DA171230 - Behovet er stort for en konstruktiv russisk-amerikansk dialog for å styrke den strategiske stabiliteten i verden, sier Putin i sin nyttårshilsen til Trump.
DA171229 USA er vår nærmeste allierte, og vi samarbeider veldig nært med USA på en rekke områder i FN, spesielt på reformer, menneskerettigheter og når det gjelder Nord-Korea, hvor USA har spilt en konstruktiv rolle.
DA171229 Synes du Trumps retorikk mot Nord-Korea har vært konstruktiv ?
AP171226 Legeforeningen er i dialog med Bærum kommune, og legene sier den er konstruktiv .
DN171222 Samtidig ba han om en « åpen, konstruktiv og realistisk dialog » med de nye katalanske lederne - innenfor rammene av spansk lov.
NL171218 Dersom flere parti hadde vært representert i forhandlingsutvalget til Troms, er den liten tvil om at vi ville fått en mer konstruktiv dynamikk i forhandlingene.
NL171218 Konstruktiv dynamikk ¶
BT171218 Målet må heller være å gå frem på en skånsom måte, og ha en konstruktiv dialog med familien underveis.
BT171218 Vi får håpe at det ikke er blitt en prestisjesak, for det gir lite håp om konstruktiv debatt.
AP171218 Spørsmålet er om noen krefter er sterke nok, nå som USAs evne og vilje til å spille en konstruktiv rolle er svekket av president Donald Trump.
DB171216 For det er ikke bare konstruktiv kritikk politikerne må leve med.
SA171215 Lokaliseringen er avgjort, men hva konsekvensene blir må vi også etter hvert forholde oss til og kunne diskutere på en konstruktiv måte.
DA171215 - Han kan bli sinna han også og snakke litt høyt, men Thorir er veldig konstruktiv , sier Kristiansen til NTB.
VG171214 Vi skal forholde oss til WADA og IOC på en konstruktiv måte.
SA171214 Vi kommer til å gi Trefilov konstruktiv kritikk, sier presidenten.
SA171214 - Ikke kom med krenkelser mot Trefilov, men konstruktiv kritikk er velkommen.
BT171214 Vi kommer til å gi Trefilov konstruktiv kritikk, sier presidenten.
BT171214 - Ikke kom med krenkelser mot Trefilov, men konstruktiv kritikk er velkommen.
AP171214 Vi kommer til å gi Trefilov konstruktiv kritikk, sier presidenten.
AP171214 - Ikke kom med krenkelser mot Trefilov, men konstruktiv kritikk er velkommen.
AA171214 Vi kommer til å gi Trefilov konstruktiv kritikk, sier presidenten.
AA171214 - Ikke kom med krenkelser mot Trefilov, men konstruktiv kritikk er velkommen.
AA171214 Vi kommer til å gi Trefilov konstruktiv kritikk, sier presidenten.
AA171214 - Ikke kom med krenkelser mot Trefilov, men konstruktiv kritikk er velkommen.
BT171212 Retorikk betyr noe, og Listhaugs tilnærming til innvandringsdebatten har ikke vært konstruktiv .
SA171211 Nå har vi en konstruktiv løsning med banken, får videreføre dialogen med kommunen og muligheten til å reise egenkapital på torsdagens generalforsamling.
AP171211 Nå har vi en konstruktiv løsning med banken, får videreføre dialogen med kommunen og muligheten til å reise egenkapital på torsdagens generalforsamling.
AA171211 Nå har vi en konstruktiv løsning med banken, får videreføre dialogen med kommunen og muligheten til å reise egenkapital på torsdagens generalforsamling.
VG171210 Så kan han begynne å bidra på en konstruktiv måte.
BT171210 ICAN var hovedsamarbeidspartner på vegne av sivilsamfunnet på alle tre konferansene, og spilte en viktig og konstruktiv rolle i å forberede arbeidet for et folkerettslig forbud mot atomvåpen.
BT171210 Gjennom aktiv deltakelse i internasjonale møter særlig knyttet til ikkespredningsavtalen og førstekomiteen i FNs hovedforsamling, har ICAN spilt en konstruktiv rolle som mediator og tilrettelegger for nye initiativ.
VG171208 De siste tre siste årene har vi sett en konstruktiv utvikling i den internasjonale diskusjonen om atomvåpen.
DB171208 Jeg ser stadig oftere at der det kommer inn tre-fire motstemmer som bruker lavmælt retorikk og saklige argumenter, senkes temperaturen og debatten blir mer konstruktiv .
DA171208 - Forliket innebærer at forhandlinger og drøftelser om kostnadsreduserende tiltak nå skal gjøres i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlingene i 2018, hvor vi forventer en konstruktiv og framgangsrik prosess med begge de norske fagforeningene.
DA171208 Konstruktiv prosess ¶
DA171208 Gründeren vil ikke egoismen til livs, men han vil gjerne vri den i en mer konstruktiv retning.
VG171207 - Gjennom alle år har vi hatt diskusjoner og faglige uenigheter om journalistikk, og når det oppleves som personkonflikt, blir det vanskelig å være konstruktiv og byggende.
DA171207 - Forliket innebærer at forhandlinger og drøftelser om kostnadsreduserende tiltak nå skal gjøres i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlingene i 2018, hvor vi forventer en konstruktiv og framgangsrik prosess med begge de norske fagforeningene.
DA171207 Konstruktiv prosess ¶
SA171206 Det er trist at USA velger å spille en så destruktiv heller enn konstruktiv rolle, sier Lysbakken, som kaller Trumps kunngjørelse for en ren provokasjon.
DB171206 Det er trist at USA velger å spille en så destruktiv heller enn konstruktiv rolle, sier Lysbakken ifølge NTB.
VG171205 Denne stortingsperioden må utgangspunktet være at vi er en konstruktiv samarbeidspartner på ikke-sosialistisk side.
AP171204 Han anbefaler at partiet inntar en konstruktiv holdning til regjeringen, oppfyller valgløfter om borgerlig samarbeid og sier nei « til å flørte med Ap.
VG171124 UTSTRAKT HÅND : Med familiebånd til Nord-Korea, er Sør-Koreas president Moon Jae-in, mer opptatt av konstruktiv dialog enn fienden i nord, Kim jong-un, og sin allierte i Washington, Donald Trump.
VG171124 For Sør-Koreas president Moon Jae-in, er det et sterkt ønske å nærme seg naboen i nord ved hjelp av konstruktiv kommunikasjon og en utstrakt hånd.
SA171124 Kraftig og konstruktiv kritikk skal vi tåle, men ikke tillitsbrudd, gjentar Espedal.
AP171124 Kraftig og konstruktiv kritikk skal vi tåle, men ikke tillitsbrudd, gjentar Espedal.
AA171124 Kraftig og konstruktiv kritikk skal vi tåle, men ikke tillitsbrudd, gjentar Espedal.
AP171122 Blant annet derfor er det ikke rart at de fire partiene gikk inn i høstens budsjettsamtaler med en mer konstruktiv innstilling.
SA171121 Dette får vi kun til gjennom konstruktiv dialog og samarbeid, ikke gjennom enveiskommunikasjon og pålegg fra statlige vernemyndigheter.
DB171119 Peep var bare en ung fyr med et stort talent som han endelig hadde klart å bruke på en konstruktiv måte.
SA171118 - Med min bakgrunn, hvor dette var tabu, er det forfriskende å være åpen om det på en konstruktiv måte.
VG171114 Det vil avhenge av de konkrete forholdene, sier Haugseth, som også vil påpeke at ombudet har hatt en positiv og konstruktiv dialog med både idretts- og skiforbundet i forkant av tilsynsaksjonen.
DB171114 Det er vel hva Støre mente med å være mindre konstruktiv i opposisjon.
AP171114 Jeg har tatt konstruktiv kritikk til meg, men lukket for det som ikke er konstruktivt.
DA171113 Du har skrevet at det er enklere å reagere på en konstruktiv måte når man er bevisst på hva slags hersketeknikk man blir utsatt for, hvorfor det ?
BT171113 Resultatet av dette er en polarisert debatt med harde fronter, som er lite konstruktiv .
BT171113 Bare da kan vi få mer politisk gjennomslag og en mer konstruktiv debatt.
VG171112 Hvis han tar konsekvensene av dette kan en mer konstruktiv og forutsigbar utenriks- og handelspolitikk erstatte enkle slagord og tomme løfter.
DB171112 - Jeg prøvde å være så åpen og konstruktiv som mulig.
DN171109 Fremtidens toppselskaper er sterkt drevet av innovasjon, tempo og en konstruktiv organisasjonskultur, sa Bjørkavåg til DN.
DN171109 Fremtidens toppselskaper er sterkt drevet av innovasjon, tempo og en konstruktiv organisasjonskultur, sa Bjørkavåg til DN.
DB171109 Fremtidens toppselskaper er sterkt drevet av innovasjon, tempo og en konstruktiv organisasjonskultur, sa Bjørkavåg.
AP171109 Formålet er ikke å bidra med konstruktiv debatt, men å bruke det deliberative demokratiet mot seg selv - ved å øke spenningen og mistroen i samfunnet.
VG171108 Framtidens toppselskaper er sterkt drevet av innovasjon, tempo og en konstruktiv organisasjonskultur, skrev Bjørkavåg i en epost til Dagens Næringsliv.
DN171108 Fremtidens toppselskaper er sterkt drevet av innovasjon, tempo og en konstruktiv organisasjonskultur, sa Bjørkavåg.
DB171108 Fremtidens toppselskaper er sterkt drevet av innovasjon, tempo og en konstruktiv organisasjonskultur, lød kommentaren fra Bjørkavåg.
BT171106 Fremtidens toppselskaper er sterkt drevet av innovasjon, tempo og en konstruktiv organisasjonskultur ».
BT171106 Konstruktiv .
VG171104 Er dette en klok ting å gjøre dersom man ønsker en konstruktiv dialog, slik du etterlyser ?
NL171103 Fremtidens toppselskaper er sterkt drevet av innovasjon, tempo og en konstruktiv organisasjonskultur.
DN171103 - Vi er i en konstruktiv dialog nå om å dyrke det.
DN171103 Fremtidens toppselskaper er sterkt drevet av innovasjon, tempo og en konstruktiv organisasjonskultur, sa Bjørkavåg til DN.
DN171103 For å sitere fra den minst problematiske delen av svaret du ga : « Fremtidens toppselskaper er sterkt drevet av innovasjon, tempo og en konstruktiv organisasjonskultur.
VG171102 Forbundsstyret, administrasjonen og fem av seks regionledere jobber hardt for å ta ting internt, løse konflikter, finne løsninger, plassere skapet der skapet skal stå og være i konstruktiv dialog med hverandre, så det er vårt fokus nå også, skriver Solfrid Flateby, pressetalskvinne for Bedriftsforbundet, i en e-post til VG.
SA171101 - Vi ønsker å være kritisk på en konstruktiv måte, og jeg mener det er en oppgave som er fullt mulig å løse.
FV171101 - Vi ønsker å være kritisk på en konstruktiv måte, og jeg mener det er en oppgave som er fullt mulig å løse.
DB171101 - Det er tid for at det internasjonale samfunnet gir et klart, samlet og sterkt svar, samtidig som internasjonale og regionale krefter spiller en konstruktiv rolle i å løse krisa, sa Stoltenberg.
AP171101 - Vi ønsker å være kritisk på en konstruktiv måte, og jeg mener det er en oppgave som er fullt mulig å løse.
AA171101 - Vi ønsker å være kritisk på en konstruktiv måte, og jeg mener det er en oppgave som er fullt mulig å løse.
AA171031 - Vi forventer nå at eierne i lånene vil vise konstruktiv fleksibilitet for å nå en fremforhandlet transaksjon for deres eiendeler, sier styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier ASA.
DA171029 - Du møter kritikken på en konstruktiv måte.
DA171029 - Du møter kritikken på en konstruktiv måte.
BT171026 På samme tid skrøt Erna Solberg uhemmet av deres forpliktelser til « en åpen, levende og konstruktiv dialog med frivillig sektor ».
AP171026 Kan høyresiden virkelig ikke forstå hvorfor SV og folket reagerer med vantro på 700 millioner kroner i skattelette til aksjeeiere når det ikke finnes rom for de aller sykeste barna ? Konstruktiv kritikk ¶
AP171026 Dessuten mener jeg Riise og høyresiden må tåle konstruktiv kritikk av vedtak og prioriteringer i politikken deres som slår svært uheldig ut, først og fremst for dem som allerede sliter fra før, uten å måtte kalle det urimelig kritikk fordi de har doblet midlene til pleiepenger.
SA171023 - Jeg håper at et nytt Storting kan føre en konstruktiv debatt i stedet for at det blir ropt opp om feilsignaler og åpne grenser med en gang noen ikke er enige med Frp i ett og alt, for det er ikke særlig konstruktivt, sier innvandringspolitisk talsperson Stein Erik Lauvås i Ap.
DA171023 - Jeg håper at et nytt Storting kan føre en konstruktiv debatt i stedet for at det blir ropt opp om feilsignaler og åpne grenser med en gang noen ikke er enige med Frp i ett og alt, for det er ikke særlig konstruktivt, sier innvandringspolitisk talsperson Stein Erik Lauvås i Ap.
BT171023 - Jeg håper at et nytt Storting kan føre en konstruktiv debatt i stedet for at det blir ropt opp om feilsignaler og åpne grenser med en gang noen ikke er enige med Frp i ett og alt, for det er ikke særlig konstruktivt, sier innvandringspolitisk talsperson Stein Erik Lauvås i Ap.
DB171022 Jeg håper at et nytt Storting kan føre en konstruktiv debatt i stedet for at det blir ropt opp om feilsignaler og åpne grenser med en gang noen ikke er enige med Frp i ett og alt, for det er ikke særlig konstruktivt, sier Lauvås. 114 afghanske barn borte ¶
DB171022 Han oppfordrer de borgerlige partiene til å holde en konstruktiv tone når debatten kommer i Stortinget : ¶
VG171019 - Vi fortsetter en konstruktiv dialog.
BT171019 Etter en middag med presidenten i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker på mandag, beskrev May stemningen som konstruktiv og vennlig.
AP171019 Ber Norge spille « konstruktiv rolle » : Iran ønsker tettere økonomisk samarbeid ¶
SA171018 - Det er kanskje naturlig at en fotballtrener får kritikk av mer og mindre konstruktiv grad når det går dårlig, men det jeg ikke forstår er dette : Hvorfor føler så mange at de har rett til å karakterisere Fredriksen som dum, inkompetent, lat, idiot, eller lignende ?
AP171018 - Det er kanskje naturlig at en fotballtrener får kritikk av mer og mindre konstruktiv grad når det går dårlig, men det jeg ikke forstår er dette : Hvorfor føler så mange at de har rett til å karakterisere Fredriksen som dum, inkompetent, lat, idiot, eller lignende ?
AP171017 Nylig overrasket SVs Petter Eide og Frps Christian Tybring-Gjedde med å enes om behovet for en mer konstruktiv politikk overfor Russland.
VG171016 Jeg har kanskje ikke så mange svar, men jeg har et forslag til hvordan vi kan føre denne debatten videre på en konstruktiv måte.
AA171016 De to understreker også at møtet mandag kveld foregikk i en « konstruktiv og vennlig atmosfære ». ( ©NTB ) ¶
DN171015 - Jeg ser på meg selv som inkluderende og tar imot konstruktiv konflikt og innspill med åpne armer.
AP171015 I lørdagens møte med Nordrum oppfordret presidenten til at også Norge spiller en konstruktiv rolle i å opprettholde avtalen.
AA171015 I lørdagens møte med Nordrum oppfordret presidenten til at også Norge spiller en konstruktiv rolle i å opprettholde avtalen.
VG171014 - Det er en helt uholdbar situasjon for idretten at man ikke klarer å ha en konstruktiv dialog med departementet, legger han til.
AP171014 Agramunt ønsker ikke å stille til intervju til denne artikkelen, men i en e-post avviser han alle beskyldninger og hevder at mistillitsforslaget mot ham er et korstog mot ham fordi han alltid har fremmet " konstruktiv dialog med alle land ".
DB171013 - Jeg kommer til å jobbe videre med dette, og håper på en mer konstruktiv tone i arbeidet enn det Arbeiderpartiet nå framviser, sier han.
AA171012 Venstre vil spille en konstruktiv rolle og gjøre et litt grått budsjett både grønnere, rausere og mer framtidsrettet, sier Breivik.
VG171010 Ordførerens appell er konstruktiv .
DB171010 La oss håpe at vi i kommende regjeringsperiode kan få en mer konstruktiv debatt.
DA171010 Du angriper ikke et slikt prosjekt med forsiktighet, tvert imot krever det at du er radikal, konstruktiv og modig.
DA171010 Hegglund rettet et svingslag mot opposisjonen, som han mente førte lite konstruktiv debatt.
AA171010 Og de forbeholder seg retten til selv å definere hva som er ansvarlig og konstruktiv politikk.
DA171009 I Arbeiderpartiet mener vi at vi heller må finne en annen konstruktiv tilnærming.
AP171009 Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre, advarer Ap mot å bli tøffere og mindre konstruktiv i Stortinget de neste fire årene.
AP171009 Støre sier Trond Helleland og Høyre vil møte et « gjenkjennelig Ap som er kritisk og konstruktiv i opposisjon ».
AP171009 Han mene Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etter valget, så langt, har vist en mer konstruktiv holdning enn Støre.
AP171009 Konstruktiv Vedum ¶
SA171008 DEBATT : Bybussene fortjener å bli vist og omtalt på en mer konstruktiv måte enn Aftenbladet har gjort i den senere tid.
SA171008 Bybussene fortjener å bli vist og omtalt på en mer konstruktiv måte enn Aftenbladet har gjort i den senere tid.
NL171008 Da vil vi i Tromsø ha bidratt til en konstruktiv start på regionsamarbeidet.
AP171006 Wulff sier selskapet opplever at det er etablert en god og konstruktiv dialog med fagforeninger og vernetjeneste i dette arbeidet.
AP171005 Han mener tonen er god og konstruktiv mellom NSB og Bane Nor, det tidligere Bane Nor.
AA171005 Han mener tonen er god og konstruktiv mellom NSB og Bane Nor, det tidligere Bane Nor.
DA171004 Jeg vil bidra til fasthet og forutsigbarhet om de brede linjene i norsk utenrikspolitikk, og en konstruktiv rolle i opposisjon, sier Huitfeldt til Dagsavisen.
DN171003 Vår tilnærming er konstruktiv , for vi ønsker å lykkes, sa han.
DB171003 - Dette er ikke noen konstruktiv dokumentasjon av parallell-samfunn og andre reelle problemer, som vi må diskutere, sier Staurseth.
AA171003 Vår tilnærming er konstruktiv , for vi ønsker å lykkes, sa han. ( ©NTB ) ¶
AA171003 Vår tilnærming er konstruktiv , for vi ønsker å lykkes, sa han.
AA170929 Han kaller torsdagens diskusjon « god og konstruktiv ». ( ©NTB ) ¶
AA170929 Han kaller torsdagens diskusjon « god og konstruktiv ».
AA170929 Til Dagens Næringsliv sier en representant for de usikrede obligasjonseierne at målet deres er en konstruktiv dialog, noe han mener deres eget forslag viste.
VG170927 - Det har vært en konstruktiv dialog vedrørende saken mellom partene de siste ukene.
VG170927 Sportsredaktøren anerkjenner gode intensjoner med det første brevet, og kaller dialogen i etterkant for konstruktiv .
VG170927 Jeg opplever hele dialogen som konstruktiv og stemningen som svært god, sier den ansatte.
SA170927 - Det har vært en konstruktiv dialog vedrørende saken mellom partene de siste ukene.
FV170927 - Det har vært en konstruktiv dialog vedrørende saken mellom partene de siste ukene.
DN170927 - Det har vært en konstruktiv dialog vedrørende saken mellom partene de siste ukene.
DB170927 - Det har vært en konstruktiv dialog vedrørende saken mellom partene de siste ukene.
DB170927 Listhaug sa også det var på tide at den offentlige innvandringsdebatten ble konstruktiv .
BT170927 - Det har vært en konstruktiv dialog vedrørende saken mellom partene de siste ukene.
AP170927 - Det har vært en konstruktiv dialog vedrørende saken mellom partene de siste ukene.
DB170926 Og jeg er glad for at svarene er i en konstruktiv tone.
DA170926 - Det er nettopp slik retorikk som jeg har snakket om, og som borgerlige velgere mener ikke er spesielt konstruktiv , sa Petry til kringkasteren ZDF i går.
DA170926 - Det har vært en fin, konstruktiv samtale og vi ser fram til flere samtaler.
AA170926 - Det har vært en fin, konstruktiv samtale og vi ser fram til flere samtaler.
DN170924 - Debatten var ikke bare preget av sterk temperatur, den var også saklig, konstruktiv og nyttig.
DA170924 FDPs leder Christian Lindner anbefalte en mer konstruktiv tilnærming.
AA170922 - Statsminister Theresa May ordla seg på en konstruktiv måte som er i samsvar med EUs tilnærming til disse unike forhandlingene, sier han.
AA170922 | Barnier berømmer May for konstruktiv tale ¶
AA170922 - I sin tale i Firenze ordla statsminister Theresa May seg på en konstruktiv måte som også er i samsvar med EUs tilnærming til disse unike forhandlingene, sier Barnier.
NL170920 Men vi i fylkesrådet velger altså å ta en konstruktiv posisjon.
AP170920 - Trump ville være bedre tjent med å reflektere over hvordan USA på en mer konstruktiv måte kan samarbeide med andre land, ikke bare med dem som er enige med ham.
AP170920 - Trump ville være bedre tjent med å reflektere over hvordan USA på en mer konstruktiv måte kan samarbeide med andre land, ikke bare med dem som er enige med ham.
AP170919 Han formante den nye stortingsgruppen : Hver dag skal den være en konstruktiv , men kritisk opposisjon.
AP170919 - Vi skulle være en kritisk og konstruktiv opposisjon - var vi for konstruktive, spurte Støre landsstyret.
AP170919 - Ap skal være konstruktiv og kritisk i opposisjon.
AP170919 Han formante den nye stortingsgruppen til å tenke på at de hver dag skulle være en konstruktiv , men kritisk opposisjon.
AP170919 - Vi skulle være en kritisk og konstruktiv opposisjon - var vi for konstruktive ?
AA170919 - Vi skulle være en kritisk og konstruktiv opposisjon - var vi for konstruktive ?
VG170918 Vi løser utfordringene våre fortløpende gjennom en dialog jeg opplever som positiv, oppriktig og konstruktiv .
NL170918 Men det må skje ved hjelp av konstruktiv samhandling, ikke bruk av pisk.
DN170918 - Ved første øyekast synes jeg denne planen ser ganske konstruktiv ut.
DB170918 Nasjonalstaten er en konstruktiv størrelse å tenke innenfor når globale, universale utfordringer skal møtes.
AP170918 Da er ein konstruktiv opposisjon det einaste alternativet.
AP170916 - Hovedbildet er at de gir uttrykk for de samme holdningene som de har gjort før, men tonen er konstruktiv når det gjelder å engasjere seg i diskusjonene.
AA170916 Mulighet for lokale forbud og plikt til samtale for elever/studenter som møter til undervisning i heldekkende plagg, er en mer konstruktiv måte å møte problemet på.
DA170914 Dagen etter stortingsvalget innrømmet han at det « kan være krevende å få på plass drømmeløsningen » - men la til at KrF uansett har som mål å få gjennomslag for sin politikk og at det innebærer en konstruktiv tilnærming.
AA170914 Dagen etter stortingsvalget innrømmet han at det « kan være krevende å få på plass drømmeløsningen » - men la til at KrF uansett har som mål å få gjennomslag for sin politikk og at det innebærer en konstruktiv tilnærming. ( ©NTB ) ¶
VG170913 Hadde hun levert strålende resultater, er det ingen som hadde protestert på at hun hadde vært på laget, sier Falk, som ønsker konstruktiv kritikk velkommen.
VG170913 Vi forsto i møtet at det ville bli brudd og mente vi var tjent med at han selv var den som brøt dialogen om det vi så på som en god og konstruktiv løsning.
AP170912 Knut Arild Hareide sier partiet vil jobbe aktivt for å presse FrP ut av regjeringen, og utgjøre en « konstruktiv opposisjon ».
AP170912 - Vil det være enklere for KrF å være en konstruktiv opposisjon om Listhaug flyttes ?
AA170912 Det blir ingen ny samarbeidsavtale for KrF, men partileder Knut Arild Hareide lover regjeringspartiene å ha en « konstruktiv tilnærming » i samtalene som kommer.
AA170908 Ifølge statlige kinesiske medier håper Kina at Frankrike skal spille en konstruktiv rolle slik at konflikten trappes ned og dialogen kan starte.
SA170905 eksempler på at vending av spillet skaper 1:1-situasjon uten sikring, men i stedet for å utnytte dette kommer en ny støttepasning og ny vending av spillet, jeg ser eksempler på lag som etter mange pasninger på egen halvdel, ender opp med en ballfører i tidsnød som velger å slå langt, ikke som en konstruktiv langpasning, men som en nødløsning.
AP170905 eksempler på at vending av spillet skaper 1:1-situasjon uten sikring, men i stedet for å utnytte dette kommer en ny støttepasning og ny vending av spillet, jeg ser eksempler på lag som etter mange pasninger på egen halvdel, ender opp med en ballfører i tidsnød som velger å slå langt, ikke som en konstruktiv langpasning, men som en nødløsning.
VG170831 eksempler på at vending av spillet skaper 1:1-situasjon uten sikring, men i stedet for å utnytte dette kommer en ny støttepasning og ny vending av spillet, jeg ser eksempler på lag som etter mange pasninger på egen halvdel, ender opp med en ballfører i tidsnød som velger å slå langt, ikke som en konstruktiv langpasning, men som en nødløsning.
VG170829 Hun skriver også at hun har forsøkt å påvirke på « en konstruktiv måte », men føler altså ikke at hun er blitt hørt, og inntil videre vil hun ikke være med.
SA170829 - Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme.
SA170829 - Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme.
FV170829 - Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme.
DB170829 Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme.
DB170829 Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme.
DB170829 - Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme.
DA170829 - Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme.
BT170829 - Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme.
BT170829 - Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme.
AP170829 - Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme.
AP170829 - Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme.
DA170826 Vi ønsker fortsatt å bidra til en konstruktiv politikk for byen.
AA170824 Netanyahus kontor beskriver i en kunngjøring samtalen mellom den israelske statsministeren og Kushner som konstruktiv , men uten å gå i detalj.
DB170818 Så istedenfor å komme med meningsløse beskyldninger og hisse til konflikt, hvorfor ikke prøve å være konstruktiv ?
DB170810 Hvis muslimer føler at de i samfunnet mangler grunnleggende anerkjennelse og verd, kan selv konstruktiv kritikk oppleves og tolkes som negativt og krenkende for dem, eller endog angrep på egen identitet.
DB170810 Her er det viktig å få fram at konstruktiv kritikk er forankret i islams egen lære.
AP170810 USA forblir vår viktigste allierte, men min regjering vil være en konstruktiv og nytenkende partner globalt, samt styrke båndene til våre nærmeste naboer i Europa.
DB170809 Han framsto som blidere og mer konstruktiv enn statsministeren, og kom henne i møte på enkeltpunkter som at formuesskatt favoriserer utenlandske eiere.
SA170808 Med finale sent på kvelden er det viktig å få dagen til å gå på en mest mulig konstruktiv måte.
DB170808 Samfunnsdebattanter må tåle kritikk, og konstruktiv debatt kan bidra til mer nyanserte synspunkter og til å føre samfunnet framover.
AP170808 Med finale sent på kvelden er det viktig å få dagen til å gå på en mest mulig konstruktiv måte.
AA170808 Med finale sent på kvelden er det viktig å få dagen til å gå på en mest mulig konstruktiv måte.
DB170807 Norge kan spille en konstruktiv rolle i denne prosessen, men det krever en systematisk satsing og at vi stiller ressurser og eksperter til rådighet.
AP170807 Opposisjonens problem er at den har vært splittet og lite konstruktiv , men dette forumet kan være starten på en mer samlet front.
DN170805 I uttalelsen gjentar ASEAN-landene sin oppfordring til å sikre en atomvåpenfri Koreahalvøya på fredelig vis, og ber om at det utvises selvbeherskelse og legges til rette for konstruktiv dialog for å redusere spenningene.
AA170805 I uttalelsen gjentar ASEAN-landene sin oppfordring til å sikre en atomvåpenfri Koreahalvøya på fredelig vis, og ber om at det utvises selvbeherskelse og legges til rette for konstruktiv dialog for å redusere spenningene.
DB170804 Kommunikasjonsstaben bør etablere en konstruktiv « klagekasse », der media kan komme med klager.
DA170803 Og bruke konstruktiv dialog til å komme fram med løsninger.
VG170801 En mer konstruktiv reaksjon er å feire et politisk gjennomslag.
DB170801 - Det er kjempeflott at Hareide nå har inntatt en mer konstruktiv innstilling og at også KrF innser at Norge ikke bør ta imot økonomiske migranter fra Italia.
DN170730 - Slike saker er dårlig for omdømmet deres, så derfor møter vi som oftest en konstruktiv holdning, sier Holte.
VG170726 Men selv om vi tenker utenfor boksen, er vi er også en konstruktiv partner som både gir og tar, sier Bjørnar Moxnes.
VG170726 - En konstruktiv partner ¶
VG170725 Jeg mener at alle bør være åpne for konstruktiv kritikk.
DB170720 Å anklage meningsmotstandere for å handle utelukkende av egeninteresse, er uansett et dårlig utgangspunkt for en konstruktiv debatt ; man kan peke på flere aktører i rusdebatten som har en egeninteresse av å beholde dagens forbud, men det interessante er til syvende og sist ikke hva som motiverer de ulike interessegruppene, men hvilken politikk som vil føre til mindre skade og kostnad for
VG170719 Hvis det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, ønsker å bidra på en mer konstruktiv måte, bør oppmerksomheten i større grad rettes mot terrorglorifiseringen som gjennomsyrer det palestinske samfunnet.
DB170718 En slik lemfeldighet ville være kritikkverdig fra enhver debattant - men især når det kommer fra en som er både bystyrepolitiker ( for Porsgrunn Høyre ) og talsmann for en organisasjon som ønsker å « bidra positivt til integreringsarbeidet », « fremme en konstruktiv integreringsdebatt » og « forebygge stereotype oppfatninger ».
VG170717 Liverød, som er fra Sandefjord, er i konstruktiv dialog med Sandefjord-ledelsen om et samarbeid, slik NTB skrev tidligere i sommer.
DB170717 Liverød, som er fra Sandefjord, er i konstruktiv dialog med Sandefjord-ledelsen om et samarbeid, slik NTB skrev tidligere i sommer.
DA170717 Liverød, som er fra Sandefjord, er i konstruktiv dialog med Sandefjord-ledelsen om et samarbeid, slik NTB skrev tidligere i sommer.
VG170716 RODEZ ( VG ) Mads Kaggestad ( 40 ) mener Michael Rasmussen ( 43 ) fremstår lite konstruktiv , snever og som et dårlig forbilde. ( 43 ) fremstår lite konstruktiv, snever og som et dårlig forbilde.
VG170716 Han er ikke konstruktiv , og stoler ikke på noen.
VG170716 ( 43 ) fremstår lite konstruktiv , snever og som et dårlig forbilde.
AA170707 Konstruktiv uenighet er en forutsetning for en stabil utenrikspolitikk, ikke en trussel mot den.
NL170706 Det vi derimot forventer er at Røymo, som er ordfører for alle i kommunen, setter føringer for en saklig og konstruktiv debatt om hvordan vi skal løse dagens og fremtidens omsorgsbehov.
DN170706 - Vi går inn og håper på en konstruktiv mekling.
VG170704 - Alle fortjener nye sjanser, og måten Abid Raja ordlegger seg på er lite konstruktiv .
DA170704 Mens Putin sier han ønsker konstruktiv dialog, ønsker mange amerikanske politikere konfrontasjon.
DA170628 - Forholdene ligger tilbake i tid, og jeg mener WOACT på en konstruktiv måte har vist vilje til å rydde opp i tidligere forhold.
AP170628 - Forholdene ligger tilbake i tid, og jeg mener WOACT på en konstruktiv måte har vist vilje til å rydde opp i tidligere forhold.
AA170628 - Forholdene ligger tilbake i tid, og jeg mener WOACT på en konstruktiv måte har vist vilje til å rydde opp i tidligere forhold.
DB170626 Det er ikke enkelt for offentligheten å ettergå tildelingene på en konstruktiv måte.
BT170624 De stemte på Jeremy Corbyn fordi de ønsket en mer konstruktiv tilnærming til EU.
SA170622 Man kan gjøre seg helt blind å si at alt er elendig, eller man kan prøve å være litt konstruktiv .
AP170622 Man kan gjøre seg helt blind å si at alt er elendig, eller man kan prøve å være litt konstruktiv .
DN170621 Vi oppfordrer alle sider til å trappe ned spenningen og gå inn i en konstruktiv dialog.
DB170621 Jeg skulle ønske jeg ble tatt imot på en mer konstruktiv måte.
AA170621 Vi oppfordrer alle sider til å trappe ned spenningen og gå inn i en konstruktiv dialog.
DA170619 En konstruktiv start, oppsummerer Davis.
AP170619 Forhandlingene om Brexit bør føre til en « gunstig løsning som gavner begge sider », sa britenes utenriksminister Boris Johnson mandag, mens Brexit-minister David Davis tok til orde for en « positiv og konstruktiv tone ».
AA170619 En konstruktiv start, oppsummerer Davis.
DB170618 Vi er ærlige med hverandre, og gir hverandre konstruktiv kritikk, sier hun.
BT170618 Slike samtaler er i tråd med en ny trend i jussen, som kalles medierings-juss eller konstruktiv konfliktløsning.
NL170616 Styret bør nå spille en sentral rolle for å løse konflikten, være konstruktiv og konfliktdempende.
DN170616 | Åpen for konstruktiv kritikk ¶
SA170613 Men : Stort sett trygg, rolig og konstruktiv med ball ¶
DA170613 - Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra naboene, og har opplevd dialogen med nabolaget som konstruktiv .
AP170613 Men : Stort sett trygg, rolig og konstruktiv med ball ¶
SA170612 Trenger konstruktiv debatt ¶
SA170612 Det er påtrengende og nødvendig med en konstruktiv debatt om tvang, tvangsmiddelbruk og skjerming i psykiatrien.
SA170612 DEBATT : Det er påtrengende og nødvendig med en konstruktiv debatt om tvang, tvangsmiddelbruk og skjerming i psykiatrien.
SA170612 Trenger konstruktiv debatt ¶
SA170612 Det er påtrengende og nødvendig med en konstruktiv debatt om tvang, tvangsmiddelbruk og skjerming i psykiatrien.
SA170612 DEBATT : Det er påtrengende og nødvendig med en konstruktiv debatt om tvang, tvangsmiddelbruk og skjerming i psykiatrien.
AA170612 Vi har hele tiden ønsket å være med som en konstruktiv bidragsyter, men kommer først inn når prosessen har gått i stå og konfliktnivået er høyt.
AP170611 Han var en god leder av prosjekter og en behagelig og konstruktiv kommunikator og rådgiver overfor oppdragsgivere og myndigheter.
DB170609 - Forholdene ligger tilbake i tid, og jeg mener WOACT på en konstruktiv måte har vist vilje til å rydde opp i tidligere forhold.
DB170609 - Forholdene ligger tilbake i tid, og jeg mener WOACT på en konstruktiv måte har vist vilje til å rydde opp i tidligere forhold.
DB170609 Jeremy Corbyn har sagt han vil respektere folkeavstemningen, men gjort et nummer av at han vil være mer forsonlig og konstruktiv enn May og de konservative som nærmest har gått til krig mot EU.
DA170609 - Forholdene ligger tilbake i tid, og jeg mener WOACT på en konstruktiv måte har vist vilje til å rydde opp i tidligere forhold.
AP170609 - Forholdene ligger tilbake i tid, og jeg mener WOACT på en konstruktiv måte har vist vilje til å rydde opp i tidligere forhold.
AA170609 - Forholdene ligger tilbake i tid, og jeg mener WOACT på en konstruktiv måte har vist vilje til å rydde opp i tidligere forhold.
DN170608 - Jeg har gitt Thommessen tilbakemeldinger som naturlig er i norsk arbeidsliv, men konstruktiv kritikk oppfattes av Thommessen som illojalitet.
AA170607 - At det er kreativt eller en konstruktiv stemme i kunstdebatten er én ting, poenget er at de burde ha spurt meg om tillatelse først.
AA170606 Vi anser din tilbakemelding som svært konstruktiv og tar den på største alvor og ser frem til å ønske både deg og andre hjertelig velkommen tilbake til Olavshallen fra høsten av.
AA170606 Takk for både god og konstruktiv tilbakemelding om dine opplevelser i Olavshallen. pratende publikum ¶
SA170603 Det var en veldig konstruktiv samtale der vi ble enige om hva som ikke fungerte.
AP170603 Det var en veldig konstruktiv samtale der vi ble enige om hva som ikke fungerte.
DB170602 Også Johannes Høsflot Klæbo har en pragmatisk og konstruktiv tilnærming til den nye og overraskende terminlista.
BT170530 Jeg forstår de ser sitt snitt til å drive valgkamp, men slik debatt er lite konstruktiv .
VG170529 - Trump viste generelt en lite konstruktiv holdning, og Merkel ville si noe bredt og generelt om forholdet til USA og Storbritannia.
VG170529 - Lite konstruktiv holdning ¶
AP170529 Teknologen Birkeland hadde 60 patenter som spenner fra den elektromagnetiske kanonen til behandling av organisk avfall, tørking av fisk og fettherding, som tydelig viser at han hadde en konstruktiv fantasi.
DB170518 Parallelt fikk vi og UD til en konstruktiv dialog rundt en løsning.
AA170518 Ekstremt god stemning, og konstruktiv jobbing, sier Sveinung.
SA170515 Vi trenger en mer konstruktiv og kunnskapsbasert narkotikadebatt.
VG170514 Temperaturen i debatten gjør det vanskelig for folk som har lyst til å føre en fredelig og konstruktiv diskusjon, mener Jan Bøhler.
DA170513 Kilder sier til Dagsavisen at prosessen i redaksjonskomiteen var « diplomatisk og uten trusler » på en rekke av de store stridsspørsmålene, og at det var mye takket være en konstruktiv holdning fra LOs største forbund, Fagforbundet.
AP170511 Etter min mening er konstruktiv dialog med autoritære stater oftest den beste veien fremover.
VG170509 I noen tilfeller er det grunn til å hevde at tiden leger alle sår, men i denne saken fremstår dette som en utopi, så lenge det ikke har lykkes å få en mer konstruktiv dialog på plass.
BT170508 - Dette har vært en krevende, men konstruktiv prosess, der alle har bidratt for å få til en god løsning for Odda sykehus, sier hun.
AA170508 - Dette har vært en krevende, men konstruktiv prosess, der alle har bidratt for å få til en god løsning for Odda sykehus, sier hun.
DB170507 Det er foreløpig uklart om Frp vil felle en eventuell H/KrF/V-regjering hvis det blir et alternativ, men partileder Siv Jensen sier til Dagbladet at Frp vil kunne gå i « konstruktiv opposisjon » hvis det skjer.
SA170505 Når du prøver å holde konstruktiv dialog på saken og blir avfeid, sier Gundersen til NRK.
FV170505 Når du prøver å holde konstruktiv dialog på saken og blir avfeid, sier Gundersen til NRK.
DB170505 - Enhver konstruktiv kritikk som fremsettes direkte til han, tar han alvorlig.
DB170505 - Enhver konstruktiv kritikk som fremsettes direkte til han, tar han alvorlig.
DB170505 Statssekretær Kai-Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet uttalte at KIB « kommer med god og konstruktiv kritikk av barnevernet, og vi vil helt klart lytte til dem ».
DB170505 I møte med mennesker som opplagt har skremt seg selv inn i en radikaliseringsprosess er det avgjørende at vi finner en debattform som er konstruktiv .
BT170505 Når du prøver å holde konstruktiv dialog på saken og blir avfeid, sier Gundersen til NRK.
AP170505 Når du prøver å holde konstruktiv dialog på saken og blir avfeid, sier Gundersen til NRK.
AP170504 Det er variert og helhetlig trening som bygger en vellykket kropp, akkurat som helhetlig og konstruktiv politikk bygger et vellykket samfunn, skriver Daniel Fladvad ( 20 ).
VG170503 Det ble også klargjort roller og fremtidige forventninger med sikte på å prøve å finne en konstruktiv løsning.
SA170503 Vi er i en konstruktiv prosess som vi kommer til å følge opp i morgen, sier Mollekleiv til NRK.
FV170503 Vi er i en konstruktiv prosess som vi kommer til å følge opp i morgen, sier Mollekleiv til NRK.
BT170503 Vi er i en konstruktiv prosess som vi kommer til å følge opp i morgen, sier Mollekleiv til NRK.
AP170503 Vi er i en konstruktiv prosess som vi kommer til å følge opp i morgen, sier Mollekleiv til NRK.
VG170502 Det er nemlig tvingende nødvendig å gjøre noe for å få i gang en konstruktiv prosess.
VG170502 På den andre siden omtaler Kreml telefonsamtalen som « forretningsmessig » og « konstruktiv ».
AP170502 - Samtalen var forretningsmessig og konstruktiv , ifølge en pressemelding fra Kreml.
VG170501 - Det er bra at vi har en sterk og konstruktiv fagbevegelse som kjemper for arbeidstagernes rettigheter og vilkår.
DB170501 - Vi er positive til KIB som kommer med god og konstruktiv kritikk av barnevernet, og vi vil helt klart lytte til dem.
VG170426 Det høres kanskje enkelt ut, men det er ikke selvfølgelig at en 20 år gammel gutt, som har tatt steget ut i sportsrampelyset så kjapt, evner å være å konstruktiv i motgang.
VG170425 - Dette må vi ta til etterretning som en konstruktiv tilbakemelding, ydmykt respektere og ta med oss i prosessene som kommer videre nå.
AP170425 Men hva skjer når de unge opplever hat istedenfor konstruktiv kritikk ?
AP170425 Jeg forventer aldri at alle er enige med meg, men jeg forventer en konstruktiv debatt.
AP170425 Hva skjer når de unge opplever hat istedenfor konstruktiv kritikk ?
AP170425 Forventer en konstruktiv debatt ¶
DB170424 Det er en kjent sak at skuespillere som slår igjennom i svært ung alder, kan ha vansker med å takle suksessen på en konstruktiv måte.
DA170423 - Vi ønsker velkommen denne tilnærmingen, som er uendelig mye mer konstruktiv enn den sittende regjeringens aktive motarbeiding av FN-forhandlingene, sier hun.
DB170421 - Vi hadde en ryddig og konstruktiv samtale, og jeg er innforstått med de forventninger som stilles som meg som toppdommer.
DB170420 Fravær av prinsipiell og konstruktiv ( selv ) kritikk, samt nytenkning som hjelper til å skjelne mellom Koranens tidsuavhengige verdier som selve formålet og meningen med åpenbaringen og de tidsavhengige historiske verdiene ( definert innenfor bestemte kontekster ), fører til at islam blir sårbar hva politisk-ideologisk manipulasjon
BT170420 Dette er derfor en oppfordring om å komme frem til en løsning på en konstruktiv og god måte.
DB170419 Det er generelt sett en mer konstruktiv tilnærming enn Andersens magefølelsesbaserte strategi.
DB170419 Alle disse eksemplene er svært lovende for en pågående og konstruktiv debatt, som selvfølgelig kommer til å ta tid.
BT170411 Arroganse er sjelden konstruktiv .
DA170406 - Vi har en konstruktiv dialog med Forsvaret, en aksjonærgruppering som kan være interessant for dem, et stort nettverk og ikke minst : den lokale støtten som vi har opparbeidet i Østfold.
SA170404 - Vi hadde en ryddig og konstruktiv samtale, og jeg er innforstått med de forventninger som stilles som meg som toppdommer.
FV170404 - Vi hadde en ryddig og konstruktiv samtale, og jeg er innforstått med de forventninger som stilles som meg som toppdommer.
DB170404 - Islamsk Råd i Norge har ikke på noen måte brutt forutsetningen for utbetaling av statsstøtte og ønsker nå å gå i en konstruktiv dialog for at støtten kan bli opprettholdt, sa Aurlien.
DB170404 Til forskjell fra Malkenes' kritikk, er leder i Utdanningsforbundet Steffen Handals kritikk mer konstruktiv .
BT170404 - Vi hadde en ryddig og konstruktiv samtale, og jeg er innforstått med de forventninger som stilles som meg som toppdommer.
AP170404 - Vi hadde en ryddig og konstruktiv samtale, og jeg er innforstått med de forventninger som stilles som meg som toppdommer.
DN170331 Sturgeon legger til at hun håper på en konstruktiv diskusjon med London-regjeringen.
DN170331 - EU vil gjøre alt de kan for å få til en konstruktiv brexit-avgjørelse med Storbritannia, men vil også være forberedt på at forhandlingene om en framtidig avtale kan mislykkes, står det å lese i utkastet.
DA170331 Sturgeon legger til at hun håper på en konstruktiv diskusjon med London-regjeringen.
BT170331 Sturgeon legger til at hun håper på en konstruktiv diskusjon med London-regjeringen.
AP170331 - EU vil gjøre alt de kan for å få til en konstruktiv brexit-avgjørelse med Storbritannia, men vil også være forberedt på at forhandlingene om en framtidig avtale kan mislykkes, står det å lese i utkastet.
AA170331 Sturgeon legger til at hun håper på en konstruktiv diskusjon med London-regjeringen.
VG170330 - Vi hadde en ryddig og konstruktiv samtale, og jeg er inneforstått med de forventninger som stilles til meg som toppdommer.
SA170330 - Vi hadde en ryddig og konstruktiv samtale, og jeg er inneforstått med de forventninger som stilles som meg som toppdommer.
FV170330 - Vi hadde en ryddig og konstruktiv samtale, og jeg er inneforstått med de forventninger som stilles som meg som toppdommer.
DB170330 - Vi hadde en ryddig og konstruktiv samtale, og jeg er innforstått med de forventninger som stilles som meg som toppdommer.
BT170330 - Vi hadde en ryddig og konstruktiv samtale, og jeg er inneforstått med de forventninger som stilles som meg som toppdommer.
AP170330 - Vi hadde en ryddig og konstruktiv samtale, og jeg er inneforstått med de forventninger som stilles som meg som toppdommer.
AA170330 | Stoltenberg : Åpen og konstruktiv tone med russerne ¶
AA170330 Russland og NATO er fortsatt ikke enige i viktige spørsmål vedrørende Ukraina-konflikten, men tonen er åpen og konstruktiv , sier NATO-sjef Jens Stoltenberg.
VG170329 - Vi hadde en veldig konstruktiv dialog og gjennomgikk status i saken.
DB170329 - Jeg opplever at vi har en god og konstruktiv dialog, sier hun.
AP170329 - Vi har hatt våre utfordringer, men vi har hele tiden hatt en konstruktiv dialog, sa Brende til Lavrov.
DB170328 Håvard Nyhus gjør ) om denne typen motivspekulasjon overhodet spiller noen konstruktiv rolle i den politiske debatten.
AP170326 Bydel Grorud tar til orde for en mer konstruktiv og helhetlig debatt basert på fakta.
VG170325 Jeg prøver å være konstruktiv i kritikken min og å holde meg til å bedømme det som skjer på banen.
AA170325 - Det skjer mye konstruktiv dialog, men jeg ønsker å bringe debatten ut i den virkelige verden.
AA170321 - Vi samarbeider alltid godt med EU og prøver å ha en god og konstruktiv tone under forhandlingene.
DB170317 Helgesen mener USA må jobbe for en konstruktiv dialog med Nord-Korea og Kina.
DB170317 - Istedenfor å ordlegge seg slik som Tillerson gjør nå, bør USA oppfordre til konstruktiv dialog.
VG170316 For slik vi kjenner norsk sosiologi, er den ikke bare bekymret, men også konstruktiv og løsningsorientert.
BT170316 Så lenge forslaget bidrar til å redusere den pågående spenningen, og til å få partene til å gjenoppta kontakten for å løse det koreanske kjernekraftspørsmålet, vil vi fortsatt ha en åpen og konstruktiv holdning, sa en talskvinne for det kinesiske utenriksdepartementet i Beijing samtidig som Tillerson uttalte seg i Tokyo.
BT170314 Stang påpeker at de har hatt en konstruktiv dialog med huseier.
DB170310 Problemet med de unyanserte oppslagene de siste dagene er at de er egnet for å spenne bein under hele klimaløsningen, uten at man gjør forsøk på å være konstruktiv .
DB170309 Forvirringen som råder om det etnisk norske er ikke konstruktiv .
BT170307 De blir sosialisert til å håndtere følelser på en mindre konstruktiv måte enn kvinner, og menn som ikke lever opp til maskulinitetsstandarden føler seg ofte mobbet og marginalisert.
BT170306 - Vi har hatt en konstruktiv og bra samtale.
BT170306 - Vi har hatt en konstruktiv og bra samtale.
DB170304 Ifølge OSM Aviations kommersielle direktør Fredrik Øygard ønsker selskapet å forhandle i en respektfull og konstruktiv atmosfære.
DB170304 Mye av denne skepsisen er sunn og konstruktiv .
VG170303 Men disse utgjør ytterfløyene i en ellers ganske forstandig og konstruktiv samtale om de betydelige utfordringene ved det kulturelt heterogene samfunnet som Norge irreversibelt er blitt.
DA170302 For å få det til trenger vi en konstruktiv endring, og vi er avhengig av god støtte i ryggen, sier Morten Wensberg.
AA170302 Det har vært givende å være en pådriver og rådgiver, og å gi konstruktiv motstand til enkeltpersoner og ensembler som har kunstneriske ambisjoner, sa Haga.
DN170301 - Det var en konstruktiv dialog, men under mitt neste besøk til Washington, D.C. vil jeg forsøke å få til et møte med handelsministeren som tross alt har ansvaret for feltet.
DN170301 - Det var en konstruktiv dialog, men under mitt neste besøk til Washington D.C. vil jeg forsøke å få til et møte med handelsministeren som tross alt har ansvaret for feltet.
DB170301 Det har over tid vært en konstruktiv dialog med Fylkesmannen om utfordringene i barneverntjenesten.
AA170228 - Selskapet er i konstruktiv dialog med Archer og dets långivere, skriver selskapet i rapporten.
DB170227 Det er en likegyldighet i forhold til kunnskap som ødelegger for en konstruktiv debatt om hvordan sporten skal ta vare på helsa til utøverne sine.
DB170226 - Vær godt forberedt og bruk samtalen godt, hold den kort og konstruktiv .
DB170224 - Jeg synes det er fint at vi får en ny kommune i Indre Østfold hvor fire Høyre-ordførere nå tar fatt med konstruktiv positivitet, men har ikke tenkt å kommentere forhandlingene bak.
DB170224 - Vi håper at både Oslo kommune og andre kommuner nå kan lære av det som har skjedd, og ønsker å være en konstruktiv medspiller i den debatten som nå pågår, sier Bjørdal, og legger til : ¶
AP170223 Vi kjenner oss ikke igjen i karakterstikker som « overmot » og « romantisk tragedie », snarere skaper Emma Clare Gabrielsens dypdykk i « Innafor » grobunn for konstruktiv refleksjon om sammensatte spørsmål.
BT170222 FÅR HØYTHENGENDE PRIS : Fritt Ord mener at « Flukt » har skapt mye konstruktiv og opplysende debatt, særlig blant unge mennesker.
BT170222 Fritt Ord mener at « Flukt » har skapt mye konstruktiv og opplysende debatt, særlig blant unge mennesker.
SA170219 Jeg tror norske sykehus ville foretrukket en løsningsorientert og konstruktiv tilnærming.
AA170216 - Dette var en mulighet til å meisle ut en konstruktiv vei framover for forholdet mellom USA og Israel, og for Israels framtid, landets sikkerhet og velferd som demokrati og jødisk stat.
DB170213 Samtalen blir mer konstruktiv enn samtalen over gjerdet.
VG170210 Bare konstruktiv kritikk ).
DB170208 Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling ønsker en god og konstruktiv dialog med FRI, Skeiv Ungdom, helsepolitiske myndigheter, jurister, etikere og andre interessenter.
DB170207 David Nielsen, som nå er trener for Lyngby hjemme i Danmark, har ifølge Godset.no hatt en tett og konstruktiv dialog med sportssjef Jostein Flo og den øvrige ledelsen i Strømsgodset om sønnens framtid.
DB170207 - Vi har en god og konstruktiv dialog, forteller kommunikasjonssjef Silje Nøstberg Thoresen i Get.
BT170207 Sjefsrokeringer som dette kan skape konstruktiv uro og fin dynamikk, og store forventninger.
BT170206 Å løfte utdanning, kunnskap og vitenskap er en konstruktiv måte å korrigere Trumps reaksjonære ideologi og politiske beslutninger på, og dermed sørge for at han bare får fire år i Det hvite hus.
AA170204 « Prosjektet viser hvilken styrke radioformatet har til å formidle viktig og konstruktiv journalistikk til et bredt publikum om temaer som berører mange », mener juryen.
DN170203 Nå håper hun på en saklig og konstruktiv innvandringsdebatt.
DN170203 Jeg håper og tror at det blir en konstruktiv og saklig diskusjon - og jeg håper og tror at vår rapport bli et godt grunnlag, sier hun. - « Min uke » ?
FV170202 « I løpet av møtet viste begge sider en vilje til aktivt å arbeide sammen for en stabilisering og utvikling av samarbeidet mellom Russland og USA, på en konstruktiv , likeverdig og gjensidig nyttig måte », ifølge en orientering fra Kreml.
DB170202 Men har han konstruktiv tilbakemelding å gi, er jeg « all ears » ( lutter øre ).
AP170202 « I løpet av møtet viste begge sider en vilje til aktivt å arbeide sammen for en stabilisering og utvikling av samarbeidet mellom Russland og USA, på en konstruktiv , likeverdig og gjensidig nyttig måte », ifølge en orientering fra Kreml.
AP170201 Det ble en konstruktiv diskusjon om hvordan vi nå skal jobbe strategisk opp mot en nær alliert som USA, sier utenriksminister Børge Brende ( H ) til NTB.
BT170130 Hvis regjeringen vil ha en konstruktiv dialog om veien videre i akademia, må de ikke avvise betimelige innvendinger med generalisering og arroganse.
BT170130 Hvis regjeringen vil ha en konstruktiv dialog om veien videre i akademia, må de ikke avvise betimelige innvendinger med generalisering og arroganse.
AP170128 « I løpet av møtet viste begge sider en vilje til aktivt å arbeide sammen for en stabilisering og utvikling av samarbeidet mellom Russland og USA, på en konstruktiv , likeverdig og gjensidig nyttig måte », ifølge en brief fra Kreml.
AP170128 « I løpet av møtet viste begge sider en vilje til aktivt å arbeide sammen for en stabilisering og utvikling av samarbeidet mellom Russland og USA, på en konstruktiv , likeverdig og gjensidig nyttig måte », ifølge en brief fra Kreml.
SA170127 Mexicanske myndigheter omtaler samtalen mellom de to presidentene som produktiv og konstruktiv .
FV170124 Men det finnes en grense for hvor uenigheter går fra å være en konstruktiv diskusjon til når den blir skadelig for partiet og partiets medlemmer », skriver fylkesstyret i en pressemelding.
DB170124 Men det finnes en grense for hvor uenigheter går fra å være en konstruktiv diskusjon, til når den blir skadelig for partiet og partiets medlemmer.
DB170121 Men ethvert forsøk på å komme fram til en konstruktiv dialog, drukner i støy.
DB170118 Vi er opptatt av at OSM Aviation og den amerikanske fagforeningen skal ha en god og konstruktiv dialog.
DB170118 - Vil ha konstruktiv dialog ¶
DB170115 En ting er å komme med konstruktiv kritikk, men drittsnakk og hetsing synes jeg vi voksne bør spare oss for.
BT170113 Norge bør søke å påvirke Nato i en konstruktiv retning.
DB170112 Forslaget innebærer at små elektriske kjøretøy for én person ( føreren ) regnes som sykkel dersom de er innenfor nærmere fastsatte størrelsesgrenser ( lengde, bredde og vekt ) og har en konstruktiv hastighet ikke over 20 km/t.
AP170111 Men NHO etablerer en lite konstruktiv motsetning.
DN170110 - Vi har en god og konstruktiv dialog med de spanske fagforeningene, som hverken overfor oss eller myndighetene har varslet at streik skal være på trappene.
DN170110 « Konstruktiv dialog » ¶
DB170109 - Vi søker fortsatt en konstruktiv dialog med Russland.
AP170106 Pence beskrev møtet mellom Donald Trump og etterretningstjenesten som « en konstruktiv og respektfull dialog », og varslet at Trump ikke tar lett på datainnbrudd.
AP170104 Uansett har kuppet endt med å gi Erdogan mer makt, men det har også svekket landets rolle som en konstruktiv brobygger.
AP170104 Uansett har kuppet endt med å gi Erdogan mer makt, men det har også svekket landets rolle som en konstruktiv brobygger.
DB170102 Både vi og journalister har et ansvar for å sikre en mer konstruktiv debatt ved at det er tydelig hva vi beregner effekten av, svarer Kallbekken ¶
DB170102 ( Dagbladet ) : - Vi har et problem som gjør klimadebatten lite konstruktiv , sier forskningsleder ved klimaforskningssenteret Cicero, Steffen Kallbekken til Dagbladet.
DB170101 - Det eneste som hjelper er å være konstruktiv og fokusert - og finne ut hva som gikk galt.
AP161212 De siste ukene har Statoil engasjert unge over hele landet til kritisk og konstruktiv samtale om hva som må til for å nå målene i Paris-avtalen.
AP161211 Løsningen som er varslet i New Orleans, synes langt mer konstruktiv enn den i Barcelona.
AP161110 I sin gratulasjon skriver Vladimir Putin at han ønsker en « konstruktiv dialog med Washington, basert på likhet, gjensidig respekt og ved å ivareta begge parters ståsted ».
AP161109 - Jeg ønsker å tro at den nye amerikanske presidenten vil gjøre det mulig å ha en mer konstruktiv dialog mellom våre land, sier Dumaens leder Vjatsjeslav Volodin.
FV161030 Kafili får både ros og konstruktiv kritikk.
SA161029 Kafili får både ros og konstruktiv kritikk.
BT161029 Kafili får både ros og konstruktiv kritikk.
AP161029 Kafili får både ros og konstruktiv kritikk.
SA160927 Tillempet på en konstruktiv og inkluderende måte gir dagens arbeidstidsordning tilstrekkelig fleksibilitet og forutsigbarhet.
SA160927 Men desto lettere burde det være for partene å kunne enes om en konstruktiv forhandlingsløsning.
AP160920 Karl Eldar Evang i Menneskerettighetsutvalget til Norsk Psykologforening sier de alltid har vært opptatt av at Norge skal spille en konstruktiv og viktig rolle for barns rettigheter internasjonalt.
AP160610 Vi er opptatt av at alle tros- og livssynssamfunn skal ha en konstruktiv dialog med hverandre, og med storsamfunnet.
AP160512 Ifølge kilder inne på møtet sitert av den konservative TV-kanalen Fox, ble møtet holdt i en god og konstruktiv tone.
AP160501 Det er svært vanskelig å komme med konstruktiv kritikk i flere av disse trossamfunnene.
DB160420 De spinnville konspirasjonsteoriene overskygger konstruktiv systemkritikk.
AP160416 Rasmus Hansson, MDG-talsperson, karakteriserer Grandes invitasjon som « hyggelig og konstruktiv », og legger til : ¶
AP160415 Han karakteriserer Skei Grandes invitasjon som hyggelig og konstruktiv , og opplyser at MDG lenge har vært åpen for en slik mulighet.
AP160328 Jeg er lei av muslimer som spiller på offerrollen, men jeg er også sykt lei alle som kritiserer oss muslimer med sin skjulte hat-retorikk - i det de velger å kalle « konstruktiv kritikk ».
AP160317 En del av dette er å gi uttrykk for en positiv og konstruktiv kritikk.
AP160317 Internett vil antagelig forsterke utfordringene ved ekkokamre, som igjen vil svekke grunnlaget for en konstruktiv offentlig debatt.
AP160316 Det trengs takhøyde for å debattere dette temaet på en konstruktiv måte.
SA160304 Jeg ønsker nå en god og konstruktiv dialog med tillitsvalgte og ansatte.
SA160304 Jeg ønsker nå en god og konstruktiv dialog med tillitsvalgte og ansatte, slik at vi finner en løsning som både ivaretar kultur og samfunnsoppdraget vårt.
AP160304 Men Rubio sto for kveldens klart morsomste improviserte spøk, da han brøt inn i en merkelig og svært lite konstruktiv ordveksling mellom Ted Cruz og Donald Trump : ¶
AP160216 Å si at de som kun reduserer kjøttforbruket uten å gå « all the way » er hyklere, er en dogmatisk og lite konstruktiv holdning, sier hun og understreker at alle monner drar.
AP160214 Håpet er at Iran også skal bli en konstruktiv partner for Vesten i arbeidet med å stanse konfliktene i Midtøsten.
AP160212 Vi kom ikke for å provosere, men for å bidra på en konstruktiv måte.
AP160212 Vi kom ikke for å provosere, men for å bidra på en konstruktiv måte.
AP160203 - Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med russiske myndigheter, sa Aas etter møtet i Moskva onsdag.
AP160203 Han skriver : « Problemet med Sylvi Listhaugs ordbruk er at den ikke er konstruktiv , men skaper inntrykk av større motsetninger mellom de politiske partiene et det faktisk er.
AP160129 Skal integreringsdebatten bli mer konstruktiv enn innstrammingsdebatten, må Listhaug bruke en retorikk som viser at hun er hele landets - også innvandrernes - integreringsminister.
AP160128 Dagbladetmodererer riktignok sine kommentarfelter, men selv om de har bedret tonen i sine kommentarfelter betraktelig, har de ikke klart å fostre frem en konstruktiv og meningsbærende flokk med debattdeltakere som tilfører noe av verdi til en artikkel.
AP160127 Konstruktiv kritikk er alltid svært nyttig.
AP160125 - Vi vil fortsette det jeg opplever som en god og konstruktiv dialog om asylstrømmen med Russland.
AP160125 - Vi vil fortsette det jeg opplever som en god og konstruktiv dialog om asylstrømmen med Russland.
AP160113 Nå skal vi søke samarbeid med andre klubber, og vi ønsker å ha en konstruktiv dialog fremover, sier Johannesen.
AP160109 Hvis du klarer å gi en konstruktiv tilbakemelding og skille mellom venn og arbeidstaker, er det mulig at samtalen med deg vil gjøre henne til en bedre arbeidstaker i fremtiden.
AP160106 Dette kan være en konstruktiv start på årets islam-debatt.
AP160106> Dette kan være en konstruktiv start på årets islam-debatt.