DB171216 - Det er klinisk .
DB171216 - Far var helt avmagret, klinisk dehydrert, klarte verken å gå, spise eller drikke, og var gul i øynene av alle de smertestillende tablettene han tok.
DB171214 - Det var så suverent, så klinisk , så sublimt.
DB171214 desember ytrer masterstudenter i klinisk ernæring, Maria Bastakis og Vilde Sørlie, sine bekymringer rundt kroppspositivisme.
DA171214 - Det var så suverent, så klinisk , så sublimt.
AP171214 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
DB171213 ( Dagbladet ) : I en kronikk i Dagbladet tirsdag går Maria Bastakis og Vilde Sørlie, som er masterstudenter i klinisk ernæring, ut mot episoden om magen i NRK-serien « Line fikser kroppen ».
AP171213 Jørg Mørland, Professor ( em ), Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo ¶
DB171211 Birkeland, professor og overlege ved Insitutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.
VG171207 Universitetet i Tromsø og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering har samarbeidet om studien, som er publisert i tidsskriftet BMC Women's Health.
AP171207 Under spesialistutdanning får man kursing, klinisk erfaring, går vaktturnus og deltar i klinikk m.m.
AP171207 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
DB171206 Hun synes det er plagsomt at mamma er klinisk ernæringsfysiolog.
DB171206 MÅ FORTSATT KUTTE : Klinisk ernæringsfysiolog, Tine Mejlbo Sundfør, synes det er flott at vi spiser mindre sukker, men at det er viktig å fortsette med sukkernedtrapping.
DB171206 - Dette er meget positivt, sier Tine Mejlbo Sundfør, klinisk ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus.
BT171206 X hadde rapportert at han hadde undersøkt meg og at hun hadde mottatt en fullstendig klinisk vurdering basert på hans undersøkelse av meg.
VG171205 Han jobber til daglig 50 prosent i Olympiatoppen som klinisk psykolog og har snakket med Mørk siden i oktober.
DN171205 Med hjelpesystemene koblet inn, er det klinisk effektivt og bilen lyder dine minste vink.
DN171205 Da går bilen fra klinisk presisjon til å bokstavelig talt bli mer slepphendt.
DN171205 Med hjelpesystemene koblet inn, er det klinisk effektivt og bilen lyder dine minste vink.
DN171205 Da går bilen fra klinisk presisjon til å bokstavelig talt bli mer slepphendt.
AP171201 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
VG171130 » Høsten 2015 besto den medisinske aldersundersøkelsen av røntgen av hånd, samt røntgen og klinisk undersøkelse av tenner.
SA171130 * Registreres av klinikere og/eller ved hjelp av strukturert klinisk intervju.
DA171127 Jeg filmet veldig klinisk og personfokusert.
DB171126 Filmen er klinisk fri for løsning, sier Ygeman til Svenska Dagbladet.
AP171125 Dette er en kalkulert, klinisk og ungdommelig kynisk road movie i bokform som egentlig ikke har noen annen berettigelse enn å demonstrere den gjensidige avhengigheten mellom maktutøvelse og den som får merke makten på kroppen, mellom overgriper og offer.
DA171124 - Det er veldig spennende at man på denne måten vil gå inn før barnets problemer når et klinisk behandlingsnivå.
AP171124 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
NL171123 Men når det gjelder sykehjemsmedisin har vi kulturell kontekst og lover og forskrifter som gjør at klinisk praksis på enkelte områder må tilpasses nasjonal standard », skriver Fred Andersen, førsteamanuensis ved UiT, i en anmeldelse av Metodebok for sykehjemsleger ( Kittang med flere, 2015 ).
DB171122 Haakon Aars er lege, psykiater og sexolog ved Institutt for klinisk sexologi og terapi.
DB171120 Magnar Bjørås, professor ved NTNUs institutt for klinisk og molekylær medisin og avdeling for medisinsk mikrobiologi ved UiO og OUS, omtaler den ovennevnte behandlingen som veldig interessant.
AA171120 Som leder på en klinisk avdeling ved St.
DB171119 « Tatt ut av sin kontekst er det lett å bli villedet til å lese sitatene fra dette brevet som at utdanningen fører til at man kan jobbe som klinisk psykolog i Ungarn.
DB171119 En praksis som klinisk psykolog.
DB171117 Psykologer foretrekker å jobbe klinisk - ansikt til ansikt med én klient ad gangen.
DB171115 Her det både sukker og kalorier, sa Christine Gørbitz, klinisk ernæringsfysiolog ved Ahus, etter å ha sett på zeroprodukter som vaniljesaus, nugatti, yoghurt og iskaffe.
AA171115 - Metoden for databasert analyse vi bruker nå er tungvint og veldig ressurskrevende, og vi har fremdeles ikke noe resultat som er tilgjengelig til klinisk bruk.
DB171105 » Marianne Nordstrøm, klinisk ernæringsfysiolog, Frambu kompetansesenter ¶
DB171105 Thomas Gordeladze, klinisk ernæringsfysiolog i Kristiansand kommune, forstår innvendingen, men synes det er bra at kommunen i mangel av nasjonalt verktøy legger til rette for høyere kompetanse og sunt kosthold ved boligene, uavhengig av ildsjeler.
DB171105 Mens resten av befolkningen ender opp med noen kilo ekstra, får overvekt hos utviklingshemmede fort andre dimensjoner, sier klinisk ernæringsfysiolog Marianne Nordstrøm ved Frambu kompetansesenter.
DB171105 Lederen av prosjektet, klinisk ernæringsfysiolog Marianne Nordstrøm, har hatt nettopp professor Kolset som hovedveileder.
DB171105 DILEMMA : Det er ikke bare å si « den maten får du ikke », påpeker Thomas Gordeladze, klinisk ernæringsfysiolog i Kristiansand kommune.
AP171104 Mange veterinærer som ikke jobber i klinisk praksis er sysselsatt i forvaltning, hovedsakelig i Mattilsynet, men også andre steder som sentralforvaltningen, Legemiddelverket, Giftinformasjonen mm.
AP171102 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
SA171026 Fredag skal det tas MR og gjøres en klinisk undersøkelse for å se hvor lenge han blir ute.
AP171026 Honorert klinisk praksis kan bare finne sted utenom vanlig arbeidstid ».
AP171026 Da, og senere, er det blitt slått fast at slik praksis er ønsket fordi den gir lærere i klinisk psykologi anledning til å utvikle og vedlikeholde kompetanse.
AP171026 - Fordi jeg underviser i klinisk psykologi.
AP171026 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
AP171026 Fredag skal det tas MR og gjøres en klinisk undersøkelse for å se hvor lenge han blir ute.
AA171026 Fredag skal det tas MR og gjøres en klinisk undersøkelse for å se hvor lenge han blir ute.
DB171024 Tine Mejbo Sundfør, klinisk ernæringsfysiolog og doktorgradssitpendiat ved Oslo universitetssykehus, er ikke så opptatt av hvilken type godteri man velger når man først skal kose seg - men størrelsen på porsjonen.
AP171023 80 sisteårsstudenter én pasient hver under veiledning av PSIs forskere og spesialister i klinisk psykologi.
AP171021 Kritikerne, både blant de ansatte og studentene, mener universitetet med dette prioriterer forskning over klinisk utdannelse.
DB171019 « Etterpå har de tatt en toårig masterutdanning i Ungarn, som altså heller ikke gir rett til utøvelse av yrket som klinisk psykolog i Ungarn.
AP171019 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
DB171018 Det innebærer blant annet at det kreves innmelding av boksere minst åtte uker før et stevne i tillegg til at det må foreligge både klinisk og nevrologisk undersøkelse.
DB171018 Line Kristin Johnson - som er klinisk ernæringsfysiolog og forsker på Senter for sykelig overvekt, Helse Sørøst - mener at myndighetenes arbeid gjennom mange år nå begynner å bære frukter : ¶
DB171017 Det innebærer blant annet at det kreves innmelding av boksere minst åtte uker før et stevne i tillegg til at det må foreligge både klinisk og nevrologisk undersøkelse.
DB171017 Jurist Lars Swanstrøm hevder at brevet viser at de norske psykologistudentene som er utdannet i Budapest har rett til å arbeide som klinisk psykolog i Ungarn.
DB171017 - Tatt ut av kontekst er det lett å bli villedet til å lese sitatene fra dette brevet som at utdanningen fører til at man kan jobbe som klinisk psykolog i Ungarn, sier Anne Farseth.
DB171017 - Men om man leser hele brevet, kommer det fram at de som har masterutdanningen Clinical and Health Psychologist bare kan jobbe med pasienter i den ungarske helsetjenesten hvis de er under veiledning av en klinisk psykolog eller psykiater og i tillegg er i et spesialiseringsløp for å bli klinisk psykolog, eller er forpliktet til å begynne et slikt løp, sier hun.
DB171017 - Men om man leser hele brevet, kommer det fram at de som har masterutdanningen Clinical and Health Psychologist bare kan jobbe med pasienter i den ungarske helsetjenesten hvis de er under veiledning av en klinisk psykolog eller psykiater og i tillegg er i et spesialiseringsløp for å bli klinisk psykolog, eller er forpliktet til å begynne et slikt løp, sier hun.
DB171017 - Etterpå har de tatt en toårig masterutdanning i Ungarn, som altså heller ikke gir rett til utøvelse av yrket som klinisk psykolog i Ungarn.
DB171017 - Et enstemmig styre fant at ELTEs fagsammensetning og - innhold definitivt er jevngod med ovennevnte, og at ELTE-utdannede er godt kvalifiserte til klinisk arbeid, slik studiet tar sikte på, sier hun.
DA171017 Etterforskes : Avdeling for klinisk patologi ved Sykehuset i Drammen er under politietterforskning for feilkoding av prøver.
DB171016 På vegne av en student som er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Nederland har Swanstrøm sendt klage til ESA.
AP171014 Universitetsavisen Khrono skriver at klinisk fagmiljø ved Psykologisk institutt i sommer fikk en av landets fremste eksperter på helse- og velferdsrett, professor emeritus, Aslak Syse til å vurdere forholdene ved klinikkene.
AP171014 Ifølge John Nikolaisen, som er spesialist i klinisk sexologi, er det allerede sårbare mennesker som lar seg påvirke av porno.
VG171013 Finchers øye er som alltid upåklagelig : Han har ikke gått bananas i kostymelageret, men tegner en tidskoloritt som er sober, monokrom og klinisk « classy » ( montasjen i episode to vitner om visuelt overskudd ).
DA171012 Årsaken til politianmeldelsen skal være feilkoding av prøver fra Avdeling for klinisk patologi ved Sykehuset i Drammen.
DA171012 Tom Henri Hansen liker dårlig at lederen for avdeling for klinisk patologi nå er permittert, spesielt siden Vestre Viken selv ikke er ferdig med sin interne gransking av saken.
DA171012 Ifølge Drammens Tidende, som først omtalte saken, ble lederen for Avdeling for klinisk patologi permittert mandag denne uken.
AP171012 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
AA171012 På årskonferansen for Den nordiske foreningen for klinisk sexologi som holdes i Trondheim, holdt han fredag innledning om « Unge gutters seksualitet og helse med spesielt fokus på den genitale identitet ».
AA171012 Opptatt av penis : Gjennomsnittsstørrelsen på penis er 15 centimeter, men gutter sammenlikner seg med " pornopenisen " på 18, som gjør at de tror de har en for liten en, sier spesialist i klinisk sexologi Atle Austad.
AA171012 Atle Austad er psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi.
DB171011 I dag får vi opplæring av noen av de fremste ekspertene på klinisk terapi, og det er et stort tap for fremtidens psykologer og pasienter om vi mister dagens tilbud, sier Wasmuth.
DA171011 Lederen for Avdeling for klinisk patologi, hvor informasjonen om anmeldelsen stoppet opp uten å bli videresendt til toppledelsen, er nå permittert fra jobben.
DA171011 Ifølge en internrapport skrevet for Vestre Viken, skal pengene ha gått til Avdelingen for klinisk patologi, men ingen skal ha beriket seg personlig.
AP171011 Kritikerne har ment at instituttet med grepet ønsker å prioritere forskning over klinisk utdannelse av psykologer.
AP171011 Kritikerne har ment at instituttet med grepet ønsker å prioritere forskning over klinisk utdannelse av psykologer.
SA171010 Bakgrunn : Klinisk sosionom og mastergrad i sosialt arbeid fra Universitetet i Göteborg.
BT171010 Bakgrunn : Klinisk sosionom og mastergrad i sosialt arbeid fra Universitetet i Göteborg.
AP171010 Bakgrunn : Klinisk sosionom og mastergrad i sosialt arbeid fra Universitetet i Göteborg.
AA171010 Bakgrunn : Klinisk sosionom og mastergrad i sosialt arbeid fra Universitetet i Göteborg.
SA171009 For at tilstanden skal kalles en depresjon i medisinsk forstand, må den oppfylle kriteriene for klinisk depresjon i henhold til det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 ( World Health Organization 1992 ).
FV171009 For at tilstanden skal kalles en depresjon i medisinsk forstand, må den oppfylle kriteriene for klinisk depresjon i henhold til det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 ( World Health Organization 1992 ).
BT171009 For at tilstanden skal kalles en depresjon i medisinsk forstand, må den oppfylle kriteriene for klinisk depresjon i henhold til det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 ( World Health Organization 1992 ).
AP171009 For at tilstanden skal kalles en depresjon i medisinsk forstand, må den oppfylle kriteriene for klinisk depresjon i henhold til det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 ( World Health Organization 1992 ).
VG171007 Onkolog ved avdelingen for utprøvende kreftbehandling ved Radiumhospitalet, Steinar Aamdal, og overlege på Barneavdelingen på Rikshospitalet, Jochen Buchner, ledet en klinisk studie på behandlingen - på oppdrag fra produsenten Novartis.
AP171005 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
VG171001 Der står det at det er uetisk å diskutere personer man ikke har undersøkt klinisk i offentligheten.
AP171001 - Disse sakene er svært vanskelige å oppdage, fordi ungdommene skammer seg og er flaue over det de har vært med på, sier Mossige, som er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.
DB170929 Blessom er psykolog ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo.
DA170929 Blessom er psykolog ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo.
AP170929 Blessom er psykolog ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo.
AA170929 Blessom er psykolog ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo.
AP170928 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
DB170926 Hun er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og jobber som psykolog på Nøtterøy.
AP170925 Professor Janicke Cecilie Liaaen Jensen, Professor Bente Brokstad Herlofson, Førsteamanuenis Lene Hystad Hove er alle ved Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo.
SA170923 King tok med seg ballen og dro av en mann før han klinisk sendte av gårde en markkryper som snek seg inn ved Everton-keeper Jordan Pickfords høyre stolpe.
DA170923 King tok med seg ballen og dro av en mann før han klinisk sendte av gårde en markkryper som snek seg inn ved Everton-keeper Jordan Pickfords høyre stolpe.
DA170923 For uansett hvor klinisk og distansert denne utstillingen kan virke, så rommer den en resonansbunn av sære koder som peker mot opprørske og omveltende fenomener.
DA170923 Klinisk og distansert : Dette er en fascinerende utstilling på en sær måte.
BT170923 King tok med seg ballen og dro av en mann før han klinisk sendte av gårde en markkryper som snek seg inn ved Everton-keeper Jordan Pickfords høyre stolpe.
AP170923 King tok med seg ballen og dro av en mann før han klinisk sendte av gårde en markkryper som snek seg inn ved Everton-keeper Jordan Pickfords høyre stolpe.
AP170921 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
DB170915 Forskjellene er imidlertid relativt små for de fleste næringsstoffene, slik at det kun for noen få av stoffene kan sies at det er sannsynlig at dette innebærer helsefordeler, sier klinisk ernæringsfysiolog i Oikos - Økologisk Norge, Inge Lindseth.
DB170915 Kvinnen er klinisk barnevernspedagog i politiet og har i tre år hatt jevnlige samtaler med 18-åringen i dette rommet.
DB170915 I tillegg er det alltid med rådgivere fra Barnehuset med klinisk barnefaglig kompetanse.
DB170915 Hvis ikke kan det bli mange nye ofre, sier Vibeke Benum Solem, klinisk barnevernspedagog ved Statens barnehus i Oslo. 18-åringen med den rutete skjorta hadde aldri vært i kontakt med politiet før han ble avslørt.
DB170915 Da kan det bli mange nye ofre, sier Vibeke Benum Solem, klinisk barnevernspedagog ved Statens Barnehus i Oslo.
DB170914 SKEPTISK : Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør vil ikke anbefale pizzadietten.
DB170914 Ifølge klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør er ikke pizza bare usunt, selv om det inneholder mye salt og mettet fett, minimalt med grønnsaker - og bakt på hvitt mel med mye stivelse og lite fiber.
DA170914 På ett plan framstår materialet i « Hannah » tørrere og mer klinisk enn i mange av Verdensteatrets tidligere produksjoner.
AP170914 Sykehusdirektør Hansen opplyser at klinisk etikk-komité også er involvert i saken.
AP170914 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
AP170914 Disse pengene gir mye god klinisk forskning, men skaper lite næringsutvikling.
DB170913 Det er fantastisk at den kommer fra USA hvor man tenker at mennesker som er populære og som er lederpersoner er det man vil ha, forteller professor i klinisk barnepsykologi, Karl Jacobsen til Dagbladet.
DB170913 Det er Rachel Narr, klinisk psykolog ved universitetet i Virginia, som har ledet studien « Child Development ».
DB170913 - I klinisk praksis er det veldig mange som er diagnostisert som deprimert men som i virkeligheten ikke er det.
DB170908 Det å få sitt kliniske arbeid vurdert underveis og i etterkant er i begynnelsen en tøff opplevelse men når malen etter hvert blir lært, får man selvtillit og en større klinisk frihet.
AP170908 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
DB170907 Heldigvis har rus som fag nå kommet på timeplanen og studentene på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo kan velge faget « Klinisk rusbehandling ».
BT170906 STUDIE : Førstemanuensis Simon Dankel ved klinisk institutt 2 ved Universitet i Bergen skal snart gå i gang med en ny og omfattende studie.
AP170906 STUDIE : Førstemanuensis Simon Dankel ved klinisk institutt 2 ved Universitet i Bergen skal snart gå i gang med en ny og omfattende studie.
AA170906 Det reduserer syren og dermed avtar skadene, sier Trond Aamo, som er avdelingssjef på avdeling for klinisk farmakologi, legemidler og overdoser til NRK.
SA170905 STUDIE : Førstemanuensis Simon Dankel ved klinisk institutt 2 ved Universitet i Bergen skal snart gå i gang med en ny og omfattende studie.
DB170903 Medisinprofessor Øyvind Halaas ved Institutt for klinisk og molekylær medisin på NTNU i Trondheim heller kaldt vann i blodet på dem som håper at de nye forskningsresultatene vil bety et snarlig, stort gjennombrudd.
DA170903 Den gotiske påvirkningen på Sarah Kanes mørke tankegods er åpenbar i Korsunovas regi, hvor andre etasje av scenografien, biblioteket, representerer kunnskapen, mens underetasjen er dels laboratorium, dels klinisk fliselagt torturkammer, og dels installasjon lik en av Damien Hirsts formaldehydtanker i serien Natural History.
VG170901 - Vi må streve etter å bli enda mer klinisk .
DB170901 Norge kan ikke gjøre det samme mot et klinisk Tyskland. 78 min : Norge setter ballen umiddelbart i mål, men det som kunne vært en 3-0-scoring av Tarik Elyounoussi er offside.
AP170901 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
SA170829 I første episode er klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør gjest.
SA170829 - Det dummeste jeg hører er at du aldri mer skal spise sjokolade, sier klinisk ernæringsfysiolog.
FV170829 I første episode er klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør gjest.
FV170829 - Det dummeste jeg hører er at du aldri mer skal spise sjokolade, sier klinisk ernæringsfysiolog.
BT170829 I første episode er klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør gjest.
BT170829 - Det dummeste jeg hører er at du aldri mer skal spise sjokolade, sier klinisk ernæringsfysiolog.
AP170829 I første episode er klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør gjest.
AP170829 - Det dummeste jeg hører er at du aldri mer skal spise sjokolade, sier klinisk ernæringsfysiolog.
DB170828 Også spesialist i klinisk psykologi og sexologi Thore Langfeldt er blant dem som har vært kritisk til metoden.
DB170828 Dette verktøyet vil understøtte klinisk forskning på fastlegenes pasienter på en helt ny måte.
DB170828 Det er også godt dokumentert at klinisk praksis blir bedre når aktørene deltar i forskning.
DA170828 Også spesialist i klinisk psykologi og sexologi Thore Langfeldt er blant dem som har vært kritisk til metoden.
VG170827 Også spesialist i klinisk psykologi og sexologi Thore Langfeldt er blant dem som har vært kritisk til metoden.
AP170827 Også spesialist i klinisk psykologi og sexologi Thore Langfeldt er blant dem som har vært kritisk til metoden.
AA170827 Også spesialist i klinisk psykologi og sexologi Thore Langfeldt er blant dem som har vært kritisk til metoden.
DB170826 Lukaku har ikke vært klinisk fra straffemerket tidligere i karrieren.
AP170825 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
DB170821 Kantspilleren banket til på direkten, og med et klokkerent treff på ballen suste den som en markkryper i hjørnet på klinisk vis.
DB170818 Vi er nemlig veldig dårlige til å regulere kaloriinntaket når det kommer til drikker, forteller Jacob Juel Christensen, klinisk ernæringsfysiolog hos Lommelegen.
AP170818 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
VG170817 Klinisk sett er hun mye bedre, sier Trond.
DB170813 Allerede fra ung alder viste den korte og kompakte italieneren seg fram som en dribler av rang og en klinisk avslutter.
DB170811 Innlegget fra høyrekanten var klinisk .
AP170811 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
AP170808 - Blodig diaré er et alvorlig klinisk symptom som bør vurderes av lege, sier seniorrådgiver Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet.
AA170808 Forskning med en slik klinisk innretning gir vesentlig kunnskap for å kunne avgjøre om det « forskning viser » er overførbart til praksisfeltet.
AP170806 En som var til stede, var klinisk koordinator Gillian Suter.
AP170806 Steinar Aamdal, leder av seksjon for klinisk kreftforskning ved Oslo universitetssykehus ( OUS ), synes intensjonen om å gjør det enklere for pasienter å delta i kliniske studier er veldig viktig.
AP170806 Steinar Aamdal, leder av seksjon for klinisk kreftforskning ved Oslo universitetssykehus ( OUS ), synes det er problematisk at myndighetene pålegger helseforetakene å gjøre mer på kliniske studier, samtidig som kravene til « produksjonen » øker ¶
AP170804 Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
DB170802 Det var lite dill eller dall - han var rett og slett en klinisk avslutter.
SA170730 Ivan Rakitic var sist på en pasning fra Neymar og avsluttet klinisk til 2 - 0.
DB170730 Ivan Rakitic var sist på en pasning fra Neymar og avsluttet klinisk til 2-0.
AP170730 Ivan Rakitic var sist på en pasning fra Neymar og avsluttet klinisk til 2 - 0.
VG170729 Les også : Var klinisk død tre ganger etter å ha kjørt av veien ¶
AP170728 - Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
DB170726 Prominente fagfolk som Knut Inge Klepp, direktør for psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet, og professor Birger Svihus har fått uttale seg, men ingen som jobber klinisk med behandling av mennesker med sykelig overvekt ( KMI 35 ) har blitt intervjuet.
VG170723 - Espen er klinisk der, er dommen fra Steinar Pedersen.
VG170723 Hirano uttalte at det er 10 prosent sjanse for en klinisk vellykket behandling, hvis Charlie får den eksperimentelle behandlingen som foreldrene ønsker.
VG170721 Hva er en klinisk studie ?
VG170721 * En klinisk studie, også kalt utprøvende behandling, er en undersøkelse av et legemiddels effekt på mennesker.
AP170721 - Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
AA170718 Jeg tror at vi aldri kommer til å se reklame som er helt klinisk ren for kjærlighet og makt, og der inngår også seksualitet.
DB170717 Sukkerinnholdet i yoghurtis er faktisk høyere, og man får i seg rundt to sukkerbiter ekstra per porsjon i forhold til fløteis, bekrefter klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo Universitetssykehus, Aker, Eline Birkeland.
AA170717 Det er et faktum at man må være offensive i alle deler av utviklingsløpet, fra forskning og utvikling, til kommersialisering og klinisk bruk hos pasientene.
VG170715 Derfor bør man være forsiktig med å trekke konklusjoner, mener Henrik Kolstad, klinisk professor ved Institutt for Klinisk Medisin ved Aarhus Universitet.
VG170715 Derfor bør man være forsiktig med å trekke konklusjoner, mener Henrik Kolstad, klinisk professor ved Institutt for Klinisk Medisin ved Aarhus Universitet.
AP170714 - Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
DB170711 Ifølge KK viser mellom fem og ti prosent av nybakte mødre tegn på klinisk depresjon.
VG170707 * Direktoratet mener at utdanningen ved ELTE har betydelige mangler når det gjelder klinisk praksis og teori sammenlignet med den norske psykologutdanningen.
AP170707 - Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.
VG170703 - Jeg visste at prognosene for min krefttype var dårlige, derfor var gleden stor da jeg fikk tilbud om å være med på en klinisk studie.
DB170629 Når vi undersøker med blodprøver og moderne bildediagnostikk uten klinisk indikasjon, vil vi nemlig stadig oftere møte på tolkningsproblemer : representerer et lite funn begynnelsen på noe farlig, eller er det en normalvariant ?
AA170628 Det derfor stor grunn til ydmykhet når det gjelder å forvalte kunnskapen om akutt og langvarig smerte i klinisk praksis.
VG170622 Hva er en klinisk studie ?
VG170622 En klinisk studie, også kalt utprøvende behandling, er en undersøkelse av et legemiddels effekt på mennesker.
VG170622 * En klinisk studie, også kalt utprøvende behandling, er en undersøkelse av et legemiddels effekt på mennesker.
AP170622 Steinar Aamdal er enig med Ørmen Johnsen i at helseforetakene har fått klare signaler om å satse på mer klinisk forskning.
AP170622 For alvorlig syke kreftpasienter kan et siste håp være å bli med i en klinisk studie som utvikler nye medisiner eller behandlingsmetoder. 70 prosent av stillingene eksternt finansiert ¶
VG170620 Hva er en klinisk studie ?
VG170620 Her står leder av celleterapilaboratoriet, Gunnar Kvalheim ( uten briller ), leder for klinisk kreftforskning Steinar Aamdal ( med kraftige briller ) og overlege Svein Dueland.
VG170620 * En klinisk studie, også kalt utprøvende behandling, er en undersøkelse av et legemiddels effekt på mennesker.
DA170620 Men det er andre felt som gjør større inntrykk, for eksempel amerikanske Mediated Matters klinisk vakre film om biekatastrofen.
DB170619 Noe av grunnen til at man ikke klarer det er ifølge Cathrine Borchsenius, klinisk ernæringsfysiolog, at man går inn halvhjertet i slankingen.
VG170618 Men gode resultater fra en klinisk studie med 40 pasienter ble presentert på kreftlegenes årskonferanse i Chicago våren 2016.
BT170618 Initiativtakerne til underskriftsaksjonen etablerer i disse dager et kompetansenettverk for kvalitet i barnevernet med spesialkompetanse innen klinisk praksis, organisasjon, forskning og sakkyndighet knyttet opp mot barnevern.
DB170614 Forskerne ved Klinisk institutt 1 synes resultatet fra studiet var overraskende og artig, og var svært fornøyde.
DB170614 FORSKER VIDERE : Oddrun Anita Gudbrandsen og de andre forskerne ved Klinisk institutt 1 forsker nå med torsk.
DB170614 Det er forskere ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen som har kommet fram til dette resultatet etter et fire uker langt studie der 18 overvektige rotter ble fordelt inn i tre forskjellige grupper, der den ene gruppa fikk rå laks, den andre fikk bakt, mens den tredje var en kontrollgruppe som kun fikk proteinen
DB170613 - En slik sak typisk ville blitt tatt opp i Klinisk etikkomité ved sykehuset.
AA170609 Hennes budskap har vært at Storbritannia trenger et klinisk og entydig brudd med EU.
VG170608 - Dette er en av de største reduksjonene av dødelighet som jeg har sett i noe klinisk studie for kreft på voksne, sier Professor Nicholas James ved University of Birmingham som ledet studien, til BBC.
DN170607 ¶ Ellen Mathea Kirsch Warlo ( 23 ) håper å kunne bruke forskningen i klinisk praksis når hun er ferdig utdannet lege.
DN170607 På Senter for Klinisk Hjerteforskning ved Ullevål sykehus undersøker hun et protein som er involvert i blodproppdannelse.
DB170607 ¶ DIABETES-PASIENTER : - Jeg har til dags dato aldri anbefalt en av mine pasienter med diabetes å spise mer sukker, skriver klinisk ernæringsfysiolog Tine Mejbo Sundfør i et svar til lege Erik Hexeberg.
DB170604 - Det er høyst forkastelig, men jeg er ikke forbauset, sier Willy-Tore Mørch, professor emeritus ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø.
DB170528 Hun skriver at « mange p-pillebrukere rapporterte om nedstemthet og lavere energinivå, samt mangel på selvkontroll » i den svenske studien, mens den danske viste at « sjansen for å få klinisk depresjon øker med åtti prosent blant jenter som går på p-piller.
DB170526 STØTTER INNFØRING : Leder av Klinisk effektforskningsgruppe ved Universitetet i Oslo, Mette Kalager.
DB170526 Leder av Klinisk effektforskningsgruppe ved Universitetet i Oslo, Mette Kalager, og direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, mener beslutningen om å innføre tarmkreftscreening i Norge er klok.
BT170522 Formålet med selskapet skal ha to likeverdige ledd : - 3 - 16-025171ASD-BORG/03 - legge til rette for klinisk utprøving av legemidler - drive prosjektutvikling med sikte på kommersialisering av ideer fra de klinisk-medisinske, farmasøytiske, tekniske og andre relevante fagmiljø knyttet til Haukeland Sykehus Selskapet kan ta på seg forvaltning av forskningsprogrammer og prosjekter ved sykehuset.
SA170521 - En klinisk avslutning av meg, spøkte Gabrielsen til Eurosport om matchvinnerscoringen.
FV170521 - En klinisk avslutning av meg, spøkte Gabrielsen til Eurosport om matchvinnerscoringen.
AP170521 - En klinisk avslutning av meg, spøkte Gabrielsen til Eurosport om matchvinnerscoringen.
SA170520 Henriette Walaas Krogh, klinisk ernæringsfysiolog i Kreftforeningen, instruerer Grete Heggheim i å lage energirik mat.
SA170520 Henriette Walaas Krogh, klinisk ernæringsfysiolog i Kreftforeningen, instruerer Grete Heggheim i å lage energirik mat.
VG170519 Ridley Scott er ikke en like virtuos regissør av actionsekvenser i lange, trange ganger som James Cameron, men vet å skape en atmosfære av klinisk uhygge og fryktinngytende klaustrofobi : De beste « bø!»-øyeblikkene i « Alien : Covenant » er de beste jeg har sett på ganske så lenge.
DB170513 I fjor høst konkluderte en stor studie fra Københavns Universitet med at sjansen for å få klinisk depresjon øker med åtti prosent blant jenter som går på p-piller.
AP170508 Russiske motreaksjoner : - En dyp, tung klinisk ignoranse ¶
AP170508 Han mener feiringen er blitt « vulgær » og viser « dyp, tung, klinisk ignoranse ».
AP170508 Russiske motreaksjoner : - En dyp, tung klinisk ignoranse ¶
AP170508 Han mener feiringen er blitt « vulgær » og viser « dyp, tung, klinisk ignoranse ».
SA170507 Mikael : - Må bli mer klinisk
SA170507 Jeg må rett og slett bli mer klinisk , sier Mikael Norø Ingebrigtsen.
AP170507 Mikael : - Må bli mer klinisk
AP170507 Jeg må rett og slett bli mer klinisk , sier Mikael Norø Ingebrigtsen.
SA170505 Noen kan føle på prestasjonspress, kroppspress eller ensomhet uten at det enda har blitt til psykiske problemer, andre kan bli klinisk syke.
SA170505 - Preparatet må først gjennom en utviklingsprosess og flere steg med klinisk testing.
SA170505 Spør du en klinisk ernæringsfysiolog, vil du få et litt mer nyansert svar : Pasta er helt klart en matvare som inneholder mye karbohydrater, men så lenge du er slank og aktiv kan pasta gjerne inngå i et ellers sunt kosthold.
FV170505 Spør du en klinisk ernæringsfysiolog, vil du få et litt mer nyansert svar : Pasta er helt klart en matvare som inneholder mye karbohydrater, men så lenge du er slank og aktiv kan pasta gjerne inngå i et ellers sunt kosthold.
BT170505 Spør du en klinisk ernæringsfysiolog, vil du få et litt mer nyansert svar : Pasta er helt klart en matvare som inneholder mye karbohydrater, men så lenge du er slank og aktiv kan pasta gjerne inngå i et ellers sunt kosthold.
BT170505 I NoFRACT brukes ikke FRAX alene, men sammen med andre kriterier for en helhetlig, klinisk vurdering av pasientene.
AP170505 Spør du en klinisk ernæringsfysiolog, vil du få et litt mer nyansert svar : Pasta er helt klart en matvare som inneholder mye karbohydrater, men så lenge du er slank og aktiv kan pasta gjerne inngå i et ellers sunt kosthold.
VG170503 Det er egentlig bare å spørre Ståle Solbakken hvordan man skal håndtere unggutten som kan behandle ballen silkemykt feilvendt, jobber knallhardt som førsteforsvarer, og som rettvendt spiss er en klinisk avslutter både med hodet og beina.
DB170503 - Generelt er det jo slik at mange grønnsaker inneholder en del vann og fiber, og derfor metter ekstra godt uten å gi så mye kalorier, sier Cathrine Borchsenius, klinisk ernæringsfysiolog i bramat.no og sunnogsprek.no.
DB170502 Christensen er klinisk ernæringsfysiolog hos Lommelegen.no og er ekspert på kosthold og ernæring.
DB170501 Sexscenen blir beskrevet som rar, klinisk og forstyrrende.
DB170501 Det var viktig for oss å gjøre scenen klinisk .
SA170430 | TIL-børsen : « Han er klinisk når sjansen byr seg, men skulle TIL-målscoreren vært utvist.
DB170430 Umeå-forskerne gjorde også en klinisk studie av 94 barn som foreldrene mente hadde matallergi.
AP170430 TIL-børsen : « Han er klinisk når sjansen byr seg, men skulle TIL-målscoreren vært utvist. » « Feigt av dommeren » ¶
BT170428 | Hogne ble erklært klinisk død.
BT170428 Etter noen timer får de beskjed om at Hogne er klinisk død.
DB170427 KORN : Klinisk ernæringsfysiolog på Bærum sykehus, Kristin Søfteland Sandvei, synes Dahlmann har mye rett, men at hun tar for hardt i.
DB170427 Klinisk ernæringsfysiolog på Bærum sykehus, Kristin Søfteland Sandvei, synes Dahlmann tar for hardt i.
BT170424 Utenfor fengselet er det bare Institutt for klinisk sexologi som driver behandling, og den er svært kontroversiell.
AP170424 Der Macrons tilhengere vifter med både EU-flagg og franske flagg, er Le Pens arrangementer klinisk frie for det blå flagget med de gule stjernene på.
AP170424 Der Macrons tilhengere vifter med både EU-flagg og franske flagg, er Le Pens arrangementer klinisk frie for det blå flagget med de gule stjernene på.
DB170423 Muhamed Keita viste frekke takter ved et par anledninger, og kom også til et par skuddmuligheter, men angrepsmakker Bård Finne kom til den første sjansen for hjemmelaget - uten å vise seg like klinisk som i et par treningskamper i vinter.
DA170422 Spurs-spissen stusset klinisk inn 1-1 etter målgivende pasning fra danske Christian Eriksen.
BT170422 Derfor prøver jeg i alle ferier å jobbe litt klinisk .
DB170420 Klinisk undersøkelse gjort av lege : tiltalte ikke vurdert som påvirket.
SA170419 Det er mye verre enn alle andre stoffer man har hørt om, sier spesialist i klinisk farmakologi og overlege ved Oslo universitetssykehus, Merete Vevelstad, til NTB.
FV170419 Det er mye verre enn alle andre stoffer man har hørt om, sier spesialist i klinisk farmakologi og overlege ved Oslo universitetssykehus, Merete Vevelstad, til NTB.
AA170419 Det er mye verre enn alle andre stoffer man har hørt om, sier spesialist i klinisk farmakologi og overlege ved Oslo universitetssykehus, Merete Vevelstad, til NTB.
DB170418 Mange er veldig opptatt av matens sammensetning, men glemmer å ha et lite kaloriregnskap i bakhodet, sier Cathrine Borchsenius, klinisk ernæringsfysiolog i bramat.no og sunnogsprek.no.
DA170412 Med en avslutningsteknikk som minnet mye om den Thierry Henry benyttet seg av i sine glansdager, økte han til 3-1 med et skudd plassert klinisk til venstre for Bürki.
DB170411 Ute av balanse i politisk forstand, og i klinisk .
DB170404 Christian Ohldieck er overlege og leder av Avdeling for rusbehandling ved Haukeland Universitetssykehus Thomas Clausen er professor og leder av Senter for rus- og avhengighetsbehandling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
DB170403 | For sju år siden var Robin klinisk død, nå er livet bra.
DB170403 | For sju år siden var Robin klinisk død, nå er livet bra.
DB170403 | For sju år siden var Robin klinisk død, nå er livet bra.
DB170403 | For sju år siden var Robin klinisk død, nå er livet bra.
DB170403 | For sju år siden var Robin klinisk død, nå er livet bra.
AP170403 Systemet arbeidet altså raskt, finner det meste av relevant klinisk informasjon og er relativt presist.
AP170403 Mens man på engelsk har et stort antall slike klinisk spesialiserte ordlister, har man ingen på norsk, dersom man legger den tradisjonelle forståelsen av dem til grunn.
AP170403 I neste omgang benyttes også maskinlærings- og regelbaserte algoritmer for å sammenstille informasjonen i pasientjournalene på en måte som muliggjør presise og effektive søk etter klinisk relevant informasjon.
AP170403 Forskningsprosjektet har utviklet et avansert søkeverktøy for å søke konseptuelt etter klinisk informasjon i den elektroniske pasientjournalen.
AP170403 En særlig utfordring knyttet til å søke etter klinisk informasjon i fritekst, er at søkemotoren må være i stand til å fange opp alle de ulike måtene helsepersonell kan uttrykke seg på for eksempel om en og samme lidelse.
AP170403 En ekspertsystem-tilnærming til klinisk konseptbasert søk på norsk er vanskelig på grunn av at vi i stor grad mangler de kliniske ordlistene vi behøver for å lage slike system.
AP170403 Algoritmene som benyttes er domeneuavhengige, hvilket betyr at de kan brukes for å søke etter klinisk informasjon innenfor alle medisinske domener ( men også for et hvilket som helst annet språk ).
VG170331 Det er ingenting som tyder på at Hannah var klinisk deprimert.
DB170330 - Men når det gjaldt Jensen var det klinisk rent ? fortsetter Holden.
AP170330 - Er det da klinisk rent i tollvesenet når det gjelder noe mistenkelig i forhold til Oslo-politiet og Eirik Jensen ? spurte advokaten videre.
VG170329 Og Graham Hansen var altså klinisk fra 11-metersmerket.
DB170329 Stipendiat og klinisk ernæringsfysiolog Tine M.
VG170328 Han er virkelig klinisk foran mål.
SA170327 Vi er bekymret dersom et økende antall pasienter tilbys langvarig antibiotikabehandling for å bedre sædkvaliteten uten at en slik behandling har vært igjennom klinisk utprøving slik at man kan dokumentere hvorvidt den har effekt, uttaler Hilde Kløvstad, avdelingsdirektør for avdeling tuberkulose, blod- og seksuell smitte ved Folkehelseinstituttet.
FV170327 Vi er bekymret dersom et økende antall pasienter tilbys langvarig antibiotikabehandling for å bedre sædkvaliteten uten at en slik behandling har vært igjennom klinisk utprøving slik at man kan dokumentere hvorvidt den har effekt, uttaler Hilde Kløvstad, avdelingsdirektør for avdeling tuberkulose, blod- og seksuell smitte ved Folkehelseinstituttet.
DB170327 Fra en klinisk ernæringsfysiolog sitt ståsted, tenker jeg det er viktig å opplyse folk om hvordan man kan dekke behovet for ulike næringsstoffer hvis man har et slikt kosthold slik at man unngår potensielle ernæringsmangler.
AP170327 Vi er bekymret dersom et økende antall pasienter tilbys langvarig antibiotikabehandling for å bedre sædkvaliteten uten at en slik behandling har vært igjennom klinisk utprøving slik at man kan dokumentere hvorvidt den har effekt, uttaler Hilde Kløvstad, avdelingsdirektør for avdeling tuberkulose, blod- og seksuell smitte ved Folkehelseinstituttet.
AA170327 Hele 8 millioner kroner vil deles ut til større og mindre prosjekter knyttet direkte til klinisk barnekreftarbeid.
AA170327 februar annonserte Barnekreftforeningen storsatsning på klinisk barnekreftforskning.
AA170321 Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten finansierer kliniske studier med deltakelse av pasienter fra alle fire helseregioner.
AA170321 Helseforetakene har gitt 20 millioner kroner til en klinisk forskningsstudie på denne behandlingen ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.
DB170319 « Likevel har jeg fortsatt 30 års erfaring, en velfortjent doktorgrad i klinisk psykologi, så dere må fortsatt kalle meg Dr.
VG170317 - Det er faktisk noe som heter klinisk vampyrisme i psykiatrien.
SA170316 Utdanning : PhD, klinisk ernæringsfysiolog ¶
FV170316 Man må derfor være veldig varsom med å se på antibiotikakuren som en dokumentert behandlingseffekt uten at det gjennomføres en klinisk studie.
FV170316 Det er slik at man må ha dokumentasjon, gjerne gjennom klinisk forskning, for å kunne hevde at antibiotikabehandling kan forbedre fruktbarheten.
BT170316 Utdanning : PhD, klinisk ernæringsfysiolog ¶
AP170316 Utdanning : PhD, klinisk ernæringsfysiolog ¶
AA170316 - Flere studier viser at den tredje dosen er unødvendig for de mellom 9 og 14, bekrefter Sveinung Wergeland Sørbye, overlege i klinisk patologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og en ivrig forkjemper for HPV-vaksine.
SA170315 Man må derfor være veldig varsom med å se på antibiotikakuren som en dokumentert behandlingseffekt uten at det gjennomføres en klinisk studie.
SA170315 Det er slik at man må ha dokumentasjon, gjerne gjennom klinisk forskning, for å kunne hevde at antibiotikabehandling kan forbedre fruktbarheten.
FV170315 Utdanning : PhD, klinisk ernæringsfysiolog ¶
AP170315 Man må derfor være veldig varsom med å se på antibiotikakuren som en dokumentert behandlingseffekt uten at det gjennomføres en klinisk studie.
AP170315 Det er slik at man må ha dokumentasjon, gjerne gjennom klinisk forskning, for å kunne hevde at antibiotikabehandling kan forbedre fruktbarheten.
VG170314 Stefan Johansen la inn fra venstre, og Sone Aluko plasserte ballen klinisk forbi Blackburn-målvakten Jason Steele.
BT170311 Diagnostikken var vanlig røntgen, blodprøver og ellers rent klinisk skjønn.
AA170310 Tidlig opplæring i systematisk klinisk undersøkelse og vurdering er med på å sikre at fremtidens sykepleierstudenter vet hva de bør gjøre når datteren til Ole tar kontakt.
AA170310 Sykepleierutdanningen i Levanger har siden 2011 hatt et samarbeid med USA hvor klinisk undersøkelse av pasienter lenge har vært en integrert del av utdanningen.
AA170310 I Stortingsmelding 26 - « Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet » settes det blant annet fokus på at utdanningsinstitusjonene må utvikle et bredere tilbud i klinisk sykepleie for å imøtekomme framtidens primærhelsetjeneste.
AA170310 For å sikre at pasientene får god pleie og oppfølging kreves det en økt klinisk kompetanse hos sykepleieren.
AA170310 En slik kompetanse kan man vanskelig tilegne seg på lesesalen ; praktiske ferdigheter må også erverves, og pasientenes symptomer forstås bedre gjennom klinisk erfaring.
AA170310 En metode som nå benyttes av spesialsykepleiere for å innhente informasjon om pasienten, er systematisk klinisk undersøkelse og vurdering.
AA170307 I tillegg har hun en bakgrunn som klinisk ernæringsfysiolog og jobber mye med fedme.
AA170307 I tillegg har hun en bakgrunn som klinisk ernæringsfysiolog og jobber mye med fedme.
SA170306 De som « tar skjeen i egen hånd » og bruker mat som medisin, blir ofte møtt med skepsis og argumentet om at det ikke er « klinisk bevist ».
VG170305 Anette Skarpaas Ramm, klinisk ernæringsfysiolog tilknyttet VGs Vektklubb, har følgende vurdering av Charter-Sveins kostholdsråd : ¶
DB170305 Bra for alle ¶ Klinisk ernæringsfysiolog Kristin Søfteland Sandvei ved sykehuset i Telemark sier at fisk og pasta er en god kombinasjon på grunn av de sunne fettsyrene og proteinene i fisken og karbohydratene i pastaen.
DB170302 LITEN FORSKJELL : Sammen med Matkontrollen har klinisk ernæringsfysiolog Christine Gørbitz sjekket sukker og kaloriinnhold i mange produkter merket med « zero ».
DB170302 Her er det både sukker og kalorier, sier Christine Gørbitz, klinisk ernæringsfysiolog ved Ahus.
DB170302 - Det er ikke noe man skal spise fritt av hvis man passer på vekten, sier klinisk ernæringsfysiolog Christine Gørbitz ved Ahus til TV2 Matkontrollens SolveIg Barstad.
DB170301 » Tine M Sundfør, klinisk ernæringsfysiolog ¶
DB170301 Flere studier har knyttet fett fra palmeolje til hjerte- og karsykdommer, og dette har folk fått med seg, mener stipendiat og klinisk ernæringsfysiolog Tine M.
DB170228 Vi mener det er grunnlag for å be om at grunnkompetansen til de ansatte må heves og at barnevernspedagogutdanningen må heves til et klinisk masternivå.
VG170227 Han grublet voldsomt i « servicebua » - der han vokser ski - og sjekker sko og bindinger med klinisk presisjon, ifølge Alexander Stöckl.
VG170226 Klinisk avslutning etter Shawcross-miss ¶
AP170226 Eli Anne Myrvoll Blomkvist er klinisk ernæringsfysiolog og skriver for Vektklubb.
SA170225 - Det er lettere å forhindre vekttap enn å få tilbake kiloene med muskler som forsvant, sier Henriette Walaas Krogh, som er klinisk ernæringsfysiolog i Kreftforeningen.
SA170224 Gravid og toppidrett ¶ Klinisk lektor Henriette Svarre Nielsen er spesiallege på Rikshospitalet avdeling.
AP170224 Gravid og toppidrett ¶ Klinisk lektor Henriette Svarre Nielsen er spesiallege på Rikshospitalet avdeling.
VG170223 Noen mener dette er en årsak til overvektsepidemien, at miljøgifter påvirker hormonene, sier Bjørn Johan Bolann, professor ved klinisk institutt ved Universitetet i Bergen og førsteforfatter på artikkelen, til VG.
VG170219 Bare to minutter senere avgjorde Kane kampen med sin tredje scoring etter en klinisk avslutning alene med Bettinelli.
VG170216 Zlatan Ibrahimovic var hakket mer klinisk da han trillet inn sitt andre mål for kvelden bare minutter etter den store Saint-Étienne-sjansen.
VG170216 Klinisk i form av selvtvil, avmakt, nedtrykthet og angst hos samer.
VG170216 UNDERSØKES NØYE : Gerd Lundeby blir sjekket fra topp til tå når avansert klinisk sykepleier Wenche Hammer er på besøk.
DB170216 VELG RIKTIG : Det viktigste er at brødet har mye næring, mener Vibeke Østberg Landaas, klinisk ernæringsfysiolog ved Rikshospitalet.
DB170216 - Det er ikke holdepunkter for å kunne si at det er noen negative helsekonsekvenser av å spise brød som er tilsatt ekstra gluten, så lenge man tåler gluten, sier Vibeke Østberg Landaas, klinisk ernæringsfysiolog ved Rikshospitalet.
AP170215 Da må vi bort fra en hvit, steril setting for klinisk behandling.
AA170215 - Det vi først og fremst trenger i Norge nå er flere stillinger til barnekreftarbeidet slik at man i tillegg til klinisk jobbing kan få til et godt fagutviklingsprogram, ha ressurser til å delta i aktuelle forskningsbehandlingsstudier og drive aktiv norsk barnekreftforskning, sier Widing.
VG170212 Vi skulle så gjerne hatt ham inn i prosjekter hvor man tidlig ser på spesiell genetikk og biologi som eventuelt kan anvendes klinisk .
AP170212 - Så er det rundt fem prosent som har en klinisk depresjon som krever en mer dyptgående intervju og diagnostisering, som jeg vil tro er gruppen Rendal er i, forteller hun.
VG170209 Det tar tid å gjøre en klinisk god vurdering av pasienten, og når mottaket er helt fullt, tar det enda lengre tid, fastslår Rime.
DB170209 Rema 1000 har den sunneste grøten, ifølge klinisk ernæringsfysiolog Antonsen.
DB170209 Klinisk ernæringsfysiolog Janne L.
DN170208 Han er forskningsleder for klinisk mikrobiologi ved Odense Universitetssykehus.
DB170207 ¶ EKSPERT : - Planlegg hva du skal spise og ikke lag for store middager, oppfordrer klinisk ernæringsfysiolog Tine M Sundfør.
DB170207 Stipendiat og klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør mener at vi også har mye å lære, ved å tenke over hvordan vi inntar måltidene i løpet av dagen.
DB170207 - Glem det gamle munnhellet om at du må lage « mer enn nok mat », for noe av det klokeste du kan gjøre er å beregne mindre porsjoner til gjestene rundt bordet, råder stipendiat og klinisk ernæringsfysiolog Tine M Sundfør.
SA170203 Borchsenius er klinisk ernæringsfysiolog og har erfaring fra flere av landets sykehus og legesentre.
BT170203 Borchsenius er klinisk ernæringsfysiolog og har erfaring fra flere av landets sykehus og legesentre.
AP170203 Borchsenius er klinisk ernæringsfysiolog og har erfaring fra flere av landets sykehus og legesentre.
DB170128 Hun spesialiserte seg i klinisk psykologi og jobber i dag med folk som lider av posttraumatiske stresslidelser, som hun behandler i sitt hjem i California.
DN170127 Nå har vi dem også her hjemme, sier Ute Wolff Sönksen, spesiallege i klinisk mikrobiologi ved Statens Serum Institut, til Danmarks Radio.
DN170127 Nå har vi dem også her hjemme, sier Ute Wolff Sönksen, spesiallege i klinisk mikrobiologi ved Statens Serum Institut, til Danmarks Radio.
DB170127 Der er den vante karslige banningen for å mane fram krefter, nesten klinisk erstattet med presise beskjeder om innøvde trekk og nyttige varianter.
AP170125 Pasientene gjennomgikk også en grundig klinisk undersøkelse, med høyde og vekt av alle deltagerne, og med spyttprøver.
AP170125 Pasientene gjennomgikk også en grundig klinisk undersøkelse, med høyde og vekt av alle deltagerne, og med spyttprøver.
DB170124 Professor Gunhild Strand ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen var derimot ikke helt sikker da hun i 2013 snakket med Forskning.no.
SA170123 Det er imidlertid problematisk å blande en klinisk diagnose sammen med spørsmålet om skikkethet.
DB170122 Der ventet Diego Costa, som klinisk banket inn 1-0 i sin første kamp etter det interne bråket forrige uke.
SA170121 » George Simon, en klinisk psykolog som holder seminarer om manipulerende atferd, sier at Trump er « så klassisk at jeg arkiverer videoklipp av ham til bruk i workshops fordi det ikke finnes noe bedre eksempel » på narsissisme.
SA170121 » George Simon, en klinisk psykolog som holder seminarer om manipulerende atferd, sier at Trump er « så klassisk at jeg arkiverer videoklipp av ham til bruk i workshops fordi det ikke finnes noe bedre eksempel » på narsissisme.
DB170121 Islendingen var klinisk da ballen landet i beina hans inne i boksen. 2-3 ble sluttresultat, og Swansea har klatret over streken før resten av bunnkollegene spiller denne helga.
AP170121 Men MDMA gir ikke fysisk avhengighet, og over tusen mennesker har forsøkt MDMA i klinisk setting uten en eneste alvorlig bivirkninger.
SA170119 Utdanning : Doktorgrad ( PhD ) i Klinisk psykologi ved University of Illinois, USA ¶
SA170119 Jobber med : Er professor i klinisk voksenpsykologi ved institutt for psykologi ved NTNU.
BT170119 Utdanning : Doktorgrad ( PhD ) i Klinisk psykologi ved University of Illinois, USA ¶
BT170119 Jobber med : Er professor i klinisk voksenpsykologi ved institutt for psykologi ved NTNU.
AP170119 Utdanning : Doktorgrad ( PhD ) i Klinisk psykologi ved University of Illinois, USA ¶
AP170119 Jobber med : Er professor i klinisk voksenpsykologi ved institutt for psykologi ved NTNU.
DB170117 - Carina Dahlmann driver med skremselspropaganda, sier klinisk ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius og ernæringsbiolog Lise von Krogh i en kommentar.
DB170115 Svensken var klinisk og headet inn 1-1.
DB170115 Svensken var klinisk og headet inn 1-1.
AP170111 Det er klinisk , glamorøst og umenneskelig, men likevel lar vi oss fascinere av mysteriet.
DB170110 - For meg virker det fjernt, og som barnelege har jeg ikke noe behov for å bruke det begrepet, sier legen, som viser til førsteamanuensis Sigrid Kvaal ved avdeling for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo for en forklaring på hvorfor ordet negroid må brukes.
AP170107 Spesialist i klinisk psykologi og forfatter.
SA170105 Tine Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssykehus.
FV170105 Tine Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssykehus.
DN170105 På Senter for Klinisk Hjerteforskning ved Ullevål sykehus undersøker hun et protein som er involvert i blodproppdannelse.
DN170105 Ellen Mathea Kirsch Warlo ( 23 ) håper å kunne bruke forskningen i klinisk praksis når hun er ferdig utdannet lege.
BT170105 Tine Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssykehus.
AP170105 Tine Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssykehus.
SA170104 Disse skal først og fremst spises når du skal prestere over lang tid, sier Lise Marie Brandstadmoen, klinisk ernæringsfysiolog i Tine.
FV170104 Disse skal først og fremst spises når du skal prestere over lang tid, sier Lise Marie Brandstadmoen, klinisk ernæringsfysiolog i Tine.
DB170104 Schmid, « de fleste terrorister er klinisk normale selv om deres handlinger er allment anerkjent som utenom normalen.
BT170104 Disse skal først og fremst spises når du skal prestere over lang tid, sier Lise Marie Brandstadmoen, klinisk ernæringsfysiolog i Tine.
BT170104 Disse skal først og fremst spises når du skal prestere over lang tid, sier Lise Marie Brandstadmoen, klinisk ernæringsfysiolog i Tine.
AP170104 Disse skal først og fremst spises når du skal prestere over lang tid, sier Lise Marie Brandstadmoen, klinisk ernæringsfysiolog i Tine.
DB170102 Sergio Agüero fulgte våkent med, snappet opp ballen og banket den i mål på klinisk vis.
BT161026 Bli bevisst på hva som får deg til å spise når du ikke ønsker eller har behov for det, råder Cathrine Borchsenius, klinisk ernæringsfysiolog med hovedfag/master i ernæring fra Universitetet i Oslo. ( for abonnenter ) ¶
BT161026 . Bli bevisst, råder Cathrine Borchsenius, klinisk ernæringsfysiolog med hovedfag/master i ernæring fra Universitetet i Oslo.
FV160826 » Ordene kommer fra professor i klinisk psykologi, Per-Einar Binder.
FV160826 Professor i klinisk psykologi og tilknyttet Universitetet i Bergen, Per-Einar Binder.
SA160825 » Ordene kommer fra professor i klinisk psykologi, Per-Einar Binder.
SA160825 Professor i klinisk psykologi og tilknyttet Universitetet i Bergen, Per-Einar Binder.
BT160825 » Ordene kommer fra professor i klinisk psykologi, Per-Einar Binder.
BT160825 Professor i klinisk psykologi og tilknyttet Universitetet i Bergen, Per-Einar Binder.
AP160825 » Ordene kommer fra professor i klinisk psykologi, Per-Einar Binder.
AP160825 Professor i klinisk psykologi og tilknyttet Universitetet i Bergen, Per-Einar Binder.
AP160816 Sistnevnte er på jakt etter et sted å bo når hun nå skal begynne på klinisk ernæring på Universitetet i Oslo.
AP160811 Karin Lødrup Carlsen leder Oraacle, en forskningsgruppe som forsker på astma og allergi ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo.
VG160808 Han er spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi og forsker på hvordan kosthold påvirker hjernen.
DN160808 Han er spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi og forsker på hvordan kosthold påvirker hjernen.
SA160726 Forfatteren av denne artikkelen, Lise von Krogh, er klinisk ernæringsfysiolog og skribent hosBramat.noi ¶
BT160726 Forfatteren av denne artikkelen, Lise von Krogh, er klinisk ernæringsfysiolog og skribent hosBramat.no ¶
AP160726 Forfatteren av denne artikkelen, Lise von Krogh, er klinisk ernæringsfysiolog og skribent hosBramat.no ¶
FV160627 En god løsning kan være å sette seg ordentlig inn i dietten og få faglige råd av en klinisk ernæringsfysiolog, sier Ina Garthe, fagsjef på idrettsernæring på Olympiatoppen. 2.
SA160626 En god løsning kan være å sette seg ordentlig inn i dietten og få faglige råd av en klinisk ernæringsfysiolog, sier Ina Garthe, fagsjef på idrettsernæring på Olympiatoppen. 2.
BT160626 En god løsning kan være å sette seg ordentlig inn i dietten og få faglige råd av en klinisk ernæringsfysiolog, sier Ina Garthe, fagsjef på idrettsernæring på Olympiatoppen. 2.
AP160626 En god løsning kan være å sette seg ordentlig inn i dietten og få faglige råd av en klinisk ernæringsfysiolog, sier Ina Garthe, fagsjef på idrettsernæring på Olympiatoppen. 2.
AP160510 Vi vil fortsette dialogen med UiO vedrørende samarbeidet om klinisk trening for spesialistkandidatene.
AP160510 - Klinikksjef Jon Sudbø vil ha en tilretteleggende funksjon for spesialistkandidatene på klinikken, hvor kandidatene vil kunne få klinisk pasienttrening.
AP160510 - Jeg har ingen motforestillinger ved at Sudbø arbeider som lege eller tannlege - men reagerer på at et offentlig finansiert kompetansesenter hvor pasientnær klinisk forskning er et av formålene ansetter en klinikksjef som har forbud mot å forske, noe Helsetilsynet har bestemt.
AP160510 Klinisk forskning hvor behandling, diagnostikk eller utprøving foregår, betinger normalt at deler av teamet er helsepersonell.
AP160505 Men tidligere studier har vist at personer med lav utdanning oftere har en mer kompleks klinisk profil eller mer alvorlig sykdom, og at de oppsøker medisinsk hjelp senere enn høyt utdannede fordi de er mindre oppmerksomme på symptomene på hjertesykdom.
AP160417 Nitter Dankel ved Klinisk institutt 2 ved UiB har bidratt i de aller første studiene som brukte metoden på menneskeceller for å korrigere en sykdomsmutasjon.
AP160316 - Jeg mener bare at jeg ikke ser noen forandring fra 2012 rent klinisk på ham.
AP160309 Stipendiaten har jobbet i klinisk rusbehandling i mange år.
AP160222 V27 er en klinisk ressursenhet for Barne- og ungdomspoliklinikker ( BUP ) i i Helse Vest.
AP160216 For mens vi blir fulgt med argusøyne ved hvert minste avvik fra referanselister og apa-systemet, synes det overlatt til tilfeldighetene hva vi plukker opp av klinisk kunnskap.
AP160209 Regjeringen har satt av 22 millioner til lønn til sykepleiere som vil etterutdanne seg og få avansert klinisk kompetanse, og har etablert en egen lederutdanning for ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
AP160209 - Jo, man vil utvikle et såkalt « klinisk blikk ».
AP160208 Noen inneholder til og med mindre fiber og mer salt enn de mer tradisjonelle knekkebrødene, sier Cathrine Borchsenius som er klinisk ernæringsfysiolog og gründer av og Sunn & Sprek.
AP160204 De vil virkelig slite hvis de da må begynne klokken 7 når de kommer ut i arbeidslivet, advarer professor i klinisk psykologi, Børge Sivertsen.
AP160118 Kilde : American Dietetic Association/Norsk vegansamfunn/Artikkelen Helsefordeler og utfordringer ved vegankoster ( Baljit Kaur, Klinisk ernæringsfysiolog, M.Sc Drammen sykehus, Vestre Viken HF ) ¶
AP160118 - En myteBaljit Kaur er klinisk ernæringsfysiolog ved Drammen sykehus.
AP160117 - Etter 13 år i klinisk arbeid fant jeg ut at jeg ville jobbe med både hodet og hjertet.
FV160113 Professor Poul Videbech - fra institutt for klinisk medisin ved Region Hovedstadens Psykiatri - er imponert, men samtidig bekymret.
SA160112 Professor Poul Videbech - fra institutt for klinisk medisin ved Region Hovedstadens Psykiatri - er imponert, men samtidig bekymret.
BT160112 Professor Poul Videbech - fra institutt for klinisk medisin ved Region Hovedstadens Psykiatri - er imponert, men samtidig bekymret.
AP160112 Professor Poul Videbech - fra institutt for klinisk medisin ved Region Hovedstadens Psykiatri - er imponert, men samtidig bekymret.
AP160108 Forfatteren av denne artikkelen, Cathrine Borchsenius, er klinisk ernæringsfysiolog og gründer av Bramat.no og Sunnogsprek.no ¶