DA171201 ) koordinerer et sakskompleks som så langt inneholder over 12.000 dokumentsider.
BT171130 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) som koordinerer og varsler om alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser i Norge, har erfart at Russland ofte går etter informasjon fra statlig sektor, mens Kina prioriterer næringslivet.
BT171123 Argentinske myndigheter leder letearbeidet, mens USA koordinerer den internasjonale hjelpen.
AP171123 Argentinske myndigheter leder letearbeidet, mens USA koordinerer den internasjonale hjelpen.
AP171117 Politiet er på stedet og « koordinerer håndteringen av hendelsen », heter det i en uttalelse fra Thames Valley Police, ifølge Sky news.
AA171112 Jeg ønsker meg en minister som utvikler en tydelig digitaliseringspolitikk og koordinerer på tvers av departementer og ansvarsområder.
VG171109 Det er NATOs operative kommando i Napoli som koordinerer øvelsen sammen med ledelsesstaber i Tyskland og Storbritannia.
AA171028 I tillegg sitter Statens vegvesen og Jernbaneverket i kontaktutvalget som koordinerer Miljøpakken.
BT171024 Lærerne koordinerer slik at vi ikke får mer enn et par-tre prøver i uken.
DB171016 Rajoy vil besøke sentre som koordinerer arbeidet med å slukke de mange brannene.
DA171009 Tirsdag er det planlagt et møte mellom dem som koordinerer samtalene.
AA171009 Tirsdag skal det holdes et møte mellom dem som koordinerer samtalene.
AA171009 Tirsdag er det planlagt et møte mellom dem som koordinerer samtalene.
DA171005 Når det skal graves i Oslo ønsker vi at det bare gjøres én gang - der vi koordinerer det som skal gjøres både på vann og avløp, fortau og gateplan og annet, slik at belastningen for Oslos innbyggere blir minst mulig.
DB170918 Det er fransk territorium, og på øya ligger senteret som koordinerer nødhjelpsinnsatsen til øyer som ble truffet av « Irma », skriver NTB.
AP170918 Der ligger senteret som koordinerer nødhjelpsinnsatsen til øyer truffet av Irma.
AA170918 Der ligger senteret som koordinerer nødhjelpsinnsatsen til øyer truffet av Irma.
DB170916 - True North koordinerer « Mission Impossible 6 », « Berlin Station 2 », « The Innocents » og « Norway », sier Borch til Dagbladet.
VG170911 Senere fraktes tyvegodset til Litauen av vare-taxier og andre transportfirmaer, sier politiførstebetjent Tonje Reiten, leder for Spesiell innsats Enhet vest i Oslo-politiet, som koordinerer etterforskningen i samarbeid med flere andre politidistrikter.
VG170910 Det er det svenske firmaet Samres som koordinerer TT-reisene i Oslo, mens Norgestaxi kjører turene.
VG170902 Politiet koordinerer aksjonen.
VG170827 Joint Operations Command ( JOC ), som koordinerer den USA-ledede koalisjonens krigføring mot IS, bekrefter at regjeringsstyrkene nå kontrollerer « 94 prosent av byen, 27 av 29 distrikter ».
AP170827 Joint Operations Command ( JOC ), som koordinerer den USA-ledede koalisjonens krigføring mot IS, bekrefter at regjeringsstyrkene nå kontrollerer « 94 prosent av byen, 27 av 29 distrikter ».
AA170827 Joint Operations Command ( JOC ), som koordinerer den USA-ledede koalisjonens krigføring mot IS, bekrefter at regjeringsstyrkene nå kontrollerer " 94 prosent av byen, 27 av 29 distrikter ».
AA170818 Venner og familie koordinerer søk etter Rakavan Jeevaharan på en Facebook-side.
AA170817 Venner og familie koordinerer leteaksjonen der studentene deltar.
AP170807 Selv om de ikke har pasientkontakt bruker de sykepleierkompetansen aktivt i arbeidet, som når de sitter på kreftlinjene eller koordinerer , forklarer By som oppfordrer Kreftforeningen til å ta kontakt slik at konflikten kan løses.
AA170807 Selv om de ikke har pasientkontakt bruker de sykepleierkompetansen aktivt i arbeidet, som når de sitter på kreftlinjene eller koordinerer , forklarer By som oppfordrer Kreftforeningen til å ta kontakt slik at konflikten kan løses.
DA170806 Selv om de ikke har pasientkontakt bruker de sykepleierkompetansen aktivt i arbeidet, som når de sitter på kreftlinjene eller koordinerer , forklarer By som oppfordrer Kreftforeningen til å ta kontakt slik at konflikten kan løses.
DA170801 - Det er politiet som koordinerer innsatsen.
AA170801 - Det er politiet som koordinerer innsatsen.
DB170730 Det er italienske myndigheter som koordinerer hvor vi drar, sier Helland-Hansen.
DN170720 Over halvparten av terroraksjonene i 2016 fant sted i Irak, Afghanistan, India, Pakistan og Filippinene, opplyser Justin Siberell som koordinerer det amerikanske utenriksdepartementets kamp mot terror.
AA170720 Over halvparten av terroraksjonene i 2016 fant sted i Irak, Afghanistan, India, Pakistan og Filippinene, opplyser Justin Siberell som koordinerer det amerikanske utenriksdepartementets kamp mot terror.
AP170625 For første gang i Palermos historie har en gruppe utenlandske forretningseiere stått opp mot mafiaen, sier Daniele Marannano som koordinerer gruppen Addiopizzo, « Farvel pizzo ».
AP170625 For første gang i Palermos historie har en gruppe utenlandske forretningseiere stått opp mot mafiaen, sier Daniele Marannano som koordinerer gruppen Addiopizzo, « Farvel pizzo ».
AA170625 ¶ Innsatsleder Erik Bang Danielsen i Trøndelag politidistrikt koordinerer letearbeidet.
SA170614 - Det er ingen som koordinerer .
DN170614 - Det er ingen som koordinerer .
DA170614 - Det er ingen som koordinerer .
AA170614 - Det er ingen som koordinerer .
DB170613 Hun viser til at MST ofte anbefaler barnevernstjenesten å følge opp familier i etterkant av behandlingen og at MST/FFT ofte koordinerer videre samarbeid mellom andre instanser som BUP eller familievernkontoret.
AP170611 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet : Koordinerer og dekker det barnefaglige og det nasjonale bo- og støttetilbudet ¶
AP170611 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet : Koordinerer og dekker det barnefaglige og det nasjonale bo- og støttetilbudet ¶
SA170610 - Det er et veldig stort tilbud som jeg tror det er viktig at klubbene koordinerer , sier Jacobsen.
AP170610 - Det er et veldig stort tilbud som jeg tror det er viktig at klubbene koordinerer , sier Jacobsen.
DB170606 Ingen etat koordinerer dette og fire av ti ruspasienter mangler bolig ved avsluttet behandling.
AP170602 Etter den omfattende gjennomgangen av beredskapen i Norge etter terrorangrepene 22.juli 2011, konkluderte Helsedirektoratet med at landets 16 AMK-sentraler, som tar i mot nødmeldinger fra 113 og koordinerer ambulanser og luftambulanser, ikke hadde god nok oversikt og styring av ressursene.
AA170602 - Vi skal gjøre alt USA ville gjort hvis vi fortsatt hadde forpliktet oss til klimamålene fra Parisavtalen, sier tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg, som koordinerer samarbeidet.
BT170530 - Minst 400 tilfluktssteder, skoler og regjeringsbygninger huser de evakuerte, sier Golam Mostofa, som koordinerer evakueringen.
AA170530 - Minst 400 tilfluktssteder, skoler og regjeringsbygninger huser de evakuerte, sier Golam Mostofa, som koordinerer evakueringen.
VG170528 - Kongeskipet har meldt seg og koordinerer nå de mindre båtene i søket, opplyste Viste til VG ved 14-tiden.
VG170512 Han koordinerer kursprosjektet som de siste dagene har blitt holdt på Politihøgskolen i Oslo.
DB170510 LRS koordinerer videre arbeid på stedet ¶
BT170510 Nato har ikke et eget oppdrag i Syria, men flere av alliansens medlemmer deltar i den USA-ledede koalisjonen, og generalsekretær Jens Stoltenberg har tidligere sagt at han forventer at NATO-landene koordinerer innsatsen sin.
AA170510 NATO har ikke et eget oppdrag i Syria, men flere av alliansens medlemmer deltar i den USA-ledede koalisjonen, og generalsekretær Jens Stoltenberg har tidligere sagt at han forventer at NATO-landene koordinerer innsatsen sin. ( ©NTB ) ¶ | 5.000 arbeidere evakuert etter at tunnel med radioaktivt avfall kollapset i USA ¶
BT170502 Dansk redningstjeneste, som koordinerer søket, har derfor bedt om assistanse fra svensk side.
AA170414 De koordinerer opptaket til 29 universiteter og høgskoler, blant annet NTNU.
DB170403 Climate Action Network, som koordinerer 140 miljø- og utviklingsorganisasjoner i Europa, krever at EU må redusere utslippene med 55 prosent i 2030 i forhold til 1990-nivå for å være på linje med Paris.
VG170401 Booth koordinerer for øyeblikket et splitter nytt prosjekt som skal undersøke hvor skadelig mikrofiber er, samt se på måter å redusere fiberutslipp på.
VG170401 BEKYMRET : Andrew Booth, seniorforsker ved SINTEF i Trondheim, koordinerer for øyeblikket et splitter nytt prosjekt finansiert av Forskningsrådet, og skal de neste tre årene undersøke hvor skadelig mikrofiber faktisk er for organismer.
SA170331 Kosinski koordinerer nå testverktøyet myPersonality, som er et globalt samarbeid mellom over 200 forskere, og over 8 millioner Facebook-brukere.
AA170330 Det er fra kontoret i Gaziantep at den danske hjelpeorganisasjonen koordinerer sin innsats i Syria. ( ©NTB ) ¶
DN170327 De friere tøylene innebærer et linjeskift i det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ), som koordinerer utenriks- og forsvarspolitikken og setter i verk presidenten sikkerhetspolitikk.
AP170327 De friere tøylene innebærer et linjeskift i det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ), som koordinerer utenriks- og forsvarspolitikken og setter i verk presidenten sikkerhetspolitikk.
AA170327 De friere tøylene innebærer et linjeskift i det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ), som koordinerer utenriks- og forsvarspolitikken og setter i verk presidenten sikkerhetspolitikk.
BT170324 En bør også vurdere om ansvarsgrupper bør lovfestes siden dette er grupper der fagfolk som samarbeider og koordinerer tiltak knyttet til barnas ulike behov for hjelp og støtte møtes.
DA170314 Denne marskvelden før parlamentsvalget i Nederland koordinerer Savannah Koolen en dør-til-dør-aksjon i bydelen De Pijp rett sør for sentrum av Amsterdam.
DA170311 Vår produsent Ole Jørn Myklebust er den som koordinerer disse miljøene, forklarer han.
DB170308 ¶ JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER : Per-Willy Amundsens departement koordinerer regjeringens arbeid med oppfølging av handlingsplanen på vold i nære relasjoner, Et liv uten vold.
DB170308 Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer regjeringens arbeid med oppfølging av handlingsplanen på vold i nære relasjoner Et liv uten vold.
VG170305 - Beslutningen om å innstille undervannssøket har ikke vært enkelt, og den er ikke blitt tatt uten en følelse av sorg, heter det i uttalelsen fra senteret i Australia som koordinerer letingen.
DB170305 Det er FBI som koordinerer etterforskningen.
DA170304 Nå er han del av apparatet som koordinerer operasjonene i Middelhavet.
BT170301 PROSJEKT PLASTOX : Seniorforsker Andrew Booth ved SINTEF i Trondheim koordinerer et prosjekt som blant annet skal se på umiddelbare og langtidseffekter av mikroplast.
AA170227 Han mener at det er viktig å ha en spesialenhet som koordinerer arbeidet.
VG170224 Koordinerer sikkerhetstiltak og kontrollerer sikkerhetstilstanden.
DB170221 I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.
SA170215 Han koordinerer samarbeidet mellom Kripos og fotballen.
BT170215 Han koordinerer samarbeidet mellom Kripos og fotballen.
AP170215 - Vi søker en lokal representant i Norge som støtter og koordinerer de blivende foreldrene i samarbeid med oss.
AP170215 - Vi søker en lokal representant i Norge som støtter og koordinerer de blivende foreldrene i samarbeid med oss.
AP170215 Han koordinerer samarbeidet mellom Kripos og fotballen.
DB170214 Han er reiselivssjef i Visit Tromsø-Regionen AS, destinasjonsselskapet som drifter byens turistkontor og koordinerer regionens nordlysturisme.
VG170205 Det er Horne som koordinerer regjeringens arbeid med dette.
DN170124 Oljeminister Al-Luaibi sier at Bagdad også koordinerer reduksjoner med den delvis selvstyrte Kurdistan-regionen og internasjonale selskaper.
SA170117 Senteret i Australia som koordinerer letingen, opplyste tirsdag at arbeidet offisielt er avsluttet.
DN170117 Senteret i Australia som koordinerer letingen, opplyste tirsdag at arbeidet offisielt er avsluttet.
BT170117 Senteret i Australia som koordinerer letingen, opplyste tirsdag at arbeidet offisielt er avsluttet.
AP170117 Senteret i Australia som koordinerer letingen, opplyste tirsdag at arbeidet offisielt er avsluttet.
AP161115 Til tross for store geopolitiske splittelser mellom de autokratiske medlemslandene i FN, koordinerer OIC felles opptreden i FN i en lang rekke menneskerettighetssaker.
AA160725 I dag fungerer det slik at det er IOC som selv koordinerer antidopingarbeidet under OL, men det er arrangørlandets egen organisasjonskomité som utfører arbeidet.
AP160615 Det belgiske krisesenteret som koordinerer tiltak i forbindelse med terrorberedskapen, bekrefter at et varsel er sendt ut til alle landets politienheter.
AP160512 H&M koordinerer enkelte ganger besøk for eksterne eller media hos våre leverandører.
AP160502 UNEP koordinerer FNs miljøarbeid, støtter utviklingsland i å gjennomføre en miljøvennlig politikk og oppfordrer til bærekraftig utvikling.
AP160502 Fakta : Fakta om FNs miljøprogram ( UNEP ) ¶ Koordinerer FNs miljøaktiviteter, støtter utviklingsland i å innføre miljøvennlig politikk og oppfordrer til bærekraftig utvikling gjennom sunne miljøvennlige tiltak.
AP160425 Vi møter Dawa Sherpa, som koordinerer leieren for UNICEF.
AA160425 Vi møter Dawa Sherpa, som koordinerer leieren for UNICEF.
AP160124 Lørdag kveld kunngjorde utenriksminister Børge Brende at russiske myndigheter sier nei til returer over Storskog fordi de vil at Norge koordinerer returene bedre.
AP160101 Både Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp koordinerer sin innsats i landet med FN og etiopiske myndigheter.