VG171112 Men Meyer var likevel ikke helt avvisende, for hun laget et kompromissforslag om å la forskerne fortsette i ny avdeling.
VG171112 Til dette møtet hadde Meyer dessuten med seg et kompromissforslag : ¶
VG171112 - Hva sa Jensen til ditt kompromissforslag ?
AP171027 | EU-kommisjonen med nytt kompromissforslag om Roundup ¶
SA171025 DEBATT : At en av Høyres fremste forkjempere for bygging i sjøkanten ved Lervig så lettvint kunne avfeie et konstruktivt kompromissforslag fra Venstre, var for oss helt ubegripelig.
SA171025 At en av Høyres fremste forkjempere for bygging i sjøkanten ved Lervig så lettvint kunne avfeie et konstruktivt kompromissforslag fra Venstre, var for oss helt ubegripelig.
DN171022 Siste kompromissforslag er tre år, men noen medlemsland mener de må ha mer tid på seg.
DA170721 Polens president Andrzej Duda, som må undertegne lovene for at de skal tre i kraft, har foreslått et kompromissforslag for å gjøre det vanskeligere for regjeringspartiet å få satt inn sine egne høyesterettsdommere uten støtte fra andre partier.
DB170720 I siste liten kastet den polske presidenten Andrzej Duda inn noe som kan likne et kompromissforslag inn i den oppildnete debatten.
AA170719 Han la fram et kompromissforslag for å gjøre det vanskeligere for regjeringspartiet Pis å få satt inn « sine egne » uten støtte fra andre partier i nasjonalforsamlingen.
AA170626 Nå ligger et kompromissforslag på bordet om å sette målet til 35 prosent.
SA170608 - Derfor håper vi regjeringspartiene og andre partier vil vurdere å stemme subsidiært for Venstres kompromissforslag når saken kommer til behandling i Stortinget, sier hun videre.
DA170608 - Derfor håper vi regjeringspartiene og andre partier vil vurdere å stemme subsidiært for Venstres kompromissforslag når saken kommer til behandling i Stortinget, sier hun videre.
AA170608 Venstre-leder Trine Skei Grande håper at de andre partiene vil vurdere å stemme subsidiært for Venstres kompromissforslag når saken kommer til behandling i Stortinget.
AA170608 - Derfor håper vi regjeringspartiene og andre partier vil vurdere å stemme subsidiært for Venstres kompromissforslag når saken kommer til behandling i Stortinget, sier hun videre.
AA170608 - Derfor håper vi regjeringspartiene og andre partier vil vurdere å stemme subsidiært for Venstres kompromissforslag når saken kommer til behandling i Stortinget, sier hun videre.
VG170531 SV og Senterpartiet har støttet dette og AP har kommet oss delvis i møte med et fornuftig kompromissforslag .
NL170519 | Slik vil SV overtale andre partier til å ta fra trålerne og gi til kystfiskerne ¶ Kompromissforslag om pliktsystemet : - Situasjonen på Stortinget er nå veldig gunstig for et tredje alternativ.
NL170519 | Slik vil SV overtale andre partier til å ta fra trålerne og gi til kystfiskerne ¶ Kompromissforslag om pliktsystemet : - Situasjonen på Stortinget er nå veldig gunstig for et tredje alternativ.
AA170518 Hun mener Aps kompromissforslag om konsekvensutredning av oljevirksomhet i deler av havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, ikke holder vann.
AA170507 Landsstyret var i utgangspunktet delt i synet på saken, men redaksjonskomiteen samlet seg om et kompromissforslag som lørdag ettermiddag ble avvist av landsmøtet.
VG170506 Frp forsøkte å samle partiet i et kompromissforslag om at rituell omskjæring ikke er en offentlig oppgave, men at slike inngrep må av hensyn til barn gjøres i forsvarlige omgivelser, og at Frp vil fjerne all offentlig dekning for slike inngrep.
FV170506 Landsstyret var i utgangspunktet delt i synet på saken, men redaksjonskomiteen samlet seg om et kompromissforslag som lørdag ettermiddag altså ble avvist av landsmøtet.
BT170506 Redaksjonskomiteen på landsmøtet arbeidet med saken gjennom lørdagen og la frem et enstemmig kompromissforslag .
AP170506 time kom programkomiteen med et kompromissforslag som de håpet skulle gå igjennom.
AP170506 time kom programkomiteen med et kompromissforslag som de håpet skulle gå igjennom.
AP170506 time kom programkomiteen med et kompromissforslag som de håpet skulle gå igjennom.
AA170506 Sandbergs leder redaksjonskomiteen, og etter det NTB forstår jobbes det nå for å få på plass et kompromissforslag som ikke tar til orde for et forbud.
AA170506 Landsstyret var i utgangspunktet delt i synet på saken, men redaksjonskomiteen samlet seg om et kompromissforslag som lørdag ettermiddag ble avvist av landsmøtet.
DA170505 Under nestleder Per Sandbergs ledelse jobber redaksjonskomiteen etter det NTB forstår nå for å få på plass et kompromissforslag som ikke tar til orde for et forbud.
DA170505 Under nestleder Per Sandbergs ledelse jobber redaksjonskomiteen etter det NTB forstår nå for å få på plass et kompromissforslag som ikke tar til orde for et forbud.
DB170427 Hareide sier han stiller seg bak forslaget fra programkomiteen, som han omtaler som et kompromissforslag der ekteskapet mellom mann og kvinne framheves.
BT170427 Hareide selv påpeker at det har vært en runde på dette i landsstyret, og forslaget som ble sendt ut er et kompromissforslag .
DN170426 Onsdag opplyste Freedom Caucus at de støtter et nytt kompromissforslag .
AA170426 Onsdag opplyste Freedom Caucus at de støtter et nytt kompromissforslag .
DN170423 I et forsøk på å komme i møte både fløyen som vil åpne for petroleumsvirksomhet og fløyen som vil verne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, kom programkomiteen til et kompromissforslag .
DN170423 Kompromissforslag
DB170422 I et forsøk på å komme i møte både fløyen som vil åpne for petroleumsvirksomhet og fløyen som vil verne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, kom programkomiteen til et kompromissforslag .
DA170422 Som ventet ble sentralstyrets kompromissforslag om konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja, og det med overveldende flertall.
AA170422 I et forsøk på å komme i møte både fløyen som vil åpne for petroleumsvirksomhet og fløyen som vil verne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, kom programkomiteen til et kompromissforslag .
BT170421 Støres uklare kompromissforslag om oljevirksomhet i Lofoten, endrer ikke det faktum at Ap er den viktigste støttespilleren for norsk oljelobby.
DA170420 Aps sentralstyre har gjort sitt for å roe gemyttene med et kompromissforslag .
DA170420 Aps sentralstyre har gjort sitt for å roe gemyttene med et kompromissforslag .
DB170414 Kompromissforslag demper oljestrid ¶
DA170326 Som ventet ble et kompromissforslag om bruken Nikab vedtatt, hvor partiet går inn for å ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.
DA170323 - Akkurat når det gjelder forlaget om heldekkende hodeplagg var det et enstemmig sentralstyre som innstilte på dette kompromissforslaget, og det er et kompromissforslag jeg tror blir vedtatt på landsmøtet, sier han til Dagsavisen.
DA170322 Høyre la fram et kompromissforslag , om å ha lokaler begge steder, men også det ble nedstemt.
SA170319 | Flertall i Aps fylkespartier for kompromissforslag om Lofoten ¶
DN170319 | Flertall i Aps fylkespartier for kompromissforslag i Lofoten ¶
DA170319 | Flertall i Aps fylkespartier for kompromissforslag om Lofoten ¶
AA170319 Et eksempel er Lofoten, hvor de to fylkeslagene i helgen konkluderte motsatt : Nordtrønderne gikk inn for Ap-ledelsens kompromissforslag , mens sørtrønderne holder fast på tidligere vedtak om vern.
AA170319 | Flertall i Aps fylkespartier for kompromissforslag om Lofoten ¶
AA170319 | Flertall i Aps fylkespartier for kompromissforslag i Lofoten ¶
DB170315 - Det blir et underlig spørsmål da vårt forslag er et kompromissforslag som bygger på SV sitt forslag.
DA170313 Det førte til at redaksjonskomiteen kom fram til et kompromissforslag .
DB170312 Et kompromissforslag fra redaksjonskomiteen samlet landsmøtet om følgende ambisjon : ¶
DA170312 I både Rogaland, Oppland og Hedmark ble det flertall for programkomiteens kompromissforslag om konsekvensutredning sør for Lofoten, mens et flertall i Vestfold tidligere har gått inn for det samme.
AA170312 I både Rogaland, Oppland og Hedmark ble det flertall for programkomiteens kompromissforslag om konsekvensutredning sør for Lofoten, mens et flertall i Vestfold tidligere har gått inn for det samme.
DA170311 NATO : På Høyres landsmøte på Gardermoen er det blitt jobbet intenst med et kompromissforslag , for å forplikte Ine Eriksen Søreide og resten regjeringen til NATO-målet.
DA170311 I kulissene på Høyres landsmøte på Gardermoen har blitt jobbet intenst med å lande et kompromissforslag .
AA170311 Et mulig opprør om forsvarsbudsjettet ser ut til være tatt hånd om i et kompromissforslag , der NATOs 2-prosentsmål er gitt en tidsfrist på ti år.
AA170310 Høyres forsvarsvenner krever mer penger til Forsvaret de nærmeste årene, og fredag forelå et kompromissforslag for å blidgjøre dem.
AA170310 Fredag ettermiddag la redaksjonskomiteen fram et kompromissforslag .
AA170227 Press på politikerne og angst for å tape valget gjorde det umulig for politikerne å gjennomføre veiplanen, tvang fram Aps kompromissforslag i 1983 og førte til at myndighetene valgte å stoppe veiplanene.
DB170215 Det var utarbeidet av AUF og Støttekomiteen som et kompromissforslag og en utstrakt hånd til naboene på Utstranda.
DB170210 Ryggmargsrefleksen på AUF og støttegruppas kompromissforslag er likevel vanskelig å akseptere.
DB170210 juli-hendelsene har i fellesskap lansert et kompromissforslag for et nasjonal minnested for 22. juli.
SA170203 Det er lett å se at partiets kompromissforslag er et forsøk på å imøtekomme ulike interessegrupperinger både i og utenfor eget parti.
BT170201 | Brende : - Uaktuelt å gå med på russisk kompromissforslag
SA170127 « Arbeiderpartiets kompromissforslag er et forsøk på å komme ut av skyttergravene og få en enighet mellom de som ønsker fullt vern av hele arealet, og de som på den andre siden ønsker full konsekvensutredning », skriver Øystein Langholm Hanssen.
SA170127 Arbeiderpartiets kompromissforslag er et forsøk på å komme ut av skyttergravene og få en enighet mellom de som ønsker fullt vern av hele arealet, og de som på den andre siden ønsker full konsekvensutredning.
SA170126 I stedet gikk de inn for et kompromissforslag , som går ut på å konsekvensutrede kun deler av Lofoten.
DN170115 I kampen for fullt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, lanserer AUF sitt eget kompromissforslag , som de håper danker ut forslaget som støttes av partiledelsen.
AP160610 Et kompromissforslag som åpnet for at man skulle starte å telle botid fra ankomstdato og ikke fra da oppholdstillatelsen gis, ble avvist av samarbeidspartiene.
AP160602 Et kompromissforslag som ligger på bordet er å innføre kuttet i pensjonene fra 1. juni og ikke med tilbakevirkende kraft fra 1. januar i år, slik kreditorlandene opprinnelig krevde.
AP160303 Statsministeren skriver at Norge har fremmet et kompromissforslag ; Hvis den ytre grensekontrollen har brutt sammen i et land, vil landet få to valg ; enten å ta i mot bistand for å styrke grensekontrollen, eller at det gjeninnføres grensekontroll mellom det aktuelle landet og resten av Schengen-området.
AP160224 På møtet i LOs representantskap tirsdag forkastet flertallet et kompromissforslag som LO-leder Gerd Kristiansen la hele sin prestisje bak.
AP160127 Norsk kompromissforslag
AP160127 Norsk kompromissforslag