DA170914 Han kjempet mot moralisme og røykelov, mot kroppspress og innvandringsfiendtlighet, mot konkurransehysteriet og at alt og alle skulle være « best », som samfunnsmedisiner sov han aldri, han diagnostiserte oss som samfunn.
DA170913 Han kjempet mot moralisme og røykelov, mot kroppspress og innvandringsfiendtlighet, mot konkurransehysteriet og at alt og alle skulle være « best », som samfunnsmedisiner sov han aldri, han diagnostiserte oss som samfunn.