DB171213 - Det er komplekse medisinske og psykologiske problemer som påvirker metabolismen og utskillelsen av Salbutamol.
AP171213 - I Likestillingsloven, paragraf 26, står det at nemnda ikke behandler disse sakene hovedsakelig, fordi de ses på som komplekse og av hensyn til rettssikkerheten til den som anklages for seksuell trakassering.
NL171211 Vi trenger et samlende prosjekt i en tid med krevende prosesser hvor motsetningsforholdene er mange og komplekse .
DB171211 Nyansene i de komplekse modellene, med forutsetninger og unike tilpasninger, er kun diskutert innad i fagmiljøet.
AP171211 Det har vært en svakhet, for alt tyder på at ungdoms risikoadferd utvikler seg gjennom komplekse samspill, hvor flere sosiale kontekster spiller inn på samme tid.
BT171210 CO2 i atmosfæren er en del av jordens komplekse karbon-kretsløp.
AP171210komplekse spørsmål finnes ingen enkle svar.
BT171208 Uten notater sto mannen der og foreleste noen av de mest komplekse sammenhenger som fins i matematikk og naturvitenskap.
SA171207 Samtidig gir mange uttrykk for at det er krevende å undersøke om alt går riktig for seg hos leverandører som har komplekse strukturer.
SA171207 Hun er bekymret for at stor grad av innleie vil gå på bekostning av oppbygging av kompetanse på arbeidsplassen, og at omfanget av innleie kombinert med komplekse selskapsstrukturer vil legge press på lønns- og arbeidsvilkår. 51 kommuner sier at de ikke har undersøkt om de innleide helsearbeiderne faktisk har fått det de har krav på.
AP171207 Samtidig gir mange uttrykk for at det er krevende å undersøke om alt går riktig for seg hos leverandører som har komplekse strukturer.
AP171207 Hun er bekymret for at stor grad av innleie vil gå på bekostning av oppbygging av kompetanse på arbeidsplassen, og at omfanget av innleie kombinert med komplekse selskapsstrukturer vil legge press på lønns- og arbeidsvilkår.
DN171205 - Vi er veldig glad for å motta denne nye kontrakten som viser vår evne til å levere store og komplekse prosjekter, sier administrerende direktør Per Christian Grytnes i Magseis.
AP171203 Vi tenderer til å formulere komplekse og omfattende ideer om andre med grunnlag i deres utseende.
DB171202 De lovlige rammene for å ikke gjennomføre gjenopplivning i USA er ofte komplekse , og varierer fra stat til stat.
DA171202 Jeg liker kunsten hans, blant annet fordi mange av maleriene er fulle av detaljer som danner mindre fortellinger i billedflatens komplekse uttrykk.
AP171202 Dette kombinert med personlig kjennskap til pasienten over tid ( som er idealet, men dessverre ikke alltid realiteten ), gjør at allmennlege og pasient i samarbeid kan manøvrere seg gjennom svært komplekse problemstillinger.
VG171130 - Krigssituasjoner er komplekse , det spiller på teamwork.
DN171128 - Komplekse saker ¶
DB171128 - Komplekse saker ¶
BT171128 - Komplekse saker ¶
AA171128 Naturopplevelsene er komplekse .
DN171126 Aksjer er for eksempel ikke berørt av PSD2, og komplekse prosesser ved generasjonsskifter og lignende vil fortsatt kreve erfaring og kompetanse maskiner i dag ikke har, sier Halvor Lande, leder for digital forretningsutvikling i DNB.
DA171126 Tajik mener politiet ikke har tilstrekkelig virkemidler for å håndtere komplekse saker.
DA171126 - Målstyringssystemet gjør at man prioriterer bort de komplekse og krevende sakene.
DA171126 - Han har ikke rett i alt, men han har rett i at sakene er komplekse og at Arbeidstilsynets virkemidler alene ikke er tilstrekkelig til å stanse de kriminelle.
AP171126 Kanskje er det meningen - det er stadig misforhold mellom det komplekse musikalske innholdet og det enkle og rolige visuelle uttrykket.
DB171124 ¶ Malin trives tydeligvis godt med de mer komplekse låtene.
DN171122 I retten onsdag gikk advokat Christine Hambro hardt ut mot staten og strategien med å dele opp fakta og komplekse sammenhenger i små biter.
DB171122 I stillingsannonsen søkes det etter en person som : ¶ har solid erfaring fra kommunikasjonsarbeid og ledelse ¶ erfaring fra endringsprosjekter og utvikling av kommunikasjonsfunksjonen i komplekse organisasjoner. god innsikt i medieutviklingen og kjenner godt til tradisjonelle og digitale kanaler.
AP171121 Våre soldater må kunne håndtere komplekse utfordringer, herunder gjøre taktiske, verdimessige og analytiske vurderinger i ekstreme situasjoner.
SA171119 Dette er grove redskaper for den komplekse utfordringen Midtøsten er.
DN171119 ¶ I komplekse saker er det til hjelp for en ledergruppe å ha flere verktøy for å kunne ta de beste beslutningene.
AP171117 Denne paletten består av tre dype og komplekse blåfarger : NACHSPIEL, FLØYELSFLIRT OG KJEMISK SØVN.
DB171116 Det gjør oss til naturlige hovedmotstandere, men som naturlige styringspartier har vi også hatt en felles forståelse av hvor viktig stabilitet og forutsigbarhet er, på særlig krevende og komplekse saksområder.
AP171116 Det nye anbudet med nye krav kommer på toppen av det som allerede trolig er verdens mest komplekse skipsoperasjon.
AA171116 Det nye anbudet med nye krav kommer på toppen av det som allerede trolig er verdens mest komplekse skipsoperasjon.
DN171115 Fordi sakene er komplekse , fordi man vil ha ut folk raskest mulig - til minst mulig støy.
DN171115 Fordi sakene er komplekse , fordi man vil ha ut folk raskest mulig - til minst mulig støy.
DB171115 IOM beskriver krisen i Libya som « en av de mest komplekse flyktningkrisene i verden », og opplyser at rundt 1,3 millioner mennesker i landet har behov for humanitær bistand.
AP171112 - Folkeavstemningene skaper et inntrykk av at det endelig skal tas en viktig beslutning ved å redusere komplekse problemstillinger til et overforenklet « ja » og « nei ».
AP171112 Snarere enn å kjempe mot falske nyheter, trengs det kanskje heller en erkjennelse av at dagens samfunnsutfordringer er komplekse .
AP171112 Likevel må kanskje begrepet postfakta få et nytt innhold - nemlig erkjennelsen av at fakta alene ikke løser komplekse samfunnsutfordringer.
AP171112 Dette er alle komplekse problemstillinger uten klare svar, og det finnes mange flere.
DB171111 De komplekse angrepene inkluderer pr. definisjon flere angripere og angrepsvåpen, og ofte selvmordsbombere.
AA171111 Dette har mange og komplekse årsaker, men størst betydning har selve trafikkstrømmen.
VG171108 Andre og mer komplekse fortellinger forsvinner, og i svært liten grad hører vi deres stemmer uttrykke « seg selv ».
DB171106 - Det var dyrere, proffere, og minnet om filmen i uttrykket, sa han, og trakk fram dialogen, de komplekse karakterene og smart dialog. - « Sopranos » vil alltid bli stående som en milepæl i tv-historien, uttalte Larsen.
AP171104 Dermed ble den gjemt bort og vasket hvit - det samme ble ikke-muslimenes bidrag til Midtøstens historie og Midtøstens komplekse moderne identitet med sine mange lag.
NL171103 ¶ Når man av politiske grunner bruker smått og stort av komplekse enkeltsaker for å undergrave mange gode private leverandørers omdømme, fører man både pasienter og pårørende bak lyset, skriver NHOs Torbjørn Furulund.
NL171103 Når man av politiske grunner bruker smått og stort av komplekse enkeltsaker for å undergrave mange gode private leverandørers omdømme, fører man både pasienter og pårørende bak lyset.
VG171101 Vi ønsker å forstå hva som ligger bak disse endringene, og vi ønsker å forstå helsekonsekvensene av barnløshet og de mer komplekse samlivsformene vi ser i dag, sier Per Magnus, fagdirektør i Folkehelseinstituttet ( FHI ) og leder av Senter for fruktbarhet og helse, til NTB.
DN171101 Vi ønsker å forstå hva som ligger bak disse endringene, og vi ønsker å forstå helsekonsekvensene av barnløshet og de mer komplekse samlivsformene vi ser i dag, sier Per Magnus, fagdirektør i Folkehelseinstituttet ( FHI ) og leder av Senter for fruktbarhet og helse, til NTB.
DA171101 Vi ønsker å forstå hva som ligger bak disse endringene, og vi ønsker å forstå helsekonsekvensene av barnløshet og de mer komplekse samlivsformene vi ser i dag, sier Per Magnus, fagdirektør i Folkehelseinstituttet ( FHI ) og leder av Senter for fruktbarhet og helse, til NTB.
DA171101 Aasen Bjerkeli, som selv satt i utvalget, mener det er et problem når det ofte må snakkes engelsk når for eksempel en nordmann og en polakk skal samarbeide, et språk ingen av dem nødvendigvis behersker godt nok når det kommer til det tekniske, tydelig kommunikasjon om sikkerhet og komplekse arbeidsoppgaver ¶
BT171101 Vi ønsker å forstå hva som ligger bak disse endringene, og vi ønsker å forstå helsekonsekvensene av barnløshet og de mer komplekse samlivsformene vi ser i dag, sier Per Magnus, fagdirektør i Folkehelseinstituttet ( FHI ) og leder av Senter for fruktbarhet og helse, til NTB.
VG171031 I en verden av komplekse trusler i stadig forandring, kan ikke noe enkelt land eller organisasjon ta seg råd til å stå alene.
SA171031 - Mennesker med ulike og komplekse demensdiagnoser vil øke kraftig de neste årene.
NL171031 ¶ Forhandlingene om arbeidstid har de siste gangene ikke gitt lærerne nevneverdig bedre muligheter for å gjennomføre det komplekse samfunnsoppdraget vi har.
NL171031 Forhandlingene om arbeidstid har de siste gangene ikke gitt lærerne nevneverdig bedre muligheter for å gjennomføre det komplekse samfunnsoppdraget vi har.
DN171031 I denne komplekse saken er det viktig å få alle fakta på bordet før man trekker konklusjoner, sier han.
AP171031 Problemet er at svarene vil bli lange, komplekse og kreve innsats fra større forskningsgrupper over lengre tid.
NL171030 Dette innebære at Troms tar på alvor at Finnmark har lang erfaring med å løse komplekse oppgaver for sin befolkning i et stort og mangfoldig fylke og at spesialkompetansen om Finnmark og gjennomføringskraften er solid forankret i Vadsø.
BT171029 Elevenes utfordringer og problemstillinger er komplekse og svært ulike.
AP171028 Internasjonalt er det tradisjon for å fortelle historien om komplekse temaer, som Vietnamkrigen, Irak-krigen og presidentperioder, gjennom å la dem som var til stede, fortelle hvordan de opplevde hendelsene.
DA171026 De resterende 20 prosentene har mer komplekse saker og blir sendt videre til transittmottak. 160 + 74 mill.
DA171026 De resterende 20 prosentene har mer komplekse saker og blir sendt videre til transittmottak. 160 + 74 mill.
VG171024 - Når det gjelder enkeltsaker og spørsmål om overtredelse av lovverket er disse sakene ofte så komplekse at de hører hjemme i domstolene.
DB171024 Vi har få utfordringer som går igjen, men som andre utenriksstasjoner så spenner de konsulære sakene seg over et vidt spekter fra helt enkle saker til noen mer komplekse saker, skriver hun i en e-post til Dagbladet.
SA171020 UNICEF jobber intenst for å tilrettelegge utdanningen på best mulig måte i den svært komplekse konflikten i Syria.
DA171020 Det er på samme vis noe betryggende og litt irriterende over hvordan Thåström i stadig mindre grad stiger ned til menneskene, mens han ufortrødent holder på med sitt : Han kverner ut sin blåmørke, industrielt-elektronisk komplekse togrepsrock.
AP171020 Årsakene til at hjelpeapparatet feiler, er mange og komplekse .
AP171019 Komplekse utfordringer krever åpenhet ¶
SA171018 I rapporten fra Mnemonic står det at problemet ved systemet til Gator 2- og Viksfjord-klokkene er så komplekse at det vanskelig lar seg løse på en tilfredsstillende måte.
BT171018 I rapporten fra Mnemonic står det at problemet ved systemet til Gator 2- og Viksfjord-klokkene er så komplekse at det vanskelig lar seg løse på en tilfredsstillende måte.
BT171018 I rapporten fra Mnemonic står det at problemet ved systemet til Gator 2- og Viksfjord-klokkene er så komplekse at det vanskelig lar seg løse på en tilfredsstillende måte.
AP171018 I rapporten fra Mnemonic står det at problemet ved systemet til Gator 2- og Viksfjord-klokkene er så komplekse at det vanskelig lar seg løse på en tilfredsstillende måte.
AP171018 I rapporten fra Mnemonic står det at problemet ved systemet til Gator 2- og Viksfjord-klokkene er så komplekse at det vanskelig lar seg løse på en tilfredsstillende måte.
AA171018 - Situasjonen både innenlands og utenlands gjennomgår store og komplekse forandringer, fastslo Xi i sin åpningstale onsdag.
DA171017 Først den sorgtunge « Anthrocene » Så kaller han på det tapte i « Jesus Alone », før « Magneto » fullfører en sekvens på tre av de mest inderlige sangene fra « Skeleton Tree », minimalistiske men også komplekse byggverk av poesi og balladetung melankoli.
DN171016 Den største trusselen mot arbeidstagere i rike land kommer ikke nødvendigvis fra roboter som er så smarte at de mestrer komplekse arbeidsoppgaver, men av « dumme roboter » som kan fjernstyres fra et lavkostland, mener Baldwin som er professor ved The Graduate Institute i Genève.
DA171016 Stavanger Venstre vil fortsatt være det partiet som fremmer de sosialliberale løsningene for enkeltmennesket på komplekse og vanskelige utfordringer.
BT171016 Samarbeid med psykologer og leger er nødvendig for å løse og forstå komplekse utfordringer på området.
BT171016 Jeg frykter at ledelsen i Helse Bergen mangler forståelse for den større, mer komplekse sammenhengen JobbFast utøver sine tjenester i.
VG171015 Likevel klarer al-Shabaab fremdeles å gjennomføre store, komplekse bombeangrep.
AA171015 Dagens sikkerhetspolitiske situasjon er preget av usikkerhet og komplekse problemstillinger.
AA171014 Det gjorde maten lettere å fordøye og lagre, med komplekse proteiner som bidro til voksende hjerner.
DA171011 - Jeg ser fram til en god dialog som tar høyde for at det er ulike, komplekse og bakenforliggende årsakssammenhenger til hvorfor Oslo har havnet i denne situasjonen.
AP171011 - Dette føyer seg inn i rekken av ønsker fra ulike etater de siste årene om at leger skal gi presise svar på svært komplekse spørsmål, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.
NL171010 Hva vi karakteriserer som gode eller dårlige bygninger vil baseres på et antall komplekse vurderinger, og flere av disse vil igjen bero på hvordan de fysiske omgivelsene oppleves rent subjektivt.
VG171008 Den foreløpige andelen uten tilbakefall er på 55,5 prosent, noe Konfliktrådet anser som « svært godt » for en gruppe med komplekse problemer.
AA171007 I dette mangfoldige fagområdet antar vi nå at klassisk økonomisk teori er utilstrekkelig for å forstå moderne organisasjoners komplekse og sammensatte natur.
DA171006 At Norge nektet å delta i forhandlingene om et slikt atomvåpenforbud i FN, var et « klart veivalg mot populisme og enkle løsninger » på komplekse problemer, sa han den gang.
AA171006 At Norge nektet å delta i forhandlingene om et slikt atomvåpenforbud i FN, er et « klart veivalg mot populisme og enkle løsninger » på komplekse problemer, sa han da.
VG171005 Men politiet er ferd med å få på plass noen brikker i det komplekse puslespillet.
VG171005 - Våre rektorer får tilbud om medietrening fordi de leder store, komplekse organisasjoner og opplever til tider stort medietrykk, ofte om alvorlige saker.
SA171004 - Vi forstår at noen saker kan være mer komplekse enn andre, men for å gjenskape konkurransen må medlemslandene gjøre nødvendige framskritt, sier Vestager.
DN171004 - Vi forstår at noen saker kan være mer komplekse enn andre, men for å gjenskape konkurransen må medlemslandene gjøre nødvendige fremskritt, sier Vestager.
AP171004 - Vi forstår at noen saker kan være mer komplekse enn andre, men for å gjenskape konkurransen må medlemslandene gjøre nødvendige framskritt, sier Vestager.
AA171004 - Vi forstår at noen saker kan være mer komplekse enn andre, men for å gjenskape konkurransen må medlemslandene gjøre nødvendige framskritt, sier Vestager.
AA171004 - Vi forstår at noen saker kan være mer komplekse enn andre, men for å gjenskape konkurransen må medlemslandene gjøre nødvendige framskritt, sier Vestager.
AA171004 - Det er en spennende utvikling i markedet mot større og mer komplekse prosjekter kombinert med digitalisering og miljøkrav.
AA171002 « Så det har jo i stor grad vært med på å endre rutiner og holdninger på tjenesten.... det er så komplekse ting vi jobber med.... at en metode som du skal følge slavisk, det passer ikke..... derfor blir det litt slik at disse verdiene er metoden........det betyr å legge bort makten og være i møtet Det er så artig når vi kan ha fokuset på de det faktisk gjelder.
VG171001 Det er også kjent at Trump ikke liker å lese stort, at han har konsentrasjonsvansker og krever å få servert korte og lettfattelige oppsummeringer av komplekse saksfelt, helst på under en side.
DA170930 Det mest oppsiktsvekkende ved denne forestillingen er hvordan samtlige dansere greier å formidle så komplekse og sammensatte følelser og relasjoner som de gjør gjennom et tilsynelatende kjent danseformspråk.
DA170930 - Jeg håper at vi i løpet av de tre filmene kan skape to hovedkarakterer som man ser i lys av forskjellige påkjenninger, og blir så komplekse som de kan, sier Brænne Sandemose.
DB170929 Med både plassen og de visuelle virkemidlene som trengs for å formidle den omfattende og komplekse krisen på en konkret og forståelig måte, stjeler de oppmerksomheten vår i den halvannen timen som trengs.
AP170929 PÅ TUR : Mange land har komplekse skinnenettverk.
AP170928 For å gi en veldig forenklet oppsummering av de komplekse og betydningsfulle årene.
DN170927 « I mange industriland er det sådd tvil om verdien av økonomisk vekst på grunn av økte ulikheter, utfordringer som skyldes teknologiske endringer og de komplekse konsekvensene fra globalisering».
AP170927 Men så endrer markedet seg, og vi har fått en ny generasjon med stadig mer internasjonal kompetanse og et forhold til mote som begynner å ligne det folk flest har til annen populærkultur ; mer avansert og med flere og mer komplekse referanser.
AP170927 Her var det ingen komplekse referanser til en vemmelig og introvert moteverden folk flest kjente seg utenfor, men enkle dresser ( om enn fargerike ), strynske strikkemønstre og en logo alle skjønte umiddelbart.
DA170922 - Samtidig er dette ofte komplekse saker med mange elementer å ta hensyn til, og mange har fra før en trøblete hverdag.
AA170921 I den komplekse saken ble Patrice de Maistre, som styrte Bettencourts formue, anklaget for å få henne til å signere på en godkjenning om å gi konvolutter fulle av kontanter til medlemmer av Sarkozys parti UMP under presidentvalgkampen i 2007.
AA170921 I den komplekse saken ble Patrice de Maistre, som styrte Bettencourts formue, anklaget for å få henne til å signere på en godkjenning om å gi konvolutter fulle av kontanter til medlemmer av Sarkozys parti UMP under presidentvalgkampen i 2007. ( ©NTB ) ¶
AP170919 Statsminister Erna Solberg fortalte Aftenposten like før Suu Kyis tale at hun er klar over den komplekse politiske situasjonen i Myanmar.
AA170918 Han påpeker at matematikkbøker for videregående er ekstremt komplekse bøker.
AP170917 Han påpeker at matematikkbøker for videregående er ekstremt komplekse bøker.
VG170914 Hun forteller om komplekse forhandlinger, og mener dette er grunnen til at det tok så lang tid før partene kom til enighet. | 18-3 for de engelske lagene i Champions League ¶
NL170908 Forklaringene bak hvordan ting har oppstått er komplekse og sammensatte, som det alltid er med oss mennesker.
DB170908 Noen av argumentene er at kliniske studier er for snevre i forhold til inklusjon og at pasientene de møter i klinikken er annerledes, mer komplekse .
DB170908 Min erfaring er likevel at de metodene forskerne kommer frem til i stor grad også kan brukes på mer komplekse pasienter.
DA170908 De ti låtene inkluderer muligens bandets letteste, fineste og mest finurlige øyeblikk i karrieren, samtidig er « The Tower » deres mest komplekse og sammensatte verk, en manifestering av hvordan den uforbeholdne fantasien kan temmes og omdannes til stor kunst.
DB170906 Omgjengelighet er vist å henge sammen med mange strukturer i hjernen, på komplekse måter.
DA170906 Forklaringene er selvsagt mye mer komplekse , og også de små partiene har meninger om langt mer enn de spesifikke sakene de er tyngst assosierte med.
DN170905 Den relativt komplekse hjulløsningen er utviklet for å oppnå best mulig rekkevidde for elbilene ved å utnytte regenetiv bremsing.
AA170904 De kandidatene vi skal utdanne i framtiden, vil trenge en tverrfaglig kompetanse for å løse morgendagens komplekse problemstillinger.
VG170902 Implementeringen av fredsavtalen byr på mange komplekse konflikter, og blant de mest betente er avtalens punkt fire : Planen for å stoppe colombiansk kokainproduksjon.
DB170901 Som utenriksminister hadde han fast grep om den komplekse konflikten i Midtøsten.
DA170901 - Dagens situasjon understreker nødvendigheten for holistiske tilnærminger for å finne en løsning på de komplekse røttene til volden vi ser, heter det videre fra generalsekretærens kontor.
AA170901 - Dagens situasjon understreker nødvendigheten for holistiske tilnærminger for å finne en løsning på de komplekse røttene til volden vi ser, heter det videre fra generalsekretærens kontor.
VG170831 Det er sikkert mange og komplekse årsaker til at nivået ikke er bedre.
DN170831 Han mente det komplekse amerikanske skattesystemet med sine mange fradrag og smutthull, er for vanskelig for den gjengse skattebetaler og sa at enhver borger burde kunne oppgi sin skatt på en enkelt side uten å måtte få hjelp av en regnskapskontor.
DA170831 - Skal man ha fullverdig støtte til komplekse situasjoner, må man samle kompetansen på ett sted, sier sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.
AP170831 En bittersøt affære, hvor Van uttrykker komplekse følelser alene med kassegitaren.
AA170831 Han mente det komplekse amerikanske skattesystemet med sine mange fradrag og smutthull, er for vanskelig for den gjengse skattebetaler og sa at enhver borger burde kunne oppgi sin skatt på en enkelt side uten å måtte få hjelp av en regnskapskontor.
AA170830 Vi har vist at mennesker i dag er blitt en global kraft som former planetens fremtid, og at vi lever i komplekse adaptive systemer der uforutsigbarhet og usikkerhet blir mer regelen enn unntaket, sier Folke i et intervju med Gemini.
AA170830 Folke har « bidratt til å stimulere forskning for å forstå komplekse sosioøkologiske systemer.
NL170828 Korallrevene utenfor Australias kyst, verdens mest komplekse økosystem, er snart permanent ødelagt.
DB170825 Enkeltsaker er komplekse , og vi skylder utøveren å sette oss inn i den aktuelle saken om vi skal uttale oss om den, sier Kaggestad til Dagbladet.
VG170824 Trump gikk som vanlig glipp av en mulighet til å føre en opplysende samtale om det komplekse USA, en kompleksitet som en avgjørende mann som Jefferson eksemplifiserte.
DN170822 - Til syvende og sist er det opp til Afghanistan å styre sitt eget komplekse samfunn.
DA170822 - Til sjuende og sist er det opp til Afghanistan å styre sitt eget komplekse samfunn.
AA170822 - Til sjuende og sist er det opp til Afghanistan å styre sitt eget komplekse samfunn.
DB170821 - Da usikkerheten rundt innføringen av eiendomsskatt var stor i Norges største og mest komplekse kommune så la vi et veldig konservativt anslag til grunn i vår budsjettering - i tråd med god regnskapsskikk, utdyper han.
DB170821 Selv om kunstverkene er komplekse , trenger ikke formidlingen å være kompleks, sier Sigurdsen.
VG170820 » konstaterer etterretningstjenesten, som også har merket seg stadig flere og mer komplekse øvelser i nordområdene.
AP170820 Hun mener dette er komplekse problemstillinger, uten enkle løsninger.
AP170820 Hun mener dette er komplekse problemstillinger, uten enkle løsninger.
AP170817 Den nye utdanningsmodellen skal gi brann- og redningsvesenet økt evne til å håndtere komplekse hendelser, øke kvaliteten på det forebyggende arbeidet og gi kommunene viktig kompetanse innenfor samfunnssikkerhetsarbeidet.
AA170817 Den nye utdanningsmodellen skal gi brann- og redningsvesenet økt evne til å håndtere komplekse hendelser, øke kvaliteten på det forebyggende arbeidet og gi kommunene viktig kompetanse innenfor samfunnssikkerhetsarbeidet.
AA170817 Den nye utdanningsmodellen skal gi brann- og redningsvesenet økt evne til å håndtere komplekse hendelser, øke kvaliteten på det forebyggende arbeidet og gi kommunene viktig kompetanse innenfor samfunnssikkerhetsarbeidet.
DB170815 Hva gjelder hvem som har skylden for at disse situasjonene har oppstått i utgangspunktet, er årsakene så komplekse at man skal være svært forsiktig med å påstå at man forstår dem.
DA170815 På statlig nivå er sammenslåingene mer komplekse spørsmål.
VG170814 Prestasjoner avhenger av svært mange og komplekse mekanismer i kroppen.
DB170813 Men han har jo skrevet tekster som er mye mer komplekse og viktigere enn akkurat « To fulle menn ».
DA170812 Her på en enda større scene fikk Jenny Hval spilt ut noen av sine ideer i stort format, med større effekter, der kollektivet på scenen utforsket og spilte videre på det komplekse idematerialet bak « Blood Bitch », nærmest i sanntid.
AP170812 Nå går de enda grundigere til verks for å kartlegge de komplekse mekanismene bak barnefattigdom.
DB170811 I pressemeldinga fra Peer Gynt blir « Skam » beskrevet som en serie med sterke, komplekse og dype karakterer som sjelden eller aldri er blitt vist på norsk tv.
VG170810 Til nå er denne saken den mest komplekse etterforskningen i dette politidistriktets historie, og den er ikke over ennå, sier politimester Steve Ashamn i Northumbria-politiet i pressemeldingen.
DA170806 Det frigir arbeidskraft og vi kan fokusere mer på komplekse oppgaver, ifølge Ekeland.
DA170806 Det frigir arbeidskraft og vi kan fokusere mer på komplekse oppgaver, ifølge Ekeland.
AP170805 - I komplekse føderale kriminaletterforskninger er det vanlig å benytte seg av en storjury.
VG170804 Dette er velgere som av og til stemmer Arbeiderpartiet og av og til Høyre ( og Venstre ), og som mener politikk handler om komplekse spørsmål med alt annet enn enkle svar.
DB170804 For å kunne danne et mer sammensatt bilde av studenters komplekse problemer, behøver vi mer kunnskap og forskning.
AP170804 Hvilken betydning sædkvaliteten har for fruktbarheten er godt kamuflert i dette komplekse bildet, og det kan ikke konkluderes med at en mulig reduksjon i sædkvalitet har påvirket fruktbarheten.
DN170801 De mer komplekse modellene har behov for mer avanserte komponenter - spesielt for å håndtere energiforbruket.
VG170729 De beste rivaliseringene er komplekse skapninger.
DB170728 Det er utrolig komplekse prosesser som foregår i et menneske, og det krever lang innsats for å jobbe seg ut av slike problemer, sier han.
DB170727 Vi ønsker engasjerte besøkende som diskuterer disse store og komplekse , og for fremtiden viktige, områdene med oss.
NL170726 Klimapolitikken framstår i tillegg som langt mer komplisert enn nødvendig, gjennom komplekse formuleringer, som kan fremmedgjøre selv de mest politiske interesserte.
NL170724 De problemer mange muslimer har for å tilpasse seg livet i et vestlige samfunn som Norge, stikker dypere og er mer komplekse til at de kan løses over en kopp kaffe.
AA170722 Han er en del av produksjonsteamet og forteller at det kommer til å bli en variasjon av enkle mønster og komplekse animasjoner.
VG170718 I motsetning til Nolans mer komplekse historier, er ikke « Dunkirk » like inviterende til gjensyn, om kanskje annet enn for det filmfaglige.
AA170717 - Vi ønsker ikke at saksbehandlingstiden øker, men det er enkelte komplekse saker vi må bruke lang tid på, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet til NRK.
VG170716 Det er ikke alltid like lett å holde styr på det store universet med det komplekse karaktergalleriet, og som en forberedelse til mandagen har vi laget en oversikt med noen hovedpunkter i hovedkarakterenes liv i sesong seks.
VG170716 Skal vi løse vår tids komplekse utfordringer må vi tenke helhetlig rundt hvordan vi bruker bistanden mest mulig effektivt.
DB170715 Helseøkonomiske prioriteringer er komplekse , en øvelse som forutsetter evnen til å ta tilsynelatende hjerterå beslutninger, hvor også velbegrunnede avgjørelser har dødelige utfall.
DB170714 I tillegg er det viktig å være klar over at som følge av de svært komplekse positive ( næringsstoffer ) og negative ( i hovedsak fedme, diabetes og hjerte- og karsykdommer ) helseeffektene av mat, kombinert med at vi stort sett er prisgitt naturlige matvarer med svært varierende sammensetning, kan aldri kostholdsrådene bli annet enn en mer eller mindre subjektiv faglig
DB170714 Alternativet er at vi overlater det komplekse spørsmålet om hva vi skal spise til ekspertisen.
DB170713 Han sa at slike forhandlinger ville være « et spill for galleriet » og at Norges nei var « et klart veivalg mot populisme og enkle løsninger » på komplekse problemer.
DA170713 Det er godt over hundre VFX-bilder i filmen og mange av dem er komplekse .
AA170711 - Jeg tror vi er vitne til en fase med å forenkle den mest komplekse konflikten i vår tid, sa de Mistura etter at nye fredssamtaler ble satt i gang i Genève mandag.
AA170710 En av de mer komplekse karakterene i både bøkene og TV-serien.
VG170705 - Vi tror at verden er turbulent, at lokale konflikter konstant dukker opp, og problemer, som på den koreanske halvøya og Syria, fortsatt er svært komplekse , sa Xi etter møtet ifølge statlig styrte Russia Today.
AP170705 Hvor starter man en biografisk film om etterkrigstidens kanskje mest komplekse oppdager og eventyrer - en egenrådig marineoffiser som også var kynisk forretningsmann, tv-pionér, filmskaper, miljøverner, oppfinner... ?
DN170703 - Vi har en strategisk målsetning om å kjøpe komplekse eiendommer og er spesialister til å frigjøre eiendommens verdi ved optimering og effektivisering av driften.
AA170703 - Sult og feilernæring skyldes ikke bare naturlige- eller strukturelle fenomener i visse geografiske områder, men er også et resultat av mer komplekse forhold som underutvikling forårsaket av at mange enten ikke bryr seg, eller at noen bare tenker på seg selv, sa FAO-sjefen. ( ©NTB ) ¶
DA170630 Og jeg mener jeg har den lederfaringen fra komplekse organisasjoner som skal til, sier hun.
VG170629 Men årsakssammenhengene er så komplekse at er det umulig verken å bekrefte eller avkrefte en sammenheng mellom « sivilsamfunn » og gitte utviklingspolitiske formål.
NL170629 I dagens komplekse verden vil forskjellene kunne øke drastisk mellom dem som gjennom gode økonomiske valg bygger en god plattform for sine liv og dem som kan bli fremtidens kandidater til TV-programmet Luksusfellen.
DB170629 Debattene om ekstrem sosial kontroll er livsviktige, men også komplekse , og derfor bør det tilstrebes at ulike perspektiver og erfaringer kommer fram.
DB170625 For femten år siden gjorde « The Wire » seg til en av de mest monumentale tv-seriene noensinne ved å bytte fokus fra sesong til sesong, fra politi og narkolangere, til arbeiderklassen, fagforeninger, politikere, skolesystemet og media, og dermed bygge en utrolig rik mosaikk av komplekse årsakssammenhenger som ulikt noen annen serie klarte å diagno
BT170625 Barnefattigdom har sammensatte og komplekse årsaker.
DB170624 - Forholdene som fører til fortvilelse og håpløshet er komplekse og har flere lag.
DA170623 At domstolene er tilbakeholdne med å overprøve Landinfo og forvaltningen, begrunnes med at forholdene er komplekse og krever særlig kompetanse.
DB170621 Deres svindel var da også langt mer amatørmessig utført enn det komplekse systemet SOS Rasisme iverksatte.
AA170620 « I en sykepleiehverdag som består av stadig kortere liggetid og stadig mer komplekse pasienter, så er kommunikasjon helt essensielt » skriver Maiken Isachsen-Hagen, hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund.
AA170620 I en sykepleiehverdag som består av stadig kortere liggetid og stadig mer komplekse pasienter, så er kommunikasjon helt essensielt.
AA170620 « I en sykepleiehverdag som består av stadig kortere liggetid og stadig mer komplekse pasienter, så er kommunikasjon helt essensielt » skriver Maiken Isachsen-Hagen, hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund.
AA170620 I en sykepleiehverdag som består av stadig kortere liggetid og stadig mer komplekse pasienter, så er kommunikasjon helt essensielt.
NL170619 Det er ressurskrevende å fremskaffe ny viten om komplekse marine økosystemer.
DB170619 Den komplekse etterforskningen og skadene etter brannen har gjort identifiseringen svært utfordrende.
DB170619 I stedet for komplekse sammenhenger, usikkerhet og ærlighet, lever man i et selvvalgt ekkokammer av egne interesser, ofte skapt nettopp for å nøre opp under egne meninger og fordommer.
AP170619 juli 2011 i Norge er foreløpig det eneste eksempelet på komplekse angrep med både skytevåpen og eksplosiver.
AP170619 juli 2011 i Norge er foreløpig det eneste eksempelet på komplekse angrep med både skytevåpen og eksplosiver.
AP170619 juli 2011 i Norge er foreløpig det eneste eksempelet på komplekse angrep med både skytevåpen og eksplosiver.
DB170617 Uavgjort og tap ville medføre mer komplekse utregninger i kampen om å bli beste treer, hvor Norge med sin gode målforskjell hadde det beste utgangspunktet av de aktuelle kandidatene.
DB170616 « The Wire » klarte gjennom sine mange innfallsvinkler å bygge et uhyre rikt flettverk, og sånn sett gi oss en forståelse - mer intuitiv enn intellektuell - av de komplekse årsakene bak det amerikanske samfunnets råtne indre.
DB170616 TV-serier, med sin kapasitet for store rollegallerier og komplekse og sammenvevde narrativ, egner seg ypperlig for slike historier, der årsakssammenhengene er tallrike, kryssrefererende og ofte mer antydet enn eksplisitte.
AP170616 En del av disse tilsvarer våre, men de har også mulighet til å sanse mer komplekse påvirkninger slik som elektromagnetiske felt og infrarød stråling.
AP170616 En del av disse tilsvarer våre, men de har også mulighet til å sanse mer komplekse påvirkninger slik som elektromagnetiske felt og infrarød stråling.
DA170614 I begge studiene beskrives imidlertid at sterk resultatstyring bidrar til en ensidig og forenklet dialog om komplekse utfordringer.
FV170613 Mens kulturen fokuserer på det komplekse og sammensatte, vil politikken ha det enkelt, sier Karl Ove Knausgård til avisen Dagen som dekket prisutdelingen.
DB170613 Da har familier med komplekse problemer og store kriser fått en sjanse til å klare veien videre selv.
DA170613 Dermed er den offensive ombudsrollen Frp så langt har dyrket, overlatt til Masud Gharahkhani ( Ap ) og opposisjonen i den komplekse saken.
VG170609 ) skal klare å matche alle punktene, i tillegg til det komplekse i det å analysere to veldig ulike selskaper - så er vi ikke innstilt på å risikere vårt eget renommé eller standing ved å gå inn i en juridisk prosess mot en partner vi har hatt i 25 år.
AA170609 Samtidig er det komplekse saker når det skjer tekniske svikt, og da kan det ta litt tid å finne feilen.
AA170609 - Komplekse saker ¶
AP170607 Showene tester grensene for vår kunnskap og gjør komplekse ideer tilgjengelig - og underholdende - for alle.
DB170606 Hvert fjerde år taper det komplekse og langsiktige mot gode punchlines og slagord.
AA170604 Men tiltakene og reaksjonene fra våre myndigheter må være gjennomtenkte og basert på kunnskap og forståelse for at problemene vi står midt oppe i er sammensatte og utrolig komplekse .
AA170604 Løsninger på komplekse forhold krever innsikt i hvorfor slike mennesker er villige til å drepe oss, og hvorfor de lokkes til radikalisering og hat.
AA170602 - Det vi øver er komplekse luftoperasjoner.
NL170601 Dette er store og komplekse spørsmål.
DB170601 De mest komplekse operasjonene foregår med bomber og automatvåpen, mens de enkleste gjennomføres med kniv eller lastebil.
DB170601 Komplekse operasjoner som involverer flere personer, avanserte våpen og ekstern finansiering, er de som lettest avsløres av etterretningstjenestene.
DA170601 Hun har undervurdert det komplekse forholdet mellom « jeg » og « jeg », til tross for den tilsynelatende likheten.
DA170601 Antakelig er hun blant de som har størst bevissthet om dette komplekse forholdet.
DA170601 - Virkelighetens komplekse , polyfone, forvirrende, vilkårlige, usammenhengende, ukonsistente, til tider surrealistiske, bokstavelig talt uredigerte strøm lar seg ikke fange i en roman på 343 sider.
AA170601 Økonomisk kriminalitet i vår tid er ofte komplekse forhold som krever etterforskning i flere land.
AA170601 Økonomisk kriminalitet er ofte komplekse forhold som krever etterforskning i flere land.
AA170601 Etterforskning av store og komplekse saker innenfor økonomisk kriminalitet kan fort bli svekket.
AP170531 Selvmordsangrep og « komplekse angrep » tok mange liv i hovedstaden.
AP170530 - Det var den mest komplekse redningsaksjonen jeg har sett, sier Tomos Garcia, som har 24 års erfaring fra den spanske kystvakten, til nyhetsbyrået AFP.
DN170529 - Dette indikerer at personer responderer på økonomiske incentiver også i en kontekst hvor incentivene er forholdsvis komplekse , skriver SSB.
VG170526 Anne Applebaum legger ikke skylden for denne urovekkende utviklingen på manglende historieopplæring i Polen, for årsakene er komplekse , men som hun sier : « Polakkene husker ikke.
DN170526 I Justisdepartementets strategi for bekjempelse av ikt-kriminalitet fra juni 2015 foreslår regjeringen selv å opprette et nasjonalt senter for bekjempelse av cyberkriminalitet som skal bistå politidistriktene i sin etterforskning i tillegg til å « forebygge og etterforske den alvorlige og komplekse ikt-kriminaliteten, arbeide på internett, behandle elektroniske spor, håndtere de mest omfattende o
DB170522 Dette er spesielt viktig ved håndtering av store og komplekse hendelser.
BT170522 Men Sharifi sier at det handler like mye om hvordan vi håndterer komplekse spørsmål her i Norge.
BT170522 I et innlegg i Bergens Tidende lørdag spør skribent Johanne Magnus om medienes tabloide lanseringer forhindrer reell innsikt i den komplekse sykdommen spiseforstyrrelser.
BT170520 KOMPLEKS SYKDOM : Jeg er redd for at disse tabloide lanseringene forhindrer reell innsikt i den komplekse sykdommen spiseforstyrrelser, skriver Johanne Magnus.
BT170520 Jeg er redd for at disse tabloide lanseringene forhindrer reell innsikt i den komplekse sykdommen spiseforstyrrelser.
NL170518 Mange dør fordi de innkommer med livstruende komplekse sykdomstilstander hvor kirurgisk behandling kan være eneste kurative mulighet, men hvor risikoen kan være skyhøy ( over 50% ).
DN170516 Jeg vil tro begivenhetsløse remiser vil score bedre enn hva vi anser for høydepunktene ; komplekse kamp-partier, sier han til Ingeniøren.
BT170515 Næringslivet og offentlig virksomhet vil få kandidater som behersker hele fagområdet ; fra det teoretiske til det praktiske, som kan utvikle komplekse algoritmer, og som samtidig kan lage gode brukeropplevelser.
BT170513 Deres tyske søsterorganisasjon varsler om at halvparten av angrepene der skjer ved hjelp av dokumenter i Microsoft-formater, blant annet fordi formatene er komplekse og dermed såbare.
AP170513 Hvordan denne utforskningstrangen graves frem er utstillingens største kvalitet, fordi det er ved å kombinere det enkle og det komplekse , lek og tenkning, og det kjente og det ukjente, at det hele forenes i opplevelser du må hengi deg til - med nysgjerrighet - for å få noe ut av.
VG170510 - Firepartavtalene er ekstremt komplekse , og kommunene er ikke gitt en rolle i forhandlingene som gjør det mulig for dem å påvirke innholdet i så stor grad til de er sikret å kunne ivareta sitt ansvar.
SA170510 Et høyt sikkerhetsnivå er et resultat av en mange ulike faktorer som påvirker hverandre gjennom komplekse interaksjoner.
SA170510 Allerede her må jeg nesten korrigere Røisliens resonnement : Det er ikke likhet mellom komplekse årsakssammenhenger og tilfeldigheter, som professoren later til å mene.
AP170510 Bakterienes komplekse genstruktur krever at man bruker smarte algoritmer og avansert statistikk for å finne de mest relevante interaksjonene.
AA170510 Arkitekten Steven Holl lot seg inspirere av Hamsuns komplekse , konfliktfylte karakterer når bygningen ble tegnet.
VG170509 Ofte er det snakk om komplekse saker, med flere fornærmede og siktede.
AP170505 Min arabiske vår er en betimelig påminner om hvordan revolusjoner virker inn på lang sikt, på komplekse måter, når den umiddelbare begeistringen har lagt seg og hverdagen setter inn, skriver vår anmelder ¶ 1 2 3 4 5 6 ¶
SA170504 Og hva gjør dere om det går galt på vakt for ufaglærte med ansvar for pasienter med komplekse diagnoser ?
AA170502 Der slike skjermer ikke kan anvendes, må mer komplekse og kostbare tiltak iverksettes, som fasadetiltak og balansert ventilasjon.
AA170428 I uttalelsen varsler gruppen både « konvensjonelle angrep, geriljakrig, komplekse martyrangrep og innsideangrep ».
AA170428 - Jeg tror dette vil bli et vanskelig år for afghanske sikkerhetsstyrker, ettersom de vil møte Talibans komplekse og sofistikerte angrep landet over, sier analytikeren Ahmad Saeedi.
DA170425 Vareide peker på at Stavanger står overfor store og komplekse utfordringer, demografisk utvikling, økende arbeidsledighet, klimaendringer og behov for å tilpasse ressursbruk etter nye økonomiske vilkår.
DB170424 Noe av det beste med moderne stater er at vi har klart å gjennomregulere hundrevis av komplekse systemer og potensielt skadelige produkter og varer.
DB170424 På en merkelig måte kan det virke som om Fafos forskere og NRKs journalister, selv om de gjør svært forskjellige funn, gjør lignende feil : Det er som om de ikke helt tar innover seg at de rumenske tiggerne, i måten de forteller om og fremstiller seg selv på, er eksakt like komplekse som alle andre.
AP170424 - Serien satte ting på spissen på en visuell og god måte, og viste hvor avhengig man i dag er av de komplekse digitale verdikjedene som er utsatt for andre sårbarheter enn hva man hadde i den analoge verdenen.
AA170424 Han er generelt bekymret for at politikere flere steder i Europa vinner fram med det Brende mener er overforenklede svar på komplekse problemer.
DN170423 Avdelingsleder Einar Lunde i Nkom mener NRKs tv-serie " Valkyrien " viste hvor avhengig man i dag er av de komplekse digitale verdikjedene.
DN170423 - Serien satte ting på spissen på en visuell og god måte, og viste hvor avhengig man i dag er av de komplekse digitale verdikjedene som er utsatt for andre sårbarheter enn hva man hadde i den analoge verdenen, sier Lunde.
DB170423 Han er generelt bekymret for at politikere flere steder i Europa vinner fram med det Brende mener er overforenklede svar på komplekse problemer.
AP170420 At Norge nekter å delta i forhandlinger er et « klart veivalg mot populisme og enkle løsninger » på komplekse problemer, sa han da han torsdag ble konfrontert med Norges fravær fra forhandlingene torsdag. 132 land deltok i den første forhandlingsrunden om et forbud tidligere denne måneden.
AP170420 At Norge nekter å delta i forhandlinger er et « klart veivalg mot populisme og enkle løsninger » på komplekse problemer, sa han da han torsdag ble konfrontert med Norges fravær fra forhandlingene torsdag. 132 land deltok i den første forhandlingsrunden om et forbud tidligere denne måneden.
BT170418 Serier av komplekse teoretiske begreper sirkuleres, og tjener som ytre symboler på samtidskunstens intellektuelle dybde.
DN170416 Det vil frigjøre mye tid for kundebehandlerne til å ta tak i mer komplekse problemer mener Bjerke.
AP170415 Kommunene skal løse stadig mer komplekse og omfangsrike oppgaver.
AA170413 Kunstnerne utforsker i fellesskap kulturelle forandringer i samfunnet, og ser på strukturer som tematiserer disse endringsprosessene gjennom komplekse kunstneriske produksjoner ¶
AP170412 Det er imidlertid ennå langt igjen til at alt det komplekse tekniske samspillet mellom tog, sporveksler, kontrollterminaler, automatisk togstopp osv., er standardisert.
AP170412 Det er imidlertid ennå langt igjen til at alt det komplekse tekniske samspillet mellom tog, sporveksler, kontrollterminaler, automatisk togstopp osv., er standardisert.
AA170411 I den seks avsnitt lange krimserien får vi en gjennomgang av den komplekse Erik Jensen-saken - en sak med flere spørsmål enn svar.
SA170410 En real slåsskamp kan det være enklere å ordne opp i, men i dag er arenaene så mye større og mer komplekse .
DB170410 Oppdraget er utdypa i den generelle læreplanen, som er stappfull av politisk korrekte mål, komplekse beskrivelser av samfunnets behov og skyhøye ambisjoner for menneskeheten.
AP170410 Spørsmålene som de stiller, er komplekse og krever svar som går langt ut over det som er mulig å gi innenfor rammene av et avisinnlegg.
VG170409 For Dewey ville dét ha vært en utillatelig romantisering, både av den forestilte størrelsen Folket og av en ureflektert argumentasjon som forfekter de enkle løsninger og skyr det komplekse .
DB170406 Det er en allmenn forventning om og tillit til at denne oppgaven er rimelig godt ivaretatt, i hvert fall i offentlig sektor, selv om komplekse digitale systemer har medført og medfører store utfordringer for arkivene så vel i Norge som i andre land.
DB170406 Det første problemet med dette knyttet til økonomianalyser av komplekse sosiale relasjoner i klasserommet og at en bør kjenne sitt analyseverktøys begrensninger i stedet for å anklage verden for å være feil.
DB170404 ( Dagbladet ) : I slutten av mars slo Øst politidistrikt alarm overfor justisminister Per Willy Amundsen ( Frp ) : Etterforskningen av store og komplekse nettovergrepssaker medfører et stort antall avhør av barn, såkalte tilrettelagte avhør.
DB170403 Det er veldig komplekse spørsmål som må løses for å bedre situasjonen i de palestinske områdene.
DB170401 Journalisten befester sin posisjon som kunnskapsrik blodfan idet han med forbausende letthet ramser opp ti av de største skandalene som har preget den komplekse og intrikate handlingen i « Hotel Cæsar » siden oppstarten høsten 1998.
VG170331 Men den gjør en edel jobb med å prøve å gre i de komplekse følelsene som oppstår i kjølvannet av selvmord, og de store ringvirkningene det får.
VG170331 Disse er tilfredsstillende komplekse nesten alle sammen.
SA170331 Big data er en samlebetegnelse for analysemetoder som gjør at ekstremt komplekse data kan forstås.
DN170331 Det pekes også på at investeringer i unotert infrastruktur er komplekse , varierer mye fra prosjekt til prosjekt og krever spesialisert kompetanse i flere ledd i investororganisasjonen, også på styrenivå.
DN170330 Det er lett å bli lurt trill rundt i dagens komplekse marked for kjøp og salg av reklamebudskap.
VG170329 Nittedøler er rystet : - Det er en heksejakt i sosiale medier ¶ - Komplekse saker ¶
VG170329 Dette er komplekse saker.
AA170328 - Sikkerhetsutfordringene blir flere og mer komplekse .
AP170327 Fremskriving av kreftsykdom bygger på komplekse beregninger.
AP170327 - Jeg har nok en slik fysisk fremtoning som gjør at jeg blir tilbudt de mer komplekse karakterene.
AP170326 | Guttedebatten : Enkeltfaktorer kan sjelden forklare komplekse sammenhenger Harriet Bjerrum Nielsen ¶
AP170326 I tråd med moderne biologisk forskning baserer jeg meg på at de inngår i et dynamisk samspill med hverandre, og at enkeltfaktorer sjelden kan forklare komplekse sammenhenger.
AP170326 I denne debatten har jeg derfor forsøkt meg med to mer komplekse analyser : ¶
DN170323 Dette er tunge og komplekse saker og krever bruk av ressurser.
BT170323 Det er viktig at vi også tar opp komplekse saker, på tross av at dette krever store ressurser og tar lang tid.
BT170323 - I de fleste skattesaker går det raskt å få avgjort en sak, men i tunge og komplekse saker, krever det bruk av store ressurser og ofte rettslige prosesser både i utlandet og i Norge.
VG170322 Noen ganger komplekse angrep med flere gjerningsmenn, eksplosiver og automatvåpen.
VG170321 Sakene tilknyttet enslige mindreårige er komplekse .
DB170321 Etter å ha jobbet med tallteori og levert betydelige bidrag på dette feltet, begynte Meyer på 1970-tallet å jobbe med metoder for å bryte ned komplekse funksjoner og signaler til enklere, bølgelignende komponenter - såkalt harmonisk analyse.
BT170321 Etter å ha jobbet med tallteori og levert betydelige bidrag på dette feltet, begynte Meyer på 1970-tallet å jobbe med metoder for å bryte ned komplekse funksjoner og signaler til enklere, bølgelignende komponenter - såkalt harmonisk analyse.
AP170320 Plantene er utrolig smarte og komplekse .
DN170319 - Mange byggesaker er komplekse , og det vil i fremtiden også være behov for kommunens faglige vurderinger før vedtak.
VG170318 Advokaten Norman Eisen var Obamas topp etikkrådgiver fra 2009 til 2011, har blitt en av de som uttaler seg sterkest mot Trumps komplekse forretninger og potensielle interessekonflikter, ifølge de internasjonale magasinet Politico.
DB170318 Sykkelsportens mest komplekse karakter har ikke mestret sykkelsportens mest komplekse finale.
DB170318 Sykkelsportens mest komplekse karakter har ikke mestret sykkelsportens mest komplekse finale.
DN170317 - Kontrakten demonstrerer en tillit til vår evne til å gjennomføre og levere komplekse prosjekter på en forutsigbar måte, til avtalt kvalitet og på avtalt tid, sier Henriksrud.
DB170317 Kontrakten demonstrerer en tillit til vår evne til å gjennomføre og levere komplekse prosjekter på en forutsigbar måte, til avtalt kvalitet og på avtalt tid, sier prosjektdirektør Jarle Henriksrud.
DA170317 kOMPLEKST : Vi står overfor komplekse problemstillinger, og komplekse årsaker til radikalisering, skriver Nils August Andresen, som mener både Hege Storhaug ( bildet ) og Dagsavisens Hege Ulstein tegner for ensidige fiendebilder.
DA170317 kOMPLEKST : Vi står overfor komplekse problemstillinger, og komplekse årsaker til radikalisering, skriver Nils August Andresen, som mener både Hege Storhaug ( bildet ) og Dagsavisens Hege Ulstein tegner for ensidige fiendebilder.
DA170316 - Jeg har stor tillit til våre ansatte, og min erfaring er at de gjør sitt ytterste for å imøtekomme beboernes individuelle og komplekse behov, sier hun.
BT170310 Du blir en god leser om du har fått utvikle deg i møte med stadig mer komplekse tekster, under veiledning og i dialog med andre lesere.
DA170309 I NASAs Langley West Computing-avdeling jobber et tyvetall afroamerikanske kvinner som såkalte « Computere », der de løser komplekse matematiske problemer for romfartsprogrammet.
BT170309 Den fortsatt bemerkelsesverdige filmen utforsker temaer som kvinners komplekse , mellommenneskelige dynamikk, kjønnsroller, seksualitet, abort og homoerotikk.
DN170308 Fagspesialister som jobber med mer komplekse problemstillinger, er avhengig av kontinuerlig faglig påfyll.
DA170308 Katja Kettu lever nesten opp til forventningene i denne komplekse fortellingen som både er en historisk roman og en thrilleraktig beretning om avdekking av en familiehistorie.
DB170307 Leserne og seerne kan dermed ved å sveipe på mobilen få komplekse saksområder presentert på en ny og forklarende måte.
DB170307 Leserne og seerne kan dermed ved å svipe på mobilen få komplekse saksområder presentert på en ny og forklarende måte.
SA170302 Riktignok er det fortsatt et betydelig marked for de store, komplekse opplevelsene, men nettopp de litt nysgjerrige « nybegynnerne » dette spillet retter seg mot har allerede et helt hav av billige alternativer lett tilgjengelig på smartmobilen, riktignok uten akkurat denne typen spill.
FV170302 Riktignok er det fortsatt et betydelig marked for de store, komplekse opplevelsene, men nettopp de litt nysgjerrige « nybegynnerne » dette spillet retter seg mot har allerede et helt hav av billige alternativer lett tilgjengelig på smartmobilen, riktignok uten akkurat denne typen spill.
DA170302 I struktur og tema minner dette faktisk en del om Kelly Reichardts « Certain Women » ( som nylig var månedens film på Cinemateket ) ; nok en velspilt, velobservert og veldig mollstemt portemonefilm om komplekse kvinneskikkelser, som bare kommer til live i sporadiske rykk og napp.
BT170302 Riktignok er det fortsatt et betydelig marked for de store, komplekse opplevelsene, men nettopp de litt nysgjerrige « nybegynnerne » dette spillet retter seg mot har allerede et helt hav av billige alternativer lett tilgjengelig på smartmobilen, riktignok uten akkurat denne typen spill.
AP170302 Riktignok er det fortsatt et betydelig marked for de store, komplekse opplevelsene, men nettopp de litt nysgjerrige « nybegynnerne » dette spillet retter seg mot har allerede et helt hav av billige alternativer lett tilgjengelig på smartmobilen, riktignok uten akkurat denne typen spill.
SA170228 Det var andre faktorer som spilte inn som var vanskelig og komplekse .
SA170228 Det var andre faktorer som spilte inn som var vanskelig og komplekse .
FV170228 Det var andre faktorer som spilte inn som var vanskelig og komplekse .
DB170228 Og spør du meg, er det et sted som holder på med noe annet, som for eksempel nyansering, synliggjøring av paradokser, formidling av komplekse sammenhenger, dialoger som ikke finnes andre steder, samtaler ingen andre tar.
DB170228 Da hjelper det ikke bare med magefølelse, vi må også skape takhøyde, finne fram fantasien, gå i oss sjøl, tørre ta komplekse diskusjoner, spisse pennene, rense stemmen og skjerpe huet.
BT170228 Det var andre faktorer som spilte inn som var vanskelig og komplekse .
BT170228 Det var andre faktorer som spilte inn som var vanskelig og komplekse .
AP170228 Det var andre faktorer som spilte inn som var vanskelig og komplekse .
AP170228 Det var andre faktorer som spilte inn som var vanskelig og komplekse .
DB170227 Nettopp å klargjøre det komplekse er essensielt.
DB170227 Målet er at framtidas jurister skal kunne formulere det komplekse lovverket i et språk vi forstår.
DB170227 Her tilbyr Språkrådet språkmaler, klarspråkkurs og nett-tips med enkle og effektive grep for å få tilsynelatende komplekse tekster leservennlige og forståelige.
AP170227 Klokkestillingen er basert på komplekse analyser av verdens trusselsituasjon utført av forskere, blant dem 15 nobelprisvinnere. | « Snapstreak » gjør deg til en av de kule.
AA170227 Du skal også lete lenge etter komplekse og tidkrevende prologer eller på andre måter kjedsomme måter å « lære » deg spillet.
DA170225 Han populariserte global statistikk om tunge og komplekse temaer som migrasjon, økonomisk ulikhet, klima og ikke minst om befolkningsutviklingen i verden over tid.
AA170225 Fagkunnskap er viktig for at komplekse behov skal ivaretas.
SA170224 Men lar hjelp og tvang i barnevernet seg skille slik, eller er nettopp det komplekse forholdet mellom disse to størrelsene noe som kjennetegner barnevernets kjernevirksomhet ?
DA170224 Rådgiveren mener problemene på privatmarkedet er dype og komplekse .
DA170223 - Jeg ønsker å jobbe med plagede, komplekse karakterer som gjennomgår vonde og vanskelige ting, og jeg kunne aldri spilt i en romantisk komedie.
AP170223 - Algoritmene er veldig komplekse .
AA170223 Meldingene er mer komplekse enn før.
AA170223 - Tidligere kom de gjerne fra en person som meldte om ett forhold i ett selskap, men nå ser vi at det gjerne kan være flere og mer komplekse forhold som kan være på bransjenivå, sier hun.
AA170222 Alt som teller rommer mye på liten plass, men klarer likevel å balansere de mange komplekse temaene med varme, forståelse og respekt. » | Takk til deg som reddet livet mitt den kvelden ¶ ¶
VG170221 juli, og beskrivelsene av det omfattende og komplekse sikringsarbeidet på Utøya.
DN170221 Det er imidlertid krevende å fremskaffe informasjon om slike komplekse og skiftende eierstrukturer, sier Goplen.
BT170221 Fra komplekse arrangementer i enkle impakninger, til store følelser i enkelt ordspråk.
BT170221 Fra komplekse arrangementer i enkle impakninger, til store følelser i enkelt ordspråk.
DB170220 Lag en prioriteringsliste og bryt ned komplekse prosjekter i håndbare oppgaver som du synes er interessante og oppnåelige.
AP170220 Klimamodellene baserer seg grunnleggende sett på fysiske lover, og klimamodellene som ble brukt i arbeidet med IPCC-rapportene er blant de mest komplekse klimamodellene vi har.
DB170219 Gjennom sin Youtube-kanal publiserer hun videoer som viser hvordan hun maler overkroppen i komplekse motiver med en kombinasjon av ansiktsmaling som hovedsakelig er ment for barn, og sminke.
AP170218 Ifølge Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu ble det gjennomført fem « større, komplekse inspeksjoner av kampberedskap » i 2016.
AP170217 - Ting kan bli overforenklet, og vi kan få en for enkel oppfatning om komplekse og viktige temaer.
DA170215 Turismen og verdensøkonomien endrer seg raskere enn vi klarer å håndtere dem, og utfordringene reiselivet fører med seg er mye mer komplekse en tidligere, påpeker Molstad, som understreker at han fortsatt har stor tro på den bærekraftige turismens evne til å skape verdier og verne sårbare ressurser.
DA170215 Slik blir det komplekse og uforutsigelige ved livet tydeliggjort og understreket i denne lille velkomponerte og velskrevne romanen.
BT170215 Du vil finne et mangfold av komplekse identiteter hos utøvende og skapende kunstnere, som kontinuerlig er på vei mot et annet sted, skriver festspilldirektør Anders Beyer i programkatalogen.
AA170215 Forutsigbar leveranse av disse viktige delene av komplekse prosjekter er den absolutt beste markedsføringen for nye kontrakter, sier Haugan.
AA170215 Forutsigbar leveranse av disse viktige delene av komplekse prosjekter er den absolutt beste markedsføringen for nye kontrakter, sier Haugan.
BT170214 Denne filmen tar ungenes evne til å forstå komplekse følelser på alvor.
AP170212 Det er disse dedikerte lærerne som har lært meg å undervise, å møte studentene på en god måte, å ta opp vanskelige temaer, å dvele ved komplekse dilemmaer og veldig mye mer.
DB170211 Vi hadde musikk, drama, tegning, maling, keramikk, folkedans ( mest makedonsk på grunn av de komplekse rytmene ), sang, kunsthistorie.
VG170210 Innen samfunnsvitenskapen og humaniora er det omvendt : Man finner komplekse forklaringer på enkle fenomener.
VG170210 I naturvitenskapen sies det at man forsøker å finne de enklest mulige forklaringer på komplekse fenomener.
AA170210 Erfaring i Arbeids- og inkluderingsbransjen og Nav viser at utviklingen de senere årene har gått i retning av mer komplekse utfordringsbilder knyttet til den enkelte bruker, og det krever også mer omfattende oppfølging for at de skal bli klar for arbeidslivet.
AA170209 - Vi vet alle at disse prosessene er ganske komplekse og at de krever mye diskusjon og konsultasjoner med ulike folk, sier Dujarric.
AA170207 Fremover vil kunstig intelligens og robotisering av mer komplekse oppgaver innebære automatisering også innen kunnskapstunge bransjer der yrker som lege, advokat og finansrådgivere dominerer.
VG170206 Hun understreker at dette er komplekse prosesser, og at all lovgivning som angår barn må konsekvensutredes.
AP170206 Det store spørsmålet blir da, bør man popularisere og forenkle komplekse problemstillinger og løsninger ?
AP170206 Det komplekse blir enkelt ¶
AP170206 Bør man popularisere og forenkle komplekse problemstillinger og løsninger ?
AP170206 Det store spørsmålet blir da, bør man popularisere og forenkle komplekse problemstillinger og løsninger ?
AP170206 Det komplekse blir enkelt ¶
AP170206 Bør man popularisere og forenkle komplekse problemstillinger og løsninger ?
VG170204 Mest imponert er jeg over det intrikate plottet og gåtens komplekse løsning.
AA170203 Utfordringene hos disse pasientene tilsier at det vil være økt behov for sykepleiere for å ta seg av stadig mer komplekse diagnosebilder og kompliserte omsorgsbehov.
DB170202 Truslene Norge står overfor er skarpere og mer komplekse enn før.
DN170201 - Russland har bevist at de teknisk og operativt kan gjennomføre komplekse politiske påvirkningsoperasjoner, sier oberstløytnant Geir Karlsen om PST-rapporten overfor DN onsdag.
DB170201 Etterforsker Nick John beskriver det som den lengste og mest komplekse saken i Thames Valley-politiets historie.
DB170201 Kravene i B2 er å " forstå hovedinnholdet i komplekse eller akademiske tekster, også faglige drøftinger innenfor ens eget fagområde og kan delta i samtaler med et relativt spontant og flytende språk, og kan skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om et vidt spekter av emne. " - Det er viktig at norskprøven blir en døråpner til arbeidsma
AP170201 Under forutsetning av dagens trafikksystem, med et nært uendelig antall komplekse situasjoner, gjenstår en rekke utfordringer knyttet til sensorer og automatisert kjøring.
AP170201 Under forutsetning av dagens trafikksystem, med et nært uendelig antall komplekse situasjoner, gjenstår en rekke utfordringer knyttet til sensorer og automatisert kjøring.
DB170131 - Studentene lærer også hvordan de skal håndtere komplekse møter som rettsmøter og tverretatlige samarbeidsmøter i for eksempel barnevernet.
DB170130 Surøl har komplekse smaker og blir som et eget syrlig element i retten, sier han.
DB170130 Vår tids komplekse utfordringer krever at vi tar i bruk alle virkemidler vi har for å hjelpe mennesker som er tvunget på flukt.
DB170129 Bistand er en kunnskapsintensiv bransje, med komplekse problemer som skal løses.
DB170128 Behovet er der forhistorier med komplekse og feilbarlige hovedpersoner med ulik bakgrunn, som er driverne i sine egne fortellinger, ikke en del av bakteppet for andres.
SA170126 Sakene er komplekse .
SA170126 Sakene er komplekse .
AP170125 Vi snakker om kunstig intelligens ( KI ) som handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer.
AP170125 Vi snakker om kunstig intelligens ( KI ) som handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer.
AP170122 - Det er rett og slett veldig store og komplekse prosjekter, og det er Plan- og bygningsetatens jobb å sikre at løsningene blir best mulig for byen.
AP170121 Du vil finne et mangfold av komplekse identiteter hos utøvende og skapende kunstnere, som kontinuerlig er på vei mot et annet sted.
DN170119 Flere presidenter har tidligere varslet at de ville flytte ambassaden i Israel, men det er aldri blitt noe av når den komplekse virkeligheten i Midtøsten er gått opp for den nye presidenten.
DB170119 Skepsisen bygde på at vanlige folk ikke i tilstrekkelig grad kan veie bevis, håndtere skyldspørsmålene og ha innsikt i jussens komplekse verden.
AP170119 - Men arbeidet tok tid, da det var krevende og komplekse vurderinger knyttet til juridiske, operasjonelle og sikkerhetsmessige forhold.
DB170118 - Det uttalelsen om Øst-Europa viser, er en mann som har enkle, vage og intetsigende observasjoner om komplekse og sammensatte spørsmål som krever analyse og observasjon, og til slutt en konklusjon.
DB170118 Disse arvelige forskjellene gir seg synlige utslag i slike ting som neseform og hudfarge, og dette er igjen bundet til ulikheter i komplekse adferdstrekk, som moral og intelligens.
SA170117 Leteoperasjonen er den dyreste og mest komplekse som noen gang er gjennomført for å finne et fly.
DN170117 Leteoperasjonen er den dyreste og mest komplekse som noen gang er gjennomført for å finne et fly.
BT170117 Leteoperasjonen er den dyreste og mest komplekse som noen gang er gjennomført for å finne et fly.
AP170117 Familier og slektninger av passasjerene fra flyet har kritisert myndighetene i harde ordelag for å avslutte søket, men Chester sier at luftfartens hittil dyreste og mest komplekse søk er over for denne gang.
DN170116 Også for mer komplekse rådgivningstjenester, som boliglån, ønsker et flertall å forholde seg til et menneske fremfor et automatisert system.
AP170116 Moralisme har gjort mye skade på rusfeltet, men jeg tror vi må øve vår toleranse for komplekse sannheter : Tabuer knyttet til rus kan også virke siviliserende og regulerende, på individ- og samfunnsnivå.
DN170115 Vi må sammen stå opp mot proteksjonisme og enkle løsninger på komplekse problemer.
SA170114 Velferdstjenester er komplekse , dekker grunnleggende behov og brukerne er ofte sårbare.
SA170113 Kommunene skal også framover tilby innbyggerne et godt medisinsk og sykepleiefaglig tilbud til alle, også til innbyggere med mange sykdommer og komplekse behov.
DB170112 ndervisning dominert av tavleundervisning aldri vil treffe mer enn maks en tredjedel av elevene, og at den samme undervisningen - for de den treffer - i altfor stor grad fratar elevene eierskapet til de viktigste prosessene de skal lære å mestre, nemlig å anvende matematikk som redskap i møtet med komplekse utfordringer livet kan by på.
DB170112 Så hvorfor snakke ned engasjement som en viktig faktor i den komplekse hverdagen timene i et klasserom representerer ?
SA170111 Forskning de siste 50-årene har demonstrert at vi ikke er født med spesielt gode evner til å ta beslutninger i komplekse og usikre situasjoner.
SA170110 Når barna begynner på skolen møter de en mer formell læring, og de skal etterhvert løse mer komplekse utfordringer i matematikken.
AP170110 Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, som selv satt med ansvar for Afghanistan da han var utenriksminister, mener en viktig erfaring er forståelsen av at det ikke finnes militære løsninger på slike konflikter og at politiske løsninger er komplekse .
DB170109 Samtidig er det hele sauset inn i komplekse systemer der kjedenes markedsføring også inngår.
BT170106 Komplekse problemstillinger nøstes opp på kort tid, men med Nils Bechs fremførelse som rammeverk oppleves øyeblikket som krystallklart.
SA170105 Vi forstår at det tar tid å bygge komplekse motorveier, men at det skal ta mer enn 10 år å bygge sykkelstamveier, kan vel ikke være annet enn oppsiktsvekkende.
DB170104 Politiet leverer ikke en metervare, men komplekse samfunnsoppgaver.
DB170102 Dette gjør oss tilpasningsdyktige i de fleste situasjoner, fordi vi lever i komplekse samfunn preget av raske endringer og utallige valgmuligheter og utfordringer.
DN170101 Samordnede og forenklede søknadsprosesser som Pilot-E, som bistår komplekse og kapitalintensive energiprosjekter er et direkte svar på klare ønsker og behov fra næringslivet.
DB170101 Men utover disse fanfarene var det ikke så lett å få grep om hvilken konkret tilnærming verdens stormakt - under Donald Trumps ledelse - skal ha til disse komplekse utenriksspørsmålene.
AP160928 Oliver Stones film har nerve, og den lykkes med å skildre den komplekse overvåkingsaktiviteten.
VG160916 Byplanlegging, arealdisponering og arkitektur er komplekse prosesser som sjelden egner seg for håndsopprekking på torget.
AP160819 Men i fremtiden kan det bli veldig vanskelig å oppfylle et slikt ønske for Oslofolk som ikke har et veldig godt økonomisk grunnlag, mener professoren og påpeker at spørsmålene rundt boligmarkedet er svært komplekse .
AA160818 Behandlingsmetodene mine kan virke banale og enkle nettopp fordi de er forankret i komplekse , psykologiske dimensjoner. " ¶
DA160719 Pionerriggen brukte 52 dager fra Avondale Shipyards i New Orleans til Stavanger i det som ble karakterisert som den største og mest komplekse slepeoperasjonen over Atlanterhavet fram til da.
DB160623 Sykepleiere vil stå overfor en rekke komplekse og krevende situasjoner i løpet av yrkeslivet sitt, som vil fordre fingerspissfølelse, kommunikasjonsevner, klar tenkning og etisk gangsyn.
AP160623 Med den komplekse og ultrafengende tittellåten, heftige « Jet », Lennon-inspirerte « Let Me Roll It », søte « Bluebird » og komplekse og herlige « Picasso's Last Words ( Drink to Me ) » er McCartney tilbake i storform : Inspirert, leken og med det gamle Beatles-viddet intakt.
AP160623 Med den komplekse og ultrafengende tittellåten, heftige « Jet », Lennon-inspirerte « Let Me Roll It », søte « Bluebird » og komplekse og herlige « Picasso's Last Words ( Drink to Me ) » er McCartney tilbake i storform : Inspirert, leken og med det gamle Beatles-viddet intakt.
AP160623 McCartneys mest seriøse og komplekse rockealbum hvor han minner oss på hvilken eminent bassist han er.
AP160623 Elvis Costello er inne som låtskriverkompis, og den mer komplekse tenkningen hans er en nyttig motvekt til McCartneys melodiske lettheter.
AP160607 Evolusjonspsykologi gir nye og viktige svar innen komplekse områder ¶
AP160607 En slik tilnærming til å forstå og studere mennesker har gitt nye og viktige svar innen komplekse områder som kjærlighet, kriminalitet, livsstil, samarbeid, og alle tenkelige konflikter.
AP160605 Men den virkelig store utfordringen er å håndtere den etter hvert svært komplekse produksjonen av bearbeidet mat.
SA160604 Ungdommene i serien takler svært komplekse utfordringer, og de løser opp i vanskelige konflikter med modenhet.
AP160504 Det gis en status for hvordan det norske lovverket er rustet for stadig mer komplekse finansielle instrumenter og selskapsstrukturer, med tanke på inntektsskifting i flernasjonale selskaper.9.
AP160504 Det gis en status for hvordan det norske lovverket er rustet for stadig mer komplekse finansielle instrumenter og selskapsstrukturer, med tanke på inntektsskifting i flernasjonale selskaper.9.
AP160504 Det gis en status for hvordan det norske lovverket er rustet for stadig mer komplekse finansielle instrumenter og selskapsstrukturer, med tanke på inntektsskifting i flernasjonale selskaper.9.
AP160503 Det gis en status for hvordan det norske lovverket er rustet for stadig mer komplekse finansielle instrumenter og selskapsstrukturer, med tanke på inntektsskifting i flernasjonale selskaper. 9.
AP160502 - Vi skal være veldig varsomme med å blande oss inn i komplekse konfliktbilder hvor det er så uoversiktlig hvem som spiller på lag med hvem, slik at vi ikke bidrar til å gjøre situasjonen enda verre, sier Langemyr.
AP160426 Sanner mener at noe av utfordringen ved denne valgrunden var at flere kommuner hadde komplekse alternativer å stemme over.
AP160421 Hun beveger seg fra popmusikkens fengende enkelhet til det utforskende feltets komplekse overraskelser med den største selvfølgelighet.
AP160418 Været er resultat av svært mange faktorer, og det er svært komplekse data som skal sammenstilles og tolkes, sier han.
AP160417 Mekanismene som styrer blokkjeder er komplekse , men kan kokes ned til et simpelt kryptografisk prinsipp ( å kryptere innebærer å sikre noe mot innsyn ) : Du har et nøkkelpar - en privat nøkkel og en offentlig nøkkel.
SA160413 Den komplekse smaken ¶
BT160413 Den komplekse smaken ¶
AP160413 Den komplekse smaken ¶
AA160413 Den komplekse smaken ¶
AP160407 Og ved å gå bakover i tid til rockens vugge - amerikanske spirituals - har hun også på et vis gått rett inn i vår egen tids mest komplekse og betente politiske konflikt : Flyktningsituasjonen i verden.
AP160406 Men vi opprettholder det vi allerede har sagt, at om det er komplekse internasjonale forretninger kan det være akseptabelt med denne typen selskapsstruktur dersom den oppfyller regelverket.
AP160404 Men i stedet vil han senke antallet regioner fra dagens 19 fylkeskommuner og ned til et nivå som angivelig skal gjøre det enklere å få fortgang i mange prosjekter som i dag lider under komplekse beslutningsstrukturer.
AP160403 - Det blir stadig mer komplekse selskapsstrukturer.
AP160403 I en rekke tilfeller har de hjulpet kundene til noen av verdens aller største banker med å sette opp komplekse strukturer som gjør det vanskelig for skattemyndigheter å følge pengestrømmen fra et sted til et annet.
AP160403 Selv de største og mest ressurssterke nasjonale mediehusene blir for små til å trenge inn i så komplekse saker vi her står overfor.
AP160321 De som tror på de gode kreftene, argumenterer for at menneskehjernen aldri har utviklet seg til å mestre tenkingen som må til i vår moderne, komplekse verden.
AP160320 Skal man forstå litt mer av de uhyre komplekse strukturene i Tyrkia, må man lese Orhan Pamuk.
AP160313 Den dårlige nyheten er at bærekraftige transportløsninger er komplekse greier, og at sykkel ikke er svaret på alt.
AP160304 Eakins maleri symboliserer dermed ikke bare parløpet mellom kongressmannen og journalisten, men også ekteskapet mellom Frank og Claire, det komplekse forholdet som i all hovedsak er seriens omdreiningspunkt.
DA160231 Det er mindre hendelser om natten, men hendelsene er mer komplekse , krever mye flere ressurser, evakueringen blir større da man sover på disse tidene, hendelsene blir som regel senere oppdaget og blir derav større og vanskeligere og det er alltid to slokkegrupper ved store hendelser.
AP160218 Det betyr ikke nødvendigvis at denne siden av det politiske landskapet er den eneste som er opptatt av likestilling og kan ha gode løsninger på komplekse problemer der kjønn er en avgjørende faktor.
AP160215 Det er viktig å anerkjenne det komplekse i disse sakene.
AP160212 Vi håndterer store komplekse spørsmål i vårt samfunn som jeg ikke kommer til å akseptere at vi må ta med enstavelser og slagord, svarer Ap-lederen.
AP160212 En politiker som jeg respekterer fordi hun sier det hun mener og virker å ha kapasitet til å sette seg inn i komplekse problemstillinger på kort tid.
AP160127 The Big Short tilhører den særegne amerikanske disiplinen der man gjør komplekse ting mer lettfattelige, en slags " idiotens guide " til tidenes kanskje største finansbedrag, men uten å miste brodd eller øye for finanssystemenes ofte bisarre kompleksiteter.
AP160125 Norge har bygget opp en imponerende olje - og gassindustri som har skapt internasjonal anerkjennelse for sikker drift og teknologiutvikling i komplekse omgivelser.
AP160125 Norge har bygget opp en imponerende olje - og gassindustri som har skapt internasjonal anerkjennelse for sikker drift og teknologiutvikling i komplekse omgivelser.
DA160121 Derfor har jeg alltid hatt så lyst til å jobbe med John Le Carré, for selv om historiene hans fungerer som rene thrillere så inneholder de også svært komplekse moralske dilemmaer.
AP160116 Historikeren Marthe Hommerstad har påtatt seg den ambisiøse utfordringen å sette sammen det komplekse bildet av mannen.
AP160111 Vi kastes umiddelbart inn i Bowies kontrastfylte og komplekse verden, her møtes det søte og det bitre, det kalde og det varme, det vakre og det stygge : « you can't say no to the beauty and the beast ».
AP160111 Albumet er ikke lett tilgjengelig, særlig fordi det åpner med det åtte minutter lange komplekse opuset « The Width of a Circle », men låtene har mange gripetak.
AP160111 Det mest komplekse idrettsarrangementet i Norge siden OL i 1994 ¶ 1100 utøvere fra 70 nasjoner ¶
AP160107 - Årsaker til spiseforstyrrelser er ekstremt komplekse .
AP160107 - Årsakene til spiseforstyrrelser er komplekse .
AP160102 D'Arpizio sier at samlerne der foretrekker mer komplekse eller tekniske klokkene.
AP160102> D'Arpizio sier at samlerne der foretrekker mer komplekse eller tekniske klokkene.
AP160102> target="avis" href= D'Arpizio sier at samlerne der foretrekker mer komplekse eller tekniske klokkene.