DN171012 Han forklarer at utviklingen av Johan Sverdrup også har vært veldig gunstig for Lundin i perioden med tanke på driftsinvesteringer og kostnadsbesparelser , noe Lundin er mye mer eksponert mot enn Statoil.
DN170908 Pilotene skal være villig til å bidra med kostnadsbesparelser i programmet « Shape », der SAS skal spare nye tre milliarder svenske kroner i kostnader fra 2017 til 2020.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen Tiltakene som er vurdert i forbindelse med alternativ 2 og 3 ovenfor viser at det er potensial for kostnadsbesparelser opp mot 1300 - 1400 millioner kroner, eller ca. 25- 30 prosent, sammenlignet med alternativet som ligger inne i NTP 2018 - 2029.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen Dette inkluderer kostnadsbesparelser knyttet til gjennomføringsmodell/kontraktstrategi.
VG170817 Staten må være en tydelig kravstiller etter innovative løsninger som gir rom for kostnadsbesparelser i utbyggingen, og vei- og jernbanereformen må fortsette.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-En-ny-rapport-vil-bidra-til-bedre-byutvikling * Bedre servicetilbud ¶ * Kostnadsbesparelser i landareal, infrastruktur og energi ¶
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-Det-kan-en-ny-rapport-gjore-noe-med * Bedre servicetilbud ¶ * Kostnadsbesparelser i landareal, infrastruktur og energi ¶
DB170728 Gründeren tror at selskapet vil ha underskudd også de kommende årene, men legger vekt på å bygge skala, effektivisere driften, samt økt volum fra leverandører vil gjøre at man kan hente mye i kostnadsbesparelser og økte marginer.
VG170606 - Sentralisering og standardisering av tjenester har ført til betydelige kostnadsbesparelser i Fyrlykta-stiftelsene, hevder han.
SA170510 For de norske selskapene er det viktig med kostnadsbesparelser , overskudd og utbytte.
SA170510 DEBATT : For de norske selskapene er det viktig med kostnadsbesparelser , overskudd og utbytte.
DN170331 Det vil bli store kostnadsbesparelser ved gjenbruk.
DA170327 - Vi har gjennomført betydelig årlige kostnadsbesparelser på 3,2 milliarder dollar.
AP170327 - Vi har gjennomført betydelig årlige kostnadsbesparelser på 3,2 milliarder dollar.
AA170327 - Vi har gjennomført betydelig årlige kostnadsbesparelser på 3,2 milliarder dollar. ( ©NTB ) ¶
DN170228 - Dette gir store kostnadsbesparelser fordi jernbanen kan bruke veitunnelen som rømningsvei og omvendt.
DN170213 TechnipFMC-toppen lover store tids- og kostnadsbesparelser for oljeselskapene.
DN170207 I kvartalsrapporten kommer det frem at selskapet i 2017 planlegger kostnadsbesparelser på åtte milliarder kroner.
DN170125 Skauby mener kostnadsbesparelser ikke var direkte årsak til hendelsen.
DA160926 FOTO : ARNE BIRKEMO ¶ Kostnadsbesparelser er ett av temaene under Solastrandseminaret om olje og økonomi i regi av Norsk Petroleumsforening.