NL170614 I tillegg vil en slik ordning føre til en kraftig byråkratisering og komplisering av beslutningsprosessene i offentlig og privat sektor.
NL170614 I tillegg vil det føre til en kraftig byråkratisering og komplisering av beslutningsprosessene, mener Jarl Hellesvik.