DA171208 De har ikke tatt hensyn til de kostnadsbesparelser medisinen vil gi staten, som sparte assistentutgifter med en friskere pasientgruppe.
DB171127 I perioden etter finanskrisen har den positive kursutviklingen i aksjemarkedet vært drevet av kostnadsbesparelser , utbyttebetaling og tilbakekjøp av aksjer.
DA171117 Alt dette er gjennomførbart, og det vil også ha gode effekter for norsk næringsliv i form av kostnadsbesparelser og nye muligheter for reiselivet.
SA171025 Så langt i år har vi oppnådd kostnadsbesparelser på én milliard norske kroner, noe som betyr at kostnadsmålet for 2017 allerede er nådd, sier en godt fornøyd konsernsjef Sigve Brekke.
DN171025 Likevel har vi klart å oppnå fremgang i driftsresultatet, som følge av både topplinjevekst og kostnadsbesparelser .
DN171025 Likevel har vi klart å oppnå fremgang i driftsresultatet, som følge av både topplinjevekst og kostnadsbesparelser .
DN171025 Så langt i år har vi oppnådd kostnadsbesparelser på én milliard norske kroner, som betyr at kostnadsmålet for 2017 allerede er nådd, og vi venter videre effektivitetsgevinster.
AP171025 Så langt i år har vi oppnådd kostnadsbesparelser på én milliard norske kroner, noe som betyr at kostnadsmålet for 2017 allerede er nådd, sier en godt fornøyd konsernsjef Sigve Brekke.
AP171025 Likevel har vi klart å oppnå fremgang i driftsresultatet som følge av både topplinjevekst og kostnadsbesparelser , sier Orklas konsernsjef Peter A.
DN171019 Fusjonen skulle ifølge selskapene gi kostnadsbesparelser på minst 400 millioner dollar årlig fra 2019.
DN171012 Han forklarer at utviklingen av Johan Sverdrup også har vært veldig gunstig for Lundin i perioden med tanke på driftsinvesteringer og kostnadsbesparelser , noe Lundin er mye mer eksponert mot enn Statoil.
AP170912 Reglene for saksbehandling av straffesaker og sivile saker er regulert av forskjellige lover som gir forskjellig handlingsrom for effektivisering og kostnadsbesparelser .
DN170908 Pilotene skal være villig til å bidra med kostnadsbesparelser i programmet « Shape », der SAS skal spare nye tre milliarder svenske kroner i kostnader fra 2017 til 2020.
AP170831 Tiltakene som er vurdert i forbindelse med alternativ 2 og 3 ovenfor viser at det er potensial for kostnadsbesparelser opp mot 1300 - 1400 millioner kroner, eller ca. 25- 30 prosent, sammenlignet med alternativet som ligger inne i NTP 2018 - 2029.
AP170831 Dette inkluderer kostnadsbesparelser knyttet til gjennomføringsmodell/kontraktstrategi.
VG170817 Staten må være en tydelig kravstiller etter innovative løsninger som gir rom for kostnadsbesparelser i utbyggingen, og vei- og jernbanereformen må fortsette.
AP170815 * Bedre servicetilbud ¶ * Kostnadsbesparelser i landareal, infrastruktur og energi ¶
AP170815 * Bedre servicetilbud ¶ * Kostnadsbesparelser i landareal, infrastruktur og energi ¶
DB170728 Gründeren tror at selskapet vil ha underskudd også de kommende årene, men legger vekt på å bygge skala, effektivisere driften, samt økt volum fra leverandører vil gjøre at man kan hente mye i kostnadsbesparelser og økte marginer.
VG170606 - Sentralisering og standardisering av tjenester har ført til betydelige kostnadsbesparelser i Fyrlykta-stiftelsene, hevder han.
SA170510 For de norske selskapene er det viktig med kostnadsbesparelser , overskudd og utbytte.
SA170510 DEBATT : For de norske selskapene er det viktig med kostnadsbesparelser , overskudd og utbytte.
DN170331 Det vil bli store kostnadsbesparelser ved gjenbruk.
DA170327 - Vi har gjennomført betydelig årlige kostnadsbesparelser på 3,2 milliarder dollar.
AP170327 - Vi har gjennomført betydelig årlige kostnadsbesparelser på 3,2 milliarder dollar.
AA170327 - Vi har gjennomført betydelig årlige kostnadsbesparelser på 3,2 milliarder dollar. ( ©NTB ) ¶
DN170228 - Dette gir store kostnadsbesparelser fordi jernbanen kan bruke veitunnelen som rømningsvei og omvendt.
DN170213 TechnipFMC-toppen lover store tids- og kostnadsbesparelser for oljeselskapene.
DN170207 I kvartalsrapporten kommer det frem at selskapet i 2017 planlegger kostnadsbesparelser på åtte milliarder kroner.
DN170125 Skauby mener kostnadsbesparelser ikke var direkte årsak til hendelsen.
DA160926 FOTO : ARNE BIRKEMO ¶ Kostnadsbesparelser er ett av temaene under Solastrandseminaret om olje og økonomi i regi av Norsk Petroleumsforening.
AP160204 Selskapet melder at de er mer enn godt i rute med det såkalte forbedringsprogrammet, og leverer årlige kostnadsbesparelser på 1,9 milliarder amerikanske dollar, sammenlignet med målet for 2016 på 1,7 milliarder amerikanske dollar.
AP160128 - Beboerne var bevisste på at solcelleanlegget ikke ville føre til enorme kostnadsbesparelser .