NL170613 Og som engasjert samepolitiker, så ber jeg Sametinget innstendig om å følge rådet til Åhrén om å avvise konvensjonsforslaget , og heller gå inn for nye forhandlinger.
NL170613 Og slik både Åhrén og Varsi påpeker, så befester de nordiske statene sin kontroll over samenes land og ressurser, og styrker sin politiske makt over oss, gjennom konvensjonsforslaget .
NL170613 Nå er det opp til menige samer å påse, at maktpersoner og politisk folkevalgte representanter ikke selger vår sjel og felles kulturarv, vårt språk, våre rettigheter og landområder og vår framtid med dette konvensjonsforslaget .
NL170613 De har, slik jeg ser det, vært så svake, at de verken har turt å avvise eller akseptere konvensjonsforslaget før valget, selv etter at enkelte har anbefalt sametinget om å avvise konvensjonen.
NL170613 retten til selvbestemmelse, og når Åhrén råder sametingene til ikke å skrive under på konvensjonsforslaget , må ALLE VARSELKLOKKER RINGE hos samtlige sametingspolitikere.