DA171212 - Klimavennlig og nye arbeidsplasser ¶
DA171012 - For Arbeiderpartiet skal det viktigste for Norge også være det viktigste i norsk politikk : Flere arbeidsplasser, en trygg eldreomsorg, en skole der flere får muligheten til å lykkes og et klimavennlig samfunn, sier Støre.
DA171010 De norske skogene er fulle av klimavennlig « flybensin », ifølge NHO Luftfart.
AP171009https://www.aftenposten.no/okonomi/i/RvwJW/Statoil-vil-utvinne-mer-olje-for-a-na-klimamalet Budskapet er at hans olje er mer klimavennlig enn andres olje.
DA171004 Det hviler et spesielt stort ansvar på et bredt parti som Ap å være en pådriver for et mer klimavennlig samfunn, sier Eide til Dagsavisen. | 100 millioner mer til drama i NRK ¶
DB171003 Han understreker at utfordringene knyttet til at Norge er en energistormakt som står overfor store omstillinger for å bli et klimavennlig samfunn, innebærer internasjonalt arbeid.
AA171003 Sjøtransport til og fra Nyhavna er miljø- og klimavennlig og kostnadseffektiv.
DN171002 Nordmenn reiser for mye og for lite klimavennlig , ifølge en rapport fra FIVH.
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/kl2jQ/Krise-for-Valerenga-Hockey--Nye-Jordal-Amfi-blir-ett-ar-forsinket Men når hallen står ferdig, så blir den veldig energieffektiv og klimavennlig .
NL170918 Når noen sier at norske utslipp fra olje og gass siden 1990 fram til 2015 har økt med 83 prosent, kan du kontre lett med punkt nummer én : Norsk olje og gass er mest klimavennlig - så da er det bare 83 prosent klimavennlig utslippsøkning !
NL170918 Når noen sier at norske utslipp fra olje og gass siden 1990 fram til 2015 har økt med 83 prosent, kan du kontre lett med punkt nummer én : Norsk olje og gass er mest klimavennlig - så da er det bare 83 prosent klimavennlig utslippsøkning !
VG170914 De neste fire årene bør derfor brukes til å se potensialet i det å forene tankegods om fordeling og rettferdighet med en klimavennlig politikk for framtidige generasjoner. | Én pågrepet etter knivstikking ved Vulkan i Oslo ¶
DA170912 Skal Norge nå noen av de ambisiøse målene må det sterkere lut til enn å premiere klimavennlig atferd, mener økonomiprofessor Karen Ulltveit-Moe.
DA170912 - Vi trenger å bruke skatte og avgiftsreguleringene på en sterkere og mer systematisk måte for å sørge for et skifte i klimavennlig retning, sier Ulltveit-Moe til Dagsavisen.
DA170912 Skal Norge nå noen av de ambisiøse målene må det sterkere lut til enn å premiere klimavennlig atferd, mener økonomiprofessor Karen Ulltveit-Moe.
DA170912 - Vi trenger å bruke skatte og avgiftsreguleringene på en sterkere og mer systematisk måte for å sørge for et skifte i klimavennlig retning, sier Ulltveit-Moe til Dagsavisen.
VG170908 Vi ønsker en klimavennlig transportpolitikk.
DB170906 Aktivitet for eldre, velferdsteknologi, flere sykehjemsplasser ¶ 4 milliarder til jobbskaping : ¶ Klimavennlig teknologi, trygt arbeidsliv ¶
DA170904 Og hvis du er opptatt av å feriere på en klimavennlig måte, er det vanskelig å slå seiling.
AP170902https://www.aftenposten.no/osloby/i/72mxo/Sosial-boligbygging-med-hoy-kvalitet-og-lav-pris Et klimavennlig forbildeprosjekt ¶
DA170901 Men de forandringene vi må gjennom for å få et klimavennlig samfunn er mye bedre enn selve klimaforandringene, som jo er alternativet.
DB170831 For å få lavere klimagassutslipp kan man bruke avgiftssystemet for å fornye bilparken, og få folk til å velge mer klimavennlig .
DA170831 Regjeringen prioriterer dessuten CO2-kompensasjonsordningen, klimavennlig teknologi, et konkurransedyktig skattesystem og tidenes løft for vei og jernbane, blant mye annet.
AP170824https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGxLP/Slik-vil-studentene-lage-fremtidens-bydel Studentene har skissert en klimavennlig bydel som de selv kan tenke seg å bo i en dag, med bærekraftige og sosiale løsninger de selv savner.
DA170823 Vi forslår en klimavennlig skipsfart.
VG170822 Vi blir jo stolte når Snøhættas bygg SF MOMA innvies i San Francisco, eller når vi ser Bjørvika vokse frem som en moderne og klimavennlig bydel med spenstig formuttrykk.
VG170822 De har utviklet et ledende globalt laboratorium, som har bidratt til norske inntekter og arbeidsplasser - og til stadig mer klimavennlig produksjon.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jakw8/Du-vet-du-er-pa-Arendalsuka-nar Ekspertene strides om hva som er sunt, hva som er klimavennlig og hvor bra det er med økologisk mat.
VG170817 De Grønne sier det er flere gale påstander som kommer fra de fire lederne ; blant annet at det er feil at det er et overveldende flertall som vil ha satsing på olje og at det er flere andre land som produserer olje mer klimavennlig enn Norge.
VG170817 - Det blir helt feil at det landet som produserer olje og gass mest klimavennlig , skal stanse.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/AAjn3/Aftenposten-debatt-Hva-bor-vi-egentlig-spise Ekspertene strides om hva som er sunt, hva som er klimavennlig og hvor bra det er med økologisk mat.
DA170811 Så selv om en rekke av våre øverste politikere har lovpriset de nye lavutslipps- og nullutslippsbilene, er det altså få av dem som så langt selv har skaffet seg miljø- og klimavennlig elbil eller hybridbil.
DA170811 Så selv om en rekke av våre øverste politikere har lovpriset de nye lavutslipps- og nullutslippsbilene, er det altså få av dem som så langt selv har skaffet seg miljø- og klimavennlig elbil eller hybridbil.
AA170811 NHO burde heiet frem en mer klimavennlig og attraktiv byutvikling sentrumsnært, fremfor å rose en politikk som åpner for å bygge « drabantbyer » i utkantene.
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/rq7b8/Lederen-for-USAs-storste-stat--Vi-er-i-storre-fare-enn-for-andre-verdenskrig - Texas er et eksempel på en stat der det er sterke krefter nå driver dem i en mer klimavennlig retning.
DB170802 Stoler vi på at politikerne er villige til å gjennomføre tøff og upopulær politikk for å nå klimamålene, tilpasser vi atferden vår i klimavennlig retning, selv før den upopulære politikken er vedtatt.
DB170726 ¶ KJØTT : Å spise mindre kjøtt, særlig rødt kjøtt som på bildet, er en av mange ting en kan gjøre for å leve et mer klimavennlig liv.
VG170709 Og at det skal være miljø- og klimavennlig .
DB170708 Nekter å gå med på avtale fordi den er klimavennlig
DB170708 Fordi den er klimavennlig .
DB170708 Nekter å gå med på avtale fordi den er klimavennlig
AA170708 Lurer du på hva som er klimavennlig mat ?
AA170707 Den blir gjerne framstilt som « klimavennlig » ; det er vanskelig å se for seg utslipp fra helsesektoren, kulturvirksomhet og informasjonsarbeid - for ikke å snakke om utdanning.
AP170703https://www.aftenposten.no/viten/i/yAWXA/Kjopt-billig-juksejord-pa-hagesenteret-i-det-siste-Na-skal-det-brukes-millioner-pa-a-utvikle-miljovennlig-jord Nå skal det brukes millioner for å utvikle klimavennlig , ekte jord som plantene elsker.
AP170703https://www.aftenposten.no/viten/Kjopt-billig-juksejord-pa-hagesenteret-i-det-siste-Na-skal-det-brukes-millioner-pa-a-utvikle-miljovennlig-jord-624075b.html Nå skal det brukes millioner for å utvikle klimavennlig , ekte jord som plantene elsker.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/LVozV/Norske-selskaper-bygger-enorme-havvindparker-i-utlandet-Men-i-Norge-skjer-det-lite Britiske myndigheter har vært svært bevisste på å bygge opp en vindkraftindustri i landet i forbindelse med omleggingen til mer klimavennlig strømproduksjon.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/Norske-selskaper-bygger-enorme-havvindparker-i-utlandet-Men-i-Norge-skjer-det-lite-624076b.html Britiske myndigheter har vært svært bevisste på å bygge opp en vindkraftindustri i landet i forbindelse med omleggingen til mer klimavennlig strømproduksjon.
DN170626 Etter at Trump besluttet å trekke USA fra Parisavtalen, lovet Modi å overholde avtalen og satse videre på fornybar, klimavennlig energi.
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Ned-for-klimaet-336126b.html Ja, KrF ser nok på seg selv som et klimaparti, og partiet har stått sammen med Venstre for å presse Solberg-regjeringen i en mer klimavennlig retning.
AA170626 Etter at Trump besluttet å trekke USA fra Parisavtalen, lovet Modi å overholde avtalen og satse videre på fornybar, klimavennlig energi.
AA170626 Både Kina og India satser imidlertid hardt på klimavennlig fornybar energi.
SA170622 Om norsk « klimavennlig » olje gir Simonsen oss en kjent regle om at Norge bør utvinne mest mulig olje, fordi den har lave produksjonsutslipp.
NL170622 | Må reindrifta ta regningen for klimavennlig grønn energi ?
SA170616 Det er ingen land i verden som kan produsere olje og gass på en så trygg, sikker, rettferdig og klimavennlig måte som Norge.
DA170602 Forskning og utvikling av ny klimavennlig teknologi.
DA170602 * Forskning og utvikling av ny klimavennlig teknologi.
VG170601 - Vi skal være klimavennlig , men vi skal ikke ødelegge for bedriftene våre, understreker han.
VG170601 Trump sa at USA skulle være klimavennlig , men ikke skulle ødelegge for bedriftene sine.
SA170601 Smartby-teknologien vil også understøttes av en satsing som dette, med smart og miljøvennlig teknologi integrert i en klimavennlig bygningsstruktur.
SA170601 Det er klimavennlig å bygge i tre.
NL170601 Særlig klimavennlig kan man ikke kalle Prestbakmos nye billettsystem.
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/Et-Trump-nei-til-Paris-kan-gi-Kina-en-gyllen-sjanse-622271b.html Pengene skulle gå til å redusere utslipp og kompensere fattige land for kostnadene med å legge om til mer klimavennlig energi, forklarer forskeren.
AP170531 Pengene skulle gå til å redusere utslipp og kompensere fattige land for kostnadene med å legge om til mer klimavennlig energi, forklarer forskeren.
SA170530 Klimatiltakene i NTP baserer seg på svært usikre forutsetninger når det gjelder innføring av ny teknologi og klimavennlig drivstoff.
SA170530 I en uttalelse til stortingsbehandling skriver de følgende : « Det er jernbanen som har størst potensial til å frakte mennesker og gods raskt og effektivt på en klimavennlig måte.
NL170530 I denne sammenhengen bør det er det også nevnes at sjømat er svært klimavennlig mat i forhold til konkurrerende produkter.
DB170530 Strenge krav i anbudsregler bidrar til mer rettferdig og mer klimavennlig handel.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/--Et-sunnhetstegn-at-studenter-dropper-olje-622176b.html Petroleumsutdanning er dessuten viktig for å gjøre utvinning og bruk av olje mer klimavennlig , sier Tjåland.
AP170530 Petroleumsutdanning er dessuten viktig for å gjøre utvinning og bruk av olje mer klimavennlig , sier Tjåland.
DN170529 Selskapene håper angivelig å bruke klimaforhandlingene som en arena for lobbyvirksomhet for fortsatt bruk av kull, også i en mer klimavennlig verden.
AA170529 Petroleumsutdanning er dessuten viktig for å gjøre utvinning og bruk av olje mer klimavennlig , sier Tjåland.
AA170527 « Vi satser på ny og klimavennlig teknologi fordi det på sikt vil gi Sluppen store konkurransefortrinn » skriver Ole Petter Bjørseth i dette debattinnlegget.
AA170527 Vi satser på ny og klimavennlig teknologi fordi det på sikt vil gi Sluppen store konkurransefortrinn.
DA170523 - Det skal lønne seg å velge grønt og klimavennlig .
AA170520 - Vi er allerede i gang, og bevilger nå ni ganger mer til klimavennlig transport enn det forrige regjering gjorde - både ladestasjoner, grønn skipsfart og klimavennlig tungtransport er satsingsområder, sier Høyre-politikeren.
AA170520 - Vi er allerede i gang, og bevilger nå ni ganger mer til klimavennlig transport enn det forrige regjering gjorde - både ladestasjoner, grønn skipsfart og klimavennlig tungtransport er satsingsområder, sier Høyre-politikeren.
AA170520 - Vi er allerede i gang, og bevilger nå ni ganger mer til klimavennlig transport enn det forrige regjering gjorde - både ladestasjoner, grønn skipsfart og klimavennlig tungtransport er satsingsområder, sier Høyre-politikeren. ( ©NTB ) ¶
AA170520 - Vi er allerede i gang, og bevilger nå ni ganger mer til klimavennlig transport enn det forrige regjering gjorde - både ladestasjoner, grønn skipsfart og klimavennlig tungtransport er satsingsområder, sier Høyre-politikeren. ( ©NTB ) ¶
AA170518 Det blir bra å komme i gang og følge med på at Trondheim forvandles til en klimavennlig by som satser mot ambisiøse mål og blir verdensledende også i klimaarbeidet.
DA170509 Macron lover 50 miliarder euro i investeringer til utdanning og overgangen til et mer klimavennlig samfunn og overgangen til en digital økonomien.
DB170428 Tenk om de voksne hadde gått foran for å rydde opp i miljøet, og bidra til en klimavennlig hverdag.
DB170427 Da den nye delelinjen endelig var på plass, ble Støre inspirert til å drømme større - ikke om et klimavennlig samfunn, men om et samfunn der Norge blir enda rikere på klimakatastrofen.
VG170421 Ikke klimavennlig : Ap-leder Jonas Gahr Støre talte til sitt landsmøte torsdag.
SA170421 Med slagordet « Innovate » ønsker ONS 2018 både å sette dagsorden og å presentere nye tanker, metoder og teknologi for en mer klimavennlig energibransje.
VG170420 Arbeid til alle, trygt arbeidsliv, god skole for alle barn, trygg alderdom og et klimavennlig samfunn.
SA170420 DEBATT : Vi er enige i at fornybarfondet er et godt tiltak, som åpner opp for mange nye muligheter til utvikling av klimavennlig og energieffektiv teknologi.
AA170420 Støre sier Ap vil prioritere fem temaer før valget : Arbeid til alle, trygt arbeidsliv, god skole, trygg alderdom og et klimavennlig samfunn.
AP170418 « Det ligger et enormt potensial i å bygge en stor, klimavennlig og internasjonalt rettet industri for biodrivstoff fra norsk tømmer », mener Erik Lahnstein i Norsk Skogeierforbund.
SA170413 - Vi stiller allerede krav til eierne om at alle nye drosjer i bilparken vår skal innfri en øvre grense for CO2-utslipp, og har gjennom flere år vært i dialog med både fylkeskommunen og Bergen kommune om å bidra til en klimavennlig utvikling.
DN170413 - Vi stiller allerede krav til eierne om at alle nye drosjer i bilparken vår skal innfri en øvre grense for CO2-utslipp, og har gjennom flere år vært i dialog med både fylkeskommunen og Bergen kommune om å bidra til en klimavennlig utvikling.
BT170412 Derfor vil vi føre en balansert og helhetlig energipolitikk der forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling må ses i sammenheng for å sikre en effektiv og klimavennlig energiforsyning.
SA170406 Jordbrukspolitikken skal gradvis legges om i en mer miljø- og klimavennlig retning uten at subsidiene øker.i ¶
DA170405 - Denne Ole Brumm-politikken med å si ja takk til både motorvei og jernbane, viser en manglende prioriteringsevne for klimavennlig transport, sier leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær.
VG170401 Grande legger vekt på at Venstre gjør den borgerlige regjeringen mer klimavennlig .
AA170401 Bygger klimavennlig , selv om kjøperne ikke vil betale for det.
DB170327 Han insisterer på at Arbeiderpartiet er et klimavennlig parti, selv om mange av de såkalte grønne partiene på Stortinget gjerne ser annerledes på saken.
DB170326 - Når verden trenger mer protein, så er det veldig lite som er mer klimavennlig enn norsk laks.
DA170326 Også i Pakistan satses det på ny klimavennlig energi, primært solenergi.
AP170325 Høyhus og fortetting kan være gode grep som del av en bærekraftig og klimavennlig byutvikling.
AP170325 Han påpeker at vi må bygge tettere og smartere som del av en klimavennlig utvikling.
VG170324 Nord-Norge trenger god klimavennlig infrastruktur på lik linje med resten av landet, sier Hauan.
VG170324 Klimavennlig infrastruktur ¶
DB170324 Nord-Norge trenger god klimavennlig infrastruktur på lik linje med resten av landet, sier Hauan..
DB170324 Klimavennlig infrastruktur ¶
AP170324 Høyre deler byrådets ambisjon om en mer klimavennlig by, men vi tror på positive virkemidler og ikke straff.
AA170324 Nord-Norge trenger god klimavennlig infrastruktur på lik linje med resten av landet, sier Hauan.. ( ©NTB ) ¶
SA170322 Det er uenighet om økt bruk og produksjon av biodrivstoff egentlig er klimavennlig på kort eller lengre sikt.
SA170322 Avansert, klimavennlig biodiesel lages av avfall og rester far treindustrien.
AP170322 Det er uenighet om økt bruk og produksjon av biodrivstoff egentlig er klimavennlig på kort eller lengre sikt.
AP170322 Avansert, klimavennlig biodiesel lages av avfall og rester far treindustrien.
AA170322 Det er uenighet om økt bruk og produksjon av biodrivstoff egentlig er klimavennlig på kort eller lengre sikt.
AA170322 Avansert, klimavennlig biodiesel lages av avfall og rester fra treindustrien.
BT170321 Kvister og topper fra norsk granskog skulle bli til klimavennlig drivstoff i 2020.
DN170320 - Det er viktig at folk kan velge klimavennlig , også de som har penger.
BT170318 Kvister og topper fra norsk granskog skulle bli til klimavennlig drivstoff i 2020.
SA170317 Kvister og topper fra norsk granskog skulle bli til klimavennlig drivstoff i 2020.
FV170317 Politikerne hadde da blitt forespeilet norsk produksjon av klimavennlig etanol til bruk i bensin og biodiesel til bruk i diesel allerede i 2020.
FV170317 Kvister og topper fra norsk granskog skulle bli til klimavennlig drivstoff i 2020.
FV170317 De vil skape et nytt, norsk og klimavennlig industrieventyr av skogsavfallet.
AP170317 Kvister og topper fra norsk granskog skulle bli til klimavennlig drivstoff i 2020.
DA170316 En sentral del av klimapolitikken til byrådet i Oslo, er en rekke tiltak rettet mot biltrafikken for å begrense den og gjøre den mer klimavennlig .
VG170315 Planen er at denne skal stå ferdig i 2021, og dette vil være et viktig bidrag til et mer klimavennlig energisystem, sier Gilje til VG.
AA170312 Men hun mener det er et viktig bidrag til en klimavennlig energipolitikk å utnytte norske vassdrag på en bedre måte.
DA170310 Hva er din fasit for en mer klimavennlig hovedstad ?
VG170309 Solberg la til at man ikke kan regne med at staten vil betale for alle kostnader knyttet til klimavennlige løsninger, men støtte forskning og innovasjon for å bygge et mer klimavennlig samfunn.
BT170309 Økt etterspørsel vil trolig gi bedre tilgang til avansert, klimavennlig biodrivstoff, men det vil ta langt tid.
BT170309 Regjeringens opprinnelige forslag var en saktere opptrapping, der kun klimavennlig , avansert biodrivstoff skulle blandes inn.
VG170302 - Vi skal sørge for mer effektiv transport for folk flest, men vi skal også bygge for en mer klimavennlig fremtid, sier Solberg og legger til at det ikke er tilfeldig at presentasjonen finner sted på Oslo S : ¶
DN170302 Planen skal bidra til mer effektiv transport, verdiskaping og en mer klimavennlig fremtid.
DB170302 Planen skal bidra til mer effektiv transport, verdiskaping og en mer klimavennlig fremtid.
DA170302 Planen skal bidra til mer effektiv transport, verdiskaping og en mer klimavennlig fremtid.
DA170302 Planen skal bidra til mer effektiv transport, verdiskaping og en mer klimavennlig fremtid.
BT170302 Planen skal bidra til mer effektiv transport, verdiskaping og en mer klimavennlig fremtid.
BT170302 Planen skal bidra til mer effektiv transport, verdiskaping og en mer klimavennlig fremtid.
AA170302 Planen skal bidra til mer effektiv transport, verdiskaping og en mer klimavennlig fremtid.
DB170301 Tilskuddsordningen er den del av en større plan om å gjøre Oslo til en sunnere og mer klimavennlig by.
DB170301 En del av å gjøre Oslo mer klimavennlig
DB170301 Denne ordningen her handler om å sparke i gang et marked, med levende reklameobjekter, slik at man kan vise fram til folk hvordan man kan organisere en travel og hektisk hverdag, i en by som blir mer sunn og klimavennlig enn den er i dag, sier Sørensen om kritikken rundt tilskuddsordningen.
SA170223 | Slik kan fornybarfondet hjelpe oljebransjen til å bli mer klimavennlig
VG170222 Hensikten med tilskuddene gitt gjennom Oslo kommunes klimafond, har vært å støtte såkalte « first movers », og gjøre Oslo til en klimavennlig by, sier Berg.
DA170220 Nå er det 19 år siden vi sist var med å styre byen, det siste året har vi fått gjennom viktige saker for Oslo SV, men i tiden fremover blir det viktig å holde trykket oppe og vise hvorfor SV er avgjørende for en mer solidarisk og klimavennlig by, sier Olivia Corso Salles, som har ledet valgkomiteen.
AA170218 Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) vil at Finnmark skal bli et testfylke for klimavennlig luftfart.
AA170218 Hansson mener det skjer mye innenfor teknologi når det gjelder fly, og at destore avstandene i Finnmark og det godt utbygde kortbanenettet, gjør at fylket er et bra sted å teste ut en klimavennlig luftfart.
DA170215 I en rekke land verden rundt ble det tatt i bruk mange nye vindkraftverk, noe som førte til en kraftig vekst i produksjonen av denne formen for miljø- og klimavennlig energi.
AP170214 Samtidig er det viktig at vi bruker veksten til å skape en enda bedre by ; en klimavennlig by med urbane kvaliteter som mange ønsker i utvalgte områder og med andre småhusområder som skal bevares.
AA170214 For samtidig som selskapene kontinuerlig jobber med å gjøre sin produksjon mest mulig klimavennlig , skjer det en hel del på fornybarfronten.
AA170214 Det blir gjerne etterlyst en klimavennlig satsing fra olje- og gasselskapenes side, spesielt blant studenter ved NTNU som ønsker at universitetet skal trekke alle sine investeringer ut av fossile selskaper.
VG170211 Trump vil for eksempel neppe lykkes i å gi kull en ny nøkkelrolle i energiforsyningen - kort og godt fordi både mer klimavennlig gasskraft og utslippsfri vindkraft er billigere.
DA170211 - Jeg tror luftfarten kommer til å omstille seg til å bli mer klimavennlig , blant annet ved bruk av biodrivstoff.
DB170210 Derfor bør begge landsdeler deles i to : en innvandringsliberal og klimavennlig sone og en med stengte grenser, skuddpremie på ulv og avgiftsfrie dieselbiler.
AA170209 Når aluminium fremstilles ved hjelp av klimavennlig vannkraft, blir CO₂-utslippet per tonn aluminium bare 20 prosent av utslippet fra et aluminiumverk som drives med strøm fra kullkraftverk, noe som er mest vanlig i verden.
SA170129 | Vi er nødt til å slutte å kalle norsk olje « klimavennlig » ¶
SA170129 Selv om utslippene fra oljeproduksjon kan variere fra land til land så betyr ikke dette at noen olje kvalifiserer til hedersbetegnelsen « klimavennlig ».
SA170129 Først og fremst : Vi er nødt til å slutte å kalle norsk olje « klimavennlig », slik Nygård Bergh nok en gang gjør.
DB170116 Dermed ble dieselbilen fremmet som noe klimavennlig .
AP170116 | Da dieselbilen ble fremstilt som klimavennlig , gikk salget til himmels ¶
DB170112 De er tilhengere av at det skal lønne seg å velge klimavennlig .
SA170111 Å gjøre en gammel bygård mer klimavennlig kan by på store utfordringer.
AP170111 Å gjøre en gammel bygård mer klimavennlig kan by på store utfordringer.
AP170110https://www.aftenposten.no/norge/politikk/6-sporsmal-og-svar-om-hvorfor-oljeboring-ved-Lofoten-likevel-blir-arets-politiske-verkebyll-612679b.html Men i løpet av vinteren har flere LO-forbund snudd i synet på konsekvensutredning, samtidig som Jonas Gahr Støre - rett etter han ble valgt som Ap-leder - signaliserte en mer klimavennlig holdning enn det hans forgjenger hadde. 6.
AP170110 Men i løpet av vinteren har flere LO-forbund snudd i synet på konsekvensutredning, samtidig som Jonas Gahr Støre - rett etter han ble valgt som Ap-leder - signaliserte en mer klimavennlig holdning enn det hans forgjenger hadde. 6.
AP170110 Men i løpet av vinteren har flere LO-forbund snudd i synet på konsekvensutredning, samtidig som Jonas Gahr Støre - rett etter han ble valgt som Ap-leder - signaliserte en mer klimavennlig holdning enn det hans forgjenger hadde. 6.
AP170110 Men i løpet av vinteren har flere LO-forbund snudd i synet på konsekvensutredning, samtidig som Jonas Gahr Støre - rett etter han ble valgt som Ap-leder - signaliserte en mer klimavennlig holdning enn det hans forgjenger hadde. 6.
SA170106 Prosjektet « Snow for the future » ble lansert i 2015, og har som mål å utvikle klimavennlig snøproduksjonsteknologi under varmere temperaturer.
AP170106 Prosjektet « Snow for the future » ble lansert i 2015, og har som mål å utvikle klimavennlig snøproduksjonsteknologi under varmere temperaturer.
AP170106 Prosjektet « Snow for the future » ble lansert i 2015, og har som mål å utvikle klimavennlig snøproduksjonsteknologi under varmere temperaturer.
SA170105 Omstillingen til en mindre oljeavhengig og mer klimavennlig økonomi er en stor utfordring for hele det norske samfunnet.
SA170105 Dette er bærebjelken for videre klimavennlig vekst i prosessindustrien.
AP170105 - Mens EU kan sette i gang tiltak mot oppvarming, bruker vi i Norge allerede klimavennlig vannkraft.
SA170103 Det vil også gå penger til arealplanlegging - det høres ikke så sexy ut, men god planlegging som sikrer klimavennlig by- og regionutvikling på sikt, er helt avgjørende for å få betydelige klimagassreduksjoner og mer effektiv transport i årene som kommer.
SA170101 Vi satser på smartby fordi det er skal komme innbyggerne våre til gode, fordi det ligger muligheter for nye arbeidsplasser, og for å drive mer effektivt og klimavennlig .
AP161231 | Skjebnetid for klodens klima ¶ Klimavennlig teknologi utvikles i rekordfart, men samtidig overtar Trump i USA, og Carl I.
DA161003 Utgangspunktet for smartby-satsingen er å gjøre byen så grønn og klimavennlig som mulig.
AP160924 » At norsk gass er mer klimavennlig enn gass fra andre steder, inkludert Russland, er en av konklusjonene.
AP160924 Men ingen kan bekrefte påstanden om at gassen er dobbelt så klimavennlig, og ingen vet eventuelt hvor mye mer klimavennlig den er.
AP160924 Men ingen kan bekrefte påstanden om at gassen er dobbelt så klimavennlig , og ingen vet eventuelt hvor mye mer klimavennlig den er.
AP160924 Leder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen kommenterer Aftenpostens funn om at det ikke finnes noen bevis for hans påstand om at gass er dobbelt så klimavennlig som kull, slik : ¶
AP160924 Kort oppsummert mener de fleste at utvinning og bruk av norsk gass mest sannsynlig er mer klimavennlig , eller mindre klimafiendtlig om du vil, enn kull.
AP160924 Ingen vet hvor mye mer klimavennlig gass er ¶
AP160924 Gusev ledet tidligere i år et seminar i Tyskland som handlet om hvor lite informasjon det er om gasslekkasjer i Europa, og hvor klimavennlig naturgass egentlig er.
AP160924 Aftenposten har kontaktet forskere og eksperter i inn- og utland for å prøve å komme til bunns i om påstanden om at gass er dobbelt så klimavennlig som kull, er korrekt.
SA160904 Utbyggernes markedsføring av hva som er spennende, trendy og kult, og klimavennlig , er ofte forbausende sammenfallende med egne kommersielle interesser.
AP160830 Støre sier et viktig innspill han tar med seg fra rundturen, er et ønske om en mer målrettet næringspolitikk som støtter bedrifter i å prøve ut ny og mer miljø- og klimavennlig teknologi.
FV160824 | Ribbet huset og gjorde det mer klimavennlig : Slik oppgraderte de huset fra 50-tallet ¶
FV160824 Det er gått trekvart år siden de kunne flytte inn i et nyoppusset hus som dessuten var blitt mer klimavennlig .
FV160824 De fleste nordmenn pusser opp uten å tenke på at de samtidig kan gjøre boligen mer klimavennlig .
SA160603 Tyskland og Europa trenger mer klimavennlig energi, og her er både vannkraft og vindkraft fra Norge viktig.