SA171210 Diagnoser er ikke bare kliniske symptom-beskrivelser.
BT171206 Y svarer at han ikke ønsker å forfølge saken videre, og at det foreligger et notat om den kliniske undersøkelse av meg.
SA171202 Mens de blåkledde gjorde mange unødvendige feil, var gjestene kliniske .
FV171202 Mens de blåkledde gjorde mange unødvendige feil, var gjestene kliniske .
DB171202 Jesse Lingard, Romelu Lukaku og Anthony Martial var kliniske da de først fikk sjansen til å kontre.
BT171202 Mens de blåkledde gjorde mange unødvendige feil, var gjestene kliniske .
AP171202 Mens de blåkledde gjorde mange unødvendige feil, var gjestene kliniske .
AA171202 Mens de blåkledde gjorde mange unødvendige feil, var gjestene kliniske .
SA171124 - Men jeg sa på møtet at studieresultatet betyr at rituximab, som vi har sagt gjentatte ganger før, ikke bør brukes ved ME utenfor godkjente kliniske studier.
VG171123 For bedre å forstå helseeffekter av kaffe, analyserte en gruppe forskere ved det britiske universitetet i Southampton 201 studier basert på observasjonsforskning og 17 studier som bygger på kliniske studier rundt om i verden.
SA171123 For bedre å forstå helseeffekter av kaffe, analyserte en gruppe forskere ved det britiske universitetet i Southampton 201 studier basert på observasjonsforskning og 17 studier som bygger på kliniske studier rundt om i verden.
AP171123 For bedre å forstå helseeffekter av kaffe, analyserte en gruppe forskere ved det britiske universitetet i Southampton 201 studier basert på observasjonsforskning og 17 studier som bygger på kliniske studier rundt om i verden.
DB171119 Saken er at rammene for kliniske psykologutdanninger i andre land i stor grad faktisk er modernisert og harmonisert gjennom Bolognaprosessen, selv om de innholdsmessig kan variere.
NL171115 Utvikling og drift av kliniske IT-systemer i spesialisthelsetjenesten blir i dag ivaretatt av offentlig eide selskaper.
NL171115 I Nord-Norge ivaretar Helse Nord IKT driften av kliniske IKT-systemer ved sykehusene i landsdelen.
NL171115 Det vil være en stor fordel for utviklingen av det norske helsevesenet at vi beveger oss fra å være passive mottakere av avansert utenlands helseteknologi til å bidra i fremste rekke i utviklingen av nye teknologi-baserte kliniske og diagnostiske tjenester.
AA171115 Spisskompetanse : Lars Adde er spesialist i barnefysioterapi ved Klinikk for Kliniske Servicefunksjoner ved St.
AA171115 - Det vil si at blant syke nyfødte vil en av ti få CP, sier Lars Adde, som er spesialist i barnefysioterapi ved Klinikk for Kliniske Servicefunksjoner ved St Olavs hospital.
AP171112 Vi savner en grundig drøfting av både praktiske, kliniske , samfunnsmessige og etiske aspekter fra myndighetenes side.
DB171110 Vi kan bli mer kliniske og kyniske for vi har hatt sjanser i alle kampene til å score flere mål.
BT171103 Vi har fått mange tilbakemeldinger fra takknemlige sykehjemsleger også utenfor Bergen, som opplever metodeboken som en viktig faglig støtte i sitt kliniske arbeid.
BT171103 I tråd med vår lange kliniske erfaring, vil imidlertid en del pasienter i livet siste fase også ha svært god lindring av ett eller flere av disse medikamentene selv om protokollen for « Livets siste dager » ikke formelt er startet.
BT171103 For å hjelpe sykehjemslegene i den kliniske hverdagen laget vi derfor « Metodebok for sykehjemsleger » i 2015.
SA171031 Vi må bli mer kliniske foran mål, sier Oilers-treneren.
AP171031 Vi må bli mer kliniske foran mål, sier Oilers-treneren.
DB171029 Guardiola oppgitt over sjansesløseri : - Må være kliniske hvis vi ønsker å vinne titler ¶
DB171029 Vi må være mer kliniske foran mål hvis vi ønsker å vinne titler.
BT171029 - Basert på de tre kriteriene kliniske egenskaper, verdien for samfunnet og bedriftsøkonomi for produsenten, har vi kommet med et godt tilbud.
AP171029 - Basert på de tre kriteriene kliniske egenskaper, verdien for samfunnet og bedriftsøkonomi for produsenten, har vi kommet med et godt tilbud.
DB171028 Milan kom til sjanser og stresset gjestene med sitt høye press, men manglet Higuaíns kliniske avslutningsegenskaper på topp.
DB171027 De var mye mer kliniske i avslutningene.
DB171024 Til Dagbladet svarer Biogen at det er « bedriftsøkonomiske hensyn til videre forskning og utvikling » som avgjør prisen, i tillegg til de kliniske egenskapene og verdien for samfunnet.
DB171024 Likevel så mener vi at alvorligheten av sykdommen er så stor og de kliniske resultatene av Spinraza så gode, at vi håper myndighetene gir tilgang til medisinen til alle pasienter, da behandlingen endrer pasientens muligheter for å utvikle fysisk funksjonalitet og har vist livsforlengelse i kliniske studier, sier hun.
DB171024 Likevel så mener vi at alvorligheten av sykdommen er så stor og de kliniske resultatene av Spinraza så gode, at vi håper myndighetene gir tilgang til medisinen til alle pasienter, da behandlingen endrer pasientens muligheter for å utvikle fysisk funksjonalitet og har vist livsforlengelse i kliniske studier, sier hun.
DB171024 En amerikansk talsperson for selskapet har tidligere sagt til bransjenettstedet FiercePharma at prisen er satt etter balanse av tre viktige prinsipper - behandlingens kliniske effekt, innvirkning på helsevesen og aksjonærenes utbytte ( « stakeholder returns » ).
DB171024 Men da snakker vi ikke om den kliniske diagnosen nevrotisisme, men mer om normal tilbøyelighet til å uroe og bekymre seg.
AP171022 Men det foreligger foreløpig ikke randomiserte, kliniske studier av metodene.
VG171019 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG171019 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
DB171019 Samtlige valgte den kliniske mastergraden.
DB171019 Flere kontaktet også Helsedirektoratet som bekreftet at de har godkjent studiet i lang tid og kunne fortelle oss at vi bare måtte huske på å velge den kliniske mastergraden så skulle det gå bra.
DB171019 På en universitetsklinikk kan det kliniske arbeidet og forskningsarbeidet være i tett dialog.
VG171017 Det innebærer blant annet kliniske og nevrologiske undersøkelser, samt at bokserne må ha fulgt et tilsvarende antidopingprogram som det man har i Norge.
AP171012 Digital helse innebærer at forskere og leger analyserer data i helseregistre, biobanker og gjør kliniske studier for å gi oss bedre behandling.
AP171011 Innen spesialhelsetjenesten må pasientene ha henvisning fra lege for å komme til oss, i dag kan de vurderes av våre veldig kvalifiserte professorer og kliniske psykologer.
AP171011 - Det arbeides med å utvikle et samarbeid med et aktivt fagmiljø ved et sykehus, i første omgang Lovisenberg, for å sikre at den kliniske virksomheten er innenfor de systemene og rutinene som er på plass ved et sykehus, sier Sandset.
AP171011 Innen spesialhelsetjenesten må pasientene ha henvisning fra lege for å komme til oss, i dag kan de vurderes av våre veldig kvalifiserte professorer og kliniske psykologer.
AP171011 - Det arbeides med å utvikle et samarbeid med et aktivt fagmiljø ved et sykehus, i første omgang Lovisenberg, for å sikre at den kliniske virksomheten er innenfor de systemene og rutinene som er på plass ved et sykehus, sier Sandset.
VG171002 Både som institusjon har vi ansvar, og den kliniske vurderingen er legespesialisten ansvarlig for, sier Sæther.
AP171002 Det er verdt å minne om at det kliniske bildet ved ME kan minne om det man ser ved for eksempel hypotyreose ( lavt stoffskifte ).
VG170926 - Vi prøvde alt vi kunne, vi skapte sjanser, men vi må bli mer kliniske , det er 100 % sikkert.
SA170926 Tre av dem omsatte han i mål og viste seg som den kliniske avslutteren han de tre siste sesongene har vært i Premier League.
SA170926 Mot APOEL var vi kliniske foran mål, sa en fornøyd Tottenham-manager.
FV170926 Tre av dem omsatte han i mål og viste seg som den kliniske avslutteren han de tre siste sesongene har vært i Premier League.
FV170926 Mot APOEL var vi kliniske foran mål, sa en fornøyd Tottenham-manager.
AP170926 Tre av dem omsatte han i mål og viste seg som den kliniske avslutteren han de tre siste sesongene har vært i Premier League.
AP170926 Mot APOEL var vi kliniske foran mål, sa en fornøyd Tottenham-manager.
DA170922 - Mitt kliniske inntrykk er at mange « jenter født i guttekropp » fortsatt mobbes massivt i oppveksten for å være feminine gutter.
DB170921 Vi var uheldige noen ganger, men også kanskje ikke kliniske nok andre ganger.
VG170920 Vi var uheldig i noen situasjoner, og kanskje ikke nok kliniske i andre.
DN170920 I rapporten identifiseres 51 typer antibiotika som er under utvikling eller gjennomgår kliniske tester.
DB170915 Programmet ble ledet av ei lita gruppe bestående av kliniske spesialister med kompetanse på utredning, risikovurdering og behandling av barn og unge med skadelig seksuell atferd.
DA170914 Deres kliniske etikk-komité er også involvert i saken.
AP170914 Huseby sier at både forskning og kliniske resultater viser at yoga regulerer blodtrykk og det er særlig relevant for dem som har hjerte- og karsykdommer, eller risiko for å utvikle det.
AA170914 Deres kliniske etikk-komité er også involvert i saken. ( ©NTB ) ¶
AA170914 Deres kliniske etikk-komité er også involvert i saken.
DB170908 Noen av argumentene er at kliniske studier er for snevre i forhold til inklusjon og at pasientene de møter i klinikken er annerledes, mer komplekse.
DB170908 Det å få sitt kliniske arbeid vurdert underveis og i etterkant er i begynnelsen en tøff opplevelse men når malen etter hvert blir lært, får man selvtillit og en større klinisk frihet.
DA170903 Så blir det opp til skuespillerne å løfte Kanes intensjoner ut av det kliniske .
DA170903 De har gitt « Renset » 18-årsgrense og laget en katalog som understreker voldsaspektet i skildringen av sanatorie-«legen » Tinkers sadistiske tortur og lemlestelse av sine pasienter, alle fanget i et psykologisk jerngrep i hans kliniske kjellerlaboratorium.
NL170901 Det innebærer at alvorlig syke mennesker kan få mulighet til å være med på kliniske studier utført av dyktige fagfolk.
DA170830 Disse pasientene kan be legen sin om å kontakte ekspertpanelet og få vurdert om det er utprøvende behandling, kliniske studier eller andre alternativer som de kan prøve.
VG170828 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170828 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
VG170828 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170828 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
DB170828 Når et velfungerende forskningsnettverk i primærhelsetjenesten er på plass, vil den kliniske ( pasientnære ) forskningen i kommunehelsetjenesten få langt høyere kvalitet og større omfang enn i dag, og norske forskningsmiljøer vil bli en attraktiv samarbeidspartner for internasjonale forskningsprosjekter.
DA170827 - Det eneste negative var at vi må være mer kliniske , men det er mest positivt, la han til.
VG170826 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170826 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
DB170826 Men du får ikke vite at industrien bruker dobbelt så mye på markedsføring som på forskning, at nærmere halvparten av påstandene i markedsføringen ikke er kildebelagt og eller at universitetssentre i henhold til European Society of Cardiology kan utføre kliniske forsøk mellom 10 og 20 ganger rimeligere.
DB170826 Men du får ikke vite at bare åtte prosent av de 946 nye preparatene som ble lansert mellom 2002 og 2011 i henhold til uavhengige forskere hadde signifikante kliniske fordeler sammenlignet med eksisterende midler.
DB170826 Men du får ikke vite at bare 22 prosent av funnene i kliniske forsøk ble innrapportert innen den lovpålagte fristen på 12 måneder i henhold til en studie fra 2012.
VG170823 Vi var kliniske, men kanskje ikke kliniske nok ?
VG170823 Vi var kliniske , men kanskje ikke kliniske nok ?
VG170821 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170821 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
VG170817 Widing forteller at man har jobbet hardt i Norge og andre steder i verden med å finne nye behandlingsmetoder gjennom kliniske studier, men at Norge ikke betaler ikke for eksperimentelle metoder.
VG170815 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170815 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
VG170812 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170812 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
VG170806 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170806 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
AP170806 Vi burde se til Danmark også her, der har de tatt grep og med stor suksess etablert et samarbeid mellom legemiddelindustrien, akademia og myndighetene om kliniske studier.
AP170806 Steinar Aamdal, leder av seksjon for klinisk kreftforskning ved Oslo universitetssykehus ( OUS ), synes intensjonen om å gjør det enklere for pasienter å delta i kliniske studier er veldig viktig.
AP170806 Steinar Aamdal, leder av seksjon for klinisk kreftforskning ved Oslo universitetssykehus ( OUS ), synes det er problematisk at myndighetene pålegger helseforetakene å gjøre mer på kliniske studier, samtidig som kravene til « produksjonen » øker ¶
AP170806 Samtidig krever Høie at oversikten over kliniske studier på Helsenorge.no gjøres fullstendig og oppdatert.
AP170806 Når Høie og statsminister Erna Solberg legger frem Høyres helsepolitikk mandag, vil et av tiltakene være at det skal bli enklere for pasienter å delta i utprøvende behandling gjennom kliniske studier.
AP170806 I Danmark har de virkelig satset på kliniske studier og utprøvende behandling.
AP170806 Helseminister Bent Høie ( H ) vil sikre at alle pasienter, uavhengig av deres bakgrunn, får lik tilgang til deltagelse i kliniske studier.
AP170806 Han vil sikre at alle pasienter, uavhengig av deres bakgrunn, har lik tilgang til kliniske studier.
AP170806 For alvorlig syke pasienter kan et siste håp være å bli med i en studie som utvikler nye medisiner eller behandlingsmetoder - såkalte kliniske studier.
AP170806 Der skal pasienter få oversikt over kliniske studier som utføres ved norske sykehus, men Aftenposten dokumenterte at oversikten var langt fra fullstendig.
AP170806 Aamdal synes det er problematisk at myndighetene pålegger helseforetakene å gjøre mer på kliniske studier, samtidig som kravene til « produksjonen » øker.
AP170806 - Selv om kliniske studier skal være en integrert del av pasientbehandlingen, taper forskningen i kampen med pakkeforløp og tidsfrister.
DB170805 Det er også lett å redusere flyktningene til kliniske utspill i valgkampen.
VG170729 SE OGSÅ : Bekymret for kraftig nedgang i kliniske studier ¶
VG170729 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170729 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
VG170721 Nytt program for kliniske studier.
VG170721 Flere kliniske studier, lettere tilgang til ny medisin og bedre internasjonalt samarbeid er blant tiltakene helsepolitikeren i Arbeiderpartiet lover norske pasienter.
VG170721 Firmaet er størst i landet på kliniske studier og gir rundt 2000 norske pasienter tilgang på utprøvende medisiner.
VG170721 Drastisk nedgangen i kliniske studier ¶
VG170721 Alvorlig syke pasienter kan få vurdert sin sykdom og muligheten til å være med på kliniske studier av erfarne fagfolk.
VG170721 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170721 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
VG170721 * Kliniske studier kan involvere nye medisiner, medisinsk utstyr, operasjonsteknikker, bivirkninger knyttet til en behandling osv.
VG170721 * Kliniske studier har som mål å få et nytt legemiddel godkjent til bruk i helsevesenet.
VG170717 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170717 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
SA170716 Vi gjorde defensive feil på baklengsmålene, og vi burde vært enda mer kliniske og scoret flere mål enn vi gjorde, sa Mourinho til ESPN etter kampen.
DA170716 Vi gjorde defensive feil på baklengsmålene, og vi burde vært enda mer kliniske og scoret flere mål enn vi gjorde, sa Mourinho til ESPN etter kampen.
AP170716 Vi gjorde defensive feil på baklengsmålene, og vi burde vært enda mer kliniske og scoret flere mål enn vi gjorde, sa Mourinho til ESPN etter kampen.
DN170713 | Kunstig intelligens redder liv ¶ ¶ ​Flere medier har sågar nylig avslørt hvordan alvorlig kreftsyke mennesker mister ekstra levetid fordi vi ikke har et effektivt system for å gjøre pasientene kjent med viktige kliniske studier som kanskje kunne forlenget livet og økt livskvaliteten.
VG170709 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170709 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
AP170709 | Det har vært en kraftig økning i kliniske kreftmedisinstudier Reino Heikkilä og Stein Kaasa ¶
AP170709 Antall kliniske kreftmedisinstudier i Norge har økt kraftig de siste ti årene.
VG170708 Kreftforskning : Bekymret for nedgang i kliniske kreftstudier ¶
VG170708 SE OGSÅ : Bekymret for kraftig nedgang i kliniske studier ¶
VG170708 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170708 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
VG170705 SE OGSÅ : Bekymret for kraftig nedgang i kliniske studier ¶
VG170705 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170705 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
VG170703 SE OGSÅ : Bekymret for kraftig nedgang i kliniske studier ¶
VG170703 Kari Grønås ble tilbudt utprøvende medisin gjennom kliniske studier.
VG170703 Hun fikk informasjon om tilgjengelige kliniske studier av legen sin på Radiumhospitalet, og har vært med på to.
VG170703 BLE FRISK : Kari Grønås har vært med på to kliniske studier med utprøvende medisin på Radiumhospitalet.
VG170703 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170703 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
AP170630 I godkjenningssystemet for nye legemidler kan effektiv bruk av eksisterende helsedata erstatte dyre kliniske studier og gi oss raskere og bedre svar på hvordan et legemiddel faktisk virker.
AP170626 | Vi vil gi kreftpasienter bedre muligheter til å delta i kliniske studier Bjørn Guldvog og Johan Torgersen ¶
VG170622 | Bekymret for kraftig nedgang i antall kliniske kreftstudier ¶
VG170622 Sykehusenes suksess måles på pakkeforløp og ventetid, men ikke for deltagelse i kliniske studier.
VG170622 Nylig kom det en rapport fra Danmark som viser den økonomiske verdien av kliniske studier.
VG170622 Men de siste 30 årene har antallet kliniske studier blitt drastisk redusert i hele Europa, også Norge.
VG170622 I 2004 var 17.000 pasienter involvert i kliniske studier.
VG170622 Helseminister Bent Høie ( H ) erkjenner at Norge ikke har vært « gode nok » på området, og har startet et arbeid i departementet med mål om å øke nordmenns tilgangen til kliniske studier.
VG170622 HELHETLIG STRATEGI : Karita Bekkmellem har brukt de siste åtte årene på å jobbe for at flere internasjonale firmaer skal ønske å legge kliniske studier til Norge.
VG170622 Dårlig tilretteleggelse for kliniske studier.
VG170622 Bekkemellem begrunner nedgangen i antall kliniske studier med : ¶
VG170622 - Men byråkratiet rundt eksperimentelle kliniske studier er imidlertid såpass krevende at mange sykehus ikke klarer å delta, sier Sundstrøm.
VG170622 - Mange norske pasienter er interesserte i å være med på kliniske studier, sier Sundstrøm, og fortsetter : ¶
VG170622 - Jeg må også minne Høie om at industrifinansierte kliniske studier gir norske pasienter tilgang til nye legemidler tidlig, helt gratis.
VG170622 - Hadde vi hatt større tilgang til kliniske studier, kunne vi kommet oss rundt problemet, sier Sundstrøm.
VG170622 - Gevinsten av kliniske studier er stor.
VG170622 - For pasienten betyr det at de får tilgang til behandling som ikke er tilgjengelig som standardbehandling, ved at de deltar på kliniske studier.
VG170622 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170622 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
VG170622 * Kliniske studier kan involvere nye medisiner, medisinsk utstyr, operasjonsteknikker, bivirkninger knyttet til en behandling osv.
VG170622 * Kliniske studier har som mål å få et nytt legemiddel godkjent til bruk i helsevesenet.
VG170622 * Kliniske studier gjennomføres i tre faser før et produkt eventuelt lanseres på markede.
AP170622 Årsakene til at færre norske pasienter får være med i kliniske studier er flere, men Steinar Aamdal, medisinprofessor ved Radiumhospitalet, mener det er helt urimelig at vi ligger på bunn i Norden i antall pasienter som får være med i kliniske studier.
AP170622 Årsakene til at færre norske pasienter får være med i kliniske studier er flere, men Steinar Aamdal, medisinprofessor ved Radiumhospitalet, mener det er helt urimelig at vi ligger på bunn i Norden i antall pasienter som får være med i kliniske studier.
AP170622 Likevel har antall pasienter som får være med i kliniske studier gått kraftig ned siden 2004. 17.000 pasienter fikk delta i kreftstudier i 2004, mens det bare var nærmere 4.500 i fjor, viser tall fra Legemiddelindustrien.
AP170622 Kristin Ørmen Johnsen ( H ) i Helse- og omsorgskommitéen sier det er et klart oppdrag fra politikerne til helseforetakene at antall kliniske studier skal økes.
AP170622 I Norge er det mange ord, men lite virkelig handling, sier Aamdal, som mener sykehusene også trenger langt mer ressurser i form av stillinger for at de skal kunne prioritere kliniske studier.
AP170622 Antall kliniske studier har gått ned ¶
AP170622 Aamdal sier at Norden som helhet vil være et mer attraktivt område for kliniske studier enn hvert enkelt land for seg.
AP170622 - Norske sykehus bør samarbeide med sykehus i Norden om kliniske studier, slik at flere pasienter kan få være med i utprøvende behandling.
AP170622 - Likevel har vi som holder på med kliniske studier ikke sett noe til ekstra ressurser eller midler.
AP170622 - Danmark har ikke mange flere innbyggere enn oss, men de har likevel mange flere kliniske studier.
AP170622 | - Sykehusene i Norden bør samarbeide om kliniske studier ¶ 17.000 pasienter fikk delta i kreftstudier i 2004, mens det bare var nærmere 4.500 i fjor.
VG170621 Jeg tror vi må legge bedre til rette for samarbeid om kliniske studier på nordisk nivå.
VG170621 Helseminister Bent Høie ( H ) mener Norge bør se til Danmark for å lære mer om kliniske studier og utprøvende behandling.
VG170621 Derfor har regjeringen etablert et nettsted med oversikt over kliniske studier, som er tilgjengelig for pasienter og leger.
VG170621 Derfor har jeg satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet som skal se på hvordan vi kan gjøre kliniske studier og utprøvende behandling lettere tilgjengelig for pasientene, sier helseministeren til VG.
VG170621 - Hvorfor har andelen kliniske studier gått ned ?
VG170621 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170621 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
AP170621 ¶ Helseminister Bent Høie ( H ) må sørge for at registrering av kliniske undersøkelser blir et krav som faktisk følges opp.
AP170621 Kanskje kunne noen av dem hatt utbytte av å delta i kliniske behandlingsforsøk her i Norge.
AP170621 Aftenposten kunne onsdag avsløre at minst 80 kliniske kreftstudier er utilgjengelige for en vanlig, norsk kreftpasient.
AP170621 ¶ Helseminister Bent Høie ( H ) må sørge for at registrering av kliniske undersøkelser blir et krav som faktisk følges opp.
AP170621 Kanskje kunne noen av dem hatt utbytte av å delta i kliniske behandlingsforsøk her i Norge.
AP170621 Aftenposten kunne onsdag avsløre at minst 80 kliniske kreftstudier er utilgjengelige for en vanlig, norsk kreftpasient.
VG170620 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170620 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
VG170620 Utprøvende behandling er for eksempel kliniske studier, hvor leger tester medisiner som man ønsker å få på markedet for å dokumentere effekt.
VG170620 Så langt har en database med informasjon om kliniske studier i Norge blitt etablert, men Kreftforeningen mener databasen ikke er god nok.
VG170620 Siden 2000 har antallet kliniske studier ( se faktaboks ) blitt kraftig redusert her i landet, viser tall fra Legemiddelindustrien som VG har fått.
VG170620 Jeg tror vi må legge bedre til rette for samarbeid om kliniske studier på nordisk nivå.
VG170620 Han får støtte fra helseminister Bent Høie ( H ), som har satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet med mål om å gjøre kliniske studier lettere tilgjengelig.
VG170620 DÅRLIGST : Grafen viser antall kliniske studier i nordiske land siden 2007.
VG170620 - Hvorfor har andelen kliniske studier gått ned ?
VG170620 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170620 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
VG170620 17.000 pasienter involvert i kliniske studier, mens i 2015 var tallet redusert til 4.300.
VG170620 * Kliniske studier kan involvere nye medisiner, medisinsk utstyr, operasjonsteknikker, bivirkninger knyttet til en behandling osv.
VG170620 * Kliniske studier har som mål å få et nytt legemiddel godkjent til bruk i helsevesenet.
VG170620 * Kliniske studier gjennomføres i tre faser før et produkt eventuelt lanseres på markede.
AP170620 Han har bedt om en utredning av hvordan kliniske studier og utprøvende behandling kan bli lettere tilgjengelig for norske kreftpasienter.
AP170620 Både tilgangen til kliniske studier og muligheten til fornyet vurdering var tema på mandagens møte.
AP170620 Bent Høie har nå satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet som ser på hvordan de kan gjøre kliniske studier og utprøvende behandling lettere tilgjengelig for pasientene.
AP170620 - Vi er ikke gode nok på å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling tilgjengelig for pasientene, sier helseminister Bent Høie.
AP170620 - Jeg tror vi må legge bedre til rette for samarbeid om kliniske studier på nordisk nivå.
AP170620 Men under halvparten av alle kliniske studier på kreft ligger der.
AP170620 Men Aftenpostens gjennomgang viser at under halvparten av alle kliniske studier på kreft ligger i oversikten myndighetene henviser pasientene til.
AP170620 For alvorlig syke kreftpasienter kan et siste håp være å bli med i en studie som utvikler nye medisiner eller behandlingsmetoder - såkalte kliniske studier.
AA170620 Og selv om det skjer mye teknologisk, så kan ikke medmenneskeligheten, den gode samtalen, det kliniske blikket og vurderinger basert på erfaring og kunnskap fullverdig erstattes med noen form for teknologi.
AA170620 Og selv om det skjer mye teknologisk, så kan ikke medmenneskeligheten, den gode samtalen, det kliniske blikket og vurderinger basert på erfaring og kunnskap fullverdig erstattes med noen form for teknologi.
VG170619 I år 2000 karakteriserte spesialister på tropesykdommer malaria som verdens største helseproblem, mellom 300 og 500 millioner kliniske tilfeller hvert år, hvorav rundt en million døde, hovedsakelig barn i afrikanske land sør for Sahara.
AP170619 For alvorlig syke kreftpasienter kan et siste håp være å bli med i en studie som prøver ut nye medisiner eller behandlingsmetoder - såkalte kliniske studier.
VG170618 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170618 * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier.
AP170609 - Vi endret våre anbefalinger om tidspunkt for BCG-vaksinering av spedbarn i samarbeid med det kliniske miljøet ved OUS da det ble klart at test for alvorlig, medfødt immunsvikt var underveis, sier overlege Karin Rønning ved Folkehelseinstituttet.
DB170608 I sin generelle vurdering av ELTE-utdanningen skrev UiO i 2014 at « utdanningen tar uten tvil sikte på å utdanne kliniske psykologer som skal være forberedt på å gå inn i ordinære psykologstillinger ».
DB170607 Verken jeg personlig, kliniske ernæringsfysiologer generelt, Helsedirektoratet eller Det medisinske fakultet ved UiO anbefaler personer med sukkersyke å spise mer sukker.
DB170607 I Dagbladet i dag går du til angrep på kliniske ernæringsfysiologer generelt, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo ( UiO ), Helsedirektoratet og meg spesielt og hevder at kliniske ernæringsfysiologer, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo har en kollektiv kunnskapssvikt.
DB170607 I Dagbladet i dag går du til angrep på kliniske ernæringsfysiologer generelt, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo ( UiO ), Helsedirektoratet og meg spesielt og hevder at kliniske ernæringsfysiologer, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo har en kollektiv kunnskapssvikt.
DB170607 Du hevder at kliniske ernæringsfysiologer, Helsedirektoratet og Det medisinske Fakultet UiO anbefaler pasienter med diabetes type 2 å spise mer sukker.
DB170607 ¶ HØRER IKKE SAMMEN : Det er på høy tid at alle kliniske ernæringsfysiologer slutter å anbefale pasienter med sukkersyke å spise sukker, konkluderer artikkelforfatteren.
DB170607 For meg synes det som om Tine Sundfør framfører den kollektive forståelsen blant kliniske ernæringsfysiologer, og det de lærer i sitt studium.
DB170607 Det er på høy tid at alle kliniske ernæringsfysiologer slutter å anbefale pasienter med sukkersyke å spise sukker.
DB170607 Den profilerte kliniske ernæringsfysiologen Tine Sundfør er referanse for en faktarute om diabetes type 2 : « All mat og drikke ( med unntak av vann, te og kaffe uten sukker ) øker blodsukkeret, mens fysisk aktivitet senker blodsukkeret.
DB170529 Psykolog Linn Rødevand skriver dette om hennes opplevelse av å jobbe med ungdommer kliniske arbeid ved Barne- og ungdomsklikken på Akershus universitetssykehus : ¶
DB170526 Foreløpige erfaringer viser at det er mulig å designe og gjennomføre et regionalt screeningprogram uten å belaste den kliniske kapasiteten nevneverdig, skriver forskerne i studien.
AP170525 ) Det er opprettet en tjeneste på helsenorge.no hvor alle kan finne informasjon om pågående kliniske studier og ta kontakt for eventuell deltagelse.
AP170524 « Kliniske studier har ikke vist effektforskjeller av betydning mellom de ulike antihistaminene for de fleste pasienter.
AP170524 - Kliniske studier har ikke vist effektforskjeller av betydning mellom de ulike antihistaminene for de fleste pasienter.
BT170522 Vidare forpliktar HFK seg til å stille til rådvelde for Innovest turvande utstyr ved Haukeland sykehus i den grad dette ikkje skjer til skade for den normale kliniske verksemda eller den ordinære undervisnings- eller forskningsverksemda ved sjukehuset. - 22 - 16-025171ASD-BORG/03 Det er ein føresetnad at partane opprettar særskilt avtale om omfanget, bruken og eventuelt vederlag for lokaler og utsty
DB170517 Det samme gjør andre kliniske tester utført i Finland, USA, Tyskland og Tsjekkia.
AP170517 Men dessverre er det er alt for få kliniske studier som gjøres i de nordiske land.
AP170517 Det kan ta over ti år fra en behandling prøves ut i kliniske studier til den er i vanlig bruk.
AP170512 Også i USA har etiske komiteer godkjent kliniske forsøk med CRISPR på kreftpasienter, med planlagt oppstart i 2017.
AP170512 De har varslet at de vil sette i gang kliniske forsøk i løpet av 2017.
AP170512 Også i USA har etiske komiteer godkjent kliniske forsøk med CRISPR på kreftpasienter, med planlagt oppstart i 2017.
AP170512 De har varslet at de vil sette i gang kliniske forsøk i løpet av 2017.
DB170502 Jeg håper at flere fagpersoner vil fremme kunnskap om vegetarisk kosthold i medier, noe leder for Kliniske ernæringsfysiologers faggruppe for vegetarisk ernæring, Baljit Kaur, gjør i Dagbladet 26. mars.
DB170502 Dette gjelder blant annet kliniske ernæringsfysiologer.
DB170427 Forskerteamet er i samtaler med US Food and Drug Administration, og ser for seg at menneskefostre kan inkluderes i systemet innen tre år av den første kliniske studien.
AA170424 Vaksinen, som også er kjent som Mosquirix, gir ikke full beskyttelse mot malaria, men kliniske tester har vist at antall tilfeller blir redusert med 40 prosent.
DB170423 Vi var mer kliniske enn Liverpool.
VG170417 Hvert steg på den lite verdige og ekstremt kliniske undersøkelsesreisen, helt fram til tilbudet om morgenen-etter pille.
BT170415 De to førstnevnte diagnosene er det enkelt å diagnostisere ved hjelp av godt etablerte blodprøver og kliniske tester.
AP170403 Med dette menes at de er avhengig av såkalte kliniske kontrollerte vokabular, eller på godt norsk spesialiserte ordlister eller ordbøker som inneholder aktuelle søkeord.
AP170403 I forskningsprosjektet benyttes avanserte maskinlæringsalgoritmer som gjenkjenner språklige mønstre og begreper og lærer seg det kliniske språket som benyttes av helsepersonell.
AP170403 Helsepersonell skal først og fremst ha fokus på pasientbehandling, og ikke at de, satt på spissen, må involveres tungt i arbeid knyttet til utvikling og vedlikehold av kliniske ordlister.
AP170403 En ekspertsystem-tilnærming til klinisk konseptbasert søk på norsk er vanskelig på grunn av at vi i stor grad mangler de kliniske ordlistene vi behøver for å lage slike system.
AP170403 Det bygges modeller eller kart av språket som det automatisk utledes kliniske ordlister fra.
AP170403 Derfor snakker man i denne sammenhengen i forskningslitteraturen gjerne om å søke konseptuelt, uavhengig av språklig uttrykksform, istedenfor å søke etter helt bestemte kliniske ord og uttrykk.
AP170403 30.000 kliniske termer oversatt ¶
AP170403 30.000 kliniske termer er blitt oversatt til norsk.
VG170401 Brutt ned på denne måten blir slike kliniske utregninger både umenneskelige og brutale.
DB170327 Som leder for Kliniske ernæringsfysiologers faggruppe for vegetarisk ernæring vil jeg gjerne kommentere ditt innlegg i Dagbladet onsdag 22. mars, hvor du skriver at kunnskapsløse ernæringsfysiologer skremmer gravide vegetarianere med næringsmangler.
DB170327 Her vil jeg gjerne benytte anledningen til å presisere at kliniske ernæringsfysiologer er autorisert helsepersonell med femårig profesjonsutdanning.
BT170322 Riktignok har mange leger et talent for å snakke med sine pasienter, men god kommunikasjon er uansett en ferdighet som må læres, både ved å lære av feil og ved å trene på lik linje med andre kliniske ferdigheter.
AA170321 Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten finansierer kliniske studier med deltakelse av pasienter fra alle fire helseregioner.
DA170310 Hos Katz er fargeflatene jevne, grensende til det kliniske .
BT170310 Jean Piaget, som er verdens mest siterte og kjente kliniske psykolog, brukte hele livet på å gå i dybden på hva et barn er klar for på ulike stadier i barndommen.
AA170310 Det vil være behov for sykepleiere som i stor grad evner å samhandle med flere faggrupper og har kompetanse til å kunne gjøre forebyggende veiledning, opplæring og kliniske undersøkelser av pasienter i tråd med faglige retningslinjer.
AA170310 Den kontinuerlige forbedringen av teknologi, kunnskap og tiltak fordrer at utdanningssystemet følger med i timen og tilpasser seg til den nye kliniske hverdagen som møter sykepleiestudenten i praksis og etter endt utdanning.
DN170301 DNB skriver videre at selskapet er inne i en utviklingsfase og kliniske data fra denne typen arbeid presenteres i første rekke ved relevante konferanser innen sektoren, og at de venter at den neste viktige oppdateringen skjer i forbindelse med en konferanse i Lugano i juni.
DB170301 Den kliniske ernæringsfysiologen har lenge arbeidet som leder for det medisinske senteret Synergi Helse.
VG170226 MÅLTEFT : Harry Kane sin kliniske 1-0-scoring.
SA170221 - Bildene viser heldigvis ikke noe nytt i forhold til det vi sitter igjen med etter de kliniske undersøkelsene her nede.
AP170221 - Bildene viser heldigvis ikke noe nytt i forhold til det vi sitter igjen med etter de kliniske undersøkelsene her nede.
BT170220 Vi må for all del unngå det kliniske med sånne programmer, sier Blipp.
AA170220 Vi må for all del unngå det kliniske med sånne programmer, sier Blipp.
VG170216 - Utdanningen har gjort meg i stand til å gå mer i dybden på den kliniske helsetilstanden til pasienten.
DN170215 Det som forårsaker for tidlig død er en for kroppen skadelig kronisk mild infeksjon, særlig hos kvinner, forklarer professor Karl Michaëlsson ved Uppsala kliniske forskningssentrum overfor avisen.
DB170214 Gjennom mange spennende semestre har kullet mitt blitt undervist i alt fra kompliserte biokjemiske prosesser til mer overordnede kliniske kjennetegn.
DB170209 Epo ble først godkjent som legemiddel i noen få europeiske land i 1988, nesten to år etter at The New England Journal of Medicine omtalte de første positive kliniske testene.
DB170209 Også en forskningsgjennomgang utført av EUs organ The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ( EMCDDA ) i 2012, konkluderer på side 164 på samme måte : " Vi har nå oppnådd tilstrekkelig kunnskap til å konkludere med at betydelige kliniske fordeler kan oppnås ved å gi heroin til pasientgrupper som tidligere ble ansett for å være umulig å behandle.
DB170208 - Enten favner de for vidt, eller så er de for snevre - at de ikke treffer den kliniske situasjonen.
DB170207 En doktorgrad utført av gjesteforsker ved UiT Norges arktiske universitet, viser at hver fjerde bærepose med mat som vi kjøper i butikken går rett i søpla, forteller den kliniske ernæringsfysiologen.
AP170206 Allerede to tiår før kliniske symptomer, er det avdekket forandringer i hjernen.
AP170206 Allerede to tiår før kliniske symptomer, er det avdekket forandringer i hjernen.
AA170203 - Det er det samme kliniske bildet som forrige gang.
DB170201 Basert på lovende resultater fra uavhengig-overvåket kliniske studier med over 1300 deltagere, har de amerikanske myndighetene nå godkjent ennå et nytt studie med 230 pasienter for å undersøke MDMA i behandling.
DB170130 Problemet er at man i den aktuelle kliniske situasjonen hvor man har funnet noe, ikke kan skille det farlige fra det ufarlige.
DB170129 Ved hjelp av kliniske undersøkelser, blodprøver og røntgenundersøkelser finner vi ut hva slags kjønn barnet har.
DB170129 Ved hjelp av kliniske undersøkelser, blodprøver og røntgenundersøkelser finner vi ut hva slags kjønn barnet har.
SA170121 Her er det ikke snakk om dype, ubevisste prosesser eller kliniske diagnoser.
SA170121 Her er det ikke snakk om dype, ubevisste prosesser eller kliniske diagnoser.
AP170108 Han mener det sitter en heiagjeng klar for å reklamere for produktene på sosiale medier hver gang rusmidler viser seg som lovende legemidler i kliniske studier.
AP170108 Han mener det sitter en heiagjeng klar for å reklamere for produktene på sosiale medier hver gang rusmidler viser seg som lovende legemidler i kliniske studier.
SA161126 Den kliniske utredning og behandlingen forutsetter tett samarbeid mellom flere spesialister.
DN160825 Å bygge et selskap som baserer seg på medisinsk forskning og kliniske studier vil ofte være en ekstra lang vei å gå.
DN160825 Store pågående kliniske studier bidrar til at resultatene til selskapet har vært blodrøde, skriver Finansavisen ¶
AP160825 Kliniske retningslinjer ( Nasjonale retningslinjer for medisinering av eldre, pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender ) fraråder slik medisinering, blant annet på grunn av økt risiko for muskelsvakhet, fall og brudd, og forstyrret kognitiv funksjon.
AP160429 Denne studien har bare sett på resepter og har ingen tilleggsopplysninger om kliniske symptomer, men antibiotikaen som brukes er den typen som oftest brukes til luftveisinfeksjoner.
AP160216 Det krever teknologisk innsikt, idet store deler av en sykepleiers hverdag i kliniske avdelinger, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten, består i å kunne ta i bruk en stadig økende mengde medisinsk-teknisk utstyr.
AP160216> Det krever teknologisk innsikt, idet store deler av en sykepleiers hverdag i kliniske avdelinger, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten, består i å kunne ta i bruk en stadig økende mengde medisinsk-teknisk utstyr.