DB171211 I en tid der liberale verdier og institusjoner er under press, må vi knytte flere og sterkere bånd på tvers av landegrenser enn før, formaner han.
SA171209 Men hva er egentlig vitsen med julebord - og må menn knytte slipset rundt hodet ?
DB171208 I november fant politiet et våpen i en innsjø de kunne knytte til drapet.
DA171207 Dersom han blir ny biskop, vil han legge vekt på å hjelpe folk til å knytte kontakt med Gud og menneskene rundt seg.
SA171206 Trener Sæternes og klubbsjef Espedal har et ønske om å knytte til seg sin storscorer fra 2015 og 2016, Pontus Engblom.
NL171206 Finland takket nei både til NATO-etableringen i 1949 og Marshall-planen ; den ville knytte landet tett til USA.
DB171206 Han hevder jeg tar feil i at Tvedt misliker at avisene skiller mellom islam og islamisme når Tvedt bare påpeker at lederskribentene « utviste en bemerkelsesverdig tilbakeholdenhet når det gjaldt å knytte islamisme til terrorisme og islamisme til islam ».
AP171206 Trener Sæternes og klubbsjef Espedal har et ønske om å knytte til seg sin storscorer fra 2015 og 2016, Pontus Engblom.
NL171205 For den var det maktpåliggende å knytte seg nærmere sine nordiske naboer og befri seg fra det gamle bildet av Finland som russisk vasallstat.
NL171205 En jernbaneforbindelse fra Kirkenes til Rovaniemi vil kunne knytte våre land til jernbanenettet i Sentral-Europa via en planlagt tunnel mellom Helsinki og Tallinn.
AP171205 Rieker understreker at Norge aldri vil få en så sentral rolle i EUs forsvarssamarbeid som i NATO så lenge vi ikke er EU-medlem, men hun sier at Norge lenge har vært opptatt av å knytte seg så tett opp til EU som mulig på sikkerhetsområdet.
AP171205 Det er rimelig å knytte negative holdninger i det muslimske utvalget til den utbredte antisemittismen som finnes i mange av opprinnelseslandene til disse respondentene.
AA171205 Ifølge prisutdeler bidrar Byåsen Men at Work til å knytte innvandrere og byens befolkning sammen, og gir dermed innvandrere en mulighet til å leve et selvstendig liv i Trondheim.
DN171204 Vil knytte NHH-erne tettere sammen ¶
AP171204 Det gjør vi best ved ikke å knytte oss for sterkt til én blokk.
AP171204 - Vi ønsker selvsagt å knytte til oss flere og større samarbeidspartnere.
SA171202 Dette kan også knytte generasjoner nærmere hverandre, sier han.
SA171202 Saken ble ikke mindre interessant for politiet da de mente å kunne knytte saken til et større nettverk.
DB171202 At den kan bety noe forskjellig for alle, har nettopp vært forklaringen på at hun ikke har ønsket å knytte sangen til et spesifikt budskap.
DB171202 - Derfor er naturlig å tenke nøye gjennom slike valg, da jeg ikke har ønsket å knytte låten og meg selv til noe spesifikt.
DB171130 Så selv med kvinner skrur du av følelsene, du klarer ikke å knytte deg til dem, sier han og fortsetter : ¶
SA171129 Derfor vil selskapet satse mer på det man allerede har - og knytte flere funn til dette.
DB171129 Fra et lukket miljø var vi nødt til å knytte bånd for å bli bedre.
DA171129 - Historien kan fint leses uten å knytte den opp mot et spesielt tema.
AA171129 Jeg skal bare knytte opp kvistene så de ikke sleper ned i bakken, sier Terje Guldseth fra Stokke tømmertransport.
DN171128 Den kinesiske forretningsmannen Wang Jing fikk i juni 2013 konsesjon av president Daniel Ortega til å bygge Nicaragua-kanalen som skulle knytte sammen Stillehavet med Atlanterhavet - i konkurranse med Panamakanalen.
DB171128 Jeg tenkte at uansett hvilket lag vi fikk, skulle jeg knytte nevene og si : « Yes.
AP171128 Mer fra Inger Anne Olsen : Presidentvalget kan knytte Vest-Afrika til islamister ¶
NL171127 Den åpner også for å knytte sammen en stor bo- og arbeidsmarkedsregion med 250.000 mennesker.
DB171127 Opplæring til egenvakthold på et utested skal kun knytte seg til det de skal gjøre der, sier Valum.
DB171127 Opplæring til egenvakthold på et utested skal kun knytte seg til det de skal gjøre der, sier Valum.
AP171126 Der forarbeidene til FN-erklæringen viser at man helt bevisst søkte å unngå å knytte dens tenkning om individets rettigheter overfor staten til vestlig idéhistorie, starter Kairo-erklæringen med å understreke at den høster fruktene av islams bidrag til menneskets felleshistorie : « Reaffirming the civilizing and historical role of the Islam
DB171125 Etterforskere fant kattehår under adressemerket på denne pakken, og FBI klarte å knytte håret til en av kvinnens katter.
DA171125 Flere av forbundslederne tar til orde for at LO nå bør knytte seg tettere til resten av venstresiden.
DA171125 Flere av forbundslederne tar til orde for at LO nå bør knytte seg tettere til resten av venstresiden.
AA171125 Vi har tro på at vi har mye å vinne på å knytte studentene tettere på denne utviklinga.
DA171124 Vi i mediene er flinke til å knytte artikler og kommentarer opp mot jubileer.
AP171124 Da var det tungt å knytte skolissene og et strev å gå opp en trapp.
AA171124 Sammen med utbygging av dobbeltspor, kan elektrifisering av Trønderbanen knytte den nye Trøndelagsregionen sammen.
VG171123 Disse situasjonene er så annerledes enn det ordinære kommunikasjonsarbeidet i SSB at SSB har behov for å knytte til seg eksperter på håndtering av denne type kriser, skriver Gundersen.
DA171123 - Han har drevet et politisk spill det siste året for å knytte kontakter med vestlige ambassader og utenlandske selskaper i Zimbabwe, og gjennom sine allierte hatt møter med Det internasjonale pengefondet IMF.
NL171122 Få byer i verden kan få knytte sammen en flyplass, havn og jernbane i et slikt grep.
AP171121 Dette minner om Vetlesens tanker om å se mennesket i et psykofysisk fellesskap der det kan møte, kommunisere med og knytte følelsesmessige bånd til ikke-menneskelig natur.
AP171120 Flere har også tatt til orde for at vi må knytte sterkere bånd til de mektigste europeiske allierte, nemlig Storbritannia, Frankrike og Tyskland.
DN171119 Gaarder sier at Dailystory ønsker å knytte seg til noen få, store kommersielle samarbeidspartnere.
DN171119 Gaarder sier at Dailystory ønsker å knytte seg til noen få, store kommersielle samarbeidspartnere.
DN171119 Gaarder sier at Dailystory ønsker å knytte seg til noen få, store kommersielle samarbeidspartnere.
SA171117 I tillegg vil vi knytte til oss to, tre erfarne fotballfolk.
AP171117 I tillegg vil vi knytte til oss to, tre erfarne fotballfolk.
AA171117 I tillegg vil vi knytte til oss to, tre erfarne fotballfolk.
SA171116 Å tilby tverrfaglig kunnskap i skolen innebærer at vi må tenke bredere enn helseperspektivet og knytte til oss sosialpedagogiske perspektiver på forebyggende arbeid og endringsarbeid.
DB171116 De ble enige om å knytte kidnappingen til Black Lives Matter-bevegelsen.
AP171116 Tanken er å knytte et mer følelsesmessig bånd mellom Alice og brukerne.
VG171115 - Vi ønsker å knytte bredden og toppen mer sammen, sier SKF-leder Jørgensen.
DB171115 Profesjonalisering av toppklubbene er et hovedfokus som skal styrkes, men samarbeidet skal også bidra til å knytte bredden mer sammen med toppklubbene.
SA171113 Christian Eggen Rismark bruker morfar Nils Arne Eggen som rådgiver, og har ikke sett behov for å knytte seg til en agent så langt i karrieren.
BT171113 - Det er urimelig å knytte integreringskrav til trosstøtten, som man får for trosaktiviteter og som kompensasjon for tilskudd til Den norske kirke, sier han.
NL171112 I tillegg til å være konfliktdempende, vil en slik togstrekning gjøre det enklere å få nordnorske produkter ut på det internasjonale markedet og knytte Nord-Norge til både Europa og Asia. 2.
SA171111 Christian Eggen Rismark bruker morfar Nils Arne Eggen som rådgiver, og har ikke sett behov for å knytte seg til en agent så langt i karrieren.
AP171111 Christian Eggen Rismark bruker morfar Nils Arne Eggen som rådgiver, og har ikke sett behov for å knytte seg til en agent så langt i karrieren.
SA171110 Derfor utfordrer og oppfordrer vi kommunene til å knytte fastlegene tettere til seg og til resten av helse- og omsorgstjenesten.
DB171110 Et annet stykke det er knytte store forventninger til, er « Tarjei » basert på Helga Flatlands « Bli hvis du kan»-trilogien - dramatisert av Tyra Tønnesen.
DA171108 « For oss som hadde fulgt Norsk filminstitutt over lengre tid, ble det fristende å knytte skandalen til den uselvstendige rollen organisasjonen hadde inntatt overfor Kulturdepartementet, som var blitt merkbar under Nina Refseths tid som direktør, og som bare er blitt sterkere under etterfølgeren Sindre Guldvog », skriver Lismoen.
VG171107 Det skal knytte seg stor usikkerhet rundt hva som skjer på Ritz Carlton i Riyadh, men en talsperson for hotellet opplyser til Associated Press at de overvåker situasjonen.
SA171107 Burchnall & co har fått vist at Green er en meget bra fotballspiller som Viking bør knytte til seg.
AA171107 Målet vårt med konferansen er å bli mer synlig i Europa, knytte bånd til viktige aktører i Brussel og utforske hvordan NTNU kan samarbeide tettere med nærings- og samfunnsliv i Europa gjennom tidligere studenter, sier Myrold.
SA171106 Han fortalte at de ønsker å knytte seg til Zlatan etter karrièren.
AA171106 Han fortalte at de ønsker å knytte seg til Zlatan etter karrièren.
DB171105 En som skjønte viktigheten av å knytte til seg Nils Arne Eggen og Bjørn Hansen, om enn sporadisk, overfladisk og for syns skyld, så i hvert fall for å tydeliggjøre respekten for det som gjorde Rosenborg til den klubben den er - røttene.
VG171103 Disse situasjonene er så annerledes enn det ordinære kommunikasjonsarbeidet i SSB at SSB har behov for å knytte til seg eksperter på håndtering av media i kritiske situasjoner, skriver Gundersen i en e-post til VG om det nye anbudet.
AP171103 De andre lavkostaktørene har innført muligheter for å knytte flighter, gjennomgående bagasje og så videre, noe Ryanair har holdt igjen på.
AP171103 De andre lavkostaktørene har innført muligheter for å knytte flighter, gjennomgående bagasje og så videre, noe Ryanair har holdt igjen på.
AA171103 De andre lavkostaktørene har innført muligheter for å knytte flighter, gjennomgående bagasje og så videre, noe Ryanair har holdt igjen på.
AA171103 De andre lavkostaktørene har innført muligheter for å knytte flighter, gjennomgående bagasje og så videre, noe Ryanair har holdt igjen på.
AA171103 Selskapets konsept er å gi utvalgte gründere muligheten til å reise til Kina for å knytte nødvendige kontakter innen for eksempel produksjon og det kinesiske markedet.
DB171102 Det kan ha bidratt til at Erna Solberg til slutt lykkes med sitt store borgerlige prosjekt og dermed i å knytte sentrum til de blå-blå.
BT171101 desember, og det vil da knytte seg usikkerhet til hvor mange av uavhengighetspartiene som vil boikotte valget.
AP171031 Mange eksperter mener at denne saken kan bli verre for president Donald Trump enn arrestasjonen av Manafort og Gates, fordi det ser ut til å knytte kampanjen hans mer direkte til russerne.
VG171030 Han har personlig møtt Paul Manafort og sier at han er en typisk Washington-lobbyist, en ekspert på å knytte kontakter, gjøre avtaler og tjene utrolige pengesummer på det.
DA171030 Politiet har foretatt en grundig gjennomgang av mine elektroniske enheter uten å finne bevis som kan knytte mine elektroniske enheter til den nevnte emailen.
SA171029 Kurdere fra hele Europa begynte å knytte laget til sitt bryst, og supporterklubben har i skrivende stund over 1,5 millioner følgere på Facebook.
AP171029 Kurdere fra hele Europa begynte å knytte laget til sitt bryst, og supporterklubben har i skrivende stund over 1,5 millioner følgere på Facebook.
AA171029 I fellesskapet kan du knytte nye kontakter, kanskje fikse deg en samarbeidspartner og få nye venner i kafeen.
AA171029 Kurdere fra hele Europa begynte å knytte laget til sitt bryst, og supporterklubben har i skrivende stund over 1,5 millioner følgere på Facebook.
VG171028 Det er umulig ikke å knytte store forventninger til eieren av Cage Warriors lettvektsbelte av den grunn.
VG171028 - Det er en avsporing å knytte dette til kjønn, for det er ikke det det handler om.
DA171028 Samtidig er det viktig å huske på at dette bare er én av flere mulige lesemåter, og at kunstnerskapene oppleves som viktige nettopp fordi de greier å overskride den personlige erfaringen og formidle noe allment som du og jeg og alle andre kan forholde seg til og knytte til opplevelsen av egen identitet.
AP171028 Han evner derfor å knytte det som i utgangspunktet er bokas solskinnshistorie opp mot strukturelle, politiske og teknologiske endringer, og tilfører historien nerve ved å problematisere den statlige forvaltningen av filmdomenet.
DA171026 - For min del handler fedrekvoten om å knytte bånd.
AP171026 Dette har hjulpet oss til å knytte bånd, lage grupper og sikre overlevelse.
AP171025 nsordning, gjennomføring av et tidligere kontroversielt Høyre-forslag om rett og plikt til norskopplæring og obligatorisk opplæring i kunnskap om det norske samfunn og verdier, etablering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, ny statsborgerskapslov og innføring av statsborgerseremonier for å knytte en positiv markering til det å bli norsk borger.
DA171024 Alt for å lage mer liv i området og knytte fargegata med Vågen.
VG171023 - Men jeg har lyst til å knytte til meg kontakter som gjør at jeg kan utvikle ting.
DN171023 Japan vil knytte tettere bånd til Trump-rådgivere ¶
DA171021 Hun avbalanserte spenningene mellom ulike grupper samtidig som hun unnlot å knytte seg til noen spesiell og dermed støte bort andre.
DN171020 Milliardkontrakten Aker Solutions meldte på fredag innebærer levering av 250 kilometer med kontrollkabler som skal knytte en ny undervannsutbygging til en eksisterende oljeplattform.
DB171020 Akkurat i dag nøyer vi oss med å knytte noen minner til musikalen « Hair », som oppsto på en scene såkalt off Broadway i New York 17. oktober 1967.
NL171019 Den største knyttneven har vi sørget for å knytte fast på ryggen.
DA171019 Statens vegvesen har hittil basert forslaget til løsning på å lede ferjetrafikken til Blinken, knytte den sammen med Jeløy-trafikken og lede den til innfartsveien/E6 i tunnel derfra.
AA171019 Man er imidlertid helt avhengig av å kunne knytte lageret til varehuset.
AA171019 Det er ikke grunn til å knytte aktiviteten hans til ekstremisme i forkant av avreise.
AA171018 « Å knytte det svenske og norske jernbanenettet sammen gjennom elektrifisering av Meråkerbanen har stått på sakskartet i mange år, men har så langt strandet på grunn av manglende forpliktelser fra norsk side.
AA171018 Vi er likeverdige borgere og vi må gjøre slike grep for å knytte regionen sammen, mener Mjøen.
NL171017 De konkluderte med at beste valg for en Tromsbane var en elektrifisert linje fra Narvik til Tromsø via Nordkjosbotn - med Bardufoss-området som sted for et knutepunkt som skal knytte sammen jernbane- og landveis trafikk for store deler av Midt-Troms og Senja.
AP171014 Tråden som skal knytte historien til nåtiden er tynt tull.
AP171014 M er generelt skeptisk til folk som vil knytte an til ideer om altruisme og solidaritet.
VG171013 Landets utenriksminister Bruno Rodriguez sa for få uker siden at cubanske myndigheter ikke har funnet bevis som kan knytte symptomene til et angrep utenfra.
DN171013 Landets utenriksminister Bruno Rodriguez sa for få uker siden at cubanske myndigheter ikke har funnet bevis som kan knytte symptomene til et angrep utenfra.
DB171013 Vi ønsker å ha en positivt og sunt image, da blir det feil å knytte seg opp mot McDonald's, sa Olderskog til Dagbladet.
DB171013 Landets utenriksminister Bruno Rodriguez sa for få uker siden at cubanske myndigheter ikke har funnet bevis som kan knytte symptomene til et angrep utenfra.
AP171013 Landets utenriksminister Bruno Rodriguez sa for få uker siden at cubanske myndigheter ikke har funnet bevis som kan knytte symptomene til et angrep utenfra.
DN171012 Vidare er det høgare kostnader knytte til auka tal prosjektpersonell involvert i ferdigstilling og oppstart ", heter det fra departementet.
DB171012 Mats Beylegaard Brennemo forteller til Dagbladet at han rakk å knytte sterke bånd til Snøløs inne på tv-gården.
NL171011 Virkemidlet med 40 års tilbakebetaling av fergeavløsningsmidler er opprettet av staten NETTOPP for å knytte øyene til fastlandet.
VG171010 Klemetsen forteller at han gang på gang måtte knytte nevene i ren frustrasjon da han så Lihaug kjempe i Riga.
VG171010 Ett av forslagene er at regjeringen må utrede hvordan Norge kan knytte seg til FNs atomvåpenforbud.
VG171010 - 21-dagers fristen fører til at politiet ikke kan knytte straffbare handlinger til mistenkt person ved å følge opp tips fra utenlandske kollegaer.
SA171010 Fra SV kommer det hele ti forslag tirsdag, blant annet at regjeringen må utrede hvordan Norge kan knytte seg til FNs atomvåpenforbud.
AP171010 Fra SV kommer det hele ti forslag tirsdag, blant annet at regjeringen må utrede hvordan Norge kan knytte seg til FNs atomvåpenforbud.
DN171009 Google skal ifølge Washington Post ha lastet ned Twitter-data og klart å knytte russiske Twitter-kontoer til kontoer som hadde kjøpt de aktuelle Google-annonsene.
DB171009 SPENT : Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, sier at man sannsynlig kan knytte isbrytingen til global oppvarming.
DB171009 Med veldig stor sannsynlighet kan vi knytte det til global oppvarming, avslutter Furevik.
AP171009 Regionen har i dag et definert territorium, en befolkning som oppfatter seg som katalanske og et velutviklet regionalt styre som sannsynligvis vil ha de facto mulighet for å påta seg indre styring og for å knytte forbindelser med verdenssamfunnet.
NL171006 Og det blir ikke klarere av at fylkesråden prøver å knytte det spesielt til de fylkeskommunale arbeidsplassene.
DN171006 I 7,25 prosent av tilfellene motsatte Microsoft seg utlevering av data, i 11,4 prosent av tilfellene fant det ingen relevante data og i de resterende 81,35 prosent av tilfellene utleverte det kun personinformasjon som kan knytte en person til en epostadresse, men ikke innhold fra kontoene.
DN171006 - Avinor jobber hele tiden med å knytte seg til nye ruter og nye selskaper.
DB171006 - Avinor jobber hele tiden med å knytte seg til nye ruter og nye selskaper.
DA171006 Planforslaget vil knytte Bjergsted-parken tettere mot sentrum.
DA171006 - Jeg håper man tar til fornuft og ser at et slikt kontorbygg ikke vil bidra til å knytte Bjergsted kulturpark nærmere sentrum, sier Warland. | - Gamlingen åpner sommeren 2017 ¶
AP171006 Det er så absurd å lese dette mens jeg altså sitter her og henviser til solid forskning som viser hvordan sang bidrar til å knytte folk sammen, til å etablere en positiv og inkluderende gruppefølelse, gjøre oss mer empatiske, mer villige til å hjelpe andre, til å forstå hverandre bedre, til å undertrykke egne individuelle interesser til det beste for gruppen.
AA171006 - Avinor jobber hele tiden med å knytte seg til nye ruter og nye selskaper.
AP171005 - Avinor jobber hele tiden med å knytte til seg nye ruter og nye selskaper.
DA171004 For reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad blir det enda viktigere å knytte hele fylket sammen i årene som kommer.
AA171004 - Jeg jobber mye med å knytte dem til meg tidlig, jeg er konsekvent på det jeg gjør og jobber mye med å lære dem å samarbeide.
AP171003 Et første skritt for å åpne for en ny og nødvendig kurs kunne være å la oss bønder selv rå over egne investeringer og ikke knytte investeringsstøtte til økologisk og økonomisk tvilsomme stordriftsprosjekter.
AA171003 Flyselskapet har en uttalt vekststrategi om å knytte stadig flere destinasjoner inn i sitt Asia-nettverk.
VG170929 Cubas utenriksminister Bruno Rodriguez sa i forrige uke at cubanske myndigheter ikke har funnet bevis som kan knytte symptomene til et angrep utenfra.
VG170929 oktober kan man ikke lenger knytte helseloven til budsjettet, da sier reglene at man trenger et flertall på 60 stemmer.
VG170929 At man ikke har klart å knytte Venstre og KrF tettere til det borgerlige prosjektet de siste fire årene, er et like stort nederlag for Siv Jensen som for Erna Solberg.
DA170929 Cubas utenriksminister Bruno Rodriguez sa i forrige uke at cubanske myndigheter ikke har funnet bevis som kan knytte symptomene til et angrep utenfra.
DA170929 - Vi gjør dette grepet for å knytte kulturskolen tettere til kulturlivet i Oslo.
AA170929 Cubas utenriksminister Bruno Rodriguez sa i forrige uke at cubanske myndigheter ikke har funnet bevis som kan knytte symptomene til et angrep utenfra.
DB170928 Bakgrunnen : Høyre valgte å knytte de tetteste båndene de neste årene med Fremskrittspartiet, framfor med sentrumspartiet KrF og det Høyre-trofaste partiet Venstre.
DB170927 PÅ sin kjente måte har Donald Trump valgt å knytte resultatene opp til privat tolkning av tall.
AP170927 I forrige uke sa Rodriguez i FNs hovedforsamling at cubanske myndigheter ikke har funnet noen bevis som kan knytte symptomene til et angrep utenfra.
VG170926 Enkelte har spekulert i at Republikanerne nå kan komme til å knytte en ny helselov til den kommende skattereformen.
AP170925 Splittelsen skal man ellers ikke knytte stort håp til.
DB170924 Også de siste årene har norsk klimapolitikk bidratt til å opprettholde skillet mellom olje og klima : Gjennom vedtaket om å knytte klimapolitikken tettere til EU har regjeringen i praksis « flagget ut » ansvaret for oljevirksomhetens klimagassutslipp til EUs kvotemarked.
DA170923 Hareide er også møtt med spørsmål om hvorfor KrF deltar i samtaler med en regjering partiet verken vil regjere med eller knytte seg til gjennom en ny samarbeidsavtale.
DB170922 Det kan være lurt å knytte noen arbeidsoppgaver til lommepengeordningen, slik at barna lærer seg at de må jobbe for pengene.
AP170922 Også på landsstyremøtet som nå pågår i Oslo, er det delte meninger om hvor tett KrF skal knytte seg til Høyre og Frp.
AP170922 Også på landsstyremøtet som nå pågår i Oslo, er det delte meninger om hvor tett KrF skal knytte seg til Høyre og Frp.
AA170922 Tanken om en kystriksvei gjennom Vest-Trøndelag er basert på å knytte sammen næringssterke områder fra Møre og opp til Namdalskysten.
DA170921 Men her kan det være nærliggende å se i retning av regionale løsninger, som man kan knytte seg opp mot.
DB170920 Ideen til prosjektet oppsto helt tilbake i 1992 da de tre canadierne Pierre Camu, Bill Pratt, og Paul LaBarge fikk ideen om å knytte hele det enorme landet sammen.
DB170920 I følge nettstedet Travel+Leisure har det tatt 25 år med hardt arbeid å knytte sammen dette nettverket av stier til en vandringsvei verden aldri har sett maken til.
AP170920 Stortinget gjorde i fjor det overordnede vedtaket om at Norge skal knytte seg til EUs finanstilsyn, som ble opprettet i 2011, men mange av de detaljerte lovforslagene i den nye bankreguleringen er fortsatt ikke tatt inn i EØS-avtalen.
AP170918 Slektskapsrelasjoner, skapt gjennom ekteskapsallianser mellom den sosiale eliten på kryss og tvers av Skandinavia i flere hundrede år, var også med på å knytte Skandinavia sammen.
VG170916 De som har knyttet knutene er ansvarlige for å knytte dem opp.
AP170915 Dersom de kunne knytte barnas DNA opp mot prøver av bin Ladens søster, som amerikanske myndigheter sikret seg da hun døde i Boston i 2010, ville det være en klar indikasjon på at USAs mest etterlyste mann også befant seg i boligen.
DB170914 SJOKKERTE KONGRESSEN : Plutselig bestemte Donald Trump seg for å følge Demokratenes forslag om å knytte penger til orkanhjelp etter uværet i Texas til et vedtak om å heve det såkalte gjeldstaket for en tremåneders periode.
DB170914 Plutselig hadde han bestemt seg for å følge Demokratenes forslag om å knytte penger til orkanhjelp etter uværet i Texas til et vedtak om å heve gjeldstaket for en periode på tre måneder.
DB170914 Høyresiden har også bidratt til dette spillet ved å knytte særlig omdiskuterte standpunkter fra MDG og Rødt til Arbeiderpartiet.
DB170914 La barna jobbe for pengene ved å knytte arbeidsoppgaver til lommepengeordningen.
VG170913 Flere stiller nå også spørsmål ved hvorfor det tok over 40 år før politiet klarte å knytte Lloyd Lee Welch til forsvinningen : Han var nemlig inne til avhør allerede syv dager etter at jentene forsvant i 1975.
VG170913 I VGTV-intervjuet med Mads Andersen fra 2014, fortalte Per Fugelli om hvorfor han hver morgen siden han var 17 år, har startet dagen med å knytte en tversoversløyfe i halsen.
VG170913 De har færre og svakere følelser om det å knytte seg til partner etter kortvarige seksuelle forhold.
SA170912 En venn er ikke en eiendom og barn må også lære å forstå at en venn må få lov til å knytte vennskap til andre som barnet kanskje selv ikke er venn med.
SA170912 En venn er ikke en eiendom og barn må også lære å forstå at en venn må få lov til å knytte vennskap til andre som barnet kanskje selv ikke er venn med.
BT170912 En venn er ikke en eiendom og barn må også lære å forstå at en venn må få lov til å knytte vennskap til andre som barnet kanskje selv ikke er venn med.
AP170912 En venn er ikke en eiendom og barn må også lære å forstå at en venn må få lov til å knytte vennskap til andre som barnet kanskje selv ikke er venn med.
AP170912 En venn er ikke en eiendom og barn må også lære å forstå at en venn må få lov til å knytte vennskap til andre som barnet kanskje selv ikke er venn med.
AA170912 Skal vi satse videre på NATO eller knytte oss enda tettere til alliansepartnere i Europa ?
VG170911 Ifølge amerikanske medier dypdykker også Mueller i presidentens økonomi for å se om det er noe som kan knytte ham tettere til Russland.
DB170911 I høst har VIF satt i gang et systematisk arbeid for å knytte byens småklubber tett til seg.
AP170911 Da hundre tusen moskovitter demonstrerte mot Putin-regimet i forkant av presidentvalget i 2012, handlet det om at middelklassen hadde begynt å knytte sin voksende kjøpekraft til et ønske om medvirkning.
AA170911 - Disse kan brukes til å spre tradisjonell spam og til å lokke menn til å knytte kontakt med unge damer ute i verden, for så å presse dem for penger.
DB170909 For å kunne knytte valpene opp til reviret må SNO selv oppsøke stedet bildene ble tatt for å kunne være sikre.
DA170909 Her en champagnescene ( til venstre ) og i midten en far som ofrer paraplyen for å knytte datterens skolisser.
DN170908 Emmanuel Macrons besøk i Hellas blir sett på av mange som en måte å knytte gjenoppbyggingen av landet sammen med eurosonens fremtid, som nesten brøt sammen under arbeidet med å få Hellas på økonomisk fote igjen.
DB170908 Emmanuel Macrons besøk i Hellas blir sett på av mange som en måte å knytte gjenoppbyggingen av landet sammen med eurosonens framtid, som nesten brøt sammen under arbeidet med å få Hellas på økonomisk fote igjen.
DB170907 Plutselig bestemte han seg for å følge Demokratenes forslag om å knytte penger til orkanhjelp etter uværet i Texas til et vedtak om å heve det såkalte gjeldstaket for en tremåneders periode.
AA170907 Den svært konservative Texas-senatoren Ted Cruz var også imot å knytte hjelpepakken til gjeldstak og statsfinansiering, men siden han selv er fra Texas, var det umulig å stemme imot. ( ©NTB ) ¶
SA170904 Vi vet at det er svært viktig for barns utvikling å knytte nære og gode bånd til pappaen også, og en utvidet kontantstøtte øremerket far vil kunne være en oppmuntring i så måte.
FV170904 Vi vet at det er svært viktig for barns utvikling å knytte nære og gode bånd til pappaen også, og en utvidet kontantstøtte øremerket far vil kunne være en oppmuntring i så måte.
DN170904 Japan vil knytte tettere bånd til Trump-rådgivere ¶ ¶
AP170904 Vi vet at det er svært viktig for barns utvikling å knytte nære og gode bånd til pappaen også, og en utvidet kontantstøtte øremerket far vil kunne være en oppmuntring i så måte.
DN170903 Japan vil knytte tettere bånd til Trump-rådgivere ¶
DN170903 Japan vil knytte tettere bånd til Trump-rådgivere ¶
VG170902 Etter det VG forstår er manager Jørn Ernst fortsatt i dialog med et par andre norske selskaper som også ønsker å knytte seg til Johaug.
VG170902 - Det er feil å knytte Alliansen opp til Resett.
DN170902 Japan vil knytte tettere bånd til Trump-rådgivere ¶
DN170901 Japan vil knytte tettere bånd til Trump-rådgivere ¶
DN170901 Japan vil knytte tettere bånd til Trump-rådgivere ¶
DN170901 | Japan vil knytte tettere bånd til Trump-rådgivere ¶
DA170901 Vi vil knytte studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden slik at studentenes støtte utvikler seg i takt med velferdsutviklingen.
AA170831 Nord-Korea har på sin side advart Japan mot « overhengende fare for å utslette seg selv » ved å knytte seg til USA i konflikten.
AA170831 Vi liker tanken på å knytte Fosen tettere mot Trondheim.
AA170831 I 2013 jobbet Ap i fylkestinget i Nord-Trøndelag gjennom et vedtak som ga NTE blankofullmakt til å knytte seg til den arbeidsgiverforeningen de selv måtte føle passe.
SA170830 Hva med å knytte lisensen til et krav om at klubbene i Eliteserien må stille med kvinnelag - alle, ikke bare Stabæk, Lillestrøm og Vålerenga.
SA170830 Etter oversettelseshjelp fra russisk hold, kan BT knytte flere av Gorokhovs våpenbilder til en filminnspilling.
NL170830 Morten Skandfer og Venstre ønsker å knytte landsdelen nærmere sammen gjennom forlengelse av jernbanen til Tromsø, noe også SV ønsker.
FV170830 Hva med å knytte lisensen til et krav om at klubbene i Eliteserien må stille med kvinnelag - alle, ikke bare Stabæk, Lillestrøm og Vålerenga.
BT170830 Hva med å knytte lisensen til et krav om at klubbene i Eliteserien må stille med kvinnelag - alle, ikke bare Stabæk, Lillestrøm og Vålerenga.
BT170830 Etter oversettelseshjelp fra russisk hold, kan BT knytte flere av Gorokhovs våpenbilder til en filminnspilling.
AP170830 Tanken bak er å knytte bånd mellom lokale og internasjonale akustiske artister.
AP170830 Etter oversettelseshjelp fra russisk hold, kan BT knytte flere av Gorokhovs våpenbilder til en filminnspilling.
AA170829 - Veldig enkelt sagt handler dette om at folk rett og slett er opptatt av hva et parti står for og at det er vesentlig viktigere enn nesten alle ting man kan knytte til partiet, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU.
DB170828 De ønsker å knytte seg til en del unge ryttere tidlig, og sørge for at de utvikler seg på riktig måte innenfor lagets rekker.
DN170827 - På den måten vil det være lettere å knytte relasjoner og utvide nettverket sitt, samt synliggjøre den rollen man selv har, sier hun.
DB170826 Kanskje Erna mente at norske firmaer kan vokse ved knytte seg til Facebook.
DB170825 Isaksen har som utgangspunkt at alle lærere har fast jobb, og ønsker å knytte seg til én arbeidsgiver i flere år.
DA170825 Lar seg inspirere av ting som skjer i livet sitt, av mennesker hun møter, ting hun overhører, og prøver å knytte det til seg selv.
AA170825 Troen på at kommunalt ansvar er viktig, og at i denne landsdelen så har vi store muligheter knytte til våre naturressurser og dyktige folk.
VG170824 Jeg har sett ham rope og skrike, men faktum er at jeg aldri noen sinne har sett ham løfte et verktøy, knytte neven eller ta fatt i noen og si : « Hvis du ikke stopper, så får du deg en i trynet ».
AA170824 Lar seg inspirere av ting som skjer i livet sitt, av mennesker hun møter, ting hun overhører, og prøver å knytte det til seg selv.
VG170823 - Nettopp fordi det er nødvendig for idretten å knytte bevisst juksing til skamfølelse, må vi som står rundt klare å skille mellom doping og brudd på dopingreglene.
NL170823 Jeg skal knytte noen ord til de tre nevnte reformene.
DB170823 - På grunn av at jeg har arbeidet med vanskelige menn som har prøvd å komme under huden på meg i hele mitt liv, valgte jeg å bite meg i tunga, knytte nevene og smile til verden slik at de så at jeg kunne beholde roen, sier Clinton.
DA170823 - Nettopp fordi det er nødvendig for idretten å knytte bevisst juksing til skamfølelse, må vi som står rundt klare å skille mellom doping og brudd på dopingreglene.
DB170822 NETTOPP fordi det er nødvendig for idretten å knytte bevisst juksing til skamfølelse, må vi som står rundt klare å skille mellom doping og brudd på dopingreglene.
DB170822 Alt dette skjer samtidig som teknologi vil knytte oss enda tettere sammen.
DB170821 Å knytte klimakrisa til konkrete hendelser er ikke en dommedagsprofeti, det er en virkelighetsbeskrivelse som må formidles.
DB170821 Å knytte bestemors dårlige vilkår på pleiehjemmet til bemanningssituasjonen på institusjonen er heller ikke en vanskelig slutning.
AA170819 Og like viktig, flere norske bedrifter med vannkraftinteresse utenlands får ny kunnskap gjennom å knytte til seg studentene.
NL170816 Nærinsglivet må i større grad knytte til seg studenter med helt avgjørende framtids-kompetanse for landsdelen.
NL170816 " Det er tydelig at om dagens regjering får fortsette vil det fortsatt knytte seg stor usikkerhet rundt hærens helikopterkapasitet i nord.
NL170814 ¶ Dersom PostenNorge forlanger at det skal settes opp fellesstativer, må PostenNorge selv besørge både oppsett av fellesstativene og selv dekke alle kostnadene knytte til dette, skriver Odd Oskarsen.
NL170814 Dersom PostenNorge forlanger at det skal settes opp fellesstativer, må PostenNorge selv besørge både oppsett av fellesstativene og selv dekke alle kostnadene knytte til dette.
DB170813 Det var bare Sergio Busquets og Luis Suarez som fikk flere gule kort i Barcelona, hvor Neymar ble straffet for å lage frispark, filme og til og med for å knytte skolissene.
DB170812 Det er i alle fall ikke vanskelig å finne ferske eksempler på hvordan norske politikere kappes om å knytte seg selv til såkalt kristne verdier.
DB170811 Men også hos ham dreier det seg om den sanne poeten mot røkla, der « albatross » tar opp i seg ordet « tross » fra linja over, som for å knytte den sanne poetens evner til trassen hans, før han igjen vender seg, grådig, mot nostalgien etter en tidlig fase, i 2005, da alt var mye enklere, som for å insistere på at linjen fra da til nå, og nå til da, fortsatt er ubrutt : ¶
SA170810 Dette er en person man kan knytte seg til over sikt.
FV170810 Dette er en person man kan knytte seg til over sikt.
DB170810 Det er sikkert helt greit å kritisere Rolness for det, men å knytte dette til en generell radikalisering av menn og at man ser sammenhengen mellom Breitbart og Trump synes jeg er vanskelig, sier han.
DB170810 - Jeg opplever det som om Herbjørnsrud prøver å latterliggjøre og knytte det å være kritisk til innvandring til en personlig livskrise.
BT170810 Dette er en person man kan knytte seg til over sikt.
AP170810 Dette er en person man kan knytte seg til over sikt.
AA170810 Det kan blant annet knytte seg til utgifter til barnepass, som ikke dekkes, sier hun.
AA170810 Det har gitt meg muligheten til å oppleve så mye - reise, knytte kontakter, og få venner over hele Kina.
AA170810 Dette er en person man kan knytte seg til over sikt.
SA170809 Det ble naturlig å knytte seg til Olympiatoppen.
DB170809 På spørsmål om hun ser at leseren kan knytte Bergljots erfaringer med sin far, til Hjorths far, svarte hun følgende : ¶
BT170809 Det ble naturlig å knytte seg til Olympiatoppen.
AP170809 Det ble naturlig å knytte seg til Olympiatoppen.
AA170807 Spørsmålet er om det er tilstrekkelig for at små barn skal « bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn » slik rammeplanen beskriver.
DA170805 I Norge er vi raske med å knytte Liv Blåvarp til vår rike tradisjon for trearbeider.
DA170804 Tyrkia og Det osmanske riket ble etter hvert et referansepunkt for mange mennesker i de områdene Davutoglu forsøkte å knytte tettere bånd til.
DA170804 Enkelte steder hentet forskjellige eliter frem en fortelling om harmoni og fredelig sameksistens under osmansk overhøyhet og brukte den til å knytte bånd til Tyrkia.
DA170804 Det ligger ingen tradisjonell legitimitet i Erdogans politiske prosjekt, og han bygger snarere på sin sterke karisma for å knytte bånd til velgere.
AA170804 - Tilskuddene går til veier og felles digitalisering, og vil bidra til å knytte de nye kommunene bedre sammen, sier Jan Tore Sanner.
AA170804 - 13,5 millioner går til tiltak som bidrar til å knytte de nye kommunene i Sør-Trøndelag bedre sammen og 11 millioner kroner til Nord-Trøndelag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.
NL170803 Målet er å knytte landsdelen sammen for fremtiden.
NL170803 En linje til Tromsø vil knytte Narvik og Tromsø sammen gjennom Indre Troms og Balsfjord til en arbeidsmarkedsregion.
NL170803 En linje til Harstad vil både betjene næringslivet i regionen og knytte Harstad og Narvik sammen gjennom det mest befolkede området i nord, men vekstpotensial i en ny arbeidsmarkedsregion.
AP170803 Derfor må vi knytte krav om å beherske norsk for å få ytelser fra NAV-systemet, sier hun.
VG170802 Fjerningen av Comey har ført til beskyldninger om at Trump forsøkte å hindre en etterforskning som kan knytte hans medhjelpere til Russland i forbindelse med fjorårets presidentvalg.
DB170802 Fjerningen av Comey har ført til beskyldninger om at Trump forsøkte å hindre en etterforskning som kan knytte hans medhjelpere til Russland i forbindelse med fjorårets presidentvalg.
DB170802 Politiet klarte ikke å finne noen fingeravtrykk på bagen, men en delvis DNA-prøve fra taperullen var nok til å knytte Hussain til innholdet, skriver The Guardian.
AA170802 Fjerningen av Comey har ført til beskyldninger om at Trump forsøkte å hindre en etterforskning som kan knytte hans medhjelpere til Russland i forbindelse med fjorårets presidentvalg.
VG170801 Etter den Den nordiske motstandsbevegelsen gikk gjennom Kristiansand i helgen, sier Hadia Tajik at hun frykter norske høyreekstreme vil prøve å knytte bånd til mer velorganiserte nettverk i utlandet - og bli større.
AA170731 Kina advarer USA mot å blande kortene og knytte handelsspørsmål til diskusjonen om Nord-Koreas atomprogram.
NL170728 Vegen vil knytte sammen regionen, kutte avstander og gjøre hverdagen lettere for folk og næringsliv, ikke minst for sjømattransporten.
VG170727 - Vi ønsker foreløpig ikke å gå ut med informasjon som kan knytte sakene opp mot hverandre, utover å si at vi ser en trolig sammenheng, sier operasjonsleder Aune til VG.
VG170725 Derfor lukker jeg ikke døren for dem, selv om jeg merker meg at særlig Venstre åpner for å knytte seg videre til Høyre/Frp, sier Støre.
NL170725 Under sitt virke i jernbaneetaten fra 1873 til 1882 fikk han god anledning til bli bedre kjent med forholdene og ble styrket i trua på " verdien av å knytte Nordland til Sør-Norge ved en jernbane.
DA170724 Det er grønne lunger i byen som man kan knytte til hverandre.
VG170719 - Jeg føler det er mye mer givende for meg og lytterne at de kan knytte sangene til egne opplevelser.
DN170719 Tribe satser på å knytte vennenettverk med forsikring på en ny måte.
DN170719 - Navnet hans er verdifullt å knytte til oss.
VG170718 Nå mener han at det er nødvendig å knytte Autopass- avtalen opp mot en kortløsning, som vil si at at man må oppgi betalingsinformasjon i form av bankkort ved tegning av en Autopass-avtale.
VG170718 NLF ønsker å knytte Autopass-avtalen opp mot en kortløsning, der man må oppgi betalingsinformasjon for å hindre at utenlandske kjøretøy slipper unna med bøter og bompenger.
DB170717 - Det er jo uvanlig å knytte så sterke bånd med et vilt dyr.
DB170715 Selv sier han til Associated Press at det er en « svertekampanje » når noen forsøker å knytte ham til russisk etterretning.
DA170715 Det denne utstillingen hevder er at museumsbygget vil bli stadig viktigere, ikke på grunn av arkitekturens ikoniske utseende, men som en følge av en intelligent og kontinuerlig utvikling av museets strategier for å knytte seg til og gjøre seg viktig i ( lokal- ) samfunnet.
DB170713 Det knytte seg i magen, sier han.
DB170713 Det knytte seg i magen, sier han.
SA170712 Til slutt kunne han knytte neven for 6-4.
FV170712 Til slutt kunne han knytte neven for 6-4.
DB170712 Til slutt kunne han knytte neven for 6-4.
BT170712 Til slutt kunne han knytte neven for 6-4.
AP170712 Til slutt kunne han knytte neven for 6-4.
AP170712 Til slutt kunne han knytte neven for 6-4.
DB170711 I kjennelsen heter det at forbudet som er innført i Belgia er ment å knytte befolkningen tettere sammen, samt at det « beskytter andres rettigheter og frihet » og at « det er nødvendig i et demokratisk samfunn ».
DB170711 - Forfalsket data for å knytte MMR-vaksine til autisme Dagbladet Pluss ¶
AA170711 I kjennelsen heter det at forbudet som er innført i Belgia er ment å knytte befolkningen tettere sammen, samt at det " beskytter andres rettigheter og frihet " og at " det er nødvendig i et demokratisk samfunn ". ( ©NTB ) ¶
DB170709 Det vil være helt galt å knytte dette til musikk og hip-hop som sjanger.
VG170708 Målsetningen for turneen var ifølge søknadene å etablere Smeplass som artist i de aktuelle territoriene, knytte henne opp mot Troye Sivans unge pop-publikum, samt gjøre promo og knytte kontakter underveis.
VG170708 Målsetningen for turneen var ifølge søknadene å etablere Smeplass som artist i de aktuelle territoriene, knytte henne opp mot Troye Sivans unge pop-publikum, samt gjøre promo og knytte kontakter underveis.
NL170708 Røymo og Larsen er avsluttningsvis opptatt av å knytte en historiefortelling til oppdrettslaksen.
DN170707 Trump vil knytte amerikanske bånd til Europa ¶
DN170706 Trump vil knytte amerikanske bånd til Europa ¶
DN170706 | Trump vil knytte amerikanske bånd til Europa ¶
VG170705 Når USAs sikkerhetsgarantier blir mer usikre, burde vi knytte oss nærmere til Norden, som er våre nærmeste allierte, både geografisk og verdimessig.
FV170705 Men enda viktigere er de kommentarene han skal knytte til dem.
SA170704 Men enda viktigere er de kommentarene han skal knytte til dem.
NL170704 ¶ Nord-Norgebanen vil heve seg over regionale konflikter og knytte fylker og kommuner sammen i tette interessefellesskap.
NL170704 Nord-Norgebanen vil heve seg over regionale konflikter og knytte fylker og kommuner sammen i tette interessefellesskap.
DN170704 « Den nye ordningen skal avgrenses til pensjonsspareavtaler, men med mulighet til å knytte et forsikringselement til spareavtalene. » 2.
DA170704 - Teknologi er blitt så viktig i dag, men fortsatt er det stort potensial i å knytte det til samfunnsutvikling.
BT170704 Men enda viktigere er de kommentarene han skal knytte til dem.
AP170704 Men enda viktigere er de kommentarene han skal knytte til dem.
AP170704 Men enda viktigere er de kommentarene han skal knytte til dem.
AA170704 Men enda viktigere er de kommentarene han skal knytte til dem.
VG170630 juni, en uke før Bislett, knytte det seg i muskelen på lårets bakside igjen.
BT170630 I sum gir bilagene et innblikk i hvor mye penger idrettsforbundet bruker på å smøre og knytte seg til toppolitikere, maktpersoner og utenlandske idrettstopper.
AP170628 De har blant annet lagt vekt på at Einar Gerhardsens plass skal bli det viktigste arealet i det nye regjeringskvartalet, et område som skal knytte de ulike departementene sammen.
AA170628 - Våre innledende analyser viser at løsepengeviruset benytter ulike teknikker for å spre seg, blant annet kan det knytte seg til en oppdatering for alle plattformer fra Windows XP til Windows 10 ( MS17-010 ), sier en talsperson for Microsoft til AFP.
AA170627 - Vi gjør fremskritt i arbeidet med å knytte hele verden sammen.
VG170626 Daværende FN-generalsekretær Kofi Annan prøvde i 2004 å knytte en fredsløsning til at et samlet Kypros kunne bli medlem av EU.
DA170624 Qatar vil finne seg andre partnere, og knytte seg tettere til blant annet Tyrkia, svarer Schoder.
BT170623 Den vil knytte Fyllingsdalen tettere til resten av byen, og sørge for sømløs atkomst til områdets største arbeidsplass, Haukeland universitetssjukehus.
AP170623 I vår tid har vi en unik mulighet til å knytte bånd med fine og spennende mennesker over hele verden.
AA170623 - Norsk skole har nok ikke vært god nok til å knytte teoretiske fag som matematikk, fysikk og kjemi til praktiske ting.
SA170622 Mange starter gjerne på SFO før skolestart i første trinn, og det er for mange elever en god anledning til å knytte nye vennskap, foreslår Müller.
FV170622 Helene Knudsen ( H ) mener at et et nytt veinavn er viktig for å knytte universitet til Kvadraturen på en bedre måte.
FV170622 Mange starter gjerne på SFO før skolestart i første trinn, og det er for mange elever en god anledning til å knytte nye vennskap, foreslår Müller.
DB170622 Zellner forsøker å knytte drapet til en av Hallbachs eks-kjærester, som hun mener hadde motiv og anledning til å gjennomføre drapet.
DB170622 Ved hvert valg var landet delt omtrent på midten i en « vestlig », det man gjerne kan kalle en nasjonalistisk del, og en « østlig » del, der man gjerne ville knytte landet tettere til Russland, og verne om russisk språk og kultur.
BT170622 Mange starter gjerne på SFO før skolestart i første trinn, og det er for mange elever en god anledning til å knytte nye vennskap, foreslår Müller.
AP170622 Mange starter gjerne på SFO før skolestart i første trinn, og det er for mange elever en god anledning til å knytte nye vennskap, foreslår Müller.
AA170622 - Når KRKs nettområde nå blir del av Trønderenergi så blir det langt billigere å knytte seg til nettet, ved at bunnfradraget for tilknytningskostnaden går opp fra 0 kroner til 50 000 kroner, sier nettdirektør Bård Olav Uthus i Trønderenergi.
VG170620 - Vi er selvsagt interessert i å knytte til oss Hovland, og har strukket oss langt, sier Bakke.
DB170620 Mål for opplæringa er at eleven skal kunne : ¶ gjere målingar i praktiske forsøk og formulere matematiske modellar på grunnlag av observerte data ¶ analysere praktiske problemstillingar knytte til daglegliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og struktur i ulike situasjonar og beskrive samanhengar mellom storleikar ved hjelp av matematiske
AP170620 Å kalle seg selv nestor, vil han ikke, siden det ikke behøver å knytte seg til alder.
VG170619 Barnet har behov for å knytte tett kontakt med begge.
DN170619 Vipps-utfordreren vil knytte til seg flere butikker med lavere kostnader og færre trykk for brukerne.
DA170619 - Klubben er veldig stolt av å knytte til oss Lyse som ny hovedsamarbeidspartner i barne- og ungdomsavdelingen.
SA170617 Samboeren til Ingebrigtsen trodde først han tullet med henne og at han kun skulle knytte skoene sine.
SA170617 Samboeren til Ingebrigtsen trodde først han tullet med henne og at han kun skulle knytte skoene sine.
FV170617 Samboeren til Ingebrigtsen trodde først han tullet med henne og at han kun skulle knytte skoene sine.
BT170617 Samboeren til Ingebrigtsen trodde først han tullet med henne og at han kun skulle knytte skoene sine.
AP170617 Samboeren til Ingebrigtsen trodde først han tullet med henne og at han kun skulle knytte skoene sine.
DB170614 « Lagmannsrettens domsgrunner, som er meget grundige, viser samlet sett at den tvil som måtte knytte seg til om N.N. ( dømte ) kan ha besvimt, ble vurdert som så teoretisk at den kunne utelukkes », heter det i Høyesteretts beslutning.
DA170614 Hun viser til at det i forskning ikke er belegg for å knytte elevprestasjoner direkte til lærerens innsats.
AP170614 Lagmannsrettens domsgrunner, som er meget grundige, viser samlet sett at den tvil som måtte knytte seg til om N.N. kan ha besvimt, ble vurdert som så teoretisk at den kunne utelukkes.
AA170614 Støyskjermer gjør gateløp mindre attraktive som oppholdssted for gående og syklister, de er lite pene, og de bidrar til å stykke opp i områder hvor det burde være et mål å knytte sammen for å oppnå en levende by.
AA170614 Én ting er at bygging i parken for å knytte campus nærmere byen vil bryte grunnleggende med tanken om det « monumentale kunnskapsbygget », hvor parken rundt skulle bidra til å gi campus dens opphøyde posisjon i terrenget.
DB170612 Vi kan også knytte det til ( post- )moderne individorientert tenkning som fristiller barnet fra slekt, tradisjon og kontekst ; vi vektlegger - med rette - at barna våre skal skape sin egen vei og ikke føle at de er pålagt å kopiere foreldres veivalg og meninger.
DN170611 Mexico har sterke bånd med sin nabo i nord, men Trump-administrasjonens politikk og mer proteksjonistiske holdning har ført til at landet har vendt seg mot Europa, Asia og Latin-Amerika for å knytte tettere handelsforbindelser med andre samarbeidspartnere.
AP170611 Reklamefilmene rettet mot Jon Ossoff legger stor vekt på å knytte ham til Demokratenes minoritetsleder Nancy Pelosi.
DB170610 Nå forsøker Zellner å knytte drapet til en av Hallbachs eks-kjærester, som hun mener hadde motiv og anledning til å gjennomføre drapet, skriver WBAY, som har gått gjennom de over 200 sidene av dokumentene som er gjort tilgjengelig.
AA170610 Mexico har sterke bånd med sin nabo i nord, men Trump-administrasjonens politikk og mer proteksjonistiske holdning har ført til at landet har vendt seg mot Europa, Asia og Latin-Amerika for å knytte tettere handelsforbindelser med andre samarbeidspartnere.
AA170610 Mexico har sterke bånd med sin nabo i nord, men Trump-administrasjonens politikk og mer proteksjonistiske holdning har ført til at landet har vendt seg mot Europa, Asia og Latin-Amerika for å knytte tettere handelsforbindelser med andre samarbeidspartnere.
AA170610 - Nå tenker jeg mye på hvordan det skal bli å være pensjonist, hvilke verdier jeg da skal knytte til livet.
AA170610 - Nå tenker jeg mye på hvordan det skal bli å være pensjonist, hvilke verdier jeg da skal knytte til livet.
AA170610 Men den må ikke blir forutsigbart « politisk korrekt » eller knytte seg opp mot noe politisk parti.
VG170609 Jeg ønsker ikke å knytte noen kommentarer til det.
AA170609 Det har ført til diskusjoner i EU om man i større grad bør knytte retur opp mot andre felt som er av interesse for opprinnelseslandene, sier Åmland.
DA170608 Da forsøker vi å knytte konsertene opp mot steder som kan gi en ekstraopplevelse.
AP170608 Du kan være opptatt av landsbyen din, men det urbane ligger i muligheten til å knytte hele byen sammen.
AA170608 Ifølge festivalen vil Plagge gi innblikk i Prokofievs skjulte samfunnskritikk, og samtidig knytte det opp til dagens samfunnsdebatt.
VG170607 Norge skal knytte seg til en avtale med EU, som forplikter til minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030, sammenlignet med 1990-nivået.
DB170605 - URIMELIG : NUPI-forsker Sverre Lodgaard mener det er urimelig å knytte Iran opp mot terror.
DB170605 - Hvor berettiget er det å knytte Iran opp mot terror ?
DA170603 Fremfor å gi opp klimaarbeidet, velger de to stormaktene å heller knytte tettere bånd.
AP170602 Du kan være opptatt av landsbyen din, men det urbane ligger i muligheten til å knytte hele byen sammen.
DB170601 Det var for øvrig ingen tekniske bevis som kunne knytte mistenkte til brannstiftelsen, skriver kommisjonen, som ble ledet av sorenskriver Frank Kjetil Olsen.
DN170531 - Vi vil fortsette å tilby kundene alternative måter å investere i ny mobil på og gi dem valget om de vil knytte seg til oss eller ikke.
DB170531 Tanken var at spillerne skulle knytte sterke bånd.
SA170530 Det vil gi en ny, framtidsrettet kapasitet og kvalitet på person- og godstrafikk på bane og knytte landsdelene sammen.
SA170530 - Vi jobber med å knytte til oss et par kvalitetsspillere, og har derfor sagt nei til noen fordi vi venter på de rette spillertypene, sier han.
AP170530 - Vi jobber med å knytte til oss et par kvalitetsspillere, og har derfor sagt nei til noen fordi vi venter på de rette spillertypene, sier han.
AP170529 Å knytte solen til nordlyset var kontroversielt, fordi presidenten ved Royal Society i London, Lord Kelvin, ved verdens meste berømte akademi, hadde hevdet at det var helt utenkelig at solen var kilden til denne glorie av levende lys høyt oppe i atmosfæren.
DB170527 Er det å knytte hele opplevelsen min av den meget mildt sagt spesielle stemningen som råder i Manchester-gatene denne dagen til en poplåt, til popkultur... det å oppleve dette gjennom « aproposmusikk », blir dette å redusere ondskapen til et apropos ?
SA170526 Manchester United skal også ha vært interessert i knytte til seg Monaco-spilleren.
DN170526 Labour-leder Jeremy Corbyn vil knytte den økte terrortrusselen til Storbritannias deltagelse i kriger i utlandet når han fredag gjenopptar valgkampen.
DB170526 gjennom felles lovverk, skolevesen, språknormering, historieskriving og nasjonal kringkasting, for å nevne noe, eller knytte folk til en merkevare som bringer lojalitet og gjenkjøp.
AP170526 For etter som det er blitt vanskeligere å knytte seg til IS i Syria og Irak, blant annet fordi Tyrkia hindrer trafikken, så har både IS og den rivaliserende terrorgruppen Al-Qaida oppfordret sympatisører om å gjennomføre angrep der de bor.
AP170526 Manchester United skal også ha vært interessert i knytte til seg Monaco-spilleren.
AA170526 Labour-leder Jeremy Corbyn vil knytte den økte terrortrusselen til Storbritannias deltakelse i kriger i utlandet når han fredag gjenopptar valgkampen.
VG170525 I det norske regjeringssystemet har man tenkt helt annerledes for å knytte tettest mulig kontakt med den nye amerikanske administrasjonen med den hensikt å fremme norske interesser, ifølge VGs opplysninger.
DB170525 - Verken et fingeravtrykk eller et våpen, eller noe annet fysisk bevis kan knytte Thomas Arthur til drapet på Troy Wicker, sier Suhana Han, Arthurs hovedadvokat til nyhetsmagasinet TIME.
AP170524 Det er de vitale målene for Rogfast, det enorme tunnelprosjektet som skal knytte sammen Nord- og Sør-Rogaland når det etter planen står ferdig i 2025 - 2026.
VG170523 Med dette som bakteppe var det grunn til å knytte forventninger til hva slags vurderinger Politiets Sikkerhetstjeneste hadde tenkt å komme med til norske toppidrettsutøvere, som er samlet til pre-OL-camp på Fornebu, da det var satt av en egen programpost til å snakke om sikkerhet.
DB170522 I helga besøkte han Saudi-Arabia, der han ønsket « knytte sterkere bånd til den islamske verden i kampen mot terrorisme ».
DB170522 Ifølge FOX 5 var det funnet nye opplysninger på Richs datamaskin som kunne knytte den drepte til varsling for Wikileaks.
DB170522 Dens viktigste oppgave var å knytte kontakt med venstreradikale krefter i fagbevegelsen, og spre Kim Il Sungs tanker i Norge.
VG170521 I Cannes er hun for å knytte nye kontakter, men Deila sier hun vil gjøre det på den « norske » måten.
VG170521 CROISETTEN : Ingvild Deila deltar på filmfestivalen i Cannes, og satser på å knytte flere kontakter i bransjen.
VG170521 - Det er en fin måte å åpne samtaler på, sier hun med et smil da VG møter henne under filmfestivalen i Cannes, hvor hun er for å knytte flere kontakter i bransjen.
DB170521 - Det var fantastisk å knytte så tette bånd med de andre deltakerne på så kort tid.
DN170520 Et av Trumps mål med besøket i Saudi-Arabia er å knytte sterkere bånd til den islamske verden i kampen mot terrorisme.
DB170520 Den tidligere spissen mener Wenger må ut, eller så må han knytte nye folk rundt seg for å få en nytenning.
DA170520 Et av Trumps mål med besøket i Saudi-Arabia er å knytte sterkere bånd til den islamske verden i kampen mot terrorisme.
DA170520 Den tidligere spissen mener Wenger må ut, eller så må han knytte nye folk rundt seg for å få en nytenning.
AA170520 Et av Trumps mål med besøket i Saudi-Arabia er å knytte sterkere bånd til den islamske verden i kampen mot terrorisme.
VG170519 Dermed bør vi også være forsiktig med å knytte religion til offisiell norskhet.
VG170519 - Vi må være forsiktige med å knytte religion til offisiell norskhet, skriver kronikkforfatteren.
DB170519 Der jobber Idrettsforbundet strategisk riktig for å knytte betaling av de beste til utdannelsesstipend.
AA170519 Disse tunnelene vil føre til en regionforstørring og knytte sammen de tre områdene i Sør-Trøndelag som av By- og regionforskningsinstituttet ( NIBR-rapport 2013:13 ), ble utpekt til å være de områdene med størst potensiale som tettsteder i fylket utenom Trondheim, nemlig Hitra/Frøya, Orkdal og Ørland/Bjugn.
DN170518 Nye opptak hevdes å knytte ham til korrupsjon.
AP170516 Det er også uhyre vanskelig å knytte hackerne i Lazarus til myndighetene og Byrå 121.
VG170515 De vil til og med knytte til seg lillebror Tomas i en rolle i selskapet - selv om mellomste bror Northug gir seg med langrenn på toppnivå.
DN170515 Kinas president Xi Jinping vil knytte landet tettere sammen med resten av Asia, Midtøsten, Afrika og Europa, men kritikerne advarer mot risikoprosjekter.
VG170513 Gerd Kristiansen har gjort en solid jobb med å knytte Støre til seg.
DB170513 Det var visjonen om Europa, og det skjebnetunge valget om å knytte landet til Russland eller EU, som mobiliserte millioner av mennesker.
DN170512 Belt and Road-prosjektet skal knytte Kina og Europa bedre sammen og er ny plattform for praktisk samarbeid mellom Kina og Norge, skriver Kinas ambassadør i dette innlegget.
SA170510 Dersom du ifølge oppgaveteksten skal gi eksempel på en anonymisert situasjon fra praksis, er det fint om du kan gi en faglig vurdering på en analyserende og reflekterende måte, og samtidig knytte det teoretiske materialet opp mot dette.
FV170510 Dersom du ifølge oppgaveteksten skal gi eksempel på en anonymisert situasjon fra praksis, er det fint om du kan gi en faglig vurdering på en analyserende og reflekterende måte, og samtidig knytte det teoretiske materialet opp mot dette.
DN170510 - Vi vil knytte handlingsregelen opp til den årlige avkastningen i fondet, ikke til fondets størrelse, sier partiets finanspolitiske talsmann Terje Breivik til NTB.
DN170510 - Det gjør at det kan være fornuftig å knytte handlingsregelen opp mot fondets resultat.
DA170510 - Vi vil knytte handlingsregelen opp til den årlige avkastningen i fondet, ikke til fondets størrelse, sier partiets finanspolitiske talsmann Terje Breivik til NTB.
DA170510 - Det gjør at det kan være fornuftig å knytte handlingsregelen opp mot fondets resultat.
AP170510 Dersom du ifølge oppgaveteksten skal gi eksempel på en anonymisert situasjon fra praksis, er det fint om du kan gi en faglig vurdering på en analyserende og reflekterende måte, og samtidig knytte det teoretiske materialet opp mot dette.
VG170509 Politiet mener å kunne knytte 23 år gamle Aaron Juan Saucedo til de syv drapene, i tillegg til to drap i 2015 ( se oversikt nederst i saken ).
VG170505 Ved å knytte til seg familiemedlemmer ble man oppført som hovedkontakt for det valgte medlemmet.
VG170505 I praksis kunne hvem som helst lage en profil i disse idrettslagene og knytte relasjon til de andre medlemmene.
DN170505 - Det er en god idé å knytte sammen land og fremme aktiviteter for hele regionen.
VG170504 Manninen ble uteksaminert jurist i 2003, og har siden den gang jobbet mye med idrettsjus, samt avtaler knytte til internasjonal handel, forsikringskontrakter og forholdet arbeidsgiver/arbeidstaker.
DB170504 Målgangen er også lagt til Bormio, dermed venter en 19.5 kilometer lang utforkjøring etter toppen av Umbrailpasset, noe som vil knytte en større spenning til klatringen.
DB170503 Vi har startet en massiv satsing på infrastruktur for å knytte bo- og arbeidsmarkeder tettere sammen, samferdselsbudsjettet har økt med 50 prosent siden 2013 og vi har startet på et kunnskapsløft hvor norske elever og lærere skal bli bedre i realfag som naturfag og matte.
AP170503 Slik mener Kripos-etterforskerne at de kan knytte Eirik Jensen til Cappelens hasjliga ¶
VG170502 Uten å knytte bånd oppnår vi ingen fremgang, sier rådgiver for det nasjonale sikkerhetsrådet, Michael Anton, til Washington Post.
VG170502 To av disse ble løslatt mandag, da det ikke fantes nok bevis som kunne knytte dem til bortføringen.
BT170501 Det er mange mulige måter å gjøre det på, men hvor økologisk og inkluderende er for eksempel den norske tradisjonen med å knytte barnehagene til friluftsliv ?
SA170430 Tromsø og Bodø/Glimt har vurdert å knytte til seg Tomas Kristoffersen, men først etter at TUIL-gutten tok turen til Sandnes Ulf, er han blitt høyaktuell.
AP170430 Tromsø og Bodø/Glimt har vurdert å knytte til seg Tomas Kristoffersen, men først etter at TUIL-gutten tok turen til Sandnes Ulf, er han blitt høyaktuell.
AP170429 Det spørs om det hjelper at partiet på lørdag fikk Kjell Magne Bondeviks velsignelse til å knytte seg til en Støre-regjering.
DB170428 Partiets nye lederskap forsøker å knytte seg til gaullismen.
AA170428 Også i Sverige og Finland har man klart å knytte digitalisering til penger og makt.
DB170427 Den republikanske kandidaten, Karen Handel, har foreløpig vært svært forsiktig med å knytte seg for tett til Trump.
VG170426 Verdier som ifølge Myrdal er å tale USA midt imot, å forlate EU og NATO, å knytte nære bånd med Kina og Russland, samt, ( selvfølgelig ) å bekjempe den økonomiske og kulturelle nyliberalismen. « Äldre franska kommunister jag talat med upplever att 90 prosent av hennes krav är sådana de själva en gång ställde », skrev Myrdal.
VG170426 « Dette til tross for at han var godt kjent med grusomhetene i IS' handlinger, at PST allerede høsten 2014 i en bekymringssamtale hadde gjort det klart for han at det var straffbart å knytte seg til ISIL og til tross for familie og venners iherdige innsats i å få han fra å dra.
VG170426 ( den norske konvertitten ) skulle knytte seg til ISIL og som tilrettela og fjernet hindre, både psykologiske ved å fremsnakke ISIL og sette handlingene deres i " perspektiv ", men også i alle praktiske henseende. », står det i dommen.
SA170426 Tove Moe Dyrhaug er opptatt av å knytte kontakter og lære av andre i jobben som RBK-leder, som ved denne anledningen da hun deltok på konferanse i Trondheim med blant andre idrettspresident Tom Tvedt til stede.
SA170426 Jeg har lært mye, og det er alltid interessant å høre hvordan de jobber i andre land og knytte kontakter, sier Moe Dyrhaug.
SA170426 Knytte kontakter ¶
DB170426 I nettartikkelen mener utvalget at Dagbladet også gikk langt i å knytte mobbingen opp til spiseforstyrrelse, og her ble det også pekt på én enkelt elev.
DB170426 Seksten år gamle Sean Mercer ble tidlig utpekt som gjerningsmann, men politiet slet med å knytte de nødvendige bevisene til ham.
AP170426 | Slik mener Kripos-etterforskerne at de kan knytte Eirik Jensen til Cappelens hasjliga ¶
AP170426 Tove Moe Dyrhaug er opptatt av å knytte kontakter og lære av andre i jobben som RBK-leder, som ved denne anledningen da hun deltok på konferanse i Trondheim med blant andre idrettspresident Tom Tvedt til stede.
AP170426 Jeg har lært mye, og det er alltid interessant å høre hvordan de jobber i andre land og knytte kontakter, sier Moe Dyrhaug.
AP170426 Knytte kontakter ¶
SA170425 Tomatbonde på Fogn og Ap-politiker, Jon Olav Runestad, mener det er nå eller aldri for Øyfast, gigantprosjektet som skal knytte de ferjeavhengige Ryfylkeøyene sammen med tunneler og bruer.
SA170425 Knytt fysisk aktivitet opp mot opplevelse : Vis glede over fysisk aktivitet ved å knytte gleden til opplevelse fremfor utseende.i ¶
DA170425 Vi har mange sammenfallende interesser, framhever direktøren, som jobbet målbevisst med å knytte disse sektoren sammen under sin tid som turistsjef i Oslo - med stort hell.
BT170425 Knytt fysisk aktivitet opp mot opplevelse : Vis glede over fysisk aktivitet ved å knytte gleden til opplevelse fremfor utseende.
AP170425 Knytt fysisk aktivitet opp mot opplevelse : Vis glede over fysisk aktivitet ved å knytte gleden til opplevelse fremfor utseende.
DN170424 Alibaba startet med å knytte sammen kinesiske fabrikker og utenlandske kjøpere og fungerte som en formidlingssentral.
DN170424 Et aksjebrev i Bygdö Kanaltomter, selskapet etablert i 1899 med en drøm om å knytte sammen Frognerkilen og Bestumkilen, gikk for 12.600 kroner.
DB170424 Det innebærer at de er naturlig at de tilbakeholder informasjon fra forskere hvis det kan knytte dem til kriminalitet - hvem ville ikke gjort det ? - og det innebærer at de delvis iscenesetter seg selv på Facebook, og legger ut oppdateringer som er i overkant smigrende for dem selv, i henhold til deres egne idealer.
DN170423 NHO-direktør Kristin Skogen Lund ( 50 ) anklager Ap-leder Jonas Gahr Støre for å knytte altfor tette bånd til LO i valgkampen.
SA170421 KOMMENTAR : Når jeg sliter med motivasjonen, er det ei dame på 70 år som inspirerer meg til å knytte joggeskoa.
SA170421 Vi skal være til for byen og knytte oss nærmere til lokalbefolkningen, sier arrangementssjef Cecilie Nøstvik i TIL under en pressebriefing om tiltaket i dag.
DN170421 Og Bygdö Kanaltomter, selskapet etablert i 1899 med en drøm om å knytte sammen Frognerkilen og Bestumkilen.
DA170421 Tiltaket vil øke kollektivandelen til flyplassen og knytte den enda tettere til Forus, sier Grødem.
AP170421 Vi skal være til for byen og knytte oss nærmere til lokalbefolkningen, sier arrangementssjef Cecilie Nøstvik i TIL under en pressebriefing om tiltaket i dag.
AA170420 Det er mulig å nå denne 50-prosenten, men jeg vil ikke knytte meg til noe tall eller noe årstall - annet enn at vi slår ambisjonen veldig klart fast, svarer Støre.
VG170418 Et enstemmig utvalg mente at avisen gikk for langt i å knytte mobbingen opp mot spiseforstyrrelsen da en 13-åring døde i Valdres i 2015, og mente Dagbladet ikke tok nok språklig forbehold da de skrev om mobbingen.
DN170418 I handelsnæringen har mange ventet spent på hvilke aktører som vil knytte seg til markedsplasskonseptet som er inspirert av internasjonale Amazon.
BT170418 Det arbeider globalt og søker aktivt å knytte forbindelser mellom kunstfeltet og andre fagområder.
AA170418 Dette skjer ved å knytte eksterne eksperter/mentorer til elevprosjektene.
AA170417 Skandalen vokser for hvert år den provisoriske brua fortsatt har som oppgave å knytte sammen øst og vest i byen.
AP170416 Da dreier det seg også om å knytte kontakt med omverdenen igjen, og å kjøpe ny parabolantenne.
AP170416 - Futurehome lar kunder knytte sammen de ulike smarte enhetene som kommer i hjemmene våre innen belysning, oppvarming, alarm og låser.
VG170415 Det er lett å bruke religion og knytte det til situasjonen som var i Nord-Kaukasus, og si at den samme situasjonen nå utspiller seg i Syria.
DN170414 Myksvoll trekker frem at Erdogan også prøver å knytte grupper som Den islamske staten ( IS ) og Kurdistans arbeiderparti ( PKK ) til nei-siden.
DB170414 Det å knytte seg til et annet menneske, er en av de mest sårbare og krevende prosesser som finnes.
AA170413 Det vil si at lærerne får tilgang til relevant litteratur som de kan knytte til planlegging, gjennomføring og vurdering av egen praksis.
AA170413 Det vil finnes mange drivere på skolen som med ny kunnskap om forskning og utvikling i skolen ser betydningen av å knytte både erfaringsbasert kunnskap og mer formell kunnskap sammen, og dermed bidrar til økt grad av kunnskapsbaserte refleksjoner og profesjonalisering i skolen.
DA170411 - Sverige har tidligere unngått å knytte denne type debatter opp mot religion, til forskjell fra Danmark, og de senere årene også Norge, sier forskeren.
SA170409 Først fikk Neymar gult kort for å knytte skoene rett foran en Malaga-spiller som var klar til å ta frisparket.
BT170409 Først fikk Neymar gult kort for å knytte skoene rett foran en Malaga-spiller som var klar til å ta frisparket.
AP170409 Først fikk Neymar gult kort for å knytte skoene rett foran en Malaga-spiller som var klar til å ta frisparket.
DN170408 Säpo ble tipset om den antatte gjerningsmannen i 2016, men kunne ifølge Thornberg ikke knytte ham til ekstremistmiljøer.
AA170408 Säpo ble tipset om den antatte gjerningsmannen i 2016, men kunne ifølge Thornberg ikke knytte ham til ekstremistmiljøer.
AA170408 Säpo ble tipset om den antatte gjerningsmannen i 2016, men kunne ifølge Thornberg ikke knytte ham til militante grupper.
DN170407 Alibabas viktigste forretning er å knytte sammen små bedrifter eller enkeltpersoner som selger produkter i Kina eller over landegrensene globalt.
DN170407 Alibaba startet med å knytte sammen kinesiske fabrikker og utenlandske kjøpere og fungerte som en formidlingssentral.
DB170407 | Norge bør ta hensyn til Russland, og ikke knytte seg til NATOs missilforsvar ¶
AA170407 Skandalen vokser for hvert år den provisoriske brua fortsatt har som oppgave å knytte sammen øst og vest i Trondheim.
DB170406 - Gjennom et samarbeid med Kina innenfor vinteridrett vil Norge og norsk idrett kunne knytte bånd som på sikt vil kunne gi Norge fordeler.
SA170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
FV170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
DB170405 Dette skal knytte byene rundt Oslo tettere sammen med hovedstaden og sørge for at 200 000 mennesker skal kunne flytte ut fra byen men samtidig ha en tett knytning til Norges største by.
DA170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
DA170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
AP170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
AA170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
DB170404 - Forfalsket data for å knytte MMR-vaksine til autisme Dagbladet Pluss ¶
DN170403 Det er en sterk fremvekst av smarte selskaper innen bank og forsikring som vil knytte seg opp mot de etablerte virksomhetenes merkenavn og kunder. 5.
AP170403 Elvestad sier USA-oppholdet blir viktig i den videre utviklingen av konseptet for å møte investorer og eksperter og knytte kontakter med innovative sjeler fra andre deler av verden.
SA170401 - Å vurdere hvilke eksperter vi skal knytte oss til, er en diskusjon vi tar fortløpende.
FV170401 - Å vurdere hvilke eksperter vi skal knytte oss til, er en diskusjon vi tar fortløpende.
DA170401 Anneli Drecker hadde behov til å knytte seg mer til det nordnorske og har fordypet seg i Arvid Hanssens univers.
BT170401 - Å vurdere hvilke eksperter vi skal knytte oss til, er en diskusjon vi tar fortløpende.
AP170401 - Å vurdere hvilke eksperter vi skal knytte oss til, er en diskusjon vi tar fortløpende.
SA170331 Ifølge Stavanger Aftenblad ønsket Ronny Deila også å knytte seg til Viking-back Kristoffer Haugen.
SA170331 Morten Gamst Pedersen, Aron Sigurdarson og Runar Espejord kan vi knytte store forventninger til i sesongen som starter søndag Morten Gamst Pedersen spilte bare fire seriekamper fra start i fjor, men to av dem var de to siste, der TIL plukket fire livsviktige poeng.
AP170331 Ifølge Stavanger Aftenblad ønsket Ronny Deila også å knytte seg til Viking-back Kristoffer Haugen.
AP170331 Morten Gamst Pedersen, Aron Sigurdarson og Runar Espejord kan vi knytte store forventninger til i sesongen som starter søndag Morten Gamst Pedersen spilte bare fire seriekamper fra start i fjor, men to av dem var de to siste, der TIL plukket fire livsviktige poeng.
AA170330 På lydopptakene snakker de pågrepne også om et ønske om å knytte seg til islamistiske grupper i Syria, skriver den italienske avisen La Repubblica. ( ©NTB ) ¶
VG170329 SPISER SELV IGJEN : Etter ti år med fullstendig lammelse fra skuldrene og ned, klarer nå Bill Kochevar ( 56 ) ved hjelp av implantater i hjernen og en protese med elektroder å igjen knytte kontakten mellom hjernen og musklene sine.
VG170329 Nå klarer han ved hjelp av implantater i hjernen og en protese med elektroder å igjen knytte kontakten mellom hjernen og musklene sine.
DB170329 ¶ LAM : Etter ti år med fullstendig lammelse fra skuldrene og ned, klarer nå Bill Kochevar ( 56 ) ved hjelp av implantater i hjernen og en protese med elektroder å igjen knytte kontakten mellom hjernen og musklene sine.
DB170329 Nå klarer han ved hjelp av implantater i hjernen og en protese med elektroder å igjen knytte kontakten mellom hjernen og musklene sine.
SA170328 Klubben ønsket å knytte til seg sørlendingen, men hadde verken penger til lønn eller overgangssum.
SA170328 Klubben ønsket å knytte til seg sørlendingen, men verken penger til lønn eller overgangssum.
FV170328 Klubben ønsket å knytte til seg sørlendingen, men verken penger til lønn eller overgangssum.
DA170328 Hun bruker tekstil til å knytte tråder til publikums hjerter.
AP170328 Klubben ønsket å knytte til seg sørlendingen, men hadde verken penger til lønn eller overgangssum.
AP170328 Klubben ønsket å knytte til seg sørlendingen, men verken penger til lønn eller overgangssum.
DB170327 Sæther, som mener å kunne knytte åtte fakturaer direkte til arbeidene på gården, har kommet fram til at materialene til rørleggerarbeidet kostet 70 000 kroner.
AP170326 Syv allmenninger skal overstyre gateutformingen ved hjelp av belegg og fargebruk, og firmaet skal knytte sykkelgaten opp mot disse.
AP170326 Universitetets bidrag må være å knytte undervisning, forskning og kunnskapsutvikling enda tettere sammen.
VG170325 Vidsynte ledere etter verdenskrigs-infernoet forsto at den eneste måten å forhindre at noe lignende skulle skje igjen, var å knytte de europeiske sentralmaktene sammen i et forpliktende, overnasjonalt samarbeid.
SA170325 Det innebærer også å knytte til seg de riktige ressurspersonene, sa Sundby.
FV170325 Det innebærer også å knytte til seg de riktige ressurspersonene, sa Sundby.
DB170325 Jeg skal ikke knytte så mange kommentarer til denne, da jeg anser at selve seansen taler for seg.
BT170325 Det innebærer også å knytte til seg de riktige ressurspersonene, sa Sundby.
AP170325 Det innebærer også å knytte til seg de riktige ressurspersonene, sa Sundby.
AA170325 Jeg forsøker å knytte det nye til de erfaringene de har fra før, slik jeg gjør det for studentene mine også til vanlig.
AP170324 - Jeg tror det vil passe Norge med en utvikling som åpner for at det i større grad kan være mulig å knytte seg til deler av samarbeidet, mens man kan avstå fra andre, sier Rye.
AP170324 Grunnen til at Barco i Fredrikstad ikke klarer å knytte den tidligere omtalte norske handelen til noen russiske kunder, skyldes trolig at transaksjonene ble utført gjennom 21 stråselskaper utenfor Russland.
AP170324 Grunnen til at Barco i Fredrikstad ikke klarer å knytte den tidligere omtalte norske handelen til noen russiske kunder, skyldes trolig at transaksjonene ble utført gjennom 21 stråselskaper utenfor Russland.
DN170323 Ikke alle ønsker å knytte seg til en kjede.
DB170323 Da bør vi ha en lengre lagringsperiode slik at man kan knytte en IP-adresse mot en person når det settes i forbindelse med overgrep mot barn, sier Amundsen, som fikk høre fra politiet at 21 dager var altfor kort, og at de ofte havnet bakpå i etterforskningen dersom en anmeldelse kommer seint, eller sakstrykket er stort.
FV170322 Målet er blant annet å knytte området tettere mot Kvadraturen.
VG170320 Etter razziaen gjennomgikk israelske etterforskere pc-ene og mobiltelefonene til de pågrepne, men foreløpig uten å finne noen spor som kunne knytte dem til rekordbedrageriet i januar i fjor.
VG170319 Forsvarsministeren mener det er feil å knytte de to prosentene utelukkende til NATO.
VG170317 I denne databasen er det mulig å knytte til seg familiemedlemmer og relasjoner ved å søke på e-postadresser.
DN170317 Kina er i ferd med å bygge en ny silkevei som skal knytte Kina til nabolandene, men også til Midtøsten.
BT170317 Barn har godt av ulike rollemodeller, ulike perspektiver i livet, ulike trygge personer de kan knytte seg til.
BT170317 Barn har godt av ulike rollemodeller, ulike perspektiver i livet, ulike trygge personer de kan knytte seg til.
SA170316 Vi må satse på å knytte til oss store talenter, og videreutvikle dem, sier Fløy-treneren.
FV170316 Vi må satse på å knytte til oss store talenter, og videreutvikle dem, sier Fløy-treneren.
DA170316 - Det er en risiko for at det å knytte uavhengighet tett til ideen om å bli i EU kan skremme vekk noen av dem som i dag er for å løsrive seg fra Storbritannia, sier professor og politikkekspert John Curtice, som har forfattet rapporten, ifølge The Guardian.
BT170316 Veiprosjektet vil utvikle Hordaland og knytte hele fylket tettere sammen.
AP170316 Vi må satse på å knytte til oss store talenter, og videreutvikle dem, sier Fløy-treneren.
DB170315 - Vi har ønsket å knytte til oss en advokat med omfattende erfaring fra CAS, og som kjenner godt til hele systemet.
DB170313 - Som saksordfører hadde jeg det håp at vi nå kunne snakke om saken, men jeg er nødt til å knytte noen kommentarer til det som nettopp har skjedd.
AP170311 Målet hennes er å knytte en personlig forbindelse til Trump.
AP170311 Målet hennes er å knytte en personlig forbindelse til Trump.
BT170310 Like etter fødselen er babyen fortsatt full av hormoner og klar for å knytte kontakt med omgivelsene.
AP170310 Hvis dere ser at jeg begynner å knytte skolissene, kan dere begynne å bli bekymret. » | Vi trenger alle pengene vi kan få ¶
DN170306 Mens DNBs Vipps nylig tok et kjempejafs ved å knytte til seg mer enn 100 norske sparebanker, rykker nå Danske Banks Mobilepay noen skritt frem.
DN170306 Fornebubanen er en planlagt T-banestrekning som skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
DB170304 Da svarer CAS at det tenker de å knytte opp til kjøpet av det neste skipet, KNM « Horten ».
DB170304 Vogt forteller at BUA jobber kontinuerlig med å knytte til seg flere tilbydere av utlån - og at de jobber med en nettløsning som skal gjøre det enda enklere og bedre å få oversikt over hvilket utstyr som er tilgjengelig hvor - og reservering av utstyr.
DB170303 I tysk UD har for eksempel frustrasjonen vært stor fordi det lenge var umulig for dem å knytte kontakter med Trumps folk.
DB170303 De dreide seg om å opprette kontakt med Trumps stab, for å knytte kontakter og få informasjon om hva Trump-administrasjonen tenkte.
SA170302 I Sandnes løste politikerne den gang utfordringen ved å knytte de to sentrumskirkegårdene, Gand gravlund og Sandnes gamle kirkegård, sammen til en sammenhengende bypark.
DA170302 Om Grenlandsbanen sa han at den vil knytte sammen Grenland og Sørlandet.
DA170302 Om Grenlandsbanen sa han at den vil knytte sammen Grenland og Sørlandet.
AA170302 Om Grenlandsbanen sa han at den vil knytte sammen Grenland og Sørlandet.
BT170301 De nye broene vil knytte Vestlandet tettere sammen enn noen regionreform.
DN170228 « Mange økonomier i regionen mangler tilstrekkelige havner, jernbanenettverk og veier som kan knytte dem effektivt opp mot større innenlandske og globale markeder », skriver ADB.
DN170228 Denne skal knytte sammen regionen med moderne infrastruktur.
BT170228 De nye Flirt-togene var bare et forvarsel på Intercity-triangelet som skulle knytte Halden, Skien, Lillehammer og Oslo sammen til ett lyntogrike.
FV170227 Det er åpenbart at avsenderen vil knytte seg til det norske og tradisjonsrike, sier Brandal.
FV170227 Det andre problemet, mener Brandal, er at annonsen gjør det lett å knytte norsk våpenproduksjon til det norske hopplandslaget.
DB170227 Den fredsæle uenigheten er virkelig noe det godt kunne blitt mer av nå om dagen - men å knytte denne egenskapen til et bestemt kjønn, virker kanskje ikke så inkluderende at det gjør noe.
VG170226 Jeg er en ren utøver og har aldri brutt regler når det gjelder stoffer, metoder eller doseringer og det er opprørerende at deler av media, på tross av fakta, fortsetter å forsøke å knytte meg til anklager om dopingmisbruk, skriver Mo Farah i sin uttalelse søndag formiddag.
AP170226 Vollan : Uheldig å knytte hendelsen til budsjett og ressurser ¶
AP170226 - Jeg synes det er uheldig å knytte denne konkrete hendelen til budsjett og ressurser.
DB170225 Jabaly har faktisk bragt arbeid til Norge og et tromsøbasert produksjonsselskap har fått anledning til å knytte internasjonale kontakter sammen med ham.
DA170225 Det er viktig å knytte bånd til dem som har vært med hele tida.
VG170224 Gilleberg mener bronse-gutten Klæbo - som kun var bak Federico Pellegrino og Sergej Ustjugov i sprintfinalen - står overfor et luksusproblem når det gjelder hva slags personlige sponsorer han kan knytte til seg når nye kontrakter skal inngås etter sesongen.
VG170224 Trump-fans behøvde nesten ikke å knytte presidentens uttalelse på lørdag til en særskilt hendelse.
VG170224 Mahamuds advokater mener også staten har misforstått hva som er riktige navn og at det å knytte navn som er tilsynelatende like til samme person, ikke er holdbart.
AA170224 Politiet har ikke klart å finne våpenet som skal ha blitt brukt i drapet på den hjemløse mannen, og det finnes heller ingen andre tekniske spor som kan knytte 18-åringen til drapet, heter det i kjennelsen. 18-åringens forsvarer har så langt ikke kommentert kjennelsen overfor TT. ( ©NTB ) ¶
DN170223 Samtidig er det positive tegn knytte til økning i turisttrafikk og i kurs/konferansemarkedet.
DA170223 Høyhastighetsprosjektet skal knytte til seg ledende kompetanse på området og skal benytte kunnskap fra stadige suksesshistorier fra utlandet og tilpasse de internasjonale erfaringene til norske forhold.
SA170222 Over ett år før kontrakten går ut er Hertha Berlin ivrige etter å knytte til seg Per Ciljan Skjelbred for ytterligere tid.
AP170221 - Det er mulig det ligger taktikk bak tvangssammenslåingen, men vi er nødt til å knytte oss til byen.
SA170220 Til samhandling, næringsutvikling, positiv vekst og knytte de gode bostedene til de gode jobbene på en mye tettere måte enn i dag.
SA170220 Det dreier seg om å knytte sammen UiS, OD, Petil, IRIS, Ipark, SUS og Forusmiljøet - i sum mer enn 60.000 arbeidsplasser.
DB170220 Legg gjerne opp til å knytte vennskap med folk på jobben, gode relasjoner er gull for både prestasjon og helse, det viser forskning.
AP170220 Et hovedtema i valgkampen i oktober var spørsmålet om landet skulle knytte seg tettere til vesten eller til Russland.
AP170220 I 2011 ble John Demjanjuk, fangevokteren fra Sobibor, dømt for medvirkning til drap, selv om man ikke kunne knytte ham til enkeltsaker.
AP170220 Derfor måtte påtalemyndigheten knytte bestemte drap direkte til enkelte personer.
VG170219 - Det er veldig lett å knytte til seg ham som utøver.
SA170219 I stedet for å si til Ole : « Du må være snill ! » gir det bedre læring å knytte begrepet til en konkret handling : « Så fint at du fant fram skeier, nå kan vi straks spise grøt.
DB170219 At den homofile artisten og livsnyteren Tore skulle knytte bånd med den sjåvinistiske barskingen og sprengstoff-basen fra Hardanger var ikke helt opplagt da TV 2-serien startet.
DN170217 En gondolbane til 35 millioner franc - nær 300 millioner kroner med dagens valutakurs - skulle knytte landsbyen sammen med mer kjente alpinsteder som Villars og Gstaad.
AP170216 I München må lederne snakke åpent om problemene, men også knytte bånd.
VG170214 Erna Solberg og regjeringen har utviklet en egen strategi for å knytte seg sterkere til det kontinentale Europa.
DN170213 - Det første som vil skje, er at disse løsningene har sagt de ønsker å knytte seg opp mot en nasjonal konto til konto-løsning.
VG170212 Gjennom stiftelsen ønsker de to å knytte seg til et team av politi, advokater og psykologer som kan bistå personer som er blitt utsatt for overgrep.
DA170212 I hvert fall ikke vanlig for en klubb som Vålerenga å knytte til seg et så stort navn.
AP170212 Fagforeningsleder Dang Tuan Tu ved den store skofabrikken i Dong Nai er skeptisk til at Vietnam skal knytte seg nærere til Kina, via handelsavtaler eller på annen måte.
AP170212 Fagforeningsleder Dang Tuan Tu er skeptisk til at Vietnam skal knytte seg nærmere til Kina.
AP170212 Et spørsmål mange stiller seg, er i hvor stor grad Trumps skroting av TPP kan føre til at Vietnam og andre land blant USAs asiatiske partnere og allierte i større grad enn før vil knytte seg til Kina.
AP170212 Fagforeningsleder Dang Tuan Tu ved den store skofabrikken i Dong Nai er skeptisk til at Vietnam skal knytte seg nærere til Kina, via handelsavtaler eller på annen måte.
AP170212 Fagforeningsleder Dang Tuan Tu er skeptisk til at Vietnam skal knytte seg nærmere til Kina.
AP170212 Et spørsmål mange stiller seg, er i hvor stor grad Trumps skroting av TPP kan føre til at Vietnam og andre land blant USAs asiatiske partnere og allierte i større grad enn før vil knytte seg til Kina.
AP170210 Politiet var på jakt etter materiale som kunne knytte Mossack Fonseca til det brasilianske entreprenør- og teknologiselskapet Odebrecht, skriver nyhetsbyrået Reuters.
AP170210 Nekter for kobling til 64-åring ¶ 64-åringen er den eneste som Cappelen ikke har villet knytte noe kallenavn til i Oslo tingrett.
AA170210 Den er blant annet trukket frem av sjef for Heimevernet, Tor Rune Raabye, som viktig for å knytte tette politiske kontakter og vennskap med USA.
VG170209 - Det vi trenger nå er å moderere immigrasjonen ; senke graden av nye ankomster slik at lønningene kan øke, velferdsutbetalingene kan reduseres og assimileringens makt kan knytte oss alle tettere sammen, skrev han i en kronikk i Washington Post i 2015.
VG170208 Dommer Michelle Friedland, som er utnevnt av Barack Obama, ba om bevisene de har for å knytte de syv landene Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, med terrorisme i USA.
VG170208 I stedet for å rekruttere medlemmer bør de knytte til seg frivillige som vil ta et tak nå og da og stå litt fritt.
SA170208 Årsaken til at trafikken legges om, er at entreprenøren skal knytte nye Sømmevågen bru sammen med Flyplassvegen.
VG170206 « Jeg er varsom med å knytte enkeltsaker til målinger », skriver Støre i en epost til VG.
DB170204 - Jeg tror vi har alt å vinne på å knytte Hordaland og Sogn og Fjordane tettere sammen som én region på Vestlandet.
AA170204 - Selv folk som har drevet festival i 25 år kommer hit for å få inspirasjon og høre på foredrag, eller få input på de workshopene som er her, men også ikke minst for å knytte kontakter og nettverk.
VG170203 Arbeid det burde knytte seg mye stolthet og prestisje til, og som rent faktisk bygger landet, men som vi i stigende grad må hente inn folk utenfra for å få gjort.
DB170203 Bakgrunnen for irritasjonen skal knytte seg til en avtale Obama-administrasjonen gjorde med Australia om å ta imot 1250 flyktninger landets omstridte flyktningleirer.
AA170203 - Dette er selvsagt interessant for politiet i etterforskningen, men vi kan i dag ikke knytte disse hendelsene til et eventuelt motiv for drapet, sier politiadvokat Peter Ristan i Øst politidistrikt.
DB170202 - Vi mener vi har flere bevis som gjør at vi kan knytte ham til saken.
DB170202 Dette er et eksempel på at det å knytte summen opp til et totaltall i budsjettet blir helt ulogisk.
AP170202 - Vi mener vi har flere bevis som gjør at vi kan knytte ham til saken.
AA170202 At amerikanske soldater utstasjoneres på Værnes, og at Norge åpner for å knytte seg til det amerikanske rakettforsvaret, blir av russerne betraktet som en trussel og et brudd på basepolitikken.
AA170202 - Vi mener vi har flere bevis som gjør at vi kan knytte ham til saken.
SA170201 Sikkerhetstjenesten sier utenlandske agenter nå gjerne innleder vervingsprosesser ved å knytte kontakter gjennom sosiale medier, der opplysninger om kompetanse og arbeid ofte deles.
DB170201 - Hvis vi skulle knytte utelukkelser fra Oljefondet direkte til FNs retningslinjer, ville det snevret veldig inn hvilke saker vi ville se på, sier Skancke.
DB170201 Sikkerhetstjenesten forteller at utenlandske agenter nå gjerne innleder vervingsprosesser ved å knytte kontakter gjennom sosiale medier, der opplysninger om kompetanse og arbeid ofte deles.
DB170201 Til uka drar ledelsen i Vippa nettopp dit for å knytte kontakter og lære.
DB170201 Han skriver at UAH er mest pålitelig, uten å nevne at UAH og RSS viser forskjellig trend og problematikken forbundet med å knytte målinger fra ulike satellitter sammen.
AP170201 « Vi har observert at etterretningstjenester innleder vervingsprosesser ved å knytte kontakter blabt annet gjennom sosiale medier.
BT170131 - Jeg tror vi og andre forsikringsselskaper har kun få år til å knytte kundene enda tettere til oss med gode kundeopplevelser, ellers vil Facebook og såkalte aggregatorer overta merkbare deler av forsikringssalget, sier Styve.
DB170129 Først og fremst må vi sette premisset for denne saken : Å knytte skolisser er noe herk.
SA170127 Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på.
SA170127 Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på.
SA170127 Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på.
SA170127 Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på.
FV170127 Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på.
FV170127 Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på.
BT170127 Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på.
BT170127 Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på.
AP170127 Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på.
AP170127 Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på Femåringen viser en ny måte å knytte skoene på.
DN170126 Ifølge statsministerens kontor vil hun i talen knytte britenes beslutning om å forlate EU med amerikanernes valg av Trump som president.
DN170124 TPP-avtalen var et forsøk fra Barack Obama om å knytte tettere forbindelser til Asia-regionen og skape en motvekt til kinesisk innflytelse i blant annet Sørøst-Asia.
DB170124 Spesialenheten mener de blant annet kan knytte pengebevis fra sommeren 2012 til disse innførslene.
DB170124 - Jeg prøver å knytte det til ting jeg kan huske.
AP170124 I 2021 vil to nye, store kraftkabler knytte Norge til Tyskland og England.
DB170123 Feilen skal knytte seg til et datasystem pilotene er avhengige av å ha tilgang til for å kunne ta av trygt.
DB170123 Spesialenheten ønsker å vite hva « stille » betyr, hvor Jensen svarer at det vanskelig å knytte noe konkret til ordbruken i ettertid.
AP170119 Kommentar : Presidentvalg kan knytte Vest-Afrika til islamister ¶
DB170118 Idrettens påtalemyndighet må knytte et troverdig bånd mellom de statsorganiserte manipulerte prøvene og hvilket ansvar den enkelte utøver eventuelt har for dette jukset.
DN170117 May utelukker dermed å knytte forbindelser til EU slik Norge og Sveits har gjort.
BT170117 Det finnes andre alternative ruter for en arm, blant annet den såkalte « Sunnhordlandsdiagonalen » gjennom Kvinnherad, som vil knytte E134 sammen med E39.
SA170116 Jeg er ganske sikker på at Ian Burchnall og Bjarte Lunde Aarsheim har konkrete spillere de ønsker å knytte til seg, men ledelsen setter foten ned foreløpig.
DN170116 Etterforskere mener de kan knytte utbetalinger på over 150 millioner kroner fra Samsung til Sør-Koreas president.
DN170116 Etterforskere mener de kan knytte utbetalinger på over 150 millioner kroner fra Samsung til Sør-Koreas president.
AP170116 Som medlem av referansegruppen til Forsvarsdepartementets militære dekorasjonsprosjekt, vil jeg knytte noen kommentarer til Michel Andvords åpne brev til forsvarsministeren 12. januar.
AP170116 Jeg er ganske sikker på at Ian Burchnall og Bjarte Lunde Aarsheim har konkrete spillere de ønsker å knytte til seg, men ledelsen setter foten ned foreløpig.
DN170112 Abe ønsker å knytte sterkere bånd til Duterte og Filippinene, som har beveget seg nærmere Kina politisk, i takt med et stadig mer anstrengt forhold til USA og Washington.
DB170112 - De har forbud mot å knytte relasjoner, og de nedtegner alt han sier og gjør.
AP170112 Aktor Schilling er skarp i sin spørsmålsstilling, hun lar ikke Jensen komme unna med halvkvedede viser - og hensikten hennes er åpenbar : Hun akter å knytte Jensen langt tettere til medtiltalte Gjermund Cappelen enn det Jensen gir uttrykk for.
AP170112 Aktor Schilling er skarp i sin spørsmålsstilling, hun lar ikke Jensen komme unna med halvkvedede viser - og hensikten hennes er åpenbar : Hun akter å knytte Jensen langt tettere til medtiltalte Gjermund Cappelen enn det Jensen gir uttrykk for.
DB170111 Det kan vise seg som en god anledning for å skape et bedre forhold til USA og andre allierte, men kanskje kan Russland benytte anledningen til å knytte Tyrkia enda tettere til seg.
DB170111 Det var vanskelig for meg å knytte veldig sterke bånd til gruppa, med tanke på å bearbeide den sorgen jeg hadde.
DB170110 Rema 1000 har sagt at kjeden ønsker å knytte seg tettere til noen leverandører og kutte ut andre.
DB170110 Vi vil knytte oss til flest mulig av disse stemmene som har kunnskap fra sitt felt, sier Ramnefjell.
DB170110 ¶ BLIR MISUNNELIG : Elle Fanning sier hun ofte blir sjalu på mennesker som har lett for å knytte seg til folk.
AP170110 Jeg mente å knytte noen korte kommentarer til bevisverdien av hans tekster og forklaringer, sier Sejersted til Aftenposten.
DB170109 De lærer å sette ord på sine egne følelser, og, gjennom det, knytte bånd til andre, og kunne hente forståelse og råd fra omgivelsene, også i perioder når de strever.
AP170109 Med flyvende værstasjoner kunne de sovjetiske metrologene knytte på en radiokontroll-knapp, og fly dit i verden hvor det var dårlig vær - og sørge for at det ble solskinn.
AP170106 Ingen kan bebreide Russland for å knytte kontakter med europeiske partier som støtter landets agenda.
BT170105 De siste årene er det testet en metodikk som drister seg til å knytte både Nav, helsevesen og arbeidslivet sammen i inkluderingsarbeidet for psykisk syke.
AP170104 Han skal ha forsøkt å komme seg til Syria for å knytte seg til IS også i 2014, men mislyktes.
AP170104 Han skal ha forsøkt å komme seg til Syria for å knytte seg til IS også i 2014, men mislyktes.
SA170102 Fædrelandsvennen har tidligere skrevet at Start ønsker å knytte til seg Peter Orry Larsen, som har gått ut av kontrakt med Aalesund.
FV170102 Fædrelandsvennen har tidligere skrevet at Start ønsker å knytte til seg Peter Orry Larsen, som har gått ut av kontrakt med Aalesund.
BT170102 Knight solgte via venner, hadde mange kjente i friidrettsmiljøet, og visste å knytte til seg de rette personene.
BT170102 Knight solgte via venner, hadde mange kjente i friidrettsmiljøet, og visste å knytte til seg de rette personene.
AP170102 Fædrelandsvennen har tidligere skrevet at Start ønsker å knytte til seg Peter Orry Larsen, som har gått ut av kontrakt med Aalesund.
AP161226 Låten har for øvrig har en video der en animert Major Tom flyr ut i verdensrommet, for å knytte et bånd til « Space Oddity » og gjennombruddet i 1969...
AP161207 Dessuten går det an å skape seg et nettverk, knytte til seg sponsorer og jobbe med å finne ut hvilken kompetanse man har.
AP161206 I tillegg gjør gruppen akkurat det Foreningen Nord mener at Skam har gjort, nemlig knytte oss sammen.
AP161130 I tillegg kan du snekre fuglekasser, knytte halmfigurer og støpe ekte tinnsoldater.
AP161130 | Presidentvalg kan knytte Vest-Afrika til islamister Inger Anne Olsen ¶
AP161130 Resultatet vil avgjøre om regionen igjen vil se til Vesten, eller knytte seg enda nærmere islamismen.
AP161122 Ser du ingen fare i å knytte en så sterk supporterkultur rundt seg ?
AP161122 - Føler du ikke ansvar for at ting kan gå i oppløsning, for å samle folk og knytte bånd også til liberale miljøer og de du er uenig med ?
AP161109 Men Olsens budskap er krystallklart, selv om han ikke vil knytte det til USAs nye president : Norges Bank frykter at den nye presidenten vil sette i verk tiltak som begrenser den globale handelen.
SA161023 - Det er mye som skjer i kroppen, og dette er en flott periode til å fokusere på amming og å knytte seg til barnet, sier hun.
BT161023 - Det er mye som skjer i kroppen, og dette er en flott periode til å fokusere på amming og å knytte seg til barnet, sier hun.
AP161018 På sikt ønsker vi også å knytte Kadettangen og Kalvøya tettere sammen, sier Skauge.
AP161018 I søknaden fra selskapet legges det vekt på at initiativtagerne ønsker å dra veksel på det lokale musikkmiljøet i Bærum, i tillegg til knytte til seg lokale lag og foreninger.
AP161011 La oss gjerne bruke begrepet ekte, men bruke det som motsetning til falsk og knytte det til ærlighet og mot.
AP161009 Vil knytte enkelte merkevarer til seg ¶
AP161009 Planen er å knytte enkelte merkevarer tettere til seg - og heller droppe andre.
AP161009 Vil knytte enkelte merkevarer til seg ¶
AP161009 Planen er å knytte enkelte merkevarer tettere til seg - og heller droppe andre.
AP161009 Vil knytte enkelte merkevarer til seg ¶
AP161009 Planen er å knytte enkelte merkevarer tettere til seg - og heller droppe andre.
SA161007 I et nylig intervju med kultursjef Rolf Norås understreker han behovet for å vitalisere og knytte nye forbindelser til museumshøyden.
SA161007 En oppgradering og aktivisering av parkområdene på museumshøyden vil bidra til å knytte Stavanger museum og Arkeologisk museum nærmere Stavanger sentrum og andre kulturinstitusjoner.
BT160909 Daae ønsker ikke å knytte noen lærdom-kommentarer til den konkrete saken, men sier på generelt grunnlag dette : ¶
AP160903 tte med Reda vill ha skjedd om jeg hadde sagt ja til glasset med vin som Geoffrey tilbød meg, og krysset Place de la République fem minutter senere, jeg spurte meg selv om en så liten detalj, en så bitte liten og ubetydelig detalj som et glass fra eller til, eller til og med en liten pause for å knytte skoene tretti-førti meter fra plassen, eller en omvei via en gate jeg likte bedre, en gate jeg syntes var mer tilta
AP160806 En foruroligende figur som Jensens nitide undersøkelser klarer å knytte til en serie prikkfritt utførte attentater mot utvalgte representanter for okkupasjonsmakten på en nordnorsk øy i 1943.
BT160625 Olavs gravkirke være en måte å knytte an til helgenkongen og låne legitimitet fra kongehusets egen helgen.
AP160618 Utenriksministeren sier at det må være i NATO-landenes interesse å knytte Russland til seg " i et internasjonalt ansvarlig partnerskap ".
AP160618 Deretter var det en folkeavstemning der befolkningen selv ønsket å knytte seg til Russland, og det respekterte vi.
AP160615 Vi hadde konklusjonene fra Gades, og ingen andre opplysninger som ga grunnlag for å knytte noen konkrete mistenkte til saken, fortalte Isachsen ifølge Bergens Tidende.
AP160608 Siden de første skandalene for litt over ett år siden ble kjent, har FIFA kun klart å knytte seg til to hovedsponsorer : Begge selskapene er kinesiske.
AP160603 Vinneren heter Arbeiderpartiet, som har en tydelig strategi for å knytte bånd til nettopp sentrum, særlig Krf.
SA160601 Målsettingen er å knytte så mye som mulig av fjernvarmenettet til søppelforbrenningsanlegget så raskt som mulig.
AP160531 Hjerneforskning viser at vår hukommelse avhenger av å kunne knytte tankene til fysiske objekter, Bevaring av bygninger er viktig for den kollektive hukommelsen.
AP160526 Dette vil jeg gjerne knytte noen kommentarer til. 3rd-party-bio ¶
AP160518 Det betyr at forbundet vil knytte til seg et såkalte « headhuntere » i jakten på Siems etterfølger.
SA160511 NRK får bekreftet fra familien til Andersen at han skal knytte seg til Nord-Korea i ett år.
BT160511 NRK får bekreftet fra familien til Andersen at han skal knytte seg til Nord-Korea i ett år.
AP160511 NRK får bekreftet fra familien til Andersen at han skal knytte seg til Nord-Korea i ett år.
AP160505 Over ett år før kontrakten går ut er Hertha Berlin ivrige etter å knytte til seg Per Ciljan Skjelbred for ytterligere tid.
AP160429 Det er derfor grunn til å knytte den økte antibiotikabruken til russefeiringen, heter det i rapporten.
SA160427 Den kan også fase ut eventuelle fossile kilder i fjernvarmen, slik Lyse nå gjør ved å knytte sammen sine fjernvarmenett på Forus og Sandnes.
DA160419 I forbindelse med utbyggingen av Forus øst ser Jernbaneverket på muligheten til å knytte Jærbanen opp mot Forus.
AP160417 Blant de 113 beslaglagte gjenstandene politiet greide å knytte til et titall tyverier de hadde utført, var det store mengder elektrisk verktøy, samt seks sykler og flere sykkelrammer og - deler.
AP160416 Internt i den russiskortodokse kirken pågår en hard debatt om hvor tett kirken bør knytte seg til Staten og involvere seg i politikk.
DA160414 I forbindelse med utbyggingen av Forus øst ser Jernbaneverket på muligheten til å knytte Jærbanen opp mot Forus.
AP160408 De ønsker ikke å knytte seg til noen av fløyene i politikken.
AP160401 Det er også urimelig og historieløst å knytte forskning og vitenskap til etiske fremskritt.
AP160322 Det er det som folkekirkebegrepet søker å uttrykke ved å knytte kirke og folk sammen, at livets verdi og kvalitet, opprettholdes i buen som spennes mellom det hverdagslige og det hellige.
AP160320 Spørsmålet om NATO-medlemskap var riktignok kontroversielt i Norge, mange på venstresiden advarte mot farene ved å knytte seg til den ene stormakten og slik sett kanskje øke faren for konflikt med den andre, men indre debatt er noe annet enn ytre diktat.
AP160316 Hans mål er å knytte kontakt med meningsfeller for å videreføre sine egne holdninger og oppfatninger, sier Kursetgjerde.
AP160316 Han hevdet han aldri har sagt at han ikke ønsker besøk, og forklarte at det som blir meningsløst er at man nektes å knytte meningsfulle relasjoner.
BT160311 Å knytte opp utdanninger til arbeidsplasser blir nesten som å ansette lærlinger.
AP160309 De kan knytte bonusen til selskapets resultat, og dermed oljeprisen, eller de kan knytte det til målbare finansielle prestasjoner som selskapet og de ansatte selv kan påvirke, der prestasjonene også måles mot resultater i andre oljeselskaper.
AP160309 De kan knytte bonusen til selskapets resultat, og dermed oljeprisen, eller de kan knytte det til målbare finansielle prestasjoner som selskapet og de ansatte selv kan påvirke, der prestasjonene også måles mot resultater i andre oljeselskaper.
AP160308 At vold er en del av barneoppdragelsen i enkelte samfunn i verden er et ikke ukjent fenomen, men man kan ikke knytte det opp til religion.
AP160306 Det er ikke enkelt å knytte hver enkelt krone til det ene eller det andre, men poenget ligger egentlig ikke her.
AP160302 Mens Breivik mener at brevkontrollen er så sterk at han i praksis ikke kan knytte kontakter, skriver Regjeringsadvokaten : ¶
AP160229 Dette vil både knytte folk tettere sammen, gi arbeidsplasser og en solid miljøeffekt.
DA160225 Man søker kredibilitet og styrke gjennom å knytte seg til eldre ideer, guder og symbolikk.
AP160219 - Hun er fullstendig på villspor når hun forsøker å knytte ekstremisme og terrorisme med islam.
AP160217 - Du gjør det litt vanskelig for deg selv ved å knytte dette til målingene, svarte Støre.
FV160216 Og at de kompenserer for det ved å knytte seg nært til venner.
SA160215 Og at de kompenserer for det ved å knytte seg nært til venner.
BT160215 Og at de kompenserer for det ved å knytte seg nært til venner.
AP160215 Og at de kompenserer for det ved å knytte seg nært til venner.
AP160213 Medvedev gjentok den russiske kritikken av vestlige lands forsøk på å knytte tettere bånd til tidligere Sovjet-stater som grenser til Russland.
AP160213 Medvedev gjentok den russiske kritikken av vestlige lands forsøk på å knytte tettere bånd til tidligere Sovjet-stater som grenser til Russland.
AP160213 Jeg har kommet frem til at jeg ikke er klar for å knytte meg til bare én bestevenn uansett.
AP160211 Vox mener det er prinsipielt problematisk å knytte innbyggeres demokratiske rettigheter til ferdigheter og kunnskaper.
FV160205 - Det er muligheter for å knytte seg til, men i øyeblikket er det brønn og sisterne, sier Opthun.
DA160203 Hun etterlyser at de store og viktige byplanmessige linjene om sammenhengende grøntdrag og gangnett beholdes, som å knytte øvre del av Storhaug sammen med sjøfronten og Lervig med resten av Stavanger øst.
SA160202 - Det er muligheter for å knytte seg til, men i øyeblikket er det brønn og sisterne, sier Opthun.
AP160202 - Det er muligheter for å knytte seg til, men i øyeblikket er det brønn og sisterne, sier Opthun.
AP160129 Med andre ord, det var lett og profitabelt å knytte folk som trenger tjenester utført, til folk som ville tjene seg en slant.
AP160128 Med tiden skal linjen forlenges og inngå i Kinas storsatsing for å knytte til seg landene i Sentral-Asia.
AP160121 Som forelder vet du gjerne at barnet er for lite til å klare å knytte skoene selv.
AP160120 Han var full av demoner, og både boken og Danny Boyles nye film forsøker å knytte de mørkeste av dem til det faktum at Jobs ble adoptert bort ved fødselen - først til noen som leverte ham tilbake, og deretter til ekteparet Jobs.
AP160119 - Her er jeg på jakt etter å høre beskrivelser av økonomiske trender og ikke minst ute etter å knytte nye kontakter og bygge videre på etablerte, sier Bjerke.
DA160117 « Secret in Their Eyes » strømlinjeformer originalfilmens komplisere intrige ved å knytte tettere bånd mellom hovedpersonene, noe som leder til såpass mange sære tilfeldigheter at historien mister all troverdighet i løpet av den første halvtimen.
AP160117 For de mindre forsvarsvennlige partiene vil en politikk som skrumper forsvarsbudsjettene paradoksalt nok knytte oss enda tettere til upopulære utenlandsoperasjoner.
AP160107 Vi kan knytte dem opp til en økonomis grunnleggende oppgaver, og de to første er : 1.
SA160106 Tendensen til å knytte sosiale fellesskapsverdier til hjemmet, kjenner hun seg igjen i.
AP160106 Tendensen til å knytte sosiale fellesskapsverdier til hjemmet, kjenner hun seg igjen i.
DA160105 Sorg handler om å omstille seg og søke relasjoner med andre og knytte nye bånd, ifølge han.
DA160105 Knytte bånd ¶
DA160105> Knytte bånd ¶
DA160105> target="avis" href= Knytte bånd ¶
DA160105> target="avis" href= target="avis" href= Knytte bånd ¶