AP170913 Innocens den IV var en kontroversiell pave som aktivt drev korstogsrekruttering og var i åpen konflikt med den tysk-romerske keiseren.
AA170913 Innocens den IV var en kontroversiell pave som aktivt drev korstogsrekruttering og var i åpen konflikt med den tysk-romerske keiseren.