DA170931 Innskjerpingen av kravene til støvsugere, vil bli fulgt opp med strengere krav også til andre strømkrevende produkter i husholdningene.
DA170931 - Kravene om energimerking er et kraftfullt virkemiddel som gir forbrukerne mulighet til å velge de mest energieffektive produktene, de stimulerer til innovasjon i produktutviklingen og fører til store besparelser av energi, påpekte direktør for NVEs energiavdeling, Anne Vera Skrivarhaug, tidligere i år
NL170922 Er ikke utdannelsen som flyger og flytekninger tilstrekkelig når en særlig ser på kravene og praksisen en har til sertifikatene.
DN170922 Disse kravene oppfyller altså ikke Uber i London.
DB170922 Til forskjell fra regjerings-SV, er de nå et parti med retorisk skarpere kanter, noe kravene landsmøtet satte til regjeringssamarbeid er et eksempel på.
DB170922 Mens den private kokken holdt seg til de strenge kravene , innså hun at hun måtte prøve å forbedre rettene, og da hun begynte å legge til flere ingredienser i maten, fikk hun komplimenter for at den « begynte å bli bedre ».
DA170922 Da Norgesbuss i 2016 tok over de grønne bussene på Nord-Jæren, ble kravene til norskkunnskaper hos de utenlandske sjåførene skjerpet.
DB170921 Kravene fra Venstre, uavhengig av samarbeidsform, er gjennomslag i strategisk viktige saker.
DB170921 ¶ Det er ikke Michelin-stjernene som er den største stressfaktoren, men kravene du stiller til deg selv, mener norske stjernekokker ( fra venstre ) : Björn Svensson, Even Ramsvik og Mikael Svensson.
DB170921 Men det er yrket generelt, og kravene de setter til seg selv, ikke Michelin-stjernene, som er den største stressfaktoren.
DB170921 - I ti år har denne kokken konsekvent møtt alle kravene som er nødvendig for å holde på tre stjerner, den høyeste utmerkelsen man kan få fra Michelin-guiden.
DB170921 Fra da av har katalanernes misnøye med Madrid vokst og kravene deres blitt skjerpet år for år, med store gatedemonstrasjoner for uavhengighet på den katalanske nasjonaldagen « Diada » 11. september.
AA170921 Klassekampen har tilgang til rapporten fra befaringen og hevder det står at traktoren ikke fyller kravene for tauing av dagens F-16, og at det trengs et testprogram for å finne ut om den kan slepe F-35.
DN170920 I likhet med De Jong handlet mye om å tilpasse seg de nye kravene .
DA170920 Kravene til innsatstid er foreslått videreført i alle de utredningene som er gjort.
AA170920 - Dersom vi som tidligere elever blir vurdert som en part med rettslige interesser i straffesaken, vil vi kunne fremme kravene på 3,5 millioner fra 2002 og 2003 dersom skolen blir dømt i straffesaken om grovt bedrageri mot staten, sier Andersen til NTB.
AA170920 - Helse- og omsorgsdepartementet har i flere brev til ESA uttrykt departementets oppfatning av kravene som følger av EØS-retten, og hvordan kravene er fulgt opp i det nasjonale regelverket.
AA170920 - Helse- og omsorgsdepartementet har i flere brev til ESA uttrykt departementets oppfatning av kravene som følger av EØS-retten, og hvordan kravene er fulgt opp i det nasjonale regelverket.
AA170920 De ulike kravene betyr at valg av fibertype, masseframstillingsprosess og papirmaskinutforming vil være ulik.
VG170919 Underforstått : USA skal tilnærme seg problemene med diplomatiske midler, men aldri la det være tvil om at man kan sette makt bak kravene .
VG170919 Trump er villig til å sette atommakt bak kravene .
DB170919 ¶ SENKER KRAVENE : Trening til tross, de færreste jentene klarer kravet til « Godkjent hærsoldat ».
DB170919 Kravene til å bli godkjent hærsoldat er kjønnsnøytralt og høyere enn kravene til å bli godkjent soldat i luftforsvaret og marinen.
DB170919 Hæren har besluttet å senke kravene til å bli « godkjent hærsoldat », selv om den mener det er prinsipielt galt å gjøre det.
DB170919 Kravene til å bli godkjent hærsoldat er kjønnsnøytralt og høyere enn kravene til å bli godkjent soldat i luftforsvaret og marinen.
AP170919 Hæren har besluttet å senke kravene til godkjente hærsoldater, selv om den mener det er prinsipielt galt å gjøre det.
AP170919 De er dessuten strengere enn kravene man stiller til dem som vil bli soldater i luftforsvaret og marinen.
AA170919 Kravene til å bli godkjent hærsoldat er kjønnsnøytralt og høyere enn kravene til å bli godkjent soldat i luftforsvaret og marinen.
AA170919 Hæren har besluttet å senke kravene til å bli « godkjent hærsoldat », selv om den mener det er prinsipielt galt å gjøre det.
AA170919 Kravene til å bli godkjent hærsoldat er kjønnsnøytralt og høyere enn kravene til å bli godkjent soldat i luftforsvaret og marinen.
DB170918 Disse kravene stilte Cappelen i hemmelig politimøte for å « blåse » Jensen ¶
AA170918 Et annet av kravene er at rederiene fortsatt seiler innom alle de 34 havnene Hurtigruten seiler innom i dag, med samme frekvens som tidligere.
AA170918 Et annet av kravene er at rederiene fortsatt seiler innom alle de 34 havnene Hurtigruten seiler innom i dag, med samme frekvens som tidligere.
VG170916 - Hvis du er i god fysisk form, oppfyller kravene til førerkort, og har lisens til å kjøre rally sprint, kan du også være med i løpet.
VG170916 - For å kunne delta i et slikt rallyløp skal du faktisk oppfylle de samme kravene som når du beveger deg ut i trafikken, og enda litt flere.
DN170915 Nokut mener åtte studietilbud ved Høgskolen i Østfold ikke tilfredsstiller kravene .
DN170915 | Eiendomsstudier oppfylte ikke kravene - godkjennelse trekkes tilbake ¶
DN170915 Men heller ikke disse oppfylte alle kravene i den nye studietilsynsforskriften.
DN170915 Dette skjedde etter at tidligere tilsyn viste at studiene ikke oppfylte kravene i studietilsynsforskriften.
DA170915 Tidligere i år sendte regjeringen ut et høringsforslag om å skjerpe kravene til bemanning i barnehagene.
AP170915 De ekstreme handlingene i seg selv er ikke tilstrekkelig til å oppfylle de strenge kravene til forvaringsstraff, konkluderer flertallet : de tre fagdommerne og en lekdommer.
AA170915 De ekstreme handlingene i seg selv er ikke tilstrekkelig til å oppfylle de strenge kravene til forvaringsstraff, konkluderer flertallet : de tre fagdommerne og en lekdommer.
DN170914 oktober har Trump frist til å fastslå om Iran oppfyller kravene i avtalen eller ikke.
DA170914 I et skriftlig svar, via sin rådgiver Espen Teigen, sier Listhaug følgende om kravene fra Venstre : ¶
DA170914 I en tid der klokka går stadig fortere, der kravene til livet hele tida blir større, forventningene om det perfekte er intuitive og døden en abstrakt, fjern utenkelighet, har han stilt seg myndig i veien og bedt oss om å tenke oss om.
DA170914 I et skriftlig svar, via sin rådgiver Espen Teigen, sier Listhaug følgende om kravene fra Venstre : ¶
AP170914 Kravene for å komme på venteliste er beintøffe.
AA170914 ARSA har imidlertid gjentatte ganger tatt avstand fra internasjonal jihadisme og insistert på at kravene deres er lokale og i forsvar mot omfattende statlig undertrykkelse.
DB170913 Jens Lippestad stiller seg uforstående til at kravene skal ha betydd en økning i personalkostnader på 20 prosent.
DB170913 Dette utdyper Lothe på denne måten : ¶ - Kravene pilotene først la på bordet, ville ha betydd en 20 prosent økning av personalkostnadene på pilotsiden, sier Lothe.
DB170913 - Noen av kravene har falt bort, men de sitter igjen med enda høyere lønn, mer i diettpenger og mindre arbeidstid, sier Lothe.
DA170913 Han omtalte kravene som « umulige » : ¶
DA170913 Spesielt vil kravene til ID-kontroll bli strengere for å redusere faren for misbruk.
DA170913 - Vi mener det bedre ivaretar publikums behov, og kravene til vern og en moderne og fremtidsrettet teaterdrift.
DA170913 I en tid der klokka går stadig fortere, der kravene til livet hele tida blir større, forventningene om det perfekte er intuitive og døden en abstrakt, fjern utenkelighet, har han stilt seg myndig i veien og bedt oss om å tenke oss om.
DA170913 Spesielt vil kravene til ID-kontroll bli strengere for å redusere faren for misbruk.
AA170913 Han omtalte kravene som « umulige » : ¶
AA170913 I Politisk kvarter på NRK antydet han at det kan være en mulighet å legge fram en liste med ultimatumer og si til regjeringen at budsjettstøtte er uaktuelt dersom kravene ikke innfris.
SA170912 Det er Thorsnes enig i, og støtter Hegerberg som mener kravene må bli tydeligere.
SA170912 Det er Thorsnes enig i, og hun støtter Hegerberg som mener kravene må bli tydeligere.
BT170912 Det er Thorsnes enig i, og hun støtter Hegerberg som mener kravene må bli tydeligere.
AP170912 Det er Thorsnes enig i, og støtter Hegerberg som mener kravene må bli tydeligere.
VG170911 Står på kravene
VG170911 - Vi vil stå på disse kravene .
NL170911 Dermed er kravene til responstid både fra og til kontorstedene endret slik at Andselv som hovedsete for Midt-Troms naturlig bør beholdes som i dag.
DN170911 Vi endte med å slippe flere av disse kravene , sier Skogvang.
DN170911 Der sto det pilotene ga opp kravene , og at SAS kunne unngått streik om de hadde gitt norske piloter samme betingelser som kollegene i Danmark og Sverige.
DN170911 Både NHO Luftfart og SAS mener det var stor avstand i kravene fra norske piloter og kolleger i nabolandene.
DN170911 Beholdt kravene
DN170911 Tidligere i uken sa SAS-sjef Rickard Gustafson at de norske kravene vil øke kostnadsnivået med 25 prosent for det norske pilotkorpset, og at det ikke kan godtas.
DB170911 - Jeg tror dette viser at vi stiller de riktige kravene , og at vi fører en ansvarlig politikk.
DB170911 - De kravene MDG stiller, gjør det umulig.
DB170911 I intervjuet med DN forklarte hun at hun ikke ville være med på kravene som hadde begynt å dukke opp fra modellbransjen : ¶
AP170911 Da meglingen ble avsluttet uten resultat mandag morgen, lå de fleste av disse kravene igjen etter pilotene, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i HNO Luftfart til Aftenposten.
AA170911 De to andre kravene som Schulz sier at SDP ikke vil fire på, er likelønn mellom kvinner og menn og lik rett til utdanning for alle.
VG170910 Og disse ti kravene kommer i tillegg.
VG170910 Disse kravene er et godt utgangspunkt.
VG170910 Dette er en av de virkelig realistiske kravene vi kan få igjennom sosialpolitisk, svarer Bastholm.
VG170910 Da vil vi også kunne danne flertall utenfor regjeringen fra sak til sak for å presse igjennom mest mulig av disse kravene , svarer Bastholm.
VG170910 - MDG vil gi hjelp istedenfor straff i rusomsorgen - som et av kravene .
VG170910 Vilkårene for forvaring for unge lovbrytere er ekstraordinært strenge, og ingen av disse kravene er oppfylt, mente forsvareren.
VG170909 Alle trenger vi iblant pauser fra menneskene rundt oss og alle kravene og spørsmålene de stiller. 12-årige Kine tenker at hennes største ønske går i oppfyllelse når en glasskule hun finner på gravlunden viser seg å være en boble hun faktisk kan flytte inn i.
DB170909 - De kravene MDG stiller, gjør det umulig.
DA170909 Kravene som Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) stiller, gjør det umulig for Høyre å samarbeide med dem, presiserer statsministeren overfor Dagbladet.
AA170909 Kravene som Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) stiller, gjør det umulig for Høyre å samarbeide med dem, presiserer statsministeren overfor Dagbladet.
SA170908 - Kravene for å komme til OL er tøffe, men overkommelige, skriver han under montasjen han la ut.
FV170908 - Kravene for å komme til OL er tøffe, men overkommelige, skriver han under montasjen han la ut.
DN170908 SAS-sjef Rickard Gustafson sa tidligere i uken at kravene vil øke kostnadsnivået med 25 prosent for det norske pilotkorpset, og at det ikke kan godtas.
DB170908 Vi har satt i verk umiddelbare tiltak slik at tjenestene våre nå tilfredsstiller kravene til Oslo kommune.
DB170908 Informasjon om brudd på helsemyndighetens anbefalinger, bør også være tilgjengelig, i tillegg til de juridiske kravene vi er pålagt å rapportere på, sier Berg.
DB170908 De ultimate kravene hans er uakseptable for oss.
DB170908 Adopsjonssøknaden ble avvist første gang fordi hun ikke hadde bodd i den afrikanske nasjonen i 18 måneder, som er et av de opprinnelige kravene dersom en skal adoptere fra landet, ifølge People.
DA170908 Kravene fra idretten til den neste regjeringen er konkretisert.
AP170908 Men partiledelsen merker at stemningen har snudd siden da landsmøtet i partiet vedtok kravene til en ny regjering.
AP170908 - Om vi går i regjering eller ikke, avhenger av vårt politiske gjennomslag og om vi får de andre med på de fem kravene SV stiller, sier Lysbakken.
AP170908 Stortinget vedtok i juni 2015 å øke kravene til faglig fordypning for lærere som skal undervise i norsk, matematikk, engelsk, samisk og tegnspråk.
AP170908 At kravene også skal gjelde lærere utdannet før 1. januar 2014, har vekket sterke reaksjoner.
AP170908 - Kravene for å komme til OL er tøffe, men overkommelige, skriver han under montasjen han la ut.
VG170907 Det er OL-sesong, og kravene for å få en plass på startstreken i Sør-Korea neste år er selvfølgelig knallharde.
VG170907 De faktiske kravene handler mindre om plenklipping og hundelufting, og mer om det han gjør i skisporet.
VG170907 Han tror likevel at landslagsledelsen kan komme til å fire noe på kravene , og heller se mer på avstander der og da.
VG170907 Det vil vi oppnå gjennom de to kravene jeg har nevnt.
SA170907 Han har i to år ledet arbeidsgruppen som følger opp kravene som stilles til russisk friidrett slik at det russiske forbundet kan komme tilbake i varmen igjen hos det internasjonale forbundet ( IAAF ).
DB170907 Jeg har oppgitt dette til punkt og prikke etter kravene i Stortingets regelverk, men har sagt at dersom jeg blir statsminister skal sørge for at alt det jeg har er i fond som følger de retningslinjene Norges Bank har for Statens Pensjonsfond, sier Ap-lederen om hedgefondet som VG omtaler i dag.
DB170907 Frp og Høyre vil aldri gå med på kravene om oljeleting og avvikling.
DB170907 Det må få konsekvenser om man ikke oppfyller kravene .
BT170907 Han har i to år ledet arbeidsgruppen som følger opp kravene som stilles til russisk friidrett slik at det russiske forbundet kan komme tilbake i varmen igjen hos det internasjonale forbundet ( IAAF ).
AP170907 Han har i to år ledet arbeidsgruppen som følger opp kravene som stilles til russisk friidrett slik at det russiske forbundet kan komme tilbake i varmen igjen hos det internasjonale forbundet ( IAAF ).
AA170907 De tok kravene sine om likebehandling til kretsmekleren i Bergen, uten at det ble noen løsning på konflikten.
AA170907 Innad i brannvesenet har det vært diskutert mye om man skal senke kravene for kvinner, kvotering o.l.
DA170905 Det lempes for eksempel på kravene om grøntareal.
DA170905 Det er veldig spesielt at høringsuttalelser kritiske til forenklinger og senking av kravene , ikke blir hørt.
DA170905 Blant disse bygningene vil de nye kravene gjelde.
AP170905 Rundt 1,9 millioner mennesker oppfyller kravene for å omfattes av DACA-ordningen.
AP170905 Kravene er blant annet at søkerne må ha vært under 31 år gamle 15. juni 2012, at de kom til USA før de fylte 16 og at de har et plettfritt rulleblad.
AP170905 Derfor har det vært viktig for oss å ikke utvide de nasjonale kravene til rapportering, sier han til avisen.
AA170905 Økningen i bevilgninger til helseforetakene har fulgt befolkningsveksten, men ikke kravene om et stadig bedre helsetilbud.
VG170904 Fridolin mener at de må stå på kravene og ta opp kampen.
NL170904 Forsvarssjefen er, etter den politiske prioriteringen ansvarlig for å istandsette forsvaret slik at de kan levere i henhold til kravene .
DN170904 Kravene slås da sammen til ett søksmål.
DB170904 Nå tror Lysbakken at gjennomslag for kravene er innen rekkevidde - og dermed : At sjansene har økt for at Ap, Sv og SP igjen kan ende i regjering sammen.
DA170904 Woods mener økningen av sivile drepte blant annet skyldes at Trump har lempet på kravene om å beskytte sivile.
AP170904 Ett av disse kravene var overføring av gutten til et annet sykehus.
VG170903 - Pyongyangs seneste demonstrative avfeiing av kravene i de relevante resolusjonene fra FNs sikkerhetsråd, og gjeldende normer og internasjonale lover, fortjener den kraftigste fordømmelse, heter det i en uttalelse fra russisk UD.
DB170903 - Pyongyangs seineste demonstrative avfeiing av kravene i de relevante resolusjonene fra FNs sikkerhetsråd, og gjeldende normer og internasjonale lover, fortjener den kraftigste fordømmelse, heter det i en uttalelse fra russisk UD.
AA170903 - Pyongyangs seneste demonstrative avfeiing av kravene i de relevante resolusjonene fra FNs sikkerhetsråd, og gjeldende normer og internasjonale lover, fortjener den kraftigste fordømmelse, heter det i en uttalelse fra russisk UD.
VG170902 Kravene fra de amerikanske myndighetene er en driekte trussel mot sikkerheten til russiske borgere, sa Maria Zakharova.
VG170902 Kravene ¶ Kravene i klimamarsjen var : ¶
VG170902 Kravene
DN170902 Kravene fra de amerikanske myndighetene er en direkte trussel mot sikkerheten til russiske borgere, sa Maria Zakharova.
DN170902 * Stille krav om flere lærlinger og faste ansettelser ved offentlige anbud, og skjerpe kravene til norsk som fellesspråk på arbeidsplassen.
DN170902 - Kravene fra amerikanske myndigheter skaper en direkte trussel mot sikkerheten til russiske borgere, heter det i en uttalelse fra Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet.
DB170902 Kravene fra de amerikanske myndighetene er en direkte trussel mot sikkerheten til russiske borgere, sa Maria Zakharova.
DB170902 - Kravene fra amerikanske myndigheter skaper en direkte trussel mot sikkerheten til russiske borgere, sier Zakharova.
DA170902 * Stille krav om flere lærlinger og faste ansettelser ved offentlige anbud, og skjerpe kravene til norsk som fellesspråk på arbeidsplassen.
AA170902 Kravene fra de amerikanske myndighetene er en direkte trussel mot sikkerheten til russiske borgere, sa Maria Zakharova.
AA170902 Kravene fra de amerikanske myndighetene er en direkte trussel mot sikkerheten til russiske borgere, sa Maria Zakharova.
VG170901 De ønsket å bli satt inn i kravene som gjelder for denne type reklame.
VG170901 Han burde ta et tydelig signal fra grasrota og politikerne, og sørge for at organisasjonen han leder møter de kravene som stilles.
VG170901 Disse kravene ble imidlertid avvist av rettsvesenet.
VG170901 Men de stadige kravene om subsidier, palmeolje på tanken, landing på månen og andre eventyr, har for min del slitt på tilliten.
VG170901 Mange fastleger har måttet redusere sine pasientlister for å kunne imøtekomme de byråkratiske kravene .
VG170901 - Nasjonale krav til politiets responstid for oppdrag som krever umiddelbar utrykning ble innført i 2015, og målinger viser at politiet oppfyller kravene .
VG170901 Kravene til departementene er tydeliggjort.
SA170901 Ingen norske håndballklubber gir seg selv toppkarakter på de fire kravene klubbene blir målt på av Norsk Topphåndball.
NL170901 De strenge kravene som tidlig ble stilt til norsk oljenæring er i seg selv et godt eksempel på dette.
DN170901 Anders Tyvand, KrFs talsmann i utdanningspolitikk, tar det for gitt at hans parti følger opp kravene om å få færre ukvalifiserte lærere.
DA170901 Disse kravene ble imidlertid avvist av rettsvesenet.
DA170901 Signalene fra EU og en viss endring i opinionen er nok noe av grunnen : man ser at en hard brexit kan bli vanskelig å oppnå med de kravene man stiller, og at en annen tilnærming kan være lurt, sier Mustad.
DA170901 Vi skal selvfølgelig hjelpe dem som oppfyller kravene for å få bli her, men må erkjenne at vi ikke kan hjelpe alle.
AP170901 Ingen norske håndballklubber gir seg selv toppkarakter på de fire kravene klubbene blir målt på av Norsk Topphåndball.
AA170901 Passasjerer skal ikke måtte bytte skip på reisen, sier ekspedisjonssjefen, som foreløpig ikke vil gå detaljert inn på kravene i anbudet.
AA170901 Nå vil han skjerpe kravene .
AA170901 I forslaget som blir sendt på høring snart, foreslår Amundsen å presisere reglene for prøveløslatelse og gi retten anledning til å vurdere kravene bredere og strengere enn i dag, blant annet ved å legge større vekt på tidligere kriminalitet.
SA170831 - Kravene til å gå fra SalMar Akademiet til klubbens A-lag blir stadig tøffere.
NL170831 Det er ingen mulighet for at Evenes alene skal kunne dekke disse kravene med de midler som er avsatt i Langtidsplanen.
AP170831 - Kravene til å gå fra SalMar Akademiet til klubbens A-lag blir stadig tøffere.
DN170830 Utdanningsdirektoratet viser til separate undersøkelser som peker mot at yrkesfag i videregående skole har klart flest lærere som ikke fyller kravene til kompetanse.
DN170830 Ifølge Utdanningsdirektoratet siste tall mangler 8800 av lærere som underviser i norsk, 11.400 som underviser i matematikk og 11.000 av lærerne som underviser i engelsk studiepoeng etter disse kravene .
DN170830 Kravene til karakterer i norsk og matematikk fra videregående skole for å komme inn på lærerutdannelse er skjerpet, og etter hvert skal alle lærere ha mastergrad.
DA170830 I tillegg kommer et multifunksjonsbasseng som også har 10 meters stupetårn og de kravene som svømmeforbundet setter til stupebasseng.
DA170830 - Når man blir 12-13 år, øker kravene til kvalitet.
SA170829 Nå har hun senket kravene noe, og slått seg til ro med at det blir litt grønske.
DN170829 Hun sa at sanksjonene må stå ved lag inntil Russland innfrir kravene EU stiller for å få dem løftet.
DB170829 En forskrift vil vurdere hva som skjer dersom kravene ikke innfris, sier Helgesen.
BT170829 Nå har hun senket kravene noe og slått seg til ro med at det blir litt grønske.
AP170829 Nå har hun senket kravene noe, og slått seg til ro med at det blir litt grønske.
AA170829 Hun sa at sanksjonene må stå ved lag inntil Russland innfrir kravene EU stiller for å få dem løftet.
VG170828 Barn er en sårbar og lett påvirkelig gruppe som kan ta skade på sin egen psykiske helse når de opplever at de ikke klarer å innfri kravene som stilles til dem, sier Øystein Kolstad.
DN170828 Ifølge DPF har SAS antydet at kravene fra DPF vil gjøre overensstemmelsen 10 prosent dyrere, mens DPF mener at SAS-utspillet vil bety en samlet besparelse på 25 prosent for SAS.
AP170828 Kulturhistorisk betydning ¶ Kravene til en nasjonal husdyrrase er at den skal ha vært etablert i Norge før 1950, være uten vesentlig innkryssing av importert avlsmateriale og ha hatt en næringsmessig og kulturhistorisk betydning.
DB170827 For selv om dommen i denne saken sier at en uke eller mer utgjør « umenneskelig eller nedverdigende behandling » etter Grunnloven og EMK, vil det imidlertid ikke bety at innesperring over kortere tid enn en uke vil tilfredsstille kravene som Grunnloven og konvensjonen setter.
DA170826 - Vi har ikke utformet kravene ennå, men det vil vi starte med rett etter stortingsvalget, svarer han.
DA170826 Den tyrkiske regjeringen hadde oppfylt en del av de grunnleggende kravene EU stilte til medlemsland - som opphevelsen av dødsstraff - og det kunne se ut som begge partene var villige til å ta medlemskapsforhandlingene på alvor.
AP170826 De litt monomane kravene MDG har om å stoppe oljeutbygging og krav fra venstresiden om å stoppe private løsninger er ikke noe som velgere som ligger mellom Arbeiderpartiet og Høyre ønsker seg, mener Solberg.
DB170825 Det er også litt av bakgrunnen for at vi har sagt at vi helst vil ha en sentrum-Høyre-regjering, så Erna Solberg bør lytte til kravene og lese Dagbladet nøye, kvitterer Hareide.
DB170825 På den måten kan vi igjen få gjennomslag for kravene vi har stilt, sier Audun Lysbakken.
DA170825 Jabalys rettssaken mot den norske staten gikk over to dager i Oslo tingrett denne uka, og handlet om at Utlendingsnemnda ( UNE ) har nektet Jabaly arbeidsopphold i Norge fordi de mener han ikke oppfyller kravene til formell kompetanse.
AA170825 Tilsynet mener også at kravene for journalføring ikke ble overholdt og at oppfølgingen av barnets foreldre ikke var god nok i tiden etter utskrivelsen.
DA170824 Dersom man ikke oppfyller kravene , kan det bli det juridiske hovedargumentet for å kaste vedkommende ut.
DA170824 Styreleder for Exotic Food AS opplyste i retten at de ikke hadde penger til å betale kravene og erkjente at selskapet var insolvent.
AP170824 Men de færreste som melder seg oppfyller kravene vi stiller, så det er for tidlig å konkludere.
AA170824 Qatar trosser kravene fra Saudi-Arabia og en rekke andre naboland og gjenoppretter fullstendige diplomatiske bånd til Iran.
NL170823 For å oppfylle kravene om sikkerhet og beredskap er politiet tilført i overkant av to tusen stillinger i løpet av de fire siste årene.
AA170823 Landet risikerer straffetiltak hvis kravene ikke oppfylles. ( ©NTB ) ¶
AA170823 Spiller de kortene sine riktig, kan årets valg åpne for en ny periode i regjeringskorridorene og en innrømmelse fra Ap om å innfri de fem kravene som pokerspilleren Lysbakken bringer til bordet.
AA170823 Når Ap faller på målingene og SV går opp, kan det føre til at Ap må innfri kravene for å kunne danne regjering, skriver vår kommentator.
AA170823 Gitt at det blir et nytt flertall i Stortinget, og at Jonas Gahr Støre får oppdrag i å danne en ny regjering, kommer SV til å møte til forhandlinger med disse kravene for å bli med i regjering eller signere en samarbeidsavtale : ¶
AA170823 Da SV lanserte kravene i forkant av landsmøtet i vår virket det som om de la en strategi som åpnet for en tilværelse som opposisjonsparti til venstre for Ap i Stortinget.
AA170823 Ap kan selvsagt avvise kravene , men da kan SV med rak rygg fortsette i opposisjon til venstre i politikken.
VG170822 For hvordan kan vi forvente at barn og unge skal klare å senke kravene hvis vi ikke klarer det selv ?
VG170822 Ett av kravene var « stabile og forutsigbare skatteregler som gir petroleumsselskapene trygghet til å investere i norske arbeidsplasser ».
FV170822 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
DB170822 CAS-panelet slår i dommen fast at det er « svært overraskende » at Johaug ikke gjorde noen enkle undersøkelser, hennes « ekstremt gode erfaring og suksess som internasjonal utøver tatt i betrakning » : « Hun burde være svært godt kjent med de strenge kravene som er til utøvere som henne », skriver dommerne, og slår fast at det burde forventes at Johaug minst sjekket inn
DB170822 Hæreid gikk gjennom kravene til å være faglært og hvor lista legges for arbeidsinnvandring i Norge.
DA170822 De må søke på vanlig måte, og en eventuell tillatelse forutsetter at kravene i loven og i reguleringsbestemmelsene for området kan etterkommes, utdyper hun.
DA170822 For at eldre lærere skal få sjansen til å kvalifisere seg, skal uansett ikke kravene innføres før i 2024 - 2025.
SA170821 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
DB170821 - Når kravene blir så store at få av oss som jobber i bransjen ville passert, sier det seg selv at politikken ikke er rettferdig, men konstruert for å være ugjennomtrengelig, sier Mosli.
DA170821 Det har nok noe å gjøre med at kravene som stilles i arbeidslivet er blitt strengere, og at en god del jobber forsvinner.
BT170821 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
AP170821 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
AA170821 Ikke alle de samme kravene stilles til en « motortrafikkveg », sier Kringen.
AA170821 - Ingen av veiene vi har hatt i Trøndelag frem til nå har vært gode nok til å oppfylle kravene til veiklassen « motorveg ».
AA170821 Ikke alle de samme kravene stilles til en « motortrafikkveg », sier Kringen.
AA170821 - Ingen av veiene vi har i Trøndelag per i dag er gode nok til å oppfylle kravene til veiklassen « motorveg ».
VG170820 Legene bruker nå i snitt bare 45 prosent av sin tid til pasientkontakt, og enormt mye tid går tapt på kravene til skjemaer og dokumentasjon, sier Askvik.
DA170818 Det er forventningene som skaper positivt press og kravene som kan skape negativt stress.
DA170818 Les også : - Kravene fra støygruppa er helt uaktuelle ¶
AP170818 Bals understreker at kravene må stilles på en slik måte at de er mulig å innfri.
VG170817 Aps energipolitiske talsmann, Terje Aasland, sier kravene er løsbare.
NL170817 « Forsvaret har noen av statens mest illojale medarbeidere, og det er der kravene til lojalitet er størst », skriver Aslak Bonde i et debattinnlegg på Forsvarets Forum.
AA170817 95 % av kravene
DN170816 Ved å vokse utenfor Norge, slipper bankene unna de strengere kravene for forbrukslån Finanstilsynet kom med i april.
DB170816 - Insektburgeren er et eksempel på nye produkter som utvikles som en følge av kravene og forventningene om en mer bærekraftig matproduksjon og matprodukter, sier han.
DB170816 ¶ MÅ KONKRETISERES : Det er viktig at kravene til kvalitet i barnevernet nå blir konkretisert, skriver artikkelforfatteren.
DB170816 Det er derfor viktig at kravene til kvalitet nå blir konkretisert.
AP170816 Dette er kravene Solveig Schytz stiller til Bane Nor og Jernbanedirektoratet : ¶
DN170815 Verdiene er på 175 millioner kroner, men kravene er på over 1 milliard.
DB170815 Og det, på toppen av at de budsjettmessige kravene for denne sesongen er i boks gjennom plassen i Europa League - FCK er den eneste klubben i Norden som budsjetterer med 40 millioner danske kroner fra Europa - gjør returkampen litt mindre krevende.
DB170815 I fotball er ikke de fysiske kravene like avgjørende, og Filip kunne lene seg mer på balltalentet sitt.
DB170815 Så snart hun var tilbake fra permisjon gjentok Sylvi Listhaug at kravene til familieinnvandring må skjerpes ytterligere.
AP170815 Hvis bøndene ikke klarer å fylle kravene , får de legge ned som konsekvens av det.
AA170815 Å bli kvitt eiendomsskatten er et av de viktigste kravene for Frp i nye regjeringsforhandlinger, ifølge partileder Siv Jensen.
AA170815 Mens verden og kravene til utdanning utvikler seg, kan befolkningen blir stående på stedet hvil.
AA170815 Verdiene er på 175 millioner kroner, men kravene er på over 1 milliard.
DA170814 Formålet med kravene er ifølge ham å stramme inn innvandringspolitikken.
DA170814 - Det er urealistisk for flyktninger å oppfylle disse kravene , og for noen er de uoppnåelige.
DA170814 Formålet med kravene er ifølge ham å stramme inn innvandringspolitikken.
DA170814 - Det er urealistisk for flyktninger å oppfylle disse kravene , og for noen er de uoppnåelige.
AP170814 Stortinget besluttet i juni 2015 å øke kravene til faglig fordypning for lærere som skal undervise i norsk, matematikk, engelsk, samisk og tegnspråk.
AP170814 Kommunene fikk ti år på seg til å sørge for at alle lærerne oppfyller kravene .
AP170814 - Viljen til å skjerpe loven og de formelle kravene er stor både når det gjelder å komme inn på lærerutdanningen og å undervise i noen fag i skolen.
AP170814 Kravene ble innført fra 1. august 2015.
AA170814 Fields var på rekruttskole i militæret fra august 2015 til desember samme år, men klarte ikke å oppfylle kravene til å fortsette i hæren, heter det i en uttalelse fra den amerikanske hæren.
AA170814 - Vi hadde alt i orden når det gjelder disse kravene .
DN170812 Det er de samme kravene til informasjon om spareprodukter som selges og at rådgivningen skal være individuelt tilpasset kunden.
DB170812 Ett av kravene til endring var å finne « den nådeløse lederstjernen som trengs for å optimalisere spissingen av Norges fremste utøvere ».
DN170811 - Etter måneder med diskusjoner med obligasjonseierne, er planen at vi i neste uke kan starte med de reviderte transaksjonsforslaget som oppnår de fleste av kravene for rekapitaliseringsprosessen med støtte fra de store kreditorene og som er forankret hos aksjeeierne.
DB170811 - Vi har stort sett de samme kravene i bunn som før, og fra de fleste flyplasser har vi likt krav til årlig seteleveranse.
VG170810 Med det mente han at man først skulle gå inn for fredelige forhandlinger, men samtidig uttrykke evne og tydelig vilje til å sette makt bak kravene .
DB170810 På en rekke punkter skjerper Høyre kravene overfor kommunene og skolene ved lovfesting.
DA170810 De klarer ikke tilpasse seg klimavirkeligheten, og følge opp de kravene de selv har forpliktet seg til.
DA170810 De klarer ikke tilpasse seg klimavirkeligheten, og følge opp de kravene de selv har forpliktet seg til.
AP170810 Her er kravene SV vil stille i forhandlinger med Ap om en eventuell ny regjering : ¶
NL170809 Vi anmoder dessuten alle stortingskandidater fra Troms om å tilkjennegi hvordan partiene de representerer stiller seg til disse kravene .
VG170808 Han viser til at kravene som har kommet fra den lokale aksjonsgruppen Stopp Støyen er uaktuelle å imøtekomme.
VG170808 Det gjelder kravene om flytting av helikopter og overbygging av skytebanen.
VG170808 - Kravene er helt umulig å imøtekomme.
SA170808 Nå leder han en arbeidsgruppe nedsatt av Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) med ansvar for å følge opp kravene som må innfris av russisk friidrett før utelukkelsen av dem kan oppheves.
FV170808 Nå leder han en arbeidsgruppe nedsatt av Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) med ansvar for å følge opp kravene som må innfris av russisk friidrett før utelukkelsen av dem kan oppheves.
DN170808 Landet har avvist de fleste av kravene , blant annet om å stenge medieselskapet Al Jazeera og bryte forbindelser med Iran.
DA170808 - De fremsatte kravene fra støygruppa er helt uaktuelle.
DA170808 | - Kravene fra støygruppa er helt uaktuelle ¶
AP170808 Skjerpet kravene
AP170808 Det var i 2016 at regjeringen skjerpet kravene for å komme inn på lærerutdanningen.
AP170808 Nå leder han en arbeidsgruppe nedsatt av Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) med ansvar for å følge opp kravene som må innfris av russisk friidrett før utelukkelsen av dem kan oppheves.
AP170808 Nå leder han en arbeidsgruppe nedsatt av Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) med ansvar for å følge opp kravene som må innfris av russisk friidrett før utelukkelsen av dem kan oppheves.
AA170808 Det var i 2016 at regjeringen skjerpet kravene for å komme inn på lærerutdanningen.
AA170808 Han mener det er umulig å godta kravene fra aksjonsgruppa og at de i verste fall kan koste liv.
VG170807 - Jeg hadde som mål å løpe under kravene til OL i 2020.
VG170807 De nye kravene har også medført andre endringer, speedometeret er for eksempel spesielt kalibrert.
VG170806 I dag er de fleste biler utstyrt med LED-lys i ulike utforminger, og det som kalles « Day Time Running Lamp », tilfredsstiller kravene til kjørelys.
DN170806 Den lille oljestaten har gjentatte ganger sagt at de ikke kommer til å etterkomme kravene .
DA170806 Muller synes det virker som om at kravene i arbeidslivet høynes fortløpende, også til ufaglærte jobber.
DA170806 Muller synes det virker som om at kravene i arbeidslivet høynes fortløpende, også til ufaglærte jobber.
AP170806 Steinar Aamdal, leder av seksjon for klinisk kreftforskning ved Oslo universitetssykehus ( OUS ), synes det er problematisk at myndighetene pålegger helseforetakene å gjøre mer på kliniske studier, samtidig som kravene til « produksjonen » øker ¶
AP170806 Aamdal synes det er problematisk at myndighetene pålegger helseforetakene å gjøre mer på kliniske studier, samtidig som kravene til « produksjonen » øker.
VG170805 Lysbakken legger til at lærernormen er et av kravene SVs landsmøte har vedtatt.
DA170805 Kommunalministeren mener Drammen er helt i front når det gjelder tilbudet leie for eie, som skal gjøre det lettere å kjøpe seg bolig for dem som ikke innfrir de vanlige kravene om egenkapital og inntekt som stilles til boligkjøp, og hvor Husbanken, som har hovedkontor i Drammen, er en sentral aktør.
VG170804 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) frykter at Jonas Gahr Støre ( Ap ) vil endre kravene til åpenhet i toppen av Norges Idrettsforbund.
VG170804 Det virker som at Støre nå mener at de nye kravene utfordrer selvstendigheten til NIF, og at man skal fortsette som man gjorde da Arbeiderpartiet styrte : Milliardoverføringer helt uten krav til åpenhet og innsyn hvordan pengene brukes, sier Helleland.
VG170804 Selv sto jeg akkurat i grøften og sørget for at strømmen ble lagt i henhold til kravene vi stiller, forklarer Liland.
VG170804 For kravene har en tendens til å dukke opp med fornyet kraft.
DB170804 Rune Andersen leder IAAFs arbeidsgruppe med ansvar for å følge opp kravene som må innfris av russisk friidrett før utelukkelsen kan oppheves.
DB170804 IAAF-kongressen fulgte som ventet anbefalingen fra Andersens arbeidsgruppe og IAAF-styret om å forlenge utelukkelsen av Russland, men ga styret fullmakt til å oppheve utelukkelsen når alle kravene er oppfylt.
DB170804 Det vil ikke kreve mye tid å innfri de gjenstående kravene , sa han.
DA170804 Da jeg jobbet i administrasjonen på universitetet måtte jeg høre på klagene fra de faglig ansatte om all logistikken og de strukturelle kravene rundt dem, sier Granlund.
AP170804 Skiltene som settes opp i tilknytning til parkeringsområdet må også tilfredsstille kravene i parkeringsforskriften.
AA170804 Partilederen sier til NTB at flere av kravene fra AUF er nyttige påminnelser å ha med seg i valgkampen.
AA170804 - Kravene er tøffe og de er gjenkjennelige.
VG170803 Fylkesmannen mener Tysfjord kommune som skoleeier, ikke har et system for å vurdere og følge opp kravene i skolenes opplysningsplikt til barnevernstjenesten, noe som er et brudd på flere paragrafer i opplæringsloven.
DN170803 Å bli kvitt eiendomsskatten er et av de viktigste kravene for Frp i nye regjeringsforhandlinger, ifølge partileder Siv Jensen.
DN170803 I første kvartal viste undersøkelsen at bankene strammet inn på kravene for å få boliglån.
DB170803 Kravene jeg setter til meg selv er ganske høye.
DB170803 De eneste kravene han stiller er god arbeidsinnsats og punktlighet, og Olsen oppfordrer ungdom og tidligere straffedømte til å søke.
DB170803 - I hvilken grad tror du Støre vil lytte til disse kravene ?
DB170803 - Er Jonas Gahr Støre klar over at dere vil stille disse kravene ?
AP170803 Siv Jensen og Frp går til valg på å skjerpe kravene til innvandrerne.
AP170803 De eneste kravene som blir stilt er god arbeidsinnsats og punktlighet.
AA170803 Å bli kvitt eiendomsskatten er et av de viktigste kravene for Frp i nye regjeringsforhandlinger, ifølge partileder Siv Jensen.
AA170803 I rapporten heter det at Tysfjord kommune som skoleeier ikke har et system for å vurdere og følge opp kravene i skolenes opplysningsplikt til barnevernstjenesten, noe som er et brudd på flere paragrafer i opplæringsloven.
VG170801 Disse kravene står nedfelt i en EU-definisjon av whisky som forhindrer at produkter med dårligere standard kan komme på markedet.
VG170801 Støre presenterte mandag det Ap mener må endres, hovedsakelig at kommuneøkonomien må bedres og kravene til kvalitet.
SA170801 Andersen leder arbeidsgruppen som følger opp kravene som er stilt til russerne og som må oppfylles før Russland kan tas inn i varmen igjen.
DB170801 Han omtaler kravene som ekstremt strenge.
DA170801 Ifølge ham kan det resultere i at de må lempe på kravene når det gjelder boligens størrelse, beliggenhet og standard.
AP170801 Andersen leder arbeidsgruppen som følger opp kravene som er stilt til russerne og som må oppfylles før Russland kan tas inn i varmen igjen.
VG170731 Skjerper kravene : Slik skal de nekte asylsøkerne kontantstøtte i fem år ¶
DN170731 - Når man driver med menneskelig aktivitet er det alltid fare for forurensning, men de kravene vi stiller er gode nok etter vår vurdering, sier han.
DB170731 Andersen leder arbeidsgruppen som følger opp kravene som er stilt til russerne og som må oppfylles før Russlands friidrettsforbund kan tas inn i varmen igjen.
DB170731 Det store bildet er at private barnehager oppfyller disse kravene - og flere til.
DA170731 - Når man driver med menneskelig aktivitet er det alltid fare for forurensning, men de kravene vi stiller er gode nok etter vår vurdering, sier han.
AP170731 Ifølge Svendsen vil dette oppfylle kravene i Helseetatens tillatelse for 2017-festivalen.
AP170731 Det er slik Bymiljøetaten har lagt frem kravene sine for oss, så da forholder vi oss til det, sier Svendsen.
AA170731 - Når man driver med menneskelig aktivitet er det alltid fare for forurensning, men de kravene vi stiller er gode nok etter vår vurdering, sier han.
DB170730 Kravene er disse for å få lisens i Top Fuel Dragster : ¶
DB170730 Ungarn har forsøkt å ta politisk kontroll over disse tildelingene, men Norge har nektet å gå med på disse kravene .
VG170729 Til sjuende og sist kan det være politiet må sette makt bak kravene , sier Haugland.
DN170729 Til sjuende og sist kan det være politiet må sette makt bak kravene , sier Haugland. ( ©NTB ) ¶ ¶
DB170729 Justisministeren sier at kravene til responstid gradvis vil skjerpes fram mot 2020 basert på en forventning om effekten av ulike tiltak, blant annet økt bemanning.
DB170729 Ifølge politiet innførte de kravene til responstid i 2016, bortsett fra i Møre og Romsdal.
AA170729 Til sjuende og sist kan det være politiet må sette makt bak kravene , sier Haugland. ( ©NTB ) ¶
DB170728 Denne uka skjerpet de kravene ytterligere, til tross for at både Sp og Ap har mottatt kravene med lunken respons.
DB170728 Denne uka skjerpet de kravene ytterligere, til tross for at både Sp og Ap har mottatt kravene med lunken respons.
DB170728 - Vi vil kunne inngå kompromisser på mange områder bortsett fra disse kravene .
AA170728 Noen blir også avviklet ved tvang fordi de ikke oppfyller kravene om revisor, antall styremedlemmer eller daglig leder.
VG170727 De kravene er det mulig for oss å forhandle med SV om.
VG170727 - Når jeg har sett de kravene , så har det i alle fall ikke ledet meg til å si at deter utelukket å snakke med SV.
SA170727 | Disse tøffe kravene stilte Solskjær før han sa ja til Forren ¶
DA170727 Siden testen er sertifisert, forutsetter vi at den møter de vitenskapelige kravene .
DA170727 Siden testen er sertifisert, forutsetter vi at den møter de vitenskapelige kravene .
AP170727 | Disse tøffe kravene stilte Solskjær før han sa ja til Forren ¶
VG170726 Lederen av al-Aqsa-moskeen, Najeh Bakirat, sier til Al Jazeera at fjerningen av metalldetektorene ikke er nok for å imøtekomme kravene til moskeens tilhengere.
NL170726 På den andre siden utmerker Cecilie Myrseth seg ved å være én av Arbeiderpartiets seks førstekandidater som har svart, med klare ja til seks av kravene .
NL170726 I Troms har kun fire av ni førstekandidater svart på kravene , noe som utgjør den laveste andelen i hele landet.
NL170726 Kravene vil, sektor for sektor, fase ut all bruk av olje, kull og gass og fase inn fornybare løsninger.
DN170726 - De viktigste kravene fra Republikanerne vil blant annet være at skatteavgiftene som er pålagt enkeltpersoner og bedrifter som ikke har kjøpt helseforsikring, må opphøre.
DB170726 - Enhver amerikaner som ønsker å tjeneste sitt land, og møter kravene , bør ha mulighet til å gjøre det - og bør behandles som patriotene de er, sier han i en uttalelse.
DB170726 Når SV fortsetter å gjøre det, og nå utdyper disse kravene , gjør det at de tar to skritt vekk fra en eventuell regjeringsdeltakelse, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.
DA170726 Et av kravene for å ha parsellhage i Egebergløkka er at du må være bosatt i Oslo.
DA170726 Et av kravene for å ha parsellhage i Egebergløkka er at du må være bosatt i Oslo.
VG170725 Lederen av moskeen, Najeh Bakirat, sier til Al Jazeera at dette ikke er nok for å imøtekomme kravene til moskeens tilhengere.
NL170725 Vi har gitt skoleeierne hele 10 år på seg til å oppfylle kravene om faglig fordypning i norsk, matematikk og engelsk, og det er ingen lærere som har jobbet i skolen frem til nå som ikke lenger er " godkjent " som lærere, slik som Tingelstad Wøien gir uttrykk for.
NL170725 I absolutt alle yrker må man være forberedt på at kravene i arbeidslivet endrer seg, og at man må fylle på med ny kunnskap i løpet av et yrkesliv.
NL170725 For å sikre at alle som jobber i skolen når kravene , har Høyre i regjering sørget for at 20 000 lærere har fått mulighet til å skaffe seg fordypning i faget de underviser i.
NL170725 juli sin kamp mot innføringen av slike kompetansekrav i skolen, og hun vil at kravene kun skal gjelde for nyutdannede lærere.
DB170725 Produktet må oppfylle kravene i leketøyforskriften og relevante standarder.
DB170725 Når det oppdages produkter som er farlige eller som ikke oppfyller kravene i regelverket kan DSB følge opp og iverksette tiltak.
DB170725 Lederen av moskeen, Najeh Bakirat, sier til Al Jazeera at dette ikke er nok for å imøtekomme kravene til moskeens tilhengere.
AA170725 Najeh Bakirat, som leder al-Aqsa-moskeen på Haram al-Sharif, sier til Al Jazeera at dette ikke er nok for å imøtekomme kravene til moskeens tilhengere.
VG170724 De to kravene de stiller er jo en del av politireformen.
VG170724 Arnstad sier på sin side at engasjementet for å redde lensmannskontorer henger sammen med kravene deres.
VG170724 - Slik det står nå er det ingen forskjell mellom kravene Senterpartiet nå tar til orde for, og regjeringens mål.
DN170724 Fikk medhold ¶ Kravene gjaldt Cat-D-riggene Songa Equinox, Songa Endurance, Songa Encourage og Songa Enabler.
DN170724 Kravene beløp seg totalt til 372,8 millioner dollar, tilsvarende i underkant av tre milliarder kroner.
AA170724 Kravene er siden blitt endret og antallet redusert.
VG170723 Også lederen for Moderaterna, Anna Kinberg Batra, lederen for Folkepartiet liberaterna, Jan Björklund, samt Sverigedemokraterna, med leder Jimmie Åkesson, og den borgerlige blokken, har kommet med de samme kravene , skriver Aftonbladet.
DN170723 Kravene er siden blitt endret og antallet redusert.
DB170723 - Det jeg setter aller mest pris på, er at sjefen stiller de samme kravene til meg som til de andre.
AA170723 Kravene er siden blitt endret og antallet redusert.
AA170723 - Han hadde heller ikke båtførerbevis, som er et av kravene for å kunne kjøre vannskuter, sier Handegard.
NL170721 En vanlig feriehytte med all luksus man kan drømme seg om oppfyller som regel ikke kravene !
DN170721 Avdelingsdirektør i Norsk filminstitutt, Sveinung Golimo, sier at forslaget fra NFI tar utgangspunkt i kravene som stilles til lineære tv-kanaler, og mener det er et godt startpunkt for å sikre profilering av norsk innhold.
AA170721 For å komme inn på bachelorstudiet til musikkvitenskap i år, var ifølge Ranes, kravene 34 for førstegangsvitnemål, og 38 for kvote.
DN170720 ¶ For en lærer som har utdannelse og lang yrkeserfaring, men ikke lenger er kvalifisert til å søke på en lærerjobb, vil jeg si kravene med tilbakevirkende kraft kvalifiserer som mer enn irriterende, skriver forfatteren.
DN170720 NFI forklarer at prosentanbefalingen er basert på kravene som stilles til innhold på lineære tv-kanaler, og forsøkt å overføre det til strømmetjenester.
DA170720 Når kravene blir høyere blir kanskje framtidens sykepleiere flinkere også, sier hun.
AA170720 Det øker sjansen for at de gjennomfører studiene, til tross for at kravene er blitt skjerpet.
VG170719 I år har også kravene blitt skjerpet.
VG170719 De siste årene har kravene til lærerutdanningen blitt skjerpet, med et minimumskrav på 3 i norsk og 4 i matematikk for opptaket til den fem-årige mastergraden i grunnskolelærerutdanningen.
VG170719 - Snittet har jo gått opp og kravene blir større, så det var utrolig gøy at jeg klarte å komme inn.
DN170719 Saudi-Arabias ambassadør til FN, Abdallah Al-Mouallimi, sier de fire landene har forpliktet seg til kravene landenes utenriksministre er blitt enige om.
DB170719 De fleste kan lære seg de tekniske kravene ganske raskt.
DB170719 Ett av kravene blir at dyreholderen har kurs og bestått eksamen i gruppehold av mink.
AA170719 Qatars naboland endrer kravene de har stilt til den vesle golfstaten.
DN170718 London senker kravene til Saudi-Arabia ¶
DN170718 | London senker kravene til Saudi-Arabia ¶
DN170718 - Siden vi normalt overoppfyller kravene til åpenhet, er vi irritert på oss selv for denne glippen, sier generalsekretæren.
DN170718 I Oslo er det i tillegg blitt krav om 40 prosent egenkapitalandel ved kjøp av sekundærbolig, og bankenes fleksibilitet til å gi lån utenfor kravene er begrenset.
DA170718 - Kravene til BREEAM-NOR er høyere enn for tradisjonelle leiligheter og også gjeldende lover og forskrifter, forklarer Vibeke Ahlsand, direktør for marked og merkevare i OSU.
VG170717 NHO mener de økte kravene til kompetanse og opplæring i mange yrker, gjør at bedriftene rokerer om staben på sommeren, fremfor å hente inn sommervikarer.
DA170717 - Kravene fra forsikringsselskapene er at alle som lager mat med frityr skal ha automatisk slokkeutstyr, sier hun.
VG170715 Vi jobber kontinuerlig med å opprettholde disse høye kravene , mens vi samtidig jobber for å redusere vår påvirkning på miljøet.
DA170715 Derfor er også kravene som stilles til et museum i dag enorme : De skal være både publikumsmagneter og steder for dyptpløyende studier og konservering av kulturskatter ; de skal ta pulsen på den sosiale og kulturelle utviklingen ; og de skal bidra til den økonomiske utviklingen som en vitaliserende del av den urbane stru
NL170714 Ja, alle har godt av å bli møtt med forventninger og krav, men når kravene oppleves som mangel på mestring og gir farlig stress har vi passert en viktig grense for hva som er direkte skadelig.
NL170714 Ja, alle har godt av å bli møtt med forventninger og krav, men når kravene oppleves som mangel på mestring og gir farlig stress har vi passert en viktig grense for hva som er direkte skadelig.
DB170714 Dette tilsvarer de generelle kravene arbeidsmiljøloven § 4-1 har til de ansattes arbeidsmiljø.
DB170714 Arbeidstilsynet har ansvaret for å føre tilsyn med at disse kravene til studentenes læringsmiljø overholdes.
VG170713 Tjora understreker at det ikke er kravet som er problemet, men det at kravene får ettervirkende kraft.
VG170713 PRESTISJEREFORM : Torbjørn Røe Isaksen ( H ) forsvarer kravene om kompetanseheving.
AA170713 Kravene til dokumentering av behovet for forbud og områdene man faktisk kan regulere, er så små og spesifikke, at de ikke er mulig å innfri pr.idag.
NL170712 Så lenge dette får fortsette gir også vi som samfunn en stilltiende aksept av at kravene til normal oppførsel ikke trenger å gjelde alle.
DA170712 - Kriteriene som legges til grunn for asylbehandlingen i dag må evalueres, og vi må se om utlendingsmyndighetene stiller de rette spørsmålene og kravene til LHBTI-asylsøkerne, sier Kari Elisabeth Kaski ( SV ).
AA170712 De nye kravene går ut på at banken vil prioritere firmaer som har en strategi og som kan vise til synlige resultater når det kommer til å løfte fram flere kvinner og minoritetsgrupper i ledende posisjoner og i partnerskapet.
NL170711 Men det handler også om å bli vant til de kravene arbeidslivet stiller, og om å ha respekt for lærere og medelever.
DN170711 I Riyadh skal Tillerson også ha møter med utenriksministrene fra De forente arabiske emirater, Bahrain og Egypt, som sammen med Saudi-Arabia har stilt seg bak kravene til Qatar.
DN170711 Blant kravene som stilles til Qatar er at landet stenger den uavhengige tv-kanalen Al Jazeera og andre medier, bryter de diplomatiske båndene med Iran, kaster ut tyrkiske styrker som er stasjonert ved en militærbase i landet, og slutter å støtte opposisjonelle grupper i andre land.
DB170711 De fleste kan lære seg de tekniske kravene ganske raskt.
AA170711 Qatar avviser kravene , kaller dem helt urealistiske og håper striden kan løses gjennom dialog.
AA170711 I Riyadh skal Tillerson også ha møter med utenriksministrene fra De forente arabiske emirater, Bahrain og Egypt, som sammen med Saudi-Arabia har stilt seg bak kravene til Qatar. ( ©NTB ) ¶
AA170711 Blant kravene som stilles til myndighetene i landet er at de stenger den uavhengige TV-kanalen Al Jazeera og andre medier, bryter de diplomatiske båndene med Iran, kaster ut tyrkiske styrker som er stasjonert på en militærbase i landet og slutter å støtte opposisjonelle grupper i andre land, blant dem Det mus
DB170710 Ifølge avisa er kravene for å få arbeidstillatelse i England slik at spillere som signeres fra Afrika i utgangspunktet må ha spilt en viss prosentandel landskamper for å få det.
AP170710 I samme periode er de offentlige kravene til dørvakter blitt kraftig innskjerpet.
AA170710 - Det er en veldig smal åpning for å få godkjent kontroller gjort i utlandet fordi det per i dag ikke finnes noen samlet oversikt over hvilke verksted i EØS-områdene som følger de samme kravene som oss.
DN170708 Og det vanvittige her er alle kravene allmenngjøring medfører.
DB170708 NÅ slet ikke Sarah Louise mer enn at hun til slutt tok bronse i åpen klasse både på 200 meter fri og 100 meter bryst, men kravene hun stiller til seg selv er store.
DB170708 I Norge kan du få oppholdstillatelse for ett år av gangen, men kravene fra UDI er mange : Du må ha et konkret tilbud fra en arbeidsgiver her.
DB170708 Det FpU presterer å ikke nevne i sitt innlegg er at de vil lempe på kravene til byggestandard for studentboliger og slippe til private aktører.
AP170708 I hvilken grad kan man fire på kravene som vanligvis gjelder for politiet - slik som kravene til utdanning og trening ?
AP170708 I hvilken grad kan man fire på kravene som vanligvis gjelder for politiet - slik som kravene til utdanning og trening ?
DN170706 Vi mener at våre borgere skal ha en ledelse som lytter og innfrir kravene .
DN170706 Qatar mener kravene er utpressing som også bryter internasjonal lov.
DN170706 Mange av disse kravene er i strid med folkeretten, sier Qatars utenriksminister i et intervju med CNN.
DN170706 - Hvis du ser på kravene er det beskyldninger om at Qatar støtter terrorisme, de ønsker å begrense pressefriheten, stenge fjernsynskanaler, kaste ut statsborgere.
DN170706 Kravene er urealistiske.
DB170706 - Vi er takknemlige for at Polen er en av få NATO-land som møter de finansielle kravene .
DB170706 Polen er ett av få NATO-land som møter de finansielle kravene .
DB170706 Derfor strammet regjeringen inn kravene til lån, noe vi begynner å se effekten av.
VG170705 Jeg verdsetter folk som er blide og snille, sier Iversen, som tidligere har beskrevet de virkelige kravene han har til drømmedama.
VG170705 Etter å ha undersøkt Hagens påstand, mener Faktisk-redaksjonen at den ikke oppfyller kravene de har satt for at en påstand vurderes som sann.
VG170705 Ofte er det unge, ressurssterke mennesker, som vet å stå på kravene .
VG170705 Men når dokumentasjonspakkene er dårlig, må vi stå på kravene .
DN170705 Nejra Macic i Prognosesenteret mener de nye kravene til egenkapital har slått hardere til enn ventet.
DN170705 Qatars utenriksminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sier kravene fra Saudi-Arabia ikke lar seg etterkomme.
DN170705 Myndighetene i Doha har sagt at det ikke vil bøye seg for press og at kravene så ut til å være skreddersydd for å bli avvist.
DN170705 - Kravene som stilles er helt urealistiske og lar seg ikke etterkomme, legger han til.
DB170705 Qatar har hittil uttalt at kravene er « urealistiske », og mener de bryter internasjonale bånd.
DB170705 Qatar ga mandag et svar på 13 ultimatum-krav fra Saudi Arabia, Egypt, De forente arabiske emiratene og Bahrain, og ifølge AFP er svaret at kravene er umulig å nå.
DB170705 Hun sier kravene til familieinnvandring må skjerpes ytterligere, og frykter at en ny regjering vil lempe på reglene som møter enslige mindreårige asylsøkere.
DA170705 Konkursbegjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven.
AP170705 Myndighetene i Doha har sagt at det ikke vil bøye seg for press og at kravene så ut til å være skreddersydd for å bli avvist.
AP170705 Et av kravene de fire arabiske statene stiller til Qatar er å stenge mediehuset Al Jazeera.
AP170705 All den tid fotballforbundet ikke innfrir disse kravene , kan det være klokt å holde døren åpen for private aktører.
AA170705 Myndighetene i Doha har sagt at det ikke vil bøye seg for press og at kravene så ut til å være skreddersydd for å bli avvist.
AA170705 Utenriksministrene fra Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain og De forente arabiske emirater møttes onsdag i Kairo for å vurdere nye straffetiltak dersom Qatar ikke innfrir de 13 kravene som er stilt.
AA170705 Qatar har avvist kravene og kaller dem helt urealistiske.
VG170704 | Qatar avviser kravene fra Saudi-Arabia som urealistiske ¶
VG170704 Qatar kaller kravene fra Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain og De forente arabiske emirater for urealistiske og sier at det ikke lar seg gjøre å etterkomme dem.
VG170704 Qatar fikk opprinnelig frist til mandag morgen med å etterkomme kravene , men denne ble forlenget med 48 timer.
VG170704 AVVISER : Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani kaller kravene fra Saudi-Arabia for helt urealistiske.
VG170704 - Kravene som stilles er helt urealistiske og lar seg ikke etterkomme, legger han til.
VG170704 For øvrig reagerer Helsetilsynet blant annet på at rommet som pasientene ble operert på, ikke var i tråd med kravene til størrelse.
SA170704 Internett er en viktig del av det digitale radiotilbudet, men håndterer dårlig kravene knyttet til beredskap.
DB170704 Mens ingen av Høyres førstekandidater foreløpig har villet si klart ja til noen av kravene ( de henviser kun til et langt forklarende svar ), har seks av Aps kandidater, blant dem miljøpolitisk talsmann Terje Aasland, sagt tydelig ja til seks av dem.
AA170704 | Qatar avviser kravene fra Saudi-Arabia som urealistiske ¶
AA170704 Qatar kaller kravene fra Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain og De forente arabiske emirater for urealistiske og sier at det ikke lar seg gjøre å etterkomme dem.
AA170704 Qatar fikk opprinnelig frist til mandag morgen med å etterkomme kravene , men denne ble forlenget med 48 timer.
AA170704 - Kravene som stilles er helt urealistiske og lar seg ikke etterkomme, legger han til.
NL170703 Da kommer også kravene om å øke bevilgningene.
DN170703 USA har advart om at noen av kravene vil være vanskelige for Qatar å akseptere, og har bedt saudiaraberne om å sende en mer « fornuftig og gjennomførbar » liste.
DN170703 Qatar har nok en gang fått utsatt fristen til å innfri kravene fra landene som har kuttet den diplomatiske forbindelsen med landet.
DN170703 Qatar har hele tiden avvist kravene .
DN170703 ¶ Stortingets administrasjon har vokst, men det har også oppgavene og ikke minst kravene til kvalitet og kompetanse.
DN170703 Ifølge Fredriksen er de samlede kravene mot selskapene på minst 20 millioner danske kroner.
DN170703 - Trolig er kravene høyere.
DB170703 Så seint som lørdag sa Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani at landet nekter å godta kravene , men at de kan være innstilt på å starte en dialog.
DB170703 Professor ved Universitetet i Oslo, Bjørn Olav Utvik, mener at kravene fra Saudi Arabia og deres allierte har vært for voldsomme.
DB170703 Krisa kan ramme Qatars økonomi hardt, men landet nekter å innfri kravene .
DB170703 Hittil har Qatar nektet å godta de 13 kravene - og anklagene fra Saudi Arabia og landets koalisjon, som mener at Qatar finansierer ekstremisme.
DB170703 - Jeg tror Saudi Saudi Arabia og Emiratene har gått et skritt for langt, og at de kan mislykkes i å piske Qatar på plass med de mange kravene denne gangen.
AP170703 Qatar har hele tiden avvist kravene .
AP170703 Landet har fått ytterligere to døgn til å innfri kravene fra nabolandene.
AA170703 Qatar har så langt avvist kravene .
AA170703 Landet har fått ytterligere to døgn til å innfri kravene fra nabolandene.
AA170703 Vilkårene for forvaring for unge lovbrytere er ekstraordinært strenge, og ingen av disse kravene er oppfylt, sier forsvareren til NTB.
AA170703 - Et av kravene er nærliggende fare for en ny forbrytelse, og dette har de sakkyndige forklart at ikke er tilfelle her, mener Stallemo.
DN170702 Vi er klare til å møte konsekvensene, sier han og avviser at Qatar vil etterkomme noen av kravene innen fristen mandag.
DN170702 Ifølge Bloomberg har utenriksminister i Qatar, Mohamed al-Thani, reagert kraftig på kravene .
DN170702 Fristen til å svare på kravene løper ut mandag, og lederne i Qatar har sagt at de ikke har noen intensjon om å si ja.
DB170702 Skulle Maugham vinne, og Uber overleve de økonomiske kravene som naturlig ville følge, kan Uber-turer komme til å bli dyrere.
VG170701 Siden har prosentandelen som oppfyller kravene steget raskt, til rekordhøye 93 prosent i år.
VG170701 SESSVOLLMOEN ( VG ) For syv år siden mislyktes en av tre søkere med de fysiske kravene for å få være med på Forsvarets « helvetesuke ».
VG170701 Men for i det hele tatt å få være med på blodslitet, må du oppfylle kravene til Forsvarets fysiske tester ( se faktaboks ).
VG170701 søkere med de fysiske kravene for å få være med på Forsvarets « helvetesuke ».
DB170701 Blant kravene i tiltakspakken fra LO og NHO var en kraftig økning i finansieringen av læreplasser, en utvidelse av ordningen med lønnstilskudd til bedrifter som ansetter unge med hull i CV-en, og tettere oppfølging av ungdom som mottar arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
BT170701 Kulturministeren gjør derfor rett i å sette makt bak kravene .
NL170630 Kravene til planlegging i pbl ( plan- og bygningsloven ) er skjerpet.
DB170630 Så langt har disse sju klart kravene nedsatt av Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) : ¶
DB170630 I tillegg har Henrik Ingebrigtsen ( 1500 meter ) og Sondre Nordstad Moen ( maraton ) klart kravene .
DB170630 Det skal likevel ikke fires på kravene til dagslys og utsyn, slik som opprinnelig foreslått.
DB170630 Kravene om tilgjengelighet i boliger senkes, ramper blir brattere og færre balkonger tilgjengelige.
AP170630 Statsadvokat Doug Chin på Hawaii sier han er bekymret for at Trump-administrasjonen med sine nye regler for innvilgelse av visum bryter kravene høyesterett har satt.
AA170630 Statsadvokat Doug Chin på Hawaii sier han er bekymret for at Trump-administrasjonen med sine nye regler for innvilgelse av visum bryter kravene høyesterett har satt.
VG170629 Bruce Springsteen oppfyller uten tvil kravene om å « bruke sin posisjon til å forsvare dem som trenger det, påpeke urettferdighet og oppmuntre når det er mulig », slik det heter i akademiets begrunnelse.
VG170629 - Det opprinnelige prosjektet synes åpenbart ikke å være et bistandsprosjekt etter kravene til OECD, men etter alt papirarbeidet så kan det kanskje være det, sier Eggen.
VG170629 - Da den tidligere dommerfullmektigen likevel oppfylte de formelle kravene antas ikke en eventuelt fellende dom å ha konsekvenser for de avgjørelser dommerfullmektigen har truffet, sier Urke.
DN170629 - Jeg har på det nåværende tidspunkt ikke noen spesiell formening om innholdet i kravene .
DN170629 Avfallsselskapet har én dag på seg til å få bankene til å lette på kravene .
DB170629 Selskaper som ikke følger opp de nye kravene , kan imidlertid bli rammet av et slikt forbud.
DB170629 - Vi konstaterte i 2013 at Norsk kulturråd var i gang med en modernisering av tilskuddsforvaltningen, og kommenterte det som positivt at det i 2012 var utarbeidet nye habilitetsbestemmelser som innskjerpet kravene til å dokumentere habilitetsvurderinger, men dette kan ikke forstås som ros for praktiseringen av disse bestemmelsene, sier Therese Johnsen, eksped
AP170629 Dette fordi juristen oppfylte de formelle kravene til å være dommerfullmektig.
AA170629 Dette fordi juristen oppfylte de formelle kravene til å være dommerfullmektig. ( ©NTB ) ¶
VG170628 De offisielle kravene inkluderer at muren må kunne stå imot hakke og slegge i minst én time og være designet slik at folk ikke skal kunne grave tunneler under den.
VG170628 USA mener også at kineserne ikke har opptrådt etter internasjonal lov når de har bygget ut holmer og skjær i farvannet hvor kravene deres har blitt avvist.
VG170628 Skjerper kravene : MDG vil fase ut oljenæringen på 15 år ¶
DN170628 De offisielle kravene inkluderer også at muren må kunne stå imot hakke og slegge i minst én time og være designet slik at folk ikke skal kunne grave tunneler under den.
DA170628 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
DA170628 Kravene har vært bestridt av skolen, men den har likevel valgt å inngå forlik.
DA170628 - Tre av Aps førstekandidater, blant dem miljøpolitisk talsmann Terje Aasland, har sagt et tydelig ja til seks av kravene , opplyser Marius Holm, leder i Zero.
DA170628 - Høyres representanter henviser for sin del kun til et langt forklarende svar, og ingen av dem har villet forplikte seg til å si ja til noen av kravene , selv om de nok har god nok politikk til at de burde kunne svare ja på flere, fortsetter han.
AP170628 De offisielle kravene inkluderer også at muren må kunne stå imot hakke og slegge i minst én time og være designet slik at folk ikke skal kunne grave tunneler under den.
AP170628 Sjekk kravene til vaksiner og parasittbehandlinger.
AP170628 De andre kravene om rabiesvaksine, pass og ID-merking gjelder.
AP170628 I Norwegian venter man at kravene om erstatning vil melde seg når det har gått noen dager.
AP170628 I Norwegian venter man at kravene om erstatning vil melde seg når det har gått noen dager.
AP170628 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
AP170628 Kravene har vært bestridt av skolen, men den har likevel valgt å inngå forlik.
AA170628 De offisielle kravene inkluderer også at muren må kunne stå imot hakke og slegge i minst én time og være designet slik at folk ikke skal kunne grave tunneler under den. ( ©NTB ) ¶
AA170628 ( ©NTB ) ¶ | 120 høyblokker i Storbritannia får stryk på branntest ¶ 120 høyhus i Storbritannia oppfyller ikke kravene til brannsikkerhet, ifølge statsminister Theresa May.
AA170628 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
AA170628 Kravene har vært bestridt av skolen, men den har likevel valgt å inngå forlik.
VG170627 - Jeg reiser ikke før jeg får innfridd kravene mine, sier han.
DB170627 Slipper å spurte mot Froome ¶ Kravene om å redusere hovedfeltet kommer fra store aktører som arrangøren av Tour de France, Giro d´Italia og noen av de største endagsrittene.
DB170627 - Jeg reiser ikke før jeg får innfridd kravene mine, sier han.
DB170627 Hun tror likevel ikke at Qatar-regjeringen vil gå med på kravene , og mener også at Al Jazeera er en viktig kanal fordi den er på plass i land og krig- og kriseområder som vestlige medier prioriterer ned.
DB170627 Her er noen av de 13 kravene , som skal innfris i løpet av ti dager ; ¶
DB170627 - Jeg tror Saudi Saudi Arabia og Emiratene har gått et skritt for langt, og at de kan mislykkes i å piske Qatar på plass med de mange kravene denne gangen.
DB170627 - Kravene er så aggressive at det er nærmest umulig å se en løsning på konflikten, sier Oliver Jakob, ekspert, til Reuters.
DA170627 - NIF vil bruke cirka tre årsverk på å kunne serve dette innsynet og de kravene til åpenhet som vi har fått fra omgivelsene, og som vi har valgt å følge, la han til.
AP170627 Luftfartstilsynet kontrollerer at selskaper følger kravene som stilles til dem i forhold til flysikkerhet.
AP170627 Luftfartstilsynet kontrollerer at selskaper følger kravene som stilles til dem i forhold til flysikkerhet.
AA170627 | Saudi-Arabia sier kravene til Qatar ikke kan forhandles ¶
AA170627 USA har imidlertid advart om at noen av kravene vil være vanskelige for Qatar å akseptere, og har bedt saudiaraberne om å sende en mer « fornuftig og gjennomførbar » liste. ( ©NTB ) ¶
AA170627 Saudi-Arabia gjentar tirsdag at kravene til Qatar ikke er mulige å forhandle, samtidig som USAs utenriksminister Rex Tillerson møtte sin qatarske motpart.
AA170627 Blant kravene er at Qatar stenger Al Jazeera, kutter bånd med Iran og stenger en tyrkisk militærbase i emiratet.
AA170627 - Jeg reiser ikke før jeg får innfridd kravene mine, sier han.
VG170626 TERRORIST : Mannen i videoen som fremsatte kravene snakket flytende engelsk.
VG170626 Disse kravene gjelder imidlertid ikke i tilfeller der flyselskapet kan bevise at forsinkelsen ligger utenfor deres kontroll.
DN170626 Kravene har vært mange og enorme, og i januar gikk Takata med på å betale en bot på 1 milliard dollar i USA, der 42 millioner kjøretøy og 69 millioner kollisjonsputer er berørt.
DB170626 På sine nettsider skriver Arbeiderparitet at også de vil « rydde i mål og regler for skolen, kutte i det statlige utdanningsbyråkratiet og redusere lærernes « tidstyver » - kravene til dokumentasjon og rapportering.
AP170626 - Jeg reiser ikke før jeg får innfridd kravene mine, sier han.
AA170626 Kravene har vært mange og enorme, og i januar gikk Takata med på å betale en bot på 1 milliard dollar i USA, der 42 millioner kjøretøy og 69 millioner kollisjonsputer er berørt.
AA170626 Samtidig ble det gjort flere endringer i reglene for hva som skal tas med i regnskapet, og i kravene til hvor mye hvert enkelt medlemsland i EU må gjøre for å nå målet.
DB170625 Kravene til å sikre disse rettighetene er høyere for høyinntektsland som Norge.
VG170624 Kravene skal innfris innen ti dager for at landene skal avslutte sin mer enn to uker lange blokade av Qatar.
DN170624 Qatarske myndigheter er i full gang med å evaluere kravene , blant dem å stenge ned TV-kanalen Al Jazeera og bryte med Det muslimske brorskapet.
DN170624 Qatar har fått ti dager til å godta kravene som Saudi-Arabia, Bahrain, De forente arabiske emiratene og Egypt satte fram samtidig som de innførte økonomiske og diplomatiske sanksjoner.
DN170624 Hvis Qatar nekter å gå med på kravene , sier nabolandene at de vil fortsette å legge hindringer i veien for Qatars tilgang til resten av verden, både over land, over sjø og i lufta.
DB170624 Qatarske myndigheter er i full gang med å evaluere kravene , blant dem å stenge ned TV-kanalen Al Jazeera og bryte med Iran.
DB170624 Qatar har nå fått ti dager på seg til å møte disse kravene , ellers venter uspesifiserte konsekvenser.
DA170624 Midtøsten-ekspert Schoder ser ingen grunn til å tro at Qatar vil vike for kravene : ¶ - Kravene i den listen innebærer total kapitulasjon for Qatar.
DA170624 Midtøsten-ekspert Schoder ser ingen grunn til å tro at Qatar vil vike for kravene : ¶
DA170624 Dersom Storbritannia senker kravene til luftkvalitet, vil det påvirke andre EU-land : Luftforurensning kjenner ingen landegrenser, som Politico skriver.
BT170624 Denne reduserte blant annet kravene til hvor stor plass en skal kunne snu rullestolen sin på innendørs, og hvor bratte ramper en kan ha.
BT170624 De nye forskriftene i byggteknisk forskrift ( TEK 10 ) reduserer kravene til areal og helningsgrad på ramper, samt snuareal for rullestol.
AP170624 « Stopp ødeleggelsene av regnskogen » og « Respekter urfolks rettigheter » var blant kravene til de som demonstrerte.
VG170623 Qatar må også bryte de diplomatiske båndene med Iran og stanse sitt militære samarbeid med landet, lyder ett av kravene .
VG170623 Ett av kravene er stenging av TV-stasjonen Al Jazeera, som har sitt hovedkvarter i Doha og korrespondenter verden over.
VG170623 De må også betale erstatning for tap " landets politikk har forårsaket de siste år ", lyder ett av kravene .
NL170623 Selv om kravene til dekning er innfridd, ønsker NRK å gjøre sendernettet vårt enda bedre, og vi setter kontinuerlig opp flere sendere.
DN170623 Vi kan ikke la kravene om rettferdig handel og antidumpingtiltak bli en unnskyldning for proteksjonisme.
DN170623 Dessuten er det klart at isolasjonsmaterialet og fasadeplatene som ble benyttet da den 24 etasjer høye Grenfell Tower ble pusset opp i 2015, ikke oppfylte kravene til brannsikkerhet.
DN170623 Landene har så langt ikke gått ut offentlig med kravene .
DN170623 Kravene har som mål å ende krisen, men utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani har tidligere sagt at landet ikke vil forhandle før blokaden er opphevet.
DB170623 - Regjeringen har gjort flere innstramminger i kravene for statsborgerskap, blant annet på muligheten for tap av statsborgerskap og krav om norskkunnskaper.
DB170623 Det er summen av alt, og ikke enkeltlikningene, som fører til at jentene gir seg og føyer seg etter de universelle usynlige kravene som det forventes at alle lever etter.
DB170623 Sandnes svarer ikke på Dagbladets spørsmål om de mener denne avtalen er bedre enn den de sa nei til i august, eller hva de tenker om kravene Kulturdepartementet stiller til hvilke programmer de må levere om de sier ja til avtalen.
BT170623 Isolasjonsmaterialet og fasadeplatene som ble benyttet da den 24 etasjer høye Grenfell Tower ble pusset opp i 2015, oppfylte heller ikke kravene til brannsikkerhet, opplyste politiet fredag.
BT170623 Den søkeren som har de beste planene for disse kravene vil få tilbud om å inngå avtale med staten i fem år.
AP170623 Qatar må også bryte de diplomatiske båndene med Iran og stanse sitt militære samarbeid med landet, lyder ett av kravene .
AP170623 Ett av kravene er stenging av TV-stasjonen Al Jazeera, som har sitt hovedkvarter i Doha og korrespondenter verden over.
AP170623 Et av kravene de fire arabiske statene stiller til Qatar er å stenge mediehuset Al Jazeera.
AP170623 De må også betale erstatning for tap " landets politikk har forårsaket de siste år ", lyder ett av kravene .
AA170623 Qatar må også bryte de diplomatiske båndene med Iran og stanse sitt militære samarbeid med landet, lyder ett av kravene .
AA170623 Ett av kravene er stenging av TV-stasjonen Al Jazeera, som har sitt hovedkvarter i Doha og korrespondenter verden over.
AA170623 De må også betale erstatning for tap " landets politikk har forårsaket de siste år ", lyder ett av kravene .
AA170623 Dessuten er det klart at isolasjonsmaterialet og fasadeplatene som ble benyttet da den 24 etasjer høye Grenfell Tower ble pusset opp i 2015, ikke oppfylte kravene til brannsikkerhet ¶
AA170623 Isolasjonsmaterialet og fasadeplatene som ble benyttet da den 24 etasjer høye Grenfell Tower ble pusset opp i 2015, oppfylte heller ikke kravene til brannsikkerhet, opplyste politiet på en pressekonferanse fredag.
AA170623 Qatar må også bryte de diplomatiske båndene med Iran og stanse sitt militære samarbeid med landet, lyder ett av kravene .
AA170623 Ett av kravene er stenging av TV-stasjonen Al Jazeera, som har sitt hovedkvarter i Doha og korrespondenter verden over.
AA170623 Dersom blokaden skal oppheves, må Qatar også utlevere " terrorister " som er ettersøkt av Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain og De forente arabiske emirater, lyder et av kravene til landet.
AA170623 Siden den gang har Stortinget behandlet saken, og kommet fram til at det skal tilbys pengestøtte for å kompensere for merutgiftene kanalen påføres som følge av kravene som stilles.
AA170623 Nå må vi sette oss inn i utlysningen og kravene som stilles, sier MTG-sjef Morten Aas til NTB.
AA170623 Den søkeren som har de beste planene for disse kravene , vil få tilbud om å inngå avtale med staten i fem år.
SA170622 Digitaliseringen endrer kravene til oss alle.
SA170622 Regjeringen vil fortsette dialogen med bransjen for å oppnå en felles forståelse av hvordan et fond best kan innrettes, og hvordan sikre at en slik løsning oppfyller kravene i direktivet, heter det i meldingen.
SA170622 Krav til merking i trapper, ramper og for skilt : Det ble foreslått å endre kravene til størrelsen på merking i blant annet trapper, ramper og for skilt - noe som er viktig for blinde og svaksynte. i ¶
SA170622 Krav til lysforhold : Kravene til dagslysforhold i oppholdsrom beholdes slik de er ikke i dag.
SA170622 Det var foreslått å endre kravene til å kun gjelde oppholdssonen i et rom. i ¶
SA170622 Berit Therese Larsen i FFO mener kravene til snuareal burde forblitt som de var.
SA170622 - Vi er glade for at man beholder dagens krav til merking av skilt og trapp, i stedet for å senke kravene slik det først ble foreslått.
SA170622 i ¶ Kravene til snuareal for rullestol endres : Nå kan utbyggere velge mellom en snusirkel med 1,50 i diameter eller en såkalt snurektangel på 1,30 x 1,80 meter.i ¶
NL170622 Vi har derfor beholdt kravene til opparbeidelse av lekearelaene i parken, samtidig som vi har satt krav til utbygger om at de skal legge varmekabler i trappen.
NL170622 Kravene til estetikk er strengere enn ordinært, og utbyggere må ta skjønnhetshensyn og levere et estetisk pent bygg.
NL170622 Men det blir et paradoks om myndighetene samtidig med kravene om reduksjon av reintallet sier ja til nye kraftutbygginger.
FV170622 Kravene er mange og for enkelte uoverkommelige.
DA170622 Regjeringen vil fortsette dialogen med bransjen for å oppnå en felles forståelse av hvordan et fond best kan innrettes, og hvordan sikre at en slik løsning oppfyller kravene i direktivet, heter det i meldingen.
DA170622 - Kravene om å lykkes, få gode karakterer, skaffe seg utdannelse og god jobb med en vellykket fasade legger stort press på enkeltindividet.
BT170622 Krav til merking i trapper, ramper og for skilt : Det ble foreslått å endre kravene til størrelsen på merking i blant annet trapper, ramper og for skilt - noe som er viktig for blinde og svaksynte.
BT170622 Krav til lysforhold : Kravene til dagslysforhold i oppholdsrom beholdes slik de er ikke i dag.
BT170622 Det var foreslått å endre kravene til å kun gjelde oppholdssonen i et rom.
BT170622 Berit Therese Larsen i FFO mener kravene til snuareal burde forblitt som de var.
BT170622 - Vi er glade for at man beholder dagens krav til merking av skilt og trapp, i stedet for å senke kravene slik det først ble foreslått.
BT170622 Kravene til snuareal for rullestol endres : Nå kan utbyggere velge mellom en snusirkel med 1,50 i diameter eller en såkalt snurektangel på 1,30 x 1,80 meter.
AP170622 Krav til merking i trapper, ramper og for skilt : Det ble foreslått å endre kravene til størrelsen på merking i blant annet trapper, ramper og for skilt - noe som er viktig for blinde og svaksynte.
AP170622 Krav til lysforhold : Kravene til dagslysforhold i oppholdsrom beholdes slik de er ikke i dag.
AP170622 Det var foreslått å endre kravene til å kun gjelde oppholdssonen i et rom.
AP170622 Berit Therese Larsen i FFO mener kravene til snuareal burde forblitt som de var.
AP170622 - Vi er glade for at man beholder dagens krav til merking av skilt og trapp, i stedet for å senke kravene slik det først ble foreslått.
AP170622 Kravene til snuareal for rullestol endres : Nå kan utbyggere velge mellom en snusirkel med 1,50 i diameter eller en såkalt snurektangel på 1,30 x 1,80 meter.
AA170622 Det er ikke aktuelt å fire på kravene for å få til kjønnsbalanse, men jeg tror at vi med to år til neste festival har større mulighet til å få tak i flere kvinner, sier Garik Israelian. | - Starmus ble overraskende vellykket ¶
AA170622 Regjeringen vil fortsette dialogen med bransjen for å oppnå en felles forståelse av hvordan et fond best kan innrettes, og hvordan sikre at en slik løsning oppfyller kravene i direktivet, heter det i meldingen.
AA170622 Regjeringen vil fortsette dialogen med bransjen for å oppnå en felles forståelse av hvordan et fond best kan innrettes, og hvordan sikre at en slik løsning oppfyller kravene i direktivet, heter det i meldingen.
AA170622 I tillegg vil de altså skjerpe kravene til ansatte med fagkompetanse.
DN170621 Regjeringen vil fortsette dialogen med bransjen for å oppnå en felles forståelse av hvordan et fond best kan innrettes, og hvordan sikre at en slik løsning oppfyller kravene i direktivet, fremkommer det i meldingen.
DB170621 Alle er like tydelige på at kravene som brannvesenet har til innsatstider/utrykningstider også skal bestå.
DB170621 Utvalget tar stilling til om søkaden ikke tilfredsstiller kravene , eller om det er en for liten pengesekk.
DA170621 Partiet fremmer i dag et forslag i Stortinget om å skjerpe kravene til rapportering av økonomiske bidrag som partiene mottar.
AP170621 Torsdag sender regjeringen ut et høringsforslag om å skjerpe kravene til bemanning i barnehagene.
AP170621 I tillegg vil de altså skjerpe kravene til ansatte med fagkompetanse.
VG170620 Produsenten Monroe Stahr ( inspirert av Irving Thalberg ) kjemper mot sjefen Pat Brady for å stå imot kravene fra Adolf Hitler.
VG170619 Kravene til hemmelige dokumenter er enda strengere - normalen er å oppbevare det i et safeskap eller et hvelv, forklarer han.
DN170619 FN har aldri satt makt bak kravene overfor Israel ¶
DN170619 FN har aldri satt makt bak kravene overfor Israel ¶
AA170619 Områdeplanen for Overvik er utredet etter alle kravene i det politisk vedtatte planprogrammet som ble fremlagt av rådmannen.
VG170618 - Nå viser det seg at ett av kravene fra Lionsgate var at Wiik ikke skulle spille hovedrollen.
VG170617 For eksempel lederstruktur - å sørge for at styre og ledelse er hensiktsmessig og i samsvar kravene til oss, sier Hauge.
DB170617 Han sikter til at Medietilsynet i forrige uke la fram en rapport hvor de konkluderte med at NRK, TV 2 og P4 ikke oppfylte kravene som var satt til dem som allmennkringkastere i fjor.
DA170617 Under et møte på vingården spurte jeg om hvordan de forsikrer seg om at kravene Vinmonopolet stiller til etiske standarder blir fulgt.
VG170616 Til sammenligning har Cecilia Brækhus og hennes private selskap First Lady Promotion fått på plass et antidopingopplegg som oppfyller kravene til det internasjonale antidopingbyrået WADA og dermed Antidoping Norge.
VG170616 Barne- og likestillingsdepartementet opplyser til VG at tilskuddsbeIøpet som ble utbetalt i fjor var basert på de søknadene man fikk inn og hvorvidt de oppfylte kravene i regelverket.
BT170616 Når kravene til oppmøte er blitt strengere, må elevene kunne forvente god undervisning hele året tilbake.
AP170616 Kravene om å slutte med slik « terrorlønn » avvises av palestinerne.
AA170616 Plettfri vandel og relativt ny bil er noen av kravene .
SA170615 Hvis kombinasjonen er ledig og tilfredsstiller kravene kan du logge inn for å søke om rettigheten. 3.
FV170615 Hvis kombinasjonen er ledig og tilfredsstiller kravene kan du logge inn for å søke om rettigheten. 3.
DB170615 Kravene
DB170615 » Både Vik senior og hans selskap VBI Corporation var saksøkt, i enda et forsøk fra Deutsche Bank på å inndrive kravene mot Sebastian Holdings.
DB170615 Kravene skyldes katastrofale valutahandler i 2008.
BT170615 Hvis kombinasjonen er ledig og tilfredsstiller kravene kan du logge inn for å søke om rettigheten. 3.
AP170615 Hvis kombinasjonen er ledig og tilfredsstiller kravene kan du logge inn for å søke om rettigheten. 3.
DN170614 Han sier imidlertid kravene til brannsikkerhet i Norge er svært strenge, og at vi på mange områder har strengere brannkrav til boligbygg her enn mange av de andre europeiske landene.
DB170614 Rydon fastholder at alt arbeidet de utførte ble gjort i tråd med gjeldende regelverk og standarder, det gjelder også kravene til brannsikkerhet.
DA170614 Han sier imidlertid kravene til brannsikkerhet i Norge er svært strenge, og at vi på mange områder har strengere brannkrav til boligbygg her enn mange av de andre europeiske landene.
DA170614 Derfor er de folkelige bevegelsene så viktig, miljøbevegelsen, fagbevegelsen og kvinnebevegelsen jobber for politisk gjennomslag hver eneste dag, og det er det langtekkelige arbeidet som bygger makt bak kravene i demonstrasjonstogene.
AA170614 Han sier imidlertid kravene til brannsikkerhet i Norge er svært strenge, og at vi på mange områder har strengere brannkrav til boligbygg her enn mange av de andre europeiske landene.
AA170614 Han sier imidlertid kravene til brannsikkerhet i Norge er svært strenge, og at vi på mange områder har strengere brannkrav til boligbygg her enn mange av de andre europeiske landene.
AA170614 Politikerne kan jobbe for å skjerpe kravene til lønn og pensjon for de ansatte, uten å gå til en ideologisk kamp mot private aktører som har vært med på sikre full barnehagedekning.
VG170613 Kravene er ikke de samme, det jobbes ikke like systematisk.
DB170613 I alle disse vervene er kravene så omfattende og tidkrevende at presidentene uansett må ha rause styrehonorar.
DB170613 I Lars Lagerbäcks 4-4-2, der det spilles fysisk voksenfotball og kravene til motspill er overordnet det meste, er jeg rimelig sikker på at det er et stykke igjen.
AA170613 Ungarn har forsøkt å ta politisk kontroll over disse tildelingene, men Norge har nektet å gå med på kravene og har stått steilt på at pengene skal forvaltes av en uavhengig organisasjon.
AA170613 Helsingforskomiteen i Ungarn varsler at den vil nekte å etterkomme kravene i loven og oppfordrer til en kampanje med sivil ulydighet.
DN170612 Medietilsynet reiser tilsynssak mot både TV 2 og P4 for ikke å ha oppfylt kravene til en allmennkringkaster.
DB170612 Men Dahl forklarer at de vil følge opp kravene, og er opptatt av å levere på de ulike kravene i en eventuell ny avtale.
DB170612 Men Dahl forklarer at de vil følge opp kravene , og er opptatt av å levere på de ulike kravene i en eventuell ny avtale.
DB170612 Det er så markerte brudd på kravene , så dette må vi reagere på, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, til Dagbladet.
DB170612 ( Dagbladet ) : Medietilsynet vil reise tilsynssak mot TV 2 og P4, fordi de mener de ikke oppfyller kravene som er satt til allmennkringkastere.
DA170612 - Det som sannsynligvis skjer er ikke at amerikanerne har sluttet å respektere krigens folkerett, men at de reduserer de politiske kravene til at det ikke skal være sivile skader som følge av angrepene, og har en større aksept for sivile følgeskader.
AA170612 Medietilsynet reiser tilsynssak mot både TV 2 og P4 for ikke å ha oppfylt kravene til en allmennkringkaster.
FV170611 Ingen av foreldrene erkjente straffskyld i Oslo tingrett, og begge anket blant annet over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og de sivile kravene .
AP170611 Ingen av foreldrene erkjente straffskyld i Oslo tingrett, og begge anket blant annet over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og de sivile kravene .
AP170611 Med sosiale medier har kravene for hvordan man skal være blitt høyere, sier psykologene.
AA170611 Ingen av foreldrene erkjente straffskyld i Oslo tingrett, og begge anket over blant annet bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og de sivile kravene .
BT170610 Dette er kravene fra kommunen.
VG170609 - Dette vil gjøre det vanskelig for Storbritannia å få kraft bak kravene .
SA170609 Dette er kravene fra kommunen.
DB170609 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
DB170609 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
DB170609 Kravene har vært bestridt av skolen, men den har likevel valgt å inngå forlik.
DA170609 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
DA170609 Kravene har vært bestridt av skolen, men den har likevel valgt å inngå forlik.
AP170609 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
AP170609 Kravene har vært bestridt av skolen, men den har likevel valgt å inngå forlik.
AA170609 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
AA170609 Kravene har vært bestridt av skolen, men den har likevel valgt å inngå forlik.
SA170608 Tilsyn er en kontroll med at kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppfylles og om nødvendig gis det reaksjoner.
SA170608 Økte overføringer og mer til små og mellomstore bruk er blant kravene opposisjonen har stilt til jordbruksoppgjøret.
SA170608 Forutsetningen er at de byggtekniske kravene er ivaretatt.
DN170608 - Hvilke betingelser står dere i fare for å bryte, og hva skjer dersom dere ikke får bankene med på å lette på kravene ?
DN170608 | FN har aldri satt makt bak kravene overfor Israel ¶
DA170608 - Alle de tre kandidatene i siste runde tilfredsstilte de kravene , sier han.
DA170608 Økte overføringer og mer til små og mellomstore bruk er blant kravene opposisjonen har stilt til jordbruksoppgjøret.
AP170608 Forutsetningen er at de byggtekniske kravene er ivaretatt.
AA170608 Økte overføringer og mer til små og mellomstore bruk er blant kravene opposisjonen har stilt til jordbruksoppgjøret.
AA170608 Økte overføringer og mer til små og mellomstore bruk er blant kravene opposisjonen har stilt til jordbruksoppgjøret.
DN170607 Analytikerne i DNB Markets mener at Finanstilsynet har vannet ut tiltakene noe sammenlignet med utkastet til reglene fra i mars, på grunn av at tilsynet i dagens melding opplyser at kravene om betjeningsevne, gjeldsgrad og avdrag ikke gjelder når det innvilges kredittkort med kredittramme inntil 25.000 kroner, forutsatt at kunden ikke allerede har et kredittkort.
DN170607 I januar i år strammet Finansdepartementet blant annet inn kravene til egenkapital og satte begrensninger på samlet gjeld.
DN170607 Her sa han at han ønsker seg et raskt svar fra Qatar når det gjelder kravene som Saudi-Arabia har stilt for at de diplomatiske båndene skal kunne gjenopprettes.
DB170607 Og her har vi, selv med alle kravene til sikkerhet, faktisk ganske mye å gå på.
AP170607 Kina er verdens største produsent og eksportør av lysstoffrør og batterier, og der det før ble brukt kvikksølv, produseres det allerede nå produkter som møter kravene i konvensjonen.
AA170607 Her sa han at han ønsker seg et raskt svar fra Qatar når det gjelder kravene som Saudi-Arabia har stilt for at de diplomatiske båndene skal kunne gjenopprettes.
AA170607 Beregningene viser at flere banker er sårbare for et sjokk som vedvarer, og at kapitaldekningen i flere banker faller under de regulatoriske kravene .
AA170607 Økte overføringer og mer til små og mellomstore bruk er blant kravene opposisjonen har stilt til jordbruksoppgjøret, som havarerte tidligere i vår.
VG170606 Han mener at kravene til dommerne blir stadig større, at de som skal sitte i en slik voldgiftsrett bør være vant til å løse slike kompliserte tvister regelmessig.
DB170606 De mener det er naturlig at kravene til utdannelse og kompetanse legges til grunn for benyttelse av lærertittelen.
VG170605 Siden Den arabiske våren har spenningen vært økende fordi Qatar aktivt støttet kravene om en regimeendring i flere arabiske land.
AA170605 I dette tilfellet har de ifølge Tessem ikke fulgt kravene i kontrakten de har med vegvesenet.
NL170604 De må trolig begrense kravene til antall passasjerer, antall køyer og lastekapasitet på fartøy.
NL170604 Kravene til fartøy må tilpasses det staten har lov å subsidiere, det vil si ren passasjertransport mellom anløpsstedene.
DN170604 Flere banker har skrudd ytterligere til på kravene for boliglån i Oslo.
VG170603 - Ansettelser i politiet foretas av et ansettelsesråd bestående av fem personer og søkerne vurderes ut i fra kvalifikasjonsprinsippet opp mot kravene i utlysningsteksten.
AP170603 Alle er menn og har betalt kravene .
AA170603 Alle er menn og har betalt kravene .
VG170602 - New York er bestemt på å møte kravene bestemt i Paris-avtalen, uavhengig av de uansvarlige avgjørelsene tatt i hovedstaden.
DN170602 Flere banker har skrudd ytterligere til på kravene for boliglån i Oslo.
DB170602 Av årsberetningen fremgår det at disse kreditorene er informert om situasjonen og har akseptert at kravene har prioritet etter krav fra Seatankers Management Norways øvrige kreditorer.
BT170602 Grunnen til at prisen for akkurat denne aktiviteten er høy, er at det innebærer sikkerhetsutstyr og sertifiserte instruktører som er underlagt de samme kravene om systematisk sikkerhetsarbeid og produktkontrolloven som andre aktiviteter som for eksempel klatring, juving, elvepadling og rafting.
AA170602 Spenncon Rail på Hønefoss som leverer sviller til Bane Nor, er allerede i gang med å tilpasse støpeformene slik at nye sviller skal oppfylle kravene i den nye standarden.
AA170602 Ettersom DNB avviste alle kravene i februar 2016, tok Forbrukerrådet banken til retten.
NL170601 Målinger viser at kravene oppfylles.
DB170601 I 2006 vedtok California å redusere utslippene ned til 1990-nivå innen 2020, og å få på plass et system der selskapene som ikke kan møte kravene må betale for sine for høye utslipp.
AP170601 Toppsjefen i oljegiganten Exxon, Darren Woods, skriver i et åpent brev til president Trump at USA er sikret en plass ved bordet ved å være en del av Parisavtalen, og at amerikanerne er konkurransedyktige i et globalt energimarked som er tilpasset kravene i klimaavtalen fra 2015.
AP170601 I et brev til president Trump skriver senatorene at det vil bli vanskelig å gjennomføre de forurensende tiltakene Trump allerede har vedtatt dersom landet er forpliktet til å følge kravene fra Parisavtalen.
AP170601 Toppsjefen i oljegiganten Exxon, Darren Woods, skriver i et åpent brev til president Trump at USA er sikret en plass ved bordet ved å være en del av Parisavtalen, og at amerikanerne er konkurransedyktige i et globalt energimarked som er tilpasset kravene i klimaavtalen fra 2015.
AP170601 I et brev til president Trump skriver senatorene at det vil bli vanskelig å gjennomføre de forurensende tiltakene Trump allerede har vedtatt dersom landet er forpliktet til å følge kravene fra Parisavtalen.
VG170531 Myhrer forteller at et av kravene hans til produksjonen var at det alltid skulle være alkoholfri drikke til ham på hotellet.
DB170531 Ikke bare har USAs president Donald Trump skjerpet kravene om at NATO-landene må bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret.
AA170531 Men først og fremst er det støvsugere som få merke disse nye kravene mest.
AA170531 Flere detaljer om de nye kravene finner du på hjemmesiden til Norges Vassdrags - og Energidirektorat her.
AA170531 De nye kravene gjelder for « vanlige » husstøvsugere og ikke for robotstøvsugere, sentralstøvsugere, våtstøvsugere, batteridrevne støvsugere, utendørs støvsugere, håndholdte støvsugere, madrasstøvsugere og askestøvsugere.
AA170531 Kravene gjelder ikke støvsugere for tepper.
AA170531 Kravene gjelder ikke for støvsugere innrettet mot harde gulv.
VG170530 Det betyr, selv om Facebook-trådene kappes om å kalle dette for politisk korrekt tullball, at vi må se på forutsetningene i ethvert samfunn, vi må analysere trykket, kravene , følelsen av avmakt, urettferdighet, utenforskap eller håpløshet som gjør at noen altfor lett blir et offer for grupperinger som står klare med tilbud om det stikk motsatte.
VG170530 To tredeler ble innvilget, 22 prosent ble avslått, mens åtte prosent av kravene ble imøtekommet med delvis innsyn.
SA170530 artementet ( Environmental Protection Agency ), som nå har fått en sjef som er Trump-tilhenger, klimaskeptikeren Scott Pruitt, til muligens å trekke tilbake et unntak som ble gitt av President Nixon tidlig på 1970-tallet, som tillot California å ha miljøstandarder som gikk lenger enn de føderale kravene til miljø.
SA170530 KRONIKK : California har ikke tenkt å følge Trump og hans oljelobby frivillig med å redusere kravene til klimatiltak.
DA170530 - Det er mange flinke håndverkere som kommer til Norge fra utlandet, men det vi lærer her nå er i tråd med de kravene som stilles til håndverkere i Norge i dag.
AA170530 En tsjekkisk domstol har nå konkludert med at begjæringene fra USA og Russland begge tilfredsstiller de juridiske kravene for utlevering.
DB170529 Konkurranse skjerper kravene til kvalitet og resultater.
DB170529 Enten kritikken og kravene kommer direkte utenifra eller som egen stemme i hodet på grunn av presset den unge utsettes for.
DA170529 Departementet skal nå vurdere om forslaget fra dagligvarebransjen oppfyller kravene fra EU.
DA170529 Departementet skal nå vurdere om forslaget fra dagligvarebransjen oppfyller kravene fra EU.
AA170529 Departementet skal nå vurdere om forslaget fra dagligvarebransjen oppfyller kravene fra EU.
DA170528 Kravene er skyhøye.
AA170527 Ett av kravene var en slutt på praksisen med å fengsle palestinere som aldri er blitt tiltalt eller stilt for retten.
SA170526 Det handler om overføring til kravene øvelsene han konkurrerer i setter, forklarer Alnes.
SA170526 Det handler om overføring til kravene øvelsene han konkurrerer i setter, forklarer Alnes.
DB170526 Da skal i utgangspunktet disse kravene til passbilde være oppfylt, men politiet skal utvise skjønn ved veldig små barn.
DA170526 - Det som gjenstår nå er at det legges nok politisk vilje bak kravene for å gjennomføre tiltakene som kan begrense klimagassutslippene.
BT170526 Samtidig endret kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) kravene til vikarer i barnehager.
AP170526 Det handler om overføring til kravene øvelsene han konkurrerer i setter, forklarer Alnes.
AP170526 Det handler om overføring til kravene øvelsene han konkurrerer i setter, forklarer Alnes.
AA170526 Samtidig endret kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) kravene til vikarer i barnehager.
VG170525 Her forteller hun om den tøffe tiden like etter at hun ble myndig - og kravene hun stilte til seg selv.
DN170525 Likevel oppgir banker at de kun har gått utover kravene i seks prosent av lånesøknadene siden innføringen ved nyttår.
DB170525 Og jeg mener Norge leverer på alle disse kravene .
AP170525 Kommune og stat setter alle kravene til både bemanning, kompetanse og hva den private leverandøren skal få betalt.
AA170525 Kravene bestrides av Brunei, Malaysia, Filippinene, Vietnam og Taiwan.
VG170524 Skaset mener kravene til ny generalsekretær i Norges idrettsforbund må ligge på et langt høyere nivå enn presentasjonen av kandidater til stillingen kan tyde på.
VG170524 Men han har sett det nødvendig å se utenfor idretten for å finne en en som kan oppfylle alle kravene til stillingen.
VG170524 Det finnes derimot Eliteserie-klubber som pålegger spillerne å følge kravene i fotballforsikringen.
VG170524 « Videre oppfatter jeg det slik at eksisterende bygg ikke tilfredsstiller kravene til operasjonsanssentralen, slik at det ikke er noe alternativ.
VG170524 Et av kravene reformen var nemlig en samlokalisering av nødetatene, og Justisdepartementet hadde påpekt overfor POD at dette skulle skje etter nettopp modellen i Drammen - og i eksisterende politihus.
DN170524 Seadrill melder samtidig at det i begynnelsen av mai ble varslet av New York-børsen om at Seadrill-aksjen der har ligget under én dollar aksjen i 30 handelsdager på rad, noe som innebærer at selskapet ikke lenger tilfredsstiller kravene til notering på den børsen.
AA170524 UDI opplyser at de vil hver måned resten av året vurdere mottakskapasiteten for å oppfylle kravene til effektiv drift.
AA170524 * Gjøre ytelser mer orientert mot aktivitet og stramme ytterligere inn på kravene for å få syke- og uførestøtte.
SA170523 Jeg har ingen ambisjoner om å ta over en annen klubb, jeg vil ha muligheten til å nyte alle de tingene du ikke kan nyte med de kravene som stilles å lede en fotballklubb, spesielt i Premier League.
NL170523 Kravene for å kunne melde seg inn i manntallet følger i dag av sameloven.
DB170523 Jeg har ingen ambisjoner om å ta over en annen klubb, jeg vil ha muligheten til å nyte alle de tingene du ikke kan nyte med de kravene som stilles å lede en fotballklubb, spesielt i Premier League.
DB170523 Hvor tøff Trump kommer til å være i kravene til de europeiske NATO-landene, er et av spørsmålene før møtet.
BT170523 Rundt 1 milliard kroner skilte tilbudet fra staten og kravene fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
BT170523 Nå rettes kravene mot politikerne inne på Stortinget.
AP170523 Jeg har ingen ambisjoner om å ta over en annen klubb, jeg vil ha muligheten til å nyte alle de tingene du ikke kan nyte med de kravene som stilles å lede en fotballklubb, spesielt i Premier League.
AA170523 Styrking av allmennmedisinen er et av de sentrale kravene .
VG170522 For at kravene skal møtes slik at du som forbruker bekymringsløst skal kunne handle i butikken og vite at dyrene du skal spise har hatt det bra, så koster det penger.
VG170522 En bonde i Spania ville ledd sjokkert om han hørte kravene til dyrevelferd i Norge.
DN170522 Washington Post melder blant annet om at Trump letter på kravene om tilbakebetaling av studielån og gir mer penger til stipendordninger for studenter fra familier med lav inntekt.
DN170522 Han peker på flere grunner til at Trump vil måtte fire på kravene sine i tiden som kommer.
DN170522 - Men vi anbefaler at kravene stilles med klokskap og i dialog med næringen, skriver Rannveig Ravnanger Landet, direktør for avdeling for miljø og energi i BNL, i en kommentar til bygg.no.
DN170522 - Vi vokser på den megatrenden som nå rammer mange bedrifter : Digitalt produsert innhold vokser eksponentielt, samtidig som kravene til å ha kontroll på dataene øker, sier Bredvei.
DA170522 - Men vi anbefaler at kravene stilles med klokskap og i dialog med næringen, skriver Rannveig Ravnanger Landet, direktør for avdeling for miljø og energi i BNL, i en kommentar til bygg.no.
BT170522 Subsidiært : Kravene avvises.
BT170522 Kravene ble honorert fram til oktober 2013.
AP170522 Polen, Tsjekkia, Ungarn Kroatia, Romania og Bulgaria har ikke innført euro, både fordi de ikke oppfyller de økonomiske kravene som EU stiller, men også fordi Polen, Tsjekkia og Ungarn av politiske grunner er sterkt imot innføring av euro.
AP170522 - Men vi anbefaler at kravene stilles med klokskap og i dialog med næringen, skriver Rannveig Ravnanger Landet, direktør for avdeling for miljø og energi i BNL, i en kommentar til bygg.no.
VG170521 Tyvand mener kravene grenser til de absurde.
VG170521 Han får støtte av flere politikere som mener den nye forskriften vil gjøre det umulig å operere kopien av Osebergskipet, og har allerede anmodet næringsminister Monica Mæland om legge press på at det gis dispensasjon fra kravene .
VG170521 Bakgrunnen for de nye kravene er blant annet en ny forskrift om skipsfart som ble iverksatt 1. januar 2017.
DN170521 Den 44 år gamle iren Gareth Burns, som leder satsingen, medgir at det ikke er lett å finne selskaper som tilfredsstiller både de strategiske og finansielle kravene Statoil setter til investeringer.
DB170521 På lederplass skriver O Globo, som mer eller mindre har støttet Temer tidligere : « Ingen borger, vel vitende om medborgernes plikter, kan la være å innse at presidenten har mistet de moralske, etiske, politiske og administrative kravene for å fortsette å regjere Brasil.
VG170520 Lysbakken tror ikke at disse kravene vil skremme bort sentrum.
VG170520 Dersom det ligger klart til grunn for tildelingen at Fyrlykta skal være ideell og at betalingen skal gå til oppfyllingen av allmennyttige formål, er det grunn til å stille spørsmål om Fyrlykta oppfyller kravene , mener Vordahl.
DB170520 For en utenforstående, det vil si en for som ikke kjenner historien og kravene , skulle man tro at treneren i en slik fotballklubb hadde opparbeidet seg et visst slingringsmonn, at han hadde noe å gå på.
DB170520 For det er ikke utfordringene og kravene til det som skal komme som er problematisk for Kåre Ingebrigtsens lokalt kritiserte mannskap, det er ikke det som plager dem.
DB170520 Det er kravene om at Rosenborg 2017 skal gjøre akkurat det samme som Rosenborg 1997 som er problemet.
DB170520 At kravene fra utsida er ekstreme, hvilket er regelen når det gjelder Rosenborg, bør gjøre dem sterkere som gruppe.
DB170520 Advokat Hans Marius Gaasvold, som representerer French, har ikke hørt om kravene .
DA170520 Flere av kravene i den nye standardkontrakten retter seg mot bemanningsbransjen, som har fått en stadig større plass i byggenæringen.
BT170520 Derfor er det avgjørende at prosessen skjer med et bredere fokus enn kravene til virksomhetene alene.
VG170519 Høyer påpeker i sitt Facebook-innlegg at hun ikke går ut offentlig med historien fordi hun mistet jobben, men fordi hun vil fokusere på kravene som stilles til modellene.
VG170519 På spørsmål om det politiske presset om å prioritere ideelle har ført til at direktoratet har senket kravene til hvem som er ideell, viser Bufdir til at antall barn i fosterhjem har økt kraftig de siste årene.
VG170519 - Vi har ikke lempet på kravene .
NL170519 Retten har frifunnet kvinnen for disse kravene .
DA170519 Advokat Hans Marius Gaasvold, som representerer French, har ikke hørt om kravene .
BT170519 Kravene til skadens, sykdommens eller lytets alvorlighet er blitt strengere.
BT170519 Kravene fører også til at unge gir opp før de engang har forsøkt seg i utdanning eller med inntektsgivende arbeid, fordi det kan bli brukt mot dem senere.
DN170518 Kravene etter kollapsen kom på 13,8 millioner kroner, men bostyrer hadde kun 325.609 kroner å dele ut til kreditorene.
DB170518 Her er han i 2011, før overleveringen av kravene i det årets jordbruksforhandlinger.
DB170518 Det sviket gjorde det nok lettere for Rosenstein å etterkomme kravene om å oppnevne en spesialetterforsker, som ble hilst velkommen også av republikanerne.
DB170518 Det er akkurat de samme kravene til en elsykkel som til en vanlig sykkel.
BT170518 - Er det kravene som gjør at dere går elektrisk ?
AP170518 Alle mener det, svarte presidenten på spørsmål om anklagene som er dukket opp de siste dagene samt kravene fra enkelte demokrater om at han må stilles for riksrett for å ha motarbeidet rettsvesenet.
AP170518 Den eneste gangen amerikanerne åpent har satt makt bak kravene overfor Israel, var da president George Bush i 1992 holdt tilbake en lånegaranti på 10 milliarder kroner for å stanse bygging i bosetningene.
AP170517 Kass mener kravene om riksrett bør vente til Comey eventuelt har vitnet om de omstridte hendelsene. | - USAs toppdiplomat i Midtøsten går av ¶
AP170517 Anklagene mot USAs president Donald Trump vokser, men ikke alle kaster seg på kravene om riksrett.
AP170517 Kravene bør slett ikke senkes som foreslått i nye byggforskrifter, sier Camilla Moneta, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund ( NAL ).
DB170516 Men kravene til bevis er ikke like strenge hos Det engelske fotballforbundet ( FA ) som i rettsapparatet, og etter en fire dagers disiplinærhøring blir Terry kjent skyldig.
DB170516 Kravene fra pensjonistenes organisasjoner ville ha endret hele pensjonsforliket og økt utgiftene til kommende generasjoner betydelig, sier Hauglie.
DA170516 orhandlingsleder fra staten Leif Forsell mottok kravene i jordbruksforhandlingene av forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg mandag.
DA170516 orhandlingsleder fra staten Leif Forsell mottok kravene i jordbruksforhandlingene av forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg mandag.
AA170516 Disse ble delvis boikottet av opposisjonen fordi den ikke opplevde at kravene deres ikke ble møtt.
DB170515 Et interessant spørsmål er likevel om krisa kunne vært unngått hvis hjelpen og kravene til reformer i Ukraina hadde kommet tidsnok til at revolusjonen ikke hadde skjedd ?
DA170515 Alle leiligheter vil bli bygd slik at de tilfredsstiller kravene til energiklasse A.
DA170515 Kravene omfatter blant annet mer energieffektive vinduer, mer og bedre isolering og mer effektive tekniske systemer.
VG170514 Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier de har kjennskap til at norske bedrifter har gitt etter for kravene , og betalt løsepenger til hackerne.
DA170514 Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ba derfor Høie om å redegjøre for hvordan han så for seg at sykehuset skulle oppfylle kravene for beredskap.
AA170514 - Så langt er kravene ikke innfridd.
DB170513 Kravene for at dette skulle skje var at det var et stoff med høyt misbrukspotensiale, store skadevirkninger og intet medisinsk potensiale.
VG170512 Jeg er usikker på om vi kan få flere og bedre realfaglærere ved å lempe på kravene som allerede er innført, sier Christian Bjørnø i utdanningsfraksjonen i Ap på Stortinget til VG.
DB170512 Men kravene til bruk av handlingsrommet i avtalen og kamp mot sosial dumping, er skjerpet : ¶
DB170512 Hun mener de høye kravene Bergen kommune stiller til råvarene ikke vært mulig å stille til små kjøkken.
SA170511 For de kravene vil garantert komme selv om ledermøter nå lukker saken.
FV170511 For de kravene vil garantert komme selv om ledermøtet nå lukker saken.
BT170511 For de kravene vil garantert komme selv om ledermøtet nå lukker saken.
AP170511 | Vrengefesten svarer på vannkritikk : Bryter vi med kravene for skjenkebevilling, må vi stenge hele treffet Armin Keyani ¶
AP170511 For de kravene vil garantert komme selv om ledermøtet nå lukker saken.
AP170511 For de kravene vil garantert komme selv om ledermøter nå lukker saken.
VG170510 Her er de øvrige fem kravene : ¶
SA170510 NIF skjerper kravene
DA170510 Men Ritchie er fortsatt kneblet av en ungdomsvennlig aldersgrense og de selvpålagte kravene om å servere en moderne storfilm.
AP170510 NIF skjerper kravene
VG170509 Spørsmålet er om han vil være like sterk i en klubb der kravene er enorme - og stjernene både tjener mye større penger og har mye større egoer.
DN170509 I tillegg har vi skjerpet kravene til innsending av kundelister, sier Gjerstad.
DA170509 Kravene til BRP-en er de samme.
DB170508 Om det stemmer at hemmelige forhandlinger skal holdes i Norge, kan ikke disse kravene være like ultimative som tidligere, mener Helgesen.
BT170508 Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har derfor bedt Høie om å redegjøre for hvordan han ser for seg at sykehuset kan oppfylle kravene for beredskap.
BT170508 Kravene om at alle innvandrere må jobbe, lære norsk og delta i samfunnet er rimelige.
AP170508 Fakta : DISSE KRAVENE SKAL KOMMUNEN STILLE TIL PRIVATE BARNEHAGER FREMOVER ¶
AA170508 Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har derfor bedt Høie om å redegjøre for hvordan han ser for seg at sykehuset kan oppfylle kravene for beredskap.
DB170506 Vi institusjonaliserer eldre i kaserner - såkalte langtidshjem - som aldri kan tilfredsstille kravene til et hjemlig bomiljø, som Stortinget vedtok for tretti år siden.
VG170505 Jeg opplever flere og flere unge mennesker som ikke tilfredsstiller de kravene som er satt for å komme inn i markedet, forteller han.
SA170505 Kravet om passivhusnivå betyr at nye bygg vil bli om lag 20-25 prosent mer energieffektive sammenliknet med kravene fra 2010.
SA170505 Ifølge statssekretær Bjørnar Laabak ( Frp ) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er kravene i byggteknisk forskrift allerede skjerpet til passivhusnivå.
DN170505 Avstanden var i alle fall stor da Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la fram kravene sine i forrige uke.
DB170505 Som debattanter, politikere, redaktører og samfunnsborgere må vi ta tilbake kravene om et konstruktivt ordskifte.
AP170505 Det er tre hensyn det er grunn til å tro man tar lett på, ifølge Bernt : ¶ kravene til faglig kompetanse i offentlighetslovens regelsystem hos den som foretar disse vurderingene, ¶ mangel på vilje til å gjøre den nødvendige jobben ved den vurderingen på en skikkelig måte, ¶ og det han kaller « bukken og havresekken-systemet ».
AP170505 Inntil midten av 1200-tallet ble det et fast mønster at norske konger styrket seg når det hersket splid i Danmark og at danskekongene hevdet kravene sine på deler av dagens Norge når de hadde fred i sør.
AP170505 Kravet om passivhusnivå betyr at nye bygg vil bli om lag 20-25 prosent mer energieffektive sammenliknet med kravene fra 2010.
AP170505 Ifølge statssekretær Bjørnar Laabak ( Frp ) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er kravene i byggteknisk forskrift allerede skjerpet til passivhusnivå.
AA170505 Avstanden var i alle fall stor da Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la fram kravene sine i forrige uke.
AA170505 Avstanden var i alle fall stor da Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la fram kravene sine i forrige uke.
SA170504 Statens forhandlingsleder Leif Forsell foran Bondelagets leder Lars Petter Bartnes og Småbrukarlagets Merete Furuberg da kravene i årets jordbruksoppgjør ble lagt fram sist uke.
DA170504 Avstanden var i alle fall stor da Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget la fram kravene sine i forrige uke.
DA170504 Disse organisasjonene står bak kravene som legges fram i dag : Akademikerne, Bellona, Caritas, Changemaker, El og IT Forbundet, Fagforbundet, ForUM for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Kirkens nødhjelp, Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Naturviterne, N
DA170504 Dette er kravene
DA170504 De tre kravene er som følger : ¶
DA170504 De mener Stortinget må innfri disse kravene ved behandlingen av lovforslaget, for at klimaloven « skal bli det verktøyet for en ambisiøs klimapolitikk som sivilsamfunnet har etterspurt ».
DA170504 De 23 organisasjonene som står bak kravene , omfatter 2,3 millioner nordmenn, opplyser Ragnhild Elisabeth Waagaard, senior klima- og energirådgiver i WWF Verdens naturfond.
AP170504 Frankrike, Tyskland og Polen går i bresjen for kravene mot Storbritannia, som i praksis kan komme til å dekke utgifter lenge etter at Brexit er et faktum.
AP170504 I flertallet av sakene der det forelå etterforskningsplan, oppfylte ikke planene kravene riksadvokaten har satt.
AP170504 Tre av fire dropper å avlegge ed ¶ Kravene for å bli norsk statsborger er nedfelt i statsborgerskapsloven.
DN170503 Statistikk fra Medietilsynet viser at TV 2s nisjekanaler og Discovery-eide TVNorge ikke har oppfylt kravene til europeisk programandel de fire siste årene.
DB170503 Helgesen understreker også at de andre kravene fra før av er kjente.
BT170503 Kravene til statistisk styrke var i studien satt så høyt at det krevde tusenvis av pasienter og et meget høyt antall leger som fikk erfaring med det nye legemiddelet.
AA170503 Kilder nær presidenten sa at kravene blant annet er at palestinerne slutter med sin antiisraelske retorikk, at de gjør sitt for å stanse voldshandlinger, og at palestinske selvstyremyndigheter struper pengeutbetalinger til familier som har palestinske pårørende i israelske fengsler.
VG170502 Regelendringen vil imidlertid antakelig få store konsekvenser for kjente friidrettsutøvere, fordi deres verdensrekorder ble satt før 2005 - og de dermed ikke oppfyller kravene til å få dem godkjent som verdensrekorder.
VG170502 I tilsyn mellom 2014 og 2016 er det konstatert brudd på kravene til god samfunnssikkerhet hos disse departementene.
VG170502 - Det er også kritikkverdig at kravene på dette området ikke er godt nok avklart, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
DB170502 Kravene hopet seg opp, og etter hvert hadde ikke familien råd til å betale husleia.
DA170502 - Oversikt over risiko og sårbarhet er avgjørende for kvaliteten på beredskapsarbeidet, og det er kritikkverdig at kravene på dette viktige området ikke er godt nok avklart, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
DA170502 * Det er kritikkverdig at kravene på viktige områder ikke er klargjort tilstrekkelig.
AP170502 Det er kritikkverdig at kravene på viktige områder ikke er klargjort tilstrekkelig.
AP170502 - Oversikt over risiko og sårbarhet er avgjørende for kvaliteten på beredskapsarbeidet, og det er kritikkverdig at kravene på dette viktige området ikke er godt nok avklart, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
AA170502 - Oversikt over risiko og sårbarhet er avgjørende for kvaliteten på beredskapsarbeidet, og det er kritikkverdig at kravene på dette viktige området ikke er godt nok avklart, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
AA170502 * Det er kritikkverdig at kravene på viktige områder ikke er klargjort tilstrekkelig.
AA170502 Disse kravene er nylig skjerpet og ytterligere skjerping er planlagt i de neste 7-8 årene.
AA170501 Sikkerhetsminister Gilad Erdan hevder søndag at 300 av palestinerne har gitt opp sultestreiken uten å ha fått gjennomslag for noen av kravene sine.
VG170430 Der skriver de « vi har innfridd kravene om å yte helsehjelp til alle pasientene med behov for den aktuelle høyspesialiserte behandlingen.
DB170429 De nådeløse kravene gjelder visst for alle andre enn de selv.
DB170429 Nylig kom svaret, nemlig at ektemannen ikke oppfyller kravene for å få innvilget hjelp.
AA170429 EU-kommisjonen har satt seg fore å stanse loven og ga onsdag Orbán én måned på innfri kravene for å unngå et rettslig oppgjør i EU-domstolen.
AA170429 - Statsminister Viktor Orbán har i EPP-rådet lovet å innfri og iverksette alle kravene fra EU-kommisjonen innenfor tidsrammen, sier EPP-talsmann Siegfried Muresan lørdag.
SA170428 Vi kan slå fast at topp-politikere fra 1990-tallet trolig ikke vil ha overlevd tempoet og kravene til kommunikasjon i dag.
DN170428 Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt har tenkt mer på pellets og New Zealand enn på kravene om egen avgang de siste dagene.
DN170428 Han hevder han de siste dagene har tenkt mer på små trekuler enn på kravene om egen avgang.
DA170428 Uten å fire på de høye kravene .
BT170428 MÅ BLI BEDRE I MATTE : Norske sykepleiere har for dårlige mattekunnskaper, mener regjeringen og vil skjerpe kravene .
BT170428 Derfor var jeg svært glad for å ha vært med på flertallsvedtak som har endret disse kravene .
AP170428 Financial Times skriver at strenge arbeidsmarkedsreguleringer skaper bekymring for banker som vil flytte til Frankfurt og Paris, men at tyske myndigheter vurderer å lette på kravene for personer som tjener mye.
SA170427 Skjerpingen av kravene for boliglån har ført til flere avslag på lånesøknader.
SA170427 Ifølge Dagens Næringsliv begynner kravene , som ble innført ved årsskiftet, å vises i bankenes resultater.
SA170427 - Summen av de nye kravene slår nok sterkere inn enn det man trodde da de ble innført.
SA170427 Likevel, på tross av disse omfattende kravene , fag-kompetente og engasjerte saksbehandlere, kan det settes spørsmålstegn ved om dette i det hele tatt er mulig å oppnå med så mange barn å ha ansvar for.
SA170427 I ny barnevernlov ( NOU2016:16 ) er kravene til saksbehandling enda større.
SA170427 Kravene ble overlevert på Kommunenes Hus klokken 10, før partene satte seg ned rundt bordet.
DB170427 De nye kravene
DB170427 Han bestrider hardnakket kravene mot ham - og raser mot retten som vil tvangsselge boligen : ¶
DA170427 - Hensikten med konkurransen er å få fram gode ideer om hvordan vi løser de nåværende og framtidige kravene til flerbuk på Arneageren, sier han.
AP170427 Skjerpingen av kravene for boliglån har ført til flere avslag på lånesøknader.
AP170427 Ifølge Dagens Næringsliv begynner kravene , som ble innført ved årsskiftet, å vises i bankenes resultater.
AP170427 - Summen av de nye kravene slår nok sterkere inn enn det man trodde da de ble innført.
AA170427 Skjerpingen av kravene for boliglån har ført til flere avslag på lånesøknader.
AA170427 Ifølge Dagens Næringsliv begynner kravene , som ble innført ved årsskiftet, å vises i bankenes resultater.
AA170427 - Summen av de nye kravene slår nok sterkere inn enn det man trodde da de ble innført.
AA170427 Kravene til å få boliglån er blitt tøffere.
AA170427 Skjerpingen av kravene for boliglån har ført til flere avslag på lånesøknader.
AA170427 Ifølge Dagens Næringsliv begynner kravene , som ble innført ved årsskiftet, å vises i bankenes resultater.
AA170427 - Summen av de nye kravene slår nok sterkere inn enn det man trodde da de ble innført.
AA170427 Kravene ble overlevert på Kommunenes Hus klokken 10, før partene satte seg ned rundt bordet.
VG170426 Må vi skjerpe kravene til opptjening i folketrygden, slik at nykommere må bo lenger i landet før de får rettigheter til ulike ytelser ?
DN170426 Arbeidstanken er at uansett hvem man får råd fra skal de følge de høye kravene til rådgivingsskikk finansbransjen har.
DN170426 Nå begynner de strengere kravene å vises i bankenes resultater.
DN170426 EU skjerper kravene før toppmøte om brexit ¶
DN170426 | EU skjerper kravene før toppmøte om brexit ¶
DN170426 EU skjerper kravene til Storbritannia i forkant av de første brexit-forhandlingene.
DN170426 EU ligger også an til å skjerpe kravene til finanssektoren, som er svært viktig for London.
DB170426 Generalsekretæren mener at kravene kan få betydelige følger for dekningen av mesterskapet.
DB170426 EU ligger også an til å skjerpe kravene til finanssektoren, som er svært viktig for London.
VG170425 Kort tid senere opplyste Henjum at 26-åringen vil anke dommen, over bevisbedømmelsen, lovanvendelsen under skyldspørsmålet og de sivile kravene .
VG170425 - Vi utelukker ikke at de ulike kravene til sannsynlighet kan ha betydning, men jeg kjenner ikke til konkrete enkeltsaker der det har påvirket utfallet, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland hos NAV.
VG170425 - Vi utelukker ikke at de ulike kravene til sannsynlighet kan ha betydning, men jeg kjenner ikke til konkrete enkeltsaker der det har påvirket utfallet, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland hos NAV.
AP170425 Afghanistan-ekspert Karina Standal ved Senter for utvikling og miljø i Oslo reagerer på de umulige kravene som stilles til kvinnen og mener døtrene kan være i fare hvis far tar saken i egne hender.
VG170424 I den foreløpige rapporten kommer det blant annet frem at kommunen som skoleeier må sørge for å få på plass et forsvarlig system for å vurdere og følge opp kravene i skolenes meldeplikt i barneverntjenesten.
AP170424 Vi må få felles og bedre sosiale ordninger i EU, men kravene til lave budsjettunderskudd hindrer dette, sier hun.
AP170424 | Røe Isaksen skjerper kravene til barnehagene ¶
AP170424 Regjeringen satser på realfag i skolen, og det har vært mye blest om de nye kravene til lærerstudenter.
VG170423 Kravene på Bernabéu er enorme, spesielt hvis man best i verden, skriver Lowe.
VG170423 Når de gir pålegg om bedring, mener Arbeidstilsynet at arbeidsgiveren ikke oppfyller de lovfestede kravene til å sikre de ansatte et trygt arbeidsmiljø.
VG170423 Helse vest ville legge ned akuttkirurgien fordi de mener det ikke er realistisk at sykehuset fremover vil kunne innfri kravene til kvalitet som blir stilt i Nasjonal helse- og sykehusplan.
DN170423 Vi er derfor ikke overrasket over at disse kravene kommer nå, skriver sikkerhetsdirektør i Telenor Norge, Hanne Tangen Nilsen, i en epost.
DN170423 - I Norden kjenner vi kun til Finland, men der sliter man med å gjennomføre bestemmelsene fordi det ikke er så klart hvilke tjenester som er underlagt kravene .
DN170423 - Hvor mange land er innført de kravene Nkom nå foreslår ?
DA170423 Det vil svinge mye i fortsettelsen her, men vi skal være med, sier Deila, som havnet i en nesten innbitt diskusjon med VG i intervjusonen om egne ambisjoner og kravene fra omgivelsene.
AA170423 Helse vest ville legge ned akuttkirurgien fordi de mener det ikke er realistisk at sykehuset fremover vil kunne innfri kravene til kvalitet som blir stilt i Nasjonal helse- og sykehusplan.
DN170422 Nå ligger det an til at også Arbeiderpartiet ønsker å skjerpe kravene .
DN170422 Arbeiderpartiets programkomité foreslår også å skjerpe kravene til private leverandører av velferdstjenester.
DB170422 Selv om de er eldre enn da Tollås Nation fikk sitt gjennombrudd for AaFK i Eliteserien, mener han at det er noe helt annet enn kravene som stilles til VIFs unge forsvarere.
DB170422 Det er lett å se seg blind på alderen, men det kan ikke måles mot kravene som stilles her.
SA170421 Elever som møter opp, skjerper kravene til at skoleeier leverer - men det gjør de ikke.
SA170421 DEBATT : Elever som møter opp, skjerper kravene til at skoleeier leverer - men det gjør de ikke.
DN170421 Selskapet kan ikke selge bilene tilbake før jukseprogrammene er fjernet, og bilene oppfyller kravene i regelverket.
AA170421 - Ett av kravene for å kunne anse den aktuelle brannen for å være en terroristhandling, er at gjerningen objektivt sett på alvorlig vis kunne ha skadet staten Sverige.
AA170421 Det vil gi en trygg og effektiv håndtering av fly på bakken, noe som er en forutsetning for å sikre kravene til kampflyvåpenet sin operative evne, sier Eriksen Søreide.
AA170421 Det vil gi en trygg og effektiv behandling av flyene på bakken, noe som er en forutsetning for å sikre kravene til kampflyvåpenets operative evne, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ).
AP170420 Vi mener uenighetene som kan skille AUF fra Arbeiderpartiet i klimapolitikken etter helgens landsmøte er så enorme, at vi stusser på at AUF ikke setter ordentlig makt bak kravene .
AA170420 Men det er de fem kravene våre som avgjør.
VG170419 Alt går mye fortere, så kravene til dommeren er blitt høyere.
SA170419 - Vårt store problem og dilemma er at ingen skip vil oppfylle de nye kravene , hvis de blir innført, sa Øystein Håland, direktør for sikkerhet og bærekraft i Statoil i Stortinget tirsdag.
DB170419 Fra 2005 har Tyrkia vært søkerland til EU, og Erdogan har tilpasset landet til kravene .
DA170419 NATO-sjef Jens Stoltenberg har lenge bedt om at de europeiske medlemslandene øker sine forsvarsbudsjetter, og har støttet opp de harde kravene om det samme fra den nye administrasjonen i Det hvite hus.
AP170419 Han viser til at de internasjonale og nasjonale kravene til troverdige beregninger av effektene av klimatiltak vil øke med Parisavtalen og den nye klimaloven.
AA170419 april kommer kravene .
SA170418 Ifølge Solvik-Olsen er kravene til bidragsyterne i Norge at de kan skissere noenlunde hva de vil og hvordan de vil gjennomføre det.
DN170418 Vi har fremholdt vårt krav på alle mulige måter til IFP, men får bare kravene i retur fordi adressen det oppgir er feil, sier Müller-Nilssen.
DN170418 Kravene deres er på mellom 15.000 til nærmere 100.000 kroner.
DN170418 Garmins nye prisvinnende toppmodell heter Fenix 5X og skal tilfredsstille kravene til de mest kresne multisportutøverne.
DB170418 Dette betyr at kommunen er innstilt på å gi fritak til de barnehagene som oppfyller kravene som stilles i eiendomsskatteloven, sier han.
BT170417 Men slik beskriver våre deltakere kravene fra Nav i dag, og det ser ikke ut til å bli bedre.
AP170417 Ifølge Solvik-Olsen er kravene til bidragsyterne i Norge at de kan skissere noenlunde hva de vil og hvordan de vil gjennomføre det.
SA170415 Kravene trådte i kraft fra 1.januar 2017.
SA170415 • Har du nok takhøyde, eller må du grave ut kjelleren ? • Vurder drenering og fuktsikre løsninger ¶ • Pass på at du får inn nok dagslys og at du oppfyller kravene til rømningsvei.
SA170415 Han har også nådd de kravene som F1-organisasjonen krever formelt.
FV170415 Han har også nådd de kravene som F1-organisasjonen krever formelt.
BT170415 I teorien gjør kravene det nesten umulig med catskiing noe som helst sted.
BT170415 Han har også nådd de kravene som F1-organisasjonen krever formelt.
AP170415 • Har du nok takhøyde, eller må du grave ut kjelleren ? • Vurder drenering og fuktsikre løsninger ¶ • Pass på at du får inn nok dagslys og at du oppfyller kravene til rømningsvei.
AP170415 Han har også nådd de kravene som F1-organisasjonen krever formelt.
DB170413 Videoen kommer i kjølvannet av regjeringens forslag om å endre forskriften til plan- og bygningsloven ( TEK ), en endring som vil senke kravene for boliger tilpasset funksjonshemmede.
DB170413 - Vi har kjempet lenge for å få gjennomslag for de kravene vi har i dag, og vi har hatt omkamp på omkamp om denne saken.
DB170413 - I forslaget til TEK17 er kravene om hvilke boliger som skal være tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser videreført fra TEK10.
DB170413 Løsningen er ikke å endre fristene, eller svekke kravene til barns rettssikkerhet.
VG170412 På sosiale medier lanseres enkle løsninger, enten kravene går i liberaliserende eller innstrammende retning.
DA170412 | Trener Thoresen skjerper kravene
DA170412 Men kravene er større nå.
FV170411 • Har du nok takhøyde, eller må du grave ut kjelleren ? • Vurder drenering og fuktsikre løsninger ¶ • Pass på at du får inn nok dagslys og at du oppfyller kravene til rømningsvei.
AP170411 Begge understreker at kravene til bevis er, og fortsatt bør være, strenge i slike saker.
SA170410 Der kan supporterne være til hinder for andre tilskuere i tillegg til at kravene for ståplasser på tribune ikke er oppfylt.
SA170410 divisjon eller nedover i divisjonssystemet, men når man rykker opp til OBOS-liga eller eliteserie så strammes kravene inn.
DB170410 - Sett på bakgrunn av at havnedirektøren har en relasjon til personen hos Hodejegerne, er det grunn til å stille spørsmål om konkurransen har blitt gjennomført basert på kravene til blant annet likebehandling og gjennomsiktighet.
DB170410 Vi har alltid ligget over kravene og aldri hatt noen problemer med dette.
DB170410 Måseide forteller at Statsministerens kontor har en policy om å overholde kravene for bruk av nynorsk.
AP170410 Der kan supporterne være til hinder for andre tilskuere i tillegg til at kravene for ståplasser på tribune ikke er oppfylt.
AP170410 divisjon eller nedover i divisjonssystemet, men når man rykker opp til OBOS-liga eller eliteserie så strammes kravene inn.
DB170409 Og uansett hvor du vil reise : Dersom du vil ha lavere leiepris så er det smart å senke kravene til luksus.
AP170409 Aldershjem for hushjelper fikk lempe på kravene
SA170407 Videobevis godtas, så fremt kravene for videobevis er oppfulgt. §9.
SA170407 Videobevis godtas, så fremt kravene for videobevis er oppfulgt. §8.
SA170407 Videobevis godtas, så fremt kravene for videobevis er oppfulgt. §7.
SA170407 Videobevis godtas, så fremt kravene for videobevis er oppfulgt. §10.
DN170407 Kravene som er blitt diskutert i den siste runden med samtaler, har også dreid seg om endringer i arbeidsmiljøloven og privatisering av statlige selskaper. ( ©NTB ) ¶
BT170407 Det har alltid vært god latin at politikere lokalt, i fylke og kommuner, bør og må være enige i kravene og behovene innenfor veg og transportsektoren.
AA170407 Kravene som er blitt diskutert i den siste runden med samtaler, gjelder blant annet kutt i pensjoner, tiltak for å øke skatteinntektene, endringer i arbeidsmiljøloven og privatisering av statlige selskaper. ( ©NTB ) ¶
AA170407 Regjeringen har så langt sagt nei til kravene , men vikarierende innvandringsminister Per Sandberg ( Frp ) varslet nylig tiltak for å bedre situasjonen for enslige mindreårige i mottak. ( ©NTB ) ¶
DB170406 Politihøgskolen avviser at kravene etter hvert blir borte, og viser til dagens opptakskrav.
DB170406 Men kravene , de klarer du.
DB170406 Engen er ikke enige i at kravene er gode nok.
DB170406 - De fysiske kravene er ikke vesentlig endret eller redusert de siste årene.
DA170406 I så fall må forbundene jenke på kravene til LO-ledelsens tilstedeværelse i ulike fora, sier Sundnes.
AA170406 For å oppfylle kravene til kjønnsbalanse ble det foretatt kjønnskvotering blant varamedlemmene i denne ansattegruppen.
VG170405 Kravene til anlegg og infrastruktur er annerledes, sier ordfører Espen Granberg Johnsen ( Ap ).
SA170405 Utkastet fra de tre landene inkluderer også forslag til sanksjoner om ikke Syria etterkommer kravene .
SA170405 Kravene til anlegg og infrastruktur er annerledes, sier ordfører og Arbeiderparti-politiker Espen Granberg Johnsen, som understreker at kommunen ikke har tatt stilling til om de skal gå videre med søknaden.
SA170405 Hun er ikke redd for at kravene bidrar til byråkratisering av frivilligheten og idretten.
DN170405 - Siden det er Oslo-markedet som vokste raskest i fjor, og siden Oslo også har fått en innstramning av egenkapitalkravet på sekundærbolig - fra 15 til 40 prosent - og mindre rom til å avvike fra kravene fordi den såkalte « fartsgrensen » er redusert fra 10 til 8 prosent, er usikkerheten om prisutviklingen videre størst her, skriver Strøm Fjære.
DN170405 De offisielle kravene inkluderer også at muren må kunne stå imot hakke og slegge i minst én time og være designet slik at folk ikke skal kunne grave tunneler under den. 1. juni er det ventet at de føderale myndighetene vil offentliggjøre hvilke selskaper som hyres inn til å bygge prototyper.
DN170405 Å unnlate å beskytte seg mot dataangrep og tap kan anses som uforsvarlig opptreden fra ledelsen og styret, særlig når kravene er strenge og risikoen er godt kjent, skriver innleggsforfatterne.
DN170405 Kravene til anlegg og infrastruktur er annerledes, sier ordfører Espen Granberg Johnsen ( Ap ) til VG.
DB170405 Kravene til anlegg og infrastruktur er annerledes, sier ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen ( Ap ) til VG.
DB170405 - Siden Oslo-markedet vokste raskest i fjor, og siden Oslo også har fått en innstramning av egenkapitalkravet på sekundærbolig ( fra 15 til 40 prosent ) og mindre rom til å avvike fra kravene ( den såkalte « fartsgrensen » er redusert fra ti til åtte prosent ), er usikkerheten om prisutviklingen videre størst her, fortsetter DNB-økonomen.
DB170405 Utkastet fra de tre landene inkluderer også forslag til sanksjoner om ikke Syria etterkommer kravene .
DA170405 Kravene til sikkerhet er meget store, men vi skal også se enda lenger fram - for å ikke ha enorme oppgraderinger som de for eksempel har hatt mye av i Rennfast de siste årene.
BT170405 Kravene til anlegg og infrastruktur er annerledes, sier ordfører og Arbeiderparti-politiker Espen Granberg Johnsen, som understreker at kommunen ikke har tatt stilling til om de skal gå videre med søknaden.
AP170405 Kravene til anlegg og infrastruktur er annerledes, sier ordfører og Arbeiderparti-politiker Espen Granberg Johnsen, som understreker at kommunen ikke har tatt stilling til om de skal gå videre med søknaden.
AP170405 Hun er ikke redd for at kravene bidrar til byråkratisering av frivilligheten og idretten.
AA170405 Utkastet fra de tre landene inkluderer også forslag til sanksjoner om ikke Syria etterkommer kravene .
AA170405 - Med kravene har dere avslørt dere som hevngjerrige og slemme.
SA170404 - Det er ikke realistisk at et akuttkirurgisk tilbud ved Odda sykehus framover vil kunne innfri kravene til kvalitet som blir stilt i Nasjonal helse- og sykehusplan, sa fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse vest under møtet.
SA170404 Knudsen tror strengere boliglånskrav har noe å si for at markedet går tregere, og mener kravene særlig går utover førstegangskjøpere.
SA170404 I januar og februar kunne det være 40 stykker på listen etter visning, og mange begynte å fire på kravene sine.
SA170404 Jeg kjenner til måten han spiller på og kravene han setter.
DB170404 REDEGJØR : Generalsekretær i Islamsk Råd, Mehtab Afsar på vei in ti møtet med kulturminister Linda Hofstad Hellelands kontor fo rå redegjøre for om Islamsk Råd oppfyller kravene til statsstøtte med bakgrunn i den situasjonen organisasjonen har satt seg i Foto : Øistein Norum Monsen / Dagbladet ¶
DA170404 - Det vil være de samme kravene til dem som tar fagbrev gjennom « Fagbrev på jobb », sier han.
AP170404 Knudsen tror strengere boliglånskrav har noe å si for at markedet går tregere, og mener kravene særlig går utover førstegangskjøpere.
AP170404 I januar og februar kunne det være 40 stykker på listen etter visning, og mange begynte å fire på kravene sine.
AP170404 Jeg kjenner til måten han spiller på og kravene han setter.
DB170401 - I forbindelse med planleggingen av nytt sykehus i Hammerfest, vil de nasjonale kravene til planlegging bli fulgt.
AP170401 Det ligger flere forslag på bordet hvor det åpnes for å lempe på de strenge kravene som finnes i dag : ¶
AA170401 Løftet skal reflektere de nye kravene til utdanning, kompetanse og krav om etterutdanning ¶
VG170331 - Det som var vårt poeng var at når man skulle skjerpe inn kravene til internflukt ved å fjerne rimelighetskravet, burde vi ikke gå helt ned til 16 år, men stoppe ved 17, sier Forfang.
VG170331 Dette kan gjøres uten at dagens dieselbiler tar skade, og samtidig tilfredsstille kravene fra bilprodusentene ( EN590 for diesel ), sier hun.
DN170331 Hun ønsker å gjøre læreryrket til en beskyttet tittel, samtidig som kravene skal skjerpes.
AP170331 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bekrefter at han er godt kjent med kravene fra sine egne på Løvebakken.
AA170331 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bekrefter at han er godt kjent med kravene fra sine egne på Løvebakken.
VG170330 Amerikanske myndigheter offentliggjorde nylig kravene til muren som er planlagt langs hele den 3200 kilometer lange grensen mellom USA og Mexico.
VG170330 Elementer som skal gjøre bilen mer selvkjørende vil finne veien til Leaf, samtidig som sikkerheten oppgraderes til å tilfredsstille de stadig strengere kravene i EuroNCAPs kollisjonstester.
FV170330 Dokumentasjonen du laster opp, blir behandlet av en saksbehandler som kontrollerer om den er godkjent for å dekke kravene .
DB170330 Det blir færre arbeidsplasser som ikke krever spesialkompetanse, tvert imot blir kravene til kompetanse mye høyere.
DB170330 - Man trenger å gå gjennom de tilgjengelige bilmodellene for å kunne sikre at kravene som kommer i forskriften er gjennomførbare.
DB170330 Om disse kravene burde bli strengere må vi gjerne diskutere, men det forklarer ikke hvorfor det skulle være moralsk høyverdig å gå med underskudd hvis du driver barnehage, mens overskudd er noe innlysende bra når du bygger vei.
AA170330 Totalt tilbyr regjeringen opp mot 15 millioner euro i kompensasjon for merutgifter TV-kanalen påføres med kravene som stilles.
VG170329 Noe mer kan jeg ikke si på grunn av kravene til taushetsplikten, sier rektor til VG.
SA170329 Dokumentasjonen du laster opp, blir behandlet av en saksbehandler som kontrollerer om den er godkjent for å dekke kravene .
SA170329 Dokumentasjonen du laster opp, blir behandlet av en saksbehandler som kontrollerer om den er godkjent for å dekke kravene .
DN170329 - Det kan ikke være tvil om at ExxonMobil tilfredsstiller kravene som stilles i de etiske retningslinjene for at et selskap skal kunne utelukkes.
DB170329 Vi har en tettere dialog både i planleggingen og gjennomføringen av øvelser, og vi bruker mer ressurser på å etterse at de i praksis følger de kravene vi setter.
BT170329 Dokumentasjonen du laster opp, blir behandlet av en saksbehandler som kontrollerer om den er godkjent for å dekke kravene .
BT170329 Dokumentasjonen du laster opp, blir behandlet av en saksbehandler som kontrollerer om den er godkjent for å dekke kravene .
BT170329 Kravene til rapportering kveler virksomhetene, og driften av direktoratet er for dyr i forhold til det vi får igjen.
AP170329 Bakgrunnen for disse kravene er å sikre at endringer i Grunnloven har såkalt kvalifisert flertall i Stortinget og at befolkningen skal ha mulighet til å være med å bestemme hvilke forslag som bør vedtas/forkastes, gjennom å stemme på de partier som går for eller mot ulike forslag.
AP170329 Dokumentasjonen du laster opp, blir behandlet av en saksbehandler som kontrollerer om den er godkjent for å dekke kravene .
AP170329 Dokumentasjonen du laster opp, blir behandlet av en saksbehandler som kontrollerer om den er godkjent for å dekke kravene .
AA170329 Han begrunnet avlysningen med at han ikke ønsket å rette seg etter kravene fra regjeringen i Pristina, som han anklager for " utpressing og sirkus ".
AA170329 Venstre-leder Trine Skei Grande viste til Dagens Næringslivs oppslag om at arbeidsgivere kan risikere bøter eller straffeskatt om de ikke oppfyller kravene , dersom Skatteetatens forslag blir regelen.
VG170328 Kravene til kompetanse hos de ansatte er også forskjellig.
VG170328 Skjerper kravene : Slik vil de nekte asylsøkerne kontantstøtte i fem år ¶
VG170328 - Hvor mange av disse virksomhetene har fortsatt ikke oppfylt kravene ?
VG170328 Vi har ansatt en person ut fra de kravene vi stilte.
VG170328 Og det er kvalifikasjonene vi har sett etter, at det er en person som kan imøtekomme de kravene vi stiller i forhold til de oppgavene som skal gjøres.
DB170328 Dette er sinnelaget blant kravene om flere « høyrevridde », blant de som skriver allmennkringkastede vitser så vel som de som skriver aviskommentarer.
DA170328 Kravene vil med stor sannsynlighet innvirke på en hvilken som helst norsk regjerings prioriteringer.
DA170328 Det vil si at de som har hatt vanlig lønn, vært uføretrygdede, mottatt stipend fra lånekassen eller andre ytelser fra Nav ikke rammes av de skjerpede kravene til inntekt.
AP170328 De følger dermed en utvikling de siste årene hvor kravene til norsk settes høyt.
AA170328 Det vil si at de som har hatt vanlig lønn, vært uføretrygdede, mottatt stipend fra lånekassen eller andre ytelser fra Nav ikke rammes av de skjerpede kravene til inntekt.
VG170327 Men om kravene det er berettiget å stille knyttet til utøvelsen av en funksjon.
VG170327 - Det at NIF ikke ønsker å vise full åpenhet og innfri de kravene som har blitt stilt fra hele landet det siste året, har ført til dette omdømmeproblemet.
VG170327 Mens menn får skilsmisse på flekken, må kvinner ifølge islamsk teologi gjennom en religiøs domstol for å bevise at de religiøse kravene til skilsmisse for en kvinne er tilstede.
VG170327 I kravene om erstatning og oppreisning, har retten vektlagt at den daværende 16-åringen fikk diagnosen postraumatisk stressyndrom ( PTSD ) som nå er blitt kronisk.
SA170327 Trygg Trafikk understreker at kravene til læreplan og sensors bedømming er de samme over hele landet. | 50-tallskjøkkenet var utslitt, men fint.
SA170327 - Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, sier Helleland til NRK.
FV170327 Trygg Trafikk understreker at kravene til læreplan og sensors bedømming er de samme over hele landet.
FV170327 - Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, sier Helleland til NRK.
DB170327 - Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, sier Helleland til NRK.
DB170327 Kravene til et svar fra Trump-administrasjonen kommer i kjølvannet av etterforskningen mot en rekke av Trumps medarbeidere.
DA170327 - Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, sier Helleland til NRK.
BT170327 Trygg Trafikk understreker at kravene til læreplan og sensors bedømming er de samme over hele landet.
BT170327 - Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, sier Helleland til NRK.
AP170327 Jeg ser at små skoler kan få noe større utfordringer med å oppfylle kravene til faglig fordypning enn store skoler, men dette gjelder først og fremst på ungdomstrinnet, og er fullt mulig å løse gjennom å gi tilbud om videreutdanning til de lærerne som ønsker seg og trenger dette, svarer Røe Isaksen.
AP170327 Kravene som stilles til IT-avdelingene er høyst varierte.
AP170327 Trygg Trafikk understreker at kravene til læreplan og sensors bedømming er de samme over hele landet. | 50-tallskjøkkenet var utslitt, men fint.
AP170327 Trygg Trafikk understreker at kravene til læreplan og sensors bedømming er de samme over hele landet.
AP170327 - Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, sier Helleland til NRK.
AA170327 Det virker ikke som om de samme kravene gjelder for staten, sier han.
AA170327 Jeg tror det er veldig kult for arkitektstudentene, for eksempel, og det er disse gruppene som har best kompetanse til å levere et design på så kort tid, med de kravene vi har og innenfor de rammene vi setter.
VG170326 Disse kravene er det usannsynlig at SV får gjennomslag for.
SA170325 Struktur i bakre firer : Alt som er viktig i et midtbaneledd er tredobbelt så viktig i det bakerste ! Kravene her er enkelt formulert : Få flest mulig til å oppfatte alle situasjoner likt.
FV170325 Senk kravene til deg selv ¶
DN170325 Med Frp i regjering har Politidirektoratet vokst med 150 ansatte, påpeker Borten Moe, som mener det har økt kravene til rapportering i politidistriktene, ¶
DN170325 Jeg syns SV har kjørt seg ut på sidelinjen med kravene de har satt.
BT170325 Struktur i bakre firer : Alt som er viktig i et midtbaneledd er tredobbelt så viktig i det bakerste ! Kravene her er enkelt formulert : Få flest mulig til å oppfatte alle situasjoner likt.
AA170325 Jeg syns SV har kjørt seg ut på sidelinjen med kravene de har satt.
AA170325 Med Frp i regjering har Politidirektoratet vokst med 150 ansatte, påpeker Borten Moe, som mener det har økt kravene til rapportering i politidistriktene, ¶
SA170324 Hva kravene - eller ønskene - går ut på eller eksakt hvilke deler av sykkeldrakten som utvikles i Trondheim, kan ikke forskeren gå inn på.
DN170324 - Vi gjør oss klar til å ta rettslige skritt mot folk som ikke har oppfylt kravene til skatteamnestiet, sier pressetalsmann Hestu Yoga Saksama i den indonesiske skatteetaten til Reuters.
DA170324 Jeg behandlet ham som en helt vanlig skuespiller, og jeg stilte de samme kravene og ønskene til han som de andre skuespillerne.
AP170324 Hva kravene - eller ønskene - går ut på eller eksakt hvilke deler av sykkeldrakten som utvikles i Trondheim, kan ikke forskeren gå inn på.
SA170323 Planene skal springe ut av kravene spillet stiller, men samtidig ta hensyn til klubbenes identitet og fotballfilosofi. 4.
SA170323 Når du er kaptein for de forbildene, er kanskje forventningene og kravene enda større.
DN170323 Ifølge meldingen skal Høyskolen Kristiania, i tillegg til å betale 85 millioner kroner, også ta ansvar for kravene « i de pågående tvistesakene ».
DN170323 Westerdals har varslet søksmål mot departementet for å prøve kravene i rettslig.
DN170323 Vi er kjent med kravene og de likvide midlene må i hovedsak gå til å dekke kravene , sier administrerende direktør Solfrid Lind i Høyskolen Kristiania.
DN170323 Vi er kjent med kravene og de likvide midlene må i hovedsak gå til å dekke kravene, sier administrerende direktør Solfrid Lind i Høyskolen Kristiania.
DN170323 Ifølge en pressemelding torsdag tar Høyskolen Kristiania over ansvaret for kravene « i de pågående tvistesakene » : ¶
DN170323 - Vi vet at tidligere eier og Westerdals Oslo ACT har bestridt kravene .
DB170323 - Veldig få klubber i Europa klarer å møte disse kravene .
DA170323 * « Den permanente grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i Forsvaret og politiet er ikke i henhold til kravene i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet.
BT170323 Senk kravene til deg selv ¶
BT170323 Planene skal springe ut av kravene spillet stiller, men samtidig ta hensyn til klubbenes identitet og fotballfilosofi. 4.
BT170323 Når du er kaptein for de forbildene, er kanskje forventningene og kravene enda større.
AP170323 Planene skal springe ut av kravene spillet stiller, men samtidig ta hensyn til klubbenes identitet og fotballfilosofi. 4.
AP170323 Når du er kaptein for de forbildene, er kanskje forventningene og kravene enda større.
AA170323 Kristiania kjøper Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology for 85 millioner kroner og tar ansvar for kravene i de pågående tvistesakene.
SA170322 Jeg er en ærlig person, og det aller viktigste er kanskje de kravene man setter til seg selv, sa Stefan Johansen.
SA170322 Jeg er en ærlig person, og det aller viktigste er kanskje de kravene man setter til seg selv, sa Stefan Johansen.
FV170322 Når du er kaptein for de forbildene, er kanskje forventningene og kravene enda større.
BT170322 Jeg er en ærlig person, og det aller viktigste er kanskje de kravene man setter til seg selv, sa Stefan Johansen.
BT170322 Jeg er en ærlig person, og det aller viktigste er kanskje de kravene man setter til seg selv, sa Stefan Johansen.
AP170322 Jeg er en ærlig person, og det aller viktigste er kanskje de kravene man setter til seg selv, sa Stefan Johansen.
AP170322 Jeg er en ærlig person, og det aller viktigste er kanskje de kravene man setter til seg selv, sa Stefan Johansen.
AA170322 Lovavdelingens gjennomgang av kravene abortloven stiller, sa veldig tydelig at dagens lov åpner for at dette vil kunne gjøres, svarte Solberg.
DB170321 Ceferin, som i september i fjor avløste Michael Platini som UEFA-president etter å ha fått støtte av blant andre Norge, tror også de nye kravene vil skape problemer over resten av verden.
DB170321 De fem kravene er som følger : ¶
DB170321 Det anerkjenner også spillmeldingen, men vi oppfatter at det skorter ( litt ) på viljen til å sette makt bak kravene .
VG170320 Blant kravene er profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
SA170320 Kravene fra fansens side kommer til å være skyhøye, sier ansvarlig redaktør i Gunners.no, Morten Ruud Irgens.
DB170320 Kravene framstilles nærmest som et samlet ultimatum.
DB170320 Mangel på uavhengige kontrollinstanser og åpenhet, gjør det også umulig for oss å vite om soyaprodusentene faktisk oppfyller kravene sertifiseringsordningen lover.
DA170320 - Tatt i betraktning at de to regjeringspartiene har endret på kravene til sosialklienter, og at Frp fremstiller dem som om de synes det er greit å gå på sosialhjelp, så er det uforståelig at svaret er å gjøre flere til sosialklienter, noen av dem for resten av livet.
BT170320 « Det er ikke skolen som er dårlig tilpasset gutter, men jentene som er bedre tilpasset kravene fra et moderne arbeidsliv », ifølge professor Bjerrum Nielsen.
BT170320 Kravene fra fansens side kommer til å være skyhøye, sier ansvarlig redaktør i Gunners.no, Morten Ruud Irgens.
AP170320 Kravene fra fansens side kommer til å være skyhøye, sier ansvarlig redaktør i Gunners.no, Morten Ruud Irgens.
VG170319 Fredag offentliggjorde føderale amerikanske myndigheter kravene de stiller til Trumps planlagte mur som skal skille USA og Mexico.
VG170319 - Er du redd for at tøffere kravene som nå kommer inn vil gjøre det vanskeligere å få gjennomslag overfor Ap ?
VG170319 - Er det i det hele tatt sannsynlig at SV får med Ap på alle disse fem kravene ? spør vi Ap-nestlederen.
SA170319 Arbeiderpartiet vil ikke uten videre akseptere de fem kravene som SV-landsmøtet stiller til en ny rødgrønn regjering.
DN170319 Det er kravene for å beslutte permittering, kravene til prosess og varsling og hvem som skal omfattes Tekna mener er hovedproblemet.
DN170319 Det er kravene for å beslutte permittering, kravene til prosess og varsling og hvem som skal omfattes Tekna mener er hovedproblemet.
DN170319 Arbeiderpartiet vil ikke uten videre akseptere de fem kravene som SV-landsmøtet stiller til en ny rødgrønn regjering.
DN170319 - Kravene er tøffe og offensive, men fullt mulig å få gjennomslag for.
DB170319 De fem kravene lyder : ¶
DB170319 Det hadde da ikke vært noen vits å vedta disse kravene dersom alle andre var enige, kommenterte Lysbakken fra scenekanten, til stor applaus.
DB170319 - Jeg ser andre partier sier de er imot kravene våre.
DA170319 Men Arbeiderpartiet vil ikke uten videre akseptere de fem kravene fra SV-landsmøtet.
DA170319 Dette er de fem kravene : ¶ 1 ) Kraftig årlig opptrapping av barnetrygden for alle og gi en ekstra økning til fattige familier ¶ 2 ) Nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel.
BT170319 SV-leder Audun Lysbakken har gjort det klart at SV må ha gjennomslag for alle fem kravene for at det skal bli aktuelt å skrive under en avtale med Ap.
AA170319 I stedet skjerper SV kravene til norske utslippsmål, bare dager etter at Sp, Ap, Høyre og Frp overfor NTB har uttrykt at det under visse betingelser er greit at norske utslipp øker.
AA170319 I stedet skjerper SV kravene til norske utslippsmål, bare dager etter at Sp, Ap, Høyre og Frp overfor NTB har uttrykt at det under visse betingelser er greit at norske utslipp øker.
AA170319 Det må gjerne vurderes å skjerpe kravene til innhold i barnehager og krav til lønn og pensjon for de ansatte, men utbytteforbud er rett og slett et dårlig forslag.
VG170318 Gjennom helgen skal partiets landsmøte diskutere hva disse kravene skal være.
VG170318 Den største saken på SVs landsmøte i helgen er de fire kravene de vil stille til Arbeiderpartiet hvis de skal samarbeide etter valget.
VG170318 Få gjennom kravene til Ap.
VG170318 FAKTA : DEN STORE SV-HELGEN : Den viktigste saken på SV-landsmøtet er de fire kravene SV vil stille til Ap - for at de to skal samarbeide.
DB170318 Dagbladet vet at mindretallet ønsker å gi partiets grønne farge en tydeligere plass i kravene som sendes Jonas Gahr Støre mandag morgen.
DB170318 Prosessen kollapser ikke av fem krav, men jeg er opptatt av å ha så få krav som mulig, og legge mye makt bak de kravene .
DB170318 Kravene våre er per i dag saker hvor vi vet det er støtte langt inni Arbeiderpartiet, men som partiledelsen vil måtte strekke seg for å godta.
BT170318 To av kravene som SV-leder Audun Lysbakken vil ta med i regjeringsforhandlinger, vil koste ti milliarder årlig.
BT170318 Men kravene SV stiller, kan kaste skygger over SVs muligheter til å samarbeide med Arbeiderpartiet etter valget.
BT170318 De 21 kommunene som har levert klager som ikke oppfyller kravene til nå, får anledning til å endre på klagene, skriver Politiforum.
AP170318 Økningen av mexicanere kommer kort tid etter at canadiske myndigheter lettet på kravene for visum for mexicanske borgere.
AA170318 Økningen av mexicanere kommer kort tid etter at canadiske myndigheter lettet på kravene for visum for mexicanske borgere.
AA170318 De 21 kommunene som har levert klager som ikke oppfyller kravene til nå, får anledning til å endre på klagene, skriver Politiforum.
VG170317 Men det er ikke enighet i partiet om hva disse kravene skal være - og flere fylkeslag vil legge til krav.
VG170317 Får det ikke gjennom kravene , går de i opposisjon, er Audun Lysbakkens klare beskjed.
VG170317 Asylpolitikk er ikke blant de fire kravene SV stiller til et regjeringssamarbeid med Ap.
SA170317 Han kan svømme 200 meter medley og både 100 og 200 meter fri i VM, og hvis han er tett på kravene i en av øvelsene, kan vi bruke et wildcard for å få ham med, sier landslagssjefen.
FV170317 | Krav på 1,6 milliarder kroner etter konkurs ¶ Kravene i Varada Marine-konkursen er oppe i 1,6 milliarder kroner.
DN170317 SV-landsmøtet skal i helgen ta stilling til de fire ultimative kravene som partiledelsen ønsker å stille til en ny, Ap-ledet regjering.
DB170317 De nye kravene om å få konkurrere rettferdig gjenspeiles i flere idretter og er kanskje den viktigste positive faktoren for endring.
DB170317 Dinside har bedt Facebook møte kritikken og fortelle oss hvordan de vil forholde seg til kravene , men har foreløpig ikke fått svar på våre spørsmål.
DB170317 - Vi har hatt kommunikasjon med Facebook, men det har ikke vært noen faste rammer rundt det, forteller Haug, som håper kravene kan bidra til å skape mindre svindel på Facebook framover.
DB170317 Allerede før landsmøtet formelt har vedtatt de fire kravene , er ett av dem avvist av Jonas Gahr Støre.
DB170317 Politisk gjennomslag for de fire kravene vil avgjøre om SV kan gå i regjering, inngå en samarbeidsavtale i Stortinget eller gå i opposisjon.
DA170317 Ingen av de fire foreløpige kravene til regjeringsdeltakelse omhandler nedrustning.
BT170317 REFSER : Sivilombudsmann, Aage Thor Falkanger, ber Monica Mælands departement behandle kravene om innsyn i en rekke dokumenter på nytt, og kritiserer dem for dårlig saksbehandling.
BT170317 Ombudsmannen kan ikke pålegge departementet å gi ut dokumenter, men var klar på at for flere av dokumentene som var unntatt offentligheten er begrunnelsen for hemmelighold for dårlig, og de anbefaler departementet å vurdere kravene på nytt.
BT170317 To av kravene som SV-leder Audun Lysbakken vil ta med i regjeringsforhandlinger, vil koste ti milliarder årlig.
BT170317 Men kravene SV stiller, kan kaste skygger over SVs muligheter til å samarbeide med Arbeiderpartiet etter valget.
BT170317 Han kan svømme 200 meter medley og både 100 og 200 meter fri i VM, og hvis han er tett på kravene i en av øvelsene, kan vi bruke et wildcard for å få ham med, sier landslagssjefen.
AP170317 Han kan svømme 200 meter medley og både 100 og 200 meter fri i VM, og hvis han er tett på kravene i en av øvelsene, kan vi bruke et wildcard for å få ham med, sier landslagssjefen.
AA170317 SV-landsmøtet skal i helgen ta stilling til de fire ultimative kravene som partiledelsen ønsker å stille til en ny, Ap-ledet regjering.
AA170317 SV-landsmøtet skal i helgen ta stilling til de fire ultimative kravene som partiledelsen ønsker å stille til en ny, Ap-ledet regjering.
AA170317 Spørsmålet er åpenbart hvor ufravikelige kravene kommer til å være dersom stortingsvalget gir grunnlag for et regjeringssamarbeid.
AA170317 Problemet for SV er at de ikke har mye makt å sette bak kravene .
SA170316 Selv om bilene i norsk målestokk ikke innfrir kravene til moderne brannbiler, betyr dette et stort løft for brannmenn i Ukraina.
DN170316 Samtidig arbeidet miljøorganisasjoner som Bellona og Greenpeace i det stille for å få EU-parlamentarikerne til å stå på kravene .
DN170316 Det var helt mot slutten av komitébehandlingen at kravene om forbud ble lagt på bordet.
DN170316 - Det kommer til å ta lengre tide enn ventet før det tas en endelig avgjørelse om fremgangsmåte for å reise kravene , skriver Rustad.
DN170316 - Arbeidet har god fremdrift, og sikkerheten om at kravene er rettmessige øker, opplyser styreleder Riulf Rustad i en børsmelding torsdag.
DB170316 - På våre egne anlegg har vi ansatte som sjekker at renholdet og klormengden tilfredsstiller kravene til gjestenes helse og sikkerhet.
DA170316 Hun slo også fast at det er en del av næringens samfunnskontrakt å ta kravene til sikkerhet på alvor.
DA170316 Herning : - Jeg tror ikke du finner en enste SV-er som mener det holder med disse fire kravene .
BT170316 Ettersom disse kravene gjelder, vil det ikke være det dårligste biodrivstoffet som kommer i salg på det norske markedet, men tvert imot et biodrivstoff som fører til reduserte utslipp.
AA170316 Samtidig arbeidet miljøorganisasjoner som Bellona og Greenpeace i det stille for å få EU-parlamentarikerne til å stå på kravene .
AA170316 Det var helt mot slutten av komitébehandlingen at kravene om forbud ble lagt på bordet.
AA170316 Hun slo også fast at det er en del av næringens samfunnskontrakt å ta kravene til sikkerhet på alvor.
AA170316 En ny utredningsinstruks som ble innført i mars i fjor, har skjerpet kravene til hva statlige utredninger skal inneholde.
AA170316 Den har blant annet skjerpet kravene til at de berørte skal høres tidlig nok til å sikres reell medvirkning og at det skal legges fram alternative løsninger som politikerne kan velge mellom.
AA170316 - Bankene ligger godt an til å oppfylle kravene til kapitaldekning.
AA170316 Sirkus oppfyller ikke de medfødte kravene dyrene har som areal, temperatur og aktivitetsmuligheter.
VG170315 Mandag vedtok styret i Norsk Skuespillerforbund ( NSF ) å påby sine medlemmer å stå på kravene om å følge fagforbundets tariffavtale, og ikke gi etter for press fra norske kringkastere, TV 2 og TV Norge.
VG170315 Vi har fagforeningen til fagfolkene med oss i disse kravene i alle disse sektorene.
VG170315 - Vi må ta forbehold om at det er landsmøtet som skal bestemme hva disse hovedkravene blir, men vi legger opp til at det er disse kravene som avgjør om vi skriver under en avtale eller ikke.
VG170315 Regjeringen avfeier kravene
FV170315 | Her er kravene til Kristiansand ¶
DB170315 Kravene har bare blitt forsterket etter at det ble kjent at Russlands ambassadør til USA-Sergej Kisliak hadde hatt kontakt med en rekke Trump-støttespillere, blant annet tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og justisminister Jeff Sessions.
DB170315 Han understreket at de fire kravene ikke er en utfyllende liste.
DB170315 Den andre er å sørge for at disse kravene blir vedtatt, fleipet Valen.
BT170315 Derfor vil SV skjerpe kravene til privat drift av for eksempel barnehager.
BT170315 Kravene kan forsterkes ved å innføre bærekraftsertifisering også for biodrivstoff som omsettes utenfor omsettingskravet.
AA170315 Derfor vil SV skjerpe kravene til privat drift av for eksempel barnehager.
SA170314 Kravene kan forsterkes ved å innføre bærekraftsertifisering også for biodrivstoff som omsettes utenfor omsettingskravet.
DN170314 Arbeidstakerne må ha sin del av det lille som vi vet er der til fordeling, sa LO-leder Gerd Kristiansen da kravene ble overlevert.
DB170314 Vi skuespillere må stå samlet for å komme noen vei med kravene våre, sier Belsvik.
DB170314 Skuespiller Camilla Belsvik prøvefilmet for en ny Lene Kongsvik-serie, men ønsker ikke å godta kravene fra Espen Eckbo-selskapet Seefood.
DB170314 Belsvik er derimot fagorganisert og høyt oppe i Skuespillerforbundet, og sier at hun ikke ville gå på akkord med kravene fra egen fagforening.
BT170314 Jakten på « det perfekte », kravene til hvordan man bør se ut, hva som er godt nok, griper visst tak enda tidligere enn før.
AP170314 Støre avviser et av kravene .
AP170314 Noen av kravene er saker SV tapte i den rødgrønne regjeringsperioden ( 2005-2013 ).
DB170313 På tross av motstanden fra skottene, er det lite trolig at statsminister Theresa May kommer til å gi etter for kravene , ifølge The Telegraph.
DB170313 Er det i det hele tatt mulig og hensiktsmessig å stille de samme kravene til lønns- og arbeidsvilkår på vann som på land ?
DN170312 - Selv om ett av disse partiene skulle vinne, vil kravene om et stort flertall i parlamentene eller folkeavstemninger gjøre at listen for å forlate euroen ligger høyere enn å bare vinne et valg, skriver Bosomworth.
DB170312 Venter du med å registrere deg, vil du gå glipp av støtte fra Nav selv om du ellers oppfyller kravene . #3 : Her må du alltid krysse « ja » når du søker om dagpenger ¶
DB170310 Euro4 kravene har gjort at de europeiske motorsykkelfabrikantene nå faktisk leder utviklingen på flere områder, kan redaktør Myklebust fortelle.
DB170310 Kravene har ført til at det aldri før har vært så mange oppgraderinger eller nye modeller på MC-messa, kan Tommy Larsen hos Norges varemesse fortelle oss.
DA170310 Samtidig fjerner den kravene om at alle plikter å ha helseforsikring og at selskaper med minst 50 ansatte må tilby forsikring, skriver Washington Post.
AA170310 De etterlatte samt skadelidte har påanket tingrettens avgjørelse av de sivile kravene .
AA170310 desember i fjor skrev at AtB har økt kravet til lengde på bussen fra 21 til 24 meter og at det er bare en leverandør ( Van Hool ) som tilfredsstiller disse kravene , begynte vi å lure på om prosessen var innenfor det lovlige.
VG170309 Hun oppfyller ikke til kravene for å kunne søke om kommunal leilighet.
DA170309 Når eiere av målestasjoner, i dette tilfelle kommunen, skal plassere ut målestasjoner for luftkvalitet står de i prinsippet fritt til å velge målested og målemetoder så lenge kravene i den nevnte kvalitetshåndboken er oppfylt.
DA170309 I 2014 ga Miljødirektoratet NRL i oppdrag å evaluere plasseringen av alle målestasjoner i Norge opp mot kravene i EU-direktivet og foreslå eventuelle relokasjoner eller reklassifiseringer av stasjoner.
DA170309 Både Våland og Kannik ble i denne rapporten konkludert med å være plassert i tråd med kravene til måling av luftkvalitet som beskrevet i EU-direktiv 2008/50/EF, Kommisjonsdirektiv ( EU ) 2015/1480 og Forurensningsforskriftens kapittel 7 med tilhørende kvalitetshåndbok.
BT170309 Klimaminister Vidar Helgesen gjør det eneste fornuftige, når han holder muligheten åpen for å endre på kravene om biodrivstoff.
BT170309 Fylkesnemndene, som behandler tvangssaker i dag, anses å oppfylle de nødvendige kravene til rettssikkerhet og grundighet.
VG170308 SKJERPER KRAVENE : Hvis regjeringen får det som den vil, kan aspirerende sykepleierstudenter i fremtiden møte et krav om karakteren tre i matematikk fra videregående.
VG170308 De nye kravene er foreslått å gjelde fra studieåret 2018/2019. | « Børning » punkterte med milliontap ¶
VG170308 Skjerper kravene : Slik skal de nekte asylsøkerne kontantstøtte i fem år ¶
SA170308 Det er produsentenes ansvar å se til at målerne oppfyller disse kravene , og Justervesenet som har kontrollansvaret, sier Grøtterud ¶
FV170308 Det er produsentenes ansvar å se til at målerne oppfyller disse kravene , og Justervesenet som har kontrollansvaret, sier Grøtterud ¶
DN170308 | Vil skjerpe kravene for å komme inn på sykepleierutdannelsen ¶
DB170308 Forbrukerombudet skriver i sin pressemelding at de vil følge med på at « de næringsdrivende følger kravene », mens Nkom altså sier at de vil be telefonitilbyderne om å endre takseringsregimet.
DB170308 De nye kravene er foreslått å gjelde fra studieåret 2018/2019.
DA170308 De nye kravene er foreslått å gjelde fra studieåret 2018/2019.
DA170308 Den er kjempet fram av kvinner som organiserte seg og som sto på kravene om at vi selvfølgelig skulle ha like rettigheter som menn !
BT170308 MÅ BLI BEDRE I MATTE : Norske sykepleiere har for dårlige mattekunnskaper, mener regjeringen og vil skjerpe kravene .
AP170308 MÅ BLI BEDRE I MATTE : Norske sykepleiere har for dårlige mattekunnskaper, mener Regjeringen og vil skjerpe kravene .
AP170308 Det er produsentenes ansvar å se til at målerne oppfyller disse kravene , og Justervesenet som har kontrollansvaret, sier Grøtterud ¶
AA170308 Skjerper kravene : Med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) i spissen, foreslår regjeringen at du minimum må ha karakteren tre i matematikk for å komme inn på sykepleierutdanningen.
AA170308 De nye kravene er foreslått å gjelde fra studieåret 2018/2019. ( ©NTB ) ¶
SA170307 Økonomisk kan han også få innfridd kravene til lønn og størrelse på sign-on-fee, som en del andre klubber har avslått de siste månedene.
DB170307 Problemet var bare at når alle oppfylte de absolutte kravene og pris ble vektlagt såpass høyt ble det færre ting å konkurrere på.
DA170307 Benytt dagen til å få viktige saker fram i dagslys, og til å sette makt bak kravene .
AP170307 Dette sto i direkte motsetning til kravene fra feministene i overklassen, som ville ha mye mer lik behandling av kjønnene og stemmerett.
AP170307 Økonomisk kan han også få innfridd kravene til lønn og størrelse på sign-on-fee, som en del andre klubber har avslått de siste månedene.
AA170307 Når og hvis firmaet kan fremlegge dokumentasjon som tilfredsstiller kravene , vil vi oppheve stansen, og de kan fortsette arbeidet, sier Pedersen.
AA170307 Det norske selskapet opplyser til Dagens Næringsliv at fabrikken først ble forsinket med ett år, og at dette skyldtes at leverandøren ikke leverte etter de kravene Jotun hadde stilt.
AA170307 - Vi har opplevd at kravene har endret seg underveis i byggeprosjektet og således ført til ytterligere forsinkelser, skriver Jotuns konsernsjef Morten Fon i en epost. ( ©NTB ) ¶
SA170306 » Med dette håper vi å ha gjort det klart at plasseringen av luftmålestasjonen på Kannik er i tråd med kravene til måling av luftkvalitet som beskrevet i EU-direktiv 2008/50/EF, Kommisjonsdirektiv ( EU ) 2015/1480 og Forurensningsforskriftens kapittel 7 med tilhørende kvalitetshåndbok.
SA170306 I 2014 ga Miljødirektoratet NRL i oppdrag å evaluere plasseringen av alle målestasjoner i Norge opp mot kravene i EU-direktivet og foreslå eventuelle relokasjoner eller reklassifiseringer av stasjoner.
SA170306 Eiere av målestasjoner, i dette tilfelle kommunen, står i prinsippet fritt til å velge målested og målemetoder så lenge kravene i den nevnte kvalitetshåndboka er oppfylt.
DN170306 LO-leder Gerd Kristiansen leverte mandag kravene i årets lønnsoppgjør til Kristin Skogen Lund.
DB170306 Patey ville teste ut hvor nært Norges mektigste kulturinstitusjon la seg til et av kravene de har satt for å dele ut penger : ¶
DB170306 Større frihet og rettigheter for kvinner har aldri foregått uten modige kvinner som har fremmet kravene .
DA170306 fram at Fylkesmannen er bekymret for skolens saksbehandling rundt « Ragne » og varsler Utdanningsdirektoratet som rette instans for å vurdere tilsyn ved Rudolf Steinerskolen i Oslo : « Fylkesmannen mener at det på bakgrunn av ovennevnte foresatt er grunn til bekymring knyttet til om skolen oppfyller kravene i opplæringsloven § 5-4, saksbehandling i samband med vedtak om spesialundervisning », heter det i bre
VG170305 Vi har også forståelse for kravene til dyktige folk som hjelper ungdom som er kommet hit.
SA170305 De kravene det har vært skrevet om tidligere er « ikke i nærheten », hevder han - og legger til : ¶
AP170305 » I de punktene som ramses opp som de politiske kravene Venstre stiller er det et klart spark til FrP.
AP170305 De kravene det har vært skrevet om tidligere er « ikke i nærheten », hevder han - og legger til : ¶
AA170305 Rundt 30.000 lærere trenger videreutdanning for å oppfylle kravene . ( ©NTB ) ¶
AA170304 - Fører har ansvar for å oppfylle kravene i denne bestemmelsen.
DB170303 - Problemet med Trumps presidentforordning var at den var amatørmessig skrevet, og tilfredstilte ikke de formelle kravene som ligger til en slik ordre, sier professor Moen.
DB170303 Swiss Made : Opphavsmerke som indikerer at klokken møter kravene for å bli klassifisert som et sveitsisk produkt.
AP170303 Og for å nå kravene , foreslår utvalget et nytt øremerket statlig tilskudd til helse- og omsorgssektoren i kommunene.
AA170303 Hun vil følge med på om de næringsdrivende følger kravene .
AA170303 | Kravene mot Veireno-boet kan komme opp i 30 millioner ¶
DB170302 Jan Tore Sanner har foreslått å senke kravene til bokvalitet i de minste leilighetene.
AP170302 Lovbruddene omfatter kravene til å gjennomføre en forsvarlig undersøkelse til barnets beste.
VG170301 Press fra mange kanter er en del av voksenlivet også, og det som forandrer seg etterhvert som man blir eldre er ikke kravene fra omgivelsene og mengden med utfordringer man møter.
VG170301 Når jeg sitter med et mer avslappet forhold til livet som 29-åring enn som 18-åring, så er det ikke fordi livet senket kravene sine til meg et sted på veien.
VG170301 Debatt Når jeg sitter med et mer avslappet forhold til livet som 29-åring enn som 18-åring, så er det ikke fordi livet senket kravene sine til meg et sted på veien. kravene sine til meg et sted på veien.
VG170301 kravene sine til meg et sted på veien.
VG170301 Alle som oppfyller kravene til å få tilskudd, får. * 1 Lund, og kona Else Lund, mottok i 2010 drøyt 46 000 kroner i støtte fra Oslo kommunes klimafond for blant annet å skifte ut oljefyr med en varmepumpe i en enebolig i Hamborgveien på Nordberg i Oslo.
DN170301 Forskjellen er liten mellom kravene LO la frem 21. februar og målene for 2017-lønnsoppgjøret som NHO presenterte onsdag.
DN170301 MÅ HA SOLID MARGIN TIL KRAVENE .
DA170301 Lokalt er kravene fra opposisjonene harde i et område som står foran en massiv utbygging med nye bompenger, og der signalene er at prisnivået må kraftig opp.
DA170301 - Kravene nå er noe helt annet enn det Ap selv tenkte var fornuftig da de styrte landet.
DA170301 Nå presterer de aller fleste godt innfor kravene , skyter undervisningsinspektør Nils Otto Steen-Utheim inn.
DA170301 Innenfor kravene
DN170228 Selskapet prøver å få långiverne til å jenke på kravene før neste låneforfall 30. april.
DA170228 De kravene vil aldri kompromisse med sikkerheten i norske fengsel, sier han til avisen.
AA170228 YS - en av fire hovedsammenslutninger for arbeidstakere - vedtok tirsdag ettermiddag kravene foran lønnsoppgjøret.
VG170227 De kravene vil aldri kompromisse med sikkerheten i norske fengsel, sier Amundsen tydelig.
AA170227 Det minste alternativet dekker heller ikke de kravene som vi ønsker for storbyhallen, sier Marek Jasinski ( Ap ).
AA170227 Dermed selger drivstoffselskapene heller til land som ikke har disse kravene til sporing.
AP170226 De kravene vil aldri kompromisse med sikkerheten i norske fengsel, sier Amundsen tydelig.
VG170224 Når skal kravene senkes ?
VG170224 Hvis ikke folk innser at vi ikke har det altfor godt, vil kravene øke og da er det en fare for at antallet depressive ungdommer vil stige.
VG170224 Få med deg : Faens kroppspress, mobbing og rasisme ¶ Kravene på utseendet er skyhøyt og folk sliter med presset.
DB170224 NHO-advokaten påpeker at den nye forskriften om offentlige anskaffelser som kom i år har strammet kraftig inn på kravene til lønns- og arbeidsvilkår.
DA170224 - Kravene til støysikring er større i dag enn de var da det andre leilighetskomplekset vårt i Nydalen ble bygget, og vi samarbeider med akustikere for å se hvordan støyen, som hovedsakelig forårsakes av Gjøvikbanen og trafikken på Ring 3, best kan skjermes, sier Jan Erik Ruud, daglig leder i Boligstifte
AP170224 Aftenposten har også skrevet at Nye Veier ifølge ekspert på offentlige anskaffelser, advokat Robert Myhre, på en uheldig måte har lempet på kravene til forretningsetikk etterhvert som de har vurdert entreprenører til prosjektene som følger etter E18 Tvedestrand-Arendal.
AA170224 Spørsmålet er imidlertid hvem som skal betale overtredelsesgebyrene og kravene fra redningsarbeiderne.
AA170224 - Jeg er overrasket over at sentrumspartiene ikke har lagt mer makt bak kravene .
VG170223 Forholdene rundt stadion oppfyller ikke kravene til UEFA, så derfor spiller de på Wembley i stedet.
VG170223 - Jeg tok fransk som valgfag på skolen i Norge, og kriteriene og kravene er ikke like høye i valgfag som i det norske språket hvor jeg fikk dårligere karakterer, forklarer han i retten og fortsetter : ¶
SA170223 Da flere av kravene som stilles er uoppnåelige i et liberalt demokrati, vil man måtte forkaste disse.
SA170223 Om det er Brann eller annen klubb som innfrir kravene hans, er revnende likegyldig for ham, bare noe gjør det.
BT170223 Om det er Brann eller annen klubb som innfrir kravene hans, er revnende likegyldig for ham, bare noe gjør det.
AP170223 Om det er Brann eller annen klubb som innfrir kravene hans, er revnende likegyldig for ham, bare noe gjør det.
DN170222 Statssekretær Tom-Christer Nilsen i Samferdselsdepartementet sier til DN det kan bli « fritt frem for de som oppfyller kravene til å søke og få drosjeløyve » om Esa får det som de vil.
DN170222 Men i de kravene ligger ting som gjør at en Uber-sjåfør ikke nødvendigvis automatisk vil kunne få løyve.
DB170222 Det er derfor alle av Thereses beste venninner har underskrevet disse kravene til FIS.
DB170222 Men ikke alle klarte kravene .
DA170222 På den store sikkerhetskonferansen i München i helgen gjentok Trumps team kravene om at Europa må gjøre mer for å nå NATOs mål om at alle skal bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet BNP på forsvar innen 2024.
DA170222 De amerikanske kravene om at Europa nå må øke forsvarsbudsjettene er særlig rettet mot Tyskland, men har fått lunken respons.
AP170222 Men hva kan EU gjøre hvis Polen ikke etterkommer kravene ?
DN170221 På LOs representantskapsmøte tirsdag varslet LO-leder Gerd Kristiansen hvordan kravene vil legges opp i årets lønnsoppgjør.
AP170221 Hvilken kontroll har Oslo kommune gjennomført for å sikre at kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes ( hvordan kontroll er gjennomført, hva som er kontrollert, hvilke arbeidstagergrupper som er kontrollert og hva som var resultatet av kontrollen ) ?
AP170221 Hvilke sanksjoner har Oslo kommune forbeholdt seg retten til å gjennomføre dersom Veireno ikke etterlever kravene til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår ?
AA170221 Myndighetene har møtt kravene med å stenge flere skoler, noe som har utløst lærerstreik i det vestafrikanske landet. ( ©NTB ) ¶
VG170220 De tøffeste kravene kom kanskje fra henne selv.
SA170220 Det var nemlig ett av kravene Randi hadde da hun skulle kjøpe hytte.
SA170220 Alle kravene ble oppfylt.
DB170220 « Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes ».
DB170220 Hvilke sanksjoner Oslo kommune har forbeholdt seg retten til å gjennomføre dersom Veireno AS ikke etterlever kravene til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår ¶ 2 ) Hvilken kontroll Oslo kommune har gjennomført for å sikre at kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes : ¶
DB170220 Hvilke sanksjoner Oslo kommune har forbeholdt seg retten til å gjennomføre dersom Veireno AS ikke etterlever kravene til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår ¶ 2 ) Hvilken kontroll Oslo kommune har gjennomført for å sikre at kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes : ¶
DB170220 - Det er klart at i dag er jeg veldig glad for at Rødt har fått fullt gjennomslag for kravene vi stilte, om at kommunen for det første må hive ut Veireno og for det andre at kommunen overtar renovasjonen, sier Moxnes.
DB170220 - Produktet tilfredsstiller ikke kravene til nøkkelhullsmerkingen.
DA170220 - Det er i hvert fall en pott hvor alle som har søkt og oppfylt kravene har fått.
DA170220 Norges Blindeforbund er « svært bekymret over at det er en rekke forslag som vil redusere kravene til utforming av bygg og bolig ».
BT170220 Totalt er kravene i hele Lunde-systemet anslått til rundt 1,8 milliarder kroner.
BT170220 Det var nemlig ett av kravene Randi hadde da hun skulle kjøpe hytte.
BT170220 Alle kravene ble oppfylt.
AP170220 Det var nemlig ett av kravene Randi hadde da hun skulle kjøpe hytte.
AP170220 Alle kravene ble oppfylt.
AA170220 Sjåførene har allerede fått vedtatt i Fylkestinget at mange av kravene de stiller skal følges opp.
AA170220 Sjåførene har allerede fått vedtatt i Fylkestinget at mange av kravene de stiller skal følges opp.
AA170220 - Mattilsynet mener deler av internkontrollprosedyrene til Norway Royal Salmon ( NRS ), Nord Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdrett/Nor Seafood ikke oppfyller kravene .
AA170220 LOs representantskap samles tirsdag for å gjennomgå kravene foran mellomoppgjøret som starter 6. mars.
SA170219 Totalt er kravene i hele Lunde-systemet anslått til rundt 1,8 milliarder kroner.
SA170218 Totalt er kravene i hele Lunde-systemet anslått til rundt 1,8 milliarder kroner.
DA170218 - Det var ventet at han ville bli en helt annen president enn de foregående, men ikke at han ville bli så ute av stand til å skille mellom kravene til presidentvervet og sin egen valgkampstil.
DN170217 Svar : Kravene er satt for å sikre kundene.
DN170217 Grunnen til at Silver blir satt under offentlig administrasjon, er at de ikke oppfyller kravene til tross for at selskapet har fått utsatt frist.
DN170217 Alle andre forsikringsforetak i Norge har greid å innfri de kravene som er satt.
DN170217 Mattis under press ¶ Kravene tårner seg opp mot Trump ¶
DB170217 ¶ DÅRLIGERE KVALITET : Forslaget om å senke kravene til blant annet dagslys, lydisolering og uteområder vil med stor sikkerhet føre til at den nasjonale boligstandarden vil falle, mener artikkelforfatteren.
DB170217 Kommunaldepartementet foreslår å senke kravene til dagslys, utsyn, uteområder og lydisolering i nye leiligheter.
DB170217 Kravene til boligkvalitet som ble innført etter krigen var nettopp for å sikre at alle sosiale lag fikk et minstemål av kvalitet i sin bolig.
DA170217 Bie skriver i boinnberetningen at kravene er ikke prøvd eller korrigert, og at en betydelig del av kravene er garantikausjonsforpliktelser overfor engasjementer i andre konsernselskap.
DA170217 Bie skriver i boinnberetningen at kravene er ikke prøvd eller korrigert, og at en betydelig del av kravene er garantikausjonsforpliktelser overfor engasjementer i andre konsernselskap.
DA170217 Framtidens sykehjemsbeboere blir mer mangfoldige, og kravene deretter.
AP170217 - Han er dømt til å betale mer erstatning, fordi ett av kravene ikke var helt klart under behandlingen i tingretten.
AA170217 - Han er dømt til å betale mer erstatning, fordi ett av kravene ikke var helt klart under behandlingen i tingretten.
VG170216 I desember svarte daværende justisminister Anders Anundsen ( Frp ) blankt nei på spørsmål om han ville lette på kravene : ¶
VG170216 Hans etterfølger er derimot villig til å se på mulighetene for endre kravene .
VG170216 - Så du er ikke like bastant som din forgjenger, som før jul sa at han ikke ville vurdere å lette på kravene ?
SA170216 Det betyr at han skal være så god at Antonsen skal kunne benkes, noe som høyner kravene ytterligere.
SA170216 U21-mesterskap kan være en mulighet, det samme VM og EM for kvinner, som ikke har de samme kravene til stadionfasiliteter, sier fotballpresidenten.
DN170216 Silver sa de ikke klarte kravene , og fikk ett års utsettelse fra Finansdepartementet.
DN170216 Mattis under press ¶ Kravene tårner seg opp mot Trump ¶ ¶
DN170216 Trump vurderer nye kandidater til ministerpost ¶ Kravene tårner seg opp mot Trump ¶
DB170216 Disse kravene stilte Cappelen i hemmelig politimøte for å « blåse » Jensen ¶
DB170216 Gjennom hovedpersonen, Ramin ( Sharukh Kavousi ), som kommer syklende som flyktning inn i Norge, får ikke bare publikum oppleve hvordan det kan være å stå utenfor, men også absurditeten i kravene til den mosegrodde, norske selvfølelsen.
DB170216 Samtidig har foreldre blitt nevnt som en sentral aktør, det er jo foreldrene som ilegger barna sine disse urimelige kravene og som struper deres frihet til å utvikle seg selvstendig, også dette er en sannhet med modifikasjoner, fordi foreldre er brikker i det samme sosiale systemet, og mange legger de begrensningene som miljøet har bestemt, over på sine barn, fordi foreldrene også er avhengige av å være «
DA170216 I den forbindelse ble det vist til at misligholdet når det gjelder kravene fra Skatt Vest og Jæren kemnerkontor har vart i omkring seks måneder.
DA170216 I sentrum av byene har du mange gamle gårder, og det er dyrt og i mange tilfeller nesten umulig å oppfylle kravene i dagens tekniske forskrifter, sier Sanner.
BT170216 U21-mesterskap kan være en mulighet, det samme VM og EM for kvinner, som ikke har de samme kravene til stadionfasiliteter, sier fotballpresidenten.
AP170216 - Ut fra dette har jeg forklart butikkene på Nationaltheatret stasjon at de ikke har noe problem med å møte de absolutte kravene , spesielt ikke for kunder, som oppholder seg kortere tid i området.
AP170216 Dermed må Erstatningsnemnda behandle kravene til de tre ungdommene på nytt.
AP170216 De tre har lagt fram krav om erstatninger på mellom 100.000 og 150.000 kroner, slik overlevende og andre som ga hjelp fikk, men kravene er tidligere blitt avvist av både Erstatningsnemnda, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.
AP170216 U21-mesterskap kan være en mulighet, det samme VM og EM for kvinner, som ikke har de samme kravene til stadionfasiliteter, sier fotballpresidenten.
AA170216 Kirken har til nå etterkommet kravene fra 3.066 personer, mens 741 krav om erstatning fortsatt er til behandling.
SA170215 Med 150 nye boenheter var kravene som ble stilt av Sandnes kommune innlysende.
SA170215 Disse kravene visste selskapet om i flere år, og om de mente de ikke var håndterbare, burde planlegging og videre arbeid blitt stoppet lenge før.
FV170215 De øvrige norske livsforsikringsforetakene oppfyller kravene .
DN170215 Foto : Øyvind Elvsborg ¶ | Kravene tårner seg opp mot Trump ¶
DN170215 Silver sa de ikke klarte kravene , og fikk ett års utsettelse fra Finansdepartementet.
DN170215 Silver sa de ikke klarte kravene , og fikk ett års utsettelse fra Finansdepartementet.
DN170215 Silver sa de ikke klarte kravene , og fikk ett års utsettelse fra Finansdepartementet.
AP170215 De øvrige norske livsforsikringsforetakene oppfyller kravene .
AA170215 De øvrige norske livsforsikringsforetakene oppfyller kravene .
VG170214 Så sant man ikke kommer inn under de svært strenge kravene til å være helt « uten skyld » for å ha fått det ulovlige stoffet i kroppen, skal utøveren straffes for regelbruddet.
DN170214 Det god grunn til å gå gjennom regelverket og kravene vi stiller, både med hensyn til lange leverandørkjeder og outsourcing og slik problematikk, sier Amundsen.
DN170214 Lovforslaget er utformet slik at det trer i kraft dersom Trump innfører straffetoll på varer fra Mexico, eller fortsetter med kravene om at Mexico skal betale for en grensemur.
DN170214 IKT-Norges direktør for internett og nye medier, Torgeir Waterhouse, sier til NTB at dersom bare to av tre tror de må endre rutiner for å innfri kravene i den kommende personvernforordningen, må det bety at 1 av 3 vil komme til å få en brutal oppvåkning.
DN170214 Leier og utleier må selv møtes for overlevering, mens Nabobil.no verifiserer at leier har gyldig førerkort og oppfyller kravene ellers.
DA170214 Det kom også fram at bransjen i liten grad forholder seg til Norsk Standard og at kravene til for eksempel gulrot heller er nedfelt i interne bransjekrav, skriver Norsk Standard i en pressemelding.
DA170214 Noe av hovedkritikken dreier seg om at forslaget bryter med de grunnleggende kravene til personvern som alle borgere har etter Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjonen og EØS-retten.
BT170214 Uten gips og sjokkskade, ville hun klart kravene på strak arm.
BT170214 Det god grunn til å gå gjennom regelverket og kravene vi stiller, både med hensyn til lange leverandørkjeder og outsourcing og slik problematikk, sier Amundsen.
BT170214 Uten gips og sjokkskade, ville hun klart kravene på strak arm.
AP170214 Ved HiOA opplever vi at en bieffekt av arbeidet med kvalitetstiltak er at vi oppfyller kravene til å være universitet.
AA170214 Ifølge Virik er kravene til denne typen boder veldig begrenset.
AA170214 - Dersom kravene blir strengere, tror jeg følgene blir lengre frakt av husdyrgjødsel.
AA170214 Det god grunn til å gå gjennom regelverket og kravene vi stiller, både med hensyn til lange leverandørkjeder og outsourcing og slik problematikk, sier Amundsen.
SA170213 Risikoen ved sæddonasjon er minimal, men med utviklingen og de strenge kravene som skal stilles i Norge, kan det samme sies om eggdonasjon.
DB170213 Hva disse klausulene innebærer har ikke kommet fram, men ifølge spissen, som har scoret 20 mål for United så langt, er kravene allerede innfridd.
DN170212 - Kunden har midler i systemet, og har hatt en avtale med Oslo kemnerkontor om å betale kravene i slutten av februar.
DN170212 - Kunden har midler i systemet, og har hatt en avtale med Oslo kemnerkontor om å betale kravene i slutten av februar.
DB170212 I realiteten vil imidlertid en godt justert mekanisk kvalitetsklokke kunne passere kravene med glans, og vel så det.
VG170211 Han mener de nye foreslåtte kravene er like kravene som stilles til eliteuniversiteter, og som vil føre til mindre forskning knyttet til særnorske forhold som for eksempel pensjonsreform, skattreform og finanspolitikk.
VG170211 Han mener de nye foreslåtte kravene er like kravene som stilles til eliteuniversiteter, og som vil føre til mindre forskning knyttet til særnorske forhold som for eksempel pensjonsreform, skattreform og finanspolitikk.
DB170211 Kravene kan vi enes om.
AA170211 Men for hver utbetaling må Hellas vise at landet oppfyller kravene fra kreditorene. ( ©NTB ) ¶
VG170210 Nasjonal institusjons hovedpoeng er at sentrale deler av DGF - kortidslageret og metadatalageret - neppe er forenelig med disse kravene .
DB170210 Disse kravene stilte Cappelen i hemmelig politimøte for å « blåse » Jensen ¶
DB170210 - Konkurransen skal gi oss forslag som møter de ulike kravene til det nye regjeringskvartalet, sier Sanner.
DB170210 Kravene omfatter " gode og framtidsrettede arbeidsplasser ", åpne og levende byrom samt effektive og diskrete sikkerhetstiltak.
AP170210 - Ett av kravene er at ingen av byggene skal være høyere enn Høyblokken hvor de to øverste etasjene skal rives og erstattes med fire nye, sier Sanner som vil få de syv forslagene på sin pult i mai.
AP170210 - Den skal gi oss forslag som møter de ulike kravene til det nye regjeringskvartalet ; blant annet gode og fremtidsrettede arbeidsplasser, åpne og levende byrom, effektive og diskrete sikkerhetstiltak, og samspill med de historiske byggene rundt, sier Sanner.
AA170210 - Konkurransen skal gi oss forslag som møter de ulike kravene til det nye regjeringskvartalet, sier Sanner.
AA170210 Kravene omfatter " gode og framtidsrettede arbeidsplasser ", åpne og levende byrom samt effektive og diskrete sikkerhetstiltak.
AA170210 Man kan sikkert debattere graden av aktivitet, framgang og kravene som stilles til den enkelte personen, men en slik debatt kan ikke gjøres av generell karakter.
SA170209 Skal vi klare øvre halvdel, så må vi sette de kravene som skal til på kamp og i trening, sier Wangberg.
DB170209 I samtalene kommer disse kravene fram : ¶
DB170209 Den tilfredsstiller kravene om nøkkelhullsmerking, sier viseadministrerende direktør Jan Erik Eikeland i Norgesmøllene AS.
DB170209 Vi håper landsmøtene vil stille disse kravene til programkomiteene og tar ansvar med å si nei takk til en barnslig logikk i utviklingen av norsk høyere utdanning.
DB170209 Det er heller ikke gitt at partiet bør legge de samme kravene på de private.
DB170209 De har i stadig større grad blitt likebehandlet med kommunale barnehager på inntektssiden, men uten at de samme kravene stilles til dem.
DB170209 Arbeiderpartiet har sett seg lei på at private aktører i barnehagesektoren får like mye finansiering som kommunalt drevne barnehager, men slipper unna en del av kravene som legges på kommunale barnehager.
DA170209 Fram til nå har delingsgigantene gått klar av kravene og regelverkene andre operatører er underlagt, slik at det dermed er en ekstrem konkurransevridning i markedene.
AP170209 Man har i stedet regulert kravene i en kontrakt, sier Arnøy.
AP170209 » - Det er alvorlig hvis man ikke klarer å oppfylle kravene som stilles til kritisk infrastruktur.
AP170209 Skal vi klare øvre halvdel, så må vi sette de kravene som skal til på kamp og i trening, sier Wangberg. | 25 vil bli Hoffs erstatter i Aalesund ¶
AA170209 | Politiet innfridde kravene til responstid i 2016 ¶
AA170209 Elleve av tolv distrikter innfrir alle kravene . 2016 er det andre året det er målt og stilt krav til politiets responstid, opplyser Politidirektoratet i en pressemelding.
AA170209 Kravene er stilt til oppdrag der liv er direkte truet, eller der det av andre årsaker er behov for umiddelbar innsats fra politiet.
AA170209 Likevel veier de spesielle aspektene i Vollen-saken, som oppfyller de svært strenge kravene Justisdepartementet har satt for å kunne dømme mindreårige til forvaring, tyngst.
DN170208 Storebrand har brukt de siste årene til å styrke kapitalen i selskapet for å oppfylle kravene innenfor det såkalte Solvens II-regelverket, samt sette av mer midler til pensjoner fordi nordmenn lever lenger.
VG170207 Også Akershus universitetssykehus ( Ahus ), Sykehuset Telemark, Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag er langt unna å klare de økonomiske kravene som eierne, de regionale helseforetakene, satte for dem i 2016.
VG170207 BUDSJETTSMELL : Sykehuset i Østfold ( øverst ) ; Helse Møre og Romsdal ( her representert med Kristiansund sykehus ) og Akershus universitetssykehus ( Ahus ) er langt fra å innfri de økonomiske kravene .
SA170207 Han gjør det klart at to av kravene kan gjennomføres.
FV170207 Han gjør det klart at to av kravene kan gjennomføres.
DB170207 Alle påpeker at dialogen er positiv, samtidig som det skinner gjennom at noen av kravene er vanskelige å svelge.
DA170207 Nixon unngikk riksrett ved å gå av i skam, mens kravene om « impeachment » vil øke etter hvert som Trump signerer flere presidentordre av samme type som innreiseforbudet til USA.
BT170207 Han gjør det klart at to av kravene kan gjennomføres.
BT170207 Han gjør det klart at to av kravene kan gjennomføres.
AP170207 Også Akershus universitetssykehus ( Ahus ), Sykehuset Telemark, Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag er langt unna å klare de økonomiske kravene .
AP170207 Han gjør det klart at to av kravene kan gjennomføres.
AA170207 De tilfredstiller alle de kravene vi hadde for jobben, sier byggeleder Ole Gunnar Sølberg i Statens vegvesen.
AA170207 Også Akershus universitetssykehus ( Ahus ), Sykehuset Telemark, Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag er langt unna å klare de økonomiske kravene .
AA170207 Også Akershus universitetssykehus ( Ahus ), Sykehuset Telemark, Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag er langt unna å klare de økonomiske kravene .
VG170206 Han mener reformen som åpnet for internasjonal handel har bidratt til at hæren nå forstår at de ikke tjener på boikott, og at det dermed er større sannsynlighet for at hæren og regjeringen i Myanmar følger kravene fra FN.
VG170206 Disse traktorene skal nå erstattes, og anbudet ble vunnet av selskapet Hesselberg, til tross for at leverandøren ikke skal ha oppfylt ett av de absolutte kravene i utlysningen.
SA170206 Ap vil skjerpe kravene til oljeselskaper og sørge for at mer av verdiskapingen blir igjen lokalt.
SA170206 Og et kravene han har satt seg er målbart.
SA170206 | Hynne setter seg « hårete » mål : - Det er de kravene som gjelder ¶
DN170206 | EU står fast på kravene til Russland ¶
DN170206 EU fasthoder kravene om at Russland må holde seg unna Ukraina.
DB170206 - Når finansieringen er den samme som i offentlige barnehager, bør kravene være de samme også, sier Ap-nestleder Hadia Tajik, som har ledet arbeidet med partiprogrammet som legges fram mandag.
DA170206 - De eneste kravene som stilles er at du ikke tidligere har eid bolig, at du har inntekt nok til å kunne betjene lånet, og at du har bodd i Stavanger i fem år.
AP170206 Disse traktorene skal nå erstattes, og anbudet ble vunnet av selskapet Hesselberg, til tross for at leverandøren ikke skal ha oppfylt ett av de absolutte kravene i utlysningen.
AP170206 Og et kravene han har satt seg er målbart.
AA170206 Disse traktorene skal nå erstattes, og anbudet ble vunnet av selskapet Hesselberg, til tross for at leverandøren ikke skal ha oppfylt ett av de absolutte kravene i utlysningen.
SA170203 - Vi støtter prinsippene i kravene til utøverne, men vi ser jo også at det ikke er mulig å få gjennomført alle krav umiddelbart, sier Rakel Rauntun.
SA170203 - Vi støtter prinsippene i kravene til utøverne, men vi ser jo også at det ikke er mulig å få gjennomført alle krav umiddelbart, sier Rakel Rauntun.
FV170203 - Vi støtter prinsippene i kravene til utøverne, men vi ser jo også at det ikke er mulig å få gjennomført alle krav umiddelbart, sier Rakel Rauntun.
BT170203 Det republikanske flertallet i Representantenes hus i USA har vedtatt å fjerne noen av kravene Barack Obama innførte om bakgrunnssjekk ved våpenkjøp.
BT170203 - Vi støtter prinsippene i kravene til utøverne, men vi ser jo også at det ikke er mulig å få gjennomført alle krav umiddelbart, sier Rakel Rauntun.
AP170203 - Vi støtter prinsippene i kravene til utøverne, men vi ser jo også at det ikke er mulig å få gjennomført alle krav umiddelbart, sier Rakel Rauntun.
AA170203 Det republikanske flertallet i Representantenes hus i USA har vedtatt å fjerne noen av kravene Barack Obama innførte om bakgrunnssjekk ved våpenkjøp.
DN170202 - Det stemmer at vi ikke oppfyller disse kravene på kjedenivå.
DB170202 I ankesaken begjærte advokat Karoline Henriksen ved Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS, en ny behandling av de sivile kravene - deriblant spørsmålet om de fornærmede hadde krav på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.
DB170202 * Det største hinderet for å bestille kurs og opplæring av ansatte er ikke at man ikke vet hva man trenger av kunnskap i enheten, men at den som styrer pengesekken i enheten, eller kommunen, henviser til tilgjengelige ( rimelige/gratis ) kurs som ikke oppfyller de faglige kravene .
DN170201 I den nye, femte generasjon tilfredsstiller modellen mer enn noensinne de høye kravene til målgruppen både gjennom det store og variable bagasjerommet, det suverene utseendet og BMWs typiske kjøreglede, sier Dr.
DN170201 Hun pekte på at de nye kravene er med på å avlaste pengepolitikken.
DN170201 Kravene er avvist av ekteparet, som mener at søstrene lyver for å få erstatning.
DB170201 Samtidig er det åpenbart at vi kan og må gjøre mye mer i årene som kommer, både fordi det er blitt flere innvandrere, men også fordi kravene til kompetanse og utdanning øker raskt i arbeidslivet.
DB170201 Kravene i B2 er å " forstå hovedinnholdet i komplekse eller akademiske tekster, også faglige drøftinger innenfor ens eget fagområde og kan delta i samtaler med et relativt spontant og flytende språk, og kan skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om et vidt spekter av emne. " - Det er viktig
AP170201 Nylig ble renovasjonsselskapet Veireno, de ansvarlige for søppeltømmingen i Oslo, kritisert i en rapport fra Arbeidstilsynet for ikke å overholde kravene om arbeidsforhold.
AP170131 Aftenposten har også skrevet at Nye Veier ifølge ekspert på offentlige anskaffelser, advokat Robert Myhre, på en uheldig måte har lempet på kravene til forretningsetikk etterhvert som de har vurdert entreprenører til prosjektene som følger etter E18 Tvedestrand-Arendal.
AP170131 - Uttrykte hun da bekymring for prosessen i Nye Veier og kravene til entreprenørene ?
SA170130 Disse kravene har ført til « den norske modellen » for layout av betong-plattformer.
SA170130 Både rømningsveier og evakuering må kobles sammen med disse kravene .
SA170130 Disse kravene har ført til « den norske modellen » for layout av betong-plattformer.
SA170130 Både rømningsveier og evakuering må kobles sammen med disse kravene .
DN170130 Kravene vil først bli overlevert 6. mars, men allerede nå kommer signaler om en tøffere tone fra LOs side.
DB170130 Hva med å gi USA adgang for hormoninnsprøytet kjøtt eller overprisede medisiner i britisk helsevesen eller å svekke kravene når det gjelder miljø og arbeidsliv i Storbritannia ?
BT170130 Mange kommunale etater må engasjere seg sterkere når det gjelder å oppfylle kravene for å bidra til økt trafikksikkerhet.
BT170130 Mange kommunale etater må engasjere seg sterkere når det gjelder å oppfylle kravene for å bidra til økt trafikksikkerhet.
DN170128 Ett av kravene , som skal endelig vedtas på SVs landsmøte til våren, handler om « profittfri velferd ».
DN170128 - Vi vil bygge en bevegelse rundt disse kravene , sier partileder Audun Lysbakken til Klassekampen.
SA170127 januar med å rette seg etter kravene til Forbrukerombudet.
DN170127 Dette er kravene mot Westerdals ¶
DB170127 desember, og den regionale organisasjonen ECOWAS gjorde det klart at den kom til å sette makt bak kravene dersom Jammeh la hindre i veien for demokratisk overgang.
BT170127 januar med å rette seg etter kravene til Forbrukerombudet.
AP170127 januar med å rette seg etter kravene til Forbrukerombudet.
BT170126 MENN MÅ BOOKE : - Du kan stå på kravene som jente og si at jeg har krav på å være her, men det skjer ingenting før menn begynner å sette inn kvinner som vikar, eller booker kvinnelige teknikere på turné, mener lysdesigner Silje Grimstad.
AP170126 Disse internasjonale organisasjonene vil så vurdere migrantene og gi flyktningstatus til dem som innfrir kravene .
DN170125 Islands nye regjering har bestemt seg for å frafalle kravene om tilpasninger i EUs forordning for produksjon og merking av økologiske produkter.
DB170125 Etter de to eksklusjonene i går kveld, kom to ulike partigrupperinger med de nye kravene om eksklusjoner - blant dem fylkesleder Peter A.
DB170125 Gitt at lønnsøkning er inne i bildet som en gyllen gulrot, kan du tape økonomisk på ikke å arbeide for å innfri disse kravene .
DB170125 I utenforskapets historie sitter karakteristikkene løst, og kravene blir stadig mer intetsigende.
DB170125 Kravene kan være intetsigende bare fordi det allerede er etablert en forståelse av at disse folka skal tas, ikke hjelpes.
BT170125 Islands utenriksdepartement bekrefter onsdag ettermiddag at landets nye regjering frafaller kravene om tilpasninger i regelverket.
BT170125 EU har ikke vist noen vilje til å gå med på kravene .
AP170125 Islands utenriksdepartement bekrefter onsdag ettermiddag at landets nye regjering frafaller kravene om tilpasninger i regelverket.
SA170124 Tilbyderen måtte levere CV-er og dokumentasjon som viste at kravene var oppfylt, sammen med tilbudet.
SA170124 , men hvis de baserer seg på enkeltmannsforetak så er ikke disse å regne som ansatte og dermed faller kravene i forskriften ( og standardkontrakten ) om lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariff bort.
SA170124 Vi har en diskusjon med han for å finne ut hvordan vi skal tilfredstille kravene til Mix og oss selv, sier Vieira til mlssoccer.com.
DB170124 Kravene til utdanning i arbeidslivet peker én vei : oppover.
BT170124 De samlede kravene i morselskapet etter RXT-konkursen summerte seg til nesten én milliard kroner.
AP170124 Vi har en diskusjon med han for å finne ut hvordan vi skal tilfredstille kravene til Mix og oss selv, sier Vieira til mlssoccer.com.
SA170123 Det nye sykehuset betakker seg for strenge miljøkrav fra Stavanger kommune, og advarer om at både tidsplan og kostnadsramme kan ryke hvis ikke kravene blir fjernet.
SA170123 - Disse kravene har blitt vedtatt i flere omganger.
DB170123 UNE har skrevet i vedtaket at han framstår som en ressurs i det nordnorske filmmiljøet i tillegg til å være en anerkjent regissør innen sitt fagfelt, men at hans arbeidserfaring ikke når opp til de strenge kravene i regelverket, sa Risbakken.
DB170123 Kravene til sertifikater, utdannelse og kompetanse, er de samme som når flypersonellet er ansatt direkte i flyselskapene.
DB170122 I første omgang er det de største leiebilselskapene som har vært spesielt under lupen og som har skjerpet kravene .
DB170122 Han understreker at kravene om retting har påført Veireno ekstrautgifter.
DB170122 - Det er allerede kjent at kravene om retting ved innleie av ekstra personell og biler bare i oktober medførte en ekstrakostnad for Veireno på over en million kroner, sier han.
AP170122 - Både de innholdsmessige og formelle kravene til hva en reguleringsplan skal inneholde, gjelder for alle.
DN170120 Fordi kravene for utlån er strengest i hovedstaden, er det også her Fjære venter at den største effekten vil komme.
DN170120 Bankene som gir lån til kjøp av bolig i Oslo, får heller ikke gjøre like mange unntak fra de ordinære kravene som før.
AP170120 - Ut fra at vi har fulgt arbeidet underveis, som å se på forhold rundt helikoptrets vekt og parkeringstoleranse, forventer vi at de vil møte kravene .
AP170120 - Men det er gitt at de vil møte kravene til sikkerhetsmarginer ?
AP170120 - Leverandøren jobber fortsatt med å sertifisere NH90 for å møte kravene til hangarparkering, sier han til Aftenposten.
AP170120 - Dere vet altså ikke i dag om leverandøren vil klare å oppfylle kravene til bruk om bord i kystvaktfartøy ?
DN170119 Bernhardsen tror Norges Bank inntil videre vil avvente hva som blir effekten av kravene .
DB170119 Han mener likevel at det er en utlending som tilfredsstiller kravene .
DB170119 Etter at høyesterett i 2009 skjerpet kravene til fellende jurykjennelse, eksploderte antall tilsidesettelser.
DB170119 Til tross for at juryen har skjerpet kravene , har det ikke gått helt smertefritt i år heller.
DB170119 For å bli nominert til Vixen Blog Awards må sponsede produkter i et blogginnlegg også merkes i sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram - ifølge kravene .
VG170118 Men siden vi fikk den anbefalingen, har kravene for godkjenning av NOx-utslipp gått ned, mens de faktiske utslippene er de samme.
DB170118 Selv om jobben han er satt til å gjøre ofte skjer i det stille, er kravene som stilles tydelige og strenge.
DB170118 I det aktuelle brevet til Solberg, Jensen og Clemet beskriver Breivik hvordan han eller folk fra det angivelige politiske partiet hans, Den nordiske stat ( NS ), i framtida skal ha korttidsdemonstrasjoner foran Stortinget i spesialbygd bil med pansrede glass, dersom kravene hans ikke innfris.
BT170118 Kravene for å få opphold i Norge er klare.
AP170118 Her er noen av kravene fra demonstrantene : ¶
AP170118 Her er noen av kravene fra demonstrantene : ¶
DN170117 Studiestedene vil måtte skjerpe kravene til ansettelse i undervisningsstillinger, og ha krav om pedagogisk kompetanse for å kunne rykke opp fra førsteamanuensis til forsker.
BT170117 Utvalget har forståelse for at kravene til E-tjenesten øker i takt med truslene fra internasjonale datahackere og terroristorganisasjoner.
SA170116 Dommeren vil nemlig være bundet av de samme kravene til taushet knyttet til de sensitive opplysningene.
SA170116 Det er ikke lenge siden han snakket med Wichne og de andre ungguttene om kravene for året sesong.
FV170116 Det er ikke lenge siden han snakket med Wichne og de andre ungguttene om kravene for året sesong.
DB170116 - I utgangspunktet kan man altså få støtte til slike utdanninger hvis de oppfyller de andre kravene som stilles, men det er en annen regel som ekskluderer en del av utdanningene det er snakk om, nemlig at vi ikke gir støtte til det som kalles « etatsopplæring ».
DB170116 Dommeren vil nemlig være bundet av de samme kravene til taushet knyttet til de sensitive opplysningene.
DB170116 Men EU gir også adgang til å slippe ut 110 prosent mer NOx enn kravene i en overgangsperiode.
DB170116 Kravene om laboratorietester har gitt et helt urealistisk lavt inntrykk av hvor store utslippene er.
BT170116 Kravene er avvist av ekteparet, som mener at søstrene lyver for å få erstatning.
AP170116 Det er ikke lenge siden han snakket med Wichne og de andre ungguttene om kravene for året sesong.
DN170114 Foto : DANIEL LEAL-OLIVAS/Afp/NTB scanpix ¶ Kravene fremgår av en rapport publisert lørdag, ifølge Reuters.
DB170113 Han innfrir i hvert fall alle de kravene jobbspesifikasjonen bærer med seg.
FV170112 I en pressemelding de sendte ut torsdag, avslører de noe av det som kan bli kravene i anbudet : ¶
FV170112 De fyller kravene som Stortinget og Justisdepartementet har satt, men de blir ikke fullservice tjenestesteder, sier Humlegård. 500 ansatte ¶
DB170112 Men det var ikke fordi hun ikke oppfylte de formelle og juridiske kravene for statsborgerskap.
DB170112 Forslaget til de nye tekniske kravene er ganske like som de er per i dag : ¶
DB170112 Det kan imidlertid gis unntak fra disse kravene der slikt utstyr ikke kan monteres.
BT170112 Det er vanskelig å se at Bybanen oppfyller kravene i Jernbanetilsynets forskrifter, der det blant annet står : « Virksomheten skal planlegges, organiseres og utføres med henblikk på at enkeltfeil ikke skal føre til tap av menneskelig eller alvorlig personskade ».
DN170111 To av kravene er blant annet at man har minst åtte års erfaring av å lede en høyt ansett nasjon og at man er tildelt Nobels fredspris.
DB170110 Selv om befolkningen i Øst-Aleppo nå er evakuert, er disse kravene fremdeles like relevante.
BT170110 Derfor ble det vedtatt å lage en ny mulighetsstudie for en byarena i Bergen som kan tilfredsstille kravene til en ny hockeyhall og håndballarena i Bergen, samtidig som at den skal kunne romme 8000 - 10.000 publikummere på en konsert.
BT170110 - Vedlikehold og sikkerhet av Bybanen oppfyller ikke de kravene Jernbanetilsynet setter til slik drift.
DB170109 Leverandører som ikke kan imøtekomme kravene om stadig lavere pris inn til kjedene, lever farlig.
AP170108 Kravene til innsats er « særlig fremragende » for Krigskorset med sverd, « fremragende » for St.
DB170107 Kravene var at alle mennesker må få lov til å kle seg som de vil.
DB170107 Årsaken skal være at påtalemyndigheten ikke har tatt stilling til alle kravene .
DB170107 Støtter Norge for eksempel Kinas territoriale krav i Sør-Kina-havet, selv om den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag har avvist disse kravene ?
DB170107 Presseansvarlig for « 4-stjerners middag », Gudmund Bjotveit, forteller til Dagbladet at kravene de stiller til deltakerne ikke er skrevet i stein.
SA170106 Seniorrådgiver i Statens strålevern, Bård Olsen, oppfordrer forbrukere som er i markedet for en radonmåler om å forsikre seg at måleren er i henhold til kravene i måleprosedyren.
FV170106 Seniorrådgiver i Statens strålevern, Bård Olsen, oppfordrer forbrukere som er i markedet for en radonmåler om å forsikre seg at måleren er i henhold til kravene i måleprosedyren.
DB170106 DNB avviste alle kravene i februar.
BT170106 Seniorrådgiver i Statens strålevern, Bård Olsen, oppfordrer forbrukere som er i markedet for en radonmåler om å forsikre seg at måleren er i henhold til kravene i måleprosedyren.
AP170106 - Vi har behandlet forslag til de tre høyeste utmerkelsene, og da er kravene strenge, sier han.
AP170106 Kravene til innsats er « særlig fremragende » for Krigskorset med sverd, « fremragende » for St.
AP170106 Seniorrådgiver i Statens strålevern, Bård Olsen, oppfordrer forbrukere som er i markedet for en radonmåler om å forsikre seg at måleren er i henhold til kravene i måleprosedyren.
SA170105 - Derfor kan det være vanskelig å omstille seg til de kravene det fører med seg.
FV170105 - Derfor kan det være vanskelig å omstille seg til de kravene det fører med seg.
DN170105 Google sier selskapet har levert tusenvis av opplysninger i et forsøk på å oppfylle kravene fra departementet, men har avvist noen krav fordi selskapet mener det krenker de ansattes privatliv.
BT170105 - Derfor kan det være vanskelig å omstille seg til de kravene det fører med seg.
AP170105 Da er det ganske naturlig at man skjerper kravene , sier Anders Österberg, informasjonssjef i kjernekraftselskapet OKG som driver kraftverket i Oskarshamn.
AP170105 For eksempel vanker det bøter og straff både for industriledere og lokale politiske ledere som ikke klarer kravene til utslippsreduksjoner.
AP170105 - Derfor kan det være vanskelig å omstille seg til de kravene det fører med seg.
DB170104 Ifølge fagsjef i standardiseringsorganisasjonen Norsk Elektroteknisk Komite ( NEK ), Trond Salater, må vannkokere oppfylle kravene i standarden NEK EN 60335-2-15.
DB170104 Han understreker at CE-merking er produsentens egenerklæring som sier at de oppfyller EU kravene , men at dette på ingen måte er noe kvalitetsstempel.
DB170104 - Ifølge en undersøkelse utført av EU for noen år tilbake, så viser det seg at 8 av 10 produkter som har CE merke ikke tilfredstiller kravene , forteller han til Dinside.
DB170104 - Disse kravene ligger til grunn for CE merkingen.
SA170103 Grunnen er som følger : Har du inngått avtale med et norsk AS som har en aksjekapital og selskapet går konkurs er det regler for hvordan konkursen og kravene skal håndteres, sier Bø.
FV170103 Tidligere har Jensen vist til et behov for å skjerpe kravene til familiegjenforening, økt bruk av begrenset oppholdstillatelse for enslige mindreårige og hevet botidskrav.
DN170103 Kravene er avvist av ekteparet Horn.
DN170103 Kravene er avvist av ekteparet Horn.
DB170103 Kravene innebærer at banken må kunne bekrefte identiteten til den juridiske personen eller selskapet, og den fysiske personen som representerer selskapet.
DB170103 PELSDYRFARM : Lovbruddene på norske pelsdyrfarmer er nok et eksempel på̊ at næringen ikke evner å innfri de klare politiske kravene som er blitt stilt dem, skriver artikkelforfatteren.
DB170103 De mange, og tilsynelatende uunngåelige, lovbruddene på norske pelsdyrfarmer er nok et eksempel på̊ at næringen ikke evner å innfri de klare politiske kravene som er blitt stilt dem.
AP170103 Grunnen er som følger : Har du inngått avtale med et norsk AS som har en aksjekapital og selskapet går konkurs er det regler for hvordan konkursen og kravene skal håndteres, sier Bø.
DN170102 - Vi har byttet utenlandsk olje mot ren energi, vi har doblet kravene til drivstofforbruk, og vi har handlet globalt for å redde den ene planeten vi har.
DB170102 Vel vitende om at de vestlige landene knapt har noen andre pressmidler å ty til utenom de allerede eksisterende sanksjonene, så kommer heller ikke Putin og Kreml til å strekke seg langt for å etterleve kravene i den såkalte Minsk-avtalen fra 2015, tror hun.
BT161230 - Noen vil kunne mene at ved å heve kravene på noen av sine utdanninger, så hever de kvaliteten slik at det blir mer prestisjefylt å komme inn på disse utdanningene, sier Isaksen.
AP161224 Det er kravene til en « ansvarlig fører i kjøretøyet » som utgjør den største hindringen for prøvekjøring med selvkjørende biler.
FV161222 Ifølge Daae tilfredsstiller de fleste produkter som omsettes gjennom kjente kjeder og velrenommerte butikker stort sett kravene til produktsikkerhet.
FV161222 En undersøkelse utført av EU i 2013, avslørte at åtte av ti CE-merkede produkter ikke tilfredsstilte kravene .
FV161222 Det betyr at produsenten erklærer at disse kravene er ivaretatt, at produktet er sikkert og at dokumentasjon for dette er tilgjengelig.
AP161219 - Nei, de får ikke for lite penger til å oppfylle de lovpålagte kravene .
AP161215 Jeg vet kravene .
FV161209 Dette er en årlig sjekk av merkenes samlede utslipp og de mener at bilprodusentene nå står ved et veiskille, hvor de nye kravene , digitale utvikling og alternative drivlinjer er viktige faktorer.
BT161207 Dette er en årlig sjekk av merkenes samlede utslipp og de mener at bilprodusentene nå står ved et veiskille, hvor de nye kravene , digitale utvikling og alternative drivlinjer er viktige faktorer.
AP161207 Kravene til å levere er deretter.
AP161127 For det første utarbeides kravene og spesifikasjonene til nytt utstyr og materiell ofte nasjonalt, noe som gjør at alle land ender opp med ulike skreddersydde løsninger.
AP161126 - Jeg regner med at debatten om muren mot Mexico og kravene om å bli tøffere mot migranter ble brukt av folk der nede for å kunne si « kom dere opp hit nå før det er for sent », sier Jim Darling, ordfører i McAllen.
SA161119 Hør siste utgave av Aftenpodden Sport : Her er kravene til Høgmos etterfølger : ¶
SA161119 Hør siste utgave av Aftenpodden Sport : Her er kravene til Høgmos etterfølger : ¶
SA161119 Hør siste utgave av Aftenpodden Sport : Her er kravene til Høgmos etterfølger : ¶
FV161119 Hør siste utgave av Aftenpodden Sport : Her er kravene til Høgmos etterfølger : ¶
SA161116 Hør siste utgave av Aftenpodden Sport : Her er kravene til Høgmos etterfølger : ¶
AP161116 - I USA vet vi jo at det står private investorer bak mange sykehus, og derfor er det all grunn til å være på vakt mot kravene derfra.
AP161114 - Kort fortalt mener vi at den norske foreldrepermisjonsordningen oppfyller alle kravene som følger av EØS-avtalen.
VG161108 De gjorde det klart at det var uaktuelt å bukke under for kravene til Trump.
AP161108 Alt relevant helsepersonell utdannes og etterutdannes i henhold til disse kravene .
AP161031 Med kravene som stilles er det vanskelig å tenke seg at man kan oppfylle dem og være kommersiell i sin natur, sier byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ).
AP161031 Fakta : Disse kravene skal kommunen stille til private barnehager ¶
AP161031 Byrådet og Rødt mener kravene de stiller er innenfor loven.
AP161024 Ettersom de tre barnehagene klager på kravene mot seg vil behandlingen nå bli løftet videre til fylkesmannen - via bydelen - for ankebehandling.
AP161024 Etter å ha sjekket tilgjengelig dokumentasjon og regnskapstall opp mot kravene i barnehageloven, ble tre barnehager med avvikende tall plukket ut for grundig økonomisk tilsyn.
AP161024 Det viser også at de kravene vi ønsker å stille overfor nye barnehager om likeverdige lønns- og arbeidsvilkår og tilsvarende bemanning som i de kommunale barnehagene er nødvendige og relevante, mener hun.
BT161009 Ifølge Halvorsen kan det ta tid fra kravene er oppfylt til man får delta i mesterskap, men han er optimist.
SA161005 Førstegangskjøperne vil prøve å komme seg inn på boligmarkedet før kravene er på plass, noe som kan gi en voldsom prisvekst, mener han.
FV161005 Førstegangskjøperne vil prøve å komme seg inn på boligmarkedet før kravene er på plass, noe som kan gi en voldsom prisvekst, mener han.
BT161005 Førstegangskjøperne vil prøve å komme seg inn på boligmarkedet før kravene er på plass, noe som kan gi en voldsom prisvekst, mener han.
AP161005 Førstegangskjøperne vil prøve å komme seg inn på boligmarkedet før kravene er på plass, noe som kan gi en voldsom prisvekst, mener han.
AP160930 Vi får da finne ut hvem som tar kostnaden ved en eventuell endring i kravene , sier Sætertrø.
SA160914 Kravene hun stiller til seg selv er fortsatt de samme som før hun ble kåret til Europas beste.
BT160914 Kravene hun stiller til seg selv er fortsatt de samme som før hun ble kåret til Europas beste.
AP160914 Kravene hun stiller til seg selv er fortsatt de samme som før hun ble kåret til Europas beste.
AP160908 Skjerpe kravene til avdrag bare for denne gruppen boligkjøpere.
AP160908 Han vil ikke skjerpe kravene til avdragsbetaling for alle.
AP160908 - Det kan hindre bankene å gi boliglån til to offentlig ansatte med sikre jobber og gode inntekter, men som ellers ikke oppfyller alle kravene i forskriften, sier han.
AP160908 kvartal i år brukte de 19 største bankene muligheten til å være fleksible og avvike fra kravene for 6,7 prosent av verdien av nye lån.
AP160905 De mener også det vil være vanskelig for E-tjenesten å tilfredsstille kravene som stilles til dem uten avlyttingen av nett- og telefontrafikken som krysser grensene.
AP160905 De mener også det vil være vanskelig for E-tjenesten å tilfredsstille kravene som stilles til dem uten avlyttingen av nett- og telefontrafikken som krysser grensene.
BT160901 Kravene vokser gjerne, og kan gjøre det vanskelig å få lån.
AP160901 Kravene vokser gjerne, og kan gjøre det vanskelig å få lån.
SA160831 I en norsk lisensordning er det norske myndigheter som stiller kravene til spillselskapene, og ikke EU, sier han.
FV160831 Kravene vokser gjerne, og kan gjøre det vanskelig å få lån.
FV160831 I en norsk lisensordning er det norske myndigheter som stiller kravene til spillselskapene, og ikke EU, sier han.
BT160831 I en norsk lisensordning er det norske myndigheter som stiller kravene til spillselskapene, og ikke EU, sier han.
AP160831 I en norsk lisensordning er det norske myndigheter som stiller kravene til spillselskapene, og ikke EU, sier han.
FV160829 På papiret skal de likeveloppfylle kravene studenter flestmåtte ha til hastighet, bærbarhet ogbatteritid, for å nevne noe.
BT160829 På papiret skal de likeveloppfylle kravene studenter flestmåtte ha til hastighet, bærbarhet ogbatteritid, for å nevne noe.
AP160829 På papiret skal de likeveloppfylle kravene studenter flestmåtte ha til hastighet, bærbarhet ogbatteritid, for å nevne noe.
AP160823 Man må selvsagt fire noe på de praktiske kravene i en bil som dette.
SA160821 Men når Olympiatoppen bruker så mange millioner ( 172 i år ) på å skaffe gullmedaljer, må kravene stilles deretter.
AP160821 Men når Olympiatoppen bruker så mange millioner ( 172 i år ) på å skaffe gullmedaljer, må kravene stilles deretter.
SA160816 Foreslått omdøping av handlingsplikt til aktivitetsplikt eller styrking av klageorganet vil på ingen måte ivareta elevens rettssikkerhet like godt som kravene i forvaltningsloven.
AP160728 Gundersen mener tetting av kunnskapshullene er avhengig av at man virkelig bruker virkemidlene i Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven, noe som innebærer at kravene til kunnskapsinnhenting ved utbygging som medfører naturinngrep, blir fulgt opp bedre.
SA160727 - Ett av kravene vi hadde var at månedsleien ikke skulle være på mer enn 10.000 kroner.
BT160727 - Ett av kravene vi hadde var at månedsleien ikke skulle være på mer enn 10.000 kroner.
AP160727 - Det kan føre til at hotellene strømlinjeformer tilbudene for å matche kravene og retningslinjer, sier hun.
AP160727 Kravene settes som regel av lokale turistmyndigheter, og kan derfor variere fra land til land, og fra region til region.
AP160727 - Ett av kravene vi hadde var at månedsleien ikke skulle være på mer enn 10.000 kroner.
AP160704 - Vi må påse at taxfreesalget ikke virket påtrengende for de reisende og et av kravene våre er at de som ikke vil handle greit skal kunne komme seg ut av flyplassen, sier konserndirektør i Avinor, Egil Thompson.
DA160621 Men jeg kjenner ikke til kravene fra NSB.
DA160621 I ettertid har jeg blitt opplyst om at kravene til perrong er lengre enn det jeg regnet med.
SA160618 Men med Russlands store friidrettstropp ute av bildet vil det være et behov for å fylle opp startfeltene med utøvere som ikke har klart kravene .
SA160618 Kravene for norske friidrettsutøvere er ofte strengere enn de internasjonale.
FV160618 Men med Russlands store friidrettstropp ute av bildet vil det være et behov for å fylle opp startfeltene med utøvere som ikke har klart kravene .
FV160618 Kravene for norske friidrettsutøvere er ofte strengere enn de internasjonale.
AP160618 Men med Russlands store friidrettstropp ute av bildet vil det være et behov for å fylle opp startfeltene med utøvere som ikke har klart kravene .
AP160618 Kravene for norske friidrettsutøvere er ofte strengere enn de internasjonale.
SA160617 Kappgjengeren er ikke sikret OL-billett, men har klart de internasjonale kravene .
SA160617 En av dem som har fått kjenne de særnorske kravene på kroppen, er Erik Tysse.
SA160617 - Jeg synes ikke de norske kravene er så veldig strenge, så jeg har ingen forståelse for dem som mener de er det. 4.05 er ikke allverden på 1500-meter, og Olympiatoppen har alltid sagt at man må kunne dokumentere at man er på nivå med de 12-14 beste i verden innen sin gren for å bli sendt til OL.
SA160617 - Disse synes jeg er unødvendige i og med at de internasjonale kravene er strenge og bygger på statistikk med svært mange dopede utøvere.
FV160617 Kappgjengeren er ikke sikret OL-billett, men har klart de internasjonale kravene .
FV160617 En av dem som har fått kjenne de særnorske kravene på kroppen, er Erik Tysse.
FV160617 - Jeg synes ikke de norske kravene er så veldig strenge, så jeg har ingen forståelse for dem som mener de er det. 4.05 er ikke allverden på 1500-meter, og Olympiatoppen har alltid sagt at man må kunne dokumentere at man er på nivå med de 12-14 beste i verden innen sin gren for å bli sendt til OL.
FV160617 - Disse synes jeg er unødvendige i og med at de internasjonale kravene er strenge og bygger på statistikk med svært mange dopede utøvere.
AP160617 Kappgjengeren er ikke sikret OL-billett, men har klart de internasjonale kravene .
AP160617 En av dem som har fått kjenne de særnorske kravene på kroppen, er Erik Tysse.
AP160617 - Jeg synes ikke de norske kravene er så veldig strenge, så jeg har ingen forståelse for dem som mener de er det. 4.05 er ikke allverden på 1500-meter, og Olympiatoppen har alltid sagt at man må kunne dokumentere at man er på nivå med de 12-14 beste i verden innen sin gren for å bli sendt til OL.
AP160617 - Disse synes jeg er unødvendige i og med at de internasjonale kravene er strenge og bygger på statistikk med svært mange dopede utøvere.
AP160610 - Jeg må derfor få svar på om de svarer til kravene som blir gitt i tilskuddsbrev fra departementet, sier Helleland.
AP160603 Bare noen måneder etter prøveløslatelsen ble det oppdaget at Betew ikke fulgte de strenge kravene om å holde seg unna kriminelle miljøer.
SA160602 Han mener at de vil være nødt til å produsere det nevnte antallet for å møte kravene .
FV160602 Han mener at de vil være nødt til å produsere det nevnte antallet for å møte kravene .
BT160602 Han mener at de vil være nødt til å produsere det nevnte antallet for å møte kravene .
AP160602 Han mener at de vil være nødt til å produsere det nevnte antallet for å møte kravene .
SA160525 Kravene kommer fra skolen, fra foreldrene og fra vennene.
AP160525 Kravene kommer fra skolen, fra foreldrene og fra vennene.
AP160524 Det sikrer vi gjennom de nye kravene og at vi begynner å føre utvidet tilsyn med de private.
AP160512 Vår advokat mener at høyskolen vil stå godt i en rettslig prøving av kravene , skriver Widerøe.
AP160413 « Samlet er bruddene av en slik karakter at det er uforenlig med kravene som stilles for å være en kompetent og kvalifisert leverandør av helsepersonellvikarer ».
SA160412 Statsråden varslet idrettspresident Tom Tvedt og hans stab om de nye kravene i et brev tirsdag.
SA160412 Derfor gjelder kravene om full åpenhet bare dette forbundet.
SA160412 Bakgrunn : Idrettstoppene brukte 160.000 kroner på én turi ¶ Kravene gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2017, og det vil ikke ha tilbakevirkende kraft.
SA160412 Kravene gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2017. 2.
FV160412 Statsråden varslet idrettspresident Tom Tvedt og hans stab om de nye kravene i et brev tirsdag.
FV160412 Derfor gjelder kravene om full åpenhet bare dette forbundet.
FV160412 Bakgrunn : Idrettstoppene brukte 160.000 kroner på én tur ¶ Kravene gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2017, og det vil ikke ha tilbakevirkende kraft.
FV160412 Kravene gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2017. 2.
BT160412 Statsråden varslet idrettspresident Tom Tvedt og hans stab om de nye kravene i et brev tirsdag.
BT160412 Derfor gjelder kravene om full åpenhet bare dette forbundet.
BT160412 Bakgrunn : Idrettstoppene brukte 160.000 kroner på én tur ¶ Kravene gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2017, og det vil ikke ha tilbakevirkende kraft.
BT160412 Kravene gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2017. 2.
AP160412 Det er også frykt for at kravene skal gjøre europeisk næringsliv utsatt i internasjonal konkurranse.
AP160412 Statsråden varslet idrettspresident Tom Tvedt og hans stab om de nye kravene i et brev tirsdag.
AP160412 Derfor gjelder kravene om full åpenhet bare dette forbundet.
AP160412 Bakgrunn : Idrettstoppene brukte 160.000 kroner på én tur ¶ Kravene gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2017, og det vil ikke ha tilbakevirkende kraft.
AP160412 Kravene gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2017. 2.
SA160404 WLPT-testen skal ligge til grunn for kravene som vil gjelde fra 2021.
SA160404 Han tror også at produsentene som ikke klarer kravene , vil slite med å få sympati, ettersom flere andre trolig vil få utslippene tilstrekkelig ned.
SA160404 Dermed vil det heller ikke være en samlet bilprodusentstand som går mot kravene .
BT160404 WLPT-testen skal ligge til grunn for kravene som vil gjelde fra 2021.
BT160404 Han tror også at produsentene som ikke klarer kravene , vil slite med å få sympati, ettersom flere andre trolig vil få utslippene tilstrekkelig ned.
BT160404 Dermed vil det heller ikke være en samlet bilprodusentstand som går mot kravene .
AP160402 Fellesforbundet ville at 2016 skulle bli det store pensjonsoppgjøret, helt til de ikke fikk med seg resten av LO på kravene sine.
SA160331 Derfor ønsker forbundsstyret å ta initiativ til en dialog med resten av norsk idrett for å diskutere hvordan en samlet norsk idrettsbevegelse skal møte kravene om mer åpenhet - og om det er formålstjenlig om deler av prinsippene i offentlighetsloven også bør gjelde for norsk idrett og i så fall hvilke, sier nyvalgt fotballpresident Terje Svendsen.
AP160331 Derfor ønsker forbundsstyret å ta initiativ til en dialog med resten av norsk idrett for å diskutere hvordan en samlet norsk idrettsbevegelse skal møte kravene om mer åpenhet - og om det er formålstjenlig om deler av prinsippene i offentlighetsloven også bør gjelde for norsk idrett og i så fall hvilke, sier nyvalgt fotballpresident Terje Svendsen.
AP160310 Men Angela Merkel har allerede gått svært langt i å etterkomme kravene han.
SA160304 Samtidig må alle nye rom og boliger tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift, TEK 10.
BT160304 Samtidig må alle nye rom og boliger tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift, TEK 10.
AP160304 Samtidig må alle nye rom og boliger tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift, TEK 10.
AP160228 Problemet nå er at EU toner ned kravene om menneskerettigheter for å sikre seg et samarbeidsvillig Tyrkia i kampen mot IS og for å stoppe flyktningene, skriver artikkelforfatterne.
DA160226 - Dette er en politisk betent sak, og jeg skal ikke prøve å bagatellisere kravene fra direktoratet.
DA160226 - Dette er en politisk betent sak, og jeg skal ikke prøve å bagatellisere kravene fra direktoratet.
AP160218 Noen av kravene er uskrevne regler, for eksempel hvor mye kjerneved det er i stokken og hvor rettvokst og tettvokst den er.
AP160204 - Jeg er særlig opptatt av at innstramningsforslagene kan komme til å ramme de mest sårbare sterkest - enslige mindreårige asylsøkere, mennesker som er ofre for krigens lidelser og ikke er i stand til å møte kravene som nå stilles, familier som ikke får leve sammen, sier han, og legger til : ¶
DA160203 - Kravene til areal er større, for eksempel rene og skitne soner av hensyn til for eksempel asbest.
AP160128 Dette er produsentenes erklæring om at leketøyet overholder kravene i regelverket.
AP160128 Da de reviderte reglene kom 2013, så selskapet at majoriteten av deres leker kunne fortsette uforandret, da de allerede levde opp til kravene .
AP160128 Dette er produsentenes erklæring om at leketøyet overholder kravene i regelverket.
AP160128 Da de reviderte reglene kom 2013, så selskapet at majoriteten av deres leker kunne fortsette uforandret, da de allerede levde opp til kravene .
SA160122 Naturvernforbundet mener det er riktig med en forbudslinje i byer og tettbebygde strøk som plages av helseskadelig luft, og mener også at kravene til nye ovner må skjerpes.
BT160122 Naturvernforbundet mener det er riktig med en forbudslinje i byer og tettbebygde strøk som plages av helseskadelig luft, og mener også at kravene til nye ovner må skjerpes.
AP160122 Naturvernforbundet mener det er riktig med en forbudslinje i byer og tettbebygde strøk som plages av helseskadelig luft, og mener også at kravene til nye ovner må skjerpes.
AP160121 - Jeg mener det er klokt å ta en tenkepause til vi har fått statsrådens forsikringer om at regjeringen forholder seg til de klare kravene som Stortinget har stilt, sier Aps innvandringspolitiske talsperson, Helga Pedersen, tilNettavisen.
AP160121 Sta mennesker krever mer, og står gjerne mer på kravene enn andre - noe som også kan påvirke lønnsnivået.
AP160117 Kravene som treningsreiseturistene stiller til ferieoppholdet har endret seg de siste årene.
BT160109 Jeg er sikker på at det er mange utleieboliger der ute som fungerer utmerket som fullverdige boliger, men som ikke lever opp til alle de statlige kravene .
DA160104 Han mener kundene er der, men at kundene er blitt mer bevisste på de har, og at utbyggerne må strekke seg litt ekstra for å imøtekomme kravene kundene ønsker.
DA160104 Han mener kundene er der, men at kundene er blitt mer bevisste på de har, og at utbyggerne må strekke seg litt ekstra for å imøtekomme kravene kundene ønsker.
AP160102 Å følge opp kravene er den eneste måte å overleve på, sier Hildebrando " Brando " Deandar Ayala ( 39 ), som er sjefredaktør i El Mañana, en av de eldste og største avisene i regionen med et opplag på 30.000.
AP160102> Å følge opp kravene er den eneste måte å overleve på, sier Hildebrando " Brando " Deandar Ayala ( 39 ), som er sjefredaktør i El Mañana, en av de eldste og største avisene i regionen med et opplag på 30.000.
AP160102> target="avis" href= Å følge opp kravene er den eneste måte å overleve på, sier Hildebrando " Brando " Deandar Ayala ( 39 ), som er sjefredaktør i El Mañana, en av de eldste og største avisene i regionen med et opplag på 30.000.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= Å følge opp kravene er den eneste måte å overleve på, sier Hildebrando " Brando " Deandar Ayala ( 39 ), som er sjefredaktør i El Mañana, en av de eldste og største avisene i regionen med et opplag på 30.000.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Å følge opp kravene er den eneste måte å overleve på, sier Hildebrando " Brando " Deandar Ayala ( 39 ), som er sjefredaktør i El Mañana, en av de eldste og største avisene i regionen med et opplag på 30.000.