DA171204 Noen ganger skyldes avvisninger tynne henvisninger fra fastlege og PPT, og der konkluderer vi ofte at det ikke er grunn til utredning, sier han. | « Kollektivtransport på Nord-Jæren trenger nye grep » ¶
DA171101 Den er nå klar : Nytorget er beste alternativ, konkluderer byutviklingsdirektør Gunn Jorunn Aasland og kommuneplansjef Ole Martin Lund.
DB171017 - Sander er en klok spiller som kan bekle flere posisjoner, men nå er midtbanen hans naturlige posisjon, konkluderer U21-sjefen.
DA171017 - Det er helt uakseptabelt, konkluderer Flesland.
DA171017 - Det er helt uakseptabelt, konkluderer Flesland.
DA171017 Kundene og de ansatte er taperne med regjeringens budsjettforslag for neste år, konkluderer Postkom.
AP171017 - Det er helt uakseptabelt, konkluderer Flesland.
AA171017 - Det er helt uakseptabelt, konkluderer Flesland.
NL171016 Hvorfor ikke vurdere flere løsninger og effektene av disse før man konkluderer , for å ha et best mulig beslutningsgrunnlag ?
DN171016 Lovpålagte vurderinger om kundenes økonomiske situasjon og erfaring er blant annet blitt løst ved å påstå at en 18-åring har 18 års erfaring med bankinnskudd, og at en 46-åring har 50 års erfaring med bankinnskudd, ifølge Finanstilsynet, som konkluderer med at flere av investorene ikke har evne til å tåle risikoen som ligger i å investere i Tri Pluss.
DB171016 SSBs rapport konkluderer med at det er møteulykkene og utforkjøringsulykkene som tar flest liv.
AA171016 Forskere tilknyttet USAs sikkerhetsmyndighet US-Cert har nå funnet sikkerhetshuller og konkluderer med at slike trådløse nettverk kan være sårbare for inntrengere utenfra, skriver Dagens Nyheter.
AA171016 Målinger av væske fra øynene kan angi dødstidspunkt, og analyserapporten konkluderer med at døden inntraff på natten til eller tidlig morgen tirsdag 24. januar.
AA171016 Målinger av væske fra øynene kan angi dødstidspunkt, og analyserapporten konkluderer med at døden inntraff på natten eller tidlig morgen tirsdag 24. januar.
DB171015 De trekker fram filmens mange logiske brister, og konkluderer med at det eneste mysteriet er hvordan filmen i det hele tatt har blitt til.
VG171014 Dette henger dessverre igjen fra en slags kolonist-holdning, konkluderer sametingspresidenten.
VG171014 I en pressemelding konkluderer politiet nå med at bølger slo innover den ca. 14 fot store båten med påhengsmotor rundt 15 meter fra land.
AP171014 Hun konkluderer følgende om lørdagsværet.
VG171013 Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, ESA og regjeringens eget delingsøkonomiutvalg konkluderer med at dagens regler er konkurransehindrende.
VG171013 Faktisk.no konkluderer motsatt : Nei, Tesla-biler sliter ikke merkbart på veien.
VG171013 Ambassaden konkluderer også med at alle dokumenter Bayat har lagt fram som bevis for at hun ble torturert med 80 piskeslag etter returen, er ekte.
DA171013 I tillegg konkluderer ambassaden med at alle dokumenter Bayat har lagt fram som bevis for at hun ble torturert med 80 piskeslag etter returen, er ekte.
AA171013 Ikke nok med det, alle dokumenter Bayat har lagt fram som bevis for at hun ble torturert med 80 piskeslag etter returen, er ekte, konkluderer ambassaden. | « Nu går alt så meget bedre » for Siv og Erna ¶
AA171013 I tillegg konkluderer ambassaden med at alle dokumenter Bayat har lagt fram som bevis for at hun ble torturert med 80 piskeslag etter returen, er ekte.
AA171013 I tillegg konkluderer ambassaden med at alle dokumenter Bayat har lagt fram som bevis for at hun ble torturert med 80 piskeslag etter returen, er ekte.
AA171013 Ikke nok med det, alle dokumenter Bayat har lagt fram som bevis for at hun ble torturert med 80 piskeslag etter returen, er ekte, konkluderer ambassaden.
AA171013 I tillegg konkluderer ambassaden med at alle dokumenter Bayat har lagt fram som bevis for at hun ble torturert med 80 piskeslag etter returen, er ekte.
AA171013 I tillegg konkluderer ambassaden med at alle dokumenter Bayat har lagt fram som bevis for at hun ble torturert med 80 piskeslag etter returen, er ekte.
VG171012 Vi fører kampen fra start til slutt og følger kampplan perfekt, konkluderer Lundstrøm.
DB171012 - Den norske krimforfatteren Jo Nesbø, som har skrevet den sjuende Harry Hole-thrilleren som filmen er basert på, har møtt en skjebne som er nesten like stygg som filmens utallige ofre, skriver anmelderen i The Telegraph, som konkluderer med dette : ¶
AP171012 Venstre misliker denne vektingen, men vil gå nærmere inn i tallene før de konkluderer med om de vil kreve at satsingen på jernbane økes, får Aftenposten opplyst. 9.
DN171011 Finansklagenemnda er enig og konkluderer med at kvinnen kan holdes ansvarlig for 12.000 kroner, men ikke noe utover dette.
DN171011 Finansklagenemnda er enig og konkluderer med at kvinnen kan holdes ansvarlig for 12.000 kroner, men ikke noe utover dette.
DN171011 Etter en omfattende gjennomgåelse av lakseselskapene på Oslo Børs, konkluderer Nordea Markets med at sektoren er for høyt priset.
DN171011 Etter en omfattende gjennomgåelse av lakseselskapene på Oslo Børs, konkluderer Nordea Markets med at sektoren er for høyt priset.
DB171011 Det er snakk om en ond handling med mål om å skremme ungdommer, konkluderer rektoren.
DB171011 ¶ VIKTIG VERKTØY : - Vår ambisjon er å spre demokrati, framgang og økonomisk vekst i Europa, og EØS-midlene er et viktig bidrag til dette, konkluderer EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen i denne kronikken.
DB171011 ¶ MÅ INTEGRERES : Barnevernet kan ikke lenger stå alene, men må integreres i et tverrfaglig familievern, konkluderer artikkeforfatteren.
AP171011 Sikkerhetsstyrkenes mål har vært å drive rohingyaene på flukt og forhindre dem fra å vende tilbake til Myanmar, konkluderer FNs menneskerettighetskontor.
AP171011 - Hærens ødeleggelse av hus, jorder, matlagre, avlinger, buskap og til og med trær, gjør det nesten umulig for rohingyaene å vende tilbake til et normalt liv og livsgrunnlag i den nordlige delen av Rakhine i framtiden, konkluderer rapporten.
AA171011 Sikkerhetsstyrkenes mål har vært å drive rohingyaene på flukt og forhindre dem fra å vende tilbake til Myanmar, konkluderer FNs menneskerettighetskontor.
AA171011 - Hærens ødeleggelse av hus, jorder, matlagre, avlinger, buskap og til og med trær, gjør det nesten umulig for rohingyaene å vende tilbake til et normalt liv og livsgrunnlag i den nordlige delen av Rakhine i framtiden, konkluderer rapporten.
AA171011 Sikkerhetsstyrkenes mål har vært å drive rohingyaene på flukt og forhindre dem fra å returnere til Myanmar, konkluderer FNs menneskerettighetskontor.
VG171010 Men konkluderer likefullt at politiet kan ikke kan ha aksjonert med dette som grunnlag.
VG171010 - Derfor er det også satt ned en ekstraordinær gruppe, og som vi håper konkluderer innen kort tid, sier han til VG.
DB171010 - McLaren-rapportene inneholder nok bevis for at det fantes en bank med ren urin fra de russiske OL-utøverne og at Alexander Legkovs urin var lagret der, konkluderer CAS, og avfeier russerens egen forklaring om at denne urinen i så fall må stamme fra de medisinske undersøkelsene han fikk gjort hjemme i Moskva.
DB171010 - Vi ser ingen grunn til å endre syn på Norges Bank etter dagens tall, men selvfølgelig : hvis inflasjonen holder seg 0,2 prosentpoeng under sentralbankens prognoser, vil det ha en effekt på rentebanen fremover, konkluderer sjefanalytikeren.
DB171010 - Folk flest i Catalonia vil ikke ha konflikt, konkluderer Marcus Buck overfor Dagbladet om hvorfor han tror på en fredelig prosess.
VG171009 Videre konkluderer han : ¶
DB171009 Han konkluderer derfor med at filmen slettes ikke er god, på tross av at Nesbøs bok har vært en bestselger internasjonalt.
DA171009 I en annen rapport som Gössling og hans kolleger omtaler, konkluderer International Air Transport Association ( IATA ) med at det var mer vanlig for flyselskapene å gå med underskudd enn overskudd i perioden 1960-2010.
DA171009 - Med dette ser vi for oss en myk landing, konkluderer Hov.
DA171009 I en annen rapport som Gössling og hans kolleger omtaler, konkluderer International Air Transport Association ( IATA ) med at det var mer vanlig for flyselskapene å gå med underskudd enn overskudd i perioden 1960-2010.
AP171009 Den andre, mindre leiren, støtter seg også på vitenskapen, men konkluderer helt annerledes : « For dyr er sukker mer avhengighetsskapende enn kokain », skriver amerikanske forskere i British Journal of Sports Medicine.
AP171009 Simor sier at hun har « to gode kilder » på at May har fått en analyse som konkluderer med at utmeldingsprosessen kan stanses når som helst.
AP171009 Mustad sier at det ikke er overraskende at jusekspertene konkluderer med at Brexit kan stanses.
AP171009 Hvis nasjonalforsamlingen konkluderer med at en slik snuoperasjon er i nasjonens interesse, kan Parlamentet ifølge flere britiske medier stanse Brexit og den vedtatte utmeldelsen av EU.
AA171009 Vi må derfor gå litt dypere inn i dette før vi konkluderer på hva vi skal gjøre her i Trondheim.
DN171008 - Uoppmerksomhet som følge av distraksjon er en betydelig medvirkende faktor i trafikkulykker ; et minimumsanslag er cirka 12 prosent av alle ulykker, og andelen er høyest for de alvorligste ulykkene og for ulykker blant unge førere, konkluderer Sagberg og Sundfør i rapporten.
DN171006 Hun viser til at klagenemnden konkluderer med at varemerket er lovlig blant annet fordi merket faktisk skal brukes på vin fra Bordeaux.
DB171006 Snakk med barnet, og vis at du ikke misbruker den tilliten dere har, konkluderer Hans Marius Tessem.
DN171005 Lim Eul Chul ved Kyungnam-universitetet i Sør-Korea har intervjuet flere av nordkoreanerne som har jobbet i utlandet og konkluderer med at det i dag trolig er snakk om rundt 100.000.
VG171004 Rådmannen i Ski kommune sier til VG at de vil vente og se hva som blir avdekket på møtet, før de konkluderer med hvordan de skal forholde seg til saken.
AP171004 Denne ukens masseskyting i Las Vegas har blåst nytt liv i en to år gammel sak her i Aftenposten, der Finn Skårderud i samtale med den amerikanske kjønnsforskeren Michael Kimmel konkluderer med at sinte, hvite menn er i en særstilling når det gjelder massedrap i USA.
DA171003 - En rolig dag på Sokn kontrollstasjon, konkluderer kontrollørene.
AP171003 september presenterte jeg noe av utviklingen innen internasjonal ME-forskning og siterte fra den mest omfattende sammenfatningen som konkluderer : « ME/CFS er en alvorlig, fysisk, kronisk og kompleks multisystemsykdom som er funksjonsnedsettende, og at misforståelsen om at sykdommen er psykogen eller en annen form for somatisering må opphøre.
VG171002 - Jeg er redd for at vi konkluderer for tidlig ut fra partiprogrammer og ideologiske ståsteder.
DN171002 I varselet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderer de med at avdelingen i Oslo bør « restruktureres under ny ledelse ».
DB171002 ¶ AP-MEDLEMMENES DOM : En omfattende medlemsundersøkelse konkluderer med at Aps prosjekt ved stortingsvalget ikke kom tydelig fram.
DA171002 I varselet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderer de med at avdelingen i Oslo bør « restruktureres under ny ledelse ».
AP171002 Santi i Eurasia-group er mer skeptisk og konkluderer med at « rommet for kompromisser (... ) er mindre enn noen gang ».
AP171002 Dette er to etableringshindre som på denne måten vil være selvforsterkende, konkluderer rapporten.
AP171002 Det er nærmest umulig å etablere nye dagligvarekjeder i Norge, konkluderer en ny rapport.
AP171002 - Rapporten konkluderer med at det ikke er bransjen som har skapt etableringshindrene, men at det har oppstått på grunn av knallhard konkurranse.
AP171002 I varselet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderer de med at avdelingen i Oslo bør « restruktureres under ny ledelse ».
VG171001 Berge poengterer at han ikke ønsker å legge seg opp i Lars Lagerbäcks uttak, men på spørsmål om Ødegaard er god nok for det norske landslaget, konkluderer han likevel slik, med et smil, etter å ha dratt litt på ordene : ¶
VG171001 Så litt spennende må jeg være, selv om jeg er fyldig og går halvnaken på TV, konkluderer hun og ler.
DN171001 Den konkluderer med at brexits nøkkelindustrier, nemlig bilproduksjon, teknologi, helsetjenester og konsumvarer, ville tapt 17 milliarder pund ( rundt 181, 3 milliarder kroner ) årlig med en såkalt « hard brexit ».
AA171001 Den konkluderer med at brexits nøkkelindustrier, nemlig bilproduksjon, teknologi, helsetjenester og konsumvarer, ville tapt 17 milliarder pund ( rundt 181, 3 milliarder kroner ) årlig med en såkalt « hard brexit ».
NL170929 I uttalelsen fra UiT heter det at det « ikke foreligger forskning som konkluderer med at plaggene vil forringe læringsmiljøet ».
AP170929 Den konkluderer med at ulykken skjedde fordi T-banetoget på seks vogner hadde stoppet før stoppmerket, slik at bakre del var utenfor plattform.
VG170928 Den massive eksponeringen tiltalte har utsatt seg for, har åpenbart medført en betydelig påvirkning på ham », konkluderer retten.
DN170928 Bedriftsforbundet minner om Navs nylige rapport som konkluderer med at 687.000 årsverk gikk tapt i 2016 på grunn av sykdom eller arbeidsledighet.
DN170928 Forbrukerrådet har testet blodtrykksmålere som kan kobles til internett og konkluderer med at sensitive helsedata lett kan komme på avveie.
DA170928 Bedriftsforbundet minner i den sammenheng også om NAVs nylige rapport som konkluderer med at 687.000 årsverk gikk tapt i 2016 på grunn av sykdom eller arbeidsledighet.
AA170928 Forbrukerrådet har testet blodtrykksmålere som kan kobles til internett og konkluderer med at sensitive helsedata lett kan komme på avveie.
AA170928 Bedriftsforbundet minner om Navs nylige rapport som konkluderer med at 687.000 årsverk gikk tapt i 2016 på grunn av sykdom eller arbeidsledighet.
AA170928 - Datingappen vet mer om meg enn jeg gjør selv, konkluderer Duportail, som er en fransk journalist bosatt i Berlin.
VG170927 Tilsynet konkluderer også med at NIH, etter deres vurdering, har utsatt friske idrettsutøvere for en risiko.
NL170927 Det foreligger en rapport fra det anerkjente firmaet Oslo Economics, som konkluderer med at dersom valget står mellom et sykehus i Alta eller i Hammerfest, vil en lokalisering til Alta gi flere innbyggere, enn dagens løsning, nærhet til akuttsykehus og det beste tilbudet totalt sett.
DN170927 Fra disse to premissene konkluderer Cerf at hvis folk ønsker å maksimere lykke og minimere stress, bør de etterstrebe et liv som krever færre beslutninger ved å omgi seg med mennesker som legemliggjør egenskapene man foretrekker.
DB170927 - Hun må være litt mer kynisk i tilnærmingen, konkluderer Hjelmeset ¶
AP170927 Forskerne konkluderer med at resultatene er så gode at alle sykehjem i hele landet bør vurdere å ta i bruk intravenøs behandling.
VG170926 Det konkluderer også med at NIH « ikke har hatt forsvarlige rutiner som sikret at forskningsprosjektene fikk de nødvendige forhåndsgodkjenninger fra REK, eller avdekket at forskningsprosjektene ble igangsatt til tross for at det manglet forhåndsgodkjenning fra REK ».
DB170926 - Det er en skandale at dommeren ikke legger til mer, men Liverpool kan først og fremst skylde på seg selv, konkluderer Viasat-kommentator Morten Langli.
DB170926 Det konkluderer også med at NIH « ikke har hatt forsvarlige rutiner som sikret at forskningsprosjektene fikk de nødvendige forhåndsgodkjenninger fra REK, eller avdekket at forskningsprosjektene ble igangsatt til tross for at det manglet forhåndsgodkjenning fra REK ».
DB170926 « Etter Kommunerevisjonens vurdering må den mangelfulle dokumentasjonen av spørsmål, svar og vurderinger anses å være i strid med kravet til etterprøvbarhet i lov om offentlige anskaffelser § 4 », konkluderer kommunerevisjonen.
DB170926 Kommunerevisjonens notat om saken konkluderer med at Oslo Havn har begått flere brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.
AA170926 De presenteres tirsdag og alle rapportene konkluderer med at Norge bryter FNs konvensjon om barns rettigheter, blant annet fordi barn ikke blir hørt.
AA170926 Helsetilsynet konkluderer med at tilberedningen av legemidlet skjedde under uhygieniske forhold og ikke i tråd med god praksis.
DB170925 Mandag opplyste Norges Fotballforbund at de har sett på målet fra flere ulike vinkler og konkluderer med at Bendtner får godkjent målet.
DB170925 Han konkluderer med at Meade framstiller religionen i et uheldig lys, og får kristne til å se ut som tullinger.
DB170925 Bare sprøyt, konkluderer forskere - med Nasa i spissen.
DB170925 De konkluderer på denne måten : « hvis ikke en gang Oprah kan hele landet er vi alle " screwed " ».
DA170923 Det har det blitt resultater av ; regjeringen har gjennomført mye av det den lovet, konkluderer nyhetsmagasinet Der Spiegel i en oppsummering denne uka.
VG170922 LO omtaler forslaget om et nasjonalt forbud som et « kraftig » og « sterkt inngripende » virkemiddel, men konkluderer likevel med at de støtter forslaget.
VG170922 - Nå skal vi gå gjennom høringsinnspillene på vanlig måte før vi konkluderer , skriver seniorrådgiver Åsmund Eide i en e-post til VG.
VG170922 Hvis vi kan forstå hvilke egenskaper i glitazoner som forebygger kan vi undersøke om dette kan isoleres, og potensielt bruke det til å utvikle en forebyggende medisin mot Parkinsons, konkluderer han.
DB170922 Vedtaket konkluderer med at Uber verken er skikket eller egnet til å drive offentlig transport.
DB170922 Sagan er fortsatt Sagan og definitivt veldig farlig, konkluderer han.
DB170922 De konkluderer også med at bakgrunnen for at hun forklarte seg falskt var omfattende kontakt mellom kvinnen og Bratli i forkant.
DA170922 - Jeg tror det henger sammen med at vi er blitt mer åpne, det er mindre tabu og folk reflekterer mer over egen kjønnsidentitet, konkluderer han.
AA170922 Helsedirektoratet har sammenlignet helsetilbudet på ulike steder i Norge og konkluderer med at det er for store forskjeller i kvaliteten.
AA170922 Han konkluderer : « Travsporten har brukt mye penger på å flytte travbanen til Klæbu, men det er dugnadsgjengen i Malvik som får bred støtte.
VG170921 Du gjør jo det Julie ber deg om, konkluderer han.
VG170921 VG har lest Mostafaeis rapport, hvor han konkluderer med han vurderer det slik at alle rettsdokumenter Bayat leverte norske myndigheter om saken var korrekte.
DN170921 En hard landing er ikke i sikte, konkluderer Chris Rynning.
DB170921 Rettere sagt : hun bør snart spille i en større liga, konkluderer han.
AP170921 Banken konkluderer med forhold som trekker hver sin vei for renten.
DB170920 Retten konkluderer med at den ukjente kilden må være Cappelen, og viser blant annet til at pengestrømmen stanset opp etter at Cappelen ble arrestert.
DB170920 Av alle former for feilernæring er dårlige matvaner - altså lavt inntak av sunn mat - den ledende årsaken til dødsfall, konkluderer forskerne bak studiet.
DB170920 Som Lillevolden konkluderer : ¶
VG170919 Hun konkluderer med at det bare to mennesker - i dag bare ett - som kan vite om dette er sant eller ikke : Bergljot, for faren hennes er død.
DN170919 Finansklagenemnda gir ikke kvinnen medhold, og konkluderer i likhet med kortselskapet at hun har opptrådt grovt uaktsomt.
DN170919 - Nemnda konkluderer med at kortholderen har opptrådt grovt uaktsomt i saken, heter det.
AA170919 Gunhild Berge Stang i Fjaler vil avvente resultatet av forhandlingene før hun konkluderer .
AA170919 Det finnes heller ikke bevis for hybridisering med hunder i dagens ulvebestand eller at de har gener fra ulver som har vært i fangenskap eller fra ulver som har vært « transportert utenfra », konkluderer de tre fagfolkene.
VG170918 Rapporten konkluderer med at Statens vegvesen og de ansatte har tatt for lett på salgsmeldingene.
DN170918 SEBs årlige rapport om oljebransjen konkluderer med at alle ingredienser som har skapt vekstsykler i oljebransjen er til stede.
DN170918 Ekspolitimann Eirik Jensen har forsettlig og systematisk medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport, konkluderer retten.
DB170918 Retten konkluderer med at den ukjente kilden må være Cappelen, og viser blant annet til pengestrømmen stanset opp etter at Cappelen ble arrestert.
DB170918 Faktisk.no konkluderer med at avisen har delt en konspirasjonsteori basert på oppdiktet informasjon.
DB170918 Han viser til en rapport fra Gjensidige, der forsikringsselskapet konkluderer med at vannmassene strømmer inn som følge av manglende drenering i grøften som går ned fra en kommunal vei.
DB170918 Retten konkluderer med at den ukjente kilden må være Cappelen.
DB170918 Men retten konkluderer med at saken ikke er resultat av en sammensvergelse mot ham, og at han fortsatt hadde stor respekt i politiet, på tross av ryktene.
AP170918 Men nå avventer jeg resultatet av forhandlinger før jeg konkluderer .
AA170918 Ekspolitimann Eirik Jensen har forsettlig og systematisk medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport, konkluderer retten.
AA170918 Ekspolitimann Eirik Jensen har forsettlig og systematisk medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport, konkluderer retten.
AA170918 Ekspolitimann Eirik Jensen har forsettlig og systematisk medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport, konkluderer retten.
VG170917 - Vi stod høyt oppe med laget og rakk ikke å komme oss tilbake, konkluderer Hovland.
AP170917 Næsje konkluderer
AP170917 Han konkluderer med at Storebrands fremstilling er « feilaktig » og at Storebrands regnestykke står for en « gal sammenligning ».
DB170916 - Hvordan vi i politiet konkluderer har veldig mye å si for barnet, også i de tilfellene hvor saken henlegges fordi vedkommende er under 14 år.
DB170916 Uansett hva dommerne konkluderer med på mandag.
DA170916 - - PS : Faktisk.no har gått gjennom Ny Tids oppslag og publisert en faktasjekk som konkluderer : « Helt feil » ¶
DB170915 Artikkelen er basert på lønnen til en kvinne i selskapet, og konkluderer med at kvinner får lavere lønn og tillegg enn menn.
DB170915 Konkluderer med ulikheter ¶
DB170915 Avisen konkluderer med at Jagland bør vurdere sin stilling dersom hans bekymringer ikke også er Europarådets mening.
DB170915 I en fersk oppsummeringsstudie fra 2017 konkluderer dog den engelske professoren med at selv om økologisk mat har mange fordeler, mangler det stadig studier for å slå fast hvorvidt økologisk mat er sunnere.
AP170915 De ekstreme handlingene i seg selv er ikke tilstrekkelig til å oppfylle de strenge kravene til forvaringsstraff, konkluderer flertallet : de tre fagdommerne og en lekdommer.
AA170915 Den konkluderer med at det eksisterer for lite god forskning.
AA170915 De ekstreme handlingene i seg selv er ikke tilstrekkelig til å oppfylle de strenge kravene til forvaringsstraff, konkluderer flertallet : de tre fagdommerne og en lekdommer.
DN170914 Vi forventer en ytterligere svekkelse i den økonomiske veksten de kommende kvartalene, konkluderer Julian Evans-Pritchard.
DB170914 Kringkastingsrådet konkluderer med at det hadde vært galt hvis Faten fikk bære hijab i et valgprogram, siden Siv Kristin Sællmann i 2013 ikke fikk bære et kors rundt halsen i NRKs nyhetssendinger.
AP170914 - For å få nye lunger er man avhengig av et lykketreff, konkluderer kirurg Egil Seem ved Rikshospitalet.
VG170913 Ap-kjempen Thorbjørn Berntsen svarte med at gruvene i Brevik er det ideelle stedet for et slikt deponi og at man må vente til den pågående konsekvensutredningen er ferdig, før man konkluderer .
VG170913 Rapporten konkluderer ikke i dette spørsmålet, fastslår Faktisk.no.
DN170913 - Våre barn og barnebarn vil nok ikke klare å forstå hvordan det var mulig for oss å forhandle frem slike resultater på deres vegne, konkluderer Hansen og hans team i studien.
DB170913 Der konkluderer WADAs generalsekretær Olivier Niggli slik om den utfordrende jakten på bevis : ¶
DB170913 - Studien viser at nære vennskap under ungdomstida gjør deg robust i voksen alder, mens å være veldig populær er mer en risiko, konkluderer Jacobsen.
VG170912 Etter å ha lest hovedpunktene i EM-evalueringen konkluderer Mykjåland slik : ¶
VG170912 Denne datateknologien har bedre dømmekraft, og evner i større grad enn et menneske å avdekke en persons seksuelle legning, konkluderer studiet med.
VG170912 Støre fikk også spørsmål om han er åpen for å vurdere din stilling hvis evalueringen konkluderer med det.
VG170912 - Siv Jensen fortsetter som Frp-leder så lenge hun vil, konkluderer han etter mandagens valgresultat som skapte jubelscener i Speilsalen i Grand Hotel i Oslo mandag kveld, da Jensen entret talerstolen litt før klokken 2300.
DB170912 Hvordan vi skal gjøre det må vi bestemme oss for når Venstre konkluderer , og det har ikke skjedd helt ennå.
AP170912 - Jeg konkluderer ikke med noen kurs nå.
AA170912 Beslutningen om at alle stemmer ved stortingsvalget måtte telles manuelt ga ingen forsinkelser i opptellingen, konkluderer Valgdirektoratet.
DB170911 Kondisjonen holdt gjennom hele kampen, konkluderer dommersjef Lutz Michael Fröhlich.
DB170911 Han konkluderer med følgende etter å ha hørt meteorologenes prognoser for mandag.
VG170910 Og vi må øve på det, for det var for dårlig i dag, konkluderer Godset-trener Tor Ole Skullerud overfor Eurosport.
DB170909 Men det behøver ikke folk å være enig i, konkluderer Warholm.
DA170909 Det vil bli et mareritt, konkluderer han.
DA170909 Det vil bli et mareritt, konkluderer han.
DA170909 mot lysere tider : Vi er over kneika etter oljeprisfallet, konkluderer Anniken Hauglie ( H ).
AP170909 Dersom Høyre fortsetter i regjering bør dette skje uten Frp, og Arbeiderpartiet har bommet på virkelighetsforståelsen, konkluderer avisens sjefredaktør John Arne Markussen.
VG170908 I en fersk rapport konkluderer de med at sesong 7 er sett ulovlig over én milliard ganger, ifølge Business Insider.
NL170908 Ut fra disse opplysninger konkluderer vi med at begge fartøyene driftes og bemannes av Ervik havfiske fra Sogn og Fjordane.
DB170908 Dagbladet har lest brevet den ene passasjeren mottak fra Norwegian, og som konkluderer med avslag.
DB170908 I 2009 leverte en arbeidsgruppe nedsatt av Stortingets helse- og omsorgskomité en vurdering av behandlingskriteriet og konkluderer i den med at « Vi har ikke vitenskapelige holdepunkter for at tvang kan begrunnes med at behandlingsresultatet blir bedre enn om det ikke brukes tvang ».
DA170908 Rapporten konkluderer gjennomgående med at Stavanger kommune har opptrådt uklanderlig og ryddig, mens jeg selv må påregne psykiske belastninger ved å aktivt oppsøke oppmerksomhet, slik jeg har gjort.
VG170907 » Så skåles det selvtilfreds før de tre tar en runde og lukter på hverandres avføring, og konkluderer med at den også i kveld lukter som håret til en nyvasket jomfru på 13.
VG170907 Forbrukerombudet konkluderer med at reklamen for et datingnettsted som lokker kvinnelige studenter til å inngå forhold til såkalte sugardaddies, er ulovlig.
VG170907 Nylig tilbake etter et tidagers opphold konkluderer Traavik med at forholdene for tiden ikke ligger til rette for meningsfull kulturutveksling ¶
DB170907 - Mister partiet et par promille, eller om lag 2.000 velgere, og faller under 4 prosent som avgjør hvem som er med i fordelingen av de 19 utjevningsmandatene, mister de borgerlige partiene flertallet, konkluderer TV 2s Kjetil Løset i sin oppsummering av målingen.
DB170907 Nylig tilbake etter et tidagers opphold konkluderer Traavik med at forholdene for tiden ikke ligger til rette for meningsfull kulturutveksling ¶
DB170907 Forbrukerombudet konkluderer med at reklamen for et datingnettsted som lokker kvinnelige studenter til å inngå forhold til såkalte sugardaddies, er ulovlig.
DA170907 Dersom Fylkesmannen konkluderer med kontraktsbrudd i saken om Åge Villi Kristiansen ved Skoggata bo- og servicesenter, ønsker et flertall i bystyret at kommunen skal overta driften.
DA170907 - Disse skandalene vil nok føre til at Fylkesmannen konkluderer med at det er kontraktsbrudd og da er det en ypperlig anledning å kommunalisere driften slik at pengene fra kommunen går til de eldre og ikke til å berike Adolfsen-brødrene, sier Tveiten, og minner om Orkerød-saken fra 2015 hvor den anerkjente demenslegen Lorentz Nitter og flere andre ansatte slu
DA170907 Selv hyllestlåten til den ubøyelige palestinske sangeren Rim Banna ( tidligere kollega av Bremnes på Kirkelig Kulturverksted ) konkluderer med at stemmen er i ferd med å stilne - ikke av krig, men av sykdom.
AP170907 Forbrukerombudet konkluderer med at reklamen for et datingnettsted som lokker kvinnelige studenter til å inngå forhold til såkalte sugardaddies, er ulovlig.
AP170907 Denne reklamen er ulovlig, konkluderer Forbrukerombudet.
AP170907 Å se på mulighet for å få det litt mer prinsipielt avklart, syns jeg har interesse, konkluderer ordføreren.
AP170907 Forbrukerombudet konkluderer med at reklamen for et datingnettsted som lokker kvinnelige studenter til å inngå forhold til såkalte sugardaddies, er ulovlig.
AA170907 Etter en langvarig flørt mellom Ap og KrF er det ettertrykkelig slutt på romanseryktene, konkluderer Dagbladet.
AA170907 - Mister partiet et par promille, eller om lag 2.000 velgere, og faller under 4 prosent som avgjør hvem som er med i fordelingen av de 19 utjevningsmandatene, mister de borgerlige partiene flertallet, konkluderer TV 2s Kjetil Løset i sin oppsummering av målingen.
AA170907 Forbrukerombudet konkluderer med at reklamen for et datingnettsted som lokker kvinnelige studenter til å inngå forhold til såkalte sugardaddies, er ulovlig.
AA170907 Forbrukerombudet konkluderer med at reklamen for et datingnettsted som lokker kvinnelige studenter til å inngå forhold til såkalte sugardaddies, er ulovlig.
NL170906 Deretter rykker han ut i media og konkluderer med at det verken er grunnlag for en uavhengig gransking eller endringer i ledelsen ved UNN ( DM14.08.17 ).
DN170906 EU-domstolen konkluderer nå med at EUs vedtak var berettiget.
DN170906 - Det er et ganske positivt og gunstig bilde vi tegner av norsk økonomi, konkluderer sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.
DB170906 EU-domstolen konkluderer nå med at den ikke ser noe « åpenbart upassende » ved kvotevedtaket.
DB170906 Dagbladet triller terningkast fire på både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, og konkluderer med at debatten var uavgjort.
AA170906 EU-domstolen konkluderer nå med at EUs vedtak var berettiget.
AA170906 EU-domstolen konkluderer nå med at EUs vedtak var berettiget.
AA170906 Hun sier at dersom evalueringen av prøveprosjektene konkluderer like positivt som de har fått signaler om, og politiet mener det er behov for et eget dyrepoliti, vil Arbeiderpartiet støtte dette.
AA170906 Arbeiderpartiet vil støtte et eget dyrepoliti dersom evalueringen av prøveprosjektene konkluderer med at det er behov for det, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.
DB170905 Da blir det farlig med en gang, men det skjer ikke ofte nok, konkluderer 18-åringen, som bekreftet at han har folenget kontrakten med Real Madrid.
DA170905 Dreyer konkluderer derfor med at boligprisene mest sannsynlig vil være lavere ved utgangen av året enn ved starten av det.
AA170905 - 3.233 av de sivile som ble drept, skal ha blitt drept av koalisjonen, konkluderer rapporten.
AA170905 Dreyer konkluderer derfor med at boligprisene mest sannsynlig vil være lavere ved utgangen av året enn ved starten av det.
VG170904 - Eksperter på offentlige anskaffelser VG har pratet med, konkluderer med at prosjektledelse ikke kan anskaffes med rammeavtalen.
VG170904 LTP-kameratene straffet i Troms ¶ * 1 Regjeringen konkluderer med at når Norge skal få nye F-35 kampfly, blir investeringskostnadene ved å ha dem på Andøya for store, hovedsakelig på grunn av hus som må støysikres og innløses.
DB170904 « Ganske enkelt fantastisk », konkluderer Bild.
DB170904 Han er en uttalt kritiker av Trumps politikk, og når det gjelder presidentens filmstunts konkluderer han slik : ¶
AA170904 Brannen på et skoleinternat i Kenya, der ni tenåringsjenter omkom, var påsatt, konkluderer kenyansk politi.
AA170904 Myndighetene og sikkerhetsstyrkene i Burundi begår forbrytelser mot menneskeheten, konkluderer FNs granskingskommisjon for landet.
AA170904 FNs granskingskommisjon for Burundi konkluderer med at « det er grunn til å tro at forbrytelser mot menneskeheten blir begått » i Burundi og retter en anklagende pekefinger mot myndighetene.
AA170904 NINA-veterinær Bjørnar Ytrehus, som obduserte jerven, konkluderer med at dyret var dødssykt.
DB170903 Etter å ha testet avdekningsmetoden sammen med den tyske ingeniøren Bernd Valeske, konkluderer den italienske journalisten Marco Bonarrigo med UCIs iPad-teknologi har alvorlige mangler når det gjelder å avdekke teknologisk juks.
NL170902 Konsulentrapporten konkluderer med at Evenes er det beste samfunnsøkonomiske alternativet.
NL170901 Denne konkluderer fort med at det ikke er så alvorlig som fattigdommen som passer mer med vår tradisjonelle oppfatning av fattigdom ; den som handler om ren overlevelse, og så er vi ferdige med den samtalen.
DB170901 Etter å ha brukt nesten et helt kapittel på å beskrive hvordan Clintons team brukte mer av sin tid på å bekjempe hverandre enn på å bekjempe motkandidaten konkluderer de lakonisk slik : ¶
AP170901 - Russere er nå mer opptatt av forandring enn stabilitet, noe som i mange år har vært deres viktigste ønske, konkluderer sjefen for det Kreml-lojale målingsinstituttet VTsIOM Valerij Fjodorov ifølge Ria Novosti.
AP170901 Men en rapport fra den uavhengige granskeren Gunnar Alexandersson, oppnevnt av regjeringen for å følge konsekvensene av konkurranse på svensk jernbane, konkluderer med at den har løftet svensk jernbane.
AA170901 Over 250.000 kvinner lar være å ta celleprøve - et alarmerende høyt tall, ifølge Kreftforeningen, som konkluderer med at liv kunne vært reddet hvis flere hadde latt seg teste.
DB170831 Noe av det oppsiktsvekkende i SINTEF-rapporten er at de konkluderer med at på sterkt trafikkerte tofeltsveier må trafikken reduseres med 26 prosent for å oppnå samme miljøeffekt som å erstatte veien med en firefeltsvei.
AP170831 « Selv om samtalene forblir høflige, vokser frustrasjonen på begge sider », konkluderer avisen Financial Times.
AP170831 « Ekstremsport » og « skandale » konkluderer eksperter om Forbrukerrådets nye prisportal for dagligvarer.
AP170831 Dagligvareeksperter som tidligere har vært positive til Forbrukerrådets dagligvareportal, konkluderer nå med at hele tjenesten bør trekkes slik den er i dag.
AP170831 Den foreløpige obduksjonsrapporten etter drapet i Feiring i Akershus konkluderer med at kvinnen i 60-årene ble drept med kniv.
AA170831 Den foreløpige obduksjonsrapporten etter drapet i Feiring i Akershus konkluderer med at kvinnen i 60-årene ble drept med kniv.
DB170830 » Variety konkluderer med at « Downsizing » burde lykkes både i å trekke et stort kinopublikum og å konkurrere om høythengende filmpriser.
DB170830 » Variety konkluderer med at « Downsizing » burde lykkes både i å trekke et stort kinopublikum og å konkurrere om høythengende filmpriser.
AP170830 Det indikerer at norske regjeringer siden 2002 har prioritert ganske likt, konkluderer SSB.
AA170830 Retten konkluderer med at utsagn som « fordi dette avskummet på ingen måte fortjener å leve.
AA170830 Det indikerer at norske regjeringer siden 2002 har prioritert ganske likt, konkluderer SSB.
AA170830 Retten konkluderer med at utsagnet ikke faller inn under Grunnlovens paragraf 100 om vern av ytringsfriheten.
SA170829 Studien publiseres i det medisinske tidsskriftet Sports Medicine, og den konkluderer med at doping var enda mer utbredt i De panarabiske lekene i 2011.
DB170829 Politiet har satt inn ekstra ressurser i områdene, særlig for å stanse åpent narkotikasalg, men konkluderer med at det er fort tidlig å vise til noen resultater.
DB170829 Likevel konkluderer han med at politiet stort sett har stor tillit, og at de aller fleste som bor der ønsker det beste for sitt lokalmiljø.
DA170829 Politiet har satt inn ekstra ressurser i områdene, særlig for å stanse åpent narkotikasalg, men konkluderer med at det er fort tidlig å vise til noen resultater.
DA170829 Likevel konkluderer han med at politiet stort sett har stor tillit, og at de aller fleste som bor der ønsker det beste for sitt lokalmiljø.
DA170829 Så jeg vil absolutt si at de har utfordringer her, konkluderer statsråden, som tok seg god tid til å la seg intervjue etter møtet på politihuset.
AP170829 - Nord-Korea kan lage missiler selv, konkluderer Nord-Korea-eksperten Joshua H.
AP170829 - Ja, rakettmotoren kommer fra familien av russiske rakettmotorer kjent som RD-250, konkluderer en rapport fra Bulletin of the atomic scientists ( BAS ).
AP170829 Politiet har satt inn ekstra ressurser i områdene, særlig for å stanse åpent narkotikasalg, men konkluderer med at det er fort tidlig å vise til noen resultater.
AP170829 Likevel konkluderer han med at politiet stort sett har stor tillit, og at de aller fleste som bor der ønsker det beste for sitt lokalmiljø.
AP170829 Studien publiseres i det medisinske tidsskriftet Sports Medicine, og den konkluderer med at doping var enda mer utbredt i De panarabiske lekene i 2011.
AA170829 Så jeg vil absolutt si at de har utfordringer her, konkluderer statsråden, som tok seg god tid til å la seg intervjue etter møtet på politihuset.
AA170829 - Klagen er blant annet avvist fordi Riksadvokaten konkluderer med at det ikke er utvist en slik grad av uaktsomhet at straffeloven er overtrådt.
AA170829 Politiet har satt inn ekstra ressurser i områdene, særlig for å stanse åpent narkotikasalg, men konkluderer med at det er fort tidlig å vise til noen resultater.
AA170829 Likevel konkluderer han med at politiet stort sett har stor tillit, og at de aller fleste som bor der ønsker det beste for sitt lokalmiljø.
VG170828 Uten tekniske bevis, uten vitner og uten en tilståelse, konkluderer politiet med at guttene er skyldige i drap.
VG170828 Ser man på verdiene av utsalgene i kroner, tar hun feil : En oversikt fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at de borgerlige regjeringene har solgt unna større verdier enn Stoltenberg-regjeringene gjorde, konkluderer Faktisk.no.
VG170828 Hun viser til en oversikt som kun oppsummerer antall salg og verdier, og som ikke konkluderer med hvem som har solgt mest.
VG170828 Hun viser til en gjennomgang Stortingets utredningsseksjon laget for Høyre, og konkluderer med at Stoltenberg-regjeringene gjennomførte flere salg og reduksjoner av statlige eierandeler enn de borgerlige.
DA170828 NSFT konkluderer med at « dersom det ikke sikres midler til humantoksikologisk forskning og utdanning, står humantoksikologien i Norge i fare for å forsvinne helt som eget fagfelt ».
AP170828 Etter omfattende etterforskning konkluderer politiet nå med at den tidligere sykepleieren trolig begikk ytterligere 84 drap ved sykehuset Delmenhorst nær byen Bremen i Nordvest-Tyskland der han jobbet.
VG170827 Volbeat kan snart heller ikke bli dårligere », konkluderer Ekstra Bladets kritiker.
DB170827 Sjarapova-saken : « Panelet konkluderer at spillerens påstand om « ingen signifikant skyld » kan aksepteres.
AA170826 Øverli konkluderer i sin rapport med at den drepte ulvens oppførsel er svært forenlig med dyr som stammer fra menneskelig forvaring, noe som blir et tema når ankesaken starter 8. september. ( ©NTB ) ¶
VG170825 Poenget her er imidlertid at dommene - i begges tilfeller - konkluderer med at regelbruddet ikke var med vilje.
AA170825 Sykehuset i Nord-Norge ( UNN ) ga uforsvarlig helsehjelp da en baby døde under en fødsel, konkluderer Helsetilsynet.
VG170824 Jeg får vente og se på videoen før jeg konkluderer .
DA170824 Dette er et forhold som uansett ikke kan få betydning for fengslingsspørsmålet », heter det i fengslingskjennelsen som konkluderer med at 39-åringen kan holdes fengslet i fire nye uker.
AP170824 Gjenerobring av en oljeplattform i rom sjø som er kapret av terrorister med kapasitet til å gjennomføre en slik terroroperasjon, vil kreve en militær fellesoperasjon med innsats på sjøen og i luften, med de krav dette stiller til samvirkesystemer, operativ ledelse og etterretningsapparat, konkluderer de.
VG170823 Målet er å avskrekke, skriver han og konkluderer med at strategien ikke har vært fornuftig.
DN170823 - Ny runde med kronestyrkelse i vente, konkluderer valutastrateg Magne Østnor og valutaanalytiker Marit Øwre-Johnsen i DNBs prognoserapport « Økonomiske utsikter », som ble lagt frem onsdag.
DA170823 Målet er å avskrekke, skriver han og konkluderer med at strategien ikke har vært fornuftig.
DA170823 Og mer til, konkluderer han.
AA170823 Og mer til, konkluderer han.
NL170822 Det konkluderer med at UNN drives som 'organisert kriminalitet' under ledelse av Direktør Tor Ingebrigtsen.
DB170822 Panelet konkluderer med at Johaug har vist « normal » skyld innenfor dette spekteret, og slår fast at 18 måneder er riktig straff.
DB170822 - Det beste halvårsresultatet målt i kroner i fondets historie, konkluderer nestleder i NBIM Trond Grande.
AP170822 Og mer til, konkluderer han.
AP170822 - Skulle Listhaug gå ut mot haterne og forsvare NRK og Faten Mahdi al-Hussaini i denne saken, ville hun ha markert en kjærkommen grense i integreringsdebatten, konkluderer Eilertsen.
AP170822 Når Beslutningsforum eventuelt konkluderer med et ja, vil det derfor gå raskt å endre forskriften, sier ministeren.
AA170822 - Det beste halvårsresultatet målt i kroner i fondets historie, konkluderer nestleder i NBIM Trond Grande.
VG170821 For uansett hva dommerne konkluderer med, vil det vekke reaksjoner.
SA170821 - Det er den sureste bronsemedaljen jeg noen gang har vunnet, konkluderer Oskar Sødal.
FV170821 - Det er den sureste bronsemedaljen jeg noen gang har vunnet, konkluderer Oskar Sødal.
DB170821 Hvis mye tyder på at hun er uskyldig, kan straffen reduseres, konkluderer franskmannen.
AA170821 En rapport fra Finanstilsynet konkluderer med at Skandiabanken slurver med hvitvaskingskontroll og lover for høy avkastning på fond.
VG170819 « Det er en av sikkert hundre feil som kan føre til at en ubåt synker », konkluderer Sjøforsvarets eksperter.
VG170819 Venstre ønsker en blågrønn regjering, og vi kommer til å kjempe til « the bitter end » for å få det til, sier Venstre-lederen, og konkluderer : ¶
VG170819 Vi mener det er viktig først å evaluere alle sider ved det sykefraværsregimet vi har i dag, før vi konkluderer .
DB170818 - « Det hvite badehuset » konkluderer ikke med noe.
AA170818 I en rapport fra mai i år konkluderer Vitenskapsmuséet at en utfylling som beskrevet vil ha « svært stor negativ betydning for sjøørreten ».
DB170817 Kostrådet om fisk er basert på nasjonal og internasjonal forskning, som konkluderer med at : Inntak av fisk, fiskeolje og lange flerumettede omega-3-fettsyrer ( EPA, DHA ) kan redusere risikoen for død av hjertesykdom.
DA170817 Når vi ber Norsk Bane AS om en utredning, så kan det hende at den konkluderer for en annen løsning enn den vi primært ønsker.
AP170817 Lund konkluderer med at alle disse forholdene motvirker effekten av lavere sats i formuesskatten.
DB170816 - Man kan spare mye i helsebudsjettene ved at folk beveger seg ute, konkluderer han.
DB170816 Rapporten - som Havforskningsinstituttet i samarbeid med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning har laget for Mattilsynet - konkluderer med at det er svært liten radioaktiv forurensing i oppdrettslaks.
DB170816 Men konkluderer de slik kan de vanskelig ha forstått hva som står i rapporten.
DA170816 Vi har jobbet oss fram til der vi er, men vi har vært heldige som bor i Norge med de mulighetene vi har til å ta utdannelse, konkluderer Wammer.
DA170816 Vi har jobbet oss fram til der vi er, men vi har vært heldige som bor i Norge med de mulighetene vi har til å ta utdannelse, konkluderer Wammer.
DA170816 Nazister, konkluderer han.
AA170816 Nazister, konkluderer han.
DB170815 Selskapet konkluderer i sin egen redegjørelse at bussjåføren ikke har kjørt hensynsløst i trafikken.
DA170815 Det " alle " konkluderer med er at Stengel på utgående kontrakt ikke får spille fordi han har sagt nei til et nytt kontraktsforslag.
AA170815 « På sitt beste når hun snakker om utenforskap », mener avisen og konkluderer med tre av fem stjerner.
AA170815 Den konkluderer med at leverandørene til oppdretts- og sjømatnæringa sto for verdiskapning på 24,5 milliarder kroner i fjor.
VG170814 Det er mulig TV dør, men mye saktere enn folk tror, konkluderer Håkonsen.
SA170814 KOMMER IKKE NORDOVER : Vålerenga-spiller Herman Stengel ( til venstre ) har stått på ønskelisten til TIL i sommer, men nå konkluderer TIL-sportssjef Svein-Morten Johansen med at man ikke lykkes å hente 22-åringen nordover.
DN170814 Professor Trond Bjørndal ved NTNU Ålesund og SNF ved NHH har sammen med forskningsassistent Amalie Tusvik forfattet rapporten som konkluderer med at landbasert oppdrett kan være svært attraktivt.
DN170814 Forskningsassistent Amalie Tusvik og professor Trond Bjørndal konkluderer med at landbasert oppdrett kan utgjøre en stor trussel for tradisjonell produksjon i åpne merder i sjøen.
DN170814 Basert på en markedspris for en laksekonsesjon i Norge på 80 millioner kroner, vil samlet investering ved etablering av et slikt oppdrettsanlegg være på vel 370 millioner kroner, konkluderer forskerne.
DN170814 Nå har Agder lagmannsrett behandlet anken og konkluderer med at det er « klart at ankene fra de tiltalte ikke vil føre frem ».
DB170814 Det var hans valg, konkluderer Rosenborg-treneren.
DB170814 - Det er funn, eller ting på stedet, som gjør at vi konkluderer med at dødsfallet er mistenkelig, sa operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt til Dagbladet i etterkant av funnet.
AP170814 « På sitt beste når hun snakker om utenforskap », mener avisen og konkluderer med tre av fem stjerner.
AP170814 KOMMER IKKE NORDOVER : Vålerenga-spiller Herman Stengel ( til venstre ) har stått på ønskelisten til TIL i sommer, men nå konkluderer TIL-sportssjef Svein-Morten Johansen med at man ikke lykkes å hente 22-åringen nordover.
AP170813 En undersøkelse fra Boris Nemtsov-stiftelsen konkluderer med at bare 19 prosent stoler på vestlige medier, mens 30 prosent stoler på russiske medier.
DB170812 Jeg kan ikke skjønne noe annet, konkluderer Solskjær.
DB170812 - Det er funn eller ting på stedet som gjør at vi konkluderer med at dødsfallet er mistenkelig, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt til Dagbladet.
DA170812 - Det er funn på stedet som gjør at vi konkluderer med at dødsfallet er mistenkelig, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt til NTB.
AA170812 Å stjele en drosje er derfor uhyggelig dumt, konkluderer operasjonsleder Engen.
AA170812 - Det er funn på stedet som gjør at vi konkluderer med at dødsfallet er mistenkelig, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt til NTB.
VG170811 Rapporten konkluderer med at Nord-Korea har utviklet atomvåpen som kan passe inn i deres interkontinentale raketter.
SA170811 Etter mange år blir de « familiemedlemmer », konkluderer Espen Skarphagen.
SA170811 En karpedam gir både glede og ro, i tillegg er den som en magnet på annet fugle- og dyreliv, konkluderer 46-åringen.
BT170811 Etter mange år blir de « familiemedlemmer », konkluderer Espen Skarphagen.
BT170811 En karpedam gir både glede og ro, i tillegg er den som en magnet på annet fugle- og dyreliv, konkluderer 46-åringen.
AP170811 Analysen konkluderer med at Nord-Korea dermed har krysset en kritisk grense på vei til å bli en nasjon med fullverdig atomvåpen.
AP170811 Etter mange år blir de « familiemedlemmer », konkluderer Espen Skarphagen.
AP170811 En karpedam gir både glede og ro, i tillegg er den som en magnet på annet fugle- og dyreliv, konkluderer 46-åringen.
AA170811 Også i år er havnivået rekordhøyt, konkluderer forskerne.
VG170810 Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer med at kvinnen ble drept.
DB170810 Om kampen konkluderer han : ¶
DB170810 Om kampen konkluderer han : ¶
DB170810 I sin årlige rapport som ble lagt fram tirsdag, konkluderer det japanske forsvarsdepartementet med at det samme kan være tilfelle.
DB170810 I pressemeldinga framkommer det videre at den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer med at kvinnen ble drept.
AP170810 Lagmannsretten konkluderer med at den betydelige ombyggingen og endringen « utgjør et kvalifisert mislighold som gir rett til heving etter husleieloven ».
AP170810 Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer med at kvinnen ble drept, skriver politiet i en pressemelding.
AP170810 Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer med at kvinnen ble drept, skriver politiet i en pressemelding.
AA170810 NHO konkluderer selv med at størrelsen på kommunen er avgjørende.
AA170810 Han konkluderer med at det virker « helt utenkelig » at de to skal sitte i samme regjering etter valget.
VG170809 Samtidig rapporterte storavisen Washington Post tirsdag om en konfidensiell rapport fra amerikansk etterretning som konkluderer med at Nord-Korea nå har utviklet atomstridshoder som er små nok til å passe inn i deres interkontinentale raketter.
VG170809 Og kanskje konkluderer Jon og Daenerys med at de også er rett for hverandre.
VG170809 Fylkesmannen konkluderer med at både Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass diakonale sykehus brøt loven i behandlingen av pasienten.
VG170809 Fylkeslegen konkluderer med at sykehuset brøt loven.
DN170809 Lagmannsretten konkluderer med at den betydelige ombyggingen og endringen « utgjør et kvalifisert mislighold som gir rett til heving etter husleieloven ».
DN170809 I sin årlige rapport som ble lagt fram tirsdag, konkluderer det japanske forsvarsdepartementet med at det samme kan være tilfelle.
DN170809 Klimatenketanken Oil Change International konkluderer i en rapport med at Norges oljeplaner bryter med Parisavtalen.
AP170809 Analysen konkluderer med at Nord-Korea har krysset en kritisk grense på vei til å bli en nasjon med fullverdig atomvåpen.
AA170809 I sin årlige rapport, som ble lagt fram tirsdag, konkluderer det japanske forsvarsdepartementet med det samme.
AA170809 Han konkluderer med at det virker « helt utenkelig » at de to skal sitte i samme regjering etter valget.
VG170808 Det samme er Andres Iniestas, konkluderer Bartomeu.
VG170808 Rapporten konkluderer med at Nord-Korea har utviklet atomvåpen som kan passe inn i deres interkontinentale raketter.
DN170808 Han gir svaret selv og konkluderer med at det kan bli en svak svekkelse i veksten for Asia sammenlignet med første halvår.
DN170808 Han konkluderer med at de asiatiske økonomiene vil ha en svakere vekst mot slutten av året.
DB170808 I sin årlige rapport som ble lagt fram tirsdag, konkluderer det japanske forsvarsdepartementet med at det samme kan være tilfelle.
DB170808 Det konkluderer DIA i en analyse, referert til av The Washington Post.
DB170808 I sin årlige rapport som ble lagt fram tirsdag, konkluderer det japanske forsvarsdepartementet med at det samme kan være tilfelle.
AP170808 Analysen konkluderer med at Nord-Korea har krysset en kritisk grense på vei til å bli en nasjon med fullverdig atomvåpen.
AP170808 - Scheel-utvalget konkluderer med at « formuesskatten i begrenset grad » virker inn på investeringene i Norge og at kutt i skatten på overskudd er « mer målrettet » ?
AP170808 - Scheel-utvalget konkluderer med at « formuesskatten i begrenset grad » virker inn på investeringene i Norge og at kutt i skatten på overskudd er « mer målrettet » ?
AA170808 Nord-Korea har startet produksjon av små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets eksisterende raketter, konkluderer DIA i sin analyse, som The Washington Post har fått tilgang til deler av.
AA170808 I sin årlige rapport som ble lagt fram tirsdag, konkluderer det japanske forsvarsdepartementet med at det samme kan være tilfelle.
VG170806 - Det var nervepirrende på slutten av andre omgang, men totalt sett var det en fortjent seier, konkluderer Bohinen.
AA170806 En FN-rapport fra februar i år konkluderer imidlertid med det stikk motsatte.
VG170805 Nei » konkluderer hun.
DB170805 - Det er viktig at steder som faller utenom smilefjesordningen, følges opp videre, konkluderer Mattilsynet i rapporten.
DA170805 Hvis mange nok konkluderer med at de « liker denne fyren », blir det nok en langspiller til slutt.
VG170804 Den siste uken har debatten om norske verdier rast, etter Sp-nestleder Ola Borten Moe og kulturminister Linda Hofstad Hellelands ( H ) fellesintervju i VG, der de begge konkluderer med at norske verdier er under press.
VG170802 I et felles intervju med VG konkluderer de begge med at norske verdier er under press.
VG170802 Han er en av flere som har reagert på VGs fellesintervju med kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ), og Sp-nestleder Ola Borten Moe, der begge konkluderer med at norske verdier er under press.
DB170802 - Arbeiderpartiet har brukt disse fire årene i opposisjon veldig dårlig, konkluderer han.
DB170802 - Jeg vil se denne saken fra alle sider før jeg konkluderer . (....
AA170802 Retten konkluderer imidlertid med at politiet var nødt til å gå hardt til verks mot de voldelige demonstrantene og at de tiltalte ikke direkte kan klandres for dødsfallene.
DN170801 - Jeg kjørte den nesten ikke i det hele tatt, men jeg har kjørt stort sett alle andre elektriske biler, og jeg kan trygt si at Model 3 er uten konkurranse, konkluderer motorjournalisten.
DB170801 De konkluderer med at det sannsynligvis ikke er Se og Hør som har arrangert fotograferingen.
DN170731 - Jeg vil se denne saken fra alle sider før jeg konkluderer , sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.
DB170731 - Jeg vil se denne saken fra alle sider før jeg konkluderer , sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.
AP170731 - Jeg vil se denne saken fra alle sider før jeg konkluderer , sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.
AP170731 I sin rapport konkluderer Helseetaten i tillegg med at lyden også kan ha vært enda høyere i etasjene over bakkeplan.
SA170730 The Mail on Sunday konkluderer med at mer enn en tredjedel av friidrettsutøverne i 2012 - 34 prosent - enten var dopede eller hadde en eller annen tilknytning til doping.
SA170730 Selv konkluderer Christiansen med at VM har vært en stor suksess.
BT170730 The Mail on Sunday konkluderer med at mer enn en tredjedel av friidrettsutøverne i 2012 - 34 prosent - enten var dopede eller hadde en eller annen tilknytning til doping.
AP170730 The Mail on Sunday konkluderer med at mer enn en tredjedel av friidrettsutøverne i 2012 - 34 prosent - enten var dopede eller hadde en eller annen tilknytning til doping.
AP170730 Selv konkluderer Christiansen med at VM har vært en stor suksess.
VG170728 * Sommeren 2015 begynner svenske Security Service å undersøke overføringen av IT-driften, og konkluderer med at det er bekymring for at sensitive data kan håndteres feil.
VG170727 * Sommeren 2015 begynner svenske Security Service å undersøke overføringen av IT-driften, og konkluderer med at det er bekymring for at sensitive data kan håndteres feil.
DN170726konkluderer EU-domstolen med at avtalen ikke kan inngås i sin nåværende form.
DN170726 EUs avtale med Canada om utveksling av opplysninger om flypassasjerer er ikke lovlig i sin nåværende form, konkluderer EU-domstolen.
DB170726 - Jeg har besluttet, bevisenes alvorlighet tatt i betraktning, at hun ikke får anledning til å søke om å få tilbake retten til å utøve læreryrket, konkluderer nemndas leder Alan Mayrick.
DA170726 Noen ting var likevel bedre før, konkluderer Venstre-lederen når GPS-en har ført dem på ville veier for tredje gang.
DA170726 Noen ting var likevel bedre før, konkluderer Venstre-lederen når GPS-en har ført dem på ville veier for tredje gang.
AP170726 Familiens verdier er dessuten langt høyere enn hva inntekten deres skulle tilsi, konkluderer etterforskerne.
AP170726 Etterforskningsteamet konkluderer derfor med at dokumentene må være tilbakedatert og således forfalsket i forsøk på å « manipulere fakta og kamuflere sannheten ».
AA170726konkluderer EU-domstolen med at avtalen ikke kan inngås i sin nåværende form.
AA170726 EUs avtale med Canada om utveksling av opplysninger om flypassasjerer er ikke lovlig i sin nåværende form, konkluderer EU-domstolen.
VG170725 Sommeren 2015 begynner svenske Security Service å undersøke overføringen av IT-driften, og konkluderer med at det er bekymring for at sensitive data kan håndteres feil.
AA170725 Den svenske kvinnen som er kjent skyldig i å ha drept sin far og ektemann, samt drapsforsøk på sin mor, er ikke psykisk syk, konkluderer rettspsykiatere.
AA170725 Ifølge avisen konkluderer USAs militære etterretning nå med at Nord-Koreas leder Kim Jong-un vil være i stand til å produsere en pålitelig interkontinental rakett som kan utstyres med atomstridshode en eller annen gang i 2018.
AA170725 - Så da er alle hjertelig velkomne !, konkluderer Isaksen.
VG170724 * Sommeren 2015 begynner svenske Security Service å undersøke overføringen av IT-driften, og konkluderer med at det er bekymring for at sensitive data kan håndteres feil.
SA170724 Han konkluderer også med at dommeren gjorde riktig i den omdiskuterte straffesituasjonen.
DB170724 - Barnevernet eller andre bør ikke høre barna dersom man antar det som forholdsvis sikkert at barnet vil bli tatt inn til et tilrettelagt avhør hos politiet, konkluderer de i debattinnlegget.
DA170724 Blåfjelldal påpeker videre at regjeringen « forventer flere innspill » som vil bli vurdert før regjeringen endelig konkluderer .
AP170724 Han konkluderer også med at dommeren gjorde riktig i den omdiskuterte straffesituasjonen.
VG170723 * Sommeren 2015 begynner svenske Security Service å undersøke overføringen av IT-driften, og konkluderer med at det er bekymring for at sensitive data kan håndteres feil.
DB170722 Deltakerne i rommet konkluderer med at gutten trolig ikke har vært utsatt for noe.
DN170721 En ny tysk studie konkluderer med at islamistiske terrorister har liten kunnskap om islam.
DB170721 Vi vet selvsagt hvem vi har foran oss, men tempoen kommer etter 20 ganske utmattende etapper, så vi får se hvordan det går, konkluderer Uran, vel vitende om at Froome har et godt grep om den gule trøyen.
DB170721 Da er det ingen som matcher oss på opptrekket, så vi må bare få det til å klaffe, konkluderer det norske seiershåpet.
AA170721 Etter en gjennomgang av alle partienes programmer konkluderer Norges Handikapforbund med at KrF i størst grad samstemmer med deres interesser.
DA170720 Det er i tillegg stilt krav om måleprogram og overvåkingsprogram, og det må foreligge rutiner som gir mulighet for rask respons hvis utslippsgrensene ikke overholdes, konkluderer Fylkesmannen.
SA170719 - Løsningen er derfor nok fiber, drikke og aktivitet, konkluderer reiselegen.
FV170719 - Løsningen er derfor nok fiber, drikke og aktivitet, konkluderer reiselegen.
DB170719 - Jeg anslår sjansene som 50/50 mellom Rosenborg og Celtic hvis de møtes i neste runde, konkluderer Tjærnås.
DB170719 Den er faktisk helt feil, konkluderer Faktisk.no.
AP170719 - Løsningen er derfor nok fiber, drikke og aktivitet, konkluderer reiselegen.
AA170719 Nemnda konkluderer med at megleren hadde brutt god meglerskikk, og at vilkårene for erstatning derfor er innfridd.
AA170719 Nemnda konkluderer med at megleren hadde brutt god meglerskikk, og at vilkårene for erstatning derfor er innfridd. ( ©NTB ) ¶
DN170718 « Slik bevissituasjonen er i denne saken, finner nemnda at saken må avvises », konkluderer Finansklagenemnda.
DN170718 Statens strålevern ønsker ikke å kommentere artikkelen direkte, men sier til DN at « Verdens helseorganisasjon, EUs ekspertkomiteer og en rekke nasjonale myndigheter konkluderer med at strålingen i våre omgivelser er så svak at den ikke medfører noen helserisiko ».
DB170718 Hadde de gjort det på flatmark så tror jeg jeg hadde vært med, konkluderer Katusha-Alpecin-rytteren.
AA170718 Han konkluderer med at antakelsen om at sex selger, er feil.
SA170717 Etter å ha sett kampen om igjen, konkluderer hun med at spillerne må tro mer på egne ferdigheter.
NL170717 De siste månedene har Nordlys publisert flere oppslag om Helsetilsynets rapport etter hendelsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge ( UNN ) i 2013, hvor de konkluderer med at sykehuset har begått alvorlige lovbrudd.
FV170717 Etter å ha sett kampen om igjen, konkluderer hun med at spillerne må tro mer på egne ferdigheter.
DB170717 Er du opptatt av å få i deg mindre sukker, kan det det derfor være lurt å lese innholdsdeklarasjonen på isboksen nøye, bekrefter ekspertene, som alle konkluderer med at det aller viktigste er mengden is du spiser, uansett type.
BT170717 Etter å ha sett kampen om igjen, konkluderer hun med at spillerne må tro mer på egne ferdigheter.
AP170717 Etter å ha sett kampen om igjen, konkluderer hun med at spillerne må tro mer på egne ferdigheter.
VG170716 Pellerud mener det samme, og konkluderer med at Martin Sjögren rår over noen av de mest spennende, unge spillerne i Europa.
VG170716 - Vi må bruke ferien godt, for vi er ikke gode nok for tiden, konkluderer Fredriksen.
DB170716 Vi er ikke gode nok på den siste tredjedelen, og da fortjener vi ikke tre poeng, konkluderer en skuffet Brann-trener Lars Arne Nilsen.
DB170716 Sånt ville ikke skjedd for 10 eller 15 år siden, konkluderer australieren.
DB170716 Det gjelder å ikke la seg provosere av det, selv om det i enkelte sammenhenger kan være vanskelig, konkluderer Eurosport-kommentator Arvesen.
DB170716 Det gjelder å ikke la seg provosere av det, selv om det i enkelte sammenhenger kan være vanskelig, konkluderer Eurosport-kommentator Arvesen.
DB170716 VKM peker på en rekke negative konsekvenser ved å importere og sette ut ender til jaktformål, og konkluderer med at det er høy risiko for redusert dyrevelferd for endene som settes ut.
DB170716 - Vi er nødt til å samkjøre oss med Mattilsynet før vi konkluderer , men det jeg kan si er at det er helt klart at vi er nødt til å foreslå nye tiltak.
AP170716 Han konkluderer lattermildt : ¶
DA170715 I en rapport fra 2015, konkluderer Bellona med at sju av ti ferjer vil være lønnsomme med elektrisk drift.
DA170715 I en rapport fra 2015, konkluderer Bellona med at sju av ti ferjer vil være lønnsomme med elektrisk drift.
AA170715 - Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer ikke med noen sikker dødsårsak, sier etterforskningsleder Leif Gundersen til NTB.
AA170715 - Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer ikke med noen sikker dødsårsak, sier etterforskningsleder Leif Gundersen i Trøndelag politidistrikt til NTB.
DB170714 Konkluderer med at Amelia Earhart døde på øde øy i Stillehavet ¶ | - Båten ble dratt nedover og det nærmest kokte i vannet ¶
DB170713 Det var flere sjefer i feltet før, konkluderer han.
DB170713 Da burde de andre ha fått lov til å forlate kapteinen og redde sitt eget skinn, konkluderer han.
DB170712 Så vi kan ikke være fornøyde med en tolvteplass, konkluderer Azevedeo.
DB170712 Slik jeg ser det nå er det mer trykk i Edvald enn i Alexander, konkluderer kommentatoren.
DB170712 Den konkluderer med følgende : ¶
VG170711 Moxnes hos Meteorologisk institutt konkluderer med at denne andre uken i juli vil by på klassisk norsk sommervær med skiftende vær og nedbør i perioder.
DA170711 Undersøkelsene som er gjengitt i siste utgave av tidsskriftet Annals of Internal Medicine og omtalt i Time Magazine, konkluderer likt : Kaffedrikking forlenger livet.
DA170711 » skriver utvalget, og konkluderer med at det ikke foreligger noen « grove feil ved dommerens forståelse av regelverket » når han velger å sette i gang spillet etter skaden.
AA170711 Undersøkelsene som er gjengitt i siste utgave av tidsskriftet Annals of Internal Medicine og omtalt i Time Magazine, konkluderer likt : Kaffedrikking forlenger livet.
VG170710 En to år gammel forskningsrapport om Tangier Island konkluderer slik i aller siste setning : ¶
NL170710 Jeg konkluderer ikke med noe.
NL170707 Statsminister Erna Solberg ( H ) slår i et intervju med VG utvetydig fast at alle Bell-helikoptrene på Bardufoss skal flyttes sørover, uansett hva landmaktstudien til slutt konkluderer med når det gjelder helikopterstøtte til hæren.
VG170706 Beskjedene indikerer kun at ytterligere testing må til, og konkluderer ikke om skyld, poengterer Kaggestad.
VG170706 Kinas innflytelse og rolle vokser de facto i det vakuumet, konkluderer Braut-Hegghammer.
VG170706 Fylkesmannens rapport viser at det har sviktet i flere ledd i den aktuelle saken, og konkluderer med at Kongsvinger sykehus har en uforsvarlig organisering av tjenesten.
DB170706 Konkluderer med at Amelia Earhart døde på øde øy i Stillehavet ¶
VG170705 Jeg tror det kan bli noe av, konkluderer Thorstvedt.
DB170705 Jeg får hvile så mye som mulig til i morgen, så får vi se hvordan dagen er da, om vi kjører for meg eller Mark, konkluderer Boasson Hagen ovenfor TV-kanalen.
DB170705 Faktisk konkluderer med at Giske sin påstand er helt feil.
DB170705 Det er faktisk helt feil, konkluderer Faktisk.no.
SA170704 Kronprinsesse Mette-Marit blir ikke nødt til å skape sin egen rolle på samme måte, konkluderer Isaksen.
DB170704 Jon Ingolf Medbø har vurdert tannbittet på nytt, og konkluderer med at det på langt vei utelukker Torgersen som gjerningsperson, forteller Schiøtz.
DB170704 Konkluderer kommisjonen med en gjenopptakelse av saken, fører det automatisk til frifinnelse av Fredrik Fasting Torgersen.
DB170704 - Dagens retningslinjer for bruk av opptaksmusikk i kirken bør revideres, konkluderer hun.
DA170704 Kronprinsesse Mette-Marit blir ikke nødt til å skape sin egen rolle på samme måte, konkluderer Isaksen.
DA170704 Kronprinsesse Mette-Marit blir ikke nødt til å skape sin egen rolle på samme måte, konkluderer Isaksen. | Én av fire sier nei til mer olje ¶
BT170704 Kronprinsesse Mette-Marit blir ikke nødt til å skape sin egen rolle på samme måte, konkluderer Isaksen.
AA170704 ¶ Bernt Østhus tror ikke det er mulig at Økokrim og kommunerevisjonen konkluderer annerledes enn deres egne, private granskingsrapport.
AA170704 Vi ba han om en kommentar på hvorfor de konkluderer slik de gjør : ¶
AA170704 Føler du deg trygg på at den kommende kommunerevisjonen og den pågående Økokrim-etterforskningen konkluderer likt ?
VG170703 Kronprinsesse Mette-Marit blir ikke nødt til å skape sin egen rolle på samme måte, konkluderer Isaksen.
NL170703 Forskerne konkluderer med at produksjonen i økosystemer kan ta skade av seismikkskytingen.
DB170703 Den konkluderer med at leietakeren plikter å flytte ut.
AA170703 Selv om kvinnen er gravid og har helsemessige utfordringer, konkluderer lagmannsretten med at varetektsfengsling i to uker ikke vil være et uforholdsmessig inngrep overfor siktede.
VG170702 Hun konkluderer dermed med at de på Sør- og Østlandet får det best, mens de Vestlandet og Nord-Norge må ta til takke med noe regn.
DB170701 Gruppa konkluderer med at dersom jorda klarer å senke utslippet av klimagasser permanent innen 2020, så vil de globale temperaturene trolig ikke nå en fryktet irreversibel grense.
BT170701 Han konkluderer med at det er sannsynlig at tvillingene er blitt ristet.
AP170701 Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ), som overvåket det iranske atomprogrammet tett, konkluderer med at landet overholder sin del av atomavtalen som ble inngått i 2015.
AA170701 Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ), som overvåker det iranske atomprogrammet tett, konkluderer med at landet overholder sin del av atomavtalen som ble inngått i 2015.
VG170630 « Et stort antall mennesker, noen av dem døde, ble eksponert for sarin eller et sarinlignende stoff », konkluderer rapporten.
VG170630 Eksperter fra OPCW har intervjuet øyenvitner og analysert prøver og konkluderer , i en rapport som ennå ikke er offentliggjort, med at flere personer ble utsatt for saringass i angrepet i den syriske byen, melder BBC.
SA170630 Effekten av EPO « var ikke mulig å oppdage i et virkelig sykkelritt », konkluderer det nederlandske forskerteamet.
DN170630 Det underbygger bildet av en økonomi som henter seg inn etter tilbakeslaget, konkluderer økonomene Jeanette Strøm Fjære og Kyrre Aamdal i DNB Markets.
DB170630 Vi konkluderer med at dette burde vært meldt, og at vi ikke gjorde det, sier rådmann Randi Gregersen i Sortland kommune.
BT170630 Effekten av EPO « var ikke mulig å oppdage i et virkelig sykkelritt », konkluderer det nederlandske forskerteamet.
AP170630 « Rapporten konkluderer med at symptomene de har sett kun kan ha kommet fra sarin, som et kjemisk våpen », står det i oppsummeringen av rapporten.
AP170630 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) konkluderer foreløpig med at ofrene trolig ble eksponert for sarin eller en sarin-lignende substans.
AP170630 Statoil konkluderer med at det er for høy risiko knyttet til å drifte IKT-infrastruktur i India og henter hjem alle sikkerhetskritiske oppgaver.
AP170630 Effekten av EPO « var ikke mulig å oppdage i et virkelig sykkelritt », konkluderer det nederlandske forskerteamet.
AA170630 « Et stort antall mennesker, noen av dem døde, ble eksponert for sarin eller et sarinlignende stoff », konkluderer rapporten.
AA170630 Eksperter fra OPCW har intervjuet øyenvitner og analysert prøver og konkluderer i en rapport som ennå ikke er offentliggjort med at det trolig ble benyttet saringass i angrepet, melder BBC.
AA170630 « Et stort antall mennesker, noen av dem døde, ble eksponert for sarin eller et sarinlignende stoff », konkluderer rapporten.
AA170630 Eksperter fra OPCW har intervjuet øyenvitner og analysert prøver og konkluderer i en rapport som ennå ikke er offentliggjort, med at flere personer ble utsatt for saringass i « hendelsen » i den syriske byen, melder BBC.
AA170630 Vi konkluderer med at dette burde vært meldt, og at vi ikke gjorde det, sier rådmann Randi Gregersen i Sortland kommune.
VG170629 Dommen konkluderer med at drapet på 14 år gamle Jakob har klare elementer av forutgående planlegging, og at det ikke var snakk om noen impulshandling.
VG170629 lansere de ulike hensynene for å bli kvitt såkalte nulltimerskontrakter slik at folk kan få en forutsigbar inntekt, begrense innleie og samtidig sikre bedrifters muligheter til å leie inn arbeidere til reelle vikariater hvor en erstatter en annen ved for eksempel sykdom og svangerskapspermisjoner, konkluderer Hauglie ¶
SA170629 Etter denne perioden bør imidlertid babyen ut av foreldrenes soverom for å sikre best og mest mulig søvn for både små og store, konkluderer forskningen.
FV170629 De vurderer om han har brukt anabole steroider, men konkluderer med at han ikke bruker ulovlige dopingmidler.
DB170629 Jeg tror Kamferdrops har gjort et smart valg ved å legge seg nært originallåten, konkluderer Gjestad.
BT170629 Etter denne perioden bør imidlertid babyen ut av foreldrenes soverom for å sikre best og mest mulig søvn for både små og store, konkluderer forskningen.
AP170629 Etter denne perioden bør imidlertid babyen ut av foreldrenes soverom for å sikre best og mest mulig søvn for både små og store, konkluderer forskningen.
AA170629 Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første, står det i dommen og konkluderer med at dette viser at 16-åringen er farlig. 16-åringen er også dømt til å betale erstatning til Hassans og Ilebekks pårørende, henholdsvis 43.574 og 47 745 kroner.
DB170628 Justisdepartementets 164 sider lange rapport konkluderer med at Chicago-politiet har « tolerert rasediskriminerende atferd, som ikke bare undergraver politiets legitimitet, men også bidro til mønsteret om utøving av ubegrunnet og overdreven vold ».
DB170628 Helt ok, konkluderer de.
DB170628 Et folkelig og trivelig sted med høy kvalitet på produktene, konkluderer panelet.
AA170628 « Stram, smart, intens og genuint skremmende, » konkluderer Wall Street Journal.
VG170627 Flere nyere studier konkluderer med at prestasjonskrav og stress i skolen påvirker ungdoms psykiske helse, og at dette særlig ser ut til å gjelde for jenter i « høyt presterende » miljøer.
DA170627 - Her er det mye og ta tak i fremover ser vi, konkluderer kontrollørene i rapporten.
DB170626 Den konkluderer med at det foreligger brudd på helselovgivningen, og at kommunen ikke har foretatt en risikovurdering og kartlagt hvilke forhold som kan medføre risiko for feilmedisinering.
DB170626 Spesialenheten konkluderer med at politibetjentene som skjøt og drepte en 35 år gammel mann i Kristiansand i november, ikke skal straffeforfølges.
AP170626 Den konkluderer med at det foreligger brudd på helselovgivningen, og at kommunen ikke har foretatt en risikovurdering og kartlagt hvilke forhold som kan medføre risiko for feilmedisinering.
AA170626 Adresseavisen spør Strandjord om hvordan det kan ha seg at påtalemyndighetene og fylkeslegen tilsynelatende konkluderer såpass ulikt når det gjelder hvem de mener kan klandres i saken.
AA170626 Forskning på stoffet med museforsøk konkluderer med at det senker blodsukkeret og reduserer kolesterol.
AA170626 Spesialenheten konkluderer med at politibetjentene som skjøt og drepte en 35 år gammel mann i Kristiansand i november ikke skal straffeforfølges.
DB170625 Jeg følte ikke at det var noen løype for meg uansett, konkluderer Kristoff.
DB170625 I rapporten konkluderer WEF at innbyggerne i større grad må spare til pensjon fra egen lomme.
SA170624 » Rapporten konkluderer med at forskning viser at gode leseferdigheter effektivt støtter opp om sysselsettingen og forebygger at folk faller utenfor.
SA170624 Rapporten konkluderer med at forskning viser at gode leseferdigheter effektivt støtter opp om sysselsettingen og forebygger at folk faller utenfor.
SA170624 Professorene Kolbjørn Rafoss og Jan Ove Tangen har gått den norske idrettsmodellen i sømmene og konkluderer med at den er i utakt med tiden.
FV170624 Professorene Kolbjørn Rafoss og Jan Ove Tangen har gått den norske idrettsmodellen i sømmene og konkluderer med at den er i utakt med tiden.
BT170624 Mjelva oppsummerer i en kommentar regjeringens fire år og konkluderer med at vi har fått til mye.
BT170624 Professorene Kolbjørn Rafoss og Jan Ove Tangen har gått den norske idrettsmodellen i sømmene og konkluderer med at den er i utakt med tiden.
AP170624 En fersk rapport fra analysebyrået Kauffman, som har sammenlignet 40 amerikanske byer for å se hvor mange oppstartsselskaper som etablerer seg der, konkluderer med at San Francisco/Silicon Valley-området raste fra 4. til 14. plass det siste året.
AP170624 Professorene Kolbjørn Rafoss og Jan Ove Tangen har gått den norske idrettsmodellen i sømmene og konkluderer med at den er i utakt med tiden.
VG170623 - Jeg avventer en orientering derfra før jeg konkluderer hva vi eventuelt vil gjøre i denne saken, sier førstestatsadvokat Jørn Maurud til VG.
NL170623 Men de konkluderer likevel med å anbefale forslaget.
NL170623 Nordlys konkluderer fredag på lederplass at overgangen til DAB-radio så langt ikke har vært vellykket og baserer det på svarene de har fått på ett spørsmål i en meningsmåling Infact har gjennomført.
DB170623 - Jeg avventer en orientering derfra før jeg konkluderer hva vi eventuelt vil gjøre i denne saken, sier Maurud.
DA170623 Landinfos vurdering blir stående, uten kritisk vekting og prøving, og andre ekspertkilder som kan være uenige, blir sjelden vektlagt, konkluderer Norsk Organisasjon for Asylsøkere ( NOAS ) i en rapport.
BT170623 AVGJØRENDE : Skal målene i Parisavtalen om å holde verdens temperaturøkning under to grader frem mot 2100 nås, vil etterspørselen etter olje falle og investeringer i olje og gass vil ikke være lønnsomt, konkluderer en dansk forskningsrapport.
AA170623 - Jeg avventer en orientering derfra før jeg konkluderer hva vi eventuelt vil gjøre i denne saken, sier Maurud.
VG170622 Han er egyptisk, han er veldig god med ball, men han er bare den egyptiske Salah, konkluderer Eriksen.
VG170622 I den ferske dommen fra Ofoten tingrett konkluderer retten med at kvinnen ikke har greid å føre bevis for at Tysfjord kommune har handlet uforsvarlig og skriver at kommunen ikke er å bebreide for manglende tiltak.
SA170622 Deet har vi vært klar over hele uka, men vi konkluderer først etter økta fredag eller lørdag.
AP170622 Ekspertene ved West Point konkluderer med at IS hittil har brukt både penn og sverd med stor effekt, men at det nå ser ut som frykten for pennen øker.
AP170622 Deet har vi vært klar over hele uka, men vi konkluderer først etter økta fredag eller lørdag.
AA170622 Ofoten tingrett konkluderer med at kvinnen ikke har greid å føre bevis for at Tysfjord kommune har handlet uforsvarlig og skriver at kommunen ikke er å bebreide for manglende tiltak.
SA170621 juni, hvor de konkluderer med at de absolutte ledighetstallene til Nav ikke er i nærheten av å være på rekordnivå, og at tallene har sunket gjennom perioden.
NL170621 Jeg går ikke inn i de enkelte delen av rapporten nå, men konkluderer med at landmakten ikke kommer til å bli lik den retningen som her er staket ut.
DN170621 - Menneskene vil vinne, konkluderer han.
DN170621 Og som cleantechnica konkluderer ; Funnene fra NTSB og NHTSA forteller oss i det vesentlige det samme - sjåføren brukte etter alt å dømme dessverre ikke bilens autopilot-funksjon slik den ble designet for å bli brukt.
DN170621konkluderer en rapport at sjåføren fikk en rekke advarsler fra bilens system før ulykken.
DB170621 Disse viser hånda til Trump på hans skulder, og til slutt konkluderer han med at nyheten om den feilslåtte klemmen, « basert på bildebevis og egen hukommelse », er falsk.
DB170621 Ada Sofie Austegård er ikke overrasket over at aktor ikke ber om forvaring, all den tid sakkyndige konkluderer med at 16-åringen har lav risiko for å begå nye alvorlige voldshandlinger.
VG170620 Den skal nå være avsluttet, og konkluderer med at det ikke har skjedd en « upassende hendelse », ifølge E !
SA170620 DEBATT : Grundige faglige vurderinger når det gjelder både brannsikkerhet og det byplanmessige, konkluderer med at Lervig fortsatt er det klart beste alternativet.
FV170620 Ekspertene selv innrømmer at rapporten har svakheter - den konkluderer med lav gjentakelsesfare.
DA170620 Konkluderer retten med det høyeste verdianslaget til Sparebank 1, blir ekstraregningen på 1,7 milliarder, skriver E24.
AP170620 Konkluderer retten med det høyeste verdianslaget til Sparebank 1, blir ekstraregningen på 1,7 milliarder, skriver E24.
AP170620 Konkluderer retten med det høyeste verdianslaget til Sparebank 1, blir ekstraregningen på 1,7 milliarder, skriver E24.
AA170620 De konkluderer med at russiske myndigheter har brutt artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som skal garantere europeiske borgere ytringsfrihet.
AA170620 De konkluderer med at russiske myndigheter har brutt artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som skal garantere europeiske borgere ytringsfrihet.
VG170619 Nå må Olsen - uansett om retten konkluderer med at drapet var planlagt eller ikke - regne med lang fengselsstraff.
DB170619 Det konkluderer Football Against Racism in Europe ( FARE ) i en rapport om prøve-VM i Russland, ifølge AFP.
AA170619 Planen som er utarbeidet konkluderer med at den vil bidra til at Trondheim når nullvekstmålet mht biltrafikk, fordi trafikken til Rotvoll/Overvik kan foregå med kollektivtrafikk, sykkel og gange, skriver innsenderne.
AA170619 Hovedpoenget er imidlertid at begge utredningene konkluderer med at belastningene på det overordnede vegnettet er akseptabel og at planområdene på en god måte kan betjenes med kollektivtrafikk, sykkel og gange.
VG170618 I november 2015 konkluderer legene med at Bjørg er for svak til å fortsette behandlingen.
DB170618 Men han er hard i duellene, i hvert fall, konkluderer han.
AA170618 Juryen trekker blant annet fram en scene i forestillingen der 90-åringen forvandler seg til en liten aggressiv fireåring i sandkassen og konkluderer med at dette er stor skuespillerkunst.
AP170617 - Så utnytt solen dere som er så heldige å være østafjells, konkluderer meteorologen.
NL170616 Et flertall i arbeidsgruppen som har vurdert hvor mange fakulteter UiT skal ha, konkluderer med at Juridisk Fakultet ikke skal bestå som eget fakultet, men slås sammen med « beslektede fag » som biovitenskap, fiskeri og økonomi.
DN170616 En samlet komité konkluderer med at presidentskapet har opptrådt « sterkt kritikkverdig ».
DN170616 Men Bank of America konkluderer med at det ikke vil skje uten kamp fra en mektig bilbransje når nye selskaper forsøker å trenge seg inn på deres marked.
DB170616 Therese hadde passet bedre inn der enn alle oss andre, konkluderer 26-åringen.
DB170616 I en fersk studie fra Universitetet i Lisboa, publisert i Frontiers in Ecology and the Enviroment, konkluderer forskerne med at geitenes oppførsel både er til fordel for dem - og for trærne de klatrer i.
DB170616 Jeg : Og hvis de konkluderer med at vi ble diskriminert ?
AP170616 Helsedirektoratet konkluderer likevel med at Norge bør vurdere å tilby eggdonasjon fordi det er trygt både for donor og mottager.
AA170616 Fylkesmannen konkluderer med at vedtaket Trondheim kommune gjorde i bystyret i januar er ulovlig og at det kjennes ugyldig og må oppheves : ¶
AA170616 Det konkluderer Fylkesmannen med.
AA170616 Helsedirektoratet konkluderer likevel med at Norge bør vurdere å tilby eggdonasjon fordi det er trygt både for donor og mottager.
DA170615 FNs barnefond ( UNICEF ) har undersøkt oppvekstvilkårene i 41 industriland og konkluderer med at 21 prosent av barna i disse landene vokser opp i relativ fattigdom.
AA170615 UNICEF har undersøkt oppvekstvilkårene i 41 industriland og konkluderer med at 21 prosent av barna i disse landene vokser opp i relativ fattigdom.
AA170615 Det er ikke utvikling, det er veldedighet, konkluderer kritikerne.
VG170614 Rapporten konkluderer med brudd på stiftelsesloven : ¶
SA170614 Det er den illusjonsløse nihilismen i praksis, konkluderer Hellesnes, fortsatt bemerkelsesverdig og brennende aktuelt.
SA170614 For få uker siden sendte Sbertoli en klage til Forbrukerombudet, som konkluderer med at reklamen bryter med god markedsføringsskikk og dermed var ulovlig.
AP170614 - Akkurat nå kjenner vi ikke årsaken til brannen og må vente på resultatene av etterforskningen før vi konkluderer .
AP170614 Det Høyesterett kan prøve, er kun om lagmannsretten har bygget sin konklusjon på et riktig beviskrav - at all rimelig og forstandig tvil skal komme den tiltalte til gode », skriver dommerne, før de konkluderer : ¶
AP170614 Selskapet har fått gjennomført en finansiell og juridisk betenkning som konkluderer med at det ikke er noe i veien for at Vinmonopolet kan bli tildelt oppgaven gjennom et vedtak i Stortinget.
AP170614 Den finansielle vurderingen av å gå inn på en kontrakt med Avinor konkluderer med at det ikke bare vil være lukrativ økonomisk for selskapet.
AP170614 Å bruke penger på tyngre våpen gir mer kampkraft for Forsvaret, konkluderer den nye rapporten.
AP170614 For få uker siden sendte Sbertoli en klage til Forbrukerombudet, som konkluderer med at reklamen bryter med god markedsføringsskikk og dermed var ulovlig.
VG170613 Prytz konkluderer som Narjord med at brødrene ikke har nok orden på økonomien sin til at de er i stand til ivareta sine egne interesser.
DN170613 Den 111 siders rapporten konkluderer blant annet med at Økokrim utviste manglende objektivitet, manglende ledelse og feil bruk av ressurser i behandlingen av Transocean-saken.
DB170613 Rapporten konkluderer med at terrassene trolig ikke ble ødelagt i vulkanutbruddet.
DA170613 juli-terroren, konkluderer Statsbygg i en rapport som presenteres torsdag, melder NRK.
DA170613 Samme dag ble det kjent at Statsbygg konkluderer med at Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren.
DA170613 Når Statsbygg konkluderer med at Utøykaia egner seg for et « lavmælt og verdig nasjonalt minnested », innebærer det at vedtaket om å plassere minnestedet på Sørbråten trolig blir forkastet.
AP170613 Utvalget konkluderer med at Økokrim må få midler gjennom ordinære kanaler, dvs. fra Justisdepartementet via Politidirektoratet.
AP170613 Utvalget konkluderer med at « personer fra andre myndigheter som har selvstendig interesse i saken » må holdes utenfor straffesaken.
AA170613 juli-terroren, konkluderer Statsbygg i en rapport som presenteres torsdag, melder NRK.
AA170613 Når Statsbygg konkluderer med at Utøykaia egner seg for et « lavmælt og verdig nasjonalt minnested », innebærer det at vedtaket om å plassere minnestedet på Sørbråten trolig blir forkastet.
AA170613 juli-terroren, konkluderer Statsbygg.
AA170613 Samme dag ble det kjent at Statsbygg konkluderer med at Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren.
AA170613 Når Statsbygg konkluderer med at Utøykaia egner seg for et « lavmælt og verdig nasjonalt minnested », innebærer det at vedtaket om å plassere minnestedet på Sørbråten trolig blir forkastet.
VG170612 De venstre - og høyrepopulistiske partiene har profittert på nederlagene til Sosialistene og Det republikanske partiet, og vil sannsynligvis fortsette å gjøre det, selv om kanskje deres velgere ikke gikk til urnene i går, mener avisen, og konkluderer : ¶
DB170612 Medietilsynet konkluderer også med at vi har tatt opp viktige og relevante temaer for de unge i 2016, blant annet i programmene « Sykt perfekt » og « Tenåringenes hemmelige liv », sier han.
DB170612 I sitt mest berømte dikt går hun gjennom alskens ubehagelige selvmordsmetoder og konkluderer med at « du kan like godt leve ».
AP170612 De konkluderer med at skuddene falt på kloss hold.
AA170612 De konkluderer med at skuddene falt på kloss hold.
VG170611 « Altså... serr ? » skriver Märtha Louise på sin egen Facebook-side da hun la ut resultatet av testen - som altså konkluderer med at hun er kronprinsesse Mette-Marit.
VG170610 Denne rollen er veldig behagelig sånn, konkluderer Santelmann.
DB170609 Det er det aller viktigste, konkluderer han.
VG170608 - Det er mye å pusse på ennå, konkluderer Norge-sjef Christian Berge overfor Max etter å ha sett laget slå Island. 36-30-seier smaker godt i Norges første kamp i firenasjonersturneringen på Elverum, men Berge mener det fremdeles er mye som må bli bedre før de skal ut i EM-kvalifisering neste uke.
VG170608 En ekstern rapport konkluderer med at Fyrlykta har seilt under falskt flagg.
SA170608 DEBATT : Journalist Ola Fintland konkluderer i sin kommentar 12. mai i Aftenbladet at ATV er et livsfarlig leketøy.
DN170608 Rapporten fra Menon Economics konkluderer med at etablering av et stort datasenter vil bidra til sysselsetting av over 6800 årsverk over analyseperioden på 12 år og over 450 årsverk i året når datasenteret er i full drift.
DN170608 Trolig konkluderer markedsaktørene med at det så langt ikke er kommet frem nye, alvorlige opplysninger som kan føre til ytterligere usikkerhet rundt Donald Trumps fremtid som president.
DB170608 Den har ikke åpenbart seg, konkluderer han.
DB170608 - Surt, konkluderer nordmannen om at det ikke ble opprykk.
DB170608 Dommen konkluderer med at Breiviks soningsforhold ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon.
DB170608 - Vinner Labour nå, er det ved hjelp av unge og lojale partifolk, konkluderer Storbritannia-kjenner Per Edgar Kokkvold, og sammenlikner Corbyn med den 75 år gamle sosialisten Bernie Sander i USA, som nesten klarte å hamle opp med Hillary Clinton i fjorårets nominasjonsvalg i USA.
DB170608 Før man konkluderer utifra at noen har et anstrengt forhold til kirken, så må man også tenke på de som har et anstrengt forhold til politiuniformen - av en eller annen grunn.
AP170608 Dermed blir Lagmannsrettens dom, som konkluderer med at Breiviks soningsforhold ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon, stående som rettskraftig.
AP170608 På bakgrunn av dette konkluderer Bufdir med at Fyrlykta ikke lenger er å betrakte som ideell, og sier opp rammeavtalene, opplyser direktør Mari Trommald i Bufdir.
AP170608 - Det er internprising, lederlønningene og rollesammenblandingen i lederstrukturen som er grunnlaget for at vi konkluderer med at praksis ikke er i tråd med å være ideell aktør, sier Trommald.
AP170608 Nå slår Forbrukerombudet hardt ned på praksisen og konkluderer med at Oncolomeds markedsføring er villedende og inneholder påstander de ikke kan dokumentere.
AA170608 På bakgrunn av dette konkluderer Bufdir med at Fyrlykta ikke lenger er å betrakte som ideell, og sier opp rammeavtalene, opplyser direktør Mari Trommald i Bufdir.
AA170608 - Det er internprising, lederlønningene og rollesammenblandingen i lederstrukturen som er grunnlaget for at vi konkluderer med at praksis ikke er i tråd med å være ideell aktør, sier Trommald. ( ©NTB ) ¶
VG170607 På punkt etter punkt konkluderer Oslo tingrett med at argumentasjon og anførsler ikke holder mål.
DB170607 « Våre sanger lever i de levendes land, » konkluderer han.
DB170607 ¶ HØRER IKKE SAMMEN : Det er på høy tid at alle kliniske ernæringsfysiologer slutter å anbefale pasienter med sukkersyke å spise sukker, konkluderer artikkelforfatteren.
DA170607 - Dersom Comey kategorisk sier : « Jeg konkluderer med at USAs president ville instruere etterforskningen min », vil det være historisk, sier tidligere statsadvokat Michael Zeldin til CNN.
AP170607 Han konkluderer med at « sårbarheten i det finansielle systemet har økt ».
AA170607 Hvis domstolen i Brasília konkluderer med at valgresultatet i 2014 skal annulleres, kan Temer anke kjennelsen.
NL170606 Dette innebærer at heller ikke ut ifra et språkvitenskapelig ståsted, konkluderer en med at samene er Nordkalottens urbefolkning eller urfolk.
NL170606 Begge språkforskerne - Heikkilä og Aikio - konkluderer med at samenes språklige forfedre ikke bodde på Nordkalotten, men i områdene rundt Onega-Ladoga i Nord-Vest Russland og i Sør-Finland.
DN170606 Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
DN170606 Det er samferdselsministeren selv, Frps Ketil Solvik-Olsen, som konkluderer med underskuddet, skriver VG.
DB170606 Det er samferdselsministeren selv, Frps Ketil Solvik-Olsen, som konkluderer med underskuddet, skriver VG.
DB170606 Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
DB170606 Riksrevisjonen la tirsdag fram en rapport som konkluderer med at Stortinget brøt egne regler for anskaffelse og at den administrative ledelsen ikke har fulgt godt nok opp.
DA170606 På punkt etter punkt konkluderer tingretten med at argumentasjon og anførsler ikke holder mål.
AA170606 Det er samferdselsministeren selv, Frps Ketil Solvik-Olsen, som konkluderer med underskuddet, skriver VG.
AA170606 Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
AA170606 På punkt etter punkt konkluderer Oslo tingrett med at argumentasjon og anførsler ikke holder mål.
DB170605 » konkluderer han.
VG170604 I Eurusports fotballrunde-program søndag kveld konkluderer ekspert Thomas Myhre med at Solskjær er tydelig frustrert, og mener et slik utspill fra Molde-treneren hører til sjeldenhetene.
SA170603 Etter en prat og en undersøkelse av kroppen til Kadrija, konkluderer politiet med at han ikke bruker anabole steroider.
SA170603 De vurderer om han har brukt anabole steroider, men konkluderer med at han ikke bruker ulovlige dopingmidler.
DB170603 I likhet med politiets etterforskning, konkluderer rapporten med at brannen ikke skyldtes sabotasje blant mannskapet.
DA170603 De gode grunnene for å bygge museer er aldri vanskelige å finne, men når budsjettet plutselig flommer over må politikerne si stopp, konkluderer sjefredaktør Bjørn G.
BT170603 Etter en prat og en undersøkelse av kroppen til Kadrija, konkluderer politiet med at han ikke bruker anabole steroider.
BT170603 De vurderer om han har brukt anabole steroider, men konkluderer med at han ikke bruker ulovlige dopingmidler.
AP170603 Minst 3.817 sivile er med sikkerhet er drept av den USA-ledede koalisjonen mot IS, og med stor grad av sannsynlighet kan det være snakk om så mange som 11.000, konkluderer den uavhengige organisasjonen Airwars.
AP170603 Etter å ha gransket rapportene konkluderer Airwars med at minst 3.817 sivile med sikkerhet er drept, mens det med stor grad av sannsynlighet kan slås fast at så mange som 11.000 sivile er drept i flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen.
AP170603 Etter en prat og en undersøkelse av kroppen til Kadrija, konkluderer politiet med at han ikke bruker anabole steroider.
AP170603 De vurderer om han har brukt anabole steroider, men konkluderer med at han ikke bruker ulovlige dopingmidler.
AA170603 Etter å ha gransket rapportene konkluderer Airwars med at minst 3.817 sivile med sikkerhet er drept, mens det med stor grad av sannsynlighet kan slås fast at så mange som 11.000 sivile er drept i flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen.
AA170603 Dette har de avsluttet og konkluderer med at ingen andre var involvert i hendelsen. ( ©NTB ) ¶
VG170602 Foss sier at mye gikk galt i planleggingen, og på spørsmål fra Ole Torp hva mer rapporten konkluderer med, svarer han : ¶
SA170602 Likevel konkluderer Sandelson med at man ikke skal ha som mål at alle barn som går i barnehagen skal lære seg norsk.
DB170602 Mens presidenten påstår at vi bare kan oppnå maks 0,2 graders reduksjon før 2100, konkluderer studien med at reduksjonen vil bli mye større - mellom 0,6 og 1,1 grader.
DB170602 Arbeidsgruppa konkluderer med at det i saker der det foreligger rettskraftig dom og strafferammen er over seks år, bør det innføres plikt til å lagre 
«gjenstander, kriminaltekniske spor og biologisk spormateriale ».
DB170602 « Stones portrett av den omstridte varsleren er nemlig et skamløst forsøk på å gjøre hovedpersonen til en figur amerikanere flest kan sympatisere », skriver Dagbladets anmelder og konkluderer med terningkast 3.
AA170602 IAEA overvåker avtalen nøye og konkluderer med at Iran overholder sine forpliktelser.
AA170602 Etter å ha hørt tiltalte og de fire vitnene i saken - blant annet kvinnens samboer - konkluderer retten med at bevisene « trekker i retning av at tiltalte ble utsatt for voldtekt », heter det i dommen.
AA170602 Men vi er nå enige om at vi kommer til å bruke pinsen før vi endelig konkluderer , sier han. ( ©NTB ) ¶
VG170601 Jeg har ikke gjort jobben min, hvis de ikke gjør det, sier hun eplekjekt til The Sun on Sunday, som konkluderer med at publikum aldri har sett 46-åringen så sexy noensinne - selv om hun har tøyd strikken for hva publikum mener er passende også tidligere denne sesongen.
SA170601 Etter å ha gjennomgått over 10.000 dokumenter og intervjuet 70 personer konkluderer kommisjonen med at ulykken ikke skyldtes sabotasje.
DB170601 Kommisjonen konkluderer med at det ikke er holdepunkter for at brannen fikk næring fra olje som ble spredt via det omtalte bruddet i hydraulikkrøret.
DB170601 Artikkelen publiseres i tidsskriftet Stat & Styring, og konkluderer med at antallet kommuner som slår seg sammen, overgår selv de mest optimistiske anslagene.
DB170601 I innstillingen skriver partiene også at regjeringen vil se på de ulike modellene som er foreslått før de konkluderer .
DB170601 I innstillingen skriver partiene også at regjeringen vil se på de ulike modellene som er foreslått før de konkluderer .
DA170601 Kommisjonen, som har vært ledet av sorenskriver Frank Kjetil Olsen, konkluderer med at måten den katastrofale brannen utviklet seg på, har sin naturlige forklaring i overoppheting av skipets stålkonstruksjon.
DA170601 Det er ingen ting som tyder på at skipet var overforsikret eller at dette skulle være i eiernes interesse, konkluderer granskerne.
DA170601 I rapporten konkluderer kommisjonen med at måten den katastrofale brannen utviklet seg på, har sin naturlige forklaring i overoppheting av skipets stålkonstruksjon.
BT170601 I rapporten konkluderer kommisjonen med at måten den katastrofale brannen utviklet seg på, har sin naturlige forklaring i overoppheting av skipets stålkonstruksjon.
BT170601 Det er ingen ting som tyder på at skipet var overforsikret eller at dette skulle være i eiernes interesse, konkluderer granskerne.
AP170601 Men når jeg analyserer det, konkluderer jeg med at det er en kruttønne, sa utenriksminister Abba Eban.
AP170601 Konkluderer vi med at det var verdt pengene, kan det godt hende at vi prøver flere ganger, sier Hansen, som gleder seg byvinter med kortreist snø i parken.
AP170601 Konkluderer vi med at det var verdt pengene, kan det godt hende at vi prøver flere ganger, sier Hansen, som gleder seg byvinter med kortreist snø i parken. | - Mitt navn er Kactus.
AP170601 I rapporten konkluderer kommisjonen med at måten den katastrofale brannen utviklet seg på skyldtes overoppheting av skipets stålkonstruksjon.
AP170601 Det er ingen ting som tyder på at skipet var overforsikret eller at dette skulle være i eiernes interesse, konkluderer granskerne.
AP170601 Rapporten, som er unntatt offentligheten, konkluderer med at det trengs en oppgradering av tilfluktsrommene, og planene for hvordan de skal brukes, for å møte dagens trusselbilde.
AA170601 Retten konkluderer også nå med at det er sterk grad av sannsynlighet for at 27-åringen vil begå nye voldslovbrudd om han blir løslatt.
AA170601 I rapporten konkluderer kommisjonen med at måten den katastrofale brannen utviklet seg på, har sin naturlige forklaring i overoppheting av skipets stålkonstruksjon.
AA170601 Det er ingen ting som tyder på at skipet var overforsikret eller at dette skulle være i eiernes interesse, konkluderer granskerne.
VG170531 I en oppsikvekkende rapport konkluderer Redd Barna med at 75.000 barn og unge myrdes hvert år.
DN170530 « ILPI har i to tilfeller mottatt tilskudd selv om selskapet i henhold til de aktuelle ordningsregelverkene ikke var kvalifisert som tilskuddsmottaker », konkluderer rapporten.
BT170530 « ILPI har i to tilfeller mottatt tilskudd selv om selskapet i henhold til de aktuelle ordningsregelverkene ikke var kvalifisert som tilskuddsmottaker », konkluderer rapporten.
AP170530 I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet konkluderer Utlendingsdirektoratet med at visumfrihet for Georgia, Ukraina og Kosovo kan føre til at flere « søker asyl av økonomiske grunner ».
VG170529 Også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har hevdet at det ikke er noen sammenheng mellom klassestørrelse og elevprestasjoner, muligens begrunner han dette med en norsk undersøkelse fra 1996 der Bonesrønning konkluderer med at antall elever pr. lærer ikke hadde noen betydning for elevresultatene.
VG170529 Andre internasjonale studier konkluderer med at mindre klasser er forbundet med bedre testresultater, spesielt innen matematikk og skrivning, og høyere fullføringsprosent, spesielt for elever i de yngre årsklassene og for elever med spesielle behov.
DN170529 Smart - det resulterer i høyere forventede pensjonsutbetalinger, konkluderer ny rapport.
AA170529 NINA konkluderer med at bedriften gjorde det helt riktige da uhellet var ute.
DB170528 Det var vel faktisk et minutt når August begynner å kjøre der, konkluderer Benjaminsen.
DB170528 Da kan han få sjansen, eller kanskje på et senere tidspunkt hvis han fortsetter å storspille, konkluderer sørlendingen.
DB170528 . Ja, det må være mulig, konkluderer Erlend Elias Bragstad ( 34 ).
DA170528 Det er dårlig rytme fra begge lag, men vi hadde litt bedre, konkluderer Nordlie helt rett.
DA170528 Derfra har båten gått for egen maskin til den traff land, konkluderer Søndre Buskerud politidistrikt søndag ettermiddag.
AA170528 Derfra har båten gått for egen maskin til den traff land, konkluderer Søndre Buskerud politidistrikt søndag ettermiddag.
DA170527 Hun konkluderer med at Høie har abdisert.
VG170526 « Stranden er forsøplet med uanstendighet », skriver Chicago Tribune og konkluderer med at « kroppene er vakre », men « humoren dårlig ».
VG170526 « Europas himling med øynene og Trumps raserianfall må ta slutt », konkluderer han.
SA170526 « Sterkt kritikkverdig », konkluderer Riksrevisjonen som hevder at en krangel om hvorvidt staten unødvendig taper penger er holdt skjult for offentligheten.
NL170526 Og Robert Mood konkluderer med at det kan « se ut som vi har en alvorlig systemsvikt i hvordan samfunnssikkerhet og beredskap ivaretas ».
DN170526 Det er flere utredninger på området som ikke er ferdig evaluert ennå og vi må stokke bena og ta alle vurderinger til etterretning før vi konkluderer , sier Werp til DN.
DB170526 Jeg har ikke sett noe målfoto, men det føltes veldig jevnt, så det var godt å ta den, konkluderer nordmannen.
BT170526 En evaluering fra Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) i 2012 konkluderer med at POD ikke hadde fungert godt nok som ledende og koordinerende organ i Politi- og lensmannsetaten.
AP170526 Også han konkluderer med at det ofte er bortkastet for alle parter å bruke tid og ressurser på en meglingstime : ¶
VG170525 VGs anmelder Tor Martin Bøe har allerede sett alle episodene og er svært begeistret, konkluderer med at « House of Cards » er great again ! - og gir den nye sesongen terningkast fem.
SA170525 Håndballekspert Paaske konkluderer med følgende om 21-åringen : ¶
AP170525 « Sterkt kritikkverdig », konkluderer Riksrevisjonen som hevder at en krangel om hvorvidt staten unødvendig taper penger er holdt skjult for offentligheten.
AP170525 Rapporten konkluderer med at for mange - 34 personer - har hatt vide tilganger til systemene i HSØ som en del av endringene i IT-driften.
AP170525 Håndballekspert Paaske konkluderer med følgende om 21-åringen : ¶
VG170524 Flertallet i lagmannsretten konkluderer med at de ikke har tilstrekkelig opplysninger om rettstilstanden i Dubai til å dømme Rashid for uaktsomt heleri og frifinner Rashid.
NL170524 mai konkluderer Nordlys med at en mulig sannhets- og forsoningskommisjon ikke er noen vei å gå for samer.
DN170524 Det internasjonale pengefondet IMF konkluderer med at politikken i Norge er godt tilpasset utviklingen i norsk økonomi.
DN170524 Revisjonsselskapet konkluderer også med at sykehuspartner ikke har god nok kontroll på hvem som får tilganger, at informasjonssikkerheten ikke har blitt godt nok vurdert, og at styret i helseforetaket ikke har fått god nok informasjon om risikoene ved prosjektet.
DB170524 Filmmagasinet Empire triller en toer på terningen og konkluderer med at det er lite igjen av gnisten og ånden fra den første Pirates-filmen.
DA170524 Rapporten konkluderer med at tvangsreturprosessen i Norge er en svært skremmende og vond opplevelse for både barn og foreldre.
DA170524 Rapporten konkluderer med at tvangsreturprosessen i Norge er en svært skremmende og vond opplevelse for både barn og foreldre.
AP170524 Rapporten gir som ett av mange eksempler en 64-åring med en årlig inntekt på 26.500 dollar ( 220.000 kroner ) og konkluderer med at vedkommende vil oppleve at forsikringspremien vil øke fra dagens 1700 dollar i året til 16.100 under den nye reformen - dersom den blir vedtatt.
AP170524 Budsjettkontoret konkluderer med at mange vil oppleve en prisøkning som er så stor at de ikke lenger vil ha råd til å ha helseforsikring - noe som vil gjøre at 23 millioner flere vil stå uten forsikring enn hva som er tilfelle i dag.
AP170524 De konkluderer med at det norske bankvesenet er motstandsdyktig, men påpeker samtidig at høy gjeld i husholdningene og sterk boligprisvekst utgjør en sårbarhet for den finansielle stabiliteten.
AP170524 Rapporten konkluderer videre med at informasjonssikkerheten ikke har blitt godt nok vurdert, og at styret i helseforetaket ikke har fått god nok informasjon om risikoene ved prosjektet.
AA170524 I tillegg til at kontoret mener Republikanernes helsereform vil føre til at 23 millioner flere vil stå uten forsikring, konkluderer det også med at gjennomsnittspremien vil gå ned.
AA170524 For øvrig konkluderer IMF med at norsk økonomi er i klar bedring og anslår en vekst på 1,75 prosent i år og 2,25 prosent neste år.
AA170524 Rapporten konkluderer videre med at informasjonssikkerheten ikke har blitt godt nok vurdert, og at styret i helseforetaket ikke har fått god nok informasjon om risikoene ved prosjektet.
AA170524 Den konkluderer med at det ikke har vært god nok kontroll på hvem som hadde tilgang til pasientopplysninger.
DN170523 - Høyre- og Frp-regjeringen har vist oss at den prioriterer annerledes enn oss, konkluderer han. 57 spørsmål ¶
DB170523 Pressens Faglige Utvalg konkluderer , i likhet med sekretariatet, med at NRK ikke har brutt god presseskikk på noen av de åtte punktene.
BT170522 Det var de ikke, konkluderer lagmannsretten.
BT170522 FESTSPILLKUNSTNER : Livet er ganske godt, konkluderer Jan Groth.
AA170522 Ikke overraskende konkluderer IDMC med at intern flukt på lengre sikt fører til flukt over landegrensene.
AA170522 IDMC konkluderer i rapporten at den grelle utviklingen med internt fordrevne vil fortsette.
AA170522 Trenden synes å være påvirket av arbeidsledigheten i kommunene og den generelle økonomiske situasjonen i Norge, konkluderer Lappegård ¶
DA170521 Og sakte, men sikkert vil luften gå ut av denne runden også, konkluderer Klein.
AA170520 Politiet etterforsker saken videre og vil foreta flere avhør før de konkluderer med hvem som står bak.
NL170519 At meldingen ser den samme uforutsigbare verdenssituasjonen som resten av oss og at den konkluderer deretter - at bistand styres mot regioner og land der vi har sikkerhetspolitiske interesser.
FV170519 Aktor Katrine Schilling, som sto for gjennomgangen av bevisene mot Jensen, konkluderer ganske enkelt med at Jensens forklaringer ikke er troverdige.
DA170519 Aktor Katrine Schilling, som sto for gjennomgangen av bevisene mot Jensen, konkluderer ganske enkelt med at Jensens forklaringer ikke er troverdige.
AP170519 - Nesten alle skogbrannene skyldes menneskelig feil - og kraftig vind, konkluderer det russiske beredskapsdepartementet i en oppsummering av skogbrannene hittil i år.
AA170519 Aktor Katrine Schilling, som sto for gjennomgangen av bevisene mot Jensen, konkluderer ganske enkelt med at Jensens forklaringer ikke er troverdige.
SA170518 Dersom alle tre konkluderer med at videobevis tyder på filming, vil den aktuelle spilleren ble straffet.
DN170518 Kommisjonen konkluderer med at en slik sammenkobling var teknisk mulig allerede i 2014, og at Facebook visste dette.
BT170518 Dersom alle tre konkluderer med at videobevis tyder på filming, vil den aktuelle spilleren ble straffet.
AP170518 Dersom alle tre konkluderer med at videobevis tyder på filming, vil den aktuelle spilleren ble straffet.
AA170518 Kommisjonen konkluderer med at en slik sammenkobling var teknisk mulig allerede i 2014, og at Facebook visste dette.
AA170518 Kommisjonen konkluderer med at en slik sammenkobling var teknisk mulig allerede i 2014, og at Facebook visste dette.
VG170516 Det gjør vi ikke, og så scorer Tromsø, og vi blir stresset, konkluderer RBK-trener Kåre Ingebrigtsen etter kampen.
VG170516 Etter det slipper vi oss litt nedpå, men så får vi nummer tre og nummer fire, og da er jo kampen kjørt, oppsummerer Nilsen, før han konkluderer med følgende : ¶
VG170516 FOR STORT : Miljødirektoratet konkluderer med at Olje og energidepartementets utlysning av blokker i Barentshavet er for stor, og savner en grundig forhåndsvurdering av potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsomhet av utbyggingsvirksomhet.
VG170516 - Er utlysningen for stor som Miljødirektoratet konkluderer med ?
SA170516 Han konkluderer med at den positive utviklingen svekker muligheten for nye kutt i styringsrenta.
NL170516 Kampflybasene på Ørland og på Evenes beskrives som enkle mål for en fiende, og ifølge Klassekampen konkluderer Luftforsvaret med at Norge kun har to valg : å bli med i Natos omstridte rakettskjold, eller skaffe et eget nasjonalt rakettskjold.
DN170516 », konkluderer SSB om tallene.
DB170516 De konkluderer med at Forsvaret viste svært lite om hva flyene skulle brukes til da de ble solgt.
DA170516 Regjeringen har prioritert cyberkriminalitet høyt, konkluderer statsminister Erna Solberg ( H ) etter helgens massive dataangrep.
AA170516 Han konkluderer med at den positive utviklingen svekker muligheten for nye kutt i styringsrenta.
VG170515 Vi får det tøft, konkluderer Alexander Bonsaksen overfor VG.
VG170515 - Vi spilte om en kvartfinaleplass, men da klasseforskjellen blir så stor, og vi ikke kommer opp på vårt beste, så blir det sånn, konkluderer Norge-sjefen.
VG170515 Spesialenheten for politisaker konkluderer med at ingen i Bergenspolitiet kan straffes for sine prioriteringer i alvorlige narkotikasaker.
VG170515 Spesialenheten konkluderer med at det verken ved opptreden i sammenheng med konkrete hendelser som er omhandlet i varslet, eller gjennom føringer for arbeidet for ¶ narkotikaovertredelser ved Bergen sentrum politistasjon, er opptrådt på et vis ¶ som kan lede til straffansvar for ansatte i Vest politidistrikt eller for Vest
VG170515 - At Spesialenheten konkluderer med at det ikke har vært begått lovbrudd her er jeg glad for.
VG170515 Vest politidistrikt og Statens havarikommisjon for transport konkluderer foreløpig med at presenningen var årsaken til styrten.
DB170515 Spesialenheten fastslår at narkotikasaker har vært nedprioritert ved Bergen sentrum politistasjon, men konkluderer sin etterforskning med at det ikke er grunnlag for straffeforfølgelse mot noen i Vest politidistrikt.
DB170515 Føringene som innebærer en nedprioritering medfører ikke lovmessig brudd på politiets lovpålagte oppgaver eller sentrale direktiver, konkluderer Spesialenheten.
DB170515 Det er stor og krass forandring i alle deler av systemet, helt åpenbart, konkluderer han.
AA170515 Spesialenheten fastslår at narkotikasaker har vært nedprioritert ved Bergen sentrum politistasjon, men konkluderer sin etterforskning med at det ikke er grunnlag for straffeforfølgelse mot noen i Vest politidistrikt.
AA170515 Føringene som innebærer en nedprioritering medfører ikke lovmessig brudd på politiets lovpålagte oppgaver eller sentrale direktiver, konkluderer Spesialenheten.
AP170514 Etter vårt syn undervurderer han grovt pasientenes egen intelligens med utsagn som dette, konkluderer han.
VG170513 Glimrende dømming, konkluderer ekspertene.
VG170513 - Vi kommer ikke hit for å ta ett poeng, konkluderer Lillestrøm-helten til Eurosport etter kampen.
SA170512 Luftforsvaret konkluderer derfor med at Norge har to valg : Bli med i Natos omstridte rakettskjold eller skaffe et eget nasjonalt rakettskjold.
DN170512 Den konkluderer med at kostnadsbergingene øker med 40 prosent fra første til andre kvalitetssikring, skriver Teknisk Ukeblad.
DA170512 Han varsler at KrF vil bruke god tid på å gjennomgå budsjettet før de konkluderer med om Jensen har levert.
AP170512 Luftforsvaret konkluderer derfor med at Norge har to valg : Bli med i NATOs omstridte rakettskjold eller skaffe et eget nasjonalt rakettskjold.
AA170512 Luftforsvaret konkluderer derfor med at Norge har to valg : Bli med i Natos omstridte rakettskjold eller skaffe et eget nasjonalt rakettskjold.
VG170511 Kreftforeningen har tidligere uttalt at 6.600 dør av røykerelaterte sykdommer hvert år, og en studie fra 2015 konkluderer med at halvparten av alle dødsfall ved tolv ulike krefttyper skyldes røyking.
VG170511 En ny studie fra Karolinska instituttet i Sverige konkluderer med at snusing ikke innebærer noen risiko for kreft i bukspyttkjertelen, skriver svenske Aftonbladet.
SA170511 Ekstra Bladet og Knudsen konkluderer med at Sagosen filmet.
DB170511 Den ferske rapporten derfra konkluderer med at bygningen uansett må rustes opp ; de samfunnsmessige kostnadene ved ikke å gjøre det er store.
AP170511 Ekstra Bladet og Knudsen konkluderer med at Sagosen filmet.
VG170510 I et brev konkluderer visejustisminister Rod Rosenstein at årsaken til avskjedigelsen er Comeys håndtering av etterforskningen og den påfølgende henleggelsen av Hillary Clintons bruk av en privat epost-server da hun var utenriksminister.
VG170510 Rosenstein er den som skrev brevet hvor han konkluderer med at Comey bør få sparken.
SA170510 Utviklingen i disse to faktorene over en viss tid analyseres, og siden man ser en korrelasjon mellom kostnadskutt/økt lønnsomhet og redusert antall ulykker, konkluderer man også med at det er en årsakssammenheng mellom disse to.
SA170510 Dette brukes som et argument for hovedkonklusjonen, hvilket betyr at man effektivt kommer til den konklusjonen man ønsker : Fordi man bruker som premiss at reduksjon i kostnader ( riggrater ) ikke har påvirkning på sikkerhet, konkluderer med at kostnadsreduksjon i oljenæringen ikke har noen effekt på sikkerhet.
DB170510 - Herr Holt har i realiteten bitt hånda som gir klubben hans mat, konkluderer Roan.
VG170509 - Jeg er sikker på at det er mange Premier League-managere som sikler etter King akkurat nå, konkluderer McNamara.
VG170509 I et brev konkluderer Rosenstein med at han ikke kan ha tillit til Comey, som han hevder begikk flere feil underveis i etterforskningen.
VG170509 Heger reagerte på at revisoren konkluderer med at det ikke finnes spor av at Gjermund Cappelen har betalt Eirik Jensen.
VG170509 Dommer Kim Heger er kritisk til at han konkluderer på skyldspørsmålet.
VG170509 - Vi har holdt på i et halvt år og du konkluderer med en setning, sier Heger.
DN170509 Tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech konkluderer med at Rezidor måtte ha sørget for å få det med i avtalen, om det skulle ha gyldighet.
DN170509 Tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech konkluderer med at Rezidor måtte ha sørget for å få det med i avtalen, om det skulle ha gyldighet.
DB170509 Vi henger ikke med i starten og er helt tamme der Norge imponerer, konkluderer den slovenske nettavisen Zurnal24.
DB170509 Han stusser videre på at Bettmo konkluderer med at det ikke finnes spor av at Gjermund Cappelen har betalt Jensen.
DB170509 - Vi har holdt på snart et halvt år og du konkluderer med én setning ? spør dommeren.
DB170509 - Konkluderer med en setning ¶
DB170509 « Det kan hende at den mest åpenbare og viktigste leksa vi kan hente fra atomvåpenavtalen med Iran, er at prinsipiell og pragmatisk diplomatisk dialog i fravær av tillit er vanskelig, men det er ikke umulig », konkluderer kvinnen som internasjonale medier hevder representerer USA i de påståtte samtalene i Oslo.
DB170509 « Science fiction på sitt beste », konkluderer magasinet Vox med - om både den nye smakebiten og den gamle originalen.
AP170509 Dermed kan ekteskapet ikke danne grunnlag for familiegjenforening, konkluderer UDI.
DN170508 Vi vil bruke den tid vi trenger før vi konkluderer , sier samferdselspolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan til NTB.
VG170507 Vi spiller absolutt ikke som et nedrykkslag, er solide bak og farlige fremover, konkluderer Håvard Storbæk som scorte i andre kamp på rad.
AP170506 En rapport fra YouGov konkluderer med at i 8 av 11 land i Europa har omtrent halvparten av velgerne eller mer et « autoritært-populistisk » syn på verden, det vil si at de er skeptiske til menneskerettigheter, kritiske til innvandring og for et sterkt forsvar.
SA170505 Vi må se det som nå er kommet i et større bilde før vi konkluderer over helgen, sier han videre.
FV170505 Vi må se det som nå er kommet i et større bilde før vi konkluderer over helgen, sier han videre.
DB170505 « Til tross for at FIFAs klagekomité betrakted Lionel Messis adferd som kritikkverdig, konkluderer førstnevnte med at bevisene som var tilgjengelige ikke var tilstrekkelige », heter det blant annet.
DB170505 Det vil jo ikke foreligge en fasit som konkluderer med hva sannheten faktisk er.
DB170505 De fleste anmeldelsene i USA konkluderer med at « Women Who Work » ikke bare er en irrelevant utgivelse for arbeidende kvinner ; den er også en grunnleggende kjedelig bok : « Heldigvis, for de av oss som må jobbe, er den raskt lest, » skriver « The Slot » og påpeker at den også kan leses som en 217 sider lang pressemelding om Trump-fam
DB170505 Retten konkluderer med at handlingen var et « femicide », betegnelsen på æresdrap som utelukkende blir begått mot kvinner, og/eller sexistisk motivert.
BT170505 I en ny rapport konkluderer de to psykiaterne som undersøkte den 44 år gamle mannen med at han var psykotisk da øksedrapet fant sted og at han fortsatt var psykotisk da de undersøkte ham.
BT170505 En uke før saken mot mannen som drepte Mona Nordaas på Evanger i fjor starter, konkluderer en ny rapport med at han var psykotisk.
AP170505 Vi må se det som nå er kommet i et større bilde før vi konkluderer over helgen, sier han videre.
DB170504 I en omfattende rapport konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet med det samme.
DB170504 Hvis statsråden konkluderer med avlivning, må hele flokken på om lag 2.200 dyr skytes, og området legges brakk for villrein i fem år.
AP170504 Fredag formiddag sender hun en e-post og konkluderer med at hun ikke kan stemme Le Pen, hjemmesitter er ikke noe alternativ.
AA170504 Spesialenheten konkluderer med at politiet ikke handlet straffbart ved ikke å starte etterforskning ved noen av disse tilfellene. ( ©NTB ) ¶
FV170503 En fersk rapport konkluderer med at en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom.
DA170503 Det er bare det at det fremdeles er uavklart hvor vellykket strategien egentlig var, konkluderer han.
DA170503 Riksrevisjonen konkluderer med at salget av brukte norske jagerfly var preget av en alvorlig mangel på kontroll og kunnskap hos forsvarsmyndighetene.
DA170503 Rapporten konkluderer med at pasientene får reell oppstart av « pasientforløpet » når de kommer til spesialist.
DA170503 Direktoratet konkluderer med at en større andel pasienter blir sendt til videre utredning etter første kontakt med spesialisthelsetjenestene.
DA170503 - Den utviklingen er til det beste for pasienten, konkluderer helseminister Høie, som er fornøyd med rapportens funn og konklusjoner.
AP170503 En beretning som konkluderer med at innestengelsen, isolasjonen og undertrykkelsen er så total at hun vurderer å ta sitt eget liv.
AA170503 I rapporten konkluderer Aalberg at reolen var sterk nok til å tåle vekten av tankene.
AA170503 Rapporten konkluderer med at pasientene får reell oppstart av « pasientforløpet » når de kommer til spesialist.
AA170503 Direktoratet konkluderer med at en større andel pasienter blir sendt til videre utredning etter første kontakt med spesialisthelsetjenestene.
AA170503 - Den utviklingen er til det beste for pasienten, konkluderer helseminister Høie, som er fornøyd med rapportens funn og konklusjoner.
VG170502 Riksrevisjonen konkluderer blant annet med at Norge og EU til tross for samarbeid ikke har klart å løse flere spørsmål om regelverket og den felles forvaltningen.
DB170502 « Amerika vinner igjen og president Trump gjør Amerika bra igjen », konkluderer videoen med.
DA170502 Riksrevisjonen konkluderer med at oppfølgingen av tilsynet med departementene er styrket, men at kravgrunnlaget på viktige områder fortsatt er uklart.
BT170502 » Søreide stiller seg blant annet undrende til at Riksrevisjonen konkluderer med at Forsvaret og Forsvarsdepartementet i 2003 viste en mangelfull forståelse av eksportkontrollregelverket.
AP170502 Søreide stiller seg blant annet undrende til at Riksrevisjonen konkluderer med at Forsvaret og Forsvarsdepartementet i 2003 viste en mangelfull forståelse av eksportkontrollregelverket.
AP170502 Riksrevisjonen konkluderer med at oppfølgingen av tilsynet med departementene er styrket, men at kravgrunnlaget på viktige områder fortsatt er uklart.
AA170502 Riksrevisjonen konkluderer med at oppfølgingen av tilsynet med departementene er styrket, men at kravgrunnlaget på viktige områder fortsatt er uklart.
VG170501 Det som har stått i tyrkiske medier om saken konkluderer med at hun var et tilfeldig offer, men flere av de samme mediene er selv i etterkant blitt beskyldt for å støtte PKK.
DB170501 Jeg tror ikke nødvendigvis det å teste mest er best, konkluderer sprintesset.
DB170501 Konsekvensene er politianmeldelse, og det bør være trussel nok, konkluderer kontorsjef Torbjørn Seljevoll.
DB170501 Gøy at noen holder seg tro til råvaren ! konkluderer Axel.
DB170501 Helm konkluderer med at fallende oljepriser på mellomlang og lang sikt og den gradvise veien vekk fra fossil energi utgjør en eksistensiell trussel for de store oljeselskapene fra det 20. århundret.
AP170501 Sist natt var preget av vanlig utelivsbråk, men heldigvis uten alvorlige personskader, konkluderer operasjonslederen.
VG170430 - Det skal være fint det målet som slår dette i konkurransen om året scoring, konkluderer Mikalsen overfor VG.
DB170429 « Vi vil anerkjenne AFA som representant for våre amerikanske kolleger når de skal forhandle med vår samarbeidspartner OSM Aviation om en kollektivavtale, med mindre National Mediation Board konkluderer med at valget ikke har vært i henhold til boka ».
DB170429 » « Vi vil anerkjenne AFA som representant for våre amerikanske kolleger når de skal forhandle med vår samarbeidspartner OSM Aviation om en kollektivavtale, med mindre National Mediation Board konkluderer med at valget ikke har vært i henhold til boka.
DB170429 - Det at dere ser på meg, og er villige til å akseptere meg inn i hjemmene deres hver dag - når ingen trodde at det noensinne kom til å skje igjen, det betyr alt for meg, konkluderer den nå så populære DeGeneres, før hun fullfører programmet med sin karakteristiske dans.
DB170428 « Vi vil anerkjenne AFA som representant for våre amerikanske kolleger når de skal forhandle med vår samarbeidspartner OSM Aviation om en kollektivavtale, med mindre National Mediation Board konkluderer med at valget ikke har vært i henhold til boka ».
DB170428 SPREKK i TANNHJUL : En sprekk i et tannhjul i en girboks forårsaket Turøy-ulykken, konkluderer Statens havarikommisjon.
DB170428 ( Dagbladet ) : I en ny foreløpig rapport om helikopterulykken på Turøy konkluderer Statens havarikommisjonen med at årsaken til ulykken var en sprekk i et tannhjul i en girboks i helikopteret.
AP170428 De konkluderer blant annet med at anbudet ikke var godt nok utformet, at folk med operativ erfaring fra søppeltømming ikke ble godt nok inkludert i arbeidet med anbudet og at etaten forsøkte å gjøre for mye på en gang.
VG170427 BEGEISTRET VG-ANMELDER : - En kataklysme av kos, konkluderer VGs anmelder om Cashmere Cat, alias Magnus August Høiberg.
DN170427 - Da blir det uvisst å si hvordan det slår ut for den gjennomsnittlige skattebetaleren, konkluderer viseformann Marc Gerson i skatteavdelingen til advokatfirmaet Miller & Chevalier i Washington.
DB170427 - Da blir det uvisst å si hvordan det slår ut for den gjennomsnittlige skattebetaleren, konkluderer viseformann Marc Gerson i skatteavdelingen til advokatfirmaet Miller & Chevalier i Washington.
DA170427 - Da blir det uvisst å si hvordan det slår ut for den gjennomsnittlige skattebetaleren, konkluderer viseformann Marc Gerson i skatteavdelingen til advokatfirmaet Miller & Chevalier i Washington.
BT170427 Meningsmålingsinstituttet Elabe har simulert valget og konkluderer at Macron vil vinne - nær sagt uansett.
VG170426 I den ferske dommen fra Oslo tingrett konkluderer retten med at 20-åringen ville verve seg som fremmedkriger for IS i det borgerkrigsherjede landet.
VG170426 - Funnene er noe tilsvarende det de finner i Danmark, Sverige og Finland, men den svenske studien konkluderer litt motsatt, noe som tilsier at de har vært mer vellykket enn de øvrige landene, sier Bratsberg.
SA170426 Medier som Washington Post og Associated Press har svart med å fingranske alt han gjør og konkluderer med at det er langt mindre enn lovet.
DA170426 Medier som Washington Post og Associated Press har svart med å fingranske alt han gjør og konkluderer med at det er langt mindre enn lovet.
BT170426 Vi har gjort en grundig vurdering av en alvorlig sak og konkluderer med anmeldelse, sier byrådsleder Harald Schjelderup ( Ap ) på en pressekonferanse onsdag formiddag.
BT170426 Fagfolkene i kommunen konkluderer med den sørlige traseen gjennom Fløen.
AP170426 Nyhetsbyrået AP teller punktene litt annerledes og konkluderer i sin gjennomgang med at Trump har oppnådd 10 av 38 konkrete mål i kontrakten han signerte - hovedsakelig gjennom såkalte presidentordrer.
AP170426 Vi har gjort en grundig vurdering av en alvorlig sak og konkluderer med anmeldelse, sier byrådsleder Harald Schjelderup ( Ap ).
AP170426 Ved Folkehelseinstituttet ( FHI ) konkluderer ledelsen med at vi må belage oss på å miste 80 - 150 arbeidsplasser de neste årene.
AA170426 Medier som Washington Post og Associated Press har svart med å fingranske alt han gjør og konkluderer med at det er langt mindre enn lovet.
VG170425 Caitlyn selv konkluderer i biografien med at hun ikke angrer på noe : ¶
VG170425 Det viser også de sakkyndiges rapport, som konkluderer med at hun lider av posttraumatisk stressyndrom.
DB170425 De har studert helt oppdaterte data om endringene i klimaet i Arktis, og konkluderer med at temperaturøkningen er mye mer dramatisk og går raskere enn selv de mest pessimistiske anslagene.
AP170425 Oslo tingrett konkluderer i dommen med at tiltalte ikke var psykotisk da drapet ble begått, men utelukker ikke at han kan ha hatt en bevissthetsforstyrrelse som følge av selvforskyldt rus.
VG170424 Alle seirer mot topp 100-spillere er det, konkluderer pappa Christian Ruud overfor VG.
DB170424 I sin granskingsrapport i kjølvannet av dødsfallet konkluderer Fylkesmannen i Oslo og Akershus med at jenta ikke ble utsatt for langvarig mobbing på skolene hun gikk på.
DB170424 Ap-topper og LO-topper konkurrerte om å dyppe penselen dypest mulig ned i svartmalingen, sa Solberg som konkluderer med at regjeringens politikk har vært vellykket.
DB170424 Rapporten konkluderer med at det ikke fins grunnlag for å si at jenta ble utsatt for langvarig mobbing.
DB170424 Psykiaterne Terje Tørrissen og Helge Haugerud har undersøkt den tiltalte kvinnen, og konkluderer med at hun er strafferettslig tilregnelig.
DA170424 Han konkluderer med at bemanningen er forsvarlig.
VG170423 Jeg gjorde det rette », konkluderer bokdebutanten ifølge amerikanske medier.
DB170423 - Denne sesongen har vi fått en ny utfordrer når det gjelder verdens rareste fotballarena, konkluderer The Guardian.
AP170423 Utgangspunktet er en ny SSB-rapport som konkluderer med at klassestørrelse har ingenting å si.
DB170422 - Vi vil forby det som skader miljøet, i hvert fall når det ikke har noen samfunnsmessige gevinster, konkluderer Klyve.
DB170422 Kommentatoreren konkluderer : ¶
DA170422 Jeg er fornøyd med resultatet, ikke prestasjonen, konkluderer han etter at dommeren hadde blåst av en ellevill fotballkamp i Groruddalen.
AP170422 « Forvirringen er langt større enn entusiasmen før dette valget », konkluderer analytiker Charles Lichfield i analyseselskapet Eurasia Group i en rapport.
DN170421 Norsk institutt for naturforskning og Havforskningsinstituttet har sammen med Vitenskapelig råd for lakseforvaltning analysert 148 villaksbestander og konkluderer i en rapport at kun 29 bestander, tilsvarende 20 prosent, hadde god eller svært god kvalitet.
DB170421 Det var ingen dramatikk i det hele tatt, konkluderer Vålerenga-treneren.
AP170421 Eilertsen konkluderer slik : ¶
DN170420 DNB Markets la torsdag frem oppdaterte prognoser for norsk økonomi, og konkluderer med at boligprisveksten er noe mer dempet i år enn den var i fjor.
DB170420 Og til tross for at en rusmiddelekspert fra Folkehelseinstituttet konkluderte med at det er « veldig lite sannsynlig » at promillen skyldes drikking ETTER kjøring, konkluderer flertallet i Sandefjord tingrett med at mannen ikke har kjørt i påvirket tilstand.
DB170420 Nivåene tilsvarer « flere timer drikking », konkluderer eksperten.
AA170420 Rapporten konkluderer med at storkommunen bør være på plass fra 2022.
SA170419 Ofre for angrepet mot småbyen Khan Sheikhoun i Syria ble utsatt for saringass eller en lignende gift, konkluderer OPCWs leder.
DN170419 Riksrevisjonens rapport konkluderer med at politiet og Forsvaret ikke vil være i stand til å gi viktige objekter ( bygninger ) god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon.
DN170419 Esa konkluderer med at det norske taximonopolet strider mot EØS-avtalens krav om fri konkurranse, sier forfatteren.
DB170419 Ofre for angrepet mot småbyen Khan Sheikhoun i Syria ble utsatt for saringass eller en lignende gift, konkluderer OPCWs leder.
DB170419 Undersøkelsen konkluderer også med at et variert og frodig landskap vil dempe en eventuell påvirkning fra honningbier.
DB170419 Han får rett og slett ikke medhold av den grundige analysen som konkluderer med at psykiske lidelser forsterker utenforskap som igjen disponerer for radikalisering.
DA170419 Etter en grundig analyse av meldingene og kildenes troverdighet, konkluderer organisasjonen med at det reelle antallet i midten av april lå et sted mellom 3.061 og 4.943.
AA170419 Ofre for angrepet mot småbyen Khan Sheikhoun i Syria ble utsatt for saringass eller en lignende gift, konkluderer OPCWs leder.
AA170419 Etter en grundig analyse av meldingene og kildenes troverdighet, konkluderer organisasjonen med at det reelle antallet i midten av april lå et sted mellom 3.061 og 4.943.
VG170417 - Vi er litt for lite direkte, for lite vonde å møte, vi vinner for få første- og andreballer, og vi blir litt for omstendelige, konkluderer Haugesund-sjefen.
VG170417 Det er ikke sånn vi ønsker å fremstå, konkluderer Erlandsen overfor VG etter kampslutt.
VG170417 Det er behov for en grundig utredning for å se på ulike løsninger og de juridiske konsekvensene, før vi konkluderer , sier Kjerkol.
DB170417 - De fine vinterdagene er over, konkluderer Thyness.
AA170416 Hun konkluderer raskt med at det ikke er mulig å rute om strømmen.
DB170415 - Vi konkluderer med at noen har fyrt av fyrverkeri.
BT170415 Levekårsundersøkelsen fra 2008 som ser på ensomhet og dødelighet konkluderer med at risikoen for tidlig død som følge av ensomhet kan sammenlignes med det å røyke.
AA170413 - Det er uakseptabelt at ECHR konkluderer med at russiske myndigheter ikke iverksatte tilstrekkelige tiltak for å avverge terrorangrepet, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.
VG170412 - Det er ikke så verst påske for dem som skal jobbe, konkluderer meteorologen.
DB170412 De konkluderer med at de ikke kan vite noe som helst, så det beste er at « vi står der.
AP170412 Tyske Tagesschau har lagt ut en faktasjekklenke der de konkluderer med at tilståelsen til Antifa-gruppen er formulert på en måte som gjør det svært usannsynlig at den er genuin.
AP170412 Utvalget, ledet av tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle, konkluderer med en klar anbefaling om at Norge fortsatt bør ha et ubevæpnet politi.
AA170412 - Den konkluderer med at kvinnen døde på grunn av røykforgiftning.
AA170412 Den avdøde kvinnen ble obdusert onsdag og den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer med at hun døde på grunn av røykforgiftning.
VG170411 - Men å avskaffe dødsstraff står ikke høyest på kommunistpartiets prioriteringsliste ettersom det hverken fremmer økonomisk utvikling eller er i majoriteten av folkets interesse, konkluderer He.
DB170411 Like etter Putins uttalelser i dag, sier også Tyrkias helseminister at tester de har gjennomført konkluderer med at den ulovlige kjemiske gassen sarin ble brukt i angrepet mot Idlib.
DN170410 Vi vet også at den norske olje- og gassproduksjonen har vært sterk i januar og februar, ifølge tall fra Oljedirektoratet », konkluderer Nordea Markets.
DB170410 - Jeg mener at havnedirektøren burde ha erklært seg som inhabil i denne situasjonen selv om det ikke er åpenbart at hun faktisk var inhabil etter forvaltningslovens regler, konkluderer Dragsteen.
AP170410 President Xi Jinping har ansvaret for den største forverring for menneskerettigheter i Kina siden massakren etter protestene på Den himmelske freds plass i 1989, konkluderer Human Rights Watch ( HRW ).
DB170409 Spesielt var Daniel Oss god i finalen, konkluderer Van Avermaet.
DB170407 Det tror jeg de skal få problemer med, konkluderer den tidligere Spurs-keeperen.
DB170407 Det er dette som er grunnen til at vi konkluderer med at denne delen av fredningsvedtaket er ugyldig, sier Elisabeth Platou, avdelingsdirektør i Kulturminneavdelingen i departementet.
VG170406 De konkluderer med at de trolig ble utsatt for nervegass.
VG170406 Uttalelsen viser til FN-rapporten fra februar som konkluderer med at Myanmars sikkerhetsstyrker står bak omfattende overgrep mot rohingyaene i landet, blant annet drap, bortføring og vold mot barn helt ned i åtte måneders alder.
VG170406 Kommisjonen konkluderer med at avtalen er grovt urettferdig for Ghana.
DB170406 Og konkluderer selv : - Det ble litt som å ta jetfly til grønnsakshandleren.
DB170406 Uttalelsen viser til FN-rapporten fra februar som konkluderer med at Myanmars sikkerhetsstyrker står bak omfattende overgrep mot rohingyaene i landet, blant annet drap, bortføring og å banke opp barn helt ned i åtte måneders alder.
AP170406 President Xi Jinping har ansvaret for den største forverring for menneskerettigheter i Kina siden massakren etter protestene på Den himmelske freds plass i 1989, konkluderer Human Rights Watch ( HRW ).
AA170406 Uttalelsen viser til FN-rapporten fra februar som konkluderer med at Myanmars sikkerhetsstyrker står bak omfattende overgrep mot rohingyaene i landet, blant annet drap, bortføring og å banke opp barn helt ned i åtte måneders alder.
AA170406 Målinger av væske fra øynene kan angi dødstidspunkt, og rapporten konkluderer med at døden inntraff på etternatten eller tidlig morgen tirsdag.
AA170406 Vitenskapskomiteen konkluderer i sin risikovurdering med at omfattende og effektive tiltak raskt må settes i gang.
DN170405 Han konkluderer med at nordiske banker skiller seg ut fra sammenlignbare banker ellers i Europa.
DB170405 De konkluderer med at Forsvaret viste svært lite om hva flyene skulle brukes til da de ble solgt.
AA170405 Leger Uten Grenser ( MSF ) har undersøkt flere av ofrene for angrepet mot Khan Sheikhoun og konkluderer med at de trolig ble utsatt for nervegass.
SA170404 Andre land bør lære av Norges måte å takle terror på, konkluderer to forskere i en større studie om det norske folks sorgreaksjon etter terroren i 2011.
DN170404 Hun viste også en rapport fra LO som konkluderer med de mange arbeidsplassene som ble skapt under den rødgrønne regjeringstiden, skyldes lav rente, høy oljepris og høy offentlig pengebruk.
AP170404 Det er skikkelig ubehagelig, konkluderer Bo, før han farer opp i klatreveggen.
AP170404 - I byen er det mange skoler og bra jobber, så vi får økonomi til å kjøpe mat, konkluderer Lykke.
AP170404 Andre land bør lære av Norges måte å takle terror på, konkluderer to forskere i en større studie om det norske folks sorgreaksjon etter terroren i 2011.
AP170404 Han konkluderer med : « Aller viktigst i et langt perspektiv er hvordan vi skal få mine barnebarn til å ønske seg flere barn enn sine foreldre.
DB170403 - Middels minus, konkluderer Vålerenga-trener Ronny Deila.
DB170403 Det er utrolig betryggende, konkluderer eks-sjefen.
DB170403 Det er utrolig betryggende, konkluderer eks-sjefen.
DB170403 Men selv om Fafo-rapporten konkluderer med at lengden på opphold ikke påvirker integreringingen i etterkant, og selv om det kan komme mye godt ut av å være på et asylmottak over tid, bør vi ikke ta den til inntekt for en vellykket politikk helt uten videre.
DB170403 Utdanningsforbundet stiller seg litt undrende til at forskerne tar utgangspunkt i en regel om maksimal klassestørrelse, men ikke drøfter det store mangfoldet av organiseringen av undervisningen, for eksempel i mindre grupper, og konkluderer med at klassestørrelse ikke har effekt på utdanningslengde og inntektsnivå.
DN170402 Mens Telia mener oppkjøpet av Phonero vil medføre at mobil- og dataprisene i bedriftsmarkedet vil gå ned, konkluderer Konkurransetilsynet at prisene vil gå opp.
DN170402 Mens Telia mener oppkjøpet av Phonero vil medføre at mobil- og dataprisene i bedriftsmarkedet vil gå ned, konkluderer Konkurransetilsynet at prisene vil gå opp.
DB170402konkluderer en granskingsrapport utført av advokatkontoret Avco med at oppsigelsen var ugyldig, skriver avisa.
AA170402konkluderer en granskingsrapport utført av advokatkontoret Avco med at oppsigelsen var ugyldig, skriver avisen.
VG170401 Sluttrapportene konkluderer slik : ¶ * 1 « Uklart eierskap og styring ». * 1 « Prosjektet har i perioder lidd av manglende tilgang på ressurser innad i IT ». * 1 Dette skapte « forsinkelser og fordyring ved innleie av eksterne ».
DB170401 Det meste er knyttet opp til fars, svigerfars og presidenten eiendoms- og forretningsvirksomhet, og ifølge New York Times konkluderer Det hvite hus med at forvaltning av disse eierpostene ikke er i strid med de etiske retningslinjene for presidentens kvinner og menn.
DB170401 Rapporten konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte akuttsykehuset fra Hammerfest til Alta, dersom det uansett skal bygges nytt sykehus i regionen.
BT170401 Her foreslår de at man skal starte med sidemålsopplæring på et tidligere tidspunkt enn i dag, og konkluderer : « Ordningen med egen karakter i sidemål skal videreføres ».
AP170401konkluderer en granskingsrapport utført av advokatkontoret Avco, og som Aftenposten har fått tilgang til, at oppsigelsen var ugyldig.
SA170331 - Disse virkemidlene er spesielt godt egnet for dem som ikke er like ressurssterke, konkluderer han.
DB170331 Lagmannsretten mener at det ikke foreligger spesielle omstendigheter som tilsier at utgangspunktet om ubetinget fengsel kan fravikes, og konkluderer med følgende i dommen : ¶
DB170331 Konkurrenten Dansk Supermarked konkluderer på samme måte, og berømmer samtidig Danwatch for det viktige arbeidet de gjør.
DB170331 Forskerne konkluderer derfor med at det ikke er noen positive langtidseffekter av å bli plassert i små klasser i grunnskolen.
DB170331 - Han er veldig sexy, konkluderer Anderson.
BT170331 Europarådets parlamentarikerforsamling vedtok i 2015 en resolusjon som konkluderer med at delt bosted bør tilstrebes i større grad i barnelovgivningen for barn i alle aldere, også de minste.
BT170331 - Disse virkemidlene er spesielt godt egnet for dem som ikke er like ressurssterke, konkluderer han.
AP170331 - Disse virkemidlene er spesielt godt egnet for dem som ikke er like ressurssterke, konkluderer han.
AA170331 Flere tusen hus er brent ned til grunnen og hele landsbyer er forlatt som følge av sikkerhetsstyrkenes herjinger i Sør-Sudan, konkluderer FN-granskere.
AA170331 - I de fleste tilfellene ble bygningene påtent av regjeringsstyrker, konkluderer FN i en rapport som blant annet bygger på et besøk FNs spesialrapportør for folkemord gjorde i Yei-regionen i november.
AA170331 - Jeg skal høre hvordan folk internt i partiet ser på saken før jeg konkluderer , sier Tung.
VG170330 Utvalget drøfter spørsmålet om bevæpning også opp mot terrortrusselen, og konkluderer med at det " er lite som tilsier at forskjellen på fremskutt lagring og generell bevæpning vil være avgjørende i langt de fleste angrep.
VG170330 Leder Det er fornuftig, og i tråd med det beste i norsk polititradisjon, når Bevæpningsutvalget nå konkluderer med at norsk politi skal være ubevæpnet.
VG170330 Det er fornuftig, og i tråd med det beste i norsk polititradisjon, når Bevæpningsutvalget nå konkluderer med at norsk politi skal være ubevæpnet.
DN170330 Rapporten fra det universitetsnedsatte utvalget konkluderer med at begge har brutt reglene for god vitenskapelig praksis ved bruk av andres arbeid, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170330 Dermed er ikke forelegget for skjærefangsten for strengt, konkluderer politjuristen.
DB170330 Her konkluderer utvalget med at det er lite som tilsier at det vil være avgjørende forskjell på framskutt lagring ( som i dag ) og generell bevæpning i langt de fleste angrep.
DB170330 Forskerne konkluderer derfor med at det ikke er noen positive langtidseffekter av å bli plassert i små klasser i grunnskolen.
DA170330 Rapporten fra det universitetsnedsatte utvalget konkluderer med at begge har brutt reglene for god vitenskapelig praksis ved bruk av andres arbeid, skriver Stavanger Aftenblad.
AP170330 - USA må øke sitt strategiske engasjement i regionen, ellers risikerer de å la interessene sine ligge ubeskyttet, konkluderer amerikanske Council of Foreign Relation i en fersk rapport.
AP170330 Vi skal undergi saken en full etterforskning før vi konkluderer , sier Lindset.
AA170330 Siden det ikke er kommet inn noen klager, konkluderer innkjøpssjef Karsten Davidsson med at kjøttet ikke var råttent.
AA170330 Rapporten fra det universitetsnedsatte utvalget konkluderer med at begge har brutt reglene for god vitenskapelig praksis ved bruk av andres arbeid, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170329 En meningsmåling utført av GFK denne uke konkluderer med at « Corbyn er like upopulær som Trump ».
VG170329 Våpen kan ikke erstatte tilstrekkelig politibemanning, konkluderer utvalgets leder.
VG170329 Vitenskapskomiteen konkluderer i sin risikovurdering med at omfattende og effektive tiltak raskt må settes i gang.
SA170329 I sin blogg med tittelen « Tillitskrise i Dommer-Norge » konkluderer tidligere toppdommer Per Ivar Staberg med følgende : ¶
SA170329 Hvilken kommentar har NFF til dette ? 3 : Staberg konkluderer med at Terje Hauge bør gå av som dommersjef.
FV170329 I sin blogg med tittelen « Tillitskrise i Dommer-Norge » konkluderer tidligere toppdommer Per Ivar Staberg med følgende : ¶
FV170329 Hvilken kommentar har NFF til dette ? 3 : Staberg konkluderer med at Terje Hauge bør gå av som dommersjef.
DN170329 Men siden dette ikke skjedde for Raise Internationals regning, kunne ikke dette få innvirkning, konkluderer retten.
DN170329 Norsk politi skal ikke være permanent bevæpnet, konkluderer det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget, etter det NRK erfarer.
DN170329 Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer , mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.
DB170329 De sykler fort selv om jeg drar hjem igjen, konkluderer han.
DB170329 Det er veldig viktig for utviklingen av norsk fotball, konkluderer Soltvedt.
DB170329 Årsaken : Dommeren konkluderer med at han ikke handlet med seksuell nytelse som mål, skriver The Guardians Mexico-korrespondent.
DB170329 Havarikommisjonen konkluderer med at trafikksikkerheten ikke var tilstrekkelig ivaretatt under militærøvelsen, og kommer med fire sikkerhetstilrådinger i forbindelse med granskningen.
DB170329 Havarikommisjonen konkluderer imidlertid med at kompensasjonene ikke var gode nok, dermed var heller ikke trafikksikkerheten god nok.
DB170329 Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer , mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.
DA170329 Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer , mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.
DA170329 Retten konkluderer med at dette var et tilfelle av " fullstendig uprovosert vold ", selv om arvekonflikten mellom partene danner et bakteppe for hendelsen.
DA170329 En udokumentert opplysning om at domfelte lider av konstant svimmelhet er ikke nok til å slå fast at han ikke kan sone straffen sin bak murene, konkluderer retten, men legger til i dommen at fengselsmyndighetene må vurdere dette før soning.
BT170329 Sosiale medier fungerer som en katalysator for alvorlig ungdomsvold, konkluderer en engelsk forskningsrapport fra januar i år.
BT170329 Dette kan igjen bli filmet og kringkastet på sosiale medier, i en voldelig sirkel av hevn », konkluderer forskerne.
BT170329 Vitenskapskomiteen konkluderer i sin risikovurdering med at omfattende og effektive tiltak raskt må settes i gang.
BT170329 Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer , mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.
BT170329 En evalueringsrapport fra 2015 konkluderer dessuten med at satsingen på dialogarbeidet til Islamsk Råd har vært konfliktdempende.
BT170329 I sin blogg med tittelen « Tillitskrise i Dommer-Norge » konkluderer tidligere toppdommer Per Ivar Staberg med følgende : ¶
BT170329 Hvilken kommentar har NFF til dette ? 3 : Staberg konkluderer med at Terje Hauge bør gå av som dommersjef.
AP170329 Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer , mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.
AP170329 I sin blogg med tittelen « Tillitskrise i Dommer-Norge » konkluderer tidligere toppdommer Per Ivar Staberg med følgende : ¶
AP170329 Hvilken kommentar har NFF til dette ? 3 : Staberg konkluderer med at Terje Hauge bør gå av som dommersjef.
AA170329 Vitenskapskomiteen konkluderer i sin risikovurdering med at omfattende og effektive tiltak raskt må settes i gang.
AA170329 Norsk politi skal ikke være permanent bevæpnet, konkluderer det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget, etter det NRK erfarer.
AA170329 Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer , mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.
AA170329 Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer , mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.
AA170329 VKM konkluderer i sin risikovurdering med at omfattende og effektive tiltak raskt må settes i gang.
AA170329 Norsk politi skal ikke være permanent bevæpnet, konkluderer det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget.
VG170328 Andersen legger fram sine tanker som konkluderer med at de burde ha kastet kortene og lagt OL-planene i skuffen da byrådet vedtok en folkeavstemning i Oslo i 2013.
VG170328 I en temarapport som lanseres i dag sammen med vår årsmelding, konkluderer vi med at norske myndigheter forskjellsbehandler enslige flyktningbarn over 15 år, i strid med barnekonvensjonen artikkel 22.
DB170328 - Vi skal inn i regjering, konkluderer Skei Grande, vel vitende om at dét kan bety tøffe forhandlinger med statsminister Erna Solberg etter valget. 31 punkter ¶
DB170328 Psykiater Helgerud og spesialpsykolog Bjørn Solbakken konkluderer med at den unge mannen kan ha vært i såkalt rusframkalt psykose under drapet - men dette kvalifiserer ikke til strafferettslig tilregnelighet. 26-åringens forsvarere Joar Berg Henjum og Ali Reza Afshar søker på sin side å vise at klienten er utilregnelig og må underlegges psykiatrisk behandling,
DA170328 Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer , mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.
AP170328 Sosiale medier fungerer som en katalysator for alvorlig ungdomsvold, konkluderer en engelsk forskningsrapport fra januar i år.
AP170328 Dette kan igjen bli filmet og kringkastet på sosiale medier, i en voldelig sirkel av hevn », konkluderer forskerne.
AP170328 Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer , mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.
AA170328 Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer , mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.
AA170328 Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer , mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.
DN170327 Som en konsekvens stiller markedet spørsmål ved om Trump kan møte mer motstand ved å få gjennom de lovte skattekuttene og infrastrukturinvesteringene, konkluderer Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.
DA170326 - Det reduserte tempoet i utviklingen av nye kullkraftverk tilsier at målene i Parisavtalen om en global oppvarming på under 2 grader, er innen rekkevidde, konkluderer Greenpeace, Coalswarm og Sierra Club i sin rapport.
DA170325 Det er ganske talende, konkluderer Kristian Steinnes, professor med Europa som spesialfelt på NTNU.
DA170325 Derfor konkluderer Hotelschool-rapporten med at Airbnb ofte øker de sosioøkonomiske forskjellene i mange byer, fordi prisene på både eiendommer og utleieleiligheter stiger, fordi folk heller vil leie ut rom på korttidsbasis til turistene framfor å leie ut langtidsleie til lokale til en lavere pris.
DA170325 Riksrevisjonen konkluderer med at Politidirektoratet ikke har etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig, og mener direktoratet ikke utarbeidet nærmere prosedyrer for å peke ut objekter som ska
VG170324 Både masteroppgaven og tidligere nevnte utvalgsrapport konkluderer med at NIF IT burde sette ut flere IT-tjenester på anbud, istedenfor å lage alt fra bunnen av selv.
SA170324 Alle faglige vurderinger og til og med en egen offentlig utredning, NOU 2005:11, konkluderer med at fylkeskommunen er et godt og velegnet forvaltningsnivå for den offentlige tannhelsetjenesten.
DB170324 Den pakistanske journalisten Kunwar Khuldune Shahid konkluderer helt korrekt at Pakistan må akseptere ahmadiyyamuslimer som muslimer for å vinne sin kamp mot Jihadisme.
BT170324 Høyesterett reduserer straffen til Gulating lagmannsrett på tre års fengsel med seks måneder og konkluderer dermed med at den opprinnelige dommen fra Nordhordland tingrett var korrekt.
AP170324 Etterforskningen konkluderer med at måten operasjonen ble gjennomført på og hensikten med den, var innenfor rammene for hva politiet kan gjøre for å avsløre straffbare forhold.
AA170324 Etterforskningen konkluderer med at måten operasjonen ble gjennomført på og hensikten med den, var innenfor rammene for hva politiet kan gjøre for å avsløre straffbare forhold.
AA170324 Høyesterett reduserer straffen til Gulating lagmannsrett på tre års fengsel med seks måneder og konkluderer dermed med at den opprinnelige dommen fra Nordhordland tingrett var korrekt.
SA170323 Jeg tror at SV også ville være tjent med å vente på denne utredningen før de konkluderer .
SA170322 Miljødirektoratet har tidligere utgitt en rapport som konkluderer med at det « er sannsynlig at Lysefjorden representerer et meget sårbart system som har en næringsfattig natur, og at selv små forandringer i tilførslene kan påvirke forholdene dramatisk ».
DA170322 Dette er det rom for innen EUs direktiv for audio-visuelle tjenester, AMT-direktivet, konkluderer NFI i sin rapport.
AA170322 - Han konkluderer på hva kontroll- og konstitusjonskomiteen måtte mene.
AA170322 - Denne undersøkelsen bør egentlig legge diskusjonen død, konkluderer direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.
VG170321 Rapporten konkluderer at egyptiske myndigheter effektivt har kvelt en gryende demokratisering av egyptiske universiteter gjennom juridiske, administrative og sikkerhetsmessige angrep på studenter.
SA170321 » - Vi kan vel trygt si at paragrafen ikke blir overholdt om man henger bak på en buss, konkluderer han.
DN170321 Hadde vi fått flere henvendelser på samme kontor, så kunne det vært grunn til å gå videre med det, sier Haugseth, som presiserer at ombudet ikke konkluderer hvorvidt det var snakk om lokkepris eller ikke i dette tilfellet.
DB170321 Bakgrunnen for utspillet til Countrysides Hotels er en svensk SIFO-undersøkelse som konkluderer med at hver femte svenske ikke synes partneren investerer nok engasjement i forholdet.
DB170321 Samtidig konkluderer hun med at skolen har gjort alt rett.
DB170321 - Vi må vente på hva de konkluderer med for å avgjøre om det er greit og rykke tilbake i husene, sier han.
DA170321 I sin rapport konkluderer Riksrevisjonen med at politiet og Forsvaret ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, og kritiserer etatene for mangelfullt samarbeid.
BT170321 Nå har Statens havarikommisjon for transport gransket havariet og konkluderer med at styrten skyldes feil på en ledning.
BT170321 Kommisjonen konkluderer med at magneten, som inngår i flyets tenningssystem, kortsluttet.
AP170321 Politifact faktasjekker påstandene hennes og konkluderer med at de er falske.
SA170320 Venter man, blir det bare dyrere å omstille seg i fremtiden, konkluderer IRENA.
DB170320 Anbefales, konkluderer Lars O.
DB170320 Det var utfordrende fordi jeg var en liten gutt som jobbet sammen med disse store stjernene, sier han, og konkluderer : ¶
DA170320 NFIs rapport konkluderer med flere anbefalinger : ¶
BT170320 Venter man, blir det bare dyrere å omstille seg i fremtiden, konkluderer IRENA.
AA170320 Venter man, blir det bare dyrere å omstille seg i fremtiden, konkluderer IRENA.
AA170320 Menneskesmuglere må bekjempes, grenseovervåkingen må styrkes, og utsendelser fra EU må intensiveres, konkluderer EU etter et møte med nordafrikanske ledere.
AA170320 - Det er ikke tvil om at kvinnen sovnet bak rattet, konkluderer Sør-Trøndelag tingrett.
AA170320 Penger alene er altså ikke det som gjør folk lykkelige, men det hjelper, konkluderer AP.
BT170319 Den konkluderer med at politiet og Forsvaret fortsatt ikke evner å samarbeide om å sikre viktige bygg og installasjoner.
BT170319 Den konkluderer med at politiet og Forsvaret fortsatt ikke evner å samarbeide om å sikre viktige bygg og installasjoner.
DB170318 På tilsvarende grunnlag vil Johaug ha fradragsrett, og da er det ingen skatteplikt hendelse om Skiforbundet dekker kostnadene, konkluderer Banoun.
DB170318 - Det er uheldig at man konkluderer med at man ligger bedre an enn nasjonalt nivå på mobbing, når du kan gå inn å se at det er flere som sier de blir mobbet flere ganger i uka, sier Petter Haagensen seniorrådgiver i Udir.
DB170318 - Chuck du var fantastisk, og musikken din vil være med oss for alltid, konkluderer den britiske musikeren.
VG170317 Likevel konkluderer den eksterne Rio-evalueringen med at « den norske modellen » er den rette.
VG170317 Grunnen til fengslingene er brudd på terrorlovgivningen i Tyrkia, og Justisdepartementet i Tyrkia konkluderer også med at de ikke er fengslet for deres journalistikk, men deres medlemskap i ulovlige organisasjoner eller partier.
DB170317 Rapporten konkluderer med at det norske vedtaket vil øke utslippene globalt med mellom 90.000 og 700.000 tonn CO2 i 2020.
AA170317 Det er grunnet alvoret i saken og at kommuneadvokaten konkluderer så nært opp til utilbørlighet.
AA170317 - Vi forutsetter at regjeringen foretar en reell evaluering og vil avvente høringsrunden før vi konkluderer , sa Aps innvandringspolitiske talsperson Helga Pedersen til NTB i januar.
AA170317 - Vi forutsetter at regjeringen foretar en reell evaluering og vil avvente høringsrunden før vi konkluderer , sa Aps innvandringspolitiske talsperson Helga Pedersen til NTB i januar.
FV170316 - Det som nå skjer, er ikke holdbart, da det kan skade forbrukerne, konkluderer hun. ( ©NTB ) ¶
DN170316 - Det som nå skjer, er ikke holdbart, da det kan skade forbrukerne, konkluderer hun. ( ©NTB ) ¶
DB170316 Studiene til professor Hughes konkluderer med at 67 prosent av korallene nord for byen Port Douglas er døde.
DB170316 « Forestillingen om at man bare kan utvise fiendtlighet mot en gruppe mennesker om man går etter alle på en gang er fundamentalt feil », konkluderer dommer Watson.
DB170316 - Det som nå skjer, er ikke holdbart, da det kan skade forbrukerne, konkluderer
DB170316 Forskningen, presentert i The Lancet, konkluderer med at kjernekraft er en svært trygg energikilde.
DB170316 Ecofys-rapporten, som konkluderer med at atomkraft alt i alt gir gir mye miljø for pengene.
DA170316 - Det som nå skjer, er ikke holdbart, da det kan skade forbrukerne, konkluderer hun.
BT170316 - Det som nå skjer, er ikke holdbart, da det kan skade forbrukerne, konkluderer hun. ( ©NTB ) ¶
BT170316 Øst - Vest-utredningen konkluderer med at armen mellom Bergen og E134 er et av de mest lønnsomme samferdselsprosjektet som er kalkulert.
AP170316 « Rase, identitet og patriotisme banet Ruttes vei til suksess », konkluderer Financial Times' Europa-redaktør Tony Barber.
AP170316 Professorene Ståle Pallesen og Knut Tjøl Gjesdal konkluderer forskjellig om hva som er den mest sannsynlige årsak til at ulykkesbilen havnet oppe på fortauet.
AP170316 Professorene Ståle Pallesen og Knut Tjøl Gjesdal konkluderer forskjellig om hva som er den mest sannsynlige årsak til at ulykkesbilen havnet oppe på fortauet.
AP170316 « Med en styringsrente nær dagens nivå er det utsikter til at prisveksten etter hvert vil ta seg opp igjen », konkluderer banken i pressemeldingen.
AP170316 - Det som nå skjer, er ikke holdbart, da det kan skade forbrukerne, konkluderer hun. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Slik konkluderer en komité i det britiske parlamentet.
AA170316 Flere undersøkelser gir ikke grunn til å åpne noen etterforskning av Blair, konkluderer Public Administration and Constitutional Affairs Committee.
AA170316 - Det som nå skjer, er ikke holdbart, da det kan skade forbrukerne, konkluderer hun.
AA170316 - Det som nå skjer, er ikke holdbart, da det kan skade forbrukerne, konkluderer hun.
AA170316 - Det som nå skjer, er ikke holdbart, da det kan skade forbrukerne, konkluderer hun. ( ©NTB ) ¶
AA170316 - Det som nå skjer, er ikke holdbart, da det kan skade forbrukerne, konkluderer hun. ( ©NTB ) ¶
DB170315 Han konkluderer med at vi først har et parallellsamfunn og et problem når vi har « dem som synes det er greit å bygge stereotyper og dem som gråter når de blir møtt av det ».
DA170315 Eritsland tar for seg også flere andre dommer før han konkluderer med at « samlet sett finner ikke påtalemyndigheten at noen av de gjennomgåtte avgjørelser kan tas til inntekt for at tiltalte i denne saken handlet i berettiget harme jf. strl. § 56 bokstav b.
AP170315 Stephen Quinlan, forsker ved det tyske Leibniz-instituttet, konkluderer med at det er « få tegn til en økende EU-skepsis i Irland » i en fersk rapport om EU-tallene.
AA170315 Etter denne hendelsen dro kvinnen på legevakta og i hennes journal konkluderer legen med hjernerystelse.
AA170315 Etter denne hendelsen dro kvinnen på legevakta og i hennes journal konkluderer legen med hjernerystelse.
VG170314 » Stavanger tingrett konkluderer med at « utgangspunktet for straffen for en voldtekt i denne saken er lavere enn normalstraffen på 4 år ». 36-åringen slapp unna med å betale 100 000 til hver av de voldtatte kvinnene.
SA170314 EU-domstolen konkluderer med at Bougnaoui mest sannsynlig ble forskjellsbehandlet, og at kundens krav om at hun ikke kunne bruke hodeplagg, ikke kan tas til etterretning.
DB170314 FN-kommisjonen konkluderer også med at regjeringsstyrkene med fullt overlegg angrep infrastrukturen for hovedstadens vannforsyning i desember i fjor, og på den måten truet vannforsyningen til 5,5 millioner mennesker.
DA170314 Også en evalueringsrapport utført av Rambøll konkluderer med av bruken av miljøambassadører i skolen har vært svært vellykket.
BT170314 EU-domstolen konkluderer med at Bougnaoui mest sannsynlig ble forskjellsbehandlet, og at kundens krav om at hun ikke kunne bruke hodeplagg, ikke kan tas til etterretning.
AP170314 Tiltalte skal etter dette frifinnes », konkluderer Hellesnes.
AA170314 Etter å ha analysert været og studert klimarekorder, konkluderer forskerne med at mangrovene rett og slett døde av tørke.
AA170314 FN-kommisjonen konkluderer også med at regjeringsstyrkene med fullt overlegg angrep infrastrukturen for hovedstadens vannforsyning i desember i fjor, og på den måten truet vannforsyningen til 5,5 millioner mennesker.
AA170314 Rapporten konkluderer med at antallet klager knyttet til forsikringene er høyt, og at konfliktnivået er økende ved at stadig flere saker går til Finansklagenemnda eierskifte og domstoler.
AA170314 Rapporten konkluderer med at antallet klager knyttet til forsikringene er høyt, og at konfliktnivået er økende ved at stadig flere saker går til Finansklagenemnda eierskifte og domstoler.
AA170314 Nå føler jeg et behov for å gå nærmere inn i dette før jeg konkluderer , sier Iversen.
SA170313 - De er ganske like, konkluderer Guled og Mergim om de to brødrene som utgjør to tredjedeler av en søskenflokk av fotballspillere.
FV170313 - De er ganske like, konkluderer Guled og Mergim om de to brødrene som utgjør to tredjedeler av en søskenflokk av fotballspillere.
DB170313 For 30 prosent av oss med nisseluer mener at dem som trasker opp løvebakken daglig for å bruke pengene våre snakker et språk som er utydelig eller svært utydelig, konkluderer InFact etter å ha ringt rundt til allmuen med en nysgjerrig hilsen fra Ordnett.
DB170313 Det har fått ham til å se bedre ut, konkluderer Blunt.
BT170313 - De er ganske like, konkluderer Guled og Mergim om de to brødrene som utgjør to tredjedeler av en søskenflokk av fotballspillere.
AP170313 - De er ganske like, konkluderer Guled og Mergim om de to brødrene som utgjør to tredjedeler av en søskenflokk av fotballspillere.
AA170313 Nå skal vi etterforske videre og gjennomføre det vi mener gjenstår av undersøkelser, før vi konkluderer , sier Sand.
SA170312 - Vi skal hjem å trene på å bli bedre på siste tredelen av banen for å være fantastisk gode når serien begynner, konkluderer RBK-vingen.
DB170312 Denne konkluderer også med at statlig overvåkning av nettet kan være en trussel mot meningsmangfold og minoriteter, ifølge Vice.
DA170312 Det har stor verdi for Stavanger sentrums identitet og kan bare applauderes, konkluderer byantikvar Hanne Windsholt ¶
AP170312 - Vi skal hjem å trene på å bli bedre på siste tredelen av banen for å være fantastisk gode når serien begynner, konkluderer RBK-vingen.
VG170310 Det kan jo hende hun vil videreutvikle treningsmetodene, sier Bjørndalen og konkluderer slik : ¶
VG170310 Derfor må forsvarssjefens råd til regjeringen bli en offentlig debatt, før regjeringen konkluderer med sitt syn overfor Stortinget, sier Elvestuen, ¶
SA170310 - Helt uforståelig, konkluderer advokat Inger Marie Sunde om etterforskningen av helikopterlederen for korrupsjon.
DN170310 Likevel konkluderer analysen med at selskapet må skrive ned verdiene for 896 millioner kroner.
DB170310 Det bør Therese også få lov til, konkluderer Saarinen.
DB170310 Bør man da åpne opp for å gi lavere straffer hvis dømmende instans - som i Johaugs tilfelle - konkluderer med at dopingstoffet ikke ble tatt med hensikt og ikke hadde prestasjonsfremmende virkning ?
DB170310 Staten konkluderer med at « tilknytningen basert på opphold på uriktig grunnlag må ilegges liten vekt, mens forholdets alvor er meget alvorlig ».
DB170310 Dermed konkluderer de med at det vil være et uforholdsmessig tiltak å utvise Mahamud fra Norge med varig innreiseforbud.
DB170310 Det er imidlertid ikke mulig å forutsi tidspunktet for en slik test basert på de siste bildene », konkluderer 38 North.
DB170310 ¶ UTØYA : En ny rapport konkluderer med at flere av de overlevende opplevde at behandlingstilbudet de fikk i etterkant, forsvant fort.
DB170310 International Energy Agency ( IEA ) konkluderer i sitt arbeid med at « ILUC could be prevented when food, feed and fiber production are married to good agricultural practice ».
AP170310 « Jeg har lest meg opp på saken å forstår nå at kjønn handler om identitet heller enn ytre kjønnsorganer, » konkluderer Kikut.
AP170310 Rapporten konkluderer med at utviklingen innen helse de siste ti årene ikke er bærekraftig på sikt.
AA170310 - Vi sier at dersom staten skal prøve et lokalt vedtak, så skal det legges større vekt på lokaldemokratiet - det skal være velbegrunnet dersom staten konkluderer annerledes enn kommunen, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
DB170309 En nylig publisert, britisk undersøkelse konkluderer med at mennesker som har fugler i nærheten, blir mindre preget av stress, depresjoner og angst.
DB170309 GODKJENT : Men heller ikke så mye mer enn det, mener Dagbladet anmelder, som konkluderer med terningkast 3.
DA170309 Slik konkluderer Framtiden i våre hender ( FIVH ) i en ny rapport, etter å ha studert gullindustrien i detalj.
AP170309 Men en studie utført av forskere ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus, konkluderer med at Salutt-prosjektet ikke har hatt noen statistisk signifikant effekt på utelivsvolden, selv om volden i Oslo totalt sett er noe redusert.
AP170309 En studie utført av forskere ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus, konkluderer med at Salutt-prosjektet ikke har hatt noen statistisk signifikant effekt på utelivsvolden FOTO : Vegard Grøtt ¶
AP170309 I dommen konkluderer tingrettsdommeren med at « gjentagelsesfaren synes redusert, men gjør seg fortsatt gjeldende ».
AA170309 " Helsetilsynet konkluderer med at blødningene, som oppsto flere dager etter inngrepene, høyst sannsynlig skyldtes dyp varmeskade etter diatermibruk ", heter det i tilsynsrapporten fra Statens helsetilsyn.
AA170309 Statistisk sentralbyrå konkluderer med at klimautslippene vil øke.
VG170308 », skriver kommisjonen, og konkluderer med at de nye bevisene kan resultere i en vesentlig mildere dom.
DB170308 Bekymringen ble lagt i skuffen », konkluderer Helsetilsynet.
DB170308 De konkluderer med at Forsvaret viste svært lite om hva flyene skulle brukes til da de ble solgt.
BT170308 Regjeringen ønsker nå å få innspill til forslagene før den konkluderer .
AP170308 - Dette er et veldig klart signal om at Putin ønsker å justere den undertrykkende politiske kulturen som har festet seg her i landet, konkluderer menneskerettighetsaktivisten Leonid Nikitinskij i Novaja Gazeta.
AP170308 Stortingets kontrollkomité konkluderer med sterk kritikk mot presidentskapets for håndteringen av EOS-saken.
AP170308 Kontrollkomiteen konkluderer slik : ¶
AP170308 Regjeringen ønsker nå å få innspill til forslagene før den konkluderer .
AA170308 Regjeringen har sendt forslaget ut på høring for å få innspill før den konkluderer .
VG170307 Nok et utvalg konkluderer med at kontantstøtten bør avvikles.
VG170307 Leder Nok et utvalg konkluderer med at kontantstøtten bør avvikles.
VG170307 Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.
SA170307 juli, konkluderer med at svikten i arbeidet med såkalt objektsikring, er " svært alvorlig ".
SA170307 To uavhengige psykologspesialister har testet henne på ny, og begge konkluderer med at hun ikke har en « lett psykisk utviklingshemning ».
SA170307 Dette er et stort sjokk for danskene, konkluderer Solbakken.
FV170307 Dette er et stort sjokk for danskene, konkluderer Solbakken.
DN170307 En ny SSB-rapport, laget på oppdrag fra Aftenposten og flere andre aviser, konkluderer med at regjeringens varslede bruk av mer såkalt konvensjonelt biodrivstoff vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2.
DN170307 Likevel konkluderer retten med å gi Prestegården medhold.
DB170307 - Det er en kar som vil få interessen til å øke, og dra litt mer tilskuere, konkluderer Nannskog.
DB170307 Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.
DA170307 Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.
DA170307 Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.
BT170307 Når rapporten konkluderer med at forslaget til nybygg kun bryter med fredningsbestemmelsene for parken, og ikke med fredningsbestemmelsene for selve bygget, er dette en grov feilvurdering.
AP170307 Dette er et stort sjokk for danskene, konkluderer Solbakken.
AA170307 Men EU-retten gir dem ikke plikt til det, konkluderer EU-domstolen i Luxembourg.
AA170307 En ny SSB-rapport, laget på oppdrag fra Aftenposten og flere andre aviser, konkluderer med at regjeringens varslede bruk av mer såkalt konvensjonelt biodrivstoff vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2.
AA170307 juli, konkluderer med at svikten i arbeidet med såkalt objektsikring, er " svært alvorlig ".
AA170307 Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.
VG170306 Etter ti dager konkluderer obduksjonsrapporten med hva som forårsaket filmstjernens brå død.
SA170306 Et overforbruk av digitale enheter blant barn og unge vil føre til søvnmangel, lavere søvnkvalitet og høyere trøtthetsnivå på dagtid, konkluderer undersøkelsen.
FV170306 Et overforbruk av digitale enheter blant barn og unge vil føre til søvnmangel, lavere søvnkvalitet og høyere trøtthetsnivå på dagtid, konkluderer undersøkelsen.
BT170306 Et overforbruk av digitale enheter blant barn og unge vil føre til søvnmangel, lavere søvnkvalitet og høyere trøtthetsnivå på dagtid, konkluderer undersøkelsen.
BT170306 Et overforbruk av digitale enheter blant barn og unge vil føre til søvnmangel, lavere søvnkvalitet og høyere trøtthetsnivå på dagtid, konkluderer undersøkelsen.
AP170306 Et overforbruk av digitale enheter blant barn og unge vil føre til søvnmangel, lavere søvnkvalitet og høyere trøtthetsnivå på dagtid, konkluderer undersøkelsen.
VG170305 » Slik konkluderer mediekritiker og tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal, i et innlegg på Facebook.
VG170305 Han sier røntgenbildene alene aldri kan gjøre at de konkluderer med at en person er over 18 år.
SA170305 Men det er jo ikke medalje, så det er ikke godt nok, konkluderer han.
DN170305 Dansk politi konkluderer med at Ateas toppsjef i Danmark, Morten Felding, ikke har gjort noe ulovlig.
DB170305 - Praten om sykkeltaktikk og å kjøre opp kaptein Hellner, viste seg å bare være tomme ord, konkluderer Pettersson.
BT170305 Men det er jo ikke medalje, så det er ikke godt nok, konkluderer han.
AP170305 Men det er jo ikke medalje, så det er ikke godt nok, konkluderer han.
VG170304 - Jeg hadde mer inne enn jeg fikk vist, konkluderer han angående VM i februar.
DB170304 - DNA-FEIL : En ny forskningsrapport konkluderer med at de siste mamutene på jorda døde som følge av omfattende genmetiske mangler.
DB170304 De konkluderer med at Forsvaret viste svært lite om hva flyene skulle brukes til da de ble solgt.
AP170304 Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Sør-Hålogaland bispedømmeråd brøt loven da en sogneprest ikke fikk en jobb fordi hun er kvinne.
AA170304 Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Sør-Hålogaland bispedømmeråd brøt loven da en sogneprest ikke fikk en jobb fordi hun er kvinne.
VG170303 Men jeg tror det er bra, konkluderer hun.
SA170303 Vi konkluderer med at vi har fått en fullverdig ankermann i Finn Hågen Krogh, sier Torgeir Bjørn.
SA170303 Han konkluderer på følgende måte : ¶
FV170303 Vi konkluderer med at vi har fått en fullverdig ankermann i Finn Hågen Krogh, sier Torgeir Bjørn.
FV170303 Han konkluderer på følgende måte : ¶
DB170303 - Det er bra at de går ut og dementerer disse profilene, konkluderer svensken.
DB170303 De konkluderer med at Forsvaret viste svært lite om hva flyene skulle brukes til da de ble solgt.
DB170303 Den rettspsykiatriske rapporten som ble fremlagt i tingretten konkluderer imidlertid med at mannens psykiske helse ikke kan klasifiseres som alvorlig.
DB170303 Fylkesmannen konkluderer at barnevernet brøt loven på flere punkter da en dømt overgriper fikk flytte inn hos en familie hvor han i to år misbrukte stedatteren.
BT170303 Vi konkluderer med at vi har fått en fullverdig ankermann i Finn Hågen Krogh, sier Torgeir Bjørn.
AP170303 Menn ferdes oftere på farligere kjøretøy, konkluderer Ragnøy.
AP170303 Mange hadde for høy fart som førte til utforkjøringsulykke, konkluderer Veivesenet.
AP170303 Vi konkluderer med at vi har fått en fullverdig ankermann i Finn Hågen Krogh, sier Torgeir Bjørn.
AA170303 Fylkesmannen konkluderer at barnevernet brøt loven på flere punkter da en dømt overgriper fikk flytte inn hos en familie hvor han i to år misbrukte stedatteren.
DB170302 - Johan er min reddende engel, konkluderer hun i dag.
AP170302 Det er derimot et bilde på at det kan være lurt å sette tall inn i en større sammenheng før man konkluderer hva de betyr og hvilke tiltak som bør settes i verk.
VG170301 De to førstnevnte opplyser selv at de er 17 år gamle, mens UDIs test konkluderer med at de er 19.
VG170301 « Lagmannsretten er kommet til at Anders Behring Breivik ikke er eller har vært utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling », konkluderer lagmannsretten.
FV170301 Det er ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig mental sårbarhet, konkluderer dommerne.
DN170301 " Riksadvokaten konkluderer med at påstanden om inhabilitet ikke fører frem, og at klagene utover dette må avvises ", heter det i en melding fra Riksadvokaten.
DN170301 Trump har ført til små markedsreaksjoner, konkluderer analytikerne.
DN170301 Han har vært med å utforme rapporten som konkluderer med at endringer i permitteringsperioden må gjøres med varsomhet.
DN170301 Han har vært med å utforme rapporten som konkluderer med at endringer i permitteringsperioden må gjøres med varsomhet.
DB170301 De konkluderer med at Forsvaret viste svært lite om hva flyene skulle brukes til da de ble solgt.
DB170301 EVO Konsept konkluderer med at når det gjelder etterspørsel etter el-sykler og el-transportsykler, så fungerer kommunens tiltak ved å skape oppmerksomhet og interesse rundt det.
DB170301 De konkluderer med at Forsvaret viste svært lite om hva flyene skulle brukes til da de ble solgt.
DA170301 Når sistnevnte konkluderer på den måten, henger det sammen med følgende : ¶
DA170301 Rapporten konkluderer med at endringer i regelverket må gjøres med varsomhet, ikke minst fordi regelverket gjelder for hele landet og på tvers av næringer, uavhengig av eventuelle forskjeller i etterspørselen etter arbeidskraft.
AP170301 « Wall street ga president Trumps første tale til kongressen stående applaus », konkluderer CNN i en artikkel.
AP170301 Ja, utelukkelse fra fellesskap innebærer en « betydelig psykisk belastning som kan påføre den innsatte skade », men nei, det er ikke er klare indikasjoner på at Behring Breivik er påført isolasjonsskader under soningen, konkluderer de.
AP170301 - Hvis samfunnet ønsker en slutt på volden i fengslene, er det smarteste å skille overgrepsdømte fra andre, mener han, og konkluderer : ¶
AA170301 Både det syriske regimet og opprørerne begikk krigsforbrytelser, inkludert kjemiske våpenangrep, i kampene om Aleppo i fjor, konkluderer FN.
AA170301 Det er ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig mental sårbarhet, konkluderer dommerne.
AA170301 Rapporten konkluderer med at endringer i regelverket må gjøres med varsomhet, ikke minst fordi regelverket gjelder for hele landet og på tvers av næringer, uavhengig av eventuelle forskjeller i etterspørselen etter arbeidskraft.
VG170228 * Etterforskningen konkluderer med at ingen andre enn annenflygeren Andreas Lubitz var skyld i styrten.
DN170228 Rapporten konkluderer med at forskeren får kritikk, men at han samtidig ikke har opptrådt vitenskapelig uredelig.
DN170228 Aker-sjef Øyvind Eriksen sier tallene taler for seg, og konkluderer med at 2016 var et godt år for Aker.
DN170228 Hvis du selger eller kjøper svarte renholdstjenester til private hjem, er sjansen for å bli tatt " nesten lik null ", konkluderer en ny rapport.
DB170228 - Skremmende, konkluderer Mirror som også spør om tatoveringen er « den verste fotballtatoverinen noensinne ».
DB170228 De konkluderer med at Forsvaret viste svært lite om hva flyene skulle brukes til da de ble solgt.
AA170228 Hvis du selger eller kjøper svarte renholdstjenester til private hjem, er sjansen for å bli tatt " nesten lik null ", konkluderer en ny rapport.
AA170228 Hvis du selger eller kjøper svarte renholdstjenester til private hjem, er sjansen for å bli tatt " nesten lik null ", konkluderer en ny rapport.
VG170227 MinMote konkluderer med at Ryan Gosling var blant de best kledde mennene på Oscar-gallaen.
VG170227 Forskerne bak rapporten konkluderer med at forskjellen mellom heterofile kvinner og de andre gruppene kan reduseres.
DN170227 - Jeg tror ikke Le Pen vil vinne, konkluderer Chabert.
DB170227 De konkluderer med at Forsvaret viste svært lite om hva flyene skulle brukes til da de ble solgt.
AP170227 » Hun konkluderer : ¶
AA170227 Nå har vi vært inne og undersøkt leiligheten og det er ingen andre involvert i hendelsen, slik vi konkluderer nå.
VG170226 Etter grundige søk, konkluderer nødetatene med at ingen personer ble tatt av snømassene. 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶
DB170226 - Den ballen er lagt død, konkluderer han.
DB170226 I filmen konkluderer han med at noen av vitnene ble paralysert av frykt da de hørte Kitty Genoveses skrik, mens andre med vilje så en annen vei.
DB170226 Lærdommen får bli at en rose på hver pupp ALDRI er en god idé, konkluderer moteeksperten.
VG170225 - Jeg har følt at ting har gått som planlagt inn mot VM, så akkurat nå må jeg nok tenke meg litt om før jeg konkluderer med noe.
DA170225 - Jeg har egentlig følt at ting har gått bedre og bedre inn mot VM, så akkurat nå må jeg nok tenke meg litt om før jeg konkluderer med noe, sa Østberg til pressen etter målgang. 26-åringen er, til tross for svak form, klar på at hun er god nok til å forsvare Norge på stafetten.
VG170224 Vi ser jo bare dumme ut, konkluderer Northug,.
VG170224 - GYLDIG VEDTAK : Advokatfullmektig Ellen Idun Lersbryggen Drolsum konkluderer sin prosedyre med at UNEs vedtak må anses gyldig.
DN170224 Analysen konkluderer med at dagens oljeprise ikke er bærekraftige hverken for oljebransjen eller Opec.
DB170224 Videre konkluderer svenskene med at kompetansebygging er nøkkelen til framtidig velferd i et digitalt samfunn.
DB170224 Men den store ulempen er at jeg ikke kan ha Tinder, hehe, konkluderer hun.
AP170224 Han ser nå at det er to sannsynlige utganger på denne saken, enten at statsadvokaten konkluderer med at intet straffbart forhold antas å foreligge eller at saken henlegges ut fra bevisets stilling.
VG170223 « De opplysninger som har fremkommet om politiets hastighet, avstand til motorsykkelen og bruk av signalanlegg ga ikke holdepunkt for at politiets opptreden var uforsvarlig », konkluderer Spesialenheten.
VG170223 OMSTRIDT : Politidirektoratet og politidirektør Odd Reidar Humlegård er ikke inhabil til å behandle narkovarselsaken i Bergen-politiet, konkluderer Justisdepartementet i en fersk avgjørelse.
VG170223 Fosteret og barnet som ammes kan gå glipp av fordelene som fisken gir for utvikling av nervesystemet dersom mor spiser lite fisk, konkluderer VKM.
VG170223 Det er bilder av to personer som har mer likheter enn ulikheter og vi konkluderer dermed med en sannsynlighetsovervekt, med forbehold om at vi er under utdannelse, og at det ikke er en god bildekvalitet.
DN170223 Om banker i Norge konkluderer tilsynet med følgende : ¶
DB170223 Helt fantastisk, konkluderer hun.
DB170223 - Det er noe med Maiken og mesterskap, det er bare å ta av seg hatten, konkluderer NRKs kommentatorer.
DB170223 Som førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk og franskdidaktikk, konkluderer Eva Thue Vold derfor med følgende : ¶
DB170223 De konkluderer med at stiftelsens tidligere styreleder Michael Metz Mørch er ansvarlig for deler av milliontapet.
DB170223 Ulike meningsmålinger konkluderer verken med det ene eller det andre, men vitner om velgernes ekstreme forvirring og labilitet.
DA170223 " Resultatene i inneværende sesong har satt klubbens Premier League-status i fare, og styret konkluderer motvillig med at et bytte av sportslig ledelse er nødvendig til klubbens beste ", står det.
DA170223 Deloitte-rapporten - som uforståelig nok var hemmelig fram til torsdag - konkluderer med Bergen på førsteplass og Stavanger på andreplass.
BT170223 Regjeringen nekter av ukjente årsaker å vise den frem, men BT har fått opplyst at rapporten konkluderer med at fondet bør legges til Bergen.
AA170223 Politiet opptrådte forsvarlig, konkluderer Spesialenheten.
VG170222 De konkluderer derfor uten forbehold at « politiet kan derfor ikke ha aksjonert med dette som grunnlag ».
VG170222 UNE konkluderer dermed med at Mahad er djiboutisk ikke somalisk.
DB170222 - Rapporten konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte akuttsykehuset fra Hammerfest til Alta, dersom det uansett skal bygges nytt sykehus i regionen, står det på Oslo Economics nettside.
DB170222 I kampanjen « Do it Forever », konkluderer Spies med at « du ikke slutter å ha sex fordi du blir gammel, du blir gammel fordi du slutter å ha sex ».
DA170222 Hvis Moss tingrett konkluderer med at det har skjedd en virksomhetsoverdragelse innebærer det at samtlige ansatte har rett til å beholde jobben også etter rettssaken.
AA170222 I forkant av landsmøtesesongen har Vårt Land tatt en titt på livssynspolitikken til partiene og konkluderer med at Den norske kirke får langt mindre omtale og gis færre løfter enn før forrige valg.
SA170221 - Restaurantene blir flere - og maten bedre, konkluderer Aftenbladets matanmeldere etter fire år med 100-ugå i Sandnes.
DN170221 « Vår granskning konkluderer med at den direkte årsaken til hendelsen var at store mengder gass fra reservoaret under produksjonsrørhenger ble frigjort », skriver tilsynet i en pressemelding.
DN170221 Forbrukerrådet har undersøkt samtlige aksjefond rettet mot forbrukere i Norge siden 2000, og konkluderer med at folk flest sannsynligvis kommer best ut av det med et ordinært indeksfond når de skal plassere sparepengene sine.
AP170221 Det kan også gis overtredelsesgebyr dersom vi konkluderer med at lovbruddene er alvorlige, sier Halmrast.
AA170221 Forbrukerrådet har undersøkt samtlige aksjefond rettet mot forbrukere i Norge siden 2000, og konkluderer med at folk flest sannsynligvis kommer best ut av det med et ordinært indeksfond når de skal plassere sparepengene sine.
SA170220 En konsulentrapport konkluderer med at Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ) problemfritt kan kutte 22 prosent av den administrative staben.
DN170220 Grunnleggeren av fildelingsnettstedet Megaupload, Kim Dotcom, kan utleveres til USA, konkluderer en ankedomstol i New Zealand.
DB170220 Granskerne konkluderer med 159 brudd på arbeidsmiljøloven. 2091 mulige brudd ¶
AA170220 Grunnleggeren av fildelingsnettstedet Megaupload, Kim Dotcom, kan utleveres til USA, konkluderer en ankedomstol i New Zealand.
DN170219 « Listen over utrydningstruede yrker vokser og behovet for menneskelig arbeid har aldri har vært mindre enn det er i dag », konkluderer Deloitte, og skriver at « den potensielle nedsiden av automatisering ved at den er en trussel mot egen jobb ser ikke ut til å skremme millennials ».
DN170219 Arbeidsfremtiden til unge med høyere utdannelse trues av kunstig intelligens, kognitive maskiner og robotisering, konkluderer rådgivningsselskapet Deloitte i en ny rapport.
DB170219 Granskerne konkluderer med 159 brudd på arbeidsmiljøloven.
DB170219 Konkluderer de med at det ikke har foregått noe kriminelt, er deres jobb over.
AA170219 Sør-Trøndelag tingrett konkluderer med at 16-åringen var psykotisk da han gjennomførte angrepet 31. oktober i fjor.
VG170217 Konfrontert med CGI-eventyrhelvetet « The Great Wall » konkluderer man helst med at det må være slik.
SA170217 Stavanger tingrett konkluderer med at 66-åringens henvendelse til dommeren var uheldig, uskjønnsom og svært lite ønskelig, ifølge Roganytt.
AP170217 Han konkluderer slik : ¶
AP170217 IMF konkluderer med at den greske statsgjelden ikke er på et bærekraftig nivå.
VG170216 For det internasjonale granskingsutvalget konkluderer med at det ikke har forekommet uforsvarlig medisinering av friske langrennsutøvere.
VG170216 Det ville blitt kjedelig, konkluderer Espen Skoland.
DN170216 - Vi må se innholdet fra samtalen før vi konkluderer noe, sier Warner.
DB170216 Om det internasjonale utvalget i ettermiddag konkluderer med at denne nyheten er sann, er det tidenes skandale i norsk langrenn.
AA170216 Spesialenheten konkluderer med at politiet ikke handlet straffbart ved ikke å starte etterforskning ved noen av disse tilfellene.
DB170215 * Riksrevisjonen konkluderer med at det i årene 2007 - 2012 ble brukt 7,4 milliarder kroner på de ulike CO2-prosjektene på Kårstø og Mongstad.
DB170215 En evaluering av nåværende regulering gjort av Vista Analyse konkluderer med at dagens regelverk i stor grad ivaretar hensynet til naturmangfoldet.
AP170215 Professor Michaelsen konkluderer : ¶
AA170215 Forskning på kreft hos barn er ikke et prioritert område, konkluderer en rapport, som hevder forskningen er både underbemannet og underfinansiert.
AA170215 Videre konkluderer GRECO med at Norge har fulgt opp de tre siste forslagene i rapporten fra 2014 tilstrekkelig.
DB170214 Det er en rundløype, så det bør passe meg bra, konkluderer den tidligere Sky-rytteren.
DB170214 Flere amerikanske teknologinettsteder har kommet med sine tester av klokkene, og oppsummert konkluderer de fleste testene med at oppgraderingen til Android Wear 2.0 er bra, men klokkene får trekk for batteritid ( Style ) og størrelse ( Sport ).
DB170214 Datatilsynet er helt tydelig og konkluderer med at en lov om DGF vil være ulovlig.
DA170214 Selv om Naturvernforbundet mener det er uetisk å drive jakt i paringssesongen, konkluderer departementet med at det ikke har kommet fram " nye momenter av betydning ".
BT170214 Samtidig vil Regjeringen legge frem et forslag om at man ved enhver ny etablering av statlige arbeidsplasser skal vurdere tre mulige lokaliseringer før man konkluderer .
BT170214 Samtidig vil Regjeringen legge frem et forslag om at man ved enhver ny etablering av statlige arbeidsplasser skal vurdere tre mulige lokaliseringer før man konkluderer .
AP170214 Samtidig vil Regjeringen legge frem et forslag om at man ved enhver ny etablering av statlige arbeidsplasser skal vurdere tre mulige lokaliseringer før man konkluderer .
AP170214 Samtidig vil Regjeringen legge frem et forslag om at man ved enhver ny etablering av statlige arbeidsplasser skal vurdere tre mulige lokaliseringer før man konkluderer .
AA170214 Når det gjelder luftmakt er Kina " i ferd med å bli jevnbyrdige med Vesten ", konkluderer IISS.
AA170214 Selv om Naturvernforbundet mener det er uetisk å drive jakt i paringssesongen, konkluderer departementet med at det ikke har kommet fram " nye momenter av betydning ".
VG170213 Nordlandssykehuset har ikke opptrådt uforsvarlig i forbindelse med tolkningen av celleprøver, konkluderer Fylkesmannen i Nordland.
VG170213 I sin avgjørelse konkluderer Fylkesmannen med at Nordlandssykehuset ikke har brutt kravet til forsvarlighet i spesialisthelsetjenesteloven.
DB170213 Dessverre virker det som om flertallet i utvalget konkluderer med at det bare er å pøse på mer av det samme.
AA170213 Nordlandssykehuset har ikke opptrådt uforsvarlig i forbindelse med tolkningen av celleprøver, konkluderer Fylkesmannen i Nordland.
AA170213 I sin avgjørelse konkluderer Fylkesmannen med at Nordlandssykehuset ikke har brutt kravet til forsvarlighet i spesialisthelsetjenesteloven.
AA170213 Forvent det uventede, konkluderer Glover.
DN170212 I rapporten konkluderer Pimco med at den fremvoksende vindebro-kapitalismen vil gjøre verden mer usikker og potensielt mindre stabil, fordi : ¶
DN170212 I en ny rapport fredag, kalt « The Rise of Drawbridge Capitalism », fremveksten av vindebro-kapitalismen, konkluderer verdens største obligasjonsforvalter, California-baserte Pacific Investment Management Co., eller Pimco, at tilbakefall i globalisering og spredningen av proteksjonistisk politikk verden over vil føre til at verden kan gå tilbake til tilsvar
SA170211 Klubben har søkt juridisk råd, og konkluderer altså i denne runden med at de vil si nei til gaven.
DB170211 Det er vanskelig å forstå når været er så bra, konkluderer alpinlegenden.
AP170211 Klubben har søkt juridisk råd, og konkluderer altså i denne runden med at de vil si nei til gaven.
VG170210 - Her konkluderer jo domsutvalget med en viss grad av skyld, men den laveste skyldgraden.
VG170210 Dommerne konkluderer med at « ikke er rimelig å anta at aktuell bruk av Trofodermin vil kunne gi prestasjonsfremmende effekt av clostebol », fremgår det på side 7.
VG170210 Fylkesmannen konkluderer med at sjekkliste for Trygg kirurgi ikke ble fulgt, at det skjedde følgefeil og at pasienten fikk uforsvarlig helsehjelp.
SA170210 Redusert kjøttforbruk i Norge kan bidra til en reduksjon i klimautslippene i landbruket, konkluderer en rapport utarbeidet for Miljødirektoratet.
DB170210 Ankedomstolen i San Francisco kom i natt med en kjennelse hvor de konkluderer med at kjennelsen avgitt av en føderal dommer i Seattle, blir stående.
DB170210 En slik halvering av makstiden kan like fullt være en legitim avveining, ved at man sier at det er bedre totalt sett at man konkluderer raskere om folks arbeidsevne, og så får dem ut i ( i hvert fall delvis ) jobb - selv om noen får høyere trygd enn de ellers ville fått.
BT170210 » Sør-Trøndelag tingrett konkluderer med at han er for sårbar for å sprekke ved en løslatelse dersom han opplever motgang eller isolerer seg.
BT170210 Sør-Trøndelag tingrett konkluderer nå med at Pedersen fortsatt skal sitte fengslet.
AP170210 Dommerne konkluderer med at advokaten i Det hvite hus ikke har myndighet til å binde statsetater eller gå imot en presidentordre.
AP170210 « Han kjenner ikke foreldrene, han har følgelig ingen tilknytning til dem ut over at de biologisk sett er hans foreldre, og han har derfor ikke behov for samvær », konkluderer en enstemmig lagmannsrett.
AP170210 « Han kjenner ikke foreldrene, han har følgelig ingen tilknytning til dem ut over at de biologisk sett er hans foreldre, og han har derfor ikke behov for samvær », konkluderer en enstemmig lagmannsrett.
AA170210 Redusert kjøttforbruk i Norge kan bidra til en reduksjon i klimautslippene i landbruket, konkluderer en rapport utarbeidet for Miljødirektoratet.
AA170210 Etterforskningen konkluderer dermed med at eksplosjonen var et uhell, og at den neppe skyldtes noe straffbart.
VG170209 ØKT FRUSTRASJON : UDI har gjort en internundersøkelse i norske mottak og konkluderer med at tilstanden til enslige mindreårige er forverret.
VG170209 Rapporten konkluderer med at ressursbruken per innbygger er normal i forhold til Norges rikdom og demografi.
DN170209 Vi vil i tillegg fortsette å utbetale eventuell overskuddskapital utover målsatt kapitalisering over tid, konkluderer Baastad.
DB170209 V erken Cochrane-gruppen eller forskerne bak 2015-studien konkluderer med at heroin i behandling kommer uten kostnader.
DB170209 Som Waal & co konkluderer : « Det er liten grunn til å være prinsipiell motstander av heroinassistert behandling ».
DB170209 Selv om dette ikke er statistisk signifikant, grunnet få dødsfall, er det nok til at Cochrane-gruppen konkluderer med at heroin kan gi en mulig reduksjon i dødeligheten.
DB170209 Også en forskningsgjennomgang utført av EUs organ The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ( EMCDDA ) i 2012, konkluderer på side 164 på samme måte : " Vi har nå oppnådd tilstrekkelig kunnskap til å konkludere med at betydelige kliniske fordeler kan oppnås ved å gi heroin til pasientgrupper som tidligere ble ansett for å være umulig å behandle.
DB170209 Likevel konkluderer begge forskergrupper med at dette er en behandling som bør vurderes for rusmisbrukere som vi ellers sliter med å gi god behandling.
DB170209 Heroinbehandling hjelper ikke for alt og det er ikke uten komplikasjoner, men som Cochrane-studien konkluderer på side 2 : « Når akseptert kan behandlingen hjelpe [ pasientene ] å forbli i behandling, begrense deres bruk av gatedop, redusere kriminalitet og muligens redusere dødelighet. » 2015-studien konkluderte på side 11 i samme retning : « Heroin-behandling, som del av et strengt regulert regime, e
DB170209 Cochrane-gruppen konkluderer riktig nok på side 14 med at det er et åpent spørsmål om tiltaket vil tjene inn seg selv, men den fire år ferskere studien fra den internasjonale forskergruppen, konkluderer på side 12 med at « funn fra internasjonal forskning har konsekvent demonstrert at det er betydelige økonomiske gevinster ved heroinbehandling siden det reduserer kostnaden knyttet til kriminalitet, fengsling og
DB170209 Cochrane-gruppen konkluderer riktig nok på side 14 med at det er et åpent spørsmål om tiltaket vil tjene inn seg selv, men den fire år ferskere studien fra den internasjonale forskergruppen, konkluderer på side 12 med at « funn fra internasjonal forskning har konsekvent demonstrert at det er betydelige økonomiske gevinster v
DB170209 " Likevel konkluderer altså Waal & co med det stikk motsatte.
DA170209 Her mener jeg det er viktig å få en grundig utredning før vi konkluderer om et tredje juridisk kjønn.
AP170209 Svenske immigrasjonsmyndigheter mener også at mange av asylsøkerne oppgir feil alder, og konkluderer etter helseundersøkelser med at de ikke er mindreårige.
AP170209 » Nytt fra Sunnhordland I en sak om skatt og målform konkluderer Fitjar-Posten : « Ferske tal frå Skatteetaten syner at dei fleste fitjarbuar nyttar nynorsk sjølvmelding, endå me av og til kan få eit anna inntrykk.
AA170209 " Det er ikke aktuelt for KrF å støtte en innføring av et tredje kjønn ", konkluderer Hareide.
AA170209 " Det er ikke aktuelt for KrF å støtte en innføring av et tredje kjønn ", konkluderer Hareide.
VG170208 Der hører Lahm hjemme, konkluderer han.
VG170208 Påtalemyndigheten la samtidig fram en rettspsykiatrisk rapport som konkluderer med at 19-åringen led av akutt paranoid schizofreni under knivangrepet.
DB170208 - I tillegg overskred legen en grense ved å gi Dormicum, og ved å unlate å avbryte prosedyren, konkluderer panelet.
DB170208 Heller ikke Brelin kjenner til undersøkelser som konkluderer entydig med helsefare når det gjelder trådløse produkter hjemme.
AP170208 Vi ønsker å vite konsekvensene før vi konkluderer , sier Krf-leder Knut Arild Hareide.
AA170208 Vi ønsker å vite konsekvensene før vi konkluderer , sier Krf-leder Knut Arild Hareide.
VG170207 I innlegget konkluderer hun med at sentrale europeiske ledere holder på å ødelegge forholdet mellom USA og Europa.
DB170207 - Hun skal ikke være med på noe organisert av Norges Skiforbund, konkluderer Løfshus.
DB170207 Ifølge Finansavisen konkluderer analysen med at japanske yen, amerikanske dollar og norske kroner i de fleste tilfellene kommer sterkere ut, på bekostning av australske dollar, canadiske dollar, mexicanske pesos og sørkoreanske won.
DB170207 Studien konkluderer også med at en person som bruker snus, utsetter seg for den samme eller litt høyere nikotineksponering enn en person som røyker.
DB170207 Granskerne konkluderer med 159 brudd på arbeidsmiljøloven.
AP170207 Russiske TV-kanaler konkluderer med at EU snart er historie, og ser lyst på at USAs president Donald Trump og Putin nå er verdens to mektigste mennesker.
AA170207 Dersom den politiske behandlingen konkluderer med at dette ikke er løst godt nok, har vi to valg : Vi kan enten sende planen tilbake for ny utredning eller vi kan bestemme oss for ikke å vedta den.
VG170206 - Et av de bedre vi har hatt, konkluderer Viasat-kommentator Daniel Høglund.
VG170206 Rapporten konkluderer med at vi kan vente slike forsøk fra russisk side i forbindelse med parlamentsvalgene i Europa i år.
DB170206 - Det er på tide at jeg har litt marginer nå, konkluderer Krogh.
DB170206 Det kan også bidra til økt turisme, konkluderer utvalget.
DB170206 Utvalget konkluderer her med at det ikke er et stort problem, blant annet fordi omfanget av delingsøkonomien i Norge er så lite.
DB170206 Generalløytnant Morten Haga Lunde konkluderer med at truslene i det digitale rommet mot politiske, militære og økonomiske mål i Norge er økende.
DB170206 Etterretningstjenesten konkluderer med at Norge ikke er et prioritert mål for IS eller ledelsen i al-Qaida.
DB170206 Svensk politi bekrefter at det er opprettet sak, og forteller at det skal gjennomføres avhør av vitner, før de eventuelt konkluderer om det er grunnlag for en siktelse.
VG170204 Robart konkluderer i sin kjennelse med at delstatene har myndighet til å utfordre ordren.
SA170204 Det skapte intern motstand til tiltaket, konkluderer forskerne.
DN170204 Dommer Robart konkluderer med at delstatene har myndighet til å utfordre ordren.
DN170204 Dommer Robert konkluderer med at delstatene har myndighet til å utfordre ordren.
DB170204 I artikkelen konkluderer forskerne med at « Mauritia » var en rest av superkontinentet Gondwana.
DB170204 Dommer Robert konkluderer med at delstatene har myndighet til å utfordre ordren.
DB170204 « I dag » konkluderer : « Det er artister som redigerer og skriver Dagbladet.
AP170204 - Retten konkluderer med at omstendighetene som har brakt oss hit i dag, er slik at vi må gripe inn for å oppfylle rettsvesenets grunnlovsmessige rolle i vårt tredelte statsstyre, sa dommer Robart i retten.
AP170204 The New York Times konkluderer derfor med at « Trump omfavner bærebjelker i Obamas utenrikspolitikk ».
AP170204 | Etter årelang konflikt konkluderer eksperter med at Nobelprisvinner Walesa var informanten « Bolek » ¶
AP170204 Det skapte intern motstand til tiltaket, konkluderer forskerne.
SA170203 I rapporten Grizzly Steppe konkluderer FBI med at russiske datakriminelle står bak angrepene mot demokratenes dataservere og en rekke andre politikere, institusjoner og organisasjoner i en rekke land.
SA170203 Vi er enda ikke tilbake til de dagene der Stavanger var det stedet i landet hvor man solgte boliger raskest, konkluderer Bertelsen.
SA170203 Vi er enda ikke tilbake til de dagene der Stavanger var det stedet i landet hvor man solgte boliger raskest, konkluderer Bertelsen.
DN170203 « Det er åpenbart rom for store overraskelser - sannsynligvis stygge overraskelser », konkluderer Capital Economics.
DB170203 Rapporten konkluderer med at sykehjemmene som klarer å opprettholde et lavt sykefravær, er de som har tatt grep innen oppfølgning av sykmeldte, arbeidsmiljø og omdisponering av ressurser.
AP170203 Den amerikanske avisen konkluderer derfor med at de siste uttalelsene om Israel og Russland i sum innebærer at « Trump omfavner bærebjelker i Obamas utenrikspolitikk ».
AP170203 I rapporten Grizzly Steppe konkluderer FBI med at russiske datakriminelle står bak angrepene mot demokratenes dataservere og en rekke andre politikere, institusjoner og organisasjoner i en rekke land.
AP170203 Den amerikanske avisen konkluderer derfor med at de siste uttalelsene om Israel og Russland i sum innebærer at « Trump omfavner bærebjelker i Obamas utenrikspolitikk ».
AP170203 I rapporten Grizzly Steppe konkluderer FBI med at russiske datakriminelle står bak angrepene mot demokratenes dataservere og en rekke andre politikere, institusjoner og organisasjoner i en rekke land.
SA170202 Her skriver Tek.no at de sjeldent har sett mer rot med et produkt de har testet, og konkluderer med at man bør « styre unna » totusenkroners hodetelefonene til Kygo Life.
DN170202 Rapporten, som ble publisert mandag, konkluderer med at det er mulig å etablere en slik inngrepshjemmel.
BT170202 Her skriver Tek.no at de sjeldent har sett mer rot med et produkt de har testet, og konkluderer med at man bør « styre unna » totusenkroners hodetelefonene til Kygo Life.
AP170202 Her skriver Tek.no at de sjeldent har sett mer rot med et produkt de har testet, og konkluderer med at man bør « styre unna » totusenkroners hodetelefonene til Kygo Life.
AA170202 Og sørg for riktig timing, konkluderer de fem.
VG170201 Hasj er det uansett, konkluderer han.
SA170201 Innvandring kan utfordre den tverrpolitiske oppslutningen om velferdsstatens grunnstruktur, konkluderer rapporten, som ble lagt fram onsdag.  ¶
SA170201 Dette er den aller beste måte å shoppe på, konkluderer hun.
FV170201 Dette er den aller beste måte å shoppe på, konkluderer hun.
DB170201 Rapporten, som konkluderer med at Veireno hadde brutt arbeidsmiljøloven 344 ganger, baserer seg på et stedlig tilsyn og gjennomgang av timelistene til 29 Veireno-ansatte fra oktober måned.
DB170201 Innvandring kan utfordre den tverrpolitiske oppslutningen om velferdsstatens grunnstruktur, konkluderer rapporten, som ble lagt fram onsdag.
BT170201 Dette er den aller beste måte å shoppe på, konkluderer hun.
AP170201 « Innvandring vil altså forsterke fremtidige kutt i offentlige velferdstilbud eller økninger i skattebyrden som følge av eldrebølgen og avtagende inntekter fra olje- og gassproduksjonen », konkluderer utvalget.
AP170201 Med lavere oljeinntekter vil scenarioet bli enten kutt i det offentlige velferdstilbud eller økte skatter, konkluderer utvalget.
AP170201 Dette er den aller beste måte å shoppe på, konkluderer hun.
DB170131 Washington Post har imidlertid utført en faktasjekk, som konkluderer med at Trumps parallell til Obama er uriktig.
BT170131 - Utbredt skepsis og lave forventninger synes å være normen blant både ledere og ansatte i politiet, konkluderer forskningsleder Helge Renå til NRK.
AP170131 Utvalget bak forslaget konkluderer med at informasjon som hentes inn gjennom grenseforsvaret, ikke skal kunne føres som bevis i straffesaker.
AP170131 Institusjonen, som ligger under Stortinget, konkluderer med at sentrale sider av digitalt grenseforsvar, særlig datainnsamling til korttidslageret og metadatalageret, trolig vil være i strid med menneskerettighetene og også grunnlovsstridig.
DB170130 Jeg burde kanskje ha fått lov til å forsøke å forsvare ledelsen i sprintcupen, konkluderer Golberg.
DB170129 Men politiet konkluderer med at lukten trolig kom utenfra og at den er helt ufarlig.
DB170129 Men basert på ett kritisk oppslag i VG konkluderer altså en utenriksminister fra Høyre med at det, så langt det er mulig innenfor lovens grenser, skal være full stopp i bruken av kommersielle aktører.
AP170129 Men politiet konkluderer med at lukten trolig kom utenfra og at den er helt ufarlig.
DN170128 Også økonom Kjetil Storesletten konkluderer med at « det er bra å ha en arveavgift ».
DB170127 Han er ikke avvisende til boka, og konkluderer med at den trolig er helt nødvendig.
DB170127 Han konkluderer med : « Uansett vil du ha lite bruk for prevensjon den første tiden etter lesningen av denne boken ».
DN170126 I sin rapport konkluderer Avinor med at ny lufthavn, inkludert banesystem, navigasjonsanlegg, terminalbygg og nødvendige fasiliteter, vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner.
DN170126 Derimot konkluderer Avinor ikke med at prosjektet blir bedriftsøkonomisk lønnsomt.
DB170126 Hjort konkluderer : ¶
DB170126 - Skal man først bruke disse eksemplene, er slutningen at Johaug har gjort det hun skulle, konkluderer Johaugs advokat.
DB170126 - Johaug er ti år eldre og må forventes større aktsomhet enn en 17-åringen, konkluderer Kieær og begrunner hvorfor hun bør få 14 måneders utestengelse i denne saken.
DB170126 Påtalenemda har kommet fram til at 14 måneder er en riktig straff, konkluderer han.
BT170126 Selv konkluderer jeg med at det kan bli mange kokker og mye søl med oss tobeinte.
AP170126 De er tross alt vår nærmeste biologiske slektning », konkluderer forfatterne.
DN170125 - Den er egentlig bedre enn på en god stund, konkluderer sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.
DN170125 Advokaten slo fast at etterforskningen konkluderer med at hendelsesforløpet er akkurat slik Johaug har forklart.
DB170125 Therese undersøkte kremen ved å spørre den beste kilden, landslagslegen, konkluderer Hjort.
DB170125 Therese undersøkte kremen ved å spørre den beste kilden, landslagslegen, konkluderer Hjort.
DB170125 Min konklusjon er at det er troverdig at den positive dopingprøven var et resultat av denne salven, konkluderer Klaveness.
SA170124 En studie utført av VTT, den finske statens forskningssentral, konkluderer med at elektrisk forvarming og lading nesten eliminerer utslipp av hydrokarboner og karbonmonoksid, og reduserer NOx-utslippene med opptil 52 prosent de første 20 minuttene med kjøring på kalde dager.
DB170124 I stortingsmeldingen konkluderer regjeringen med at pengespillene er ulovlige.
DB170123 », konkluderer studien.
BT170123 Han konkluderer derfor med at det ikke er « hensiktsmessig » å fjerne de store sedlene.
AP170123 Han konkluderer derfor med at det ikke er « hensiktsmessig » å fjerne de store sedlene.
SA170122 - Det begynner å lukte svidd av dette, konkluderer Sander Sagosen.
FV170122 - Det begynner å lukte svidd av dette, konkluderer Sander Sagosen.
BT170122 - Det begynner å lukte svidd av dette, konkluderer Sander Sagosen.
AP170122 - Det begynner å lukte svidd av dette, konkluderer Sander Sagosen.
DB170121 Nettstedet påpeker at bildet er « litt for kornete til å være en ideell header » på Twitter-profilen, og konkluderer med følgende utsagn : ¶
DN170120 « Statoils interne granskning av hendelsen definerer alvorlighetsgraden som høy og konkluderer med at den i verste fall kunne medført tap av menneskeliv dersom sikkerhetsutstyret ikke hadde fungert slik det skulle, eller dersom gassen hadde antent.
BT170120 På både Mongstad, Sture og « Songa Endurance » konkluderer Statoil med at menneskeliv kunne ha gått tapt.
BT170120 Hvis gassen hadde strømmet ut over litt lengre tid og så blitt antent, ville en relativt kraftig eksplosjon kunne ha oppstått, med fare for flere menneskeliv, konkluderer rapporten.
BT170120 På både Mongstad, Sture og « Songa Endurance » konkluderer Statoil med at menneskeliv kunne ha gått tapt.
BT170120 Hvis gassen hadde strømmet ut over litt lengre tid og så blitt antent, ville en relativt kraftig eksplosjon kunne ha oppstått, med fare for flere menneskeliv, konkluderer rapporten.
BT170120 Den logiske slutningen bør da være også her til lands at man konkluderer med at leting og utvinning ikke er aktuelt.
AP170120 Statoils interne gransking av hendelsen definerer alvorlighetsgraden som høy, og konkluderer med at den i verste fall kunne medført tap av menneskeliv dersom sikkerhetsutstyret ikke hadde fungert slik det skulle, eller dersom gassen hadde antent.
AP170120 Granskingsrapporten konkluderer med to hovedfunn som har svekket barrièrene og medvirket til at gass kom opp på boredekket.
SA170119 - Vi tar alle innendørskonkurranser som trening og læringsarena, så håper vi på at hun presterer på topp under utendørs-VM i London, konkluderer Sakshaug.
DB170119 Intervjueren veksler mellom å skrive i jeg-form og tredjeperson i intervjuet, men utlendingmyndighetene konkluderer likevel med at det er et sitat fra moren.
DB170119 Vi lar tvilen komme dem til gode, konkluderer Nygård Hansen.
DB170119 Vi lar tvilen komme dem til gode, konkluderer Nygård Hansen.
VG170118 Rådet for sykepleieetikk konkluderer med at hijab er et akseptabelt antrekk i helsevesenet, men sier nei til burka og nikab.
DN170118 ESA konkluderer nå med at Norge har opptrådt i samsvar med reglene i vanndirektivet.
DB170118 Intervjuet på over fem minutter - der Northug konkluderer med at han er « smålei av å føle seg sterk, og håper på en tyngre periode » - er plukket opp av svenske aviser i dag.
DB170118 ENKELT : - Usedvanlig enkelt språk, med usedvanlig lite innhold, konkluderer språkforsker Sylfest Lomheim i sin språkanalyse av Donald Trump.
DB170118 - Kanskje dette ikke var riktig måte å håndtere ham på, konkluderer han.
DB170118 ESA konkluderer nå med at Norge har opptrådt i samsvar med reglene i vanndirektivet.
BT170118 ESA konkluderer med at Norge har opptrådt i samsvar med reglene i vanndirektivet.
BT170118 ESA konkluderer med at Norge har opptrådt i samsvar med reglene i vanndirektivet.
SA170117 Når forskning også konkluderer at god ledelse betyr gode relasjoner, så stiller vi oss høyt kritisk til hvilken faglig bakgrunn politikerne kan begrunne foreslått vedtak.
DN170117 Økokrim bommer når de konkluderer med at et aksjekapitalkrav på 30.000 kroner er en sperre mot useriøsitet, mener Harald J.
DB170117 Retten konkluderer med at det er « tvingende nødvendig » at han holdes i varetekt.
DB170117 - Det er bare et spill for galleriet, konkluderer Gundersen fra Hedmark.
DB170117 Når materialet konkluderer med at det ikke er skadepotensial, så er det materialet det er noe feil med og ikke uttalelsen, sier Knut Storberget.
DN170116 - Juryen konkluderer med at det har funnet sted grov korrupsjon i både India og Libya, og at Wallace er ansvarlig for dette, sa førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim til NTB da kjennelsen var klar.
DN170116 Vi må bruke dem, ikke bygge dem ned, konkluderer han.
DB170116 Her var Carlsen virkelig i sitt rette element, takket være en smart åpningsidé, konkluderer GM Daniel King, med henvisning til den « djevelske ideen » i det sjuende trekket.
DB170116 Han konkluderer med : « Uansett vil du ha lite bruk for prevensjon den første tiden etter lesningen av denne boken ; som demper på den naturlige tilbøyeligheten til å ha ukomplisert, digg sex.
BT170116 Granskerne konkluderer med at Stiftelsen Betanien Bergen kunne og burde iverksatt arbeidsrettslige reaksjoner sommeren 2014.
AP170115 Tre er vårt mest miljø- og menneskevennlige byggemateriale, konkluderer prosjektlederen.
AP170115 På den måten måler han tykkelsen og konkluderer : Mellom 15 og 20 centimeter.
SA170114 Men etter å ha gått gjennom kampen nøyere konkluderer landslagssjef Christian Berge med følgende : ¶
SA170114 - Var det så mye, må toppscorer Kristian Bjørnsen spørre, før han konkluderer på nøkternt vis at jo da, det var meget bra.
FV170114 Men etter å ha gått gjennom kampen nøyere konkluderer landslagssjef Christian Berge med følgende : ¶
BT170114 Men etter å ha gått gjennom kampen nøyere konkluderer landslagssjef Christian Berge med følgende : ¶
AP170114 Men etter å ha gått gjennom kampen nøyere konkluderer landslagssjef Christian Berge med følgende : ¶
AP170114 - Var det så mye, må toppscorer Kristian Bjørnsen spørre, før han konkluderer på nøkternt vis at jo da, det var meget bra.
SA170113 - Jeg har lært norsk takket være kjæresten min, Kim, og designinteressen, konkluderer 37-åringen, som for øvrig er født 17. mai.
SA170113 - Det er vel innenfor, det, konkluderer Johannessen fornøyd selv.
FV170113 - Det er vel innenfor, det, konkluderer Johannessen fornøyd selv.
DN170113 Økokrim konkluderer med at alle de fire tiltalte handlet forsettlig når de solgte Funcom-aksjer mens de skal ha hatt innsideinformasjon knyttet til hvilken suksess spillet kunne ventes å bli etter lansering i juli 2012.
DB170113 Så nei, ikke færre renn, konkluderer han. 44-åringen mener langrennsløpere bare må akseptere at hard trening og konkurranse over tid vil gi luftveisplager.
DB170113 Jeg tror det er viktigere å passe på at man ikke konkurrerer når det er for kaldt enn å kutte antall renn, konkluderer stryningen.
BT170113 - Det mest alvorlige forholdet hun domfelles for er tyveriet av hunden, konkluderer Bergen tingrett.
BT170113 - Jeg har lært norsk takket være kjæresten min, Kim, og designinteressen, konkluderer 37-åringen, som for øvrig er født 17. mai.
AP170113 - Jeg har lært norsk takket være kjæresten min, Kim, og designinteressen, konkluderer 37-åringen, som for øvrig er født 17. mai.
AP170113 - Det er vel innenfor, det, konkluderer Johannessen fornøyd selv.
DB170112 Månen er omtrent 4,51 milliarder år gammel, altså mellom 60 og 160 millioner år eldre enn vi trodde, konkluderer et amerikansk forskningsteam med.
AP170112 Forfang konkluderer med at asylstrømmen for tiden styres av migrantenes preferanser - og Norge er ikke lenger på asylsøkernes ønskeliste.
AP170112 Forfang konkluderer med at asylstrømmen for tiden styres av migrantenes preferanser - og Norge er ikke lenger på asylsøkernes ønskeliste.
AP170112 Forfang konkluderer med at asylstrømmen for tiden styres av migrantenes preferanser - og Norge er ikke lenger på asylsøkernes ønskeliste.
DB170111 Alle departementene er kontrollert over en periode på drøyt halvannet år fram til august 2016, og offentlighetsutvalget konkluderer med at 13 departementer har en lovstridig praksis.
DB170111 Forsvaret vil legge fram sin egen revisorrapport som konkluderer med det motsatte.
DB170110 De egenskapene hadde Riis, men ikke Tinkov, konkluderer Contador.
DB170110 - Brødet har dessverre en litt kladdete og fuktig konsistens som trekker karakteren ned, konkluderer hun om byggbrødet fra Coop.
DB170110 Nettstedet skriver at det sannsynligvis var flere som benyttet seg av rumpeinnlegg på Golden Globe-løperen, og konkluderer med at Bell er den mest ekte Hollywood-stjerna.
BT170110 Spesialenheten har sikret seg skriftprøver av Cappelen, som langt på vei konkluderer med at det i realiteten er hans underskrift.
BT170110 Studien konkluderer med at det vil gi mye høyere bilbasert transport enn på andre alternativer.
BT170110 En mulighetsstudie konkluderer med at Kokstad vest, like ved flyplassen, egner seg best som lokalisering for ny byarena.
AP170110 Han konkluderer med at de to effektene grovt sett balanserer hverandre.
AP170110 Utvalget konkluderer med at Norge i stor grad oppnådde målet om å være en god alliert.
DN170109 januar konkluderer tilsynet : ¶
DN170109 Innovasjon Norges cruiserapport fra 2015 konkluderer med at cruisepassasjerene i gjennomsnitt bruker 860 kroner per dag de går i land.
DB170109 En UFO-ekspert ved navn Mick West konkluderer med at videoen ikke kan vise noe annet enn to fly.
AP170109 Man utreder først og konkluderer etterpå, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Olje og gass - en interesseorganisasjon og arbeidsgiverforening for bransjen.
AP170109 Man utreder først og konkluderer etterpå, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Olje og gass - en interesseorganisasjon og arbeidsgiverforening for bransjen.
AP170109 Spesialenheten har sikret seg skriftprøver av Cappelen, som langt på vei konkluderer med at det i realiteten er hans underskrift.
DB170108 « Beregningen tilsier at man også var i brudd med dette lånevilkåret ved utgangen av tredje kvartal, » konkluderer Ødegaard.
DB170107 Dette blir noe annet, konkluderer Sundby.
DB170107 Dette blir noe annet, konkluderer Sundby.
DB170107 Men rapporten konkluderer ikke med hvorvidt Russland lyktes med sin strategi, og avslører heller ikke bevisene som ligger til grunn for analysen.
DB170107 » Friedman konkluderer pessimistisk med at demokrati, globalt sett, i dag er så utfordret som det ikke har vært siden 1920-tallets framvekst av fascisme og stalinisme.
BT170107 De har for høy terskel for å sette i gang med tiltak og undersøkelser, konkluderer Fylkesmannen.
AP170107 Der konkluderer amerikansk etterretning med at Russlands president Vladimir Putin ga ordre om å påvirke den amerikanske valgkampen for å svekke Hillary Clinton og støtte Trump.
AP170107 De konkluderer med at Vladimir Putin beordret russisk etteretning til å bidra slik at Donald Trump skulle vinne.
SA170106 DNB har nettopp mottatt konklusjonen fra Oslo tingrett og skal lese den og begrunnelsen før de konkluderer med hvordan de stiller seg til den.
FV170106 Selskapet skal lese den og begrunnelsen før de konkluderer med hvordan de stiller seg til den.
DB170106 DNB har nettopp mottatt konklusjonen fra Oslo tingrett og skal lese den og begrunnelsen før de konkluderer med hvordan de stiller seg til den.
DB170106 Etter å ha sammenliknet sitt tilbud som omfatter mange ulike veganrestauranter på ett cruiseskip mot en veganmeny blant annen mat på Hurtigruten, konkluderer han med at Hurtigruten har en annen tilnærming og ikke er noen trussel.
AP170106 Rapporten konkluderer med at belgisk politi forkludret etterforskningen av IS-cellen fordi de ignorerte tips fra informanter.
AP170106 Selskapet skal lese den og begrunnelsen før de konkluderer med hvordan de stiller seg til den.
AP170106 Det er blitt utført undersøkelser av en av flyets vingeklaffer som ble skylt opp på land i Tanzania, og etterforskerne konkluderer med at klaffen « mest sannsynlig » ikke var aktivert da flyet gikk ned.
SA170105 Hotellomsetningen i norske storbyer ville vært flere hundre millioner høyere uten overnattingstjenesten Airbnb, konkluderer en ny masteroppgave.
FV170105 Ifølge dommen konkluderer rapporten med at « det påberopte alkoholinntak synes tilnærmet umulig, og at det i hvert fall ville ha ført til akutte og alvorlige bevissthetsforandringer ».
AP170105 Hotellomsetningen i norske storbyer ville vært flere hundre millioner høyere uten overnattingstjenesten Airbnb, konkluderer en ny masteroppgave.
SA170104 WikiLeaks la under valgkampen fram dokumenter som viser at amerikansk etterretning angivelig konkluderer med at Russland har vært involvert i hacking-saken, i et forsøk på å sikre valgseier til Trump.
DB170104 - Heidi Weng er fortsatt den største favoritten på grunn av hennes store styrke opp monsterbakken, konkluderer Torgeir Bjørn.
AP170104 - Men vi konkluderer ikke i dag med at vi vil endre Naturmangfoldloven, sa han etter møtet.
DB170102 - Det er en tabbe av dommeren, konkluderer Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio.
BT170102 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane konkluderer med at oppfølgingen av en 12 år gammel jente som døde i fosterhjem var forsvarlig.
BT170102 I tilsynsrapporten konkluderer Fylkesmannen at jenten ikke hadde fått god nok oppfølgning av Sogn barnevern, skriver NRK.
BT170101 Den norske domstolen demonstrerte at de ikke ville gi etter, konkluderer avisen.
BT170101 Jeg fikk tid til å være sammen med venner, til å kjede meg, konkluderer Milda Nordbø.
AP170101 - Den virkelige robotrevolusjonen er i ferd med å begynne, skriver konsulentselskapet BCG i en rapport som konkluderer med at roboter vil utføre 25 prosent av alle oppgaver på verdens fabrikker innen 2025 - en kraftig økning fra dagens 10 prosent.
AP161218 Selv om flere har tilgang til TV, er det på internett og i sosiale medier at russeres holdninger forandres, konkluderer selskapet.
AP161212 Nye interkontinentale ruter til Miami og Las Vegas bidrar til USA-veksten, konkluderer Avinor.
AP161206 Forbrukerrådet har gjennomgått brukervilkårene og gjennomført en teknisk test av tre internettilkoblede leker, og konkluderer med at det er det svært mye som bør tas tak i før lekene kobles til nettet.
AP161112 Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg konkluderer med at Regjeringen har bestemt seg for å droppe nye bygninger for organisasjonen.
AP161024 Tilsynsrapporten konkluderer med at alle de tre barnehagene har hatt lavere personalutgifter enn det tilskuddet de får fra kommunen er beregnet ut ifra.
FV161018 Dersom domsutvalget i Norges Idrettsforbund konkluderer med at Johaug tok stoffet med overlegg eller grovt uaktsomhet, blir utestengelsen trolig fire år.
SA161010 Han konkluderer med at idretten rett og slett ser ut til å passe bedre for ungdom som vokser opp i middelklassefamilier. sier Ødegård.
AP161010 Han konkluderer med at idretten rett og slett ser ut til å passe bedre for ungdom som vokser opp i middelklassefamilier. sier Ødegård.
AP160928 PISA-undersøkelsen fra 2012 viste at det var blitt mindre bråk i norske klasserom, og i det nye videomaterialet fremstår læreren som tydelig samtidig som han eller hun viser omsorg, konkluderer prosjektlederen.
AP160921 I motsetning til The New York Times konkluderer hovedstadsavisen med at det for øyeblikket bare er fire åpne senatsvalg - Indiana, Nevada, New Hampshire og Pennsylvania.
AP160908 Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen svarer Facebook i et åpent brev, der han konkluderer med at avisen aldri vil etterkomme nettgigantens ønske.
AP160905 - Jeg er glad for at utvalget så klart konkluderer med at digitalt grenseforsvar er nødvendig for landets sikkerhet.
AP160830 kr ) i straffeskatt, konkluderer EU-kommisjonen.
VG160825 Men Sivilombudsmannen konkluderer med at bibliotekets begrunnelse for avslag har vært for svak i saken.
AP160822 En rapport publisert av menneskerettighetsgruppen Transgender Europe konkluderer med at Tyrkia har den høyeste raten mord på transpersoner i Europa.
SA160816 Skolens aktivitetsplikt er oppfylt dersom de konkluderer med at det ikke skjer mobbing.
AP160809 Politiet konkluderer med at det ikke er mulig å avklare om de påfølgende brannene var påsatt.
AP160809 Direkte kl 13 : Politiet om Scandinavian Star-ulykken Etter to års etterforskning konkluderer politiet med at det ikke finnes bevis for at det var flere brannstiftere ombord på Scandinavian Star.
AP160809 De to sakkyndige konkluderer slik : ¶
SA160804 I dag syns jeg fotball på TV er totalt uinteressant, så jeg er ikke i nærheten av å ha et favorittlag, sier Christiansen, før han konkluderer : ¶
FV160804 I dag syns jeg fotball på TV er totalt uinteressant, så jeg er ikke i nærheten av å ha et favorittlag, sier Christiansen, før han konkluderer : ¶
BT160804 I dag syns jeg fotball på TV er totalt uinteressant, så jeg er ikke i nærheten av å ha et favorittlag, sier Christiansen, før han konkluderer : ¶
AP160804 I dag syns jeg fotball på TV er totalt uinteressant, så jeg er ikke i nærheten av å ha et favorittlag, sier Christiansen, før han konkluderer : ¶
SA160624 Han konkluderer med at forbundet har lyktes.
AP160624 Han konkluderer med at forbundet har lyktes.
AP160620 Mannen som er tiltalt for drapet på Monika Sviglinskaja ( 8 ), er strafferettslig tilregnelig, konkluderer de rettspsykiatrisk sakkyndige.
BT160506 ANMELDT : Med tanke på at halvparten av russen tross alt er jenter, er det rent deprimerende å høre på det verste mølet, konkluderer Einar Engelstad om årets russelåter.
SA160505 Testpanelet konkluderer altså med at begge vaskemidlene fjerner vond lukt like godt.
BT160505 Testpanelet konkluderer altså med at begge vaskemidlene fjerner vond lukt like godt.
AP160505 Testpanelet konkluderer altså med at begge vaskemidlene fjerner vond lukt like godt.
BT160504 Löfholm konkluderer med at MST og de tradisjonelle tiltakene har like positive effekter.
SA160503 Små barn bør ikke spise riskaker på grunn av fare for å få i seg for mye uorganisk arsen, konkluderer Mattilsynet etter en ny vurdering Vitenskapskomiteen for mattrygghet har gjennomført.
AP160503 Små barn bør ikke spise riskaker på grunn av fare for å få i seg for mye uorganisk arsen, konkluderer Mattilsynet etter en ny vurdering Vitenskapskomiteen for mattrygghet har gjennomført.
SA160502 De konkluderer med at formidlingselskapene ligger et hestehode foran norske skattemyndigheter og at de samme myndighetene nærmest står maktesløse i møte med en helt ny form for forretningsvirksomhet.
SA160427 Tallknuserne konkluderer med at det er 98,18 prosent sjanse for at Leicester tar gullet.
AP160427 Tallknuserne konkluderer med at det er 98,18 prosent sjanse for at Leicester tar gullet.
AP160425 Derfor konkluderer byråene at det er nye og spennende reisemål som lokker mer når USA-turen nå skal planlegges.
DA160419 Vi må se på systemet i sin helet før man konkluderer , sier prosjektlederen og fortsetter : ¶
AP160411 » Deretter fortsetter han med at « selv i Tyskland er det tilfeller som er forbudt » og konkluderer med at det beste vil være å gi et eksempel på hva som faktisk er fornærmelse.
AP160401 - Veldig lærerikt, konkluderer Marcus Headland og Julie-Anne Passey som er på tur med barna Gerrard ( 7 måneder ) og Olivia ( 7 ).
SA160321 Forskerne konkluderer med at generasjonsfamilien står sentralt - også i moderne menneskers liv.
AP160317 EOS-utvalget konkluderer i sin årsrapport også at det har vært lang saksbehandlingstid i saker om sikkerhetsklarering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling, og at det « kan medføre en uforholdsmessig inngripen i enkeltpersoners liv.
AP160315 Dermed konkluderer revisjonen : ¶
SA160310 Nedre Romerike tingrett drøftet spørsmålet om skyld grundig i dommen og konkluderer med at det ikke er tvil om at Ndure har slått, sparket og dyttet den 23 år gamle fotomodellen, og at han minst én gang har tatt tak i halsen hennes.
BT160310 Nedre Romerike tingrett drøftet spørsmålet om skyld grundig i dommen og konkluderer med at det ikke er tvil om at Ndure har slått, sparket og dyttet den 23 år gamle fotomodellen, og at han minst én gang har tatt tak i halsen hennes.
AP160310 Nedre Romerike tingrett drøftet spørsmålet om skyld grundig i dommen og konkluderer med at det ikke er tvil om at Ndure har slått, sparket og dyttet den 23 år gamle fotomodellen, og at han minst én gang har tatt tak i halsen hennes.
SA160226 En rapport fra Kunnskapsdepartementet og Statistisk sentralbyrå ( SSB ) konkluderer med at etterspørselen etter faglært arbeidskraft innen viktige håndverksfag er betydelig høyere enn det vi utdanner fram mot 2030.
DN160223 De to studiene konkluderer med at innen utgangen av dette århundret vil havnivået stige med mellom 28 og 131 centimeter avhengig av de videre utslippene av klimagasser.
DA160223 - Granskingen konkluderer med at Statoil jobber godt med helikoptersikkerhet på norsk sokkel, sa direktør for konserngransking, Gunnar Breivik, da han la fram rapporten fredag.
DA160223 - Granskingen konkluderer med at Statoil jobber godt med helikoptersikkerhet på norsk sokkel, sa direktør for konserngransking, Gunnar Breivik, da han la fram rapporten fredag.
DA160219 Konsekvensutredning konkluderer med at flysikkerheten vil bli negativt påvirket ved innføring av nytt helikopterregelverk.
DA160219 Konsekvensutredning konkluderer med at flysikkerheten vil bli negativt påvirket ved innføring av nytt helikopterregelverk.
DA160209 Rådmannen konkluderer med at arealet tilsier at barnehagen kan ha mellom 12 og 17 flere barn, men vil uansett si nei til økning : Hvis finansieringen innvilges må de kommunale barnehagene reduseres med ytterligere 12 - 17 plasser.
DA160209 Rådmannen konkluderer med at arealet tilsier at barnehagen kan ha mellom 12 og 17 flere barn, men vil uansett si nei til økning : Hvis finansieringen innvilges må de kommunale barnehagene reduseres med ytterligere 12 - 17 plasser.
AP160209 Spesialenheten har sikret seg skriftprøver av Cappelen, som langt på vei konkluderer med at det i realiteten er hans underskrift.
AP160209 Spesialenheten har sikret seg skriftprøver av Cappelen, som langt på vei konkluderer med at det i realiteten er hans underskrift.
AP160122 Det er ikke barnehagens størrelse som er avgjørende for kvaliteten, konkluderer Fafo-forskere i ny rapport.
AP160107 - La oss få noen måneder før vi konkluderer , skriver han i en sms.
AP160107> - La oss få noen måneder før vi konkluderer , skriver han i en sms.
AP160107> target="avis" href= - La oss få noen måneder før vi konkluderer , skriver han i en sms.