DB170327 - Jeg blir også litt skremt når jeg leser at isen inneholder stoffer som « klorofyll-kobber-kompleks ».
DB170327 - Jeg blir også litt skremt når jeg leser at isen inneholder stoffer som « klorofyll-kobber-kompleks », sier Rosenkilde.