lisens til til å kreve inn misligholdt gjeld i det svært gjeldstyngede landet Hellas.
AP170825 Begge vil trolig kreve støtte fra noen av Demokratene for å passere nåløyet.
AP170825 Begge vil trolig kreve støtte fra noen av Demokratene for å passere nåløyet.
AP170825 Fagdirektør Geir Bøhler i Helse Sør-Øst bekrefter at alle helseforetak er anmodet om å kreve pasientdata som ligger i en database i England må slettes.
AP170825 Hva kan man kreve av en utøver ?
AP170825 Etter vårt syn gjorde Therese det man kan kreve .
AP170825 - Man må spørre seg hva man med rimelighet kan kreve av en utøver.
VG170824 Fjellet fortsetter å kreve liv, bare den siste måneden har klatrere fra Frankrike, Tsjekkia, Sør-Korea og Ukraina mistet livet i forsøk på å nå toppen ¶
SA170824 Bladet Vesterålen skrev tidligere i uken om fire kommuneleger som ba nettselskapene slutte å kreve legeerklæring fra kunder som ikke ville ha automatisk strømmåler.
SA170824 Bladet Vesterålen skrev tidligere i uken om fire kommuneleger som ba nettselskapene slutte å kreve legeerklæring fra kunder som ikke ville ha automatisk strømmåler.
SA170824 Om du finner en annen som vil overta leieforholdet, kan utleier kreve å godkjenne ny leieboer, men det skal mye til å nekte.
SA170824 Noen velger også å kreve enkelte utbedringer før de flytter inn, for eksempel nytt gulvbelegg, flere skap og så videre.
SA170824 Hjort brukte også ordet « uforholdsmessig » om dommen, og la til at skistjernen « gjorde det man kan kreve » av henne.
FV170824 Hjort brukte også ordet « uforholdsmessig » om dommen, og la til at skistjernen « gjorde det man kan kreve » av henne.
DN170824 Gjeldsinvesteringsselskapet B2Holdings datterselskap B2Kapital har fått lisens fra den greske sentralbanken til å kreve inn misligholdt gjeld i landet, skriver selskapet i en melding tirsdag.
DN170824 En av lovene som er blitt vedtatt er at det er lov til å eie misligholdsporteføljer, men dersom du skal kreve dem inn må du ha en lisens fra den greske sentralbanken.
DN170824 Dermed er de medlem av en svært eksklusiv gruppe på færre enn ti selskaper som får kreve inn gresk gjeld.
DB170824 Det at politiet nå vet hvordan ubåt-kapteinen skal ha kvittet seg med liket får nå påtalemyndigheten til å kreve at siktelsen mot Madsen skjerpes, skriver BT.
DB170824 Til sammenligning, vil KrFs lærernorm kreve om lag 2.700 flere lærere enn i dag.
DB170824 Å være den som gjør jobben, må kreve enorm konsentrasjon og godt utviklet teknikk.
DB170824 Vi skal være de første til å innrømme at det ikke rører ved den emosjonelle empatien vår å kreve randomiserte studier av bistandsprosjekter eller mer forskning.
BT170824 Om du finner en annen som vil overta leieforholdet, kan utleier kreve å godkjenne ny leieboer, men det skal mye til å nekte.
BT170824 Noen velger også å kreve enkelte utbedringer før de flytter inn, for eksempel nytt gulvbelegg, flere skap og så videre.
BT170824 Hjort brukte også ordet « uforholdsmessig » om dommen, og la til at skistjernen « gjorde det man kan kreve » av henne.
AP170824 Fjellet fortsetter å kreve liv, både blant klatrere og vandrere.
AP170824 - Hvilke konsekvenser vil det få for Arendal dersom dere ikke får kreve inn eiendomsskatt ?
AP170824 - Din partileder Siv Jensen vil frata kommunene muligheten til å kreve inn eiendomsskatt, uten å si at det skal kompenseres med penger fra staten.
AP170824 Gjenerobring av en oljeplattform i rom sjø som er kapret av terrorister med kapasitet til å gjennomføre en slik terroroperasjon, vil kreve en militær fellesoperasjon med innsats på sjøen og i luften, med de krav dette stiller til samvirkesystemer, operativ ledelse og etterretningsapparat, konkluderer de.
AP170824 Bladet Vesterålen skrev tidligere i uken om fire kommuneleger som ba nettselskapene slutte å kreve legeerklæring fra kunder som ikke ville ha automatisk strømmåler.
AP170824 Bladet Vesterålen skrev tidligere i uken om fire kommuneleger som ba nettselskapene slutte å kreve legeerklæring fra kunder som ikke ville ha automatisk strømmåler.
AP170824 Om du finner en annen som vil overta leieforholdet, kan utleier kreve å godkjenne ny leieboer, men det skal mye til å nekte.
AP170824 Noen velger også å kreve enkelte utbedringer før de flytter inn, for eksempel nytt gulvbelegg, flere skap og så videre.
AP170824 Hjort brukte også ordet « uforholdsmessig » om dommen, og la til at skistjernen « gjorde det man kan kreve » av henne.
AA170824 Fjellet fortsetter å kreve liv, både blant klatrere og vandrere.
AA170824 | Finske demonstranter vil kreve at grensene stenges etter Åbo-angrep ¶
AA170824 I tillegg til å kreve at grensene stenges, vil demonstrantene kreve sentrum-høyre-regjeringens avgang og at alle som oppholder seg ulovlig i Finland, blir sendt ut.
AA170824 I tillegg til å kreve at grensene stenges, vil demonstrantene kreve sentrum-høyre-regjeringens avgang og at alle som oppholder seg ulovlig i Finland, blir sendt ut.
AA170824 Kommunen gir den bostedsløse rett til bolig, uten å kreve at andre forhold er på plass først.
VG170823 Vedum vil ikke svare direkte på om Sp vil kreve antallet politidistrikt opp fra dagens 12 : ¶
DB170823 Fordi 6,5 milliarder i året ikke er særlig mer enn hva det vil koste å innfri løftene som ligger i Nasjonal Transportplan, Langtidsplanen for forsvaret og prosentmålet for bistand, vil videre satsinger eller skattekutt kreve omprioriteringer, altså kutt i utgifter andre steder.
SA170822 Man må spørre seg hva man med rimelighet kan kreve av en utøver.
SA170822 Etter vårt syn gjorde Therese det man kan kreve .
SA170822 Etter vårt syn gjorde Therese det man kan kreve . 18 måneder er helt uforholdsmessig.
SA170822 - Man må spørre seg hva man med rimelighet kan kreve av en utøver.
SA170822 - Hun gjorde det man kan kreve
SA170822 - Etter vårt syn har ikke CAS problematisert hva man rimelig kan kreve av en utøver, sier Hjort.
FV170822 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
FV170822 Man må spørre seg hva man med rimelighet kan kreve av en utøver.
FV170822 Etter vårt syn gjorde Therese det man kan kreve .
FV170822 Etter vårt syn gjorde Therese det man kan kreve . 18 måneder er helt uforholdsmessig.
FV170822 - Man må spørre seg hva man med rimelighet kan kreve av en utøver.
FV170822 - Hun gjorde det man kan kreve
FV170822 - Etter vårt syn har ikke CAS problematisert hva man rimelig kan kreve av en utøver, sier Hjort.
DA170822 Taliban svarer med å kreve at USA trekker alle soldater ut av landet.
DA170822 - En forklaring kan være at arbeidslivet på grunn av digitalisering og automatisering vil kreve økt kompetanse.
DA170822 - En forklaring kan være at arbeidslivet på grunn av digitalisering og automatisering vil kreve økt kompetanse.
DA170822 - Vi synes ikke det er unaturlig å kreve at lærere som underviser i et fag, selv bør ha fått undervisning i dette faget.
BT170822 Etter vårt syn gjorde Therese det man kan kreve . 18 måneder er helt uforholdsmessig.
BT170822 - Man må spørre seg hva man med rimelighet kan kreve av en utøver.
BT170822 - Hun gjorde det man kan kreve
BT170822 - Etter vårt syn har ikke CAS problematisert hva man rimelig kan kreve av en utøver, sier Hjort.
BT170822 Man må spørre seg hva man med rimelighet kan kreve av en utøver.
BT170822 Etter vårt syn gjorde Therese det man kan kreve .
AP170822 Kreve støtte fra NATO, « både økonomisk og med menneskelige ressurser ».
AP170822 Kreve at Pakistan blir langt mer aktive i bekjempelsen av Taliban.
AP170822 Man må spørre seg hva man med rimelighet kan kreve av en utøver.
AP170822 Etter vårt syn gjorde Therese det man kan kreve .
AP170822 Etter vårt syn gjorde Therese det man kan kreve . 18 måneder er helt uforholdsmessig.
AP170822 - Man må spørre seg hva man med rimelighet kan kreve av en utøver.
AP170822 - Hun gjorde det man kan kreve
AP170822 - Etter vårt syn har ikke CAS problematisert hva man rimelig kan kreve av en utøver, sier Hjort.
AA170822 Taliban svarer med å kreve at USA trekker alle soldater ut av landet.
SA170821 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
DN170821 Tidligere i måneden sa fredsforsker Stein Tønnesson til DN at Nord-Korea vil kreve en avvikling av de felles koreansk-amerikanske militærøvelsene for å trappe ned sine testoppskytinger.
DB170821 Framover vil det også kreve forståelse for at nye rettigheter på arbeidsplassen er under press.
DB170821 Problemet er bare det at å løse polariseringsutfordringene kan komme til å kreve et oppgjør med denne tilnærmingsmåten.
BT170821 Hun har sett eksempler der utleiere prøver å kreve ting de etter kontrakten ikke har krav på.
BT170821 Enkelte prøver å pusse opp på leietakers regning eller kreve at leietaker utbedrer tilfeldig skade, for eksempel veggedyr.
BT170821 Dersom én blir krevd for noe, kan denne kreve utlegget tilbakebetalt fra de andre.
BT170821 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
AP170821 Hun har sett eksempler der utleiere prøver å kreve ting de etter kontrakten ikke har krav på.
AP170821 Enkelte prøver å pusse opp på leietakers regning eller kreve at leietaker utbedrer tilfeldig skade, for eksempel veggedyr.
AP170821 Dersom én blir krevd for noe, kan denne kreve utlegget tilbakebetalt fra de andre.
AP170821 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
VG170820 Vi må være veldig klare på det gamle slagordet om at du jaggu meg må gjøre din plikt før du kan kreve din rett, sier han.
DN170820 Et slikt forslag vil kreve et samtykke fra minst 75 % av obligasjonsverdiene.
VG170819 - Vil du kreve garanti fra Ap ?
VG170819 - Vil dere kreve garantier fra partiene ?
DA170818 Vi vil sørge for at alle skoler og klasserom har nødvendig IT-utstyr som smartboards og nettbrett, og kreve at nyutdannede lærere har digital kompetanse til å bruke IKT pedagogisk i læringsarbeidet.
DA170818 DEBATT : Venstre vil sørge for at alle skoler og klasserom har nødvendig IT-utstyr som smartboards og nettbrett, og kreve at nyutdannede lærere har digital kompetanse til å bruke IKT pedagogisk i læringsarbeidet.
DN170817 - Stabssjef John Kelly sliter med å ta tak i Det hvite hus, og han kan kreve at Steve Bannon går, og si at han gjør det selv om det ikke skjer, sier professor Peterson.
DB170817 I praksis betyr dette at innenfor hovedinngangen ved skolen vil et portsystem kreve at elever og ansatte viser adgangskort for å komme inn.
DB170817 I praksis betyr dette at innenfor hovedinngangen ved skolen vil et portsystem kreve at elever og ansatte viser adgangskort for å komme inn.
DB170817 Man kan ikke kreve gode norskkunnskaper uten å legge til rette for innlæring av det.
AP170817 I praksis betyr adgangskontrollen at innenfor hovedinngangen ved skolen vil et portsystem kreve at elever og ansatte viser adgangskort for å komme inn.
AA170817 I praksis betyr adgangskontrollen at innenfor hovedinngangen ved skolen vil et portsystem kreve at elever og ansatte viser adgangskort for å komme inn.
VG170816 Så må vi velge da, hva slags skatter vi skal kreve inn.
VG170816 Det vil kreve mye av både bygninger, inngjerding og tilgjengelig areal, sier Knævelsrud.
NL170816 Da er det feil av staten å beregne verdien av de maskinene, eiendommene og verktøyene bedriftene bruker i sin produksjon ( såkalt arbeidende kapital ) og kreve inn formueskatt av disse verdiene.
DN170816 Konkret foreslår Frp dessuten å fjerne all boplikt og å forby kommunene å kreve inn eiendomsskatt på hytter.
DB170816 ¶ GLEDER SEG : Krf-leder Knut Arild Hareide vil kreve en nasjonal norm for flere lærere i de første klasseårene.
DB170816 Knut Arild Hareide erkjenner at flere lærere vil kreve mye penger i budsjettene.
AP170816 I praksis betyr dette at innenfor hovedinngangen ved skolen vil et portsystem kreve at elever og ansatte viser adgangskort for å komme inn.
VG170815 Derfor mener Roche at det er urimelig å kreve en ny studie.
NL170815 Velgerne må kreve at partier som Arbeiderpartiet tar et oppgjør med sin egen retorikk rundt klima- politikk.
DN170815 - Verdens handelsorganisasjons regler forbyr et land å kreve teknologioverføring som en betingelse for markedstilgang.
DB170815 De må ikke koste mye penger, og de må kreve liten grad av forpliktelse fra barn og ungdom.
DB170815 - Hvorfor skal ikke vi kreve arbeidsplasser og penger ?
DB170815 - Hvorfor skal ikke vi kreve arbeidsplasser og penger ?
DB170815 Den pågående navne-kampanjen har flere mål : Både at kvinner skal kreve å bli kalt ved navn, men også å bli kvitt tabuet som går på at menn ikke kan omtale navnene til kvinnelige slektninger i det offentlige rom.
DB170815 Kostbare løfter for blant annet Forsvaret vil også kreve sin del.
AA170815 - Dersom Fremskrittspartiet går inn for å forby kommunene å kreve inn eiendomsskatt og fjerne formuesskatten, vil kommunene tape 21,5 milliarder kroner.
SA170814 - Det blir for mye å kreve at ungene ikke skal få bruke skjermer hvis vi foreldre sjekker nettaviser og mailer på mobilen.
NL170814 Endog er de frekke nok til å kreve at kostnadene forbundet med flyttingen, skal kundene selv stå for, noe de selvsagt ikke har hjemmel for, jamført ovenfor.
NL170814 Dette har PostenNorge ikke hjemmel i hverken lov om posttjenester eller tilhørende forskrift til å kreve av postkundene skal betale for oppsett av fellesstativer.
DN170814 Med dagens gjennomsnittlige produksjon per tillatelse vil det kreve omtrent 3,7 konsesjoner å produsere 5000 tonn i året i tradisjonelle merder i sjøen.
DN170814 « Flere veikart viser at utslippene her kan fjernes innen 2050, men det vil kreve betydelig innsats innenfor alle deler av sektoren », skriver Energi Norge i rapporten.
DN170814 Men det vil kreve betydelig innsats, særlig innenfor transportsektoren og olje og gass.
DB170814 Mueller på sin side mistet jobben etter den påståtte hendelsen, og gikk dermed til domstolen i Denver for å kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.
DB170814 Det minste barn kunne kreve , er at vi voksne lytter til dem uten stemmerett.
DA170814 - Men det vil nok kreve at en beskatter formue og innfører arveavgift.
DA170814 - Men det vil nok kreve at en beskatter formue og innfører arveavgift.
BT170814 - Det blir for mye å kreve at ungene ikke skal få bruke skjermer hvis vi foreldre sjekker nettaviser og mailer på mobilen.
AP170814 En ny stasjon og jernbanetrasé i Moss vil kreve at et av byens eldste strøk rives.
AP170814 - Det blir for mye å kreve at ungene ikke skal få bruke skjermer hvis vi foreldre sjekker nettaviser og mailer på mobilen.
AA170814 « Flere veikart viser at utslippene her kan fjernes innen 2050, men det vil kreve betydelig innsats innenfor alle deler av sektoren », skriver Energi Norge i rapporten.
AA170814 Men det vil kreve betydelig innsats, særlig innenfor transportsektoren og olje og gass.
VG170813 Overgangen skal ikke være gjennomført, men etter det VG forstår vil Sarpsborg kreve rundt 15 millioner kroner for sin sentrale midtbanemann - som har vært blant Eliteseriens beste spillere denne sesongen.
DB170813 Gjennomføringen vil kreve at personalet i de ulike institusjonene har tid.
DB170812 Å hjelpe dem med dette, vil alltid kreve en viss smidighet. | « The Crown » : Ryktene om utroskap kan se ut til å få bensin på bålet ¶
DB170812 Müller på sin side mistet jobben etter den påståtte hendelsen, og gikk dermed til domstolen i Denver for å kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.
VG170811 Men dette vil kreve midler og profesjonelle strukturer som de fleste klubbene på kvinnesiden per i dag ikke har.
VG170811 Han erkjenner at det er langt vanskeligere å leve av fotballen i Norge som kvinnelig spiller enn det er som mannlig spiller, men mener det er vanskelig å kreve at herreklubbene skal punge ut.
DN170811 For å oppnå et minimum av det, vil nok nordkoreanerne kreve at USA og Sør-Korea stanser sine øvelser nær deres områder.
DB170811 Også på 800 meter har han potensial, selv om det vil kreve mer tid å trene seg opp til.
DB170811 Både USA og Nord-Korea er villige til å forhandle, men spenner bein på seg selv ved å kreve det umulige av motparten før forhandlingene i det hele tatt er gang.
DB170811 Hun vil imidlertid ikke kreve at Listhaug sier unnskyld - og KrF-leder Knut Arild Hareide sier også at han ikke forventer det.
AA170811 Ingen grunn til å kreve at The show must go on.
AA170811 Omstilling til annen type treforedling vil kreve store investeringer, men det er bedre enn å satse videre på et så smalt produkt som avispapir, sier Hustad.
DB170810 Muligheten til å kreve inn eiendomsskatt er en veldig viktig bit av det lokale selvstyret, og så får man lokalt avgjøre om man skal ha eiendomsskatt eller ikke.
DB170810 Hun påpeker at eiendomsskatten er den eneste skatten norske kommuner har mulighet til å kreve inn selv, i motsetning til kommuner i for eksempel Sverige.
DB170810 Nå vil foreldrene vurdere å gå til sivilt søksmål, sier advokaten, som ikke ønsker å kommentere hvor mye de etterlatte foreldrene eventuelt ønsker å kreve i oppreisning etter at deres 10 måneder gamle barn døde.
DB170810 Müller derimot har gått til domstolen i Denver for å kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste etter at han mistet jobben i den Colorado-baserte radiokanalen Kygo Radio etter den påståtte hendelsen.
DA170810 Saltvedt sikter til at en mulig oljeproduksjon i Nord-Norge dessuten vil kreve ny og dyr infrastruktur, slik at Norge eventuelt kan transportere oljen til Europa.
DA170810 Saltvedt sikter til at en mulig oljeproduksjon i Nord-Norge dessuten vil kreve ny og dyr infrastruktur, slik at Norge eventuelt kan transportere oljen til Europa.
AP170810 Også soldatenes fagforening har uttrykt skepsis, ettersom det vil kreve ekstra utdannelse.
SA170809 Simo Valakari var tydelig på at de offensive spillerne sviktet mot LSK, men vil likevel ikke kreve ny spiss før overgangsvinduet stenger.
DN170809 En tanke som slår en, er at det skal det ta så lang tid og kreve så mye ressurser for at rettferdigheten skal fyllestgjøres, for dette mener vi er riktig dom og har vært riktig hele veien, sier Bjørnis sønn Stein Erik Bjørni ( 59 ), som har engasjert seg i saken på vegne av sin far.
DN170809 For å oppnå et minimum av det, vil nok nordkoreanerne kreve at USA og Sør-Korea stanser sine øvelser nære deres områder.
DB170809 Skaden oppsto etter et fall i stor hastighet og vil kreve noen uker med rehabilitering.
DB170809 - Hvorfor skal ikke vi kreve arbeidsplasser og penger ?
DB170809 De burde kreve mer av bryggeriene. » « Det virker som om tilveksten av små bryggerier har flatet ut.
DB170809 I forbindelse med den ferske målingen kunne partileder og finansminister Siv Jensen igjen love at partiet vil jobbe for å forby kommunene å kreve inn eiendomsskatt på bolig i løpet av neste stortingsperiode.
AP170809 Simo Valakari var tydelig på at de offensive spillerne sviktet mot LSK, men vil likevel ikke kreve ny spiss før overgangsvinduet stenger.
VG170808 Og etter Listhaugs tale må vi kunne forvente at norske politikere begynner å kreve mer før de møter opp på alle mulige tilstelninger mot ekstremisme.
DB170808 Altså ikke nødvendigvis smart å kreve at idrettslederne etter sist OL måtte dra rett til Danmark for å finne svaret på hvordan vi skulle vinne enda flere internasjonale medaljer.
DB170807 I bøkene ankommer Jon og Aegon Westeros sammen med The Golden Company, for å kreve tronen tilbake.
DB170807 Man gjorde sin plikt og kunne etter hvert kreve sin rett.
VG170806 Da betaler både nordmenn og utlendinger den, den er lett å kreve inn og belaster ikke arbeidsplasser.
VG170806 - Det kommer til å kreve investeringer som koster mye.
DB170805 - Hvorfor skal ikke vi kreve arbeidsplasser og penger ?
DB170805 To år etterpå, fortsatt uten jobb, gikk Müller til en domstol i Denver for å kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.
AP170805 Opprettelsen av juryen gir spesialetterforsker Robert Mueller verktøy til å kreve utlevering av dokumenter og stevne vitner som må forklare seg under ed.
AP170805 - Storjuryen kan kreve innsyn i dokumenter og stevne vitner.
VG170804 - Det ikke unormalt å kreve at de ansatte skal gjøre jobben sin.
DB170804 Det vil ikke kreve mye tid å innfri de gjenstående kravene, sa han.
AA170804 Han vil nå ha verktøy til å kreve utlevering av dokumenter og stevne vitner som må forklare seg under ed.
DN170803 Storjuryen har makt til å kreve å få se dokumenter, sette vitner under ed og å reise tiltale hvis det er bevis på at en forbrytelse er begått.
DN170803 Juridiske eksperter sier ifølge Wall Street Journal, at Muellers oppnevnelse av en storjury antyder at han har grunn til å tro han må kreve å få se dokumenter og logger, samt be vitner avlegge forklaring.
DN170803 Frp ønsker å avvikle loven som gir kommunene mulighet til å kreve inn eiendomsskatt.
DB170803 Han forteller at han vil kreve av Støre at han avvikler kontantstøtten umiddelbart etter valget dersom Arbeiderpartiet ender med å inngå en samarbeidsregjering med Krf.
AA170803 Frp ønsker å avvikle loven som gir kommunene mulighet til å kreve inn eiendomsskatt.
VG170802 Hun trekker også frem det å gjøre din plikt og kreve din rett som en viktig verdi i det norske samfunnet.
VG170802 Når noen har gått ned i lønn i krevende tider, er det vanskelig å se folk i øyene og kreve at de skal ta ansvar for at de rikeste her i landet ikke skal betale skatt, sier LO-lederen.
DB170802 - Hvorfor skal ikke vi kreve arbeidsplasser og penger ?
DB170802 Investeringskostnadene for å drifte og beskytte både Andøya og Evenes, som ligger svært nære hverandre, vil kreve store ressurser.
DB170802 - Hvorfor skal ikke vi kreve arbeidsplasser og penger ?
DB170802 Og vi skal ikke kreve av dem at de skal klare dette uten ekstreme reaksjoner.
DB170802 Det vil kreve prioriteringer.
DA170802 Russland har reagert på sanksjonene ved å kreve en kraftig reduksjon av antall amerikanske diplomater i Russland.
AP170802 Men hun går nok skuffet hjem etter møtet : Ifølge Der Spiegel har regjeringen gitt etter for bilprodusentene og vil bare kreve at produsentene betaler for programvareoppdatering av biler med såkalt « Euro 5 » og « Euro 6»-motorer.
AP170802 Russland har reagert på sanksjonene ved å kreve en kraftig reduksjon av antall amerikanske diplomater i Russland.
AA170802 Russland har reagert på sanksjonene ved å kreve en kraftig reduksjon av antall amerikanske diplomater i Russland.
AA170802 Ved tilsyn har det offentlige full anledning til å kreve hele p-anlegget omprosjektert og rettet slik krevd.
AA170802 Retten fant under noe tvil at kjøperne ut fra avtalene ikke kunne kreve bredere p-plasser ( 2,50 ) enn minimumskravet på 2,30, selv om retten fant at markedsføringen trakk frem kvalitet og livsløpsstandard ( LL ) og vurderte at kjøperne hadde grunn til å forvente alminnelig god standard.
AA170802 Konsekvensen er i tilfelle fortsatt dyre privatrettslige søksmål, som i denne saken selv om loven gir kommunen hjemmel til å kreve funksjonelle p-plasser og følge opp ulovligheter.
AA170802 hva forbrukere bør forvente og kreve når det markedsføres med alminnelig god kvalitet.
VG170801 Det kommer til å kreve litt.
VG170801 Sandefjord har foreløpig ikke kommet med noe konkret tilbud til 38-åringen, og det er ikke gitt at han kommer til å kreve fire millioner for høstoppdraget i Eliteserien.
VG170801 Partiet vil kreve at kommunene har to lærlingeplasser per 1000 innbyggere, for utdannelser innen eldreomsorgen.
DN170801 Høyre vil kreve mer olje ut av hvert felt ¶
DN170801 | Høyre vil kreve mer olje ut av hvert felt ¶
DB170801 KrF-lederen vil kreve at kontantstøtten opprettholdes uansett hvem KrF skal samarbeide med etter valget - og mener KrF er den eneste garantisten for at støtten opprettholdes på dagens nivå i en tid da ordningen er truet fra alle kanter.
AP170801 - Jo da, og derfor vil KrF kreve at foreldre som har vært under tre år i Norge må godta norskopplæring og kjernetid i barnehage for å få støtten, sier Grøvan.
VG170731 Norske kommuner har selvråderett til å kreve inn skatter og avgifter for å dekke kommunale utgifter.
DB170731 Og Cersei trenger penger - tidligere i episoden fikk hun besøk fra jernbanken i Braavos, som ville kreve inn gjelda.
DB170731 Men å kreve at den som bruker testen, skal velge spørsmål ut fra stillingen, er absurd.
DB170731 Det ville essensielt kreve at man laget testen på nytt hver gang man brukte den.
VG170730 Vi må som forbrukere kreve en ny linje fra oppdretterne : Slutt med avl som gir dyrene dårligere helse.
VG170730 - Er det riktig å kreve 10 år i Norge for å bli norsk statsborger, slik Listhaug har foreslått ?
DA170729 Det blir lagt ved en link som mottakeren må trykke for å kreve gevinsten.
AP170729 Når du har fått bagasjen tilbake, må du reklamere skriftlig til flyselskapet og kreve erstatning.
AP170729 Fristen for å kreve erstatning er 21 dager etter at bagasjen er kommet til rette.
DB170728 - Rødt og MDG blir jo mindre, og ventelig vil de kreve mindre enn KrF og Venstre har gjort ?
DB170728 - De vil selvsagt kreve gjennomslag i sentral politikk og i budsjettet for å samarbeide med Ap på Stortinget, slik de har krevd i storbyene.
DB170728 Det er en alvorlig sak som bør få konsekvenser, og de siste dagene har svenske kommentatorer overgått hverandre i å kreve statsråders avgang.
DB170727 « Sannsynligvis vil den omfattende restruktureringsplanen kreve (... ) vesentlige tap for interessentene.
VG170726 Den vil imidlertid ikke kreve at hele regjeringen går av.
VG170726 - Jeg mener at LO burde kreve pengene tilbake fra Arbeiderpartiet.
DN170726 I sin melding onsdag morgen skriver Seadrill at en restrukturering vil kreve betydelige nedskrivninger av verdiene på obligasjoner og tap for andre parter, som skipsverft.
DN170726 Demokratene på sin side vil kreve at støtten til Medicaid, sykeforsikringen for fattige og funksjonshemmede, ikke kuttes, sier han.
DN170726 Den vil imidlertid ikke kreve at hele regjeringen går av.
DB170726 Ved å kreve at så mange og høye bygninger skal tvinges inn på den relativt vesle tomten omkring Høyblokken vil det nye Regjeringskvartalet bli « en attraksjon på linje med, tja, hundrevis av andre kontorbygg i norske byer ».
DB170726 Kommunen plasserer den bostedsløse rett i leiebolig, uten - som før - å kreve rusfrihet, eller å vurdere om personen kan mestre det.
AA170726 Grunnen er at dette vil kreve enstemmighet blant medlemslandene i EU.
AA170726 Alliansen vil ikke kreve at hele regjeringen går av, men ifølge Jan Björklund fra Liberalerna er opposisjonen alltid forberedt på at det kan skje.
VG170725 Og det er alle forunt å ha et hjertebarn, å påpeke urett, å kreve mer for skole, eldre, miljø, og næringslivet på Sotra.
NL170725 Det er heller ikke mange tiårene siden ligningssjefen i kommunen løp til skogs for kreve inn skatt fra hardtarbeidende samiske næringsaktører.
DN170725 Men ingenting vil være gratis, og det vil kreve hardt arbeid, sier Støre.
DB170725 Det gjør Obamacare blant annet ved å : ¶ kreve at alle amerikanere kjøper helseforsikring. hindre at forsikringsselskapene kan nekte kunder helseforsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.
AP170725 Ny stasjon og ny jernbanetrasé i Moss vil kreve at et av byens eldste strøk rives.
DB170724 Men på grunn av kostnadene vil det kreve politikere som er villige til å gjøre djerve endringer i det norske velferdssystemet, og stramme inn ordninger som ikke lenger er den beste bruken av skattebetalernes penger.
DN170723 - De eneste gangene Arbeiderpartiet bryr seg om Vestlandet, er enten når de skal kreve inn skatt eller når det er valgkamp, sier han.
AA170723 Calzadilla oppfordrer så til en marsj fredag, for å kreve at Maduro offisielt kaster den planlagte avstemmingen over grunnlovsendringene.
VG170722 - Vi vil ikke ta ut noen stevning for å kreve deres oppmøte under onsdagens høring, men vi forbeholder oss retten til å gjøre det i framtiden, sa lederen for Senatets justiskomité Chuck Grassley og senator Dianne Feinstein i en felles pressemelding fredag.
VG170722 Vedum : Vil ikke kreve statsråder ¶
VG170722 - Vi vil ikke kreve flere enn de fra oss.
DN170722 - Vi vil ikke ta ut noen stevning for å kreve deres oppmøte under onsdagens høring, men vi forbeholder oss retten til å gjøre det i fremtiden, sa lederen for Senatets justiskomité Chuck Grassley og senator Dianne Feinstein i en felles pressemelding fredag.
DB170722 juli 2011 skulle kreve til sammen 77 menneskeliv, og fortsatt er ettervirkningene store for mange av de berørte.
AP170722 Kan kreve at du deler opp dagene ¶
AP170722 Dersom du kun har avspasering til gode, vil arbeidsgiveren din kunne kreve at du deler opp avspaseringstiden på ulike dager/timer.
AA170722 - Vi vil ikke ta ut noen stevning for å kreve deres oppmøte under onsdagens høring, men vi forbeholder oss retten til å gjøre det i framtiden, sa lederen for Senatets justiskomité Chuck Grassley og senator Dianne Feinstein i en felles pressemelding fredag.
NL170721 Dog bør en myndighet kreve tydelig merking om risiko og sikring mot eksterne inntrengere.
DB170721 Direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, mener tiltaket om å kreve kredittkortdetaljer fra brukeren er problematisk.
DB170721 Men vi kan ikke kreve at de private barnehagene følger våre rutiner eller standarder, selv om de faktisk får akkurat samme driftsstøtte som de offentlige barnehagene.
AA170721 Direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, mener tiltaket om å kreve kredittkortdetaljer fra brukeren er problematisk.
VG170720 « Det er synd at Kina fortsatt tvinger selskaper til å teste, og håper selvsagt at de en gang i fremtiden endrer det, men jeg synes det er urimelig å kreve at et selskap skal trekke seg ut i fra et så stort marked som Kina pga. det.
DB170720 Det er som om vi ikke skulle tilbydd de eldre sykehjemsplass, men å kreve at de selv tar ansvar for å skaffe seg et sted å bo.
AP170720 Å ha hund i byen kan kreve mer av hundeeier pga. trafikkbildet, støv om sommeren og salting og strøing om vinteren.
AA170720 - En løsning vil kreve fleksibilitet fra begge sider, fastslo han.
DA170719 august i år og politiet vil da kreve inndragning av pengene. | - Tror Løgnaslaget stiller i julenissedrakter ¶
AA170719 Den tyske regjeringen kalte onsdag Tyrkias ambassadør inn på teppet for å kreve at den tyske menneskerettsaktivisten Peter Steudtner settes fri.
AA170719 Grunnen er at dette vil kreve enstemmighet blant medlemslandene i EU.
AA170719 august, og politiet kommer der til å kreve inndragning av pengene, skriver avisen. ( ©NTB ) ¶
DB170718 Det er for eksempel en feilslutning å kreve at norsk næringsliv må ta mer « samfunnsansvar », hvis en samtidig hevder at næringslivet verken vil eller evner å ta ansvar.
DA170718 Storbritannias utenriksminister Boris Johnson sa i forrige uke at EU kunne « dra og plystre » ( go whistle ) for de summene som antas at EU ville kreve fra Storbritannia.
DA170718 - Vi ønsker å oppfordre boligkjøpere til å stille krav til selgere og utbyggere ved å være bevisste forbrukere og kreve miljøvennlige og gode bygg.
VG170717 Derfor mener Roche at det er urimelig å kreve en ny studie.
DB170717 Han har et veldig gyldig poeng : De summene som jeg har sett at de foreslår å kreve fra dette landet virker på meg som utpressende, og jeg synes å « plystre » er et fullstendig passende uttrykk, sa Johnson.
AA170717 Ofte ønsker man å ta legemidlene i bruk - men usikkerhet knyttet til pris og effekt vil likevel kunne kreve at man gir et betinget nei.
VG170716 - Jeg synes at prestasjonen ikke var på det nivået vi håpet og hva vi kan kreve .
VG170716 PÅ VEI TIL WESTEROS : Danaerys Targaryen ( Emilia Clarke ) er på vei til Westeros for å kreve Jerntronen i Targaryen-familiens navn.
VG170716 Deres flåter er nå på vei til Westeros, hvor Daenerys skal kreve Jerntronen i Targyaryen-slektens navn.
VG170716 Ifølge fansiden Watchers of the Wall, skal bankrepresentant Tyco Nestoris ( Mark Gatiss ) returnere til « GoT»-universet og ta seg en tur innom Cercei i Kings Landing for å kreve at monarkiet betaler sin gjeld.
DB170716 Og viktigst av alt : Daenerys er på vei for å kreve sin rettmessige plass på jerntronen.
DB170716 Daenerys regner Stark-slekta som fiender, ikke bare fordi de har en lei tendens til å kreve selvråderett i nord, men også fordi de var på Robert Baratheons side da familien hennes ble slaktet ned og hun ble sendt i eksil.
DA170716 - Prestasjonen kom ikke opp på det nivået vi håpet og kanskje kan kreve .
DB170715 Fischer understreker at dersom noe liknende skulle bli gjort i Norge, vil det kreve en ordentlig samarbeidsplattform, og at NSM er åpne for å vurdere kursing av utsatte bransjer.
AA170715 Av denne grunn ønsker vi å bruke diplomati, parlamentet og folket for å kreve våre rettigheter, sier han.
VG170714 Jeg skjønte fort at jeg måtte by på meg selv og kreve det jeg ønsket, men alle mine invitasjoner og ideer til hva jeg og mine venner kunne gjøre, var som å tale for døve ører.
AA170714 Såpass kan myndighetene kreve at vi gjør for å bidra til bedre arbeidsvilkår for renholdsarbeidere.
AA170714 Det kan myndighetene godt kreve av oss.
VG170713 Besøk ved kjente steder som Notre-Dame-katedralen og Louvre-museet vil fra Secret services side kreve at attraksjonene tømmes for folk, noe som ikke er gjort i en håndvending.
NL170713 Jeg velger å tro at det ikke ligger automatikk i at et mer urbant samfunn betyr mindre fellesskap, men jeg tror det vil kreve mer av oss alle å opprettholde de menneskelige samfunnsfunksjonene etter hvert som byene blir større.
DB170713 DiNardo lovet av statsadvokaten at han vil spare hans liv ved ikke å kreve dødsstraff, sier Lang, ifølge The New York Times.
DB170712 Om opphavsmannen misliker eller motsetter seg versjonen, kan saken ende opp i retten og artisten kan kreve at coverlåten ikke skal bli framført eller gitt ut lenger, opplyser Tono overfor Dagbladet.
AA170712 | DNB vil kreve flere kvinnelige advokater ¶
DN170711 | DNB vil kreve kvinnelige advokater ¶
DB170711 Uansett om du har tenkt å kreve momsen tilbake eller ikke så lønner det seg å være oppmerksom på at det er grenser for hvor store verdier du kan ta med deg fra utlandet, uten å betale toll og avgifter.
DB170711 Du kan imidlertid spare mye på å kreve tilbake momsen på det du handler.
NL170710 Kommunestyret kan nå spare tid i fremdriften ved å kreve Håkøyutredningen fullført uten opphold, fra Vegvesenet eller andre.
DA170710 - Bruk av skytevåpen i voldssammenheng er et relativt sjeldent fenomen i Norge, derfor vil det kreve en kartlegging som går utenfor den generelle kriminalstatistikken, sier Stene i SSB.
DA170710 Vi vet at brukerne vil kreve effektive og digitale tjenester, det er de modne for, sier Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT Norge til kanalen.
AA170710 Vi vet at brukerne vil kreve effektive og digitale tjenester, det er de modne for, sier Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT Norge til kanalen.
AA170710 - Bruk av skytevåpen i voldssammenheng er et relativt sjeldent fenomen i Norge, derfor vil det kreve en kartlegging som går utenfor den generelle kriminalstatistikken, sier Stene i SSB.
DB170709 Skadene skal ikke kreve en operasjon.
DB170709 Han har ikke lagt skjul på at han mener Sansa burde kreve Winterfell for seg selv.
VG170707 Det vil i så fall kreve store investeringer.
VG170707 - Alle anbefalingene fra FFI ligger langt utenfor våre økonomiske rammer og vil kreve helt særskilte investeringer.
NL170707 Alt dette vil kreve at flyplassen har stor bufferkapasitet.
DB170707 Nettselskaper tar opptil 25 prosent for å kreve inn pengene for deg.
DB170707 -  Til den prisen bør det være lov både å forvente og kreve noe mer, slo Robinson fast.
AA170707 SV vil kreve av et nytt flertall at Norge igjen blir en pådriver i dette arbeidet, og at en ny regjering straks setter i gang arbeidet for et atomvåpenforbud, sier utenrikspolitisk talsmann Bård Vegar Solhjell. ( ©NTB ) ¶
VG170706 Skandinavias største snusprodusent mener Regjeringen og Helse- og omsorgsminister Bent Høie ikke har god nok dokumentasjon på de helseskadelige effektene av snus til å kreve at snusinnpakninger også skal ikles den grønnbrune og lite tiltalende fargen på den nye « Høie-pakkene » ¶
AA170706 Nettselskaper tar opptil 25 prosent for å kreve inn pengene for deg.
AA170706 Nettselskaper tar opptil 25 prosent for å kreve inn pengene for deg.
VG170705 - Jeg tror ikke det er lurt for Norge å ta ledelsen i å kreve tiltak fra Kina, men hvis Norge kan samarbeide med de store europeiske landene vil det minske risikoen for å undergrave det bilaterale forholdet.
SA170705 Men han har ikke gått så langt som å kreve at klubben selger han.
AP170705 Det bygges en dyr tunnel i et krevende område, og vi vet ikke om gårdene rundt vil kreve kompensasjon for eventuelle skader eller ulemper.
AP170705 Men han har ikke gått så langt som å kreve at klubben selger han.
DN170704 Det vil kreve store investeringer.
DN170704 Men å kreve løslatelse og adgang til utreise er noe annet og mer komplisert, sier Sverdrup, som har en viss forståelse for at Norge trår ekstra forsiktig.
VG170703 JAKTER PÅ JÅLERI : Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mener folk har rett til å kreve at Stortinget drives med nøkternhet og uten signaler om sløsing og slapp budsjettdisiplin.
VG170703 De skjønner ikke at det ikke handler om listen, men det faktum at Bernie er villig til å kreve helsetjenester til alle, ta landet vårt tilbake fra Wall Street og milliardærene som gjør livet vanskelig for vanlig arbeidsfolk, sier hun og fortsetter : ¶
FV170703 Aktor Jan Tallaksen slo fast at det ikke var grunnlag for å kreve forvaring.
DN170703 - Jeg syns statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiaobo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier nestleder Ola Elvestuen til Aftenposten.
VG170702 Hareide mener Norge nå må slutte seg til EU og rekken av internasjonale ledere, og kreve løslatelse av Xiaobo.
VG170702 - Jeg synes statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiaobo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen til Aftenposten.
SA170702 Aftenposten fortalte nylig historien om hvordan Stortingets byggeprosjekt har utviklet seg fra å koste 70 millioner til å kreve minst 1800 millioner kroner fra fellesskapet.
DB170702 Men å kreve løslatelse for Liu er ikke kritikk, det er en henstilling, og dette setter hele avtalen i et ganske spesielt lys, sier Amnesty-generalsekretær Egenæs.
DB170702 - Jeg synes statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiaobo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier han til avisa.
DB170702 Men å kreve løslatelse for Liu er ikke kritikk, det er en henstilling, og dette setter hele avtalen i et ganske spesielt lys, sier Amnesty-generalsekretær Egenæs.
DB170702 - Jeg synes statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiabo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier han til Aftenposten.
DB170702 Ifølge Maugham betyr det at selskapet skal kreve 20 prosent moms på alle turer, og at disse pengene videre skal ende opp hos skattemyndighetene.
DB170702 Dersom skatteadvokaten vinner fram med sitt momskrav på usle seks kroner mot Uber, så kan HMRC kreve moms fra Uber for samtlige turer formidlet av selskapet de siste fire årene. 11 milliarder kroner ¶
AP170702 - Jeg syns statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiaobo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier Elvestuen til Aftenposten.
AP170702 Aftenposten fortalte nylig historien om hvordan Stortingets byggeprosjekt har utviklet seg fra å koste 70 millioner til å kreve minst 1800 millioner kroner fra fellesskapet.
AP170702 Aftenposten fortalte nylig historien om hvordan Stortingets byggeprosjekt har utviklet seg fra å koste 70 millioner til å kreve minst 1800 millioner kroner fra fellesskapet.
VG170701 - Videodømming vil kreve mye testing for å overbevise meg.
SA170701 Svensk media har tidligere spekulert i at Hammarby ikke vil kreve penger for Torsteinbø dersom han vil flytte på seg.
DB170701 ( Dagbladet ) : Det er fortsatt så vidt mulig å unngå farlige og irreversible skader på kloden, men det vil kreve en historisk innsats og samordning fra nasjoner, bedrifter, forskere og « mannen i gata » de neste tre åra.
BT170701 Rusen begynte å kreve .
AP170701 Bortsett fra i Midtøstens to teokratier - Saudi-Arabia og Iran - er det å kreve at « stat og moské skal skilles » det samme som å kreve noe som på nesten alle vis allerede har skjedd for et århundre siden, skriver Iyad El-Baghdadi.
AP170701 Bortsett fra i Midtøstens to teokratier - Saudi-Arabia og Iran - er det å kreve at « stat og moské skal skilles » det samme som å kreve noe som på nesten alle vis allerede har skjedd for et århundre siden, skriver Iyad El-Baghdadi.
AP170701 Svensk media har tidligere spekulert i at Hammarby ikke vil kreve penger for Torsteinbø dersom han vil flytte på seg.
DA170631 Familien kan nå kreve fastsettelsesdom for brudd på Grunnloven, EMK og barnekonvensjonen artikkel 37, men lagmannsretten påpeker at staten ikke kan dømmes for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3, som sier at voksne skal gjøre det som er best for barna.
SA170630 Viser det seg at forbrukeren er lurt til å gå inn på en abonnementsavtale, vil det være i strid med markedsføringsloven å kreve betaling, forklarer Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.
SA170630 Selskapet som har sendt deg en pakke du ikke har bestilt, kan ikke kreve at du skal returnere varen.
SA170630 Kan ikke kreve at du betaler for retur ¶
NL170630 Vi må tenke større og kreve mer.
DB170630 Ifølge Daily Telegraph vil Bournemouth trolig kreve rundt 30 millioner pund - omtrent 325 millioner kroner - for King.
DA170630 Ifølge avisen vil Bournemouth kreve 30 millioner pund for nordmannen som banket inn 16 Premier League-mål forrige sesong.
AP170630 - Jeg håper cirka 100.000 blir med ut for å kreve demokrati.
AP170630 Viser det seg at forbrukeren er lurt til å gå inn på en abonnementsavtale, vil det være i strid med markedsføringsloven å kreve betaling, forklarer Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.
AP170630 Selskapet som har sendt deg en pakke du ikke har bestilt, kan ikke kreve at du skal returnere varen.
AP170630 Kan ikke kreve at du betaler for retur ¶
SA170629 Samtidig ba han landets borgere om å begi seg til landets militærbaser og kreve presidentvalg « mot tyranniet og til støtte for de unge som kjemper for demokratiet vårt ».
FV170629 Aktor Jan Tallaksen slo fast at det ikke var grunnlag for å kreve forvaring.
AP170629 - Du kan ikke kreve ombooking før innstillingen er skjedd, om du ikke har en billettype som åpner for det.
AP170629 Aktor Jan Tallaksen slo fast at det ikke var grunnlag for å kreve forvaring.
VG170628 EUs sjefsforhandler Michel Barnier reagerte på Twitter med å kreve større « ambisjoner, klarhet og garantier » fra Storbritannia enn det de har skissert.
NL170628 Da du ivrig og smilende tok den kinesiske presidenten i hånden - var det for å sette hardt mot hardt ? Kreve at menneskerettighetene ble opprettholdt ?
DB170628 Uten at skolen hadde fått nødvendig dispensasjon fra Kunnskapsdepartementet for å kreve så mye, betalte elevene som gikk på Westerdals School of Communication fra 2002-2012 mellom 20-30 000 kroner for mye i skolepenger årlig per elev, ifølge avisa.
DB170628 Ikke for å sørge denne gangen, men for å kreve rettferdighet for våre skeive søstre og brødre som kjempet for livet.
AP170628 Såkalt « ransomware » er et type virus som låser datamaskinen din, og krypterer informasjonen din med koder, for så å kreve penger for å låse det opp igjen.
VG170627 Politikerne vil kreve bompenger både inn og ut av Oslo ¶
FV170627 Så lenge prisen per seng ikke blir dyrere enn hotell har ikke Ulf Utberg dårlig samvittighet for å kreve det samme som studenter betaler for en hel måned, for leiligheten hans i Kvadraturen i Palmesus-helga.
BT170627 Slike virus krypterer data, og holder den dermed som « gissel », for deretter å kreve løsepenger for å frigi dataen.
AP170627 Ber Norge kreve at Liu får reell frihet ¶
AP170627 Velger du å få pengene tilbake, kan du ikke kreve at flyselskapet sørger for ombooking, mat og drikke.
AP170627 Ja, hvis du kan dokumentere at du har tapt mer penger enn standardkompensasjonen utgjør, så kan du også kreve erstatning for dette.
AP170627 Slike virus krypterer data, og holder den dermed som « gissel », for deretter å kreve løsepenger for å frigi dataen.
AA170627 Dersom UNE anker sier Vikki at hun vil kreve at familien får vente i Norge mens en eventuell anke blir behandlet.
AA170627 Slike virus krypterer data, og holder den dermed som « gissel », for deretter å kreve løsepenger for å frigi dataen.
NL170626 EU, vår viktigste mottaker av norsk sjømat, vil i framtida kreve en bærekraftig transport av mat, og vi vil risikere å bli utestengt om vi fortsetter å transportere produktene våre med trailere.
DN170626 I 2015 ba tolv tidligere nobelprisvinnere USAs daværende president Barack Obama kreve Liu løslatt i forkant av et møte med Kinas president.
DB170626 Men du trenger ikke hente en slik bong om du heller vil legge ut selv, og deretter kreve pengene tilbake.
BT170626 Det er verdt å merke seg at de som godtar å få billettpengene tilbake fordi de ikke får reist, også frasier seg retten til senere å kreve erstatning, sier Skaug Halsos.
BT170626 - Det vil være mest hensiktsmessig å kreve erstatning for dem som blir rammet.
AP170626 Det er verdt å merke seg at de som godtar å få billettpengene tilbake fordi de ikke får reist, også frasier seg retten til senere å kreve erstatning, sier Skaug Halsos.
AP170626 - Det vil være mest hensiktsmessig å kreve erstatning for dem som blir rammet.
AA170626 I 2015 ba tolv tidligere nobelprisvinnere USAs daværende president Barack Obama kreve Liu løslatt i forkant av et møte med Kinas president.
AA170626 I 2015 ba tolv tidligere nobelprisvinnere USAs daværende president Barack Obama kreve Liu løslatt i forkant av et møte med Kinas president.
VG170625 - Vi har ikke lov til å bruke tortur mot fangene, og de har rett til å kreve å bli undersøkt av en lege.
DA170625 Ifølge tiltalen vil disse også kreve erstatning på vegne av sine klienter.
DB170624 Skulle man gitt utdypende avslagsbegrunnelser, ville det vært et svært ressurskrevende arbeid som vil kreve en vesentlig økning i administrative kostnader.
AA170624 Samtidig pågår det arbeid på politisk nivå som kan endre domstolenes sakstilfang og kreve mer spesialisert kunnskap, blant annet når det gjelder behandlingen av familiesaker.
NL170623 Men Fiskeridirektoratet kan ikke kreve stans fordi det ikke foreligger forskning som beviser at kontinuerlige undervannseksplosjoner skremmer fisk lenger unna enn 18 nautiske mil ( HI-rapport av 1993 ).
VG170622 Videre bør regjeringen følge opp Hamar-utvalgets anbefaling om at Lotteritilsynet bør kunne kreve årlig rapportering fra bankene på transaksjoner til bestemte spillselskap og betalingsleverandører.
VG170622 Det er en ulv i fåreklær, mener Schumer, som blant annet sier at selv om det i forslaget heter at man ikke kan kreve høyere betaling for allerede-eksisterende tilstander, eller nekte noen forsikring av samme grunn, så vil det likevel i praksis være mulig.
VG170622 * 1 Forsikringsselskap kan fremdeles ikke kreve høyere betaling for allerede-eksisterende tilstander, eller nekte noen forsikring av samme grunn. * 1 Planned Parenthood, som jobber mye med abort, vil miste pengestøtte i et år. * 1 Unge voksne vil fremdeles kunne være en del av foreldrene sin forsikring frem til de er 26 år. * 1 Å få dekket
VG170622 * 1 Det blir slutt på at man kan kreve at folk må kjøpe forsikring, eller at arbeidsgivere må tilby det. * 1 Forsikringsselskap kan fremdeles ikke kreve høyere betaling for allerede-eksisterende tilstander, eller nekte noen forsikring av samme grunn. * 1 Planned Parenthood, som jobber mye med abort, vil miste pengestøtte i et år.
SA170622 KRONIKK : Hvis såkalte pro-palestinske aktivister virkelig ønsker å hjelpe, bør de kreve frihet, menneskerettigheter, demokrati og rettferdighet for palestinerne.
SA170622 Hvis såkalte pro-palestinske aktivister virkelig ønsker å hjelpe, bør de kreve frihet, menneskerettigheter, demokrati og rettferdighet for palestinerne.
SA170622 De bør kreve at oppmuntring til vold og voldsforherligelse blant palestinerne stopper.
DB170622 Vil kreve løslatelse ¶
DB170622 Talsperson for Wisconsins statsadvokat, Johnny Koremenos, sier de antagelig vil kreve å få saken gjennomgått på nytt av ankedomstolen, da av 12 dommere, og ikke tre, som var antallet som behandlet saken nå.
BT170622 At man slår seg til ro med en « medisinsk » forklaring på barnets vansker kan også handle om frykt for hva en eventuell avdekking vil kreve av en i etterkant.
AP170622 Arbeidsgiveren kan også kreve legeerklæring hvis egenmelding er brukt fire ganger i løpet av 12 måneder.
AP170622 Arbeidsgiveren kan kreve sykmelding fra lege hvis arbeidstageren er borte mer enn tre dager.
NL170621 Jeg håper Nordlys ser mine poenger og at Nordlys fortsetter sin rolle med å holde politikerne i ørene og strebe etter mer åpenhet i kommunen og kreve innsyn i slike møter som ikke er oppført på kommunens møteoversikter da det sikkert er av interesse for kommunens innbyggere også hva som skjer bak de lukkede dørene på rådhuset.
DN170621 Bare SV stemte for MDGs forslag om å kreve gransking, som ble lagt fram på Stortingets siste dag før sommerferien onsdag.
DB170621 Det vil kreve 1,5 til 2 mrd. kroner årlig for å dekke vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, sier Kommunenes Sentralforbund.
DB170621 Men britene, særlig etter statsminister Theresa Mays nederlag i parlamentsvalget nylig, er fortsatt ikke helt sikre på hva de ønsker å kreve .
DA170621 Da er det fem år siden avtalens inngåelse, og hvis ikke en reguleringsplan foreligger innen den tid kan kommunen kreve at avtalen bortfaller.
AP170621 | Isaksen vil kreve flere ansatte og mer kompetanse i barnehagen ¶
VG170620 - Det har jeg ikke sagt, men mye av dette vil kreve økonomiske avklaringer, og vil bli gjenstand for ordinære budsjettprosesser, og resultatet av det vil du se når statsbudsjettet legges frem i oktober, sier han.
VG170620 - De fem første er viktige, men en del av de ytterligere prosjektene vil kreve blant annet nye bygninger, eller ganske store bygningsmessige endringer.
VG170620 juni 2015, sa man at man hadde som målsetning å få til samlokalisering av politi og brann i alle 12 distriktene løpet av tre år, men at det var ansett som relativt urealistisk, og at det vil kreve lengre prosesser.
VG170620 Kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at presidentskapet at må gå.
SA170620 Det som taler i TILs favør er at han har kontrakt ut 2018 og klubben kan dermed kreve en betydelig sum hvis han skal gå alt i sommer.
NL170620 Det kan du kreve av oss.
DN170620 Det er den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at presidentskapet må gå.
DN170620 Kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at presidentskapet at må gå.
DA170620 Partene har inngått en gjensidig avtale som gir begge mulighet for å kreve bortfall av avtalene dersom ulike forutsetninger inntreffer.
DA170620 Dette gir Drammen kommune handlingsrom og redusert risiko, med hensyn til å kunne kreve bortfall av avtalen dersom forutsetningene ikke oppfylles, skriver han.
DA170620 Dersom en av partene skulle si opp eller terminere avtalen uten slike forutsetninger vil det kunne betraktes som avtalebrudd og den andre parten vil kunne kreve erstatning », skriver han. | - Langt fra nok ¶
BT170620 Da politiet mandag gikk til retten for å kreve varetektsfengsling av den 48 år gamle ektemannen, ble politiets syn oppsummert slik av politiadvokat Ørjan Ogne : ¶
AP170620 | Hafslund-fisjon vedtatt - minoritetsaksjonærer oppfordres til å kreve mer penger ¶
AP170620 Minoritetseierne kan gå til retten for å kreve bedre betalt.
AP170620 kreve at man har med minst én passasjer.
AP170620 Under innledningsforedraget varslet statsadvokat Jan Tallaksen at påtalemyndigheten ikke vil kreve forvaring, men poengterte at retten står fritt til å vurdere dette på selvstendig grunnlag.
AP170620 Kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at presidentskapet må gå.
AP170620 Det som taler i TILs favør er at han har kontrakt ut 2018 og klubben kan dermed kreve en betydelig sum hvis han skal gå alt i sommer.
AA170620 Under innledningsforedraget varslet statsadvokat Jan Tallaksen at påtalemyndigheten ikke vil kreve forvaring, men poengterte at retten står fritt til å vurdere dette på selvstendig grunnlag.
DN170619 Det kommer til å kreve at de kutter i produksjonen i hele 2018, sa Schieldrop til DN forrige uke.
DB170619 Demokraten Adam Schiff og republikaneren Joe Wilson har foreslått en lov som vil kreve at amerikanere får en tillatelse dersom de skal reise til Nord-Korea.
AA170619 De mente en utsettelse av saken ville kreve store merkostnader.
VG170617 Gründerne har ikke fastsatt kravet, men ifølge DN vil de kreve å få dekket 7 millioner kroner som det har kostet å utvikle ideen.
SA170617 Gründerne har ikke fastsatt kravet, men ifølge DN vil de kreve å få dekket 7 millioner kroner som det har kostet å utvikle ideen.
DN170617 Her har vi overtatt store eiendommer som kommer til å kreve mye tid og penger de neste årene, sier Knut Schage, styreleder og eier i Schage Eiendom.
DB170617 Gründerne har ikke fastsatt kravet, men ifølge DN vil de kreve å få dekket 7 millioner kroner som det har kostet å utvikle ideen.
DB170617 « Det er absolutt ingen motsetning mellom å forsvare homofiles rett til ekteskap, kvinners rett til å ha kontroll over egen kropp, å kjempe for luften vi puster inn og vannet vi drikker, å kreve trygge arbeidsvilkår, en lønn man kan leve av og sykefravær ».
DB170617 Hvorfor ikke kreve det beste ?
BT170617 Gründerne har ikke fastsatt kravet, men ifølge DN vil de kreve å få dekket 7 millioner kroner som det har kostet å utvikle ideen.
AP170617 Gründerne har ikke fastsatt kravet, men ifølge DN vil de kreve å få dekket 7 millioner kroner som det har kostet å utvikle ideen.
VG170616 Trump mener man må kreve mer fra Cuba når det kommer til menneskerettigheter og ting som frie valg.
SA170616 Cellene fra én ku kan produsere 175 millioner burgere, noe som normalt ville kreve 440.000 kyr.
SA170616 Utbedringskostnadene utgjorde cirka 5,5 prosent av kjøpesummen, og skaden var derfor « stor nok » til å kreve erstatning.
DN170616 Men ifølge rapporten vil det kreve mer « enn et Uber » å frigjøre disse « sovende » bilene slik at de blir en del av økonomien.
DN170616 Det kommer til å kreve at de kutter i produksjonen i hele 2018, sier han.
DB170616 Det betyr at stortingspresidenten får fortsette i jobben sin, men den øvrige kritikken fra komiteen har den sterkeste ordlyden som er mulig uten å kreve at stortingspresidenten må gå.
DA170616 - Kommunen forærer sitt grønareal til klubben uten å kreve noe vederlag.
BT170616 Men kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at stortingspresidenten må gå.
BT170616 Å gi elevene fri på grunn av manglende ressurser er problematisk, men tross alt en mer ærlig sak enn å kreve oppmøte på dager der elevene bare « surrer rundt », slik ordfører i Ungdommens bystyre Tora Kildehaug beskriver sommerukene.
BT170616 Det er respektløst å kreve at elevene møter opp når skolene ikke evner å fylle dagene med læring.
BT170616 Det må i så fall kreve en helt annen satsing enn det Sparebanken har vist de senere årene.
BT170616 Utbedringskostnadene utgjorde cirka 5,5 prosent av kjøpesummen, og skaden var derfor « stor nok » til å kreve erstatning.
AP170616 Kritikken har imidlertid den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at stortingspresidenten må gå.
AP170616 Kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at presidentskapet at må gå.
AP170616 Utbedringskostnadene utgjorde cirka 5,5 prosent av kjøpesummen, og skaden var derfor « stor nok » til å kreve erstatning.
AA170616 Hvis patentkontoret i USA innvilger søknaden, kan det nok tenkes at Simmons vil saksøke Pstereo og kreve sin del av et eventuelt overskudd.
FV170615 Politikere vil kreve redegjørelse fra Statens vegvesen.
DN170615 Kort fortalt betyr det at mobiloperatørene ikke lenger kan kreve egne priser for mobilbruk i EU.
DB170615 CUBA-TALE : Donald Trump vil kreve en bedre " deal " med Cuba enn den Barack Obama fikk, sier Trumps pressetalsmann Sean Spicer.
BT170615 - Min klient stiller seg fremdeles uforstående til samtlige punkter i politiets siktelse, og vil møte og kreve seg løslatt i mandagens fengslingsmøte, sier advokat Magnus Brekke Svaberg, som er medforsvarer for den yngste av de tre brødrene, en 34 år gammel mann.
BT170615 I noe mer siviliserte samfunn måtte de pårørende oppsøke en øvrighet for å få godkjent hevndrapet, eller for å kreve inn en erstatning.
BT170615 Også dette vil naturligvis kreve økte ressurser og endrede prioriteringer. 5.
BT170615 Men det vil kreve økte ressurser og innsats for samordning og samarbeid mellom skole- og utdanningsenheter og institusjonene. 4.
BT170615 Dette formidlingsarbeidet er allerede godt i gang, men en styrking vil kreve økte ressurser og økt innsats for samkjøring av planer og virkemidler. 3.
AP170615 Lørdag stiller flere hundre funksjonshemmede i parade ned Karl Johans gate for å kreve å få være herre i sitt eget liv.
AA170615 | Dette kan du kreve når bagasjen mangler ¶
DB170614 Det er ikke urimelig av et samfunn å kreve at alle som ferdes på fellesarealer møtes på likefot og kan se hverandres identitet.
DA170614 Kurderne ser ut til å ville kreve kontroll over blant annet oljerike Kirkuk og selv kanskje Mosul, der IS fortsatt har et fotfeste.
AP170614 En eventuell overtagelse vil kreve visse endringer i innkjøpsordningen for polet.
AA170614 Så det vil ta tid, og kreve mange grep.
VG170613 Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer sier han blant annet vil kreve svar på om Sessions forsøkte å blande seg inn i Russland-etterforskningen før han erklærte seg inhabil.
VG170613 Penger til infrastruktur og hjelp til å generere utenlandske investeringer til Nord-Irland er sannsynlige krav, skriver Telegraph, som også mener at det er lite som foreløpig tyder på at unionistpartiet vil kreve gjennomslag for sitt konservative livssyn i øyriket.
VG170613 Det er grunn til å tro at partiet vil kreve en avtale som ikke bare innebærer engangsinvesteringer i regionen, men en forpliktelse om at May skal ta seg av Nord-Irland på måten DUP ønsker, i lang tid fremover, ifølge avisen The Guardian.
VG170613 DUP-leder Foster har allerede sagt at hun vil kreve en « bedre avtale » for Nord-Irland og at dette er en « enorm mulighet » for landet, ifølge BBC.
SA170613 Nå blir det forbudt å kreve ekstra betalt for mobilbruk i andre europeiske land.
NL170613 Tilbake står vi igjen med velfylte hattehyller og tyngre fly, som igjen vil kreve mer drivstoff.
DN170613 Nå blir det forbudt å kreve ekstra betalt for mobilbruk i andre europeiske land.
DB170613 - I Norge slår Pasientrettighetsloven fast at ingen kan kreve en spesifikk behandling.
DB170613 Nye retningslinjer bør kreve at kvinner bruker langtidsvirkende prevensjon før de begynner på LAR.
DA170613 Det kreves minst 300 underskrifter på kommunenivå, eller 500 på fylkesnivå, for å kunne kreve å få et såkalt innbyggerforslag behandlet.
AA170613 Nå blir det forbudt å kreve ekstra betalt for mobilbruk i andre europeiske land.
VG170612 NETTPORNO : - Både fra et rettslig og et helsefaglig perspektiv haster det med tiltak, og det er ingen grunn til å vente når det gjelder forslaget om å kreve mer av internettleverandørene, skriver kronikkforfatterne.
VG170612 Både fra et rettslig og et helsefaglig perspektiv haster det med tiltak, og det er ingen grunn til å vente når det gjelder forslaget om å kreve mer av internettleverandørene.
VG170612 - Det kan være andre områder i samfunnet der det er riktig å kreve at nikab og burka ikke skal brukes.
DB170612 Med ny transportplan vil de kreve inn 131 milliarder ¶
DB170612 Da ble det klart at regjeringen kom til å kreve inn 37 milliarder kroner i bompenger på fire år.
DB170612 - Vi har ikke kritisert Frp for å kreve inn bompenger, men har kritisert dem for bompengebløffen.
DB170612 Beholde dagens mulighet for å innføre lokale forbud ¶ og ¶ kreve at skolen gjennomfører en samtale med eleven eller studenten som bruker heldekkende ansiktsplagg.
DA170612 Normalt skal bompengefinansiering begrenses til 15 år, men komiteen mener man kan fortsette å kreve inn bompenger etterpå.
AP170612 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) mente derimot at selvkjørende biler kan komme til å kreve mer utbygging, fordi de har andre krav til veistandard.
AA170612 | Sverige vil kreve mer demokrati fra Suu Kyi ¶
AA170612 Normalt skal bompengefinansiering begrenses til 15 år, men komiteen mener man kan fortsette å kreve inn bompenger etterpå.
VG170611 Det er trolig at partigruppen vil kreve svar på hvorfor statsministerens kontor annonserte på lørdag at det nordiske unionistpartiet DUP allerede hadde gått med på prinsippene i en samarbeidsavtale, når begge partier måtte avkrefte at en avtale var i boks på søndag.
DN170611 Det vil kreve spesialpapir og spesialblekk, men for øvrig kreves det ikke noes spesialutstyr for å lage slike e-tatoveringer.
DB170611 - Kort fortalt handler det om en etterbetaling som Carl Berg og Coop Sørvest mener de har krav på, men som jeg mener de ikke kan kreve , sier Thon.
VG170610 Mays støttespillere sier det ikke er grunn til å kreve Mays avgang, og viser til at hun fikk 13.7 millioner stemmer - som er mer enn det Tony Blair fikk i Labours brakvalg i 1997.
DB170610 Fredag kveld var over 1.000 demonstranter samlet i byen, mange av dem unge menn og kvinner, og noen av dem med barn, for å kreve at protestlederen Nasser Zefzafi og de andre aktivistene blir løslatt. ( ©NTB ) ¶
DB170610 Dersom britene ber om dette, kan noen land kreve en skrekkelig høy pris fra britene.
DB170610 Ved å kreve at alle betaler norske kroner i skatt - i tillegg til at norske kroner er lovfestet tvungent betalingsmiddel i Norge.
DB170610 Tidligere betød dette at man kunne kreve å veksle sine kontanter inn i gull.
DB170610 Folk kan bli usikre på bankens soliditet og kreve innskuddene sine i kontanter.
AA170610 Fredag kveld var over 1.000 demonstranter samlet i byen, mange av dem unge menn og kvinner, og noen av dem med barn, for å kreve at protestlederen Nasser Zefzafi og de andre aktivistene blir løslatt. ( ©NTB ) ¶
AA170610 | - Ikke tro at du kun kan kreve din rett i marka ¶
NL170609 Hvor mye av ditt arbeid og eiendom skal andre kunne kreve ?
DB170609 Overført til en enkelt valgkrets ville dette kreve minst 22,19 prosent av de avgitte stemmene for å gå videre.
SA170608 Det blir lite relevant å kreve hjelmpåbud på bondens traktor hvis det faktisk ikke treffer dem som ruller rundt en natt til søndag med promille.
SA170608 Dersom systemet ikke fungerer, vil Arbeidstilsynet kunne gi pålegg til arbeidsgiver og kreve at tiltak settes inn.
NL170608 Norske myndigheter må kreve svar fra Saudi-Arabia og vurdere å nedgradere diplomatiske forbindelser med landet som følge av arrestasjonen.
DN170608 Han legger likevel ikke skjul på at med økt oljebehov, vil oljeprisene i verden også måtte stige, blant annet fordi det vil kreve utnyttelse av vanskelige oljeressurser som tungolje i Venezuela og oljesand i Canada.
DB170608 Dersom han blir solgt vil det kreve et bud på rundt 600 millioner norske kroner for at Southampton lar ham gå.
BT170608 Og at det er vel så vesentlig å analysere hva man kan kreve av læreren, hva den enkelte elev trenger, og om læreren har plikt til å ivareta alle elevens behov eller kun noen av dem.
SA170607 Tre år senere er det ventet at Everton vil kreve 100 millioner pund - nesten 1,1 milliarder kroner.
DN170607 - Teatret står foran en spennende tid som vil kreve mye også av styret, sier hun. | - Dette er gode nyheter for den som ønsker seg inn i boligmarkedet ¶
DN170607 Regelverket slår fast at veimyndighetene ikke kan kreve større gravedybde enn 80 centimeter for ledninger langs eller på tvers riksveinettet og 60 centimeter på andre veityper.
DN170607 De rødgrønne ber Stortinget utrede muligheten for å kreve norske vilkår på skip i norsk farvann.
DB170607 I et intervju med danske avisa Politiken ( krever abonnement ) i slutten av mai, sier Choi Jong-kun, rådgiver for Sør-Koreas nyvalgte president Moon Jae-in, at en eventuell krig mellom Nord-Korea og Sør-Korea vil kreve minst fire millioner liv.
DB170607 Opposisjonen forsøkte i fjor å samle nok underskrifter til å kunne kreve folkeavstemning om å avsette Maduro, som grunnloven fra Chávez åpner for, men Maduros folk klarte å stanse det.
DA170607 Trump skal blant annet ha prøvd å kreve personlig lojalitet fra Comey, og bedt ham om å droppe etterforskningen av Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DA170607 " Drammen kommune frafaller på nåværende tidspunkt ikke sin rett til å kreve bortfall av utviklings- og kjøpsavtaler med henholdsvis Ticon Eiendom AS og Marienlyst Utvikling AS ved manglende regulering innen 5 år ", lyder forslaget til vedtak.
AP170607 Tre år senere er det ventet at Everton vil kreve 100 millioner pund - nesten 1,1 milliarder kroner.
AA170607 De rødgrønne ber Stortinget utrede muligheten for å kreve norske vilkår på skip i norsk farvann.
DB170606 Det er ventet at Saints vil kreve mellom 50 og 60 millioner pund ( 550-660 millioner kroner ) for sin juvel.
DB170606 I innstillingen fra stortingskomiteen påpeker medlemmene fra Ap, Frp, KrF og SV at det kan være gode grunner til å beskytte lærertittelen, men at dette ikke vil kreve opprettelse av en ny sertifiseringsordning.
AA170606 Ifølge Newsweek kan de andre landene komme til å kreve at landet stenger Al Jazeera, før de vil gå inn i samtaler Qatar.
AA170606 Hun vil ha flere detaljer og vil kreve opplysninger om kjønnsfordeling både totalt og på ulike stillingsnivåer, kjønnsdelt lønnsstatistikk på ulike stillingsnivåer og totalt og kjønnsdelt oversikt over uttak av foreldrepermisjon.
VG170605 Vi gikk fra 27 til 12 politimestre, og mente at det er rimelig å kreve master for personer som skal sitte i tunge lederposisjoner, skriver Humlegård i en epost.
FV170605 Nå kommer debatten om de skal begynne å betale for seg, men det er neppe flertall for å kreve inn bompenger fra dem.
FV170605 Slik jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie leser pressemeldingen, vil de ikke kreve veldig mye mer enn 13 måneders utestengelse.
FV170605 Nøyaktig hvor streng dom FIS kommer til å kreve er foreløpig uklart.
DN170605 Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm vil kreve at bedrifter rapporterer om kjønnsforskjeller i lønn på ulike stillingsnivåer.
AP170605 mai, ville media - og hvem som helst - kunne kreve innsyn i pasientjournaler etter offentlighetslovens regler.
SA170604 Slik jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie leser pressemeldingen, vil de ikke kreve veldig mye mer enn 13 måneders utestengelse.
SA170604 Nøyaktig hvor streng dom FIS kommer til å kreve er foreløpig uklart.
BT170604 Slik jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie leser pressemeldingen, vil de ikke kreve veldig mye mer enn 13 måneders utestengelse.
BT170604 Nøyaktig hvor streng dom FIS kommer til å kreve er foreløpig uklart.
AP170604 Slik jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie leser pressemeldingen, vil de ikke kreve veldig mye mer enn 13 måneders utestengelse.
AP170604 Nøyaktig hvor streng dom FIS kommer til å kreve er foreløpig uklart.
AP170604 Slik jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie leser pressemeldingen, vil de ikke kreve veldig mye mer enn 13 måneders utestengelse.
AP170604 Nøyaktig hvor streng dom FIS kommer til å kreve er foreløpig uklart.
DA170603 Har du ikke benyttet deg av en flybillett, kan du kreve å få refundert skatter og avgifter, selv om du ikke får refundert hele prisen.
BT170603 Alex har nå slått to av de beste britene, så vi er i posisjon til å kreve litt.
AA170603 Å reise til, og leve på, en planet som ligger mange lysår unna, vil kreve svært avansert vitenskap.
VG170602 Noen av dem vil kreve at flere av oss bidrar litt mer enn i dag.
SA170602 Nå ser vi også at USA synes å nedtone betydningen av Artikkel 5, men samtidig kreve at Nato går inn i Syria, stikk i strid med grunntanken bak Nato som en nord-atlantisk forsvarsallianse.
DB170602 På sin hjemmeside skriver Forbrukerrådet at DNBs anke var et forsøk på å unngå at disse kundene skal kunne kreve tilbake 690 millioner kroner som de har betalt for mye i fondsgebyrer.
DB170602 Det var åpenbart for arbeidsgruppa at det ville kreve et omfattende arbeid for å iverksette tiltakene de foreslo.
DB170602 Det var også klart at det ville kreve endringer i blant annet straffeprosessloven.
BT170602 Det vil kreve prioritering av fortetting og bygging av gang- og sykkelveier og kollektiv infrastruktur.
AP170602 I et brev sendt i slutten av februar, skriver DNK at det ikke har fått noen formell henvendelse om bistand i prosjektet, og at det heller ikke har fått tildelt midler til å løse oppgavene som prosjektene vil kreve .
AP170602 « Det er god grunn til å tro at hudinfeksjonen skyldes bakterien Pseudomonas aeruginosa », heter det i redegjørelsen fra kommuneoverlegen : « Hudinfeksjonen er vanligvis selvhelbredende og vil vanligvis ikke kreve antibiotikabehandling.
AA170602 En slik økning i husleie vil ifølge ledelsen kreve 950 studenter for å dekke inn kostnadene.
VG170601 Regelen er at man har respekt for resultatet regjeringen fremforhandler, slik at ikke bøndene hvert eneste år skal kunne løpe ned på Stortinget for å kreve mer.
SA170601 KrF vil kreve at pensjonistene skal få utbetalingsslippen sin tilbake på papir.
DB170601 Mye å kreve , ass.
AP170601 Men de kan i praksis tvinges til det ved å kreve at konkret infrastruktur skal være på plass før det gis brukstillatelser.
AP170601 Han sier ay regjeringen er opptatt av at det skal være enkelt for forbrukerne å handle på nett, uten høye gebyrer til fraktselskapene for å kreve inn småbeløp i merverdiavgift.
AP170601 DSB er klare på at en videreføring og modernisering av tilfluktsrom og varsling, kommer til å kreve store økonomiske investeringer.
AA170601 KrF vil kreve at pensjonistene skal få utbetalingsslippen sin tilbake på papir.
VG170531 - Man visste allerede under forhandlingene i Paris at det ville kreve en gradvis opptrapping av innsatsen for å nå målene i Parisavtalen.
VG170531 - Da vil jeg kreve å få vite begrunnelsen.
VG170531 Bryter valgløfte : Vil kreve inn 10,9 milliarder i bompenger hvert år frem til 2029 ¶
VG170531 Bomsjokket i hovedstaden : Vil kreve bompenger både inn og ut av Oslo ¶
VG170531 Familien kan nå kreve fastsettelsesdom for brudd på Grunnloven, EMK og barnekonvensjonen artikkel 37, men lagmannsretten påpeker at staten ikke kan dømmes for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3, som sier at voksne skal gjøre det som er best for barna.
DN170531 - Vi vet ikke hva de vil kreve . men det må være både mer budsjettmidler, altså statstilskudd, og i tillegg omposteringer, sier Høyres næringspolitiske talsmann Gunnar Gundersen.
DB170531 Hjemmelen for å kreve gebyr i byggesaker er plan- og bygningsloven § 33-1 ( utdrag ) : ¶
DA170531 Familien kan nå kreve fastsettelsesdom for brudd på Grunnloven, EMK og barnekonvensjonen artikkel 37, men lagmannsretten påpeker at staten ikke kan dømmes for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3, som sier at voksne skal gjøre det som er best for barna.
AP170531 - Kommunen kan ikke kreve for mye eiendomsskatt av boligeiere og så stryke setningen om at folk skal få automatisk bunnfradrag for boenhet nummer to, uten å informere om det, mener Sørmo.
VG170530 Løsningen blir å vente til nettbanken er oppe igjen og kreve at DNB tar seg sammen.
SA170530 I Californias delstatssenat er det blitt satt fram et lovforslag om å kreve at all elektrisitetsproduksjon skal komme fra fornybare kilder innen 2045.
DB170530 Uten at skolen hadde fått nødvendig dispensasjon fra Kunnskapsdepartementet for å kreve så mye, betalte elevene som gikk på Westerdals School of Communication fra 2002-2012 mellom 20-30 000 kroner for mye i skolepenger årlig per elev, ifølge avisa.
DA170530 * Kreve alkolås på samtlige yrkeskjøretøy som kommer inn i landet.
AP170530 I tillegg har SV foreslått : ¶ å begrense advokatenes taushetsplikt når det er snakk om bevisst skatteunndragelse ¶ å utvide plikten til å opplyse i selvangivelsen om utenlandsk eierskap ¶ å kreve større åpenhet om skatt i aksjonærregisteret ¶
AP170530 - Regjeringen er opptatt av at det skal være enkelt for forbrukerne å handle på nett, uten høye gebyrer til fraktselskapene for å kreve inn småbeløp i merverdiavgift.
AP170530 Hagen ønsker ikke å kreve et kabinettsspørsmål, men mener tiden er inne for at Regjeringen må diskutere muligheten.
DB170529 I september 2016 la Nærings- og fiskeridepartementet fram et forslag som går ut på å gi departementet nødvendig hjemmel til å kreve registrering av turistfiskevirksomheter, og rapportering av fangst.
DB170529 I dagens utgave av den danske avisa Politiken ( krever abonnement ) sier Choi Jong-kun, rådgiver for Sør-Koreas nyvalgte president Moon Jae-in, at en krig mellom Nord-Korea og Sør-Korea vil kreve minst fire millioner liv.
DA170529 På strekningen fra Kvadrat til Gamleveien kan dette være mulig både med midtstilt og parallelført løsning, mens det vil kreve omfattende sanering og riving/flytting av bygg gjennom Strandgata, heter det i forprosjektet. 4200 meter med bussvei på Fv. 44 mellom kjøpesenteret Kvadrat og Rutebilstasjonen i Sandnes, Ruten, er tenkt åpnet i 2021.
VG170528 Gustafssons mål er å knuse Glover Teixiera og igjen kreve sin rett om en tittelkamp.
AP170528 Han varslet at Naturressurs- og miljødepartementet vil kreve at fabrikken bygges om og setter inn tiltak som gjør at utslippene stopper.
DB170527 Sammensetningen av innvandringa til Norge endrer seg dramatisk, og kommer til å kreve mer ressurser enn før.
DB170527 Derfor bør spørsmålet opp på bordet i den kommende valgkampen : Hvilke velferdsgoder bør reduseres i takt med at innvandringa kommer til å kreve mer ressurser enn før ?
DB170527 - Spørsmålet må opp på bordet i den kommende valgkampen : Hvilke velferdsgoder bør reduseres i takt med at innvandringa kommer til å kreve mer ressurser enn før ?, skriver artikkelforfatteren.
BT170527 Men vi må kunne kreve at de som går høyt på banen og kommer med grove påstander om at vi kamuflerer anskaffelser som en gave, som et minimum setter seg inn i saksforholdet.
AP170527 - Mange av dine ønsker vil kreve endringer i lov- og regelverk.
VG170526 I talen brukte den amerikanske presidenten mesteparten av tiden på å kreve mer penger fra sine allierte : ¶ - 23 av 28 land betaler ikke det de skal betale, sa Trump fra scenen.
VG170526 » | Vil kreve bompenger både inn og ut av Oslo ¶
DN170526 Det ventes at hun vil kreve at G7-landene legger økt press på internettselskaper som Facebook og Twitter for å få dem til fjerne innlegg med ekstremistisk innhold fra sine sider.
DB170526 Vurder hvor mange år du er villig til å gå glipp disse inntektene og hva det vil kreve av deg å komme tilbake til yrkeskarrieren den dagen du ønsker det.
DB170526 Dersom du flytter inn hos han bør du kreve å kjøpe deg inn, fremfor å betale ham en månedlig leie.
DB170526 Ifølge regjeringsadvokaten er nemlig dyrene til Jovsset Ánte ( som er en av reineierne som driver denne flokken ) så skrøpelige og utmagret at myndighetene er i sin fulle rett til å kreve nedslakting til et nivå som det ikke er mulig å leve av.
BT170526 Den amerikanske presidenten vakte også oppsikt ved å kreve et « sterkt fokus » på innvandring fra NATOs side.
AA170526 Hun vil under møtet trolig kreve at G7-landene legger økt press på internettselskaper som Facebook og Twitter for å få dem til fjerne innlegg med ekstremistisk innhold fra sine sider.
SA170525 - Det må gå an å kreve mer av et sånt fotballpublikum.
DB170525 Du KREVE det, sei du.
BT170525 - Det må gå an å kreve mer av et sånt fotballpublikum.
AP170525 - Det må gå an å kreve mer av et sånt fotballpublikum.
AA170525 Men derfra til å kreve at krimforfattere skal utvise samfunnsengasjement i sine bøker eller gjennom sin rolle som offentlige figurer ?
VG170524 Nå innrømmer myndighetene at det ikke var lovhjemmel for å kreve klarering av henne.
VG170524 Nå vil en kommisjon kreve tilbake et gigantbeløp.
DB170524 I stedet for å kreve en reell nedjustering av et prosjekt som har doblet seg kostnader til 40 milliarder kroner, ønsker de borgerlige partiene å spare en halv prosent av byggesummen på å framskynde utbyggingen.
BT170524 - Vårt forslag er å først gjøre en utredning av hvilke barrierer og problemstillinger som finnes og ikke kreve en nasjonal regulering umiddelbart.
BT170524 I en dynamisk situasjon med stadig nye forhold å ta hensyn til - samt store konsekvenser, stor usikkerhet og tidspress - ble det klart at dette ville kreve endringer i både lederroller og - strukturer underveis.
AA170524 - Vårt forslag er å først gjøre en utredning av hvilke barrierer og problemstillinger som finnes og ikke kreve en nasjonal regulering umiddelbart.
AA170524 - Vårt forslag er å først gjøre en utredning av hvilke barrierer og problemstillinger som finnes og ikke kreve en nasjonal regulering umiddelbart.
DB170523 I de bratteste bakkene er det så uklare grenser mellom staking og skøyting at kontrollen vil kreve store ressurser : ¶
DB170523 USA kan komme til å kreve at en større andel skal komme fra europeiske allierte.
AP170523 - Hvorfor vil du ikke kreve kabinettsspørsmål, men bare sterkt be dem vurdere det ?
VG170522 Nevnte Garbin sa svært lite, og kunne derfor ikke kreve rabatt.
VG170522 Man planlegger å kreve inn bompenger i 20 år.
SA170522 Det siste punktet er ventet å bli svært betent, ettersom EU er ventet å kreve mye mer penger enn britene er villige til å legge på bordet.
SA170522 Hensett til det forestående stortingsvalg, burde vi kunne kreve en klar holdning fra våre stortingsrepresentanter til det som daglig skjer med Vestbreddens palestinske barn.
SA170522 Regjeringen foreslår samtidig at fornærmede i straffesaker skal kunne kreve oppreisning fra hver enkelt gjerningsmann når krenkelse er begått av flere i fellesskap, for eksempel ved gruppevoldtekt.
NL170522 Resten vil kreve bevilgning i neste Nasjonal Transportplan, eller annen finansiering.
DN170522 Skal vi få til en god omleggingsprosess må de store byggherrene gi tydelige signaler om hva de vil kreve i tiden.
DN170522 Byggenæringens landsforening ( BNL ) mener det er viktig å jobbe for utslippsfrie eller fossilfrie byggeplasser, slik enkelte byggherrer har begynt å kreve .
DB170522 Regjeringen foreslår samtidig at fornærmede i straffesaker skal kunne kreve oppreisning fra hver enkelt gjerningsmann når krenkelse er begått av flere i fellesskap, for eksempel ved gruppevoldtekt.
DA170522 Skal vi få til en god omleggingsprosess må de store byggherrene gi tydelige signaler om hva de vil kreve i tiden.
DA170522 Byggenæringens landsforening ( BNL ) mener det er viktig å jobbe for utslippsfrie eller fossilfrie byggeplasser, slik enkelte byggherrer har begynt å kreve .
DA170522 Regjeringen foreslår samtidig at fornærmede i straffesaker skal kunne kreve oppreisning fra hver enkelt gjerningsmann når krenkelse er begått av flere i fellesskap, for eksempel ved gruppevoldtekt.
BT170522 Lagmannsretten finner ikke holdepunkter i avtalen eller bevisførselen for øvrig for at GSK kunne kreve at institusjonene oppfylte kontraktsforpliktelsene.
BT170522 Institusjonene blir ikke part i avtalen ved ikke å kreve husleie.
BT170522 Det var et bevisst valg ikke å kreve husleie.
BT170522 Regjeringen foreslår samtidig at fornærmede i straffesaker skal kunne kreve oppreisning fra hver enkelt gjerningsmann når krenkelse er begått av flere i fellesskap, for eksempel ved gruppevoldtekt.
AP170522 Skal vi få til en god omleggingsprosess må de store byggherrene gi tydelige signaler om hva de vil kreve i tiden.
AP170522 Byggenæringens landsforening ( BNL ) mener det er viktig å jobbe for utslippsfrie eller fossilfrie byggeplasser, slik enkelte byggherrer har begynt å kreve .
AA170522 Regjeringen foreslår samtidig at fornærmede i straffesaker skal kunne kreve oppreisning fra hver enkelt gjerningsmann når krenkelse er begått av flere i fellesskap, for eksempel ved gruppevoldtekt.
AA170522 Det må vi også kunne kreve , når arrangementet får ti millioner kroner fra staten og tre millioner fra både Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU.
VG170521 Det å kreve fareskilt med nødutgang er latterlig.
AA170521 Det vil kreve mye av regjeringa å stå imot presset.
VG170520 Foran partiets landsstyremøte i Oslo lørdag, sier Lysbakken at han vil kreve å være med i en rødgrønn koalisjon dersom valgresultatet gir rødgrønt flertall : ¶
DB170520 Derfor vil vi kreve at barnehagene underviser barna i norsk, sier hun.
BT170520 Ulriken er et murbygg over flere etasjer som vil kreve flere heiser og store investeringer i uteareal.
VG170519 Det trenger ikke være lett å lære, språk, for eksempel, kan være vanskelig å mestre, men rimelig å kreve .
VG170519 Les også : Skoler og elever kan kreve annullert norsk-eksamen i videregående ¶
DB170519 - Det er ingen grunn til at et rasjonelt tenkende menneske skal kunne konkludere med at han kan kreve penger hver gang han ønsker det, sa dommer Nigel Gerald.
DA170519 - Da vil vi kreve de samme ambisiøse endringene som vi nå er i ferd med å få gjennomført i Oslo.
BT170519 Spesialenheten vil kreve inndragning av det beløpet som Cappelen minst har gitt Jensen som økonomisk fordel : 2.450.000 kroner.
AP170519 Etterforskningen er nå gått inn i et nytt gir, opplyser avisens kilder, og FBI kommer nå i tiden fremover til å gjennomføre en rekke intervjuer og kreve å få tilgang til en mengde dokumenter for å komme til bunns i saken.
AP170519 Spesialenheten vil kreve inndragning av det beløpet som den mener Cappelen minst har gitt Jensen som økonomisk fordel : 2.450.000 kroner.
DB170518 Vil kreve strafferabatt for Cappelen ¶
DB170518 Vil kreve strafferabatt for Cappelen ¶
AP170518 Han kan sette i gang etterforskninger, stevne for å kreve papirer utlevert og sette folk under tiltale.
AP170518 På et tidspunkt ga statsadvokaten i Kongo uttrykk for at landet ville kreve hele 3038 milliarder kroner i erstaning fra Norge.
AP170518 Lovforslaget omhandler EOS-utvalgets rett til å kreve innsyn i særlig sensitiv informasjon fra PST, slik det i dag er for Etterretningstjenesten.
DB170517 Kjøperen kan deretter kreve inn opp til 18 prosent renter fra vedkommende som skylder pengene, og hvis gjelden ikke blir betalt kan gjeldskjøperen begjære f.eks. eiendommen tvangssolgt.
NL170516 Stadig større cruiseskip med 2500 - 3000 passasjerer vil kreve adskillig flere jumboer samtidig på Banak.
NL170516 De vil kreve forhold som gir 100 prosent funksjonalitet og forutsigbarhet.
DB170516 Ryanair hadde nemlig lagt på moms på gebyret og transportklagenemnda mener at Ryanair ikke kreve gebyr ut over det som er angitt i gebyrtabellen sin og anbefaler derfor at Ryanair refunderer 1,37 euro.
DB170516 Dette kan du kreve
DB170516 Kongressen kan åpne sak og kreve at han under ed forklarer hva som skjedde.
BT170516 Det vil kreve mye av både myndigheter og andre å holde samfunnet trygt.
AP170516 Senatet kan kreve innsyn i Comey-notatet ¶
AP170516 I en kommentar på Twitter sier han at han kommer til å kreve å få se Comey-notatet, med forbehold om at det faktisk eksisterer : ¶
DN170515 SVs Kari Elisabeth Kaski ( til høyre ) vil kreve klimabudsjett med ny regjering.
DN170515 SV vil kreve at en eventuell ny regjering fra høsten innfører klimabudsjett etter mønster fra Oslo.
BT170515 Byen Bergen, næringslivet og offentlig forvaltning på Vestlandet og studiesøkerne må kreve at UiB i større grad tar hensyn til dem enn til en historisk betinget universitetsstruktur.
BT170515 Vi skulle ønsket enda mer, men hvor mye mer enn mest har Grung tenkt å kreve ?
AP170515 - Dette vil kreve at foreldre tar fri fra jobben for å følge de yngste på øvelse.
AP170515 For Borgarting lagmannsrett nøyde han seg med å kreve ca. tre millioner kroner, men tapte igjen.
VG170514 Viruset gjør skade ved å ta over den infiserte PCen, kryptere alt innholdet, og kreve løsepenger for å åpne maskinen igjen.
SA170514 González forklarer at det alltid er det angripende laget som må kreve at avstanden til muren er korrekt.
DN170514 NATO kan kreve nye pengeløfter fra Norge ¶
DN170514 | NATO kan kreve nye pengeløfter fra Norge ¶
DB170514 Og fjellet hvor Eddy Merckx sitt Grand Tour-eventyr startet, skulle kreve flere ofre.
DB170514 Dersom vi skal ta forskerne og ekspertene i FNs klimapanel på alvor, vil det å unngå farlige klimaendringer kreve at vi lar store deler av vår olje og gass bli liggende i bakken.
AP170514 González forklarer at det alltid er det angripende laget som må kreve at avstanden til muren er korrekt.
AA170514 Søndag varslet Tyskland at EU-landene vil kreve garantier fra Kina både når det gjelder frihandel, miljøvern og arbeidsmiljø før de vil signere en felles erklæring når konferansen avsluttes mandag.
VG170513 Når agenten truer med å kreve tilbake pengene etter forskuddet, oppstår ideen om å skrive en sensasjonspreget bok om moren han ikke lenger kjenner.
VG170513 Samtidig har angriperne begynt å kreve mye mindre penger nå enn det de pleide å gjøre før.
DB170513 En skjebne som kan kreve sin mann.
VG170512 Hun har ikke myndighet til å kreve dette før 2017.
VG170512 Nå er minst tre av partiene på Stortinget klare for å kreve omkamp om karakterkravet på 4 i neste stortingsperiode.
VG170512 - Vi har behandlet spørsmålet på flere kongresser, og avstått fra å kreve boikott fordi vi har pekt på dialog og forhandlinger.
DN170512 Hvis Bondelaget får viljen sin, tror Limi likevel ikke at andre næringer vil kreve det samme.
BT170512 Det blir viktig å insistere på byens helt unike nasjonale og internasjonale posisjon - og å kreve sitt.
SA170511 - Det er et viktig prinsipp innenfor rettsstaten at en tiltalt kan kreve at saken går for åpne dører hvis ikke særlige hensyn taler mot det.
DN170511 Hvis de vinner valget vil Labour gå for omfattende nasjonalisering av kraftforsyning, jernbane og post, samt kreve en gradvis utfasing av EU-tilknytningen.
DB170511 - Det er et viktig prinsipp innenfor rettsstaten at en tiltalt kan kreve at saken går for åpne dører hvis ikke særlige hensyn taler mot det.
DB170511 Pengene skal brukes til å avdekke og kreve tilbake feilutbetalinger.
DB170511 - Min og delegasjonens jobb er å gå og banke på dørene til produsenten, rett og slett, og kreve vårt for at de tingene vi mener bør utbedres, blir utbedret.
DA170511 Vi vil i Stortinget kreve kraftigere innsats for å få flere folk i jobb.
BT170511 - Det er et viktig prinsipp innenfor rettsstaten at en tiltalt kan kreve at saken går for åpne dører hvis ikke særlige hensyn taler mot det.
AP170511 - Det er et viktig prinsipp innenfor rettsstaten at en tiltalt kan kreve at saken går for åpne dører hvis ikke særlige hensyn taler mot det.
AP170511 - Det er et viktig prinsipp innenfor rettsstaten at en tiltalt kan kreve at saken går for åpne dører hvis ikke særlige hensyn taler mot det.
VG170510 Arsenal-styret skal kreve store endringer i klubbens sportslige ledelse dersom Arsène Wenger skal få fortsette som manager.
NL170510 Nå vil Geir kreve 10 millioner fra sitt eget kraftselskap ¶
DN170510 12 aksjeselgere skal ifølge Økokrim ha tapt penger ved at det ikke ble informert om at selgerne hadde mulighet til å kreve at aktøren som kjøpte aksjene det russiske investeringsselskapet Bluecone, et underselskap av gruvegiganten Severstal, betalte mer for aksjen enn kjøpsprisen gjennom en prisgaranti.
AP170510 Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at EOS-utvalget ikke skal kunne kreve innsyn i « identiteten til menneskelige kilder » i PST.
SA170509 Å gjennomføre en gransking som det her er snakk om, vil kreve god forståelse og innsyn i saken, sammen med erfaring og tverrfaglig kunnskap.
DN170509 Siden sist september har Orkla, på lik linje med Hydro, kunnet kreve at selskapet børsnoteres.
DN170509 Hvor stor andel hver av eierne kan kreve å beholde ved en børsnotering er regulert i aksjonæravtalen mellom de to selskapene.
DN170509 Etter tre år kan begge parter kreve en børsnotering.
DN170509 Begge parter kan også kreve, eller ikke kreve , men bli enige om noe annet.
DN170509 Begge parter kan også kreve , eller ikke kreve, men bli enige om noe annet.
DN170509 Ungdomspartiene har gått sammen om å kreve økt studiestøtte og bygging av flere studentboliger.
DB170509 Årsaken til det var, ifølge Yates, at et eventuelt svar ville kreve at hun oppga hemmeligstemplet informasjon.
DA170509 Ungdomspartiene har gått sammen om å kreve økt studiestøtte og bygging av flere studentboliger.
DA170509 Dersom den er beholdt kan de tidligere ansatte kreve å få stillingene sine tilbake, da det i praksis har skjedd en såkalt virksomhetsoverdragelse.
DB170508 Årsaken var, ifølge Yates, at et eventuelt svar ville kreve at hun oppga hemmelighetsstemplet informasjon.
DB170508 - De vil sannsynligvis ønske en økonomisk saltvannsinnsprøytning fra USA og dets allierte, tror Geir Helgesen om hva dagens regime i Nord-Korea vil kreve .
DA170508 Å tette dette gapet vil kreve årlige budsjettkutt på fem milliarder kroner i alle år etter 2030.
DA170508 Når høyresida og noen arbeidsgivere kommer trekkende med EØS-avtalen, og sier « dere kan ikke regulere », « dere kan ikke kreve », så skal vel ikke vi slå oss i lag med dem ? sa LO-lederen.
AP170508 Fagforbundet - LOs desidert største - ventet til søndag med å kreve to representanter blant de åtte i LOs ledelsen.
VG170507 - Jeg kan ikke kreve mer fra spillere som ikke har spilt ett minutt fotball de siste syv ukene.
DB170507 I går snakket Sylvi Listhaug varmt for spesielt ett resolusjonsforslag på landsmøtet : Forslaget om å kreve at skoler avholder skolegudstjeneste.
DB170507 De velgerne til konservative François Fillon som har stemt på Macron, vil kreve at han lytter til Frankrikes konservative hjerte.
DB170507 De velgerne til Jean-Luc Mélenchon som har stemt på Macron kreve at han lytter på deres klagemål.
DB170507 Noen skoler kan kreve at du søker om tilrettelegging tidligere i året, hvis det ikke er snakk om akutt tilrettelegging før eksamen, skriver Norges handelshøyskole ( NHH ).
DA170507 Konkret vil partiet avskaffe loven som gir kommunene rett til å kreve inn slik skatt.
DA170507 Konkret vil partiet avskaffe loven som gir kommunene rett til å kreve inn slik skatt.
AP170507 Næringen er ikke i nærheten av å være miljøvennlig ut fra de standarder vi bør ha i Norge, og som internasjonale markeder vil kreve av oss, sier Lier-Hansen.
AA170507 Fram til forbudet trer i kraft, skal man sette et tak slik at kommunene ikke får kreve mer enn 4 promille i eiendomsskatt i 2018, og ikke mer enn 2 promille i 2019.
DN170506 - Etter Stockholm-terroren nylig og forsøket på en bombe i Oslo synes jeg igjen vi skal vise vei og kreve at man skal avlegge en lojalitets-ed til Norge, sa Hagen i et innlegg under Frp-landsmøtet på Gardermoen lørdag.
DN170506 Frankrike vil kreve helseattest med BMI for sørge for at modeller ikke blir helseskadelig tynne ( illustrasjonsbilde ).
DB170506 Hvis en president Le Pen da ville kreve å betale renter og avdrag på statlige lån med « vanlige penger », ville Frankrike bli erklært konkurs, og den greske gjeldskrisa ville fortone seg som ei spist pølse i slaktetida eller ei ubetalt regning fra en litt for livlig kveld på en bar.
BT170506 IKKE I NÆRHETEN : - Oppdrettsnæringen er ikke i nærheten av å være miljøvennlig ut fra de standarder vi bør ha i Norge, og som internasjonale markeder vil kreve av oss, mener administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.
AP170506 Partiet vedtok å foreslå å avskaffe loven som gir kommunene rett til å kreve inn skatt.
AA170506 - Etter Stockholm-terroren nylig og forsøket på en bombe i Oslo synes jeg igjen vi skal vise vei og kreve at man skal avlegge en lojalitets-ed til Norge, sa Hagen i et innlegg under Frp-landsmøtet på Gardermoen lørdag.
AA170506 - Etter Stockholm-terroren nylig og forsøket på en bombe i Oslo synes jeg igjen vi skal vise vei og kreve at man skal avlegge en lojalitets-ed til Norge, sa Hagen i et innlegg under Frp-landsmøtet på Gardermoen lørdag.
DN170505 Hagen og Oslo Frp å få vedtatt en politisk uttalelse som tar til orde for å avvikle kommunenes rett til å kreve inn skatt på eiendom fra 2020.
DN170505 - Dersom Fremskrittspartiet går inn for å forby kommunene å kreve inn eiendomsskatt og fjerne formuesskatten, vil kommunene tape 21,5 milliarder kroner.
BT170505 Komiteene skal fremme etisk forsvarlig forskning og kan kreve endringer der dette åpenbart vil forbedre prosjektene.
VG170504 Kreve kvalitet, sier han.
DB170504 - Til tross for at kongehuset koster norske skattebetalere flere hundre millioner årlig, har samfunnet ingen rett til å kreve innsyn i virksomheten.
DB170504 - Ingen rett til å kreve innsyn ¶
DA170504 Samtidig definerer klimaloven at Norge skal ha en systematisk omstilling til lavutslippssamfunnet, noe som vil kreve en målrettet innsats over tid og tiltak i alle sektorer.
AA170504 | Tillerson : USA vil ikke lenger kreve respekt for menneskerettighetene ¶
AA170504 Den amerikanske tjenestemannen sier det ikke er snakk om noen uavhengige amerikanske baser i Irak siden det ville kreve mange tusen flere soldater.
AA170504 - Nå blir det enklere for skolene å se hvilke helt spesielle situasjoner som kan kreve at man deler guttene og jentene i ulike grupper.
AA170504 - Ingen kan kreve kjønnsdelt undervisning på bakgrunn av religion, sier statsråd Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AA170504 - Det er altså ikke slik at foreldre kan kreve kjønnsdelt undervisning på vegne av sine barn.
VG170503 * Om tilfluktsrommene fortsatt skal opprettholdes som beskyttelse for sivilbefolkningen, vil det koste store summer og kreve økt kompetanse på mange nivåer.
VG170503 Det kan få store konsekvenser for resten av livet, og da må det være mulig å kreve kompensasjon og oppreisning, sier KrFs talsperson for utdanning Anders Tyvand til VG.
VG170503 Da vil Statens innkrevingssentral kreve inn ubetalte krav fra den som eide bilen 1. januar i år.
FV170503 | Kristiansand vil kreve tilbake tilskudd fra Den katolske kirke ¶
FV170503 Etter en dom i Oslo tingrett går Kristiansand sammen med andre kommuner for å kreve tilbake uriktig utbetalte tilskudd fra Den katolske kirke.
DB170503 Ved en overflatesprengning vil grovt anslått halvparten av energien gå i friluft, sier Kuvvet Atakan om hvorfor det vil kreve en svært kraftig eksplosjon for å skape et vulkanutbrudd.
DA170503 * Macron er sterk forkjemper for EU, men har de siste dagene uttalt at han vil kreve en reform av unionen, og foreslår blant annet et felles budsjett for eurolandene, en europeisk finansminister, en forsvarsunion og et europeisk sikkerhetsråd.
DA170503 Vil kreve oppfølging ¶
BT170503 Partiet kan komme til å kreve det samme ved andre lokalsykehus som trues av kutt.
AP170503 « Stortinget bevilget 227,8 millioner kroner totalt til det kongelige hoff i 2015, men samfunnet har ingen rett til å kreve innsyn i denne virksomheten », skriver Offentlighetsutvalget på sine nettsider.
AA170503 Etter det vil Statens innkrevingssentral kreve inn ubetalte krav fra den som eide bilen 1. januar i år.
AA170503 Fram til forbudet trer i kraft, skal man sette et tak slik at kommunene ikke får kreve mer enn 4 promille i eiendomsskatt i 2018, og ikke mer enn 2 promille i 2019.
SA170502 Men Brussel har vært skeptisk til å gi Hellas lettelser i frykt for at andre gjeldstyngede land vil kunne kreve det samme, og fordi de ikke har vært fornøyd med gjennomføringen av økonomiske reformer.
DN170502 Avocet skriver at dette utgjør en « betydelig utfordring » og at en eventuell løsning vil kreve at alle interessenter er villig til å inngå kompromisser.
DB170502 På sitt kommende landsmøte vil Frp trolig si nei til norsk medlemskap i EU og samtidig kreve at EØS-avtalen reforhandles på sentrale punkter.
DA170502 Les om det nye handlingsprogrammet her : Hamas vil ikke lenger kreve at Israel skal utslettes ¶
AA170502 I tillegg har bedrift-ene selvsagt også et ansvar og må bli flinkere til å etterspørre og kreve god språkkompetanse fra sine ansatte.
AA170502 I takt med bedre tilrettelegging for sykling, må vi også kreve at syklister følger trafikkreglene.
VG170501 Likevel velger han nå å ta saken opp på nytt, for å kreve rettergang for datterens sak.
VG170501 Muligheten til å stille krav om en ordning som ligner den kommunale og statlige pensjonsordningen, er blitt borte fordi det er i strid med EU-retten å kreve at selskaper som vil ha offentlige anbud skal ha en akseptabel pensjonsordning.
VG170501 Men hvis Stortinget vedtar et forbud, vil ESA-domstolen etter alt å dømme kreve at EØS-reglene trumfer ILO-konvensjoner. * 1 Holship-dommen i Høyesterett ¶
VG170501 | Hamas vil ikke lenger kreve at Israel skal utslettes ¶
VG170501 Hamas kommer ikke lenger til å kreve at staten Israel utslettes, ifølge et nytt politisk program som bevegelsen har lagt fram.
DB170501 Priebus pekte likevel spesielt på den militære trusselen fra Nord-Korea, som han sier er « så alvorlig » at den vil kreve samarbeid fra asiatiske land i regionen.
DA170501 | Hamas vil ikke lenger kreve at Israel skal utslettes ¶
DA170501 | Hamas vil ikke lenger kreve at Israel skal utslettes ¶
DA170501 Hamas kommer ikke lenger til å kreve at staten Israel utslettes, ifølge nytt politisk program som bevegelsen legger fram senere mandag kveld.
AP170501 Dette vil kreve investeringer som industrien ikke kan bære alene.
AP170501 | Hamas vil ikke lenger kreve at Israel skal utslettes ¶
AP170501 Hamas kommer ikke lenger til å kreve at staten Israel utslettes, ifølge et nytt politisk program som bevegelsen har lagt fram.
AA170501 | Hamas vil ikke lenger kreve at Israel skal utslettes ¶
AA170501 Hamas kommer ikke lenger til å kreve at staten Israel utslettes, ifølge et nytt politisk program som bevegelsen har lagt fram.
DA170431 Ifølge tiltalen vil disse kreve erstatning på vegne av sine klienter.
DA170431 Ifølge 20-åringen hadde han ikke tenkt å kreve penger for transporten. 20-åringen sa også at han tidligere kjørt har venner og har uoppfordret fått penger av dem til bensin i etterkant.
VG170430 Før episodene ble lagt ut på The Pirate Bay, hadde hackeren forsøkt å presse Netflix for penger ved å kreve betaling for å la være å offentliggjøre det stjålne materialet.
VG170430 Advokatene var raskt ute med å kreve at alle fysiske bevis fra liket skulle tas vare på.
DB170430 Advokatene var raskt ute med å kreve at alle fysiske bevis fra liket skulle tas vare på.
DA170430 * Kreve alkolås på samtlige yrkeskjøretøy som kommer inn i landet.
AP170430 Advokatene var raskt ute med å kreve at alle fysiske bevis fra liket skulle tas vare på.
AA170430 Før episodene ble lagt ut på The Pirate Bay, hadde hackeren forsøkt å presse Netflix for penger ved å kreve betaling for å la være å offentliggjøre det stjålne materialet.
AA170430 Advokatene var raskt ute med å kreve at alle fysiske bevis fra liket skulle tas vare på.
AA170430 Advokatene var raskt ute med å kreve at alle fysiske bevis fra liket skulle tas vare på.
VG170429 - Noe av det viktigste vi gjør er å kreve ID som beviser at du er russ.
DB170429 Fra norsk synsvinkel har NATO betalt tilbake med skarpere årvåkenhet i utsatte grenseområder enn Norge som liten nasjon strengt tatt kan kreve i en verden med flere krigssoner, resonnerer flere kilder.
DB170429 Hva som har trigget hackeren til å kreve løsepenger nå er uvisst.
DA170429 Etter åtte timer skulle arbeiderne enten kreve overtidsbetaling eller nekte å arbeide mer.
VG170428 » Guardiola gjorde et poeng av sine gamle backer etter 0-0-kampen mot United, ramset opp fire mann, sa at « alle er 33 år eller mer » og at han ikke kunne kreve at de jaget opp og ned i 90 minutter.
VG170428 Handlekraftsyndromet lever best når man nærmer seg et valg, rett og slett fordi det er enklere å vinne valg og stemmer ved å kreve reformer enn ved å bevare og løpende justere det bestående.
DN170428 Han sier de vil kreve å få nye helikoptre, noe som støttes av fagforeningen Industri Energi.
DB170428 Den vil da bare kreve at du sveiper over skjermen for å åpne telefonen.
SA170427 Det ville kanskje kreve økning av staben med en håndfull personer, men ville trolig ha stor positiv effekt for at Statoil kunne lære mer fra sine lekkasjer, slik eksemplet fra 2003 viser.
SA170427 Leier du ut bolig fullt møblert i tre år kan du kreve fradrag på opptil 15 prosent av brutto leieinntekt.
SA170427 Er leieperioden under 3 år, og du bruker møblene før og etter utleieperioden, kan du kreve et skjønnsmessig fradrag på 15 prosent av brutto leieinntekter. 6.
DB170427 Det skal jo være en som attesterer, og vedkommende må jo kreve at regningen fylles ut først.
DB170427 Eierselskapet til WEAU-TV, Gray Television, ber rette fastslå at de to karene, som driver selskapet The Found Footage Festival, har krenket opphavsretten i « Hello, Wisconsin»-episoden de deltok i, og de ber også retten om å kreve at Found Footage Festival « gir et fullstendig regnskap med fortjenesten, gevinsten, fordeler og verdien av forrretningsmulighetene de
AP170427 Leier du ut bolig fullt møblert i tre år kan du kreve fradrag på opptil 15 prosent av brutto leieinntekt.
AP170427 Er leieperioden under 3 år, og du bruker møblene før og etter utleieperioden, kan du kreve et skjønnsmessig fradrag på 15 prosent av brutto leieinntekter. 6.
AA170427 Det er svært få grunner igjen til ikke å kreve elektronisk betaling for varer og tjenester, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.
VG170426 De skal gjøre sin plikt, ikke bare kreve sin rett.
DN170426 EU-diplomatene har også spisset formuleringene i dokumentet om hvor mye penger EU skal kreve fra britene når de trekker seg ut.
DN170426 EU vil nå kreve at alle som har bodd i Storbritannia sammenhengende i fem år eller mer, skal ha rett til permanent oppholdstillatelse.
DB170426 Huseier kan kreve at staten kjøper huset til markedsverdi.
DB170426 EU-diplomatene har også spisset formuleringene i dokumentet om hvor mye penger EU skal kreve fra britene når de trekker seg ut.
DB170426 EU vil nå kreve at alle som har bodd i Storbritannia sammenhengende i fem år eller mer, skal ha rett til permanent oppholdstillatelse.
DA170426 Automatiseringen kommer til å kreve mye av oss.
BT170426 Hordalandspolitikerne må kreve at en trygg E16 må stå ferdig tidligere enn det regjeringen har lagt opp til.
AP170426 Jeg ville måtte samarbeide riktig nært med deg, og det ville kanskje kreve at vi ble bedre kjent, og det må kanskje skje borte herfra, og det må kanskje skje på et hotell.
AP170426 « Selv om kvinnen jobber og tjener penger, kan ikke mannen kreve noe av dem.
AA170426 Det er svært få grunner igjen til ikke å kreve elektronisk betaling for varer og tjenester, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.
DN170425 Mandag kunne NTB fortelle at bøndene kommer til å kreve mer til mindre bruk.
DN170425 Bøndene kommer til å kreve en inntektsvekst som er høyere enn andre grupper i samfunnet når de onsdag overleverer sitt krav til staten i årets oppgjør.
DB170425 Du må ha fått særfradrag for store sykdomskostnader både i inntektsåret 2010 og 2011 ( Det er kun disse skattyterne som fortsatt kan kreve særfradrag for store sykdomskostnader pådratt fra og med 2012 ).
DB170425 Forbrukerombudet : - Canal Digital-kunder kan kreve prisavslag ¶
DA170425 Da vil vi og andre organisasjoner møte opp og kreve at Stortinget må bestemme i en så viktig sak, og at Avinor ikke må få fortsette planleggingen, sier Eiterjord.
VG170424 De vil ikke engang kreve at han holder løftet om å bygge en mur mot Mexico.
DB170424 Eller at Svein-Erik Edvartsen skulle sette makt bak sitt økonomiske krav og faktisk kreve 46 800 kroner i tapt arbeidsfortjeneste, et tall basert på fjorårets dommeraktivitet i de fem første serierundene - tre kamper - ganger årets eliteseriesats for dommerne, 15 600 kroner.
VG170423 I slike saker må vi alltid gjøre en avveining av hvor store ressurser vi skal bruke på å kreve inn utestående beløp.
DN170423 Hvis kommunen først skal kreve eiendomsskatt, må det ramme boligeiere flest, ikke bare noen få, mener Huseiernes Landsforbund.
AA170423 Gå sammen med de nye universitetsbyene Ålesund og Gjøvik og kreve høyeste prioritet for moderne bane Oslo-Steinkjer ( og videre nordover ), med sidegren til Ålesund.
VG170422 Torsdag ble en gruppe sentrale fylkeslag enige om å kreve at Ap-ledelsen gjeninnførte rimelighetsvilkåret.
DN170422 januar 2017, mens fylkeskommunen har rett til å kreve kjøpet gjennomført i 2019.
DB170422 - Grundige undersøkelser viser at skadene Marcos Rojo og Zlatan Ibrahimovic fikk under torsdagens Europa League-kamp er alvorlige korsbåndskader som vil kreve spesialistundersøkelser de nærmeste dagene, skriver klubben.
DB170422 De kan også kreve at foretak skal bli solgt, samtidig som deler av eller all profitt blir gitt til kona.
DB170422 For eksempel ved allerede for mer enn 25 år siden å kreve at kjønnsfordelingen i styreverv skal speile sammensetningen i medlemsmassen.
VG170421 I går ble en gruppe sentrale fylkeslag etter det VG erfarer forent om å kreve at Ap-ledelsen gjeninnfører rimelighetsvilkåret.
DB170421 Samtidig man må også kunne få kreve at norske politikere og samfunnsdebattanter løfter blikket noe, og ser Norges rolle i verden.
DA170421 Datalagre vil kreve mer og mer plass og kapasitet, og de vil gi arbeidsplasser.
BT170421 KREVER KONTROLL : Nasjonal front-leder Marine Le Pen var ikke sen om å kreve skjerpet grensekontroll og at utlendinger kastes ut av Frankrike etter terrorangrepet torsdag.
DN170420 Onsdag ettermiddag varslet DNs søsteravis Tradewinds at John Fredriksens Frontline hadde gått til søksmål i USA for å kreve stans i avtalen mellom BW og DHT.
DN170420 - Krillvirksomheten har krevd, og vil fortsette å kreve , store investeringer knyttet til forskning og utvikling for å bygge en bærekraftig forretning, sier Johansen.
DB170420 Én Anderlecht-scoring ville kreve to United-mål, og med sjansesløseriet framover på banen liknet det en håpløs oppgave.
AP170420 Når barnet er 16 år, kan det kreve det samme.
AA170420 Australias regjering vil kreve bedre engelskkunnskaper, lengre opphold og etterlevelse av " australske verdier " for å kunne innvilge statsborgerskap.
AA170420 » Videre heter det : « Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.
DN170419 Maduros motstandere håper på å skape en « alle demonstrasjoners mor » onsdag og har oppfordret så mange som mulig om å møte opp for å kreve at presidenten går av.
DB170419 - Når det står i kontrakten gir det den ansatte en rett til å kreve oppfyllelse etter avtale.
DB170419 Det er viktig å påpeke at endringer av illiberale holdninger i deler av det muslimske miljøet i Norge trolig både vil kreve mer og ha mindre innvirkning på radikalisering enn andre tiltak.
VG170418 Opposisjonspartiene CHP og HDP har varslet at de vil kreve at hele folkeavstemningen kanselleres grunnet påstander om valgfusk, mens valgobservatører har slått fast at valget ikke var demokratisk.
VG170418 Når perioden går ut må påtalemyndigheten gå til retten og kreve en ny periode, ellers vil vedkommende bli fri igjen.
DB170418 Kina ville trolig gå inn med styrker i nord og kreve at USA trekker seg ut.
DA170418 - Slike endringer vil eventuelt kreve lovendring, og departementet arbeider med et høringsnotat som følger opp anmodningsvedtakene, skriver Kulturdepartementets statssekretær Bård Folke Fredriksen i en e-post til Dagsavisen.
DA170418 Fra vårt ståsted må du kreve penger for dette - det er slik det fungerer fordi man må betale for publiseringsrettigheter og alt mulig - og da er min jobb å sørge for at det du får tross alt er verdt pengene.
AA170418 Norges velferd er i stor grad bygget på realfag, og omstilling til et fremtidig Norge vil kreve høy realfagskompetanse, og bruk av denne kompetansen på tvers av fag.
VG170417 Bærum kommune vil gi 200.000 kroner i gebyr for selve rivingen av den nesten 100 år gamle villaen, samt kreve ytterligere 200.000 kroner fordi avfallet etter rivingen kan ha vært til skade for miljøet, skriver Budstikka.
VG170417 Nestleder i CHP, Bülent Tezcan, sier nå at partiet forbereder en klage der de vil kreve at hele folkeavstemningen kanselleres : ¶
BT170417 Da vil Navs lavterskeltilbud - rettet mot personer som antas å stå langt fra arbeidslivet - kreve at arbeidstrening primært skal finne sted på en ordinær arbeidsplass, og senest etter fire måneder i skjermet tiltak.
AP170417 For fire dager siden ble det kjent at påtalemyndigheten i Istanbul vil kreve livstidsstraff for 30 journalister som tidligere jobbet i den nå stengte avisen Zaman.
DB170416 De to største opposisjonspartiene, CHP og HDP, har allerede sagt at de vil kreve omtelling av opp mot 60 prosent av stemmene.
DB170416 De to største opposisjonspartiene, CHP og HDP, melder allerede nå at de kommer til å kreve omtelling av opptil 60 prosent av stemmene.
DB170416 ( Dagbladet ) : Mens foreløpige resultater om stemmer, urner og antall stemmere begynte å tikke inn, meldte Tyrkias to største opposisjonspartier at de ville kreve omtelling av opp mot 60 prosent av stemmene.
DA170416 Opposisjonspartiet CHP sier at de vil kreve gjentelling av 37 prosent av stemmene som er talt opp, ifølge CNN Turk.
DA170416 Det vil endre Erdogans tone overfor Europa, og vil kreve endringer i måten Tyrkia behandler menneskerettighetene.
DA170416 Det vil endre Erdogans tone overfor Europa, og vil kreve endringer i måten Tyrkia behandler menneskerettighetene.
FV170415 Opprørerne, som tilhører en fraksjon av jihadistgruppa Jabhat Fatah al-Sham, satte en stopper for utvekslingen ved å kreve at 100 regimevennlige krigere skulle kjøres tilbake til Foua og Kefraya.
DB170415 Opprørerne, som tilhører en fraksjon av jihadistgruppa Jabhat Fatah al-Sham, satte en stopper for utvekslingen ved å kreve at 100 regimevennlige krigere skulle kjøres tilbake til Foua og Kefraya.
DB170415 Opprørerne, som tilhører en fraksjon av jihadistgruppa Jabhat Fatah al-Sham, satte en stopper for utvekslingen ved å kreve at 100 regimevennlige krigere skulle kjøres tilbake til Foua og Kefraya.
DB170415 Netflix & chill : Hører du 16-åringen i huset si at han tar med kjæresten opp på rommet for litt Netflix & chill, så bør du kreve at han lar døra stå åpen.
BT170415 Opprørerne, som tilhører en fraksjon av jihadistgruppa Jabhat Fatah al-Sham, satte en stopper for utvekslingen ved å kreve at 100 regimevennlige krigere skulle kjøres tilbake til Foua og Kefraya.
AP170415 Sikkerhetskilder advarer imidlertid om at en slik prosesjon med USAs president vil kreve et monster av en sikkerhetsoperasjon, mye større enn for noe annet statsbesøk.
AP170415 Opprørerne, som tilhører en fraksjon av jihadistgruppa Jabhat Fatah al-Sham, satte en stopper for utvekslingen ved å kreve at 100 regimevennlige krigere skulle kjøres tilbake til Foua og Kefraya.
AA170415 Opprørerne, som tilhører en fraksjon av jihadistgruppa Jabhat Fatah al-Sham, satte en stopper for utvekslingen ved å kreve at 100 regimevennlige krigere skulle kjøres tilbake til Foua og Kefraya.
VG170414 Ifølge avisen vil dronene kreve en enorm satellitt-levert datakapasitet for å kunne utnytte sitt potensiale fullt ut.
BT170414 Regjeringen foreslår endringer i barneloven og statsborgerskapsloven for å kunne kreve DNA-test ved erklæring av farskap for barn født i utlandet.
BT170414 Husk å kreve respekt av dem.
VG170413 Nå kan de kreve mer.
VG170413 - Vi skal ikke kreve noe av et annet parti.
VG170413 - Så når valget er over skal ikke dere gå til Ap og kreve noe ?
VG170413 - En av de feilene jeg tenker SV og Venstre har gjort, er at de har definert seg selv ut fra hva de skal kreve fra de store partiene.
VG170413 - Det er like naturlig at Ap skal komme til oss og kreve noe.
VG170412 Oslo Frp : Vil nekte norske kommuner å kreve inn eiendomsskatt fra 2020 ¶
VG170412 Før stortingsvalget i 2013 var Frp klare på at kommunene skal fratas muligheten til å kreve inn eiendomsskatt, og at de ville fjerne loven om eiendomsskatt.
DB170412 Slik går du frem for å kreve erstatning fra flyselskapet dersom du ikke har kommet til enighet ved gaten eller i serviceskranken på flyplassen.
DB170412 - Det ble klargjort at TV 2 ikke kunne kreve at man åpnet private e-post-kontoer.
DB170412 Litt urettferdig å kreve at vår nye landskvinne Rebecca skal kjenne til norske påskeord, men hun slipper i det minste å få alderstestet håndknoklene sine for å få muligheten til å bli i paradis.
DB170412 På partiets forestående landsmøte foreslår de å forby kommuner å kreve inn skatten.
DB170412 For hvilke reelle alternative inntektskilder vil kommunen ha hvis det er forbudt å kreve inn eiendomsskatt ?
DA170412 Sigmund skal dessuten kreve inn skatt til den norske kongen.
DA170412 Sigmund skal dessuten kreve inn skatt til den norske kongen.
VG170411 Moskva vil kreve at FN etterforsker forrige ukes angrep med kjemiske våpen i Syria, sier Russlands president Vladimir Putin.
DN170411 - Med om lag 300.000 tonn asfalt er dette trolig Norges største asfaltoppdrag, og med knapp byggetid vil dette kreve det aller ypperste fra begge parter for å komme sikkert og tidsmessig i mål med dette oppdraget, sier Frogner.
DN170411 Moskva vil kreve at FN etterforsker forrige ukes angrep med kjemiske våpen i Syria, sier Russlands president Vladimir Putin.
DN170411 Den russiske presidenten Vladimir Putin sa på dagens pressekonferanse at landet vil kreve en FN-gransking av gassangrepet i Syria.
DB170411 Mannen som omtales som den amerikaneren med best personlig forhold til Putin, er nå mannen som skal reise til Russland for å kreve at landet støtter USA og andre vestlige land framfor aktører som Assad, Iran og Hezbollah i Syria-konflikten.
DB170411 Hva som skal til er det ikke enkelt å peke på, men det kommer til å kreve stor politisk kunst å få velgerne med på økt skatt og trangere økonomi.
BT170411 Flere uhell og produksjonsfeil får eksperter, miljøgrupper og regjeringen i Tyskland til å kreve kraftverket nedlagt så raskt som overhodet mulig.
BT170411 På Frps landsmøte må partileder Siv Jensen forholde seg til et forslag om å nekte kommunene å kreve inn eiendomsskatt.
BT170411 På Fremskrittspartiets landsmøte må forsamlingen forholde seg til et forslag om å frata norske kommuner retten til å kreve inn eiendomsskatt.
BT170411 Frp foreslår at kommunene skal effektivisere driften, istedenfor å kreve inn eiendomsskatt.
VG170410 Med endringen vil parlamentet kunne kreve at presidenten står til ansvar.
VG170410 Slik lyder resolusjonen, som er foreslått av Oslo Frp : ¶ * 1 Lov om eiendomsskatt oppheves fra 2020 slik at kommunene ikke kan kreve inn skatt på eiendom ¶
VG170410 På landsmøtet i mai vil Frp foreslå å nekte norske kommuner å kreve inn eiendomsskatt fra 2020.
VG170410 å kreve inn eiendomsskatt fra 2020.
FV170410 På Fremskrittspartiets landsmøte vil partiet foreslå å nekte kommunene å kreve inn eiendomsskatt, som betegnes som « usosial, unødvendig og urimelig ».
DN170410 På Fremskrittspartiets landsmøte vil partiet foreslå å nekte kommunene å kreve inn eiendomsskatt, som betegnes som « usosial, unødvendig og urimelig ».
DA170410 I Stavanger vil vi derfor fortsatt kreve kutt i unødvendige møter og byråkrati. 4 ) Vær realist : Ny teknologi vil også utfordre våre trygge liv.
DA170410 Et minutt TV kan kreve fem timers jobbing.
DA170410 På Fremskrittspartiets landsmøte vil partiet foreslå å nekte kommunene å kreve inn eiendomsskatt, som betegnes som « usosial, unødvendig og urimelig ».
BT170410 På Fremskrittspartiets landsmøte vil partiet foreslå å nekte kommunene å kreve inn eiendomsskatt, som betegnes som « usosial, unødvendig og urimelig ».
BT170410 ( Jeg mener kunstfeltet må kunne kreve av et voksent publikum å lese seksten setninger... ) ¶
AP170410 Hans begrunnelse for å kreve opphold og arbeidstillatelse var dels beskyttelsesbehov, og at han ba om opphold på humanitært grunnlag.
DB170408 49 år gamle Diep Van Hung fra Vietnam var én av dem som så lastebilen kreve menneskeliv i går ettermiddag.
AP170408 At kurderne i Syria etablerer en stat som inspirerer kurderne i Tyrkia til å kreve uavhengighet.
VG170407 Alle medier ser ut til å kreve sin modningstid.
DB170407 Sjekk hva du kan kreve av flyselskapet ¶
DB170407 Jensen, som til daglig jobber i Advokatfirmaet Hjort, fremmer altså løse anklager om grove lovbrudd gjengitt på film, og bruker en betent voldtektssak uten forbindelse med porno, til å kreve at Kripos blokkerer et populært nettsted.
VG170406 Dette har fått demokrater i Representantenes hus til å kreve at Nunes erklærer seg inhabil i det videre granskingsarbeidet.
VG170406 | Kommisjon vil kreve tilbake gigantbeløp etter VG-avsløring ¶
VG170406 Nå vil en kommisjon kreve tilbake et gigantbeløp.
VG170406 Kommisjonen foreslår at Ameri Energy blir invitert tilbake til forhandlingsbordet og at myndighetene i Ghana har som mål og kreve tilbake en vesentlig del av 150 millioner dollar som selskapet sitter igjen med når avtalen er utløpt.
VG170406 Den regjeringsoppnevnte kommisjonen i Ghana foreslår å kreve tilbake opptil 1,2 milliarder kroner fra selskapet Ameri Group.
VG170406 Ifølge nye tall fra SBB velger det store flertallet av norske kommuner å kreve eiendomsskatt fra sine innbyggere.
BT170406 Mange prosjekter skal inn i NTP, og statsbudsjettene fremover vil kreve mye penger til samferdsel.
VG170405 Dette vil kreve store investeringer på Lillehammer.
VG170405 Regjeringen planlegger å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene.
VG170405 - Vi savner at det ikke kommer klart fram i NTP-en at bare de som bruker veien skal betale for den, at man ikke kan kreve inn penger i etterkant og at man skal unngå for mange beskatninger inn og ut av byene, legger Sagedal til.
VG170405 Regjeringen planlegger å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene.
SA170405 Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder bompengekroner hvert år de neste tolv årene.
FV170405 Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene.
DN170405 Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene.
DN170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker
DN170405 For å unngå det, bør hun stå fram offentlig og kreve løslatelse av menneskerettighetsforkjempere som Xie Yang, som er blitt torturert og holdt i fangenskap siden juli 2015, og uttrykke bekymring over bortføring av utenlandske statsborgere utenfor Kinas grenser, blant dem den svenske bokhandleren Gui Minhai.
DB170405 ( Dagbladet ) : Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene.
DB170405 ( Dagbladet ) : Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene.
DB170405 | Vil kreve inn 10,9 milliarder i bompenger - hvert år ¶ ¶
DB170405 Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene.
DB170405 Er det avvik, bør du kunne kreve avslag i prisen.
DA170405 Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene.
DA170405 Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder bompengekroner hvert år de neste tolv årene.
DA170405 Under Aps landsmøte i slutten av april, vil AUF derfor kreve en norsk matkastelov.
BT170405 Men det er å kreve for mye.
AP170405 « Å kreve passord eller andre kontodetaljer uten grunn vil ikke øke sikkerheten til amerikanske borgere, og det er et direkte angrep på fundamentale rettigheter.
AP170405 De kan også kreve å få oppgitt passord til sosiale medier, slik at de kan se hva du poster privat.
AP170405 Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene.
AA170405 Å fjerne landminer og ueksplodert ammunisjon fra Syria og Irak vil ifølge FN kreve enorme ressurser og ta opptil 50 år.
AA170405 Vilkårene for å kreve erstatning av entreprenøren er de samme som for Statens vegvesen, de må ha unnlatt å gjøre noe det kan forventes at de burde ha gjort, sier Kari Ødegård i Statens vegvesen i Midt-Norge.
AA170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker
AA170405 For å unngå det, bør hun stå fram offentlig og kreve løslatelse av menneskerettighetsforkjempere som Xie Yang, som er blitt torturert og holdt i fangenskap siden juli 2015, og uttrykke bekymring over bortføring av utenlandske statsborgere utenfor Kinas grenser, blant dem den svenske bokhandleren Gui Minhai.
AA170405 Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder bompengekroner hvert år de neste tolv årene.
AP170404 Trolig vil det mektige rådet kreve at angrepet etterforskes som en krigsforbrytelse, ¶
AP170404 | Nasjonal transportplan : Regjeringen vil kreve at E18 Vestkorridoren bygges som planlagt ¶
AP170404 Hun påpeker at offentlig postjournal er nøkkelen til å identifisere sakene for å kreve innsyn.
AA170404 | Regjeringen vil kreve fem år i Norge for å få kontantstøtte ¶
VG170403 Jeg vet hva jeg vil og hva jeg vil kreve , og det er en fordel at jeg vet hvordan spillere tenker.
DN170403 De konservative krevde under Obamas presidentperiode at han måtte levere kutt i budsjettet når gjeldstaket ble høynet, og det er ifølge Axios ingen grunn til å tro at de ikke vil kreve det samme av Donald Trump.
DB170403 Forslaget kommer fra innvandringsminister Per Sandberg ( Frp ) og barneminister Solveig Horne ( Frp ) og gjelder dem som henvender seg til norske utenriksstasjoner for å kreve familieinnvandring til Norge.
DB170403 ( Dagbladet ) : Regjeringen vil gi norske myndigheter rett til å kreve DNA-tester av mennesker som hevder slektskap til norske statsborgere.
DA170403 - Når det er snakk om mindre beløp, kan vi kreve tilbake pengene uten å anmelde.
AA170403 Regjeringen vil gi norske myndigheter rett til å kreve DNA-tester av dem som hevder slektskap til norske statsborgere og ønsker familieinnvandring.
AA170403 Regjeringen foreslår å endre barneloven og statsborgerskapsloven for å kunne kreve DNA-test ved erklæring av farskap for barn født i utlandet.
DN170401 Det fikk partifelle Abid Raja til å rykke ut og kreve at Venstre fortsatt må være en garantist for en borgerlig regjering.
DB170401 Liu Xiaobos forbrytelse handler om å kreve at universelle menneskerettigheter også skal gjelde for kinesere.
AA170401 Det fikk partifelle Abid Raja til å rykke ut og kreve at Venstre fortsatt må være en garantist for en borgerlig regjering. ( ©NTB ) ¶
BT170331 Vi må kreve den respekten, både fra oss selv og fra andre.
AA170331 - Hvordan bør man gå frem for å kreve erstatning ?
DN170330 KrF-leder Knut Arild Hareide trenger mer tid før partiet bestemmer seg for om det skal kreve Riksrevisjonens rapport avgradert.
DN170330 Men fremtiden vil kreve mer av oss.
DN170330 Fremtiden er digital, og flere yrker kommer til å kreve at vi besitter digital kompetanse og ferdigheter.
DB170330 Blant annet at du kan kreve erstatning for tap.
DB170330 Følgende kriterier er lagt til grunn i Norsk Familieøkonomis kåring av boliglån : Kan kreve kundeprogram, men ikke hvis det stilles krav til spesielt høy inntekt eller lignende.
DB170330 Dermed kan Oslo kommune tidligst kreve diesel-taxiene vekk fra gaten innen 2022.
DB170330 Da de to inngikk samarbeidet ble det avtalefestet at partene kunne kreve en børsnotering eller salg av Sapa etter tre år, uavhengig av hva den andre måtte ønske.
DB170330 Skulle vi velge datidas organisasjonsmodell ville fullbemannede kontorer i dag kreve en overtallighet som Norge ikke har råd til.
DA170330 I dag har familiene rett til å kreve at det fattes enkelt vedtak i mobbesaker ( paragraf 9A-3 ).
VG170329 Signaliserer ham med si ja til den midlertidig stillingen at han i årevis har vært en marionette, en som ikke kan ta ansvar for eller stå ansvarlig for utførte handlinger, en ingen kunne kreve hadde egne meninger ?
DN170329 KrF-leder Knut Arild Hareide trenger mer tid før partiet bestemmer seg for om det skal kreve Riksrevisjonens rapport avgradert.
DB170329 Regjeringen har sagt vi skal vente og se, og den holdningen går ikke nå, sier han, og mener Norge bør kreve at EU i forhandlingene åpner et unntak for at Norge kan forhandle med Storbritannia selv.
DB170329 Sensorens plassering er til en viss grad naturlig for de fleste av oss, men for venstrehendte vil det nok kreve litt fingerakrobatikk å få plassert et avtrykk på sensoren.
DB170329 Men dersom bulgarske sjukepleiere må ha visum og arbeidstillatelse for å jobbe i London, vil EU kreve det samme av en britisk økonom i Frankfurt.
DA170329 En slik løsning vil kreve at britene vil måtte framforhandle en egen frihandelsavtale med EU, men samtidig slipper Storbritannia å være bundet av de fire friheter, blant annet fri flyt av arbeidskraft.
BT170329 18-åringen sitter fengslet til et stykke ut i april, men politiet kommer til å kreve videre varetekt.
AP170329 Mens britene gjerne vil begynne å forhandle om alt samtidig, ser det ut til at EU vil kreve at partene i første omgang kun diskuterer skilsmissen.
AP170329 GFI forslår en rekke tiltak for å stoppe pengestrømmene i internasjonal kriminalitet : ¶ Kreve at et selskap som registrerer seg og driver virksomhet i ulike land, oppgir sin sanne, egentlig eier.
AP170329 Det skjer fordi en endring av valgdistriktene vil kreve en grunnlovsendring, som innebærer behandling over to stortingsperioder.
AP170329 Det kommer fra Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon, som vil kreve en ny folkeavstemning om utmelding av Storbritannia.
VG170328 Dette har fått demokrater i Representantenes hus til å kreve at Nunes nå erklærer seg inhabil i de videre undersøkelsene av avlyttingspåstandene.
VG170328 For at Stortinget skal følge opp komiteens oppfordring, vil det kreve en særlov.
DB170328 Ifølge Elseth i justisdepartementet, vil etableringen av tilsvarende plasser i Norge også kreve investeringer.
DB170328 Det vil kreve en særlov fra Stortinget å gjøre som komiteen ber om.
DB170328 Den eneste begrunnelsen for å kreve at dette skal debatteres bredt akkurat nå, synes å være at temaet har fått mye omtale - men når den utløsende faktoren for dette er Omdals feilaktige utgangspunkt, blir det særdeles bakvendt å bruke dette som argument for at « vi må ta debatten ».
DA170328 Enkeltvedtak : I dag har familier rett til å kreve at skolen fatter enkeltvedtak i alle mobbesaker.
AP170328 Det vil kreve en særlov fra Stortinget å gjøre som komiteen ber om.
AP170328 Buskerud fylkeskommune vil kreve nivå B2 av utenlandske drosjesjåfører, og denne måneden sendte Oslo kommune et krav om nivå B2 for assistenter i barnehage, skole og SFO/AKSs på høring.
AA170328 Dette er en beslutning som vil kreve en særlov.
AA170328 Det vil kreve en særlov fra Stortinget å gjøre som komiteen ber om, og komiteen ber nå Stortingets presidentskap om å sette i gang en prosess mot avgradering av dokumentene.
VG170327 Senterpartiet, derimot, kommer til å kreve flere Reverseringsministere.
DB170327 Utover det kan ikke arbeidstaker kreve å få feriepengene på et tidligere tidspunkt : ¶
DB170327 Etter loven kan du altså ikke kreve forskudd på feriepenger.
DB170327 Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.
DB170327 Arbeidstaker kan kreve å få feriepengene utbetalt senest en uke før ferien begynner, med mindre det er avtalt gjennom tariffavtale at virksomheten har felles feriepengeutbetaling, ifølge Larsen.
DB170327 Flere lokalpolitikere Dagbladet har vært i kontakt med har varslet at de kommer til å kreve svar på spørsmål omhandlende hendelsen.
DB170327 Denne gangen samlet titusenvis av russere seg for å demonstrere mot korrupsjon og for å kreve statsminister Dmitrij Medvedevs avgang.
DB170327 På sitt landsmøte tidligere i mars vedtok SV fem hovedkrav hvor partiet vil kreve gjennomslag før partiledelsen setter sitt pennestrøk på et forpliktende regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet eller andre partier.
DB170327 Det vil kreve store endringer i utdanning, økonomi, integrering, samfunnsdebatt og verdifellesskap.
DB170327 Sp beveget seg i mer liberal retning blant annet når det gjelder ruspolitikk, og landsmøtet avviste programkomiteens forslag om å kreve betaling av utenlandske studenter.
DA170327 - En gjenåpning av Jomfrubråten holdeplass vil kreve oppgradering til universell utforming.
DA170327 Han tilhører de på landsmøtet som vil kreve en folkavstemning om EØS-avtalen den neste fireårsperioden, i motsetning til å ha det som et langsiktig mål.
AA170327 Det synes klart at Kontroll- og konstitusjonskomiteen nå må kreve lukket høring i tillegg til den åpne høringen.
DN170326 Andre igjen mener at grupper som Club for Growth og fraksjonen House Freedom Caucus på partiets høyreside kan bebreides for å motsette seg lovforslaget og hele tiden kreve et mer aggressivt angrep på den eksisterende helselovgivningen.
DB170326 - Vi vil ikke kreve at alle skal være organdonorer, for det blir feil at staten skal eie kroppen din.
DB170326 ( Dagbladet ) : Oslo kommune er i disse dager i ferd med å kreve inn over 500 millioner kroner i eiendomsskatt fra innbyggerne.
DB170326 Navalny ble arrestert i Moskvas hovedgate Tverskaja, der hans tilhengere hadde samlet seg for å demonstrere mot korrupsjon, og kreve statsminister Dmitrij Medvedevs avgang.
DA170326 De vet at veien er kort fra å begynne å stille kritiske spørsmål om studentrettigheter til å engasjere seg i større samfunnsspørsmål og kreve regimeendring, sier SAIH-lederen.
DA170326 - Vi må kreve bevaring.
DA170326 Mer kan ingen kreve , selv bærende på Anne Franks historie.
VG170325 Tyrkia har svart med å kreve offiserene utlevert, men har likevel reagert langt mildere mot Norge enn nazi-anlagene fra president Tayyip Erdogan mot Tyskland og Nederland.
VG170325 Vi har ikke tatt stilling til hvilke ministerposter vi eventuelt skal kreve .
DN170325 Borten Moe forsvarte også andre forslag til innsparinger : Kutt i støtten til elbiler, som særlig går ut over store, dyre modeller, å kreve skolepenger fra utenlandsstudenter og omlegging av støtten til trossamfunn.
DB170325 Arbeidstaker kan selv kreve ferie i oppsigelsesperioden hvis denne perioden sammenfaller med hovedferieperioden, eller hvis oppsigelsesfristen faller på slutten av året slik at det etter fratredelse ikke er tid til å avvikle ferie før ferieåret er over.
DB170325 - Arbeidstaker kan kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristen utløper, hvis det etter oppsigelsestiden ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, sier advokaten videre.
DB170325 august, men de kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30.
DB170325 august, kan ikke kreve at ferie legges til tiden før 30. september ifølge Ferieloven paragraf 8 del 4.
DB170325 - Det er frykt for å protestere, men det vil bli gjort fredelig for å kreve endringer.
AA170325 Vi har ikke tatt stilling til hvilke ministerposter vi eventuelt skal kreve .
AA170325 Borten Moe forsvarte også andre forslag til innsparinger : Kutt i støtten til elbiler, som særlig går ut over store, dyre modeller, å kreve skolepenger fra utenlandsstudenter og omlegging av støtten til trossamfunn.
VG170324 Dette vil kreve årvåkenhet, besluttsomhet og store ressurser.
VG170324 Konsulentene beregnet at å opprettholde Ljøsne skole ville kreve totalt 80 millioner i investeringer og årlige rentekostnader i Lærdalsskolen.
SA170324 KOMMENTAR : Hva kan vi kreve av et fotballag som ligger nede ?
DA170324 Det er veldig alvorlig, sier Eide, som understreker at Norge må kreve etterforskning av koalisjonsangrep der sivile er drept.
DA170324 - Må kreve etterforskning ¶
DA170324 » Det var konklusjonen til Bergen tingrett etter at seks polakker saksøkte arbeidsgiveren for å kreve fast lønn.
DA170324 For første gang har seks fast ansatte i et bemanningsbyrå gått til søksmål mot arbeidsgiveren for å kreve fast lønn også mellom oppdrag.
AP170324 KOMMENTAR : Hva kan vi kreve av et fotballag som ligger nede ?
VG170323 I idretten finnes riktignok en åpning for å kreve ekstraordinært ting, men kravet for å utløse dette er så høyt at det i praksis er nær illusorisk.
VG170323 Det kan ikke ventes at absolutt alle detaljer som diskuteres på et styrerom skal legges frem, men det er et hav mellom hvordan presidenten fremstår og hva det er grunn til å kreve av en mann med et så fremtredende verv.
SA170323 Tilbake står vi igjen med velfylte hattehyller og tyngre fly, som igjen vil kreve mer drivstoff.
SA170323 Samferdselsdepartementet skal avgjøre om Rogfast med tvang kan dumpe tunnelmasse og kreve belønning for det.
SA170323 Som med alle robotstøvsugere er du nødt til å være litt føre var og passe på at du ikke lar ladekabler eller andre småting bli liggende på gulvet, men så lenge det er gjort vil støvsugeren kreve minimalt med innsats fra din side.
DB170323 * Ifølge friluftsloven kan kommunen gi tillatelse til å kreve inn en rimelig avgift for dekning av utgifter til tilrettelegging eller opparbeidelse av et område.
DB170323 * Det er ikke anledning til å kreve løype- eller stiavgift over større strekninger, men det er tillatt å ta betaling for eksempel for adgang til en avgrenset løypestrekning med kunstsnø, et frysespor, eller en avgrenset klatresti ( via ferrata ).
DB170323 Det er også greit å være klar over at avbestillingsforsikringen normalt vil kreve at det er utstedt et offisielt reiseråd for å kunne avbestille en reise.
AP170323 Som med alle robotstøvsugere er du nødt til å være litt føre var og passe på at du ikke lar ladekabler eller andre småting bli liggende på gulvet, men så lenge det er gjort vil støvsugeren kreve minimalt med innsats fra din side.
DN170322 Skatt Øst har avslørt fem svindlernettverk som skal ha hjulpet 4.000 personer med å kreve skattefradrag de ikke hadde krav på.
DB170322 - Om situasjonen skulle kreve det kan vi kalle inn militæret.
DA170322 For første gang har seks faste ansatte i et bemanningsbyrå gått til søksmål mot arbeidsgiveren for å kreve fast lønn også mellom oppdrag.
DA170322 For første gang har seks fast ansatte i et bemanningsbyrå gått til søksmål mot arbeidsgiveren for å kreve fast lønn også mellom oppdrag.
AP170322 Tusenvis har strømmet ut i byer over hele landet for å kreve presidentens avgang.
AP170322 Men på den annen side, i en tid som denne ville det være underlig å kreve klarhet av menneskene, » fortsetter kvinnene i kor.
AA170322 Loven er loven, sa Gorsuch, som sier han ikke vil ha noen problemer med å dømme noen som helst, heller ikke Trump, hvis loven skulle kreve det. 49 år gamle Gorsuch sa i sin åpningsuttalelse tirsdag at han er sterk tilhenger av maktfordelingsprinsippet og at han forplikter seg til enten å være uavhengig eller bare " å henge fra seg kappen " og gå.
AA170322 Han har tidligere opplyst til Adresseavisen at han vil kreve en oppreisningserstatning på inntil 250 000 kroner samt vel 30 000 kroner i påførte utgifter på vegne av hver av foreldrene.
AA170322 Skatt Øst har avslørt fem svindlernettverk som skal ha hjulpet 4.000 personer med å kreve skattefradrag de ikke hadde krav på.
AA170322 - Mannen har vært utsatt for et inngrep av voldsom betydning som gjør at det er rimelig å kreve erstatning på tre millioner kroner, sa mannens forsvarer, Svein Kristian Wikstrøm, da kravet kom.
AA170322 « En drastisk reduksjon i personbilparken vil kreve en dramatisk ombygging av hele landet » skriver Johan M.
AA170322 På bare et par tiår har folks daglige transportbehov økt fra fire km daglig til 40 km daglig, å se for seg en drastisk reduksjon i personbilparken vil kreve en dramatisk ombygging av hele landet, ellers er alle ekstraavgifter og begrensninger grovt urettferdig
VG170321 « Vi gjør deg herved oppmerksom på at vi, dersom vi blir påført et økonomisk tap knyttet til vår investering i selskapet, vil saksøke deg og kreve tapet erstattet av deg personlig, basert på den feilaktige informasjonen og lovnadene du har gitt oss gjennom det siste tiår », står det i brevet.
SA170321 « Sandra Moe ved UiS er én av mange som i det siste har begynt å kreve sin plass i det offentlige rom », skriver Karoline Skarstein.
SA170321 Sandra Moe ved UiS er bare en av mange som i det siste har begynt å kreve sin plass i det offentlige rom ( Aftenbladet 4. mars ), men hun er en av de første som utfordrer universitets- og høgskolesektoren.
DB170321 ( Dagbladet ) : SVs landsmøte vedtok i helga å kreve profittforbud på barnehager.
DB170321 Vi mener også at Stortinget må følge opp Hamarutvalgets anbefalinger om at Lotteritilsynet bør kunne kreve årlig rapportering fra bankene på transaksjoner til bestemte spillselskap og betalingsleverandører og pålegge bankene å avvise transaksjoner til bestemte spillselskap.
DB170321 med tilgang til offentlige registre og mulighet til å kreve framlegging av opplysninger.
DA170321 Derfor vil SV kreve at en ny regjering raskt går i gang med å arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen og at alle land ruster ned.
AP170321 Loven er loven, sa Gorsuch, som sier han ikke vil ha noen problemer med å dømme noen som helst, heller ikke Trump, hvis loven skulle kreve det. 49 år gamle Gorsuch sa i sin åpningsuttalelse tirsdag at han er sterk tilhenger av maktfordelingsprinsippet og at han forplikter seg til enten å være uavhengig eller bare « å henge fra seg kappen » og gå.
AP170321 4000 personer skal ha fått hjelp av fem skattejuksere til å kreve fradrag de ikke har krav på.
AA170321 Den internasjonale Røde Kors-komiteen ( ICRC ) har i likhet med UNHCR reagert med sjokk på massakren av båtflyktninger utenfor Jemen, og var raskt ute med å kreve gransking.
AA170321 Hvis batteriet brenner og brannen blusser opp gang på gang, vil dette kreve at brannmannskaper må kontrollere brannen over en lengre periode, sier Bøe.
SA170320 Det vil også kreve en rask utfasing av fossilt brensel, høy økning av CO₂-priser, store endringer på energimarkedet og strenge lover knyttet til energibruk, ifølge byrået.
DB170320 Blant annet er det ventet at EU kan komme til å kreve opp mot 60 milliarder euro av Storbritannia for å dekke budsjettutgifter britene allerede har vært med på å vedta.
DB170320 Den nye loven åpnet for at bortfester kan kreve en engangsjustering av festeavgiften på opptil to prosent av eiendomsverdien eller maksimalt 12.055 kroner per mål.
DB170320 SV vil kreve at de norske klimagassutslippene i kommende stortingsperiode skal kuttes med minst tre millioner tonn CO2-ekvivalenter.
DA170320 Tre år uten handling får nå politikere til å kreve fortgang i arbeidet med direktesendte møter i formannskapet og andre utvalg.
DA170320 Nå vil KrF vil kreve sertifisering av alle voksne som jobber med barn og unge.
BT170320 Blant annet er det ventet at EU kan komme til å kreve opp mot 60 milliarder euro av Storbritannia for å dekke budsjettutgifter britene allerede har vært med på å vedta.
BT170320 Det vil også kreve en rask utfasing av fossilt brensel, høy økning av CO₂-priser, store endringer på energimarkedet og strenge lover knyttet til energibruk, ifølge byrået.
BT170320 Det er for lite til å kreve å bli tatt alvorlig.
AP170320 Når Comey i dag skal i ilden i etterretningskomiteen i Representantanes hus, er det særlig to saker der representantene vil kreve svar : ¶
AP170320 | Rett å kreve lojalitet til nytt hjemland Janne Haaland Matlary ¶
AA170320 Blant annet er det ventet at EU kan komme til å kreve opp mot 60 milliarder euro av Storbritannia for å dekke budsjettutgifter britene allerede har vært med på å vedta.
AA170320 Det vil også kreve en rask utfasing av fossilt brensel, høy økning av CO2-priser, store endringer på energimarkedet og strenge lover knyttet til energibruk, ifølge byrået.
DB170319 SV vedtok i dag et konkret mål for klimakutt i neste stortingsperiode : Partiet vil kreve klimakutt på minst 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
DB170319 SV vedtok i dag et konkret mål for klimakutt i neste stortingsperiode : Partiet vil kreve klimakutt på minst 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
DA170319 Samtidig vedtok SV å kreve at området skal være petroleumsfritt.
BT170319 Striden handler om hvorvidt Gjensidige, som forsikret gården, kan kreve at Sparebank 1, som er mannens forsikringsselskap, skal dekke deler av regningen.
AA170319 Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt ville lørdag ikke svare på hva hun mente om at SV kunne komme til å kreve et tydelig nei til NATOs missilforsvar fra en rødgrønn regjeringskonstellasjon, spørsmålet i det hele tatt er blitt vurdert av dagens regjering.
AA170319 Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt ville lørdag ikke svare på hva hun mente om at SV kunne komme til å kreve et tydelig nei til NATOs missilforsvar fra en rødgrønn regjeringskonstellasjon, spørsmålet i det hele tatt er blitt vurdert av dagens regjering.
AA170319 Striden handler om hvorvidt Gjensidige, som forsikret gården, kan kreve at Sparebank 1, som er mannens forsikringsselskap, skal dekke deler av regningen.
AA170319 UTBYTTEFRITT : SVs landsmøte skal ta stilling til et forslag om å kreve forbud mot utbytte i private barnehager.
AA170319 Beslutning om hva SV skal kreve for å samarbeide med Arbeiderpartiet etter valget var sentralt under helgens landsmøte.
BT170318 | - Det er nok noen uttalelser fra Trump det vil kreve mange års studier for å finne begrunnelsen for ¶
SA170317 - Trenger ikke kreve noe fra ledelsen ¶
SA170317 - Jeg trenger ikke kreve noe fra ledelsen.
DN170317 - Hvis de hever trusselen fra våpenprogrammet sitt til et nivå som vi mener vil kreve inngrep, så vil den muligheten ligge på bordet.
DB170317 - Hvis de hever trusselen fra våpenprogrammet sitt til et nivå som vi mener vil kreve inngrep, så vil den muligheten ligge på bordet.
DB170317 - Vi skal ikke kreve noe mer av NRK enn av andre aktører, vi tilbyr akkurat det samme.
DA170317 * Og om partiet skal kreve at enhver regjering de samarbeider med i løpet av kommende stortingsperiode skal kutte mellom 1,9 og 2,4 millioner tonn CO2 årlig.
AA170317 - Hvis de hever trusselen fra våpenprogrammet sitt til et nivå som vi mener vil kreve inngrep, så vil den muligheten ligge på bordet.
AA170317 - Hvis de hever trusselen fra våpenprogrammet sitt til et nivå som vi mener vil kreve inngrep, så vil den muligheten ligge på bordet.
AA170317 En totalgjennomgang blir for krevende for kontrollutvalget og revisjonen å gjennomføre fordi vi ikke kan kreve utlevering av dokumentasjon, sier Brøske.
AA170317 | Høyesterett nekter de etterlatte å kreve Scandinavian Star-mistenkt renvasket ¶
AA170317 Straffeprosessloven tillater bare at mistenkte selv kan kreve etterforskning for å få seg renvasket.
AA170317 Enken etter den tidligere mistenkte i Scandinavian Star-saken kan ikke kreve etterforskning for å renvaske ektemannen, fastslår Høyesterett.
DB170316 - Hvis ikke vil kommunen vurdere å kreve støtten tilbake, sier miljørådgiver Anders Berggren.
DB170316 Det vil kreve ymse yrkesgrupper.
DB170316 Bysykkel : Du kan kreve pengene tilbake ¶ | - Jeg ble dumpet fordi guttene fryktet at jeg skulle bli for tjukk ¶
BT170316 Det handler ikke om å skjerme egne arbeidsplasser, fordi Statoil har mange pensjoneringer de neste årene, sammen med nye installasjoner som skal settes i produksjon som også vil kreve personell.
AP170316 Brukes ikke sykkelen nok, vil kommunen vurdere å kreve pengene tilbake.
BT170315 Statsadvokat Ellen Cathrine Greve varsler i tiltalen at det kan bli aktuelt å kreve forvaringsdom, særreaksjonen som brukes på særlig farlige lovbrytere.
AP170315 Målingen viser også at flere vil forby at kvinner kan dekke til håret sitt, og flere vil kreve at innvandrere omfavner " danske verdier ".
AA170315 Målingen viser også at flere vil forby at kvinner kan dekke til håret sitt, og flere vil kreve at innvandrere omfavner " danske verdier ".
VG170314 Piratene bordet alt fra skip til småbåter og førte de til sine baser i land i Somalia for så å kreve løsepenger fra skipets eiere, mannskapets familie, eller begge.
SA170314 I en annen kjennelse tirsdag slår EU-domstolen fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.
SA170314 I en annen kjennelse slår EU-domstolen også fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.
FV170314 Tanken om å kreve nedgang i kjøpekraften også i år, skal være skrinlagt.
DN170314 I en annen kjennelse slår EU-domstolen også fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.
DN170314 Karbonskatt, gratis halvdagsplass i barnehagen, nei til letelisenser på norsk sokkel, nei til handelsavtalene TISA og TTIP, samt å kreve FN-mandat og stortingsbehandling før internasjonale militære operasjoner, kan alle bli ufravikelige SV-krav ved en rødgrønn valgseier.
DB170314 Stillingen vil kreve en del sentrale avklaringer, som momentvis er tatt opp i dette skriv.
DB170314 Karbonskatt, gratis halvdagsplass i barnehagen, nei til letelisenser på norsk sokkel, nei til handelsavtalene TISA og TTIP, samt å kreve FN-mandat og stortingsbehandling før internasjonale militære operasjoner, kan alle bli ufravikelige SV-krav ved en rødgrønn valgseier.
BT170314 Nord-Korea har bedt om å få liket utlevert, men malaysisk politi har av hensyn til etterforskningen så langt sagt nei, og det er de nærmeste pårørende som må kreve å få det utlevert, heter det i meldinger fra Kuala Lumpur.
BT170314 I en annen kjennelse tirsdag slår EU-domstolen fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.
BT170314 Tiltalen er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, og i tiltalen fremgår det at statsadvokaten kan komme til å kreve forvaringsdom.
BT170314 Tiltalen er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, og i tiltalen fremgår det at statsadvokaten kan komme til å kreve forvaringsdom.
AP170314 De vil kreve det samme.
AP170314 Tiltalen er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, og i tiltalen fremgår det at statsadvokaten kan komme til å kreve forvaringsdom.
AA170314 Nord-Korea har bedt om å få liket utlevert, men malaysisk politi har av hensyn til etterforskningen så langt sagt nei, og det er de nærmeste pårørende som må kreve å få det utlevert, heter det i meldinger fra Kuala Lumpur.
AA170314 Somaliske pirater pleier å kapre skip for å kunne kreve løsepenger.
AA170314 I en annen kjennelse slår EU-domstolen også fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.
VG170313 Men mange kommuner har så lang saksbehandlingstid at utbyggerne kan kreve å få deler av byggesaksgebyret redusert, ifølge Huseiernes landsforbund.
VG170313 Men kommunen kan ikke kreve mer i gebyr enn det koster å finansiere tjenesten, for eksempel en byggesaksbehandling.
VG170313 Nasjonal sikkerhetsmyndighet går ut og advarer etter at de har sett flere angrepsbølger i februar hvor et virus krypterer og beslaglegger innholdet på PC-en din for så å kreve løsepenger for at du skal få dataene tilbake.
SA170313 Direktivet gir rett til å kreve av digitale operatører om å lagre informasjon i to år, noe som kan innvirke negativt på informasjons-utvekslingen i samfunnet.
DB170313 Derfor kan du ( av og til ) kreve varer til feil pris ¶
DB170313 Derfor har vi tidligere sett hvordan kunder kan kreve å få levert varer til feil pris.
DB170313 Ifølge Larsen kan arbeidstaker kreve å få beskjed om når ferien skal avvikles, tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til.
DB170313 Dette kan du kreve
DB170313 - En arbeidstaker kan likevel kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager, alle hverdager samt lørdag, gis i hovedferieperioden, sier Østli.
AP170313 Snittet for Europa som helhet er 1,47 prosent, og det vil kreve et stort løft å komme opp på 2 prosent.
AP170313 Den islamkritiske partilederen Geert Wilders, som kan kreve sanksjoner eller på andre måter « overby » de andre partiene.
VG170312 Vi som er mot grunnlovsendringen får ikke holde valgmøter her i Tyrkia en gang, så jeg skjønner ikke hvordan de kan kreve å få gjøre det i andre land, sier Buras ( 33 ).
DB170312 Alt dette kan du kreve av butikken ¶
AA170312 Mest alvorlig mener komiteen likevel det er at meldinger fra EOS-utvalget om at en slik dispensasjon ville kreve lovhjemmel, ikke ble videresendt.
DA170311 Andre saker vil kreve sin plass.
BT170311 For det er ganske vanlig at pasienter legges inn på en medisinsk avdeling med det som viser seg å kreve akutt kirurgi.
VG170310 - Det vil kreve støtte utover det økonomiske i de ulike byene.
VG170310 I Stavanger tingrett på onsdag, da partene møttes, ble det klart at Hodne vil kreve et større og større erstatningsbeløp for hver gang ordet « nazi-frisør » blir fremført på revyscenen hvis hun tapte saken.
SA170310 SAS vil ikke kreve etterbetaling.
SA170310 Reisebyråene nekter å kreve etterbetaling fra Norwegian-kunder som kjøpte billett før flyavgiften ble innført.
DB170310 Alt dette kan du kreve av butikken ¶
SA170309 Han kan kreve 10 prosent av kontraktsummen, pluss dekning av egne og underleverandørers faktiske kostnader, hvis bruddet skjer tidlig i prosessen.
FV170309 Kristiansand kommune vil kreve at ansatte jobber heltid hvis de vil ha jobben.
DN170309 Lageret vil kreve et par brønner koblet til et landanlegg.
VG170308 Den hijab-dømte frisøren Merete Hodne vil kreve et høyere erstatningsbeløp for hver gang « nazi-frisør»-vitsen blir fremført på revyscenen.
VG170308 Regjeringen foreslår også å kreve tilsvarende karakter i norsk.
SA170308 Manchester United og Ibrahimovic godtok FAs anklage om voldelig atferd mens Bournemouth valgte å kreve en høring.
DN170308 Regjeringen vil kreve tre i matematikk for å komme inn på sykepleierutdannelsen.
DN170308 Regjeringen foreslår også å kreve snittkarakter på minimum tre i norsk, i tillegg til krav om tre i matematikk. −Som sykepleier er det helt nødvendig at du kan kommunisere godt med pasienter, pårørende og kolleger.
DN170308 I tillegg foreslår de å kreve tilsvarende karakter i norsk, og minimum 35 skolepoeng.
DN170308 Island vil kreve at arbeidsgivere betaler likelønn.
DB170308 Tar vi regningen over skatteseddelen vil det kreve en økning i skatten på 1-2 prosent.
DB170308 Denne uka gikk Johansson til en sivil domstol i New York for å kreve at skilsmissen fullbyrdes.
DA170308 Da kan det i neste steg bli aktuelt om hun kan kreve økonomisk erstatning fordi hun er pålagt å følge legens råd om medisinbruk.
DA170308 Men når det kommer til stykket, burde kanskje mennene kreve litt mer innflytelse på ferieplanleggingen.
BT170308 Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken, det vil si i fellesfaget matematikk, og minimum tre i norsk fra videregående skole. 3.
BT170308 Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken, det vil si i fellesfaget matematikk, minimum tre i norsk, og minst 35 skolepoeng fra videregående skole.
BT170308 Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken, det vil si i fellesfaget matematikk, fra videregående skole. 2.
BT170308 Regjeringen foreslår også å kreve tilsvarende karakter i norsk, og minimum 35 skolepoeng.
BT170308 Regjeringen foreslår også å kreve snittkarakter på minimum tre i norsk, i tillegg til krav om tre i matematikk. − Som sykepleier er det helt nødvendig at du kan kommunisere godt med pasienter, pårørende og kollegaer.
AP170308 Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken, det vil si i fellesfaget matematikk, minimum 3 i norsk, og minst 35 skolepoeng fra videregående skole.
AP170308 Å kreve minimum snittkarakter 3 i den obligatoriske matematikken, det vil si i fellesfaget matematikk, og minimum 3 i norsk fra videregående skole. 3.
AP170308 Å kreve minimum snittkarakter 3 i den obligatoriske matematikken, det vil si i fellesfaget matematikk, fra videregående skole. 2.
AP170308 Regjeringen foreslår også å kreve tilsvarende karakter i norsk, og minimum 35 skolepoeng.
AP170308 Regjeringen foreslår også å kreve snittkarakter på minimum 3 i norsk, i tillegg til krav om 3 i matematikk. − Som sykepleier er det helt nødvendig at du kan kommunisere godt med pasienter, pårørende og kolleger.
AP170308 Manchester United og Ibrahimovic godtok FAs anklage om voldelig atferd mens Bournemouth valgte å kreve en høring.
AA170308 Regjeringen foreslår også å kreve snittkarakter på minimum tre i norsk, i tillegg til kravet om tre i matematikk.
AA170308 Først og fremst vil de kreve tre i snitt i matematikk for å komme inn på utdanningen.
AA170308 Det tredje alternativet er det strengeste kravet, nemlig å kreve at sykepleierstudentene må ha minimum 35 skolepoeng i tillegg til minst en treer i norsk og matematikk.
VG170307 * 1 At forsikringsselskaper ikke kan nekte å gi forsikring eller kreve mer for personer som allerede har diagnoser.
SA170307 Pasient- og brukerrettighetsloven skal sikre rettighetene til pasientene, og i paragraf 5-2, Retting og sletting av journal, står det at pasienten kan kreve å få rettet og slettet opplysninger i journalen etter reglene i helsepersonelloven, paragraf 42 til paragraf 44.
BT170307 I tiltalen tas det også forbehold om å kreve oppreisningserstatning til 17-åringen. 23-åringens forsvarer, advokat Fredrik Schøne Brodwall, ønsker ikke å kommentere saken eller tiltalen.
AP170307 Hun ville gjøre det ulovlig for bedrifter å kreve at kvinner bruker høye hæler på jobb. 152.000 underskrev.
AP170307 Tirsdag fikk Oslo kommune grønt lys til å kreve at alle drosjer skal være utslippsfrie.
AP170307 I Oslo jobber byrådet nå med å kreve at alle drosjer skal være utslippsfrie.
AP170307 Oslo kommune fikk idag grønt lys til å kreve at alle drosjer skal være utslippsfrie.
AP170307 I Oslo jobber byrådet nå med å kreve at alle drosjer skal være utslippsfrie.
VG170306 Det var hans særegne måte å kreve at hans spillere skulle jobbe enda hardere og løpe mer enn noen annen.
DN170306 Kan kreve mer fra ikke-kunder ¶
DB170306 Valheim opplyser at hun vil kreve fire uker varetektsfengsling av moren når saken kommer opp i Bergen tingrett mandag ettermiddag.
DB170306 Flere har stilt spørsmål om det i det hele tatt er mulig å kreve at multinasjonale selskaper som tjener penger i det norske markedet, skal betale skatt til Norge.
DB170306 - Norge kan kreve at store selskaper registrerer inntekter der de opptjenes, for eksempel at norske annonseinntekter blir registrert i Norge.
DB170306 - Norge kan kreve Facebook-skatt ¶
DB170306 Løsning : Flytter du inn i partneren din sin bolig bør du kreve å få kjøpe deg inn i den.
DB170306 Der bør vi kreve et kvinnesyn hos våre domstoler som ikke legitimerer vold i parforhold.
DB170306 Kvinner av ulike etniske opprinnelser må kreve samme politiske handlingsrom som menn.
BT170306 Det vil kreve investeringer på en halv milliard og gi rundt 30 arbeidsplasser.
AP170306 - Hun reiste ut av landet med sønnen etter at barnevernet hadde reist sak om at de skulle overta omsorgen, sier politiadvokaten, som vil kreve fire uker varetektsfengsling av moren.
AA170306 Der besluttet de å kreve at Fillon bør " ta ansvar og navngi en etterfølger ", opplyser flere ikke navngitte partikilder til nyhetsbyrået AFP.
AA170306 Det vil kreve politisk vilje å stå imot kreftene som vil la oljen ligge.
AA170306 Det norske oljeeventyret trenger ikke ta slutt, men det vil kreve politisk vilje for å stå imot kreftene som vil la oljen ligge.
VG170305 - Viasat har muligheten til å gå på de enkelte som har gjort det og kreve erstatning hvis de vil, men det er mulig at Viasat ikke anser det som et stort nok problem.
DA170305 Mange har tatt til orde for at Norges Idrettsforbund ( NIF ) burde gi innsyn i pengebruken i forbundet fra 2011 og 2015, men styret i Norges Fotballforbund ville ikke gå med på at fotballtinget skulle kreve dette.
DN170304 Reite viser til at banken typisk kan komme til å kreve sikkerhet mot ytterligere ti prosent boligprisfall.
DB170304 Ransomware, eller løsepengevirus, er en betegnelse på uhumske programmer som gjør skade på PC-en din ( eller andre enheter ) for deretter å kreve deg for løsepenger.
AP170304 Ifølge DNV GL vil målsettingen nemlig kreve en fundamental endring av flåten.
VG170303 Jeg var redd jeg ikke skulle klare å fylle henne med alt jeg tenkte det ville kreve .
SA170303 - Kundenes tomter blir mindre og mindre, og det kommer til å kreve mindre grunnflate på eneboligen, sier han.
DB170303 Dersom bagasjen ikke er komme til rette innen 21 dager så kan du kreve erstattet det som er borte.
DB170303 Opplysningene har uansett fått ledende demokrater til å kreve at Sessions trekker seg som justisminister.
DA170303 Årsaken er at en slik løsning vil kreve et internt oppgjør med bosetterne, noe spesielt statsminister Benjamin Netanyahu unngår for enhver pris.
AP170303 Vil kreve strengere straffer i enkeltsakene ¶
AP170303 - Kundenes tomter blir mindre og mindre, og det kommer til å kreve mindre grunnflate på eneboligen, sier han.
VG170302 I første omgang vil man kreve forhandlinger for disse, og så vil man vurdere å ta ut en stevning, sier nestleder Stein Akre i redaksjonsklubben i TV 2 til Nettavisen.
SA170302 | Sjøfolk på norsk sokkel : Proteksjonisme å kreve norsk lov i Norge ?
SA170302 Norge bør gjøre som en rekke andre land gjør, og kreve norske arbeidsvilkår for alle.
DN170302 I første omgang vil man kreve forhandlinger for disse, og så vil man vurdere å ta ut en stevning, sier nestleder Stein Akre i redaksjonsklubben i TV 2 til Nettavisen.
DB170302 De nye opplysningene får ledende demokrater til å kreve at Sessions trekker seg.
DB170302 I første omgang vil man kreve forhandlinger for disse, og så vil man vurdere å ta ut en stevning, sier nestleder Stein Akre i redaksjonsklubben i TV 2 til Nettavisen.
DB170302 Nå ber hans advokater eventuelle ukjente avkom stå fram og kreve sin del av millionformuen.
DB170302 En notis ble i helga publisert i den britiske avisa The Times om at den avdøde sangerens advokater nå ber mulige arvinger, deriblant dem som tror de muligens kan være barn av « Changes»-sangeren, stå fram og kreve sin del av formuen.
DA170302 - Andreas gjør sine to beste hopp i konkurransen, og jeg kan ikke kreve mer av dem.
AP170302 Barnevernstjenesten i kommunen begynte med å kreve at den overgrepsdømte mannen måtte flytte ut mens de undersøkte saken.
AP170302 Jeg opplever noen ganger at våre folkevalgte fra byen og fra fylket rundt er mer tilbakeholdende, noen ganger på grensen til det flaue, når vi som rikspolitikere skal tale og kreve gjennomslag for vår region.
AA170302 I første omgang vil man kreve forhandlinger for disse, og så vil man vurdere å ta ut en stevning, sier nestleder Stein Akre i redaksjonsklubben i TV 2 til Nettavisen.
VG170301 SVs landsstyre har innstilt overfor landsmøtet at det er tre andre punkter enn vern av Lofoten, Vesterålen og Senja som de vil kreve å få gjennomslag for, som Lysbakken oppsummerer slik : ¶
DB170301 Men en rekke av republikanernes kongressrepresentanter vil trolig kreve at pengene som skal brukes på muren veies opp med utgiftskutt andre steder i budsjettet.
DB170301 Det er nemlig ikke robotene som er den største faren for statens evne til å kreve inn skatter.
DB170301 Som Dinside har omtalt tidligere, er det nå slik at leverandører av både TV og bredbånd ikke kan kreve at du bestiller begge deler fra dem ; du skal ha mulighet til å betale kun for et bredbåndsabonnement.
AP170301 Husk at du kan kreve feriedagene erstattet, så husk legeattest.
AP170301 Det kan gjøres ved å kjøre med triple sett, noe som vil kreve plattformer på opptil 330 meter, og som Norge ikke har.
AP170301 Tanken om å kreve nedgang i kjøpekraften også i år, er skrinlagt.
DN170228 " Tilbakemeldinger fra enkelte interesseholdere og mulige nye finansieringskilder indikerer også at en omfattende og omforent avtale trolig vil kreve konvertering av våre obligasjoner til egenkapital.
DN170228 Det vil kreve større og raskere offentlige investeringer for å redusere flaskehalser i infrastrukturen og ytterligere forbedringer for utenlandske investeringer og forenkling i å drive forretninger », skriver OECD.
DB170228 Aps innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås åpner for at partiet kan gå med på andre alternativer enn å kreve domstolsbehandling, slik de selv fremmet forslag om.
DB170228 - Det ville være helt uaktuelt å kreve eksklusivitet i en slik sak - en nyhet som hele byen har ventet på i tiervis av år, sier han til iTromsø.
DB170228 Et barnevern uten tilstrekkelig med ressurser vil ikke ha kapasitet til den tette oppfølgingen enkelte hjelpetiltak vil kreve .
AA170228 Familiene til 22 av de drepte britene skal ha planer om å gå til sivilt søksmål for å kreve erstatninger fra reiseselskapet TUI.
AA170228 I rapporten skriver selskapet at enkelte interesseholdere og mulige nye finansieringskilder har gitt tilbakemeldinger som indikerer at en omfattende og omforent avtale trolig vil kreve konvertering av obligasjoner til egenkapital.
AA170228 SV-leder Audun Lysbakken vil kreve et solid løft i barnetrygden dersom SV blir en del av et flertall etter valget til høsten.
AA170228 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) advarer mot å kreve domstolsbehandling ved tilbakekall av statsborgerskap.
DB170227 Det er kun nytilsatte som arbeidsgiver kan kreve politiattest fra, og det skal ikke kreves ny politiattest av personell som har framlagt politiattest etter gammelt regelverk.
DB170227 Derfor har rådmannen også ment at det tryggeste for kommunen er å kreve å få tomten tilbakelevert i ryddet stand i forbindelse med festeavtalens utløp.
DB170227 Blant de mest prestisjetunge merkene er dette en tidkrevende jobb som må gjøres for hånd, og arbeidet er i seg selv en håndverkskunst det kan kreve mange år for å mestre.
DA170227kreve mer på jobb ¶
DA170227 En tredje rullebane er også en trussel mot folkehelse og matvaresikkerhet, fordi enda mer flytrafikk vil føre til mer støy og kreve store landarealer, deriblant matjord, fortsetter Schlaupitz.
AA170227 Planen inneholder også spesifikke tiltak som vil kreve beslutninger tatt av Det hvite hus, opplyste Davis mandag, som forklarte at planen ikke er en oppramsing av punkter man kan krysse av på en liste etter hvert som man blir ferdig.
DN170226 desember i fjor sendte departementet et skarpt brev til Mattilsynet der det blant annet står at « matdepartementene ikke er enige i Mattilsynets tolking om at det er hjemmel i regelverket for å kreve at aktører som ønsker å eksportere produkter må søke om en dispensasjon. (... ).
VG170225 Avgifter er fristende for politikere, de er vanskelig å skatteplanlegge seg bort fra, enkle å kreve inn og skaper få protester når folk først har blitt vant til dem.
VG170224 Det gikk bra for pappa å være hopper da jeg var liten, men karrieren hans raknet litt, da jeg begynte å kreve mitt, sier Andreas Stjernen - med lattermild stemme.
FV170224 Statlige utdanningsinstitusjoner har ikke lov til å kreve at studenter betaler for noe som er obligatorisk.
DB170224 Det er norske Alektum Group som har tatt på seg jobben å kreve inn pengene.
BT170224 Fredag ettermiddag gikk politiet til Bergen tingrett for å kreve varetektsfengsling av en mann i 50-årene.
AA170224 Kystverket og bergingsselskapet Buksér og Berging greide imidlertid å berge skipet, i en omfattende redningsaksjon de har varslet at de til sammen vil kreve minst fem millioner kroner for.
VG170223 Aftenposten skriver også at det vil bli mulig å kreve gebyr innenfor et mindre område, for eksempel Ring 2, og at hensikten er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
SA170223 Før den tid, i 1995, var det såre enkelt for klubbene, da kunne de kreve en overgangssum uansett om spilleren hadde kontrakt eller ei.
DA170223 Et nødvendig generasjonsskifte for jernbanen vil også kreve nye og stabile finansieringsløsninger i tillegg til årlige bevilgninger over statsbudsjettet.
DA170223 Kystverket og bergingsselskapet kan komme til å kreve minst 5 millioner kroner etter bergingen av lasteskipet « Tide Carrier » ved Feistein fyr på Jæren.
BT170223 Før den tid, i 1995, var det såre enkelt for klubbene, da kunne de kreve en overgangssum uansett om spilleren hadde kontrakt eller ei.
AP170223 Det er også mulig å kreve gebyr innenfor et mindre område, for eksempel Ring 2.
AP170223 | Det er brutalt å kreve raushet av folk som mister jobben etter et stortingsvedtak.
AP170223 Før den tid, i 1995, var det såre enkelt for klubbene, da kunne de kreve en overgangssum uansett om spilleren hadde kontrakt eller ei.
AA170223 Kystverket og bergingsselskapet kan komme til å kreve minst 5 millioner kroner etter bergingen av lasteskipet Tide Carrier ved Feistein fyr på Jæren.
SA170222 Norges Taxiforbund reagerer kraftig og beskylder ESA for å kreve en " demontering av norsk kollektivtilbud ".
DN170222 Han ønsker og vil kreve av næringen at mer må foredles i nord, der ressursene er.
DB170222 Det er grunnen til at langrennsløpere fra alle nasjoner er hos FIS-president Gian Franco Kasper i dag for å kreve at skisporten innfører strengere reaksjoner mot dopere.
DB170222 Det er retten til å kreve svar.
BT170222 Norges Taxiforbund reagerer kraftig og beskylder ESA for å kreve en " demontering av norsk kollektivtilbud ".
BT170222 Derfor er det viktig at de som ønsker å ha gudstjenester til jul besøker disse med barna sine fremfor å kreve at skolene skal gjøre jobben med å ta med seg barn i kirken.
AP170222 Norges Taxiforbund reagerer kraftig og beskylder ESA for å kreve en " demontering av norsk kollektivtilbud ".
AA170222 Norges Taxiforbund reagerer kraftig og beskylder ESA for å kreve en " demontering av norsk kollektivtilbud ".
VG170221 KRAV : LO-leder Gerd Kristiansen varsler at LO vil kreve at kjøpekraftsutviklingen må sikres.
VG170221 Hun sier de er innstilt på « å kreve at kjøpekraftsutviklingen sikres i 2017 gjennom et generelt tillegg til alle ».
SA170221 Kan noen kreve at hun gjennomfører avtalen dersom den følelsesmessige tilknytningen blir for sterk ?
FV170221 Fra august 2011 begynte mediene å kreve svar på hvorfor det tok politiet én time og ni minutter å pågripe massedrapsmannen.
DN170221 I kravet til motparten i NHO vil LO kreve at kjøpekraftutviklingen må sikres gjennom et generelt tillegg til alle.
DB170221 Alfheim leser opp en rekke sms-er sendt mellom mannen og Cappelen, som de mener viser at mannen har hjulpet Cappelen med på kreve inn et lån på flere hundre tusen kroner.
DB170221 - Så lenge Gjermund ber meg om en tjeneste, så gjør jeg det, sier 59-åringen, som hevder han ikke fikk betalt av Cappelen for å kreve tilbakebetalt lånet.
DB170221 Ingen har rett til å kreve at en alltid er perfekt, ikke engang en selv ».
DA170221 Stortinget bør derfor i det minste kreve at regjeringen venter med kuttene til denne er klar.
BT170221 mars vil LO kreve at kjøpekraftutviklingen skal sikres gjennom et generelt tillegg til alle - altså at lønnsutviklingen er på minst samme nivå som prisstigningen.
AA170221 Anslagene varierer sterkt, men antakelsen er at Brussel kan komme til å kreve rundt 60 milliarder euro fra Storbritannia for å dekke budsjettforpliktelser som britene selv har vært med på å vedta.
DN170220 I all forvirringen søndag så den svenske ambassaden i Washington seg nødt til å kreve svar fra presidenten på hva han snakket om.
DB170220 - Uansett hva som « garanteres », kan ikke kjøper i etterkant kreve noe som helst av formidleren.
DB170220 Arbeidstilsynet bruker selv disse formuleringene for å beskrive hvilke forhold de nå vil kreve at Oslo kommune svarer på : ¶ 1 ) Hvordan kommunen sikrer at forskrift om lønns- og arbeidsvilkår etterleves.
BT170220 Overhuset kan likevel gjøre det vanskeligere for regjeringen ved å kreve tillegg til loven.
BT170220 Kan kreve tillegg i loven ¶
BT170220 - Det er ikke et alternativ for Norge å si at Kongo ikke bør tillate noen kommersiell høsting av tømmer i sine skoger, slår han fast, men lover samtidig at Norge vil kreve streng kontroll av hogsten.
AA170220 I all forvirringen søndag så den svenske ambassaden i Washington seg nødt til å kreve svar fra presidenten på hva han snakket om.
AA170220 Overhuset kan likevel gjøre det vanskeligere for regjeringen ved å kreve tillegg til loven.
VG170219 Det eneste de har lært er å kreve , men de klarer ikke å ta imot krav.
DN170219 Frykten er at amerikanerne skal kreve at NATO-soldater i store antall må sendes inn i land som Libya, Irak og Syria for å stabilisere.
DB170219 For å si ja til programmet vil vi kreve streng kontroll av hvordan hogsten foregår, inkludert tiltak mot korrupsjon og tiltak for uavhengig overvåkning av hogsten, skriver statsråd Helgesen.
DB170219 I all forvirringen søndag så den svenske ambassaden i Washington seg nødt til å kreve svar fra presidenten på hva han snakket om.
FV170218 Mye av bosset er så stort at det vil kreve helikopter for å få borttransportert det fra øyen.
DA170218 Og når regjeringen nå snart skal servere oss en ny reiselivsmelding, som bare blir utsatt og utsatt, vil den få et stort problem med å gjøre opp klimaregnskapet som det grønne skiftet vil kreve .
VG170217 - Dette er vanskelige avveininger, som dessuten vil kreve endringer i abortforskriften.
DN170217 Flere forbrukere bør presse ned priser og kreve vinnergaranti, ifølge Steimler.
DB170217 - Åpenhet og ærlighet er det lettere å kreve av andre enn seg selv, skriver Sæther.
DB170217 Åpenhet og ærlighet er det lettere å kreve av andre enn seg selv.
DB170217 Det å kreve bevis, ikke noen tall du kan finne på en plastbit i grøfta. slik er reglene : ¶
DB170217 Dersom foreldrene ikke blir enige, kan hver av dem kreve foreldrepenger for de hverdagene de har omsorgen for barnet.
DB170217 Dersom for eksempel far har omsorgen for barnet fra mandag til onsdag, kan han kreve uttak av foreldrepenger for disse dagene.
BT170217 Mye av bosset er så stort at det vil kreve helikopter for å få borttransportert det fra øyen.
AA170217 Utleveringen av informasjon fra skjulte tvangsmidler vil kreve en domstolsbeslutning, slik som det gjør per i dag.
FV170216 Nå skal sju kommuner finne ut hvor mye mer de kreve av regulant Otteraaens Brugseierforening for bruken av elvevannet.
DN170216 - Vi har en ordning som heter « småkrav » med en øvre grense på hva advokatene kan kreve .
DN170216 I pressemeldingen viser selskapet til at det er midt inne i en transformasjon fra å være en tradisjonell telekomaktør til å bli en digital tjenesteleverandør som vil kreve en mer kostnadseffektiv drift.
BT170216 Med tanke på hvor mye statlige penger som brukes på jernbane på Østlandet, er det ikke urimelig av politikerne i Bergen å kreve et enda større bidrag til Bybanen.
AP170216 Nord-Korea skal ha sendt representanter til sykehuset der liket oppbevares, for å kreve det utlevert straks.
AA170216 - Sverige kommer til å fortsette å kreve av russiske myndigheter at hendelsen etterforskes, slik at gjerningsmennene kan stilles for retten, skriver hun videre. ( ©NTB ) ¶
VG170215 Land som Spania, Italia, Hellas og Tyrkia vil kreve mer oppmerksomhet fra NATO mot de største truslene mot sine lands sikkerhet : Svake stater, terrortrusler og folkevandring fra Afrika og Midtøsten.
VG170215 Det var tydelig varslet på forhånd at Mattis ville kreve høyere forsvarsbudsjetter av de NATO-landene som bruker mindre enn to prosent av BNP på forsvar.
DN170215 På vei inn til onsdagens møte gjentok Mattis sitt budskap om at det bare er rimelig å kreve at alle tar sin rettmessige del av regningen.
DN170215 Klimatiltak og - tilpasninger vil følgelig kreve omstilling og nye løsninger i en rekke sektorer og på tvers av land.
DB170215 Jeg frykter at han kommer til å anke utestengelsen og kreve å få startlisens, sa østerrikes sportssjef Markus Gandler den gang.
DB170215 Nei, legene kan ikke kreve gebyr for kontant betaling ¶
DB170215 Et gasskraftverk med C02-fangst vil kreve ca. 20 prosent mer brensel for hver kWh det produserer.
DB170215 Det vil kreve en stor utskiftning av personell og en oppbygning av kompetanse SSB ikke har i dag.
DB170215 Seinere skal de ha fått det samme for å kreve inn penger fra en annen.
AP170215 Husk at du kan kreve feriedagene erstattet, så husk legeattest.
AP170215 I tillegg vil de to vinnerne blir premiert med 1,6 millioner kroner, foruten honoraret temaet som til slutt vinner, vil kreve .
SA170214 USA vil etter alt å dømme kreve at de legger langt mer på bordet.
SA170214 Du kan kreve å få betale med kontanter her i landet.
SA170214 Statens vegvesen må bruke sin ( økonomiske ) makt og kreve at Rogfast-leverandører må finne plastfrie løsninger.
SA170214 Statens vegvesen må bruke sin ( økonomiske ) makt og kreve at Rogfast-leverandører må finne plastfrie løsninger », skriver Håkon Fossmark.
SA170214 Ser vi en slitasje, at den ekstremt fysisk krevende stilen begynner å kreve sitt av spillerne ?
FV170214 Ser vi en slitasje, at den ekstremt fysisk krevende stilen begynner å kreve sitt av spillerne ?
DB170214 Samtidig er det ventet at Trumps politiske motstandere vil kreve svar på hvor mye av Flynns potensielt ulovlige Russland-kontakt Trump visste om.
DB170214 De kommer til å kreve å vite når presidenten fikk vite om Flynns samtaler og hva han fikk vite, sier David Axelrod, tidligere Obama-rådgiver til CNN.
DB170214 Reduksjon i satsingen som ledd i en nedrustningsavtale med Russland, slik Putin ganske sikkert vil kreve , sitter derfor langt inne.
BT170214 I tiltalen er det ikke tatt forbehold om å kreve forvaring, opplyser Høvik.
BT170214 Ser vi en slitasje, at den ekstremt fysisk krevende stilen begynner å kreve sitt av spillerne ?
AP170214 Forrige søndag opphevet statsminister Sorin Grindeanu et omstridt korrupsjonsdekret, men demonstrantene vil fortsette å protestere og kreve at regjeringen går av.
AP170214 Stort flertall er positive til å kreve nullutslippsdrosjer ¶
AP170214 Oslo-partiene er positive til å kreve at drosjebilene skal være utslippsfrie for at eierne skal få beholde løyvet i 2020, viser en undersøkelse Aftenposten har gjort.
AP170214 Stort flertall er positive til å kreve nullutslippsdrosjer ¶
AP170214 Oslo-partiene er positive til å kreve at drosjebilene skal være utslippsfrie for at eierne skal få beholde løyvet i 2020, viser en undersøkelse Aftenposten har gjort.
AP170214 Ser vi en slitasje, at den ekstremt fysisk krevende stilen begynner å kreve sitt av spillerne ?
AA170214 Aktor, statsadvokat Trond Høvik, opplyser at det i tiltalen ikke er tatt forbehold om å kreve forvaring i saken som kommer opp i Bergen tingrett i mai.
VG170213 Schiøtz Wibye advarer mot å tilpasse oss islamismen, og vi må kreve at det snakkes norsk i moskeene.
VG170213 En annen fare er at tyvene som kjøper informasjon om deg, kidnapper datamaskinen din og kreve løsepenger for å åpne den opp.
SA170213 Tidligere har Fischer sagt at de ikke vil kreve bonuser tilbake, siden Johaug testet positivt utenfor konkurransesesong.
FV170213 Tidligere har Fischer sagt at de ikke vil kreve bonuser tilbake, siden Johaug testet positivt utenfor konkurransesesong.
DB170213 Effekten er at det vil kreve svært mye mer datakraft og ta mye lenger tid ( flere hundre år dersom man benytter riktig algoritme ) å få tak i et eneste passord, selv om man har tilgang til en stor database med stjålne passordavtrykk.
BT170213 Tidligere har Fischer sagt at de ikke vil kreve bonuser tilbake, siden Johaug testet positivt utenfor konkurransesesong.
BT170213 Tidligere har Fischer sagt at de ikke vil kreve bonuser tilbake, siden Johaug testet positivt utenfor konkurransesesong.
AP170213 Les Torkel Brekkes essay om utfordringene ved forskningsformidling : Forskere må kreve sjekk av overskrifter og ingresser ¶
AP170213 Tidligere har Fischer sagt at de ikke vil kreve bonuser tilbake, siden Johaug testet positivt utenfor konkurransesesong.
AA170213 Forrige søndag opphevet statsminister Sorin Grindeanu et omstridt korrupsjonsdekret, men demonstrantene vil fortsette å protestere og kreve at regjeringen går av.
DB170212 Alt dette er det ikke så lett å ta stilling til for velgerne, særlig ikke når det vil kreve endringer i omtrent 2000 vanlige lover, forklarer statsviteren Ahmet Kasim Han til den britiske rikskringkasteren BBC.
AA170212 Rundt 2.000 personer var samlet i Bobigny for å kreve rettferdighet for 22 år gamle " Theo ", som forrige søndag ble pågrepet og angivelig voldtatt med en politikølle i den franske hovedstaden.
AA170212 Det betyr ikke at eiendomsretten blir overført til bosetterne, men de palestinske eierne mister retten til å kreve eierskap over områdene " inntil det er funnet en diplomatisk løsning på statusen til territoriene ".
VG170211 | Politiet vil kreve skjenkebevilling på alle russetreff ¶
SA170211 | Politiet vil kreve skjenkebevilling på alle russetreff ¶
FV170211 | Politiet vil kreve skjenkebevilling på alle russetreff ¶
DB170211 Hvis Delingsøkonomiutvalget skal bestemme drosjepolitikken, kan transportkomiteen i Stortinget straks avslutte behandlingen av forslaget om å kreve nullutslippsbiler i drosjenæringen.
BT170211 FORBUD MOT MEDBRAKT : Politiet vil kreve skjenkebevilling på alle russetreff.
AA170211 Tusenvis av demonstranter, hovedsakelig sjiamuslimer, hadde lørdag samlet seg i sentrum av den irakiske hovedstaden for å protestere mot korrupsjon og kreve endringer av valgloven.
AA170211 | Politiet vil kreve skjenkebevilling på alle russetreff ¶
DN170210 Marine Le Pen vil kreve at alle andre enn EU-borgere og russere vil måtte velge dersom de har dobbelt statsborgerskap.
DB170210 - Hvis Trump går tilbake på forpliktelsen om ett-Kina-politikk, vil det kinesiske folket kreve at regjeringen tar hevn.
DB170210 Wang sier videre at han allerede i 2001 forsøkte å klage til myndighetene, men at de alltid svarte med å kreve bevis for forurensinga.
DB170210 Man kan selvsagt se for seg at man utvider bruken av gradert uføretrygd slik at den også omfatter denne gruppen - men dette vil kreve en større systemreform enn Ap foreløpig har varslet, samt at det vil utvide gruppen av jobbgarantister enda mer utover Aps 1.000-anslag.
DB170210 Europeerne må ta sin andel av forsvarsutgiftene i NATO, for å kreve at USA overholder sine forpliktelser.
DA170210 I et forslag fremmet i Stortinget, tar partiet til orde for et tak på hvor mye rente bankene kan kreve og et forbud mot reklame for forbrukslån og kredittkort.
BT170210 - Selv om det ikke medfører mye arbeid å fremlegge erstatningskrav, så kan vi ikke se bort fra at flere av de fornærmede har sett på dette som « bortkastet arbeid », og dermed unnlatt å kreve erstatning for de krav de har blitt påført, sier hun.
AP170210 - Selv om det ikke medfører mye arbeid å fremlegge erstatningskrav, så kan vi ikke se bort fra at flere av de fornærmede har sett på dette som « bortkastet arbeid », og dermed unnlatt å kreve erstatning for de krav de har blitt påført, sier hun.
AA170210 Der tar Schäuble til orde for å endre en lov som gir innvandrere som arbeider i Tyskland, lov til å kreve barnetrygd på lik linje med tyskere, selv om barna bor i andre land.
SA170209 Vi må få mer av denne omsetningen til sentrumsnære områder og kreve åpnere fasader.
SA170209 - Jeg må kunne kreve et ordentlig svar fra dem.
DA170209 Dette er en kompleks eiendom som antakelig vil kreve sitt, og da er vi ikke interessert i å bruke penger på det, sier hun.
AP170209 Det vil kreve smarte, sofistikerte og prisvennlige teknologiske løsninger - tilrettelagt for hver unike bykjerne.
AP170209 - Jeg må kunne kreve et ordentlig svar fra dem.
AA170209 Hun sier det vil bli aktuelt å kreve erstatning til de fornærmede.
AA170209 At anslagsvis 25 prosent av alle reiser vil kreve omstigning er negativt.
VG170208 Han vet ikke hvor mye Lech Poznan vil kreve for å løse ham fra kontrakten 10,5 måneder før den opprinnelig utløper, men polske medier har spekulert i en sum på rundt 200 000 euro.
VG170208 Noe du ikke kan skjønne eller kreve å få bevist.
SA170208 - Det vil kreve et stort utviklingsarbeid for å kunne bunkre og drifte et fartøy med hydrogen.
SA170208 - Det vil kreve et stort utviklingsarbeid for å kunne bunkre og drifte et fartøy med hydrogen.
DB170208 Graderte ytelser bør i utgangspunktet kreve at det er produksjonen og ikke tilstedeværelsen på arbeid som reduseres.
DB170208 Det er mulig at vi kommer dit at robotifiseringen gjør at tilgangen på arbeid blir så knapp at vi ikke lenger kan kreve at folk tar del i lønnet arbeid for å motta inntekt.
DB170208 Det er derfor grunn til å tro at behovet for disse tjenestene bare vil øke og ta både en større del av den økonomiske kaka og kreve en større andel av arbeidsstyrken i tida som kommer.
DB170208 Alle skal i arbeid, og dette skal oppnås ved å tilby kurs og utdanning og kreve større aktivitet for å få tilgang på ytelser, med mål om å motivere de utenfor arbeid til å øke sin produktivitet og finne nytt arbeid.
DB170208 skal utgjøre 30 prosent av gjennomsnittsinntekten og andre offentlige utgifter er antatt å kreve en skattesats på 20 prosent, må samlet skattesats være 50 prosent. 30 prosent av gjennomsnittsinntekten er i dag på omtrent 110 000 kroner, som tilsvarer gjennomsnittlig mottak av sosialhjelp.
BT170208 Det vil kreve mye tid og milliardinvesteringer.
AA170208 Hvorfor vil ikke Ap kreve av arbeidsføre ungdommer at de gjør sin plikt, før de krever sin rett ?
VG170207 Trump kommer til å kreve mye mer av Europa enn Barack Obama.
DB170207 Kan kreve pengene tilbake ¶
DB170207 Avhengig av hva som da kommer frem kan det bli fattet vedtak om å kreve feilutbetalt beløp tilbake, eventuelt med et prosenttillegg på ti prosent hvis feilen skyldes forsett eller grov uaktsomhet, forteller Navs pressekontakt.
DB170207 Flere kreditorer skal kreve penger fra den tiltalte storsmugleren.
VG170206 Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten har samisk som hjemmespråk, eller har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk kan kreve seg innført i Sametingets valgmanntall.
VG170206 Onsdag formiddag vil Oslo-politiet kreve at den tidligere forsvarsadvokaten blir varetektsfengslet på ny.
SA170206 Det blir tegnet et skremmebilde av eldrebølgen som snart er over oss og som vil kreve enormt mange varme hender og kloke hoder i helse- og omsorgssektoren.
DN170206 - EU vil fortsatt ikke anerkjenne den ulovlige annekteringen av Krim, og EU vil fortsette å kreve full overholdelse av Minsk-avtalene.
DB170206 I England er blant annet ordinær drosjevirksomhet utkonkurrert, mens i California har 200 000 Uber-sjåfører gått sammen om å kreve å bli ansatt fordi de blant annet har så liten påvirkning på lønnen sin.
DB170206 Årsaken til at utvalget legger en liberal nasjonalisme til grunn er snarere at det er både vanskelig og urimelig å skulle kreve mer av våre nye landsmenn.
AP170206 - Nettverksselskapene vil se billigere ut i prissammenligninger, og de ønsker også å tjene mer på å kreve gebyrer for stadig mer av servicen til de reisende.
AP170206 Carl Schiøtz Wibye er ikke fremmed for å forby niqab i offentlige rom eller kreve at alle imamer i Norge skal snakke norsk.
AA170206 Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten har samisk som hjemmespråk, eller har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk kan kreve seg innført i Sametingets valgmanntall.
VG170205 - Kinas krav her er gamle, men de har de siste årene signalisert en større styrke bak faktisk Å kreve disse områdene.
SA170205 Shell mener staten ikke hadde hatt rett til å kreve CO2- og veibruksavgift.
SA170205 Shell mener staten ikke hadde hatt rett til å kreve CO2- og veibruksavgift fra 1. september 2011 til 31. desember 2012.
DN170205 Trump-administrasjonen kan anke avgjørelsen videre til Høyesterett, som kan kreve at innreiseforbudet gjeninnføres i påvente av ankebehandlingen, om presidenten vinner frem.
DN170205 Hvis Høyesterett skulle kreve ny saksbehandling, havner saken igjen i ankedomstolen i San Francisco, som er blant de mest liberale domstolene i USA med 18 dommere valgt av demokratiske presidenter, og syv av republikanere, ifølge USA Today.
DN170205 Trump-administrasjonen kan anke avgjørelsen videre til Høyesterett, som kan kreve at innreiseforbudet gjeninnføres i påvente av ankebehandlingen, om presidenten vinner frem.
DN170205 Hvis Høyesterett skulle kreve ny saksbehandling, havner saken igjen i ankedomstolen i San Francisco, som er blant de mest liberale domstolene i USA med 18 dommere valgt av demokratiske presidenter, og syv av republikanere, ifølge USA Today.
AP170205 - Nettverksselskapene vil se billigere ut i prissammenligninger, og de ønsker også å tjene mer på å kreve gebyrer for stadig mer av servicen til de reisende.
AA170205 Shell mener staten ikke hadde hatt rett til å kreve CO2- og veibruksavgift fra 1. september 2011 til 31. desember 2012.
AP170204 Utbryterrepublikken Somaliland fortsetter å kreve uavhengighet.
SA170203 Deretter ble finans - og avgiftsmyndighetene hacket, slik at de ikke kunne kreve inn skatter eller betale pensjoner og lønninger.i ¶
DB170203 Blir flyet innstilt, eller kansellert, kan passasjerene enten få pengene tilbake, eller kreve alternativ reise så snart som mulig, sier Ingeborg Flønes, direktør forbrukerservice hos Forbrukerrådet.
DB170203 Beløpet på denne kan bli for lite til et helt måltid ( moderat og uten alkohol ), og da kan du ta vare på kvitteringen og kreve restbeløpet dekket ved å sende kravet til flyselskapet.
DB170203 I denne situasjonen, hvor alt peker på at alle verken kan eller trenger å skaffe seg et fulltidsarbeid, bør vi kreve at alle får mer fritid.
DB170203 - NVE vil holde fast ved at nettselskapene som utgangspunkt skal kreve at kunder som krever fritak for installasjon av AMS-måler så langt mulig dokumenterer grunnlaget for dette.
AP170203 « Etter å ha lovet et radikalt brudd med utenrikspolitikken til Barack Obama, omfavner nå Donald Trump noen sentrale bærebjelker i den tidligere administrasjonens strategi, inkludert å advare Israel om å tøyle byggingen av bosetninger, kreve at Russland trekker seg ut av Krim og true Iran med sanksjoner for prøveskyting av ballistiske raketter ».
AP170203 Deretter ble finans - og avgiftsmyndighetene hacket, slik at de ikke kunne kreve inn skatter eller betale pensjoner og lønninger.
AP170203 « Etter å ha lovet et radikalt brudd med utenrikspolitikken til Barack Obama, omfavner nå Donald Trump noen sentrale bærebjelker i den tidligere administrasjonens strategi, inkludert å advare Israel om å tøyle byggingen av bosetninger, kreve at Russland trekker seg ut av Krim og true Iran med sanksjoner for prøveskyting av ballistiske raketter ».
AP170203 Deretter ble finans - og avgiftsmyndighetene hacket, slik at de ikke kunne kreve inn skatter eller betale pensjoner og lønninger.
DB170202 Han sitter fortsatt fengslet, dømt til en straff på elleve år for å kreve at menneskerettigheter også skal gjelde for kinesere.
BT170202 Da sa hun at dette kan vi ikke kreve inngangspenger for å se.
AP170202 Norge mener at likebehandlingskravet og forbudet mot å kreve inn skatter, ikke gjelder på havbunnen.
AP170202 - Nå vet vi jo ikke helt hva som ligger i Høyres tidlig innsats ennå, men statsråden har sagt i debatten på Stortinget at også deres satsing vil kreve flere lærere i skolen.
AP170202 - Nå vet vi jo ikke helt hva som ligger i Høyres tidlig innsats ennå, men statsråden har sagt i debatten på Stortinget at også deres satsing vil kreve flere lærere i skolen.
DB170201 Norske stortingsrepresentanter bør kreve at Finansministeren rydder opp, sier Stein Guldbrandsen, arbeidsutvalgsmedlem i Fagforbundet, i pressemeldingen.
DB170201 Vi kommer til å kreve retting av feilaktig lønnsutbetaling for hver enkelt av medlemmene som har opplved dette, varsler Adamsrød når Dagbladet viser han lønnstrekkene..
DB170201 - Flere europeiske land står overfor økonomiske, sosiale og politiske utfordringer som i de kommende årene vil kreve store ressurser og betydelig oppmerksomhet.
DB170201 For én ting er å være uenig i hvordan spillpolitikk og markedsføring i praksis fungerer i Norge, men det er noe helt annet å kreve straffeforfølgelse av enkeltpersoner og bedrifter som faktisk følger dagens lovverk til punkt og prikke.
DB170201 Utvalget er derimot ikke fremmed for at majoriteten bør kunne kreve at de nyankomne tilpasser seg mer til den norske kulturen enn de mange av dem gjør i dag.
DB170201 Men det er ikke lett å se hvordan storsamfunnet skal greie å definere et kulturbegrep som forener alle nordmenn og som skiller oss fra andre nasjoner og kreve at innvandrere tilpasser seg dette.
AP170201 Kelley - drøftes det om en dødsdømt kan kreve en annen metode for henrettelse - for eksempel ved skyting - enn den som er bestemt.
AP170201 De kan kreve en høring uten at flertallet i komiteen er for.
AP170201 Da har vi ett alternativ igjen : Det er å kreve at det gjennomføres en høring i Samferdsels- og miljøkomiteen om det som har skjedd.
SA170131 Telefonene vi tester kommer likevel fra norske leverandører, slik at vi kan være helt sikre på at programvaren virker som den skal uten å kreve mye arbeid.
FV170131 Telefonene vi tester kommer likevel fra norske leverandører, slik at vi kan være helt sikre på at programvaren virker som den skal uten å kreve mye arbeid.
DB170131 I Øst-Asia har Kina avfeid konklusjonen fra en internasjonal voldgiftsdomstol ( opprettet under havrettstraktaten på Filippinenes anmodning ), som i sommer slo fast at Kina ikke har grunnlag for å kreve særlige historiske rettigheter i havområder som ligger utenfor landets økonomiske sone i Sør-Kina-havet.
DB170131 Nå hemmeligholder Oslo-byrådet et notat fra Kommuneadvokaten som drøfter om folk kan kreve penger tilbake på grunn av manglende søppelhenting.
DB170131 Byråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) vil ikke gi innsyn i et notat fra kommuneadvokaten som drøfter om folk kan kreve penger tilbake på grunn av manglende søppelhenting.
DB170131 « Ingen hadde trodd at det skulle være 5000 - 10 000, som politiet sa, foran Stortinget i går og kreve at Stortingets vedtak skulle bli gjennomført.
BT170131 Telefonene vi tester kommer likevel fra norske leverandører, slik at vi kan være helt sikre på at programvaren virker som den skal uten å kreve mye arbeid.
AP170131 Telefonene vi tester kommer likevel fra norske leverandører, slik at vi kan være helt sikre på at programvaren virker som den skal uten å kreve mye arbeid.
DB170130 Næringslivet er løsningen for å oppnå lavutslippssamfunnet, men forståelsen av hva det vil kreve av innsats, kompetanse, investeringer og lederskap er mangelfull.
DB170130 Det kan kreve tilpasninger både i mottak, i produksjonsleddet og ute i ulike avspillere.
DB170130 Kommunen vil kreve dokumentasjon på at fyringsanlegg og tank er fjernet eller frakoblet/plombert.
VG170129 Amnesty International kreve en uavhengig gransking av drapet og slår fast at det bærer preg av å ha vært et politisk attentat.
DN170129 Leder Marianne Andenæs i Norsk studentorganisasjon mener regjeringen bør kreve at studiestedene sender minst 30 prosent av studentene på utveksling.
DB170128 Venstresidas patriark og tre ganger president-kandidat Cuauthémoc Cárdenas hadde vært den første til å kreve besøket avlyst.
DN170127 - Med høyere renter vil investorene kreve en høyere avkastning, sier Behncke.
DN170127 For å finansiere det vil han kreve skatt fra roboter, det vil si en ekstraskatt på arbeid som utføres av maskiner i stedet for mennesker.
DN170127 Benoît Hamon lover borgerlønn til alle og vil kreve robotskatt for å betale for det.
DN170127 Er det virkelig verre å kreve skatt av den som får penger, enn av den som må tjene dem selv ?
AP170127 Russerne har allerede gjort det klart at dette vil kreve innrømmelser fra Trump om rakettskjold, kappløpet i verdensrommet og en rekke andre vanskelige saker.
AP170127 Russerne har allerede gjort det klart at dette vil kreve innrømmelser fra Trump om rakettskjold, kappløpet i verdensrommet og en rekke andre vanskelige saker.
DN170126 I en rapport som PwC har utarbeidet for Finansforbundet om grønne vekstmuligheter for finansnæringen, foreslås det at myndighetene må kreve miljøkompetanse og miljøholdninger ved utnevnelser av styremedlemmer i statlig eide selskaper.
DB170126 Det kan selvsagt fortsatt være relevant å kreve at kommunerevisjonen går inn i saken og nyhetsverdig at dette ikke skjer ).
BT170126 Men så snart noen begynner å kreve at forbundet skal oppføre seg mer som en offentlig aktør, setter idrettspampene seg på bakbeina.
BT170126 Og det å kreve 400 kroner av alle som ikke har forstått BBLs gode intensjoner, betyr vel heller ikke noe i økonomisk sammenheng ?
BT170126 Men er det ikke det som er formålet deres, kreve inn penger ?
BT170126 For det å kreve ekstra 68 kroner for hver eneste inkassosak mot ektepar, kan vel ikke gi noe uttelling i kassen ?
AP170126 I flere av sakene har han skrevet under presidentordrer eller - instrukser som vil kreve ytterligere oppfølgning, for eksempel i form av lovgivning eller penger fra Kongressen.
SA170125 I San Francisco har selskapet gått med på å kreve at utleierne registrerer seg overfor myndighetene, og å ha et tak på hvor mange som kan være registrert.
DB170125 Hjort mener han har solid grunnlag for å kreve straffrihet for Johaug.
DB170125 Konsulentfirmaet Gleeds Worldwide anslår at byggearbeidet vil kreve en enorm arbeidsstyrke på 40 000, som vil bruke rundt fem år å fullføre prosjektet.
DB170125 Ken Loachs uttalte hensikt med « Jeg, Daniel Blake » er å illustrere den stadig skjørere grensen mellom et vanlig lønnsmottakerliv og den totale undergangen, takket være et sosialt system som er skapt for å få klientene til å gi opp å kreve hjelp.
BT170125 I San Francisco har selskapet gått med på å kreve at utleierne registrerer seg overfor myndighetene, og å ha et tak på hvor mange som kan være registrert.
AP170125 Partilandskapet er blitt stadig mer fragmentert, og valgforskere tror at det vil kreve minst fem partier for å stable en regjeringskoalisjon på bena.
AP170125 Partilandskapet er blitt stadig mer fragmentert, og valgforskere tror at det vil kreve minst fem partier for å stable en regjeringskoalisjon på bena.
AP170125 KrF vil i så fall kreve at kontroversielle forslag som ja til eggdonasjon droppes. 2.
AP170125 I San Francisco har selskapet gått med på å kreve at utleierne registrerer seg overfor myndighetene, og å ha et tak på hvor mange som kan være registrert.
FV170124 De sentrale spørsmålene i saken er : Hva kan man kreve av en utøver ?
DN170124 Men partiet varsler samtidig at det vil kreve visse betingelser for hvordan prosessen framover skal foregå.
DN170124 Årsaken er at landets miljømyndigheter trolig vil kreve lavere grad av effektivitet i bilparken, sammenlignet med tiden under Barack Obama.
DN170124 Med USAs nåværende energiforbruk vil en total uavhengighet av import kreve nær en dobling av innenlands produksjon, skriver nettstedet videre.
BT170124 Men partiet varsler samtidig at det vil kreve visse betingelser for hvordan prosessen fremover skal foregå.
SA170123 Noe slikt vil vi også kreve av sykehuset.
SA170123 Er det ikke logisk å kreve bortimot det samme av en mye større, offentlig utbygger ?
SA170123 Da han var vår soleklare ener kunne han kreve det, men den statusen har han tapt.
FV170123 Da han var vår soleklare ener kunne han kreve det, men den statusen har han tapt.
DB170123 At de som skal beskyttes av dopingreglene, er modige nok til å kreve at denne beskyttelsen kommer nå.
DB170123 Krev momsen tilbake : Husk å kreve momsen på det du handler i utlandet tilbake.
DB170123 Du kan ikke gå ut og kreve likviditet med en gang, men må ofte ut og være langsiktig og finne den naturlige motparten.
BT170123 Om det er aktuelt å kreve erstatning av mannen, kan ikke lensmannen si noe om.
BT170123 Da han var vår soleklare ener kunne han kreve det, men den statusen har han tapt.
AP170123 Han brukte således sin første helg i Det hvite hus til å kreve omtelling av tilhengere som møtte opp til innsettelsen.
AP170123 Da han var vår soleklare ener kunne han kreve det, men den statusen har han tapt.
DB170122 - Kontrakten åpner også for at vi kan kreve prisavslag, men det har vi hittil ikke gjort, sier Fredriksen.
DB170122 - For å kunne kreve dagsmulkt må etatens egne kontrollører fysisk sjekke at det ikke er tømt.
DB170122 En bakhjulstrekker skal jo være elendig på is og kreve Petter Solberg-skills for å håndtere...
BT170122 Vindparkene vil kreve høy kompetanse og stor innsats både i utbygging og driftsfasen.
BT170122 2030 er ikke lenge til, spesielt når målene som er satt, vil kreve vesentlig endring i vår bruk av energi.
SA170121 Det er mulig at Trump vil vise seg som en dyktig rormann i en uhåndterlig regjerings gjerning som innebærer mye mer enn å gjøre avtaler - men det ville kreve et sett av skjemaer og ferdigheter som synes å ligge utenfor hans vante måte å løse problemer på.
SA170121 Det er mulig at Trump vil vise seg som en dyktig rormann i en uhåndterlig regjerings gjerning som innebærer mye mer enn å gjøre avtaler - men det ville kreve et sett av skjemaer og ferdigheter som synes å ligge utenfor hans vante måte å løse problemer på.
SA170121 « Dette vil kreve at det kvalitative nivået på ishockey i Bergen, både idrettslig, organisatorisk og økonomisk, må heves betraktelig. » - Betyr dette at dere mener Bergen hockey per i dag ikke er gode nok for et slikt anlegg ?
DN170121 Titusenvis av sørkoreanere trosset kulden i Seoul for å kreve president Park Geun-hyes avgang lørdag formiddag.
DB170121 Mange av hennes kolleger kan gå med pensjon tidlig i 50-årene og kreve det samme.
DB170121 ( Dagbladet ) : I dag skal millioner av mennesker verden over marsjere sammen i protest mot Donald Trump for å kreve respekt for kvinners rettigheter.
DB170121 « Women's March»-arrangementet oppfordrer både kvinner og menn til å gå i tog for å kreve respekt for kvinners rettigheter.
DB170121 Enden på visa ble en minimal økning i avgift og en storstilt satsning på biodiesel - et vanskelig prosjekt som vil kreve investeringer og innsats fra private produsenter for å få til.
DA170121 Der står det også at rektoren kan avverge iverksettelsen av arresten eller kreve iverksettelsen opphevet dersom han stiller sikkerhet for det aktuelle beløpet.
BT170121 Statsadvokatene i Hordaland svarte med å kreve fortsatt tvungent psykisk helsevern.
BT170121 « Dette vil kreve at det kvalitative nivået på ishockey i Bergen, både idrettslig, organisatorisk og økonomisk, må heves betraktelig. » - Betyr dette at dere mener Bergen hockey per i dag ikke er gode nok for et slikt anlegg ?
AP170121 Planen vil kreve forskjellige former for offentlig-privat samarbeid og krever politiske kompromisser mellom partiene, sa hun.
AP170121 « Dette vil kreve at det kvalitative nivået på ishockey i Bergen, både idrettslig, organisatorisk og økonomisk, må heves betraktelig. » - Betyr dette at dere mener Bergen hockey per i dag ikke er gode nok for et slikt anlegg ?
SA170120 For å få boligen opp til dagens standard vil det kreve noe mer modernisering, mener Rusten.
DB170120 Men selv om det er mye å kreve Kennedys veltalenhet av Trump, var resultatet universer fra forbildet.
BT170120 For å få boligen opp til dagens standard vil det kreve noe mer modernisering, mener Rusten.
AP170120 For å få boligen opp til dagens standard vil det kreve noe mer modernisering, mener Rusten.
SA170119 Dette er for øvrig helt i tråd med gjeldende regelverk, som sier at de som vil kan - etter å ha meldt fra til Datatilsynet - overvåke mulige fildelere og kreve identiteten bak aktuelle IP-adresser utlevert.
DN170119 ¶ Statsminister Erna Solberg ba oljesjefene samle seg om å kreve en internasjonal pris på karbon før hun hastet til neste møte i Davos.
DN170119 | Ba oljesjefene kreve karbonpris ¶
BT170119 Dette er for øvrig helt i tråd med gjeldende regelverk, som sier at de som vil kan - etter å ha meldt fra til Datatilsynet - overvåke mulige fildelere og kreve identiteten bak aktuelle IP-adresser utlevert.
AP170119 Sosiale mediers enorme politiske makt får flere ledere til å kreve tilsvarende samfunnsansvar.
AP170119 Deres enorme politiske makt får flere ledere til å kreve tilsvarende samfunnsansvar.
AP170119 Dette er for øvrig helt i tråd med gjeldende regelverk, som sier at de som vil kan - etter å ha meldt fra til Datatilsynet - overvåke mulige fildelere og kreve identiteten bak aktuelle IP-adresser utlevert.
SA170118 Selvfølgelig vil det kreve ressurser og innsats å vedlikeholde kirken.
SA170118 Aker ASA og norske myndigheter har en avtale om å beholde eierskapet i Aker Solutions fram til midten av 2017, så et eventuelt salg vil kreve godkjenning fra begge parter.
DB170118 Når en svigerdatter blir drept vil hennes familie ( far, mor, brødre ) bli berørt og kreve erstatning eller straff ; når et drap skjer internt i familien, f.eks. på datter, blir det en ren familie-intern sak uten at paliah blir mobilisert.
AP170118 EU pålegger norske myndigheter å godkjenne homeopatiske legemidler uten at de kan kreve dokumentasjon på effekt, og myndighetene, også i Norge, krever at homeopatiske legemidler skal være førstevalget i behandling av dyresykdommer i økologisk landbruk.
SA170117 I tillegg vil SAMAK fastsette et prinsippet om direkte ansettelse og kreve at minst 75v prosent av besetningen er direkte tilknyttet selskapet de flyr for.
DN170117 - Vi vil kreve at alle utdannelsesinstitusjoner utvikler et meritteringssystem innen to år, sa Røe Isaksen.
DB170117 Både Bergen og Oslo kommune har jobbet med å få på plass løsningen som vil gjøre det mulig å kreve inn fem ganger så mye i bompenger på dager med dårlig luftkvalitet.
BT170117 FÅR TILBAKE : Helse Bergen må gi kommunen tilbake eiendomsretten til deler av Knappentunet i Fyllingsdalen uten å kreve betaling.
AP170117 OKB gikk på sin side til sivilt søksmål mot staten ved Kulturdepartementet fordi det mener departementet ikke har grunnlag for kreve tilbake millionene de fikk i statsstøtte.
AP170117 Flere kommuner har varslet at de vil kreve penger tilbake etter at kirken har fått utbetalt for mye offentlig støtte basert på oppblåste medlemslister.
DN170116 Samtidig har en betydelig andel av obligasjonseierne i selskapets to obligasjonslån akseptert å ikke kreve innfrielse av lånene i samme tidsperiode.
DB170115 - Dieselbileiere burde kreve og fått erstatning for å ha blitt svindlet på denne måten av politikerne, mener han.
AP170115 Det ble påbudt å kreve pass av kjøpere for å hindre at barn røyker.
DN170114 Seniorrådgiveren tror dermed det vil ta mange år, tusenvis av timer og kreve et tett samarbeid mellom radiologer og programmerere før en datamaskin eventuelt overtar radiologenes oppgaver.
DN170113 Pedersen legger til at hun ikke har noen formening om hvorvidt en bør kreve høyere utdannelse av en Husbank-sjef.
DB170113 Samtidig vil det kreve profesjonell markedsføring å klare å konkurrere med internasjonale merker som kommer inn, sier hun.
DB170113 Økt vekst innen opplevelsesturisme vil imidlertid kreve samhandling mellom aktører og fagpersonell.
DB170113 Over hele Norge er potensialet for videre vekst stort, men det vil kreve samhandling og mer kunnskap om kultur og natur - selve råvarene for en bærekraftig opplevelsesturisme.
AP170113 Torsdag sa påtroppende CIA-sjef Pompeo at ikke vil gjeninnføre vanntortur selv om presidenten skulle kreve det.
AP170113 Torsdag sa påtroppende CIA-sjef Pompeo at ikke vil gjeninnføre vanntortur selv om presidenten skulle kreve det.
FV170112 De vil kreve såkalte Euro VI busser.
DB170112 Nei til fosterreduksjon vil enten kreve av moren at hun aborterer alle fostrene, eller at hun også bærer fram det alvorlig syke barnet.
DB170112 Fordi vi påpeker at man skal opp om morran og bidra på lik linje med resten av samfunnet, dersom man skal kreve støtte fra staten.
AP170112 - Men det vil kreve gjensidig respekt for hverandres interesser.
SA170111 - Hva slags type lokale vil et slikt arrangement kreve ?
DB170111 Stillingen vil kreve en del sentrale avklaringer, som momentvis er tatt opp i dette skriv.
DB170111 Det vil kreve mye av oss som samfunn, av de offentlige pleie- og omsorgstjenestene og av familiene som blir rammet.
BT170111 Dermed vil de kreve den unge kvinnen for pengene ettersom påtalemyndigheten har tiltalt henne for grov uaktsomhet.
SA170110 - Man får sikkert en kjemi når vi kommer ¶ | 19 antidopingorganisasjoner vil utestenge Russland ¶ 19 nasjonale antidopingorganisasjoner, blant dem Antidoping Norge, er på et møte i Dublin blitt enige om å kreve Russland utestengt fra internasjonal idrett.
FV170110 | 19 antidopingorganisasjoner vil utestenge Russland ¶ 19 nasjonale antidopingorganisasjoner, blant dem Antidoping Norge, er på et møte i Dublin blitt enige om å kreve Russland utestengt fra internasjonal idrett.
DB170110 ¶ UNDER LUPEN : 19 nasjonale antidopingorganisasjoner, blant dem Antidoping Norge, er på et møte i Dublin blitt enige om å kreve Russland utestengt fra internasjonal idrett.
DB170110 Spillet med trekning hver dag og 20 millioner i topp-premie ¶ fra Norsk Tipping ¶ 19 nasjonale antidopingorganisasjoner, blant dem Antidoping Norge, er på et møte i Dublin blitt enige om å kreve Russland utestengt fra internasjonal idrett.
DB170110 INGEN SIGNERINGER KOMMER med garantier om spilletid, selv Real Madrid kan ikke kreve det.
DB170110 Henriksen mener ledelsen må være tydelig på måloppnåelse, sette klare tidsfrister og kreve at andelen stiger med viss prosentandelen hvert år.
BT170110 FOTO : Ruud, Vidar / NTB scanpix ¶ | 19 antidopingorganisasjoner vil utestenge Russland ¶ 19 nasjonale antidopingorganisasjoner, blant dem Antidoping Norge, er på et møte i Dublin blitt enige om å kreve Russland utestengt fra internasjonal idrett.
AP170110 I eventuelle forhandlinger om å etablere en rødgrønn regjering etter valget i 2017 vil SV ganske sikkert kreve at også Nordland 6 vernes.
AP170110 I eventuelle forhandlinger om å etablere en rødgrønn regjering etter valget i 2017 vil SV ganske sikkert kreve at også Nordland 6 vernes.
AP170110 I eventuelle forhandlinger om å etablere en rødgrønn regjering etter valget vil SV ganske sikkert kreve at også Nordland 6 vernes i eventuelle forhandlinger om å etablere en rødgrønn regjering etter valget.
AP170110 ( ©NTB ) ¶ | 19 antidopingorganisasjoner vil utestenge Russland ¶ 19 nasjonale antidopingorganisasjoner, blant dem Antidoping Norge, er på et møte i Dublin blitt enige om å kreve Russland utestengt fra internasjonal idrett.
DB170109 Det er ventet at Uefa vil kreve to ekstra plasser ( har 13 av de 32 nåværende ) ved en økning til 48 lag, skriver Telegraph.
DB170109 Det er i tiltalen tatt høyde for å kreve inndragning av 825 millioner kroner fra Cappelen.
DA170109 Vi kan for eksempel kreve å få overta den statlige delen av barnevernet, sykehus, veivesen og en rekke andre oppgaver.
BT170109 Det er i tiltalen tatt høyde for å kreve inndragning av 825 millioner kroner fra Cappelen.
BT170109 Det er i tiltalen tatt høyde for å kreve inndragning av 825 millioner kroner fra Cappelen.
AP170109 Advarslene til etikksjefen fikk demokratene i helgen til umiddelbart å kreve at høringene må utsettes.
AP170109 Vi vil kreve inndragning av 825 millioner kroner, men vi mener at det er omsatt mellom en og to milliarder kroner, og det er ikke bestridt av Cappelen, sa statsadvokaten.
DB170108 I innberetningen skriver Ødegaard at boet arbeider med å kreve inn lånene : ¶
AP170107 Men Russland og Iran kommer til å kreve et regime som enten har Assad på toppen, eller som har en annen ledende alawitt som avløser for Assad.
DB170106 Fem måneder etter at saken ble avsluttet, som endte med at partene inngikk forlik, har Depps advokat bedt retten om å kreve at Heard dekker eksmannens advokatugifter.
DN170105 Det gjør at investorer vil kreve høyere renter på sine obligasjoner for å veie opp for den forventede svekkede kjøpekraften på avkastningen.
DB170105 Da vil mange kreve særbehandling.
DB170105 Noen er kanskje bekymret for at det blir vanskeligere å kreve høye priser.
AP170105 Hadde anledning til å kreve etterbetaling ¶
AP170105 Flyselskapenes rett til å kreve etterbetaling av flypassasjeravgiften reguleres etter nemndas vurdering av særavgiftsloven § 5 annet ledd som har følgende ordlyd : ¶
AP170105 Flyselskapene har anledning til å kreve etterbetaling av flypassasjeravgiften, slo Transportklagenemnda fast.
AP170105 Etter et halvt år trekker altså Norwegian kravet og vil ikke kreve inn resten via inkassobyrå.
VG170104 President Reuven Rivlin maner derimot til ro og sier at det er forhastet å kreve benådning alt før straffeutmålingen er klar.
SA170104 - Noen setter fra seg en stor beholder med dopapir utenfor eldre menneskers hus for deretter å kreve inn pengene senere, sier etterforskningsleder Kristian Myhra i politiet i Telemark til NRK.
FV170104 - Noen setter fra seg en stor beholder med dopapir utenfor eldre menneskers hus for deretter å kreve inn pengene senere, sier etterforskningsleder Kristian Myhra i politiet i Telemark til NRK.
DN170104 Trump hisset på seg mange mexicanere da han omtalte mexicanske innvandrere som « voldtektsforbrytere », samtidig som han lovet å deportere millioner og å kreve at Mexico skulle betale for en svær mur langs grensen mot USA.
AP170104 - Noen setter fra seg en stor beholder med dopapir utenfor eldre menneskers hus for deretter å kreve inn pengene senere, sier Kristian Myhra i Sør-Øst politidistrikt, til NRK.
DN170103 Havyard vil nå forsøke å oppnå et dekningssalg for skipet, og vil kreve erstatning for lidd tap.
DB170103 Du kan kreve erstatning når bredbåndet er nede ¶
DB170102 Den vil kreve store arealer, som ved plassering vest for flyplassen legger beslag på mye landbruksareal.
BT170102 Har du personlig trener?Dette bør du kreve av ham/henne.
BT170102 Dette bør du kreve av din personlige trener ¶
AP170102 Norwegian har ifølge Forbrukerrådet retten på sin side og hadde lov til å kreve inn flypassasjeravgiften.
SA170101 Denne typen nettsteder vil også ha sin udiskutable plass i et moderne mediesamfunn, men det er også her leserne må kunne kreve forutsigbarhet og troverdighet.
DB170101 I juli 2016 slo den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag fast at Kina ikke har grunn til å kreve historiske rettigheter over øyer i Sør-Kinahavet.
BT170101 - De har uttalt at de ikke kan vurdere å gi Breiviks kontakt med andre innsatte, fordi det vil kreve en lovendring først.
BT170101 - De har uttalt at de ikke kan vurdere å gi Breiviks kontakt med andre innsatte, fordi det vil kreve en lovendring først.
FV161229 Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, skal finansforetaket kreve årlig nedbetaling som minst skal være 2,5 prosent av innvilget lån eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid hvis dette er lavere.
BT161229 Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, skal finansforetaket kreve årlig nedbetaling som minst skal være 2,5 prosent av innvilget lån eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid hvis dette er lavere.
AP161229 Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, skal finansforetaket kreve årlig nedbetaling som minst skal være 2,5 prosent av innvilget lån eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid hvis dette er lavere.
VG161227 Vil kreve enorme volum, som dessuten vil øke parallelt med drivhusgassutslippene.
VG161227 Kan kreve for mye energi.
BT161216 - Det innføres en helt ny regel som gir en sameier med bruksrett til bolig som ikke er seksjonert, rett til å kreve seksjonering.
BT161216 - Det innføres en frist på åtte uker for kommunens behandling av seksjoneringssaker og kommunene får mulighet til å kreve gebyrer som dekker de faktiske kostnadene ( selvkostprinsippet ).
AP161216 - Det innføres en helt ny regel som gir en sameier med bruksrett til bolig som ikke er seksjonert, rett til å kreve seksjonering.
AP161216 - Det innføres en frist på åtte uker for kommunens behandling av seksjoneringssaker og kommunene får mulighet til å kreve gebyrer som dekker de faktiske kostnadene ( selvkostprinsippet ).
FV161214 Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, skal finansforetaket kreve årlig nedbetaling som minst skal være 2,5 prosent av innvilget lån eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid hvis dette er lavere.
AP161214 Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, skal finansforetaket kreve årlig nedbetaling som minst skal være 2,5 prosent av innvilget lån eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid hvis dette er lavere.
AP161212 Han tror Assad nå ikke vil kreve noe annet enn betingelsesløs overgivelse fra opposisjonsgruppene.
AP161212 Departementet ga tidligere i år forvarsel om at de vil kreve totalt 56 millioner kroner tilbakebetalt fra høyskolen, men har foreløpig bare fremmet formelt krav om 35 millioner for urettmessig innvilget statsstøtte.
AP161212 * Kunnskapsdepartementet har anmeldt Westerdals og varslet at de vil kreve totalt 56 millioner kroner tilbakebetalt.
VG161122 Ryanair gjør det vanskeligere å kreve erstatning ¶
AP161120 I tillegg til fengselsstraff, vil Nav normalt kreve at pengene tilbakebetales ¶
BT161113 Dette poenget ble også sentralt da Puma samme år gikk til en rett i Nürnberg for å kreve erstatning fra Fifa.
AP161113 Dette poenget ble også sentralt da Puma samme år gikk til en rett i Nürnberg for å kreve erstatning fra Fifa.
AP161110 Men mange av disse vil kreve godkjennelse av Senatet, og det har vendt tommelen ned flere ganger.
AP161110 Kreve inn skatter ¶
AP161106 Ved sykdom har selskapet i sine arbeidskontrakter sikret seg rett til å sende sin egen lege hjem til den ansatte, og kan kreve å få se den ansattes sykejournal.
AP161104 Dersom det er en sammenheng mellom dårlig veigrep og ulykken, kan forsikringsselskapet kreve at den som har skyld i skaden, betaler deler av regningen selv.
AP161101 Tyrkias president ble fornærmet nok til å kalle inn den tyske ambassadøren i Ankara på teppet to ganger og kreve forbud mot sangen.
SA161025 De sentrale spørsmålene i saken er : Hva kan man kreve av en utøver ?
BT161025 De sentrale spørsmålene i saken er : Hva kan man kreve av en utøver ?
AP161025 De sentrale spørsmålene i saken er : Hva kan man kreve av en utøver ?
SA161019 Er det ikke selvrettferdig etterpåklokskap å kreve at hun skulle gjøre ytterligere undersøkelser, som å google Trofodermin eller ringe en lege nummer to i Norge ?
AP161011 Hos Norwegian kan de også kreve ekstra betaling hvis håndbagasjen må sendes.
SA160928 Jeg vil kreve at busselskapene ordner dette, sier hun.
AP160928 Jeg vil kreve at busselskapene ordner dette, sier hun. | - Minst 100.000 vil ha problemer med bussbeltene i Norge ¶
DA160916 Landets fremste talerør for barns rettigheter, Barneombudet, støtter psykiater Henriette Sandven i å kreve en mer helhetlig vurdering av alder på unge asylsøkere uten ID-papirer.
AP160915 Tidal svarte i desember 2015 med å kreve at avtalen ble hevet.
SA160913 Av seksåringer kan man kreve at de gjør ting selv, bake en kake helt selv, pynte et selskapsbord, skifte putetrekk der du skifter dynene, så og følge opp planter.
FV160913 Av seksåringer kan man kreve at de gjør ting selv, bake en kake helt selv, pynte et selskapsbord, skifte putetrekk der du skifter dynene, så og følge opp planter.
BT160913 Av seksåringer kan man kreve at de gjør ting selv, bake en kake helt selv, pynte et selskapsbord, skifte putetrekk der du skifter dynene, så og følge opp planter.
FV160902 Barnehagene kan kreve betaling for kost ( matpenger ) i tillegg til maksprisen.
SA160901 Barnehagene kan kreve betaling for kost ( matpenger ) i tillegg til maksprisen.
BT160901 Barnehagene kan kreve betaling for kost ( matpenger ) i tillegg til maksprisen.
AP160901 Barnehagene kan kreve betaling for kost ( matpenger ) i tillegg til maksprisen.
SA160831 LES MER : Kjedelig Norge får tyn på Twitter : - Litt vel frekt å kreve inngangspenger ?
SA160831 | Kjedelig Norge får tyn : - Litt vel frekt å kreve inngangspenger ?
AP160831 Det er sannsynlig at også andre land vil kreve penger fra bilselskapet.
AP160831 | Kjedelig Norge får tyn : - Litt vel frekt å kreve inngangspenger ?
FV160826 Det perfekte vil kreve hele din innsats.
SA160825 Det perfekte vil kreve hele din innsats.
BT160825 Det perfekte vil kreve hele din innsats.
AP160825 Det perfekte vil kreve hele din innsats.
SA160824 Skolene må kreve legeerklæring ¶
SA160824 Foreldre kan ikke kreve noen nøtteforbud uten at det er dokumentert at det er nødvendig.
AP160824 Skolene må kreve legeerklæring ¶
AP160824 Foreldre kan ikke kreve noen nøtteforbud uten at det er dokumentert at det er nødvendig.
SA160808 Horne : - Far kan gå til NAV og kreve permisjon ¶
SA160808 - Det som er nytt i forslaget, er at far kan gå til NAV med en rettslig avgjørelse om samværsrett og dermed kreve å få foreldrepermisjon.
SA160727 Det er ikke lov å kreve andre utgifter dekket utover det som ligger i husleien, med unntak av kostnader for strøm, oppvarming, vann og avløp.
BT160727 Det er ikke lov å kreve andre utgifter dekket utover det som ligger i husleien, med unntak av kostnader for strøm, oppvarming, vann og avløp.
AP160727 Det er ikke lov å kreve andre utgifter dekket utover det som ligger i husleien, med unntak av kostnader for strøm, oppvarming, vann og avløp.
AP160725 Utleier kan for eksempel ikke kreve at husleien økes to ganger i året.
AP160718 Hvis du handler klær og toalettsaker, sparer du på kvitteringene og PIR-skjemaet og kan kreve ekstrautgiftene igjen av flyselskapet i ettertid, sier Halsos.
AP160718 Får du bagasjen tilbake etter noen timer eller dager, så har du 21 dager på deg til å reklamerer til flyselskapet og kreve erstatning for utgiftene forsinkelsen har medført.
AP160718 Dersom bagasjen din er blitt skadet på reisen, kan du kreve erstatning fra flyselskapet.
AP160718 Bagasjen regnes som tapt etter tre uker, og da kan du kreve erstatning for det du har mistet.
SA160714 Frem til da har EU satt et tak på hvor mye mobilselskapene kan kreve i pristillegg.
FV160714 Frem til da har EU satt et tak på hvor mye mobilselskapene kan kreve i pristillegg.
BT160714 Frem til da har EU satt et tak på hvor mye mobilselskapene kan kreve i pristillegg.
AP160714 Frem til da har EU satt et tak på hvor mye mobilselskapene kan kreve i pristillegg.
BT160707 Da vil sammensatte og kompliserte sykdomsbilder kreve et mer spesialisert tjenestetilbud.
AP160702 Velger man å benytte seg av omrutingen som er tilbudt, vil man også kunne kreve refusjon av transportkostnader til og fra flyplassen, sier hun til Aftenposten. | 700 takker ja til Westerdals-forlik ¶ 700 tidligere Westerdals-elever har akseptert et forlik med skolen.
AP160702 Velger man å benytte seg av omrutingen som er tilbudt, vil man også kunne kreve refusjon av transportkostnader til og fra flyplassen, sier hun til Aftenposten.
FV160701 Da Microsofts kundeservice ikke klarte å løse problemene, valgte Goldstein å ta Microsoft inn for retten og kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og utgiftene til den nye PC-en hun måtte kjøpe.
SA160630 Da Microsofts kundeservice ikke klarte å løse problemene, valgte Goldstein å ta Microsoft inn for retten og kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og utgiftene til den nye PC-en hun måtte kjøpe.
AP160630 Da tok Forbrukerombudet grep og ba om en redegjørelse fra selskapet om at de måtte ha samtykke for å kreve avgiften.
SA160621 Trolig vil klubben etter det Adresseavisen forstår kreve flere millioner norske kroner for landslagsbacken, mens PSG må rydde litt i dagens stall skal de få plass til Sagosen allerede nå. 20-åringen, som i januar fikk en plass på allstar-laget i EM i Polen, er lovet en fremtredende rolle hos den franske toppklubben.
AP160621 Hvis du for eksempel begår en overtredelse av veitrafikkreglene eller unnlater å betale bompenger, vil utleiefirmaet kreve deg for dette, og det er en god sjanse for at du også vil bli belastet et administrasjonsgebyr på toppen av boten, sier Wiik.
AP160621 Hvis du for eksempel begår en overtredelse av veitrafikkreglene eller unnlater å betale bompenger, vil utleiefirmaet kreve deg for dette, og det er en god sjanse for at du også vil bli belastet et administrasjonsgebyr på toppen av boten, sier Wiik.
AP160621 En liten smak av en annen kan kreve sykehusobservasjon, mens mye av en annen går greit.
AP160621 Trolig vil klubben etter det Adresseavisen forstår kreve flere millioner norske kroner for landslagsbacken, mens PSG må rydde litt i dagens stall skal de få plass til Sagosen allerede nå. 20-åringen, som i januar fikk en plass på allstar-laget i EM i Polen, er lovet en fremtredende rolle hos den franske toppklubben.
AP160617 Dette kommer de nå til også å kreve erstattet.
AP160617 Dette kommer de nå til også å kreve erstattet.
SA160616 - Det er ikke sånn at vi kommer til å kreve altfor mye, men vi har selvfølgelig noen krav vi også.
AP160616 - Det er ikke sånn at vi kommer til å kreve altfor mye, men vi har selvfølgelig noen krav vi også.
AP160611 Her må også myndighetene på banen og kreve at et demokratisk styre kommer på plass innen utgangen av juli.
VG160516 Omkring 300 mennesker hadde mandag samlet seg utenfor hovedkvarteret til landets uavhengige valgkommisjon ( IEBC ) for å kreve kommisjonens oppløsning før neste års presidentvalg i Kenya.
SA160509 Dette bør du kreve av din personlige treneri ¶
FV160509 Dette bør du kreve av din personlige trener ¶
AP160509 Dette bør du kreve av din personlige trener ¶
BT160428 Skal vi kreve at alle steder med skjenkebevilling i gangavstand fra stadion også stenger ?
VG160426 Jeg ville også kreve at eggdonorer ikke kan holdes anonyme.
BT160426 Hva kan gjøres i tillegg til å kreve vandelsattest ?
AP160424 Oslo kommune vil uansett få store innflytelse, siden ny bruk vil kreve en omregulering.
AP160422 Fram til juni 2017 har EU satt et tak på hvor mye mobilselskapene kan kreve i pristillegg, som vil gjelde i Norge så snart avtalen er på plass.
SA160415 Jordslag kan kreve en ekstra innsats.
AP160415 Jordslag kan kreve en ekstra innsats.
AP160413 Hos Norwegian fortsetter man praksisen med å kreve ekstrabetaling på flyplassen.
AP160413 Hos Norwegian fortsetter man praksisen med å kreve ekstrabetaling på flyplassen.
SA160412 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor det diskuteres hvor åpen vi skal kunne kreve at idretten er : ¶
SA160412 - Situasjonen i norsk idrett og offentlighetens behov for innsyn i hvordan fellesskapets penger blir brukt gjør at jeg mener det er nødvendig å kreve full åpenhet av NIFs toppledelse, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
FV160412 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor det diskuteres hvor åpen vi skal kunne kreve at idretten er : ¶ | - Det kan tyde på at mange overlater dette med bank og forsikring til mannen ¶
FV160412 - Situasjonen i norsk idrett og offentlighetens behov for innsyn i hvordan fellesskapets penger blir brukt gjør at jeg mener det er nødvendig å kreve full åpenhet av NIFs toppledelse, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
BT160412 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor det diskuteres hvor åpen vi skal kunne kreve at idretten er : ¶
BT160412 - Situasjonen i norsk idrett og offentlighetens behov for innsyn i hvordan fellesskapets penger blir brukt gjør at jeg mener det er nødvendig å kreve full åpenhet av NIFs toppledelse, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AP160412 - For å unngå debatten om hva skatteparadiser er, må vi heller kreve at flernasjonale selskaper må rapportere fra alle land.
AP160412 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor det diskuteres hvor åpen vi skal kunne kreve at idretten er : ¶
AP160412 - Situasjonen i norsk idrett og offentlighetens behov for innsyn i hvordan fellesskapets penger blir brukt gjør at jeg mener det er nødvendig å kreve full åpenhet av NIFs toppledelse, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AP160411 Tusenvis har også tatt til gatene for å kreve hans avgang.
AP160411 april kunne Reuters melde at tusenvis av demonstranter hadde fylt gatene i Maltas hovedstad for å kreve avgangen til statsministeren på Malta, Joseph Muscat.
AP160410 Søndag samlet tusenvis av demonstranter seg for å kreve statsministerens avgang, ifølge Reuters.
AP160410 Ifølge Reuters hadde tusenvis av demonstranter samlet seg i Maltas hovedstad på søndag for å kreve statsministerens avgang.
DA160323 Turisme rettet mot turister som faktisk betaler for seg, unngår å skitne til Norges CO2-regnskap i unødig grad og unngår å kreve inngrep i naturen vår, er selvsagt en hyggelig næring, men bare en attåtnæring.
DN160313 - Et alternativ eller supplement som kan være bra, er eiendom for utleie, men det kan etter omstendighetene kreve tett oppfølging og høye kostnader ved kjøp og salg, sier han.
SA160309 Og han har ingen makt til å kreve at Betsson trekker filmene.
AP160309 Og han har ingen makt til å kreve at Betsson trekker filmene.
BT160308 Da min bestemor var ung, og de før henne, gikk kvinner stolt fram for å kreve sine rettigheter.
AP160307 Les Aftenpostens leder om dette : Staten bør kreve inn skatt ¶
BT160301 Hvem er du som vil kreve at vi fratar jentene deres levebrød ?
AP160227 Han vil kreve at skolene gjør mer når de oppdager mobbing og innføre mobbebøter.
AP160217 De ambisiøse målene nås ikke av politikerne alene og vil kreve mye av Oslos befolkning fremover.
BT160214 Vanlige pornofilmer lærer oss at gutter er voldtektsmenn som alltid skal kunne kreve sex, og at jenter er horer som aldri skal si nei til sex.
SA160128 Start skal kreve langt mer enn det Celtic er villige til å gi - foreløpig.
AP160128 Start skal kreve langt mer enn det Celtic er villige til å gi - foreløpig.
AP160126 En flyktning har krav på asyl som nødhjelp, men kan ikke kreve permanent bosetting i et nytt land.
AP160120 I loven står det at en ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet, kan kreve separasjon.
AP160120 I Norge er loven at en av partene eller begge først kan kreve skilsmisse etter at det har gått ett år fra separasjonsbevilling.... og det blir også enklere å ombestemme seg ¶
AP160120 En av partene eller begge kan kreve skilsmisse ved bevilling av fylkesmannen når det har gått ett år etter at de fikk separasjonsbevilling.
SA160119 Vi tror derfor ikke at vi vil få gjennomslag ved å kreve at de byttes ut.
AP160119 Vi tror derfor ikke at vi vil få gjennomslag ved å kreve at de byttes ut.
AP160118 Som et kompromiss foreslår REMA 1000 nå en løsning der man kan kreve at en søndagsåpen butikk har egen adresse - med egen varelevering.
BT160117 Barnet dere skal få, vil kreve mye av dere, men dere kan være trygge på at dere vil få så mye tilbake.
SA160111 Har du personlig trener?Dette bør du kreve av ham/henne.i ¶
AP160111 Har du personlig trener?Dette bør du kreve av ham/henne.
NL160105 Det nye arbeidslivet vil kreve ferdigheter som kreativitet, samarbeid, evne til å ta initiativ, risikohåndtering, kommunikasjon og sosiale ferdigheter.
NL160105> Det nye arbeidslivet vil kreve ferdigheter som kreativitet, samarbeid, evne til å ta initiativ, risikohåndtering, kommunikasjon og sosiale ferdigheter.
NL160105> target="avis" href= Det nye arbeidslivet vil kreve ferdigheter som kreativitet, samarbeid, evne til å ta initiativ, risikohåndtering, kommunikasjon og sosiale ferdigheter.