NL170613 Nå må ikke dette konvensjonsarbeidet bli et hastverksarbeid fra sametingets side.
NL170613 Men etter å ha vurdert utfallet av konvensjonsarbeidet , som jeg ikke støtter, så er jeg verken sjokkert eller overrasket over, at konvensjonsteksten ikke har lagt opp til selvbestemmelse da nordmenn har fått lov til, med sametingets velsignelse, å sitte på begge sider av forhandlingsbordet.