AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-man-komme-raskt-frem-eller-ta-hensyn-til-alle-Na-onsker-Ruter-a-legge-ned-holdeplasser-622407b.html Unngå « klumping » : Når mange busser og trikker stopper på samme holdeplass, men ender opp med å skape kø for hverandre.
AP170610 Unngå « klumping » : Når mange busser og trikker stopper på samme holdeplass, men ender opp med å skape kø for hverandre.
DB170217 Han forteller videre at man ofte kan se en « klumping » av avgangene på strekninger med med relativt lite trafikk og lite konkurranse ; ofte med parallelle flygninger på morgen og ettermiddag, og et relativt tynt tilbud utenom det.