VG171201 * Økning i kapasiteten på kollektivtransporten på dager med restriktive tiltak.
BT171129 Sykkel-VM ble en ukelang folkefest, men også en utfordring for kollektivtransporten .
DA171127 - Vi har som mål at kollektivtransporten i Oslo skal være fossilfri innen 2020.
BT171127 GRATIS : Dersom bompengetakstene blir forhøyet, skal kollektivtransporten være gratis.
AA171123 Det ser ut som om AtB har en jobb å gjøre med holdningsskapende informasjon, da de har hatt ansvaret for kollektivtransporten i Trondheim siden 2010.
AP171120 Målet er at kollektivtransporten skal gå på kun fornybar energi i 2020, opplyser Cathrine Myhren.
DB171104 Bilister i Oslo og Akershus bruker mest tid i hele Norden i kø, og kollektivtransporten i Oslo går i sneglefart gjennom sentrum på grunn av trafikk og lite plass.
DB171104 Kollektivtransporten i Oslo skal bli utslippsfri innen 2020, og transportbransjen er i ferd med å legge om til miljøvennlige biler.
NL171103 De skal forbedre kollektivtransporten , bygge fortau og sykkelveger, og forbedre trafikksikkerheten langs viktige strekninger - som for eksempel skoleveier.
VG171030 Regjeringen sier tvert imot i sin plattform at drosjene er en del av kollektivtransporten , og « har et viktig samfunnsoppdrag ».
SA171028 For kollektivtransporten kompenseres avgiftsøkningen for viktige områder, slik at prisøkninger i stor grad unngås.
DA171028 Hvordan ser du for deg kollektivtransporten i Osloområdet om ti år ?
SA171022 Dagens regjering sier i sin plattform at drosjene er del av kollektivtransporten og « har et viktig samfunnsoppdrag ».
SA171019 Det skjer for tiden mye med kollektivtransporten i og rundt de store byene.
NL171018 For kollektivtransporten kompenseres avgiftsøkningen for viktige områder, slik at prisøkninger i stor grad unngås.
VG171010 Drosjene utfyller kollektivtransporten .
VG171009 Drosjene utfyller kollektivtransporten .
DA171006 Alle trikker og busser stanset også, og den eneste kollektivtransporten som delvis fungerte, var enkelte U-bane-linjer i tunnel under bakken.
AA171006 Alle trikker og busser stanset også, og den eneste kollektivtransporten som delvis fungerte, var enkelte U-bane-linjer i tunnel under bakken.
AA171001 Det markedsføres fremskritt for kollektivtransporten i Trondheim i disse dager, med en gigantutbygging uten sidestykke i moderne byhistorie.
AA170912 Konsekvensene for kollektivtransporten i Paris er imidlertid begrenset til at to lokaltoglinjer blir innstilt.
DB170904 - Men De Grønnes hovedgrep her er å bygge ut kollektivtransporten slik at folk får et godt tilbud.
DB170831 Fordi, som den skriver i sin plattform, drosjene er del av kollektivtransporten og " har et viktig samfunnsoppdrag ".
DA170829 - Jeg er relativt fornøyd med kollektivtransporten jeg bruker, men når det gjelder elbil er det viktig at de politiske partiene fortsetter å forplikte seg til det de har lovet.
VG170815 Ni av ti biler skal vekk ¶ - Kollektivtransporten , førerløse kjøretøyer og effektiv bildeling vil smelte sammen.
DB170726 Bussen, med påskriften « Vi tror på hele Norge », forurenser så mye at den ikke kan brukes i kollektivtransporten i Oslo.
DA170714 TØI har i rapporten pekt på flere tiltak for å utnytte kapasiteten i kollektivtransporten bedre : ¶
DA170705 Dette vil redusere bompengene, gjøre kollektivtransporten billigere og sikre mer og raskere utbygging.
AP170621 - Kollektivtransporten vokste med 5 prosent i fjor, mer enn det Ruter trodde var mulig.
SA170615 Langs Flyplassvegen får kollektivtransporten nå egne felt.
AP170612 - Det er Ruter som må vurdere det, etter hva som er det beste systemet for kollektivtransporten i Oslo.
AP170610 - Det er Ruter som må vurdere det, etter hva som er det beste systemet for kollektivtransporten i Oslo.
VG170531 I forbindelse med de siste aksjonene skrev NTB også at flere håndverkere tok med seg verktøy, materialer og annet utstyr på kollektivtransporten i byen, « for å vise hvilke tilstander det kan bli ».
AA170530 Koch la vekt på at 90 prosent av kollektivtransporten skjer i nettop Stor-Trondheim.
SA170524 Derfor vil ikke Stavanger SV starte med bompenger - vi vil bygge ut kollektivtransporten kraftig, betalt over skatteseddelen ! 1765 unger i Stavanger vokser opp i fattige familier.
DA170522 Men skal klimamålene nås er det helt avgjørende at kollektivtransporten så vel som biltrafikken blir fossilfri.
DN170421 I tillegg til saktekjørende yrkessjåfører, kan bergenserne vente seg håndverkere som tar med seg verktøy, materialer og annet utstyr på kollektivtransporten i byen « for å vise hvilke tilstander det kan bli ».
DA170420 | Hvem vil løfte kollektivtransporten på Nord-Jæren ?
DA170420 Han ser tydeligvis ikke at hittil gjennomførte tiltak og den foreliggende planen for regionens bussnett er gode nok svar på utfordringene som de politiske målene for trafikken og bymiljøet gir til kollektivtransporten .
DA170420 Det er minst fem åpenbare muligheter til å forbedre kollektivtransporten på Nord-Jæren : ¶ 1.
DB170416 SANNTID : Kollektivtransporten i Göteborg har også informasjon om hvor mye forsinket hvert kjøretøy er.
SA170412 Universiteter stengte, kollektivtransporten stoppet, og folk ble beordret om å holde seg inne med låste dører.
FV170412 Universiteter stengte, kollektivtransporten stoppet, og folk ble beordret om å holde seg inne med låste dører.
BT170412 Universiteter stengte, kollektivtransporten stoppet, og folk ble beordret om å holde seg inne med låste dører.
AP170412 Universiteter stengte, kollektivtransporten stoppet, og folk ble beordret om å holde seg inne med låste dører.
DA170411 Rogaland fylkeskommune har allerede tatt mange viktige grep for å bedre kollektivtransporten , og vi jobber stadig med å bli enda bedre.
DA170411 Rogaland fylkeskommune har allerede tatt mange viktige grep for å bedre kollektivtransporten , og vi jobber stadig med å bli enda bedre, skriver samferdselssjef Gottfried Heinzerling i Rogaland fylkeskommune.
DA170411 mars etterlyser Gustav Nielsen nye grep i kollektivtransporten på Nord-Jæren.
VG170408 De to var ikke i sentrum da terrorangrepet skjedde, men Patrick måtte inn til byen og hente en eldre bekjent som ikke kom seg hjem da kollektivtransporten stanset.
DB170408 I etterkant av angrepet ble kollektivtransporten i Stockholm stanset i lange tider, og mange av hovedstadens pendlere fikk dermed store problemer med å komme seg hjem fra jobb.
BT170407 Tusenvis ble strandet da kollektivtransporten stanset opp etter angrepet, og fant sammen med ukjente.
AP170407 Tusenvis ble strandet da kollektivtransporten stanset opp etter angrepet, og fant sammen med ukjente.
AA170407 Tusenvis ble strandet da kollektivtransporten stanset opp etter angrepet, og fant sammen med ukjente.
BT170406 Penger til drift av kollektivtransporten .
FV170405 De største kommunene skal også få styre kollektivtransporten .
AP170405 Nå kan de bli fratatt tannhelsetjenesten, og deler av kollektivtransporten ( i storbyene ).
AP170405 Kommunene skal ta over ansvaret for tannhelsen, deler av kollektivtransporten og en rekke andre oppgaver.
AP170405 - Vi foreslår også en lovendring som gjør at kollektivtransport kan overføres til store kommuner fordi vi mener det er verdifullt for store kommuner å planlegge kollektivtransporten selv når de også planlegger boliger, næringsutvikling og veibygging, sier Sanner.
AP170405 Nå kan de bli fratatt tannhelsetjenesten, og deler av kollektivtransporten ( i storbyene ).
AP170405 Kommunene skal ta over ansvaret for tannhelsen, deler av kollektivtransporten og en rekke andre oppgaver.
AP170405 - Vi foreslår også en lovendring som gjør at kollektivtransport kan overføres til store kommuner fordi vi mener det er verdifullt for store kommuner å planlegge kollektivtransporten selv når de også planlegger boliger, næringsutvikling og veibygging, sier Sanner.
AA170405 Nå kan de bli fratatt tannhelsetjenesten, og deler av kollektivtransporten ( i storbyene ).
AP170331 Det er kanskje litt banalt, men som haugesunder elsker jeg også kollektivtransporten .
AP170331 Det er kanskje litt banalt, men som haugesunder elsker jeg også kollektivtransporten .
AA170328 Vil fornye : « Dagens rutestruktur for kollektivtransporten i Trondheim er uforandret siden 70-tallet », skriver kronikkforfatteren.
AA170328 Dagens rutestruktur for kollektivtransporten i Trondheim er uforandret siden 70-tallet.
DA170327 Samtidig skal Oslo være en aldersvennlig by hvor det er godt å bli gammel, og da må kollektivtransporten også være tilgjengelig for de som ikke har mulighet til å gå så langt til trikken.
AA170327 Hvis et samlet Trøndelag skal bli en suksess, må kollektivtransporten bli bra.
DA170325 Oslo-byrådet har for 2017 økt overføringene til Ruter med 80 millioner kroner, slik at kommunen i år legger til sammen nesten to milliarder kroner på bordet til drift av kollektivtransporten , ifølge byråden.
DA170325 - I årene framover har vi doblet investeringsbudsjettet for kollektivtransporten , og skal blant annet kjøpe inn nye og moderne trikker.
DA170325 - Bakgrunnen er den store satsingen byrådet har på kollektivtransporten .
AA170322 Fylkesadministrasjonene går inn for at fylkesadministrasjonen skal ha ansvar for infrastruktur for kollektivtransporten , inklusive tilrettelegging av nødvendige knutepunkter for ønsket mobilitet.
VG170320 MDG skulle helst sett at disse pengene heller ble benyttet til å utbedre kollektivtransporten .
SA170320 MDG skulle helst sett at disse pengene heller ble benyttet til å utbedre kollektivtransporten .
AA170320 MDG skulle helst sett at disse pengene heller ble benyttet til å utbedre kollektivtransporten .
DB170317 Stockholm, for måten byen har utviklet blant annet kollektivtransporten .
DB170316 Det hadde hun vært hvis hun hadde blitt sett av andre på flytoget eller i kollektivtransporten på vei hjem fra reise, sier Sagedal.
DA170312 Har de tenkt over forandringene som kommer i kollektivtransporten ? spør Svendsen, og det er nå hun begynner å snakke entusiastisk om førerløse busser som vet hvor de skal, og « smarte biler » som kontinuerlig blir oppdatert på trafikkbilde og parkeringsplasser.
SA170310 Erlend Jordal ( H ) mener Høyre nå tar et grep som vil ta kollektivtransporten inn i en ny tid.
VG170303 Helt siden 2012 har Jernbaneverket, som nå heter BaneNor, samarbeidet med Ruter, kollektivselskapet for Oslo og Akershus, om en felles plan for kollektivtransporten gjennom Oslo sentrum.
AP170301 - Alt i alt betyr det at vi leverer på de målene som er satt for kollektivtransporten i Oslo og Akershus.
AP170301 - Alt i alt betyr det at vi leverer på de målene som er satt for kollektivtransporten i Oslo og Akershus.
DB170211 De som vil avregulere drosjene er uenig i dette, og mener kollektivtransporten skal stanse med bussen.
DB170211 Alt øvrig handler om hvilke krav samfunnet skal ha til drosjene som del av kollektivtransporten ( public transport ).
BT170124 Samtidig gjøres kollektivtransporten gratis.
BT170124 Samtidig gjøres kollektivtransporten gratis.
AP170124 Samtidig gjøres kollektivtransporten gratis.
DB170117 Når dette kommer på plass, vil også kollektivtransporten være gratis på de aktuelle dagene.
BT170102 Det von Thünens modell forteller oss, er at i den trange vestlandsbyen må kollektivtransporten lenger ut enn i andre byer på samme størrelse.
BT170102 Det er et godt økonomisk prinsipp at man skal betale når man belaster fellesgoder som veiplass i rushtiden, ikke minst er det viktig for kollektivtransporten .
SA160930 Universell utforming er et viktig prinsipp i kollektivtransporten .
SA160930 UNIVERSELL UTFORMING : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreker at universell utforming er et viktig prinsipp i kollektivtransporten .
AP160930 Universell utforming er et viktig prinsipp i kollektivtransporten .
AP160930 UNIVERSELL UTFORMING : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreker at universell utforming er et viktig prinsipp i kollektivtransporten .
AP160927 Der er det blant annet mer penger til drift av kollektivtransporten i Oslo.
AP160826 Her sammen med Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen, som må sørge for kollektivtransporten .
AP160612 Landet var rammet av politiske stridigheter og kaos i kollektivtransporten .
AP160606 Billettprisene har hvert år økt i takt med realprisveksten og pengene fra billettsalget er frem til nå kun brukt til å drifte kollektivtransporten i Oslo og Akershus.
AP160606 Billettprisene har hvert år økt i takt med realprisveksten og pengene fra billettsalget er frem til nå kun brukt til å drifte kollektivtransporten i Oslo og Akershus.
DA160419 - Rogaland fylkeskommune er ansvarlige for kollektivtransporten i regionen.
AP160331 Han tror imidlertid kollektivtransporten vil måtte utvikle seg raskere for å henge med i den teknologiske utviklingen, at selvkjørende busser er på plass lenge før 2037 og at en app som vet når du skal reise vil gjøre livet lettere for deg - og Ruter.
AP160217 Det er en 4,7 prosent vekst i antall reiser med kollektivtransporten i Oslo og Akershus.
AP160203 Byrådet har store ambisjoner for kollektivtransporten i Oslo og er opptatt av å få dette på plass raskt. | « Byregjeringen » og regjeringen kranglet på gangen om hvem som må fikse byluften ¶
AP160202 Det betyr altså at kollektivtransporten ikke får 2 nye, eksklusive felt.
AP160115 Internasjonal forskning viser at relativt få bilister parkerer bilen dersom kollektivtransporten blir gratis.
AP160115 Kollektivtransporten vil teoretisk få en økning i antall reisende på ca. 50 prosent dersom den blir gratis innen Ruters takstsoner 1 og 2, men færre enn én av fem ( kun 17 prosent ) vil være tidligere bilister.
DA160112 Det er fylkeskommunen som har ansvaret for kollektivtransporten til og fra det kommende sykehuset på Våland.
DA160112 Det er Rogaland fylkeskommune som er politisk ansvarlig for kollektivtransporten .
AP160112 Skal gjøre det enklere for kollektivtransporten å komme frem ¶
AP160112 Prosjektet skal gjøre det enklere å komme frem for kollektivtransporten i Oslos gater.