DN171211 Jeg trodde jo de hadde en viss støpning og robusthet når de begynte i mediebedrift, men når jeg skjønner at jeg har krenket noen og gjort dem vondt, så må jeg beklage det, sa Wathne.
AP171210 At det for eksempel ikke er den som opplever seg som krenket som blir tatt ut av produksjonen, men den som krenker sier hun.
DB171209 - Disse sminkedamene som føler seg krenket og forulempet på det groveste har jo evnet å gi beskjed om at de ikke vil sminke utvalgte personer.
DB171209 - De gir seg selv en offerrolle og vil hevde deres ytringsfrihet er krenket .
SA171208 « Jeg trodde jo de hadde en viss støpning og robusthet når de begynte i mediebedrift, men når jeg skjønner at jeg har krenket noen og gjort dem vondt, så må jeg beklage det ».
SA171208 « Jeg trodde jo de hadde en viss støpning og robusthet når de begynte i mediebedrift, men når jeg skjønner at jeg har krenket noen og gjort dem vondt, så må jeg beklage det ».
AP171208 « Jeg trodde jo de hadde en viss støpning og robusthet når de begynte i mediebedrift, men når jeg skjønner at jeg har krenket noen og gjort dem vondt, så må jeg beklage det ».
AP171208 « Jeg trodde jo de hadde en viss støpning og robusthet når de begynte i mediebedrift, men når jeg skjønner at jeg har krenket noen og gjort dem vondt, så må jeg beklage det ».
AA171208 « Jeg trodde jo de hadde en viss støpning og robusthet når de begynte i mediebedrift, men når jeg skjønner at jeg har krenket noen og gjort dem vondt, så må jeg beklage det ».
VG171207 Jeg trodde jo de hadde en viss støpning og robusthet når de begynte i mediebedrift, men når jeg skjønner at jeg har krenket noen og gjort dem vondt, så må jeg beklage det, sier Wathne til DN.
DN171207 Jeg trodde jo de hadde en viss støpning og robusthet når de begynte i mediebedrift, men når jeg skjønner at jeg har krenket noen og gjort dem vondt, så må jeg beklage det, sier Wathne til DN.
DN171207 Jeg trodde jo de hadde en viss støpning og robusthet når de begynte i mediebedrift, men når jeg skjønner at jeg har krenket noen og gjort dem vondt, så må jeg beklage det, sier Wathne til DN.
DB171207 Min sjargong er sleivete og provoserende, og er noen krenket , beklager jeg det.
DB171207 Min sjargong er sleivete og provoserende, og er noen krenket , beklager jeg det.
DB171207 På egne og andres vegne - ikke fordi vi nødvendigvis føler oss så krenket , men fordi det bidrar til å sette grenser og endre kultur.
DB171207 Min sjargong er sleivete og provoserende, og er noen krenket , beklager jeg det.
VG171206 I retten erkjente tiltalte straffskyld både for filmingen og for å ha krenket fornærmede.
DB171206 I retten erkjente tiltalte straffskyld både for filmingen og for å ha krenket fornærmede.
DA171206 I retten erkjente tiltalte straffskyld både for filmingen og for å ha krenket fornærmede.
AP171206 Var det kinesiske regimets reaksjon et uttrykk for en forvirring over hvordan den norske rettsstaten fungerer, eller var det et styrende kommunistparti som følte seg krenket fordi prisen gikk til en opposisjonell ?
SA171205 Jeg angrer ikke på det jeg gjorde, men beklager selvfølgelig til dem som føler seg krenket , sa Melgalvis videre.
AP171205 Jeg angrer ikke på det jeg gjorde, men beklager selvfølgelig til dem som føler seg krenket , sa Melgalvis videre.
AA171205 Jeg angrer ikke på det jeg gjorde, men beklager selvfølgelig til dem som føler seg krenket , sa Melgalvis videre.
SA171204 Jeg angrer ikke på det jeg gjorde, men beklager selvfølgelig til dem som føler seg krenket , skriver Melgalvis.
BT171204 Jeg angrer ikke på det jeg gjorde, men beklager selvfølgelig til dem som føler seg krenket , skriver Melgalvis.
AP171204 Jeg angrer ikke på det jeg gjorde, men beklager selvfølgelig til dem som føler seg krenket , skriver Melgalvis.
AA171204 Jeg angrer ikke på det jeg gjorde, men beklager selvfølgelig til dem som føler seg krenket , skriver Melgalvis.
DB171203 TIL ETTERTANKE : - Er du selv en som vet at du har krenket andre, håper jeg du nå har tatt deg tid til å tenke over hvorfor, skriver Bente Træen.
AP171201 Vi i urbane og høyereliggende strøk er nemlig blitt krenket på det groveste hva gjelder kombinasjonen ROVDYR og MERKEVARER i årevis.
AP171201 KRENKET VIA EGEN MERKEVARE : ¶
NL171129 Men når det er makten som krenker er den voldelige gjengjeldelse lovlig - mens når makten er krenket er gjengjeldelsen ulovlig.
NL171129 Intervjuer med foreldre slår entydig fast at slagene ble gitt i sinne fordi barnet hadde krenket dem som foreldre ved å være ulydige og at de mangler alternativer.
DA171129 - Derfor er ikke dette en trussel mot noen land eller region - så lenge Nord-Korea ikke blir krenket , hevder regimet.
AP171128 Noen kjente seg krenket av ordet sigøyner, norsk presse snudde på hælen og innførte rom.
VG171127 Hun er i sin fulle rett til å føle seg krenket av det bildet.
VG171127 Gjerne på vegne av andre, også om dem det gjelder ikke selv føler seg krenket , forklarer foreleseren som for tiden er sykmeldt.
SA171127 I et møte med medlemmer av koordineringsgruppen, - gjerne med bisitter − forteller den som opplever seg krenket ( utsatt ) sin historie.
DB171127 Mie hadde erfaringer med å bli ekskludert, krenket og misforstått.
AP171127 Gjerne på vegne av andre, også om dem det gjelder ikke selv føler seg krenket , forklarer foreleseren som for tiden er sykmeldt.
AP171127 Slik bidro mediene til at Jensen lykkes med sin rettsstridige strategi hvor alle regler knyttet til stillingsvernet ble krenket for å unngå en avslørende domstolskontroll.
AP171127 I realiteten dreier undersøkelsene seg om hvorvidt finansministeren i saken som kulminerte med Meyers avgang, krenket den lovbestemte uavhengighet Statistisk sentralbyrå skal og må ha i sitt forhold til den politisk, utøvende makt.
AP171127 Domstolen hadde fått frem Jensens reelle begrunnelse for ønsket om Meyers fratredelse og ikke den proforma-begrunnelse som er brukt for å tildekke at statsråden gjennom prosessen krenket så vel Meyers stillingsvern som SSBs uavhengighet.
AA171127 I en rapport som Fafo gjorde blant Fellesforbundets medlemmer i reiselivsbransjen, så konkluderte man enkelt med at det er hverdagslig å oppleve å bli tafset på, seksuelt krenket og invitert opp på hotellrommet av vilkårlige gjester.
SA171125 Noen blir krenket , noen nasjonale medier lar dem snakke enda høyere enn de selv klarte på Facebook, andre tar disse noen til inntekt for en stor gruppe, og så har vi det gående.
SA171125 I alle leire blir noen såret, krenket eller fornærmet når andre ikke tar det de måtte mene er tilstrekkelig hensyn til deres spesielle situasjon.
DB171124 « Etter statsansatteloven § 26 kan avskjed gis dersom den statsansatte : ¶ a ) har vist grov uforstand i tjenesten ¶ b ) grovt har krenket sine tjenesteplikter ¶ c ) på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller ¶ d ) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for
DB171124 « Etter statsansatteloven § 26 kan avskjed gis dersom den statsansatte : ¶ a ) har vist grov uforstand i tjenesten ¶ b ) grovt har krenket sine tjenesteplikter ¶ c ) på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller ¶ d ) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for
DB171123 Gutten, som i dag er 16, er også tiltalt for å ha « krenket fornærmedes fred ».
BT171123 Gutten, som i dag er 16, er også tiltalt for å ha « krenket fornærmedes fred ».
SA171122 ¶ For dette er 16-åringen også tiltalt for å ha « krenket fornærmedes fred ».
DN171122 Han mener at den italienske domstolen har krenket hans rett til å drive politikk, og han har varslet at uansett hva som skjer i Strasbourg, så har han tenkt å være med i den kommende valgkampen.
DB171122 Ta situasjonen alvorlig og si fra hvis du føler deg krenket eller trakassert.
AP171121 Han er tiltalt for 15 slike forhold etter bestemmelsen i den gamle straffeloven om « skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd å ha krenket en annens fred ».
VG171119 Kommentar ISTANBUL ( VG ) En av verdens stolteste nasjoner er grovt krenket .
VG171119 ISTANBUL ( VG ) En av verdens stolteste nasjoner er grovt krenket .
AP171119 Einarsson reiste da sak for EMD med påstand om at dommene krenket hans personvern etter EMK artikkel 8, og Einarsson vant i EMD : Angrepet på Instagram var ikke vernet av ytringsfriheten.
DB171118 - Vi beklager på det sterkeste hvis vi har krenket noen.
VG171117 « Jeg følte meg kvalm og krenket », skriver hun og legger til at hun ikke kunne vente med å komme seg til toalettet for å « skylle ham bort fra munnen sin ».
DB171117 Følte seg krenket
DB171117 Borat-figuren ble et ømt punkt for Kasakhstan, mange følte at filmen krenket nasjonen deres og satte dem i forlegenhet.
VG171116 « Jeg følte meg kvalm og krenket », skriver hun og legger til at hun ikke kunne vente med å komme seg til toalettet for å « skylle ham bort fra munnen sin ».
DA171114 Det mente ikke lagmannsretten, men kom til at det var forståelig at 30-åringen ble sint, at han følte seg krenket og at dette måtte få noe betydning i forhold til straffeutmålingen.
AA171113 Vi må kunne le og tøyse med absolutt alt, uten at det skal måtte ligge hat og forakt bak det, eller at Gud og hvermann skal føle seg krenket ! mener en debattant på Adresseavisens Facebook-side.
AA171113 Enkelte reagerer på at Samfundet beklager at noen ble krenket , men ikke beklager temavalget for festen.
VG171112 Jeg følte meg krenket da dette skjedde.
SA171111 Men hvis noen følte seg krenket , eller tolket det på den måten, beklager jeg, sier Cardona, som til daglig spiller i den argentinske gigantklubben Boca Juniors.
AP171111 Her står det at en statsansatt kan bli oppsagt når vedkommende : « c ) på grunn av vedvarende mangelfull arbeidsutførelse er uskikket for stillingen, eller d ) gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter.
AP171111 Men hvis noen følte seg krenket , eller tolket det på den måten, beklager jeg, sier Cardona, som til daglig spiller i den argentinske gigantklubben Boca Juniors.
AA171111 Men hvis noen følte seg krenket , eller tolket det på den måten, beklager jeg, sier Cardona, som til daglig spiller i den argentinske gigantklubben Boca Juniors.
VG171110 Braut Svendsen sier at det i den nye loven gis en utvidet adgang til å gå til oppsigelse ved at oppsigelsesgrunnlaget « gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter » ble tilføyd.
VG171110 - Staten må føre bevis for at Meyer enten på grunn av « vedvarende mangelfull arbeidsutførelse er uskikket for stillingen », eller at Meyer « gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter ».
VG171110 - For å gi en statsansatt avskjed, må staten i et tilfelle som dette føre bevis for at det enten foreligger grov uforstand i tjenesten eller at Meyer grovt har krenket sine tjenesteplikter, sier Braut Svendsen.
NL171109 Keskitalos forsøk på å møte ytring med ytring faller på stengrunn, å være krenket på vegne av fortiden er en tapt sak, hevdes det med retorisk snert.
NL171109 For på samme vis som for nøyaktig hundre år siden, blir alle argumenter fra samisk side møtt med at de har ingen rett til å føle seg krenket .
DB171109 Nå framstår de som så såret og krenket , skriver Trump på Twitter.
SA171105 - Vi har en lillebror i nærheten som blir så fort krenket .
AP171105 - Vi har en lillebror i nærheten som blir så fort krenket .
AA171105 - Vi har en lillebror i nærheten som blir så fort krenket .
DA171103 Skolene har også fått en enda tydeligere aktivitetsplikt som sier hvordan skolen skal håndtere disse sakene, enten elevene er krenket eller mobbet av ansatte eller medelever, sier Botnan Larsen.
DB171101 Ingen ble krenket eller satt ut.
AP171030 Han la til at Israel holder Hamas ansvarlig for å ha krenket landets suverenitet.
SA171029 I en tid hvor frisører saksøker Løgnaslaget, julesanger på skolen må krysses av om kan synges eller ei, politikere mottar drapstrusler, og « alle » kjenner seg krenket av enten venstre-siden eller høyre-siden, har jeg gått med en voksende uro for et stadig mer splittet Norge.
DB171029 Hvis noen føler seg krenket , er det bare å beklage.
AP171028 Nettopp denne meningsbrytningen er både forutsetningen for- og konsekvensen av ytringsfriheten, og ikke et uttrykk for at man er tilsidesatt, undertrykt eller krenket .
BT171027 Tenk på alle blodgiverne som kan bli krenket , eller alle som lider av blodmangel.
BT171027 Skal de i tillegg bli krenket igjennom ditt kostyme ?
BT171027 Det er jo heller ikke jul, slik at mange vil bli krenket dersom dere synger julesanger.
VG171026 Mange vil føle seg krenket av en artist de har sett opp til og som har gitt dem flotte musikalske opplevelser i årtier, sier Morten Wold til VG.
VG171026 - Ali har fortalt at det var periodevis veldig tøft å sitte fengslet, og at rettighetene hans ble krenket .
AP171026 De blir mobbet, og fysisk og psykisk krenket mer enn andre elever ¶
AP171026 Som mangeårig teatersjef har Ellen Horn grepet inn når skuespillere opplevde at grensene deres ble krenket .
DN171025 « Såret og krenket » ¶
DN171025 Nå fremstår de som så såret og krenket , skriver Trump på Twitter.
DB171025 « Såret og krenket » ¶
DB171025 Nå framstår de som så såret og krenket , skriver Trump på Twitter.
DB171025 - Jeg har gjennom min måte å være på krenket og gjort mennesker jævlig vondt, uten å et eneste sekund ha hatt til hensikt å gjøre det.
DB171025 I en kjennelse offentliggjort i dag slår retten fast at partiet hadde krenket opphavsretten ved å bruke en sang, kalt « Eminem Esque », som er litt for lik Eminems « Lose Yourself » - i partiets valgkamp i 2014, skriver The Guardian.
AP171025 « Såret og krenket » ¶
AP171025 Nå fremstår de som så såret og krenket , skriver Trump på Twitter.
VG171024 Menigheten sitter hjemme foran Macer og PCer, klare til å iverksette inkvisisjoner på sosiale medier når det går ut varsel om at trosgrunnlaget er blitt krenket .
VG171024 I sitt innlegg om Månestråle-gate i VG skriver Ulrikke Falch om hvordan Jensen krenket « hellige objekter ».
DA171024 - Jeg tror mange som føler seg seksuelt krenket , søker forståelse og oppreisning.
AP171023 Så kommer spørsmålet : Hvem har rett til å føle seg krenket her ?
AP171023 Kan alle minoriteter, urfolk, de som føler seg krenket, og de som liker å føle seg krenket for debattens skyld, samle seg og skrive en bok ?
AP171023 Kan alle minoriteter, urfolk, de som føler seg krenket , og de som liker å føle seg krenket for debattens skyld, samle seg og skrive en bok ?
AP171023 Jeg er plutselig blitt gammel fordi jeg ikke føler meg krenket av hver eneste lille ting noen i Frp gjør.
AP171023 For tross alt er det jo vi som har et sunnere forhold til kostymer, som må passe på at dere ikke blir krenket .
AP171023 For jeg tror faktisk det er her problemet ligger for de fleste som blir krenket .
AP171023 For ifølge skuespiller og debattant Ulrikke Falch er jeg, kjæresten min, moren min og de fleste vennene mine, både gutter og jenter, blitt til hvite eldre menn fordi vi ikke føler oss krenket av kostymet.
AP171023 Etter en valgkamp hvor det virket som om det var verdensmesterskap i å bli krenket, trodde jeg ikke at folk kunne bli mer krenket over smålige ting.
AP171023 Etter en valgkamp hvor det virket som om det var verdensmesterskap i å bli krenket , trodde jeg ikke at folk kunne bli mer krenket over smålige ting.
AP171023 Da hevet mange stemmen, og debatten handlet i stor grad om retten til å føle seg krenket .
DB171021 26-åringen understreker at hun føler seg krenket , og at hun er blitt behandlet dårlig og respektløst av magasinet, både som kvinne og som profesjonell modell.
SA171020 Folk må holde opp med å bli så krenket hele tiden.
DB171020 Jeg har sagt høyt at landslaget krenket meg som menneske og at jeg mistet all selvtillit av å være her.
DA171020 Når det gjaldt foreldrene var 30-åringen tiltalt for å ha krenket en annens fred ved skremmende og plagsom opptreden.
VG171019 - Bortsett fra et fåtall spesielle flyvninger har våre fly transponderne på, men vi opplever at NATO i mindre grad gjør dette, sa han, og la til at NATO-fly hadde krenket Sveriges luftrom ni ganger, i samme periode kom Russland i skade for å komme inn i svensk luftrom ved en anledning.
DB171019 - Moren min ble drept fordi hun sto mellom loven og de som krenket den, sier journalistens sønn, Matthew, ifølge BBC.
VG171018 Statsadvokaten mener han blant annet skal ha slått dem med « bjørkeris eller lignende gjenstand », truet med vold og krenket dem verbalt.
AP171018 Alle andre kostymer vil garantert få en eller annen til å føle seg krenket ".
VG171017 Aylar Lie føler seg krenket på flyplassen i USA ¶
DB171017 Noen føler seg krenket
DB171017 - Noen føler seg krenket og vil ha seg frabedt en slik diskusjon, sier han til Dagbladet.
AP171017 Dette utløste igjen en debatt om moral og retten til å være krenket .
VG171016 Jeg ba som regel om unnskyldning selv om jeg ikke alltid forsto hvorfor de følte seg krenket .
NL171016 Vi kan lese i sosiale og redaktørstyrte medier at privilegerte nordmenn overgår hverandre i å latterliggjøre at urfolk føler seg krenket .
DB171016 Når noen føler seg krenket , er det nemlig en god regel å lytte til hvorfor de gjør det.
DB171016 Majoriteten er krenket og de privilegerte hånler.
DB171015 Slettmeg.no er en norsk råd- og veiledningstjeneste for folk som måtte føle seg krenket på nett.
DB171015 - Slektningene til hans ofre ville hatt god grunn til å føle seg krenket , skriver Sir Geoffrey Vos om bakgrunnen for Høyesteretts avgjørelse.
DB171013 Jeg er ekstremt krenket av den karakteriseringen, sa Lombardo.
VG171011 Fordi noen mener hun har truet eller krenket familiens ære.
AA171010 Også mannens kolleger, som arbeider for å gi barn trygghet og omsorg, var krenket av den tiltaltes handlinger, mente aktor. 33-åringen har erkjent å ha begått 22 overgrep mot fem gutter, men har nekter for seksuelle handlinger mot to andre gutter.
DB171007 Æresdrap er drap som begås i den hensikt å gjenopprette æren til en person, familie, slekt eller klan som føler seg krenket .
DA171006 Varaordfører Pål Morten Borgli ( Frp ) går inn i rollen som krenket på vegne av Sandnes når Stavanger viser til et stortingsvedtak, og spør like godt om « hva man skal med uvenner når man har slike venner ».
AA171005 Norge har krenket artikkel 10 i menneskerettighetskonvensjonen, fastslår Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
AA171005 Domstolen i Strasbourg er nå enstemmig i sin avgjørelse om at Norge har krenket artikkel 10 i menneskerettighetskonvensjonen.
DB171002 Menneskeverdet, menneskerettighetene og alle kvinners rettigheter er også krenket .
DB171002 Leila Bayat ble sterkt krenket og dypt såret, ikke bare som en unik person.
DB171002 Likestilling må gjelde alle personer som bor i dette landet, samfunnet kan ikke snu seg vekk fra andres lidelser fordi de er litt brunere i huden, eller tilhører et miljø som blir krenket hvis man snakker om kvinneundertrykkelse.
DA171002 I forbindelse med dette skal han også ha krenket et besøks- og kontaktforbud han var ilagt i forhold til sin mor.
DA171002 Krenket besøksforbud ¶
DB170928 Hun pekte også på tiltaltes forklaring om at han hadde hatt en konflikt med Frode Sanni og at han hadde følt seg krenket .
FV170926 Tidligere i år fortalte Oslo politidistrikt om økning i antall henvendelser fra unge som føler seg krenket på grunn av uønsket spredning av seksuelt innhold på sosiale medier.
SA170925 Tidligere i år fortalte Oslo politidistrikt om økning i antall henvendelser fra unge som føler seg krenket på grunn av uønsket spredning av seksuelt innhold på sosiale medier.
AP170925 Tidligere i år fortalte Oslo politidistrikt om økning i antall henvendelser fra unge som føler seg krenket på grunn av uønsket spredning av seksuelt innhold på sosiale medier.
VG170920 Hun skal ha hevdet at selskapet skyldte inntil 5000 euro ( rundt 47.000 kroner ) per dag og 500 euro per solgte flaske om det ble slått fast at drikken krenket John Lennon-varemerket.
DA170920 « Det kommer jeg aldri over, jeg kommer til å være fornærmet i resten av mitt liv, og jeg er blodig krenket av disse drittsekkene ».
DN170919 Hvordan kan man ta vare på barn, og hvordan sørge for at egen seksualitet ikke blir krenket , sa Solberg i møte med pressen.
DB170919 Aktor Nina Rezai har ifølge BBC uttalt at bøtene måtte være såpass høye fordi « plikten til å hjelpe et medmenneske ble krenket », og at straffen var et symbol på at « samfunnet vårt ikke skal gå i en retning hvor vi bare snur oss bort ».
AA170919 Hvordan kan man ta vare på barn, og hvordan sørge for at egen seksualitet ikke blir krenket , sa Solberg i møte med pressen. ( ©NTB ) ¶
SA170917 « Det er ikke opplysninger i saken om at tiltalte tidligere har begått straffbare handlinger overfor fornærmede enn det som fremgår av tiltalen, eller forfulgt henne eller krenket hennes fred.
DB170916 Midt i den stadig mer spente situasjonen kalte Bangladeshs utenriksdepartement inn en diplomat fra Myanmar for å protestere mot at droner og helikoptre fra Myanmar krenket bangladeshisk luftrom.
VG170915 Hun, som bare ville gjøre hjemmet deres « til et paradis », får sine intimsoner krenket én etter én.
VG170914 Vi finner ikke mange risikofaktorer og vi mener det er bruk av steroider og bruk av rivotril som er årsaken til handlingen, sier Løvgren, som sier det ikke er noe som tyder på at 23-åringen vil handle med vold hvis han føler seg krenket på ny.
VG170914 De forteller det ikke finnes bevis for at personer med asperger er mer voldelig enn andre, men at de lett kan misforstå sosiale settinger, og da føle seg krenket .
VG170914 23-åringen skal også ha følt seg krenket eller tråkket på av Sanni, fordi han angivelig skal ha kommet med bemerkninger om ham. 23-åringens mor vitnet om at sønnen lett kunne misforstå sosiale situasjoner.
DB170914 I prosedyren pekte hun på tiltaltes forklaring om at han hadde hatt en konflikt med Frode Sanni og at han hadde følt seg krenket .
DB170914 Å stille spørsmål med noe betyr heller ikke at man skal henges ut som « dypt krenket ».
AA170914 Sanksjonene er rettet mot 149 personer og 38 selskaper og andre enheter som EU mener har krenket Ukrainas suverenitet.
AA170914 I prosedyren pekte hun på tiltaltes forklaring om at han hadde hatt en konflikt med Frode Sanni og at han hadde følt seg krenket .
VG170913 Trengte hjelp ¶ 23-åringen, som jobbet på Maxbo på Notodden, hevder tømreren Sanni, som var fast kunde på Maxbo, kunne komme med bemerkninger om ham som person, noe han kunne føle seg krenket av.
VG170913 Dette fordi sønnen hadde fortalt at han hadde følt seg krenket og tråkket på av snekkeren.
VG170913 23-åringen forklarte at han ble krenket .
AP170913 Politiet etterforsker om motivet for drapsforsøket er at de pågrepne mener at kvinnen skal ha krenket familiens ære.
AP170913 Ifølge avisen etterforsker politiet saken som et forsøk på æresdrap - og at de pågrepne familiemedlemmene dermed mener at kvinnen skal ha krenket familiens ære.
DB170910 Men noen ting er for alvorlige til å tøyse med, som kreft, selvangivelsen, og at Venstre, til tross for at de samarbeider med dem, blir like krenket over å bli satt i bås med Fremskrittspartiet som andre blir over å bli satt i bås med nazister.
DB170907 Kvinnen hevdet overfor Menneskerettsdomstolen at hennes rettigheter under artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjon ( EMK ), som omhandler retten til respekt for privatliv og familieliv, er krenket .
DB170905 Hertugparet framsatte en rettslig klage der det het at publiseringen av bildene krenket privatlivets fred.
AA170905 Barbulescu mente at hans privatliv var blitt krenket ved at arbeidsgiveren gikk inn og leste meldinger som inneholdt opplysninger om hans helse og sexliv.
DN170904 The National Labor Relations Board ( NLRB ) har sendt inn en klage på Tesla, og sier at selskapet har krenket arbeiderrettigheter ved å hindre fagforeningsarbeid.
DB170903 - Jeg følte meg utrolig krenket .
AP170902 Ifølge myndighetene i Bangladesh har Myanmar krenket landets luftrom ved den sørøstlige grenser.
VG170901 Tenåringsgutten er i tillegg tiltalt etter straffelovens paragraf 266 for å ha krenket jentas fred i forbindelse med det samme forholdet som i det første tiltalepunktet.
DA170831 I tillegg kan politiet foreta avhør på Barnehuset av unge som har krenket andre seksuelt.
DB170830 Cheerleadere i håndball-EM raser : - Føler oss krenket
VG170828 « Veldig krenket » ¶
VG170828 Til Access Hollywood fortalte Bieber den gang at han følte seg « veldig krenket ».
DN170827 Daschner ble dømt for å ha krenket kidnapperens menneskeverd.
DB170825 Dommeren mente at å bruke 53-åringen som forsøkskanin på denne måten, kunne medføre at Asays fundamentale rettigheter etter grunnloven ble krenket .
DB170825 I 2006 sto hennes tidligere venninne Solveig Østrem frem og sa at hun følte seg krenket fordi hun mente at hun gjenkjente seg i boka « Like sant som jeg er virkelig ».
VG170824 - Det var jo noen som ble litt sure på den, men da tenker jeg : « jaja, hvis du blir krenket av dette har du lav følelsesmessig smerterskel ».
DB170822 - Å få privatlivet krenket hele tiden er ikke et problem hvis man er perfekt.
AA170822 Forsvareren bekrefter at det virker som om den siktede gutten mener den fornærmede gutten har krenket hans families ære. ( ©NTB ) ¶
DB170819 De som stadig later som om de blir krenket fikk enda litt mer makt.
DB170818 Jeg hadde blitt veldig krenket om en som går i fake Uggs og joggebukse hadde blitt invitert.
DB170817 Viner mener Craig, med slike kommentarer som ovenfor, har krenket alle skuespillere som er villige til å kutte av seg høyrearmen for å spille James Bond.
DB170817 - Og enda viktigere - han har krenket alle Bond-fans, skriver han.
NL170815 Så foreslår noen at Høyre må huske på å adressere den sekulære intoleransen i Norge, og sørge for å gi en hjelpende hånd til de religiøse kreftene som til stadighet føler seg krenket av all kritikk de blir utsatt for.
DB170810 - Å få privatlivet krenket hele tiden er ikke et problem hvis man er perfekt.
DB170808 - Når det gjelder reaksjonene på kampanjen vår, ser vi at folk føler seg usikre og til og med krenket av produktene våre.
DB170807 Chicago vil ikke tillate at de grunnleggende rettighetene til våre innbyggere blir krenket .
VG170805 Malik varslet mot det allerede i 2006 : « Resultatet blir en offerauksjon, der alle grupper prøver å overby de andre i kampen om å fremstå som mest krenket .
VG170802 Sophie Elise krenket på nett - snakker ut i VG : - Det verste jeg har opplevd ¶
SA170802 Og dersom noen skulle kjenne seg krenket : Nei, jeg tror ikke det går en direkte linje mellom kunnskapsminsterens politikk og demokratisvekkelse, for få ting i menneskeverdenen går i direkte linjer.
VG170729 Og hvorfor skulle ikke denne muslimske kvinnen tåle det, det er mange som blir krenket på andres vegne.
DB170728 Ifølge Woxholt var den bakenforliggende årsaken til telefonkontakten at Lorentzen følte seg krenket som politisk person av Filter Nyheter.
DB170719 Da jeg var barn ble jeg voldtatt av far og krenket grovt av en onkel.
DB170711 Dersom det oppstår trakassering får både arbeidsgiver og den som har krenket noen konsekvenser.
SA170710 I denne saken var det jenta som hadde en klar oppfatning av å ha blitt krenket , men det hadde ikke gutten - snarere tvert imot.
AP170710 I denne saken var det jenta som hadde en klar oppfatning av å ha blitt krenket , men det hadde ikke gutten - snarere tvert imot.
VG170709 Nå ber regjeringen i Canada om unnskyldning for å ha krenket hans rettigheter.
SA170704 Blant annet mente hun at hun hadde blitt krenket av den norske treneren Ole Morten Iversen.
DB170704 Jeg følte meg krenket , skrev Rydqvist på bloggen sin etter at hun ble vraket fra landslaget.
DB170704 - Jeg følte meg krenket
AP170704 Blant annet mente hun at hun hadde blitt krenket av den norske treneren Ole Morten Iversen.
AP170704 Blant annet mente hun at hun hadde blitt krenket av den norske treneren Ole Morten Iversen.
VG170703 Sophie Elise krenket på nett : - Det verste jeg har opplevd ¶
DN170624 Kvinnenes advokater sa at de ble krenket og kalt kuer, hunder og horer.
DB170624 Kanskje følte vannskuteren seg også krenket og kneblet.
AP170624 Æresdrap er drap som begås for å gjenopprette æren til en person, familie, slekt eller klan som føler seg krenket .
SA170619 SPRER BILDER AV HVERANDRE : Politiet opplever en økning anmeldelser fra ungdommer som føler seg krenket etter delinger på applikasjonen Snapchat.
SA170619 Oslo politidistrikt opplever økning i antall henvendelser de får fra unge som føler seg krenket på grunn av uønskede delinger.
AP170619 SPRER BILDER AV HVERANDRE : Politiet opplever en økning anmeldelser fra ungdommer som føler seg krenket etter delinger på applikasjonen Snapchat.
AP170619 Oslo politidistrikt opplever økning i antall henvendelser de får fra unge som føler seg krenket på grunn av uønskede delinger.
AA170619 SPRER BILDER AV HVERANDRE : Politiet opplever en økning anmeldelser fra ungdommer som føler seg krenket etter delinger på applikasjonen Snapchat.
AA170619 Oslo politidistrikt opplever økning i antall henvendelser de får fra unge som føler seg krenket på grunn av uønskede delinger.
DB170615 Kalla raser mot smugbilde : - Du føler deg krenket Invalid date ¶
DB170614 » - Du kjenner at integriteten din blir krenket , forteller skistjerna.
AA170612 Han var tiltalt for « for å ha øvd vold mot en annen person eller på annen måte krenket ham fysisk ».
DB170611 I 2001 vekket for øvrig Ardent Productions oppsikt, da prins Williams privatliv angivelig ble krenket av et filmteam.
VG170608 Da søksmålet ble behandlet i Oslo tingrett i fjor vår, ga retten overraskende Breivik medhold i at han var blitt behandlet på en inhuman og nedverdigende måte, og at artikkel 3 derfor var blitt krenket .
AP170608 « Kanskje ingen av dere husker hva som egentlig skjedde, men den ene, eller begge, føler seg utnyttet eller krenket .
AP170608 Det er ikke medienes oppgave å mobilisere til en slags bevegelse der man skal tørre å føle seg krenket , skriver Mina Ghabel Lunde.
DB170606 Samtlige identifiseringer gjøres i internasjonalt luftrom eller farvann, og norsk territorium ikke har blitt krenket i moderne tid.
AA170606 Bredesen er tiltalt etter straffelovens paragraf 390, for å ha « krenket privatlivets fred ved å ha gitt offentlig meddelelse om personlige forhold.
AA170602 Rakettskjoldet er enda en grunn for russerne til å føle seg krenket eller truet.
BT170529 Dette har nærmest vært et ikke-tema, men flere medlemmer av LMSO ble krenket seksuelt av kvinner da de var barn.
VG170526 I mange tilfeller er følelsen av å være krenket fullstendig irrasjonell og egentlig en psykologisk trigger for å utagere sinne eller utøve vold.
BT170526 Mange av oss andre pustet derimot lettet ut da domstolen slo fast at dette krenket den grunnleggende respekten for privatlivet og personopplysningene.
DB170525 Hun er « krenket », ikke bare over kunsten, men over museumsdirektørens valg.
DB170525 Da var det imidlertid for sent, og politiet i Los Angeles valgte å sikte Playboy-modellen for å ha krenket 70-åringens privatliv.
VG170520 Så ikke bli overrasket og krenket over det, skriver de.
DB170520 - Jeg ville sette opp to sider mot hverandre, nemlig at han er en mann som kan holde foredrag om store og humanistiske ideer, og så, i en situasjon der han føler seg krenket , der noen har ranet ham, tatt tingene hans, gjør han noe han ellers ville se på som umoralsk, sier Östlund.
SA170519 - Anholdt i sju år uten tiltale, mens mine barn vokste opp og mitt navn ble krenket .
DB170519 - Anholdt i sju år uten tiltale, mens mine barn vokste opp og mitt navn ble krenket .
DA170519 - Anholdt i sju år uten tiltale, mens mine barn vokste opp og mitt navn ble krenket .
BT170519 Daware sto i tillegg tiltalt for å ha krenket eller utøvd vold mot fem av seks barn over en syvårsperiode, noe 43-åringen nektet for.
AA170519 - Anholdt i sju år uten tiltale, mens mine barn vokste opp og mitt navn ble krenket .
AA170519 - Anholdt i sju år uten tiltale, mens mine barn vokste opp og mitt navn ble krenket .
DB170518 Personopplysningsloven skal « beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger », og regulerer bruken av overvåkningskameraer.
SA170517 Slettmeg.no er en råd - og veiledningstjeneste for dem som føler seg krenket på nett.
DN170517 Høyesterett nektet begjæring om utlevering av identiteten til internettabonnenter som hadde krenket opphavsrett, fordi krenkelsen ikke hadde « et visst omfang ».
AP170517 Christensen skriver at kunsten og litteraturen i dag er styrt av en kraft som skal forsikre at ingen blir krenket eller ille berørt.
AP170517 Christensen skriver at kunsten og litteraturen i dag er styrt av en kraft som skal forsikre at ingen blir krenket eller ille berørt. | « Kon-Tiki»-produsent vil lage Norges dyreste TV-serie ¶
AP170517 Christensen skriver at kunsten og litteraturen i dag er styrt av en kraft som skal forsikre at ingen blir krenket eller ille berørt.
AP170517 Slettmeg.no er en råd - og veiledningstjeneste for dem som føler seg krenket på nett.
DB170513 Sana, på sin side, er krenket over manglende tillit.
DB170510 De elevene som gang på gang har erfart å bli ydmyket, skuffet og krenket av de voksne som egentlig skal lære dem om livets fineste sider.
DB170507 Politiet tok mannens forklaring, som sier han selv ikke ble krenket av kommentarene.
DB170505 Jeg har for stor respekt for dommernes følelser, og opplevelser av å bli krenket , til at jeg ville karakterisert dette som en « drittpakke », skriver Hobber Nilsen.
DB170505 Jeg har for stor respekt for dommernes følelser, og opplevelser av å bli krenket , til at jeg ville karakterisert dette som en « drittpakke », skriver Hobber Nilsen.
VG170502 Advokat : Norsk rett har krenket far til bortført jente ( 3 ) ¶
VG170502 De mente det krenket privatlivets fred.
VG170501 Les også : Far i epost til moren : - Jeg beholder datteren vår i en uke ¶ - Krenket
VG170501 Etter deres mening har det norske rettsvesenet krenket klientens rett til å få prøvd sin sak muntlig.
AP170501 - Krenket
AA170501 Etter deres mening har det norske rettsvesenet krenket klientens rett til å få prøvd sin sak muntlig.
AA170430 | Kypros-saken : Advokaten til faren mener rettighetene hans er krenket
AA170430 Til VG sier advokat Mette Yvonne Larsen at det norske rettssystemet etter deres mening har krenket klientens rett til å få prøvd sin sak muntlig.
VG170429 | Advokat : Norsk rett har krenket far til bortført jente ( 3 ) ¶
VG170429 - Det norske rettssystemet har etter vår oppfatning krenket vår klients rett til å få prøvd sin sak muntlig, sier Larsen til VG.
DB170427 Eierselskapet til WEAU-TV, Gray Television, ber rette fastslå at de to karene, som driver selskapet The Found Footage Festival, har krenket opphavsretten i « Hello, Wisconsin»-episoden de deltok i, og de ber også retten om å kreve at Found Footage Festival « gir et fullstendig regnskap med fortjenesten, gevinsten, fordeler og verdien av forrretningsmulighetene de
SA170424 En mann i 20-årene er tiltalt for å ha voldtatt en kvinne og for å ha krenket en annen seksuelt.
SA170424 Det andre forholdet, hvor tiltalte skal ha krenket en annen kvinne seksuelt, skjedde ifølge tiltalen for to år siden, i april 2015.
SA170424 En mann i 20-årene er tiltalt for å ha voldtatt en kvinne og for å ha krenket en annen seksuelt.
DB170424 De tror han i hemmelighet følte seg krenket .
AP170422 Moren, Camilla Lem Heggelund, er tiltalt for grovt å ha mishandlet og krenket datteren ved at hun unnlot å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp og behandling, slik at den 13 år gamle jenta til slutt døde av avmagring og eventuelt nedkjøling.
DB170421 Samtlige identifiseringer gjøres i internasjonalt luftrom eller farvann, og norsk territorium ikke har blitt krenket i moderne tid.
DB170419 ( Dagbladet ) : En finnmarking, som er deleier i en pub, er tiltalt for å seksuelt krenket to 15 år gamle jenter han hadde ansatt hos seg som vaskehjelper.
DB170419 - Etter bare noen minutter til stede, krenket Chris Brown og hans følge vår fotograf før de forlot lokalet, skriver en ansatt for Aja Channelside.
AP170419 16-åringen ble også tiltalt for skremmende og plagsom opptreden og for å ha krenket en annens fred, ved at hun gjorde filmopptaket av de to.
AP170419 16-åringen ble også tiltalt for skremmende og plagsom opptreden og for å ha krenket en annens fred, ved at hun gjorde filmopptaket av de to.
AA170418 Han har også krenket barn i ord.
DB170412 Vi skriker opp og blir krenket for den minste ting.
DA170409 - Det sender et signal om at prostituerte ikke kan bli krenket på samme måte som andre.
DA170409 - Det sender et signal om at prostituerte ikke kan bli krenket på samme måte som andre.
VG170407 Tomålsscorer Ibrahim Shuaibu mente seg krenket etter 4-3-seieren.
DB170406 Siden de to personene som ble filmet var under 18 år, er 16-åringen også tiltalt for å ha produsert materiale som seksualiserer barn i tillegg til å ha krenket personene hun filmet.
AA170406 Siden de to personene som ble filmet var under 18 år, er 16-åringen også tiltalt for å ha produsert materiale som seksualiserer barn i tillegg til å ha krenket personene hun filmet.
DB170401 I en annen skriver han, « Alle vitser bør forbys i tilfelle noen blir krenket .
SA170327 Jeg følte meg krenket .
AP170327 Jeg følte meg krenket .
AP170327 Jeg følte meg krenket .
SA170326 Jeg følte meg krenket , sier Rydqvist til den svenske avisen Expressen.
AP170326 Jeg følte meg krenket , sier Rydqvist til den svenske avisen Expressen.
AP170326 Jeg følte meg krenket , sier Rydqvist til den svenske avisen Expressen.
DB170325 « Det åpne brevet på kongehuset.no i anledning Marius Borg Høibys 20-års dag oppleves til tider som en sketsj fra en krenket og fjetret mor som forsvarer barnet sitt i skolegården », skrev journalist Morten Hegseth i en kommentar publisert hos VG.
VG170323 Denne hjemmelen ble i 2015 benyttet til å pålegge flere internettilbydere å blokkere tilgangen til sju nettsteder der opphavsrett ble krenket .
AA170320 Det var forrige uke at en høytstående kommandør for den syriske hæren uttalte at israelske fly hadde krenket syrisk luftrom og bombet et militærmål i nærheten av Palmyra.
BT170319 Marokko krenket dessuten torturkonvensjonen ved å unnlate å etterforske anklager om tortur.
DB170317 Jeg skal visst stadig være stadig krenket ?
AA170317 Det vil derfor være en fare for at uskyldspresumpsjonen i Grunnloven - at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist i retten - blir krenket , mener Høyesterett.
DB170314 Og jeg blir så sint og krenket hver gang.
DB170314 Jeg blir så sint, krenket , stolt og lei meg.
DB170314 | « Vikings»-stjerna hetses i podcast : - Jeg blir så sint og krenket hver gang ¶
FV170313 Mange ville nok følt seg mer krenket enn det jeg gjør.
AP170313 mars ble det publisert et Si ;D-innlegg fra 19-år gamle Michelle som føler seg krenket av vår parole « La fitta flagre fritt ».
SA170312 I tilfeller som dette blir de ikke bare krenket som person, i tillegg rammes de både sosialt og økonomisk.
VG170310 - Jeg som jente blir ikke krenket og får ikke lyst til å melde meg inn i sånne feministiske greier.
SA170310 Nå skal jeg være helt ærlig og si noe som kanskje kan få noen til å føle seg urettferdig truffet eller krenket .
DA170309 Det er ingen grunn til å tro at Stavanger tingrett vil sette seg opp mot praksis i norsk og internasjonal rett fordi Merete Hodne føler seg krenket .
AA170309 Mannen har tidligere nektet straffskyld for vold og for å ha krenket kvinnens fred, som han først var tiltalt for før tiltalen ble endret til krenkende atferd.
AA170309 Mannen er tiltalt for å ha begått en seksuell handling mot kvinnen uten samtykke og krenket henne seksuelt.
BT170308 Helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn ( KrF ) har hengt ut ansatte, krenket dem og ikke snakket sant, ifølge personalet ved kommunale Mildeveien bofellesskap.
DA170307 Vestlandet er inntil videre den delen av norgeskartet som har flest fjorder, Bergen vil fortsette med å være krenket av Oslo, og Stavanger vil heller henge med Manchester enn med Bergen.
AA170307 Justisminister Jeff Sessions sier selskapet " ikke bare krenket eksportkontroller som holder sensitiv amerikansk teknologi ute av hendene på fiendtlige regimer, slik som det iranske ".
VG170306 Les også : Aylar Lie føler seg krenket på flyplassen i USA ¶
VG170306 Barneombudets rapport forteller om lave forventninger til elever og elevers opplevelser av å få undervisning med ufaglærte lærere, å bli plassert i « oppbevaringsgrupper », og utestengt fra og krenket i det sosiale miljøet.
DB170306 Retten mener med andre ord at vold er en naturlig reaksjon på en følelse av å være krenket , og at rundjuling er en akseptert metode for å holde kvinner på plass i et forhold.
BT170306 « Sett i lys av tiltaltes egen forklaring om at han lett blir krenket og at han blir veldig sint dersom han blir krenket , finner retten tiltaltes forklaring lite troverdig på dette punkt. », heter det i dommen.
BT170306 « Sett i lys av tiltaltes egen forklaring om at han lett blir krenket og at han blir veldig sint dersom han blir krenket, finner retten tiltaltes forklaring lite troverdig på dette punkt. », heter det i dommen.
AP170306 « Sett i lys av tiltaltes egen forklaring om at han lett blir krenket og at han blir veldig sint dersom han blir krenket , finner retten tiltaltes forklaring lite troverdig på dette punkt. », heter det i dommen.
AP170306 « Sett i lys av tiltaltes egen forklaring om at han lett blir krenket og at han blir veldig sint dersom han blir krenket, finner retten tiltaltes forklaring lite troverdig på dette punkt. », heter det i dommen.
DB170304 Guvernøren i den tyrkiske Hatay-provinsen sier at flyet ikke krenket tyrkisk luftrom, og at tyrkiske styrker ikke grep inn.
VG170303 Dette har forståelig nok blitt misoppfattet og jeg beklager på det sterkeste overfor de som er blitt krenket av dette, heter det i en uttalelse fra Rod Stewart.
VG170303 Også Human Rights Watch reagerer sterkt og mener hendelsen krenket de innsattes rett til privatliv.
DB170302 16-åringen er også tiltalt for å ha krenket personene hun filmet.
DB170302 Mange som hadde store vanskeligheter med å svelge at Breiviks menneskerettigheter var krenket vil nå puste lettet ut.
BT170302 16-åringen er også tiltalt for å ha krenket personene hun filmet.
AP170302 16-åringen er også tiltalt for å ha krenket personene hun filmet.
AP170302 16-åringen er også tiltalt for å ha krenket personene hun filmet.
AP170302 En pensjonert norsk ambassadør blir krenket av kritikk mot sin bok og nekter så å diskutere sak.
AA170302 16-åringen er også tiltalt for å ha krenket personene hun filmet.
VG170301 Da søksmålet ble behandlet i Oslo tingrett, ga retten Breivik medhold i at han var blitt behandlet på en inhuman og nedverdigende måte, og at artikkel 3 i Menneskerettighetskonvensjonen var blitt krenket .
DB170301 Lagmannsretten finner etter en samlet avveining at EMK artikkel 8 ikke er krenket i forbindelse med gjennomføringen av brevkontrollen.
DB170301 I sluttinnlegget viste han til at følgende momenter de mente krenket artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetkonvensjonens : ¶
DB170301 « Rettsstaten har blitt systematisk krenket , (... ) antakelse om uskyld [ inntil det motsatte er bevist ] har helt og fullstendig forsvunnet », hevdet han.
DB170301 Breivik er ikke utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling, etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen ( EMK ) artikkel 3, ei heller er hans rett til privatliv, etter EMK artikkel 8, krenket .
BT170301 Spørsmålet om EMK er krenket , baserer seg på dommernes mest diffuse paradegren ; en bred, skjønnsmessig helhetsvurdering.
BT170301 EMK artikkel 3 var krenket i en periode, men Tyrkia ble ikke dømt.
AP170301 Anders Behring Breiviks menneskerettigheter er ikke krenket .
AP170301 Anders Behring Breiviks menneskerettigheter er ikke krenket .
AA170301 Folk har litt lett for å bli krenket , synes Vrioni.
VG170223 | Aylar Lie føler seg krenket på flyplassen i USA ¶
VG170219 Vi klarer å håndtere et nasjonalistisk og mer aggressivt Russland på en måte, men klarte ikke å forhindre at et land i Europa fikk sine grenser krenket i strid med folkeretten.
DB170219 De jobber med vanskelige familieproblemstillinger og med foreldre som av og til føler seg veldig krenket av barnevernet, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, undoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), til Dagbladet.
VG170217 37 selskaper og 146 russere og ukrainere står på sanksjonslisten, basert på at de har krenket Ukrainas territoriale suverenitet, støttet russiske beslutningstagere eller profittert på annekteringen.
DB170215 Transaktivister føler seg diskriminert og krenket av alle som stiller seg kritisk til deres definisjon av kjønn.
AP170215 Den sittende Jakarta-guvernøren Basuki « Ahok » Tjahaja Purnama ( 50 ) er tiltalt for blasfemi, for å ha krenket islam.
DB170213 Jeg har møtt barn og ungdom som har utført seksuelle handlinger som har krenket eller vært skadelig både for dem selv og andre.
VG170208 Retten mener at mannen blant annet krenket naboene ved at han « dunket krykken sin hardt i bakken slik at det medførte støy inne i boligen, samt at han blinket gjentatte ganger med en lampe fra et vindu da N.N. ( fornærmede ) gikk fra boligen ». 85-åringen skal også ha gått mot naboen « mens han stirret på ham og dunket krykken sin hardt
DB170208 ¶ STIRREDOM : Salten Tingrett ( bildet ) behandlet i januar en sak der en 85 år gammel mann sto tiltalt for å ha krenket sin nabo, blant annet ved å stirre på dem og dunke med krykka si.
DB170208 I den 24 sider lange dommen trekkes det fram flere eksempler på hvordan retten mener 85-åringen har krenket naboene : ¶
BT170208 KRENKET : Thomas Seltzer krenker gjerne andre, men er hårsår når andre kommer med støtende uttalelser.
AP170208 Retten mener at mannen blant annet krenket naboene ved at han " dunket krykken sin hardt i bakken slik at det medførte støy inne i boligen, samt at han blinket gjentatte ganger med en lampe fra et vindu da N.N. ( fornærmede ) gikk fra boligen ". 85-åringen skal også ha gått mot naboen " mens han stirret på ham og dunket krykken sin hardt
AA170208 Retten mener at mannen blant annet krenket naboene ved at han " dunket krykken sin hardt i bakken slik at det medførte støy inne i boligen, samt at han blinket gjentatte ganger med en lampe fra et vindu da N.N. ( fornærmede ) gikk fra boligen ". 85-åringen skal også ha gått mot naboen " mens han stirret på ham og dunket krykken sin hardt
DB170206 - Når man først er krenket er man krenket hele livet, du skal bære det med deg enten du vil eller ikke.
DB170206 - Når man først er krenket er man krenket hele livet, du skal bære det med deg enten du vil eller ikke.
AP170206 Bush krenket rettssikkerheten til terrormistenkte, mens Barack Obamas ble stoppet av en distriktsrett i Texas da han kom med en egen presidentordre for innvandring.
AP170206 Bush krenket rettssikkerheten til terrormistenkte, mens Barack Obamas ble stoppet av en distriktsrett i Texas da han kom med en egen presidentordre for innvandring.
AP170201 I utgangspunktet er politifolk rettslig immune med mindre enkeltpersoners grunnlovfestede rettigheter krenket .
SA170127 Skape gode fellesskap, soner av fred der vi kan lære å både ta og gi kritikk, uten å bli krenket , uten å kalle medeleven for en fiende.
DB170125 Wilders ( 53 ) var tiltalt for å ha krenket marokkanere som gruppe og for å ha egget til rasehat etter at han uttalte seg om marokkanere som bor i Nederland under et valgmøte i 2014.
AP170123 « Arrangementet Women's March on Washington kommer som et motsvar til de avskyelige kommentarene som har krenket kvinners og andre minoriteters menneskeverd under valgkampen i USA. » | Jensen og Cappelen diskuterte sine familieproblemer hyppig på SMS ¶
AP170121 Høyesterett slo i 2013 fast at hennes rettigheter var krenket i henhold til Den europieske menneskerettskonvensjonen ( EMK ).
DB170120 I samme slengen spurte han om han levde i nazi Tyskland, så krenket var han.
AP170119 Si ;D-innlegg : Lørdag skal jeg holde appell mot kommentarene som har krenket kvinners, og andre minoriteters, menneskeverd under valgkampen i USA.
DB170112 Vi har ikke hørt om en eneste ungdom som har følt seg krenket , stigmatisert eller på annen måte såret over aktivitetsplikten.
DB170112 Trædal er sint og krenket .
AP170109 Staten har anket tingrettens dom om at Anders Behring Breiviks menneskerettigheter er krenket .
AP170107 Men hvor høy er terskelen som skal overstiges før det kan konkluderes med at terroristens menneskerettigheter er krenket ?
AP170107 Massedrapsmannen og terroristen Anders Behring Breivik ( 37 ) fikk medhold av tingretten i at hans menneskerettigheter er krenket i fengselet.
AP170107 Da tingretten ga Behring Breivik medhold i at hans menneskerettigheter var krenket i fengselet, kalte Horn det « svært modig » av dommeren.
BT170101 Britiske Daily Mail skrev blant annet at « Massemorder VINNER søksmål etter å ha hevdet at menneskerettighetene hans ble krenket fordi han måtte spise den samme maten to dager på rad ».
BT161217 De ufrivillige romanfigurene er jo like uthengt og krenket uavhengig av om en dydig kritiker påpeker at forfatteren befinner seg i et etisk sumpområde.
AP161215 Skoleeleven er dømt til betinget fengsel i 90 dager med en prøvetid på to år, samt å betale 5000 kroner i bot, etter straffelovs paragraf 266 - for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred.
AP161108 Ingen har en rett til ikke å bli krenket , mener Anine Kierulf, forsker ved Senter for menneskerettigheter på Universitetet i Oslo.
AP161108 Eller som hun skrev på Twitter : « Jeg føler meg personlig krenket av at folk er så krenkbare for ting som overhodet ikke krenker meg ».
AP161017 Han ber Brekke og andre som føler seg krenket om å sende skjembildene til ham.
AP160923 På denne måten ble hans rett til liv krenket .
AP160613 Samtidig på andre siden av Atlanteren blir den samme stoltheten og friheten krenket på det groveste.
DB160523 - Det skal du ikke tåle Mannen straffes etter straffelovens paragraf 266, for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred.
BT160522 Juristene hevder i et brev til statsminister Erna Solberg at foreldreretten og religionsfriheten til det norsk-rumenske ekteparet ble krenket da barnevernet tok hånd om deres fem barn i november i fjor, skriver Dagen.
AP160503 | I et fritt samfunn har man ikke noen rett til ikke å bli krenket Anne Siri Koksrud Bekkelund ¶
AP160503 I et fritt samfunn kan hverken den lovgivende, utøvende eller dømmende makt hindre at noen føler seg krenket .
AP160503 Etter årevis med diskusjoner om kuler mot karikaturer kan vi vel forvente at ledende politikere, Erna Solberg ( H ) som Jonas Gahr Støre ( Ap ), lar det synke inn at i et fritt samfunn har man tvert imot ikke noen rett til ikke å bli krenket .
AP160501 En oppvekst i et usunt trossamfunn innebærer ofte en barne - og ungdomstid hvor mange av de rettighetene barn og unge har blir krenket .
AP160414 Å ha forståelse for at noen føler seg krenket av andres kunst betyr ikke det samme som at de bør få bestemme premissene for kunsten.
AP160414 Ikke alle jøder føler seg krenket : ¶
AP160312 Gjennom morssiden har hun nære erfaringer av hvordan Sovjet krenket det estiske.
AP160309 - Ikke krenket
AP160304 Jeg blir nesten provosert og føler meg krenket i min mammarolle » ¶
AP160303 Muslimer i Tsjetsjenia har innklaget flere videoer fra sosiale medier som de føler seg krenket av.
VG160226 Senere gikk også svenske myndigheter ut for å bekrefte at de hadde bevis for at en fremmed ubåt krenket svensk farvann.
AP160217 Vi må legge større vekt på å beskrive virkeligheten på en god måte enn på at noen kan føle seg krenket av tall.
AP160217 Vi må beskrive virkeligheten selv om enkelte kan føle seg krenket av tall.
AP160214 - Mange sier de blir krenket flere ganger i måneden, men oppgir ikke at de blir mobbet.
VG160203 Den tidligere statsadvokaten mener Constand ble krenket , men å bevise det ville bli vanskelig på grunn av mangler ved saken : Det var uoverensstemmelser i Constands forskjellige vitnemål, og det ble brukt som argument at det tok Constand ett år fra det angivelige overgrepet skjedde til hun anmeldte saken.
AP160128 Det må vi gjøre, selv om noen er raske til å påberope seg at de er krenket eller hevder at motargumenter er et angrep på deres ytringsfrihet.
AP160112 Regjeringen vil beskytte alle mot å bli såret og krenket .
AP160112 Det finnes intet rom for det kompromisset stats - og kulturministeren ber om - å beskytte både ytringsfriheten og retten til ikke å bli krenket og såret.
AP160112 Den norske regjeringen står på den ene siden fast på at vi ikke må gi etter for terror, men på den annen side vil de beskytte alle mot å bli såret og krenket - og dermed innfri et av terroristenes krav.
AP160107 - Hvis barnet møter verden med en krenket selvfølelse kan det søke måter å møte verden på ; kanskje ved å perfeksjonere kroppen sin, få vekk seg selv, sulte eller spise vekk vanskelige følelser.
AP160107> - Hvis barnet møter verden med en krenket selvfølelse kan det søke måter å møte verden på ; kanskje ved å perfeksjonere kroppen sin, få vekk seg selv, sulte eller spise vekk vanskelige følelser.
AP160107> target="avis" href= - Hvis barnet møter verden med en krenket selvfølelse kan det søke måter å møte verden på ; kanskje ved å perfeksjonere kroppen sin, få vekk seg selv, sulte eller spise vekk vanskelige følelser.
AP160107> target="avis" href= target="avis" href= - Hvis barnet møter verden med en krenket selvfølelse kan det søke måter å møte verden på ; kanskje ved å perfeksjonere kroppen sin, få vekk seg selv, sulte eller spise vekk vanskelige følelser.