AP171214 Slik beskriver kommentator i Aftenposten Trine Eilertsen folkeavstemningene som er gjort i forbindelse med kommunereformen .
AP171214 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har uttalt at kommunereformen fortsetter.
AA171213 LES KRONIKKEN : Digitale gevinster av kommunereformen
NL171212 ) i lille Torsken kommune og Geir Inge Sivertsen i store Lenvik under en debatt om kommunereformen i høst.
AA171211 | Digitale gevinster av kommunereformen
SA171207 Jeg trodde vi var ferdige med kommunereformen om Sandnes og Stavanger.
SA171207 Jeg håper vi kan legge kommunereformen bak oss og jobbe demokratisk i sammen til det beste for regionen uten denne type utspill og nedsnakking av politikere, som jeg mener gjør det motsatte.
SA171207 Saksordfører Ove Trellevik ( H ) sa det er helt riktig at kommunereformen er en demokratireform og at SV stemmer imot den.
SA171207 For øvrig kritiserte Jan Tore Sanner ( H ) Arbeiderpartiet for en reverseringslinje i arbeidet med kommunereformen , for vingling og fristelsen for å søke kortsiktig gevinst.
SA171207 Derfor vil vi følge opp i tråd med avtalen med KrF og Venstre som gjør at kommunereformen vil fortsette, sa Sanner.
SA171207 - Kommunereformen vil fortsette.
NL171206 I kommunereformen vrimler det av prosesser så uryddige at de burde vært nullstilt.
SA171205 Kommunereformen var eneste sak på det ekstraordinære kommunestyremøtet flertallet hadde bedt om, for å behandle slikt vedtak før Stortingsbehandlingen av kommunereformen 8. juni.
SA171205 Kommunereformen var eneste sak på det ekstraordinære kommunestyremøtet flertallet hadde bedt om, for å behandle slikt vedtak før Stortingsbehandlingen av kommunereformen 8. juni.
SA171128 Avslutningsvis fikk også Guse gi sine kommentarer til spørsmålsrunden : ¶ - Kommunereformen engasjerer folk såpass at i Forsand var det 9 - 8 den ene veien, og så snur en representant på grunn av en ferje, og så ble det 9 - 8 andre veien.
DB171123 Tiden for tvang i kommunereformen ser ut til å være over for denne gang.
DB171123 Nå velter mangel på sammenslåing for Leka og Bindal verken nasjonaløkonomien eller kommunereformen .
DB171123 Bruken av tvang i kommunereformen har vært svært moderat, men nødvendig.
SA171121 KrF påfører regjeringen et nederlag i kommunereformen når partiet sier ja til at Leka og Bindal likevel ikke må tvinges sammen med Vikna og Nærøy.
DB171121 Og så har de borgerlige partiene sagt at kommunereformen skal fortsette.
DB171121 Nå har ikke H, Frp og V - som vedtok tvangssammenslåingene i kommunereformen - lenger rent flertall.
DB171121 Det er gode nyheter for engasjerte innbyggere på øykommunen Leka i Nord-Trøndelag, som har kjempet en innbitt kamp for selvstendighet helt siden kommunereformen ble lansert.
AP171121 KrF støttet kommunereformen , men gikk imot tvangssammenslåingene.
AP171121 KrF påfører Regjeringen nederlag i kommunereformen : Nå får noen små, tvangssammenslåtte kommuner likevel fortsette som før.
AP171121 Det er ikke lenger flertall på Stortinget for å bruke tvang i kommunereformen .
AA171121 Til tross for KrFs snuoperasjon, mener hun det totale bildet av kommunereformen er vellykket.
AA171121 KrF påfører regjeringen et nederlag i kommunereformen : Nå får noen små, tvangssammenslåtte kommuner likevel fortsette som før.
AA171121 Da selve kommunereformen var oppe i Stortinget, stemte KrF konsekvent mot alle tvangsvedtak.
AA171121 Avisa skriver at KrF vil påføre regjeringa nederlag i kommunereformen .
DB171120 Summen blir et svakt grunnlag for makthavere som vil ta gode valg og en solid ripe i lakken for regjeringens planlegging av kommunereformen .
DB171120 Hvis det er noe Senterpartiet klarte å lage ståhei om i forrige stortingsperiode, er det kommunereformen .
AP171120 | Tulledemokrati i kommunereformen Trine Eilertsen ¶
AP171120 I en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning ( ISF ) gjennomgås folkeavstemningene knyttet til kommunereformen .
DA171116 I forbindelse med kommunereformen ble kommunene lovet større ansvar og flere oppgaver, og fra og med 1. januar blir borgerlige vigsler flyttet fra domstolene til kommunene.
DA171116 I forbindelse med kommunereformen ble kommunene lovet større ansvar og flere oppgaver, og fra og med 1. januar blir borgerlige vigsler flyttet fra domstolene til kommunene.
NL171101 Kommunereformen har fått en foreløpig prislapp på 5,6 milliarder.
VG171025 Men listen over gjenstående kommuner kommer til å krympe fortere enn kongen klarer å besøke dem på grunn av kommunereformen .
VG171010 Partiet vil også legge fram flere forslag om reversering av både kommunereformen og regionreformen.
VG171010 Få med deg : Økonomer : Kommunereformen nær dobbelt så dyr ¶
SA171010 Partiet vil også legge fram flere forslag om reversering av både kommunereformen og regionreformen.
AP171010 Partiet vil også legge fram flere forslag om reversering av både kommunereformen og regionreformen.
VG171009 Senterpartiet fremmer mandag fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av ulike deler av kommunereformen .
VG171009 Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang.
DN171009 Sp fremmer mandag forslag om å reversere kommunereformen ¶ ¶
DN171009 | Sp fremmer mandag forslag om å reversere kommunereformen
DN171009 Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiets vil reversere deler av kommunereformen .
DN171009 Senterpartiet fremmer mandag fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av ulike deler av kommunereformen .
DN171009 Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang.
DB171009 ¶ PÅ HJEMTRAKTENE : Senterpartileder og stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet lar ikke kommunereformen fra forrige periode ligge i fred nå heller.
DB171009 Tirsdag fremmer partiet fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av ulike deler av kommunereformen ( se faktaboks ).
DB171009 Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av kommunereformen .
DB171009 Det ble omgjort i forbindelse med kommunereformen , slik at kommuner som var « frivillig små », med korte reiseavstander, ble straffet økonomisk gjennom endringer i basistilskuddet.
DB171009 ( Dagbladet ) : Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte KrF i mot sammenslåinger som ble gjort med tvang.
DA171009 Senterpartiet ber KrF om hjelp til å reverse ulike deler av kommunereformen .
DA171009 Mandag fremmer Sp fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av deler av kommunereformen .
DA171009 Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang.
AP171009 Senterpartiet fremmer fire forslag om reversering av ulike deler av kommunereformen , som de håper å få KrF med på, skriver NTB.
AP171009 Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang.
AP171009 | Sp fremmer forslag om å reversere kommunereformen
AP171009 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil mandag forsøke å snu kommunereformen .
AP171009 Senterpartiet fremmer i dag fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av ulike deler av kommunereformen .
AP171009 KrF støttet kommunereformen , men gikk imot tvangssammenslåingene.
AP171009 Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang.
NL171006 Problemet er noe av det samme som når det gjaldt kommunereformen .
NL171002 Dette er underlig tale sett i lys av det faktum at regionreformen ( og kommunereformen ) har vært under offentlig debatt gjennom mer enn et ti år, under to regjeringer, men med nytt trykk sammenhengende de siste tre åra.
AA171002 Quiz : Trøndelag får ti nye kommuner som følge av kommunereformen så langt.
DB170927 Som leder for kommunal- og forvaltningskomiteen hadde den tidligere Austevoll-ordføreren en omfattende jobb med å lose gjennom kommunereformen i sin første periode på Stortinget.
AA170927 Ved stortingsbehandlingen av kommunereformen og fylkesreformen i juni i år, varslet Senterpartiet at de ville fremme omgjøringsvedtak for et nytt Storting etter valget.
AA170927 Selv om kommunereformen er mye mer vellykket enn sitt rykte, skjemmes den av et par feilgrep.
AA170927 Her legger statsråd Jan Tore Sanner fram kommunereformen .
AA170927 Det spørsmålet alle stiller, er om KrF vil støtte reversering av tvang i kommunereformen nå som regjeringa har mistet flertallet.
DB170926 De var for kommunereform, men mot kommunereformen .
AP170925 Hadde flertallet røket, ville kanskje kommunereformen noe ufortjent fått skylden.
AP170924 Men til gjengjeld innebærer kommunereformen langt mindre reduksjon i antallet kommuner enn det SSB la til grunn i sine anslag.
AP170924 Det finnes ikke noe klart svar på hva som er de økonomiske virkningene av kommunereformen , men for noen år siden anslo imidlertid Statistisk sentralbyrå ( SSB ) at en reduksjon i antall kommuner helt ned til 100 kommuner ville gi en innsparing på om lag fire milliarder kroner.
AP170917 KrF støttet kommunereformen , men gikk imot tvangssammenslåingene.
AP170917 Da Stortinget før sommeren behandlet kommunereformen , stemte derfor Ap mot alle tvangssammenslåinger.
NL170915 Kommunereformen , med større kommuner og vesentlig større fagmiljøer, vil bøte på de verste svakhetene.
DB170915 KrF vil altså ikke automatisk støtte forslag om å reversere tvangssammenslåinger, selv om de støttet en frivillighetslinje i kommunereformen for bare noen måneder siden.
DB170915 I UTGANGSPUNKTET NEI : KrF-nestleder Olaug Bollestad sier i utgangspunktet nei til å oppheve tvang i kommunereformen , til tross for at partiet stemte i mot tvangssammenslåingene i Stortinget i juni.
DA170914 | Sp varsler omkamp om tvang i kommunereformen
DA170914 - Vil dere prøve på omkamp om kommunereformen ?
DA170914 - Er kommunereformen en av dem ?
DA170914 | Flertallet er borte - nå varsler Senterpartiet omkamp om tvang i kommunereformen
DA170914 - Vil dere prøve på omkamp om kommunereformen ?
DA170914 - Er kommunereformen en av dem ?
DA170914 | Sp varsler omkamp om tvang i kommunereformen
DA170914 - Vil dere prøve på omkamp om kommunereformen ?
DA170914 - Er kommunereformen en av dem ?
AP170914 Skjæran viser til at Sp tok et stort rom og var en tydelig motvekt til regjeringen i flere saker langs sentrum-periferi dimensjonen i vår, som i rovdyrdebatten og kommunereformen .
AP170914 Han mener debattklimaet knyttet til store reformer, som for eksempel kommunereformen og politireformen, har vært preget av svart-hvitt-tenkning.
AA170914 Selv om kommunereformen allerede er igangsatt, mener han det ikke er noe problem å ta kampen opp igjen siden vedtakene ble gjort rett før sommeren, og lite har skjedd siden.
AP170913 Fakta : Kommunereformen ¶ 428 kommuner reduseres til 354.
VG170912 Kommunereformen blir også trukket frem ; hvor Ap åpnet for at sammenslåtte kommuner kan få slippe.
VG170912 Det samme gjelder kommunereformen , mener han.
NL170912 Det var ikke nye løsninger vi ble mest kjent for i kommunereformen .
DB170912 Andre mener Ap mistet det såkalte styringstillegget fordi de ikke har vært stødige på kommunereformen og åpnet for omkamp om Andøya.
DB170912 Til Dagbladet sier Solberg at spesielt kommunereformen har skapt utfordringer for Ap.
DB170912 Erna Solberg sier det ikke var Andøya hun siktet til, men kommunereformen .
DB170912 Blant regjeringens mest omdiskuterte reformer - som nå ikke reverseres ettersom venstresiden tapte valget - er kommunereformen og nærpolitireformen.
DA170912 juni 2017 kommunereformen og regionreformen.
AP170912 Og kommunereformen droppet jo Ap ut av. » « Trodde ikke på budskapet » ¶
AP170912 Og kommunereformen droppet jo Ap ut av. » « Trodde ikke på budskapet » ¶
AP170911 I forbindelse med kommunereformen anbefales det at det bør holdes kommunestyrevalg høsten før en sammenslåing.
DB170910 Alle synes de det er trist at Iveland kommune sitter igjen med svarteper etter kommunereformen .
DN170908 Den fremste av disse er kommunereformen .
AP170908 Aps ambisjoner om å videreføre for eksempel pensjonsreformen kan bremses av SV, og Senterpartiet kan stanse hele kommunereformen , for å nevne noe.
AP170908 Kommunereformen er et godt eksempel.
NL170907 Kommunereformen har møtt mye motbør og har dessverre gitt få resultater i nord, mens regionreformen endte med en todeling av Nord-Norge.
DB170906 De vet at effektivisering og reformer ala kommunereformen er veien framover, men får seg ikke til å si det på grunn av distriktsopprøret som rir landet.
AP170903 | Aftenposten mener : Kommunereformen må få gå sin gang ¶
AP170903 Sula og Giske valgte å stå utenfor kommunereformen .
AP170903 » | Aftenposten mener : Kommunereformen må få gå sin gang ¶
DN170831 - Kommunereformen er ikke over, og samarbeidspartiene er enige om at arbeidet skal fortsette, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
AA170831 - Kommunereformen er ikke over, og samarbeidspartiene er enige om at arbeidet skal fortsette, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
AA170824 Selv om temperaturen rundt kommunereformen er i ferd med å gi seg litt, er det mye som ennå ikke er avklart.
AA170824 Kommunereformen er bare i startgropa, og vi vil helt sikkert få nye konflikter rundt dette, tror Bjørgan.
AA170824 - Kommunereformen er en av de viktige sakene for valgresultatet i Trøndelag.
AA170824 Før debatten braket løs, uttalte Frps Sivert Bjørnstad til Adresseavisen at debatten om kommunereformen var altfor mye styrt av følelser, og at reformen handlet om bedre tjenester til innbyggerne.
AA170824 Frp-topp Sivert Bjørnstad mener debatten om kommunereformen er for mye styrt av følelser.
NL170823 ¶ Jeg tror innbyggerne på Senja vil oppleve at de bor i en kommune som vil gi et godt tilbud til absolutt alle, uavhengig av om dem bor i Botnhamn eller på Finnsnes, skriver John Karlsen om kommunereformen .
NL170823 Kommunereformen .
NL170822 Det er ikke Sp som har lansert kommunereformen , regionreformen, politireformen, sentraliseringen i sykehussektoren eller sammenslåingene i universitets- og høyskolesektoren.
AA170822 Kommunalminister Jan Tore Sanner har flere ganger brukt Orkland som eksempel når han har behov for å vise at kommunereformen er en suksess.
AA170822 Den utskjelte kommunereformen har en større fanklubb enn man skulle tro.
AA170821 NRK-kjendisen Geir Helljesen er hentet fra Oslo for å holde orden på et felles temamøte om kommunereformen før det formelle felles kommunestyremøtet starter klokka 14.
DB170816 Skal vi lykkes med å bevare og utvikle velferdssamfunnet må moderniseringen fortsette ¶ Kommunereformen er nødvendig fordi vi trenger kommuner som også i årene som kommer kan sikre innbyggerne gode tjenester der de bor.
SA170811 To dager før Stortinget skulle behandle kommunereformen , var KrF, Sp, Ap og den uavhengige representanten Paul Løland klar til å sørge for et flertallsvedtak for å utsette Nye Sandnes.
AP170811 Trekker frem kommunereformen
AP170811 Stor Ap-motstand lokalt mot Støres håndtering av kommunereformen
AP170811 Isaksen trekker frem kommunereformen som et eksempel på det han mener er endringen fra Stoltenberg til Støre.
AP170811 kommunereformen ikke ble det den kunne blitt, Isaksen ?
AP170811 - Kommunereformen var rett og slett ideell for den « stoltenbergianske » metode som forutsetter tillit mellom sentrale politikere som er i stand til å heve seg over partipolitikken i saker som er viktige for landet.
AA170810 Vi skal vinne kampen mot de jeg har kalt overgripere, sier Johansen, som blant annet raser mot Venstres Andre Skjelstad, som har vært en av dem som frontet kommunereformen .
AA170807 Når vi snakker om distriktsopprøret, snakker vi om protestene mot kommunereformen .
AA170804 Nasjonalt vedtak om sammenslåing i kommunereformen var en forutsetning for å motta tilskudd.
NL170803 Det er ikke Sp som har lansert kommunereformen , regionreformen, politireformen, sentraliseringen i sykehussektoren eller sammenslåingene i universitets- og høyskolesektoren.
DB170727 Med en arbeidsledighet som nå er for høy til å skryte av, og for lav til å kalle en krise, peker det mot at politi- og kommunereformen vil sette tiltakspakker og permitteringsregelverk i skyggen.
VG170724 | Sp forvirrer om politireformen : - Hva blir det neste de trekker seg på ? Kommunereformen ?
VG170724 Hva blir det neste de trekker seg på ? Kommunereformen ?
DB170721 Målet med kommunereformen er å sikre sterke kompetente fagmiljøer innen disse viktige tjenestene som kommunene har ansvaret for, slik at folk kan få gode tjenester der de bor.
AA170718 Samtidig har Støre rygget sakte, men sikkert vekk fra kommunereformen , den eneste reformen de siste årene av et format i nærheten av Macrons arbeidslivsreform.
AA170717 Grande mener de to partiene vil bruke store ressurser på å reversere kommunereformen og mangler satsing på teknologi i skolen.
AP170716 - Ap, under Støres ledelse, vil reversere viktige reformer som Regjeringen har gjennomført for å styrke vår konkurransekraft, som kommunereformen , veiselskapet, regionreformen og fraværsgrensen.
DB170714 Det handler om å sikre velferdsstaten Norge, sa statsminister Erna Solberg i Stortingets spørretime for en tid tilbake i sitt forsvar for kommunereformen .
DB170714 Det er ikke bare for vårt syn i kommunereformen Sp blir angrepet fra Høyre.
NL170706 Kommunereformen skal fortsette.
DA170631 Når det gjelder omkamper - Ap i stortingsvalgkampen viser seg svært villige til å ta omkamper, også når det gjelder kommunereformen .
DA170631 Kommunereformen er jo ikke først og fremst for å ta vare på dem som jobber der, men for å ivareta alle innbyggerne.
DB170628 Det er også tenkelig at enkelte reformer, som kommunereformen , ikke slår an blant Bygde-Venstres velgere.
BT170624 Arbeidet med kommunereformen må holde frem.
DB170621 sagt om kommunereformen ?
DB170621 Kommunal- og moderniseringsministeren har hatt ansvar for regjeringens store prestisjeprosjekt, kommunereformen .
DB170621 Etter en elendig prosess, endte kommunereformen så bra som den kunne Kommentar ¶
AA170620 Heller ikke kommunereformen er reversibel.
FV170617 De sju kommunene i Kristiansands-regionen går ulike veier i kommunereformen , men fortsetter samarbeidet under navnet Region Kristiansand.
NL170616 I tillegg til dette kommer motstanden mot kommunereformen , der Sp igjen plukker poeng.
AP170616 - Målingen er gjort etter at kommunereformen ble banket gjennom i Stortinget.
SA170615 Strand legger kommunereformen vekk.
DA170615 Nesvik i Frp vil slett ikke være med på at Frp straffes for holdningen til kommunereformen , men sier følgende : ¶
SA170614 To dager før Stortinget skulle behandle kommunereformen , var KrF, Sp, Ap og den uavhengige representanten Paul Løland klar til å sørge for flertall for å utsette Nye Sandnes.
SA170614 - Kommunereformen har gått for fort fram.
VG170613 IKKE FORNØYD : Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fortsetter å kritisere kommunereformen .
SA170613 En kan mene mye og mangt om regjeringens tilnærming til kommunereformen , frivillighet versus tvang, folkeavstemming versus innbyggerundersøkelser.
NL170613 Kommunereformen og regionreformen har virkelig satt følelser i sving og disse har kommet til uttrykk i mange innlegg som vi har publisert i Nordnorsk debatt.
AA170612 I flere kommuner i Trøndelag har kommunereformen vært svært kontroversiell, både blant politikere og innbyggerne.
AA170612 For Klæbu kommune kom kommunereformen i grevens tid.
FV170609 Ingebjørg Godskesen holdt Stortinget på pinebenken en hel dag før hun gikk mot sitt eget parti og sa nei til deler av kommunereformen , pluss sammenslåingen av Aust- og Vest-Agder.
FV170609 Ingebjørg Godskesen brøt mot Frps vedtekter da hun holdt på å velte kommunereformen i Stortinget 8. juni.
DA170609 Sanner kalte gårsdagen historisk : ¶ - Kommunereformen handler ikke om å endre samfunnet.
DA170609 Denne uka gikk Frp-representant Ingebjørg Amanda Godskesen ut og varslet at hun kunne komme til å stemme mot å bruke tvang i kommunereformen , tross advarsler fra egen stortingsgruppe.
DA170609 * Kommunereformen som ble vedtatt i går, er den mest omfattende endringen av norgeskartet siden forrige kommunereform midt på 60-tallet, da 744 kommuner ble til 454.
AA170609 I tillegg til en gjennomgang av valget diskuterer Wiseth og vårt faste panel, Tone Sofie Aglen, Terje Eidsvåg og Harry Tiller, den aktuelle politiske situasjonen her hjemme etter at kommunereformen ble behandlet i Stortinget denne uka.
AA170609 Både kommunereformen og politireformen skal gjennomføres før høstens stortingsvalg.
VG170608 Hun gjentok at hun var hun i tvil om hun skulle stemme mot Frp og regjeringen, og mot kommunereformen .
VG170608 * Målet med kommunereformen er å redusere antallet kommuner og flytte mer makt og ansvar til større kommuner.
VG170608 Kommunereformen
DB170608 Målet med kommunereformen er å redusere antallet kommuner og flytte mer makt og ansvar til større kommuner.
DB170608 ( Dagbladet ) : I kveld stemmer Stortinget over kommunereformen , som skal redusere antallet kommuner i Norge kraftig.
DB170608 Kommunereformen
DA170608 Ingebjørg Godskesen fra regjeringspartiet Frp varslet at hun ikke nødvendigvis vil følge partipisken når det gjelder kommunereformen .
DA170608 Helga Pedersen ( Ap ) på talerstolen sammen med Helge André Njåstad ( Frp ), leder av kommunalkomiteen, under debatten om kommunereformen i Stortinget torsdag.
DA170608 Onsdag ettermiddag var det ingen andre enn Ingebjørg Amanda Godskesen i den blå leiren som hadde stått fram og sagt at de ville stemme mot regionreformen eller kommunereformen .
DA170608 Og hun mener selv å ikke være den eneste representanten på blå side, som vurderer å stemme mot kommunereformen .
DA170608 Ingebjørg Amanda Godskesen ( Frp ) vil trosse partipisken og stemme imot regionreformen, men er i tvil om hvor hun lander når det gjelder kommunereformen .
DA170608 I Frp er det nå enkelte som heller mot å stemme ned kommunereformen .
DA170608 Høyres Gunnar Gundersen mener oppslutning om kommunereformen var et viktig premiss for regionreformen, og følger nå spent med på å bevegelsen i Frp.
DA170608 Høyre, Frp, KrF og Venstre er enige om kommunereformen , men KrF stiller seg ikke bak vedtaket om at elleve kommuner skal slå seg sammen med tvang.
DA170608 Frps stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen vil i dag stemme nei til regjeringens regionreform, og kan komme til å stemme nei til kommunereformen .
DA170608 Dermed er flertallet for tvangsvedtaket knappest mulig, og bare to stemmer skal til for å velte kommunereformen , ifølge NRK.
DA170608 - Når det gjelder kommunereformen er det nok bruken av tvang som flest reagerer på, mens problemet met regionreformen er at den er uten innhold.
DA170608 Kommunereformen er jo en del av premisset for at vi godtok regionsreformen, så her blir det spennende å følge med, sier Gundersen.
BT170608 SPENNING : Helga Pedersen ( Ap ) på talerstolen sammen med Helge André Njåstad ( Frp ), leder av kommunalkomiteen, under debatten om kommunereformen i Stortinget torsdag.
BT170608 Ingebjørg Godskesen fra regjeringspartiet Frp varslet nemlig at hun ikke nødvendigvis ville følge partipisken når det gjelder kommunereformen .
AP170608 Slik åpnet leder i Kommunal- og forvaltningskomiten, Helge André Njåstad ( Frp ), debatten om den største kommunereformen i Norge siden 1960-tallet.
AP170608 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) har ledet Regjeringens arbgeid med kommunereformen .
AP170608 Kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad ( Frp ) karakteriserer Stortingets avstemning over kommunereformen som en « historisk dag ».
AP170608 Et samlet Stortinget møtte til avstemningen om kommunereformen .
AP170608 Dermed ble den omstridte og største kommunereformen på 50 år vedtatt i Stortinget.
AP170608 Slik åpnet leder i Kommunal- og forvaltningskomiten, Helge André Njåstad ( Frp ), debatten om den største kommunereformen i Norge siden 1960-tallet.
AP170608 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) har ledet Regjeringens arbgeid med kommunereformen .
AP170608 Kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad ( Frp ) karakteriserer Stortingets avstemning over kommunereformen som en « historisk dag ».
AP170608 Et samlet Stortinget møtte til avstemningen om kommunereformen .
AP170608 Dermed ble den omstridte og største kommunereformen på 50 år vedtatt i Stortinget.
AP170608 ¶ Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) møtte kjent kritikk mot kommunereformen i Stortinget torsdag.
AP170608 | Aftenposten mener : Kommunereformen må fortsette ¶
AA170608 Ingebjørg Godskesen fra regjeringspartiet Frp varslet at hun ikke nødvendigvis vil følge partipisken når det gjelder kommunereformen .
AA170608 Regjeringspartiene Høyre og Frp kunne feire en stor triumf da Stortinget vedtok kommunereformen .
AA170608 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) begrunnet kommunereformen slik : Det er behov for større fagmiljøer, å gjøre små kommuner mindre avhengige av enkeltpersoner og å flytte ressurser fra administrasjon og ledelse til tjenesteproduksjon.
AA170608 Kommunalministeren gledet seg over en historisk dag, men kommunereformen har syltynt flertall, og voteringen i Stortinget blir spennende til siste slutt.
AA170608 Ingebjørg Godskesen fra regjeringspartiet Frp varslet at hun ikke nødvendigvis vil følge partipisken når det gjelder kommunereformen .
AA170608 Ingebjørg Godskesen fra regjeringspartiet Frp varslet at hun ikke nødvendigvis vil følge partipisken når det gjelder kommunereformen .
AA170608 Les alle våre saker knyttet til kommunereformen her.
AA170608 Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter ¶ Kommunereformen
VG170607 I Frps partiprogram er vi for tvang i kommunereformen , men også for å følge folkeavstemningene.
SA170607 Planen var å gjøre vedtaket to dager før Stortinget behandler kommunereformen .
SA170607 Fredag ba det nye flertallet ordføreren innkalle til ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle saken om kommunereformen på nytt.
AP170607 Stortinget stemmer over to store, kontroversielle reformer : Regionreformen og kommunereformen .
AP170607 Se kartet med « tvangskommunene » : Slik blir kommunereformen
AP170607kommunereformen har Regjeringen kun støtte av Venstre.
AP170607 Ifølge parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik i Frp har ingen av stortingsrepresentantene bedt om å bli fristilt for å stemme mot kommunereformen .
AP170607 I dag vedtas trolig den største region- og kommunereformen på 50 år - med én stemmes overvekt.
AP170607 I kommunereformen går kommunalkomiteen inn for at antall kommuner kuttes fra 428 til 354. 11 sammenslåinger foretas med tvang.
AP170607 Hvis Godskesen går mot kommunereformen også, blir den vedtatt med 85 stemmer.
AP170607 Frp-representant for Aust-Agder, Ingebjørg Amanda Godskesen, bryter med partilinjen og sier at hun vil stemme mot regionreformen, og muligens også mot kommunereformen .
SA170606 Planen var å gjøre vedtaket to dager før Stortinget behandler kommunereformen .
SA170606 Jeg vil hevde at det finnes en sak på saklisten og at den saken er kommunereformen , sa Ole Tom Guse ( KrF ) på vegne av det nye flertallet.
SA170606 Fredag ba det nye flertallet ordføreren innkalle til ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle saken om kommunereformen på nytt ( ekstern lenke ).
SA170606 De rekker ikke gjøre et formelt vedtak før Stortinget behandler kommunereformen 8. juni, men vil ta saken opp i kommunestyret 14. juni for å gjøre vedtaket i etterkant.
SA170606 - Vi har bedt om at det innkalles til ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle kommunereformen .
FV170606 | Minimalt flertall for kommunereformen : Godskesen teller på knappene ¶
FV170606 Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen fra Aust-Agder er i tvil om hun skal stemme for eller mot kommunereformen .
FV170606 Dersom bare to Frp-ere trosser eget parti og stemmer nei til kommunereformen i Stortinget, kan flertallet ryke.
AA170605 ¶ Endring : Tannhelse er blitt en brikke i kommunereformen .
AA170605 Tannhelsetjenesten har blitt en brikke i kommunereformen , og pasientene må betale prisen.
AA170605 Regjeringen vil gi kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår derfor at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse.
VG170604 ¶ MODERNISERINGSMININSTER : Statsråd Jan Tore Sanner har kommet et stykke på vei med kommunereformen .
VG170604 Les mer : Ordførere slakter kommunereformen : En nasjonal fiasko ¶
VG170604 Les mer : Kommunereformen : Diskuterte tvangssammenslåinger av kommuner på Stortinget ¶
VG170604 Foto : Terje Pedersen, NTB scanpix ¶ 121 kommuner forsvinner, og 47 nye kommer til, det er fasiten når Stortinget torsdag sluttbehandler kommunereformen .
VG170604 For halvannet år siden var situasjonen så dyster, at de aller fleste dømte kommunereformen nedenom og hjem.
VG170604 Andelen har steget markant siden 2007, også etter at kommunereformen ble igangsatt.
VG170601 Vedums tvangstanke skal ikke bare forhindre at representanter kan snike seg vekk fra å si ja til sammenslåing av sin hjemkommune eller sitt hjemfylke, men håpet er at det også kan tippe hele kommunereformen .
VG170601 Regjeringspartiene Høyre og Frp får flertall med Venstre for 13 tvangssammenslåinger i kommunereformen , mens på regionreformen får de også støtte fra KrF.
VG170601 DEN SOM LER SIST : Trygve Slagsvold Vedum er mot tvang i kommunereformen .
VG170601 - Det er knappest mulig flertall for kommunereformen .
VG170601 I likhet med tvangssammenslåingene i kommunereformen har de rødgrønne partiene åpnet for å reversere disse sammenslåingene dersom de vinner valget.
FV170601 I likhet med tvangssammenslåingene i kommunereformen har de rødgrønne partiene åpnet for å reversere disse sammenslåingene dersom de vinner valget.
DB170601 Artikkelen er skrevet sammen med Jostein Askim og Signy Irene Vabo, hvorav sistnevnte ledet ekspertutvalget som ga regjeringen råd om hvordan kommunereformen burde gjennomføres.
DB170601 - Den frivillig baserte kommunereformen har beveget kommune-Norge betydelige skritt i riktig retning, det er kommunenes eget arbeid som gir den største reduksjonen i antall kommuner på over 50 år, sier han.
DB170601 ( Dagbladet ) : I dag tok kommunalkomiteen på Stortinget endelig stilling til kommunereformen .
DB170601 47 nye kommuner i kommunereformen
DA170601 I likhet med tvangssammenslåingene i kommunereformen har de rødgrønne partiene åpnet for å reversere disse sammenslåingene dersom de vinner valget.
AP170601 Slik så kommunereformen ut i februar ¶
AP170601 I likhet med tvangssammenslåingene i kommunereformen har de rødgrønne partiene åpnet for å reversere disse sammenslåingene dersom de vinner valget.
AA170601 I likhet med tvangssammenslåingene i kommunereformen har de rødgrønne partiene åpnet for å reversere disse sammenslåingene dersom de vinner valget.
SA170531 - Fylket skaper så stor usikkerhet om privatferja på Høgsfjorden kommer til å gå, at jeg er villig til å se på kommunereformen på nytt, sier Paul Løland, som sørget for flertall for Nye Sandnes i Forsand kommunestyre.
NL170531 Tannhelsetjenesten har blitt en brikke i kommunereformen , og pasientene må betale prisen.
NL170531 Regjeringen har nemlig lovet kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår derfor at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse.
DA170530 * Videreføre de økonomiske insentivene for kommunereformen i neste periode for at kommuner som ikke kom i havn med frivillige prosesser, skal kunne gjøre det i neste periode.
NL170522 Jensen og undertegnede har debattert på hver vår side om kommunereformen .
NL170522 I sistnevnte var han en viktig aktør i det største av regjeringas mange sentraliseringsprosjekter, kommunereformen .
SA170519 Tannhelsetjenesten er blitt en brikke i kommunereformen , og pasientene må betale prisen.
SA170519 Regjeringen har nemlig lovet kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår derfor at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse.
AA170519 Grunnen til at Sanner noen ganger kan vinke til kommunereformen er at han også er moderniseringsminister.
AA170519 Fredag ga Jan Tore Sanner blaffen i kommunereformen og hygget seg heller med morsom trondheimsteknologi.
NL170518 For med tydelig adresse til Nord-Norge er hun ikke i tvil om at det er innbyggerne i småkommunene som trenger kommunereformen aller mest, som er de største taperne på grunn av motviljen mot endring.
NL170515 Siden 2014 har Regjeringen bygget inn sametingspolitiske føringer i kommunereformen , regionreformen, fiskerifor-valtningen og nordområdepolitikken.
AP170511 Kommunereformen gir 244 millioner i økte utgifter.
AA170510 juni avgjøre kommunereformen , og spørsmålet om én kommune på Fosen kom opp på overtid.
VG170507 Blant annet ledet han forhandlingene om kommunereformen , og var dypt involvert i håndteringen av fjorårets asylforhandlinger.
SA170506 | Rogaland Frp-leder mener folk er møkk lei kommunereformen
FV170506 | Frp vil bruke tvang i kommunereformen
FV170506 Stemningen mellom Aust- og Vest-Agder delegatene er gemyttlig tross sterk uenighet om et bør brukes tvang i kommunereformen .
DN170506 Frps kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad har flere ganger beskyldt Ap for vingling når det gjelder kommunereformen .
DN170506 - Dissensen handler altså om vi skal gå i gang med en versjon 2.0 av kommunereformen , og om den skal være en tvangsreform eller ikke, sa han.
AA170506 Frps kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad har flere ganger beskyldt Ap for vingling når det gjelder kommunereformen .
AA170506 - Dissensen handler altså om vi skal gå i gang med en versjon 2.0 av kommunereformen , og om den skal være en tvangsreform eller ikke, sa han.
BT170505 Senterpartiets kommunikasjonsavdeling maler ut retorikk om at politireformen og kommunereformen er konstruert av dresskledde folk i Oslo.
BT170505 Derfor er kommunereformen viktig.
BT170504 For eksempel « Jan Tore på sporet » ( Jan Tore Sanner besøker kommuner som har sporet av i kommunereformen i et tappert forsøk på å få prosessen på skinner igjen ) og « Avslag på grensen » ( Munter sang med Jens Pikenes, iblandet slapstick-videoer av asylsøkere på holke med alt for dårlige sykler ).
AP170504 Det er resultatet etter Regjeringens prestisjeprosjekt, kommunereformen .
AP170504 Problematisk er det at et parti går til valg for å stagnere landets utvikling, og vondt er det når de langer ut mot kommunereformen .
FV170503 » Frykter offentlig IKT-krøll som følge av kommunereformen : IKT Norge er bekymret ¶
AP170503 Frykter offentlig IKT-krøll som følge av kommunereformen : IKT Norge er bekymret ¶
AP170503 » Frykter offentlig IKT-krøll som følge av kommunereformen : IKT Norge er bekymret ¶
DB170502 Stortingsrepresentant Roy Steffensen, som er fylkesleder i Rogaland, mener det handler om å respektere kommunereformen som er i sluttfasen nå.
DN170501 Frps kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad har flere ganger beskyldt Ap for vingling når det gjelder kommunereformen .
DA170501 Frps kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad har flere ganger beskyldt Ap for vingling når det gjelder kommunereformen .
VG170430 Partiet har klart å holde butikkene stengt på søndag, doble kontantstøtten, gi oss K'en i KRLE, vanne ut kommunereformen , stoppe oljeutbygging i nord og mye mer.
DB170430 Da kommunereformen ble lansert var begrunnelsen og motivet « å skape robuste kommuner ».
DA170430 * Videreføre de økonomiske insentivene for kommunereformen i neste periode for at kommuner som ikke kom i havn med frivillige prosesser, skal kunne gjøre det i neste periode.
AP170430 De økonomiske incentivene for kommunereformen må videreføres i neste periode og stimulere frivillige sammenslåinger.
AA170430 Videreføre kommunereformen og lokke kommunene med penger ¶
AA170430 KrF-landsmøtet vedtok å videreføre de økonomiske insentivene for kommunereformen i neste periode slik at kommuner, som ikke kom i havn med frivillige prosesser, skal kunne gjøre det i neste periode.
DB170428 Det er for eksempel ikke en spesielt dristig påstand å antyde at store deler av Arbeiderpartiets ledelse deler Høyres syn på kommunereformen .
AA170427 Kommunereformen blir neppe noe tema på landsmøte skal vi tro Lykke som tror på frivillighetslinja i den saken.
DB170424 Særlig roser han Ap-vedtaket om et tydelig nei til all tvang i kommunereformen .
DB170424 Arbeiderpartiet tok et solid hopp i Senterpartiets retning på flere spørsmål under landsmøtet i helga, deriblant på ulv, billigere bensin på bygda og tvangsbruk i kommunereformen .
AP170423 Myklebust er oppgitt over at hans eget parti har lagt seg på Sps linje i kommunereformen - med reversering.
AP170423 Da må Ap utsette hele kommunereformen .
AP170423 Sandøy-ordfører Oddvar Myklebust er oppgitt over at hans eget parti har lagt seg på Sps linje i kommunereformen - med reversering.
AP170423 Da må Ap utsette hele kommunereformen .
AP170422 juni vedtas kommunereformen på Stortinget.
VG170420 Han mener at både den såkalte nærpolitireformen, utflytting av arbeidsplasser, regionreformen og kommunereformen - er saker der Senterpartiet har tatt føringen på bekostning av et avventende og til tider tafatt Arbeiderparti.
AA170420 Da mener jeg vi er i kjernen av kommunereformen .
AP170419 Da holder det ikke å blidgjøre senterpartistene med en ekstra milliard til landbruket med jevne mellomrom, eller bråstopp i kommunereformen .
DB170418 Det blir debatt om kommunereformen også på Aps landsmøte.
AP170415 Regjeringen har lagt frem sin anbefaling om kommunereformen for Stortinget.
AP170415 Det lokale selvstyre styrkes ikke av kommunereformen alene.
DB170411 Politireformen fjerner politifolk fra distriktene og kommunereformen overlater oppgaver fra stat til kommune.
DN170408 Venstre vil trekke støtte til avgifts-nei ¶ Kommunereformen kan gi IKT-trøbbel ¶ ¶
DN170408 Lxs også : ¶ Kommunereformen kan gi IKT-trøbbel ¶ ¶
DN170408 | IKT Norge er bekymret for kommunereformen
DN170408 Statsråd Jan Tore Sanner la fram kommunereformen onsdag.
DN170408 Han mener alle offentlige etater må undersøke hva kommunereformen betyr for IT-systemene i hele 2017 og tiden framover.
DN170408 Det er fortsatt usikkert hva prislappen for kommunereformen blir.
DN170408 - Dette vil sannsynligvis være mest ressurskrevende for de store statlige registrene som Statens kartverk, Skattedirektoratet og Brønnøysundregistrene, og for de statlige etatene som nytter seg av registre, heter det i kommunereformen , lagt fram for Stortinget av kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) onsdag.
AP170408 | Frykter offentlig IKT-krøll som følge av kommunereformen
AP170408 Statsråd Jan Tore Sanner la fram kommunereformen onsdag.
AP170408 Han mener alle offentlige etater må undersøke hva kommunereformen betyr for IT-systemene i hele 2017 og tiden framover.
AP170408 Det er fortsatt usikkert hva prislappen for kommunereformen blir.
AP170408 - Dette vil sannsynligvis være mest ressurskrevende for de store statlige registrene som Statens kartverk, Skattedirektoratet og Brønnøysundregistrene, og for de statlige etatene som nytter seg av registre, heter det i kommunereformen , lagt fram for Stortinget av kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) onsdag.
DN170406 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) sier han ser ikke på kommunereformen som en Høyre-reform.
DN170406 Kommunereformen følger ikke tradisjonelle partipolitiske skillelinjer lokalt, der det ofte er andre elementer som er viktig.
AA170406 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) sier han ser ikke på kommunereformen som en Høyre-reform.
AA170406 Kommunereformen følger ikke tradisjonelle partipolitiske skillelinjer lokalt, der det ofte er andre elementer som er viktig.
SA170405 | Kommunereformen slaktes fra flere hold ¶
FV170405 - Alternativet til kommunereformen er ikke at alt blir som det var, understreket statsråd Jan Tore Sanner ( H ) da han la fram proposisjonene om kommune- og regionreformene onsdag.
DN170405 Sanner sier videre at kommunereformen må fortsette framover.
DN170405 Onsdag legger kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) fram tre stortingsmeldinger om kommunereformen og regionreformen, blant annet om hvilke oppgaver de nye kommunene skal få.
DN170405 - Kommunereformen handler om å sikre gode velferdstjenester i hele landet, nå og i fremtiden, sier Sanner i en pressemelding.
BT170405 Sanner sier videre at kommunereformen må fortsette fremover.
BT170405 Onsdag legger kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) frem tre stortingsmeldinger om kommunereformen og regionreformen, blant annet om hvilke oppgaver de nye kommunene skal få.
BT170405 - Kommunereformen handler om å sikre gode velferdstjenester i hele landet, nå og i fremtiden, sier Sanner i en pressemelding.
DA170402 Særlig etter alt som ble vedtatt under jubellandsmøtet i Sp sist helg, som et nei til kommunereformen .
DA170401 - Skattereformen, kommunereformen , sykehusreformen og veiselskapet Nye veier er del av en offensiv strategi, sa Jensen på regjeringens pressekonferanse i går.
AA170401 Partiet vil også bygge videre på blant annet kommunereformen og nærpolitireformen og myke opp en streng asylpolitikk.
DB170331 Etter en elendig prosess, endte kommunereformen så bra som den kunne Kommentar ¶
SA170330 Ansvarsendringer i barnevernet må ses i sammenheng med kommunereformen , som kan gi større og sterkere barnevernstjenester med bedre forutsetninger for å kunne ivareta et mer helhetlig ansvar og hjelpe barna der de bor.
SA170330 Kommunereformen
DB170330 I kommunereformen får Færder nær 50 millioner i omstillingspremie fra Sanner.
DA170327 - Det er litt som med kommunereformen , ulv er bare ikke så relevant for Oslo.
DA170327 - Det er litt som med kommunereformen , ulv er bare ikke så relevant for Oslo.
VG170326 ( ©NTB ) ¶ | 49 kommuner vurderer å legge ned skoler ¶ 49 av norske kommuner vurderer å vrake småskoler som del av kommunereformen eller ny skolestruktur.
SA170324 « I arbeidet med kommunereformen foreslår nå regjeringen Solberg, støttet av KrF og Venstre, å flytte ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunene », skriver Kari-Mette Skjelbred.
SA170324 I arbeidet med kommunereformen foreslår nå regjeringen Solberg, støttet av KrF og Venstre, å flytte ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunene.
AA170324 - Regjeringspartiene med Venstre som pådriver synes tydeligvis det har skjedd litt for lite i kommunereformen .
AA170324 As ubehjelpelige linje i kommunereformen tyder på at de prøver å legge seg nærmere Sp.
AP170323 Senterpartiet får greit med seg Arbeiderpartiet på å stoppe kommunereformen , og gå tilbake til den gamle frivillighetslinjen.
AA170320 Regjeringen går inn for å dele Tysfjord kommune i Nordland som en del av kommunereformen .
FV170315 Pensjonistpartiets Thor Gilbertson er en intens motstander av kommunereformen og vil aldeles ikke at prosessen skal gå i gang.
VG170314 Kommunereformen
DB170313 Ap sier de er for kommunereform, men vil reversere kommunereformen .
DB170312 - Hvis du ser på den store kommunereformen som ble gjennomført på starten av 60-tallet startet man ikke med oppgavene.
AP170312 Selv før avtalen om kommunereformen ble lagt frem for to uker siden kunne Aftenposten avsløre hvilke 13 nei-kommuner som tvinges sammen.
AA170312 Han viser også til Lisbet Berg-Hansens uttalelse om at kommunereformen minner om Russlands annektering av Krim.
FV170306 Etter en fem timer lang togtur slo jeg meg til ro med at kommunereformen kan føre med seg noe nyttig.
DA170306 I tillegg vil de borgerlige i forbindelse med kommunereformen vedta en hjemmel som gjør det mulig for større kommuner å overta enkelttjenester hos små kommuner.
DA170306 - Derfor vil vi at kommunereformen skal fortsette og at gulrøtter for sammenslåinger skal ligge fast også i årene som kommer.
DB170305 Jenssen ( H ) og Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner ( H ), presenterer status for kommunereformen og regionreformen under en pressekonferanse på Stortinget onsdag i forrige uke.
BT170305 Kommuner i Hordaland kan bli tvangssammenslått, etter at stortingsflertallet er enige om å bruke tvang i kommunereformen .
DB170303 ¶ IKKE LIBERALE VERDIER : Artikkelforfatteren reagerer på Dagbladets leder om kommunereformen .
BT170303 Da arbeidet med kommunereformen startet opp i 2014, var forutsetningen fra stortingsflertallet at det skulle være en invitasjon til landets kommuner om å ta nabopraten med nabokommunen for å se om det var mulig å slå seg sammen.
AA170301 Det er maktpåliggende at en lokalt sikrer at utviklingshemmede kommer sterkere ut etter kommunereformen .
FV170227 Høyre i Grimstad slår seg ikke til ro med kommunereformen .
DB170226 Etter en elendig prosess, endte kommunereformen så bra som den kunne Kommentar ¶
VG170225 Vi vil ikke sette sluttstrek for kommunereformen til sommeren : Vi vil jobbe videre for å sikre at innbyggerne i Norge får et godt velferdstilbud, sier Sanner, men legger til : ¶
VG170225 Nå går nemlig kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) ut og sier kommuner som i vår ikke foreslås sammenslått, ikke kan føle seg trygge, selv etter at kommunereformen er vedtatt.
DB170225 Til tross for at motstanderne av kommunereformen mener små kommuner leverer de beste tjenestene til sine borgere og alt dermed er såre vel som det er, er det liten tvil om at vi trenger større kommuner.
DB170225 Den dyre og omfattende kommunereformen har vært snakket om i 26 år, men ingen har fått fingeren ut, før nå.
DA170225 Foto : Roy Storvik ¶ Kommunereformen var ikke over med offentliggjøringen av tvangssammenslåinger - for den som måtte tro dét.
VG170224 Hun tilhører nemlig Bindal kommune, som med den nye kommunereformen går fra å være Nordland-kommune til Trøndelag-kommune.
VG170224 Da Ap-politiker Lisbeth Berg-Hansen sammenliknet kommunereformen med Russlands behandling av Krim, var Jan Tore Sanner ( H ) raskt ute med å svare - på ekte Putin-vis.
SA170224 Vil de nye bestevennene Sokndal og Eigersund finne sammen igjen med Bjerkreim og Lund nå når kommunereformen er avklart ?
DN170224 Så selvfølgelig avtalen om kommunereformen .
DN170224 - Til alle lokalpolitikere i alle partier for lederskapet de har vist med kommunereformen .
DN170224 - Det verste var nok da jeg ble sammenlignet med Putin i Ukraina for jobben med kommunereformen , sier Sanner.
DB170224 Usikkerheten om KrFs rolle i kommunereformen gjorde at Frps stortingsgruppe vurderte å trekke seg fra gjennomføringen av regionreformen, forklarer en kilde.
DB170224 Kommunesammenslåingen beskrives som Frps baby i kommunereformen , noe som forklares med at Mandal-ordfører Alf Erik Andersen fra Frp har stått på for en slik løsning.
DB170224 Og nå ser vi at det regjeringen har kalt en demokratireform, kommunereformen , ender med tvang.
AP170224 Trine Eilertsen lar seg engasjere mer enn de fleste av kommunereformen .
VG170223 Regjeringspartnerne prøver å trøste seg selv med at kommunereformen ruller videre.
VG170223 Og kommunereformen vil for alltid ha stempelet til han ingen husker navnet på.
VG170223 Men nå er selvsagt luften ute av kommunereformen .
DB170223 ¶ KOMMUNEREFORMEN : Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) presenterte status for kommunereformen og regionreformen under en pressekonferanse på Stortinget i går.
DB170223 | En siste hilsen fra Lille-Kim ¶ ¶ KOMMUNEREFORMEN : Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) presenterte status for kommunereformen og regionreformen under en pressekonferanse på Stortinget i går.
DB170223 Forskjellen fra kommunereformen på 60-tallet er voldsom.
DB170223 Det er brukt enorme summer og arbeidskapasitet på kommunereformen .
DB170223 Kommunereformen som over tid har blitt omtalt som en frivillighetsreform er nå blitt en tvangsreform.
DB170223 | Etter en elendig prosess, endte kommunereformen så bra som den kunne ¶
DB170223 Mer kunne vært mulig, hvis kommunereformen ble gjennomført på en annen måte.
DB170223 Jenssen ( H ) og Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner ( H ), presenterte status for kommunereformen og regionreformen under en pressekonferanse på Stortinget onsdag morgen.
DB170223 Fasiten på regjeringen Solbergs store prosjekt, kommunereformen , ble presentert på en pressekonferanse i går tidlig.
AP170223 Professor Jørn Rattsø mener det er synd Stortinget ikke tar større grep i kommunereformen .
AP170223 Trine Eilertsen lar seg engasjere mer enn de fleste av kommunereformen .
AA170223 Det kommer neppe som en bombe at det er Senterpartiets velgere som er mest negative til kommunereformen og tvangssammenslåing av kommuner.
AA170223 Jenssen ( H ) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) presenterte status for kommunereformen og regionreformen under en pressekonferanse på Stortinget onsdag.
AA170223 Høyre, Frp og Venstre har gjort en avtale som sikrer flertall for å bruke tvang i kommunereformen , mens KrF også er med på regioninndelingen.
VG170222 LAGET NYTT KART : Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) deltok i presentasjonen av kommunereformen og regionreformen på Stortinget onsdag.
VG170222 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) sier at oppdraget fra Stortinget nå vil bli å gjennomføre både kommunereformen og regionreformen.
VG170222 Frp, Høyre, KrF og Venstre redegjør for kommunereformen i Vandrehallen på Stortinget.
VG170222 TROR PÅ GJENNOMSLAGSKRAFT : Høyre-ordfører i Spydeberg, Petter Schou, har tro på kommunereformen .
VG170222 Ordfører i Lindesnes for Høyre, Janne Fardal Kristoffersen, mener at kommunereformen til tross for mye uenigheter er et uttrykk for hva folket vil.
VG170222 Meningene er mange og delte etter at kommunereformen omsider ble klar.
VG170222 Kanskje ikke uventet er Høyre-ordfører, Tom Myrvold i Ørland kommune positiv til kommunereformen .
VG170222 ENIGHET : Samarbeidspartiene, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, presenterer status for kommunereformen og regionreformen under en pressekonferanse på Stortinget onsdag.
SA170222 Jenssen ( H ) og Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner ( H ), presenterte status for kommunereformen og regionreformen under en pressekonferanse på Stortinget onsdag.
SA170222 Slik kommunereformen utvikler seg, er det ikke realistisk med så store barneverntjenester som et minimum i overskuelig framtid.
FV170222 | Slik blir kommunereformen : Søgne og Lindesnes tvangssammenslås ¶ 13 kommuner blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje, melder Aftenposten.
FV170222 Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti presenterte status for kommunereformen og regionreformen på en pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget onsdag morgen.
FV170222 Men kommunereformen er ikke over med det ¶ fra venstre André N.
FV170222 Jenssen ( H ) og Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner ( H ), presenterer status for kommunereformen og regionreformen under en pressekonferanse på Stortinget onsdag.
DN170222 Han poengterte at hensikten med kommunereformen , som er svært omstridt, er å skape « sterkere fagmiljøer » og bedre velferdstjenester for innbyggerne.
DN170222 - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen .
DN170222 - Kommunereformen vil fortsette, og det vil fortsatt være mulig å finne seg en partner før sommeren.
DN170222 ¶ Samarbeidspartiene presenterer status for kommunereformen og regionreformen under en pressekonferanse på Stortinget onsdag.
DN170222 Foto : Mikaela Berg ¶ | Kommunereformen er mindre enn hva Norge trenger ¶
DB170222 Mange har sett behovet og ingen reform har vært mer diskutert og mer utredet enn kommunereformen .
DB170222 Fakta om kommunehistorien ¶ 1930 : 747 kommuner - flest i historien ¶ 1946 : starten på den store kommunereformen , fylkesmann Nicolai Schei i Sogn og Fjordane leder Schei-utvalget. 1967 : 454 kommuner, Schei-reformen gjennomført.
DB170222 Senterungdommen er derimot ikke fornøyde med kommunereformen .
DB170222 ( Dagbladet ) : Kommunereformen har lenge vært et omstridt tema, men i dag presenterte samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti sin enighet om det nye kommune-kartet i Norge.
DA170222 Jenssen ( H ) og Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner ( H ), presenterte status for kommunereformen og regionreformen under en pressekonferanse på Stortinget onsdag.
DA170222 Han poengterte at hensikten med kommunereformen , som er svært omstridt, er å skape " sterkere fagmiljøer " og bedre velferdstjenester for innbyggerne.
DA170222 - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen .
DA170222 - Kommunereformen vil fortsette, og det vil fortsatt være mulig å finne seg en partner før sommeren.
DA170222 Regjeringspartiene og støttepartiene vil etter alt å dømme presentere resultatet av kommunereformen når de onsdag morgen holder pressekonferanse på Stortinget.
DA170222 ( ANB ) ¶ | Kommunereformen er trolig klar ¶
DA170222 øyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vil " presentere status for kommunereformen og regionreformen " på en pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget onsdag morgen.
BT170222 OMDISKUTERT : - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen .
BT170222 Jenssen ( H ) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) presenterte status for kommunereformen og regionreformen under en pressekonferanse på Stortinget onsdag.
BT170222 Ifølge kommunereformen som ble lagt frem onsdag, vil Stortinget bruke tvang i åtte tilfeller.
BT170222 Han poengterte at hensikten med kommunereformen , som er svært omstridt, er å skape « sterkere fagmiljøer » og bedre velferdstjenester for innbyggerne.
BT170222 - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen .
BT170222 - Kommunereformen vil fortsette, og det vil fortsatt være mulig å finne seg en partner før sommeren.
AP170222 Senterpartiets Marit Arnstad mener kommunereformen er « uheldig for folkestyret i Norge ».
AP170222 Det er klart at 13 kommuner slås sammen mot sin vilje, i kommunereformen .
AP170222 | Aftenposten mener : God start på kommunereformen ¶ Kommunereformen har kommet så langt som det var mulig å håpe på i denne runden, men må fortsette.
AP170222 | Aftenposten mener : God start på kommunereformen
AA170222 Han minner om at kommunereformen er sagt å skulle bygge på frivillighet.
AA170222 Ordførerne Amund Hellesø ( Ap ) og Steinar Aspli ( Sp ) mener regjeringen står til stryk i håndteringen av kommunereformen .
AA170222 Flere tvangssammenslåtte kommuner reagerer skarpt på kommunereformen som regjeringen og samarbeidspartiene har gått sammen om.
AA170222 Ifølge kommunereformen som ble lagt fram onsdag, vil Stortinget bruke tvang i åtte tilfeller.
AA170222 Han poengterte at hensikten med kommunereformen , som er svært omstridt, er å skape " sterkere fagmiljøer " og bedre velferdstjenester for innbyggerne.
AA170222 - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen .
AA170222 - Kommunereformen vil fortsette, og det vil fortsatt være mulig å finne seg en partner før sommeren.
AA170222 Han poengterte at hensikten med kommunereformen , som er svært omstridt, er å skape " sterkere fagmiljøer " og bedre velferdstjenester for innbyggerne.
AA170222 - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen .
AA170222 - Kommunereformen vil fortsette, og det vil fortsatt være mulig å finne seg en partner før sommeren.
AA170222 Regjeringspartiene og støttepartiene vil etter alt å dømme presentere resultatet av kommunereformen når de onsdag morgen holder pressekonferanse på Stortinget.
AA170222 Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vil " presentere status for kommunereformen og regionreformen " på en pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget onsdag morgen.
AA170222 ( ©NTB ) ¶ | Kommunereformen trolig klar - presenteres i Stortinget onsdag ¶
AA170222 Mye har vært sagt om kommunereformen , det meste har vært negativt.
FV170221 | Slik blir kommunereformen : Søgne og Lindesnes tvangssammenslås ¶ 13 kommuner blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje, melder Aftenposten.
DB170221 KrF er også med på regionreformen, som etter det Dagbladet erfarer vil bli presentert samtidig med avtalen om kommunereformen .
DB170221 Dagbladet får bekreftet at KrF ikke støtter en eneste tvangssammenslåing, men at de likevel stiller seg bak den frivillige delen av kommunereformen .
DB170221 Målet med kommunereformen er omfattende sammenslåinger av dagens 428 kommuner fram mot 2020.
DA170221 SAMMENSLÅING : Jan Tore Sanner har jobbet med kommunereformen .
DA170221 Målet med kommunereformen er omfattende sammenslåinger av dagens 428 kommuner fram mot 2020.
DA170221 SAMMENSLÅING : Jan Tore Sanner har jobbet med kommunereformen .
DA170221 Hun har vært utålmodig på å få en endelig avgjørelse om hva som blir utfallet av kommunereformen og mulige tvangssammenslåinger.
BT170221 SISTE : I følge Aftenposten har KrF tatt dissens på tvangsdelen av kommunereformen .
BT170221 SISTE : I følge Aftenposten har KrF tatt dissens på tvangsdelen av kommunereformen .
AP170221 | Slik blir kommunereformen : 13 kommuner tvangssammenslås ¶ 13 kommuner blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje.
AP170221 | Slik blir kommunereformen : 13 kommuner tvangssammenslås ¶ 13 kommuner blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje.
AP170221 Bakgrunn : Slik blir kommunereformen : 13 kommuner tvangssammenslås ¶
AP170221 Aftenposten har tidligere fortalt hvordan Ap-ordførere som har gått foran for kommunesammenslåing er kritiske til Ap-leder Støre, som tidligere har erklært den borgerlige kommunereformen for død om Ap vinner valget.
AA170221 Stortinget driver hurtigbehandling av kommunereformen fordi stortingsflertallet ønsker å imøtekomme utålmodige kommuner og ordfører som ønsker avklaring.
AA170221 Målet med kommunereformen er omfattende sammenslåinger av dagens 428 kommuner fram mot 2020.
AA170221 Årsaken til at Stortinget « speedbehandler » kommunereformen er at stortingsflertallet ønsker å imøtekomme utålmodige kommuner og ordførere som har bedt om en avklaring på om de blir slått sammen med nabokommunen ( e ) eller ei, skriver Aftenposten.
AA170221 De fire partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF, er ifølge både Aftenposten og VG enige om kommunereformen .
VG170220 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har kalt kommunereformen for « groteske forakt for det lokale folkestyret ».
VG170220 Luster feiret 50-årsjubileum for den forrige kommunereformen da regjeringen foreslo den nye.
SA170220 Ordfører Trond Arne Pedersen ( KrF ) og ordfører Odd Stangeland ( Ap ) fant god-tonen mens de jobbet med kommunereformen .
AP170220 Men at det faktisk er en forskjell, mener han må tilskrives de samme sakene som forårsaker veksten til Senterpartiet, slik som ulvedebatten, politinærreformen og kommunereformen .
VG170219 Regjeringen jobber nå bak lukkede dører for å lande kommunereformen .
VG170219 På den lokale kroen i Leikanger har kommunereformen splittet et av lunsjbordene i to.
VG170219 - Sentraliseringen vil skje uavhengig av kommunereformen , med NAV-reform, helsereform og politireform.
AA170219 Partiene som forhandler på Stortinget er innstilt på å legge fram en enighet om regionreformen samtidig med forliket om kommunereformen .
AA170219 For en gangs skyld var ikke skyteskiven innholdet i kommunereformen , men den lukkede prosessen på Stortinget.
AA170219 De borgerlige forhandlingene om kommunereformen nærmer seg slutten.
AA170219 Bak lukkede dører har regjeringspartiene Høyre og Frp forhandlet i flere uker med samarbeidspartiene Venstre og KrF om kommunereformen og regionreformen.
VG170218 Da forstår jeg ingenting av kommunereformen .
AA170218 Opplevelsen er at de urbane kreftene ikke forstår livet på bygda, sier han og viser til blant annet ulvedebatten og kommunereformen .
VG170217 Styrke lokaldemokratiet ¶ Kommunereformen ble initiert av Høyre/Frp-regjeringen våren 2014 og har som mål å redusere antallet kommuner i Norge.
VG170217 - Vi har hele tiden sagt at kommunereformen baserer seg i hovedsak på frivillighet.
AP170217 Og kommunereformen - som kan ha mye for seg - blir helt feil når de snakker om tvang.
AP170217 Det samme gjelder kommunereformen : Når man kombinerer snakk om tvang med den internasjonale antielitistiske bølgen vi ser i USA og Storbritannia, må norske politikere følge med.
AA170217 Målet med kommunereformen er å redusere antall kommuner og flytte mer makt og ansvar til større kommuner.
SA170216 Mens Høyre, Frp, KrF og Venstre forhandler intenst om kommunereformen i Oslo, møtes Sandnes og Forsand på rådhuset i Sandnes for å snakke om kulturen i en ny felles kommune.
DB170216 Regjeringen er nemlig avhengig av støtte fra V og KrF hvis de vil få gjennom tvang i kommunereformen , og særlig KrF skal være ekstremt skeptisk.
DB170216 I motsetning til kommunereformen er man nemlig trolig nødt til å gjennomføre regionreformen med tvang hvis den skal bli noe av.
DB170216 Han understreker at Frp forholder seg til at regionreformen blir sett i sammenheng med kommunereformen - og at man forhandler om de to reformene som en pakke.
DB170216 Det er særlig Venstre som har ønsket seg en regionreform, og det er uklart hva som skjer med tvang i kommunereformen dersom Frp bestemmer seg for å ikke være med på tvang i regionreformen.
DB170216 Det betyr at Frp kan gå med på tvang i regionreformen dersom de får viljen sin på kampsaker i kommunereformen .
DB170216 - Det har aldri vært noen hemmelighet at Frp vil at fylkeskommunen skal legges ned, men det har aldri vært snakk om at vi ikke skal forhandle om en avtale om den og kommunereformen , slik vi holder på med nå, sier Njåstad.
DB170216 ( Dagbladet ) : Det har lenge vært usikkert om Høyre, Frp, Venstre og KrF kommer til enighet om kommunereformen .
AA170216 De fire borgerlige partiene sliter med å komme til enighet om kommunereformen , men KrFs forhandler Geir Toskedal tror på en løsning i løpet av februar.
AA170216 Leder Helge Andre Njåstad ( Frp ) i kommunalkomiteen på Stortinget bekrefter at diskusjonene går innad i partiet, men sier det aldri har vært snakk om at Frp ikke skal forhandle om en regionreform i sammenheng med kommunereformen .
DN170214 ¶ Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er i sluttspurten av kommunereformen sin.
AP170213 Nord-Sverige er skrekkeksempelet for nordmenn som kjemper mot kommunereformen .
AP170213 Han har brukt den svenske kommunereformen fra rundt to tusen kommuner til 290 kommuner på 1950- og 60-tallet som et argument mot den norske kommunereformen ( Nationen 12.08.2015 ).
AP170213 Han har brukt den svenske kommunereformen fra rundt to tusen kommuner til 290 kommuner på 1950- og 60-tallet som et argument mot den norske kommunereformen ( Nationen 12.08.2015 ).
BT170210 Han nevner også kommunereformen og politireformen som årsaker.
AP170210 - Færre politikere er en viktig del av både kommunereformen og regionreformen.
AA170210 - Senterpartiet har funnet to store politiske saker, kommunereformen og ulv.
VG170208 Kommunereformen skal gjøre distriktskommunene bedre i stand til å møte de tøffe utfordringene som kommer med eldrebølgen og større krav til barnevern og skolen.
DA170208 Misnøyen med kommunereformen er ikke uventet størst i Senterpartiet, der henholdsvis 84 og 14 prosent av lokalpolitikerne sier at de er svært lite og ganske lite fornøyd, ifølge en fersk undersøkelse fra Kommunal Rapport.
DA170208 - Det forbauser meg ikke at gevinsten på kommunereformen i Danmark fører til sterk sentralisering og at innsparingene er lik null.
DA170208 - Danskene gjennomførte reformen sin under en finanskrise og hadde økonomisk innsparing som mål, mens den norske kommunereformen ikke er en sparereform.
SA170203 | Aftenposten : KrF sier nei til tvang i kommunereformen
SA170203 Krf-leder Knut Arild Hareide skal ha sagt nei til tvang når det kommer til kommunereformen .
SA170203 I januar meldte Aftenposten at det i kommunereformen kan være aktuelt med rundt 10 tvangssammenslåinger av kommuner.  ¶ ( ©NTB ) ¶
SA170203 Etter det Aftenposten erfarer gjorde Hareide det fredag klart overfor Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre at partiet ikke kan være med på at Stortinget overstyrer lokale prosesser i kommunereformen .
SA170203 Dermed er det kun Høyre, Frp og Venstre som vil sluttføre kommunereformen og gjennomføre et fåtall tvangssammenslåinger.  ¶
DB170203 Solbergs strategi for å sikre at mandatene ikke forsvinner, er blant annet å slå tilbake inntrykket kritikerne skaper av blåblå reformer som kommunereformen og politireformen - og kommunisere hvorfor hun mener de er viktige.
AP170203 | KrF sier nei til enhver form for tvang i kommunereformen
AP170203 Men hvordan det skal skje, og om det eventuelt fører til at KrF ikke trekker seg fra hele kommunereformen , bare « tvangsdelen » av den, er uklart.
AP170203 Knut Arild Hareide trekker KrF fra kommunereformen .
AP170203 Etter det Aftenposten erfarer gjorde Hareide det derfor helt tydelig fredag overfor Venstre, Frp og Høyre at de ikke kan være med på at Stortinget overstyrer lokale prosesser i kommunereformen .
AP170203 Dermed er det kun regjeringspartiene Høyre og Frp, samt Venstre, som « står igjen på valen » og som vil sluttføre kommunereformen og gjennomføre et fåtall tvangssammenslåinger.
AP170203 Aftenposten anslo da, basert på samtaler med sentrale politikere i de fire partiene som står bak kommunereformen , at 15 - 20 navngitte kommuner var med i diskusjonen på Stortinget om å bli overstyrt av stortingsflertallet.
AP170203 januar var Høyre, Frp og Venstre blitt enige om å bruke tvang i kommunereformen - men overfor et fåtall kommuner.
DB170202 ( Dagbladet ) : Kommunereformen er i sin siste fase, men i noen kommuner går diskusjonene fortsatt.
AP170131 Det blåser opp til kraftig bråk rundt Jonas Gahr Støres og Ap-ledelsens beslutning om å reversere Stortingets tvangsvedtak i kommunereformen .
AP170131 Aftenposten har tidligere skrevet at Haram, som er en inneklemt kommune mellom Sandøy og resten av Nye Ålesund, er høyaktuell for tvangssammenslåing når Stortinget denne våren fatter vedtak i kommunereformen .
AP170129 | KrFU-lederen : Dropp kommunereformen hvis dere ikke våger ¶
AP170129 KrFU-leder Ida Lindtveit advarer KrF og de andre partiene bak kommunereformen mot å feige ut på oppløpssiden.
AP170129 Hun er oppgitt over Aps håndtering av kommunereformen , og spesielt provosert over at Ap nå er enig med Sp i at tvangssammenslåinger kan reverseres med en Ap-ledet regjering etter valget.
AP170129 Dropp heller kommunereformen hvis dere ikke våger, sier Ida Lindtveit.
AP170129 Aftenposten skrev i forrige uke at regjeringspartiene og Venstre er enige om å bruke tvang i kommunereformen - men kun overfor et fåtall kommuner.
DB170128 Folk reagerer på kommunereformen .
DB170127 Her strandet planene imidlertid, og de fire partiene bak kommunereformen vurderer nå om de to kommunene på Romerike i stedet skal tvangssammenslås med midt-i-mellom-kommunen Nannestad til en ny storkommune på Øvre Romerike.
DB170127 Altså beholder de de positive virkemidlene fra den pågående kommunereformen , mens pisken faller bort.
DN170126 - Det har vært en diskusjon som har kommet fordi man i kommunereformen har hatt kommuner hvor det har vært veldig lav valgdeltakelse.
DB170125 - De virker helt ute og kjøre i kommunereformen og vet åpenbart ikke hvilken fot de skal stå på, sier han.
AP170125 Senterpartiet og Arbeiderpartiet blåser til kamp mot kommunereformen og vil gjøre om på deler av den.
AP170125 Påstander om hvor dårlig kommunereformen er og hvor ille det blir for de berørte kommunene, sitter løst.
DB170124 Hovedproblemet med framdriften i kommunereformen skyldes altså uten tvil regjeringen, men det er ikke betryggende at Arbeiderpartiet legger seg så tett opp til Senterpartiets allergiske reaksjon på kommunesammenslåinger.
SA170123 Rundt 10 tvangssammenslåinger av kommuner kan være aktuelt i kommunereformen , får NTB opplyst.
DN170123 Rundt 10 tvangssammenslåinger av kommuner kan være aktuelt i kommunereformen .
DB170123 - Det er lite sannsynlig, fordi vi regner det som en del av samarbeidsavtalen, og mener det er naturlig at vi er med på både kommunereformen og regionreformen som Venstre og KrF har initiert, sier Toskedal.
AP170123 | Enighet om å bruke tvang i kommunereformen
AP170123 Regjeringspartiene Høyre og Frp, samt Venstre, er enige om å bruke tvang i kommunereformen - men overfor et fåtall kommuner.
AP170123 Lokalt Ap-opprør mot Støre i kommunereformen
AP170123 Les Trine Eilertsens siste kommentar om kommunereformen
AP170123 Etter Aftenpostens reportasjer om kommunereformen før jul, har det oppstått tvil om KrF vil trekke seg fra reformen - slik KrF gjorde da det nye inntektssystemet for kommunene ble behandlet på Stortinget i april i fjor.
AP170123 Aftenposten anslo da, basert på samtaler med sentrale politikere i de fire partiene som står bak kommunereformen ( Høyre, Frp, Venstre og KrF ) at 15 - 20 navngitte kommuner var med i diskusjonen på Stortinget om å bli overstyrt av stortingsflertallet.
AP170123 - Jeg forstår godt Ap-ordførerne som i Aftenposten mandag var frustrerte over manglende støtte fra Ap-ledelsen i kommunereformen .
AP170123 | Enighet om å bruke tvang i kommunereformen
AP170123 Regjeringspartiene Høyre og Frp, samt Venstre, er enige om å bruke tvang i kommunereformen - men overfor et fåtall kommuner.
AP170123 Lokalt Ap-opprør mot Støre i kommunereformen
AP170123 Les Trine Eilertsens siste kommentar om kommunereformen
AP170123 Etter Aftenpostens reportasjer om kommunereformen før jul, har det oppstått tvil om KrF vil trekke seg fra reformen - slik KrF gjorde da det nye inntektssystemet for kommunene ble behandlet på Stortinget i april i fjor.
AP170123 Aftenposten anslo da, basert på samtaler med sentrale politikere i de fire partiene som står bak kommunereformen ( Høyre, Frp, Venstre og KrF ) at 15 - 20 navngitte kommuner var med i diskusjonen på Stortinget om å bli overstyrt av stortingsflertallet.
AP170123 - Jeg forstår godt Ap-ordførerne som i Aftenposten mandag var frustrerte over manglende støtte fra Ap-ledelsen i kommunereformen .
AP170122 Ap-ordfører Helge Sandåker snakker for mange i eget parti når han uttrykker stor skuffelse over Ap-ledelsens håndtering av kommunereformen .
AP170122 - Ap har vært fraværende gjennom hele arbeidet med kommunereformen , sier Ap-ordfører Helge Sandåker i Marnardal kommune på Sørlandet.
BT170113 Vil kommunereformen reverseres ? Kommunereformen er en av de viktigste reformene i Norge.
BT170113 Vil kommunereformen reverseres ?
AP161215 Skråblikk på kommunereformen
AP161215 Han reagerer ikke på at regjeringspartiene og Venstre, kanskje også KrF, ønsker å forsere behandlingen av kommunereformen fordi flere kommuner har bedt om en rask avklaring.
AP161215 - Kommunereformen er satt i gang for å løse problemer som ikke finnes.
DB160622 Kommunereformen har kostet millioner av arbeidstimer, svette og tårer.
DA160530 Regjeringens ekspertutvalg for kommunereformen foreslår å kutte antallet kommuner fra dagens 428 til om lag 100.
DA160530 Frykt for å bli slukt av storebror Stavanger, problemer med å se fordeler ved å bli større, politiske fronter og identitet er blant ingrediensene som har gjort kommunereformen til en uspiselig rett for mange.
SA160523 | Passiviteten rundt kommunereformen : Næringslivet velger sine slag ¶
SA160514 Kommunereformen er en kompleks sak som krever stor kunnskap om kommunal forvaltning for å forstås i sin fulle og hele bredde.
AP160427 Dette betyr at regionreformen er i gang, dagens fylkesstruktur er i endring, fastslo ministeren som for tida møter stor motbør på kommunereformen .
AP160405 Noe av grunnen er at kommunereformen kan tvinge frem nytenkning både på Sørlandet og andre steder : Enkelte av dagens fylker kan få så få og store kommuner at det i seg selv gjør dem mindre relevante.
AP160405 Målet er det samme som i den pågående kommunereformen : Fylkene oppmuntres til å finne gode løsninger seg imellom.
AP160405 Etter en trå start, glir kommunereformen lettere for statsråd Jan Tore Sanner ( H ).
AP160405 Det er grunn til å tro at regionaliseringen kommer til å gli lettere enn den pågående kommunereformen .
AP160404 Skal ferdigstilles samtidig med kommunereformen i 2020 ¶
AP160404 Regjeringen sier den har som mål å gjennomføre kommunereformen og endringer i regionene samtidig, slik at både nye kommuner og ny regional inndeling kan iverksettes fra 1. januar 2020.
AP160404 Nå kan vi revidere regionsystemet mens kommunereformen går sin gang.
AP160404 Dette skal fortsatt basere seg på frivillighet, slik tilfellet er med kommunereformen .
AP160404 - Blir ikke det komplekst å kjøre dette samtidig med kommunereformen ?
AP160404 Stanser kommunereformen også ?
AP160318 Kommunalminister Jan Tore Sanner kan få til langt flere sammenslåinger i den store kommunereformen enn hva dystre spådommer gikk ut på.
AP160318 Aldri tidligere har så mange kommuner slått seg sammen til én, og mange lignende forsøk i forbindelse med kommunereformen har strandet.
AP160317 Jan Tore Sanner insisterer på at kommunereformen går på skinner, men det hele vil stoppe opp når folkets vilje skal bli hørt, sier Senterpartiet.
AP160317 Kommunereformen
AP160306 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) kommer ikke langt i kommunereformen uten pressmidler.
AP160306 I HØST ble kommunereformen erklært nærmest død, eller i hvert fall som liggende på det siste.
AP160218 Trine Eilertsen får også snakke om sin favoritt-reform : Kommunereformen .
AP160216 Tidligere har partiene på Stortinget avvist å bruke inntektssystemet som virkemiddel i kommunereformen , men Høyre og Fremskrittspartiet har snudd.
AP160216 Regjeringens eget ekspertutvalg for kommunereformen konkluderte med 15.000 innbyggere som en rasjonell størrelse på en kommune.
AP160216 Høy temperatur om kommunereformen : ¶
AP160216 Dette er samtidig som kommunene har frist til å konkludere i kommunereformen .
AP160216 Kommunereformen og Sanners tvangsgrep for å presse frem færre kommuner vil ikke overleve regjeringsskiftet.
AP160216 Kommunereformen har så langt vært en mager suksess.
AP160127 Vi er i forhandlinger, men stemningen er god, sier Kristiansand-ordfører Harald Furre ( h ) - Dette kan bli den hittil største sammenslåingen i kommunereformen .
AP160127 Plutselig ble det temposkifte i kommunereformen .
AP160127 - Lokalpolitikerne ser at kommunereformen ikke går over og at kommunene står overfor grunnleggende utfordringer som krever større enheter.
AP160103 Stortinget har bedt regjeringen om å inkludere det regionale nivået i arbeidet med kommunereformen og fylkeskommunene ble i sommer invitert til å innlede samtaler med nabofylker, om en potensiell sammenslåing.