DB170913 Det var Aksel Hennie som ga de norske stemmene til alle « Terkel i knipe»-figurene i 2004.