AP171208 Han har brakt inn eksterne konsulenter til et stadig voksende forværelse til sitt personlige kontor, mens det eksisterende embetsverket er blitt hensatt til sidelinjen.
BT171207 Nye navn som kommer nedenfra, ikke fra sjefer og konsulenter på toppen, fungerer også.
DB171205 Men sjargongen og bakgrunnen til eksterne konsulenter som bistår prosessene gjør ofte vondt verre.
DB171205 Ingen andre enn konsulenter og kreative lærebokforfattere med fikse ideer snakker sånn.
DB171205 I ulike faser av en slik prosess mener nemlig organisasjonene ofte at det er behov for innleide konsulenter , som regel aktører som er eksperter nettopp på omorganisering og endringsprosesser.
DB171205 Det er heller ikke bare bruken av innleide konsulenter som forsterker det økonomisk-administrative språkets utbredelse.
DB171205 Denne sjargongen er løst basert på trendy organisasjons- og ledelseslitteratur, som rammer inn omorganiseringsprosesser i virksomheter hvor eksterne konsulenter ofte er mye involvert.
DB171204 ¶ LEIES INN : 22 000 arbeidere i helse- og omsorgssektoren leies inn fra egne enkeltpersonforetak som konsulenter .
DB171204 Våre konsulenter er faglig dyktige.
DB171204 Norges største fagforening for helsearbeidere, Fagforbundet, er sterkt kritiske til bruken av innleide konsulenter fra enkeltpersonforetak.
DB171204 Han mener bransjen for psykisk omsorg har en tradisjon for å benytte seg av innleide konsulenter , for eksempel gjennom enkeltpersonforetak.
DB171204 En vesentlig del av den kompetente arbeidsstyrken ønsker å jobbe som konsulenter .
DB171204 Disse bedriftene spekulerer i å gi sine « konsulenter » noe høyere timesats, men fraskriver seg samtidig alt ansvar som arbeidsgiver, sier Nord.
DB171204 - Vår hovedregel er at vi skal ansette folk i fast stilling, men det er en del som ønsker å være selvstendige konsulenter , sier Sandøy.
AP171204 Eierne i Cerpus har vært utleid som konsulenter til NDLA, og flere NDLA-ansatte har bedt daglig leder orientere styret om de omfattende kjøpene fra Cerpus, uten at det ble gjort.
DB171202 Imidlertid valgte legene også å kontakte sykehusets etiske konsulenter , som viste seg å ha en annen mening om saken.
AA171130 Strandveien 30, Yrkesskolevegen 20 og produksjonskjøkkenet ved Risvollan helse- og velferdssenter kan forvente seg et besøk av rådmannens konsulenter .
SA171122 En dag kom det noen konsulenter til Van.
SA171122 Disse får såkalt velmenende veiledning og oppfølging av konsulenter med vag og usikker kompetanse, men med systemet i ryggen.
DN171109 Begge har vært innleid som konsulenter hos Seatankers og jobbet tett med Svanevik.
DA171109 Vi skal ikke underslå at våre konsulenter har stor innflytelse på hvordan filmpolitikken gjennomføres.
DA171109 Lismoen har tilsynelatende en oppfatning av at våre konsulenter opptrer i et selvstendig rom.
DA171109 Du kan ikke ha 100 konsulenter .
DA171109 - Det er riktig at det er to konsulenter på spillefilm og tv-drama.
DA171109 « - I praksis er mesteparten av norsk statsstøtte til spillefilm og TV-drama vedtatt av to konsulenter (...
DA171108 I Norsk filminstitutt er det konsulenter som innstiller filmprosjekter på støtte.
DA171108 For spillefilm og dramaserier er det to konsulenter , som sitter på åremål.
DA171108 - I praksis er mesteparten av norsk statsstøtte til spillefilm og TV-drama vedtatt av to konsulenter .
DN171107 Oljeselskaper, leverandørindustrien og konsulenter skal de neste årene bruke milliardbeløp på digitaliseringsprosjekter.
DB171107 - At de nå leier inn konsulenter for at deres budskap skal bli forstått, hører ingen plass hjemme.
DB171106 - Det virker som at konsulenter satte opp en leasingavtale som var kunstig og som ikke samsvarte med EUs og britisk forbud om tilbakebetalinger ved privat bruk - selv om han kan ha hatt krav på tilbakebetaling gjennom forretninger, skriver BBC.
VG171102 Dette er i kjernen av offentlig myndighetsutøvelse som ikke kan delegeres til private aktører eller konsulenter uten klar hjemmel i lov », het det i brevet.
DB171102 Endringsprosesser, som gir mening til tilværelsen for et visst sjikt av ansatte og for eksterne konsulenter , er av og til både nødvendige og ønskelige.
BT171102 De har betalt konsulenter og jurister, og sammen med helseforetaket oppnevnt diverse komiteer som har holdt utallige møter, der ingen har visst hvem, hva eller når noe ble bestemt.
DN171031 Direktekjøp uten budrunder, innleide konsulenter og manglende bruk av forkjøpsrett er blant temaene som politikerne nå vil ha svar på.
DN171031 Bente Groven-Syversen ( KrF ) vil ha avklart hvilke personlige eierinteresser innleide konsulenter i kommunen kan ha.
SA171026 Nordea vil ha færre filialer i Norge om fire år som følge av at det nordiske bankkonsernet skal kvitte seg med 6.000 ansatte og konsulenter .
SA171026 - For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antall ansatte og konsulenter med minst 6.000, hvorav cirka 2.000 er konsulenter , opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.
SA171026 - For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antall ansatte og konsulenter med minst 6.000, hvorav cirka 2.000 er konsulenter, opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.
DN171026 I tillegg, for å sikre langsiktig konkurranseevne, er det også planlagt å redusere antall ansatte og konsulenter med minst 6000, hvorav rundt 2000 er konsulenter », skriver banken i resultatrapporten.
DN171026 I tillegg, for å sikre langsiktig konkurranseevne, er det også planlagt å redusere antall ansatte og konsulenter med minst 6000, hvorav rundt 2000 er konsulenter », skriver banken i resultatrapporten.
DN171026 2000 av stillingene er konsulenter .
DB171026 - For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antallet ansatte og konsulenter med minst 6000, hvorav cirka 2000 er konsulenter , opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.
DB171026 - For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antallet ansatte og konsulenter med minst 6000, hvorav cirka 2000 er konsulenter, opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.
DA171026 Nordea vil ha færre filialer i Norge om fire år som følge av at det nordiske bankkonsernet skal kvitte seg med 6.000 ansatte og konsulenter .
DA171026 - For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antall ansatte og konsulenter med minst 6.000, hvorav cirka 2.000 er konsulenter , opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.
DA171026 - For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antall ansatte og konsulenter med minst 6.000, hvorav cirka 2.000 er konsulenter, opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.
BT171026 Den nordiske storbanken Nordea varsler at konsernet skal kvitte seg med 6000 ansatte og konsulenter .
BT171026 - For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antallet ansatte og konsulenter med minst 6000, hvorav cirka 2000 er konsulenter , opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.
BT171026 - For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antallet ansatte og konsulenter med minst 6000, hvorav cirka 2000 er konsulenter, opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.
AP171026 | Nordea vil kvitte seg med 6.000 ansatte og konsulenter
AP171026 - For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antallet ansatte og konsulenter med minst 6.000, hvorav cirka 2.000 er konsulenter , opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.
AP171026 - For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antallet ansatte og konsulenter med minst 6.000, hvorav cirka 2.000 er konsulenter, opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.
AA171026 Den nordiske storbanken Nordea varsler at konsernet skal kvitte seg med 6000 ansatte og konsulenter .
AA171026 - For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antallet ansatte og konsulenter med minst 6000, hvorav cirka 2000 er konsulenter , opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.
AA171026 - For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antallet ansatte og konsulenter med minst 6000, hvorav cirka 2000 er konsulenter, opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.
DA171025 Jo, en ting var interessant : Flere ville høre med Ap-byrådene om hvorvidt det ikke var sånn at de skulle kutte ned på bruken av innleide konsulenter .
AP171023 De har aldri vært våre ansatte eller konsulenter for The Stars Group eller noen andre av våre tilknyttede deler eller merker.
BT171022 Kommunenes anvendelse kan skille seg markant fra hvordan kunnskapen brukes av statlige aktører, utbyggere, konsulenter eller i forsikringsbransjen, som alle er viktige premissleverandører for klimatilpasning.
AP171021 Slike analyser utføres i stor grad av eksterne konsulenter , og kommunens egne fagmiljøer er ofte lite involvert.
VG171020 - Over 100 av de flinkeste folkene i de tre selskapene og innlede konsulenter , risikerer enten å bli sagt opp, eller bli omplassert til andre arbeidsoppgaver. 1.november er en kritisk dato for å ungå forpliktelser i 2018.
AP171018 Likeledes har heller ikke internasjonalt ledende akademikere og konsulenter enkle fasitsvar på disse temaene. 3.
DB171017 De var konsulenter for serien Lanterne Science Fiction, der Dicks « Mannen i høyborgen » ( 1977 ) og « Mørke utenfor og mørke inni » ( 1979 ) ble utgitt.
VG171014 Affæren ble enda skitnere da en av sosialdemokratenes innleide konsulenter sa at han hadde blitt forsøkt bestukket av en av Kurz´nærmeste til å trekke seg fra statsministerens kampanje, for en sum tilsvarende 1 million kroner.
DN171008 I en Youtube-video fra 2013 sier opposisjonslederen at partiet har brukt demokratieksperter, blant annet professorer fra USA og Canada, som konsulenter .
DA171008 Når kommunen selv skal bruke frivilligpotten til konsulenter , vil konsekvensen bli at lagene og organisasjonene enten må bruke enda mer tid på et dugnadsmarked som risikerer å bli mettet, eller håpe at foreldre til unge fotballspillere eller korpsmusikere betaler inn mer i kontingenter.
AP171006 Kanskje var det venstrehåndsarbeid fra starten av, eller kanskje den opprinnelige ideen er blitt borte i overføringen mellom kunstnere, regissører, prosjektledere og konsulenter ?
DN171005 - Putin og Salman vil mest sannsynlig bli enige om, men ikke annonsere, en avtale om å forlenge den nåværende Opec/non-Opec avtalen, men med forbehold om å kunne minke kuttene, sier konsulenter i Eurasia Group til Reuters.
VG171004 Kommunen opplyser til VG at de i år har brukt to konsulenter fra selskapet, i tillegg til enkelte konsulenter til hjelpetiltak, som har blitt lønnet på timebasis.
VG171004 Kommunen opplyser til VG at de i år har brukt to konsulenter fra selskapet, i tillegg til enkelte konsulenter til hjelpetiltak, som har blitt lønnet på timebasis.
VG171003 Kommunen opplyser til VG at de i år har brukt to konsulenter fra selskapet, i tillegg til enkelte konsulenter til hjelpetiltak, som har blitt lønnet på timebasis.
VG171003 Kommunen opplyser til VG at de i år har brukt to konsulenter fra selskapet, i tillegg til enkelte konsulenter til hjelpetiltak, som har blitt lønnet på timebasis.
DA170929 Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger denne måneden var helse, pleie og omsorg ( 377 ), bygg og anlegg ( 277 ) og meklere og konsulenter ( 175 ). | - En bybane på hjul ¶
VG170927 Dette er i kjernen av offentlig myndighetsutøvelse som ikke kan delegeres til private aktører eller konsulenter uten klar hjemmel i lov ».
DA170921 - Ulike markedsliberale konsulenter har i en årrekke fortalt politikerne i kommunene at privatisering gir billigere og bedre tjenester, men det finnes ingen dokumentasjon på at det er tilfellet.
DN170919 Jernbaneverket brukte to milliarder på konsulenter - og brøt en rekke regler ¶
DN170919 Jernbaneverket brukte to milliarder på konsulenter - og brøt en rekke regler ¶
AA170919 Man trenger ikke dyre konsulenter som gjør kompliserte, men likevel svært usikre beregninger.
VG170904 - I neste runde blir konsulenter hyret inn til å gi et uavhengig grunnlag for å vurdere det konseptet som ble valgt i første utredning.
VG170904 - Etter at et konsept er valgt, skal konsulenter kjøre en ny runde med evaluering, som ender i en ny rapport ( KS2 ), før prosjektet behandles i Stortinget.
VG170830 Fidjestøl har hatt faglige konsulenter , så her er det mye å hente for de som er opptatt av biologi, zoologi og alt rundt rundt dyr i en dyrepark.
VG170822 Han sier han vet at både nåværende og tidligere konsulenter har jobbet beinhardt for å få fram kvinner.
DB170821 Webstep har 350 konsulenter , hvorav 50 sitter i Sverige.
AP170815 Design og arkitektur Norge ( DOGA ) mener derfor at denne rapporten blir et viktig beslutningsgrunnlag for arkitekter, konsulenter , utbyggere og politikere i det videre arbeidet med å skape god bomiljøer.
AP170815 Design og arkitektur Norge ( DOGA ) mener derfor at denne rapporten blir et viktig beslutningsgrunnlag for arkitekter, konsulenter , utbyggere og politikere i det videre arbeidet med å skape god bomiljøer.
DB170807 De dro riktignok først et par år til London for å jobbe som konsulenter , og bodde også en periode i Norge, men vendte så tilbake til Silicon Valley.
DB170804 « Jeg har vært en del av et team på 200 sykepleiere, leger og konsulenter som har tatt vare på Charlie Gard.
DB170801 Konsulenter til utallige utredninger, bruk av offentlig ansatte i alle forvaltningsnivåer, prosjekveiledere og andre sammenslåingsmisjonærer har kostet flesk.
NL170731 Konsulenter til utallige utredninger, bruk av offentlig ansatte i alle forvaltningsnivåer, prosjekveiledere og andre sammenslåingsmisjonærer har kostet flesk.
AA170728 Ifølge Nav går ledigheten ned i alle yrkesgrupper i Sør-Trøndelag, med unntak for i gruppen meglere og konsulenter og akademiske yrker.
AA170728 Utdatert : Noen konsulenter mener man bør flikke på den gamle Skipsmodelltanken fra 1939 når Norge skal bli verdensledende i havrommet.
DA170725 Etter hvert viste det seg at østeuropeiske konsulenter uten sikkerhetsklarering har fått tilgang til og mulighet til å kopiere opp sensitiv informasjon som potensielt kan inneholde militære hemmeligheter, navn på spioner og lister over personer med hemmelig identitet.
AA170720 Mandag tropper han opp i Senatets etterretningskomité for å forklare seg om sine samtaler med representanter for Russland, enten de nå er statsansatte eller « internasjonale konsulenter ».
AA170720 Mandag tropper han opp i Senatets etterretningskomité for å forklare seg om sine samtaler med representanter for Russland, enten de nå er statsansatte eller « internasjonale konsulenter ».
DN170707 - For eksempel kan den sterke økningen av nordmenn som ønsker å jobbe som konsulenter og vikarer være et tegn på at det å skifte jobb er viktig for å utvikle egen kompetanse, sier Randstad-toppen.
AP170705 Riksrevisjonen fant også dokumenter som viser at eksterne konsulenter i februar 2017 ikke lenger anså kostnadsprognosen for renoveringen av Prinsens gate 26 og byggingen av det underjordiske post- og varemottaket som realistisk.
BT170628 BØR BLI NY : Konsulenter mener dagens rettsbygning på Tårnplass bør pusses opp, fremfor at domstolen flyttes inn i en ny bygning.
VG170624 I dag er det mer enn dobbelt så mange fast ansatte - og et utall innleide folk, konsulenter og politifolk som er hentet inn fra distriktene for midlertidige oppdrag.
VG170624 Hundrevis av millioner som er svidd av på konsulenter .
DN170621 ¶ Skandiabanken sikter mot å være det naturlige valget for frie yrker, gründere, freelancere og konsulenter .
DN170620 Direktør Ove Fredheim i Telenors bedriftdivisjon til venstre og seniorforsker Johannes Bjelland i Telenor får nå flere konsulenter som utvikler mobiltjenester på Telenor-laget med kjøpet av Ucom.
DA170614 Det vil også avhenge av ressurstilgang både internt og hos aktuelle konsulenter , sier Johnsen.
AA170613 Sykehuset, med alle sine ledere og konsulenter og prosjektgrupper - dette må da være en spøk ?
NL170612 Arbeiderpartiet, som har 55 stortingsrepresentanter, skal ha 51 ansatte i sitt sentrale informasjonskontor, som kommunikasjonsrådgivere, politiske rådgivere og konsulenter .
AA170612 Firmaet gjør en så dårlig jobb at Forsvarsbygg har leid inn flere konsulenter for å følge opp at arbeidet blir riktig utført.
VG170610 Men han kan bruke 1,2 millioner kroner på konsulenter .
VG170608 I tillegg har vi konsulenter som jobber på fast basis og har gjort det over lengre tid, og dermed er en naturlig del av arbeidsmiljøet.
VG170608 Derimot er løsere tilknyttede konsulenter intervjuet i steden.
VG170608 - Thommessen : Er det riktig at det bare er seks faste ansatte og at nestlederen og de to ansatte i Trondheim som har kritisert deg, ikke er spurt : Det er altså bare tre andre faste ansatte som er spurt, samt innleide konsulenter ?
VG170608 Nestleder Wright sier på sin side at den bare omfatter tre ansatte, samt innleide konsulenter , og at hun og Tove Hassel og Monica Henriksen-Hoset ikke er spurt.
VG170606 Men vi tenkte aldri på at vi burde hyre inn konsulenter for å passe på Norges best rennomerte selskaper i byggeledelse, sier Børresen.
DB170605 De kan brukes i researchfasen som konsulenter og inspirasjon for mor.
BT170602 BØR BLI NY : Konsulenter mener dagens rettsbygning på Tårnplass bør pusses opp, fremfor at domstolen flyttes inn i en ny bygning.
BT170524 I tillegg har etaten brukt formidable summer på eksterne konsulenter .
DB170522 « Alle våre konsulenter er opptatt.
AP170516 Store summer gikk til konsulenter , reiser, overnatting på luksushotell og bar- og restaurantbesøk, uten at de ambisøse planene for eiendommen noensinne ble realisert.
AP170516 skattekroner, konsulenter og 180 bar- og restaurantbesøk ser det slik ut ¶
DN170514 Ulriken-prosjektet og kostnadene ble for første gang kvalitetssikret av eksterne konsulenter i 2012.
DB170510 Der vi tidligere har leid inn konsulenter , er vi nå plutselig en gjeng som vil det samme.
DA170510 Jeg har jobbet grundig med research og hatt teologiske konsulenter på forestillingen, sier Eidsvåg.
DA170510 Jeg har jobbet grundig med research og hatt teologiske konsulenter på forestillingen, sier Eidsvåg.
DN170509 Og alle har nytt godt av at LO formelt ansatte dem som konsulenter eller rådgivere på full lønn etter at de gikk av som LO-ledere.
DN170509 Foto : Per Thrana De avgåtte LO sjefene Yngve Hågensen ( fra venstre ), Gerd-Liv Valla og Roar Flaathen har alle nytt godt av at LO formelt ansatte dem som konsulenter eller rådgivere på full lønn etter at de gikk av som LO-ledere.
DB170509 Hennes forgjengere på LO-toppen - Yngve Hågensen, Gerd-Liv Valla og Roar Flåthen har alle har nytt godt av at LO formelt ansatte dem som konsulenter eller rådgivere på full lønn etter at de gikk av som LO-ledere.
AP170509 Hennes forgjengere på LO-toppen - Yngve Hågensen, Gerd-Liv Valla og Roar Flåthen har alle har nytt godt av at LO formelt ansatte dem som konsulenter eller rådgivere på full lønn etter at de gikk av som LO-ledere.
AP170509 Hennes forgjengere på LO-toppen - Yngve Hågensen, Gerd-Liv Valla og Roar Flåthen har alle har nytt godt av at LO formelt ansatte dem som konsulenter eller rådgivere på full lønn etter at de gikk av som LO-ledere.
AA170509 Hennes forgjengere på LO-toppen - Yngve Hågensen, Gerd-Liv Valla og Roar Flåthen har alle har nytt godt av at LO formelt ansatte dem som konsulenter eller rådgivere på full lønn etter at de gikk av som LO-ledere.
VG170507 Spikerverket er lagt ned, smelteverket er en kaffesjappe ved Mathallen og på Oslo mekaniske verksted er det flere konsulenter enn mekanikere.
VG170507 Konsulenter er DE NYE mekanikerne.
BT170505 At utenlandske konsulenter fikk full tilgang til pasientjournaler, er en full IT-skandale i helsevesenet.
AA170502 Avbøtende tiltak bygger på støyberegninger som konsulenter foretar, som gir fargekart ( gjerne med gul og rød sone ) med et såkalt gjennomsnittlig støynivå i desibel for et helt år.
DN170427 Trumps medarbeidere sier de nye fordelene vil hjelpe mindre bedrifter, men utregninger fra blant annet Center on Budget and Policy Priorities viser at mesteparten av godene tilfaller velstående advokater, fondsforvaltere, konsulenter og andre med høy inntekt.
DB170427 Trumps medarbeidere sier de nye fordelene vil hjelpe mindre bedrifter, men utregninger fra blant annet Center on Budget and Policy Priorities viser at mesteparten av godene tilfaller velstående advokater, fondsforvaltere, konsulenter og andre med høy inntekt.
DA170427 Trumps medarbeidere sier de nye fordelene vil hjelpe mindre bedrifter, men utregninger fra blant annet Center on Budget and Policy Priorities viser at mesteparten av godene tilfaller velstående advokater, fondsforvaltere, konsulenter og andre med høy inntekt.
DA170427 Tre lokale konsulenter har nå levert sine utkast til hvordan Arneageren skal se ut etter anleggsarbeidet.
DA170427 Tre lokale konsulenter har nå levert forslag til hvordan plassen i hjertet av Stavanger sentrum bør bli.
DN170425 Næringslivsavisen har snakket med saudiarabiske kilder i selskapet og vestlige konsulenter som jobber med børsnoteringen.
DN170425 ? Konsulenter og tallknuserne hos det saudiarabiske oljeselskaper Saudi Aramco har problemer med å forsvare en verdifastsettelse på 2000 milliarder dollar.
DN170421 Gjensidige vil kaste ut konsulenter og hente inn « it-hoder » ¶
DN170421 | Gjensidige vil kaste ut konsulenter og hente inn « it-hoder » ¶
DN170421 Det vil si at en del konsulenter som vi til nå ha « kjøpt ute på byen » blir erstattet av egne ansatte.
DN170421 - Det vil si at en del konsulenter som vi til nå har « kjøpt ute på byen », blir erstattet av egne ansatte, sier han.
DN170421 Gjensidige vil kaste ut konsulenter og hente inn « it-hoder » ¶
DN170419 | Alle innleide konsulenter kunne se konfidensielle timelister ¶
DN170419 Konsulentselskapet Dovre Groups timepriser lå tilgjengelig for alle innleide konsulenter i Jernbaneverket.
DN170419 Jernbaneverket, dagens Bane Nor, får kritikk for styring av innleide konsulenter i en revisjonsrapport som er unntatt offentlighet.
DN170419 | Alle innleide konsulenter kunne se konfidensielle timelister ¶
DN170419 Konsulentselskapet Dovre Groups timepriser lå tilgjengelig for alle innleide konsulenter i Jernbaneverket.
DN170419 Jernbaneverket, dagens Bane Nor, får kritikk for styring av innleide konsulenter i en revisjonsrapport som er unntatt offentlighet.
DN170418 | Jernbaneverket brukte to milliarder på konsulenter - og brøt en rekke regler ¶
DB170418 - Læreverk blir utviklet over år gjennom et tett samarbeid mellom forfattere, fagfolk, lærere og konsulenter .
AA170411 - Arild har barn i riktig alder, så de er konsulenter .
DN170408 Qvartz måtte fly inn konsulenter for å ta unna oppdragsmengden i Oslo i fjor.
DN170408 Når endringene skjer raskere og forandringene øker, så går etterspørselen etter konsulenter opp, sier Tune Marschall, som sier Qvartz bistår mange bedrifter i spørsmål rundt digitalisering.
AP170404 Ifølge Khrono er det brukt vel 800.000 konsulentkroner på jobben, som har vært drevet av en arbeidsgruppe ledet av konsulenter fra Burson-Marsteller i samarbeid med Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon ved høyskolen.
AP170404 Høgskolen i Oslo og Akershus har brukt rundt 800.000 kroner på konsulenter for å finne ut hva høyskolen skal hete hvis den en dag blir universitet.
AP170404 - Det er ikke slik at vi har hyret inn konsulenter for å komme med forslag til navn.
FV170401 Det første for arbeidet med « bistandsmillionene, hvordan private konsulenter profitterer på bistand.
VG170331 Før alle konsulenter og fremtidsjockeys ble opptatt av internett, snakket de om kaosteori og sommerfugleffekten.
DB170329 Slike folk og deres tidsriktige konsulenter kan i sin omstillingsiver lett komme i skade for å tro at det de oppfatter som modernisering og sparing, blir det motsatte.
DN170323 Da er det viktig å ha en overordnet strategisk avklaring av hvilke oppgaver konsulenter skal brukes til.
DN170323 - En del virksomheter har en betydelig bruk av konsulenter .
DN170323 - Bruk av eksterne konsulenter i ikt-prosjekter stiller krav til bestillerkompetanse, ressurser og systemer for å få en god gjennomføring.
DN170323 Prosjektperioden er fra februar/mars til september/oktober og midlene som hentes inn skal blant annet dekke lønn til styreleder, styremedlemmer og prosjektmedarbeidere, bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester, markedsføring og salg og diverse administrasjonsutgifter. ( ©NTB ) ¶ ¶
AP170323 Prosjektperioden er fra februar/mars til september/oktober og midlene som hentes inn skal blant annet dekke lønn til styreleder, styremedlemmer og prosjektmedarbeidere, bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester, markedsføring og salg og diverse administrasjonsutgifter.
AA170323 Prosjektperioden er fra februar/mars til september/oktober og midlene som hentes inn skal blant annet dekke lønn til styreleder, styremedlemmer og prosjektmedarbeidere, bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester, markedsføring og salg og diverse administrasjonsutgifter.
AA170323 Prosjektperioden er fra februar/mars til september/oktober og midlene som hentes inn skal blant annet dekke lønn til styreleder, styremedlemmer og prosjektmedarbeidere, bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester, markedsføring og salg og diverse administrasjonsutgifter. ( ©NTB ) ¶
DN170315 Medieuviklingssjef Heidrun Reisæter i NRK har 110 fast ansatte og vel 30 innleide konsulenter som lager tjenester som Yr.no og apper som NRK TV og NRK Super.
DA170313 Tre konsulenter er leid inn for å oversette materialet.
BT170313 Tre konsulenter er leid inn for å oversette materialet.
AP170313 Tre konsulenter er leid inn for å oversette materialet.
AA170313 Tre konsulenter er leid inn for å oversette materialet.
SA170309 Ellers har pengene gått til blant annet konsulenter , reisekostnader, honorarer til kunstnere som deltok i konkurransen om oppdraget, utstillingen av konkurransebidragene og til informasjonsarbeid.
DN170303 For det første skulle Skeie få tilgang til verdifull seismikk med mere fra TGS, inklusive konsulenter slik at seismikken kunne utnyttes optimalt.
DN170302 For det første skulle Skeie få tilgang til verdifull seismikk med mere fra TGS, inklusive konsulenter slik at seismikken kunne utnyttes optimalt.
SA170301 | Se, han jakter konsulenter
SA170301 Ledigheten blant konsulenter har økt med 342 prosent siden 2014.
DB170222 I tillegg var det leid inn to konsulenter utenfra til vedlikehold som kostet 25 714 euro i måneden.
VG170220 Akkurat hvilke konsulenter eller midlertidig ansatte som må finne seg noe annet å gjøre, ønsker han ikke å være konkret på i dag.
VG170220 ? Mindre reising, færre konsulenter og midlertidig ansatte, avvikle bidrag til ulike prosjekter, samt trappe ned på seminarer og turneer som ikke har dokumentert effekt på kjerneoppgavene til NIF.
DN170213 - Det er gått med hundrevis av millioner til å forberede reformen - til konsulenter og byråkrat-arbeid uten spesiell jernbanekompetanse.
BT170211 Kraftselskapets innleide konsulenter oppdaget nemlig ikke disse artene da de gjennomførte sin naturkartlegging.
BT170211 Kraftselskapets innleide konsulenter oppdaget nemlig ikke disse artene da de gjennomførte sin naturkartlegging.
SA170210 Delvis skyldes dette et uvettig låneopptak på 6 milliarder etter bygging av unødig dyre prestisjeskoler, som det ikke var elevgrunnlag for, men også fordi det brukes for mye penger på prosjekter, prosjektkoordinatorer, konsulenter og seniorrådgivere i de fylkeskommunale katakomber.
AP170210 Over 100 politikere, bedriftseiere, konsulenter og privatperson er blitt arrestert.
VG170209 Ved enkelte sykehus råder det angivelig en fryktkultur som forhindrer ansatte i å påtale en utvikling der stadig større andeler av helsebudsjettet går til konsulenter , målstyring og New Public Management.
SA170209 Nå varsler Ap spørsmål til finansminister Jensen etter opplysninger om bånd mellom innleide konsulenter og søkerbyene.
BT170208 Mesteparten av pengene gikk til eksterne konsulenter .
AA170208 For hvilke retningslinjer jobber Navs høyt gasjerte konsulenter etter og vet Nav hva konsulentene driver med ?
DN170203 Ledigheten falt mest innen ingeniør- og ikt-fag, samt for meglere og konsulenter .
AA170203 Mest falt ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag, samt for meglere og konsulenter .
DB170201 Selskapene ble utnyttet av banksjefene sine, som ledet dem til å ansette dyre eksterne konsulenter , i bytte mot å få banklån, sier politiet.
DB170129 Når man i tillegg har redusert midlene til forskning og tatt på seg stadig nye og krevende oppgaver i bistandens navn, er det vanskelig å se for seg hvordan man skal løse dette uten en betydelig bruk av konsulenter .
DB170129 Et alternativ til å ansette flere eller bruke konsulenter , kan selvsagt være å prøve å få mer ut av den forvaltningen man har gjennom bedre organisering eller en konsentrasjon av porteføljen.
AP170127 skattekroner, konsulenter og 180 bar- og restaurantbesøk ser det slik ut ¶ 254,5 millioner er brukt på prakteiendommen ved Gandsfjorden i Rogaland siden politikerne i fylkeskommunen vedtok å opprette Dale Eiendomsutvikling AS i 1997.
DN170124 Meglerhuset har snakket med politiske konsulenter som mener det er 40 - 50 prosent sannsynlighet for at den foreslåtte skatteplanen blir implementert.
SA170119 Man kan også hyre konsulenter som kan bidra med det praktiske og organisering av tingene.
BT170119 Man kan også hyre konsulenter som kan bidra med det praktiske og organisering av tingene.
AP170119 Man kan også hyre konsulenter som kan bidra med det praktiske og organisering av tingene.
DB170118 Imidlertid kan ingen av fagpersonene som har vitnet i retten - leger, konsulenter og hans besøksvenn - se tegn til slike skader.
DB170113 På rettssakens fjerde dag er det ført en rekke vitner som har til felles at de har hatt eller har kontakt med Breivik i varetekts- og soningstida, i kraft av sine stillinger som profesjonelle aktører - avdelingsledere ved fengslene, leger og konsulenter .
AP170108 « Som om de var konsulenter i et legemiddelfirma, » skriver han.
AP170108 « Som om de var konsulenter i et legemiddelfirma, » skriver han.
AP170107 Det er ikke lenge siden Apply Sørco tilsammen hadde 140 medarbeidere, inkludert konsulenter i Bergen.
BT170105 Det er ikke lenge siden Apply Sørco til sammen hadde 140 medarbeidere, inkludert konsulenter i Bergen.
DN170102 - Ved utgangen av november var det 21 105 ansatte i Statoil, inkludert konsulenter .
AP161201 Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, samt innleide konsulenter , jobber med strategien for hva som skal fylle gatene når bilene er borte.
BT160705 Dette forsterker argumentene for omfattende nedbemanning, outsourcing og innleie av konsulenter til fordel for egne ansatte.
DA160524 Nå stiller eksterne konsulenter inn teaterkikkerten på selskapets rammer.
DA160524 Eksterne konsulenter , trolig Deloitte, får nå ansvaret for se på selskapets utvikling.
DA160524 Konsulenter
AP160514 Omkring 120 politikere, bedriftseiere, konsulenter og privatperson er blitt arrestert.
AP160403 Selskapet skrev til kundene sine at de har hyret inn konsulenter for å kartlegge omfanget av sikkerhetsbruddet.
AP160316 For å sjekke om det i det hele tatt fungerte, for Nordea hadde ingen tidligere erfaring med konsulenter med denne typen bakgrunn.
AP160316 De ansatte jobber med kunder som utleide konsulenter innen test og kvalitetssikring av IT-systemer.
AP160316 For å sjekke om det i det hele tatt fungerte, for Nordea hadde ingen tidligere erfaring med konsulenter med denne typen bakgrunn.
AP160316 De ansatte jobber med kunder som utleide konsulenter innen test og kvalitetssikring av IT-systemer.
AP160307 I NAV har det blitt ansatt IT-kompetanse, noe som kan være mer vel anvendte penger enn å leie inn konsulenter .
AP160307 I NAV har det blitt ansatt IT-kompetanse, noe som kan være mer vel anvendte penger enn å leie inn konsulenter .
AP160216 Norge hadde store utbygginger, solide leverandørbedrifter, kompetente entreprenører og erfarne konsulenter .
AP160216 Yrket gir mulighet for å jobbe som sykepleier på mange arenaer, både de rent helsefaglige, men sykepleiere er også ettertraktet som for eksempel konsulenter og rådgivere.
AP160128 Eksterne konsulenter kritiske ¶
AP160128 Facebook skal ha konsulenter og rådgivere i Oslo.
AP160128 Disse vil være konsulenter og rådgivere, som skal være tilgjengelig for Facebooks mange kunder - enten det er bedrifter, merkevarer, byråer, reklamemiljøer og mediebransjen.
AP160122 I vurderingen av Harstad skriver ERCs konsulenter at Harstad har " etablert seg som den fremste teoretiske miljøøkonomen i Europa, om ikke i verden, med sine publikasjoner om oppkjøp av kull og om internasjonale klimaforhandlinger... han er på dette temaet den klare globale lederen når det gjelder tenkning rundt disse spørsmålene.
AP160109 Men den fremragende vinneren er McKinsey, som kaller noen av sine konsulenter for « mestereksperter », der dobbeltheten uten tvil er et triks for å myke opp klienten før han får regningen med dobbelt honorarsats for konsultasjonen.
AP160102 Selskapet har allerede redusert bemanningen med over 1300 fast ansatte og 1000 innleide konsulenter .
AP160102 - Kuttene som er tatt til nå har stort sett vært " lette " kutt, som innleide konsulenter , midlertidige, folk som er nye i jobben, og folk som går av med tidlig pensjon.