AA171130 Ikke bare skal rådmannen effektivisere, det skal også reduseres kraftig i utredninger og konsulentbruk .
AA171130 I sitt alternative budsjett vil politikerne kutte i konsulentbruk og ber rådmannen vurdere nøye hva slags saker som skal utredes.
BT171114 For eksempel vil ikke Venstre få gjennomslag for å skaffe 650 millioner kroner ved å avskaffe taxfree-ordningen, og KrF vil ikke få inn 450 millioner kroner med kutt i privat konsulentbruk i staten.
DN171003 Noen av innsparingene deriblant konsulentbruk blir tatt inneværende budsjettår, men det gjøres også strukturvurderinger av industrivirksomheten.
DN170418 En intern rapport avdekker en rekke brudd på reglene for konsulentbruk i Jernbaneverket under Elisabeth Engers ledelse.
DN170323 Statlige virksomheter er store kjøpere av konsulenttjenester, anslått til 12 milliarder kroner i 2015, viser Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten.
DN170323 Det settes heller ikke av nok tid og ressurser til å få overført kompetanse til egne ansatte, og erfaringer fra konsulentbruk blir ikke brukt nok ved senere anskaffelser, sier Foss.
SA170322 Ingen bør være i tvil om hva NIF bruker penger på, enten det er OL-kostnader ( Sotsji-skumleriene kunne lett ha vært unngått med en elementær holdning til hva åpenhet betyr ), pengefordeling ( også i Olympiatoppen ) eller konsulentbruk ( og her er IT-kostnadene blitt elefanten i rommet ).
FV170322 Ingen bør være i tvil om hva NIF bruker penger på, enten det er OL-kostnader ( Sotsji-skumleriene kunne lett ha vært unngått med en elementær holdning til hva åpenhet betyr ), pengefordeling ( også i Olympiatoppen ) eller konsulentbruk ( og her er IT-kostnadene blitt elefanten i rommet ).
BT170322 Ingen bør være i tvil om hva NIF bruker penger på, enten det er OL-kostnader ( Sotsji-skumleriene kunne lett ha vært unngått med en elementær holdning til hva åpenhet betyr ), pengefordeling ( også i Olympiatoppen ) eller konsulentbruk ( og her er IT-kostnadene blitt elefanten i rommet ).
AP170322 Ingen bør være i tvil om hva NIF bruker penger på, enten det er OL-kostnader ( Sotsji-skumleriene kunne lett ha vært unngått med en elementær holdning til hva åpenhet betyr ), pengefordeling ( også i Olympiatoppen ) eller konsulentbruk ( og her er IT-kostnadene blitt elefanten i rommet ).
SA170302 Et utall dyre restaurantbesøk, reiser, gaver, hotellopphold, unyttig konsulentbruk etc. er dokumentert.
DB170207 - Alt Frp har gjort i fire år nå, er å styrke POD, både når det gjelder ansatte og konsulentbruk .
DB170129 Å avvikle konsulentbruk i hele UD-systemet, så raskt som mulig, er en drastisk reform med store konsekvenser for forvaltningen.
DB170129 Samtidig er det klart at man kan diskutere konsulentbruk med utgangspunkt i om det er optimal bruk av offentlige penger i hvert enkelt tilfelle.
DB170129 Og ikke bare med hensyn til ILPI-saken, men med hensyn til all konsulentbruk .
DB170129 Her ble det gitt beskjed om at " konsulentbruk avvikles, med unntak for visse IT-, arkiv og revisjonstjenester.
SA170106 Sykehus, skoler, barnevern, Nav og andre etater sliter også med et « hav av rapportering », omfattende byråkrati, vanvittig konsulentbruk og dårligere ressursutnyttelse.