VG171212 En kraftig opptrapping av klimapolitikken må til.
NL171212 Det er altså ikke riktig at klimapanelet har et ensidig fokus på CO2, men det er riktig at klimapolitikken har hatt et slikt fokus.
DN171212 USAs tidligere utenriksminister John Kerry er overbevist om at sunn fornuft til slutt vil beseire president Donald Trump i klimapolitikken .
DB171212 Jeg tror vi står overfor et tidsskille i klimapolitikken og at folk er klare for mye mer omfattende endringer og at det går an å få med politikere, næringsliv og mennesker på dette, sier Bård Vegar Solhjell til Dagbladet.
BT171212 I klimapolitikken er det avgjørende at Norge beholder tilknytningen til EU-systemet.
BT171212 Den makten må hun bruke til å gi regjeringen en ny kurs i klimapolitikken , integrering og oljepengebruken.
SA171211 Frankrikes president Emmanuel Macron mener klimapolitikken trenger sjokkterapi etter at USAs president Donald Trump bestemte seg for å skrote Parisavtalen.
SA171211 Han har uttalt at klimapolitikken dreier seg om omfordeling av verdensformuen.
VG171210 Det samme gjelder det grønne skiftet, infrastruktur-utbyggingen og klimapolitikken .
VG171209 Han sier at det rent politisk heller ikke er noe å hente og sier at spesielt klimapolitikken blir vanskelig.
DN171208 Og sende ham brev med oppfordringer om å stramme inn klimapolitikken .
SA171204 Sosialistisk Venstreparti etterlyste diskusjon om økende ulikhet og klimapolitikken .
DB171204 Utslippene fra transport skal videre ned, og vi må diskutere når landbruk og fiskeri skal bli en del av klimapolitikken .
DB171204 Klimapolitikken må være kompromissløst basert på kunnskap.
VG171120 Ulike syn ¶ Klimapolitikken er et av vår tids mest betente politiske stridstemaer.
BT171119 Skal Norge nå målene i Paris-avtalen, må regjeringen øke sine ambisjoner i klimapolitikken .
VG171116 Ikke bare fordi det er helt urimelig å belaste kostandene ved klimapolitikken direkte til en allerede hardt beskattet gruppe, men fordi det vil sinke omstillingen.
AA171115 Uavhengig av hva vi mener om oljeboring i Barentshavet, utfasingen av norsk oljevirksomhet og Norges rolle i klimapolitikken , er klimarettssaken i Oslo tingrett en miljøkamp fullstendig på feil spor.
DB171114 Det er denne typen initiativer vi ser på lokalt nivå, sa Arnold Schwarzenegger, som både er tidligere guvernør i California, og har engasjert seg i klimapolitikken .
DA171113 - Arbeiderpartiet er opptatt av at det klassiske naturvernet ikke må komme i skyggen av klimapolitikken , sier Åsmund Aukrust, medlem av Stortingets energi- og miljøkomité for Ap.
AP171113 Spørsmålet om lønnsomhet vil bli enda mer akutt i en fremtid hvor mange land har stoppet salget av nye fossilbiler, hvor batterier og fornybare energikilder er blitt enda billigere, presset fra klimapolitikken enda sterkere, og klimaendringene enda vanskeligere å overse.
DA171110 Hun ser på klimasøksmålet som Greenpeace og Natur og Ungdom, med støtte fra Besteforeldrenes klimaaksjon og andre har reist mot staten, som et virkemiddel for å få forandret klimapolitikken .
VG171109 Om utviklingen av modellene ikke fortsetter, vil det kunne svekke forskningen på hva som er fornuftige veivalg i klimapolitikken , mener Halvorsen.
DA171106 - Klimapolitikken er gradvis på vei i riktig retning, men tiltakene er altfor tafatte og bremset av kryssende særinteresser.
BT171105 Søviknes viste i NRK-programmet til at vi må ha en « føre-var»-holdning i klimapolitikken , men følger opp med kjente og feilaktige påstander for å underbygge en politikk for det motsatte : Norge må fortsatt ha fullt kjør i leting etter og produksjon av mer olje og gass i lang tid fremover, for « verden trenger mer energi ».
DB171102 Han er selve legemliggjøringen av bremseklossene i klimapolitikken , de som gjør at verden kan bli et utrolig mye vanskeligere sted å leve for unge mennesker i dag, og framtidige generasjoner.
DA171101 I dag vet vi ikke engang hvor høye de norske klimagassutslippene skal være i 2030, og da blir styringen av klimapolitikken vanskelig.
DA171101 Debatt : Mer tall og mindre tåke i klimapolitikken
VG171031 Deese var nådeløs i sin vurdering av klimapolitikken til USAs president Donald Trump.
AP171031 John Podesta på Arendalsuka : Trump klarer ikke å skru klokken tilbake i klimapolitikken , men han kan gjøre mye skade ¶
AP171029 Trygghet, velferd og muligheter for alle avhenger av at vi lykkes med klimapolitikken .
AP171029 Men uten trygghet for at regningene kan betales, blir ikke klimapolitikken sosialt bærekraftig.
DA171026 Olje- og gassutvinning i Barentshavet kan bli et tapsprosjekt for Norge hvis politikerne lykkes med klimapolitikken , ifølge ny rapport.
DB171021 Her presenterte partileder Trine Skei Grande den borgerlige klimapolitikken Venstre skal ha gjennomslag for dersom partiet skal gå i regjering med Høyre og Frp.
VG171020 Med Stortingets støtte har Norcem i Breivik, Yaras fabrikk på Herøya og søppelforbrenningsanlegget til Oslo kommune på Klemetsrud jobbet med løsninger som kan revolusjonere den norske klimapolitikken . 2016 : Full gass på tre karbonfangst-prosjekter ¶
DB171019 Tiltak med et slikt rykte tærer på oppslutningen om klimapolitikken .
DB171019 Den oppslutningen trengs når det framover må prioriteres hardere, også innenfor klimapolitikken .
SA171018 Flere vil tone ned klimapolitikken i Fagforbundet, som lenge har vært i front for nedtrapping av norsk oljeutvinning.
DN171018 Flere vil tone ned klimapolitikken i Fagforbundet, som lenge har vært i front for nedtrapping av norsk oljeutvinning.
DB171017 Politisk handlingsvegring og tafatthet i klimapolitikken har skapt et villere, våtere og farligere klima enn hva vi ønsker oss - både her hjemme og globalt.
AP171017 En del av klimapolitikken er å bytte ut bilparken for å få ned utslippene, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken ( OFV ).
AP171017 En del av klimapolitikken er å bytte ut bilparken for å få ned utslippene, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken ( OFV ).
DB171013 Å nå målene vi har satt oss i klimapolitikken , den andre store utfordringen vi står overfor framover, skulle man da i hvert fall kunne forvente at ville bli prioritert i budsjettet.
DB171013 Skal vi oppnå våre internasjonale forpliktelser, kan ikke denne slappe klimapolitikken fortsette.
AA171013 EU tok fredag et stort skritt framover i forhandlingene om klimapolitikken for årene fram mot 2030.
DA171012 Han sier videre at det heller ikke er noen tydelige grep for å nå 2030-målene i klimapolitikken .
AP171012 Tydelige grep for å nå 2030-målene i klimapolitikken
AP171012 Venstre kan glede seg over gjennomslag i gründerpolitikken og videreføring av gjennomslag i klimapolitikken .
AA171012 Vi ser heller ingen tydelige grep for å nå 2030-målene i klimapolitikken , sier Støre i en pressemelding.
VG171010 - Det er et stort paradoks, og viser hvor polarisert klimapolitikken har blitt i USA, sier forskningsdirektør ved Cicero senter for klimaforskning, Guri Bang om kontrasten mellom ekstremværet som rammer USA - og landets politikk.
DB171004 I klimapolitikken blir utslipp av CO₂ fra fiskeflåten plassert i gruppen med utslipp fra mobile kilder.
DA171004 Hun viste til at partiet har hatt sakseierskap til en rekke politikkområder : Nordområdepolitikken, klimapolitikken , industri, skole og helse.
DN170928 - Vi nevner også̊ mulig uklarhet om hva slags regjeringsprosjekt vi hadde, og vi spør om vi var for slappe i klimapolitikken , sier Jacobsen.
DB170928 - Vi nevner også̊ mulig uklarhet om hva slags regjeringsprosjekt vi hadde, og vi spør om vi var for slappe i klimapolitikken , sier Jacobsen.
VG170926 Høyre, Frp, Venstre og KrF har allerede politiske avtaler om Nasjonal Transportplan, flertallsføringer om klimapolitikken , og så sent som i august hadde de et felles utspill om en opptrappingsplan for psykiatrien.
DA170925 - Uavhengig av klimapolitikken i seg selv, bør det derfor være i alle partiers interesse å legge en ny plattform som sikrer rett kurs for norsk næringsliv.
DA170925 - Problemet er bare at den vedtatte klimapolitikken ikke blir oppfylt.
DA170925 - Alternativet til et nytt klimaforlik blir klimapolitikken fra en regjering basert på Frp.
DB170924 » Og BTs Mathias Fischer klagde tidligere denne uka over at oljefokuset vi så i valgkampen kan « distrahere fra hovedoppgaven » i klimapolitikken .
DB170924 Også de siste årene har norsk klimapolitikk bidratt til å opprettholde skillet mellom olje og klima : Gjennom vedtaket om å knytte klimapolitikken tettere til EU har regjeringen i praksis « flagget ut » ansvaret for oljevirksomhetens klimagassutslipp til EUs kvotemarked.
DB170918 - Virkemidlene i klimapolitikken ligger ikke bare i hos klima- og miljøministeren, sier Riise på spørsmål om det ikke hadde vært et bedre valg for Venstre-lederen.
DB170918 - Virkemidlene i klimapolitikken ligger ikke bare i hos klima- og miljøministeren, sier Riise på spørsmål om det ikke hadde vært et bedre valg for Venstre-lederen.
DB170913 Undersøkelsene identifiserer 50 av de 250 største, ikke-statseide, industrielle selskapene som er mest innflytelsesrike i utformingen av klimapolitikken i dag, mens de resterende 200 stort sett « sitter på gjerdet », skriver InfluenceMap.
DB170911 Parisavtalen har satt nye rammer for klimapolitikken .
DA170911 - Det som er tydelig er at de har sviktet totalt i å få fram klimapolitikken i denne valgkampen, fastslår hun.
DA170911 Vi kommer tilbake til hvordan senere i høst, men målet er at staten skal støtte opp om kommuner som går foran i klimapolitikken .
AP170911 Klimapolitikken er like viktig.
DB170910 Men Norge har tidligere har vist at et lite land kan få stor betydning for klimapolitikken , selv om det er lite kjent.
DB170910 Den globale klimapolitikken vi har i dag - kvotemarkeder der rike land kan betale fattige land for å redusere sine utslipp i stedet for å kutte selv - var det Norge som tok initiativ til på 90-tallet.
NL170909 Nordlys har dog rett i én ting : Klimapolitikken er viktig, og kommer til å fortsette å være viktig uansett om det blir rødgrønt eller blått flertall på mandag.
DA170909 48 prosent av de spurte i undersøkelsen utført av Sentio Research, svarer de mener Støre er den statsministerkandidaten som vil føre « den beste miljø- og klimapolitikken ».
DN170908 I klimapolitikken er partiet en nødvendig pådriver og henfaller i mindre grad enn de andre miljøpartiene til kostbar symbolpolitikk.
DN170908 Hennes regjering har fått gjennom nødvendige reformer, skattelettelser, nødvendige rammer for klimapolitikken frem mot 2030, god satsing på kvalitet i skolen og positive løft i helsesektoren blant annet med pakkeløp for kreft.
DB170908 Det å se olje- og klimapolitikken i sammenheng var veldig nytt i 2013, da vi kom inn i Stortinget på den saken.
DA170908 Fortsatt en vei å gå når det gjelder å få fram poengene sine, og spesielt hvor Venstre skiller seg ut i klimapolitikken - hvor de har sterk konkurranse, spesielt fra MDG.
AP170908 Venstre har gjort klimapolitikken bedre enn Regjeringens politikk ellers ville vært.
VG170907 Jeg ser med glede på Arbeiderpartiets pågående krise fordi den vanskelig kan forklares uten å nevne partiets manglende troverdighet i klimapolitikken .
NL170907 Dersom du er opptatt av kompromissløshet i miljø- og klimapolitikken , bedre vilkår for dyrene, en mer praktisk skole med flere lærere, fritidstilbud for alle, en bedre ruspolitikk, bedre tiltak for psykisk helse i skolen og en fremtidsrettet næringspolitikk, bør du stemme Miljøpartiet De Grønne på mandag.
DB170907 De borgerlige lovet oss et taktskifte i klimapolitikken .
AP170905 - Jeg tror også det gode resultatet skyldes at vi har gode svar på det som stadige flere unge liberale velgere etterspør i skolepolitikken og i klimapolitikken .
AP170904 | Tenk om all oljen plutselig blir verdiløs Trine Eilertsen ¶ Klimapolitikken og oljepolitikken henger sammen.
VG170902 Ifølge Greenpeace deltok over 2500 i klimamarsj i Oslo og flere steder i landet for å kreve at stortingsvalget blir et vendepunkt for klimapolitikken i Norge.
VG170902 ENGASJERT : Forfatter Karl Ove Knausgård har lenge vært engasjert i klimapolitikken .
VG170901 Debatt Klimapolitikken er det i all hovedsak bred politisk enighet om, det er om oljepolitikken slaget kommer til å stå.
VG170901 Klimapolitikken er det i all hovedsak bred politisk enighet om, det er om oljepolitikken slaget kommer til å stå.
DB170831 I denne perioden har vi fått til så sterke virkemidler i klimapolitikken at de norske utslippene av klimagasser nå går ned.
DB170830 Hvor er hvalen i klimapolitikken ?
DA170830 En vil stemme MDG, i håp om at de faktisk vil utgjøre en reell retnings endring i klimapolitikken .
DB170829 I olje- og klimapolitikken kommer Solberg og Støre nærmest i å likne den storkoalisjonen i sentrum av norsk politikk som de i mange tilfeller er.
DA170829 Hvis velgerne ønsker seg klimapolitikken Jåtten så fint skriver om er det mer nærliggende å stemme Kristelig Folkeparti enn Arbeiderpartiet.
DA170828 Vi har vist at vi har en stødig hånd i klimapolitikken , men vi har fortsatt store ambisjoner.
DA170828 Sammen med våre samarbeidspartier V og KrF har vi derfor gjennomført et taktskifte i klimapolitikken i de fire årene vi har sittet i regjering.
DA170828 Det siste klimapolitikken trenger nå er en Ap-ledet regjering som skal samarbeide med partier som har så ulik klimapolitikk som Senterpartiet på den ene siden, og Miljøpartiet de Grønne på den andre.
DB170821 Noen av Venstres tidligere velgere vurderer nå å stemme MDG fordi de ønsker mer fortgang i klimapolitikken .
VG170819 - De har snakket om partiet som bremsekloss i klimapolitikken , splittende innen integrering og pådriver av store skattekutt.
DB170818 « GLEMMER OLJEN » : Erna Solberg og Jonas Gahr Støre snakker gjerne om klima i bekymrede vendinger, men konsekvent uten å se klimapolitikken i sammenheng med oljepolitikken, skriver Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, i denne kronikken. instabank ¶
DB170818 Mens Erna Solberg og Jonas Gahr Støre gjerne snakker om klima i bekymrede vendinger, så er det konsekvent uten å se klimapolitikken i sammenheng med oljepolitikken.
AA170818 | Hillary Clintons valgkampsjef mener Trump ikke klarer å skru klokken tilbake i klimapolitikken , men han kan gjøre mye skade ¶
DA170817 KrF i Rogaland har byttet ut klimapolitikken med « Israel og Midtøsten ».
AA170817 KrF i Rogaland har byttet ut klimapolitikken med « Israel og Midtøsten ».
DN170816 Astrup skulle senere onsdag diskutere grønn konkurransekraft og distriktspolitikk, mens han dagen i forveien hadde vært innom kommunikasjon i klimapolitikken , velferdsprofitører og bilpolitikk.
AA170816 Astrup skulle senere onsdag diskutere grønn konkurransekraft og distriktspolitikk, mens han dagen i forveien hadde vært innom kommunikasjon i klimapolitikken , velferdsprofitører og bilpolitikk.
AP170815 | Hillary Clintons valgkampsjef mener Trump ikke klarer å skru klokken tilbake i klimapolitikken , men han kan gjøre mye skade ¶
AP170814 Si ;D-innlegg : Dette valget er et veivalg for klimapolitikken .
NL170809 Partiene konkurrerer om å være tøffest i klimapolitikken , men også her finnes det forslag om dårlige klimatiltak med liten eller ingen effekt.
AP170807 | Klimapolitikken trenger borgerlige ideer Bjørn Stærk ¶
DB170806 Samarbeidet med EU om kutt i sektorene utenfor kvotesystemet gir den norske klimapolitikken et helt nødvendig anker, men den skaper også arenaer der en Støre eller en Solberg kan ta initiativ for å spille på lag med våre naboland.
DB170806 Forankringen i EUs felles klimapolitikk vil gjøre at oppsynet med klimapolitikken delvis outsources til Brussel, men beslutningene om hvordan det skal gjøres vil skje i Stortinget.
DB170806 Derfor er det urovekkende at Jonas Gahr Støre uttaler seg slik at han blir oppfattet som utydelig når det gjelder forankringen av den norske klimapolitikken i EU.
DB170806 Klimapolitikken kan grovt inndeles i tre kategorier.
DB170805 Stoltenbergs « marerittscenario » fra 1993 - om at klimapolitikken kan « ødelegge » for norsk oljeutvinning - ser endelig ut til å slå til.
DB170805 Jens Stoltenberg kom selv med en mindre idealistisk forklaring på Norges oljepolitikk da han tiltro som Nærings- og energiminister i 1993 : Under overskriften « Risikerer at oljen blir verdiløs », argumenterte han i Dagens Næringsliv for at klimapolitikken kunne gjøre all norsk olje verdiløs.
VG170804 For Ap har bundet seg til reformknuserne i Sp ( og nøler som aldri før i EU-spørsmålet, nå sist i klimapolitikken ), mens Høyre må bale med et Frp som går i en mer nasjonalkonservativ retning.
DA170804 - Jeg mener Arbeiderpartiet har den beste klimapolitikken .
VG170803 Avtalen innebærer at California og Norge styrker samarbeidet i klimapolitikken , og skal utveksle informasjon og erfaring om virkemidler og mål, spesielt innen fornybar energi og reduserte utslipp fra transport.
DB170802 Effekten av klimapolitikken , som i bunn og grunn en del av den økonomiske politikken, er også sterkt påvirkelig av forventningene politikerne skaper.
DB170802 Det svekker klimapolitikken , skriver Andreas Økland. norsk tipping ¶
DB170802 Derfor er det avgjørende for klimapolitikken at også et nytt flertall på Stortinget vil jobbe for å få en slik avtale i havn raskt, og at sier det klart og tydelig.
DN170801 - Dette kan i verste fall bety at klimapolitikken nok en gang blir hengende i løse lufta i årevis, og det har vi ikke tid til, sier Eivind Trædal, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Aust-Agder.
DB170801 Norge oppfattes som et inkonsekvent land i klimapolitikken i resten av Europa.
AP170801 juli kritiserer Bjørn Stærk høyresiden for stillhet i klimadebatten og en teoretisk tilnærming til klimapolitikken .
DN170731 - Jeg tror det kan være en fordel med felles europeisk gjennomføring av klimapolitikken , men jeg ønsker ikke at det skal skje på en slik måte at EU får styringsmulighet over berørte sektorer som transport, landbruk og skogbruk, sier Arnstad.
DB170731 - Jeg tror det kan være en fordel med felles europeisk gjennomføring av klimapolitikken , men jeg ønsker ikke at det skal skje på en slik måte at EU får styringsmulighet over berørte sektorer som transport, landbruk og skogbruk, sier Arnstad.
DB170731 Hvor er gåsenebbhvalen i klimapolitikken ?
DB170731 Klimapolitikken er særlig vanskelig å rikke fordi effektive tiltak krever grunnleggende endringer i samfunnet vårt, som vi aller helst vil slippe å foreta.
AP170731 - Jeg tror det kan være en fordel med felles europeisk gjennomføring av klimapolitikken , men jeg ønsker ikke at det skal skje på en slik måte at EU får styringsmulighet over berørte sektorer som transport, landbruk og skogbruk, sier Arnstad.
NL170726 Klimapolitikken framstår i tillegg som langt mer komplisert enn nødvendig, gjennom komplekse formuleringer, som kan fremmedgjøre selv de mest politiske interesserte.
DB170726 Det undergraver troverdigheten til klimapolitikken .
DB170726 Trædal hevder Senterpartiet har for lave ambisjoner i klimapolitikken generelt.
DB170713 Det vanlige i blant annet klimapolitikken er at prisen på utslipp settes alt for lavt.
AA170707 I både handelspolitikken og klimapolitikken er tidligere kompromisser revet i stykker.
DB170706 På årets konferanse ble Arbeiderpartiet utfordret til å ta førersetet i klimapolitikken , en oppfordring som helhjertet støttes av AUF.
DB170704 ¶ NY VIND I KLIMAPOLITIKKEN : Er det håp for at Arbeiderpartiet vil komme på offensiven i klimapolitikken , spør Marius Holm i ZERO og Christoffer R.
DB170704 ¶ NY VIND I KLIMAPOLITIKKEN : Er det håp for at Arbeiderpartiet vil komme på offensiven i klimapolitikken, spør Marius Holm i ZERO og Christoffer R.
DB170704 Mye av klimapolitikken i de store partienes partiprogrammer er preget av å være mål relativt langt fram i tid, uten at tiltakene som skal ta oss dit konkretiseres.
AP170702 Høstens valg må bli et oppgjør med en ukultur der politikere får lov til å tale med to tunger i klimapolitikken .
AP170702 Høstens valg må bli et oppgjør med en ukultur der politikere får lov til å tale med to tunger i klimapolitikken .
DB170629 - Han har bedt oss om å framheve miljø - og klimapolitikken , sa McMaster, skriver Washington Post.
DA170628 I Dagsavisen tirsdag slaktet Naturvernforbundet klimapolitikken til både Ap og Høyre.
DA170627 I dagens regjering blir klimapolitikken ivaretatt av den begrensede innflytelsen Venstre og til dels KrF har.
DA170626 - Det er mye å ta tak i for å bygge landet - styrke klimapolitikken , bygge ut omsorgskapasitet for flere eldre, utvikle byene våre, stake ut overgangen til lavutslippssamfunnet.
BT170626 Mister de sakseierskapet i klimapolitikken , er de trolig enda verre ute enn de er nå.
AP170625 | Misvisende om Regjeringens ambisjonsnivå i klimapolitikken
BT170624 | Politikere i oljens makt ¶ Klimapolitikken i Norge er blitt skreddersydd til å passe oljen vår.
BT170624 SKJERMES : Vi har valgt den klimapolitikken som passer oljebransjen best - og klimaet dårligst, skriver Anne Karin Sæther.
DB170623 Regjeringens valg om å samarbeide med EU i klimapolitikken betyr ikke bare økte ambisjoner, men også en mer systematisk, forutsigbar og internasjonalt forpliktende klimapolitikk.
AP170622 - Det er viktig at man med klimapolitikken kan skape entusiasme hos folk.
SA170621 | Innenfor togradersmålet for klimapolitikken er det rom for adskillig olje og gass ¶
SA170621 Innenfor togradersmålet for klimapolitikken er det rom for adskillig olje og gass, ikke minst den som produseres i Norge.
SA170621 Det tas forbehold om at klimapolitikken vil kunne påvirke prisene framover.
BT170621 | Vi vet hva vi gjør i klimapolitikken
SA170620 - Jeg hadde et møte med Schwarzenegger om situasjonen for klimapolitikken i verden etter Paris og etter Trumps beslutning om å trekke USA ut av Parisavtalen.
BT170620 Det betyr bare at klimapolitikken egentlig ikke ligger i Klimadepartementet : Den er i samferdselspolitikken, i skattepolitikken, i energipolitikken og så videre.
AP170620 - Jeg hadde et møte med Schwarzenegger om situasjonen for klimapolitikken i verden etter Paris og etter Trumps beslutning om å trekke USA ut av Parisavtalen.
DN170619 - Skal vi vise lederskap i klimapolitikken , må følge opp våre ord med handling, sier han.
DB170619 ¶ FÅR KLIMAREFS : Så lenge høye velgertall er viktigere enn kloden, vil klimapolitikken til Jonas Gahr Støre stå ved like, skriver artikkelforfatteren.
DB170619 Det er ikke særlig populært å drive klimakuttpolitikk, og så lenge høye velgertall er viktigere enn kloden, vil klimapolitikken til Jonas Gahr Støre stå ved like.
DB170617 Norge har gjort klokt i å kople seg opp mot EU i klimapolitikken .
SA170616 MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson savner krav til oljeindustrien i regjeringens nye stortingsmelding om klimapolitikken i Norge.
DN170616 Statoil tror Trumps effekt på klimapolitikken i USA er kortvarig ¶
DN170615 64 svarer at de er misfornøyd med klimapolitikken hans, i undersøkelsen som ble utført etter at Trump erklærte at han trekker USA fra Parisavtalen.
DN170615 | Statoil tror Trumps effekt på klimapolitikken i USA er kortvarig ¶
DN170615 Wærness tar også til orde for en viss skepsis til den rollen Kina nå får i klimapolitikken internasjonalt.
DA170615 64 svarer at de er misfornøyd med klimapolitikken hans, i undersøkelsen som ble utført etter at Trump erklærte at han trekker USA fra Parisavtalen.
AA170615 64 svarer at de er misfornøyd med klimapolitikken hans, i undersøkelsen som ble utført etter at Trump erklærte at han trekker USA fra Parisavtalen.
VG170614 Samtidig har myndighetene gjort luftfarten til « prügelknabe » i klimapolitikken .
DB170608 Det er det samme med klimapolitikken , små steg kan gjøre ting bedre.
VG170607 - Grunnhistorien er at det er uheldig at USA trekker seg fra Parisavtalen, men det mest sentrale nå er å få til det beste resultatet for den globale klimapolitikken og å gjøre vårt for at USA skal bidra mest mulig, forklarer han og trekker fram dialog mellom USA og det multilaterale FN-systemet som viktig.
SA170607 - Grunnhistorien er at det er uheldig at USA trekker seg fra Parisavtalen, men det mest sentrale nå er å få til det beste resultatet for den globale klimapolitikken og å gjøre vårt for at USA skal bidra mest mulig, forklarer han og trekker fram dialog mellom USA og det multilaterale FN-systemet som viktig.
DN170607 - Grunnhistorien er at det er uheldig at USA trekker seg fra Parisavtalen, men det mest sentrale nå er å få til det beste resultatet for den globale klimapolitikken og å gjøre vårt for at USA skal bidra mest mulig, forklarer han og trekker fram dialog mellom USA og det multilaterale FN-systemet som viktig.
BT170607 Trumps argumentasjon må forstås ut fra innenrikspolitiske forhold, der administrasjonen legger opp til å reversere den nasjonale klimapolitikken som Obama-administrasjonen satte i gang.
BT170607 Klimapolitikken går sin gang, også i USA.
DB170606 - Grunnhistorien er at det er uheldig at USA trekker seg fra Parisavtalen, men det mest sentrale nå er å få til det beste resultatet for den globale klimapolitikken og å gjøre vårt for at USA skal bidra mest mulig, forklarer han og trekker fram dialog mellom USA og det multilaterale FN-systemet som viktig.
AP170606 - Grunnhistorien er at det er uheldig at USA trekker seg fra Parisavtalen, men det mest sentrale nå er å få til det beste resultatet for den globale klimapolitikken og å gjøre vårt for at USA skal bidra mest mulig, forklarer han og trekker fram dialog mellom USA og det multilaterale FN-systemet som viktig.
DB170603 De har svært liten reell mulighet til å påvirke den internasjonale klimapolitikken .
VG170602 Etter flere års diplomatisk innsats fant USA og Kina sammen i klimapolitikken , noe som var en viktig årsak til at klimaforhandlingene i Paris ble en suksess.
DN170602 - Talen til Trump burde sees av alle for den inneholder essensen i klimapolitikken , sier Spetalen.
DB170602 - Talen til Trump burde sees av alle for den inneholder essensen i klimapolitikken , sier Øystein Stray Spetalen.
DA170602 Samtidig uttrykker mange Tekna-medlemmer stor frustrasjon over klimapolitikken som føres.
DA170602 - Talen til Trump burde sees av alle for den inneholder essensen i klimapolitikken , sier den profilerte norske investoren.
DA170602 Samtidig uttrykker mange Tekna-medlemmer stor frustrasjon over klimapolitikken som føres.
BT170602 Hensynet til våre barn krever et taktskifte i klimapolitikken .
AA170602 - Trumps isolasjonistiske kurs i klimapolitikken er rettet mot investeringsstrategiene til mange selskaper i USA og ellers i verden som støtter Parisavtalen, sa BDIs leder Dieter Kempf.
AA170602 - Talen til Trump burde sees av alle for den inneholder essensen i klimapolitikken , sier den profilerte norske investoren.
VG170601 En analyse fra det amerikanske Breakthrough Institute viser at det har vært vanskelig å dokumentere effekt av klimapolitikken på de globale utslippene.
DA170601 Vi i WWF var inspirert av at Storbritannia hadde lovfestet klimamål og et system for oppfølging av klimapolitikken .
DA170601 Omtrent samtidig kom Riksrevisjonen med kraftig kritikk av gjennomføringen av klimapolitikken i Norge.
DA170601 Det er klart at når man prøver å få innført en type lov som vi ikke har maken til i Norge, er det en lang vei å gå for å skape en forståelse for at den likevel er nødvendig å innføre for å strukturere klimapolitikken .
DA170601 - Politikerne ser nok selv behovet for å få en mer oversiktlig og systematisk tilnærming til klimapolitikken .
DA170601 - Den er god fordi den lovfester en struktur som gjør at klima vil være på dagsorden hvert eneste år, både i statsbudsjettet og gjennom en årlig redegjørelse i Stortinget, og det blir lettere å se helhetsbildet i klimapolitikken enn det har vært til nå.
BT170601 - Fortsett med full styrke den globale klimapolitikken som bevarer jorden vår, fortsetter han.
AA170601 - Fortsett med full styrke den globale klimapolitikken som bevarer jorden vår, fortsetter han.
AA170601 - Fortsett med full styrke den globale klimapolitikken som bevarer jorden vår, fortsetter han.
DB170531 Trump styrer den føderale klimapolitikken , men delstatene har stor myndighet til å utforme sin egen.
AP170531 Leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Venstres Ola Elvestuen, sier det er dramatisk, men ikke overraskende at Trump på denne måten tar USA ut av den internasjonale klimapolitikken .
AP170531 Leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Venstres Ola Elvestuen, sier det er dramatisk, men ikke overraskende at Trump på denne måten tar USA ut av den internasjonale klimapolitikken .
AP170531 Men partiet er fortsatt kritisk til å bruke klimapolitikken som argument for økte avgifter.
SA170530 California-guvernør er ikke redd Donald Trump, og han viker ikke en tomme når det gjelder klimapolitikken .
SA170530 California-guvernør er ikke redd Donald Trump, og han viker ikke en tomme når det gjelder klimapolitikken .
DN170529 Hun legger til at det finnes en del yngre republikanere som mener partiet må legge om klimapolitikken .
DN170528 Hun viser til at klimapolitikken er et politisk felt der det er veldig tydelige at denne splittelsen bare er blitt større og større.
DB170526 Samtidig er petroleumssektoren avhengig av at vi ikke lykkes så godt med klimapolitikken at behovet for olje og gass blir veldig lite mot midten av århundret.
AA170526 Men både handelspolitikken og klimapolitikken er fortsatt oppe til diskusjon hos amerikanerne.
DA170524 Hadde de vært litt mer offensive, ville det kanskje stått litt bedre til med klimapolitikken i dag, sier Hansson til Dagsavisen.
DA170523 Kongressmedlem gjennom 40 år, Henry Waxman, tror delstater, næringsliv og vanlige folk vil greie å steppe inn der USAs president svikter i klimapolitikken .
DA170523 Fondet er et viktig virkemiddel i klimapolitikken, og bidrar ikke minst også til å aktivisere folk flest i klimapolitikken », skriver miljøbyråden i en e-post til Dagsavisen.
DA170523 Fondet er et viktig virkemiddel i klimapolitikken , og bidrar ikke minst også til å aktivisere folk flest i klimapolitikken », skriver miljøbyråden i en e-post til Dagsavisen.
DA170522 Den nasjonale klimapolitikken og Norges klimaforpliktelser er en viktig begrunnelse for disse tiltakene.
AP170520 Les Trine Eilertsen : Det har ikke gagnet MDG at klimapolitikken er blitt viktigere ¶
AP170519 Og partiet har i opposisjon lagt seg på en linje som er mer offensiv i klimapolitikken , legger han til.
AP170519 Det satte en fallhøyde for de andre partiene i klimapolitikken som ikke var der før, sier han. | 40.000 Syden-reiser i skoleferien fortsatt usolgt ¶
AP170519 Det satte en fallhøyde for de andre partiene i klimapolitikken som ikke var der før, sier han.
AP170519 | Det har ikke gagnet MDG at klimapolitikken er blitt viktigere Trine Eilertsen ¶
AP170518 Men partiet er fortsatt kritisk til å bruke klimapolitikken som argument for økte avgifter.
DB170516 Det er også en feig måte å avgjøre uenighet i klimapolitikken på.
VG170512 Men slik samvittighetslindring bidrar ikke til den økonomiske veksten vi trenger for å løse kreftens gåte, få enda bedre eldreomsorg, løse det uløste i klimapolitikken eller til å finansiere forskning på vaksiner som kan redde barn i andre land.
DA170512 Den omtalen er bare en illustrasjon på hvor sidrumpa regjeringen er i klimapolitikken , og en av årsakene til at Norge er en klimasinke, sier Nguyen Berg.
AA170512 Arktiske nasjoner har gjentatt oppfordringen om å sette klimaendringer på dagsordenen, mens Rex Tillerson sier USA ikke har hastverk med klimapolitikken .
AP170507 Samtidig er partiet « kritisk til å bruke klimapolitikken til å øke skatter, avgifter og utgifter for innbyggere og bedrifter », og slår fast at det er mot særnorske avgifter på for eksempel CO2.
AP170507 Frp mener at forurenser skal betale, men er mot å bruke skatter og avgifter i klimapolitikken .
SA170506 Det kanskje aller viktigste eksempelet på framtidsfiendtligheten til Frp, er klimapolitikken .
AP170504 Men partiet er fortsatt kritisk til å bruke klimapolitikken som argument for økte avgifter.
AP170504 Frp er kritisk til « å bruke klimapolitikken til å øke skatter, avgifter og utgifter ».
AP170504 Men partiet er fortsatt kritisk til å bruke klimapolitikken som argument for økte avgifter.
AP170504 Frp er kritisk til « å bruke klimapolitikken til å øke skatter, avgifter og utgifter ».
SA170503 De er også fullstendig på hver sin side i de økonomiske politikken, i sikkerhets- og utenrikspolitikk og i klimapolitikken .
DA170503 De er også fullstendig på hver sin side i de økonomiske politikken, i sikkerhets- og utenrikspolitikk og i klimapolitikken .
DN170502 Sveriges klimaminister Isabella Lövin sier til Sveriges Radio at Norden skal kjøre på, når andre land holder tilbake i klimapolitikken .
DA170502 For det første mente jeg at det var nødvendig med noen som sa det mange vil se på som ekstremt i klimapolitikken for å dytte debatten i riktig retning, og jeg så på MDG som en arena for å gjøre det.
DN170501 Hagen og Oslo Frps forsøk på nyorientering i klimapolitikken .
DA170501 Hagen og Oslo Frps forsøk på nyorientering i klimapolitikken .
AP170425 Dessuten defineres ikke den beste klimapolitikken av ord, men av handling.
AP170424 Vitenskapelige råd er bedre for klimapolitikken enn lobbyvirksomhet.
AP170424 De vitenskapelige miljøenes betydning for klimapolitikken er tosidig.
AP170420 Vi mener uenighetene som kan skille AUF fra Arbeiderpartiet i klimapolitikken etter helgens landsmøte er så enorme, at vi stusser på at AUF ikke setter ordentlig makt bak kravene. 3rd-party-bio ¶
AP170420 Vi mener uenighetene som kan skille AUF fra Arbeiderpartiet i klimapolitikken etter helgens landsmøte er så enorme, at vi stusser på at AUF ikke setter ordentlig makt bak krava, skriver Anna Kvam ( 20 ).
AP170420 Både konflikten om LoVeSe og resten av oljepolitikken illustrerer hvor dypt uenigheten om klimapolitikken stikker.
AP170420 Vi mener uenighetene som kan skille AUF fra Arbeiderpartiet i klimapolitikken etter helgens landsmøte er så enorme, at vi stusser på at AUF ikke setter ordentlig makt bak kravene.
AP170420 Vi mener uenighetene som kan skille AUF fra Arbeiderpartiet i klimapolitikken etter helgens landsmøte er så enorme, at vi stusser på at AUF ikke setter ordentlig makt bak krava, skriver Anna Kvam ( 20 ).
VG170419 Aktiviteten på norsk sokkel vil bli påvirket av den globale klimapolitikken , med økt konkurranse fra fornybare energikilder og en høyere pris på CO2-utslipp.
SA170418 Styrken i klimapolitikken og farten på energiomstillingen vil ha stor betydning for gassetterspørselen og for prisene.i ¶
SA170418 En fremtid i tråd med IEAs New Policy Scenario og store tilbakeslag i den britiske klimapolitikken gir helt andre utsikter enn et scenario der vi opplever strengere klimapolitikk som går hånd i hånd med at mer og billigere solenergi svekker markedet for gass.
DB170418 « Det er bred politisk enighet om at Oljefondet ikke skal være et virkemiddel i utenriks- eller klimapolitikken », sa Siv Jensen da den årlige « Oljefondsmeldingen » nylig ble lagt fram.
DB170411 Klimapolitikken må skjerpes betraktelig, også i Norge, dersom det skal være håp om å innfri målene som er satt i Parisavtalen for å hindre galopperende og katastrofale klimaendringer.
BT170410 USAs president Donald Trump har allerede avlyst mye av den amerikanske klimapolitikken , og det har vært knyttet spenning til hva han vil gjøre med Parisavtalen, som USA fortsatt er en del av.
DB170409 I klimapolitikken er det også tvil.
BT170409 | Politikere i oljens makt ¶ Klimapolitikken i Norge er blitt skreddersydd til å passe oljen vår.
BT170409 Vi har valgt den klimapolitikken som passer oljebransjen best - og klimaet dårligst.
BT170409 SKJERMES : Vi har valgt den klimapolitikken som passer oljebransjen best - og klimaet dårligst, skriver Anne Karin Sæther.
BT170409 Med god hjelp fra blant andre Hydro, Statoil, NHO og analysebyrået Econ fikk regjeringen snudd klimapolitikken fra å handle om kutt hjemme til å handle om kutt ute.
DN170407 Samtidig ventes Xi Jinping å lufte sine bekymringer angående klimapolitikken etter at Trump åpnet for å trekke USA ut av Parisavtalen.
AA170407 Samtidig ventes Xi Jinping å lufte sine bekymringer angående klimapolitikken etter at Trump åpnet for å trekke USA ut av Parisavtalen.
VG170406 Trump har abdisert fra internasjonalt lederskap i klimapolitikken .
VG170403 Allikevel er det politisk interessant fordi det viser noen dype indre rivninger rundt Venstres profil i klimapolitikken .
DN170403 Bistand til fornybar energi må henge sammen med klimapolitikken , legger han til.
DB170403 EU's kvotesystem har tåkelagt klimapolitikken fordi det er teknisk og lite tilgjengelig for folk flest.
VG170402 Nå er det EU som ligger foran i klimapolitikken og økonomisk utjevning, mens frykten var at EU var en miljø-bakstrebersk rikmannsklubb.
DB170402 Neste stopp var å kneble klimapolitikken til forgjengeren - og det kan det hende han lykkes med.
DB170401 Klimapolitikken kommer ingen vei når Sp står alene om å være enig. ) ¶
DB170401 Norge er et av landene i verden som har gått lengst i å sette avgifter på utslipp for at det skal lønne seg å velge mer klimavennlige alternativer, og har også svært mange andre virkemidler i klimapolitikken .
DB170401 Det gir et dilemma, som må løses gjennom at klimapolitikken på sikt legger større vekt på pisk ( drivstoffavgifter ), enn gulrot ( som fordeler til lavutslippsbiler og diverse subsidier til energieffektivisering ).
DB170401 Klimapolitikken kan bli veldig dyr fremover.
DB170401 Klimapolitikken går i riktig retning, men for sakte.
BT170401 - Å la oljen ligge er den beste klimapolitikken . 24. konsesjonsrunde er et skudd i blinde, sa ungdomslederen.
AP170401 - Å la oljen ligge er den beste klimapolitikken . 24. konsesjonsrunde er et skudd i blinde.
DN170331 - Det er bred politisk enighet om at fondet har et finansielt formål og at det ikke skal være et virkemiddel i utenriks- eller klimapolitikken , sier Jensen.
AP170330 Ordningen med at norsk industri får kompensert økte kraftkostnader på grunn av EUs klimapolitikken skal videreføres.
DB170328 Klimapolitikken generelt og båndleggingen av kullindustrien spesielt var « bare » en presidentordre fra Barack Obamas periode i Det hvite hus.
DA170328 « Det danske klimarådet skal være et uavhengig rådgivende ekspertorgan som skal bidra med faglig rådgivning om klimainnsatsen, herunder status for Danmarks oppfyllelse av nasjonale klimamålsetninger og internasjonale forpliktelser, og utarbeide anbefalinger om utforming av klimapolitikken ».
DA170328 - Vi har sett i våre naboland, som Storbritannia og Danmark, at et uavhengig klimaråd er en tydelig og alternativ stemme som holder klimapolitikken på dagsorden.
DB170327 Vi har samarbeidet med Ap i klimapolitikken før, og vi vet at det er vi i SV som må sørge for at ambisjonsnivået øker.
DB170327 Ap-toppen kan derimot garantere en annen sak : At ingen i SV skal gråte over klimapolitikken til en eventuell ny rødgrønn regjering.
DN170326 - Utsiktene for energi- og klimapolitikken skaper større usikkerhet rundt etterspørsel og priser for olje og gass, spesielt på lang sikt.
AP170325 Han sier understreker at klimapolitikken ikke er perfekt.
DB170322 I klimapolitikken gjelder det å tale med to tunger.
DB170322 Det er den sikreste oppskriften for handlingslammelse i klimapolitikken, folkelig forakt for klimapolitikken , og stemmesanking hos dem som lar seg forvirre. | - Russlands utestengelse kan bety slutten for Melodi Grand Prix ¶
DB170322 Det er den sikreste oppskriften for handlingslammelse i klimapolitikken , folkelig forakt for klimapolitikken, og stemmesanking hos dem som lar seg forvirre. | - Russlands utestengelse kan bety slutten for Melodi Grand Prix ¶
DN170316 Når spurt om hva Statoil er mest usikker på i sine scenarioer viser Wærness til risikoen for at klimapolitikken endrer seg og partene i Paris-avtalen ikke leverer utslippskuttene de har lovet.
DA170316 En sentral del av klimapolitikken til byrådet i Oslo, er en rekke tiltak rettet mot biltrafikken for å begrense den og gjøre den mer klimavennlig.
BT170316 Det er helt avgjørende, både for å nå Norges klimamål, og for å beholde legitimiteten i klimapolitikken , at de vedtakene som fattes har den ønskede effekten.
AA170312 - Det viktigste Norge gjør i klimapolitikken , er uten sammenligning den internasjonale regnskogsatsingen, sier Helgesen.
AP170310 | Aftenposten mener : Klimapolitikken tåler ikke hestehandler ¶
VG170309 - Den nye, offensive klimapolitikken er kommet for å bli.
DB170309 Eller i klimapolitikken , hvor det « finnes penger både til Venstres tiltak for mindre privatbilisme og til Frp's tiltak for mer privatbilisme », for å sitere Minervaredaktør og høyreideolog Nils August Andresen.
BT170309 Det blir vanskelig å sikre en folkelig støtte til klimapolitikken med saker som dette.
BT170309 Samtidig rettet hun noen spark mot de rødgrønne, ved først å peke på at oljealderen ikke kommer tilbake og at klimapolitikken er kommet for å bli.
BT170309 Inntrykket av « klimapolitikken » ble forsterket gjennom et intervju med NTB, gjengitt i Dagens Næringsliv 8. mars : « Det kan være greit å la Norges samlede klimautslipp fortsette å vokse », sier Høyres miljøpolitiske talsperson Tina Bru.
BT170309 Klimapolitikken seiler underlig nok under etiketten « Det grønne skiftet ».
DA170307 Det er ikke sånn at man kan si en ting i klimapolitikken , og en annen ting i næringspolitikken.
DA170303 Det betyr ikke at klimapolitikken ikke blir strammere.
DA170303 - Har de ikke et poeng ? - Klimapolitikken betyr ekstra forpliktelser til å kutte utslipp.
VG170301 Jens Stoltenberg argumenterer mot tilskudd i klimapolitikken .
DN170222 Fant og pant i Frankfurt ¶ Klimapolitikken må repareres, men ingen bryr seg om hva Vidar Helgesen gjør ¶
AA170218 Nina Jensen i WWF viser til at det erstadig flere politikere i ulike partier som nå tar til orde for at den norske klimapolitikken trenger et strammere rammeverk.
DN170215 For å fremme miljøvennlig teknologi kan det være nødvendig å forsterke klimapolitikken med støtte til grunnforskning og til utvikling og spredning av klimavennlige prosesser og produkter.
DB170213 Vi har også fått på plass et sterkt rammeverk som gjør at det blir vanskelig å ikke følge opp klimapolitikken i årene framover, noe AP lot være å gjøre, sier Hustveit, som undrer seg over utspillet fra AUF.
VG170211 Med Trump i Det hvite hus er USAs rolle i klimapolitikken endret.
SA170209 Lederskap i klimapolitikken og flyktning- og migrasjonskrisen er to viktige nøkler til en tryggere fremtid.
SA170209 Bevegelsen medvirker til at Erna Solberg og Jonas Gahr Støre i stortingsperioden 2017 - 2021 kom med et overraskende initiativ som ledet til et bredt forlik om olje- og klimapolitikken .
DA170209 - Aps program viser at uten en sterk venstreside som vil være venstreside, så får vi ikke politikken vi trenger for å skape mer rettferdig fordeling eller ny driv i klimapolitikken , sier Lysbakken og trekker fram noen eksempler : - Hvis du skal få gjort noe med økende ulikheter må du gå tøffere til verks i skattesystemet enn det Ap og sentrum er villig til i dag.
DB170130 NHO mener klimapolitikken , næringspolitikken og energipolitikken er tre sider av samme sak.
AP170124 Sanderud tror den europeiske klimapolitikken mot 2030 vil bygge på begge typer virkemidler : både dyrere utslippskvoter og subsidiert utbygging av ny, ren kraft.
AP170124 Litt av begge deler i klimapolitikken
AP170124 - Den europeiske klimapolitikken vil slå rett inn i norske kraftpriser.
DB170121 Dieselforbudet er et godt bilde på hvordan vi forholder oss til miljø- og klimapolitikken .
DN170119 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kaller det « nybrottsarbeid » i klimapolitikken .
SA170117 Søviknes' utspill er også et særdeles bekymringsverdig forsøk på å tilsløre og legge lokk på debatten om hvordan norsk olje og energipolitikk står i forhold til klimapolitikken .
DB170112 - Det er resultatene som teller, og de viser et historisk taktskifte i klimapolitikken .
DB170111 Les dagens spilltips fra Dagbladets oddsekspert ¶ fra norsk tipping ¶ Klimapolitikken kommer til å forandre norsk næringsliv, sa statsminister Erna Solberg på NHOs nylig avholdte årskonferanse.
AP170105 - Vi som skal utforme klimapolitikken må forstå hvordan lønnsomme arbeidsplasser skapes.
DB170103 Men det er ikke skeptikere som Hagen som er trusselen mot klimapolitikken , skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Civita.
AP161231 Olje vil bli mindre verdt når klimapolitikken lykkes.
AP161231 Olje vil bli mindre verdt når klimapolitikken lykkes.
BT161220 Samtidig understreket Søviknes at han vil følge regjeringens linje i klimapolitikken .
AP161122 | Norge vet ikke hvordan vi skal holde hva vi lover i klimapolitikken Ola Storeng ¶
AP161007 Siv Jensen og Trine Skei Grande representerer ytterpunktene i klimapolitikken , og det blir satt på spissen i høst.
AP161006 Men tryner helt i klimapolitikken , ifølge Venstre-leder Trine Skei Grande.
AP161006 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) og Venstre-leder Trine Skei Grande har en lang vei å gå for å enes i klimapolitikken .
AP161006 5 av 16 fylkesledere Aftenposten har snakket med mener Venstre må bryte regjeringssamarbeidet med Høyre og Frp hvis regjeringspartiene står på sine ultimatum i klimapolitikken .
AP160928 Høyres Øystein Sundelins beskrivelse av budsjettet som « visjonsløst » er muligens myntet på andre områder enn klimapolitikken .
AP160828 Dette var jo det vanskeligste, sier hun om miljø- og klimapolitikken .
AP160804 Nå som regjeringen har bestemt seg for å melde hele den norske klimapolitikken inn i EU, må det mye sterkere lut til.
DB160721 Djevelen ligger definitivt i detaljene i klimapolitikken , og Sandberg serverte en ny i samme intervju : Han vil samle alle miljøavgifter på bil i drifstoffavgiften.
AP160717 En populær TV-serie, Oscar-vinnende dokumentar og utallige sanger på listetoppene er ikke nok, Harlan County er og blir en bakevje som vokste seg stor på kullgruvene og trues av klimapolitikken .
AP160621 EU har vært langt fremme i klimapolitikken .
AP160609 Det første scenariet har innarbeidet de nasjonale forpliktelsene til å kutte klimagassutslipp landene forpliktet seg til under klimaavtalen som ble inngått i Paris i desember i fjor, og forutsetter en gradvis tilstramming av klimapolitikken i årene fremover.
AP160523 I klimapolitikken sier Regjeringen én ting og gjør det stikk motsatte.
SA160504 Fjernvarmenettet låser energi - og klimapolitikken på samme måte som en jernbane binder opp byutviklingen.
AP160428 Regjeringen har økt ambisjonene for klimapolitikken .
AP160428 Det betyr at vi har økt ambisjonene i klimapolitikken .
AP160425 Vi trenger politikere som bruker momentet etter Paris til å få til et vendepunkt i klimapolitikken .
AP160425 Trenger vendepunkt i klimapolitikken
AP160425 | « Norge signerte Parisavtalen, men hvor blir det av vendepunktet i klimapolitikken .
AP160417 Vi har ambisiøse mål for klimapolitikken , men følger ikke opp med konkrete tiltak der vi kan, sa Borch.
AP160416 - Hvem er « verst » i klimapolitikken , slik du ser det, Ap eller Høyre ?
AP160415 I klimapolitikken kom hun med tydelige spark til Ap og sammenlignet deres klimapolitikk med en " klimapolitisk harrytur til utlandet ".
AP160414 I løpet av de siste årene har Venstre-lederen gjentatte ganger understreket at hun får til mer med Frp i klimapolitikken enn med Ap - blant annet innenfor det grønne skatteskiftet.
AP160414 I løpet av de siste årene har Venstre-lederen gjentatte ganger understreket at hun får til mer med Frp i klimapolitikken enn med Ap - blant annet innenfor det grønne skatteskiftet.
AP160404 forvalteransvaret, forplikter partiet i klimapolitikken , og gir store forutsetninger for å kunne ha troverdighet i klima - og miljøpolitikken.
AP160229 FOTO : Åserud, Lise ¶ Klimapolitikken vil forandre norsk samferdselspolitikk.
AP160229 FOTO : Åserud, Lise ¶ Klimapolitikken vil forandre norsk samferdselspolitikk.
AP160229 Regjeringen har avlyst klimapolitikken , det har ikke fremtiden råd til.
AA160228 Hvor ekstremt det blir, avhenger av hvilke globale scenarier vi ser på, som igjen reflekterer den globale klimapolitikken .
AP160220 Økonomiprofessor Bård Harstad har fått 15 millioner kroner fra EU for å analysere hvorvidt vi burde flytte klimapolitikken fra de høye luftlagene og ned i kullgruvene.
AP160220 Professor Bård Harstad ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo forsker på hvordan vi kan flytte klimapolitikken til motsatt ende i karbonets livssyklus, nemlig tilbake til kullgruvene. †" Klimapolitikken har til nå konsentrert seg om å dempe etterspørselen og forbruket av kull og olje.
AP160220 Han forsker på hvordan vi kan flytte klimapolitikken til motsatt ende i karbonets livssyklus, nemlig tilbake til kullgruvene.
AP160220 Derfor vil Harstad også flytte klimapolitikken dit. †" Det kan være mer effektivt å flytte klimapolitikken nærmere selve årsaken til forurensingen, nemlig kullet.
AP160220 †" Det kan være mer effektivt å flytte klimapolitikken nærmere selve årsaken til forurensingen, nemlig kullet.
AP160220 †" Klimapolitikken har til nå konsentrert seg om å dempe etterspørselen og forbruket av kull og olje.
AP160216 Dette handler dels om at regjeringspartiene Høyre og FrP anser landbruket som en del av nærings - og handelspolitikken, mens andre partier også ser landbruk som en del av den nasjonale beredskaps- og klimapolitikken .
AP160118 Når Helgesen signaliserer at utslippene i Norge kan ha steget i 2015, samtidig som han ikke kan love lavere utslipp før2017 sier han i praksis at regjeringen eri ferd med å rote bort fire nye år i klimapolitikken , forklarer han.