VG171126 - Selv med et vedtak om å konsekvensutrede områder utenfor Lofoten, vil det ta mange år før eventuell utvinning kan skje.
DA171031 I mange år har Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ment at myndighetene bør konsekvensutrede disse områdene for olje- og gassleting.
DA171020 Striden mellom de to forbundene ble midlertidig gravlagt da LO-kongressen i vår gikk inn for det samme oljekompromisset som Ap vedtok på sitt landsmøte, nemlig å verne størsteparten av LoVeSe, men konsekvensutrede Nordland 6.
DA171020 Der sitter også Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som har vært tydelig på at han ønsker å konsekvensutrede de samme områdene som Fagforbundet nå vil verne.
DA171020 Striden mellom de to forbundene ble midlertidig gravlagt da LO-kongressen i vår gikk inn for det samme oljekompromisset som Ap vedtok på sitt landsmøte, nemlig å verne størsteparten av LoVeSe, men konsekvensutrede Nordland 6.
DA171020 Der sitter også Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som har vært tydelig på at han ønsker å konsekvensutrede de samme områdene som Fagforbundet nå vil verne.
AA170930 - Utfordringen er at Arbeiderpartiet bare vil gå for en konsekvensutredning i Nordland 6, mens vi ønsker å konsekvensutrede et større område, sier nestleder Tina Bru ( H ) i olje- og energikomiteen.
VG170920 Å konsekvensutrede betyr at man blant annet foretar geologiske undersøkelser for å se om det er olje og gass der, som kan utvinnes i fremtiden.
VG170920 I samarbeidsavtalen mellom Høyre/Frp og Venstre/KrF fra 2013 heter det at det ikke skal åpmet for « petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene.
VG170920 Ap-landsmøtet åpnet i vår for å konsekvensutrede Nordland 6, som anses for å være det beste oljeområdet innen LoVeSe.
VG170920 Ap vil konsekvensutrede feltet Nordland 6 sør for Lofoten, som anses for å være område med størst potensial, skal konsekvensutredes.
VG170916 Det er et solid flertall på Stortinget for å konsekvensutrede .
DA170914 Å si nei til å konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja står øverst på kravlista.
DA170914 Det er et solid flertall på Stortinget for å konsekvensutrede .
DA170914 Å si nei til å konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja står øverst på kravlista.
DA170914 Det er et solid flertall på Stortinget for å konsekvensutrede .
DA170913 LES OGSÅ : Ap og de blåblå kan åpne for å konsekvensutrede utenfor Lofoten ¶
DA170913 | Ap og de blåblå kan åpne for å konsekvensutrede utenfor Lofoten ¶
VG170907 - Vi må konsekvensutrede før Brevik avvikles som alternativ.
VG170907 - Det er et viktig prinsipp vi ikke vil avvike, og vi mener det er nødvendig å konsekvensutrede begge de to aktuelle alternativene, sier leder Frode Alfheim i IndustriEnergi, som er LOs 4. største forbund.
DB170824 Samtidig vedtok de å konsekvensutrede Nordland 6.
DB170818 FrP er opptatt av forutsigbare og langsiktige rammevilkår for norsk petroleumssektor, og ønsker i den sammenheng å konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA170817 Toskedal fra Rogaland er åpen for å konsekvensutrede dette.
DA170817 - I april hadde vi landsmøte hvor vi ble enige om at vi vil konsekvensutrede for boring i Lofoten.
AP170809 Men først må vi konsekvensutrede for å få kunnskapen vi trenger.
DB170804 Mens Høyre og Frp vil konsekvensutrede hele området, har Arbeiderpartiet nå begrenset seg til å ville konsekvensutrede alle områdene hvor det er realistisk å finne særlige forekomster av olje- og gass.
DB170804 Mens Høyre og Frp vil konsekvensutrede hele området, har Arbeiderpartiet nå begrenset seg til å ville konsekvensutrede alle områdene hvor det er realistisk å finne særlige forekomster av olje- og gass.
DA170725 Frp er derfor positive til å åpne opp nye områder, som å konsekvensutrede LoVeSe og Barentshavet Nord.
DA170725 DEBATT : Frp er positive til å åpne opp nye områder, som å konsekvensutrede LoVeSe og Barentshavet Nord.
SA170621 Vi ønsker å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja, og vi vil gi næringen stabile rammevilkår og fortsatt tilgang til nye attraktive leteområder.
AP170618 Høyre : « Konsekvensutrede Nordland VI og VII og Troms II.
AP170618 ) Arbeiderpartiet åpner (... ) for å konsekvensutrede petroleumsaktivitet i Nordland 6.
NL170529 Har torsken nok sprengstoff til å torpedere oljeplanene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja selv når Arbeiderpartiet vil konsekvensutrede Nordland VI ?
DA170521 Og på Ap-landsmøtet presterte hun å si at de skulle verne området utenfor Lofoten, men konsekvensutrede utenfor Helgeland.
VG170507 I ( u )klartekst betyr det at LO og Ap rett og slett utsetter å si noe om de ønsker å konsekvensutrede to av områdene, mens de åpner for å utrede Nordland 6, mot at de foreslår varig vern av et område i sørøst.
VG170424 - Jeg synes det er trist at Arbeiderpartiet ikke vil konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og bare avgrenser det til Nordland 6-feltet.
DB170424 Ledelsen merket at motstanden mot å konsekvensutrede området var blitt sterk i partiet, og snekret et kompromiss som verner områder som uansett aldri ville vært aktuelle for leting - samtidig som det holder åpent de mest lovende områdene.
AP170423 e-mail ¶ 7.... demonstranter utenfor synger « ikke tåkelegg, Schjøtten er en slitsom klegg » mens landsmøtet for n-te gang går inn for å konsekvensutrede oljeaktivitet utenfor Lofoten. 8.... unge jenter står på talerstolen og innleder med « kamerater. » 9.... du treffer Hadia Tajik over burrito-buffeten til fredagstaco på Folkets Hus. 10... giveaways til deltagerne er handlenett med S
FV170422 Vil konsekvensutrede oljeaktivitet utenfor Lofoten ¶
DA170422 Aps programkomité sa i januar ja til å konsekvensutrede oljevirksomhet i et havområde sør for Lofoten - Nordland IV - for å finne ut hvor man kan åpne for olje- og gassvirksomhet.
BT170422 » Partiledelsens standpunkt ble vedtatt med overveldende flertall, og partiet åpner dermed for å konsekvensutrede Nordland VI.
AP170422 Vil konsekvensutrede oljeaktivitet utenfor Lofoten ¶
AP170422 Vil konsekvensutrede oljeaktivitet utenfor Lofoten ¶
AP170422 Vil konsekvensutrede oljeaktivitet utenfor Lofoten ¶
SA170421 Dette forslaget er i realiteten ikke noe kompromiss, men et grønt lys for å konsekvensutrede akkurat de områdene som i dag har det beste Lofotfisket.
SA170421 De kan velge å si nei til konsekvensutredning en gang for alle, de kan videreføre dagens standpunkt og gå inn for å konsekvensutrede noen av våre mest unike havområder.
DB170421 Arbeiderpartiets forslag innebærer å konsekvensutrede Nordland VI, og la 10 prosent av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja være skjermet for petroleumsaktivitet.
DA170421 AUF vil ikke konsekvensutrede noen av disse områdene og jobber nå på spreng for å få flest mulig delegater med seg.
SA170419 Fylkeslederen i Ap innrømmer nå at han skrev under på krav om å konsekvensutrede hele det omstridte området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
DB170418 Programkomiteen, som er sentralstyret, har lagt fram et kompromiss som går ut på å innføre petroleumsfrie soner utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og konsekvensutrede Nordland VI.
AP170403 » Vil konsekvensutrede oljeboring ¶
SA170327 Ved inngangen til valgåret 2017 lå det også an til heftig debatt innad i Arbeiderpartiet, etter at flere fylkeslag ville gå mot partiets vedtak om å konsekvensutrede oljeaktivitet i de sårbare områdene, skriver Aftenposten.
SA170327 Før landsmøtet har partiledelsen foreslått et kompromiss : Konsekvensutrede området Nordland 6, som strekker seg sørvestover fra Lofotodden og Røst, mens beslutningen for områdene rundt Vesterålen og Senja utsettes til etter neste valg.
AP170327 Ved inngangen til valgåret 2017 lå det også an til heftig debatt innad i Arbeiderpartiet, etter at flere fylkeslag ville gå mot partiets vedtak om å konsekvensutrede oljeaktivitet i de sårbare områdene.
AP170327 Før landsmøtet har partiledelsen foreslått et kompromiss : Konsekvensutrede området Nordland 6, som strekker seg sørvestover fra Lofotodden og Røst, mens beslutningen for områdene rundt Vesterålen og Senja utsettes til etter neste valg.
DN170319 Aps programkomité sa i januar ja til å konsekvensutrede oljevirksomhet i et lite havområde sør for Lofoten, men de vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA170319 Aps programkomité sa i januar ja til å konsekvensutrede oljevirksomhet i et havområde sør for Lofoten - Nordland IV - for å få brakt på det rene hvor man kan åpne for olje- og gassvirksomhet og hvor man ikke kan det.
AA170319 Aps programkomité sa i januar ja til å konsekvensutrede oljevirksomhet i et havområde sør for Lofoten - Nordland IV - for å få brakt på det rene hvor man kan åpne for olje- og gassvirksomhet og hvor man ikke kan det.
AA170319 Aps programkomité sa i januar ja til å konsekvensutrede oljevirksomhet i et lite havområde sør for Lofoten, men de vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja.
SA170318 Arbeiderpartiets programkomité sa i januar ja til å konsekvensutrede oljevirksomhet i et lite havområde sør for Lofoten, men de vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja.
SA170318 Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kan likevel få et flertall i partiet med på å konsekvensutrede oljevirksomhet utenfor deler Lofoten.
AA170318 Det var i januar at Arbeiderpartiets programkomité sa ja til å konsekvensutrede oljevirksomhet i et lite havområde sør for Lofoten, men de vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja.
AA170318 Arbeiderpartiets programkomité sa i januar ja til å konsekvensutrede oljevirksomhet i et lite havområde sør for Lofoten, men de vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja.
DN170312 I januar stilte en samlet programkomité i Arbeiderpartiet seg bak et forslag om å konsekvensutrede havområdene sør for Lofoten, Nordland VI.
DA170312 I januar stilte en samlet programkomité i Arbeiderpartiet seg bak et forslag om å konsekvensutrede havområdene sør for Lofoten, Nordland VI.
AA170312 I januar stilte en samlet programkomité i Arbeiderpartiet seg bak et forslag om å konsekvensutrede havområdene sør for Lofoten, Nordland VI.
DB170311 Konsekvensutrede Lofoten ¶
VG170301 Ikke bare for å verne noen av de mest sårbare områdene for oljeutvinning, men også fordi at det er en test : Hvis Ap virkelig vil konsekvensutrede oljeutvinning i så sårbare områder, da har de tenkt til å ta opp det meste, også lenger nord.
VG170301 Det innebærer at SV ikke vil være støttespiller for en Ap-regjering som vil konsekvensutrede Nordland 6, som ligger litt syd for Røst.
VG170301 Vi er ombord på den gamle hvalskuta « Gamle Lofotværing », en times ferd syd for Røst, nesten nede ved det omstridte Nordland 6-feltet, som Ap vil konsekvensutrede for oljeutvinning.
VG170301 Nordland VI blir ansett for å være det viktigste området for oljeindustrien å konsekvensutrede , fordi det er dette området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som anses for å være olje-indrefileen i området.
VG170301 Med ett unntak ; de vil konsekvensutrede Nordland 6, ca 15 kilometer syd for Røst, ytterst i Lofoten.
VG170301 Ikke engang Aps Røst-ordfører Tor-Arne Andreassen gir støtte til sitt eget partis forslag om å konsekvensutrede Nordland 6.
VG170301 Aps programkomite vil ikke konsekvensutrede oljeutvinning av områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i den neste stortingsperioden.
SA170216 Å konsekvensutrede eller ikke ?
SA170216 Oljenæringen og politikere kom ut av skyttergravene for å snakke åpent om å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja på Kåkå tirsdag kveld.
VG170207 Ap-landsmøtet i april må ta stilling til tre dissenser i programutkastet : ¶ * 1 AUF-leder Mani Hussaini vil at landsmøtet skal si nei til enhver konsekvensutredning om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, mens flertallet vil konsekvensutrede en del av området. * 1 AUF vil også dele foreldrepermisjonen likt mellom foreldrene, mens flertallet i sentrals
DB170206 Ap vil konsekvensutrede oljevirksomhet i et lite havområde sør for Lofoten, men vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja.
SA170126 Nylig fikk vi dessverre et eksempel på en dreining vekk fra å hjelpe frem lønnsomme arbeidsplasser, da Arbeiderpartiets programkomite gikk inn for å ikke konsekvensutrede oljeleting i Vesterålen og Senja.
SA170126 I stedet gikk de inn for et kompromissforslag, som går ut på å konsekvensutrede kun deler av Lofoten.
DB170119 De vil konsekvensutrede oljeboringen fordi de tørster etter kunnskap.
AP170117 Han reagerer på at Ap vil opprette en petroleumsfri sone uten først å konsekvensutrede dette.
AP170117 Han peker også på at store deler av Nordland 6, som Ap nå vil konsekvensutrede , ble utredet allerede i 1994.
AP170117 Arbeiderpartiet besluttet sist uke at partiet vil åpne for å konsekvensutrede havområdet Nordland 6, som ligger sørvest for Lofoten.
AP170117 - Så FrP vil sette i gang oljeaktivitet i dette området uten å konsekvensutrede ?
AP170117 Han reagerer på at Ap vil opprette en petroleumsfri sone uten først å konsekvensutrede dette.
AP170117 Han peker også på at store deler av Nordland 6, som Ap nå vil konsekvensutrede , ble utredet allerede i 1994.
AP170117 Arbeiderpartiet besluttet sist uke at partiet vil åpne for å konsekvensutrede havområdet Nordland 6, som ligger sørvest for Lofoten.
AP170117 - Så FrP vil sette i gang oljeaktivitet i dette området uten å konsekvensutrede ?
SA170115 Nå sier de nei til å konsekvensutrede og nei til mer kunnskap om 2/3 av områdene.
SA170115 Nå sier de nei til å konsekvensutrede mesteparten av Lofoten, Vesterålen og Senja.
SA170115 Høyre ønsker å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja.
SA170115 Høyre og Frp står nå sammen med arbeidsfolk som de eneste to partiene som ønsker å konsekvensutrede i nord.
DN170115 AUF-leder Mani Hussaini har varslet at ungdomspartiet vil kjempe med nebb og klør mot kompromisset til programkomiteen, hvor man går inn for droppe konsekvensutredning av Vesterålen, Senja og den nordlige delen av Lofoten, men konsekvensutrede den sørlige delen av Lofoten - Nordland 6.
DN170110 - Vi sender et tydelig signal om at vi ønsker å konsekvensutrede Nordland 6.
DN170110 Alle de tre fylkeslederne sier nå at de kan leve med kompromisset der partiet går inn for å droppe konsekvensutredning av Vesterålen, Senja og den nordlige delen av Lofoten, men konsekvensutrede den sørlige delen av Lofoten - Nordland 6.
AP170110 I tillegg unntas hele Vestfjorden, mens beslutningen om å konsekvensutrede Nordland VII og Troms II utsettes.
AP170110 I tillegg unntas hele Vestfjorden, mens beslutningen om å konsekvensutrede Nordland VII og Troms II utsettes.
AP170110 I tillegg unntas hele Vestfjorden, mens beslutningen om å konsekvensutrede Nordland VII og Troms II utsettes.
AP170110 I tillegg unntas hele Vestfjorden, mens beslutningen om å konsekvensutrede Nordland VII og Troms II utsettes.
SA170109 Jeg stiller spørsmål om hva slags kunnskap Arbeiderpartiet har fått i 2017 som de ikke hadde i 2013 da de gikk inn for å konsekvensutrede hele området, sier Søviknes.
SA170109 Arbeiderpartiets programkomité vil konsekvensutrede oljevirksomhet i et lite havområde sør for Lofoten, men vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja.
DB170109 Jeg stiller spørsmål om hva slags kunnskap Arbeiderpartiet har fått i 2017 som de ikke hadde i 2013 da de gikk inn for å konsekvensutrede hele området, sier Søviknes.
DB170109 Han er blant flere som reagerer på Ap's kompromiss som åpner for å konsekvensutrede for oljevirksomhet i Lofoten og samtidig verne andre deler.
DB170109 ( Dagbladet ) : Arbeiderpartiets programkomité vil konsekvensutrede oljevirksomhet i et lite havområde sør for Lofoten, men vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja, kom det fram mandag.
DB170109 Arbeiderpartiets programkomité vil konsekvensutrede oljevirksomhet i et lite havområde sør for Lofoten, men vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja.
AP170109 Derfor mener vi det ville vært riktig å konsekvensutrede virkningen av aktivitet i disse områdene i tråd med tidligere praksis.
AP170109 * Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet i disse områdene, og Ap har ønsket å konsekvensutrede områdene.
AP170109 * Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet i disse områdene, og Ap har ønsket å konsekvensutrede områdene.
AP170109 Derfor mener vi det ville vært riktig å konsekvensutrede virkningen av aktivitet i disse områdene i tråd med tidligere praksis.
AP170109 * Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet i disse områdene, og Ap har ønsket å konsekvensutrede områdene.
AP170109 * Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet i disse områdene, og Ap har ønsket å konsekvensutrede områdene.
AP170109 Derfor mener vi det ville vært riktig å konsekvensutrede virkningen av aktivitet i disse områdene i tråd med tidligere praksis.
AP170109 * Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet i disse områdene, og Ap har ønsket å konsekvensutrede områdene.
DN170104 - Høyre er klare på at vi skal konsekvensutrede områdene.
AP160830 Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet i disse områdene, og Ap ønsker å konsekvensutrede områdene.
AP160830 Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet i disse områdene, og Ap ønsker å konsekvensutrede områdene.
AP160830> Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet i disse områdene, og Ap ønsker å konsekvensutrede områdene.
AP160830> target="avis" href= Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet i disse områdene, og Ap ønsker å konsekvensutrede områdene.