DA171215 Det er oppsiktsvekkende gode tall, mener NHOs avdelingsdirektør for arbeidsliv og kompetanse , Kristina Jullum Hagen.
DA171008 - En enmannsbedrift vil ofte mangle ressurser og kompetanse til å få det ferdige produktet ut i markedet, sier Jostein Kvamme, operasjonssjef og eier.
AA170816 | En av fem VGS-lærere mangler pedagogisk kompetanse
AA170816 I tillegg mangler 20 prosent formell pedagogisk kompetanse .
SA170815 Det er en periode hvor de lærer mye og bryner seg på egen kompetanse
SA170815 Det er en periode hvor de lærer mye og bryner seg på egen kompetanse , tilføyer Mørch.
NL170815 Det er all grunn til å gratulere NORUT og Multiconsult med produktet, et resultat av bredt sammensatt kompetanse fra forskningsmiljøet i Tromsø.
NL170815 Vi har en unik kompetanse .
NL170815 Operasjon av fly og helikopter i arktiske strøk stiller derfor høye krav til aktørenes ferdigheter, teknologi, kompetanse , ledelse, organisering og samhandling på tvers.
BT170815 Det er en periode hvor de lærer mye og bryner seg på egen kompetanse
BT170815 Det er en periode hvor de lærer mye og bryner seg på egen kompetanse , tilføyer Mørch.
AP170815 Energieventyr har gitt landet kompetanse innen vannkraft, petroleum og prosessindustri.
AP170815 Det er en periode hvor de lærer mye og bryner seg på egen kompetanse
AP170815 Det er en periode hvor de lærer mye og bryner seg på egen kompetanse , tilføyer Mørch.
AA170815 Hun minner om at det blir stadig høyere krav til kompetanse på arbeidsmarkedet og antall jobber for ufaglærte eller utdannede blir stadig færre.
AA170815 - Vi i Bufdir tenker at det er viktig å rette innsatsen mot dem som trenger det mest, de som er umotiverte, skolelei og tror de vil få jobb uten kompetanse , sier Trommald.
AA170815 Både privat og offentlig sektor har behov for ansatte med solid digital kompetanse .
AA170815 Statistisk sentralbyrås undersøkelse av læreres kompetanse i grunnskolefagene de underviser i, viste i 2014 at 18,6 prosent manglet studiepoeng i matematikk.
AA170815 I mat og helse manglet 54 prosent formell kompetanse , i kunst og håndverk 43,9 prosent og i kroppsøving 41 prosent.
AA170815 Hva gjør det med skolen og elevene at disse fagene har fått mindre plass og ofte undervises av lærere uten særlig kompetanse på feltet ?
AA170815 - Jeg var spent, men de har tatt godt i mot meg og det har gått bra, takket være 300 mennesker med kompetanse som har vært med på dette før.
DB170814 BEKYMRET : Senterpartiets tidligere leder, Liv Signe Navarsete, er redd regionreformen vil tappe Sogn for arbeidsplasser og kompetanse .
DB170814 Samtidig som netthets tas alvorlig på arbeidsplassen, mener FO at en viktig del av løsningen er helhetlig innsats, der det også sørges for nok bemanning, riktig kompetanse og hensiktsmessig organisering.
AP170814 Rett før påske samme år fikk Venstre regjeringen med på å modifisere forslaget noe ved å gi lærere en rett til å undervise i fagene i ti år til før de må skaffe seg nødvendig kompetanse .
DN170813 Kvinner har ofte en tverrfaglighet som gir bredde og kompletterer mennenes ofte spissere kompetanse .
DN170813 Undersøkelsen viser at mer enn 50 prosent av skandinaver er på nivå 1 eller lavere i digital kompetanse .
DN170813 Selskaper må ta inn over seg at digital kompetanse er noe man må ha.
DN170813 Manglende digital kompetanse er allerede blitt et problem, også i norsk næringsliv.
DN170813 For enkeltpersoner kan også svak eller manglende digital kompetanse gjøre at man stiller svakere på arbeidsmarkedet.
DN170813 Da har du høyere digital kompetanse enn nordmenn flest.
DN170813 BI tilbyr flere studier og kurs som bygger opp digital kompetanse , og ved Universitetet i Oslo startes det denne høsten et nytt informatikk-studium i « digital økonomi og ledelse ».
DN170813 Andersen forteller at teknisk kompetanse ellers også er mangelvare, men ikke like vanskelig tilgjengelig.
DN170813 - Ledere forteller at veksten holdes tilbake fordi de ikke finner nok folk med digital kompetanse i bedriften, sier Chopra-McGowan.
DN170813 - Etterspørselen etter digital kompetanse er svært høy, primært hos arbeidsgivere, sier førsteamanuensis Espen Andersen ved Institutt for strategi på BI.
DN170813 - Det er ikke unikt for Norge at det mangler digital kompetanse , men det som er spesielt for Norge er at Norge står overfor betydelig utfordringer med å finne nye vekstområder.
DN170813 ¶ Vår velferd er tuftet på en god forvaltning av våre naturressurser og vår teknologiske kompetanse og utvikling.
DB170813 Vi vet om skoler som har lærere med spesialpedagogisk kompetanse , men der de ikke får benyttet dette fordi alt av lærerkrefter går med til å dekke den ordinære undervisningen.
DB170813 Spørsmålet er hvordan den spesialpedagogisk kompetanse brukes.
DB170813 Høyres løfte 8 : - Stille krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse .
VG170812 Han kom selv inn i arbeidslivet i 15 års-alderen noe han mener har gitt han verdifull kompetanse .
DA170812 Ap-politiker Marianne Aasen ( Ap ) takket nei til PR-byråjobb i denne omgang, men skjønner godt at bransjen søker folk med hennes kompetanse .
DA170812 - Vi har en kompetanse og kunnskap som er attraktiv.
DA170812 - Attraktiv kompetanse
AP170812 Kanskje utvikler disse en kompetanse og toleranse som vil komme dem til gode ? spør han.
AA170812 Med stort tap av kompetanse og kapasitet for den jobben direktoratet skal gjennomføre.
NL170811 Man må balansere arbeidslivets lover og muligheter slik at langt flere får en sjanse til å tre inn i arbeidslivet og vise sin kompetanse , og dermed få raskere mulighet til fast jobb.
NL170811 Eller der det manglende kompetanse og engasjement om lokalpartiets vedtak som preger dem ?
DB170811 - Det er at man har erfaring fra ulike områder i livet, har vært på forskjellige steder og har kompetanse fra andre steder kommer godt med.
DA170811 * La flere barn få mulighet til å gå på kulturskole i tilknytning til skolen eller SFO/AKS, til en rimelig pris og med lærere med god kompetanse .
AP170811 - Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse .
AP170811 | Aftenposten mener : Norge må utnytte innvandrernes kompetanse
AA170811 Næringsliv og privatøkonomi, kompetanse , arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi er de fem faktorene som gjennomgås.
AA170811 Pensjonistene kan og skal selvfølgelig kunne være et supplement i bussbransjen, for vi har sikkert mye å bidra med fra vår erfaring og kompetanse .
NL170810 En faktor er selvsagt at Tromsø har en positiv folketallsutvikling og mange nye unge innbyggere med høy kompetanse .
NL170810 Vernepleiefaglig kompetanse må lovfestes i helse- og omsorgstjenestene.
NL170810 Minst 50 prosent av de ansatte må ha kompetanse på høgskolenivå.
NL170810 Forsvarlige tjenester med god kompetanse er viktig for personer med utviklingshemning.
NL170810 En god skole må ha kompetanse for å undervise elever med ulike behov, og nok kompetanse til å etablere godt læringsmiljø.
NL170810 En god skole må ha kompetanse for å undervise elever med ulike behov, og nok kompetanse til å etablere godt læringsmiljø.
NL170810 Derfor må profesjoner med vernepleie- og sosialfaglig kompetanse bli inkludert i krav til kjernekompetanse i kommunene.
NL170810 Barn med utviklingshemning har behov for lærere med spesialisert kompetanse enten de får undervisning på nærskolen eller spesialskole.
DB170810 Så prosjektet i seg selv har vært bra for oss som organisasjon i forhold til hva det har krevd av kompetanse fra oss, sier Bruun til Finansavisen.
DB170810 Det skal skje blant annet ved å lovfeste krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse .
DA170810 Jeg har bakgrunn inn sosialantropologi med kompetanse innen naturbasert turisme.
DA170810 Både skatteinntekter, kapital og kompetanse fra norsk olje- og gassnæring vil være viktig i denne omstillingen, sier Helgesen.
DA170810 Både skatteinntekter, kapital og kompetanse fra norsk olje- og gassnæring vil være viktig i denne omstillingen, sier Helgesen.
DA170810 - Ja, det ligger litt i kortene med min kompetanse på store barnearrangementer.
DA170810 Tallene de knuser samles fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) og Kostra, innenfor hovedkategoriene næringsliv og privatøkonomi, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.
AP170810 Reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdannelsesløpet, blant annet gjennom å stille krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse .
AP170810 Du må ha flere spesialpedagoger og folk med kompetanse , det har vi foreslått og så må du ha en god skolehelsetjeneste, og det har vi også foreslått.
AP170810 I forbindelse med nærpolitireformen har vi samlet de sentrale etterforskningsmiljøene i en enhet slik at vi lettere kan dra nytte av hverandres kompetanse .
AP170810 Hensikten med Minhaj Ungdoms leir, al-Hidayah, var å gi europeisk-muslimsk ungdom nødvendig kompetanse i arbeid mot ekstremisme og radikalisering.
AA170810 I kommune-NM rangerer NHO kommuner etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.
AA170810 NHO presenterte torsdag sin rangering av landets beste kommuner målt på tema som næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.
AA170810 Mindre kommuner opplever i mye større grad at mangel på kompetanse og kapasitet hindrer økt grad av digitalisering, ifølge studien.
AA170810 - Mye av årsaken til at vi ikke får det til, er mangel på kompetanse , både i stat og kommune, sier Austlid.
AA170810 Høyre ønsker også å reformere spesialundervisningen, blant annet gjennom å stille krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse .
VG170809 - Statens jernbanetilsyn utfører tilsyn med at klatreparker/zipliner følger gjeldende regelverk, som blant annet innebærer at de har gode sikkerhetsrutiner, god kompetanse og gir god opplæring.
NL170809 Behold opparbeidet kompetanse og bygg videre på det som fungerer.
DN170809 Rangeringen er basert på 20 ulike indikatorer innenfor hovedkategoriene næringsliv og privatøkonomi, arbeidsmarked, demografi, kompetanse , og kommuneøkonomi.
DN170809 Behovet for personer med kompetanse på datasikkerhet vil øke i fremtiden, men tilbudssiden vil ikke øke tilsvarende uten nødvendig stimulans, viser en fersk rapport fra NIFU.
DN170809 Behovet for kompetanse om datasikkerhet vil øke i fremtiden, men tilbudssiden vil ikke øke tilsvarende mye, viser rapporten Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) har laget på bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet.
DN170809 Vi mener det er viktig at styrets lønn opprettholdes på et hensiktsmessig nivå, slik at det er mulig å rekruttere de rette medlemmene og beholde best mulig kompetanse i styret, heter det.
DB170809 Det virker som om kvinnene indirekte skal få bedre kompetanse på oppdragelse av barn.
DB170809 Vi tror på det motsatte : Styrker du folks kompetanse og har god skole og gode velferdstjenester, kommer jobbene deretter, sier Støre.
DB170809 I disse dager arrangeres den årlige dirigentuken i Stavanger, et prisverdig initiativ som skaper bevissthet og kompetanse .
AA170809 Behovet for kompetanse om datasikkerhet vil øke i fremtiden, men tilbudssiden vil ikke øke tilsvarende mye, viser rapporten Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) har laget på bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet.
AA170809 I Trondheim er NTNU Technology Transfer, SINTEF materialer og kjemi og Stavne arbeid og kompetanse KF blant dem som benytter seg av ordningen.
VG170808 Nå sitter Leif igjen med en unik kompetanse , og du har fått skummet fløten.
VG170808 Han kan få gråstein til å bli gull på grunn av kompetanse .
VG170808 Og ettersom hans juridiske kompetanse ble rost opp i skyene da han ble hyret til å forsvare den norske skiprinsessen, er det vel ikke helt irrelevant å lese hvordan han vurderer sakene mot Gatlin.
NL170808 Kontrollutvalget har nylig laga rapport ( behandla i kommunestyret i juni ) der det går frem at Tromsø kommune har god faglig kompetanse og stor sikkerhet for korrekt beregning av eiendomsskatt og i tråd med eiendomsskattelovens krav.
NL170808 Kompetanseløftet som kom under Stoltenberg II-regjeringen ga over 22.000 nye årsverk i kommunal pleie- og omsorgssektor, omlag 80 prosent med relevant kompetanse .
DB170808 - Vil du vurdere å bruke Wangs kompetanse på landslaget ?
DB170808 - Jeg tror det første steget er riktig, altså å hente kompetanse utenfra.
DB170808 - De vil bli best i alt og hadde ikke klart det uten ekstern kompetanse i hvert fall.
DA170808 Kristina Hagen, avdelingsdirektør i Arbeidsliv og Kompetanse i NHO ( Næringslivets hovedorganisasjon ), kaller sysselsettingsraten blant unge bekymringsverdig.
DA170808 - De enkle jobbene som ikke krever formell kompetanse blir automatisert, i tillegg til at det er mange om beinet for akkurat disse jobbene.
DA170808 Dette for å samle kompetanse , som pasienten vanligvis møter hver for seg, på ett sted.
AA170808 Ressursteamet har fungert godt i mange år, og har opparbeidet relasjoner og kompetanse på brukerne.
AA170808 | Vi må bygge opp lokal kompetanse på overvekt ¶
AA170808 Visst er direkte pasientkontakt en viktig del av mange sykepleieres hverdag, men langt nær alle sykepleiere bruker sin kompetanse på denne måten i arbeidshverdagen.
AA170808 Fra bachelorutdanningen i sykepleies rammeplan finner vi blant annet dette som mål for sykepleierens kompetanse : Kompetansen etter endt utdanning består både av handlingskompetanse og av handlingsberedskap og er avgjørende for studentenes forutsetninger for å møte befolkningens behov for sykepleie.
AA170808 En erfaren spesialsykepleier med bakgrunn fra kreftomsorgen bruker sin kompetanse hver eneste dag når fortvilte kreftpasienter eller pårørende tar kontakt for råd og veiledning, eller når en sykepleier som jobber som kreftkoordinator i en kommune trenger kollegial støtte.
SA170807 Han trekker frem viktigheten av å ha tillit til skolens og lærernes kompetanse .
FV170807 Han trekker frem viktigheten av å ha tillit til skolens og lærernes kompetanse .
DN170807 Min tese er at politikerne ikke etterspør det, fordi de ikke har kompetanse til å vite hva de skal spørre om, sier Aas-Eng.
BT170807 Han trekker frem viktigheten av å ha tillit til skolens og lærernes kompetanse .
AP170807 Han trekker frem viktigheten av å ha tillit til skolens og lærernes kompetanse .
AA170807 Viktig kompetanse
AA170807 Dette kommer ikke av seg selv, dette er kompetanse vi har fått som et resultat av mange års arbeid.
DA170806 - Den teknologiske utviklingen vil kunne fjerne mange arbeidsplasser som i dag krever lav kompetanse , sier hun.
DA170806 - Den teknologiske utviklingen vil kunne fjerne mange arbeidsplasser som i dag krever lav kompetanse , sier hun.
AP170806 - Du viser manglende kompetanse , det vil si evne, vilje og forståelse for hva god dyrevelferd innebærer, heter det i tilsynets rapport fra juni.
DB170804 Det er først når man nærmer seg puberteten at også helsevesenet vil kunne bidra med kompetanse .
DB170804 Erfaring viser også at opptrapping mot et høyere budsjettnivå krever tid for å sikre både oppbygging av ny kompetanse og omsetningsevne på investeringsbudsjettene.
DA170804 Framtidens arbeidsplasser vil trenge både teknisk og sosial kompetanse , og de fleste vil være innom flere forskjellige bransjer i løpet av et langt yrkesliv.
AP170804 * Innsatspersonell i norsk politi ( IP ) er delt inn i fem kategorier etter kompetanse .
AP170804 - Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse .
DB170803 Vi vet at det ligger flydeler lenger opp i bratthenget, men vi må skaffe riktig kompetanse før vi henter ut dette, sier Hans Herdahl, havariinspektør ved Luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen til NTB.
DB170803 Er medlem i Initiativ for etisk handel som gir kompetanse i systematisk arbeid for å styrke arbeidstakeres rettigheter, bedre arbeidsforhold og miljø.
DB170803 Vi trenger de kvinnelige gründerne som bruker sin kompetanse og tid på å gi et godt barnehagetilbud.
AP170803 Vi vet at det ligger flydeler lenger opp i bratthenget, men vi må skaffe riktig kompetanse før vi henter ut dette, sier Hans Herdahl, havariinspektør ved Luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen til NTB.
AA170803 Vi vet at det ligger flydeler lenger opp i bratthenget, men vi må skaffe riktig kompetanse før vi henter ut dette, sier Hans Herdahl, havariinspektør ved Luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen til NTB.
NL170802 UNN viser med all tydelighet at det ikke skal satses på kompetanse og sikkerhet, men heller velger en ordning der ambulansen transporterer og akuttavdelingen behandler.
NL170802 I landet for øvrig kvalitetsikres tjenestene med vektlegging på kompetanse og systemer som gjør ambulanseoppdrag raskere og mer effektive.
NL170802 Ambulansepersonell skal heller ikke ha for god kompetanse .
DB170802 Horne mener lovverket er tydelig nok, men at utfordringene er mangel på kompetanse , kunnskap og forståelse av lovverket.
DB170802 Lederne må ha kompetanse til å jobbe med endring.
AP170802 Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea, etterlyser bedre kompetanse på bærekraftig investeringsvirksomhet.
AP170802 Nordea-sjefen sliter allerede med å rekruttere riktig kompetanse .
AP170802 I en undersøkelse svarer 90 prosent av Norsifs medlemmer - hovedsakelig finansinstitusjoner og kapitalforvaltere - at de har et økende behov for kompetanse i dette i sine selskap.
AP170802 Gruppen har gjennomført en undersøkelse blant økonomistudenter både på bachelor- og masternivå, der de fant at studenter ønsker og forventer kompetanse på ansvarlig investeringsvirksomhet.
AP170802 Dette er noe studentene ønsker seg kompetanse på, og det er trist dersom de må til utlandet for å få det, sier Hebib.
AP170802 Det er slik kompetanse vi må leve av fremover, når olje og ikke-fornybare produkter blir mindre viktig, sier han.
AP170802 - Utvikling av kompetanse må være et samarbeid mellom skolene og bedrifter.
AP170802 - Til tross for at dette er kompetanse næringslivet etterspør for å kunne ta sitt samfunnsansvar ?
AA170802 Horne mener lovverket er tydelig nok, men at utfordringene er mangel på kompetanse , kunnskap og forståelse av lovverket. ( ©NTB ) ¶
AA170802 Med andre ord : Vi styrker klubbstrukturene, vi bygger kompetanse blant trenerne og vi legger til rette for differensiering både på trening og kamp - fra starten av.
SA170801 Jeg fikk beskjed etter treningen på mandag at de var interessert og hadde behov for min kompetanse .
DB170801 Det vil si at vi har personer som kan gå inn i mottaksapparat, personer med mye kompetanse som Italia behøver nå.
DA170801 Solberg oppfordrer folk på Vestlandet til å være innstilt på fortsatt omstilling og for å sørge for påfyll av kompetanse fremover.
DA170801 Vår styrke må ligge i kompetanse , spesialisering og mot.
AP170801 Jeg fikk beskjed etter treningen på mandag at de var interessert og hadde behov for min kompetanse .
DB170731 Vi vil legge særlig vekt på tiltak som gir ansatte økt kompetanse i bruk av ny teknologi og som kan hjelpe kommuner til å lære av hverandre ¶ 10.
DB170731 Vi vil investere i bedre kompetanse på lindrende behandling hos ansatte i pleie- og omsorgssektoren, styrke samarbeidet med ideelle aktører og frivillige og støtte utprøving av hospicer i flere fylker.
DB170731 Flere faste, hele stillinger er avgjørende for å gjøre det mer attraktivt å jobbe i eldreomsorgen samtidig som det stimulerer til å satse på de ansattes kompetanse og erfaring.
DA170731 Solberg oppfordrer folk på Vestlandet til å være innstilt på fortsatt omstilling og for å sørge for påfyll av kompetanse fremover.
DA170731 Miljøene skal samle og formidle eksisterende kunnskap og kompetanse på integreringsfeltet basert på erfaring, en bred kontaktflate og solid forankring i ulike innvandrermiljøer. » - Formålet med ordningen er å bidra til bedre integrering, ikke til aktører som sprer myter og konspirasjoner.
DA170731 Miljøene skal samle og formidle eksisterende kunnskap og kompetanse på integreringsfeltet basert på erfaring, en bred kontaktflate og solid forankring i ulike innvandrermiljøer. » - Formålet med ordningen er å bidra til bedre integrering, ikke til aktører som sprer myter og konspirasjoner.
AA170731 Som resten av kraftbransjen står NTE overfor store endringer som krever ny kompetanse , nye strategiske allianser og nye forretningsmodeller.
AA170731 Etablerte bedrifters kompetanse , nettverk, kapital og markedskunnskap øker sannsynligheten for å lykkes med en nyetablering.
AA170731 Uten at det finnes støtteordninger som møter disse behovene, kan det være vanskelig med en slik satsing da mange av spelenes eiere ikke har kunstfaglig kompetanse internt.
VG170730 Veterinærer har kompetanse til å gi deg gode faglige råd.
DB170730 Mitt mål er likevel at vi ser forbi hullene i CV-en, forbi det utenlandske navnet og gir mennesker en sjanse basert på hva de har av kompetanse og hva de kan bidra med i jobb.
DB170730 I tillegg har regjeringen sammen med partene i arbeidslivet innført et hurtigspor for flyktninger slik at flyktninger med etterspurt kompetanse raskt skal kunne gå inn i relevante jobber.
DA170730 Personlig mener jeg at jeg har ganske god kompetanse , blant annet gjennom oppbygging og innovasjon knyttet til Samlok og en rekke ledede stillinger i politiet.
AA170730 « Det er gjennomgående at kommuner i for liten grad sikrer at tjenester er tilgjengelige, og at de ansatte som skal møte brukerne [... ] har tilstrekkelig kompetanse », heter det.
VG170729 Frykten for at kineserne skulle bruke hans innflytelse, og tvil om hans kompetanse , skal ha vært de viktige årsakene til at Priebus jobbet mot ham.
DB170729 Vi har ikke utstyr eller kompetanse til å gjøre de 999 andre tingene.
DA170729 I 2016 gikk 3.126 barn ut av grunnskolen uten kompetanse i ett eller flere fag, mot 1.352 barn i 2009.
DA170729 Det var 461 flere barn som manglet kompetanse i 2016, enn i 2015.
DA170729 Det er blant unge innvandrere aller flest mangler grunnskole kompetanse . 11 prosent i gruppen viser tall fra SSB.
DA170729 - Det er bekymringsfullt at flere elever går ut av skolen uten kompetanse i ett eller flere fag. sier kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DA170729 flere og flere barn går ut av grunnskolen uten kompetanse i ett eller flere fag.
DA170729 I 2016 gikk 3.126 barn ut av grunnskolen uten kompetanse i ett eller flere fag, mot 1.352 barn i 2009.
DA170729 FOTO : Terje Pedersen/NTB scanpix Grunnskolen : flere og flere barn går ut av grunnskolen uten kompetanse i ett eller flere fag.
DA170729 Det var 461 flere barn som manglet kompetanse i 2016, enn i 2015.
DA170729 Det er blant unge innvandrere aller flest mangler grunnskole kompetanse . 11 prosent i gruppen viser tall fra SSB.
DA170729 - Det er bekymringsfullt at flere elever går ut av skolen uten kompetanse i ett eller flere fag. sier kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DA170729 flere og flere barn går ut av grunnskolen uten kompetanse i ett eller flere fag.
DB170728 Vi må øke kunnskap, kompetanse og ikke minst politisk mobilisering for arbeidet i kommunene.
DA170728 Det er derimot tilgang på nok og riktig kompetanse og gode fagarbeidere, sier Ap-lederen.
DA170728 Vi har en solid industri og høy kompetanse i befolkningen, proklamerer kommunikasjonssjef Egil Hollund.
DA170728 Nytenkning er imidlertid alltid nødvendig, og den viktigste arven fra olje og gass er all kompetanse den har gitt næringslivet, mener Hollund.
DA170728 Det er derimot tilgang på nok og riktig kompetanse og gode fagarbeidere, sier Ap-lederen.
DA170728 For kommunene må ha faresonekartlegging, som er en kompetanse de ikke har.
DA170728 - Men skal de klare det - å unngå å bygge på de mest utsatte områdede - må de supplere egen kompetanse med den spisskompetansen som NVE innehar.
AP170728 « Det er gjennomgående at kommuner i for liten grad sikrer at tjenester er tilgjengelige, og at de ansatte som skal møte brukerne [... ] har tilstrekkelig kompetanse », heter det.
AP170728 - Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse .
AA170728 Bedriftene ber om økonomiske rammebetingelser og satsing på samferdsel og kompetanse .
VG170727 Jeg bidrar mer enn gjerne med min kompetanse . » - Jeg har ikke sett Mol og Sørum spille, men jeg merker meg at de vinner mange jevne sett og kamper.
VG170727 Det meste handler om kompetanse .
VG170727 Kompetanse
DB170727 Dette arbeidet krever landkunnskap, språk- og kulturforståelse samt kompetanse i teknisk og politioperativt ID-arbeid.
NL170726 Det ble avslørt manglende politiattest, vesentlige brudd på arbeidstidsbestemmelser, ikke kompetanse etter kontrakt, vesentlig lavere bemanning, fakturert for flere timer enn levert, bruk av underleverandører uten godkjenning av kommunen og mer til.
DB170726 Det finnes dessverre få kommuner per dags dato som har kompetanse eller ressurser til å behandle og følge opp mennesker med overvekt der de faktisk bor.
DA170726 Og det er en kompetanse de ikke har.
DA170726 Da må de sikre nødvendig kompetanse og verktøy hos kommunen, sier han.
DA170726 - Men skal de klare det - å unngå å bygge på de mest utsatte områdede - må de supplere egen kompetanse med den spisskompetansen som NVE innehar.
DA170726 Å ha kunnskap og kompetanse til å bidra til det bedre.
AP170726 - Det oppfattes som at de har tappet politidistriktet for kompetanse og flyttet det til Oslo.
VG170725 Vi kan stille ressurser og kompetanse til disposisjon.
NL170725 Vi har i dag rundt 250.000 ansatte i olje og gass sektoren som sitter på stor kompetanse .
NL170725 Norge er et av de landene med høyest kompetanse innenfor energisektoren, ved at vi har en lang tradisjon med å produsere energi fra vannkraft, olje og gass her til lands.
DN170725 Mot at disse selskapene får tilgang til kapital og kompetanse fra Alibaba eller Tencent, sikrer morselskapene seg tilgang til data.
DB170725 Norge har plass, råd og kompetanse til å ta imot flere mennesker via relokaliseringsordningen.
DB170725 Norge har mange naturgitte fortrinn, høy kompetanse , tilgang på teknologi og en effektiv fastlandsindustri i hele landet.
DA170725 Norsk regelverk og kompetanse sammen med at verden bytter ut kull med gass vil bidra til at vi når klimamålene.
DA170725 Veien til flere arbeidsplasser, økt vekst og nye teknologiske gjennombrudd går gjennom kompetanse og utdanning.
DA170725 Høyre, Frp, KrF og Venstre satser på kunnskap og kompetanse .
DA170725 Da må de sikre nødvendig kompetanse og verktøy hos kommunen, sier han til Dagsavisen.
AA170725 Det handler om alt fra lønn, kompetanse , sosiale forhold og anseelse.
NL170724 Stå på, kjemp for et bedre arbeidsmiljø, kompetanse , lønn, og en ny giv med arbeidsglede.
DB170724 Politiet har god kompetanse på avhør av barn, og samtalen mellom en politietterforsker og barnet overvåkes på en måte som gir sikkerhet for alle involverte både hva angår form, innhold og etterrettelighet.
DB170724 Små økonomiske forskjeller gir et sterkt og bredt interessefellesskap og fremmer tillit, samarbeidsevne og kompetanse .
DA170724 - Vi er ikke en snobbebutikk, men ønsker å være en ærlig matforretning med kvalitet og kompetanse , sier Morten Hagen, daglig leder av Stavanger Fetevare, som åpner på torsdag.
AA170724 De sju tiltakene som Ap lanserer skal sikre at unge får kompetanse for framtiden, at de får hjelp til å komme å komme inn i arbeid, og at de får tilrettelegging ved behov.
VG170723 Domstoladministrasjonen og norske dommere har gjennom både EØS-avtalen og domstolutvikling på Balkan gitt vesentlige bidrag til å styrke domstolenes uavhengighet og dommernes kompetanse .
VG170723 Dette er områder der vi i Norge har mye kompetanse som Polen har nytte av, og som både gir mer effektive domstoler og bedre tjenester for innbyggerne.
DN170723 Jeg er utrolig imponert over dugnadsånden, men det er en stor oppgave å bli kjent med mannskapet og sikre at man benytter seg av riktig kompetanse på riktig sted.
AA170723 - Vi sitter på en betydelig kapasitet - både personer, ressurser og kompetanse - til å hjelpe Italia med mottaksbehovet de nå har, sier Hareide til NRK.
DN170721 Jeg synes de har vært usedvanlig lite flink til å se hva de går glipp av i den andre halvdelen av befolkningen, som er ressurser, kompetanse og andre måter å se ting på.
DB170721 EKSPERT : Jessica Lönn-Stensrud har stor stor kompetanse om bakterienes verden. aller media ¶
DB170721 Kommunenes oppgaver har blitt utvidet på en rekke områder de siste ti-årene, og dette gir økt krav til kompetanse og kapasitet.
DB170721 I både rus og psykisk helse rapporterer kommuner med over 15 000 innbyggere vesentlig høyere personellkapasitet og kompetanse enn øvrige kommuner.
DB170721 De minste kommunene vurderer også egen kompetanse innenfor f.eks. pleie- og omsorg som lavere enn større kommuner.
DB170721 Vi vil sette en standard som gjelder alle, et minstenivå på kvalitet og kompetanse som alle foreldre kan forvente, uansett om barnet går i en privat eller offentlig barnehage.
DA170721 Å kjenne godt til to eller flere land er en flott kompetanse , sier hun.
DA170721 Kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, Merete Habberstad, sier at reiselivsnæringen ansetter stadig flere folk med flerkulturell kompetanse , og kaller det en « kvalitet ».
DA170721 Å kjenne godt til to eller flere land er en flott kompetanse , sier hun.
DA170721 Kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, Merete Habberstad, sier at reiselivsnæringen ansetter stadig flere folk med flerkulturell kompetanse , og kaller det en « kvalitet ».
DA170721 - Da vi skjønte hvilke kompetanse og kunnskap mange av flyktningene satt inne med, forsto vi at vi måtte dra på med litt mer enn cherrytomater og ruccola, ler prosjektansvarlig og leder i Refugee Greenspace, Anne - Marthe Hellgren.
AP170721 - Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse .
VG170720 Noen av oss har, uten hell, argumentert overfor Utdanningsdirektoratet med at skolen må ha kompetanse i gjenkjenning av psykisk helseplager hos barn og unge og vite hva som skal gjøres med dem.
DN170720 - Det skjer mye i bankverdenen der vår type kompetanse kommer godt med, sier Mogstad.
AA170720 Når barnet, ungdommen, foreldre, besteforeldre, onkler og tanter, familievenner, lærere, barnehagelærere, helsepersonell og andre berørte møtes i samme rom med sine ulike opplevelser og forståelser av barnet og familiens situasjon, skapes det et mangfold av kompetanse og muligheter som kan bidra til endring i barnets liv.
VG170719 - Det er stort behov for lærere med god kompetanse i skole og barnehage, og regjeringen satser derfor på å utdanne flere.
DB170719 Fagleder Kjell Severinsen og jeg jobber veldig målbevisst på dette området, da vi vet at det er en enorm mengde kompetanse der ute blant de som har havnet på utsiden Dette er noe alle arbeidsgivere burde satse på, sier Erlend engasjert.
DB170719 Implisitt i dette ligger det en frustrasjon over manglende innsikt og kompetanse i kompleksiteten i EU-samarbeidet fra de britiske representantenes side, samt realismen i forventningene som skapes om hva en god eller dårlig brexit-avtale egentlig er.
DB170719 Vi har ingen god måte å dokumentere kvalitet i barnehagene på, bortsett fra antall ansatte per barn og god kompetanse hos de ansatte.
AP170719 - Spesielt gjelder det de « flashie » butterfly-typene og andre eksemplarer som selges fra blomsterbutikker og hagesentre uten faglig kompetanse på planter.
AP170719 Men med veiledningshjelp fra medisinsk rådgiver i Vertikal fant han til slutt frem til riktig kompetanse på Ullevål sykehus, og ble operert i 2014.
AP170719 Det oppfordres til å opplyse i søknaden om man har grafisk kompetanse eller tilgang på bil.
AA170719 Det som særlig har skilt Ap og Høyre i skolepolitikken de siste årene, er synet på lærertetthet og lærernes kompetanse , samt synet på private skoletilbud.
VG170718 Jeg har ikke spesiell kompetanse på eliteseriespillernes psykiske helse, men det er overraskende høyt.
DN170718 Vi satser derfor hardt på modellen vår og øker investeringer i effektivisering, nye kundeløsninger og kompetanse hos rådgiverne, skriver administrerende direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken i Norge i en pressemelding.
DB170718 Det ambisiøse prosjektet er godt i gang, blant annet med norsk kompetanse og hjelp.
DB170718 - Jeg tror det første steget er riktig, altså å hente kompetanse utenfra.
DB170718 - De vil bli best i alt og hadde ikke klart det uten ekstern kompetanse i hvert fall.
DB170718 For å øke kvaliteten i barnehagene må andelen av ansatte med barnefaglig kompetanse og barnehagelærerutdannelse bli større enn i dag.
DB170718 De ansatte og deres kompetanse er den viktigste faktoren for å sikre god kvalitet i barnehagen.
DB170718 Dessverre tyder Riksadvokatens rystende rapport fra 2016 på at det skorter på kompetanse rundt om i landets politidistrikt, og at kvaliteten på etterforskningen er svært varierende.
AP170718 Utdanning som gir høyere inntekt gir sannsynligvis relevant kompetanse og også høyere fremtidige skatteinntekter.
VG170717 NHO mener de økte kravene til kompetanse og opplæring i mange yrker, gjør at bedriftene rokerer om staben på sommeren, fremfor å hente inn sommervikarer.
VG170717 I et arbeidsmarked som krever stadig høyere formell kompetanse , er det bekymringsfullt at færre unge får sin første arbeidserfaring i sommer.
NL170717 Det er selvfølgelig slik at det i et komplisert samfunn kan skorte på kunnskap og kompetanse blant pressefolk som ofte er nødt til å være generalister.
DB170717 ¶ BARNEVERN : Vi kan ikke basere vårt barnevern på synser og troer, positive og negative fordommer eller manglende kompetanse som blir til maktmisbruk, skriver artikkelforfatterne. aller media ¶
DB170717 Vi kan ikke basere vårt barnevern på synser og troer, positive og negative fordommer eller manglende kompetanse som blir til maktmisbruk.
DB170717 Vi kan altså ikke gå til akuttplasseringer fordi barnevern og øvrige hjelpeinstanser ikke har faglig og menneskelig kompetanse .
DB170717 Språk, sosial kompetanse , motorisk utvikling for å nevne en brøkdel av det vi jobber med.
DA170717 Da vil også ungdommen se at her satses det på kunnskap og kompetanse , ikke lavlønnskonkurranse og sosial dumping.
VG170715 Tyrkere med høy kompetanse innen teknologi og IT forlater også landet i hopetall.
VG170715 Samtidig ser han på dem som nyttige supplement og korrektiv, så lenge de har tilstrekkelig kompetanse , høy kvalitet og nødvendig utstyr.
DB170715 Archer gir tre hovedgrunner til hvorfor han ber regjeringen revurdere : Hensyn til norsk forsvarsberedskap, til norsk industri og kompetanse og til at verden er mer usikker og ustabil i dag enn da avtalen ble signert.
AA170715 Archer gir tre hovedgrunner til hvorfor han ber regjeringen revurdere : Hensyn til norsk forsvarsberedskap, til norsk industri og kompetanse og til at verden er mer usikker og ustabil i dag enn da avtalen ble signert.
DB170714 I tillegg bør hver helseregion ha et sykehus med kompetanse til og ansvar å følge opp babyer som fødes av kvinner som har benyttet rusmidler eller LAR-preparater i svangerskapet.
DA170714 - Selskapets kompetanse innen kapasitets- og utmatingsanalyser, ikke-lineære analyser, beskyttelse mot fallende gjenstander, samt dynamiske og hydrodynamiske analyser vil bli videreført mot eksisterende og nye kunder ved samhandling med IKM Gruppens selskaper, sier divisjonsdirektør Arne Vervik.
DA170714 Bakke påpeker også at det å kunne sikre nordmenn god helse krever tverr- og flerfaglig teknisk-medisinsk kompetanse på mange felt, inkludert toksikologi, smittevern, normering, inneklima, luftforurensning inne og ute og arbeidsmiljø.
AP170714 - Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse .
VG170713 - Vi arbeider med forskjellige planer separat fra Mads' program, hvor Olas erfaring og kompetanse vil bli benyttet, sier Morten Østberg.
VG170713 Han mener problemene i norsk skole er veldig sammensatte og at mangelen på formell kompetanse langt fra er hovedproblemet.
VG170713 - Vi har god kompetanse på F-16-kampflyene som enkelt vil kunne overføres til F-35.
VG170713 - Vi har ett stort miljø igjen i Norge, og når vi nå bygger ned det, gjør vi oss avhengige av kompetanse og kapasitet utenfor Norge for å drifte våre egen flyflåte.
DB170712 Konditorsjef Jan Arve Stålskjær har mangeårig kompetanse innen søte kake- og dessertprodukter.
DB170712 Dette er en planlagt utvikling for å møte nye krav til kvalitet, kompetanse og ikke minst sikkerhet.
DB170712 Da vi i 2016 omgjorde en eksisterende stilling på kjøkkenet til baker, så var dette for å tilføre viktig kompetanse fra storkjøkkendrift og effektivisere denne delen av produksjonen.
DB170712 At noen velger å omtale en baker som en konditor som lager franske makroner, sier mer om deres syn på kompetanse og profesjon, enn Stortingets beslutning om å skaffe seg denne kompetansen.
DB170712 juli 2011 viste at det var nødvendig å styrke sikkerhetsarbeidet i Stortinget, herunder kapasitet og kompetanse i Stortingets sikkerhetsseksjon.
DB170712 I tillegg til fagkunnskapen lærerne har, trenger skolene også mer kompetanse i å forebygge og avdekke lærevansker, og mer ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning til barn som trenger det.
DB170712 Det betyr at mange av de voksne som jobber i norske klasserom mangler formell pedagogisk og faglig kompetanse .
DA170712 Hun har kompetanse , erfaring og kvaliteter som Stavanger kommune vil få stor nytte av, sier direktør for Kultur og byutvikling, Gunn Jorunn Aasland.
DA170712 Det gjør det også enklere for arbeidsgivere å satse på eldre arbeidstakere og gi dem påfyll med kompetanse , sier han.
DA170712 | Etterlyser kompetanse hos UDI og UNE ¶
DA170712 Nå etterlyser SV og Ap en gjennomgang av utlendingsmyndighetenes kompetanse i saker der asylgrunnlaget er seksuell orientering.
DA170712 - Vi trenger en gjennomgang av UNE og UDIs kompetanse til å vurdere søknader som er basert på seksuell orientering, mener Jon Reidar Øyan, leder for homonettverket i Ap.
AA170712 Funnet resulterte i et samarbeid mellom flere norske forskningsmiljøer med ulik kompetanse .
VG170711 Den praktiske nytten er viktig ved at den kan bidra til å styrke organisasjoners kompetanse til å takle ekstreme hendelser, og øke deres ledelseskapasitet.
DB170711 Én ting er dersom man ikke har statistisk kompetanse til å ettergå mer detaljerte faglige beregninger, men så elementære kontroller som å sjekke hva folk egentlig ble spurt om i din undersøkelse, burde være en selvfølge i alle slike sammenhenger.
DA170711 På bakgrunn av undersøkelsen blant rådgiverne og karriereveilederne i fengslene, anbefaler Kompetanse Norge følgende : ¶ 1.
DA170711 Hun leder seksjon for karriereveiledning i Kompetanse Norge.
DA170711 Den er gjennomført av Kompetanse Norge, som er underlagt Kunnskapsdepartementet.
VG170710 Det krever stor kompetanse hos nettverket barnet henvender seg til, og tid til samtaler for å avdekke hvem som er i reell fare, og hvem som vil slippe unna ferie med storfamilien.
VG170710 De har store problemer med å komme inn i et arbeidsmarked, hvor det kreves stadig høyere formell kompetanse , sier forsker Magne Bråthen i forskningsstiftelsen Fafo.
NL170710 Noen av oss har, uten hell, argumentert overfor Utdanningsdirektoratet med at skolen må ha kompetanse i gjenkjenning av psykisk helseplager hos barn og unge og vite hva som skal gjøres med dem.
NL170710 I alle fall inngår såpass mange andre faktorer i eksamen at ordningen ikke for det vesentlige tester hva studentenes faglige kompetanse .
NL170710 Eksamen skal måle studentene sin faglige kompetanse , det er i alle fall det formelle formålet bak ordningen.
DA170710 I Rogaland er det mange folk med utdanning og kompetanse som ønsker å drive egen bedrift.
DA170710 - I Rogaland er det mange folk med utdanning og kompetanse som ønsker å drive egen bedrift.
DA170710 De mener UNE mangler kompetanse i LGBTI-saker.
DA170710 - Vi synes jo generelt at de har dårlig kompetanse til å vurdere om hvorvidt noen er homofil eller ikke.
DA170710 - Mangler kompetanse
AA170710 Med sterke produksjonsenheter og kompetanse fra gruvevirksomhet til sluttprodukter, styrker denne avtalen vår strategiske retning, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.
AA170710 - Sapa har lyktes i å restrukturere driften og løfte lønnsomheten og er nå godt posisjonert for å fortsette reisen som en del av Hydro, med sikte på enda høyere verdiskapning gjennom satsing på markedssegmenter som gir økt merverdi gjennom teknologi og kompetanse , sier Brandtzæg.
VG170709 Dermed mister arbeidslivet verdifull kompetanse og arbeidskraft.
DN170709 Her vil jeg understreke at jeg ikke har noen kompetanse til å uttale meg.
AA170709 Etter mange år har vi opparbeidet oss kunnskap og kompetanse som Hantong har behov for, og de har den kapasiteten vi har behov for, sier Anders Straumsheim, administrerende direktør i Fosen Yard.
AA170709 Astrid Skogseth mener det er utfordrende for tradisjonelt næringsliv å oppdage at ungdom sitter på kompetanse de ønsker seg, men påpeker at dette er nyttig for begge parter.
VG170708 . Oslo har hatt en slags perfekt storm på etterspørselssiden : En universitetsby som tiltrekker seg unge mennesker med ressurssterke foreldre, folk med høy kompetanse og lønn, en by med en stor innvandringsdrevet befolkningsvekst, med naturlige og politiske barrierer mot videre utbygging som markagrensen, kommunegrensen og fjorden.
NL170708 Man aner en påfallende mangel på kompetanse og prioritering innen politiet f. eks. ved lakserømminger ( som utgjør mange ganger mer enn det naturlige innsiget av villaks ) - i likhet med diverse forskningsmiljøer knyttet til oppdrettet, Mattilsynets og andre offentlige etaters unnfallenhet vedrørende restriksjoner på miljø- og helseskadel
DA170708 Det har kommet påstander som : « Spillerom er, etter mitt syn, musikkfaglig veldig svak og et trist eksempel på hvordan kompetanse skusles vekk ».
VG170707 RISTER PÅ HODET : - Faktisk.no ender opp med en konklusjon på faktasjekken som jeg tror de fleste med landbruksfaglig kompetanse i Norge vil riste på hodet av, skriver Trygve Slagsvold Vedum.
VG170707 Derfor ender de også opp med en konklusjon på faktasjekken som jeg tror de fleste med landbruksfaglig kompetanse i Norge vil riste på hodet av.
DN170707 Arbeidsgivere trenger stadig ny kompetanse , og de vil ansette folk som innehar denne kompetansen.
DN170707 - For eksempel kan den sterke økningen av nordmenn som ønsker å jobbe som konsulenter og vikarer være et tegn på at det å skifte jobb er viktig for å utvikle egen kompetanse , sier Randstad-toppen.
DB170707 En historisk dugnad for kompetanse fra grunnskole, utdanning og gjennom hele arbeidslivet.
DA170707 Opp mot 40 prosent av de ansatte i private barnehager har ingen formell barnefaglig kompetanse , mot kun 29 prosent i de kommunale.
DA170707 For det andre er det færre med barnefaglig kompetanse og flere ufaglærte i de kommersielle barnehagene.
AP170707 - Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse .
AA170707 Ber retten oppnevne to sakkyndige med høy kompetanse på barnemedisin og skader på barn, etter at treåringen fra Namdalen døde.
AA170707 - Vi vil foreslå at det oppnevnes personer med høy kompetanse innen barnemedisin og skader på barn, sier han.
VG170706 Det handler om ledelse, rutiner og prosedyrer, holdninger og kompetanse , sier Sjaatil til VG.
DA170706 Forslagene om å få folk uten kompetanse og venner i kulturbransjen inn i komiteene er korttenkt, og kommer fra folk som neppe vet hva det vil si å leve av og med kultur gjennom et helt liv.
DB170705 Slik arbeidsmarkedet i Sverige er nå, så får man ikke jobb om man ikke har kompetanse .
BT170705 Du trenger ikke grunngi valget, du trenger ikke ha pedagogisk kompetanse og det er ingen krav om at barnet ditt skal testes underveis.
AP170705 For øvrig ser vi at stadig flere av de beste idrettsutøverne våre, enten det er fotball, håndball, friidrett eller ski, er løftet frem av en forelder eller trener med særlig kompetanse .
AP170705 De private aktørene har denne styrken gjennom sin faglige kompetanse .
AA170705 Myndighetene må tenke langsiktig i finansiering av kompetanse og kunnskap, samtidig som både akademia, offentlig og privat sektor må bli enda bedre i å omsette kunnskapen til praktisk nytte for samfunnet.
AA170705 Kunnskap om hvordan man kan styrke elevenes motivasjon og læring, søkelys på skolens evne til utvikling, og heving av lærernes kompetanse er sentrale aspekter.
AA170705 I tillegg til å utvikle Trondheim og Trøndelag som « et levende laboratorium », vil vi kunne samarbeide med andre byer og næringsliv nasjonalt og internasjonalt for å overføre kunnskap og kompetanse begge veier.
AA170705 Dette vil gjøre studentenes kompetanse mer relevant for arbeidslivet.
NL170703 I et arktisk perspektiv er Tromsø unik : En velutviklet universitetsby på en breddegrad hvor samfunnene elles består av små isolerte bosettinger med utfordringer knyttet til tilgjengelighet, kompetanse , energi, demografi og helse.
DN170703 ¶ Stortingets administrasjon har vokst, men det har også oppgavene og ikke minst kravene til kvalitet og kompetanse .
DB170703 - Orkdal er et område godt egnet, med sterk tradisjon og med kompetanse i alle ledd for industri, sa Stokbakken i en pressemelding til lokale medier for et par uker siden.
DB170703 De konservatives tidligere partileder og statsminister Arthur Balfour ( som i parentes bemerket selv hadde stor kompetanse på å tape valg ) konkluderte med at Baldwin åpenbart var en idiot, og at det nå bare gjensto å teste ut om han var en inspirerende idiot.
AP170703 Fokuset burde ligge på kompetanse og læring, sier hun.
AA170703 Forbedringsarbeidet handler selvsagt om større sentrale prosjekter slik som den pågående digitaliseringen, men også i vesentlig grad om løpende lokalt arbeid med kompetanse og å styrke og spisse et allerede solid fagmiljø i de enkelte domstoler.
VG170702 - Alle som tjenestegjør skal ha en meningsfull tjeneste og bygge kompetanse .
BT170701 Utvalget har hatt høy forskningskompetanse, og også ledende kompetanse på granskning og tilsyn.
BT170701 Utvalget består av ni medlemmer som har kompetanse på fagfeltet, og erfaring fra ulike deler av tjenesteapparatet.
BT170701 Det betyr at mindre kommuner sjelden har en døv sykehjemspasient, derfor er det urealistisk å bygge opp språkmiljø og kompetanse for å ivare denne gruppen i hver kommune.
BT170701 Videre har Bergen viktige institusjoner som Døvekirken, Signo Konow senter og Signo Dokken, tospråklige arbeidsplasser også med tolkefaglig kompetanse .
BT170701 Men det er ikke tilfelle at man ikke har relevant kompetanse til å drive språkpolitisk arbeid i Bergen.
BT170701 Kompetanse , initiativ og oppgaver deles på tvers av institusjonsgrenser, og det er vanskelig å kjenne seg igjen i bildet som Haualand tegner av fagmiljøene utenfor Oslo.
AP170701 Raymond Johansen mener at mange homofile vil ha et godt utgangspunkt i en raus storby som Oslo, hvor LHBT-miljøene er sterkt til stede og kommunen har kompetanse på helseutfordringer knyttet til denne gruppen.
VG170630 * 1 Jentene er fortsatt i mindretall i idretten, og de får ikke posisjoner eller lederverv i tråd med deres kompetanse og betydning. * 1 Idretten skulle jobbe med integrering.
SA170630 På denne måten bidrar bevisste givere til at pasienter, pårørende og sykepleiere rundt omkring i landet kan få beholde god kompetanse også inn i fremtiden.
SA170630 De har en kompetanse om kreft som kommer pasienter, pårørende og andre sykepleiere til gode.
SA170630 Kompetanse
DN170630 Du må faktisk trene, sier direktør for arbeidsliv og kompetanse i NHO, Kristina Jullum Hagen, til Avisenes Nyhetsbyrå.
BT170630 Dersom de sosiale og emosjonelle vanskene utfordrer klassemiljøet og læreren i form av atferdsvansker og utagering, er kompetanse på området helt avgjørende for et godt resultat.
AP170630 Derfor er det viktig å gi tilbud om kompetanse til folk som er i jobb og som trenger å utvikle basiskunnskapene sine.
AP170630 Derfor er det viktig å gi tilbud om kompetanse til folk som er i jobb og som trenger å utvikle basiskunnskapene sine.
AP170630 - Vi har jobbet gjennom våre tillitsvalgte i Statoil-systemet, og har lenge etterlyst faglige vurderinger og kompetanse inn i beslutningene om outsourcing, sier hun.
AP170630 Men da må vi ha mer kompetanse og et bedre fagmiljø.
AP170630 - Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse .
AP170630 - Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse .
AA170630 Du må faktisk trene, sier direktør for arbeidsliv og kompetanse i NHO, Kristina Jullum Hagen, til Avisenes Nyhetsbyrå.
AA170630 Du må faktisk trene, sier direktør for arbeidsliv og kompetanse i NHO, Kristina Jullum Hagen, til Avisenes Nyhetsbyrå.
NL170629 Eni Norge har på en solid måte evnet å bygge kompetanse og bidratt til å styrke utviklingsmiljø i nærhet av felt med en fullverdig driftsorganisasjon i Hammerfest.
DB170629 Der trenger vi fagfolk, utdannet og med kompetanse i faget.
BT170629 Flere er bekymret for at det meste av Fredskorpsets personale og kompetanse skal forsvinne i flyttingen.
BT170629 Dyrest, lengst fra brukerne, dårligst tilgang på kompetanse og ingen internasjonal flyforbindelse.
VG170628 Målet med kafeen er å gi disse gruppene en mulighet for lønnet arbeid, jobbtrening, kompetanse og mestring som ligger nærmere en normal jobb enn det å selge =Oslo.
NL170628 Derfor er det noen ganger behov for å omrokere på undervisningsplan og temaer slik at det passer med vikarens kompetanse .
NL170628 Hvis vi skal utnytte disse mulighetene kreves det kunnskap, forskning og en systematisk satsing på kompetanse .
DB170628 - Et enkelt og rent konsept med stort potensial, men det er krevende å bygge kompetanse og kultur i en så raskt voksende kjede.
BT170628 - Med flytting av Språkrådet vil det være en svært høy risiko for tap av kompetanse på områder der det er vanskelig å rekruttere ny kompetent arbeidskraft, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AP170628 Men hadde det rammet oss som det rammet England, så ville vi hatt store problemer på etterforskningssiden, både når det gjelder kompetanse og kapasitet, sier Kripos-sjef Ketil Haukaas til Politiforum.
AP170628 Flere er bekymret for at det meste av Fredskorpsets personale og kompetanse skal forsvinne i flyttingen.
AP170628 Dyrest, lengst fra brukerne, dårligst tilgang på kompetanse og ingen internasjonal flyforbindelse.
AP170628 Norges kompetanse innen cyberkriminalitet er også mangelfull.
AA170628 - Med flytting av Språkrådet vil det være en svært høy risiko for tap av kompetanse på områder der det er vanskelig å rekruttere ny kompetent arbeidskraft, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
SA170627 Selv om de fleste av de tar seg av kost, losji og service, er det et bredt spekter av faglige kompetanse som trenges for å holde et flytende samfunn med godt over 3000 mennesker i drift døgnet rundt.
SA170627 En veldig solid type med god menneskelig kompetanse .
DB170627 316 », der det klart fastlås at rådets sammensetning er et basert på deres samlede faglige kompetanse : ¶
DB170627 - Med kaffebaren =Kaffe kommer en ny mulighet for lønnet arbeid, jobbtrening, kompetanse og mestring, skriver Petter i innlegget. =Kafe åpner for publikum allerede torsdag 29. juni 08.00, men allerede i morgen kveld kl. 18.00 er det åpningsfest i Akersgata 31.
AP170627 - Med flytting av Språkrådet vil det være en svært høy risiko for tap av kompetanse på områder der det er vanskelig å rekruttere ny kompetent arbeidskraft, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AP170627 - Kommunen har et kriseteam som har som i oppgave og kompetanse på å ivareta barn.
AP170627 En veldig solid type med god menneskelig kompetanse .
AA170627 - Kommunen har et kriseteam som har som i oppgave og kompetanse på å ivareta barn.
AA170627 Private aktører med erfaring og kompetanse fra kompliserte byutviklingsprosjekter må også med på laget.
SA170626 7 av 12 politidistrikt mangler fortsatt eget avsnitt for menneskehandel, samhandlingen i det offentlige, samt samarbeidet over landegrensene, er fortsatt for dårlig, og det er fremdeles ikke god nok kompetanse på feltet i offentlige etater.
NL170626 Det i seg selv er feil når vi vet at IT-næringen har stort behov for folk og kompetanse .
NL170626 Vi har nå fire års erfaring med det å være fakultet, og i løpet av den tiden har alle våre fagområder økt studentsøknad til sine studier, våre studier har god gjennomstrømning, vi har økt den faglige kompetansen, vi har god rekruttering av faglig og administrativ kompetanse og vi har økt antall forskningspublikasjoner.
NL170626 Vi har i løpet av de årene vi har vært fusjonert med UiT Norges Arktiske universitet oppnådd en betydelig økning av kompetanse hos våre faglig tilsatte både på førstestillings og toppstillingsnivå.
NL170626 Og med kompetanse øker også innslaget av forskning som pågår både i Alta, Tromsø og Harstad.
NL170626 Det er ikke bare studenter vi tilfører til UiT Norges arktiske universitet, men kompetanse og forskning innen nye områder.
NL170626 utdanning ledet fra Finnmark, og det er det fullt mulig å få til gjennom systematisk bygging av kompetanse og et samarbeid mellom fakulteter rundt program.
NL170626 naturguider til den arktiske reiselivsnæringen og vi utdanninger sosialarbeider med flerkulturell kompetanse til hele Nord Norge.
DB170626 Mye av det KIB etterlyser handler om kompetanse og kunnskap.
BT170626 En sentral årsak til svikten later til å være manglende kunnskap og kompetanse .
NL170625 Jeg underviser prosjektledelse i kultur for regionens kulturarbeidere på universitetet i Arkhangelsk, men det er behov for mer kompetanse i prosjektledelse og om kreative industrier.
BT170625 Uten mange, veldig mange, kirurger med slik kompetanse , blir det om ikke lenge vanskelig å bemanne de sykehusene vi må ha i Norge. | - Hennes debut skinner ¶
BT170625 Men alle kirurger kan i tillegg tilegne seg en generell akuttkirurgisk kompetanse - uavhengig av spesialitet.
BT170625 | Bergen har ikke god nok kompetanse til å drive Språkrådet ¶
BT170625 TEGNSPRÅK : Hordaland har ikke god nok kompetanse i blant annet tegnspråk, hevder Hilde Haualand ved NTNU.
BT170625 Siden masterutdanningen i tegnspråk ble lagt ned for noen år siden, vil det å bygge opp tilsvarende kompetanse i for eksempel Bergen bli et svært langsiktig prosjekt.
BT170625 Heller ikke har Hordaland en tolketjeneste med den kompetanse og bredde som er nødvendig for at Språkrådets rådgiver for norsk tegnspråk skal kunne arbeide der.
BT170625 Det sies at kompetanse kan bygges opp andre steder enn i Oslo, men det er tvilsomt om regjeringen vil få det språklige mangfoldet, inkludert det store tegnspråkmiljøet, på Østlandet med på flyttelasset til Bergen, hvis de ønsker å plassere Språkrådet der.
AP170625 Likevel : Det trengs mer enn bare kompetanse .
AP170625 - For å kunne bruke den nye teknologien trenger vi kompetanse .
AP170625 Likevel : Det trengs mer enn bare kompetanse .
AP170625 - For å kunne bruke den nye teknologien trenger vi kompetanse .
AA170625 ¶ Kunnskap : Vår velferd er bygd på kunnskap og kompetanse som gjør at vi kan utnytte våre naturressurser på en bærekraftig måte, skriver innsenderen.
AA170625 Vår velstand er faktisk bygd på vår kunnskap og kompetanse som gjør at vi kan utnytte våre naturressurser på en bærekraftig måte.
VG170624 Vi har styrket regionenes kompetanse på forhandlinger og dermed redusert prisene betraktelig de siste årene.
SA170624 Mangler mot og kompetanse
SA170624 I oljealderens senfase, synes det som dagens maktelite mangler både mot, kompetanse og fantasi til å setter krav til operatørene på norsk sokkel.
SA170624 Dagens maktelite mangler både mot, kompetanse og fantasi til å setter krav til operatørene på norsk sokkel.
BT170624 Den politiske ledelsen sier at de har høy kompetanse til rådighet, og det er sikkert riktig, men man ser seg nødt til å sette inn unge studenter uten erfaring og kompetanse for at det skal gå rundt.
BT170624 Den politiske ledelsen sier at de har høy kompetanse til rådighet, og det er sikkert riktig, men man ser seg nødt til å sette inn unge studenter uten erfaring og kompetanse for at det skal gå rundt.
AP170624 Tettheten av folk med kompetanse er så stor her at man har gode muligheter for å finne relevante kontakter eller investorer, sier hun.
AP170624 Du kan få en god ingeniør for en langt billigere penge i Norge enn en med tilsvarende kompetanse i Silicon Valley, sier han.
AA170624 | Domstoler med høy tillit og stor kompetanse
VG170623 Det satses 350.000 kroner på prosjektet i 2017 der 17 klubber har meldt seg på for å få støtte til bedre kompetanse og større rekruttering.
VG170623 Mange kunne vært behandlet i førstelinjetjenesten gjennom sine fastleger og helsestasjoner med kompetanse på kjønnstematikk, mener de.
SA170623 Med to adskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, sier utvalgsleder Svein Gjedrem i en pressemelding.
SA170623 Målet er å gi studentene digital kompetanse i fagene som de skal undervise i.
SA170623 Bedriftene så at de manglet kompetanse , og måtte si opp noen til.
DA170623 Men ifølge rapporten bringes det sjelden inn andre sakkyndige vitner, slik som tunge norske eller internasjonale eksperter som har gjort feltarbeid og har særskilt kompetanse på et land eller et tema.
DA170623 Landrådgiverne har stor og internasjonalt anerkjent kompetanse , og mange av våre rapporter er oversatt til andre språk.
DA170623 At domstolene er tilbakeholdne med å overprøve Landinfo og forvaltningen, begrunnes med at forholdene er komplekse og krever særlig kompetanse .
AP170623 Med to adskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, sier utvalgsleder Svein Gjedrem i en pressemelding.
AP170623 Med to adskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, sier utvalgsleder Svein Gjedrem i en pressemelding.
AP170623 - Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse .
AA170623 - Med to atskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, legger han til.
AA170623 Med to atskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, sier utvalgsleder og tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem.
VG170622 Det problematiske med praksisendringen er at utlendingsmyndighetene ikke har nok kompetanse til å vurdere søkeres troverdighet, selv om de har hatt fem år på å øve seg.
SA170622 Dette betyr at olje- og gassarkivet får nye muligheter til å bruke og anvende intern kompetanse knyttet til utstillinger, interaktive nettløsninger, formidling og forskning.
SA170622 - Det er trist å miste god kompetanse , sier Høie.
DN170622 - Tilbakemeldinger fra politidistrikt landet rundt vitner om manglende rutiner, mangelfull kompetanse , dårlig oppfølging og liten læringsvilje.
DB170622 Kombinert med min bakgrunn og kompetanse både fra toppfotballen og næringslivet, så er dette en svært spennende jobb for meg.
DA170622 Han har god kompetanse om regionen, et godt nettverk i næringsliv og akademia og høy teknisk kompetanse .
DA170622 Han har god kompetanse om regionen, et godt nettverk i næringsliv og akademia og høy teknisk kompetanse.
DA170622 ] Det er etter flertallets syn ikke holdepunkter for at det var avgjørende for Forsvaret å få beholde de RSL-ansattes kompetanse ved enheten, konkluderes det i dommen.
BT170622 For lite kompetanse og samarbeid ¶
BT170622 Barnevernet og det offentlige har for lite kompetanse , for lite samordning og for lite samarbeid.
BT170622 - Utvalget kommer med forslag til 57 tiltak på ulike nivåer og understreker hvor viktig det er med kunnskap og kompetanse og samarbeid på tvers av tjenester, sier Horne.
AP170622 - Under kåringen på onsdag var fokuset å hedre alle disse flotte kvinnene som med sin kompetanse bidrar til verdiskapning og utviklingen av et bedre og mer moderne Norge, noe vi har fått overstrømmende tilbakemeldinger på at er viktig og vellykket.
AP170622 Norsk oljevirksomhet er bygd på kunnskap og kompetanse over mer enn 50 år.
AA170622 Men jeg synes denne typen utsagn hører en fjern fortid til, og i tillegg til å være grovt fornærmende, er det også neglisjere en masse kompetanse .
AA170622 | Isaksen vil ha flere ansatte og mer kompetanse i barnehagen ¶
AA170622 Butikkene som konkurrerer mot nettbutikkene kan skaffe seg flere kunder ved å satse på kompetanse , gode råd og veiledning.
AA170622 Flere av dem kommer tilbake til nye oppgaver i Trøndelag og kan tilføre kompetanse og kraft i sine nye roller.
AA170622 Torgeir Waterhouse i IKT-Norge understreker viktigheten av økt digital kompetanse og forståelse i alle utdanninger og profesjoner.
NL170621 Det juridiske fakultet ved UiT har fungert som en drivkraft i nord, i arbeidet for rettssikkerhet og juridisk kompetanse i landsdelen.
DB170621 - Vi forsterker kundeservicen vår maksimalt, men dette er en jobb som krever kompetanse , så vi kan ikke bare hente inn tilfeldige folk til å gjøre den.
DB170621 Vi trenger blant annet større tilgang på teknologisk kompetanse og digitalisering.
DA170621 - Jeg blir bare trist når politikerne ikke lytter til de som har kompetanse på dette området.
DA170621 Større miljøer gir bedre utnyttelse av faglig kompetanse og økt omstillingsevne.
AP170621 | Isaksen vil kreve flere ansatte og mer kompetanse i barnehagen ¶
AP170621 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen foreslår nye krav til både kompetanse og bemanning i norske barnehager.
AP170621 Utvalget har bestått av ni medlemmer med kompetanse på fagfeltet, og erfaring fra ulike deler av tjenesteapparatet.
NL170620 De fleste av dem blir i nord og bidrar med viktig kompetanse i næringsliv og offentlig sektor.
DN170620 Han sier at sett i ettertid er det ikke tvil om at presidentskapet undervurderte prosjektet, og at fremtidige byggeprosjekter må gjennomføres med vesentlige større krav til kompetanse , kapasitet og kvalitetssikring.
DB170620 Mandatet til utvalget må inkludere mål, tiltak, kompetanse , ansvarsforhold, beslektede diagnoser som Tourettes syndrom mm.
AP170620 Norske medier er altfor avhengige av stoff fra det offentlige og har bygget ned sin kompetanse på det private næringsliv.
AA170620 Det betyr at folk med god kompetanse , kanskje begynner å se seg om etter andre jobber, sier Kleveland.
VG170619 Kvinnen arbeidet ved en større arbeidsplass i Bergen, hvor hun blant annet drev opplæring innen IT og dataprogrammering, som var hennes kompetanse .
NL170619 Menneskelig kapital i form av verdensledende kompetanse er blant våre fremste goder.
AP170619 Det krever forskermobilitet over landegrensene, spissing av satsing og kompetanse , flere utenlandske studenter og ansatte, sterkere konkurranse og mer internasjonal finansiering.
AP170619 Det krever forskermobilitet over landegrensene, spissing av satsing og kompetanse , flere utenlandske studenter og ansatte, sterkere konkurranse og mer internasjonal finansiering.
AA170619 « Orkdal er et område godt egnet, med sterk tradisjon og med kompetanse i alle ledd for industri.
DB170618 De har kompetanse på hva barna egentlig trenger for å bli gode samfunnsborgere, samtidig som barndommens egenverdi og barnets beste blir ivaretatt.
VG170617 Vi bruker de som har kompetanse til å hjelpe oss.
SA170616 - Min oppgave blir å lede et styre med dyktige mennesker med ulik bakgrunn, erfaringer og kompetanse .
DN170616 ¶ Det skal også vurderes om Skatteetaten har hatt tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å håndtere dette på en god måte, sier forfatteren.
BT170616 Når det så kommer til uttalelsene fra konserndirektør Ragnhild Fresvik, får en lett inntrykk av at Sparebanken er en betydelig næringslivsaktør med solid og bred kompetanse om det vestnorske næringsliv.
AP170616 - Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse .
AP170616 - Min oppgave blir å lede et styre med dyktige mennesker med ulik bakgrunn, erfaringer og kompetanse .
AA170616 Kommunen har følgelig ikke materiell kompetanse til å gjennomføre den politiske føringen.
AA170616 - På grunn av de store avstandene, må det nye embetet ha nødvendig kapasitet og kompetanse i Tromsø for å sikre ivaretakelse av brukerne og samhandling med regional stat som i stor grad er lokalisert i Tromsø, sier han.
VG170615 Hans uvanlige strategi var å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene, og så bruke sin kompetanse som jurist til å ta selskapene til retten.
SA170615 Men Høyre har, med sine samarbeidspartnere både lokalt og nasjonalt, tatt viktige grep både for å beholde kompetanse i eksisterende bedrifter og legge til rette for ny næringsvirksomhet.
SA170615 Påstanden om at skjerpede krav til kompetanse taler for større enheter er ikke underbygget.
SA170615 Kristoffer Lerum, Odd Rune Torstrup og Anne Elisabeth Kroken i Advokatfirmaet Torstrup mener at en miks av advokater med ulik kompetanse under samme tak er fremtidens advokatpraksis.
DN170615 De ansattes erfaring og kompetanse er verdifull.
DN170615 Dette er en ansatt med lang ansiennitet med bred kompetanse som også kunne blitt tilbudt annet arbeid i NRK.
DB170615 Vi har gjort det som Høyre og Venstre lovet, en kraftig satsing på kompetanse for lærere.
DB170615 - Det vi gjør på kunnskap og kompetanse .
DB170615 Programdirektør Kristoffer Vangen forteller at Skogrand har høy kompetanse på områder som er viktige for radiokanalen.
BT170615 Gi de ansatte rom til refleksjon, gi dem muligheten til å bygge kompetanse og gode arbeidsforhold til å fortsette i den viktige jobben de gjør.
AA170615 Det er mye som tyder på manglende kompetanse , systematikk og oversikt når det gjelder utføring av radonmålinger og hva som eventuelt skal gjøres.
AA170615 Store utbygginger krever mer kompetanse og helhetsforståelse enn man kan forvente at enkeltutbyggere har.
VG170614 Vi tror norske selskap og norsk kompetanse er den beste måten å sikre et godt tilbud i et land hvor 70 prosent av de reisende ikke har alternativer til flyet ved transport over lengre avstander.
VG170614 SAS er i ferd med å danne et selskap i Irland, som satser seriøst på å tilby høy kompetanse på alle luftfartstekniske, - finansielle og - regulatoriske tjenester, som er nødvendig for å drive moderne og effektiv luftfart.
VG170614 Arbeidsplasser og viktig kompetanse føres da ut av landet.
VG170614 - Lærere med den typen utfordringer må få kompetanse om hvordan dette skal håndteres i klasserommet.
VG170614 - Dette er en type kompetanse som det skal lønne seg å ha på CV-en sin - og som skoler både kan bruke til kunnskapsdeling internt, og til utlån til andre skoler, sier Venstre-lederen.
VG170614 Jeg skjønner ikke hvorfor det skulle være annerledes for politiet, men jeg har ikke politifaglig kompetanse , sier Helleland.
SA170614 Måling av elevers kunnskaper og kompetanse underveis i skoleåret og i en eksamenssituasjon har til alle tider vært basert på at det bare i en begrenset grad eller ikke i det hele tatt er tillatt med hjelpemidler eller elevsamarbeid.
SA170614 I samfunnet for øvrig har en den teknologiske utviklingen skapt store og helt nødvendige endringer i synet på læring og kompetanse .
SA170614 Hva om elevene heller viste sin kompetanse på andre måter enn ved hjelp av « penn og papir » ?
SA170614 Hva med en sterkere grad av en autentisk vurdering, hvor eleven der og da overfor lærer og sensor må fremvise, forklare og ikke minst forsvare sine kunnskaper, sin kompetanse og forståelse innenfor den aktuelle oppgaven/temaet/emnet knyttet til læreplanen - hvor alle hjelpemidler i en forberedelsesfase har vært tillatt ?
SA170614 Dette styrer elevene inn i en trang ramme der kompetanse blir begrenset til én bestemt form - noe som forsterker misoppfatningen om at læring bare handler om å lese/pugge.
SA170614 Det er vanskelig å kompensere for turistenes manglende kompetanse på fjellturer som fortoner seg som ekstreme for dem.
DB170614 ¶ DISIPLIN OG FRIHET : En klassisk skolert ballettdanser har en særegen kroppslig kompetanse .
VG170613 « Jeg oppfatter Rolfs lederstil som uprofesjonell », langer Gjelsvik ut og fortsetter med å beskylde produsenten og kjendisfotografen for manglende empati og manglende kompetanse til å koordinere og lede.
VG170613 Det innebærer en tredobling av antall videreutdannede lærere og en helt ny 5-årig mastergrad som løfter både lærernes kompetanse , status og ikke minst lærernes startlønn.
SA170613 Å slå sammen to skoler med argumentet « big is better », er ikke alle enig i, og det er nedlatende å mene at lærernes faglige kompetanse lider på en mindre skole.
SA170613 DEBATT : Å slå sammen to skoler med argumentet « big is better », er ikke alle enig i, og det er nedlatende å mene at lærernes faglige kompetanse lider på en mindre skole.
SA170613 Han får også muligheten til å dra til den tyske byen Köln for å øke sin kompetanse som trener.
NL170613 topp kompetanse innen menneske- og urfolksrettigheter, som Sametinget kunne ha hyret inn.
NL170613 Tenk så mye erfaring og kompetanse som blitt utviklet der !
DN170613 - Å skru blikket fremover, bruke våre naturressurser og kompetanse , og å sørge for gode rammevilkår.
DB170613 Steinerskolene har ikke reel kompetanse til å gå inn i en vaksinedebatt, men vi ønsker naturligvis at våre klasserom skal være helsemessig trygge og fri for smitte, og støtter i den forstand helt ut fellesskapets behov for vaksinering.
DB170613 « Jeg oppfatter Rolfs lederstil som uprofesjonell, med mangel på empati, samt manglende kompetanse til å koordinere og lede.
AA170613 Bred kompetanse
AA170613 - Vi ser en biskop med en veldig bred kompetanse .
NL170612 Narvik har utdannet ingeniører i 61 år og sivilingeniører i snart 30 år, og har en kompetanse på å utdanne teknologer som er betydelig større enn noen annen by i Nord-Norge.
NL170612 Framtidas Nord-Norge vil trenge mange typer kompetanse .
NL170612 De kan komme til å beslutte at ingeniørutdanningen i Nord-Norge ikke skal styres fra Narvik, der nettopp landsdelens tyngste kompetanse på denne utdanningen er.
NL170612 Det å ta vekk en stabiliseringsordning for så å erstatte den med en ny kan være greit nok, men å ha pause på dette i en tid med skrikende mangel på kompetanse er aldeles ikke smart.
NL170612 De føler seg lite verdsatt og vet at de har en unik kompetanse som er ettertraktet i hele Norge.
NL170612 Andøya er suverent best egnet militært, har kultur og kompetanse og er den billigste og minst risikable flystasjonen å innfase og operere nye overvåkingsfly fra.
AA170612 Både Forsvaret og et privat firma som har kompetanse på krigsetterlatenskaper er kontaktet.
AA170612 Både Forsvaret og et privat firma som har kompetanse på krigsetterlatenskaper er kontaktet.
VG170611 Hun legger til at skolen fra tidligere er kjent med tilrettelegging for elever med hørselshemming, både med kompetanse og utstyr.
VG170611 Diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener isolasjon og utestenging av elever med nedsatt funksjonsevne altfor ofte blir en følge av dårlig tilpassede skoler og manglende kompetanse på tilrettelegging.
VG170611 Det gjelder også helt nødvendig utstyr og kompetanse til å bruke utstyret, sier Hanne Bjurstrøm til VG.
DN170611 Vi har både kompetanse og teknologi til å være endringsvillige, men så har vi denne iboende endringsfrykten som handler om å være redd for å ikke lykkes.
DN170611 Jeg oppfordrer alle mine medarbeidere til å jobbe selvstendig, og jeg tror jeg er en åpen og inkluderende sjef med respekt for andre og deres kompetanse .
AP170611 Viktige hensyn ved valg av lokalisering var sentral geografisk plassering, tilgang til et lokalt arbeidsmarked med høy relevant kompetanse , robuste og velprøvde juridiske rammevilkår og forutsigbar praktisering av lokalt regelverk.
AP170611 Offentlige tjenester som barnevern og politi har fått mer kompetanse på feltet og er dermed blitt flinkere til å fange opp saker.
AP170611 - Det er trolig mange i førstelinjetjenesten som ikke tar kontakt for veiledning, fordi de har kompetanse til å håndtere disse sakene selv.
DN170610 Vi må imidlertid ikke glemme at kompetanse er ferskvare, og de som sliter mest med å komme i jobb igjen, det er de som har vært ute av arbeidslivet lengst, sier Tekna-presidenten.
DB170610 PST har ingen formell kompetanse til å omgjøre vedtak truffet av utlendingsforvaltningen », skriver PST.
AA170610 PST har ingen formell kompetanse til å omgjøre vedtak truffet av utlendingsforvaltningen ».
AA170610 PST har ingen formell kompetanse til å omgjøre vedtak truffet av utlendingsforvaltningen ».
AA170610 Nesten alle mener de har fått økt kompetanse gjennom prosjektet vi har støttet, og over 80 prosent er fornøyd med sine forskningsmessige resultater.
NL170609 Det funker også godt som trekkplaster for turister og klinger godt for vår nyvitenskapelige kunnskap og kompetanse på allskens arktisk miljø og setter oss høvelig på kartet som fyrtårn for miljøet.
DB170609 Og er det noe vi kan bistå ham med når det gjelder vår kompetanse , så gjør vi det gjerne.
DB170609 Strategien vil omhandle tiltak på forskning og utdanning, og vil legge til rette for langsiktig oppbygging av kompetanse .
BT170609 At et 20 minutters muntlig fremlegg etterfulgt av noen få tilfeldige spørsmål skal være tilstrekkelig grunnlag til å vurdere kompetanse tilegnet gjennom et helt skoleår - uten at det ligger en skriftlig mappevurdering eller lignende i bunn - holder ikke.
AP170609 Forsvaret og politiet er rykende uenig med Riksrevisjonen om evnen til terrorsikring : Vi har kunnskap, kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, hevder forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
AP170609 - Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse .
VG170608 Han er positiv og bidrar med støtte og kompetanse til ansatte.
VG170608 Han er positiv og bidrar med støtte og kompetanse til ansatte.
SA170608 Må ha kompetanse
SA170608 Disse må ha kompetanse , tid og tillit slik at de kan utføre sitt verv etter hensikten.
NL170608 Den har gitt en forutsigbarhet som er nødvendig for å bygge opp fagmiljø, kompetanse og infrastruktur.
DN170608 Det er også hentet inn ny kompetanse .
AA170608 - Vi har kontaktet noen eksterne som har kompetanse på dette området for å hjelpe oss med flyttingen, sier han videre.
AA170608 Det er effektiv og fremmer utvikling ved å sørger for god kompetanse og godt oppdatert personell, sier Myrvold.
SA170607 - Vi må bli bedre på å ansette folk med pedagogisk kompetanse .
NL170607 ? Har personalet kompetanse til dette og hvor ligger lojaliteten ?
DB170607 Den legger til rette for at vi kan ta i bruk eldres kompetanse og arbeidskraft på en bedre måte.
BT170607 - Vi må bli bedre på å ansette folk med pedagogisk kompetanse .
BT170607 - Vi må bli bedre på å ansette folk med pedagogisk kompetanse .
AP170607 Forsvaret og politiet er rykende uenig med Riksrevisjonen om evnen til terrorsikring : Vi har kunnskap, kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, hevder forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
AP170607 - Vi må bli bedre på å ansette folk med pedagogisk kompetanse .
VG170606 - Riksrevisjonen ser det som problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse , til planlegging og gjennomføring av et så stort og komplisert prosjekt, skriver Riksrevisjonens nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i rapporten.
DN170606 Manglende kompetanse er den direkte årsaken til flere store forurensningssaker hos bedrifter som håndterer farlig avfall, ifølge Økokrim, som etterlyser strengere krav.
DN170606 - Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier han.
DB170606 Vi har valgt den andre måten å gjøre det på, nemlig å si at de som skal undervise våre barn i et klasserom, må ha visse krav til kompetanse i de fagene de har.
DB170606 De mener det er naturlig at kravene til utdannelse og kompetanse legges til grunn for benyttelse av lærertittelen.
DB170606 - Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier han.
AP170606 - Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier nestleder i riksrevisorkollegiet, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, ifølge Riksrevisjonens pressemelding.
AP170606 - Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier nestleder i riksrevisorkollegiet, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, ifølge Riksrevisjonens pressemelding.
AA170606 - Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier han.
VG170605 Er mest kjent som en advokat med særlig kompetanse på økonomiske straffesaker.
SA170605 - I Bækkelaget velger man å satse ganske tydelig på lagene, med flinke trenere med mye kompetanse .
SA170605 - Han har mye kompetanse og bruker den godt, sier han om mannen som også er spillerutvikler for Sverige, og dermed også har en rolle i laget som skal møte Norge på Elverum.
DB170605 Det finnes kunnskap og kompetanse i denne troppen til å ligge høyere på FIFA-rankingen, mener Lagerbäck.
AP170605 - I Bækkelaget velger man å satse ganske tydelig på lagene, med flinke trenere med mye kompetanse .
AP170605 - Han har mye kompetanse og bruker den godt, sier han om mannen som også er spillerutvikler for Sverige, og dermed også har en rolle i laget som skal møte Norge på Elverum.
AA170605 Vi risikerer at dagens robuste system erstattes av mindre fagmiljøer med svekket kompetanse og et lappeteppe av ulike løsninger.
AA170605 Vi risikerer at dagens robuste system erstattes av mindre fagmiljøer med svekket kompetanse og et lappeteppe av ulike løsninger, skriver tannlegene.
NL170604 Det gjør det heller ikke enklere for nye tilbydere at tilgang til kompetanse på dagens drift utenfor selskapet Hurtigruten AS, er svært begrenset.
NL170604 Nordlys mener videre at framlegg av denne rapporten " avslører at ledelsen ved UiT mangler politisk kompetanse .
NL170604 Det gjøres et stort nummer av politisk kompetanse i denne saken, da må det være betryggende å vite at beslutningen om hvilken organisasjonsform UiT, Norges arktiske universitet, skal, ha gjøres av Styret.
BT170603 UT AV UD : Det er på tide å flytte den langsiktige bistanden ut av UD igjen, til et organ som har mandat, kompetanse og kapasitet til å bedrive bistand for utvikling i de fattigste landene, skriver Rune Jansen Hagen.
BT170603 Det er på tide å flytte den langsiktige bistanden helt ut av UD igjen, til et organ som har mandat, kompetanse og kapasitet til å bedrive bistand for utvikling i de fattigste landene.
AA170603 Både Nasa og Hawking er nok minst et lysår foran min kompetanse .
VG170602 Jeg prøver å suge til meg det meste når det gjelder kompetanse og kunnskap, så det er nok litt å hente der også, sier Warholm.
VG170602 Tankesmien Agenda har skrevet om viktigheten av utdanning og kompetanse i flere notater.
VG170602 Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Magnus Thue, skriver i en e-post til VG at det er et mål at unge som sliter skal få hjelp, selv om det ikke finnes et krav til kompetanse om selvmordstanker.
VG170602 Han ønsker at det kommer på plass nasjonale krav for hvilken kompetanse lærere skal ha i å kjenne igjen selvmordsrisiko eller psykisk uhelse hos elevene.
SA170602 Vi holder alle oppe vår kompetanse og kunnskap gjennom det arbeidet vi gjør.
SA170602 UEFA A-lisenskurset gir kompetanse til å trene lag på toppfotballnivå og enkeltspillere på høyt spillerutviklingsnivå og er nest høyeste nivå på trenerutdanningen i Norge, kun under UEFA Pro lisens.
SA170602 Han håper at han kan bidra med fotballfaglig kompetanse , og sin kjennskap til lag og spillere.
DN170602 Kina er svært interessert i å skaffe seg teknologi og kompetanse fra Europa.
DB170602 Slik kompetanse finner man kun i museumssektoren.
DB170602 Museum : « Som et profesjonelt museum har vi kompetanse på katalogisering, oppbevaring og gjenfinning av gjenstander.
DB170602 I brevet skrev Helberg : « Som et profesjonelt museum har vi kompetanse på katalogisering, oppbevaring og gjenfinning av gjenstander.
DA170602 Det er stor kompetanse på sykehjemskjøkkenet Stavanger Byggdrift driver, Måltidets Hus har kloke hoder og jakter på nye oppgaver - og som en av Norges beste matbyer har Stavanger stjernekokker som gjerne bidrar med bedre mat på sykehjemmene.
AP170602 - Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse .
AP170602 UEFA A-lisenskurset gir kompetanse til å trene lag på toppfotballnivå og enkeltspillere på høyt spillerutviklingsnivå og er nest høyeste nivå på trenerutdanningen i Norge, kun under UEFA Pro lisens.
AP170602 Han håper at han kan bidra med fotballfaglig kompetanse , og sin kjennskap til lag og spillere.
AA170602 Mulighet til å utvikle talenter i estetiske fag, slik enkelte videregående skoler også tilbyr idrettsfag, som en del av studieforberedende kompetanse , er ikke noen trussel mot yrkesfaglig utdanning.
AA170602 Det er mange gode grunner til å stimulere flere ungdommer til å satse på yrkesfag, for å møte behovet for arbeidskraft og kompetanse i tiden som kommer.
SA170601 De står som aktive monumenter over en unik kompetanse for bygging av varige, effektive bygg i betong.
SA170601 Lunde er 27 år gammel og kommer fra stillingen som mulighetsutvikler i Greater Stavanger, med spesiell kompetanse innen kommunikasjon og markedsføring.
NL170601 Norske erfaringer og kompetanse innen havforskning, fiskeriforvaltning og havbunnskartlegging ( Mareanoprogrammet ) er viktige her og har global interesse. | "...
NL170601 Det tredje, og mest alvorlige, er at omorganiseringen avslører at ledelsen ved UiT mangler politisk kompetanse .
DN170601 Det er altså liten sammenheng mellom lærerens kjønn og elevenes karakterer, det handler om lærerens kompetanse , men også elevenes sosiale bakgrunn, forklarer Bakken.
DB170601 Av 5617 som fikk tilbud om videreutdanning gjennom programmet kompetanse for kvalitet i fjor, fikk 4253 tilbud om videreutdanning innen norsk, matte og engelsk.
DA170601 Retten er ikke i tvil om at siktede har kompetanse til å forspille bevis og at han vil benytte denne kompetansen så snart han blir løslatt », heter det i fengslingskjennelsen fra Stavanger tingrett.
DA170601 Mannen gir også uttrykk for at han er bekymret for rettsvernet i digitale saker og mener at politiet har for dårlig kompetanse når det gjelder etterforskning av slike saker.
SA170531 Og, bemannet med helsefaglig personell med god kompetanse , med oppfølging og god veiledning.
NL170531 Vi risikerer at dagens robuste system erstattes av mindre fagmiljøer med svekket kompetanse .
DB170531 Dette er et tilbud som ligger utenfor politiets kompetanse , som strekker seg lenger enn et besøksforbud og en alarm.
DB170531 Dette viser hvor langt vi fremdeles må gå for at andre utenfor vår utdanning og profesjon skal kunne forstå lekens egenart og viktige betydning for barnets videre sosiale kompetanse og egenutvikling.
DA170531 - Kan det være at elever som egentlig trenger spesialpedagoger for å justere atferd og lære god sosial kompetanse , ender opp med vektere istedenfor kompetente lærere ?
VG170530 - Med den nye mobbepolitikken vi har lagt frem i år styrker vi skolenes kompetanse til å håndtere mobbing, innfører et regelverk som sikrer de som mobbes et bedre sikkerhetsnett, og gir bedre veiledning og støtte de de som blir mobbet.
SA170530 Størrelse og kompetanse
SA170530 Med en betydelig befolkning av kinesisk herkomst, har California både kinesisk-språklig og vitenskapelig kompetanse som Kina vet både å verdsette og høre på.
SA170530 - Det handler ikke om popularitet, men om kompetanse , har Wenger tidligere uttalt om kritikken mot han. 67-åringen har vært i Arsenal siden 1996 og har blant annet vunnet tre ligatitler og sju FA-cup-seirer med klubben. ( @NTB ) ¶
FV170530 - Det handler ikke om popularitet, men om kompetanse , har Wenger tidligere uttalt om kritikken mot han. 67-åringen har vært i Arsenal siden 1996 og har blant annet vunnet tre ligatitler og sju FA-cup-seirer med klubben. ( @NTB ) ¶
DN170530 ¶ Virksomheter har ulike behov og forutsetninger, og den enkelte arbeidsplass må kunne bruke lønn som virkemiddel for å løse sine utfordringer - gjennom å tiltrekke seg og beholde riktig kompetanse , sier forfatterne.
DN170530 Spesialprisen for Strategisk kompetanse gikk til Futatsu Industries, mens Anti vant prisen for kreativitet.
DN170530 Iteo, som gikk til topps i pr-kategorien, fikk spesialprisen for digital kompetanse .
DN170530 Digital kompetanse har de seneste årene seglet opp som en tredje og uunnværlig parameter, og vi har derfor valgt å dele ut spesialpris til de byråene som har kommet best ut i undersøkelsen for dette, sier Grahn.
DN170530 - Strategisk kompetanse og kreativitet har alltid vært to av kriteriene i studien og det som kjennetegner de beste konsulentene.
DN170530 Fagpris digital kompetanse ( til byrået som scorer høyest på kreativitet på tvers av faggrupper ) ¶
DN170530 Blant kriteriene som vurderes er byråenes strategiske kompetanse, kreative nivå, og digitale kompetanse , i tillegg til hvor god man er på å forstå kundenes profiler. 53 byråer har meldt seg på kåringen i år, mot 48 i fjor.
DN170530 Blant kriteriene som vurderes er byråenes strategiske kompetanse , kreative nivå, og digitale kompetanse, i tillegg til hvor god man er på å forstå kundenes profiler. 53 byråer har meldt seg på kåringen i år, mot 48 i fjor.
DB170530 - Det handler ikke om popularitet, men om kompetanse , har Wenger tidligere uttalt om kritikken mot han. 67-åringen har vært i Arsenal siden 1996 og har blant annet vunnet tre ligatitler og sju FA-cup-seirer med klubben.
DB170530 I ferskvaredisken er det også generelt sett god kompetanse med fagopplærte butikkslaktere, og de har god kunnskap om det de selger, understreker Gultvedt.
DA170530 * Innføre sosial, kulturell og etisk kompetanse som grunnleggende ferdighet i skolen.
DA170530 Hvor blir det da av de bedriftene som har lærlinger, som har kompetanse ?
DA170530 Et stort problem når mye arbeid settes billig bort til andre, er at norske byggeplasser ikke lenger er steder der man tar vare på kompetanse , håndverkstradisjoner og gammel industrikultur.
DA170530 - Om vi begrenser oss til Europa så kan vi trygt slå fast at alle europeiske land har den samme utfordringen : At det er bransjer med stor pengeflyt, lav terskel for å etablere seg og få krav til kompetanse , sier Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet.
AP170530 Men mange barnehageansatte mangler fortsatt kompetanse , sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Kløvstad i Senter for IKT i utdanningen.
AP170530 Barna trenger kompetanse og verdier som fører til positiv bruk og forståelse av digitale medier, mener de to barnehagelærerne.
AP170530 Av svarene deres fremgår det tydelig at : ¶ Kompetanse og holdninger blant de ansatte og tilgangen på digitalt utstyr varierer stort.
AP170530 - Mange barnehageansatte mangler kompetanse
AP170530 Dette handler fra min side ikke om å være negativ til oljebransjen, men at vi forstår at norsk økonomi har behov for annen kompetanse , sier Isaksen.
AP170530 - Det ville vært uansvarlig av Norge å ikke sørge for en utdanning som fyller på kompetanse i Norges viktigste bransje.
AP170530 - Det handler ikke om popularitet, men om kompetanse , har Wenger tidligere uttalt om kritikken mot han. 67-åringen har vært i Arsenal siden 1996 og har blant annet vunnet tre ligatitler og sju FA-cup-seirer med klubben. ( @NTB ) ¶
SA170529 Tilsynsleder Gro Ellingsen savner bedre kompetanse hos bedriftsledere.
NL170529 Kommunen har ikke hatt god nok kompetanse og kapasitet til å ta alle oppdrag.
NL170529 Intensjonen var å oppnå økt kompetanse , bedre kvalitet i forskning og undervisning, styrke den forskningsbaserte utdanningen for profesjonsstudentene, samt gi flere studenter mulighet for utdannelse på master- og PhD-nivå.
DB170529 For ideologien er klar : I skolen skal ressurser og kompetanse dyrkes frem, koste hva det koste vil.
DA170529 - Med et mangfold på eiersiden gjør det at man tilfører nødvendig kompetanse for å drive et selskap godt, sier Korsberg, som deler småkraftleder Knut Olav Tveits betraktninger om offentlig eierskap i denne sektoren.
DA170529 Det betyr at mange av de voksne som jobber i norske klasserom mangler formell pedagogisk og faglig kompetanse .
DA170529 - Med et mangfold på eiersiden gjør det at man tilfører nødvendig kompetanse for å drive et selskap godt, sier Korsberg, som deler småkraftleder Knut Olav Tveits betraktninger om offentlig eierskap i denne sektoren.
BT170529 « Før vi kan forestille oss kvinner som overgripere, må vi se dem som aktivt seksuelle individer, » forteller Stine Kühle-Hansen, medlem av Landsforeningen mot seksuelle overgrep ( LMSO ) og lærer med sexologisk kompetanse .
BT170529 Stine Kühle-Hansen, lærer med sexologisk kompetanse og arbeider frivillig i landsforeningen mot seksuelle overgrep.
AA170529 Dette handler fra min side ikke om å være negativ til oljebransjen, men at vi forstår at norsk økonomi har behov for annen kompetanse , sier Isaksen.
AA170529 - Det ville vært uansvarlig av Norge å ikke sørge for en utdanning som fyller på kompetanse i Norges viktigste bransje.
AA170529 Norsk maritim kompetanse og skipsindustri er blant de fremste i verden.
AA170529 Norsk industri har nå både kompetanse og kapasitet til å levere, og regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å sette av 100 millioner kroner til dette.
VG170528 Morgan regnes som en av verdens beste advokater med kompetanse på voldgiftsretten CAS.
VG170528 Han har tidligere hatt store navn som Alberto Contador, Johan Bruyneel, Marin Cilic og Maria Sjarapova på klientlisten, og regnes som en av verdens beste advokater med kompetanse på voldgiftsretten CAS.
DN170528 - « Alle » snakker om at det blir mer og mer behov for økt kompetanse , og at man må være i stadig utvikling for ikke å tape terreng.
DB170528 Å innhente kompetanse fra andre land kan utvilsomt være gull verdt.
DB170528 De fleste kommuner vil ikke ha anledning til å bygge opp egne spesialiserte tiltak fordi det krever høy kompetanse .
DN170527 Det trengs et samlet miljø med høy kompetanse for å handlere slike saker, sier Valen til Klassekampen.
DB170527 Men kommunene mangler både erfaring og kompetanse .
VG170526 Vi skal fra politiets side naturligvis bidra så langt vi kan, med vår kompetanse og erfaring, sier han.
NL170526 Trastad Galleri skal gjennomføre utstillinger i landsdelen og bidra til mer kunnskap om, og kompetanse knyttet til, Outsider's Art.
DN170526 De har mange dyktige medarbeidere og ledere, men i møte med kompleks økonomisk kriminalitet kreves det betydelig mer kompetanse og langt større kapasitet, sier han.
DN170526 - Jeg mener dette handler om både ressurser og kompetanse .
DN170526 - Hvis vi skal henge med på et felt i drivende utvikling, så kan vi aldri være tilfredse med egen kompetanse .
DN170526 Vi må sørge for kompetanse i alle politidistriktene, ikke bare samle den i et nasjonalt senter, sier Werp.
DN170526 IKT-sikkerhet er en del av samfunnssikkerheten og bygging av kompetanse er et offentlig ansvar, sa Per-Willy Amundsen da han åpnet symposiet.
DN170526 Han sier at det også trengs kompetanse på området i politidistriktene.
DA170526 Albumet er spilt inn med en ny utgave av Disciples Of Soul, et solid lag uten stjernespillere, men tydeligvis høy kompetanse , komplett med blåserrekke og stort kor.
BT170526 Vi er ferdig med barn, har høy kompetanse og erfaring, er motiverte, organiserte og fleksible i tillegg til å sitte på en stor kunnskapsbase og nettverk, sier jobbsøker Gerd Akse Nordkvist ( 62 ).
BT170526 POD var underdimensjonert, og hadde behov for mer ressurser og nye typer kompetanse for å løse sine oppgaver.
AP170526 - Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse .
AP170526 | Når eksamensjuks kalles kompetanse Rita Helgesen ¶
AA170526 Det er en bekymring at man ikke verdsetter kompetanse bedre på et universitetssykehus.
AA170526 At erstatningen på langt nær innehar liknende kompetanse betyr ikke mye - det telles hoder.
AP170525 Nesse understreker at man under slike situasjoner vil ha behov for folk med spesiell kompetanse , som naturlig kommer inn og tar uformelle lederroller.
AP170525 Kommune og stat setter alle kravene til både bemanning, kompetanse og hva den private leverandøren skal få betalt.
AA170525 Han viser til at det også er positivt for startups å ha flere investorer, fordi de ofte har stor glede av deres kompetanse .
VG170524 Men det handler om kompetanse .
VG170524 Og like viktig : Det trengs en person som skjønner at kunnskap og kompetanse forplikter.
VG170524 Deres kompetanse er derfor blitt devaluert.
VG170524 » Kompetanse i realfagene er en forutsetning for at Norge skal lykkes i å utvikle ny teknologi og kunnskapsbaserte næringer.
DN170524 Dette uten kompetanse , nærhet og eierskap, sier Carl Gilbert Rego i Norsk Pilotforbund.
DA170524 Vi har ikke råd til å miste all kompetanse og erfaring opparbeidet her, fastslår Gharahkhani.
DA170524 - Politihuset i Drammen, med felles alarmsentral for brannvesen, politi og ambulanse, var eneste med rett kompetanse forut for politireformen, som også innebar samlokalisering av de tre nødetatene.
BT170524 Man « tar den makt og lar den vandre » mellom ledere med spesiell kompetanse og høy tillit blant dem som skal ledes, og dem som gir fra seg makten.
BT170524 En med bakgrunn fra Forsvaret med kompetanse på gisseltaking ble tidlig trukket inn som leder for en egen enhet som fokuserte på frigivelse av gisler - selv om han ikke har en formell rolle i planverket.
BT170524 Da får de med rett kompetanse og legitimitet til enhver tid spillerom til å løse oppgavene mest mulig effektivt.
AP170524 De har mindre kompetanse på ekstremisme, men om vi økte de årlige bevilgningene fra dagens 13 millioner til 26 millioner, har de gode forutsetninger for å bli bedre, sier hun.
AP170524 Han mener legens kompetanse til å bestemme hvilken type tabletter som er best for pasienten, undergraves av at det nå må søkes om å få visse typer allergitabletter.
AA170524 Nå trenger vi midler og kompetanse for å få det til.
NL170523 Videre vekst og lønnsomhet forutsetter god og nær utvikling av kompetanse på alle ledd.
NL170523 Fra vårt ståsted midt i Nord-Norge, i teknologi-byen Narvik, konstaterer vi det selvfølgelig : Landsdelen har behov for mer og høyere kompetanse .
NL170523 Derfor beroliges vi av Utsi og Andersens forsikring om at instruktørene har særlig erfaring og kompetanse på inkluderende opplæring, selv om vi ikke kan se den store forskjellen i de åpne verkstedene fra tidligere år.
NL170523 Norge er avhengig av arbeidsinnvandrere fra EØS-området for å skaffe kompetanse som vi ikke har selv.
NL170523 På samme måte som man ikke fikk seg tak over hodet etter 1945 hvis man ikke behersket norsk språk og byråkrati, så har dagens reineiere heller ingen mulighet til å nå frem hvis de kun forholder seg til sin egen kulturspesifikke kompetanse .
SA170522 Hva slags kompetanse vil norsk arbeidsliv ha behov for i fremtiden ?
SA170522 - Vi vet at norsk arbeidsliv vil endre seg fremover, og at roboter vil overta flere arbeidsoppgaver, men vi vet for lite om hva slags kompetanse vi vil ha behov for.
SA170522 TIL vil også få bruke FCK sitt speidernettverk de neste årene, og åpner for deling av kompetanse .
NL170522 Tannlegen som behandler hull og skader, er foreslått lovfestet i kommunal tjeneste, mens tannpleieren som jobber med å unngå at skader oppstår, blir i siste instans foreslått fjernet som lovfestet kompetanse .
NL170522 Regjeringens innspill til krav om kompetanse i kommunen viser at helseministeren fraviker dette synet når det gjelder tannhelse.
NL170522 Derfor må tannpleierne lovfestes som kompetanse i kommunen.
DB170522 - Der skal vi se nøyere på krav til bemanning, ledelse, kompetanse , innsatsledelse, beredskapsordninger og utstyr.
DA170522 Fylkesmannen ber i et brev kommunen redegjøre for forholdene i klagen, hvordan man planlegger for « forsvarlig bemanning med tanke på kapasitet og kompetanse for å ivareta pasientene i henhold til deres behov ».
BT170522 er omdanningen til aksjeselskap lød selskapets formålsparagraf ( vedtektene § 3 ) slik : Selskapets formål er å forvalte forskning og industriell utvikling, samt yte tjenester innenfor områdene medisin og helse, herunder samarbeide med bl.a bedrifter og offentlige myndigheter for å øke den faglige kompetanse for profesjoner innenfor nevnte områder, herunder formidle vitenskapelig kunnskap, for derig
BT170522 TIL vil også få bruke FCK sitt speidernettverk de neste årene, og åpner for deling av kompetanse .
AP170522 På spørsmål om det ikke ville vært bedre å bygge opp kompetanse på rekruttering internt i Politidirektoratet, svarer Jørgensen at direktoratet ikke ser på dette som et « enten/eller»-spørsmål.
AP170522 Paulsrud i Amrop Delphi trekker frem selskapets kompetanse som et argument for at det er riktig at bistår Politidirektoratet.
AP170522 TIL vil også få bruke FCK sitt speidernettverk de neste årene, og åpner for deling av kompetanse .
SA170521 Årsaken til at disse prosessene feilet, er mangel på forståelse heller enn mangel på kompetanse eller teknologi.
SA170521 | Vi mangler digital forståelse - ikke digital kompetanse
SA170521 Kompetanse er det nok av.
NL170521 Vi har også hentet inn instruktører med særlig erfaring og kompetanse på nettopp inkluderende opplæring, for slik å sikre at verkstedene skal gi et utviklende tilbud til deg som deltaker - uansett funksjonsnivå.
AP170521 Ingen av illustrasjonene eller beskrivelsene på våre nettsider er i nærheten av å skape et inntrykk av at vi har den erfaring og kompetanse som finnes i Europa og USA, sier Oftedal til Aftenposten.
NL170520 På verkstedene som er skreddersydd plusserne er det instruktører med uvurderlig kompetanse i hvordan man skal nå gjennom til disse ungdommene, og læringskurven er tilpasset premissene til plusserne.
DB170520 Problemet er heller at vi har for lav kompetanse i barnehagene.
DB170520 - Høyere kompetanse hos dem som jobber i barnehagene.
DB170520 Med dagens olje og energipolitikk har ingen av arbeidstakerne, eierne og investorene tilknyttet vår mest høykompetente næring noe insentiv til å tenke nytt, og flytte kapital og kompetanse .
VG170519 Den bygger på kombinasjonen av en solid KOMPETANSE gjennom en lengre, relevant utdannelse, og den ERFARINGEN tidligere lederskap har gitt meg.
VG170519 Politisk kompetanse og troskap mot de grunnleggende prinsipper for den islamske republikken og dens religion, er det viktigste.
VG170519 - Jeg stilte spørsmål om hvordan en utenlandsk aktør, uten noen erfaring og reell kompetanse , kunne komme inn og etablere seg på det norske markedet og vinne kontrakter i hundremillionersklassen.
SA170519 Vi risikerer at dagens robuste system erstattes av mindre fagmiljøer med svekket kompetanse og et lappeteppe av ulike løsninger.
SA170519 Sjekk hvordan det ligger an med din egen kompetanse lenger ned i saken.
SA170519 Det kommer frem i undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene, som er ett av verktøyene EU-kommisjonen bruker for å måle digital kompetanse i befolkningen i Europa.
NL170519 Unngåelsen og manglende kompetanse forteller mye om hva som er nødvendig å gjøre for å kunne forhindre vold og seksuelle overgrep.
NL170519 Hjørnesteinsbedriften Alcoa i Mosjøen er basert på Canadisk kapital, Bauxitt fra Brasil, norsk kompetanse i verdensklasse, billig og ren kraft fra Vattenfall i Sverige og en sikker markedsadgang for aluminium - hovedsakelig til EU.
AP170519 - Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse .
AP170519 Programmet ville vært krevende selv for en president med stor erfaring og kompetanse .
AP170519 Sjekk hvordan det ligger an med din egen kompetanse lenger ned i saken.
AP170519 Det kommer frem i undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene, som er ett av verktøyene EU-kommisjonen bruker for å måle digital kompetanse i befolkningen i Europa.
AP170519 Vi som ble født før touch-skjermene og appene dukket opp, har et forsprang i år, men ikke i kompetanse .
AA170519 Her er det viktig at kommunene og fylkeskommunen er mer samkjørt sånn at næringslivet og det offentlige får tilført rett kompetanse .
NL170518 De har en kompetanse som er unik, men som kanskje ikke blir godt nok ivaretatt og verdsatt.
NL170518 - Vi har jobbet sammen med Flow-miljøet, men også bedrifter ellers i Tromsø, i ett år nå for se hvordan vi kan utvikle kompetanse til næringen.
NL170518 - Dette er en type kompetanse som kan brukes i veldig mange sammenhenger - fra app- og spillutvikling til webutvikling og digitalisering av tjenester.
DN170518 Men justispolitikerne våre tar dessverre ikke debatten om politiets kompetanse lenger enn hvordan de skal få ansatt de nyutdannede fra Politihøgskolen, sier Bromander.
DB170518 Vi gjør det også enklere for innvandrere å bruke sin kompetanse gjennom bedre godkjenningsordninger og opplæringstilbud for dem som har utdannelse fra hjemlandet, men som trenger påfyll for å komme seg i jobb. 4.
DB170518 I et godt innlegg i Aftenposten skriver han at Norge, med all vår oljerikdom og kompetanse , aldri ville blitt det vellykkede landet vi er uten hardt arbeid og kloke valg.
DB170518 Du kan gjøre det selv, eller få en sykkelreparatør med kompetanse på elsykler til å gjøre det for deg.
AP170518 I tillegg vil Oslo kommune og PBL samarbeide om å utvikle kompetanse og kvalitet i barnehagen, i stedet for å gjøre det hver for seg, svarer Tellevik Dahl.
DB170517 Det er ingen historie her, annet enn nok en erfaren regjeringsansatt med skikkelig kompetanse som slutter, sier en av de tre myndighetskildene Reuters har snakket med.
AP170517 Det er ingen historie her, annet enn nok en erfaren regjeringsansatt med skikkelig kompetanse som slutter, sier en av de tre myndighetskildene Reuters har snakket med.
AA170517 Det er ingen historie her, annet enn nok en erfaren regjeringsansatt med skikkelig kompetanse som slutter, sier en av de tre myndighetskildene Reuters har snakket med.
VG170516 Professoren, med kompetanse på informasjonssikkerhet, sier det viser en litt skjødesløs holdning til ting som må holdes hemmelig.
SA170516 Og det er nettopp denne type attraktivitet det handler om framover når vi skal tiltrekke oss flere nasjonale og internasjonale bedrifter, talenter og ny kompetanse .
NL170516 Ved fakultetet i Narvik, og miljøet rundt, er det blant annet bygd opp kompetanse innenfor kaldt klima, satellitter og droner, digitalisering og sensorteknologi.
NL170516 Flere unge må få bedre kompetanse innen realfag.
NL170516 Det er gode møter som handler om hvordan vi bygger kompetanse og sikrer en enda mer positiv utvikling.
DN170516 - Overordnet mener jeg det er sunt at de ulike mediehusene ikke blir for introverte, og at det er positivt å hente inn både ledere og medarbeidere utenfra som kan tilføre ny kompetanse .
DB170516 Dette krever ifølge Nav opplæring i regelverket for de ansatte, god kompetanse og skjønnsbruk.
DB170516 Barneverntjenestene i Oslo har store fagmiljøer og tilgang på spesialisert kompetanse på ulike fagområder.
DA170516 Målet er å skaffe arbeidsledige ny erfaring og ny kompetanse gjennom bruk av opplæringsplasser.
DA170516 Her ble alle etatssjefene innkalt for å bli informert om Navs ordning for omstilling av kompetanse , og ble bedt om å « snu alle steiner » for å finne minst 30 plasser for personer med ingeniørfaglig bakgrunn til slike opplæringsplasser.
DA170516 De som ikke får jobb får ofte bedre jobbmuligheter fordi de har fått tilført kompetanse som de ikke hadde fra før, som gjør dem aktuelle til stillinger de tidligere ikke søkte eller fikk.
DA170516 - Rogaland fylkeskommune vil høsten 2017 igjen tilby arbeidspraksis på videregående skoler hvor personer med ingeniørfaglig kompetanse « skygger » lærer.
DA170516 - Partene vil jobbe for at flere arbeidsledige går fra å være passive dagpengemottakere til å komme i aktivitet, få vist seg fram for en ny arbeidsgiver i en ny bransje, og få ny erfaring og kompetanse .
DA170516 - For å oppnå dette vil partene jobbe for at Navs ordning for omstilling av kompetanse ( « arbeidstrening » ) blir bedre kjent blant alle sine medlemmer.
DA170516 Vi må delta i den globale bekjempelsen av datakriminalitet for å straffeforfølge de kriminelle, og det må vi gjøre ved å delta i internasjonalt samarbeid og bygge opp kompetanse og kapasitet som i dag mangler i politiet, sier Nystrøm.
BT170516 Det kommer til å bli et større behov for etterforskere med digital kompetanse .
VG170515 Skal vi stoppe mobbingen må vi gi alle de voksne i skolen trygghet og kompetanse til å bidra.
VG170515 Lærerne må få mer tid til å hjelpe, kombinert med mer kompetanse om hvordan de kan forebygge og ta tak i mobbing.
VG170515 Men lærerne synes ikke de har tilstrekkelig kompetanse til å tilrettelegge for disse elevene, og en stor andel opplever at de mangler tid og ressurser.
VG170515 Høy kompetanse i hjelpeapparatet kan bidra inn i skolen for å bygge en grunnmur for at unge bedre skal kunne forstå seg selv og sine relasjoner til andre.
VG170515 Men dette kreves det stor kompetanse for å få til, sier Pretorius.
SA170515 Det kreves stor kompetanse å sy en bunad, og dersom det blir fritt frem for alle, så vil det bli for stor variasjon på draktene, melder Øya.
NL170515 « Arven etter Nansen » er et storstilt prosjekt jobbet fram av åtte institusjoner med solid kompetanse innen polar- og havforskning.
NL170515 Takket være Eni Norge og deres forståelse av viktigheten av at kompetanse og kvalifisert personell må være tilgjengelig nært der hvor aktiviteten finner sted, har NOFO nå et utstrakt samarbeid med kystfiskeflåten om oljevernberedskapen.
NL170515 Selskap som Statoil, Lundin og OMV må følge Enis eksempel med å bygge kompetanse lokalt, nært til feltene i Barentshavet, ved framtidige utbygginger.
NL170515 På samme vis som Norge som nasjon på syttitallet bygget opp sin kompetanse innen petroleum, ved at utenlandske selskap måtte bidra med kompetanseoverføring, er vi nå klar til å ta en større del av verdiskapingen i vår region.
NL170515 Det er svært gode argumenter som ligger til grunn for at sikkerhets- og beredskapsressurser for Barentshavet, er nært tilstede og bygger på lokal kompetanse .
NL170515 Da må kompetanse innen beredskap, drift og vern bygges opp lokalt.
DN170515 Hittil i år har Riksrevisjonen i separate rapporter påtalt manglende kompetanse og reservedelsforsyning til de norske fregattene og slett håndtering av salget av utrangerte jagerfly.
DN170515 Hun etterlyser mer penger, kompetanse og internasjonalt samarbeid for å håndtere digital kriminalitet.
DB170515 Tomas Northug vil i tillegg bidra med sin kompetanse og hjelpe begge brødrene til å nå sine mål i den kommende sesongen.
DB170515 Videre sier hun at for å lage bunad kreves stor kompetanse innen søm.
DB170515 Vi mener at både barnevernspedagog- og sosionomutdanningene bidrar med viktig kompetanse i barnevernsfeltet og det er langt ifra et ønske om å legge ned en utdanning eller profesjonskamp.
DB170515 Hensikten med kronikken var å vise kompleksiteten i barnevernet og behovet for en bred og sammensatt kompetanse .
DB170515 Flere profesjoner trengs for å sikre tilstrekkelig kompetanse .
DB170515 Det er feil at vi er imot å bygge kompetanse i barnevernet.
DN170514 Arbeidsgivere som ikke tilbyr dette vil gå glipp av mye attraktiv kompetanse , sier Rut Elise Samuelsen.
DN170514 I april skrev DN at kun tre av de 20 største reklame- og pr-byråene i Norge har medlemmer med teknologisk kompetanse i sine styrer.
DN170514 Blant kriteriene som vurderes er byråenes strategiske kompetanse, kreative nivå, og digitale kompetanse , i tillegg til hvor god man er på å forstå kundenes profiler.
DN170514 Blant kriteriene som vurderes er byråenes strategiske kompetanse , kreative nivå, og digitale kompetanse, i tillegg til hvor god man er på å forstå kundenes profiler.
DN170514 I april skrev DN at kun tre av de 20 største reklame- og pr-byråene i Norge har medlemmer med teknologisk kompetanse i sine styrer.
DN170514 Blant kriteriene som vurderes er byråenes strategiske kompetanse, kreative nivå, og digitale kompetanse , i tillegg til hvor god man er på å forstå kundenes profiler.
DN170514 Blant kriteriene som vurderes er byråenes strategiske kompetanse , kreative nivå, og digitale kompetanse, i tillegg til hvor god man er på å forstå kundenes profiler.
AP170514 Derfor trenger vi en politireform med vekt på kompetanse og kvalitet.
AP170514 Pasienter som ikke kan få behandling i spesialisthelsetjenesten i Norge på grunn av manglende medisinsk kompetanse . 2.
AP170514 På grunn av risikoen kan DNB ikke alltid gi lån til start-upselskaper, men vi har gode alternativer slik at gründere kan få tilgang til nødvendig kapital, kompetanse og nettverk, skriver konserndirektør Benedicte Schilbred Fasmer.
AA170514 Hun etterlyser mer penger, kompetanse og internasjonalt samarbeid for å håndtere digital kriminalitet.
DB170513 Og selv om landslagsarenaen har en banekvinne med ekstrem vilje og kompetanse , så må man faktisk legge noe i det for å få en norsk gressbane strøken på denne tiden av året.
VG170512 - Ap har vært for karakterkravet i matte ut fra et ønske om at lærere skal ha god kompetanse i basisfagene.
VG170512 Forsøket på problemløsning er å bygge kompetanse i alle etatene, og spre det over landegrensene på samme måte som teknologien ikke lenger kjenner grenser.
SA170512 Men med tanke på selve flygingen, landingsforhold, tillatelser og flytekniske forhold, så er det havarikommisjonens og Luftfartstilsynets kompetanse vi må lene oss på.
SA170512 - Likevel tror jeg dette er laget for å selge kreativ kompetanse , ikke bilen.
DB170512 Vie vil ikke uttale seg for eller imot valget Bergenspolitikerne har gjort, men sier at mat bragt inn utenfra stiller krav til matfaglig kompetanse på stedet.
DB170512 Det er de unges kunnskap og kompetanse vi skal leve av i framtida, ikke skattekutt. 3.
BT170512 Men med tanke på selve flygingen, landingsforhold, tillatelser og flytekniske forhold, så er det havarikommisjonens og Luftfartstilsynets kompetanse vi må lene oss på.
BT170512 Bruk kulturaktørenes kompetanse og kreativitet i utviklingen av Bergen.
BT170512 - Likevel tror jeg dette er laget for å selge kreativ kompetanse , ikke bilen.
AP170512 - Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse .
AP170512 - Likevel tror jeg dette er laget for å selge kreativ kompetanse , ikke bilen.
DN170511 - Det er mye juridisk kompetanse involvert her, sier Knudsen.
DB170511 Resten av det relativt korte brevet bruker Comey til å rose FBI som helhet, som han omtaler som « en høyborg av kompetanse , ærlighet og uavhengighet ».
DB170511 Resten av det relativt korte brevet bruker Comey til å rose FBI som helhet, som han omtaler som « en høyborg av kompetanse , ærlighet og uavhengighet ».
DB170511 En annen organisasjon med kompetanse på å håndtere konkret rasisme er Organisasjonen mot offentlig diskriminering.
DB170511 en fordeling basert på evner og kompetanse .
AP170511 Men hvor ligger din faglige kompetanse ?
AP170511 Du sår tvil om fagpersoners kompetanse .
VG170510 Bakgrunnen for turen er idrettsavtalen den norske regjeringen underskrev med Kina i april, som innebærer at Norge skal dele sin kompetanse om skiidrett med landet i årene frem mot vinter-OL i Beijing i 2022.
VG170510 De bidrar aktivt med sin kompetanse for å støtte kommunehelsetjenesten i å fange opp og forebygge selvmord eller tanker om selvmord.
VG170510 - Dette er midler som kan brukes til for eksempel intensivopplæring i smågrupper, å styrke de pedagogisk-psykologiske tjenestene, kompetanse i SFO-tilbudet eller bedre overgangen mellom barnehage og skole, sier Røe Isaksen til VG.
VG170510 Svaret er at de private barnevernsaktørene i NHO har kompetanse og kvalitet som er veldig god.
VG170510 Dessuten har de særlig kompetanse på tyngre oppgaver, noe som ikke virker å være inkludert i analysen.
NL170510 Disse må samarbeide på forskjellig vis, slik at de har nødvendig kompetanse og størrelse.
DN170510 - Dette er midler som kan brukes til for eksempel intensivopplæring i smågrupper, å styrke de pedagogisk-psykologiske tjenestene, kompetanse i SFO-tilbudet eller bedre overgangen mellom barnehage og skole, sier Røe Isaksen til avisen.
DN170510 Det får bred kompetanse , og det er bra, sier Gunn Wærsted som ble foreslått gjenvalgt som styreleder.
DN170510 Det er mye kompetanse og kunnskap i selskapet, og vi vil fortsette den positive utviklingen av selskapet sammen, sier administrerende direktør Birgitte Bonnesen i Swedbank i meldingen.
DB170510 Knævelsrud forteller at Frankrike har egne krav til kompetanse for dem som driver med dyr i sirkus.
DB170510 En gjeng med kompetanse , som forstår dette og som har det som jobb, sier han.
DB170510 SVARER : Flere av de negative sakene vi har sett i media i det siste kan forklares både med mangel på ressurser og kompetanse , skriver Anne Grønsund i et svar til et innlegg signert fem sosionomer og høyskolelærere.
DB170510 Jeg synes det er bekymringsfullt at forskere og utdannere bidrar til å senke ambisjonene ved å insinuere at man må velge mellom kompetanse og kapasitet.
DB170510 Flere av de negative sakene vi har sett i media i det siste kan forklares både med mangel på ressurser og kompetanse .
DA170510 Kompetanse , kapasitet og ressurser må styres og organiseres slik at sykehusene kan tilby gode spesialisthelsetjenester til befolkningen.
DA170510 Kompetanse , kapasitet og ressurser må styres og organiseres slik at sykehusene kan tilby gode spesialisthelsetjenester til befolkningen.
AP170510 Hensyn til kompetanse er også en faktor som er viktig å ta med, sier Thorburn.
VG170509 Lysbakken : - Ikke god nok kompetanse
VG170509 Det er åpenbart når VG presenterer denne saken, at staten ikke har god nok kompetanse .
VG170509 13 måneder etter den første bekymringsmelding fikk de et brev fra Stiftelsestilsynet som understreket at å være en stiftelse ikke er det samme som å være ideell - og at de dermed ikke hadde kompetanse til å gjøre denne vurderingen.
SA170509 I løpet av NCE-perioden har det blitt utviklet kompetanse og matløsninger basert på norsk matproduksjon.
DB170509 Og han bidrar med sin kompetanse .
DB170509 NHOs kompetansebarometer viser at norske ledere rangerer kulturell forståelse nederst på listen over viktig personlig kompetanse .
DB170509 Globaliseringen gjør at hele verden er vårt marked, og at kompetanse fra hele verden kan komme til Norge.
DB170509 Rosinen i pølsa er forslaget om å gi den nye nemnda kompetanse til å tilkjenne oppreisning til ofre for diskriminering.
DB170509 Erfaringen så langt er at et system med flere lover og et håndhevingsapparat med kompetanse til å overvåke det individuelle og strukturelle vernet, har bidratt til en dynamisk rettsutvikling.
DB170509 Lærere som er i stand til å innrømme overfor oss foreldre at de ikke har kompetanse , eller ikke timer nok, til å gi akkurat vårt barn det han trenger slik at vi i fellesskap kan finne en løsning.
DB170509 De få gangene min sønn har møtt lærere med denne type kompetanse har han mestret og lært på skolen til tross for at læreren har 27 andre elever i klassen eller mangler spesialpedagogisk kompetanse .
DB170509 De få gangene min sønn har møtt lærere med denne type kompetanse har han mestret og lært på skolen til tross for at læreren har 27 andre elever i klassen eller mangler spesialpedagogisk kompetanse.
AA170509 Det er mye kompetanse samlet her, og vi er opptatt av at det blir tatt hensyn til alles muligheter og behov når de etter hvert skal finne nytt og meningsfylt arbeid, sier Prytz.
AA170509 Arkitektutdanningen trenger mer teknologisk kompetanse , og musikk ønsker også å komme nærmere det digitale miljøet.
AA170509 Ordningen vil gi små og mellomstore bedrifter tilgang til utstyr, kompetanse og fasiliteter til å teste nye ideer i industriell skala.
AA170509 Når teknologi, samfunnsfag og humaniora flytter sammen og forsterker næringslivssamarbeidet, får vi en arena med en unik bredde i kompetanse .
AA170509 For å lykkes er den gryende bioøkonomien avhengig av kompetanse og teknologi.
SA170508 Enorm kompetanse hos dem som jobber med det.i ¶
SA170508 Han sitter inne med kompetanse som gjør ham til et spennende valg, sier Kleveland. | « Mo » : - Strømmen er et forbilde ¶
DN170508 Selskapet vil også vokse innen sikrede lån i Spania, samt bygge opp kompetanse for inkassokreving i Italia.
DN170508 I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev, ifølge Kompetanse Norge, som har ansvar for ordningen.
DA170508 Det er store behov for flere varme hender i omsorgsyrkene, lærere til ungene våre og faglært kompetanse i barnehagene.
BT170508 Enorm kompetanse hos dem som jobber med det.
AP170508 Han sitter inne med kompetanse som gjør ham til et spennende valg, sier Kleveland. | « Mo » : - Strømmen er et forbilde ¶
SA170507 Norge er rikt på råstoffer som kan brukes til avansert biodiesel, og det finnes kompetanse med erfaring fra oljeindustrien.
DN170507 Norske Skog har mange dyktige medarbeidere med høy kompetanse og stort initiativ.
DA170507 - Det er et problem at for få av dem som jobber på mottakene har barnefaglig kompetanse og erfaring med å kjenne igjen traumer, de ser det som ulydighet, som ulydige unge menn, det som egentlig er dypt traumatiserte barn.
AP170507 Men som i alle ulykker har vi en kombinasjon av manglende kompetanse og utilstrekkelig utstyr.
AA170507 Sæther har både tariff- og organisasjonsmessig kompetanse , i tillegg til det fagligpolitiske, sier Fagforbundets leder Mette Nord, i en pressemelding.
AA170507 Norske Skog har mange dyktige medarbeidere med høy kompetanse og stort initiativ.
AA170507 Sæther har både tariff- og organisasjonsmessig kompetanse , i tillegg til det fagligpolitiske, sier Fagforbundets leder Mette Nord, i en pressemelding.
DN170506 Det er Riksrevisjonen som har bedt fire uavhengige jurister med særskilt kompetanse på offentlighetsloven om å vurdere stikkprøvene, ifølge Aftenposten.
DB170506 Derfor trengs det først og fremst nødvendig kompetanse og tilstrekkelig bemanning, ikke mer papir.
DB170506 Allikevel vet vi at mange lever uverdige liv både med hjemmebasert omsorg og på institusjonspregede sykehjem på grunn av dårlig bemanning og kompetanse .
AP170506 Kinas egen kompetanse på ulike områder øker, og konkurransen blir hardere fra uke til uke, sier Rynning.
AA170506 Det er Riksrevisjonen som har bedt fire uavhengige jurister med særskilt kompetanse på offentlighetsloven om å vurdere stikkprøvene, ifølge Aftenposten.
AA170506 Manglende språk- og kulturkompetanse har helt sikkert vært snublesteiner for en rekke internasjonale prosjekter, men hvordan måler vi gevinsten av å ha slik kompetanse med i teamet ?
AA170506 Gjennom praksisopphold og oppgaveskriving, i samarbeid med bedrift, blir de bevisst på egen kompetanse og ferdigheter, og får erfaring som gir fortrinn når de senere skal søke jobb.
AA170506 Et mer globalisert arbeidsliv krever variert og tverrfaglig kompetanse .
AA170506 - Veiledning av studenter som skriver oppgave i samarbeid med bedrift, gir oss som jobber i akademia oppdatert innsikt i hva slags kompetanse arbeidslivet trenger, og gjør at vi ser hvordan vårt fag anvendes på andre områder enn undervisning og forskning.
SA170505 Selvsagt er det viktig med erfaring og kompetanse .
DB170505 KIB vil videre framheve at mer kompetanse og mindre bruk av makt, samt å bruke ressursene i familien/nettverket, er en av få måter å få ned hets og trusler mot barnevernansatte på.
DB170505 Sosionomer og barnevernspedagoger bidrar i dag med viktig kompetanse innenfor både psykisk helse, rusfeltet, familievernet, skole, Nav osv ; Sosionomutdanningen med vekt på et strukturelt perspektiv, levekårsutfordringer, arbeidsmarkedskompetanse og arbeid med sosiale problemer i møte med familier og flere brukergrupper, og barnevernspedagogene med en vektleg
DB170505 Reformen gir behov for økt kompetanse i kommunene.
DB170505 Mange av de som skriver om barnevernets utfordringer understreker behovet for økt kompetanse , men svaret er mer sammensatt enn for eksempel en femårig masterutdanning for sosionomer eller barnevernspedagoger.
DB170505 Det må presiseres hvilke krav som må stilles til den enkeltes kompetanse og til tjenesten som helhet.
DB170505 Derfor må det være flere stillingskategorier med krav til ulik kompetanse i en barnevernstjeneste.
BT170505 Ny teknologi og samling av kompetanse skal styrke de offentlige velferdsordningene i en fremtid med strammere økonomisk handlingsrom.
AP170505 Det er tre hensyn det er grunn til å tro man tar lett på, ifølge Bernt : ¶ kravene til faglig kompetanse i offentlighetslovens regelsystem hos den som foretar disse vurderingene, ¶ mangel på vilje til å gjøre den nødvendige jobben ved den vurderingen på en skikkelig måte, ¶ og det han kaller « bukken og havresekken-systemet ».
AP170505 Riksrevisjonen har bedt fire uavhengige jurister med særskilt kompetanse på forvaltningsrett og offentlighetsloven ( se fakta ) gjennomføre en stikkprøvekontroll.
SA170504 Men når du møter opp på jobb, mangler kompetanse , og ufaglærte går tunge vakter, også i natt.
DN170504 Nordisk Film og Gumi gir penger og kompetanse til nordiske innovatører innen virtuell virkelighet.
DN170504 Nordisk Film og Gumi gir penger og kompetanse til nordiske innovatører innen virtuell virkelighet.
DB170504 Men dette er stillinger som ikke bare krever høy kompetanse , men også naturlig kjemi mellom lederne som er nødt til å samarbeide, og lange og kostbare ansettelsesprosesser bør kunne bringe mulige utfordringer opp i dagen.
DB170504 Samtidig er det dessverre mange skoler som mangler riktig kompetanse , og hverken lykkes med å fange opp eller følge opp, sier Solem til Dagbladet.
DB170504 Mangler kompetanse
AP170504 Dog bærer nyheten foreløpig først og fremst bud om kommunikasjonsfaglig kompetanse .
VG170503 * Om tilfluktsrommene fortsatt skal opprettholdes som beskyttelse for sivilbefolkningen, vil det koste store summer og kreve økt kompetanse på mange nivåer.
DN170503 Jeg håper vi kan benytte oss av Ulf sin kompetanse i fremtiden, sier Andresen i en kommentar. 2016 ble et solid år for Swix, med 971 millioner kroner i omsetning og et resultat før skatt på 63,6 millioner kroner.
DB170503 Forsvarsdepartementet har tatt tak i dette, og lanserte stortingsmeldingen « Kompetanse for en ny tid » ( 2013 ).
DA170503 - De har mye kompetanse og tyngde i ryggen.
DA170503 - Da ville man fått ned klimautslippene kraftig samtidig som man får bygget opp kompetanse og posisjonert våre industribedrifter som leverandører til fremtidens mer klimavennlige og produktive byggenæring.
AP170503 Vi har gjort en vurdering av kompetanse og dynamikk i styret og prøver gjennom dette å styrke både gruppedynamikken og kompetansen, sier Skjævestad til Aftenposten.
AA170503 Gjennomføringsplanen skal vise hvilken kompetanse som er med i prosjektet og skal leveres inn til kommunen som en del av byggesøknaden.
SA170502 Nødvendig kompetanse
SA170502 En sykepleier har en unik kompetanse .
SA170502 Det trengs både hender og kompetanse », skriver Linda Susanne Krüger, som har varslet Fylkesmannen om det hun mener er kritisk underbemanning av sykepleierkompetanse ved et sykehjem i Stavanger.
SA170502 Det trengs både hender og kompetanse .
SA170502 Nødvendig kompetanse er en forutsetning for å overføre ansvar og oppgaver fra stat til kommune.
SA170502 Barnevernstjenestene har selv etterspurt økt kompetanse , og med dette setter vi i gang et historisk kompetanseløft.
SA170502 Vi håper likevel at klubben kan dra nytte av Torgeirs erfaring og kompetanse også etter 31. oktober, sier styreleder Morten Kokkim. ( ©NTB ) ¶
DN170502 - Siri Teigum har meget god kompetanse og egenskaper som er viktige i styrelederrollen for Folketrygdfondet.
DN170502 « Vår helhetlige og systematiske satsing på ikt i skolen vil bidra til å styrke og utvikle elevenes digitale kompetanse », skriver innleggsforfatteren, som avviser at Trondheim kommune overlater lagring av data til et firma som ikke er underlagt norsk lov.
DB170502 Til slutt en bekymring : Jeg mener vi har alt for lite forskning på feltet og jeg vil tro barnepsykologer og andre med relevant kompetanse må lure på hva det er vi driver med når vi legger til rette for at unger ned i 6-års alderen skal kunne velge kjønn.
DA170502 - Vi bygger ikke bare kapasitet, men også kompetanse , sier byråden.
AP170502 Vi håper likevel at klubben kan dra nytte av Torgeirs erfaring og kompetanse også etter 31. oktober, sier styreleder Morten Kokkim. ( ©NTB ) ¶
AA170502 - Det har vært mange gode søkere, både fra tidligere Asker og Bærum politidistrikt og fra tidligere Oslo politidistrikt, med god kompetanse .
AA170502 Arkitekter og utbyggere har gjerne ikke tilgang til verktøy eller kompetanse som kan sørge for gode planløsninger støymessig både utendørs og innvendig.
DB170501 - Det har vært en del drittslenging fra Strindheim-trenerne om at Mosvik ikke har kompetanse på løping, forteller Mysen til Dagbladet.
DB170501 KIB vil fremheve at mer kompetanse og mindre bruk av makt, samt å bruke ressursene i familien/nettverket, er en av få måter å få ned hets og trusler mot barnevernansatte på.
DB170501 - Særdomstolsutvalget har nettopp foreslått at noen tingretter med barnefaglig kompetanse bør behandle barnevernssaker.
DA170431 Spesielt norske bedrifter er opptatt av å ta vare på kompetanse og utvikle kompetansen selv.
VG170430 De har i stedet bedt ledelsen gjøre rede for ventelister, nye henvisninger, fristbrudd og avdelingens kompetanse og bemanning.
SA170430 Regionen har god tilgang på høyere formell kompetanse for nye statlige virksomheter.
SA170430 - Prognosene viser at vi vil ha bruk for mange med petroleumsrettet kompetanse i flere generasjoner ennå.
DN170430 Hva skjer da hvis storinvesteringen i nye F 35 kampfly skal vedlikeholdes i Italia, Nye overvåkningsfly i England og helikoptre i Sverige mens norsk kompetanse er borte, sier han.
DA170430 * Innføre sosial, kulturell og etisk kompetanse som grunnleggende ferdighet i skolen.
AP170430 KrF vil utvikle en « minstenorm for bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmetjenester. » 18.
AA170430 Ifølge Bjørkhaug er de dyktige til blant annet å dra inn kompetanse fra entreprenørene og andre fagmiljøer, for å diskutere hvordan prosjektene løses på best mulig måte når de gjennomfører større helhetlige prosjekter.
DB170429 * Styrke skolen med kompetanse fra flere yrkesgrupper, som barnevernspedagoger, sosionomer og psykologer, og ikke minst styrke skolehelsetjenesten.
DB170429 * Innføre sosial, kulturell og etisk kompetanse som grunnleggende ferdighet i skolen.
DA170429 - Samtidig drysser regjeringen milliarder over landets rikeste istedenfor å investere i jobbvekst, kompetanse , kamp mot sosial dumping og kvalifisering, hevder Kristiansen.
BT170429 En sikkerhetsstudie fra SINTEF i fjor høst slo imidlertid fast at det statlige tilsynet må styrkes med mer ressurser, kompetanse og kapasitet.
AP170429 - Prognosene viser at vi vil ha bruk for mange med petroleumsrettet kompetanse i flere generasjoner ennå.
AP170429 Hva « minstenorm for bemanning og kompetanse » i sykehjem og hjemmesykepleie vil koste, har KrF foreløpig ikke regnet på.
SA170428 Dette viser hvor viktig det er å holde jobbsøkeraktiviteten høy, tenke gjennom hvordan kompetanse kan brukes på nye måter, og ikke minst søke jobb andre steder, sier Nordahl.
DN170428 Det kan stilles spørsmål ved om Veirenos pristilbud hadde blitt akseptert dersom riktig kompetanse hadde blitt inkludert i etatens vurdering/beslutning, heter det. ( ©NTB ) ¶
DB170428 * Mangler i kompetansen : « Dersom Renovasjonsetaten hadde utnyttet renovasjonsfaglig kompetanse i etaten på en bedre måte ville etaten etter Deloittes mening tidligere avdekket manglende sammenheng mellom ressurser som var nødvendig for oppdraget og Veirenos tilbud », heter det i rapporten.
DB170428 * Mangler i kompetansen : « Dersom Renovasjonsetaten hadde utnyttet renovasjonsfaglig kompetanse i etaten på en bedre måte ville etaten etter Deloittes mening tidligere avdekket manglende sammenheng mellom ressurser som var nødvendig for oppdraget og Veirenos tilbud », heter det i rapporten.
DB170428 Omsorgen er delegert til private asylselskaper som verken har kapasitet eller kompetanse til å gjøre annet enn å sende dem på legevakten for å bli lappet sammen.
DA170428 Dette viser hvor viktig det er å holde jobbsøkeraktiviteten opp, tenke gjennom hvordan kompetanse kan brukes på nye måter, og ikke minst søke jobb andre steder i landet, sier Nordahl.
DA170428 - Jeg er helt sikker på at dette vil gå ut over FHIs samlede faglige kompetanse , uttalte Marc Gayorfar, leder for Norsk Tjenestemannslag i FHI, til Dagsavisen 18. februar.
AP170428 - Dersom Oslo vil være en attraktiv arbeidsplass for folk med høy kompetanse , må lønn kunne brukes som virkemiddel i større grad.
AP170428 Hvordan gjør nye renovatører seg kjent på ruten ¶ Kompetanse til renovatør, herunder språk ¶
AP170428 - Jobber som rådgiver i FRI- Rosa kompetanse .
AP170428 Støre begynner åpepnbart å høste fruktene av å ha tilegnet seg kompetanse og rekruttert teknologer til sin innerste krets.
AA170428 I dag foregår det et utstrakt samarbeid mellom NTNU, SINTEF, og næringsaktører for å sikre god biologisk og teknologisk kompetanse og utvikling innenfor havbruk.
VG170427 Regelverket er komplisert, og de over 450 NAV-kontorene har for eksempel ikke kompetanse til å svare på alle trygdespørsmålene, svarer arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugsvik i en e-post til VG.
SA170427 I Rogaland finnes enorm kompetanse innenfor energi og teknologi.
SA170427 Enorm kompetanse
SA170427 Vi har selv vedtatt et litt strengere inntaksreglement når det gjelder elevenes kompetanse i norsk språk.
BT170427 Helsevesenet trenger økt kompetanse til å møte slike utfordringer.
AA170427 Skeptikere : Vegard Heide fra Rissa ( stående ) lurte på hvilken kompetanse Geir Vinsand hadde, og Per Skjærvik ( til venstre for Heide ) fra samme kommune mente at kommunalministeren burde være mer offensiv hvis han skulle ha håp om å få igjennom den nye storkommunen.
AA170427 Miljøpartiet De Grønnes Vegard Heide fra Rissa spurte ganske enkelt, hva slags bakgrunn og kompetanse Vinsand hadde for å lage rapporten.
AA170427 - Det har vært masse arbeid, utrolig mange med dedikasjon, kompetanse og vilje har gjort en stor innsats, sier Dag Falk-Petersen.
AA170427 Midt-Norge har i dag et sterkt miljø av håndverkere med erfaring og kompetanse på tradisjonshåndverk og restaurering av gamle bygninger.
VG170426 - Har stor kompetanse
VG170426 - Den er viktig fordi de har opparbeidet en stor kompetanse på Bardufoss.
DN170426 De har bygget videre på variert og unik kompetanse , skriver statsminister Erna Solberg.
DB170426 20-åringen svarer - diplomatisk og moden som alltid - at han gleder seg til å være en del av sprintlandslaget og lære av deres kompetanse .
DA170426 Men en stor utfordring fremover er at automatiseringen ikke bare erstatter manuelle oppgaver, men erstatter krevende oppgaver som har krevd høy kompetanse og gitt godt betalte jobber.
AA170426 - Ved å ta Hafslunds strømdistribusjon av børs mister vi dessuten muligheten til å trekke på kompetanse fra profesjonelle, private eiere.
DN170425 Har kompetanse
DN170425 I stedet bør de lære elevene digital kompetanse og dømmekraft.
DB170425 - Politiet er det organet som har kompetanse til å vurdere om en sak skal avsluttes eller om det er forhold som tilsier at den skal etterforskes videre, skrev Haavik i en tekstmelding.
DB170425 I dag kommer 7 prosent av Italias strøm fra solenergi, men mange av de mindre anleggene eies og driftes av aktører som hverken har tilstrekkelig teknisk eller operativ kompetanse .
DB170425 Til høsten innføres en ny femårig grunnskolelærerutdanning på masternivå, slik at vi i framtida får lærere med enda bedre faglig og pedagogisk kompetanse og med større innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid.
DB170425 En av de grunnleggende ferdighetene er digital kompetanse , og derfor blir det hult når Arbeiderpartiet i Dagbladet 21. april beskylder oss for å være digitale sinker.
DB170425 Alle som uteksamineres fra utdanningen skal ha profesjonsfaglig digital kompetanse som vil gjøre dem enda bedre rustet til en hverdag i framtidas klasserom.
AA170425 Jeg tror jeg har noe å tilføre både gjennom min kompetanse og de nasjonale og internasjonale nettverkene jeg har opparbeidet meg, sier han.
AA170425 - Jeg har kompetanse , god faglighet og et godt nettverk, og jeg vet hva jeg har lyst til.
VG170424 Han har enorm kompetanse i slike saker, og han er en man får tillit til og som man stoler på, sier Ernst.
VG170424 Vi må sørge for at ikke helseproblemer, språkvansker eller manglende eller utdatert kompetanse hindrer folk i å være i jobb.
SA170424 Han har enorm kompetanse i slike saker, og han er en man får tillit til og som man stoler på, sier Ernst.
DN170424 - Med Tone Lunde Bakker får vi en erfaren leder med bred kompetanse og 30 års fartstid fra nordisk banknæring.
DB170424 Han har enorm kompetanse i slike saker, og han er en man får tillit til og som man stoler på, sier Ernst.
DB170424 - Politiet er det organet som har kompetanse til å vurdere om en sak skal avsluttes eller om det er forhold som tilsier at den skal etterforskes videre, skriver Haavik.
DB170424 Det er derfor vi har satset så mye på kunnskap og kompetanse , og ikke minst vi bruker en milliard på skolehelsesøstre og psykologer i kommunene fordi vi vet at barn må ha god psykisk helse for å kunne få utbytte av undervisning.
DA170424 Han har enorm kompetanse i slike saker, og han er en man får tillit til og som man stoler på, sier Ernst.
DA170424 - Bemanningen bygges opp med utgangspunkt i at det alltid skal være sykepleiefaglig kompetanse tilgjengelig på huset, melder Haarr.
DA170424 Vi har brukt mye ressurser på å bygge opp kompetanse i egen organisasjon, og på å drive god valgkamp på ulike digitale plattformer, sier Stenseng.
BT170424 Kvinnebevegelsen har derfor erfaring med og kompetanse i å endre samfunn, kultur og normer gjennom ikke-voldelige metoder.
BT170424 En del av dette bildet viser manglende kompetanse til å vurdere kropp- og stemmebruk i muntlig formidling.
AP170424 Han har enorm kompetanse i slike saker, og han er en man får tillit til og som man stoler på, sier Ernst.
DN170423 Det er viktig å kombinere kinesisk språk- og kulturkunnskaper med annen kompetanse , forklarer hun.
DN170423 - Etter normaliseringen mellom Norge og Kina er det viktigere enn noensinne at norske bedrifter har ansatte med to-kulturell kompetanse og forståelse for det kinesiske samfunn og forretningskultur, mener han.
DN170423 - Det viser hvordan Huawei verdsetter kompetanse fra både Kina og Norge, og at de tør å satse på unge kandidater, mener han og etterlyser det samme fra norske aktører.
BT170423 Stortingsmeldingen handler også om arbeidslivets behov for humanistisk kompetanse .
BT170423 Sannsynligvis kan dette forklares med tradisjon, og kanskje er det for lite kunnskap i næringslivet om anvendelsesmulighetene til humanistisk kompetanse .
BT170423 Regjeringen peker på flere områder der disse fagene bør styrkes og bidra mer, og fremhever behovet for humanistisk kompetanse innenfor flere forskningsområder, i skolen og i arbeidslivet.
BT170423 Regjeringen ber universitetene om å løfte frem humanioras kompetanse og relevans slik at denne blir enda synligere for norske arbeidsgivere.
BT170423 Regjeringen ber derfor universitetene om å løfte frem humanioras kompetanse og relevans slik at denne blir enda synligere for norske arbeidsgivere.
BT170423 Norske virksomheter er tjent med medarbeidere med bred og variert kompetanse , det øker bedriftenes og organisasjonenes omstillingsevne, utviklingspotensial og rekkevidde.
BT170423 Der behøves de : Etisk kompetanse er vesentlig i møte med miljøutfordringene og for å gå inn i prioriteringene helsevesenet står overfor de neste årene ; medievitenskap og kulturfagene sitter på viktige redskaper for å forstå migrasjonens konsekvenser.
BT170423 Kompetanse for voksenlivet.
BT170423 Kompetanse for på arbeidslivet.
AP170423 Og min tale til landsmøtet understreket jo hvilken betydning vi legger på opptrapping, både av ressurser, flere mennesker, kompetanse og ny teknologi.
AP170423 Og min tale til landsmøtet understreket jo hvilken betydning vi legger på opptrapping, både av ressurser, flere mennesker, kompetanse og ny teknologi.
DB170422 Støre mener regjeringen ikke har fulgt opp asylforliket i Stortinget, og blant annet ikke har sikret barnefaglig kompetanse ved mottakene, slik forliket sier.
DB170422 Mottakene må få styrket barnefaglig kompetanse .
DB170422 Mottakene må få styrket barnefaglig kompetanse .
DB170422 Og til de av dere som har sittet i fengsel og hatt rusproblemer, så får dere en viss kompetanse på ting, og bruker det til å hjelpe andre.
AP170422 Og samtidig som arbeidsplasser for ufaglærte flyttes nærmere migrantarbeidernes hjemsteder, krever stadig flere jobber i de mer utviklede områdene av Kina høyere kompetanse .
AA170422 Dessuten er det rom for nyansettelser og vi kan ta inn folk som har god kompetanse på skolefritidspedagogikk som kan veilede og motivere barn inn i lek og aktivitet, sier prosjektleder Kristin Nilsen.
DN170421 - Dette er en kompetanse som mange vil ha.
DN170421 - De nyansatte må ha kompetanse på selvbetjeningsløsninger, sikkerhet og robotisering.
DN170421 Om to-tre år kommer mest sannsynlig en ny oppgang, og på det tidspunktet er det sannsynlig at leverandørene vil mangle nødvendig kapasitet og kompetanse .
DN170421 Om to-tre år vil det mest sannsynlig komme en ny oppgang for oljebransjen, og på det tidspunktet er det sannsynlig at leverandørene vil mangle nødvendig kapasitet og kompetanse , mener han.
DB170421 - Vi trekker inn kompetanse til klubben.
DB170421 Norsk industri er preget av høy kompetanse , relativt få ansatte og at en høy andel av utgiftene er knyttet til energiforbruk.
DB170421 En av de virkelig store forskjellene er at fattige land baserer seg på eksport av råvarer, mens rike land produserer avanserte industriprodukter som krever høy teknologi og kompetanse .
DB170421 Digital kompetanse vil være like viktig som å kunne lese for dagens elever.
DB170421 Digital kompetanse er for viktig til at vi kan overlate det til tilfeldighetene.
AA170421 Dersom disse tilbudene kan kombineres med frivillig deltakelse fra nærmiljøet, har framtidens løsninger en større sjanse for å bli bærekraftige i samspill med helsepersonellets kompetanse .
VG170420 Derfor har jeg sagt at jeg ønsker tilgang på sterkere teknologisk kompetanse på Statsministerens kontor, sier Støre om digitaliseringsprosjektet.
SA170420 Det jeg funderer på er i hvor stor grad disse 27 politikerne har kompetanse i aktiviteten i disse selskapene/institusjonene, og - om det ikke finnes andre ikke aktive politikere/samfunnsborgere som heller burde hatt disse styrevervene ?
DB170420 Det er de som har kompetanse der, sier Baldishol til Dagbladet ¶
DB170420 Men da Discovery ble konfrontert med misnøyen, og heldigvis for dem har de kompetanse på området media og kommunikasjon, svarte selskapets senior kommunikasjonsrådgiver, Lars Kvam, følgende til Dagbladet : ¶
AA170420 Det er utrolig viktig for utviklingen av kompetanse i hele samfunnet at vi klarer å rekruttere nok lærere, og vi ved Nord universitet skal satse tungt på disse studiene også fremover, sier rektor Bjørn Olsen.
VG170419 Teknologi og kompetanse i oljeindustrien vil danne basis for utvikling av nye næringer.
VG170419 Dette har bidratt til utviklingen av teknologi og kompetanse som har gitt oss unike konkurransefortrinn.
VG170419 Da er vår kompetanse forvitret.
SA170419 - Er det noen andre enn deg som skal bruke PC-en, så er det jobbens IT-avdeling som i det minste har kompetanse .
SA170419 - Gjennom dette kjøpet får vi tilgang til et funn i verdensklasse, og vi styrker vår posisjon i Brasil, som er et av Statoils kjerneområder med stor ressursbase og hvor vi kan utnytte vår teknologi og kompetanse til å skape verdier.
SA170419 Jeg vil mye heller ha en fjerdedommer som er opptatt av å løse det han har kompetanse til, enn til å passe på trenere og spillere på benken, sier Tjærnås.
SA170419 Gi en dommer med kompetanse en skjerm og noen sekunder til disposisjon, så vil det løse seg.
FV170419 - Er det noen andre enn deg som skal bruke PC-en, så er det jobbens IT-avdeling som i det minste har kompetanse .
DN170419 Probanas mini-MBA er et timåneders nettkurs på deltid, som ikke gir noen formell kompetanse eller studiepoeng.
DN170419 Probanas mini-MBA er et timåneders nettkurs på deltid, som ikke gir noen formell kompetanse eller studiepoeng.
DN170419 Hvis vi ikke var med på noe videre vindløp, hadde vi gått glipp av kompetanse og teknologi, sier den tidligere TV 2-meteorologen, som i tillegg til å investere i vindkraftprosjekter, også leder et forskningsnettverk for miljøvennlig energi i Stavanger.
DA170419 » Rådmannen mener også at Stavanger kommune ikke har den nødvendig kompetanse til å utarbeide reguleringsplan for et ferjeavløsningsprosjekt og finansieringsplan for dette.
DA170419 Fagmiljøene som tilbyr slik kompetanse , er nå under nedbygging på grunn av regjeringens kutt i Folkehelseinstituttets budsjetter.
BT170419 - Er det noen andre enn deg som skal bruke PC-en, så er det jobbens IT-avdeling som i det minste har kompetanse . 2.
BT170419 - Er det noen andre enn deg som skal bruke PC-en, så er det jobbens IT-avdeling som i det minste har kompetanse . 2.
AP170419 Skal bestå av representanter fra Finansdepartementet, SSB og Miljødirektoratet, samt annen fagekspertise med kompetanse på utslippsberegninger innenfor transport, petroleums- og fastlandsindustri, bygg, avfall, energi og jordbruk.
AP170419 - Er det noen andre enn deg som skal bruke PC-en, så er det jobbens IT-avdeling som i det minste har kompetanse .
AP170419 Jeg vil mye heller ha en fjerdedommer som er opptatt av å løse det han har kompetanse til, enn til å passe på trenere og spillere på benken, sier Tjærnås.
AP170419 Gi en dommer med kompetanse en skjerm og noen sekunder til disposisjon, så vil det løse seg.
SA170418 Det sosiale individet forsvinner i asosiale medier, som i sin genialitet og karakter ikke oppfatter og tar inn over seg virkeligheten - den som er helt essensiell for at barn og unge skal kunne utvikle sosiale kompetanse .
SA170418 | Klemetsen flyttet hjem etter OL-gullet : - Jeg hadde underbevisste fordommer om nordnorsk kompetanse
DN170418 ¶ Det siste vi trenger fremover er økte utgifter og hjerneflukt av høy kompetanse .
DN170418 Med hans kompetanse og kloke hode er jeg trygg på at de ansatte i Buskerud får en leder som vil både lede og jobbe med dem mot målet om å være i verdensklasse, sier regionredaktør Jannicke Engan i en pressemelding.
AP170418 ), burde landets skolepolitikere ha elevenes og lærernes digitale kompetanse som målsetning på området, mener Andreas C.
AP170418 | Klemetsen flyttet hjem etter OL-gullet : - Jeg hadde underbevisste fordommer om nordnorsk kompetanse
AA170418 Legevakta har det siste året lokket med høyere lønn til ansatte med høy kompetanse , og mange sykepleiere er rekruttert til den kommunale enheten.
SA170417 I Perspektivmeldingen blir det fremhevet som en utfordring « at arbeidsgivere kan undervurdere eldre personers kompetanse ».
DN170417 - Vi endrer vår kultur og kompetanse når våre ansatte begynner å jobbe med raskt bevegelige, små selskaper.
DN170416 Han understreker at videreutvikling av kompetanse blant ansatte er viktigere enn noen gang, siden skiftene skjer så raskt.
DN170416 Endret arbeidsstyrke vil skape flere jobber i fremtiden, men de vil gå til kandidater med høyere kompetanse .
DN170416 Det blir en krevende omstilling for en rekke virksomheter, men det handler om å tilegne seg ny kompetanse og den rette fagkunnskapen, sier Gjøvikli.
DN170416 Deloitte merker også at mange strever med å navigere riktig i dette kaotiske landskapet, for når alt skjer så raskt er det vanskelig å vite hvilken kompetanse man trenger.
DN170416 - For å lykkes, må man ha en tydelig strategi, forstå hva slags kompetanse man trenger og våge å eksperimentere med teknologi i en tidlig fase.
BT170416 Bergen kommune har alle forutsetninger for å kunne etablere en enda bedre og mer helhetlig kompetanse for barn med autisme, også i skolealder.
AP170416 | Aftenposten mener : Oslo trenger en teknologisjef ¶ Kompetanse og samordning er nøkkelen til et smart Oslo.
DB170415 Og ambisjonen om å bygge opp norsk kompetanse og et kunstnerisk miljø må anses som tom retorikk.
BT170415 Når flere ansatte over tid har ignorert en klar rapporteringsplikt, er det grunn til å stille spørsmål ved både kunnskapsnivå, kompetanse og rutiner.
SA170414 Røkterens kompetanse og tilstedeværelse er også viktig.
DB170414 Tenåringer flest har snart like mye kompetanse i å bygge sin public personae som kongene og hoffet på 1600-tallet, ja, sikkert også popstjerner på 1990-tallet.
BT170414 Skolen har opparbeidet en solid kompetanse på feltet gjennom langvarig og grundig arbeid med målgruppen.
AP170414 - Jobber som rådgiver i FRI- Rosa kompetanse .
VG170413 Det er de som har kompetanse på dette og må vurdere, sier Geir Ellefsen, sikkerhetsrådgiver i NFF.
AP170413 Veldig ofte har ikke foreldre den nødvendige kompetanse til å veilede barn i nettbruk.
AP170413 - De fleste barn i Norge i dag starter tidlig med å lære seg digital kompetanse , og de får utviklet ferdigheter stegvis, gjennom ulike typer samhandling med andre over nettet og ved å bruke ulike typer tjenester, sier Elisabeth Staksrud.
AA170413 Gjennom videreutdanningen har skolen fått tilført økt kompetanse om metode og analyse, og er klare for systematisk å kunne utforske praksis videre på egen hånd.
DN170412 Teknologidirektør Alexander Haneng stiller seg undrende til at teknologisk kompetanse ikke behøves i styrerommet, men kun hos ledelse og ansatte.
DN170412 Skal man ha digital kompetanse i styret, i toppledelsen eller i et « advisory board » ?
DN170412 Personlig kjenner jeg mange dyktige, unge mennesker med høy digital kompetanse som har fått tilbud om å sitte i styrer i norske bedrifter, og som klokelig har valgt å takke nei på grunn av dette.
DN170412 I artikkelen « Teknologitomt på styrerommet » skriver Dagens Næringsliv at 17 av de 20 største reklame- og pr-byråene i Norge ikke har personer med teknologisk kompetanse i styrene.
DN170412 En mulig løsning er å benytte såkalte « advisory boards » med digital kompetanse inn mot styret.
DN170412 En faktor er kompetanse , en annen faktor er hvilke saker styret prioriterer i sine møter.
DN170412 Det er ikke bare i styrene det er mangel på slik kompetanse .
DN170412 Alder og digital kompetanse henger ikke nødvendigvis sammen, likevel er det tydelig at det er behov for større kunnskap om hvordan man kan løse de digitale utfordringene i styrene.
DN170412 mars ut i media og sa at gjennomsnittsalderen i norske styrerom er for høy, noe som resulterer i mangelfull digital kompetanse .
DN170412 Teknologidirektør Alexander Haneng stiller seg undrende til at teknologisk kompetanse ikke behøves i styrerommet, men kun hos ledelse og ansatte.
DN170412 Skal man ha digital kompetanse i styret, i toppledelsen eller i et « advisory board » ?
DN170412 Personlig kjenner jeg mange dyktige, unge mennesker med høy digital kompetanse som har fått tilbud om å sitte i styrer i norske bedrifter, og som klokelig har valgt å takke nei på grunn av dette.
DN170412 I artikkelen « Teknologitomt på styrerommet » skriver Dagens Næringsliv at 17 av de 20 største reklame- og pr-byråene i Norge ikke har personer med teknologisk kompetanse i styrene.
DN170412 En mulig løsning er å benytte såkalte « advisory boards » med digital kompetanse inn mot styret.
DN170412 En faktor er kompetanse , en annen faktor er hvilke saker styret prioriterer i sine møter.
DN170412 Det er ikke bare i styrene det er mangel på slik kompetanse .
DN170412 Alder og digital kompetanse henger ikke nødvendigvis sammen, likevel er det tydelig at det er behov for større kunnskap om hvordan man kan løse de digitale utfordringene i styrene.
DN170412 mars ut i media og sa at gjennomsnittsalderen i norske styrerom er for høy, noe som resulterer i mangelfull digital kompetanse .
DB170412 Nå har det utviklet seg mye til bachelor og master, og jeg er enig med Svein Engen om at det å ha masse teoretisk kompetanse ikke nødvendigvis gjør deg til den beste mannen i gata, men mannskapet må også ha evne til den rette konfliktløsningen.
VG170411 Skolene skal også ha blitt brukt til å skaffe visum til tyrkiske lærere som angivelig manglet nødvendig kompetanse .
SA170411 Langt fra alle arbeidstakere, uavhengig av erfaring, kompetanse og posisjon besitter disse egenskapene.
SA170411 | Engelske klubber svikter i Europa : - Over tid blir mangel på kompetanse avslørt ¶
SA170411 Og selv om engelske klubber kan kjøpe stort sett hvem de vil, trenger de en rød tråd og kompetanse fra bunn som får virke over tid, for å tette gapet, mener Tjærnås.
SA170411 - Over tid blir mangel på kompetanse avslørt.
DN170411 | Teknologitomt på styrerommet ¶ 17 av de 20 største reklame- og pr-byråene i Norge har ikke personer med teknologisk kompetanse i styrene.
DN170411 Torgeir Waterhouse i IKT-Norge mener teknologisk kompetanse er uunnværlig i styrene til reklame- og pr-byråene.
DB170411 Hvordan sikrer riksarkivaren rekruttering av historie- og arkivfaglige kompetanse i arkivene ?
DB170411 Det ville ta lengre tid å etablere kompetanse , og sikringen var mer omfattende og kostnadskrevende enn forutsatt.
DA170411 Mens IRAs anslag i England og Baader-Meinhofs terror i Vest-Tyskland for 30 - 40 år siden krevde forberedelser, kompetanse og penger, er bilangrepene i europeiske storbyer enkle å gjennomføre og vanskelige å forsvare seg imot.
BT170411 | Engelske klubber svikter i Europa : - Over tid blir mangel på kompetanse avslørt ¶
BT170411 Og selv om engelske klubber kan kjøpe stort sett hvem de vil, trenger de en rød tråd og kompetanse fra bunn som får virke over tid, for å tette gapet, mener Tjærnås.
BT170411 - Over tid blir mangel på kompetanse avslørt.
AP170411 Men hvis det kreves mer og mer kompetanse i fremtidens samfunn, har vi opplagt et problem med for lite incentiver, mener han.
AP170411 Men dét blir en ulempe for samfunnet som trenger folk med høy kompetanse i fremtiden, sier han.
AP170411 | Engelske klubber svikter i Europa : - Over tid blir mangel på kompetanse avslørt ¶
AP170411 Og selv om engelske klubber kan kjøpe stort sett hvem de vil, trenger de en rød tråd og kompetanse fra bunn som får virke over tid, for å tette gapet, mener Tjærnås.
AP170411 - Over tid blir mangel på kompetanse avslørt.
AA170411 Norske elever har god digital kompetanse , men Giske mener likevel det er riktig å satse på mer utstyr.
SA170410 - Det å gi folk kompetanse i å foreta gode valg som de selv skal leve med, er langt bedre enn å forsøke å påvirke i en retning.
FV170410 - Det å gi folk kompetanse i å foreta gode valg som de selv skal leve med, er langt bedre enn å forsøke å påvirke i en retning.
DN170410 - De fleste av våre 25.000 medlemsbedrifter svarer at de ønsker seg fagarbeidere, sier Kristina Jullum Hagen, direktør for arbeidsliv og kompetanse i NHO.
DN170410 ¶ Norge er inne i en krevende omstilling, men naturressurser i kombinasjon med teknologi og høy kompetanse gir oss store muligheter i det grønne skiftet.
DB170410 Han er utdannet butikkslaktermester, og har stor kompetanse på kjøtt.
DA170410 Dette fordi Rogalands-bedriftene må sikres mulighet til å lære av de beste samt videreformidle egen kompetanse .
DA170410 Der du kan bygge kompetanse gjennom hele livet og teknologiens muligheter brukes til å gjøre oss alle sterkere.
DA170410 NHO reiseliv offentliggjorde i 2014 rapporten : Kompetanse og arbeidskraft fram til 2019.
BT170410 Som vil skape vekst og utvikling og tiltrekke oss nødvendig kompetanse og mangfold i våre sterke havnæringer, eksport og teknologi.
BT170410 Vår erfaring er at arbeidsgivere er opptatt av personlig egnethet, nødvendig kompetanse , og av inntrykket de får når de treffer potensielle nye medarbeidere.
BT170410 Sammen letes det etter ressurser og interesser, alt med ett mål for øye : Hvilken arbeidsgiver ønsker og trenger akkurat din kompetanse ?
AP170410 - Det å gi folk kompetanse i å foreta gode valg som de selv skal leve med, er langt bedre enn å forsøke å påvirke i en retning.
AA170410 - Han hadde ikke riktig kompetanse og var ikke den vi søkte, mer enn det var det ikke, sier en person ved bedriften til avisen.
AA170410 Nå legger finansinstitusjoner i Sverige, Danmark og Finland inn ressurser og kompetanse i satsingen når FinansCERT blir til Nordic Financial CERT.
DN170409 Også i NHOs kompetansebarometer i fjor kom det frem at internasjonal erfaring havnet langt nede på listen over hva bedrifter mente var viktig kompetanse .
DN170409 Det arbeidsgivere vektlegger som det viktigste ved fremtidens arbeidstager, er at vedkommende er endringsvillig, har sosial kompetanse, er omstillingsdyktig, har digital kompetanse og er fleksibel.
DN170409 Det arbeidsgivere vektlegger som det viktigste ved fremtidens arbeidstager, er at vedkommende er endringsvillig, har sosial kompetanse , er omstillingsdyktig, har digital kompetanse og er fleksibel.
VG170408 Les også : Høie mener det er for lite kompetanse på sykehjem ¶
DN170408 Vi må bygge digital kompetanse , og roboter og kunstig intelligens vil kunne erstatte en del av våre tjenester også.
DB170408 Departementet ser videre ut til å mene at denne avtalen innskrenket Riksantikvarens kompetanse , slik at Riksantikvaren ikke lenger hadde adgang til å frede inventaret.
DB170408 - I denne saken behandler departementet denne avtalen som om det var et endelig bindende vedtak som innskrenker Riksantikvarens kompetanse .
BT170408 Interesserte og engasjerte kritikerne og journalister med god kompetanse innen kunst er på det nærmeste borte.
VG170407 Norge skal også bidra med kompetanse på å lage kunstig snø og det å arrangere OL inn mot Kinas vinter-OL i 2022.
DN170407 | Teknologitomt på styrerommet ¶ 17 av de 20 største reklame- og pr-byråene i Norge har ikke personer med teknologisk kompetanse i styrene.
DN170407 Torgeir Waterhouse i IKT-Norge mener teknologisk kompetanse er uunnværlig i styrene til reklame- og pr-byråene.
DB170407 Bidraget til det norske samfunnet kom gjennom skatt av lønna, arbeidskraft da vi manglet det, og tilsvarende hardt arbeid og kompetanse som norske arbeidere på samme skip.
AP170407 - Jobber som rådgiver i FRI- Rosa kompetanse .
SA170406 De vet at de ansattes kompetanse er avgjørende for bedriften.
SA170406 Vi arbeider for bedre rammevilkår for idretten, økt kompetanse og struktur ute i organisasjonen, bidrar til utdanning av trenere og ledere, samt utvikle et it-system som gjør at det er enkelt å melde seg inn i og være en del av idretten.
SA170406 - Vi måtte skape kompetanse ut over det vi hadde i klubbene.
FV170406 Kombinasjon av ny teknologi og økt kompetanse vil redusere muligheten for å opprette falske ID-er, noe som er et stort samfunnsproblem i verden i dag, sier Lindeberg i pressemeldingen.
FV170406 AGDER : - Dette er et pålegg fra politidirektoratet for å skape robuste og bærekraftige enheter som har kompetanse til å innfri krav som Riksrevisjonen har stilt, sier Lindeberg i en pressemelding.
DB170406 Det krever bevilgninger, men det krever også målrettet innsats innenfor de rammer man har, og det krever strategisk kompetanse bygget på fagkunnskap om Arkivverkets samfunnsoppdrag.
DB170406 Det er enda sterkere grunn til å framheve dette nå når etatens nærvær i distriktene planlegges avviklet, og når solide fagmiljøer med unik, erfaringsbasert kompetanse separeres fra det materialet de er eksperter på å betjene.
DA170406 - Her er det også snakk om rehabilitering som krever spesialisert kunnskap og kompetanse .
AP170406 Bidra til flere med minoritetsbakgrunn og økt kompetanse på minoritetskulturer i barnevernet.
AP170406 Vi arbeider for bedre rammevilkår for idretten, økt kompetanse og struktur ute i organisasjonen, bidrar til utdanning av trenere og ledere, samt utvikle et it-system som gjør at det er enkelt å melde seg inn i og være en del av idretten.
AP170406 - Vi måtte skape kompetanse ut over det vi hadde i klubbene.
AA170406 Det er Adecco Norge og Næringsforeningen i Trondheimsregionen, ved fagrådene Ung Arena og Ledelse og Kompetanse som står bak Årets ledertalent.
AA170406 Medvirkning fra beboere, næringsliv og forskningsmiljø har tilført Svartlamoprosjektet viktig kompetanse og ressurser.
AA170406 Med erfaring og kompetanse kan og ønsker Svartlamon å bidra til utviklingsprosjektet nye Nyhavna.
VG170405 Påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Rahman Chaudhry, er enig i at det mangler kompetanse på feltet.
VG170405 MER KOMPETANSE : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener det trengs mer kompetanse for å sørge for bedre oppfølging til barn som blir mobbet.
VG170405 MER KOMPETANSE : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener det trengs mer kompetanse for å sørge for bedre oppfølging til barn som blir mobbet.
VG170405 Den slår fast at det mangler kompetanse om barn og unges rettigheter, om hvem som har ansvaret for oppfølgingen og rutiner og strategier for hvordan en sak skal følges opp.
VG170405 - Dette skal fordeles på mange, og bare ti millioner kroner skal gå til arbeidet for å styrke skolenes og barnehagenes kompetanse .
VG170405 - Det er riktig at kompetanse om mobbing i skolen er viktig, men det er også viktig å få kunnskap om hvordan man best kan arbeide rundt de som har vært utsatt for mobbing, og iverksette handling.
DN170405 Dette gjorde at vi satte hjerte og sjel, i tillegg til mange års kompetanse innen suver, i utviklingen av denne bilen.
DA170405 Vi bruker minst kompetanse på de årene som betyr mest for barnas mulighet til å oppnå gode lese-, skrive- og regneferdigheter i skolen, sier Tone Tellevik Dahl.
DA170405 - Det er et paradoks at vi bruker minst kompetanse på de årene som betyr mest, sier oppvekst- og kunnskapsbyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl.
BT170405 De vet at de ansattes kompetanse er avgjørende for bedriften.
AP170405 Ikke som normert pensjonsalder, men i form av fordommer og konstruerte barrièrer mot eldre arbeidstagere som sender verdifull kompetanse ut av arbeidslivet lenge før de har gått ut på dato. | 65.000 Ap-velgere til Senterpartiet Harald Stanghelle ¶
AP170405 Fordommer mot eldre arbeidstagere sender verdifull kompetanse ut av arbeidslivet lenge før de har gått ut på dato.
VG170404 Det er ikke min kompetanse .
VG170404 Bendtner : Langrenn ikke min kompetanse
DN170404 - Å ansette folk med riktig kompetanse og en forkjærlighet for dristig, kreativ tenking var en strategi som dro Googles utvikling fremover, skrev Schmidt og Jonathan Rosenberg, tidligere produktsjef i Google, i siste utgave av deres bok « How Googles Work ».
DA170404 HV-soldatene tar med seg sin sivile kompetanse .
DA170404 At sivile kjenner til heimevernssoldatene er svært nyttig i unntakstilstander, sier Ellingsen og fortsetter : ¶ Kompetanse
BT170404 Planen består av blant annet krav til vaktberedskap for kirurg, anestesilege og operasjonspersonell samt kompetanse for disse gjennom utvalgte kurs.
BT170404 En undersøkelse blant landets petroleumsingeniører viser at flertallet av dem sitter på kompetanse og teknologi som kan ha anvendelse for fornybare energibærere.
AA170404 » Regjeringens svar på dette spørsmålet er faglærere, altså lærere med høy kompetanse i noen få fag.
AA170404 | Lærerne trenger mer pedagogisk kompetanse
AA170404 Lærerne trenger inngående kunnskap om barn, hvordan en skal tilrettelegge for læring, hvordan en skal skape et godt og trygt læringsmiljø - de trenger, som rektorene påpeker, mer pedagogisk kompetanse .
AA170404 Denne studenten er realfagslærer og har solid kompetanse innenfor matematikk.
AA170404 De sier imidlertid at nyutdannedes kompetanse i relasjonsbygging, spesialpedagogikk, arbeid med sosial kompetanse , skolejus og samarbeid mellom skole og hjem er langt dårligere.
AA170404 De sier imidlertid at nyutdannedes kompetanse i relasjonsbygging, spesialpedagogikk, arbeid med sosial kompetanse, skolejus og samarbeid mellom skole og hjem er langt dårligere.
AA170404 De mener at dagens lærerutdanning og utdannede lærere har for liten kompetanse i undervisningsfag.
SA170403 Kunnskapsbasert kompetanse bidrar til å skape konkurransebarrierer.
SA170403 Det viktigste er å komme i gang, for vi vet at fremtidens arbeidsmarked i økende grad kommer til å etterspørre formell kompetanse , sier han.
SA170403 - Det er også viktig å huske på at arbeidsgivere i stadig større grad er opptatt av annen kompetanse enn det rent faglige.
FV170403 Det viktigste er å komme i gang, for vi vet at fremtidens arbeidsmarked i økende grad kommer til å etterspørre formell kompetanse , sier han.
FV170403 - Det er også viktig å huske på at arbeidsgivere i stadig større grad er opptatt av annen kompetanse enn det rent faglige.
DN170403 Det er også avgjørende at nordmenn har tillit til at Norge som nasjon har lover, strukturer, regler, rutiner og kompetanse til å møte slike nye trusler, sier Werp.
DN170403 - For redaksjonsklubben er det først og fremst viktig at vår nye leder har solid redaksjonell kompetanse og gode lederegenskaper : En som kan drive NTB både videre og i front i en omskiftelig mediehverdag.
DA170403 Mange mennesker med ulik kompetanse og bakgrunn må samarbeide med et felles kunstnerisk resultat som mål.
BT170403 Det viktigste er å komme i gang, for vi vet at fremtidens arbeidsmarked i økende grad kommer til å etterspørre formell kompetanse , sier han.
BT170403 - Det er også viktig å huske på at arbeidsgivere i stadig større grad er opptatt av annen kompetanse enn det rent faglige.
BT170403 Foreløpig er den mest avanserte internettifiseringen av hjemmet forbeholdt dem med god tid og teknologisk kompetanse .
AP170403 Lang fartstid og kompetanse fra det mekaniserte miljøet.
AP170403 Lang fartstid og kompetanse fra det mekaniserte miljøet.
AP170403 Det viktigste er å komme i gang, for vi vet at fremtidens arbeidsmarked i økende grad kommer til å etterspørre formell kompetanse , sier han.
AP170403 - Det er også viktig å huske på at arbeidsgivere i stadig større grad er opptatt av annen kompetanse enn det rent faglige.
AA170403 - For redaksjonsklubben er det først og fremst viktig at vår nye leder har solid redaksjonell kompetanse og gode lederegenskaper : En som kan drive NTB både videre og i front i en omskiftelig mediehverdag.
BT170402 Å dele faget vil underbygge kjønnsstereotyper, frarøve de unge viktig kompetanse og ta vekk det som er fagets styrke.
BT170402 KUNST&HÅNDVERK : « Å dele kunst og håndverkfaget vil underbygge kjønnsstereotyper, frarøve de unge viktig kompetanse og ta vekk det som er fagets styrke », skriver Ingvard Bråten.
BT170402 Jeg mener veien å gå er gjennom lærere med god kompetanse , tid til hver enkelt elev og verksteder tilrettelagt for varierte aktiviteter.
BT170402 Trenerne Nilsen ansatte, var også av trenere med kompetanse på nettopp fysisk form.
DB170401 Landsmøtet går inn for å løfte lærernes status og for å styrke lærerutdanningen ved å : ¶ * gi lærerne et lønnsløft som reflekterer nye krav til utdanning, kompetanse og krav om etterutdanning. * gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede å jobbe som lærer ved å redusere studiegjeld eller etablere en særskilt stipendordning. * innføre en veiledningsordning for nyutdannede læ
AA170401 Løftet skal reflektere de nye kravene til utdanning, kompetanse og krav om etterutdanning ¶
VG170331 Jeg er ikke tilhenger av kvotering i seg selv, for jeg mener at du skal bli valgt på bakgrunn av kompetanse .
VG170331 - Kronikken er god og i prinsippet er jeg helt enig i innholdet, og at en skal velges på bakgrunn av kompetanse og ikke kjønn.
VG170331 Det handler om å bygge større kompetanse om menneskerettigheter internt i Kina, skape holdningsendring og å få til lovreformer som gir bedre beskyttelse.
SA170331 - Det er merkelig å favorisere én type studier når Norge er avhengig av kompetanse i bredden. ( ©NTB ) ¶
SA170331 Kommunenes organisasjon KS er også positiv til satsing på kompetanse , men ønsker at kommunene skulle fått enda mer ansvar og handlingsrom.
SA170331 Han setter pris på satsingen på kompetanse , men er kritisk til at det legges vekt på bruk av private barnevernsinstitusjoner og - tjenester.
DN170331 - Det er merkelig å favorisere én type studier når Norge er avhengig av kompetanse i bredden.
DN170331 Vi må sørge for at ikke helseproblemer, språkvansker eller manglende eller utdatert kompetanse hindrer folk i å være i jobb.
DN170331 Krever spesialisert kompetanse
DN170331 Det pekes også på at investeringer i unotert infrastruktur er komplekse, varierer mye fra prosjekt til prosjekt og krever spesialisert kompetanse i flere ledd i investororganisasjonen, også på styrenivå.
DN170331 Lav kompetanse
DN170331 Fellesnevneren blant dem som står utenfor arbeidsmarkedet er lav kompetanse, eller kompetanse som ikke passer med næringslivets behov, påpeker Frp-statsråden : ¶
DN170331 Fellesnevneren blant dem som står utenfor arbeidsmarkedet er lav kompetanse , eller kompetanse som ikke passer med næringslivets behov, påpeker Frp-statsråden : ¶
DN170331 - For å få flere til å delta i arbeidslivet, må vi sørge for å øke befolkningens kompetanse .
DN170331 Manglende kompetanse her hjemme gjør at Broadnet ikke har muligheten til å flagget all drift tilbake til Norge før i løpet av høsten, melder NRK.
DB170331 Jeg føler vi har kompetanse i trenerappratet til at mine spillere vet forskjellen på en god og dårlig pasning og budskapet i den.
DB170331 Barnas kunnskap om matematikk, språk, sosial kompetanse og selvregulering kartlegges, og resultatet av innsatsen skal også måles ved å følge barnas skoleprestasjoner.
DA170331 Fellesnevneren blant dem som står utenfor arbeidsmarkedet er lav kompetanse, eller kompetanse som ikke passer med næringslivets behov, påpeker Frp-statsråden : ¶
DA170331 Fellesnevneren blant dem som står utenfor arbeidsmarkedet er lav kompetanse , eller kompetanse som ikke passer med næringslivets behov, påpeker Frp-statsråden : ¶
DA170331 - For å få flere til å delta i arbeidslivet, må vi sørge for å øke befolkningens kompetanse .
DA170331 Kompetanse
DA170331 - Vi stiller også krav til kompetanse til en rekke helsefaglige stillinger i det nye lovforslaget, sier Høie som mener tiltaket vil være spesielt viktig for yngre mennesker.
AP170331 Utdanning og kompetanse .
AP170331 både et ønske om å innføre en « læringsmiljølov for barnehagebarn », en detaljert bemanningsnorm i barnehage og krav om at « hver enkelt skole » skal ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse gjensidig.
AP170331 Manglende kompetanse her hjemme gjør at Broadnet ikke har muligheten til å flagget all drift tilbake til Norge før i løpet av høsten, melder NRK.
AP170331 Noen barnevernstjenester ute i kommunene har også bygget opp sin egen kompetanse til å utrede utsatte familier, sier Hage.
AP170331 Horne vil legge sterkere føringer på kompetanse og innhold ved sentrene som skal bidra til at kapasiteten utnyttes bedre, og at tilbudet blir bedre tilpasset behovene og etterspørselen.
AP170331 Det krever kompetanse som mange kommunale barnevernstjenester ikke har, sier Horne.
AP170331 De minste krever større kompetanse
AP170331 - Jobber som rådgiver i FRI- Rosa kompetanse .
AA170331 Manglende kompetanse her hjemme gjør at Broadnet ikke har muligheten til å flagge all drift tilbake til Norge før i løpet av høsten, melder NRK.
AA170331 Manglende kompetanse gjør at Broadnet ikke får flagget all drift tilbake til Norge før i løpet av høsten.
AA170331 - Vi stiller også krav til kompetanse til en rekke helsefaglige stillinger i det nye lovforslaget, sier Høie som mener tiltaket vil være spesielt viktig for yngre mennesker.
AA170331 - Det er merkelig å favorisere én type studier når Norge er avhengig av kompetanse i bredden. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Fellesnevneren blant dem som står utenfor arbeidsmarkedet er lav kompetanse, eller kompetanse som ikke passer med næringslivets behov, påpeker Frp-statsråden : ¶
AA170331 Fellesnevneren blant dem som står utenfor arbeidsmarkedet er lav kompetanse , eller kompetanse som ikke passer med næringslivets behov, påpeker Frp-statsråden : ¶
AA170331 - For å få flere til å delta i arbeidslivet, må vi sørge for å øke befolkningens kompetanse .
AA170331 Manglende kompetanse her hjemme gjør at Broadnet ikke har muligheten til å flagget all drift tilbake til Norge før i løpet av høsten, melder NRK.
AA170331 Kommunenes organisasjon KS er også positiv til satsing på kompetanse , men ønsker at kommunene skulle fått enda mer ansvar og handlingsrom.
AA170331 Han setter pris på satsingen på kompetanse , men er kritisk til at det legges vekt på bruk av private barnevernsinstitusjoner og - tjenester.
AA170331 Hun påpekte at en nøkkel er å heve statusen til læreryrket, og viste til at Venstre allerede har vært med på å gjennomføre et vellykket lærerløft som har gitt mange flere lærere med styrket kompetanse , og bedre kvalitet på undervisningen.
VG170330 Man må ha såpass kompetanse om debattklimaet, politikk og hva som skjer i samfunnet at man burde forutsett hva som kom til å skje.
SA170330 Fylkesmannen bør ikke enda en gang få gjennomslag fordi Fylkesmannens makt er så mye større enn Fylkesmannens kompetanse .
SA170330 Hjelpen er for dårlig samordnet, det er ikke god nok kompetanse til å møte de sammensatte behovene som barnefamiliene har, og enkelte beslutninger tas for langt unna familiene.
FV170330 Til Politihøgskolen kan man ettersende dokumentasjon på forbedringer av eksisterende kompetanse frem til 1. juli.
DN170330 Vinnerne i fremtidens arbeidsmarked blir de med høy teknologisk kompetanse og god mestring av realfagene ( Stem som står for Science, Technology, Mathematics, Engineering ).
DN170330 Fremtiden er digital, og flere yrker kommer til å kreve at vi besitter digital kompetanse og ferdigheter.
DB170330 Egenskaper, kvaliteter og kompetanse er etter min mening viktigere enn kjønn.
DB170330 Det blir færre arbeidsplasser som ikke krever spesialkompetanse, tvert imot blir kravene til kompetanse mye høyere.
DB170330 Hvis det virkelig er sant at Islamsk råd har ansatt en nikab-bærende kvinne med kompetanse innenfor brobygging, tror jeg de kan ha skutt gullfuglen.
AP170330 både et ønske om å innføre en « læringsmiljølov for barnehagebarn », en detaljert bemanningsnorm i barnehage og krav om at « hver enkelt skole » skal ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse gjensidig.
AA170330 - De jobbene som først faller bort, er rutineoppgavene og de som ikke krever kompetanse .
VG170329 For å gjenreise tilliten og omdømmet til norsk idrett er det avgjørende for norsk idrett at ledergruppa komplimenterer ny generalsekretæren på egenskaper og kompetanse - ikke forgjengerens, da det aldri fører noe godt med seg om det ansettes en « kloning » av den forrige...
SA170329 Til Politihøgskolen kan man ettersende dokumentasjon på forbedringer av eksisterende kompetanse frem til 1. juli.
SA170329 Til Politihøgskolen kan man ettersende dokumentasjon på forbedringer av eksisterende kompetanse frem til 1. juli.
DN170329 - Gjennom å kombinere SABAs drøyt 700 utsalgssteder, samt kompetanse de besitter gjennom å være en ledende leverandør av blomster til dagligvarehandelen, med Plantasjens bransjeledende supply chain og kunnskap om planter, blir vi mer tilgjengelige for våre kunder, sier Plantasjen-sjef Jon Abrahamsson Ring.
DB170329 Dette er nemlig ikke første gangen merkelige substanser er injisert av « ivrige hjelpere », som utgir seg for å ha kompetanse til å drive plastisk kirurgi.
BT170329 Til Politihøgskolen kan man ettersende dokumentasjon på forbedringer av eksisterende kompetanse frem til 1. juli. 7.
BT170329 Til Politihøgskolen kan man ettersende dokumentasjon på forbedringer av eksisterende kompetanse frem til 1. juli. 7.
BT170329 Byen representerer blant annet et omfattende og folkerikt omland, der det finnes vilje, kompetanse , oppdrift og verdiskaping.
AP170329 Til Politihøgskolen kan man ettersende dokumentasjon på forbedringer av eksisterende kompetanse frem til 1. juli.
AP170329 Til Politihøgskolen kan man ettersende dokumentasjon på forbedringer av eksisterende kompetanse frem til 1. juli.
VG170328 Kravene til kompetanse hos de ansatte er også forskjellig.
SA170328 Vi bør tenke oss om før vi gjør Norge til verdens eneste land uten kompetanse på og muligheter til analog radio.
AP170328 Vi i Kompetanse Norge er bekymret for utviklingen : Dersom arbeidsgivere stiller høyere språkkrav enn det som faktisk er nødvendig for å utføre arbeidet, bryter det med diskrimineringsloven.
DB170327 - Tilbudet var dårlig både fordi det var påtvunget, og fordi veilederne hadde null kompetanse til noe som helst.
AP170327 I dag har ikke skolen lærere med kompetanse til å undervise i tysk.
AP170327 Hun sier hun er tilhenger av fordelen av faglig fordypning, men ser også utfordringer med smalere kompetanse hos dem som kommer ut.
AP170327 - Rektorer er bekymret for at særlig små skoler vil få trøbbel når allmennlæreren forsvinner og erstattes med lærere med mer faglig fordypning, men smalere kompetanse .
AP170327 De færreste direktorater har IT-avdelinger med tilstrekkelig kompetanse til at de klarer å ta gode beslutninger om sikkerhet.
AA170327 Jeg tror det er veldig kult for arkitektstudentene, for eksempel, og det er disse gruppene som har best kompetanse til å levere et design på så kort tid, med de kravene vi har og innenfor de rammene vi setter.
DB170326 - Den maritime næringen er avhengig av sjøfolks kompetanse .
AP170326 Samfunnet trenger fagkunnskap og kritisk, demokratisk kompetanse .
AP170326 For samfunnet har høy kompetanse og kunnskap vært avgjørende for å sikre velferd og levestandard, og vil bli enda viktigere når de fossile rikdommene tar slutt.
VG170325 For eksempel i enkeltfag der enkeltlærere har spesiell kompetanse , sier Vedum.
SA170325 Parallelt utsettes barnevernsansatte for hets og trusler, visstnok helt legalt, og deres kompetanse kritiseres kontinuerlig.
SA170325 Men sentrale myndigheter må sette rammene for hvilken helhetlig kompetanse barnevernet skal inneha.
SA170325 Innenfor skole- og helsevesenet er det en del kompetanse som det kreves at alle som jobber innen sektorene har.
SA170325 For det tredje : Vi tror ikke at dårlig kvalitet i barnevernet i alle tilfeller handler om manglende kompetanse , eller størrelse på kommunen, men det handler om hvordan kompetansen blir brukt ute i tjenestene.
SA170325 Finansieringen av barnevernet uteblir, kompetansetiltakene er kun sandpåstrøing og ingen ser ut til å tørre å stille krav til ansattes kompetanse .
SA170325 Det gjør at det er veldig stor forskjell på hvilken kompetanse ansatte i barnevernet har.
AP170325 Amerikanske selskaper som Facebook og Google er yngre, de har tilgang på fantastisk kompetanse , de snur seg fortere.
AA170325 Amerikanske selskaper som Facebook og Google er yngre, de har tilgang på fantastisk kompetanse , de snur seg fortere.
AA170325 Vi har også sterke miljøer innenfor industri og forskning, og vi har ansatte med høy kompetanse .
VG170324 Politikerne har altfor lenge forsømt sitt ansvar grunnet berøringsangst og manglende digital kompetanse .
DN170324 - For det første må hele utdannelsesløpet innrettes så alle er med og ingen støtes ut, for kompetanse - både i bredde og spiss - blir enda viktigere.
DN170324 - Tilbud om partnerskap er en måte å tiltrekke oss, og holde på, kompetanse .
DB170324 - Det er hyggelig at Petter krediterer min kompetanse .
DB170324 Han er utdannet butikkslaktermester, og har stor kompetanse på kjøtt.
AP170324 - Vi er et tydelig alternativ til Ap og Høyre i skolepolitikken og verdsetter praktisk kompetanse like mye som teoretisk kunnskap, sier hun og signaliserer at hun ønsker å vise lærerne mer tillit til å utføre jobben.
VG170323 - Det er hyggelig at Petter krediterer min kompetanse .
VG170323 Det er gode grunner til å stille spørsmål med om dagens politikere altfor lenge har forsømt sitt ansvar på grunn av manglende digital kompetanse og berøringsangst rundt disse vanskelige problemstillingene.
SA170323 - Det er hyggelig at Petter krediterer min kompetanse .
SA170323 kr årlig til utviklingsarbeid, er svært opptatt av kompetanse og - utvikling, og så bor det over 80 millioner mennesker der.
SA170323 Kompetanse : Klubben skal ha eller bygge et korps av profesjonelle utviklingstrenere som sikrer at utviklingsarbeidet er på et høyt internasjonalt nivå.
FV170323 - Det er hyggelig at Petter krediterer min kompetanse .
DN170323 Det settes heller ikke av nok tid og ressurser til å få overført kompetanse til egne ansatte, og erfaringer fra konsulentbruk blir ikke brukt nok ved senere anskaffelser, sier Foss.
DB170323 - Det er hyggelig at Petter krediterer min kompetanse .
DA170323 Det skulle gode grunner til at han ikke var til stede på kamp og gladelig delte sine meninger, lidenskap og kompetanse med seg.
DA170323 Hele arbeidsstokker som tradisjonelt har vært besatt av arbeidere med høy kompetanse , produktivitet og god akkordlønn, er erstattet av såkalte vikarer på minstelønn.
BT170323 - Det er hyggelig at Petter krediterer min kompetanse .
BT170323 kr årlig til utviklingsarbeid, er svært opptatt av kompetanse og - utvikling, og så bor det over 80 millioner mennesker der.
BT170323 Kompetanse : Klubben skal ha eller bygge et korps av profesjonelle utviklingstrenere som sikrer at utviklingsarbeidet er på et høyt internasjonalt nivå.
AP170323 - Det er hyggelig at Petter krediterer min kompetanse .
AP170323 kr årlig til utviklingsarbeid, er svært opptatt av kompetanse og - utvikling, og så bor det over 80 millioner mennesker der.
AP170323 Kompetanse : Klubben skal ha eller bygge et korps av profesjonelle utviklingstrenere som sikrer at utviklingsarbeidet er på et høyt internasjonalt nivå.
AA170323 - Dette er allsidige medarbeidere med en uvurderlig kompetanse for Posten.
AA170323 - For å understreke betydningen av Stortingets vilje og intensjon stemte vi for et forslag som ber regjeringen sikre både kompetanse og politikraft ved tjenestestedene, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA170323 Men det er av avgjørende betydning at den aktuelle aktiviteten fører fram mot arbeid eller mot økt kompetanse , slik at ungdommen gjennom den aktuelle aktiviteten på sikt kan få seg en ordinær jobb og klare seg selv.
DN170322 NHO-sjef Kristin Skogen Lund er blant dem som har kritisert lærestedene for kun i begrenset grad å levere kompetanse som bedriftene trenger.
DB170322 Jeg vet at folk sitter og oversetter uten å ha kompetanse i hverken språk eller etikk.
DB170322 Overtid er bare tillatt hvis det er særlig og tidsavgrenset behov for det : uforutsette hendelser og uforutsett arbeidspress, mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse eller når det er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoff eller produkter skal ta skade.
DB170322 Men jeg har ingen juridisk kompetanse selv, og er avhenging av at kommuneadvokat og andre som kan belyse saken.
DA170322 - Når han først hadde kommet fram til at fred var veien videre, jobbet han for det med mye kompetanse og mot, og om han ikke hadde vært fullt og helt med på denne prosessen hadde den aldri skjedd, sier Blair til BBC.
BT170322 Kompasset Bergen er et behandlingssted med høy faglig kompetanse som behandler unge mellom 14 og 35 år av foreldre som har slitt eller sliter med alkoholmisbruk, pilleavhengighet og avhengighet av andre illegale rusmidler.
AP170322 I verste fall kan råd fra enkeltpersoner eller grupperinger uten ernæringsfaglig kompetanse være helseskadelige for barnet.
AA170322 Jeg har ikke kompetanse til å vurdere dette, det har heller ikke kommunerevisjonen.
AA170322 » Det heter videre at « rollen bør utvikles i takt med at AtB utvikler sin kompetanse innenfor de aktuelle kollektivområdene og sin forståelse for politiske mål og rammer innenfor områdene.
VG170321 Det er bevilget om lag 50 millioner til økt barnefaglig kompetanse og bemanning for enslige mindreårige over 15 år i 2017.
DB170321 Mer kompetanse hos rektor : Plikt for kommuner å tilby utdanning til pedagogisk ledelse til alle nye rektorer og et videre utdanningsprogram.
DB170321 Forskning viser at for barns utvikling er det viktig at barnehagen legger til rette for barns frie lek, samt at voksne initierer lekbaserte læringsaktiviteter som stimulerer språk, matematikk og sosial kompetanse .
DA170321 Vi må sikre i lovverket at det ikke lønner seg å gamble på kompetanse og sikkerhet.
DA170321 Da kan vi ikke ha rammevilkår som faktisk gjør det enklere å leie inn folk fra andre land enn det er å ansette norsk kompetanse , sier Randeberg, som leder fagforeningen med 72.000 medlemmer innen teknologi og realfag.
DA170321 - Norge trenger å bygge nasjonal kompetanse på sårbar digital infrastruktur.
AP170321 - Erfaringen har vist at det både tok lengre tid å etablere nødvendig kompetanse , og at det var mer omfattende og kostnadskrevende å etablere selve sikringstiltakene enn hva man forutså da forskriften ble vedtatt, erkjenner Søreide.
AA170321 - Erfaringen har vist at det både tok lengre tid å etablere nødvendig kompetanse , og at det var mer omfattende og kostnadskrevende å etablere selve sikringstiltakene enn hva man forutså da forskriften ble vedtatt, erkjenner Søreide.
AA170321 Jeg sikter her ikke til innvendinger og relevante spørsmål til barnevernets faglige vurderinger, men til de mange insinuasjoner og beskyldninger om barnevernets og fosterforeldrenes manglende medfølelse, manglende kompetanse og sist, men ikke minst ; barnevernets onde hensikter.
AA170321 Overraskende nok er det også varierende kompetanse blant helsepersonell om hvordan trening systematisk kan brukes i behandling av pasientene.
VG170320 Det finnes mye kunnskap rundt dette, og vi bygger opp et nettverk med kompetanse , sier Koss.
VG170320 Regjeringen skal blant annet vurdere å stille krav til alle skoler på barnetrinnet om at de skal ha lærere eller andre ansatte med kompetanse i spesialpedagogikk.
DN170320 Også manglende bevissthet og kompetanse blant ledere i virksomhetene et problem, mener Nilsen.
DN170320 ¶ Kundebehandling og butikkdrift er fag og krever kompetanse .
DB170320 Mer kompetanse hos rektor : Plikt for kommuner å tilby utdanning til pedagogisk ledelse til alle nye rektorer og et videre utdanningsprogram.
DA170320 Vi har kunnskap, kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, slo forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fast.
DA170320 Manglende bevissthet og kompetanse blant ledere i virksomhetene et problem, mener Nilsen.
BT170320 Å være kvinne, ungdom og etnisk minoritet er en fordel for å sikre representativitet på en politisk valgliste, men samtidig kan slike bakgrunnskjennetegn være en ulempe når kompetanse og egenskaper vurderes.
AP170320 Vi har kunnskap, kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, slo Bruun-Hanssen fast mandag, første dag av den to dager lange høringen.
AP170320 Men et av problemene er manglende bevissthet og kompetanse blant ledere i virksomhetene, mener han.
AA170320 Han er veldig flink til alt praktisk, sa Ramberg, på spørsmål om hvordan hun vurderte den ansattes kompetanse på dette området.
AA170320 Også manglende bevissthet og kompetanse blant ledere i virksomhetene et problem, mener Nilsen.
AA170320 Vi har kunnskap, kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, slo forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fast.
AA170320 De som har kompetanse og som brenner for undervisningen må få slippe til.
DA170319 Derfor er det viktig med økt kompetanse blant helsepersonell, konstaterer Løken.
DA170319 - Vi skal ikke møte pasienter med rusproblemer med fordommer, men med kompetanse .
DA170319 Vi har for lite kompetanse på landet og er for svakt utstyrte, selv om vi har ambisjoner på linje med Storbritannia, som har et ti ganger større apparat, sier Øyvind Eggen, seniorrådgiver i Civita og tidligere fagdirektør i Norad.
AP170319 I dag får du knapt jobb uten digital kompetanse, og samtidig gir slik kompetanse deg et utall muligheter inne ulike bransjer.
AP170319 I dag får du knapt jobb uten digital kompetanse , og samtidig gir slik kompetanse deg et utall muligheter inne ulike bransjer.
AP170319 - Vi må få inn mer teknologi og digitalisering, for eksempel på handelshøyskolene, sier hun, og understreker at det også er næringslivets ansvar å kommunisere at dette er etterspurt kompetanse .
DN170318 I relativt nær fremtid kan du se for deg at du logger inn i hr-systemet og grovt beskriver hvilken kompetanse og egenskaper du ønsker at den nyansatte skal ha.
DN170318 - Morgendagens jobbmarked stiller større krav til kompetanse , noe som vil medføre at alle jakter på de samme gode kandidatene.
DA170318 Så fikk vi med oss fem ektepar, som alle har et nært forhold til stedet, med ulik kompetanse , og satte i gang, forteller Larsen, som selv har en doktorgrad i kjemiteknikk.
BT170318 Vi kan aldri få en god seksualitetsundervisning om ikke vi utdanner lærere med kompetanse på dette.
BT170318 Elevenes seksuelle helse er for viktig til at lærernes kompetanse på dette området skal være overlatt til tilfeldighetene.
AP170318 Det er områder hvor vi har kompetanse og gode forutsetninger for å tjene penger.
AA170318 Ikke minst for å sørge for å beholde arbeidsplasser og kompetanse i landet, sier Støre.
SA170317 Vår globaliserte verden er så godt som sømløs over kontinentene og landegrensene med tanke på utdanning og kompetanse , og det er sterk konkurranse mellom både bedrifter, regioner, nærings- og akademi-klyngene om de beste hodene og det stor konkurranse om varer og tjenester.
SA170317 Samfunnet på Nord-Jæren har et meget sterkt næringsliv med store og spesialiserte klynger med høy kompetanse .
SA170317 Næringslivsaktører har tradisjon for utveksling og overføring av kompetanse til kommuner og andre offentlige organisasjoner og innbyggere.
SA170317 Nummer tre er at området må kunne tiltrekke seg relevant arbeidskraft, utdanne riktig kompetanse og være nært koblet opp mot kapital og industri.
SA170317 - Det viser at det er kunnskap og kompetanse det handler om.
FV170317 - Det viser at det er kunnskap og kompetanse det handler om.
DN170317 Det er en kompetanse vi regner med å få utnyttet til fulle i dette prosjektet, sier Haugan i Kværner.
DN170317 Vi tar over masse kompetanse og masse flinke folk.
DB170317 Vi må jo tro at det vil være positivt for barna dersom de ansatte har formell kompetanse .
DB170317 - Men hvis vi tror kompetanse har noe for seg, så må vi stille krav om andelen barnehagelærere og fagarbeidere.
DB170317 - Ja, det er klart at siden høyere kompetanse også er lik høyere lønn, som igjen er lik dyrere personalkostnader og mindre profitt, så henger antall fagpersonell i barnehager sammen med profitt.
DB170317 Duoen går sterkt ut mot Gry Hammers kompetanse og mener at hennes bakgrunn ikke kvalifiserer til å gi råd om ernæring, og spesielt ikke ernæring for de minste og mest sårbare.
DB170317 Det bygger også nødvendig kompetanse hos flere som fikk prøvd seg som deltaker og ikke bare tilskuer i debattene.
DA170317 Selv om de ikke er samlokaliserte tror jeg det kan gå an å samarbeide om kunnskap og kompetanse likevel, sier Selvikvåg til RA.
DA170317 I tillegg understrekes betydningen av kunnskap og kompetanse og profilering av Norge som reisemål.
DA170317 Vi trenger økt kompetanse på en rekke områder som er sentrale for å sikre eldre med ruslidelse nødvendig helsehjelp, sier forbundets leder, Eli Gunhild By til Dagsavisen.
DA170317 Når en av tre sier de har større behov for kompetanse , er det et signal som må tas på alvor, konstaterer hun. | - Vi vet ingenting ¶
DA170317 Mina Gerhardsen, leder i rusfeltets samarbeidsorgan Actis, som står bak undersøkelsen, mener sykepleiere trenger mer kompetanse for å kunne forholde seg til eldre med et alkoholproblem.
DA170317 Etterlyser kompetanse
BT170317 Acts-leder Mina Gerhardsen sier det er viktig at de som jobber med eldre har kompetanse til å oppdage og følge opp rusproblemer.
AP170317 Acts-leder Mina Gerhardsen sier det er viktig at de som jobber med eldre har kompetanse til å oppdage og følge opp rusproblemer.
AP170317 - Å forebygge selvmord er en utfordring hele samfunnet må ta mye mer på alvor, og vi etterlyser økt kompetanse og øremerkede midler til førstelinjen i kommunene, understreker Vestli.
AP170317 - Det viser at det er kunnskap og kompetanse det handler om.
AA170317 KrF-representanten viser til at selskapet både sitter med nødvendige ressurser, mannskaper og kompetanse , noe som burde gjøre det mulig å finne en løsning.
AA170317 KrF-representanten viser til at selskapet både sitter med nødvendige ressurser, mannskaper og kompetanse , noe som burde gjøre det mulig å finne en løsning.
SA170316 Kildekritisk kompetanse
SA170316 I norsk og samfunnsfag legges det vekt på kildekritisk kompetanse .
SA170316 Og nettopp for å unngå rolleblanding, sitter de sammen med de andre rådgiverne i banken og gjør mye av den samme jobben som bankrådgivere tidligere gjorde, men med høyere kompetanse , forklarer han.
SA170316 Mener meglere mangler kompetanse
SA170316 Men Bartholdsen mener at eiendomsmeglere ikke har kompetanse på bygg eller på fremtidige boligpriser, og er dermed skeptisk til konsekvensene om boligkjøpere lytter til deres råd.
DN170316 Norske bedrifter scorer allerede høyt på kompetanse og tillit, men jeg tror man kan bli enda bedre, sier Log.
DN170316 I tillegg er det mange partnere med ulik og høy kompetanse .
DN170316 - Nå har jeg jobbet 14 år som kommunikasjonsdirektør i tre veldig ulike selskaper og opparbeidet meg bred kompetanse gjennom det.
DB170316 Presisere hvordan selskapet kan dra nytte av din kompetanse og hvorfor du er aktuell som en kandidat her.
DB170316 Pass også på å nevne noe om din kompetanse .
DB170316 For å skille seg ut, både her og i vanlige søknadsprosesser, må du være tydelig og konkret i forhold til etterspurt kompetanse i både cv og søknad.
DB170316 Perspektivet jeg tar her, er psykologisk : Altså hvordan psykologisk kompetanse kunne bidratt.
DB170316 Hva har de av faglig kompetanse ?
BT170316 Ingen av vennene eller medicene ville ta avgjørelsen, men jeg ser på avstand at han er død, kompetanse du plukker opp etter å ha sett en del lik her nede.
BT170316 Og, som en siste mulighet, Helgesen : Kan ikke Norge utnytte sin store teknologiske kompetanse og utvikle nye materialer som er like lette, sterke og formbare som plast, men som også er helt biologisk nedbrytbare ?
BT170316 Ingen av vennene eller medicene ville ta avgjørelsen, men jeg ser på avstand at han er død, kompetanse du plukker opp etter å ha sett en del lik her nede.
BT170316 Og, som en siste mulighet, Helgesen : Kan ikke Norge utnytte sin store teknologiske kompetanse og utvikle nye materialer som er like lette, sterke og formbare som plast, men som også er helt biologisk nedbrytbare ?
BT170316 Mange opplever at vi er på en kritisk linje for kapasitet og kompetanse .
BT170316 Ingen målesystem greier å måle ulykker som ikke oppstår, fordi årsakene til ulykkene er eliminert ved at man har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å drifte installasjonene til havs på en forsvarlig måte.
BT170316 Bakgrunnen for motstanden er et ønske om at vi skal ha en tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å håndtere driftsforstyrrelser, hendelser og tilløp til hendelser, slik at de ikke eskalerer til storulykker.
BT170316 Og nettopp for å unngå rolleblanding, sitter de sammen med de andre rådgiverne i banken og gjør mye av den samme jobben som bankrådgivere tidligere gjorde, men med høyere kompetanse , forklarer han.
BT170316 Mener meglere mangler kompetanse
BT170316 Men Bartholdsen mener at eiendomsmeglere ikke har kompetanse på bygg eller på fremtidige boligpriser, og er dermed skeptisk til konsekvensene om boligkjøpere lytter til deres råd.
AP170316 Og nettopp for å unngå rolleblanding, sitter de sammen med de andre rådgiverne i banken og gjør mye av den samme jobben som bankrådgivere tidligere gjorde, men med høyere kompetanse , forklarer han.
AP170316 Mener meglere mangler kompetanse
AP170316 Men Bartholdsen mener at eiendomsmeglere ikke har kompetanse på bygg eller på fremtidige boligpriser, og er dermed skeptisk til konsekvensene om boligkjøpere lytter til deres råd.
AA170316 På bakgrunn av dette planfaglig svake utredningsarbeidet har en så gjennomført en arkitektkonkurranse der det ikke ble stilt krav til tverrfaglig kompetanse .
VG170315 Det gjøres dårlige estimater for investeringer og utviklingsprosjekter, organisasjonen mangler essensiell kompetanse , (... ) det er et utydelig målbilde, og det er manglende prioritering/porteføljestyring, og dårlig overordnet styring.
VG170315 Morgan regnes som en av verdens beste advokater med kompetanse på voldgiftsretten CAS.
VG170315 - Vi har lett etter kompetanse på CAS, og gjort en avtale med Mike Morgan.
SA170315 Vi har mye kompetanse i laget, men vi bruker det ikke, sier han avslutningsvis.
SA170315 Vi har så høy kompetanse i denne gruppa, men bruker den ikke, sier Byåsen-løperen oppgitt.
SA170315 - Vi har lett etter kompetanse på CAS, og gjort en avtale med Mike Morgan.
FV170315 - Vi har lett etter kompetanse på CAS, og gjort en avtale med Mike Morgan.
FV170315 - Vi har lett etter kompetanse på CAS, og gjort en avtale med Mike Morgan.
DB170315 Vi har så høy kompetanse i denne gruppa, men bruker den ikke, sier Byåsen-løperen oppgitt.
DB170315 Nå er det altså klart : Morgans erfaring og kompetanse skal få Johaug til OL i Pyeongchang.
DB170315 - Jordmødrene har bred kompetanse på kvinners helse.
DB170315 Tidligere har blårussen vært i hovedfokus, men vi ser nå at vi er nødt til å tenke mye mer flerfaglig og satse mer på digital kompetanse , interaktiv design, og evne til å forstå forbrukeren, sier Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand, til Finansavisen.
DB170315 Storebrand har i de seneste årene fått mange erfarne nyansatte, men vi ser at de raske endringene og behovet for ny kompetanse gjør at vi må revurdere og satse mer på de yngre fremover.
DB170315 - Finansnæringen trenger ny kompetanse .
DB170315 ¶ Skeptiske : Det er langt fra å være ekspert på svangerskap og andre friske tilstander, til å få samme helhetlige medisinske kompetanse som fastleger har, skriver innleggsforfatterne om Høyres forslag om å overføre deler av « kvinnehelsen » til jordmødre.
DB170315 Det er langt fra å være ekspert på svangerskap og andre friske tilstander, til å få samme helhetlige medisinske kompetanse som fastleger har.
DB170315 De har en svært allsidig kompetanse , også på kvinners helse.
BT170315 Nærpolitireformen som nå implementeres, vil bidra til mer slagkraftige enheter med spisset kompetanse om vold og overgrep.
BT170315 - Vi har lett etter kompetanse på CAS, og gjort en avtale med Mike Morgan.
AP170315 Vi har så høy kompetanse i denne gruppa, men bruker den ikke, sier Byåsen-løperen oppgitt.
AP170315 - Vi har lett etter kompetanse på CAS, og gjort en avtale med Mike Morgan.
AA170315 Kronprinsen understreket at det å hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon krever både empati, kompetanse og respekt for selvbestemmelse.
AA170315 Du har da erfaring og kompetanse til å jobbe med noe mer oppbyggende ».
SA170314 Vi vet at formell kompetanse blir viktigere i et arbeidsliv i stadig endring og da må vi også legge til rette for at de som ikke har opparbeidet seg dette, får en ny sjanse.
SA170314 Jeg skal inspirere og motivere dem, gjennom å dele min erfaring og bruke min kompetanse .
SA170314 Det er her Hushovd skal bidra med sin kompetanse .
FV170314 Jeg skal inspirere og motivere dem, gjennom å dele min erfaring og bruke min kompetanse .
FV170314 Det er her Hushovd skal bidra med sin kompetanse .
DN170314 Det ene er for å beholde og utvikle industriell kompetanse innenfor petroleumsvirksomhet og det andre er å beholde hovedkontor i Norge.
DA170314 I framtiden vil det stilles større krav til kompetanse i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv, og etter all sannsynlighet vil flere av dagens elever ha jobber som i dag ikke finnes.
DA170314 En annen viktig sak for Barneombudet er nok ansatte med god kompetanse i barnehagene, i tråd med det også FUB ivrer for.
AP170314 Det handler blant annet om kompetanse til å se når digitale verktøy kan fornye og forbedre arbeidet med fagområdene i barnehagen og kombineres med mer tradisjonelle barnehageaktiviteter, sier seksjonssjef Hege Sevatdal i Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap.
AP170314 Barnehagemonitor 2015, en kartlegging av digitale tilstander i barnehagen, foretatt av Senter for IKT i utdanningen viser : Interesse og kompetanse blant barnepersonalet er viktige faktorer for å få til en økt og riktig bruk av digitale verktøy i barnehagen.
AP170314 Jeg skal inspirere og motivere dem, gjennom å dele min erfaring og bruke min kompetanse .
AP170314 Det er her Hushovd skal bidra med sin kompetanse .
AA170314 Lek : « Det trengs en kompetanse for å kunne bidra i lek på lekens premisser og de som ikke klarer å innordne seg lekens regler og kriterier, faller ofte utenfor » skriver kronikkforfatteren.
AA170314 I følge rapporten « Barns trivsel og medvirkning », står det at « det å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen og i samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse ».
AA170314 Hvis ikke kan utdanningens formål erstattes av et overdrevent fokus på resultatmål for barnets tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor relativt avgrensede områder.
AA170314 Det trengs en kompetanse for å kunne bidra i lek på lekens premisser og de som ikke klarer å innordne seg lekens regler og kriterier, faller ofte utenfor.
VG170313 - Vi har et team med veldig høy kompetanse på norsk fotball, og i bunn ligger kunnskapen til ekspertene våre og alle andre rundt teamet.
VG170313 Norsk-somalieres tverrkulturelle kompetanse gjør dem unikt egnet i rollen som brobyggere, noe som kan skape gjensidig nyttige forbindelser mellom Norge og Somalia.
VG170313 Det er en kompetanse Norge må benytte seg langt bedre av. | « Hockeypappa » hadde med barna under hele rekordkampen - måtte fikse skolefri ¶
VG170313 Det antyder nivået på den kompetanse og de nettverk som finnes i det norsk-somaliske miljøet.
DB170313 | Gi barna digital kompetanse
DB170313 Digital kompetanse kommer ikke av seg selv.
DB170313 Både du og barna må derfor opparbeide dere digital kompetanse .
DA170313 Kravet til formell kompetanse for i det hele tatt å komme i arbeid, øker systematisk.
DA170313 Vi kan miste folk som har kritisk kompetanse om kort tid.
BT170313 Kommunene sliter med ingeniører som nærmer seg pensjonsalder og mangler fersk kompetanse .
BT170313 Ikke underselg deg selv, innse hvilken kompetanse du har, og hvilken ressurs du er for samfunnet.
BT170313 Din kompetanse er svært ettertraktet.
BT170313 Det er deres kompetanse , etiske ryggrad og elevsyn som må få nødvendige vekstvilkår i skolen.
BT170313 Det er deres kompetanse , etiske ryggrad og elevsyn som må få nødvendige vekstvilkår i skolen.
AP170313 Vil satse på kompetanse
AP170313 - Vi ønsker å satse mer på kompetanse både for dem som står utenfor og dem som er i arbeidslivet, sier Andersen.
DA170312 Vi er i endring kontinuerlig, og må sette krav til teknologisk kompetanse for å komme oss gjennom de endringene, sier Svendsen.
DA170312 Derfor må vi alltid ligge foran, og alt dette stiller store krav til samfunnet, til kunnskap og kompetanse .
AA170312 Vi går tidlig inn i oppstarts- og vekstselskaper, tar en aktiv rolle, og bidrar med både kapital og kompetanse i oppbyggingen av selskapet.
DN170311 - Nyutdannede uten praksis innen sitt fagfelt må vise sin kompetanse og hvem de er på en litt annen måte enn de mer erfarne, eksempelvis ved å trekke frem kunnskap fra sommerjobber og prosjektarbeid, sier Hugvik.
DN170311 Backe-Viken sier at kinesere har liten kompetanse på skiturisme, og at dette åpner opp for norske aktører i Kina.
DB170311 Jeg har ingen medisinsk kompetanse og kunne bare være til støtte for faren min.
DB170311 Jeg hadde ingen medisinsk kompetanse til å ivareta faren min, som trengte hjelp.
DB170311 Mange innvandrerbarn vil ta utdanning og få bedre levekår enn foreldrene, men uansett sosial mobilitet, vil integreringsutfordringene bestå med vedvarende innvandring av folk uten kompetanse og språkkunnskaper.
DA170311 Sentralen skal være plattformen og arenaen, hvor vi knytter til oss ulik kompetanse og miljøer som bidrar til aktivitetene.
BT170311 Sykehuset hadde helsepersonell med kompetanse i verdenseliten, de hadde nødvendig medisinsk utstyr til å behandle henne med, og følge opp komplikasjoner som eventuelt måtte komme.
BT170311 Derfor må alle sykehus som skal ha akuttkirurgisk funksjon, ha kirurger med gastrokirurgisk kompetanse .
BT170311 Derfor krever også akutt medisinsk funksjon i et sykehus, også akuttkirurgisk kompetanse .
VG170310 Kompetanse for mangfold.
DN170310 - Mine verdier og prioriteringer er helt annerledes enn hos vår nåværende ledelse, og derfor føler jeg det er best jeg tar min kompetanse med meg et annet sted, sier Ali.
DB170310 Vi vil søke mer kompetanse og forstå mer.
DA170310 - Mine verdier og prioriteringer er helt annerledes enn hos vår nåværende ledelse, og derfor føler jeg det er best jeg tar min kompetanse med meg et annet sted, sier Ali.
DA170310 Ifølge Haug gjør manglende spesialpedagogisk kompetanse at mange lærere sliter med å forstå kompleksiteten i hva elevene sliter med.
DA170310 - At lærerne er usikre fordi de mangler kompetanse , ser jeg ikke bort ifra.
AA170310 - Mine verdier og prioriteringer er helt annerledes enn hos vår nåværende ledelse, og derfor føler jeg det er best jeg tar min kompetanse med meg et annet sted, sier Ali.
AA170310 - Vi stiller våre lokaler, vår kunnskap og kompetanse og våre ansatte til disposisjon.
AA170310 Sammen har vi utviklet et undervisningsprogram som gir studentene økt kompetanse til å gjøre observasjoner som er viktige for å identifisere sykdom og sykdomsforverring hos pasientene.
AA170310 I lys av dette, hvor kommunehelsetjenesten får et større ansvar for pasienten, utgjør sykepleierens kompetanse fortsatt en vesentlig grunnstein i fremtidens helsetjeneste.
AA170310 For å sikre at pasientene får god pleie og oppfølging kreves det en økt klinisk kompetanse hos sykepleieren.
AA170310 En slik kompetanse kan man vanskelig tilegne seg på lesesalen ; praktiske ferdigheter må også erverves, og pasientenes symptomer forstås bedre gjennom klinisk erfaring.
AA170310 Det vil være behov for sykepleiere som i stor grad evner å samhandle med flere faggrupper og har kompetanse til å kunne gjøre forebyggende veiledning, opplæring og kliniske undersøkelser av pasienter i tråd med faglige retningslinjer.
VG170309 De har en utvidet og større kompetanse på å utrede slike ulykker, sier han.
DB170309 Vi ønsker å få inn mer kompetanse .
DB170309 Vi vil søke mer kompetanse og forstå mer.
DB170309 Vi er i en prosess med å hente inn en person med kompetanse , men er ikke kommet til aktuelle navn, sier Ernst.
DB170309 - Anne Sturød har stor integritet, høy kompetanse , og har fulgt norsk fotball tett i flere år.
DB170309 Vi ønsker å få inn mer kompetanse .
DB170309 Vi er i en prosess med å hente inn en person med kompetanse , men er ikke kommet til aktuelle navn, sier Johaug-manager Jørn Ernst til Dagbladet.
BT170309 Med lite interesserte meddommere og med lite kompetanse , kan det for meg virke som at lunsjen klokken 12.00 er dagens høydepunkt.
BT170309 En bedre prosess for barn som opplever samlivsbrudd », etterlyses dommere med mer spesialisert kompetanse , som også setter dem i stand til relevante og utfordrende spørsmål til de sakkyndiges utredninger, og som har en særlig interesse for saksfeltet.
BT170309 Det har vært hevdet at mange dommere ikke tar vold mot barn alvorlig nok, at de generelt har for liten barnefaglig kompetanse, og at det er for stor og tilfeldig variasjon mellom de ulike dommeres kompetanse på feltet.
BT170309 Det har vært hevdet at mange dommere ikke tar vold mot barn alvorlig nok, at de generelt har for liten barnefaglig kompetanse , og at det er for stor og tilfeldig variasjon mellom de ulike dommeres kompetanse på feltet.
VG170308 Hjort har imidlertid ingen erfaring fra CAS i Sveits, og bekrefter overfor VG at det er høyaktuelt å innhente ytterliggere juridisk kompetanse .
VG170308 - Det må foretas en kartlegging for å sikre at man får noen som har nødvendig kompetanse og forståelse til å ta en god vurdering, sier Johaug-advokat Christian B.
VG170308 Vi er avhengig av deres årvåkenhet og kompetanse .
VG170308 Politiet skal prioritere etterforskningen av saker om vold og overgrep og de skal ha kompetanse til å møte voldsofre og hjelpe dem. 4.
VG170308 Høyere kompetanse ved inntak gir grunnlag for høyere gjennomføring av utdanningen og bedre resultater, sier hun.
VG170308 Hun vektlegger at god sykepleie krever solid teoretisk kompetanse .
VG170308 - Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse når det gjelder medikamenthåndtering.
DN170308 Advokatfirmaene kan løse sitt « familieproblem » ved å justere forretningsmodellen - maks antall timer til éns pris - og gi uttelling for effektivitet og kompetanse , skriver forretningsadvokat og gründer Merete Nygaard.
DB170308 Høyere kompetanse ved inntak gir grunnlag for høyere gjennomføring av utdanningen og bedre resultater, sier hun.
DB170308 Hun vektlegger at god sykepleie krever solid teoretisk kompetanse .
DB170308 - Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse når det gjelder medikamenthåndtering.
DB170308 De som jobber der har stor kompetanse .
DB170308 - Stor kompetanse
DB170308 Etter hvert som Loe har fått mer faglig kompetanse , trives han mer og mer i yrket.
DB170308 Bred kompetanse
DB170308 - Jordmødrene har bred kompetanse på kvinners helse.
DB170308 Færre og større distrikt gir oss mulighet til å etablere mer slagkraftige enheter med spisset kompetanse om blant annet voldtekt og den volden som utøves i nære relasjoner.
DA170308 Høyere kompetanse ved inntak gir grunnlag for høyere gjennomføring av utdanningen og bedre resultater, sier hun.
DA170308 Hun vektlegger at god sykepleie krever solid teoretisk kompetanse .
DA170308 - Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse når det gjelder medikamenthåndtering.
BT170308 Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering.
AP170308 I dag er vi underbemannet i viktige yrker, og helt avhengig av kompetanse utenfra, sier Tellevik Dahl.
AP170308 Stiller seg undrende til at presidentskapet mente det hadde kompetanse til å gi unntak fra lovbestemt taushetsplikt uten å lage en egen lov.
AP170308 Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering.
AA170308 Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på å håndtere medikamenter.
AA170308 Høyere kompetanse ved inntak gir grunnlag for høyere gjennomføring av utdanningen og bedre resultater, sier hun.
AA170308 Hun vektlegger at god sykepleie krever solid teoretisk kompetanse .
AA170308 - Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse når det gjelder medikamenthåndtering.
AA170308 Hva stopper damer i å ta sin stemme, kompetanse og mening fra de trygge arenaene, og ut i samfunnsdebatten ?
VG170307 - I dette tilsynet har vi sett at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide, og med rett kompetanse , for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, sier assisterende direktør Jo Kittelsen i Helsetilsynet til NRK.
DB170307 - FOR MANGE SVIKTER : - For mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide, og med rett kompetanse , for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, sier assisterende direktør Jo Kittelsen i Helsetilsynet.
DB170307 " - I dette tilsynet har vi sett at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide, og med rett kompetanse , for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, sier assisterende direktør Jo Kittelsen i Helsetilsynet til NRK.
DB170307 En roadmap for ryddesjauen bør selvsagt utarbeides av fagfolk med innsikt og kompetanse .
DA170307 » - I dette tilsynet har vi sett at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide, og med rett kompetanse , for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, sier assisterende direktør Jo Kittelsen i Helsetilsynet til NRK.
DA170307 - Mange lærere gjør en fantastisk jobb, men de mangler ofte tilstrekkelig kompetanse til å forstå og fange opp ulike signaler på at unge ikke har det bra.
DA170307 " - I dette tilsynet har vi sett at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide, og med rett kompetanse , for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, sier assisterende direktør Jo Kittelsen i Helsetilsynet til NRK.
AA170307 " - I dette tilsynet har vi sett at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide, og med rett kompetanse , for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, sier assisterende direktør Jo Kittelsen i Helsetilsynet til NRK.
AA170307 Ledelse, styring og riktig kompetanse er derfor særlig løftet frem som viktig i den nye nasjonale faglige retningslinjen for helsestasjonene.
VG170306 Vi finner lav kompetanse , og vi ser en maktesløshet i foreldrenes kamp mot skoler og kommuner som ikke oppfyller barnas rettigheter.
VG170306 Lovverket må skjerpes, virkemidler som sikrer elevenes rettigheter må på plass, PP-tjenesten må rustes opp i omfang og kompetanse slik at de kan følge opp elevene som trenger det, og kompetanse om spesialundervisning må økes på alle nivå.
VG170306 Lovverket må skjerpes, virkemidler som sikrer elevenes rettigheter må på plass, PP-tjenesten må rustes opp i omfang og kompetanse slik at de kan følge opp elevene som trenger det, og kompetanse om spesialundervisning må økes på alle nivå.
DB170306 Da gruppa ble grunnlagt hadde jeg med et team på 12 personer med ulik kompetanse .
DA170306 Og en spennende jobb, og jeg tror jeg har erfaring og kompetanse som er nyttig i jobben.
AP170306 « Et utvalg som har vurdert Forskningsrådet, vil svekke den tematisk orienterte forskningen som er viktig for å løse store samfunnsutfordringer og bygge kompetanse i mange forskningsgrupper », hevder Lars Holden, adm. dir.
AA170306 Det sier noe om hvilke utfordringer vi står overfor og mye om hvor stor gjennomtrekk vi har av ansatte og hvordan kompetanse går tapt.
AA170306 Det heter også at elever som får spesialundervisning, får opplæring av ufaglærte eller lærere uten kompetanse i faget de underviser i.
AA170306 Det heter også at elever som får spesialundervisning, får opplæring av ufaglærte eller lærere uten kompetanse i faget de underviser i.
VG170305 UDI sier de har økt antall ansatte og prøvd å styrke kompetanse og er veldig bekymret for situasjonen.
BT170305 Flyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen er et godt eksempel på hvordan tilgang på juridisk og økonomisk kompetanse gjennom nærhet til Universitetet i Bergen ( UiB ) og Norges Handelshøyskole viste seg avgjørende for at flytteoperasjonen ble en suksess.
BT170305 Da trengs solid og bred kompetanse innen medisin og biologi, men ikke minst innen etikk, juss og vitenskapsteori.
BT170305 Begrunnelsen for konklusjonen er i all hovedsak den samlede kompetanse innen finans, forskning og teknologi.
BT170305 18 ( 2016-2017 ) - Berekraftige byar og sterke distrikt og tilgang til kompetanse vurderes også her som en kritisk faktor.
DB170304 Fastlegen gjør sitt beste, men mangler kompetanse på de alvorlige ettervirkningene.
DB170304 Showet er sentrert rundt fem hovedpersoner, hvor seerne spesielt følger de smarte gutta « Sheldon Cooper » og « Leonard Hofstadter » i deres jakt på kunnskap, kjærlighet og sosial kompetanse .
SA170303 Jeg ønsker å trene mest mulig, men de har en bedre kompetanse og vet hva som er best for meg.
FV170303 Jeg ønsker å trene mest mulig, men de har en bedre kompetanse og vet hva som er best for meg.
DN170303 ¶ Av åpenbare grunner er målstyring som i hovedsak skal oppnås ved hjelp av kvantitative indikatorer ikke forenelig med tillit til lederes og medarbeideres kompetanse og motivasjon til å levere gode prestasjoner, skriver artikkelforfatterne.
BT170303 Jeg ønsker å trene mest mulig, men de har en bedre kompetanse og vet hva som er best for meg.
AP170303 Jeg ønsker å trene mest mulig, men de har en bedre kompetanse og vet hva som er best for meg.
DA170302 « Hvordan ønsker Stavanger kommune at kompetanse og kvalitet i sykehjem og hjemmesykepleie skal ivaretas da stillinger står ledige, og det nå foreligger eksempler på sykepleiere som ikke ønsker å søke seg til kommunen grunnet lavere lønn ?
AA170302 Der vi går igjennom ledige stillinger som det kan være aktuelt å søke på ut fra hans erfaring, kompetanse og interesser.
AA170302 Utvalget har spesielt sett på om påtalemyndigheten har god nok kapasitet og kompetanse .
AA170302 Utvalget er særlig kritisk til utviklingen av kompetanse innen påtalemyndigheten, spesielt grunnopplæringen av politijuristene, og etterlyser en overordnet strategi.
VG170301 Magnus Moan signaliserer overfor VG at han krever at det må gjøres endringer i forhold til trening, kompetanse og samarbeid i de to kombinertleirene i Trondheim og Oslo.
VG170301 Både i hopp og langrenn har vi ekstrem høy kompetanse , men den må vi dra mer nytte av enn hva vi har gjort, svarer Magnus Moan.
SA170301 Vi kan eksportere kompetanse og produkter, og vi kan tiltrekke oss fabrikker og industri som vil utvikle og produsere grønt, smart og trygt.
SA170301 Nå er det i Østerrike at hans kompetanse blir brukt.
FV170301 Samtidig er det mange likheter knyttet til behovet for fornyelse og utvikling, og jeg tror jeg kan tilføre Kruse Smith viktig kompetanse når en kurs skal stakes ut for de neste årene, sier Wolden i pressemeldingen.
DN170301 - Hvis man i en moderne økonomi velger en utdannelse som gir spesialisert kompetanse så blir man brukt og anvendt, understreker sentralbanksjefen.
DN170301 - Jeg synes rapporten er interessant fordi hele hensikten med endringene er at bedrifter som opplever nedgang skal kunne beholde kompetanse i usikre tider.
DB170301 Den tidligere langrennsstjerna skryter av Northugs kompetanse i langrennsfaget.
DB170301 ( Dagbladet ) : - Det er stor mangel på kompetanse og holdninger blant leger og veiledende helsepersonell.
DB170301 Han ble bedt om å gjøre oppgaver som lå utenfor hans ansvarsområde, og som han ikke hadde kompetanse til.
DB170301 Kompetanse
DB170301 For dere som snart skal ut og praktisere som barnehagelærere, vil jeg tro det er viktig med en tydelig rammeplan som gir klarere forpliktelser til arbeid med omsorg, lek, læring, danning, kommunikasjon, språklig og sosial kompetanse .
DA170301 trinn intensive kurs i lesing og regning for å øke deres kompetanse .
DA170301 Kompetanse
BT170301 Vi mener dette representerer særdeles korttenkte og dårlige løsninger som vil skade rekrutteringen av helsepersonell og bidra til en flukt av tiltrengt kompetanse bort fra det offentlige helsevesenet.
BT170301 I dagens helsevesen stilles det store krav om oppdatert kompetanse for å sikre pasientene best mulig behandling.
BT170301 Han beskriver videre et økende behov for både bredere og spissere kompetanse i sykehusene.
AP170301 - Dette er hårreisende tall og meget bekymringsfullt fra en etat som er avhengig av sterk integritet og høy faglig kompetanse .
AP170301 Nå er det i Østerrike at hans kompetanse blir brukt.
AA170301 - Men vi har også aktivitet innen andre forretningsområder i Trondheimsregionen, så det finnes alternativer dersom behov og riktig kompetanse er tilstede.
AA170301 - Dette er hårreisende tall og meget bekymringsfullt fra en etat som er avhengig av sterk integritet og høy faglig kompetanse .
VG170228 Som en direkte følge av avsløringene er det også satt av fem millioner i statsbudsjettet for å styrke « kompetanse , rekruttering, opplæring og oppfølging av kontrollkommisjonene ».
VG170228 - Jeg synes rapporten er interessant fordi hele hensikten med endringene er at bedrifter som opplever nedgang skal kunne beholde kompetanse i usikre tider.
SA170228 Han ser fram til å jobbe sammen med Lagerbäck, og dra lærdom av hans erfaring og kompetanse .
DN170228 Han viser til at Norge går glipp av en av de fremste forskerne som kunne ha tilført det norske forskermiljøet betydelig kompetanse og internasjonale kvaliteter.
DN170228 At vi nå får utnytte Eivinds erfaring og kompetanse i flere markeder, gjør oss trygge på at vi er godt rigget for fremtiden, ikke bare i Norge, men i alle de nordiske markedene, sier Mike Lang i pressemeldingen.
DB170228 - Jeg ser frem til å jobbe med Lars og dra lærdom av hans vanvittige erfaring og kompetanse .
DB170228 Landstinget påpeker en rekke feil ved sykehuset i Örnsköldsvik i anmeldelsen : sviktende kommunikasjon og informasjon mellom ulike personalgrupper, sviktende rutiner og retningslinjer og mangelfull utdannelse og kompetanse .
DB170228 Men det vil fortsatt være slik at noen foreldre ikke vil evne å ta vare på barn, til tross for barnevernets kompetanse og foreldrenes gode intensjoner.
DB170228 I flere av enkeltsakene som er framstilt i mediene den siste tida, er barnevernets kompetanse i fokus.
DB170228 I alle systemer som behandler mennesker og hvor det skal gjøres vurderinger, vil det være eksempler på saksbehandlingsfeil eller at det ikke er tilstrekkelig kompetanse til å sikre en ideell løsning på en sak.
DB170228 Vedtakene fattes med bakgrunn i utvalgets samlede kompetanse .
DB170228 Utvalgenes kompetanse er det andre premisset.
DB170228 Med så mye snakk om sosiale forhold fra helsedirektøren, andre toppbyråkrater og politikerne blir jeg sjokkert over mangelen på å trekke fram bruk av sosionomenes kompetanse i sosialt arbeid.
DA170228 - Jeg ser fram til å jobbe med Lars og dra lærdom av hans vanvittige erfaring og kompetanse .
BT170228 Han ser fram til å jobbe sammen med Lagerbäck, og dra lærdom av hans erfaring og kompetanse .
AP170228 Vi har kompetanse som Kina har behov for.
AP170228 Han ser fram til å jobbe sammen med Lagerbäck, og dra lærdom av hans erfaring og kompetanse .
VG170227 Til tross for at han utvandret fra Sverige i 1994 og at han ikke har noen formell kompetanse på feltet sier han at han har god innsikt i problemene i hjemlandet.
VG170227 Nils Bildt skylder tittelen han fikk på Fox, men bedyrer at han har kompetanse på innvandringsfeltet i hjemlandet.
VG170227 Akademikerne mener Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette unntak fra arbeidstidsbestemmelsene og tar derfor tvisten til Arbeidsretten.
DB170227 Jensen har sagt at han skjønte kilden hadde « kriminell kompetanse », men at han ikke ante omfanget av hva storsmugleren drev med.
DB170227 I serien følger vi de smarte guttene Sheldon Cooper og Leonard Hofstadter i deres jakt på kunnskap, kjærlighet og sosial kompetanse .
DA170227 Når du ikke har oppdatert kompetanse , og arbeidsoppgavene dine bortfaller, kan det nemlig være saklig grunn for å bli sagt opp, sier Fredriksen, som selv jobber med flere nedbemanningssaker.
DA170227 Jurist i NITO, Anne-Lise Mala Fredriksen, mener økt kompetanse er løsningen.
DA170227 Hun tror nøkkelen i fremtidens jobbmarked, men også allerede nå, vil være å forhandle fram gode vilkår for å utvikle sin egen kompetanse i begynnelsen av et arbeidsforhold.
BT170227 Akademikerne mener Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette unntak fra arbeidstidsbestemmelsene og tar derfor tvisten til Arbeidsretten.
BT170227 Det krever kompetanse som er nært pasienten.
AP170227 Akademikerne mener Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette unntak fra arbeidstidsbestemmelsene og tar derfor tvisten til Arbeidsretten.
AA170227 Akademikerne mener Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette unntak fra arbeidstidsbestemmelsene og tar derfor tvisten til Arbeidsretten.
DB170226 Sørg for å få god oversikt over bransjer og selskaper hvor din kompetanse er aktuell.
DB170226 Relater din bakgrunn og kompetanse til selskapets behov.
DB170226 Ofte kan små justeringer i kompetanse øke mulighetene.
DB170226 Innled med å fortelle hvorfor du ringer, spør gjerne hva de vektlegger av relevant erfaring og kompetanse ved ansettelse, og hvorfor dette er viktig, tipser Kronstad.
DB170226 Husk å spisse profilen din mot den kompetanse du ønsker å profilere.
DB170226 Her bør du bruke tid for å finne ut hvem i organisasjonen som kan ha bruk for din type kompetanse , og ta kontakt med personen direkte.
DB170226 - Sørg for at du vet at det kan være behov for din kompetanse i selskapet, kanskje har du flere kompetanseområder du ønsker å jobbe med ?, sier hun.
DB170226 For å forhindre at dette skjer igjen, mener Næss at det viktigste for politikerne i kommunen er å finne ut hvor svikten ligger i hjelpeapparatet, om det kanskje er for lav bemanning eller mangel på kompetanse .
AA170226 Vi ønsker at veilederne skal ha studiepoeng innenfor det de gjør, samt ha sosialpedagogisk kompetanse .
AA170226 Der ber vi regjeringen vurdere en egen utdanning i karriereveiledning, med erfaring og kompetanse fra regionalt arbeidsliv som en forutsetning, sier Kristina Jullum Hagen, NHO-direktør for arbeidsliv og kompetanse , som tror også frafallstallene vil ha godt av en profesjonell ordning. 63 prosent av Finnmarks elever valgte yrkesfag i fjor.
AA170226 Der ber vi regjeringen vurdere en egen utdanning i karriereveiledning, med erfaring og kompetanse fra regionalt arbeidsliv som en forutsetning, sier Kristina Jullum Hagen, NHO-direktør for arbeidsliv og kompetanse, som tror også frafallstallene vil ha godt av en profesjonell ordning. 63 prosent av Finnmarks elever valgte yrkesfag i fjor.
DB170225 Men en arbeidsgiver skal ideelt se etter helheten, og gjennom både formell og uformell kompetanse , samt personlig egnethet og motivasjon, og finne den kandidaten som best kan fylle rollen, mener hun.
AA170225 Det påpekes ofte at kvalitet og kompetanse er viktigere enn hender.
AA170225 Kompetanse og bemanning hører derfor sammen.
VG170224 TV 2 gjennomførte en kompentansekartlegging for noen måneder siden, og da ble det varslet at blant annet digital kompetanse og sosiale forhold også ville bli vektlagt når de skulle innplassere de ansatte i den nye organisasjonen.
VG170224 Faglig kompetanse trumfer alt, sier Houg til VG.
VG170224 Hvis forslaget innføres, trengs det mer kompetanse , mener EOS-sjef Eldbjørg Løwer.
VG170224 Hvis dette forslaget blir satt i gang, må utvalgets sekretariatet tilføres mye mer teknisk kompetanse , sier Løwer.
SA170224 strening på områder som nettopp skjønnsmessige vurderinger av tiltak og det å skrive gode begrunnelser, sikre bedre juridisk kunnskap og forståelse, sikre et bedre vitenskapelig fundament for å kunne foreta gode kritiske og etiske refleksjoner over eget og andres arbeid, tilføre bredere kulturell kompetanse , større kunnskap om barnefamiliers uli
SA170224 Og barn og foreldre fortjener at barnevernspedagoger har allsidig og høy kompetanse .
SA170224 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) er skremt med tanke på at det kan bli mangel på kompetanse om oljepila begynner å peke oppover igjen : ¶
SA170224 Olje og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) syns det er skummelt at studenter ser ut til å droppe petroleumsfagene, med tanke på at det kan bli mangel på norsk kompetanse framover.
DB170224 - Sitter de med kompetanse i det styret til å vurdere hva som foregår ?
DB170224 For det er enorm variasjon i hvor raskt vi lærer språk og store forskjeller i hva vi mener med å « kunne » et språk og hvordan vi velger å evaluere kompetanse .
DB170224 Dagbladet har tidligere skrevet at UDI og UNE har vurdert Jabalys utdanning, kompetanse og erfaring innen filmskaping som ikke tilfredsstillende nok til å få arbeids- og oppholdstillatelse.
DB170224 Krav til yteevne bør i større grad rettes til Nav selv - i forhold til tidsbruk, kompetanse og håndheving av Forvaltningsloven.
AP170224 - Etter å ha fulgt mediedekningen av det såkalte søppelkaoset i Oslo i mange måneder, har det jo dannet seg et bilde av et kaotisk selskap uten kompetanse og oversikt som har påtatt seg en oppgave det ikke er rustet til å håndtere.
AA170224 Kjernen i dette er ifølge Nye Veier å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon, blant annet gjennom intervjurunder.
AA170224 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) er skremt med tanke på at det kan bli mangel på kompetanse om oljepila begynner å peke oppover igjen : ¶
SA170223 UiS-professor om Dale-saken : - Styremedlemmer har et selvstendig ansvar for å ha tilstrekkelig kompetanse
DN170223 - Etablering av selskapet i stavangerregionen vil bygge på kunnskap og kompetanse innen energi og finans i regionen, men det er viktig for meg å presisere at investeringsselskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt.
DB170223 Det jeg fokuserer på er hennes kompetanse .
DB170223 Årsakene til omgjøring er sammensatte, men styrket kompetanse og god dialog med brukerne er viktige tiltak for å bli bedre.
DA170223 Styrets medlemmer blir plukket av Olje- og energidepartementet, og det vil legges vekt på erfaring innen finans, teknologikompetanse og kompetanse innen forskning og akademia.
DA170223 Høyhastighetsprosjektet skal knytte til seg ledende kompetanse på området og skal benytte kunnskap fra stadige suksesshistorier fra utlandet og tilpasse de internasjonale erfaringene til norske forhold.
AP170223 • Styrke Statens vegvesen som har kompetanse til og erfaring med å gjennomføre store veiutbygginger. • Redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveiene. • Sikre flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunktene utenfor de store byene og bygge flere kollektivfelt for å sikre bedre tilgjengelighet for buss.
AA170223 - Etablering av selskapet i stavangerregionen vil bygge på kunnskap og kompetanse innen energi og finans i regionen, men det er viktig for meg å presisere at investeringsselskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt.
VG170222 « Det er viktig for meg å understreke følgende : Beredskapstroppen har kompetanse til å bruke Forsvarets helikoptre som ildstøtteplattform.
VG170222 Eksempelvis kan frivillige, et grendelag eller lignende, sitte på akuttpakker - et pariapparat ville i vårt tilfelle hjulpet mye - og kompetanse i å kunne bruke disse, sier Jakobsen til Altaposten.
SA170222 - Johannes har ekstrem kompetanse for sprint.
FV170222 - Johannes har ekstrem kompetanse for sprint.
DB170222 - Han har ekstrem kompetanse innenfor hurtighet.
DB170222 Det var ikke på grunn av Wegners kompetanse jeg forlot han.
DB170222 - Er trusler og vold mot ansatte et problem for kompetanse og ansettelser ?
DA170222 - Han har en framtoning, kompetanse og autoritet som traff de militære i rommet, sier Hultgren om McMaster.
DA170222 « En naturlig avgang i 2017 ( vil ) fortsette å ramme oss ukontrollert på områder som vesentlig hemmer vår leveringsevne, både i forhold til kapasitet og kompetanse , både på kort og lengre sikt ».
DA170222 Toro, som selv er utdannet sivilagronom, frykter mye kompetanse vil gå tapt også denne gang.
DA170222 Da vil landbruksdirektoratet miste kompetanse .
BT170222 - Johannes har ekstrem kompetanse for sprint.
AP170222 - Senteret ble opprettet for å styrke politiets håndtering av nasjonale kriser som utfordrer kapasitet og kompetanse i et eller flere politidistrikt, men også bistå politidistriktene i situasjoner hvor det er behov for det, sier Jørn Schjelderup, fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet til Aftenposten.
AP170222 juli-terroren ble Politidirektoratet kritisert for ikke å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å lede og styre politiet.
AP170222 Et utvalg som har vurdert Forskningsrådet, vil svekke den tematisk orienterte forskningen som er viktig for å løse store samfunnsutfordringer og bygge kompetanse i mange forskningsgrupper.
AP170222 - Johannes har ekstrem kompetanse for sprint.
DN170221 Granskingen viser ifølge tilsynet « at bakenforliggende årsaker er flere og sammensatte, men at de i hovedsak kan knyttes til planlegging, endringsstyring, kompetanse og risikoforståelse ».
DB170221 De har høy kompetanse , og utgjør en forskjell hver eneste dag.
DB170221 På tross av å ikke ha noen formell kompetanse innen byggfag, har gruppene så langt klart å ferdigstille både hage, soverom, kjøkken og bad, nærmest fra grunn av.
DA170221 Heimevernets operative evne er avhengig av materiell på oppsettings-sted, godt trente avdelinger, tilstrekkelig antall soldater, befal med riktig kompetanse , logistikk og gode planverk.
DA170221 Vi må se på hvor vi trenger mer kompetanse .
BT170221 Det krever kompetanse , besluttsomhet og noen ganger flaks dersom alle skal lande med helsen i behold.
BT170221 Det krever kompetanse , besluttsomhet og noen ganger flaks dersom alle skal lande med helsen i behold.
AP170221 Omstillingen tok lang tid mens virksomhetene hadde begrenset kapasitet og kompetanse .
AP170221 Det skapte store utfordringer knyttet til rekruttering, turnover og mulighetene for å beholde kritisk kompetanse .
AP170221 - Det var viktig å få med seg kompetanse , og ble veldig kostbart med pendlertilskudd og intenciver for å beholde folk gjennom flytteperioden, påpeker Eriksen ¶
AA170221 Mange kommuner har klart å styrke kompetanse i lindrende behandling og gir god omsorg til disse kreftpasientene.
AA170221 Dette krever faglig kompetanse og tydelige råd, og så må disse avstemmes mot pasientens personlige mål.
AA170221 De har møtt dedikerte kreftleger med stor kompetanse , men nok ikke møtt den samme hver gang...
VG170220 Dessuten er det avdekket for dårlig kompetanse rundt antidopingarbeidet, der utøverkontraktenes krav til gjennomføring av kurs er brutt.
SA170220 Strategisk og forskningsadministrativ kompetanse har vært avgjørende fra dag én.
SA170220 Skal vi nå slike mål for kunnskapspolitikken, må administrative og vitenskapelige fagpersoner anerkjenne hverandres kompetanse , og jobbe sammen i team, der alle har høye ambisjoner innen sine felt.
SA170220 Juridisk kompetanse og erfaring med kunnskapssektoren har vært avgjørende når vi har inngått avtaler med 54 skoleeiere, 150 skoler og samarbeidspartnere på forskningssiden.
DB170220 Hvilken faglig kompetanse og hvilke personlige egenskaper brukte du ?
DB170220 Forskernes informanter kan bekrefte at de lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene ( BUP ) ikke alltid har nødvendig kompetanse og bemanning til å gi forsvarlig helsehjelp til denne gruppen.
DB170220 Blant annet løftes behovet for økt fokus på forsvinninger i UDI, bedre kompetanse på psykisk helse i mottakssystemet, samt behovet for én instans og én person som har ansvar for den forsvunne.
DB170220 Jobber som tidligere krevde formell kompetanse , har i stedet blitt utført av ufaglærte.
DB170220 Norske arbeidsgivere legger, forståelig nok, større vekt på et vitnemål fra Trondheim enn fra Aleppo, da en utdannelse ved en norsk institusjon er bedre tilpasset norske forhold og de vil vite bedre hva slags kompetanse en slik grad faktisk innebærer.
DB170220 Mange trenger å bygge ytterligere kompetanse i Norge oppå den de har med seg inn i landet.
DB170220 UNEs oppgave er å vurdere om de som søker om en arbeidstillatelse som faglært, objektivt sett har faglært kompetanse , skriver Mats Risbakken, seksjonssjef i UNE, i en epost til Dagbladet.
DB170220 UDI, og seinere UNE, har vurdert Jabalys utdanning, kompetanse og erfaring innen filmskaping som ikke tilfredsstillende nok til å få arbeids- og oppholdstillatelse.
DB170220 Han understreker at vurderingen om Jabaly har faglært kompetanse , ikke må forveksles med en vurdering om han lager gode filmer eller ikke.
DB170220 Han syns det er ille at kulturarbeidere i framtida kan bli stoppet fra å utøve kunst i Norge, dersom de ikke har formell kompetanse .
DB170220 - Vurderingen om han har faglært kompetanse , må ikke forveksles med en vurdering om han lager gode filmer eller ikke.
DB170220 - UNEs oppgave er å vurdere om de som søker om en arbeidstillatelse som faglært, objektivt sett har faglært kompetanse , skriver Risbakken.
DB170220 UNEs oppgave er å vurdere om de som søker om en arbeidstillatelse som faglært, objektivt sett har faglært kompetanse , skriver Mats Risbakken, seksjonssjef i UNE, i en epost til Dagbladet.
DB170220 UDI, og seinere UNE, har vurdert Jabalys utdanning, kompetanse og erfaring innen filmskaping som ikke tilfredsstillende nok til å få arbeids- og oppholdstillatelse.
DB170220 Han understreker at vurderingen om Jabaly har faglært kompetanse , ikke må forveksles med en vurdering om han lager gode filmer eller ikke.
DB170220 Han syns det er ille at kulturarbeidere i framtida kan bli stoppet fra å utøve kunst i Norge, dersom de ikke har formell kompetanse .
DB170220 - Vurderingen om han har faglært kompetanse , må ikke forveksles med en vurdering om han lager gode filmer eller ikke.
DB170220 - UNEs oppgave er å vurdere om de som søker om en arbeidstillatelse som faglært, objektivt sett har faglært kompetanse , skriver Risbakken.
DB170220 Jobber som tidligere krevde formell kompetanse , har i stedet blitt utført av ufaglærte.
DA170220 Våre helsesøstre har en kompetanse som er gull verdt for våre barn i alle aldre.
DA170220 Venstre har som mål at vi skal ha 50 % pedagogtetthet og 80 % av de ansatte som har en relevant kompetanse .
DA170220 Hvorfor : Barnehagelæreren har en kompetanse for å kunne planlegge og å gjennomføre godt pedagogisk arbeid med grupper av barn.
DA170220 Flertallspartiene i Stavanger ( V, H, Frp, KrF, Sp, Pp ) økte midlene til kompetanseheving i barnehagene for inneværende år, for kompetanse er viktig og nødvendig for kvaliteten i barnehagene våre.
AP170220 I første omgang gjør vi ikke andre endringer enn at vi setter inn ytterligere kompetanse fra Renovasjonsetaten for å styrke administrasjon og arbeidsledelse.
VG170219 Fordi han har kompetanse , men også fordi han tar vare på utøverne sine.
VG170219 - Vi påstår ikke at sykehjemmene ikke er gode nok, men de som jobber der sier selv at de trenger mer kompetanse .
SA170219 Verktøyene legger til rette for å lære god kvalitet i hverdagsbevegelser slik at viktig kompetanse ivaretas.
DB170219 Oslo kommune skal da selv drive avfallshåndteringen, og vil få opparbeidet viktig kompetanse .
DA170218 Jeg er helt sikker på at dette vil gå ut over FHIs samlede faglige kompetanse .
DA170218 Dermed kan FHI miste verdifull kompetanse som ikke kan erstattes lett.
AP170218 Og generelt er det flere med ulik kompetanse i Oslo...
AP170218 - Regjeringen argumenterer jo selv med at små kommuner mangler kompetanse til å utføre basale velferstjenester.
AA170218 Og generelt er det flere med ulik kompetanse i Oslo...
AA170218 - Regjeringen argumenterer jo selv med at små kommuner mangler kompetanse til å utføre basale velferstjenester.
VG170217 Utvalget anbefaler Norges Skiforbund å heve kompetanse rundt antidopingarbeid og utarbeide en antidopingplan.
DA170217 Min sterkeste side er å lene meg til andres kompetanse og ferdigheter, og heie dem fram.
AP170217 Det er ingen som vil tømme Oslo for kompetanse .
AP170217 Bjørlo mener at det finnes en mengde miljøer og arbeidsplasser i Sogn og Fjordane som beviser at Utkant-Norge har evnene til å samle kompetanse og bygge opp avanserte kunnskapsmiljø.
AP170217 - Det er ufattelig provoserende å sitte her å vite hvilke kompetansemiljøer vi sitter på ute i distriktene, og så alltid bli møtt av kompetanse-kortet - argumentet om at kompetanse blir rasert dersom statlige arbeidsplasser blir flyttet ut av Oslo, sier Bjørlo.
AA170217 Talltull med deltid gir lave stillinger og for lite kompetanse .
AA170217 Kompetanse : Det er et vell av ulike arbeidsoppgaver som venter sykepleiere i kommunal tjeneste.
SA170216 Vi samarbeider derfor med verksteder med kompetanse på de områdene vi selv mangler, forteller hun.
DN170216 Digitalisering, automatisering og selvbetjening gjør at vi må redusere antall ansatte samtidig som vi må justere hvilken kompetanse vi må ha, sier kommunikasjonsdirektør Torhild Uribarri til DN.
DN170216 Samtidig jobber vi med å få på plass ny kompetanse i selskapet for å møte den raske teknologiske utviklingen, sier Svendsen.
DB170216 Og da mister vi kanskje mye viktig kompetanse .
DB170216 - Vi har mange ansatte som har veldig god kompetanse på dette her med internasjonal utveksling.
DA170216 Det sitter tung nordisk kompetanse i utvalget.
DA170216 Ptil avdekket flere regelverksbrudd, deriblant manglende styring av aktiviteter, ressurser, prosesser og kompetanse .
DA170216 Lien frykter nå at nødvendig kompetanse forsvinner i dragsuget.
BT170216 Ptil avdekket flere regelverksbrudd, deriblant manglende styring av aktiviteter, ressurser, prosesser og kompetanse .
BT170216 Vi samarbeider derfor med verksteder med kompetanse på de områdene vi selv mangler, forteller hun.
BT170216 Andre nasjoner som det er nærliggende å sammenligne seg med, stiller krav til kompetanse også hos barnetreneren.
AP170216 I tillegg til at det er en stor belastning på ansatte og deres familier, så viser erfaringene fra forrige runde med slike utflyttinger, i 2003, at det ikke er penger å spare på å flytte og at man mister mye verdifull kompetanse .
AP170216 - Mister verdifull kompetanse
AP170216 Vi samarbeider derfor med verksteder med kompetanse på de områdene vi selv mangler, forteller hun.
AA170216 Vi ønsker oss turvante folk med maritim kompetanse , men som også er flinke formidlere av lokal natur, kultur og dyreliv.
AA170216 Ptil avdekket flere regelverksbrudd, deriblant manglende styring av aktiviteter, ressurser, prosesser og kompetanse .
AA170216 Forslaget handler ifølge Bastrup om å kunne bruke kirkens kompetanse til å veilede dem som vil ha en kirkelig begravelse.
SA170215 » Det er nærliggende å stille spørsmålet : Kompetanse på hva ?
SA170215 Hun presiserer til Aftenbladet : « Jeg har kompetanse .
SA170215 Andre nasjoner som det er nærliggende å sammenligne seg med, stiller krav til kompetanse også hos barnetreneren.
DB170215 Jensen har tidligere forklart at han ville intervjue Cappelen fordi han åpenbart hadde kompetanse om det kriminelle miljøet.
DB170215 Det betyr at vi trenger langt flere spesialister og bredere kompetanse .
DB170215 - Det sier seg selv, sier Nakken, at med 5,2 millioner mennesker tar det tid å opparbeide seg god nok kompetanse .
DB170215 Det vil kreve en stor utskiftning av personell og en oppbygning av kompetanse SSB ikke har i dag.
DA170215 Derfor var det viktig for meg å bruke god tid og støtte meg på Kulturrådets kompetanse for å finne det beste stedet å legge Kreativt Norge-kontoret.
DA170215 - De norske leverandørene har en kompetanse som etterspørres i store deler av verden, opplyser Andresen.
BT170215 - For dårlig kompetanse
AP170215 Utenlandsk arbeidskraft har en annen kompetanse ( for eksempel ved at de snakker andre språk, har arbeidserfaring og utdanningsbakgrunn fra andre steder ) samtidig som at de har andre sosiale og profesjonelle nettverk.
AP170215 Innovasjon skjer sjelden på slump, men gjennom målrettet arbeid, og der mennesker med ulik kompetanse møtes med det formål å løse noe.
AA170215 - Vi har styrket bemanningen i disse mottakene og fått inn mer barnefaglig kompetanse .
AA170215 I rapportens konklusjoner pekes det på at dette kan skyldes flere årsaker, men at raske henleggelser av anmeldt ID-tyveri kan føre til at man ikke har tillit til politiets kompetanse og vilje til å løse sakene.
DB170214 ¶ KULTURELL KOMPETANSE : Kulturlivet i Norge har for få profesjonelle miljøer med kompetanse og erfaring fra skjæringspunktet mellom kunst og marked, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.
DB170214 ¶ KULTURELL KOMPETANSE : Kulturlivet i Norge har for få profesjonelle miljøer med kompetanse og erfaring fra skjæringspunktet mellom kunst og marked, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.
DB170214 Vi trenger stadig oppdatert kompetanse , særlig på teknologi, for å holde tritt med markedet og holde en høy takt i innovasjon.
DB170214 Vi skal hjelpe aktører og bedrifter med å bygge kompetanse , nettverk og kapital.
DB170214 Profesjonelle miljøer med kompetanse og erfaring fra skjæringspunktet mellom kunst og marked har vi dessverre for få av i Norge i dag.
DB170214 I dette arbeidet er økt kompetanse på entreprenørskap, forretnings- og markedsutvikling helt sentralt.
DB170214 SV ønsker svært gjerne flere ansatte i barnehager og eldreomsorgen, men da må kompetanse være et grunnlag for ansettelser og kommunene må ha de nødvendige pengene til å kunne gjøre det.
DB170214 Om ikke det lokale Nav-kontoret har skaffet dem en jobb, skal kommunen være pliktig til å ansette personen i en stilling som tilsvarer vedkommendes kompetanse .
DB170214 Det er spesielt å si at folk automatisk skal bli ansatt i en kommune uten å vite noe om verken deres kompetanse eller helsesituasjon og den enkelte kommunes behov.
AP170214 Jeg tror både kvinner og menn sitter på kompetanse som enhver bedrift bør benytte seg av.
AP170214 - NHO og landsforeningene har programmer som " Female Future " for å stimulere flere kvinner til å ta toppjobber og gi dem bedre kompetanse .
AP170214 - Det viktigste er kompetanse , sier en av få kvinner på toppen.
AP170214 - NHO og landsforeningene har programmer som « Female Future » for å stimulere flere kvinner til å ta toppjobber og gi dem bedre kompetanse .
AP170214 - Jeg tror både kvinner og menn sitter på kompetanse som enhver bedrift bør benytte seg av.
AP170214 - Det viktigste er kompetanse , sier en av få kvinner på toppen.
AA170214 Men i denne sammenhengen er det jo med respekt å melde kunstnerisk og kulturell kompetanse som burde veie tyngst, ikke teknologisk kompetanse .
AA170214 Men i denne sammenhengen er det jo med respekt å melde kunstnerisk og kulturell kompetanse som burde veie tyngst, ikke teknologisk kompetanse.
AA170214 - Kulturministeren argumenterer med at Trondheim og NTNU har mye kompetanse på teknologi.
DB170213 For at de har overstyrt faglig kompetanse og kjørt sololøp i håp om selv å kapre ære og prestisje.
BT170213 - Kulturrådet har faglig anbefalt å legge kontoret til Vestlandet, og vi vet at miljøene i Bergen har den riktige kombinasjonen av kulturfaglig kompetanse og lang erfaring med å ha flere bein å stå på enn bare statlig støtte.
AA170213 Akademikerne mener at Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette en ny tariffavtale med vide unntak fra arbeidsmiljøloven, uten at arbeidstakersiden er enig.
AA170213 Vi i Fri ( Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold ) ser at du sliter litt med tanker rundt kjønn i Ordet fritt sist lørdag ; vi vil gjerne bistå med vår kompetanse og informasjon om våre sosiale tilbud.
VG170212 - Ta kontakt med andre som jobber i feltet og vær ærlige på hva som er deres kompetanse og ikke, sier Arntzen som oppfordrer fagfolk til å møte jentene med åpenhet.
DN170212 | Lærer av ansatte på speed-date ¶ Kompetanse Norge-sjef Gina Lund mener både ledere og ansatte må slutte å tro at man blir ferdig utdannet som ung.
DN170212 Oslo, 06.02.2017 : Bilde av Gina Lund, leder for Kompetanse Norge.
DB170212 Man trenger å satse på folk for at de skal opparbeide seg kompetanse og bli virkelig dyktige, sier han.
AP170212 Si ;D-innlegg : Vi blir målt og veid helt fra barnehagen, og vi blir utelukkende dømt ut ifra vår faglige kompetanse .
AA170212 FN-talsmann Stephane Dujarric svarte at beslutningen om å velge Fayyad utelukkende ble tatt på bakgrunn av hans personlige kvaliteter og kompetanse .
VG170211 Å bygge ned kompetanse som kan bli viktig i fremtiden, tjener ingen.
AP170211 Og at de sitter på erfaring og kompetanse som de yngre ikke har.
AA170211 FN-talsmann Stephane Dujarric sier at beslutningen om å velge Fayyad utelukkende ble tatt på bakgrunn av hans personlige kvaliteter og kompetanse .
VG170210 Det er UDI som sitter på kompetanse om våre store innvandringsland.
VG170210 - Man er like avhengig av gode rutiner, tilsyn, kompetanse og streng oppfølging uansett.
SA170210 Arrangør er Fellesorganisasjonen ( FO ) og Dialog og kompetanse .
FV170210 Ordfører Per Sverre Kvinlaug i Kvinesdal ber som styreleder i Lister Kompetanse , om penger til å opprette et utdanningsfond for Lister-regionen.
FV170210 Lister Kompetanse foreslår overfor eierkommunene og fylkeskommunen å etablere et utdanningsfond for kommunene lengst vest i Vest-Agder.
DN170210 Hodejegeren fra London skal jakte på en helt ny type kompetanse for Startuplab.
DN170210 Hodejegeren fra London skal jakte på en helt ny type kompetanse for Startuplab.
DN170210 - Man er like avhengig av gode rutiner, tilsyn, kompetanse og streng oppfølging uansett.
DN170210 Og til bedriftene, der stadig mer av kjernevirksomheten er drevet av teknologi, om å tilrettelegge bedre for å sikre seg kompetanse , samarbeide og dele.
DB170210 Med vårt forslag vil de få tilbud om to år, men etter de to årene vil jobbgarantien slå inn » ¶ og forklarer at denne jobbgarantien betyr at « NAV vil få en forsterka plikt til å skaffe de unge arbeid, og i ytterste konsekvens er det kommunen som må stille opp med jobber som tilsvarer deres kompetanse og arbeidsevne ».
DB170210 Sammenlagt gjennom hele teksten bruker han nesten 40 % av spalteplassen til personlig diskreditering av meg og mine kilder, samt til fremhevning av egen kompetanse og erfaring.
DA170210 NHO reiseliv offentliggjorde i 2014 rapporten : Kompetanse og arbeidskraft fram til 2019.
BT170210 - Man er like avhengig av gode rutiner, tilsyn, kompetanse og streng oppfølging uansett.
BT170210 Vi tror og håper at kommunene vil bruke disse psykologenes kompetanse på skolene og i skolehelsetjenesten.
AA170210 - Man er like avhengig av gode rutiner, tilsyn, kompetanse og streng oppfølging uansett.
VG170209 Og det krever også en helt annen kompetanse å behandle disse sakene, sier Lange til VG.
SA170209 Du skal få en skoledag med fysisk aktivitet og nok lærere med faglig kompetanse og interesser til å hjelpe alle elever med det som i dag er lekser - på skolen, i skoletiden.
SA170209 Programmet eies i felleskap av SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, som bidrar både med finansiering og kompetanse .
SA170209 Og hvordan kan vi oppnå bedre resultater ved å skape en delingskultur og spille på hverandres kompetanse ?
SA170209 Du kan selv gjøre jobben sammen med andre og øke din kompetanse .
FV170209 Du kan selv gjøre jobben sammen med andre og øke din kompetanse .
DB170209 En kompetanse som gjorde at Strømme rekrutterte ham til Discovery i fjor sommer, for å utvikle strømmetjenesten D-play.
BT170209 Du kan selv gjøre jobben sammen med andre og øke din kompetanse .
AP170209 Velg veterinær etter kompetanse og tillit, ikke etter pris.
AP170209 Men i dag ønsker de fleste avansert behandling som krever høy kompetanse for dyret.
AP170209 - Men lavere pris skal ikke gå ut over kvalitet og kompetanse .
AP170209 - De ansatte veterinærene og dyrepleierne er høykompetent arbeidskraft som selvfølgelig må ha lønn i forhold til utdanning og kompetanse .
AP170209 Du kan selv gjøre jobben sammen med andre og øke din kompetanse .
DB170208 Vi bruker betydelige midler på å øke helsepersonells kompetanse .
DB170208 Den inneholder en rekke tiltak for å heve de ansattes kompetanse , og regjeringen har bevilget 1,2 milliarder til planen i 2017.
DB170208 Og det er jo uansett helesevesenet som har kompetanse til å diagnostisere personer, sier Klæboe.
AA170208 Mister arbeidsplasser og kompetanse : Etter snart 20 år legges nå asylmottaket med 150 plasser nå legges ned i Grong.
AA170208 Hun lurer på hvordan regjeringen har tenkt å ivareta hensynet til drift, kvalitet og kompetanse når mottakskapasitet nå tas ned ?
AA170208 Bekymret for kompetanse : Stortingsrepresentant Invild Kjerkol ( Ap ).
AA170208 - Kommunen har opparbeidet en god kompetanse , som vil forsvinne ved en avvikling.
AA170208 - I Midt-Norge legges det nå ned mottak med lang erfaring og kompetanse .
AA170208 Et system som attpåtil ikke klarer å løse oppgavene selv, og som setter bort viktige oppgaver til firmaer med karriere eller kompetanse i navnet, og som gjør hele støtteordningen mer uoversiktlig enn hva den burde vært.
VG170207 I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen, som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
SA170207 Forsvarsdepartementet får kritikk ¶  I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen, som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
DN170207 I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen, som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
DB170207 I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen, som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
DB170207 Deretter vil en jobbgaranti slå inn, som i siste instans vil innebære at kommunen skal skaffe en jobb som passer den enkeltes kompetanse og arbeidsevne.
DB170207 Fischers politiske bakgrunn er relevant kompetanse .
DB170207 Et ansettelsesforhold sikrer arbeidsgiver en langt mer eksklusiv tilgang på kunnskap og kompetanse .
BT170207 Det betyr at hun eller han bør kunne matche henne i tydelighet og synlighet, og ikke minst i faglig kompetanse og evne til å bygge organisasjon.
BT170207 Forsvarsdepartementet får kritikk ¶  I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen, som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
AP170207 I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen, som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
AA170207 I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen, som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
VG170206 - De har sin faktiske kompetanse i behold, og den har etaten stor glede av.
SA170206 Med fagbrev og økt kompetanse skiftet Britta Kattwinkel jobb.
SA170206 Mer fritid vil føre til at jeg og mine medelever kan være mer sammen, dette utvikler sosial kompetanse .
SA170206 Vi trenger fagfolk med akkurat den type motivasjon og kompetanse . | « Jeg vil ha leksefri skole og tid til å være menneske » ¶
DB170206 Bygge kompetanse
DB170206 * Vi har en større ambisjon om å få folk inn i arbeid ved å gi dem kompetanse og opplæring enn regjeringen viser.
DB170206 Innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen som sikrer at halvparten av de som jobber i barnehagen, skal være barnehagelærere.
DB170206 Er det på grunn av mangel på kompetanse eller spalteplass ?
AP170206 - De må ha høy kompetanse i forvaltning av kapital og risiko.
AA170206 - Jeg mener Wiborg undervurderer unge uføres kompetanse og vilje og evne til å jobbe, sier Tajik.
VG170205 Bjarnason forteller at det er et fagfelt den 68 år gamle svensken har stor kompetanse på.
VG170205 I tillegg til lønnen vil de få et kompetansetillegg til dem som har spesiell kompetanse , noe vi synes er veldig viktig når folk har årevis med erfaring og spesialkompetanse, legger hun til.
SA170205 I tillegg til lønnen vil de få et kompetansetillegg til dem som har spesiell kompetanse , noe vi synes er veldig viktig når folk har årevis med erfaring og spesialkompetanse, legger hun til.
FV170205 I tillegg til lønnen vil de få et kompetansetillegg til dem som har spesiell kompetanse , noe vi synes er veldig viktig når folk har årevis med erfaring og spesialkompetanse, legger hun til.
AP170205 Vi vektlegger et behov for et seriøst arbeidsliv og kompetanse og læring gjennom hele arbeidslivet.
AP170205 Arbeid : Gode rammebetingelse for næringslivet, økt investering i kompetanse og en ny kompetansereform i samarbeid med partene.
AP170205 Vi vektklegger et behov for et seriøst arbeidsliv og kompetanse og læring gjennom hele arbeidslivet.
AP170205 Arbeid : Gode rammebetingelse for næringslivet, økt investering i kompetanse og en ny kompetansereform i samarbeid med partene.
AP170205 I tillegg til lønnen vil de få et kompetansetillegg til dem som har spesiell kompetanse , noe vi synes er veldig viktig når folk har årevis med erfaring og spesialkompetanse, legger hun til.
AA170205 Gjøvik er særlig kjent for sin kompetanse på informasjonssikkerhet.
AA170205 - Jeg har bygget kompetanse siden jeg var liten og har alltid hjulpet folk som er eldre enn meg.
AA170205 I tillegg til lønnen vil de få et kompetansetillegg til dem som har spesiell kompetanse , noe vi synes er veldig viktig når folk har årevis med erfaring og spesialkompetanse, legger hun til.
BT170204 I tillegg til lønnen vil de få et kompetansetillegg til dem som har spesiell kompetanse , noe vi synes er veldig viktig når folk har årevis med erfaring og spesialkompetanse, legger hun til.
VG170203 - Det er for at det ikke skal lukte penger i tollkontroll, det er egne hunder som har kompetanse på valuta, forklarte han i retten.
VG170203 Med enkelte hederlige unntak har mange av de tyngste aktørene i bransjen sendt et signal til ungdommen om at de verken satser på kunnskap, kompetanse eller kvalitet.
VG170203 Mange fortviler over at arbeidsgiverne de siste årene har vært mer opptatt av å kunne ansette folk til minstelønn eller mindre, og at bransjen tenker kortsiktig fortjeneste på bekostning av det som egentlig gjør bransjen lønnsom, bærekraftig og samfunnsnyttig : Kompetanse , god organisering av arbeidet, og et godt arbeidsmiljø for de som jobber der.
DB170203 Som toppidrettsutøver ser mann på Buraas som en flott tilvekst til miljøet rundt NTG Lillehammer, der det allerede er samlet mye relevant kompetanse og man har mulighet til å jobbe med utvikling av både utstyr og talenter i et eget forskningslaboratorium.
DB170203 - Det skal ikke være sånn at vi har et politi som er dårligere til å håndtere sakene for overgrepsutsatte barn eller kvinner som blir voldtatt i Distrikts-Norge fordi det ikke skjer så ofte der, og fordi de ikke har god nok kompetanse , sier Solberg.
DB170203 Vi har god kompetanse og følger opp våre sjåfører tett, sier han.
AA170203 Alle vinnerne fra første runde blir så invitert til å bli med videre, etter at de har dokumentert at de har bred nok kompetanse .
AA170203 Det må altså være samsvar mellom utdanning, kompetanse og ansvar.
AA170203 Kompetanse : « Pasientene fortjener ansatte som vet hva de gjør, hvorfor de gjør det og når de skal gjøre det » skriver innleggsforfatteren.
SA170202 « Det vil være vårt personlige ansvar å sørge for at vi har relevant kompetanse », skriver Svein Olav Simonsen.
SA170202 Når vi går ut fra skolen i dag, må vi påregne at vi må fylle på - og antagelig også endre kompetanse helt eller delvis, flere ganger gjennom yrkeslivet.
SA170202 Det vil være vårt personlige ansvar å sørge for at vi har relevant kompetanse .
SA170202 DEBATT : Det begynner og slutter med livslang læring og relevant kompetanse livet gjennom.
SA170202 Medisinsk kompetanse
SA170202 Idrettsfaglig kompetanse
SA170202 I tillegg forplikter alle de involverte aktørene seg til å bidra med ressurser, utstyr og kompetanse .
NL170202 Vi skaper stor kompetanse ved å arrangere en slik idrettskonkurranse med internasjonalt tilsnitt.
FV170202 Medisinsk kompetanse
FV170202 Idrettsfaglig kompetanse
FV170202 I tillegg forplikter alle de involverte aktørene seg til å bidra med ressurser, utstyr og kompetanse .
DN170202 - Jeg har sett på Tapad mest som kompetanse Telenor trenger for å forbedre sin markedsføring tog drive salget.
DB170202 Som et svar på at kommunehelsetjenesten rapporterer for lav tilgang på kompetanse hos det tilgjengelige helsepersonellet, har Høie bevilget 1,2 milliarder kroner til kompetansehevende tiltak innen eldresektoren i « Kompetanseløft 2020 » ( blant annet i et intervju i VG 24. oktober i fjor, og ministerens egen kommentar i Dagbladet 6. desember ).
DB170202 Samtidig etterlyser Høie « ledere som vet hvor skoen trykker, som vet å etterspørre ansatte med riktig kompetanse og som organiserer arbeidet slik at kompetansen blir godt utnyttet ».
DB170202 Sammenholdt med at vi vet at for mange « fysiske » kurs er oppmøte nok for å få godkjent kompetanse , spør vi oss om dette er veien å gå framtiden i møte.
DB170202 Helseminister Bent Høie varsler mer penger til kompetanse - og det er flott - men dette handler vel så mye om systemer som setter nødvendig kvalitet i baksetet, og om utdaterte holdninger til nye læringsformer.
BT170202 Medisinsk kompetanse
BT170202 Idrettsfaglig kompetanse
BT170202 I tillegg forplikter alle de involverte aktørene seg til å bidra med ressurser, utstyr og kompetanse .
AP170202 En gang iblant kan vi være engler, men først og fremst er vi vanlige folk med faglig kompetanse .
AP170202 Derimot trenger selskapet ny kompetanse innen software, dataanlyse og kunstig intelligens.
AP170202 - Vi står overfor en stor omveltning i forhold til hvilken kompetanse vi har behov for og hvordan vi kommuniserer med kundene våre.
AP170202 Medisinsk kompetanse
AP170202 Idrettsfaglig kompetanse
AP170202 I tillegg forplikter alle de involverte aktørene seg til å bidra med ressurser, utstyr og kompetanse .
AA170202 Jeg har ikke nok kompetanse når jeg ikke jobber med dyr selv.
AA170202 Men selv om Blæst endte i en konkurs, har de tatt med seg en haug med konsertopplevelser, kompetanse og mange gode minner.
SA170201 Det henspiller på hvordan det norske arbeidsmarkedet skal finne plass til innvandrere - mange med liten formell utdanning eller kompetanse .
SA170201 Sikkerhetstjenesten sier utenlandske agenter nå gjerne innleder vervingsprosesser ved å knytte kontakter gjennom sosiale medier, der opplysninger om kompetanse og arbeid ofte deles.
SA170201 Det skal skapes stabile, bærekraftige og nye næringer basert på teknologi og kompetanse .
DN170201 De kommunene som ikke legger en plan nå for hvordan deres lærere skal få kompetanse , vil få et problem.
DB170201 Sikkerhetstjenesten forteller at utenlandske agenter nå gjerne innleder vervingsprosesser ved å knytte kontakter gjennom sosiale medier, der opplysninger om kompetanse og arbeid ofte deles.
DB170201 Det henspiller på hvordan det norske arbeidsmarkedet skal finne plass til innvandrere - mange med liten formell utdanning eller kompetanse .
DB170201 Åpenhet er viktig, også når det gjelder vår egen biografi og kompetanse .
DB170201 Rapporten bekrefter regelen som vi har avdekket i en analyse av kontroversielle studier ( Benestad et al 2015 Learning from Mistakes i Theoretical and Applied Climatology ) : en forklaring på graverende feil er at arbeidet er utført av folk som ikke har noen særlig kompetanse innen fagfeltet. 4.
DB170201 Vi vil også ha et bredt spekter av botilbud med sterk barnefaglig kompetanse , for eksempel ulike former for bofellesskap.
DB170201 Samtidig må vi sørge for at flyktninger med etterspurt kompetanse formidles til ledige stillinger etter at arbeidstillatelse er gitt.
DB170201 Samtidig er det åpenbart at vi kan og må gjøre mye mer i årene som kommer, både fordi det er blitt flere innvandrere, men også fordi kravene til kompetanse og utdanning øker raskt i arbeidslivet.
DB170201 ¶ FOR HØY TERSKEL : Kompetanse Norge, som er det nasjonale fagorgan for kompetansepolitikk, mener terskelen for å komme inn i arbeidslivet er for høy.
DB170201 Du kan vinne vannvittige 312 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Kompetanse Norge, som er det nasjonale fagorgan for kompetansepolitikk, mener terskelen for å komme inn i arbeidslivet er for høy.
DB170201 Arbeidslivet er den viktigste arenaen for å praktisere norsk, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge til NRK.
DB170201 - Det er mange som har kompetanse og ferdigheter som ikke blir brukt i dag.
AP170201 Ulik kompetanse ?
AP170201 Noe av lønnsforskjellen kan skyldes ulik produktivitet som følge av ulik kompetanse .
AP170201 Forskjeller i formell kompetanse forklarer ikke lengre lønnsgapet.
AP170201 Det henspiller på at det norske arbeidsmarkedet må finne plass til innvandrere - mange med liten formell utdanning eller kompetanse .
AP170201 Det henspiller på hvordan det norske arbeidsmarkedet skal finne plass til innvandrere - mange med liten formell utdanning eller kompetanse .
AP170201 Regjeringen har satt av 1,3 milliarder kroner til å løfte lærerens kompetanse .
SA170131 Det burde nok vært sett mer på kompetanse [... ] i et styre av denne typen.
SA170131 Kompetanse og ansvar ¶
DN170131 Selskapet hjelper den amerikanske sentralkommandoen med WebOps, et program som skal motvirke propaganda fra IS på nett, men ifølge nyhetsbyrået AP er programmet preget av manglende kompetanse .
DB170131 - Tolker har en viktig funksjon i offentlig sektor og det er avgjørende at tolkene har høy kompetanse for å løse krevende arbeidsoppgaver, sier Tatjana Radanovic Felberg.
DB170131 Kompetanse
DB170131 Det er den som skal bekrefte vår seksuelle kompetanse , mener sexolog Bente Træen.
DB170131 Jensen har likevel innrømmet at han nok har forstått at Cappelen har hatt « kriminell kompetanse » gjennom åra og fortalt om flere enkeltepisoder der rusmisbruket har ført til politisaker mot ham.
AP170131 Styret i stiftelsene må også ha kompetanse og styrke til å holde oppretteren unna.
DB170130 « Åpenhet og ytringsfrihet handler også om kompetanse .
DB170130 Næringslivet er løsningen for å oppnå lavutslippssamfunnet, men forståelsen av hva det vil kreve av innsats, kompetanse , investeringer og lederskap er mangelfull.
DB170130 Det vil snarere redusere vår mulighet til å lykkes i omstillingen, nettopp fordi viktig kompetanse befinner seg i denne næringen.
DB170130 januar, skriver advokat Helge Follestad blant annet at Toma Security, av operaen, ble ansett som bedre på punkter som pris, kompetanse og kvalitet.
DB170130 Politiet må ha tilstrekkelige ressurser som brukes riktig, og inneha god kompetanse på vold og overgrep mot barn.
DB170128 På det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo har faget litteraturformidling, der studentene får kompetanse både innenfor litteraturvitenskap og hvordan det kan brukes i jobber i forlag og kulturinstitusjoner, vært en suksess.
VG170127 Som en direkte følge av avsløringene er det også satt av fem millioner i statsbudsjettet for å styrke « kompetanse , rekruttering, opplæring og oppfølging av kontrollkommisjonene ».
SA170127 Når regjeringen ber fylkene etablere karrieresentre, er det fordi vi må fylle på med ny kompetanse gjennom hele arbeidslivet.
SA170127 Dokumentert utdanning og kompetanse blir viktigere og viktigere for å kunne klatre på karrierestigen, og noen foreldre tror at døren til universitet og høyskole lukkes med valget om yrkesfaglig utdanning.
SA170127 Disse studentene er svært verdifull kompetanse for arbeidslivet.
SA170127 Det er ikke det beste utgangspunktet for vekst og utvikling, og det er et stort tap for næringslivet som skriker etter mer yrkesfaglig kompetanse .
SA170127 De har verdifull og grunnleggende kompetanse i sitt fag, og de har gjerne utviklet både lidenskap og ferdigheter i faget.
DB170127 I kvalitetsmeldingen sier vi at det skal stilles krav om utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse i alle faglige stillinger.
DB170127 Å diskvalifisere deres kompetanse er å demonstrere uvitenhet.
DB170127 De siste årene har håndballprofilen og den utdannede advokaten fått brukt sin kompetanse på fulltid i TV 2, både i kanalens juridiske avdeling og som TV 2 Sportens ekspertkommentator.
BT170127 Dette ses på som et stort tap av kompetanse om utenriksfeltet og amerikansk diplomati.
SA170126 Dette ses på som et stort tap av kompetanse om utenriksfeltet og amerikansk diplomati.
SA170126 KRONIKK : Kan opprettelse av familiedomstol med bredere kompetanse i familiære anliggender være en bedre måte til å ivareta rettssikkerheten for barn og foreldre enn de nåværende fylkesnemndene ?
SA170126 KRONIKK : Kan opprettelse av familiedomstol med bredere kompetanse i familiære anliggender være en bedre måte til å ivareta rettssikkerheten for barn og foreldre enn de nåværende fylkesnemndene ?
DN170126 Dette ses på som et stort tap av kompetanse om utenriksfeltet og amerikansk diplomati.
AP170126 Dette ses på som et stort tap av kompetanse om utenriksfeltet og amerikansk diplomati.
AP170126 Gunleiksrud Raaum sa i talen at hun « vil arbeide for at kirken utvikler sin rosa kompetanse - vi er allerede i gang - for bedre å forstå og behandle alle mennesker med grunnleggende respekt.
AP170126 - Utvikle rosa kompetanse i Kirken ¶
AP170125 - Der har de kompetanse på å finne gode redskap for varige endringer.
SA170124 Fram til 2016 krevde Nav at det utførende personellet til tilbyderen dekket bestemte krav til formell kompetanse , men også at personellet skulle dekke visse definerte kompetanseområder.
SA170124 Etter at regjeringa åpnet for mer konkurranse på Nav-tiltakene fjernet Arbeids- og velferdsdirektoratet kravet om at tilbyderen måtte levere oversikt over personellets kompetanse sammen med tilbudet.
DN170124 Redusert vekst, nye begrensninger på innvandringen og mangel på etterspurt kompetanse er utfordringer som vil prege jobbmarkedet i Singapore den nærmeste tiden, ifølge Bloomberg.
DB170124 Handel fremmer også læring, enten ved at bedrifter kopierer andre lands produkter eller ved at investorer fra utlandet bringer med seg nyttig kompetanse .
AP170124 En barnehusansatt med kompetanse på barns psykiske helse lytter også til avhørene og vil være tilgjengelig for råd og støtte underveis.
AP170124 Totalt brukes det over 40 millioner på kompetanse i 2017.
AP170124 Kunnskapsministeren vil derfor bruke 10 millioner kroner mer på kompetanse i 2016.
SA170123 Det kreves en viss språklig kompetanse for å gjøre dette og er ferdigheter barnet kan ta med seg til skole og videre læring av norsk språk og fremmedspråk, sier Hoel.
FV170123 Det kreves en viss språklig kompetanse for å gjøre dette og er ferdigheter barnet kan ta med seg til skole og videre læring av norsk språk og fremmedspråk, sier Hoel.
DB170123 - Ansatte i RKKene vil flytte over til det nye tilbudet slik at deres erfaring og kompetanse ikke går tapt.
DB170123 UDI og UNE mener at filmskaperen og ikke har tilstrekkelig utdanning, erfaring og kompetanse til å arbeide som regissør i Norge, noe Jabaly har gjort siden 2014 etter en offisiell invitasjon fra Tromsø kommune.
DB170123 Kravene til sertifikater, utdannelse og kompetanse , er de samme som når flypersonellet er ansatt direkte i flyselskapene.
BT170123 - Jeg mener skolen bør stenges av frem til noen med kompetanse og verneutstyr får sett på omfanget.
BT170123 - Jeg mener skolen bør stenges av frem til noen med kompetanse og verneutstyr får sett på omfanget.
BT170123 Større etterspørsel og økt kompetanse i bransjen vil gjøre slike rehabiliteringer stadig billigere.
AP170123 Det kreves en viss språklig kompetanse for å gjøre dette og er ferdigheter barnet kan ta med seg til skole og videre læring av norsk språk og fremmedspråk, sier Hoel.
DB170122 - USMC har drevet vintertrening i Norge i 25 år, og vi er enige om at rotasjonsordningen både er en effektiv og hensiktsmessig måte å utvikle kompetanse på, både for amerikanske og norske styrker.
DB170122 Dessuten portretterer serien flere muslimske rollefigurer som ikke er involvert i terrorisme, men hvis handlinger og personlighet heller kjennetegnes av godhet, nestekjærlighet og høy faglig kompetanse .
BT170122 Vindparkene vil kreve høy kompetanse og stor innsats både i utbygging og driftsfasen.
BT170122 Kompetanse og utstyr som er anvendt i olje- og gass-sektoren er svært relevant.
AP170122 Dermed kan hensynet til gener lett dominere kravet til kompetanse .
AP170122 Derfor bruker jeg NAVs hjemmesider for å søke på relevante stillinger etter min kompetanse , men som en uerfaren ungdom har jeg ikke sjanse !
SA170121 Vi har kommet med følgende råd til politikerne for et langsiktig arbeid for å sikre seg riktig kompetanse : ¶
DB170121 Når juryen får nakkeskuddet forsterkerforsterker det en utvikling der folkelig skjønn, kompetanse og innflytelse settes til side for mer profesjonsmakt.
SA170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
SA170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
SA170120 Rønsens brede nasjonale og internasjonale erfaring og nettverk sikrer oss det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse og antidopingarbeid på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet, sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Stein Opsal.
SA170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
SA170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
FV170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
FV170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
DB170120 - Saga 2 er av den oppfatning at butikkene nok har gått ut over sin kompetanse da de bortviste Damian fra selve senteret.
BT170120 ØKT KOMPETANSE : Politileder Arne Hammer sier politietterforskerne har fått økt kompetanse på saker med vold i nære relasjoner, fordi de får jobbe mer dedikert med sakene.
BT170120 ØKT KOMPETANSE : Politileder Arne Hammer sier politietterforskerne har fått økt kompetanse på saker med vold i nære relasjoner, fordi de får jobbe mer dedikert med sakene.
BT170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
BT170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
AP170120 Politilederen mener imidlertid at etterforskerne har fått bedre kompetanse på saker med vold i nære relasjoner.
AP170120 Politileder Arne Hammer sier politietterforskerne har fått økt kompetanse på saker med vold i nære relasjoner, fordi de får jobbe mer dedikert med sakene.
AP170120 Det er ikke nok ressurser og heller ikke nok kompetanse på hvordan vi i politiet skal skjerme de trusselutsatte i alle tenkelige systemer, sier Hans Vik, politimester i Sør Vest politidistrikt.
AP170120 - Det er hverken nok ressurser eller kompetanse på hvordan vi i politiet skal skjerme de trusselutsatte i alle tenkelige systemer, sier Hans Vik, politimester i Sør Vest politidistrikt.
AP170120 Rønsens brede nasjonale og internasjonale erfaring og nettverk sikrer oss det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse og antidopingarbeid på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet, sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Stein Opsal.
AP170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
AP170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
SA170119 Ved siden av sin en-til-en praksis holder hun også kurs i hvordan utvikle ekstrovert kompetanse for folk som ønsker å bli bedre til å holde taler, presentere eller selge noe eller small-talk.
FV170119 Ved siden av sin en-til-en praksis holder hun også kurs i hvordan utvikle ekstrovert kompetanse for folk som ønsker å bli bedre til å holde taler, presentere eller selge noe eller small-talk.
DN170119 - Det aller viktigste for å sikre elevenes læring, er at lærerne har høy kompetanse i fagene de underviser i og at de får tilbud om relevant etter- og videreutdanning.
DN170119 Revurderingen skal ta hensyn til funn i våre tilsyn, egne funn og kunnskap om den tekniske tilstanden på innretningen samt kompetanse og kapasitet i organisasjonen », opplyser tilsynet i en melding torsdag.
DB170119 Når politikerne nå har gitt juryordningen det endelige nakkeskuddet, føyer det seg inn i en bredere utvikling der folkelig skjønn, kompetanse og innflytelse settes til side for profesjonsmakt.
DB170119 I kraft av sin utdanning, erfaring og kompetanse vil de juridiske dommerne ha en autoritet som lett får dominans.
DB170119 Hvis søppeltømmingen ikke hadde blitt satt ut på anbud hvert fjerde år, hadde det faktisk vært mulig å bygge opp kompetanse som fører til innovasjon.
BT170119 Ved siden av sin en-til-en praksis holder hun også kurs i hvordan utvikle ekstrovert kompetanse for folk som ønsker å bli bedre til å holde taler, presentere eller selge noe eller small-talk.
AP170119 Styreleder Roger Schjerva forstår at Hamran har søkt seg til nye utfordringer etter stor innsats i mange år, og mener at hennes kompetanse kommer til nytte for Oslo kommune videre.
AP170119 Han sier at mange ikke lenger ser på sin nærmeste lokale produsent som konkurrent, men som en som kan bidra med kunnskap og kompetanse .
AP170119 Ved siden av sin en-til-en praksis holder hun også kurs i hvordan utvikle ekstrovert kompetanse for folk som ønsker å bli bedre til å holde taler, presentere eller selge noe eller small-talk.
DB170118 - Det er fordi man mister den vurderingen man i dag har i UDI og UNE, med grundig vurdering og stor kompetanse , og går rett på domstolen, sier hun til NTB.
DB170118 - Domstolenes ressurser blir i større grad bundet til disse sakene, de trenger også større kompetanse , for det er ikke de som har fattet vedtakene fram til nå.
DB170118 Det er tre forhold som skal vektlegges og det er sosiale forhold, kompetanse også ansiennitet.
DB170118 - Det jeg kan si generelt er at bemanningen av den framtidige organisasjonen i TV 2 har vi gjort ut fra kriteriene som hele tiden har vært kommunisert : Bedriftens behov, ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold, sier Willand.
SA170117 Vestlandet har havet, og Vestlandet har arbeidsfolka med en marin høyteknologisk kompetanse i verdensklasse.
SA170117 - Forsvarsbygg mangler både kapasitet og kompetanse til å følge opp eksterne leverandører, sier Foss.
SA170117 Og som innledningsvis er nevnt at hvis hensikten er å øke kompetanse , skape et bredere fagmiljø og sikre økt kvalitet, så vil dette virke mot sin hensikt.
DN170117 Studiestedene vil måtte skjerpe kravene til ansettelse i undervisningsstillinger, og ha krav om pedagogisk kompetanse for å kunne rykke opp fra førsteamanuensis til forsker.
DN170117 NTNU og UiT har allerede etablert et nasjonalt prosjekt for utvikling av et slikt system, hvor et av målene er at pedagogisk kompetanse sidestilles med forskningskompetanse ved tilsettinger og ved opprykk til professor.
DN170117 Enklere forklart skal god undervisning og kompetanse dokumenteres og gi status - på samme måte som forskning gir det i dag.
DN170117 Det må stilles krav til norsk høyere utdannelsessektor om å ha relevant og god kompetanse .
DN170117 - Dette viser behovet for kompetanse , kunnskap og kritisk tenkning, mener statsråden.
DN170117 - Det viktigste kjennetegnet på det Norge skal leve av etter olje - uansett sektorer, er at det kunnskap og kompetanse som er avgjørende for Norge i fremtiden, sa Solberg.
DN170117 - Tildelingene i TFO 2016 støtter opp om våre langsiktige mål om videre vekst på norsk sokkel, og understreker at myndighetene har tillit til vår ambisjoner og kompetanse , sier administrerende direktør Hans-Hermann Andreae i DEA Norge i en kommentar.
DB170117 ¶ NORSK LEGENDE : Rune Bratseth har enorm kompetanse både som spiller og leder.
DB170117 Pedersen trekker fram Bratseths enorme kompetanse : ¶
DB170117 Kompetanse
DB170117 Men med vår faglige kompetanse og profesjonalisering, blant annet gjennom satsing på eget etisk utvalg, er unntakene svært få og oppdages raskt.
DB170117 Du man ha en viss kriminell kompetanse for å meddele informasjon som kan brukes. ( gjengitt i Dagbladet ) ¶
SA170116 Vi er også blitt imponert over at næringslivet stiller opp med penger, kompetanse og ressurser i det arbeidet vi utfører, og at de gjør det selv når tidene ikke lenger er så gode som før.
SA170116 DEBATT : Vi er imponert over at næringslivet stiller opp med penger, kompetanse og ressurser i det arbeidet vi utfører, og at de gjør det selv når tidene ikke lenger er så gode som før.
BT170116 Han skal ha gått ut over sin kompetanse og gjorde ting på sin egen måte.
BT170116 Han fortsatte i jobben, og våren 2014 kom det fortsatt positive tilbakemeldinger på ham, men det ble klart at han gikk ut over sin kompetanse og opptrådte grenseoverskridende og upassende overfor en pasient og kvinnelige ansatte. - « Ja, nesten alle » ¶
AP170116 Trondhjem Mikrobryggeri har brygget øl i Trondheim i nesten 20 år og bruker sin kompetanse til å lage øl akkurat slik trønderne ønsker det.
AP170116 Innsatsstyrke Derby demonstrerer utstyr og kompetanse ved Akershus festning i Oslo.
AP170116 Amerikanerne viser på sin side til at de ønsker vintertrening, fordi de mangler kompetanse på operasjoner i kaldt klima og vinter.
AP170116 Innsatsstyrke Derby demonstrerer utstyr og kompetanse ved Akershus festning i Oslo.
AP170116 Utvalget mener også at det er viktig at domstolen har « grunnleggende forståelse for etterretningsfaget » og at dommerne har « etterretningsfaglig kompetanse ».
DB170115 ¶ LIDENSKAP OG KOMPETANSE : José Mourinho ( tv ) og Jürgen Klopp er to av planeten Volleywoods beste managere.
BT170115 Gjennom leken utvikler barn språk, sosial kompetanse og lekekompetanse, men leken krever også alle disse kompetansene.
BT170115 Barna må derfor få nok tid og de må ha voksne rundt seg som har nok tid til - og kompetanse til å hjelpe dem inn i leken.
BT170115 De har ingen transportfaglig kompetanse eller myndighet.
AP170115 Norsk Polarinstitutt bistår Sysselmannen med isbjørnfaglig kompetanse .
DB170114 Hun skrev, litt tvilende, et brev til Norges idrettshøgskole og spurte om noen hadde kompetanse på sykling.
AP170114 De ble headhuntet til norsk arbeidsgiver : Selskaper kappes om Ellie og Alexandras kompetanse
AP170114 Økonomiprofessor Einar Lie er bekymret over at fagøkonomisk kompetanse tillegges mindre vekt enn tidligere når politikk utformes.
DN170113 Tilsynet mener selskapet må « revurdere sine planer og sikre nødvendig kapasitet og kompetanse for den totale arbeidsmengden på Goliat ».
DN170113 I tillegg foreslås det å opprette en spesialisert EU-enhet på roboter og AI som skal bistå med teknisk ekspertise og regulatorisk kompetanse .
DB170113 OG SPER DU i tillegg høy faglig kompetanse og det kampanalyserende blikket som gjorde ham til en strateg på det norske landslaget inn i et sjeldent vinnerinnstinkt, da er det ikke mange tomme bokser igjen å krysse av.
DB170113 Kritikerfavoritter, prisvinnere, klassikere og pensumbøker utpekes av dem som til enhver tid har kompetanse , posisjon og makt på sitt felt.
DB170112 Samtidig hadde jeg med meg yngre tjenestemenn for å videreføre kompetanse .
DB170112 Det er snakk om akutthendelser hvor de trenger kompetanse og arbeidskraft, svarer Jensen.
DB170112 Det er fordi PTO ( politi- og toll-kontoret ) kan ha etterspurt formell kompetanse eller kommet med bistandsanmodninger.
DB170112 Inger Merete Hobbelstad kritiserer NHO for ensidig syn på kompetanse og feil tallmateriale når vi ber om færre studieprogrammer for humanister og samfunnsvitere.
DB170112 Det handler om å ha tilstrekkelig realfaglig og teknologisk kompetanse for å løse morgendagens utfordringer.
DB170112 Det krever kompetanse og trygghet hos lærer, det krever vilje og penger fra de bevilgende myndigheter og det krever at de som utvikler programvare og innhold slutter å finne opp medisin for gårsdagens sykdommer.
SA170111 Det er derfor viktig å utvikle god kompetanse i beslutningstaking.
SA170111 Vi støtter oss her på samarbeid med Riksantikvaren, som har særskilt kompetanse på slike bygg, sier seniorrådgiver Tor Brekke.
DB170111 ¶ NY KOMPETANSE : - - Kompetansereform var en sak som lå nedstøvet i departementet da vi overtok etter åtte år med rødgrønt styre.
DB170111 Programkomiteen mener det må bli enklere å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse mens man er i jobb.
DB170111 Jeg er enig med Støre i at manglende kompetanse kan føre til økt og uønsket ulikhet.
DB170111 I forslag til nytt partiprogram vil Høyre foreslå en støtteordning for bedrifter som satser på å gi sine ansatte ny kompetanse .
DB170111 * Utvide Kompetanse Pluss-ordningen til å gjelde fagopplæring på arbeidsplassen.
DB170111 ( Dagbladet ) : - Det er bra at også Ap nå vil løfte fram behovet for ny kompetanse i arbeidslivet.
DB170111 - Jeg tror ikke kvinner og menn har mer eller mindre kompetanse , men vi må være klare på at kvinner ikke har de samme mulighetene.
DB170111 Fleksible opplæringsløsninger for voksne er derfor viktig, og Kompetanse Norge ønsker en modell der arbeidsplassen fungerer som læringsarena ved at ufaglærte kan ta fagbrev på jobben, med lønn.
DB170111 De setter i seg selv store krav til fornyelse av kompetanse .
AP170111 .- Norsk er grunnleggende kompetanse som alle bør ha, sier han og tar til orde for at det også kan være fornuftig å beholde kroppsøving som obligatorisk fag med samme timetall som i dag.
AP170111 Vi støtter oss her på samarbeid med Riksantikvaren, som har særskilt kompetanse på slike bygg, sier seniorrådgiver Tor Brekke.
DB170110 - I Norwegian er vi opptatt av mangfold blant de ansatte fordi det bidrar til større spenn i både ideer og kompetanse .
DB170110 - Kartlegge flyktningers kompetanse .
DB170110 - Hurtigspor for flyktninger med etterspurt kompetanse . - 50 timer norsk og samfunnskunnskap.
DB170110 NHO-lederen demonstrerer et snevert og nedlatende syn på kompetanse .
DB170110 Det er et snevert og smått nedlatende syn på kompetanse , av flere grunner.
DB170110 De fleste er rekruttert på bakgrunn av spesiell faglig kompetanse på områder som er sentrale i samfunnsdebatten.
BT170110 Jeg vil lytte til erfaringer fra aktører med en bred kompetanse innen sine felt, erfaringer som kan gi viktige perspektiver på byens kunstliv og våre ambisjoner.
AP170110 Dette henger sammen med mange forhold, primært utdanningsnivå, kompetanse og norskferdighetene til de som bor i de bydelene og ikke har jobb.
AP170110 - Spørsmålet er om Oslo tingrett har kompetanse for å sette straff i en sak som er behandlet i Asker og Bærum tingrett.
SA170109 Vi har hele tiden vært klar på Henrik har kompetanse som er viktig for oss.
SA170109 Som vi skrev i pressemeldingen da Henrik offentliggjorde at han skulle slutte skrev vi vel at vi ønsket å ha tilgang til Henriks kompetanse framover, spesielt i forbindelse med overgangsvinduet, sier leder i Ålesund Fotball AS, Ivar Nesset til smp.no.
SA170109 - Det er ikke slik at dere plutselig har oppdaget at dere trenger hans kompetanse en stund til likevel ?
DN170108 Ved å kartlegge den enkelte ansattes kompetanse satt opp mot bedriftens kompetansebehov, kan man med et skinn av objektivitet avklare om dette er en god match fremover.
DB170108 - Da jeg snakket med ham om våre etterretningsorganisasjoner, sa jeg at det kommer til å være stunder der man trenger mye kompetanse , og etter åtte år erfarer jeg at etterretningsorganisasjonene har mye bra å si, forteller han til ABC News.
DB170108 Han er utdannet butikkslaktermester, og har stor kompetanse på kjøtt.
DB170108 Barn i dag har en helt annen kompetanse når det gjelder å lese slike sammensatte tekster ( som er uttrykket skoleverket bruker ), og det er dessuten en kompetanse de trenger i det moderne, skjermbefengte samfunnet.
DB170108 Barn i dag har en helt annen kompetanse når det gjelder å lese slike sammensatte tekster ( som er uttrykket skoleverket bruker ), og det er dessuten en kompetanse de trenger i det moderne, skjermbefengte samfunnet.
BT170108 Utdanningsdirektoratets veileder om sosial kompetanse forteller at det er grunnleggende at elever « skal kunne forholde seg til og handle i en sosial virkelighet » ( Utdanningsdirektoratet, u.å.c ).
BT170108 Det blir i økende grad fokus på å teste elevenes kompetanse , noe som smitter over på deres psykiske press til å prestere.
AP170108 Folk med kompetanse kunne bidratt med interessante perspektiver, sier Anders Danielsen Lie.
AP170108 Folk med kompetanse kunne bidratt med interessante perspektiver, sier Anders Danielsen Lie.
BT170107 Vi arbeider hele tiden for å styrke kvalitet og kompetanse i egne rekker og bidrar så langt vi kan til at vi er godt samkjørte med våre samarbeidsparter.
BT170107 Vi arbeider hele tiden for å styrke kvalitet og kompetanse i egne rekker og bidrar så langt vi kan til at vi er godt samkjørte med våre samarbeidsparter.
SA170106 Personalet hadde ofte manglende kompetanse og rutiner vedrørende medisinering.i ¶
SA170106 Manglende kompetanse .
FV170106 Manglende kompetanse .
BT170106 Manglende kompetanse .
AP170106 Helgesen trenger ikke rådføre seg med lovavdelingen, fordi han har all mulig kompetanse selv til å fatte en annen beslutning raskt, mener Lahnstein.
AP170106 Manglende kompetanse .
SA170105 Kombinasjonen av maritim kompetanse , ny teknologi og ren kraft kan bli en ny vekstnæring i Norge.
SA170105 Med Bradley vil Norge få enorm kompetanse og kunnskap om fotball, mener Olsen.
SA170105 I tillegg til evnene ute på feltet fremhever Olsen Bradleys kompetanse også utenfor banen.
FV170105 Med Bradley vil Norge få enorm kompetanse og kunnskap om fotball, mener Olsen.
FV170105 I tillegg til evnene ute på feltet fremhever Olsen Bradleys kompetanse også utenfor banen.
BT170105 Ifølge Bergen Næringsråds næringspolitiske undersøkelse er det støtte til forskning og høyere kompetanse bedriftene nå helst vil ha fra regjeringen for å møte det ukjente som treffer dem.
BT170105 Med Bradley vil Norge få enorm kompetanse og kunnskap om fotball, mener Olsen.
BT170105 I tillegg til evnene ute på feltet fremhever Olsen Bradleys kompetanse også utenfor banen.
AP170105 Med Bradley vil Norge få enorm kompetanse og kunnskap om fotball, mener Olsen.
AP170105 I tillegg til evnene ute på feltet fremhever Olsen Bradleys kompetanse også utenfor banen.
DN170104 - Gard Steiro har omfattende redaksjonell bakgrunn og kompetanse .
DB170104 Nå må vi også satse mye mer på kompetanse gjennom arbeidslivet, fordi ny teknologi gjør gamle oppgaver overflødige og nye oppgaver utfordrende.
DB170104 - Er utdanning og kompetanse viktigere for å motvirke og utjevne forskjeller enn skatt ?
BT170104 Derfor fremmet vi en merknad til planen hvor vi ba byrådet om å vurdere tiltak for barnevernsinstitusjonene - eksempelvis å vurdere om de er bemannet med rett kompetanse .
BT170104 De sier at det bør etableres institusjoner som har både barnevernfaglig og barne- og ungdomspsykiatrisk kompetanse .
BT170104 Derfor fremmet vi en merknad til planen hvor vi ba byrådet om å vurdere tiltak for barnevernsinstitusjonene - eksempelvis å vurdere om de er bemannet med rett kompetanse .
BT170104 De sier at det bør etableres institusjoner som har både barnevernfaglig og barne- og ungdomspsykiatrisk kompetanse .
AP170104 Men hun mener det er vanskelig å forutsi hvilken kompetanse Norge trenger i fremtiden.
AP170104 - Fremtidens sykepleier og lærer må utvikle måten de jobber på, og yrkesutøverne må ha stadig mer teknologisk kompetanse .
AP170104 - For bare noen år siden var budskapet fra Statistisk sentralbyrås rapporter og det politiske Norge at vi trengte flere med kompetanse innen økonomi og administrasjon.
AP170104 - Politiet skulle hatt en mer foroverlent holdning til saken og den skulle vært fulgt opp mer aktivt, og med høyere kompetanse .
SA170103 Det var en total mangel på kompetanse og oppfølgning...
DN170103 Samtidig advarer hun mot å rope kun etter teknisk og realfaglig kompetanse .
DN170103 Det er bare å gå et par år tilbake, så ropte både SSBs rapporter og det politiske Norge etter flere med kompetanse innen økonomi og administrasjon.
DN170103 - For å ruste oss best mulig mot økonomiske endringer og omstilling, er vi avhengig av å ha høy kompetanse innenfor flere felter, sier NSO-leder Marianne Andenæs.
DN170103 - Handlingsregelen hadde en funksjon en gang i tiden, men med den økende endringstakten vi ser nå er det meningsløst å « grave ned » pengene for fremtidens generasjoner, vi må investere i kompetanse og nye næringer for at de skal kunne være med i fremtiden, svarer gründer og investor Tharald Nustad på spørsmål om hva han ville gjort hvis han hadde makten Norge.
DN170103 - Handlingsregelen hadde en funksjon en gang i tiden, men med den økende endringstakten vi ser nå er det meningsløst å « grave ned » pengene for fremtidens generasjoner, vi må investere i kompetanse og nye næringer for at de skal kunne være med i fremtiden, svarer gründer og investor Tharald Nustad på spørsmål om hva han ville gjort hvis han hadde makten Norge.
DB170103 For at de har overstyrt faglig kompetanse og kjørt sololøp i håp om selv å kapre ære og prestisje.
DB170103 Det er udiskutabelt positivt hvis deres kompetanse kan brukes til å gjøre bykjernene til steder der folk ønsker å være.
AP170103 Det var en total mangel på kompetanse og oppfølgning...
SA170102 Mangfoldig kompetanse
SA170102 I tillegg til ledergruppen har vi pedagogiske ledere på alle avdelingene, mange fagarbeidere og assistenter med mangfoldig kompetanse .
SA170102 De siste to årene har vi også hatt fokus på interkulturell kompetanse og likeverdig inkludering.
BT170102 Samtidig advarer hun mot å rope kun etter teknisk og realfaglig kompetanse .
BT170102 Det er bare å gå et par år tilbake, så ropte både SSBs rapporter og det politiske Norge etter flere med kompetanse innen økonomi og administrasjon.
BT170102 - For å ruste oss best mulig mot økonomiske endringer og omstilling, er vi avhengig av å ha høy kompetanse innenfor flere felter, sier NSO-leder Marianne Andenæs.
BT170102 Samtidig advarer hun mot å rope kun etter teknisk og realfaglig kompetanse .
BT170102 Det er bare å gå et par år tilbake, så ropte både SSBs rapporter og det politiske Norge etter flere med kompetanse innen økonomi og administrasjon.
BT170102 - For å ruste oss best mulig mot økonomiske endringer og omstilling, er vi avhengig av å ha høy kompetanse innenfor flere felter, sier NSO-leder Marianne Andenæs.
BT170102 Alle som driver vilkårsparkering etter parkeringsforskriften, er underlagt nemndens kompetanse , og må rette seg etter nemndens avgjørelser.
BT170102 Dessuten har vi mest kompetanse og erfaring på dette.
SA170101 Oppfølging av arbeidsledige handler først og fremst om å ivareta mennesker, men det er også viktig for å beholde kompetanse og talent for framtiden.
DN170101 Opera har vært ekstremt viktig for kompetansen innen teknologi og bedriftsutvikling i Norge, og har lært opp mange bra folk og hentet mye god kompetanse fra utlandet.
DB170101 Alle som driver vilkårsparkering etter parkeringsforskriften, er underlagt nemndas kompetanse , og må rette seg etter nemndas avgjørelser.
AP170101 I mellomtiden sikres de inntekt og vi har tilbud om styrking av kompetanse .
AP161215 Ask Tjøm har OL i Tokyo som mål, men tror veldig på at kompetanse utenom idretten er viktig.
BT161214 De som skal utføre oppgaven, burde ha en gitt kompetanse .
AP161207 Særlig språket og manglende kompetanse hindrer dem i å komme seg inn i arbeidsmarkedet.
AP161207 For å få innvandrere i arbeid ønsker hun et hurtigløp for at flyktningene som har etterspurt kompetanse skal få komme i arbeid.
AP161207 De er dårligst stilt i kampen om de stadig færre jobbene med lave krav til kompetanse .
AP161207 Dessuten går det an å skape seg et nettverk, knytte til seg sponsorer og jobbe med å finne ut hvilken kompetanse man har.
FV161126 For folk uten nevneverdig medisinsk kompetanse minnet det veldig om behandlingsapparatet Norges Skiforbund har fått så sterk kritikk for å bruke.
SA161125 Hun er spesielt kunde- og markedsorientert, og har god kompetanse innen økonomifaget.
BT161123 Det siste krever fagkunnskap, men også god sosial kompetanse .
BT161123 De skal gripe inn i mobbesaker og se til at hver enkelt elev har god sosial kompetanse .
AP161118 Helsestasjon : Her trengs økt kompetanse og økte ressurser.
AP161115 Vi evaluerer fagseminarene i hvert fylke for å se hva lærere og andre som jobber med nyankomne barn trenger av kompetanse , sier seniorrådgiver Ragnhild Meisfjord i Udir.
AP161115 Ved Språksenteret ser de også at nyankomne elever uten særlig skolegang fra før har mye annen kompetanse : ¶
AP161115 - Mange skoler har behov for mer kompetanse i opplæring av nyankomne elever med få eller mangelfulle norskferdigheter.
DN161113 Nå som selskapet er i såpass vekst og på vei inn i en ny fase, fant vi sammen ut at det var bedre for alle at vi tok inn nye mennesker med annen kompetanse for å sikre vekst og leveranse, sier Berntsen.
FV161110 Men jeg ser ikke bort ifra at folk velger oss, dersom vi har gode eksperter med ekstrem kompetanse og formidlingsevne, sier Discovery-toppen.
SA161108 Oppstår det uenighet om grenser kan det løses gjennom rettsapparatet, og da fortrinnsvis gjennom jordskifteretten som ( ofte ) har best kompetanse på området, ifølge Gjensidige.
FV161108 Oppstår det uenighet om grenser kan det løses gjennom rettsapparatet, og da fortrinnsvis gjennom jordskifteretten som ( ofte ) har best kompetanse på området, ifølge Gjensidige.
BT161108 Oppstår det uenighet om grenser kan det løses gjennom rettsapparatet, og da fortrinnsvis gjennom jordskifteretten som ( ofte ) har best kompetanse på området, ifølge Gjensidige.
AP161108 Oppstår det uenighet om grenser kan det løses gjennom rettsapparatet, og da fortrinnsvis gjennom jordskifteretten som ( ofte ) har best kompetanse på området, ifølge Gjensidige.
DA161102 Tollefsen sier til Dagsavisen Fremtiden at hennes kompetanse gjennom seks år i Drammen Scener nå er ønsket hos Sensum, et oslofirma som jobber med opplevelsesbasert kommunikasjon.
SA161028 - Vi har laget en ny strategiplan i forhold til ambisjoner, så vi måtte tenke på hvilken kompetanse vi trengte fremover.
DA161028 Jeg er heller ikke fornøyd med at de velger unge og spreke, fremfor de med mest erfaring og kompetanse , sier han.
FV161019 Han var klar i talen og hadde kompetanse .
SA161018 Han var klar i talen og hadde kompetanse .
BT161018 Han var klar i talen og hadde kompetanse .
VG161014 Både afghanerne - og deres norske læremestere - har de siste årene bygget seg opp en unik kompetanse på terrorangrep i bystrøk.
BT161001 Mellom pasient og fastlege bør det være tilstrekkelig kompetanse til å se hvordan man best kan oppnå en bedre livssituasjon og bedre fysisk og mental helse.
BT161001 Mellom pasient og fastlege bør det være tilstrekkelig kompetanse til å se hvordan man best kan oppnå en bedre livssituasjon og bedre fysisk og mental helse.
AP161001 Markedsføringen, godt hjulpet av bloggere uten kompetanse , sier at det ikke lenger er nok å trene to-tre ganger i uka.
AP160928 Rektorer har vurdert nyutdannede lærere på en skala fra 1 til 6 : Gode i fag, dårligere på sosial kompetanse .
AP160916 - Vi skal nå evaluere søknadene og velge ut de gruppene med best kompetanse , erfaring og kapasitet, sier Jørgensen.
SA160915 Barn som hadde vært lenge hjemme med fedre som samhandlet med dem på en mer negativ måte, hadde derimot dårligere sosial kompetanse som treåringer.
BT160915 Olav Gorseth i Varegg IL mener Brann-treneren har helt rett i at mer kompetanse er viktig, men : ¶
AP160915 Barn som hadde vært lenge hjemme med fedre som samhandlet med dem på en mer negativ måte, hadde derimot dårligere sosial kompetanse som treåringer.
AP160828 | Celtic-spiller gjør narr av Ronny Deilas kompetanse
SA160819 Stephan har brukt all sin kompetanse , sier Nilsen.
SA160819 Stephan har brukt all sin kompetanse , sier Nilsen.
BT160819 Stephan har brukt all sin kompetanse , sier Nilsen.
BT160819 Stephan har brukt all sin kompetanse , sier Nilsen.
AP160819 Stephan har brukt all sin kompetanse , sier Nilsen.
AP160819 Stephan har brukt all sin kompetanse , sier Nilsen.
AP160817 Innovasjon Norge : - Vi har kompetanse
AP160817 IT-gründer Hegerstrøm fortsetter jakten på de riktige hodene, men er enig i at det er mer enn bare mangel på kompetanse som hindrer vekst i Norge.
SA160815 - I mange grupper er det også standard i stua, særlig kombinert med andre ting som løfter frem for eksempel kompetanse om design eller grei økonomi.
BT160815 Voldtektssaker krever god politifaglig kompetanse , interesse og engasjement.
BT160815 En god etterforskning krever god politifaglig kompetanse , interesse og engasjement fra dem som jobber med saken, men det er ikke alltid til stede.
AP160815 - I mange grupper er det også standard i stua, særlig kombinert med andre ting som løfter frem for eksempel kompetanse om design eller grei økonomi.
AP160811 - Det handler blant annet om kompetanseoverføring til andre deler av vår bransje, om styrking av egen kompetanse og om prosjekter knyttet til musikkeksport.
SA160808 I SFO er det hverken et klart, nasjonalt krav til pedagogisk kompetanse hos de ansatte eller eller til innholdet i SFO, sier Løndal.
FV160808 I SFO er det hverken et klart, nasjonalt krav til pedagogisk kompetanse hos de ansatte eller eller til innholdet i SFO, sier Løndal.
BT160808 I SFO er det hverken et klart, nasjonalt krav til pedagogisk kompetanse hos de ansatte eller eller til innholdet i SFO, sier Løndal.
AP160808 I SFO er det hverken et klart, nasjonalt krav til pedagogisk kompetanse hos de ansatte eller eller til innholdet i SFO, sier Løndal.
AP160727 Når planene blir liggende i skuffen, går de ut på dato, og vi mister både informasjon og kompetanse , sier Hovland.
SA160722 Jeg har dratt nytte av mye kompetanse og mye erfaring fra et proft miljø og proffe utøvere.
AP160722 Jeg har dratt nytte av mye kompetanse og mye erfaring fra et proft miljø og proffe utøvere.
BT160715 Vårt fokus er først og fremst å sikre at bedriftene ser nytten av å beholde verdifull kompetanse , og legger et karriereløp som stimulerer seniorer til å tilegne seg ny kunnskap.
BT160715 Gode og langvarige kunderelasjoner og solid kompetanse har vist seg å være svært verdifullt overfor både næringslivs - og privatkunder.
BT160715 Det er et samfunnsansvar å bruke og videreutvikle seniorenes kompetanse .
BT160701 Ett av våre hovedinnspill er at vi mener undervisningens status må heves, i hovedsak gjennom satsing på foreleseres kompetanse til å undervise og belønne disse gjennom deres karriere for å utvikle og lede gode studietilbud.
FV160627 En årsak er at det er mange selvoppnevnte ernæringseksperter uten tilstrekkelig faglig kompetanse som deler tips, sukker Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
SA160626 En årsak er at det er mange selvoppnevnte ernæringseksperter uten tilstrekkelig faglig kompetanse som deler tips, sukker Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
BT160626 En årsak er at det er mange selvoppnevnte ernæringseksperter uten tilstrekkelig faglig kompetanse som deler tips, sukker Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
AP160626 En årsak er at det er mange selvoppnevnte ernæringseksperter uten tilstrekkelig faglig kompetanse som deler tips, sukker Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ).
NL160621 Vi vil også fortsette det tverrpolitiske samarbeidet i Hovedutvalg for kompetanse og fylkestinget, og samtidig takke for det gode samarbeidet som har vært.
NL160621 Jeg hadde håpet på at et samlet Hovedutvalg for kompetanse ( HUK ) og et nesten enstemmig fylkesting skulle kunne skape ro og trygge rammer for videre arbeid.
NL160621 Ikke alle har vært så heldige som oss medlemmer i hovedutvalget og fylkestinget, og har tilgang på fylkesrådmannens kompetanse og utredninger.
AP160620 - Kolonihagen er drevet at et ekte ønske om å endre verden og det kan Rema 1000 virkelig gjøre med sin kunnskap, kraft og kompetanse , og ikke minst muligheten til å nå utrolig mange kunder, sier Engdahl.
AP160617 Vår utfordring er dermed å tilby råvarer og kompetanse av eksepsjonell kvalitet.
AP160617 KUNNSKAP : - Det finnes en unik kompetanse mellom disse veggene, sier Kenneth Bergman i Östermalms Saluhall.
AP160617 Og ved å flytte på disse styrkene mister de sin kompetanse med lokalkunnskap. ) ¶
SA160610 Vi vet at han sitter med mye erfaring og kompetanse som vil komme til nytte i vårt arbeid, sier kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping Tonje Sagstuen.
FV160610 Vi vet at han sitter med mye erfaring og kompetanse som vil komme til nytte i vårt arbeid, sier kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping Tonje Sagstuen.
AP160610 Vi vet at han sitter med mye erfaring og kompetanse som vil komme til nytte i vårt arbeid, sier kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping Tonje Sagstuen.
AP160603 De trengte bare å snakke med en person som har god kompetanse på barn og ungdom.
NL160531 ¶ Ungdom er framtiden og våre ungdommer fortjener gode utdanningstilbud som gir både kompetanse og kunnskap.
NL160531 Det er viktig at Finnmark finner egne løsninger for oppbygging av kompetanse tilpasset bo- og næringsstrukturen.
BT160531 Men nå er fundamentet i sosial kompetanse truet, truet av trangen til å gjøre det godt.
SA160521 Økt kompetanse hos helsepersonell og personer som arbeider med barn og unge i skole og barnehage er viktig slik at gode vaner og matglede kan innarbeides tidlig og overvekt og fedme forebygges, sier Skyvulstad.
BT160521 Økt kompetanse hos helsepersonell og personer som arbeider med barn og unge i skole og barnehage er viktig slik at gode vaner og matglede kan innarbeides tidlig og overvekt og fedme forebygges, sier Skyvulstad.
AP160521 Økt kompetanse hos helsepersonell og personer som arbeider med barn og unge i skole og barnehage er viktig slik at gode vaner og matglede kan innarbeides tidlig og overvekt og fedme forebygges, sier Skyvulstad.
SA160514 med svært tekniske oppgaver som krever veldig ulike typer kompetanse .
BT160502 Debatten om skolematematikkens begredelige status og hvordan elevenes kunnskaper og eksamensresultater kan heves, har i stor grad dreid seg om å heve lærernes kompetanse .
FV160420 Noe av det som er så fascinerende med å bo her, mener Klaveness, er at det samler seg så mye folk med ulik kompetanse .
SA160419 Noe av det som er så fascinerende med å bo her, mener Klaveness, er at det samler seg så mye folk med ulik kompetanse .
BT160419 Noe av det som er så fascinerende med å bo her, mener Klaveness, er at det samler seg så mye folk med ulik kompetanse .
AP160419 Noe av det som er så fascinerende med å bo her, mener Klaveness, er at det samler seg så mye folk med ulik kompetanse .
SA160418 Plassere ansvar : Det skal understrekes at det er skoleeier som har ansvaret for at de som arbeider i skolen kjenner regelverket og har kompetanse om hvordan de skal fremme et trygt og godt skolemiljø og arbeide mot mobbing.i ¶
SA160418 Fylkesmennene skal styrkes : Fylkesmannsembetene skal styrkes, slik atdehar kompetanse og kapasitettil å ta unna mobbesakene.
SA160418 For det første må man bygge kompetanse og satse veldig på at man lærer seg teknikker og systemer mot mobbing.
SA160418 - Regelverket tydeliggjøres, ansvar plasseres, skolene får handlingsplikt, det skal gis bøter dersom skolene ikke hurtig følger opp med tiltak, og de voksne i skolen skal få styrket sin kompetanse i forebygging av og håndtering av mobbing, skriver Thorsen.
AP160418 Styrket kompetanse i antimobbearbeid hos alle som jobber i barnehage, skole og kommune.
AP160418 Argumentene for å la Barneombudet overta, var blant annet at Barneombudet er godt kjent av barn og unge og at de har god kompetanse på feltet.
SA160405 Det sier seg selv at det er bra for laget at vi beholde ham og hans kompetanse .
AP160405 Det sier seg selv at det er bra for laget at vi beholde ham og hans kompetanse .
AP160403 - Vi har kommet dem i møte på det og funnet en modell som vi mener balanserer både disse partenes behov for å beholde kompetanse med andre bedrifters behov for arbeidskraft andre steder.
AP160403 Selv ser han for seg at de inngår treårige avtaler, slik at kommunene kan ruste opp ulike sektorer med nødvendig kompetanse - og han ønsker en gjennomgang av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.
AP160330 - Nei, men det er kompetanse i administrasjonen som burde fanget opp dette.
DA160323 Det er en arbeidsintensiv næring som stiller lave krav til utdanning og formell kompetanse , og verken kan eller bør hylles som den « nye oljå ».
SA160321 Ved å ta bort muligheten til å ta master i spesialpedagogikk i lærerutdanningene, vil kommunene få større problem med å sikre PPT god nok kompetanse .
SA160321 Tjenesten er lovpålagt, og den enkelte kommune har ansvar for at den har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse .
SA160321 Skal vi lykkes med intensjonen om inklusjon, trenger vi både kompetanse i fag, pedagogikk og spesialpedagogikk.
SA160321 Kommunene vil få større problem med å sikre PPT god nok kompetanse .
SA160321 Flere kommuner har problem med å rekruttere fagpersoner med rett kompetanse til PPT.
SA160321 Er det gjennomtenkt å svekke muligheten for inklusjon ved å gi lærerne mindre kompetanse til å møte og tilrettelegge for de elevene vi ønsker å inkludere ?
SA160321 Er det gjennomtenkt å svekke muligheten for inklusjon ved å gi lærerne mindre kompetanse ?
SA160321 Elever henvises fordi skolene ikke har tilstrekkelig kompetanse til gi elevene tilpasset opplæring.
SA160321 Dagens åpning for å ta en master i spesialpedagogikk som del av eller etter grunnskolelærerutdanningen har gitt mulighet til å integrere spesialpedagogisk kompetanse i ordinær opplæring.
AP160316 Torbjørn Smidt er IT-utdannet, men har slitt med å vise hvilken kompetanse han faktisk har.
AP160316 Og han kan ikke si med sikkerhet om han vil passe inn et sted, eller om hans kompetanse eller kunnskapsnivå er god nok for en arbeidsgiver i en intervjusituasjon. †" Det er det å få komme innenfor døren og bevise hva jeg kan som er terskelen for meg.
AP160315 Revisjonen konstaterer en mangel på kompetanse på signalanlegg, noe som kan føre til at planlagt vedlikeholdsarbeid ikke blir gjort.
AP160315 Men Riksrevisjonen er på ingen måte imponert over JBV arbeid og kompetanse her.
AP160315 Mangler kompetanse på signalanlegg ¶
AP160312 Da blir ansatte mer og mer opptatt av å bygge CV og jobbe flere steder for å styrke sin kompetanse og bygge karriere.
AP160312 †" Vi ser at flere og flere bedrifter leier inn spesialisert kompetanse for kortere oppdrag, sier Jagge.
SA160309 Feil innen tjenestene, mangelfull faglig kompetanse og mangelfullt samarbeid med andre tjenester er også dokumentert gjennom de seinere år av både Helsetilsynet, Riksrevisjonen og Flatø-utvalget.
AP160307 En barnehusansatt med kompetanse på barns psykiske helse lytter også til avhørene og vil være tilgjengelig for råd og støtte underveis.
SA160304 Bredden i dagens forventinger og oppgaver gjør at Arkivverkets kompetanse , faglighet og kultur nødvendigvis må bli bredere enn før.
DA160303 Det er mange grelle eksempler på at eldre er blitt skrevet ut altfor tidlig fra sykehus og sendt til kommuner som ikke har kompetanse til å ta hånd om syke eldre, svarer Bunæs.
AP160303 De tre partiene som ble enige, mener at små sykehusene kan spesialisere seg og bli fyrtårn for enkeltområder ut ifra kompetanse og pasientenes behov.
AP160303 Akuttsykehusene vil etter som lokale forhold tilsier det, ha ulik kompetanse og systemer for vurdering, stabilisering og håndtering av akutte hendelser.
AP160301 Dekningen i norske medier preges av svak kompetanse på nyere polsk historie.
BT160229 Hun sier at skolen den gang ikke hadde nok kompetanse på problemstillinger knyttet til transpersoner og kjønnsidentitet.
AP160229 Tre av de sju medlemmene må øremerkes personer med juridisk, teknologisk eller EOS-faglig kompetanse , og antall medlemmer med politisk bakgrunn bør reduseres tilsvarende, foreslår Solbakken-utvalget.
AP160229 Stortingets kontrollutvalg for hemmelige tjenester bør få utvidet innsynsrett, styrket teknologisk kompetanse og en leder på heltid, foreslår utvalget som har evaluert EOS-utvalget.
SA160228 Hallén fremhevet særlig at arbeidsmarkedet sørger for at kompetanse koster.
AP160228 Hallén fremhevet særlig at arbeidsmarkedet sørger for at kompetanse koster.
SA160226 Forutsetningen er at de som skal veilede om og skrive ut prevensjon har tilstrekkelig opplæring og kompetanse , sier leder Marit Lieng i NGF.
FV160226 Forutsetningen er at de som skal veilede om og skrive ut prevensjon har tilstrekkelig opplæring og kompetanse , sier leder Marit Lieng i NGF.
AP160226 Forutsetningen er at de som skal veilede om og skrive ut prevensjon har tilstrekkelig opplæring og kompetanse , sier leder Marit Lieng i NGF.
SA160224 Økonomi, vandel og kompetanse
SA160224 For å kunne ta ut eget drosjeløyve, stilles det krav til økonomi, vandel og kompetanse .
AP160223 - Det er viktig med ansatte med god relasjonell kompetanse som skaper trygge klassemiljø der alle inkluderes og verdsettes, og så må du ha ansatte som tar ansvar for utvikling av godt skolemiljø og umiddelbart melder fra til ledelsen om mobbesaker.
SA160222 Lik kompetanse
AP160222 Lik kompetanse
AP160211 Sykehusene må arbeide mer i team og fordele oppgaver og kompetanse bedre.
AP160208 - I stortingsmeldingen som kommer til våren, ønsker vi å lovfeste et krav til norskspråklig kompetanse blant ansatte i barnehager, forteller han.
AP160206 Vi har stor kompetanse i teamet vårt.
DA160205 » Ønsker ikke en bedrift best mulig kompetanse i en besparingsperiode ?
DA160205 Dette står for meg som forunderlig, når det i « Kvalitetsplanen for Stavangerbarnehage 2016-2019 » står skrevet : « Et godt barnehagetilbud for alle barn avhenger av personalets kompetanse .
DA160205 » Ønsker ikke en bedrift best mulig kompetanse i en besparingsperiode ?
DA160205 Dette står for meg som forunderlig, når det i « Kvalitetsplanen for Stavangerbarnehage 2016-2019 » står skrevet : « Et godt barnehagetilbud for alle barn avhenger av personalets kompetanse .
SA160202 Noen ganger får man tak i ildsjeler som stiller opp allikevel, men ønsker vi kompetanse , må vi være villig til å betale for den.i ¶
SA160202 Leder bør ha kompetanse til å lede.
SA160202 Jeg stiller sterke spørsmålstegn ved hvilken kompetanse som stilles til barnevernleders rolle.
AP160131 Jeg ser for meg noen som kan ha glede og nytte av å være tilknyttet Konserthuset, med alt det vi har av saler, rom, utstyr, erfaring og kompetanse .
AP160131 Jeg ser for meg noen som kan ha glede og nytte av å være tilknyttet Konserthuset, med alt det vi har av saler, rom, utstyr, erfaring og kompetanse .
AP160130 Vi har studert FRIGO inngående og observerer høy kompetanse , god gjennomføringskraft og ikke minst en smittsom entusiasme.
AP160130 - Vi har god kompetanse på flere områder, og skal nå snakke med barn og unge for å finne ut hva de kan tenke seg, sier Eriksen.
FV160127 Vær også oppmerksom på at megleren mest sannsynlig ikke har kompetanse på bygg.
BT160126 Vær også oppmerksom på at megleren mest sannsynlig ikke har kompetanse på bygg. 8.
AP160126 Vær også oppmerksom på at megleren mest sannsynlig ikke har kompetanse på bygg.
AP160119 ivalSkandinavisk Playbackteater StudioPøbelkompanietSidsel PapeStatsteateretTeater VildenveiTekstLab v/ArtxchangeTh'LineUngt EntreprenørskapUngdomssymfonikerne Heidi Jessen Krogh Sundbø Entertainment Norsk KulturhusnettverkStiftelsen Oslo Barnemuseum Act2 forumteater, SAFIR Ashoka Scandinavia Atlas Kompetanse ASBarnas PlattformBbold BRIK VideobaseCchangeChangeLABCornelia Stiftelsen Design Management ( Simon Oldani
AP160117 Sjekk ut hvilken bakgrunn og kompetanse du vil bli møtt med.
DA160115 De mest høy utdanning og kompetanse kommer seg raskere ut i arbeid.
DA160115 De mest høy utdanning og kompetanse kommer seg raskere ut i arbeid.
SA160111 Dessuten har vi mest kompetanse og erfaring på dette.
AP160111 - Men vi ser likevel at vi har kompetanse på å snu oss raskt rundt.
AP160111 Dessuten har vi mest kompetanse og erfaring på dette.
BT160107 Det handler om kompetanse .
NL160105 Flere tar lederansvar, og flere mener de har kompetanse til å gjøre noe med muligheter som skulle dukke opp.
NL160105 Entreprenørskap som kompetanse trengs ikke bare for dem som skal starte egen bedrift.
AP160104 Eriksen synes skolens ledelse legger opp til god håndtering av situasjonen ved å møte elevene med forberedte lærere - som blir styrket med annen nødvendig kompetanse når skolen starter i morgen.
AP160104> Eriksen synes skolens ledelse legger opp til god håndtering av situasjonen ved å møte elevene med forberedte lærere - som blir styrket med annen nødvendig kompetanse når skolen starter i morgen.
AP160104> target="avis" href= Eriksen synes skolens ledelse legger opp til god håndtering av situasjonen ved å møte elevene med forberedte lærere - som blir styrket med annen nødvendig kompetanse når skolen starter i morgen.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= Eriksen synes skolens ledelse legger opp til god håndtering av situasjonen ved å møte elevene med forberedte lærere - som blir styrket med annen nødvendig kompetanse når skolen starter i morgen.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Eriksen synes skolens ledelse legger opp til god håndtering av situasjonen ved å møte elevene med forberedte lærere - som blir styrket med annen nødvendig kompetanse når skolen starter i morgen.