AP171208 De rike og ressurssterke menneskene har imidlertid forlatt planeten for alltid, til utenomjordiske kolonier .
AP171208 De rike og ressurssterke menneskene har imidlertid forlatt planeten for alltid, til utenomjordiske kolonier .
NL171201 Passasjerene fordrev tiden med samtaler om vitenskapens fremskritt, om nødvendigheten av å ha gode kolonier , om verdens lyse fremtid under den vestlige sivilisasjonens ledelse.
VG171123 Danmark-Norge hadde kolonier i både India, Afrika og Karibia, og nordmenn tok aktiv del i Kongerikets slavehandel.
AP171105 Artikkelforfatteren foreslår videre å gjenopplive det opprinnelige kolonistyret, rekolonisere enkelte områder eller aller helst bygge opp vestlige kolonier på nytt.
AP171011 Ingen ønsker at landet deres skal vært styrt av USA eller EU, og aller minst de landene som har fortid som kolonier .
NL171002 Det er en velsignelse av vi har kolonier av innflyttere !
DA170928 Vi kan høre lydene fra det rike fuglelivet litt lenger ute, der store kolonier av skarv har tilhold.
VG170907 Verden har rettet øynene mot Haiti, og folk fra kolonier med haitiere i andre land som Belgia, Canada, USA og Storbritannia vil trolig bidra i hjelpearbeidet etter orkanen.
AA170820 Den ferske nasjonen Indonesia, nylig uavhengig etter nederlandsk kolonistyre og japansk okkupasjon, var svært negative til opprettelsen av Malaysia da britene ga opp sine asiatiske kolonier . ( ©NTB ) ¶
AA170812 Det er snakk om 15 - 17 ulike kolonier med et snitt på fire dyr per koloni, uttalte naturforvalter i Trondheim kommune Morten Haugen til Adresseavisen i november.
AP170703 I dag feirer amerikanerne at 241 år er gått siden en gruppe opprørere fra 13 kolonier signerte dokumentet der de erklærte sin uavhengighet fra britene.
AP170703 I dag feirer amerikanerne at 241 år er gått siden en gruppe opprørere fra 13 kolonier signerte dokumentet der de erklærte sin uavhengighet fra britene.
VG170617 Bortkomne katter som ingen tar hånd om formerer seg, og vi får kolonier av hjemløse katter.
AP170612 De lever i kolonier , og organiserer familielivet som maur og bier. Én dronning får alle barna med noen få utvalgte hannrotter, mens resten av rottene finner mat og jobber med tuen.
AP170612 De lever i kolonier , og organiserer familielivet som maur og bier. Én dronning får alle barna med noen få utvalgte hannrotter, mens resten av rottene finner mat og jobber med tuen.
DA170509 Det slo meg at jeg ikke visste noe om den tyske siden og ville finne ut hva Versailles-traktaten gjorde med den tyske nasjonalfølelsen etter at landet ble tvunget til å avgi store landområder og kolonier .
DA170508 På grunn av plassmangel ble det opprettet to pleiestuer - eller kolonier - i Lier og Frogner i Sørum.
DB170505 Mugg danner synlige kolonier .
AA170502 Det er snakk om 15-17 ulike kolonier med et snitt på fire dyr per koloni, uttalte naturforvalter i Trondheim kommune Morten Haugen til Adressa.no i november.
VG170426 Han tok senest i år til orde for å melde franske kolonier inn i ALBA, bedre kjent som Den bolivariske allianse, en revolusjonær bevegelse stiftet av forbildene Fidel Castro og Hugo Chávez i 2004.
AA170413 Du ser den hekkende spredt og i kolonier .
SA170327 Fugl : Områdene har også viktige kolonier av sjøfugl som lunde, krykkje, toppskarv og ærfugl.
AP170327 Fugl : Områdene har også viktige kolonier av sjøfugl som lunde, krykkje, toppskarv og ærfugl.
AA170309 Et komplett regnskap er umulig å gjøre opp, men til sammen satte flere titalls millioner afrikanere livet til i Europas kolonier .
SA170308 Et komplett regnskap er umulig å gjøre opp, men til sammen satte flere titalls millioner afrikanere livet til i Europas kolonier .
AP170301 Tidligere har det blitt foreslått at kaffedyrkere derfor burde ha kolonier av slike bier nær kaffefeltene.
AP160218 Den franske satsingen åpner ifølfe Ramdahl også for en helt ny markedsmulighet, passasjertrafikken fra Frankrike og til landets tidligere kolonier i Afrika.
AP160112 Hvis man eksempelvis reiser i Afrika, er det smart å vite hvilke land de var kolonier for før, som Frankrike og Portugal.
AA160112 Hvis man eksempelvis reiser i Afrika, er det smart å vite hvilke land de var kolonier for før, som Frankrike og Portugal.
AP160103 Rattet i bilen var på høyre side, slik det som regel er i biler i tidligere britiske kolonier .