VG170913 Han var åpenbart trent på debattformatene, kortslipt og tydelig.