DA171213 Om så ikke skjer er kommunen klar til å overta driften av sykehjemmet, bekrefter Kåre Reiten ( H ), leder i kommunalstyret for levekår, overfor RA.
DA171213 I forlengelsen av mandagens bystyre og dagens møte i kommunalstyret for levekår, ble det besluttet å sende et skriftlig varsel til Blidensol-styret om å oppheve det omstridte hijab-forbudet.
DA171206 På tirsdagens møte i kommunalstyret for miljø og utbygging ble styregruppens forslag vedtatt.
SA171205 Slik håper politikerne i kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) at Stavanger Torg skal framstå.
SA171202 Politikerne i kommunalstyret for oppvekst og levekår gikk denne uka enstemmig inn for et forslag om å sette igang et pilotprosjekt får å videreutvikle bruk av sosiale medier på sykehjem.
SA171122 Det går ikke an, sier Leif Arne Moi Nilsen ( Frp ), nestleder i kommunalstyret for miljø og utbygging.
DA171122 Av Kristoffer Sivertsen, leder Stavanger Frp og fraksjonsleder kommunalstyret for oppvekst ( Frp ) ¶
DA171122 Sagen Helgø invitere styreleder og daglig leder ved MUST, de øvrige eierne Rogaland fylkeskommune, kommunalstyret for kultur og idrett ( KKI ) og representanter fra Stavanger kommune.
SA171121 Allerede i august behandlet kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) en sak om strategi for ladestruktur i Sør-Rogaland.
SA171121 Annamaria Gutierrez ( V ), leder av kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger kommune.
SA171121 - Styret opptrer forsvarlig når det ber administrasjonen utrede konsekvenser av en rekke tiltak, sier Annamaria Gutierrez ( V ), leder av kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger kommune.
SA171117 | Ingen redning for Consul Sigval Bergesens vei ¶ Kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) innså torsdag at Consul Sigval Bergesens vei er borte for godt.
SA171117 Consul Sigval Bergesens vei er umulig å gjenåpne, konkluderer kommunalstyret for byutvikling.
AP171116 Også Kåre Reiten, leder av Kommunalstyret for levekår i Stavanger, var med på befaringen.
AP171116 Også Kåre Reiten, leder av Kommunalstyret for levekår i Stavanger, var med på befaringen.
DA171114 Kristoffer Sivertsen er Frps fraksjonsleder i kommunalstyret for oppvekst, samt i kultur og idrett.
DA171114 Av Rune Askeland, nestleder kommunalstyret for oppvekst, og bystyrerepresentant Stavanger Venstre ¶
DA171112 Nå skal saken opp i kommunalstyret for byutvikling.
SA171111 Kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) vedtok tirsdag at en opprusting av Valberget til 10 millioner kroner blir utsatt.
SA171108 Politikerne i kommunalstyret for byutvikling behandler annenhver uke flere store saker.
DN171107 Tirsdag står belysning på sakskartet i kommunalstyret for miljø og utbygging.
DA171107 Tirsdag står belysning på sakskartet i kommunalstyret for miljø og utbygging.
SA171103 oktober sendte Nasjonalforeningen Stavanger demensforening et brev til medlemmene i kommunalstyret hvor de redegjør for sin motstand.
SA171101 Fakta : Kommunalstyret for oppvekst ¶ 11 : I styret sitter 11 politikere : ¶
DA171101 FOTO : STEIN ROGER FOSSMO ¶ Kommunalstyret for miljø og utbygging behandler prioriteringen av utendørs idrettsbaner i møtet 7. november.
DA171101 Byggingen av cricketbane i Stavanger kommer opp som egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging.
DA171101 Egil Olsen ( H ), som er nestleder i kommunalstyret for byutvikling, vil ikke konkludere om Nytorget eller Bekhuskaien er den riktige plasseringen for nytt tinghus før møter politikerne imellom.
DA171101 Det har vært ansett som vanskelig på grunn av arealbehovet, men nå er det behovet nedskalert, sier Kari Raustein ( Frp ), leder i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ).
DA171101 Denne saken har versert i mange år nå, og en avgjørelse må tas, sier Egil Olsen ( H ), nestleder i kommunalstyret for byutvikling, til RA.
DA171101 Kommunalstyret behandler saken i morgen, mens formannskapet tar avgjørelsen torsdag 10. november.
DA171028 Frps fraksjonsleder i Kommunalstyret for byutvikling ( KBU ), Mats Danielsen, mener KBU-leder « nærmest slaktet » byggeplanene til Smedvig-arving før saken ble presentert.
DA171028 Fraksjonsleder i Kommunalstyret for Byutvikling ( KBU ), Mats Danielsen, mener KBU-leder nærmest kveler de eksklusive byggeplanene på Madla - uten å kjenne detaljene i saken.
SA171025 Svaret er vel mellom annet for å sikre seg mot superlettvint argumentasjon som den Frp, FNB og to høyrerepresentanter presterte i siste kommunalstyremøte i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ).
SA171023 Kari Raustein ( H ), leder i kommunalstyret for byutvikling, fikk anledning til å stemme mot Lervig-stasjon, mens mannen hennes, Øyvind Raustein ( H ), stemte med resten av H-gruppen.
DA171023 Kari Raustein ( H ), leder av kommunalstyret for bymiljø og utbygging ( KBU ) var den første som fikk ordet i saken under mandagens bystyremøtet.
DA171022 Han ser fram til å fortsette det politiske arbeidet, både i Kommunalstyret for miljø og utbygging, som leder eller nestleder i det nye, kommunale boligselskapet og som styreleder i Stavanger byggdrift.
DA171021 Status på prosjektet skal opp som en orienteringssak i kommunalstyret for kultur og idrett ( KKI ) onsdag neste uke.
SA171020 Juryleder Kari Raustein ( H ) mener utdelingen av byggeskikkprisen er noe av det kjekkeste hun gjør som leder av kommunalstyret for byutvikling.
SA171020 | Strid om tre etasjer på Madla ¶ Kommunalstyret for byutvikling vedtok torsdag å legge ut det omstridte planforslaget i Snorres gate til offentlig ettersyn.
SA171019 Kommunalstyret for oppvekst skal ta stilling til forslaget fra rådmannen 1. november.
DA171019 | Lavere luksusbygg på Madla skal vurderes ¶ Kommunalstyret for byutvikling går inn for bygging av luksusleiligheter i Snorres gate 30.
DA171019 Det ble vedtatt i kommunalstyret for byutvikling på torsdag.
SA171018 Han er på dette tidspunktet leder av Høyres gruppe i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ), og han har nylig rykket opp til fungerende leder av KBU.
SA171018 Kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) vedtok tirsdag at en opprusting av Valberget til 10 millioner kroner blir utsatt.
DA171016 Av Line Møller Christiansen, Venstre i kommunalstyret for Levekår, Hege Eriksson Nordbø, Venstre i Våland og Eiganes Bydelsutvalg og Anette Frøyland, Venstre i kommunalstyret for Lønn- og Administrasjon ¶
DA171016 Av Line Møller Christiansen, Venstre i kommunalstyret for Levekår, Hege Eriksson Nordbø, Venstre i Våland og Eiganes Bydelsutvalg og Anette Frøyland, Venstre i kommunalstyret for Lønn- og Administrasjon ¶
DA171013 På gatefesten markerer nestlederen i kommunalstyret for miljø og utbygging, Leif Arne Moi Nilsen, gjenåpningen av gaten.
DA171013 Det er 14 år siden Riksrevisjonen fastslo at Arkeologisk museum i Stavanger ( AmS ) måtte få nytt magasin for å oppbevare gjenstander forsvarlig, og det er 11 år siden kommunalstyret for byutvikling ga klarsignal til riving av nabohus og museumsutbygging på Våland.
DA170928 Torsdag kveld var sentrumsplanen på sakskartet i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ).
DA170925 Kari Raustein ( H ), leder i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ), mener det skal gode grunner til for at KBU skal godkjenne eiendomsselskapet TPGs eksklusive leilighetsprosjekt i Snorres gate på Madla.
DA170907 Politikerne i kommunalstyret for byutvikling skal ta stilling til omfattende omlegginger av trafikken mellom Gabbroveien og Chr.
SA170901 I kommunalstyret for byutvikling har det vært flertall for å snu bommen på Bybrua, men vedtaket ble omgjort i formannskapet siden enkelte var redd det ville sette hele bypakken i spill.
DA170830 I Randaberg er det Kommuneplanutvalet som behandlar planen, i Stavanger er det Kommunalstyret for byutvikling.
DA170829 Kommunedirektør Leidulf Skjørestad la fram forslag til endring av romprogrammet for folkebad i Jåttåvågen for ordfører Christine Sagen Helgø og de øvrige politikerne i kommunalstyret i går.
DA170826 Lederen i kommunalstyret for levekår, Kåre Reiten ( H ) på Høyres stand.
DA170825 Rådmannen i Stavanger ber kommunalstyret for kultur og idrett ( KKI ) om å bevilge 570.000 kroner til å planlegge konseptvalgutredningen av nytt teaterhus.
DA170820 Av : Annamaria Gutierrez, leder av kommunalstyret for kultur og idrett ( V ) ¶
DA170727 I siste møte i kommunalstyret for byutvikling i juni ble det heldigvis enstemmig vedtatt at kutting i kulverten ikke er greit.
DA170710 Kari Raustein er leder i kommunalstyret for byutvikling.
DA170710 Av : Rune Askeland, Nestleder kommunalstyret for oppvekst, Bystyrerepresentant Stavanger ( V ) ¶
SA170630 Som medlem av kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) har jeg naturligvis vært inhabil i å behandle denne saken.
SA170623 I spørsmål til kommunalstyret for miljø og utbygging fra undertegnede 8. mai 2017, fikk jeg til svar at dette har også Leif Arne Moi Nilsen ( Frp ) tatt opp og henviste til samme svar som ble gitt han : Fordi både Hillevågsveien og Consul Sigval Bergesens vei er fylkesveier, ble spørsmålet videresendt til Statens vegvesen so
SA170615 Vegvesenets plan om å korte ned kulverten på nye E39 ved Tasta skole fikk hard medfart i kommunalstyret for byutvikling torsdag.
SA170615 Et knappest mulig flertall i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) i Stavanger vedtok torsdag nok en gang å sende saken om ny brannstasjon tilbake til administrasjonen.
DA170615 Leder Kari Raustein ( H ) i kommunalstyret for byutvikling stemte mot sin nye partigruppe og sikret flertall for å sende saken tilbake til administrasjonen for mer utredning.
DA170615 Flertallet i kommunalstyret for byutvikling sa nei til ny brannstasjon i Lervig, men vedtaket ble anket.
DB170613 Venstres Annamaria Gutierrez, leder for kommunalstyret for kultur og idrett, har tidligere sagt at hun er forbannet på den nye øl-regelen.
AA170613 Venstres Annamaria Gutierrez, leder for kommunalstyret for kultur og idrett, har tidligere sagt at hun er forbannet på den nye øl-regelen.
DA170608 Saken behandles i kommunalstyret for oppvekst førstkommende onsdag.
DA170608 SV mener partiene i kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) har ansvaret for at Tastaveden skole nå foreslås nedlagt.
SA170603 Et flertall i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) har besluttet at Smedvigs prosjekt på Lagårdsveien legges ut til offentlig ettersyn.
DA170603 De gode grunnene for å bygge museer er aldri vanskelige å finne, men når budsjettet plutselig flommer over med 60 prosent fra de opprinnelige 40 millionene, må politikerne i kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) forte seg til stoppkranen.
DA170603 De gode grunnene for å bygge museer er aldri vanskelige å finne, men når budsjettet plutselig flommer over med 60 prosent fra de opprinnelige 40 millionene, må politikerne i kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) forte seg til stoppkranen.
DA170602 Steinbakk er i dag fraksjonsleder i kommunalstyret for miljø og utbygging.
DA170602 Jone Laursen blir ny fraksjonsleder for kommunalstyret for miljø og utbygging, mens Øyvind Jacobsen erstatter Dag Mossige som fraksjonsleder i kommunalstyret for finans.
DA170602 Jone Laursen blir ny fraksjonsleder for kommunalstyret for miljø og utbygging, mens Øyvind Jacobsen erstatter Dag Mossige som fraksjonsleder i kommunalstyret for finans.
DA170602 Arnt-Heikki Steinbakk ( 59 ) tar over for Ali og blir Arbeiderpartiets nye fraksjonsleder i kommunalstyret for levekår i Stavanger.
DA170601 Flertallet i kommunalstyret for byutvikling gikk i ettermiddag inn for å gi Biltema dispensasjon til å etablere seg på Forus.
DA170601 Et flertall i kommunalstyret for byutvikling ga i ettermiddag tommel opp for Biltemas etablering i den gamle Heliporten i Maskinveien 1 på Forus.
DA170529 Venstre kjemper varslernes sak og løftet saken om forholdene ved bofellesskapet opp både i kommunalstyret for levekår og i lønn- og administrasjon høsten 2016.
DA170529 Av : Annette Frøyland, medlem av lønns- og administrasjonsutvalget, Line Cecilie Møller Christensen, medlem av kommunalstyret for levekår, Kristina Iden, varamedlem av kommunalstyret for levekår, Hege Eriksen Nordbøe, varamedlem av Stavanger bystyre, Per A.
DA170529 Av : Annette Frøyland, medlem av lønns- og administrasjonsutvalget, Line Cecilie Møller Christensen, medlem av kommunalstyret for levekår, Kristina Iden, varamedlem av kommunalstyret for levekår, Hege Eriksen Nordbøe, varamedlem av Stavanger bystyre, Per A.
DA170529 Thorbjørnsen, leder av kommunalstyret for miljø og utbygging ( V ) ¶
DA170523 Kommunalstyret for miljø og utbygging avgjorde i vår at all rottebekjempelse i kommunens regi skal skje uten bruk av rottegift.
DA170522 Av : Frede Cappelen, kommunalstyret for byutvikling, Ap ¶
DA170508 Stenging av Jåttåveien skal opp til behandling i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) 11. mai, før den går til behandling i bystyret 22. mai.
DA170508 På bakgrunn av tidligere vedtak i kommunalstyret for byutvikling er det gjort en nærmere vurdering av konsekvensene av å stenge Jåttåveien ved Bryne og Stavanger planteskole ( Jåttåveien 92 ).
DA170508 Ali, fraksjonsleder i Stavanger Ap, kommunalstyret for levekår ¶
DA170508 Forslaget ble sendt på høring av kommunalstyret for byutvikling 30. mars.
SA170426 Kristoffer Sivertsen ( Frp ) møtte stor uenighet for sitt forslag på dagens møte i Kommunalstyret for kultur og idrett.
DA170425 Tirsdag avgjorde kommunalstyret for administrasjon hvordan Stavanger kommune skal omorganiseres.
DA170425 Kommunalstyret for administrasjon, her ved Odd Jo Forsell, støtter endringer i organiseringen av Stavanger kommune.
DA170424 Linda Krüger, som også sitter i kommunalstyret for levekår, men som i denne saken opptrer som sykepleier, er forundret over at hun ikke er spurt eller har mottatt e-post om at saken er sendt til arbeidsutvalget.
DA170424 Direktør for levekår i Stavanger kommune sendte før påske en e-post til politikerne i arbeidsutvalget for kommunalstyret for levekår.
DA170420 Annamaria Gutierrez, leder av kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger ( V ), fikk æren av å legge ned grunnsteinen.
DA170419 Thorbjørnsen ( V ), som også leder kommunalstyret for miljø og utbygging, peker på at trehusene er regulert til riving.
DA170419 Det synes jeg er et veldig bra forslag, sier Venstres mann i kommunalstyret for byutvikling, Kjartan Alexander Lunde.
DA170410 Han vil ta Storhaug-parkeringen opp i neste møte i kommunalstyret for miljø og utbygging.
DA170410 - I Sandnes er det parkeringsmuligheter ved friområder, og ved Preikestolen fjellstue er det stor parkeringsplass, sier politikeren, som er nestleder i kommunalstyret for miljø og utbygging og en av Stavanger Frps mest sentrale politikere.
DA170408 I et helseperspektiv er svømming noe av det beste vi kan tilby, og jeg kommer framover til å kjempe for mer tid for publikum, sier Bjarne Kvadsheim ( Sp ), som også er nestleder i kommunalstyret for kultur og idrett ( KKI ).
DA170408 Dette ble vedtatt av kommunalstyret for kultur og idrett i november.
DA170404 Den nye butikken på Tasta Senter blir på 1122 kvadratmeter, og leder av kommunalstyret for finans, Christian Wedler ( Frp ), står for den offisielle åpningen og snorklippingen på torsdag. | - Bruk skattepengene med fornuft ¶
DA170403 Av Annamaria Gutierrez, Venstre, leder av kommunalstyret for kultur og idrett ¶
SA170401 Når Frode Myrhol, gruppeleder for Folkeaksjonen nei til mer bompenger, og medlem i kommunalstyret for byutvikling « snakker » til oss i Aftenbladet 28. mars, er det grunn til å glede seg !
SA170401 I Stavanger har kommunalstyret for oppvekst fremmet forslag om at minst 20 prosent av de ansatte i barnehager skal være menn.
SA170330 Egil Olsen ( H ) er klar på at Kari Raustein bør fortsette i som leder i kommunalstyret .
SA170330 Saken om den idylliske og omstridte strandeiendommen ved Hafrsfjord ble behandlet nær sagt uten debatt i kommunalstyret for byutvikling ( Kbu ) torsdag ettermiddag.
SA170330 Jeg kommer derfor til å invitere kommuneadvokaten hilt til kommunalstyret slik at hun kan orientere om habilitet og om de gråsoner som finnes, sa Raustein før hun fratrådte.
DA170328 Av : Morten Landråk Asbjørnsen, medlem av kommunalstyret for kultur og idrett, og bystyrerepresentant ( H ) ¶
DA170328 Kommunalstyret for byutvikling støttet utbyggernes siste forslag.
DA170327 Jeg har fått god kunnskap om prosjektene gjennom mitt arbeid i kommunalstyret for byutvikling og jo mer vi jobber med bussveien, jo mer skeptisk blir jeg til hele prosjektet.
SA170325 Jeg har fått god kunnskap om prosjektene gjennom mitt arbeid i kommunalstyret for byutvikling, og jo mer vi jobber med bussveien, jo mer skeptisk blir jeg til hele prosjektet.
DA170322 Av Kjartan Alexander Lunde ( V ), kommunalstyret for byutvikling ¶
SA170321 Saken behandles i kommunalstyret for byutvikling ( Kbu ) torsdag i neste uke.
SA170318 Brygga på 220 kvadratmeter får stå, mens lysthuset og boden må vekk, iføge kommunalstyret for byutvikling.
SA170318 Et flertall i Kommunalstyret for byutvikling ( Kbu ) ville heller ikke den gang gi nybygget til Industri Energi i Kongsgata sitt godkjent-stempel.
DA170314 Rådmannen ber kommunalstyret for kultur og idrett og formannskapet bevilge 400.000 kroner av « smartby»-potten.
DA170314 Kommunalstyret for oppvekst har vedtatt en offensiv IKT-strategi for Stavanger, mener leder i kommunalstyret , Sissel Knutsen Hegdal ( H ).
DA170314 IKT-strategien som kommunalstyret for oppvekst vedtok i desember 2016 har tre hovedprinsipper : ¶
DA170314 Digitale verktøy og undervisningsteknologi blir viktig i Stavangers smartbysatsing, mener leder av kommunalstyret for oppvekts, Sissel Knutsen Hegdal ( H ).
DA170314 Av Sissel Knutsen Hegdal, leder av kommunalstyret for oppvekst ( H ) ¶ Kommunalstyret for oppvekst har det siste året jobbet aktivt for å intensivere IKT-satsingen i Stavangerskolen.
DA170314 Av Sissel Knutsen Hegdal, leder av kommunalstyret for oppvekst ( H ) ¶
DA170314 Kommunalstyret for oppvekst har vedtatt en offensiv IKT-strategi for Stavanger, mener leder i kommunalstyret, Sissel Knutsen Hegdal ( H ).
DA170314 Rune Askeland ( V ), nestleder i kommunalstyret for oppvekst, synes det er flott at barnehagen på Tasta stiller mannsterke, men mener vi må se på det store bildet.
DA170314 Kåre Reiten ( H ), leder for kommunalstyret for levekår er bekymret for ansatte og pasienter på Blidensol.
DA170314 Av Kristoffer Sivertsen, leder Stavanger Frp, og Leif Arne Moi Nilsen, nestleder i kommunalstyret for miljø og utbygging ( Frp ) ¶
DA170312 Kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) behandler saken torsdag.
DA170309 Tirsdag vedtok kommunalstyret for miljø- og utbygging ( KMU ) finansieringsplanen for andre trinn i utbyggingen av Tasta skatepark.
DA170307 I saksdokumentene til kommunalstyret for miljø og utbygging vises det krystallklart hvorfor datokjøring ikke vil ha noen innvirkning på luftkvalitetsutfordringen.
DA170307 Av : Kristoffer Sivertsen, Leder Stavanger Frp og Leif Arne Moi Nilsen, Nestleder Kommunalstyret for Miljø og Utbygging ( Frp ) ¶
DA170307 Sissel Knutsen Hegdal, leder for kommunalstyret for oppvekst ( H ) og advokat ¶
SA170302 Når ikke de kommuneansatte i Stavanger får røyke i arbeidstiden, bør ikke politikerne heller få lov, mener kommunalstyret for administrasjon og lønn.
SA170302 Det mener kommunalstyret for administrasjon og lønn.
DA170302 februar var det møte i kommunalstyret for levekår, og der ble blant annet følgende spørsmål stilt fra Arbeiderpartiet : ¶
SA170228 Leder av kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger Annamaria Gutierrez ( V ) og medlem i kommunalstyret Eli N.
SA170228 Leder av kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger Annamaria Gutierrez ( V ) og medlem i kommunalstyret Eli N.
DA170228 Kommunalstyret for miljø og utbygging får detaljene på bordet kommende tirsdag.
DA170227 Rådmannen råder kommunalstyret for miljø og utbygging at torgboden som nå er designet blir videreutviklet for produksjon, men ikke uten skepsis.
DA170227 Kommunedirektør Leidulf Skjørestad råder til nok ett forsøk i metall, alternativet er at kommunalstyret stanser prosjektet nå, og ber administrasjonen finne fram til enkle, standardiserte teltløsninger.
DA170227 Rådmannen råder kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) om ikke å legge til rette for datokjøring eller annen begrensning av trafikken på dager med dårlig luftkvalitet.
DA170227 - Jeg er enig med Rådmannen om at vi bør vente med å utrede datokjøring og andre tiltak nå, sier Arnt-Heikki Steinbakk, som representerer Ap i kommunalstyret for miljø og utbygging.
SA170224 Plassere Stavanger i forkant ¶ Kommunalstyret for kultur og idrett vedtok den 1. februar to spenstige forslag som kan plassere Stavanger i forkant av denne utviklingen.
SA170224 Det andre forslaget lyder slik : Kommunalstyret for kultur og idrett ber administrasjonen om å opprette en arbeidsgruppe som har i oppdrag å bidra til utviklingen av det tverrfaglige potensialet mellom kunst og arkitektur, uterom og byutvikling.
SA170220 ), her sammen med Kåre Reiten ( H ) og Sahfana Mubarak Ali ( Ap ), som alle sitter i kommunalstyret for levekår.
DA170220 Av Rune Askeland ( V ), nestleder i kommunalstyret for oppvekst ¶
DA170220 Neste møte i kommunalstyret for idrett og kultur er 15. mars.
DA170220 - Jeg vil ikke si noe om Vikinghallens søknad nå mens saken er hos kommunens jurister og under forhandlinger, sier leder Annamaria Gutierrez ( V ) i kommunalstyret for idrett og kultur ( KKI ).
SA170217 | Ingen biler på brua til Jåttåvågen ¶ Kommunalstyret for byutvikling vedtok torsdag at det skal bygges bru over jernbanen fra Hinna til Jåttåvågen.
SA170216 Torsdag var kommunalstyret for byutvikling på befaring på Gausel, for å se på inngrepene som blir gjort i forbindelse med bussvei.
DA170215 - Denne prosessen har vært elendig, mener Annamaria Gutierrez ( V ), leder for kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger.
DA170214 Av : Grethe Eriksen, Medlem av kommunalstyret for byutvikling og Hinna bydelsutvalg ( H ) ¶
DA170214 Ganske så enig er Rune Askeland ( V ), nestleder i kommunalstyret for oppvekst.
DA170214 Det skal det imidlertid ikke være grunn til Mossiges bekymring, ifølge Aleksander Stokkebø, Høyre-mann i kommunalstyret for oppvekst.
DA170214 Akkurat som i fjor må Venstre og KrF redde et statsbudsjett som er elendig i utgangspunktet, og dette skjer mot Høyre og Frp sin vilje, sier Mossige, som sitter i kommunalstyret for oppvekst, til RA.
DA170213 Av : Kristoffer Sivertsen, Leder Stavanger Frp og Leif Arne Moi Nilsen, Nestleder kommunalstyret for miljø og utbygging ( Frp ) ¶
SA170212 Det vi derimot kommer til å forslå, som vi gjorde i kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ), er at vi setter i verk tiltak som faktisk virker.
SA170205 I forslaget til områdereguleringen for Ullandhaug, som ble behandlet i kommunalstyret for byutvikling i desember, legges det opp til en bilandel på ca. 40 prosent, mens kollektivandelen skal være minimum 17 prosent, sykkel 20 prosent og gående 15 prosent.
SA170131 Thorbjørnsen, leder av kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ).
SA170131 Flertallet av politikerne i kommunalstyret for miljø og utbygging vil ikke ha piggdekkavgift i Stavanger.
SA170131 - Denne saken skal til behandling i bystyret som har en annen politisk sammensetning enn kommunalstyret .
SA170131 Samtlige partier i kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) reagerer sterkt på Postens planer om samlestativer for post.
SA170131 I tirsdagskveldens møte i kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) vedtok politikerne enstemmig : ¶
DA170130 Uteområdene i Stavanger-barnehagene : ¶ * Kommunalstyret for miljø og utbygging behandler i dag etterslepet i vedlikehold ved kommunale barnehager og sykehjem.
DA170130 * Rådmannen ber kommunalstyret for miljø og utbygging nå ta saken til orientering, slå fast at en langsiktig målsetting er at uteområdene skal ha en god teknisk tilstand og at gjennomføring og finansiering av dette må vurderes i kommende handlings- og økonomiplaner, altså i de årlige budsjettrundene.
SA170123 Det er i forbindelse med områdereguleringen for Ullandhaug at kommunalstyret for byutvikling ( Kbu ) i Stavanger har lagt inn flere nye, konkrete miljøkrav.
SA170120 Vi er meget glade for at et flertall bestående av Ap, V, SV, Sp, MDG, og FNB før jul anket Utdanningsdirektoratets vedtak om å godkjenne oppstart av den private ungdomsskolen Wang, til tross for et klart nei både i formannskapet og kommunalstyret for oppvekst.
SA170120 FOTO : Fredrik Refvem ¶ Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok før jul å avvente endringer i skolestrukturen til ny skolebruksplan fremlegges i år.
SA170119 Flertallet i kommunalstyret for byutvikling går inn for å beholde gratisparkeringen for elbiler på kommunale plasser i Stavanger sentrum.
SA170119 Det samme gjør flertallet i kommunalstyret for byutvikling ( Kbu ).
SA170118 Han er leder i Stavanger Fremskrittsparti, og sitter også i kommunalstyret for kultur og idrett.
SA170115 Thorbjørnsen, leder av kommunalstyret miljø- og utbygging, Kjartan Alexander Lunde, medlem kommunalstyret for byutvikling Stavanger Venstres bystyregruppe ¶
SA170115 Thorbjørnsen, leder av kommunalstyret miljø- og utbygging, Kjartan Alexander Lunde, medlem kommunalstyret for byutvikling Stavanger Venstres bystyregruppe ¶
SA170115 Jan Erik Søndeland, medlem av kommunalstyret for finans, Per A.
SA170111 I møtet for kommunalstyret for oppvekst ble det bedt om å se på ni nye barnehager.
SA170111 I møtet for kommunalstyret for oppvekst ble det bedt om å se på ni nye barnehager.
SA170109 Sammen med mine kolleger i kommunalstyret for kultur og idrett vil jeg derfor ta initiativ til en debatt om gatekunst i Stavanger.
SA161203 I saksfremlegget av Oppvekst og levekårsdirektør Per Haarr og barnehagesjef Monica Buvig Stenseth til kommunalstyret for oppvekst kommer det fram at 50 årsverk blir avviklet.
SA161203 desember skal kommunalstyret for oppvekst stemme over rådmannens forslag til neddimensjonering/avvikling av barnehageplasser.
DA161003 Torsdag forrige uke behandlet kommunalstyret for finans en sak om neste års kommunebudsjett.
SA160904 Arealene angår flere enn en håndfull mektige utbyggere, og det politiske flertallet i kommunalstyret for byutvikling.
DA160719 Tekst : Jarl Endre Egeland, Medlem av Stavanger bystyre ( H ), Varamedlem kommunalstyret for byutvikling ¶
DA160719 Oppfordringen til å følge opp disse forpliktelsene på en konsekvent måte går først og fremst til medlemmene i kommunalstyret for byutvikling og Rådmannen.
SA160715 Kjartan Alexander Lunde er medlem av kommunalstyret for byutvikling i Stavanger for Venstre.
SA160715 Greta Bryne ( Ap ), leder for kommunalstyret for bytutvikling i Stavanger, fotografert ved Urban Sjøfront på Storhaug i mars 2007, der hun selv hadde flyttet inn.
SA160715 De var i posisjon, og Greta Bryne ( Ap ) var leder for kommunalstyret for byutvikling i en årrekke.
DA160512 Slik ble det ikke da politikerne i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) hadde møte i går.
DA160506 Torsdag møtes kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) for å avgjøre hva som skal skje med området innerst i Lervigsbukta.
DA160414 Foto : Roy Storvik Kari Raustein ( Frp ), leder i kommunalstyret for byutvikling, mener togstopp på Forus er viktig.
DA160414 Den gamle Forus-stasjonen er kjempeviktig, sier Kari Raustein ( Frp ), leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger.
DA160414 Kommunalstyret for byutvikling i Stavanger er også for gjenåpning av togstasjonen på Forus.
DA160405 Tirsdag kveld, i kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ), dannet partiene flertall for at ni baner skal rehabiliteres og realiseres i løpet av året og senest tidlig 2017.
DA160314 Han vil ta saken opp i Hs gruppe i kommunalstyret for oppvekst.
DA160314 Dag Mossige og Antonia Kvalsvik i Aps gruppe i kommunalstyret for oppvekst legger fram tall som viser 57,8 færre årsverk for undervisningspersonale i grunnskolen i Stavanger i år enn i fjor.
DA160301 juli ¶ Kommunalstyret for miljø og utbygging legger press på administrasjonen.
DA160229 Saksbehandler Frode Solheim viser til at byplankontoret nå arbeider med saken fram til første gangs behandling i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ), og vil overfor RA ikke gå i detalj om hvor de alternative parkarealene i dette området eventuelt kan komme, før saken legges fram for politikerne.
DA160229 Det er bygd svært tett her i Lervig, og de planlagte grøntarealene er viktige for bomiljø, folkehelse og livskvalitet, sier Kari Nessa Nordtun, Aps fraksjonsleder i kommunalstyret for byutvikling.
DA160229 Anders Fjelland Bentsen, også Ap-representant i bydelsutvalget og vararepresentant til kommunalstyret for byutvikling.
DA160228 Det vekket oppsikt da flertallet i kommunalstyret for finans ( H, KrF, V og Frp ) tidligere i høst åpnet for å la private aktører overta eldre kommunale barnehager, mot at private overtar rehabiliteringsansvaret.
DA160228 Det vekket oppsikt da flertallet i kommunalstyret for finans ( H, KrF, V og Frp ) tidligere i høst åpnet for å la private aktører overta eldre kommunale barnehager, mot at private overtar rehabiliteringsansvaret.
DA160226 Høyre-politikeren er leder av kommunalstyret for levekår som nylig bestilte en utredning av piggdekkavgiften.
DA160226 Høyre-politikeren er leder av kommunalstyret for levekår som nylig bestilte en utredning av piggdekkavgiften.
DA160223 Tekst : Frede Cappelen, medlem av kommunalstyret for byutvikling i Stavanger ( Ap ) ¶
DA160218 Nestleder i Kommunalstyret for Miljø og utbygging fra Frp foreslår i et leserinnlegg i Rogalands Avis ( 8.1.16 ) i stedet å plassere en målestasjon på Arneageren.
DA160218 Imidlertid vil det allerede denne uken komme opp en sak i Kommunalstyret for miljø og utbygging om luftkvalitet hvor Arbeiderpartiet, på vegne av flere partier, på nytt vil fremme en sak om innføring av piggdekkavgift.
DA160218 Dette vil vi også ta opp som et tilleggsforslag i kommende møte i Kommunalstyret for Miljø og utbygging denne uken.
DA160218 Nestleder i Kommunalstyret for Miljø og utbygging fra Frp foreslår i et leserinnlegg i Rogalands Avis ( 8.1.16 ) i stedet å plassere en målestasjon på Arneageren.
DA160218 Imidlertid vil det allerede denne uken komme opp en sak i Kommunalstyret for miljø og utbygging om luftkvalitet hvor Arbeiderpartiet, på vegne av flere partier, på nytt vil fremme en sak om innføring av piggdekkavgift.
DA160218 Dette vil vi også ta opp som et tilleggsforslag i kommende møte i Kommunalstyret for Miljø og utbygging denne uken.
DA160216 Hun var på vei til rådhuset for å høre mer om vedtaket som ble gjort i kommunalstyret for oppvekst, mens feiringen fortsatte med nissefest i barnehagen.
DA160216 januar er neste møte i kommunalstyret .
DA160216 Hun var på vei til rådhuset for å høre mer om vedtaket som ble gjort i kommunalstyret for oppvekst, mens feiringen fortsatte med nissefest i barnehagen.
DA160216 januar er neste møte i kommunalstyret .
DA160213 Thorbjørnsen ( V ), leder i kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ), til RA.
DA160213 FOTO : Stein Roger Fossmo Arnt-Heikki Steinbakk, Aps fraksjonsleder i kommunalstyret for miljø og utbygging.
DA160213 Thorbjørnsen ( V ), leder i kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ), til RA.
DA160213 FOTO : Stein Roger Fossmo Arnt-Heikki Steinbakk, Aps fraksjonsleder i kommunalstyret for miljø og utbygging.
DA160212 Thorbjørnsen, leder av kommunalstyret for miljø og utbygging ( V ) ¶
DA160212 Tekst : Kjartan Alexander Lunde, medlem av kommunalstyret for byutvikling ( V ) og Per A.
DA160212 Thorbjørnsen, leder av kommunalstyret for miljø og utbygging ( V ) ¶
DA160212 Tekst : Kjartan Alexander Lunde, medlem av kommunalstyret for byutvikling ( V ) og Per A.
DA160211 Det blir mindre tid til hver enkelt av våre barn, sier Dag Mossige, Aps fraksjonsleder i kommunalstyret for oppvekst, til RA.
DA160210 Prosentandelen ble presentert for kommunalstyret for miljø og utbygging i møtet 5. april.
DA160210 Prosentandelen ble presentert for kommunalstyret for miljø og utbygging i møtet 5. april.
DA160209 250 færre barnehageplasser, eller 18 - 19 avdelinger, vil utgjøre rundt 50 årsverk, viser tall administrasjonen legger på bordet for politikerne i kommunalstyret for oppvekst nå onsdag.
DA160209 250 færre barnehageplasser, eller 18 - 19 avdelinger, vil utgjøre rundt 50 årsverk, viser tall administrasjonen legger på bordet for politikerne i kommunalstyret for oppvekst nå onsdag.
DA160208 Samtidig må tilbudet tilpasses driftsbudsjettet, melder idrettssjef Arne Tennfjord i forkant av morgendagens møte i kommunalstyret for kultur og idrett.
DA160207 Nestleder i kommunalstyret , Rune Askeland ( V ), er sparsom med å si for mye om saken.
DA160207 Kan avgjøres i neste uke ¶ Kommunalstyret for oppvekst har diskutert saken om barnehager i flere etapper.
DA160207 - Jobber med sakene ¶ Kommunalstyret for oppvekst behandler saken om blant annet Austre Åmøy i sitt møte førstkommende onsdag.
DA160207 Nestleder i kommunalstyret , Rune Askeland ( V ), er sparsom med å si for mye om saken.
DA160207 Kan avgjøres i neste uke ¶ Kommunalstyret for oppvekst har diskutert saken om barnehager i flere etapper.
DA160207 - Jobber med sakene ¶ Kommunalstyret for oppvekst behandler saken om blant annet Austre Åmøy i sitt møte førstkommende onsdag.
DA160206 Kåre Reiten ( H ), som leder kommunalstyret for levekår, vil ha pant på gamle vedovner.
DA160206 Jeg regner med at det er flertall for dette, sier leder i kommunalstyret for levekår, Kåre Reiten ( H ), til RA.
DA160206 Forslaget om panteordning har tidligere fått tilslutning fra det andre relevante fagstyret, kommunalstyret for miljø og utbygging.
DA160206 Kåre Reiten ( H ), som leder kommunalstyret for levekår, vil ha pant på gamle vedovner.
DA160206 Jeg regner med at det er flertall for dette, sier leder i kommunalstyret for levekår, Kåre Reiten ( H ), til RA.
DA160206 Forslaget om panteordning har tidligere fått tilslutning fra det andre relevante fagstyret, kommunalstyret for miljø og utbygging.
DA160202 Saken ble behandlet kommunalstyret for oppvekst i juni.
DA160202 Saken ble behandlet kommunalstyret for oppvekst i juni.
DA160201 Lederen i kommunalstyret for byutvikling, Kari Raustein ( Frp ), følger Ap langt på vei.
DA160129 - Sist gang konsekvensene ble vurdert, var det kun ja-siden som ble konsultert, sier Leif Arne Moi Nilsen ( Frp ), nestleder i kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ).
DA160120 Nå skal en ressursgruppe vurdere følgene av sommerstengingen, før kommunalstyret for miljø og utbygging bestemmer om Vågen skal stenges også denne sommeren.
DA160120 Foto : Roy Storvik ¶ Kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) behandlet saken tirsdag kveld.
DA160115 Ny sammensetning av politikere i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) tenner håpet for ekteparet Idsal og naboen Hogne Watne Helgesen, etter at beboerne har sendt inn klage.
DA160115 - Jeg opplevde dette som noe helt annet enn det forrige kommunalstyret , som jeg synes var arrogant og avvisende, sier Tom Kåre Idsal.