SA160606 Draktprodusentene virker fortsatt å legge store ressurser i landslagsdraktene, selv om noen av draktene virker å ha blitt laget med kopitastene .
AP160606 Draktprodusentene virker fortsatt å legge store ressurser i landslagsdraktene, selv om noen av draktene virker å ha blitt laget med kopitastene .