SA171230 To blir også hedret for kulturelle prestasjoner på høyt nivå, og fire får kommunens egen innsatspokal.
SA171229 To blir også hedret for kulturelle prestasjoner på høyt nivå, og fire får kommunens egen innsatspokal.
DA171229 Mye av snøen blir produsert i kommunens anlegg på Skullerud, men i tillegg kjøper hun snø fra Bækkelaget Sportsklubb og Røa Il.
BT171229 Høyretopp Hilde Onarheim mener det kan stilles flere spørsmål rundt partifellen Robert Monsen etter at han brøt kommunens regler for å belønne en ansatt.
NL171228 Men slike tiltak medfører en del kostnader, og det som må avklares er hva kommunens andel skal være, og hva næringa selv må være ansvarlig for, sier Jakobsen.
DB171227 « Oslo Havn har ikke hatt praksis for å innhente godkjennelse fra byrådsavdeling til å fly på business-klasse og har derfor ikke etterlevd kommunens bestemmelse på området », fastslår revisjonen.
DB171227 « Etter diverse presseoppslag om Oslo Havns årlige reiser til Kina i 2013-2016, har Kommunerevisjonen foretatt en utvidet undersøkelse for å vurdere om reisene har vært foretatt i samsvar med krav i lov og forskrift og kommunens regelverk », skriver revisjonen i et brev til Oslo Havn om saken.
DB171227 Revisjonen gjør det klart at de ansatte har opptrådt i strid med flere av kommunens regler under Kina-turene.
DB171227 Revisjonen avdekker nå at Oslo Havn, også under ledelse av styreleder Roger Schjerva, har brutt kommunens regler for reiseregninger.
DB171227 Nå kritiserer kommunens egen revisor havna for manglende etterlevelse av kommunens rutiner.
DB171227 Nå kritiserer kommunens egen revisor havna for manglende etterlevelse av kommunens rutiner.
DB171227 - Det er mitt ansvar som havnedirektør å sørge for at Oslo Havn også for tjenestereiser skal være i samsvar med krav i lov og forskrift og kommunens regelverk, og at våre tjenestereiser ikke skal være ekstravagante, skriver han i brevet til kommunerevisjonen.​ ¶
DB171227 - Både havnedirektør og styreleder har uttalt i Dagbladet at de ser det som mer naturlig at kommunerevisjonen sjekker om kommunens regler er brutt, enn at de sjekker dette selv.
DB171227 « Oslo Havn har ikke hatt praksis for å innhente godkjennelse fra byrådsavdeling til å fly på business-klasse og har derfor ikke etterlevd kommunens bestemmelse på området », fastslår revisjonen.
DB171227 « Etter diverse presseoppslag om Oslo Havns årlige reiser til Kina i 2013-2016, har Kommunerevisjonen foretatt en utvidet undersøkelse for å vurdere om reisene har vært foretatt i samsvar med krav i lov og forskrift og kommunens regelverk », skriver revisjonen i et brev til Oslo Havn om saken.
DB171227 Revisjonen gjør det klart at de ansatte har opptrådt i strid med flere av kommunens regler under Kina-turene.
DB171227 Revisjonen avdekker nå at Oslo Havn, også under ledelse av styreleder Roger Schjerva, har brutt kommunens regler for reiseregninger.
DB171227 Nå kritiserer kommunens egen revisor havna for manglende etterlevelse av kommunens rutiner.
DB171227 Nå kritiserer kommunens egen revisor havna for manglende etterlevelse av kommunens rutiner.
DB171227 - Det er mitt ansvar som havnedirektør å sørge for at Oslo Havn også for tjenestereiser skal være i samsvar med krav i lov og forskrift og kommunens regelverk, og at våre tjenestereiser ikke skal være ekstravagante, skriver han i brevet til kommunerevisjonen.​ ¶
DB171227 - Både havnedirektør og styreleder har uttalt i Dagbladet at de ser det som mer naturlig at kommunerevisjonen sjekker om kommunens regler er brutt, enn at de sjekker dette selv.
DB171227 Kommunens fremste oppgave er å gjøre hverdagen enklere for folk, ikke vanskeligere.
DA171227 Hun er også svært skeptisk til at det gjenværende selskapet ; Prima Omsorg, tilbyr tilleggstjenester, utover kommunens vedtak, mot betaling.
DA171227 - Men når bare 16 av over 1.400 valgte å bruke en av de private leverandørene, velger jeg å tro det betyr at folk tross alt har tillit til kommunens tilbud, sier fylkesleder Linda Lavik.
BT171227 Da hadde allerede kommunens kriseteam åpnet kantinen på aldershjemmet for de pårørende.
BT171227 SANDVIKEN : Store deler av Sandviken er også inkludert i kommunens kart over totalforbudssoner.
AP171226 Tom Ole Øhren mener det er uheldig at Bærum kommuner har vedtatt å åpne for mange nye fastleger uten å drøfte det med kommunens leger.
AP171226 Utsmykning av bygårdsvegger og opprustning av uteområder er del av løftet, hvilket er lett å latterliggjøre : Fattigdommen er stor, og kommunens svar er veggmalerier og parkbenker.
AA171226 Vis debatt ¶ | Kommunens vedlikehold av veinettet om vinteren er latterlig.
SA171225 Vi bygger fremtidsbyen i dag ¶ Kommunens invitasjon til lekmenn om å forme fremtidsbyen, er ikke bare en kjernesunn stadfestning av demokratiet ; det er også en erkjennelse av at veien til morgendagens digitaliserte samfunn blir til mens vi går, og at samarbeid er det beste verktøyet for å skape innoverende løsninger.
SA171225 Smart kan også være at utsatte vannrør og el-ledninger melder direkte til kommunens tekniske etat om kritiske punkter, at luftmålere justerer bomringen samtidig som de varsler barnehager og astmatikere om dårlig luftkvalitet, og at veikartet selv registrerer i hvilke tidsrom det er nødvendig med ekstra parkeringsmuligheter.
SA171225 « Kommunens invitasjon til lekmenn om å forme fremtidsbyen, er ikke bare en kjernesunn stadfestning av demokratiet ; det er også en erkjennelse av at veien til morgendagens digitaliserte samfunn blir til mens vi går, og at samarbeid er det beste verktøyet for å skape innoverende løsninger », skriver Petter
VG171224 Ifølge kommunens hjemmesider er det ansatte fra Røde Kors på plass, og det arbeides med å finne både kort- og langvarige løsninger for de berørte.
VG171224 Kommunens kriseteam, mannskaper fra Røde Kors og Siviliforsvaret bistår på stedet, skriver politiet på twitter.
SA171224 Kommunens kriseteam, mannskaper fra Røde Kors og Sivilforsvaret bisto på stedet i morgentimene søndag.
DB171224 Hun og kommunens kriseteam har vært i kontakt med de 22 pårørende som var hjemme, inklusiv beboeren som ikke er gjort rede for.
DA171223 Jeg tror det er viktig at vi er bevisste på hva som er kommunens kjerneoppgaver, sier han.
DA171223 - Det er drift av alle kommunens fagapplikasjoner.
SA171222 Kommunens rolle skal på ny reduseres til å vedta en nødvendig reguleringsplan etter at lokaliseringen er besluttet i Oslo.
DA171222 For Tellevik Dahl er det viktig at eldretjenestene skal være på de eldres premisser, og ikke kommunens .
DA171222 - Og ikke minst få PC'n til å virke, sier hun, mens kommunens IT-mann fikser jobben med å få mus, tastatur og skjerm til å snakke samme språk.
AP171222 - Etter åtte år med nedgang i kommunens innsats, har det blitt over 1.500 flere årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i kommunene de siste to årene.
AA171222 - Etter åtte år med nedgang i kommunens innsats, har det blitt over 1.500 flere årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i kommunene de siste to årene.
AA171222 Kommunens strategi om å ikke orientere politikerne fortløpende om saken, har vært en flau fiasko.
AA171222 Kommunens strategi om å ikke orientere politikerne fortløpende om saken, har vært en flau fiasko.
SA171221 GJORT STAS PÅ : Kristoffer Brun fikk treffe mange av Bergens toppidrettsutøvere på kommunens stipendutdeling onsdag.
DA171221 - Både huseiernes egne rør og kommunens fellesrør kan gå tett på grunn av matfett.
BT171221 Jeg ber kommunens politikere sende lærere på livredningskurs, holde lokale svømmeanlegg åpne, og sørge for at lærerne har grunnleggende kunnskaper i svømming.
BT171220 GJORT STAS PÅ : Kristoffer Brun fikk treffe mange av Bergens toppidrettsutøvere på kommunens stipendutdeling onsdag.
DA171219 Modellen med sentral planlegging og felles meny er der for å sikre ernæringsmessig og bærekraftig matservering i kommunens regi.
BT171219 Hvor utbredt er slik inkompetanse blant kommunens ansatte ?
SA171218 Kommunens kostnader med å utføre avløpstjenesten øker, fordi matfettet fører til driftsproblemer i ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.
AA171218 Videre vil FAU og trinnkontakter bli kurset av kommunens skoleteam om kulturen for tilbakemeldinger slik at man kan gjenopprette et sunt skole-hjem-samarbeid.
AA171218 Vi burde insistert på at kommunens arbeidsmiljøenhet skulle vært inne og jobbet med hele personalet, og vi fulgte ikke opp, sier Nereid.
AA171218 Lærere har klaget gjentatt på skolens ledelse og kommunens skoleledelse for manglende inngripen i en situasjon som kan se ut til å ha kommet ut av kontroll.
AA171218 I disse påpekes det at skolens og kommunens skoleledelse ikke har hørt dem.
AA171218 Kommunens skoleledelse tar selvkritikk ¶
VG171217 De som ikke har forsikring, får sine behov dekket av kommunen, sier Stein Evensen som ledet kommunens kriseteam da brannen oppsto.
SA171217 Tiden er inne for en større modernisering av kommunens ulike tiltak for å hjelpe folk inn på boligmarkedet.
SA171217 Her må kommunens byråkrater og boligprodusenter bli bedre til å finne ut av ting sammen.
SA171217 DEBATT : Tiden er inne for en større modernisering av kommunens ulike tiltak for å hjelpe folk inn på boligmarkedet.
SA171217 Mangler i kommunens utredning ¶
VG171216 Familien har etter ulykken fått tett oppfølging fra kommunens kriseteam og blitt ivaretatt av gode venner.
AA171216 Kommunens administrative ledelse sier situasjonen ved skolen er kompleks og at forbedringer tar tid.
SA171215 På grunn av investeringene er kommunens gjeldsgrad ventet å stige til 83 og 84 prosent de neste to årene.
NL171215 124,4 mill kr i samlet negativt avvik i helse og omsorg, mens resten av kommunens virksomhet har 9,8 millioner kr i positivt avvik ( mindreforbruk ), slik at det samlede merforbruket ser ut til å bli 114,6 millioner kr i 2017.
NL171215 Nå sliter de tre samarbeidspartiene med å få kontroll på kommunens økonomi.
AA171215 Panda gjør det enklere å besvare disse spørsmålene ved hjelp av en konsekvensanalyse som ser både på sysselsettingseffekter, befolkningsprognose med effekter av fra- og tilflytting og kommunens sårbarhet målt ved ulike statistikkindikatorer.
SA171214 Jeg er også glad for at KPMG påpeker forbedringsområder for kommunen, slik at vi kan bli enda bedre på å håndtere varsler i fremtiden, sier Vareide til kommunens hjemmeside.
SA171214 Håndteringen av varslet var forsvarlig fra kommunens side.
SA171214 Kommunens sykefraværsoppfølging og håndtering av konfliktforholdene overfor de to mest sentrale varslerne var ikke kritikkverdig.
SA171214 Kristian Jacobsen ¶ Kommunens plikter ¶ 4.
DA171214 Med mange store prosjekter under utredning på én gang, har det vært viktig å holde tunga rett i munnen for kommunens planavdeling, bekrefter byutviklingsdirektør Bertil Horvli til Dagsavisen Fremtiden.
BT171214 Det er ikke mulig å få en nærmere vurdering av dette materialet fra kommunens fagfolk i tide til bystyregruppenes møter i kveld », skriver byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti i en uttalelse torsdag ettermiddag.
BT171214 Dessuten blir tunnelen 600 meter kortere enn kommunens vrakede alternativ.
BT171214 Sokneprest Helle Maria Wolstad forteller at de etterlatte ønsker å takke lokalsamfunnet, kommunens kriseteam og nære venner for støtten de har fått i etterkant av den tragiske hendelsen.
BT171214 De ønsker også å uttrykke en varm takk til kommunens kriseteam, nødetatene og lokalsamfunnet.
AP171214 Nå ønsker Høyere å endre kommunens praksis når det gjelder sol- og skyggeforhold.
AP171214 Klagen fra naboene havnet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus som torsdag opphevet kommunens vedtak.
SA171213 Her jobber kommunens folk det de klarer.
SA171213 Uten kommunens hjelp ¶
DB171213 Sandnes reagerer kraftig på at to personer med henholdsvis konkurskarantene og næringsforbud fikk slippe inn på kommunens byggeplass, uten at det ble oppdaget.
DB171213 S-bygg, som er kommunens leverandør, sier de ikke kjente til mennenes bakgrunn.
DB171213 Mangelfullt : Da Dagbladet søkte etter den andre mannen, som med et livsvarig næringsforbud opererte på kommunens byggeplass, fikk vi ingen treff.
DB171213 Karantenen til mannen som opererte på kommunens byggeplass løper ut i februar.
DB171213 I dag vedtas Oslo kommunens budsjett for 2018.
AP171213 Uten kommunens hjelp ¶
AA171213 En kan vanligvis heller ikke velge selv hvor en vil bo eller hvem en vil bo sammen med, men må ta imot kommunens tilbud om « ledig plass.
AA171213 Kommunens brev til pårørende mer enn antyder at bofellesskap ikke oppfattes som et hjem og at hensynet til ansatte veier mer enn retten til å leve som andre i eget hjem.
NL171212 Tromsø-ordfører Kristin Røymo vil samle kommunens innbyggere til et krafttak mot plast - et av verdens mest geniale, men også mest problematiske produkter og materialer.
DA171212 På spørsmål om han mener en egen avdeling på 100 prosent er fornuftig bruk av kommunens ressurser svarer Vareide følgende : ¶
SA171211 « Alternativene som skisseres i denne saken er forbundet med ulike økonomiske risiko for Stavanger kommune, men uavhengig av hvilken løsning som velges vil kommunens budsjetter påvirkes i lang tid fremover.
SA171211 På den annen side, noe som også påpekes av rådmannen, ligger bygging av et nytt anlegg for toppfotball i Stavanger inne i kommunens tiårsplan.
SA171211 I realiteten innebærer dette en prioritering av idrett og en økning av kommunens tjenestetilbud i et felt hvor kommunen allerede bruker mye midler.
SA171211 Forskuddsbetalingen for en eventuell leieavtale kan ikke lånefinansieres, men finansieres gjennom driften eller ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
SA171211 Disponeringen vil redusere kommunens økonomiske evne og sikring mot perioder med reduserte inntekter/økte utgifter.
SA171211 Det reduserer kommunens handlingsrom og fleksibilitet ved omstillingsbehov i perioder med økonomisk nedgangskonjunktur.
SA171211 Et stort flertall i bystyret vil foreløpig ikke selge kommunens aksjer i Ryfast AS.
DB171210 november havnet selskapet på Oslo kommunes « OBS-liste », kommunens interne liste over leverandører man skal tenke seg om to ganger før man handler med.
BT171210 I valget mellom ulike steder å etablere nye virksomheter eller lokalisere internasjonale selskapers forsknings og utviklingsavdelingene, vil det ha betydning for valget hvilke bedrifter som er der allerede, hvor god tilgang er det på attraktiv arbeidskraft, og ikke minst kommunens tjenestetilbud.
BT171210 Kommunens innsats for å realisere en primærhelseklynge ved Årstadvollen som skal stå ferdig i 2019, er ikke bare et bevis på dette, men av nasjonal interesse.
SA171209 Kommunens tålmodighet er tynnslitt, Madland taper penger og syklistene raser.
SA171209 Spørsmålet er selvsagt om det store, brede engasjementet blant kommunens politikere får gjennomslag i Oslo når forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn skal vedtas.
SA171208 | Rådmannen skeptisk til å slette kommunens pantekrav i Viking stadion ¶
AP171208 Vamnes uttaler at Fylkesmannen som klageinstans normalt vil være tilbakeholden med å sette til side kommunens skjønnsutøvelse, altså valg av arealbruksformål, tillatt utnyttelse høyder m.v.
AP171208 Klagen fra naboene havnet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus som torsdag opphevet kommunens vedtak.
AP171208 Fylkesmannen kunne ikke ved vurderingen av saken utelukke muligheten for at flertallet i bystyret ville ha endt opp med en annen avgjørelse hvis kommunens vurdering av planforslaget hadde vært basert på en korrekt fremstilling av riktige sol- og skyggeforhold.
AP171208 ) at klagen på bystyrets vedtak ikke tok opp nye forhold som ga grunnlag for å endre kommunens vedtak.
DN171207 Så pengepolitikk, arveendringer og kommunens direkte kjøp har alle bidratt til å drive prisene opp.
DA171207 John Peter Hernes mener forslaget SR-Bank nå har kommet med i stadionsaken åpner for dialog, men han ser ikke hvorfor kommunens pant skal frafalle.
BT171207 SAMLET DE EVAKUERTE : Sokneprest Helle Marie Wolstad og Ivar Sandgren fra kommunens krisestab informerte de evakuerte på Haus skule på Osterøy.
BT171207 Naboene ble evakuert i en buss til Haus skule noen kilometer unna hvor de ble tatt hånd om av kommunens kriseteam.
BT171207 Bergens Tidende møter henne og Ivar Sandgren fra kommunens kriseteam utenfor skolen hvor naboene er samlet.
BT171207 - Det er en grepet, men rolig stemning blant de evakuerte, sier Ivar Sandgren fra kommunens kriseteam.
AA171207 Kommunens kriseteam var også til stede.
VG171206 Til sammen skal bygget huse kommunens samling på rundt 28.000 originale verk av Edvard Munch i tillegg til Stenersen-samlingen.
SA171206 De borgerlige politikerne, inklusiv Ap, var mer enig med Næringsforeningen enn kommunens fagfolk og de mange privatpersoner som sendte merknader til sentrumsplanen.
SA171206 Nå har kommunen behov for ny kraft og nye perspektiver gjennom en ny rådmann som kan videreutvikle kommunens arbeid og legge til rette for gode resultater i årene som kommer.
SA171205 Det er i kommunens absolutte interesse at våre innbyggere blir ivaretatt trygt og godt.
NL171205 Fra kommunens side er forklaringen den store byggeaktiviteten på tomta.
DB171205 Alle tilhørte kommunens administrasjonsavdeling.
DB171205 Alle tilhørte kommunens administrasjonsavdeling.
BT171205 Derfor vil jeg minne alle på - og kanskje særlig private utbyggere - at det ikke er nok at et prosjekt har « høy utnyttelsesgrad » for at det kan sies at det bidrar til å realisere kommunens byutviklingsstrategi og samfunnsplan.
SA171204 Stavanger bystyre sitter med nøkkelen og skal etter planen ta en avgjørelse om kommunens engasjement under bystyrets budsjettmøte kommende mandag.
NL171204 Vil kommunens egne regler følges, når ikke kommunen selv følger regelverket ?
NL171204 Hvis kommunen vedtar veinavn som ikke følger regelverket, hvordan vil da kommunens innbyggere i fremtiden forholde seg til kommunens eget regelverk ?
NL171204 Hvis kommunen vedtar veinavn som ikke følger regelverket, hvordan vil da kommunens innbyggere i fremtiden forholde seg til kommunens eget regelverk ?
NL171204 Hvilke signaler vil i så fall dette gi til kommunens innbyggere ?
NL171204 Hvilke signaler gir dette til kommunens innbyggere ?
DA171204 Hva gjør du for å møte denne manglende tilliten til kommunens kontrollsystemer ? 4.
DA171204 Fornøyd : Virksomhetsleder Hugo Limkjær i Senter for oppvekst må møte fylkeslegen og utdype kommunens helsefaglige praksis i overgangen mellom barnehage og skole, men slipper tilsynssak.
BT171204 | Valgte vekk kommunens eldremat ¶
BT171204 Landås Menighets Eldresenter droppet kommunens eldremat og får nå tilkjørt nylaget middag hver dag.
AP171204 Stavanger bystyre sitter med nøkkelen og skal etter planen ta en avgjørelse om kommunens engasjement under bystyrets budsjettmøte kommende mandag.
AA171204 Stavanger bystyre sitter med nøkkelen og skal etter planen ta en avgjørelse om kommunens engasjement under bystyrets budsjettmøte kommende mandag.
DN171203 Mange av Boligbyggs leietagere er brukere av kommunens helse- og sosialtjenester.
BT171203 Sør for Danmarksplass savnes fortsatt de gode eksemplene som konkretiserer kommunens høye ambisjoner om kvalitet og stedstilpasning.
SA171202 Frp har sagt at vi dessverre ikke kan være med å redde Viking med kommunens og skattebetalerens penger, men vi kan vurdere å redde Viking Stadion.
SA171201 Fylkesmannen i Rogaland har gitt eiendomsutvikler Kjell Madland medhold i klagen og opphever kommunens dagbot på 2500 kroner dagen.
SA171201 Men som hos oss er de like tydelig i stand til å skille kjærlighet til klubben fra å bruke kommunens skattekroner på å kjøpe Viking stadion fra Vikings aksjonærer.
SA171201 Velger SR-Bank å tenke rent kommersielt og minst mulig tap i egne regnskap, kan stadionet glippe ut av kommunens hender uten at de sitter igjen med en krone.
SA171201 Rådmannen vil understreke at det er viktig å få til en politisk avklaring av kommunens videre engasjement i Viking stadion før jul, og ber om at saken blir stående på saklisten for bystyrets møte i desember.
DB171201 - Alle skoler skal ha gode undervisningsopplegg og trivselstiltak, uavhengig av kommunens økonomi.
DA171201 Her er kommunens ladestasjoner alltid fylt opp, sier Ophaug.
AP171201 Velger SR-Bank å tenke rent kommersielt og minst mulig tap i egne regnskap, kan stadionet glippe ut av kommunens hender uten at de sitter igjen med en krone.
AP171201 Rådmannen vil understreke at det er viktig å få til en politisk avklaring av kommunens videre engasjement i Viking stadion før jul, og ber om at saken blir stående på saklisten for bystyrets møte i desember.
AA171201 Velger SR-Bank å tenke rent kommersielt og minst mulig tap i egne regnskap, kan stadionet glippe ut av kommunens hender uten at de sitter igjen med en krone.
AA171201 Rådmannen vil understreke at det er viktig å få til en politisk avklaring av kommunens videre engasjement i Viking stadion før jul, og ber om at saken blir stående på saklisten for bystyrets møte i desember.
SA171130 Kommunens kjerneoppgave ¶
SA171130 Haaland på kommunens nettsider.
NL171130 Det var å parkere kommunens krav en gang for alle, uten å ta hensyn til befolkningen i regionen.
DB171130 I 1996 gikk kommunen til anskaffelse av et webkamera som skulle overvåke bukken, men åtte år seinere ble kommunens websider hacket og webkameraet ble erstattet med teksten « brenn, bukkjævel », noe den også gjorde uten at gjerningsmennene ble fanget på video.
AA171130 Tilbake på kontoret venter følgende godbit : En gjennomgang av kommunens saksbehandling med mål om å sikre at alle får riktige vedtak.
AA171130 Når rådmannen er ferdig med å saumfare kommunens gårdsbruk, står nye bygninger for tur.
AA171130 Når rådmannen er ferdig med dette får han kaste seg over digitale trygghetsalarmer, kommunale tilskuddsordninger, kulturskoleplaner og selvsagt kommunens klimaarbeid.
SA171129 I dag har for mange av kommunens sykehjem fysiske rammer som et sykehus.
NL171129 Hvis tanken bak bompengeforliket virkelig hadde vært å begrense kommunens trafikale voksesmerter som enkelte påstår, så ville også kommunestyret prioritert å legge ordentlig til rette for bruk av kollektiv transport.
NL171129 Etablering av alle innfartsparkeringer ville i såfall stått svært høyt på kommunens prioriteringsliste, men slik er det altså ikke.
DA171129 Nå forteller Thorsheim at kundene sitter på gjerdet mens de venter på at kommunens ordning skal starte opp igjen, etter at den gikk « tom » i september.
DA171129 For her har kommunens støtte til solcelle-installasjoner kommet til en full stans.
DA171129 Bøndene som lager kaffen kommunen kjøper inn, holder til ved to av kommunens vennskapsbyer ; San Martin og Patzun i Guatemala.
SA171128 - Det har vært en enorm svikt i hele sikkerhetsnettet som skulle vært rundt barna som har vært utsatt for overgrep, sier hun, og peker spesielt på kommunens ansvar.
FV171128 Geir Thorstensen i Kristiansand Idrettsråd har høye forventninger til kommunens nye holdning til toppidrett.
DA171128 Å si at kommunens huskjøp i Danvikområdet fører til sosial rasering, er i seg selv en trussel mot det beste i vår kristne arv.
DA171128 Gruppelederen opplyser at innvandringspolitikk og kommunens aktive eiendomskjøp er blant områdene hvor Frp vil komme med alternative budsjettforslag.
AP171128 Selv om det i utgangspunktet bør være kommunens ansvar å pynte betongringene, så vil vi være med på spleiselaget for å få fortgang i dette, sier Henriksen.
AP171128 Jeg slutter meg til kommunens avgjørelse, skriver Olav Thon i en e-post til Aftenposten.
AP171128 De ansatte ved kommunens sykehjem skal ha ferie.
AP171128 De ansatte ved kommunens sykehjem skal ha ferie.
SA171127 Den reviderte, tilpassede sentrumsplanen som Stavanger kommune nylig la fram, gjør det mulig å bygge et etasjeareal tilsvarende 40 nye konserthus ( kommunens egen merknad ), 650.000 kvadratmeter gulvareal.
SA171127 Bistår med å opprette kontakt med kommunens ordinære hjelpetilbud. 9.
SA171127 Bistår med å opprette kontakt med kommunens ordinære hjelpetilbud. 9.
SA171127 Geir Thorstensen i Kristiansand Idrettsråd har høye forventninger til kommunens nye holdning til toppidrett.
BT171127 Allergikere vil kunne oppleve kraftigere symptomer fra luftveiene, og generelt bør befolkningen vurdere sin utendørsaktivitet i områder med høy luftforurensning, står det på kommunens helserådside.
BT171127 Likevel nevnes ikke utbygging av barselomsorgen med ett eneste ord i kommunens budsjett for 2018, og det til tross for at fagmiljøet har jobbet for å få kommunen på banen i en årrekke.
AA171127 I Stjørdal planlegges det i kommunal regi for tiden en tursti langs kommunens strandområder, ikke ulikt den omtalte Ladestien.
SA171124 Før var hun « den fremste blant likesinnede » ( « primus inter pares » ), nå er rektor skoleeiernes ( kommunens og fylkeskommunens ) forlengede arm ned og inn i skolen, og derfor lojal overfor de vedtak som fattes av skolepolitikere og - byråkrater over dem i systemet.
BT171124 - Hun hadde laget et regime av utrygghet og frykt der de ansatte var redde for å gå på jobb, heter det i kommunens forklaring, som slo fast at kvinnen « ikke er et offer i denne saken ».
BT171124 Kommunens advokat, Eirik Tertnes, mener tingrettsdommen er « helt riktig ».
BT171123 Kritikken mot kommunens fortettingspolitikk er tiltakende, fordi boliger for tiden bygges fort og effektivt - og det skaper usikkerhet om planlegging og arkitektur holder mål.
BT171123 Byutvikling er et av kommunens mest krevende og viktigste satsingsområder de neste tiårene.
AA171123 IT-sjef Bjørn Villa beklager at kommunens nettverk er meget ustabilt.
AA171123 Han er kommunens IT-sjef, og forteller om tilbakemeldinger fra frustrerte elever som etter avlagt tentamen føler de ikke har fått gjort sitt beste grunnet IT-problemet ¶
AA171123 Alle som bruker kommunens nett har i en snau uke hatt til dels store problemer med nettverket.
AA171123 - Problemene er ganske store med tanke på at alle som bruker kommunens nettverk er berørt.
SA171122 Han legger ikke skjul på at det er ønskelig fra kommunens side å bidra til å tilrettelegge for Viking Fotballklubb slik at klubben får bedre driftsvilkår.
NL171122 Spesielt ille var det at havnas eiendommer og dermed kommunens eiendommer har blitt grovt underpriset i en årrekke.
NL171122 Det handler om å være med å utvikle en bredt forankret prosess som involverer Nordland fylkeskommune og kommunens øvrige organisering av " Ny by - ny flypass ".
NL171122 Som det framgår av retningslinjene har både kommunens legevakt og sykehusets akuttmedisinske alarmsentral brutt disse.
DB171122 Både kommunens kriseteam, sokneprest og helsesøster er til stede i gymsalen.
DA171122 - Det er viktig å understreke at dette ikke er kommunens nett.
DA171122 Også kommunens kriseteam, med blant annet skolens helsesøster, ville være til stede i gymsalen fram til klokken 18 onsdag ettermiddag.
DA171122 Guttens familie blir nå ivaretatt av kommunens kriseteam.
AP171122 Han legger ikke skjul på at det er ønskelig fra kommunens side å bidra til å tilrettelegge for Viking Fotballklubb slik at klubben får bedre driftsvilkår.
AA171122 Politiet opplyser at guttens familie blir ivaretatt av kommunens kriseteam.
AA171122 Politiet opplyser at guttens familie blir ivaretatt av kommunens kriseteam.
SA171121 Stadig flere eldre og færre i yrkesaktiv alder, vil gi større utgifter i forhold til kommunens inntekter.
SA171121 Etter at kommunens administrasjon hadde bearbeidet innspillene fra den første høringsrunden, og etter at fylkeskommunale og statlige myndigheter hadde satt sitt stempel på forslaget, sitter vi igjen med et kraftig barbert planforslag.
DB171121 Noen timer senere kommer det et en e-post fra kommunens kommunikasjonsstrateg som sier : ¶
DB171121 Kommunens oppgave er nå å sørge for ivaretakelse av de berørte, sier kommunalsjef Bente J.
DB171121 - Kommunens kriseledelse er informert og det psykososiale kriseteamet er aktivert.
DB171121 Direktøren fastholder at administrasjonen ikke selv skal undersøke om kommunens regler er fulgt.
DB171121 - Er du enig i styrets beslutning om at administrasjonen ikke skal sjekke om kommunens retningslinjer er blitt fulgt ?
BT171121 Også kommunens kriseteam, med blant annet skolens helsesøster, ville være til stede i gymsalen frem til klokken 18 onsdag ettermiddag.
BT171121 Guttens familie blir nå ivaretatt av kommunens kriseteam.
AP171121 Hun presiserer at kommunens egne biler og biler som blir brukt av handikappede skal få lov til å stå i garasjen.
AP171121 Politiet opplyser at guttens familie blir ivaretatt av kommunens kriseteam.
AA171121 Men vårt ansvar føst og fremst er for kommunens innbyggere.
AA171121 - Ja vi er valgt inn i kommunestyret for Melhus og for kommunens innbyggere.
AA171121 Men vårt ansvar føst og fremst er for kommunens innbyggere.
AA171121 - Ja vi er valgt inn i kommunestyret for Melhus og for kommunens innbyggere.
AA171121 « Fordelene med at reguleringsplanen gjennomføres som planlagt med blant annet utvidet parkeringsplass, gangvei og fritidsareal er uansett større enn de realistiske ulempene med at Folkemuseet blir tatt fra retten til å leie arealet », skriver Fylkesmannen, og stadfester kommunens vedtak.
AA171121 Torunn Herje sier museet har kjempet innbitt mot kommunens beslag av parkeringsplassen.
AA171121 Det fastslår Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som stadfester kommunens vedtak om ekspropriasjon av festerett.
VG171120 Kommunens oppgave er nå å sørge for ivaretakelse av de berørte, sier kommunalsjef Bente J.
VG171120 - Kommunens kriseledelse er informert og det psykososiale kriseteamet er aktivert.
DB171120 Kommunens oppgave er nå å sørge for ivaretakelse av de berørte, sier kommunalsjef Bente J.
DB171120 - Kommunens kriseledelse er informert og det psykososiale kriseteamet er aktivert.
DA171120 Sykkelstiene var ikke saltet i tråd med kommunens etablerte rutiner mandag morgen.
DA171120 - I dag var vi ikke gode nok, sier direktør Leidulf Skjørestad til kommunens egne nettsider.
BT171120 MDG slår seg sammen med Høyre og flere i opposisjonen for å stoppe byrådets forslag om å forby alle kommunens åpne peiser.
AA171120 Kommunens oppgave er nå å sørge for ivaretakelse av de berørte, sier hun til NRK.
AA171120 - Kommunens kriseledelse er informert og det psykososiale kriseteamet er aktivert.
DB171119 Da spiser han middag sammen med andre som også bor i sameiet, laget under ledelse av kommunens ansatte.
DB171119 Da han var i skolealder, kom jeg med Philip på kommunens fritidsordning om sommeren, og da jeg skal hente får høre : « Det er ikke nødvendig at han kommer i morgen, vi har egne ordninger for ham. » - Du har sterke meninger om sorteringssamfunnet ?
AP171118 Det blåser rundt kommunens oppkjøp av leiligheter for tiden.
DB171117 ¶ KRISETEAM : Merete Klevan og Jens Mørch leder kommunens kriseteam og har vært til stede under informasjonsmøtet for de ansatte på fabrikken på Eina Grendehus.
AP171117 Her har de driftet kommunens grunn uten å ha mottatt én eneste krone i offentlig støtte.
SA171116 Kommunesammenslåing - Aftenbladet.no ¶ | « Kommunens arbeid med tidlig innsats har forebyggende effekt » ¶
SA171116 Ikke bare har dere gjort hverdagen bedre for en familie på Tjensvoll, for kommunens arbeid med tidlig innsats har forebyggende effekt og vil trolig vise seg igjen i færre saker som krever langvarig oppfølging.
SA171116 | « Kommunens arbeid med tidlig innsats har forebyggende effekt » ¶
DA171116 Årsakene kom etterhvert for en dag og det var slettes ikke kommunens administrasjon eller politikere som fant ut av dette, men innbyggerne selv.
AP171116 To ansatte ved kommunens boligkontor og to politibetjenter møter dem utenfor huset.
AP171116 Slik reagerer levekårssjefen når hun ser filmen fra hjemmet til en av kommunens beboerne Slik reagerer levekårssjefen når hun ser filmen fra hjemmet til en av kommunens beboerne.
AP171116 Slik reagerer levekårssjefen når hun ser filmen fra hjemmet til en av kommunens beboerne Slik reagerer levekårssjefen når hun ser filmen fra hjemmet til en av kommunens beboerne.
AP171116 To ansatte ved kommunens boligkontor og to politibetjenter møter dem utenfor huset.
AP171116 Slik reagerer levekårssjefen når hun ser filmen fra hjemmet til en av kommunens beboerne Slik reagerer levekårssjefen når hun ser filmen fra hjemmet til en av kommunens beboerne.
AP171116 Slik reagerer levekårssjefen når hun ser filmen fra hjemmet til en av kommunens beboerne Slik reagerer levekårssjefen når hun ser filmen fra hjemmet til en av kommunens beboerne.
AA171116 Jeg mener tiden er inne for viktige politiske grep som å : ¶ * vedta en rammeplan for kommunens SFO som sikrer nok finansiering, pedagogisk leksehjelp og gode kvalitative rammer til barn som bruker SFO ¶ * se nærmere på en utvidet skolehverdag, hvor SFO og skole samarbeider bedre for barnas beste ¶ * sikre gratis kjernetid i SFO for alle barn i lavinntektsfamilier.
AA171115 Ann-Cathrin Hertling og Elin Andreassen er vinnerne av kommunens kunstnerstipend.
VG171114 Kommunens reelle styring og kontroll over barnets situasjon i fosterhjemmet vil dermed være svekket », skriver de i brevet.
DB171114 Kommunens plan var å lage suvenirene selv - eller å selge lisens til å lage dem.
AP171114 Kommunens plan var å lage souvenirene selv - eller å selge lisens til å lage dem.
AP171114 Kommunens plan var å lage souvenirene selv - eller å selge lisens til å lage dem.
SA171113 I tillegg til klima- og miljøsaken vil vi også legge vekt på generasjonsperspektivet, at vi ikke må øke kommunens gjeld for mye.
SA171113 I tillegg til klima- og miljøsaken vil vi også legge vekt på generasjonsperspektivet, at vi ikke må øke kommunens gjeld for mye.
DA171113 I mange år var Hilmar leder av kommunens eldreråd, og der satte han i gang en rekke aktiviteter.
AP171113 I samarbeid med kommunens små og mellomstore bedrifter, utvikler den fordrukne Julenissen ( Jon Bleiklie Devik ) en moderne versjon av ættestupet, og setter den øverst på ønskelistene i samråd med Ragnar, en ordgytende ordfører ( Ola G.
AA171113 « Dette er svært alvorlig, og vi har valgt å stenge Sarahah og Polly.fun fra kommunens nettverk, som er tilgjengelig på alle skoler.
AA171113 | Stenger noen « mobbeapper » fra kommunens nettverk ¶
AA171113 Etter initiativ fra Ungdommens bystyre har Trondheim kommune valgt å stenge appene Sarahah og Polly.fun fra kommunens nettverk på alle skoler.
DA171112 Med kommunens nye TV-avtale må hun ty til nettstreaming.
DA171111 Det var tidligere kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke ( V ) som tok initiativ til å gi Norwegian Wood støtte over kommunens kulturbudsjett i 2013.
BT171111 Kommunens nye klimabudsjett kan bli et godt virkemiddel på veien mot en grønnere by, men heller ikke det noe som snur opp ned på livene til folk.
BT171111 Derfor har byrådet valgt å legge frem en plan som retter kommunens innsats mot ID-merking og kastrering av katter.
SA171110 - Anbefalingen til medarbeiderne våre er at de uavhengig av helserisiko tar kontakt dersom funnene vekker spørsmål eller bekymring, sier direktør Leidulf Skjørestad på kommunens nettside.
NL171110 I Tromsø, hvor konferansen er, har NRK spilt en avgjørende rolle i å avdekke flere kritikkverdige forhold i kommunens forvaltning.
NL171110 I Tromsø har NRK spilt en avgjørende rolle i å avdekke flere kritikkverdige forhold i kommunens forvaltning.
DN171110 Kommuneadvokaten er involvert for å bidra til å sikre kommunens verdier og det er innledet en granskning.
DN171110 Det er uakseptabelt at kommunens øverste organ, bystyret, blir møtt med hemmelighold, mens saken ruller videre i høyere hastighet.
DB171110 Regjeringen må derfor kompensere tapet for kommunen slik at ikke kommunens innbyggere taper på andre områder.
SA171108 Stavanger kommune har gode erfaringer med et eget tverrfaglig konsultasjonsteam som er et lavterskeltilbud som bistår kommunens ansatte i saker som dette.
SA171108 Når dette området bygges ut, vil det ha den kraftigste fortettingen av noen bydeler, helt etter kommunens planer om å bygge høyt og tett ved kollektivaksen, noe vi også har forpliktet oss til gjennom byvekstavtalen.
NL171108 | Så dukket det opp et monsterbygg - igjen ¶ ¶ Kommunens rolle i det hele fortjener offentlig debatt.
NL171108 Tirsdag erklærte han seg inhabil, og overlot plassen til Brage Sollund, som for øvrig stilte som kommunens representant på generalforsamlingen til Alfheim Eiendom 2 i fjor.
NL171108 Kommunens rolle i det hele fortjener offentlig debatt.
NL171108 Kommunens administrasjon hadde innstilt på en utbygging hvor blokkene lå i samme høydemessige nivå som stadionanlegget.
NL171108 " For min egen del vil jeg til slutt legge til at jeg føler meg maktesløs når jeg som folkevalgt representant sitter i et kommunestyre som verken har råderett over kommunens territorium eller har makt til å ivareta velferden til 200 av kommunens innbyggere.
NL171108 " For min egen del vil jeg til slutt legge til at jeg føler meg maktesløs når jeg som folkevalgt representant sitter i et kommunestyre som verken har råderett over kommunens territorium eller har makt til å ivareta velferden til 200 av kommunens innbyggere.
VG171107 Marions kamp : Hun ble Tysfjord-sakens ansikt utad ¶ Kommunens advokat : - Ikke særlig mye nytt ¶
SA171107 Bogafjell bydel er en av kommunens største bydeler, men mangler foreløpig ungdomsskole.
SA171107 Men Alfheim stadion II og Tromsø Bolig har møtt på kvist i kommunens administrasjon, slik iTromsø har omtalt tidligere.
SA171107 - Jeg forventer at kommunens administrasjon, når vi nå har fått disse avklaringene, faktisk sørger for at det blir en god fremdrift i saken, sier han.
DA171107 Vi stanset Bjørn Grepstad fra Kambo og Olaf Fallet for å høre hva de mente om å gjøre Abels gate til en permanent sykkelvei, slik Rådmannen i Moss foreslår overfor kommunens miljø- og samferdselsutvalg.
DA171107 Likevel går kommunens rådmann inn for å gjøre prøveordningen permanent.
AA171107 Men Alfheim stadion II og Tromsø Bolig har møtt på kvist i kommunens administrasjon, slik iTromsø har omtalt tidligere.
AA171107 - Jeg forventer at kommunens administrasjon, når vi nå har fått disse avklaringene, faktisk sørger for at det blir en god fremdrift i saken, sier han.
VG171106 - Dette er også kommunens mål.
VG171106 17-mai-toget skal ikke gå slalåm ¶ Kommunens bybetjenter vil bidra til at reglene for varelevering etterleves av sjåførene.
SA171106 Tunge blomsterkasser ble mandag plassert på Karl Johans gate i Oslo som en del av kommunens risikoreduserende tiltak.
AP171105 I tillegg vil vi se på hvordan vi kan utvikle bedre og mer omfattende hjelpetiltak i egen regi, ved å trekke på hele kommunens ressurser.
AP171105 Kommunens del av opprustingen er budsjettert til 25 millioner kroner.
SA171103 Her samlet ordføreren en håndfull politikere og noen av Vikings fremste aksjonærer til treff mens forhandlingene om kommunens kjøp av Viking Stadion pågikk.
NL171103 For det første ; Vi har en rekke offentlige kontrollmekanismer, alt fra kommunens egne revisjoner, kontrollutvalg, fylkesmannen/fylkeslegen og Helsetilsynet, som fører tilsyn med alle som skal utføre lovpålagte offentlige finansierte tjenester, eller utføre tjenester som må gjøres gjennom autorisasjon eller annen godkjenning.
DA171103 « Den samme skolen kan fortelle at det er null hendelser rundt denne eleven hittil i 2017 ( tiltakene satt i verks fungerer ! ), » heter det videre i kommunens oppsummering.
DA171103 På samme måte som alle kommunens tredjeklassinger er innom Gro Nyhus' « Sinna mann », er verktøyene på førskoledagen etablert i øvrig forebyggende helsearbeid.
DA171103 På Røykenhuset 0-23 er alle kommunens familierettede tjenester samlet i ett miljø, og årets førskoledag fikk ikke tilført noen ekstra økonomiske midler, men ble til gjennom skikkelig dugnadsjobbing, forteller Juveli.
DA171103 FOTO : MARIANNE HEIMDAL/RØYKEN KOMMUNE Tverrfaglig : Røykenhuset har samlet alle kommunens familierettede helsetjenester i ett miljø.
BT171103 Bybanen har gitt tydelig retning for hvor utviklingen skal skje, tydelig støttet av kommunens arealpolitikk.
AA171103 Adresseavisen kjenner til at det fra kommunens side har vært arbeidet intenst de siste dagene for å skaffe ordføreren adgang til basen for å være til stede når flyene lander.
VG171102 Gruppen vurderer nå kommunens arbeid med sikring av byrom og gater.
VG171102 - Når det gjelder sikringstiltak i det offentlig rom er dette kommunens ansvar.
DA171102 Dersom området vest for stasjonen utvikles som vist i mulighetsstudien, blir kommunens andel av innløsingsinntektene mer enn 50 prosent.
AP171102 Vi vil ta kommunens svar til etterretning, sier Skjerdingstad.
AP171102 Sporveien, som er kommunens driftselskap for trikk, bane og buss, har tidligere brukt den såkalte « trekanttomten » til å mellomlagre jernbanesviller, sporveksler og skinner.
AP171102 For reisende kan det nok være vanskelig å se at den er gjenstand for diskusjon mellom Sporveien og kommunens kontor for eiendomsskatt.
NL171101 Vi forventer derfor at all energi, både fra kommunens og fylkeskommunens side, settes inn på å lede gjennomfartstrafikken inn i tunnelsystemet.
NL171101 Skal vi tro kommunens egne tall, er hele 70% av trafikken på Stakkevollvegen gjennomfartstrafikk.
NL171101 Borgtun bydelsråd er svært bekymret for den retning saken ser ut til å ta, på tvers av anbefalingene til kommunens fagfolk.
DA171101 joner som hennes, mens Irene Sand Sørsdahl i frivilligsentralen forteller om økende pågang av mennesker som har havnet utenfor arbeidsmarkedet en periode, nettopp har flyttet til byen eller rett og slett ønsker seg mer mening i tilværelsen, og derfor søker « ad hoc-oppdrag » som frivillig gjennom kommunens formidling.
DA171101 Tre politikere med dugnadstyngde skal gi kommunens frivillighetspris større prestisje.
BT171101 SAMHANDLING : Sykehusdirektør Kjerstin Fyllingen blir vertskap for kommunens nye sykehjemsavdeling.
VG171031 Statsråden påpeker at det er kommunens administrative og politiske ledelse som har det øverste ansvaret for at kommunene ivaretar sine oppgaver på barnevernsområdet.
DN171031 Boliginvestorer som skor seg på kommunens bekostning fikk gjennomgå da Oslo-politikere varslet opprydding i kommuneforetaket Boligbygg.
DA171031 Seland understreker at han er for omstillingsprosjektet kommunen står midt oppi, men han reagerer på at det tas penger fra kommunens flere fond for å få kommuneøkonomien til å gå rundt.
DA171031 - Vi har utfordret kommunens ansatte om å levere de beste tjenestene til den beste prisen.
DA171031 - Vi er positive til konkurranseutsetting på vedlikehold, renhold og bydrift - ting som ikke er kommunens kjerneoppgaver.
DA171031 | Fylkesmannen krever svar om førsteklassesamtaler ¶ Kommunens egen risikoanalyse viser at avvikling av førsteklassesamtalene sannsynligvis vil få alvorlige konsekvenser.
BT171031 Men kommunens fagfolk vil skjerme skogen.
AP171031 Noen av disse valgte å være hjemme med sykdommen og motta tjenester der, mens andre etter hvert valgte å flytte til kommunens omsorgssenter. 3rd-party-bio ¶
AP171031 Lære opp nye assistenter ( rekruttert fra kommunens egen vikarpool eller andre personer etter ønske fra familien ), slik at det er tilstrekkelige ressurser til å etablere en BPA-ordning 24/7.
AP171031 I slike tilfeller må kommunens hjelpeapparat og pasientens nærmeste gå sammen om å gjøre den tilmålte tiden best mulig for den syke og familien.
AP171031 2700 innbyggere, så har kommunens pleie- og omsorgstjenester de siste årene vært sterkt involvert hos flere pasienter med den alvorlige sykdommen ALS.
SA171030 Rådmannens forslag er at kommunens skal starte prosjektering av demenslandsby på Ramsviktunet med mål om en samlet kapasitet på 90 - 97 plasser.
AP171030 På selgersiden sitter investorer, noen med en tvilsom økonomisk historie, og beriker seg på kommunens penger.
DN171029 Det er for fristende å reise til Oslo for Nesoddens innbyggere, mener lederen for en av kommunens få « gaseller ».
DB171029 Likevel nekter havneledelsen å svare på Dagbladets spørsmål om luksusen på Kina-reisene bryter med kommunens regler.
DN171028 Kommunens 685 innbyggere står bak tre gaseller.
DN171028 Kommunens 685 innbyggere står bak tre gaseller.
DB171028 Grimstad kommune hadde driftsmessig sett gått i underskudd om det ikke hadde vært for kommunens skatteytere.
DB171028 Totalt eier Utleiebolig 96 leiligheter på Bjørndal på Søndre Nordstrand, og de sogner under tilvisningsmodellen, hvilket betyr at 40 prosent av leilighetene fordeles til kommunens boligsøkere, mens resten leies ut i det åpne markedet.
AA171028 Trondheim kommune er regulerende myndighet innenfor kommunens grenser, men skal regulere på veier som eies av fylkeskommunen.
SA171027 I kommunens beregning av kapasitet i de ulike bydelene, er bydelsgrenser lagt til grunn.
DN171027 Det påvirket prisen på kommunens tidsopsjon, skriver han i en epost til DN.
DN171027 Det har skapt et marked for å tilpasse leiligheter til kommunens behov for videresalg, sier han.
DN171027 Derfor har Boligbygg ønsket å kjøpe leiligheter som er innflyttingsklare i henhold til kommunens særegne krav til tilpasset innredning og fasiliteter.
DB171027 Med nye bommer på vei, en indre ring samt nye langs kommunens yttergrensene mot sør og nord, vil reduksjonen trolig bli enda større.
DA171027 « Kontrollutvalget skal føre oppsyn med at kommunens virksomhet er forsvarlig og holder seg innenfor lover og regler.
DA171027 Medlemmene av kontrollutvalget skal ikke være involvert i kommunens drift.
DA171027 Det er slik at kontrollutvalget ikke har mulighet eller rett til å overprøve de politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.
AP171027 Sandøy poengterer at det nå er viktig å få til en ryddig overføring av brukerne til nye kommunens hjemmetjenester eller andre leverandører.
VG171026 Tilbake får kommunens refusjoner fra Helfo, slik at netto utgift blir rundt 1,2 millioner.
SA171026 Nå begynner det å bli en mer normal kommuneøkonomi, og vi må tilpasse kommunens drift etter dette, sier rådmann Ingrid Nordbø og økonomisjef Sabina Leto.
BT171026 | Kystverket stopper kommunens jakt på havneeiendommene ¶
BT171026 I kommunens forslag til ny arealdelplan er befolkningsprognosene for Bergen halvert siden kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2015 ; fra opprinnelig 60.000 til 30.000 nye bergensere innen 2030.
BT171026 Den varslede kulturarenaplanen skal kartlegge kommunens prioriteringer de neste 10 årene, men da kan denne muligheten være borte.
AA171026 Dette er et såkalt rekkefølgekrav fra kommunens side.
DA171025 - Det som har vært viktigst for meg har vært å sikre kommunens verdier, sa Lippestad.
DA171025 Da må en jo undres over om dette virkelig er i tråd med kommuneloven og kommunens retningslinjer, sier Ståle Sørensen.
AA171025 Hva er kommunens ansvar i slike saker ? spør innleggsforfatteren.
VG171024 Vi mener det er kommunens oppgave å politianmelde slikt, men hvis ikke de tar ansvar skal vi gjøre det selv, sier Nango.
VG171024 PÅ LAGER : Kommunens ansatte demonterte og kjørte kunstverket på lager mandag morgen.
VG171024 Ifølge departementet har de allerede spilt inn kommunens bruk av private aktører som et mulig tema for landsomfattende tilsyn i 2019.
NL171024 Fylkesmannen har ikke overprøvd kommunens skjønn.
DN171024 Alevo-saken ¶ | Kommunens boligkjøper pågrepet ¶
DB171024 Vi mener det er kommunens oppgave å politianmelde slikt, men hvis ikke de tar ansvar, skal vi gjøre det selv, sier Nango til avisa.
DA171024 Rådmann Per Kristian Vareide har funnet fram til paragrafen i offentlighetsloven som gir rett til å stenge kommunalutvalgets dører hvis offentlighet skader kommunens forhandlingsposisjon.
DA171024 - Stekeformer av aluminium leveres inn i kommunens returordning for metallemballasje, såframt de ikke er tilgriset av matrester.
SA171023 Stadionanlegget kan imidlertid gå inn i kommunens øvrige anleggsportefølje, og det er da nærliggende at kommunen, ved et kjøp, legger kunstgras på stadion og treningsbanen i Jåttåvågen for å få utnytte underlagene til breddeidrett.
SA171023 Midt i de hemmelige forhandlingene om kommunens kjøp av Viking Stadion, inviterte Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø byens politikertopper til middag på Holmeegenes på vegne av Viking.
SA171023 Forsamlingen på mellom 40 og 50 personer fikk en stående buffet av småretter servert via kommunens rammeavtale med Renaa Restauranter.
DB171023 HAVNESTYREMØTE : Kommunens regler for spandering og reiser ble diskutert av havnestyret i Oslo Havn i går.
DB171023 Dagbladet har flere ganger stilt toppledelsen i Oslo Havn spørsmål om kommunens regler har blitt fulgt under Kina-turene.
DB171023 Dagbladet avdekket nylig at Oslo Havn ikke kan dokumentere at styrelederen har gitt direktøren fullmakt til å godkjenne sprit-spandering, eller at det er søkt om å fly på businessklasse, slik kommunens regler krever.
DB171023 - Så da tenker jeg at det får bli en jobb for kommunens kontrollorganer å vurdere dette.
DB171023 - Hva tenker du om at ingen i havnas toppledelse ønsker å svare på Dagbladets spørsmål om hvorvidt kommunens regler er fulgt ?
BT171023 Bysyklene er bare et av flere elementer i kommunens nye offensiv for å gjøre Bergen til en bedre sykkelby.
BT171022 Ordkombinasjonen « kommunens » og « kunstplan » fremtvinger ofte to motsatte reaksjonsmønstre.
AP171021 Slike analyser utføres i stor grad av eksterne konsulenter, og kommunens egne fagmiljøer er ofte lite involvert.
SA171020 Det var klasse 7 b ved Sunde skole som fikk en jurystemme sammen med to politikere, to arkitekter, en landskapsarkitekt og en representant for kommunens administrasjon.
DA171020 « Utmerkelsen er en anerkjennelse av kommunens målrettede arbeid for å gjøre Stavanger sentrum til en livskraftig arena for handel, service og tjenesteyting til beste for byens borgere og alle som kommer til byen.
SA171019 Fra kommunens fagfolk vanker det skryt.
DA171019 Tirsdag åpnet kommunens fjerde frivilligsentral.
DA171019 Eivind Knudsen ( Ap ) er leder i Kontrollutvalget, som hadde bestilt gransking av kommunens byggesaksavdeling etter korrupsjonssiktelsene.
SA171018 Stavanger får nå med seg to store jordbrukskommuner, poengterer Vestbø som mener det må være et minstemål at Rennesøy og/eller Finnøy får den nye kommunens jordbrukskontor og havbrukskontor.
DA171018 - Stekeformer av aluminium leveres inn i kommunens returordning for metallemballasje, såframt de ikke er tilgriset av matrester.
BT171018 Årsaken er at kommunens byråkrater skal inn der.
AP171018 Stortingspolitikere fikk ikke visum til Russland i februar : Nå vurderer de ny tur til Moskva ¶ Kommunens ansvar ¶
AP171018 Stortingspolitikere fikk ikke visum til Russland i februar : Nå vurderer de ny tur til Moskva ¶ Kommunens ansvar ¶
VG171017 Ifølge politiet var det kommunens sosialtjeneste som varslet dem om at de ikke hadde fått kontakt med familien siden i sommer.
SA171017 Han er én av kommunens fem representanter i forstanderskapet i Sandnes Sparebank.
SA171017 Kommunens representanter i mindretall ¶
NL171017 De benytter kommunens herligheter gratis, mens våre ungdommer må flytte til andre kommuner.
VG171016 Til slutt var det kommunens sosialtjeneste som varslet at den ikke hadde fått kontakt med familien siden i sommer.
SA171016 Vi er allerede et europeisk fyrtårn, og tar nå også den nasjonale statusen som smartregion, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø til kommunens nettside. 11 virksomheter utgjør kjernebedriftene i klyngen : • Nordic Edge • Lyse • Westcontrol • Delfi • Roxel • Systor Vest • Atea • Petrolink • Microsoft • Bolder • Offshore Systems ¶
DA171016 - Det er nok et begrep som brukes i hele Nedre Glomma-regionen, og jeg vil tro det er vanskelig å fastslå hvem som egentlig har eierskap til det - selv om vi i mange år har brukt det som kommunens slagord, sier Nygård, og får støtte fra sin kollega i Sarpsborg.
DN171014 Skatterazzia etter kommunens eiendomskjøp ¶
DN171013 Skatterazzia etter kommunens eiendomskjøp ¶
DN171013 Nå skal kommunens kjøp av boliger for flere hundre millioner granskes.
DN171013 To timer etter at DN publiserte en dokumentar om Oslo kommunes eiendomskjøp, meldte kommunens foretak Boligbygg at transaksjonene nå skal granskes.
DN171013 « Vi finner ikke at klagers påstander har endret kommunens oppfatning av saken », heter det i brevet.
DN171013 Stenshagen har besluttet å klage på kommunens vedtak, men kommunen har ikke sett grunn til å endre vedtaket.
DN171013 Egil Stenshagen er ikke fornøyd med kommunens saksbehandling i forbindelse med terrengarbeider på Bygdøy-eiendommen.
DB171013 - Hele kommunens apparat er mobilisert.
DB171013 Turen skjedde ikke i kommunens regi, ettersom det denne uka er høstferie i Bø.
DB171013 Kommunens kriseteam er også koblet inn og jobber med å ivareta medelevene som ble vitner til hendelsen.
DB171013 14-åringens medelever blir også ivaretatt av skolen i tett samarbeid med kommunens kriseteam.
DA171013 - Hele kommunens apparat er mobilisert.
DA171013 - Hele kommunens apparat er mobilisert.
DA171013 Kommunens kriseteam jobber nå med de direkte involverte, samt andre elever og ansatte på skolen.
AA171013 Kommunens kriseteam jobber nå med de direkte involverte, samt andre elever og ansatte på skolen.
AA171013 - Hele kommunens apparat er mobilisert.
AA171013 - Hele kommunens apparat er mobilisert.
AA171012 - Hele kommunens apparat er mobilisert.
AA171012 Fra kommunens side har vi samlet kriseledelsen, og vi vil fortløpende vurdere ytterligere tiltak utover dagen, sier ordfører Halfdan Haugan i Seljord kommune til NTB i 15.30-tiden torsdag. ( ©NTB ) ¶
SA171011 Foreningen ser et nytt tilfelle der oppgaven med å bevare et av kommunens prioriterte kulturminner, blir forsøkt overført til frivillige og ildsjeler.
SA171011 70 i kommunens egen kulturminneplanen for 2008 til 2019.
DN171011 Retten fjerner nå Sel kommunes verdsettelse av produksjonsutstyr til syv millioner kroner fra grunnlaget for kommunens eiendomsskatt.
DA171011 Ildsjelen - som blant annet sørger for at 60 frivillige arrangerer faste, ukentlige besøksdager ved kommunens eldreinstitusjoner - har fått Kongens fortjenestemedalje.
AA171011 Kommunens kriseteam er tilkalt. ( ©NTB ) ¶
AA171011 Årsaken til at investeringene er forsinket er at framdriften i flere av kommunens store prosjekter går tregere enn antatt.
DA171010 I fjor sa formannskapet i Drammen nei til å putte inn flere penger, og konstituert direktør for økonomi og næring Paul Røland opplyste tirsdag de politiske lederne om at kommunens aksjepost verdsatt 600.000 kroner må anses som tapt.
AA171010 Hver uke bidrar rundt 60 frivillige i korpset til at kommunens eldre og pleietrengende får en god og innholdsrik hverdag.
DN171009 Tjøme kommune i Vestfold har mandag oversendt granskningsrapporten revisjonsfirmaet BDO gjorde av kommunens byggesaksavdeling til politiet « for vurdering », ifølge en pressemelding mandag ettermiddag.
DN171009 Snuoperasjonen kommer bare dager etter at kommunens kontrollutvalg slaktet BDO-rapporten og bestilte ny gjennomgåelse av korrupsjonsspørsmålet av KPMG.
DB171009 Dessuten ble det vedtatt at Tysfjord kommune blir delt i to deler lagt til andre kommuner mot kommunens eget ønske.
AA171009 Det må innføres et lovkrav, tilsvarende friskoleloven, som sikrer at alle ansatte i private barnehager kan kreve lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med kommunens barnehager.
DN171008 - Vi presiserer for ordens skyld at Christian Ringnes har fjernet krysset for å imøtekomme kommunens henvendelse, heter det i brevet.
DB171008 - Hørte skrik ¶ Kommunens kriseteam ble etablert som følge av brannen, opplyser Rælingen-ordfører Øivind Sand ( Ap ) til Romerikes Blad.
AP171008 Hørte skrik ¶ Kommunens kriseteam ble etablert som følge av brannen, opplyser Rælingen-ordfører Øivind Sand ( Ap ) til Romerikes Blad.
AP171008 Hørte skrik ¶ Kommunens kriseteam ble etablert som følge av brannen, opplyser Rælingen-ordfører Øivind Sand ( Ap ) til Romerikes Blad.
AA171008 Tilsynssaken mot sykepleieren ble avsluttet, fordi svikten i kommunens internkontroll var sterkt medvirkende til at sykepleier ga pasienten for mye medisin, mente fylkeslegen i 2016.
AA171008 Kommunens kriseteam ble etablert som følge av brannen, opplyser Rælingen-ordfører Øivind Sand ( Ap ) til Romerikes Blad.
AA171007 Dermed blir dusjanleggene i begge av kommunens idrettshaller stengt.
DB171006 For noen dager siden vedtok Oslo bystyre å selge kommunens gamle krigshovedkvarter.
VG171005 Medietrening var obligatorisk for de 184 Osloskolenes rektorer, ifølge kommunens tidligere veiledning i kommunikasjon.
VG171005 Kommunens folk får råd og praktisk trening i hvordan de skal fremstå best mulig i mediene, viser dokumenter som VG har fått tilgang til.
VG171005 Ordfører Per Kristian Lunden ( Ap ) i Risør håper næringslivet kan tjene på det, og andre er positive til å ta i bruk kommunens natur.
VG171005 Flere ordførere er overfor Kommunal Rapport positive til å ta i bruk kommunens natur til vielsene.
NL171004 Vi tenker oss at familiene får et nokså åpent og lettfattelig skjema som de anonymt eller navngitt, etter eget valg, kan sende til kommunens oppvekstseksjon ( det nye barnevernet ) og seksjonen skal i sin tur sammenfatte « årets familiemelding » og sende den til kommunestyret.
NL171004 Blant de forhold vi vil kommentere, og inkorporere på alvor i vårt nye oppvekst-fokus, er at de stadig sterkere formuleringer om barnevernets rolle i forebygging med tiltenkt ansvar for alle kommunens barn med henblikk på en trygg og forsvarlig oppvekst, blir realisert.
DA171004 Han er pensjonert jurist og avdelingsdirektør hos Fylkesmannen, og har bistått Aksjonskomiteen Redd Marienlyst med avklaringer i de fem årene kommunens Marienlystavtale med Ticon har eksistert.
DA171004 - Ordføreren mener det er uproblematisk at spørsmål som er reist fortsatt sår tvil, fordi brevet det tok departementet fem måneder å besvare støtter kommunens håndtering.
AP171004 De blir nå tatt hånd om av kommunens helseteam og nær familie.
AP171004 Ifølge kanalen, har kommunens beredskapssjef uttrykt forståelse for at situasjonen har vært vanskelig, og sagt at arbeidet skal evalueres.
AA171004 Slike episoder er skremmende for brukerne, og et misbruk av kommunens og hjemmetjenestens tillit.
AA171004 Ehlie sier at kommunens hjemmetjeneste aldr i sender lege hjem til brukere uten at det eventuelt er avtalt på forhånd med bruker.
AA171004 De blir nå tatt hånd om av kommunens helseteam og nær familie.
AA171004 Kommunens beredskapssjef har tidligere uttrykt forståelse for at situasjonen har vært vanskelig og sagt at arbeidet skal evalueres. ( ©NTB ) ¶
NL171003 I denne sammenheng har kommunens miljøavdeling en jobb å gjøre.
DB171003 Deretter vil kommunens politikere ta stilling til det.
DB171003 At kommunens advokat der og da sa noe annet overfor fotografen, skyldtes en glipp, noe han i ettertid beklager, sier Harlem.
DB171003 - Jeg kan ikke kritisere at folk forsøker å unngå å bli fotografert, men at advokater skal ta jobben med å dekke kommunens representant i et slikt tilfelle, synes jeg er forkastelig.
AA171003 Nyhavna utgjør 1 promille av kommunens areal, og er for verdifull til å erstattes av rikmannsboliger.
DA171002 Til lensmannen i Aker kommune, der kommunens skoger den gang lå, ble det meldt om tjuvskyting, men jegerne kom oftest unna med byttet.
DA171002 Magistraten ( datidens sentraladministrasjon ) støttet forslaget, men var tvilende til om kommunens skoger kunne romme så mange jegere på en gang.
DA171002 I 1970 ble det innført kontrollert skyting av dyr i kommunens skoger, godkjent av Statens Viltundersøkelse i 1974.
DA171002 Elgen gjorde skade på ungskogen, så ønsket var å åpne for « desimering av elg og rådyrstammen » også i kommunens skoger.
DA171002 Det var særlig jakta på godseier Løvenskiolds 350.000 dekar store skogsområder som turfolket ville ha slutt på, siden forbudet begrenset jakta på kommunens grunn.
DA171002 Det var første skritt i retning av dagens ordning med begrenset jakt i kommunens skoger.
DA171002 september samme år la formannskapet ned forbud mot all jakt i kommunens skoger.
DA171002 - Jeg har stor forståelse for at kommunens folk ønsker å komme på befaring.
DB171001 Som Dagbladet nylig omtalte, endte det med at kommunens varslingsråd behandlet varselet som styrelederen skriver om.
DB171001 En annen og tredje person, som vitnet under arbeidsrettssaken, ble spurt om arbeidsmiljøet ble bedre etter at kommunens sentrale varslingsråd hadde sagt seg ferdig med saken.
DB171001 Det ble gjennomført intervjuer med over 20 personer, det ble behandlet i kommunens sentrale varslingsråd og i havnestyret.
DB171001 - Hun ble frikjent i kommunens varslingsråd.
DB170929 I september 2016, tre måneder etter at byråden ble varslet om at det dårlige arbeidsmiljøet vedvarte, vedtok kommunens sentrale varslingsråd å lukke varselet som KPMG hadde gransket.
DB170929 I mai avdekket Dagbladet at kommunens oppfølging av KPMG-rapporten besto i at ledergruppen selv, under ledelse av havnedirektøren, skulle komme opp med sine egne forslag til tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.
DB170929 Han sier at han synes det er spennende med nye måter å produsere mat på, men at kommunens penger heller bør brukes på pleie og omsorg for de av Oslos innbyggere som måtte trenge dette.
DA170929 På budsjettet som ble lagt fram onsdag er Norwegian Wood innstilt med null i støtte, og er de eneste som mister driftstilskuddet over kommunens kulturbudsjett.
DA170929 Festivalen har overskredet kommunens frist for å levere regnskap tre år på rad.
DA170929 - Vi styrker bevilgningene for satsing på kultur for barn og unge både til frie aktører i kulturfeltet og kommunens egne virksomheter.
AP170928 I sin siste økonomiplan, presentert i 2015, foreslo det borgerlige byrådet å doble kommunens gjeld frem til 2019.
AP170928 Finansbyråd Steen foreslår å øke kommunens korrigerte nettogjeld med 25.479 millioner kroner de neste fire årene.
VG170927 I budsjettdokumentet går der frem at avfallsinnsamling i kommunens egen regi vil koste 45 millioner kroner mer i 2018 enn i år.
VG170927 - Fylkesmannen vil følge opp dette med å sende kommunen et brev med mer konkret veiledning om kommunens ansvar ved ansettelser i barnevernet, i tråd med brevet fra Bufdir av 22. september, samt veiledning om begrepet ansettelse og hva som kreves for at et ansettelsesforhold skal anses som reelt, skriver fylkeslege i Oppland, Erlend T.
DN170927 Veireno-konkursen og kommunens beslutning om å overta avfallshåndteringen selv blir i budsjettforslaget pekt på som en av årsakene til at det kommunale renovasjonsgebyret økes med ti prosent fra neste år.
DN170927 Budsjettforslaget viser også at konkursen i avfallshåndteringsselskapet Veireno i februar i år fører til at kommunens budsjetterte kostnader knyttet til søppelhenting øker med 45 millioner kroner neste år.
DN170927 Han viser til den ekstraordinære nedbetalingen og kommunens AAA-rating.
DN170927 - I så måte må kommunens økonomi anses som meget sunn, sier han.
DB170927 Han viser til den ekstraordinære nedbetalingen og kommunens AAA-rating.
DB170927 - I så måte må kommunens økonomi anses som meget sunn, sier han.
DA170927 * Innrapportering av volds- og trusselhendelser i kommunens eget rapporteringssystem er ikke à jour.
AP170927 For første gang ser vi nå at gjelden i 2021 vil overstige kommunens inntekter.
AP170927 - Jeg mener det er mulig å klare seg uten eiendomsskatt, men byrådet har lagt ut på en farlig vei fordi en større del av kommunens inntekter bindes opp til å betale renter og avdrag i fremtiden.
AA170927 Han viser til den ekstraordinære nedbetalingen og kommunens AAA-rating.
AA170927 - I så måte må kommunens økonomi anses som meget sunn, sier han.
AA170927 Anbefaling : Lag kommunens tilbud godt nok og attraktivt nok til at man får ny regjering ved neste valg.
VG170926 - Vi må tenke nytt for å rekruttere flere sykepleiere og ser nå på muligheten for å lage kombinasjonsstillinger hvor man jobber litt på dagtid andre steder i kommunens helsesektor, og jobber kveld og helg på legevakten, sier Opheim.
DB170926 Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog mener at akvariet passer godt inn i kommunens planer.
AP170926 Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog mener at akvariet passer godt inn i kommunens planer for Fornebu.
AA170926 For et område på rundt 40 dekar i områdets sørlige del opprettholdes innsigelsen, noe som ifølge brevet er i tråd med kommunens tilbakemelding.
AA170926 Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog mener at akvariet passer godt inn i kommunens planer.
DA170925 Bjølsen Valsemølle fikk kommunens tillatelse til å bruke sporveiens skinner.
DA170925 Derfor foreslår byrådet at barn av flyktninger som deltar i kommunens introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger gis fortrinn til barnehagen.
AA170925 Grensene for kommunens eiendom på Byneshalvøya går fra Lian/Vådan og forbi Stykket til Skjelbreia.
DB170922 ¶ KRITISERT : Gjennom to ramsalte rapporter har Kommunerevisjonen i Oslo slaktet kommunens manglende oversikt, men etter ni år kan ikke kommunen redegjøre for hvor de 1642 verkene faktisk er.
DB170922 På et møte i Kontrollutvalgets arbeidsutvalg tirsdag, ba Kvisgaard om at Kommunerevisjonen ser nærmere på saken om kommunens manglende kontroll over sin egen kunst, på bakgrunn av Dagbladets artikkel.
DB170922 Gjennom to rapporter i 2008 og 2013 har Kommunerevisjonen i Oslo slaktet kommunens manglende oversikt over sin egen kunst. 1642 av Oslo kommunes kunstverk er listet som « ikke funnet ».
DB170922 Forrige gang Kontrollutvalget så på kommunens manglende kunstoversikt var i 2013, med en status- og oppfølgingsrapport i 2015.
DA170922 Jeg ser fram til å være med å forme dette videre og jobbe videre med kolleger fra hele verden, sier Helgø til kommunens egne nettsider.
SA170921 I stedet for at renholderne er ansatt på sykehjemmet, har nå Byggdrift i Sola kommune ansvar for vaskingen på kommunens tre sykehjem.
AA170921 Først fikk de en omvisning i kommunens moderne flerbrukshus, Fyret.
AA170921 Først fikk de en omvisning i kommunens moderne flerbrukshus, Fyret.
DB170920 Etter Dagbladets artikkel dukket det opp et kunstverk som ikke sto på kommunens liste.
DB170920 Vi vet at erfaring at ting kommer til rette, på forskjellige måter, og det er vi glad for, sier Gustavsen, som ikke vil kommentere at kommunens bilde har hengt i et privat hjem.
DB170920 Nå har det dukket opp i en brukthandel i Hokksund, hvor det stod til salgs i to uker før de oppdaget at det var kommunens eiendom.
DB170920 Her kan du søke i kommunens savnede kunstverk.
DB170920 Gjennom to rapporter i 2008 og 2013 har Kommunerevisjonen i Oslo slaktet kommunens manglende oversikt over sin egen kunst. 1642 av Oslo kommunes kunstverk er listet som « ikke funnet ».
DB170920 FOTO : Crux brukthandel ¶ KOMMUNENS KUNST : Slik ser baksiden av maleriet ut.
DB170920 Etter Dagbladets artikkel dukket det opp et kunstverk som ikke sto på kommunens liste.
DA170920 Kampanjer er et viktig ledd i kommunens strategi.
DA170920 Når man legger inn kommunens opplysningh om at ingen bøter ble gitt i den nye forbudssonen fra før 12. september, tilsier det at tallet per dag er nærmere 20.
AA170920 Da de ville gjøre fasadeendringer, og la ut nabovarsel tilfeldigvis like før en fellesferie, fikk jeg muligheten til å klage til kommunens byggesakskontor.
DB170919 Hun har ingen innvendinger til hvordan kommunerevisjonen har gått fram for å undersøke kommunens rutiner.
AP170919 - Mange ulykker kunne trolig vært unngått hvis det hadde vært tilrettelagt for syklister, sier Liv Jorun Andenes i kommunens sykkelprosjekt.
AA170919 Trondheim kommune bryter både lover og intensjoner, og kommunens ledelse har et direkte medansvar for fortsatt malpraksis gjennom lovstridig og feilslått håndtering av avvik.
AA170919 Felles for mange av tjenestene er at kommunens ansatte kommer tett på de aller mest sårbare individene, gjerne i livets mest kritiske faser.
DB170918 Tobarnsfaren mener det er kommunens ansvar å betale for skadene bekken har påført tomten hans.
DB170918 - Strandberg sier det er kommunens ansvar å betale for skadene fordi bekken som renner inn på tomten hans er kommunal.
DB170918 - Jeg har stor forståelse for utfordringene han har, men for vår del er det viktig at vi er ryddig på hva som er kommunens ansvar og hva som er utbyggernes ansvar.
AA170918 Rådmannen beskriver det som « ekstraordinært » at han legger frem en plan der 6 av 12 innsigelsespunkter ikke er etterkommet eller løst » og finner det « bekymringsfullt at det ikke er kjent hvilke konsekvenser planforslaget vil ha for kommunens evne til å ivareta bymiljøavtalen og dermed heller ikke kjent hvilke ringvirkninger dette vil kunne få trafikalt, klimamessig og økonomisk ».
VG170917kommunens hjemmesider finnes mye informasjon om stengte sentrumsveier, trafikkavvikling og kollektivtrafikk.
DA170917 I og med at politiet ikke fikk avklart om familien var i huset eller ikke, ble kommunens kriseberedskap varslet.
AP170917 I og med at politiet ikke fikk avklart om familien var i huset eller ikke, ble kommunens kriseberedskap varslet.
AA170917 I og med at politiet ikke fikk avklart om familien var i huset eller ikke, ble kommunens kriseberedskap varslet.
DB170916 Samlingen består av kunstverk fra 1700-tallet fram til i dag, men med « en klar hovedvekt av modernistisk kunst fra 1900-tallet », ifølge kommunens nettsider.
DB170916 Rapportene forteller om « fravær av kontroll » i kommunens håndtering av vår felles kunst.
DB170916 Kommunerevisjonen i Oslo er kommunens valgte revisor ¶
DB170916 I kommunens rutiner står det at det er virksomhetenes ansvar å ha oversikt og kontroll over kunstverkene.
DB170916 Gjennom to ramsalte rapporter har Kommunerevisjonen i Oslo slaktet kommunens manglende oversikt, men etter ni år kan ikke kommunen redegjøre for hvor de 1642 verkene faktisk er.
DB170916 Fraværet av tilfredsstillende kontroll med og oversikt over kunsten utenfor museene innebærer en betydelig risiko for at kommunens kunstverk stjeles, forringes og ødelegges, og åpner for mislighold.
DB170916 Fortsatt sliter kommunens ansatte med å etterleve rutinene for kunsthåndteringen.
DB170916 Det er et bredt utvalg av kunst som står på kommunens liste over kunst med status « ikke funnet ».
DB170916 Bildene ble pakket ned, men da oppussingen var ferdig, greide ikke kommunens ansatte å finne dem igjen.
DB170916 Begrunnelsen er etaten mener det vil forsinke det pågående prosjektet med å registrere kommunens kunst.
DB170916 0,5 prosent av kommunens budsjett går hvert år til å ta vare på dagens kunstsamling og kjøpe ny kunst.
DA170915 Avklaring drøyer ¶ Kommunens avtale med utbyggeren Ticon har høstet hard kritikk.
DA170915 Aksjonsgruppa Redd Marienlyst, som har klaget kommunens vedtak inn for både Fylkesmannen og Sivilombudsmannen, liker dårlig at kommunen får grønt lys fra staten uten å måtte justere kurs.
DA170915 Hansen ( H ) beskriver Kirsten Lexberg åpenhjertig og detaljert hva som skjedde da han ble overlatt i kommunens hender mandag denne uka.
DA170915 Kommunens kontaktperson burde visst at tilbudet på Fredholt ikke møtte pappas behov.
DA170914 Men er det kommunens oppgave å lage og legitimere arrangementer som segregerer mellom kjønnene ?
VG170913 - Kommunens helseteam ivaretar familien, og har samtaler med både familien og politiet, sier helse- og omsorgssjef Else Karin Myhren i Oppegård kommune.
SA170913 Ikke bare Stavanger sentrum, men også kommunens kulturliv er i endring.
SA170913 Fra 2019 og framover skal forslagene fra den nye kulturplanen også inn kommunens økonomiske handlingsplaner.
SA170913 # En gjennomgang av ordninger med gjestende kunstnere, samt kommunens leilighet i Berlin til bruk for byens kunstnere.
DA170912 KrF ligger på fjerdeplass i ti av kommunens 13 kretser.
DA170912 Høyre er størst i 13 av kommunens 22 valgkretser.
DA170912 De er både kommunens og fylkets største parti.
DA170911 Maja Malm, leder av stemmestyret i valglokalet på Øren, er til daglig prosjektkoordinator i kommunens virksomhet for helse, sosial og omsorg.
AP170911 Hun er kommunens kommunikasjonssjef for valggjennomføringen i Oslo.
AA170911 Stemmene som avgis på valgdagen telles først manuelt i valglokalene, og etterpå maskinelt av kommunens folk i fylkestingssalen i Erling Skakkes gate.
AA170911 Stemmene som avgis på valgdagen telles først manuelt i valglokalene, og etterpå maskinelt av kommunens folk i fylkestingssalen i Erling Skakkes gate.
AP170909 Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon trekker i likhet med kommunens representanter frem samhandling som enkeltpunktet der rusomsorgen har størst forbedringspotensial.
DB170908 Etter skrivet fikk Aleris mulighet til å iverksette tiltak, men dokumentasjonen gir ifølge kommunen « ikke grunnlag for Helseeaten til å vurdere at Aleris Omsorg AS evner å gi forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere ».
DB170908 Ved nærmere undersøkelser viser det seg at kommunens tall ikke forteller hvordan det går med byrådets mål om svevestøv, som er å overholde helsemyndighetenes grense på 30 mikrogram svevestøv per døgn.
DB170908 TAR SELVKRITIKK : Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) sier hun vil ta initiativ til å endre informasjonen på kommunens hjemmesider som følge av Dagbladets artikkel.
DB170908kommunens temasider om « Miljø og klima » gir kommunen inntrykk av at svevestøv ikke er noe stort problem for byens innbyggere.
DB170908 Miljøpartiet i hardt vær : 12 000 nye elbiler i Oslo, miljøbyråden har så langt levert 490 ladestasjoner ¶ Kommunens nettsted inneholder ingen grunnlagstall.
DB170908 Miljøbyråd Berg tar nå selvkritikk på kommunens vegne for at målingene på kommunens nettsider ikke tar utgangspunkt i helsemyndighetenes anbefalinger.
DB170908 Miljøbyråd Berg tar nå selvkritikk på kommunens vegne for at målingene på kommunens nettsider ikke tar utgangspunkt i helsemyndighetenes anbefalinger.
DB170908 Hundrevis av avvik i byrådsperioden : Målingene ved kommunens målestasjoner viste 480 tilfeller av svevestøv-konsentrasjon på over 30 µg per døgn i 2016.
DB170908 Foto : Berit Roald / Scanpix ¶ KOMMUNENS INFO : Overskridelser av reglene for svevestøv-konsentrasjon per døgn " var tidligere et stort problem i Oslo ", skrev Oslo kommune da Dagbladet sjekket 5. september.
DB170908 Det er først når vi analyserer disse dataene, at avvikene mellom kommunens informasjon og politikernes løfter kommer fram : ¶ 353 flere avvik i 2015 : Mens kommunens tall forteller om 111 overskridelser målt ved byens målestasjoner i 2015, finner Dagbladet totalt 464 overskridelser når vi sjekker grunnlagsdataene for svevestøv, og setter grensen på maksimum 30 µg per døgn.
DB170908 Det er først når vi analyserer disse dataene, at avvikene mellom kommunens informasjon og politikernes løfter kommer fram : ¶ 353 flere avvik i 2015 : Mens kommunens tall forteller om 111 overskridelser målt ved byens målestasjoner i 2015, finner Dagbladet totalt 464 overskridelser når vi sjekker grunnlagsdataene for svevestøv, og setter grensen på maksimum 30 µg per dø
DB170908 - Det som har vært hovedfokuset mitt siden jeg kom inn i byråd for to år siden, har vært å få på plass tiltak mot luftforurensning fra svevestøv i Oslo, ikke på hvordan informasjonen presenteres på kommunens nettsider, sier Berg.
AA170907 Rundt om i landet varierer ofte inntakskravene ut ifra kommunens risikobilde.
AA170907 Kommunens kunst i offentlige rom-ordning har bidratt med 1,5 millioner og utbyggerne med en samlet sum på 3 millioner kroner.
VG170906 Kommunen forklarer dette med dårlig råd og få ansatte i kommunens barnevern.
DN170906 Steget til verdenseliten ble tatt da Estil sommeren 1995 tok sommerjobb som kommunens sauegjeter i Lierne.
DA170906 Mandag var hun selv til stede på åpen skole til klokka 21, og i går startet hun dagen med å samle personalet sammen med kommunens kriseteam.
AP170905 Kommunens anslag er at planen åpner opp for bygging av så mye som 120.000 nye boliger innen 2030, hvis alt realiseres.
AP170905 - I dag er det svært tidkrevende for arrangører å slåss mot kommunens byråkrati, sier Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets, som blant annet drifter Ekeberg Idrettshall.
VG170904 Han sier at kommunens begrunnelse er at det er mange som søker om løyve til å lande i nærheten av Trolltunga.
DB170904 Det er resultatet av en rekke beslutninger og prosesser som hver for seg er grunnleggende viktige, og som involverer kommunens politikere og ansatte og ikke minst alle ansatte i pleie- og omsorgssektoren.
AP170904 Innsatslederen sier flere av elevene og lærerne er sterkt preget, men at de blir ivaretatt av ambulansepersonell og kommunens kriseteam.
AP170904 Elever og lærere blir ivaretatt av ambulansepersonell og kommunens kriseteam. 16-åringen ble knivstukket gjentatte ganger i overkroppen i en korridor på skolen og ble i all hast kjørt til Drammen sykehus.
AP170904 Alle elevene som var vitne til knivangrepet, ble avhørt av politiet og fikk oppfølging av kommunens kriseteam mandag ettermiddag.
AP170904 Innsatslederen sier flere av elevene og lærerne er sterkt preget, men at de blir ivaretatt av ambulansepersonell og kommunens kriseteam.
AP170904 Elever og lærere blir ivaretatt av ambulansepersonell og kommunens kriseteam.
AA170904 Alle elevene som var vitne til knivangrepet, ble avhørt av politiet og fikk oppfølging av kommunens kriseteam mandag ettermiddag.
DB170902 Et lite eksempel : På det siste Kom og prat-arrangementet på Nesodden før sommeren var vi kun to - 2 - nordmenn som stilte opp for å prate med kommunens nye innbyggere.
AA170902 Da hadde grevlingene forvillet seg ned i en lysgrav, og kommunens viltnemnd måtte bistå for å hjelpe grevlingene ut.
DA170831 En rekke forandringer har gjennom årenes løp skjedd med det fysiske miljøet, blant annet gjennom kommunens nærmiljøprosjekt « Fjell 2020 » som startet i 2011.
AA170831 Kommunens egne prognoser viser at situasjonen vil forverre seg i årene fremover.
VG170830 Rådmann Bente Hedum skriver i et dokument som ble distribuert på kommunens møte om hendelsene at Norlandia informerte kommunen om situasjonen med sårene til Åge først sent fredag kveld den 25. august i år.
VG170830 - Det er alvorlig at Norlandia har sittet på disse avvikene i snart et år, og det er først når det blir en mediesak av det at det legges fram, sier Fred Jørgen Evensen, Arbeiderpartiets representant i kommunens helse- og sosialkomité.
NL170830 Derfor er stansen i fritt brukervalg i Tromsø noe som oppleves som en dypt menneskelig sak som rører og opprører mange, også utenfor kommunens grenser.
DB170830 Venstres gruppeleder i Oslo og nestleder i kommunens miljø- og samferdselskomite, Guri Melby, leser formuleringen i byrådserklæringen som Høyre.
DB170830 - Fra kommunens side ønsker vi å være med på å legge tilrette for utbygging av fyllestasjoner i en tidlig fase.
DA170830 Bane Nor er på sin side ikke gjort kjent med kommunens ønske om å « videresende » Norsk Bane til dem, og prosjekteringsleder for mosseutbyggingen, Trygve Sørbø Kvarme, sier at han ikke ønsker å si noe om hva de eventuelt vil gjøre dersom de får en henvendelse om et drøftingsmøte.
DA170830 - Skandalen blir fullbrakt hvis ikke kommunens ledelse samarbeider med Norsk Bane og påkaller time out inntil utredningen foreligger, sier han.
AP170830 Fred Jørgen Evensen, Arbeiderpartiets representant i kommunens helse- og sosialkomité, reagerer på at det har tatt så lang tid før kommunen ble varslet.
NL170829 ¶ Fagforbundet mener at nettopp fordi det er kommunens ansvar og sikre gode tjenester til de som trenger det er det en dårlig ide å nettopp « sette bestemor ut på anbud » til et AS, skriver Erik Jørgensen.
NL170829 Fagforbundet mener at nettopp fordi det er kommunens ansvar og sikre gode tjenester til de som trenger det er det en dårlig ide å nettopp « sette bestemor ut på anbud » til et AS.
NL170829 Det er veldig bra og riktig som Høyre sier at når behovet oppstår er det kommunens ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle innbyggerne i kommunen.
DA170829 Rådmann Bente Hedum orienterte om hvordan saken ble behandlet i kommunens administrasjon, på bakgrunn av en rekke konkrete spørsmål fra Øivind Tandberg-Hanssen.
SA170828 - Det kan gi en uønsket signalvirkning når kommunen river sine kulturminner, for hvorfor skal ikke de samme reglene gjelde for kommunens innbyggere som for kommunen selv ?
NL170828 Det er kommunens ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle innbyggerne i Tromsø når behovet oppstår.
VG170827 Familien til avdøde blir ivaretatt av helsepersonell og kommunens kriseteam.
AA170827 De pårørende er varslet og satt i kontakt med kommunens kriseteam. ( ©NTB ) ¶
AA170827 De pårørende blir ivaretatt av kommunens kriseteam. ( ©NTB ) ¶
DA170826 Ap forlot venstresida og gikk sammen med den borgerlige fløyen, angivelig for å sikre at kommunens handlingsplan for de kommende årene skal kunne settes ut i livet.
AP170825 I dag får de fleste private barnehager 13 prosent av kommunens driftsutgifter, som tilskudd til pensjon.
AP170825 Det må innføres et lovkrav, tilsvarende friskoleloven, som sikrer at alle ansatte i private barnehager kan kreve lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med kommunens barnehager.
VG170824 - Vår egen og kommunens gjennomgang dokumenterer at hjerte- og lungeredning ble avsluttet basert på en faglig vurdering, men vi er ydmyke at situasjonen kunne vært håndtert annerledes.
VG170824 - Vår egen og kommunens gjennomgang av denne enkelthendelsen, har ikke gitt grunnlag for det.
DB170824 Rådet til minoritetsaksjonærene om ikke å akseptere kommunens bud kommer fra Hafslunds eget styre.
DB170824 Dette styret har innhentet en verdivurdering fra Sparebank 1 Markets, som mener Hafslund-aksjen har en virkelig verdi et sted mellom 139 og 168 kroner, altså mellom 44 og 74 prosent mer enn kommunens tilbud på 96,76 kroner.
DB170824 - Vi har en plikt til å forvalte kommunens eierskap på en god og langsiktig måte og jeg mener at alle tjener på denne transaksjonen ; innbyggerne og aksjonærene.
DB170824 - Når Hafslund-styret ikke anbefaler minoritetsaksjonærene å akseptere kommunens tilbud, er dette et første varsel om at kommunen ikke slipper unna en eller flere fremtidige rettssaker om minoritetsaksjens virkelige verdi, påpeker Bøhren videre.
AP170824 Etter kommunens opptelling gjennomfører fylkesvalgstyret en kontrolltelling før det godkjenner valgoppgjøret og kårer distriktsmandatene for fylket.
DB170822 Han forteller at skolens rektor er opptatt med å snakke med barn og foresatte, og at kommunens kriseteam også er på plass.
DA170822 Med friske midler mener hun de kan fokusere enda mer på å skape størst mulig likhet mellom kommunens skoler.
SA170821 Kommunens innføring av båndtvang etter bokstav f kan påklages til fylkesmannen.
FV170821 Kommunens innføring av båndtvang etter bokstav f kan påklages til fylkesmannen.
DB170821 I kommunens økonomiplan for perioden 2017-2020 går det frem at eiendomsskatten videreføres i alle fall de neste fire årene : ¶
DB170821 De eldre får oppfølging av et eget team som samarbeider med kommunens øvrige tjenester.
DA170821 De eldre får oppfølging av et eget team som samarbeider med kommunens øvrige tjenester.
AP170821 Kommunens innføring av båndtvang etter bokstav f kan påklages til fylkesmannen.
AA170821 På grunn av arkeologiske utgravinger ved Hornemannsgården i Trondheim og den planlagte fornyelsen av Torget, ble skulpturen « Go'dagen » i forrige uke flyttet til kommunens lager på Valøya.
SA170820 Vi har gjennom hele planleggingsfasen hatt et meget godt forhold til kommunens ledelse og medarbeidere og er veldig takknemlig for at vi har fått benyttet Fredrikstad som målby.
DB170820 Vi har gjennom hele planleggingsfasen hatt et meget godt forhold til kommunens ledelse og medarbeidere og er veldig takknemlig for at vi har fått benyttet Fredrikstad som målby.
BT170820 Vi har gjennom hele planleggingsfasen hatt et meget godt forhold til kommunens ledelse og medarbeidere og er veldig takknemlig for at vi har fått benyttet Fredrikstad som målby.
AP170820 Vi har gjennom hele planleggingsfasen hatt et meget godt forhold til kommunens ledelse og medarbeidere og er veldig takknemlig for at vi har fått benyttet Fredrikstad som målby.
AP170819 Huseiernes Landsforbund dømmes til å betale kommunens saksomkostninger. ( ©NTB ) ¶
NL170818 Svikten må jo skyldes elevene som ikke kan tilpasse seg, ikke skolen, mener tydeligvis kommunens skoleledelse.
NL170818 Stolte lyngsværinger kan med stolthet fremføre sin « Se vi kan » om avviklingen av kommunens del av gigantarrangementet.
NL170818 Hvor mange av kommunens innbyggere som på en eller annen måte bidro i timene før, under og etter Lyngens del av arrangementet er ikke godt å si, og hvor mange som fra nabokommunene Storfjord, Kåfjord og Nordreisa som besøkte Lyngen, er det ingen som har tall på.
DA170818 - Jeg er derfor lettet over at kommunalministeren nå har bestemt seg for å akseptere kommunens støygrenser for beredskapssenteret på Taraldrud, sier ordføreren.
AA170818 - Jeg er derfor lettet over at kommunalministeren nå har bestemt seg for å akseptere kommunens støygrenser for beredskapssenteret på Taraldrud, sier ordføreren.
AA170818 Både deres egen interesse og kommunens historie har mye med idrett å gjøre.
VG170817 Kommunens egen kulturavdeling gikk også inn for bevaring, skriver han i en epost til VG.
NL170817 Kommunens administrasjon mener prisen Totalrenovering har tilbydd er for høy.
VG170816 De blir nå tatt hånd om av kommunens kriseteam, forteller Kalvø til VG.
DA170816 Thomas Krekling i aksjonsgruppen « Lenge leve Marienlyst », som har engasjert seg sterkt mot kommunens og Ticons planer om å bygge blokker i området, er i utgangspunktet svært positiv til at Høyre nå spør Drammens befolkning om Marienlyst.
AP170816 Oslo kommunes avdeling for konserninnkjøp opplyser at de samarbeider og deler informasjon gjennom et eget lovlighetsteam bestående av Arbeidstilsynet, kemneren, Skatt Øst, Plan- og bygningsetaten og kommunens fire separate eiendomsforetak.
DB170815 « Frogn kommune finner det svært uheldig dersom en utenlandsk aktør har brukt kommunens intensjon om å bidra til et godt formål, som et ledd i egen økonomisk svindel », skriver Neander videre.
DN170814 Senere denne måneden flytter hun til Hattfjelldal for å jobbe ved kommunens sykehjem.
DN170814 Hattfjelldal har slitt med fraflytting og befolkningsnedgang de siste årene og valgte i år å iverksette utradisjonelle tiltak for å sikre seg nok kvalifiserte sykepleiere til kommunens sykehjem.
DB170814 På toppen kommer nå nedleggelse av kommunens største asylmottak.
DA170814 - I tråd med kommunens regelverk har vi tatt Mehrens henvendelsen videre til behandling i styret for Oslo kommunes kunstordning, og kulturetaten.
VG170813 Kommunens helsepersonell skal skrive en rapport om forholdene.
DN170813 - Det meste av kommunens skatteinntekter kommer fra eiendomsskatt, og rundt 98 prosent av denne eiendomsskatten kommer fra gassterminalen på Nyhamna, sier Riksfjord.
DN170813 Kommunens inntekter fra eiendomsskatt nærmer seg nå 200 millioner kroner i året.
DA170812 Så om den ene i et parforhold har krav på sykehjem, og den andre ikke har det, men er avhengig av kommunens tjenester, er det i dag slik at den andre også får lov til å flytte inn.
NL170811 Kommunens krav om å bli aksjeier i Nordkaps Vel ble avvist i 1988 med begrunnelsen at den ikke evnet å være deltaker i utviklingen av nordkappturismen.
DB170811 Et innsatsteam som jager folk rundt byen vil bare føre til økt bruk av politiets og kommunens ressurser.
AP170811 Kommunens advokat, Camilla Selman, ønsker ikke å kommentere saken.
AP170811 « Regjeringen er positiv til kommunens vedtak om ny plassering av Hamar stasjon og dobbeltspor Sørli - Brumunddal gjennom Hamar kommune, men kan ikke godkjenne kommunedelplanen nå.
AA170811 Kommunens advokat, Camilla Selman, ønsker ikke å kommentere saken.
AA170811 Men når regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag trekker frem Trondheims offensive arealpolitikk og kommunens vilje til å skape nye bo- og næringsareal, trykker han på en ømt punkt i kommunepolitikken.
AA170810 Mens utgravingene pågår og Torget oppgraderes, skal Torgkona lagres på kommunens lager på Valøya.
AA170810 Blant annet gjennom et innlegg på kommunens hjemmeside.
VG170809 Politiet opplyser på Twitter at kommunens kriseteam er varslet.
DB170809 Kommunens kriseteam er varslet og politiet har kriminalteknikere på vei.
VG170808 - Asylmottaket er én av kommunens økonomiske bærebjelker.
NL170808 Da er det ikke minst viktig å fokusere på hva forslaget innebærer og hvilke konsekvenser en gjennomføring av ny taksering vil bety, både helhetlig for kommunens inntekter og for den enkeltes eiendomsskatt.
NL170807 Med den prisutviklingen som har vært i eiendomsmarkedet i Tromsø siden den opprinnelige takseringen i 2004-2005, er det hevet over tvil at en ny taksering nå vil få som følge at eiendomsskatten vil fyke til værs, sannsynligvis for et stort flertall av kommunens eiendomsbesittere.
VG170804 Men grove utskjellinger, og til og med drapstrusler mot kommunens ordfører og fungerende ordfører, er ikke bare ugreit.
NL170804 Det må være en viktig oppgave både for kommunens byplanleggere, og for politikerne som skal ta beslutningene.
VG170803 Da den foreløpige rapporten kom i april påpekte fylkesmann Hill-Marta Solberg til VG at det er kommunens ansvar å ha et system for å fange opp svikt og feil i rutiner, og at styringen fra kommunen skal sørge for at det ikke er tilfeldigheter og enkeltpersoner som ivaretar dette ansvaret i praksis.
VG170803 Selv om Havnesjefens advokat Per Magne Kristiansen fikk forlenget kommunens fellingsvedtak frem til 19. august mandag denne uken, er fellingsvedtaket fortsatt gyldig, opplyser ordføreren.
VG170803 Engasjementet rundt Havnesjefen har berørt hele lokalsamfunnet i Os, og mandag demonstrerte 30 aktivister foran rådhuset i kommunen, i protest mot kommunens fellingsvedtak.
VG170803 Engasjementet rundt « Havnesjefen » har berørt hele lokalsamfunnet i Os, og mandag demonstrerte 30 aktivister foran rådhuset i kommunen, i protest mot kommunens fellingsvedtak.
VG170803 Vi forlenget kommunens fellingsvedtak frem til 19. august og vi har allerede søkt Miljødirektoratet om tillatelse til omplassering, sier Kristiansen til VG.
VG170803 Onsdag denne uken skrev han et innlegg på sitt eget advokatfirmas hjemmeside hvor han hevdet at kommunens fellingsvedtak av knoppsvanen Havnesjefen var ugyldig.
AP170803 Marcussen understreker at hun forventer at utbyggere forholder seg til kommunens overordnede planer.
AA170803 I forbindelse med medieoppslagene ble det stilt kritiske spørsmål til kommunens håndtering av bekymring for vold og overgrep.
AA170803 - Det var seint i går kveld avgjort å avlive « Havnesjefen », står det i kommunens pressemelding om havnesjefen.
VG170802 I begynnelsen av juli ble 8000 underskrifter for å redde svanens liv overrakt kommunens ordfører.
NL170802 Inkludering av arbeidsinnvandrere har vært en særlig satsing i Hasvik, både i boligsatsingen og kommunens utviklingsarbeid for øvrig.
AA170802 omfanget av brudd på funksjonskravet i byggeteknisk forskrift i denne saken, omfanget av problemet og bruddene på kommunens parkeringsveileder og risiko for misligheter, noe som ble avdekket i Drammen.
AA170801 Ordfører Rita Ottervik presiserte i formannskapet at bystyret har vedtatt at Vistamar skal følge kommunens arbeidsgiverpolitikk.
AA170801 Kommunaldirektør Helge Garåsen ( t.h ) orienterte formannskapet tirsdag om kommunens involvering i nedbemannignsprosessen på Vistamar.
AA170801 I formannskapet orienterte han kort om kommunens involvering i nedbemanningsprosessen på Vistamar.
AA170801 Garåsen uttalte til Adresseavisen mandag at han ville be styret om en rapport, etter at avisen hadde lagt fram opplysninger om oppsigelsesprosessen på kommunens rehabiliteringssenter i Spania.
NL170731 Sæverud og kommunens ledelse med ordfører Kristin Røymo tar klar avstand fra nynazistene.
NL170731 Sæverud og kommunens ledelse med ordfører Kristin Røymo tar klar avstand fra nynazistene, skriver artikkelforfatteren.
AP170731 Ruben Oddekalv Mjelde mener dette er en arrogant holdning fra kommunens side.
AP170731 I en artikkel i BT søndag uttalte ordfører i Os kommune, Marie Bruarøy, at demonstrasjonen ikke ville ha noen effekt på kommunens avgjørelse om avliving.
AP170731 Til tross for at rapporten forsvant i fjor, hevder prosjektlederen at fjorårets festival overholdt kommunens lydkrav.
AP170731 Målt over Helsedirektoratets grenseverdier ¶ Kommunens egne målinger fra boligene i nabolaget, som Aftenposten har fått innsyn i, viser at Findings Festival i 2015 lå godt over Helsedirektoratets anbefalte grenseverdier for lydnivå.
DB170730 - Kommunens skjenkekontroll oppdaget at en av dem som sto bak disken, var veldig beruset.
DB170730 Ifølge seinere kontroller og kommunens egen revisjon ble minst 240 000 norske kroner misbrukt i prosjektet, men kommunens granskning viser at misbruket mest sannsynligvis omhandler langt høyere summer.
DB170730 Ifølge seinere kontroller og kommunens egen revisjon ble minst 240 000 norske kroner misbrukt i prosjektet, men kommunens granskning viser at misbruket mest sannsynligvis omhandler langt høyere summer.
DB170730 I stedet endte det med dette, sier kommunens talsperson, Emilia Lukasik, til Dagbladet.
DA170730 Rådmann Trond Julin kunne i sin første tertialrapport fornøyd notere at det i stedet for budsjetterte 1,5 millioner, tikket inn mer enn 3,8 millioner kroner i utbytte fra kommunens kinoeierskap.
DN170729 En konflikt knyttet til utbyggingen av utleiehytter i Hankø-skjærgården resulterte i beskyldninger om at den ene partens advokat hadde truet kommunens ansatte.
VG170727 Kommunen har opprettet krisestab, og de som ønsker hjelp kan kontakte enten legevakten eller et nummer som står på kommunens hjemmesider.
AA170727 - Det har i dag vært gjennomført møte med de ansatte, kommunens kriseteam og politiet.
VG170726 SØPPEL : Kommunens søppeldunker er til høyre, mens containeren er til strandsøppel.
NL170726 På samme sted som Lyngens første Gudshus ble reist for over 350 år siden, skrives det nå et nytt kapittel i kommunens kirkehistorie.
NL170726 Rotvolds avsky for det kommunale fører han ut i trumpisme når han skriver at maten som kommunens sentralkjøkken leverer, ligger i de gamles søppelbøtter der den hører hjemme.
NL170726 Nøytral høres ut som om det koster det samme for kommunen om tjenestene blir levert av en privat aktør eller av kommunens egne ansatte.
NL170726 Galskapen i systemet kan illustreres med at 18 av de som jobber i privat omsorg i Tromsø, også jobber i kommunens hjemmetjeneste.
NL170726 Et nylig publisert tilfelle gjelder Bærum kommune som hadde kontrakt med Vitalegruppen AS for å drive hjemmetjeneste og botilbud til noen av kommunens mest hjelpetrengende innbyggere.
NL170726 Dette er kommunens kostnader med selve anbudsprosessen, med utbetaling etter fakturering, kontroll av tjenestene og privatansattes tilgang til IT-systemet, for å nevne de viktigste.
DB170726 Det er ufattelig at byen igjen rammes av en slik tragisk hendelse der svært unge mennesker er innblandet, sier fungerende ordfører Jørgen Kristiansen, på kommunens nettside.
DA170725 - Det er lett å skylle en isboks og legge den sammen med annen plastemballasje i kommunens innsamlingsordning.
DA170725 - Å si at dette er kommunens ansvar er drøyt og en belastning for kommunen det gjelder.
NL170724 Vel og merke med kommunens vilje og politiske velsignelse.
NL170724 Sykefraværet er minimalt, og alle kommunens innbyggere, imellom 0-102 år har fått et optimalt helsetilbud.
NL170724 I søppelbøtta ligger dagens levering av mat ifra kommunens sentralkjøkken, som Dagsrevyen allerede har karakterisert som hjemmehørende der.
AP170724 Det kan være seg i vikariater eller i kommunens vikartjeneste.
AP170724 - Er det noe annet for dem det gjelder, mange av disse i Bergen ender i vikariater i kommunen eller i kommunens vikartjeneste ?
DB170721 « HAVNESJEFEN » : Denne hannsvanen i Os kommune har blitt døpt « Havnesjefen » av kommunens innbyggere.
DB170721 I mai 2015 ble den operert på kommunens regning. 23 juli avlives svanen.
DA170718 I Tromsø har rundt 50 ungdommer fått sommerjobb på kommunens sykehjem.
VG170716 Noen søknad om riving ble derimot aldri godkjent fra kommunens hold.
VG170716 Hele byggesaken var godkjent, og det var ingen føringer fra kommunens side, sier han til VG.
AP170716 Byrådet ønsker å endre reglene slik at kommunens eiendomskjøp i fremtiden ikke må godkjennes av et flertall i bystyret.
VG170713 Prosjektet på Kajbroen i Ludvika er et samarbeidsprosjekt mellom Trafikverket og Ludvika kommune, opplyses det på kommunens hjemmesider.
VG170713 Hilde vil vurdere et lokalt forbud mot vannscootere i kommunens farvann i en skjærgård med over 1200 øyer, holmer og skjær.
VG170711 Blokkene har hatt hyppige besøk fra blant annet kommunens rusteam og flyktningteam.
NL170711 Ordføreren skal i første rekke ivareta kommunens interesser, og det er ikke nødvendigvis slik at det som er bra for Hurtigruten, også er bra for kommunen.
DB170711 Hun støtter seg til en vurdering fra kommunens omsorgssjef Guro Windsvold.
DB170711 Fra tidligere er det kjent at kommunens vaktmestre aldri drar aleine på oppdrag i disse blokkene.
NL170710 Alle beløpsendringer blir kommunens ansvar, dvs at bilistene skal betale alle overskridelser med høyere bompenger og lengre betalingstid.
VG170707 Da sto det 1.257.423 kroner på kontoen som ble kontrollert av kommunens organ, såkalt overformynderi.
VG170706 8000 underskrifter for å redde terrorsvanens liv er overrakt kommunens ordfører.
NL170706 For det andre insinuerer Olsen at Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg sammen med NHO Service har lyssky kartellvirksomhet mellom nevnte bedrifter og kommunens byråkrater og politikere.
NL170706 Det har bidratt til å avhjelpe kommunens kapasitet- og ressursutfordringer, men ikke minst har det gitt innbyggere med omsorgsbehov en mulighet til å velge om å få hjelp fra kommunen eller nevnte bedrifter.
NL170706 Derfor handler fritt brukervalg om kommunens eget valg om konkurranseutsetting av lovpålagte offentlige tjenester.
DB170706 « HAVNESJEFEN » : Denne hannsvanen i Os kommune har blitt døpt « Havnesjefen » av kommunens innbyggere.
AA170705 Kommunen og NTNU ønsker å utvide dette samarbeidet til alle kommunens sektorer.
DB170704 « HAVNESJEFEN » : Denne hannsvanen i Os kommune har blitt døpt « Havnesjefen » av kommunens innbyggere.
DB170704 Vedtaket er i gråsonen til disse paragrafene ¶ Kommunens vedtak er også etter vårt syn på kollisjonskurs med en lang rekke andre paragrafer i en rekke forskjellige lover, og vi tillater oss å trekke i tvil om kommunen har satt seg skikkelig inn i blant annet disse paragrafene : ¶
DB170704 Han mener at kommunens vedtak er i gråsonen i mange av paragrafene.
AA170704 I rapporten konkluderes det med at Rune Olsø ikke har brutt kommunens etiske regler eller habilitetsregler, ifølge Staur.
AA170704 Denne uken kom konklusjonen, som ifølge daglig leder Bernt Østhus i Staur Holding er : Rune Olsø har ikke brutt på kommunens interne etiske regler, og det foreligger heller ingen brudd på habilitetsreglene.
DB170703 « HAVNESJEFEN » : Denne hannsvanen i Os kommune har blitt døpt « Havnesjefen » av kommunens innbyggere.
BT170703 I enkelte kommuner er det bare å møte opp i kommunens åpningstider, mens i andre må man ta kontakt med kommunen og avtale et tidspunkt.
DB170702 « HAVNESJEFEN » : Denne hannsvanen i Os kommune har blitt døpt « Havnesjefen » av kommunens innbyggere.
DB170702 Nå jobber kommunens administrasjon med å studere gjeldende lovverk for å fatte et vedtak i saken.
AP170701 NAV-kontoret har en plikt til å medvirke i kommunens boligsosiale arbeid.
AA170701 Nok et eksempel på at ikke alt er på stell i kommunens eldreomsorg.
AA170701 Det var nødvendig med en hestekur, men det er helt uakseptabelt at kommunens eldre sykehjemsbeboere skal lide for tidligere års overdrevne pengebruk.
AA170701 Kommunens politiske og administrative ledelse bør ha lært at nøktern drift ikke skal føre til uakseptable nedskjæringer i omsorgssektoren.
NL170630 De aller fleste velger kommunens hjemmetjeneste, der det jobber hundrevis dyktige og dedikerte fagpersoner, i hovedsak kvinner.
NL170630 Brukere/pasienter kan i dette området velge om de vil ha hjemmetjenesten utført av en av de private bedriftene eller av kommunens hjemmetjeneste.
NL170630 juni opplyses å være 0,5% mot kommunens 13,4%.
DA170630 Han påpeker også at det er lensmannen, Ole Kristian Holand, som er blitt utnevnt til kommunens nye politikontakt.
DA170630 Det kan handle om alt fra å møte kommunens fagmiljøer og treffe næringsliv og frivillige organisasjoner for å diskutere forebyggende tiltak, til å oppsøke skoler for å snakke med ungdom om rus, svarer Reif.
AA170630 NVE er kritiske til kommunens håndtering.
DA170629 Jeg har tatt det valget å la noen av kommunens egne prosjekter ligge over til neste års søknad.
AA170629 Det er tidligere avdekket eternittplater i bygget som av kommunens bygningsforvaltning er vurdert til ikke å utgjøre noen umiddelbar fare, skriver Tennstrand i en pressemelding, ifølge NRK.
FV170628 LILLESAND : Det opplyser ordfører Arne Thomassen i en pressemelding på kommunens hjemmesider.
NL170627 Deretter må hun trekke den konklusjon at det er nødvendig å overlate håndteringen av saken til varaordfører Jarle Aarbakke eller kommunens administrasjon.
AA170627 De er mindreårige og ivaretas av kommunens kriseteam. | 22-åring døde etter arbeidsulykke i Rogaland ¶
AA170627 I havna skapte det gnisninger og uro, heller ikke det er noe kommunens toppledelse har fanget opp. 23. mai valgte havnedirektøren å si opp.
AA170627 Denne uheldige og forsinkende arbeidsdelingen har skjedd uten reaksjon fra kommunens toppledelse.
SA170626 Det er vanskelig nok for både ansatte og innbyggere i Sandnes kommune å forstå den kraftige innsparingen på tjenesteområdene, mens kommunens regnskap avlegges med tidenes største overskudd, når bevilgningene til politikerne selv ikke følger samme innstramming.
DA170626 At Kommunens egne Lokaler skal være de sletteste, kan jo ikke andet end sætte ondt Blod, thi overfor Privatmænd gives ingen Pardon.
AA170626 Her tar Ørland-ordfører Tom Myrvold ( H ) første spadetak for kommunens nye gigantprosjekt.
AA170626 Hallen er en del av kommunens satsing på tilrettelegging og tilbud til barn og unge.
AA170626 Tilsynssaken mot sykepleieren ble avsluttet, fordi svikten i kommunens internkontroll var sterkt medvirkende til at sykepleier ga pasienten for mye medisin, mente fylkeslegen i 2016.
AP170625 Så kom forslaget til områderegulering fra kommunens byråkrater.
SA170623 Kort sagt var resepten å legge til rette for vekst av menneskelig energi og personlig skaperkraft slik at det sentrale byrommet ble kommunens naturlige møteplass.
SA170623 Stortinget har bestemt at vannskutere er kommunens ansvar.
NL170623 Dersom det brukes hele 5 millioner på utomhustiltakene på kommunens eiendommer, sitter utbygger altså igjen med 5 mill kr i ekstrafortjeneste.
FV170623 | Vraket rådmannen som kommunens representant i retten ¶
DN170623 Han likte ikke å innføre eiendomsskatt, men så ingen annen utvei på grunn av kommunens økonomi.
BT170623 Kommunens fagfolk mener den beste løsningen er ny tunnel gjennom Fløen.
VG170622 Herunder at retten ikke har funnet at kommunens ansatte har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, sier kommunens advokat Roald Angell til VG.
VG170622 Herunder at retten ikke har funnet at kommunens ansatte har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, sier kommunens advokat Roald Angell til VG.
VG170622 - I denne saken er foreldelsesfristen tre år, sa kommunens advokat Roald Angel i retten.
VG170622 Kommunens advokat Roald Angell sier på vegne at kommunen at de er fornøyd med dommen : ¶
VG170622 Mer om dette finnes normalt på kommunens hjemmesider, sier Søtorp.
SA170622 Mer om dette finnes normalt på kommunens hjemmesider, sier Søtorp.
NL170622 ¶ Fra kommunens faglige vurdering av det planlagte bygget i Vestregata 20-22 : " Planområdet ligger på østsiden av Kongeparken og dèt er et argument for å tillate høy bebyggelse her.
NL170622 I de faglige vurderingene av skygge skriver kommunens administrasjonen at sol- og skyggevirkningene er begrenset.
DA170622 Dagsavisen vet at bare fire av de 20 politianmeldte forholdene er innrapportert i kommunens interne HR-system.
AA170622 Mer om dette finnes normalt på kommunens hjemmesider, sier Søtorp.
AA170622 Mer om dette finnes normalt på kommunens hjemmesider, sier Søtorp.
NL170621 Jeg håper Nordlys ser mine poenger og at Nordlys fortsetter sin rolle med å holde politikerne i ørene og strebe etter mer åpenhet i kommunen og kreve innsyn i slike møter som ikke er oppført på kommunens møteoversikter da det sikkert er av interesse for kommunens innbyggere også hva som skjer bak de lukkede dørene på rådhuset.
NL170621 Jeg håper Nordlys ser mine poenger og at Nordlys fortsetter sin rolle med å holde politikerne i ørene og strebe etter mer åpenhet i kommunen og kreve innsyn i slike møter som ikke er oppført på kommunens møteoversikter da det sikkert er av interesse for kommunens innbyggere også hva som skjer bak de lukkede dørene på rådhuset.
NL170621 Det er et arbeid jeg akter å fortsette fordi det tjener kommunens innbyggere og fordi vi oppnår mer sammen enn hver for oss.
NL170621 Det er et arbeid jeg akter å fortsette fordi det tjener kommunens innbyggere og fordi vi oppnår mer sammen enn hver for oss, skriver Erlend Svardal Bøe.
NL170621 Men skal man bare legge slike argumenter til grunn, kan vi jo slippe alt fritt, og redusere kommunens byggesaksseksjon til et minimum.
NL170621 Det var en del av innsalget til kommunens beslutningstakere.
NL170621 De kritiserer gjerne kommunens pengebruk, men vil selv bruke penger på å anskaffe nye skyte-arealer.
DB170621 « Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens kartlegging av hendelsesforløpet har synliggjort flere læringspunkter knyttet til Bydel Bjerkes håndtering av Villa Eik-saken, Velferdsetatens og byrådsavdelingens rolle, koordineringen mellom kommunens aktører og personaloppfølgingen av bydelsdirektøren.
DB170621 Vi opplevde at bydelen ikke tok det på alvor, uttalte byråd for eldre-, helse- og sosiale tjenester i Oslo, Inga Marte Thorkildsen ( SV ), under et møte i kommunens kontrollutvalg i går kveld.
DB170621 Bakgrunn for feiden mellom Bjerke-politikerne og byrådsavdelingen er Dagbladets avsløringer i Villa Eik-saken og fostermorsaken som førte til at kommunens internrevisjon ble koblet inn for å titte Bydel Bjerke i kortene.
DB170621 - Vi vet ikke hva totalkostnaden blir, men vi får se hvordan beskjeden tas imot av pensjonistene i kommunen og hvor mye de reiser, sier kommunens utreder Josefine Persson till Expressen.
DA170621 Ikke kommunens ansvar ¶
DA170621 Hun legger til at kommunens tjenestekontor også vil være behjelpelig med råd og veiledning om det er behov for det.
DA170621 Det å dekke inn fravær er ikke kommunens ansvar, forklarer kommunalsjef Gro Gustavsen.
DA170621 Også kommunens kompetansesenter Læringsløp Drammen har delt videoen.
AP170621 - Ting er blitt gjort helt i feil rekkefølge, og at det nå blir vasking er nok kommunens måte å innrømme at de har håndtert saken feil, sier Stenersen. | 10 tips for helgen ( 22 - 25 juni ) ¶
VG170620 Ved å unnlate å søke om tillatelse på forhånd, vil tid og kostnader som påløper til å utforme søknad om riving og engasjere foretak som kan erklære ansvarsrett, kunne spares, står det i kommunens begrunnelse.
SA170620 | Hva er rollen til kommunens sentrale faglige ledelse innen helse og omsorgssektoren ?
SA170620 Likevel tar vi i Seniorsaken sjansen på å stille noen spørsmål, både i forbindelse med varsling, varslernes skjebne, kommunens faglige ledelse og trangen til å etablere et nytt « lag på løken » i god Peer Gynt stil.
SA170620 I Stavanger kommune svarer kommunens administrative toppledelse og politiske ledelse etter hvert at det er... " på høy tid med et varslerorgan " ( 9. juni ) og til slutt om « Rådmannen ( som ) var for rask for politikerne » når det gjaldt denne saken.
SA170620 Her har tydeligvis mangel på penger heller ikke noen betydning, slik det er hvis man for eksempel ber om flere ansatte for å kunne gjøre en bedre, ofte nødvendig justering i arbeidet for og med pasienter eller " brukere " av kommunens tjenester.
NL170620 Kommunens datafolk har nemlig bestemt at vi faktisk må nedgradere til Windows 7 !
DB170620 Tone Damli åpner opp om kommunens gigantgebyr og hyttekluss : - Et prosjekt som jeg er ganske lei av ¶
DA170620 Nå har han også gått kommunens avtaler med eiendomsselskapet Ticon i sømmene, og mener avtalene som er inngått er et svik mot byens befolkning.
DA170620 Kritisk : Torstein Brox har engasjert seg i Marienlyst-saken, og mener kommunens behandling av saken er svært kritikkverdig.
DA170620 Hans medaksjonist Ingerid Møller lurer på hvorfor kommunens byprosjektavdeling ikke er prosjektleder på Marienlyst.
DA170620 Han fyrer løs mot kommunens håndtering av risiko i prosjektet.
AA170619 Utredningen har fulgt alle premisser og krav til metoder og tallgrunnlag som ligger i kommunens planprogram.
AA170619 Det konkluderes også i rapporten med at planen er utformet slik at den bidrar til å nå kommunens nullvekstmål.
AP170618 Vi støtter forslaget til kommunens eget fagorgan, Plan- og bygningsetaten.
DA170616 - Når kommunelegen sier barn ikke lengre kan sove ute, og kommunens støykrav viser skoler og barnehager innenfor gul, plagsom, sone, er det klart at støyen må dempes, mener Wilkinson.
DA170616 Særlig fordi mange av kommunens fagetater er veldig skeptiske, sier byråd for byutvikling, Hanna E.
DA170616 Arbeiderpartiet har blitt enige med Høyre, Frp og støttepartiene Krf og Venstre om kommunens handlingsplan, som skal behandles i mandagens bystyre.
AP170616 Dersom du bor i Oslo, kan du finne en oversikt over alle helsestasjoner for ungdom på http://www.sexogsamfunn.no/helsestasjoner-ungdom-oslo / og for resten av landet kan man søke på den aktuelle kommunens nettsider.
SA170615 « Gjennom regjeringens tiltakspakker og et høyt investeringsnivå gjennom kommunens budsjetter, har flere store prosjekter blitt igangsatt », skriver Anne-Kathrine Bergh.
SA170615 Gjennom regjeringens tiltakspakker og et høyt investeringsnivå gjennom kommunens budsjetter, har flere store prosjekter blitt igangsatt.
NL170615 Bård Sverdrup reagerer på sin side sterkt på at kommunens administrasjon varsler en prosess der de vil bruke sin makt som reguleringsmyndighet til å presse prisen kraftig ned.
DB170615 Både ledelse av den enkelte tjenesten og god og ansvarlig forankring av barnevernet i kommunens øverste administrative og politiske ledelse, sier Aina Stenersen og legger til : ¶
DB170615 - Vi politikerne må ha ambisjoner om løfte kommunens arbeid med barn og unge.
DA170615 Endret trase gjør at disse elementenes forbindelse til Rv 19 og kommunens vegnett er blitt uklart.
AA170615 Både Rotvoll Eiendom og Overvik Utvikling er uenig i kommunens vurderinger.
AA170615 At det politiske flertallet ser ut til å ta utbyggernes bekymring på større alvor enn innsigelsene fra kommunens egne fagfolk, er neppe egnet til å øke tilliten til politikerne i denne saken.
NL170614 Mange av kommunens innbyggere har i dag høy gjeld til kommunens boligkontor.
NL170614 Mange av kommunens innbyggere har i dag høy gjeld til kommunens boligkontor.
NL170614 I praksis skjer dette : Mange av boligene i kommunens portefølje er så dyre at beboerne er gjort avhengig av tilskudd fra offentlige støtteordninger som bostøtte ( både statlig og kommunal ) og sosialhjelp for å klare regningene.
NL170614 Hun er trolig blant dem som nå må betale enda mer i husleie når andre får senket sin leie i kommunens nullsumspill på boligfronten.
BT170614 Basert på omtale av saken virker kommunens reaksjon overilt og kritikkverdig, sier Høyre-politiker Henning Warloe.
VG170613 Meldeplikten som påligger kommuner og institusjoner gjelder for institusjon der personen er innlagt, den ansvarlige for kommunens sosialtjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon.
VG170613 Meldeplikten som påligger kommuner og institusjoner gjelder for institusjon der personen er innlagt, den ansvarlige for kommunens sosialtjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon.
VG170613 De mener brødrene er blitt fulgt for dårlig opp fra kommunens side gjennom lang tid.
SA170613 Aktivt bidra til bygging av Nye Stavanger for å etablere en ny bedre kommune for alle kommunens innbyggere i samarbeid med våre partnere i Stavanger og Finnøy.i ¶
DA170613 Vurderingene av Voldsløkka som konsertsted er gjort i henhold til regler for bruken av byrom, av bymiljøetaten og kommunens faglige etater.
DA170613 Hensyn til slitasje på gressmatten på Voldsløkka har kommunens fagetater ivaretatt.
DA170613 Fra kommunens side er dette gjennomtenkt, understreker Hansen.
DA170613 - På generelt grunnlag er det ikke sånn at naboene tas med på høring når vi leier ut kommunens arealer.
DA170613 « Mener statsråden det er holdbart at Fylkesmannen som statens representant legger til grunn en uriktig rettsoppfatning og som derfor kan ha betydning for lovligheten av kommunens planvedtak. » « Det er skuffende at statsråden vegrer seg for å gå inn i den konkret plansaken og ta stilling til om planvedtaket er fattet på rett grunnlag », skriver Lundteigen videre.
AA170613 Morten Haugen, naturforvalter i Trondheim kommune, sier at dette er en sak for kommunens viltpatrulje.
VG170612 - Dette er skoler som trenger hjelp og veiledning for å få redusert mobbingen, heter det i kommunens eget oppfølgingsopplegg.
VG170612 Sønnen Erlend Styve tok til Facebook for å fortelle om farens stadig dårligere helsetilstand, og kommunens stadige avslag.
SA170612 | Mener kommunens nye øl-regel er ulovlig ¶
AA170612 Klæbupolitikerne har uttrykt overraskelse over sin sammenslåingspartners store fokus på kommunens gull - nemlig kommunens areal.
AA170612 Klæbupolitikerne har uttrykt overraskelse over sin sammenslåingspartners store fokus på kommunens gull - nemlig kommunens areal.
AA170612 Hvorvidt tjenestene får bestå vil framtiden vise, men politikerne intervjuet av undertegnede virket lite bekymret for den nye kommunens tjenestetilbud.
DA170610 - Det kommer snart på kommunens hjemmeside og på Facebook.
SA170609 Å la en fotballklubb med næringsinteresser bygge der, er elendig disponering av kommunens ressurser.
SA170609 Det er ingen menneskerett for et fotball-lag å bygge stadion når en så avhengig av kommunens penger og tomt.
DA170609 - Når det gjelder hva vi skal gjøre må vi nå se på hvordan regjeringens bidrag påvirker kommunens bidrag, sier han.
VG170608 Pengene tas fra kommunens Klima- og energifondets normale tilskuddsramme som nå økes fra 60 til 70 millioner kroner i inneværende år.
VG170608 - Slik vi ser det, kan kommunene ikke forby vannscooterkjøring generelt i kommunens farvann, med dagens eksisterende hjemler, sier Tvedt.
SA170608 Etter en ny gjennomgang av tomter for den omstridte brannstasjonen i Østre bydel, peker kommunens administrasjon nok en gang på Lervig.
AA170608 For Klæbu betyr Trondheim muskler til å ta vare på kommunens voldsomme vekst i antallet eldre og pleietrengende.
VG170607 OSLO : De 3.400 huseierne som gikk til sak mot Oslo kommune for å slippe unna eiendomsskatt, tapte på alle punkter og må betale kommunens sakskostnader på en halv million kroner.
VG170607 Huseiernes Landsforbund dømmes til å betale kommunens sakskostnader på over 471.000 kroner.
VG170607 - Retten sier tydelig at kommunens valg av modell for eiendomsskatt er et politisk og ikke et juridisk spørsmål, sier han ¶
FV170607 Kommunens planleggere vil ha park der bygningen står FOTO : Odd-Inge Røning Uleberg ¶
DB170607 Han er avhørt og forklarte at han lagde det som et supplement til kommunens xylofonanlegg.
DA170607 Stenersen sier at bydelene er kommunens ansvar, og at hun mener ansvaret ligger på rådhuset, selv om flere prøver å si at det er regjeringen som må bla opp.
DA170607 Han skriver at det må sikres deltakelse fra kommunens administrasjon og arbeidstakerorganisasjonene.
DA170607 Nye runder : Femårsfristen for å si opp kommunens Ticon-avtale i selskapet Marienlyst Utvikling AS går ut i oktober.
AP170607 Kommunens konklusjon er den samme som forrige gang : Avslag.
NL170606 en prosent av kommunens samlede pleie- og omsorgstjenester vært drevet av to private firmaer, Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg AS.
FV170606 Tirsdag kom kommunens forslag til ny havn i Kongsgård/Vige.
FV170606 Rådmann Irene Lunde sliter med kommunens dårlige økonomi.
AP170606 Huseiernes Landsforbund dømmes til å betale kommunens saksomkostninger. ( ©NTB ) ¶
AA170606 Oslo ( NTB-Steinar Schjetne ) : De 3.400 huseierne som gikk til sak mot Oslo kommune for å slippe unna eiendomsskatt, tapte på alle punkter og må betale kommunens sakskostnader på en halv million kroner.
AA170606 Huseiernes Landsforbund dømmes til å betale kommunens sakskostnader på over 471.000 kroner.
AA170606 - Retten sier tydelig at kommunens valg av modell for eiendomsskatt er et politisk og ikke et juridisk spørsmål, sier han ¶
BT170605 De opplevde å bli overkjørt av utbygger med kommunens velsignelse, da alle innsigelser og klager ikke ble tatt hensyn til.
BT170605 Kommunens fortetningspolitikk synes å være svært ambisiøs og hensynsløs, og vil kunne få konsekvenser for mange bomiljøer - spesielt de som ligger innenfor opptil en km fra bybanetraseer.
DA170603 Vass- og avløpsanleggslova slår fast at gebyrene bare skal dekke « kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren.
DA170603 En ordinær bevilgning over kommunens investeringsbudsjett i handlings- og økonomiplan kunne vært innenfor - det er i det minste her denne typen pengebruk hører hjemme.
DA170603 Vass- og avløpsanleggslova slår fast at gebyrene bare skal dekke « kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren.
DA170603 En ordinær bevilgning over kommunens investeringsbudsjett i handlings- og økonomiplan kunne vært innenfor - det er i det minste her denne typen pengebruk hører hjemme.
AA170603 Saken får konsekvenser for kommunens saksbehandling og omfanget av innkjøpte jurister øker, skriver Sandefjords Blad.
AA170603 Ifølge NRK har Schei flere ganger ment at kommunens interesser lider fordi hun som kommuneadvokat ikke blir involvert tidsnok i forskjellige saker.
SA170602 Kostnadene renner over for kommunens planlagte vannmuseum på toppen av Våland.
NL170602 Dette er et godt vedtak for kommunens innbyggere.
NL170602 Kåfjord kommune har i sammen med private, lag og foreninger gjort nytte av de regionaleutviklingsmidlene og kommunens egne ressurser for tilrettelegging.
FV170602 Mens avgiftsinnkrevingen forlenges utover kvelden for gateparkering, kan det bli gratis å sette bilen i kommunens parkeringshus.
DA170602 Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv.
BT170602 IKKE RELEVANT : At det er kommunens innbyggere som skal bruke syklene og dermed får nytte av gaven, er ikke et spesielt relevant argument, skriver innsenderne.
BT170602 mai viser Bøe til at det er kommunens innbyggere som skal bruke syklene og dermed får nytte av gaven.
VG170601 Kommunens kriseteam har gitt oppfølging til de som opplevde den dramatiske hendelsen.
NL170601 De er helt prisgitt kommunens hjelp og velvilje for i det hele tatt kunne få tak over hodet gjennom både hvite og grønne vintre.
VG170531 Juryen lar seg imponere av kommunens arbeid for tilretteleggelse for sykling og andre kollektivtilbud.
SA170531 Juryen lar seg imponere av kommunens arbeid for tilretteleggelse for sykling og andre kollektivtilbud.
DN170531 Juryen lar seg imponere av kommunens arbeid for tilretteleggelse for sykling og andre kollektivtilbud.
DB170531 Tilsvarende kan bli resultatet når det ved utformingen av gebyrene er utøvet et skjevfordelingsskjønn, der en sakstype « subsidierer » en annen, uten at kommunens arbeidsbelastning og kostnader står i forhold til gebyret for denne sakstypen.
DB170531 Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren.
DB170531 De årlige gebyrinntektene må som nevnt ikke overstige kommunens kostnader på sektoren.
DA170531 I årsrapporten om vold og trusler mot ansatte i osloskolen, som skoledirektøren nylig overleverte til kommunens arbeidsmiljøutvalg, er bruk av vektere i skolen ikke omtalt.
BT170531 Ifølge Schjelderup er ikke dette noe banken har bedt om, men noe kommunens administrasjon sørget for.
AP170531 Juryen lar seg imponere av kommunens arbeid for tilretteleggelse for sykling og andre kollektivtilbud.
SA170530 VANT PRIS : Hytta i Bamble, som er tilpasset både terrenget og det maritime miljøet, har vunnet kommunens byggeskikkpris.
NL170530 Omtrent samtidig ble det satt søkelys på en praksis der brannstasjonens bedriftsidrettslag utførte ekstrajobber, med kommunens materiell, i arbeidstiden, som de fikk ekstra betalt for fra kommunen.
NL170530 En serie med saker som har avdekket tvilsomme forhold i en av kommunens viktigste avdelinger, Brann og redning, har versert nærmest som føljetong her i Nordlys de siste månedene.
DB170530 I kommunens oversikter er disse eiendommene verdsatt for til sammen 62,7 milliarder.
DB170530 « Helseetaten har kommet til at du gjennom handlingen oppnådde en personlig økonomisk vinning på bekostning av kommunens interesser.
DB170530 Han er rystet over kommunens håndtering.
DB170530 Mannens tillitsvalgte, Stig Berntsen i Fagforbundet, er tydelig oppgitt over kommunens behandling av saken.
DB170530 Kritisk til kommunens behandling ¶
DB170530 Grunnen til det er kommunens lemfeldige praksis for taxi-kjøring, som ledelsen ikke har slått ned på : ¶
DB170530 Dette er klart i strid med kommunens reglement.
DB170530 Det gjorde også kommunens egne topp-politikere etter omdiskutert taxibruk : ¶
DB170530 Den kommuneansatte har opphevet kommunens taushetsplikt.
DB170530 ) representerer den kommuneansatte som etter 22 år risikerer sparken etter å ha kjørt en nattlig taxi-tur på kommunens regning.
AP170530 VANT PRIS : Hytta i Bamble, som er tilpasset både terrenget og det maritime miljøet, har vunnet kommunens byggeskikkpris.
SA170529 KrFs Anne Kristin Bruns og Venstres Jan Erik Søndeland ønsker å benytte midler fra kommunens digitaliseringsfond til robotsatsing.
NL170529 De to første månedene hadde jeg kommunens hjemmetjeneste.
NL170529 De har derfor vært nødt for å la Privat Omsorg overta mange oppdrag av det som kommunen selv har påtatt seg, for brukere som har valgt kommunens hjemmetjeneste.
DB170529 Flere av de mange lokale Sørværingene som Dagbladet har snakket med kan bekrefte at hus har blitt kjøpt av mennesker som utgir seg for å drive med turistfiske, men som ikke er registrert i kommunens registre.
DB170529 Anslagsvis tas det opp cirka 250 tonn fisk av fisketuristene som besøker kommunens registrerte turistfiskenæringer i løpet av året, med forutsetning om at de holder seg innenfor kvota på 15 kilo filet.
DA170529 LES OGSÅ : Slik blir kommunens nye ledelse ¶
DA170529 | Her er kommunens nye kultursjef ¶
SA170527 Jeg kom inn i politikken på grunn av dårlig utnyttelse og manglende bruk av kommunens idrettsbaner, og nå er det endelig kommet kunstgressbaner slik jeg foreslo i 1995.
DB170527 Omsorgslønn er helt opp til kommunens selv å håndtere.
DA170527 Istedenfor å bli fulgt opp av kommunens egen utdanningsetat, ble rapportene med de alvorlige og svært alvorlige voldshendelsene liggende som « døde » rapporter i kommunens interne HR-system.
DA170527 Istedenfor å bli fulgt opp av kommunens egen utdanningsetat, ble rapportene med de alvorlige og svært alvorlige voldshendelsene liggende som « døde » rapporter i kommunens interne HR-system.
BT170527 Uavhengig av om årets midlertidige ordning er en anskaffelse som skulle vært satt på anbud eller ikke, gir kommunens handlemåte imidlertid uttrykk for en underliggende og uheldig holdning til anskaffelsesregelverket.
BT170527 Med utgangspunkt i Hilde Onarheims spørsmål om Sparebankens profilering på syklene, har BA og BT de siste ukene stilt spørsmål om kommunens fremgangsmåte i saken og fått innsyn i og publisert omfattende korrespondanse mellom Bergen kommune og Sparebanken.
BT170527 Kritikken retter seg mot kommunens håndtering av saken, både før og etter mediedekningen.
BT170527 Basert på den offentliggjorte korrespondansen, samt Byrådet og Harald Schjelderups forsøk på å avvise kritikken, er det god grunn til å merke seg reaksjonen fra en konkurrerende leverandør av UIP, så vel som kommunens fremgangsmåte.
AP170527 De vil ta Nedre Grefsen og Smestad helt ut av kommunens liste over definerte fortettingsområder og heller bevare dem som villastrøk.
AP170527 Kommunens anslag er at planen åpner opp for bygging av så mye som 120.000 nye boliger innen 2030, hvis alt realiseres.
AP170527 De vil ta Nedre Grefsen og Smestad helt ut av kommunens liste over definerte fortettingsområder og heller bevare dem som villastrøk.
AP170527 Kommunens anslag er at planen åpner opp for bygging av så mye som 120.000 nye boliger innen 2030, hvis alt realiseres.
SA170526 | Politikerne og kommunens øverste ledelse må ordne opp umiddelbart !
NL170526 Likeså at kommunens budsjett for Arctic Race 2017 er redusert fra 6,4 mill kr til 4,8 mill kr, der 3,8 mill kr er ny bevilgning og 1 mill kr tas fra allerede bevilgning til posten Arktisk hovedstad.
NL170526 For oss i Rødt, som er en del av den politiske ledelsen, er det svært viktig at arbeidet som er startet for en djuptgripende analyse av årsakene til kommunens stadig økende ansvar og økonomiske belastning i helse & omsorgssektoren videreføres.
NL170526 At dette dreier seg om å gi nødvendig og lovpålagt helsehjelp til kommunens innbyggere, synes imidlertid ikke å affisere Nordlys i det hele tatt.
DB170526 Opplysningene er heller ikke å finne i kommunens offentlige journal.
DB170526 En annen som er kritisk til Oslo-byrådets hemmelighold, er Øystein Sundelin, nestleder for Høyres bystyregruppe i Oslo og nestleder for kommunens finanskomité.
BT170526 SVARER : Ap-byrådene Anna Elisa Tryti og Harald Schjelderup forsvarer kommunens gave fra Sparebanken Vest.
DA170525 Der kommer det fram at kommunens ansatte har meldt inn 83 skader i løpet av årets tre første måneder.
DA170525 Dagsavisen Østfold har tidligere skrevet om kommunens skaderapport for 1. tertial i 2017.
SA170524 « Dette er ille, » erkjente Stavanger Eiendom, men pekte på kommunens levekårsavdeling som den ansvarlige.
NL170524 Hvordan dette skulle skje var noe uklart, men et nedtrekk i kommunens innkjøp og anskaffelser ble nevnt som et middel.
AA170524 I meldingen gikk det frem at elevene som var i nærheten av ulykken har blitt tatt hånd om av både kriseteam, kommunens barne- og familietjeneste, helsesøster, lærere og andre ansatte ved skolen.
SA170523 Denne våren avgjorde kommunalstyret for miljø og utbygging at rottebekjempelse i kommunens regi skal foregå uten bruk av rottegift.
FV170523 Her gjennomgår en gruppe området rundt Wilds Minne skole : fra høyre leder for kommunens forebyggende team, Karin Bertelsen, nestleder i oppvekststyret Helene Bjerke Fredheim ( Frp ), rådgiver ved Oddemarka skole Lars Herseth, idrettsjef i Kristiansand, Terje Abrahamsen og rektor ved Wilds Minne skole Anne Mansoor.
DA170523 Kommunalstyret for miljø og utbygging avgjorde i vår at all rottebekjempelse i kommunens regi skal skje uten bruk av rottegift.
DA170523 Kommunens mål er å redusere klimautslippene med 95 % innen 2030, og det er behov for stor innsats på mange områder dersom utslippstrenden skal snu.
AP170523 Kommunalsjef Monica Nordmoen, fungerende rådmann i Askim kommune, sendte ut kommunens psykososiale kriseteam da hun ble varslet om hendelsen.
AA170523 Frelsesarmeen, som drifter kommunens overnattingstilbud, er også informert om at de må påregne at flere vil oppsøke overnattingstilbudet i Hvedingveita. | - Jordan kan ikke ta imot flere syriske flyktninger ¶
DA170522 Fylkesmannen vil også ha en kort skisse over opplæring for ufaglærte og beskrivelse av hvordan en sikrer informasjonsflyten for ansatte som ikke benytter seg av kommunens journalsystem.
DA170522 Kommunens svarfrist er satt til 15. juni.
DA170522 Vinteren 1911-1912 fikk han forkastet sitt forslag om bygging av små leiligheter på kommunens tomtearealer.
DA170522 Der blev da gjort istand, hvad der kunde brukes av kommunens leiegaarder, med formandskapets samtykke, indrededes et midlertidig husvildehjem i det nedlagte sindsygeasyl i Storgaten, og der blev opført fem barakker i Stavangergaten, hver til seks familier.
DA170522 Bystyret vedtok nå enstemmig å bygge ut for kommunens regning på tomta i triangelet mellom Sexes gate, Tøyengata og Hagegata.
DA170522 I dag legger Oslos skoledirektør Astrid Søgnen frem etatens detaljerte årsrapport for arbeidsulykker, vold og trusler mot ansatte i kommunens Arbeidsmiljøutvalg ( AMU ).
AP170522 Den har 860 innbyggere, ifølge kommunens hjemmeside.
SA170521 Slik kan du gjøre det ¶ Kommunens metoder kan lett overføres til bruk på private eiendommer.
DA170520 Med god drahjelp fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversida, har byrådet de siste 18 månedene jobbet fram en standardkontrakt med 11 krav som alle kommunens virksomheter pålegges å bruke når de foretar anskaffelser over 500.000 kroner.
DA170520 * Resultatet er en standardkontrakt som alle kommunens virksomheter pålegges å bruke når de foretar anskaffelser over 500.000 kroner.
DB170519 Kommunens tidligere ordfører sa til Dagbladet den gang at folk er sjokkerte.
AP170518 Private barnehager vil for første gang forplikte seg til å oppfylle retten til barnehageplass, til å følge kommunens rutiner i barnevernssaker, til å delta i foreldreundersøkelser og til å samarbeide med helsestasjonene og skolene våre.
AA170518 Kommunens fond er en buffer hvis man går i underskudd, enten det er en økonomisk krise eller hvis renta øker fort. 35 millioner til asfalt ¶
AA170518 Vi vil allerede da se fem prosent reduksjon i kommunens direkte utslipp.
AA170518 Og det må understrekes, at dette er ikke noe kommunens politikere og administrasjon fikser alene.
AA170518 I 2030 vil direkte klimagassutslipp fra denne sektoren være redusert med 80 prosent, det vil si fra 15 til tre prosent av kommunens totale utslipp.
AA170518 Det vil si de utslippene som skjer innenfor kommunens grenser.
AA170518 Bygg- og anleggssektoren står for en stor del av kommunens utslipp.
AA170518 Bruk av fyringsolje i kommunens bygg skal utfases.
AA170518 Kommunens oppgave, i tillegg til å kutte utslippene i egen virksomhet, er å legge til rette slik at det blir enkelt, billig og gjerne morsomt å velge klimavennlige løsninger.
FV170517 Det fikk Birgit Lidtveit kommunens kulturpris for ¶
DB170517 Eller rettere sagt en teknisk feil i kommunens datasystemer.
DA170516 | Slik blir kommunens nye ledelse ¶
DA170516 Rådmann Per Kristian Vareide og de tillitsvalgte er enige om hvem som skal utgjøre kommunens nye toppledelse fra 1. januar.
SA170515 Hun har brukt kommunens navn og rykte på å drive omkamp i den viktigste saken noensinne for Rennesøy kommune og våre innbyggere.
NL170515 Hendelsen har funnet sted i Bodø kommune og kommunens kriseteam er derfor varslet for å kunne ivareta de pårørende.
VG170514 TRONDHEIM : Kommunalsjef Hilde Vikan mener det er for tidlig å si om brevet og kommunens tiltak har hatt noe å si for ungdommene som har det vanskelig.
VG170514 Om kommunens brev kan få foreldre til å snakke mer med ungdommene sine, tror jeg vi kan hente en stor og målbar positiv effekt ut av det.
VG170514 Av sikkerhetshensyn skal kommunens tjenestebiler fungere som veisperringer under barnetoget og folketoget i Fredrikstad 17. mai.
AA170514 Heller ikke forhold ved kommunens budsjett som kan gi økte utslipp, er omtalt.
AA170514 Det er dermed begrenset overføringsverdi fra kommunens opplegg til en rapportering av klimakonsekvenser av statsbudsjettene, skriver Finansdepartementet.
VG170513 Kommunen Timrå sendte ut en pressemelding fredag om angrep på de fleste av kommunens virksomheter.
DB170512 Steffensen i Kost-og Ernæringsforbundet er overbevist om at Mathuset vil levere mat med riktig næringsinnhold til riktig tid i henhold til kommunens krav.
DB170512 Blant landets mange former for sykehjemsdrift, velger Bergen fra første juni å la AS Matvarehuset lage maten for kommunens eldre.
DA170512 Det vises blant annet til at forhold i kommunens budsjett som kan øke utslippene ikke er omtalt.
VG170511 mai, men er allerede enstemmig vedtatt av kommunens planutvalg.
SA170511 Men det har jo ikke innflytelse på kommunens egne kulturpolitikk og kulturbudsjett.
SA170511 I mitt første debattinnlegg viste jeg at kommunens kulturbudsjett er svekket i forhold til andre tjenesteområder i kommunen.
SA170511 Det tas ingen initiativ og kulturpolitikerne er, i den grad de finnes, ikke synlige utenfor kommunens lukkede rom.
SA170511 mai svarer Borgli og Espedal på min kritikk av utviklingen av kommunens kulturarbeid.
DA170511 Kraft kjenner ikke til at det har skjedd noen alvorlige arbeidsskader blant kommunens ansatte i 1. kvartal 2017.
DA170511 Det er en liten nedgang sammenlignet med i fjor, da tallet var på 89, men er likevel langt høyere enn ønskelig, forteller kommunens hovedverneombud, Nils-Jørgen Kraft.
AP170511 Her er kommunens oversikt over arbeidet med byruter.
AP170511 ( Du kan lese mer om beboerparkering på kommunens egne nettsider her ).
VG170510 Politiet støtter kommunens råd til foreldrene om å snakke med barna sine.
FV170510 Barn kan bli tvunget til å slutte på skolen og flytte til et nytt sted når kommunens eget asylmottak legges ned.
DA170510 Humøret var på topp på Stavanger stadion da 6.-9.klassinger skulle konkurrere om å bli kommunens raskeste stafettlag.
DA170510 Tiltakene som skal bøte på dette, finansieres gjennom kommunens reviderte budsjett og blir iverksatt i år, opplyser kommunen.
DA170510 Mener statsråden at kommunens planvedtak, med tanke på betydningen for barn og unges interesser, er fattet på rett grunnlag ? » spør Lundteigen i det skriftlige spørsmålet til statsråden.
DA170510 Fylkesmannen sto imidlertid på sitt og ville fremdeles ikke føre lovlighetskontroll med kommunens vedtak, og Sivilombudsmannen har ikke gått videre med saken.
DA170510 De fikk ikke medhold, og saken ble klaget videre inn til Sivilombudsmannen, som i sin tur mener Fylkesmannens og kommunens lovtolkning var feil.
AA170510 Politikerne i Trondheim ble informert i forrige uke om kommunens tiltak etter en rekke alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom i Trondheim.
AA170510 | Her får du det store « overblikket » ¶ Kommunens ansatte virrer rundt i midtsirkelen.
VG170509 Kommunens arealdisponering ligger således fast, sier han.
FV170509 Parat har ikke grunnlag for å trekke Søgne kommune for retten i varslingssak, sier kommunens advokat.
FV170509 Kommunen har ikke gjort noe galt i håndteringen av en varslingssak som handler om rådmannen, mener kommunens advokat.
DN170509 Tiltakene skal bøte med dette, finansieres gjennom kommunens reviderte budsjett og blir iverksatt i år, opplyser kommunen.
AP170509 Nå har han kommunens elektroniske lås på døren sin - som Bergens første, skriver Bergens Tidende.
AA170509 Tiltakene skal bøte med dette, finansieres gjennom kommunens reviderte budsjett og blir iverksatt i år, opplyser kommunen.
AA170509 - Det er veldig uheldig at det er en strid mellom kommunen og kommunens eget museum.
DA170508 Standarden på kommunens sykehjem er heller middelmådig til dårlig.
DA170508 - Vi tar til orientering at vi ikke har fått finansiering fordi det ikke er behov, og at disse opplysningene kom fram fire måneder etter kommunens avslag, men synes det er rart fordi det ble stilt krav til barnehageplasser i utbyggingsplanen, sier Jens Schei Hansen, kommunikasjonssjef i Espira. 3.000 flere plasser ¶
AP170508 Kommunikasjonsdirektøren mener at kommunens plutselig holdningsendring skaper usikkerhet om regelverket for utbygging.
AP170508 Da var det plutselig ikke behov for disse private barnehagene, som har vært regulert inn i kommunens barnehageplaner siden 2012, på grunn av den planlagte økningen i kommunal utbygging.
DB170507 - Vi tar til orientering at vi ikke har fått finansiering fordi det ikke er behov, og at disse opplysningene kom fram fire måneder etter kommunens avslag, men synes det er rart fordi det ble stilt krav til barnehageplasser i utbyggingsplanen, sier Jens Schei Hansen, kommunikasjonssjef i Espira. 3.000 flere plasser ¶
BT170505 - Sammen med kommunens folk prøver vi å redusere skadeomfanget så mye som mulig.
SA170504 Dette må også sees i sammenheng med kommunens ambisjoner om fremtidige utbygginger og ønske om å skape 15.000 nye arbeidsplasser i sentrum med parkeringsbehovet det vil skape.
SA170504 Den vil også være helt i tråd med kommunens målsetting om økt arealutnyttelse og en vesentlig fortetting både i sentrum og langs kollektivaksen.
SA170504 Rådmann Per Kristian Vareide forsikret i Stavanger formannskap torsdag at det er kommunens klare mål å videreføre ordningen med tilrettelagt arbeid i friområdene.
FV170504 Nå er kommunens målsetting forkastet.
DB170504 Nå er det mer kjent for alle kommunens innbyggere.
DB170504 Et av Telemarks tettest befolkede områder med over 10 000 innbyggere og nabolaget til kommunens ordfører Hedda Foss Five ( 41 ).
BT170504 Kommunens ansvar ¶
AP170504 Det er god plass på Ullevaal stadion, men kommunens informasjonsmøter trekker ikke fullt så mange tilskuere som Vålerenga, og tribunen er uegnet for gruppearbeid.
DA170503 Dette var informasjon som de før måtte hente i forskjellig system, men nå gjøres tilgjengelig på en arbeidsflate for kommunens personell.
AP170503 For det andre vil de bydelsvise møtene bli streamet på kommunens Facebooksider.
SA170502 Tilsynserfaringer viser at dette svært ofte handler om ledelse, både av den enkelte tjeneste og forankring av barnevernet i kommunens øverste administrative og politiske ledelse.
SA170502 Lokalpolitikerne må ha ambisjoner om løfte kommunens arbeid med barn og unge - det er noe av det viktigste arbeidet kommunene gjør.
SA170502 I månedene siden har jeg skrevet avvik både i pasientjournaler og i kommunens avvikssystem.
SA170502 Tilsynserfaringer viser at dette svært ofte handler om ledelse, både av den enkelte tjeneste og forankring av barnevernet i kommunens øverste administrative og politiske ledelse.
SA170502 Lokalpolitikerne må ha ambisjoner om løfte kommunens arbeid med barn og unge - det er noe av det viktigste arbeidet kommunene gjør.
SA170502 Golden retrieveren skal ut av kommunens materiell for lederopplæring.
SA170502 Christine Sagen Helgø ( H ) ber om at bystyret orienteres om kommunens etikkarbeid til neste møte.
DB170502 Noe som er med på drive kommunens gjeld i været, fra rundt 20 milliarder i 2014 og anslått til nærmere 60 milliarder i 2020.
DB170502 Men noen må til syvende og sist betale for kommunens boligkjøp.
DB170502 Men noen må til syvende og sist betale for kommunens boligkjøp, skriver artikkelforfatteren.
DB170502 Først i etableringsfasen - fordi kommunens oppkjøp er med på å drive prisene opp.
DB170502 Deretter ved et eller annet tidspunkt i framtida når skatter og avgifter må heves for å betale kommunens gjeld.
DA170502 - Publikum må nok måtte regne med noe lengre ventetid enn vanlig, sier seksjonsleder for bevaring og formidling, Lars Olsen til kommunens nettside.
BT170430 Kommunens skriver på sine nettsider at det er uavklart når eller om Herstad vil komme tilbake som ordfører.
AP170430 Ikke alle er positive til kommunens arbeid med byutvikling.
SA170429 Her skal kun nevnes at vår administrasjon ( daglig leder og oversykepleier ) tidlig engasjerte seg mot styret, samtidig som de sykemeldte seg og klarte å engasjere både kommunens helsetjeneste, Arbeidstilsynet og Sykepleierforbundet mot oss.
SA170429 Etter dette har vi nå i fire uker ventet på kommunens skriftlige oppsigelse, som vi forventer vil komme.
SA170429 Dette førte til at vi fant å måtte skifte fra kommunens til annen lovpålagt helsetjeneste og å anmelde Arbeidstilsynet til Arbeidsdirektoratet for myndighetsmisbruk og tjenesteforsømmelse.
DB170429 Bakgrunn for feiden mellom bydelspolitikerne og Thorkildsens byrådsavdeling er Dagbladets avsløringer i Villa Eik-saken og fostermorsaken som førte til at kommunens internrevisjon ble koblet inn for å titte oslobydelen i kortene.
AP170429 « Kommunens visjon er at Oslo skal bli grønnere, varmere, mer skapende og ha plass til alle, » heter det i introduksjonen.
FV170428 Bildet er ikke fra kommunestyremøtet torsdag, men fra behandlingen av Deloittes rapport om kommunens håndtering av en varslingssak tidligere i vår.
VG170427 Førstnevnte er kommunens advokat, mens sistnevnte er kvinnens advokat.
VG170427 Kommunens advokat, Roald Angell, ber om full frifinnelse og at kvinnen må betale sakskostnadene.
SA170427 I den forbindelse vil det også bli anledning til å justere planforslaget, sier Claus Petersen, som er kommunens prosjektleder for Arneageren.
DB170427 Bakgrunn for feiden mellom Bjerke-politikerne og byrådsavdelingen er Dagbladets avsløringer i Villa Eik-saken og fostermorsaken som førte til at kommunens internrevisjon ble koblet inn for å titte Bydel Bjerke i kortene.
DB170427 dan reagerer byrådsleder på det som nå avdekkes, at flere byråder ikke har fylt ut taxi-regningene slik de skal ? 2 ) Hva synes byrådsleder om at kommunens attestasjonsrutiner ikke har fanget opp at flere titalls taxi-regninger fra byrådene ikke er fylt ut slik de skal ? 3 ) Er du enig med FrP i at kommunens kontrollsystemer med reiseregninger er « meget mangelfull » ?
DB170427 Vi spør byrådsleder Raymond Johansen om ikke kommunens øverste ledere, inkludert han selv, burde forstått dette i utgangspunktet.
DB170427 Spørsmålene til Raymond Johansen ¶ 1 ) Hvordan reagerer byrådsleder på det som nå avdekkes, at flere byråder ikke har fylt ut taxi-regningene slik de skal ? 2 ) Hva synes byrådsleder om at kommunens attestasjonsrutiner ikke har fanget opp at flere titalls taxi-regninger fra byrådene ikke er fylt ut slik de skal ? 3 ) Er du enig med FrP i at kommunens kontrollsystemer me
DB170427 FrP-nestorens forslag om full gransking av kommunens kontrollsystemer for reiseregninger skal i dag behandles i finanskomiteen.
DB170427 ( Dagbladet ) : Finanskomiteen i Oslo skal i dag behandle Fremskrittspartiets krav om en full gjennomgang av kommunens system for reiseregninger.
DA170427 En kan også melde meninger på kommunens Facebook-side og bruke #arneageren på instagram og twitter.
DA170427 Vi skal ikke bare beskytte, men også videreutvikle kommunens eierskap.
BT170427 Interessert tilskuer er Anne Cornell fra kommunens Vann- og avløpsetat.
AP170427 Kommunens advokat, Roald Angell, ber om full frifinnelse og at kvinnen må betale sakskostnadene.
AP170427 Byrådet i Oslo vil bruke av kommunens begrensede ressurser til å øke sine eierinteresser i produksjonen av elektrisk kraft og bli eneeier av strømnettet.
AA170427 Kommunens advokat, Roald Angell, ber om full frifinnelse og at kvinnen må betale sakskostnadene.
SA170426 Ytringskulturens andel av kommunens netto driftsutgifter har gått ned fra 3,3 til 2,8 prosent.
SA170426 Rammebetingelsene for kommunens kulturarbeid, og enda verre, for fritidskulturlivet og det frie, profesjonelle kulturlivet, svekkes stadig.
DB170426 Hafslund-aksjene var i morgentimene opp omtrent ti prosent på børsen, som et resultat av kommunens bud på aksjene.
DA170426 Vi skal ikke bare beskytte, men også videreutvikle kommunens eierskap.
DA170426 Bakgrunnen for børshoppet er trolig kommunens tilbud på 100 kroner per aksje, minus utbetalt utbytte for 2017.
BT170426 Kommunens tilsynssak pågår fortsatt, men barnehagen har frist til å svare innen 1. mai.
BT170426 De har vært i møter med både hordalandsbenken på Stortinget og Bergen næringsråd, og ifølge Sirnes er alle disse undrende til kommunens trasévalg.
BT170426 GAMLE RÅDHUS : Kommunens nettsider trekker frem fjerning av bybanekunst, plan for Espehaugen næringspark og gaver til to skoler som aktuelle saker på dagens bystyremøte.
BT170426 Det « de » demonstrerer mot, er ikke blott prisreguleringer på veiene, det er mot at kommunens styrende organer har gått fra å legge avgifter på leverte tjenester til å beskatte en begrenset del av byens befolkning for fellesgoder som kommer hele samfunnet til gode.
AP170426 Under pressekonferansen sa byrådsleder Raymond Johansen at produksjonsdelen av Hafslund vil legges inn som et datterselskap av kommunens heleide kraftselskap E-CO.
AP170426 Denne virksomheten vil bli en del av kommunens heleide kraftselskap E-CO.
AP170426 Han snakket mye om « arvesølvet » da han onsdag presenterte kommunens nye avtale med det finske kraftselskapet Fortum.
AA170426 august i fjor bestilte en forvaltningsrevisjon for å undersøke om kommunens rutiner var gode nok.
AA170426 INNsatskontoret sikrer at innvandrere i kommunens introduksjonsprogram får gode og kvalifiserende aktiviteter.
AA170426 Bosettingsprisen gis til den kommunen hvor arbeidet med bosetting, kvalifisering og inkludering av nyankomne flyktninger er best forankret i kommunens planer og strategier.
AA170426 Vi skal ikke bare beskytte, men også videreutvikle kommunens eierskap.
AA170426 Bakgrunnen for børshoppet er trolig kommunens tilbud på 100 kroner per aksje, minus utbetalt utbytte for 2017.
VG170425 Jeg noterte meg ikke et eneste ord om årsakssammenheng under saksøkers innledningsforedrag, sa kommunens advokat Roald Angell, da han på rettssakens andre dag startet sitt innledningsforedrag i Ofoten tingrett.
VG170425 Angell viser blant annet til dokumenter som forteller at tiltak ble gjort fra kommunens side, og at disse skal ha hatt positiv virkning.
VG170425 Kommunens advokat mener at saksøker allerede tre år før dette hadde den nødvendige kunnskapen for å fremme erstatningskravet.
SA170425 Vil kommunen si at det er i strid med kommunens verdier og tvinge oss til å akseptere bruk av heldekkende plagg ?
SA170425 Hvordan tror kommunens representanter en hinduistisk beboer vil oppleve å bli pleiet av en pleier ikledd hijab ?
DA170425 - Per Haarr har gjort en utmerket jobb, men oppvekst og levekår omfatter en svært stor del av kommunens tjenester og antall ansatte, sier Forsell.
AA170425 Kommunens hovedmål for miljø er at « i 2020 er Trondheim en bærekraftig by, der det er lett å leve miljøvennlig ».
VG170424 Kommunens advokat Roald Angell skal holde sitt innledningsforedrag tirsdag.
VG170424 I en SMS til VG skriver rådmann i Tysfjord kommune, Oddbjørn Nilsen, at kommunens ledelse er opptatt hele uken.
VG170424 Fylkesmannen påpeker at det er kommunens ansvar å ha et system for å fange opp svikt og feil i rutiner, og at styringen fra kommunen skal sørge for at det ikke er tilfeldigheter og enkeltpersoner som ivaretar dette ansvaret i praksis.
DA170424 Tvangsarbeiderne produserte en rekke produkter for kommunens institusjoner og hadde fengselsutsalg i samme bygg.
DA170424 Tropper på 10 - 12 menn i grå vadmelsuniformer ble marsjert gjennom byen til utearbeid på Akershus festning og kommunens veier.
AA170424 Ordfører Robin Kåss ( Ap ) sier til kanalen at de valgte å varsle om hendelsen på sosiale medier og kommunens nettsider.
AA170424 Ordfører Robin Kåss ( Ap ) sier til kanalen at de valgte å varsle om hendelsen på sosiale medier og kommunens nettsider.
AP170423 Eller flyktningfamilien fra Syria, som kommunens flyktningkonsulent snakker så varmt for ?
AA170423 Alle deltagerne i tillegg til lærere, ledere og ledsagere er innkvartert i kommunens egne lokaler.
VG170421 Rådmann Oddbjørn Nilsen viser til kommunens advokat, og har ingen kommentarer til saken for øvrig.
AP170421 Tre unge menn fra Vadsø koblet til ekstrem islam på tre år : Idrettsleder kritiserer kommunens integreringsarbeid.
AA170421 - Unnlatelsene fra kommunens side har medført at kvinnen i dag er arbeidsudyktig, og det aller vesentligste av kravet består av det tapet av inntekt hun har lidt og vil lide livet ut.
AA170421 Kommunens advokat vil be om full frifinnelse og at kvinnen må betale sakskostnadene.
AA170421 Tidlig innsats er også kommunens tilbud etter de første henvendelsene om behov for litt ekstra hjelp eller informasjon om aktiviteter fra eldre selv eller pårørende.
VG170420 Dette er begrunnet i det han oppfatter som grove klanderverdige forhold fra kommunens side.
VG170420 De skadene hun er påført under oppveksten har ikke årsak i kommunens handlemåte, eller oppfølging, sier Roald Angell.
VG170420 - Unnlatelsene fra kommunens side har medført at kvinnen i dag er arbeidsudyktig, og det aller vesentligste av kravet består av det tapet av inntekt hun har lidt og vil lide livet ut.
VG170419 Eller de ender på kommunens sosialhjelpsbudsjett, eller aller verst, de som ender utenfor alle ordninger.
DA170419 Venstres gruppeleder slår fast at kommunens behandling av Nytorget og trehusene er tragisk sendrektig og dårlig.
BT170419 Kommunens helseetat er bekymret.
AA170419 Kommunens helseetat er bekymret.
DB170418 Du kan sjekke hvordan dette er på kommunens nettsider, men osloskolene har for eksempel fri fredag 26. mai, som er dagen etter Kristi Himmelfartsdag.
AA170418 Via kommunens nettsider ble folk oppfordret til å oppsøke fastlegene sine før røddagene.
DB170416 Først sa Mandal kommune nei, så sa Fylkesmannen seg helt enig og stadfestet kommunens vedtak.
BT170415 Etter et tilsyn har kommunens fagavdeling konkludert med grov tjenesteforsømmelse og tre brudd på barnehageloven.
VG170413 Politiet har vært i kontakt med mannens pårørende som blir fulgt opp av kommunens kriseteam.
AP170413 Politiet har vært i kontakt med mannens pårørende som blir fulgt opp av kommunens kriseteam.
AP170413 Idrettslederne i klubben varslet politiet, barnevernet og kommunens ledere.
AA170413kommunens nettside kan du lese følgende om fiskemåken i Trondheim : ¶
AA170413 Politiet har vært i kontakt med mannens pårørende som blir fulgt opp av kommunens kriseteam. ( ©NTB ) ¶
DB170412 Som Bergens Tidende påpekte på lederplass i går, vil en fjerning av eiendomsskatten svekke kommunens selvstyre.
DB170412 I sin iver etter forbud mot skatt, ignorerer også Karlsen kommunens rettmessige krav på selvstendighet.
DB170412 Fordi en synlig og upopulær skatt alltid henger over kommunens politikere, blir de mer opptatt av å effektivisere, slik at skatten kan senkes, eller holdes på et lavt nivå.
DA170412 Her har regjeringen nå prioritert kommunens ønske om mer næringsareal.
BT170412 Vi bygger og utvikler området i tråd med overordnede planer, samt kommunens eget strategiske plankart.
BT170412 Vi er særlig interessert i forbedringer som videreutvikler våre gode tjenester, samtidig som de øker kommunens inntekter eller reduserer unødige utgifter.
BT170412 KOMMUNENS TJENESTER : Vi er særlig interessert i forbedringer som videreutvikler våre gode tjenester, samtidig som de øker kommunens inntekter eller reduserer unødige utgifter., skriver Nina Mevold.
BT170412 Arbeidet foregår som et prosjekt i Smart omsorg, som er kommunens program for modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.
BT170412 mars om omstillingene som pågår i kommunens tjenester for personer med utviklingshemming.
BT170412 KOMMUNENS TJENESTER : Vi er særlig interessert i forbedringer som videreutvikler våre gode tjenester, samtidig som de øker kommunens inntekter eller reduserer unødige utgifter., skriver Nina Mevold.
DA170411 - Det første jeg fikk høre etter min varsling via kommunens avvikssystem var : « Du er jo fortsatt i prøvetid, Linda ».
DB170410 - Er det brudd på retningslinjer og ting skjer som potensielt kan skade kommunens omdømme, så må forholdene undersøkes.
DA170410 « Engasjementet og kritikken i et innlegg som er mye delt, handler om mangler på grønnsaker og annet næringsrikt tilbehør i en matservering fra kommunens storkjøkken lørdag kveld.
DA170410 Sola-ordfører Ole Ueland ( H ) har også tatt del i debatten om matserveringen ved kommunens sykehjem.
DA170410 Berge understreker likevel at dette var en feil fra kommunens side.
DA170410 - Vi har lyttet til kommunens behov for næringsareal, og mener at hensynet til miljø- og landskapsverdiene i området kan sikres, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) til avisen Fosna-Folket i den anledning.
BT170410 Idrettsleder kritiserer kommunens integreringsarbeid.
AP170410 Idrettsleder kritiserer kommunens integreringsarbeid.
AP170410 Idrettsleder kritiserer kommunens integreringsarbeid.
DB170407 Kommunens åpne lokale ligger i Kammakargatan 30, Observatorielundens skola i Norrtullsgatan, Hantverkargatan 3, Göta Ark i Medborgarplatsen 25 og Bo Bergmans gata 4.
DB170407 Kommunens plan er å lage suvenirene selv - eller å selge lisens til å lage dem.
AP170407 Kommunens plan er å lage suvenirene selv - eller å selge lisens til å lage dem.
VG170406 I en fersk rapport som VG har fått tilgang til, slår Sivilombudsmannen fast at mange kommuner svikter i å gi de som har søkt om fritak, nedsettelse eller såkalt ettergivelse, altså sletting av eiendomsskatten, deres lovmessige adgang til å klage på kommunens vedtak : ¶
VG170406 Vi har mistet viktige skatteinntekter, men foreløpig mener vi at kommunens økonomi og driften er under kontroll, sier ordføreren.
VG170406 Han forteller at de har god styring på kommunens økonomi.
FV170406 Rådmann Kim høyer Holum på i kontrollutvalget, hvor kommunens varslingsrutiner ble satt under lupen.
VG170405 Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen er det mange eksempler på store sprik mellom kommunens takst og hva boliger faktisk har blitt solgt for.
VG170405 I perioden juli 2016 - januar 2017 foretok kommunens representanter utvendig vurdering av hver enkelt eiendom ¶
VG170405 Det er 2,5 millioner kroner mindre enn kommunens vurdering.
VG170405 - Hvordan kan det være et så stort sprik mellom kommunens og meglerens takst, og høyere og lavere takster enn det som boliger nylig er omsatt for ?
VG170405 - Kommunens taksering virker veldig tilfeldig, og når man ser at sammenlignbare hus får flere millioner i ulik taksering, er det virkelig noe galt her, sier Erik Thanem.
FV170405 Og går det som Kristiansand kommunes tekniske direktør Ragnar Evensen ser for seg, blir kommunens planlagte næringskontor nær nabo.
FV170405 Grete Pedersen fra politiet og Karin Berthelsen ( th ) fra kommunens forebyggende team, presenterte onsdag tallene for kriminalitetsutviklingen blant unge.
BT170405 En logisk konsekvens av kommunens økonomiske politikk burde da være at når vi tar vår Jørgen på ferie eller hjem til oss i jul eller påske uten assistanse av ansatte fra bofellesskapet, burde vi kompenseres for ressursene kommunen sparer, eller de kunne brukes på andre - det vil si de lønnsutgiftene som er knyttet opp mot Jørgen
BT170405 Det merkelige er at det i forutgående år har vært mulig med kommunens velsignelse å dra på ferie med mindre bemanning, og uten at den funksjonshemmede skulle dekke lønnen til kommunens vikaransatte hjemme i Norge.
BT170405 Det merkelige er at det i forutgående år har vært mulig med kommunens velsignelse å dra på ferie med mindre bemanning, og uten at den funksjonshemmede skulle dekke lønnen til kommunens vikaransatte hjemme i Norge.
AA170405 « Trondheim kommune erstatter skader som skyldes uaktsomhet fra kommunens side.
DA170404 Thomas Middelthon, talsperson for styret, mener kommunens avgjørelse vil skape store praktiske problemer.
AP170404 For byrådspartiene er veien stikk i strid med kommunens og internasjonale klimamål.
VG170403 VIKTIG INNTEKTSKILDE : Ordfører Ida Maria Pinnerød ( Ap ) mener eiendomsskatten er viktig for å sikre et godt tilbud til kommunens innbyggere.
VG170403 Den hvite eneboligen hun eier, som ligger bare noen meter fra vannkanten, har denne måneden blitt et problem for bodøværingen på grunn av kommunens eiendomsskatt.
SA170402 En talsmann for Marks kommune sier hendelsen nok kan være det verste som har skjedd for kommunens innbyggere.
DB170402 Jeg håper virkelig at dette går så bra som mulig, men så langt ser det ut som en tragisk ulykke, legger Tomas Johansson til, og understreker at alle kommunens ansatte er tilgjengelige i forbindelse med ulykken.
DB170402 Johansson la vekt på at alle kommunens ansatte er tilgjengelige i forbindelse med hendelsen.
DB170402 Kommunalråd Tomas Johansson sa tidligere i dag at samtlige av kommunens ansatte var tilgjengelige i forbindelse med ulykka.
DB170402 Kommunens krisegruppe er koblet inn i forbindelse med den tragiske ulykken.
AA170402 En talsmann for Marks kommune sier hendelsen nok kan være det verste som har skjedd for kommunens innbyggere.
AA170401 - Kommunens kriseteam er varslet, pårørende møtte på stedet etter kort tid og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er på vei til stedet for å foreta undersøkelser sammen med krimteknikere, sier operasjonslederen like før klokken 1 natt til lørdag.
SA170331 Tidligere ordfører Marthon Skårland ( H ), som i dag er varaordfører i Bjerkreim, er en av dem som ble politianmeldt på grunnlag av kommunens behandling av mobbesakene.
SA170331 FIKK PRIS : Familiens hus er ett av syv funkisboliger på området som fikk kommunens byggeskikkpris i 2015.
FV170331 FIKK PRIS : Familiens hus er ett av syv funkisboliger på området som fikk kommunens byggeskikkpris i 2015.
DB170331 - Kommunens kriseteam er varslet, pårørende møtte på stedet etter kort tid og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er på vei til stedet, sier operasjonsleder Frode Gjøsund i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.
DA170331 DNB Arena vil være en veldig god ramme for dette arrangementet både for deltakere, gjester og de som sitter hjemme og ser arrangementet på TV, sier ordfører Christine Sagen Helgø til kommunens nettsider.
DA170331 Kommunens kriseteam er iverksatt for familien, naboer og forbipasserende.
BT170331 FIKK PRIS : Familiens hus er ett av syv funkisboliger på området som fikk kommunens byggeskikkpris i 2015.
AP170331 Kommunens kriseteam er iverksatt for familien, naboer og forbipasserende. ( ©NTB ) ¶
AA170331 I formannskapet fredag orienterte kommuneadvokat Berit Solseth om notatet som ligger til grunn for kommunens håndtering av saken og gjentok at man ikke kan utelukke at det er foregått lovbrudd i denne saken.
AA170331 Kommunens kriseteam er iverksatt for familien, naboer og forbipasserende. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Kommunens kriseteam er iverksatt for familien, naboer og forbipasserende. ( ©NTB ) ¶
VG170330 - Vi har iverksatt kommunens kriseteam, siden det åpenbart er en familietragedie som har rammet flere.
SA170330 Større kommunal valgfrihet ¶ Kommunens ansvar for oppfølging av fosterhjem og fosterbarn blir presisert i barnevernsloven og kommunen overtar ansvaret for generell veiledning av fosterhjemmene.
SA170330 Kommunens plikt til å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk blir lovfestet.
DB170330 Kanskje ville min far vært fast representant i kommunens politiråd - et stadig mer anvendelig organ for å informere om utfordringene i kommunen.
DB170329 Det er i henhold til kommunens retningslinjer, avslutter Knutsen.
AA170329 På sikt vil meldingstjenesten bli en del av kommunens prosjekt « Min side ».
AA170329 Merete Mauland understreker at kommunens og bydrifts fysiske kundesenter fortsatt skal bestå, og at de ønsker å få henvendelser som trenger akutt behandling via telefon.
AA170329 Her skal kommunens innbyggere kunne logge inn og følge alle sine saker digitalt, enten det dreier seg om barnehageplass eller trefelling.
AA170329 Adresseavisen har tidligere skrevet om kommunens « Meld inn feil»-tjeneste, hvor det blant annet har kommet inn over 22 000 meldinger om veier som bør fikses.
VG170328 Kommunen skriver at seksåringens barnehage har tatt i bruk krisehåndteringsverktøyet og at kommunens kriseteam skal ha møte med foreldrene i barnehagen.
SA170328 | Roste kommunens mobbeinnsats - anklaget voksne for krangling og løgner ¶
SA170328 Til høyre statens veileder Torunn Tinnesand som rett etter holdt et rosende innlegg om kommunens innsats mot mobbing. | - Ordføreren har skjønt lite ¶
SA170328 Statens mobbehjelpere roste kommunens innsats mot mobbing i skolen.
SA170328 - Hvordan har disse historiene virket inn på kommunens arbeid med mobbesaker ?
SA170328 | Først kaster politikerne kommunens vaktbikkje - så feirer de Grunnloven ¶
SA170328 Ordfører Marthon Skårland ( H ) har lagt fram en sak hvor lederen av kommunens kontrollutvalg anklages for lekkasjer og lovbrudd.
SA170328 Samtidig fører påståtte lekkasjer i en mobbesak til at han foreslår å kaste kommunens kontrollorgan.
DA170328 Oppreisningsordningen omfatter ifølge kommunens nettsider kun barnevernsbarn som befant seg under kommunalt ansvar i fosterhjem eller på institusjon i perioden før 1. januar 1993.
AA170328 Fremskrittspartiet mener kommunens praksis har forskjellsbehandlet serveringssteder.
DA170327 - For politikerne som jobber på rådhuset, bør reglene være de samme som for kommunens ansatte.
DA170327 Eiedommen er sentral i kommunens planer for utvikling av Kvadraturen, og for utviklingen av Akershus festning som nasjonalt monument og rekreasjonsområde, skriver Forsvarsbygg.
DA170327 - Utdanningsetaten har i samarbeid med kommunens eiendomsforetak Undervisningsbygg utredet Myntgata 2.
BT170327 Mevold beskriver idylliske tilstander innen kommunens omsorgstjenester.
AA170327 - Vi har lyttet til kommunens behov for næringsareal, og mener at hensynet til miljø- og landskapsverdiene i området kan sikres, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Fosna-Folket.
FV170326 | Strid om kommunens planer for skolegården ¶
SA170325 For det andre : Kommunens ansvar for barnevernet er ufravikelig.
SA170325 Kommunens ansvar for barnevernet er ufravikelig.
DA170324 Kommunens bekymring om nærgående dyr var ikke tilstrekkelig for Miljødirektoratet.
BT170324 Undersøkelsene hans skal brukes i kommunens store prosjekt som skal effektivisere arealbruken.
VG170323 - Dette gjelder selv om dette fritaket var helt kurant, ut fra kommunens praksis ellers i slike saker.
SA170322 Også det første grønne området mellom byggene er fargelagt for boliger på kommunens nye kart.
DB170322 mai-komiteen i Skien på kommunens nettsider.
FV170321 Etter ytterligere en mil på veien er vi fremme ved Ånge, som er kommunens sentrum.
BT170321 Det å få på plass disse tiltakene og en aktivitetskoordinator er en offensiv og helhetlig satsing fra kommunens side, men i tillegg trengs et krafttak.
AA170321 - Jeg leser den juridiske betenkningen som klar, men det er ønskelig at andre enn oss går gjennom den, sier Løvik, som understreker at hun likevel ikke ser noen grunn til å bruke en enkeltsak som dette til å endre hele kommunens etikkreglement for politikerne.
AA170321 Kommunens målestasjoner på Torget, Elgeseter og ved Bakke kirke viste støvnivåer karakterisert som å være en « betydelig helserisiko ».
AA170321 Det er etter alt å dømme kommunerevisjonen som eventuelt vil bli bedt om å se nærmere på om kommunens interne etiske retningslinjer er fulgt, samt lovmessige habilitetsregler.
DA170320 Grosserer og eiendomsbesitter Jørgen Young var en av dem som ønska å tjene penger på kommunens ekspansjon.
DN170319 - Mange byggesaker er komplekse, og det vil i fremtiden også være behov for kommunens faglige vurderinger før vedtak.
AA170319 Olsø har hele tiden understreket at han ikke har brutt noen lover og at han har holdt seg til kommunens habilitetsregler.
VG170318 Ole Edvard Antonsen må punge ut med 1,5 millioner ¶ Kommunens avgrensning ¶
VG170318 Hun begrunner det med at kommunens forskrift legger til grunn at eiendomsskatten kun skal gjelde for boenheter verdt over fire millioner kroner : Det utgjør rundt 20 prosent av boligene og hun og Huseierne mener at Eiendomsskatteloven ikke åpner for å gjøre et slikt skille.
VG170318 Kommunens synspunkt er at bunnfradraget på 4 millioner kroner har kommet alle Oslos innbyggere til gode, enten ved at man ikke er ilagt eiendomsskatt i det hele tatt, eller ved at man må betale mindre enn om bunnfradraget var lavere.
FV170317 Nå jobber han for å påvirke Olje- og energidepartementet til å ta hensyn til kommunens ønsker.
FV170317 En enda knappere flertall ( 11 mot 10 ) vedtok deretter å droppe kommunens innsigelse mot prosjektet.
DB170317 Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten som kjøper tomter for kommunens behov.
VG170316 Når tilbudet defineres som trening, blir det en del av kommunens ansvar.
VG170316 Hamnvik sier han skjønner at kommunens virksomheter skal finansieres.
SA170316 Torsdag denne uken skrev Aftenbladet at Fylkesmannen i Rogaland opphever kommunens vedtak om å gi dispensasjon til å ta i bruk Vagle Næringspark der Posten og Rema 1000 bygger nye store bygg.
SA170316 Til årets korslag stilte nemlig alle kommunens skoler med musikalske bidrag.
FV170316 Til NTB uttalte Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug ( KrF ) at kommunestyret ikke kjente seg trygge på at løsningen med lensmannskontor i Flekkefjord ville føre til økt sikkerhet og beredskap for kommunens innbyggere.
DB170316 Når kommunestyret i Ski neste uke skal bestemme kriteriene for kommunens første elsykkel-tilskudd, har miljøetaten og rådmann lagt fram en detaljert liste over krav innbyggere må oppfylle.
DB170316 Det må være kommunens ansvar at denne knappen er avslått, sier direktør Bjørn Erik Thon til Dagbladet.
DB170316 « Da kan det være grunn til å tro at også kontrollen med mange andre ledere i kommunens reiseregninger også kan være kritikkverdig og mangelfull », fortsetter han.
DB170316 I forslaget skriver han at det fremstår « omtrent ubegripelig at utgifter er refundert » uten fullstendige reiseregninger, og at Dagbladets artikkel derfor kan tyde på at « kommunens kontrollsystem med reiseregninger er meget mangelfull ».
DB170316 I et forslag som partiet nå har sendt inn til bystyret, krever de en full gjennomgang av kommunens rutiner for godkjenning av reiseregninger i alle virksomheter og etater.
DB170316 - Dette kan jo være toppen av isfjellet, og at det er slendrian som bare det rundt omkring i kommunens etater og virksomheter, sier Hagen til Dagbladet.
AA170316 Trondheimsrådmann Morten Wolden viser til at rådmannen har et selvstendig ansvar for at kommunens arbeid drives i samsvar med lover og overordnede instrukser, derfor har han bedt kommuneadvokaten komme med en juridisk betenkning om saken.
AA170316 Leder for kommunens kontrollkomité, Høyres Rolf Jarle Brøske, viser til at det er berammet møte i kontrollkomiteen 3. april.
AA170316 Det er kommuneadvokat Berit Solseth og ytterligere en av kommunens jurister som nå jobber med saken.
AA170316 - Rådmannen har et selvstendig ansvar for at kommunens arbeid drives i samsvar med lover og overordnede instrukser.
AA170316 I kommunens arealplan fra 2013 heter det at det var et mål å tilrettelegge for en hensiktsmessig utbygging av Trondheims urbane campus, der hoveddelen av universitets- og høyskolemiljøene i byen lokaliseres sentralt i områdene Kalvskinnet, Elgeseter og Øya/Gløshaugen.
AA170316 Diskusjonen tyder i hvert fall på at begrepet « byintegrert » har en annen betydning for kommunens politikere enn for NTNUs ledelse.
AA170316 Dette var før HiST ble en del av NTNU, men det svekker ikke kommunens klare ønske om å ha deler av utdanningsmiljøet i sentrum.
SA170315 Nå har Fylkemannen opphevet kommunens dispensasjonsvedtak.
SA170315 Klagerne anket til Fylkesmannen, som nå har opphevet kommunens vedtak.
SA170315 Både Rema 1000 og Posten bygger nye regionale anlegg i Vagle næringspark, som inngår i kommunens arealdel til kommuneplanen for Sandnes fra 2015 til 2030, og er avsatt til næringsområde.
SA170315 | Familiens hus har fått internasjonal oppmerksomhet og kommunens arkitekturpris ¶
DA170315 For 20 år siden var det ingen i den unnselige fjellandsbyen Polianytsia som hadde tro på noe så urealistisk som et gigantisk skisportanlegg med navn fra kommunens høyeste fjell Bukovel.
AP170315 | Familiens hus har fått internasjonal oppmerksomhet og kommunens arkitekturpris ¶
AP170314 Rosenhagen er en av kommunens pilotbarnehager, og styrer Trine-Lise Lysholm er soleklar på at digitale verktøy skal brukes til å være kreative og aktive.
AP170313 Store flater i det han kalte « Fra lys til mørke » da det ble til i 1978, var et ledd i kommunens ønske om å berike T-banestasjonene med kunst.
AA170313 Ottervik støtter også et initiativ fra varaordfører Hilde Opoku ( MDG ) som åpner for en ny gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer.
AA170313 I et privat forslag ber han om at det lages en bestemmelse, enten i bystyrets reglement eller i kommunens etiske retningslinjer, der det står eksplisitt at medlemmer av bystyret og bystyrets organer ikke kan drive betalt lobbyvirksomhet mot de samme organer.
AA170313 Han sier det ikke er ukjent for byens folkevalgte hva som er innenfor, og ikke innenfor, habilitetsbestemmelser og hva som ligger i kommunens enstemmige regelverk.
AA170313 - Varaordfører Hilde Opoku ønsker også en ny gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer som følge av denne saken.
AA170311 Ifølge kommunen har Johansen lagt fra seg søppelet både på egen, andres og kommunens eiendom.
AA170311 Ifølge kommunen har Johansen lagt fra seg søppelet både på egen, andres og kommunens eiendom.
VG170310 Det han har gjort er å samle søppel og legge det i land på egen, andres og kommunens eiendom.
BT170310 Marta Bjørke er kommunens nye strateg i kampen for å redusere antallet.
BT170310 Kommunens avtale med søskenparet er nå offentlig.
AA170310 | Spektrum sier ja til kommunens millionkrav ¶
AA170310 Det han har gjort er å samle søppel og legge det i land på egen, andres og kommunens eiendom.
AA170310 Det han har gjort er å samle søppel og legge det i land på egen, andres og kommunens eiendom.
VG170309 Fra kommunens side venter vi på avklaring av hva som har skjedd, og så får vi se om vi må se på våre rutiner, sier han til VG.
VG170309 Det han har gjort er å samle søppel og legge det i land på egen, andres og kommunens eiendom.
DA170309 Vogt er ikke nådig mot kommunens saksbehandling.
DA170309 Og dermed flommet innvendingene inn til kommunens klagepostkasser : ¶
BT170309 Mens KrF-byrådene støtter kommunens ønske om å få Europride til Bergen, markerer partiets bystyrepolitikere sin motstand mot arrangementet.
BT170309 Mens KrF-byrådene støtter kommunens ønske om å få Europride til Bergen, markerer partiets bystyrepolitikere sin motstand mot arrangementet.
AP170309 Han han skrøt mye av kommunens innsats i den delen av løypa som ligger i kommunens skog, og ville nyte arbeidet som deltager da det for første gang siden 1997 ble sendt konkurranseløpere ut i løypa.
AP170309 Han han skrøt mye av kommunens innsats i den delen av løypa som ligger i kommunens skog, og ville nyte arbeidet som deltager da det for første gang siden 1997 ble sendt konkurranseløpere ut i løypa.
SA170308 Beboere i Stokkastø har i møter med Mestringsenheten, boligkontoret og politikere i Sandnes kommune, uttalt vår forståelse og respekt for kommunens innsats for målgruppen.
FV170308 Kontrollutvalget i Søgne vil ha fortgang i revisjonen av kommunens varslingsrutiner.
DA170308 - Kommunens kriseteam følger våre ansatte opp.
BT170308 Politiaksjonen ble Nordnes skole ble avblåst klokken 10.25, etter at politiet hadde gjennomsøkt bygget uten å finne noe, opplyser Bergen kommune i en melding på kommunens nettsider.
AA170308 Kommunens beredskapsplan er satt i verk.
AA170308 Kommunens beredskapsplan er satt i verk.
AA170308 Daglig leder i Nordic Crane Sør, Håvard Jahren, ønsker ikke å si noe om hvorvidt kommunens retningslinjer ble brutt, og om bakgrunnen for at firmaet brukte gangveien opp til skolen og barnehagen som anleggsvei.
AA170308 - Kommunens kriseteam følger våre ansatte opp.
AA170308 « Er det slik kommunens ansatte skal oppføre seg i sivil ? » spør Kolbjørn Frøseth i dette debattinnlegget.
AA170308 Jeg spør mot bedre vitende om er det slik kommunens ansatte skal oppføre seg i sivil ?
VG170307 - Kommunens kriseteam er varslet og bistår både pårørende og barnehagen.
SA170307 Men at ordfører Christine Sagen Helgø med stab til de grader tar hijab-brukerens parti som hun gjør, og endog før rettslig avklaring truer med å heve kommunens samarbeidsavtale med foreningen, forbauser.
FV170307 Kriseteam bistår ¶ Kommunens kriseteam ble raskt sendt ut etter ulykken.
FV170307 - Kommunens kriseteam er varslet og bistår både pårørende og barnehagen.
FV170307 - Kommunens beredskapsplan ble iverksatt, og kriseteam ble raskt sendt til barnehagen for å bistå og støtte de involverte.
DA170307 Venstre reagerte kraftig på at kommunens administrasjon foreslår å avvise datokjøring.
AP170307 Den omkomne guttens pårørende får oppfølging av kommunens kriseteam.
AP170307 Barnehagen har innkalt ekstra bemanning for å opprettholde normal drift i dag, opplyses det på kommunens hjemmeside.
AP170307 - Kommunens kriseteam er varslet og bistår både pårørende og barnehagen.
AP170307 Kommunens kriseteam bistår nå både pårørende og ansatte ved barnehagen der begge søsknene gikk.
AA170307 Kommunens kriseteam bistår nå både pårørende og ansatte ved Karuss barnehage, der begge søsknene gikk.
AA170307 - Kommunens kriseteam er varslet og bistår både pårørende og barnehagen.
AA170307 - Kommunens kriseteam er varslet og bistår både pårørende og barnehagen.
AA170307 Det er derfor viktig at kommunens øverste leder, og i siste instans kommunestyret til enhver tid følger med, og etterspør både kvalitet og dimensjonering ut fra lokale behov.
FV170306 | Bygger for 700 millioner kroner på Lund ¶ Kommunens næringsselskap ( Knas ) finner snart fram spaden på Marviksletta.
DA170304 Sykkelprosjektet i Oslo kommune bekrefter at prosjektet på Ring 2 nå vil bli gjennomført med kommunens egne midler.
AP170304 Hun vil imidlertid nevne at det har vært et skår i gleden i byggeprosessen ; familien opplever kommunens saksbehandling som uforutsigbar, lite smidig og unødvendig fordyrende.
DN170303 Personalsjef Tom Haukland i Nesseby kommune forsvarer den nye turnusordningen og sier til NRK at han mener sykepleierne hadde fått en bedre turnus om de gikk med på kommunens opprinnelige forslag.
DB170303 En av fylkesmennene i Norge iverksatte gransking av saken i august, og konklusjonen er at kommunens barnevernstjeneste sto bak en rekke kritikkverdige forhold og fire lovbrudd, skriver Aftenposten.
DB170303 Hvis kommunens innsats starter tidligere, vil flere pårørende orke å bidra lenger.
DB170303 De fleste av oss har jo opplevd at eldre vi kjenner lever gode liv takket være kommunens hjemmetjenester eller stortrives på det lokale sykehjemmet.
DA170303 I tilfellet Oslo viser trolig etterpåklokskapen at skandalen også skyldtes kommunens elendig utførte jobb som bestiller.
AA170303 Personalsjef Tom Haukland i Nesseby kommune forsvarer den nye turnusordningen og sier til NRK at han mener sykepleierne hadde fått en bedre turnus om de gikk med på kommunens opprinnelige forslag.
AA170303 En av fylkesmennene i Norge iverksatte gransking av saken i august, og konklusjonen er at kommunens barnevernstjeneste sto bak en rekke kritikkverdige forhold og fire lovbrudd, skriver Aftenposten.
DB170302 Blodige bilder av krokodillen ligger ute på kommunens side på Facebook ( vi advarer mot sterke bilder ).
BT170302 Oppsigelsen vil være begrunnet i det havnerådet allerede i forrige måned slo fast var Tangerås' klare brudd på kommunens etiske regelverk.
BT170302 Inge Tangerås vil ikke være med på at han brøt kommunens etiske regelverk da han lot seg frakte i privatfly til Venezia på reder Torstein Hagens regning, for å feire sjøsettingen av cruiseskipet « Viking Star ».
BT170302 De mener han brøt kommunens etiske regelverk da han ikke sørget for at alle reisene i forbindelse med « Viking Star»-dåpen ble betalt av havnevesenet.
BT170302 Oppsigelsen vil være begrunnet i det havnerådet allerede i forrige måned slo fast var Tangerås' klare brudd på kommunens etiske regelverk.
BT170302 Inge Tangerås vil ikke være med på at han brøt kommunens etiske regelverk da han lot seg frakte i privatfly til Venezia på reder Torstein Hagens regning, for å feire sjøsettingen av cruiseskipet « Viking Star ».
BT170302 De mener han brøt kommunens etiske regelverk da han ikke sørget for at alle reisene i forbindelse med « Viking Star»-dåpen ble betalt av havnevesenet.
VG170301 Rådmann Ellen Beate Lundberg i Balsfjord kommune sier til VG at kommunens kriseteam er koplet inn.
VG170301 Rådmann Ellen Beate Lundberg i Balsfjord kommune sier til VG at kommunens kriseteam er koplet inn.
VG170301 - Det er kommunens ansvar å sikre at de ansatte har den kompetansen og de verktøyene som trengs for å utføre arbeidsoppgavene sine.
DB170301 EVO Konsept konkluderer med at når det gjelder etterspørsel etter el-sykler og el-transportsykler, så fungerer kommunens tiltak ved å skape oppmerksomhet og interesse rundt det.
DB170301 Når det nå viser seg at finansbyråden likevel har kjørt Uber i det offentliges tjeneste, har vi på nytt spurt finansbyråden om Uber-utbetalingen er i tråd med kommunens reglement.
DB170301 I en pressemelding på nettsidene sine, opplyser Fylkesmannen i Oppland at tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.
DA170301 Likevel står følgende å lese på kommunens nettsider : « Ved antydning til glatte veier skal det også saltes eller strøs. » * I 2012 stemte kommunestyret i Ås for en utfasing av veisaltingen innen 2015.
DA170301 Likevel står det at « salting foretas før ventet snøvær og forventet glatt føre » på kommunens nettsider.
AP170301 Fylkesmannen skriver at tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.
AA170301 Fylkesmannen skriver at tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.
AA170301 Av den årsak er det naturlig for mange pårørende å finne private løsninger, da kommunens tilbud er faglig for dårlig.
DN170228 Utbyggingene skal innom flere av kommunens tettsteder, men Haga er sikker på at det kan finnes minnelige løsninger.
DB170228 Er Uber-utbetalingen i tråd med kommunens retningslinjer ?
DA170228 Etter to år, mange utfordringer og en halv milliard av kommunens penger, var trikken igjen å se i Prinsens gate.
BT170228 Warloe har rett i at det sittende byrådet har ansvar å følge opp kommunens løfte om å skaffe nytt hus til Carte Blanche og BIT Teatergarasjen.
AP170228 - Byantikvaren ønsker ikke fredning av Gimle kino, men regulering til bevaring, som er kommunens verktøy for kulturminnevern, sier direktør Janne Wilberg hos Byantikvaren.
AA170228 Her kan du selv lese kommunens sakspapirer ( ekstern lenke ). | - FNs sikkerhetsråd stemmer over Syria-sanksjoner ¶
AA170228 Som ordfører vil Johan Arnt Elverum bli husket som den som ledet Stjørdal inn i en ny tid som by, samtidig som vekst ble bragt til alle kommunens deler.
SA170227 Når vi samtidig også ser at kommunens vedtak fratar foreldrene deres mulighet til medbestemmelse, så bør det være åpenbart at avgjørelsen i lovlighetsvurderingen er i strid med det som skolene har av regelverk å forholde seg til fra før av.
DB170227 Samtidig har kommunen lagt ut en annonse på Finn.no der de tilbyr « kommunens kanskje mest attraktive tomteareal for restaurantdrift » : ¶
DB170227 Han er lite imponert over kommunens måte å behandle ham på, og kaller det « ille » : ¶
DA170227 Det er ikke kommunens ansvar å skaffe boder, sier Moi Nilsen.
DA170227 Kommunens administrasjon argumenterer med at det første og fremst er svevestøv som er problemet i Stavanger, mens datokjøring - altså at halve bilparken, basert på nummerskilt, må stå stille på dager med akutt forurensning - først og fremst er rettet mot nitrøse gasser, og vil ha mindre betydning for luf
BT170226 På Danmarksplass og i Loddefjord står to av kommunens målestasjoner for overvåkning av luftkvaliteten.
BT170226 I perioder har flere av kommunens målestasjoner vist oransje eller røde verdier.
FV170225 | Skal ansette kommunens best betalte leder ¶
DA170225 - Når Andersen sier vi ikke har gjort noe, så glemmer hun at vi har økt kommunens tilskudd til investeringer i nye heldøgnspleieplasser på sykehjem.
AP170225 Slik kan det bli nederst i Kongsveien hvis kommunens planer blir virkelighet.
AP170225 Og så er det en stor forskjell fra de borgerlig til oss ; de finansierte drift ved å selge unna kommunens verdier.
SA170224 - Stavanger kommunens budsjett er på ti milliarder.
SA170224 Nå har Kommunaldepartementet godkjent kommunens plan.
DN170224 Hankø Utvikling mener motpartens advokat har gått altfor langt når kommunens saksbehandlere blir truet med erstatningssøksmål.
DN170224 I en utredning fra i fjor foreslo kommunen at hele Oslo bør bli en lavutslippssone, slik at man betaler en ekstra avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.
DB170224 Ørjan Munkvold, fungerende regionleder for Harstad-politiet, sier til Dagbladet at slektningene er ivaretatt av kommunens kriseteam.
DB170224 Miljøpartiet De Grønne i Oslo har tidligere gått ut i Dagbladet med kritikk mot det forrige byrådet, for at kommunens anbudskriterier la 75 % vekt på pris, mot 50 % ved forrige konkurranse i 2011.
DB170224 - Vi mente at det lå en konkurransevridning i kommunens tildeling fordi vi mente at Veireno ikke i stor nok grad tok høyde for bransjens lønn og kompetansen som kreves i renovasjonsfaget, sier Ingrid Bjørdal, direktør for compliance.
DB170224 Det krever også vilje - av alle kommunens innbyggere i sin alminnelighet, og av deg i særdeleshet.
DB170224 Både materialer og lønnsutgifter bør tas rett over kommunens grunnbudsjett.
DB170224 Alle kommunens menn under 50 år som har avtjent verneplikten må ut i skogen for å danne kommunens forsvar.
DB170224 Alle kommunens menn under 50 år som har avtjent verneplikten må ut i skogen for å danne kommunens forsvar.
DA170224 I en utredning fra i fjor foreslo kommunen at hele Oslo bør bli en lavutslippssone, slik at man betaler en ekstra avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.
BT170224 I en stadig voksende by kommer presset på kommunens grønne areal til å øke i tritt med befolkningen.
BT170224 Høstens motstand fra beboere i og utenfor Fløen ga tydelig signal til kommunens politikere og byråkrater.
AP170224 I praksis vil dette si at man må betale en avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.
AA170224 I en utredning fra i fjor foreslo kommunen at hele Oslo bør bli en lavutslippssone, slik at man betaler en ekstra avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.
AA170224 Ståle Langolf i Trondheim elbilforening mener kommunens politikk fører til nedgang i elbilsalget.
VG170223 Det er disse sonene som nå vurderes i byrådet og som ifølge avisen vil føre til en ekstra avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.
BT170223 Vi starter med kommunens egne sykehjem, og så går vi i dialog med de private ideelle sykehjemmene.
BT170223 Vi starter med kommunens egne sykehjem, og så går vi i dialog med de private ideelle sykehjemmene.
AP170223 I praksis vil dette si at man må betale en avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.
AA170223 Norsk elbilforening tror det skyldes innføring av parkeringsavgift for elbiler i Trondheim sentrum, og mener kommunens argumenter for bestemmelsen er urimelige.
AA170223 Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening mener kommunens politikere må prioritere elbil for å komme i mål med utslippsreduksjon.
VG170222 SKOLEBYRÅD : Tone Tellevik Dahl ( Ap ) er den fagbyråden som bruker tjenestebilene mest, viser kommunens kjørelogg.
VG170222 Også Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) har ved fire tilfeller det siste året benyttet seg av kommunens tjenestebiler med sjåfør, senest tre turer i januar 2017.
VG170222 Men etter at VG omtalte kjøringen i apil 2016, falt frekvensen i hans bruk av kommunens tjenestebiler fra ca. 30 turer i måneden til ca. 20 turer i måneden.
VG170222 Foruten Johansen er det ordfører Marianne Borgen ( SV ) og byråd for kunnskap og oppvekst, Tone Tellevik Dahl ( Ap ) som benytter seg mest av kommunens tjenestebiler med privatsjåfør.
VG170222 Kommunens politiske ledelse og i særdeleshet byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) har måttet tåle mye kritikk etter at VG i fjor vår først fortalte om bilordningen.
VG170222 10 ganger i måneden i snitt, viser kommunens kjørelogg.
SA170222 Som det fremgår var Arbeidstilsynets engasjement foranlediget av en henvendelse fra kommunens bedriftshelsetjeneste - som hjemmet tidligere har benyttet - som igjen hadde fått bekymringsmelding fra en avdelingsleder på hjemmet.
DB170222 Det er nydelig vintervær i kommunens administrasjonssenter, men det hjelper ikke på humøret til Turid Gjærde.
SA170221 Når en i tillegg ser på kommunens skyhøye gjeld, fremtidige nødvendige investeringer og vedlikeholdsetterslep, så skulle vi ønske H, KrF og V så realiteten i øynene.
DA170221 - Jeg synes det er et godt forslag, og jeg spiser Stokka-produsert mat i kommunens kantiner hver dag, sier Mossige.
AP170221 Om og eventuelt i hvilken grad Oslo kommune har brutt bestemmelsene må vi avvente til vi har hørt kommunens redegjørelse.
AP170221 Avventer kommunens redegjørelse ¶
AP170221 Kommunens rundt 970 innbyggere stemte nei til sammenslåing.
AP170221 | Aftenposten mener : Søppelkaoset skyldes kommunens svikt ¶
AA170221 Det er tre røde T-skjorter med kommunal logo, en blå bukse og fire magevesker med kommunens logo som er på avveie.
AA170221 Forbrukerrådet påpekte at « en slik vedvarende mangelfull oppfyllelse av kommunens plikter ( vil ) gi innbyggerne rett til økonomisk kompensasjon.
VG170220 LUSTER ALENE : Åse Berit ( 60 ) og Arne Bondevik ( 67 ) er på vei inn i Badeland i kommunens sentrum i Gaupne.
SA170220 Det enorme huset ble bygd på kommunens regning.
FV170220 Til sommeren starter nemlig det som blir en stor opptrapping i asfaltering av kommunens veier.
FV170220 Det enorme huset ble bygd på kommunens regning.
DN170220 Hele prosessen med anbud og kontraktsinngåelse, mobiliseringsfasen før oppstart og oppfølgingen fra kommunens side skal granskes.
DB170220 Under pressekonferansen var miljøbyråden forsiktig med å love for mye om kommunens overtakelse.
DB170220 Høyre har liten sans for kommunens snuoperasjon.
DB170220 Kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten sier kommunens beregninger viser at selskapet kan ha tapt nær 2 millioner kroner i måneden siden kontrakten startet opp i oktober.
DB170220 Han møtte de ansatte på et allmøte ved kommunens driftskontor, som inntil nylig tilhørte Veireno, sammen med miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) og konstituert direktør i Renovasjonsetaten, Arild Sundberg.
DA170220 Kommunens kunstutvalg tok stilling til utkast fra Eger, Åse Anda og Geir Egil Bergjord, som var invitert i lukket konkurranse.
DA170220 Hos kommunens jurister ¶
DA170220 Den reduserer leien fra kommunens med 450.000 kroner årlig.
DA170220 - Jeg vil ikke si noe om Vikinghallens søknad nå mens saken er hos kommunens jurister og under forhandlinger, sier leder Annamaria Gutierrez ( V ) i kommunalstyret for idrett og kultur ( KKI ).
DA170220 - Jeg har overlatt saken til kommunens jurister, som ser nærmere på avtaleverket og avtalen som er inngått, sier Tennfjord til RA.
DA170220 Hele prosessen med anbud og kontraktsinngåelse, mobiliseringsfasen før oppstart og oppfølgingen fra kommunens side skal granskes.
DA170220 Kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten sier kommunens beregninger viser at selskapet kan ha tapt nær 2 millioner kroner i måneden siden kontrakten startet opp i oktober.
BT170220 De lurer på hvor det blir av kommunens slagord " Der draumar blir røyndom ".
AP170220 I stedet for å få kompensasjon for kommunale tjenester som ikke fungerte, får Oslos befolkning en ekstraregning på grunn av kommunens rot.
AP170220 Forbrukerrådet mente at « en slik vedvarende mangelfull oppfyllelse av kommunens plikter ( vil ) gi innbyggerne rett til økonomisk kompensasjon.
AP170220 Tidligere Veireno-ansatte etter kommunens overtagelse : - Kanskje flere av oss nå kan få mulighet til å sove om natten ¶
AP170220 Kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten sier kommunens beregninger viser at selskapet kan ha tapt nær 2 millioner kroner i måneden siden kontrakten startet opp i oktober.
AP170220 Det enorme huset ble bygd på kommunens regning.
AP170220 Det enorme huset ble bygd på kommunens regning.
AA170220 Hele prosessen med anbud og kontraktsinngåelse, mobiliseringsfasen før oppstart og oppfølgingen fra kommunens side skal granskes.
AA170220 Kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten sier kommunens beregninger viser at selskapet kan ha tapt nær 2 millioner kroner i måneden siden kontrakten startet opp i oktober.
DN170219 " Økte renovasjonskostnader vil bli behandlet på ordinær måte i kommunens budsjettprosess for 2018.
DB170219 Disse vil få ordinær fast ansettelse med kommunens lønns- og pensjonsbetingelser.
DA170219 Fredag skrev Dagsavisen at byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, var i kontakt med kommunens advokater om heving av kontrakten med Veireno.
DA170219 - Byråden har sagt gjentatte ganger at kommunens jurister fortløpende vurderer alle sanksjonsmuligheter i kontrakten, inkludert heving, sa byrådssekretær Daniel Rees.
DA170219 Fredag skrev Dagsavisen at byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, var i kontakt med kommunens advokater om heving av kontrakten med Veireno.
DA170219 - Byråden har sagt gjentatte ganger at kommunens jurister fortløpende vurderer alle sanksjonsmuligheter i kontrakten, inkludert heving, sa byrådssekretær Daniel Rees.
DA170218 - I denne saken er det Enebakk kommune som vil bli mest berørt av et slikt vedtak om å opprette nasjonalpark, og Frp forutsetter da at denne kommunens syn på saken skal ha mer vekt enn de øvrige kommunene.
VG170217 - I saker der den ene ektefellen eller samboeren har fått sykehjemsplass, og den andre også er avhengig av kommunens tjenester, bør man ha en samboergaranti i lovverket slik at de skal få bo sammen de siste månedene og årene av livet, sier helsepolitisk talsmann i Ap, Torgeir Micaelsen.
DB170217 - En vaktmester måtte bruke tre timer på å plukke opp glassbiter, og der kommer det vel omtrent en tusenlapp til, sier Magnus Sjunnesson, enhetssjef i kommunens eiendomsavdeling til HD.
DA170217 På oppdrag fra byråd Lan Marie Nguyen Berg vurderer kommunens jurister fortløpende alle sanksjonsmuligheter i kontrakten, inkludert heving.
DA170217 Lan Marie Berg Nguyen er i fortløpende kontakt med kommunens advokater.
DA170217 - Byråden har sagt gjentatte ganger at kommunens jurister fortløpende vurderer alle sanksjonsmuligheter i kontrakten, inkludert heving.
DA170217 Likevel er det få som kategorisk vil si at byrådet nå må kaste Veireno som kommunens søppeltømmere, eller hva som skal til for å si at tida er moden.
AA170217 Trondheim er en av de kommunene som de siste årene har fatta modige vedtak om 100 prosent som hovedregel, og heltid praktiseres på grunn av dette i stor grad for kommunens sykepleiere.
AA170217 Hvordan er det greit at kostnaden for kommunens behov for en prosent-sykepleier, flyttes fra kommunen og over på sykepleieren ?
AA170217 Det økonomiske tapet, som økonomene liker å kalle det, ved å ha større sykepleierressurs enn man har finregna seg fram til at man trenger, flyttes med denne metoden fra kommunens pengepung, til sykepleierens.
DB170216 REAGERER : Som tidligere finansbyråd i Oslo var Eirik Lae Solberg med på å utforme kommunens standard-kontrakter.
DB170216 Lagde kommunens kontrakter ¶
DB170216 - Hva tenker du om kommunens oppfølging ?
DA170216 - Vi jobber nå med nye mål og retningslinjer for bruk av kommunens skoger, forteller Berg.
BT170216 PÅ PLASS : Folk fra Brannvesenet og kommunens vaktsentral rykket ut i natt.
BT170216 Men hun burde ha blitt kritisert fordi hun gjorde dette uten å innhente kommunens samtykke, skriver innsender.
BT170216 Men hun burde ha blitt kritisert fordi hun gjorde dette uten å innhente kommunens ( les : forretningsutvalgets ) samtykke.
SA170215 - Disse er veldig populære i kommunens kantine, det er vi som leverer den maten, sier han stolt.
SA170215 Videre er det et betydelig mindre forbruk på generelt vedlikehold på kommunens formålsbygg.
SA170215 - Bedre resultater enn forventet for 2016 gir et viktig bidrag i arbeidet med å styrke kommunens økonomi.
SA170215 Samlet sett har kommunens tjenesteområder brukt om lag kr 85 millioner mindre enn budsjett. 98 av 109 resultatenheter gikk i 2016 med mindreforbruk eller i balanse.
FV170215 Ordfører i Åmli kommune, Reidar Saga, sier at det ikke har blitt iverksatt tiltak fra kommunens side.
FV170215 | Fryktet skattesmell - fikk rekordresultat ¶ Kommunens ledelse fryktet skattenedgang som følge av nedturen i olje og gass.
FV170215 Ordfører Harald Furre ( H ) sier en mulighet er å betale ned ekstra på kommunens lån.
FV170215 Kommunens regnskapstall er nå klare, og regnskapsdirektør Arne Henrik Lukashaugen ( tv ) kan slå fast at det ble et netto driftsresultat ( overskudd ) på 295 millioner.
DB170215 Han er overrasket over kommunens håndtering : ¶
DA170215 Gjeldsgraden er dermed like i overkant av kommunens langsiktige mål på 60 prosent.
DA170215 - Bedre resultater enn forventet for 2016 gir et viktig bidrag i arbeidet med å styrke kommunens økonomi.
DA170215 Kommunens ordinære lånegjeld var på 5,9 milliarder kroner ved utgangen av 2016.
BT170215 I fjor fikk 380 personer innpass på kommunens panteordning, som gir deg 5000 kroner dersom du bytter ut din gamle vedovn.
AP170215 Ordfører i Åmli kommune, Reidar Saga, sier at det ikke har blitt iverksatt tiltak fra kommunens side.
VG170214 Kommunens kommunikasjonsleder Therese Evensen vil ikke kommentere politiets opplysninger overfor VG, men sier kriseledelsen i Moss kommune er satt.
SA170214 Han viser til et budsjettvedtak om at kommunens kjøkken og kantiner skal drives på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
SA170214 Kommunens oppsigelse ble kjent ugyldig.
DA170214 Onsdag ettermiddag avgjør kommunens kunstutvalg hvem av de tre kunstnerne som får oppgaven.
DB170213 Han forteller at kommunens egne ansatte måtte trå til i den drøyt to uker lange perioden da de ventet på søppelhenting.
DB170213 Bakgrunnen for brevet er et stort og stinkende søppelberg utenfor en kommunal bygård som ifølge Stovner bydel fikk vokse i nærmere to uker, før det til slutt ble fjernet av renovasjonsselskapet Veireno etter kommunens klage.
DA170213 Elbilene slipper unna med halv pris på kommunens parkeringsplasser.
AP170213 Dette skjer via kommunens nettsider, pressemelding og sosiale medier, samt på lystavlene langs hovedveiene.
AA170213 « For første gang gir mangen små ting rang », sier et gammelt ord, og det fikk vi sanne i går da kommunens brøytemannskaper for første gang i vinter måtte rykke ut for å få snøen vekk fra gatene.
SA170212 I vedtaket gjort i formannskapet står dette : « Stavanger kommune slutter seg til målsettingen for Pig Free kampanjen for kommunens egne biler.
SA170212 I tillegg fikk vi statistikk over hvilke typer dekk kommunens biler har.
SA170212 Det er også et paradoks at et flertall av kommunens politikere, som er ansvarlige for kommunens biler med 57 prosent piggfriandel, kanskje nå vil straffe befolkningen i kommunen med et piggdekkgebyr fordi bare at 82,5 prosent - og ikke minst 85 prosent - kjører piggfritt.
SA170212 Det er også et paradoks at et flertall av kommunens politikere, som er ansvarlige for kommunens biler med 57 prosent piggfriandel, kanskje nå vil straffe befolkningen i kommunen med et piggdekkgebyr fordi bare at 82,5 prosent - og ikke minst 85 prosent - kjører piggfritt.
SA170212 Den vister at kun 57 prosent av kommunens biler kjører piggfritt.
AA170212 Kommunens målestasjoner på Torget, Elgeseter og ved Bakke kirke viste støvnivåer som karakteriseres som å være en « betydelig helserisiko ».
DA170211 I fjor økte vintersyklistene med 40 prosent, ifølge kommunens sykkeltellere. 20 år på to hjul ¶
AA170211 Flere politikere mener saken vil gjøre arbeidet med å gjenopprette kommunens tillit hos byens innbyggere etter korrupsjonssaken nå blir enda vanskeligere.
BT170210 Havnerådet mener han har brutt kommunens etiske regelverk, da han fikk betalt luksusreiser til Venezia og Oslo i forbindelse med den såkalte cruisedåp-saken.
BT170210 I løpet av tre timer var kommunens panteordning for gamle vedovner fullbooket.
BT170210 Begge var underlagt kommunens strenge, etiske arbeidsreglement.
BT170210 Begge var underlagt kommunens strenge, etiske arbeidsreglement.
AP170210 Så mye utslipp skal kuttes fra transportsektoren i Oslo, ifølge kommunens klimabudsjett.
AP170210 Så mye utslipp skal kuttes fra transportsektoren i Oslo, ifølge kommunens klimabudsjett.
VG170209 Men i fremtiden synes hun ikke det er kommunens oppgave å eie energistasjoner - like lite som det er å eie bensinstasjoner - og håper flere private kommer på banen.
DN170209 Havnestyret i byen mener havnedirektør Inge Tangerås brøt kommunens interne etikkregelverk så grovt at oppsigelse eller avskjed er eneste alternativ, ifølge Bergens Tidende.
DN170209 Avisen skriver at havnestyret mener Tangerås brøt kommunens interne etikkregelverk så grovt at oppsigelse eller avskjed er eneste alternativ.
DB170209 - Vi skal lage en forlystelsesby og naturpark som kan tiltrekke tusenvis av turister fra inn- og utland, sier Ziegler til kommunens egen nettside.
DB170209 Her er det plutselig kommunens ansvar å planlegge og bygge infrastruktur på egen regning, når boligtomtene fylles opp med intet annet enn leiligheter.
DB170209 Men det rette svaret er ikke å påtvinge private tilbydere kommunens pensjonsordninger, ei heller at kommunale og private bør møte samme krav.
AP170209 Årsaken til dette er ifølge Bergens Tidende at havnestyret mener Tangerås brøt kommunens interne etikkregelverk så grovt at oppsigelse eller avskjed er eneste alternativ.
AA170209 Kommunens målestasjoner på Torget, Elgeseter og ved Bakke kirke viser at det er støvnivåer som karakteriseres som å være en « betydelig helserisiko ».
AA170209 Avisen skriver at havnestyret mener Tangerås brøt kommunens interne etikkregelverk så grovt at oppsigelse eller avskjed er eneste alternativ. ( ©NTB ) ¶
AA170209 Han vurderer nå å fremme en ny interpellasjon til bystyret, hvor teksten i større grad spisses mot kommunens rolle som innkjøper.
AA170209 Denne saken gjelder kommunens ansvar som innkjøper, og er ikke et forslag om en generell handelsboikott av Israel, sier Håkon Møller, gruppeleder for Bodø MDG.
AA170209 - Vi har allerede et etisk regelverk som ligger til grunn for kommunens innkjøpspolitikk.
AA170209 Han vurderer nå å fremme en ny interpellasjon til bystyret, hvor teksten i større grad spisses mot kommunens rolle som innkjøper.
AA170209 Denne saken gjelder kommunens ansvar som innkjøper, og er ikke et forslag om en generell handelsboikott av Israel, sier Håkon Møller, gruppeleder for Bodø MDG.
AA170209 - Vi har allerede et etisk regelverk som ligger til grunn for kommunens innkjøpspolitikk.
AP170208 Skal sette opp sperrer, bygge lekeplasser og sykkelveier : Her er kommunens plan for « bilfritt Grünerløkka » - sjekk tiltakene i din gate ¶
AA170208 Hun spør videre om hvordan ivareta kommunens holdning til det å være vertskommune, samt konsekvensene for aktivitet og sysselsetting i de lokalsamfunnene som nå mister store virksomheter ?
DA170207 Ved nyttår besto kommunens bilpark av 9,4 prosent utslippsfrie biler.
DA170207 Den dreier seg om vedtaket som ble gjort, men som ikke ble fulgt opp, om at kommunens tjenestebiler som hovedregel skal være nullutslippsbiler.
AA170207 Ingrid Skjøtskift ( H ) viste også til at det gjennom kommunens innsynsløsning ( postjournalen, journ.anm. ) ikke er mulig å innhente sentrale plandokumenter knyttet til regulering av Nidarø.
AA170207 Det er stikk i strid med kommunens policy om meroffentlighet.
SA170206 | Nymark dypt rørt av kommunens dopingoppreisning ¶
AA170206 Det uttalte målet er å nå et stort publikum ut over kommunens egne grenser ved hjelp av « kulturarrangementer av høy kvalitet » rundt om i byen.
DB170204 Sangtimer på kommunens regning ¶
DB170204 Ap-politikeren ønsket å vedta at en sangpedagog skulle undervise representantene på kommunens regning.
DB170203 - Det er kommunens plikt å påse at lønn og arbeidsvilkår følges i henhold til både arbeidsmiljøloven og renovasjonsarbeidernes tariffavtale, sier Adamsrød.
DB170203 I en ny rapport fra NyAnalyse kommer det frem at privatdrevne sykehjem i Oslo gjør det best på kommunens kvalitetsmålinger.
BT170203 Det er kommunen som eier brorparten av stranden nedenfor boligen, men hun har aldri sett kommunens folk plukke søppel her.
NL170202 Men det er også viktig å presisere at kommunens administrasjon nå bearbeider og kvalitets sikrer skissen frem til at et endelig budsjett legges frem senere i vår.
NL170202 Da startet kommunens prosjektledelse opp i mai, nå vil den starte opp i februar.
DB170202 Fylkesmannen har tolket det siste - og mener kommunens vedtak betyr at kommunen søker frivillig kommunesammenslutning med Askim og Hobøl.
BT170202 Både Mattilsynet og kommunens representanter er alle klare på at forholdet skal og må følges opp.
BT170202 Både Mattilsynet og kommunens representanter er alle klare på at forholdet skal og må følges opp.
DN170201 Det er kommunens ansvar som arbeidsgiver, understreker Isaksen.
DB170131 Når juridiske råd ikke offentliggjøres, så er det for å sikre kommunens juridiske posisjon, på vegne av innbyggerne.
DB170131 I det formelle avslaget på innsynskravet til Dagbladet om saken heter det at innsyn i Kommuneadvokatens juridiske vurderinger « vil kunne skade kommunens interesser ».
DB170131 - Men i en del saker, denne inkludert, er det sånn at innsyn i advokatbistanden fra kommuneadvokaten kan svekke kommunens rettslige posisjon både på kort og lang sikt, utdyper Berg.
BT170130 Merkelig nok har vi fått beskjed om at det bare er Statens vegvesen som kan fremme krav til Bergen kommune ved revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan.
BT170130 Merkelig nok har vi fått beskjed om at det bare er Statens vegvesen som kan fremme krav til Bergen kommune ved revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan.
AP170130 Både informanter i kommunens ungdomstiltak og politiet presiserer at volden utøves både av og mot personer i selgermiljøet, og at den ikke rammer tilfeldig forbipasserende eller lokalbefolkningen for øvrig.
AP170130 Både informanter i kommunens ungdomstiltak og politiet presiserer at volden utøves både av og mot personer i selgermiljøet, og at den ikke rammer tilfeldig forbipasserende eller lokalbefolkningen for øvrig.
AP170129 | Dette er kommunens forslag for « bilfritt Grünerløkka » ¶
AP170129 Tre nye lekeplasser, en sykkelbro over Akerselva og veier som blir fysisk stengt for biler er bare noen av kommunens planer.
BT170128 SV raser mot byråd Dag Inge Ulstein ( KrF ) etter denne uttalelsen, og mener han snakker ned alle kommunens ansatte i helseomsorgen.
AP170127 Trond Skjæveland forsvarer utlysningen og sier kommunens økonomi ikke tillater en heltidsstilling nå.
DB170126 Velferdsetaten har ingenting i mot at Stiftelsen Retretten bruker kommunens penger på akupunktur, men innkjøpene må gå skikkelig for seg, krever nå kommunen.
DB170126 Stiftelsen får nå kritikk fra Velferdsetaten, som forvalter kommunens tilskuddsordning, for sin håndtering av saken.
BT170126 De kan begynne med å fjerne kommunens egne eksklusive parkeringsplasser.
BT170126 I tillegg til kommunens ordinære utleieboliger trenger kommunen også å skaffe og etablere boliger som er spesialtilpasset ulike behov og muligheter for oppfølging av beboerne.
BT170126 I sin nye handlingsplan for kommunalboliger, som tar sikte på å skaffe 250 nye boliger de kommende fire årene, viser byrådet selv til at halveringen av køen kommer av flere årsaker, som kommunens egen anskaffelse av nye boliger.
BT170126 Her er det elleve boenheter, i tillegg til en egen enhet for kommunens folk som følger opp beboerne.
BT170126 Kommunens inntrykk er at dette markedet er « mindre stramt » for tiden.
DB170124 Bakgrunn for feiden mellom bjerkepolitikerne, Thorkildsen og hennes byrådsavdeling er Dagbladets avsløringer i Villa Eik-saken og fostermorsaken som førte til at kommunens internrevisjon ble koblet inn for å titte Bydel Bjerke i kortene.
DB170124 Vi spurte blant annet om byråden er komfortabel med at kommunens tilskudd er blitt brukt til å finansiere kjøpene av akupunkturnåler fra Nilsens private aksjeselskap.
AP170124 - Jeg mener det er feil bruk av kommunens penger og andre ressurser å sette i gang enda en granskning før den første er avsluttet.
AP170124 - Feil bruk av kommunens penger ¶
SA170123 Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Stavanger skriver i et brev til kommunen at et absolutt krav om grønne tak er lite fleksibelt og at kommunens krav vil « påføre det nye sykehuset betydelige merkostnader, uten at det vil gi miljømessige effekter » som står i stil til utgiftene.
SA170123 Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Stavanger skriver i et brev til kommunen at et absolutt krav om grønne tak er lite fleksibelt og at kommunens krav vil « påføre det nye sykehuset betydelige merkostnader, uten at det vil gi miljømessige effekter » som står i stil til utgiftene.
DB170123 Sanne forteller at hun kommer til å søke råd hos kommunens fagfolk om hvilke oppryddingstiltak som må til før SFO-lokalene igjen kan tas i bruk.
DB170123 Sju av 10 saker i kommunaldepartementet har blitt avgjort helt eller delvis i samsvar med kommunens vedtak.
DB170123 Loppværingene sa klart nei i folkeavstemning, mens kommunens Høyre-ordfører trygler om å bli sammenslått.
BT170123 I mellomtiden har skoleledelsen konferert med kommunens fagavdelinger, kommunelegen og bedriftshelsetjenesten.
BT170123 De kan ha blåst ned eller blitt dumpet, det vet vi ikke, sier rektor og legger til at kommunens eiendomsavdeling har varslet skolens naboer om det skumle funnet.
BT170123 I mellomtiden har skoleledelsen konferert med kommunens fagavdelinger, kommunelegen og bedriftshelsetjenesten.
BT170123 De kan ha blåst ned eller blitt dumpet, det vet vi ikke, sier rektor og legger til at kommunens eiendomsavdeling har varslet skolens naboer om det skumle funnet.
AP170122 Kommunens kriseteam er på stedet, og Selmer sier de får god oppfølging.
AP170122 Kommunens kriseteam er på stedet, og Selmer sier de får god oppfølging.
DB170121 Kommunal Rapport skriver at vedtaket slik det står nå, innebærer å frata rådmannen alle økonomiske fullmakter og frata rådmannen mulighet til å gjennomføre personalmessige konsekvenser av kommunestyrets vedtak, ta opp kassakreditt, gjøre låneopptak eller ivareta kommunens gjeldsforvaltning.
DB170120 - For meg blir det bortimot 10 000 kroner i året, jeg som ikke bruker kommunens tjenester i det hele tatt, sier Borgli til Fædrelandsvennen, som først omtalte saken.
DB170120 - Etter dialog med Sommernes ble det foretatt en helhetsvurdering hvor det ble konkludert med at kommunens interesser blir best ivaretatt gjennom å inngå en minnelig avtale, og at det var rimelig å gi Sommernes et fratredelsesvederlag.
DB170119 Der slipper ikke kommunens hjemmesykepleie inn.
DB170119 Styrer du byen kan du verken skylde på kommunens renovasjonsetat eller Veireno.
BT170119 Han forventer at kommunens nye kvalitetsutviklingsplan vil bidra til å løfte alle skolene til et nytt nivå.
AP170117 Det var et ledd i kommunens intensiverte feiing og vedlikehold av fortau, sykkelveier og veier, sier byrådet.
DB170116 « Styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og bruke kommunens innflytelse som arbeidsgiver og innkjøper for aktivt å fremme bærekraft » ¶
DB170116 Også Arbeidstilsynets rapport kan tale til kommunens favør dersom de ønsker å heve, mener Anderssen.
AP170116kommunens nettside ligger det både kart og beskrivelse over hvilke veier som er omfattet av forbud.
AP170116 Det er ingen dispensasjonsordning eller søknad som skal godkjennes fra kommunens side.
SA170115 Når vedtaket oppheves vil det bli varslet via kommunens nettsider, sosiale medier og i pressemelding, opplyser kommunen.
FV170115 Når vedtaket oppheves vil det bli varslet via kommunens nettsider, sosiale medier og i pressemelding, opplyser kommunen.
DN170115 Når vedtaket oppheves vil det bli varslet via kommunens nettsider, sosiale medier og i pressemelding, opplyser kommunen.
DB170115 Mandag og tirsdag er det ventet kaldt vær og lite vind, og det er sannsynlig med høy eksosforurensning over store områder av byen disse dagene, er kommunens begrunnelse for forbudet.
AP170115 Ifølge kommunens nettsider skal transport til og fra Oslo S, Vippetangen og Hjortneskaia fortsatt være mulig.
AP170115 Ifølge kommunens nettsider skal transport til og fra Oslo S, Vippetangen og Hjortneskaia fortsatt være mulig.
AP170115 Ifølge kommunens nettsider skal transport til og fra Oslo S, Vippetangen og Hjortneskaia fortsatt være mulig.
SA170112 I stedet for å polemisere videre om kommunens økonomiske forhold til Litteraturuka, vil vi gjerne kommentere noen av de kriteriene Annamaria Gutierrez ( V ) nevner som retningsgivende når festivalstøtte skal vurderes.
SA170112 I stedet for å polemisere videre om kommunens økonomiske forhold til Litteraturuka, vil vi gjerne kommentere noen av de kriteriene Annamaria Gutierrez ( V ) nevner som retningsgivende når festivalstøtte skal vurderes.
FV170112 Biodisel herfra kan også brukes på kommunens kjøretøy og på avfallsbiler fra Avfall Sør.
DB170112 Til slutt ble det for mye for kommunens innbyggere, og dessverre for Holten har innbyggerne i Svets innflytelse på hvem som får innvilget statsborgerskap.
DB170112 Avisa opplyser at Holtens søknad nå er oversendt til myndighetene i delstaten Aargau, som har mulighet til å overstyre kommunens beslutning.
BT170112 Kommunens fagfolk vil gjøre det umulig å bygge høyere enn bredden på gaten.
AP170112 - Kommunens oppdrag ble gjort på bakgrunn av at skateboardbrukerne skulle være den primære brukergruppen, mens BMX, sparkesykkel, naboer og dans skulle være sekundært, sier Hatlem.
SA170111 Hvis prosjektet viser seg å være vellykket, kan en rekke andre verneverdige bygg i kommunens eie stå for tur.
DA170111 Nestleder i kommunens kontrollutvalg, Petter Øijord ( MDG ) er tydelig på hva han mener kontrollutvalget bør gjøre ¶
DA170111 Lederen for aksjonsgruppa, Per Erik Marheim, ba om også at kommunens kontrollutvalg skulle se på saken og håper de kommer til å gjøre det.
DA170111 LES OGSÅ : Brudd i kulissene ¶ | - Grunn til å stille spørsmål ¶ Kommunens kontrollutvalg vil be om Rådmannens syn på Marienlyst-saken. vil ha svar : Petter Øijord ( i midten ) mener det er naturlig for kontrollutvalget å se på Marienlyst-saken.
DA170111 Etter Sivilombudsmannens kritikk av Fylkesmannens nei til å ettergå kommunens vedtak om omregulering, skal saken igjen opp til kontrollutvalget i Drammen kommune.
BT170111 Kommunens fagfolk vil gjøre det umulig å bygge høyere enn bredden på gaten.
AP170111 Hvis prosjektet viser seg å være vellykket, kan en rekke andre verneverdige bygg i kommunens eie stå for tur.
DB170110 Partiene i Byrådet i Oslo har blitt enige om kommunens første helhetlige plan for integrering av flyktninger.
DB170110 Goggens lille gård står i fare for å bli slukt av kommunens motorveiplaner.
BT170110 Kunstplanen har fungert som det sentrale plandokumentet for kommunens arbeid for å styrke fagfeltene musikk, visuell kunst, elektronisk kunst, tverrestetiske uttrykk, film og litteratur.
AP170110 Det er kommunens forventning til vår leverandør.
AP170109 Her finner du mer info på kommunens hjemmesider.
DB170108 Pjotr Sapegin, som Dagbladet fant i flommen av søppeklager i kommunens postjournal, bekrefter at han står inne for kritikken.
DB170108 - Hvordan har det vært å håndtere denne saken for deg som kommunens øverste leder ?
BT170108 Ordningen gir innbyggerne i Bergen rett til å fremme forslag til Bergen bystyre om forhold som gjelder kommunens virksomhet.
BT170106 Kommunens folk har gravd seg ned i bakken, men venter nå på at BKK kobler ut en høyspentkabel før de kan fortsette arbeidet.
SA170105 Rådmannen er en stabil og sterk talsperson for kommunens interesser utad.
SA170105 Gutierrez er også leder i kommunens kunstutvalg, som rommer kunstfaglig ekspertise og som er rådgivende i saker om utsmykking av byens uterom.
DB170105 Barna blir tatt hånd om av skolen og kommunens hjelpeapparat.
BT170105 Dette er kommunens forslag, der det er tegnet inn areal til utvidet godsterminal, trasé for bybane og en bystrand med badelagune.
DB170103 Dette kan bli en kort skoledag, med hovedvekt på informasjon til elever, sier han på kommunens nettsider.
DB170103 Det har seg nemlig slik at Statens og kommunens « merutgifter som følge av fredede eller vernede kirkebygg og øvrige utgifter til alminnelige kulturformål » holdes utenfor beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn.
SA170102 Vi har gjennomført innovasjonsarbeid som har vekket interesse langt utover kommunens grenser.
SA170102 Vi har gjennomført innovasjonsarbeid som har vekket interesse langt utover kommunens grenser.
SA170101 Rett før kommunens nyttårsfyrverkeri.
SA170101 Når jeg har ærend, enten offisielt eller privat, til kommunens andre tettsteder og bygder, vel, så må jeg åpent innrømme og slå fast at jeg blir imponert, imponert av det blomstrende organisasjonslivet og aktivitetsnivået i Oltedal, Gilja og Dirdal og i bygdene for øvrig.
SA161220 DEBATT : Å stenge enkeltavdelinger i robuste barnehager er ikke bare i strid med kommunens egne planer, det er også en kortsiktig løsning som ikke er til det beste for barna.
BT161216 - Det innføres en frist på åtte uker for kommunens behandling av seksjoneringssaker og kommunene får mulighet til å kreve gebyrer som dekker de faktiske kostnadene ( selvkostprinsippet ).
BT161216 Kommunens oppgaver med å informere om kjøperetten og klageadgangen og ellers følge opp de kjøpeberettigede og henvendelser om kjøperetten vil etter endringen bortfalle.
AP161216 - Det innføres en frist på åtte uker for kommunens behandling av seksjoneringssaker og kommunene får mulighet til å kreve gebyrer som dekker de faktiske kostnadene ( selvkostprinsippet ).
AP161216 Kommunens oppgaver med å informere om kjøperetten og klageadgangen og ellers følge opp de kjøpeberettigede og henvendelser om kjøperetten vil etter endringen bortfalle.
AA161216 - Det innføres en frist på åtte uker for kommunens behandling av seksjoneringssaker og kommunene får mulighet til å kreve gebyrer som dekker de faktiske kostnadene ( selvkostprinsippet ).
AA161216 Kommunens oppgaver med å informere om kjøperetten og klageadgangen og ellers følge opp de kjøpeberettigede og henvendelser om kjøperetten vil etter endringen bortfalle.
AP161207 Både ved denne skolen og ved Fiskå skole, der 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan var elev, samt ved Wilds Minne skole, der drapet skjedde, har kommunens kriseteam bistått både elever og lærere.
AP161111 Nå er det som i utgangspunktet ble definert som en overgangsperiode over, og med det også kommunens « fredning » av Veireno.
AP161111 Her finner du mer info på kommunens hjemmesider.
AP161111 Det mener « en slik vedvarende mangelfull oppfyllelse av kommunens plikter ( vil ) gi innbyggerne rett til økonomisk kompensasjon ».
AP161110 - Kommunens kriseledelse har i innledende fase brukt tid på å få oversikt over situasjonen.
DN161103 Svensk tv meldte onsdag at Göteborg by har sendt en politianmeldelse til den svenske Riksenheten mot korruption i forbindelse med kommunens avtale med det norske asyl- og omsorgsselskapet Hero.
AP161031 I avtalen står det at « investeringsbudsjettet skal avspeile kommunens ansvar for videre barnehageutbygging ».
AP161031 I avtalen står det at « investeringsbudsjettet skal avspeile kommunens ansvar for videre barnehageutbygging ».
DA161003 Sykkelen din ble reservert automatisk kvelden i forveien, ettersom du på kommunens « Innbygger-app » har angitt at du trenger den annenhver dag. 4 ) I lunsjen tar du med deg et par kolleger ut på en liten luftetur i de grønne, trivelige byrommene som har vokst fram på Forus.
DA161003 Som vanlig var gresset nyslått etter at kommunens selvgående plenklippere hadde gjort jobben i løpet av natten.
AP160928 Særlig investeringsbudsjettet vokser, hvilket binder opp kommunens utgifter i gjeldsbyrder og fremtidige driftsutgifter.
AP160912 Onsdag gikk det ut brev til alle eiere av næringsbygg om at de må rapportere inn opplysninger om areal og lignende i kommunens portal.
AP160909 - Må respektere dem som ikke klarer å ta imot ¶ Kommunens Sentralforbund ( KS ) tror mange av kommunene som ikke har svart Imdi, trolig er små eller har andre utfordringer som gjør det vanskelig å bosette flyktninger.
AP160902 Sted : kommunens tomt i Dønskiveien 39-47.
AP160902 Derfor må kommunens sykkelprosjekt videreføres.
AP160831 Alle beboere på kommunens sykehjem kan få servert alkohol.
AP160831 Alle kommunens sykehjem tilbyr dessuten alkoholservering til beboerne sine, sier Larsen.
FV160810 - Er det kommunens oppgave å hjelpe Start ?
SA160805 Det er ingen krav for standarden på boligen annet enn kommunens krav til orden når det gjelder sikkerhet og lignende.
BT160805 Det er ingen krav for standarden på boligen annet enn kommunens krav til orden når det gjelder sikkerhet og lignende.
AP160805 Det er ingen krav for standarden på boligen annet enn kommunens krav til orden når det gjelder sikkerhet og lignende.
AP160804 Det er ingen krav for standarden på boligen annet enn kommunens krav til orden når det gjelder sikkerhet og lignende.
AP160804 Teknologiske fremskritt samt endrede behov og ønsker gjør at vi som politikere hele tiden fordomsfritt må lytte, lære og være åpne for nye tanker og ideer for å finne bedre aktiviteter og tjenester til de som trenger kommunens støtte.
SA160722 eks : Står det i kommunens arealplan at garasjen kan ha maks 2,5 mønehøyde, så er det arealplanen som gjelder.
AP160709 Hos Oslo kommunens nye kontor for eiendomsskatt er svaret enkelt : Dette er statens ansvar.
AP160709 brev til eiendomsskattkontoret eller via digitalt skjema på kommunens hjemmesider.
AP160708 Svaret fra kommunens ledelse er ja.
AP160705 Nedgangen går raskere enn antatt og vil fortsette de neste årene, ifølge kommunens prognoser.
AP160629 Hun er lettet over kommunens foreløpige beslutning.
AP160629 Etter at Aftenposten først omtalte saken onsdag, ble det gjennomført en snuoperasjon fra kommunens side.
AP160629 Hun er lettet over kommunens foreløpige beslutning.
AP160629 Etter at Aftenposten først omtalte saken onsdag, ble det gjennomført en snuoperasjon fra kommunens side.
AP160628 Først må kommunens byråkrater sette opp forsøksvis gode og entydige kriterier for å skille mellom ideelle og andre aktører.
AP160623 Arbeidet startet da Byantikvaren kom på banen i 2014, og det er kommunens Omsorgsbygg som har fått hytten reist.
DA160620 Flertallspartiene forventer at kommunens ansatte skal springe fortere og at innbyggerne skal få et dårligere tjenestetilbud, men de vil ikke at byens innbyggere skal være med på en dugnad og betale eiendomsskatt, sier Turøy.
AP160615 Hun vil nå finne en ny måte å beregne kommunens innsats på.
SA160602 Kommunens administrasjon anbefaler å gi rammetillatelse for prosjektet.
VG160525 - Disse er annonsert både på kommunens nettsider og i elektroniske kataloger som eksempelvis gule sider.
BT160525 I møter med kommunens skoleadministrasjon har vi foreldre fått bekreftet vår mistanke om at det er muligheten til å selge eller på annen måte tjene på tomten som er den egentlige grunnen til at skolen skal flyttes.
AP160522 Intensjonen fra kommunens side er å få idrettslag inn på anlegg for å få eierskap til arenaene de bruker.
AP160517 Utover det kommenterer kommunens asylsjef Ulrik Pihl saken slik : ¶
SA160509 Reaksjonene var spontane, kontante, tverrfaglige og folkelige mot « mastodonten » i utakt med bebyggelsen rundt og kommunens egne forarbeider til sentrumsplanen.
SA160509 Forslaget er i strid med kommunens egen forstudie til planen.
AP160501 Kravet kom som en følge av en kostnadssprekk på nesten 400 millioner kroner, kombinert med kommunens økonomiske utsikter.
AP160429 Politi, ordfører, personer fra kommunens kriseteam og en diakon vil være til stede.
AP160423 - Kommunens trepleiekyndige har sagt at mange av de eksisterende trærne er friske og kan leve i 50 år.
AP160423 - Kommunens trepleiekyndige har sagt at mange av de eksisterende trærne er friske og kan leve i 50 år.
AP160422 Begge innebærer at rammetilskuddet fra staten avkortes med samme sum som kommunens netto driftsutgifter til omsorgstjenester året før.
AP160421 Forslaget innebærer lovfestet plikt for kommunen til å føre ventelister over dem som oppfyller kommunens kriterier for langtidsopphold på institusjon, og som venter på å få tildelt plass.
AP160421 Private er blant annet ikke nødt følge kommunens minstenorm for bemanning.
AP160421 Bildet er tatt i en av kommunens egne barnehager.
AP160421 Private er blant annet ikke nødt følge kommunens minstenorm for bemanning.
AP160421 Bildet er tatt i en av kommunens egne barnehager.
AP160414 Rafaelsen opplyser at kommunen også har hatt problemer med å inndrive kostnader på 2,9 millioner kroner som ble benyttet til å sikre datasystemer for asylsøkerne og migrantene som har befunnet seg på kommunens andre store leir, Vestleiren.
AP160413 Orange helse har tilbudt tjenester i konkurranse med ni andre private aktører, samt kommunens eget tilbud.
AP160410 Bærumsskolen Dønski med 450 elever har store minoritetsgrupper og kommunens laveste inntakskrav for studiespesialisering.
AP160410 Bærumsskolen Dønski med 450 elever har store minoritetsgrupper og kommunens laveste inntakskrav for studiespesialisering.
AP160408 Siden reformasjonen har kirke, stat og etter hvert kommuner, vært vevet sammen slik at kirken er sikret inntekter ved statens og kommunens medvirkning.
AP160407 Kommunens finansieringsansvar er i dag nedfelt i kirkelovens § 15 ¶
AP160406 Det har flere ganger kommet svært godt ut i kommunens årlige undersøkelser blant beboere og pårørende.
AP160406 Det har flere ganger kommet svært godt ut i kommunens årlige undersøkelser blant beboere og pårørende.
AP160406 Egenbetalingen kan ikke overstige kommunens utgifter.
AP160406 Sagenehjemmet har flere ganger kommet svært godt ut i kommunens årlige undersøkelser blant beboere og pårørende.
AP160405 For det andre er det dårlig bruk av kommunens penger å bruke et millionbeløp på støtte, når de ikke har penger til å vedlikeholde idrettshaller, ikke har ordentlig standard på sykehjem eller tilstrekkelig barnehageplasser.
AP160405 Prosjektene vil få spillemidler, momsrefusjon og kanskje enøktilskudd som reduserer kommunens utgifter med rundt en tredjedel, sier Mo.
AP160405 Kommunens økonomiske ansvar for de kirkelige fellesråd skal være som før.
AP160404 Bare tre av de åtte innkomne søknadene ble godkjent, og kommunens nettsted foodtrucks.no ser ut til å ha ligget dødt siden september i fjor.
AP160404 - Vi har vurdert å søke oss til kommunens foodtruck-ordning, men det hadde vært kulere om det var større frihet for hvor man kunne stå, sier Dan Alexander Nypan.
AP160402 I rådhuset i Rio er svaret at dette er selskapenes ansvar, ikke kommunens .
AP160402 Han trekker spesielt frem at Frp ønsker å selge kommunens barnehager til private.
AP160402 Blant annet er seks private sykehjem, som har bedre bemanning enn kommunens egne hjem, nå bedt om å nedbemanne innenfor pleiedelen.
AP160401 Flere har reagert på at byrådet i Oslo forsøker å reforhandle kommunens avtaler med privatdrevne sykehjem, med sikte på å redusere bemanningen.
AP160331 Det ble klart da de rødgrønne før jul vedtok kommunens budsjett for 2016.
AP160331 Det ble klart da de rødgrønne før jul vedtok kommunens budsjett for 2016.
AP160330 Bystyret vedtok før jul kommunens budsjett for 2016.
AP160316 Nå er det kjøttfri dag i kommunens kantiner : Bønner og brokkoli for byråkrater og broilere i Rådhuset ¶
AP160309 Blant annet opplevde kommunens kontrollører ved sitt første besøk at to personer som arbeidet der, stakk av.
NL160308 Men kommunens innbyggere og Norges befolkning burde ikke være det.
NL160308 Kommunen bør også gjøre en kartlegging og verdsetting av kommunens naturverdier, og få utarbeidet gode verneforskrifter for Nordkapp og Hornvika.
NL160308 Gjennom det pågående arbeidet med oppdatering av kommunens arealplan med høringsfrist 26. februar har innbyggerne nå en gyllen mulighet til å begynne med opprydding i rotet.
AP160304 Plan- og bygningsetaten er kommunens planfaglige instans.
SA160303 Det er kommunens ansvar å følge opp barn i fosterhjem.
AP160223 Espedal ¶ †" Dette viser jo at kommunens administrasjon har lyttet til den faglige innstillingen fra oss og andre utbyggere, og sett at det er rom for en kraftig fortetting uten å miste kvaliteten på utviklingsområdet, sier Daniel Kjørberg Siraj, administrerende direktør i OBOS.
AP160221 " Vi var maks uheldige, " sa Liv Jorun Andenes i kommunens sykkelprosjekt da det nye brøyteregimet skulle evalueres.
AP160217 På de store byggeprosjektene i kommunens regi skal man stille krav til miljøvennlige løsninger, som elektriske gravemaskiner.
AP160217 Når det rødgrønne byrådet torsdag skal vedta en omfattende tilleggsdel til kommunens klima- og energistrategi, før saken sendes over til bystyret for endelig behandling, er det ikke fordi de ser på seg selv som slemme.
AP160216 I Oslo skal derfor fisk og kjøtt fjernes fra alle kommunens kantiner hver mandag, takket være den selvtitulerte « byregjeringen ».
AP160216 Hva betyr dette for kommunens totale økonomi på lang sikt ?
AP160216 Det synes å være enighet om at byggekostnadene for et alternativ på Tøyen vil bli vesentlig lavere enn for Lambda, men for kommunens økonomi er driftskostnadene viktigere.
AP160215 Her kan du få mer informasjon om denne vegetardagen, som skal innføres i nesten alle kommunens kantiner i Oslo.
AP160215 Alle kommunens kantiner skal etterhvert få sin vegetardag - med unntak av den gruppen som oftest har problemer med å tygge seigt kjøtt : de eldre.
AP160215 . En gruppe lunsjgjester er på vei ut av kantinen i Oslo rådhus etter å ha testet kommunens første kantine med vegetarmat.
AP160213 I byråd har MDG støttet kommunens salg av det alternative Hausmannskvartalet til en privat utbygger.
AP160213 Da MDGs årsmøte behandlet spørsmålet om partiets syn på kommunens salg av Hausmannskvartalet, måtte byutviklingsbyråd Hanna Marcussen se seg nedstemt.
AP160213 ) er del av kommunens salg, det er også nr. 40 ( i midten ).
AP160212 ) er del av kommunens salg, det er også nr. 40 ( i midten ).
AP160212kommunens nettsider finnes oversikt over forventet antall ledige plasser pr. bydel og for hvilke aldersgrupper.
AP160211 Byrådsleder Johansen har åpenbart skiftet syn på snø, bygater og kommunens ansvar.
AP160211 Byrådsleder Johansen har åpenbart skiftet syn på snø, bygater og kommunens ansvar.
DA160209 Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth framholder at Stavanger kommune er positiv til utbygging av private barnehager når det er i tråd med behov og føringer i kommunens barnehagebruksplan.
DA160209 Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth framholder at Stavanger kommune er positiv til utbygging av private barnehager når det er i tråd med behov og føringer i kommunens barnehagebruksplan.
AP160207 Men i landet for øvrig fortoner det seg hensiktsmessig å invitere til et økonomisk spleiselag som gjør byens eller kommunens folkebibliotek til en slagkraftig, litterær møteplass.
AP160204 Her er forklaringen på hvorfor det ikke blir dieselforbud på alle veier innenfor kommunens grenser : ¶ 7.
AP160204 Det blir også forbudt å parkere på kommunens 1200 parkeringsplasser i sentrumskjernen på dager med høy luftforurensning.
AP160204 Det blir annonsert i mediene, på kommunens nettsider og på tavlene langs hovedveien. 12.
AP160203 I tillegg blir det også forbudt å parkere på kommunens parkeringsplasser i sentrumskjernen på dager med høy luftforurensning.
AP160203 I Frogn visste alle hvem May var etter mange års tjeneste i styre og stell i kommunen, også som kommunens varaordfører.
DA160202 Ifølge Meling har ikke departementet oversikt eller statistikk over hvor mange ganger kommune i landet har blitt overstyrt kommunens ønske i saker som omhandler etablering av privatskoler.
DA160202 - Hvor mye vektlegger departementet kommunens mening i slike saker ?
DA160202 Ifølge Meling har ikke departementet oversikt eller statistikk over hvor mange ganger kommune i landet har blitt overstyrt kommunens ønske i saker som omhandler etablering av privatskoler.
DA160202 - Hvor mye vektlegger departementet kommunens mening i slike saker ?
AP160202 Det er imidlertid et ønske fra kommunens side om å opprette « gebyrsoner », altså lavutslippssoner hvor man må betale et gebyr ( omtrent som med piggdekkoblat ), enten for alle kjøretøy eller bare de mest forurensende.
AP160202 Det er imidlertid et ønske fra kommunens side om å opprette « gebyrsoner », altså lavutslippssoner hvor man må betale et gebyr ( omtrent som med piggdekkoblat ), enten for alle kjøretøy eller bare de mest forurensende.
AP160129 I byrådserklæringen lover byrådet én vegetardag i uken i kommunens kantiner.
AP160129 Hvor mange kantiner dette dreier seg om, og når resten av kommunens kantiner kommer etter, kan ikke byrådslederen foreløpig si noe konkret om.
AP160129 Den skal ¶ ikke innføres på sykehjem og eldresentre, ellers i alle kommunens kantiner.
AP160128 Solceller ble innlemmet i kommunens Klima - og Energifond i januar i fjor.
AP160128 ", rapporterte kommunens løypebas torsdag morgen.
AP160120 Tilskuddet til elsykkel er faktisk det mest populære tilskuddet fra kommunens klima og energifond noensinne, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg.
AP160120 Vi har også laget et forenklet søknadsskjema, som kun omhandler vedovner, som man kan laste ned fra kommunens nettsider.
AP160118 Byrådet har sendt forslag om kjøreforbud mot dieselforbud med for høy forurensning ut på høring, men byråden vil få flere tiltak inn i kommunens verktøykasse.
AP160116 - Og de løypene ! Kommunens løypekjørere har vært tidlig oppe, og nattens snøfall er gjort om til perfekte skiforhold.
BT160113 Det har jeg tillit til at kommunens fagfolk kan levere, sier hun.
AP160105 Det er barna som er hardest rammet i denne saken, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog på kommunens nettside.
AP160104 Vi vil også be om at statlig tilsynsmyndighet går inn i kommunens håndtering av saken, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.
AP160104 Vi vil også be om at statlig tilsynsmyndighet går inn i kommunens håndtering av saken, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.
AP160103 Mye på grunn av at noe av kommunens beste matjord ligger tett på sentrum.
AP160103 Men, å legge til rette for at minimum 80 prosent av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder er svært krevende, med kommunens mange grender og små lokalmiljøer.
AP160103> Men, å legge til rette for at minimum 80 prosent av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder er svært krevende, med kommunens mange grender og små lokalmiljøer.
AP160103> target="avis" href= Men, å legge til rette for at minimum 80 prosent av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder er svært krevende, med kommunens mange grender og små lokalmiljøer.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Men, å legge til rette for at minimum 80 prosent av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder er svært krevende, med kommunens mange grender og små lokalmiljøer.