SA171029 Nasjonen Norge og store industrikonserner har over tid tatt de ekstraordinære kostnadene ved vannkraftutbygging.
SA171029 Med dobling av solcellepanelproduksjonen i forhold til dagens nivå vil kostnadene falle med 25 prosent pr. enhet.
SA171028 - I et fremtidig OL i Norge vil vi få kostnadene kraftig ned, mener Gerhard Heiberg.
AP171028 Folk sov på fortauet ¶ Kostnadene ved begravelsen er anslått til over 700 millioner kroner.
AP171028 - I et fremtidig OL i Norge vil vi få kostnadene kraftig ned, mener Gerhard Heiberg.
AA171028 - I et fremtidig OL i Norge vil vi få kostnadene kraftig ned, mener Gerhard Heiberg.
DB171027 - Vi fikk ikke flere kunder av å sitte to steder, og har gjort dette rett og slett for å spare kostnadene med dobbel leie.
DB171027 En av kostnadene ved å ha et demokrati er å være åpne, også om sånt som dette, sier Christopher Ringvold, produktdirektør for Torget i Finn.no i Magasinet-reportasjen.
AP171027 « For det rutetilbudet som ikke mottar kompensasjon og som er preget av marginal lønnsomhet, kan særskilt strenge krav medføre bortfall av transporttilbud ved at kostnadene øker og tilbudet blir ulønnsomt » skriver Solvik-Olsen.
SA171026 Kostnadene er tatt ned med mer enn en tredjedel, sier finansdirektør Hans Jacob Hegge, som registrerer at kuttrundene har gitt gevinster.
DN171026 Nordea Norge-sjef Snorre Storset er godt fornøyd med resultatet i Norge selv om inntektene utvikler seg flatt og kostnadene er stabile.
DN171026 Banken opplyser at bemanningsreduksjonen er et ledd i arbeidet med å få ned kostnadene og øke effektiviteten.
DN171026 Boring er særlig et av områdene der selskapet har redusert kostnadene .
AP171026 - Dersom de gjør det, så vil kostnadene øke, skriver hun.
DA171025 Dette gjenspeiles i en betydelige økning i driftsinntektene samtidig som kostnadene stiger moderat, hensyntatt innføring av finansskatt i år, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.
SA171024 Rapporten fra Government Accountability Office ( GAO ), som er USAs riksrevisjon, oppgir at det for øyeblikket ikke finnes noen strategisk plan for å håndtere disse tilbakevendende kostnadene , som kan vokse og utgjøre en budsjettkostnad på 35 milliarder dollar per år innen 2050.
SA171024 Klimaendringer har allerede kostet amerikanere milliarder av dollar hvert år, og kostnadene ventes å stige, ifølge en rapport fra USAs riksrevisjon.
SA171024 Klimaendringer har allerede kostet amerikanere milliarder av dollar hvert år, og kostnadene forventes å stige, ifølge en rapport fra myndighetene.
NL171024 Spørsmålene er mange, både faglige og med tanke på kostnadene det vil innebære for et helseforetak som er økonomisk presset.
DN171024 Rapporten sier at det for øyeblikket ikke er noen strategisk plan for å håndtere disse tilbakevendende kostnadene , som kan vokse til å utgjøre en budsjettkostnad på 35 milliarder dollar per år ( 280 milliarder kroner ) innen 2050.
DN171024 Klimaendringer har allerede kostet amerikanere milliarder av dollar hvert år, og kostnadene forventes å stige, ifølge en rapport fra myndighetene.
BT171024 Det betyr at Sparebanken Vest hele tiden må prøve å gjøre kostnadene så lave som mulig, samtidig som de bruker penger på digital utvikling.
AP171024 Rapporten sier at det for øyeblikket ikke er noen strategisk plan for å håndtere disse tilbakevendende kostnadene , som kan vokse til å utgjøre en budsjettkostnad på 35 milliarder dollar pr. år innen 2050.
AP171024 Klimaendringer har allerede kostet amerikanere milliarder av dollar hvert år, og kostnadene forventes å stige, ifølge en rapport fra myndighetene.
AP171024 Søby Bakker mener derfor at et honorar som dekker 20 prosent av de faktiske kostnadene , er kritikkverdig.
AP171024 På grunn størrelsen på prosjektet og Statsbyggs krav til prosjektet var dette langt fra nok til å dekke de faktiske kostnadene , mener organisasjonene.
AP171024 Vi har vurdert nedsenket rørbro, men kostnadene blir betydelig større.
AA171024 Rapporten fra Government Accountability Office ( GAO ), som er USAs riksrevisjon, oppgir at det for øyeblikket ikke finnes noen strategisk plan for å håndtere disse tilbakevendende kostnadene , som kan vokse og utgjøre en budsjettkostnad på 35 milliarder dollar per år innen 2050.
AA171024 Klimaendringer har allerede kostet amerikanere milliarder av dollar hvert år, og kostnadene ventes å stige, ifølge en rapport fra USAs riksrevisjon.
VG171023 « Vi er helt i verdensklasse på å fange CO₂ på avgasser » ( TCM-styreleder Roy Vardheim ) ¶ - Kostnadene er nok på vei ned, men samtidig har vi lave kvotepriser for å slippe ut CO₂ til luft.
DN171023 « Snømannen » har ifølge Box Office Mojo et produksjonsbudsjett på 35 millioner dollar, men har hatt et betydelig markedsføringsbudsjett som har økt kostnadene tilknyttet filmen betraktelig.
DA171023 Eller skal vi redusere kostnadene ved å skjære ned på antallet musikere, skuespillere og museumspedagoger ?
AP171023 Seks spørsmål og svar om Trumps mur mot Mexico ¶ Kostnadene er også store.
AP171023 Redusere kostnadene kraftig.
AP171023 Partiet som vakler ¶ - Kostnadene på flere delprosjekter må ned.
AP171023 Høyre sier : ¶ Kostnadene må kuttes kraftig.
AP171023 Den største risikoen for prosjektet er om kostnadene stiger mer, eller om teknologisk løsninger er så krevende at de ikke lar seg gjennomføre med « hensiktsmessige økonomiske rammer ».
AP171023 - Men vi er svært opptatt av å få ned kostnadene på store veiprosjekter.
VG171022 Nå er derimot kostnadene rekordlave.
DN171022 Anbudsdokumenter fra fylkeskommunen viser at kostnadene varierte med rundt 40 millioner kroner mellom beste og nest beste tilbud : ¶
BT171022 Hvor store er kostnadene , og hvordan skal de fordeles ?
BT171022 Før kostnadene ved sørlandsflommene er tatt med, ligger 2017 på 11. plass.
AP171022 - Og dersom de er klar over det, er kostnadene i mange tilfeller uoverkommelige, sier Anne-Sophie Lois, talsperson for FN i Genève og leder av Plan International.
DB171021 Dette skyldes et behov for fleksibilitet i kostnadene , for det tilfelle at inntektsgrunnlaget endrer seg.
DN171020 Raufoss og Kristiansand får de første testsentrene der små og mellomstore bedrifter får dekket brorparten av kostnadene med å prøve ut nye produkter og materialer.
DA171020 - I tillegg kommer de sosiale kostnadene , for det er jo bedre for en familie å ikke miste huset sitt enn å få et nytt hus etterpå.
AP171020 Han tar nå til orde for « å stramme inn på mulighetene for familiegjenforening og kutte kostnadene knyttet til innvandring ».
DN171019 Han understreker at det fortsatt jobbes med tallene, og at det uansett vil bli gjort en etterregning hvor beløpet kan bli justert opp eller ned når det blir klart hva kostnadene blir.
DN171018 I år beregnes kostnadene til å være 705 millioner kroner.
DB171018 Orkesteret får en totalpakke som fungerer på kort sikt, og offentlige tilskudd dekker store deler av kostnadene .
SA171017 Med økt nedbør kan kostnadene øke til over 10 milliarder årlig de neste fire tiårene, ifølge utvalget.
NL171017 Kommunene betaler i dag bare en brøkdel av kostnadene for institusjonsplasser.
NL171017 I tillegg skulle kommunenes egenandel av kostnadene for institusjonsoppholdet økes og statens andel tilsvarende reduseres.
NL171017 De totale kostnadene for enetiltak i året er ca. kr 600 mill. og utgiftene for et enkelt enetiltak er ca. 5,5 mill. i året.
DN171017 Potensialet og kostnadene i prosjektet blir viktige kriterier når vi skal gå igjennom utredningsarbeidet som nå blir gjort.
DN171017 ¶ Når hytteeierne med enkel styringsteknologi saktelader bilen sin på tunet om natten, fordi de ikke ønsker å bruke fritiden på å lade på stasjonen til nettselskapet nede i bygda, så øker det utnyttelsen av det eksisterende nettet, ikke kostnadene , sier forfatteren.
DB171017 Med økt nedbør kan kostnadene øke til over ti milliarder årlig.
DA171017 Flere kunstnerorganisasjoner og institusjoner reagerte sist uke på at kulturbudsjettet ikke økes i takt med kostnadene .
AP171017 Og videre om kostnadene knyttet til samlokalisering, sikring og flytting er godt nok avveid i forhold til alternative løsninger, skriver hun.
NL171016 Avskrekking har som mål å begrense russisk opportunisme gjennom å signalisere at kostnadene ved å opptre aggressivt vil overskride potensiell fortjeneste.
DB171016 - De menneskelige kostnadene gjelder ikke bare oss fra ELTE-universitet, men også de som rammes av psykologmangelen, for i følge SSB utdannes det ikke mange nok i Norge for å dekke behovet, sier Marianne Melgård.
BT171016 De 2,3 millionene det koster å drive klinikken, blir ingenting i forhold til de alternative kostnadene for samfunnet.
AP171016 - Kostnadene på nye energiteknologier vil synke.
VG171015 Hvis Høie mener alvor med at han er bekymret for at pasienter som kunne hatt nytte av ordningen ikke får det i dag, må han komme med forslag til hvordan ordningen skal endres, og samtidig besørge finansiering for de ekstra kostnadene som følger med at flere skal få best mulig behandling, sier han.
DA171015 Bankenes fortjeneste - differansen mellom kostnadene for å låne penger og det de henter inn igjen i form av renteinntekter fra kundene - har vært like under eller over 1 prosentpoeng.
DA171015 Bankenes fortjeneste - differansen mellom kostnadene for å låne penger og det de henter inn igjen i form av renteinntekter fra kundene - har vært like under eller over 1 prosentpoeng.
AP171015 Bankenes fortjeneste - differansen mellom kostnadene for å låne penger og det de henter inn igjen i form av renteinntekter fra kundene - har vært like under eller over 1 prosentpoeng.
AA171015 Bankenes fortjeneste - differansen mellom kostnadene for å låne penger og det de henter inn igjen i form av renteinntekter fra kundene - har vært like under eller over 1 prosentpoeng.
AA171015 Bankenes fortjeneste - differansen mellom kostnadene for å låne penger og det de henter inn igjen i form av renteinntekter fra kundene - har vært like under eller over 1 prosentpoeng.
BT171014 - Jeg er helt sikker på at Matsentralen og frivillige organisasjoner, sammen med den bransjeavtalen vi nå har gjort og de grepene regjeringen har gjort for å få ned kostnadene på mat som blir delt ut, er viktige grep som kommer til å fortsette å redusere matsvinnet i Norge, sier han.
AP171014 - Jeg er helt sikker på at Matsentralen og frivillige organisasjoner, sammen med den bransjeavtalen vi nå har gjort og de grepene regjeringen har gjort for å få ned kostnadene på mat som blir delt ut, er viktige grep som kommer til å fortsette å redusere matsvinnet i Norge, sier han.
AA171014 - Jeg er helt sikker på at Matsentralen og frivillige organisasjoner, sammen med den bransjeavtalen vi nå har gjort og de grepene regjeringen har gjort for å få ned kostnadene på mat som blir delt ut, er viktige grep som kommer til å fortsette å redusere matsvinnet i Norge, sier han.
AA171014 - Jeg er helt sikker på at Matsentralen og frivillige organisasjoner, sammen med den bransjeavtalen vi nå har gjort og de grepene regjeringen har gjort for å få ned kostnadene på mat som blir delt ut, er viktige grep som kommer til å fortsette å redusere matsvinnet i Norge, sier han. ( ©NTB ) ¶
VG171013 Nå begynner detaljene i planen å bli kjent : I første runde innebærer dette å kutte subsidier til forsikringsselskapene som bidrar til at de kan hjelpe personer med lav inntekt til å få kostnadene sine dekket.
VG171012 Også visepresident Mike Pence understreket hvor stor dag dette er : ¶ - Kostnadene ved Obamacare er mer enn doblet.
DN171012 Selskapet arbeider kontinuerlig med å redusere kostnadene også i denne virksomheten.
DN171012 Ifølge budsjettdokumentet fra Olje- og energidepartementet er det byggingen av plattformdekket som driver opp kostnadene i prosjektet.
DN171012 Både Johan Sverdrup, Polarled, Maria og Oseberg Vestflanke har kuttet kostnadene med oppimot 20 prosent fra opprinnelig budsjett.
DB171012 Dermed øker kostnadene for Nasjonalmuseet med hele 142 millioner kroner, viser dokumenter Dagbladet har fått innsyn i.
DA171012 - Dette kan hentes inn enten ved å ta av den permisjonspotten som ligger der i dag eller å øke kostnadene på hele ordningen, sier Njåstad.
AP171012 Han mener det vil være uansvarlig å gi klarsignal før kostnadene er kjent.
DB171011 - Jeg mener det tvert imot handler om å beskytte dem som sitter lengst ned ved bordet, for uten at vi strammer inn kostnadene nå, vil velferdsstaten i 2060 ikke ha mulighet til å hjelpe dem på samme måte som i dag.
DB171011 Kostnadene må ned for at Norge kan opprettholde en bærekraftig velferdsstat de neste tiårene, sier Svendsrud.
AP171011 I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen en lånebevilgning på drøyt 2,7 milliarder, noe som utgjør 70 prosent av kostnadene .
AP171011 Derfor er det nå billig for kommunen med enetiltak, fordi kommunen fremdeles bare betaler en brøkdel av kostnadene ved et institusjonsopphold, påpeker han.
SA171010 Skiskytterforbundet ble nødt til å redusere kostnadene . 1,8 årsverk er borte, og de har hatt problemer med å finne ny sponsor.
SA171010 Skiskytterforbundet ble nødt til å redusere kostnadene . 1,8 årsverk er borte, og de har hatt problemer med å finne ny sponsor.
DB171010 - Når det er sånn at kostnadene blir så høye, som i dette tilfellet at det kan velte hele prosjektet, så er Riksantikvaren pålagt å vurdere om det er særlige grunner som tilsier at de skal dekke hele eller deler av kostnaden, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag, til Dagbladet.
AP171010 Skiskytterforbundet ble nødt til å redusere kostnadene . 1,8 årsverk er borte, og de har hatt problemer med å finne ny sponsor.
AA171010 Nå mener produsenten selv, Lockheed Martin, at det er realistisk å få kostnadene ned i rundt 640 millioner kroner per fly innen 2020.
DA171008 Å hjelpe til med kostnadene for enhver EU-borger som jobber i offentlig sektor vil « hjelpe oss med å beholde legene, sykepleierne og andre verdifulle offentlige tjenestefolk vi har behov for », heter det videre i uttalelsen.
AA171008 Å hjelpe til med kostnadene for enhver EU-borger som jobber i offentlig sektor vil « hjelpe oss med å beholde legene, sykepleierne og andre verdifulle offentlige tjenestefolk vi har behov for », heter det videre i uttalelsen.
VG171006 Kostnadene innebærer alt fra sykefravær og redusert arbeidskapasitet til helse- og barnevernsutgifter og utgifter relatert til kriminalitet og ulykker.
AA171006 Den viktigste forutsetningen er at Nye Veier klarer å kutte kostnadene for E6-prosjektet sør for Trondheim, med 20 prosent.
VG171005 Den manglende iveren om krig på egen jord skyldes ikke konfliktskyhet, men kostnadene det vil medføre for regimet.
SA171005 Enda har man ikke summert opp kostnadene på trakteringen av VIP-ene.
DN171005 I november ifjor meldte japanske myndigheter at det nesten har doblet anslaget for kostnadene etter ulykken, til over 1500 milliarder kroner.
DA171005 Kostnadene er delt mellom samarbeidspartene, sier hun.
AP171005 Enda har man ikke summert opp kostnadene på trakteringen av VIP-ene.
VG171004 SLAPP står for « Strategic Lawsuit Against Public Participation » og brukes - ifølge Wikipedia - ofte for å « sensurere, skremme eller stilne kritikere ved å belaste dem med kostnadene av juridisk forsvar inntil de gir opp sine krav ».
NL171004 Er økt frivillig innsats en hensiktsmessig måte å få ned kostnadene til offentlige helse - og omsorgstjenester ?
DN171004 Presidentskapet, med Thommessen i spissen, fikk blant annet kritikk for ikke å ha informert Stortinget om de økende kostnadene ved prosjektet.
DB171004 Sørkoreanerne har vurdert å ta i bruk eksisterende stadioner i andre byer for seremoniene for å redusere kostnadene , man gikk til slutt for å bygge et midlertidig anlegg etter at flere Pyeongchang-innbyggere har protestert kraftig mot å flytte seremoniene ut av byen.
DB171004 At marginene har økt slik impliserer en økning i det som kalles markedsmakt, å kunne operere relativt uavhengig av konkurrenter og sette prisen uavhengig av kostnadene man har.
VG171003 Asphjells forslag skal ha vært et av flere for å få ned kostnadene i NIF-administrasjonen.
SA171003 - I år har vi håndtert lønns- og prisstigning samt åpenhet og innsyn i budsjettet, uten å nominelt øke kostnadene .
DB171003 Men kostnadene ved et fullstendig uryddig brudd med Spania kan på lang sikt bli enorme på mange felt.
BT171003 - I år har vi håndtert lønns- og prisstigning samt åpenhet og innsyn i budsjettet, uten å nominelt øke kostnadene .
AP171003 Norsirk vil gjerne ha inntektene i ordningen, samtidig som de unndrar seg kostnadene ved å unnlate å samle inn det de er forpliktet til, sier han.
AP171003 - I år har vi håndtert lønns- og prisstigning samt åpenhet og innsyn i budsjettet, uten å nominelt øke kostnadene .
AA171003 De har selv beregnet at kostnadene til kommunene vil øke med 500 millioner kroner.
DA171002 Kostnadene for samfunnet er enorme, påpeker hun overfor NTB.
DB170930 Kostnadene ved å vedlikeholde og opprettholde bestanden blir kanskje for stor i forhold til nytteverdien, samtidig som andre planter kan ha en bedre klimafunksjon enn disse palmene har, sier Fjellheim.
DB170930 Kostnadene ved å beholde hele palmepopulasjonen i Los Angeles blir kanskje for store, men de vil nok bevare en del av de vakre palmene, avslutter hun. | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 Staten og fellesskapet sitter igjen med størstedelen av gevinsten så lenge virksomheten er lønnsom, men må også bære størstedelen av kostnadene når den ikke er det.
DN170929 - Det krever at vi reduserer kostnadene våre og tilpasser virksomheten til det vi skal levere i fremtiden.
DN170929 Demokratene har sagt at de ikke vil støtte en plan som gagner de rikeste i landet, mens noen konservative republikanere er bekymret for budsjettbalansen og kostnadene .
DB170929 « I mellomtiden har ansatte grudd seg til å gå på jobb i lang tid med de negative konsekvensene og kostnadene det har for den enkelte, for familiene deres og for samfunnet for øvrig i form av sykmeldinger », skriver vedkommende, som overfor Dagbladet ikke ønsker å kommentere saken.
DA170929 - Jeg bestilte uten å tenke på kostnadene .
AA170929 - Det krever at vi reduserer kostnadene våre og tilpasser virksomheten til det vi skal levere i framtiden.
AA170929 Bildet som gis av kostnadene ved norsk mat, er feilaktig og misforstått.
VG170928 SLAPP står for « Strategic Lawsuit Against Public Participation » og brukes - ifølge Wikipedia - ofte for å « sensurere, skremme eller stilne kritikere ved å belaste dem med kostnadene av juridisk forsvar inntil de gir opp sine krav ».
DN170928 Nofima-forsker Audun Iversen ser tegn til at kostnadene ved bekjempelse av lakselus kan ha passert toppen.
DB170928 Han viser til at antallet falt fra over 3.000 i 1989 til rundt 2.000 i året etter en regelendring i 1992 som innebar at kostnadene ble overført fra et fond i Justisdepartementet til politiet.
DA170928 - Hva er det som er verst ved korttidssykefraværet, selve fraværet eller kostnadene ved det ?
AA170928 Han viser til at antallet falt fra over 3.000 i 1989 til rundt 2.000 i året etter en regelendring i 1992 som innebar at kostnadene ble overført fra et fond i Justisdepartementet til politiet.
NL170927 En helse og sosialsektor hvor overskridelsene er enorme, og hvor man har trøbbel med å få kontroll på kostnadene .
DA170927 Hvis disse økte kostnadene skal dekkes inn, i hvilken grad vil det gå ut over kvaliteten i prosjektet ?
AP170927 Amerikanske forsvarsmyndigheter har regnet på kostnadene hvis de går til krig mot Nord-Korea.
AP170927 Gebyret skal også finansiere byggingen av nye miljøstasjoner, samt halvparten av kostnadene for oppryddingen på Langøyene.
SA170926 Men med de kostnadene det har vært med terrorsikring, som var vanskelig å forutse, tror jeg ikke det er deres feil at dette er blitt dyrt.
SA170926 Men med de kostnadene det har vært med terrorsikring, som var vanskelig å forutse, tror jeg ikke det er deres feil at dette er blitt dyrt.
DB170926 Det satses på vei og jernbane som aldri før, og veiselskapet Nye Veier får hastigheten på veibygging opp - og kostnadene ned.
DA170926 Trykket på digitalisering må økes, Regelrådet må styrkes og ikke minst må nytten av å innføre nye regler være større enn kostnadene , lyder rådene.
DA170926 Flere enn SV er bekymret for at en fullstendig avvikling av ordningen vil føre til at mange pasienter som i dag får dekket sine kostnader gjennom bidragsordningen, må dekke disse kostnadene selv.
BT170926 Men med de kostnadene det har vært med terrorsikring, som var vanskelig å forutse, tror jeg ikke det er deres feil at dette er blitt dyrt.
BT170926 Men med de kostnadene det har vært med terrorsikring, som var vanskelig å forutse, tror jeg ikke det er deres feil at dette er blitt dyrt.
BT170926 Men med de kostnadene det har vært med terrorsikring, som var vanskelig å forutse, tror jeg ikke det er deres feil at dette er blitt dyrt.
AP170926 Internt mener mange kostnadene har vært større enn gevinsten. 5.
AP170926 Trykket på digitalisering må økes, Regelrådet må styrkes og ikke minst må nytten av å innføre nye regler være større enn kostnadene , lyder rådene.
AP170926 Men med de kostnadene det har vært med terrorsikring, som var vanskelig å forutse, tror jeg ikke det er deres feil at dette er blitt dyrt.
AP170926 Men med de kostnadene det har vært med terrorsikring, som var vanskelig å forutse, tror jeg ikke det er deres feil at dette er blitt dyrt.
AA170926 - Det er stort behov for modernisering og nye løsninger som øker produktiviteten og kutter kostnadene , sier NTNU-studenten.
AA170926 Trykket på digitalisering må økes, Regelrådet må styrkes og ikke minst må nytten av å innføre nye regler være større enn kostnadene , lyder rådene.
AA170926 De største « kostnadene » er likevel de menneskelige belastningene som blir påført pasient, pårørende, helsepersonell og tilliten til helsetjenesten.
SA170925 I det samme intervjuet sa Tiedemann Hansen at det var for tidlig å si om mesterskapet ville gå med underskudd eller ikke, men la til at han følte de var « helt på grensa » og at de jobbet hardt med å holde kostnadene nede.
DB170925 I det samme intervjuet sa Tiedemann Hansen at det var for tidlig å si om mesterskapet ville gå med underskudd eller ikke, men la til at han følte de var « helt på grensa » og at de jobbet hardt med å holde kostnadene nede.
DB170925 De hadde ikke mulighet for å bære de reelle kostnadene for avfallsinnhentingen », sa Nguyen Berg i etterkant.
DB170925 Trump la til at USAs militære styrker må konsentrere seg om besluttsomme og overveldende seire og kan ikke bli pålagt de « enorme medisinske kostnadene og all den forstyrrelsen som transpersoner vil medføre ».
DA170925 Da vil ikke kostnadene se så urovekkende ut, sier Hagen og legger til : ¶
BT170925 I det samme intervjuet sa Tiedemann Hansen at det var for tidlig å si om mesterskapet ville gå med underskudd eller ikke, men la til at han følte de var « helt på grensa » og at de jobbet hardt med å holde kostnadene nede.
AP170925 I det samme intervjuet sa Tiedemann Hansen at det var for tidlig å si om mesterskapet ville gå med underskudd eller ikke, men la til at han følte de var « helt på grensa » og at de jobbet hardt med å holde kostnadene nede.
AA170923 Han sier det i dag er snakk om et femtitalls familier og at kostnadene ifølge Finansdepartementet er på om lag 130 millioner med fem års full kompensasjon.
AA170923 Tomteprisen i Malvik kan fort bli endret når grunnforhold blir nærmere undersøkt, og travet er avhengig av gode avtaler med « Nye veier » for at det kan skapes trygghet rundt kostnadene .
AA170923 Kostnadene i Klæbu er godt kvalitetssikret.
DA170922 Erfaringene med det allerede etablerte Tour des Fjords og mulighetene for å dele kostnadene bør få Bergen og Stavanger til å søke sammen om et Tour de France-samarbeid.
AA170922 Ved å sammenligne Trøndelagstunnelen med andre tilsvarende prosjekt finner de at trafikantnytten pluss beregnet mernytte, kan overgå kostnadene med prosjektet.
NL170921 De totale kostnadene har allerede oversteget 700 millioner kroner.
DN170921 I 2019 og 2020 anslår vi at de vil øke moderat, siden flere prosjekter er blitt lønnsomme etter at kostnadene er redusert, skriver Norges Bank ¶
DN170921 ¶ Staten kunne ved en endring vise at samfunnet faktisk ønsker at kvinner i Norge føder barn, - og at det er samfunnet som skal dekke kostnadene .
DB170921 Søppelet skal hentes før det blir fullt og renner over, kostnadene skal ikke være for høye og det som blir hentet skal bli tatt hånd om på en bærekraftig måte.
DA170921 Det er faktisk beregnet at kostnadene ved ikke å håndtere global oppvarming vil overstige 20 prosent av verdens lands sammenlagte BNP, mens det å få utslippene til et nullnivå beregnes til en kostnad på 1 - 2 prosent av verdens BNP.
DA170921 Copyright © 2016 Dagsavisen ¶ kostnadssvarende : Det er faktisk beregnet at kostnadene ved ikke å håndtere global oppvarming vil overstige 20 prosent av verdens lands sammenlagte BNP, mens det å få utslippene til et nullnivå beregnes til en kostnad på 1 - 2 prosent av verdens BNP.
AP170920 Kostnadene ved å bygge boliger med dagens krav har økt og befolkningen bor i større grad i byer.
AA170920 Uansett vil kostnadene bli store.
NL170919 Utviklingen er i gang, men det må gå raskere for å få ned kostnadene og utvikle bedre løsninger de neste årene.
DB170919 - Men hvis vi legger til side de humanitære kostnadene av det, så ligger de også rett ved siden av vår viktige allierte, Sør-Korea.
DB170918 Ifølge BBC har kostnadene knyttet til å få åpnet alle rørene igjen kommet opp i tusenvis av franc.
AA170915 Blant annet ble prosjektet sterkt kritisert for kostnadene , som fra starten av økte fra 200 til 717 millioner kroner, etterhvert som bygget fikk mer og mer innhold.
VG170914 Kostnadene ved arbeidet er estimert til å bli rundt 200 millioner kroner.
NL170914 I omsorgstjenestene går ca 80 prosent av kostnadene til lønn, pensjon og god bemanning, resten er faste utgifter.
AP170914 Kostnadene ved reisen har også utløst harme.
DN170913 Kostnadene ved å ikke gjøre det vil bli gigantiske.
DN170913 Vi har generelt større kontroll på kostnadene og på hele arrangementet, sier Kvalevåg.
AA170913 En ting er kostnadene med selve avfallssdunkene, men i tillegg skal de driftes, sier Røising.
AA170913 Han har allerede sjekket kostnadene med å få murt en bakerovn til utendørs bruk.
VG170912 Det blir også satt et tak på kostnadene ved å sparke noen, selv om oppsigelser ender i retten.
VG170912 Venstre må spørre seg : Hva er kostnadene ved regjeringssamarbeid ?
VG170912 Mange fryktet også at regjeringsslitasje, og de politiske kostnadene ved å ta ansvar, ville gjøre det vanskelig å klare et tilnærmet like godt resultat som ved stortingsvalget for fire år siden.
DN170912 Samtidig har kostnadene blitt redusert kraftigere enn på norsk sokkel.
DN170912 - Anslag viser at kostnadene er kuttet med rundt 40 til 45 prosent på britisk sokkel siden 2014.
VG170911 De totale kostnadene for de 21 tyveriene anslås til drøyt 3,2 millioner kroner.
VG170911 De totale kostnadene for de 17 tyveriene anslås til drøyt 2,2 millioner kroner.
DA170911 - Det er leit med slike krav i et konkurranseutsatt selskap, krav som ville gå ut over konkurransekraften framover, sier Lothe og viser til at SAS konkurrerer i et hardt globalt marked der alle konkurrenter hele tiden omstiller seg for å holde kostnadene nede.
DA170911 - Det er leit med slike krav i et konkurranseutsatt selskap, krav som ville gå ut over konkurransekraften framover, sier Lothe og viser til at SAS konkurrerer i et hardt globalt marked der alle konkurrenter hele tiden omstiller seg for å holde kostnadene nede.
AA170911 - Det er leit med slike krav i et konkurranseutsatt selskap, krav som ville gå ut over konkurransekraften framover, sier Lothe og viser til at SAS konkurrerer i et hardt globalt marked der alle konkurrenter hele tiden omstiller seg for å holde kostnadene nede.
AA170911 - Det er leit med slike krav i et konkurranseutsatt selskap, krav som ville gå ut over konkurransekraften framover, sier Lothe og viser til at SAS konkurrerer i et hardt globalt marked der alle konkurrenter hele tiden omstiller seg for å holde kostnadene nede.
NL170910 NATO skal dekke en del av kostnadene , uten at det er opplyst hvilke kostnader dette gjelder.
DB170910 I tillegg til kostnadene mistet 65 mennesker livet.
DB170909 Kostnadene ved denne valgfriheten er for stor.
DB170909 I tillegg til kostnadene mistet 65 mennesker livet.
VG170908 75 prosent av kostnadene ved den nye motorveistrekningen til over 30 milliarder kroner, skal bompengefinansieres.
DB170908 Og det ser ut til å være en politisk vilje til å øke kostnadene , sier sentralstyremedlem Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund ( NHF ) til Klassekampen.
DB170908 Kostnadene knyttes til alt fra behov for transport, utgifter til medisiner, og behov for ekstra behandling.
DB170908 Utgiftene vil bli enorme, men kostnadene er ikke skrevet ned noen steder.
DB170908 Men stadig er kostnadene for kraftigere orkaner, skogbranner, havstigning og tørke borte fra budsjettene.
DB170908 Kostnadene for å reparere samfunnene på steder som Puerto Rico, Houston og Florida kan regnes i billioner.
DB170907 De offentlige kostnadene i Norge er ute av kontroll, vi bruker mer penger enn vi tjener.
DB170906 De totale kostnadene endte på 8,9 millioner kroner i fjor, mot 3,2 millioner i 2015.
DB170906 Av kostnadene i fjor gikk 4,3 millioner til varekostnader og 3,5 millioner i lønnskostnad.
DA170906 Når vi får ned kostnadene ved parkeringen, vil også prisen gå ned.
AA170906 Kommunene har kun lov til å ta gebyrer som dekker de faktisk kostnadene .
NL170905 Politisk har kostnadene for partiet vært store i den nordligste landsdelen.
DN170905 Nå begynner omstillingsprosessen vår å gi effekt, vi klarer å redusere kostnadene og har lykkes i å holde billettprisene oppe, legger han til.
AP170905 Samtidig har de samme kabinpersonale, noe som gjør at kostnadene totalt reduseres pr. passasjer.
AA170905 Isteden åpnes det for at kostnadene kan bli lavere ved en delt løsning der Evenes får fremskutt kampflybase, mens Andøya blir base for overvåkingsfly.
NL170904 Det som betyr noe er kostnadene ved produksjonen, eller mer presist, den energien som går med til å produsere en enhet fossil energi.
DN170904 Dermed et kostnadene blitt 92 milliarder kroner for første fase av utbyggingen.
DB170904 - Gjør ikke en større meny også utslag på kostnadene ?
DA170904 Oljeprisen hadde falt og kostnadene var gått opp.
NL170903 EKSTRA KOSTNADENE skyldes endrede forutsetninger, nye NATO krav, tekniske spesifikasjoner fra leverandøren og hemmelige ting.
NL170902 Kostnaden for å forlenge tverrvindbanen er derimot inkludert i kostnadene for Andøya.
NL170902 Eksempelvis er avtale om støyavbøtende tiltak for samiske samfunn ikke medtatt, til tross for at kostnadene vil beløpe seg til flere millioner.
DB170902 Samtidig økte kostnadene betraktelig, og fjorårsregnskapet ble avsluttet med et driftsresultat på minus 7,6 millioner kroner.
DB170902 Imidlertid ble de menneskelige kostnadene enorme : uavhengige forskere har anslått at 65000 mennesker så sine hjem revet på grunn av olympiske byggeprosjekter, som oftest innenfor transportsektoren.
DA170902 Det er profesjonaliseringen og kvalitetskrav i enkelte særidretter som øker kostnadene .
DA170902 Akkurat nå skal kretsen analysere klubbenes økonomi for å få et bilde over hvor kostnadene tynger.
DA170902 - Kostnadene kommer fra særidretter og idrettslag som har et for høyt ambisjonsnivå.
DA170902 Utgifter til bolig blir dekket av statlig bostøtte og tilskudd fra Nav for å dekke kostnadene til den kommunale boligen de bor i, som ligger ute til markedspris.
AP170902 Den tyrkiske utenriksministeren sier også at Tyrkia vil dekke kostnadene for at Bangladesh skal ta imot flere rohingyaer.
AA170902 For båter som er tyngre, vil avfallsanleggene få lov til å kreve en delbetaling for å dekke kostnadene .
AA170902 For båter som er tyngre, vil avfallsanleggene få lov til å kreve en delbetaling for å dekke kostnadene . ( ©NTB ) ¶
DN170901 Kostnadene for å betale for søksmål fra enkelte stater vil være enorme.
AA170901 Kostnadene for å betale for søksmål fra enkelte stater vil være enorme.
AA170901 Det blir også satt et tak på kostnadene ved å avsette folk, selv om oppsigelser ender i retten.
AA170901 Kostnadene ved å etablere vaktordningen med anestesilege er beregnet til 16 millioner kroner årlig, mens engangsutgiftene til utplassering av utstyr er beregnet til 1,6 millioner kroner.
VG170831 Myndighetene anslår at en halv million mennesker trenger hjelp, og kostnadene og skadene etter rekordnedbøren blir av Texas-guvernør Greg Abbott antatt å overstige de fra orkanen « Katrina ».
NL170831 Uten tillegg for ytterligere forsterkninger, store oppfyllinger, og uten tillegg av tekniske anlegg øker da kostnadene for Forsvarsdepartementets foreslåtte 16.000 kvadratmeter nye flyflater fra kr 104 millioner til kr 255 millioner.
NL170831 Dette øker kostnadene per kvadratmeter.
DN170831 Kostnadene relatert til riggene var 5,5 millioner dollar, mens generelle selskapskostnader og administrative utgifter var rundt 7,8 millioner dollar, skriver nyhetsbyrået TDN Finans.
DN170831 Selskapet måtte også i over flere år nedbemanne kraftig for å begrense kostnadene i selskapet.
DA170831 Oljeprisen hadde falt og kostnadene var gått opp.
DA170831 Profittmotivert drift vil alltid føre til at kostnadene dyttes ned, og det går utover barna, påpekte Lysbakken på Rygge-besøk, og understrekte samtidig at det ikke er ment som et fnugg av kritikk mot dem som er ansatt i de kommersielle barnehagene.
AA170831 Ungarns statsminister Victor Orban har bedt Europakommisjonen dekke halvparten av kostnadene for grensegjerdet hans regjering satte opp, ifølge en talsmann.
DB170830 Rådene fra arbeidslivsforskerne er, med få unntak, at å stramme inn sykelønnsordningen vil ha synlig effekt på både sykefraværet og kostnadene knyttet til det.
DB170830 I en valgkamp hvor internasjonale rangeringer, statistikk og ikke minst sammenlikninger med andre OECD-land flyr vegg imellom, er det likevel et talepunkt man sjelden hører : Norge har det høyeste sykefraværet og de høyeste kostnadene knyttet til fravær i hele OECD.
DB170830 De direkte kostnadene må derfor suppleres med de indirekte og ikke-materielle kostnadene når samfunn isoleres, mennesker blir evakuert fra sine hjem, eller opplever at hjem og eiendeler blir tatt av flom eller skred.
DB170830 De direkte kostnadene må derfor suppleres med de indirekte og ikke-materielle kostnadene når samfunn isoleres, mennesker blir evakuert fra sine hjem, eller opplever at hjem og eiendeler blir tatt av flom eller skred.
AA170830 Gulbrandsen oppfordrer folk til å ta en titt på kostnadene i sine nåværende fond, sjekke kostnader i ulike ASK-tilbud og omplassere mens de har muligheten skattefritt. ( ©NTB ) ¶
NL170829 De kutter kostnadene .
DN170829 I det norske skattesystemet dekker staten 78 prosent av kostnadene ved tørre letebrønner.
DN170829 Andre ordninger gjør at skattebetalerne dekker opp mot nitti prosent av kostnadene ved eventuelle utbygginger.
DB170829 Ikke bare i form av verditapet, men på toppen av dette kommer transaksjonskostnader i to omganger samt kostnadene med opphuggingen av kjelleretasjen.
AP170829 I statsbudsjettet for 2018 som legges fram i oktober, vil regjeringen fremme forslag om en lånebevilgning på drøyt 2,7 milliarder, noe som utgjør 70 prosent av kostnadene .
AA170829 Dette bekymrer Statoil ettersom de frykter at kostnadene vil bli en stor ulempe i konkurransen med utenlandske oljeraffinerier.
AA170829 I statsbudsjettet for 2018 som legges fram i oktober, vil regjeringen fremme forslag om en lånebevilgning på drøyt 2,7 milliarder, noe som utgjør 70 prosent av kostnadene .
NL170828 Det dreide seg om kostnadene ved å skulle være best i alt.
DN170828 Konsulentfirmaet har måttet redusere bemanningen og flytte inn i mindre lokaler for å redusere kostnadene .
DN170828 Andre mener kostnadene kan bli langt høyere.
DB170828 Eksempelvis doblet Sykehuset i Østfold antall gastrokirurgiske inngrep gjennom å jobbe smartere, uten å øke arbeidsmengden til de ansatte eller øke kostnadene .
NL170827 Han mener det er på høy tid å avlive distriktspolitikken og reagerer på at " folk på de ytterste utposter forlanger samme priser på strøm, samferdsel, bensin og matvarer som i tettbygde strøk til tross for at kostnadene til framføring og distribusjon er mye høyere ".
DN170827 - Hvis dette var en tradisjonell orkan ville det vært en storm på to milliarder dollar, kanskje tre milliarder dollar, men det er ikke dette denne stormen handler om, sier sjef for research og utvikling Chuck Watson til Bloomberg om kostnadene Harvey vil få.
DN170825 DNOs arbeidende styreleder Bijan Mossavar-Rahmani forsikret om at kostnadene ikke vil øke i et intervju med nyhetsbyrået TDN Finans torsdag.
DN170825 - Kostnadene våre vil ikke øke da vi allerede bærer disse, men vi vil nå motta en større andel av inntektene, sa han.
AA170825 De samlede kostnadene til slik behandling har økt, og vil påvirke kostnadsnivået for segmentet negativt i de kommende kvartaler.
SA170824 Ønsker utleier likevel at du skal flytte før salget, kan du gå i forhandlinger med utleier for å få redusert kostnadene du har ved å måtte flytte tidligere.
DN170824 The Hill rapporterer at Citizens for Ethics and Responsibility in Washington ( CREW ), har bedt om dokumentene som omhandler kostnadene for turen til Kentucky.
DN170824 - De siste kvartalene har vi gjort betydelige omstillingsgrep som har redusert kostnadene og forbedret kapitalbindingen.
DN170824 Prosafe har kuttet kostnadene , og har solgt sin femte enhet, « Safe Regency », og sier også at selskapet vil være aktivt i konsolideringen i bransjen.
BT170824 Ønsker utleier likevel at du skal flytte før salget, kan du gå i forhandlinger med utleier for å få redusert kostnadene du har ved å måtte flytte tidligere.
AP170824 Ønsker utleier likevel at du skal flytte før salget, kan du gå i forhandlinger med utleier for å få redusert kostnadene du har ved å måtte flytte tidligere.
VG170823 - Vi har gjort noen beregninger på kostnadene .
DN170823 Kriserammede Norske Skog kan kutte kostnadene ytterligere, men selskapet varsler nå at det ikke har penger til å gjennomføre det.
DN170823 I halvårsrapporten har selskapet lagt frem et program for å forbedre marginene ved å både øke inntektene og å kutte i kostnadene .
DB170823 - Prisøkningen som har vært på vanilje i det siste påvirker kostnadene på våre produkter som inneholder vanilje i noen grad, men hittil har det ikke påvirket prisene til våre kunder.
DB170823 Kostnadene på produktene våre avhenger av mange forhold, så det er vanskelig å anslå når dette vil ha effekt, sier hun.
DB170823 På minussiden er kostnadene kommunene og helseforetakene har til å løse de samme oppgavene for flere og økningen i utgiftene til folketrygden de store postene.
DA170823 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) brukte i 2013 todelingen for å beskrive en het norsk oljenæring som drev kostnadene til værs på bekostning av annen industri.
DN170822 ¶ Jostein Eikeland ( til høyre ) har manglet penger til selv de mest nødvendige kostnadene i USA.
DA170822 Korrigert for disse kostnadene er underliggende driftsresultat for Televirksomheten på nivå med 2016.
DA170822 I dag dekker staten 78 prosent av kostnadene til selskaper som leter etter olje uten å gå med overskudd gjennom denne ordningen.
DA170822 I dag dekker staten 78 prosent av kostnadene til selskaper som leter etter olje uten å gå med overskudd gjennom denne ordningen.
AP170822 Flere hundre millioner kroner ¶ Kostnadene for å få hydrogenferger i drift på de to rutene er beregnet til 368,3 millioner kroner i investeringer.
DN170821 Staten dekker 78 prosent av kostnadene til selskaper som går i underskudd på leting etter olje gjennom leterefusjonsordningen.
DB170821 En britisk forskergruppe har faktisk estimert at kostnadene ved at vi ikke omstiller verden, og får flere grader temperaturstigning, vil være rundt 20 prosent av verdens samlede BNP.
AP170820 I dag dekker staten 78 prosent av kostnadene til selskaper som leter etter olje uten å gå med overskudd.
DB170819 De samfunnsmessige kostnadene er så store, og det er bare et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig ulykke igjen, sier gårdbrukeren.
VG170817 Kostnadene for prioriterte prosjekter har under de siste fire års planlegging økt med 30-40%.
DN170817 Vi har gjort en skikkelig jobb for å redusere kostnadene .
DN170816 Større kontorer og flere ansatte er der kostnadene våre ligger, sier Bjørnar Paulsen i Atomic Soul Booking.
DN170816 For bookingbyråene handler det om å drive sunt på de marginene som er, og holde kostnadene nede, sier Nes i Bergen Live.
DB170816 Vi må ta det inn at de økonomiske kostnadene er på svimlende 18 - 19 milliarder hvert år.
DB170816 Kostnadene er ofte enorme for enkeltmennesker, og familier.
VG170815 Sandberg tror det er mulig å bygge veiene billigere ved å velge nye modeller for veibygging og viser til at Nye Veier AS har klart å redusere kostnadene i sine prosjekter med 20 prosent.
VG170815 Men der man blir ferdig på plansiden, er kostnadene under kontroll.
DN170815 Men der man blir ferdig på plansiden, er kostnadene under kontroll.
DN170815 Bekymret over kostnadene
DN170815 - Om kostnadene i planfasen fortsetter å øke tilsvarende kommende år, vil vi ikke få de veiene fremover som vi er forespeilet.
DB170815 Han peker på en utvikling hvor sykehusene blir tilbud legemidler til en pris som ikke står i forhold til de faktiske kostnadene legemiddelindustrien har.
AP170815 * Reduksjon av de økonomiske kostnadene av tid brukt på reise ¶
AP170815 * Reduksjon av de økonomiske kostnadene av tid brukt på reise ¶
AP170815 I dag er det mange som av økonomiske grunner må gi opp, særlig i tvist med stat eller kommune, som ikke behøver å tenke på kostnadene ved en rettsprosess, sier Hagen.
AA170815 Det vil gjøre det ytterligere vanskelig å kutte i kostnadene , sier Wolden.
AA170815 Men der man blir ferdig på plansiden, er kostnadene under kontroll.
AA170815 - Om kostnadene i planfasen fortsetter å øke tilsvarende kommende år, vil vi ikke få de veiene fremover som vi er forespeilet.
AA170815 Han peker på en utvikling hvor sykehusene blir tilbudt legemidler til en pris som ikke står i forhold til de faktiske kostnadene legemiddelindustrien har.
NL170814 ¶ Dersom PostenNorge forlanger at det skal settes opp fellesstativer, må PostenNorge selv besørge både oppsett av fellesstativene og selv dekke alle kostnadene knytte til dette, skriver Odd Oskarsen.
NL170814 Så mitt råd til styret i nevnte borettslag er å fremme et refusjonskrav overfor PostenNorge for kostnadene knyttet til oppsett av stativene, såfremt borettslaget feilaktig selv har betalt for dette.
NL170814 Endog er de frekke nok til å kreve at kostnadene forbundet med flyttingen, skal kundene selv stå for, noe de selvsagt ikke har hjemmel for, jamført ovenfor.
NL170814 Dersom PostenNorge forlanger at det skal settes opp fellesstativer, må PostenNorge selv besørge både oppsett av fellesstativene og selv dekke alle kostnadene knytte til dette.
VG170813 Kostnadene er lavere enn tidligere forventet.
AA170812 De økonomiske kostnadene for flyttingen i seg selv kommer i tillegg.
VG170811 Regnestykket er basert på Hagens oppgitte beløp på 2,2 milliarder, og kostnadene for å drive en sykehjemsplass, som er 1,1 millioner kroner i året.
DB170810 Beløpet skal ifølge nettstedet dekke kostnadene til et anonymt offer, i forbindelse med saken.
AP170810 Kostnadene er beregnet til 6,5 milliarder kroner.
AP170810 | TV 2 AS gikk 109 millioner kroner i minus i fjor ¶ Kostnadene har økt med en milliard kroner på to år.
DN170809 Han anslår at de to millionene vil dekke maksimalt halvparten av kostnadene .
NL170807 Men dersom en slik operasjon blir gjennomført, har kommunen kastet bort 10-20 millioner kroner som Røymo selv mener vil bli kostnadene ved en ny takseringsrunde.
DN170807 Mesteparten av kostnadene er knyttet til melkeprisen.
AA170807 Kostnadene det påfører Trondheim kommune må bli enorme.
VG170806 | Bekymret for hemmelig priskrig om superdyre kreftmedisiner ¶ Kostnadene til legemidler i Norge har steget med 25 prosent på tre år, viser ferske tall.
VG170806 - Det er bestemt at prisene på legemidler skal være hemmelige Offentlig legemiddelstatistikk blir upålitelig, folk får ikke innsikt i firmaenes prispolitikk og ingen kjenner de virkelige kostnadene .
DB170806 Molnes viser til at kostnadsveksten har vært høy i Norwegian, og mener selskapet feilvurderte hvor store kostnadene kom til å bli.
DB170806 Hos Norwegian er det nesten motsatt åtte måneder i året, med kostnadene 15 til 20 prosent over inntektene, sier Molnes, og fortsetter : ¶
DB170806 - Jeg tror de har regnet feil på kostnadene , sier han og påpeker at selskapet ikke kan ha gått på slike tap uten at styret har gjort en feilvurdering.
DB170806 ledige setekilometer bør ligge 15 til 20 prosent over kostnadene for at et flyselskap skal ha god lønnsomhet.
DB170806 Kostnadene høyere enn inntektene ¶
AP170806 elev er langt unna å dekke alle kostnadene , skriver innleggsforfatterne i sin kritikk av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
AA170806 | Utgiftene til legemidler opp 25 prosent på tre år ¶ Kostnadene til legemidler i Norge har steget med 25 prosent på tre år, viser ferske tall.
AA170806 Flere er bekymret for om hemmelige priser øker kostnadene .
AA170806 | Utgiftene til legemidler opp 25 prosent på tre år ¶ Kostnadene til legemidler i Norge har steget med 25 prosent på tre år, viser ferske tall.
AA170806 Flere er bekymret for om hemmelige priser øker kostnadene .
DB170805 Ifølge avisen har kostnadene på legemidler i Norge steget med 25 prosent på tre år.
DB170805 - Offentlig legemiddelstatistikk blir upålitelig, folk får ikke innsikt i firmaenes prispolitikk og ingen kjenner de virkelige kostnadene .
AA170805 Han fortviler over kostnadene dette medfører for kommunen.
VG170804 Dale sier de fremover vil se nærmere på de andre kostnadene som ble tatt opp av sauenæringa under møtet.
SA170804 Både kostnadene ved å hente Forlan, og det at overgangen trakk ut i tid.
AP170804 Både kostnadene ved å hente Forlan, og det at overgangen trakk ut i tid.
AA170804 Foto : Morten Antonsen ¶ ¶ Kostnadene for å reparere skadene vil komme på flere titalls tusen kroner, ifølge Per Arild Moen i Trondheim eiendom.
NL170802 Kostnadene skal ned.
DN170802 - Kostnadene vil dermed øke, fastslår Lipow.
DN170802 mars, har Skattedirektoratet forsøkt å beregne kostnadene i ti år framover ved de ulike alternativene.
DB170802 Da vil kostnadene til nye Evenes ha blitt så høye at politikerne uansett ikke våger å snu, tror han.
DB170802 De økonomiske og politiske kostnadene ved å sette handel og samarbeid med EU på spill er også langt større enn dem som følger med gjennomføring av politikken som må til for å nå våre klimamål.
AP170802 mars, har Skattedirektoratet forsøkt å beregne kostnadene i ti år fremover ved de ulike alternativene.
AA170802 mars, har Skattedirektoratet forsøkt å beregne kostnadene i ti år framover ved de ulike alternativene.
SA170731 Tidligere har sponsoren Statoil dekket mesteparten av kostnadene , men for første gang i år har også IOC bidratt med økonomisk støtte.
SA170731 Tidligere har sponsoren Statoil dekket mesteparten av kostnadene , men for første gang i år har også IOC bidratt med økonomisk støtte.
AP170731 Tidligere har sponsoren Statoil dekket mesteparten av kostnadene , men for første gang i år har også IOC bidratt med økonomisk støtte.
AP170731 Tidligere har sponsoren Statoil dekket mesteparten av kostnadene , men for første gang i år har også IOC bidratt med økonomisk støtte.
DB170729 Resultatet er en konsekvens av høy organisk vekst, hvor vi klarer å holde marginene oppe samtidig som kostnadene går ned i prosent av omsetningen, forteller sjefen til Finansavisen.
DB170728 Trump la til at USAs militære styrker må konsentrere seg om besluttsomme og overveldende seire og kan ikke bli pålagt de « enorme medisinske kostnadene og all den forstyrrelsen som transpersoner vil medføre ».
DA170728 De sitter nemlig på en pott som er øremerket bedrifter i omstilling, men hvor bedriftene som mottar midlene også må ta mye av kostnadene selv.
DA170728 At kostnadene gikk i taket, gjorde at oljeprisene økte.
AA170728 Sund bekrefter også at de har valgt å dekke kostnadene til en ny vogn og ekstrautgiftene familien har hatt i forbindelse med nye billetter og andre utlegg.
AA170728 - Når det gjelder den forsinkede bagasjen beklager vi naturligvis det, og vil dekke kostnadene forbundet med dette, sier Sund.
DA170727 - Endringene vil også føre til en vesentlig økning av kostnadene for eldre og fattige, mens de innlagte skattelettelsene for det meste vil komme husholdninger med høy inntekt til gode, skriver IMF.
DA170727 De økte kostnadene skyldes økte og endrede statlige krav sammen med feilberegninger fra Statens vegvesen.
AA170727 Trondheimsselskapet har halvert kostnadene sammenlignet med i fjor.
AA170727 Samtidig viser tallene at selskapets kostnadene har blitt redusert fra 26,2 millioner dollar ( 210 millioner kroner ) til 13,2 millioner dollar ( 106 millioner kroner ) i samme periode.
VG170726 Nystrøm forteller at dette ofte er en krevende problemstilling for offentlige etater, som forvalter en del gradert informasjon, samtidig som de får beskjed om å kutte kostnadene til IT-systemer og drift.
VG170726 - Militæret vårt må være fokusert på bestemt og overveldende seier og kan ikke bli belastet med de enorme medisinske kostnadene og forstyrrelsen transpersoner i militæret vil medføre.
NL170726 Kommunen skal drive langtidsplanlegging og fagutvikling, derfor forblir disse kostnadene noenlunde konstante over tid uansett hvor mange ansatte vi har i utøvende tjeneste.
NL170726 Et vanlig anslag er at disse kostnadene beløper seg til 30-40 % av kontraktsverdien.
DN170726 Vår justerte ebitda-margin overgikk forventningene, ettersom prosjektene våre gikk bra, og vi kontrollerte kostnadene .
DN170726 Jeg tror mange kunder vil se etter muligheter for å kutte kostnadene , sier Brundtland.
DB170726 Trump la til at USAs militære styrker må konsentrere seg om besluttsomme og overveldende seire og kan ikke bli pålagt de enorme medisinske kostnadene og all den forstyrrelsen som transpersoner vil medføre.
DB170726 I sine Twitter-meldinger, som annonserte transnekten, begrunnet Trump forbudet med at kostnadene knyttet til transkjønnede var for store.
DN170725 - Vi er ikke akkurat økonomer, så det vi har fokusert mest på er å forbedre båtene våre og gjøre dem best mulig, uten å nødvendigvis tenke på kostnadene .
AA170725 Det er viktig å ha god oversikt over alle kostnadene , sier Stensvand, som oppfordrer kommunen til snarest å ta kontakt med Statens naturskadeordning.
DB170724 Men på grunn av kostnadene vil det kreve politikere som er villige til å gjøre djerve endringer i det norske velferdssystemet, og stramme inn ordninger som ikke lenger er den beste bruken av skattebetalernes penger.
DB170724 - Mye avhenger av dette, dermed havner kostnadene opp i et år, og inntektene i et annet, sier han.
DB170723 Denne satsningen er muliggjort som følge av at kostnadene knyttet til å bygge store solenergianlegg er redusert med omlag 40 prosent siden 2010.
VG170722 - De totale kostnadene vil være de samme.
BT170722 | FyllingenBergen fikk hodebry av kostnadene til bortekamp ¶
DN170721 Høyere kortsiktige renter vil øke kostnadene på bedriftenes og enkeltpersoners kortsiktige gjeld.
DN170721 BP er i år presset mer å hente kapital i år for å betale for kostnadene de fortsatt har i forbindelse med Deepwater Horizon-skandalen i 2010 der BPs oljeplattform Deepwater Horizon sank som følge av en eksplosjon og 4,9 millioner fat med råolje rant ut i Mexicogulfen.
DN170721 - Dette tyder på at de har vært fleksible på kostnadene når salget har stupt, og lært av det veldig svake første kvartalet, sier han.
DN170720 « Som entreprenør brenner jeg alltid for å ekspandere vår virksomhet, men i Norge har det helt enkelt gått for fort og kostnadene er blitt for store » skrev Eklund selv.
DN170720 Dermed kommer kostnadene på regnskapet for ett år, mens fortjenestene kommer på et annet, sier han.
DN170720 Etter kostnadene , samt nedskrivninger og tap, fikk Pareto Bank et resultat før skatt på 75 millioner kroner.
DN170720 Kostnadene ble redusert med 566.000 kroner siden andre kvartal 2016 til 26,8 millioner kroner.
BT170720 Bergen kommune er positive til å ta på seg kostnadene for å få U23-EM til byen.
AP170719 - Selskaper som If og Vertikal har sett en økning i kostnadene knyttet til kreftbehandlinger.
AA170719 Man tar kostnadene i dag, og så kommer inntekten om ti år, sier han.
AA170719 Videre skriver megleren at styreleder i sameiet hadde opplyst at kostnadene for internett var inkludert.
AA170719 En boligkjøper klaget saken inn for nemnda fordi det i boligprospektet sto at kostnadene for internett var inkludert i fellesutgiftene i sameiet, noe som ikke viste seg å være riktig.
AA170719 Videre skriver megleren at styreleder i sameiet hadde opplyst at kostnadene for internett var inkludert.
AA170719 En boligkjøper klaget saken inn for nemnda fordi det i boligprospektet sto at kostnadene for internett var inkludert i fellesutgiftene i sameiet, noe som ikke viste seg å være riktig.
SA170718 Bergen kommune er positive til å ta på seg kostnadene for å få U23-EM til byen.
DN170718 Samtidig sier Donat at de også begynner å bli klar over ulempene ved kontanter, som for eksempel at ansatte må telle over på slutten av arbeidsdagen og kostnadene ved å håndtere kontanter fysisk.
AA170718 Mens kostnadene holdt seg stabilt på rundt 22,4 milliarder kroner, tjente gjødselgiganten 23,4 milliarder kroner - 2,4 milliarder mindre enn i samme kvartal i fjor.
DN170717 Forventede investeringer for Yme-prosjektet var 4,8 milliarder kroner, men kostnadene økte til over 14 milliarder kroner.
DN170717 Telenor har som mål frem til 2020 å kutte kostnadene med en til tre prosent hvert år.
DN170717 Kuttet kostnadene med 600 mill.
DN170717 - Vi reduserer kostnadene med 0,6 milliarder kroner, og alle våre virksomheter bedrer sine marginer, sier Brekke i en børsmelding.
DN170717 - Digitalisering av flere elementer rundt kundeoppfølging og support, har hatt større effekt på kostnadene enn våre forventninger.
DA170717 Forventede investeringer for Yme-prosjektet var 4,8 milliarder kroner, men kostnadene økte til over 14 milliarder kroner.
AP170717 Fram til 2020 er planen å kutte kostnadene ytterligere med 1 til 3 prosent hvert år.
AP170717 - Vi reduserer kostnadene med 600 millioner kroner, og alle våre virksomheter bedrer sine marginer.
AA170717 Fram til 2020 er planen å kutte kostnadene ytterligere med 1 til 3 prosent hvert år.
AA170717 - Vi reduserer kostnadene med 600 millioner kroner, og alle våre virksomheter bedrer sine marginer.
AA170717 Fram til 2020 er planen å kutte kostnadene ytterligere med 1 til 3 prosent hvert år.
AA170717 - Vi reduserer kostnadene med 600 millioner kroner, og alle våre virksomheter bedrer sine marginer.
AA170717 - Det er verken ønskelig eller logisk at mennesker som får opphold i Norge, skal bosette seg i det dyreste stedet i hele landet og forvente at skattebetalerne skal finansiere det, når vi vet at kostnadene er lavere i distriktene, og mulighetene ikke minst for å bli integrert er høyere når konsentrasjonen av innvandrere er lavere, sier K
AA170717 - Det er verken ønskelig eller logisk at mennesker som får opphold i Norge, skal bosette seg i det dyreste stedet i hele landet og forvente at skattebetalerne skal finansiere det, når vi vet at kostnadene er lavere i distriktene, og mulighetene ikke minst for å bli integrert er høyere når konsentrasjonen av innvandrere er lavere, sier K
VG170715 Når VG trekker frem instruksen fra Forsvarsdepartementet, bekrefter oberst og pressetalsmann Sven Harald Halvorsen i Forsvaret at de har utbetalt Norges andel av kostnadene for tolketjenester direkte til fondet som administreres av Tyskland.
DN170714 Aker BP anslår å ha kostnader på ti dollar per fat i 2017, mens det tidligere anslo kostnadene til 11 dollar per fat.
DB170714 Sammen med USA har de markert seg blant de mest lojale til private voldgiftstribunaler, på grunn av de lave kostnadene og deres avpolitiserte natur.
DN170713 I perioden fra 2014 har selskapet tidligere opplyst at de har kuttet kostnadene med mellom 20 og 30 prosent.
DB170713 Sjefen for Wimbledon, Richard Lewis, hevdet at de høye kostnadene for tilreisende publikum ikke ville gjøre det mulig å øke antallet kamper per dag.
DB170713 TØI har også anslått at kostnadene for samfunnet ved utslipp av NOX og svevestøv i Oslo er på henholdsvis rundt 320 kroner per kg og 6200 kroner per kg.
DB170713 For at en miljøpolitikk basert på avgifter skal fungere, må det være en rimelig sammenheng mellom kostnadene utslippene påfører samfunnet, og prisen man må betale for utslipp.
DB170712 Kostnadene steg med 230 millioner kroner, til 5.615 millioner kroner, som følge av økt aktivitet og markedsføring av digitale utviklingsprosjekter.
DB170712 Kostnadene er høyere, så til sammen blir nettoen rundt én prosent bedre enn konsensusforventningen, sier han.
DB170712 Nytten i flere av kreftmedisinene NRK og VG har slått opp er kanskje ikke så mye større, sier han, men kostnadene blir mye høyere.
DB170712 I tett samarbeid med andre yrkesgrupper følger de pasientens tilfredshet med sykehusmaten og overvåker tilhørende ernæringsstatus kontinuerlig, nettopp for å holde antall liggedøgn og kostnadene nede.
VG170710 - Hvis du må kjøpe toalettsaker eller andre nødvendige ting du hadde i den innsjekkede bagasjen, eller leie viktig utstyr fordi bagasjen din er forsinket, kan du be om å få tilbakebetalt kostnadene innen rimelighetens grenser.
DN170710 Kostnadene ved finanskrisen ble astronomiske, og i Danmark er de det fortsatt.
DB170710 Disse kostnadene vil måtte føre til høyere inntakskost for butikkene som da må ta høyere priser av sine kunder.
DB170710 Kostnadene ved dette forslagets ekstra avgift for varelevering vil ikke kunne dekkes av en allerede hardt presset transportbransje.
VG170708 - Vi ønsket at inntektene skulle gå med til å få ned kostnadene på turneen, derfor tok vi ikke ut honorar.
NL170707 Samlet kostnad anslås da til rundt kr 4,8 milliarder, som må legges til de øvrige uteglemte kostnadene på Evenes.
NL170707 Jeg sendte statssekretær Bø et brev hvor jeg gjorde han oppmerksom på at den trafikkøkningen MPA ville representere igjen aktualiserte flytting av banesystemet, og at kostnadene relatert til dette ikke var medtatt i beslutningsgrunnlaget for LTP'en.
NL170707 Etter mitt syn er det ingen tvil om at en flytting av MPA-basen til Evenes vil utløse krav om flytting av banesystemet, og kostnadene må derfor med i sammenlikningsgrunnlaget.
AP170707 Slik skal de kutte kostnadene
DB170706 I tillegg kommer de samfunnsmessige kostnadene : Hvis andelen av et kull som fullfører videregående opplæring øker fra 70 til 80 prosent, kan den samfunnsmessige gevinsten bli 5,4 milliarder kroner for hvert kull.
DB170706 Gjennom mange år har det kommet nye krav, som samlet sett har bidratt til å byråkratisere og øke kostnadene ved boligbygging.
AA170706 Olavs hospital sier nå ja til å bære kostnadene .
AP170705 Private aktører med profesjonelle trenere øker kostnadene og bidrar til et klasseskille som allerede er for stort.
SA170704 Kostnadene for å sende på dab-nett er den samme som for dagens nasjonale FM-nett. 73 prosent av lytterne er digitale og dab er den plattformen som har størst oppslutning.
BT170704 Jeg og alle jeg har snakket med stiller oss svært negative til de politisk uforståelige beslutninger om å stenge ned noe som for de fleste fungerte tilfredsstillende, og å pålegge hele Norges befolkning kostnadene med å skaffe seg nye radioer.
SA170703 For dem som gjør som familien Sagedal, er praksisen slik at når solcelleanlegget er installert og betalt, kan man registrere og dokumentere kostnadene sine hos Enova.
DN170703 VW-importøren Møllergruppen skal få ned kostnadene i verksteddriften med opp mot 150 millioner det neste året.
DN170703 Innen utgangen av neste år håper han å å ha redusert kostnadene med 130-150 millioner hos egne og franchisedrevne forhandlere.
DB170703 - Vi ønsket virkelig å bygge ny fabrikk der, men dessverre blir kostnadene for høye og risikoelementene for mange til at vi kan gå for bygging av vår nye fabrikk der, sier han i en pressemelding.
BT170703 For dem som gjør som familien Sagedal, er praksisen slik at når solcelleanlegget er installert og betalt, kan man registrere og dokumentere kostnadene sine hos Enova.
AP170703 For dem som gjør som familien Sagedal, er praksisen slik at når solcelleanlegget er installert og betalt, kan man registrere og dokumentere kostnadene sine hos Enova.
VG170630 FN-diplomater har gjentatte ganger argumentert for at kostnadene av fredsoperasjoner utgjør en brøkdel av militærbudsjettene verden rundt.
NL170630 Kommuneøkonomien i Tromsø er presset, og er det noe Nordlys, både i kommentarer og på lederplass har « beordret », så er det krav om kontroll på kostnadene i helse- og omsorgssektoren, ikke minst i hjemmetjenesten.
NL170630 : Hvis vi framskriver 19 millioner kroner i 40 år med 2,5 % årlig prisstigning, hva blir kostnadene med å drive ferjeforbindelse over Langsund ?
AA170630 - De fryktelige menneskelige kostnadene vil fortsette å øke og kan ende opp med å destabilisere hele regioner dersom vi ikke handler, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.
AA170630 FN-diplomater har gjentatte ganger argumentert for at kostnadene av fredsoperasjoner utgjør en brøkdel av militærbudsjettene verden rundt.
DN170629 Her advarte Aardal mot kostnadene aksjonærene kan pådra seg ved å forfølge kravet.
DB170629 Selv om pensjonistene ikke lenger skal bære like mye av kostnadene for nedturer i økonomien, får de, med Arbeiderpartiets nye modell, heller ikke være med på like mye av oppturen.
BT170629 - Nå har vi først besluttet å flytte, så må vi utrede hvordan kostnadene skal dekkes inn senere i prosessen, sier stortingsrepresentant for Venstre og medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen, André N.
VG170628 Ved å slutte å lete og bygge nye felt fremover, vil det gjøre kostnadene for Norge mindre.
SA170628 Kostnadene til selve vaksinen er omtrent den samme som for en sprøyte, men holdbarheten til plasteret er mye lengre.
AP170628 I noen tilfeller ender det med at dyret blir avlivet i stedet, da eier ikke er villig til å betale kostnadene som påløper, sier Tronerud.
AP170628 - Nå har vi først besluttet å flytte, så må vi utrede hvordan kostnadene skal dekkes inn senere i prosessen, sier stortingsrepresentant for Venstre og medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen, André N.
AA170628 Kostnadene til selve vaksinen er omtrent den samme som for en sprøyte, men holdbarheten til plasteret er mye lengre.
AA170628 Hensikten er at flere bedrifter skal ta inn lærlinger og at kostnadene ved å tilby lærlingplasser fordeles på en mer rettferdig måte.
VG170627 Samtidig danner deler av kostnadene , blant annet det VG tidligere har avslørt rundt Norway House, eller skjenkingen under ungdoms-OL, grunnlag for å diskutere hva som er greit i en frivillig organisasjon.
VG170627 Steen tror ikke kostnadene situasjonen medfører vil skape store problemer.
VG170627 Etter det VG forstår har Ap beregnet kostnadene ved å fjerne dagens 0,75-ordning til 400 millioner kroner i neste års statsbudsjett, avhengig av pris- og lønnsvekst.
SA170627 Mange reagerer ¶ 50 prosent av kostnadene , ca. 6 mrd., skal betales av bilistene fra neste år med doble bompenger, og én milliard går til forberedelse til bybanedrift.
SA170627 Etter lang tids bråk får pressen i dag innsyn i kostnadene til Idrettsforbundet ( NIF ).
NL170627 Men fordi de må ta alle kostnadene selv, vil flere av dem trolig velge å avvikle driften.
NL170627 Når det skal legges frem en ny sak for fylkestinget til høsten, vil nye tunnelforskrifter komme til å øke kostnadene ved Langesund-prosjektet enda mer.
DB170627 Kostnadene ut over hotell og fly, som er regnskapsført hos NIF, er 41 094 kroner.
DA170627 Da fikk vi til et samarbeid med bydelen om å få ned kostnadene til treningsavgifter og andre utgifter.
BT170627 Etter lang tids bråk får pressen i dag innsyn i kostnadene til Idrettsforbundet ( NIF ).
AP170627 Etter lang tids bråk får pressen i dag innsyn i kostnadene til Idrettsforbundet ( NIF ).
NL170626 I avtalen ligger det også at deler av havneavgiftene er kostnadene som skal dekkes av dette vederlaget.
NL170626 Kostnadene til veivedlikehold og nye traseer vil overstige det utbygging av jernbane vil koste.
NL170626 ¶ Hurtigruten skal i tre år ha diskutert med Tromsø havn / Tromsø kommune, kostnadene ved å benytte den nye terminalen i sentrum.
DA170626 - Kostnadene ved utbedringene er det Bymiljøetaten som tar, sier hun.
AP170626 - Siden sakens begynnelse, altså over en periode på cirka åtte år, beløper kostnadene til transport- og boutgifter seg til cirka 4.700.000 kroner, opplyser avdelingsleder for konsulære saker i UD, Monica Nagelgaard, til Nettavisen.
AA170626 - Siden sakens begynnelse, altså over en periode på cirka åtte år, beløper kostnadene til transport- og boutgifter seg til cirka 4.700.000 kroner, opplyser avdelingsleder for konsulære saker i UD, Monica Nagelgaard, til Nettavisen.
DB170625 - De spurte mange detaljerte spørsmål rundt kostnadene på hotellet.
DB170625 Bentsen håper det skal kunne dekke kostnadene til å få fjellformasjonen opp igjen ved hjelp av en entreprenør.
BT170625 Bentsen håper det skal kunne dekke kostnadene til å få fjellformasjonen opp igjen ved hjelp av en entreprenør.
AP170625 Bentsen håper det skal kunne dekke kostnadene til å få fjellformasjonen opp igjen ved hjelp av en entreprenør.
AA170625 Bentsen håper det skal kunne dekke kostnadene til å få fjellformasjonen opp igjen ved hjelp av en entreprenør.
SA170624 De største kostnadene belastes kommunenes budsjetter.
BT170624 De menneskelige kostnadene ved ledighet er for store til det.
AA170624 Stipendet dekker alle kostnadene for en deltaker under campen.
SA170623 Kostnadene var oppe i 346 millioner kroner, slik at klubbene opplevde et negativt resultat på 14 millioner kroner.
DN170623 Kostnadene på alt fra stål og komponenter er billigere i Kina hvor det er en underskog av underleverandører av komponenter som er plassert rundt fabrikkene.
DN170623 The Future Group måtte se allerede beskjedne inntekter krympe og kostnadene stige til værs i fjor.
DB170623 Der informeres det om at staten nå tilbyr å kompensere for kostnadene knyttet til oppdraget som kommersiell allmennkringkaster.
BT170623 Kostnadene var oppe i 346 millioner kroner, slik at klubbene opplevde et negativt resultat på 14 millioner kroner.
AP170623 Kostnadene var oppe i 346 millioner kroner, slik at klubbene opplevde et negativt resultat på 14 millioner kroner.
VG170622 Men for å kunne utvikle alle disse nye legemidlene er industrien også avhengig å være økonomisk sterk nok til bære de betydelige kostnadene legemiddelutvikling har, sier Bekkemellem.
SA170622 Kostnadene ved å beskytte seg mot, og reparere etter, ekstremvær vil eksplodere.
DN170622 Staten dekker altså kostnadene uten egne selvstendige økonomiske vurderinger, sier Gulowsen.
DN170622 Inntektene er overvurdert og kostnadene undervurdert, sier Rosendahl om de økonomiske vurderingene som ble gjort i konsekvensutredningen før leteområdene ble åpnet.
AP170622 Det er selvsagt et kostnadsspørsmål, men kostnadene må vurderes opp mot faren dette innebærer.
SA170621 Selskapet dobler derfor det allerede varslede effektivitetsprogrammet, slik at kostnadene i løpet av 2020 skal være kuttet med til sammen 3 milliarder svenske kroner.
SA170621 En stor del av kostnadene for sol og vind betales via subsidier, mens energiproduksjon fra kull og gass gir store skatteinntekter.
DN170621 Den norske staten tar til gjengjeld store deler av den økonomiske risikoen ved at selskapene får fradrag for kostnadene knyttet til leting og utbygging. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN170621 Men hvis vi skal ha en ambisjon om å vokse slik vi ønsker, må kostnadene ned og lønnsomheten opp.
DB170621 - De estimerte kostnadene ved å avvikle all karbonbasert industri er én prosent av hele verdens BNP.
AP170621 At kommunen ser etter varige løsninger som reduserer kostnadene , stiller Solberg og Stenersen seg positive til.
AP170621 Det gjør at man får mye mer strøm ut av hver enkelt vindmølle, og de store kostnadene ved installasjon og vedlikehold reduseres.
AP170621 Det gjør at man får mye mer strøm ut av hver enkelt vindmølle, og de store kostnadene ved installasjon og vedlikehold reduseres.
AP170621 På oppdrag for utvalget har Vista Analyse beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene .
AA170621 Selskapet dobler derfor det allerede varslede effektivitetsprogrammet, slik at kostnadene i løpet av 2020 skal være kuttet med til sammen 3 milliarder svenske kroner.
AA170621 Hvis en forsøksordning går på tverke, kan de menneskelige kostnadene bli store.
VG170620 Da må det være lov å diskutere om nytten står i forhold til kostnadene , sier han.
VG170620 Presidentskapet får kritikk for både dårlig styring og for ikke å ha gitt god informasjon til Stortinget om at kostnadene ville øke.
SA170620 Statoil har klart å kutte kostnadene på boreoperasjonene sine med 35 prosent.
DN170620 Samtidig jobbet man for å få ned kostnadene frem til omsetningen hadde tatt seg opp.
DN170620 I juni hadde mange av tiltakene vært gjennomført, men selskapet klarte likevel ikke å få ned kostnadene .
DN170620 Presidentskapet får kritikk for både dårlig styring og for ikke å ha gitt god informasjon til Stortinget om at kostnadene ville øke.
DN170620 Presidentskapet får kritikk for både dårlig styring og for ikke å ha gitt god informasjon til Stortinget om at kostnadene ville øke.
DN170620 Noen steder kutter vi kostnadene og nedbemanner, andre steder investerer vi og bygger opp, sier Munch.
DN170620 Kostnadene må kontinuerlig trimmes, også i Schibsted.
DB170620 Kostnadene knyttet til byggeprosjektet i Prinsens gate 26, en eiendom som ligger vegg i vegg med - og som tilhører - Stortinget, har løpt løpsk siden prosjektet ble igangsatt i 2013.
DA170620 Det er fordi kostnadene for den enkelte arbeidstaker, utenom lønn, er langt høyere for franske arbeidsgivere.
AP170620 Presidentskapet får kritikk for både dårlig styring og for ikke å ha gitt god informasjon til Stortinget om at kostnadene ville øke.
DN170619 Men kostnadene ved leting og utvinning må trekkes fra, oljeselskapene skal ha sin fortjeneste og inntekter og utgifter på ulike tidspunkter må regnes om til dagens verdi.
AP170619 Om man skal beregne kostnadene for samfunnet tar man gjerne med helsetjenestekostnader og produksjonstap ( tapt arbeidskraft ).
AA170619 - Vi har gjort alt vi kan for å finne en løsning i kommunen, vi ønsket virkelig å bygge ny fabrikk der, men dessverre blir kostnadene for høye og risikoelementene for mange til at vi kan gå for bygging av vår nye fabrikk der, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling.
DN170618 NHO-leder Kristin Skogen Lund er krystallklar på at tariffoppgjøret neste år ikke skal føre til at bedriftene må øke kostnadene til pensjon.
DN170618 - Vi har ikke mandat fra våre medlemmer til å øke kostnadene til pensjon.
DN170618 NHO-leder Kristin Skogen Lund er krystallklar på at tariffoppgjøret neste år ikke skal føre til at bedriftene må øke kostnadene til pensjon.
DN170618 - Vi har ikke mandat fra våre medlemmer til å øke kostnadene til pensjon.
AP170618 Trekker fra kostnadene
AP170618 Kostnadene ved leting og utvinning må trekkes fra, oljeselskapene skal ha sin fortjeneste og inntekter og utgifter på ulike tidspunkter må regnes om til dagens verdi.
BT170617 Tanken bak er at livskvaliteten bedres, verdigheten bevares og kostnadene reduseres ved at demente blir boende lenger hjemme.
BT170617 Kostnadene vil være betydelige.
AP170617 Mer miljøvennlig energi frister Europa, og kostnadene faller for både vind- og solenergi.
SA170616 Danny Aguilar fra Lakewood i Colorado er blant dem som sier at kostnadene er det som hindrer ham i å ta ferie.
SA170616 Ti måneder etter OL stiger kostnadene , og arenaene forfaller.
SA170616 Onsdag la lokale myndigheter ut et nytt estimat over kostnadene , og den nye prislappen er på over 110 milliarder norske kroner.
SA170616 De store budsjettoverskridelsene betyr mer trøbbel for Den internasjonale olympiske komité, som sliter med å rekruttere nye verter til OL på grunn av de enorme kostnadene .
SA170616 Det er litt som i fjor at vi balanserer økonomien ved å holde kostnadene nede.
FV170616 Ti måneder etter OL stiger kostnadene , og arenaene forfaller.
FV170616 Onsdag la lokale myndigheter ut et nytt estimat over kostnadene , og den nye prislappen er på over 110 milliarder norske kroner.
FV170616 De store budsjettoverskridelsene betyr mer trøbbel for Den internasjonale olympiske komité, som sliter med å rekruttere nye verter til OL på grunn av de enorme kostnadene .
DN170616 Fusjonspartnerne mente at en fusjon var nødvendig for å få ned kostnadene og bli en reell konkurrent til de etablerte kjedene.
DN170616 Danny Aguilar fra Lakewood i Colorado er blant dem som sier at kostnadene er det som hindrer ham i å ta ferie.
DB170616 Kostnadene knyttet til byggeprosjektet i Prinsens gate 26, en eiendom som ligger vegg i vegg med - og som tilhører - Stortinget, har løpt løpsk siden prosjektet ble igangsatt i 2013.
DB170616 Kostnadene knyttet til byggeprosjektet i Prinsens gate 26, en eiendom som ligger vegg i vegg med - og som tilhører - Stortinget, har løpt løpsk siden prosjektet ble igangsatt i 2013.
DA170616 Danny Aguilar fra Lakewood i Colorado er blant dem som sier at kostnadene er det som hindrer ham i å ta ferie.
DA170616 Dermed valgte styret å avlyse i siste øyeblikk, selv om det innebærer at de må bære kostnadene til artistene uten hjelp fra billettinntekter.
DA170616 - De fleste kostnadene vi har kuttet er catering, losji og produksjonskostnader som innleie av teknikere - noen gjennom Union og noen i vårt apparat.
BT170616 Ti måneder etter OL stiger kostnadene , og arenaene forfaller.
BT170616 Onsdag la lokale myndigheter ut et nytt estimat over kostnadene , og den nye prislappen er på over 110 milliarder norske kroner.
BT170616 De store budsjettoverskridelsene betyr mer trøbbel for Den internasjonale olympiske komité, som sliter med å rekruttere nye verter til OL på grunn av de enorme kostnadene . | « Det er viktig at barn får anledning til å prøve seg i et bredt spekter av idretter » ¶
BT170616 Det er litt som i fjor at vi balanserer økonomien ved å holde kostnadene nede.
AP170616 Stortingets pågående byggeprosjekt blir minst 700 millioner kroner dyrere enn antatt, og presidentskapet får kritikk for både dårlig styring og for ikke å ha gitt god informasjon til Stortinget om at kostnadene ville øke.
AP170616 Ti måneder etter OL stiger kostnadene , og arenaene forfaller.
AP170616 Onsdag la lokale myndigheter ut et nytt estimat over kostnadene , og den nye prislappen er på over 110 milliarder norske kroner.
AP170616 De store budsjettoverskridelsene betyr mer trøbbel for Den internasjonale olympiske komité, som sliter med å rekruttere nye verter til OL på grunn av de enorme kostnadene .
VG170615 Da må man stille spørsmålet om kostnadene er så høye at de forsvarer satsene som er nå, sier han.
SA170615 Resten av kostnadene kommer blant annet fra flytting av dvergålegras, riving av en hangar, arkeologiske utgravinger og innløsing av eiendommer.
DN170615 Det betyr at klimaeffekten versus kostnadene ville blitt litt i drøyeste laget, sier Helgesen.
DA170615 Det er nå påvist at kostnadene kan beløpe seg til mellom 8 og 10 milliarder kroner og rivingen er utvidet til minst 200 eiendom på et areal på minst 160 dekar.
AA170615 Det enkleste er å rette kravet til forsikringsselskapet som i sin tur krever kostnadene fra flyselskapet.
AA170615 - Flyselskapene må ta kostnadene på dette, selv om vi strengt tatt ikke kan lastes for forsinkelsen.
AA170615 Kostnadene dekkes av flyselskapet.
AA170615 Det betyr at klimaeffekten versus kostnadene ville blitt litt i drøyeste laget, sier Helgesen. ( ©NTB ) ¶
VG170614 Hadde regjeringen forhandlet med partene innenfor rammen av lønnsvekst de siste fire årene istedenfor skattelette og lignende til gruppen, ville kostnadene til staten faktisk ligget ca. en milliard kroner lavere enn hva som er tilfellet i dag.
VG170614 Kostnadene på alt dette finansieres i all hovedsak fra avgifter som flyselskapene må dekke inn over flybilletten, og det er de tre selskapene som flyr mest i Norge som dekker « gildet ».
SA170614 Det gjør at teleoperatørene har skrudd opp prisene på mange av abonnementene sine og at kostnadene økes på enkelte områder.
SA170614 Det gjør at teleoperatørene har skrudd opp prisene på mange av abonnementene sine og at kostnadene økes på enkelte områder.
DA170614 Dette er før man har beregnet inn kostnadene ved høyere lærertetthet, iPad til elevene, flere barnehagelærere, mer til forsvar, mer til fagorganiserte, landbruket og milliardløft til sykehusene.
BT170614 Det gjør at teleoperatørene har skrudd opp prisene på mange av abonnementene sine og at kostnadene økes på enkelte områder.
BT170614 Det gjør at teleoperatørene har skrudd opp prisene på mange av abonnementene sine og at kostnadene økes på enkelte områder.
AP170614 Det gjør at teleoperatørene har skrudd opp prisene på mange av abonnementene sine og at kostnadene økes på enkelte områder.
AA170614 Vil sjekke kostnadene
AA170614 Gimse ( H ) og Tone Sumstad Nyeng ( Ap ) viste begge til at man må forsikre seg om kostnadene før man gjør det endelige valget om bru eller tunnel.
VG170613 Familien krever også erstattet gravferdsutgifter, også innebærende kostnadene til å følge kisten fra Norge til Thailand.
VG170613 Han opplyser om at Nybygda IL har brukt omkring 10.000 kroner i rene kostnader på matjord, i tillegg til kostnadene ved flytting og utsettelse av kamper, og timer brukt på å rette opp skadeverket.
BT170613 Terje Breivik ( V ), Helge André Njåstad ( Frp ), Erna Solberg ( H ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) vil lete etter muligheter til å redusere kostnadene for å få en tidligere byggestart.
BT170613 Da kostnadene økte til 66 millioner kroner sa regjeringen nei, og ba om at det innsamlede materialet skulle destrueres.
VG170612 Prisen på 9.000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen, men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
SA170612 Prisen på 9000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen, men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
FV170612 Prisen på 9.000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen, men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
DN170612 Prisen på 9000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen, men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
DB170612 Kostnadene er kommet ned, etterspørselen har sluttet å falle, ratene bunner ut og ordrebøkene stabiliserer seg.
DB170612 Prisen på 9000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen, men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
DA170612 - Det jobbes med å få ned kostnadene .
BT170612 Terje Breivik ( V ), Helge André Njåstad ( Frp ), Erna Solberg ( H ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) vil lete etter muligheter til å redusere kostnadene for å få en tidligere byggestart.
BT170612 Prisen på 9000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen, men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
AP170612 Prisen på 9.000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen, men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
AA170612 - Det jobbes med å få ned kostnadene .
AA170612 Prisen på 9.000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen, men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
AA170612 Prisen på 9 000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen, men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
VG170611 MILLIONER : Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV gir et regnestykke på de direkte kostnadene ved at en person blir ufør fra 25 år.
VG170611 - NAV har ikke foretatt noen beregning av den samfunnsøkonomiske kostnaden ved at en person blir ufør fra ung alder, men vi kan gi et regnestykke på de direkte kostnadene ved at en person blir ufør fra 25 år, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV.
VG170610 Thommessen hadde få minutter før fortalt om den økonomiske situasjonen i forbundet, hvor han sa det hadde vært helt nødvendig å kutte kostnadene dramatisk i fjor og i år.
VG170610 Han fortalte at utgangspunktet før de besluttet kuttene i fjor, var at kostnadene måtte ned med en million kroner.
VG170610 Thommessen skriver til VG at de har sett det helt avgjørende å snu forbundets negative trend og redusere kostnadene .
DA170610 " Spesielt beklager jeg beslutningen om å ikke inkludere et tak og et gulv i vårt forslag til å imøtekomme de økte kostnadene innen sosialomsorgen.
SA170609 Jeg spurte Kjell Arne om han ville være med og satse, slik at vi kunne dele kostnadene .
NL170609 I realiteten ligger kostnadene på kr 78 000 per år, per aktive arbeider for å finansiere helse- og omsorgsbudsjettet.
NL170609 Sponsormarkedet med små og store bidrag er den tradisjonelle hovedkilden for idrettslagenes balansering av kostnadene i budsjettene.
DN170609 Statoil er et av selskapene som arbeider med å kutte kostnadene enda mer i USA.
DN170609 Statoil er et av selskapene som arbeider med å kutte kostnadene enda mer i USA.
AP170609 Jeg spurte Kjell Arne om han ville være med og satse, slik at vi kunne dele kostnadene .
VG170608 - I budsjettproposisjonen for 2014 går det klart frem at man jobbet med planlegging av en ny innkjøring til garasjen og at kostnadene til dette ikke var inkludert i de 660 millionene prosjektet da var stipulert til, sier Børresen til VG.
VG170608 november 2013 på informasjon om at kostnadene ville øke med minst 107 millioner kroner.
VG170608 - Vi har hele tiden ment at man burde få tilskudd på rundt 50 prosent av disse kostnadene .
DN170608 Ifølge bredbånds- og kraftselskapene er rundt 70 - 80 prosent av kostnadene til utbygging knyttet til graving, og i mange kommuner har ikke gravereglene vært fornyet på lenge.
DN170608 Bredbåndsutbyggerne regner med å redusere kostnadene til fiberutbygging med inntil 25 prosent med nye graveregler.
DN170608 Berit Svendsen, direktør for Telenor Norge, ser for seg at kostnadene til utbygging av fiberbredbånd kan kuttes med en fjerdedel om de nye gravereglene vedtas.
DN170608 Hoveddelen av de ekstra kostnadene relaterer seg til ytterligere bemanning og investeringer i lastebiler, ble det opplyst.
DB170608 Ib Thomsen, kulturpolitisk talsperson i Frp, sier han tror kostnadene skal holde seg innenfor 1,9 milliarder.
DB170608 Ib Thomsen, kulturpolitisk talsperson i Frp, sier han tror kostnadene skal holde seg innenfor 1,9 milliarder.
NL170607 Og det kan neppe ha bidratt til roligere nattesøvn for Støre og partiledelsen at det nylig kom en ikke forutsett påplussing av kostnadene for å sette Evenes i stand til å huse både kampfly og maritime overvåkningsfly.
NL170607 I LTP-en opererte regjeringen med at kostnadene for denne operasjonen skulle bli 3,5 milliarder kroner.
NL170607 Dette er et kjent fenomen i Forsvaret, som i flere tilfeller har operert med initielle kostnader som ikke har vært i nærheten av de reelle kostnadene ved større ommøbleringer i basestrukturen.
NL170607 Da vedtaket ble gjort om å legge ned kampflybasen i Bodø og flytte den til Ørlandet, ble kostnadene beregnet til ca. 6 milliarder kroner.
DB170607 Det er ifølge Kirkeleite arrangøren Goldstar Music og bandet i fellesskap som står for kostnadene ved slike avtaler.
DB170607 Under en måned før festivalen, sendte produsent Lyly Villanueva en e-post til ledelsen med en advarsel om kostnadene ved å frakte det anbefalte antallet toalett-trailere, som var 18-20 trailere med 125 toaletter, til øya.
DA170607 Teateret må ha forestillinger som faktisk dekker kostnadene , sa komitéleder Haaning til DT tirsdag.
DA170607 - Det meste av det som er blitt borte, er profesjonelle aktører som ikke har hatt appell nok til å dekke kostnadene .
VG170606 Netto nytte viser hva samfunnet får igjen i kroner, når kostnadene ved å gjennomføre prosjektet er trukket fra.
SA170606 Kostnadene av vindturbiner har falt med en tredjedel siden 2009, og solcellepaneler har hatt hele 80 prosent kostnadsreduksjon.
DN170606 | Mener Stortinget la mer vekt på å bygge raskt enn på å begrense kostnadene
DN170606 - Stortingets administrative ledelse har lagt mer vekt på rask gjennomføring og på byggets funksjoner enn på å begrense kostnadene .
DB170606 - Stortingets administrative ledelse har lagt mer vekt på rask gjennomføring og på byggets funksjoner enn på å begrense kostnadene .
DB170606 ) og menneskene på høyeste nivå av økonomi, med Oxford og Cambridge universitetene på økonomisk modellering av folkehelsen og kostnadene på dårlig helse, vil det være det beste valget for pengene dine.
AA170606 - Stortingets administrative ledelse har lagt mer vekt på rask gjennomføring og på byggets funksjoner enn på å begrense kostnadene .
VG170604 Flere forsikringsselskaper opplyser at de vil dekke både avbestilling av London-tur denne uka og kostnadene for hjemreise fra London etter terrorangrepet.
SA170604 Flere forsikringsselskaper opplyser at de vil dekke både avbestilling av London-tur denne uka og kostnadene for hjemreise fra London etter terrorangrepet.
DN170604 Flere forsikringsselskaper opplyser at de vil dekke både avbestilling av London-tur denne uken og kostnadene for hjemreise fra London etter terrorangrepet.
DB170604 Flere forsikringsselskaper opplyser at de vil dekke både avbestilling av London-tur denne uka og kostnadene for hjemreise fra London etter terrorangrepet.
DB170604 ¶ DEKKER HJEMREISE : Flere forsikringsselskaper opplyser at de vil dekke både avbestilling av London-tur denne uka og kostnadene for hjemreise etter terrorangrepet.
DB170604 Flere forsikringsselskaper opplyser at de vil dekke både avbestilling av London-tur denne uka og kostnadene for hjemreise fra London etter terrorangrepet.
DA170604 Flere forsikringsselskaper opplyser at de vil dekke både avbestilling av London-tur denne uka og kostnadene for hjemreise fra London etter terrorangrepet.
AA170604 Flere forsikringsselskaper opplyser at de vil dekke både avbestilling av London-tur denne uka og kostnadene for hjemreise fra London etter terrorangrepet.
AA170604 Flere forsikringsselskaper opplyser at de vil dekke både avbestilling av London-tur denne uka og kostnadene for hjemreise fra London etter terrorangrepet.
VG170603 Vi er over gjennomsnittet opptatt av forenkling i alle ledd og dette er et meget godt eksempel, hvor det private og offentlige etater finner hverandre i et samarbeid, som gjør det lettere for forbrukerne, som reduserer kostnadene og som kan bidra til å gjøre det lettere å finne eventuelle kriminelle.
NL170603 Det er et poeng at det er gratis fordi det vil effektivisere påstigningen og gjøre det mere attraktivt å benytte, i tillegg vil kostnadene til billettsystemet og billettkontroll kunne legges inn i driften av bussene.
SA170602 | Kjempesprekk for Vålandsbasseng ¶ Kostnadene renner over for kommunens planlagte vannmuseum på toppen av Våland.
NL170602 beregnede felleskostnader fra stab og støttetjenester i tillegg til de direkte kostnadene som kan knyttes opp mot den enkelte bruker.
DB170602 De to er delt i egne lokaler som er utleid til eksterne leietagere, og kostnadene er knyttet til disse arbeidene, ifølge Finansavisen.
DA170602 Det utgjør ganske mye når kostnadene våre er like høye som tidligere.
BT170602 Både fylket og kommunen har gått inn for dette, og nrk.no melder nå at regjeringspartiene er villige til å ta den nødvendige halvdelen av kostnadene for sykkeltunnelen.
AA170602 Men bare for studentene, og bare hvis Trondheim kommune blir med å dele kostnadene .
AA170602 Det er også viktig å få frem at kostnadene med ei slik løype vil komme på en brøkdel av ei skiløype.
AA170602 En slik økning i husleie vil ifølge ledelsen kreve 950 studenter for å dekke inn kostnadene .
AA170602 Dette ville igjen bety at antallet studenter man trenger for å dekke kostnadene vil være lavere.
AP170601 Vålerenga gikk i utgangspunktet med på å dekke disse kostnadene som del av en pakkeløsning da de fikk tomten, sier hun.
AP170601 De sier også at kostnadene må kuttes, og at utbyggingen må skje på en måte som ikke øker trafikken inn til Oslo, sier Johansen, som for tiden er i Essen i Tyskland for å delta i konkurransen om å bli Europas miljøhovedstad.
AP170601 Kostnadene kan øke ¶
SA170531 Pensjonistforbundet påpeker det paradoksale at om løpende pensjon ville vært regulert på linje med lønnsvekst de siste tre årene hadde kostnadene til staten blitt vesentlig lavere enn hva de faktisk har blitt.
DB170531 Vilkåret om at det bare er de « nødvendige " kostnadene det kan kreves inndekking for er i så fall ikke oppfylt, og selvkostprinsippet vil ikke være ivaretatt.
BT170531 Om grunneier ønsker at røyking skal være forbudt, er det opp til grunneier om vedkommende vil påta seg kostnadene ved å sette opp skilt.
AP170531 Pengene skulle gå til å redusere utslipp og kompensere fattige land for kostnadene med å legge om til mer klimavennlig energi, forklarer forskeren.
AA170531 I forslaget er det lagt inn en pott på 8 milliarder dollar som skal bidra til å dekke helseforsikringsutgifter for personer med kroniske lidelser, men en rekke helseeksperter har påpekt at 8 milliarder dollar ikke er nok til å dekke kostnadene for dem som vil trenge det. ( ©NTB ) ¶
AA170531 Kostnadene kraftig kuttet ¶
AA170531 Kostnadene kan øke ¶
DN170530 Kappet uthuset til naboene i to - krever kostnadene dekket ¶
DB170530 Petoros rapportering om Statoils etterlevelse av avsetningsinstruksen ( som skal sikre at Statoil som selger av petroleum ivaretar statens interesser i å få høyest mulig pris og riktig andel av kostnadene ).
BT170530 * Petoros rapportering om Statoils etterlevelse av avsetningsinstruksen ( som skal sikre at Statoil som selger av petroleum ivaretar statens interesser i å få høyest mulig pris og riktig andel av kostnadene ).
VG170529 Bygget er ikke blitt den samlende fotballpartyarenaen man håpet på, gjelden er vond, kostnadene er store, og nå er situasjonen så fortvilet at det utredes om stadion kan selges. * 1 Det er blitt noe stadig gråere over Viking de siste årene, der snakkisene i norsk fotball sjeldnere og sjeldnere har hatt utspring i Stavanger.
SA170529 Hun tipper at de totale kostnadene kom på rundt 400.000 kroner.
NL170529 Målet var som på Ørlandet å holde kostnadene så lave som mulig for så å be om mer penger på et senere tidspunkt.
DN170529 Kappet uthuset til naboene i to - krever kostnadene dekket ¶
BT170529 Hun tipper at de totale kostnadene kom på rundt 400.000 kroner.
AP170529 Hun tipper at de totale kostnadene kom på rundt 400.000 kroner.
NL170528 Om dagens skatteregler ble endret til det som er skissert ovenfor ville imidlertid kostnadene for et slikt prosjekt stupt.
DB170527 Gjennom å nyttiggjøre seg erfaringer fra første transplantasjon i 2014, var Van der Merwe og hans team i stand til å redusere kostnadene ved denne andre transplantasjonen betraktelig.
DB170527 Kostnadene som følger med den ikke-vestlige innvandringa, har på mange måter vært utjevna av den lukrative innvandringa fra ferdig utdanna øst-europeere har kommet for å arbeide i Norge.
VG170525 Norge støtter en mer rettferdig fordeling av kostnadene i Nato, hvor europeiske land tar større ansvar.
AA170525 - Norge støtter en mer rettferdig fordeling av kostnadene i NATO, hvor europeiske land tar et større ansvar, sa Solberg.
SA170524 Det er satt i gang en innsamlingsaksjon for å hjelpe familien med kostnadene til begravelsen.
SA170524 ÅPNER LOMMEBOKEN : Bergen kommune har gått gjennom alle kostnadene de vil ha med høstens storarrangement.
DB170524 Lokalpolitikerne i Oslo og Akershus ble i fjor enige om å be om nye planer for veistrekningen, som reduserer kostnadene og ikke er overdimensjonert, samtidig som vi satser store penger på kollektivtransport og sykkel.
DB170524 Det eneste problemet er at de ikke har skalert ned kostnadene på veiprosjektet til 40 milliarder, og at de gamle veiplanene også innebærer omfattende riving av hus, noe Regjeringen allerede har satt av penger til.
DB170524 De beregnede kostnadene for veiutbygginga har eksplodert fra 10 til nærmere 40 milliarder.
DA170524 Jeg mener man ikke har sett godt nok på detaljene, og dette gjelder også blant annet Statens vegvesen, som ikke ser grundig nok på de samfunnsøkonomiske kostnadene , sier hun.
BT170524 ÅPNER LOMMEBOKEN : Bergen kommune har gått gjennom alle kostnadene de vil ha med høstens storarrangement.
AP170524 Du må betale en egenandel når du får medisiner eller sykepleieartikler på blå resept, men den er vesentlig lavere enn om du skulle dekket hele kostnadene selv.
AP170524 ÅPNER LOMMEBOKEN : Bergen kommune har gått gjennom alle kostnadene de vil ha med høstens storarrangement.
DB170523 fordeling av kostnadene til NATOs felles forsvar.
DA170522 Derfor har Arbeiderpartiet foreslått at staten dekker 70 prosent av kostnadene .
BT170522 Kostnadene er fordelt med 15 % på anken fra Innovest AS og 85 % på anken fra Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen, slik at kostnadene for anken fra Innovest utgjør 226 343 kroner, inkludert merverdiavgift, og for anken fra Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen 1 282 609 kroner, inkludert merverdiavgift.
BT170522 Beløpet er høyt, men slik - 30 - 16-025171ASD-BORG/03 saken har vært lagt opp fra de ankende partene mener lagmannsretten at kostnadene har vært nødvendige, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd.
BT170522 Kostnadene er fordelt med 15 % på anken fra Innovest AS og 85 % på anken fra Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen, slik at kostnadene for anken fra Innovest utgjør 226 343 kroner, inkludert merverdiavgift, og for anken fra Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen 1 282 609 krone
AP170522 Ulempene og kostnadene overgår de antagelser og anslag som vi så i fjor.
AP170522 Flere hus vil bli revet, kostnadene vil øke med 200 millioner kroner og byggetiden blir lengre.
AA170522 Myndighetene i Amman sier de trenger ytterligere 8 milliarder dollar for å kunne dekke kostnadene ved å ta imot flere flyktninger fram til utgangen av 2018. ( ©NTB ) ¶
NL170521 Opplysningsrådet for Veitrafikken gjennomfører hvert et år som viser at de totale kostnadene ved bilhold er typisk 3 - 12 kroner per kilometer du kjører - avhengig av hva slags bil du kjører, hvor langt du kjører og hvor mye du bruker bomringer.
NL170521 En del av disse kostnadene påløper uansett hvis du først har kjøpt en bil.
AP170521 Man må velge riktig dyr til familien, sjekke om man er allergisk og regne på kostnadene ved å ha dyr før man anskaffer det.
SA170520 Langt borte fra maktkampen og de godt skjulte kostnadene i Norges Idrettsforbund finnes det noe så enkelt som idrettsglede.
DB170520 - De må da betale de reelle kostnadene for å drive infrastrukturen.
BT170520 Vi tror ikke at kostnadene til å ruste opp Ulriken er noe særlig lavere enn å ruste opp Tveiterås.
AP170518 Så selv om Vipps fremstår som gratis for privatpersoner ved bruk, ligger kostnadene der uansett.
AP170518 - For vennebetaling har vi valgt å dekke kostnadene med at Vipps bruker de internasjonale kortene som betalingsinstrument.
AP170518 - Disse kostnadene vil belastes kunden på en eller annen måte før eller siden, sier han.
AA170518 Så selv om Vipps fremstår som gratis for privatpersoner ved bruk, ligger kostnadene der uansett.
AA170518 - For vennebetaling har vi valgt å dekke kostnadene med at Vipps bruker de internasjonale kortene som betalingsinstrument.
AA170518 - Disse kostnadene vil belastes kunden på en eller annen måte før eller siden, sier han.
AA170518 Så selv om Vipps fremstår som gratis for privatpersoner ved bruk, ligger kostnadene der uansett.
AA170518 - For vennebetaling har vi valgt å dekke kostnadene med at Vipps bruker de internasjonale kortene som betalingsinstrument.
AA170518 - Disse kostnadene vil belastes kunden på en eller annen måte før eller siden, sier han.
DB170517 Så lenge du får leid ut boligen du har investert i og kjøper gode utleieobjekter, vil du få dekket kostnadene dine og ta del i en fremtidig prisvekst.
VG170516 Jonas Gahr Støre sier at denne utfordringen er en av de viktigste for Norge å løse, fordi både de menneskelige og økonomiske kostnadene er så store : ¶
NL170516 Alle som kjenner til byggegrunnen i Lakselv, vet at kostnadene er betydelig lavere enn ellers i landet.
NL170516 Kostnadene tilsvarer en par månedslønninger til toppene i kommunen.
BT170516 Svak krone øker kostnadene med sykkel-VM med mange millioner kroner.
VG170515 Frafallsrapporten 2015 fra Kunnskapssenter for utdanning har beregnet de samfunnsmessige kostnadene ved å droppe ut av videregående til omtrent fem milliarder kroner for hvert årskull.
SA170515 Svak krone øker kostnadene med sykkel-VM med mange millioner kroner.
AP170515 Svak krone øker kostnadene med sykkel-VM med mange millioner kroner.
SA170514 Bor man innenfor en bomring og jobber innenfor en annen, kan kostnadene bli betydelig.
DN170514 Ulriken-prosjektet og kostnadene ble for første gang kvalitetssikret av eksterne konsulenter i 2012.
DN170514 Det er også en svakhet at kostnadene ved tiltakene ikke inngår, skriver Finansdepartementet i den svært kritiske Oslo-gjennomgangen.
AA170514 - Det er også en svakhet at kostnadene ved tiltakene ikke inngår.
AP170513 Statoil hevder at de har kuttet kostnadene sine så mye at de nye oljefeltene deres nå klarer seg fint med dagens oljepris.
AP170513 Man kan lure på hvorfor de ikke kuttet kostnadene før, men jeg har ingen rett til å dømme.
AP170513 Statoil hevder at de har kuttet kostnadene sine så mye at de nye oljefeltene deres nå klarer seg fint med dagens oljepris.
AP170513 Man kan lure på hvorfor de ikke kuttet kostnadene før, men jeg har ingen rett til å dømme.
AA170513 Ordningen skal gjøre det attraktivt å spille inn film og tv-serier i Norge, ettersom produsenter kan få refundert inntil 25 prosent av kostnadene de har i forbindelse med innspilling.
VG170512 Kostnadene øker betydelig.
DN170512 - Hovedpoenget med fusjonen er å utnytte volumet vi vil få etter fusjonen for å få bedre innkjøpspriser og å utnytte at størsteparten av kostnadene våre er variable.
DN170512 Årsaken skal være at vestlige reguleringer stiller så omfattende krav til kontroll at kostnadene eksploderer.
DB170512 Nå dekker kronprinsen selv kostnadene til elleve boliger og en hytte han leier ut privat.
DA170512 Særlig viktig er det at staten finansierer halvparten av kostnadene til bussveien, sier et samlet ordførerkollegium på Nord-Jæren i en pressemelding.
DA170512 Dette får byområdet på Nord-Jæren : ¶ 5,1 milliarder kroner til bussveien - dekker 50 prosent av kostnadene ¶ 1,3 milliarder kroner til tiltak som styrker kollektivtransport, sykling og gåing. 170 millioner kroner i støtte til kollektivdrift i 2017.
VG170511 Siden prosjektet har vart over lengre tid er det vanskelig å si noe om kostnadene , forteller hun.
FV170511 | Kan redusere kostnadene med 2,3 milliarder ¶
DN170511 Selskapet jobber hardt for å redusere kostnadene for å forbli konkurransedyktige, sier Eriksen.
DN170511 Kostnadene skal dekkes med økte skatter, i tillegg til at partiet vil låne 250 milliarder pund over det neste tiåret.
DB170511 Den ferske rapporten derfra konkluderer med at bygningen uansett må rustes opp ; de samfunnsmessige kostnadene ved ikke å gjøre det er store.
AA170511 Sp har så liten tiltro til regjeringens beregninger at de har bestilt en gransking av kostnadene , som skal gjennomføres av analysefirmaet Samfunnsøkonomisk analyse.
AA170511 Senterpartiet tror ikke på regjeringens tall for kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon og bygge på Evenes.
AA170511 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) avviser overfor Klassekampen at kostnadene for Evenes har sprukket.
AA170511 - Vi vil få kostnadene på bordet, og derfor har vi bestilt en ekstern analyse, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.
VG170510 Nettopp derfor ønsket vi å stille med en til, og at vi kunne ta kostnadene for det.
VG170510 - Han skal legge fram kvitteringer og regninger på hva som har vært reelle verdier på oppussingen i 2006 og gå gjennom hva som har vært de reelle kostnadene til materialer.
SA170510 Det er ikke vanskelig å forstå at norske operatører og serviceselskap vil minimalisere kostnadene ved bygging av nye rigger, og dermed velger anbudet som er lavest på pris.
FV170510 Kristiansand kommune og Torvparkering AS ble onsdag kveld enige om hvordan kostnadene med torvdekket skal deles mellom partene.
DB170510 Men etter sju år var det imidlertid i mars klart at kostnadene ble for store i forhold til inntektene.
DA170510 Den enkelte arbeidsgiver vil bare se kostnadene av kortere arbeidstid, men samfunnsøkonomisk vil det gå opp, sier Roger Haga Heimli.
BT170510 En oversikt over kostnadene vil først fremkomme i ettertid, sier hun.
AP170510 En oversikt over kostnadene vil først fremkomme i ettertid, sier hun.
SA170509 Han argumenterte for at kostnadene burde begrenses til « rimelige og nødvendige kostnader », blant annet fordi utbedringen fjerner alle risikoopplysninger om badet.
DN170509 Marine Harvest har mange av kostnadene i norsk krone.
DB170509 - Her tenker en seg at det offentlige tar på seg alle kostnadene .
DA170509 For Statens vegvesen er det fortsatt slik at kostnadene til ekspropriasjoner er en del av de samlede byggekostnadene, som må dekkes av etaten selv.
DA170509 Det viser at i et forsøk på å få ned kostnadene må standarder senkes, som i seg selv er en fallitterklæring.
DA170509 Det er altså Statens vegvesen som skal dekke de grøvste kostnadene for det nye utbyggingsselskapet.
BT170509 Han argumenterte for at kostnadene burde begrenses til « rimelige og nødvendige kostnader », blant annet fordi utbedringen fjerner alle risikoopplysninger om badet.
AP170509 Kostnadene for tiltakene vil være på rundt 15 millioner kroner, opplyser byrådet i Oslo kommune.
AP170509 Han argumenterte for at kostnadene burde begrenses til « rimelige og nødvendige kostnader », blant annet fordi utbedringen fjerner alle risikoopplysninger om badet.
VG170508 Minaj ba så de håpefulle studentene sende henne direktemeldinger hvor kostnadene ble verifisert, og flere kunne bevise at de betaler over 1000 dollar.
BT170508 NHO Hordaland har istedenfor støttet den spekulative midtre trasé, der de beregnede kostnadene for « Monsterbroen » allerede har passert 40 milliarder kroner og teknologien for å lage den enda ikke finnes.
AA170508 Hun har fått vite at kostnadene på gang- og sykkelvei fra Eklesvingen og to kilometer oppover vil ligge på 85 millioner kroner.
VG170507 - Jeg er skeptisk til selve ideen, både på grunn av de teknologiske utfordringene og på grunn av de enorme kostnadene .
VG170507 Ski, Tuva Moflag ( Ap ), og ordfører på Nesodden, Nina Sandberg ( Ap ), sier til NRK at de vil sende et hastebrev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ), der de etterspør en redegjørelse av hvor mye de hyppige driftsstansene i tunnelen koster samfunnet - for å kunne sammenligne med kostnadene av en bro.
AP170507 En slik masse har kilopris og øker kostnadene mye.
AP170507 En slik masse har kilopris og øker kostnadene mye.
AP170507 En slik masse har kilopris og øker kostnadene mye.
AA170507 Partileder Siv Jensen sa til Dagens Næringsliv denne helga at hun ikke hadde regnet på de totale kostnadene for Frps skattelettelser.
AA170507 Finansdepartementet mener kostnadene i Frps skattelettelser vil ligge på rundt 50 milliarder kroner for statsbudsjettet i 2018.
AP170506 - Kostnadene øker, men lønningene øker ikke, og så kommer det stadig nye dyre ting vi må ha : Internett, mobiltelefon, datamaskin.
VG170505 VG spør om Amundsen har tenkt på kostnadene ved å øke straffene, samt hvor mange flere fengselsplasser som trengs.
SA170505 - Regjeringen har gjennomført en rekke andre tiltak som skal få ned kostnadene på boligbygging.
DN170505 Paal Hennig-Olsen forklarer fjorårsrekorden med veldig bra salg første del av sommeren og god kontroll på kostnadene .
DN170505 Han advarte land som vil inngå i Silkeveiprosjektet og kreditorer om kostnadene fra denne typen investeringer.
AP170505 - Regjeringen har gjennomført en rekke andre tiltak som skal få ned kostnadene på boligbygging.
VG170504 Uavhengige analytikere sår likevel tvil om at åtte milliarder dollar er nok til dekke kostnadene .
DB170504 I tillegg kommer kostnadene til Secret Service.
AP170504 EU forlanger at britene skal dekke alle kostnadene med å løsrive seg fra unionen - en regning som kan bli på 100 milliarder euro, ifølge The Financial Times.
AP170504 - Kostnadene ved å sende kommuneplanen ut på papir til befolkningen pr. post ville vært betraktelig dyrere, påpeker han i en e-post til Aftenposten.
AP170504 Vi ser at vi har god regularitet og borer effektivt, og at kostnadene fortsetter å falle, sier han.
VG170503 Det sier litt om kostnadene , sier Amundsen.
BT170503 Både av miljøhensyn og for å redusere kostnadene , er det sterkt ønskelig å få ned saltbruken.
DN170502 Hoveddelen av de ekstra kostnadene relaterer seg til ytterligere bemanning og investeringer i lastebiler.
DN170502 Mange norske mobiloperatører har allerede kuttet ut de ekstra kostnadene , men samtidig har dette for mange ført til en prisøkning på mobilabonnementet.
SA170501 Han merker seg også at kostnadene blir høyere enn forventet ved bygging i Sør-Korea.
SA170501 Han merker seg også at kostnadene blir høyere enn forventet ved bygging i Sør-Korea.
BT170501 Han merker seg også at kostnadene blir høyere enn forventet ved bygging i Sør-Korea.
AP170501 Selvgående fartøy gjør det nemlig mulig å drive flere og mindre skip uten at kostnadene blir en hindring.
AP170501 Lavest blir kostnadene når store farkoster brukes.
DA170431 I tillegg forteller han at det ser ut til at kostnadene nå, med kommunal avfallshåndtering, ligger på omtrent nivå med det nest billigste anbudet i anbudskonkurransen fra 2015.
DA170431 At de som henter avfallet i oslo konkurrerer om å holde kostnadene på et akseptabelt nivå.
SA170430 Asiatiske verft skulle kutte kostnadene i det norske oljeeventyret.
SA170430 Instituttleder Tjåland tror at lønnsøkningene og kostnadene i bransjen kan komme ut av kontroll igjen.
DB170430 Derfor ser vi på en oppkjøpskandidat i Sverige for tiden slik at vi skal få større volum å fordele de faste kostnadene på, sier Løge.
DB170429 Å redusere kostnadene av sykelønnsordningen bør skje i samarbeid med partene i norsk arbeidsliv.
DA170429 Regjeringen har i den nye reiselivsmeldingen kontant avvist mange turistkommuners ønske om å innføre ulike former for turistskatt for å dekke kostnadene i tilknytning til fellesgoder.
AP170429 Instituttleder Tjåland tror at lønnsøkningene og kostnadene i bransjen kan komme ut av kontroll igjen.
AP170429 KrF har ikke oppgitt kostnadene , men ifølge Wikipedia varierer anslagene fra mellom 129- 210 milliarder kroner.
SA170428 Kostnadene dekker vi på vegne av våre privatkunder.
SA170428 På den måten holder vi kostnadene i idretten nede, spesielt for barn og unge, sier kulturministeren.
DN170428 Kostnadene ble redusert med 270 millioner kroner fra første kvartal i fjor.
DB170428 De hadde ikke mulighet for å bære de reelle kostnadene for avfallsinnhentingen.
BT170428 - Kostnadene ved å sette inn kontantene gjør prisene høyere, sier han.
AP170428 På den måten holder vi kostnadene i idretten nede, spesielt for barn og unge, sier kulturministeren.
SA170427 Er ikke utgiftene knyttet til en bestemt del av boligen må du fordele kostnadene forholdsmessig etter utleieverdi mellom den delen av boligen du leier ut og den delen av boligen som du bor i selv, ifølge Reitan. 2.
SA170427 - Du trenger ikke legge ved dokumentasjon, men du må kunne dokumentere alle kostnadene dersom Skatteetaten ber om det, sier Reitan.
DN170427 - Kostnadene var ganske på linje med hva vi hadde ventet og selskapet opprettholder kostnadsguidingen for resten av året.
DA170427 Men anslaget på kostnadene til muren har steget.
DA170427 I tillegg øker også kostnadene i Eiendomsmegler 1 som følge av økt aktivitet i selskapet.
BT170427 Assisterende direktør Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt sier at kostnadene ved en kjør sakte-aksjon som den som ble gjennomført onsdag lar seg beregne.
BT170427 - Men de kan ikke gjøre det ved å overføre kostnadene på andre.
BT170427 De syntes at det er urettferdig at kostnadene taes ut på dem.
AP170427 Er ikke utgiftene knyttet til en bestemt del av boligen må du fordele kostnadene forholdsmessig etter utleieverdi mellom den delen av boligen du leier ut og den delen av boligen som du bor i selv, ifølge Reitan. 2.
AP170427 - Du trenger ikke legge ved dokumentasjon, men du må kunne dokumentere alle kostnadene dersom Skatteetaten ber om det, sier Reitan.
VG170426 Vi har ikke tatt med kostnadene av støy, redusert transport av drivstoff, korrosjonsskader eller klimaeffekt.
VG170426 Skal man få en redelig diskusjon om kostnadene ved å fase inn elbiler, må man også ta med seg kostnadene forårsaket av fossile biler, sier Bellona-leder Frederic Hauge.
VG170426 Skal man få en redelig diskusjon om kostnadene ved å fase inn elbiler, må man også ta med seg kostnadene forårsaket av fossile biler, sier Bellona-leder Frederic Hauge.
DN170426 Selv om Ubers taxifly i utgangspunktet vil ha menneskelige piloter, sier Holden at flyet til slutt vil være selvstyrende, noe som vil bidra til å redusere kostnadene til nivå med en vanlig UberX-tur på bakken.
DB170426 Vi kan spare miljøet, senke kostnadene ved sykefravær, øke legenes kapasitet og bedre legedekningen i distriktene.
VG170425 Som kjent står TV 2 midt i en større spare- og omorganiseringsprosess, der de skal kutte kostnadene med 350 millioner kroner fram mot 2020.
VG170425 Nå tar han mange av kostnadene selv.
DN170425 Det vil være positivt for selskapene som har redusert kostnadene og kan få en positiv effekt om investeringene stiger igjen, sier Aleblad.
DB170425 Det må være en årsakssammenheng mellom sykdommen/svakheten og kostnadene du har hatt ¶ Kostnadene du har i forbindelse med sykdommen må utgjøre minst 9 180 kroner per år.
DB170425 Det må være en årsakssammenheng mellom sykdommen/svakheten og kostnadene du har hatt ¶
DB170425 ( Du har likevel krav på særfradrag for ekstra tilsynskostnader som skyldes sykdom/svakhet hos barn du forsørger selv om kostnadene er under 9 180 kroner per år ).
DB170425 Kongehuset skriver i årsrapporten for fjoråret at arbeidet er intensivert og at sikringskonsept og anslag over kostnadene er utarbeidet og lagt fram for Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember i fjor.
BT170425 SAS har forklart planene om å etablere seg i Irland med at kostnadene i Norge er 35 - 40 prosent høyere, på grunn av arbeidsgiveravgift, skatter, pensjonsutgifter, sykelønnsordninger og andre sosiale kostnader ¶
BT170425 Reduserer kostnadene
AP170425 Kongehuset skriver i årsrapporten for fjoråret at arbeidet er intensivert og at sikringskonsept og anslag over kostnadene er utarbeidet og lagt frem for Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember i fjor.
AP170425 Nå tar han mange av kostnadene selv.
AA170425 Kongehuset skriver i årsrapporten for fjoråret at arbeidet er intensivert og at sikringskonsept og anslag over kostnadene er utarbeidet og lagt fram for Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember i fjor.
AA170425 Nå tar han mange av kostnadene selv.
AA170425 Nå tar han mange av kostnadene selv.
VG170424 Han peker særlig på samfunnets store kostnader ved ikke å gjøre noe for å forebygge vold mot barn, og viser til at kostnadene er like store som ved de fire store folkesykdommene.
VG170424 Viktige årsaker til at 16- og 17-åringene koster samfunnet mye, er kostnadene til utdanning og helseutgifter.
VG170424 Når man er 80 år er kostnaden 255.000 kroner, og når mange blir pleietrengende og trenger heltids sykehjemsplass utover i 90-årene, stiger kostnadene til over 400.000 kroner.
VG170424 Det er nærmest ved vuggen og graven, kostnadene er høye : ¶
DB170424 Det er kun reiseavstanden som påvirker reisefradraget, ikke kostnadene .
DB170424 Han poengterer at regjeringens prosjekt er å levere bedre tjenester samtidig som kostnadene skal reduseres med en milliard kroner, blant annet ved å redusere antall mellomledere i NSB.
DA170424 Men akkurat hvor høye kostnadene ved lærernorm blir, avhenger av hvordan normen spesifiseres, forklarer Marthinsen.
SA170423 * Generelt er det slik at 22 prosent av kostnadene til bygging av idrettsanlegg dekkes av tippemidler.
BT170423 * Generelt er det slik at 22 prosent av kostnadene til bygging av idrettsanlegg dekkes av tippemidler.
AP170423 * Generelt er det slik at 22 prosent av kostnadene til bygging av idrettsanlegg dekkes av tippemidler.
VG170422 - De bruker lønn bevisst for å justere kostnadene til inntektene, og bonus gir sånn sett en fleksibel lønnskostnad for klubbene.
AP170422 - I de senere år har arbeidsintensive industrier flyttet sin produksjon hit hvor kostnadene er lavere, forklarer Liu.
DN170421 Statoil truer derfor med å utsette utbyggingen av Johan Sverdrup på grunn av de økte kostnadene .
DN170421 Når oppturen kommer skyter kostnadene i været.
DN170421 « Når oppturen kommer skyter kostnadene i været.
DN170421 Samtidig har oljesmellen presset en samlet leverandørbransje til å kutte kostnadene til beinet.
DN170421 Dette var muliggjort ved at kostnadene er blitt halvert siden de første anslagene.
DA170421 Statoil truer derfor med å utsette utbyggingen av Johan Sverdrup på grunn av de økte kostnadene .
AA170421 Statoil truer derfor med å utsette utbyggingen av Johan Sverdrup på grunn av de økte kostnadene .
DN170420 - Kostnadene har gått ned, og bevisstheten og kunnskapen om solenergi er på vei oppover i befolkningen generelt.
DB170420 ( Dagbladet ) : Den som har fulgt med i den norske sportsdebatten de siste månedene, har fått med seg bekymringene rundt de økte kostnadene som må til for å lykkes i blant annet fotballen her hjemme.
AA170420 - Kostnadene har gått ned, og bevisstheten og kunnskapen om solenergi er på vei oppover i befolkningen generelt.
DB170419 Det offentlige ligger an til å dekke 70 prosent av kostnadene .
DB170419 Der kan du kutte kostnadene til mat og drikke med mer enn to tredjedeler, sammenliknet med dyreste destinasjon i prissjekken ; Ibiza i Spania.
DB170419 Bulgaria er billigst, men du kan halvere kostnadene til mat og drikke bare ved å se mot Portugal i stedet for hit, til Ibiza.
BT170419 - Problemet er kostnadene på medisiner og den enorme profitten til legemiddelindustrien.
BT170419 En annen utfordring som har vært mye debattert den siste tiden, er kostnadene .
AP170419 Tvekjønnethet reduserer « kostnadene » med sex.
AP170419 Du behøver ikke å søke i forkant, men må registrere kostnadene hos Enova når anlegget er installert og betalt.
AP170419 - Kostnadene har gått ned, og bevisstheten og kunnskapen om solenergi er på vei oppover i befolkningen generelt.
AP170419 - Kostnadene for tiltakene kommer til å øke, og det er ikke sikkert alle land og regjeringer har samme vilje til å ta den kostnaden.
AP170419 - Er det kostnadene ved å ha MTB-fartøyene i bruk, eller fartøyenes begrensninger som gjør at man mener man kan klare seg uten dem ?
AP170419 - Det er kostnadene som førte til at det ble anbefalt å utfase dem når F-35 har sjømålsmissiler på plass.
AA170419 Samtidig får det nye, integrerte selskapet en unik kompetansebase som vil gi nye løsninger som effektiviserer verdikjeden og reduserer de biologiske kostnadene i bransjen, sier administrerende direktør i NTS, Harry Bøe, i pressemeldingen.
SA170418 For selskapene ble kostnadene med det store flyet for tyngende i forhold til andre flytyper.
DN170418 Selv om det har tatt lenger tid er kostnadene på nivå med det vi har planlagt.
DN170418 - Vi har skapt kostnadskontroll i flere av de systemene der kostnadene raste i vei, sa hun.
DN170418 - Utilstrekkelig lønnsomhet støtter opp under viktigheten av at SAS må ta et krafttak for å få ned kostnadene , sa SAS-sjef Rickard Gustafson i en kommentar til tallene.
DB170418 Inngangsbarrierene for klarering av nye lokaliteter i sjø, pluss kostnadene forbundet med konsesjonene, gjorde landbasert matfiskproduksjon spesielt attraktivt, sier Carl Ivar Holmen til Finansavisen.
AA170418 - Vi har skapt kostnadskontroll i flere av de systemene der kostnadene raste i vei, sa hun.
DN170417 Svak norsk krone mot amerikanske dollar er også en utfordring da Norwegian har 40 prosent av kostnadene i dollar, sier Nystrøm til DN.
DN170417 Svak norsk krone mot amerikanske dollar er også en utfordring da Norwegian har 40 prosent av kostnadene i dollar, sier Nystrøm til DN.
BT170417 I tillegg til bompengetabben, har Statens vegvesen også bommet stygt på kostnadene for flere av prosjektene.
BT170417 Han påpeker at innkrevings- og rentekostnadene er en stor del av kostnadene knyttet til bompengeprosjekter.
AP170417 For selskapene ble kostnadene med det store flyet for tyngende i forhold til andre flytyper.
AP170417 Systemet skulle gjøre det lettere å krysse grensene, senke kostnadene og øke kapasiteten.
BT170416 Med økende forekomst kan de samfunnsmessige kostnadene vokse til uante beløp, dersom ikke behandlingsmetodene effektiviseres, forbedres og gjøres tilgjengelig nær barna med ASF.
BT170416 Fredriksen, følgende : « De økonomiske kostnadene for samfunnet blir også store når barn med autisme ikke får rett hjelp og oppfølging tidlig i livet.
BT170416 Kostnadene ved å la være er mye større både for enkeltindividet og for samfunnet.
BT170416 Kostnadene forbundet med en ubehandlet ASF ( AutismeSpekterForstyrrelser ) er anslagsvis mellom 50-100 millioner per person i mange tilfeller, sett i et livslangt perspektiv.
DB170415 Disse kostnadene kan imidlertid variere stort.
DB170415 Det er først når de føderale rapportene om forbruket i Det hvite hus kommer - som kan ta flere år - de nøyaktige kostnadene vil vises.
AP170414 Dessuten har Berlin sentrum i årevis vært preget av byggeprosjekter der kostnadene øker og sluttdatoen stadig forskyves.
AP170414 Dessuten har Berlin sentrum i årevis vært preget av byggeprosjekter der kostnadene øker og sluttdatoen stadig forskyves.
AP170412 - Siden selve grunnprinsippet bak ERTMS er at mye teknologi plasseres i togene, må togselskapene ta mye av kostnadene .
AP170412 - Siden selve grunnprinsippet bak ERTMS er at mye teknologi plasseres i togene, må togselskapene ta mye av kostnadene .
AA170412 Vi har regnet sammen kostnadene både for en tur til Storlien og for en tur til Åre.
AA170412 Vi har også regnet sammen noen av kostnadene man kan komme utfor dersom man skal kjøre privatbil til Sverige.
AA170412 Privatøkonom i Sparebank 1 SMN, Endre Jo Reite, mener mange ikke har et bevist forhold til kostnadene med selve turen når de reiser på harrytur.
AA170412 Og hvor mye står man igjen med når man trekker fra alle kostnadene med kjøreturen ?
AA170412 Men det er altså før kostnadene til selve turen er regnet inn.
SA170411 Samlet momsregning som kjøperne av Tesla Model X slipper å betale, tilsvarer kostnadene ved å gi gratis årskort til om lag 30.000 Oslo-pendlere fra tettsteder som Drammen, Moss og Ski, skriver Dagens Næringsliv.
BT170411 Partiet var med på å fjerne eiendomsskatten i Bergen i 2012, for så å gjeninnføre den bare tre år senere, for å håndtere kostnadene ved skoleforfallet og den store gjelden som fulgte med.
AA170411 Samlet momsregning som kjøperne av Tesla Model X slipper å betale, tilsvarer kostnadene ved å gi gratis årskort til om lag 30 000 Oslo-pendlere fra tettsteder som Drammen, Moss og Ski, skriver Dagens Næringsliv.
DB170410 Ifølge politiinspektøren vil kostnadene for de nye blålysene være minimale for politiet.
AP170410 Dermed slipper man å grave ned strøm og nettverk til hver enkelt parkeringsplass, noe som reduserer kostnadene betydelig.
AA170410 Han synes finansieringen fra staten, som dekker 55 prosent av kostnadene , er god.
VG170408 - Det går mot bedre tider, men det er fortsatt bedrifter som må kutte kostnadene for å holde seg konkurransedyktige i en global bransje, sier Hansen.
SA170408 | FyllingenBergen fikk hodebry av kostnadene til bortekamp ¶
BT170408 | FyllingenBergen fikk hodebry av kostnadene til bortekamp ¶
DA170407 - Hvorfor skal en bedrift ta de kostnadene en slik sertifisering vil kunne innebære ?
VG170406 Da er faren for å havne i en situasjon der verdien går ned, mens kostnadene ennå ikke er tatt inn i regnskapet, med den konsekvens at en lite hyggelig situasjon ender i en forsterket smell.
SA170406 | På to år har Kolstad doblet kostnadene , men klubben tjener likevel penger ¶
DB170406 Kulturminister Linda Hofstad Helleland, som sitter på flyet på vei til USA, skriver i en-post til Dagbladet at avtalen ikke har konkrete økonomiske rammer, men det fremgår av avtalen at den avtaleparten som etterspør assistanse, også dekker kostnadene forbundet med assistansen.
DB170406 Spillerne og støttapparatet vil betale kostnadene sammen, opplyser klubben.
DB170406 Men heldigvis hadde jeg forsikring så kostnadene var ikke det jeg bekymret meg mest for.
DB170406 Og « dersom materialet i tillegg digitaliseres og destrueres », vil man redusere kostnadene ytterligere.
DA170406 Du skal ha et ganske romslig budsjett for å kunne ta kostnadene alene, sier Iselin Nybø ( V ).
DA170406 « Jernbanen skal ha same høve til langsiktig finansiering av utbyggingar som Avinor og bompengeselskapa, slik at kostnadene vert fordelte over levetida til investeringa.
BT170406 Onsdag ble det kjent at regjeringen foreslår at staten skal betale halvparten av kostnadene knyttet til bybaneutbyggingen i Bergen.
VG170405 I 2008 ble Tromsøs kandidatur til OL-søknad vraket av idretten selv, da man mente at kostnadene ville bli for høye.
SA170405 Så hvorfor skulle vi ikke dele kostnadene - og gledene ?
SA170405 Kostnadene skremmer, og kostnadene ved et O tar bort mye av regjeringens handlingsrom.
SA170405 De har nedskalert kostnadene som gjorde at politikerne sa nei.
SA170405 Kostnadene skremmer, og kostnadene ved et O tar bort mye av regjeringens handlingsrom.
DN170405 Ved konseptvalg i januar 2016 var kostnadene redusert til 7 milliarder, ifølge Statoil.
DB170405 Her vurderer regjeringen fortsatt kostnadene .
DB170405 Her vurderer regjeringen fortsatt kostnadene .
DA170405 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen advarer mot å bli blind for kostnadene .
AP170405 Milliardsummene til Fornebubanen og ny T-banetunnel under hovedstaden innebærer at staten tar rundt 50 prosent av kostnadene for de to store samferdselsprosjektene.
AP170405 Blant annet skal en større del av kostnadene til fosterhjem/institusjon bli kommunenes ansvar slik at det vil lønne seg for kommunene å jobbe forebyggende.
AP170405 Staten lover å dekke halvparten av kostnadene .
AP170405 Som lovet for flere år siden, vil staten også bidra med 50 prosent av kostnadene til Fornebubanen, som nå er anslått til å koste 12 milliarder kroner.
AP170405 Hva prisen blir er fortsatt veldig usikkert, men på nåværende tidspunkt er kostnadene anslått til 17,4 milliarder kroner.
AP170405 Det var allerede godt kjent at staten vil bidra med 50 prosent av kostnadene til ny sentrumstunnel for T-banen.
AP170405 Kostnadene for Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen skal dekkes med 50 prosent av staten.
AP170405 Så hvorfor skulle vi ikke dele kostnadene - og gledene ?
AP170405 Kostnadene skremmer, og kostnadene ved et O tar bort mye av regjeringens handlingsrom.
AP170405 De har nedskalert kostnadene som gjorde at politikerne sa nei.
AP170405 Kostnadene skremmer, og kostnadene ved et O tar bort mye av regjeringens handlingsrom.
AA170405 Kostnadene ved feltutbygging er omtrent halvert sammenlignet med de opprinnelige anslagene.
DB170404 Berge har stor forståelse for situasjonen til Aas, og mener at det er urettferdig at han ser ut til å måtte bære kostnadene i denne saken.
DB170404 I en slik vurdering blir det viktig å sette kostnadene ved heroinassistert behandling opp mot alternativ ressursbruk.
DB170404 « confirmation bias » som han tilskriver oss og overser konkrete og praktiske forhold som dette : hvordan skal vi integrere sentre hvor pasienten må komme flere ganger daglig og derfor må bo i nærheten, i et landsdekkende system hvor kommunene har utgiftene til livsopphold og helseforetakene bærer kostnadene av rusbehandling i konkurranse med andre helseformål ?
DB170404 Kostnadene er betydelig høyere.
DN170403 Til tross for milliardkutt i utgifter og høyere oljepriser, sliter fire av verdens største oljeselskap med å tjene nok til å dekke kostnadene , ifølge en analyse fra Wall Street Journal.
DN170403 - Siden oljeprisen kollapset har alt handlet om hvem som er raskest til å dekke kostnadene .
DN170403 Han mener mye av fremgangen sannsynligvis skyldes at oljeprisen har beveget seg oppover de siste fem månedene, mens kostnadene for å utvinne olje på norsk sokkel har falt mye.
VG170401 Men det er én ting alle er enige om : ¶ Kostnadene for prosjektet « Idrettskontor » ble langt høyere enn forventet, og de kunne vært lavere.
VG170401 Men kostnadene endte med det åttedobbelte : 4,2 millioner kroner.
VG170401 I den rapporten stoppet kostnadene på drøyt 30 millioner kroner.
VG170401 - Den risikoen satt NIF med, så det var administrativt nivå som tok kostnadene , sier Bakke.
DB170401 - I tillegg har vi stålkontroll på kostnadene .
DB170401 Forsvaret bør derfor prioritere først den typen styrker som vil kunne komme sist, og med minst grad av sannsynlighet, fordi de har lav strategisk mobilitet og fordi risikoen og kostnadene ved å sette dem inn er store - bakkestyrker.
DB170401 Det kan tillate seg å prioritere sist, den typen styrker som vil kunne komme først, og med størst grad av sannsynlighet, fordi de har stor strategisk mobilitet og fordi risikoen og kostnadene ved å sette dem inn er små - luftstyrker.
BT170401 - Det er kjempeutfordrende med de kostnadene , sier Nilsen.
AA170401 Venstre vil dermed at staten skal ta en større andel av kostnadene enn i dag.
AA170401 I Nasjonal transportplan ( NTP ) har Stortinget gått inn for at staten skal betale halvparten av kostnadene ved kollektivprosjekter som ny T-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen.
VG170331 Eksperter omtaler det som et historisk skritt i romfarten, der særlig private aktører forsøker å få ned kostnadene for romreiser.
SA170331 Eksperter omtaler det som et historisk skritt i romfarten, der særlig private aktører forsøker å få ned kostnadene for romreiser.
FV170331 Kostnadene blir først en utgiftspost når studentene har rett på tilbakebetaling, det vil si tidligst i 2022.
DN170331 « Nedjusteringen av Bakkafrost kommer som følge av lavere priser og en generelt høyere biologisk risiko etter at selskapet var nødt til å høste en million fisk for tidlig, noe som hever kostnadene for 2017 og senker volumet.
DN170331 Når hun fredag legger frem meldingen er det primært tre utfordringer finansministeren ser med innvandringen : Familiegjenforening, lav sysselsetting, høye trygdeutgifter og de statsfinansielle kostnadene .
AP170331 Eksperter omtaler det som et historisk skritt i romfarten, der særlig private aktører forsøker å få ned kostnadene for romreiser.
AP170331 Kostnadene blir først en utgiftspost når studentene har rett på tilbakebetaling, det vil si tidligst i 2022.
AA170331 Eksperter omtaler det som et historisk skritt i romfarten, der særlig private aktører forsøker å få ned kostnadene for romreiser.
DB170330 Det private amerikanske romfartsselskapet SpaceX jobber for å kutte kostnadene på romfart.
DB170330 Det private amerikanske romfartsselskapet jobber for å kutte kostnadene på romfart.
DB170330 Regnestykket er basert på å kostnadene og arealbruken med utbyggingen av Fosen Vind i Sør-Trøndelag, Europas største vindkraftprosjekt.
DB170330 kk Jan Erik Grindheim og Jan Arild Snoen internasjonal og norsk forskning som undersøkte effektene av større lærertetthet og mindre klassestørrelse, og oppsummerte slik : « Vår konklusjon er at redusert klassestørrelse gir blandede resultater, og som oftest er effekten liten, særlig sett i lys av kostnadene ved dette tiltaket.
DA170330 - Kostnadene til bortkjøring av hestemøkk er en av de utgiftene som er tyngst å bære.
DA170330 Også sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, tror økonomene kan ha en rolle å spille i innvandringsdebatten ved å regne på kostnadene , men at konklusjonene bør overlates til politikerne.
DA170330 Norge må vise fram kostnadene av innvandring, mener flere ledende økonomer.
DA170330 Espen Henriksen, førsteamanuensis i finans ved BI, mener det er problematisk at kostnadene ved innvandring til Norge ikke er blitt bedre kommunisert.
DA170330 En rekke av dem mener det er nyttig å vise fram kostnadene ved økt innvandring til Norge.
BT170330 Vegsjef Helge Eidsnes vil ikke svare på om MDGs forslag kan være en god løsning for å få ned kostnadene .
BT170330 Statsminister Erna Solberg har vært tydelig på at den store kostnadene gjorde det vanskelig å få prosjektet inn i første periode.
BT170330 Fra regjeringshold har det kommet klare signaler på at en må se på kostnadene på Arna-Stanghelle.
AA170330 Selskapets bankforbindelse, Nordea har garantert for kostnadene i driftsperioden.
VG170329 Kostnadene for en slik prøveordningen er anslått til 31,4 millioner kroner i 2018 og de årlige driftskostnadene til om lag 12,7 millioner i 2019 og 2020.
VG170329 Fortsatt er det ikke helt klart hva kostnadene som følge av fadesen blir, selv om Samsung rapporterte rekordprofitt i fjor på bakgrunn av gode Galaxy S7-salg.
SA170329 - Vårt mål er klart : å minimere kostnadene for EUs innbyggere, selskaper og medlemsland, sa han.
DN170329 Kostnadene var svært lave.
DN170329 Hovedtemaet denne gang er økende utgifter til helse og pensjon, lavere oljepris og problemene og kostnadene ved innvandringen til Norge.
DN170329 Han mener den eneste måten å snu trenden er med tiltak som griper inn i markedet og som han ikke ser for seg i USA, som krav om å bruke kull eller avgifter for å drive opp kostnadene for gass.
DA170329 - Vårt mål er klart : å minimere kostnadene for EUs innbyggere, selskaper og medlemsland, sa han.
BT170329 Han mener den eneste måten å snu trenden er med tiltak som griper inn i markedet og som han ikke ser for seg i USA, som krav om å bruke kull eller avgifter for å drive opp kostnadene for gass.
BT170329 Iveren etter å samle inn nye data hemmer resten av samfunnet, og nytteverdien av det som samles inn, står ikke i rimelig forhold til kostnadene .
AP170329 Han mener den eneste måten å snu trenden er med tiltak som griper inn i markedet og som han ikke ser for seg i USA, som krav om å bruke kull eller avgifter for å drive opp kostnadene for gass.
AA170329 Han mener den eneste måten å snu trenden er med tiltak som griper inn i markedet og som han ikke ser for seg i USA, som krav om å bruke kull eller avgifter for å drive opp kostnadene for gass.
AA170329 - Vårt mål er klart : å minimere kostnadene for EUs innbyggere, selskaper og medlemsland, sa han.
FV170328 | Antall bilskader kraftig redusert i Agder - men kostnadene stiger ¶
DA170328 Kostnadene har økt ved flere anledninger, blant annet fordi stigningsgrader for tunnelen er justert for å ivareta sikkerheten.
AP170328 - Vi satte erstatningsverdien til 5000 i fjor, men vi ser at det ikke er i nærheten av å dekke de kostnadene og ulempene vi har med at en sykkel forsvinner fra systemet, og setter derfor denne opp.
AA170328 Par som velger private klinikker i Norge må dekke kostnadene selv, men om de velger godkjente, private prøverørsklinikker i et EU/EØS-land, kan de få tre forsøk dekt av staten om de innfrir strenge krav.
DA170327 Kostnadene i Sotsji rundt " Norway House " ble et symbol på en kultur norsk grasrot ikke ville være med på.
BT170327 Siden forrige perspektivmelding i 2013 har vi hatt et stort fall i oljeprisen, og kostnadene til offentlige helsetjenester og pensjoner har økt mer enn forutsatt siden den gang.
BT170327 Ifølge Mevold foreligger en rapport som viser at kostnadene til utviklingshemmede ligger høyere i Bergen enn i de fleste andre kommuner.
AP170327 Da mente selskapet at Cap-X-teknologien kunne redusere kostnadene med opptil 30 prosent.
AA170327 Da mente selskapet at Cap-X-teknologien kunne redusere kostnadene med opptil 30 prosent.
AP170326 Det kan det finnes gode grunner til, men det utløser heller ingen debatt om hvor kostnadene ellers skal kuttes.
DB170325 Det har vært regnet lenge på kostnadene for ulike ambisjonsnivåer.
BT170325 I dag estimeres kostnadene til 43 milliarder kroner for Hordfast hvorav ca. 20 milliarder kroner for broen over Bjørnafjorden.
DN170324 Så om Republikanerne mener de kan senke kostnadene samtidig som de utvider dekningen til de som trenger det, og om de er forberedt på å samarbeide med Demokratene og objektive utredere for å finne løsninger for å oppnå disse målene - så er det noe vi alle burde ønske velkommen.
DA170324 Hvis vi kan frigjøre dem, tror jeg vi overvurderer de menneskelige kostnadene .
BT170324 Ryddesjauen er flere år forsinket og kostnadene løper løpsk.
DN170322 - Det er blitt veldig tøft for mindre banker likviditetsmessig og kostnadene med markedsfinansiering, sier sjeføkonom for Asia hos Natixis, Alicia Garcia Herrero, til Reuters.
DN170322 En tredjedel av kostnadene er barbert bort i Statoils Johan Sverdrup-utbygging.
DA170322 Debatt : Familiene må ta kostnadene
BT170322 Hun viste også til at tidligere lovnader om byggestart forutsatte at en klarte å holde kontroll på kostnadene .
AP170322 Reiseforsikringsselskapet dekket de nødvendige kostnadene .
AP170322 Sps program drøfter ikke kostnadene ved et mer desentralisert samfunn.
AP170322 Sp drøfter ikke kostnadene
VG170321 At USA bærer en for stor del av kostnadene i NATO og at det er viktig at alle NATO-allierte tar dette på alvor og følger opp.
DN170321 En tredjedel av kostnadene er barbert bort i Statoils Johan Sverdrup-utbygging.
DB170321 For å ha kontroll på kostnadene er det viktig å lage et bryllupsbudsjett.
DB170321 Dette er et dårlig forslag fordi det vil uthule systemet og velte enda mer av kostnadene for pensjonsreformen over på dagens yrkesaktive.
BT170321 De høye kostnadene ved å bygge en slik tunnel kan ikke forsvares når RV 7 ikke prioriteres foran de øvrige fjellovergangene.
DN170320 Noen av kostnadene er engangkostnader som blir belastet 1. kvartal for 2017, mens andre er ventet å vedvare.
DA170320 I flere tidligere artikler har Dagsavisen skrevet om konsekvensene av regjeringens store kutt i budsjettene til FHI, samtidig med en betydelig økning i kostnadene .
VG170319 Det er langt unna de spådde kostnadene som ligger på 21,6 milliarder dollar, noe som tilsvarer 180 milliarder norske kroner.
DB170319 Hun trekker særlig fram de potensielle kostnadene som kan følge med lovendringen.
BT170319 Bystyrepolitikeren har fått med seg at kostnadene til prosjektet har økt, men påpeker at det er skyhøye kostnader knyttet til drift av dagens E16 og planlagte tunnelutbedringer på strekningen.
AA170319 - Utfordringen med å lage papiravis er at kostnadene knapt bæres av inntektene på stoffet.
DB170318 På tilsvarende grunnlag vil Johaug ha fradragsrett, og da er det ingen skatteplikt hendelse om Skiforbundet dekker kostnadene , konkluderer Banoun.
DB170318 - På generelt grunnlag er det slik at kostnader til juridisk bistand for å imøtegå påstander om regelbrudd, avtalebrudd eller lignende, kan være fradragsberettigede dersom kostnadene er pådratt for å opprettholde inntekt eller fremtidig inntektsevne, sier seksjonssjef Solberg til Dagbladet.
DB170318 - Det kan foreligge fradragsrett selv om det også er ikke-økonomiske motiver knyttet til kostnadene , forteller hun.
DA170318 Tas ikke dette og kostnadene ved turismen alvorlig nok, kan det fort skade Norges gode rykte som et bærekraftig og uspolert reisemål, med store konsekvenser for « Merkevaren Norge ».
AA170318 - Jeg er kjent med at folk er bekymret for kostnadene en så stor regjering medfører, men det er en nødvendig investering, sier han i et intervju på statlig fjernsyn fredag.
SA170317 Målet er at selskapene sammen kan kutte kostnadene med mellom 10 og 15 prosent.
DN170317 Kostnadene er betydelig redusert, noe som har bidratt til å muliggjøre investeringsbeslutninger som denne.
DB170317 Kostnadene er betydelig redusert, noe som har bidratt til å muliggjøre investeringsbeslutninger som denne, sier Haugan.
DB170316 Fra DeFacto-rapporten : « Trondheim har nedbygget et renovasjonsfond, ( altså subsidiert kostnadene med tapping av fond ), utdaterte og billige lokaler og de utsorterer ikke matavfall ».
DB170316 Konsekvensene av den rødgrønne regjeringens aksjekjøp i Aker viser kostnadene og de prinsipielt problematiske sidene av en aktiv statlig eierskapspolitikk.
BT170316 Undersøkelser som er gjort viser at kostnadene knyttet til reparasjon er usikre, men byrådet legger torsdag frem følgende regnestykke : ¶
BT170316 De årlige kostnadene har vært på mellom 35.000 kroner og 45.000 kroner, men i fjor skjøt de opp til hele 100.000 kroner.
BT170316 Målet som Statoil hadde med å produsere 2,5 millioner fat i 2020 har vært med på å drive kostnadene i været, og ført til mange dårlige investeringer med påfølgende store avskrivninger.
VG170315 Ifølge utvalget er en av årsakene til budsjettsprekkene at NIF IT har dekket alle kostnadene rundt dette.
VG170315 Da synker kostnadene ute i landet, men vi får en større kostnad i sentrum.
VG170315 foreslår at særforbundene tar en større del av disse kostnadene .
DN170315 Randi Flesland - direktør i Forbrukerrådet mener finansinstitusjonene tilslører kostnadene for kundene.
AP170315 Arnulf Refsnes i Brødboksen forteller at de generelt holder kostnadene nede fordi de ikke har utgifter til store fine butikklokaler og deres logistikk gjør det mulig å få varene direkte fra produsent til forbruker.
SA170314 « Det er et stramt budsjett, som fordrer at vi har kontroll på kostnadene og jobbe mot nye inntekter, » sier Stig Arne Engen. 19.13 : Det er ingen innkomne saker til årsmøtet.
DN170314 Flere banker hevder kostnadene til slutt vil ende hos kundene.
DN170314 Flere banker hevder kostnadene til slutt vil ende hos kundene.
DB170314 Samlet vokste TV 2s inntekter med 356 millioner kroner - og kostnadene med 547 millioner kroner, heter det i årsrapporten som ble lagt fram tirsdag. " 2016 var et ekstraordinært sportsår for TV 2, med løpende rettigheter på norsk fotball, Premier League samt store arrangement som fotball-EM og OL i Rio.
DB170314 Dette er privat fortjeneste hentet fra innbyggernes felles midler, og det skjer selv om gebyret ifølge loven bare skal dekke de reelle kommunale kostnadene til renovasjon.
DB170314 Ifølge representanter fra selskapet er dette også et eksempel på « nedspekking » av TVen, slik at kostnadene kan holdes nede.
DB170314 Han minner om at hvert enkelt nettselskap er tildelt en inntektsramme fra NVE som skal dekke kostnadene i nettet.
DA170314 Forkjempere av en bedre veiforbindelse mellom øst og vest har pekt på at dette vil kunne redusere kostnadene til godsselskapene vesentlig, både ved redusert drivstofforbruk, reduserte vedlikeholdskostnader og raskere framføring av godset.
BT170314 Samlet vokste TV 2s inntekter med 356 millioner kroner - og kostnadene med 547 millioner kroner, heter det i årsrapporten som ble lagt fram tirsdag. " 2016 var et ekstraordinært sportsår for TV 2, med løpende rettigheter på norsk fotball, Premier League samt store arrangement som fotball-EM og OL i Rio.
AP170314 | TV 2-overskudd nesten borte i fjor ¶ Kostnadene har økt med 1 milliard kroner på bare to år.
AP170314 « Det er et stramt budsjett, som fordrer at vi har kontroll på kostnadene og jobbe mot nye inntekter, » sier Stig Arne Engen. 19.13 : Det er ingen innkomne saker til årsmøtet.
AP170314 « Det er et stramt budsjett, som fordrer at vi har kontroll på kostnadene og jobbe mot nye inntekter, » sier Stig Arne Engen. 19.13 : Det er ingen innkomne saker til årsmøtet.
AA170314 Samlet vokste TV 2s inntekter med 356 millioner kroner - og kostnadene med 547 millioner kroner, heter det i årsrapporten som ble lagt fram tirsdag. " 2016 var et ekstraordinært sportsår for TV 2, med løpende rettigheter på norsk fotball, Premier League samt store arrangement som fotball-EM og OL i Rio.
VG170313 Det vil alltid være en variasjon, men i gjennomsnitt mener vi gebyret dekker kostnadene vi har for å behandle denne typen sak.
VG170313 Det er bra at Huseiernes Landsforbund og pressen setter søkelys på kostnadene i ulike kommuner.
DN170313 Hovedproblemet er at Vegvesenet har regnet på hvor mye bompenger bilistene skal betale, uten å ta høyde for kostnadene som følger med innkrevingen.
BT170313 Avisen skriver at staten skjuler de reelle kostnadene for kongehuset på flere budsjettposter.
BT170313 Fakta : Kostnadene
BT170313 Dette er de nye kostnadene som fremkommer i NTP ( Nasjonal transportplan )-dokumentet.
BT170313 Jo fordi det var enklest og billigst, da slapp en å ta kostnadene ved sette opp vegger og dører rundt pissoarene på herretoalettene.
BT170313 Jo fordi det var enklest og billigst, da slapp en å ta kostnadene ved sette opp vegger og dører rundt pissoarene på herretoalettene.
AA170313 Hovedproblemet er at Vegvesenet har regnet på hvor mye bompenger bilistene skal betale, uten å ta høyde for kostnadene som følger med innkrevingen.
DA170312 Likevel forsvinner ikke kostnadene .
VG170311 - Skulle det skje noe, og da snakker jeg ikke kun om doping, men et tilfelle hvor en utøver for kostnader på grunn av at vi har sviktet som organisasjon, da skal vi være klare for å ta kostnadene .
AP170311 En beregning av kostnadene ble gjort av Finansdepartementet i 2012, da Frp i Stortinget ønsket å fjerne fordelsbeskatningen på månedskort betalt av arbeidsgiver.
AP170311 Den gang ble kostnadene vurdert som enda høyere - selv om det også der ble understreket at anslagene er usikre.
AP170311 - Jeg stemmer nei til alle eksperimentelle utgiftsforslag vi ikke vet kostnadene av, sier han til Aftenposten.
VG170310 Flere av tiltakene har en økonomisk side, men om alternativet er et livslangt utenforskap kan kostnadene lett forsvares.
DB170310 Trafikken var så lav at det ville være vanskelig for et selskap å rettferdiggjøre kostnadene ved å fortsatt ha serveren.
BT170310 - Det er kjempeutfordrende med de kostnadene , sier Nilsen.
AA170310 Vanligvis ville det vært utarbeidet både skisseprosjekt og forprosjekt for slike anlegg før kostnadene begynner å bli noenlunde sikre.
SA170309 Det bør ikke være kostnadene det står på når det gjelder denne historien.
DB170309 Nå vil de etter det Dagbladet erfarer vil kostnadene stige til over det dobbelte.
DN170308 Utiltrekkelig lønnsomhet støtter opp under viktigheten av at SAS må ta et krafttak for å få ned kostnadene .
DN170308 I tillegg vil de starte et betydelig vedlikeholdsprogram i 2016/2017 og 2017/2018, der det allerede har blitt tatt avsetninger for størsteparten av kostnadene .
DB170308 Når du ringer femsifrede nummer kommer disse kostnadene i dag i tillegg til den vanlige kvoten du har.
AA170308 Der vil vi ta nye grep for å redusere kostnadene .
VG170307 Om kostnadene ved en slik avskaffing og erstatning av helsereformen er inkludert i planen er foreløpig ikke kjent.
VG170307 - American Health Care Act er en plan for å få ned kostnadene , oppmuntre til konkurranse og gir alle amerikanere tilgang til kvalitet og en rimelig helseforsikring.
VG170307 Kostnadene til helsereformen ble delvis finansiert av skatteøkninger rettet mot personer med høy inntekt, forsikringsbransjen og andre.
DN170307 Samtidig som konvensjonelt biodrivstoff trolig øker de globale klimautslippene, vil kostnadene for norske bileiere stige.
DN170307 Kostnadene til helsereformen ble delvis finansiert av skatteøkninger rettet mot personer med høy inntekt, forsikringsbransjen og andre.
DB170307 Blant kostnadene som er målt, er internettilgang, matvarer i dagligvarebutikker og leieutgifter.
DB170307 Kostnadene til helsereformen ble delvis finansiert av skatteøkninger rettet mot personer med høy inntekt, forsikringsbransjen og andre.
DA170307 Kostnadene til helsereformen ble delvis finansiert av skatteøkninger rettet mot personer med høy inntekt, forsikringsbransjen og andre.
BT170307 Facebook stikker av med mye redaksjonelt innhold, uten å bidra med en krone til kostnadene ved å produsere det.
AP170307 Før det kan innføres må det også gjennomføres utredninger om alt fra bilene som er på markedet og kostnadene det vil medføre for drosjeeierne.
AP170307 Før det kan innføres må det også gjennomføres utredninger om alt fra bilene som er på markedet og kostnadene det vil medføre for drosjeeierne.
AA170307 Kostnadene til helsereformen ble delvis finansiert av skatteøkninger rettet mot personer med høy inntekt, forsikringsbransjen og andre.
AA170307 Samtidig som konvensjonelt biodrivstoff trolig øker de globale klimautslippene, vil kostnadene for norske bileiere stige.
AA170307 Hvor mange som per år kommer inn til legevakta etter å ha snublet - sier vel kanskje litt om omfanget av kostnadene og lidelsene.
AA170307 Har fulgt med på diskusjonen om superbuss, og kostnadene ved å bygge om holdeplassene.
VG170306 Trumps hyppige weekendturer til Florida vekker oppsikt spesielt på grunn av de høye kostnadene som følger med når USAs president er på reiser.
VG170306 Men det er ikke bare presidentens vaner alene som har fått kostnadene til å skyte i været.
VG170306 Det er særlig sikkerhetsregimet rundt presidenten som driver opp kostnadene , i tillegg til bruken av presidentflyet Air Force One - som ifølge avisen koster rundt 200.000 dollar per time det er i drift - kommer utgifter til presidentens livvakttjeneste Secret Service, overtidstimer for lokalt politi, ekstra politi- og militærpersonell til sikkerhetskontroller, innleie
VG170306 Utvalget, som har vært ledet av professor Anne Lise Ellingsæter, har beregnet kostnadene ved å innføre gratis barnehage til 11,6 milliarder kroner årlig.
SA170306 Utvalget, som har vært ledet av professor Anne Lise Ellingsæter, har beregnet kostnadene ved å innføre gratis barnehage til 11,6 milliarder kroner årlig.
FV170306 Utvalget, som har vært ledet av professor Anne Lise Ellingsæter, har beregnet kostnadene ved å innføre gratis barnehage til 11,6 milliarder kroner årlig.
DN170306 I oljenedturen har irakerne bestridt mange av kostnadene .
DN170306 Hvert kvartal reiser jeg opp for å få godkjent kostnadene .
DN170306 Utvalget, som har vært ledet av professor Anne Lise Ellingsæter, har beregnet kostnadene ved å innføre gratis barnehage til 11,6 milliarder kroner årlig.
DN170306 Ellers fremgår det at de samlede kostnadene for nedstenging og avslutning av Veslefrikk-feltet er estimert til 2-3 milliarder kroner.
BT170306 Utvalget, som har vært ledet av professor Anne Lise Ellingsæter, har beregnet kostnadene ved å innføre gratis barnehage til 11,6 milliarder kroner årlig.
AP170306 Utvalget, som har vært ledet av professor Anne Lise Ellingsæter, har beregnet kostnadene ved å innføre gratis barnehage til 11,6 milliarder kroner årlig.
AP170306 Samtidig henger kostnadene til trykk og distribusjon igjen fordi man fortsetter å gi ut papiravis.
AP170306 - Men en dag blir kostnadene for høye og leserne lei.
AA170306 Utvalget, som har vært ledet av professor Anne Lise Ellingsæter, har beregnet kostnadene ved å innføre gratis barnehage til 11,6 milliarder kroner årlig.
AA170306 Utvalget, som har vært ledet av professor Anne Lise Ellingsæter, har beregnet kostnadene ved å innføre gratis barnehage til 11,6 milliarder kroner årlig.
SA170305 kr i kostnadene til yngre landslag.
FV170305 kr i kostnadene til yngre landslag.
DN170305 Kunden har krav på god og tydelig informasjon om de faktiske kostnadene , sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth i en pressemelding søndag.
BT170305 kr i kostnadene til yngre landslag.
AP170305 Foreldrene betaler allerede en liten andel av de totale kostnadene .
AP170305 kr i kostnadene til yngre landslag.
AA170305 Noen mener at kostnadene er hårreisende, andre kaller det et idiotisk forslag, mens andre anbefaler motorsykkel.
AA170305 Kunden har krav på god og tydelig informasjon om de faktiske kostnadene , sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth i en pressemelding søndag.
AA170305 Kunden har krav på god og tydelig informasjon om de faktiske kostnadene , sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth i en pressemelding søndag.
VG170304 Det er langt unna de spådde kostnadene på 21,6 milliarder dollar, noe som tilsvarer 180 milliarder norske kroner.
DN170303 Oljeselskaper som går med underskudd, kan nemlig velge å få utbetalt skatteverdien av sine letekostnader umiddelbart, i stedet for å måtte vente til de får inntekter å trekke kostnadene av mot.
BT170303 Kostnadene for bane er 10 250 mill kr.
AA170303 - Crewlink har inngått forlik fordi kostnadene ved en rettssak i Norge ville vært høyere enn beløpet i forliket.
VG170302 Selv om Trump selv har estimert at muren vil koste 12 milliarder dollar, før prisen ble oppjustert av sikkerhetsdepartementet, er det foreløpige funnet langt unna de endelige kostnadene .
VG170302 Det er langt unna de spådde kostnadene .
DN170302 Oljeselskaper som går med underskudd, kan nemlig velge å få utbetalt skatteverdien av sine letekostnader umiddelbart, i stedet for å måtte vente til de får inntekter å trekke kostnadene av mot.
DN170302 Men ansvaret er for stort og kostnadene er for høye til ikke å gjøre noe med dette, både for den enkelte bedrift, den enkelte ansatte og for samfunnet som sådan, sier hun.
DB170302 - Vi har ingen spesielle innvendinger på disse gebyrene, så lenge de står i rimelig forhold til de reelle kostnadene som bankene har for å sikre tilbakebetaling - og så lenge de kommuniseres klart og tydelig til kundene, fortsetter Jensen.
DB170302 - Må stå i forhold til kostnadene
DB170302 - Slik jeg hører dem så har de heller ikke oversikt over kostnadene på prosjektene de sier de skal bygge.
DA170302 Når det brukes korrekt antall representanter, blir de totale kostnadene delt på antall faste representanter 402.910 kroner, skriver fylkeskommunen.
DA170302 Men ansvaret er for stort og kostnadene er for høye til ikke å gjøre noe med dette, både for den enkelte bedrift, den enkelte ansatte og for samfunnet som sådan, sier hun.
BT170302 Han antydet at distriktet måtte redusere kostnadene med cirka 50 millioner kroner som følge av at Politidirektoratet hadde varslet et kutt i rammen på rundt to prosent i 2017.
AA170302 Med den nye oljeledningen kan kostnadene bli opptil 3 dollar lavere per fat.
AA170302 Men ansvaret er for stort og kostnadene er for høye til ikke å gjøre noe med dette, både for den enkelte bedrift, den enkelte ansatte og for samfunnet som sådan, sier hun.
VG170301 Kostnadene ville ligget opp mot 50.000 kroner.
DB170301 Selv etter å ha kuttet kraftig i kostnadene , gikk selskapet med 24 milliarder i underskudd i 2016.
DA170301 - I Bergen var Ap med på bare rundt ti prosent av kostnadene ved kollektivutbyggingen.
BT170301 At regjeringen og samarbeidspartiene tar en runde til for å kutte kostnadene på Hordfast, øker trolig sannsynligheten for at den kommer.
BT170301 Solberg-regjeringen tar 50 prosent av kostnadene , mot Regjering Stoltenbergs syv prosent under byggetrinn 1.
AP170301 I løpet av fjoråret hadde Gjensidige 66 skader der kostnadene oversteg 200.000 kroner.
AA170301 Vi må gjennomføre juridiske reformer som hindrer at kostnadene skyter i været og jobbe for at den kunstig høye prisen på medisiner settes ned raskt.
AA170301 Til slutt må amerikanere få mulighet til å kjøpe helseforsikring på tvers av delstatsgrensene og skape et landsdekkende marked med reell konkurranse, som vil drive kostnadene ned og gi bedre tjenester.
AA170301 - Måten å gjøre helseforsikring allment tilgjengelig er å få ned kostnadene , og det er det vi skal gjøre.
AA170301 Dette er fordi kostnadene er lavere her, forklarer Vipps-sjef Rune Garborg.
VG170228 Ifølge NRK skulle prisen i utgangspunktet være på mellom to og tre milliarder, men da var ikke kostnadene for opprydding av miljøforurensing.
VG170228 Kanalen melder også at regjeringen finansierer halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden, samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen.
VG170228 Kanalen melder også at regjeringen finansierer halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden, samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen.
SA170228 - Erfaringene viser at man kan stille spørsmål ved om resultatet av aksjeplukkingen veier opp for kostnadene og risikoen, sier finanspolitisk talsmann Terje Breivik i Venstre.
DN170228 Vipps-sjef Rune Garborg ( til venstre ) ser frem til å få ned kostnadene slik at Vipps også kan innta butikkene.
DN170228 Derfor vil selskapets porteføljeselskaper innen olje- og gassektoren fortsette å redusere kostnadene i takt med aktivitetsnivået, men samtidig styrke sin konkurransekraft gjennom økt produktivitet, effektivitet og ved å inngå strategiske partnerskap og allianser, heter det.
DA170228 Kostnadene vil øke.
BT170228 Statsministeren binder seg jo til det dyreste alternativet, selv om hun sier at de skal se på kostnadene .
BT170228 Men regjeringen vil ha ny gjennomgang av Hordfast for å få ned kostnadene .
BT170228 Han mener regjeringen burde vurdere den indre traseen på nytt igjen, for å få ned kostnadene .
AA170228 SVs Ottar Michelsen mener det er underlig at kostnadene om rekkefølgekravene ennå ikke er klarlagt.
AA170228 Det er fortsatt uklart hva kostnadene for de såkalte rekkefølgekravene vil bli ved en utbygging av storhallen, og hvem som skal betale for å utbedre trafikkforholdene i Klostergata og utbedring av adkomsten over Nidelva.
AA170228 Både SVs Ottar Michelsen og Venstres Jon Gunnes kritiserte rådmannen for at kostnadene rundt rekkefølgekravene og en avklaring rundt hvem som skal betale disse kostnadene , ikke var klart til bygingsrådets behandling av saken tirsdag.
AA170228 Både SVs Ottar Michelsen og Venstres Jon Gunnes kritiserte rådmannen for at kostnadene rundt rekkefølgekravene og en avklaring rundt hvem som skal betale disse kostnadene, ikke var klart til bygingsrådets behandling av saken tirsdag.
AA170228 - Vi har hatt denne saken til behandling i mange år, og enda er ikke kostnadene klare for utbedringer i Klostergata og utforming av adkomsten over Nidelva.
AA170228 - Rådmannen sier at det skal komme en gjetning om kostnadene på dette en uke før bystyerets behandling.
AA170228 - Erfaringene viser at man kan stille spørsmål ved om resultatet av aksjeplukkingen veier opp for kostnadene og risikoen, sier finanspolitisk talsmann Terje Breivik i Venstre.
AA170228 Kanalen melder også at regjeringen finansierer halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden, samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen.
VG170227 Kanalen melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel.
SA170227 Kanalen melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel.
FV170227 Redusert konkurranse vil øke kostnadene for norske bedrifter som etterspør mobiltjenester, sier konkurransedirektør Lars Sørgård.
DN170227 - Erfaringene viser at man kan stille spørsmål ved om resultatet av aksjeplukkingen veier opp for kostnadene og risikoen, sier Breivik.
DN170227 - Mye av « missen » forklares med en høyere andel av slaktevolum fra Faroe Farming, hvor kostnadene er høyere og det var vesentlig høyere VAP-volum enn ventet.
DN170227 Redusert konkurranse vil øke kostnadene for norske bedrifter som etterspør mobiltjenester, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.
DB170227 Kanalen melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel.
BT170227 De siste uker og måneder kan det virke som at våre folkevalgte lokalt har forstått at kostnadene har vokst for mye.
AP170227 Det er USA som betaler og har ansvaret for disse atomvåpnene og når de i 2020 er klare for utplassering, vil oppgraderingen ha kostet amerikanske skattebetalere minst 8,3 milliarder dollar, dersom det ikke dukker opp ting i sluttfasen som driver kostnadene ytterligere opp.
AP170227 Hensikten med reformen er å trygge framtidens pensjoner, slik at også yngre generasjoner kan få gode pensjoner der kostnadene kan bæres av de yrkesaktive », skriver hun.
AA170227 Kanalen melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel.
AA170227 Redusert konkurranse vil øke kostnadene for norske bedrifter som etterspør mobiltjenester, sier konkurransedirektør Lars Sørgård.
VG170226 Dette skjer selv om gebyret ifølge loven skal gå til å dekke de reelle kommunale kostnadene til renovasjon.
DB170226 Summen inkluderer også 20 år med håndheving av Trumps harde linje overfor innvandring, men inkluderer ikke kostnadene knyttet til presidentens berømte mur langs grensa til Mexico. 100 statsbudsjetter ¶
DA170226 Det vil da også bety at Vålerenga skyver kostnadene i Grenseveien over til en annen aktør, om de får gjennomslag for rekkefølgekravene.
SA170225 Vedtaket om at pasienter som skal behandles på sykehus i utlandet, må få godkjenning på forhånd dersom kostnadene skal refunderes, går imot både regjeringens og helse- og omsorgskomiteens innstilling.
DB170225 Dette skal dekke kostnadene det innebærer å arrangere eksamen, samt sensurering.
BT170225 Vedtaket om at pasienter som skal behandles på sykehus i utlandet, må få godkjenning på forhånd dersom kostnadene skal refunderes, går imot både regjeringens og helse- og omsorgskomiteens innstilling.
AP170225 Pasienter som skal behandles på sykehus i utlandet, må få godkjenning på forhånd dersom kostnadene skal refunderes.
DN170224 - Otto og Uber har tatt Waymos åndsverk slik at de kunne slippe unna risikoen, tiden og kostnadene ved å utvikle sin egen teknologi, skriver Waymo i et rettsdokument som er levert til den føderale domstolen i San Francisco.
DB170224 Kostnadene ved å bryte avtalen før kontraktsslutt koster skjorta.
AP170224 - Den eneste måten å avskrekke det på, er å øke kostnadene ved frontlinjen, sa han.
AP170224 Siden prisene ikke foreligger, har han ikke regnet på kostnadene selskapet vil pådra seg dersom forslaget blir til virkelighet.
AA170224 - Otto og Uber har tatt Waymos åndsverk slik at de kunne slippe unna risikoen, tiden og kostnadene ved å utvikle sin egen teknologi, skriver Waymo i et rettsdokument som er levert til den føderale domstolen i San Francisco.
VG170223 60 prosent av utbetalingene innenfor fritt behandlingsvalg er knyttet til rusbehandling, mens 35 prosent av kostnadene er knyttet til psykisk helsevern.
DA170223 Kostnadene ved bruk av virkemidler for nedbemanning ( les : sluttpakker, journ. anmrk. ) vil også treffe 2017 og isolert sett bidra til at budsjettutfordringen blir større », påpekes det videre.
AP170223 En mulighet er å videreføre Nye Veier, om kostnadene ved å legge ned er større enn gevinstene.
AP170223 Det vi har oppdaget, er at de rødgrønne kraftig underestimerte kostnadene ved å realisere InterCity-prosjektene.
AA170223 Bymiljøavtalen, som ble undertegnet i 2016 sørger for at halvparten av kostnadene til superbussprosjektet blir dekket av Staten og resten over Miljøpakken.
AA170223 Byggemidlene er øremerket « bedre fremkommelighet, kjørekomfort og standard » langs de tre superbusslinjene og skal dekke « kostnadene ved selve busstraseen med holdeplasser og knutepunkter ».
VG170222 Kostnadene er såpass store at mange vil vegre seg uavhengig av om de i utgangspunktet har råd til det eller ikke.
DN170222 Administrerende direktør Øivind Brevik i Romerike Avfallsforedling sier det har valgt flere selskaper til å hente søppel for å redusere risiko, hindre duopol og få ned kostnadene .
DB170222 Men dette var ikke alle kostnadene .
SA170221 Er du uheldig, kan skadene bli store og du må stå for kostnadene selv, sier Engebretsen.
FV170221 Er du uheldig, kan skadene bli store og du må stå for kostnadene selv, sier Engebretsen.
DN170221 Administrerende direktør Øivind Brevik i Romerike Avfallsforedling sier det har valgt flere selskaper til å hente søppel for å redusere risiko, hindre duopol og få ned kostnadene .
DN170221 I tillegg skal de to partene dele kostnadene fra hackerangrepene likt mellom seg, melder WSJ.
DN170221 - Det er de åpenbare direkte kostnadene i form av drivstoffsløsing og tapt arbeidstid, men også indirekte kostnader fra tapte ordrer og økte priser.
DB170221 Grunnet seriens store stab av skuespillere og kostnadene ved å filme på Hawaii, blir « Lost » regnet som en av de dyreste TV-produksjonene noensinne.
BT170221 Er du uheldig, kan skadene bli store og du må stå for kostnadene selv, sier Engebretsen.
AP170221 Organisasjonen Judicial Watch har beregnet kostnadene for Obama-familiens reisevirksomhet i løpet av åtte år til over 800 millioner kroner - 100 millioner kroner årlig.
AP170221 Er du uheldig, kan skadene bli store og du må stå for kostnadene selv, sier Engebretsen.
VG170220 - Amerikanske skattebetalere kan ikke lenger bære en uforholdsmessig stor del av kostnadene for forsvaret av vestlige verdier, slo Mattis fast i talen fra det lukkede møtet, sa Mattis i talen fra det lukkede møtet. | 14 omkom i bussulykke på Filippinene ¶ 14 personer mistet mandag livet i en bussulykke på Filippinene.
SA170220 « Kostnadene med en kollektivgate mellom nye SUS og Forus Nord vil kanskje koste mindre enn en tredel av å anlegge to nye felt langs E39.
FV170220 Fortsatt er det for tidlig å si noe om kostnadene .
DB170220 ¶ KONSEKVENSER : Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( t.v ) følger med mens professor Grete Brochmann legger fram konklusjonene fra Brochmann II-utvalget, som leverte sin rapport om kostnadene ved høy asylinnvandring 1. februar i år.
AA170220 Trump mener det var feil av USA å invadere Irak, men har uttalt at Iraks olje kan brukes til å dekke kostnadene som oppsto når invasjonen likevel ble gjennomført. ( ©NTB ) ¶
AA170220 Begrunnelsen var at USA på denne måten kunne dekket deler av kostnadene ved invasjonen og okkupasjonen av Irak på 2000-tallet.
DN170219 Isolert vil de økte kostnadene som følge av virksomhetsoverdragelsen, tilsvare en gebyrøkning på 5,2 prosent " heter det i saksfremlegget som ligger til grunn for søndagens vedtak.
DB170219 I avtalen mellom de to partene står det at « Isolert vil de økte kostnadene som følge av virksomhetsoverdragelsen, tilsvare en gebyrøkning på 5,2 prosent.
AP170219 Renovasjonsgebyret for den enkelte vil øke med over 200 kroner for å dekke de økte kostnadene , fra neste år.
AP170219 Renovasjonsgebyret for den enkelte vil øke med over 200 kroner for å dekke de økte kostnadene , fra neste år.
AP170219 Renovasjonsgebyret for den enkelte vil øke med over 200 kroner for å dekke de økte kostnadene , fra neste år.
AP170219 Antall kilo fisk sendt ut av landet, og dermed stort sett kostnadene , har ligget omtrent flatt siden 2012.
AP170219 Kostnadene er upåvirket hvis de er i norske kroner.
SA170218 Samtidig varsler store internasjonale oljeselskaper at de trapper ned eller trekker seg ut av norsk sokkel fordi oljeprisen fremover neppe vil forsvare kostnadene ved å operere her.
DB170218 Myndighetsorganene som bærer hoveddelen av kostnadene, herunder sikkerhetsdepartementet og forsvarsdepartementet, har ikke gitt ut tall over kostnadene .
DB170218 Myndighetsorganene som bærer hoveddelen av kostnadene , herunder sikkerhetsdepartementet og forsvarsdepartementet, har ikke gitt ut tall over kostnadene.
DB170218 I tillegg presenterer avisa disse kostnadene : ¶
DB170218 De høye kostnadene skyldes for en stor del det omfattende sikkerhetsapparatet som må iverksettes for å beskytte Trump-familien, på steder og anlegg som ikke var tiltenkt en slik funksjon.
DA170218 Blair har tidligere sagt at brexit kan stanses dersom kostnadene ved å forlate EU blir større enn fordelene.
BT170218 Han registrerer at Ap vil at staten skal finansiere kostnadene med innsamling av såkalt « herreløs plast ».
BT170218 - Som umiddelbart tiltak bør BIRs overskudd dekke kostnadene med herreløst avfall, sier Skogland.
BT170218 Det kan virke som om mange ikke er klar over at man kan få dekket inntil 64 prosent av kostnadene til SFO og barnehage hvis man som enslig forsørger tjener under 6G.
BT170218 Det kan virke som om mange ikke er klar over at man kan få dekket inntil 64 prosent av kostnadene til SFO og barnehage hvis man som enslig forsørger tjener under 6G.
AP170218 Bekymring for kostnadene
DN170217 Både i Europa og i USA har det vært delte meninger om hvor lenge sanksjonene skal vare, og land som Ungarn har tatt til orde for å fjerne dem fordi kostnadene er for store, og fordi de mener sanksjonene ikke har ført til noen forandring på bakken i Ukraina.
DA170217 Til sammen blir kostnadene på 44.668.540 kroner.
DA170217 Ifølge Bie har mesteparten av kostnadene blitt dekket av boet.
AP170217 I stedet må Hellas kutte lønninger og innenlands etterspørsel for å få ned kostnadene og styrke konkurranseevnen.
AP170217 Tvert om slår de fast at Tryg på et senere tidspunkt kan komme med ytterligere krav mot bergensmannen, hvis kostnadene skulle bli enda høyere.
AP170217 I lagmannsretten protesterte Sol Elden mot erstatningskravet som gjelder de stipulerte, fremtidige kostnadene .
DN170216 Dette vil ha mest påvirkning for kostnadene i første halvår 2017, men også ha mindre effekter på estimatene for 2018 og 2019, og vil redusere konsensusestimatene for 2017 med 12-13 kroner per aksje, mener Pareto.
DN170216 Mens billettprisene faller, sliter selskapet med å få kostnadene til å følge etter.
DN170216 Vipps vil vrake de internasjonale kortgigantene for å kutte kostnadene i handelen.
DN170216 Snart vil kostnadene trolig reduseres til en femtedel av dagens nivå, når den DNB-kontrollerte tjenesten er klar til å vrake de internasjonale betalingskortene Visa og Mastercard og heller basere transaksjoner i handelen på det norske systemet BankAxept.
DN170216 Kostnadene må ned ¶
DN170216 For Norwegian-sjef Bjørn Kjos står det på én ting for å kutte kostnadene så det monner.
DN170216 Skagen har startet en nedbemanningsprosess for å redusere kostnadene . 29 ansatte har tatt frivillig sluttpakker.
DB170216 Da Statoil skulle anslå kostnadene , presenterte de ifølge Jens Stoltenbergs selvbiografi en anslag på fire milliarder kroner for rensingen av anlegget.
AA170216 Likevel reduserte selskapet kostnadene kraftig gjennom fjoråret, noe som gjør at driftsmarginen ikke sank mer enn ett prostenpoeng, ned til 8 prosent.
AA170216 Dette har bidratt til at selskapet kuttet kostnadene med 61 millioner i fjor sammenlignet med 2015.
AA170216 Vi trenger å effektivisere, styrke kompetansen og redusere kostnadene i Statkraft.
VG170215 - Amerikanske skattebetalere kan ikke lenger bære en uforholdsmessig stor del av kostnadene for forsvaret av vestlige verdier, slo Mattis fast i talen fra det lukkede møtet.
SA170215 Men du må jo faktisk ha hatt disse kostnadene , og jeg ville nok latt utbetalingene gå fra bankkonto eller Vipps, ikke kontant, sier han.
DN170215 Kostnadene skal stige noe i Norge og Chile i første halvår 2017, men jeg tror det vil være forbigående, sier analytiker Lage Bøhren i Carnegie til TDN Finans.
DN170215 Mattis gjentok også sitt budskap om at det bare er rimelig at alle tar sin rettmessige del av kostnadene ved forsvarssamarbeidet - noe som betyr at europeiske land må ta en større del av regningen.
DN170215 Men motstanden kommer også fra grupper som ser seg bedre tjent med økonomisk støtte for å gjennomføre endringer fremfor å måtte bære kostnadene selv.
DN170215 Avvik fra dette prinsippet vil medføre at kostnadene ved å bremse den globale oppvarmingen øker.
DN170215 Programmet Styrk har hatt som mål å redusere kostnadene .
DB170215 Dette øker de samlede kostnadene med 3 milliarder kroner.
DB170215 - Det er et rettferdig krav at alle som er med å nyter godt av verdens beste forsvar bidrar proporsjonalt til kostnadene ved å forsvare friheten.
DA170215 Som også tar høyde for kostnadene ved turismen - og de langsiktige.
BT170215 De mente at kostnadene for opprydning og vrakfjerning til sammen ville bli høyere enn de var pålagt å betale etter loven.
AP170215 Men du må jo faktisk ha hatt disse kostnadene , og jeg ville nok latt utbetalingene gå fra bankkonto eller Vipps, ikke kontant, sier han.
FV170214 Lindesnes og Marnardal kommuner får millionunderskudd når de nå selv må dekke kostnadene med å ha tatt imot mindreårige asylsøkere.
DN170214 Det er disse kostnadene som tynger Arcus-resultatet tirsdag.
DN170214 En firedel indikerer at kostnadene overstiger 1 million kroner.
DN170213 En firedel indikerer at kostnadene overstiger 1 million kroner.
DN170213 Han kaller det NSBs nest beste år noensinne, i hvert fall når han korrigerer for virksomhetene som er skilt ut og kostnadene som går til omorganisering.
DN170213 Selskapet er oppmuntret over at kostnadene i Barentshavet er kommet adskillig ned i løpet av oljenedturen.
DN170213 I britisk sektor var kostnadene mye lavere.
DN170213 Doug Pferdehirt, fersk konsernsjef i TechnipFMC, lover friske tanker for å få ned kostnadene på sokkelen.
DN170213 Budskapet var enkelt, men tydelig : Norge støtter oljeindustrien, men kostnadene måtte ned.
AA170213 I september i fjor ble det kjent at NSB skal kutte 300 av 700 administrative stillinger, men NSB vil også prøve å redusere kostnadene i andre deler av virksomheten.
VG170212 Selv sier presidenten at kostnadene skal ned.
VG170212 Trump har truet med å kutte støtte til FN, og i et dokument som New York Times har fått tilgang til står det at kostnadene til finansiering av internasjonale organisasjoner samlet skal ned med 40 prosent.
DB170212 Trump har ikke sagt noe om hvordan han skal barbere kostnadene ennå.
DN170211 Tesla er den siste bilprodusenten som er igjen i California fordi kostnadene er så høye, svarer Musk på Gizmodo.
DB170211 ¶ ET SISTE FARVEL : Våre kjære skal få en verdig avskjed, men det er ikke like lett for alle pårørende å betale for begravelsen når kostnadene fort kan øke.
DB170211 For å gi et klarere bilde av hvordan kostnadene ved en begravelse kan se ut, tar Løken utgangspunkt i en alminnelig norsk by som Kristiansand : ¶
DB170211 BOSTED SPILLER INN : Stedet for gjennomføringen av begravelse, påvirker kostnadene , forteller Jan Willy Løken, administrerende direktør ved Jølstad Begravelsesbyrå.
DB170211 - Stedet for gjennomføringen av begravelsen påvirker kostnadene .
DN170210 - Hvis boligene ikke er funksjonelle, må folk flytte oftere, det øker også kostnadene .
DB170210 Så er det kostnadene kommunen har for å svare på og behandle klager, og for tjenestene som ikke er levert.
AP170210 - Kostnadene er delt på 45 folkevalgte i denne oversikten, mens det korrekte antallet i 2015 var 60.
VG170209 Hun etterlyser rådgivning til borettslag som vurderer å sette opp ladere samt en offentlig støtteordning hvor man kan få dekket deler av kostnadene .
DN170208 Trump med å få ned kostnadene for kampflyene F-35.
DN170208 Reitan liker bedre å snakke om denne kontantmarginen enn break-even-prisnivåene ( oljeprisnivåene som kreves for å tjene inn kostnadene ), siden de siste forstyrres av de store nedskrivningene som Statoil har gjort.
DB170208 President René Fasel i Det internasjonale ishockeyforbundet ( IHHF ) sa tirsdag at IHHF vil ta kostnadene som ikke lenger dekkes av IOC.
VG170207 Dette må gjøres ved å redusere kostnadene og øke aktiviteten, fastslår han.
VG170207 - Sykehusene må få inntekter så de faktiske kostnadene dekkes.
SA170207 Statoil hadde de laveste kostnadene på norsk sokkel på ti år i 2016.
DN170207 Prosessen med å ta ned kostnadene i Statoil startet i 2014 med innføringen av det såkalte Step-programmet som den gang ble anslått til 1,3 milliarder årlig i kostnadsforbedringer.
DN170207 Nå tror vi at kostnadene på en bærekraftig måte vil gå ned.
DN170207 Det betyr ikke at marginene går ned, men det betyr at kostnadene går ned og oljeprisen går ned.
DN170207 Konsernsjef Eldar Sætre vil ha en ny Statoil-kultur der organisasjonen skal ha argusøyne på kostnadene .
DN170207 - Vi vil at forbedringene skal vare, sa Sætre og avviste at kostnadene kommer tilbake på samme nivå når oljeprisen igjen øker.
DN170207 * I 2017 vil Statoil kutte kostnadene med nye en milliard dollar ¶
DN170207 - Kostnadene direkte knyttet til spillet er nå dekket inn, og spillet er nå driftsmessig lønnsomt, opplyser Funcom i en børsmelding tirsdag morgen.
BT170207 Etter hvert som strømprisene går i været, vil kostnadene i bedriftene øke.
AP170207 Siden 2013 har Statoil kuttet kostnadene med nesten 27 milliarder kroner - nesten seks milliarder kroner mer enn varslet på forhånd.
AP170207 Selskapet har planer om å redusere kostnadene videre med over åtte milliarder kroner i år.
AP170207 Men parallelt med at kostnadene har gått ned, har frekvensen på såkalte « alvorlige hendelser » gått opp.
AP170207 Samtidig som kostnadene er kuttet, har indeksen som måler hyppigheten av såkalte « alvorlige hendelser » gått opp, fra et nivå på 0,6 i 2015, til 0,8 for 2016.
SA170206 Det var åpenbart at det betydelige arbeidet - og kostnadene - som var lagt ned i arbeidet med første byggetrinn og PIME-prosjektet ville være så nær som bortkastet dersom utkastet til regionalplan, kombinert med rekkefølgekrav fra Sandnes kommune, skulle bli vedtatt.
SA170206 Det var åpenbart at det betydelige arbeidet - og kostnadene - som var lagt ned i arbeidet med første byggetrinn og PIME-prosjektet ville være så nær som bortkastet dersom utkastet til regionalplan, kombinert med rekkefølgekrav fra Sandnes kommune, skulle bli vedtatt.
DN170206 Han understreker at resultatet var godt og kostnadene overraskende lave.
DN170206 ¶ Har du vært involvert i en rettssak der kostnadene til advokater har overgått verdien av konflikten ?
DN170206 De britiske forskerne hevder at både solkraft og elbiler nå blir både bedre og billigere så raskt at prognosene ikke holder følge, og at mange analyser som lages av oljeselskaper og myndighetsorganer tar utgangspunkt i utdaterte vurderinger om kostnadene for ny teknologi.
DB170206 For eksempel har Telia MobilPant et samarbeid med Unge Funksjonshemmede, hvor man kan søke om å få dekket kostnadene .
AP170206 Selskapet begrunnet dette med at det var nødvendig for å kunne senke kostnadene og vokse i den knallharde flykonkurransen i Europa.
AP170205 Selskapet begrunnet dette med at det var nødvendig for å kunne senke kostnadene og vokse i den knallharde flykonkurransen i Europa.
DB170204 Han har signert en ettertraktet trener, maktet å holde kostnadene ekstremt lave og på toppen av det klart å få med Lagerbäck på en avtale som ikke binder NFF til lønnsutbetalinger kontraktstida ut.
DB170204 Samtidig er det en del ting det kan lønne seg å ta med seg hjem i kofferten - selv om du bør styre unna de norske matvarene hvis du vil holde kostnadene nede.
AA170204 Etter at Trump åpent hudflettet Lockheed Martin for å angivelig ha mistet kontrollen over kostnadene, kunngjorde både produsenten og USAs forsvarsdepartement fredag at kostnadene for den tiende produksjonsserien blir kuttet med til sammen 728 millioner dollar sammenlignet med den forrige produksjonsserien.
AA170204 Etter at Trump åpent hudflettet Lockheed Martin for å angivelig ha mistet kontrollen over kostnadene , kunngjorde både produsenten og USAs forsvarsdepartement fredag at kostnadene for den tiende produksjonsserien blir kuttet med til sammen 728 millioner dollar sammenlignet med den forrige produksjonsserien.
VG170203 Selv om kostnadene ikke er enorme, har jeg så å si ikke hatt inntekter.
DN170203 « F-35-programmet og kostnadene er ute av kontroll.
DN170203 Trump i desember gikk til kraftige angrep på F-35-programmet og påsto at kostnadene hadde kommet ut av kontroll.
DB170203 Disse kundene må imidlertid selv dekke kostnadene ved installasjon av gammeldags måler dersom den nye måleren skal fjernes.
BT170203 De foreslår nye inngrep i naturperlen Søre Øyane for å få ned kostnadene .
BT170203 - Vi unngår dermed et omfattende utviklingsprosjekt med de usikkerhetene og kostnadene det ville medført, sier Søreide.  ¶
AP170203 Gjennomgangen som Oslo kommune skal i gang med, skal avdekke både fordeler og ulemper ved at biblioteket er underlagt kulturetaten, og kostnadene forbundet med å skille ut biblioteket som egen etat.
AA170203 Det skjer etter at Trump åpent hudflettet Lockheed for å angivelig ha mistet kontrollen over kostnadene .
AA170203 Hæhre får dekket kostnadene for utarbeidelse av anbudet, en " looser fee-ordning " i tråd med forutsetningene i konkurransegrunnlaget og på linje med de andre leverandører som ikke nådde opp, opplyser Vegvesenet fredag.
DB170202 " Kostnadene steg med 1568 millioner kroner, men justert for engangshendelser i 2015 var denne posten 225 millioner lavere enn året før ", skriver banken.
DB170202 Kostnadene til drift og vedlikehold av nettet blir mindre.
DB170202 - Kostnadene for smarte målere skal betales over nettleien, og tilsvarer 300-400 kroner ekstra i året, opplyses det på Nymåler.no.
BT170202 I et nytt høringsutkast foreslår Rune Haugsdal, fylkesrådmann i Hordaland, at en « bør vurdere alternativ standard med tofeltsvei for å redusere kostnadene i prosjektet », noe som kan bety en fartsreduksjon fra 110 km/t til 90 km/t, melder NRK.
BT170202 Halleraker kom selv nylig med en kuttliste for å få ned kostnadene på Hordfast-prosjektet med mellom 11 og 15 milliarder.
BT170202 Fylkesrådmann Rune Haugsdal anbefaler at det blir rettet oppmerksomheten mot hvordan en skal redusere kostnadene på E39.
AP170202 Telenor skal også redusere kostnadene ved å sentralisere organisasjonen i klynger på tvers av landegrensene.
AP170202 Målet er å få ned kostnadene med 1-3 prosent pr. år frem mot 2020.
AP170202 Med informasjon om deg og databruken din skal Telenor kutte i kostnadene .
AP170202 Kostnadene ifølge avisen RBC ble anslått til over to milliarder kroner.
DB170201 I fjor la forskningsinstituttet FAFO fram en rapport som viste at kostnadene ved å ta imot mindreårige flyktninger kan bli svært høye, dersom vi ikke lykkes med rask integrering.
DB170201 De store økonomiske, sosiale og personlige kostnadene ved forbudspolitikken blir synlige for stadig flere.
BT170201 TVINGES : Konserndirektør Eivind Roald i SAS mener selskapet tvinges til å etablere baser i utlandet på grunn av de høye kostnadene i Skandinavia.
AP170201 Etablerer seg i utlandet for å få ned kostnadene , både for selve driften av flyselskapet med egen driftistillatelse i Irland som vil redusere ansatte-kostnadene.
AP170201 Konserndirektør Eivind Roald i SAS mener selskapet tvinges til å etablere baser i utlandet på grunn av de høye kostnadene i Skandinavia.
SA170131 Eller er det slik at næringslivet ser det som en løsning å bare lempe alle disse kostnadene videre til sine kunder, til deg og meg i form av dyrere varer og tjenester ?
SA170131 Etter som prosjektet utvikler seg, vil kostnadene og tidskonsekvensene for å gjøre endringer øke.
DB170130 Riktignok vil det være omstillingskostnader knyttet til reformen, « men gevinstpotensialet vurderes klart til å overstige disse kostnadene ».
DB170130 LO-bladet Fri Fagbevegelse har beregnet kostnadene til 500 millioner.
DB170130 Da slipper du kostnadene å installere nytt utstyr.
DN170129 - Vi opplever at det er effektivisering og forenkling som gjør at brønnene blir billigere, ikke barbering av kostnadene .
DN170128 Tidligere på dagen ga Mattis ordre om en gjennomgang av kostnadene til to viktige forsvarsprogrammer : F-35-kampflyene, som blant annet Norge har bestilt, og det nye presidentflyet Air Force One.
DB170128 Tidligere på dagen ga Mattis ordre om en gjennomgang av kostnadene til to viktige forsvarsprogrammer : F-35-kampflyene, som blant annet Norge har bestilt, og det nye presidentflyet Air Force One.
AP170128 Tidligere på dagen ga Mattis ordre om en gjennomgang av kostnadene til to viktige forsvarsprogrammer : F-35-kampflyene, som blant annet Norge har bestilt, og det nye presidentflyet Air Force One.
AP170128 Tidligere på dagen ga Mattis ordre om en gjennomgang av kostnadene til to viktige forsvarsprogrammer : F-35-kampflyene, som blant annet Norge har bestilt, og det nye presidentflyet Air Force One.
SA170127 Tidligere på dagen ga Mattis ordre om en gjennomgang av kostnadene til to viktige forsvarsprogrammer : F-35-kampflyene, som blant annet Norge har bestilt, og det nye presidentflyet Air Force One.
DN170127 Meglerhuset skriver at det generelt ser en solid vekst, men at kostnadene har økt.
DN170127 Grunnen til at Höegh-aksjen nedgraderes er at Nordea har redusert estimatene på langsiktige rater og økt estimatene på de operasjonelle kostnadene til selskapet.
DN170127 Ved slutten av 2017 vil vi ha dekket inn kostnadene ved å hente gebyrinntekter fra andre betalingsområder, sa Trond Bentestuen på kapitalmarkedsdagen.
DB170127 Det motsatte gjelder for bedrifter som har kostnadene hjemme - typisk lønnsutgifter - og inntektene utenlands.
AP170127 Tidligere på dagen ga Mattis ordre om en gjennomgang av kostnadene til to viktige forsvarsprogrammer : ¶
DN170126 I tillegg har Forsvarsbygg sett nærmere på kostnadene knyttet til opprydding av den nåværende flyplassen.
DN170126 I kostnadene inngår ikke opprydding av miljøforurensning.
BT170126 De foreslår nye inngrep i naturperlen Søre Øyane for å få ned kostnadene .
SA170125 Høies reform « fritt behandlingsvalg », derimot, gir private aktører rett til å etablere seg der de selv ønsker og selv velge hvilke pasienter som skal få behandling - mens kostnadene dekkes over de offentlige sykehusenes budsjetter.
DN170125 På Troll-feltet var 2016-målet å kutte brønntiden med 25 prosent og kostnadene med 50 prosent sammenlignet med 2013-nivå, ifølge granskningsrapporten.
DN170125 I august kunngjorde selskapet at antall dager per brønn var redusert med mer enn førti prosent, kostnadene per brønn med over 30 prosent, og meter per dag var økt med over 70 prosent sammenlignet med situasjonen i 2013.
DN170125 Den uforutsette ekstraregningen, som deles av partnerskapet på Troll og boreselskapet, kommer i en tid Statoil har satt alt inn på å kutte kostnadene ved boreoperasjonene.
DB170125 Trump har nylig foreslått at USA legger ut for kostnadene og får refundert pengene av nabolandet - som altså ikke har lyst.
DB170125 Teknologien begynner å bli moden, kostnadene reduseres og produktene blir bedre.
DB170125 Beløpet skal ifølge MTV dekke kostnadene til et anonymt offer, i forbindelse med saken.
BT170125 Trump mener det var feil av USA å invadere Irak, men har uttalt at Iraks olje kan brukes til å dekke kostnadene som oppsto når invasjonen likevel ble gjennomført.
BT170125 Trump mener det var feil av USA å invadere Irak, men har uttalt at Iraks olje kan brukes til å dekke kostnadene som oppsto når invasjonen likevel ble gjennomført.
DN170124 - Økt konkurranse fra USA, som har produsert billig skifergass, setter ekstra press på norske gasselskaper om å få ned kostnadene for å bli konkurransedyktige, sier hun.
DB170124 Et flertall stemte for utmelding, men de fikk aldri forelagt noe sannferdig bilde av kostnadene ved utmelding eller hva Storbritannia kan vente seg i framtidige forhandlinger med EU.
DB170124 Her foreslås det at myndigheter må « forhandle frem globale avtaler om koordinering, finansiering og utvikling av helseteknologi som komplementerer de eksisterende innovasjonsmodellene, inkludert en bindende konvensjon om forskning og utvikling som skiller kostnadene ved forskning og utvikling fra sluttprisene ».
DB170124 Disse menneskelige kostnadene har vært underkommunisert av både politikere og fagfolk.
DB170123 Lavere kostnader, men... Kostnadene ved å kjøpe aksjer for et gitt beløp har gått ned.
DB170122 En annen ting er at du må huske å ta med alle de relative kostnadene med i regnestykket, som for eksempel innkjøp av strømmeenhet om du ikke har det fra før av eller oppgradering av bredbånd dersom det du har er for tregt. 10 Mbit vil nok være nok for de fleste, men dersom dere er flere i husstanden ville vi vurdert en pakke som ligger nærmere 20 Mbit.
AP170122 2015 : Regjeringen lover å bidra med 50 prosent av kostnadene til Fornebubanen. 2015 : Reguleringsplanen for den delen av banen som skal gå i Bærum er klar. 2016 : Det blir enighet om Oslopakke 3 og penger til Fornebubanen. 2016 : Det skal opprettes en egen etat som skal være byggherre. 2023 - 2024 : Planlagt ferdigstillelse.
AP170121 Staten ikke har råd til å finansiere prosjektene selv, men vil måtte spytte i en del av kostnadene , sa Chao.
AP170121 Deretter vil britene innse at de ikke tjener like mye som kostnadene øker, og det blir tøft, sier Soros og avslutter med snert : ¶ − Skilsmissen kommer til å ta lang tid.
DN170120 Mulighetsstudien som ligger til grunn for avtalen viser at prosjektet er økonomisk gjennomførbart hvis kostnadene for hver plattform kan holdes under 15 millioner dollar ( i overkant av 125 millioner kroner ), som er på linje med tomteprisene i London og New York.
BT170120 - Altfor lenge har en liten gruppe i vår nasjons hovedstad høstet belønningen av å regjere, mens folket har båret kostnadene .
DB170119 Kostnadene faller tilbake på innbyggerne.
SA170118 INNHOLD, IKKE BARE PRIS : - Kostnadene i pensjonsordningen er selvsagt viktig, men hva de ansatte får i pensjon er viktigere, er forklaringen Bjørn Erik Sættem i Storebrand gir på hvorfor selskapet opererer med administrasjonsgebyr på 463 kroner årlig.
FV170118 INNHOLD, IKKE BARE PRIS : - Kostnadene i pensjonsordningen er selvsagt viktig, men hva de ansatte får i pensjon er viktigere, er forklaringen Bjørn Erik Sættem i Storebrand gir på hvorfor selskapet opererer med administrasjonsgebyr på 463 kroner årlig.
DN170118 Tidligere Hydro-topp Eivind Reiten tror ikke oljenæringen vil klare å holde kostnadene nede når oljeprisen kommer tilbake.
DN170118 Tidligere Hydro-topp Eivind Reiten tror ikke oljenæringen vil klare å holde kostnadene nede når oljeprisen kommer tilbake, og laksegründer Inge Berg i Nordlaks vil bruke opptil fem milliarder kroner på havfarmer som kan løse dagens miljøproblemer ¶
DN170118 - Vi er fortsatt ufyselig dyre Tidligere Hydro-topp Eivind Reiten tror ikke oljenæringen vil klare å holde kostnadene nede når oljeprisen kommer tilbake. mer ¶
DB170118 Kostnadene er beregnet til 12 millioner dollar i følge the Verge.
DB170118 Vær også obs på kostnadene .
DB170118 Nå kriger alle om de samme kanalene, og da øker kostnadene , understreker Landevåg.
DB170118 Men én av de største kostnadene går på markedsføring.
DB170118 Hold kostnadene nede ¶
DB170118 - Det er viktig å holde kostnadene nede, det baller fort nok på seg.
BT170118 INNHOLD, IKKE BARE PRIS : - Kostnadene i pensjonsordningen er selvsagt viktig, men hva de ansatte får i pensjon er viktigere, er forklaringen Bjørn Erik Sættem i Storebrand gir på hvorfor selskapet opererer med administrasjonsgebyr på 463 kroner årlig.
AP170118 Barnepass : Trumps skatteforslag inneholder fullt fradrag for kostnadene ved pass for opptil fire barn.
AP170118 Barnepass : Trumps skatteforslag inneholder fullt fradrag for kostnadene ved pass for opptil fire barn.
AP170118 INNHOLD, IKKE BARE PRIS : - Kostnadene i pensjonsordningen er selvsagt viktig, men hva de ansatte får i pensjon er viktigere, er forklaringen Bjørn Erik Sættem i Storebrand gir på hvorfor selskapet opererer med administrasjonsgebyr på 463 kroner årlig.
SA170117 Men verken dette eller bevilgede midler har vært nok til å dekke kostnadene , fastslår Riksrevisjonen.
DN170117 Tidligere Hydro-topp Eivind Reiten tror ikke oljenæringen vil klare å holde kostnadene nede når oljeprisen kommer tilbake.
DN170117 Statoils konsernsjef Eldar Sætre ser også kostnadene som en av de største utfordringene fremover.
DN170117 Men nå advarer Reiten om at bransjen ikke vil klare å holde kostnadene nede i årene som kommer.
DN170117 Han må halvere kostnadene , sa Reiten henvendt til Sætre.
DN170117 - Når du kan ta ned kostnadene så mye som fra 2013 til 2016, er det et godt stykke arbeid.
DN170117 - Det er ikke nok med at kostnadene er gått ned 30 til 40 prosent.
DN170117 Men verken dette eller bevilgede midler har vært nok til å dekke kostnadene , fastslår Riksrevisjonen.
DN170117 Tidligere Hydro-topp Eivind Reiten tror ikke oljenæringen vil klare å holde kostnadene nede når oljeprisen kommer tilbake.
DN170117 Statoils konsernsjef Eldar Sætre ser også kostnadene som en av de største utfordringene fremover.
DN170117 Men nå advarer Reiten om at bransjen ikke vil klare å holde kostnadene nede i årene som kommer.
DN170117 Han må halvere kostnadene , sa Reiten henvendt til Sætre.
DN170117 - Når du kan ta ned kostnadene så mye som fra 2013 til 2016, er det et godt stykke arbeid.
DN170117 - Det er ikke nok med at kostnadene er gått ned 30 til 40 prosent.
DA170117 - Vår oppgave blir å sørge for at staten tar mest mulig av kostnadene , fastslår Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.
BT170117 Kostnadene med å reparere tunnelen er anslått til over 60 millioner kroner.
AP170117 Men Statoil-sjefen advarte kollegene mot å slippe kostnadene løs når pilene igjen peker oppover.
AP170117 Men Statoil-sjefen advarte kollegene mot å slippe kostnadene løs når pilene igjen peker oppover.
AP170117 Riksrevisjonen mener at denne ordningen ikke har fungert slik Stortinget har forutsatt, fordi den ikke har klart å dekke kostnadene for vedlikehold, heller ikke når det også har blitt gitt ekstrabevilgninger.
AP170117 Det manglende vedlikeholdet av disse har vært en utfordring i mange år, og Forsvarsbygg, som forvalter bygningene på vegne av Forsvarsdepartementet, har solgt unna et stort antall eiendommer for å få kostnadene ned.
SA170115 I dag er det slik at forbrukerne tar store deler av kostnadene når de velger å kjøpe elbil.
AP170115 Kostnadene ved å bygge ut solenergi-anlegg har falt med 40 prosent siden 2010, og derfor er det ikke umulig at utbyggingen blir enda mer omfattende enn myndighetene planlegger, ifølge beregninger nyhetsbyrået har fått foretatt.
AP170115 Kostnadene er selvsagt en av faktorene som blir diskutert frem mot landsmøtet hvor endelig program skal vedtas, opplyser Hansson.
BT170114 I statsbudsjettet gjorde regjeringen helomvending, med begrunnelse at kostnadene nå hadde økt til 66 millioner kroner.
BT170114 Kostnadene økte ¶
DN170113 l Plattformen er mer enn to år forsinket, og kostnadene har økt med over 50 prosent siden Stortinget vedtok utbygging i 2009 - fra 31,9 til minst 48,6 milliarder kroner.
DB170113 Det store spørsmålet skal være om det lar seg løse rent teknisk og hva som eventuelt blir kostnadene .
AP170113 Men oppsynet har fått beskjed fra Klima- og miljødepartementet om at det vil få tilført ressurser for å dekke kostnadene .
AP170113 Men oppsynet har fått beskjed fra Klima- og miljødepartementet om at det vil få tilført ressurser for å dekke kostnadene .
DN170112 | Feirer halvering av kostnadene
DN170112 Store reduksjoner i kostnadene gjør at flere prosjekter på norsk sokkel blir lønnsomme.
DN170112 I syv prosjekter er kostnadene mer enn halvert.
DN170112 | Åpner for ny letedebatt ¶ Kostnadene stuper og optimismen brer seg i den norske oljebransjen.
DN170112 Viktigere er det likevel at kostnadene er halvert i syv planlagte norske oljeutbygginger på to år.
DN170112 Han mener oljeselskapenes innsats for å få ned kostnadene er verd å legge merke til, og kanskje bryter med solnedgangsstemningen som preger offentlige diskusjoner rundt oljenæringen.
DN170112 Det har vært en suksesshistorie hvordan Statoil har fått kostnadene ned.
DN170112 Byrået berømmer riktignok Statoil for innsatsen med å få kostnadene ned rundt 45 prosent i prosjektet, men han tror ennå det kan være en vei å gå før 540 millioner fat i Castberg kan utvinnes lønnsomt.
DN170112 | Åpner for ny letedebatt ¶ Kostnadene stuper og optimismen brer seg i den norske oljebransjen.
DN170112 Viktigere er det likevel at kostnadene er halvert i syv planlagte norske oljeutbygginger på to år.
DN170112 Han mener oljeselskapenes innsats for å få ned kostnadene er verd å legge merke til, og kanskje bryter med solnedgangsstemningen som preger offentlige diskusjoner rundt oljenæringen.
AP170112 - Dersom vi ikke blir tilstrekkelig kompensert for de enorme kostnadene det er å beskytte disse landene, som har masse penger, masse penger - vi snakker om land som gjør det veldig bra - så ja, da er jeg absolutt forberedt på å fortelle disse landene : Gratulerer, dere kommer til å måtte forsvare dere selv, sa Trump i intervj
AP170112 - Dersom vi ikke blir tilstrekkelig kompensert for de enorme kostnadene det er å beskytte disse landene, som har masse penger, masse penger - vi snakker om land som gjør det veldig bra - så ja, da er jeg absolutt forberedt på å fortelle disse landene : Gratulerer, dere kommer til å måtte forsvare dere selv, sa Trump i intervj
DN170111 Tekstilfabrikker har jaktet på lave lønnskostnader i Japan, Sørøst-Asia og Kina for å få ned kostnadene .
DN170111 Ikke bare kan de redusere kostnadene gjennom teknologi og innovasjon, men de har en mulighet til å bli markedsleder.
DN170110 Samtidig førte høyere kullpriser til at kostnadene økte for flere selskaper.
DN170110 Dette fordi disse kostnadene varierer med hvor og når man kjører, sier hun.
DN170110 Kostnadene er knyttet til veislitasje, støy, lokale utslipp og kø.
AP170110 Dette fordi disse kostnadene varierer med hvor og når man kjører, sier hun.
AP170110 Kostnadene er knyttet til veislitasje, støy, lokale utslipp og kø.
DN170109 Halvering av kostnadene sender subsidiene ned i null i enkelte nye havvindprosjekter.
DB170109 Tar du høyde for alle kostnadene , er timelønnen for en au pair heller ikke så lav som mange skulle ønske eller tro.
DN170108 Halvering av kostnadene sender subsidiene ned i null i enkelte nye havvindprosjekter.
BT170108 Vi har brukt tiden etter det på å begynne å se på tiltak for å redusere kostnadene , sier Mack-direktør Harald Bredrup til NTB.
BT170108 Vi har brukt tiden etter det på å begynne å se på tiltak for å redusere kostnadene , sier Mack-direktør Harald Bredrup til NTB.
AP170108 Vi har brukt tiden etter det på å begynne å se på tiltak for å redusere kostnadene , sier Mack-direktør Harald Bredrup til NTB.
AP170108 - Det sier seg selv at med en så stor reduksjon som den Rema har skissert, så må vi gå dypt inn i kostnadene våre, sier Bredrup.
FV170106 - Ved å få ned kostnadene knyttet til batterier kan vi gjøre våre produkter tilgjengelige for flere og flere mennesker, noe som vil gjøre oss i stand til å ha størst mulig påvirkning slik at verden går over til bærekraftig energi.
DN170106 Nå sier han USA skal forskuttere kostnadene .
DB170106 Og kostnadene for samfunnet var over 100 milliarder kroner.
DB170106 Kostnadene blir enorme regnet både i mennesker og milliarder.
BT170106 Kostnadene de pålegger utbyggerne gjennom bygging av offentlig infrastruktur og lignende, er også byrådets ansvar.
BT170106 Kostnadene de pålegger utbyggerne gjennom bygging av offentlig infrastruktur og lignende, er også byrådets ansvar.
BT170106 - Ved å få ned kostnadene knyttet til batterier kan vi gjøre våre produkter tilgjengelige for flere og flere mennesker, noe som vil gjøre oss i stand til å ha størst mulig påvirkning slik at verden går over til bærekraftig energi.
AP170106 - Ved å få ned kostnadene knyttet til batterier kan vi gjøre våre produkter tilgjengelige for flere og flere mennesker, noe som vil gjøre oss i stand til å ha størst mulig påvirkning slik at verden går over til bærekraftig energi.
AA170106 - Ved å få ned kostnadene knyttet til batterier kan vi gjøre våre produkter tilgjengelige for flere og flere mennesker, noe som vil gjøre oss i stand til å ha størst mulig påvirkning slik at verden går over til bærekraftig energi.
SA170105 I høst leste vi i Aftenbladet at Statens Vegvesen anslår at kostnadene for sykkelstamveien mellom Sandnes og Stavanger vil komme opp i hele 94.000 kr pr. meter.
DN170105 VG og Dagbladet trykker flere steder ved samme trykkerier, og reduksjon eller bortfall av Dagbladet vil påvirke kostnadene for VG, uten at Steiro ennå har regnet konkret på dette.
AP170105 Nå er spørsmålet hvem som har de laveste kostnadene og mest bensin på tanken.
AP170105 Nå er spørsmålet hvem som har de laveste kostnadene og mest bensin på tanken.
BT170104 De foreløpige kostnadene ser nå ut til å havne på over 60 millioner kroner.
DB170103 Disse kostnadene dekker drift, utvikling og ikke minst konstant oppgradering som sørger for at man hele tiden har et nett som er rustet for framtiden, skriver Sandstø til oss i en e-post.
AP170103 Det tok én måned å tjene inn kostnadene .
DB170102 - De eneste som kunne tvunget fram det er Nato, men det er lite sannsynlig at medlemslandene er villige til å ta kostnadene ved det, sier Wilhelmsen.
DB170102 Veibruksavgiftene på drivstoff skal stille brukeren overfor de eksterne kostnadene ved vegtrafikken : ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og utslipp ( eks CO2 ) ¶
DB170102 Når tilstrekkelig mange tilpasser seg idealet, øker kostnadene ved å bryte med normen.
AP170102 De første årene har kostnadene likevel økt fordi flere nye kull samtidig kunne ta ut pensjonen tidlig.
DB170101 Selv om du selv må gjøre en innsats, er kostnadene i hvert fall nokså beskjedne.
AP161231 - På grunn av det store omfanget ødeleggelsene har, den økonomiske situasjonen og det faktum at kampen mot terrorisme prioriteres, er det umulig å dekke disse kostnadene akkurat nå, sier han.
AP161231 - På grunn av det store omfanget ødeleggelsene har, den økonomiske situasjonen og det faktum at kampen mot terrorisme prioriteres, er det umulig å dekke disse kostnadene akkurat nå, sier han.
FV161216 Kostnadene inkluderer blant annet grunnerverv, prosjekteringskostnader og Statens vegvesen sine kostnader knyttet til prosjektledelse.
BT161216 - Det innføres en frist på åtte uker for kommunens behandling av seksjoneringssaker og kommunene får mulighet til å kreve gebyrer som dekker de faktiske kostnadene ( selvkostprinsippet ).
AP161216 - Det innføres en frist på åtte uker for kommunens behandling av seksjoneringssaker og kommunene får mulighet til å kreve gebyrer som dekker de faktiske kostnadene ( selvkostprinsippet ).
AA161216 - Det innføres en frist på åtte uker for kommunens behandling av seksjoneringssaker og kommunene får mulighet til å kreve gebyrer som dekker de faktiske kostnadene ( selvkostprinsippet ).
FV161209 Må legge om ¶ Kostnadene for selskapene som ikke når kravet blir store.
DN161207 | Kappet uthuset til naboene i to - krever kostnadene dekket ¶
BT161207 Må legge om ¶ Kostnadene for selskapene som ikke når kravet blir store.
AP161201 En type nettleie Canal Digital fikk mye kritikk for i høst, og Forbrukerrådet satt spørsmålstegn ved både lovligheten av nettleien og om den står i rimelig forhold til kostnadene CDK påberoper seg.
AP161201 Blant annet satt Forbrukerrådet spørsmålstegn ved både lovligheten av nettleien og om den står i rimelig forhold til kostnadene CDK påberoper seg.
DN161128 Japanske myndigheter har nesten doblet anslaget for kostnadene etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima i 2011.
DN161128 I tillegg dekker kostnadene nedstengningen av anlegget og opprydningen i områdene rundt.
VG161122 Man senker flyplassavgiftene og noe av kostnadene , sier han.
AP161112 Senere peker nestleder i partiets helsefraksjon, Tove Karoline Knutsen, på at kostnadene nå er langt høyere for nybyggingen enn først beregnet.
SA161111 Hun mener at kostnadene med å drive med langrenn må holdes nede for å bevare rekrutteringen.
AP161111 Hun mener at kostnadene med å drive med langrenn må holdes nede for å bevare rekrutteringen.
SA161108 Kostnadene er for alle norske forsikringsselskap.
FV161108 Kostnadene er for alle norske forsikringsselskap.
BT161108 Kostnadene er for alle norske forsikringsselskap.
AP161108 Kostnadene er for alle norske forsikringsselskap.
SA161102 Kor 9,12 på får meg til å tenke på taksameteret i en drosje : Når man har tatt plass i setet, begynner kostnadene å løpe.
SA161026 Slik skal man kunne sammenligne de ulike tilbudene på en enklest mulig måte og danne seg et bilde av kostnadene .
SA161019 - Du angriper begge Leangen-selskapene, men det er hovedsakelig eiendomsselskapet som blir belastet kostnadene i denne striden, Jørgensen ?
AP161018 - Ved at disse to festivalene kan samarbeide om infrastrukturen, ved å dele på blant annet scene, lyd, lys og lyd, samt personell, blir også kostnadene lavere, sier Gunnufsen.
SA161007 Junge, Heiko ¶ Kostnadene virker ikke urimelig høye med tanke på summene man legger i kjøkkeninnredning, parkett og garderobeløsninger, mener Forbrukerombudet.
FV161007 Junge, Heiko ¶ Kostnadene virker ikke urimelig høye med tanke på summene man legger i kjøkkeninnredning, parkett og garderobeløsninger, mener Forbrukerombudet.
BT161007 Kostnadene virker ikke urimelig høye med tanke på summene man legger i kjøkkeninnredning, parkett og garderobeløsninger, mener Forbrukerombudet.
AP161006 - Tidligere kunne du flytte formue over i bolig, det løste man med leieinntekter som forsvarte kostnadene .
AP160929 - Jeg ville helst ha mottatt NM-medaljen i Norge, og jeg kunne selv ha tatt de kostnadene , men NGF vil gjøre det i England av praktiske årsaker, sier Kelly, som sier seg fornøyd med den totale løsningen.
DA160926 Før oljenedgangen, som begynte sommeren 2014, hadde kostnadene på norsk sokkel firedoblet seg.
DA160926 Det er naturlig at kostnadene øker når oljeprisen går opp, spesielt på service og innkjøp.
FV160914 Håkon Mosvold Larsen, Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶ Kostnadene på slike omfattende rehabiliteringsjobber fordeler seg gjerne omtrent likt på utvendig og innvendig arbeid, ifølge Anne Gunnarshaug Lien, seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk, som råder deg til å ikke glemme bygningsskallet.
FV160914 De samlede kostnadene , på omtrent tre millioner, betalte paret selv, men de fikk rabatt på byggematerialer og gratis arkitekthjelp.
BT160914 De samlede kostnadene , på omtrent tre millioner, betalte paret selv, men de fikk rabatt på byggematerialer og gratis arkitekthjelp.
BT160914 Kostnadene på slike omfattende rehabiliteringsjobber fordeler seg gjerne omtrent likt på utvendig og innvendig arbeid, ifølge Anne Gunnarshaug Lien, seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk, som råder deg til å ikke glemme bygningsskallet.
DA160913 Fresvik tror dette kommer av at oljeprisen har sluttet å falle, kostnadene er mer under kontroll og kronekursen holder seg svak.
AP160913 For å sikre tilgang til kraft og holde kostnadene i sjakk, går de inn for gassturbiner.
FV160824 Du kan få dekket inntil 25 prosent av kostnadene .
FV160817 Retrostilen kom til etter hvert, både som et resultat av at familien ville holde kostnadene nede og at de liker stilen.
DA160815 Ketil Solvik-Olsen vil ikke være med og ta kostnadene for dyrere bussløsninger som ikke gir bedre trafikkflyt i Stavanger-regionen.
DA160815 FOTO : ROY STORVIK ¶ Kostnadene for - og omfanget av - bussveien på Nord-Jæren har økt fra anslåtte 4 milliarder kroner til Vegvesenets siste prisanslag på 9,9 milliarder kroner.
FV160812 Vær oppmerksom på kostnadene knyttet til å holde huset varmt.
AP160812 Vær oppmerksom på kostnadene knyttet til å holde huset varmt.
SA160804 Årsaken til at prisen øker for alle våre kunder nå er en betydelig økning i kostnadene vi betaler for PL-rettighetene, og prisøkningen er vesentlig lavere enn økningen i kostnadene , svarer Nilsen.
SA160804 Årsaken til at prisen øker for alle våre kunder nå er en betydelig økning i kostnadene vi betaler for PL-rettighetene, og prisøkningen er vesentlig lavere enn økningen i kostnadene, svarer Nilsen.
FV160804 Årsaken til at prisen øker for alle våre kunder nå er en betydelig økning i kostnadene vi betaler for PL-rettighetene, og prisøkningen er vesentlig lavere enn økningen i kostnadene , svarer Nilsen.
FV160804 Årsaken til at prisen øker for alle våre kunder nå er en betydelig økning i kostnadene vi betaler for PL-rettighetene, og prisøkningen er vesentlig lavere enn økningen i kostnadene, svarer Nilsen.
AP160804 Årsaken til at prisen øker for alle våre kunder nå er en betydelig økning i kostnadene vi betaler for PL-rettighetene, og prisøkningen er vesentlig lavere enn økningen i kostnadene , svarer Nilsen.
AP160804 Årsaken til at prisen øker for alle våre kunder nå er en betydelig økning i kostnadene vi betaler for PL-rettighetene, og prisøkningen er vesentlig lavere enn økningen i kostnadene, svarer Nilsen.
SA160726 Retrostilen kom til etter hvert, både som et resultat av at familien ville holde kostnadene nede og at de liker stilen.
BT160726 Retrostilen kom til etter hvert, både som et resultat av at familien ville holde kostnadene nede og at de liker stilen.
AP160726 Retrostilen kom til etter hvert, både som et resultat av at familien ville holde kostnadene nede og at de liker stilen.
SA160721 Man bør i hvert fall be om et overslag over kostnadene .
BT160721 Man bør i hvert fall be om et overslag over kostnadene .
AP160721 Man bør i hvert fall be om et overslag over kostnadene .
AP160713 Man kan jo ha base i nord og trene i nord, så vil kostnadene være knyttet opp til å reise på renn, sier Eliassen, som ikke utelukker at han kunne vært en del av et slikt lag.
AP160707 - Er det rimelig at DSL-kundene betaler mest og samtidig har tilbud om lavest hastigheter slik NKOM-tallene viser?- Det er betenkelig, men samtidig er det generelt veldig vanskelig å vite hva de reelle kostnadene er til utbygging og drift av bredbånd i Norge.
SA160613 Veiledende pris på F-Pace ligger over Audi Q5, BMW X3 og Mercedes-Benz GLC med tilsvarende motoriseringer, men det er vanskelig å sammenligne direkte, da utstyrsnivå og kostnadene knyttet til ekstrautstyr spiller inn.
BT160613 Veiledende pris på F-Pace ligger over Audi Q5, BMW X3 og Mercedes-Benz GLC med tilsvarende motoriseringer, men det er vanskelig å sammenligne direkte, da utstyrsnivå og kostnadene knyttet til ekstrautstyr spiller inn.
AP160613 Veiledende pris på F-Pace ligger over Audi Q5, BMW X3 og Mercedes-Benz GLC med tilsvarende motoriseringer, men det er vanskelig å sammenligne direkte, da utstyrsnivå og kostnadene knyttet til ekstrautstyr spiller inn.
AP160604 Nå gjelder det bare å få kostnadene på rett plass og legge inn et bud, sier hun.
AP160604 - Vi har et klart mål om få kostnadene ned ytterligere 40 prosent innen 2030.
SA160602 Vi mener man må utvikle en « Hofmo - modell » for trenere hvor stat, kommune og klubb betaler en tredel av kostnadene hver. 7.
AP160602 Vi må tenke helt annerledes, vi må bli strenge på at kostnadene kan forsvares i konkurranse med andre.
AP160602 Vi mener man må utvikle en « Hofmo - modell » for trenere hvor stat, kommune og klubb betaler en tredel av kostnadene hver. 7.
NL160531 Slik kan man organisere tilbudet i LOSA på en måte som sikrer kvalitet og samtidig holder kostnadene nede.
NL160531 Kostnadene ved landbruksskolen i Tana reduseres betydelig, eksempelvis vurdere ny driftsform for fjøset.
AP160525 Kostnadene til prosjektet ligger på rundt 290 millioner kroner, finansiert av Eidfjord kommune, Hardangerrådet og Hordaland fylkeskommune i tillegg til Statens vegvesen.
AA160525 Kostnadene til prosjektet ligger på rundt 290 millioner kroner, finansiert av Eidfjord kommune, Hardangerrådet og Hordaland fylkeskommune i tillegg til Statens vegvesen.
AP160524 Får kunden kjennskap til at overfakturering og overbehandling skjer på klinikken, og fortsetter å oppsøke denne, kan man risikere å måtte betale en del av kostnadene selv, sier Voll.
DN160503 TV 2 må kvitte seg med ansatte for å redusere kostnadene .
DN160503 Samtidig økte kostnadene med nær en halv milliard kroner.
AP160501 - Vi mener forslaget fra byrådet vil svekke ambisjonene for det nye biblioteket, resultatet er et 60 prosents bibliotek til 100 prosent av kostnadene .
AP160322 Dypest innhogg i kostnadene er knyttet til husleien til Avinor.
AP160322 Slik sett er inntektssiden mye større enn kostnadene .
VG160310 Advokat Håkon Bleken understreker at søksmålet ennå ikke er levert, i påvente av at Jachimowiczs skal samle inn nok penger til å dekke kostnadene ved saken.
BT160308 Konklusjonen er uansett at kostnadene for turistene er høye.
AP160306 Kostnadene
AP160305 Når disse kostnadene trekkes fra faktorinntektene fremkommer driftsresultatet eller det eierne sitter igjen med.
SA160226 Kostnadene til dyre advokater og rådgivere har skutt i været.
AP160226 Kostnadene til dyre advokater og rådgivere har skutt i været.
SA160221 Vi hadde sett hvordan kostnadene på slike granskninger kunne eskalere.
AP160221 Vi hadde sett hvordan kostnadene på slike granskninger kunne eskalere.
AP160219 I fjor høst gikk byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) igjennom kostnadene og alternativene til det nye biblioteket i Bjørvika, før han sa ja til at byggingen fortsetter.
AP160219 Forrige helg vedtok årsmøtet i Oslo MDG at partiet ønsker en ny gjennomgang av kostnadene med nytt Munch-museum.
AP160219 Det er viktig å skape bevissthet rundt kostnadene for dette prosjektet, uansett lokalisering, sier Nissen.
AP160219 - Stanser vi byggingen i Bjørvika nå for så å bygge nytt på Tøyen, vil kostnadene være rundt 2,5 milliarder korner.
AP160215 seum.2013 : I mai snur SV og danner flertall for Lambda i Bjørvika, i bytte mot betydelige oppgraderinger av Tøyen-området.2016 : Byrådserklæringen til Ap, SV og MDG sier at de skal arbeide for å realisere nytt Munch-museum, ikke hvor museet skal ligge.2016 : I februar vedtar MDG at de vil utrede kostnadene ved å bygge nytt Munch-museum på Tøyen.
AP160215 Nå er det opp til byrådet å ta stilling til om de vil foreta en ny gjennomgang av kostnadene .
AP160203 Fornebubanen : Dersom en bymiljøavtale kommer på plass mellom staten, Oslo og Akershus, skal staten bidra med 50 prosent av kostnadene .
AP160201 Skal bidra med minst 50 prosent av kostnadene
AP160201 Rett etter valget lovet regjeringspartiene med KrF og Venstre at staten skulle bidra med femti prosent av kostnadene for å bygge Fornebubanen.
AP160130 Landene som ikke ønsker å være en del av koalisjonen kan bidra med å dekke kostnadene ved forslaget, skriver BBC.
AP160123 Plutselig forsto jeg at jeg hadde en utopisk visjon om teknologien og at jeg undervurderte de samfunnsmessige kostnadene , sier kanadieren, som til daglig bor i Toronto men som reiser verden rundt og holder minst 80 foredrag i året.
DN160120 Oljeselskapet Royal Dutch Shell bekrefter å ville kutte 10.000 stillinger for ytterligere å redusere kostnadene i kjølvannet av oljeprisfallet, ifølge en såkalt foreløpig resultatmelding.
AP160120 Du får dekket halvparten av alle kostnadene ( kjøp, transport og montering ), begrenset til 6000 kroner.
DA160115 - Mange jobber kommer ikke tilbake, ellers ville bedriftene hatt de samme kostnadene som de hadde før krisen.
DA160115 - Mange jobber kommer ikke tilbake, ellers ville bedriftene hatt de samme kostnadene som de hadde før krisen.
AP160114 Dette reduserer kostnadene ved å gjøre forretninger, og det smører samfunnet, sier han til Aftenposten på DNBs industrikonferanse.
AP160114 Dette reduserer kostnadene ved å gjøre forretninger, og det smører samfunnet, sier han til Aftenposten på DNBs industrikonferanse.
AP160112 Legger man til disse kostnadene , vil man få et kostnadsnivå for gassen i Europa som norske aktører kan være fornøyd med, sier Nysveen.
AP160107 Det er dét som gjør at vi kan få kostnadene ned.
AP160107 Mange mener at det å hjelpe i nærområdene gjør at du kan hjelpe veldig mange flere enn ved å ta mange til Norge, fordi kostnadene ved å hjelpe her er mye høyere.
SA160106 Vær oppmerksom på kostnadene knyttet til å holde huset varmt.i ¶
BT160106 Vær oppmerksom på kostnadene knyttet til å holde huset varmt.
AP160106 Vær oppmerksom på kostnadene knyttet til å holde huset varmt.
AP160106> Vær oppmerksom på kostnadene knyttet til å holde huset varmt.
AP160106> target="avis" href= Vær oppmerksom på kostnadene knyttet til å holde huset varmt.