DA171222 Hvis du leser Det nye testamentet, Lars, og legger det ved siden av Det kommunistiske manifest, så er verdibeholdningen lik.
DA171211 De eneste protestene kom fra Norges Kommunistiske Parti ( NKP ) og Norsk leieboersamband.
DB171210 Mange av Alwines beboere mistet jobben, og nå er bare 20 av dem igjen på småstedet som tidligere lå i det kommunistiske Øst-Tyskland ( DDR ).
VG171207 Vladimir Lenin sa i ettertid : « Hvis du skraper i rødlakken på mine kommunistiske kommisærer, kommer du fort inn på blåfargen til Tsarens kansellister ! » « Putin styrer ved hjelp av angst ! », sa Interfax-grunderen Vjatsjeslav Tèrekhov til meg i 2011, da Putin var statsminister.
SA171205 Nasjonalistiske og kommunistiske politikere i den russiske Dumaen var lynraskt ute med å kreve at Russland ikke deltar i OL.
BT171205 Nasjonalistiske og kommunistiske politikere i den russiske Dumaen var lynraskt ute med å kreve at Russland ikke deltar i OL.
AP171205 Selv da Mikhail Gorbatsjov var blitt generalsekretær i Sovjetunionens kommunistiske parti, tok han og hans kone Raisa alvorlige samtaler utendørs av frykt for avlytting, skriver han i sin siste bok.
AP171205 I sin siste memoarbok forteller Gorbatsjov også hvordan det uhyggelige forfølgelsesvanviddet, som var senskaden fra Stalin-tiden, også preget ham etter at han selv var blitt generalsekretær i Sovjetunionens kommunistiske parti.
AP171205 Nasjonalistiske og kommunistiske politikere i den russiske Dumaen var lynraskt ute med å kreve at Russland ikke deltar i OL.
AA171205 Nasjonalistiske og kommunistiske politikere i den russiske Dumaen var lynraskt ute med å kreve at Russland ikke deltar i OL.
DB171203 - Albania er Syden uten å være Syden, sier Beatriz Rivera i turoperatøren Apollo, som er det eneste av de store norske pakkereise-operatørene som arrangerer charterreiser til det før så lukkede kommunistiske landet mellom Montenegro og Hellas.
AP171130 Mener at myndighetene bryter kommunistiske idealer ¶
AP171129 Kommunistiske opprørere har kjempet mot den filippinske regjeringen siden slutten av 1960-tallet, noe som gjør bevegelsen til en av de eldste venstreorienterte opprørsgruppene i Asia.
DB171128 Der gikk han også løs på Nord-Koreas kommunistiske statsprosjekt, for så å henvende seg direkte til Kim Jong-un.
DA171124 I den kanskje mest skjellsettende performancen før « The Artist is Present », « Lips of Thomas », skar hun den kommunistiske stjernen inn i huden på magen med et barberblad.
DA171124 Hun er datter av to partisanere fra den andre verdenskrig, et heltepar som var høyt oppe i det kommunistiske partiet.
DA171124 Ja, det var TV-bilder av kommunistiske maktdemonstrasjoner på Den røde plass i Moskva, kyssende gamle menn og krysserraketter i uskjønn forening, og det var en cowboy i Det hvite hus.
DB171122 Og det var den rollen som ikke skulle gjentas 600 år etterpå, da det skulle gjøres opp i Jugoslavia etter den kommunistiske diktatoren Josip Broz Titos død.
AP171111 Blant lederne på listen over de eldste og mektigste som ikke behøver å bekymre seg for gjenvalg, med eller uten fusk, er Cubas kommunistiske president Raúl Castro ( 86 ).
DA171110 Så... ikke det kommunistiske manifest, altså ?
DN171108 Xi Jinping ble gjenvalgt som Kinas president på den kommunistiske partikongressen nylig.
DA171108 Nå krever han at LO tar et oppgjør med kommunistiske partier og symboler i 1. mai-toget.
DA171108 Han spør om LO kan vurdere å nekte det kommunistiske partiet NKP oppstilt plass i 1. mai-toget, og ber om at vakter skal slå ned på bruk av symboler som stjerner, hammer og sigd i toget og ved arrangementet på Youngstorget.
AA171108 Xi Jinping ble gjenvalgt som Kinas president på den kommunistiske partikongressen nylig.
VG171107 ssige dumheter som knapt kan tilgis, og ja, norske partier til venstre i landskapet har flørtet med leninistiske ideer og aldri helt klart å ta ut nødvendig avstand til de grunnleggende bestanddeler som utgjør kommunismen som politisk teori ( der ideen om sosialisme kun er et steg på veien mot det kommunistiske nirvana ).
VG171107 Tvert i mot, så ble Sovjetunionen en klassisk imperialistmakt, som tvang det menneskefiendtlige systemet sitt på folkene i satellittstatene i Øst- og Sentral-Europa, og holdt en jernhånd over dem helt til Mikhail Gorbatsjovs lille åpning, perestrojka og glasnost, førte til at det kommunistiske byggverket falt som et korthus i flau vind.
VG171107 Det samme gjelder senere kommunistiske revolusjoner, med Maos kinesiske variant som den blodigste av dem alle, for ikke å snakke om Pol Pots psykopatiske eksperiment på et helt folk i « Demokratisk Kampuchea », tidenes mest bisarre og misvisende statsnavn.
VG171107 århundrets største geopolitiske katastrofe, og Lenin fungerer, bisart nok, fortsatt som et slags flagg, et symbol, som styrker Russlands enhet, selv blant dem som mener landet bør sette en tykk strek over det kommunistiske eksperimentet en gang for alle.
VG171105 Det kommunistiske partiet er fortsatt en viktig stemme i Russland nesten tre tiår etter oppløsningen av Sovjetunionen - selv om partiet er på sidelinjen i forhold til president Vladimir Putins parti Det forente Russland.
VG171105 november markere dagen i 1917 da kommunistiske styrker avskaffet det russiske keiserriket.
VG171105 100-ÅRSMARKERING : Tirsdag er det 100 år siden det det russiske keiserriket ble avskaffet av kommunistiske styrker.
AP171104 Samtidig kjenner han sterk sympati for hele det kommunistiske prosjektet.
AP171104 Han har jaktet på essensen av den mislykkede kommunistiske staten, og han finner den i tolkningen av sovjetisk arkitektur, altså i bygninger som ble oppført i perioden mellom 1917, da kommunistene tok makten, og frem til oppløsningen i 1991.
AP171101 Michalina Wislocka var den mest kjente og anerkjente sexologen i datidens kommunistiske Polen.
DB171028 - De hadde kommunistiske flagg, røde masker og bengalske lys.
DB171028 ( Dagbladet ) : Det var organisasjonen Tjen Folket som arrangerte demonstrasjonen - som var ment å markere at det er 100 år siden den kommunistiske Oktoberrevolusjonen i Russland.
DB171027 Som et forsøk på å styrte regimet på Cuba, vurderte CIA å sende flygeblader over Cuba med en rekke navn på kommunistiske ledere, og dersom man drepte eller utleverte noen av de navngitte personene, ville man få en belønning, står det i dokument.
DB171027 Ifølge dokumentet, vurderte også CIA å drepe den indonesiske og kommunistiske presidenten Sukarno, skriver The Guardian.
VG171025 Rent bortsettfra at den kommunistiske maktovertakelsen var udemokratisk, aldri hadde noen intensjon om å bli demokratisk, rettferdiggjorde « nødvendig » vold mot opponenter, « inspirerte » til liknende maktovertakelser i en rekke andre land, medførte den også forringelse - og forkortelse - av livene til hundrevis av millioner menne
DB171025 Han har også vært forbundet med Kinas kommunistiske ungdomsliga ( en av flere organisasjoner innad i kommunistpartiet. red.anm. ), sier Hans Jørgen Gåsemyr.
AP171025 Etter borgerkrigen hadde ledelsen av den røde armeen rømt over grensen og grunnla der på Sovjet-siden Finlands kommunistiske parti, som var forbudt i Finland.
VG171024 Bakgrunn : Slik ser det kommunistiske Kina ut i dag ¶
AP171024 Endelig ble det klart, det som verdens Kina-kjennere lenge har lurt på : Skulle navnet Xi Jinping bli en del av charteret til Det kommunistiske parti ( KKP ) ?
DA171021 Tyskland hadde aldri hatt en kvinnelig kansler før, og hvem skulle trodd at en beskjeden protestantisk kvinne fra DDR, det kommunistiske Øst-Tyskland, som attpåtil var barnløs og skilt, skulle bli leder for Vest-Tysklands mektige kristendemokratiske parti CDU, og så kansler i Forbundsrepublikken.
DA171021 Hun var også med i den kommunistiske ungdomsbevegelsen, slik unge gjerne var den gangen, og som var nødvendig for å studere på universitetet.
AP171021 Denne bondefascismen var runnen av hjemlig grunn og vendte seg voldelig mot finsk arbeiderbevegelse, og særlig den kommunistiske delen av den.
AP171019 Rent bortsett fra at jeg ikke har hørt om kaviardiplomati knyttet til andre medlemsland enn Aserbajdsjan, vil jeg hevde at medlemskapet i Europarådet for de tidligere i hovedsak kommunistiske republikkene har vært det største samfunnsomformende prosjekt i demokratisk retning i Europas nyere etterkrigshistorie.
AA171019 Den dannet grunnlaget for en union av kommunistiske diktaturstater øst i Europa, med smitteeffekt til Latin-Amerika, Cuba, Korea og Vietnam - for ikke å glemme Kina med Maos form for kommunisme og brutale tyranni.
NL171017 Vi vet at gjennomføringen av et kommunistiske system for utvikling etter den russiske revolusjonen førte til bedre levekår for store deler av befolkningen i det som ble Sovjetunionen, men kostet himmelropende dyrt i form av de mange millioner som ble sendt til leire for å utføre tvangsarbeid for økonomisk utvikling.
DB171016 PETERSBURG ( Dagbladet ) : Den fremste intellektuelle dissidenten i det en gang « kommunistiske » Øst-Europa, Václav Havel - mannen det er Nobelkomiteens største unnlatelsessynd og ikke ha gitt fredsprisen, og fred være med hans rastløst kjederøykende minne - sa en gang : ¶
DA171012 Han var den unge, teknisk begavede og ikke-kommunistiske Milorg-mannen som gikk til partisanene i den kommunistiske Osvald-gruppa.
DB171011 - Hvis det kommer en rakettest tirsdag eller i løpet av de neste par ukene, vil det være et slag i ansiktet på Kinas leder Xi Jinping, som nå er fullt opptatt med å forberede Kinas Kommunistiske Partis viktige 19. partikongress, som skal åpne 18. oktober.
VG171009 Men altså : De kommunistiske og sosialistiske revolusjonene ( Fidel ble kommunist først noen år etter revolusjonen, men det er en annen historie ) i det forrige århundret var alle historiske feilskjær, for å si det avmålt.
VG171008 Han fikk siden flere andre ministerposter, men kom etter hvert i opposisjon til Castros sovjetvennlige og kommunistiske politikk.
AP171008 Han fikk siden flere andre ministerposter, men kom etter hvert i opposisjon til Castros sovjetvennlige og kommunistiske politikk.
DB171007 Ifølge ham selv var han skolens pøbel, og ikke skikket til å bli pioner, den kommunistiske barneorganisasjonen der alle som skikket seg var medlemmer.
NL171005 Eventyret gikk over, og med framveksten av fascismen og etter hvert Hitlers nazisme ble hans kommunistiske standpunkter tydelige.
DB170925 Han vurderer nok grundig hva han skal gjøre, samtidig som han trolig ønsker ro rundt Kinas kommunistiske partis 19. partikongress, som skal begynne den 18. oktober, sier Tønnesson og fortsetter : ¶
AP170925 Resultatet avdekker et stort skille mellom de områdene som tilhørte det gamle Vest-Tyskland og de som tilhørte det kommunistiske øst.
DA170923 Historien om Angela Merkel er historien om jenta som vokste opp i det kommunistiske øst, og som mange år senere steg til topps i politikken i et samlet Tyskland.
VG170922 » Det er ingen overdrivelse å hevde at Ny Tid i hovedsak hadde større sympati for kommunistiske diktaturer enn vestlige demokratier.
DB170920 Det er jo ikke akkurat noen nyhet at det kommunistiske regimet i Beijing driver en systematisk forfølgelse av opposisjonelle innad i landet.
DA170919 Norges Kommunistiske Parti : 0,0 - 308.
DB170912 Norges Kommunistiske Parti 308 ¶
DB170903 Dette var diktator Nicolae Ceausescu kommunistiske drøm.
DB170824 Det sovjetiske koloniveldet og den kommunistiske diktaturtiden var ille.
DB170822 Markedsreformer og « demokrati » - i anførselstegn, for anledningen - betydde for folk flest kaos, tap av trygge arbeidsplasser, eksplosjon av åpen vold og lovløshet, og en ideologisk selvpisking, der det som hadde vært rammene rundt menneskenes liv, det kommunistiske systemet, skulle kritiseres og tas avstand fra.
VG170812 Quislings Nasjonal Samling fikk aldri mer enn 2,2 prosents oppslutning ved Stortingsvalg i 30-åra, og den kommunistiske revolusjonen ble aldri noe av.
DB170811 Den kinesiske engelskspråklige avisa Global Times, hovedorganet for det kinesiske kommunistiske parti, skriver om to ulike muligheter, dersom et av landene skulle ta militære grep.
DB170808 Nord-Korea har en lang tradisjon i å få mye for ingenting, fra den tida da det kunne spille de kommunistiske stormaktene Sovjetunionen og Kina ut mot hverandre.
VG170804 Man hadde først og fremst dissidenter fra kommunistiske diktaturer i tankene.
DN170801 Tysklands finansminister sammenligner Tyrkia med kommunistiske DDR ¶
DA170801 De sammenligner det med stengningen av USAs diplomatiske tilstedeværelse i landet etter den kommunistiske revolusjonen i 1917.
DN170721 Tysklands finansminister sammenligner Tyrkia med kommunistiske DDR ¶ ¶
DN170721 | Tysklands finansminister sammenligner Tyrkia med kommunistiske DDR ¶
DB170721 Bortsett fra kampen mot de kommunistiske spøkelsene som Kaczynski ser, så handler selvsagt de radikale endringene av domstolene som regjeringen forbereder, om politisk makt.
AA170721 | Tysklands finansminister sammenligner Tyrkia med kommunistiske DDR ¶
AA170719 Regjeringen beskylder kommunistiske geriljakrigere fra New People's Army ( NPA ) for å stå bak angrepet.
VG170708 Walesa var leder for en massiv streik mot de kommunistiske myndighetene i Polen i 1980, en demonstrasjon som ble grunnlaget for bevegelsen Solidaritet.
VG170708 Norges Kommunistiske Parti er også i varmen igjen med 3 representanter, etter fire år utenfor Stortinget.
VG170707 VALGDAGEN 1949 : Listebærere fra Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og Norges Kommunistiske Parti.
VG170707 Fra forrige valg går Norges Kommunistiske Parti ned fra 11,9 til 5,8 prosent av stemmene - og fra 18 til null representanter på Stortinget.
VG170706 Historiker og SV-politiker Hans Olav Lahlum tror et samarbeid mellom Ap og Norges Kommunistiske Parti ( NKP ) ville ha tatt slutt tidsnok til at Norge hadde rukket Nato-toget.
DB170704 Det vi bør lær er nettopp faren med å være enøyd ; fokuset som var på den kommunistiske faren.
AP170704 Frp-politikere på Stortinget dominerer den nye vennegruppen for det kommunistiske Kina.
AP170704 Frp-politikere på Stortinget dominerer den nye vennegruppen for det kommunistiske Kina.
VG170703 Historikere hevder at 100 millioner mennesker har strøket med i kommunistiske stater.
VG170703 Egentlig kunne vi stoppet her, for myrderiene satte standarden for den terror som skulle bli vannmerket i alle fremtidige kommunistiske regimer.
VG170703 Disse to betegnelsene skulle senere bli brukt i alle kommunistiske diktaturer når man ville forfølge og myrde motstandere av regimet.
DB170703 Tønnesson sier at Xi helst vil unngå en åpen krise i forholdet til USA fram til Kinas Kommunistiske Partis 19. kongress, som trolig blir avholdt i november.
AP170701 Etter samlingen av det kommunistiske øst og det demokratiske vest lyktes Kohl med å dempe nabolandenes frykt for et sterkt Tyskland.
AA170701 Etter samlingen av det kommunistiske øst og det demokratiske vest lyktes Kohl med å dempe nabolandenes frykt for et sterkt Tyskland.
AP170630 Det verste scenario er at det kommunistiske regimet temmelig snart, under den harde linjen til president Xi Jinping, tvinger gjennom ett land, ett system.
VG170626 Xiaobo var lenge kjent som en frittalende kritiker av Kinas kommunistiske parti og var aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989, noe som førte til at han ble fengslet to år senere.
VG170626 Liu var lenge kjent som en frittalende kritiker av Kinas kommunistiske parti og var aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989, noe som førte til at han ble fengslet to år senere.
DB170626 I et innlegg i The Guardian appellerer hun til britiske myndigheter om å sørge for at Xi Jinping og det kommunistiske regimet i Beijing overholder sin del av fellesavtalen fra 1997 om Hongkongs friheter.
VG170622 Partibiograf Frank Rossavik  har omtalt SVs tilnærming  til de sosialistiske landene som « et fikenblad for mer eller mindre klar støtte til Sovjetunionen og den kommunistiske blokken ».
DA170621 Alliansen besto av SF, Norges Kommunistiske Parti ( NKP ) og en venstreopposisjon fra Arbeiderparti.
NL170620 Eksempler på den kommunistiske ideologien der enkeltindividenes private behov måtte underordnes fellesskapets.
DB170620 Fra hjemlandet er de vant til offentlige helsetjenester uten egenandeler, til dels en arv fra kommunistiske tider.
DB170619 Washington hadde kuttet diplomatiske forbindelser med Cuba i 1961, to år etter at kommunistiske opprørere, ledet av Fidel Castro, styrtet Fulgencio Batista under den cubanske revolusjon.
DB170612 Faren fra fascister og nasjonalister ignorerte man i forhold til den kommunistiske faren.
VG170602 Men det er et stort paradoks at klima i møtene mellom den kommunistiske ettpartistaten og demokratiske europeiske land vil være bedre enn da Trump besøkte Europa for en uke siden.
DA170530 - Da bransjen i 2004 møtte stor innvandring fra tidligere kommunistiske land, der arbeiderne hadde negative erfaringer med fagforeninger og lite erfaring med å handle kollektivt, så bidro det til å forskyve den maktbalansen som arbeiderbevegelsen hadde kjempa fram på arbeidsmarkedet, mener Bals.
DB170529 Norge har siden 2001 tilrettelagt for forhandlinger mellom den kommunistiske opprørsbevegelsen NDFP og filippinske myndigheter.
BT170527 Mange av demonstrantene bar flagg og hadde skjerf over ansiktet med det kommunistiske hammer-og-sigd-symbolet.
AP170527 Mange av demonstrantene bar flagg og hadde skjerf over ansiktet med det kommunistiske hammer-og-sigd-symbolet. | 16-årige Jakob Ingebrigtsens superløp begeistret de britiske kommentatorene : - Det er utrolig !
AA170527 Mange av demonstrantene bar flagg og hadde skjerf over ansiktet med det kommunistiske hammer-og-sigd-symbolet. ( ©NTB ) ¶
DB170522 Oversatt betyr juche selvberging, og ble brukt som et argument for blant annet en uavhengig utenrikspolitikk, som betydde at Nord-Korea i praksis spilte de kommunistiske gigantene Sovjetunionen og Kina ut mot hverandre.
DB170519 Den såkalte « kinesiske brannmuren » er blitt heftig kritisert og til dels latterliggjort i vestlige demokratier, fordi den stenger ute og sensurerer nyheter og ideer som ikke gagner Kinas kommunistiske ledere.
DB170512 Og når alle kommunistiske land i Europa stenges ute av konkurransen, da er det ikke storpolitikk.
AP170512 I bydelen Mitte, i hjertet av den tyske hovedstaden, ligger City Hostel Berlin i en typisk murbygning fra det som en gang i tiden var kommunistiske Øst-Berlin.
AP170509 Demokratisk østasiatisk land sør på den koreanske halvøy, avgrenset av den demilitariserte sonen mot det kommunistiske Nord-Korea og med kyst mot Gulehavet og Japan-havet.
DB170508 Vivian Hancock-Nunn, kodenavn M/7, var en advokat som jobbet som en MI5-agent dypt inne i den kommunistiske bevegelsen, og ga gratis juridiske råd til kommunistiske partipublikasjoner.
DB170508 Vivian Hancock-Nunn, kodenavn M/7, var en advokat som jobbet som en MI5-agent dypt inne i den kommunistiske bevegelsen, og ga gratis juridiske råd til kommunistiske partipublikasjoner.
DB170508 Knight rekrutterte Roberts for å infiltrere det kommunistiske partiet og deretter Sir Oswald Mosleys britiske union av fascister.
DB170508 Grey fikk oppdraget å infiltrere det kommunistiske partiet og avdekket en kommunistisk celle som opererte på Woolwich Arsenal.
AP170508 I den kommunistiske perioden hadde myndighetene i Ungarn fra tid til annen et ugreit forhold til noen av landets universiteter, og det har ikke endret seg altfor mye etter kommunismens fall.
AP170507 Demokratisk, østasiatisk land sør på den koreanske halvøy, avgrenset av den demilitariserte sonen mot det kommunistiske Nord-Korea, og med kyst mot Gulehavet og Japan-havet.
DB170504 Slutten på den kommunistiske rivaliseringen om Kims gunst bidro til hungersnøden på slutten av 1990-tallet, der så mange som to millioner nord-koreanere kan ha dødd av sult.
DB170504 For bestefar Kim, gjerne omtalt som « menneskehetens strålende sol som aldri går ned i våre hjerter », var også en gudbenådet hestehandler av denne verden, som spilte de kommunistiske stormaktene Sovjetunionen og Kina ut mot hverandre.
AP170504 Det skulle skape frykt hos USAs motstandere, i Nixons tilfelle hos Sovjetunionen og kommunistiske Nord-Vietnam, og tvinge dem til forhandlingsbordet eller skremme dem fra å utfordre den amerikanske presidenten.
AP170504 Det skulle skape frykt hos USAs motstandere, i Nixons tilfelle hos Sovjetunionen og kommunistiske Nord-Vietnam, og tvinge dem til forhandlingsbordet eller skremme dem fra å utfordre den amerikanske presidenten.
AA170503 Ifølge landets offisielle nyhetsbyrå KCNA er Kim anklaget for å ha begått fiendtlige handlinger med sikte på å styrte landets kommunistiske regjering.
VG170501 Den kommunistiske avisen 'Humanité henviste i dag til at 1. mai i år, som i 2002, vil være spesielt viktig fordi Le Pen også i år har nådd siste valgrunde.
VG170429 Dette er ikke første gangen et sovjetprodusert fly har forulykket på den enn så lenge kommunistiske øya.
VG170427 Nord-Korea for å presse den kommunistiske staten til å stoppe atomvåpenprogrammet, er spørsmålet er hva slags sanksjoner USA vil innføre, og hva slags virkning de vil kunne ha.
VG170425 Det kapitalistiske Sør-Korea ble etter hvert et til moderne og velstående samfunn, mens det kommunistiske Nord-Korea er et av verdens fattigste land.
DN170423 Frykten før første valgrunde var at Le Pen og kommunistiske Jean-Luc Melenchon skulle gå videre.
DN170423 På tredjeplass er François Fillon som har 19,7 og til slutt kommunistiske Jean-Luc Mélenchon med 19,2.
AP170420 Ifølge en fersk rapport fra Freedom House om de tidligere kommunistiske landene i Europa, går utviklingen nå i revers.
DB170419 Den tidligere kommunistiske statslederen ble født 15. april 1912, som er grunnen til denne storslåtte feiringen.
VG170415 april er kjent som « Solens dag » i Den demokratiske folkerepublikken Korea, som det kommunistiske Nord-Korea kaller seg.
DN170415 april er kjent som " Solens dag " i Den demokratiske folkerepublikken Korea, som det kommunistiske Nord-Korea kaller seg.
DB170415 april er kjent som « Solas dag » i Den demokratiske folkerepublikken Korea, som det kommunistiske Nord-Korea kaller seg.
DA170415 april er kjent som " Solens dag " i Den demokratiske folkerepublikken Korea, som det kommunistiske Nord-Korea kaller seg.
BT170415 april er kjent som " Solens dag " i Den demokratiske folkerepublikken Korea, som det kommunistiske Nord-Korea kaller seg.
AP170415 april er kjent som " Solens dag " i Den demokratiske folkerepublikken Korea, som det kommunistiske Nord-Korea kaller seg.
AA170415 april er kjent som " Solens dag " i Den demokratiske folkerepublikken Korea, som det kommunistiske Nord-Korea kaller seg.
AA170415 april er kjent som " Solens dag " i Den demokratiske folkerepublikken Korea, som det kommunistiske Nord-Korea kaller seg.
BT170413 Hvordan kan vi forklare at to fra den militære motstandsbevegelsen i Stavanger som begikk selvmord i kretsfengselet kunne bli tildelt Krigsmedaljen post mortem, mens en fra den kommunistiske motstandsbevegelsen og to fra Milorg i Bergen, som kastet seg i døden fra vinduet i Gestapohuset i Bergen, ikke tilkom en slik heder.
VG170406 VG guider deg her gjennom en del sentrale temaer og områder som forteller om hvordan det moderne kommunistiske Kina ser ut i dag : Det Kina som møter Erna Solberg og hennes norske delegasjon på over 230 deltagere.
DB170405 Andropov var i sin tid generalsekretær i Sovjetunionens kommunistiske parti, samt formann i KGB.
DA170403 Det ble gitt ut ulike håndbøker som skulle avslører alle mulige - og noen avgjort umulige - folkelige organisasjoner som ble sagt å være redskaper for den kommunistiske Sovjetstaten.
DA170330 Mange steder kan du komme over illyriske og romerske ruinbyer, i tillegg til middelalderbyer fra den ottomanske perioden og ikke minst spennende monumenter og byer fra den nære kommunistiske perioden.
DA170330 - Byene som forteller det meste om både den ottomanske perioden, samt den kommunistiske !
DB170325 Ikke bare har EU sikret fred i Europa, men også skapt et indre felles marked og en felles mynt, åpnet grensene mellom landene, utvidet fra seks til 28 ( snart 27 ) medlemmer, deri tatt inn tidligere diktaturer i vest og tidligere kommunistiske stater i øst og samler nå 510 millioner innbyggere.
DA170325 verdenskrig, men også i at det kommunistiske Ungarn betraktet religion og religiøse minoriteter med fiendtlighet.
AP170324 Da østtyskerne slo hull i Berlin-muren høsten 1989 og den kommunistiske blokken falt sammen, gjorde det et stort inntrykk på meg, som da var 24 og ennå ikke kyniker.
DB170323 45-åringen var medlem av den kommunistiske fraksjonen i Russlands lovgivende forsamling Statsdumaen.
DB170322 Nå er FM-sambandet straks nedlagt over det ganske land ettersom våre forskrudde folkevalgte fra Norges Kommunistiske Høyrevridde Erna Thor Gjermund Stat trer DAB-faenskapen nedover hue på oss.
DB170317 Mens de gamle kommunistiske landene som Kasakhstan, Hviterussland og Ukrainia følger nærmest spesialtilfellet Russland når det gjelder avsløring av gamle saker, er USA fjorårets dopingversting i klassen for nye saker USA med den Dominikanske Republikk ; Malta, Canada og Malaysia på den famøse 10 på topp lista.
VG170313 Han forfulgte kommunister og personer mistenkt for å ha kommunistiske sympatier.
DA170308 Året er 1937, og møtet med det kommunistiske paradiset blir litt annerledes enn hun har forestilt seg.
VG170304 Han forfulgte kommunister og personer mistenkt for å ha kommunistiske sympatier.
DN170304 McCarthy forfulgte nådeløst kommunister og personer mistenkt for å ha kommunistiske sympatier.
DA170304 På 1950-tallet forsøkte han å spore opp antatte kommunistiske forrædere i USA.
BT170304 McCarthy forfulgte kommunister og personer mistenkt for å ha kommunistiske sympatier.
BT170304 McCarthy forfulgte kommunister og personer mistenkt for å ha kommunistiske sympatier.
AA170303 Senatoren Joseph McCarthy ble på 1950-tallet beryktet for sin jakt på antatte kommunistiske forrædere i USA.
SA170228 I det kommunistiske Sovjet ble kunst bevisst brukt i propaganda, og noe av det første som skjedde etter perestroikaen, var at folk ( et ) veltet og ødela Lenin-skulpturene.
SA170228 I det kommunistiske Sovjet ble kunst bevisst brukt i propaganda, og noe av det første som skjedde etter perestroikaen, var at folk ( et ) veltet og ødela Lenin-skulpturene.
AP170224 « Onkel Ho », Den kommunistiske landsfaderen Ho Chi Minh, er avbildet på alle pengesedler.
AP170224 Det kommunistiske regimet i Hanoi lanserte i 1980-årene reformprogrammet Doi Moi ( åpen dør ) med en klar målsetning om å skape en « sosialistisk orientert markedsøkonomi ».
AP170212 Nettopp TPP var det beste virkemiddel USA hadde for å påvirke Kinas handel og politikk, ifølge Mc Gregor, som har analysert det kommunistiske regimets politikk og gjort forretninger i landet i mer enn 30 år.
AP170212 I et hjørne står en liten byste av en mer fremstående formann : Den kommunistiske landsfaderen Ho Chi Minh er selve symbolet på kampen for selvstendighet fra Frankrike fra 1945 og ikke minst på Vietnamkrigen, som endte med USAs og Sør-Vietnams nederlag på 1970-tallet.
AP170212 Forutsetninger for fortsatt vekst ¶ Kommunistiske Vietnams vekst og velstand er et resultat av globaliseringen og den gradvise åpningen av økonomien fra og med 1980-årene.
AP170212 Nettopp TPP var det beste virkemiddel USA hadde for å påvirke Kinas handel og politikk, ifølge Mc Gregor, som har analysert det kommunistiske regimets politikk og gjort forretninger i landet i mer enn 30 år.
AP170212 I et hjørne står en liten byste av en mer fremstående formann : Den kommunistiske landsfaderen Ho Chi Minh er selve symbolet på kampen for selvstendighet fra Frankrike fra 1945 og ikke minst på Vietnamkrigen, som endte med USAs og Sør-Vietnams nederlag på 1970-tallet.
AP170212 Forutsetninger for fortsatt vekst ¶ Kommunistiske Vietnams vekst og velstand er et resultat av globaliseringen og den gradvise åpningen av økonomien fra og med 1980-årene.
AA170205 Filippinenes president Rodrigo Duterte sier at hæren står klar til å slå ned på angrep fra de kommunistiske opprørerne i landet.
AP170204 juni 1976 var den fremtidige lederen for Solidaritet Lech Walesa informant for de kommunistiske hemmelige tjenestene under kodenavn Bolek.
DB170130 Ett av de viktigste stridsspørsmålene hos historikerprosjektet har vært den manglende dekorasjonen til de som jobbet for de kommunistiske motstandsgruppene, de mest kjente er Osvald-gruppen og Pelle-gruppen.
DB170130 Bakgrunnen var at flere mente at det hadde skjedd store forsømmelser, blant annet når det gjaldt den kommunistiske motstandsbevegelsen, menige soldater, sivil innsats og militær innsats i nord.
DB170126 Det var denne erfaringen fra det kommunistiske DDR - fra før Berlin-murens fall i 1989 - som gjorde at Merkel heller ikke laget noen mur som stengte flyktningene ute høsten 2015.
AP170126 Et særlig anliggende for Borgersrud er den kommunistiske motstandsorganisasjonen Osvald-gruppen.
BT170123 Send henne og hennes likesinnede til Vietnam eller Nord-Korea hvor denne kommunistiske diktatoriske sekten passer inn ! !.
AP170121 Soros startet sitt filantropiske arbeid i Øst-Europa midt på 1980-tallet, for å støtte sivilsamfunnet mot det kommunistiske regimet.
DB170118 I april 1961 forsøker USA å invadere Cuba i håp om å styrte den kommunistiske diktatoren Fidel Castro.
AP170117 Send henne og hennes likesinnede til Vietnam eller Nord-Korea hvor denne kommunistiske diktatoriske sekten passer inn ! !.
AP170109 Slik forestilte de kommunistiske tegneseriekunstnerne at livet i 2017 kunne bli.
AP170109 I år 2017 spådde de kommunistiske tegnefilm-kunstnerne at barna i Moskva ville bli vekket av en helt spesiell vekkerklokke, før de dro til metroen som kunne føre dem til underjordiske byer i Arktis på 30 minutter.
AP170109 I den kommunistiske, underjordiske drømmebyen Uglegrad i Arktis bader og koser de kommunistiske familiene seg på på stranden mens snøstormene blåser over bakken og maskinene gjør jobben.
AP170109 I den kommunistiske , underjordiske drømmebyen Uglegrad i Arktis bader og koser de kommunistiske familiene seg på på stranden mens snøstormene blåser over bakken og maskinene gjør jobben.
AP170109 Hun har tatt en rakett til Svartehavet for å inspisere de flytende barnehagene til kommunistiske barn.
AP170109 En av grunnene til at den gamle tegnefilmen har fått så mye oppmerksomhet, er at russerne nå lurer på hvordan de skal markere at det i år er hundre år siden den kommunistiske revolusjonen i 1917.
AP170103 FOTO : KCNA / NTB SCANPIX ¶ Kommunistiske og fattige Nord-Korea er trolig det verste av vår tids diktaturer.
AP161130 Jeg ble oppkalt etter den kommunistiske nasjonalhelten Ho Chi Minh.
AP161111 Melania Knavs vokste opp i en boligblokk i Titos kommunistiske Jugoslavia, i dagens Slovenia.
AP160901 Russland var blant verdens største korneksportører - og den største hveteeksportøren - før den kommunistiske revolusjonen i 1917, men var netto importør i hele Sovjet-tiden.
SA160625 26-åringen fra Greifswald ved Østersjøen har de siste årene vært den eneste på " Die Mannschaft " som fra områdene som før var det kommunistiske øst.
BT160625 26-åringen fra Greifswald ved Østersjøen har de siste årene vært den eneste på " Die Mannschaft " som fra områdene som før var det kommunistiske øst.
AP160625 26-åringen fra Greifswald ved Østersjøen har de siste årene vært den eneste på " Die Mannschaft " som fra områdene som før var det kommunistiske øst.
SA160624 Ifølge forskerne brukte den kommunistiske regjeringen alkohol til å glatte over økonomiske problemer i samfunnet, og sensuren stoppet negative nyheter om alkoholmisbruk fra å nå folket.
AP160624 Ifølge forskerne brukte den kommunistiske regjeringen alkohol til å glatte over økonomiske problemer i samfunnet, og sensuren stoppet negative nyheter om alkoholmisbruk fra å nå folket.
AP160411 Den skjulte rikdommen til de kommunistiske politikerne i Kina, deriblant president Xi Jinpings fettere, sensuereres.
AP160411 Den skjulte rikdommen til de kommunistiske politikerne i Kina, deriblant president Xi Jinpings fettere, sensuereres.
AP160406 Koner, barn, søsken og andre familiemedlemmer av Kinas kommunistiske ledere har gjemt bort milliarder av kroner i skatteparadiser for å skjule sin rikdom.
AP160323 På samme måte som det ikke var arbeidsfolk som kom opp med den latterlige ideen om « arbeidernes » kommunistiske parti på 70-tallet.
AP160228 Unge jenter tar den gamle kommunistiske pionereden ved en russisk skole i Stavropol i november, en tradisjon som blitt mer populær flere steder i Russland de siste årene.
AP160214 Tilrettelegger var det kommunistiske Cubas president Raúl Castro.
AP160213 Ingen av filmene de to laget for Nord-Korea fikk noen særlig suksess ut over at de ble vist på kinoer og festivaler i verdens kommunistiske land.
AP160114 Med tanke på at kommunistregimet i sin tid også fikk revet det historisk viktige keiserpalasset, for å få plass til sitt brutalistiske praktbygg, blir Bomsdorfs heftige omsorg for den kommunistiske arkitekturen nokså dubiøs.
AP160111 Fire lydbilder som rommer den sorg, smerte og apati Øst-Europa føler under den kommunistiske jernhælen, og som viser hvilken modig og visjonær popkunstner David Bowie er.