AP170913https://www.aftenposten.no/osloby/i/Xr09r/Na-vet-vi-hvilken-pave-som-star-bak-paveseglet Innocens den IV var en kontroversiell pave som aktivt drev korstogsrekruttering og var i ├ąpen konflikt med den tysk-romerske keiseren.
AA170913 Innocens den IV var en kontroversiell pave som aktivt drev korstogsrekruttering og var i ├ąpen konflikt med den tysk-romerske keiseren.