DA171230 Spørsmålet om finansminister Siv Jensen ( Frp ) utøvde utilbørlig politisk press i konflikten med den avgåtte SSB-direktøren Christine Meyer, blir etter alt å dømme tema i en åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
SA171206 I forrige stortingsperiode var Anders Anundsen en hardtslående leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen .
VG171205 Jeg håper også at Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil invitere andre personer i SSB som har vært sentrale i omstillingen av forskningsavdelingen for å få opplyst saken best mulig.
VG171205 - Jeg synes det er fint at det blir høring slik at begge parter kan forklare seg overfor Kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DN171205 Med finansministeren - og muligens flere, sier Dag Terje Andersen, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DN171205 Med finansministeren - og muligens flere, sier Dag Terje Andersen, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DN171205 Kontroll- og konstitusjonskomiteen ventes senere i dag å åpne sak mot finansminister Siv Jensen for håndteringen av SSB-saken.
DN171205 Finansminister Siv Jensen må trolig møte i åpen høring og forklare seg til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om sin håndtering av SSB-saken.
DN171205 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) har i to omganger svart på en rekke spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen .
BT171205 Versjonene av hva som skjedde i månedene og ukene før SSB-sjef Christine Meyer sluttet som sjef i Statistisk sentralbyrå, spriker så mye at konflikten mellom henne og finansminister Siv Jensen ( Frp ) nå blir tema i en åpen høring i regi av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
BT171205 SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen , Torgeir Knag Fylkesnes, sier til NTB at spørsmålet er om Finansdepartementet har styrt SSB så detaljert at det bryter med statistikkloven.
BT171205 Meyer håper at kontroll- og konstitusjonskomiteen også innkaller personer fra SSB som var sentrale i omstillingsprosessen.
BT171205 HAR SVART : Finansminister Siv Jensen har i to omganger svart kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget på spørsmål om SSB-saken.
BT171205 FORNØYD : Det er bra at kontroll- og konstitusjonskomiteen kan få høre begge parter, sier avgått SSB-sjef Christine Meyer om at det blir høring om SSB-konflikten.
AP171205 Kontroll- og konstitusjonskomiteen ventes senere i dag å åpne sak mot finansminister Siv Jensen for håndteringen av SSB-saken.
AP171205 Finansminister Siv Jensen har i to omganger svart kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget på spørsmål om SSB-saken.
AP171205 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) har i to omganger svart på en rekke spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AA171205 Versjonene av hva som skjedde i månedene og ukene før SSB-sjef Christine Meyer sluttet som sjef i Statistisk sentralbyrå, spriker så mye at konflikten mellom henne og finansminister Siv Jensen ( Frp ) nå blir tema i en åpen høring i regi av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
AA171205 SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen , Torgeir Knag Fylkesnes, sier til NTB at spørsmålet er om Finansdepartementet har styrt SSB så detaljert at det bryter med statistikkloven.
AA171205 Meyer håper at kontroll- og konstitusjonskomiteen også innkaller personer fra SSB som var sentrale i omstillingsprosessen.
DN171202 Også̊ Frps medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen Mazyar Keshvari er åpen for en høring.
DN171202 Nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Svein Harberg ( H ) er positiv til en offentlig høring for å komme til bunns i SSB-konflikten.
DB171202 Moderniseringen av SSB var det imidlertid Siv Jensen som initierte, og noe hennes politiske motstandere i kontroll- og konstitusjonskomiteen har vært kritiske til.
DN171201 Tidligere denne uken svarte Jensen for andre gang på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DN171201 Men allerede til uken ligger SSB-saken på bordet til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
DB171201 Tidligere denne uken svarte Jensen for andre gang på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DB171201 Men allerede til uken ligger SSB-saken på bordet til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
AP171201 Tidligere denne uken svarte Jensen for andre gang på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP171201 Men allerede til uken ligger SSB-saken på bordet til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
AP171201 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) vil bli kalt inn dersom kontroll- og konstitusjonskomiteen bestemmer seg for å holde åpen høring om SSB-striden.
DN171130 SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener kontroll- og konstitusjonskomiteen må opprette sak og avholde åpen høring for å prøve å komme til bunns i SSB-saken.
DB171130 Og det er derfor hun i går måtte sende 169 sider med nye svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget.
BT171130 Onsdag sendte finansminister Siv Jensen ( Frp ) sine svar på en rekke nye spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen .
BT171130 Også SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener kontroll- og konstitusjonskomiteen må opprette sak og holde åpen høring for å prøve å komme til bunns i SSB-saken.
AP171130 Tilbake til finansministerens brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP171130 SVs medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen , Torgeir Knag Fylkesnes, krever høring med finansminister Siv Jensen og tidligere SSB-direktør Christine Meyer.
VG171129 Departementet har jobbet på spreng for å svare på de mange spørsmålene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
DN171129 Lederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen , Dag Terje Andersen ( Ap ), sier det går mot høring i SSB-saken.
DN171129 » - Jeg vil komme tilbake til en mer detaljert redegjørelse dersom kontroll og konstitusjonskomiteen ønsker det, sier Meyer.
DN171129 - Finansministerens svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen gir på flere spørsmål en feilaktig og skjev fremstilling av fakta i saken, skriver Christine Meyer i en uttalelse sendt til DN og NTB onsdag kveld.
DB171129 - Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i dag fått en detaljert gjennomgang av saken slik den har forløpt.
DA171129 - Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i dag fått en detaljert gjennomgang av saken slik den har forløpt.
DA171129 Lederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen , Dag Terje Andersen ( Ap ), sier det går mot høring i SSB-saken.
BT171129 - Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i dag fått en detaljert gjennomgang av saken slik den har forløpt.
AP171129 Tilbake til finansministerens brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen .
VG171126 Tirsdag svarte finansminister Siv Jensen Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget med et 59 sider langt brev om Statistisk sentralbyrå-saken.
VG171125 Jeg registrerer at kontroll- og konstitusjonskomiteen skal ha et nytt møte i morgen, og vil stille meg nye spørsmål.
VG171125 Tybring-Gjedde sitter i dag i utenriks- og forsvarskomiteen og Keshvari i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DB171124 Vi vil svare kontroll- og konstitusjonskomiteen innen fristen i neste uke, og har ikke noen ytterligere kommentar i denne saken nå, svarer kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet i en kommentar til Dagbladet.
DB171124 Det synes ikke kontroll- og konstitusjonskomiteen er godt nok.
DB171124 De er heller ikke gitt ut til kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Stortinget - som tidligere denne uka fikk en 59 sider lang redegjørelse fra finansministeren om saken.
DB171124 ( Dagbladet ) : Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget sendte i går en rekke nye spørsmål til finansminister Siv Jensen ( Frp ), for å få klarhet i hennes håndtering av striden med SSB-sjef Christine Meyer.
VG171123 Onsdag sendte Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget totalt 25 nye spørsmål til finansminister Siv Jensen om bråket i SSB.
VG171123 Som vararepresentant ventes han å møte i så vel utenrikskomiteen som kontroll- og konstitusjonskomiteen i inneværende periode.
AP171123 Kontroll- og konstitusjonskomiteen har sendt finansminister Siv Jensen 13 nye kritiske spørsmål.
VG171122 Nå ligger saken i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget, som har fått Finansdepartementets redegjørelse i saken der Siv Jensen endte med å sparke SSB-sjefen Christine Meyer.
VG171122 Kontroll- og konstitusjonskomiteen ba onsdag ettermiddag Jensen om å oversende referatet fra dette og flere andre møter i et nytt brev til Stortinget.
VG171122 - I dette møtet fulgte vi opp de bekymringene vi hadde gitt uttrykk for tidligere og stilte en del spørsmål som vi har redegjort for i svaret til kontroll- og konstitusjonskomiteen .
VG171122 Kontroll- og konstitusjonskomiteen har nytt møte onsdag klokken 17.00.
VG171122 I en rekke intervjuer og i brevet til Kontroll- og konstitusjonskomiteen påstår Siv Jensen at utvalget som skal lage forslag til ny lov for SSB, også skulle utrede hvordan forskningsvirksomheten i SSB bør være.
VG171122 - I dag har jeg sendt et omfattende svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen hvor jeg redegjør grundig for hvordan Finansdepartementet har fulgt opp omorganiseringsprosessen i SSB.
VG171122 - Finansministerens svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen gir ikke en korrekt og dekkende fremstilling av saken, sier Christine Meyer i en uttalelse.
DB171122 Svarene Siv Jensen sendte over til kontroll- og konstitusjonskomiteen i går, var ikke overbevisende - og svikter faktisk totalt på et helt sentralt punkt.
DB171122 I Jensens redegjørelse til kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget gjentar hun hvilke spørsmål de tok med seg inn i dette møtet.
DA171122 Hun vil ikke kommentere saken ytterligere, men oppgir at hun gjerne forklarer seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen .
BT171122 Kontroll- og konstitusjonskomiteen stiller nye, kritiske spørsmål, og krever at finansminister Siv Jensen utleverer møtereferat, SMS-er og telefonsamtaler fra SSB-striden.
AP171122 Kontroll- og konstitusjonskomiteen stiller nye, kritiske spørsmål, og krever at finansminister Siv Jensen utleverer møtereferat, SMS-er og telefonsamtaler fra SSB-striden.
VG171121 - Svarene til kontroll- og konstitusjonskomiteen synliggjør at Finansdepartementet har fulgt opp omorganiseringsprosessen i SSB på en grundig måte, sier Jensen i en pressemelding.
DN171121 - Men jeg stiller selvfølgelig opp dersom Kontroll- og konstitusjonskomiteen ønsker å få en nærmere redegjørelse, skriver Meyer.
DN171121 - Finansministerens svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen gir ikke en korrekt og dekkende fremstilling av saken, skriver Christine Meyer i en kommentar til saken som er sendt til DN.
DB171121 Kontroll- og konstitusjonskomiteen slår seg imidlertid ikke til tro med svarene fra finansministeren.
DB171121 ( Dagbladet ) : I dag leverte Finansdepartementet og Siv Jensen et 59 sider langt svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, hvor hun punktvis leverer sin versjon av hva som skjedde i den betente striden som endte med SSB-sjef Christine Meyers avgang tidligere i år.
DB171121 Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte for en uke siden et brev til Jensen hvor hun ble bedt om å svare på seks spørsmål om saken.
DB171121 Nå må Stortinget kreve at dette notatet blir offentlig og så iverksette granskning i kontroll- og konstitusjonskomiteen , sier han.
DB171121 Søviknes bør møte for kontroll- og konstitusjonskomiteen Leder ¶
DA171121 - Svarene til Kontroll- og konstitusjonskomiteen synliggjør at Finansdepartementet har fulgt opp omorganiseringsprosessen i SSB på en grundig måte, sier Jensen i en skriftlig kommentar.
BT171121 Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte for en uke siden et brev til Jensen hvor hun ble bedt om å svare på seks spørsmål om saken.
BT171121 - Finansministerens svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen gir ikke en korrekt og dekkende fremstilling av saken, sier Meyer i en uttalelse til NTB.
AP171121 - Finansministerens svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen gir ikke en korrekt og dekkende fremstilling av saken, sier Meyer i en uttalelse til NTB.
AP171121 Les hele svaret fra finansminister Siv Jensen til kontroll- og konstitusjonskomiteen her.
AP171121 Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte i forrige uke seks spørsmål til Jensen på bakgrunn av «... oppslag i mediene som antyder forsøk på politisk styring av forskning og prioriteringer i SSB.. ».
AP171121 Kontroll- og konstitusjonskomiteen møttes tirsdag, og skal møtes igjen onsdag for å utarbeide nye spørsmål til finansministeren.
AP171121 Finansminister Siv Jensens ( Frp ) svar på spørsmålene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen utløser nye spørsmål.
AA171121 Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte for en uke siden et brev til Jensen hvor hun ble bedt om å svare på seks spørsmål om saken.
VG171120 Kontroll- og konstitusjonskomiteen : Seks spørsmål til Siv ¶
VG171120 Hagen er vara for både Mazyar Keshvari og Christian Tybring-Gjedde, og kan måtte tre inn i deres plasser i både Utenriks- og forsvarskomiteen og Kontroll og konstitusjonskomiteen i løpet av de neste fire årene.
AP171120 Raja frykter mange ikke forstår alvoret ved at Hagen er vara for Christian Tybring - Gjedde, som sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen, og Masyar Keshvari, som sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP171120 - Kontroll- og konstitusjonskomiteen kontrollerer Regjeringen.
DB171118 Partiene på Stortinget vil også komme til bunns i dette, og har varlset at saken skal inn for kontroll og konstitusjonskomiteen - kanskje blir det åpen høring.
DB171116 Søviknes bør møte for kontroll- og konstitusjonskomiteen Leder ¶
VG171115 Hagen er vararepresentant til Stortinget og ventes å møte i så vel utenrikskomiteen som kontroll- og konstitusjonskomiteen i inneværende periode.
DN171115 Energikomiteen vil avvente nye svar fra statsråden før det eventuelt blir snakk om å trekke inn kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DN171115 Hagen er vararepresentant til Stortinget og ventes å møte i så vel utenrikskomiteen som kontroll- og konstitusjonskomiteen i inneværende periode.
DB171115 Samtidig har kontroll- og konstitusjonskomiteen sendt Jensen et brev med en rekke spørsmål om hvordan hun har håndtert uroen rundt SSB.
DB171115 Hagen er vararepresentant til Stortinget og ventes å møte i så vel utenrikskomiteen som kontroll- og konstitusjonskomiteen i inneværende periode.
DB171115 Derfor bør SV gjøre alvor av trusselen om å ta saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DA171115 Hagen er nemlig vararepresentant og ventes å møte i både utenrikskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen i inneværende periode.
BT171115 Hagen er vararepresentant til Stortinget og ventes å møte i så vel utenrikskomiteen som kontroll- og konstitusjonskomiteen i inneværende periode.
AA171115 Hagen er vararepresentant til Stortinget og ventes å møte i så vel utenrikskomiteen som kontroll- og konstitusjonskomiteen i inneværende periode.
AA171115 Hagen er vararepresentant til Stortinget og ventes å møte i så vel utenrikskomiteen som kontroll- og konstitusjonskomiteen i inneværende periode.
BT171114 Parlamentarisk leder Trond Helleland ( H ) henviser til partiets mann i Kontroll- og konstitusjonskomiteen , Svein Harberg.
BT171114 Kontroll- og konstitusjonskomiteen sender nå et skriv med seks spørsmål som Siv Jensen må besvare.
BT171114 Klokken 14 i dag møttes Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget for å diskutere hvordan de skulle følge opp Christine Meyer-saken.
BT171114 Tirsdag skal kontroll- og konstitusjonskomiteen ha møte for å avklare hvilke spørsmål de vil stille finansminister Siv Jensen.
AP171114 Rapporten vil være en del av svaret på spørsmålene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP171114 Her er de seks spørsmålene Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil ha svar på om bråket i SSB.
AP171114 Tirsdag skal kontroll- og konstitusjonskomiteen ha møte for å avklare hvilke spørsmål de vil stille finansminister Siv Jensen.
VG171113 Det er ikke unaturlig at Kontrollkomiteen stiller spørsmål om temaet, sier leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Dag Terje Andersen ( Ap ), om det som kom frem i VGs intervju med Christine Meyer søndag.
BT171113 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen varslet mandag at de vil gå inn i saken for å vurdere om det har blitt utøvd utilbørlig politisk press i saken.
BT171113 SSB-direktøren forlot byrået midnatt søndag, styret har i liten grad latt høre fra seg og stortingspolitikere vurderer å bringe saken inn for kontroll og konstitusjonskomiteen .
AP171113 Lederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen , Dag Terje Andersen ( Ap ), sier at det er naturlig at finanskomiteen tar seg av de mer faglige spørsmålene.
AP171113 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen varslet mandag at de vil gå inn i saken for å vurdere om det har blitt utøvd utilbørlig politisk press i saken.
AP171113 Tirsdag skal kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget diskutere saken.
AA171113 Arbeiderpartiet har nå satt partiets mann i Kontroll- og konstitusjonskomiteen , Dag Terje Andersen, i arbeid med SSB-saken.
AA171113 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen varslet mandag at de vil gå inn i saken for å vurdere om det har blitt utøvd utilbørlig politisk press i saken.
AA171113 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen varslet mandag at de vil gå inn i saken for å vurdere om det har blitt utøvd utilbørlig politisk press i saken.
DA171112 - Tror du saken havner i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ?
BT171112 - Dersom det er et forsøk på styring av forskning og statistikk, så kan det være en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen , sa SVs Kari Elisabeth Kaski til NTB lørdag.
AA171112 - Dersom det er et forsøk på styring av forskning og statistikk, så kan det være en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen , sa SVs Kari Elisabeth Kaski til NTB lørdag.
SA171111 - Dersom det er et forsøk på styring av forskning og statistikk, så kan det være en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen , sier Kaski til NTB.
DN171111 - Dersom det er et forsøk på styring av forskning og statistikk, så er det en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen , sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.
DN171111 - Dersom det er et forsøk på styring av forskning og statistikk, så er det en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen , sier Kaski til NTB.
DB171111 - Dersom det er et forsøk på styring av forskning og statistikk, så kan det være en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen , sier Kaski til NTB.
DA171111 - Dersom det er et forsøk på styring av forskning og statistikk, så er det en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen , sier Kaski til NTB.
AP171111 - Hvis det er tilfellet så kan det være en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DN171104 SV er så misfornøyde at de vurderer å klage ham inn til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, bekrefter SVs Lars Haltbrekken overfor Dagbladet.
DN171104 Om ikke Søviknes svarer godt nok for seg, vurderer SV å ta saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DB171103 Dersom oljeministeren ikke svarer godt nok for seg, truer Haltbrekken med å ta saken inn for kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DB171103 ( Dagbladet ) : SV er så misfornøyd med oljeminister Terje Søviknes' håndtering av Goliat-saken at de nå vurderer å be kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ta affære.
AP171026 Det at Stortinget følger med på Slottets virksomhet, er slik det skal være, kommenterte kongen, og henviste til at kontroll- og konstitusjonskomiteen var på besøk da Hoffet presenterte årsberetningen for i fjor.
DB171024 ¶ E-POSTKRØLL : Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) ble i dag oversendt spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
DB171024 I dag havnet saken på bordet til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
DB171024 - Nå skal jeg selvsagt svare Kontroll- og konstitusjonskomiteen på de spørsmålene de har, sier Sandberg til Dagbladet.
AA171011 Eva Kristin Hansen ( Ap ) - Stortingets første visepresident og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen
NL171010 Dette gjorde at EOS-utvalget så seg nødt til å kontakte Kontroll- og konstitusjonskomiteen om saken ( noe som er høyst uvanlig ), men brevet derfra kom aldri frem i tide.
NL171010 Både Riksrevisjonen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen har gitt Stortinget presidentskap, og særlig Thommessen, flengende kritikk for dette arbeidet.
AA171010 Forslagsstillerne mener et lobbyregister er en bedre løsning enn at kontroll- og konstitusjonskomiteen får tilgang til statsråders tidligere klient- og kundelister.
VG171009 I saken om kontrollen med de hemmelige tjenestene fikk han en uvanlig skrape fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen for å ha opptrådt « feil » og « uskjønnsomt » i forsøk på å påvirke og begrense arbeidet til komiteen.
DB171009 Det er SV som har varslet forslag om at e-postpraksisen til Sandberg skal bli en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
VG171007 Venstre sa i sommer at Thommessen umulig kunne bli gjenvalgt som president - etter kritikkstormen fra både Riksrevisjonen og kontroll- og konstitusjonskomiteen , men lørdag stemte de for ham likevel.
VG171007 Andersen ble i høst leder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen , posten Martin Kolberg ( Ap ) hadde, men ble vraket fra.
DA171007 - Det er faktisk første gang Østfold har en komitéleder på Stortinget siden Gunnar Skaug ledet kontroll- og konstitusjonskomiteen tilbake i 2001.
DN171006 Martin Kolberg ( 68 ) hadde gitt klar beskjed at han ønsket å fortsette i kontroll- og konstitusjonskomiteen , som han har ledet de siste fire årene.
DB171006 Anniken Huitfeldt blir komitéleder i utenriks- og forsvarskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen skal ledes av Aps Dag Terje Andersen.
AP171006 Kontroll- og konstitusjonskomiteen : Dag Terje Andersen ( Ap ), leder, Svein Harberg ( H ), Mazyar Keshvari ( Frp ).
AP171006 For øvrig står den medieombruste kontroll- og konstitusjonskomiteen i fare for å få en noe mindre synlig rolle når kraftfulle politikere som Per Olaf Lundteigen ( Sp ), Martin Kolberg ( Ap ) og Michael Tetzschner ( H ) alle får nye oppgaver.
AA171006 Anniken Huitfeldt blir komitéleder i utenriks- og forsvarskomiteen, og kontroll- og konstitusjonskomiteen skal ledes av Aps Dag Terje Andersen.
AA171006 perioden 2017-2021 : Helse- og omsorgskomiteen : Olaug Bollestad, leder, utenriks- og forsvarskomiteen : Knut Arild Hareide, finanskomiteen : Kjell Ingolf Ropstad, familie-, kirke- og kulturkomiteen : Geir Jørgen Bekkevold, utdannings- og forskningskomiteen : Hans Fredrik Grøvan, kontroll og konstitusjonskomiteen : Hans Fredrik Grøvan, energi- og miljøkomiteen : Tore
DN171005 Trøen ( familie- og kulturkomiteen ), Sveinung Stensland ( helse- og omsorgskomiteen ), Peter Christian Frølich ( justiskomiteen ), Kristin Ørmen Johnsen ( kommunal- og forvaltningskomiteen ), Svein Harberg ( kontroll- og konstitusjonskomiteen ), Margunn Ebbesen ( næringskomiteen ), Helge Orten ( transport - og kommunikasjonskomiteen ), Kent Gudmundsen ( utdannings- og forskningskomiteen ).
DA171005 De øvrige åtte medlemmene i stortingsgruppa fordeler seg ut over energi- og miljøkomiteen, transport- og kommunikasjonskomiteen, kommunalkomiteen, ¶ kontroll- og konstitusjonskomiteen , justiskomiteen, utdannings- og forskningskomiteen og familie- og kulturkomiteen.
AA171005 Som største opposisjonsparti er det ventet at Ap får ledervervet i kontroll- og konstitusjonskomiteen samt i utenriks- og forsvarskomiteen.
AA171005 Partiveteran Karin Andersen fortsetter sitt arbeid i kommunalkomiteen, mens Torgeir Knag Fylkesnes gjør det samme i næringskomiteen, i tillegg til å ta plass i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AA171005 Som største opposisjonsparti er det ventet at Ap får ledervervet i kontroll- og konstitusjonskomiteen samt i utenriks- og forsvarskomiteen.
AA171005 Trøen ( familie- og kulturkomiteen ), Sveinung Stensland ( helse- og omsorgskomiteen ), Peter Christian Frølich ( justiskomiteen ), Kristin Ørmen Johnsen ( kommunal- og forvaltningskomiteen ), Svein Harberg ( kontroll- og konstitusjonskomiteen ), Margunn Ebbesen ( næringskomiteen ), Helge Orten ( transport - og kommunikasjonskomiteen ), Kent Gudmundsen ( utdannings- og forskn
DB171004 SV vil nå foreslå at epostpraksisen til Sandberg blir en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen , som er Stortingets kontrollorgan med regjeringen, og kan gjøre en slags gransking av saken.
DB171004 Når hun tydeligvis ikke har gjort det, må vi lage en sak på det i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DB171004 For at saken skal bli tema for kontroll- og konstitusjonskomiteen , kreves det at en tredjedel av medlemmene i komiteen støtter dette.
DB171004 - Så tar jeg til etteretning at SV ønsker å gjøre dette til en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen , skriver Sandberg.
DA171004 Kontroll- og Konstitusjonskomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan behandle saker på eget initiativ, og har blant annet oppgaven som Stortingets organ for kontroll av regjeringen.
DA171004 Han har den siste fireårsperioden vært en tydelig stemme utad som leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AA171004 Ap og SV har varslet at de ønsker at kontroll- og konstitusjonskomiteen skal se på saken. ( ©NTB ) ¶
VG171003 Etter det VG kjenner til overtar Dag Terje Andersen vervet som leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen etter Martin Kolberg.
VG171003 Det er vanlig at det største opposisjonspartiet leder forsvars- og utenrikskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DA171003 * Kontroll- og konstitusjonskomiteen : Dag Terje Andersen ( leder ), Vestfold, Eva Kristin Hansen ( nestleder ), Sør-Trøndelag, Magne Rommetveit, Hordaland.
AA171003 Etter hva VG og NRK erfarer overtar Dag Terje Andersen vervet som leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen etter Martin Kolberg. ( ©NTB ) ¶
AA171003 Det er vanlig at det største opposisjonspartiet leder forsvars- og utenrikskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AA171003 Kontroll- og konstitusjonskomiteen : ¶
DN171002 Nester Per Olaf Lundteigen forlater kontroll- og konstitusjonskomiteen og går inn i arbeids- og sosialkomiteen.
AP171002 Det er tolv fagkomiteer, inkludert kontroll- og konstitusjonskomiteen , som skal besettes med ledere, nestledere og medlemmer.
AP170928 Nytt fra i år er at alle partier er i finanskomiteen, mens de minste kan slippe å sitte i kontroll- og konstitusjonskomiteen . 9.10 : Høytidelig åpning ved kongen.
AP170928 Det største opposisjonspartiet får lederen i utenriks- og forsvarskomiteen og i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DN170926 I henhold til sedvane på Stortinget vil Ap i utgangspunktet kunne kreve å få lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DN170926 Det forutsetter i så fall at et av de andre opposisjonspartiene ønsker å bekle ledervervet i den fremtredende, men til tider arbeidskrevende kontroll- og konstitusjonskomiteen , som for øvrig er den eneste på Stortinget der opposisjonen er i flertall.
DA170925 Nye regler gjør at Stortingets enmannsgrupper ikke lenger trenger å sitte i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DA170920 - Det er svært fornuftig med en riksrevisjonsgranskning av dette, som grunnlag for behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP170920 Martin Kolberg har meldt at han gjerne tar gjenvalg som leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen , mens Jette Christiansen som har vært medlem i samme komité i åtte år, kan tenke seg andre oppgaver.
AP170908 Akkurat nå jobbe jeg også med å rapportere OED inn for kontroll- og konstitusjonskomiteen for regnefeilen de gjorde i beregningene av verdiene i Barentshavet.
AP170821 august at både Giske og Aps leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen , Martin Kolberg, hadde signert den kontroversielle kampanjen.
AP170818 Han er rystet over at Ap-veteranen og leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen har skrevet under på kampanjen.
AP170814 Høyres Michael Tetzschner, nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen , sier Kolberg gjør « et nokså stygt brudd på maktfordelingsprinsippet ».
AP170729 Stortingets byggeprosjekt er gjenstand for en strid mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og Stortingets direktør.
AP170729 Presidentskapet erkjenner fullt ut at dette er en svært alvorlig sak for Stortinget, slik både Riksrevisjonens rapport viste og kontroll- og konstitusjonskomiteen påpekte i sin innstilling.
AP170729 Michael Tetzschner ( H ), nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP170729 Jeg velger å oppfatte dette som at han ikke stiller seg bak Stortingets direktør, som hadde en annen fremstilling av saken, sier Martin Kolberg ( Ap ), leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
AP170729 I dette oppslaget sier blant annet Michael Tetzschner, nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen , at han tror Stortingets byggeprosjekt kan gå på nok en smell.
AP170729 Den tverrpolitiske ledelsen av kontroll- og konstitusjonskomiteen , bestående av Martin Kolberg ( Ap ), Michael Tetzschner ( H ) og Helge Thorheim ( Frp ) oppfattet dette innlegget som motstridende til Stortingets vedtak i saken.
AP170729 Bakgrunnen for at stortingspresidenten måtte svare på om han står ved Stortingets vedtak i den omstridte byggesaken på Stortinget, er at ledelsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen oppfattet et innlegg fra Stortingets direktør Ida Børresen som motstridende til Stortingets vedtak i saken.
DB170728 Saken ble av opposisjonen selvsagt innmeldt til Riksdagens versjon av kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DB170728 Både hans Socialdemokraterna og Vänsterpartiet har dessuten meldt forgjengerne i den forrige regjeringen, Alliansen, inn til konstitusjonskomiteen for den samme IT-skandalen.
AP170727 Presidentskapet erkjenner fullt ut at dette er en svært alvorlig sak for Stortinget, slik både Riksrevisjonens rapport viste og kontroll- og konstitusjonskomiteen påpekte i sin innstilling.
AP170727 Martin Kolberg ( Ap ), leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
AP170727 Kritikken som leder Martin Kolberg ( Ap ) og de to nestlederne Michael Tetzschner ( H ) og Helge Thorheim ( Frp ) i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget serverte i en kronikk i Aftenposten mandag.
AP170727 I kronikken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen rettes det omfattende kritikk mot Børresen.
AP170727 I et innlegg i Aftenposten ber ledelsen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Stortingets direktør Ida Børresen om å kutte omkampen med Stortinget.
AP170727 Hvorfor har du ikke ønsket å gi noen kommentarer i forbindelse med innlegget fra ledelsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen ?
AP170727 Hvordan opplever du situasjonen med at hele ledelsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen går til angrep på hennes virkelighetsforståelse ?
VG170725 Kontroll- og konstitusjonskomiteen tar et oppgjør med stortingsdirektør Ida Børresens omtale av byggesprekken knyttet til rehabiliteringen av Stortinget.
DN170725 Kontroll- og konstitusjonskomiteen tar et oppgjør med stortingsdirektør Ida Børresens omtale av byggesprekken knyttet til rehabiliteringen av Stortinget.
AP170725 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) vil ikke kommentere kritikken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen har av Stortingets direktør Ida Børresen.
AP170725 Stortingets byggeprosjekt er gjenstand for en strid mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og Stortingets direktør.
AP170725 Men uansett hvordan man ser på det, om han har lest den på forhånd eller lest den etter kronikken fra ledelsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen , så bør han kunne svare i dag, sier han.
AP170725 Martin Kolberg ( Ap ), leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
AP170725 Hvorfor har du ikke ønsket å gi noen kommentarer i forbindelse med innlegget fra ledelsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen ? 2.
AP170725 Hvordan opplever du situasjonen med at hele ledelsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen går til angrep på hennes virkelighetsforståelse ? 6.
AP170725 Etter rapporten vedtok Stortinget sterk kritikk mot presidentskapet etter forslag fra kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP170725 - Det er etter mitt skjønn viktig at Stortingets presidentskap og president klargjør om det innlegget direktøren har skrevet, også er presidentskapets oppfatning, sier Martin Kolberg ( Ap ), leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
AA170725 Kontroll- og konstitusjonskomiteen tar et oppgjør med stortingsdirektør Ida Børresens omtale av byggesprekken knyttet til rehabiliteringen av Stortinget.
DN170724 Regjeringens håndtering er klaget inn for kontroll- og konstitusjonskomiteen i Riksdagen av Kristdemokraterna.
DB170724 Regjeringens håndtering er klaget inn for kontroll- og konstitusjonskomiteen i Riksdagen av Kristdemokraterna.
AP170724 Stortingets byggeprosjekt er gjenstand for en strid mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og Stortingets direktør.
AP170724 Når de tre lederne av kontroll- og konstitusjonskomiteen taler, gjør de det på mange måter på vegne av hele Stortinget, sier han.
AP170724 Ledelsen av kontroll- og konstitusjonskomiteen oppfattet dette innlegget som motstrinde til Stortingets vedtak i saken.
AP170724 I et innlegg i Aftenposten ber ledelsen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Stortingets direktør Ida Børresen om å kutte omkampen med Stortinget.
AP170724 Etter rapporten rettet Stortinget sterk kritikk mot presidentskapet etter forslag fra kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AA170724 Regjeringens håndtering er klaget inn for kontroll- og konstitusjonskomiteen i Riksdagen av Kristdemokraterna.
AA170724 Löfven sier regjeringens håndtering av saken skal granskes av kontroll- og konstitusjonskomiteen i Riksdagen, noe han ønsker velkommen.
AP170718 Det har stormet rundt kontroll- og konstitusjonskomiteen og lederen Martin Kolberg ( Ap ).
DB170715 Da Frp var i opposisjon gjorde de en solid innsats med å komme til bunns i politisk ukultur gjennom sitt arbeid i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget.
DB170712 Stortinget i plenum har enstemmig vedtatt Stortingets egne budsjetter etter forutgående behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen som budsjettkomite.
VG170708 * Da saken ble behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen før sommeren sluttet Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og KRF til at regjeringen har opptrådt « sterkt kritikkverdig » i saken.
DN170620 Martin Kolberg, leder av kontroll-og konstitusjonskomiteen , Kenneth Svendsen ( frp ) og Stortingspresident Olemic Thommessen ( i bakgrunnen ) og Bård Vegar Solhjell ( SV ) i Stortinget.
DN170620 innstilling fra kontroll-og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonen undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt.
DB170620 Også Høyres representanter stilte seg bak den sterke kritikken av presidentskapet fra kontroll og konstitusjonskomiteen .
DB170620 Dagbladet vet at Stortingets parlamentariske ledere og kontroll- og konstitusjonskomiteen i et informasjonsmøte med presidentskapet for en tid tilbake, fikk beskjed om at det er usikkert om også dette anslaget vil holde.
VG170619 Han mener det ville vært fullt mulig for kontroll- og konstitusjonskomiteen å lage en innstilling som kunne gå for åpne dører.
AA170618 Kontroll- og konstitusjonskomiteen har holdt både en åpen og en lukket høring om saken og levert en åpen og en hemmelig innstilling.
DB170617 - Hun må bare slutte, utbryter Senterpartiets medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Olav Lundteigen når han får høre om Lundes Facebook-post.
DB170616 Dagbladet vet at Stortingets parlamentariske ledere og kontroll- og konstitusjonskomiteen i et informasjonsmøte med presidentskapet for en tid tilbake, fikk beskjed om at det er usikkert om også dette anslaget vil holde.
DB170616 ¶ TAR KRITIKK : Olemic Thommesen sier han tar meldingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på alvor.
DB170616 Thommesen hadde ikke lest innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen da Dagbladet snakket med ham fredag, men sier han tar kritikken seriøst.
DB170616 Dagbladet vet at Stortingets parlamentariske ledere og kontroll- og konstitusjonskomiteen i et informasjonsmøte med presidentskapet for en tid tilbake, fikk beskjed om at det er usikkert om også dette anslaget vil holde.
AP170616 Leder Martin Kollberg ( Ap ) i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget er sterkt kritisk til presidentskapets håndtering av byggesaken, men mener likevel ikke at noen må gå.
AA170616 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) sier presidentskapet tar kritikken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på største alvor.
AA170616 Han understreker at han ennå ikke har lest innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen , der det heter at presidentskapet har opptrådt sterkt kritikkverdig.
DN170614 Riksrevisjonens svar betyr at Stortinget diskuterte saken på bakgrunn av utdaterte opplysninger og ut fra helt andre forutsetninger om hva prosjektet kom til å koste, slår nestleder Michael Tetzschner ( H ) i kontroll- og konstitusjonskomiteen fast.
DA170614 Riksrevisjonens svar betyr at Stortinget diskuterte saken på bakgrunn av utdaterte opplysninger og ut fra helt andre forutsetninger om hva prosjektet kom til å koste, slår nestleder Michael Tetzschner ( H ) i kontroll- og konstitusjonskomiteen fast.
DN170613 Men da kontroll- og konstitusjonskomiteen tirsdag avga sin endelige innstilling i saken, valgte partiet Venstre å hoppe av den aller sterkeste kritikken.
VG170609 Det er et tema som ikke er over for kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DB170608 Kontroll- og konstitusjonskomiteen har ansvaret for pengene til kongehuset, og de tar som kjent ikke lett på noe.
DB170608 Hva ressursbruken på de private eiendommene omfatter, defineres dessuten annerledes av Slottet og departementet enn det kontroll- og konstitusjonskomiteen ba om.
DB170608 Det er bare finanskomiteen som behandler revidert, og de sitter ikke på samme detaljkunnskap om denne striden som medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
VG170606 Prosjektet er viktig for Stortinget, det er begge presidentskaper og også kontroll- og konstitusjonskomiteen enig i.
DB170606 Kontroll- og konstitusjonskomiteen har som mål å få behandlet saken før Stortinget tar sommerferie onsdag 21. juni.
AP170606 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) har tidligere uttalt at han er glad for Riksrevisjonens gransking av byggesprekken, men at han var uenig i hovedkritikken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP170606 Kontroll- og konstitusjonskomiteen har påpekt at det ligger 1,1 milliarder over forventet kostnad i beslutningsgrunnlaget fra mai 2013.
AP170606 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) har tidligere uttalt at han er glad for Riksrevisjonens gransking av byggesprekken, men at han var uenig i hovedkritikken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP170606 Kontroll- og konstitusjonskomiteen har påpekt at det ligger 1,1 milliarder over forventet kostnad i beslutningsgrunnlaget fra mai 2013.
AP170606 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) har tidligere uttalt at han er glad for Riksrevisjonens gransking av byggesprekken, men at han var uenig i hovedkritikken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP170606 Kontroll- og konstitusjonskomiteen har påpekt at det ligger 1,1 milliarder over forventet kostnad i beslutningsgrunnlaget fra mai 2013.
AA170606 Kontroll- og konstitusjonskomiteen har som mål å få behandlet saken før Stortinget tar sommerferie onsdag 21. juni.
DB170530 STØTTER STØRE : Nestleder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Michael Tetzschner synes Støre har fått ufortjent kritikk.
DA170530 I går var det lukket høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen om mangelfull sikring av offentlig bygninger mot terrorangrep.
DA170530 I går var det lukket høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen om mangelfull sikring av offentlig bygninger mot terrorangrep.
SA170529 Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg holdt mandag lukket høring om sikring av viktige offentlige bygg og installasjoner ( objektsikring ).
SA170529 Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal tirsdag drøfte om Riksrevisjonens terrorrapport skal behandles delvis åpent i Stortinget.
DN170529 Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg holdt mandag lukket høring om sikring av viktige offentlige bygg og installasjoner ( objektsikring ) Foto : Ruud, Vidar ¶
DN170529 Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal tirsdag drøfte om Riksrevisjonens terrorrapport skal behandles delvis åpent i Stortinget.
DN170529 Det har allerede vært avholdt en åpen høring i saken, men kontroll- og konstitusjonskomiteen vedtok i slutten av april å gjennomføre en lukket høring ettersom deler av Riksrevisjonens rapport fra 2015 om svakhetene ved terrorsikringen i Norge er hemmeligstemplet.
DA170529 Mandag holdt kontroll- og konstitusjonskomiteen en lukket høring om terrorsikring.
DA170529 Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg holdt mandag lukket høring om sikring av viktige offentlige bygg og installasjoner ( objektsikring ).
AP170529 Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg holdt mandag lukket høring om sikring av viktige offentlige bygg og installasjoner ( objektsikring ).
AP170529 Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal tirsdag drøfte om Riksrevisjonens terrorrapport skal behandles delvis åpent i Stortinget.
AA170529 Det skal kontroll- og konstitusjonskomiteen forsøke å finne ut av.
AA170529 Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal tirsdag drøfte om Riksrevisjonens terrorrapport skal behandles delvis åpent i Stortinget.
DN170528 Bakgrunnen for de nye rundene i kontroll- og konstitusjonskomiteen er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
VG170525 « Lundteigen sitter i kontroll og konstitusjonskomiteen , er det greit at han ber om møter på denne måten ?
VG170525 Da den erfarne stortingspolitikeren Per Olaf Lundteigen, som selv kommer fra Buskerud - og sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, ba om et besøk ved operasjonssentralen i Drammen et halvt år etter at beslutningen var tatt, fryktet POD at det kunne bli snakk om en politisk omkamp rundt nedleggelsen.
AP170525 En av de seks representantene som sto bak forslaget, er Høyres Michael Tetzschner, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
DA170524 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget vurderer å innkalle justisministeren i forbindelse med plasseringen av politiets operasjonssentral i Tønsberg.
AA170524 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget vurderer å innkalle justisministeren i forbindelse med plasseringen av politiets operasjonssentral i Tønsberg.
AA170523 En av de seks representantene som sto bak forslaget, er Høyres Michael Tetzschner som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
SA170518 Republikaneren Jason Chaffetz, leder av en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, skryter av valget av Mueller.
DN170518 Republikaneren Jason Chaffetz, leder av en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, skryter av valget av Mueller.
AA170518 Republikaneren Jason Chaffetz, leder av en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, skryter av valget av Mueller.
DN170517 Sent tirsdag kveld krever Jason Chaffetz, som leder en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, at FBI overleverer « notater, referater, oppsummeringer og opptak » av samtaler mellom Trump og Comey innen 24. mai.
DN170517 Sent tirsdag kveld krever Jason Chaffetz, som leder en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, at FBI overleverer « notater, referater, oppsummeringer og opptak » av samtaler mellom Trump og Comey innen 24. mai.
DA170517 Sent tirsdag kveld krever Jason Chaffetz, som leder en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, at FBI overleverer " notater, referater, oppsummeringer og opptak " av samtaler mellom Trump og Comey innen 24. mai.
AA170517 Republikaneren Jason Chaffetz, som leder en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, krever at FBI overleverer « notater, referater, oppsummeringer og opptak » av samtaler mellom Trump og Comey.
AA170517 Sent tirsdag kveld krever Jason Chaffetz, som leder en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, at FBI overleverer " notater, referater, oppsummeringer og opptak " av samtaler mellom Trump og Comey innen 24. mai.
DN170516 Kontroll- og konstitusjonskomiteen har vurdert om Stortingets anmodnings- og utredningsvedtak er fulgt opp på en tilfredsstillende måte av regjeringen.
BT170516 Republikaneren Jason Chaffetz, som leder en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, krever at FBI overleverer « notater, referater, oppsummeringer og opptak » av samtaler mellom Trump og Comey.
DB170512 Det førte til flere krav om ryddighet i pengestrømmene fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
DA170503 Saken var veldig kaotisk og uproft håndtert, sier Rasmus Hansson ( MDG ) i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP170503 - Det har ikke skjedd noe med loven, men kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget uttalte ved budsjettbehandlingen at Det kongelige hoff må rapportere mer utførlig om midlene, sier Øy.
DB170502 Stortinget ble informert om disse i forbindelse med behandlingen « Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om salg av brukt og utrangert forsvarsmateriell ».
DB170427 Kunnskapsministeren har måttet tåle sterk kritikk fra kontroll- og konstitusjonskomiteen for håndteringen av Westerdals-saken, der Riksrevisjonen påpekte mangelfull oppfølging av tilskudd til privatskolen.
VG170425 - På dette punktet har kongehuset kommet oss i møte etter kritikken, sier leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg, til avisen.
AP170425 - På dette punktet har kongehuset kommet oss i møte etter kritikken, sier leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg, til avisen.
AA170425 - På dette punktet har kongehuset kommet oss i møte etter kritikken, sier leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg, til avisen.
AA170425 - På dette punktet har kongehuset kommet oss i møte etter kritikken, sier leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg, til avisen.
DN170421 Stortingsrepresentant Abid Raja ( V ) i Kontroll og konstitusjonskomiteen sier at han har forståelse for at saken blir etterforsket.
DN170421 - Derfor mener jeg det Forsvarsdepartementet nå gjør er veldig uheldig, også sett i lys av debatten i kontroll- og konstitusjonskomiteen , sier Nyrud.
DN170419 - Det er alvorlig at vi ikke har kommet lenger, sa statsministeren da kontroll- og konstitusjonskomiteen avholdt høring i saken i mars.
DB170411 I kontroll- og konstitusjonskomiteen - hvor lederen gleder seg over å grille statsministeren.
DA170409 Forrige uke skrev Kontroll- og konstitusjonskomiteen , med komiteleder Kolberg i front, parlamentarisk historie da de oppfordret Stortinget til å overprøve regjeringens hemmelighold av et sammendrag fra Riksrevisjonen.
DA170409 Forrige uke skrev Kontroll- og konstitusjonskomiteen , med komiteleder Kolberg i front, parlamentarisk historie da de oppfordret Stortinget til å overprøve regjeringens hemmelighold av et sammendrag fra Riksrevisjonen.
AA170406 SVs Heikki Holmås mener saken stinker av kameraderi og at saken bør behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
DN170402 Her fra møte i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i forrige uke.
DB170402 - Dette dokumentet viser tydelig at Stortinget både konstitusjonelt og lovlig kan foreta en avgradering, sier lederen for kontroll- og konstitusjonskomiteen , Martin Kolberg ( Ap ), til Dagens Næringsliv.
DN170331 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget opplyste tidligere i mars at det ikke er aktuelt å åpne kontrollsak før PST har avsluttet sin etterforskning.
AP170331 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget opplyste tidligere i mars at det ikke er aktuelt å åpne kontrollsak før PST har avsluttet sin etterforskning.
AA170331 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget opplyste tidligere i mars at det ikke er aktuelt å åpne kontrollsak før PST har avsluttet sin etterforskning.
AA170331 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget opplyste tidligere i mars at det ikke er aktuelt å åpne kontrollsak før PST har avsluttet sin etterforskning. ( ©NTB ) ¶
DN170329 Vi ønsker å bruke litt mer tid på å drøfte de prinsipielle sidene ved å endre på den maktfordelingen vi har mellom storting og regjering, sier Hans Fredrik Grøvan som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for KrF.
DN170329 Hans Fredrik Grøvan ( KrF ) i kontroll- og konstitusjonskomiteen forteller om stortingsgruppens behandling av offentliggjøringen av det hemmelige dokumentet.
DN170329 Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen vil be Stortinget overprøve regjeringens hemmeligstempling av en rapport om terrorsikring.
DN170329 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget samlet seg tirsdag med Martin Kolberg i spissen for å sikre at Riksrevisjonens rapport blir formelt avgradert etter at DN før helgen publiserte den.
AA170329 Grøvan sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AA170329 Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen vil be Stortinget overprøve regjeringens hemmeligstempling av en rapport om terrorsikring.
AA170329 Det skjedde kort tid etter den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen om svikten Riksrevisjonen har påpekt i arbeidet med sikkerhet og beredskap i kjølvannet av 22. juli-angrepene. ( ©NTB ) ¶
VG170328 Leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen , Martin Kolberg, på kontoret sitt på Stortinget.
VG170328 Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget instruere regjeringen om å avgradere det konfidensielle sammendraget fra Riksrevisjonen om terrorsikring.
VG170328 Det er fordi en offentliggjøring ikke vil true landets sikkerhet på noen måte, sier leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen , Martin Kolberg ( Ap ), til VG.
VG170328 - Vi er nettopp gjort kjent med at kontroll- og konstitusjonskomiteen har sendt en henvendelse til Stortingets presidentskap, og det tar vi til etterretning.
SA170328 Direktør Kjetil Nilsen ( i midten ) i Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) i høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen forrige mandag om Riksrevisjonens rapport om politiets og Forsvarets objektsikring.
DN170328 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget samlet seg tirsdag med Martin Kolberg i spissen for å sikre at Riksrevisjonens rapport blir formelt avgradert etter at DN før helgen publiserte den.
AP170328 Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget instruere regjeringen om å avgradere det konfidensielle sammendraget fra Riksrevisjonen om terrorsikring.
AA170327 Kontroll- og konstitusjonskomiteen : Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) møtte i forrige uke til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjons-komité om terrorsikring.
AA170327 Føres Kontroll- og konstitusjonskomiteen bevisst bak lyset ?
AA170327 Forsvarsdepartementet nekter fortsatt å publisere et kort generelt sammendrag av den graderte delen av rapporten, til tross for at verken riksrevisoren, formannen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen , samt flere av komiteens medlemmer som har lest rapporten, ga uttrykk for at de ikke ser noen sikkerhetsmessige betenkeligheter med dette.
AA170327 Det synes klart at Kontroll- og konstitusjonskomiteen nå må kreve lukket høring i tillegg til den åpne høringen.
VG170324 Både Ap-leder Jonas Gahr Støre, som har lest rapporten, og leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg, har tatt til orde for at rapporten burde offentliggjøres og hevder at den ikke nevner noen deler av infrastrukturen ved navn.
DN170324 Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg ( Ap ) er ikke fornøyd med svarene regjeringen ga i høringen denne uken.
VG170323 LUKKEDE DØRER : Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandlet Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring.
DN170323 Vi sitter nå igjen etter høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen med ulike forklaringer fra Erna Solberg og hennes statsråder om håndteringen av saken.
DN170323 Vi sitter nå igjen etter høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen med ulike forklaringer fra Erna Solberg og hennes statsråder om håndteringen av saken.
DN170323 Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiets stemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen vil være et tilstrekkelig flertall for at komiteen går inn for at det skal innkalles til en ny høring.
DB170323 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget hadde denne uken en to dager lang høring om saken.
DA170323 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget hadde denne uken en to dager lang høring om saken.
BT170323 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget hadde denne uken en to dager lang høring om saken.
AP170323 Tirsdag møtte statsminister Erna Solberg i kontroll- og konstitusjonskomiteen for å svare på spørsmål knyttet til den kritiske rapporten.
AP170323 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget hadde denne uken en to dager lang høring om saken.
AA170323 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget hadde denne uken en to dager lang høring om saken.
AA170323 Kontroll- og konstitusjonskomiteen innkalte denne uken til en to dager lang høring om saken.
AA170323 Jonas Gahr Støre mener kontroll- og konstitusjonskomiteen nå bør ta en grundig diskusjon om behovet for en ny runde med statsminister Erna Solberg ( H ) og de ansvarlige statsrådene i saken.
VG170322 KREVDE SVAR : Statsminister Erna Solberg ( H ) måtte svare både kontroll- og konstitusjonskomiteen , og journalistene på gangen etter høringen.
VG170322 ) og resten av kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AA170322 - Han konkluderer på hva kontroll- og konstitusjonskomiteen måtte mene.
AP170321 Erna Solberg var på plass i kontroll- og konstitusjonskomiteen tirsdag.
VG170320 Kontroll og konstitusjonskomiteen i Stortinget har mandag en åpen høring om Riksrevisjonens kritiske rapport om sikring av nøkkelobjekter som er vitale for at det norske samfunnet skal kunne fungere i krise.
SA170320 Leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg ønsker mest mulig åpenhet om hæringen rundt Riksrevisjon funn.
AP170320 - Vi samarbeider godt med Forsvaret, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård ( i midten ) under kontroll- og konstitusjonskomiteen høring om terrorsikring.
AP170320 Leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg ønsker mest mulig åpenhet om høringen rundt Riksrevisjonens funn.
AP170320 Kontroll- og konstitusjonskomiteen ønsker likevel å holde høringen for åpne dører, selv om spørsmål og svar ikke kan avsløre hemmeligstemplet informasjon.
AA170320 Kontroll- og konstitusjonskomiteen ønsker likevel å holde høringen for åpne dører, selv om spørsmål og svar ikke kan avsløre hemmeligstemplet informasjon.
BT170319 Mandag og tirsdag holder kontroll- og konstitusjonskomiteen høring om saken.
BT170319 Mandag og tirsdag holder kontroll- og konstitusjonskomiteen høring om saken.
VG170317 - Jeg ser fram til å komme til kontroll- og konstitusjonskomiteen for å fortelle om alt regjeringen har gjort for å løfte beredskapen og trygge Norge, svarer Erna Solberg.
DN170313 Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som gjennom sin virksomhet har opptrådt i strid med forretningsorden og dermed utenfor sine fullmakter og oppgaver.
DB170313 Kontroll- og konstitusjonskomiteen , anført av komiteens leder Martin Kolberg ( Ap ), har enstemmig besluttet at presidentskapet på Stortinget begikk alvorlige feil i forbindelse med at EOS-utvalget skulle evalueres.
AP170313 * Kontroll- og konstitusjonskomiteen mener at presidentskapet verken hadde anledning til å oppheve taushetsplikt eller endre mandat.
AP170313 * Denne korrespondansen ble ikke viderebrakt til Stortinget og kontroll- og konstitusjonskomiteen ( som er EOS-utvalgets fagkomité ).
DN170310 Tidligere denne uken sendte det som i Kongressen tilsvarer den norske kontroll- og konstitusjonskomiteen et brev til Det hvite hus som blant annet tok for seg presidentens Twitter-bruk.
DB170310 - MANGLENDE DØMMEKRAFT : Saksordfører for bevilgningene til kongehuset Per Olaf Lundteigen ( SP ) er medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DA170308 Stortingspresident Olemic Thommesen ( H ) har ingen planer om å trekke seg til tross for kritikk på en rekke punkter fra kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AA170308 Stortingspresident Olemic Thommesen ( H ) har ingen planer om å trekke seg til tross for kritikk på en rekke punkter fra kontroll- og konstitusjonskomiteen .
SA170307 Statsminister Erna Solberg ( H ) og forgjengeren Jens Stoltenberg ( Ap ) bes begge om å stille til høring om terrorberedskap i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AA170307 Statsminister Erna Solberg ( H ) og forgjengeren Jens Stoltenberg ( Ap ) bes begge om å stille til høring om terrorberedskap i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DB170305 Leder Martin Kolberg ( Ap ) i kontroll- og konstitusjonskomiteen er kritisk til praksisen fra de blå, som han mener er en bevisst strategi for at regjeringen skal få presentere sin egen redigerte virkelighet.
DB170302 Chaffetz leder en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, skriver NTB.
AP170302 Chaffetz leder en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
AA170302 Chaffetz leder en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
VG170228 Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring om saken mandag 20. mars.
VG170228 KREVENDE : Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen , Martin Kolberg ( Ap ), mener regjeringen ikke viser respekt for Stortinget ved å nekte å avgradere Riksrevisjonens sammendrag av rapporten om objektsikring.
VG170228 Det er medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Olaf Lundteigen ( Sp ) helt enig i : ¶
VG170228 - Sett i lys av Solbergs engasjement i saken før hun ble statsminister og sakens alvorlighet, vil kontroll- og konstitusjonskomiteen ta til behandling om hun skal kalles inn til høring, sier han til VG.
VG170228 - Det er opp til kontroll- og konstitusjonskomiteen å beslutte hvem de kaller inn til høring, skriver Erna Solberg i en SMS til VG.
VG170228 * Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen , Martin Kolberg ( Ap ), nekter å ta imot regjeringens sammendrag.
DA170225 Nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Michael Tetzschner ( H ) mener Stortinget har usvekkede muligheter til å kontrollere regjeringen fordi komiteen har tilgang på gradert materiale, hvis det er behov for det.
AP170224 Da var forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og admiral Haakon Bruun-Hanssen i tillegg til de tidligere forsvarssjefene Harald Sunde og Sverre Diesen, nåværende sjef for Sjøforsvaret Lars Saunes og flere nøkkelpersoner rundt fregattvåpenet spurt av Kontroll- og konstitusjonskomiteen om hvorfor landets største krigsskip i mange år har levert « operativ e
AA170224 Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen , Martin Kolberg ( Ap ), har uttalt til VG at han ikke vil ha en sensurert rapport.
AA170222 Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen , Martin Kolberg, vil ikke ta i en sensurert versjon av Riksrevisjonens rapport om sikring av bygg etter 22. juli.
VG170221 I dag bestemte også kontroll- og konstitusjonskomiteen at det blir en åpen høring om saken i mars.
VG170221 Hvis regjeringen vil redigere noe mer, må de ta det med Stortinget og kontroll- og konstitusjonskomiteen .
VG170221 Han viser til at kontroll- og konstitusjonskomiteen har vært tålmodig siden oktober med å vente på en avgradering av sammendraget.
VG170221 - Det kan de bare la være å sende, sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP170221 Tirsdag ble det også klart at kontroll- og konstitusjonskomiteen vil til bunns i hvorfor politiet og Forsvaret ikke er i stand til å sikre viktige offentlige bygg godt nok.
AP170221 Leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg ( Ap ) er sterkt kritisk til regjeringens hemmlighold av rapporter om manglende sikring av viktige offentlige bygg.
AP170221 Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil til bunns i hvorfor politiet og Forsvaret ikke er i stand til å sikre viktige offentlige bygg godt nok.
AA170221 Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil til bunns i hvorfor politiet og Forsvaret ikke er i stand til å sikre viktige offentlige bygg godt nok.
DA170213 Tetzschner er nå nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
DA170213 Plass på tinget : Michael Tetzschner har sittet på Stortinget siden 2009 og er nå nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DA170213 Han trives i rollen som en av Stortingets vaktbikkjer i kontroll- og konstitusjonskomiteen , som blant annet har hatt Stortingets egen pengebruk under lupen.
DB170212 Arbeidet til kontroll- og konstitusjonskomiteen , hvor Tetzschner er første nestleder, er også noe han er svært opptatt av.
DA170212 Arbeidet til kontroll- og konstitusjonskomiteen , hvor Tetzschner er første nestleder, er også noe han er svært opptatt av.
AP170212 Arbeidet til kontroll- og konstitusjonskomiteen , hvor Tetzschner er første nestleder, er også noe han er svært opptatt av.
AA170212 Arbeidet til kontroll- og konstitusjonskomiteen , hvor Tetzschner er første nestleder, er også noe han er svært opptatt av.
VG170210 Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg ( Ap ), sa onsdag at sikkerhetsbruddet blir tatt opp i komiteen.
VG170210 Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg ( Ap ), sa onsdag at sikkerhetsbruddet blir tatt opp i komiteen.
DN170210 Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Aps Martin Kolberg, sa onsdag at sikkerhetsbruddet vil blir tatt opp i komiteen.
DN170210 Han er en av lederne for det som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i Norge.
BT170210 Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Aps Martin Kolberg, sa onsdag at sikkerhetsbruddet vil blir tatt opp i komiteen.
AP170210 Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg ( Ap ), sa onsdag at sikkerhetsbruddet blir tatt opp i komiteen.
AA170210 Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Aps Martin Kolberg, sa onsdag at sikkerhetsbruddet vil blir tatt opp i komiteen. ( ©NTB ) ¶
DB170209 Eventuell videre oppfølging kan skje enten gjennom kommunalkomiteen eller kontroll- og konstitusjonskomiteen
AA170209 Han er en av lederne for det som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i Norge.
AA170209 Han er en av lederne for det som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i Norge.
AA170209 Eventuell videre oppfølging kan skje enten gjennom kommunalkomiteen eller kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AA170209 Eventuell videre oppfølging kan skje enten gjennom kommunalkomiteen eller kontroll- og konstitusjonskomiteen
DN170207 Michael Tetzschner har sittet på Stortinget siden 2009 og er nå nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP170207 Tetzschner er nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen og har sittet på Stortinget siden 2009.
AA170207 Tetzschner er nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen og har sittet på Stortinget siden 2009.
AP170131 I et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen Aftenposten er gjort kjent med, forteller hun detaljert om omstendighetene rundt bruddet.
AP170120 For øvrig er prosessen frem mot en særlov grundig beskrevet på side fem i brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen , sier han.
DB170119 Leder Martin Kolberg ( Ap ) i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ønsker ikke å kommentere saken.
DB170119 En samlet kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte forrige uke et brev til presidentskapet med kritikk av presidentskapets opptreden da EOS-utvalget skulle evalueres.
AP170119 Stortingets presidentskap slår tilbake mot den massive kritikken fra kontroll og konstitusjonskomiteen .
AP170119 Stortingets fagkomiteer, herunder kontroll- og konstitusjonskomiteen , har ikke den myndigheten. » og presidentskapet fortsetter : « Det er ikke på noe tidspunkt fattet vedtak i Stortinget som gjelder Evalueringsutvalgets opprettelse, dets mandat eller medlemmer.
AP170119 Michael Tetzschner, nestleder i kontroll og konstitusjonskomiteen .
AP170119 Innledningsvis retter presidentskapet kritikk mot at brevet fra kontroll og konstitusjonskomiteen ble offentlig og komitémedlemmer kommenterte innholdet, før presidentskapets medlemmer hadde mottatt brevet.
AP170119 Det vises igjen til den dialog om saken som fant sted i mars og april 2015 mellom presidentskapet og kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP170119 Det forhold at kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke fikk kopi av brev datert 4. juni 2014 til Evalueringsutvalget angående utvalgets mandat og komiteens merknader om Innstilling 159 S ( 2013 - 2014 ).
AP170119 Ikke minst fordi departementenes uttalelser hittil har vært ukjent for Stortingets fagkomité for EOS-saker, som er kontroll- og konstitusjonskomiteen , sa komiteens nestleder, Michael Tetzschner til Aftenposten onsdag.
AP170119 I ettermiddag er det ventet at Stortingets presidentskap vil svare på brevet fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP170118 Ikke minst fordi departementenes uttalelser hittil har vært ukjent for Stortingets fagkomité for EOS-saker, som er kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP170118 Ikke minst fordi departementenes uttalelser hittil har vært ukjent for Stortingets fagkomité for EOS-saker, som er kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DN170113 Det er helt uvanlig, veldig spesielt og et brudd på vanlig norm, sier Per Olaf Lundteigen ( Sp ) i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
DB170113 ¶ KRITIKK : Stortingspresident Olaf Michael « Olemic » Thommessen ( H ) og resten av presidentskapet har fått kraftig kritikk av kontroll- og konstitusjonskomiteen .
DB170113 Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte denne uka et brev til presidentskapet med kritikk av presidentskapets opptreden da kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) skulle evalueres.
SA170112 Jeg regner nå med at presidentskapet svarer på spørsmålene vi har stilt, sier Martin Kolberg ( Ap ), lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen , til NTB.
DB170112 ( Dagbladet ) : Kontroll og konstitusjonskomiteen på stortinget anklager stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) for å ha tilbakeholdt informasjon om en alvorlig konflikt som presidentskapet var involvert i, ifølge NTB.
AP170112 Her kan du lese hele brevet fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen til Stortingets presidentskap ( PDF ) ¶
AP170112 Aftenposten sitter på brevet Kontroll- og konstitusjonskomiteen har sendt presidentskapet.
AP170112 » - Jeg har ikke vært borti noe så alvorlig i min tid på Stortinget, og har heller ikke hørt om noe så alvorlig etter krigen, sier Per Olaf Lundteigen ( Sp ) som sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen , til Dagbladet.
AP161213 Tirsdag avga kontroll- og konstitusjonskomiteen en innstilling om saken.
AP161213 I budsjettinnstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen stemples det som « kritikkverdig » at presidentskapet først få dager før 2017-budsjettet kom, opplyste komiteen om den seneste overskridelsen på 350 millioner kroner.
DB161212 - Hvis dette utvikler seg videre negativt, så vil det ikke være unaturlig om Kontroll- og konstitusjonskomiteen må se nærmere på norske myndigheters håndtering av saken, sier professor i forretningsjus, Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI, til Finansavisen.
AP161018 Nå kan det ifølge NTB bli høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP160519 Martin Kolber ( Ap ), leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP160519 Fredag formiddag avgir kontroll - og konstitusjonskomiteen et tillegg til innstillingen som allerede er avgitt.
AP160411 Kontroll- og konstitusjonskomiteen mener Finanstilsynets ansvar er « uklart ».
AP160331 Hypotetisk kan regjeringen dermed sørge for å få « opposisjonelle » elementer ut av Stortinget og inn i mer kontrollerte omgivelser i et departement, sier kontroll- og konstitusjonskomiteen i innstillingen som debatteres i Stortinget torsdag.
AP160331 En slik utvikling må forebygges med et forbud i Grunnloven, mener de tre partienes medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen .
AP160316 Leder i kontroll - og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg ( Ap ) mener forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) bør vurdere om hun har tillit til forsvarssjefen.
AP160316 Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer med krass kritikk av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i saken om salg av utrangert norsk forsvarsmateriell. afp000839509_doc6j73aelcquo1ij9szj2f-vqlx6brqQS.jpg FOTO : Ingar Storfjell ¶
AP160316 Leder i kontroll - og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg ( Ap ) mener forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) bør vurdere om hun har tillit til forsvarssjefen.
AP160316 Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer med krass kritikk av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i saken om salg av utrangert norsk forsvarsmateriell. afp000839509_doc6j73aelcquo1ij9szj2f-vqlx6brqQS.jpg FOTO : Ingar Storfjell ¶
AP160229 Så nå håper jeg at kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i sin behandling går lenger enn evalueringsutvalget, sier hun.
AP160127 Sett at kontroll - og konstitusjonskomiteen hadde mistanke om at sider ved utnevnelsen var ureglementert, hvordan kan da komiteen holde statsråden ansvarlig når også Stortingets presidentskap er involvert i prosessen ?
AP160125 Norsk og utenlandsk presse har stilt spørsmål rundt betalingene til det mystiske forskningssenteret siden 2013, men det var først da Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte brev til Tord Lien og ba ham redgjøre for Statoils oppfølging av betalingene at selskapet valgte å offentliggjøre hvor store summer som er betalt.
AP160125 Fredag meldte Statoil i et brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget at selskapet har betalt til sammen 420 millioner kroner siden 2012 til det statlige angolanske oljeselskapet Sonangol som et ledd i forpliktelser selskapet har påtatt seg i forbindelse med anskaffelse av oljelisenser i Angola, et av verdens mest korrupte land ifølge flere organisasjo
AP160122 For få uker siden sendte kontroll - og konstitusjonskomiteen brev til olje- og energiminister Tord Lien og ba ham redegjøre for hvor det er blitt av milliardene Statoil har betalt i signaturbonuser i Angola.
DA160114 Disse sakene er blitt redegjort for i detalj overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget, og vi er litt overrasket over at man ikke har fått med seg dette, sier Egseth i et skriftlig svar til Dagsavisen.
DA160114> Disse sakene er blitt redegjort for i detalj overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget, og vi er litt overrasket over at man ikke har fått med seg dette, sier Egseth i et skriftlig svar til Dagsavisen.
DA160114> target="avis" href= Disse sakene er blitt redegjort for i detalj overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget, og vi er litt overrasket over at man ikke har fått med seg dette, sier Egseth i et skriftlig svar til Dagsavisen.
DA160114> target="avis" href= target="avis" href= Disse sakene er blitt redegjort for i detalj overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget, og vi er litt overrasket over at man ikke har fått med seg dette, sier Egseth i et skriftlig svar til Dagsavisen.